Celosvětová protikorupční politika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celosvětová protikorupční politika"

Transkript

1 Celosvětová protikorupční politika I. CÍL Zákony většiny zemí činí z vyplácení, nabídky vyplacení či dokonce přijetí úplatku, provize či jiné korupční platby trestný čin, který vystavuje Eaton a jeho jednotlivé zaměstnance pokutám a/nebo trestu vězení. Podle těchto protikorupčních zákonů, včetně amerického Zákona o korupčních postupech v zahraničí (FCPA), je trestným činem vyplacení, nabídka nebo předání čehokoliv cenného zahraničním vládním činitelům, zahraniční politické straně (nebo jejím činitelům), nebo kandidátovi na zahraniční úřad s cílem ovlivnit činnost nebo rozhodnutí těchto činitelů, stran nebo kandidátů. Platí to i tehdy, jsou-li takovéto platby v dotyčné zemi běžné. Cílem této Politiky je zajistit, aby všichni zaměstnanci, úředníci a ředitelé Eatonu a jeho přidružených společností a filiálek dodržovali FCPA a související protikorupční zákony jiných zemí, ve kterých Společnost podniká nebo hodlá podnikat. Tato Politika se týká: úplatků, provizí či jiných korupčních plateb, nápomocných plateb, vztahů s třetími stranami. II. ROZSAH Tato Politika platí pro všechny zaměstnance, úředníky a ředitele Eatonu a jeho přidružených společností a filiálek po celém světě. Tuto Politiku je třeba číst spolu s Etickým kodexem Eatonu a Celosvětovou politikou pro dary a pohoštění. III. POLITIKA Úplatky, provize či jiné korupční platby Je zásadou Eatonu, že při podnikání kdekoliv na světě musí Eaton, všechny jeho filiálky, zaměstnanci, úředníci a ředitelé Eatonu nebo kterékoli jeho filiálky, a všechny osoby, které působí jako zástupci, agenti nebo poradci Eatonu nebo kterékoli jeho filiálky, plně dodržovat příslušné protikorupční zákony, především FCPA. Zaměstnancům Eatonu se zakazuje přímo či nepřímo nabízet, dávat, vymáhat nebo přijímat libovolnou formu úplatku, provize či jiné korupční platby nebo čehokoliv cenného ve směru k nebo od libovolné osoby nebo organizace, včetně vládních agentur, jednotlivých vládních činitelů, soukromých společností a zaměstnanců těchto soukromých společností, a to za žádných okolností. 1

2 Tento zákaz platí celosvětově bez výjimky; bez ohledu na regionální zvyklosti, místní praxi nebo konkurenční podmínky; a pro nepřímé vyplácení takovéhoto úplatku, provize či jiné korupční platby, jež může být prováděno prostřednictvím třetích stran, jako jsou zástupci, poradci, makléři, smluvní strany, dodavatelé, společné podniky nebo filiálky, nebo libovolného jiného prostředníka či agenta působícího jménem Eatonu. Žádný zaměstnanec nebude potrestán za jakékoli zdržení nebo ztrátu obchodu vyplývající z toho, že odmítne úplatek zaplatit. Třetí strany Tato Politika zakazuje korupční nabídky, přísliby a platby provedené prostřednictvím partnerů, prostředníků, společných podniků nebo třetích stran. Proto je důležité aplikovat náležitou péči u takovýchto partnerů či agentů a neopomíjet či ignorovat fakta, jež naznačují možnost, že by mohlo dojít ke korupční platbě. Cílem této náležité péče je zaručit v co nejvyšší míře, aby si Eaton udržel pouze solidní a čestné agenty, zástupce a partnery. Kromě toho musí smlouvy s agenty nebo zástupci třetích stran a s partnery ze společných podniků v nejvyšší možné míře zahrnovat klauzule omezující riziko potenciálních nezákonných plateb. Nápomocné platby I když americké zákony umožňují vyplácení nápomocných plateb (pod podmínkou, že jsou řádně zaznamenané ve finančních výkazech společnosti), takovéto platby jsou nezákonné podle místních zákonů ve většině cizích zemí (i když ne ve všech). Nápomocné platby jsou platby malých částek vyplacených pro zaručené nebo urychlené provedení běžné nediskreční vládní akce se strany neamerických vládních úředníků na administrativní úrovni. Příkladem nápomocných plateb může být získání běžných povolení k podnikání, zpracování víz a pracovních povolení, zavedení poštovních nebo telefonních služeb, nebo urychlené vyřízení zásilek na celnici (za předpokladu, že byly splněny všechny zákonné požadavky pro jejich získání). Eaton zakazuje vyplácení nápomocných plateb s výjimkou následujících dvou podmínek a pouze s předchozím souhlasem Právního oddělení Eatonu (nebo není-li předchozí souhlas v daných podmínkách rozumně možný, co nejdříve po takovéto platbě): Nevyplacení takovéto platby by vedlo k ohrožení osobního zdraví, bezpečnosti nebo tělesné či duševní pohody zaměstnance (nebo jeho společníků na cestách); nebo 2

3 Nevyplacení takovéto platby by vedlo k okamžité a značné hospodářské ztrátě nebo nákladům pro Eaton v důsledku toho, že vládní úředník neprovedl nediskreční službu, na jejíž provedení má Eaton jinak zákonný nárok, např. je-li opožděno zahájení provozu výrobního závodu proto, že bylo odmítnuto spuštění základní vodárenské, elektrické nebo telefonní služby, na kterou má tento provoz jinak nárok. Účetní knihy a výkazy Vzhledem k požadavku FCPA, že všechny takovéto platby musí být řádně zaznamenány v účetních knihách a výkazech Eatonu, je také nezbytné, aby byla každá nápomocná platba ohlášena Vašemu účetnímu a zapsána jako nápomocná platba. Není-li řádně zapsaná, pak i schválená nápomocná platba přípustná podle zákona může vést k právní odpovědnosti Eatonu. 3

4 PŘÍLOHA K CELOSVĚTOVÉ PROTIKORUPČNÍ POLITICE Příklady Scénář: Vládní revizor na vznikajícím trhu zjistil v našem závodě řadu drobných porušení bezpečnosti. Vyhrožuje, že náš závod zavře, pokud mu na místě nezaplatíte pokutu. Analýza: V takovém případě se ihned obraťte na Právní oddělení. I když se pochopitelně chceme vyhýbat zbytečným byrokratickým problémům, vyplacení peněz vládnímu revizorovi je nesprávné a pravděpodobně i nezákonné. Scénář: Vedoucí nákupu oznámí, že s Eatonem uzavře dlouhodobou smlouvu o dodávkách, ale jen tehdy, když Eaton odsouhlasí, že převede část nákupní ceny na kupující firmu. Co uděláte? Analýza: Odsouhlasíte-li rabat části nákupní ceny (za předpokladu, že čistá cena je i přesto z obchodního hlediska rozumná), abyste získali nějaký obchod, dbejte na to, aby byl rabat vyplacen na konto, které patří kupující firmě, a ne na soukromé konto vedoucího nákupu nebo jiné třetí strany. Jsou-li Vám předloženy nezvyklé požadavky týkající se plateb, přesměrování zboží atd., použijte přiměřenou opatrnost, abyste měli jistotu, že takovéto požadavky jsou zákonné a nepodporují žádné podvodné schéma či plán. Scénář: Eaton se snaží odkoupit pozemek na nový závod na vznikajícím trhu. Pozemek je majetkem místní správy. Makléř realitní kanceláře Vás informuje, že za provizi ve výši 25 % hodnoty transakce zařídí prodej pozemku prostřednictvím svých konexí u místní správy. Zaplatíte mu tuto provizi? Analýza: Ne. Výše provize a poznání, že makléř má těsné konexe s místní správou, pro nás představují dostatečný červený signál naznačující, že tato transakce není v pořádku. 4

5 Scénář: Při pokusu opustit zemi, v níž probíhají občanské nepokoje, Vás zadrží místní celní úředník. Požaduje, abyste zaplatil administrativní poplatek ve výši 20 USD, který Vám umožní projít celnicí. Analýza: V tomto případě můžete poplatek zaplatit pod podmínkou, že tuto platbu ihned ohlásíte Právnímu oddělení a řádně ji zaznamenáte. Scénář: Zákazník od Vás požaduje, abyste mu vystavili dvě faktury na prodané zboží jednu fakturu se skutečnou cenou a druhou s vyšší cenou. Zákazník uhradí první fakturu a druhou použije k ospravedlnění vyšší ceny u finálního uživatele. Je to přípustné? Analýza: Ne. Vystavením druhé faktury s vyšší cenou může Eaton napomáhat zákazníkovi, aby se podílel na manipulaci nebo podvodu. To by mohlo Eaton vystavit odpovědnosti, dokonce i v případě, že by to byl zákazník, kdo fakturu nepatřičně použije. (Totéž platí i v případě, že zákazník požaduje od Eatonu vystavení duplicitní faktury s nižší cenou. Použije-li zákazník duplicitní fakturu ke snížení svého celního poplatku, může být Eaton právně zodpovědný za to, že zákazníkovi pomohl vyhnout se tomuto poplatku.) Scénář: Velká zásilka výrobků Eatonu je na cestě k významnému zákazníkovi na vznikajícím trhu. Zásilka je zadržena na celnici, neboť kontejnery nejsou označeny jako nebezpečné, jak je uvedeno v dodacích listech. Vzhledem k tomuto zdržení hrozí, že nesplníme svůj termín dodávky. Náš přepravce z třetí strany nám sdělí, že dokáže celníky přesvědčit, aby za mírný poplatek tento rozpor přehlédli. Je to dobrá myšlenka? Analýza: Ne. Jako zaměstnanec Eatonu máte zakázáno takovéto platby provádět, a použijete-li k této platbě přepravce, je to totéž, jako byste ji provedli sami. Nikdy nežádáme jinou stranu, aby naším jménem udělala něco, co máme sami zakázané. Scénář: Chcete najmout konzultanta, aby Vám pomáhal nabízet obchody zákazníkům včetně firem ve státním vlastnictví. Konzultant požaduje předem USD jako logistický poplatek a 25% provizi ze všech kontraktů. Konzultant nemá s výrobky Eatonu žádné konkrétní obchodní zkušenosti, ale je dobře znám jako člověk, který umí věci zařídit. Měli byste tuto obchodní úmluvu uzavřít? Analýza: Ne bez dodatečné náležité péče a důležité smluvní ochrany. I když tato úmluva není sama o sobě nezákonná, obsahuje signály nebezpečí, které by bez patřičné kontroly mohly Vás i Společnost vystavit hrozbě porušení FCPA či jiných protikorupčních zákonů. Postupujte citlivě u neobvyklých plateb předem a/nebo provizí pro třetí strany, zvláště ty, které budou jednat přímo s vládními institucemi a ve skutečnosti prodávají přístup. Pro účely analýzy FCPA můžete jednat úmyslně proto, že vědomě opominete fakta o třetích stranách, jež naznačují pravděpodobnost, že 5

6 dojde ke korupční platbě. Požádejte Právní oddělení o pomoc při provedení náležité péče u agentů a o poskytnutí patřičných formulací smlouvy. Scénář: Hodláte vstoupit do společného podniku ( SP ) s určitou firmou v nabídce na vládní kontrakt na Blízkém východě. V průběhu smluvních jednání partner ve SP prozradí, že má početné stávající kontrakty s třetími stranami v zemích, kde existuje značná korupce. Některé z těchto kontraktů se používají k získání přístupu k vládním činitelům a partner tvrdí, že je to k podnikání v konkrétní zemi nutné. Můžete tuto obchodní úmluvu uzavřít? Analýza: Nikoli bez dodatečných informací. I když předpokládaný partner v SP uzavřel tyto kontrakty před participací Eatonu, z právního a obchodního hlediska může být pokračování problematické. Tyto placené přístupy lze považovat za korupční transakce. Jako jedna ze stran SP se Eaton může vystavit právní odpovědnosti podle FCPA a dalších protikorupčních zákonů i když se žádný ze zaměstnanců Eatonu na korupční transakci nepodílel. Z obchodního hlediska se může projevit záporný dopad na probíhající operace a hodnotu obchodu, pokud partner v SP nebo jeho agent jednal v minulosti zkorumpovaně, aby získal vládní obchod nebo příznivá vládní rozhodnutí. Před uzavřením dohody o společném podniku se obraťte na Právní oddělení, aby Vám pomohlo při provedení náležité péče. Pomocí tohoto postupu můžete přezkoumat kontrakty a další příslušné dokumenty, vyslechnout klíčové osoby a vypracovat požadavky a záruky k tomuto podnikání. Tento postup Vám pomůže zabezpečit, že se kontrakty s třetí stranou nebudou zakládat na zkorumpovaném vztahu. 6

7 ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Co je to přesně úplatek nebo provize? Úplatkářství lze obecně popsat jako nabídku nebo přijetí jakékoli platby, daru, půjčky, poplatku, odměny či další výhody nebo prospěchu jiné osobě nebo od jiné osoby, jako pobídku k tomu, aby se něco udělalo nebo naopak neudělalo, nebo aby se ovlivnilo rozhodnutí. Např. vyplacení peněz, aby se (a) získal, udržel nebo ovlivnil obchod, (b) získala jakákoli nepatřičná nebo podvodná výhoda při vedení podnikání (např. příznivé daňové podmínky), nebo (c) ovlivnilo posuzování nebo jednání třetí strany s cílem dosáhnout požadovaného výsledku nebo akce, to vše je úplatek. Provize je určitým druhem úplatku. Je to neetické nebo nezákonné vrácení části platby, která již byla provedena v rámci zákonné obchodní transakce. Neetický dodavatel může např. souhlasit s tím, že vedoucímu nákupu zaplatí určitou finanční částku výměnou za to, že mu tento vedoucí přidělí dodavatelský kontrakt. Je přípustné poskytnout někomu výhodu nebo dary namísto hotovosti výměnou za to, že se uvolí udělat něco pro Eaton? Ne. Úplatky, provize a další formy korupčních plateb mohou mít různé formy a nejde jen o vyplácení peněz. Může to např. zahrnovat poskytnutí zaměstnání příbuznému příjemce úplatku, příslib zaměstnání po odchodu z vládní funkce do důchodu, nebo nadměrné a přepychové dary nebo dary ve formě sexuálních služeb. Dbejte na to, aby dary, pohoštění a cestování poskytnuté vládním činitelům i zaměstnancům soukromých firem nebylo možné považovat za úplatky či jiné korupční platby. Přečtěte si Celosvětovou politiku pro dary a pohoštění, kde najdete pokyny pro nabízení či přijímání přiměřených darů, pohoštění a cestování. A co dobročinné příspěvky? Jak ty lze považovat za nevhodné? Zaměstnanci se musí vyhýbat dobročinným příspěvkům nebo sponzorování, jež mohou být maskovaným prostředkem k získávání úplatků nebo jiných korupčních plateb. Zkorumpovaný činitel může např. navrhnout, že než zváží, zda nám má přidělit nějaký obchod, musíme souhlasit s tím, že přispějeme dobročinné organizaci, kterou si činitel zvolí. Před jakýmkoli příspěvkem získejte souhlas Právního oddělení. Musíme zaručit, že (a) je tato dobročinná organizace zákonná; (b) platba nebude převedena na tohoto úředníka nebo jeho rodinu, ani mu nijak jinak neprospěje; (c) příspěvek je transparentní a bude řádně zaznamenán do našich finančních výkazů; (d) 7

8 dohoda splňuje všechny příslušné zákony; a e) příspěvek není poskytnut výměnou za příznivé rozhodnutí žadatele. Je přípustné poskytnout zákazníkovi fakturu, na které se uvádí vyšší nebo nižší částka než byla ve skutečnosti fakturována? Ne. Všechny faktury, které zákazníkům vystavujeme, musí obsahovat skutečnou cenu, za kterou se fakturované výrobky prodávají. Platí to bez ohledu na důvod, který zákazník uvede v souvislosti s účelem faktury. Kdo je to vládní činitel? Je-li zákazník ve vlastnictví místního správního úřadu, je vedoucí nákupu vládním činitelem? Termín vládní činitel je široký. Zahrnuje všechny zaměstnance vládního ministerstva nebo agentury na všech úrovních, ať už výkonných, zákonodárných nebo soudních. Úředníci a zaměstnanci firem ve vlastnictví nebo pod kontrolou vlády jsou rovněž považováni za vládní činitele. Proto tento termín zahrnuje nejen jednotlivce, jako jsou zvolení činitelé, celní a daňoví inspektoři a činitelé pro vládní dodávky, ale i zaměstnanci státních podniků. Termín také zahrnuje: (a) všechny osoby působící v oficiální funkci v některé vládní organizaci, ministerstvu nebo agentuře, (b) úředníky nebo zaměstnance kterékoli veřejné mezinárodní organizace, jako je Mezinárodní měnový fond, Europská unie a Světová banka, a za (c) zahraniční politické strany, stranické činitele nebo kandidáty na některý úřad. Pamatujte, že tato Politika zakazuje nabízet, přijímat nebo vyplácet úplatky, provize a další korupční platby komukoli, ať se jedná o vládního činitele nebo ne. U některých obchodů je běžné udržovat si agenta z třetí strany, který pomáhá při rozvoji a udržování podnikání. Jaké známky nebezpečí by měli zaměstnanci zvažovat, aby se zaručilo, že agent neprovádí nepatřičné platby? Náležitá péče vůči potenciálním obchodním partnerům je důležitá, neboť platby provedené třetí stranou jménem Eatonu mohou vystavit Eaton stejné odpovědnosti, jako by Eaton provedl tuto platbu sám. Dbejte na to, aby perspektivním obchodním partnerem byla zákonná organizace se schopnostmi, talentem, zdroji a kompetencemi pro plnění svých povinností, aby ani obchodní partner ani žádný z jeho zaměstnanců či filiálek neprováděl nebo se nechystal provádět nepatřičné platby. Když si položíte tyto otázky, mělo by vám to pomoci povšimnout si možných problémů s korupčními platbami týkajícími se třetích stran: Jaká je pověst třetí strany, zvláště pokud jde o korupci? Má třetí strana rodinné nebo obchodní vztahy s vládním činitelem? Jedná-li se o právnickou osobu, je tato třetí strana ve vlastnictví vládního činitele? Jedná-li se o osobu, je tato třetí strana v současnosti vládním činitelem, nebo 8

9 jím byla někdy v minulosti? Doporučil tuto třetí stranu některý vládní činitel? Má třetí strana přiměřený personál, expertízu, vybavení a další zdroje k provedení požadované služby? Jsou poplatky, provize či jiné odměny třetí strany přiměřené a v souladu s tržními cenami za obdobné služby nebo dohody v této lokalitě? Požaduje třetí strana platby v hotovosti, neobvyklé bonusy, značné platby předem či jakékoli nezvyklé platební postupy, jako jsou platby do zahraničí nebo na konta mimo účetních knih? Chápe třetí strana politiku Eatonu zakazující korupční platby a souhlasí s jejím dodržováním? Byla třetí strana někdy předmětem vládního vyšetřování, neoficiálního šetření nebo policejní akce týkající se korupce? Závěrem je důležité, aby byla prováděná náležitá péče při dohledu a posuzování akcí obchodního partnera a plnění jeho povinností v průběhu celé spolupráce tak, aby mohly být všechny problémy rychle identifikovány a řešeny. Právní oddělení vám pomůže při realizaci snah o náležitou péči a při hodnocení výsledků této náležité péče. Vyhovuje mi náležitá péče vůči perspektivnímu obchodnímu partnerovi, ale jaký typ smluvních podmínek musím zahrnout do naší dohody s partnerem? V tomto směru vám pomůže Právní oddělení, ale obecně tyto podmínky zahrnují: (a) protikorupční požadavky, záruky a úmluvy týkající se dodržování protikorupčních zákonů včetně FCPA; (b) práva na provádění auditů účetních knih a výkazů obchodního partnera, aby se zaručilo dodržování těchto požadavků, záruk a úmluv; a (c) práva na ukončení spolupráce s obchodním partnerem v důsledku jakéhokoli porušení protikorupčních zákonů nebo požadavků, záruk a úmluv této smlouvy, které se vztahují na tyto záležitosti. Jak mám reagovat na žádost o korupční platbu nebo na její nabídku? Navzdory pověsti Eatonu, našemu Etickému kodexu a našim nejlepším úmyslům mohou někteří z nás prožívat při výkonu své funkce situace, kdy si uvědomujeme, že perspektivní zákazník nebo činitel očekává úplatek nebo jinou korupční platbu, nebo nám nabízí provizi. Kromě počátečního odmítnutí tohoto požadavku nebo platby vždy vyhledejte vnitropodnikovou pomoc. Váš nadřízený nebo jiný manažer Eatonu se může obrátit na organizaci, ze které vzešly nepatřičné žádosti, a projednat toto chování na nejvyšší úrovni. Kromě toho zvažujte při svých obchodních stycích následující aspekty: 9

10 Budujte vztahy zdůrazňujte vzájemnou výhodnost. Podtrhujte, jak důrazně si přejete spolupracovat se zákazníkem, prodejcem nebo činitelem, abyste dosáhli vzájemné výhodnosti v souladu s našimi vyššími principy a hodnotami. Debatujte o významu hodnot, bezúhonnosti a správného podnikání Eatonu. Debatujte o tom, co Eaton vnáší do spolupráce: technologii, investice, schopnosti, školení, pracovní místa a růst. Při diskusích o našich hodnotách vysvětlujte, že od svých zaměstnanců, obchodních partnerů, prodejců, dodavatelů a činitelů očekáváme, že budou jednat v souladu s těmito hodnotami. Zdůrazňujte místním činitelům, že investujeme do jejich komunity, protože věříme v jejich schopnost ochránit nás před očekávanými úplatky nebo korupcí. Vysvětlujte, že zákon ukládá velmi vysoké pokuty a tresty za vyplácení úplatků vládním činitelům a za nesprávné výkazy nepatřičných plateb. Neustále vysílejte stejný signál: Takoví jsme, Takto podnikáme. Pracujte tak, abyste zaručili, že vás předchází vaše vlastní pověst i pověst Eatonu. Eliminujte očekávání, že to vůbec stojí za zeptání. A závěrem odejděte pryč, pokud je to nutné, a to s vědomím, že jste se rozhodli správně. Eaton nechce ani nepotřebuje žádný obchod, který by nezískal eticky a zákonně. 10

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Protikorupční zásady

Protikorupční zásady Protikorupční zásady s účinností od 1. září 2006 doplněné a přeformulované k 1. srpnu 2010 Společnost se zavazuje podnikat poctivě a bezúhonně a dodržovat zákony všech zemí, ve kterých působí. Patří sem

Více

CELOSVĚTOVÉ ZÁSADY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ

CELOSVĚTOVÉ ZÁSADY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ CELOSVĚTOVÉ ZÁSADY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ I. ÚVOD Obchodní dary a pohoštění se ve skromném měřítku běžně používají k vytváření dobré vůle a posilování pracovních vztahů mezi obchodními společníky. Poskytování

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním Společnost Hillenbrand, Inc a její dceřiné společnosti (dále souhrnně "Společnost") dodržují

Více

VŠEOBECNÁ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE Illinois Tool Works Inc.

VŠEOBECNÁ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE Illinois Tool Works Inc. I. Úvod USA přijaly v roce 1977 Zákon o zahraničních korupčních praktikách (FCPA), aby americkým firmám, jejich dceřiným společnostem a zaměstnancům na celém světě zabránily provádět uplácení vládních

Více

Protikorupční politika skupiny GLS. Úvod

Protikorupční politika skupiny GLS. Úvod Protikorupční politika skupiny GLS Úvod Důvěra zákazníků, které se těší skupina GLS, je jedním z jejích klíčových hodnot. Je třeba, abychom všichni pracovali a dělali vše proto, abychom mohli tuto hodnotu

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ PRACOVNI PŘKLAD PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 C-USTANOVENI.DOC 1 Obsah A. PRAVIDLA O OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ... 3 1. VÝDAJE SKUTEČNĚ

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 1. Obecné 1.1 Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, vztahují se tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen "Podmínky") na všechny objednávky k nákupu Zboží (dále

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY ZA ÚČELEM PROVÁDĚNÍ SIMULTÁNNÍCH DAŇOVÝCH KONTROL Preambule Ministerstvo financí České republiky

Více

PROTIKORUPČNÍ POLITIKA SKUPINY OHL

PROTIKORUPČNÍ POLITIKA SKUPINY OHL PROTIKORUPČNÍ POLITIKA SKUPINY OHL ** Originálním dokumentem schváleným představenstvem Obrascón Huarte Lain je verze ve španělštině. V případě jakékoliv nesrovnalosti, která by se mohla objevit v tomto

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o.

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Obsah Obsah... 2 Společnost a její prostředí... 3 Respekt vůči jednotlivcům... 4 Zachování důvěrnosti a ochrana citlivých informací...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat?

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Tuto oblast bych rozdělil na několik okruhů: 1. Vztahy k zákazníkům, klientům: - Čestné jednání

Více

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného PhDr. Martin Cejp, CSc. MCejp@iksp.justice.cz Institut pro kriminologii a sociální prevenci www.kriminolologie.cz Definice Korumpující nabízí (většinou

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1

Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1 Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1 V následující části jsou uvedeny způsobilé, případně nezpůsobilé, náklady pro financování ze strukturálních fondů. Tato pravidla bývají doplněna

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

SMĚRNICE O POCTIVÉM PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE O POCTIVÉM PODNIKÁNÍ TATO SMĚRNICE (dále jen Směrnice ) byla přijata představenstvem (dále jen Představenstvo ) společnosti New World Resources Plc (dále jen NWR ) dne 15. listopadu 2011 a nabývá okamţité účinnosti. SMĚRNICE

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Zásady obchodní praxe

Zásady obchodní praxe Zásady obchodní praxe Pokyny Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky Upraveno v září 2008 Schváleno Radou 11. září 2008 Translation by courtesy of 1 Zásady obchodní praxe Eucomed zahrnují Pokyny

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

ISA 250 PŘIHLÍŽENÍ K ZÁKONŮM A NAŘÍZENÍM PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ISA 250 PŘIHLÍŽENÍ K ZÁKONŮM A NAŘÍZENÍM PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘIHLÍŽENÍ K ZÁKONŮM A NAŘÍZENÍM PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu)* OBSAH Odstavec Úvod 1-8 Odpovědnost

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

(Czech Česky) Ustanovení o úplatkářství a dokladech a záznamech. Zákona o zahraničních korupčních praktikách

(Czech Česky) Ustanovení o úplatkářství a dokladech a záznamech. Zákona o zahraničních korupčních praktikách [Platnost od 22. července 2004] (Czech Česky) 78m. Periodické a další zprávy Ustanovení o úplatkářství a dokladech a záznamech Zákona o zahraničních korupčních praktikách Platné s odvozením na Pub.L. 105-366

Více

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOVODRUZSTVO výrobní družstvo v Plzni se sídlem Na Roudné 433/43, 30100 Plzeň IČ: 00028908 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Plzni oddíl DrXXVI vložka 55 pro prodej

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

Základní účetní operace společnosti

Základní účetní operace společnosti Základní účetní operace společnosti Úvodní informace Vedoucí skupiny: Ostatní členové skupiny: Základní informace o společnosti Jméno společnosti: Jafa, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 6, Konvičková 1563

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více