Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II Motor 1,4/55 kw Vydání Servisní služby. Technické informace BCA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,4/55 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BCA"

Transkript

1 Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Kód motoru BCA Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic

2 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez souhlasu autora je nepřípustné. Printed in Czech Republic ŠKODA AUTO a. s.

3 Přehled dodatků Dílenské příručky OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Dodatek Vydání Název Objednací číslo Základní vydání Dílenské příručky Přehled dodatků

4 Přehled dodatků

5 Obsah 00 Technická data Technická data Číslo motoru strana strana Údaje o motoru strana 1 01 Vlastní diagnostika Vlastní diagnostika, bezpečnostní opatření, pravidla čistoty, upozornění strana 1 - Vlastní diagnostika strana 1 - Bezpečnostní opatření při práci na palivové soustavě strana 1 - Pravidla čistoty při práci na palivové soustavě Bezpečnostní opatření při práci na vstřikovacím a zapalovacím zařízení strana strana Všeobecné pokyny ke vstřikování strana 3 - Všeobecné pokyny k zapalovací soustavě strana 3 - Dodatečné pokyny pro montážní práce na klimatizaci strana 3 10 Demontáž a montáž motoru Demontáž a montáž motoru strana 1 - Demontáž strana 1 - Montáž strana 4 - Uložení agregátu strana 6 13 Klikové ústrojí Rozebrání a sestavení motoru strana 1 - Montážní přehled drážkového řemene strana 1 - Demontáž a montáž drážkového řemene strana 2 - Montážní přehled ozubeného řemene strana 4 - Demontáž, montáž a napnutí ozubeného řemene strana 5 - Kontrola poloautomatické napínací kladky ozubeného řemene strana 11 Demontáž a montáž bloku válců strana 1 - Blok válců z hliníkové slitiny strana 1 - Výměna těsnicího kroužku klikového hřídele - strana řemenice strana 2 - Výměna těsnicí příruby klikového hřídele - strana setrvačníku strana 3 Rozebrání a sestavení pístu a ojnice strana 1 15 Hlava válců, ventilový rozvod Demontáž a montáž hlavy válců strana 1 - Demontáž a montáž víka hlavy válců strana 3 - Demontáž a montáž hlavy válců Kontrola kompresního tlaku Oprava ventilového rozvodu strana strana strana Opracování ventilových sedel strana 3 - Výměna těsnicích kroužků vačkových hřídelů Kontrola vodítek ventilů Výměna těsnění dříku ventilů strana strana strana Mazání Demontáž a montáž dílů mazací soustavy strana 1 Obsah I

6 - Montážní přehled dílů mazací soustavy strana 1 - Demontáž a montáž plnicího hrdla oleje... - Rozebrání a složení plnicího hrdla oleje strana strana Demontáž a montáž olejové vany strana 4 - Demontáž a montáž olejového čerpadla strana 6 - Kontrola tlaku oleje a spínače tlaku oleje strana 7 19 Chlazení Díly chladicí soustavy... - Díly chladicí soustavy na karoserii... - Montážní přehled termoregulátoru strana strana strana Montážní přehled čerpadla chladicí kapaliny strana 4 - Schéma připojení hadic chladicí kapaliny strana 5 - Vypuštění a naplnění chladicí kapaliny strana 5 - Demontáž a montáž ventilátorů dochlazování -V7- a -V strana 6 - Demontáž a montáž chladiče strana 7 - Kontrola těsnosti chladicího systému strana 8 - Demontáž a montáž čerpadla chladicí kapaliny strana 9 20 Palivová soustava Demontáž a montáž dílů palivové soustavy strana 1 - Demontáž a montáž palivové nádrže s příslušenstvím a palivovým filtrem... - Demontáž a montáž palivového čerpadla... - Demontáž a montáž snímače ukazatele zásoby paliva strana strana strana Demontáž a montáž palivové nádrže strana 5 - Palivový filtr s příslušenstvím strana 6 - Demontáž a montáž palivového filtru strana 7 - Kontrola palivového čerpadla strana 7 - Odvzdušnění palivové soustavy strana 12 Oprava elektronické regulace výkonu motoru (elektrický pedál akcelerace)... Systém nádobky s aktivním uhlím strana strana Oprava dílů soustavy nádobky s aktivním uhlím strana 1 - Kontrola odvětrávání palivové nádrže strana 2 24 Příprava směsi, vstřikování Oprava vstřikování... - Přehled montážních míst strana strana Demontáž a montáž dílů vstřikování strana 2 - Rozložení a složení sacího potrubí strana 4 - Rozložení a složení rozdělovače paliva se vstřikovacími ventily strana 5 - Rozložení a sestavení vzduchového filtru... Kontrola dílů... - Kontrola předehřívání nasávaného vzduchu... - Kontrola těsnosti a vstřikovaného množství vstřikovacích ventilů... - Kontrola regulátoru tlaku paliva a tlaku v systému... Řídicí jednotka motoru... - Výměna řídicí jednotky motoru strana strana strana strana strana strana strana Výfuková soustava II Obsah

7 Demontáž a montáž dílů výfukové soustavy Sběrné výfukové potrubí, přední část výfukového potrubí s katalyzátorem a montážními díly Přední a zadní díl výfuku se závěsy Výměna předního a zadního dílu výfuku strana strana strana strana Vyrovnání výfukové soustavy bez pnutí strana 4 - Kontrola těsnosti výfukové soustavy strana 4 Systém zpětného vedení výfukových plynů strana 1 - Oprava dílů zpětného vedení výfukových plynů strana 1 28 Zapalovací soustava Zapalovací soustava strana 1 - Demontáž a montáž dílů zapalování strana 1 Obsah III

8 IV Obsah

9 00 00 Technická data 00-1 Technická data Číslo motoru ACHTUNG! Bei Pruef- und Einstellarbeiten Motorkennbuchstaben: XXX Číslo motoru ( kód motoru a průběžné číslo ) se nachází na čelní ploše bloku válců ze strany převodovky pod pouzdrem regulátoru chladicí kapaliny. Navíc je i na krytu ozubeného řemene připevněna nálepka s kódem motoru a průběžným číslem. Kód motoru se nachází také na datovém štítku. * XXX * N Údaje o motoru Kód motoru BCA Výroba Zdvihový objem cm Výkon kw při 1/min 55/5000 Točivý moment Nm při 1/min 126/3300 Vrtání mm 76,5 Zdvih mm 75,6 Kompresní poměr 10,5 Palivo - oktanové číslo min. 95 bezolovnatý 1) Vstřikování, zapalování Motronic ME Regulace klepání ano Vlastní diagnostika ano Lambda-regulace ano Katalyzátor ano Zpětné vedení výfukových plynů ano 1) ve výjimečných případech je možno použít palivo s min. oktanovým číslem 91; je však nutno počítat se zmenšeným výkonem Technická data 00-1 strana 1

10 00 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw 00-1 strana 2 Technická data

11 01 01 Vlastní diagnostika 01-1 Vlastní diagnostika, bezpečnostní opatření, pravidla čistoty, upozornění Vlastní diagnostika Tato skupina oprav odpadá. Použít k tomu Vlastní diagnostiku vozidla, Měřicí techniku a Hledání závad Diagnostický, měřicí a informační systém VAS 5051;. Bezpečnostní opatření při práci na palivové soustavě Pozor! Při veškerých montážních pracech, zejména v motorovém prostoru z důvodů úzkého montážního prostoru, dodržujte následující: Položit všechny druhy vedení (např. palivové, hydraulické, systému s nádobkou aktivního uhlí, chladícího zařízení, brzdové kapaliny, podtlakové) a elektrická vedení tak, aby bylo obnoveno původní vedení. Dbát na dostatečně volný chod všech pohyblivých nebo zahřátých dílů. Při demontáži a montáži snímače ukazatele množství paliva nebo palivového čerpadla z plné nebo částečně naplněné palivové nádrže se musí dbát na následovné: Pozor! Palivový systém je pod tlakem! Před uvolněním hadicových spojů položit kolem spoje čistý hadřík. Pak opatrným stahováním hadice tlak snižovat. Již před začátkem prací musí být v blízkosti montážního otvoru palivové nádrže položena k odsávání uvolňujících se palivových plynů hadice zapnutého odsávacího zařízení. Není-li zařízení pro odsávání výfukových plynů k dispozici, může být použit radiální ventilátor (motor leží mimo proud vzduchu) s čerpacím objemem větším než 15 m 3 /h. Zabránit kontaktu paliva s pokožkou! Nosit rukavice odolné proti palivu! Vlastní diagnostika, bezpečnostní opatření, pravidla čistoty, upozornění 01-1 strana 1

12 01 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Pravidla čistoty při práci na palivové soustavě Při pracích na palivové nebo vstřikovací soustavě, je nutno dodržovat následujících pět pravidel, která se týkají čistoty a pořádku: Místa spojů a jejich okolí před rozpojením důkladně očistit. Demontované díly pokládat na čistou podložku a přikrývat je. Nepoužívat textilie, které uvolňují vlákna! Nebude-li oprava prováděna ihned, je potřeba demontované či otevřené díly pečlivě přikrýt, případně uzavřít. Montovat jen čisté díly: Náhradní díly vyjímat z obalů teprve těsně před montáží. Nepoužívat díly, které byly uskladněny nezabalené (např. ve skříňce s nářadím). Při demontovaném zařízení: Pokud možno nepracovat se stlačeným vzduchem. Vozidlem pokud možno nepohybovat. Bezpečnostní opatření při práci na vstřikovacím a zapalovacím zařízení Pozor! Palivová soustava je pod tlakem! Před otevřením soustavy podložit místo spoje hadrem. Pak opatrným otevřením tlak snížit. Je třeba mít na paměti následující pokyny, aby se zabránilo poranění osob nebo poškození vstřikovacího a zapalovacího zařízení: Nedotýkat se a neodpojovat zapalovací kabely během chodu příp. startování motoru. Vodiče vstřikovacího a zapalovacího zařízení jakož i měřících přístrojů je možno zapojovat a odpojovat pouze při vypnutém zapalování. Pokud má být motor startován, aniž by měl naskočit, např. při kontrole kompresního tlaku, je třeba otevřít víko pojistkového boxu v motorovém prostoru a vytáhnout pojistky F6 a F29 zapalovacích cívek a vstřikovacích ventilů. Je-li při zkušebních jízdách třeba použít kontrolní a měřicí přístroje, je třeba dbát na následující: Kontrolní a měřící přístroje je třeba vždy připevnit na zadním sedadle a k jejich obsluze je třeba přítomnost 2. mechanika. Kdyby byly kontrolní a měřící přístroje umístěny na sedadle spolujezdce, mohlo by aktivací airbagu spolujezdce dojít ke zranění osoby, která by na tomto místě seděla strana 2 Vlastní diagnostika, bezpečnostní opatření, pravidla čistoty, upozornění

13 01 Všeobecné pokyny ke vstřikování Oprava zapalování Kap Řídicí jednotka motoru je vybavena vlastní diagnostikou. Před zahájením oprav a pro vyhledávání závad nejprve přečíst paměť závad. Také je nutno překontrolovat podtlakové hadice a přípoje (falešný vzduch). Palivové hadice v motorovém prostoru smí být zajištěny pouze pružnými sponami. Používání svorkových nebo šroubových spon není dovoleno. Pro bezchybnou funkci elektrických součástí je zapotřebí napětí minimálně 11,5 V. Nepoužívat těsnicí prostředky obsahující silikon. Motorem nasáté stopy silikonových složek se v motoru nespálí a poškozují lambda-sondu. Při některých kontrolách se může stát, že řídicí jednotka rozpozná závadu a uloží ji do paměti. Proto je nutno po ukončení všech kontrol a oprav vypsat paměť závad a příp. ji vymazat Diagnostický, měřicí a informační systém VAS 5051;. Bezpečnostní opatření 01-1 strana 2 Všeobecné pokyny k zapalovací soustavě Odpojení a připojení akumulátoru se smí provést pouze při vypnutém zapalování, jinak může dojít k poškození řídicí jednotky motoru. Řídicí jednotka motoru a další díly jsou vybaveny vlastní diagnostikou; kontrola Diagnostický, měřicí a informační systém VAS 5051;. Pro bezchybnou funkci elektrických součástí je zapotřebí napětí minimálně 11,5 V. Při některých kontrolách se může stát, že řídicí jednotka rozpozná závadu a uloží ji do paměti. Proto je nutno po ukončení všech kontrol a oprav vypsat paměť závad a příp. ji vymazat Diagnostický, měřicí a informační systém VAS 5051;. Bezpečnostní opatření 01-1 strana 2 Seřizovací hodnoty, zapalovací svíčky Servisní prohlídky a údržba Dodatečné pokyny pro montážní práce na klimatizaci Pozor! Okruh chladicího prostředku klimatizace nesmí být otevřen. Vlastní diagnostika, bezpečnostní opatření, pravidla čistoty, upozornění 01-1 strana 3

14 01 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Pro zamezení poškození kondenzátoru, trubek a hadic chlazení je nutné dbát na to, aby vedení a hadice nebyly přepruženy, zlomeny nebo zohýbány. Demontáž a montáž motoru bez otevření okruhu chladicího prostředku: Demontovat držák(y) vedení chladicího prostředku. Demontáž kompresoru klimatizace Kap Upevnit na karoserii kompresor klimatizace tak, aby nebylo zatíženo vedení/hadice chladicího prostředku strana 4 Vlastní diagnostika, bezpečnostní opatření, pravidla čistoty, upozornění

15 10 10 Demontáž a montáž motoru 10-1 Demontáž a montáž motoru Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Závěsné zařízení -MP Dílenský jeřáb, např. -V.A.G 1202 A- Zachycovací vana, např. -V.A.G Momentový klíč Kleště na pružné spony Držák motoru a převodovky -MP Montážní stojan -MP Mazací tuk -G Demontáž Motor se demontuje společně s převodovkou směrem nahoru. Všechny kabelové příchytky, které byly při demontáži motoru uvolněny nebo rozříznuty, musí být při montáži motoru opět připevněny na stejném místě. Vypouštěnou chladicí kapalinu zachytit do čisté nádoby pro další použití nebo likvidaci. Dodržovat dodatečné pokyny a montážní práce Kap Demontovat víko motorového prostoru Karoserie - montážní práce; opr. sk. 55. Odpojit hadici -1- a demontovat kryt motoru -2- se vzduchovým filtrem směrem nahoru -šipky-. Odpojit při vypnutém zapalování ukostření akumulátoru. Demontovat akumulátor a držák akumulátoru Elektrická zařízení; opr. sk. 27. Pozor! Dbát na upozornění při odpojování akumulátoru Elektrická zařízení; opr. sk. 27. Pozor! Při otevření vyrovnávací nádobky může unikat horká pára popř. horká chladicí kapalina. Uzávěr zakrýt hadrem a opatrně otevřít. Otevřít uzávěr vyrovnávací nádobky chladicí kapaliny. Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 1

16 10 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Demontovat spodní kryt motoru Karoserie - montážní práce; opr. sk. 50. Odpojit svorkovnici na snímači teploty chladicí kapaliny na výstupu z chladiče -G83-. Vypustit chladicí kapalinu Kap Odpojit hadici elektromagnetického ventilu 1 -N80- na sacím potrubí. Odpojit přívodní palivové vedení -2- a odvzdušňovací vedení -1-. Stisknout k tomu odjišťovací tlačítko. Uzavřít vedení, aby se do palivového systému nedostaly žádné nečistoty. Stáhnout z motoru podtlakové a odvzdušňovací hadice. Odpojit svorkovnici od ventilátoru chladiče. Demontovat kryt oddělovacího prostoru Karoserie - montážní práce; opr. sk. 66. Demontovat řídicí jednotku motoru Kap Odpojit pouze svorkovnici kabelového svazku motoru. Odjistit vedení kabelového svazku motoru -šipka- a stáhnout směrem nahoru. Otevřít veškeré pojistky vedení na podélném nosníku -šipky-. Vyjmout kabelový svazek z řídicí jednotky motoru. Upevnit kabelový svazek na motor kabelovou příchytkou. Odpojit a odložit stranou všechna další potřebná elektrická vedení od motoru. Demontovat přední část výfukového potrubí Kap strana 2 Demontáž a montáž motoru

17 10 Odšroubovat kyvnou vzpěru -šipky-. Odšroubovat mechanismus řazení od převodovky: Převodovka 0AF; opr. sk. 34. Demontovat ovládací hydraulický válec spojky: Převodovka 0AF; opr. sk. 30. Spojkový pedál se nesmí sešlápnout. Demontovat drážkový řemen Kap Demontovat alternátor Elektrická zařízení; opr. sk. 27. Vozidla s klimatizací Demontovat kompresor klimatizace Kap Přivázat kompresor klimatizace s připojenými hadicemi chladicího prostředku k nárazníku. Pokračování pro všechny vozy 1 2 Demontovat pravý a levý kloubový hřídel na převodovce a zavěsit nahoru: Podvozek; opr. sk. 40. Zavěsit závěsné zařízení -MP jak uvedeno a motor lehce přizvednout dílenským jeřábem Pozor! Závěsný hák a kolíky přípravku zajistit pojistnými kolíky -šipky-. Odpojit hadici elektromagnetického ventilu 1 -N80- na nádobce s aktivním uhlím. Vyjmout z držáku nádobku s aktivním uhlím -1-. Odšroubovat plnicí hrdlo nádobky ostřikovače čelního skla. N Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 3

18 10 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Odšroubovat držák nádobky s aktivním uhlím od lůžka motoru -šipky-. Odšroubovat nádobku chladicí kapaliny a odložit ji stranou. (Hadice zůstanou připojené). Vyšroubovat upevňovací šrouby -A-, -B- a -C- uložení agregátu na straně řemenice a kompletně demontovat uložení agregátu. Odšroubovat agregát od uložení převodovky -šipky- a demontovat. Vyzvednout agregát směrem nahoru. Agregát je třeba při vyzvedávání vést opatrně, aby nedošlo k poškození karoserie. Upevnění motoru na montážním stojanu Pro provádění montážních prací upevnit motor pomocí držáku motoru -MP na montážní stojan -MP Odšroubovat motor od převodovky. Přišroubovat motor k držáku motoru -MP připevněném na montážním stojanu -MP Montáž Montáž se provádí v opačném pořadí, přitom je třeba dodržet následující: 10-1 strana 4 Demontáž a montáž motoru

19 10 Při montážních pracích vyměnit samojistící matice a šrouby. Vyměnit šrouby, které jsou utahovány úhlem natočení, a těsnicí kroužky a těsnění. Všechny kabelové spoje musí být při montáži připevněny na stejném místě. Všechny hadicové spoje zajistit pružnými hadicovými sponami. Očistit a odstranit korozi na drážkování hnacího hřídele a u již použitých lamel spojky také na drážkování náboje. Drážkování potřít velmi tenkou vrstvou tuku -G Následně střídavým posouváním lamely po hřídeli zajistit její volný chod v drážkách hřídele. Přebytečný tuk bezpodmínečně odstranit. Zkontrolovat opotřebení ložiska spojky, případně je vyměnit. Namazat lehce ložisko spojky, vodicí pouzdro ložiska a ozubený profil hnacího hřídele tukem -G Zkontrolovat, zda jsou v bloku válců lícovaná pouzdra k vystředění motoru a převodovky, příp. je vložit. Vloženou středicí desku zavěsit a nasunout na středicí pouzdra -šipky-. Dbát při vykývnutí agregátu na volný chod kolem kloubových hřídelů. Vyrovnat uložení motoru kýváním tak, aby bylo bez pnutí. Utahovací momenty uložení agregátu 10-1 strana 6. Namontovat kloubové hřídele: Podvozek; opr. sk. 40. Vozidla s klimatizací N Namontovat kompresor klimatizace: Kap Pokračování pro všechny vozy Rozmístění elektrických přípojek: Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa. Namontovat ovládací hydraulický válec spojky: Převodovka 0AF; opr. sk. 30. Namontovat mechanizmus řazení: Převodovka 0AF; opr. sk. 34. Pro snadnější nasazení alternátoru zatlačit částečně zpět pouzdra pro uchycení šroubů. Namontovat alternátor Elektrická zařízení; opr. sk. 27. Namontovat drážkový řemen Kap Namontovat spodní kryt motoru Karoserie - montážní práce; opr. sk. 50. Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 5

20 10 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Naplnit chladicí kapalinu Kap Namontovat kryt motoru se vzduchovým filtrem Kap Řídící jednotku motoru přizpůsobit jednotce ovládání škrticí klapky a ventilu zpětného vedení výfukových plynů Diagnostický, měřicí a informační systém VAS 5051;. Provést zkušební jízdu a výpis chybové paměti Diagnostický, měřicí a informační systém VAS 5051;. Utahovací momenty Díl Nm Šrouby a matice M6 9 M7 13 M8 20 M10 40 M12 70 Výjimky z uvedené tabulky: Kyvná vzpěra na převodovku 10-1 strana 6 Kyvná vzpěra na nápravnici 10-1 strana 6 Spojovací šrouby motoru a převodovky Převodovka 0AF; opr. sk. 34 Uložení agregátu Utahovací momenty Obr. 1: Lůžko motoru A - 20 Nm + 90 (1/4 otáčky) - vyměnit B - 40 Nm + 90 (1/4 otáčky) - vyměnit C - 60 Nm + 90 (1/4 otáčky) - vyměnit Obr. 2: Lůžko převodovky A - 40 Nm + 90 (1/4 otáčky) - vyměnit B - 60 Nm + 90 (1/4 otáčky) - vyměnit 10-1 strana 6 Demontáž a montáž motoru

21 10 Obr. 3: Kyvná vzpěra A - 40 Nm + 90 (1/4 otáčky) - vyměnit B Nm + 90 (1/4 otáčky) - vyměnit Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 7

22 10 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw 10-1 strana 8 Demontáž a montáž motoru

23 13 13 Klikové ústrojí 13-1 Rozebrání a sestavení motoru Montážní přehled drážkového řemene 1 - Napínací zařízení drážkového řemene napínací zařízení zajistit klíčem s vnějším šestihranem 2 - Držák pomocných agregátů 3-50 Nm pořadí utahování: nejprve utáhnout šroub vpravo nahoře, pak šroub vpravo dole, naposledy šrouby vlevo (při pohledu ve směru jízdy) 4-23 Nm 5- Alternátor demontáž a montáž Elektrická zařízení; opr. sk. 27 k snazšímu nasazení alternátoru zasunout trochu zpět závitová pouzdra šroubů na alternátoru 6 - M8: 20 Nm + dále pootočit o 1 / 4 otáčky (90 ), M10: 45 Nm 7 - Pouzdro 2 kusy 8-25 Nm 9 - Kompresor klimatizace 10 - Drážkový řemen před demontáží je třeba křídou nebo fixem označit směr otáčení zkontrolovat opotřebení nelámat demontáž a montáž 13-1 strana 2 průběh drážkového řemene 13-1 strana Řemenice drážkového řemene Nm + dále pootočit o 1 / 4 otáčky (90 ) vyměnit lehce potřít olejem další otáčení může být provedeno ve více stupních úhel dalšího pootočení může být změřen běžným úhloměrem např. -Hazet Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana 1

24 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Demontáž a montáž drážkového řemene Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Napínací páka -MP Vozidla s klimatizací Průběh drážkového řemene Obr. 1: Řemenový pohon s kompresorem klimatizace 1- Řemenice klikového hřídele 2 - Napínací kladka 3- Řemenice alternátoru 4 - Drážkový řemen 5 - Kompresor klimatizace Demontáž Demontovat spodní kryt motoru. Demontovat vložku blatníku vpravo vpředu: Karoserie-montážní práce; opr. sk. 66. Označit směr otáčení drážkového řemene. Uvolnit drážkový řemen pootočením napínací kladky ve směru -šipky-. Zaaretovat napínací mechanismus pomocí klíče s vnějším šestihranem. Sejmout drážkový řemen. Montáž Nasadit drážkový řemen nejprve na řemenici klikového hřídele. Nasunout nakonec drážkový řemen na napínací kladku. Další montáž se provádí v opačném pořadí. Před montáží drážkového řemene se musí zkontrolovat pevné namontování všech agregátů (alternátoru, kompresoru klimatizace). Při montáži drážkového řemene dbát na směr otáčení a na správné usazení řemene na řemenicích. S Nastartovat motor a zkontrolovat běh řemene. Vozidla bez klimatizace Demontáž Demontovat spodní kryt motoru. Demontovat vložku blatníku vpravo vpředu: Karoserie-montážní práce; opr. sk strana 2 Rozebrání a sestavení motoru

25 13 Označit směr otáčení drážkového řemene. Uvolnit šrouby připevňující alternátor. Nasadit napínací páku -MP , zajistit ji zasunutím kolíku a stlačit alternátor směrem ke klikovému hřídeli. Povolený drážkový řemen vyvléknout z řemenice alternátoru. Montáž Nasadit drážkový řemen na řemenici klikového hřídele. Stlačit alternátor a navléknout řemen. Při uvolnění alternátoru se řemen napne na požadované napnutí. Po nasazení drážkového řemene při uvolněném alternátoru několikrát protočit motor pomocí spouštěče (asi 10 otáček). Dotáhnout nejprve spodní a potom horní šroub alternátoru utahovacím momentem 23 Nm. Namontovat spodní kryt motoru. Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana 3

26 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Montážní přehled ozubeného řemene 1 - Ochranný kryt ozubeného řemene - horní část 2-20 Nm + dále pootočit o 1 / 4 otáčky (90 ) vyměnit k povolení a utažení použít aretační přípravek -T Řemenice vačkového hřídele dbát na polohu při montáži ozubeného řemene 13-1 strana Napínací kladka spojovacího pohonu kontrola 13-1 strana 11 napnutí ozubeného řemene 13-1 strana Ozubený řemen spojovacího pohonu před demontáží označit směr otáčení zkontrolovat opotřebení nelámat demontáž, montáž a napnutí 13-1 strana 5 6- Držák 7-10 Nm 8- Čerpadlo chladicí kapaliny je-li poškozeno nebo netěsné, vyměnit jako celek demontáž a montáž Kap Zadní ochranný kryt ozubeného řemene Nm Nm 12 - Vratná kladka 13 - Napínací kladka kontrola 13-1 strana 11 napnutí ozubeného řemene 13-1 strana Řemenice klikového hřídele dbát na polohu při montáži ozubeného řemene 13-1 strana Ozubený řemen hlavního pohonu před demontáží označit směr otáčení zkontrolovat opotřebení nelámat průběh ozubeného řemene Obr. 2 v 13-1 strana 5 demontáž, montáž a napnutí 13-1 strana Nm vyměnit 17 - Řemenice při montáži dodržet fixování demontáž a montáž 13-1 strana strana 4 Rozebrání a sestavení motoru

27 Nm + dále pootočit o 1 / 4 otáčky (90 ) vyměnit lehce potřít olejem další otáčení může být provedeno ve více stupních úhel dalšího pootočení může být změřen běžným úhloměrem např. -Hazet Drážkový řemen před demontáží označit křídou nebo fixem směr otáčení zkontrolovat opotřebení nelámat demontáž a montáž 13-1 strana 2 průběh drážkového řemene 13-1 strana Ochranný kryt ozubeného řemene - spodní část 21 - Konzola Nm vyměnit Nm 24 - Vratná kladka Obr. 2: Průběh ozubeného řemene -A- Ozubený řemen spojovacího pohonu A -B- Ozubený řemen hlavního pohonu Demontáž, montáž a napnutí ozubeného řemene B Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Závěsné zařízení -T Zajišťovací páka -T s výměnným čepem -T30004/1- Aretační přípravek -T Momentový klíč N Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana 5

28 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Demontáž Odpojit hadici -1- a demontovat kryt motoru -2- se vzduchovým filtrem směrem nahoru -šipky-. Demontovat horní díl ochranného krytu ozubeného řemene. Demontovat spodní kryt motoru. Demontovat vložku blatníku vpravo vpředu: Karoserie-montážní práce; opr. sk. 66. Označit směr otáčení drážkového řemene a demontovat jej 13-1 strana 2. Nastavit klikový hřídel do HÚ 1. válce. Zářez na řemenici se musí shodovat s hranou značky -A-. Fixační otvory v kolech vačkového hřídele musí lícovat s lícovacími otvory ve víku hlavy válců -šipky-. Jsou-li fixační otvory na opačné straně kol ozubeného řemene, musí se ještě jednou otočit klikovým hřídelem o jednu otáčku. N strana 6 Rozebrání a sestavení motoru

29 13 Nasadit závěsné zařízení -T jak je znázorněno na obrázku a zachytit motor v montážní poloze. Vyjmout z držáku nádobku s aktivním uhlím. Odšroubovat plnicí hrdlo nádobky ostřikovače čelního skla. Odšroubovat držák nádobky s aktivním uhlím od lůžka motoru. Odšroubovat nádobku chladicí kapaliny a odložit ji stranou. (Hadice zůstanou připojené). Vyšroubovat upevňovací šrouby -A-, -B- a -C- uložení agregátu na straně řemenice a kompletně demontovat uložení agregátu. Demontovat držák motoru na hlavě válců. Označit směr otáčení obou ozubených řemenů. Zafixovat obě kola vačkového hřídele pomocí aretace vačkového hřídele -T následovně: Zavést oba aretační kolíky fixačními otvory kol vačkového hřídele na doraz do lícovacích otvorů ve víku hlavy válců. Oba aretační kolíky jsou správně nasazeny tehdy, lícujíli koncové díly -D- s čarou -A-. A T D C B N Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana 7

30 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Posunout držák -B- na doraz k rozvodovému kolu -C-. Povolit upevňovací šroub řemenice a kola ozubeného řemene. Řemenici přidržet zajišťovací pákou -T a čepem -T30004/1-. Odejmout řemenici. Pro zajištění kola ozubeného řemene zašroubovat upevňovací šroub se dvěma podložkami. Demontovat spodní díl ochranného krytu ozubeného řemene. T30004 Demontáž ozubeného řemene hlavního pohonu: S Povolit napínací kladku hlavního pohonu -1- a ozubený řemen povolit otáčením napínací kladky proti směru otáčení hodinových ručiček -šipka-. Pustit upínací šroub na napínací kladce. Demontovat napínací kladku. Vyjmout aretační přípravek -T Sejmout ozubený řemen. Zaaretovat obě kola vačkových hřídelů přípravkem -T Demontáž ozubeného řemene spojovacího pohonu: Povolit napínací kladku ozubeného řemene spojovacího pohonu -1- a ozubený řemen povolit otáčením napínací kladky ve směru otáčení hodinových ručiček -šipka-. Demontovat napínací kladku spojovacího pohonu. T Sejmout ozubený řemen. Montáž Podmínky: Žádný z pístů nesmí být v HÚ. Řemenice ozubeného řemene klikového hřídele je upevněna upevňovacím šroubem a dvěma podložkami ke klikovému hřídeli. Kola vačkových hřídelů jsou zaaretována aretačním přípravkem -T v lícovacích otvorech ve víku hlavy válců a zajištěny proti otáčení. 1 N Při otáčení vačkových hřídelů mohou ventily narazit na písty, stojící v HÚ. Pracovní postup 13-1 strana 8 Rozebrání a sestavení motoru

31 13 Nastavit klikový hřídel do HÚ 1. válce. Zešikmený zub se musí shodovat se značkou na těsnicí přírubě -šipka-. Nasadit ozubený řemen spojovacího pohonu. Při zaběhnutém ozubeném řemenu dodržet směr otáčení. Namontovat napínací kladku spojovacího pohonu následovně: N Otočit napínací kladku spojovacího pohonu vnitřním šestihranem -1- ve směru otáčení hodinových ručiček ve směru označovacího okénka -šipka-, (napínací kladka v uvolněné poloze). Stlačit napínací kladkou dolní část ozubeného řemene spojovacího pohonu nahoru a zašroubovat upevňovací šroub napínací kladky. Upevňovací šroub ručně utáhnout. Výstupek základové desky -2- musí zasahovat do otvoru v hlavě válců. 1 2 N Nakonec napnout ozubený řemen otáčením napínací kladky vnitřním šestihranem poz. -1- proti směru otáčení hodinových ručiček, až ručička -2- stojí nad výstupkem základové desky v označovacím okénku -šipka-. Utáhnout upevňovací šroub na napínací kladce. Utahovací moment: 20 Nm Odejmout aretační přípravek -T Pootočit klikovým hřídelem, resp. řemenicí ozubeného řemene z HÚ o půl zubu proti směru pohybu hodinových ručiček (asi 1,5 mm). Nasadit ozubený řemen hlavního pohonu. Zaaretovat obě kola vačkových hřídelů přípravkem -T N Pokud byla napínací kladka předtím demontována, napínací kladku namontovat následovně: Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana 9

32 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Otočit napínací kladku vnitřním šestihranem proti směru otáčení hodinových ručiček do vyznačené pozice -šipka-. Upevňovací šroub ručně utáhnout. Šroub v bloku válců -2- musí zasahovat do vybrání v základové desce -1-. Nakonec napnout ozubený řemen otáčením napínací kladky ve směru šipky, až ukazatel -3- stojí nad zářezem v základové desce -šipka-. Utáhnout upevňovací šroub na napínací kladce. Utahovací moment: 20 Nm Odstranit aretační přípravek -T Nyní otočit klikovým hřídelem o dvě otáčky ve směru otáčení motoru, až opět stojí v HÚ 1. válce. Zešikmený zub musí souhlasit s označením na těsnicí přírubě -šipka- v obrázku -A-. V této poloze musí jít zaaretovat obě kola vačkových hřídelů přípravkem -T obrázek -B-. Potom ještě jednou zkontrolovat nastavení ozubeného řemene a polohu napínací kladky, příp. opakovat napnutí obou ozubených řemenů. Namontovat spodní ochranný kryt ozubeného řemene. Namontovat řemenici klikového hřídele. Přitom dodržovat následující: Upevňovací šroub řemenice a kola ozubeného řemene musí být vyměněn. Při montáži řemenice je třeba dodržet fixování ke kolu ozubeného řemene. Postup utahování pro nový, naolejovaný šroub: 90 Nm + dále pootočit o 1 / 4 otáčky (90 ). Namontovat držák motoru k hlavě válců. Utahovací moment 50 Nm 13-1 strana 10 Rozebrání a sestavení motoru

33 13 Namontovat uložení agregátu motoru. Utahovací momenty Kap Namontovat horní díl ochranného krytu ozubeného řemene. Namontovat drážkový řemen 13-1 strana 2. Při montáži drážkového řemene dbát na správné usazení řemene v řemenicích. Namontovat vložku blatníku vpravo vpředu: Karoserie-montážní práce; opr. sk. 66. Namontovat spodní kryt motoru. Přišroubovat vyrovnávací nádržku chladící kapaliny. Namontovat nádobku s aktivním uhlím. Připojit hadici pro odvzdušnění víka hlavy válců a namontovat kryt motoru se vzduchovým filtrem Kap Kontrola poloautomatické napínací kladky ozubeného řemene Kontrola napínací kladky hlavního pohonu: Označit polohu ukazatele napínací kladky -šipka-. Silně stlačit palcem ozubený řemen. Ukazatel se musí posunout. Uvolnit stlačení řemene a otočit klikovým hřídelem o dvě otáčky ve směru otáčení motoru tak, aby byl motor opět na HÚ 1. válce. Přitom je důležité, aby se posledních 45 ( 1 / 8 otáčky) otočilo plynule bez přerušení. Potom zkontrolovat polohu ručičky. Musí se vrátit do výchozí polohy. Pokud se ručička nevrátí do výchozí polohy: Vyměnit napínací kladku. Kontrola napínací kladky spojovacího pohonu Označit polohu ukazatele napínací kladky -1-. Silně stlačit palcem ozubený řemen -šipka-. Ukazatel se musí posunout. Ozubený řemen opět odlehčit. Otočit dvakrát klikovým hřídelem ve směru otáčení motoru. Potom zkontrolovat polohu ručičky. Musí se vrátit do výchozí polohy. Pokud se ručička nevrátí do výchozí polohy: Vyměnit napínací kladku. 1 N Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana 11

34 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw 13-1 strana 12 Rozebrání a sestavení motoru

35 Demontáž a montáž bloku válců Blok válců z hliníkové slitiny Pozor! Klikový hřídel nesmí být demontován. Již povolení víka ložiska klikového hřídele vede k zdeformování stojanu ložiska bloku válců. Pokud byly šrouby víka ložiska povoleny, musí být blok válců s klikovým hřídelem kompletně vyměněn. Oprava spojky Převodovka 0AF; opr. sk Nm 2 - Sací vedení 3 - Blok válců 4- Snímač klepání 5-20 Nm utahovací moment má vliv na funkci snímače klepání 6-60 Nm + dále pootočit o 1 / 4 otáčky (90 ) vyměnit 7- Setrvačník pro demontáž a montáž setrvačníku zajistit pomocí -MP Vložený plech musí sedět na lícovacích pouzdrech při montážních pracech nepoškodit a neohýbat 9-12 Nm vyměnit 10 - Těsnicí příruba s impulsním kolem a těsnicím kroužkem vyměnit pouze kompletně s těsnicím kroužkem a impulsním kolem demontáž a montáž těsnicí příruby 13-2 strana Těsnění vyměnit 12 - Olejové čerpadlo vyměnit pouze kompletně při montáži pozor na unašeč na klikovém hřídeli poz. 14 musí sedět na lícovacích pouzdrech demontáž a montáž Kap Demontáž a montáž bloku válců 13-2 strana 1

36 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw 13 - Těsnicí kroužek vyměnit 13-2 strana Unašeč před montáží olejového čerpadla potřít olejem Výměna těsnicího kroužku klikového hřídele - strana řemenice Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Vytahovák těsnicích kroužků -T Pouzdro -T Přítlačný díl -T10022/1- Vřeteno -T10022/2- Demontáž Demontovat ozubený řemen hlavního pohonu Kap Demontovat kolo ozubeného řemene klikového hřídele. Pro vedení vytahováku těsnicích kroužků zašroubovat upevňovací šroub kola ozubeného řemene na doraz do klikového hřídele. Vyšroubovat vnitřní díl vytahováku těsnicích kroužků -T o dvě otáčky (asi 3 mm) z vnějšího dílu a zaaretovat šroubem s rýhovanou hlavou. Naolejovat a nasadit závitovou hlavu vytahováku těsnicích kroužků a silným tlakem zašroubovat co nejvíce do těsnicího kroužku. Povolit šroub s rýhovanou hlavou a vnitřní díl otáčet proti klikovému hřídeli, až se těsnicí kroužek vytáhne. T Montáž S Naolejovat lehce těsnicí hranu těsnicího kroužku. Nasadit pouzdro -T na čep klikového hřídele a vřetenem -T10022/2- zašroubovat na doraz. Posunout těsnicí kroužek nad pouzdro -T T T 10022/2 N strana 2 Demontáž a montáž bloku válců

37 13 Těsnicí kroužek s přítlačným dílem -T10022/1- nalisovat na doraz. Namontovat ozubený řemen hlavního pohonu Kap Výměna těsnicí příruby klikového hřídele - strana setrvačníku Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Montážní přípravek -T šestihranné šrouby M6 35 mm Momentový klíč Měrka Posuvné měřítko T 10022/1 T 10022/2 N Nalisování těsnicí příruby s kolem snímače Pro lepší znázornění pracovních postupů jsou tyto postupy prováděny při demontovaném motoru. Pracovní postupy při namontovaném motoru a namontované převodovce jsou stejné. Demontovat setrvačník poz. 7 v 13-2 strana 1. Nastavit motor do HÚ 1. válce Kap Demontovat olejovou vanu Kap Demontovat snímač otáček motoru -šipka-. Vyšroubovat upevňovací šrouby těsnicí příruby. Zašroubovat 3 šrouby M6 35 mm do závitových otvorů těsnicí příruby -šipky-. Šroubovat šrouby střídavě (max 1 / 2 otáčky (180 ) pro jeden šroub) do těsnicí příruby a vylisovat těsnicí přírubu spolu s kolem snímače z klikového hřídele. N Těsnicí příruba s těsnicím kroužkem z PTFE je opatřena opěrným kroužkem s těsnicím břitem. Tento opěrný kroužek má funkci montážního pouzdra a nesmí být před montáží odejmut. Těsnicí příruba a impulsní kolo nesmí být po vyjmutí z obalu náhradních dílů odděleny nebo pootočeny. Impulsní kolo si zachová svou montážní polohu fixací na fixačním kolíku montážního přípravku -T Těsnicí příruba a těsnicí kroužek tvoří jednotku a smí být vyměněny pouze společně s impulsním kolem. Montážní přípravek -T zaujme svou montážní polohu ke klikovému hřídeli vodicím čepem, který je veden do otvoru klikového hřídele. N Demontáž a montáž bloku válců 13-2 strana 3

38 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Je dodávána nová těsnicí vložka nové generace z materiálu PTFE (teflon). Příruba s pružným těsnicím kroužkem je dodávána stále jako náhradní díl. Před montáží těsnicí příruby je nutné dbát na to, aby nedošlo k záměně těsnicích kroužků a příslušné příruby. Je nutné, aby byl použit těsnicí kroužek z téhož materiálu, který byl dříve použit. Příruba s těsnicím kroužkem z PTFE je dodávána s opěrným kroužkem. Tento kroužek slouží k montáži a nesmí být před montáží odejmut. Těsnicí příruba a kolo snímače nesmí být po vyjmutí z obalu náhradních dílů odděleny nebo pootočeny. Kolo snímače má na těsnicí ploše ke klikovému hřídeli nanesenu elastomerovou vrstvu. Tato vrstva nesmí v žádném případě přijít do styku s nečistotou nebo tukem. Kolo snímače musí přesně dosednout na fixační kolík montážního přípravku -T Těsnicí příruba s těsnicím kroužkem smí být vyměněna pouze společně s kolem snímače. Montážní přípravek -T má určenou montážní polohu vodicím čepem, který je veden závitovým otvorem klikového hřídele. T10017 D E F A - Šestihranná matice B - Upínací plocha C - Montážní zvon D - Šroub s vnitřním šestihranem E - Vodicí čep F - Fixační kolík A - Montáž těsnicí příruby s impulsním kolem snímače na montážní přípravek -T C B A N Zašroubovat šestihrannou matici -A- těsně k upínací ploše závitového vřetene. T10017 D E F C B A N strana 4 Demontáž a montáž bloku válců

39 13 Upnout montážní přípravek -T na upínací ploše -B- závitového vřetene do svěráku. Zatlačit montážní zvon -C- dolů, aby dolehl na šestihrannou matici -A- -šipka-. T10017 Vnitřní díl montážního přípravku a montážní zvon musí být v jedné rovině. C A B N Odstranit pojistnou svorku -A- od nové těsnicí příruby. Impulzní kolo nesmí být z těsnicí příruby vyjmuto nebo v ní natočeno. A N Fixační otvor -B- na impulzním kole -C- musí lícovat s označením -A- na těsnicí přírubě. B A C N Demontáž a montáž bloku válců 13-2 strana 5

40 13 Těsnicí přírubu položit přední stranou na čistou rovnou plochu. Zatlačit kolo snímače -A- -šipky-, až dolehne na rovnou plochu. OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw A N Horní hrana impulzního kola a přední hrana těsnicí příruby musí lícovat -šipky-. N Položit těsnicí přírubu přední stranou na montážní přípravek -T tak, aby fixační kolík -A- zapadl do otvoru -B- impulzního kola. Pozor, aby těsnicí příruba dosedla rovně na montážní přípravek. B T10017 A N strana 6 Demontáž a montáž bloku válců

41 13 Přitlačit kolo snímače -B- při utahování šroubů s rýhovanou hlavou -A- na plochu montážního přípravku tak, aby fixační kolík již nemohl vyklouznout z otvoru impulzního kola. B Pozor, aby impulzní kolo snímače zůstalo při montáži těsnicí příruby zafixováno v montážním přípravku. B - Montáž přípravku -T s těsnicí přírubou na přírubu klikového hřídele Příruba klikového hřídele musí být bez oleje a bez tuku Motor je v HÚ 1. válce Zašroubovat šestihrannou matici -A- do konce závitového vřetene. Zatlačit závitové vřeteno montážního přípravku -šipky-, až šestihranná matice -A- dolehne k montážnímu zvonu -C-. Vyrovnat zploštělou stranu montážního zvonu k těsnicí ploše klikové skříně na straně olejové vany. A T10017 N C A N Přišroubovat montážní přípravek šrouby s vnitřním šestihranem -A- k přírubě klikového hřídele. Zašroubovat šrouby s vnitřním šestihranem -A- asi pěti závity k přírubě klikového hřídele. A T10017 A N Demontáž a montáž bloku válců 13-2 strana 7

42 13 Zašroubovat dva šrouby M6 35 mm -A- k vedení těsnicí příruby do bloku válců. A OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw A C - Přišroubování montážního přípravku -T k přírubě klikového hřídele N Posunout montážní zvon -A- ručně -šipka-, až impulzní kolo -B- dosedne na přírubu klikového hřídele -C-. B A Vodící čep -D- montážního přípravku je veden závitovým otvorem v klikovém hřídeli. Tím zaujme impulzní kolo definitivní montážní polohu. Montážní zvon držet v této montážní poloze a ručně utáhnout oba šrouby s vnitřním šestihranem montážního přípravku. Zašroubovat ručně šestihrannou matici -E- na závitové vřeteno tak, až dosedne na montážní zvon -A-. C D E D - Nalisování impulzní kola montážním přípravkem -T na přírubu klikového hřídele N Utáhnout šestihrannou matici montážního přípravku momentovým klíčem s nástavkem. Utahovací moment: 35 Nm. Po utažení šestihranné matice musí existovat mezi blokem válců a těsnicí přírubou ještě nepatrná vzduchová mezera. T10017 S strana 8 Demontáž a montáž bloku válců

43 13 E - Kontrola montážní polohy impulzního kola na klikovém hřídeli Zašroubovat šestihrannou matici -A- na konec závitového vřetene. Vyšroubovat dva šrouby M6 35 mm -B- z bloku válců. Vyšroubovat tři šrouby s rýhovanou hlavou -C- z těsnicí příruby. Stáhnout montážní zvon montážního přípravku -Dnazpět až k šestihranné matici -A-. B B C D A C N Impulzní kolo má přesnou montážní polohu na klikovém hřídeli, pokud mezi přírubou klikového hřídele -A- a impulzním kolem -B- je dosažena vzdálenost -a- nejméně 0,5 mm. Pro lepší znázornění rozměru -a- je příruba klikového hřídele zobrazena bez našroubovaného montážního přípravku -T B A a N Položit posuvné měřítko proti přírubě klikového hřídele -A- (rastrovaná plocha). A N Demontáž a montáž bloku válců 13-2 strana 9

44 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Změřit listovou měrkou -A- vzdálenost mezi posuvným měřítkem a impulzním kolem. A Je-li rozměr příliš malý: Přelisovat impulzní kolo 13-2 strana 10. Je-li rozměr dosažen: Demontovat montážní přípravek -T Přišroubovat nové upevňovací šrouby těsnicí příruby střídavě křížem. Utahovací moment: 12 Nm. Namontovat snímač otáček motoru -G28- -šipka-. Utahovací moment: 5 Nm. Namontovat olejovou vanu Kap N Namontovat vložený plech. Namontovat setrvačník s novými šrouby. Utáhnout upevňovací šrouby momentem 60 Nm + dále pootočit o 1 / 4 otáčky (90 ). F - Přelisování impulzního kola N Posunout montážní zvon -A- ručně k těsnicí přírubě -B-. Zašroubovat dva šrouby M6 35 mm -C- pro vedení těsnicí příruby -B- do bloku válců. Zašroubovat šestihrannou matici -D- ručně na závitové vřeteno tak, až dosedne k montážnímu zvonu -A-. C B C A D N strana 10 Demontáž a montáž bloku válců

45 13 Utáhnout šestihrannou matici montážního přípravku momentovým klíčem s nástavkem. Utahovací moment: 40 Nm. Zkontrolovat znovu montážní polohu impulzního kola na klikovém hřídeli 13-2 strana 9. Je-li rozměr -a- opět příliš malý: Utáhnout šestihrannou matici montážního přípravku s 45 Nm. Zkontrolovat znovu montážní polohu impulzního kola na klikovém hřídeli 13-2 strana 9. T10017 S Demontáž a montáž bloku válců 13-2 strana 11

46 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw 13-2 strana 12 Demontáž a montáž bloku válců

47 Rozebrání a sestavení pístu a ojnice 1 - Pojistný kroužek 2- Pístní čep je-li příliš těsný, ohřát píst asi na 60 C demontáž a montáž pomocí přípravku -T Píst kontrola Obr. 3 v 13-3 strana 2 vyznačit montážní polohu a příslušnost k válci šipka na dnu pístu směřuje 5 ke straně řemenice pístu = 76,47 mm 4 - Pístní kroužky zámky přesadit o 120 demontáž a montáž pomocí kleští na pístní kroužky 9 demontáž a montáž 3- dílných stíracích pístních kroužků provést ručně 8 označení -TOP- musí směřovat ke dnu pístu 9 kontrola vůle v zámku Obr. 1 v 13-3 strana 2 kontrola výškové vůle Obr. 2 v 13-3 strana 2 5- Ojnice vyměnit vždy celou sadu označit příslušnost k válci -A- montážní poloha: značky -Bukazují ke straně řemenice 7 axiální vedení pístem 6 - Víko ojnice víko lícuje na ojnici oddělené lomem pouze v jedné poloze a pouze na příslušnou ojnici 7- Ojniční šroub M7 0,75: 20 Nm + dále pootočit o 1 / 4 otáčky (90 ) M8 1: 30 Nm + dále pootočit o 1 / 4 otáčky (90 ) vyměnit závit a dosedací plochu potřít olejem 8 - Blok válců kontrola průměrů válců Obr. 4 v 13-3 strana 3 válce = 76,51 mm 9 - Pánev ložiska nezaměnit již použité pánve ložiska (označit) pánve ložiska nasadit vystředěně axiální vůle u nového dílu: 0,10...0,35 mm mez opotřebení: 0,40 mm B A S Rozebrání a sestavení pístu a ojnice 13-3 strana 1

48 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Obr. 1: Kontrola vůle v zámku pístního kroužku Zasunout kroužek kolmo k ose válce do jeho spodní části asi 15 mm od spodního okraje. Pístní kroužek rozměry v mm nový mez opotřebení 1. těsnicí kroužek 0,20...0,50 1,0 2. těsnicí kroužek 0,40...0,70 1,0 stírací kroužek 0,40...1,40 1) 1) údaj meze opotřebení není možný Obr. 2: Kontrola výškové vůle pístního kroužku Před započetím měření vyčistit drážku v pístu. Pístní kroužek rozměry v mm nový mez opotřebení 1. těsnicí kroužek 0,04...0,08 0,15 2. těsnicí kroužek 0,04...0,08 0,15 stírací kroužek není měřitelné V Obr. 3: Kontrola pístu Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Mikrometr mm Měřit asi 10 mm od dolní hrany, kolmo k ose pístního čepu. Odchylka od jmenovitého průměru max. 0,04 mm 13-3 strana 2 Rozebrání a sestavení pístu a ojnice

49 13 Obr. 4: Kontrola průměru válců Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Měřidlo pro vnitřní průměry mm Měřit na třech místech křížem v příčném směru -A- a v podélném směru -B-. Odchylky od jmenovitého rozměru max. 0,08 mm Měření průměrů válců se nesmí provádět, pokud je blok válců upevněn pomocí držáku motoru -MP na montážním stojanu, protože toto měření může být chybné. Rozebrání a sestavení pístu a ojnice 13-3 strana 3

50 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw 13-3 strana 4 Rozebrání a sestavení pístu a ojnice

51 15 15 Hlava válců, ventilový rozvod 15-1 Demontáž a montáž hlavy válců Kontrola kompresního tlaku 15-1 strana 8 Při montáži výměnné hlavy válců se musí všechny dotykové plochy mezi hydraulickými zdvihátky, vahadly a třecími plochami vačky před montáží víka hlavy válců potřít olejem. Dodávané plastové podložky k ochraně otevřených ventilů smí být odstraněny teprve bezprostředně před nasazením hlavy válců. Při výměně hlavy válců se musí vyměnit i celá náplň chladicí kapaliny. Před montážními pracemi potřít olejem všechny ložiskové a pracovní plochy. Rozložení a sestavení sacího potrubí Kap Ochranný kryt ozubeného řemene - horní část 2- Ozubený řemen hlavního pohonu před demontáží označit směr otáčení zkontrolovat opotřebení nelámat průběh ozubeného řemene Kap demontáž, montáž a napnutí Kap Ozubený řemen spojovacího pohonu před demontáží označit směr otáčení zkontrolovat opotřebení nelámat demontáž, montáž a napnutí Kap Nm 5 - Vedení přišroubovat na víko hlavy válců momentem 8 Nm 6- Rozpěrka, 6 Nm pro těleso vzduchového filtru 7 - Trubka chladicí kapaliny 8- Hallův snímač -G O-kroužek vyměnit 10 - Držák Demontáž a montáž hlavy válců 15-1 strana 1

52 15 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw 11 - Vahadlo zkontrolovat válečková ložiska na lehký chod třecí plochu potřít olejem pro montáž nasadit pojistnou svorkou na hydraulické zdvihátko 12 - Závěsné oko Nm 14 - Lícovací kolíky 15 - Hydraulické zdvihátko nezaměnit s hydraulickým vyrovnáváním ventilové vůle třecí plochu potřít olejem před montáží zkontrolovat axiální vůli vačkového hřídele Kap Šroub hlavy válců vyměnit dbát na montážní pokyny a pořadí při povolování a utahování 17 - Spínač tlaku oleje 0,03 MPa (0,3 bar) -F1-, 25 Nm kontrola Kap těsnicí kroužek při netěsnosti rozříznout a vyměnit 18 - Těsnění hlavy válců vyměnit kovové těsnění 19 - Hlava válců demontáž a montáž 15-1 strana 5 kontrola průhybu Obr. 1 v 15-1 strana 3 těsnicí plochy k víku hlavy válců musí být bez oleje a tuku po výměně obnovit celou náplň chladicí kapaliny 20 - Napínací kladka spojovacího pohonu kontrola Kap napnutí ozubeného řemene Kap Nm 22 - Kryt ozubeného řemene zadní 23 - Víko hlavy válců demontáž a montáž 15-1 strana 3 odstranit staré zbytky těsnicího prostředku pečlivě očistit těsnicí plochy, musí být bez oleje a tuku před nasazením potřít těsnicím prostředkem -D A1- při montáži nasadit kolmo zeshora na rozpěrky a lícovací kolíky Nm + dále pootočit o 1 / 4 otáčky (90 ) vyměnit utahovat zevnitř směrem ven 15-1 strana 2 Demontáž a montáž hlavy válců

53 15 Obr. 1: Kontrola hlavy válců na průhyb Max. povolený průhyb: 0,05 mm Demontáž a montáž víka hlavy válců Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Závěsné zařízení -T Zajišťovací páka -T s výměnným čepem -T30004/1- Aretační přípravek -T Těsnicí prostředek -D A1- Demontáž V Vačkové hřídele jsou uloženy ve víku hlavy válců. Z tohoto důvodu smí být víko hlavy válců demontováno pouze tehdy, pokud byly předtím demontovány oba ozubené řemeny. Těsnicí plocha víka hlavy válců nesmí být opracovávána. Demontáž a montáž vačkových hřídelů Kap Nejprve zkontrolovat, zda je zabudováno autorádio s bezpečnostním kodováním. V tom případě zjistit kód. Odpojit kostřící kabel akumulátoru při vypnutém zapalování. Odpojit hadici -1- a demontovat kryt motoru -2- se vzduchovým filtrem směrem nahoru -šipky-. Demontovat oba ozubené řemeny Kap Odšroubovat kostřicí kabel od víka hlavy válců -šipka-. Demontovat plnicí hrdlo oleje Kap Demontovat zapalovací cívky Kap Demontovat vedení s kabelovým svazkem od víka hlavy válců. Demontovat odvzdušňovací vedení chladící kapaliny od víka hlavy válců. Odpojit 3pólovou svorkovnici Hallova snímače. Vyšroubovat upevňovací šroub zadního krytu ozubeného řemene v oblasti pravého závěsného oka. Povolovat šrouby víka hlavy válců křížem od vnějšku směrem dovnitř a vyšroubovat. Odejmout opatrně víko hlavy válců. Vyjmout vahadla spolu s hydraulickými zdvihátky a odložit je na čistou podložku. Přitom dát pozor, aby se vahadla a hydraulická zdvihátka nezaměnila. Demontáž a montáž hlavy válců 15-1 strana 3

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru AUA AUB BBY BBZ Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5306.00.15 5 Servis Toto

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,6/75 kw Kód motoru BGU Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Topení, klimatizace Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Topení, klimatizace Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Topení, klimatizace Vydání 0.04 Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.570.00.5 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu.

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu. Nové moderní vozy, jakým Fabia je, vyžadují odpovídající hnací agregáty. U Fabie se používají dva nové zážehové motory 1,4 l - 16 V 55 kw 1,4 l - 16 V 74 kw Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Podvozek Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace. Printed in Czech Republic S00.5703.00.

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Podvozek Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace. Printed in Czech Republic S00.5703.00. Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Podvozek Vydání 0.04 Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez souhlasu autora

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Šroubováky a bity Momentové klíče NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY Kleště Úderné nářadí Stříhání značení Svítidla, instalatérské nářadí pro elektrikáře a elektroniku

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d!

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! ... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! Pro změny točivého momentu a otáček montuje ŠKODA do vozů OCTAVIA moderní plně synchronizované převodovky. SP18-37 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

Demontáž a montáž hlavy motoru. Škoda Octavia 1,8l/110 kw.

Demontáž a montáž hlavy motoru. Škoda Octavia 1,8l/110 kw. Demontáž a montáž hlavy motoru Škoda Octavia 1,8l/110 kw. Pozn. Postup je vypracován pro model motoru uložený na stojanu, takže odpadají mnohé přípravné práce Demontáž: 1. Demontujeme rozvodový řemen viz

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Trubkové pohony HiPro LT 50 / LT 60 Návod k montáži

Trubkové pohony HiPro LT 50 / LT 60 Návod k montáži Návod k montáži Přípravné práce na hřídeli Zjištění délky hřídele (B): Délka hřídele (B) = světlost otvoru (A) - rozměr uložení pohonu (C) - rozměr protiložiska (D) Hodnota (C) rozměru uložení pohonu musí

Více

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm.

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. OCHRANA Pěnový obal rukojeti chrání karosérii zvedaného vozidla před poškozením. VÝŠKA Minimální světlá výška pro zasunutí zvedáku 145 mm. OCHRANA Ochranný gumový kryt

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

Motor automobilu Škoda Octavia

Motor automobilu Škoda Octavia Motor automobilu Škoda Octavia Motor automobilu Škoda Octavia Motor 1,6 AKL/AEH Základní údaje pro kontrolu a údržbu motoru Pořadí zapalování válců motoru 1-3-4-2 Minimální velikost tlaku ve válcích, MPa

Více

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4n4 - vstrikování 01 \ 01 - Vlastní diagnostika 01-1 Vlastní diagnostika I Vlastnosti vlastní diagnostiky Vlastní diagnostika sleduje jen cást vstrikovacího a zapalovacího

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1 FABIA2000»- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 "y 01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot Zásady bezpecnosti práce Je-Ii pri zkušebních jízdách treba použít kontrolní a mericí prístroje,

Více

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka Service 52 ŠkodaFabia Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska Dílenská učební pomůcka SP52_02 Po úspěšném zavedení 4válcového motoru 1,9 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska pro

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete 1,9 l/50 kw SDI 1,9 l/81 kw TDI SP22-23 Dva nové vznětové motory doplňují osvědčenou řadu koncernových motorů pro vozy ŠKODA. Tento sešit Vás seznámí s novými technickými detaily motorů, s funkcí a konstrukcí

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz Jiří Schwarz ŠKODA FELICIA 99 00 Opravy a údržba OBSAH KNIHY ŠKODA AUTO a. s. A U T O RIZ O VA L A postupy oprav a seřizování svépomocí diagnostika poruch časový a kilometrový plán údržby elektrická schémata

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 pohony pro přístroje OM 30 a OMZ 30 montované na čelo kobky jmenovité napětí motoru 230 V AC 1 Universální motorové pohony UM Slouží

Více

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail Service 80 Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l se systémem vstřikování common rail Dílenská učební pomůcka Obsah Stručný popis motorů 4 Mechanická část motoru 6 7 9 11 12 14 17 19 25 29 Systém řízení motoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Katalog výroby od 1.9.2014

Katalog výroby od 1.9.2014 Katalog výroby od 1.9.2014 Výroba: vyroba@tkmoto.cz Telefon výroba: 733 689 983 Popis výrobku Obrázek Skl. číslo Jawa pérák Krytka zadního kola, surová 0001 Krytka zadního kola, chrom 0002 Krytka předního

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

Seřízení ventilů XVS 1100 Postup dle Bimba web: http://bimbo-manufactory.webnode.cz/

Seřízení ventilů XVS 1100 Postup dle Bimba web: http://bimbo-manufactory.webnode.cz/ Potřebné nářadí: Seřízení ventilů XVS 1100 Postup dle Bimba web: http://bimbo-manufactory.webnode.cz/ sada imbusových klíčů ořech 22 na golu s nástavcem sadu ventilových měrek,nejlepší je sada 0,02-0,20

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Listy pro záchranáře. C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012

Listy pro záchranáře. C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012 Listy pro záchranáře Název modelu Cyklus modelu C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012 F Felicia 1994-2001 Felicia Combi 1995-2001 Fabia I 1999-2007 Fabia Sedan I 2001-2008

Více

Servisní smlouvy MAN.

Servisní smlouvy MAN. Servisní smlouvy MAN. Již žádné proměnlivé náklady. MAN kann. JIŽ ŽÁDNÉ PROMĚNLIVÉ NÁKLADY. Vyzbrojte se proti riziku neočekávaně vzniklých nákladů na opravy a ulevte svému administrativnímu týmu tím,

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2008) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

1. Účel a určení. 2. Hlavní části

1. Účel a určení. 2. Hlavní části Obsah 1. Účel a určení... 1 2. Hlavní část... 1 3. Technická data... 2 4. Rozměry a hmotnosti... 2 5. Mazání... 5 5.1. Kontrola stavu oleje... 5 5.2. Lhůty výměn oleje... 5 5.3. Výměna oleje... 6 5.4.

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA Technické, montážní a seřizovací pokyny pro EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování http://trabant.jinak.cz EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování (Elektronische Batterie

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

Service 74. Zážehový motor 1,2 l/77 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem

Service 74. Zážehový motor 1,2 l/77 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem Service 74 Zážehový motor 1,2 l/77 kw TSI s přeplňováním turbodmychadlem Dílenská učební pomůcka Škoda důsledně pokračuje ve své strategii TSI a novým 1,2litrovým motorem o výkonu 77 kw navazuje na úspěšnou

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

1. BEZPEČNOST. V z d u c h o t e c h n i c k é j e d n o t k y A I R B O X. Návod k použití. Návod k použití. Vzduchotechnické jednotky AirBox

1. BEZPEČNOST. V z d u c h o t e c h n i c k é j e d n o t k y A I R B O X. Návod k použití. Návod k použití. Vzduchotechnické jednotky AirBox V z d u c h o t e c h n i c k é j e d n o t k y A I R B O X 1. BEZPEČNOST Symboly bezpečnosti práce: Následující symboly upozorňují na určitá nebezpečí nebo obsahují informace pro bezpečný provoz. Pozor!

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU:

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU: 1. Překontrolujte rozměry rolety a lišt a vyznačte otvory pro uchycení lišt a otvor pro šňůrové ovládání. Pro šrouby které drží lišty předvrtejte otvory. 2. Otvor pro šňůrové ovládání vyvrtejte přes křídlo

Více

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ Autovraky představují ekologicky i energeticky velmi šetrný zdroj získávání velké řady využitelného materiálu pro druhotnou výrobu

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG FRL jednotky HAFNER Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com prodej

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu Úvod: Následující instrukce se týkají situací, kdy byla převodovka určena na demontáž z vozu a odeslání do opravy v Praze. Rozhodnutí vyjmout

Více

Návod na montáž. pro dřevěná okna

Návod na montáž. pro dřevěná okna pro dřevěná okna Návod na montáž Označení systému: TO hrnkové provedení hluboké frézování DT dvojité hrnkové provedení mělké frézování OBSAH Oblasti použití (velikosti, hmotnosti, bezpečnostní upozornění)

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě HOBLOVKA NA ROVNÉ DŘEVO pro opracování dřeva model 117 RT Návod k obsluze a údržbě CЄ Důkaz souhlasu - Evropská směrnice 89/392/CEE 91/368/CE a další nařízení pro bezpečnost práce a kvalitu OBSAH Část

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více