code of business conduct and ethics NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "code of business conduct and ethics NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky"

Transkript

1 NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky

2 Jednáme s integritou. Podáváme vynikající výkon. Děláme to, co je správné, každý den. Mike McNamara

3 Obsah i. Dopis od předsedy představenstva Flextronics a našeho vrchního výkonného ředitele ii. Jednat s integritou iii. Co děláme 1 Dělat etická rozhodnutí 1.1 Dělat etická rozhodnutí 1.2 Otevřené vystupování: Pokládání dotazů a nahlašování problémů 1.3 Netolerujeme mstu 2 Integrita na pracovišti 2.1 Děláme to správné 2.2 Jednáme s ostatními s úctou a dodržujeme praktiky čestného zaměstnávání 2.3 Uvědomujeme si význam ochrany osobních údajů 2.4 Poskytujeme svým zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí 3 Integrita pro naši společnost a pro naše akcionáře 3.1 Zamezujeme střetům zájmů 3.2 Zabezpečujeme informace společnosti Flextronics 3.3 Dary a pracovní pohoštění přijímáme pouze, jsou-li vhodné 3.4 Majetek společnosti Flextronics vyžíváme rozumně 3.5 Vedeme přesné deníky a záznamy 3.6 Dodržujeme všechny zákony o cenných papírech 4 Integrita pro naše zákazníky a pro naše obchodní partnery 4.1 Praktikujeme jen zodpovědné obchodovací a marketingové postupy 4.2 Čestně soutěžíme na trhu 4.3 Chráníme informace a majetek třetích stran 4.4 V rámci obchodního styku s vládními orgány jednáme s integritou 5 Integrita našeho globálního dodavatelského řetězce 5.1 Podnikáme jen se zodpovědnými dodavateli a obchodními partnery 5.2 Dodržujeme čestné nákupní praktiky 6 Integrita našich globálních komunit 6.1 Jsme zavázáni chránit životní prostředí 6.2 Nikomu nenabízíme úplatky ani nekalé platby 6.3 Neúčastníme se praní špinavých peněz ani aktivit spojených s terorismem 6.4 Než darujeme jakékoli charitativní nebo politické příspěvky jménem společnosti Flextronics, získáme nejprve svolení 6.5 Dodržujeme zákony řídící mezinárodní obchod 7 Následky nedodržování pravidel 8 Otázky a odpovědi

4 i. Dopis od předsedy představenstva Flextronics a našeho vrchního výkonného ředitele My u Flextronics bereme dodržování pravidel a etiku vážně. To je důvodem, proč je pro nás tak důležitý náš Kodex obchodního jednání a etiky. Ve skutečnosti je dodržování zákonů a jednání s integritou prostě součástí toho, kým jsme. Náš Kodex je určen k zajištění toho, aby každý z nás bez ohledu na to, jakou pozici zastává znal, chápal, a v každém aspektu své práce vykonával ty nejvyšší etické standardy. Ačkoli Kodex nemůže pokrýt všechny problémy, se kterými se můžeme na pracovišti setkat, pomáhá nám dozvídat se o problémech, lépe se seznamovat se zásadami společnosti Flextronics a jednat s integritou v rámci veškeré naší činnosti. Každý ze zaměstnanců, funkcionářů a ředitelů společnosti Flextronics musí znát, chápat a dodržovat tento Kodex i v něm uvedené postupy a s nimi související zásady. To je to, co očekáváme a na co spoléháme, když pracujeme navzájem jedni pro druhé, interagujeme se zákazníky, oslovujeme akcionáře, spolupracujeme s obchodními partnery a přispíváme našim komunitám. Při vytváření rozhodnutí ovlivňujících naše podnikání musíme používat dobrý úsudek. Pokud budeme mít nějaký dotaz, musíme jej položit. Nikdo by neměl pociťovat sebemenší problém s okamžitým nahlášením jakéhokoli jednání nebo jakékoli jiné záležitosti, které se zdají být porušením Kodexu nebo jiných našich zásad. Naše oddanost klíčovým hodnotám, vůdcovským vlastnostem a kulturou integrity nám umožní pokračovat jako vysoce konkurenceschopný, zdravý a udržitelný podnik. Děkujeme Vám, že každý den děláte ta správná rozhodnutí a zajišťujete pokračující úspěch naší Společnosti. Mike McNamara Vrchní výkonný ředitel Raymond Bingham Předseda představenstva

5 ii. Jednat s integritou Důvěryhodní vedoucí Na naše zákazníky pohlížíme se zaujetím a soustředěním, a jádrem každého ze vztahů mezi námi a někým z našich akcionářů, komunit, zákazníků a spolupracovníků je důvěra. Na všech úrovních vedení udržujeme kulturu, v níž jsou upřímnost a etické jednání očekávány, uznávány, oceňovány a dodržovány. Motivace vítězit s integritou Dodáváme vynikající výkon pro naše zákazníky a akcionáře, a dodržujeme pravidla, zákony a předpisy platné pro naše globální aktivity. Vzhledem k tomu neopouštíme své etické hodnoty ani svou integritu pro dosažení krátkodobých výhod, osobního obohacení či chvály nebo darů od zákazníka. Myslící, rychlý, disciplinovaný a připravený nést zodpovědnost Neseme zodpovědnost za své činy a jsme oddáni neustálému zlepšování a společné práci. Používáme dobrý úsudek a svým zákazníkům a akcionářům dodáváme nejvyšší kvalitu. Mít respekt Respektujeme různé myšlenky, podporujeme individuální příspěvky, poskytujeme bezpečné, otevřené a bezpečné prostředí, a vážíme si každého, kdo v dobré víře vystoupí, aby položil nějakou otázku nebo vyslovil nějakou obavu.

6 iii. Co děláme Flextronics je na globální úrovni vůdčí společností v oblasti návrhu, výroby, distribuce, a poprodejních služeb. Poskytujeme úplná a dalekosáhlá řešení prostřednictvím inovace a talentované lidi vybavené pravomocemi, s kterými vytváříme výkonná řešení dodavatelských řetězců, která transformují celá průmyslová odvětví a společnosti. Jsme sociálně zodpovědnou společností a přispíváme našim globálním komunitám. V roce 2013 se 3600 zaměstnanců, včetně dlouhodobých vedoucích funkcionářů, zúčastnilo Výročního dne společnosti Flextronics v Chennai, v Indii, kde společnost Flextronics ukázala, že si váží veškerého úsilí našich týmů globálních obchodních služeb. Na Zdravotně sportovním dni v městě Zala v Maďarsku vyzkoušeli dva naši zaměstnanci zápasy sumo v nafukovacích oblecích. *Některé naše závody sponzorují pro naše zaměstnance zdravotně sportovní dny s jídlem, zábavou, zdravotním vzděláváním, hrami a sportovními akcemi. Pravidelně sponzorujeme sportovní utkání na krytých plochách, jako například basketbalový turnaj v našem kampusu v čínském Zhuhai, čímž budujeme fyzickou zdatnost, týmovou spolupráci a kamarádství. V Milpitas a v San Jose v USA se stovky našich zaměstnanců spolu se svými rodinami zúčastnily pochodu na podporu sbírky pro boj se srdečními chorobami, čímž podporujeme zdravý životní styl a pravidelná zdravotní vyšetření. Jsme partnerem organizací pro komunitní rozvoj, abychom mohli přinášet programy vzdělávacích, vývojových a emočních potřeb pro zanedbávané děti migrujících pracovníků v Číně. Tyto programy ulehčují některé problémy s nimiž bojují rodiče při své migraci z místa na místo, aby vyhledali obohacující zaměstnání a přitom zároveň vychovali a vzdělali svoje děti. Podporujeme Jídlo od srdce, neziskovou organizaci, která se snaží redistribuovat neprodaný chleba a trvanlivé poživatiny nuzným. Zde v Číně zaměstnanec společnosti Flextronics věnuje svůj čas a péči výživě starých.

7 iii. Co děláme V Linwood ve Skotsku si lidé z Flextronics Global Services oblékly své kilty a obnažili své nohy v rámci soutěže Nejlepší nohy pořádané na podporu charity Cash for Kids ( Peníze pro děti ), která vybírá peníze na to, aby pomáhala dětem bojujícím s finančními, emočními a fyzickými problémy. Z vybraných prostředků jsou nakupovány vánoční dárky pro děti. Naši zaměstnanci dobrovolně věnují svůj čas ve prospěch různých místních charit, jako například v tomto sirotčinci v Zhuhai v Číně, kde se starají o děti. Ve svých komunitách vykonáváme dobrovolné pracovní úkoly a snažíme se naplňovat potřeby znevýhodněných populací. V Izraeli naši zaměstnanci věnují svůj čas tomu, aby bavili děti v závodě, který společnost Flextronics podporovala již od roku 2001 a který poskytuje vřelé a zajímavé prostředí dětem, které se staly obětmi násilí a zanedbávání. V Manaus v Brazílii jsme uzavřeli partnerství s místními školami, abychom poskytli nezaopatřeným dětem poučný i zábavný výlet do zoo. V roce 2013, v době Výročního dne společnosti Flextronics v Chennai v Indii zahrála kapela a taneční skupina utvořená ze zaměstnanců Chennai Global Business Services energická představení na téma večera - Jeden plán. Jeden Flex. Jeden tým. V městě Zala v Maďarsku jsme spolupracovali s místní vládou na zajištění sportovního dne pro více než 900 dětí mateřské školky, abychom podpořili zdravý pohyb a zdravý životní styl mládeže. Akrobatické aktivity vedly celebrity maďarského sportu a v roce 2012 na této akci padl světový rekord největšího počtu dětí z mateřských školek cvičících najednou.

8 1 Dělat etická rozhodnutí Dodržováním kodexu zajistíte, že budete v každém okamžiku dělat to správné. Ale ne vždy je docela jasné, jak dělat to správné. Jestliže věříte, že nějaký zvyk ve Vaší zemi nebo oblasti je v rozporu s Kodexem podnikového jednání a etiky, pak vždy postupujte podle Kodexu. Jestliže si nejste jisti co byste měli provést, nebo jestliže máte nějaké obavy, požádejte svého vedoucího o vedení nebo použijte etickou horkou linku společnosti Flextronics nebo jakýkoli jiný zdroj pro nahlašování, které naleznete v Části 1.2 tohoto Kodexu. U Flextronics nejste sami a je mnoho zdrojů, které Vám mohou pomoci dělat každý den etická rozhodnutí.

9 1.1 Dělat etická rozhodnutí Jestliže máte jakýkoli dotaz nebo jestliže si nejste jisti některým ze svých činů, jednání nebo stavů, nezůstávejte zticha. Jednejte a položte sami sobě následující otázky: Připadá Vám, že dané jednání nebo chování je tím správným, co by se mělo udělat? Cítili byste se klidně, kdyby se o daném jednání dozvěděl Generální ředitel Vašeho pracoviště? Vylepšilo by toto jednání nebo chování renomé společnosti Flextronics u našich zákazníků, akcionářů nebo kolegů? Cítili byste se klidně, kdyby se o tomto jednání nebo chování byla napsána zpráva v novinách? Je dané chování nebo aktivita v souladu s Kodexem nebo s příslušnými Pravidly společnosti? Jsou-li VŠECHNY Vaše odpovědi ANO, pak MŮŽETE v dané aktivitě pokračovat. Jestliže si NEJSTE JISTI, požádejte svého vedoucího o vysvětlení nebo použijte jeden z našich zdrojů pro nahlašování. (Viz další stránka.) Jestliže KTERÁKOLI z odpovědí zní NE, pak NEPOKRAČUJTE. Jestliže Vaše aktivita již proběhla, nebo pokud proběhne v blízké budoucnosti, PAK JI OKAMŽITĚ NAHLASTE! Tyto otázky Vás navedou tak, abyste se uměli zorientovat při utváření zdravých a etických rozhodnutí a pomohou Vám hlásit problémy i tehdy, když odpověď nebo postup jednání nejsou zřejmé.

10 1.2 Otevřené vystupování: Pokládání dotazů a nahlašování problémů Položit dotaz nebo nahlásit nějakou obavu vyžaduje odvahu, a od nás jakožto od zaměstnanců společnosti Flextronics se očekává, že budeme mluvit otevřeně. Když to uděláme, ochráníme tím společnost Flextronics, naši značku, a naše závody, a pomůžeme tak zajistit zlepšení našeho provozu a zabránění případného nekalého jednání. Máme-li obecnou otázku, měli bychom se zeptat svého manažera nebo představitele Personálního oddělení. K přednesení otázky nebo problému můžeme také kdykoli použít některý z našich prostředků nahlašování, a můžeme to udělat anonymně. Etická horká linka Jakýkoli vedoucí Nahlašování v Evropské unii 1.3 Netolerujeme mstu Společnost Flextronics netoleruje mstu proti nikomu, kdo v dobré víře položí nějakou otázku, promluví o případném nekalém jednání, nebo se zapojí do auditu nebo vyšetřování. Jednání v dobré víře znamená, že jednáte upřímně a poskytnete veškeré informace, které o dané záležitosti máte. Vrchní ředitel pro Etiku a dodržování zásad Naše prostředky pro nahlašování Právní oddělení Msta zahrnuje mimo jiné změnu pracovní doby nebo plánu práce, přeřazení na nižší pozici, převod na jiné místo nebo ukončení pracovního poměru někoho, kdo položí otázku nebo kdo otevřeně promluví o případném možném porušování Kodexu, Pravidel společnosti, nebo zákona. Mstivé jednání, včetně snahy zjistit identitu zaměstnance, který v dobré víře podá nějaké hlášení, může vést k disciplinárnímu opatření, včetně například ukončení pracovního poměru. Ředitelé pro dodržování pravidel Další kanál pro podávání hlášení Personální oddělení Jestliže věříte, že proti Vám byla prováděna msta, okamžitě to nahlaste. Viz Etickou horkou linku Flextronics.

11 Etická horká linka Jakýkoli vedoucí Nahlašování v Evropské unii Flextronics provozuje Etickou horkou linku, což je jeden ze způsobů, jak mohou naši zaměstnanci, vedoucí pracovníci a obchodní partneři vyjadřovat své obavy beze strachu ze msty. My u Flextronics uznáváme a podporujeme význam Otevřeného vystupování. To znamená mít odvahu zeptat se na něco, co se nezdá být v pořádku. Znamená to vyhledat někoho vedoucího ve společnosti Flextronics, člena našeho programu dodržování pravidel, advokáta, vedoucího Personálního oddělení, atd. abyste se ho zeptali, jestliže Vám nebude jasné něco o zásadách Společnosti nebo o jejích postupech. Dále to znamená nahlásit případnou obavu, kterou budete mít, na Etickou horkou linku Společnosti, věříte-li, že se může jednat o porušování zákona, zásad Společnosti, nebo našeho Kodexu. Chcete-li podat hlášení nebo vyjádřit své obavy, můžete vytočit číslo Etické horké linky zřízené ve Vaší zemi, nebo můžete jít na webové stránky Etické horké linky. Pamatujte, můžeme zůstat v anonymitě (tj. nahlásit své obavy a přitom nezveřejnit své jméno). Flextronics bere všechna podání vážně a každou záležitost vhodně prozkoumá a prošetří. Vedoucí jsou jednotlivci, kteří vykonávají dohled nad ostatními, dohlížejí na naši práci a vystupují v naší Společnosti jako vůdcové a vzory jednání. Často jsou naším prvním a nejlepším prostředkem asistence. Flextronics podporuje otevřené a citlivé prostředí a naše Politika otevřených dveří doporučuje zaměstnancům, aby v případě, že budou mít nějaký dotaz nebo obavu, kontaktovali Vedoucího kteréhokoli Vedoucího. Jestliže se daná otázka nebo obava týká Vašeho Vedoucího, nebo pokud byste se prostě při případném rozhovoru o záležitosti s ním necítili sebejistě, měli byste pociťovat volnost promluvit si s jiným vedoucím ve Vaší oblasti nebo mimo ni; s Vaším místním představitelem Personálního oddělení; s kterýmkoli členem Týmu pro dodržování pravidel korporace; nebo s kýmkoli jiným z ostatních uvedených prostředků nahlašování. Ti všichni jsou tu proto, aby nám pomáhali! Flextronics provozuje Etickou horkou linku, což je jeden ze způsobů, jak mohou naši zaměstnanci, vedoucí pracovníci a obchodní partneři vyjadřovat své obavy beze strachu ze msty. V Evropské unii (EU) je několik zemí, které dodržují jisté zákony a nařízení na ochranu soukromých údajů při používání firemních Horkých linek, a společnost Flextronics dodržuje všechny platné zákony, pravidla, a ustanovení, které se k našemu globálnímu podnikání vztahují. Když zavoláte na etickou horkou linku nebo použijete její webové stránky v zemi, která její využívání neumožňuje, budete přesměrováni na příslušný kontakt ve společnosti Flextronics, kde budete moci své hlášení podat. Každý zaměstnanec v EU by měl vědět, že má volnost kdykoli kontaktovat naši horkou linku nebo kohokoli z následujících jednotlivců: Gernot Kriegbaum Vyšší firemní poradce Tel.: +43 (1) Mobilní telefon: Rita Kercsmar Personální oddělení, Regionální vedoucí pro dodržování pravidel, pro oblast EMEA, Tel.: +36 (92) Mobilní telefon: +36 (30)

12 Vrchní ředitel pro Etiku a dodržování zásad Naše prostředky pro nahlašování Právní oddělení Za dodržování našeho Programu pro dodržování pravidel korporace a za zajištění toho, aby společnost Flextronics dodržovala platné zákony a nařízení, jakož i naše vnitřní postupy a pravidla, zodpovídá Vrchní ředitel Flextronic pro etiku a dodržování pravidel. Vrchní ředitel pro etiku a dodržování pravidel také zodpovídá za partnerství s akcionáři a každé čtvrtletí podává o Programu dodržování pravidel a o dalších významných otázkách hlášení Podnikovým předsedům, Výkonným sponzorům a Auditnímu výboru. Naší Vrchní ředitelkou pro etiku a dodržování pravidel je Marianne Wolf. Chcete-li se dozvědět více o Marianne, o našem Programu dodržování pravidel, a o našem Právním oddělení, pak prosím navštivte Domovskou stránku právního oddělení. Máte-li jakýkoli dotaz nebo obavu, pak je třeba, abyste věděli, že můžete kdykoli přímo kontaktovat někoho z našich důvěryhodných vedoucích, včetně Vrchního ředitele pro etiku a dodržování pravidel korporace, nebo kohokoli v Týmu pro dodržování pravidel korporace. Společnost Flextronic propaguje a podporuje zvyklost kladení dotazů a hlášení případného porušování nebo obav v co nejčasnějším stádiu. Za tím účelem společnost Flextronics poskytuje několik způsobů, jak o sobě nechat slyšet. Existuje mnoho způsobů, jakými můžeme vyjádřit své obavy a obdržet potřebnou pomoc, od našich Zásad otevřených dveří, přes náš Tým pro dodržování pravidel až po naši Horkou linku. Chcete-li se dozvědět více o mnoha způsobech, jakými můžeme ve Flextronics otevřeně vystoupit, klikněte prosím na jednotlivé čtverečky. Právní oddělení společnosti Flextronics se skládá z právníků a ostatních profesionálů, kteří jsou zde proto, aby naši společnost podporovali poskytováním podnikově orientovaného právního poradenství. Právní oddělení vede náš Generální poradce, pan Jon Hoak. Všichni členové tohoto oddělení jsou připraveni nám odpovídat na naše otázky, vyslechnout naše obavy, a buďto nám přímo pomoci, nebo nás odkázat na správný prostředek, kde máme v dané věci vyhledat pomoc. Kliknutím na následující odkaz najdete advokáta společnosti Flextronics ve své zemi nebo oblasti: Domovská stránka pro právní záležitosti.

13 Ředitelé pro dodržování pravidel Další kanál pro podávání hlášení Personální oddělení Ředitelé pro dodržování pravidel jsou odborníky na předmětné záležitosti následujících hlavních oblastí antimonopolní politika, protikorupční politika, ochrana značky, důvěrné informace, řízení firmy a jistiny, ochrana údajů, životní prostředí, finance, globální IT, globální obchodování, zdraví a bezpečnost práce, zabezpečení informačních technologií, duševní vlastnictví, práce a zaměstnanost, regulace zdravotnictví, nákup a daně. Jednotliví ředitelé pro dodržování pravidel zodpovídají za to, abychom v jedné z těchto oblastí dodržování pravidel postupovali podle našich zásad, postupů a příslušných zákonů. Tito Ředitelé pro Dodržování pravidel jsou nám k dispozici, abychom je mohli kontaktovat, pokud budeme mít otázku týkající se jejich konkrétní oblasti, pokud budeme chtít nahlásit nějaké podezření, nebo pokud budeme mít obecnou otázku či obavu v souvislosti s dodržováním pravidel. Jejich úkolem pak je zaručit důkladné a včasné vyšetřování a řádné vyřešení jakýchkoli problémů. Aktualizovaný seznam všech Ředitelů pro dodržování pravidel a kontaktní informace na ně naleznete na adrese Webové stránky pro dodržování pravidel. Nejsme-li si jisti, můžeme se s jakoukoli otázkou nebo obavou kdykoli obrátit na některého z členů našeho Týmu pro dodržování pravidel korporace, Právního oddělení, Auditního výboru, Správní rady nebo kohokoli z našich důvěryhodných vedoucích. Oni nám přímo pomohou nebo nás poukážou na prostředek, který je k vyřešení našich potřeb nejvhodnější. Jako prostředek pro podávání hlášení lze použít následující odkaz: Správní rada Personální oddělení (PO) poskytuje zaměstnancům společnosti Flextronics podporu v takových oblastech, jako jsou nábor, zaopatření, platy, prémie, vymezení popisu práce, hodnocení výkonu, školení, a vývoj vůdcovských schopností. Naše personální oddělení nebo jeho představitel jsou zde proto, aby nám poradili s našimi dotazy a obavami ohledně nejrůznější problematiky, od výplat a prémií až po obavy vyplývající z konfliktů se spolupracovníky nebo vedoucími pracovníky. Naši personální vedoucí podporují naše uctivé a otevřené prostředí a pomáhají nám promyšleně a efektivně zvládat mnoho našich každodenních problémů. Své místní personální oddělení bychom měli kdykoli používat jako jeden ze svých primárních zdrojů pro jakoukoli otázku nebo obavu. Jestliže nedokážou na naše otázky odpovědět sami, budou schopni nás účinně nasměrovat na vhodný prostředek uvnitř společnosti Flextronics, kde nalezneme pomoc. Pro více informací o Personálním oddělení přejděte prosím na Domovskou stránku Personálního oddělení.

14 2 Integrita na pracovišti Jednat s ostatními na pracovišti s úctou znamená vážit si svých kolegů pro různorodost jejich myšlenek, zážitků, znalostí a původu a uznávat kreativitu a sílu Jediného plánu. Jeden Flex. Jeden tým. Společnost Flextronics vytváří pracoviště, na kterém lze inovace, myšlenky, dotazy a obavy sdílet v bezpečném, uctivém a profesionálním prostředí.

15 2.1 Děláme to správné Děláme etická rozhodnutí. Dodržujeme náš Kodex, firemní zásady i zákon. Hlásíme se k principům Kodexu jednání Elektronického průmyslu (Electronic Industry Code of Conduct, EICC). Dodržujeme náš interní program Příslib Flextronics. Okamžitě hlásíme jakoukoli obavu z možného nekalého jednání, kterou máme. Viz Etickou horkou linku Flextronics. Máme-li nějakou otázku o zásadách nebo postupech Společnosti, položíme ji. Plně a upřímně spolupracujeme na vnitřním auditu nebo vyšetřování. A navíc, naši vedoucí musejí jít příkladem, být vzorem etického chování a vytvářet prostředí, v němž pro zaměstnance není problémem klást otázky, vyslovovat obavy a nahlašovat problémy beze strachu ze msty. 2.2 Jednáme s ostatními s úctou a dodržujeme praktiky čestného zaměstnávání Jsme navzájem otevření a čestní a jednáme s ostatními s integritou a úctou. Nikoho nediskriminujeme na základě rasy, barvy, pohlaví, věku, národnostního původu, náboženství ani žádné jiné zákonem chráněné vlastnosti. Snažíme se udržovat takové pracoviště, na jakém se budou zaměstnanci cítit bezpeční před obtěžováním či zneužíváním jakéhokoli druhu. Dodržujeme platné zákony o mzdách a pracovní době. Poskytujeme svým zaměstnancům přinejmenším všechny zákonem stanovené výhody. Nepoužíváme dětskou, nucenou, učňovskou ani nevolnickou pracovní sílu a dodržujeme minimální věk zaměstnanosti. Uznáváme právo pracovníků volně navazovat vztahy a věříme, že otevřená komunikace a přímá propojenost mezi zaměstnanci a vedením jsou nejúčinnější způsoby, jak řešit problémy na pracovišti. Nepovolujeme mstu proti nikomu, kdo vysloví své podezření na diskriminaci, obtěžování nebo jakoukoli nekalou praktiku z oblasti práce a zaměstnanosti. Od svých obchodních partnerů očekáváme, že budou splňovat stejný standard. Zásady rovnosti odlišných a prevence obtěžování na pracovišti a Zásady zpracovávání podnětů/stížností naleznete pod Personální zásady a směrnice na celosvětovém portálu Personálního oddělení společnosti Flextronics. Naše Zásady práce a lidských práv naleznete na portálu Příslib Flextronics.

16 2.3 Uvědomujeme si význam ochrany osobních údajů Respektujeme ochranu osobních údajů všech osob a jsme zavázáni chránit osobní data před neoprávněným přístupem. Osobní dat shromažďujeme zodpovědně a v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Zaměstnanci musejí dodržovat naše Zásady na ochranu osobních údajů, Globální prohlášení o zásadách ochrany soukromí a Manuál pro zpracování osobních dat, které naleznete na Portálu ochrany osobních údajů společnosti Flextronics. 2.4 Poskytujeme svým zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí Máte-li jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti na pracovišti nebo našich zodpovědností, kontaktujte Oddělení životního prostředí, hygieny a bezpečnosti, kde najdete i seznam Představitelů pro ŽPHaB. Více informací najdete také na celosvětovém portálu Personální zásady a směrnice Personálního oddělení společnosti Flextronics. Užitečné informace naleznete i na portálu CSER, který poskytuje informace i o tom, jak Flextronics dodržuje normy EICC. Msta vůči komukoli ze zaměstnanců, kdo upřímně vyjádří nějaké podezření ohledně jakéhokoli postupu v oblasti pracovní politiky a zaměstnanosti, o problému s ochranou soukromí osobních údajů, nebo o problematice hygieny a bezpečnosti práce, představuje porušení našeho Kodexu a nebude tolerována. Zdravotní stav a bezpečí našich pracovníků je u Flextronics nejvyšší prioritou. Investujeme do linek, nástrojů, vybavení, procesů a lidí, abychom zajistili bezpečné pracovní prostředí pro své zaměstnance. Zavádíme bezpečné pracovní praktiky a dbáme na jejich dodržování, a dodržujeme všechny zdravotní a bezpečnostní zákony a nařízení a Firemní zásady k zajištění toho, aby ochranná opatření měla účinnost a abychom zajistili bezpečné pracovní prostředí. Za účelem omezování a prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání máme programy zdraví a bezpečnosti práce a své zaměstnance proškolujeme co do bezpečných pracovních praktik. Na dodržování kultury zdraví a bezpečnosti dbáme ve všech svých světových pobočkách, a jakákoli podezření na podmínky narušení bezpečnosti musíme co nejdříve hlásit svému vedoucímu.

17 3 Integrita pro naši společnost a pro naše akcionáře Naše kultura integrity a etiky je naší konkurenční výhodou. Při všem, co děláme, se neustále snažíme dělat to správné. To znamená, že spravedlivě soutěžíme, chráníme svůj majetek a informace a majetek a informace našich zákazníků, a zamezujeme situacím, které by na naši Společnost vrhaly špatné světlo.

18 3.1 Zamezujeme střetům zájmů Střet zájmů vzniká tehdy, když máme osobní vztah nebo finanční nebo jiný zájem, který by se mohl křížit s výkonem naší povinnosti jednat v nejlepším zájmu společnosti Flextronics, nebo který by mohl mít byť i jen zdánlivý nevhodný dopad na naše rozhodování ve prospěch společnosti Flextronics. K běžným střetům zájmů patří: Rodinné a osobní vztahy Vy nebo některý člen Vaší rodiny máte vedoucí nebo finanční zájem (například materiální držbu akcií) ve společnosti, která podniká nebo si přeje podnikat spolu se společností Flextronics. Je-li tomu tak, okamžitě informujte svého vedoucího, aby bylo možno tento střet zájmů vyřešit. Řídíte nebo můžete ovlivňovat rozhodování někoho z členů své rodiny, přátel, nebo osob, s nimiž máte láskyplný vztah. Je-li tomu tak, okamžitě informujte svého vedoucího, aby to bylo možno řešit. Máte nějakého člena rodiny nebo přítele, který již je nebo by se chtěl stát prodejcem, dodavatelem nebo zaměstnancem společnosti Flextronics. Je-li tomu tak, musíte svůj vztah vyjevit svému vedoucímu a nesmíte se účastnit výběru ani řízení tohoto potenciálního prodejce nebo zaměstnance Finanční, investiční či obchodní příležitosti Chcete využít nějaké obchodní nebo investiční příležitosti dostupné firmě Flextronics. Je-li tomu tak, okamžitě o tom dejte vědět svému vedoucímu a Vrchnímu řediteli pro dodržování pravidel a etiku a zajistěte, aby tato příležitost byla nejprve nabídnuta společnosti Flextronics. Jestliže společnost Flextronics danou příležitost odmítne a neexistuje žádný jiný střet zájmů neexistuje, pak můžete tuto příležitost využít Služba v externích představenstvech Ucházíte se o místo ředitele v jiné komerční společnosti. Jeli tomu tak, postupujte podle Zásad členství zaměstnanců v představenstvech jiných společností, a pořiďte si předchozí písemné svolení. Zásady členství zaměstnanců v představenstvech jiných společností najdete pod Právní funkce na právním portálu společnosti Flextronics.

19 3.1.4 Vedlejší zaměstnání Chtěli byste mít vedlejší zaměstnání, nebo si přejete poskytovat poradenství jiné komerční společnosti, která je konkurentem, obchodním partnerem, nebo potenciálním zákazníkem společnosti Flextronics. Je-li tomu tak, okamžitě informujte svého vedoucího, aby bylo možno tento střet zájmů vyřešit. Vlastníte nějaký podnik nebo máte akciový podíl v nějakém podniku mimo Vaši práci pro Flextronics, a tento podnik konkuruje společnosti Flextronics nebo se může stát jejím zákazníkem. Je-li tomu tak, okamžitě informujte svého vedoucího, aby bylo možno tento střet zájmů vyřešit. Jestliže se nacházíte v některé z těchto nebo jiných skutečných nebo případných situací se střetem zájmů, okamžitě o tom dejte vědět svému vedoucímu nebo použijte kterýkoli z našich prostředků hlášení a nahlaste celou věc, přičemž postupujte v souladu s Firemním procesem nakládání se střety zájmů, aby bylo možno střet vyhodnotit a vyřešit. Vedoucí zajistí, aby záležitosti související se střety zájmů byly předneseny před Ředitele působícího v jejich organizaci, nebo přímo na Právní oddělení společnosti Flextronics nebo na Oddělení pro dodržování pravidel korporace. Jednat byste měli teprve poté, co bude střet prověřen a písemně schválen na příslušné úrovni vedení. Plným odhalením potenciálního střetu zájmů předtím, než budete jednat, zajistíte, aby Vaše podnikání probíhalo objektivně, čestně, a v souladu se zásadami Společnosti. Dále se vyhýbáte zapojení do situace s nevhodným střetem zájmů, která by mohla mít za následek disciplinární postih včetně případného ukončení pracovního poměru. Kontrolní seznam a zásady nakládání se střetem zájmů najdete na Právním portálu Flextronics.

20 3.2 Zabezpečujeme informace společnosti Flextronics Důvěrné informace Při své práci můžeme přicházet do styku s důvěrnými informacemi o naší Společnosti. Důvěrnými informacemi obecně jsou neveřejné informace sdílené za účelem naplnění konkrétního obchodního účelu. Dostanou-li se do nesprávných rukou, mohou tyto informace přinést výhodu konkurentovi nebo poškodit naši Společnost. K běžným příkladům patří: Seznamy zákazníků nebo dodavatelů Termíny, slevové sazby, cenové údaje, finanční informace Návrhy, výkresy, vzorce, strategické plány, obchodní tajemství, vynálezy, patentové žádosti Výrobní procesy Záznamy o zaměstnancích Jakožto zaměstnanci Flextronics důvěrné informace o Flextronics chráníme, jistíme, a vyzrazujeme je výlučně: Duševní vlastnictví Flextronics Dodržujeme omezení o používání osobního vlastnictví, včetně omezení nacházejících se v našich smlouvách se třetími stranami. Duševní vlastnictví označuje patenty, obchodní značky, autorská práva, obchodní tajemství a jakékoli jiné nehmotné osobní vlastnictví, které bylo vytvořeno duševním úsilím svého tvůrce. Nekrademe, nezcizujeme a nezneužíváme nezákonně žádné duševní vlastnictví ani majetkové či důvěrné informace kohokoli, tedy ani společnosti Flextronics, jejích dodavatelů, zákazníků, obchodních partnerů nebo konkurentů. I tehdy, pokud již nepracujeme pro svého bývalého zaměstnavatele, chráníme jeho důvěrné informace a zachováváme je nevyzrazeny, s nikým je nesdílíme, ani nevyužíváme obchodních tajemství patřících našemu bývalému zaměstnavateli. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně práv k duševnímu vlastnictví, kontaktujte Právní oddělení. Svým spolupracovníkům, kteří je potřebují ke své práci Lidem mimo Společnost, kteří mají pracovní potřebu tyto informace mít, jasnou povinnost zachovávat je v důvěrnosti, a podepsali Dohodu o mlčenlivosti; nebo Těm, kteří mají právní a smluvní oprávnění tyto informace mít. Při nakládání s důvěrnými informacemi postupujeme podle klasifikačního systému Společnosti, který po nás vyžaduje, abychom dokumenty klasifikovali jako Regulované, Pouze k vnitřním účelům, nebo Veřejné. Klasifikaci dokumentů o ochraně osobních údajů najdete na Právním portálu Flextronics.

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

Pravidla chování. Have a safe journey

Pravidla chování. Have a safe journey Pravidla chování Have a safe journey Klíčové zásady: Saferoad jedná v souladu s pevnou etickou obchodní praxí a stanovuje vysoké standardy pro sebe a svůj dopad na životní prostředí a společnost obecně.

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli Zásady spolupráce s dodavateli Jako etická obchodní organizace přebírá společnost Coca-Cola HBC AG a její dceřiné společnosti (dále jen souhrnně společnost Coca-Cola Hellenic nebo Společnost ) odpovědnost

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE

ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE CBRE Group, Inc., včetně všech jejích divizí, obchodních jednotek, přidružených společností a poboček, (souhrnně společnost CBRE ), se usilovně snaží podnikat nanejvýš bezúhonně a v souladu s duchem a

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Compliance u nás. Jednat správně!

Compliance u nás. Jednat správně! Compliance u nás Jednat správně! Nejprve jsme se ptali, co to má všechno znamenat. Konečně víme, jak si máme počínat. Následně však zjistíme, že ve všedním pracovním dni přece není vždy všechno tak jednoznačné.

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 Kodex chování Obsah To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 1. Zavázání se Nejvyšším etickým a právním normám... 4 2. Podpora zdvořilého pracoviště...

Více

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací?

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací? Etický kodex Tento kodex představuje náš závazek dodržovat odpovědné obchodní postupy a naplňovat nebo dokonce překonávat legislativní požadavky, které se nás týkají. Ukazuje způsob, jakým v Providentu

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Platnost a účinnost: od 1.1.2015 Vypracovala: Marie Vondráčková Schválila: Funkce: MUDr. Jana Tytlová ředitelka Počet stran:

Více

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block Kodex chování Sediver PPC Insulators Glass Block Červenec 2015 Úvod Ve společnosti Seves, tedy v rámci Seves Group S. à r.l. a jejích dceřiných společností (včetně Sediver, PPC Insulators, Glass Block),

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Přijato 18. února 2010 Tato Doporučení dobré praxe byla přijata Radou OECD jako nedílná součást Doporučení Rady OECD k dalšímu

Více

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky Kodex etiky zaměstnanců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Článek 1 Účel Článek 2 Oblast platnosti Článek 3 Pojmy, definice, zkratky Článek 4 Pravomoce a odpovědnosti Článek 5 Postup Článek 6 Dokumentace

Více

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV Všichni lidé se rodí svobodní a rovnoprávní, se stejnými právy. Jsou obdařeni rozumem a svědomím a musí se vzájemně chovat v duchu bratrství. Článek 1 Všeobecné deklarace

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

Ammann Group Code of Conduct

Ammann Group Code of Conduct Ammann Group Code of Conduct C ode of Conduct Pro integritu naší společnosti a bezpečnost našich zaměstnanců Hans-Christian Schneider generální ředitel a člen správní rady skupiny Ammann «V etickém kodexu

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX Závazek skupiny Delachaux : Respektovat právo a profesionální etiku Skupina DELACHAUX již více než sto let rozvíjí svou odbornost v různých oborech a dnes je uznávaným a

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Etický kodex pro dodavatele společnosti Microsoft

Etický kodex pro dodavatele společnosti Microsoft Etický kodex pro dodavatele společnosti Microsoft Microsoft se snaží být více než jen dobrou společností snaží se být vynikající společností. Na cestě k tomuto cíli jsme odhodláni plnit naše poslání spočívající

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI. G Team a.s.

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI. G Team a.s. ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI G Team a.s. ZÁŘÍ 2016 PROČ POTŘEBUJEME ETICKÝ KODEX?... 3 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY CHOVÁNÍ... 4 SOULAD SE ZÁKONY... 4 SPOLUPRÁCE A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ... 4 OCHRANA DOBRÉHO JMÉNA SPOLEČNOSTI...

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Kodex obchodní etiky Aktualizováno v únoru 2016

Kodex obchodní etiky Aktualizováno v únoru 2016 Kodex obchodní etiky Aktualizováno v únoru 2016 Smiths Group plc Kodex obchodní etiky Náš Kodex se vztahuje na všechny pobočky a zaměstnance společnosti Smiths Group na celém světě. Dodržování našeho Kodexu

Více

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC.

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC. REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 Upozornění: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou majetkem společnosti Kennametal Inc. a/nebo dceřiné společnosti společnosti Kennametal Inc. a mohou obsahovat patentované

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se

Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se 06 2013 Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se očekává od vedoucích pracovníků Podávání hlášení

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

Etický kodex. zaměstnanců Finanční skupiny České spořitelny

Etický kodex. zaměstnanců Finanční skupiny České spořitelny Etický kodex zaměstnanců Finanční skupiny České spořitelny Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, dostává se Vám do ruky aktualizovaný Etický kodex Finanční skupiny České spořitelny. Naše poslání

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

ETICKÝ KODEX PODNIKÁNÍ SPRINT TRADING. Dodržování etického kodexu podnikání nám pomáhá činit správná a profesionální rozhodnutí.

ETICKÝ KODEX PODNIKÁNÍ SPRINT TRADING. Dodržování etického kodexu podnikání nám pomáhá činit správná a profesionální rozhodnutí. ETICKÝ KODEX PODNIKÁNÍ SPRINT TRADING Dodržování etického kodexu podnikání nám pomáhá činit správná a profesionální rozhodnutí. SLOVO JEDNATELE SPRINT-TRADING V posledních dvou letech prošla celá společnost

Více

Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group

Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod do boje proti korupci 5 2. Prováděcí shrnutí 7 3. Základní požadavky 8 4. Očekávané chování 8 4.1 Klíčové principy 8 4.2 Definice nepřípustné

Více

2. Všeobecné zásady poskytování personálních služeb ve vztahu k Zaměstnancům či Uchazečům o zprostředkování zaměstnání

2. Všeobecné zásady poskytování personálních služeb ve vztahu k Zaměstnancům či Uchazečům o zprostředkování zaměstnání 1. Úvodní ustanovení Etický kodex se vztahuje na zaměstnance společnosti FlexI T agency s.r.o (dále jen Společnost ). Etický kodex je jednou ze základních řídících norem společnosti. Základem pro přijetí

Více

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován.

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován. Úvod základní pravidla a jejich platnost Neochvějným závazkem společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited a jejích dceřiných společností (společně nazývaných Takeda ) je dodržovat všechny platné

Více

CODE OF CONDUCT. pro dodavatele a obchodní partnery

CODE OF CONDUCT. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT pro dodavatele a obchodní partnery Verze: 2.0 Platný od: 1. 1. 2015 Kontakt: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu Engineering

Více

Politika boje proti podvodům. skupiny BorsodChem

Politika boje proti podvodům. skupiny BorsodChem Politika boje proti podvodům skupiny BorsodChem červen 2009 1. CÍL POLITIKY Skupina BorsodChem je zavázána dodržovat normy a zásady, které mají zajistit náležitou a zákonnou činnost v souladu s etickým

Více

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace V Průhonicích dne 7. října 2016 Č.j.: 659/SJP/2016 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 9/2016 kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců Správy jeskyní České

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR

Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR Příloha k RM č. 154 ze dne 12. září 2014 Preambule Na základě usnesením vlády č. 444/2014 ze dne 16. 6. 2014 byl schválen Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů

Více

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu.

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. KODEX ETICKÉHO NÁKUPU SPOLEČNOSTI VODAFONE Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. Jsme si vědomi,

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Blue Book Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Bezúhonné jednání nám pomáhá získat důvěru a úctu lidí, kterým sloužíme. Vážení kolegové, My všichni, kdo jsme součástí společnosti

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS Obsah 1. Úvod... 2 2. Definice pojmů a rolí... 2 3. Střet zájmů při rozhodování o koupi... 2 4. Etický kodex dodavatele... 3 5. Stravování, dárky a spropitné... 3 6. Pokyny pro Nákup a likvidaci faktur...

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany Všechny obchodní činnosti ve společnosti Bristol-Myers Squibb (BMS) stojí pevně na základně našeho závazku bezúhonnosti a dodržování všech příslušných zákonů, předpisů, směrnic a oborových kodexů. Společnost

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více