MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, Praha 414

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414"

Transkript

1 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, Praha 414 Čj.: MV /PO-PSM-2014 V Praze března 2015 Počet listů: 2 Protokol o posouzení kvalifikace sepsaný při posuzování kvalifikace dodavatelů na veřejnou zakázku Nová výstavba spolufinancovaná z Integrovaného operačního programu vyhlášenou MV GŘ HZS ČR ředitelem odboru provozního a správy majetku Ing. Vlastimilem Gothardem pod čj.: MV /PO-PSM-201 Dne března 2015 se sešla hodnotící komise ustanovená zadavatelem (viz čj.: MV /PO- PSM-2014) na své první jednání pro posouzení kvalifikace dle 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách (dále jen zákon ). Všichni členové komise podepsali čestná prohlášení o nepodjatosti ve smyslu 74 odst. 7 a 75 odst. 6 zákona, která jsou součástí protokolu o jednání hodnotící komise (viz čj.: MV /PO- PSM-2014). Komise posuzovala kvalifikace uchazečů, kteří podali nabídky ve lhůtě pro podání nabídek a splnili požadavky dle 71 odst. 8 zákona (viz Protokol o otevírání obálek čj.: MV /PO-PSM- 2014). Komise posoudila kvalifikaci následujících uchazečů: Metrostav, a. s. IČ: IMOS Brno, a.s., IČ: DAKA Stav, IČ: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. IČ: Podzimek a synové, IČ: Společnost První KEY STAV - MARHOLD IČ: IČ: Zadavatel požadoval po uchazečích prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a) až k) formou čestného prohlášení a 54 písm. a), b), d) zákona a splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 56 zákona odst., c) zákona.

2 U nabídky č. 6 - Společnost První KEY STAV - MARHOLD, komise zjistila následující nedostatky. Výpis ze Živnostenského rejstříku požadovaný dokument dle 54 písm. b) zákona nesplňoval ustanovení 57 odst. 2 zákona, jelikož byl starší 90 dnů. Komise se rozhodla, že nevyužije ustanovení 59 odst. 4 zákona a nedožádá chybějící doklady, jelikož ve fázi posouzení nabídek došlo k vyřazení nabídky a následně dojde i k vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení. U nabídek uchazečů č. 1, 2, 3, 4, 5, komise neshledala žádné nedostatky. Tito uchazeči prokázali kvalifikační předpoklady k předmětné veřejné zakázce v plném rozsahu. Níže podepsaní členové komise prohlašují svými podpisy, že údaje uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé a že s nimi bezvýhradně souhlasí: Podpisy komise: Ing. Antonín Přikryl Ing. Zdeněk Vávra Ing. Tomáš Sém Ing. Petr Furch Ing. Soňa Pecharová Ing. Petr Škopek Ing. Adam Bříza

3 Příloha č. 1 K čj.: MV /PO-PSM-2014 Seznam dokladů, kterými uchazeči prokazovali technické kvalifikační předpoklady dle 59 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů prací Čestné prohlášení objednatele č. 1 objednatele č. 2 objednatele č. 3 objednatele č. 4 o autorizaci Uchazeč č. 1 Metrostav, a. s. Koželužská 2450/4, Libeň, Praha 8 IČ: dodávek Metrostav, a. s InterCora, spol. s r.o. 5/2012 C&R Developments Pankrác, a.s. 3/2012 Město Hrádek nad Nisou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě prací Čestné prohlášení Obchodní centrum Podbaba, Praha 6 Víceúčelové centrum Galerie Harfa Administrativní objekt a bytové domy Pankrác Rekonstrukce Horního náměstí a navazujících ulic Hrádek nad Nisou o autorizaci pro Ing. Michala Kratěnu / ne 7. Diplom (kopie) Vysoké učení technické v Brně Vysokoškolský diplom, Stavební inženýrství, obor: Pozemní stavby pro Michala Kratěnu / ne

4 5. dodavatelem za posledních 5 let včetně osvědčení objednatelů objednatele referenční listina č. 1 objednatele referenční listina č. 2 objednatele referenční listina č. 3 objednatele referenční listina č. 4 Uchazeč č. 2 IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, Brno IČ: dodávek IMOS Brno, a.s Daramis Management EKOSPOL a.s AIKONA, a.s IKEA Bratislava, dodavatelem za posledních 5 let včetně osvědčení objednatelů Bytový dům REZIDENCE TUPOLEVOVA, fáze 2 Bytový projekt Nový park Písnice REZIDENCE ERASMUS- bytový dům Rozšírenie OD IKEA bratislava OS Príprava staveniska, Infaštruktúra / ne 6. Diplom (kopie) 7. o autorizaci (opis) Vysoké učení technické v Brně Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Vysokoškolský diplom, obor: Pozemní stavby pro Petra Hajduka o autorizaci pro Ing. Petra Hajduka / ne

5 Uchazeč č. 3 DAKA Stav, Luční 1867, Staré Město IČ: Seznam významných stavebních prací za posledních 5 let objednatele (Reference o provedené stavbě) č. 1 objednatele (Reference o provedené stavbě) č. 2 objednatele (Reference o provedené stavbě) č. 3 objednatele (Reference o provedené stavbě) č 4 dodávek DAKA Stav, Tip Auto 2015 ALUCAST VELOS, výrobní družstvo VELOS, výrobní družstvo Seznam významných stavebních prací za posledních 5 let Hala autoservisu, komunikace a zpevněné plochy společnosti Tip Auto Skladová hala ALUCAST Rekonstrukce a přístavba provozovny Nový Hrádek Nový Hrádek Rekonstrukce a přístavba provozovny Nový Hrádek - Doly / ne / ne 6. o autorizaci Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě o autorizaci pro. Josef Holáň 7. Vysvědčení o maturitní zkoušce Střední průmyslová škola stavební Vysvědčení o maturitní zkoušce pro Josef Holáň

6 5. 6. Seznam nejvýznamnějších stavebních prací obdobného charakteru objednatele č. 1 objednatele č. 2 objednatele č. 3 objednatele č. 4 zakázky pro zhotovitele č. 5 Uchazeč č. 4 POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. Pávovská 913/12a, Jihlava IČ: dodávek POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. Harmonie Klavírka PS Jihlava Development Harmonie Klavírka Pozemní stavby Jihlava spol. s r.o. Služby města Jihlavy Seznam nejvýznamnějších stavebních prací obdobného charakteru Bytový komplex HARMONIE Klavírka bytový dům B Bytový dům Demlova ul., Jihlava Bytový komplex HARMONIE Klavírka Jihlava, Helenín Výstavba 46 RD Inženýrské sítě a komunikace Areál SMJ garáže a dílna / ne / ne 7. o autorizaci Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě o autorizaci pro Radka Cahu

7 Uchazeč č. 5 Podzimek a synové Váňovská 528, Třešť IČ: dodávek / ne dodavatelem Podzimek a synové Ing. Radek Kříž, Podzimek a synové 2015 dodavatelem Podzimek a synové na Ing. Jaroslav Vymazal, primátor města Jihlava Zimní stadion Jihlava rekonstrukce vedlejší hala zimního stadionu pro účely Veřejné sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova, Jihlava na na Ing. Petr Hendrych, MHA, Ing. Radomír Novák,G19, s. r. o /2012 Konferenční centrum ta fabrika, Humpolec BYTOVÝ DŮM SO 01 TERASY, HAVLÍČKOVA, JIHLAVA 5 ina Ing. arch. Bohumil Beránek, vedoucí Odboru územního rozvoje, Odpovědný za MČ Praha 6 za reality a stavby 6/2010 Rekonstrukce usedlosti LADRONKA a Areálu volného času Ladronka, Praha 6 6 na Ing Jan Cuc, ředitel divize 6 Metrostav a.s Víceúčelové centrum Jihlava, ul. Romana Havelky 7 Údaje o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího 8. Diplom - kopie 9 o autorizaci Ing. Radek Kříž, Podzimek a synové VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT Údaje o vzdělání Ing. Jana Poláka Diplom Jana Poláka v magisterském studijním programu M3607 Stavební inženýrství s prezenční formou studia o autorizaci pro Ing. Jana Poláka č / ne

8 5 6 dodavatelem Společnost První KEY STAV - MARHOLD osvědčení o řádném - osvědčení o řádném - osvědčení o řádném objednatele o řádném plnění objednatele o řádném plnění Uchazeč č. 6 Společnost První KEY STAV - MARHOLD Lánská 128, Třinec-Kanada IČ: dodávek Ing. Petr Kabát, Místo předseda společnosti První KEY- STAV, a. s. Ing. Jiří Hubálek, ředitel SOŠ a SOU Nymburk Ing. Alois Podaný vedoucí odboru územní rozvoje a investic ÚMČ Praha 17. Ing. Ladislav Hrdý, ředitel společnosti APAG Elektronik Ing. Jan Kašpařík, Vedoucí investičního odboru Obec Jeseníky nad Odrou / dodavatelem První KEY-STAV, a. s. a Marhold a.s. Modernizace dílen odborného výcviku SOŠ a SOU Nymburk Hasičská zbrojnice Praha 17 - Řep APAG PARDUBICE, TP2 Generální dodavatel Zřízení chodníku ke hřbitovu - Lískovec Kanalizace a čov obce Jeseníky nad Odrou / ne 7 Strukturovaný profesní životopis 8. Diplom - kopie 9 o autorizaci - opis Ing. Karel Krchňáček VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Ing. Václav Mach předseda ČKAIT Profesní životopis Roman Pospíšil Vysvědčení o maturitní zkoušce - kopie o autorizaci - kopie Střední odborné učiliště stavební, Hradec králové 7, Velká ul. 8 Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT Životopis Ing. Karla Krchňáčka Diplom Karla Krchňáčka přiznávající titul inženýr ve studijním oboru Pozemní stavby o autorizaci pro Ing. Karla Krchňáčka č Životopis Romana Pospíšila Maturitní vysvědčení ve studijním oboru Stavebnictví o autorizaci pro Romana Pospíšila č / ne

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j.: MV-17912-32/PO-PSM-2014 V Praze 10. prosince 2014 Výtisk

Více

P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB-12451-77/ČJ-2015-0600VZ

P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB-12451-77/ČJ-2015-0600VZ P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB-12451-77/ČJ-2015-0600VZ Název veřejné zakázky: Realizace úspor energie, zateplení objektu ubytovny a OOP Židenice, tř. Kpt. Jaroše 17, 602 00 Brno

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici

Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici ZADAVATEL: MĚSTO JESENICE Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice IČ: 00243825 zastoupené: starostou města, panem Ing. Janem Polákem VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství HZS ČR, Základna logistiky Libušina ulice 606/113, 779 00 Olomouc

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství HZS ČR, Základna logistiky Libušina ulice 606/113, 779 00 Olomouc MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství HZS ČR, Základna logistiky Libušina ulice 606/113, 779 00 Olomouc Č.j.: MV-110942-6/PO-PSM-2011 Počet listů: 3 Příloha: 2/8 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. j.: VPŠKP51-29/ČJ-2013/9609K3 Čeperka 22. 7. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii IČO: 64244300, vyhlašuje veřejnou zakázku malého

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Revitalizace významných krajinných prvků parku v Ostravě - Porubě. ze dne 05.04.2013 Pořadové číslo uchazeče uchazeč č. 1

Revitalizace významných krajinných prvků parku v Ostravě - Porubě. ze dne 05.04.2013 Pořadové číslo uchazeče uchazeč č. 1 Protokol o posouzení kvalifikace uchazečů (příloha Protokolu o jednání hodnotící komise) v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) otevřené řízení na akci: Revitalizace významných krajinných prvků parku

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Kateřinice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Brusné (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Tolštejn (MIS) Zakázka: Druh zakázky

Více

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 19.

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více