Obsah: Zpracovali: Ing. Pavla Vodrážková, JUDr. Renata Tesařová, interní kontroloři s pracovištěm na KSSZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Zpracovali: Ing. Pavla Vodrážková, JUDr. Renata Tesařová, interní kontroloři s pracovištěm na KSSZ"

Transkript

1 Předkládá: JUDr. Jaromíra Janďourková Zpracovali: Ing. Pavla Vodrážková, JUDr. Renata Tesařová, interní kontroloři s pracovištěm na KSSZ Obsah: ÚVOD 1. STÍŽNOSTI 1.1 ODBOR INTERNÍHO AUDITU, KONTROLY A STÍŽNOSTÍ Vývoj počtu stížností Charakteristika stížností Oprávněné stížnosti Dlouhodobé porovnání 1.2 DP ČSSZ, OSSZ, PSSZ Vývoj počtu stížností Charakteristika stížností Oprávněné stížnosti 1.3 CELKOVÁ SUMARIZACE 2. OZNÁMENÍ, PODNĚTY A PETICE ZÁVĚR

2 ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ, PODNĚTŮ A PETIC ZA ROK 2004 Odbor interního auditu, kontroly a stížností České správy sociálního zabezpečení předkládá podle 15 vyhlášky č. 150/1958 Ú. l. a v souladu s Instrukcí ředitele ČSSZ č. 7/1993 zprávu o hlavních poznatcích z rozboru stížností, oznámení, podnětů a petic za rok Součástí zprávy jsou údaje za předchozí dobu, což umožňuje porovnat a zhodnotit vývoj v této oblasti. ÚVOD 1. STÍŽNOSTI Obsahem této části je přehled stížností vyřízených odborem interního auditu, kontroly a stížností ČSSZ a územními organizačními jednotkami ČSSZ v roce 2004 v členění podle různých druhů kritérií. 1.1 ODBOR INTERNÍHO AUDITU, KONTROLY A STÍŽNOSTÍ Vývoj počtu stížností Vývoj v počtu přijatých a vyřízených stížností v uplynulých třech letech je zřejmý z následující tabulky a grafů. Většinu stížností tvoří námitky klientů v důchodových záležitostech, a proto zde uvádíme i objem vyřízených agend. Rok zůstatek z předchozího roku počet přijatých stížností počet stížností k vyřízení počet vyřízených stížností počet oprávněných stížností poměr oprávněných stížností k vyřízeným 2,61% 4,01% 7,78% nevyřízeno počet oprávněných stížností v porovnání s celkovým objemem důchodových agend: - nových žádostí povyměřovací agendy předstihů celkem poměr oprávněných stížností k celkové agendě 0,002% 0,002% 0,005% Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 2

3 počet stížností k vyřízení počet vyřízených stížností počet oprávněných stížností Počet stížností přijatých v roce 2004 stoupl oproti roku 2003 o 22, tj. o 2,93 %. Počet oprávněných stížností se zvýšil z 30 na 60, tj. o 100 %. Procento oprávněnosti vyřízených stížností se zvýšilo z 4,01 % na 7,78 %. 100% Podíl oprávněných a neoprávněných stížností 80% neoprávněné 60% 40% 20% 0% 2002 oprávněné Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 3

4 Následující tabulka uvádí počet a celkový vývoj přijatých a vyřízených stížností v členění podle jednotlivých měsíců roku 2004, absolutní počty a poměr počtu oprávněných stížností k počtu stížností vyřízených. Grafy zobrazují vývoj počtu přijatých stížností během jednotlivých měsíců roku 2004 včetně celkového ročního vývoje a počty vyřízených a oprávněných stížností. Počet Měsíce roku 2004 stížností I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII z minulého měsíce přijatých celkový vývoj vyřízených oprávněných poměr opráv. k vyříz. v % 5,56 2,27 5,49 15,63 12,12 16,07 1,85 9,59 3,77 13,16 4,92 7,27 Vývoj počtu přijatých stížností celkový vývoj přijatých I II III IV V VI VII 0 VIII IX X XI XII 100 Počty vyřízených a oprávněných stížností vyřízených oprávněných I II III IV V VI VII VIII IX X XI 0 XII Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 4

5 Z uvedeného přehledu vyplývá, že došlo k nárůstu počtu přijatých stížností, počet oprávněných stížností se zvýšil na 60. Na tomto místě je třeba připomenout, že kromě stížností vyřizuje odbor interního auditu, kontroly a stížností i mnoho dalších podání, která evidenci stížností nepodléhají. Především se jedná o vypracování stanovisek pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a Zástupkyni veřejného ochránce práv, což znamená zpracování velmi podrobných rozborů, opakovanou rozsáhlou korespondenci a sledování zpravidla komplikovaných případů až do konečného vyřízení. V roce 2004 bylo vyřizováno 48 písemných dotazů z Kanceláře veřejného ochránce práv. Stížnosti zůstatek z předch. roku přijato k vyřízení vyřízeno oprávněné poměr oprávněných k vyřízeným převod do dalšího roku v roce ,78% 37 v roce ,01% 34 Stav stížnostní agendy v roce 2004 v porovnání s rokem počet oprávněných stížností počet vyřízených stížností počet přijatých stížností Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 5

6 1.1.2 Charakteristika stížností závad. Tabulka obsahuje údaje o počtu vyřízených stížností v letech 2003 a 2004 v členění podle druhů Druh závady v roce 2003 v roce nevyplacení, opožděné nebo chybné vyplacení důchodu (účetní zpracování) 2. dlouhá doba vyřizování, opožděné vyřízení žádosti, dotazu, korespondence 3. nepřiznání, snížení, zastavení dávky, neúplné vyřízení podání a jiné důvody chybného vyřízení 88 11,75% 77 9,99% 91 12,15% ,73% ,62% 87 11,28% 4. neuznání doby pojištění 19 2,54% 20 2,59% 5. nemocenské pojištění 19 2,54% 12 1,56% 6. nesprávný výpočet důchodu 82 10,95% ,14% 7. námitky proti vykázaným přeplatkům, srážkám ,49% ,69% 8. nesouhlas s nízkou výší důchodu ,62% ,62% 9. ostatní příčiny 46 6,14% 39 5,06% 10. lékařská posudková služba 24 3,20% 18 2,33% Celkem ,00% ,00% Z porovnání stížností podle druhu závad vyplývá, že vzrostl počet stížností na dlouhou dobu řízení, nesprávný výpočet důchodu a nízkou výši důchodu. Naopak klesl počet stížností proti snížení dávky a námitky vůči přeplatkům a srážkám. Vzrostl počet oprávněných stížností na dlouhou dobu řízení, z celkového počtu 129 bylo 45 oprávněných Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 6

7 V roce 2004 bylo vyřízeno 771 stížností, z toho 60 oprávněných a 711 neoprávněných, oprávněné stížnosti tak tvořily 7,78 % a neoprávněné stížnosti 92,22 % z celkového počtu vyřízených stížností. Důvodem vzniku oprávněných stížností byly vždy nedostatky v kontrolní a řídící práci, neboť k chybám při vyřizování žádostí občanů došlo zpravidla přehlédnutím, opomenutím, neúplným vyřízením případně nadměrným pracovním přetížením. Příčina podání v roce 2003 v roce nedostatky v kontrolní a řídicí práci 30 4,01% 60 7,78% 2. neznalost, neinformovanost stěžovatele ,57% ,00% 3. subjektivní postoj stěžovatele ,43% ,22% Celkem ,00% ,00% Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 7

8 Druh závady nevyplacení, opožděné nebo chybné vyplacení důchodu (účetní zpracování) dlouhá doba vyřizování, opožděné vyřízení žádosti, dotazu, korespondence nepřiznání, snížení, zastavení dávky, neúplné vyřízení podání a jiné důvody chybného vyřízení stížnosti oprávněné v roce 2004 stížnosti neoprávněné celkem procento oprávněných ,49% ,88% ,75% 4. neuznání doby pojištění nemocenské pojištění nesprávný výpočet důchodu ,83% 7. námitky proti vykázaným přeplatkům, srážkám nesouhlas s nízkou výší důchodu ostatní příčiny ,13% 10. lékařská posudková služba Celkem ,78% Počty oprávněných a neoprávněných stížností podle druhu závady oprávněné neoprávněné Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 8

9 1.1.3 Oprávněné stížnosti Počet oprávněných stížností je jedním z hodnotících kritérií úrovně řídicí práce v České správě sociálního zabezpečení. V následující tabulce je porovnán počet oprávněných stížností podle druhů závad v letech 2003 a Druh závady 1. nevyplacení, opožděné nebo chybné vyplacení důchodu (účetní zpracování) Oprávněné stížnosti v roce 2003 v roce ,67% 5 8,33% 2. dlouhá doba vyřizování, opožděné vyřízení žádosti, dotazu, korespondence 3. nepřiznání, snížení, zastavení dávky, neúplné vyřízení podání a jiné důvody chybného vyřízení 4. nesprávný výpočet důchodu 5. ostatní druhy závad 16 53,33% 45 75,00% 4 13,33% 5 8,33% 0 0,00% 3 5,00% 5 16,67% 2 3,33% Celkem ,00% ,00% Oprávněné stížnosti podle druhů závad v letech 2003 a Všechny oprávněné stížnosti byly v souladu s Instrukcí ředitele ČSSZ č. 7/1993 předávány k vyjádření a návrhu opatření k odstranění nedostatků ředitelům organizačních jednotek České správy sociálního zabezpečení, na jejichž pracovištích vznikly závady. O přijatých opatřeních byly podávány informace na poradách vedení ČSSZ. Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 9

10 Podíl pracovišť na vzniku oprávněných stížností v roce 2004 Odbor dávkový - 42 Odbor výplat důchodů - 43 Odbor kontroly zprac. důch. agend - 44 Odbor zahraničních agend - OSSZ Pardubice OSSZ Ostrava DP ČSSZ České Budějovice ČSSZ (neurčeno konkrétní zavinění) Největší podíl na celkovém počtu oprávněných stížností měla následující pracoviště: - dávkový odbor - 12 oprávněných stížností (10 v roce 2003); - odbor zahraničních agend 23 oprávněných stížností (6 v roce 2003); - DP ČSSZ České Budějovice zahraniční agendy 17 oprávněných stížností. Nejčastější příčinou oprávněných stížností byla dlouhá doba řízení (45 případů). S ohledem na tuto situaci bylo poradou vedení rozhodnuto o převedení zahraniční agendy z DP ČSSZ České Budějovice zpět do odboru zahraničních agend a poté v rámci reorganizace České správy sociálních zabezpečení o sloučení dávkového a zahraničního odboru. Specifikace oprávněných stížností v roce 2004 Pracoviště 1. Na důchodu vznikl nedoplatek Dlouhá doba při vyřizování žádosti o důchod. 3. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 4. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 5. Výplata částečného invalidního důchodu byla zastavena od jiného data než bylo 43 uvedeno na spisové vložce. 6. Dlouhá doba při vyřizování žádosti o starobní důchod. 7. Dlouhá doba při vyhotovení odpovědi pisatelce Dlouhá doba řízení při zajištění výplaty důchodu. 9. Dlouhá doba řízení při posouzení důchodových nároků žadatele. 10. Dlouhá doba při napsání korespondence žadateli. 11. Na spisové vložce byly uvedeny chybné údaje o výplatě důchodu. 12. Nebyl vyplacen sirotčí důchod - chybná adresa Při odnětí sirotčího důchodu nebyla provedena úprava částečného invalidního 42 důchodu na plnou výši. 14. Chybný výpočet starobního důchodu Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 16. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o vdovecký důchod. 17. Dlouhá doba při vyřizování žádosti o starobní důchod - pověření ČSSZ ústředí k odstranění tvrdosti zákona u tzv. hornických důchodů. 18. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o částečný invalidní důchod. ústředí 19. Žádost o vdovský důchod i avízo byly nepřesně vyplněny, informativní dopis byl zaslán na chybnou adresu. OSSZ Pardubice 20. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o plný invalidní důchod. 21. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o plný invalidní důchod. 22. Šetření o době studia bylo provedeno opožděně Dlouhá doba při vyřizování žádosti o starobní důchod. Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 10

11 24. Podání advokáta bylo vyřízeno opožděně. 25. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 26. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 27. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 28. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o vdovský důchod. 29. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 30. Při výpočtu starobního důchodu nebylo přihlédnuto k osobnímu vyměřovacímu základu. Chybný výpočet starobního důchodu Dlouhá doba řízení při napsání rozhodnutí a expedici Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o částečný invalidní důchod. 34. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 35. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 36. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o přepočet starobního důchodu. 37. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o vdovský důchod. 38. Nevyřízení podání pisatelky. OSSZ Ostrava 39. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o přepočet starobního důchodu. 40. Splátka důchodu nebyla poukázána k rukám zvláštního příjemce V důsledku chybného směrování spisu nebylo napsáno rozhodnutí. 42. Důchod nebyl poukázán zvláštnímu příjemci v důsledku automatizovaného ústředí posunu. 43. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 44. Dlouhá doba při vyřizování korespondence. 45. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 46. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 47. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 48. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 49. Při přiznání starobního důchodu nebyla započtena doba studia ve správné výši. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 51. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod.. Dlouhá doba při zařízení výplaty k rukám zvláštního příjemce. 53. Dlouhá doba řízení při vydání rozhodnutí o zamítnutí žádosti o plný invalidní důchod. 54. Chybný výpočet starobního důchodu Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o plný invalidní důchod. 56. Dlouhá doba při zařízení výplaty důchodu. 57. Chybný postup při krácení částečného invalidního důchodu Rozhodnutí dle zák. č. 261/2001 Sb. nebylo zasláno k rukám advokáta, ačkoli byla ve spise plná moc. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o vdovecký důchod. 60. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. Odbor interního auditu, kontroly a stížností vyřizoval v roce 2004 také 3 oprávněné stížnosti směřující mimo ČSSZ, které byly zaviněny Českou poštou, a. s., (prodlení při výplatě důchodu v důsledku chybně uvedené adresy, i když údaje předané ČSSZ byly správné). Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 11

12 1.1.4 Dlouhodobé porovnání Přehled o počtu stížností, které vyřizoval odbor interního auditu, kontroly a stížností v letech 1990 až 2004, přináší následující tabulka a grafické znázornění. Stížnosti Rok vyřízené oprávněné oprávněnost ,78% ,01% ,61% ,11% ,12% ,86% ,65% ,73% ,53% ,08% ,02% ,40% ,89% ,95% ,53% Počet stížností vyřízených v roce 2004 v porovnání s předchozími lety oprávněné neoprávněné Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 12

13 1.2 DP ČSSZ, OSSZ, PSSZ Vývoj počtu stížností Přehled o počtu přijatých, vyřízených a oprávněných stížností na detašovaných pracovištích České správy sociálního zabezpečení, v okresních správách sociálního zabezpečení a v Pražské správě sociálního zabezpečení v letech 2003 a 2004 zobrazuje následující tabulka a graf. Souhrn za všechny regiony Rok zůstatek z předchozího roku 6 5 počet přijatých stížností počet stížností k vyřízení počet vyřízených stížností počet oprávněných stížností počet neoprávněných stížností poměr oprávněných stížností k vyřízeným 9,85% 11,05% nevyřízeno 5 6 Počty stížností proti DP ČSSZ, OSSZ a PSSZ v letech 2003 a počet stížností k vyřízení počet vyřízených stížností počet oprávněných stížností Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 13

14 ČSSZ a zejména okresním správám sociálního zabezpečení jsou doručovány též stížnosti na nesprávný postup jiných subjektů (stížnosti označované mimo ČSSZ ). Jsou to zejména stížnosti na nevyplácení dávek nemocenského pojištění zaměstnavatelem. Šetřením je velmi často zjišťována oprávněnost námitek pisatele a zjednávána náprava. Rok zůstatek z předchozího roku 14 5 počet přijatých stížností počet stížností k vyřízení počet vyřízených stížností počet oprávněných stížností počet neoprávněných stížností poměr oprávněných stížností k vyřízeným Stížnosti směřující proti subjektům mimo DP ČSSZ, OSSZ, PSSZ 87,34% 83,89% nevyřízeno 5 6 Počty stížností proti subjektům mimo ČSSZ v letech 2003 a počet stížností k vyřízení počet vyřízených stížností počet oprávněných stížností Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 14

15 Následující tabulka přináší přehled o stížnostech v roce 2004 v členění podle jednotlivých regionů. Největší počet stížností byl vyřizován na Jižní a Severní Moravě, nejvyšší procento oprávněnosti bylo v Severních a St ředních Čechách. Region Střední Čechy Západní Čechy Jižní Čechy Východní Čechy Severní Čechy Severní Morava Jižní Morava Stížnosti 2004 Praha zůstatek z roku přijato k vyřízení Celkem vyřízeno oprávněných neoprávněných procento oprávněných 5,26% 23,53% 20,00% 0,00% 34,78% 5,26% 16,67% 4,17% nevyřízeno Porovnání počtu stížností vyřízených v roce 2004 v jednotlivých regionech ČR neoprávněné oprávněné Praha Střední Čechy Jižní Čechy Západní Čechy Severní Čechy Východní Čechy Jižní Morava Severní Morava 0 Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 15

16 1.2.2 Charakteristika stížností Výhrady občanů směřovaly zpravidla vůči postupu zaměstnance OSSZ a jeho chování, proti výsledku posouzení zdravotního stavu nebo kontroly dodržování léčebného režimu, proti zúčtování plateb osob samostatně výdělečně činných, výplatě nemocenského. Charakter stížností byl odlišný od ústředí ČSSZ, kde se většina podání týkala dávek důchodového pojištění. v roce 2004 Druh závady stížnosti stížnosti oprávněné neoprávněné celkem 1. nemocenské pojištění pojistné vymáhání pohledávek kontrolní činnost lékařská posudková služba důchody ostatní Celkem Stížnosti oprávněné podle druhu závady Stížnosti neoprávněné podle druhu závady Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 16

17 1.2.3 Oprávněné stížnosti Region Oprávněné stížnosti v roce 2003 v roce Praha (PSSZ) Středočeský Jihočeský Západočeský Severočeský Východočeský Jihomoravský Severomoravský 4 2 Celkem Specifikace oprávněných stížností v roce 2004 podle regionů Pražská správa sociálního zabezpečení Pracoviště 1. Ve výkazu nedoplatků nebylo uvedeno penále s označením, že je předmětem vymáhání. ÚP Praha 2 Středočeský region Nevhodné chování lékaře. Nevhodné chování lékaře. OSSZ Praha - západ OSSZ Praha - východ 4. Informace byly zaslány na trvalou adresu místo korespondenční. OSSZ Kladno 5. Pozdní výplata nemocenského. OSSZ Kladno 6. Jihočeský region Kontrola dodržování režimu práce neschopných nebyla provedena v souladu s platnou metodikou. OSSZ Prachatice 7. Kontrola dodržování režimu práce neschopných nebyla provedena v souladu s platnou metodikou. OSSZ Prachatice 8. Posouzení zdravotního stavu nebylo provedeno na základě dostatečné zdravotní dokumentace. OSSZ Tábor Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 17

18 Severočeský region 9. Nebyla dodržena lhůta pro posouzení zdravotního stavu k žádosti o průkazku ZTP. OSSZ Litoměřice 10. Nemocenské bylo zasláno na účet, ačkoli občan žádal o zaslání na adresu. OSSZ Litoměřice 11. Korespondence zaslána na chybnou adresu v důsledku neúplné adresy v automatizovaném systému. OSSZ Teplice 12. Nevhodné jednání s podřízenými i spolupracovníky. DP ČSSZ Ústí nad Labem Nebyla dodržena lhůta pro posouzení zdravotního stavu k žádosti o 13. OSSZ Liberec průkazku ZTP. 14. Chybný postup při vyřízení žádostí o převedení agendy. OSSZ Chomutov 15. Nemocenské nebylo vyplaceno ve stanoveném termínu. OSSZ Děčín 16. Chybné osobní údaje pojištěnce na ELDP. OSSZ Děčín Východočeský region 17. Chybné posouzení zdravotního stavu žadatele. OSSZ Pardubice Jihomoravský region 18. Nebylo vydáno rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. OSSZ Jihlava Chybné uvedení vyloučených dob na ELDP. Severomoravský region ELDP nebyl včas odeslán. Oznámení o kontrole práce neschopného bylo nedostatečně vyplněno. OSSZ Brno - venkov OSSZ Ostrava - město OSSZ Ostrava - město Při zjištění oprávněné stížnosti bylo vždy postupováno v souladu s vyhl. č. 150/1958 Ú. l. a interními směrnicemi České správy sociálního zabezpečení, tj. byla projednána se zaměstnancem, který ji způsobil, i s příslušnými vedoucími zaměstnanci a byla přijata konkrétní opatření. Ze strany ředitelů DP ČSSZ, OSSZ a PSSZ je věnována této oblasti zvýšená pozornost. Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 18

19 1.3 CELKOVÁ SUMARIZACE Tabulka obsahuje shrnutí údajů z oblasti agendy stížností ze všech organizačních jednotek České správy sociálního zabezpečení, které byly podrobněji rozvedeny v předchozích kapitolách. Jsou zde uvedeny pouze stížnosti směřující proti ČSSZ. Č e s k á s p r á v a s o c i á l n í h o z a b e z p e č e n í Rok zůstatek z předchozího roku počet přijatých stížností počet stížností k vyřízení počet vyřízených stížností počet oprávněných stížností počet neoprávněných stížností poměr oprávněných stížností k vyřízeným 5,25% 8,43% nevyřízeno Z uvedeného přehledu vyplývá, že v roce 2004 bylo vyřízeno o 9 stížností více oproti roku Počet oprávněných stížností se zvýšil o 31, procento oprávněnosti se zvýšilo z 5,25 % na 8,43 %. Stav stížnostní agendy za celou ČSSZ v roce 2004 v porovnání s rokem počet oprávněných stížností počet vyřízených stížností Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 19

20 2. OZNÁMENÍ, PODNĚTY, PETICE V následující tabulce jsou uvedeny počty vyřízených oznámení a podnětů podle jednotlivých regionů, ČSSZ a PSSZ zvlášť. V roce 2004 nebylo doručeno žádné podání splňující náležitosti petice. Region Střední Čechy Západní Čechy Jižní Čechy Východní Čechy Severní Čechy Severní Morava Jižní Morava ČSSZ PSSZ Celkem Oznámení Podněty Petice * sumarizace oznámení nezahrnuje upozornění na korupční jednání Oznámení doručená odboru interního auditu, kontroly a stížností upozor ňovala především na údajné neoprávněné pobírání dávek důchodového pojištění, zpravidla podmíněných nepříznivým zdravotním stavem. Po přešetření se sdělení pisatelů ukázala v převážné většině jako neopodstatněná, pouze ve dvou případech bylo šetřením prokázáno neoprávněné pobírání vdoveckého důchodu. Oznámení vyřizovaná DP ČSSZ, OSSZ a PSSZ se týkala v převážné většině neoprávněné výplaty nemocenského, neoprávněného pobírání částečného či plného invalidního důchodu, nedodržování léčebného režimu, pojišt ění OSVČ apod. Pouze minimum z nich bylo oprávněných. V roce 2004 obdržely OSSZ celkem 11 podnětů, které se týkaly návrhu na zlepšení činnosti, odvodu pojistného, vyplácení nemocenského, sepsání žádosti o starobní důchod. ZÁVĚR Vyřizování stížností probíhalo v souladu s obecně závaznými právními předpisy i interními normativními akty. V souvislosti se zvýšením počtu oprávněných stížností na dlouhou dobu řízení byla přijata organizační opatření, která mají přispět ke zkrácení doby vyřizování záležitostí občanů Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 20

ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC ZA ROK 2006

ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC ZA ROK 2006 Předkládá: Zpracovala: JUDr. Jaromíra Janďourková JUDr. Renata Tesařová ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC ZA ROK 2006 Obsah: Úvod. Stížnosti. Vývoj počtu stížností.2 Charakteristika

Více

ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ, PODNĚTŮ A PETIC ZA ROK 2005

ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ, PODNĚTŮ A PETIC ZA ROK 2005 Předkládá: Zpracovali: JUDr. Jaromíra Janďourková JUDr. Renata Tesařová, Ing. Pavla Vodrážková interní kontroloři s pracovištěm na KSSZ ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ, PODNĚTŮ

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2001 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění OBSAH: I. Úvod II. Rozsah povinností poskytovat informace

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Výroční zpráva za rok o činnosti Úřadu práce České republiky. v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok o činnosti Úřadu práce České republiky. v oblasti poskytování informací Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva

Více

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se:

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se: Výroční zpráva za rok 4 o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. /999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva za

Více

Elektronizace agendy a ČSSZ, eportál pomocník klientů ČSSZ. Ing. Karel Chod Náměstek ústředního ředitele ČSSZ

Elektronizace agendy a ČSSZ, eportál pomocník klientů ČSSZ. Ing. Karel Chod Náměstek ústředního ředitele ČSSZ Elektronizace agendy a ČSSZ, eportál pomocník klientů ČSSZ Ing. Karel Chod Náměstek ústředního ředitele ČSSZ 1 Základní ukazatele ČSSZ 2010 2011 2012 2013 2014 Počet obyvatel ČR 10 532 770 10 505 445 10

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

Praktické zkušenosti s naplňováním registrů ČSSZ

Praktické zkušenosti s naplňováním registrů ČSSZ Praktické zkušenosti s naplňováním registrů ČSSZ Ing. Radka Poláková Praha, 28. dubna 2008 Lidé na prvním místě Obsah ČSSZ e Podání Podmínky e Podání Zkušenosti ČSSZ s e Podáním Profil ČSSZ - instituce

Více

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se:

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se: Výroční zpráva za rok o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 6/999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva za

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Ž Á D O S T o poskytnutí příspěvku na úpravu bytu

Ž Á D O S T o poskytnutí příspěvku na úpravu bytu Městský úřad v Jindřichově Hradci - odbor sociálních věcí, Klášterská 135/II pracoviště Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel. 384/351303 Ž Á D O S T o poskytnutí příspěvku na úpravu bytu podle

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Jestliže příjemce důchodu řádně splnil svou ohlašovací povinnost a přeplatek důchodu následně vznikl na základě zavinění ČSSZ (průtahy v řízení o odnětí dávky), nemá ČSSZ právo na vrácení přeplatku, který

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČSSZ OSSZ ÚŘADY PRÁCE KRAJSKÉ ÚŘADY OBECNÍ (MĚSTSKÉ) ÚŘADY VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR NESTÁTNÍ ORGANIZACE

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seznam právních předpisů: ODDÍL I. ( právní předpisy jsou obsaženy v příloze) Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O STAROBNÍ DŮCHOD

KDY A JAK ŽÁDAT O STAROBNÍ DŮCHOD KDY A JAK ŽÁDAT O STAROBNÍ DŮCHOD Odchod do starobního důchodu nebo předčasného starobního důchodu je důležitý životní krok. Je spojen s nezbytným úředním úkonem podáním žádosti o důchod, předložením určitých

Více

Kontrolovaným obdobím byl rok 2009 a související skutečnosti let předchozích a roku 2010 do doby ukončení kontroly. I. Úvod

Kontrolovaným obdobím byl rok 2009 a související skutečnosti let předchozích a roku 2010 do doby ukončení kontroly. I. Úvod Informace z kontrolní akce č. 09/30 Výdaje vyplacené Českou správou sociálního zabezpečení v kapitole státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí na dávky důchodového pojištění za rok 2009 Kontrolní

Více

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Daňové nedoplatky představují rozdíl mezi daní, která měla být zaplacena, a skutečně zaplacenou částkou. Daní, která měla být zaplacena, může

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Ž Á D O S T o poskytnutí příspěvku na : zakoupení* - celkovou opravu*- zvláštní úpravu* motorového vozidla

Ž Á D O S T o poskytnutí příspěvku na : zakoupení* - celkovou opravu*- zvláštní úpravu* motorového vozidla Městský úřad v Jindřichově Hradci - odbor sociálních věcí 377 01 J.Hradec, Klášterská 135/II, pracoviště Janderova 147/II, tel. 384/351303 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule - - - Článek 1 Vymezení pojmů - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - Článek 2 Základní informace o Allianz dynamickém

Více

Informace. Invalidní důchod

Informace. Invalidní důchod Informace Invalidní důchod Invalidní důchod Žádost Žádost se podává na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). V Brně na Městskou zprávu sociálního zabezpečení (MSSZ). Adresu na vaši správu sociálního

Více

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č.

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. 4/2007 Článek 1 Úvod 1.1. Účelem tohoto vnitřního předpisu je stanovit

Více

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Připravila: Jana Vrabcová Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i Obsah 1. Úvod 2. Základní přehled a podmínky uvalení exekuce na

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18Ad 46/2014-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce J. I., zastoupeného Mgr. Kateřinou Štěpánovou, advokátkou

Více

Elektronické dokumenty v ČSSZ Document Management

Elektronické dokumenty v ČSSZ Document Management Elektronické dokumenty v ČSSZ Document Management Systém a e - Podání Ing. Zuzana Hájková Ing. Radka Poláková Odbor koncepcí a systémové integrace ISSS Hradec Králové, 4. a 5. dubna 2011 1 Obsah 1/ Význam

Více

Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory)

Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory) Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory) Právní skutečnosti, sociální události Právní vztahy v sociálním zabezpečení Odpovědnost v sociálním zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Právní skutečnosti

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

PŘEDSTAVENÍ ČSSZ. prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ. Lednice na Moravě 16. 5. 2013 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

PŘEDSTAVENÍ ČSSZ. prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ. Lednice na Moravě 16. 5. 2013 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘEDSTAVENÍ ČSSZ prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ Lednice na Moravě 16. 5. 2013 (údaje k 31. 12. 2012) Obsah 1/ Profil 9/ Nemocenské pojištění 2/ Sociální systém ČR 10/ Lékařská posudková

Více

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Odpovědi na nejčastější dotazy, důležitá doporučení Přednášející: Iveta Lišková I. Osobní a rodné číslo Parametr systému 37 generování os. čísla Duplicita rodného

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Help-in, obecně prospěšná společnost 792 01 Bruntál, U Rybníka 4 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V SOCIÁLNÍ PORADNĚ

Help-in, obecně prospěšná společnost 792 01 Bruntál, U Rybníka 4 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V SOCIÁLNÍ PORADNĚ Help-in, obecně prospěšná společnost 792 01 Bruntál, U Rybníka 4 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V SOCIÁLNÍ PORADNĚ (výtisk č.1 - sídlo) Zpracoval: vedoucí služby Vydal: Mgr.Jana Hančilová

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2008 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Praha, únor 2009 Odbor komunikace OBSAH: 1. Úvod

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Ombudsman ČEZ naslouchá oběma stranám, zvažuje jejich argumenty, provede nezávislé a nestranné šetření každého podání a vydá konečné stanovisko.

Ombudsman ČEZ naslouchá oběma stranám, zvažuje jejich argumenty, provede nezávislé a nestranné šetření každého podání a vydá konečné stanovisko. VÝROČNÍ ZPRÁVA OMBUDSMANA ČEZ 2014 Zákazníci společností Skupiny ČEZ se mohou formou podání obrátit na Ombudsmana ČEZ, kdykoliv mají pocit, že jejich stížnost či reklamace nebyla některou ze společností

Více

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015 Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015 OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Mgr. Pavel Matějíček Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv seřaďte na časové ose možný průběh řízení o dávce, tedy

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS).

Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS). Česká správa sociálního zabezpečení Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS). Ve vymezeném rozsahu je ČSSZ svěřen také

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005 Český telekomunikační úřad Čj. 2 025/2006-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005 V Praze dne: 15. 2. 2006 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2012

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2012 III. Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č j 6 Ads 13/2003-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr Brigity Chrastilové

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V této a následující kapitole je hlavním cílem zvládnutí základních principů z oblasti vztahů vznikajících mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 6 Edice Účetnictví a daně

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor hornictví č. j.: 48560/10/03100 Metodický pokyn k zabezpečení výplaty mandatorních dávek podle zákona č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností ČÍSLO: SM/4/RK ZMĚNA Č.: 4 PLATNÁ OD: 1. 11.2010 ÚČINNOST OD: 1. 11. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Krajský úřad Jihočeského

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce LUDÍKOV, okres Blansko

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce LUDÍKOV, okres Blansko Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 76991/2012 OKP Č. j.: JMK 76991/2012 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Č.j.: MPSV-UP/17162/14/ÚP ČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Druh vnitřního řídícího aktu: Směrnice generální ředitelky č. 20/2014 Název vnitřního řídícího aktu: Postup pro přijímání, evidenci a vyřizování

Více

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S MĚRNICE SM_906 rev.00 Vyřizování stížností ve FNKV Datum vydání: 11.06.2013 Datum účinnosti: 14.06.2013 Doba platnosti: Bez omezení, revize 1x ročně Vazba na akreditační

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Příslušné úřady, podle článku 26 Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/38

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/38 Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/38 Účetní závěrka České správy sociálního zabezpečení za rok 2014 a údaje, které jsou Českou správou sociálního zabezpečení předkládány jako podklad pro hodnocení plnění

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Seminář o důchodové problematice

Seminář o důchodové problematice Seminář o důchodové problematice V rámci projektu Sociální politika a sociální zabezpečení pro občany s využitím komunitní role knihoven přednáší Bc. Ludmila Bábíková Důchodové pojištění v ČR založeno

Více

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek 8.4.2013 Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové Petr Oplátek, Simona Rákosová

Více

eneschopenka první krok

eneschopenka první krok první krok Mgr. František Boháček Odbor nemocenského pojištění zaměstnanců Hradec Králové, 4. a 5. dubna 2011 Lidé na prvním místě / Obsah 1/ Ošetřující lékař 2/ Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

Více

PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Strana: 1/5 PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Platí od: Ověřil: Schválil: Jméno: Mgr. Jiří Reiniš Jméno: Mgr. Jiří Reiniš Datum: 16. 8. 2015 16. 8. 2015 Strana: 2/5 Obsah: 1. Účel 2. Platnost směrnice.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Novinky e - Podání v ČSSZ

Novinky e - Podání v ČSSZ Novinky e - Podání v ČSSZ ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Petra Langová oddělení systémové integrace a projektového řízení Konference ISSS 6. - 7. dubna 2009 Lidé na prvním místě Obsah ČSSZ elektronizace

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.:

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Město Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE 25 Pravidla vyřizování petic a stížností Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Účinnost od: 1. 5. 2008 Platnost do: Zpracoval: Ing. Marcela Česáková Dne: Podpis:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1 Ads 22/2003-26 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Zdrojem dat o důchodech a důchodcích je Česká správa sociálního zabezpečení. Vzhledem k legislativní změně, ke které došlo v roce 21 (mezi starobní důchodce se začali převádět

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Č.j.: MPSV-UP/2526/13/ÚPGŘ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Úplné znění vnitřního řídícího aktu: Úplné znění Směrnice č. 3/2012 ve znění Dodatku č. 1 Název vnitřního řídícího aktu: Směrnice pro přijímání, evidování

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 27.04.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 125 Z Á K O N České národní

Více