Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI"

Transkript

1 PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita. Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2 Zamiřte na úřady Povinnosti při zahájení podnikání jsou pro invalidní důchodce stejné, jako pro ostatní podnikatele. Pro většinu činností budete proto potřebovat živnostenské oprávnění, které získáte na živnostenském úřadě. Tamtéž je také možné se informovat na výjimky, které platí například pro umělce, kteří v některých případech živnostenské oprávnění nepotřebují. Vždy se ale raději ujistěte, že do takové skupiny patříte. Abyste svou výdělečnou činnost zlegalizovali musíte se také registrovat na finančním úřadě, okresní správě sociálního zabezpečení a nahlásit své podnikání zdravotní pojišťovně. Tři stupně invalidity V roce 2010 přestaly existovat plné a částečné důchody a místo nich bylo zavedeno rozdělení na tři stupně podle procent poklesu pracovní schopnosti. Pokud tento pokles představuje od 35 do 49 procent, jedná se o invaliditu prvního stupně. Druhý stupeň se pohybuje v rozmezí 50 až 69 procent a třetí stupeň začíná na 70 procentech. O kolik se kvůli zdravotním problémům snížila vaše pracovní schopnost posuzuje lékař pověřený okresní správou sociálního zabezpečení, pod kterou spadáte. Při podnikání v invalidním důchodu máte právo na slevy Skutečnost, že podnikáte přes určitý handicap, stát zohledňuje a umožňuje vám uplatnit zvláštní slevu na dani. Její výše se odvíjí od stupně invalidního důchodu. Pakliže vám byl uznán první nebo druhý stupeň, náleží vám sleva na dani ve výši 2520 korun ročně, u třetího stupně je to 5040 korun. Pakliže jste držitelem průkazu ZTP/P (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) náleží vám sleva na dani ve výši korun. Stejně jako ostatním podnikatelům i všem invalidním důchodcům pochopitelně náleží také základní sleva na poplatníka ve výši korun. Vedlejší příjem u podnikání v invalidním důchodu Samostatná výdělečná činnost je u invalidních důchodců posuzována jako vedlejší příjem. To znamená, že nemáte povinnost automaticky platit minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Po prvním kalendářním roce podnikání doplatíte jednorázové pojištění vypočítané podle výdělku. V dalším roce pak budete platit zálohy vypočítané z tohoto výdělku.

3 Pakliže váš roční zisk nepřesáhne částku korun (platí pro rok 2011), nemusíte jako invalidní důchodce vůbec platit sociální pojištění. Překročíte-li tuto hranici, okresní správa sociálního zabezpečení vám výši sociálního pojištění vypočítá. Podnikání invalidních důchodců Všichni poživatelé invalidních důchodů mohou mít současně pobírat invalidní důchod a pracovat nebo podnikat. Žádné legislativní omezení k výkonu samostatné výdělečné činnosti neexistuje. Přestože tedy zhoršený zdravotní stav nedovoluje invalidním důchodcům vykonávat řadu činností, díky moderním technologiím každoročně roste zájem o vlastní podnikání , Firemnifinance.cz, Petr Gola Internet a technické vymoženosti dovolují více pracovních činností vykonávat z domova díky počítači. Technologický rozvoj tak přináší více podnikatelských možností i pro invalidní důchodce a řada z nich toho dokázala velmi dobře využít a s nepřízní osudu se porvat. I když se situace na trhu práce zlepšila, neustále není dostatek pracovních míst pro občany se zdravotním omezením. Invalidní důchody nejsou přitom ani příliš vysoké. Výkon vlastní samostatné výdělečné činnosti je tedy pro invalidní důchodce (především prvního stupně) často velmi dobrým řešením, jak najít pracovní uplatnění a zvýšit si svůj příjem. Invalidní důchody nejsou vysoké Zákon o důchodovém pojištění rozlišuje tři druhy invalidních důchodů: prvního stupně (pracovní schopnost poklesla nejméně o 35 %, nejvíce o 49 %), druhého stupně (pracovní schopnost poklesla nejméně o 50 %, nejvíce o 69 %) a třetího stupně (pracovní schopnost poklesla nejméně o 70%). Invalidní důchod přitom závisí na poklesu pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu, o čemž rozhoduje posudkový lékař. Invalidní důchody, stejně jako starobní důchody, závisí především na dosahovaném příjmu před přiznáním invalidity. Zatímco u starobního důchodu každý rok pojištění znamená 1,5 % z osobního vyměřovacího základu, tak u invalidních důchodů prvního stupně 0,5 %, u invalidního důchodu druhého stupně 0,75 % a pouze u invalidního důchodu třetího stupně 1,5 %. Především tedy invalidní důchody prvního stupně nejsou příliš vysoké a je dobré mít další příjem. Povinná registrace Invalidní důchodci musí splnit stejné podmínky jako ostatní podnikatelé. Pro většinu činností je tedy zapotřebí získat živnostenské oprávnění. Tato povinnost však neplatí např. pro hudebníky, spisovatele, herce nebo autory. Většinou však vykonávají OSVČ volnou živnost. První kroky by tedy měly směřovat na živnostenský úřad. Za výpis z živnostenského rejstříku, který nahradil dřívější živnostenské listy, se

4 zaplatí prvotní správní poplatek Kč (následně již pouze 500 Kč). Na živnostenském úřadu lze rovněž vyplněním Jednotného registračního formuláře splnit povinnou registrační povinnost vůči FÚ, OSSZ a zdravotní pojišťovně. Jak je to s platbou pojistného? Po získání živnostenského oprávnění (pokud je zapotřebí) a splněním povinné registrační povinnosti vznikají OSVČ také povinnosti. Pro správné vyčíslení příjmů a výdajů pro daňové povinnosti je nutné vést účetnictví, daňovou evidenci nebo paušál. U invalidních důchodců je výkon samostatné výdělečné činnosti vedlejším zdrojem příjmů. Proto se na ně nevztahuje povinnost platit minimální zálohy na sociálním a zdravotním pojištění. V prvním roce výkonu samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění doplatí jednorázově dle dosaženého zisku. Např. při zisku za rok 2011 ve výši Kč bude jednorázová platba zdravotního pojištění činit Kč ( Kč x 50 % x 13,5 %). V dalším roce se bude měsíční záloha řídit dle skutečného zisku, nebude se opět muset platit minimální pojištění, v našem případě 563 Kč měsíčně (6 750 Kč: 12). V roce 2011 je minimální platba zdravotního pojištění při hlavní činnosti Kč. Sociální pojištění nebude muset invalidní důchodce vůbec platit, pokud zisk za rok 2011 nepřekročí částku Kč. Při překročení zákonné hranice se již sociální pojištění platí, nemusí být však dodržen minimální vyměřovací základ jako při hlavní činnosti. V roce 2011 je minimální platba sociálního pojištění při hlavní činnosti Kč. Slevy na dani Invalidní důchodci vykonávající samostatnou výdělečnou činnosti tedy musí za uplynulý rok odevzdat daňové přiznání na FÚ a Přehledy o příjmech a výdajích na OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu. V daňovém přiznání uplatní podnikající invalidní důchodce nejenom slevu na poplatníka, ale i slevu na invaliditu. Jaké jsou základní slevy, které mohou invalidní důchodci v daňovém přiznání uplatnit? Základní slevu na poplatníka Kč. Sleva na invalidní důchod prvního a druhého stupně Kč. Sleva na invalidní důchod třetího stupně Kč. Sleva na průkaz ZTP/P Kč. Výčet slev na dani v Kč v letech 2011 a 2012 ukazuje následující tabulka: Slevy na dani (měsíčně) Poplatník Manžel/ka bez příjmů neuplatňuje se Invalidní důchod I. a II. stupně

5 Invalidní důchod III. stupně Držitel průkazu ZTP/P Student Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě maximální daňový bonus minimální daňový bonus Podnikání na vedlejšák OSVČ vedlejší má stejné povinnosti jako OSVČ hlavní. Musí se registrovat na příslušné úřady a hlásit případné změny. Nemine ji ani každoroční podání daňového přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. Kdo je OSVČ vedlejší a jak je to se zálohami a doplatky pojistného? Z hlediska důchodového pojištění je pro platbu záloh a případného doplatku pojistného rozhodující, zda se jedná o osobu uvedenou zákonem o důchodovém pojištění jako OSVČ vedlejší. V případě zdravotního pojištění rozhoduje, zda je podnikatel současně s podnikáním zaměstnán a jaká je výše jeho příjmů, případně, zda se jedná o osobu, za kterou platí pojistné stát. Často se podniká při zaměstnání, při mateřské nebo rodičovské dovolené. OSVČ by měla vědět, jak je tomto případě s ročním zúčtováním daní, se zálohami na pojistné, doplatkem a dokládáním dosažených příjmů ze zaměstnání úřadům. Podnikání se samozřejmě týká i studentů. Ti musí splnit podmínku soustavné přípravy i věkového rozpětí. Ne všichni podnikající studenti platí měsíční zálohy na pojistné a doplatek důchodového pojištění. Je pro studenty výhodnější daňová evidence, nebo uplatnění výdajů procentem z příjmů? Legislativa nikterak nebrání výdělečné činnosti invalidních nebo starobních důchodců. Výjimkou jsou poživatelé předčasných starobních důchodů kteří však při splnění určitých podmínek mohou také podnikat. Slovníček pojmů OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná. Sociální pojištění = skládá se z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, z důchodového a nemocenského pojištění. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Pracovní poměr = pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřený podle zákoníku práce. Dohoda o provedení práce = uzavírá se maximálně na 300 hodin ročně u stejného zaměstnavatele. Dohoda o pracovní činnosti = nesmí překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Posuzuje se v průměru za 52 týdnů.

6 Podnikatel.cz» Start podnikání» Speciály» Podnikání na vedlejšák» OSVČ vedlejší OSVČ vedlejší OSVČ, které vykonávají vedlejší výdělečnou činnost, nemusí v prvním roce podnikání platit zálohy na pojistné. Doplatek pojistného závisí od výše příjmů po odpočtu výdajů za kalendářní rok. Jestliže nepřekročí stanovenou rozhodnou částku, pojistné ani zálohy na důchodové pojištění neplatí. Zásadní rozdíl mezi OSVČ hlavní a OSVČ vedlejší je v povinnosti platby minimálních záloh a v doplatku pojištění. OSVČ vedlejší v prvním roce podnikání zálohy platit nemusí a doplatek se na konci roku, po podání Přehledů o příjmech a výdajích, odvíjí od výše daňového základu (příjmů po odpočtu výdajů). Pokud daňový základ OSVČ vedlejší nepřekročí stanovenou rozhodnou částku, důchodové pojištění nemusí platit vůbec. Zdravotní se platí dle výše vyměřovacího základu bez doplatku do minima. Důležité však je, že důvod k vedlejší výdělečné činnosti musí OSVČ zdravotní pojišťovně nebo ČSSZ oznámit. OSVČ vedlejší a důchodové pojištění Samostatná výdělečná činnost se z hlediska důchodového pojištění považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce: vykonávala zaměstnání měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání, nebo civilní službu byla nezaopatřeným dítětem OSVČ vedlejší a zdravotní pojištění Z hlediska zdravotního pojištění se za OSVČ vedlejší považuje podnikající zaměstnanec, který má měsíční příjmy ze zaměstnání alespoň ve výši minimální mzdy. Dále zde patří osoby, za které platí pojistné stát. Mezi tyto osoby patří: nezaopatřené děti, poživatelé důchodu z důchodového pojištění (starobní, invalidní, částečně invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody), osoby na mateřské dovolené příjemci rodičovského příspěvku,

7 uchazeči o zaměstnání,osoby pobírající dávky sociální péče,osoby, které jsou závislé na péči o jiné osoby a osoby pečující o tyto osoby. Mohlo by se stát, že příjmy ze zaměstnání budou některý měsíc nižší než minimální mzda. Nejedná se o nižší příjmy z důvodu nemoci. V tom případě je OSVČ povinna nahlásit zdravotní pojišťovně, že jsou její příjmy ze zaměstnání jen vedlejší. Jako OSVČ hlavní, byť by se jednalo třeba jen o jeden jediný měsíc, musí zaplatit zálohu na pojistné v alespoň minimální výši. Praktický příklad Podnikatel invalidní důchodce prvního stupně pan Černý uplatňuje výdaje 60% paušálem. Jeho roční příjem za rok 2011 bude Kč. Kolik odvede na dani z příjmu fyzických osob? Text Příjmy Výdaje ( Kč x 60 %) Základ daně ( Kč Kč) Daň ( Kč x 15 %) Sleva na poplatníka Sleva na invaliditu prvního stupně Daňová povinnost ( Kč Kč Kč) Částka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Přestože bude dańová povinnost pana Ćerného nulová, tak musí pan Černý v řádném termínu odevdat na finanční úřad daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2011.

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 ~ 1 ~ PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 I. část - Základní právní předpisy U problematiky zdravotního pojištění jsou rozhodující dva závazné právní předpisy, které zásadně ovlivňují provádění zdravotního

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 43. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání Miniškola podnikání Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání 88.00267 Takto publikace je výstupem projektu Podporujme podnikatelky Polabí! č. CZ.1.04/3.4.04/88.00267 www.podnikatelky-polabi.cz

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE. CZ.1.04/3.1.02/43.00054 1. aktualizace (2013)

INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE. CZ.1.04/3.1.02/43.00054 1. aktualizace (2013) INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.04/3.1.02/43.00054 1. aktualizace (2013) INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Německu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více