ÚVODEM... 2 AKCE ŠKOLY... 3 ROZHOVOR... 5 CESTOU NECESTOU... 7 POVÍDKA... 9 HOROSKOP VAŠE PRÁCE OSMISMĚRKA SUDOKU...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODEM... 2 AKCE ŠKOLY... 3 ROZHOVOR... 5 CESTOU NECESTOU... 7 POVÍDKA... 9 HOROSKOP... 11 VAŠE PRÁCE... 13 OSMISMĚRKA... 14 SUDOKU..."

Transkript

1

2 Vítejte. Začátkem února jsme tu měli prázdniny. Někteří si je uţívali na horách nebo v jiném prostředí. Věřím, ţe nejen já, jsem si lámala hlavu s tím, co budu celý den dělat. Některé výlety, jako např. na hrady a zámky, nejsou v tomto měsíci moţné, a proto jsem pro Vás v tento volný čas připravila článek o výstavě Bodies, který najdete v rubrice Cestou necestou. V tomto čísle jsme pro Vás připravili rozhovor se Zdeňkem Puchmeltrem, kterého znáte z druhé školní akademie, a dále nechybí ani stálé rubriky. Jistě si všimnete nové grafiky časopisu a dalších zajímavých věcí. Přestoţe má časopis nový vzhled, stále můţete přispívat svými náměty, např. básničky, povídky aj., a vše posílejte na Rádi uvítáme všechny Vaše práce a komentáře. Za redakci Jitka Čepeláková ÚVODEM... 2 AKCE ŠKOLY... 3 ROZHOVOR... 5 CESTOU NECESTOU... 7 POVÍDKA... 9 HOROSKOP VAŠE PRÁCE OSMISMĚRKA SUDOKU

3 Beseda o rocku Je středa 28. ledna, něco po jedenácté hodině, a já vcházím do auly slánského gymnázia, kde se má konat beseda o rockové hudbě. Vezměte si všichni návleky na boty. Tak přesně tato věta několikrát zazní, neţ si všichni poslušně nasadí návleky a vchází se do auly. Sedám si do předposlední řady hned na kraj a vytahuji svůj notýsek na poznámky, abych si mohla během besedy zapisovat své postřehy, které následně pouţiji pro tento článek. Všichni uţ se konečně usadili, a tak vidím dobře na pódium, kde mě ihned zaujme plakát mé velké lásky Kurta Donalda Cobaina. Následně vstupují dvě známé tváře tyto dva chlapíky uţ jsme měli moţnost vidět na jiné besedě. Besedu započali mluvením o rock & rollu. Ti, co to ještě nevěděli, se dozvěděli, ţe výraz rock & roll dříve znamenal mezi černochy sex. Dále jsme se přesunuli do Liverpoolu v 60. letech, a to konkrétně ke skupině The Beatles. Slyšet jsme od nich mohli píseň Lady Madonna. I přesto, jak skvělá skupina to byla, nejlepším songem 60. let byla zvolena píseň Satisfaction od The Rolling Stones. Přes Hard Rock a Art Co ti to připomínalo, Kláro?? Rock jsme se dostali aţ ke stylu New Wave, Jako, kdyţ jdu voţralá domů. jehoţ představiteli jsou například skupina The Police, od které jsme slyšeli asi jejich nejznámější věc, a to Every Breath You Take. Do tohoto stylu spadají ještě třeba Depeche Mode, kteří uţ však také zasahují do elektronického rocku. No a pak konečně přišla řeč na mou nejoblíbenější kapelu, kterou je Nirvana. Ta měla velký vliv na další vývoj rockové hudby v 90. letech. A jako poslední byla zmíněna kapela Limp Bizkit, která kombinuje rockovou hudbu spolu s mluveným slovem. Uţ nevím, kdo ale někdo poloţil na konci velmi dobrou otázku. Proč se nemluvilo o Guns N Roses?? To mě také docela mrzí, protoţe si myslím, ţe tato kapela rozhodně za zmínění stojí, ale tak snad příště na jiné besedě. ;) Any =o) 3

4 4

5 se Zdeňkem Puchmeltrem z 1.B Ahojky Zdeňku. Jsme moc rádi, ţe jsi přijal nabídku, abychom s tebou udělali rozhovor. Pro ty, kterým tvé jméno nic neříká, si jistě brzy vzpomenou, kdyţ se zmíním o bubeníkovi z akademie. A nejen to. S Kubou jsi hrál i na zvláštní africké bubny. Vaše a také tvá samotná hra byla velice působivá a zábavná. Má první otázka tedy zní: 1. Jak dlouho se věnuješ hraní na bubny? Na bicí nástroje jsem začal, kdyţ mi bylo tak 6 let, jelikoţ můj táta je také bubeník. Tento nástroj mě uchvátil hlavně svou rozličností a kreativitou. Oficiálně jsem začal hrát aţ od osmi let, kdy sem nastoupil do slánské ZUŠ, kde mě začal učit pan učitel Milan Mach, který se ujal mého vedení v hraní na nástroj. Ostatně mě vede dodnes, protoţe dokončuji posledním rokem docházku ZUŠ. Bez něj bych dnes nemohl hudebně vůbec existovat... Ale je to hlavně v podpoře mých rodičů a hlavně mého táty, který mě v hudbě velice (pozitivně) ovlivňuje a podporuje. 2. Kdo tě přivedl k tak zvláštním bubnům djembé? No to jsem se byl podívat na jeden seminář na Hudebním veletrhu, který byl věnován perkusním nástrojům a tak jsem se začal asi rok o tyto etnické nástroje zajímat. Ale moje láska je ale přece jenom bicí souprava. 3. Na akademii jsi předvedl, že máš opravdu talent. Máš za sebou nějaké úspěchy? Ano pár jich za sebou mám, - jsem spoluzakladatelem skupiny Darwien a v roce 2006 jsem získal 2.místo v celostátní soutěţi bicích nástrojů pro ZUŠ. Fakt příjemné chvíle 4. Chtěl by ses stát hvězdou nějaké skupiny? Které? Darwien. 5

6 5. Co dalšího tě zajímá kromě oblasti hudby? Muzika. 6. Čím bys chtěl v budoucnu být? Bubeníkem. Děkujeme ti za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů nejen v hudebním světě. Těšíme se, ţe nám znovu brzy předvedeš svou hru. Za redakci Jitka Čepeláková (Zdeněk Puchmeltr) 6

7 Únor není moc lukrativní měsíc pro návštěvu zámků, hradů, zahrad a není také moc velké teplo na jeţdění na kole, popřípadě hraní míčových her. Samozřejmě pokud bychom se vydali někam k rovníku, tak zde by se dala dělat spousta jiných věcí. Ale my ţijeme v mírném pásmu a to znamená, ţe teď je výborný čas na lyţování. Nebudeme se však bavit o horách, ale o zcela jiném a zajímavém tématu: Bodies Bodies (v překladu Těla) je výstava lidských těl, která se konala od 5. května v praţské Lucerně. Jakmile jsem zjistila, ţe něco takového v naší republice je, ihned jsem se vydala navštívit tuto expozici. Před otevřením i při probíhání výstavy probíhaly dlouhé diskuze o tom, zda vůbec by se něco takového mělo ukázat. Panovaly zde názory, ţe je to nemorální a neetické a něco takového by se nemělo ukazovat. Ještě před návštěvou jsem dokonce i zaslechla, ţe celá výstava divně páchne. Bylo to hlavně z důvodu, ţe těla jsou postavena do určité polohy, aby vypadaly v činnosti a vzhledem k tomu, ţe se jednalo o pravou kůţi, tak proto si někteří mysleli, ţe vše divně voní. Z mého pohledu ale bylo vše v pořádku a já jsem nepocítila ţádný nepříjemný zápach a ani mě to nijak nepohoršovalo. Naopak si myslím, ţe z hlediska biologie to bylo velmi poučné a zajímavé. Kdyţ jsem na výstavu přišla, bylo tam několik vitrín, ve kterých jsme mohli vidět nejmenší kůstky v našem těle. Ty jsou v uších kladívko, kovadlinka a třmínek. Působilo to zvláštně, ale ne odporně. Těla byla naaranţována do pozic, které jsou obvyklé a charakteristické pro náš kaţdodenní ţivot. Pokud bych měla uvést několik příkladů, tak to bude zejména běh, drţení míče při basketbalu, házení, kopnutí, jásání, zdravení se, psaní a mnoho a mnoho dalšího. K tělům jste se mohli jakkoliv přiblíţit a detailně prohlédnout. Zajímavé také bylo porovnání plic nekuřáka a kuřáka. Pohled to byl opravdu odstrašující a pro ty, kteří kouří, zde byla skleněná bedna, do které jste mohli odhodit cigarety. Budete se asi divit, ale bylo jich tam opravdu hodně, takţe si zřejmě dokáţete představit, jak odstrašující pohled to byl. 7

8 Shlédnout jste také mohli, jak přesně vypadá mozek v lebce. Co mi však přišlo nejdivnější, byly cévy v celém lidském těle. Tento pohled ve mně vzbudil zvláštní pocit. Při představě, ţe přesně takto vypadám zevnitř, bylo divné. V horním patře dále byla rozloţená kůţe z celého těla a vývoj malého embrya aţ po menší dítě. Všude byly tabule, kde jsme se dozvěděli různá čísla například jak přesně velká je kůţe lidského těla a různá nej. V celé expozici bylo několik zdravotníků. Ti nám nabízeli, abychom se dotkli kostí a při tom vysvětlovali proč je tato nebo jiná kost, tak důleţitá. Pokud jsme se chtěli na něco zeptat, byli velmi ochotní. Expozice byla zajímavá a pokud jste ji nestihli, je to opravdu škoda. Doufejme, ţe znovu budeme moci shlédnout takto zajímavou expozici. Jíťa (zdroj fotky: 8

9 Tajná láska Velmi často chodil okolo jejího domu a snil. Bohu ţel jen jednou si s ní směl promluvit, jen jednou. Nesměl nikomu říct, nesměl se nikde proříci, ţe ji miluje. Byla by to smrt jak pro něj tak pro ni, hlavně pro ni. Byl opřený o mohutný sloup porostlý břečťanem. Skoro ho ani nebylo vidět. Jeho zelená uniforma se v břečťanu ztrácela. Domovní dveře se otevřely a z nich vyšla ona. Byla nádherná, okouzlující. Pomalu sešla dva schůdky, narovnala se, sluneční paprsek odkryl její tajemnou krásu. Stala před ním, díval se na ni, jak tam stojí. Měla nádhernou tvář, její načerveno nabarvené rty se pomalu rozevřely. Rozhlíţela se, jestli ho neuvidí, alespoň na malinkou chvilku. Nechtěl vyjít ze svého úkrytu, ještě na malinkou chvilku ji chtěl pozorovat, její vlasy pevně a hladce stočené do drdolu, na nich nakřivo nasazený červeno - bílý klobouček. Stejnou barvu měl i kostýmek obepínající její štíhlé tělo. Stála tam nervózně, pořád si přendávala malou kabelku z jedné ruky, do druhé. Nechtěl ji uţ dál trápit. Narovnal se a přendal si dlouhou pušku z jednoho ramene na druhé. Narovnal se, ţe bude pochodovat ulicí jako by nic, bohuţel mu to nešlo, na to ji moc miloval. Otočil se na ni, dívala se na něj, měla oči plné slz, které patřily jen jemu. Zvedla pravou ruku a třemi prsty se dotkla rudých rtů, které se nyní velice chvěly od pláče. Zvedla zrak na něj. Dívala se upřeně do jeho očí, pomyslný a nenápadný polibek byl jen a jen pro něj. Byli si tak blízko, a přece byli od sebe tak daleko. Tato scéna trvala jen chvilku, ale stačila probudit onen cit, který k sobě tito mladí lidé cítí. Se slzami v očích se otočila a odcházela ulicí směrem od něj. Sedl si na zídku, která byla vedle něj. Měl malinko roztaţené nohy, o které si opřel ruce a na ně sloţil hlavu, na které měl ještě pořád nasazenou helmu. "Jak ses mohl zamilovat?? Ty! Jsi přece voják, slouţíš Říši! Slouţíš vládci, tak jak jsi se mohl zamilovat do ţidovské dívky?!" Věděl jako jediný její malé tajemství. Důvěřovala mu. A tak se mu svěřila s tím, ţe si nechala udělat doklady načerno, aby nikdo nezjistil, ţe je ţidovka. Takţe to věděla jen ona a on. Byl zrovna na obchůzce, kdyţ si jí všiml. Místo toho aby šla jako obvykle rovnou domů, zahnula za roh jejího domu, nikdo tamtudy nechodil, bylo to jedno z mála míst, které bylo netknuté lidskou nohou. Přidal do kroku, aby ji dohonil. 9

10 Zahnul za roh a viděl ji tam, jak tam stojí a čeká jenom na něj. Odhodil pušku a sundal si v chůzi helmu, která odkryla špinavě - blond jeţečka. Přitáhl si jí k sobě a políbil. Odtáhl se. "Ne, nesmíme, někdo by nás mohl vidět a moc dobře víš, jak by to s námi skončilo. Je mi jedno co bude se mnou, ale nikdy bych nepřeţil, ţe by se něco mohlo stát tobě." Sehnul se pro helmu a pušku, kterou si přehodil pře rameno a otočil se, ţe odejde. Poloţila mu ruku na rameno a zezadu se k němu přivinula. Jemnými slovy mu pošeptala do ucha, ať se staví nenápadně večer. Pousmál se a beze slova odešel. Třikrát jemně zaklepal, tak jak si to domluvili. Otevřela mu. Rozhlédl se, jestli někoho neuvidí a vešel. "Víš o tom, ţe si kopem hrob?" Podíval se na ní a čekal, jak odpoví. Místo odpovědi se dočkal polibku. Sedli si na postel. Tentokrát neměla sepnuté vlasy, nýbrţ je měla volně dané. Husté vlasy jako uhel, plné malých vln se jí motaly do obličeje. Stalo se to, po čem touţili uţ od první chvíle co se viděli. Byla to vášnivá chvíle plná lásky. Leţeli vedle sebe. Hladil ji po dlouhých vlasech. Leţela mu na hrudi a byla šťastná. Náhle je ale ze snů probralo přijíţdějící auto a skřípání brzd. V tu ránu byli oba na nohou, věděli kdo to je, věděli, proč tu jsou. Peter si stihl vzít akorát boty, kalhoty a košili, kterou nestačil ani zapnout. Byla ještě tma, Peter se podíval z okna, musel ale odklopit deku, která ztemňovala byt. Dole viděl zastavující černé auto. "Reichssicherheitshauptamt der - SS." Vyšlo z jeho úst nádhernou němčinou. Marie se na něho s pláčem podívala. Peter se rozeběhl, vzal ji za ruku došli aţ k oknu, které vedlo na dvorek. Otevřel okno a pomohl Marii ven. Oba seskočili do bláta, bylo pod mrakem a schylovalo se k bouři. Drţeli se za ruce a běţeli směrem k lesům a SS za nimi. "Stehen!" Volali za nimi. Utíkali, co jim nohy stačily. "Kdyţ doběhneme dost daleko do lesa, najdeme partyzány a ti nám pomohou. Musíš vydrţet!" Začalo pršet. Terén byl kluzký zejména pro Marii, která běţela bosa. Slyšeli za sebou střelbu. Kulky jim létaly kolem hlav. Ani jedna nenašla naštěstí určený cíl. Byla tma a neviděli na cestu, bořili se do bahna. Vojáci SS se stále více přibliţovali. "Teď doprava! A pořád rovně. Dělej musíš tam doběhnout já je tu zatím zdrţím. Nesmí se ti nic stát. Utíkej!" Zavolal a naposledy jí políbil. Marie utíkala, uţ nemohla, běţeli aţ příliš dlouho. Skoro za kaţdým krokem upadla. Byla promočená, neviděla na cestu. "Ani hnout a ruce vzhůru!" Marie se prudce zastavila. "Kdo jsi?" Zeptal se ji jeden z muţů. "Já,Já potřebuji pomoc, nejste němci?!" Muţi se na sebe pobaveně podívali. "Ne nejsme! Ale co ty tady děláš?" Marie se sesula k zemi. "Já utíkám a Peter taky, my jsme se do sebe zamilovali, ale já jsem ţidovka a on německý voják. Chtějí nás zabít, prosím vás pomozte mi. On je tam." Marie ukázala směrem, kterým sem přišla." Tak fajn ty, ty a ty vezměte samopal a za mnou!" Nakázal velitel a běţeli směrem za Petrem. Byla slyšet střelba, která se rozléhala po celém lese. Pomalu začínalo svítat. Vojáci připravili Marii nocleh a uloţily jí ke spánku. Nemohla usnout, neměla o něm ţádné zprávy. Šla se tedy projít na čerstvý vzduch a viděla je v dálce přicházet. Rozběhla se za ním, padli si do náruče. "Uţ je to za námi. Uţ budeme jenom spolu!" Marie se na něj podívala, připadala si s ním tak v bezpečí. Objal ji, skoro se mu v náručí ztratila. " Nikdo nás uţ nerozdělí!" Helísek 10

11 Téma: Jak jsou na tom se ţárlivostí?? Skopec / / Ţárlivost obvykle nezná. Protoţe je sám slušný a věrný, očekává totéţ od svého partnera, navíc je přesvědčen o svých kvalitách milence či milenky, ţe podle jeho názoru partner na nevěru nebude mít čas ani chuť. Pokud se však přesvědčí o tom, ţe je podváděn, nezná slitování. Býk / / Je vášnivý a divoký, nesnáší odpor, a co jednou drţí v ruce, nehodlá uţ nikdy pustit. Týká se to i partnera, kterého povaţuje za své vlastnictví a není ochoten se o něj dělit. Bývá ţárlivý, protoţe mu to dělá dobře a ţárlivost povaţuje za důkaz skutečné lásky. Zmítán svou ţádostivostí a ţárlivostí dokáţe nezřídka proměnit společný ţivot v peklo. Blíţenci / / Jsou velkorysí a tolerantní, dokáţí se povznést nad věc a v případě potřeby mávnou nad problémem rukou. Dokáţí se snést prakticky s kaţdým, a proto také ţárlí minimálně. Dokonce i ve chvíli, kdy získají důkaz o partnerově nevěře, zůstávají klidní. Rak / / Rak je opatrný a nedůvěřivý, coţ se projevuje i v tom, ţe nikdy partnerovi stoprocentně nevěří a ţárlí. Je však tak upřímný, ţe to nijak netají. Svou ţárlivost se také snaţí udrţet v určitých mezích. Pokud je však skutečně podveden, bývá to pro něj nesmírně bolestivé. Lev / / Lev je nejen král, ale i šelma, u níţ láska, vášeň a ţárlivost tvoří nerozlučný celek. Dělá si nárok na partnera a jeho maximální věrnost, nehodlá ustoupit ani o píď, protoţe je sám věrný aţ za hrob. Pokud je podveden, mění se v běsnící šelmu. 11

12 Panna / / Nemá ţárlivost v lásce a sama jí také nepropadá. Neumí se bezhlavě zamilovat, protoţe se více řídí rozumem, a pokud ji partner podvede, s rozchodem neváhá ani chvíli. Nevěru odpustit nedokáţe. Váhy / / Ţárlivost neznají, milují svobodu, proto ji přejí i druhému. Jsou tolerantní, dokáţí odpouštět, ale těţko snášejí nespravedlnost, mezi něţ zrada a ţárlivost patří. Umějí partnerovi odpustit, ale nesmí to být příliš často. Štír / / Štír je vůbec největší ţárlivec, kterému je lepší se vyhnout. Je podezíravý a ve všem hledá nějaký útok proti sobě. Dokáţe partnera sledovat ve dne v noci, čekat na chvíli, kdy se přesvědčí o tom, ţe je podváděn. V zuřivosti je pak schopen i ublíţit. Střelec / / Střelec je zajímavá osobnost ţárlí a přitom ţárlivý není. Přesně rozlišuje, co je jeho a co patří druhému, má logické myšlení a vyţaduje, aby partnerské vztahy byly průhledné a jednoznačné. Potom se dokáţe smířit i s nevěrou partnera. Kozoroh / / Je neochvějně věrný a věrnost vyţaduje i na partnerovi. Láska je pro něj příliš váţný cit, neţ aby s ním šlo laškovat. On sám to nedokáţe, a proto nemůţe pochopit, ţe by to mohl dokázat někdo jiný. Vodnář / / Vodnář je sice nezvykle tolerantní, ale součastně si nesmírně cení vlastní svobody a nezávislosti. Totéţ uznává nejen u svého partnera, ale i u ostatních lidí. Ţárlivost nezná, ale nenávidí jakýkoliv podvod. Pokud dospěje k závěru, ţe byl partnerem podveden, odejde sám. Ryby / / Ryby jsou plaché a silně citově zaloţené, potřebují bezpečný přístav, který nacházejí i v lásce a v partnerském vztahu. Mají strach, aby o svou jistotu nepřišly a neztratily milovanou bytost, proto dokáţí přivřít obě oči i nad nevěrou. Vnitřně ţárlí, ale navenek nedají nic znát. Any =o) 12

13 Mlčenlivé včely Opilý manit na jazyku Vrásčité mraky z čela - vše způsobila slova Ta slova, která nemlčela Zas se mi zazdálo o puklém srdci housek chci ti říct...a mlčet Venku je tma...kdyţ schováváš slunce za opasek a nutíš mě na něm klečet If, 4.A 13

14 S A K J A R A K N A U N I X Ó V J A P N M Ú W E A G N L O G S P I S O V A T E L I R A A O K N N Ř I Kamaráde, teď jsem objevil něco, co zastane kancelářskou práci deseti mužů. Prosím tě, co je to? B K O L V O S A T E C I N Ý L M U M Á Á B CH Č I D C S A T A N O K R P T E P I G R A M K L Y M N K C L P Š T Ř L V Z Ř A O U A O U I Á Ř R M B K Á I N T N T K K L Y Ž E I P O K E R S I U I Ž E E E F S N D U U Í O P G V P L V Č E L A O L Ě T L L N E M U A K N T L H I S S U A A K Y P U O R Í I L S O I D Ý R V L O! V S Í K K Í N Č O B O P O K R Y T E C Alpa, Alpinum, Anglie, Ankara, Bonton, Církve, Čela, Čistírna, Ekonom, Epigram, Etik, Eviko, Hodokvas, Jóga, Kasava, Kila, Kiwi, Kopie, Kopule, Kovy, Královna, Kubismus, Kulaci, Kulečník, Laos, Lichva, Lyţe, Mlýnice, Nefertiiti, Obři, Odulost, Olymp, Orangutan, Osli, Pláţ, Pobočník, Poker, Pokrytec, Přesah, Rajka, Roupy, Satan, Spisovatel, Šmoula, Tělo, Třeskot, Ucpávka, Unix, Úprk, Valorizace, Vnada, Vosa, Zákulisí Helísek 14

15 Helísek Titulní stranu vytvořila Míša Husáková, grafiku Anča Kerplová. 15

Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein

Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein 2 Věnováno památce mé maminky Jaroslavy in memoriam 3 Obrovské poděkování mé ţeně za podporu,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah Obsah... 2 Slovo ke čtenářům... 2 Profesoři, jak je neznáte... 3 Úžasné je zažít pocit, kdy během vyučování ve třídě splynu s ostatními a hodina se odvíjí bez viditelných autorit všeho druhu....

Více

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

ilí čtenáři, našeho mateřského jazyka nabízí nekonečné možnosti pro zrození nových příběhů, pohádek, básní

ilí čtenáři, našeho mateřského jazyka nabízí nekonečné možnosti pro zrození nových příběhů, pohádek, básní ilí čtenáři, uběhl právě jeden rok od doby, kdy jsme Vám poprvé představili Sborník vítězných slohových prací okresních a krajských kol Olympiády v českém jazyce. Ohlas ze strany autorů příspěvků, pedagogů

Více

39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013

39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013 3 4 39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013 5 6 Výsledky 39. ročníku literární soutěže TRAPSAVEC 2013 Zlatý Trapsavec Noční návštěva Petr Dollyk Doležal * Malý Trapsavec čestné uznání pro nejlépe ohodnocenou

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence.

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Texty s láskou Texty s láskou autorské texty Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Redakce: Jan Bušta, Alena Mikulíková Sazba a design: Jan Bušta Korektury: Alena

Více

LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU

LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU 2 AVE LISTOPAD 2010 21. listopadu ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMSKÉM CHRÁMĚ Spolu s východními křesťany slavíme uvedení Panny Marie do chrámu, v němţ se snad jiţ jako tříletá

Více

LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 1

LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 1 LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 1 LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 2 LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 3 Melanie Milburneová LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ HARLEQUIN Čas jen pro mě Amsterdam Atény Budapešť Hamburk Londýn Madrid Milán New York Paříž Stockholm

Více

J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš?

J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš? Rozhovor č.1 J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš? M: Je mi 44, to je ještě nízký věk, mám tři děti, jsem ţenatý 23 let. Ve své sluţbě pomáháme lidem, kteří jsou

Více

Zdravotní sestřička Emma Seymourová se ujímá obtížného úkolu - péče o profesora MacDonalda, který dočasně oslepl. Emmě však připadá, že jí pacient

Zdravotní sestřička Emma Seymourová se ujímá obtížného úkolu - péče o profesora MacDonalda, který dočasně oslepl. Emmě však připadá, že jí pacient Zdravotní sestřička Emma Seymourová se ujímá obtížného úkolu - péče o profesora MacDonalda, který dočasně oslepl. Emmě však připadá, že jí pacient vidí do duše víc, než je zdrávo! První kapitola Konečně

Více

Vyškovský cedník 2014

Vyškovský cedník 2014 Vyškovský cedník 2014 Sborník oceněných prací literární soutěže pro děti a mládež Vyškovska Tři brány komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Klub přátel KKD Knihovna Karla Dvořáčka 2 Obsah Úvodní

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ

RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ 2014 Copyright 2013 by Richelle Mead Translation 2014 by Jan Netolička Cover design 2014 by DOMINO Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována

Více

Blahopřejeme Nikole ke skvělému úspěchu v této mimořádně prestižní soutěži.

Blahopřejeme Nikole ke skvělému úspěchu v této mimořádně prestižní soutěži. Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pořádal letos již 35. ročník národní soutěže dětského literárního projevu Náš svět. K naší velké radosti jsme se dozvěděli, že ve třetí

Více

Copyright 2014 by Rowan Coleman Translation 2015 by Zora Šíchová Cover design 2015 by DOMINO

Copyright 2014 by Rowan Coleman Translation 2015 by Zora Šíchová Cover design 2015 by DOMINO ROWAN COLEMAN 2015 Copyright 2014 by Rowan Coleman Translation 2015 by Zora Šíchová Cover design 2015 by DOMINO Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována ani elektronicky

Více

Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch

Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch 2 Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch DALŠÍ SEMINÁŘ ZAČAL v neoficiálním duchu. Zatímco si sundávali kabáty, sdělovali si rodiče první zážitky. Věřili byste, že mi opravdu pomohlo

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 2 Pierre Franckh (2005) Překlad z němčiny: Mgr. Jana Novotná (2008) Digitalizace (8/2011) Sny se uskutečňují. Kaţdý den, kaţdou minutu, kaţdou vteřinu.

Více

č. 76 červen2015 očník XIX.

č. 76 červen2015 očník XIX. č. 76 červen2015 očník XIX. K čemu je literatura? Jdu si číst! Věta, kterou v dnešní době internetu a jiných technických vymožeností řekne jen zlomek mých vrstevníků a mladších dětí ještě méně, a přece

Více

Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot. Kenneth E. Hagin

Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot. Kenneth E. Hagin Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot Kenneth E. Hagin 1 Předmluva Ţijeme v době, kdy není čas na to, hrát si na církev, nebo na zahrávání si s ďáblovými triky v našich ţivotech. Jsou tu poslední dny.

Více

B-komplex ČASOPIS GYMNÁZIA BOTIČSKÁ ČÍSLO 37

B-komplex ČASOPIS GYMNÁZIA BOTIČSKÁ ČÍSLO 37 B-komplex ČASOPIS GYMNÁZIA BOTIČSKÁ ČÍSLO 37 2 B-komplex 37 Úvodník OBSAH: Interview 3 Jak bylo v Německu 4 Plastináty technika 6 Plastináty výstava 7 Berlínská zeď 8 Robin Hood 10 Muzikál 10 Sníh v červnu

Více

Miluj svŧj ţivot. Radost ţít. Louise L.Hay. The New York Times Best Seller

Miluj svŧj ţivot. Radost ţít. Louise L.Hay. The New York Times Best Seller Miluj svŧj ţivot Radost ţít The New York Times Best Seller Louise L.Hay Digitalizace 9/2011 1 Poděkování S radostí a potěšením děkuji: - všem svým studentŧm a pacientŧm, kteří mi dali mnoho a dodali mi

Více

Vyškovský cedník 2010

Vyškovský cedník 2010 Vyškovský cedník 2010 Sborník oceněných prací literární soutěže pro děti a mládež Vyškovska Tři brány komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Knihovna Karla Dvořáčka 2 Obsah Úvodní slovo ředitelky

Více

VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ

VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ SBORNÍK VÍTĚZNÝCH PRACÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE DĚTSKÝCH AUTORŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE 2005/2006 VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ SBORNÍK VÍTĚZNÝCH PRACÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE DĚTSKÝCH

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení.

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. Mnoho poutavých a napínavých příběhů, bajek i pohádek Křížovky, kvizy a rozhovory Příjemné počtení

Více

Básním ásníš ásníme. o přírodě a lásce

Básním ásníš ásníme. o přírodě a lásce Básním ásníš ásníme o přírodě a lásce Sborník nejlepších prací žáků Libereckého kraje z let 2006-2008 Všem, kteří pokoušejí krásu i ošklivost, tíhu i lehkost slova, všem, kteří vkládají své myšlenky na

Více

Lovkyně. Lukáš Konvalina

Lovkyně. Lukáš Konvalina Posel smrti VIII Lovkyně Lukáš Konvalina Cesta, jež nás opravdu zocelí, není ta, kterou si sami vybereme, ale ta, po které jsme donuceni kráčet. Obsah I Vyvolené... 5 I Časy minulé... 7 II - Matka... 11

Více

Irena Eliášová LISTOPAD

Irena Eliášová LISTOPAD Irena Eliášová LISTOPAD 1 Irena Eliášová LISTOPAD KHER www.kher.cz ISBN 978-80-87780-03-9 Tato kniha vznikla bez vynaložení jakýchkoliv finančních prostředků. Nakladatelství KHER z celého srdce děkuje

Více

NÁRODNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÉHO LITERÁRNÍHO PROJEVU - NÁŠ SVĚT

NÁRODNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÉHO LITERÁRNÍHO PROJEVU - NÁŠ SVĚT NÁRODNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÉHO LITERÁRNÍHO PROJEVU - NÁŠ SVĚT 36. ROČNÍK 2008/2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo ve školním roce 2008/09 v pořadí již 36. ročník Národní soutěže dětského

Více