code of business conduct and ethics NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "code of business conduct and ethics NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky"

Transkript

1 NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky

2 Jednáme s integritou. Podáváme vynikající výkon. Děláme to, co je správné, každý den. Mike McNamara

3 Obsah i. Dopis od předsedy představenstva Flextronics a našeho vrchního výkonného ředitele ii. Jednat s integritou iii. Co děláme 1 Dělat etická rozhodnutí 1.1 Dělat etická rozhodnutí 1.2 Otevřené vystupování: Pokládání dotazů a nahlašování problémů 1.3 Netolerujeme mstu 2 Integrita na pracovišti 2.1 Děláme to správné 2.2 Jednáme s ostatními s úctou a dodržujeme praktiky čestného zaměstnávání 2.3 Uvědomujeme si význam ochrany osobních údajů 2.4 Poskytujeme svým zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí 3 Integrita pro naši společnost a pro naše akcionáře 3.1 Zamezujeme střetům zájmů 3.2 Zabezpečujeme informace společnosti Flextronics 3.3 Dary a pracovní pohoštění přijímáme pouze, jsou-li vhodné 3.4 Majetek společnosti Flextronics vyžíváme rozumně 3.5 Vedeme přesné deníky a záznamy 3.6 Dodržujeme všechny zákony o cenných papírech 4 Integrita pro naše zákazníky a pro naše obchodní partnery 4.1 Praktikujeme jen zodpovědné obchodovací a marketingové postupy 4.2 Čestně soutěžíme na trhu 4.3 Chráníme informace a majetek třetích stran 4.4 V rámci obchodního styku s vládními orgány jednáme s integritou 5 Integrita našeho globálního dodavatelského řetězce 5.1 Podnikáme jen se zodpovědnými dodavateli a obchodními partnery 5.2 Dodržujeme čestné nákupní praktiky 6 Integrita našich globálních komunit 6.1 Jsme zavázáni chránit životní prostředí 6.2 Nikomu nenabízíme úplatky ani nekalé platby 6.3 Neúčastníme se praní špinavých peněz ani aktivit spojených s terorismem 6.4 Než darujeme jakékoli charitativní nebo politické příspěvky jménem společnosti Flextronics, získáme nejprve svolení 6.5 Dodržujeme zákony řídící mezinárodní obchod 7 Následky nedodržování pravidel 8 Otázky a odpovědi

4 i. Dopis od předsedy představenstva Flextronics a našeho vrchního výkonného ředitele My u Flextronics bereme dodržování pravidel a etiku vážně. To je důvodem, proč je pro nás tak důležitý náš Kodex obchodního jednání a etiky. Ve skutečnosti je dodržování zákonů a jednání s integritou prostě součástí toho, kým jsme. Náš Kodex je určen k zajištění toho, aby každý z nás bez ohledu na to, jakou pozici zastává znal, chápal, a v každém aspektu své práce vykonával ty nejvyšší etické standardy. Ačkoli Kodex nemůže pokrýt všechny problémy, se kterými se můžeme na pracovišti setkat, pomáhá nám dozvídat se o problémech, lépe se seznamovat se zásadami společnosti Flextronics a jednat s integritou v rámci veškeré naší činnosti. Každý ze zaměstnanců, funkcionářů a ředitelů společnosti Flextronics musí znát, chápat a dodržovat tento Kodex i v něm uvedené postupy a s nimi související zásady. To je to, co očekáváme a na co spoléháme, když pracujeme navzájem jedni pro druhé, interagujeme se zákazníky, oslovujeme akcionáře, spolupracujeme s obchodními partnery a přispíváme našim komunitám. Při vytváření rozhodnutí ovlivňujících naše podnikání musíme používat dobrý úsudek. Pokud budeme mít nějaký dotaz, musíme jej položit. Nikdo by neměl pociťovat sebemenší problém s okamžitým nahlášením jakéhokoli jednání nebo jakékoli jiné záležitosti, které se zdají být porušením Kodexu nebo jiných našich zásad. Naše oddanost klíčovým hodnotám, vůdcovským vlastnostem a kulturou integrity nám umožní pokračovat jako vysoce konkurenceschopný, zdravý a udržitelný podnik. Děkujeme Vám, že každý den děláte ta správná rozhodnutí a zajišťujete pokračující úspěch naší Společnosti. Mike McNamara Vrchní výkonný ředitel Raymond Bingham Předseda představenstva

5 ii. Jednat s integritou Důvěryhodní vedoucí Na naše zákazníky pohlížíme se zaujetím a soustředěním, a jádrem každého ze vztahů mezi námi a někým z našich akcionářů, komunit, zákazníků a spolupracovníků je důvěra. Na všech úrovních vedení udržujeme kulturu, v níž jsou upřímnost a etické jednání očekávány, uznávány, oceňovány a dodržovány. Motivace vítězit s integritou Dodáváme vynikající výkon pro naše zákazníky a akcionáře, a dodržujeme pravidla, zákony a předpisy platné pro naše globální aktivity. Vzhledem k tomu neopouštíme své etické hodnoty ani svou integritu pro dosažení krátkodobých výhod, osobního obohacení či chvály nebo darů od zákazníka. Myslící, rychlý, disciplinovaný a připravený nést zodpovědnost Neseme zodpovědnost za své činy a jsme oddáni neustálému zlepšování a společné práci. Používáme dobrý úsudek a svým zákazníkům a akcionářům dodáváme nejvyšší kvalitu. Mít respekt Respektujeme různé myšlenky, podporujeme individuální příspěvky, poskytujeme bezpečné, otevřené a bezpečné prostředí, a vážíme si každého, kdo v dobré víře vystoupí, aby položil nějakou otázku nebo vyslovil nějakou obavu.

6 iii. Co děláme Flextronics je na globální úrovni vůdčí společností v oblasti návrhu, výroby, distribuce, a poprodejních služeb. Poskytujeme úplná a dalekosáhlá řešení prostřednictvím inovace a talentované lidi vybavené pravomocemi, s kterými vytváříme výkonná řešení dodavatelských řetězců, která transformují celá průmyslová odvětví a společnosti. Jsme sociálně zodpovědnou společností a přispíváme našim globálním komunitám. V roce 2013 se 3600 zaměstnanců, včetně dlouhodobých vedoucích funkcionářů, zúčastnilo Výročního dne společnosti Flextronics v Chennai, v Indii, kde společnost Flextronics ukázala, že si váží veškerého úsilí našich týmů globálních obchodních služeb. Na Zdravotně sportovním dni v městě Zala v Maďarsku vyzkoušeli dva naši zaměstnanci zápasy sumo v nafukovacích oblecích. *Některé naše závody sponzorují pro naše zaměstnance zdravotně sportovní dny s jídlem, zábavou, zdravotním vzděláváním, hrami a sportovními akcemi. Pravidelně sponzorujeme sportovní utkání na krytých plochách, jako například basketbalový turnaj v našem kampusu v čínském Zhuhai, čímž budujeme fyzickou zdatnost, týmovou spolupráci a kamarádství. V Milpitas a v San Jose v USA se stovky našich zaměstnanců spolu se svými rodinami zúčastnily pochodu na podporu sbírky pro boj se srdečními chorobami, čímž podporujeme zdravý životní styl a pravidelná zdravotní vyšetření. Jsme partnerem organizací pro komunitní rozvoj, abychom mohli přinášet programy vzdělávacích, vývojových a emočních potřeb pro zanedbávané děti migrujících pracovníků v Číně. Tyto programy ulehčují některé problémy s nimiž bojují rodiče při své migraci z místa na místo, aby vyhledali obohacující zaměstnání a přitom zároveň vychovali a vzdělali svoje děti. Podporujeme Jídlo od srdce, neziskovou organizaci, která se snaží redistribuovat neprodaný chleba a trvanlivé poživatiny nuzným. Zde v Číně zaměstnanec společnosti Flextronics věnuje svůj čas a péči výživě starých.

7 iii. Co děláme V Linwood ve Skotsku si lidé z Flextronics Global Services oblékly své kilty a obnažili své nohy v rámci soutěže Nejlepší nohy pořádané na podporu charity Cash for Kids ( Peníze pro děti ), která vybírá peníze na to, aby pomáhala dětem bojujícím s finančními, emočními a fyzickými problémy. Z vybraných prostředků jsou nakupovány vánoční dárky pro děti. Naši zaměstnanci dobrovolně věnují svůj čas ve prospěch různých místních charit, jako například v tomto sirotčinci v Zhuhai v Číně, kde se starají o děti. Ve svých komunitách vykonáváme dobrovolné pracovní úkoly a snažíme se naplňovat potřeby znevýhodněných populací. V Izraeli naši zaměstnanci věnují svůj čas tomu, aby bavili děti v závodě, který společnost Flextronics podporovala již od roku 2001 a který poskytuje vřelé a zajímavé prostředí dětem, které se staly obětmi násilí a zanedbávání. V Manaus v Brazílii jsme uzavřeli partnerství s místními školami, abychom poskytli nezaopatřeným dětem poučný i zábavný výlet do zoo. V roce 2013, v době Výročního dne společnosti Flextronics v Chennai v Indii zahrála kapela a taneční skupina utvořená ze zaměstnanců Chennai Global Business Services energická představení na téma večera - Jeden plán. Jeden Flex. Jeden tým. V městě Zala v Maďarsku jsme spolupracovali s místní vládou na zajištění sportovního dne pro více než 900 dětí mateřské školky, abychom podpořili zdravý pohyb a zdravý životní styl mládeže. Akrobatické aktivity vedly celebrity maďarského sportu a v roce 2012 na této akci padl světový rekord největšího počtu dětí z mateřských školek cvičících najednou.

8 1 Dělat etická rozhodnutí Dodržováním kodexu zajistíte, že budete v každém okamžiku dělat to správné. Ale ne vždy je docela jasné, jak dělat to správné. Jestliže věříte, že nějaký zvyk ve Vaší zemi nebo oblasti je v rozporu s Kodexem podnikového jednání a etiky, pak vždy postupujte podle Kodexu. Jestliže si nejste jisti co byste měli provést, nebo jestliže máte nějaké obavy, požádejte svého vedoucího o vedení nebo použijte etickou horkou linku společnosti Flextronics nebo jakýkoli jiný zdroj pro nahlašování, které naleznete v Části 1.2 tohoto Kodexu. U Flextronics nejste sami a je mnoho zdrojů, které Vám mohou pomoci dělat každý den etická rozhodnutí.

9 1.1 Dělat etická rozhodnutí Jestliže máte jakýkoli dotaz nebo jestliže si nejste jisti některým ze svých činů, jednání nebo stavů, nezůstávejte zticha. Jednejte a položte sami sobě následující otázky: Připadá Vám, že dané jednání nebo chování je tím správným, co by se mělo udělat? Cítili byste se klidně, kdyby se o daném jednání dozvěděl Generální ředitel Vašeho pracoviště? Vylepšilo by toto jednání nebo chování renomé společnosti Flextronics u našich zákazníků, akcionářů nebo kolegů? Cítili byste se klidně, kdyby se o tomto jednání nebo chování byla napsána zpráva v novinách? Je dané chování nebo aktivita v souladu s Kodexem nebo s příslušnými Pravidly společnosti? Jsou-li VŠECHNY Vaše odpovědi ANO, pak MŮŽETE v dané aktivitě pokračovat. Jestliže si NEJSTE JISTI, požádejte svého vedoucího o vysvětlení nebo použijte jeden z našich zdrojů pro nahlašování. (Viz další stránka.) Jestliže KTERÁKOLI z odpovědí zní NE, pak NEPOKRAČUJTE. Jestliže Vaše aktivita již proběhla, nebo pokud proběhne v blízké budoucnosti, PAK JI OKAMŽITĚ NAHLASTE! Tyto otázky Vás navedou tak, abyste se uměli zorientovat při utváření zdravých a etických rozhodnutí a pomohou Vám hlásit problémy i tehdy, když odpověď nebo postup jednání nejsou zřejmé.

10 1.2 Otevřené vystupování: Pokládání dotazů a nahlašování problémů Položit dotaz nebo nahlásit nějakou obavu vyžaduje odvahu, a od nás jakožto od zaměstnanců společnosti Flextronics se očekává, že budeme mluvit otevřeně. Když to uděláme, ochráníme tím společnost Flextronics, naši značku, a naše závody, a pomůžeme tak zajistit zlepšení našeho provozu a zabránění případného nekalého jednání. Máme-li obecnou otázku, měli bychom se zeptat svého manažera nebo představitele Personálního oddělení. K přednesení otázky nebo problému můžeme také kdykoli použít některý z našich prostředků nahlašování, a můžeme to udělat anonymně. Etická horká linka Jakýkoli vedoucí Nahlašování v Evropské unii 1.3 Netolerujeme mstu Společnost Flextronics netoleruje mstu proti nikomu, kdo v dobré víře položí nějakou otázku, promluví o případném nekalém jednání, nebo se zapojí do auditu nebo vyšetřování. Jednání v dobré víře znamená, že jednáte upřímně a poskytnete veškeré informace, které o dané záležitosti máte. Vrchní ředitel pro Etiku a dodržování zásad Naše prostředky pro nahlašování Právní oddělení Msta zahrnuje mimo jiné změnu pracovní doby nebo plánu práce, přeřazení na nižší pozici, převod na jiné místo nebo ukončení pracovního poměru někoho, kdo položí otázku nebo kdo otevřeně promluví o případném možném porušování Kodexu, Pravidel společnosti, nebo zákona. Mstivé jednání, včetně snahy zjistit identitu zaměstnance, který v dobré víře podá nějaké hlášení, může vést k disciplinárnímu opatření, včetně například ukončení pracovního poměru. Ředitelé pro dodržování pravidel Další kanál pro podávání hlášení Personální oddělení Jestliže věříte, že proti Vám byla prováděna msta, okamžitě to nahlaste. Viz Etickou horkou linku Flextronics.

11 Etická horká linka Jakýkoli vedoucí Nahlašování v Evropské unii Flextronics provozuje Etickou horkou linku, což je jeden ze způsobů, jak mohou naši zaměstnanci, vedoucí pracovníci a obchodní partneři vyjadřovat své obavy beze strachu ze msty. My u Flextronics uznáváme a podporujeme význam Otevřeného vystupování. To znamená mít odvahu zeptat se na něco, co se nezdá být v pořádku. Znamená to vyhledat někoho vedoucího ve společnosti Flextronics, člena našeho programu dodržování pravidel, advokáta, vedoucího Personálního oddělení, atd. abyste se ho zeptali, jestliže Vám nebude jasné něco o zásadách Společnosti nebo o jejích postupech. Dále to znamená nahlásit případnou obavu, kterou budete mít, na Etickou horkou linku Společnosti, věříte-li, že se může jednat o porušování zákona, zásad Společnosti, nebo našeho Kodexu. Chcete-li podat hlášení nebo vyjádřit své obavy, můžete vytočit číslo Etické horké linky zřízené ve Vaší zemi, nebo můžete jít na webové stránky Etické horké linky. Pamatujte, můžeme zůstat v anonymitě (tj. nahlásit své obavy a přitom nezveřejnit své jméno). Flextronics bere všechna podání vážně a každou záležitost vhodně prozkoumá a prošetří. Vedoucí jsou jednotlivci, kteří vykonávají dohled nad ostatními, dohlížejí na naši práci a vystupují v naší Společnosti jako vůdcové a vzory jednání. Často jsou naším prvním a nejlepším prostředkem asistence. Flextronics podporuje otevřené a citlivé prostředí a naše Politika otevřených dveří doporučuje zaměstnancům, aby v případě, že budou mít nějaký dotaz nebo obavu, kontaktovali Vedoucího kteréhokoli Vedoucího. Jestliže se daná otázka nebo obava týká Vašeho Vedoucího, nebo pokud byste se prostě při případném rozhovoru o záležitosti s ním necítili sebejistě, měli byste pociťovat volnost promluvit si s jiným vedoucím ve Vaší oblasti nebo mimo ni; s Vaším místním představitelem Personálního oddělení; s kterýmkoli členem Týmu pro dodržování pravidel korporace; nebo s kýmkoli jiným z ostatních uvedených prostředků nahlašování. Ti všichni jsou tu proto, aby nám pomáhali! Flextronics provozuje Etickou horkou linku, což je jeden ze způsobů, jak mohou naši zaměstnanci, vedoucí pracovníci a obchodní partneři vyjadřovat své obavy beze strachu ze msty. V Evropské unii (EU) je několik zemí, které dodržují jisté zákony a nařízení na ochranu soukromých údajů při používání firemních Horkých linek, a společnost Flextronics dodržuje všechny platné zákony, pravidla, a ustanovení, které se k našemu globálnímu podnikání vztahují. Když zavoláte na etickou horkou linku nebo použijete její webové stránky v zemi, která její využívání neumožňuje, budete přesměrováni na příslušný kontakt ve společnosti Flextronics, kde budete moci své hlášení podat. Každý zaměstnanec v EU by měl vědět, že má volnost kdykoli kontaktovat naši horkou linku nebo kohokoli z následujících jednotlivců: Gernot Kriegbaum Vyšší firemní poradce Tel.: +43 (1) Mobilní telefon: Rita Kercsmar Personální oddělení, Regionální vedoucí pro dodržování pravidel, pro oblast EMEA, Tel.: +36 (92) Mobilní telefon: +36 (30)

12 Vrchní ředitel pro Etiku a dodržování zásad Naše prostředky pro nahlašování Právní oddělení Za dodržování našeho Programu pro dodržování pravidel korporace a za zajištění toho, aby společnost Flextronics dodržovala platné zákony a nařízení, jakož i naše vnitřní postupy a pravidla, zodpovídá Vrchní ředitel Flextronic pro etiku a dodržování pravidel. Vrchní ředitel pro etiku a dodržování pravidel také zodpovídá za partnerství s akcionáři a každé čtvrtletí podává o Programu dodržování pravidel a o dalších významných otázkách hlášení Podnikovým předsedům, Výkonným sponzorům a Auditnímu výboru. Naší Vrchní ředitelkou pro etiku a dodržování pravidel je Marianne Wolf. Chcete-li se dozvědět více o Marianne, o našem Programu dodržování pravidel, a o našem Právním oddělení, pak prosím navštivte Domovskou stránku právního oddělení. Máte-li jakýkoli dotaz nebo obavu, pak je třeba, abyste věděli, že můžete kdykoli přímo kontaktovat někoho z našich důvěryhodných vedoucích, včetně Vrchního ředitele pro etiku a dodržování pravidel korporace, nebo kohokoli v Týmu pro dodržování pravidel korporace. Společnost Flextronic propaguje a podporuje zvyklost kladení dotazů a hlášení případného porušování nebo obav v co nejčasnějším stádiu. Za tím účelem společnost Flextronics poskytuje několik způsobů, jak o sobě nechat slyšet. Existuje mnoho způsobů, jakými můžeme vyjádřit své obavy a obdržet potřebnou pomoc, od našich Zásad otevřených dveří, přes náš Tým pro dodržování pravidel až po naši Horkou linku. Chcete-li se dozvědět více o mnoha způsobech, jakými můžeme ve Flextronics otevřeně vystoupit, klikněte prosím na jednotlivé čtverečky. Právní oddělení společnosti Flextronics se skládá z právníků a ostatních profesionálů, kteří jsou zde proto, aby naši společnost podporovali poskytováním podnikově orientovaného právního poradenství. Právní oddělení vede náš Generální poradce, pan Jon Hoak. Všichni členové tohoto oddělení jsou připraveni nám odpovídat na naše otázky, vyslechnout naše obavy, a buďto nám přímo pomoci, nebo nás odkázat na správný prostředek, kde máme v dané věci vyhledat pomoc. Kliknutím na následující odkaz najdete advokáta společnosti Flextronics ve své zemi nebo oblasti: Domovská stránka pro právní záležitosti.

13 Ředitelé pro dodržování pravidel Další kanál pro podávání hlášení Personální oddělení Ředitelé pro dodržování pravidel jsou odborníky na předmětné záležitosti následujících hlavních oblastí antimonopolní politika, protikorupční politika, ochrana značky, důvěrné informace, řízení firmy a jistiny, ochrana údajů, životní prostředí, finance, globální IT, globální obchodování, zdraví a bezpečnost práce, zabezpečení informačních technologií, duševní vlastnictví, práce a zaměstnanost, regulace zdravotnictví, nákup a daně. Jednotliví ředitelé pro dodržování pravidel zodpovídají za to, abychom v jedné z těchto oblastí dodržování pravidel postupovali podle našich zásad, postupů a příslušných zákonů. Tito Ředitelé pro Dodržování pravidel jsou nám k dispozici, abychom je mohli kontaktovat, pokud budeme mít otázku týkající se jejich konkrétní oblasti, pokud budeme chtít nahlásit nějaké podezření, nebo pokud budeme mít obecnou otázku či obavu v souvislosti s dodržováním pravidel. Jejich úkolem pak je zaručit důkladné a včasné vyšetřování a řádné vyřešení jakýchkoli problémů. Aktualizovaný seznam všech Ředitelů pro dodržování pravidel a kontaktní informace na ně naleznete na adrese Webové stránky pro dodržování pravidel. Nejsme-li si jisti, můžeme se s jakoukoli otázkou nebo obavou kdykoli obrátit na některého z členů našeho Týmu pro dodržování pravidel korporace, Právního oddělení, Auditního výboru, Správní rady nebo kohokoli z našich důvěryhodných vedoucích. Oni nám přímo pomohou nebo nás poukážou na prostředek, který je k vyřešení našich potřeb nejvhodnější. Jako prostředek pro podávání hlášení lze použít následující odkaz: Správní rada Personální oddělení (PO) poskytuje zaměstnancům společnosti Flextronics podporu v takových oblastech, jako jsou nábor, zaopatření, platy, prémie, vymezení popisu práce, hodnocení výkonu, školení, a vývoj vůdcovských schopností. Naše personální oddělení nebo jeho představitel jsou zde proto, aby nám poradili s našimi dotazy a obavami ohledně nejrůznější problematiky, od výplat a prémií až po obavy vyplývající z konfliktů se spolupracovníky nebo vedoucími pracovníky. Naši personální vedoucí podporují naše uctivé a otevřené prostředí a pomáhají nám promyšleně a efektivně zvládat mnoho našich každodenních problémů. Své místní personální oddělení bychom měli kdykoli používat jako jeden ze svých primárních zdrojů pro jakoukoli otázku nebo obavu. Jestliže nedokážou na naše otázky odpovědět sami, budou schopni nás účinně nasměrovat na vhodný prostředek uvnitř společnosti Flextronics, kde nalezneme pomoc. Pro více informací o Personálním oddělení přejděte prosím na Domovskou stránku Personálního oddělení.

14 2 Integrita na pracovišti Jednat s ostatními na pracovišti s úctou znamená vážit si svých kolegů pro různorodost jejich myšlenek, zážitků, znalostí a původu a uznávat kreativitu a sílu Jediného plánu. Jeden Flex. Jeden tým. Společnost Flextronics vytváří pracoviště, na kterém lze inovace, myšlenky, dotazy a obavy sdílet v bezpečném, uctivém a profesionálním prostředí.

15 2.1 Děláme to správné Děláme etická rozhodnutí. Dodržujeme náš Kodex, firemní zásady i zákon. Hlásíme se k principům Kodexu jednání Elektronického průmyslu (Electronic Industry Code of Conduct, EICC). Dodržujeme náš interní program Příslib Flextronics. Okamžitě hlásíme jakoukoli obavu z možného nekalého jednání, kterou máme. Viz Etickou horkou linku Flextronics. Máme-li nějakou otázku o zásadách nebo postupech Společnosti, položíme ji. Plně a upřímně spolupracujeme na vnitřním auditu nebo vyšetřování. A navíc, naši vedoucí musejí jít příkladem, být vzorem etického chování a vytvářet prostředí, v němž pro zaměstnance není problémem klást otázky, vyslovovat obavy a nahlašovat problémy beze strachu ze msty. 2.2 Jednáme s ostatními s úctou a dodržujeme praktiky čestného zaměstnávání Jsme navzájem otevření a čestní a jednáme s ostatními s integritou a úctou. Nikoho nediskriminujeme na základě rasy, barvy, pohlaví, věku, národnostního původu, náboženství ani žádné jiné zákonem chráněné vlastnosti. Snažíme se udržovat takové pracoviště, na jakém se budou zaměstnanci cítit bezpeční před obtěžováním či zneužíváním jakéhokoli druhu. Dodržujeme platné zákony o mzdách a pracovní době. Poskytujeme svým zaměstnancům přinejmenším všechny zákonem stanovené výhody. Nepoužíváme dětskou, nucenou, učňovskou ani nevolnickou pracovní sílu a dodržujeme minimální věk zaměstnanosti. Uznáváme právo pracovníků volně navazovat vztahy a věříme, že otevřená komunikace a přímá propojenost mezi zaměstnanci a vedením jsou nejúčinnější způsoby, jak řešit problémy na pracovišti. Nepovolujeme mstu proti nikomu, kdo vysloví své podezření na diskriminaci, obtěžování nebo jakoukoli nekalou praktiku z oblasti práce a zaměstnanosti. Od svých obchodních partnerů očekáváme, že budou splňovat stejný standard. Zásady rovnosti odlišných a prevence obtěžování na pracovišti a Zásady zpracovávání podnětů/stížností naleznete pod Personální zásady a směrnice na celosvětovém portálu Personálního oddělení společnosti Flextronics. Naše Zásady práce a lidských práv naleznete na portálu Příslib Flextronics.

16 2.3 Uvědomujeme si význam ochrany osobních údajů Respektujeme ochranu osobních údajů všech osob a jsme zavázáni chránit osobní data před neoprávněným přístupem. Osobní dat shromažďujeme zodpovědně a v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Zaměstnanci musejí dodržovat naše Zásady na ochranu osobních údajů, Globální prohlášení o zásadách ochrany soukromí a Manuál pro zpracování osobních dat, které naleznete na Portálu ochrany osobních údajů společnosti Flextronics. 2.4 Poskytujeme svým zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí Máte-li jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti na pracovišti nebo našich zodpovědností, kontaktujte Oddělení životního prostředí, hygieny a bezpečnosti, kde najdete i seznam Představitelů pro ŽPHaB. Více informací najdete také na celosvětovém portálu Personální zásady a směrnice Personálního oddělení společnosti Flextronics. Užitečné informace naleznete i na portálu CSER, který poskytuje informace i o tom, jak Flextronics dodržuje normy EICC. Msta vůči komukoli ze zaměstnanců, kdo upřímně vyjádří nějaké podezření ohledně jakéhokoli postupu v oblasti pracovní politiky a zaměstnanosti, o problému s ochranou soukromí osobních údajů, nebo o problematice hygieny a bezpečnosti práce, představuje porušení našeho Kodexu a nebude tolerována. Zdravotní stav a bezpečí našich pracovníků je u Flextronics nejvyšší prioritou. Investujeme do linek, nástrojů, vybavení, procesů a lidí, abychom zajistili bezpečné pracovní prostředí pro své zaměstnance. Zavádíme bezpečné pracovní praktiky a dbáme na jejich dodržování, a dodržujeme všechny zdravotní a bezpečnostní zákony a nařízení a Firemní zásady k zajištění toho, aby ochranná opatření měla účinnost a abychom zajistili bezpečné pracovní prostředí. Za účelem omezování a prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání máme programy zdraví a bezpečnosti práce a své zaměstnance proškolujeme co do bezpečných pracovních praktik. Na dodržování kultury zdraví a bezpečnosti dbáme ve všech svých světových pobočkách, a jakákoli podezření na podmínky narušení bezpečnosti musíme co nejdříve hlásit svému vedoucímu.

17 3 Integrita pro naši společnost a pro naše akcionáře Naše kultura integrity a etiky je naší konkurenční výhodou. Při všem, co děláme, se neustále snažíme dělat to správné. To znamená, že spravedlivě soutěžíme, chráníme svůj majetek a informace a majetek a informace našich zákazníků, a zamezujeme situacím, které by na naši Společnost vrhaly špatné světlo.

18 3.1 Zamezujeme střetům zájmů Střet zájmů vzniká tehdy, když máme osobní vztah nebo finanční nebo jiný zájem, který by se mohl křížit s výkonem naší povinnosti jednat v nejlepším zájmu společnosti Flextronics, nebo který by mohl mít byť i jen zdánlivý nevhodný dopad na naše rozhodování ve prospěch společnosti Flextronics. K běžným střetům zájmů patří: Rodinné a osobní vztahy Vy nebo některý člen Vaší rodiny máte vedoucí nebo finanční zájem (například materiální držbu akcií) ve společnosti, která podniká nebo si přeje podnikat spolu se společností Flextronics. Je-li tomu tak, okamžitě informujte svého vedoucího, aby bylo možno tento střet zájmů vyřešit. Řídíte nebo můžete ovlivňovat rozhodování někoho z členů své rodiny, přátel, nebo osob, s nimiž máte láskyplný vztah. Je-li tomu tak, okamžitě informujte svého vedoucího, aby to bylo možno řešit. Máte nějakého člena rodiny nebo přítele, který již je nebo by se chtěl stát prodejcem, dodavatelem nebo zaměstnancem společnosti Flextronics. Je-li tomu tak, musíte svůj vztah vyjevit svému vedoucímu a nesmíte se účastnit výběru ani řízení tohoto potenciálního prodejce nebo zaměstnance Finanční, investiční či obchodní příležitosti Chcete využít nějaké obchodní nebo investiční příležitosti dostupné firmě Flextronics. Je-li tomu tak, okamžitě o tom dejte vědět svému vedoucímu a Vrchnímu řediteli pro dodržování pravidel a etiku a zajistěte, aby tato příležitost byla nejprve nabídnuta společnosti Flextronics. Jestliže společnost Flextronics danou příležitost odmítne a neexistuje žádný jiný střet zájmů neexistuje, pak můžete tuto příležitost využít Služba v externích představenstvech Ucházíte se o místo ředitele v jiné komerční společnosti. Jeli tomu tak, postupujte podle Zásad členství zaměstnanců v představenstvech jiných společností, a pořiďte si předchozí písemné svolení. Zásady členství zaměstnanců v představenstvech jiných společností najdete pod Právní funkce na právním portálu společnosti Flextronics.

19 3.1.4 Vedlejší zaměstnání Chtěli byste mít vedlejší zaměstnání, nebo si přejete poskytovat poradenství jiné komerční společnosti, která je konkurentem, obchodním partnerem, nebo potenciálním zákazníkem společnosti Flextronics. Je-li tomu tak, okamžitě informujte svého vedoucího, aby bylo možno tento střet zájmů vyřešit. Vlastníte nějaký podnik nebo máte akciový podíl v nějakém podniku mimo Vaši práci pro Flextronics, a tento podnik konkuruje společnosti Flextronics nebo se může stát jejím zákazníkem. Je-li tomu tak, okamžitě informujte svého vedoucího, aby bylo možno tento střet zájmů vyřešit. Jestliže se nacházíte v některé z těchto nebo jiných skutečných nebo případných situací se střetem zájmů, okamžitě o tom dejte vědět svému vedoucímu nebo použijte kterýkoli z našich prostředků hlášení a nahlaste celou věc, přičemž postupujte v souladu s Firemním procesem nakládání se střety zájmů, aby bylo možno střet vyhodnotit a vyřešit. Vedoucí zajistí, aby záležitosti související se střety zájmů byly předneseny před Ředitele působícího v jejich organizaci, nebo přímo na Právní oddělení společnosti Flextronics nebo na Oddělení pro dodržování pravidel korporace. Jednat byste měli teprve poté, co bude střet prověřen a písemně schválen na příslušné úrovni vedení. Plným odhalením potenciálního střetu zájmů předtím, než budete jednat, zajistíte, aby Vaše podnikání probíhalo objektivně, čestně, a v souladu se zásadami Společnosti. Dále se vyhýbáte zapojení do situace s nevhodným střetem zájmů, která by mohla mít za následek disciplinární postih včetně případného ukončení pracovního poměru. Kontrolní seznam a zásady nakládání se střetem zájmů najdete na Právním portálu Flextronics.

20 3.2 Zabezpečujeme informace společnosti Flextronics Důvěrné informace Při své práci můžeme přicházet do styku s důvěrnými informacemi o naší Společnosti. Důvěrnými informacemi obecně jsou neveřejné informace sdílené za účelem naplnění konkrétního obchodního účelu. Dostanou-li se do nesprávných rukou, mohou tyto informace přinést výhodu konkurentovi nebo poškodit naši Společnost. K běžným příkladům patří: Seznamy zákazníků nebo dodavatelů Termíny, slevové sazby, cenové údaje, finanční informace Návrhy, výkresy, vzorce, strategické plány, obchodní tajemství, vynálezy, patentové žádosti Výrobní procesy Záznamy o zaměstnancích Jakožto zaměstnanci Flextronics důvěrné informace o Flextronics chráníme, jistíme, a vyzrazujeme je výlučně: Duševní vlastnictví Flextronics Dodržujeme omezení o používání osobního vlastnictví, včetně omezení nacházejících se v našich smlouvách se třetími stranami. Duševní vlastnictví označuje patenty, obchodní značky, autorská práva, obchodní tajemství a jakékoli jiné nehmotné osobní vlastnictví, které bylo vytvořeno duševním úsilím svého tvůrce. Nekrademe, nezcizujeme a nezneužíváme nezákonně žádné duševní vlastnictví ani majetkové či důvěrné informace kohokoli, tedy ani společnosti Flextronics, jejích dodavatelů, zákazníků, obchodních partnerů nebo konkurentů. I tehdy, pokud již nepracujeme pro svého bývalého zaměstnavatele, chráníme jeho důvěrné informace a zachováváme je nevyzrazeny, s nikým je nesdílíme, ani nevyužíváme obchodních tajemství patřících našemu bývalému zaměstnavateli. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně práv k duševnímu vlastnictví, kontaktujte Právní oddělení. Svým spolupracovníkům, kteří je potřebují ke své práci Lidem mimo Společnost, kteří mají pracovní potřebu tyto informace mít, jasnou povinnost zachovávat je v důvěrnosti, a podepsali Dohodu o mlčenlivosti; nebo Těm, kteří mají právní a smluvní oprávnění tyto informace mít. Při nakládání s důvěrnými informacemi postupujeme podle klasifikačního systému Společnosti, který po nás vyžaduje, abychom dokumenty klasifikovali jako Regulované, Pouze k vnitřním účelům, nebo Veřejné. Klasifikaci dokumentů o ochraně osobních údajů najdete na Právním portálu Flextronics.

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany Všechny obchodní činnosti ve společnosti Bristol-Myers Squibb (BMS) stojí pevně na základně našeho závazku bezúhonnosti a dodržování všech příslušných zákonů, předpisů, směrnic a oborových kodexů. Společnost

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc.

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance ITW, její ředitele, podniky a dceřiné společnosti po celém světě. Od každého zaměstnance a vedoucího pracovníka

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování Tento Kodex profesionální etiky a chování stanovuje základní principy, ke kterým se zavazujeme při jednání se všemi našimi investory. Dále slouží

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance Etický kodex Naše identita. Naše hodnoty With head and heart in finance head With and heart in finance Obsah Úvod 5 Naše identita 7 Naše společnost 9 Naše odvětví 10 Udržitelnost ve společnosti EOS 11

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 2012 Č.j.: KHSOC/16585/2012/RED

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o.

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Obsah Obsah... 2 Společnost a její prostředí... 3 Respekt vůči jednotlivcům... 4 Zachování důvěrnosti a ochrana citlivých informací...

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR nebo Ústav ) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem

Více

Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls

Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls Obsah 1. Úvod 2. Rozsah působnosti a uplatnění 3. Transparentnost a prohlášení 4. Spravedlnost a omezení účelu 5. Kvalita

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA LEDEN 2015 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva SPOLANA a.s. 7 III Firemní hodnoty a Etický kodex

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Etický kodex skupiny Generali

Etický kodex skupiny Generali Etický kodex skupiny Generali Textová úprava oddělení CSR Grafická úprava oddělení komunikace Schválilo představenstvo společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. v Miláně dne 12. května 2010 Etický kodex

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Kodex jednání. www.gw-world.com

Kodex jednání. www.gw-world.com Kodex jednání www.gw-world.com Stav 07/2012 DO_01_01_003_ZEN CZ Slovo úvodem Rodinný podnik Gebrüder Weiss (GW) si již po generace uvědomuje svou odpovědnost za dodržovámí a šíření etických hodnot. Tyto

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10

PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10 KODEX CHOVÁNÍ POSELSTVÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 2 OBCHODNÍ ZÁSADY 4 PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10 ETICKÝ VÝBOR 14 ETICKÁ CHARTA 18 OBSAH 1 Poselství generálního ředitele Total je velkou mezinárodní společností,

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Code of Conduct Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Milí zaměstnanci. Etické chování našich zaměstnanců jinými slovy, vás dává naší společnosti Ringier Axel Springer CZ

Více

INTEGRITA DOKONALOST TÝMOVÁ PRÁCE ZÁVAZEK NAŠE HODNOTY V PRAXI

INTEGRITA DOKONALOST TÝMOVÁ PRÁCE ZÁVAZEK NAŠE HODNOTY V PRAXI INTEGRITA DOKONALOST TÝMOVÁ PRÁCE ZÁVAZEK NAŠE HODNOTY V PRAXI Celosvětový etický kodex společnosti Caterpillar strana_2 Vzkaz od našeho prezidenta... 2 ŽIVOT PODLE PRAVIDEL... 5 Oznamovací práva a povinnosti...

Více

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí Plus500UK Limited Zásady ochrany soukromí Zásady ochrany soukromí Prohlášení o zásadách zachování soukromí Plus500 Ochrana soukromí a osobních a finančních informací našich klientů a návštěvníků webových

Více

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar I. Preambule: Skupina THIMM (tzn. podniky skupiny THIMM, dále jen THIMM ) se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů ( Zásady ochrany osobních údajů ) se mohou čas od času měnit. O těchto změnách vás nebudeme vždy informovat. Tuto stránku pravidelně navštěvujte,

Více

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním Společnost Hillenbrand, Inc a její dceřiné společnosti (dále souhrnně "Společnost") dodržují

Více

Vedení na základě bezúhonnosti

Vedení na základě bezúhonnosti Vedení na základě bezúhonnosti Globální etický kodex společnosti PPG Industries Příručka podnikového chování Obsah Z KANCELÁŘE PŘEDSEDY.... 1 POUŽÍVÁNÍ TOHOTO KODEXU.... 2 Jak se tento Kodex používá?....2

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty Všeobecné obchodní podmínky Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty 1. Elektronické tržiště Softrade Letiště Praha (dále jen e-tržiště nebo systém ) je elektronický systém pro vyhlašování výběrových

Více

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci CEVRO Institut, 22. dubna 2014 Aon Central and Eastern Europe a.s. JE SKUTEČNĚ NUTNÉ KYBERNETICKÉ RIZIKO NÉST VE VLASTNÍ BILANCI? V PRAZE DNE

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3 ETICKÝ KODEX Naše hodnoty, náš kodex Společnost Avon dlouho přijímala pět základních hodnot: důvěru, respekt, víru, pokoru a integritu. Jako zaměstnanci společnosti Avon těmito hodnotami žijeme a podporujeme

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz F ranchising Začínáte? Příručka pražského podnikatele Definice franchisingu dle Evropského kodexu etiky franchisingu

Více

Code of Conduct Etický kodex Bertelsmann

Code of Conduct Etický kodex Bertelsmann Code of Conduct www.ethics.bertelsmann.com Obsah Obsah 1 Prohlášení představenstva společnosti Bertelsmann 04 2.3.3 Ochrana údajů 25 o důležitosti Etického kodexu 2.3.4 Finanční integrita 26 2 Zásady 2.1

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat?

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Tuto oblast bych rozdělil na několik okruhů: 1. Vztahy k zákazníkům, klientům: - Čestné jednání

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas. Platný od 1. ledna 2012. Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011.

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas. Platný od 1. ledna 2012. Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011. Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Strana 1 z 10 Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011 Platný od 1. ledna 2012 Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Povinné zásady Červen 2010. Zásady podnikání společnosti Nestlé

Povinné zásady Červen 2010. Zásady podnikání společnosti Nestlé Povinné zásady Červen 2010 Zásady podnikání společnosti Nestlé Mapa zásad a politik Nestlé Deset zásad pro podnikání Spotřebitelé Lidská práva a pracovní postupy Naši lidé 1 Výživa, zdraví a zdravý životní

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB Motto: Cesta rozvoje a úspěchu skupiny ČSOB vede přes vysoce profesionální a etické chování každého člena týmu. Pavel Kavánek březen 2007 Etický kodex zaměstnanců

Více

Kodex chování REIWAG FACILITY SERVICES. www.reiwag.com

Kodex chování REIWAG FACILITY SERVICES. www.reiwag.com Kodex chování REIWAG FACILITY SERVICES www.reiwag.com Předmluva vedení společnosti Vážené kolegyně, vážení kolegové, Společnost Reiwag Facility Services s.r.o. považuje za svůj podnikatelský úkol, poskytovat

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více