Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou."

Transkript

1 USNESENÍ 7. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. února 2011 usnesením č. 2011/236 1) schválila program 7. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. usnesením č. 2011/238 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2011/239 1) schválila rozpočtová opatření č. 5 s 6 s ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu schválit vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/240 1) schválila vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/241 vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se nařizuje speciální ochranná deratizace na území města Třince, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/242 rozhodnout o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši Kč Římskokatolické farnosti Střítež u Českého Těšína, se sídlem Ropice č. p. 112, IČ , na opravu kostela Božího těla v Gutech Strana 1 (celkem 15)

2 rozhodnout o uzavření smlouvy č. 2011/06/199/Še o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku, ve výši Kč, mezi městem Třinec a Římskokatolickou farností Střítež u Českého Těšína, se sídlem Ropice č. p. 112, IČ , na opravu kostela Božího těla v Gutech, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/243 1) schválila Metodický pokyn k zajišťování údržby a provozu majetku města Třince v třineckém lesoparku č. 5/2011 doplněný o ustanovení týkající se úklidu lesoparku 2) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2011/244 rozhodnout o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši Kč občanskému sdružení FOTBAL TŘINEC, Tyršova 214, Třinec, IČ , na organizování činností fotbalu dětí a mládeže pro rok 2011 schválit uzavření smlouvy č. 2011/06/200/Ka o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku mezi městem Třinec a občanským sdružením FOTBAL TŘINEC, Tyršova 214, Třinec, IČ , ve výši Kč, na organizování činností fotbalu dětí a mládeže pro rok 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/245 rozhodnout o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši Kč občanskému sdružení HC OCELÁŘI TŘINEC žáci, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , na organizování činností hokeje žáků a s tím souvisejících úhrad v roce 2011 schválit uzavření smlouvy č. 2011/06/201/Ka o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku mezi městem Třinec a občanským sdružením HC OCELÁŘI TŘINEC žáci, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , ve výši Kč na organizování činností hokeje žáků a s tím souvisejících úhrad v roce 2011, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu pozměněného dle návrhu Rady města Třince. usnesením č. 2011/246 rozhodnout o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši Kč občanskému sdružení HC OCELÁŘI TŘINEC dorost, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , na organizování činností hokeje dorostu a s tím souvisejících úhrad v roce 2011 schválit uzavření smlouvy č. 2011/06/202/Ka o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku mezi městem Třinec a občanským sdružením HC OCELÁŘI TŘINEC dorost, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , ve výši Kč, na organizování činností hokeje dorostu a s tím souvisejících úhrad v roce 2011, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu pozměněného dle návrhu Rady města Třince. Strana 2 (celkem 15)

3 usnesením č. 2011/247 rozhodnout o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši Kč občanskému sdružení HC OCELÁŘI TŘINEC junioři, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , na organizování činností hokeje juniorů a s tím souvisejících úhrad v roce 2011 schválit uzavření smlouvy č. 2011/06/203/Ka o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku mezi městem Třinec a občanským sdružením HC OCELÁŘI TŘINEC junioři, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , ve výši Kč na organizování činností hokeje juniorů a s tím souvisejících úhrad v roce 2011, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/248 rozhodnout o poskytnutí účelových finančních příspěvků pro kulturu a sport pro rok 2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1 a 2 přednesu, doporučeného komisí pro rozdělení účelových finančních příspěvků pro kulturu a sport pro rok 2011 rozhodnout o uzavření smluv č. 2011/06/001/Še až 2011/06/198/Še na poskytnutí finančních příspěvků pro kulturu a sport pro rok 2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2011/249 uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku a o určení vzájemných práv a povinností při výstavbě nového podchodu na ulici Žižkova mezi městem Třinec a organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha 1, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/250 o bezplatném umístnění 2 ks bannerů - upoutávky na Megakoncert Ewy Farne u příležitosti 80. výročí města Třince na zábradlí křižovatky ulic Tyršova a Lidická v době od do sdružení Breakpoint Booking Agency, o. s., Wolkerova 266, Třinec, IČ usnesením č. 2011/251 uzavřít v rámci stavby Přechod pro chodce včetně chodníku u silnice II/468 u autobusové zastávky Třinec-Konská smlouvu č. 2011/02/021/Du o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 1787/1 v katastrálním území Konská mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 3 (celkem 15)

4 usnesením č. 2011/252 schválit uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o budoucí realizaci č. 2009/02/009/Li/D1 v rámci stavby Podjezd pod železniční tratí nám. TGM v Třinci mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava, ul. 28. října 117, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/253 o pořadí nabídek předložených hodnotící komisí za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení prací Revitalizace lesoparku v Třinci - odvodnění takto: 1. DOMASTER, spol. s r. o., Nebory 467, Třinec IČ Baroch Dřevos, s. r. o., Dobrá 15 IČ T-DEX, s. r. o., Oldřichovice 175, Třinec IČ ) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 2011/02/036/No na provedení prací Revitalizace lesoparku v Třinci - odvodnění mezi městem Třinec a firmou DOMASTER, spol. s r. o., Nebory 467, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/254 zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení prací Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace zateplení fasády. usnesením č. 2011/255 o zřízení věcného břemene pro stavbu Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace spočívajícího v oprávnění užívání, vstupu, chůze a jízdy, provádění správy, údržby, opravy a úpravy stavby a povinnosti uvést po provedených činnostech na své náklady pozemky p. č zahrada, 465 zastavěná plocha a nádvoří, 2225 zahrada, 396 zastavěná plocha a nádvoří, 2256 zahrada, 2140 orná půda, 387 zastavěná plocha a nádvoří, 2216/2 orná půda, 508 zastavěná plocha a nádvoří, 2236 ostatní plocha, 2306 zahrada, 2305 orná půda, 2255 ostatní plocha, 700 zastavěná plocha a nádvoří, 2259 zahrada, 2284 ostatní plocha, 2275 ostatní plocha, 466 zastavěná plocha a nádvoří, 2227 zahrada a 2307 zahrada, v obci Třinec v k. ú. Konská do původního stavu, a to za jednorázovou úhradu Kč 100,-- každému vlastníkovi pozemku mezi městem Třinec a a) panem V. T., bytem Třinec b) panem J. N., bytem Třinec c) panem J. M., bytem Třinec d) panem P. L., bytem Třinec a paní Z. L., bytem Třinec e) panem J. Š., bytem Třinec a paní Z. Š., bytem Třinec f) panem V. K., bytem Třinec g) panem P. K., bytem Třinec a paní M. K., bytem Třinec h) panem P. H., bytem Třinec, paní J. H., bytem Třinec a panem T. H., bytem Třinec Strana 4 (celkem 15)

5 i) panem J. K., bytem Třinec, paní M. K., bytem Třinec, paní J. M., bytem Praha a panem R. R., bytem Třinec j) paní O. S., bytem Třinec k) paní A. P., bytem Třinec l) paní Z. B., bytem Třinec m) panem S. D., bytem Třinec n) panem J. M., bytem Třinec a paní D. M., bytem Třinec o) panem J. V., bytem Třinec a paní J. V., bytem Třinec p) panem W. N., bytem Třinec q) panem J. R., bytem Třinec a paní R. R., bytem Třinec r) panem M. Š., bytem Třinec a paní D. Š., bytem Třinec 2) rozhodla a) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/006/Ja mezi městem Třinec a panem V. T., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu b) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/007/Ja mezi městem Třinec a panem J. N., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu c) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/008/Ja mezi městem Třinec a panem J. M., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu d) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/009/Ja mezi městem Třinec a panem P. L., bytem Třinec a paní Z. L., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu e) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/010/Ja mezi městem Třinec a panem J. Š., bytem Třinec a paní Z. Š., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 přednesu f) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/011/Ja mezi městem Třinec a panem V. K., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 přednesu g) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/013/Ja mezi městem Třinec a panem P. K., bytem Třinec a paní M. K., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 přednesu h) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/014/Ja mezi městem Třinec a panem P. H., bytem Třinec, paní J. H., bytem Třinec a panem T. H., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 přednesu Strana 5 (celkem 15)

6 i) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/015/Ja mezi městem Třinec a panem J. K., bytem Třinec, paní M. K., bytem Třinec, paní J. M., bytem Praha a panem R. R., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 9 přednesu j) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/016/Ja mezi městem Třinec a paní O. S., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 10 přednesu k) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/018/Ja mezi městem Třinec a paní A. P., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 11 přednesu l) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/023/Ja mezi městem Třinec a paní Z. B., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 12 přednesu m) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/024/Ja mezi městem Třinec a panem S. D., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 13 přednesu n) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/025/Ja mezi městem Třinec a panem J. M., bytem Třinec a paní D. M., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 14 přednesu o) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/026/Ja mezi městem Třinec a panem J. V., bytem Třinec a paní J. V., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 15 přednesu p) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/028/Ja mezi městem Třinec a panem W. N., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 16 přednesu q) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/030/Ja mezi městem Třinec a panem J. R., bytem Třinec a paní R. R., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 17 přednesu r) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/034/Ja mezi městem Třinec a panem M. Š., bytem Třinec a paní D. Š., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 18 přednesu. usnesením č. 2011/256 o zřízení věcného břemene pro stavbu Kanalizace Třinec-Kanada, ul. Odbojářů a ul. Besední, SO 02 veřejné části přípojek spočívajícího v oprávnění užívání, vstupu, chůze a jízdy, provádění správy, údržby, opravy a úpravy stavby a povinnosti uvést po provedených činnostech na své náklady pozemky p. č zahrada, 372 zastavěná plocha a nádvoří, 685 zastavěná plocha a nádvoří, 327 zastavěná plocha a nádvoří, 2341 zahrada, 436 zastavěná plocha a nádvoří, 2359 zahrada, 2453 zahrada, 417 zastavěná plocha a nádvoří, 2351 zahrada a 440 zastavěná plocha a nádvoří, v obci Třinec v k. ú. Konská do původního stavu, a to za jednorázovou úhradu Kč 100,-- každému vlastníkovi pozemku mezi městem Třinec a Strana 6 (celkem 15)

7 a) panem R. B., bytem Orlová b) panem B. B., bytem Třinec c) panem E. W., bytem Třinec a paní K. W., bytem Třinec d) paní M. Ś., bytem Třinec e) panem M. K., bytem Jablunkov a paní D. K., bytem Jablunkov f) panem K. N., bytem Třinec g) panem Z. K., bytem Třinec h) panem B. T., bytem Třinec a paní U. T., bytem Třinec i) paní M. N., bytem Ostrava 2) rozhodla a) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, ul. Odbojářů a ul. Besední, SO 02 veřejné části přípojek smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/005/Ja mezi městem Třinec a panem R. B., bytem Orlová, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu b) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, ul. Odbojářů a ul. Besední, SO 02 veřejné části přípojek smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/012/Ja mezi městem Třinec a panem B. B., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu c) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, ul. Odbojářů a ul. Besední, SO 02 veřejné části přípojek smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/022/Ja mezi městem Třinec a panem E. W., bytem Třinec a paní K. W., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu d) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, ul. Odbojářů a ul. Besední, SO 02 veřejné části přípojek smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/027/Ja mezi městem Třinec a paní M. Ś., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu e) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, ul. Odbojářů a ul. Besední, SO 02 veřejné části přípojek smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/029/Ja mezi městem Třinec a panem M. K., bytem Jablunkov a paní D. K., bytem Jablunkov, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 přednesu f) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, ul. Odbojářů a ul. Besední, SO 02 veřejné části přípojek smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/031/Ja mezi městem Třinec a panem K. N., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 přednesu g) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, ul. Odbojářů a ul. Besední, SO 02 veřejné části přípojek smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/032/Ja mezi městem Třinec a panem Z. K., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 přednesu h) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, ul. Odbojářů a ul. Besední, SO 02 veřejné části přípojek smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/033/Ja mezi městem Třinec a panem B. T., bytem Třinec a paní U. T., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 přednesu Strana 7 (celkem 15)

8 i) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec-Kanada, ul. Odbojářů a ul. Besední, SO 02 veřejné části přípojek smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2011/02/035/Ja mezi městem Třinec a paní M. N., bytem Ostrava, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 9 přednesu. usnesením č. 2011/257 uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec sběrač MB - Folvark smlouvu č. 2011/02/038/Li o užití silničního pozemku (tělesa) pro zvláštní užívání na dobu určitou od do mezi městem Třinec a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Ostrava, Úprkova 1, PSČ , IČ , a to za úhradu Kč včetně DPH, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/258 uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec sběrač B - ul. Nádražní a Těšínská smlouvu č. 2011/02/039/Li o užití silničního pozemku (tělesa) pro zvláštní užívání, na dobu určitou od do mezi městem Třinec a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Ostrava, Úprkova 1, PSČ , IČ , a to za úhradu Kč včetně DPH, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/259 uzavřít v rámci stavby Chodník kolem sil. I/11 Třinec Kanadský les - Tyrská smlouvu č. 2011/02/040/Li o souhlasu s umístěním a realizací stavby mezi městem Třinec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Ostrava, Mojmírovců 5, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/260 v rámci stavby Vodovodní řad Gutská cesta o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění, provozování a užívání vodovodu, včetně provádění údržby a oprav na pozemku parc. č. 909/1 v katastrálním území Oldřichovice u Třince za jednorázovou úhradu 200 Kč mezi městem Třinec a panem M. S., bytem Třinec a panem V. S., bytem Třinec 2) rozhodla v rámci stavby Vodovodní řad Gutská cesta uzavřít smlouvu č. 2010/02/069/Li o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 909/1 v katastrálním území Oldřichovice u Třince mezi městem Třinec a panem M. S., bytem Třinec a panem V. S., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 8 (celkem 15)

9 usnesením č. 2011/261 o následujícím pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Bezpečnostní kácení dřevin v Třinci - zima Dudek Petr, Bezručova 474, Třinec, IČ Karel Turoň, Konská 321, Třinec, IČ SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s. r. o., Dolní Lištná 10, Třinec, IČ UPG, s. r. o., Oldřichovice 791, Třinec, IČ ) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 2011/01/003/Hl na provedení Bezpečnostní kácení dřevin v Třinci - zima 2011 mezi městem Třinec a podnikatelem Petrem Dudkem, Bezručova 474, Třinec, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/262 uzavřít Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dodávce tepla (č. 11/2002) uzavřené dne 12. února 2002 mezi společností Distribuce tepla Třinec, a. s., se sídlem Máchova 1131, Třinec, PSČ , IČ , zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vl. 1168, zastoupenou Ing. Milanem Sikorou, ředitelem společnosti a městem Třinec, se sídlem Jablunkovská 160, Třinec, PSČ , IČ , zastoupeným RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města, jehož předmětem je stanovení ceny tepla pro kalendářní rok 2011 a rozšíření dodávky tepla do objektu bývalé základní umělecké školy na adrese Třinec - Staré Město, Jablunkovská 406. usnesením č. 2011/263 uzavřít nájemní smlouvu č. 2011/05/067/Do na pronájem nebytových prostorů v celkové výměře 115,58 m², tj. místnosti č ve výměře 54,75 m², č ve výměře 33,55 m², č ve výměře 2,45 m², č ve výměře 19,04 m², č ve výměře 3,63 m², č ve výměře 1,06 m² a č ve výměře 1,10 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 62 na ul. Míru v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 500 v k. ú. Konská a obci Třinec, církevní organizaci Diakonický institut, se sídlem Na Nivách 7, Český Těšín, IČ , za účelem provozování služby Sběrníku šatstva/šifonér na dobu neurčitou ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 12 tis. Kč/rok bez DPH. usnesením č. 2011/264 zveřejnit záměr odprodeje pozemku parc. č. 39/67 o výměře cca m 2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Konská a obci Třinec, odměřeného z pozemku parc. č. 39/42 geometrickým plánem č /2006 ze dne (dosud nezapsán v katastru nemovitostí) předem určenému zájemci, a to současnému nájemci pozemku, tj. občanskému sdružení Ergon-Chráněná dílna, se sídlem Český Těšín, Horní Žukov, Vělopolská 243, IČ , DIČ CZ , za odhadní cenu. Ve smlouvě zakotvit věcné předkupní právo ve prospěch města Třince na dobu pěti let od účinnosti kupní smlouvy pro případ, že kupující bude chtít pozemek prodat nebo zcizit. V době pěti let od účinnosti kupní smlouvy je kupující povinen jej přednostně nabídnout ke koupi prodávajícímu za stejnou kupní cenu, za kterou pozemek od města odkoupil. Strana 9 (celkem 15)

10 usnesením č. 2011/265 a) odprodat spoluvlastnický podíl města Třince ve výši 2/20 k pozemku parc. č. 3553/2 stavební pozemek o výměře 96 m 2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ , DIČ CZ , zastoupené na základě plné moci společností INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, IČ , DIČ CZ , za účelem stavby Silnice I/11 Nebory-Oldřichovice za odhadní cenu b) uzavřít kupní smlouvu č. 2011/05/054/Př. usnesením č. 2011/266 a) ukončit Smlouvu o výpůjčce č. 2009/05/445/Př ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a manž. I. S. a E. S., bytem Třinec, dohodou ke dni b) uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 2011/05/051/Př a) odkoupit dle geometrického plánu č /2010 ze dne části pozemků parc. č. 293/1 o výměře 1592 m 2, parc. č. 293/1 o výměře 289 m 2, parc. č. 294 o výměře 579 m 2 a parc. č. 295 o výměře 3304 m 2, sloučených do nově označeného pozemku parc. č. 295/2 o výměře 5764 v k. ú. Kojkovice u Třince a obci Třinec od manž. I. S. a E. S., bytem Třinec, do vlastnictví města Třince za kupní cenu 100 Kč/m 2 b) uzavřít kupní smlouvu č. 2011/05/052/Př. usnesením č. 2011/267 uzavřít souhlasné prohlášení č. 2011/05/055/Př mezi městem Třinec a panem A. J., bytem Ostrava, o uznání vlastnického práva k pozemku parc. č v k. ú. Konská a obci Třinec, na základě kterého se jediným výlučným vlastníkem citovaného pozemku stane pan A. J. usnesením č. 2011/268 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu chůze a jízdy přes pozemek parc. č k objektu č. p. 1 na pozemku parc. č. st. 383/2 a k objektu bez čp/če na pozemku parc. č. st. 383/3 vše v k. ú. Konská a obci Třinec za cenu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m 2, min. 600 Kč vč. DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2011/05/057/Př a) odprodat dle geometrického plánu č /2010 ze dne část pozemku parc. č o výměře 278 m 2, nově označenou parcelním číslem 2641/2 v k. ú. Konská a obci Třinec společnosti Stavby COMPLET, s. r. o., se sídlem Slezská Ostrava, Na Jánské 1869/56, IČ , DIČ CZ , za odhadní cenu b) uzavřít kupní smlouvu č. 2011/05/058/Př. Strana 10 (celkem 15)

11 usnesením č. 2011/269 a) odprodat pozemek parc. č. 2600/39 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m² v k. ú. Lyžbice a obci Třinec manželům P. K. a H. K., bytem Vendryně, kteří jsou vlastníky nemovitosti garáže umístěné na tomto pozemku, za odhadní cenu b) uzavřít kupní smlouvu č. 2011/05/038/Sk a) odprodat pozemek parc. č. 2600/41 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m² v k. ú. Lyžbice a obci Třinec panu V. V., bytem Třinec, který je vlastníkem nemovitosti garáže umístěné na tomto pozemku, za odhadní cenu b) uzavřít kupní smlouvu č. 2011/05/039/Sk 3) doporučila zastupitelstvu města a) odprodat pozemek parc. č. 2600/38 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m² v k. ú. Lyžbice a obci Třinec manželům Z. P. a M. P., bytem Třinec, kteří jsou vlastníky nemovitosti garáže umístěné na tomto pozemku, za odhadní cenu b) uzavřít kupní smlouvu č. 2011/05/040/Sk 4) doporučila zastupitelstvu města a) odprodat pozemek parc. č. 2600/40 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m² v k. ú. Lyžbice a obci Třinec panu V. Š., bytem Třinec, který je vlastníkem nemovitosti garáže umístěné na tomto pozemku, za odhadní cenu b) uzavřít kupní smlouvu č. 2011/05/041/Sk. usnesením č. 2011/270 o záměru směny pozemků v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, a to části pozemku parc. č (výměra bude určena geometrickým plánem) ve vlastnictví pana J. K., bytem Třinec, s pozemky parc. č. 858/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2, parc. č. 856/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m 2, parc. č. 859/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m 2 a parc. č. 856/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m 2 ve vlastnictví města Třince. Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků bude uhrazen za odhadní cenu. usnesením č. 2011/271 a) přijmout darem objekt bez čp/če tech. vyb. umístěný na pozemku parc. č. 519 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Tyra a obci Třinec od Tělovýchovné jednoty Třineckých železáren, se sídlem Třinec, Staré Město, Tyršova 214, IČ , DIČ CZ , do vlastnictví města Třince b) uzavřít darovací smlouvu č. 2011/05/064/Př. Strana 11 (celkem 15)

12 usnesením č. 2011/272 a) odprodat dle geometrického plánu č /2010 ze dne část pozemku parc. č. 1070/1 o výměře 97 m 2, nově označenou parcelním číslem 1070/3 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, manž. R. B. a V. B., bytem Oldřichovice, za cenu 50 Kč/m 2 s tím, že kupující zaplatí 3 roky zpětně bezesmluvní užívání části pozemku parc. č. 1070/1 b) uzavřít kupní smlouvu č. 2011/05/065/Př. usnesením č. 2011/273 a) odprodat pozemek parc. č. 1293/1 orná půda o výměře m² v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince společnosti PR reality, s. r. o., se sídlem Třinec, Lidická 544, IČ , DIČ CZ , za odhadní cenu Kč bez DPH b) uzavřít kupní smlouvu č. 2011/05/045/Sk. usnesením č. 2011/274 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu umístění a provozování podzemního kabelového vedení nízkého napětí na části pozemku parc. č. 2369/1 v k. ú. Horní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2011/05/063/Sk. usnesením č. 2011/275 a) směnit dle geometrického plánu č /2009 ze dne části pozemku parc. č celkem o výměře 343 m 2, nově označené jako parc. č. 1818/2 a 1818/3 v k. ú. Guty ve vlastnictví města Třince za část pozemku parc. č. 200/1 o výměře 412 m 2, nově označenou jako parc. č. 200/5 v k. ú. Guty ve vlastnictví pana M. P., včetně stavby komunikace na tomto pozemku bez finančního vyrovnání, v souladu s již uzavřenou smlouvou o budoucí směnné smlouvě č. 2008/05/229/Pi schválenou Zastupitelstvem města Třince dne b) uzavřít směnnou smlouvu č. 2011/05/059/Vi. usnesením č. 2011/276 a) odprodat pozemky parc. č. 1823/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 283 m², 1823/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 238 m², 1805/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 597 m² a 1826 orná půda o výměře 325 m 2 všechny v k. ú. Guty a obci Třinec ve vlastnictví města Třince paní A. F., bytem Guty, za dohodnutou cenu 10 Kč/m 2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí b) uzavřít kupní smlouvu č. 2011/05/060/Vi. Strana 12 (celkem 15)

13 usnesením č. 2011/277 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti Jednota Jedność, spotřební družstvo, se sídlem Český Těšín, Tovární 13, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu umístění a vedení kanalizační přípojky na části pozemku parc. č. 2246/12 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2011/05/062/Vi 2) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu umístění stavby trafostanice na části pozemku parc. č v k. ú. Konská a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2011/05/061/Sk. usnesením č. 2011/278 1) vzala na vědomí rozbor čerpání finančních prostředků na opravy bytového a nebytového fondu za rok 2010 předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) schválila Plán oprav bytového a nebytového fondu na rok 2011 dle přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/279 uzavřít dohodu o spolupráci při realizaci Univerzity 3. věku mezi městem Třinec a Ostravskou univerzitou v Ostravě, se sídlem Dvořákova 7, Ostrava, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/280 1) schválila Tělovýchovné jednotě Třineckých železáren Třinec, oddíl BMX, Tyršova 214, PSČ , Třinec, použití znaku města Třince na oficiálních teamových dresech registrovaných jezdců oddílu TJ BMX Třinec a na propagačních materiálech při sportovních akcích pořádaných oddílem BMX (Mistrovství ČR kat. Elite dne , 5. závod Českomoravského poháru). usnesením č. 2011/281 1) vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2010 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 13 (celkem 15)

14 usnesením č. 2011/282 a) delegovat s účinností od pro volební období 2010 až 2014 v souladu s ust. 84 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Ivo Kantora k účasti na valné hromadě Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci b) zmocnit delegovaného zástupce města Třince dle bodu 1) písm. a) tohoto usnesení ke všem právním úkonům souvisejícím s výkonem práv města Třince jako člena Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci na budoucích valných hromadách uvedené společnosti, k nimž je město Třinec z titulu členství oprávněno a) navrhnout s účinností od pro volební období 2010 až 2014 v souladu s ust. 84 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Radima Kozlovského do představenstva Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci. usnesením č. 2011/283 1) schválila Jednací řád Rady města Třince, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2011/284 udělit Cenu města Třince za stěžejní podíl na hospodářském rozvoji města a za dlouhodobé spoluvytváření podmínek pro kulturní, sportovní a společenské vyžití občanů Třince a regionu společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., a to za podmínek stanovených Zásadami pro udělování Ceny města Třince a ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2011/285 o pořadí nabídek předložených hodnotící komisí za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Sociodemografická studie zaměřená na koncepci bydlení ve městě Třinec takto: 1. Konsorcium společností Proces Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., Švabinského 1749/9, Ostrava a Vysoká škola podnikání, a. s., Michálkovická 1810/181, Ostrava 2) rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 2011/25/002/Žo s Konsorciem společností Proces Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., Švabinského 1749/9, Ostrava, IČ , zastoupenou paní Andreou Hruškovou, jednatelkou společnosti, a Vysoká škola podnikání, a. s., se sídlem Michálkovická 1810/181, Ostrava, IČ , zastoupenou doc. RNDr. Vladimírem Krajíčkem, Ph. D., lektorem a předsedou představenstva. Strana 14 (celkem 15)

15 RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2011/243 15/7 řediteli příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), IČ , zajišťovat údržbu majetku města Třince nacházejícího se na parcelním čísle 1576/3, k.ú. Lyžbice, obec Třinec, dle metodického pokynu ve znění přílohy č. 1 přednesu. Zodp.: ředitel STaRS Termín: průběžně NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK ČLENŮ RADY MĚSTA RADA MĚSTA ULOŽILA 16/7 RNDr. Věře Palkovské, starostce města Třince, projednat s ředitelem Úřadu práce ve Frýdku Místku aktuální možnosti spolupráce mezi městem Třinec a Úřadem práce při využívání pracovníků veřejně prospěšných prací Zodp.: RNDr. Věra Palkovská, starostka města Termín: RMě konaná dne /7 Ing. Ivo Kantorovi zkontrolovat, zda při umístění banneru společnosti Relax centrum Třinec byly dodrženy všechny podmínky (zejména odboru ŽPaZ) Zodp.: Ing. Ivo Kantor, místostarosta Termín: RMě konaná dne RNDr. Věra Palkovská PhDr. Milada Hejmejová STAROSTKA MĚSTA MÍSTOSTAROSTKA Strana 15 (celkem 15)

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/50/2011 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/50/2011 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 22. února 2011 1) vyslechlo rezignaci Mgr. Petra Šišky na funkci člena Zastupitelstva města Třince a složení zákonem předepsaného slibu člena

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 15. června 2015 usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 05/132/2015 1) schválilo návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. září 2012 usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/345/2012 1) schválilo návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. ledna 2011 usnesením č. 2011/140 program 5. schůze rady města, konané dne 10.01.2011. usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. prosince 2015 usnesením č. 2015/1464 program 38. schůze rady města, konané dne 28.12.2015. usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. , USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. dubna 2012 usnesením č. 10/286/2012 doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. usnesením č. 10/287/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 14. června 2016 usnesením č. 12/346/2016 program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/347/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 5. listopadu 2013 usnesením č. 19/579/2013 program 19. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 19/580/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. února 2015 usnesením č. 03/51/2015 program 3. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 03/52/2015 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. května 2010 usnesením č. 2010/3801 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 03.05.2010. usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. prosince 2013 usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/608/2013 1) schválilo

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 14. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 20. září 2016 usnesením č. 14/380/2016 program 14. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 14/381/2016 návrhovou komisi ve složení: PhDr.

Více

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 123. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 17. června 2014 usnesením č. 2014/4499 1) schválila program 123. schůze rady města, konané dne 17.06.2014. usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. prosince 2010 usnesením č. 02/18/2010 program 2. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 02/19/2010 návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 43. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. února 2012 usnesením č. 2012/1454 1) schválila program 43. schůze rady města, konané dne 27.02.2012. usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 14. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. května 2011 usnesením č. 2011/482 program 14. schůze rady města, konané dne 02.05.2011. usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 09/251/2012 1) schválilo doplněný program 9. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 09/251/2012 1) schválilo doplněný program 9. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 9. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. února 2012 usnesením č. 09/251/2012 doplněný program 9. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 09/252/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne , při kterém:

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne , při kterém: USNESENÍ 69. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. února 2010 vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 04.02.2010, při kterém: usnesením č. 2010/3558 o záměru odprodeje objektu č. p. 3 na

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 11. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 19. dubna 2016 usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 11/312/2016 1) schválilo návrhovou

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 50. schůze Rady města Jablunkova konané dne 5. března 2013 v 8.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila Odbor ÚPSŘ 50/1133

Více

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 83. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. srpna 2010 usnesením č. 2010/4122 program 83. schůze rady města, konané dne 30.08.2010. usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 86. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 4. října 2010 usnesením č. 2010/4241 1) schválila program 86. schůze rady města, konané dne 04.10.2010. usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2016/2393 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/2393 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2016 usnesením č. 2016/2390 1) schválila program 63. schůze rady města konané dne 10.10.2016. usnesením č. 2016/2391 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 45. schůze Rady města Jablunkova konané dne 26. listopadu 2012 v 15.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila 45/1026

Více

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 37. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 26. 09. 2016 Usnesením č. 37/556 schválila pořad 37. schůze rady obce konané dne 26. 09. 2016. Usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 59. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. září 2012 usnesením č. 2012/2169 program 59. schůze rady města, konané dne 24.09.2012. usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 46. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 46. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 46. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. dubna 2012 usnesením č. 2012/1600 1) schválila program 46. schůze rady města, konané dne 10.04.2012. usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/443/2016 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/443/2016 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 13. prosince 2016 usnesením č. 16/443/2016 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/444/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. března 2010 usnesením č. 2010/3654 1) schválila program 72. schůze rady města, konané dne 15.03.2010. usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 87. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 14. října 2010 usnesením č. 2010/4281 program 87. schůze rady města, konané mimořádně dne 14.10.2010. usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 73. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 73. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 73. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. února 2013 usnesením č. 2013/2683 1) schválila program 73. schůze rady města, konané dne 25.02.2013. usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 25. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2011 usnesením č. 2011/932 program 25. schůze rady města, konané dne 26.09.2011. usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/412 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 11. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/412 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 11. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 11. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. dubna 2011 usnesením č. 2011/411 program 11. schůze rady města, konané dne 11.04.2011. usnesením č. 2011/412 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. května 2011 usnesením č. 2011/517 program 15. schůze rady města, konané dne 16.05.2011. usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2326 1) schválila program 63. schůze rady města, konané dne 05.11.2012. usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 77. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. května 2010 usnesením č. 2010/3842 program 77. schůze rady města, konané dne 19.05.2010. usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. června 2015 usnesením č. 2015/754 program 19. schůze rady města, konané dne 22.06.2015. usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/337 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/337 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. března 2011 usnesením č. 2011/336 program 9. schůze rady města, konané dne 14.03.2011. usnesením č. 2011/337 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2016/2356 1) schválila mimořádné vyřazení majetku odboru životního prostředí a zemědělství dle přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/2356 1) schválila mimořádné vyřazení majetku odboru životního prostředí a zemědělství dle přednesu. USNESENÍ 62. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2016 usnesením č. 2016/2351 program 62. schůze rady města konané dne 26.09.2016. usnesením č. 2016/2352 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 111. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 03. března 2014 usnesením č. 2014/4088 1) schválila program 111. schůze rady města, konané dne 03.03.2014. usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 34. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1241 1) schválila program 34. schůze rady města, konané dne 09.11.2015. usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/598 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 17. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/598 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 17. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 17. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 13. června 2011 usnesením č. 2011/597 1) schválila program 17. schůze rady města, konané dne 13.06.2011. usnesením č. 2011/598 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém:

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém: USNESENÍ 1. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. listopadu 2010 vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém: usnesením č. 2010/1 1) jmenovala následující členy hodnotící

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 30. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. září 2015 usnesením č. 2015/1080 program 30. schůze rady města, konané dne 29.09.2015. usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 105. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 20. prosince 2013 usnesením č. 2013/3917 program 105. schůze rady města, konané dne 20.12.2013. usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení XXVII/590 ZO určilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání ZO Jaroslavu Cekierovou a Zdeňka Kostku. Hlasování: Pro 5

Usnesení XXVII/590 ZO určilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání ZO Jaroslavu Cekierovou a Zdeňka Kostku. Hlasování: Pro 5 Usnesení z XXVII. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 20. srpna 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 19.00 hodin Usnesení XXVII/590 ZO určilo ověřovatele

Více

Rada města usnesením č. 2010/47 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 2. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2010/47 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 2. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 2. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 7. prosince 2010 usnesením č. 2010/46 program 2. schůze rady města, konané mimořádně dne 07.12.2010. usnesením č. 2010/47 1) určila ověřovatelem

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Výpis z usnesení 24. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. ledna 2016

Výpis z usnesení 24. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. ledna 2016 Výpis z usnesení 24. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. ledna 2016 1/ Kontrola usnesení 24/118 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Pozemky 24/119 r o z h o d l a a) o

Více

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. dubna 2013 usnesením č. 2013/2917 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 22.04.2013. usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 22. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. srpna 2011 usnesením č. 2011/817 1) schválila program 22. schůze rady města, konané dne 29.08.2011. usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 32. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. října 2015 usnesením č. 2015/1165 program 32. schůze rady města, konané dne 26.10.2015. usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 5. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/5/1/2013 Odprodej částí pozemků v k.ú. Horní Libina z vlastnictví

Více

Rada obce Usnesením č. 21/289 schválila vytvoření pracovního místa pomocný dělník. Pracovní smlouvu na dobu neurčitou s platností od

Rada obce Usnesením č. 21/289 schválila vytvoření pracovního místa pomocný dělník. Pracovní smlouvu na dobu neurčitou s platností od OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 21. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 20. 10. 2015 Usnesením č. 21/287 schválila pořad 21. schůze rady obce konané dne 20. 10. 2015 Usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. března 2010 usnesením č. 2010/3630 program 71. schůze rady města, konané dne 01.03.2010. usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 47. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 18. března 2013 čís. 669/47 683/47 1/6 669/47 Rada městského obvodu Martinov 18. března 2013

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 019/15/Ko U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 30. 9. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 700/19 716/19 Rozdělovník - členové

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

ul. 5. května schodiště zastávka

ul. 5. května schodiště zastávka A. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění železniční zastávky jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat železniční zastávku včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v

Více

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 39. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. ledna 2012 usnesením č. 2012/1334 program 39. schůze rady města, konané dne 23.01.2012. usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 120. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 120. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 120. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. května 2014 usnesením č. 2014/4344 1) schválila program 120. schůze rady města, konané dne 12.05.2014. usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 130. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 01. září 2014 usnesením č. 2014/4745 1) schválila program 130. schůze rady města, konané dne 01.09.2014. usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více