Zahraniční protikorupční legislativa FCPA a UK Bribery Act a jejich dopad na podnikatelské subjekty v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahraniční protikorupční legislativa FCPA a UK Bribery Act a jejich dopad na podnikatelské subjekty v ČR"

Transkript

1 Zahraniční protikorupční legislativa FCPA a UK Bribery Act a jejich dopad na podnikatelské subjekty v ČR Prezentace pro ACFE Stevan Villalobos, CFE, CAMS 24. února 2014

2 Strana 2

3 Obsah 1. Úvod do FCPA 2. Klíčové principy FCPA 3. Působnost FCPA 4. Prosazování FCPA a sankce 5. UK Bribery Act 6. Příklady z ČR 7. Diskuze Strana 3

4 Úvod Jaká je Vaše zkušenost s FCPA a UK Bribery Act? Strana 4

5 Úvod do FCPA Strana 5

6 Úvod do FCPA v USA nabyl účinnosti tzv. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), který postavil mimo zákon uplácení zahraničních státních úředníků za účelem získání či udržení zakázek. Reakce na korupční skandály 70. let: Lockheed Bananagate Odpovědnost za kontrolu a prosazování FCPA nese: U.S. Department of Justice (DOJ) U.S Securities and Exchange Commission (SEC) Strana 6

7 Klíčové principy FCPA Strana 7

8 Klíčové principy FCPA I. Protikorupční ( anti-corruption ) ustanovení Uplácení zahraničních státních úředníků či politických stran za účelem získání či udržení zakázek či získání jakékoliv neoprávněné obchodní výhody Účetní ( books & records ) ustanovení Povinnost udržovat přiměřený systém interních kontrol, a to i v rámci všech dceřiných společností, a uskutečněné obchodní transakce prezentovat věrně a poctivě Úplatek by měl být v účetnictví zaznamenán jako úplatek Strana 8

9 Klíčové principy FCPA II. Kdo je to zahraniční státní úředník? Ministr, poslanec, zaměstnanec vládní instituce, agentury Soudce, státní zástupce Zástupci místních samospráv Zaměstnanec firmy se státní účastí Zaměstnanec státní školy, univerzity Státní činitel v mezinárodních organizacích Kandidáti na úřad, členové politických stran Členové nejbližší rodiny státního úředníka Více v DOJs FCPA Act Opinion Procedure Strana 9

10 Klíčové principy FCPA III. FCPA postihuje uplácení zahraničním státním úředníkům bez ohledu na jejich funkci nebo pozici FCPA nezná princip materiality, i nevýznamný úplatek je pořád úplatek Důležitý je element korupčního záměru ovlivnit rozhodování státních úředníků Uplácení = buď peněžní nebo nepeněžní plnění Úplatek může být poskytnut buď přímo nebo nepřímo (přes zprostředkovatele) Existují tolerované platby, tzv. facilitation payments Strana 10

11 Klíčové principy FCPA příklad 1 Společnost ABC se účastní tendru na poskytování služeb v oblasti ochrany a bezpečnosti státních činitelů. Společností pověřený lobbista pozve do jedné z luxusních restaurací na večeři členy výběrové komise dotyčného státního úřadu, kde spolu hovoří o tendru, aby zvýšil šance na vítězství společnosti ABC. Na závěr předá úředníkům lístky na lukrativní hokejový zápas. Úkol: Jde v případě pozvání na večeři / lístků na zápas o úplatek podle FCPA? Korupční záměr Nepeněžní plnění Poskytnut nepřímo Za účelem získání zakázky Strana 11

12 Klíčové principy FCPA příklad 2 Společnost ABC proplatila fakturu od svého zprostředkovatele BDE za poradenské služby s vědomím, že tyto prostředky budou použity zprostředkovatelem BDE na úplatky státním úředníkům za přidělení zakázky společnosti ABC. K plnění poradenských služeb společností BDE nikdy nedošlo. Úkol: O jaký typ porušení ustanovení FCPA (protikorupčních nebo účetních) by se mohlo jednat? Strana 12

13 Působnost FCPA Strana 13

14 Působnost FCPA I. Protikorupční ustanovení (širší působnost) Issuer (tzv. emitent) jakákoliv společnost (rezident či nerezident), která emitovala cenné papíry registrované v USA nebo která je povinna podávat pravidelná hlášení Komisi pro cenné papíry (SEC) Domestic concern (tzv. rezident) jakýkoliv občan nebo rezident USA, nebo jakákoliv společnost, jejímž primárním místem podnikání jsou USA nebo která je založena podle amerického práva Foreign companies and nationals až do roku 1998 nebyly tyto subjekty pod jurisdikcí FCPA, OECD Anti-Bribery Convention rozšířila působnost FCPA i na zahraniční fyzické a právnické osoby užívající korupčních praktik na území USA přímo i prostřednictvím zprostředkovatelů Strana 14

15 Působnost FCPA II. Účetní ustanovení Issuer jakákoliv společnost (rezident či nerezident), která emitovala cenné papíry registrované v USA nebo která je povinna podávat pravidelná hlášení Komisi pro cenné papíry (SEC) Jak protikorupční, tak účetní ustanovení se vztahují i na zahraniční pobočky vlastněné US emitenty a rezidenty Strana 15

16 Specifikace a rozšíření působnosti FCPA DOJ, SEC: A Resource Guide to the U.S. FCPA, (Guide) výklad a aplikace v běžné praxi: Specifikuje elementy efektivního compliance systému ( příručka ) Výdaje na dary a entertainment jednorázové nepeněžní dary, nízké hodnoty Due-diligence (prověrka) třetích stran Strana 16

17 Prosazování FCPA a sankce Strana 17

18 Prosazování FCPA a sankce I. Porušení protikorupčních ustanovení: Fyzické osoby Civilní postih pokuta do USD Trestní postih pokuta do USD a/anebo vězení do 5 let Trestní postih uložená fyzické osobě nemůže být přímo či nepřímo splacena společností v jménu které stíhaná fyzická osoba konala Právnické osoby Civilní postih pokuta do USD Trestní postih pokuta do USD Pokuta může být zvýšena na dvojnásobek hrubého zisku či ztráty plynoucí z korupčních aktivit Strana 18

19 Prosazování FCPA a sankce II. Porušení účetních ustanovení: Fyzické osoby Civilní postih pokuta do USD Trestní postih pokuta do USD a/anebo 20 let vězení Právnické osoby Civilní postih pokuta do USD Trestní postih pokuta do USD Pokuta může být zvýšena na dvounásobek hrubého zisku či ztráty plynoucí z korupčních aktivit Strana 19

20 Prosazování FCPA a sankce III. Vedlejší následky porušení FCPA Zákaz účastnit se veřejných zakázek Možné vyšetřování regulátory v jiných jurisdikcích Náklady na implementaci nápravných opatření Poškození reputace společnosti Strana 20

21 Činnost US regulátora Pokuty za porušení FCPA or roku 1977, farmaceutický sektor a zdravotnictví Zdroj: James Mintz Group Inc Strana 21

22 Top 10 případů porušení FCPA Společnost Země původu Rok vyšetřování Výše pokuty v mil. USD 1Siemens Německo KBR / Halliburton Spojené státy BAE (British Aerospace) Velká Británie Total Francie Snamprogetti Netherlands / ENI Nizozemsko / Itálie Technip Francie JGC Corporation Japonsko Daimler Německo Alcatel-Lucent Francie Magyar Telekom / Deutsche Telekom Maďarsko / Německo Strana 22

23 UK Bribery Act Strana 23

24 UK Bribery Act - historie UK Bribery Act (účinnost od ): Ruší všechny předchozí psané i zvykové právní normy týkající se otázky korupce Konkrétnější a radikálnější než FCPA nejpřísnější protikorupční legislativa na světě Odpovědnost za kontrolu a prosazování UKBA nese: Serious Fraud Office (SFO) Strana 24

25 UK Bribery Act klíčové principy Vymezuje 4 trestné činy: Uplácení jiné osoby Přijetí úplatku Uplácení zahraničního státního úředníka Korporátní selhání ve věci zamezení korupce selhání právnické osoby přijmout a vynucovat přiměřené procedury s cílem předcházet korupci svých zaměstnanců, dceřiných společností či třetích stran Nulová tolerance k úplatkům, žádné platby nejsou tolerovány Týká se nejen uplácení zahraničních vládních činitelů, ale i korporátní sféry Při trestném činu, který se stane na území ČR jej může vyšetřovat jak česká justice, tak SFO Strana 25

26 Působnost UK Bribery Act a sankce Působnost: Fyzické osoby - zaměstnanci státních i soukromých společností Právnické osoby Působnost i mimo území Velké Británie UK Bribery Act se může uplatnit na jakoukoliv společnost, která podniká ve Velké Británii za korupční praktiky kdekoliv ve světě Sankce: Maximální trest 10 let odnětí svobody a/anebo pokuta v neomezené výši Konfiskace majetku (dle Proceeds of Crime Act 2002) Vyloučení vysokých exekutivních pracovníků (ředitelů) z výkonu povolání (Company Directors Disqualification Act 1986) Strana 26

27 Interpretace UK Bribery Act Adequate procedures guidance dle Ministerstva spravedlnosti Velké Británie - interpretace spojení přiměřené procedury zahrnuje 6 základních principů: 1. Přiměřenost procedur rizikům dle velikosti a komplexity obchodního modelu 2. Top-level commitement odpovědnost má představenstvo, nulová tolerance 3. Vyhodnocování rizika pravidelně a zdokumentovat 4. Due diligence prověrka třetích stran, risk-based 5. Komunikace - školení 6. Monitoring a review jsou opatření efektivní, návrh zlepšení Strana 27

28 UK Bribery Act - příklad Česká společnost DEF má v rámci své korporátní struktury kvůli daňové optimalizaci založenou společnost na ostrově Jersey. Zároveň podniká na východních trzích, především v Číně, Vietnamu a Indii. Vedoucí indické pobočky má dohodu s celníky, a vyplácí jim menší částky za to, že urychlí vyřízení administrativních požadavků týkajících se dovozu technologie společnosti DEF z ČR do pobočky v Indii. V Indii jde v takovém případě při dovozu zboží o běžnou obchodní praxi. Úkol: Vystavuje svým jednáním vedoucí indické pobočky společnost DEF nějakému riziku, a pokud ano, jakému? Strana 28

29 Dopad na podnikatelské subjekty v ČR FCPA Dceřiné společnosti US firem v ČR České firmy, které stojí o získání kapitálu na amerických trzích (např. AVG) - působnost FCPA je pro emitenta účinná ihned po dokončení IPO Fúze a akvizice riziko nebo zvýšení hodnoty firmy Dodavatelé subjektů regulovaných FCPA subjekty prověrek třetích stran Element vládního činitele Strana 29

30 Dopad na podnikatelské subjekty v ČR UK Bribery Act Jakýkoliv podnikatelský subjekt v ČR, který má část podnikání v UK Působnost i na podnikání ČR subjektů v zahraničí Nejvyšší riziko hrozí v oblasti trestného činu korporátní selhání ve věci zamezení korupce Řada českých společností, kterých se týká, tuto legislativu ignoruje Ze čtyř trestných činů UKBA je nejjednodušší prokazatelnost Analogie se zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob Strana 30

31 Příklady z praxe Strana 31

32 Pfizer SEC začalo v srpnu 2012 vyšetřovat farmaceutickou společnost Pfizer za porušení FCPA - uplácení lékařů v Bulharsku, Číně, Chorvatsku, České republice, Itálii, Kazachstánu, Rusku a Srbsku Zároveň SEC začalo za porušení FCPA vyšetřovat i firmu Wyeth LLC, která byla předmětem akvizice Pfizeru v roce 2009 Obvinění Pfizeru za porušení FCPA v ČR se týkala let 2003 a 2004, kdy prostřednictvím svých zaměstnanců a obchodních zástupců společnost podporovala zahraniční cesty a rekreaci českým lékařům, aby ovlivnila jejich rozhodování při předepisování léků Pfizer a Wyeth se nakonec dohodli na stažení obvinění výměnou za zaplacení 45 (SEC) + 15 (DOJ) milionů USD. Strana 32

33 Tuzemská pobočka US firmy Tuzemská pobočka US firmy byla podezřelá z nekalých praktik při prodeji svých výrobků státním organizacím. Proběhlo prvotní vyšetřování za účasti právníků a forenzních auditorů, které identifikovalo důkazy o nekalých praktikách. Právníci společnosti v US doporučili dobrovolně se přiznat DOJ a SEC a aktivně spolupracovat, což mohlo snížit riziko udělení vysoké pokuty. Vyšetřování trvá již tři roky, stále není formálně ukončeno, ale DOJ i SEC již nedávno společnost informovaly, že se vyhne přímému finančnímu postihu. V takových případech však obvykle společnosti musejí implementovat nápravná opatření a důsledně monitorovat i jejich dodržování. Strana 33

34 Děkuji Vám za pozornost! Strana 34

35 Kontakt Stevan Villalobos, CFE, CAMS Manažer, Investigativní služby a řešení sporů Tel.: Mobil: Strana 35

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail únor 2008 Horizonty Čtvrtletník pro top management MALOOBCHOD Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail Účetní a daňové aspekty dodavatelských bonusů

Více

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) Bulletin BBH říjen 2011 Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) - přehled nového režimu pro speciální fondy a jejich správce - Právní aktuality Finanční trh Bulletin říjen 2011 Strana

Více

Průzkum o výskytu podvodů v organizacích v České republice a na Slovensku za rok 2011

Průzkum o výskytu podvodů v organizacích v České republice a na Slovensku za rok 2011 Průzkum o výskytu podvodů v organizacích v České republice a na Slovensku za rok 2011 Průzkum o výskytu podvodů v České a Slovenské republice za rok 2011 1 z 29 1. Obsah Úvod 3 Hlavní závěry průzkumu 4

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI. Autoři. AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ. zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České

PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI. Autoři. AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ. zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI Autoři AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ advokát, advokát, zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České v New Yorku advokátní komory AARON N. WISE, ESQ.,

Více

Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a Petr Bouda (s přispěním Michaela L. Smithe a Terezy Zběžkové)

Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a Petr Bouda (s přispěním Michaela L. Smithe a Terezy Zběžkové) Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace Praha, říjen 2012 Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Zentiva N.V. Kotace 29 260 000 Existujících akcií a 8 876 230 Nových akcií

Zentiva N.V. Kotace 29 260 000 Existujících akcií a 8 876 230 Nových akcií Tento prospekt byl vyhotoven pro účely (i) přijetí všech 29 260 000 existujících kmenových akcií (dále jen,,existující akcie ) společnosti Zentiva N.V., veřejné akciové společnosti založené podle právního

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. (dále jen Obchodník ) v souladu se zákonem č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU

SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Ačkoliv se právní rámce jednotlivých států od sebe výrazně liší, každý z nich povoluje smíšené financování ze soukromých

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Podnikání v EU. pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum. euroinfocentrum.cz/enlargement

Podnikání v EU. pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum. euroinfocentrum.cz/enlargement Podnikání v EU PhDr. Marie Pavlů, CSc. Centrum pro regionální rozvoj České republiky Euro Info Centrum Praha Vinohradská 46, 120 00 Praha 2 Tel.: 221 580 203, fax: 221 580 292 E-mail: pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum

Více

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři, IFRS do kapsy 2011 2 Předmluva V Praze dne 1. února 2012 Vážená čtenářko, vážený čtenáři, předkládáme Vám aktualizované vydání publikace, která přináší klíčové informace z oblasti Mezinárodních standardů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Věra Vernerová VEDOUCÍ PRÁCE: JUDr. Bc. Karel Rohr 2007 1 UNIVERSITY

Více