Obsah: Zpracovali: Ing. Pavla Vodrážková, JUDr. Renata Tesařová, interní kontroloři s pracovištěm na KSSZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Zpracovali: Ing. Pavla Vodrážková, JUDr. Renata Tesařová, interní kontroloři s pracovištěm na KSSZ"

Transkript

1 Předkládá: JUDr. Jaromíra Janďourková Zpracovali: Ing. Pavla Vodrážková, JUDr. Renata Tesařová, interní kontroloři s pracovištěm na KSSZ Obsah: ÚVOD 1. STÍŽNOSTI 1.1 ODBOR INTERNÍHO AUDITU, KONTROLY A STÍŽNOSTÍ Vývoj počtu stížností Charakteristika stížností Oprávněné stížnosti Dlouhodobé porovnání 1.2 DP ČSSZ, OSSZ, PSSZ Vývoj počtu stížností Charakteristika stížností Oprávněné stížnosti 1.3 CELKOVÁ SUMARIZACE 2. OZNÁMENÍ, PODNĚTY A PETICE ZÁVĚR

2 ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ, PODNĚTŮ A PETIC ZA ROK 2004 Odbor interního auditu, kontroly a stížností České správy sociálního zabezpečení předkládá podle 15 vyhlášky č. 150/1958 Ú. l. a v souladu s Instrukcí ředitele ČSSZ č. 7/1993 zprávu o hlavních poznatcích z rozboru stížností, oznámení, podnětů a petic za rok Součástí zprávy jsou údaje za předchozí dobu, což umožňuje porovnat a zhodnotit vývoj v této oblasti. ÚVOD 1. STÍŽNOSTI Obsahem této části je přehled stížností vyřízených odborem interního auditu, kontroly a stížností ČSSZ a územními organizačními jednotkami ČSSZ v roce 2004 v členění podle různých druhů kritérií. 1.1 ODBOR INTERNÍHO AUDITU, KONTROLY A STÍŽNOSTÍ Vývoj počtu stížností Vývoj v počtu přijatých a vyřízených stížností v uplynulých třech letech je zřejmý z následující tabulky a grafů. Většinu stížností tvoří námitky klientů v důchodových záležitostech, a proto zde uvádíme i objem vyřízených agend. Rok zůstatek z předchozího roku počet přijatých stížností počet stížností k vyřízení počet vyřízených stížností počet oprávněných stížností poměr oprávněných stížností k vyřízeným 2,61% 4,01% 7,78% nevyřízeno počet oprávněných stížností v porovnání s celkovým objemem důchodových agend: - nových žádostí povyměřovací agendy předstihů celkem poměr oprávněných stížností k celkové agendě 0,002% 0,002% 0,005% Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 2

3 počet stížností k vyřízení počet vyřízených stížností počet oprávněných stížností Počet stížností přijatých v roce 2004 stoupl oproti roku 2003 o 22, tj. o 2,93 %. Počet oprávněných stížností se zvýšil z 30 na 60, tj. o 100 %. Procento oprávněnosti vyřízených stížností se zvýšilo z 4,01 % na 7,78 %. 100% Podíl oprávněných a neoprávněných stížností 80% neoprávněné 60% 40% 20% 0% 2002 oprávněné Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 3

4 Následující tabulka uvádí počet a celkový vývoj přijatých a vyřízených stížností v členění podle jednotlivých měsíců roku 2004, absolutní počty a poměr počtu oprávněných stížností k počtu stížností vyřízených. Grafy zobrazují vývoj počtu přijatých stížností během jednotlivých měsíců roku 2004 včetně celkového ročního vývoje a počty vyřízených a oprávněných stížností. Počet Měsíce roku 2004 stížností I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII z minulého měsíce přijatých celkový vývoj vyřízených oprávněných poměr opráv. k vyříz. v % 5,56 2,27 5,49 15,63 12,12 16,07 1,85 9,59 3,77 13,16 4,92 7,27 Vývoj počtu přijatých stížností celkový vývoj přijatých I II III IV V VI VII 0 VIII IX X XI XII 100 Počty vyřízených a oprávněných stížností vyřízených oprávněných I II III IV V VI VII VIII IX X XI 0 XII Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 4

5 Z uvedeného přehledu vyplývá, že došlo k nárůstu počtu přijatých stížností, počet oprávněných stížností se zvýšil na 60. Na tomto místě je třeba připomenout, že kromě stížností vyřizuje odbor interního auditu, kontroly a stížností i mnoho dalších podání, která evidenci stížností nepodléhají. Především se jedná o vypracování stanovisek pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a Zástupkyni veřejného ochránce práv, což znamená zpracování velmi podrobných rozborů, opakovanou rozsáhlou korespondenci a sledování zpravidla komplikovaných případů až do konečného vyřízení. V roce 2004 bylo vyřizováno 48 písemných dotazů z Kanceláře veřejného ochránce práv. Stížnosti zůstatek z předch. roku přijato k vyřízení vyřízeno oprávněné poměr oprávněných k vyřízeným převod do dalšího roku v roce ,78% 37 v roce ,01% 34 Stav stížnostní agendy v roce 2004 v porovnání s rokem počet oprávněných stížností počet vyřízených stížností počet přijatých stížností Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 5

6 1.1.2 Charakteristika stížností závad. Tabulka obsahuje údaje o počtu vyřízených stížností v letech 2003 a 2004 v členění podle druhů Druh závady v roce 2003 v roce nevyplacení, opožděné nebo chybné vyplacení důchodu (účetní zpracování) 2. dlouhá doba vyřizování, opožděné vyřízení žádosti, dotazu, korespondence 3. nepřiznání, snížení, zastavení dávky, neúplné vyřízení podání a jiné důvody chybného vyřízení 88 11,75% 77 9,99% 91 12,15% ,73% ,62% 87 11,28% 4. neuznání doby pojištění 19 2,54% 20 2,59% 5. nemocenské pojištění 19 2,54% 12 1,56% 6. nesprávný výpočet důchodu 82 10,95% ,14% 7. námitky proti vykázaným přeplatkům, srážkám ,49% ,69% 8. nesouhlas s nízkou výší důchodu ,62% ,62% 9. ostatní příčiny 46 6,14% 39 5,06% 10. lékařská posudková služba 24 3,20% 18 2,33% Celkem ,00% ,00% Z porovnání stížností podle druhu závad vyplývá, že vzrostl počet stížností na dlouhou dobu řízení, nesprávný výpočet důchodu a nízkou výši důchodu. Naopak klesl počet stížností proti snížení dávky a námitky vůči přeplatkům a srážkám. Vzrostl počet oprávněných stížností na dlouhou dobu řízení, z celkového počtu 129 bylo 45 oprávněných Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 6

7 V roce 2004 bylo vyřízeno 771 stížností, z toho 60 oprávněných a 711 neoprávněných, oprávněné stížnosti tak tvořily 7,78 % a neoprávněné stížnosti 92,22 % z celkového počtu vyřízených stížností. Důvodem vzniku oprávněných stížností byly vždy nedostatky v kontrolní a řídící práci, neboť k chybám při vyřizování žádostí občanů došlo zpravidla přehlédnutím, opomenutím, neúplným vyřízením případně nadměrným pracovním přetížením. Příčina podání v roce 2003 v roce nedostatky v kontrolní a řídicí práci 30 4,01% 60 7,78% 2. neznalost, neinformovanost stěžovatele ,57% ,00% 3. subjektivní postoj stěžovatele ,43% ,22% Celkem ,00% ,00% Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 7

8 Druh závady nevyplacení, opožděné nebo chybné vyplacení důchodu (účetní zpracování) dlouhá doba vyřizování, opožděné vyřízení žádosti, dotazu, korespondence nepřiznání, snížení, zastavení dávky, neúplné vyřízení podání a jiné důvody chybného vyřízení stížnosti oprávněné v roce 2004 stížnosti neoprávněné celkem procento oprávněných ,49% ,88% ,75% 4. neuznání doby pojištění nemocenské pojištění nesprávný výpočet důchodu ,83% 7. námitky proti vykázaným přeplatkům, srážkám nesouhlas s nízkou výší důchodu ostatní příčiny ,13% 10. lékařská posudková služba Celkem ,78% Počty oprávněných a neoprávněných stížností podle druhu závady oprávněné neoprávněné Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 8

9 1.1.3 Oprávněné stížnosti Počet oprávněných stížností je jedním z hodnotících kritérií úrovně řídicí práce v České správě sociálního zabezpečení. V následující tabulce je porovnán počet oprávněných stížností podle druhů závad v letech 2003 a Druh závady 1. nevyplacení, opožděné nebo chybné vyplacení důchodu (účetní zpracování) Oprávněné stížnosti v roce 2003 v roce ,67% 5 8,33% 2. dlouhá doba vyřizování, opožděné vyřízení žádosti, dotazu, korespondence 3. nepřiznání, snížení, zastavení dávky, neúplné vyřízení podání a jiné důvody chybného vyřízení 4. nesprávný výpočet důchodu 5. ostatní druhy závad 16 53,33% 45 75,00% 4 13,33% 5 8,33% 0 0,00% 3 5,00% 5 16,67% 2 3,33% Celkem ,00% ,00% Oprávněné stížnosti podle druhů závad v letech 2003 a Všechny oprávněné stížnosti byly v souladu s Instrukcí ředitele ČSSZ č. 7/1993 předávány k vyjádření a návrhu opatření k odstranění nedostatků ředitelům organizačních jednotek České správy sociálního zabezpečení, na jejichž pracovištích vznikly závady. O přijatých opatřeních byly podávány informace na poradách vedení ČSSZ. Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 9

10 Podíl pracovišť na vzniku oprávněných stížností v roce 2004 Odbor dávkový - 42 Odbor výplat důchodů - 43 Odbor kontroly zprac. důch. agend - 44 Odbor zahraničních agend - OSSZ Pardubice OSSZ Ostrava DP ČSSZ České Budějovice ČSSZ (neurčeno konkrétní zavinění) Největší podíl na celkovém počtu oprávněných stížností měla následující pracoviště: - dávkový odbor - 12 oprávněných stížností (10 v roce 2003); - odbor zahraničních agend 23 oprávněných stížností (6 v roce 2003); - DP ČSSZ České Budějovice zahraniční agendy 17 oprávněných stížností. Nejčastější příčinou oprávněných stížností byla dlouhá doba řízení (45 případů). S ohledem na tuto situaci bylo poradou vedení rozhodnuto o převedení zahraniční agendy z DP ČSSZ České Budějovice zpět do odboru zahraničních agend a poté v rámci reorganizace České správy sociálních zabezpečení o sloučení dávkového a zahraničního odboru. Specifikace oprávněných stížností v roce 2004 Pracoviště 1. Na důchodu vznikl nedoplatek Dlouhá doba při vyřizování žádosti o důchod. 3. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 4. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 5. Výplata částečného invalidního důchodu byla zastavena od jiného data než bylo 43 uvedeno na spisové vložce. 6. Dlouhá doba při vyřizování žádosti o starobní důchod. 7. Dlouhá doba při vyhotovení odpovědi pisatelce Dlouhá doba řízení při zajištění výplaty důchodu. 9. Dlouhá doba řízení při posouzení důchodových nároků žadatele. 10. Dlouhá doba při napsání korespondence žadateli. 11. Na spisové vložce byly uvedeny chybné údaje o výplatě důchodu. 12. Nebyl vyplacen sirotčí důchod - chybná adresa Při odnětí sirotčího důchodu nebyla provedena úprava částečného invalidního 42 důchodu na plnou výši. 14. Chybný výpočet starobního důchodu Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 16. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o vdovecký důchod. 17. Dlouhá doba při vyřizování žádosti o starobní důchod - pověření ČSSZ ústředí k odstranění tvrdosti zákona u tzv. hornických důchodů. 18. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o částečný invalidní důchod. ústředí 19. Žádost o vdovský důchod i avízo byly nepřesně vyplněny, informativní dopis byl zaslán na chybnou adresu. OSSZ Pardubice 20. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o plný invalidní důchod. 21. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o plný invalidní důchod. 22. Šetření o době studia bylo provedeno opožděně Dlouhá doba při vyřizování žádosti o starobní důchod. Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 10

11 24. Podání advokáta bylo vyřízeno opožděně. 25. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 26. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 27. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 28. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o vdovský důchod. 29. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 30. Při výpočtu starobního důchodu nebylo přihlédnuto k osobnímu vyměřovacímu základu. Chybný výpočet starobního důchodu Dlouhá doba řízení při napsání rozhodnutí a expedici Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o částečný invalidní důchod. 34. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 35. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 36. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o přepočet starobního důchodu. 37. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o vdovský důchod. 38. Nevyřízení podání pisatelky. OSSZ Ostrava 39. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o přepočet starobního důchodu. 40. Splátka důchodu nebyla poukázána k rukám zvláštního příjemce V důsledku chybného směrování spisu nebylo napsáno rozhodnutí. 42. Důchod nebyl poukázán zvláštnímu příjemci v důsledku automatizovaného ústředí posunu. 43. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 44. Dlouhá doba při vyřizování korespondence. 45. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 46. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 47. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 48. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 49. Při přiznání starobního důchodu nebyla započtena doba studia ve správné výši. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 51. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod.. Dlouhá doba při zařízení výplaty k rukám zvláštního příjemce. 53. Dlouhá doba řízení při vydání rozhodnutí o zamítnutí žádosti o plný invalidní důchod. 54. Chybný výpočet starobního důchodu Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o plný invalidní důchod. 56. Dlouhá doba při zařízení výplaty důchodu. 57. Chybný postup při krácení částečného invalidního důchodu Rozhodnutí dle zák. č. 261/2001 Sb. nebylo zasláno k rukám advokáta, ačkoli byla ve spise plná moc. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o vdovecký důchod. 60. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. Odbor interního auditu, kontroly a stížností vyřizoval v roce 2004 také 3 oprávněné stížnosti směřující mimo ČSSZ, které byly zaviněny Českou poštou, a. s., (prodlení při výplatě důchodu v důsledku chybně uvedené adresy, i když údaje předané ČSSZ byly správné). Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 11

12 1.1.4 Dlouhodobé porovnání Přehled o počtu stížností, které vyřizoval odbor interního auditu, kontroly a stížností v letech 1990 až 2004, přináší následující tabulka a grafické znázornění. Stížnosti Rok vyřízené oprávněné oprávněnost ,78% ,01% ,61% ,11% ,12% ,86% ,65% ,73% ,53% ,08% ,02% ,40% ,89% ,95% ,53% Počet stížností vyřízených v roce 2004 v porovnání s předchozími lety oprávněné neoprávněné Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 12

13 1.2 DP ČSSZ, OSSZ, PSSZ Vývoj počtu stížností Přehled o počtu přijatých, vyřízených a oprávněných stížností na detašovaných pracovištích České správy sociálního zabezpečení, v okresních správách sociálního zabezpečení a v Pražské správě sociálního zabezpečení v letech 2003 a 2004 zobrazuje následující tabulka a graf. Souhrn za všechny regiony Rok zůstatek z předchozího roku 6 5 počet přijatých stížností počet stížností k vyřízení počet vyřízených stížností počet oprávněných stížností počet neoprávněných stížností poměr oprávněných stížností k vyřízeným 9,85% 11,05% nevyřízeno 5 6 Počty stížností proti DP ČSSZ, OSSZ a PSSZ v letech 2003 a počet stížností k vyřízení počet vyřízených stížností počet oprávněných stížností Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 13

14 ČSSZ a zejména okresním správám sociálního zabezpečení jsou doručovány též stížnosti na nesprávný postup jiných subjektů (stížnosti označované mimo ČSSZ ). Jsou to zejména stížnosti na nevyplácení dávek nemocenského pojištění zaměstnavatelem. Šetřením je velmi často zjišťována oprávněnost námitek pisatele a zjednávána náprava. Rok zůstatek z předchozího roku 14 5 počet přijatých stížností počet stížností k vyřízení počet vyřízených stížností počet oprávněných stížností počet neoprávněných stížností poměr oprávněných stížností k vyřízeným Stížnosti směřující proti subjektům mimo DP ČSSZ, OSSZ, PSSZ 87,34% 83,89% nevyřízeno 5 6 Počty stížností proti subjektům mimo ČSSZ v letech 2003 a počet stížností k vyřízení počet vyřízených stížností počet oprávněných stížností Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 14

15 Následující tabulka přináší přehled o stížnostech v roce 2004 v členění podle jednotlivých regionů. Největší počet stížností byl vyřizován na Jižní a Severní Moravě, nejvyšší procento oprávněnosti bylo v Severních a St ředních Čechách. Region Střední Čechy Západní Čechy Jižní Čechy Východní Čechy Severní Čechy Severní Morava Jižní Morava Stížnosti 2004 Praha zůstatek z roku přijato k vyřízení Celkem vyřízeno oprávněných neoprávněných procento oprávněných 5,26% 23,53% 20,00% 0,00% 34,78% 5,26% 16,67% 4,17% nevyřízeno Porovnání počtu stížností vyřízených v roce 2004 v jednotlivých regionech ČR neoprávněné oprávněné Praha Střední Čechy Jižní Čechy Západní Čechy Severní Čechy Východní Čechy Jižní Morava Severní Morava 0 Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 15

16 1.2.2 Charakteristika stížností Výhrady občanů směřovaly zpravidla vůči postupu zaměstnance OSSZ a jeho chování, proti výsledku posouzení zdravotního stavu nebo kontroly dodržování léčebného režimu, proti zúčtování plateb osob samostatně výdělečně činných, výplatě nemocenského. Charakter stížností byl odlišný od ústředí ČSSZ, kde se většina podání týkala dávek důchodového pojištění. v roce 2004 Druh závady stížnosti stížnosti oprávněné neoprávněné celkem 1. nemocenské pojištění pojistné vymáhání pohledávek kontrolní činnost lékařská posudková služba důchody ostatní Celkem Stížnosti oprávněné podle druhu závady Stížnosti neoprávněné podle druhu závady Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 16

17 1.2.3 Oprávněné stížnosti Region Oprávněné stížnosti v roce 2003 v roce Praha (PSSZ) Středočeský Jihočeský Západočeský Severočeský Východočeský Jihomoravský Severomoravský 4 2 Celkem Specifikace oprávněných stížností v roce 2004 podle regionů Pražská správa sociálního zabezpečení Pracoviště 1. Ve výkazu nedoplatků nebylo uvedeno penále s označením, že je předmětem vymáhání. ÚP Praha 2 Středočeský region Nevhodné chování lékaře. Nevhodné chování lékaře. OSSZ Praha - západ OSSZ Praha - východ 4. Informace byly zaslány na trvalou adresu místo korespondenční. OSSZ Kladno 5. Pozdní výplata nemocenského. OSSZ Kladno 6. Jihočeský region Kontrola dodržování režimu práce neschopných nebyla provedena v souladu s platnou metodikou. OSSZ Prachatice 7. Kontrola dodržování režimu práce neschopných nebyla provedena v souladu s platnou metodikou. OSSZ Prachatice 8. Posouzení zdravotního stavu nebylo provedeno na základě dostatečné zdravotní dokumentace. OSSZ Tábor Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 17

18 Severočeský region 9. Nebyla dodržena lhůta pro posouzení zdravotního stavu k žádosti o průkazku ZTP. OSSZ Litoměřice 10. Nemocenské bylo zasláno na účet, ačkoli občan žádal o zaslání na adresu. OSSZ Litoměřice 11. Korespondence zaslána na chybnou adresu v důsledku neúplné adresy v automatizovaném systému. OSSZ Teplice 12. Nevhodné jednání s podřízenými i spolupracovníky. DP ČSSZ Ústí nad Labem Nebyla dodržena lhůta pro posouzení zdravotního stavu k žádosti o 13. OSSZ Liberec průkazku ZTP. 14. Chybný postup při vyřízení žádostí o převedení agendy. OSSZ Chomutov 15. Nemocenské nebylo vyplaceno ve stanoveném termínu. OSSZ Děčín 16. Chybné osobní údaje pojištěnce na ELDP. OSSZ Děčín Východočeský region 17. Chybné posouzení zdravotního stavu žadatele. OSSZ Pardubice Jihomoravský region 18. Nebylo vydáno rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. OSSZ Jihlava Chybné uvedení vyloučených dob na ELDP. Severomoravský region ELDP nebyl včas odeslán. Oznámení o kontrole práce neschopného bylo nedostatečně vyplněno. OSSZ Brno - venkov OSSZ Ostrava - město OSSZ Ostrava - město Při zjištění oprávněné stížnosti bylo vždy postupováno v souladu s vyhl. č. 150/1958 Ú. l. a interními směrnicemi České správy sociálního zabezpečení, tj. byla projednána se zaměstnancem, který ji způsobil, i s příslušnými vedoucími zaměstnanci a byla přijata konkrétní opatření. Ze strany ředitelů DP ČSSZ, OSSZ a PSSZ je věnována této oblasti zvýšená pozornost. Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 18

19 1.3 CELKOVÁ SUMARIZACE Tabulka obsahuje shrnutí údajů z oblasti agendy stížností ze všech organizačních jednotek České správy sociálního zabezpečení, které byly podrobněji rozvedeny v předchozích kapitolách. Jsou zde uvedeny pouze stížnosti směřující proti ČSSZ. Č e s k á s p r á v a s o c i á l n í h o z a b e z p e č e n í Rok zůstatek z předchozího roku počet přijatých stížností počet stížností k vyřízení počet vyřízených stížností počet oprávněných stížností počet neoprávněných stížností poměr oprávněných stížností k vyřízeným 5,25% 8,43% nevyřízeno Z uvedeného přehledu vyplývá, že v roce 2004 bylo vyřízeno o 9 stížností více oproti roku Počet oprávněných stížností se zvýšil o 31, procento oprávněnosti se zvýšilo z 5,25 % na 8,43 %. Stav stížnostní agendy za celou ČSSZ v roce 2004 v porovnání s rokem počet oprávněných stížností počet vyřízených stížností Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 19

20 2. OZNÁMENÍ, PODNĚTY, PETICE V následující tabulce jsou uvedeny počty vyřízených oznámení a podnětů podle jednotlivých regionů, ČSSZ a PSSZ zvlášť. V roce 2004 nebylo doručeno žádné podání splňující náležitosti petice. Region Střední Čechy Západní Čechy Jižní Čechy Východní Čechy Severní Čechy Severní Morava Jižní Morava ČSSZ PSSZ Celkem Oznámení Podněty Petice * sumarizace oznámení nezahrnuje upozornění na korupční jednání Oznámení doručená odboru interního auditu, kontroly a stížností upozor ňovala především na údajné neoprávněné pobírání dávek důchodového pojištění, zpravidla podmíněných nepříznivým zdravotním stavem. Po přešetření se sdělení pisatelů ukázala v převážné většině jako neopodstatněná, pouze ve dvou případech bylo šetřením prokázáno neoprávněné pobírání vdoveckého důchodu. Oznámení vyřizovaná DP ČSSZ, OSSZ a PSSZ se týkala v převážné většině neoprávněné výplaty nemocenského, neoprávněného pobírání částečného či plného invalidního důchodu, nedodržování léčebného režimu, pojišt ění OSVČ apod. Pouze minimum z nich bylo oprávněných. V roce 2004 obdržely OSSZ celkem 11 podnětů, které se týkaly návrhu na zlepšení činnosti, odvodu pojistného, vyplácení nemocenského, sepsání žádosti o starobní důchod. ZÁVĚR Vyřizování stížností probíhalo v souladu s obecně závaznými právními předpisy i interními normativními akty. V souvislosti se zvýšením počtu oprávněných stížností na dlouhou dobu řízení byla přijata organizační opatření, která mají přispět ke zkrácení doby vyřizování záležitostí občanů Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 20

ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC ZA ROK 2006

ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC ZA ROK 2006 Předkládá: Zpracovala: JUDr. Jaromíra Janďourková JUDr. Renata Tesařová ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC ZA ROK 2006 Obsah: Úvod. Stížnosti. Vývoj počtu stížností.2 Charakteristika

Více

ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ, PODNĚTŮ A PETIC ZA ROK 2005

ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ, PODNĚTŮ A PETIC ZA ROK 2005 Předkládá: Zpracovali: JUDr. Jaromíra Janďourková JUDr. Renata Tesařová, Ing. Pavla Vodrážková interní kontroloři s pracovištěm na KSSZ ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ, PODNĚTŮ

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se:

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se: Výroční zpráva za rok 4 o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. /999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva za

Více

Elektronizace agendy a ČSSZ, eportál pomocník klientů ČSSZ. Ing. Karel Chod Náměstek ústředního ředitele ČSSZ

Elektronizace agendy a ČSSZ, eportál pomocník klientů ČSSZ. Ing. Karel Chod Náměstek ústředního ředitele ČSSZ Elektronizace agendy a ČSSZ, eportál pomocník klientů ČSSZ Ing. Karel Chod Náměstek ústředního ředitele ČSSZ 1 Základní ukazatele ČSSZ 2010 2011 2012 2013 2014 Počet obyvatel ČR 10 532 770 10 505 445 10

Více

Praktické zkušenosti s naplňováním registrů ČSSZ

Praktické zkušenosti s naplňováním registrů ČSSZ Praktické zkušenosti s naplňováním registrů ČSSZ Ing. Radka Poláková Praha, 28. dubna 2008 Lidé na prvním místě Obsah ČSSZ e Podání Podmínky e Podání Zkušenosti ČSSZ s e Podáním Profil ČSSZ - instituce

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Informace. Invalidní důchod

Informace. Invalidní důchod Informace Invalidní důchod Invalidní důchod Žádost Žádost se podává na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). V Brně na Městskou zprávu sociálního zabezpečení (MSSZ). Adresu na vaši správu sociálního

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Jestliže příjemce důchodu řádně splnil svou ohlašovací povinnost a přeplatek důchodu následně vznikl na základě zavinění ČSSZ (průtahy v řízení o odnětí dávky), nemá ČSSZ právo na vrácení přeplatku, který

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Kontrolovaným obdobím byl rok 2009 a související skutečnosti let předchozích a roku 2010 do doby ukončení kontroly. I. Úvod

Kontrolovaným obdobím byl rok 2009 a související skutečnosti let předchozích a roku 2010 do doby ukončení kontroly. I. Úvod Informace z kontrolní akce č. 09/30 Výdaje vyplacené Českou správou sociálního zabezpečení v kapitole státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí na dávky důchodového pojištění za rok 2009 Kontrolní

Více

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČSSZ OSSZ ÚŘADY PRÁCE KRAJSKÉ ÚŘADY OBECNÍ (MĚSTSKÉ) ÚŘADY VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR NESTÁTNÍ ORGANIZACE

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Elektronické dokumenty v ČSSZ Document Management

Elektronické dokumenty v ČSSZ Document Management Elektronické dokumenty v ČSSZ Document Management Systém a e - Podání Ing. Zuzana Hájková Ing. Radka Poláková Odbor koncepcí a systémové integrace ISSS Hradec Králové, 4. a 5. dubna 2011 1 Obsah 1/ Význam

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Help-in, obecně prospěšná společnost 792 01 Bruntál, U Rybníka 4 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V SOCIÁLNÍ PORADNĚ

Help-in, obecně prospěšná společnost 792 01 Bruntál, U Rybníka 4 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V SOCIÁLNÍ PORADNĚ Help-in, obecně prospěšná společnost 792 01 Bruntál, U Rybníka 4 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V SOCIÁLNÍ PORADNĚ (výtisk č.1 - sídlo) Zpracoval: vedoucí služby Vydal: Mgr.Jana Hančilová

Více

PŘEDSTAVENÍ ČSSZ. prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ. Lednice na Moravě 16. 5. 2013 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

PŘEDSTAVENÍ ČSSZ. prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ. Lednice na Moravě 16. 5. 2013 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘEDSTAVENÍ ČSSZ prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ Lednice na Moravě 16. 5. 2013 (údaje k 31. 12. 2012) Obsah 1/ Profil 9/ Nemocenské pojištění 2/ Sociální systém ČR 10/ Lékařská posudková

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2008 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Praha, únor 2009 Odbor komunikace OBSAH: 1. Úvod

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18Ad 46/2014-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce J. I., zastoupeného Mgr. Kateřinou Štěpánovou, advokátkou

Více

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č.

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. 4/2007 Článek 1 Úvod 1.1. Účelem tohoto vnitřního předpisu je stanovit

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Mgr. Pavel Matějíček Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv seřaďte na časové ose možný průběh řízení o dávce, tedy

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce LUDÍKOV, okres Blansko

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce LUDÍKOV, okres Blansko Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 76991/2012 OKP Č. j.: JMK 76991/2012 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek 8.4.2013 Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové Petr Oplátek, Simona Rákosová

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Novinky e - Podání v ČSSZ

Novinky e - Podání v ČSSZ Novinky e - Podání v ČSSZ ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Petra Langová oddělení systémové integrace a projektového řízení Konference ISSS 6. - 7. dubna 2009 Lidé na prvním místě Obsah ČSSZ elektronizace

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ;

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; 1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; Termín kontroly na Drážní inspekci (dále jen DI ): 8. března až 22. března 2011 Termín kontroly na Drážním úřadě (dále jen DÚ ): 8. března

Více

Reklamační řád BH Securities a.s.

Reklamační řád BH Securities a.s. Reklamační řád BH Securities a.s. F13_Reklamační řád_1.1.11ml.doc 1 z 7 OBSAH Článek 1 Účel předpisu...3 Článek 2 Úvodní ustanovení...3 Článek 3 Reklamace zákazníka...3 Článek 4 Stížnost zákazníka...3

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

eneschopenka první krok

eneschopenka první krok první krok Mgr. František Boháček Odbor nemocenského pojištění zaměstnanců Hradec Králové, 4. a 5. dubna 2011 Lidé na prvním místě / Obsah 1/ Ošetřující lékař 2/ Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2000. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2000. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2000 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění OBSAH: I. Úvod II. Rozsah povinností poskytovat informace

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor hornictví č. j.: 48560/10/03100 Metodický pokyn k zabezpečení výplaty mandatorních dávek podle zákona č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Pravidla pro podávání a vyřizování stížností Obsah Úvod 2 Přijímání stížností: 2 Evidence stížností: 4 Vyřizování stížností: 5 1 Úvod Možnost stěžovat

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby Konference k RS v PSP 12. 11. 2014 1 Struktura práce LPS Posudky pro

Více

IX. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 30.1.2014

IX. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 30.1.2014 IX. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 30.1.2014 Ing. Pavel Trsek Vedoucí odboru metodiky a výkonu daní Finanční úřad pro Jihočeský kraj Program 1. Nová struktura Finanční správy ČR 2.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZA ROK 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 5 1.1. STRATEGICKÉ CÍLE A PRIORITNÍ ÚKOLY... 5 1.1.1. STRATEGICKÉ CÍLE... 5 1.1.1.1 Klientský přístup a posílení významného

Více

Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis

Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis Věstník NKÚ, kontrolní závěry 23 08/04 Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/38

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/38 Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/38 Účetní závěrka České správy sociálního zabezpečení za rok 2014 a údaje, které jsou Českou správou sociálního zabezpečení předkládány jako podklad pro hodnocení plnění

Více

SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S

SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S k zajištění jednotného postupu při přijímání a vyřizování podnětů a stížností klientů a ostatních občanů ke službám poskytovaných organizací,

Více

1- Základní informace o důchodovém systému

1- Základní informace o důchodovém systému 1- Základní informace o důchodovém systému Počet všech důchodů (březen 2014) 3 569 000 důchodců 2 859 000 starobních důchodců 2 332 000 z toho krácených pro předčasnost 549 000 z toho před věkovou hranicí

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 52/2013-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 36/2003-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S MĚRNICE SM_906 rev.00 Vyřizování stížností ve FNKV Datum vydání: 11.06.2013 Datum účinnosti: 14.06.2013 Doba platnosti: Bez omezení, revize 1x ročně Vazba na akreditační

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Obecně: Fond poskytuje podporu, která umožňuje starším zemědělcům po dosažení

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Pokud o dávky pomoci v hmotné nouzi požádá osoba v důsledku podstatné ztráty příjmu či jeho části (např. příjmu z výdělečné činnosti, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku), nebere orgán pomoci

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 4/ 2004

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 4/ 2004 PID: +HPSEQ113JC7Z+ DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 4/ 2004 Copyright GORDIC spol. s r.o. 2004 Strana 1/5 Dopisem MF ČR č.j. 14/84 207/2004-142 bylo interním

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Příloha č. 6 Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Čl. 1 - Úvodní ustanovení a) Podpisový řád upravuje oprávnění a povinnosti při podepisování písemností vyhotovených orgány města. b) Podpisový řád

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Znemožnění provedení sociálního šetření k ověření skutečností pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi ze strany klienta nemůže být důvodem pro zamítnutí žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi, pakliže

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

I. Úvod do problematiky

I. Úvod do problematiky Informace z ukončené kontrolní akce Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více