I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)"

Transkript

1 I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

2 Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti vyplácí ÚP)

3 Nemocenské pojištění - upraveno zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ve znění pozdějších změn) - je poskytováno od 22. kalendářního dne pracovní neschopnosti (do 21. dne náhrada mzdy zaměstnavatelem)

4 Nemocenské pojištění Účast na pojištění: - zaměstnanci (řadíme i příslušníky ozbrojených sil a bezpečnostních sborů), poslanci, prezident - OSVČ ( dobrovolné pojištění)

5 Nemocenské pojištění Základní podmínky pro povinnou účast na nemocenském pojištění: 1) výkon práce na území ČR 2) zaměstnání trvalo nebo mělo trvat min. 15 kalendářních dnů 3) min. výše příjmu (rozhodný příjem) = 2 500,-

6 Nemocenské pojištění Druhy peněžitých dávek: 1) nemocenské dávky 2) ošetřovné 3) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 4) peněžitá pomoc v mateřství

7 Nemocenské dávky Nárok: - zaměstnanec uznán ošetřujícím lékařem dočasně práce neschopným - nárok od 22. kalendářního dne nemoci (max. 380 dnů; u důchodců nebo ID III. stupně max. 63 kalendářních dnů)

8 Ochranná lhůta : Nemocenské dávky = 7 kalendářních dnů (po skončení pracovního poměru) - účel: zajistit bývalého zaměstnance pro případ vzniku dočasné pracovní neschopnosti, než nastoupí do zaměstnání - neplyne: např. ze zaměstnání malého rozsahu, ze zaměstnání, které si žák (student) sjednal výlučně na dobu prázdnin, pokud starobní důchodce nebo invalidní důchodce III. stupně, atd.

9 Nemocenské dávky: Ošetřovné Nárok: - zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, protože musí: - ošetřovat nemocného člena domácnosti nebo - pečovat o zdravé dítě mladší 10ti let (školské, dětské zařízení bylo uzavřeno; dítěti byla nařízena karanténa, atd.)

10 Ošetřovné Nárok nemají: - pojištěnci OSVČ - zaměstnání malého rozsahu Nárok nelze uplatnit: - pokud druhý rodič uplatňuje nárok na PPM nebo Rodičovský příspěvek (ale: pokud onemocní druhý rodič, nárok lze uplatnit) RODIČE SE MOHOU V PRŮBĚHU NEMOCI DÍTĚTE VYSTŘÍDAT (změna druhu diagnózy není nový případ ošetřování!)

11 Nemocenské dávky: Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Nárok: - zaměstnankyně, která byla z důvodu těhotenství, mateřství nebo kojení převedena na jinou (méně placenou) práci Vyplácí se: - za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci (max. do začátku 6. týdne před porodem, ale lze vyplácet i po porodu při převedení na jinou práci)

12 Podmínky: Nemocenské dávky: Peněžitá pomoc v mateřství - nemocenské pojištění musí trvat min. 270 kalendářních dnů za poslední 2 roky zaměstnání (u OSVČ min. 180 kalendářních dnů v posled- ním roce zaměstnání)

13 Nemocenské dávky: Peněžitá pomoc v mateřství Nástup na PPM: - od 8. do 6. týdne před očekávaným dnem porodu Podpůrčí doba (doba trvání PPM): - 28 týdnů - 37 týdnů (porod 2 a více dětí) - 22 týdnů (pojištěnec převzal do péče dítě z důvodu dlouhodobě závažného onemocnění nebo na základě dohody, kdy otec nastupuje na PPM od 6. týdne po porodu) - 31 týdnů (při převzetí 2 a více dětí)

14 Nemocenské dávky: Peněžitá pomoc v mateřství - zákon umožňuje střídání matky dítěte s manželem (nebo otcem dítěte) v péči o dítě - písemná dohoda - každý z nich má při péči o dítě nárok na výplatu PPM po dobu péče - od 7. týdne po porodu dítěte - četnost střídání není omezena - musí být dodrženo 7 dní v kuse

15 Důchodové pojištění - upraveno zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (ve znění pozdějších předpisů) Principy důchodového pojištění: a) sociální solidarita b) průběžné financování c) systém je povinný d) poskytuje náhradu příjmu ve stáří, invaliditě a úmrtí živitele e) jednotný systém (platí pro všechny pojištěnce vč. cizinců, atd.) f) dynamický systém (každoročně se upravuje valorizace)

16 - 3 pilířový Důchodové pojištění: Český důchodový systém I. pilíř = povinné základní důchodové pojištění - dávkově definovaný - průběžně financovaný - zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní osoby - právní úprava jednotná pro všechny pojištěnce

17 Důchodové pojištění: Český důchodový systém II. pilíř = fondové penzijní spoření (odvedení 3% soc. pojištění + vlastní platba 2% ze soc. pojištění na soukromé individuální účty občanů, které vedou penzijní společnosti) - lze přispívat i rodičům 1% ze mzdy - pro osoby mladší 35 let - nelze vystoupit ze systému

18 Důchodové pojištění: Český důchodový systém III. pilíř = dobrovolné, doplňkové penzijní připojištění se státním příspěvkem - součástí je i životní pojištění - v působnosti MF

19 Důchodové pojištění Účast na pojištění: a) povinná - zaměstnanci, OSVČ, práce konané mimo pracovní poměr (pokud zakládají účast na pojištění) b) dobrovolná - např. lidé starší 18 let

20 Důchodové pojištění Nárok: - rozhoduje ČSSZ (u ozbrojených sil orgány sociálního zabezpečení ministerstva obrany, MV a spravedlnosti

21 Důchodové pojištění Druhy dávek: a) starobní důchody - řádný, předčasný, odložený b) invalidní důchody - I., II., III. stupně c) pozůstalostní - vdovský, vdovecký, sirotčí

22 Důchodové pojištění Nárok: a) potřebná doba pojištění (vč. dob náhradních) v roce 2012 činí min. 28 let b) dosažení důchodového věku

23 Důchodové pojištění Koncepce důchodu: a) základní výměra (stanovena pevnou částkou) - platí pro všechny druhy důchodů - v roce 2012 = Kč 2 270,- b) procentní výměra - nutno vypočítat

24 Důchodové pojištění Pozn.: - pokud jsou současně splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů (např. starobní a invalidního) vyplácí se jen 1 důchod (ten vyšší) - současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního (invalidního) a na výplatu vdovského (vdoveckého, sirotčího) důchodu vyplácí se vyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí 1/2 procentní výměry a základní výměra se vyplácí pouze 1x!

25 Důchodové pojištění Předčasný (trvale krácený) starobní důchod: - max. o 3 roky dříve než je řádný starobní důchod - nesmí být vykonávána výdělečná činnost nebo poskytována podpora v nezaměstnanosti výše procentní výměry: - za každých i započatých 90 dnů chybějících do dosažení důchodového věku se procentní výměra krátí: a) o 0,9% výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů b) o 1,2% výpočtového základu za období od 361. do 720. kalendářního dne c) o 1,5% výpočtového základu za období od 721. dne

26 Důchodové pojištění Pozdější odchod do důchodu (tzv. odložený důchod, přesluhování) - výše % výměry (min. 770,-/měsíc): a) za každých celých 90 dnů výdělečné činnosti --> zvýšení základní výměry o 1,5%VZ (pokud pracuje a nepobírá starobní důchod) b) za každých 180 kalendářních dnů --> zvýšení základní výměry o 1,5%VZ (pokud pobírá 1/2 výši důchodu a pracuje) c) za každých 360 kalendářních dnů --> zvýšení základní výměry o 0,4%VZ (pokud pobírá SD v plné výši a pracuje) - nárok na zvýšení má nárok vždy po 2 letech nepřetržitého výkonu výděl. činnosti

27 Podpora v nezaměstnanosti - vyplácí místě příslušný úřad práce Délka podpůrčí doby: do 50 let věku do 55 let věku nad 55 let 5 měsíců 8 měsíců 11 měsíců

28 Podpora v nezaměstnanosti Výše podpory: - vychází se z průměrného měsíčního čistého výdělku (za rozhodné období = 3 měsíce) z posledního ukončeného zaměstnání - pokud obdržel výpověď z nadbytečnosti (získal odstupné, odchodné teprve až vyčerpá, dostane podporu (výplata podpory se odkládá o počet měsíců, na které získal odstupné)

29 Podpora v nezaměstnanosti Výše podpory (nezahrnuje rekvalifikaci): 1. a 2. měsíc podpůrčí doby 65% PMČV 3. a 4. 50% PMČV 5. a další měsíce 45% PMČV max ,- Pozn.: PMČV = průměrný měsíční čistý výdělek

30 Podpora v nezaměstnanosti - pokud pracovník sám podá výpověď nebo ukončí pracovní poměr dohodou podpůrčí doba se nemění, ale dostává pouze 45% PMČV - při současném pobírání podpory v nezaměstnanosti již není možný přivýdělek

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění PRŮVODCE DÁVKAMI nemocenského pojištění v roce 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny? Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA -------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA Systém sociálního zabezpečení Studijní opora Ing. Věra Nečadová

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO 14-15 Ročník 51 Praha 7. září 2006 20,40 Kč http://statorg.cmkos.cz Čtěte!!! Změny v nemocenském str. 2-9 Základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací dostávají časopis NOS

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 43. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc.

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc. Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění Bc. Martina Langerová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L.

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Obsah 1. Systém sociálního zabezpečení ČR 2. Význam a role lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více