code of business conduct and ethics NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "code of business conduct and ethics NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky"

Transkript

1 NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky

2 Jednáme s integritou. Podáváme vynikající výkon. Děláme to, co je správné, každý den. Mike McNamara

3 Obsah i. Dopis od předsedy představenstva Flextronics a našeho vrchního výkonného ředitele ii. Jednat s integritou iii. Co děláme 1 Dělat etická rozhodnutí 1.1 Dělat etická rozhodnutí 1.2 Otevřené vystupování: Pokládání dotazů a nahlašování problémů 1.3 Netolerujeme mstu 2 Integrita na pracovišti 2.1 Děláme to správné 2.2 Jednáme s ostatními s úctou a dodržujeme praktiky čestného zaměstnávání 2.3 Uvědomujeme si význam ochrany osobních údajů 2.4 Poskytujeme svým zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí 3 Integrita pro naši společnost a pro naše akcionáře 3.1 Zamezujeme střetům zájmů 3.2 Zabezpečujeme informace společnosti Flextronics 3.3 Dary a pracovní pohoštění přijímáme pouze, jsou-li vhodné 3.4 Majetek společnosti Flextronics vyžíváme rozumně 3.5 Vedeme přesné deníky a záznamy 3.6 Dodržujeme všechny zákony o cenných papírech 4 Integrita pro naše zákazníky a pro naše obchodní partnery 4.1 Praktikujeme jen zodpovědné obchodovací a marketingové postupy 4.2 Čestně soutěžíme na trhu 4.3 Chráníme informace a majetek třetích stran 4.4 V rámci obchodního styku s vládními orgány jednáme s integritou 5 Integrita našeho globálního dodavatelského řetězce 5.1 Podnikáme jen se zodpovědnými dodavateli a obchodními partnery 5.2 Dodržujeme čestné nákupní praktiky 6 Integrita našich globálních komunit 6.1 Jsme zavázáni chránit životní prostředí 6.2 Nikomu nenabízíme úplatky ani nekalé platby 6.3 Neúčastníme se praní špinavých peněz ani aktivit spojených s terorismem 6.4 Než darujeme jakékoli charitativní nebo politické příspěvky jménem společnosti Flextronics, získáme nejprve svolení 6.5 Dodržujeme zákony řídící mezinárodní obchod 7 Následky nedodržování pravidel 8 Otázky a odpovědi

4 i. Dopis od předsedy představenstva Flextronics a našeho vrchního výkonného ředitele My u Flextronics bereme dodržování pravidel a etiku vážně. To je důvodem, proč je pro nás tak důležitý náš Kodex obchodního jednání a etiky. Ve skutečnosti je dodržování zákonů a jednání s integritou prostě součástí toho, kým jsme. Náš Kodex je určen k zajištění toho, aby každý z nás bez ohledu na to, jakou pozici zastává znal, chápal, a v každém aspektu své práce vykonával ty nejvyšší etické standardy. Ačkoli Kodex nemůže pokrýt všechny problémy, se kterými se můžeme na pracovišti setkat, pomáhá nám dozvídat se o problémech, lépe se seznamovat se zásadami společnosti Flextronics a jednat s integritou v rámci veškeré naší činnosti. Každý ze zaměstnanců, funkcionářů a ředitelů společnosti Flextronics musí znát, chápat a dodržovat tento Kodex i v něm uvedené postupy a s nimi související zásady. To je to, co očekáváme a na co spoléháme, když pracujeme navzájem jedni pro druhé, interagujeme se zákazníky, oslovujeme akcionáře, spolupracujeme s obchodními partnery a přispíváme našim komunitám. Při vytváření rozhodnutí ovlivňujících naše podnikání musíme používat dobrý úsudek. Pokud budeme mít nějaký dotaz, musíme jej položit. Nikdo by neměl pociťovat sebemenší problém s okamžitým nahlášením jakéhokoli jednání nebo jakékoli jiné záležitosti, které se zdají být porušením Kodexu nebo jiných našich zásad. Naše oddanost klíčovým hodnotám, vůdcovským vlastnostem a kulturou integrity nám umožní pokračovat jako vysoce konkurenceschopný, zdravý a udržitelný podnik. Děkujeme Vám, že každý den děláte ta správná rozhodnutí a zajišťujete pokračující úspěch naší Společnosti. Mike McNamara Vrchní výkonný ředitel Raymond Bingham Předseda představenstva

5 ii. Jednat s integritou Důvěryhodní vedoucí Na naše zákazníky pohlížíme se zaujetím a soustředěním, a jádrem každého ze vztahů mezi námi a někým z našich akcionářů, komunit, zákazníků a spolupracovníků je důvěra. Na všech úrovních vedení udržujeme kulturu, v níž jsou upřímnost a etické jednání očekávány, uznávány, oceňovány a dodržovány. Motivace vítězit s integritou Dodáváme vynikající výkon pro naše zákazníky a akcionáře, a dodržujeme pravidla, zákony a předpisy platné pro naše globální aktivity. Vzhledem k tomu neopouštíme své etické hodnoty ani svou integritu pro dosažení krátkodobých výhod, osobního obohacení či chvály nebo darů od zákazníka. Myslící, rychlý, disciplinovaný a připravený nést zodpovědnost Neseme zodpovědnost za své činy a jsme oddáni neustálému zlepšování a společné práci. Používáme dobrý úsudek a svým zákazníkům a akcionářům dodáváme nejvyšší kvalitu. Mít respekt Respektujeme různé myšlenky, podporujeme individuální příspěvky, poskytujeme bezpečné, otevřené a bezpečné prostředí, a vážíme si každého, kdo v dobré víře vystoupí, aby položil nějakou otázku nebo vyslovil nějakou obavu.

6 iii. Co děláme Flextronics je na globální úrovni vůdčí společností v oblasti návrhu, výroby, distribuce, a poprodejních služeb. Poskytujeme úplná a dalekosáhlá řešení prostřednictvím inovace a talentované lidi vybavené pravomocemi, s kterými vytváříme výkonná řešení dodavatelských řetězců, která transformují celá průmyslová odvětví a společnosti. Jsme sociálně zodpovědnou společností a přispíváme našim globálním komunitám. V roce 2013 se 3600 zaměstnanců, včetně dlouhodobých vedoucích funkcionářů, zúčastnilo Výročního dne společnosti Flextronics v Chennai, v Indii, kde společnost Flextronics ukázala, že si váží veškerého úsilí našich týmů globálních obchodních služeb. Na Zdravotně sportovním dni v městě Zala v Maďarsku vyzkoušeli dva naši zaměstnanci zápasy sumo v nafukovacích oblecích. *Některé naše závody sponzorují pro naše zaměstnance zdravotně sportovní dny s jídlem, zábavou, zdravotním vzděláváním, hrami a sportovními akcemi. Pravidelně sponzorujeme sportovní utkání na krytých plochách, jako například basketbalový turnaj v našem kampusu v čínském Zhuhai, čímž budujeme fyzickou zdatnost, týmovou spolupráci a kamarádství. V Milpitas a v San Jose v USA se stovky našich zaměstnanců spolu se svými rodinami zúčastnily pochodu na podporu sbírky pro boj se srdečními chorobami, čímž podporujeme zdravý životní styl a pravidelná zdravotní vyšetření. Jsme partnerem organizací pro komunitní rozvoj, abychom mohli přinášet programy vzdělávacích, vývojových a emočních potřeb pro zanedbávané děti migrujících pracovníků v Číně. Tyto programy ulehčují některé problémy s nimiž bojují rodiče při své migraci z místa na místo, aby vyhledali obohacující zaměstnání a přitom zároveň vychovali a vzdělali svoje děti. Podporujeme Jídlo od srdce, neziskovou organizaci, která se snaží redistribuovat neprodaný chleba a trvanlivé poživatiny nuzným. Zde v Číně zaměstnanec společnosti Flextronics věnuje svůj čas a péči výživě starých.

7 iii. Co děláme V Linwood ve Skotsku si lidé z Flextronics Global Services oblékly své kilty a obnažili své nohy v rámci soutěže Nejlepší nohy pořádané na podporu charity Cash for Kids ( Peníze pro děti ), která vybírá peníze na to, aby pomáhala dětem bojujícím s finančními, emočními a fyzickými problémy. Z vybraných prostředků jsou nakupovány vánoční dárky pro děti. Naši zaměstnanci dobrovolně věnují svůj čas ve prospěch různých místních charit, jako například v tomto sirotčinci v Zhuhai v Číně, kde se starají o děti. Ve svých komunitách vykonáváme dobrovolné pracovní úkoly a snažíme se naplňovat potřeby znevýhodněných populací. V Izraeli naši zaměstnanci věnují svůj čas tomu, aby bavili děti v závodě, který společnost Flextronics podporovala již od roku 2001 a který poskytuje vřelé a zajímavé prostředí dětem, které se staly obětmi násilí a zanedbávání. V Manaus v Brazílii jsme uzavřeli partnerství s místními školami, abychom poskytli nezaopatřeným dětem poučný i zábavný výlet do zoo. V roce 2013, v době Výročního dne společnosti Flextronics v Chennai v Indii zahrála kapela a taneční skupina utvořená ze zaměstnanců Chennai Global Business Services energická představení na téma večera - Jeden plán. Jeden Flex. Jeden tým. V městě Zala v Maďarsku jsme spolupracovali s místní vládou na zajištění sportovního dne pro více než 900 dětí mateřské školky, abychom podpořili zdravý pohyb a zdravý životní styl mládeže. Akrobatické aktivity vedly celebrity maďarského sportu a v roce 2012 na této akci padl světový rekord největšího počtu dětí z mateřských školek cvičících najednou.

8 1 Dělat etická rozhodnutí Dodržováním kodexu zajistíte, že budete v každém okamžiku dělat to správné. Ale ne vždy je docela jasné, jak dělat to správné. Jestliže věříte, že nějaký zvyk ve Vaší zemi nebo oblasti je v rozporu s Kodexem podnikového jednání a etiky, pak vždy postupujte podle Kodexu. Jestliže si nejste jisti co byste měli provést, nebo jestliže máte nějaké obavy, požádejte svého vedoucího o vedení nebo použijte etickou horkou linku společnosti Flextronics nebo jakýkoli jiný zdroj pro nahlašování, které naleznete v Části 1.2 tohoto Kodexu. U Flextronics nejste sami a je mnoho zdrojů, které Vám mohou pomoci dělat každý den etická rozhodnutí.

9 1.1 Dělat etická rozhodnutí Jestliže máte jakýkoli dotaz nebo jestliže si nejste jisti některým ze svých činů, jednání nebo stavů, nezůstávejte zticha. Jednejte a položte sami sobě následující otázky: Připadá Vám, že dané jednání nebo chování je tím správným, co by se mělo udělat? Cítili byste se klidně, kdyby se o daném jednání dozvěděl Generální ředitel Vašeho pracoviště? Vylepšilo by toto jednání nebo chování renomé společnosti Flextronics u našich zákazníků, akcionářů nebo kolegů? Cítili byste se klidně, kdyby se o tomto jednání nebo chování byla napsána zpráva v novinách? Je dané chování nebo aktivita v souladu s Kodexem nebo s příslušnými Pravidly společnosti? Jsou-li VŠECHNY Vaše odpovědi ANO, pak MŮŽETE v dané aktivitě pokračovat. Jestliže si NEJSTE JISTI, požádejte svého vedoucího o vysvětlení nebo použijte jeden z našich zdrojů pro nahlašování. (Viz další stránka.) Jestliže KTERÁKOLI z odpovědí zní NE, pak NEPOKRAČUJTE. Jestliže Vaše aktivita již proběhla, nebo pokud proběhne v blízké budoucnosti, PAK JI OKAMŽITĚ NAHLASTE! Tyto otázky Vás navedou tak, abyste se uměli zorientovat při utváření zdravých a etických rozhodnutí a pomohou Vám hlásit problémy i tehdy, když odpověď nebo postup jednání nejsou zřejmé.

10 1.2 Otevřené vystupování: Pokládání dotazů a nahlašování problémů Položit dotaz nebo nahlásit nějakou obavu vyžaduje odvahu, a od nás jakožto od zaměstnanců společnosti Flextronics se očekává, že budeme mluvit otevřeně. Když to uděláme, ochráníme tím společnost Flextronics, naši značku, a naše závody, a pomůžeme tak zajistit zlepšení našeho provozu a zabránění případného nekalého jednání. Máme-li obecnou otázku, měli bychom se zeptat svého manažera nebo představitele Personálního oddělení. K přednesení otázky nebo problému můžeme také kdykoli použít některý z našich prostředků nahlašování, a můžeme to udělat anonymně. Etická horká linka Jakýkoli vedoucí Nahlašování v Evropské unii 1.3 Netolerujeme mstu Společnost Flextronics netoleruje mstu proti nikomu, kdo v dobré víře položí nějakou otázku, promluví o případném nekalém jednání, nebo se zapojí do auditu nebo vyšetřování. Jednání v dobré víře znamená, že jednáte upřímně a poskytnete veškeré informace, které o dané záležitosti máte. Vrchní ředitel pro Etiku a dodržování zásad Naše prostředky pro nahlašování Právní oddělení Msta zahrnuje mimo jiné změnu pracovní doby nebo plánu práce, přeřazení na nižší pozici, převod na jiné místo nebo ukončení pracovního poměru někoho, kdo položí otázku nebo kdo otevřeně promluví o případném možném porušování Kodexu, Pravidel společnosti, nebo zákona. Mstivé jednání, včetně snahy zjistit identitu zaměstnance, který v dobré víře podá nějaké hlášení, může vést k disciplinárnímu opatření, včetně například ukončení pracovního poměru. Ředitelé pro dodržování pravidel Další kanál pro podávání hlášení Personální oddělení Jestliže věříte, že proti Vám byla prováděna msta, okamžitě to nahlaste. Viz Etickou horkou linku Flextronics.

11 Etická horká linka Jakýkoli vedoucí Nahlašování v Evropské unii Flextronics provozuje Etickou horkou linku, což je jeden ze způsobů, jak mohou naši zaměstnanci, vedoucí pracovníci a obchodní partneři vyjadřovat své obavy beze strachu ze msty. My u Flextronics uznáváme a podporujeme význam Otevřeného vystupování. To znamená mít odvahu zeptat se na něco, co se nezdá být v pořádku. Znamená to vyhledat někoho vedoucího ve společnosti Flextronics, člena našeho programu dodržování pravidel, advokáta, vedoucího Personálního oddělení, atd. abyste se ho zeptali, jestliže Vám nebude jasné něco o zásadách Společnosti nebo o jejích postupech. Dále to znamená nahlásit případnou obavu, kterou budete mít, na Etickou horkou linku Společnosti, věříte-li, že se může jednat o porušování zákona, zásad Společnosti, nebo našeho Kodexu. Chcete-li podat hlášení nebo vyjádřit své obavy, můžete vytočit číslo Etické horké linky zřízené ve Vaší zemi, nebo můžete jít na webové stránky Etické horké linky. Pamatujte, můžeme zůstat v anonymitě (tj. nahlásit své obavy a přitom nezveřejnit své jméno). Flextronics bere všechna podání vážně a každou záležitost vhodně prozkoumá a prošetří. Vedoucí jsou jednotlivci, kteří vykonávají dohled nad ostatními, dohlížejí na naši práci a vystupují v naší Společnosti jako vůdcové a vzory jednání. Často jsou naším prvním a nejlepším prostředkem asistence. Flextronics podporuje otevřené a citlivé prostředí a naše Politika otevřených dveří doporučuje zaměstnancům, aby v případě, že budou mít nějaký dotaz nebo obavu, kontaktovali Vedoucího kteréhokoli Vedoucího. Jestliže se daná otázka nebo obava týká Vašeho Vedoucího, nebo pokud byste se prostě při případném rozhovoru o záležitosti s ním necítili sebejistě, měli byste pociťovat volnost promluvit si s jiným vedoucím ve Vaší oblasti nebo mimo ni; s Vaším místním představitelem Personálního oddělení; s kterýmkoli členem Týmu pro dodržování pravidel korporace; nebo s kýmkoli jiným z ostatních uvedených prostředků nahlašování. Ti všichni jsou tu proto, aby nám pomáhali! Flextronics provozuje Etickou horkou linku, což je jeden ze způsobů, jak mohou naši zaměstnanci, vedoucí pracovníci a obchodní partneři vyjadřovat své obavy beze strachu ze msty. V Evropské unii (EU) je několik zemí, které dodržují jisté zákony a nařízení na ochranu soukromých údajů při používání firemních Horkých linek, a společnost Flextronics dodržuje všechny platné zákony, pravidla, a ustanovení, které se k našemu globálnímu podnikání vztahují. Když zavoláte na etickou horkou linku nebo použijete její webové stránky v zemi, která její využívání neumožňuje, budete přesměrováni na příslušný kontakt ve společnosti Flextronics, kde budete moci své hlášení podat. Každý zaměstnanec v EU by měl vědět, že má volnost kdykoli kontaktovat naši horkou linku nebo kohokoli z následujících jednotlivců: Gernot Kriegbaum Vyšší firemní poradce Tel.: +43 (1) Mobilní telefon: Rita Kercsmar Personální oddělení, Regionální vedoucí pro dodržování pravidel, pro oblast EMEA, Tel.: +36 (92) Mobilní telefon: +36 (30)

12 Vrchní ředitel pro Etiku a dodržování zásad Naše prostředky pro nahlašování Právní oddělení Za dodržování našeho Programu pro dodržování pravidel korporace a za zajištění toho, aby společnost Flextronics dodržovala platné zákony a nařízení, jakož i naše vnitřní postupy a pravidla, zodpovídá Vrchní ředitel Flextronic pro etiku a dodržování pravidel. Vrchní ředitel pro etiku a dodržování pravidel také zodpovídá za partnerství s akcionáři a každé čtvrtletí podává o Programu dodržování pravidel a o dalších významných otázkách hlášení Podnikovým předsedům, Výkonným sponzorům a Auditnímu výboru. Naší Vrchní ředitelkou pro etiku a dodržování pravidel je Marianne Wolf. Chcete-li se dozvědět více o Marianne, o našem Programu dodržování pravidel, a o našem Právním oddělení, pak prosím navštivte Domovskou stránku právního oddělení. Máte-li jakýkoli dotaz nebo obavu, pak je třeba, abyste věděli, že můžete kdykoli přímo kontaktovat někoho z našich důvěryhodných vedoucích, včetně Vrchního ředitele pro etiku a dodržování pravidel korporace, nebo kohokoli v Týmu pro dodržování pravidel korporace. Společnost Flextronic propaguje a podporuje zvyklost kladení dotazů a hlášení případného porušování nebo obav v co nejčasnějším stádiu. Za tím účelem společnost Flextronics poskytuje několik způsobů, jak o sobě nechat slyšet. Existuje mnoho způsobů, jakými můžeme vyjádřit své obavy a obdržet potřebnou pomoc, od našich Zásad otevřených dveří, přes náš Tým pro dodržování pravidel až po naši Horkou linku. Chcete-li se dozvědět více o mnoha způsobech, jakými můžeme ve Flextronics otevřeně vystoupit, klikněte prosím na jednotlivé čtverečky. Právní oddělení společnosti Flextronics se skládá z právníků a ostatních profesionálů, kteří jsou zde proto, aby naši společnost podporovali poskytováním podnikově orientovaného právního poradenství. Právní oddělení vede náš Generální poradce, pan Jon Hoak. Všichni členové tohoto oddělení jsou připraveni nám odpovídat na naše otázky, vyslechnout naše obavy, a buďto nám přímo pomoci, nebo nás odkázat na správný prostředek, kde máme v dané věci vyhledat pomoc. Kliknutím na následující odkaz najdete advokáta společnosti Flextronics ve své zemi nebo oblasti: Domovská stránka pro právní záležitosti.

13 Ředitelé pro dodržování pravidel Další kanál pro podávání hlášení Personální oddělení Ředitelé pro dodržování pravidel jsou odborníky na předmětné záležitosti následujících hlavních oblastí antimonopolní politika, protikorupční politika, ochrana značky, důvěrné informace, řízení firmy a jistiny, ochrana údajů, životní prostředí, finance, globální IT, globální obchodování, zdraví a bezpečnost práce, zabezpečení informačních technologií, duševní vlastnictví, práce a zaměstnanost, regulace zdravotnictví, nákup a daně. Jednotliví ředitelé pro dodržování pravidel zodpovídají za to, abychom v jedné z těchto oblastí dodržování pravidel postupovali podle našich zásad, postupů a příslušných zákonů. Tito Ředitelé pro Dodržování pravidel jsou nám k dispozici, abychom je mohli kontaktovat, pokud budeme mít otázku týkající se jejich konkrétní oblasti, pokud budeme chtít nahlásit nějaké podezření, nebo pokud budeme mít obecnou otázku či obavu v souvislosti s dodržováním pravidel. Jejich úkolem pak je zaručit důkladné a včasné vyšetřování a řádné vyřešení jakýchkoli problémů. Aktualizovaný seznam všech Ředitelů pro dodržování pravidel a kontaktní informace na ně naleznete na adrese Webové stránky pro dodržování pravidel. Nejsme-li si jisti, můžeme se s jakoukoli otázkou nebo obavou kdykoli obrátit na některého z členů našeho Týmu pro dodržování pravidel korporace, Právního oddělení, Auditního výboru, Správní rady nebo kohokoli z našich důvěryhodných vedoucích. Oni nám přímo pomohou nebo nás poukážou na prostředek, který je k vyřešení našich potřeb nejvhodnější. Jako prostředek pro podávání hlášení lze použít následující odkaz: Správní rada Personální oddělení (PO) poskytuje zaměstnancům společnosti Flextronics podporu v takových oblastech, jako jsou nábor, zaopatření, platy, prémie, vymezení popisu práce, hodnocení výkonu, školení, a vývoj vůdcovských schopností. Naše personální oddělení nebo jeho představitel jsou zde proto, aby nám poradili s našimi dotazy a obavami ohledně nejrůznější problematiky, od výplat a prémií až po obavy vyplývající z konfliktů se spolupracovníky nebo vedoucími pracovníky. Naši personální vedoucí podporují naše uctivé a otevřené prostředí a pomáhají nám promyšleně a efektivně zvládat mnoho našich každodenních problémů. Své místní personální oddělení bychom měli kdykoli používat jako jeden ze svých primárních zdrojů pro jakoukoli otázku nebo obavu. Jestliže nedokážou na naše otázky odpovědět sami, budou schopni nás účinně nasměrovat na vhodný prostředek uvnitř společnosti Flextronics, kde nalezneme pomoc. Pro více informací o Personálním oddělení přejděte prosím na Domovskou stránku Personálního oddělení.

14 2 Integrita na pracovišti Jednat s ostatními na pracovišti s úctou znamená vážit si svých kolegů pro různorodost jejich myšlenek, zážitků, znalostí a původu a uznávat kreativitu a sílu Jediného plánu. Jeden Flex. Jeden tým. Společnost Flextronics vytváří pracoviště, na kterém lze inovace, myšlenky, dotazy a obavy sdílet v bezpečném, uctivém a profesionálním prostředí.

15 2.1 Děláme to správné Děláme etická rozhodnutí. Dodržujeme náš Kodex, firemní zásady i zákon. Hlásíme se k principům Kodexu jednání Elektronického průmyslu (Electronic Industry Code of Conduct, EICC). Dodržujeme náš interní program Příslib Flextronics. Okamžitě hlásíme jakoukoli obavu z možného nekalého jednání, kterou máme. Viz Etickou horkou linku Flextronics. Máme-li nějakou otázku o zásadách nebo postupech Společnosti, položíme ji. Plně a upřímně spolupracujeme na vnitřním auditu nebo vyšetřování. A navíc, naši vedoucí musejí jít příkladem, být vzorem etického chování a vytvářet prostředí, v němž pro zaměstnance není problémem klást otázky, vyslovovat obavy a nahlašovat problémy beze strachu ze msty. 2.2 Jednáme s ostatními s úctou a dodržujeme praktiky čestného zaměstnávání Jsme navzájem otevření a čestní a jednáme s ostatními s integritou a úctou. Nikoho nediskriminujeme na základě rasy, barvy, pohlaví, věku, národnostního původu, náboženství ani žádné jiné zákonem chráněné vlastnosti. Snažíme se udržovat takové pracoviště, na jakém se budou zaměstnanci cítit bezpeční před obtěžováním či zneužíváním jakéhokoli druhu. Dodržujeme platné zákony o mzdách a pracovní době. Poskytujeme svým zaměstnancům přinejmenším všechny zákonem stanovené výhody. Nepoužíváme dětskou, nucenou, učňovskou ani nevolnickou pracovní sílu a dodržujeme minimální věk zaměstnanosti. Uznáváme právo pracovníků volně navazovat vztahy a věříme, že otevřená komunikace a přímá propojenost mezi zaměstnanci a vedením jsou nejúčinnější způsoby, jak řešit problémy na pracovišti. Nepovolujeme mstu proti nikomu, kdo vysloví své podezření na diskriminaci, obtěžování nebo jakoukoli nekalou praktiku z oblasti práce a zaměstnanosti. Od svých obchodních partnerů očekáváme, že budou splňovat stejný standard. Zásady rovnosti odlišných a prevence obtěžování na pracovišti a Zásady zpracovávání podnětů/stížností naleznete pod Personální zásady a směrnice na celosvětovém portálu Personálního oddělení společnosti Flextronics. Naše Zásady práce a lidských práv naleznete na portálu Příslib Flextronics.

16 2.3 Uvědomujeme si význam ochrany osobních údajů Respektujeme ochranu osobních údajů všech osob a jsme zavázáni chránit osobní data před neoprávněným přístupem. Osobní dat shromažďujeme zodpovědně a v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Zaměstnanci musejí dodržovat naše Zásady na ochranu osobních údajů, Globální prohlášení o zásadách ochrany soukromí a Manuál pro zpracování osobních dat, které naleznete na Portálu ochrany osobních údajů společnosti Flextronics. 2.4 Poskytujeme svým zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí Máte-li jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti na pracovišti nebo našich zodpovědností, kontaktujte Oddělení životního prostředí, hygieny a bezpečnosti, kde najdete i seznam Představitelů pro ŽPHaB. Více informací najdete také na celosvětovém portálu Personální zásady a směrnice Personálního oddělení společnosti Flextronics. Užitečné informace naleznete i na portálu CSER, který poskytuje informace i o tom, jak Flextronics dodržuje normy EICC. Msta vůči komukoli ze zaměstnanců, kdo upřímně vyjádří nějaké podezření ohledně jakéhokoli postupu v oblasti pracovní politiky a zaměstnanosti, o problému s ochranou soukromí osobních údajů, nebo o problematice hygieny a bezpečnosti práce, představuje porušení našeho Kodexu a nebude tolerována. Zdravotní stav a bezpečí našich pracovníků je u Flextronics nejvyšší prioritou. Investujeme do linek, nástrojů, vybavení, procesů a lidí, abychom zajistili bezpečné pracovní prostředí pro své zaměstnance. Zavádíme bezpečné pracovní praktiky a dbáme na jejich dodržování, a dodržujeme všechny zdravotní a bezpečnostní zákony a nařízení a Firemní zásady k zajištění toho, aby ochranná opatření měla účinnost a abychom zajistili bezpečné pracovní prostředí. Za účelem omezování a prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání máme programy zdraví a bezpečnosti práce a své zaměstnance proškolujeme co do bezpečných pracovních praktik. Na dodržování kultury zdraví a bezpečnosti dbáme ve všech svých světových pobočkách, a jakákoli podezření na podmínky narušení bezpečnosti musíme co nejdříve hlásit svému vedoucímu.

17 3 Integrita pro naši společnost a pro naše akcionáře Naše kultura integrity a etiky je naší konkurenční výhodou. Při všem, co děláme, se neustále snažíme dělat to správné. To znamená, že spravedlivě soutěžíme, chráníme svůj majetek a informace a majetek a informace našich zákazníků, a zamezujeme situacím, které by na naši Společnost vrhaly špatné světlo.

18 3.1 Zamezujeme střetům zájmů Střet zájmů vzniká tehdy, když máme osobní vztah nebo finanční nebo jiný zájem, který by se mohl křížit s výkonem naší povinnosti jednat v nejlepším zájmu společnosti Flextronics, nebo který by mohl mít byť i jen zdánlivý nevhodný dopad na naše rozhodování ve prospěch společnosti Flextronics. K běžným střetům zájmů patří: Rodinné a osobní vztahy Vy nebo některý člen Vaší rodiny máte vedoucí nebo finanční zájem (například materiální držbu akcií) ve společnosti, která podniká nebo si přeje podnikat spolu se společností Flextronics. Je-li tomu tak, okamžitě informujte svého vedoucího, aby bylo možno tento střet zájmů vyřešit. Řídíte nebo můžete ovlivňovat rozhodování někoho z členů své rodiny, přátel, nebo osob, s nimiž máte láskyplný vztah. Je-li tomu tak, okamžitě informujte svého vedoucího, aby to bylo možno řešit. Máte nějakého člena rodiny nebo přítele, který již je nebo by se chtěl stát prodejcem, dodavatelem nebo zaměstnancem společnosti Flextronics. Je-li tomu tak, musíte svůj vztah vyjevit svému vedoucímu a nesmíte se účastnit výběru ani řízení tohoto potenciálního prodejce nebo zaměstnance Finanční, investiční či obchodní příležitosti Chcete využít nějaké obchodní nebo investiční příležitosti dostupné firmě Flextronics. Je-li tomu tak, okamžitě o tom dejte vědět svému vedoucímu a Vrchnímu řediteli pro dodržování pravidel a etiku a zajistěte, aby tato příležitost byla nejprve nabídnuta společnosti Flextronics. Jestliže společnost Flextronics danou příležitost odmítne a neexistuje žádný jiný střet zájmů neexistuje, pak můžete tuto příležitost využít Služba v externích představenstvech Ucházíte se o místo ředitele v jiné komerční společnosti. Jeli tomu tak, postupujte podle Zásad členství zaměstnanců v představenstvech jiných společností, a pořiďte si předchozí písemné svolení. Zásady členství zaměstnanců v představenstvech jiných společností najdete pod Právní funkce na právním portálu společnosti Flextronics.

19 3.1.4 Vedlejší zaměstnání Chtěli byste mít vedlejší zaměstnání, nebo si přejete poskytovat poradenství jiné komerční společnosti, která je konkurentem, obchodním partnerem, nebo potenciálním zákazníkem společnosti Flextronics. Je-li tomu tak, okamžitě informujte svého vedoucího, aby bylo možno tento střet zájmů vyřešit. Vlastníte nějaký podnik nebo máte akciový podíl v nějakém podniku mimo Vaši práci pro Flextronics, a tento podnik konkuruje společnosti Flextronics nebo se může stát jejím zákazníkem. Je-li tomu tak, okamžitě informujte svého vedoucího, aby bylo možno tento střet zájmů vyřešit. Jestliže se nacházíte v některé z těchto nebo jiných skutečných nebo případných situací se střetem zájmů, okamžitě o tom dejte vědět svému vedoucímu nebo použijte kterýkoli z našich prostředků hlášení a nahlaste celou věc, přičemž postupujte v souladu s Firemním procesem nakládání se střety zájmů, aby bylo možno střet vyhodnotit a vyřešit. Vedoucí zajistí, aby záležitosti související se střety zájmů byly předneseny před Ředitele působícího v jejich organizaci, nebo přímo na Právní oddělení společnosti Flextronics nebo na Oddělení pro dodržování pravidel korporace. Jednat byste měli teprve poté, co bude střet prověřen a písemně schválen na příslušné úrovni vedení. Plným odhalením potenciálního střetu zájmů předtím, než budete jednat, zajistíte, aby Vaše podnikání probíhalo objektivně, čestně, a v souladu se zásadami Společnosti. Dále se vyhýbáte zapojení do situace s nevhodným střetem zájmů, která by mohla mít za následek disciplinární postih včetně případného ukončení pracovního poměru. Kontrolní seznam a zásady nakládání se střetem zájmů najdete na Právním portálu Flextronics.

20 3.2 Zabezpečujeme informace společnosti Flextronics Důvěrné informace Při své práci můžeme přicházet do styku s důvěrnými informacemi o naší Společnosti. Důvěrnými informacemi obecně jsou neveřejné informace sdílené za účelem naplnění konkrétního obchodního účelu. Dostanou-li se do nesprávných rukou, mohou tyto informace přinést výhodu konkurentovi nebo poškodit naši Společnost. K běžným příkladům patří: Seznamy zákazníků nebo dodavatelů Termíny, slevové sazby, cenové údaje, finanční informace Návrhy, výkresy, vzorce, strategické plány, obchodní tajemství, vynálezy, patentové žádosti Výrobní procesy Záznamy o zaměstnancích Jakožto zaměstnanci Flextronics důvěrné informace o Flextronics chráníme, jistíme, a vyzrazujeme je výlučně: Duševní vlastnictví Flextronics Dodržujeme omezení o používání osobního vlastnictví, včetně omezení nacházejících se v našich smlouvách se třetími stranami. Duševní vlastnictví označuje patenty, obchodní značky, autorská práva, obchodní tajemství a jakékoli jiné nehmotné osobní vlastnictví, které bylo vytvořeno duševním úsilím svého tvůrce. Nekrademe, nezcizujeme a nezneužíváme nezákonně žádné duševní vlastnictví ani majetkové či důvěrné informace kohokoli, tedy ani společnosti Flextronics, jejích dodavatelů, zákazníků, obchodních partnerů nebo konkurentů. I tehdy, pokud již nepracujeme pro svého bývalého zaměstnavatele, chráníme jeho důvěrné informace a zachováváme je nevyzrazeny, s nikým je nesdílíme, ani nevyužíváme obchodních tajemství patřících našemu bývalému zaměstnavateli. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně práv k duševnímu vlastnictví, kontaktujte Právní oddělení. Svým spolupracovníkům, kteří je potřebují ke své práci Lidem mimo Společnost, kteří mají pracovní potřebu tyto informace mít, jasnou povinnost zachovávat je v důvěrnosti, a podepsali Dohodu o mlčenlivosti; nebo Těm, kteří mají právní a smluvní oprávnění tyto informace mít. Při nakládání s důvěrnými informacemi postupujeme podle klasifikačního systému Společnosti, který po nás vyžaduje, abychom dokumenty klasifikovali jako Regulované, Pouze k vnitřním účelům, nebo Veřejné. Klasifikaci dokumentů o ochraně osobních údajů najdete na Právním portálu Flextronics.

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct)

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Obsah Úvodní slovo vedení společnosti Voith GmbH: 3 Jednání v souladu s hodnotami společnosti Voith 1. Úvod a deklarace zásad 4 2. Spolupráce se zákazníky,

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 5. PRÁVA ZAMĚSTNANCE A DOZOROVÉ ORGÁNY JAKO POMOCNÁ RUKA 26 ORGÁNY PRO OCHRANU OSOBNÍCH

Více

Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o.

Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o. Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o. aneb Naše praktické CSR Sepsáno: 1. 9. 2013 Obsah Úvodní slovo... 4 Účel tohoto dokumentu... 5 Popis struktury a vedení firmy... 6 Tým Edolo Consult s.r.o....

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH Charta vyzývající evropské místní a regionální samosprávy, aby se zavázaly používat své pravomoci a partnerství k dosažení větší

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více