Celosvětová protikorupční politika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celosvětová protikorupční politika"

Transkript

1 Celosvětová protikorupční politika I. CÍL Zákony většiny zemí činí z vyplácení, nabídky vyplacení či dokonce přijetí úplatku, provize či jiné korupční platby trestný čin, který vystavuje Eaton a jeho jednotlivé zaměstnance pokutám a/nebo trestu vězení. Podle těchto protikorupčních zákonů, včetně amerického Zákona o korupčních postupech v zahraničí (FCPA), je trestným činem vyplacení, nabídka nebo předání čehokoliv cenného zahraničním vládním činitelům, zahraniční politické straně (nebo jejím činitelům), nebo kandidátovi na zahraniční úřad s cílem ovlivnit činnost nebo rozhodnutí těchto činitelů, stran nebo kandidátů. Platí to i tehdy, jsou-li takovéto platby v dotyčné zemi běžné. Cílem této Politiky je zajistit, aby všichni zaměstnanci, úředníci a ředitelé Eatonu a jeho přidružených společností a filiálek dodržovali FCPA a související protikorupční zákony jiných zemí, ve kterých Společnost podniká nebo hodlá podnikat. Tato Politika se týká: úplatků, provizí či jiných korupčních plateb, nápomocných plateb, vztahů s třetími stranami. II. ROZSAH Tato Politika platí pro všechny zaměstnance, úředníky a ředitele Eatonu a jeho přidružených společností a filiálek po celém světě. Tuto Politiku je třeba číst spolu s Etickým kodexem Eatonu a Celosvětovou politikou pro dary a pohoštění. III. POLITIKA Úplatky, provize či jiné korupční platby Je zásadou Eatonu, že při podnikání kdekoliv na světě musí Eaton, všechny jeho filiálky, zaměstnanci, úředníci a ředitelé Eatonu nebo kterékoli jeho filiálky, a všechny osoby, které působí jako zástupci, agenti nebo poradci Eatonu nebo kterékoli jeho filiálky, plně dodržovat příslušné protikorupční zákony, především FCPA. Zaměstnancům Eatonu se zakazuje přímo či nepřímo nabízet, dávat, vymáhat nebo přijímat libovolnou formu úplatku, provize či jiné korupční platby nebo čehokoliv cenného ve směru k nebo od libovolné osoby nebo organizace, včetně vládních agentur, jednotlivých vládních činitelů, soukromých společností a zaměstnanců těchto soukromých společností, a to za žádných okolností. 1

2 Tento zákaz platí celosvětově bez výjimky; bez ohledu na regionální zvyklosti, místní praxi nebo konkurenční podmínky; a pro nepřímé vyplácení takovéhoto úplatku, provize či jiné korupční platby, jež může být prováděno prostřednictvím třetích stran, jako jsou zástupci, poradci, makléři, smluvní strany, dodavatelé, společné podniky nebo filiálky, nebo libovolného jiného prostředníka či agenta působícího jménem Eatonu. Žádný zaměstnanec nebude potrestán za jakékoli zdržení nebo ztrátu obchodu vyplývající z toho, že odmítne úplatek zaplatit. Třetí strany Tato Politika zakazuje korupční nabídky, přísliby a platby provedené prostřednictvím partnerů, prostředníků, společných podniků nebo třetích stran. Proto je důležité aplikovat náležitou péči u takovýchto partnerů či agentů a neopomíjet či ignorovat fakta, jež naznačují možnost, že by mohlo dojít ke korupční platbě. Cílem této náležité péče je zaručit v co nejvyšší míře, aby si Eaton udržel pouze solidní a čestné agenty, zástupce a partnery. Kromě toho musí smlouvy s agenty nebo zástupci třetích stran a s partnery ze společných podniků v nejvyšší možné míře zahrnovat klauzule omezující riziko potenciálních nezákonných plateb. Nápomocné platby I když americké zákony umožňují vyplácení nápomocných plateb (pod podmínkou, že jsou řádně zaznamenané ve finančních výkazech společnosti), takovéto platby jsou nezákonné podle místních zákonů ve většině cizích zemí (i když ne ve všech). Nápomocné platby jsou platby malých částek vyplacených pro zaručené nebo urychlené provedení běžné nediskreční vládní akce se strany neamerických vládních úředníků na administrativní úrovni. Příkladem nápomocných plateb může být získání běžných povolení k podnikání, zpracování víz a pracovních povolení, zavedení poštovních nebo telefonních služeb, nebo urychlené vyřízení zásilek na celnici (za předpokladu, že byly splněny všechny zákonné požadavky pro jejich získání). Eaton zakazuje vyplácení nápomocných plateb s výjimkou následujících dvou podmínek a pouze s předchozím souhlasem Právního oddělení Eatonu (nebo není-li předchozí souhlas v daných podmínkách rozumně možný, co nejdříve po takovéto platbě): Nevyplacení takovéto platby by vedlo k ohrožení osobního zdraví, bezpečnosti nebo tělesné či duševní pohody zaměstnance (nebo jeho společníků na cestách); nebo 2

3 Nevyplacení takovéto platby by vedlo k okamžité a značné hospodářské ztrátě nebo nákladům pro Eaton v důsledku toho, že vládní úředník neprovedl nediskreční službu, na jejíž provedení má Eaton jinak zákonný nárok, např. je-li opožděno zahájení provozu výrobního závodu proto, že bylo odmítnuto spuštění základní vodárenské, elektrické nebo telefonní služby, na kterou má tento provoz jinak nárok. Účetní knihy a výkazy Vzhledem k požadavku FCPA, že všechny takovéto platby musí být řádně zaznamenány v účetních knihách a výkazech Eatonu, je také nezbytné, aby byla každá nápomocná platba ohlášena Vašemu účetnímu a zapsána jako nápomocná platba. Není-li řádně zapsaná, pak i schválená nápomocná platba přípustná podle zákona může vést k právní odpovědnosti Eatonu. 3

4 PŘÍLOHA K CELOSVĚTOVÉ PROTIKORUPČNÍ POLITICE Příklady Scénář: Vládní revizor na vznikajícím trhu zjistil v našem závodě řadu drobných porušení bezpečnosti. Vyhrožuje, že náš závod zavře, pokud mu na místě nezaplatíte pokutu. Analýza: V takovém případě se ihned obraťte na Právní oddělení. I když se pochopitelně chceme vyhýbat zbytečným byrokratickým problémům, vyplacení peněz vládnímu revizorovi je nesprávné a pravděpodobně i nezákonné. Scénář: Vedoucí nákupu oznámí, že s Eatonem uzavře dlouhodobou smlouvu o dodávkách, ale jen tehdy, když Eaton odsouhlasí, že převede část nákupní ceny na kupující firmu. Co uděláte? Analýza: Odsouhlasíte-li rabat části nákupní ceny (za předpokladu, že čistá cena je i přesto z obchodního hlediska rozumná), abyste získali nějaký obchod, dbejte na to, aby byl rabat vyplacen na konto, které patří kupující firmě, a ne na soukromé konto vedoucího nákupu nebo jiné třetí strany. Jsou-li Vám předloženy nezvyklé požadavky týkající se plateb, přesměrování zboží atd., použijte přiměřenou opatrnost, abyste měli jistotu, že takovéto požadavky jsou zákonné a nepodporují žádné podvodné schéma či plán. Scénář: Eaton se snaží odkoupit pozemek na nový závod na vznikajícím trhu. Pozemek je majetkem místní správy. Makléř realitní kanceláře Vás informuje, že za provizi ve výši 25 % hodnoty transakce zařídí prodej pozemku prostřednictvím svých konexí u místní správy. Zaplatíte mu tuto provizi? Analýza: Ne. Výše provize a poznání, že makléř má těsné konexe s místní správou, pro nás představují dostatečný červený signál naznačující, že tato transakce není v pořádku. 4

5 Scénář: Při pokusu opustit zemi, v níž probíhají občanské nepokoje, Vás zadrží místní celní úředník. Požaduje, abyste zaplatil administrativní poplatek ve výši 20 USD, který Vám umožní projít celnicí. Analýza: V tomto případě můžete poplatek zaplatit pod podmínkou, že tuto platbu ihned ohlásíte Právnímu oddělení a řádně ji zaznamenáte. Scénář: Zákazník od Vás požaduje, abyste mu vystavili dvě faktury na prodané zboží jednu fakturu se skutečnou cenou a druhou s vyšší cenou. Zákazník uhradí první fakturu a druhou použije k ospravedlnění vyšší ceny u finálního uživatele. Je to přípustné? Analýza: Ne. Vystavením druhé faktury s vyšší cenou může Eaton napomáhat zákazníkovi, aby se podílel na manipulaci nebo podvodu. To by mohlo Eaton vystavit odpovědnosti, dokonce i v případě, že by to byl zákazník, kdo fakturu nepatřičně použije. (Totéž platí i v případě, že zákazník požaduje od Eatonu vystavení duplicitní faktury s nižší cenou. Použije-li zákazník duplicitní fakturu ke snížení svého celního poplatku, může být Eaton právně zodpovědný za to, že zákazníkovi pomohl vyhnout se tomuto poplatku.) Scénář: Velká zásilka výrobků Eatonu je na cestě k významnému zákazníkovi na vznikajícím trhu. Zásilka je zadržena na celnici, neboť kontejnery nejsou označeny jako nebezpečné, jak je uvedeno v dodacích listech. Vzhledem k tomuto zdržení hrozí, že nesplníme svůj termín dodávky. Náš přepravce z třetí strany nám sdělí, že dokáže celníky přesvědčit, aby za mírný poplatek tento rozpor přehlédli. Je to dobrá myšlenka? Analýza: Ne. Jako zaměstnanec Eatonu máte zakázáno takovéto platby provádět, a použijete-li k této platbě přepravce, je to totéž, jako byste ji provedli sami. Nikdy nežádáme jinou stranu, aby naším jménem udělala něco, co máme sami zakázané. Scénář: Chcete najmout konzultanta, aby Vám pomáhal nabízet obchody zákazníkům včetně firem ve státním vlastnictví. Konzultant požaduje předem USD jako logistický poplatek a 25% provizi ze všech kontraktů. Konzultant nemá s výrobky Eatonu žádné konkrétní obchodní zkušenosti, ale je dobře znám jako člověk, který umí věci zařídit. Měli byste tuto obchodní úmluvu uzavřít? Analýza: Ne bez dodatečné náležité péče a důležité smluvní ochrany. I když tato úmluva není sama o sobě nezákonná, obsahuje signály nebezpečí, které by bez patřičné kontroly mohly Vás i Společnost vystavit hrozbě porušení FCPA či jiných protikorupčních zákonů. Postupujte citlivě u neobvyklých plateb předem a/nebo provizí pro třetí strany, zvláště ty, které budou jednat přímo s vládními institucemi a ve skutečnosti prodávají přístup. Pro účely analýzy FCPA můžete jednat úmyslně proto, že vědomě opominete fakta o třetích stranách, jež naznačují pravděpodobnost, že 5

6 dojde ke korupční platbě. Požádejte Právní oddělení o pomoc při provedení náležité péče u agentů a o poskytnutí patřičných formulací smlouvy. Scénář: Hodláte vstoupit do společného podniku ( SP ) s určitou firmou v nabídce na vládní kontrakt na Blízkém východě. V průběhu smluvních jednání partner ve SP prozradí, že má početné stávající kontrakty s třetími stranami v zemích, kde existuje značná korupce. Některé z těchto kontraktů se používají k získání přístupu k vládním činitelům a partner tvrdí, že je to k podnikání v konkrétní zemi nutné. Můžete tuto obchodní úmluvu uzavřít? Analýza: Nikoli bez dodatečných informací. I když předpokládaný partner v SP uzavřel tyto kontrakty před participací Eatonu, z právního a obchodního hlediska může být pokračování problematické. Tyto placené přístupy lze považovat za korupční transakce. Jako jedna ze stran SP se Eaton může vystavit právní odpovědnosti podle FCPA a dalších protikorupčních zákonů i když se žádný ze zaměstnanců Eatonu na korupční transakci nepodílel. Z obchodního hlediska se může projevit záporný dopad na probíhající operace a hodnotu obchodu, pokud partner v SP nebo jeho agent jednal v minulosti zkorumpovaně, aby získal vládní obchod nebo příznivá vládní rozhodnutí. Před uzavřením dohody o společném podniku se obraťte na Právní oddělení, aby Vám pomohlo při provedení náležité péče. Pomocí tohoto postupu můžete přezkoumat kontrakty a další příslušné dokumenty, vyslechnout klíčové osoby a vypracovat požadavky a záruky k tomuto podnikání. Tento postup Vám pomůže zabezpečit, že se kontrakty s třetí stranou nebudou zakládat na zkorumpovaném vztahu. 6

7 ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Co je to přesně úplatek nebo provize? Úplatkářství lze obecně popsat jako nabídku nebo přijetí jakékoli platby, daru, půjčky, poplatku, odměny či další výhody nebo prospěchu jiné osobě nebo od jiné osoby, jako pobídku k tomu, aby se něco udělalo nebo naopak neudělalo, nebo aby se ovlivnilo rozhodnutí. Např. vyplacení peněz, aby se (a) získal, udržel nebo ovlivnil obchod, (b) získala jakákoli nepatřičná nebo podvodná výhoda při vedení podnikání (např. příznivé daňové podmínky), nebo (c) ovlivnilo posuzování nebo jednání třetí strany s cílem dosáhnout požadovaného výsledku nebo akce, to vše je úplatek. Provize je určitým druhem úplatku. Je to neetické nebo nezákonné vrácení části platby, která již byla provedena v rámci zákonné obchodní transakce. Neetický dodavatel může např. souhlasit s tím, že vedoucímu nákupu zaplatí určitou finanční částku výměnou za to, že mu tento vedoucí přidělí dodavatelský kontrakt. Je přípustné poskytnout někomu výhodu nebo dary namísto hotovosti výměnou za to, že se uvolí udělat něco pro Eaton? Ne. Úplatky, provize a další formy korupčních plateb mohou mít různé formy a nejde jen o vyplácení peněz. Může to např. zahrnovat poskytnutí zaměstnání příbuznému příjemce úplatku, příslib zaměstnání po odchodu z vládní funkce do důchodu, nebo nadměrné a přepychové dary nebo dary ve formě sexuálních služeb. Dbejte na to, aby dary, pohoštění a cestování poskytnuté vládním činitelům i zaměstnancům soukromých firem nebylo možné považovat za úplatky či jiné korupční platby. Přečtěte si Celosvětovou politiku pro dary a pohoštění, kde najdete pokyny pro nabízení či přijímání přiměřených darů, pohoštění a cestování. A co dobročinné příspěvky? Jak ty lze považovat za nevhodné? Zaměstnanci se musí vyhýbat dobročinným příspěvkům nebo sponzorování, jež mohou být maskovaným prostředkem k získávání úplatků nebo jiných korupčních plateb. Zkorumpovaný činitel může např. navrhnout, že než zváží, zda nám má přidělit nějaký obchod, musíme souhlasit s tím, že přispějeme dobročinné organizaci, kterou si činitel zvolí. Před jakýmkoli příspěvkem získejte souhlas Právního oddělení. Musíme zaručit, že (a) je tato dobročinná organizace zákonná; (b) platba nebude převedena na tohoto úředníka nebo jeho rodinu, ani mu nijak jinak neprospěje; (c) příspěvek je transparentní a bude řádně zaznamenán do našich finančních výkazů; (d) 7

8 dohoda splňuje všechny příslušné zákony; a e) příspěvek není poskytnut výměnou za příznivé rozhodnutí žadatele. Je přípustné poskytnout zákazníkovi fakturu, na které se uvádí vyšší nebo nižší částka než byla ve skutečnosti fakturována? Ne. Všechny faktury, které zákazníkům vystavujeme, musí obsahovat skutečnou cenu, za kterou se fakturované výrobky prodávají. Platí to bez ohledu na důvod, který zákazník uvede v souvislosti s účelem faktury. Kdo je to vládní činitel? Je-li zákazník ve vlastnictví místního správního úřadu, je vedoucí nákupu vládním činitelem? Termín vládní činitel je široký. Zahrnuje všechny zaměstnance vládního ministerstva nebo agentury na všech úrovních, ať už výkonných, zákonodárných nebo soudních. Úředníci a zaměstnanci firem ve vlastnictví nebo pod kontrolou vlády jsou rovněž považováni za vládní činitele. Proto tento termín zahrnuje nejen jednotlivce, jako jsou zvolení činitelé, celní a daňoví inspektoři a činitelé pro vládní dodávky, ale i zaměstnanci státních podniků. Termín také zahrnuje: (a) všechny osoby působící v oficiální funkci v některé vládní organizaci, ministerstvu nebo agentuře, (b) úředníky nebo zaměstnance kterékoli veřejné mezinárodní organizace, jako je Mezinárodní měnový fond, Europská unie a Světová banka, a za (c) zahraniční politické strany, stranické činitele nebo kandidáty na některý úřad. Pamatujte, že tato Politika zakazuje nabízet, přijímat nebo vyplácet úplatky, provize a další korupční platby komukoli, ať se jedná o vládního činitele nebo ne. U některých obchodů je běžné udržovat si agenta z třetí strany, který pomáhá při rozvoji a udržování podnikání. Jaké známky nebezpečí by měli zaměstnanci zvažovat, aby se zaručilo, že agent neprovádí nepatřičné platby? Náležitá péče vůči potenciálním obchodním partnerům je důležitá, neboť platby provedené třetí stranou jménem Eatonu mohou vystavit Eaton stejné odpovědnosti, jako by Eaton provedl tuto platbu sám. Dbejte na to, aby perspektivním obchodním partnerem byla zákonná organizace se schopnostmi, talentem, zdroji a kompetencemi pro plnění svých povinností, aby ani obchodní partner ani žádný z jeho zaměstnanců či filiálek neprováděl nebo se nechystal provádět nepatřičné platby. Když si položíte tyto otázky, mělo by vám to pomoci povšimnout si možných problémů s korupčními platbami týkajícími se třetích stran: Jaká je pověst třetí strany, zvláště pokud jde o korupci? Má třetí strana rodinné nebo obchodní vztahy s vládním činitelem? Jedná-li se o právnickou osobu, je tato třetí strana ve vlastnictví vládního činitele? Jedná-li se o osobu, je tato třetí strana v současnosti vládním činitelem, nebo 8

9 jím byla někdy v minulosti? Doporučil tuto třetí stranu některý vládní činitel? Má třetí strana přiměřený personál, expertízu, vybavení a další zdroje k provedení požadované služby? Jsou poplatky, provize či jiné odměny třetí strany přiměřené a v souladu s tržními cenami za obdobné služby nebo dohody v této lokalitě? Požaduje třetí strana platby v hotovosti, neobvyklé bonusy, značné platby předem či jakékoli nezvyklé platební postupy, jako jsou platby do zahraničí nebo na konta mimo účetních knih? Chápe třetí strana politiku Eatonu zakazující korupční platby a souhlasí s jejím dodržováním? Byla třetí strana někdy předmětem vládního vyšetřování, neoficiálního šetření nebo policejní akce týkající se korupce? Závěrem je důležité, aby byla prováděná náležitá péče při dohledu a posuzování akcí obchodního partnera a plnění jeho povinností v průběhu celé spolupráce tak, aby mohly být všechny problémy rychle identifikovány a řešeny. Právní oddělení vám pomůže při realizaci snah o náležitou péči a při hodnocení výsledků této náležité péče. Vyhovuje mi náležitá péče vůči perspektivnímu obchodnímu partnerovi, ale jaký typ smluvních podmínek musím zahrnout do naší dohody s partnerem? V tomto směru vám pomůže Právní oddělení, ale obecně tyto podmínky zahrnují: (a) protikorupční požadavky, záruky a úmluvy týkající se dodržování protikorupčních zákonů včetně FCPA; (b) práva na provádění auditů účetních knih a výkazů obchodního partnera, aby se zaručilo dodržování těchto požadavků, záruk a úmluv; a (c) práva na ukončení spolupráce s obchodním partnerem v důsledku jakéhokoli porušení protikorupčních zákonů nebo požadavků, záruk a úmluv této smlouvy, které se vztahují na tyto záležitosti. Jak mám reagovat na žádost o korupční platbu nebo na její nabídku? Navzdory pověsti Eatonu, našemu Etickému kodexu a našim nejlepším úmyslům mohou někteří z nás prožívat při výkonu své funkce situace, kdy si uvědomujeme, že perspektivní zákazník nebo činitel očekává úplatek nebo jinou korupční platbu, nebo nám nabízí provizi. Kromě počátečního odmítnutí tohoto požadavku nebo platby vždy vyhledejte vnitropodnikovou pomoc. Váš nadřízený nebo jiný manažer Eatonu se může obrátit na organizaci, ze které vzešly nepatřičné žádosti, a projednat toto chování na nejvyšší úrovni. Kromě toho zvažujte při svých obchodních stycích následující aspekty: 9

10 Budujte vztahy zdůrazňujte vzájemnou výhodnost. Podtrhujte, jak důrazně si přejete spolupracovat se zákazníkem, prodejcem nebo činitelem, abyste dosáhli vzájemné výhodnosti v souladu s našimi vyššími principy a hodnotami. Debatujte o významu hodnot, bezúhonnosti a správného podnikání Eatonu. Debatujte o tom, co Eaton vnáší do spolupráce: technologii, investice, schopnosti, školení, pracovní místa a růst. Při diskusích o našich hodnotách vysvětlujte, že od svých zaměstnanců, obchodních partnerů, prodejců, dodavatelů a činitelů očekáváme, že budou jednat v souladu s těmito hodnotami. Zdůrazňujte místním činitelům, že investujeme do jejich komunity, protože věříme v jejich schopnost ochránit nás před očekávanými úplatky nebo korupcí. Vysvětlujte, že zákon ukládá velmi vysoké pokuty a tresty za vyplácení úplatků vládním činitelům a za nesprávné výkazy nepatřičných plateb. Neustále vysílejte stejný signál: Takoví jsme, Takto podnikáme. Pracujte tak, abyste zaručili, že vás předchází vaše vlastní pověst i pověst Eatonu. Eliminujte očekávání, že to vůbec stojí za zeptání. A závěrem odejděte pryč, pokud je to nutné, a to s vědomím, že jste se rozhodli správně. Eaton nechce ani nepotřebuje žádný obchod, který by nezískal eticky a zákonně. 10

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct)

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Obsah Úvodní slovo vedení společnosti Voith GmbH: 3 Jednání v souladu s hodnotami společnosti Voith 1. Úvod a deklarace zásad 4 2. Spolupráce se zákazníky,

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho

Více

PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI. Autoři. AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ. zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České

PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI. Autoři. AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ. zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI Autoři AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ advokát, advokát, zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České v New Yorku advokátní komory AARON N. WISE, ESQ.,

Více

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu) * O B S A H Odstavec Úvod.....

Více

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail únor 2008 Horizonty Čtvrtletník pro top management MALOOBCHOD Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail Účetní a daňové aspekty dodavatelských bonusů

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014)

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) Tyto MiFID Obchodní podmínky ( Obchodní podmínky ) stanovují zásady, podle nichž vám budeme poskytovat naše služby. Jejich pečlivému

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY 1 Obsah ČÁST 1: ÚVOD 3 ČÁST 2: SLOVNÍČEK POUŽITÉ TERMINOLOGIE 3 ČÁST 3: JAK SE STÁT VPA/M+ 5 ČÁST 4: VŠEOBECNÉ POVINNOSTI A ZÁVAZKY VŠECH VPA/M+ 8 ČÁST 5: DALŠÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více