TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MAGNA, UPE. Oběhová čerpadla série 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MAGNA, UPE. Oběhová čerpadla série 2000"

Transkript

1 TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MAGNA, UPE Oběhová čerpadla série

2 Obsah Údaje o výrobku MAGNA a UPE 3 Výkonové parametry 3 Charakteristické vlastnosti 3 Výhody 3 Oblasti použití Otopné soustavy Čerpané kapaliny Typové označení Výkonový rozsah, MAGNA (D) a UPE (D) 5 Typová řada Typová řada Volba čerpadla 7 Velikost čerpadla 7 Provozní podmínky 7 Komunikace 7 Způsob regulace 7 Provozní podmínky Provozní podmínky Všeobecná doporučení Teplota kapaliny Okolní prostředí Maximální provozní tlak Minimální tlak na sání Elektrické údaje 9 ladina akustického tlaku 9 Funkce Funkce 1 Způsoby řízení (nastavené výrobcem) 11 AUTOADAPT 11 Regulace na proporcionální tlak 11 Doplňkové řídící a provozní funkce 11 Regulace na konstantní tlak 11 Provoz podle konstantní křivky 1 Provoz podle max. nebo min. křivky 1 Automatický noční redukovaný provoz 1 Přídavné režimy řízení zdvojených čerpadel 1 Odečet parametrů a nastavování čerpadla 13 Komunikace 13 Digitální vstup 1 Digitální výstup 1 Analogový vstup 15 Bus komunikace 15 Bus komunikace přes LON 1 Funkce rozšiřovacích modulů 1 Tepelně-izolační kryty 19 Elektrická přípojka 19 Kabely 19 Schéma zapojení, jednofázové motory Schéma zapojení, třífázové motory Doplňková ochrana Jednofázová čerpadla MAGNA 1 Třífázová čerpadla UPE(D) 1 Příklady připojení Podmínky charakteristických křivek Podmínky charakteristických křivek 3 Technické údaje Příslušenství Základové desky 5 Vyrovnávací kus 5 Zaslepovací příruby 5 Sady šroubení a ventilů 5 Sady šroubení 5 Sady ventilů 5 Protipříruby 51 Sady tepelně-izolačních krytů pro UPE, vytápění 5 Sady tepelně-izolačních krytů pro MAGNA, klimatizace 5 Rozšiřovací moduly pro čerpadla MAGNA 5-5-, 3-, 3-, 5-1, 3-1, -1 (D), GENI modul (MB //1) 53 Reléový modul (MC //1) 5 Rozšiřovací moduly pro MAGNA (D) 5-, 5-, 3-1, -1, 5-1, GENI modul (MB MAGNA) 55 LON modul (ML MAGNA) 55 R1 5 Control MPC série 5 Jednotka G1-LON 5 Předřadný filtr 5 Údaje pro objednávku MAGNA/UPE, litina 57 MAGNA, korozivzdorná ocel 57 UPE, bronz 57 Konstrukce Motor a elektronická řídící jednotka 17 Přípojky čerpadel 17 Povrchová úprava čerpadel 17 Materiálová specifikace 1 Instalace Mechanická instalace 19

3 Údaje o výrobku MAGNA, UPE MAGNA a UPE Oběhová čerpadla MAGNA/UPE jsou navržena speciálně pro následující provozní aplikace: otopné soustavy o výkonu do 1 kw (Δ t = C) soustavy rozvodu teplé vody (těleso z korozivzdorné oceli nebo bronzu). Klimatizační soustavy (+ C) do 5 kw (Δt C) (pouze MAGNA). Výkonové parametry Údaje MAGNA UPE Max. průtok, Q 3 m 3 /h 9 m 3 /h Maximální tlakový rozdíl 13 m 1,5 m Maximální tlak v soustavě 1 barů 1 barů Teplota kapaliny * + C až +95 C +15 C až +95 C * 11 C pouze krátkodobě, viz Teplota kapaliny na straně. Výhody nízká hladina hluku bezpečná volba jednoduchá instalace nízká energetická spotřeba, všechna čerpadla MAGNA patří do energetické třídy "A" další energetické úspory zajišt uje u čerpadel MAGNA unikátní funkce AUTOADAPT dlouhá provozní životnost bez potřeby údržby externí řízení a monitorování přes rozšiřovací moduly. GrA5 Obr. 1 Čerpadla MAGNA/UPE Charakteristické vlastnosti unikátní regulační funkce AUTOADAPT(pouze čerpadla MAGNA) regulace na proporcionální tlak regulace na konstantní tlak provoz podle konstantní křivky provoz podle max. nebo min. křivky paralelní zapojení čerpadel s řídící jednotkou Control MPC série není nutná žádná externí motorová ochrana. tepelně-izolační kryty pro oblast vytápění jsou součástí dodávky jednoduchých čerpadel MAGNA 3

4 Údaje o výrobku MAGNA, UPE Oblasti použití Otopné soustavy funkce hlavního čerpadla směšovací smyčky výhřevné plochy klimatizační povrchy (pouze MAGNA) Oběhová čerpadla MAGNA/UPE jsou navržena k zajišt ování cirkulace kapalin v otopných soustavách s proměnným průtokem, u nichž je žádoucí nastavení optimálního provozního bodu čerpadla. Tato čerpadla jsou rovněž vhodná pro teplovodní soustavy. K zajištění správného provozu je důležité, aby se dimenze dané soustavy kryly s výkonovými parametry čerpadla. Použití čerpadla MAGNA/UPE je zvlášt výhodné v již existujících soustavách, v nichž je diferenční tlak čerpadla příliš vysoký v časových úsecích s omezenými požadavky na množství čerpané kapaliny. Čerpadlo však najde uplatnění také v nových soustavách, kde se požaduje automatické přizpůsobování tlakového rozdílu čerpadla aktuálnímu požadovanému průtoku bez použití nákladných obtokových armatur a podobného zařízení. Kromě výše uvedeného se čerpadlo MAGNA/UPE také hodí pro použití v soustavách s prioritou teplé vody, kdy externí kontakt může okamžitě spustit čerpadlo v režimu provozu podle maximální křivky. Čerpané kapaliny Čisté, řídké, neagresivní a nevýbušné kapaliny, které neobsahují žádné pevné příměsi, vláknité nečistoty ani minerální oleje. V případě instalace čerpadla v otopné soustavě musí čerpaná voda vyhovovat požadavkům uznávaných norem jakosti vody pro otopné soustavy jako např. německé normy VDI 35, ČSN/STN 7 71 atd. V teplovodních soustavách se čerpadlo může používat pouze k čerpání vody, která vykazuje tvrdost nižší než cca 1 d. Čerpadlo se nesmí používat k čerpání hořlavých kapalin jako je např. motorová nafta a benzín. Pokud se čerpadlo v zimním období nepoužívá, je třeba podniknout nutná opatření, aby nemohlo dojít ke škodám vzniklým mrazem. Přídavné látky s hustotou a/ nebo kinematickou viskozitou větší než voda, sníží hydraulický výkon. Vhodnost čerpadla k čerpání určité kapaliny závisí na celé řadě faktorů, z nichž k nejdůležitějším patří obsah sloučenin vápníku, hodnota p, teplota, obsah rozpouštědel, olejů apod. Čerpadla GRUNDFOS MAGNA mohou být používána k čerpání vody s glykolem do 5 % objemu glykolu, viz. Provozní podmínky. Vezměte prosím v úvahu, že glykol snižuje hydraulický výkon. Typové označení MAGNA (D), UPE(D) Příklad UP E D -1 (F) (N) Typová řada UPE(D): MAGNA (D): Elektronické řízení Zdvojené čerpadlo Jmenovitý průměr sacího a výtlačného hrdla (DN) Maximální tlakový rozdíl [dm] F: Přírubové připojení N: Jednoduché čerpadlo s tělesem čerpadla z korozivzdorné oceli B: Jednoduché čerpadlo s tělesem čerpadla z bronzi Stavební délka [mm]

5 Údaje o výrobku MAGNA, UPE Výkonový rozsah, MAGNA (D) a UPE (D) p [kpa] 13 1 MAGNA (D) MAGNA 5-1 MAGNA (D) -1 MAGNA 3-1 MAGNA 5-1 MAGNA (D) -1 MAGNA (D) 3-1 UPE(D) MAGNA 3- MAGNA 5- MAGNA (D) 5-1 MAGNA (D) 5- MAGNA (D) MAGNA 3- MAGNA 5- UPE(D) Q [m³/h] Q [l/s] TM3 15 Obr. Výkonový rozsah 5

6 Typová řada MAGNA, UPE Typová řada Napájecí napětí Stavební délka Potrubní přípojka Přírubová přípojka 1 x 3- V 3 x -15 V čerpadla [mm] 1" 1 1/" " PN /PN 1 PN PN 1 MAGNA 5-1 MAGNA 5-1 MAGNA 3- (N) 1 MAGNA 3- (N) 1 MAGNA MAGNA 3-1 (N) 1 MAGNA 3-1 F MAGNA (D) -1 F MAGNA 5-1 F MAGNA (D) 3-1 F (N) MAGNA (D) -1 F (N) 5 MAGNA (D) 5- F (N) MAGNA (D) 5- F (N) 3 MAGNA (D) 5-1 F (N) MAGNA (D) 5-1 F (N) 3 UPE(D) -1 F (B) 3 UPE(D) 1- F (B) 5

7 Typová řada MAGNA, UPE Volba čerpadla Velikost čerpadla Volba čerpadla by měla být založena na: požadovaném maximálním průtoku a maximální tlakové ztrátě v soustavě. Tlakový rozdíl Provozní bod Provozní podmínky Je třeba prověřit splnění podmínek provozu, tj. teplotu čerpané kapaliny a podmínky okolního prostředí minimální tlak na sání Obr. 3 Výkonová křivka Průtok TM 331 maximální provozní tlak. Komunikace Je třeba zohlednit požadavky na externí řízení nebo kontrolu provozu čerpadla jako např. BMS Brána otáčková regulace čerpadla nebo možnost měnit požadovanou hodnotu možnost odečtu parametrů čerpadla GENI modul funkce start/stop, poruchová signalizace nebo nucené řízení podle maximální či minimální křivky. Control MPC série Poznámka: Možnost komunikace závisí na typu čerpadla. Způsob regulace V obecné rovině doporučuje Grundfos následující: čerpadlo je z výroby dodáváno s nastavením vhodným pro většinu provozních aplikací (funkce AUTOAdapt) řízení na proporcionální tlak je vhodné použít v soustavách s relativně velkými tlakovými ztrátami řízení na konstantní tlak je vhodné pro soustavy s relativně malými tlakovými ztrátami. Obr. Building management system se šesti paralelně zapojenými čerpadly řízenými přes Control MPC série. TM

8 Provozní podmínky MAGNA, UPE Provozní podmínky Všeobecná doporučení MAGNA/UPE Voda v otopných soustavách Teplá voda Voda s obsahem glykolu Teplota kapaliny Pouze čerpadla UPE: K vyloučení kondenzace vodních par ve svorkovnici a statoru musí být teplota čerpané kapaliny vždy vyšší než okolní teplota. Okolní prostředí Jakost vody podle místních předpisů a norem jako např. dle německé normy VDI 35, ČSN/STN 7 71 Stupeň tvrdosti do 1 d Maximální viskozita = 15 mm /s (~ 5 % glykol při + C) Použití Čas MAGNA UPE Všeobecně Krátkodobě +11 C +11 C Trvale + C až +95 C +15 C až +95 C Systémy cirkulace teplé (užitkové) vody Trvale + C až + C +15 C až + C Okolní teplota při provozu: C až + C Okolní teplota při skladování/přepravě: C až + C Relativní vlhkost vzduchu: Maximálně 95 %. Maximální provozní tlak 1 barů. Minimální tlak na sání Na sání čerpadel musí být za provozu vždy následující minimální tlak (nátok): Teplota kapaliny * 75 C 9 C 95 C Tlak na sání [bar] MAGNA 5-, 5-, 5-1, 3-, 3-, 3-1, -1(D), MAGNA (D) 3-1 F MAGNA (D) -1 F.15.5 MAGNA (D) 5- F MAGNA (D) 5-1 F..7 MAGNA (D) 5- F.15.5 MAGNA (D) 5-1 F.9 1. UPE(D) -1 F UPE(D) 1- F Poznámka: Součet skutečného tlaku na sání a tlaku čerpadla proti uzavřené armatuře musí být vždy nižší než maximální přípustný provozní tlak. * Tabulka platí i pro materiálové provedení N a B.

9 Provozní podmínky MAGNA, UPE Elektrické údaje MAGNA/UPE Rozšiřovací modul ladina akustického tlaku Jednofázová čerpadla MAGNA 5-, 5-, 5-1, 3-3-, 3-1, -1(D), 5-1 Jednofázová čerpadla MAGNA (D) 3-1, -1, 5-, 5-1, 5-, 5-1 Trojfázové provedení UPE(D) Třída krytí IP (IEC 5) IP (IEC 5) IP (IEC 5) Třída izolace F F Externí vstup start/stop Signály požadované hodnoty Signální výstup Vstup pro Bus Napájecí napětí Externí bezpotenciálový spínač. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 V, 1 ma. Externí bezpotenciálový spínač. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 V, 1 ma. Externí bezpotenciálový spínač. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 V,.7 ma. GENI modul GENI modul Vstup pro řízení dle max. a min. křivky. Externí bezpotenciálový spínač. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 V,.7 ma. Vstup pro analogový signál -1 V Externí signál: -1 VDC. Maximální zatížení kontaktu: 1 ma. Vnitřní bezpotenciálový přepínací kontakt. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 VAC, A. Minimální zatížení kontaktu: 5 VDC, 1 ma. GENI modul LON přes moduly GENIbus a G1 1 x 3- V 1 %/+ %, 5/ z, PE Vnitřní bezpotenciálový přepínací kontakt. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 VAC, A. Minimální zatížení kontaktu: 5 VDC, 1 ma. GENI modul LON modul Čerpadlo nevyžaduje žádnou externí motorovou ochranu. 1 x 3- V 1 %/+ %, 5/ z, PE Unikající proud I leak < 3.5 ma Svodové proudy se měří dle normy EN (ČSN/STN EN 355-1). EMC EN 1-3. Vnitřní bezpotenciálový přepínací kontakt. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 VAC, A. Minimální zatížení kontaktu: 5 VDC, 1 ma. Grundfos GENIbus protokol. Stíněný kabel. Průřez vodiče:,5-1 mm. Maximální délka kabelu: 1 m. 3 x -15 V ± 1 %, 5 z, PE ladina akustického tlaku Jednofázová čerpadla MAGNA 5-, 5-, 5-1, 3-3-, 3-1, -1(D), 5-1 Jednofázová čerpadla MAGNA (D) 3-1, -1, 5-, 5-1, 5-, 5-1 Trojfázové provedení UPE(D) 3 db(a) 3 db(a) 5 db(a) Poznámka: výše uvedená tabulka platí i pro materiálové provedení N a B. 9

10 Funkce MAGNA, UPE Funkce Uvedená funkce integrována. Nutný rozšiřovací modul Nutná jednotka G1-LON Nedoporučuje se pro klimatizační soustavy. Jednofázová čerpadla MAGNA 5-, 5-, 5-1, 3-3-, 3-1, -1(D), 5-1 Poznámka: výše uvedená tabulka platí i pro materiálové provedení N a B. Jednofázová čerpadla MAGNA (D) 3-1, -1, 5-, 5-1, 5-, 5-1 Způsoby řízení (nastavené výrobcem) AUTOADAPT Regulace na proporcionální tlak Třífázová čerpadla UPE(D) Doplňkové řídící a provozní funkce Regulace na proporcionální tlak Regulace na konstantní tlak Provoz podle konstantní křivky Provoz podle max. nebo min. křivky Automatický noční redukovaný provoz Přídavné režimy řízení zdvojených čerpadel Střídavý provoz Záložní provoz Odečet parametrů a nastavování čerpadla Provozní signalizace Signalizace průtoku Požad. hodnota Způsob řízení Poruchová signalizace Komunikace Bezdrátové dálkové ovládání, R1 Externí digitální vstup/výstup Externí analogový vstup Bus komunikace dle protokolu GENIbus, RS- 5 Bus komunikace dle protokolu LonTalk, FTT 1 1

11 Funkce MAGNA, UPE Způsoby řízení (nastavené výrobcem) Z výrobního závodu přicházejí čerpadla s tímto nastavením: unikátní automatická funkce AUTOADAPT (MAGNA). regulace na proporcionální tlak (UPE). Požadovanou hodnotu nastavuje výrobce na polovinu maximálního tlakového rozdílu (dopravní výšky) čerpadla. Nastavení provedené výrobcem vyhovuje pro většinu provozních aplikací. AUTOADAPT Za provozu čerpadlo automaticky redukuje požadovanou hodnotu nastavenou výrobcem a přizpůsobuje ji okamžité charakteristice dané soustavy. Řídící funkce AUTOADAPTje formou řízení na proporcionální tlak, při němž ale mají řídící křivky pevný patní bod auto_min. Řídící režim AUTOADAPT je vyvinut zvláště pro použití v otopných soustavách a nedoporučuje se pro klimatizační soustavy. Regulace na proporcionální tlak Tlakový rozdíl (dopravní výška) čerpadla je plynule regulován podle požadavků soustavy na velikost průtoku vody. Tlakový rozdíl (dopravní výška) čerpadla proti zavřené armatuře činí polovinu požadované hodnoty. Obr. 5 max. fac. auto_min A 1 Řízení AUTOADAPT set1 A 3 A set Poznámka: Ruční nastavování požadované hodnoty není možné. Pokud byl aktivován řídící režim AUTOADAPT, čerpadlo zapíná při set1, odpovídající 5 % minimálního tlakového rozdílu (dopravní výšky) a poté nastavenému výkonu na A 1, viz. obr. 5. Jakmile čerpadlo zaregistruje nižší tlak na maximální křivce, bod A, zvolí řídící funkce automaticky patřičně nižší řídící křivku, set. Jestliže se ventily na topných tělesech zavřou, přizpůsobí čerpadlo svůj výkon bodu A 3. Q TM Obr. set set Regulace na proporcionální tlak Regulace na proporcionální tlak se doporučuje pro soustavy s relativně velkými tlakovými ztrátami. Doplňkové řídící a provozní funkce Grundfos nabízí doplňkové řídící a provozní funkce pro specifické podmínky provozu. Aplikace těchto funkcí závisí na zvoleném typu čerpadla a rozšiřovacího modulu. Viz "Přehled funkcí" na straně 9. Regulace na konstantní tlak Tlakový rozdíl (dopravní výška) čerpadla je udržován na konstantní úrovni bez ohledu na požadovaný průtok. Q TM 995 A 1 : A : A 3 : set1 : set : Původní provozní bod. Nižší registrovaný tlak na max. křivce. Nový provozní bod po korekci funkcí AUTOADAPT. Původní nastavení provozního bodu. Nová požadovaná hodnota po korekci funkcí AUTOADAPT. fac. : MAGNA xx-:,5 m. MAGNA xx-: 3,5 m. MAGNA xx-1: 5,5 m. auto_min : Pevně nastavená hodnota 1,5 m. Obr. 7 set Regulace na konstantní tlak Regulace na konstantní tlak se doporučuje pro soustavy s relativně malými tlakovými ztrátami. Q TM

12 Funkce MAGNA, UPE Provoz podle konstantní křivky Tato funkce vyžaduje použití dálkového ovladače R1. Čerpadlo může být nastaveno tak, aby při svém provozu sledovalo konstantní křivku podobně jako neregulované čerpadlo. Jestliže je použita externí řídící jednotka, může čerpadlo přecházet z jedné konstantní křivky na druhou konstantní křivku v závislosti na hodnotě externího signálu. Obr. Min. Max. Provoz podle konstantní křivky Provoz podle max. nebo min. křivky Čerpadlo může být nastaveno tak, aby pracovalo podle max. nebo min. křivky podobně jako neregulované čerpadlo. Q TM K automatickému přepnutí na noční redukovaný provoz dojde, jakmile snímač teploty zaregistruje pokles teploty v přívodní větvi potrubí o více než 1-15 C v časovém rozmezí přibližně hodin. Požadovaný pokles teploty zde musí činit minimálně,1 C/min. Přepnutí na normální provoz se děje bez časové prodlevy, jakmile se teplota zvýší o cca 1 C. Přídavné režimy řízení zdvojených čerpadel Doplňkové provozní funkce pro zdvojená čerpadla: Střídavý provoz Obě čerpací jednotky se střídají v provozu každých provozních hodin. Jestliže se provozní čerpací jednotka zastaví v důsledku poruchy, spustí se záložní čerpací jednotka. Záložní provoz Jedna čerpací jednotka je neustále v provozu. V pravidelných časových intervalech (vždy po hodinách) se zapíná záložní čerpací jednotka a zůstává po určitou krátkou dobu v provozu. Jestliže se provozní čerpací jednotka zastaví v důsledku poruchy, spustí se záložní čerpací jednotka. Obr. 9 Min. Max. Max. nebo min. křivky Provoz podle max. křivky lze použít v období, kdy je požadován maximální výkon čerpadla. Tento provozní režim lze použít např. v době, kdy má okamžitou prioritu dodávka teplé vody. Provoz podle min. křivky je možno využívat v časových obdobích, kdy je požadován minimální průtok. Tento způsob lze použít např. při ručním řízení nočního redukovaného provozu. Automatický noční redukovaný provoz Jakmile došlo k aktivaci funkce nočního redukovaného provozu, bude čerpadlo automaticky přecházet z režimu normálního provozu na režim nočního redukovaného provozu a opačně. Přepínání mezi uvedenými dvěma provozními režimy se bude dít na základě změny teploty vody v přívodní větvi potrubí naměřené integrovaným snímačem teploty. Q TM

13 Funkce MAGNA, UPE Odečet parametrů a nastavování čerpadla Ovládací panel na svorkovnici čerpadla obsahuje základní funkce pro odečítání parametrů a nastavování čerpadla. 1 Komunikace V závislosti na typu čerpadla je u čerpadel MAGNA/ UPE možno realizovat komunikaci níže uvedenými způsoby: bezdrátový dálkový ovladač R1, připojení na externí systém poruchové signalizace, digitální vstup/výstup analogový vstup 5 STOP Obr. 1 Ovládací panel MAGNA Pol. Popis 1 Tlačítka pro nastavení tlakového rozdílu (dopravní výšky) 3 5 Signálky provozního a poruchového stavu Symbol pro indikaci externího řízení Tlačítko pro volbu způsobu regulace: AUTOADAPT, proporcionální tlak, konstantní tlak a automatický noční redukovaný provoz Světelné symboly pro indikaci aktuálního režimu regulace a automatického redukovaného nočního provozu Světelná políčka pro indikaci tlakového rozdílu (dopravní výšky), průtoku a provozního režimu. 3 m3/h 1% EXT AUTO ADAPT 1 3 TM TM 31 3 Obr. 1 Dálkový ovladač R1 Čerpadla MAGNA/UPE jsou navržena pro bezdrátovou komunikaci pomocí dálkového ovladače R1. Dálkový ovladač R1 umožňuje nastavování parametrů čerpadla a odečtu jeho provozního stavu. Dálkový ovladač R1 je možno využít k realizaci následujících funkcí: odečet provozních parametrů odečet poruchových stavů nastavení způsobu regulace nastavování tlakového rozdílu (dopravní výšky) v intervalech po,1 metru volba externího signálu požadované hodnoty označení jednotlivých čerpadel identifikačními čísly k jejich rozlišení pro paralelní provoz řízený systémem bus komunikace volba funkce digitálního vstupu Čerpadla MAGNA/UPE jsou vybavena různými vstupy a výstupy pro externí signály k realizaci funkce nuceného řízení. Realizace některých funkcí může vyžadovat použití rozšiřovacího modulu. Grundfos GENIbus TM 9 Obr. 11 Ovládací panel UPE Pol. 1 Popis Tlačítka pro start/stop čerpadla, nastavování požadované hodnoty, způsobu regulace a provozu podle min. a max. křivky Světelná políčka pro indikaci způsobu regulace a požadované hodnoty 3 Signální světla provozní a poruchové signalizace TM3 3 1 Obr. 13 MAGNA s rozšiřovacím modulem 13

14 Funkce MAGNA, UPE Digitální vstup Externí start/stop Čerpadlo je možno zapínat či vypínat přes digitální vstup. Start/stop Normální provoz Stop Externě nucený provoz podle max. nebo min. křivky U čerpadla může být přes digitální vstup uplatněna funkce nuceného provozu podle max. nebo min. křivky. Q Q Digitální výstup Čerpadla MAGNA mají zabudované relé poruchové signalizace s bezpotenciálovým přepínacím kontaktem pro externí poruchovou signalizaci. U těchto čerpadel je možno funkci signálního relé měnit dálkovým ovladačem R1 z režimu "Porucha" na "Provoz" nebo "Provozní připravenost". Tato čerpadla vyžadují pro tento účel použití rozšiřovacích modulů. Funkce signálního relé jsou uvedeny v následující tabulce: Signální relé Poruchová signalizace 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C Neaktivní Přerušený přívod napájecího napětí. Čerpadlo neregistruje žádnou poruchu. Max. křivka Q Q Min. křivka Q Q Normální provoz Max. křivka Normální provoz Min. křivka 1 3 NC NO C Aktivní: Čerpadlo registruje poruchu. Signální relé Signál provozní připravenosti 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C Neaktivní: Čerpadlo registruje poruchu a není schopno provozu. Aktivní: Čerpadlo bylo nastaveno na stop, ale je připraveno k provozu. Čerpadlo je připraveno k provozu nebo pracuje. Signální relé Provozní signalizace Neaktivní: Čerpadlo bylo nastaveno na stop. 1 3 NC NO C Čerpadlo registruje poruchu a není schopno 1 3 NC NO C provozu. 1 3 NC NO C Aktivní: Čerpadlo je v provozu. Čerpadlo registruje poruchu, ale je schopno provozu. Funkci digitálního vstupu lze navolit dálkovým ovladačem R1. 1

15 Funkce MAGNA, UPE Analogový vstup Externí analogové řízení Vyžaduje rozšiřovací modul. BMS Nastavování požadované hodnoty nebo otáček čerpadla externím signálem - 1 V. m Min. křivka 1 Max. křivka Obr. 1 Příklad řízení analogovým signálem -1 V Analogový vstup umožňuje aplikaci následujících řídících funkcí: V režimu provozu podle konstantní křivky může čerpadlo přecházet od jedné konstantní křivky ke druhé v závislosti na hodnotě externího signálu. V tomto provozním režimu není vnitřní řídící jednotka aktivní. V režimu řízení od tlaku může být požadovaná hodnota nastavována externě v rozsahu od min. křivky po nastavenou hodnotu (tlačítky nebo R1). V tomto provozním režimu je vnitřní řídící jednotka aktivní. Při vstupním napětí nižším než,5 V bude čerpadlo pracovat podle min. křivky. Bus komunikace Všechna čerpadla MAGNA/UPE jsou vybavena GENIbus modulem rozhraní, který je založen na platformě RS-5, viz Příslušenství na straně Požadovaná hodnota/ konstantní křivka Bus komunikace umožňuje řízení a monitorování až šesti jednoduchých čerpadel v paralelním provozu ze systému řízení budov (BMS). 7 U V TM Obr. 15 Příklad provozu jednoduchého čerpadla Vyžaduje se Viz oddíl MAGNA GENI modul Příslušenství UPE, 3 ~ Řízení a monitorování až šesti jednoduchých čerpadel v paralelním provozu vyžaduje Control MPC série. Obr. 1 Příklad čerpadel v paralelním provozu Typ čerpadla MAGNA UPE, 3 ~ Vyžaduje se MAGNA/UPE BMS Brána GENI modul Control MPC série GENI modul Control MPC série včetně externího GENIbus modulu Brána (volitelné) Control MPC série včetně externího GENIbus modulu Brána (volitelné) Viz oddíl Příslušenství TM TM

16 Funkce MAGNA, UPE Bus komunikace přes LON Přes Bus vstup může být čerpadlo připojeno k síti pracující na bázi LonWorks a může tak být propojeno s jinými jednotkami, pracujícími na bázi uvedeného komunikačního standardu. BMS G1-LON Rozšiřova cí modul TM Obr. 17 Příklad provozu jednoduchého čerpadla GENI modul LON modul G1-LON MAGNA 5-, 5-, 3-, 3-, 5-1, 3-1, -1(D), 5-1 MAGNA (D) 5-, 5-, 3-1, -1, 5-1, 5-1 Funkce rozšiřovacích modulů * platí i pro materiálové provedení N a B UPE, třífázová * Integrované vstupy/výstupy S rozšiřovacím modulem Funkce MAGNA 5-, 5-, 5-1, 3-, 3-, 3-1, -1, 5-1 MAGNA (D) 3-1, -1, 5-, 5-1, 5-, 5-1 Start/stop Signální relé Reléový modul GENI modul GENI modul LON modul Start/stop Signální relé Start/stop Max. křivka Min. křivka Analogový vstup -1 V Řízení zdvojených čerpadel GENIbus Signální relé Max. křivka Min. křivka Analogový vstup -1 V Řízení zdvojených čerpadel GENIbus LonTalk protokol, FTT1 1

17 Konstrukce MAGNA, UPE Čerpadla MAGNA/UPE mají zapouzdřený rotor, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní monoblokovou jednotku, která nemá hřídelovou ucpávku a je opatřena pouze dvěma těsnicími kroužky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Charakteristika čerpadla: řídící jednotka vestavěná do svorkovnice čerpadla ovládací panel umístěný na svorkovnici čerpadla svorkovnice čerpadla upravená pro připojení volitelných modulů zjišt ování diferenčního tlaku a teploty těleso čerpadla v litinovém nebo bronzovém provedení nebo v provedení z korozivzdorné oceli verze se dvěma čerpacími jednotkami (zdvojená čerpadla) není nutná žádná externí motorová ochrana. Motor a elektronická řídící jednotka Motor jednofázových čerpadel MAGNA je čtyř- nebo osmipólový synchronní motor s permanentními magnety (PM motor). Tento typ motoru je oproti klasickému asynchronnímu motoru s kotvou nakrátko charakterizován vyšší účinností. Otáčky čerpadla jsou regulovány frekvenčním měničem. Motor třífázových čerpadel UPE je dvoupólový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko s integrovaným frekvenčním měničem. Snímač diferenčního tlaku a teploty (pouze UPE) tvoří v rámci čerpadla integrovanou jednotku. Snímač se nachází uvnitř tělesa čerpadla v kanálku mezi sací a výtlačnou stranou. Zdvojená čerpadla UPED jsou opatřena dvěma snímači. Přípojky čerpadel Závitové přípojky dle ISO /1 (ČSN ISO -1/STN 1 33). Rozměry přírub dle ISO 75-/BS5 (ČSN EN 19-). Povrchová úprava čerpadel Povrchy čerpadel jsou lakovány za mokra. Barva: NCS-5R. 17

18 Konstrukce MAGNA, UPE Materiálová specifikace 1 MAGNA/UPE Pol. Součást Materiál EN/DIN 1 Svorkovnice liník/kompozit Těleso statoru liník AlSi 1 Cu 3 O-kroužky Kroužek vnějšího ložiska Oddělovací membrána statoru pryž EPDM Oxid hlinitý Al O 3 (keramika) Korozivzdorná ocel řídel Korozivzdorná ocel nebo karbid wolframu nebo oxid hlinitý (keramika) 5 Axiální ložisko Grafit MY nebo 1.1 Opěrná deska ložiska Korozivzdorná ocel 1.31 Kroužek vnitřního ložiska 7 Oběžné kolo Těleso čerpadla Oxid hlinitý Al O 3 nebo karbid křemíku SiO Korozivzdorná ocel nebo kompozit Litina EN-GJL15/-/-5, bronz nebo korozivzdorná ocel 9 Snímač diferenčního tlaku a teploty Kompozit, PES Tepelně-izolační kryty* EPP * Tepelně-izolační kryty pro použití ve vytápění, viz Tepelně-izolační kryty Obr. 19 MAGNA 3-1, -1, 5-, 5-1, 5- a TM 15 1 Obr. UPE -1 a 1- TM TM 15 3 Obr. 1 MAGNA 5-, 5-, 5-1, 3-, 3-, 3-1, -1 a 5-1 1

19 Instalace MAGNA, UPE Mechanická instalace Čerpadla MAGNA/UPE jsou určena pro vnitřní instalaci. Čerpadlo musí být instalováno s hřídelí motoru v horizontální poloze. Čerpadlo lze umístit jak v horizontálně tak i ve vertikálně vedeném potrubí. Šipka na tělese čerpadla ukazuje směr proudění čerpané kapaliny čerpadlem. Kapalina může čerpadlem protékat vertikálním nebo horizontálním směrem v závislosti na poloze svorkovnice čerpadla. Svorkovnici čerpadla je možno natočit do různých poloh podle typu daného čerpadla. Možnosti polohování svorkovnice jsou popsány v montážním a provozním návodu. Čerpadla musí být instalována tak, aby se na ně nepřenášelo pnutí z potrubí. Čerpadlo může být zavěšeno přímo v potrubí, pokud to dimenze a únosnost potrubí dovolí. Jinak musí být čerpadlo umístěno na montážní konzole nebo na základové desce. K zajištění dostatečného chlazení motoru a řídící elektroniky dbejte následujících pokynů: Čerpadlo instalujte tak, aby bylo za provozu dostatečně chlazeno. Teplota chladicího vzduchu nesmí přesáhnout hodnotu C. Elektrická přípojka Elektrické připojení a ochrany musí být provedeny v souladu s platnými normami a místními předpisy. Čerpadlo musí být připojeno k externímu sít ovému vypínači. Čerpadlo musí vždy správně uzemněno. Čerpadlo nevyžaduje žádnou externí motorovou ochranu. Motor čerpadla obsahuje nadproudovou ochranu proti pomalému přetěžování a zablokování (IEC 3-11: TP 11). Pokud je čerpadlo zapínáno přímo ze sítě, naběhne do provozu přibližně po 5 sekundách. Poznámka: Počet zapnutí a vypnutí ze sítě nesmí být vyšší než x za hodinu. Sít ová přípojka čerpadla musí být provedena podle schémat zapojení uvedených na následujících stranách. Kabely Pro připojení k externímu spínači on/off (zap/vyp), digitálnímu vstupu, snímači a signálu požadované hodnoty použijte stíněné kabely (,5 1,5 mm ). Všechny kabely musí mít tepelnou odolnost minimálně do +5 C. Všechny kabely musí být instalovány v souladu s normou EN -1. Tepelně-izolační kryty Tepelně izolační kryty standardně dodávané s jednoduchými čerpadly MAGNA jsou pro použití v otopných aplikacích a měly by být součástí instalace. Tepelně-izolační kryty Pro vytápění Pro klimatizaci MAGNA Součástí dodávky Viz str. Sady tepelně-izolačních krytů pro MAGNA, klimatizace UPE, třífázová Příslušenství Nedodává se Poznámka: Tepelně-izolační kryty se nedodávají pro zdvojená čerpadla. 19

20 Instalace MAGNA, UPE Schéma zapojení, jednofázové motory Externí vypínač ELCB Max. 1 A/1 A TM Obr. 1 1 x 3- V 1 %/+ %, 5/ z Schéma zapojení, třífázové motory Externí vypínač L1 L L3 PE ELCB Max. 1 A L1 L L3 TM 97 9 Obr. 3 x -15 V ±1 %, 5/ z Doplňková ochrana Jestliže je čerpadlo připojeno na elektrickou instalaci, u níž je jako doplňková ochrana použit proudový chránič (ELCB), musí být takový chránič označen následujícími symboly. Jednofázové provedení Proudový chránič musí reagovat i v případě výskytu unikajících poruchových proudů se stejnosměrnou složkou (pulzující stejnosměrný proud). Trojfázové provedení Proudový chránič musí reagovat i v případě výskytu unikajících poruchových proudů se stejnosměrnou složkou (pulzující stejnosměrný proud) a hladkých zemních stejnosměrných poruchových proudů.

21 Instalace MAGNA, UPE Jednofázová čerpadla MAGNA Třífázová čerpadla UPE(D) Signální výstup Snímač diferenčního tlaku a teploty Sít ová přípojka TM NCNO C L3 L L1 TM Start/stop Min. křivka (noční provoz) Max. křivka Analogový vstup -1 V Obr. 3 MAGNA 5-, 5-, 5-1, 3-, 3-, 3-1, -1(D), 5-1, připojení napájecího napětí pomocí konektoru jako u čerpadel Alpha. TM A Y B DC -1 V Obr. 5 Připojení napájecího napětí třífázových čerpadel UPE(D) Sít ová přípojka jednoduchých čerpadel se provede podle obrázku nahoře. Pokud není čerpadlo připojeno na žádný externí spínač on/off (zap/vyp), je třeba zachovat vzájemné propojení svorek 7 a. Jestliže je použit vstup -1 V (svorky 11 a 1), musí být navzájem propojeny svorky 7 a 9 (vstup pro provoz podle min. křivky musí být uzavřen). TM Zdvojená čerpadla Obě čerpací jednotky musí být připojeny na elektrickou sít. Připojení napájecího L N Signální 1 3 NC NO C Start/stop 7 Obr. MAGNA 3-1, -1, 5-1, 5-1, 5-, 5-, sít ová přípojka Poznámka: Pokud není čerpadlo připojeno na žádný externí spínač on/off (zap/vyp), je třeba zachovat vzájemné propojení svorek STOP a. S T O P Bezpotenciálový reléový TM Případně použitý systém externího řízení musí být připojen k řídící čerpací jednotce (svorky 7 až 1). Jestliže bude zdvojené čerpadlo připojeno k jednotce Control MPC série, musí být nastaveno na provoz jednoduchého čerpadla. Busové propojení mezi řídící a řízenou čerpací jednotkou je možno odstranit. K systému busové komunikace musí být připojena jak řídící, tak i řízená čerpací jednotka. 1

22 Instalace MAGNA, UPE Příklady připojení Připojení k externím řídícím jednotkám L N NC NO C S T O P Připojení napájecího napětí Provoz Alarm Stop Start Ochrana proti provozu nasucho TM Obr. Čerpadlo MAGNA Připojení k externím řídícím jednotkám L N NC NO C S T O P A Y B X Q Z 1 V GENIbus Alarm Připojení napájecího napětí STOP 1 V Nastavení požadované hodnoty DC -1 V Stop Start Ochrana proti mrazu TM Obr. 7 Čerpadlo MAGNA s GENI modulem

23 Podmínky charakteristických křivek MAGNA, UPE Podmínky charakteristických křivek Níže uvedené poznámky platí pro charakteristické křivky uvedené na stranách až 9. Zkušební kapalina: voda bez vzduchu při C. Všechny křivky udávají průměrné hodnoty a nesmí se používat jako garanční křivky. Jestliže se u čerpadla požaduje určitý minimální výkon, musí být provedeno individuální měření daného čerpadla. Šrafovaná plocha ukazuje provozní rozsah čerpadla nastaveného na řízený provoz. Referenční napájecí napětí jsou: 1 x 3 V, 5 z 3 x V, 5 z. Poznámka: V rámci výkonového rozsahu čerpadel MAGNA mohou být křivky konstantního a proporcionálního tlaku nastaveny na ovládacím panelu v intervalech po 1 m a na dálkovém ovladači R1 v intervalech po,1 m. 3

24 Technické údaje MAGNA 5- MAGNA 5- p [kpa] 5 Proporcionální tlak 5 Konstantní tlak [hp] Q [m³/h] 3 m m Q [m³/h] 3 m 1 m Q [m³/h] Q [l/s] Elektrické údaje Q [m³/h] Q [l/s] TM U n [V] P 1 I 1/1 [A] Min x 3- V Max. 37. TM Rozměry a hmotnosti motnost [kg] Rozměry [mm] L1 B1 B B B B7 1 3 D1 G brutto MAGNA / Přeprav. obj. [m 3 ]

25 Technické údaje MAGNA 5- MAGNA 5- p [kpa] [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje 5 m Proporcionální tlak m Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 5 m Konstantní tlak 1 m Q [m³/h] Q [l/s] TM U n [V] P 1 I 1/1 [A] Min x 3- V Max. 5. TM Rozměry a hmotnosti motnost [kg] Rozměry [mm] L1 B1 B B B B7 1 3 D1 G brutto MAGNA / Přeprav. obj. [m 3 ] 5

26 Technické údaje MAGNA 3- (N) MAGNA 3- (N) p [kpa] 5 Proporcionální tlak 5 Konstantní tlak [hp] Q [m³/h] 3 m m Q [m³/h] 3 m 1 m Q [m³/h] Q [m³/h] Q [l/s] Q [l/s] Elektrické údaje U n [V] P 1 I 1/1 [A] MAGNA 3- se také dodává s tělesem z Min. 1.9 korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max. 37. TM TM Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnost [kg] Přeprav. obj. [m 3 ] L1 B1 B B B B7 1 3 D1 G brutto MAGNA 3- (N)

27 Technické údaje MAGNA 3- (N) MAGNA 3- (N) p [kpa] [hp] Elektrické údaje Q [m³/h] 5 m Proporcionální tlak Q [m³/h] Q [l/s] m Q [m³/h] Konstantní tlak 5 m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I 1/1 [A] MAGNA 3- se také dodává s tělesem z Min. 1.9 korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max m TM TM Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnost [kg] Přeprav. obj. [m 3 ] L1 B1 B B B B7 1 3 D1 G brutto MAGNA 3- (N)

28 Technické údaje MAGNA 5- F MAGNA 5- F p [kpa] [hp] Elektrické údaje 1 1 Q [m³/h] Proporcionální tlak 5 m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] 3 m m Q [m³/h] 5 m Konstantní tlak m 3 m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I 1/1 [A] MAGNA 5- F se také dodává s tělesem z Min korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max. 1.7 TM 191 B 1 3 B5 D D D1 L1 B1 D5 M L3 Rp 1/ B B B3 B7 D3 D3 TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] Přeprav. obj. PN / PN 1 L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto [m 3 ] MAGNA 5- F / /19 M

29 Technické údaje MAGNA 5- F MAGNA 5- F p [kpa] [hp] Elektrické údaje 1 1 Q [m³/h] Proporcionální tlak 5 m m 3 m 1 1 Q [m³/h] m Q [m³/h] Konstantní tlak 5 m m 3 m m 1 1 Q [m³/h] U n [V] P 1 I 1/1 [A] MAGNA 5- F se také dodává s tělesem z Min korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max. 5. TM 1913 B 1 3 B5 D D D1 L1 B1 D5 M L3 Rp 1/ B B B3 B7 D3 D3 TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] Přeprav. obj. PN / PN 1 L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto [m 3 ] MAGNA 5- F / /19 M1.3 9

30 Technické údaje MAGNA 5-1 MAGNA 5-1 p [kpa] Proporcionální tlak 1 1 Konstantní tlak [hp] Elektrické údaje Q [m³/h] 9 m m Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 9 m 1 m Q [m³/h] Q [l/s] TM U n [V] P 1 I 1/1 [A] Min x 3- V Max TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnost [kg] Přeprav. obj. L1 B1 B B B B7 1 3 D1 G brutto [m 3 ] MAGNA /

31 Technické údaje MAGNA 3-1 (N) MAGNA 3-1 (N) p [kpa] Proporcionální tlak 1 1 Konstantní tlak [hp] Elektrické údaje 1 Q [m³/h] 9 m m 1 Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 9 m 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I 1/1 [A] MAGNA 3-1 se také dodává s tělesem z Min. 1.1 korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max m TM TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] Přeprav. obj. L1 B1 B B B B7 1 3 D1 G brutto [m 3 ] MAGNA 3-1 (N) (N).1 31

32 Technické údaje MAGNA 3-1 F MAGNA 3-1 F p [kpa] Proporcionální tlak 1 1 Konstantní tlak Elektrické údaje [hp] Q [m³/h] m m 1 Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 9 m 1 Q [m³/h] Q [l/s] 1 m TM U n [V] P 1 I 1/1 [A] Min x 3- V Max TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnost [kg] Přeprav. obj. L1 B1 B B B B7 1 3 D1 D D3 D D5 PN brutto [m 3 ] MAGNA 3-1 F / /1..1 3

33 Technické údaje MAGNA -1 F MAGNA -1 F p [kpa] Proporcionální tlak 1 1 Konstantní tlak [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje 9 m m Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 9 m 1 m Q [m³/h] Q [l/s] TM U n [V] P 1 I 1/1 [A] Min x 3- V Max TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnost [kg] Přeprav. obj. L1 B1 B B B B7 1 3 D1 D D3 D D5 PN brutto [m 3 ] MAGNA -1 F / /

34 Technické údaje MAGNA 5-1 F MAGNA 5-1 F p [kpa] Proporcionální tlak 1 1 Konstantní tlak [hp] Elektrické údaje 1 Q [m³/h] 9 m m 1 Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 9 m 1 Q [m³/h] Q [l/s] 1 m TM U n [V] P 1 I 1/1 [A] Min x 3- V Max TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnost [kg] Přeprav. obj. L1 B1 B B B B7 1 3 D1 D D3 D D5 PN brutto [m 3 ] MAGNA 5-1 F / /

35 Technické údaje MAGNA 3-1 F MAGNA 3-1 F p [kpa] 1 1 [hp] Elektrické údaje Q [m³/h] 1 m m Proporcionální tlak m m Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 1 m m Konstantní tlak m m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I 1/1 [A] MAGNA 3-1 F se také dodává s tělesem z Min korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max TM 191 B 1 3 B5 D D D1 L1 D5 Rp 1/ Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 B1 M Rozměry [mm] B B B3 B7 L3 D3 D3 motnosti [kg] TM Přeprav. obj. [m 3 ] L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA 3-1 F /1 1 1/19 M

36 Technické údaje MAGNA -1 F MAGNA -1 F p [kpa] 1 1 [hp] Elektrické údaje Q [m³/h] 1 m m m Proporcionální tlak m Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 1 m Konstantní tlak m m m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I 1/1 [A] MAGNA -1 F se také dodává s tělesem z Min korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max. 5. TM 1911 B 1 3 B5 D D D1 L1 D5 Rp 1/ Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 B1 Rozměry [mm] M B B B3 B7 L3 D3 D3 motnosti [kg] Přeprav. obj. [m 3 ] L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA -1 F / /19 M TM

37 Technické údaje MAGNA 5-1 F MAGNA 5-1 F p [kpa] 1 1 [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje 1 m m Proporcionální tlak m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] Konstantní tlak 1 m m m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I 1/1 [A] MAGNA 5-1 F se také dodává s tělesem z Min. 35. korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max. 3.5 TM 1 B 1 3 B5 D D D1 L1 D5 Rp 1/ Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 B1 Rozměry [mm] M B B B3 B7 L3 D3 D3 motnosti [kg] TM Přeprav. obj. [m 3 ] L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA 5-1 F / /19 M1.3 37

38 Technické údaje MAGNA 5-1 F MAGNA 5-1 F p [kpa] 1 1 [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje 1 m m Proporcionální tlak Q [m³/h] 1 Q [l/s] m m Q [m³/h] 1 m Konstantní tlak m m Q [m³/h] 1 Q [l/s] U n [V] P 1 I 1/1 [A] MAGNA 5-1 F se také dodává s tělesem z Min. 35. korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max m TM 15 B 1 3 B5 D D D1 L1 D5 Rp 1/ Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 B1 Rozměry [mm] M B B B3 B7 L3 D3 D3 motnosti [kg] TM Přeprav. obj. [m 3 ] L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA 5-1 F / /19 M

39 Technické údaje UPE -1 F UPE -1 F p [kpa] Proporcionální tlak 1 1 Konstantní tlak [hp] Elektrické údaje Q [m³/h] 7.5 m. m 1. m.5 m Q [m³/h] 1 1 Q [l/s] Q [m³/h] m m 1 m m Q [m³/h] 1 1 Q [l/s] U n [V] P 1 I 1/1 [A] UPE -1 F se také dodává s tělesem z bronzi, Min typ B. 3 x -15 V Max TM 99 B 1 3 B7 D D3 D1 L1 D Rp 1/ B1 M B B B5 B9 L3 D5 PN PN 1 TM 97 5 Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] L1 L L3 B1 B B B5 B7 B B9 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto Přeprav. obj. [m 3 ] UPE -1 F (PN ) M UPE -1 F (PN 1) M motnosti čerpadel v bronzovém provedení jsou asi o 1 % vyšší. 39

40 Technické údaje UPE 1- F UPE 1- F p [kpa] 5 5 Proporcionální tlak 5 Konstantní tlak [hp] Q [m³/h]. m 3. m.5 m. m Q [m³/h] 5. m 3.5 m.5 m 1. m.. Elektrické údaje Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I 1/1 [A] UPE 1- F se také dodává s tělesem z bronzi, Min typ B. 3 x -15 V Max TM 91 B 1 3 B7 D D3 D1 L1 D Rp 1/ B1 M B B B5 B9 L3 D5 PN PN 1 TM 97 5 Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] L1 L L3 B1 B B B5 B7 B B9 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto Přeprav. obj. [m 3 ] UPE 1- F (PN ) M UPE 1- F (PN 1) M motnosti čerpadel v bronzovém provedení jsou asi o 1 % vyšší.

41 Technické údaje MAGNA D -1 F MAGNA D -1 F p [kpa] Proporcionální tlak 1 1 Konstantní tlak Q [m³/h] Q [m³/h] [hp] m m m Q [m³/h] m Q [m³/h] TM Elektrické údaje U n [V] P 1 I 1/1 [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min. 1.9 čerpadlo. 1 x 3- V Max TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnost [kg] Přeprav. obj. PN / PN 1 L1 B1 B B3 B B5 1 3 D1 D D3 D D5 PN brutto [m 3 ] MAGNA D -1 F / /

42 Technické údaje MAGNA D 5- F MAGNA D 5- F p [kpa] Proporcionální tlak 7 5 Konstantní tlak Q [m³/h] Q [m³/h] [hp] m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] 3 m m m m 3 m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] TM 191 Elektrické údaje U n [V] P 1 I 1/1 [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min čerpadlo. 1 x 3- V Max. 1.7 B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 L L1 D5 Rp1/ L3 B B5 M D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA D 5- F / /19 M Přeprav. obj. [m 3 ]

43 Technické údaje MAGNA D 5- F MAGNA D 5- F p [kpa] Proporcionální tlak 7 5 Konstantní tlak Q [m³/h] Q [m³/h] [hp] m m 3 m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] m m m 3 m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] TM 1913 Elektrické údaje U n [V] P 1 I 1/1 [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min čerpadlo. 1 x 3- V Max. 5. B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 L L1 D5 Rp1/ L3 B B5 M D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA D 5- F / /19 M Přeprav. obj. [m 3 ] 3

44 Technické údaje MAGNA D 3-1 F MAGNA D 3-1 F p [kpa] Proporcionální tlak Konstantní tlak Q [m³/h] Q [m³/h] [hp] m m m m Q [m³/h] Q [l/s] m m m m Q [m³/h] Q [l/s] TM 191 Elektrické údaje U n [V] P 1 I 1/1 [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min čerpadlo. 1 x 3- V Max B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 D5 Rp1/ L L3 B B5 M L1 D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přeprav. obj. [m 3 ] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA D 3-1 F /1 1 1/19 M

45 Technické údaje MAGNA D -1 F MAGNA D -1 F p [kpa] Proporcionální tlak Konstantní tlak Q [m³/h] Q [m³/h] [hp] m m m m Q [m³/h] Q [l/s] m m m m Q [m³/h] Q [l/s] TM 1911 Elektrické údaje U n [V] P 1 I 1/1 [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min čerpadlo. 1 x 3- V Max. 5. B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 L L1 D5 Rp1/ L3 B B5 M D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přeprav. obj. [m 3 ] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA D -1 F / /19 M

46 Technické údaje MAGNA D 5-1 F MAGNA D 5-1 F p [kpa] Proporcionální tlak Konstantní tlak 1 1 Q [m³/h] 1 1 Q [m³/h] [hp] m m m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] 1 1 m m m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] TM 1 Elektrické údaje U n [V] P 1 I 1/1 [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min. 35. čerpadlo. 1 x 3- V Max. 3.5 B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 L L1 D5 Rp1/ L3 B B5 M D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA D 5-1 F / /19 M Přeprav. obj. [m 3 ]

47 Technické údaje MAGNA D 5-1 F MAGNA D 5-1 F p [kpa] Proporcionální tlak Konstantní tlak Q [m³/h] Q [m³/h] [hp] m m Q [m³/h] 1 Q [l/s] m m 1 1 m m m Q [m³/h] 1 Q [l/s] m TM 15 Elektrické údaje U n [V] P 1 I 1/1 [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min. 35. čerpadlo. 1 x 3- V Max B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 L L1 D5 Rp1/ L3 B B5 M D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA D 5-1 F / /19 M Přeprav. obj. [m 3 ] 7

48 Technické údaje UPED -1 F UPED -1 F p [kpa] Proporcionální tlak 1 1 Konstantní tlak Q [m³/h] Q [m³/h] [hp] m. m. m.5 m 1 m m m m Q [m³/h] 1 1 Q [l/s] Q [m³/h] 1 1 Q [l/s] TM 99 Elektrické údaje U n [V] P 1 I 1/1 [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min čerpadlo. 3 x -15 V Max B3 1 3 B7 B B D D3 D1 L L1 D B Rp 1/ L3 B B5 M D5 PN PN 1 TM 95 5 Rozměry a hmotnosti motnosti [kg] Přeprav. obj. [m 3 ] Rozměry [mm] L1 L L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto UPED -1 F (PN ) M UPED -1 F (PN 1) M

49 Technické údaje UPED 1- F UPED 1- F p [kpa] 5 5 Proporcionální tlak 5 Konstantní tlak [hp] Q [m³/h]. m 3. m.5 m. m Q [m³/h] 5. m 3.5 m.5 m 1. m Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] Q [l/s] TM 91 Elektrické údaje U n [V] P 1 I 1/1 [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min čerpadlo. 3 x -15 V Max B3 1 3 B7 B B D D3 D1 L L1 D B Rp 1/ L3 B B5 M D5 PN PN 1 TM 95 5 Rozměry a hmotnosti motnosti [kg] Přeprav. obj. [m 3 ] Rozměry [mm] L1 L L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto UPED 1- F (PN ) M UPED 1- F (PN 1) M

50 Příslušenství MAGNA, UPE Základové desky Základové desky včetně šroubů se šestihrannou hlavou se dodávají na vyžádání. Vyrovnávací kus Vyrovnávací kus se používá při výměně čerpadel s rozdílnými stavebními délkami. MAGNA 5- F, 5- F MAGNA 3-1 F, 5-1 F MAGNA -1 F, 5-1 F MAGNA 3-1 FN, -1 FN MAGNA 5- FN, 5- FN MAGNA 5-1 FN, 5-1 FN Šestihranné šrouby Objednací číslo x M1 x mm 9535 x M1 x mm 531 Materiál: Ocel, S35JR (DIN č. mat. 1.37) xø1 35 TM Obr. xø1 1 xø1 Základová deska pro čerpadlo MAGNA Šestihranné šrouby Objednací číslo UPE 1- F UPE -1 F x M1 x 3 mm xø1 xø1 35 TM Tlak DN Tloušt ka Zaslepovací příruby Vnitřní průměr Sady šroubení a ventilů Vnější průměr Objednací číslo PN PN PN PN MAGNA (D) 3-1 F MAGNA (D) -1 F MAGNA (D) 5- F MAGNA (D) 5-1 F MAGNA (D) 5- F MAGNA (D) 5-1 F UPED -1 F UPED 1- F Objednací číslo Obr xø1 1 Základová deska pro čerpadlo UPE 1 xø1 xø1 TM Sady šroubení Jmenovitý tlak Velikost MAGNA 5 PN 1 MAGNA 3 PN 1 Sady ventilů Jmenovitý tlak Velikost Objednací číslo Rp 3/ 5991 Rp Rp 1 1/ 597 Rp Rp 1 1/ 599 Objednací číslo Rp 3/ 5195 MAGNA 5 PN 1 Rp Rp 1 1/ 5197 MAGNA 3 PN 1 Rp 1 1/

51 Příslušenství MAGNA, UPE Protipříruby Souprava přírub zahrnuje: příruby s vnitřním závitem (těsnicí trubkový závit dle ISO) nebo přivařovací/pájecí příruby těsnění šrouby. Rp: mm: Protipříruby pro čerpadla s litinovým tělesem Jmenovitý tlak Velikost MAGNA (D) 3 PN 1 MAGNA (D) PN 1 MAGNA (D) 5 PN 1 MAGNA (D) 5 PN 1 UPE(D) PN PN 1 Příruby s vnitřním závitem (těsnicí trubkový závit dle ISO). Příruba pro přivaření/připájení. Objednací číslo Rp 1 1/ mm 5397 Rp 1 1/ mm 5397 Rp mm 59 Rp 1/ mm 559 Rp mm 5991 Rp 3 59 mm 591 Rp PN 1 mm 5799 UPE(D) 1 Rp 5791 PN 1 1 mm 579 Protipříruby pro čerpadla s bronzovým tělesem nebo z korozivzdorné oceli MAGNA 3 (N) PN 1 MAGNA (N) PN 1 MAGNA 5 (N) PN 1 MAGNA 5 (N) PN 1 UPE (B) UPE 1 (B) PN PN 1 Rp 1 1/ mm 973 Rp 1 1/ mm Rp mm 591 Rp 1/ mm 5591 Rp mm Rp mm 5911 PN Rp PN 1 Rp 9573 Protipříruby dle normy ISO 75-1 (ČSN EN 19-). 51

52 Příslušenství MAGNA, UPE Sady tepelně-izolačních krytů pro UPE, vytápění Jednoduchá čerpadla UPE mohou být opatřena tepelně izolačním krytem pro aplikaci v otopných systémech. Sada obsahuje dva tepelně izolační kryty. Sady tepelně-izolačních krytů pro MAGNA, klimatizace Jednoduchá čerpadla MAGNA mohou být opatřena tepelně izolačními kryty pro aplikaci v klimatizačních soustavách. Sada sestává ze dvou krytů vyrobených z polyuretanu (PUR) a samolepicího těsnění pro zajištění těsného spojení. Obr. 3 Instalace tepelně-izolačních krytů pro čerpadlo UPE Objednací číslo UPE -1 F 935 UPE 1- F 93 TM Obr. 31 Instalace tepelně-izolačních krytů na čerpadlo MAGNA, klimatizace Poznámka: Rozměry tepelně-izolačních krytů pro klimatizaci se liší od rozměrů tepelně-izolačních krytů pro vytápění. Viz rozměry uvedené níže. TM TM 5 7 TM Obr. 3 Rozměrový náčrtek, tepelně-izolační kryty Rozměry L B Objednací číslo MAGNA 5-, 5-, 5-1, 3-, 3-, MAGNA 3-1 F, -1 F MAGNA 5-1 F MAGNA 3-1 F MAGNA -1 F MAGNA 5- F, 5-1 F MAGNA 5- F, 5-1 F Poznámka: tepelně-izolační kryty pro oblast vytápění jsou součástí dodávky jednoduchých čerpadel MAGNA. 5

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UP 54 B 8 Výrobní č.: 96433883 Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem. Ve srovnání s konenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu. Na vyžádání

Více

MAGNA3 Více než čerpadlo

MAGNA3 Více než čerpadlo MAGNA3 Více než čerpadlo Kompletní řada inteligentních, vysoce účinných oběhových čerpadel určených pro použití v otopných a chladicích soustavách, v systémech geotermálního vytápění a aplikacích spojených

Více

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY Skvělé argumenty k prodeji Když doporučujete čerpadla Grundfos MAGNA3 svým zákazníkům, ujistěte se, že vědí, co všechno jim může nabídnout! Následující

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 50 Hz TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 5 z 88_CR.indd 1 1.1.5 9:3:8 Obsah Údaje o výrobcích Úvod 3 Provozní rozsah - CR, CRI a CRN Provozní

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením 4 315 ACVATIX Kombiventily PN16 s přírubovým připojením Tlakově nezávislé kombiventily VPF43.. S integrovaným regulátorem diferenčního tlaku Tělo ventilu z šedé litiny GJL-250 DN 50, DN 65 a DN 80 Jmenovitý

Více

E-ŘEŠENÍ GRUNDFOS CUE

E-ŘEŠENÍ GRUNDFOS CUE GRUNDFOS CUE E-ŘEŠENÍ GRUNDFOS CUE Univerzální nástěnný frekvenční měnič s funkčními parametry E-čerpadla E-ŘEŠENÍ S NÁSTĚNNÝM FREKVENČNÍM MĚNIČEM Jednoduché - flexibilní - dokonalé Další stupeň k dokonalosti

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE Vertikální článková odstředivá čerpadla 5 z Obsah Údaje o výrobku Úvod 3 Provozní rozsah CR, CRI, CRN Provozní rozsah CRE, CRIE, CRNE Provozní aplikace

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

S ÁÁS V A Z ZA V E M ÁÁME P R E ČČERP Platí od 15. 3. 2010 do 30. 11. 2010

S ÁÁS V A Z ZA V E M ÁÁME P R E ČČERP Platí od 15. 3. 2010 do 30. 11. 2010 ČERPÁME ZA VÁS Platí od 15. 3. 2010 do 30. 11. 2010 AQUAJET Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JET 82 M, nebo JET 102 M s horizontální nádrží s pryžovým vakem, tlakovým spínačem a manometrem.

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly , D Konstrukce Monobloková odstředivá elektročerpadla s příý zapojení otoručerpadla a jedinou hřídelí. : D: s jední oběžný kole. se dvěa protichůdnýi oběžnýi koly (axiálně vyvážený otor) rdla: se závite

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení PRODUKTOVÉ INFORMACE 20/2011 Tento katalog Mitsubishi Electric Europe B.V. se ustále snaží o další

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, část r Elektronické moduly Reflex Příslušenství pro inteligentní spojení k vaší řídící centrále Elektronické moduly Reflex jsou připraveny pro budoucnost Požadavky

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw

Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw Technický katalog OBCHODNÍ PROFIL PRŮMYSL PRODUKTY APLIKACE EXPERTIZY PARTNEŘI SERVIS Standardní frekvenční měniče ABB : ACS150-01E - 02A4-2 1 2 3 4

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití:

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: Současné moderní topné systémy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé, funkční, ale i estetické

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22 Technická brožura Obsah stránka EV251B 10-22B Normálně uzavřený (NC) Úvod... 3 Vlastnosti... 3

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

Osvětlení průhledítka. pro sterilní aplikace z nerezové oceli PRŮHLEDÍTKA II. Osvětlení průhledítka. pro použití v nevýbušném prostředí. str.

Osvětlení průhledítka. pro sterilní aplikace z nerezové oceli PRŮHLEDÍTKA II. Osvětlení průhledítka. pro použití v nevýbušném prostředí. str. str. M100 pro sterilní aplikace z nerezové oceli Velmi malé rozměry osvětlení typu BKVL A LED, série STE-LINE kompletně z nerezové oceli Vám nabízí následující výhody: pouze jedna velikost pro použití

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 CU 240B 2 / CU240B 2 DP Jednotky obsahují základní výbavu I/O. 4xDI, 1xDO, 1xAI, 1xAO, 1xPTC/KTY CU 240E 2 / CU240E 2 DP / CU 240E 2 F / CU240E 2 DP F Jednotky

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více