ÚVODEM... 2 AKCE ŠKOLY... 3 ROZHOVOR... 5 CESTOU NECESTOU... 7 POVÍDKA... 9 HOROSKOP VAŠE PRÁCE OSMISMĚRKA SUDOKU...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODEM... 2 AKCE ŠKOLY... 3 ROZHOVOR... 5 CESTOU NECESTOU... 7 POVÍDKA... 9 HOROSKOP... 11 VAŠE PRÁCE... 13 OSMISMĚRKA... 14 SUDOKU..."

Transkript

1

2 Vítejte. Začátkem února jsme tu měli prázdniny. Někteří si je uţívali na horách nebo v jiném prostředí. Věřím, ţe nejen já, jsem si lámala hlavu s tím, co budu celý den dělat. Některé výlety, jako např. na hrady a zámky, nejsou v tomto měsíci moţné, a proto jsem pro Vás v tento volný čas připravila článek o výstavě Bodies, který najdete v rubrice Cestou necestou. V tomto čísle jsme pro Vás připravili rozhovor se Zdeňkem Puchmeltrem, kterého znáte z druhé školní akademie, a dále nechybí ani stálé rubriky. Jistě si všimnete nové grafiky časopisu a dalších zajímavých věcí. Přestoţe má časopis nový vzhled, stále můţete přispívat svými náměty, např. básničky, povídky aj., a vše posílejte na Rádi uvítáme všechny Vaše práce a komentáře. Za redakci Jitka Čepeláková ÚVODEM... 2 AKCE ŠKOLY... 3 ROZHOVOR... 5 CESTOU NECESTOU... 7 POVÍDKA... 9 HOROSKOP VAŠE PRÁCE OSMISMĚRKA SUDOKU

3 Beseda o rocku Je středa 28. ledna, něco po jedenácté hodině, a já vcházím do auly slánského gymnázia, kde se má konat beseda o rockové hudbě. Vezměte si všichni návleky na boty. Tak přesně tato věta několikrát zazní, neţ si všichni poslušně nasadí návleky a vchází se do auly. Sedám si do předposlední řady hned na kraj a vytahuji svůj notýsek na poznámky, abych si mohla během besedy zapisovat své postřehy, které následně pouţiji pro tento článek. Všichni uţ se konečně usadili, a tak vidím dobře na pódium, kde mě ihned zaujme plakát mé velké lásky Kurta Donalda Cobaina. Následně vstupují dvě známé tváře tyto dva chlapíky uţ jsme měli moţnost vidět na jiné besedě. Besedu započali mluvením o rock & rollu. Ti, co to ještě nevěděli, se dozvěděli, ţe výraz rock & roll dříve znamenal mezi černochy sex. Dále jsme se přesunuli do Liverpoolu v 60. letech, a to konkrétně ke skupině The Beatles. Slyšet jsme od nich mohli píseň Lady Madonna. I přesto, jak skvělá skupina to byla, nejlepším songem 60. let byla zvolena píseň Satisfaction od The Rolling Stones. Přes Hard Rock a Art Co ti to připomínalo, Kláro?? Rock jsme se dostali aţ ke stylu New Wave, Jako, kdyţ jdu voţralá domů. jehoţ představiteli jsou například skupina The Police, od které jsme slyšeli asi jejich nejznámější věc, a to Every Breath You Take. Do tohoto stylu spadají ještě třeba Depeche Mode, kteří uţ však také zasahují do elektronického rocku. No a pak konečně přišla řeč na mou nejoblíbenější kapelu, kterou je Nirvana. Ta měla velký vliv na další vývoj rockové hudby v 90. letech. A jako poslední byla zmíněna kapela Limp Bizkit, která kombinuje rockovou hudbu spolu s mluveným slovem. Uţ nevím, kdo ale někdo poloţil na konci velmi dobrou otázku. Proč se nemluvilo o Guns N Roses?? To mě také docela mrzí, protoţe si myslím, ţe tato kapela rozhodně za zmínění stojí, ale tak snad příště na jiné besedě. ;) Any =o) 3

4 4

5 se Zdeňkem Puchmeltrem z 1.B Ahojky Zdeňku. Jsme moc rádi, ţe jsi přijal nabídku, abychom s tebou udělali rozhovor. Pro ty, kterým tvé jméno nic neříká, si jistě brzy vzpomenou, kdyţ se zmíním o bubeníkovi z akademie. A nejen to. S Kubou jsi hrál i na zvláštní africké bubny. Vaše a také tvá samotná hra byla velice působivá a zábavná. Má první otázka tedy zní: 1. Jak dlouho se věnuješ hraní na bubny? Na bicí nástroje jsem začal, kdyţ mi bylo tak 6 let, jelikoţ můj táta je také bubeník. Tento nástroj mě uchvátil hlavně svou rozličností a kreativitou. Oficiálně jsem začal hrát aţ od osmi let, kdy sem nastoupil do slánské ZUŠ, kde mě začal učit pan učitel Milan Mach, který se ujal mého vedení v hraní na nástroj. Ostatně mě vede dodnes, protoţe dokončuji posledním rokem docházku ZUŠ. Bez něj bych dnes nemohl hudebně vůbec existovat... Ale je to hlavně v podpoře mých rodičů a hlavně mého táty, který mě v hudbě velice (pozitivně) ovlivňuje a podporuje. 2. Kdo tě přivedl k tak zvláštním bubnům djembé? No to jsem se byl podívat na jeden seminář na Hudebním veletrhu, který byl věnován perkusním nástrojům a tak jsem se začal asi rok o tyto etnické nástroje zajímat. Ale moje láska je ale přece jenom bicí souprava. 3. Na akademii jsi předvedl, že máš opravdu talent. Máš za sebou nějaké úspěchy? Ano pár jich za sebou mám, - jsem spoluzakladatelem skupiny Darwien a v roce 2006 jsem získal 2.místo v celostátní soutěţi bicích nástrojů pro ZUŠ. Fakt příjemné chvíle 4. Chtěl by ses stát hvězdou nějaké skupiny? Které? Darwien. 5

6 5. Co dalšího tě zajímá kromě oblasti hudby? Muzika. 6. Čím bys chtěl v budoucnu být? Bubeníkem. Děkujeme ti za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů nejen v hudebním světě. Těšíme se, ţe nám znovu brzy předvedeš svou hru. Za redakci Jitka Čepeláková (Zdeněk Puchmeltr) 6

7 Únor není moc lukrativní měsíc pro návštěvu zámků, hradů, zahrad a není také moc velké teplo na jeţdění na kole, popřípadě hraní míčových her. Samozřejmě pokud bychom se vydali někam k rovníku, tak zde by se dala dělat spousta jiných věcí. Ale my ţijeme v mírném pásmu a to znamená, ţe teď je výborný čas na lyţování. Nebudeme se však bavit o horách, ale o zcela jiném a zajímavém tématu: Bodies Bodies (v překladu Těla) je výstava lidských těl, která se konala od 5. května v praţské Lucerně. Jakmile jsem zjistila, ţe něco takového v naší republice je, ihned jsem se vydala navštívit tuto expozici. Před otevřením i při probíhání výstavy probíhaly dlouhé diskuze o tom, zda vůbec by se něco takového mělo ukázat. Panovaly zde názory, ţe je to nemorální a neetické a něco takového by se nemělo ukazovat. Ještě před návštěvou jsem dokonce i zaslechla, ţe celá výstava divně páchne. Bylo to hlavně z důvodu, ţe těla jsou postavena do určité polohy, aby vypadaly v činnosti a vzhledem k tomu, ţe se jednalo o pravou kůţi, tak proto si někteří mysleli, ţe vše divně voní. Z mého pohledu ale bylo vše v pořádku a já jsem nepocítila ţádný nepříjemný zápach a ani mě to nijak nepohoršovalo. Naopak si myslím, ţe z hlediska biologie to bylo velmi poučné a zajímavé. Kdyţ jsem na výstavu přišla, bylo tam několik vitrín, ve kterých jsme mohli vidět nejmenší kůstky v našem těle. Ty jsou v uších kladívko, kovadlinka a třmínek. Působilo to zvláštně, ale ne odporně. Těla byla naaranţována do pozic, které jsou obvyklé a charakteristické pro náš kaţdodenní ţivot. Pokud bych měla uvést několik příkladů, tak to bude zejména běh, drţení míče při basketbalu, házení, kopnutí, jásání, zdravení se, psaní a mnoho a mnoho dalšího. K tělům jste se mohli jakkoliv přiblíţit a detailně prohlédnout. Zajímavé také bylo porovnání plic nekuřáka a kuřáka. Pohled to byl opravdu odstrašující a pro ty, kteří kouří, zde byla skleněná bedna, do které jste mohli odhodit cigarety. Budete se asi divit, ale bylo jich tam opravdu hodně, takţe si zřejmě dokáţete představit, jak odstrašující pohled to byl. 7

8 Shlédnout jste také mohli, jak přesně vypadá mozek v lebce. Co mi však přišlo nejdivnější, byly cévy v celém lidském těle. Tento pohled ve mně vzbudil zvláštní pocit. Při představě, ţe přesně takto vypadám zevnitř, bylo divné. V horním patře dále byla rozloţená kůţe z celého těla a vývoj malého embrya aţ po menší dítě. Všude byly tabule, kde jsme se dozvěděli různá čísla například jak přesně velká je kůţe lidského těla a různá nej. V celé expozici bylo několik zdravotníků. Ti nám nabízeli, abychom se dotkli kostí a při tom vysvětlovali proč je tato nebo jiná kost, tak důleţitá. Pokud jsme se chtěli na něco zeptat, byli velmi ochotní. Expozice byla zajímavá a pokud jste ji nestihli, je to opravdu škoda. Doufejme, ţe znovu budeme moci shlédnout takto zajímavou expozici. Jíťa (zdroj fotky: 8

9 Tajná láska Velmi často chodil okolo jejího domu a snil. Bohu ţel jen jednou si s ní směl promluvit, jen jednou. Nesměl nikomu říct, nesměl se nikde proříci, ţe ji miluje. Byla by to smrt jak pro něj tak pro ni, hlavně pro ni. Byl opřený o mohutný sloup porostlý břečťanem. Skoro ho ani nebylo vidět. Jeho zelená uniforma se v břečťanu ztrácela. Domovní dveře se otevřely a z nich vyšla ona. Byla nádherná, okouzlující. Pomalu sešla dva schůdky, narovnala se, sluneční paprsek odkryl její tajemnou krásu. Stala před ním, díval se na ni, jak tam stojí. Měla nádhernou tvář, její načerveno nabarvené rty se pomalu rozevřely. Rozhlíţela se, jestli ho neuvidí, alespoň na malinkou chvilku. Nechtěl vyjít ze svého úkrytu, ještě na malinkou chvilku ji chtěl pozorovat, její vlasy pevně a hladce stočené do drdolu, na nich nakřivo nasazený červeno - bílý klobouček. Stejnou barvu měl i kostýmek obepínající její štíhlé tělo. Stála tam nervózně, pořád si přendávala malou kabelku z jedné ruky, do druhé. Nechtěl ji uţ dál trápit. Narovnal se a přendal si dlouhou pušku z jednoho ramene na druhé. Narovnal se, ţe bude pochodovat ulicí jako by nic, bohuţel mu to nešlo, na to ji moc miloval. Otočil se na ni, dívala se na něj, měla oči plné slz, které patřily jen jemu. Zvedla pravou ruku a třemi prsty se dotkla rudých rtů, které se nyní velice chvěly od pláče. Zvedla zrak na něj. Dívala se upřeně do jeho očí, pomyslný a nenápadný polibek byl jen a jen pro něj. Byli si tak blízko, a přece byli od sebe tak daleko. Tato scéna trvala jen chvilku, ale stačila probudit onen cit, který k sobě tito mladí lidé cítí. Se slzami v očích se otočila a odcházela ulicí směrem od něj. Sedl si na zídku, která byla vedle něj. Měl malinko roztaţené nohy, o které si opřel ruce a na ně sloţil hlavu, na které měl ještě pořád nasazenou helmu. "Jak ses mohl zamilovat?? Ty! Jsi přece voják, slouţíš Říši! Slouţíš vládci, tak jak jsi se mohl zamilovat do ţidovské dívky?!" Věděl jako jediný její malé tajemství. Důvěřovala mu. A tak se mu svěřila s tím, ţe si nechala udělat doklady načerno, aby nikdo nezjistil, ţe je ţidovka. Takţe to věděla jen ona a on. Byl zrovna na obchůzce, kdyţ si jí všiml. Místo toho aby šla jako obvykle rovnou domů, zahnula za roh jejího domu, nikdo tamtudy nechodil, bylo to jedno z mála míst, které bylo netknuté lidskou nohou. Přidal do kroku, aby ji dohonil. 9

10 Zahnul za roh a viděl ji tam, jak tam stojí a čeká jenom na něj. Odhodil pušku a sundal si v chůzi helmu, která odkryla špinavě - blond jeţečka. Přitáhl si jí k sobě a políbil. Odtáhl se. "Ne, nesmíme, někdo by nás mohl vidět a moc dobře víš, jak by to s námi skončilo. Je mi jedno co bude se mnou, ale nikdy bych nepřeţil, ţe by se něco mohlo stát tobě." Sehnul se pro helmu a pušku, kterou si přehodil pře rameno a otočil se, ţe odejde. Poloţila mu ruku na rameno a zezadu se k němu přivinula. Jemnými slovy mu pošeptala do ucha, ať se staví nenápadně večer. Pousmál se a beze slova odešel. Třikrát jemně zaklepal, tak jak si to domluvili. Otevřela mu. Rozhlédl se, jestli někoho neuvidí a vešel. "Víš o tom, ţe si kopem hrob?" Podíval se na ní a čekal, jak odpoví. Místo odpovědi se dočkal polibku. Sedli si na postel. Tentokrát neměla sepnuté vlasy, nýbrţ je měla volně dané. Husté vlasy jako uhel, plné malých vln se jí motaly do obličeje. Stalo se to, po čem touţili uţ od první chvíle co se viděli. Byla to vášnivá chvíle plná lásky. Leţeli vedle sebe. Hladil ji po dlouhých vlasech. Leţela mu na hrudi a byla šťastná. Náhle je ale ze snů probralo přijíţdějící auto a skřípání brzd. V tu ránu byli oba na nohou, věděli kdo to je, věděli, proč tu jsou. Peter si stihl vzít akorát boty, kalhoty a košili, kterou nestačil ani zapnout. Byla ještě tma, Peter se podíval z okna, musel ale odklopit deku, která ztemňovala byt. Dole viděl zastavující černé auto. "Reichssicherheitshauptamt der - SS." Vyšlo z jeho úst nádhernou němčinou. Marie se na něho s pláčem podívala. Peter se rozeběhl, vzal ji za ruku došli aţ k oknu, které vedlo na dvorek. Otevřel okno a pomohl Marii ven. Oba seskočili do bláta, bylo pod mrakem a schylovalo se k bouři. Drţeli se za ruce a běţeli směrem k lesům a SS za nimi. "Stehen!" Volali za nimi. Utíkali, co jim nohy stačily. "Kdyţ doběhneme dost daleko do lesa, najdeme partyzány a ti nám pomohou. Musíš vydrţet!" Začalo pršet. Terén byl kluzký zejména pro Marii, která běţela bosa. Slyšeli za sebou střelbu. Kulky jim létaly kolem hlav. Ani jedna nenašla naštěstí určený cíl. Byla tma a neviděli na cestu, bořili se do bahna. Vojáci SS se stále více přibliţovali. "Teď doprava! A pořád rovně. Dělej musíš tam doběhnout já je tu zatím zdrţím. Nesmí se ti nic stát. Utíkej!" Zavolal a naposledy jí políbil. Marie utíkala, uţ nemohla, běţeli aţ příliš dlouho. Skoro za kaţdým krokem upadla. Byla promočená, neviděla na cestu. "Ani hnout a ruce vzhůru!" Marie se prudce zastavila. "Kdo jsi?" Zeptal se ji jeden z muţů. "Já,Já potřebuji pomoc, nejste němci?!" Muţi se na sebe pobaveně podívali. "Ne nejsme! Ale co ty tady děláš?" Marie se sesula k zemi. "Já utíkám a Peter taky, my jsme se do sebe zamilovali, ale já jsem ţidovka a on německý voják. Chtějí nás zabít, prosím vás pomozte mi. On je tam." Marie ukázala směrem, kterým sem přišla." Tak fajn ty, ty a ty vezměte samopal a za mnou!" Nakázal velitel a běţeli směrem za Petrem. Byla slyšet střelba, která se rozléhala po celém lese. Pomalu začínalo svítat. Vojáci připravili Marii nocleh a uloţily jí ke spánku. Nemohla usnout, neměla o něm ţádné zprávy. Šla se tedy projít na čerstvý vzduch a viděla je v dálce přicházet. Rozběhla se za ním, padli si do náruče. "Uţ je to za námi. Uţ budeme jenom spolu!" Marie se na něj podívala, připadala si s ním tak v bezpečí. Objal ji, skoro se mu v náručí ztratila. " Nikdo nás uţ nerozdělí!" Helísek 10

11 Téma: Jak jsou na tom se ţárlivostí?? Skopec / / Ţárlivost obvykle nezná. Protoţe je sám slušný a věrný, očekává totéţ od svého partnera, navíc je přesvědčen o svých kvalitách milence či milenky, ţe podle jeho názoru partner na nevěru nebude mít čas ani chuť. Pokud se však přesvědčí o tom, ţe je podváděn, nezná slitování. Býk / / Je vášnivý a divoký, nesnáší odpor, a co jednou drţí v ruce, nehodlá uţ nikdy pustit. Týká se to i partnera, kterého povaţuje za své vlastnictví a není ochoten se o něj dělit. Bývá ţárlivý, protoţe mu to dělá dobře a ţárlivost povaţuje za důkaz skutečné lásky. Zmítán svou ţádostivostí a ţárlivostí dokáţe nezřídka proměnit společný ţivot v peklo. Blíţenci / / Jsou velkorysí a tolerantní, dokáţí se povznést nad věc a v případě potřeby mávnou nad problémem rukou. Dokáţí se snést prakticky s kaţdým, a proto také ţárlí minimálně. Dokonce i ve chvíli, kdy získají důkaz o partnerově nevěře, zůstávají klidní. Rak / / Rak je opatrný a nedůvěřivý, coţ se projevuje i v tom, ţe nikdy partnerovi stoprocentně nevěří a ţárlí. Je však tak upřímný, ţe to nijak netají. Svou ţárlivost se také snaţí udrţet v určitých mezích. Pokud je však skutečně podveden, bývá to pro něj nesmírně bolestivé. Lev / / Lev je nejen král, ale i šelma, u níţ láska, vášeň a ţárlivost tvoří nerozlučný celek. Dělá si nárok na partnera a jeho maximální věrnost, nehodlá ustoupit ani o píď, protoţe je sám věrný aţ za hrob. Pokud je podveden, mění se v běsnící šelmu. 11

12 Panna / / Nemá ţárlivost v lásce a sama jí také nepropadá. Neumí se bezhlavě zamilovat, protoţe se více řídí rozumem, a pokud ji partner podvede, s rozchodem neváhá ani chvíli. Nevěru odpustit nedokáţe. Váhy / / Ţárlivost neznají, milují svobodu, proto ji přejí i druhému. Jsou tolerantní, dokáţí odpouštět, ale těţko snášejí nespravedlnost, mezi něţ zrada a ţárlivost patří. Umějí partnerovi odpustit, ale nesmí to být příliš často. Štír / / Štír je vůbec největší ţárlivec, kterému je lepší se vyhnout. Je podezíravý a ve všem hledá nějaký útok proti sobě. Dokáţe partnera sledovat ve dne v noci, čekat na chvíli, kdy se přesvědčí o tom, ţe je podváděn. V zuřivosti je pak schopen i ublíţit. Střelec / / Střelec je zajímavá osobnost ţárlí a přitom ţárlivý není. Přesně rozlišuje, co je jeho a co patří druhému, má logické myšlení a vyţaduje, aby partnerské vztahy byly průhledné a jednoznačné. Potom se dokáţe smířit i s nevěrou partnera. Kozoroh / / Je neochvějně věrný a věrnost vyţaduje i na partnerovi. Láska je pro něj příliš váţný cit, neţ aby s ním šlo laškovat. On sám to nedokáţe, a proto nemůţe pochopit, ţe by to mohl dokázat někdo jiný. Vodnář / / Vodnář je sice nezvykle tolerantní, ale součastně si nesmírně cení vlastní svobody a nezávislosti. Totéţ uznává nejen u svého partnera, ale i u ostatních lidí. Ţárlivost nezná, ale nenávidí jakýkoliv podvod. Pokud dospěje k závěru, ţe byl partnerem podveden, odejde sám. Ryby / / Ryby jsou plaché a silně citově zaloţené, potřebují bezpečný přístav, který nacházejí i v lásce a v partnerském vztahu. Mají strach, aby o svou jistotu nepřišly a neztratily milovanou bytost, proto dokáţí přivřít obě oči i nad nevěrou. Vnitřně ţárlí, ale navenek nedají nic znát. Any =o) 12

13 Mlčenlivé včely Opilý manit na jazyku Vrásčité mraky z čela - vše způsobila slova Ta slova, která nemlčela Zas se mi zazdálo o puklém srdci housek chci ti říct...a mlčet Venku je tma...kdyţ schováváš slunce za opasek a nutíš mě na něm klečet If, 4.A 13

14 S A K J A R A K N A U N I X Ó V J A P N M Ú W E A G N L O G S P I S O V A T E L I R A A O K N N Ř I Kamaráde, teď jsem objevil něco, co zastane kancelářskou práci deseti mužů. Prosím tě, co je to? B K O L V O S A T E C I N Ý L M U M Á Á B CH Č I D C S A T A N O K R P T E P I G R A M K L Y M N K C L P Š T Ř L V Z Ř A O U A O U I Á Ř R M B K Á I N T N T K K L Y Ž E I P O K E R S I U I Ž E E E F S N D U U Í O P G V P L V Č E L A O L Ě T L L N E M U A K N T L H I S S U A A K Y P U O R Í I L S O I D Ý R V L O! V S Í K K Í N Č O B O P O K R Y T E C Alpa, Alpinum, Anglie, Ankara, Bonton, Církve, Čela, Čistírna, Ekonom, Epigram, Etik, Eviko, Hodokvas, Jóga, Kasava, Kila, Kiwi, Kopie, Kopule, Kovy, Královna, Kubismus, Kulaci, Kulečník, Laos, Lichva, Lyţe, Mlýnice, Nefertiiti, Obři, Odulost, Olymp, Orangutan, Osli, Pláţ, Pobočník, Poker, Pokrytec, Přesah, Rajka, Roupy, Satan, Spisovatel, Šmoula, Tělo, Třeskot, Ucpávka, Unix, Úprk, Valorizace, Vnada, Vosa, Zákulisí Helísek 14

15 Helísek Titulní stranu vytvořila Míša Husáková, grafiku Anča Kerplová. 15

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

je kámoška do nepohody. Je neuvěřitelně inteligentní a oddaná svým blízkým přátelům. Taková kamarádka je hotový poklad Violetta na ni nedá dopustit.

je kámoška do nepohody. Je neuvěřitelně inteligentní a oddaná svým blízkým přátelům. Taková kamarádka je hotový poklad Violetta na ni nedá dopustit. nevídaně chytrá dívka se spoustou energie a krásným hlasem, který zdědila po své mámě. Je upřímná, spontánní a romantická a hlavně neobvykle inteligentní. A podobně jako snad každý teenager stále hledá

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku JANA HOCHMANNOVÁ Román o krizi středního věku 12 Novinka Přijíždím domů z práce a manžel sedí u kávy. Spokojeně popíjí nápoj a šibalsky se na mě dívá. Neříká nic, jen mě pozoruje. Nevím, co si o tom mám

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Ahoooj! Rock Solid Club PŘIJĎ A UVIDÍŠ ÚTERÝ 14:30 4. B

Ahoooj! Rock Solid Club PŘIJĎ A UVIDÍŠ ÚTERÝ 14:30 4. B Ahoooj! Chceš poznat skvělé nové lidi? Máš chuť zažít spoustu zábavy a něco se taky dozvědět? Tak potom neváhej a navštiv RSC. RSC je zkratka pro Rock Solid Club (solid rock znamená,,pevná skála ). Jsme

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ Před mnoha a mnoha lety zde ţila spousta strašidel, strašidýlek, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí. Bylo zde jejich království a všichni zde ţili v klidu a míru. Aţ jednoho

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

16 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56%

16 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56% 16 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56% 2) Můj věk je méně než 10 let 0 0% 11 let 4 25% 12 let 2 13% 13 let 2 13% 14 let 4 25% 15 let 4 25% 16 let 0 0% 17 let 0 0% více

Více

Náš zpravodaj Květen 2015

Náš zpravodaj Květen 2015 Květen 2015 5. a poslední vydání Poslední úvodní slovo Nastal květen, ten básní proslulý máj a zároveň lásky čas... A my vám s malou lítostí na srdci oznamujeme, že vydání, které si právě pročítáte, je

Více

Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu dokázat i

Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu dokázat i Hleděli dva vězni z okna ven, jeden viděl hvězdy, druhý bláto jen. Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ aktivita ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ ANOTACE: Žáci se prostřednictvím skutečných příběhů židovských žen za druhé světové války seznámí s problematikou holocaustu a diskutují na dané téma. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Jana Schlemmerová Tematický okruh: Název: VY_12_INOVACE_08_ČJ3_VĚTY

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Žákovský dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Žákovský dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Žákovský dotazník 8. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational

Více

M. M. Cabicar PRCEK PLOD NA PLANETĚ HUGO

M. M. Cabicar PRCEK PLOD NA PLANETĚ HUGO 1 M. M. Cabicar PRCEK PLOD NA PLANETĚ HUGO 2 Copyright: Autor: M. M. Cabicar Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-091-5 (epub) 978-80-7512-092-2 (mobipocket) 978-80-7512-093-9 (pdf)

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

Cyklistické závody. A startujeme!

Cyklistické závody. A startujeme! Cyklistické závody 4. 10. se konal cyklistický závod škol a školek Horní Suché. Účast byla hojná, počasí všem přálo. Závody organizovalo SRPŠ spolu s polskou ZŠ a školkou a taky PZKO. Seřadiště bylo u

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny:

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny: Tělo a stres garant: Radovan Faktor členové expertní skupiny: Martina Miňhová Bára Stoláriková Nikola Žůrková Marek Hanuš Zdeněk Lerch Jan Čížek Michal Kdolský Daniel Punčochář Zdeněk Janoušek Filip Wágner

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 78 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 3. 6. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools.

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools. Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ Výstupy z dotazníku Jaké máte pracoviště? Vypracovala: Eva Veselá Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR tel. 774 205 336 info@braintools.cz www.braintools.cz Obsah

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci při práci s uměleckým textem zopakují

Více

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost:

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_12

Více

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET ZKOPÍRUJTE IDENTIFIKČNÍ ČÍSLO Z KONTKTNÍHO LISTU ČÍSLO ZEMĚ ČÍSLO STRTOVNÍH O BODU ČÍSLO DRESY JMÉNO TZTELE ČÍSLO DRES PSČ TELEFONNÍ ČÍSLO EU Děti Online II (31/03/2010) JK VYPLNIT TUTO ČÁST DOTZNÍKU Věk

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK Tréninkový deník na prázdniny 2014 Milý ragbisto, DOBŘE O SEBE PEČUJ Správný trénink jde ruku v ruce se správnou životosprávou a výživou. máš před sebou úžasné dva měsíce prázdnin. Zažiješ určitě spoustu

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.70 DATUM: 10. října 2013

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.70 DATUM: 10. října 2013 AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.70 DATUM: 10. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky.

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Plazi jak je neznáte S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Beseda je zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

R O Z H O V O R Y. Pro časopis ZÁMEČEK. foto, text: Aleš Dvořák. Mukačevo Ukrajina

R O Z H O V O R Y. Pro časopis ZÁMEČEK. foto, text: Aleš Dvořák. Mukačevo Ukrajina R O Z H O V O R Y S Č E S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina L U K Á Š S K L E N S K Ý Jmenuji se Lukáš Sklenský.

Více

Brk. Poslední číslo, sladké Brnkadelní políbení na cesty

Brk. Poslední číslo, sladké Brnkadelní políbení na cesty Brk Poslední číslo, sladké Brnkadelní políbení na cesty Milí naši účastníci Brnkání, mám pocit, že je to chvilka, co jsem psala úvodník a už usedám k závěrečníku. Po ročním čekání, dlouhém chystání to

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili?

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Ahoj kamarádi, určitě jste přemýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Jestli uvěřili tomu podivnému a podezřelému chlapíkovi a sedli

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky Vstupní zpráva Jméno: xyz Datum od:.. Zprávu odešlete na kalina@mujkouc.cz Více informací na www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz Životní příběh Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství,

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

M33-034 M33-033 M33-036 M33-041 M33-032 PRANI H 52 PRANI H 44. Tato přání jsou balena po 10 kusech. Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi.

M33-034 M33-033 M33-036 M33-041 M33-032 PRANI H 52 PRANI H 44. Tato přání jsou balena po 10 kusech. Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi. Blahopřání M33-031 Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi. Modré očka, hebká líčka, zaťukala princeznička. Hodně štěstí moje malá, hlavně ať jsi vždycky zdravá, veselá a usměvavá. Všechno nejlepší

Více

Znovu se zaposlouchala. Všude bylo ticho jako v hrobě. Chuť vykouknout ven byla tak silná, že jí nemohla odolat. Rychle vklouzla pod záclony a

Znovu se zaposlouchala. Všude bylo ticho jako v hrobě. Chuť vykouknout ven byla tak silná, že jí nemohla odolat. Rychle vklouzla pod záclony a Čarodějná hodina Sofie nemohla spát. Škvírou mezi záclonami procházel zářivý paprsek měsíčního světla a dopadal přímo na její polštář. Ostatní děti v sirotčinci už dávno spaly. Sofie zavřela oči a ležela

Více

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících datum narození: bydliště: pohlaví druh postižení: rodina: postižení v rodině: psycholog, jiný odborník): probírali jste otázku sexuálního

Více

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Dne 25. 5. 2015 se uskutečnila akademie k 80. výročí naší školy. Všechny třídy se zúčastnily

Více

Písek by Night. Šedá eminence. Lidský Setting

Písek by Night. Šedá eminence. Lidský Setting Písek by Night Šedá eminence Lidský Setting 12. - 16. srpna 2009 Obsah Obsah...2 Lidský setting...3 Zastupitelstvo...3 LARPolicie...3 Mafie...4 Měna ve světě Písek by Night Fufníky...4 Banka...5 2 Lidský

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více