Obsah: Zpracovali: Ing. Pavla Vodrážková, JUDr. Renata Tesařová, interní kontroloři s pracovištěm na KSSZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Zpracovali: Ing. Pavla Vodrážková, JUDr. Renata Tesařová, interní kontroloři s pracovištěm na KSSZ"

Transkript

1 Předkládá: JUDr. Jaromíra Janďourková Zpracovali: Ing. Pavla Vodrážková, JUDr. Renata Tesařová, interní kontroloři s pracovištěm na KSSZ Obsah: ÚVOD 1. STÍŽNOSTI 1.1 ODBOR INTERNÍHO AUDITU, KONTROLY A STÍŽNOSTÍ Vývoj počtu stížností Charakteristika stížností Oprávněné stížnosti Dlouhodobé porovnání 1.2 DP ČSSZ, OSSZ, PSSZ Vývoj počtu stížností Charakteristika stížností Oprávněné stížnosti 1.3 CELKOVÁ SUMARIZACE 2. OZNÁMENÍ, PODNĚTY A PETICE ZÁVĚR

2 ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ, PODNĚTŮ A PETIC ZA ROK 2004 Odbor interního auditu, kontroly a stížností České správy sociálního zabezpečení předkládá podle 15 vyhlášky č. 150/1958 Ú. l. a v souladu s Instrukcí ředitele ČSSZ č. 7/1993 zprávu o hlavních poznatcích z rozboru stížností, oznámení, podnětů a petic za rok Součástí zprávy jsou údaje za předchozí dobu, což umožňuje porovnat a zhodnotit vývoj v této oblasti. ÚVOD 1. STÍŽNOSTI Obsahem této části je přehled stížností vyřízených odborem interního auditu, kontroly a stížností ČSSZ a územními organizačními jednotkami ČSSZ v roce 2004 v členění podle různých druhů kritérií. 1.1 ODBOR INTERNÍHO AUDITU, KONTROLY A STÍŽNOSTÍ Vývoj počtu stížností Vývoj v počtu přijatých a vyřízených stížností v uplynulých třech letech je zřejmý z následující tabulky a grafů. Většinu stížností tvoří námitky klientů v důchodových záležitostech, a proto zde uvádíme i objem vyřízených agend. Rok zůstatek z předchozího roku počet přijatých stížností počet stížností k vyřízení počet vyřízených stížností počet oprávněných stížností poměr oprávněných stížností k vyřízeným 2,61% 4,01% 7,78% nevyřízeno počet oprávněných stížností v porovnání s celkovým objemem důchodových agend: - nových žádostí povyměřovací agendy předstihů celkem poměr oprávněných stížností k celkové agendě 0,002% 0,002% 0,005% Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 2

3 počet stížností k vyřízení počet vyřízených stížností počet oprávněných stížností Počet stížností přijatých v roce 2004 stoupl oproti roku 2003 o 22, tj. o 2,93 %. Počet oprávněných stížností se zvýšil z 30 na 60, tj. o 100 %. Procento oprávněnosti vyřízených stížností se zvýšilo z 4,01 % na 7,78 %. 100% Podíl oprávněných a neoprávněných stížností 80% neoprávněné 60% 40% 20% 0% 2002 oprávněné Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 3

4 Následující tabulka uvádí počet a celkový vývoj přijatých a vyřízených stížností v členění podle jednotlivých měsíců roku 2004, absolutní počty a poměr počtu oprávněných stížností k počtu stížností vyřízených. Grafy zobrazují vývoj počtu přijatých stížností během jednotlivých měsíců roku 2004 včetně celkového ročního vývoje a počty vyřízených a oprávněných stížností. Počet Měsíce roku 2004 stížností I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII z minulého měsíce přijatých celkový vývoj vyřízených oprávněných poměr opráv. k vyříz. v % 5,56 2,27 5,49 15,63 12,12 16,07 1,85 9,59 3,77 13,16 4,92 7,27 Vývoj počtu přijatých stížností celkový vývoj přijatých I II III IV V VI VII 0 VIII IX X XI XII 100 Počty vyřízených a oprávněných stížností vyřízených oprávněných I II III IV V VI VII VIII IX X XI 0 XII Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 4

5 Z uvedeného přehledu vyplývá, že došlo k nárůstu počtu přijatých stížností, počet oprávněných stížností se zvýšil na 60. Na tomto místě je třeba připomenout, že kromě stížností vyřizuje odbor interního auditu, kontroly a stížností i mnoho dalších podání, která evidenci stížností nepodléhají. Především se jedná o vypracování stanovisek pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a Zástupkyni veřejného ochránce práv, což znamená zpracování velmi podrobných rozborů, opakovanou rozsáhlou korespondenci a sledování zpravidla komplikovaných případů až do konečného vyřízení. V roce 2004 bylo vyřizováno 48 písemných dotazů z Kanceláře veřejného ochránce práv. Stížnosti zůstatek z předch. roku přijato k vyřízení vyřízeno oprávněné poměr oprávněných k vyřízeným převod do dalšího roku v roce ,78% 37 v roce ,01% 34 Stav stížnostní agendy v roce 2004 v porovnání s rokem počet oprávněných stížností počet vyřízených stížností počet přijatých stížností Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 5

6 1.1.2 Charakteristika stížností závad. Tabulka obsahuje údaje o počtu vyřízených stížností v letech 2003 a 2004 v členění podle druhů Druh závady v roce 2003 v roce nevyplacení, opožděné nebo chybné vyplacení důchodu (účetní zpracování) 2. dlouhá doba vyřizování, opožděné vyřízení žádosti, dotazu, korespondence 3. nepřiznání, snížení, zastavení dávky, neúplné vyřízení podání a jiné důvody chybného vyřízení 88 11,75% 77 9,99% 91 12,15% ,73% ,62% 87 11,28% 4. neuznání doby pojištění 19 2,54% 20 2,59% 5. nemocenské pojištění 19 2,54% 12 1,56% 6. nesprávný výpočet důchodu 82 10,95% ,14% 7. námitky proti vykázaným přeplatkům, srážkám ,49% ,69% 8. nesouhlas s nízkou výší důchodu ,62% ,62% 9. ostatní příčiny 46 6,14% 39 5,06% 10. lékařská posudková služba 24 3,20% 18 2,33% Celkem ,00% ,00% Z porovnání stížností podle druhu závad vyplývá, že vzrostl počet stížností na dlouhou dobu řízení, nesprávný výpočet důchodu a nízkou výši důchodu. Naopak klesl počet stížností proti snížení dávky a námitky vůči přeplatkům a srážkám. Vzrostl počet oprávněných stížností na dlouhou dobu řízení, z celkového počtu 129 bylo 45 oprávněných Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 6

7 V roce 2004 bylo vyřízeno 771 stížností, z toho 60 oprávněných a 711 neoprávněných, oprávněné stížnosti tak tvořily 7,78 % a neoprávněné stížnosti 92,22 % z celkového počtu vyřízených stížností. Důvodem vzniku oprávněných stížností byly vždy nedostatky v kontrolní a řídící práci, neboť k chybám při vyřizování žádostí občanů došlo zpravidla přehlédnutím, opomenutím, neúplným vyřízením případně nadměrným pracovním přetížením. Příčina podání v roce 2003 v roce nedostatky v kontrolní a řídicí práci 30 4,01% 60 7,78% 2. neznalost, neinformovanost stěžovatele ,57% ,00% 3. subjektivní postoj stěžovatele ,43% ,22% Celkem ,00% ,00% Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 7

8 Druh závady nevyplacení, opožděné nebo chybné vyplacení důchodu (účetní zpracování) dlouhá doba vyřizování, opožděné vyřízení žádosti, dotazu, korespondence nepřiznání, snížení, zastavení dávky, neúplné vyřízení podání a jiné důvody chybného vyřízení stížnosti oprávněné v roce 2004 stížnosti neoprávněné celkem procento oprávněných ,49% ,88% ,75% 4. neuznání doby pojištění nemocenské pojištění nesprávný výpočet důchodu ,83% 7. námitky proti vykázaným přeplatkům, srážkám nesouhlas s nízkou výší důchodu ostatní příčiny ,13% 10. lékařská posudková služba Celkem ,78% Počty oprávněných a neoprávněných stížností podle druhu závady oprávněné neoprávněné Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 8

9 1.1.3 Oprávněné stížnosti Počet oprávněných stížností je jedním z hodnotících kritérií úrovně řídicí práce v České správě sociálního zabezpečení. V následující tabulce je porovnán počet oprávněných stížností podle druhů závad v letech 2003 a Druh závady 1. nevyplacení, opožděné nebo chybné vyplacení důchodu (účetní zpracování) Oprávněné stížnosti v roce 2003 v roce ,67% 5 8,33% 2. dlouhá doba vyřizování, opožděné vyřízení žádosti, dotazu, korespondence 3. nepřiznání, snížení, zastavení dávky, neúplné vyřízení podání a jiné důvody chybného vyřízení 4. nesprávný výpočet důchodu 5. ostatní druhy závad 16 53,33% 45 75,00% 4 13,33% 5 8,33% 0 0,00% 3 5,00% 5 16,67% 2 3,33% Celkem ,00% ,00% Oprávněné stížnosti podle druhů závad v letech 2003 a Všechny oprávněné stížnosti byly v souladu s Instrukcí ředitele ČSSZ č. 7/1993 předávány k vyjádření a návrhu opatření k odstranění nedostatků ředitelům organizačních jednotek České správy sociálního zabezpečení, na jejichž pracovištích vznikly závady. O přijatých opatřeních byly podávány informace na poradách vedení ČSSZ. Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 9

10 Podíl pracovišť na vzniku oprávněných stížností v roce 2004 Odbor dávkový - 42 Odbor výplat důchodů - 43 Odbor kontroly zprac. důch. agend - 44 Odbor zahraničních agend - OSSZ Pardubice OSSZ Ostrava DP ČSSZ České Budějovice ČSSZ (neurčeno konkrétní zavinění) Největší podíl na celkovém počtu oprávněných stížností měla následující pracoviště: - dávkový odbor - 12 oprávněných stížností (10 v roce 2003); - odbor zahraničních agend 23 oprávněných stížností (6 v roce 2003); - DP ČSSZ České Budějovice zahraniční agendy 17 oprávněných stížností. Nejčastější příčinou oprávněných stížností byla dlouhá doba řízení (45 případů). S ohledem na tuto situaci bylo poradou vedení rozhodnuto o převedení zahraniční agendy z DP ČSSZ České Budějovice zpět do odboru zahraničních agend a poté v rámci reorganizace České správy sociálních zabezpečení o sloučení dávkového a zahraničního odboru. Specifikace oprávněných stížností v roce 2004 Pracoviště 1. Na důchodu vznikl nedoplatek Dlouhá doba při vyřizování žádosti o důchod. 3. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 4. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 5. Výplata částečného invalidního důchodu byla zastavena od jiného data než bylo 43 uvedeno na spisové vložce. 6. Dlouhá doba při vyřizování žádosti o starobní důchod. 7. Dlouhá doba při vyhotovení odpovědi pisatelce Dlouhá doba řízení při zajištění výplaty důchodu. 9. Dlouhá doba řízení při posouzení důchodových nároků žadatele. 10. Dlouhá doba při napsání korespondence žadateli. 11. Na spisové vložce byly uvedeny chybné údaje o výplatě důchodu. 12. Nebyl vyplacen sirotčí důchod - chybná adresa Při odnětí sirotčího důchodu nebyla provedena úprava částečného invalidního 42 důchodu na plnou výši. 14. Chybný výpočet starobního důchodu Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 16. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o vdovecký důchod. 17. Dlouhá doba při vyřizování žádosti o starobní důchod - pověření ČSSZ ústředí k odstranění tvrdosti zákona u tzv. hornických důchodů. 18. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o částečný invalidní důchod. ústředí 19. Žádost o vdovský důchod i avízo byly nepřesně vyplněny, informativní dopis byl zaslán na chybnou adresu. OSSZ Pardubice 20. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o plný invalidní důchod. 21. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o plný invalidní důchod. 22. Šetření o době studia bylo provedeno opožděně Dlouhá doba při vyřizování žádosti o starobní důchod. Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 10

11 24. Podání advokáta bylo vyřízeno opožděně. 25. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 26. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 27. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 28. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o vdovský důchod. 29. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 30. Při výpočtu starobního důchodu nebylo přihlédnuto k osobnímu vyměřovacímu základu. Chybný výpočet starobního důchodu Dlouhá doba řízení při napsání rozhodnutí a expedici Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o částečný invalidní důchod. 34. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 35. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 36. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o přepočet starobního důchodu. 37. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o vdovský důchod. 38. Nevyřízení podání pisatelky. OSSZ Ostrava 39. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o přepočet starobního důchodu. 40. Splátka důchodu nebyla poukázána k rukám zvláštního příjemce V důsledku chybného směrování spisu nebylo napsáno rozhodnutí. 42. Důchod nebyl poukázán zvláštnímu příjemci v důsledku automatizovaného ústředí posunu. 43. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 44. Dlouhá doba při vyřizování korespondence. 45. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 46. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 47. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 48. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 49. Při přiznání starobního důchodu nebyla započtena doba studia ve správné výši. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. 51. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod.. Dlouhá doba při zařízení výplaty k rukám zvláštního příjemce. 53. Dlouhá doba řízení při vydání rozhodnutí o zamítnutí žádosti o plný invalidní důchod. 54. Chybný výpočet starobního důchodu Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o plný invalidní důchod. 56. Dlouhá doba při zařízení výplaty důchodu. 57. Chybný postup při krácení částečného invalidního důchodu Rozhodnutí dle zák. č. 261/2001 Sb. nebylo zasláno k rukám advokáta, ačkoli byla ve spise plná moc. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o vdovecký důchod. 60. Dlouhá doba řízení při vyřizování žádosti o starobní důchod. Odbor interního auditu, kontroly a stížností vyřizoval v roce 2004 také 3 oprávněné stížnosti směřující mimo ČSSZ, které byly zaviněny Českou poštou, a. s., (prodlení při výplatě důchodu v důsledku chybně uvedené adresy, i když údaje předané ČSSZ byly správné). Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 11

12 1.1.4 Dlouhodobé porovnání Přehled o počtu stížností, které vyřizoval odbor interního auditu, kontroly a stížností v letech 1990 až 2004, přináší následující tabulka a grafické znázornění. Stížnosti Rok vyřízené oprávněné oprávněnost ,78% ,01% ,61% ,11% ,12% ,86% ,65% ,73% ,53% ,08% ,02% ,40% ,89% ,95% ,53% Počet stížností vyřízených v roce 2004 v porovnání s předchozími lety oprávněné neoprávněné Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 12

13 1.2 DP ČSSZ, OSSZ, PSSZ Vývoj počtu stížností Přehled o počtu přijatých, vyřízených a oprávněných stížností na detašovaných pracovištích České správy sociálního zabezpečení, v okresních správách sociálního zabezpečení a v Pražské správě sociálního zabezpečení v letech 2003 a 2004 zobrazuje následující tabulka a graf. Souhrn za všechny regiony Rok zůstatek z předchozího roku 6 5 počet přijatých stížností počet stížností k vyřízení počet vyřízených stížností počet oprávněných stížností počet neoprávněných stížností poměr oprávněných stížností k vyřízeným 9,85% 11,05% nevyřízeno 5 6 Počty stížností proti DP ČSSZ, OSSZ a PSSZ v letech 2003 a počet stížností k vyřízení počet vyřízených stížností počet oprávněných stížností Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 13

14 ČSSZ a zejména okresním správám sociálního zabezpečení jsou doručovány též stížnosti na nesprávný postup jiných subjektů (stížnosti označované mimo ČSSZ ). Jsou to zejména stížnosti na nevyplácení dávek nemocenského pojištění zaměstnavatelem. Šetřením je velmi často zjišťována oprávněnost námitek pisatele a zjednávána náprava. Rok zůstatek z předchozího roku 14 5 počet přijatých stížností počet stížností k vyřízení počet vyřízených stížností počet oprávněných stížností počet neoprávněných stížností poměr oprávněných stížností k vyřízeným Stížnosti směřující proti subjektům mimo DP ČSSZ, OSSZ, PSSZ 87,34% 83,89% nevyřízeno 5 6 Počty stížností proti subjektům mimo ČSSZ v letech 2003 a počet stížností k vyřízení počet vyřízených stížností počet oprávněných stížností Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 14

15 Následující tabulka přináší přehled o stížnostech v roce 2004 v členění podle jednotlivých regionů. Největší počet stížností byl vyřizován na Jižní a Severní Moravě, nejvyšší procento oprávněnosti bylo v Severních a St ředních Čechách. Region Střední Čechy Západní Čechy Jižní Čechy Východní Čechy Severní Čechy Severní Morava Jižní Morava Stížnosti 2004 Praha zůstatek z roku přijato k vyřízení Celkem vyřízeno oprávněných neoprávněných procento oprávněných 5,26% 23,53% 20,00% 0,00% 34,78% 5,26% 16,67% 4,17% nevyřízeno Porovnání počtu stížností vyřízených v roce 2004 v jednotlivých regionech ČR neoprávněné oprávněné Praha Střední Čechy Jižní Čechy Západní Čechy Severní Čechy Východní Čechy Jižní Morava Severní Morava 0 Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 15

16 1.2.2 Charakteristika stížností Výhrady občanů směřovaly zpravidla vůči postupu zaměstnance OSSZ a jeho chování, proti výsledku posouzení zdravotního stavu nebo kontroly dodržování léčebného režimu, proti zúčtování plateb osob samostatně výdělečně činných, výplatě nemocenského. Charakter stížností byl odlišný od ústředí ČSSZ, kde se většina podání týkala dávek důchodového pojištění. v roce 2004 Druh závady stížnosti stížnosti oprávněné neoprávněné celkem 1. nemocenské pojištění pojistné vymáhání pohledávek kontrolní činnost lékařská posudková služba důchody ostatní Celkem Stížnosti oprávněné podle druhu závady Stížnosti neoprávněné podle druhu závady Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 16

17 1.2.3 Oprávněné stížnosti Region Oprávněné stížnosti v roce 2003 v roce Praha (PSSZ) Středočeský Jihočeský Západočeský Severočeský Východočeský Jihomoravský Severomoravský 4 2 Celkem Specifikace oprávněných stížností v roce 2004 podle regionů Pražská správa sociálního zabezpečení Pracoviště 1. Ve výkazu nedoplatků nebylo uvedeno penále s označením, že je předmětem vymáhání. ÚP Praha 2 Středočeský region Nevhodné chování lékaře. Nevhodné chování lékaře. OSSZ Praha - západ OSSZ Praha - východ 4. Informace byly zaslány na trvalou adresu místo korespondenční. OSSZ Kladno 5. Pozdní výplata nemocenského. OSSZ Kladno 6. Jihočeský region Kontrola dodržování režimu práce neschopných nebyla provedena v souladu s platnou metodikou. OSSZ Prachatice 7. Kontrola dodržování režimu práce neschopných nebyla provedena v souladu s platnou metodikou. OSSZ Prachatice 8. Posouzení zdravotního stavu nebylo provedeno na základě dostatečné zdravotní dokumentace. OSSZ Tábor Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 17

18 Severočeský region 9. Nebyla dodržena lhůta pro posouzení zdravotního stavu k žádosti o průkazku ZTP. OSSZ Litoměřice 10. Nemocenské bylo zasláno na účet, ačkoli občan žádal o zaslání na adresu. OSSZ Litoměřice 11. Korespondence zaslána na chybnou adresu v důsledku neúplné adresy v automatizovaném systému. OSSZ Teplice 12. Nevhodné jednání s podřízenými i spolupracovníky. DP ČSSZ Ústí nad Labem Nebyla dodržena lhůta pro posouzení zdravotního stavu k žádosti o 13. OSSZ Liberec průkazku ZTP. 14. Chybný postup při vyřízení žádostí o převedení agendy. OSSZ Chomutov 15. Nemocenské nebylo vyplaceno ve stanoveném termínu. OSSZ Děčín 16. Chybné osobní údaje pojištěnce na ELDP. OSSZ Děčín Východočeský region 17. Chybné posouzení zdravotního stavu žadatele. OSSZ Pardubice Jihomoravský region 18. Nebylo vydáno rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. OSSZ Jihlava Chybné uvedení vyloučených dob na ELDP. Severomoravský region ELDP nebyl včas odeslán. Oznámení o kontrole práce neschopného bylo nedostatečně vyplněno. OSSZ Brno - venkov OSSZ Ostrava - město OSSZ Ostrava - město Při zjištění oprávněné stížnosti bylo vždy postupováno v souladu s vyhl. č. 150/1958 Ú. l. a interními směrnicemi České správy sociálního zabezpečení, tj. byla projednána se zaměstnancem, který ji způsobil, i s příslušnými vedoucími zaměstnanci a byla přijata konkrétní opatření. Ze strany ředitelů DP ČSSZ, OSSZ a PSSZ je věnována této oblasti zvýšená pozornost. Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 18

19 1.3 CELKOVÁ SUMARIZACE Tabulka obsahuje shrnutí údajů z oblasti agendy stížností ze všech organizačních jednotek České správy sociálního zabezpečení, které byly podrobněji rozvedeny v předchozích kapitolách. Jsou zde uvedeny pouze stížnosti směřující proti ČSSZ. Č e s k á s p r á v a s o c i á l n í h o z a b e z p e č e n í Rok zůstatek z předchozího roku počet přijatých stížností počet stížností k vyřízení počet vyřízených stížností počet oprávněných stížností počet neoprávněných stížností poměr oprávněných stížností k vyřízeným 5,25% 8,43% nevyřízeno Z uvedeného přehledu vyplývá, že v roce 2004 bylo vyřízeno o 9 stížností více oproti roku Počet oprávněných stížností se zvýšil o 31, procento oprávněnosti se zvýšilo z 5,25 % na 8,43 %. Stav stížnostní agendy za celou ČSSZ v roce 2004 v porovnání s rokem počet oprávněných stížností počet vyřízených stížností Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 19

20 2. OZNÁMENÍ, PODNĚTY, PETICE V následující tabulce jsou uvedeny počty vyřízených oznámení a podnětů podle jednotlivých regionů, ČSSZ a PSSZ zvlášť. V roce 2004 nebylo doručeno žádné podání splňující náležitosti petice. Region Střední Čechy Západní Čechy Jižní Čechy Východní Čechy Severní Čechy Severní Morava Jižní Morava ČSSZ PSSZ Celkem Oznámení Podněty Petice * sumarizace oznámení nezahrnuje upozornění na korupční jednání Oznámení doručená odboru interního auditu, kontroly a stížností upozor ňovala především na údajné neoprávněné pobírání dávek důchodového pojištění, zpravidla podmíněných nepříznivým zdravotním stavem. Po přešetření se sdělení pisatelů ukázala v převážné většině jako neopodstatněná, pouze ve dvou případech bylo šetřením prokázáno neoprávněné pobírání vdoveckého důchodu. Oznámení vyřizovaná DP ČSSZ, OSSZ a PSSZ se týkala v převážné většině neoprávněné výplaty nemocenského, neoprávněného pobírání částečného či plného invalidního důchodu, nedodržování léčebného režimu, pojišt ění OSVČ apod. Pouze minimum z nich bylo oprávněných. V roce 2004 obdržely OSSZ celkem 11 podnětů, které se týkaly návrhu na zlepšení činnosti, odvodu pojistného, vyplácení nemocenského, sepsání žádosti o starobní důchod. ZÁVĚR Vyřizování stížností probíhalo v souladu s obecně závaznými právními předpisy i interními normativními akty. V souvislosti se zvýšením počtu oprávněných stížností na dlouhou dobu řízení byla přijata organizační opatření, která mají přispět ke zkrácení doby vyřizování záležitostí občanů Zpráva o stížnostech za rok 2004, strana 20

Adresa: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno Tel.: 542 542 888 Fax: 542 542 772 e-mail: podatelna@ochrance.cz www.ochrance.

Adresa: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno Tel.: 542 542 888 Fax: 542 542 772 e-mail: podatelna@ochrance.cz www.ochrance. Sborník stanovisek veřejného ochránce práv DŮCHODY Autoři: JUDr. Otakar Motejl, Mgr. et Mgr. Jiří Hrubý, Mgr. Jitka Šalomounová, Mgr. Pavel Kantořík, Mgr. Kateřina Pavlíčková Sborník stanovisek veřejného

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/08 Prostředky státu v oblasti důchodového pojištění

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/08 Prostředky státu v oblasti důchodového pojištění Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/08 Prostředky státu v oblasti důchodového pojištění Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2014

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA. Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA. Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR za rok 2005 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Všeobecné zdravotní pojiš ovny

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 213 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 213 Kancelář veřejného ochránce práv, 214 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-8-87949-99-3 Obsah 3

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L.

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Obsah 1. Systém sociálního zabezpečení ČR 2. Význam a role lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Věstník NKÚ, kontrolní závěry 197 13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Při řízení ve věcech důchodového pojištění je základním důkazem listinný doklad. Po obsahové stránce by měla obstát jakákoliv blíže nekonkretizovaná listina, jež by mohla věrohodným způsobem prokázat tvrzené

Více

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Výroční zpráva za rok 2007 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZPŠ v roce 2007...5 3. Vybrané orgány ZPŠ...6 3.1 Správní rada

Více

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2013 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2013 reforma a její dopady na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti pracovní

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 Česká školní inspekce... 2 2. Ostatní organizační složky státu... 6 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 C. Příspěvkové organizace

Více

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO 14-15 Ročník 51 Praha 7. září 2006 20,40 Kč http://statorg.cmkos.cz Čtěte!!! Změny v nemocenském str. 2-9 Základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací dostávají časopis NOS

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

04/09. I. Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Dávky sociální péče v systému sociálního zabezpečení

04/09. I. Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Dávky sociální péče v systému sociálního zabezpečení Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 402 04/09 Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Výroční zpráva 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Ohlédnutí předsedy Úřadu za rokem 2013 Úřad v průběhu roku konstatoval, že kromě přetrvávajících problémů s praxí odpovědných

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více