TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MAGNA, UPE. Oběhová čerpadla série 2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MAGNA, UPE. Oběhová čerpadla série 2000"

Transkript

1 TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MAGNA, UPE Oběhová čerpadla série

2 Obsah Údaje o výrobku MAGNA a UPE 3 Výkonové parametry 3 Charakteristické vlastnosti 3 Výhody 3 Oblasti použití Otopné soustavy Čerpané kapaliny Typové označení Výkonový rozsah, MAGNA (D) a UPE (D) 5 Typová řada Typová řada Volba čerpadla 7 Velikost čerpadla 7 Provozní podmínky 7 Komunikace 7 Způsob regulace 7 Provozní podmínky Provozní podmínky Všeobecná doporučení Teplota kapaliny Okolní prostředí Maximální provozní tlak Minimální tlak na sání Elektrické údaje 9 ladina akustického tlaku 9 Funkce Funkce 1 Způsoby řízení (nastavené výrobcem) 11 AUTOADAPT 11 Regulace na proporcionální tlak 11 Doplňkové řídící a provozní funkce 11 Regulace na konstantní tlak 11 Provoz podle konstantní křivky 1 Provoz podle max. nebo min. křivky 1 Automatický noční redukovaný provoz 1 Přídavné režimy řízení zdvojených čerpadel 1 Odečet parametrů a nastavování čerpadla 13 Komunikace 13 Digitální vstup 1 Digitální výstup 1 Analogový vstup 15 Bus komunikace 15 Bus komunikace přes LON 1 Funkce rozšiřovacích modulů 1 Tepelně-izolační kryty 19 Elektrická přípojka 19 Kabely 19 Schéma zapojení, jednofázové motory Schéma zapojení, třífázové motory Doplňková ochrana Jednofázová čerpadla MAGNA 1 Třífázová čerpadla UPE(D) 1 Příklady připojení Podmínky charakteristických křivek Podmínky charakteristických křivek 3 Technické údaje Příslušenství Základové desky 5 Vyrovnávací kus 5 Zaslepovací příruby 5 Sady šroubení a ventilů 5 Sady šroubení 5 Sady ventilů 5 Protipříruby 51 Sady tepelně-izolačních krytů pro UPE, vytápění 5 Sady tepelně-izolačních krytů pro MAGNA, klimatizace 5 Rozšiřovací moduly pro čerpadla MAGNA 5-5-, 3-, 3-, 5-1, 3-1, -1 (D), GENI modul (MB //1) 53 Reléový modul (MC //1) 5 Rozšiřovací moduly pro MAGNA (D) 5-, 5-, 3-1, -1, 5-1, GENI modul (MB MAGNA) 55 LON modul (ML MAGNA) 55 R1 5 Control MPC série 5 Jednotka G1-LON 5 Předřadný filtr 5 Údaje pro objednávku MAGNA/UPE, litina 57 MAGNA, korozivzdorná ocel 57 UPE, bronz 57 Konstrukce Motor a elektronická řídící jednotka 17 Přípojky čerpadel 17 Povrchová úprava čerpadel 17 Materiálová specifikace 1 Instalace Mechanická instalace 19

3 Údaje o výrobku MAGNA, UPE MAGNA a UPE Oběhová čerpadla MAGNA/UPE jsou navržena speciálně pro následující provozní aplikace: otopné soustavy o výkonu do 1 kw (Δ t = C) soustavy rozvodu teplé vody (těleso z korozivzdorné oceli nebo bronzu). Klimatizační soustavy (+ C) do 5 kw (Δt C) (pouze MAGNA). Výkonové parametry Údaje MAGNA UPE Max. průtok, Q 3 m 3 /h 9 m 3 /h Maximální tlakový rozdíl 13 m 1,5 m Maximální tlak v soustavě 1 barů 1 barů Teplota kapaliny * + C až +95 C +15 C až +95 C * 11 C pouze krátkodobě, viz Teplota kapaliny na straně. Výhody nízká hladina hluku bezpečná volba jednoduchá instalace nízká energetická spotřeba, všechna čerpadla MAGNA patří do energetické třídy "A" další energetické úspory zajišt uje u čerpadel MAGNA unikátní funkce AUTOADAPT dlouhá provozní životnost bez potřeby údržby externí řízení a monitorování přes rozšiřovací moduly. GrA5 Obr. 1 Čerpadla MAGNA/UPE Charakteristické vlastnosti unikátní regulační funkce AUTOADAPT(pouze čerpadla MAGNA) regulace na proporcionální tlak regulace na konstantní tlak provoz podle konstantní křivky provoz podle max. nebo min. křivky paralelní zapojení čerpadel s řídící jednotkou Control MPC série není nutná žádná externí motorová ochrana. tepelně-izolační kryty pro oblast vytápění jsou součástí dodávky jednoduchých čerpadel MAGNA 3

4 Údaje o výrobku MAGNA, UPE Oblasti použití Otopné soustavy funkce hlavního čerpadla směšovací smyčky výhřevné plochy klimatizační povrchy (pouze MAGNA) Oběhová čerpadla MAGNA/UPE jsou navržena k zajišt ování cirkulace kapalin v otopných soustavách s proměnným průtokem, u nichž je žádoucí nastavení optimálního provozního bodu čerpadla. Tato čerpadla jsou rovněž vhodná pro teplovodní soustavy. K zajištění správného provozu je důležité, aby se dimenze dané soustavy kryly s výkonovými parametry čerpadla. Použití čerpadla MAGNA/UPE je zvlášt výhodné v již existujících soustavách, v nichž je diferenční tlak čerpadla příliš vysoký v časových úsecích s omezenými požadavky na množství čerpané kapaliny. Čerpadlo však najde uplatnění také v nových soustavách, kde se požaduje automatické přizpůsobování tlakového rozdílu čerpadla aktuálnímu požadovanému průtoku bez použití nákladných obtokových armatur a podobného zařízení. Kromě výše uvedeného se čerpadlo MAGNA/UPE také hodí pro použití v soustavách s prioritou teplé vody, kdy externí kontakt může okamžitě spustit čerpadlo v režimu provozu podle maximální křivky. Čerpané kapaliny Čisté, řídké, neagresivní a nevýbušné kapaliny, které neobsahují žádné pevné příměsi, vláknité nečistoty ani minerální oleje. V případě instalace čerpadla v otopné soustavě musí čerpaná voda vyhovovat požadavkům uznávaných norem jakosti vody pro otopné soustavy jako např. německé normy VDI 35, ČSN/STN 7 71 atd. V teplovodních soustavách se čerpadlo může používat pouze k čerpání vody, která vykazuje tvrdost nižší než cca 1 d. Čerpadlo se nesmí používat k čerpání hořlavých kapalin jako je např. motorová nafta a benzín. Pokud se čerpadlo v zimním období nepoužívá, je třeba podniknout nutná opatření, aby nemohlo dojít ke škodám vzniklým mrazem. Přídavné látky s hustotou a/ nebo kinematickou viskozitou větší než voda, sníží hydraulický výkon. Vhodnost čerpadla k čerpání určité kapaliny závisí na celé řadě faktorů, z nichž k nejdůležitějším patří obsah sloučenin vápníku, hodnota p, teplota, obsah rozpouštědel, olejů apod. Čerpadla GRUNDFOS MAGNA mohou být používána k čerpání vody s glykolem do 5 % objemu glykolu, viz. Provozní podmínky. Vezměte prosím v úvahu, že glykol snižuje hydraulický výkon. Typové označení MAGNA (D), UPE(D) Příklad UP E D -1 (F) (N) Typová řada UPE(D): MAGNA (D): Elektronické řízení Zdvojené čerpadlo Jmenovitý průměr sacího a výtlačného hrdla (DN) Maximální tlakový rozdíl [dm] F: Přírubové připojení N: Jednoduché čerpadlo s tělesem čerpadla z korozivzdorné oceli B: Jednoduché čerpadlo s tělesem čerpadla z bronzi Stavební délka [mm]

5 Údaje o výrobku MAGNA, UPE Výkonový rozsah, MAGNA (D) a UPE (D) p [kpa] 13 1 MAGNA (D) MAGNA 5-1 MAGNA (D) -1 MAGNA 3-1 MAGNA 5-1 MAGNA (D) -1 MAGNA (D) 3-1 UPE(D) MAGNA 3- MAGNA 5- MAGNA (D) 5-1 MAGNA (D) 5- MAGNA (D) MAGNA 3- MAGNA 5- UPE(D) Q [m³/h] Q [l/s] TM3 15 Obr. Výkonový rozsah 5

6 Typová řada MAGNA, UPE Typová řada Napájecí napětí Stavební délka Potrubní přípojka Přírubová přípojka 1 x 3- V 3 x -15 V čerpadla [mm] 1" 1 1/" " PN /PN 1 PN PN 1 MAGNA 5-1 MAGNA 5-1 MAGNA 3- (N) 1 MAGNA 3- (N) 1 MAGNA MAGNA 3-1 (N) 1 MAGNA 3-1 F MAGNA (D) -1 F MAGNA 5-1 F MAGNA (D) 3-1 F (N) MAGNA (D) -1 F (N) 5 MAGNA (D) 5- F (N) MAGNA (D) 5- F (N) 3 MAGNA (D) 5-1 F (N) MAGNA (D) 5-1 F (N) 3 UPE(D) -1 F (B) 3 UPE(D) 1- F (B) 5

7 Typová řada MAGNA, UPE Volba čerpadla Velikost čerpadla Volba čerpadla by měla být založena na: požadovaném maximálním průtoku a maximální tlakové ztrátě v soustavě. Tlakový rozdíl Provozní bod Provozní podmínky Je třeba prověřit splnění podmínek provozu, tj. teplotu čerpané kapaliny a podmínky okolního prostředí minimální tlak na sání Obr. 3 Výkonová křivka Průtok TM 331 maximální provozní tlak. Komunikace Je třeba zohlednit požadavky na externí řízení nebo kontrolu provozu čerpadla jako např. BMS Brána otáčková regulace čerpadla nebo možnost měnit požadovanou hodnotu možnost odečtu parametrů čerpadla GENI modul funkce start/stop, poruchová signalizace nebo nucené řízení podle maximální či minimální křivky. Control MPC série Poznámka: Možnost komunikace závisí na typu čerpadla. Způsob regulace V obecné rovině doporučuje Grundfos následující: čerpadlo je z výroby dodáváno s nastavením vhodným pro většinu provozních aplikací (funkce AUTOAdapt) řízení na proporcionální tlak je vhodné použít v soustavách s relativně velkými tlakovými ztrátami řízení na konstantní tlak je vhodné pro soustavy s relativně malými tlakovými ztrátami. Obr. Building management system se šesti paralelně zapojenými čerpadly řízenými přes Control MPC série. TM

8 Provozní podmínky MAGNA, UPE Provozní podmínky Všeobecná doporučení MAGNA/UPE Voda v otopných soustavách Teplá voda Voda s obsahem glykolu Teplota kapaliny Pouze čerpadla UPE: K vyloučení kondenzace vodních par ve svorkovnici a statoru musí být teplota čerpané kapaliny vždy vyšší než okolní teplota. Okolní prostředí Jakost vody podle místních předpisů a norem jako např. dle německé normy VDI 35, ČSN/STN 7 71 Stupeň tvrdosti do 1 d Maximální viskozita = 15 mm /s (~ 5 % glykol při + C) Použití Čas MAGNA UPE Všeobecně Krátkodobě +11 C +11 C Trvale + C až +95 C +15 C až +95 C Systémy cirkulace teplé (užitkové) vody Trvale + C až + C +15 C až + C Okolní teplota při provozu: C až + C Okolní teplota při skladování/přepravě: C až + C Relativní vlhkost vzduchu: Maximálně 95 %. Maximální provozní tlak 1 barů. Minimální tlak na sání Na sání čerpadel musí být za provozu vždy následující minimální tlak (nátok): Teplota kapaliny * 75 C 9 C 95 C Tlak na sání [bar] MAGNA 5-, 5-, 5-1, 3-, 3-, 3-1, -1(D), MAGNA (D) 3-1 F MAGNA (D) -1 F.15.5 MAGNA (D) 5- F MAGNA (D) 5-1 F..7 MAGNA (D) 5- F.15.5 MAGNA (D) 5-1 F.9 1. UPE(D) -1 F UPE(D) 1- F Poznámka: Součet skutečného tlaku na sání a tlaku čerpadla proti uzavřené armatuře musí být vždy nižší než maximální přípustný provozní tlak. * Tabulka platí i pro materiálové provedení N a B.

9 Provozní podmínky MAGNA, UPE Elektrické údaje MAGNA/UPE Rozšiřovací modul ladina akustického tlaku Jednofázová čerpadla MAGNA 5-, 5-, 5-1, 3-3-, 3-1, -1(D), 5-1 Jednofázová čerpadla MAGNA (D) 3-1, -1, 5-, 5-1, 5-, 5-1 Trojfázové provedení UPE(D) Třída krytí IP (IEC 5) IP (IEC 5) IP (IEC 5) Třída izolace F F Externí vstup start/stop Signály požadované hodnoty Signální výstup Vstup pro Bus Napájecí napětí Externí bezpotenciálový spínač. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 V, 1 ma. Externí bezpotenciálový spínač. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 V, 1 ma. Externí bezpotenciálový spínač. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 V,.7 ma. GENI modul GENI modul Vstup pro řízení dle max. a min. křivky. Externí bezpotenciálový spínač. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 V,.7 ma. Vstup pro analogový signál -1 V Externí signál: -1 VDC. Maximální zatížení kontaktu: 1 ma. Vnitřní bezpotenciálový přepínací kontakt. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 VAC, A. Minimální zatížení kontaktu: 5 VDC, 1 ma. GENI modul LON přes moduly GENIbus a G1 1 x 3- V 1 %/+ %, 5/ z, PE Vnitřní bezpotenciálový přepínací kontakt. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 VAC, A. Minimální zatížení kontaktu: 5 VDC, 1 ma. GENI modul LON modul Čerpadlo nevyžaduje žádnou externí motorovou ochranu. 1 x 3- V 1 %/+ %, 5/ z, PE Unikající proud I leak < 3.5 ma Svodové proudy se měří dle normy EN (ČSN/STN EN 355-1). EMC EN 1-3. Vnitřní bezpotenciálový přepínací kontakt. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 VAC, A. Minimální zatížení kontaktu: 5 VDC, 1 ma. Grundfos GENIbus protokol. Stíněný kabel. Průřez vodiče:,5-1 mm. Maximální délka kabelu: 1 m. 3 x -15 V ± 1 %, 5 z, PE ladina akustického tlaku Jednofázová čerpadla MAGNA 5-, 5-, 5-1, 3-3-, 3-1, -1(D), 5-1 Jednofázová čerpadla MAGNA (D) 3-1, -1, 5-, 5-1, 5-, 5-1 Trojfázové provedení UPE(D) 3 db(a) 3 db(a) 5 db(a) Poznámka: výše uvedená tabulka platí i pro materiálové provedení N a B. 9

10 Funkce MAGNA, UPE Funkce Uvedená funkce integrována. Nutný rozšiřovací modul Nutná jednotka G1-LON Nedoporučuje se pro klimatizační soustavy. Jednofázová čerpadla MAGNA 5-, 5-, 5-1, 3-3-, 3-1, -1(D), 5-1 Poznámka: výše uvedená tabulka platí i pro materiálové provedení N a B. Jednofázová čerpadla MAGNA (D) 3-1, -1, 5-, 5-1, 5-, 5-1 Způsoby řízení (nastavené výrobcem) AUTOADAPT Regulace na proporcionální tlak Třífázová čerpadla UPE(D) Doplňkové řídící a provozní funkce Regulace na proporcionální tlak Regulace na konstantní tlak Provoz podle konstantní křivky Provoz podle max. nebo min. křivky Automatický noční redukovaný provoz Přídavné režimy řízení zdvojených čerpadel Střídavý provoz Záložní provoz Odečet parametrů a nastavování čerpadla Provozní signalizace Signalizace průtoku Požad. hodnota Způsob řízení Poruchová signalizace Komunikace Bezdrátové dálkové ovládání, R1 Externí digitální vstup/výstup Externí analogový vstup Bus komunikace dle protokolu GENIbus, RS- 5 Bus komunikace dle protokolu LonTalk, FTT 1 1

11 Funkce MAGNA, UPE Způsoby řízení (nastavené výrobcem) Z výrobního závodu přicházejí čerpadla s tímto nastavením: unikátní automatická funkce AUTOADAPT (MAGNA). regulace na proporcionální tlak (UPE). Požadovanou hodnotu nastavuje výrobce na polovinu maximálního tlakového rozdílu (dopravní výšky) čerpadla. Nastavení provedené výrobcem vyhovuje pro většinu provozních aplikací. AUTOADAPT Za provozu čerpadlo automaticky redukuje požadovanou hodnotu nastavenou výrobcem a přizpůsobuje ji okamžité charakteristice dané soustavy. Řídící funkce AUTOADAPTje formou řízení na proporcionální tlak, při němž ale mají řídící křivky pevný patní bod auto_min. Řídící režim AUTOADAPT je vyvinut zvláště pro použití v otopných soustavách a nedoporučuje se pro klimatizační soustavy. Regulace na proporcionální tlak Tlakový rozdíl (dopravní výška) čerpadla je plynule regulován podle požadavků soustavy na velikost průtoku vody. Tlakový rozdíl (dopravní výška) čerpadla proti zavřené armatuře činí polovinu požadované hodnoty. Obr. 5 max. fac. auto_min A 1 Řízení AUTOADAPT set1 A 3 A set Poznámka: Ruční nastavování požadované hodnoty není možné. Pokud byl aktivován řídící režim AUTOADAPT, čerpadlo zapíná při set1, odpovídající 5 % minimálního tlakového rozdílu (dopravní výšky) a poté nastavenému výkonu na A 1, viz. obr. 5. Jakmile čerpadlo zaregistruje nižší tlak na maximální křivce, bod A, zvolí řídící funkce automaticky patřičně nižší řídící křivku, set. Jestliže se ventily na topných tělesech zavřou, přizpůsobí čerpadlo svůj výkon bodu A 3. Q TM Obr. set set Regulace na proporcionální tlak Regulace na proporcionální tlak se doporučuje pro soustavy s relativně velkými tlakovými ztrátami. Doplňkové řídící a provozní funkce Grundfos nabízí doplňkové řídící a provozní funkce pro specifické podmínky provozu. Aplikace těchto funkcí závisí na zvoleném typu čerpadla a rozšiřovacího modulu. Viz "Přehled funkcí" na straně 9. Regulace na konstantní tlak Tlakový rozdíl (dopravní výška) čerpadla je udržován na konstantní úrovni bez ohledu na požadovaný průtok. Q TM 995 A 1 : A : A 3 : set1 : set : Původní provozní bod. Nižší registrovaný tlak na max. křivce. Nový provozní bod po korekci funkcí AUTOADAPT. Původní nastavení provozního bodu. Nová požadovaná hodnota po korekci funkcí AUTOADAPT. fac. : MAGNA xx-:,5 m. MAGNA xx-: 3,5 m. MAGNA xx-1: 5,5 m. auto_min : Pevně nastavená hodnota 1,5 m. Obr. 7 set Regulace na konstantní tlak Regulace na konstantní tlak se doporučuje pro soustavy s relativně malými tlakovými ztrátami. Q TM

12 Funkce MAGNA, UPE Provoz podle konstantní křivky Tato funkce vyžaduje použití dálkového ovladače R1. Čerpadlo může být nastaveno tak, aby při svém provozu sledovalo konstantní křivku podobně jako neregulované čerpadlo. Jestliže je použita externí řídící jednotka, může čerpadlo přecházet z jedné konstantní křivky na druhou konstantní křivku v závislosti na hodnotě externího signálu. Obr. Min. Max. Provoz podle konstantní křivky Provoz podle max. nebo min. křivky Čerpadlo může být nastaveno tak, aby pracovalo podle max. nebo min. křivky podobně jako neregulované čerpadlo. Q TM K automatickému přepnutí na noční redukovaný provoz dojde, jakmile snímač teploty zaregistruje pokles teploty v přívodní větvi potrubí o více než 1-15 C v časovém rozmezí přibližně hodin. Požadovaný pokles teploty zde musí činit minimálně,1 C/min. Přepnutí na normální provoz se děje bez časové prodlevy, jakmile se teplota zvýší o cca 1 C. Přídavné režimy řízení zdvojených čerpadel Doplňkové provozní funkce pro zdvojená čerpadla: Střídavý provoz Obě čerpací jednotky se střídají v provozu každých provozních hodin. Jestliže se provozní čerpací jednotka zastaví v důsledku poruchy, spustí se záložní čerpací jednotka. Záložní provoz Jedna čerpací jednotka je neustále v provozu. V pravidelných časových intervalech (vždy po hodinách) se zapíná záložní čerpací jednotka a zůstává po určitou krátkou dobu v provozu. Jestliže se provozní čerpací jednotka zastaví v důsledku poruchy, spustí se záložní čerpací jednotka. Obr. 9 Min. Max. Max. nebo min. křivky Provoz podle max. křivky lze použít v období, kdy je požadován maximální výkon čerpadla. Tento provozní režim lze použít např. v době, kdy má okamžitou prioritu dodávka teplé vody. Provoz podle min. křivky je možno využívat v časových obdobích, kdy je požadován minimální průtok. Tento způsob lze použít např. při ručním řízení nočního redukovaného provozu. Automatický noční redukovaný provoz Jakmile došlo k aktivaci funkce nočního redukovaného provozu, bude čerpadlo automaticky přecházet z režimu normálního provozu na režim nočního redukovaného provozu a opačně. Přepínání mezi uvedenými dvěma provozními režimy se bude dít na základě změny teploty vody v přívodní větvi potrubí naměřené integrovaným snímačem teploty. Q TM

13 Funkce MAGNA, UPE Odečet parametrů a nastavování čerpadla Ovládací panel na svorkovnici čerpadla obsahuje základní funkce pro odečítání parametrů a nastavování čerpadla. 1 Komunikace V závislosti na typu čerpadla je u čerpadel MAGNA/ UPE možno realizovat komunikaci níže uvedenými způsoby: bezdrátový dálkový ovladač R1, připojení na externí systém poruchové signalizace, digitální vstup/výstup analogový vstup 5 STOP Obr. 1 Ovládací panel MAGNA Pol. Popis 1 Tlačítka pro nastavení tlakového rozdílu (dopravní výšky) 3 5 Signálky provozního a poruchového stavu Symbol pro indikaci externího řízení Tlačítko pro volbu způsobu regulace: AUTOADAPT, proporcionální tlak, konstantní tlak a automatický noční redukovaný provoz Světelné symboly pro indikaci aktuálního režimu regulace a automatického redukovaného nočního provozu Světelná políčka pro indikaci tlakového rozdílu (dopravní výšky), průtoku a provozního režimu. 3 m3/h 1% EXT AUTO ADAPT 1 3 TM TM 31 3 Obr. 1 Dálkový ovladač R1 Čerpadla MAGNA/UPE jsou navržena pro bezdrátovou komunikaci pomocí dálkového ovladače R1. Dálkový ovladač R1 umožňuje nastavování parametrů čerpadla a odečtu jeho provozního stavu. Dálkový ovladač R1 je možno využít k realizaci následujících funkcí: odečet provozních parametrů odečet poruchových stavů nastavení způsobu regulace nastavování tlakového rozdílu (dopravní výšky) v intervalech po,1 metru volba externího signálu požadované hodnoty označení jednotlivých čerpadel identifikačními čísly k jejich rozlišení pro paralelní provoz řízený systémem bus komunikace volba funkce digitálního vstupu Čerpadla MAGNA/UPE jsou vybavena různými vstupy a výstupy pro externí signály k realizaci funkce nuceného řízení. Realizace některých funkcí může vyžadovat použití rozšiřovacího modulu. Grundfos GENIbus TM 9 Obr. 11 Ovládací panel UPE Pol. 1 Popis Tlačítka pro start/stop čerpadla, nastavování požadované hodnoty, způsobu regulace a provozu podle min. a max. křivky Světelná políčka pro indikaci způsobu regulace a požadované hodnoty 3 Signální světla provozní a poruchové signalizace TM3 3 1 Obr. 13 MAGNA s rozšiřovacím modulem 13

14 Funkce MAGNA, UPE Digitální vstup Externí start/stop Čerpadlo je možno zapínat či vypínat přes digitální vstup. Start/stop Normální provoz Stop Externě nucený provoz podle max. nebo min. křivky U čerpadla může být přes digitální vstup uplatněna funkce nuceného provozu podle max. nebo min. křivky. Q Q Digitální výstup Čerpadla MAGNA mají zabudované relé poruchové signalizace s bezpotenciálovým přepínacím kontaktem pro externí poruchovou signalizaci. U těchto čerpadel je možno funkci signálního relé měnit dálkovým ovladačem R1 z režimu "Porucha" na "Provoz" nebo "Provozní připravenost". Tato čerpadla vyžadují pro tento účel použití rozšiřovacích modulů. Funkce signálního relé jsou uvedeny v následující tabulce: Signální relé Poruchová signalizace 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C Neaktivní Přerušený přívod napájecího napětí. Čerpadlo neregistruje žádnou poruchu. Max. křivka Q Q Min. křivka Q Q Normální provoz Max. křivka Normální provoz Min. křivka 1 3 NC NO C Aktivní: Čerpadlo registruje poruchu. Signální relé Signál provozní připravenosti 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C Neaktivní: Čerpadlo registruje poruchu a není schopno provozu. Aktivní: Čerpadlo bylo nastaveno na stop, ale je připraveno k provozu. Čerpadlo je připraveno k provozu nebo pracuje. Signální relé Provozní signalizace Neaktivní: Čerpadlo bylo nastaveno na stop. 1 3 NC NO C Čerpadlo registruje poruchu a není schopno 1 3 NC NO C provozu. 1 3 NC NO C Aktivní: Čerpadlo je v provozu. Čerpadlo registruje poruchu, ale je schopno provozu. Funkci digitálního vstupu lze navolit dálkovým ovladačem R1. 1

15 Funkce MAGNA, UPE Analogový vstup Externí analogové řízení Vyžaduje rozšiřovací modul. BMS Nastavování požadované hodnoty nebo otáček čerpadla externím signálem - 1 V. m Min. křivka 1 Max. křivka Obr. 1 Příklad řízení analogovým signálem -1 V Analogový vstup umožňuje aplikaci následujících řídících funkcí: V režimu provozu podle konstantní křivky může čerpadlo přecházet od jedné konstantní křivky ke druhé v závislosti na hodnotě externího signálu. V tomto provozním režimu není vnitřní řídící jednotka aktivní. V režimu řízení od tlaku může být požadovaná hodnota nastavována externě v rozsahu od min. křivky po nastavenou hodnotu (tlačítky nebo R1). V tomto provozním režimu je vnitřní řídící jednotka aktivní. Při vstupním napětí nižším než,5 V bude čerpadlo pracovat podle min. křivky. Bus komunikace Všechna čerpadla MAGNA/UPE jsou vybavena GENIbus modulem rozhraní, který je založen na platformě RS-5, viz Příslušenství na straně Požadovaná hodnota/ konstantní křivka Bus komunikace umožňuje řízení a monitorování až šesti jednoduchých čerpadel v paralelním provozu ze systému řízení budov (BMS). 7 U V TM Obr. 15 Příklad provozu jednoduchého čerpadla Vyžaduje se Viz oddíl MAGNA GENI modul Příslušenství UPE, 3 ~ Řízení a monitorování až šesti jednoduchých čerpadel v paralelním provozu vyžaduje Control MPC série. Obr. 1 Příklad čerpadel v paralelním provozu Typ čerpadla MAGNA UPE, 3 ~ Vyžaduje se MAGNA/UPE BMS Brána GENI modul Control MPC série GENI modul Control MPC série včetně externího GENIbus modulu Brána (volitelné) Control MPC série včetně externího GENIbus modulu Brána (volitelné) Viz oddíl Příslušenství TM TM

16 Funkce MAGNA, UPE Bus komunikace přes LON Přes Bus vstup může být čerpadlo připojeno k síti pracující na bázi LonWorks a může tak být propojeno s jinými jednotkami, pracujícími na bázi uvedeného komunikačního standardu. BMS G1-LON Rozšiřova cí modul TM Obr. 17 Příklad provozu jednoduchého čerpadla GENI modul LON modul G1-LON MAGNA 5-, 5-, 3-, 3-, 5-1, 3-1, -1(D), 5-1 MAGNA (D) 5-, 5-, 3-1, -1, 5-1, 5-1 Funkce rozšiřovacích modulů * platí i pro materiálové provedení N a B UPE, třífázová * Integrované vstupy/výstupy S rozšiřovacím modulem Funkce MAGNA 5-, 5-, 5-1, 3-, 3-, 3-1, -1, 5-1 MAGNA (D) 3-1, -1, 5-, 5-1, 5-, 5-1 Start/stop Signální relé Reléový modul GENI modul GENI modul LON modul Start/stop Signální relé Start/stop Max. křivka Min. křivka Analogový vstup -1 V Řízení zdvojených čerpadel GENIbus Signální relé Max. křivka Min. křivka Analogový vstup -1 V Řízení zdvojených čerpadel GENIbus LonTalk protokol, FTT1 1

17 Konstrukce MAGNA, UPE Čerpadla MAGNA/UPE mají zapouzdřený rotor, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní monoblokovou jednotku, která nemá hřídelovou ucpávku a je opatřena pouze dvěma těsnicími kroužky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Charakteristika čerpadla: řídící jednotka vestavěná do svorkovnice čerpadla ovládací panel umístěný na svorkovnici čerpadla svorkovnice čerpadla upravená pro připojení volitelných modulů zjišt ování diferenčního tlaku a teploty těleso čerpadla v litinovém nebo bronzovém provedení nebo v provedení z korozivzdorné oceli verze se dvěma čerpacími jednotkami (zdvojená čerpadla) není nutná žádná externí motorová ochrana. Motor a elektronická řídící jednotka Motor jednofázových čerpadel MAGNA je čtyř- nebo osmipólový synchronní motor s permanentními magnety (PM motor). Tento typ motoru je oproti klasickému asynchronnímu motoru s kotvou nakrátko charakterizován vyšší účinností. Otáčky čerpadla jsou regulovány frekvenčním měničem. Motor třífázových čerpadel UPE je dvoupólový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko s integrovaným frekvenčním měničem. Snímač diferenčního tlaku a teploty (pouze UPE) tvoří v rámci čerpadla integrovanou jednotku. Snímač se nachází uvnitř tělesa čerpadla v kanálku mezi sací a výtlačnou stranou. Zdvojená čerpadla UPED jsou opatřena dvěma snímači. Přípojky čerpadel Závitové přípojky dle ISO /1 (ČSN ISO -1/STN 1 33). Rozměry přírub dle ISO 75-/BS5 (ČSN EN 19-). Povrchová úprava čerpadel Povrchy čerpadel jsou lakovány za mokra. Barva: NCS-5R. 17

18 Konstrukce MAGNA, UPE Materiálová specifikace 1 MAGNA/UPE Pol. Součást Materiál EN/DIN 1 Svorkovnice liník/kompozit Těleso statoru liník AlSi 1 Cu 3 O-kroužky Kroužek vnějšího ložiska Oddělovací membrána statoru pryž EPDM Oxid hlinitý Al O 3 (keramika) Korozivzdorná ocel řídel Korozivzdorná ocel nebo karbid wolframu nebo oxid hlinitý (keramika) 5 Axiální ložisko Grafit MY nebo 1.1 Opěrná deska ložiska Korozivzdorná ocel 1.31 Kroužek vnitřního ložiska 7 Oběžné kolo Těleso čerpadla Oxid hlinitý Al O 3 nebo karbid křemíku SiO Korozivzdorná ocel nebo kompozit Litina EN-GJL15/-/-5, bronz nebo korozivzdorná ocel 9 Snímač diferenčního tlaku a teploty Kompozit, PES Tepelně-izolační kryty* EPP * Tepelně-izolační kryty pro použití ve vytápění, viz Tepelně-izolační kryty Obr. 19 MAGNA 3-1, -1, 5-, 5-1, 5- a TM 15 1 Obr. UPE -1 a 1- TM TM 15 3 Obr. 1 MAGNA 5-, 5-, 5-1, 3-, 3-, 3-1, -1 a 5-1 1

19 Instalace MAGNA, UPE Mechanická instalace Čerpadla MAGNA/UPE jsou určena pro vnitřní instalaci. Čerpadlo musí být instalováno s hřídelí motoru v horizontální poloze. Čerpadlo lze umístit jak v horizontálně tak i ve vertikálně vedeném potrubí. Šipka na tělese čerpadla ukazuje směr proudění čerpané kapaliny čerpadlem. Kapalina může čerpadlem protékat vertikálním nebo horizontálním směrem v závislosti na poloze svorkovnice čerpadla. Svorkovnici čerpadla je možno natočit do různých poloh podle typu daného čerpadla. Možnosti polohování svorkovnice jsou popsány v montážním a provozním návodu. Čerpadla musí být instalována tak, aby se na ně nepřenášelo pnutí z potrubí. Čerpadlo může být zavěšeno přímo v potrubí, pokud to dimenze a únosnost potrubí dovolí. Jinak musí být čerpadlo umístěno na montážní konzole nebo na základové desce. K zajištění dostatečného chlazení motoru a řídící elektroniky dbejte následujících pokynů: Čerpadlo instalujte tak, aby bylo za provozu dostatečně chlazeno. Teplota chladicího vzduchu nesmí přesáhnout hodnotu C. Elektrická přípojka Elektrické připojení a ochrany musí být provedeny v souladu s platnými normami a místními předpisy. Čerpadlo musí být připojeno k externímu sít ovému vypínači. Čerpadlo musí vždy správně uzemněno. Čerpadlo nevyžaduje žádnou externí motorovou ochranu. Motor čerpadla obsahuje nadproudovou ochranu proti pomalému přetěžování a zablokování (IEC 3-11: TP 11). Pokud je čerpadlo zapínáno přímo ze sítě, naběhne do provozu přibližně po 5 sekundách. Poznámka: Počet zapnutí a vypnutí ze sítě nesmí být vyšší než x za hodinu. Sít ová přípojka čerpadla musí být provedena podle schémat zapojení uvedených na následujících stranách. Kabely Pro připojení k externímu spínači on/off (zap/vyp), digitálnímu vstupu, snímači a signálu požadované hodnoty použijte stíněné kabely (,5 1,5 mm ). Všechny kabely musí mít tepelnou odolnost minimálně do +5 C. Všechny kabely musí být instalovány v souladu s normou EN -1. Tepelně-izolační kryty Tepelně izolační kryty standardně dodávané s jednoduchými čerpadly MAGNA jsou pro použití v otopných aplikacích a měly by být součástí instalace. Tepelně-izolační kryty Pro vytápění Pro klimatizaci MAGNA Součástí dodávky Viz str. Sady tepelně-izolačních krytů pro MAGNA, klimatizace UPE, třífázová Příslušenství Nedodává se Poznámka: Tepelně-izolační kryty se nedodávají pro zdvojená čerpadla. 19

20 Instalace MAGNA, UPE Schéma zapojení, jednofázové motory Externí vypínač ELCB Max. 1 A/1 A TM Obr. 1 1 x 3- V 1 %/+ %, 5/ z Schéma zapojení, třífázové motory Externí vypínač L1 L L3 PE ELCB Max. 1 A L1 L L3 TM 97 9 Obr. 3 x -15 V ±1 %, 5/ z Doplňková ochrana Jestliže je čerpadlo připojeno na elektrickou instalaci, u níž je jako doplňková ochrana použit proudový chránič (ELCB), musí být takový chránič označen následujícími symboly. Jednofázové provedení Proudový chránič musí reagovat i v případě výskytu unikajících poruchových proudů se stejnosměrnou složkou (pulzující stejnosměrný proud). Trojfázové provedení Proudový chránič musí reagovat i v případě výskytu unikajících poruchových proudů se stejnosměrnou složkou (pulzující stejnosměrný proud) a hladkých zemních stejnosměrných poruchových proudů.

21 Instalace MAGNA, UPE Jednofázová čerpadla MAGNA Třífázová čerpadla UPE(D) Signální výstup Snímač diferenčního tlaku a teploty Sít ová přípojka TM NCNO C L3 L L1 TM Start/stop Min. křivka (noční provoz) Max. křivka Analogový vstup -1 V Obr. 3 MAGNA 5-, 5-, 5-1, 3-, 3-, 3-1, -1(D), 5-1, připojení napájecího napětí pomocí konektoru jako u čerpadel Alpha. TM A Y B DC -1 V Obr. 5 Připojení napájecího napětí třífázových čerpadel UPE(D) Sít ová přípojka jednoduchých čerpadel se provede podle obrázku nahoře. Pokud není čerpadlo připojeno na žádný externí spínač on/off (zap/vyp), je třeba zachovat vzájemné propojení svorek 7 a. Jestliže je použit vstup -1 V (svorky 11 a 1), musí být navzájem propojeny svorky 7 a 9 (vstup pro provoz podle min. křivky musí být uzavřen). TM Zdvojená čerpadla Obě čerpací jednotky musí být připojeny na elektrickou sít. Připojení napájecího L N Signální 1 3 NC NO C Start/stop 7 Obr. MAGNA 3-1, -1, 5-1, 5-1, 5-, 5-, sít ová přípojka Poznámka: Pokud není čerpadlo připojeno na žádný externí spínač on/off (zap/vyp), je třeba zachovat vzájemné propojení svorek STOP a. S T O P Bezpotenciálový reléový TM Případně použitý systém externího řízení musí být připojen k řídící čerpací jednotce (svorky 7 až 1). Jestliže bude zdvojené čerpadlo připojeno k jednotce Control MPC série, musí být nastaveno na provoz jednoduchého čerpadla. Busové propojení mezi řídící a řízenou čerpací jednotkou je možno odstranit. K systému busové komunikace musí být připojena jak řídící, tak i řízená čerpací jednotka. 1

22 Instalace MAGNA, UPE Příklady připojení Připojení k externím řídícím jednotkám L N NC NO C S T O P Připojení napájecího napětí Provoz Alarm Stop Start Ochrana proti provozu nasucho TM Obr. Čerpadlo MAGNA Připojení k externím řídícím jednotkám L N NC NO C S T O P A Y B X Q Z 1 V GENIbus Alarm Připojení napájecího napětí STOP 1 V Nastavení požadované hodnoty DC -1 V Stop Start Ochrana proti mrazu TM Obr. 7 Čerpadlo MAGNA s GENI modulem

23 Podmínky charakteristických křivek MAGNA, UPE Podmínky charakteristických křivek Níže uvedené poznámky platí pro charakteristické křivky uvedené na stranách až 9. Zkušební kapalina: voda bez vzduchu při C. Všechny křivky udávají průměrné hodnoty a nesmí se používat jako garanční křivky. Jestliže se u čerpadla požaduje určitý minimální výkon, musí být provedeno individuální měření daného čerpadla. Šrafovaná plocha ukazuje provozní rozsah čerpadla nastaveného na řízený provoz. Referenční napájecí napětí jsou: 1 x 3 V, 5 z 3 x V, 5 z. Poznámka: V rámci výkonového rozsahu čerpadel MAGNA mohou být křivky konstantního a proporcionálního tlaku nastaveny na ovládacím panelu v intervalech po 1 m a na dálkovém ovladači R1 v intervalech po,1 m. 3

24 Technické údaje MAGNA 5- MAGNA 5- p [kpa] 5 Proporcionální tlak 5 Konstantní tlak [hp] Q [m³/h] 3 m m Q [m³/h] 3 m 1 m Q [m³/h] Q [l/s] Elektrické údaje Q [m³/h] Q [l/s] TM U n [V] P 1 I 1/1 [A] Min x 3- V Max. 37. TM Rozměry a hmotnosti motnost [kg] Rozměry [mm] L1 B1 B B B B7 1 3 D1 G brutto MAGNA / Přeprav. obj. [m 3 ]

25 Technické údaje MAGNA 5- MAGNA 5- p [kpa] [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje 5 m Proporcionální tlak m Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 5 m Konstantní tlak 1 m Q [m³/h] Q [l/s] TM U n [V] P 1 I 1/1 [A] Min x 3- V Max. 5. TM Rozměry a hmotnosti motnost [kg] Rozměry [mm] L1 B1 B B B B7 1 3 D1 G brutto MAGNA / Přeprav. obj. [m 3 ] 5

26 Technické údaje MAGNA 3- (N) MAGNA 3- (N) p [kpa] 5 Proporcionální tlak 5 Konstantní tlak [hp] Q [m³/h] 3 m m Q [m³/h] 3 m 1 m Q [m³/h] Q [m³/h] Q [l/s] Q [l/s] Elektrické údaje U n [V] P 1 I 1/1 [A] MAGNA 3- se také dodává s tělesem z Min. 1.9 korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max. 37. TM TM Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnost [kg] Přeprav. obj. [m 3 ] L1 B1 B B B B7 1 3 D1 G brutto MAGNA 3- (N)

27 Technické údaje MAGNA 3- (N) MAGNA 3- (N) p [kpa] [hp] Elektrické údaje Q [m³/h] 5 m Proporcionální tlak Q [m³/h] Q [l/s] m Q [m³/h] Konstantní tlak 5 m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I 1/1 [A] MAGNA 3- se také dodává s tělesem z Min. 1.9 korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max m TM TM Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnost [kg] Přeprav. obj. [m 3 ] L1 B1 B B B B7 1 3 D1 G brutto MAGNA 3- (N)

28 Technické údaje MAGNA 5- F MAGNA 5- F p [kpa] [hp] Elektrické údaje 1 1 Q [m³/h] Proporcionální tlak 5 m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] 3 m m Q [m³/h] 5 m Konstantní tlak m 3 m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I 1/1 [A] MAGNA 5- F se také dodává s tělesem z Min korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max. 1.7 TM 191 B 1 3 B5 D D D1 L1 B1 D5 M L3 Rp 1/ B B B3 B7 D3 D3 TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] Přeprav. obj. PN / PN 1 L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto [m 3 ] MAGNA 5- F / /19 M

29 Technické údaje MAGNA 5- F MAGNA 5- F p [kpa] [hp] Elektrické údaje 1 1 Q [m³/h] Proporcionální tlak 5 m m 3 m 1 1 Q [m³/h] m Q [m³/h] Konstantní tlak 5 m m 3 m m 1 1 Q [m³/h] U n [V] P 1 I 1/1 [A] MAGNA 5- F se také dodává s tělesem z Min korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max. 5. TM 1913 B 1 3 B5 D D D1 L1 B1 D5 M L3 Rp 1/ B B B3 B7 D3 D3 TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] Přeprav. obj. PN / PN 1 L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto [m 3 ] MAGNA 5- F / /19 M1.3 9

30 Technické údaje MAGNA 5-1 MAGNA 5-1 p [kpa] Proporcionální tlak 1 1 Konstantní tlak [hp] Elektrické údaje Q [m³/h] 9 m m Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 9 m 1 m Q [m³/h] Q [l/s] TM U n [V] P 1 I 1/1 [A] Min x 3- V Max TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnost [kg] Přeprav. obj. L1 B1 B B B B7 1 3 D1 G brutto [m 3 ] MAGNA /

31 Technické údaje MAGNA 3-1 (N) MAGNA 3-1 (N) p [kpa] Proporcionální tlak 1 1 Konstantní tlak [hp] Elektrické údaje 1 Q [m³/h] 9 m m 1 Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 9 m 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I 1/1 [A] MAGNA 3-1 se také dodává s tělesem z Min. 1.1 korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max m TM TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] Přeprav. obj. L1 B1 B B B B7 1 3 D1 G brutto [m 3 ] MAGNA 3-1 (N) (N).1 31

32 Technické údaje MAGNA 3-1 F MAGNA 3-1 F p [kpa] Proporcionální tlak 1 1 Konstantní tlak Elektrické údaje [hp] Q [m³/h] m m 1 Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 9 m 1 Q [m³/h] Q [l/s] 1 m TM U n [V] P 1 I 1/1 [A] Min x 3- V Max TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnost [kg] Přeprav. obj. L1 B1 B B B B7 1 3 D1 D D3 D D5 PN brutto [m 3 ] MAGNA 3-1 F / /1..1 3

33 Technické údaje MAGNA -1 F MAGNA -1 F p [kpa] Proporcionální tlak 1 1 Konstantní tlak [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje 9 m m Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 9 m 1 m Q [m³/h] Q [l/s] TM U n [V] P 1 I 1/1 [A] Min x 3- V Max TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnost [kg] Přeprav. obj. L1 B1 B B B B7 1 3 D1 D D3 D D5 PN brutto [m 3 ] MAGNA -1 F / /

34 Technické údaje MAGNA 5-1 F MAGNA 5-1 F p [kpa] Proporcionální tlak 1 1 Konstantní tlak [hp] Elektrické údaje 1 Q [m³/h] 9 m m 1 Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 9 m 1 Q [m³/h] Q [l/s] 1 m TM U n [V] P 1 I 1/1 [A] Min x 3- V Max TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnost [kg] Přeprav. obj. L1 B1 B B B B7 1 3 D1 D D3 D D5 PN brutto [m 3 ] MAGNA 5-1 F / /

35 Technické údaje MAGNA 3-1 F MAGNA 3-1 F p [kpa] 1 1 [hp] Elektrické údaje Q [m³/h] 1 m m Proporcionální tlak m m Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 1 m m Konstantní tlak m m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I 1/1 [A] MAGNA 3-1 F se také dodává s tělesem z Min korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max TM 191 B 1 3 B5 D D D1 L1 D5 Rp 1/ Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 B1 M Rozměry [mm] B B B3 B7 L3 D3 D3 motnosti [kg] TM Přeprav. obj. [m 3 ] L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA 3-1 F /1 1 1/19 M

36 Technické údaje MAGNA -1 F MAGNA -1 F p [kpa] 1 1 [hp] Elektrické údaje Q [m³/h] 1 m m m Proporcionální tlak m Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 1 m Konstantní tlak m m m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I 1/1 [A] MAGNA -1 F se také dodává s tělesem z Min korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max. 5. TM 1911 B 1 3 B5 D D D1 L1 D5 Rp 1/ Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 B1 Rozměry [mm] M B B B3 B7 L3 D3 D3 motnosti [kg] Přeprav. obj. [m 3 ] L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA -1 F / /19 M TM

37 Technické údaje MAGNA 5-1 F MAGNA 5-1 F p [kpa] 1 1 [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje 1 m m Proporcionální tlak m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] Konstantní tlak 1 m m m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I 1/1 [A] MAGNA 5-1 F se také dodává s tělesem z Min. 35. korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max. 3.5 TM 1 B 1 3 B5 D D D1 L1 D5 Rp 1/ Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 B1 Rozměry [mm] M B B B3 B7 L3 D3 D3 motnosti [kg] TM Přeprav. obj. [m 3 ] L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA 5-1 F / /19 M1.3 37

38 Technické údaje MAGNA 5-1 F MAGNA 5-1 F p [kpa] 1 1 [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje 1 m m Proporcionální tlak Q [m³/h] 1 Q [l/s] m m Q [m³/h] 1 m Konstantní tlak m m Q [m³/h] 1 Q [l/s] U n [V] P 1 I 1/1 [A] MAGNA 5-1 F se také dodává s tělesem z Min. 35. korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max m TM 15 B 1 3 B5 D D D1 L1 D5 Rp 1/ Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 B1 Rozměry [mm] M B B B3 B7 L3 D3 D3 motnosti [kg] TM Přeprav. obj. [m 3 ] L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA 5-1 F / /19 M

39 Technické údaje UPE -1 F UPE -1 F p [kpa] Proporcionální tlak 1 1 Konstantní tlak [hp] Elektrické údaje Q [m³/h] 7.5 m. m 1. m.5 m Q [m³/h] 1 1 Q [l/s] Q [m³/h] m m 1 m m Q [m³/h] 1 1 Q [l/s] U n [V] P 1 I 1/1 [A] UPE -1 F se také dodává s tělesem z bronzi, Min typ B. 3 x -15 V Max TM 99 B 1 3 B7 D D3 D1 L1 D Rp 1/ B1 M B B B5 B9 L3 D5 PN PN 1 TM 97 5 Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] L1 L L3 B1 B B B5 B7 B B9 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto Přeprav. obj. [m 3 ] UPE -1 F (PN ) M UPE -1 F (PN 1) M motnosti čerpadel v bronzovém provedení jsou asi o 1 % vyšší. 39

40 Technické údaje UPE 1- F UPE 1- F p [kpa] 5 5 Proporcionální tlak 5 Konstantní tlak [hp] Q [m³/h]. m 3. m.5 m. m Q [m³/h] 5. m 3.5 m.5 m 1. m.. Elektrické údaje Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I 1/1 [A] UPE 1- F se také dodává s tělesem z bronzi, Min typ B. 3 x -15 V Max TM 91 B 1 3 B7 D D3 D1 L1 D Rp 1/ B1 M B B B5 B9 L3 D5 PN PN 1 TM 97 5 Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] L1 L L3 B1 B B B5 B7 B B9 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto Přeprav. obj. [m 3 ] UPE 1- F (PN ) M UPE 1- F (PN 1) M motnosti čerpadel v bronzovém provedení jsou asi o 1 % vyšší.

41 Technické údaje MAGNA D -1 F MAGNA D -1 F p [kpa] Proporcionální tlak 1 1 Konstantní tlak Q [m³/h] Q [m³/h] [hp] m m m Q [m³/h] m Q [m³/h] TM Elektrické údaje U n [V] P 1 I 1/1 [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min. 1.9 čerpadlo. 1 x 3- V Max TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnost [kg] Přeprav. obj. PN / PN 1 L1 B1 B B3 B B5 1 3 D1 D D3 D D5 PN brutto [m 3 ] MAGNA D -1 F / /

42 Technické údaje MAGNA D 5- F MAGNA D 5- F p [kpa] Proporcionální tlak 7 5 Konstantní tlak Q [m³/h] Q [m³/h] [hp] m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] 3 m m m m 3 m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] TM 191 Elektrické údaje U n [V] P 1 I 1/1 [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min čerpadlo. 1 x 3- V Max. 1.7 B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 L L1 D5 Rp1/ L3 B B5 M D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA D 5- F / /19 M Přeprav. obj. [m 3 ]

43 Technické údaje MAGNA D 5- F MAGNA D 5- F p [kpa] Proporcionální tlak 7 5 Konstantní tlak Q [m³/h] Q [m³/h] [hp] m m 3 m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] m m m 3 m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] TM 1913 Elektrické údaje U n [V] P 1 I 1/1 [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min čerpadlo. 1 x 3- V Max. 5. B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 L L1 D5 Rp1/ L3 B B5 M D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA D 5- F / /19 M Přeprav. obj. [m 3 ] 3

44 Technické údaje MAGNA D 3-1 F MAGNA D 3-1 F p [kpa] Proporcionální tlak Konstantní tlak Q [m³/h] Q [m³/h] [hp] m m m m Q [m³/h] Q [l/s] m m m m Q [m³/h] Q [l/s] TM 191 Elektrické údaje U n [V] P 1 I 1/1 [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min čerpadlo. 1 x 3- V Max B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 D5 Rp1/ L L3 B B5 M L1 D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přeprav. obj. [m 3 ] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA D 3-1 F /1 1 1/19 M

45 Technické údaje MAGNA D -1 F MAGNA D -1 F p [kpa] Proporcionální tlak Konstantní tlak Q [m³/h] Q [m³/h] [hp] m m m m Q [m³/h] Q [l/s] m m m m Q [m³/h] Q [l/s] TM 1911 Elektrické údaje U n [V] P 1 I 1/1 [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min čerpadlo. 1 x 3- V Max. 5. B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 L L1 D5 Rp1/ L3 B B5 M D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přeprav. obj. [m 3 ] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA D -1 F / /19 M

46 Technické údaje MAGNA D 5-1 F MAGNA D 5-1 F p [kpa] Proporcionální tlak Konstantní tlak 1 1 Q [m³/h] 1 1 Q [m³/h] [hp] m m m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] 1 1 m m m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] TM 1 Elektrické údaje U n [V] P 1 I 1/1 [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min. 35. čerpadlo. 1 x 3- V Max. 3.5 B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 L L1 D5 Rp1/ L3 B B5 M D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA D 5-1 F / /19 M Přeprav. obj. [m 3 ]

47 Technické údaje MAGNA D 5-1 F MAGNA D 5-1 F p [kpa] Proporcionální tlak Konstantní tlak Q [m³/h] Q [m³/h] [hp] m m Q [m³/h] 1 Q [l/s] m m 1 1 m m m Q [m³/h] 1 Q [l/s] m TM 15 Elektrické údaje U n [V] P 1 I 1/1 [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min. 35. čerpadlo. 1 x 3- V Max B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 L L1 D5 Rp1/ L3 B B5 M D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA D 5-1 F / /19 M Přeprav. obj. [m 3 ] 7

48 Technické údaje UPED -1 F UPED -1 F p [kpa] Proporcionální tlak 1 1 Konstantní tlak Q [m³/h] Q [m³/h] [hp] m. m. m.5 m 1 m m m m Q [m³/h] 1 1 Q [l/s] Q [m³/h] 1 1 Q [l/s] TM 99 Elektrické údaje U n [V] P 1 I 1/1 [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min čerpadlo. 3 x -15 V Max B3 1 3 B7 B B D D3 D1 L L1 D B Rp 1/ L3 B B5 M D5 PN PN 1 TM 95 5 Rozměry a hmotnosti motnosti [kg] Přeprav. obj. [m 3 ] Rozměry [mm] L1 L L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto UPED -1 F (PN ) M UPED -1 F (PN 1) M

49 Technické údaje UPED 1- F UPED 1- F p [kpa] 5 5 Proporcionální tlak 5 Konstantní tlak [hp] Q [m³/h]. m 3. m.5 m. m Q [m³/h] 5. m 3.5 m.5 m 1. m Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] Q [l/s] TM 91 Elektrické údaje U n [V] P 1 I 1/1 [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min čerpadlo. 3 x -15 V Max B3 1 3 B7 B B D D3 D1 L L1 D B Rp 1/ L3 B B5 M D5 PN PN 1 TM 95 5 Rozměry a hmotnosti motnosti [kg] Přeprav. obj. [m 3 ] Rozměry [mm] L1 L L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto UPED 1- F (PN ) M UPED 1- F (PN 1) M

50 Příslušenství MAGNA, UPE Základové desky Základové desky včetně šroubů se šestihrannou hlavou se dodávají na vyžádání. Vyrovnávací kus Vyrovnávací kus se používá při výměně čerpadel s rozdílnými stavebními délkami. MAGNA 5- F, 5- F MAGNA 3-1 F, 5-1 F MAGNA -1 F, 5-1 F MAGNA 3-1 FN, -1 FN MAGNA 5- FN, 5- FN MAGNA 5-1 FN, 5-1 FN Šestihranné šrouby Objednací číslo x M1 x mm 9535 x M1 x mm 531 Materiál: Ocel, S35JR (DIN č. mat. 1.37) xø1 35 TM Obr. xø1 1 xø1 Základová deska pro čerpadlo MAGNA Šestihranné šrouby Objednací číslo UPE 1- F UPE -1 F x M1 x 3 mm xø1 xø1 35 TM Tlak DN Tloušt ka Zaslepovací příruby Vnitřní průměr Sady šroubení a ventilů Vnější průměr Objednací číslo PN PN PN PN MAGNA (D) 3-1 F MAGNA (D) -1 F MAGNA (D) 5- F MAGNA (D) 5-1 F MAGNA (D) 5- F MAGNA (D) 5-1 F UPED -1 F UPED 1- F Objednací číslo Obr xø1 1 Základová deska pro čerpadlo UPE 1 xø1 xø1 TM Sady šroubení Jmenovitý tlak Velikost MAGNA 5 PN 1 MAGNA 3 PN 1 Sady ventilů Jmenovitý tlak Velikost Objednací číslo Rp 3/ 5991 Rp Rp 1 1/ 597 Rp Rp 1 1/ 599 Objednací číslo Rp 3/ 5195 MAGNA 5 PN 1 Rp Rp 1 1/ 5197 MAGNA 3 PN 1 Rp 1 1/

51 Příslušenství MAGNA, UPE Protipříruby Souprava přírub zahrnuje: příruby s vnitřním závitem (těsnicí trubkový závit dle ISO) nebo přivařovací/pájecí příruby těsnění šrouby. Rp: mm: Protipříruby pro čerpadla s litinovým tělesem Jmenovitý tlak Velikost MAGNA (D) 3 PN 1 MAGNA (D) PN 1 MAGNA (D) 5 PN 1 MAGNA (D) 5 PN 1 UPE(D) PN PN 1 Příruby s vnitřním závitem (těsnicí trubkový závit dle ISO). Příruba pro přivaření/připájení. Objednací číslo Rp 1 1/ mm 5397 Rp 1 1/ mm 5397 Rp mm 59 Rp 1/ mm 559 Rp mm 5991 Rp 3 59 mm 591 Rp PN 1 mm 5799 UPE(D) 1 Rp 5791 PN 1 1 mm 579 Protipříruby pro čerpadla s bronzovým tělesem nebo z korozivzdorné oceli MAGNA 3 (N) PN 1 MAGNA (N) PN 1 MAGNA 5 (N) PN 1 MAGNA 5 (N) PN 1 UPE (B) UPE 1 (B) PN PN 1 Rp 1 1/ mm 973 Rp 1 1/ mm Rp mm 591 Rp 1/ mm 5591 Rp mm Rp mm 5911 PN Rp PN 1 Rp 9573 Protipříruby dle normy ISO 75-1 (ČSN EN 19-). 51

52 Příslušenství MAGNA, UPE Sady tepelně-izolačních krytů pro UPE, vytápění Jednoduchá čerpadla UPE mohou být opatřena tepelně izolačním krytem pro aplikaci v otopných systémech. Sada obsahuje dva tepelně izolační kryty. Sady tepelně-izolačních krytů pro MAGNA, klimatizace Jednoduchá čerpadla MAGNA mohou být opatřena tepelně izolačními kryty pro aplikaci v klimatizačních soustavách. Sada sestává ze dvou krytů vyrobených z polyuretanu (PUR) a samolepicího těsnění pro zajištění těsného spojení. Obr. 3 Instalace tepelně-izolačních krytů pro čerpadlo UPE Objednací číslo UPE -1 F 935 UPE 1- F 93 TM Obr. 31 Instalace tepelně-izolačních krytů na čerpadlo MAGNA, klimatizace Poznámka: Rozměry tepelně-izolačních krytů pro klimatizaci se liší od rozměrů tepelně-izolačních krytů pro vytápění. Viz rozměry uvedené níže. TM TM 5 7 TM Obr. 3 Rozměrový náčrtek, tepelně-izolační kryty Rozměry L B Objednací číslo MAGNA 5-, 5-, 5-1, 3-, 3-, MAGNA 3-1 F, -1 F MAGNA 5-1 F MAGNA 3-1 F MAGNA -1 F MAGNA 5- F, 5-1 F MAGNA 5- F, 5-1 F Poznámka: tepelně-izolační kryty pro oblast vytápění jsou součástí dodávky jednoduchých čerpadel MAGNA. 5

UPE.book Page 1 Wednesday, March 29, 2006 1:22 PM TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MAGNA, UPE. Oběhová čerpadla série 2000

UPE.book Page 1 Wednesday, March 29, 2006 1:22 PM TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MAGNA, UPE. Oběhová čerpadla série 2000 UPE.book Page 1 Wednesday, March 9, 1: PM TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MAGNA, UPE Oběhová čerpadla série UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Obsah Údaje o výrobku MAGNA/UPE 3 Výkonové parametry 3 Charakteristické

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MAGNA, UPE. Oběhová čerpadla série 2000

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MAGNA, UPE. Oběhová čerpadla série 2000 TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MAGNA, UPE Oběhová čerpadla série Obsah Údaje o výrobku MAGNA a UPE 3 Provozní rozsah 3 Charakteristické vlastnosti 3 Výhody 3 Oblasti použití 3 Otopné soustavy 3 Čerpané kapaliny

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96513626

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96513626 1 MAGNA 40120 F Na vyžádání Výrobní č.: 96513626 Čerpadlo je v provedení se zapouzdřeným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, pouze se dvěma těsnicími kroužky.

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 25-8 Výrobní č.: 97924246 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96817952

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96817952 1 MAGNA 3240 Na vyžádání Výrobní č.: 96817952 Čerpadlo s obtékaným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří integrální jednotku bez ucpávky hřídele, pouze s dvěma plochými těsněními pro utěsnění. Čerpaná kapalina

Více

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Samostatná a zdvojená elektronicky řízená oběhová čerpadla vhodná do topných systémů. Čerpadla jsou dalším krokem v inovativní technologii CPS,

Více

Technický katalog Grundfos. Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz

Technický katalog Grundfos. Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz Technický katalog Grundfos Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 0 Hz Obecné informace Série 100 Výkonový rozsah p [kpa] 60 H [m] 6 GRUNDFOS ALPHA2 0 40 4 30 3 20 2 ALPHA2 XX-60 10 1 ALPHA2 XX-40 0 0

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CHI, CHIU. Víceúčelová čerpadla v provedení z korozivzdorné oceli 50/60 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CHI, CHIU. Víceúčelová čerpadla v provedení z korozivzdorné oceli 50/60 Hz Front.fm Page 1 Tuesday, September 5, 6 1:45 PM TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CI, CIU Víceúčelová čerpadla v provedení z korozivzdorné oceli 5/6 z Obsah Údaje o výrobku Provozní rozsah, 5 z 3 Provozní rozsah,

Více

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Calio S. Typový list

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Calio S. Typový list Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění Calio S Typový list Impressum Typový list Calio S KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí

Více

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MAGA3 3-8 Datum:.7.17 Výrobní č.: 9794343 MAGA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými komunikačními možnostmi a funkcionalitami,

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. GRUNDFOS ALPHA Pro. Oběhová čerpadla 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. GRUNDFOS ALPHA Pro. Oběhová čerpadla 50 Hz TECNCKÝ KATALOG GRUNDFOS 5 z Obsah Údaje o výrobku Typový identifikační klíč Výkonový rozsah Oblasti použití Řízení otopných soustav Výhody regulace čerpadel 5 Automatický redukovaný noční provoz 5 Elektrické

Více

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Calio S. Typový list

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Calio S. Typový list Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat

Více

Vysoce efektivní čerpadlo na užitkovou vodu. Calio-Therm S. Typový list

Vysoce efektivní čerpadlo na užitkovou vodu. Calio-Therm S. Typový list Vysoce efektivní čerpadlo na užitkovou vodu Calio-Therm S Typový list Impressum Typový list Calio-Therm S KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti

Více

Datový list: Wilo-Stratos PICO 15/1-4 Charakteristiky Δp-c (konstantní) Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání)

Datový list: Wilo-Stratos PICO 15/1-4 Charakteristiky Δp-c (konstantní) Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos PICO 15/1-4 Charakteristiky Δp-c (konstantní) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Hydro Solo-E. Automatická tlaková stanice 4.1. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Hydro Solo-E. Automatická tlaková stanice 4.1. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Automatická tlaková stanice 4.1 50 Hz Obsah Obecné informace strana Výkonový rozsah 3 4 Provozní podmínky 4 Tlak na sání 4 Typový klíč 4 Typová řada 5 Konstrukce 5 Instalace

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Yonos MAXO 25/0,5-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Yonos MAXO 25/0,5-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Yonos MAXO 25/,5-12 Charakteristiky 1 8 6 4 2 P 1/W Δp-c 3 v 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 H/m 2 4 6 8 1 2 1 P 1/W Δp-v 3 Wilo-Yonos

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 30/1-6 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 30/1-6 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 427747611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 3/1-6 Charakteristiky n= const 8 7 34 1 /min - 1 V 6 311 1 /min - 9 V 5 283 1 /min - 8 V 4 254 1 /min - 7 V 3 226 1 /min

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SEG E.2.50B. Výrobní č.:

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SEG E.2.50B. Výrobní č.: Pozice Počet Popis 1 SEG.40.09.E.2.50B Výrobní č.: 96878506 Čerpadla Grundfos SEG AUTOADAPT jsou ponorná čerpadla s horizontálním výtlačným hrdlem, speciálně konstruovaná pro tlakové čerpání odpadní vody

Více

Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM. Výrobní č.: 97916772

Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM. Výrobní č.: 97916772 Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM Výrobní č.: 97916772 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Čerpadlo se sférickým rotorem konstruované pro oběh teplé vody v rámci distribučního systému

Více

Vysoce efektivní čerpadlo na užitkovou vodu. Rio-Eco Therm N. Typový list

Vysoce efektivní čerpadlo na užitkovou vodu. Rio-Eco Therm N. Typový list Vysoce efektivní čerpadlo na užitkovou vodu Rio-Eco Therm N Typový list Impressum Typový list Rio-Eco Therm N KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti

Více

Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu. Calio-Therm S. Typový list

Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu. Calio-Therm S. Typový list Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu Calio-Therm S Typový list Impressum Typový list Calio-Therm S Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat,

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos COMFORT. Cirkulační čerpadla 50 Hz 5.1

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos COMFORT. Cirkulační čerpadla 50 Hz 5.1 TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Grundfos COMFORT 5.1 Cirkulační čerpadla 50 Hz Obsah Obecné informace strana Použití 3 Typové označování 3 Další typy cirkulačních čerpadel 3 Čerpané kapaliny 4 Okolní teplota

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Yonos MAXO 40/0,5-4 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Yonos MAXO 40/0,5-4 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Yonos MAXO 4/,5-4 Charakteristiky H/m 5 4 3 2 1 v,4,8 1,2 1,6 2, 2,4 m/s 2 4 6 8 1,5 1, 1,5 2, 2,5 3, Q/l/s P 1/W Δp-c 12 8

Více

Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu. Calio-Therm S. Typový list

Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu. Calio-Therm S. Typový list Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu Calio-Therm S Typový list Impressum Typový list Calio-Therm S Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat,

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Oběhová čerpadla 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Oběhová čerpadla 50 Hz TECHNCKÝ KATALOG GRUNDFOS Oběhová čerpadla 5 Hz Obsah Všeobecné údaje Oběhová čerpadla 3 Typové označení 3 Výkonový rozsah 3 Použití 4 Čerpané kapaliny 4 Řízení otopných soustav 5 AUTOADAPT 5 Provoz 5

Více

Čerpadlo na užitkovou vodu. Rio-Therm N. Typový list

Čerpadlo na užitkovou vodu. Rio-Therm N. Typový list Čerpadlo na užitkovou vodu RioTherm N Typový list Impressum Typový list RioTherm N KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit,

Více

Název výrobku Fáze U f [Hz] Potrubní p max Vzdálenost sací-výtlač. Energetický štítek ALPHA G A

Název výrobku Fáze U f [Hz] Potrubní p max Vzdálenost sací-výtlač. Energetický štítek ALPHA G A Název výrobku Fáze U f [Hz] Potrubní p max Vzdálenost sací-výtlač. Energetický [V] přípojka [bar] hrdlo [mm] štítek ALPHA2 15-40 130 1 230 50 G 1 10 130 A 1/10 Pozice Počet Popis Cena položky 1 ALPHA2

Více

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h GRUNDFOS alldos INFORMACE O VÝROBKU Příprava chlórdioxidu ze zředěných pracovních roztoků Rozměry Rozměry Standardní systém Systém s čelní instalací 164-xxxDFI A B C2 C1 C A B M H G M D E F E F C C1 K

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MQ3-35 A-O-A-BVBP. Výrobní č.:

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MQ3-35 A-O-A-BVBP. Výrobní č.: Pozice Počet Popis 1 MQ3-3 A-O-A-BVBP Výrobní č.: 96412 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Kompletní jednotka Čerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje čerpadlo, motor,

Více

Zařízení ke zvýšení tlaku. Hya-Compact. Typový list

Zařízení ke zvýšení tlaku. Hya-Compact. Typový list Hya-Compact Typový list Impressum Typový list Hya-Compact KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit, kopírovat, zpracovávat

Více

Název společnosti: BOLA s.r.o. Vypracováno kým: - Telefon: - Fax: - Datum: -

Název společnosti: BOLA s.r.o. Vypracováno kým: - Telefon: - Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MQ3-35 A-O-A-VP Výrobní č.: 96515412 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Kompletní jednotka Čerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje čerpadlo, motor,

Více

Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu. Calio-Therm S NC/NCV. Typový list

Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu. Calio-Therm S NC/NCV. Typový list Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat

Více

Technická zařízení budov: Vytápění 2010. Ceník

Technická zařízení budov: Vytápění 2010. Ceník Technická zařízení budov: Vytápění 2010 Ceník Impressum Ceník KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit, kopírovat, zpracovávat

Více

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr.

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr. Katalogový sešit čerpadel 2539.178/4-64 Ama Porter Ponorná kalová čerpadla Oblasti použití Čerpání odpadní vody s obsahem pevných částic nebo domácího odpadu jako například vody z praček, myček, fekálií

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky 1 MQ345 AOAVP Na vyžádání Výrobní č.: 96515415 Kompletní jednotka Čerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje čerpadlo, motor, membránovou tlakovou nádobu, snímač tlaku a průtoku, řídící jednotku

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Oběhová čerpadla. 50/60 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Oběhová čerpadla. 50/60 Hz TECHNCKÝ KATALOG GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 Oběhová čerpadla /6 Hz GRUNDFOS ALPHA2 Obsah 1. Všeobecný popis 3 Typový klíč 3 Výkonový rozsah 4 2. Použití Čerpané kapaliny 6 Řízení otopných soustav 7 Výhody

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Kompaktní domácí vodárna 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Kompaktní domácí vodárna 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Kompaktní domácí vodárna 50 Hz Obsah Všeobecné údaje Použití 3 Typový klíč 3 Čerpané kapaliny 3 Provozní podmínky 3 Technické údaje 3 Vlastnosti a přínosy 3 Ovládací panel 4

Více

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Calio S. Typový list

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Calio S. Typový list Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat

Více

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS Montážní a provozní návod Výtah z originálního návodu Grundfos zpracovaný firmou JESY s.r.o. jako příloha dokumentace směšovacích uzlů USJR. V případě potřeby využijte originální

Více

Název společnosti: - Vypracováno kým: - Telefon: - Fax: - Datum: -

Název společnosti: - Vypracováno kým: - Telefon: - Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 65-8 F Výrobní č.: 97924296 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

MAGNA3 Více než čerpadlo

MAGNA3 Více než čerpadlo MAGNA3 Více než čerpadlo Kompletní řada inteligentních, vysoce účinných oběhových čerpadel určených pro použití v otopných a chladicích soustavách, v systémech geotermálního vytápění a aplikacích spojených

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UP 54 B 8 Výrobní č.: 96433883 Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem. Ve srovnání s konenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu. Na vyžádání

Více

Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 65-150 F. Výrobní č.: 97924299. MAGNA3 více než čerpadlo.

Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 65-150 F. Výrobní č.: 97924299. MAGNA3 více než čerpadlo. Pozice Počet Popis 1 GN3 65-15 F Výrobní č.: 97924299 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku GN3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Směšovací uzly FHM-Cx pro podlahové vytápění

Směšovací uzly FHM-Cx pro podlahové vytápění Použití Směšovací uzel FHM-C5 (oběhové čerpadlo UPS) Směšovací uzel FHM-C6 (oběhové čerpadlo UPS) Směšovací uzel FHM-C7 (oběhové čerpadlo Alpha2) Kompaktní směšovací uzly Danfoss se používají k regulaci

Více

Oběhová teplovodní čerpadla NTV. Konstrukce Čerpadla NTV jsou monobloková, bezucpávková, s elektromo torem chlazeným čerpanou kapalinou.

Oběhová teplovodní čerpadla NTV. Konstrukce Čerpadla NTV jsou monobloková, bezucpávková, s elektromo torem chlazeným čerpanou kapalinou. Použití Čerpadla NTV jsou určena k nucenému oběhu vody v nízkotla kých teplovodních soustavách ústředního vytápění. Konstruk ce této řady umožňuje dvoustupňovou regulaci výkonu. Dopravovaná kapalina l

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém dálkový ovladač PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB/4-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB/4-355 ECOWATT 560 754 330 560 355 40 407 136 171 92 CRVB/4-400 ECOWATT

Více

PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE

PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE RSE 4-06 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min KT 2020 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické přímočaré šoupátkové rozváděče RSE 4-06 s elektromagnetickým ovládáním se používají

Více

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA Naší prioritou je účinnost

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA Naší prioritou je účinnost ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA Naší prioritou je účinnost AKCE 2014 platná od 1. 4. ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA DAB.EVOSTA stavební délka OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY Q max Akční cena DAB.EVOSTA 40-70/130

Více

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY Skvělé argumenty k prodeji Když doporučujete čerpadla Grundfos MAGNA3 svým zákazníkům, ujistěte se, že vědí, co všechno jim může nabídnout! Následující

Více

Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 BA PM. Výrobní č.: 97916757

Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 BA PM. Výrobní č.: 97916757 Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 BA PM Výrobní č.: 97916757 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Čerpadlo se sférickým rotorem konstruované pro oběh teplé vody v rámci distribučního systému

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

ODSTŘEDIVÁ VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ INLINE ČERPADLA

ODSTŘEDIVÁ VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ INLINE ČERPADLA ODSTŘEDIVÁ VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ INLINE ČERPADLA Datum vydání: 2010 Řada: IN-VB Minimální průtok Řada: IN-VB 2 až IN-VB 6 a IN-VB 85 Obsah Obsah Minimální průtok Popis IN-VB 2 / IN-VB-S 2 / IN-VB-S-V

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky 1 ALPHA+ 25-40 180 4,190.00CZK Výrobní č.: 59544203 Čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez ucpávky, pouze se dvěma těsnicími

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Obecné údaje Výkonový rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpané kapaliny 4 Podmínky charakteristických křivek 4 Typová řada čerpadel

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: MARCOMPLET - 274 781 551 - - Výrobní č.: 013N1900 Ponorné odvodňovací čerpadlo

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: MARCOMPLET - 274 781 551 - - Výrobní č.: 013N1900 Ponorné odvodňovací čerpadlo 1 Unilift KP 350 AV 1 Na vyžádání Výrobní č.: 013N1900 Ponorné odvodňovací čerpadlo Vertikální jednostupňové ponorné čerpadlo v provedení z nerezoceli s vertikálním výtlačným hrdlem a integrovaným ponorným

Více

AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100

AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100 Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 04 TI-P58- CH Vydání 5 AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN5

Více

Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení

Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení 4 136 ACVATIX Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení těsně uzavírající VKF46 Tělo klapky z šedé litiny EN-GJL-250 (do DN 300) Tělo klapky z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (od DN 350) DN 40 600

Více

KALOVÁ ČERPADLA ŘADY AF pro velká zatížení

KALOVÁ ČERPADLA ŘADY AF pro velká zatížení KALOVÁ ČERPADLA ŘADY AF pro velká zatížení CERTIFIKACE ISO 9001 VLASTNOSTI KONSTRUKCE velikost 04 75 Konstrukce vycházející z mezinárodních norem. Kabel, doplňková tepelná ochrana chránící motor proti

Více

TP, TPD, TPE, TPED Oběhová in-line čerpadla 50 Hz

TP, TPD, TPE, TPED Oběhová in-line čerpadla 50 Hz GRUNDFOS DATA BOOKLET TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS.1 TP, TPD, TPE, TPED Oběhová in-line čerpadla 50 z Obsah Údaje o výrobku Úvod strana Kódové označování strana 5 Kódové označování hřídelové ucpávky strana

Více

NM4 NM4. Monobloková odstředivá čerpadla n /min

NM4 NM4. Monobloková odstředivá čerpadla n /min NM n /min Konstrukce Monobloková odstředivá elektročerpadla s přímým zapojením motoru-čerpadla a jedinou hřídelí. Těleso čerpadla se skříní s axiálním sáním a se skříní s radiálním výtlakem, hlavní rozměry

Více

Obsah. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 82880 Mosaz G 1/2 - G 1-0.9-10 bar +90 C 2/2 222

Obsah. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 82880 Mosaz G 1/2 - G 1-0.9-10 bar +90 C 2/2 222 Obsah Proporcionální ventily Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 8880 Mosaz G / - G -0.9-0 bar +90 C / Flatprop Mosaz, z nerezové oceli cartridge, základna 0 - bar +0 C / 4 Série 8880 Motorizovaný

Více

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN16

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN16 4 464 Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN6 VXG44 Tělo ventilu z bronzu CC49K (Rg5) DN 5DN 40 k vs 0,2525 m 3 /h Připojení vnějším závitem G podle ISO 228/ s plochým těsněním Sady šroubení ALG3 se

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Kompaktní domácí vodárna 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Kompaktní domácí vodárna 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MQ Kompaktní domácí vodárna 50 Hz Obsah Všeobecné údaje Použití 3 Typový klíč 3 Čerpané kapaliny 3 Provozní podmínky 3 Technické údaje 3 Vlastnosti a přínosy 3 Ovládací panel

Více

3-cestný ventil PN16 s bočním obtokem

3-cestný ventil PN16 s bočním obtokem OEM 3-cestný ventil PN6 s bočním obtokem VXB89R... Tělo ventilu a boční obtok jsou z tvárné litiny EN-GJS-00-5 DN 25...DN 32 Hodnoty k vs jsou,6...6 m 3 /h 2 plochá těsnicí připojení s vnějším závitem

Více

Trojcestné ventily s přírubou PN 6

Trojcestné ventily s přírubou PN 6 4 410 Trojcestné ventily s přírubou PN 6 VXF21... Tělo ventilu z šedé litiny EN-GJL-250 DN 25... k vs 1,9...160 m 3 /h Použití s motorickými pohony SQX... nebo s elektrohydraulickými pohony SKD..., SK...

Více

účinnosti) Dovolený pracovní tlak 17,00 bar.a Teplota dopravovaného 40,0 C média Viskozita dopravovaného 0,66 mm²/s Výstupní tlak 7,05 bar.

účinnosti) Dovolený pracovní tlak 17,00 bar.a Teplota dopravovaného 40,0 C média Viskozita dopravovaného 0,66 mm²/s Výstupní tlak 7,05 bar. Datový list : Strana: 1 / 6 Provozní údaje Požadované čerpané 12,00 m³/h Aktuální průtok 12,00 m³/h množství Aktuální dopravní výška 62,19 m Požadovaný tlak na výtlaku 7,05 bar.a Účinnost 34,6 % Čerpané

Více

MXV-B. Vertikální článková monobloková čerpadla

MXV-B. Vertikální článková monobloková čerpadla Vertikální článková monobloková Konstrukce Vertikální, článkové monoblokové čerpadlo se shodným průměrem sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně

Více

SPA_SP.book Page 1 Friday, June 4, 2010 8:47 AM TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 50 Hz

SPA_SP.book Page 1 Friday, June 4, 2010 8:47 AM TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 50 Hz SPA_SP.book Page 1 Friday, June 4, 21 8:47 AM TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP, motory a příslušenství 5 Hz SPA_SP.book Page 2 Friday, June 4, 21 8:47 AM Obsah Obecné údaje Výkonový rozsah 3 Použití

Více

MXV MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48. Vertikální článková in-line čerpadla

MXV MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48. Vertikální článková in-line čerpadla MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodným průměrem sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou promazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

ESSENSSE / VCE. restauracích, hotelech a kancelářských prostorech. halách. Doporučená maximální výška instalace

ESSENSSE / VCE. restauracích, hotelech a kancelářských prostorech. halách. Doporučená maximální výška instalace roky záruka český výrobek ESSENSSE / VCE CHARAKTERISTIKA Délka,,5 a m Objemový průtok až 700 m /h STRAW SYSTEM - maximalizovaný clonící efekt, zajištění laminárního ění FACE in - sací mřížka + filtr =

Více

PRL2. Popis konstrukce a funkce HC 5103 12/98 S LINEÁRNÍM MOTOREM. Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98.

PRL2. Popis konstrukce a funkce HC 5103 12/98 S LINEÁRNÍM MOTOREM. Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98. PROPORCIONÁLNÍ ROZVÁDĚČE S LINEÁRNÍM MOTOREM PRL2 HC 5103 12/98 Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98 Proporcionální rozváděč pro řízení hydromotorů Jednostupňové ovládání šoupátka

Více

Popis konstrukční řady: Wilo-DrainLift M

Popis konstrukční řady: Wilo-DrainLift M Popis konstrukční řady: Wilo-DrainLift M Konstrukce Zařízení na přečerpávání odpadní vody s 1 nebo 2 integrovanými čerpadly Použití Přečerpávací zařízení na odvádění odpadní vody z obytných domů a komerčních

Více

SH-SERVIS s.r.o. Výroba a prodej armatur a èerpací techniky, dodávky a montá e vodohospodáøských investièních celkù

SH-SERVIS s.r.o. Výroba a prodej armatur a èerpací techniky, dodávky a montá e vodohospodáøských investièních celkù TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 426 80-CV-03 03/01 Pro horizontální, odstředivá, radiální, článková čerpadla 80-CV-03 Tyto technické podmínky (dále jen TP) se vztahují na výrobu, zkoušení a dodávky horizontálních,

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16

Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16 4 136 Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16 VKF46 VKF46TS Šedá litina EN-GJL-250 (do DN 300) tvárná litina EN-GJS-400-15 (od DN 350) DN 40 600 k vs 50 29300 m 3 /h Montáž mezi příruby v tlakových třídách PN

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos COMFORT. Cirkulační čerpadla. 50/60 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos COMFORT. Cirkulační čerpadla. 50/60 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Grundfos COMFORT Cirkulační čerpadla 50/60 Hz Grundfos COMFORT Obsah 1. Výkonový rozsah 3 2. Typová řada 3. Všeobecný popis 5 Typový klíč 5 Čerpané kapaliny 5 Teplota kapaliny

Více

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit 4 232 SÉRIE 02 Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit VBI31... Trojcestné kohouty, PN10, vnitřní závit Šedá litina EN-GJL-250 DN 20 40 k vs 6,3...25 m 3 /h Úhel natočení 90 Vnitřní připojovací závit, Rp

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MTR(E), MTH, MTA. Vnorná čerpadla 50/60 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MTR(E), MTH, MTA. Vnorná čerpadla 50/60 Hz TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MTR(E), MT, MTA Vnorná čerpadla 5/6 z Obsah Údaje o výrobku Úvod 4 Výkonový rozsah MTR, 5 z 5 Výkonový rozsah MTRE, 5 z 5 Výkonový rozsah MTR, 6 z 6 Výkonový rozsah MTRE, 6 z

Více

Kompaktní paralelní směšovač pro podlahové vytápění, FHM-Cx

Kompaktní paralelní směšovač pro podlahové vytápění, FHM-Cx Datový list Kompaktní paralelní směšovač pro podlahové vytápění, FHM-Cx Použití FHM-C1 Směšovač FHM-C/FHM-C Směšovač FHM-C Kompaktní paralelní směšovače podlahového vytápění Danfoss, mají za úkol regulovat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MSS Výrobní č.:

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MSS Výrobní č.: ázev společnosti: Pozice Počet Popis 1 MSS.11.1.2 Výrobní č.: 979137 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Multilift, dodávaný jako kompletní jednotka připravená pro instalaci, sestává z

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 B PM. Výrobní č.: 97916771

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 B PM. Výrobní č.: 97916771 Pozice Počet Popis 1 UP 15-1 B PM Výrobní č.: 9791771 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Čerpadlo se sférickým rotorem konstruované pro oběh teplé vody v rámci distribučního systému teplé

Více

Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily Typu EV220B 15 EV220B 50

Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily Typu EV220B 15 EV220B 50 Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily Typu EV220B 15 EV220B 50 EV 220B 15 EV220B 50 je univerzální 2/2cestný elektromagnetický ventil nepřímo ovládaný pomocí servopohonu. Tělo ventilu je

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS TP, TPD, TPE, TPED. Oběhová in-line čerpadla 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS TP, TPD, TPE, TPED. Oběhová in-line čerpadla 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS TP, TPD, TPE, TPED Oběhová in-line čerpadla Hz Obsah Údaje o výrobku Úvod TP, standardní neregulovaná čerpadla TPE, otáčkově regulovaná čerpadla Typové označení 5 Kódové označování

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

SD2E-A3. Popis konstrukce a funkce HC 4041 07/2014. 3/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče. Nahrazuje HC 4041 11/2013

SD2E-A3. Popis konstrukce a funkce HC 4041 07/2014. 3/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče. Nahrazuje HC 4041 11/2013 3/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče SD2E-A3 HC 404 07/204 3/4-6 UNF p max 350 bar Q max 30 dm 3.min - Nahrazuje HC 404 /203 Kalené a přesné pracovní dílce Vysoká průtočnost Vysoký

Více

BALLOREX Venturi DN vnitřní závit/vnitřní závit měřící body, vysoký/nízký tlak Max. tlak PN 25 Max. teplota 120 C

BALLOREX Venturi DN vnitřní závit/vnitřní závit měřící body, vysoký/nízký tlak Max. tlak PN 25 Max. teplota 120 C 11 Regulační ventily 11 Statické vyvažovací ventily s přesností nastavení v celém rozsahu +/- 3% Automatické vyvažovací ventily se 100% autoritou ventilu Cenově výhodné sety regulátoru diferenčního tlaku

Více

NOVÁ ALPHA2 NOVÁ DEFINICE SPOLEHLIVOSTI A ÚČINNOSTI. Oběhové čerpadlo pro soustavy vytápění, chlazení a klimatizace

NOVÁ ALPHA2 NOVÁ DEFINICE SPOLEHLIVOSTI A ÚČINNOSTI. Oběhové čerpadlo pro soustavy vytápění, chlazení a klimatizace NOVÁ ALPA NOVÁ DEFINICE SPOLELIVOSTI A ÚČINNOSTI Oběhové čerpadlo pro soustavy vytápění, chlazení a klimatizace ALPA ROZLOŽENÝ POLED od všeho ještě více Kompaktní provedení poskytuje nadstandardní výkon

Více

REMONT CERPADLA s.r.o. Petr Novotny 466 260 631 463 119 816 - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum:

REMONT CERPADLA s.r.o. Petr Novotny 466 260 631 463 119 816 - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Pozice Počet Popis Cena položky 1 Hydromono Hydromono 1 CRE31 23V Na vyžádání Výrobní č.: 965152 Hydromono je malá vodárna v kompaktním provedení dodávaná v kompletně propojeném stavu vhodná k okamžitému

Více