Celosvětová protikorupční politika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celosvětová protikorupční politika"

Transkript

1 Celosvětová protikorupční politika I. CÍL Zákony většiny zemí činí z vyplácení, nabídky vyplacení či dokonce přijetí úplatku, provize či jiné korupční platby trestný čin, který vystavuje Eaton a jeho jednotlivé zaměstnance pokutám a/nebo trestu vězení. Podle těchto protikorupčních zákonů, včetně amerického Zákona o korupčních postupech v zahraničí (FCPA), je trestným činem vyplacení, nabídka nebo předání čehokoliv cenného zahraničním vládním činitelům, zahraniční politické straně (nebo jejím činitelům), nebo kandidátovi na zahraniční úřad s cílem ovlivnit činnost nebo rozhodnutí těchto činitelů, stran nebo kandidátů. Platí to i tehdy, jsou-li takovéto platby v dotyčné zemi běžné. Cílem této Politiky je zajistit, aby všichni zaměstnanci, úředníci a ředitelé Eatonu a jeho přidružených společností a filiálek dodržovali FCPA a související protikorupční zákony jiných zemí, ve kterých Společnost podniká nebo hodlá podnikat. Tato Politika se týká: úplatků, provizí či jiných korupčních plateb, nápomocných plateb, vztahů s třetími stranami. II. ROZSAH Tato Politika platí pro všechny zaměstnance, úředníky a ředitele Eatonu a jeho přidružených společností a filiálek po celém světě. Tuto Politiku je třeba číst spolu s Etickým kodexem Eatonu a Celosvětovou politikou pro dary a pohoštění. III. POLITIKA Úplatky, provize či jiné korupční platby Je zásadou Eatonu, že při podnikání kdekoliv na světě musí Eaton, všechny jeho filiálky, zaměstnanci, úředníci a ředitelé Eatonu nebo kterékoli jeho filiálky, a všechny osoby, které působí jako zástupci, agenti nebo poradci Eatonu nebo kterékoli jeho filiálky, plně dodržovat příslušné protikorupční zákony, především FCPA. Zaměstnancům Eatonu se zakazuje přímo či nepřímo nabízet, dávat, vymáhat nebo přijímat libovolnou formu úplatku, provize či jiné korupční platby nebo čehokoliv cenného ve směru k nebo od libovolné osoby nebo organizace, včetně vládních agentur, jednotlivých vládních činitelů, soukromých společností a zaměstnanců těchto soukromých společností, a to za žádných okolností. 1

2 Tento zákaz platí celosvětově bez výjimky; bez ohledu na regionální zvyklosti, místní praxi nebo konkurenční podmínky; a pro nepřímé vyplácení takovéhoto úplatku, provize či jiné korupční platby, jež může být prováděno prostřednictvím třetích stran, jako jsou zástupci, poradci, makléři, smluvní strany, dodavatelé, společné podniky nebo filiálky, nebo libovolného jiného prostředníka či agenta působícího jménem Eatonu. Žádný zaměstnanec nebude potrestán za jakékoli zdržení nebo ztrátu obchodu vyplývající z toho, že odmítne úplatek zaplatit. Třetí strany Tato Politika zakazuje korupční nabídky, přísliby a platby provedené prostřednictvím partnerů, prostředníků, společných podniků nebo třetích stran. Proto je důležité aplikovat náležitou péči u takovýchto partnerů či agentů a neopomíjet či ignorovat fakta, jež naznačují možnost, že by mohlo dojít ke korupční platbě. Cílem této náležité péče je zaručit v co nejvyšší míře, aby si Eaton udržel pouze solidní a čestné agenty, zástupce a partnery. Kromě toho musí smlouvy s agenty nebo zástupci třetích stran a s partnery ze společných podniků v nejvyšší možné míře zahrnovat klauzule omezující riziko potenciálních nezákonných plateb. Nápomocné platby I když americké zákony umožňují vyplácení nápomocných plateb (pod podmínkou, že jsou řádně zaznamenané ve finančních výkazech společnosti), takovéto platby jsou nezákonné podle místních zákonů ve většině cizích zemí (i když ne ve všech). Nápomocné platby jsou platby malých částek vyplacených pro zaručené nebo urychlené provedení běžné nediskreční vládní akce se strany neamerických vládních úředníků na administrativní úrovni. Příkladem nápomocných plateb může být získání běžných povolení k podnikání, zpracování víz a pracovních povolení, zavedení poštovních nebo telefonních služeb, nebo urychlené vyřízení zásilek na celnici (za předpokladu, že byly splněny všechny zákonné požadavky pro jejich získání). Eaton zakazuje vyplácení nápomocných plateb s výjimkou následujících dvou podmínek a pouze s předchozím souhlasem Právního oddělení Eatonu (nebo není-li předchozí souhlas v daných podmínkách rozumně možný, co nejdříve po takovéto platbě): Nevyplacení takovéto platby by vedlo k ohrožení osobního zdraví, bezpečnosti nebo tělesné či duševní pohody zaměstnance (nebo jeho společníků na cestách); nebo 2

3 Nevyplacení takovéto platby by vedlo k okamžité a značné hospodářské ztrátě nebo nákladům pro Eaton v důsledku toho, že vládní úředník neprovedl nediskreční službu, na jejíž provedení má Eaton jinak zákonný nárok, např. je-li opožděno zahájení provozu výrobního závodu proto, že bylo odmítnuto spuštění základní vodárenské, elektrické nebo telefonní služby, na kterou má tento provoz jinak nárok. Účetní knihy a výkazy Vzhledem k požadavku FCPA, že všechny takovéto platby musí být řádně zaznamenány v účetních knihách a výkazech Eatonu, je také nezbytné, aby byla každá nápomocná platba ohlášena Vašemu účetnímu a zapsána jako nápomocná platba. Není-li řádně zapsaná, pak i schválená nápomocná platba přípustná podle zákona může vést k právní odpovědnosti Eatonu. 3

4 PŘÍLOHA K CELOSVĚTOVÉ PROTIKORUPČNÍ POLITICE Příklady Scénář: Vládní revizor na vznikajícím trhu zjistil v našem závodě řadu drobných porušení bezpečnosti. Vyhrožuje, že náš závod zavře, pokud mu na místě nezaplatíte pokutu. Analýza: V takovém případě se ihned obraťte na Právní oddělení. I když se pochopitelně chceme vyhýbat zbytečným byrokratickým problémům, vyplacení peněz vládnímu revizorovi je nesprávné a pravděpodobně i nezákonné. Scénář: Vedoucí nákupu oznámí, že s Eatonem uzavře dlouhodobou smlouvu o dodávkách, ale jen tehdy, když Eaton odsouhlasí, že převede část nákupní ceny na kupující firmu. Co uděláte? Analýza: Odsouhlasíte-li rabat části nákupní ceny (za předpokladu, že čistá cena je i přesto z obchodního hlediska rozumná), abyste získali nějaký obchod, dbejte na to, aby byl rabat vyplacen na konto, které patří kupující firmě, a ne na soukromé konto vedoucího nákupu nebo jiné třetí strany. Jsou-li Vám předloženy nezvyklé požadavky týkající se plateb, přesměrování zboží atd., použijte přiměřenou opatrnost, abyste měli jistotu, že takovéto požadavky jsou zákonné a nepodporují žádné podvodné schéma či plán. Scénář: Eaton se snaží odkoupit pozemek na nový závod na vznikajícím trhu. Pozemek je majetkem místní správy. Makléř realitní kanceláře Vás informuje, že za provizi ve výši 25 % hodnoty transakce zařídí prodej pozemku prostřednictvím svých konexí u místní správy. Zaplatíte mu tuto provizi? Analýza: Ne. Výše provize a poznání, že makléř má těsné konexe s místní správou, pro nás představují dostatečný červený signál naznačující, že tato transakce není v pořádku. 4

5 Scénář: Při pokusu opustit zemi, v níž probíhají občanské nepokoje, Vás zadrží místní celní úředník. Požaduje, abyste zaplatil administrativní poplatek ve výši 20 USD, který Vám umožní projít celnicí. Analýza: V tomto případě můžete poplatek zaplatit pod podmínkou, že tuto platbu ihned ohlásíte Právnímu oddělení a řádně ji zaznamenáte. Scénář: Zákazník od Vás požaduje, abyste mu vystavili dvě faktury na prodané zboží jednu fakturu se skutečnou cenou a druhou s vyšší cenou. Zákazník uhradí první fakturu a druhou použije k ospravedlnění vyšší ceny u finálního uživatele. Je to přípustné? Analýza: Ne. Vystavením druhé faktury s vyšší cenou může Eaton napomáhat zákazníkovi, aby se podílel na manipulaci nebo podvodu. To by mohlo Eaton vystavit odpovědnosti, dokonce i v případě, že by to byl zákazník, kdo fakturu nepatřičně použije. (Totéž platí i v případě, že zákazník požaduje od Eatonu vystavení duplicitní faktury s nižší cenou. Použije-li zákazník duplicitní fakturu ke snížení svého celního poplatku, může být Eaton právně zodpovědný za to, že zákazníkovi pomohl vyhnout se tomuto poplatku.) Scénář: Velká zásilka výrobků Eatonu je na cestě k významnému zákazníkovi na vznikajícím trhu. Zásilka je zadržena na celnici, neboť kontejnery nejsou označeny jako nebezpečné, jak je uvedeno v dodacích listech. Vzhledem k tomuto zdržení hrozí, že nesplníme svůj termín dodávky. Náš přepravce z třetí strany nám sdělí, že dokáže celníky přesvědčit, aby za mírný poplatek tento rozpor přehlédli. Je to dobrá myšlenka? Analýza: Ne. Jako zaměstnanec Eatonu máte zakázáno takovéto platby provádět, a použijete-li k této platbě přepravce, je to totéž, jako byste ji provedli sami. Nikdy nežádáme jinou stranu, aby naším jménem udělala něco, co máme sami zakázané. Scénář: Chcete najmout konzultanta, aby Vám pomáhal nabízet obchody zákazníkům včetně firem ve státním vlastnictví. Konzultant požaduje předem USD jako logistický poplatek a 25% provizi ze všech kontraktů. Konzultant nemá s výrobky Eatonu žádné konkrétní obchodní zkušenosti, ale je dobře znám jako člověk, který umí věci zařídit. Měli byste tuto obchodní úmluvu uzavřít? Analýza: Ne bez dodatečné náležité péče a důležité smluvní ochrany. I když tato úmluva není sama o sobě nezákonná, obsahuje signály nebezpečí, které by bez patřičné kontroly mohly Vás i Společnost vystavit hrozbě porušení FCPA či jiných protikorupčních zákonů. Postupujte citlivě u neobvyklých plateb předem a/nebo provizí pro třetí strany, zvláště ty, které budou jednat přímo s vládními institucemi a ve skutečnosti prodávají přístup. Pro účely analýzy FCPA můžete jednat úmyslně proto, že vědomě opominete fakta o třetích stranách, jež naznačují pravděpodobnost, že 5

6 dojde ke korupční platbě. Požádejte Právní oddělení o pomoc při provedení náležité péče u agentů a o poskytnutí patřičných formulací smlouvy. Scénář: Hodláte vstoupit do společného podniku ( SP ) s určitou firmou v nabídce na vládní kontrakt na Blízkém východě. V průběhu smluvních jednání partner ve SP prozradí, že má početné stávající kontrakty s třetími stranami v zemích, kde existuje značná korupce. Některé z těchto kontraktů se používají k získání přístupu k vládním činitelům a partner tvrdí, že je to k podnikání v konkrétní zemi nutné. Můžete tuto obchodní úmluvu uzavřít? Analýza: Nikoli bez dodatečných informací. I když předpokládaný partner v SP uzavřel tyto kontrakty před participací Eatonu, z právního a obchodního hlediska může být pokračování problematické. Tyto placené přístupy lze považovat za korupční transakce. Jako jedna ze stran SP se Eaton může vystavit právní odpovědnosti podle FCPA a dalších protikorupčních zákonů i když se žádný ze zaměstnanců Eatonu na korupční transakci nepodílel. Z obchodního hlediska se může projevit záporný dopad na probíhající operace a hodnotu obchodu, pokud partner v SP nebo jeho agent jednal v minulosti zkorumpovaně, aby získal vládní obchod nebo příznivá vládní rozhodnutí. Před uzavřením dohody o společném podniku se obraťte na Právní oddělení, aby Vám pomohlo při provedení náležité péče. Pomocí tohoto postupu můžete přezkoumat kontrakty a další příslušné dokumenty, vyslechnout klíčové osoby a vypracovat požadavky a záruky k tomuto podnikání. Tento postup Vám pomůže zabezpečit, že se kontrakty s třetí stranou nebudou zakládat na zkorumpovaném vztahu. 6

7 ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Co je to přesně úplatek nebo provize? Úplatkářství lze obecně popsat jako nabídku nebo přijetí jakékoli platby, daru, půjčky, poplatku, odměny či další výhody nebo prospěchu jiné osobě nebo od jiné osoby, jako pobídku k tomu, aby se něco udělalo nebo naopak neudělalo, nebo aby se ovlivnilo rozhodnutí. Např. vyplacení peněz, aby se (a) získal, udržel nebo ovlivnil obchod, (b) získala jakákoli nepatřičná nebo podvodná výhoda při vedení podnikání (např. příznivé daňové podmínky), nebo (c) ovlivnilo posuzování nebo jednání třetí strany s cílem dosáhnout požadovaného výsledku nebo akce, to vše je úplatek. Provize je určitým druhem úplatku. Je to neetické nebo nezákonné vrácení části platby, která již byla provedena v rámci zákonné obchodní transakce. Neetický dodavatel může např. souhlasit s tím, že vedoucímu nákupu zaplatí určitou finanční částku výměnou za to, že mu tento vedoucí přidělí dodavatelský kontrakt. Je přípustné poskytnout někomu výhodu nebo dary namísto hotovosti výměnou za to, že se uvolí udělat něco pro Eaton? Ne. Úplatky, provize a další formy korupčních plateb mohou mít různé formy a nejde jen o vyplácení peněz. Může to např. zahrnovat poskytnutí zaměstnání příbuznému příjemce úplatku, příslib zaměstnání po odchodu z vládní funkce do důchodu, nebo nadměrné a přepychové dary nebo dary ve formě sexuálních služeb. Dbejte na to, aby dary, pohoštění a cestování poskytnuté vládním činitelům i zaměstnancům soukromých firem nebylo možné považovat za úplatky či jiné korupční platby. Přečtěte si Celosvětovou politiku pro dary a pohoštění, kde najdete pokyny pro nabízení či přijímání přiměřených darů, pohoštění a cestování. A co dobročinné příspěvky? Jak ty lze považovat za nevhodné? Zaměstnanci se musí vyhýbat dobročinným příspěvkům nebo sponzorování, jež mohou být maskovaným prostředkem k získávání úplatků nebo jiných korupčních plateb. Zkorumpovaný činitel může např. navrhnout, že než zváží, zda nám má přidělit nějaký obchod, musíme souhlasit s tím, že přispějeme dobročinné organizaci, kterou si činitel zvolí. Před jakýmkoli příspěvkem získejte souhlas Právního oddělení. Musíme zaručit, že (a) je tato dobročinná organizace zákonná; (b) platba nebude převedena na tohoto úředníka nebo jeho rodinu, ani mu nijak jinak neprospěje; (c) příspěvek je transparentní a bude řádně zaznamenán do našich finančních výkazů; (d) 7

8 dohoda splňuje všechny příslušné zákony; a e) příspěvek není poskytnut výměnou za příznivé rozhodnutí žadatele. Je přípustné poskytnout zákazníkovi fakturu, na které se uvádí vyšší nebo nižší částka než byla ve skutečnosti fakturována? Ne. Všechny faktury, které zákazníkům vystavujeme, musí obsahovat skutečnou cenu, za kterou se fakturované výrobky prodávají. Platí to bez ohledu na důvod, který zákazník uvede v souvislosti s účelem faktury. Kdo je to vládní činitel? Je-li zákazník ve vlastnictví místního správního úřadu, je vedoucí nákupu vládním činitelem? Termín vládní činitel je široký. Zahrnuje všechny zaměstnance vládního ministerstva nebo agentury na všech úrovních, ať už výkonných, zákonodárných nebo soudních. Úředníci a zaměstnanci firem ve vlastnictví nebo pod kontrolou vlády jsou rovněž považováni za vládní činitele. Proto tento termín zahrnuje nejen jednotlivce, jako jsou zvolení činitelé, celní a daňoví inspektoři a činitelé pro vládní dodávky, ale i zaměstnanci státních podniků. Termín také zahrnuje: (a) všechny osoby působící v oficiální funkci v některé vládní organizaci, ministerstvu nebo agentuře, (b) úředníky nebo zaměstnance kterékoli veřejné mezinárodní organizace, jako je Mezinárodní měnový fond, Europská unie a Světová banka, a za (c) zahraniční politické strany, stranické činitele nebo kandidáty na některý úřad. Pamatujte, že tato Politika zakazuje nabízet, přijímat nebo vyplácet úplatky, provize a další korupční platby komukoli, ať se jedná o vládního činitele nebo ne. U některých obchodů je běžné udržovat si agenta z třetí strany, který pomáhá při rozvoji a udržování podnikání. Jaké známky nebezpečí by měli zaměstnanci zvažovat, aby se zaručilo, že agent neprovádí nepatřičné platby? Náležitá péče vůči potenciálním obchodním partnerům je důležitá, neboť platby provedené třetí stranou jménem Eatonu mohou vystavit Eaton stejné odpovědnosti, jako by Eaton provedl tuto platbu sám. Dbejte na to, aby perspektivním obchodním partnerem byla zákonná organizace se schopnostmi, talentem, zdroji a kompetencemi pro plnění svých povinností, aby ani obchodní partner ani žádný z jeho zaměstnanců či filiálek neprováděl nebo se nechystal provádět nepatřičné platby. Když si položíte tyto otázky, mělo by vám to pomoci povšimnout si možných problémů s korupčními platbami týkajícími se třetích stran: Jaká je pověst třetí strany, zvláště pokud jde o korupci? Má třetí strana rodinné nebo obchodní vztahy s vládním činitelem? Jedná-li se o právnickou osobu, je tato třetí strana ve vlastnictví vládního činitele? Jedná-li se o osobu, je tato třetí strana v současnosti vládním činitelem, nebo 8

9 jím byla někdy v minulosti? Doporučil tuto třetí stranu některý vládní činitel? Má třetí strana přiměřený personál, expertízu, vybavení a další zdroje k provedení požadované služby? Jsou poplatky, provize či jiné odměny třetí strany přiměřené a v souladu s tržními cenami za obdobné služby nebo dohody v této lokalitě? Požaduje třetí strana platby v hotovosti, neobvyklé bonusy, značné platby předem či jakékoli nezvyklé platební postupy, jako jsou platby do zahraničí nebo na konta mimo účetních knih? Chápe třetí strana politiku Eatonu zakazující korupční platby a souhlasí s jejím dodržováním? Byla třetí strana někdy předmětem vládního vyšetřování, neoficiálního šetření nebo policejní akce týkající se korupce? Závěrem je důležité, aby byla prováděná náležitá péče při dohledu a posuzování akcí obchodního partnera a plnění jeho povinností v průběhu celé spolupráce tak, aby mohly být všechny problémy rychle identifikovány a řešeny. Právní oddělení vám pomůže při realizaci snah o náležitou péči a při hodnocení výsledků této náležité péče. Vyhovuje mi náležitá péče vůči perspektivnímu obchodnímu partnerovi, ale jaký typ smluvních podmínek musím zahrnout do naší dohody s partnerem? V tomto směru vám pomůže Právní oddělení, ale obecně tyto podmínky zahrnují: (a) protikorupční požadavky, záruky a úmluvy týkající se dodržování protikorupčních zákonů včetně FCPA; (b) práva na provádění auditů účetních knih a výkazů obchodního partnera, aby se zaručilo dodržování těchto požadavků, záruk a úmluv; a (c) práva na ukončení spolupráce s obchodním partnerem v důsledku jakéhokoli porušení protikorupčních zákonů nebo požadavků, záruk a úmluv této smlouvy, které se vztahují na tyto záležitosti. Jak mám reagovat na žádost o korupční platbu nebo na její nabídku? Navzdory pověsti Eatonu, našemu Etickému kodexu a našim nejlepším úmyslům mohou někteří z nás prožívat při výkonu své funkce situace, kdy si uvědomujeme, že perspektivní zákazník nebo činitel očekává úplatek nebo jinou korupční platbu, nebo nám nabízí provizi. Kromě počátečního odmítnutí tohoto požadavku nebo platby vždy vyhledejte vnitropodnikovou pomoc. Váš nadřízený nebo jiný manažer Eatonu se může obrátit na organizaci, ze které vzešly nepatřičné žádosti, a projednat toto chování na nejvyšší úrovni. Kromě toho zvažujte při svých obchodních stycích následující aspekty: 9

10 Budujte vztahy zdůrazňujte vzájemnou výhodnost. Podtrhujte, jak důrazně si přejete spolupracovat se zákazníkem, prodejcem nebo činitelem, abyste dosáhli vzájemné výhodnosti v souladu s našimi vyššími principy a hodnotami. Debatujte o významu hodnot, bezúhonnosti a správného podnikání Eatonu. Debatujte o tom, co Eaton vnáší do spolupráce: technologii, investice, schopnosti, školení, pracovní místa a růst. Při diskusích o našich hodnotách vysvětlujte, že od svých zaměstnanců, obchodních partnerů, prodejců, dodavatelů a činitelů očekáváme, že budou jednat v souladu s těmito hodnotami. Zdůrazňujte místním činitelům, že investujeme do jejich komunity, protože věříme v jejich schopnost ochránit nás před očekávanými úplatky nebo korupcí. Vysvětlujte, že zákon ukládá velmi vysoké pokuty a tresty za vyplácení úplatků vládním činitelům a za nesprávné výkazy nepatřičných plateb. Neustále vysílejte stejný signál: Takoví jsme, Takto podnikáme. Pracujte tak, abyste zaručili, že vás předchází vaše vlastní pověst i pověst Eatonu. Eliminujte očekávání, že to vůbec stojí za zeptání. A závěrem odejděte pryč, pokud je to nutné, a to s vědomím, že jste se rozhodli správně. Eaton nechce ani nepotřebuje žádný obchod, který by nezískal eticky a zákonně. 10

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group

Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod do boje proti korupci 5 2. Prováděcí shrnutí 7 3. Základní požadavky 8 4. Očekávané chování 8 4.1 Klíčové principy 8 4.2 Definice nepřípustné

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Euromedic Česká republika s.r.o. Politika o spoluúčasti třetích stran

Euromedic Česká republika s.r.o. Politika o spoluúčasti třetích stran Euromedic Česká republika s.r.o. Politika o spoluúčasti třetích stran 1. Právní a společenská odpovědnost Třetí strany, se kterými společnost Euromedic podniká, mohou mít významný vliv na společnost Euromedic

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

1 Prohlášení. 2 Proti-úplatkářské zákony. 3 Politika společnosti Euromedic o platbách jakož to nevhodných výhodách

1 Prohlášení. 2 Proti-úplatkářské zákony. 3 Politika společnosti Euromedic o platbách jakož to nevhodných výhodách Euromedic Česká republika, s. r. o. Politika o poskytování nepatřičných (nevhodných) výhod (zahrnující přístup k dárkům, pohoštění, kulturní zábavě a politické a charitativní příspěvky) 1 Prohlášení Společnost

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Přijato 18. února 2010 Tato Doporučení dobré praxe byla přijata Radou OECD jako nedílná součást Doporučení Rady OECD k dalšímu

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1 Smluvní strany Kupující: Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic sídlo: Údolní

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

CELOSVĚTOVÉ ZÁSADY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ

CELOSVĚTOVÉ ZÁSADY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ CELOSVĚTOVÉ ZÁSADY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ I. ÚVOD Obchodní dary a pohoštění se ve skromném měřítku běžně používají k vytváření dobré vůle a posilování pracovních vztahů mezi obchodními společníky. Poskytování

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční zprostředkovatel M & M pojišťovací s.r.o., IČ 25982176, se sídlem Nádražní 535/15, Ostrava, PSČ 702 00 (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Protikorupční zásady

Protikorupční zásady Protikorupční zásady s účinností od 1. září 2006 doplněné a přeformulované k 1. srpnu 2010 Společnost se zavazuje podnikat poctivě a bezúhonně a dodržovat zákony všech zemí, ve kterých působí. Patří sem

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Kodex chování partnerů

Kodex chování partnerů Kodex chování partnerů I. Úvod Ve společnosti Hewlett Packard Enterprise (HPE) spolupracujeme s našimi partnery tak, abychom podnikání provozovali s vášní pro naše zákazníky a produkty, respektem k jednotlivcům

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ PRACOVNÍ PŘEKLAD Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 1 OBSAH 1. OBECNĚ. 3 2. CO JE TO.. 3 3. VÝŠE GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...3 4. POSTUPY PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

Více

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky Kodex etiky zaměstnanců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Článek 1 Účel Článek 2 Oblast platnosti Článek 3 Pojmy, definice, zkratky Článek 4 Pravomoce a odpovědnosti Článek 5 Postup Článek 6 Dokumentace

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva )

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) mezi: Kupujícím: ČR Státní úřad inspekce práce Se sídlem: Kolářská 451/13, 746 01 Opava IČ:

Více

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním Společnost Hillenbrand, Inc a její dceřiné společnosti (dále souhrnně "Společnost") dodržují

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC.

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC. REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 Upozornění: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou majetkem společnosti Kennametal Inc. a/nebo dceřiné společnosti společnosti Kennametal Inc. a mohou obsahovat patentované

Více

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli Zásady spolupráce s dodavateli Jako etická obchodní organizace přebírá společnost Coca-Cola HBC AG a její dceřiné společnosti (dále jen souhrnně společnost Coca-Cola Hellenic nebo Společnost ) odpovědnost

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK A PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ POKYNŮ PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129 zapsaná v obchodním

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

VŠEOBECNÁ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE Illinois Tool Works Inc.

VŠEOBECNÁ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE Illinois Tool Works Inc. I. Úvod USA přijaly v roce 1977 Zákon o zahraničních korupčních praktikách (FCPA), aby americkým firmám, jejich dceřiným společnostem a zaměstnancům na celém světě zabránily provádět uplácení vládních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě,

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě, Stanovisko Generálního finančního ředitelství k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS Obsah 1. Úvod... 2 2. Definice pojmů a rolí... 2 3. Střet zájmů při rozhodování o koupi... 2 4. Etický kodex dodavatele... 3 5. Stravování, dárky a spropitné... 3 6. Pokyny pro Nákup a likvidaci faktur...

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Politika boje proti podvodům. skupiny BorsodChem

Politika boje proti podvodům. skupiny BorsodChem Politika boje proti podvodům skupiny BorsodChem červen 2009 1. CÍL POLITIKY Skupina BorsodChem je zavázána dodržovat normy a zásady, které mají zajistit náležitou a zákonnou činnost v souladu s etickým

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

Protikorupční politika skupiny GLS. Úvod

Protikorupční politika skupiny GLS. Úvod Protikorupční politika skupiny GLS Úvod Důvěra zákazníků, které se těší skupina GLS, je jedním z jejích klíčových hodnot. Je třeba, abychom všichni pracovali a dělali vše proto, abychom mohli tuto hodnotu

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován.

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován. Úvod základní pravidla a jejich platnost Neochvějným závazkem společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited a jejích dceřiných společností (společně nazývaných Takeda ) je dodržovat všechny platné

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globalní přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globalní přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globalní přeprava a logistika Obsah 2 Úvod 3 Poctivé jednání 3.1 Úplatkářství 3.2 Všimné 3.3 Dary atd. 3.4 Konkurence 3.5 Obecné jednání 4 Lidská a pracovní práva 5 Ekologické

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o provádění opatření nezbytných k zajištění toho, aby tabák pro orální užití nebyl uváděn na trh v jiných členských

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy,

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy, 2.6.2015 L 135/23 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/855 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce Eurosystému a zrušují obecné zásady ECB/2002/6 o minimálních

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

Čistý hospodářský výsledek za příslušné období práce na účetní závěrce

Čistý hospodářský výsledek za příslušné období práce na účetní závěrce Čistý hospodářský výsledek za příslušné období práce na účetní závěrce Detailní vzdělávací cíle: Umět vysvětlit, proč se v roční účetní závěrce zohledňují také obchodní případy, které v účetní závěrce

Více

Průzkum Etika a já. Červen 2011

Průzkum Etika a já. Červen 2011 Základní informace o dotazníku Etika a já Anonymní dotazníkové šetření Období červen 2011 Celkem respondentů 60 43 Interní audit 13 Compliance / Ethics 4 Jiné Otázky č. 1, 2, 3 jsou porovnávány s výsledky

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY ZA ÚČELEM PROVÁDĚNÍ SIMULTÁNNÍCH DAŇOVÝCH KONTROL Preambule Ministerstvo financí České republiky

Více

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH.

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. JEDNÁ SE O MEZINÁRODNÍ TRH, KTERÝ NEMÁ JEDNO PEVNÉ TRŽNÍ

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE. Verze z 11/02/2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE. Verze z 11/02/2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE Verze z 11/02/2011 Výklad pojmů RIPE: Regionální registr odpovídající za správu IP adres na evropském kontinentu a v části Asie. OVH.CZ: Společnosti OVH.CZ, s.r.o., se

Více

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ PRACOVNI PŘKLAD PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 C-USTANOVENI.DOC 1 Obsah A. PRAVIDLA O OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ... 3 1. VÝDAJE SKUTEČNĚ

Více

ETICKÝ KODEX společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.

ETICKÝ KODEX společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 Datum vydání: 18. 4. 2017 ETICKÝ KODEX společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno Mgr. Veronika Kocarevová Ing. Renata Jiříková

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

Britanika Holding a.s.

Britanika Holding a.s. Pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů Britanika Holding a.s. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03149013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více