PRÁCE SE SIMULAČNÍM PROGRAMEM MultiSIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁCE SE SIMULAČNÍM PROGRAMEM MultiSIM"

Transkript

1 UČEBNÍ TEXT PRÁCE SE SIMULAČNÍM PROGRAMEM MultiSIM Učební text pro práci se simulačním programem MultiSIM vznikl v rámci projektu SIPVZ- PODPORA PROJEKTOVÉ VÝUKY NA ELEKTROTECHNICKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČR, na Vyšší odborné škole, Střední škole, Centru odborné přípravy, Sezimovo Ústí v roce Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

2 OBSAH: 1 Pracovní prostředí a nastavení programu Pracovní prostředí Lišta Nenu Zásobník součástek Zásobník měřících přístrojů Nastavení programu uživatelem 9 2 Sestavení elektronického obvodu Výběr součástky a umístění na plochu Výběr měřících přístrojů a umístění na plochu Propojení součástek a přístrojů Automatický způsob Ruční způsob Editace součástek Grafická úprava vytvořeného schématu Nastavení měřících přístrojů Multimetr Ampérmetr Voltmetr Wattmetr 3 Prověrka činnosti elektronického obvodu Použití multimetru Multimetr při měření odporu Multimetr při měření proudu Použití voltmetru a ampérmetru Měření na rezistorové síti R- 2R Použití wattmetru 24 4 Řešení příkladu zapojení obvodu Návrh obvodu Výpočet rezistoru Sestavení obvodu v programu MultiSIM Simulace činnosti obvodu Vyhodnocení příkladu 25 Závěr 25 Informační zdroje: - logo na str. 1, popis produktů distributor SW pro ČR, popis produktů 2 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

3 1 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ A NASTAVENÍ PROGRAMU 1.1 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ Po spuštění se zobrazí pracovní prostředí programu. Jednotlivé lišty, panely a zásobníky si můžeme tažením umístit na libovolné místo pracovní plochy. Situace je zobrazena na obr.1. LIŠTA NÁSTROJŮ LIŠTA MENU PANEL SIMULACE ZAP. / VYP. SIMULACE ZÁSOBNÍK MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ ZÁSOBNÍK SOUČÁSTEK SCHÉMA OBVODU STAVOVÝ ŘÁDEK Obr. 1 Pracovní prostředí simulačního programu Program můžeme ovládat následujícími způsoby, které závisí na volbě uživatele: - myš- kurzor- ikona- klávesnice, - z roletového menu pomocí myši, - použití klávesových zkratek, - kombinací předcházejících způsobů. Poznámka: PTM- pravé tlačítko myši, LTM- levé tlačítko myši 3 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

4 1.1.1 LIŠTA MENU FILE- SOUBOR Rozvinuté okno FILE je zobrazeno na obr. 2. Jednotlivé položky slouží k : založení nového schématu, načtení již vytvořeného schématu, uložení schémat, náhledu před tiskem, nastavení tiskárny a tisku dokumentů, otevření posledních souborů. Obr. 2 Rozvinuté okno EDIT- ÚPRAVY Place Component/ Junction / Bus Place Input/Output Place Text Umístění součástky/ uzlu/ sběrnice Umístění a pojmenování vstupních/ výstupních svorek obvodu Umístění textu na zvolené místo plochy Cut/ Copy/ Paste/ Delete Výběr/ kopírování/ vložení/ smazání Replace Part Select All Flip Horizontal CounterCW Set Sheet Size Set Title Block Description User Preferences Global Restrictions Circut Restrictions Nahradit zvolený objekt Vybrat zvolené objekty, např. pomocí myši, k další práci Změna polohy označené součástky Určení formátu a orientace schématu Vyplnění rohového razítka Popis obvodu Obr. 3 Okno Edit- úpravy Uživatelské nastavení pracovního prostředí Omezení přístupu- heslo Nastavení obvodu 4 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

5 Každý uživatel si musí zvolit a nastavit vlastní uživatelské prostředí (barvy, rozměry schématu, zobrazené informace, čas automatického ukládání...). Tato nastavení můžeme provést po otevření nabídky User Preferences. Rozvinutá nabídka a okno je na obr. 4. Show Color Workspace Preferences Print page setup Zobrazení parametrů Nastavení barev Nastavení formátu Ukládání a způsob zobrazení součástek DIN/ANSI Nastavení tisku Obr. 4 Okno Nastavení VIEW- VZHLED Pomocí této nabídky si volíme, co chceme zobrazit na naší pracovní ploše. Okno je zobrazeno na obr. 5. Toolbars Status Bar Show/ Hide Simulation... Show/ Hide Command... Show/ Hide Grapher Show Simulate Switch Grid Visible Show Page Bounds Show Title Block and Border Color Show Zoom... Zobrazení jednotlivých panelů Zobrazení stavového řádku Zobrazení okna Simulace a chyb Zobrazení okna příkazů SPICE Zobrazení grafu s průběhy simulace Zobrazení vypínače simulace Mřížka na pracovní ploše Ohraničení formátu schématu Zobrazení rohového razítka a ohraničení formátu Nastavení barev prvků schématu Volba zobrazení informací a prvcích Měřítko zobrazení 5 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

6 SIMULATE- SIMULACE Obr. 5 Okno Vzhled V tomto okně nastavujeme podmínky analogové a digitální simulace, volíme a umísťujeme měřící přístroje, určujeme typy analýzy elektronického obvodu. Run/Stop Pause/Resume Default Instrument Settings Digital Simulation Instruments Analyses Postprocess Start a ukončení simulace Přerušení simulace Nastavení podmínek simulace (doporučená a nebo uživatelsky nastavená) Výběr měřícího přístroje Výběr typu analýzy Zpracování výsledků simulace Obr. 6 Rozvinuté okno simulace 6 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

7 TRANSFER PŘENOS Aktivací tohoto okna můžeme výsledky naší práce odeslat do jiných programů, především nás bude zajímat přechod do programů umožňujících návrh plošných spojů a generování seznamu spojů. Jednotlivé položky otevřeného okna jsou zobrazeny na obr. 7. Transfer to Ultiboard Transfer to other PCB Layout Backannotate from... Export Simulation... Export Netlist Přenos dat vytvořeného obvodu do programu pro návrh plošných spojů UltiBOARD Přenos dat vytvořeného obvodu do jiných programů pro návrh plošných spojů Aktivace anotace projektu- návaznost na návrh plošných spojů Přenos výsledků simulace do tabulkových procesorů... Vytvoření seznamu spojů obvodu Obr. 7 Okno přenosu dat TOOLS NÁSTROJE Okno nástroje, které je na obr. 8, nám umožňuje: vytvářet, upravovat, kopírovat, mazat a doplňovat součástky v databázi programu. Obr. 8 Rozvinutá nabídka nástroje WINDOW A HELP Jsou to standardní okna, která umožňují nastavení zobrazení na obrazovce PC, informují nás o verzi programu a aktivují nápovědu. 7 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

8 1.1.2 ZÁSOBNÍK SOUČÁSTEK Zásobník je tvořen okny se součástkami podle funkce. Součástky mohou být virtuální (jsou označeny nápisem virtuál ) a u nich můžeme měnit jejich hodnotu. Ostatní mají již pevně nastaveny hodnoty a vlastnosti, které nemůžeme v průběhu práce měnit. V následující tabulce jsou jednotlivé skupiny součástek charakterizovány. SOURCES Zdroje Napájecí zdroje AC a DC, zdroje signálu různého tvaru, uzemnění... BASIC Základní Pasivní součástky R, L, C, přepínače, transformátory, relé, konektory, patice... DIODES Diody Diody, usměrňovací můstky, tyristory, triaky, diaky... TRANSISTORS Tranzistory Bipolární a unipolární tranzistory ANALOG Analogové obvody Analogové integrované obvody- operační zesilovače... TTL Číslicové obvody Číslicové TTL integrované obvody CMOS Číslicové obvody Číslicové CMOS integrované obvody MISC DIGITAL Hradla Hradla a funkční bloky... MIXED IC Výběr IO Převodníky, časovače... INDICATOR Indikátory Měřící přístroje, indikátory, LED, zobrazovače, reproduktory... MISC Krystaly, motory, regulátory, optoelektronické součástky, elektronky, pojistky... CONTROLS Řídící obvody Funkční bloky- směšovače, ovládače, zdroje napětí a proudu RF ELECTRO Vysokofrekvenční součástky VF tranzistory, tunelové diody, L, C, VF vedení... Elektrické součástky Vypínače, kontakty, motory, ovládací obvody ZÁSOBNÍK MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ Na obr. 9 je zobrazen zásobník měřících přístrojů. Obr. 9 Pohled na zásobník měřících přístrojů 8 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

9 1 Výběr 2 Zapisovač- sestrojení charakteristik 3 Analyzátor zkreslení 4 Funkční generátor 5 Logický konvertor 6 Logický analyzátor 7 Multimetr 8 Analyzátor VF obvodů 9 Osciloskop 10 Spektrální analyzátor 11 Měřič výkonu W- m 12 Generátor slov 1.2 NASTAVENÍ PROGRAMU UŽIVATELEM Uživatel si především musí nastavit pracovní prostředí a způsob zobrazování informací o použitých součástkách. Při nastavení je možné využít již popsaná okna EDIT (obr. 5), VIEW (obr. 6) a nebo kliknutím PTM rozvinout nabídku, která je na obr. 10. Obr.10 Nabídka po kliknutí PTM Při aktivaci nabídky EDIT můžeme nastavit: formát a orientaci schématu, vyplnit rohové razítko, popsat obvod, nastavit pracovní prostředí, omezení přístupu zadáním hesla. Nabídka VIEW umožní nastavit: zobrazení panelů a stavového řádku, okna chyb a příkazů, zobrazení grafu s výsledky, mřížky, ohraničení plochy a rohového razítka, zobrazení vypínače simulace, barvy a informace o prvcích, měřítko zobrazení. 9 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

10 2 SESTAVENÍ ELEKTRONICKÉHO OBVODU Sestavení elektronického obvodu si ukážeme na příkladu jednoduchého zapojení se svítivou červenou diodou LED, rezistorem a stejnosměrným zdrojem napětí. Pro náš příklad si v nabídce EDIT a VIEW zvolíme formát a orientaci schématu, rámeček a zobrazení rohového razítka, barvy, formát a popis značek. Nastavíme: formát výkresu A4 orientovaný naležato, zobrazení rámečku a rohového razítka, schématické značky ve formátu DIN, barvy- bílá pracovní plocha/ černé značky, úplný popis značek. 2.1 VÝBĚR SOUČÁSTKY A UMÍSTĚNÍ NA PLOCHU Výběr součástky provedeme z odpovídajícího zásobníku. Klikneme na symbol součástky a tažením ji umístíme na odpovídající místo pracovní plochy. Dokud ji neumístíme, můžeme s ní libovolně pohybovat po ploše. V našem případě jsme vybrali součástky následovně: - SOURCES - DC VOLTAGE SOURCE - stejnosměrný zdroj napětí - BASIC - RESISTOR VIRTUAL - rezistor (možná změna jeho odporu) - DIODES - LED red - svítivá dioda LED Poznámka: - vždy je nutné ještě provést uzemnění celého obvodu i když prakticky při reálném sestavování to není nutné. Pro činnost simulačního programu je to nezbytný předpoklad- stejně by vás na tento fakt program upozornil. - SOURCES - GROUD - uzemnění Na obr. 11 je vidět rozmístění součástek našeho příkladu na ploše. Obr. 11 Rozmístění součástek na ploše 10 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

11 V případě výběru ze zásobníku DIODES-LED se rozvinulo okno COMPONENT BROWSER. Tato situace může nastat i u ostatních součástek v případě, že nepracujeme s virtuálními. Pohled na rozvinuté okno je na obr. 12. Obr. 12 Rozvinuté okno COMPONENT BROWSER Po aktivaci okna máme možnost výběru součástky, vidíme základní informace o součástce a schématickou značku. Podrobnější informace o součástce zjistíme kliknutím na tlačítko DETAIL REPORT. V případě, že chceme změnit umístění, orientaci,barvu značky, značku vymazat nebo kopírovat. Klikneme LTM na schématickou značku, objeví se okolo ní čtyři značky signalizující připravenost k operaci. PTM aktivujeme okno, kterým můžeme vybrat, kopírovat, měnit orientaci a barvu značky. Situace je na obr. 13. Obr. 13 Změna polohy značky 11 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

12 Obdobně můžeme přemístit na vhodné místo popisy součástek- REFERENCE ID (jméno součástky), např R1 a VALUES (hodnota), např 1 kohm. Při umístění další součástky stejného typu se automaticky zvyšuje pořadové číslo v jejím jméně, např R1, R2, R VÝBĚR MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ A UMÍSTĚNÍ NA PLOCHU Měřící přístroje vybíráme, umísťujeme na plochu a měníme jejich orientaci, barvu a umístění popisu podobným způsobem, jako u součástek. Automaticky se při umístění dalšího měřícího přístroje zvyšuje číslo v jeho jméně. V našem příkladu si schéma doplníme o měřící přístroj- multimetr, kterým budeme měřit hodnotu napájecího zdroje. Doplněný obvod o měřící přístroj je na obr. 14. Obr. 14 Umístění měřícího přístroje- multimetru 2.3 PROPOJENÍ SOUČÁSTEK A PŘÍSTROJŮ Propojení součástek a přístrojů můžeme provést dvěma způsoby: - automaticky, - ručně. Při automatickém způsobu program volí nejvhodnější cestu spojení vývodů součástek a přístrojů. Spoje neprocházejí přes schématické značky Podstatou ručního propojení je to, že spoje jsou vedeny na základě rozhodnutí uživatele. V průběhu práce můžeme oba způsoby kombinovat AUTOMATICKÝ ZPŮSOB - najedeme kurzorem na vývod součástky- dojde k jeho změně na bod s křížkem (režim propojování), - klikneme LTM a bod s křížkem přemístíme na vývod součástky, kterou chceme připojit a nebo do bodu na již vytvořeném vodiči, - připojení ukončíme kliknutím LTM. 12 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

13 Výsledek automatického způsobu propojování je vidět na obr. 15. Spoje jsou neuspořádané a budou vyžadovat úpravu. Obr. 15 Výsledek automatického propojení součástek a přístrojů RUČNÍ ZPŮSOB - najedeme kurzorem na vývod součástky- dojde k jeho změně na bod s křížkem (režim propojování), - klikneme LTM a bod s křížkem táhneme potřebným směrem, - při změně směru klikneme LTM a pokračujeme v žádaném směru, - spoj ukončíme LTM na vývodu součástky a nebo spoji. Ruční způsob nám umožní vytvořit spoje, které jsou uspořádané podle představ uživatele a úprav bude již méně. Výsledek je na obr. 16. V případě, že ukončujeme spoj na jiném vodiči, automaticky se vytvoří uzel- Junction. Obr. 16 Ruční způsob propojení 13 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

14 2.4 EDITACE SOUČÁSTEK U virtuálních součástek a přístrojů můžeme nastavit jejich hodnoty, např. odpor rezistoru, kapacitu kondenzátoru, hodnotu napětí u napájecího zdroje.... Dále můžeme měnit i pojmenování jednotlivých součástek a přístrojů. Postup je velmi jednoduchý, dvojitým kliknutím LTM na součástku dojde k označení součástky a otevře se okno, kde můžeme měnit jména a hodnoty součástek a přístrojů. V našem případě jsme změnili jméno rezistoru R1 na R10 a hodnotu jeho odporu na 2 kω. Změna jména Změna hodnoty - pomocí záložky Label/ Reference ID. - pomocí záložky Value. Podobným způsobem jsme změnili i označení stejnosměrného napájecího zdroje z V1 na U25. Editační okna umožňují nastavení dalších parametrů podle typu součástek. Otevřené okno pro editaci parametrů virtuálního rezistoru je na obr. 17. Obr. 17 Změna hodnot rezistoru 2.5 GRAFICKÁ ÚPRAVA VYTVOŘENÉHO SCHÉMATU Propojením součástek, určením jejich hodnot, připojením měřících přístrojů a napájecích zdrojů jsme ukončili vytvoření schématu. Schéma může být graficky nedokonalé a tím nepřehledné- popisy součástek jsou nejednotné, spoje jsou nepřehledné, hustota spojů a součástek je nevyrovnaná. Pozor- nepřehlednost může být zdrojem častých chyb, které se jako u reálného obvodu těžko hledají! Příklad složitějšího schématu je na obr. 18, kde jsou jednotlivé nedostatky vyznačeny šipkami a nedostatky popsány v tabulce. Obvod sice bude pracovat, ale grafická úprava je nevyhovující. 14 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

15 Obr. 18 Nedostatky ve schématu 1. Nevyrovnán popis přepínače S3 2. Neuspořádán popis rezistoru 3. Nevhodně vedené spoje a spoj vede přes popis součástky V1 4. Připojení měřícího přístroje je blízko R8, nevhodné spoje na GND 5. Nevyrovnané umístění přepínače S4 vzhledem k S3 Na obr. 19 je stejné schéma po grafické úpravě. Můžete srovnat, které schéma je přehlednější. Obr. 19 Schéma obvodu po grafické úpravě 15 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

16 Grafické úpravy je možné provést následujícím způsobem: a)posunutí spoje- LTM na spoj, který se označí body a tažením provedeme posunutí. b)umístění, vymazání, kopírování značky, posunutí popisů, změna orientace bylo rozebráno v bodě 2.1. c)využitím nástrojů v menu EDIT (prvek, který chceme měnit musíme označit kliknutím LTM) d)kliknutím LTM a PTM na prvek (označíme ho) a nebo na pracovní ploše se otevře okno, které umožní úpravy (viz. obr. 3). e)vyrovnání všech objektů na ploše nám umožní zobrazení sítě bodů (View/Grid Visible nebo pomoci kliknutí LTM a PTM). TEXT Schéma obvodu je vhodné doplnit nápisy, které objasňují jeho funkci, označit vstupy a výstupy. Provádíme pomocí- Edit/Place Text a nebo kliknutím LTM a PTM a volbou Place Text. VYPLNĚNÍ ROHOVÉHO RAZÍTKA - zobrazení razítka a rámečku- View/ Show Title Block and Border. - vyplnění- Edit/ Set Title Block. Příklad vyplněného rohového razítka je na obr. 20. Obr. 20 Příklad vyplněného rohového razítka POPIS OBVODU V mnoha případech je vhodné k vytvořenému schématu obvodu připojit jeho popis (komentář). V popisu můžeme uvést jeho funkci, zadané a změřené hodnoty,typ simulace, pro jaký účel bylo schéma vytvořeno, poznámky.... Vytvoření popisu je možné následujícím způsobem: - EDIT/ DESCRIPTION a napsat text do okna, - uložit soubor. Vždy, když otevřeme soubor, můžeme si přečíst komentář k tomuto obvodu (EDIT/ DESCRIPTION). Komentář si můžeme vytisknout a přiložit k vytištěnému schématu. Pro náš vzorový příklad (obr. 16) je vytvořen popis obvodu, který je zobrazen na obr. 21. Obr. 21 Popis obvodu 16 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

17 2.6 NASTAVENÍ MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ Na obr. 10 je zobrazen zásobník měřících přístrojů. Ukážeme si nastavení základních měřících přístrojů, které budeme využívat. Jejich využitím se budeme zabývat v kap MULTIMETR Dvojitým kliknutím na ikonu se zobrazí ovládací panel multimetru, kde můžeme provést nastavení režimu práce. Po kliknutí na tlačítko Set se zobrazí panel pro nastavení vlastností multimetru. Otevřené ovládací panely jsou na obr. 22. Obr. 22 Ovládací panely multimetru V levé části obr. 22 je ovládací panel, zde můžeme nastavit režim práce multimetru: - A - měření proudu I, - V - měření napětí U, - Ω - měření odporu R, - db - měření útlumu mezi dvěma uzly obvodu, - -/~ - stejnosměrné / střídavé hodnoty I nebo U, -Set - nastavení vlastností multimetru. Panel pro nastavení vlastností přístroje (pravá strana obr. 22) umožňuje nastavit vnitřní odpor multimetru v jednotlivých režimech AMPÉRMETR Je umístěn v zásobníku součástek- INDICATOR a můžeme zvolit orientaci jeho ikony ve schématu. Dvojitým kliknutím na jeho ikonu se zobrazí panel, kde můžeme nastavit vnitřní odpor přístroje, druh měřeného proudu (AC/DC) a jeho označení v obvodu. Panel je na obr. 23. Obr. 23 Panel pro nastavení ampérmetru 17 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

18 2.6.3 VOLTMETR Je opět umístěn v zásobníku součástek- INDICATOR a jeho nastavení je stejné jako nastavení ampérmetru WATTMETR Složí k měření výkonu a účiníku cosφ. Pohled na ikonu a otevřený panel W-m je na obr. 24. Obr. 24 Ikona a panel W-m Při zapojení do obvodu musíme respektovat proudový a napěťový okruh schématu a určení jednotlivých svorek přístroje. 3 PROVĚRKA ČINNOSTI ELEKTRONICKÉHO OBVODU V kapitole si názorně ukážeme použití základních měřících přístrojů při prověrce činnosti jednoduchých obvodů. 3.1 POUŽITÍ MULTIMETRU MULTIMETR PŘI MĚŘENÍ ODPORU Na obr. 25 je obvod sestavený z rezistorů. Pomocí multimetru změřte výsledný odpor obvodu a porovnejte se svým výpočtem. U každého příkladu provedeme porovnání výpočtů a výsledků měření formou tabulky. Obr. 25 Použití multimetru při měření odporu 18 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

19 Výpočet celkového odporu zvoleného obvodu: R 45 = R R 4 5 = 8 10 R 4 R =4,44 Ω R 2456 =R 2 R 45 R 6 =10 4,44 4=18,444 Ω R = R R = 8 18,444 R 3 R ,444 =5,57 Ω R C =R 1 R =5 5,57=10,57 Ω Výpočet Simulace Celkový odpor, Ω 10,57 10, MULTIMETR PŘI MĚŘENÍ PROUDU Na obr. 26 je zapojení několika multimetrů, které využíváme pro měření proudu v jednotlivých větvích obvodu. Vypočítejte proudy I C, I 3, I 4, I 5 a porovnejte s hodnotami zobrazené multimetry. Obr. 26 Multimetr při měření proudu Výpočet obvodových veličin: I C = V1 = 12 R C 10,57 =1,135 A U R2 R6 =V 1 U R1 =V 1 I C R 1 =12 1,135 5 =6,325V I 3 = U R2 R6 = 6,325 R 3 8 =0,79 A U R45 =U R2 R6 [ I C I 3 R 2 ] [ I C I 3 R 6 ]=6,325 3,45 1,38=1,495V 19 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

20 I 4 = U R45 = 1,495 =0,189 A R 4 8 I 5 = U R45 = 1,495 R 5 10 =0,1495 A Multimetr Výpočet Simulace I C, A XMM1 1,135 1,134 I 3, A XMM2 0,79 0,7911 I 4, A XMM3 0,189 0,1906 I 5, A XMM4 0,1495 0, POUŽITÍ VOLTMETRU A AMPÉRMETRU Na obr. 27 je dělič napětí, vypočítejte velikost výstupního napětí U 20 nezatíženého děliče a velikost výstupního napětí U 2 při připojení zátěže R Z = 8 kω. Jednotlivá napětí v obou případech vypočítejte a změřte voltmetrem. Vypočítejte celkový proud odebíraný děličem a změřte ho ampérmetrem. Obr. 27 Nezatížený a zatížený dělič napětí I C = V1 50 = =0,00724 A=7,24 ma R 1 R U 20 =I C R 2 =0, =34,05V R 45 = R R 4 5 = R 4 R =2960,6 Ω I C = V1 50 = =0,00968 A=9,86 ma R 1 R ,6 U 2 =I C R 45 =0, ,6=28,68V 20 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

21 Výpočet Simulace Nezatížený dělič I C, ma 7,24 7,269 U 20, V 34,05 34,007 Zatížený dělič I C, ma 9,86 9,706 U 2, V 28,68 28, MĚŘENÍ NA REZISTOROVÉ SÍTI R-2R Na obr. 28 je zobrazeno zapojení DA převodníku na výstupu jednočipového mikropočítače PIC. Obr. 28 Zapojení DA převodníku na výstupu PIC 21 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

22 DA převodník je tvořen rezistorovou sítí R-2R, její zapojení je na obr. 29. Obr. 29 Zapojení rezistorové sítě Vypočítejte a prověřte velikost výstupního napětí U OUT v případě, že napájení U1 =16 V je připojeno na vstup b 2. Na vstupy b 3, b 1, b 0 je připojeno 0V. To odpovídá kombinaci 0100, tedy hodnotě 4 V na výstupu. Zapojení rezistorové sítě si pro názornost překreslíme, výsledek je na obr. 30. Výpočet provádíme postupným zjednodušováním zapojení, vždy se jedná o výpočty sériového a paralelního zapojení rezistorů. Obr. 30 Překreslené zapojení sítě 22 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

23 R 78 = R R 7 8 = R 7 R =1000 Ω R 678 =R 6 R 78 = =2000 Ω R 5678 = R R = R 5 R =1000 Ω R =R 4 R 5678 = =2000 Ω R = R R = R 1 R =1000 Ω R C =R 3 R 2 R = =4000 Ω U OUT =I C R = U1 R C R = =4V Výpočet Simulace U OUT, V 4 4 Samostatně žák vypočítá a pomocí programu ověří výstupní napětí pro ostatní kombinace , výsledky doplní do tabulky. b 3 (8V) b 2 (4V) b 1 (2V) b 0 (1V) U OUT, V Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

24 3.4 POUŽITÍ WATTMETRU Na obr. 31 je zapojení pro měření výkonu automobilové žárovky na 12 V o výkonu 25 W. Vypočítejte odebíraný proud a porovnejte s výsledkem simulace. Při zapojení wattmetru musíme respektovat proudový a napěťový obvod. I = P U = =2,08 A Obr. 31 Měření výkonu žárovky Výpočet Simulace I, A 2,08 2,069 P, W 25 24,828 4 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU ZAPOJENÍ OBVODU Úkol: Navrhněte obvod pro napájení červené světlo emitující diody (LED). Napájecí napětí U1 = 12 V, napětí LED v propustném směru U F = 2 V, proud diodou volíme I F = 10 ma. Sestavte obvod, pro kontrolu napájecího napětí použijte voltmetr, ampérmetrem změřte proud procházející diodou. Postup: 1. V pracovním sešitě navrhněte obvod. 2. Proveďte výpočet předřadného rezistoru R1. 3. V programu MultiSIM sestavte obvod se zadanými součástkami a měřícími přístroji. 4. Zapněte simulaci, odečtěte hodnoty z měřících přístrojů a zaneste do tabulky. 5. Vyhodnocení příkladu. 4.1 NÁVRH OBVODU Návrh obvodu provedeme v pracovním sešitě, využíváme platné schématické značky a značky měřících přístrojů. Výsledkem je zapojení na obr. 32. Obr. 32 Návrh obvodu 24 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

25 4.2 VÝPOČET REZISTORU R1 R 1 = U1 U F = 12 2 I F 0,01 =1000 Ω 4.3 SESTAVENÍ OBVODU V PROGRAMU MultiSIM Vybíráme součástky a měřící přístroje ze zásobníků. Schématické značky se v některých případech mohou lišit, na funkci obvodu to nemá vliv. Výsledek je na obr. 33. Obr. 33 Sestavený obvod v simulačním programu 4.4 SIMULACE ČINNOSTI OBVODU Srovnání hodnot je v tabulce. Zadání Simulace U1, V I F, ma VYHODNOCENÍ PŘÍKLADU Z tabulky je patrné, že výpočet předřadného rezistoru byl proveden správně- naměřené hodnoty odpovídají zadání. ZÁVĚR V textu byl uživatel programu MultiSIM seznámen s pracovním prostředím, se zásadami výběru, umístění součástek a základních měřících přístrojů. Je schopen sestavit jednoduchý obvod. Příklady jsou z oblasti stejnosměrných obvodů. V závěrečném příkladu je uveden možný postup řešení jednoduché úlohy. Po zvládnutí základních obvodů a v návaznosti na teoretické znalosti získané v odborných předmětech ve vyšších ročnících, může žák přejít na složitější analogové a digitální obvody. Získané praktické návyky s programem MultiSIM 2001 může využít při přechodu na vyšší verze a případně jiné simulační programy. 25 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006

3 Editor Capture. 3.1 Práce s projekty. Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9

3 Editor Capture. 3.1 Práce s projekty. Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9 Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9 3 Editor Capture U editoru Capture závisí nabídka hlavní lišty na tom, které okno pracovní plochy je aktivované. V dalším textu budou popsány jen ty položky,

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Fyzika úloha č. 14 Zatěžovací charakteristika zdroje Cíle Autor: Jan Sigl Změřit zatěžovací charakteristiku různých zdrojů stejnosměrného napětí. Porovnat je, určit elektromotorické

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 9.2i

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 9.2i Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 9.2i 1 Spuštění návrhového prostředí Spusťte návrhové prostředí Xilinx ISE 9.2 pomoci ikony na ploše Xilinx ISE 9.2. 2 Otevření projektu a. Klikněte na položku

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem.

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem. 83 14. (Pouze u verze Mathcad Professional) je prostředí pro přehlednou integraci a propojování aplikací a zdrojů dat. Umožní vytvořit složitý výpočtový systém a řídit tok dat mezi komponentami tohoto

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část Tabulkový kalkulátor LibreOffice Calc 12.část Je to interaktivní tabulka, která rychle kombinuje a porovnává velké množství dat. Dokáže usnadnit manipulaci hlavně s delšími tabulkami, které mají charakter

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 9 V ELEKTROTECHNICE Schémata Schéma = Specifický druh technického výkresu. Používá standardizovaných značek pro zobrazení základních elementů celku, které jsou definovaným způsobem propojeny

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI Označování komponent ve schématu Zkratky jmenovitých hodnot rezistorů a kondenzátorů Zobrazování komponentů ve schématu Elektrotechnická schémata

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Novinky ISES pro XP: Vzorkovací frekvence může být až 100 000 Hz. Krokový start se provádí klávesou MEZERNÍK a nikoli ENTER. Při každém měření

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC textový editor MS WORD Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 0 MS Word - úvod Po spuštění programu MS WORD (ať z ikony nebo pomocí pracovní lišty a tlačítka

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

OCTAVUS BERA RYCHLÝ PRŮVODCE. Octavus OCTAVUS BERA. Rychlý průvodce. Označení 7-26-69901 Číslo dokumentu 7-26-6691/01

OCTAVUS BERA RYCHLÝ PRŮVODCE. Octavus OCTAVUS BERA. Rychlý průvodce. Označení 7-26-69901 Číslo dokumentu 7-26-6691/01 OCTAVUS BERA RYCHLÝ PRŮVODCE OCTAVUS BERA Octavus Rychlý průvodce Označení 7-26-69901 Číslo dokumentu 7-26-6691/01 OCTAVUS BERA RYCHLÝ PRŮVODCE Přestože jsou informace v tomto návodu důkladně kontrolovány,

Více

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace č. 11 název MS PowerPoint 2003 - postup tvorby prezentace anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity ročník 8. Prezentace seznamuje

Více

základní vzdělávání druhý stupeň

základní vzdělávání druhý stupeň Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Pavel Broža Datum 5. ledna. 2014 Ročník 8. a 9. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh

Více

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti 120419-moduly 006 až 010 Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti Vytvořil jsem si sadu vlastních modulů pro řešení zpětné vazby v DCC kolejišti. Z praktických důvodů jsem moduly rozdělil na detektory obsazení

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

Měření VA charakteristik polovodičových diod

Měření VA charakteristik polovodičových diod ysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 4 Měření A charakteristik polovodičových diod Datum měření: 8.. Datum

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

VYUŽITÍ GRAFICKÉHO UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ MATLABU VE VÝZKUMU A VÝUCE MĚŘENÍ

VYUŽITÍ GRAFICKÉHO UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ MATLABU VE VÝZKUMU A VÝUCE MĚŘENÍ VYUŽITÍ GRAFICKÉHO UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ MATLABU VE VÝZKUMU A VÝUCE MĚŘENÍ Jan Blaška 1, Michal Krumpholc 2, Miloš Sedláček 2 1 Elektrosystem, spol. s.r.o., Brno 2 České vysoké učení technické v Praze

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje DMK: 96x48mm Panelové provedení Modulární provedení Jednofázové Jednofunkční Voltmetr mpérmetr Voltmetr nebo mpérmetr Kmitočtoměr

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Parametry a aplikace diod

Parametry a aplikace diod Cvičení 6 Parametry a aplikace diod Teplotní závislost propustného úbytku a závěrného proudu diody (PSpice) Reálná charakteristika diody, model diody v PSpice Extrakce parametrů diody pro PSpice Měření

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.08_měření VA charakteristiky usměrňovací diody Střední odborná škola a Střední

Více

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Úkol měření 1. Ověření funkce dvoudrátového převodníku XTR 101 pro měření teploty termoelektrickými články (termočlánky). 2. Použití měřicího modulu Janascard AD232 s izotermální

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) DALLAS Czechphone. Montážní návod. ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. ISO 9001, 14001

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) DALLAS Czechphone. Montážní návod. ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. ISO 9001, 14001 ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. ISO 9001, 14001 Platnost od 27.4.2010 Vypracoval: Daniel Stryja Přístupový systém BIS Czechphone (RFID) DALLAS Czechphone Montážní návod Obsah 1. Popis modulu přístupového systému

Více

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES Tatiana Oldřichová Srpen 2007 Příručka byla vytvořena v rámci projektu 1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum podporovaného Ministerstvem

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více