Část I. Základní charakteristika školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část I. Základní charakteristika školy"

Transkript

1 Část I. Základní charakteristika školy a) Název, sídlo, právní forma, IČO, IZO Švehlova střední škola, Prostějov, nám. Spojenců 17 příspěvková organizace Olomouckého kraje IČ: IZO ředitelství: Tel./FAX: , WWW stránky: b) Zřizovatel školy Olomoucký kraj Jeremenkova 40 a, Olomouc c) Ředitel Mgr. Miroslav Sedláček, Březský Vrch 692, Konice d) Škola sdružuje 1. Střední škola IZO: cílová kapacita 739 žáků 2. Domov mládeže IZO: cílová kapacita 95 žáků 3. Školní jídelna IZO: cílová kapacita 840 jídel Odloučená pracoviště školy: Prostějov, Vojáčkovo nám. 4/ Prostějov, Kollárova 12/ Prostějov, Svatoplukova Vřesovice 107 e) Datum zařazení do sítě škol: Změna zařazení s účinností od Další změny v síti škol: Změna názvu Švehlova střední škola a Střední odborné učiliště, Prostějov, nám. Spojenců 17 (sloučení SOU a U Don Bosco Vřesovice 107), výmaz Učiliště (IZO , Don Bosco Vřesovice 107)

2 Změna názvu Švehlova střední škola, Prostějov, nám Spojenců 17 (sloučení se Středním odborným učilištěm zemědělským, Prostějov, Svatoplukova 80) počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet všech pracovníků celkem Počet ped. pracovníků Šk.rok a b a b a b a b a b a b 2007/ ,79 19,36 8,16 10, , ,3 Pozn. a - školní rok b - školní rok f) Seznam studijních oborů a učebních oborů Kmenový obor 2943 M Technologie sacharidů MŠMT ČR, č.j /98-23 S platností od M/ M/ M/ L/ H/ H/ H/001 Technologie potravin zpracování mouky délka studia 4 roky 0 měsíců ukončení studia: maturitní zkouška Technologie potravin zpracování masa délka studia 4 roky 0 měsíců ukončení studia: maturitní zkouška Analýza potravin MŠMT č.j.: 25049/05-23 s platností od délka studia 4 roky 0 měsíců ukončení studia: maturitní zkouškou Podnikání MŠMT ČR č.j / s plat. Od délka studia 2 roky 0 měsíců ukončení studia: maturitní zkouškou Opravář zemědělských strojů MH ČR č. j /93-74 s platností od délka studia 3 roky 0 měsíců ukončení studia: výuční list Provoz služeb MH ČR č. j /95-74 s platností od délka studia 3 roky 0 měsíců ukončení studia: výuční list Mechanik opravář MŠMT ČR č.j / s platností od délka studia 3 roky 0 měsíců ukončení studia: výuční list

3 41-52-E/ H/ E/001 Zahradnické práce MŠMT ČR č.j / s platností od délka studia 3 roky 0 měsíců ukončení studia: výuční list Zedník MŠMT ČR č.j /97-72 s platností od délka studia 3 roky 0 měsíců ukončení studia: výuční list Zednické práce MŠMT ČR č.j / s platností od délka studia 3 roky ukončení studia: výuční list g) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy Kultura Sport Nadace h) Další údaje Charakteristika školy Škola sdružuje několik objektů. 1) Budova nám. Spojenců 17 a budova Kollárova 12. V těchto budovách, které stojí v těsné blízkosti, jsou vyučovány třídy maturitních oborů Technologie potravin a Analýza potravin.. Zde jsou laboratoře chemie, biologie a mikrobiologie, multimediální učebna, učebna výpočetní techniky, kmenové učebny všech tříd. K dispozici je zde rovněž tělocvična, posilovna, solárium a sauna, školní bufet. 2) Budova školy na Svatoplukově ulici č. 80 je umístěna v těsné blízkosti autobusového a vlakového nádraží a zastávek MHD, což umožňuje dojíždění žáků bez dlouhých časových ztrát a bez nutnosti ubytování. Zemědělské oblasti se středisky Konice, Němčice, Drahany a Prostějov prokazují zájem o vzdělání žáků v oborech spjatých se zemědělskou výrobou. Z těchto spádových oblastí je do Prostějova dobré spojení autobusem nebo vlakem. Budova je rekonstruovaná v roce 1962 z bývalých šicích dílen. Z toho vychází dispoziční rozmístění a velký počet učeben a kabinetů, umístění školní jídelny výdejny, dílny odborného výcviku (Provoz služeb) Další dílny odborné výchovy jsou umístěny v areálu Statku Prostějov na Určické ulici, jsou majetkem školy a jsou postaveny na pozemcích školy. Zastávka autobusů je umístěna asi 300 metrů od areálu dílen. 3)Budova Vřesovice 107, škola sdružuje žáky ze sociálně problémových skupin a poskytuje ubytování i celodenní stravování. Nosným oborem je tříletý učební obor Zedník, je určen absolventům 9. tříd základních škol. Dalším oborem je dvouletý obor Stavební výroba, určený pro žáky s nedokončenou ZŠ. Učiliště nabízí individuální přístup, naplnění volného času, kulturní a sportovní aktivity. Od školního roku 2007/2008 se zde vyučuje 3-letý učební obor Zednické práce.

4 Koncepce Švehlovy střední školy, Prostějov co do počtu tříd a otvíraných oborů vychází z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Olomouckého kraje. Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje je zaměřen na venkov a zemědělství. Koncepce SOU zemědělského byla konzultována s Hospodářskou komorou, regionálním odborem Ministerstva zemědělství ČR Prostějov a byla doporučena. Velmi úzká spolupráce je s ÚP Prostějov. Protože z řad absolventů základních škol na okrese je velký zájem o naše nabízené obory, máme dojem, že současná nabídka oborů splňuje požadavky regionu a to jak do kvality, tak do kvantity. Zejména v současné době se ve zvýšené míře objevují požadavky na zvýšení kvalifikace jak z řad našich žáků, tak i ze strany širší zemědělské veřejnosti. Škola předpokládá pro příští školní období svoji další samostatnou činnost v rámci regionu Prostějovska. TEORETICKÁ VÝUKA: Všechny objekty školy jsou vybaveny učebními pomůckami. K výuce slouží odborné učebny, laboratoře a zrekonstruované počítačové učebny, které jsou připojeny k internetu. V minulém roce proběhla rekonstrukce laboratoře chemie, rovněž byla rekonstruována laboratoř biologie a mikrobiologie. ODBORNÝ VÝCVIK: Pro zajištění odborného výcviku žáků oboru Provoz služeb jsou využívány dílny v budově školy na Svatoplukově ulici jsou vybudovány před 10 roky a v té době také dobře vybaveny. Pro zemědělské obory se využívají dílny na Určické ulici a smluvní pracoviště v ZD Klenovice, ZD Smržice, ROLS Lešany. Všechny pracoviště vyhovují pro kvalitní výuku odborného výcviku. Pro obor Mechanik opravář jsou využívány dílny na Určické ulici a smluvní pracoviště FTL Prostějov a řada menších autoopraven a servisů v Prostějově.Taktéž tato pracoviště plně vyhovují pro potřeby výuky OV. Dílny na Určické ulici: jsou kompletně vybaveny pro výuku všech oborů v 1. ročníku a náročnějších servisních a diagnostických činností pro 2. a 3. ročníky. Objekty jsou plynofikovány, nová přípojka elektrické energie je v provozu. Přes nedostatek finančních prostředků je snaha o zlepšování úrovně výuky nákupem dalšího vybavení. Objekty dílen vyžadují značné investice na opravu střechy a nádvoří, v letošním roce byla provedena rekonstrukce podlah ve třech dílnách.

5 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání a) prospěch žáků na škole Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opakující Šk.rok a b a b a b a b a b Celk b) vyloučení žáci a zameškané hodiny Ročník Počet celkem Z toho z prospěch. důvodů Z toho z důvodů chování Z jiných důvodů Průměrný počet zamešk. hod. na žáka Šk.rok a b a b a b a b a b ,85 74, ,20 66, ,28 61, ,85 53,38 Celk ,16 85,96 c-1) výsledky maturitních zkoušek Počet žáků Nepřistoupilo k maturitě Prospěli s vyznam. Prospěli velmi dobře Neprospěli Počet opakujících maturitní zkoušku Minulý šk. rok: 2006/ Tento šk. rok: / /08 : celkem 49 hlásících se na VŠ či VOŠ c-2) výsledky závěrečných zkoušek Minulý školní rok 2006/2007 Tento školní rok 2007/2008 Počet žáků Prospěli s Neprospěli Počet opakujících vyznamenáním ZZ U závěrečných zkoušek byli přítomni pověření pracovníci Hospodářské komory ČR. 4 žáci získají certifikát Osvědčení Hospodářské Komory ČR, které jim umožní lepší uplatnění v praxi včetně uplatnění v zemích EU.

6 d) snížený stupeň z chování Stupeň chování Minulý školní rok 2006/2007 Tento školní rok 2007/2008 Počet Procento Počet Procento ,82% 18 3,71% ,22% 18 3,71% e) celkový počet neomluvených hodin Minulý školní rok 2006/2207 Tento školní rok 2007/ f) plnění učebních osnov a studijních a učebních plánů Výuka ve všech ročnících učebních oborů probíhá dle MŠMT ČR schválených učebních plánů a učebních osnov. Minulý školní rok 2006/2007 Název Číslo jednací V ročníku Délka přípravy Technologie potravin 25006/ ,2.,3.,4., 4 roky Mechanik opravář 23653/ ,2.,3. 3 roky Opravář zemědělských strojů / ,2.,3. 3 roky Zahradnické práce / ,2., 3 roky Provoz služeb / ,2.,3. 3 roky Zedník 27633/ ,2. 3 roky Zednické práce 19589/ , 3 roky Tento školní rok 2007/2008 Název Číslo jednací V ročníku Délka přípravy Technologie potravin 25006/ ,2.,3.,4., 4 roky Analýza potravin / roky Mechanik opravář 23653/ ,2.,3. 3 roky Opravář zemědělských strojů / ,2.,3. 3 roky Zahradnické práce / ,2., 3 roky Provoz služeb / ,2.,3. 3 roky Zedník 27633/ roky g) údaje o přijímacím řízení pro školní rok Učební obor Počet žáků v l. kole Počet žáků v dal. kolech Technologie potravin Zprac. mouky 6 4 Analýza potravin 11 1 Podnikání 51 9 Provoz služeb 3 3 Opravář zemědělských strojů 28 3 Mechanik opravář 24 4 Zahradnické práce 4 0 Zednické práce 1 2

7 Celkem k je přijato: 158 žáků Analýza potravin 15 žáků Technologie potravin 17 žáků Podnikání 47 žáků Provoz služeb 8 žáků Opravář zemědělských strojů 34 žáků Mechanik opravář 28 žáků Zahradnické práce 6 žáků Zedník 3 žáci h) další zpřesnění údajů Oblast výchovného poradenství Škola má zpracovaný a ročně pravidelně aktualizovaný plán výchovně-poradenské činnost a plán protidrogové prevence. Obě oblasti vedou pedagogičtí pracovníci mající patřičné vzdělání účastnící se pravidelně odborných seminářů a školení v dané problematice. Oblast výchovně-poradenské činnosti je zaměřena především na: práci s novými studenty I. ročníků práci se studenty IV. ročníků, příprava na ukončení studia a nápomoc při hledání dalšího uplatnění po ukončení studia na škole působení v oblasti prevence kriminality mládeže ( semináře, besedy ) spolupráce s organizacemi vyvíjejícími humanitární a sociální činnost ( veřejné sbírky, účast na humanitně a společensky zaměřených akcích, ) nápomoc při řešení osobních a studijních problémů Oblast práce protidrogové prevence je zaměřena na: spolupráci školy s rodiči a zák. zástupci studentů školy preventivní činnost v oblasti návykových látek odborné semináře a besedy pro studenty školy Studentům školy jsou k dispozici konzultační hodiny a schránka důvěry, kterou mají na starosti právě a pouze osoby pedagogů působících v oblasti výchovného poradenství a protidrogové prevence. Ředitelství školy hodnotí práci obou sekcí jako prospěšnou.ve školním roce 2007/08 škola nemusela řešit vážnější případ chování studentů v této oblasti. ch) Plnění učebních osnov v jednotlivých ročnících, třídách V průběhu celého školního roku 2007/2008 byly v jednotlivých předmětech realizovány učební osnovy dle zpracovaných tématických plánů, které koordinují příslušné předmětové komise. i) Zvolený vzdělávací program Součástí studijního programu školy je i vstřícný přístup ke studiu zdravotně postižených studentů. K tomuto má škola vytvořeny velmi dobré materiální předpoklady. Škola má k dispozici přehled studentů s dyslektickými, dysgrafickými a dysortografickými poruchami. Ve smyslu metodického pokynu MŠMT č.j /92-21 škola individuálně posuzuje a zohledňuje schopnosti těchto studentů v jednotlivých předmětech, na které má příslušná porucha případný dopad.

8 Počet žáků s poruchami učení l. ročník 5 2. ročník roční ročník 3 Celkem 34 Nejčastější poruchy dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Dyslektická asistentka má zpracovaný přehled včetně doporučení z ped. psych. poradny, které se týká ústního i písemného projevu žáků, dohlíží na dodržování práce s těmito žáky, spolupracuje PPP. Ve školním roce 2007/2008 byl ve vzdělávací nabídce školy zařazen vzdělávací program studijního oboru Technologie potravin ( I. IV. ročník ), a to ve dvojím odborném zaměření: Zpracování masa ( KKOV M/005) a Zpracování mouky ( KKOV M/003 ). Ve školním roce 2006/2007 rovněž podruhé čtvrté ročníky tohoto studijního oboru zakončovaly studium maturitní zkouškou. Škola se svojí vzdělávací koncepcí řadí do úzkého okruhu potravinářsky zaměřených škol v rámci celé ČR. Záměrem vedení školy je nabídnout tento studijní obor zájemcům o studium z celého regionu střední a severní Moravy, zejména pak v regionu Olomouckého kraje. Výuka v tříletých učebních oborech probíhala dle platné učební dokumentace, učební obor Mechanik opravář je od druhého ročníku zaměřen na silniční motorová vozidla. Část III. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2007/2008 nebyla provedena ve škole žádná inspekce. Část V. Výkon státní správy Rozhodnutí Počet Počet odvolání Rozhodnutí ředitele 45 0 Podmíněné vyloučení 18 0 Přijetí Nepřijetí 0 0 Vyloučení 4 1

9 Část VI. Další údaje o škole Akce školy pořádané v průběhu školního roku a) Dny dovedností Ve školním roce 2007/2008 proběhlo v měsíci červnu školní kolo Dne dovedností. V multimediální učebně školy proběhla obhajoba žákovských projektů žáků 3. ročníků obou oborů Technologie potravin. Projekty byly zaměřeny na výrobu vybraných skupin potravinářských výrobků (charakteristika, suroviny, technologický postup výroby, kalkulace, reklama). Za pomoci odborné komise byly vybrány 3 nejlepší projekty, autoři projektů byli odměněni z prostředků Nadačního fondu Švehlovy střední školy. b) Projekt zkvalitnění středoškolské výuky v oblasti potravinářských norem V roce 2006 byl zahájen na naší škole projekt z dotace OPRLZ (operační program Rozvoje lidských zdrojů). V rámci tohoto projektu bylo 25. září 2007zahájeno školení pedagogických pracovníků z několika potravinářských škol z celé České republiky, které se staly projektovými partnery Švehlovy SŠ Prostějov. Vybraní učitelé z jednotlivých škol budou školeni v oblasti potravinářských norem ISO 9001, ISO 22000, HACCP, BRC a ISF. Cílem těchto školení je zvýšit odbornou způsobilost učitelů v oblasti těchto norem a následné přenesení znalostí do výuky studentů. Tento projekt pokračoval i ve školním roce 2007/2008 školeními pedagogických pracovníků. c) Zapojení studentů do Studentské rady Olomouckého kraje Studentka 3. ročníku Sandra Zavadilová byla vybrána jako zástupce studentů našeho kraje do Studentské rady Olomouckého kraje. d) Spolupořadatelství literární akce Učitelé a studenti naší školy se zapojili spolu s Městskou knihovnou v Prostějově do celosvětové akce Národy píší Bibli. e) Sportovní činnost školy V měsíci únoru 2008 se studenti 2. ročníků zúčastnili zimního lyžařského výcvikového kurzu na chatě Olšance pod Kralickým Sněžníkem V květnu proběhl týdenní sportovní kurz pro 3. ročníky, tentokrát ve Vojtěchově. Tento kurz byl zaměřený na cykloturistiku, turistiku a netradiční sporty. V měsíci dubnu 2008 škola pořádala již 7. ročník tenisového turnaje, určeného pro pedagogickou veřejnost resortu školství V průběhu celého roku mají studenti i zaměstnanci školy možnost využívat prostory solária, fit centra a sauny v budově školy. Dne 28. června 2008 se všichni žáci zúčastnili sportovního dne školy. Stejně jako v minulých letech, i v roce 2007/2008 se žáci školy zapojili do Středoškolské sportovní ligy kopaná, sálová kopaná, odbíjená a košíková.

10 f) Společenské aktivity V minulém roce se Švehlova SŠ zúčastnila řady kulturních a společenských akcí. Hlavní událostí byl již 51. reprezentační ples Nadace Švehlovy Střední školy, spojený se stužkováním studentů maturitních ročníků. Akce proběhla v nově zrekonstruovaných prostorách Národního domu, o.p.s. Prostějov. Ředitelství školy počítá i v následujících letech s pořádáním obdobných akcí v těchto reprezentačních prostorách. V jarních měsících se studenti zúčastnili řady společenských a dobročinných akcí (např. 12. ročník hudebního festivalu pro postižené děti a mládež na Plumlově). Rovněž spolupracovali s charitativními organizacemi při pořádání veřejných sbírek. Studenti 4. ročníků se zúčastnili Majálesu, který pořádá GJW Prostějov. I v letošním školním roce nadále studenti vydávali časopis Trhák, který se opět umístil na 2. místě v krajské soutěži školních časopisů. Před vánočními prázdninami žáci 4. ročníků obou oborů Technologie potravin uspořádali výstavu a prodej svých pekařských a masných výrobků. V roce 2007/2008 proběhl v budově ŠSŠ Nám. Spojenců 17, Prostějov, již 3. ročník soutěže O nejkrásnější dívku a sympaťáka roku. V září roku 2007 rovněž proběhlo tradiční Pasování studentů 1. ročníku žáky 2. ročníků do studentského stavu. Celostátní soutěže svářečů s mezinárodní účastí O zlatý pohár LINDE pořádané ve Frýdku Místku se z naší školy zúčastnil jeden soutěžící: - Martin Hrdlička soutěžil v kategorii Z-E1 (svařování el. obloukem obalenou eektrodou) a umístil se na 10. místě. g) Spolupráce s partnerskými organizacemi Klub přátel školy a Nadace Švehlovy střední školy přispívá na odměňování žáků za sportovní reprezentaci školy a za dobré studijní výsledky žáků částkou Kč 300,-. Přispívá také na kulturní akce žáků ve výši 50 % ceny. Na škole rovněž pracuje Rada školy, která spolupracuje s vedením a podílí se na chodu a činnosti Švehlovy střední školy Prostějov. Škola je i nadále členem Agrární komory a Hospodářské komory. Zejména pro Agrární komoru škola realizuje vzdělávací kurzy, zejména v oblasti školení IT. Švehlova SŠ úzce spolupracuje s obecně prospěšnou společností Národní dům Prostějov, jejíž hlavní činností je podpora vzdělávání a která zčásti zajišťuje odbornou ( tématicky obchodně zaměřenou ) praxi studentů školy. Nadační fond školy se aktivně podílí na činnostech, které jsou vymezeny statutem nadačního fondu a jsou úzce spjati se zajištěním vzdělávací činnosti studentů a pedagogů školy, reprezentací školy na veřejnosti. Švehlova střední škola je členem Sdružení zemědělských, lesnických a potravinářských škol se sídlem v Humpolci, které koordinuje zájmy těchto škol, vydává učebnice, tvoří osnovy vybraných odborných předmětů a má akreditaci na DVPP.

11 Datem se škola stala trvalou vzdělávací základnou MZe ČR a v rámci vzdělávací základny nabízí sektoru aktivních zemědělců rekvalifikační program Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Jedná se o rekvalifikační studium v rozsahu 300 vyučovacích hodin (oblasti odborných předmětů, ekonomiky, legislativy, problematiky práce s PC a Internetem, atd.) pro ty zemědělce, kteří neabsolvovali zemědělský učební či studijní obor a chtějí splnit kvalifikační předpoklady stanovené příslušnými směrnicemi MZe ČR a mít tak možnost žádat o přidělení dotací na zemědělskou činnost. Ve školním roce 2006/2007neproběhl tento rekvalifikační program z důvodu malého počtu přihlášených. h) Kulturní akce, veletrhy a výstavy ve školním roce Filmová představení Piráti z Karibiku Vratné lahve Bitva u Thermopyl Královna Alžběta Zlatý věk Dreamgirls Gympl Divadlo Thespidova kára (divadélko K. Čapka Hradec Králové) celá škola v prostorách školy Městské divadlo Prostějov Dumping drums Mystery of the dance Carmen Benefiční koncert: Patříme k sobě Výstavy, veletrhy Říjen INVEX Brno veletrh informační techniky Říjen Hortikomlpex Červen 2008 Autosalon Brno Exkurze Botanická zahrada Prostějov, Polní den PL Hrubčice Den složek IZS v Prostějově Obor Mechanik Opravář AUTOSALON Olomouc Osvětim účast 89 žáků prohlídka koncentračního tábora + Březinky Návštěva veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO Brno Opravář zemědělských strojů Účast 44 žáků výrobna tvarůžek v Lošticích + výrobna piva pivovar Litovel POLNÍ DEN předváděcí akce zemědělské techniky fy NEW HOLLAND v P+L Hrubčice obor Opravář zemědělských strojů Návštěva celostátní výstavy hospodářského zvířectva v Přerově obor opravář zemědělských strojů Vybraní žáci maturitních oborů se zúčastnily zájezdu do předvánoční Vídně

12 Olympiády a soutěže Okresní kolo olympiády z českého jazyka a literatury Mezinárodní svářečská soutěž LINDE Martin Hrdlička 10. místo h) Další údaje o škole V rámci učebních osnov provádí škola pro žáky druhých ročníků učebních oborů Automechanik a Opravář zemědělských strojů svářečské kurzy. Ve školním roce 2007/2008 žáci tyto kurzy úspěšně zakončili v následujících počtech: ZK 111-1W01 (Z-E1) 25 žáků ZP 135-1W01 (D-M1) 54 žák ZP 81-2W01 (D-62) 24 žáků ZP 311-1W01 (D-61) 53 žáků V rámci svářečské školy SOUz Prostějov provádí její technolog přezkoušení a proškolení svářečů z bezpečnosti práce. Ve školním roce 2006/2007 proškolil následně 87 svářečů s jednou nebo dvěma metodami svařování. Celostátní soutěže svářečů s mezinárodní účastí O zlatý pohár LINDE pořádané ve Frýdku Místku se z našeho učiliště zúčastnil jeden soutěžící: - Martin Hrdlička soutěžil v kategorii Z-E1 (svařování el. obloukem obalenou elektrodou) a umístil se na 10. místě. Podle učebních osnov mají všichni žáci 3. roč. uč. oboru Automechanik absolvovat výuku řízení motorových vozidel pro skupiny A,C a všichni žáci 3. roč. uč. oboru Opravář zemědělských strojů výuku pro skupiny A,C,T. Výuku absolvovalo následující počet žáků: Opravář zem. strojů 3O 28 žáků skupina B,T 27 skupina C 26 3MO 29 skupina B,T 29 skupina C 24 Za stanovený poplatek získalo řidičské oprávnění skupiny B15 žáků nástavbového studia. ch) Protidrogová prevence - zpráva o činnosti V této oblasti se postupovalo v souladu s Preventivním programem školy, který je rozpracován pro všechny ročníky.do této činnosti se zapojili všichni pedagogičtí pracovníci i vedení školy.pedagogičtí pracovníci v této oblasti působili z pozice: třídního učitele ve vstupních pohovorech s třídou, seznámení se zdravým způsobem života a na konci školního roku ve směru nepodlehnout o prázdninách drogovým experimentům. Dále třídní učitelé uplatňují neformální kontakty se svými žáky o přestávkách, na školních akcích apod., kde vyjadřují své názory a působí na myšlení žáků. učitele občanské nauky - byla dodržena témata v této oblasti předepsané osnovami předmětu. Také pružně reagovali na názory a postoje žáků k událostem jak ve světě, tak i doma. učitele OV kde tito působí na žáky v době odborného výcviku stejným způsobem jako třídní učitelé. Všichni pracovníci mají možnost pracovat v této oblasti s využitím Protidrogového projektu, kde je dostatek informací pro pedagogy. Za hodnocené období nebyl zjištěn ani jeden případ užití návykové látky.

13 Výroční zpráva Švehlovy střední školy Prostějov, Nám. spojenců za školní rok je zpracována dle osnovy pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy KÚ Olomouckého kraje. S podklady pro výroční zprávu za školní rok 2007/2008 byli seznámeni všichni pracovníci Švehlovy střední školy Prostějov, Nám. Spojenců 17 na provozní poradě dne Školská rada schválila Výroční zprávu za školní rok 2007/2008 dne Mgr. Miroslav Sedláček ředitel školy V Prostějově

14 Výroční zpráva o činnosti Švehlovy střední školy, Prostějov, nám. Spojenců 17 ve školním roce 2007/2008 Obsah: I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o výsledcích inspekce Údaje o pracovnících školy V. Výkon státní správy VI. Další údaje o škole Přílohy: Výroční zpráva o hospodaření Organizační schéma Učební plány Předkládá: Mgr. Miroslav Sedláček, ředitel školy V Prostějově dne

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2007/2008 Část I. Příjmy údaje v tis. Kč 1. Příjmy Popl.od zlet. žáků, rodičů nebo jiných zák. zástupců Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní příjmy Příjmy celkem Část II. Výdaje údaje v tis. Kč 1. Investiční výdaje celkem Neinvestiční výdaje celkem z toho: a) náklady na platy pracovníků školy b) ostatní osobní náklady 121 c) zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění d) výdaje na učebnice, učeb.texty a učeb.pomůcky 381 e) stipendia 0 f) ostatní provozní náklady údaje v tis. Kč Příjmy hlavní činnosti Náklady hlavní činnosti Hospodářský výsledek ztráta Příjmy hospodářské činnosti Náklady hospodářské činnosti Hospodářský výsledek zisk 236 Celkově škola hospodařila se ztrátou ve výši - 64,8 tis. - Kč, která byla pokryta z rezervního fondu. V roce 2007 byl pořizován investiční majetek na : - Švehlově střední škole, nám. Spojenců televize SONY ve výši - 42,- tisíc Kč, - mycí stroj na nádobí pro školní jídelnu, Vojáčkovo nám. 4, ve výši ,- Kč IV. Údaje o pracovnících školy a) Pedagogická a odborná způsobilost pedagogických pracovníků - Kvalifikovanost na celém zařízení Tento školní rok 2007/2008 Minulý školní rok 2006/ % 87%

16 b) Konkrétní údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikace Počet učitelů Kvalifikace Délka praxe 1. Sedláček Miroslav Mgr. ředitel Uč.VVP Bezoušková Monika Ing. zástupce ředitele TV Uč.OdbP Plisková Jarmila RNDr. zástupce ředitele Uč.OdbP Křížová Mária Ing. Uč.OdbP Karhanová Jitka Ing. Uč.OdbP Kvapilová Alena Mgr. Uč.VVP Bednář Pavel Ing. Uč.OdbP 6 8. Sřeláková Zuzana Mgr. Uč.VVP Coufal Jaroslav Ing. Uč. VVP Divinová Jitka Uč. VVP Vahalík Oldřich Mgr. Uč.OdbP Kobedová Eva Ing Uč.VVP 0,5 13.Halouzková Ivana Mgr. Uč.Odb.P Mráček Jaroslav Uč.OV Faltýnková Anna Uč.Odb.p Beníšek Karel Uč.OV Čeřovský Vratislav Uč.OV Flašarová Dagmar Uč.OV Grulichová Renata Uč.odb.p Frgál Vladimír Uč.OV Jetelina Zdeněk Uč.OV ŘMV Jurník Jan Uč.OV Kristek Bohuslav Uč.OV Novák Metoděj Uč.OV Marek Leo Uč.OV Smečka Lubomír Uč.OV ŘMV Šlézar Jindřich Uč.OV Harenčák Rostislav Mgr. Uč.VVP Hasal Milan Ing Uč.Odb.P Jakšík Jan Ing. Uč.Odb.P Jansa Arnošt Uč.Odb.P Macháčková Jana Mgr. Uč.VVP Kratochvíl Michal Ing. Uč.Odb.P Mendl Jiří Ing. Uč.Odb.P 3,5 35. Mikulková Barbora Ing. Uč.Odb.P Halouzková Ivana Uč.Odb.p Pečová Marie, Mgr. Uč.VVP Chmelenská Taťána Ing. Uč.VVP Rýdl Ivan Ing. Uč.VVP Sedláček David Bc. Uč.VVP Sedláček Jiří Ing. Uč.Odb.P Lutera Alois Uč.odb.v Sklenář Miroslav Ing. Uč.VVP Sychrová Ivana Mgr. Uč.VVP Valachová Jitka Ing. Uč.Odb.P Vilímcová Andrea Ing. Uč.Odb.P Vlková Marie Mgr. Uč.VVP Jurmanová Lucie Mgr. Uč.Odb.P 3

17 49. Sedláček Petr Uč.VVP Jiříček Josef vychovatel Fajks Petr vychovatel Jaroslava Tomešová vychovatel Jindřiška Hussianová vychovatel Nedbal Jaroslav Uč.OV 6 c) Absolventi do 2 let praxe 4 d) Počet ostatních učitelů a mistrů, kteří nastoupili nebo odešli Tento školní rok 2007/2008 Minulý školní rok 2006/2007 Nastoupili 3 1 Odešli Na jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných Tento školní rok Minulý školní rok Důchodový věk 2 2 Nekvalifikovaní 4 - f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků Typ kurzu Počet zúčastěných prac. Základní kurz a pro pokročilé ICT znalostí (v rámci SIPVZ) 11 Školení o evidenčních listech důchodového pojištění 1 Školení o nemocenském pojištění 1 Profesní školení řidičů 5 Brána jazyků 7 Funkční studium FS II 1

18 Učební plán Technologie potravin Zpracování mouky M/003 Technologie potravin Zpracování masa M/001 Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Práce s počítačem Tělesná výchova Základní odborné předměty Chemie Chemie cvičení Fyzikální chemie Fyzikální chemie cvičení Analytická chemie Analytická chemie cvičení Biologie a mikrobiologie Biologie a mikrobiologie cvičení Technologie Technologie cvičení Stroje a zařízení Stroje a zařízení cvičení Elektrotechnika Automatizace Ekonomika Dílenská cvičení Praxe Účetnictví Výběrové předměty Psychologie Právo Základy administrativy CELKEM

19 Učební plán Analýza potravin M/001 Předměty CELKEM ročník ročník ročník ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Tělesná výchova Informační a telekom. technologie Ekonomika Chemie (2) 4 (3) 14 (5) Analytická chemie 3 (2) 5 (3) 4 (3) 5 (4) 17 (12) Biologie a mikrobiologie 4 (2) 3 (2) 5 (2) 4 (2) 16 (8) Chemie potr. a bioch Technologie potravin Základy techniky Psychologie Právo Praxe CELKEM

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy a) Název, sídlo, právní forma, IČO, IZO Švehlova střední škola, Prostějov, nám. Spojenců 17 příspěvková organizace Olomouckého kraje IČ: 00566896 IZO ředitelství:

Více

Výroční zpráva o činnosti Švehlovy střední školy, Prostějov, nám. Spojenců 17 ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Švehlovy střední školy, Prostějov, nám. Spojenců 17 ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Švehlovy střední školy, Prostějov, nám. Spojenců 17 ve školním roce 2008/2009 Obsah: a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání c) Přehled pracovníků školy d) Údaje

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov Projektový záměr Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika školy Škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, Prostějov Telefon: Fax:

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, Prostějov Telefon: Fax: PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 Telefon: 552 304 079 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz Internet: http://www.ssa-krnov.cz KONTAKTNÍ OSOBY: Ing. Věra Predikantová ředitelka

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 121 288/98-11136 Inspektorát č. 12 Brno Signatura: al1hs201 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště a

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 135 92/99-11096 Signatura: bm5zs201 Oblastní pracoviště č. 13 Olomouc Okresní pracoviště Šumperk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborné učiliště železniční a

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2016/2017 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 41-41-M/01 Agropodnikání Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou se zaměřením na: Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat Zahradní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Č.j. T 719/07 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Vychází z dlouhodobého plánu strategie a koncepce rozvoje školy, zpracovává ji skupina výchovných poradců školy a je konkretizací

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více