Část I. Základní charakteristika školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část I. Základní charakteristika školy"

Transkript

1 Část I. Základní charakteristika školy a) Název, sídlo, právní forma, IČO, IZO Švehlova střední škola, Prostějov, nám. Spojenců 17 příspěvková organizace Olomouckého kraje IČ: IZO ředitelství: Tel./FAX: , WWW stránky: b) Zřizovatel školy Olomoucký kraj Jeremenkova 40 a, Olomouc c) Ředitel Mgr. Miroslav Sedláček, Březský Vrch 692, Konice d) Škola sdružuje 1. Střední škola IZO: cílová kapacita 739 žáků 2. Domov mládeže IZO: cílová kapacita 95 žáků 3. Školní jídelna IZO: cílová kapacita 840 jídel Odloučená pracoviště školy: Prostějov, Vojáčkovo nám. 4/ Prostějov, Kollárova 12/ Prostějov, Svatoplukova Vřesovice 107 e) Datum zařazení do sítě škol: Změna zařazení s účinností od Další změny v síti škol: Změna názvu Švehlova střední škola a Střední odborné učiliště, Prostějov, nám. Spojenců 17 (sloučení SOU a U Don Bosco Vřesovice 107), výmaz Učiliště (IZO , Don Bosco Vřesovice 107)

2 Změna názvu Švehlova střední škola, Prostějov, nám Spojenců 17 (sloučení se Středním odborným učilištěm zemědělským, Prostějov, Svatoplukova 80) počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet všech pracovníků celkem Počet ped. pracovníků Šk.rok a b a b a b a b a b a b 2007/ ,79 19,36 8,16 10, , ,3 Pozn. a - školní rok b - školní rok f) Seznam studijních oborů a učebních oborů Kmenový obor 2943 M Technologie sacharidů MŠMT ČR, č.j /98-23 S platností od M/ M/ M/ L/ H/ H/ H/001 Technologie potravin zpracování mouky délka studia 4 roky 0 měsíců ukončení studia: maturitní zkouška Technologie potravin zpracování masa délka studia 4 roky 0 měsíců ukončení studia: maturitní zkouška Analýza potravin MŠMT č.j.: 25049/05-23 s platností od délka studia 4 roky 0 měsíců ukončení studia: maturitní zkouškou Podnikání MŠMT ČR č.j / s plat. Od délka studia 2 roky 0 měsíců ukončení studia: maturitní zkouškou Opravář zemědělských strojů MH ČR č. j /93-74 s platností od délka studia 3 roky 0 měsíců ukončení studia: výuční list Provoz služeb MH ČR č. j /95-74 s platností od délka studia 3 roky 0 měsíců ukončení studia: výuční list Mechanik opravář MŠMT ČR č.j / s platností od délka studia 3 roky 0 měsíců ukončení studia: výuční list

3 41-52-E/ H/ E/001 Zahradnické práce MŠMT ČR č.j / s platností od délka studia 3 roky 0 měsíců ukončení studia: výuční list Zedník MŠMT ČR č.j /97-72 s platností od délka studia 3 roky 0 měsíců ukončení studia: výuční list Zednické práce MŠMT ČR č.j / s platností od délka studia 3 roky ukončení studia: výuční list g) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy Kultura Sport Nadace h) Další údaje Charakteristika školy Škola sdružuje několik objektů. 1) Budova nám. Spojenců 17 a budova Kollárova 12. V těchto budovách, které stojí v těsné blízkosti, jsou vyučovány třídy maturitních oborů Technologie potravin a Analýza potravin.. Zde jsou laboratoře chemie, biologie a mikrobiologie, multimediální učebna, učebna výpočetní techniky, kmenové učebny všech tříd. K dispozici je zde rovněž tělocvična, posilovna, solárium a sauna, školní bufet. 2) Budova školy na Svatoplukově ulici č. 80 je umístěna v těsné blízkosti autobusového a vlakového nádraží a zastávek MHD, což umožňuje dojíždění žáků bez dlouhých časových ztrát a bez nutnosti ubytování. Zemědělské oblasti se středisky Konice, Němčice, Drahany a Prostějov prokazují zájem o vzdělání žáků v oborech spjatých se zemědělskou výrobou. Z těchto spádových oblastí je do Prostějova dobré spojení autobusem nebo vlakem. Budova je rekonstruovaná v roce 1962 z bývalých šicích dílen. Z toho vychází dispoziční rozmístění a velký počet učeben a kabinetů, umístění školní jídelny výdejny, dílny odborného výcviku (Provoz služeb) Další dílny odborné výchovy jsou umístěny v areálu Statku Prostějov na Určické ulici, jsou majetkem školy a jsou postaveny na pozemcích školy. Zastávka autobusů je umístěna asi 300 metrů od areálu dílen. 3)Budova Vřesovice 107, škola sdružuje žáky ze sociálně problémových skupin a poskytuje ubytování i celodenní stravování. Nosným oborem je tříletý učební obor Zedník, je určen absolventům 9. tříd základních škol. Dalším oborem je dvouletý obor Stavební výroba, určený pro žáky s nedokončenou ZŠ. Učiliště nabízí individuální přístup, naplnění volného času, kulturní a sportovní aktivity. Od školního roku 2007/2008 se zde vyučuje 3-letý učební obor Zednické práce.

4 Koncepce Švehlovy střední školy, Prostějov co do počtu tříd a otvíraných oborů vychází z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Olomouckého kraje. Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje je zaměřen na venkov a zemědělství. Koncepce SOU zemědělského byla konzultována s Hospodářskou komorou, regionálním odborem Ministerstva zemědělství ČR Prostějov a byla doporučena. Velmi úzká spolupráce je s ÚP Prostějov. Protože z řad absolventů základních škol na okrese je velký zájem o naše nabízené obory, máme dojem, že současná nabídka oborů splňuje požadavky regionu a to jak do kvality, tak do kvantity. Zejména v současné době se ve zvýšené míře objevují požadavky na zvýšení kvalifikace jak z řad našich žáků, tak i ze strany širší zemědělské veřejnosti. Škola předpokládá pro příští školní období svoji další samostatnou činnost v rámci regionu Prostějovska. TEORETICKÁ VÝUKA: Všechny objekty školy jsou vybaveny učebními pomůckami. K výuce slouží odborné učebny, laboratoře a zrekonstruované počítačové učebny, které jsou připojeny k internetu. V minulém roce proběhla rekonstrukce laboratoře chemie, rovněž byla rekonstruována laboratoř biologie a mikrobiologie. ODBORNÝ VÝCVIK: Pro zajištění odborného výcviku žáků oboru Provoz služeb jsou využívány dílny v budově školy na Svatoplukově ulici jsou vybudovány před 10 roky a v té době také dobře vybaveny. Pro zemědělské obory se využívají dílny na Určické ulici a smluvní pracoviště v ZD Klenovice, ZD Smržice, ROLS Lešany. Všechny pracoviště vyhovují pro kvalitní výuku odborného výcviku. Pro obor Mechanik opravář jsou využívány dílny na Určické ulici a smluvní pracoviště FTL Prostějov a řada menších autoopraven a servisů v Prostějově.Taktéž tato pracoviště plně vyhovují pro potřeby výuky OV. Dílny na Určické ulici: jsou kompletně vybaveny pro výuku všech oborů v 1. ročníku a náročnějších servisních a diagnostických činností pro 2. a 3. ročníky. Objekty jsou plynofikovány, nová přípojka elektrické energie je v provozu. Přes nedostatek finančních prostředků je snaha o zlepšování úrovně výuky nákupem dalšího vybavení. Objekty dílen vyžadují značné investice na opravu střechy a nádvoří, v letošním roce byla provedena rekonstrukce podlah ve třech dílnách.

5 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání a) prospěch žáků na škole Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opakující Šk.rok a b a b a b a b a b Celk b) vyloučení žáci a zameškané hodiny Ročník Počet celkem Z toho z prospěch. důvodů Z toho z důvodů chování Z jiných důvodů Průměrný počet zamešk. hod. na žáka Šk.rok a b a b a b a b a b ,85 74, ,20 66, ,28 61, ,85 53,38 Celk ,16 85,96 c-1) výsledky maturitních zkoušek Počet žáků Nepřistoupilo k maturitě Prospěli s vyznam. Prospěli velmi dobře Neprospěli Počet opakujících maturitní zkoušku Minulý šk. rok: 2006/ Tento šk. rok: / /08 : celkem 49 hlásících se na VŠ či VOŠ c-2) výsledky závěrečných zkoušek Minulý školní rok 2006/2007 Tento školní rok 2007/2008 Počet žáků Prospěli s Neprospěli Počet opakujících vyznamenáním ZZ U závěrečných zkoušek byli přítomni pověření pracovníci Hospodářské komory ČR. 4 žáci získají certifikát Osvědčení Hospodářské Komory ČR, které jim umožní lepší uplatnění v praxi včetně uplatnění v zemích EU.

6 d) snížený stupeň z chování Stupeň chování Minulý školní rok 2006/2007 Tento školní rok 2007/2008 Počet Procento Počet Procento ,82% 18 3,71% ,22% 18 3,71% e) celkový počet neomluvených hodin Minulý školní rok 2006/2207 Tento školní rok 2007/ f) plnění učebních osnov a studijních a učebních plánů Výuka ve všech ročnících učebních oborů probíhá dle MŠMT ČR schválených učebních plánů a učebních osnov. Minulý školní rok 2006/2007 Název Číslo jednací V ročníku Délka přípravy Technologie potravin 25006/ ,2.,3.,4., 4 roky Mechanik opravář 23653/ ,2.,3. 3 roky Opravář zemědělských strojů / ,2.,3. 3 roky Zahradnické práce / ,2., 3 roky Provoz služeb / ,2.,3. 3 roky Zedník 27633/ ,2. 3 roky Zednické práce 19589/ , 3 roky Tento školní rok 2007/2008 Název Číslo jednací V ročníku Délka přípravy Technologie potravin 25006/ ,2.,3.,4., 4 roky Analýza potravin / roky Mechanik opravář 23653/ ,2.,3. 3 roky Opravář zemědělských strojů / ,2.,3. 3 roky Zahradnické práce / ,2., 3 roky Provoz služeb / ,2.,3. 3 roky Zedník 27633/ roky g) údaje o přijímacím řízení pro školní rok Učební obor Počet žáků v l. kole Počet žáků v dal. kolech Technologie potravin Zprac. mouky 6 4 Analýza potravin 11 1 Podnikání 51 9 Provoz služeb 3 3 Opravář zemědělských strojů 28 3 Mechanik opravář 24 4 Zahradnické práce 4 0 Zednické práce 1 2

7 Celkem k je přijato: 158 žáků Analýza potravin 15 žáků Technologie potravin 17 žáků Podnikání 47 žáků Provoz služeb 8 žáků Opravář zemědělských strojů 34 žáků Mechanik opravář 28 žáků Zahradnické práce 6 žáků Zedník 3 žáci h) další zpřesnění údajů Oblast výchovného poradenství Škola má zpracovaný a ročně pravidelně aktualizovaný plán výchovně-poradenské činnost a plán protidrogové prevence. Obě oblasti vedou pedagogičtí pracovníci mající patřičné vzdělání účastnící se pravidelně odborných seminářů a školení v dané problematice. Oblast výchovně-poradenské činnosti je zaměřena především na: práci s novými studenty I. ročníků práci se studenty IV. ročníků, příprava na ukončení studia a nápomoc při hledání dalšího uplatnění po ukončení studia na škole působení v oblasti prevence kriminality mládeže ( semináře, besedy ) spolupráce s organizacemi vyvíjejícími humanitární a sociální činnost ( veřejné sbírky, účast na humanitně a společensky zaměřených akcích, ) nápomoc při řešení osobních a studijních problémů Oblast práce protidrogové prevence je zaměřena na: spolupráci školy s rodiči a zák. zástupci studentů školy preventivní činnost v oblasti návykových látek odborné semináře a besedy pro studenty školy Studentům školy jsou k dispozici konzultační hodiny a schránka důvěry, kterou mají na starosti právě a pouze osoby pedagogů působících v oblasti výchovného poradenství a protidrogové prevence. Ředitelství školy hodnotí práci obou sekcí jako prospěšnou.ve školním roce 2007/08 škola nemusela řešit vážnější případ chování studentů v této oblasti. ch) Plnění učebních osnov v jednotlivých ročnících, třídách V průběhu celého školního roku 2007/2008 byly v jednotlivých předmětech realizovány učební osnovy dle zpracovaných tématických plánů, které koordinují příslušné předmětové komise. i) Zvolený vzdělávací program Součástí studijního programu školy je i vstřícný přístup ke studiu zdravotně postižených studentů. K tomuto má škola vytvořeny velmi dobré materiální předpoklady. Škola má k dispozici přehled studentů s dyslektickými, dysgrafickými a dysortografickými poruchami. Ve smyslu metodického pokynu MŠMT č.j /92-21 škola individuálně posuzuje a zohledňuje schopnosti těchto studentů v jednotlivých předmětech, na které má příslušná porucha případný dopad.

8 Počet žáků s poruchami učení l. ročník 5 2. ročník roční ročník 3 Celkem 34 Nejčastější poruchy dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Dyslektická asistentka má zpracovaný přehled včetně doporučení z ped. psych. poradny, které se týká ústního i písemného projevu žáků, dohlíží na dodržování práce s těmito žáky, spolupracuje PPP. Ve školním roce 2007/2008 byl ve vzdělávací nabídce školy zařazen vzdělávací program studijního oboru Technologie potravin ( I. IV. ročník ), a to ve dvojím odborném zaměření: Zpracování masa ( KKOV M/005) a Zpracování mouky ( KKOV M/003 ). Ve školním roce 2006/2007 rovněž podruhé čtvrté ročníky tohoto studijního oboru zakončovaly studium maturitní zkouškou. Škola se svojí vzdělávací koncepcí řadí do úzkého okruhu potravinářsky zaměřených škol v rámci celé ČR. Záměrem vedení školy je nabídnout tento studijní obor zájemcům o studium z celého regionu střední a severní Moravy, zejména pak v regionu Olomouckého kraje. Výuka v tříletých učebních oborech probíhala dle platné učební dokumentace, učební obor Mechanik opravář je od druhého ročníku zaměřen na silniční motorová vozidla. Část III. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2007/2008 nebyla provedena ve škole žádná inspekce. Část V. Výkon státní správy Rozhodnutí Počet Počet odvolání Rozhodnutí ředitele 45 0 Podmíněné vyloučení 18 0 Přijetí Nepřijetí 0 0 Vyloučení 4 1

9 Část VI. Další údaje o škole Akce školy pořádané v průběhu školního roku a) Dny dovedností Ve školním roce 2007/2008 proběhlo v měsíci červnu školní kolo Dne dovedností. V multimediální učebně školy proběhla obhajoba žákovských projektů žáků 3. ročníků obou oborů Technologie potravin. Projekty byly zaměřeny na výrobu vybraných skupin potravinářských výrobků (charakteristika, suroviny, technologický postup výroby, kalkulace, reklama). Za pomoci odborné komise byly vybrány 3 nejlepší projekty, autoři projektů byli odměněni z prostředků Nadačního fondu Švehlovy střední školy. b) Projekt zkvalitnění středoškolské výuky v oblasti potravinářských norem V roce 2006 byl zahájen na naší škole projekt z dotace OPRLZ (operační program Rozvoje lidských zdrojů). V rámci tohoto projektu bylo 25. září 2007zahájeno školení pedagogických pracovníků z několika potravinářských škol z celé České republiky, které se staly projektovými partnery Švehlovy SŠ Prostějov. Vybraní učitelé z jednotlivých škol budou školeni v oblasti potravinářských norem ISO 9001, ISO 22000, HACCP, BRC a ISF. Cílem těchto školení je zvýšit odbornou způsobilost učitelů v oblasti těchto norem a následné přenesení znalostí do výuky studentů. Tento projekt pokračoval i ve školním roce 2007/2008 školeními pedagogických pracovníků. c) Zapojení studentů do Studentské rady Olomouckého kraje Studentka 3. ročníku Sandra Zavadilová byla vybrána jako zástupce studentů našeho kraje do Studentské rady Olomouckého kraje. d) Spolupořadatelství literární akce Učitelé a studenti naší školy se zapojili spolu s Městskou knihovnou v Prostějově do celosvětové akce Národy píší Bibli. e) Sportovní činnost školy V měsíci únoru 2008 se studenti 2. ročníků zúčastnili zimního lyžařského výcvikového kurzu na chatě Olšance pod Kralickým Sněžníkem V květnu proběhl týdenní sportovní kurz pro 3. ročníky, tentokrát ve Vojtěchově. Tento kurz byl zaměřený na cykloturistiku, turistiku a netradiční sporty. V měsíci dubnu 2008 škola pořádala již 7. ročník tenisového turnaje, určeného pro pedagogickou veřejnost resortu školství V průběhu celého roku mají studenti i zaměstnanci školy možnost využívat prostory solária, fit centra a sauny v budově školy. Dne 28. června 2008 se všichni žáci zúčastnili sportovního dne školy. Stejně jako v minulých letech, i v roce 2007/2008 se žáci školy zapojili do Středoškolské sportovní ligy kopaná, sálová kopaná, odbíjená a košíková.

10 f) Společenské aktivity V minulém roce se Švehlova SŠ zúčastnila řady kulturních a společenských akcí. Hlavní událostí byl již 51. reprezentační ples Nadace Švehlovy Střední školy, spojený se stužkováním studentů maturitních ročníků. Akce proběhla v nově zrekonstruovaných prostorách Národního domu, o.p.s. Prostějov. Ředitelství školy počítá i v následujících letech s pořádáním obdobných akcí v těchto reprezentačních prostorách. V jarních měsících se studenti zúčastnili řady společenských a dobročinných akcí (např. 12. ročník hudebního festivalu pro postižené děti a mládež na Plumlově). Rovněž spolupracovali s charitativními organizacemi při pořádání veřejných sbírek. Studenti 4. ročníků se zúčastnili Majálesu, který pořádá GJW Prostějov. I v letošním školním roce nadále studenti vydávali časopis Trhák, který se opět umístil na 2. místě v krajské soutěži školních časopisů. Před vánočními prázdninami žáci 4. ročníků obou oborů Technologie potravin uspořádali výstavu a prodej svých pekařských a masných výrobků. V roce 2007/2008 proběhl v budově ŠSŠ Nám. Spojenců 17, Prostějov, již 3. ročník soutěže O nejkrásnější dívku a sympaťáka roku. V září roku 2007 rovněž proběhlo tradiční Pasování studentů 1. ročníku žáky 2. ročníků do studentského stavu. Celostátní soutěže svářečů s mezinárodní účastí O zlatý pohár LINDE pořádané ve Frýdku Místku se z naší školy zúčastnil jeden soutěžící: - Martin Hrdlička soutěžil v kategorii Z-E1 (svařování el. obloukem obalenou eektrodou) a umístil se na 10. místě. g) Spolupráce s partnerskými organizacemi Klub přátel školy a Nadace Švehlovy střední školy přispívá na odměňování žáků za sportovní reprezentaci školy a za dobré studijní výsledky žáků částkou Kč 300,-. Přispívá také na kulturní akce žáků ve výši 50 % ceny. Na škole rovněž pracuje Rada školy, která spolupracuje s vedením a podílí se na chodu a činnosti Švehlovy střední školy Prostějov. Škola je i nadále členem Agrární komory a Hospodářské komory. Zejména pro Agrární komoru škola realizuje vzdělávací kurzy, zejména v oblasti školení IT. Švehlova SŠ úzce spolupracuje s obecně prospěšnou společností Národní dům Prostějov, jejíž hlavní činností je podpora vzdělávání a která zčásti zajišťuje odbornou ( tématicky obchodně zaměřenou ) praxi studentů školy. Nadační fond školy se aktivně podílí na činnostech, které jsou vymezeny statutem nadačního fondu a jsou úzce spjati se zajištěním vzdělávací činnosti studentů a pedagogů školy, reprezentací školy na veřejnosti. Švehlova střední škola je členem Sdružení zemědělských, lesnických a potravinářských škol se sídlem v Humpolci, které koordinuje zájmy těchto škol, vydává učebnice, tvoří osnovy vybraných odborných předmětů a má akreditaci na DVPP.

11 Datem se škola stala trvalou vzdělávací základnou MZe ČR a v rámci vzdělávací základny nabízí sektoru aktivních zemědělců rekvalifikační program Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Jedná se o rekvalifikační studium v rozsahu 300 vyučovacích hodin (oblasti odborných předmětů, ekonomiky, legislativy, problematiky práce s PC a Internetem, atd.) pro ty zemědělce, kteří neabsolvovali zemědělský učební či studijní obor a chtějí splnit kvalifikační předpoklady stanovené příslušnými směrnicemi MZe ČR a mít tak možnost žádat o přidělení dotací na zemědělskou činnost. Ve školním roce 2006/2007neproběhl tento rekvalifikační program z důvodu malého počtu přihlášených. h) Kulturní akce, veletrhy a výstavy ve školním roce Filmová představení Piráti z Karibiku Vratné lahve Bitva u Thermopyl Královna Alžběta Zlatý věk Dreamgirls Gympl Divadlo Thespidova kára (divadélko K. Čapka Hradec Králové) celá škola v prostorách školy Městské divadlo Prostějov Dumping drums Mystery of the dance Carmen Benefiční koncert: Patříme k sobě Výstavy, veletrhy Říjen INVEX Brno veletrh informační techniky Říjen Hortikomlpex Červen 2008 Autosalon Brno Exkurze Botanická zahrada Prostějov, Polní den PL Hrubčice Den složek IZS v Prostějově Obor Mechanik Opravář AUTOSALON Olomouc Osvětim účast 89 žáků prohlídka koncentračního tábora + Březinky Návštěva veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO Brno Opravář zemědělských strojů Účast 44 žáků výrobna tvarůžek v Lošticích + výrobna piva pivovar Litovel POLNÍ DEN předváděcí akce zemědělské techniky fy NEW HOLLAND v P+L Hrubčice obor Opravář zemědělských strojů Návštěva celostátní výstavy hospodářského zvířectva v Přerově obor opravář zemědělských strojů Vybraní žáci maturitních oborů se zúčastnily zájezdu do předvánoční Vídně

12 Olympiády a soutěže Okresní kolo olympiády z českého jazyka a literatury Mezinárodní svářečská soutěž LINDE Martin Hrdlička 10. místo h) Další údaje o škole V rámci učebních osnov provádí škola pro žáky druhých ročníků učebních oborů Automechanik a Opravář zemědělských strojů svářečské kurzy. Ve školním roce 2007/2008 žáci tyto kurzy úspěšně zakončili v následujících počtech: ZK 111-1W01 (Z-E1) 25 žáků ZP 135-1W01 (D-M1) 54 žák ZP 81-2W01 (D-62) 24 žáků ZP 311-1W01 (D-61) 53 žáků V rámci svářečské školy SOUz Prostějov provádí její technolog přezkoušení a proškolení svářečů z bezpečnosti práce. Ve školním roce 2006/2007 proškolil následně 87 svářečů s jednou nebo dvěma metodami svařování. Celostátní soutěže svářečů s mezinárodní účastí O zlatý pohár LINDE pořádané ve Frýdku Místku se z našeho učiliště zúčastnil jeden soutěžící: - Martin Hrdlička soutěžil v kategorii Z-E1 (svařování el. obloukem obalenou elektrodou) a umístil se na 10. místě. Podle učebních osnov mají všichni žáci 3. roč. uč. oboru Automechanik absolvovat výuku řízení motorových vozidel pro skupiny A,C a všichni žáci 3. roč. uč. oboru Opravář zemědělských strojů výuku pro skupiny A,C,T. Výuku absolvovalo následující počet žáků: Opravář zem. strojů 3O 28 žáků skupina B,T 27 skupina C 26 3MO 29 skupina B,T 29 skupina C 24 Za stanovený poplatek získalo řidičské oprávnění skupiny B15 žáků nástavbového studia. ch) Protidrogová prevence - zpráva o činnosti V této oblasti se postupovalo v souladu s Preventivním programem školy, který je rozpracován pro všechny ročníky.do této činnosti se zapojili všichni pedagogičtí pracovníci i vedení školy.pedagogičtí pracovníci v této oblasti působili z pozice: třídního učitele ve vstupních pohovorech s třídou, seznámení se zdravým způsobem života a na konci školního roku ve směru nepodlehnout o prázdninách drogovým experimentům. Dále třídní učitelé uplatňují neformální kontakty se svými žáky o přestávkách, na školních akcích apod., kde vyjadřují své názory a působí na myšlení žáků. učitele občanské nauky - byla dodržena témata v této oblasti předepsané osnovami předmětu. Také pružně reagovali na názory a postoje žáků k událostem jak ve světě, tak i doma. učitele OV kde tito působí na žáky v době odborného výcviku stejným způsobem jako třídní učitelé. Všichni pracovníci mají možnost pracovat v této oblasti s využitím Protidrogového projektu, kde je dostatek informací pro pedagogy. Za hodnocené období nebyl zjištěn ani jeden případ užití návykové látky.

13 Výroční zpráva Švehlovy střední školy Prostějov, Nám. spojenců za školní rok je zpracována dle osnovy pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy KÚ Olomouckého kraje. S podklady pro výroční zprávu za školní rok 2007/2008 byli seznámeni všichni pracovníci Švehlovy střední školy Prostějov, Nám. Spojenců 17 na provozní poradě dne Školská rada schválila Výroční zprávu za školní rok 2007/2008 dne Mgr. Miroslav Sedláček ředitel školy V Prostějově

14 Výroční zpráva o činnosti Švehlovy střední školy, Prostějov, nám. Spojenců 17 ve školním roce 2007/2008 Obsah: I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o výsledcích inspekce Údaje o pracovnících školy V. Výkon státní správy VI. Další údaje o škole Přílohy: Výroční zpráva o hospodaření Organizační schéma Učební plány Předkládá: Mgr. Miroslav Sedláček, ředitel školy V Prostějově dne

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2007/2008 Část I. Příjmy údaje v tis. Kč 1. Příjmy Popl.od zlet. žáků, rodičů nebo jiných zák. zástupců Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní příjmy Příjmy celkem Část II. Výdaje údaje v tis. Kč 1. Investiční výdaje celkem Neinvestiční výdaje celkem z toho: a) náklady na platy pracovníků školy b) ostatní osobní náklady 121 c) zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění d) výdaje na učebnice, učeb.texty a učeb.pomůcky 381 e) stipendia 0 f) ostatní provozní náklady údaje v tis. Kč Příjmy hlavní činnosti Náklady hlavní činnosti Hospodářský výsledek ztráta Příjmy hospodářské činnosti Náklady hospodářské činnosti Hospodářský výsledek zisk 236 Celkově škola hospodařila se ztrátou ve výši - 64,8 tis. - Kč, která byla pokryta z rezervního fondu. V roce 2007 byl pořizován investiční majetek na : - Švehlově střední škole, nám. Spojenců televize SONY ve výši - 42,- tisíc Kč, - mycí stroj na nádobí pro školní jídelnu, Vojáčkovo nám. 4, ve výši ,- Kč IV. Údaje o pracovnících školy a) Pedagogická a odborná způsobilost pedagogických pracovníků - Kvalifikovanost na celém zařízení Tento školní rok 2007/2008 Minulý školní rok 2006/ % 87%

16 b) Konkrétní údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikace Počet učitelů Kvalifikace Délka praxe 1. Sedláček Miroslav Mgr. ředitel Uč.VVP Bezoušková Monika Ing. zástupce ředitele TV Uč.OdbP Plisková Jarmila RNDr. zástupce ředitele Uč.OdbP Křížová Mária Ing. Uč.OdbP Karhanová Jitka Ing. Uč.OdbP Kvapilová Alena Mgr. Uč.VVP Bednář Pavel Ing. Uč.OdbP 6 8. Sřeláková Zuzana Mgr. Uč.VVP Coufal Jaroslav Ing. Uč. VVP Divinová Jitka Uč. VVP Vahalík Oldřich Mgr. Uč.OdbP Kobedová Eva Ing Uč.VVP 0,5 13.Halouzková Ivana Mgr. Uč.Odb.P Mráček Jaroslav Uč.OV Faltýnková Anna Uč.Odb.p Beníšek Karel Uč.OV Čeřovský Vratislav Uč.OV Flašarová Dagmar Uč.OV Grulichová Renata Uč.odb.p Frgál Vladimír Uč.OV Jetelina Zdeněk Uč.OV ŘMV Jurník Jan Uč.OV Kristek Bohuslav Uč.OV Novák Metoděj Uč.OV Marek Leo Uč.OV Smečka Lubomír Uč.OV ŘMV Šlézar Jindřich Uč.OV Harenčák Rostislav Mgr. Uč.VVP Hasal Milan Ing Uč.Odb.P Jakšík Jan Ing. Uč.Odb.P Jansa Arnošt Uč.Odb.P Macháčková Jana Mgr. Uč.VVP Kratochvíl Michal Ing. Uč.Odb.P Mendl Jiří Ing. Uč.Odb.P 3,5 35. Mikulková Barbora Ing. Uč.Odb.P Halouzková Ivana Uč.Odb.p Pečová Marie, Mgr. Uč.VVP Chmelenská Taťána Ing. Uč.VVP Rýdl Ivan Ing. Uč.VVP Sedláček David Bc. Uč.VVP Sedláček Jiří Ing. Uč.Odb.P Lutera Alois Uč.odb.v Sklenář Miroslav Ing. Uč.VVP Sychrová Ivana Mgr. Uč.VVP Valachová Jitka Ing. Uč.Odb.P Vilímcová Andrea Ing. Uč.Odb.P Vlková Marie Mgr. Uč.VVP Jurmanová Lucie Mgr. Uč.Odb.P 3

17 49. Sedláček Petr Uč.VVP Jiříček Josef vychovatel Fajks Petr vychovatel Jaroslava Tomešová vychovatel Jindřiška Hussianová vychovatel Nedbal Jaroslav Uč.OV 6 c) Absolventi do 2 let praxe 4 d) Počet ostatních učitelů a mistrů, kteří nastoupili nebo odešli Tento školní rok 2007/2008 Minulý školní rok 2006/2007 Nastoupili 3 1 Odešli Na jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných Tento školní rok Minulý školní rok Důchodový věk 2 2 Nekvalifikovaní 4 - f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků Typ kurzu Počet zúčastěných prac. Základní kurz a pro pokročilé ICT znalostí (v rámci SIPVZ) 11 Školení o evidenčních listech důchodového pojištění 1 Školení o nemocenském pojištění 1 Profesní školení řidičů 5 Brána jazyků 7 Funkční studium FS II 1

18 Učební plán Technologie potravin Zpracování mouky M/003 Technologie potravin Zpracování masa M/001 Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Práce s počítačem Tělesná výchova Základní odborné předměty Chemie Chemie cvičení Fyzikální chemie Fyzikální chemie cvičení Analytická chemie Analytická chemie cvičení Biologie a mikrobiologie Biologie a mikrobiologie cvičení Technologie Technologie cvičení Stroje a zařízení Stroje a zařízení cvičení Elektrotechnika Automatizace Ekonomika Dílenská cvičení Praxe Účetnictví Výběrové předměty Psychologie Právo Základy administrativy CELKEM

19 Učební plán Analýza potravin M/001 Předměty CELKEM ročník ročník ročník ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Tělesná výchova Informační a telekom. technologie Ekonomika Chemie (2) 4 (3) 14 (5) Analytická chemie 3 (2) 5 (3) 4 (3) 5 (4) 17 (12) Biologie a mikrobiologie 4 (2) 3 (2) 5 (2) 4 (2) 16 (8) Chemie potr. a bioch Technologie potravin Základy techniky Psychologie Právo Praxe CELKEM

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy a) Název, sídlo, právní forma, IČO, IZO Švehlova střední škola, Prostějov, nám. Spojenců 17 příspěvková organizace Olomouckého kraje IČ: 00566896 IZO ředitelství:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov Projektový záměr Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika školy Škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti Švehlovy střední školy, Prostějov, nám. Spojenců 17 ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti Švehlovy střední školy, Prostějov, nám. Spojenců 17 ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Švehlovy střední školy, Prostějov, nám. Spojenců 17 ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

OBSAH. 1 Základní údaje o škole 1.1 Úvod 1.2 Přehled základních údajů 1.3 Záměr a objekty školy. 2 Přehled oborů vzdělávání

OBSAH. 1 Základní údaje o škole 1.1 Úvod 1.2 Přehled základních údajů 1.3 Záměr a objekty školy. 2 Přehled oborů vzdělávání OBSAH 1 Základní údaje o škole 1.1 Úvod 1.2 Přehled základních údajů 1.3 Záměr a objekty školy 2 Přehled oborů vzdělávání 3 Přehled pedagogických pracovníků školy 4 Údaje o přijímacím řízení 4.1 Stav žáků

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace (2012 2018) 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy 1.2 Studijní a učební obory 1.3 Domov mládeže

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Vzdělávací koncepce SOU Blatná

Vzdělávací koncepce SOU Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vzdělávací koncepce SOU Blatná 1. Úvod Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, ( SOU Blatná ) IČO: 00668079, identifikátor zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 203/204 Vypracovala: Mgr. Bc. Petra Doubravová V Králíkách 24. 9. 204 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 018 091 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2006-2007 a hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2006-2007 a hospodaření za rok 2006 1 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2006-2007 a hospodaření za rok 2006 Tato zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická, důvěrně známá jako Křemencárna,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

!! " " " Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne )

!!    Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne ) !!""" Zpracoval : #$% &'( V Zábřehu dne ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 1.1. Základní údaje :...3 2. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ a učebních plánů...3 2.1. Studijní obory...3 2.2. Počet tříd...4 3. PŘEHLED

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více