Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II Motor 1,4/55 kw Vydání Servisní služby. Technické informace BCA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,4/55 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BCA"

Transkript

1 Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Kód motoru BCA Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic

2 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez souhlasu autora je nepřípustné. Printed in Czech Republic ŠKODA AUTO a. s.

3 Přehled dodatků Dílenské příručky OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Dodatek Vydání Název Objednací číslo Základní vydání Dílenské příručky Přehled dodatků

4 Přehled dodatků

5 Obsah 00 Technická data Technická data Číslo motoru strana strana Údaje o motoru strana 1 01 Vlastní diagnostika Vlastní diagnostika, bezpečnostní opatření, pravidla čistoty, upozornění strana 1 - Vlastní diagnostika strana 1 - Bezpečnostní opatření při práci na palivové soustavě strana 1 - Pravidla čistoty při práci na palivové soustavě Bezpečnostní opatření při práci na vstřikovacím a zapalovacím zařízení strana strana Všeobecné pokyny ke vstřikování strana 3 - Všeobecné pokyny k zapalovací soustavě strana 3 - Dodatečné pokyny pro montážní práce na klimatizaci strana 3 10 Demontáž a montáž motoru Demontáž a montáž motoru strana 1 - Demontáž strana 1 - Montáž strana 4 - Uložení agregátu strana 6 13 Klikové ústrojí Rozebrání a sestavení motoru strana 1 - Montážní přehled drážkového řemene strana 1 - Demontáž a montáž drážkového řemene strana 2 - Montážní přehled ozubeného řemene strana 4 - Demontáž, montáž a napnutí ozubeného řemene strana 5 - Kontrola poloautomatické napínací kladky ozubeného řemene strana 11 Demontáž a montáž bloku válců strana 1 - Blok válců z hliníkové slitiny strana 1 - Výměna těsnicího kroužku klikového hřídele - strana řemenice strana 2 - Výměna těsnicí příruby klikového hřídele - strana setrvačníku strana 3 Rozebrání a sestavení pístu a ojnice strana 1 15 Hlava válců, ventilový rozvod Demontáž a montáž hlavy válců strana 1 - Demontáž a montáž víka hlavy válců strana 3 - Demontáž a montáž hlavy válců Kontrola kompresního tlaku Oprava ventilového rozvodu strana strana strana Opracování ventilových sedel strana 3 - Výměna těsnicích kroužků vačkových hřídelů Kontrola vodítek ventilů Výměna těsnění dříku ventilů strana strana strana Mazání Demontáž a montáž dílů mazací soustavy strana 1 Obsah I

6 - Montážní přehled dílů mazací soustavy strana 1 - Demontáž a montáž plnicího hrdla oleje... - Rozebrání a složení plnicího hrdla oleje strana strana Demontáž a montáž olejové vany strana 4 - Demontáž a montáž olejového čerpadla strana 6 - Kontrola tlaku oleje a spínače tlaku oleje strana 7 19 Chlazení Díly chladicí soustavy... - Díly chladicí soustavy na karoserii... - Montážní přehled termoregulátoru strana strana strana Montážní přehled čerpadla chladicí kapaliny strana 4 - Schéma připojení hadic chladicí kapaliny strana 5 - Vypuštění a naplnění chladicí kapaliny strana 5 - Demontáž a montáž ventilátorů dochlazování -V7- a -V strana 6 - Demontáž a montáž chladiče strana 7 - Kontrola těsnosti chladicího systému strana 8 - Demontáž a montáž čerpadla chladicí kapaliny strana 9 20 Palivová soustava Demontáž a montáž dílů palivové soustavy strana 1 - Demontáž a montáž palivové nádrže s příslušenstvím a palivovým filtrem... - Demontáž a montáž palivového čerpadla... - Demontáž a montáž snímače ukazatele zásoby paliva strana strana strana Demontáž a montáž palivové nádrže strana 5 - Palivový filtr s příslušenstvím strana 6 - Demontáž a montáž palivového filtru strana 7 - Kontrola palivového čerpadla strana 7 - Odvzdušnění palivové soustavy strana 12 Oprava elektronické regulace výkonu motoru (elektrický pedál akcelerace)... Systém nádobky s aktivním uhlím strana strana Oprava dílů soustavy nádobky s aktivním uhlím strana 1 - Kontrola odvětrávání palivové nádrže strana 2 24 Příprava směsi, vstřikování Oprava vstřikování... - Přehled montážních míst strana strana Demontáž a montáž dílů vstřikování strana 2 - Rozložení a složení sacího potrubí strana 4 - Rozložení a složení rozdělovače paliva se vstřikovacími ventily strana 5 - Rozložení a sestavení vzduchového filtru... Kontrola dílů... - Kontrola předehřívání nasávaného vzduchu... - Kontrola těsnosti a vstřikovaného množství vstřikovacích ventilů... - Kontrola regulátoru tlaku paliva a tlaku v systému... Řídicí jednotka motoru... - Výměna řídicí jednotky motoru strana strana strana strana strana strana strana Výfuková soustava II Obsah

7 Demontáž a montáž dílů výfukové soustavy Sběrné výfukové potrubí, přední část výfukového potrubí s katalyzátorem a montážními díly Přední a zadní díl výfuku se závěsy Výměna předního a zadního dílu výfuku strana strana strana strana Vyrovnání výfukové soustavy bez pnutí strana 4 - Kontrola těsnosti výfukové soustavy strana 4 Systém zpětného vedení výfukových plynů strana 1 - Oprava dílů zpětného vedení výfukových plynů strana 1 28 Zapalovací soustava Zapalovací soustava strana 1 - Demontáž a montáž dílů zapalování strana 1 Obsah III

8 IV Obsah

9 00 00 Technická data 00-1 Technická data Číslo motoru ACHTUNG! Bei Pruef- und Einstellarbeiten Motorkennbuchstaben: XXX Číslo motoru ( kód motoru a průběžné číslo ) se nachází na čelní ploše bloku válců ze strany převodovky pod pouzdrem regulátoru chladicí kapaliny. Navíc je i na krytu ozubeného řemene připevněna nálepka s kódem motoru a průběžným číslem. Kód motoru se nachází také na datovém štítku. * XXX * N Údaje o motoru Kód motoru BCA Výroba Zdvihový objem cm Výkon kw při 1/min 55/5000 Točivý moment Nm při 1/min 126/3300 Vrtání mm 76,5 Zdvih mm 75,6 Kompresní poměr 10,5 Palivo - oktanové číslo min. 95 bezolovnatý 1) Vstřikování, zapalování Motronic ME Regulace klepání ano Vlastní diagnostika ano Lambda-regulace ano Katalyzátor ano Zpětné vedení výfukových plynů ano 1) ve výjimečných případech je možno použít palivo s min. oktanovým číslem 91; je však nutno počítat se zmenšeným výkonem Technická data 00-1 strana 1

10 00 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw 00-1 strana 2 Technická data

11 01 01 Vlastní diagnostika 01-1 Vlastní diagnostika, bezpečnostní opatření, pravidla čistoty, upozornění Vlastní diagnostika Tato skupina oprav odpadá. Použít k tomu Vlastní diagnostiku vozidla, Měřicí techniku a Hledání závad Diagnostický, měřicí a informační systém VAS 5051;. Bezpečnostní opatření při práci na palivové soustavě Pozor! Při veškerých montážních pracech, zejména v motorovém prostoru z důvodů úzkého montážního prostoru, dodržujte následující: Položit všechny druhy vedení (např. palivové, hydraulické, systému s nádobkou aktivního uhlí, chladícího zařízení, brzdové kapaliny, podtlakové) a elektrická vedení tak, aby bylo obnoveno původní vedení. Dbát na dostatečně volný chod všech pohyblivých nebo zahřátých dílů. Při demontáži a montáži snímače ukazatele množství paliva nebo palivového čerpadla z plné nebo částečně naplněné palivové nádrže se musí dbát na následovné: Pozor! Palivový systém je pod tlakem! Před uvolněním hadicových spojů položit kolem spoje čistý hadřík. Pak opatrným stahováním hadice tlak snižovat. Již před začátkem prací musí být v blízkosti montážního otvoru palivové nádrže položena k odsávání uvolňujících se palivových plynů hadice zapnutého odsávacího zařízení. Není-li zařízení pro odsávání výfukových plynů k dispozici, může být použit radiální ventilátor (motor leží mimo proud vzduchu) s čerpacím objemem větším než 15 m 3 /h. Zabránit kontaktu paliva s pokožkou! Nosit rukavice odolné proti palivu! Vlastní diagnostika, bezpečnostní opatření, pravidla čistoty, upozornění 01-1 strana 1

12 01 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Pravidla čistoty při práci na palivové soustavě Při pracích na palivové nebo vstřikovací soustavě, je nutno dodržovat následujících pět pravidel, která se týkají čistoty a pořádku: Místa spojů a jejich okolí před rozpojením důkladně očistit. Demontované díly pokládat na čistou podložku a přikrývat je. Nepoužívat textilie, které uvolňují vlákna! Nebude-li oprava prováděna ihned, je potřeba demontované či otevřené díly pečlivě přikrýt, případně uzavřít. Montovat jen čisté díly: Náhradní díly vyjímat z obalů teprve těsně před montáží. Nepoužívat díly, které byly uskladněny nezabalené (např. ve skříňce s nářadím). Při demontovaném zařízení: Pokud možno nepracovat se stlačeným vzduchem. Vozidlem pokud možno nepohybovat. Bezpečnostní opatření při práci na vstřikovacím a zapalovacím zařízení Pozor! Palivová soustava je pod tlakem! Před otevřením soustavy podložit místo spoje hadrem. Pak opatrným otevřením tlak snížit. Je třeba mít na paměti následující pokyny, aby se zabránilo poranění osob nebo poškození vstřikovacího a zapalovacího zařízení: Nedotýkat se a neodpojovat zapalovací kabely během chodu příp. startování motoru. Vodiče vstřikovacího a zapalovacího zařízení jakož i měřících přístrojů je možno zapojovat a odpojovat pouze při vypnutém zapalování. Pokud má být motor startován, aniž by měl naskočit, např. při kontrole kompresního tlaku, je třeba otevřít víko pojistkového boxu v motorovém prostoru a vytáhnout pojistky F6 a F29 zapalovacích cívek a vstřikovacích ventilů. Je-li při zkušebních jízdách třeba použít kontrolní a měřicí přístroje, je třeba dbát na následující: Kontrolní a měřící přístroje je třeba vždy připevnit na zadním sedadle a k jejich obsluze je třeba přítomnost 2. mechanika. Kdyby byly kontrolní a měřící přístroje umístěny na sedadle spolujezdce, mohlo by aktivací airbagu spolujezdce dojít ke zranění osoby, která by na tomto místě seděla strana 2 Vlastní diagnostika, bezpečnostní opatření, pravidla čistoty, upozornění

13 01 Všeobecné pokyny ke vstřikování Oprava zapalování Kap Řídicí jednotka motoru je vybavena vlastní diagnostikou. Před zahájením oprav a pro vyhledávání závad nejprve přečíst paměť závad. Také je nutno překontrolovat podtlakové hadice a přípoje (falešný vzduch). Palivové hadice v motorovém prostoru smí být zajištěny pouze pružnými sponami. Používání svorkových nebo šroubových spon není dovoleno. Pro bezchybnou funkci elektrických součástí je zapotřebí napětí minimálně 11,5 V. Nepoužívat těsnicí prostředky obsahující silikon. Motorem nasáté stopy silikonových složek se v motoru nespálí a poškozují lambda-sondu. Při některých kontrolách se může stát, že řídicí jednotka rozpozná závadu a uloží ji do paměti. Proto je nutno po ukončení všech kontrol a oprav vypsat paměť závad a příp. ji vymazat Diagnostický, měřicí a informační systém VAS 5051;. Bezpečnostní opatření 01-1 strana 2 Všeobecné pokyny k zapalovací soustavě Odpojení a připojení akumulátoru se smí provést pouze při vypnutém zapalování, jinak může dojít k poškození řídicí jednotky motoru. Řídicí jednotka motoru a další díly jsou vybaveny vlastní diagnostikou; kontrola Diagnostický, měřicí a informační systém VAS 5051;. Pro bezchybnou funkci elektrických součástí je zapotřebí napětí minimálně 11,5 V. Při některých kontrolách se může stát, že řídicí jednotka rozpozná závadu a uloží ji do paměti. Proto je nutno po ukončení všech kontrol a oprav vypsat paměť závad a příp. ji vymazat Diagnostický, měřicí a informační systém VAS 5051;. Bezpečnostní opatření 01-1 strana 2 Seřizovací hodnoty, zapalovací svíčky Servisní prohlídky a údržba Dodatečné pokyny pro montážní práce na klimatizaci Pozor! Okruh chladicího prostředku klimatizace nesmí být otevřen. Vlastní diagnostika, bezpečnostní opatření, pravidla čistoty, upozornění 01-1 strana 3

14 01 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Pro zamezení poškození kondenzátoru, trubek a hadic chlazení je nutné dbát na to, aby vedení a hadice nebyly přepruženy, zlomeny nebo zohýbány. Demontáž a montáž motoru bez otevření okruhu chladicího prostředku: Demontovat držák(y) vedení chladicího prostředku. Demontáž kompresoru klimatizace Kap Upevnit na karoserii kompresor klimatizace tak, aby nebylo zatíženo vedení/hadice chladicího prostředku strana 4 Vlastní diagnostika, bezpečnostní opatření, pravidla čistoty, upozornění

15 10 10 Demontáž a montáž motoru 10-1 Demontáž a montáž motoru Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Závěsné zařízení -MP Dílenský jeřáb, např. -V.A.G 1202 A- Zachycovací vana, např. -V.A.G Momentový klíč Kleště na pružné spony Držák motoru a převodovky -MP Montážní stojan -MP Mazací tuk -G Demontáž Motor se demontuje společně s převodovkou směrem nahoru. Všechny kabelové příchytky, které byly při demontáži motoru uvolněny nebo rozříznuty, musí být při montáži motoru opět připevněny na stejném místě. Vypouštěnou chladicí kapalinu zachytit do čisté nádoby pro další použití nebo likvidaci. Dodržovat dodatečné pokyny a montážní práce Kap Demontovat víko motorového prostoru Karoserie - montážní práce; opr. sk. 55. Odpojit hadici -1- a demontovat kryt motoru -2- se vzduchovým filtrem směrem nahoru -šipky-. Odpojit při vypnutém zapalování ukostření akumulátoru. Demontovat akumulátor a držák akumulátoru Elektrická zařízení; opr. sk. 27. Pozor! Dbát na upozornění při odpojování akumulátoru Elektrická zařízení; opr. sk. 27. Pozor! Při otevření vyrovnávací nádobky může unikat horká pára popř. horká chladicí kapalina. Uzávěr zakrýt hadrem a opatrně otevřít. Otevřít uzávěr vyrovnávací nádobky chladicí kapaliny. Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 1

16 10 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Demontovat spodní kryt motoru Karoserie - montážní práce; opr. sk. 50. Odpojit svorkovnici na snímači teploty chladicí kapaliny na výstupu z chladiče -G83-. Vypustit chladicí kapalinu Kap Odpojit hadici elektromagnetického ventilu 1 -N80- na sacím potrubí. Odpojit přívodní palivové vedení -2- a odvzdušňovací vedení -1-. Stisknout k tomu odjišťovací tlačítko. Uzavřít vedení, aby se do palivového systému nedostaly žádné nečistoty. Stáhnout z motoru podtlakové a odvzdušňovací hadice. Odpojit svorkovnici od ventilátoru chladiče. Demontovat kryt oddělovacího prostoru Karoserie - montážní práce; opr. sk. 66. Demontovat řídicí jednotku motoru Kap Odpojit pouze svorkovnici kabelového svazku motoru. Odjistit vedení kabelového svazku motoru -šipka- a stáhnout směrem nahoru. Otevřít veškeré pojistky vedení na podélném nosníku -šipky-. Vyjmout kabelový svazek z řídicí jednotky motoru. Upevnit kabelový svazek na motor kabelovou příchytkou. Odpojit a odložit stranou všechna další potřebná elektrická vedení od motoru. Demontovat přední část výfukového potrubí Kap strana 2 Demontáž a montáž motoru

17 10 Odšroubovat kyvnou vzpěru -šipky-. Odšroubovat mechanismus řazení od převodovky: Převodovka 0AF; opr. sk. 34. Demontovat ovládací hydraulický válec spojky: Převodovka 0AF; opr. sk. 30. Spojkový pedál se nesmí sešlápnout. Demontovat drážkový řemen Kap Demontovat alternátor Elektrická zařízení; opr. sk. 27. Vozidla s klimatizací Demontovat kompresor klimatizace Kap Přivázat kompresor klimatizace s připojenými hadicemi chladicího prostředku k nárazníku. Pokračování pro všechny vozy 1 2 Demontovat pravý a levý kloubový hřídel na převodovce a zavěsit nahoru: Podvozek; opr. sk. 40. Zavěsit závěsné zařízení -MP jak uvedeno a motor lehce přizvednout dílenským jeřábem Pozor! Závěsný hák a kolíky přípravku zajistit pojistnými kolíky -šipky-. Odpojit hadici elektromagnetického ventilu 1 -N80- na nádobce s aktivním uhlím. Vyjmout z držáku nádobku s aktivním uhlím -1-. Odšroubovat plnicí hrdlo nádobky ostřikovače čelního skla. N Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 3

18 10 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Odšroubovat držák nádobky s aktivním uhlím od lůžka motoru -šipky-. Odšroubovat nádobku chladicí kapaliny a odložit ji stranou. (Hadice zůstanou připojené). Vyšroubovat upevňovací šrouby -A-, -B- a -C- uložení agregátu na straně řemenice a kompletně demontovat uložení agregátu. Odšroubovat agregát od uložení převodovky -šipky- a demontovat. Vyzvednout agregát směrem nahoru. Agregát je třeba při vyzvedávání vést opatrně, aby nedošlo k poškození karoserie. Upevnění motoru na montážním stojanu Pro provádění montážních prací upevnit motor pomocí držáku motoru -MP na montážní stojan -MP Odšroubovat motor od převodovky. Přišroubovat motor k držáku motoru -MP připevněném na montážním stojanu -MP Montáž Montáž se provádí v opačném pořadí, přitom je třeba dodržet následující: 10-1 strana 4 Demontáž a montáž motoru

19 10 Při montážních pracích vyměnit samojistící matice a šrouby. Vyměnit šrouby, které jsou utahovány úhlem natočení, a těsnicí kroužky a těsnění. Všechny kabelové spoje musí být při montáži připevněny na stejném místě. Všechny hadicové spoje zajistit pružnými hadicovými sponami. Očistit a odstranit korozi na drážkování hnacího hřídele a u již použitých lamel spojky také na drážkování náboje. Drážkování potřít velmi tenkou vrstvou tuku -G Následně střídavým posouváním lamely po hřídeli zajistit její volný chod v drážkách hřídele. Přebytečný tuk bezpodmínečně odstranit. Zkontrolovat opotřebení ložiska spojky, případně je vyměnit. Namazat lehce ložisko spojky, vodicí pouzdro ložiska a ozubený profil hnacího hřídele tukem -G Zkontrolovat, zda jsou v bloku válců lícovaná pouzdra k vystředění motoru a převodovky, příp. je vložit. Vloženou středicí desku zavěsit a nasunout na středicí pouzdra -šipky-. Dbát při vykývnutí agregátu na volný chod kolem kloubových hřídelů. Vyrovnat uložení motoru kýváním tak, aby bylo bez pnutí. Utahovací momenty uložení agregátu 10-1 strana 6. Namontovat kloubové hřídele: Podvozek; opr. sk. 40. Vozidla s klimatizací N Namontovat kompresor klimatizace: Kap Pokračování pro všechny vozy Rozmístění elektrických přípojek: Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa. Namontovat ovládací hydraulický válec spojky: Převodovka 0AF; opr. sk. 30. Namontovat mechanizmus řazení: Převodovka 0AF; opr. sk. 34. Pro snadnější nasazení alternátoru zatlačit částečně zpět pouzdra pro uchycení šroubů. Namontovat alternátor Elektrická zařízení; opr. sk. 27. Namontovat drážkový řemen Kap Namontovat spodní kryt motoru Karoserie - montážní práce; opr. sk. 50. Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 5

20 10 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Naplnit chladicí kapalinu Kap Namontovat kryt motoru se vzduchovým filtrem Kap Řídící jednotku motoru přizpůsobit jednotce ovládání škrticí klapky a ventilu zpětného vedení výfukových plynů Diagnostický, měřicí a informační systém VAS 5051;. Provést zkušební jízdu a výpis chybové paměti Diagnostický, měřicí a informační systém VAS 5051;. Utahovací momenty Díl Nm Šrouby a matice M6 9 M7 13 M8 20 M10 40 M12 70 Výjimky z uvedené tabulky: Kyvná vzpěra na převodovku 10-1 strana 6 Kyvná vzpěra na nápravnici 10-1 strana 6 Spojovací šrouby motoru a převodovky Převodovka 0AF; opr. sk. 34 Uložení agregátu Utahovací momenty Obr. 1: Lůžko motoru A - 20 Nm + 90 (1/4 otáčky) - vyměnit B - 40 Nm + 90 (1/4 otáčky) - vyměnit C - 60 Nm + 90 (1/4 otáčky) - vyměnit Obr. 2: Lůžko převodovky A - 40 Nm + 90 (1/4 otáčky) - vyměnit B - 60 Nm + 90 (1/4 otáčky) - vyměnit 10-1 strana 6 Demontáž a montáž motoru

21 10 Obr. 3: Kyvná vzpěra A - 40 Nm + 90 (1/4 otáčky) - vyměnit B Nm + 90 (1/4 otáčky) - vyměnit Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 7

22 10 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw 10-1 strana 8 Demontáž a montáž motoru

23 13 13 Klikové ústrojí 13-1 Rozebrání a sestavení motoru Montážní přehled drážkového řemene 1 - Napínací zařízení drážkového řemene napínací zařízení zajistit klíčem s vnějším šestihranem 2 - Držák pomocných agregátů 3-50 Nm pořadí utahování: nejprve utáhnout šroub vpravo nahoře, pak šroub vpravo dole, naposledy šrouby vlevo (při pohledu ve směru jízdy) 4-23 Nm 5- Alternátor demontáž a montáž Elektrická zařízení; opr. sk. 27 k snazšímu nasazení alternátoru zasunout trochu zpět závitová pouzdra šroubů na alternátoru 6 - M8: 20 Nm + dále pootočit o 1 / 4 otáčky (90 ), M10: 45 Nm 7 - Pouzdro 2 kusy 8-25 Nm 9 - Kompresor klimatizace 10 - Drážkový řemen před demontáží je třeba křídou nebo fixem označit směr otáčení zkontrolovat opotřebení nelámat demontáž a montáž 13-1 strana 2 průběh drážkového řemene 13-1 strana Řemenice drážkového řemene Nm + dále pootočit o 1 / 4 otáčky (90 ) vyměnit lehce potřít olejem další otáčení může být provedeno ve více stupních úhel dalšího pootočení může být změřen běžným úhloměrem např. -Hazet Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana 1

24 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Demontáž a montáž drážkového řemene Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Napínací páka -MP Vozidla s klimatizací Průběh drážkového řemene Obr. 1: Řemenový pohon s kompresorem klimatizace 1- Řemenice klikového hřídele 2 - Napínací kladka 3- Řemenice alternátoru 4 - Drážkový řemen 5 - Kompresor klimatizace Demontáž Demontovat spodní kryt motoru. Demontovat vložku blatníku vpravo vpředu: Karoserie-montážní práce; opr. sk. 66. Označit směr otáčení drážkového řemene. Uvolnit drážkový řemen pootočením napínací kladky ve směru -šipky-. Zaaretovat napínací mechanismus pomocí klíče s vnějším šestihranem. Sejmout drážkový řemen. Montáž Nasadit drážkový řemen nejprve na řemenici klikového hřídele. Nasunout nakonec drážkový řemen na napínací kladku. Další montáž se provádí v opačném pořadí. Před montáží drážkového řemene se musí zkontrolovat pevné namontování všech agregátů (alternátoru, kompresoru klimatizace). Při montáži drážkového řemene dbát na směr otáčení a na správné usazení řemene na řemenicích. S Nastartovat motor a zkontrolovat běh řemene. Vozidla bez klimatizace Demontáž Demontovat spodní kryt motoru. Demontovat vložku blatníku vpravo vpředu: Karoserie-montážní práce; opr. sk strana 2 Rozebrání a sestavení motoru

25 13 Označit směr otáčení drážkového řemene. Uvolnit šrouby připevňující alternátor. Nasadit napínací páku -MP , zajistit ji zasunutím kolíku a stlačit alternátor směrem ke klikovému hřídeli. Povolený drážkový řemen vyvléknout z řemenice alternátoru. Montáž Nasadit drážkový řemen na řemenici klikového hřídele. Stlačit alternátor a navléknout řemen. Při uvolnění alternátoru se řemen napne na požadované napnutí. Po nasazení drážkového řemene při uvolněném alternátoru několikrát protočit motor pomocí spouštěče (asi 10 otáček). Dotáhnout nejprve spodní a potom horní šroub alternátoru utahovacím momentem 23 Nm. Namontovat spodní kryt motoru. Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana 3

26 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Montážní přehled ozubeného řemene 1 - Ochranný kryt ozubeného řemene - horní část 2-20 Nm + dále pootočit o 1 / 4 otáčky (90 ) vyměnit k povolení a utažení použít aretační přípravek -T Řemenice vačkového hřídele dbát na polohu při montáži ozubeného řemene 13-1 strana Napínací kladka spojovacího pohonu kontrola 13-1 strana 11 napnutí ozubeného řemene 13-1 strana Ozubený řemen spojovacího pohonu před demontáží označit směr otáčení zkontrolovat opotřebení nelámat demontáž, montáž a napnutí 13-1 strana 5 6- Držák 7-10 Nm 8- Čerpadlo chladicí kapaliny je-li poškozeno nebo netěsné, vyměnit jako celek demontáž a montáž Kap Zadní ochranný kryt ozubeného řemene Nm Nm 12 - Vratná kladka 13 - Napínací kladka kontrola 13-1 strana 11 napnutí ozubeného řemene 13-1 strana Řemenice klikového hřídele dbát na polohu při montáži ozubeného řemene 13-1 strana Ozubený řemen hlavního pohonu před demontáží označit směr otáčení zkontrolovat opotřebení nelámat průběh ozubeného řemene Obr. 2 v 13-1 strana 5 demontáž, montáž a napnutí 13-1 strana Nm vyměnit 17 - Řemenice při montáži dodržet fixování demontáž a montáž 13-1 strana strana 4 Rozebrání a sestavení motoru

27 Nm + dále pootočit o 1 / 4 otáčky (90 ) vyměnit lehce potřít olejem další otáčení může být provedeno ve více stupních úhel dalšího pootočení může být změřen běžným úhloměrem např. -Hazet Drážkový řemen před demontáží označit křídou nebo fixem směr otáčení zkontrolovat opotřebení nelámat demontáž a montáž 13-1 strana 2 průběh drážkového řemene 13-1 strana Ochranný kryt ozubeného řemene - spodní část 21 - Konzola Nm vyměnit Nm 24 - Vratná kladka Obr. 2: Průběh ozubeného řemene -A- Ozubený řemen spojovacího pohonu A -B- Ozubený řemen hlavního pohonu Demontáž, montáž a napnutí ozubeného řemene B Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Závěsné zařízení -T Zajišťovací páka -T s výměnným čepem -T30004/1- Aretační přípravek -T Momentový klíč N Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana 5

28 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Demontáž Odpojit hadici -1- a demontovat kryt motoru -2- se vzduchovým filtrem směrem nahoru -šipky-. Demontovat horní díl ochranného krytu ozubeného řemene. Demontovat spodní kryt motoru. Demontovat vložku blatníku vpravo vpředu: Karoserie-montážní práce; opr. sk. 66. Označit směr otáčení drážkového řemene a demontovat jej 13-1 strana 2. Nastavit klikový hřídel do HÚ 1. válce. Zářez na řemenici se musí shodovat s hranou značky -A-. Fixační otvory v kolech vačkového hřídele musí lícovat s lícovacími otvory ve víku hlavy válců -šipky-. Jsou-li fixační otvory na opačné straně kol ozubeného řemene, musí se ještě jednou otočit klikovým hřídelem o jednu otáčku. N strana 6 Rozebrání a sestavení motoru

29 13 Nasadit závěsné zařízení -T jak je znázorněno na obrázku a zachytit motor v montážní poloze. Vyjmout z držáku nádobku s aktivním uhlím. Odšroubovat plnicí hrdlo nádobky ostřikovače čelního skla. Odšroubovat držák nádobky s aktivním uhlím od lůžka motoru. Odšroubovat nádobku chladicí kapaliny a odložit ji stranou. (Hadice zůstanou připojené). Vyšroubovat upevňovací šrouby -A-, -B- a -C- uložení agregátu na straně řemenice a kompletně demontovat uložení agregátu. Demontovat držák motoru na hlavě válců. Označit směr otáčení obou ozubených řemenů. Zafixovat obě kola vačkového hřídele pomocí aretace vačkového hřídele -T následovně: Zavést oba aretační kolíky fixačními otvory kol vačkového hřídele na doraz do lícovacích otvorů ve víku hlavy válců. Oba aretační kolíky jsou správně nasazeny tehdy, lícujíli koncové díly -D- s čarou -A-. A T D C B N Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana 7

30 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Posunout držák -B- na doraz k rozvodovému kolu -C-. Povolit upevňovací šroub řemenice a kola ozubeného řemene. Řemenici přidržet zajišťovací pákou -T a čepem -T30004/1-. Odejmout řemenici. Pro zajištění kola ozubeného řemene zašroubovat upevňovací šroub se dvěma podložkami. Demontovat spodní díl ochranného krytu ozubeného řemene. T30004 Demontáž ozubeného řemene hlavního pohonu: S Povolit napínací kladku hlavního pohonu -1- a ozubený řemen povolit otáčením napínací kladky proti směru otáčení hodinových ručiček -šipka-. Pustit upínací šroub na napínací kladce. Demontovat napínací kladku. Vyjmout aretační přípravek -T Sejmout ozubený řemen. Zaaretovat obě kola vačkových hřídelů přípravkem -T Demontáž ozubeného řemene spojovacího pohonu: Povolit napínací kladku ozubeného řemene spojovacího pohonu -1- a ozubený řemen povolit otáčením napínací kladky ve směru otáčení hodinových ručiček -šipka-. Demontovat napínací kladku spojovacího pohonu. T Sejmout ozubený řemen. Montáž Podmínky: Žádný z pístů nesmí být v HÚ. Řemenice ozubeného řemene klikového hřídele je upevněna upevňovacím šroubem a dvěma podložkami ke klikovému hřídeli. Kola vačkových hřídelů jsou zaaretována aretačním přípravkem -T v lícovacích otvorech ve víku hlavy válců a zajištěny proti otáčení. 1 N Při otáčení vačkových hřídelů mohou ventily narazit na písty, stojící v HÚ. Pracovní postup 13-1 strana 8 Rozebrání a sestavení motoru

31 13 Nastavit klikový hřídel do HÚ 1. válce. Zešikmený zub se musí shodovat se značkou na těsnicí přírubě -šipka-. Nasadit ozubený řemen spojovacího pohonu. Při zaběhnutém ozubeném řemenu dodržet směr otáčení. Namontovat napínací kladku spojovacího pohonu následovně: N Otočit napínací kladku spojovacího pohonu vnitřním šestihranem -1- ve směru otáčení hodinových ručiček ve směru označovacího okénka -šipka-, (napínací kladka v uvolněné poloze). Stlačit napínací kladkou dolní část ozubeného řemene spojovacího pohonu nahoru a zašroubovat upevňovací šroub napínací kladky. Upevňovací šroub ručně utáhnout. Výstupek základové desky -2- musí zasahovat do otvoru v hlavě válců. 1 2 N Nakonec napnout ozubený řemen otáčením napínací kladky vnitřním šestihranem poz. -1- proti směru otáčení hodinových ručiček, až ručička -2- stojí nad výstupkem základové desky v označovacím okénku -šipka-. Utáhnout upevňovací šroub na napínací kladce. Utahovací moment: 20 Nm Odejmout aretační přípravek -T Pootočit klikovým hřídelem, resp. řemenicí ozubeného řemene z HÚ o půl zubu proti směru pohybu hodinových ručiček (asi 1,5 mm). Nasadit ozubený řemen hlavního pohonu. Zaaretovat obě kola vačkových hřídelů přípravkem -T N Pokud byla napínací kladka předtím demontována, napínací kladku namontovat následovně: Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana 9

32 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Otočit napínací kladku vnitřním šestihranem proti směru otáčení hodinových ručiček do vyznačené pozice -šipka-. Upevňovací šroub ručně utáhnout. Šroub v bloku válců -2- musí zasahovat do vybrání v základové desce -1-. Nakonec napnout ozubený řemen otáčením napínací kladky ve směru šipky, až ukazatel -3- stojí nad zářezem v základové desce -šipka-. Utáhnout upevňovací šroub na napínací kladce. Utahovací moment: 20 Nm Odstranit aretační přípravek -T Nyní otočit klikovým hřídelem o dvě otáčky ve směru otáčení motoru, až opět stojí v HÚ 1. válce. Zešikmený zub musí souhlasit s označením na těsnicí přírubě -šipka- v obrázku -A-. V této poloze musí jít zaaretovat obě kola vačkových hřídelů přípravkem -T obrázek -B-. Potom ještě jednou zkontrolovat nastavení ozubeného řemene a polohu napínací kladky, příp. opakovat napnutí obou ozubených řemenů. Namontovat spodní ochranný kryt ozubeného řemene. Namontovat řemenici klikového hřídele. Přitom dodržovat následující: Upevňovací šroub řemenice a kola ozubeného řemene musí být vyměněn. Při montáži řemenice je třeba dodržet fixování ke kolu ozubeného řemene. Postup utahování pro nový, naolejovaný šroub: 90 Nm + dále pootočit o 1 / 4 otáčky (90 ). Namontovat držák motoru k hlavě válců. Utahovací moment 50 Nm 13-1 strana 10 Rozebrání a sestavení motoru

33 13 Namontovat uložení agregátu motoru. Utahovací momenty Kap Namontovat horní díl ochranného krytu ozubeného řemene. Namontovat drážkový řemen 13-1 strana 2. Při montáži drážkového řemene dbát na správné usazení řemene v řemenicích. Namontovat vložku blatníku vpravo vpředu: Karoserie-montážní práce; opr. sk. 66. Namontovat spodní kryt motoru. Přišroubovat vyrovnávací nádržku chladící kapaliny. Namontovat nádobku s aktivním uhlím. Připojit hadici pro odvzdušnění víka hlavy válců a namontovat kryt motoru se vzduchovým filtrem Kap Kontrola poloautomatické napínací kladky ozubeného řemene Kontrola napínací kladky hlavního pohonu: Označit polohu ukazatele napínací kladky -šipka-. Silně stlačit palcem ozubený řemen. Ukazatel se musí posunout. Uvolnit stlačení řemene a otočit klikovým hřídelem o dvě otáčky ve směru otáčení motoru tak, aby byl motor opět na HÚ 1. válce. Přitom je důležité, aby se posledních 45 ( 1 / 8 otáčky) otočilo plynule bez přerušení. Potom zkontrolovat polohu ručičky. Musí se vrátit do výchozí polohy. Pokud se ručička nevrátí do výchozí polohy: Vyměnit napínací kladku. Kontrola napínací kladky spojovacího pohonu Označit polohu ukazatele napínací kladky -1-. Silně stlačit palcem ozubený řemen -šipka-. Ukazatel se musí posunout. Ozubený řemen opět odlehčit. Otočit dvakrát klikovým hřídelem ve směru otáčení motoru. Potom zkontrolovat polohu ručičky. Musí se vrátit do výchozí polohy. Pokud se ručička nevrátí do výchozí polohy: Vyměnit napínací kladku. 1 N Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana 11

34 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw 13-1 strana 12 Rozebrání a sestavení motoru

35 Demontáž a montáž bloku válců Blok válců z hliníkové slitiny Pozor! Klikový hřídel nesmí být demontován. Již povolení víka ložiska klikového hřídele vede k zdeformování stojanu ložiska bloku válců. Pokud byly šrouby víka ložiska povoleny, musí být blok válců s klikovým hřídelem kompletně vyměněn. Oprava spojky Převodovka 0AF; opr. sk Nm 2 - Sací vedení 3 - Blok válců 4- Snímač klepání 5-20 Nm utahovací moment má vliv na funkci snímače klepání 6-60 Nm + dále pootočit o 1 / 4 otáčky (90 ) vyměnit 7- Setrvačník pro demontáž a montáž setrvačníku zajistit pomocí -MP Vložený plech musí sedět na lícovacích pouzdrech při montážních pracech nepoškodit a neohýbat 9-12 Nm vyměnit 10 - Těsnicí příruba s impulsním kolem a těsnicím kroužkem vyměnit pouze kompletně s těsnicím kroužkem a impulsním kolem demontáž a montáž těsnicí příruby 13-2 strana Těsnění vyměnit 12 - Olejové čerpadlo vyměnit pouze kompletně při montáži pozor na unašeč na klikovém hřídeli poz. 14 musí sedět na lícovacích pouzdrech demontáž a montáž Kap Demontáž a montáž bloku válců 13-2 strana 1

36 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw 13 - Těsnicí kroužek vyměnit 13-2 strana Unašeč před montáží olejového čerpadla potřít olejem Výměna těsnicího kroužku klikového hřídele - strana řemenice Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Vytahovák těsnicích kroužků -T Pouzdro -T Přítlačný díl -T10022/1- Vřeteno -T10022/2- Demontáž Demontovat ozubený řemen hlavního pohonu Kap Demontovat kolo ozubeného řemene klikového hřídele. Pro vedení vytahováku těsnicích kroužků zašroubovat upevňovací šroub kola ozubeného řemene na doraz do klikového hřídele. Vyšroubovat vnitřní díl vytahováku těsnicích kroužků -T o dvě otáčky (asi 3 mm) z vnějšího dílu a zaaretovat šroubem s rýhovanou hlavou. Naolejovat a nasadit závitovou hlavu vytahováku těsnicích kroužků a silným tlakem zašroubovat co nejvíce do těsnicího kroužku. Povolit šroub s rýhovanou hlavou a vnitřní díl otáčet proti klikovému hřídeli, až se těsnicí kroužek vytáhne. T Montáž S Naolejovat lehce těsnicí hranu těsnicího kroužku. Nasadit pouzdro -T na čep klikového hřídele a vřetenem -T10022/2- zašroubovat na doraz. Posunout těsnicí kroužek nad pouzdro -T T T 10022/2 N strana 2 Demontáž a montáž bloku válců

37 13 Těsnicí kroužek s přítlačným dílem -T10022/1- nalisovat na doraz. Namontovat ozubený řemen hlavního pohonu Kap Výměna těsnicí příruby klikového hřídele - strana setrvačníku Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Montážní přípravek -T šestihranné šrouby M6 35 mm Momentový klíč Měrka Posuvné měřítko T 10022/1 T 10022/2 N Nalisování těsnicí příruby s kolem snímače Pro lepší znázornění pracovních postupů jsou tyto postupy prováděny při demontovaném motoru. Pracovní postupy při namontovaném motoru a namontované převodovce jsou stejné. Demontovat setrvačník poz. 7 v 13-2 strana 1. Nastavit motor do HÚ 1. válce Kap Demontovat olejovou vanu Kap Demontovat snímač otáček motoru -šipka-. Vyšroubovat upevňovací šrouby těsnicí příruby. Zašroubovat 3 šrouby M6 35 mm do závitových otvorů těsnicí příruby -šipky-. Šroubovat šrouby střídavě (max 1 / 2 otáčky (180 ) pro jeden šroub) do těsnicí příruby a vylisovat těsnicí přírubu spolu s kolem snímače z klikového hřídele. N Těsnicí příruba s těsnicím kroužkem z PTFE je opatřena opěrným kroužkem s těsnicím břitem. Tento opěrný kroužek má funkci montážního pouzdra a nesmí být před montáží odejmut. Těsnicí příruba a impulsní kolo nesmí být po vyjmutí z obalu náhradních dílů odděleny nebo pootočeny. Impulsní kolo si zachová svou montážní polohu fixací na fixačním kolíku montážního přípravku -T Těsnicí příruba a těsnicí kroužek tvoří jednotku a smí být vyměněny pouze společně s impulsním kolem. Montážní přípravek -T zaujme svou montážní polohu ke klikovému hřídeli vodicím čepem, který je veden do otvoru klikového hřídele. N Demontáž a montáž bloku válců 13-2 strana 3

38 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Je dodávána nová těsnicí vložka nové generace z materiálu PTFE (teflon). Příruba s pružným těsnicím kroužkem je dodávána stále jako náhradní díl. Před montáží těsnicí příruby je nutné dbát na to, aby nedošlo k záměně těsnicích kroužků a příslušné příruby. Je nutné, aby byl použit těsnicí kroužek z téhož materiálu, který byl dříve použit. Příruba s těsnicím kroužkem z PTFE je dodávána s opěrným kroužkem. Tento kroužek slouží k montáži a nesmí být před montáží odejmut. Těsnicí příruba a kolo snímače nesmí být po vyjmutí z obalu náhradních dílů odděleny nebo pootočeny. Kolo snímače má na těsnicí ploše ke klikovému hřídeli nanesenu elastomerovou vrstvu. Tato vrstva nesmí v žádném případě přijít do styku s nečistotou nebo tukem. Kolo snímače musí přesně dosednout na fixační kolík montážního přípravku -T Těsnicí příruba s těsnicím kroužkem smí být vyměněna pouze společně s kolem snímače. Montážní přípravek -T má určenou montážní polohu vodicím čepem, který je veden závitovým otvorem klikového hřídele. T10017 D E F A - Šestihranná matice B - Upínací plocha C - Montážní zvon D - Šroub s vnitřním šestihranem E - Vodicí čep F - Fixační kolík A - Montáž těsnicí příruby s impulsním kolem snímače na montážní přípravek -T C B A N Zašroubovat šestihrannou matici -A- těsně k upínací ploše závitového vřetene. T10017 D E F C B A N strana 4 Demontáž a montáž bloku válců

39 13 Upnout montážní přípravek -T na upínací ploše -B- závitového vřetene do svěráku. Zatlačit montážní zvon -C- dolů, aby dolehl na šestihrannou matici -A- -šipka-. T10017 Vnitřní díl montážního přípravku a montážní zvon musí být v jedné rovině. C A B N Odstranit pojistnou svorku -A- od nové těsnicí příruby. Impulzní kolo nesmí být z těsnicí příruby vyjmuto nebo v ní natočeno. A N Fixační otvor -B- na impulzním kole -C- musí lícovat s označením -A- na těsnicí přírubě. B A C N Demontáž a montáž bloku válců 13-2 strana 5

40 13 Těsnicí přírubu položit přední stranou na čistou rovnou plochu. Zatlačit kolo snímače -A- -šipky-, až dolehne na rovnou plochu. OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw A N Horní hrana impulzního kola a přední hrana těsnicí příruby musí lícovat -šipky-. N Položit těsnicí přírubu přední stranou na montážní přípravek -T tak, aby fixační kolík -A- zapadl do otvoru -B- impulzního kola. Pozor, aby těsnicí příruba dosedla rovně na montážní přípravek. B T10017 A N strana 6 Demontáž a montáž bloku válců

41 13 Přitlačit kolo snímače -B- při utahování šroubů s rýhovanou hlavou -A- na plochu montážního přípravku tak, aby fixační kolík již nemohl vyklouznout z otvoru impulzního kola. B Pozor, aby impulzní kolo snímače zůstalo při montáži těsnicí příruby zafixováno v montážním přípravku. B - Montáž přípravku -T s těsnicí přírubou na přírubu klikového hřídele Příruba klikového hřídele musí být bez oleje a bez tuku Motor je v HÚ 1. válce Zašroubovat šestihrannou matici -A- do konce závitového vřetene. Zatlačit závitové vřeteno montážního přípravku -šipky-, až šestihranná matice -A- dolehne k montážnímu zvonu -C-. Vyrovnat zploštělou stranu montážního zvonu k těsnicí ploše klikové skříně na straně olejové vany. A T10017 N C A N Přišroubovat montážní přípravek šrouby s vnitřním šestihranem -A- k přírubě klikového hřídele. Zašroubovat šrouby s vnitřním šestihranem -A- asi pěti závity k přírubě klikového hřídele. A T10017 A N Demontáž a montáž bloku válců 13-2 strana 7

42 13 Zašroubovat dva šrouby M6 35 mm -A- k vedení těsnicí příruby do bloku válců. A OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw A C - Přišroubování montážního přípravku -T k přírubě klikového hřídele N Posunout montážní zvon -A- ručně -šipka-, až impulzní kolo -B- dosedne na přírubu klikového hřídele -C-. B A Vodící čep -D- montážního přípravku je veden závitovým otvorem v klikovém hřídeli. Tím zaujme impulzní kolo definitivní montážní polohu. Montážní zvon držet v této montážní poloze a ručně utáhnout oba šrouby s vnitřním šestihranem montážního přípravku. Zašroubovat ručně šestihrannou matici -E- na závitové vřeteno tak, až dosedne na montážní zvon -A-. C D E D - Nalisování impulzní kola montážním přípravkem -T na přírubu klikového hřídele N Utáhnout šestihrannou matici montážního přípravku momentovým klíčem s nástavkem. Utahovací moment: 35 Nm. Po utažení šestihranné matice musí existovat mezi blokem válců a těsnicí přírubou ještě nepatrná vzduchová mezera. T10017 S strana 8 Demontáž a montáž bloku válců

43 13 E - Kontrola montážní polohy impulzního kola na klikovém hřídeli Zašroubovat šestihrannou matici -A- na konec závitového vřetene. Vyšroubovat dva šrouby M6 35 mm -B- z bloku válců. Vyšroubovat tři šrouby s rýhovanou hlavou -C- z těsnicí příruby. Stáhnout montážní zvon montážního přípravku -Dnazpět až k šestihranné matici -A-. B B C D A C N Impulzní kolo má přesnou montážní polohu na klikovém hřídeli, pokud mezi přírubou klikového hřídele -A- a impulzním kolem -B- je dosažena vzdálenost -a- nejméně 0,5 mm. Pro lepší znázornění rozměru -a- je příruba klikového hřídele zobrazena bez našroubovaného montážního přípravku -T B A a N Položit posuvné měřítko proti přírubě klikového hřídele -A- (rastrovaná plocha). A N Demontáž a montáž bloku válců 13-2 strana 9

44 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Změřit listovou měrkou -A- vzdálenost mezi posuvným měřítkem a impulzním kolem. A Je-li rozměr příliš malý: Přelisovat impulzní kolo 13-2 strana 10. Je-li rozměr dosažen: Demontovat montážní přípravek -T Přišroubovat nové upevňovací šrouby těsnicí příruby střídavě křížem. Utahovací moment: 12 Nm. Namontovat snímač otáček motoru -G28- -šipka-. Utahovací moment: 5 Nm. Namontovat olejovou vanu Kap N Namontovat vložený plech. Namontovat setrvačník s novými šrouby. Utáhnout upevňovací šrouby momentem 60 Nm + dále pootočit o 1 / 4 otáčky (90 ). F - Přelisování impulzního kola N Posunout montážní zvon -A- ručně k těsnicí přírubě -B-. Zašroubovat dva šrouby M6 35 mm -C- pro vedení těsnicí příruby -B- do bloku válců. Zašroubovat šestihrannou matici -D- ručně na závitové vřeteno tak, až dosedne k montážnímu zvonu -A-. C B C A D N strana 10 Demontáž a montáž bloku válců

45 13 Utáhnout šestihrannou matici montážního přípravku momentovým klíčem s nástavkem. Utahovací moment: 40 Nm. Zkontrolovat znovu montážní polohu impulzního kola na klikovém hřídeli 13-2 strana 9. Je-li rozměr -a- opět příliš malý: Utáhnout šestihrannou matici montážního přípravku s 45 Nm. Zkontrolovat znovu montážní polohu impulzního kola na klikovém hřídeli 13-2 strana 9. T10017 S Demontáž a montáž bloku válců 13-2 strana 11

46 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw 13-2 strana 12 Demontáž a montáž bloku válců

47 Rozebrání a sestavení pístu a ojnice 1 - Pojistný kroužek 2- Pístní čep je-li příliš těsný, ohřát píst asi na 60 C demontáž a montáž pomocí přípravku -T Píst kontrola Obr. 3 v 13-3 strana 2 vyznačit montážní polohu a příslušnost k válci šipka na dnu pístu směřuje 5 ke straně řemenice pístu = 76,47 mm 4 - Pístní kroužky zámky přesadit o 120 demontáž a montáž pomocí kleští na pístní kroužky 9 demontáž a montáž 3- dílných stíracích pístních kroužků provést ručně 8 označení -TOP- musí směřovat ke dnu pístu 9 kontrola vůle v zámku Obr. 1 v 13-3 strana 2 kontrola výškové vůle Obr. 2 v 13-3 strana 2 5- Ojnice vyměnit vždy celou sadu označit příslušnost k válci -A- montážní poloha: značky -Bukazují ke straně řemenice 7 axiální vedení pístem 6 - Víko ojnice víko lícuje na ojnici oddělené lomem pouze v jedné poloze a pouze na příslušnou ojnici 7- Ojniční šroub M7 0,75: 20 Nm + dále pootočit o 1 / 4 otáčky (90 ) M8 1: 30 Nm + dále pootočit o 1 / 4 otáčky (90 ) vyměnit závit a dosedací plochu potřít olejem 8 - Blok válců kontrola průměrů válců Obr. 4 v 13-3 strana 3 válce = 76,51 mm 9 - Pánev ložiska nezaměnit již použité pánve ložiska (označit) pánve ložiska nasadit vystředěně axiální vůle u nového dílu: 0,10...0,35 mm mez opotřebení: 0,40 mm B A S Rozebrání a sestavení pístu a ojnice 13-3 strana 1

48 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Obr. 1: Kontrola vůle v zámku pístního kroužku Zasunout kroužek kolmo k ose válce do jeho spodní části asi 15 mm od spodního okraje. Pístní kroužek rozměry v mm nový mez opotřebení 1. těsnicí kroužek 0,20...0,50 1,0 2. těsnicí kroužek 0,40...0,70 1,0 stírací kroužek 0,40...1,40 1) 1) údaj meze opotřebení není možný Obr. 2: Kontrola výškové vůle pístního kroužku Před započetím měření vyčistit drážku v pístu. Pístní kroužek rozměry v mm nový mez opotřebení 1. těsnicí kroužek 0,04...0,08 0,15 2. těsnicí kroužek 0,04...0,08 0,15 stírací kroužek není měřitelné V Obr. 3: Kontrola pístu Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Mikrometr mm Měřit asi 10 mm od dolní hrany, kolmo k ose pístního čepu. Odchylka od jmenovitého průměru max. 0,04 mm 13-3 strana 2 Rozebrání a sestavení pístu a ojnice

49 13 Obr. 4: Kontrola průměru válců Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Měřidlo pro vnitřní průměry mm Měřit na třech místech křížem v příčném směru -A- a v podélném směru -B-. Odchylky od jmenovitého rozměru max. 0,08 mm Měření průměrů válců se nesmí provádět, pokud je blok válců upevněn pomocí držáku motoru -MP na montážním stojanu, protože toto měření může být chybné. Rozebrání a sestavení pístu a ojnice 13-3 strana 3

50 13 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw 13-3 strana 4 Rozebrání a sestavení pístu a ojnice

51 15 15 Hlava válců, ventilový rozvod 15-1 Demontáž a montáž hlavy válců Kontrola kompresního tlaku 15-1 strana 8 Při montáži výměnné hlavy válců se musí všechny dotykové plochy mezi hydraulickými zdvihátky, vahadly a třecími plochami vačky před montáží víka hlavy válců potřít olejem. Dodávané plastové podložky k ochraně otevřených ventilů smí být odstraněny teprve bezprostředně před nasazením hlavy válců. Při výměně hlavy válců se musí vyměnit i celá náplň chladicí kapaliny. Před montážními pracemi potřít olejem všechny ložiskové a pracovní plochy. Rozložení a sestavení sacího potrubí Kap Ochranný kryt ozubeného řemene - horní část 2- Ozubený řemen hlavního pohonu před demontáží označit směr otáčení zkontrolovat opotřebení nelámat průběh ozubeného řemene Kap demontáž, montáž a napnutí Kap Ozubený řemen spojovacího pohonu před demontáží označit směr otáčení zkontrolovat opotřebení nelámat demontáž, montáž a napnutí Kap Nm 5 - Vedení přišroubovat na víko hlavy válců momentem 8 Nm 6- Rozpěrka, 6 Nm pro těleso vzduchového filtru 7 - Trubka chladicí kapaliny 8- Hallův snímač -G O-kroužek vyměnit 10 - Držák Demontáž a montáž hlavy válců 15-1 strana 1

52 15 OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw 11 - Vahadlo zkontrolovat válečková ložiska na lehký chod třecí plochu potřít olejem pro montáž nasadit pojistnou svorkou na hydraulické zdvihátko 12 - Závěsné oko Nm 14 - Lícovací kolíky 15 - Hydraulické zdvihátko nezaměnit s hydraulickým vyrovnáváním ventilové vůle třecí plochu potřít olejem před montáží zkontrolovat axiální vůli vačkového hřídele Kap Šroub hlavy válců vyměnit dbát na montážní pokyny a pořadí při povolování a utahování 17 - Spínač tlaku oleje 0,03 MPa (0,3 bar) -F1-, 25 Nm kontrola Kap těsnicí kroužek při netěsnosti rozříznout a vyměnit 18 - Těsnění hlavy válců vyměnit kovové těsnění 19 - Hlava válců demontáž a montáž 15-1 strana 5 kontrola průhybu Obr. 1 v 15-1 strana 3 těsnicí plochy k víku hlavy válců musí být bez oleje a tuku po výměně obnovit celou náplň chladicí kapaliny 20 - Napínací kladka spojovacího pohonu kontrola Kap napnutí ozubeného řemene Kap Nm 22 - Kryt ozubeného řemene zadní 23 - Víko hlavy válců demontáž a montáž 15-1 strana 3 odstranit staré zbytky těsnicího prostředku pečlivě očistit těsnicí plochy, musí být bez oleje a tuku před nasazením potřít těsnicím prostředkem -D A1- při montáži nasadit kolmo zeshora na rozpěrky a lícovací kolíky Nm + dále pootočit o 1 / 4 otáčky (90 ) vyměnit utahovat zevnitř směrem ven 15-1 strana 2 Demontáž a montáž hlavy válců

53 15 Obr. 1: Kontrola hlavy válců na průhyb Max. povolený průhyb: 0,05 mm Demontáž a montáž víka hlavy válců Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Závěsné zařízení -T Zajišťovací páka -T s výměnným čepem -T30004/1- Aretační přípravek -T Těsnicí prostředek -D A1- Demontáž V Vačkové hřídele jsou uloženy ve víku hlavy válců. Z tohoto důvodu smí být víko hlavy válců demontováno pouze tehdy, pokud byly předtím demontovány oba ozubené řemeny. Těsnicí plocha víka hlavy válců nesmí být opracovávána. Demontáž a montáž vačkových hřídelů Kap Nejprve zkontrolovat, zda je zabudováno autorádio s bezpečnostním kodováním. V tom případě zjistit kód. Odpojit kostřící kabel akumulátoru při vypnutém zapalování. Odpojit hadici -1- a demontovat kryt motoru -2- se vzduchovým filtrem směrem nahoru -šipky-. Demontovat oba ozubené řemeny Kap Odšroubovat kostřicí kabel od víka hlavy válců -šipka-. Demontovat plnicí hrdlo oleje Kap Demontovat zapalovací cívky Kap Demontovat vedení s kabelovým svazkem od víka hlavy válců. Demontovat odvzdušňovací vedení chladící kapaliny od víka hlavy válců. Odpojit 3pólovou svorkovnici Hallova snímače. Vyšroubovat upevňovací šroub zadního krytu ozubeného řemene v oblasti pravého závěsného oka. Povolovat šrouby víka hlavy válců křížem od vnějšku směrem dovnitř a vyšroubovat. Odejmout opatrně víko hlavy válců. Vyjmout vahadla spolu s hydraulickými zdvihátky a odložit je na čistou podložku. Přitom dát pozor, aby se vahadla a hydraulická zdvihátka nezaměnila. Demontáž a montáž hlavy válců 15-1 strana 3

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Motor,6/85 kw FSI Kód motoru BLF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru AUA AUB BBY BBZ Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5306.00.15 5 Servis Toto

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,9/77 kw TDI PD Kód motoru BJB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,6/75 kw Kód motoru BGU Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Doporučené výměnné intervaly

Doporučené výměnné intervaly 1 8.11.2010 12:34:50 Vozidlo AUDI / A4 2.5 TDI / 08/1997-06/2000 / Limuzína se stupňovitou zádí Země výroby D Zdvih. objem/výkon 2.5 / 110 kw Označení motoru AFB Klíč RB AUD 606 Doporučené výměnné intervaly

Více

[3] Napínací páka (-).188 J2.

[3] Napínací páka (-).188 J2. DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : ROZVODOVÝ ŘEMEN : URGENTNÍ : Dodržovat pokyny platné pro bezpečnost a čistotu (viz brožura: DOPORUČENÍ - NEZBYTNÉ ZÁSADY). 1. Doporučené nářadí Schéma : E5AP181C [1] přístroj na měření

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00. Servisní služby. Technické informace ATD

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00. Servisní služby. Technické informace ATD Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00 Kód motoru ATD Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5313.00.15 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně

Více

ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW

ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW Servis 5 Dílenská příručka FABIA 000 Motor,0/37;,4/44;,4/50 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5305.00.5

Více

Návod na opravu. De-/montáž ozubeného řemene. Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI. Tiskni

Návod na opravu. De-/montáž ozubeného řemene. Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI. Tiskni Page 1 of 5 Tiskni Návod na opravu De-/montáž ozubeného řemene Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI Bezpečnostní pokyny Otočit motorem pouze za rozvodové kolo klikového ve směru otáčení. Rozvodové kolo

Více

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace AWX AVF

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace AWX AVF Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01 Kód motoru AWX AVF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5408.00.15 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně

Více

3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i

3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i 3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i Lukáš Buřval, Pavel Klaus, Petr Tomčík Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY BENZINOVÉ MOTORY TU XU EW Skupina motorů 1 3 5 10 JP JP4 J2U J4 1.1i 1.4i 1 6i 16V 2.0i 20.i 16V Ident. štítek motoru HFX KFW NFU RFL RFN Berlingo X X X Jumpy X Jumper X 114 Skupina motorů KONTROLA A NASTAVENÍ

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Škoda Fabia 1,2 44 kw

Škoda Fabia 1,2 44 kw Škoda Fabia 1,2 44 kw Subkritérium A1: Práce Práce (bez materiálu) Poznámka kontrola vozu: zjištění závady/ servisní prohlídka prohlédnutí vozu, ať už za účelem zjištění závady před opravou či servisní

Více

Servis 5. Dílenská příručka YETI Motor 1,8 /112; 118 kw TSI Vydání Servisní služby. Technické informace CDAA CDAB

Servis 5. Dílenská příručka YETI Motor 1,8 /112; 118 kw TSI Vydání Servisní služby. Technické informace CDAA CDAB Servis 5 Dílenská příručka YETI 2010 Motor 1,8 /112; 118 kw TSI Kód motoru CDAA CDAB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé

Více

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 2002 Převodovka 0W/02 Vydání 0.0 Kód převodovky DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo

Více

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400-24 - SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 OBSAH Sestava 1. Kliková hřídel... 26 2. Uložení klikové hřídele... 27 3. Polovina bloku - přední... 28 4. Rozvod

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroj 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 63 ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ Benzin Diesel EW DV DW 7 10 6 10 A TED4 BTED4 1.8i 16V

Více

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400 KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400-63 - OBSAH 1. Díly řadyvm... 65 1. Díly řadyvk... 72 1. Díly řadyvs... 78-64 - VM VM-01-01 polovina bloku přední VM-01-02 polovina bloku zadní VM-01-03 kryt bloku přední

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motory : HFX KFV NFU NFS (dan.m) A = HFX KFV B = NFU Pravý závěs motoru (1) : 6 ± 0,4 (2) : 6 ± 0,6 (3) : 4,5 ± 0,4 Táhlo záchytu reakce (4) : 6 ± 0,6 (5) : 6 ± 0,6 (6)

Více

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Motory : 6FY RFJ Nářadí [1] Plnicí válec : 4520-T [2] Adaptér pro plnicí válec : 4222-T [3] Tyčka pro uzavření plnicího válce : 4370-T DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu. POZN. : Operace

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 58 Motory : všechny typy benzinových a dieselových motorů PŘÍSTROJ Přístroj pro měření

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Audi A3 1,8 l T s kódem motoru ARZ ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Provozní návod Spojka - Osobní automobil Zkušební zařízení pro kontrolu bočního házení Středící trn

Provozní návod Spojka - Osobní automobil Zkušební zařízení pro kontrolu bočního házení Středící trn Obj.č. 4200 080 560 Obsah 1. Předmluva... 1 2. Rozsah dodávky... 2 3.... 2 3.1 Montáž zkušebního zařízení pro kontrolu bočního házení... 3 3.2 Montáž spojkové lamely... 4 3.3 Montáž a nastavení měřících

Více

zadního krytu ozubeného řemene.

zadního krytu ozubeného řemene. Olejové čerpadlo vymontovat a namontovat Vymontovat, odmontovat Zadní kryt ozubeného řemenu viz pracovní postup "Zadní kryt ozubeného řemenu odmontovat a namontovat". Přidržovací kozlík přídavných agregátů

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 144 KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzin Diesel EW DV DW 7 10 6 10 A TED4 BTED4 1.8i

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro CT1015 WP1 a CT1018K1 ve voze Audi A4 (B6) 2,5 l V6 TDI s kódem motoru AKE rok výroby 2001 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motory : 9HY 9HZ (dan.m) Táhlo záchytu reakce 1 2 10 6 ± 0,6 Levý horní závěs motoru 3 5,5 ± 0,5 Levý spodní závěs motoru 4 6 ± 0,6 Pravý spodní závěs motoru 5 5,5± 0,5

Více

Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb. Přehled témat:

Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb. Přehled témat: Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb Přehled témat: Ztráta chladící kapaliny - Octavia III 1.6 a 2.0 TDI CR Vadná funkce přestavovače vačkového hřídele motorů TDI

Více

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60 Rozpad dílů rotační kypřič K-60 Hlava válce 1 380020070-0001 šroub s límcem 4 2 120230083-0001 víčko ventilové 1 3 120250032-0001 těsnění ventilového víčka 1 4 270960014-0001 svíčka zapalovací F7TC 1 5

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Česká on-line verze technických údajů pro servis osobních a lehkých užitkových automobilů - zážehové i vznětové motory od roku výroby 1970. SERVIS Servisní plány

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů Ident. štítek motoru A Benzinové motory KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Dieselové motory EW ES DW 10 12 9 10 12 2.0i 16V J4 2.2i 16V HPi 3.0i 24S UTED 4 BTED 4 ATED4 BTED4 2.0 16V HDi 2.2 16V

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

308 - B1HG013RP0 - Demontáž - montáž : Palivový filtr DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR

308 - B1HG013RP0 - Demontáž - montáž : Palivový filtr DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR Page 1 z 8 DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR URGENTNÍ : Dodržovat pokyny bezpečnosti a čistoty. 1. Doporučené nářadí Schéma : E5AP2VFD [1] sada krytek (-).0188-T. Page 2 z 8 Schéma : E5AP2X8D [2] Odmašťovač

Více

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus 2,0 l. 16 V s kódem motoru EDDB, EDDC, EDDD ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzinové motory EW A J4 A ES 9 1.8i 16V 2.0i 16V 3.0i 24S Ident. štítek motoru 6FY 6FZ RFJ XFU C5 X X X X 99 Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Dieselové

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat Doblò, karoserie/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Dieselový

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu Podrobný návod pro Ford Galaxy (WRG) 2000-2006, 1,9 l 85 kw s kódem motoru AUY, od modelu 2003 Soupravy pro ozubený řemen CT1028K3, CT1028WP2 u

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat 500 1,2 l kód motoru 169 A4.000 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro sadu ozubených řemenů CT881K2 / CT881WP1 ve voze Ford Fiesta V rok výroby 2004 (JH_JD_) 1,4 l 16 V s kódem motoru FXJA ContiTech

Více

MOTOR. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version MOTOR ČÁST 4 MOTOR PRINCIP FUNKCE MOTORU

MOTOR. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version  MOTOR ČÁST 4 MOTOR PRINCIP FUNKCE MOTORU MOTOR Typ motoru, je čtyřtaktní dvouválec s uspořádáním do V, chlazený kapalinou s nuceným oběhem. Válce jsou přesazeny a svírají úhel 45 0. Každý válec je vybaven jedním vačkovým hřídelem a čtyřmi ventily.

Více

SKA0002 - AVC Čadca, a.s. výprodej

SKA0002 - AVC Čadca, a.s. výprodej SKA000 - AVC Čadca, a.s. výprodej platnost ceníku od 8..0 do vyprodání zásob 0600 Skříň spojky T8 Tatra Kód Skarab: 06 SKP: 0000 Obch.č.: 00 0600 Skříň spojky Tatra Kód Skarab: 8 SKP: 0080 Obch.č.: 00

Více

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m)

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m) Převodovka pravá strana Zavěšení celku motor/převodovka Motor : KFU 1 2 3 6 ± 0,6 6 ± 0,1 4,5 ± 0,4 Převodovka levá strana 4 5 6 1 ± 0,2 1,8 ± 0,2 2 ± 0,2 7 3 ± 0,3 8 1,9 ± 0,1 9 2,5 ± 0,2 10 6,5 ± 0,6

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC.105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 83 Skupiny motorů Ident. štítek motoru A Benzinové motory ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93 Obsah 1. Spalovací motor... 11 1.1. Princip funkce spalovacího motoru... 11 1.1.1. Čtyřdobý motor... 14 1.1.2. Dvoudobý motor... 16 1.1.3. Rozdíly mezi dvoudobými a čtyřdobými motory... 18 1.1.4. Jedno-

Více

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 Vladimír Bernklau 1509,1511 Kliková skříň, vačka JIKOV 4 TAKT Katalog číslo 40/Verze 1/Strana 2 1509,1511 Kliková skříň, vačka 1 5171711 TRUBKA 2 1 2 7461121 DRŽÁK 2 1 3 1512583

Více

Obsah. Systém AV, trubka rukojeti Systém AV, Přední trubková rukojeť Záchranářská pila Nástroje, zvláštní příslušenství Číslo stroje Utahovací momenty

Obsah. Systém AV, trubka rukojeti Systém AV, Přední trubková rukojeť Záchranářská pila Nástroje, zvláštní příslušenství Číslo stroje Utahovací momenty 0-08-CZ-PL-RUS Obsah MS 6, MS 6 C Kliková skříň Válec, tlumič výfuku Olejové čerpado, spojka Řetězová brzda, Zařízení pro napínání řetězu Víko řetězky Zapalování Zapalování M-Tronic Startovací zařízení

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

Obsah. Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2018 (2)

Obsah. Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2018 (2) 0-08-CZ-PL-RUS Obsah Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 08 () Obsah MS 66, MS 66 C Kliková skříň Kliková skříň, Víko řetězky (Přední trubková rukojeť) Víko řetězky Válec, tlumič výfuku Olejové čerpado,

Více

Předpis pro opravu kotle FB2

Předpis pro opravu kotle FB2 Předpis pro opravu kotle FB2 Servisní organizace může u výrobku, který je již mimo záruční dobu, provést výměnu vadného článku, popř. přidání nebo odebrání článku kotlového tělesa z důvodu potřeby snížení

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzin Diesel TU ET TU DV 1 3 3 5 4 6 JP A JP A J4 JP4 JP4S TD TED4 1.1i 1.4i KFU 1.6i 16V 1.4 HDi 1.6 16V HDi HFX KFV KFU NFU NFS

Více

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54 5 Obsah Představujem e v o z id lo R e n a u lt L a g u n a... 10 Bezpečnost p ře d e v š ím!... 11 Opravy během jíz d y... 12 Nouzové s ta rto v á n í... 13 Výměna k o la... 14 Hledání n e tě s n o s

Více

E3 elektronické sdružené vstřikovače Uvolnění servisního řešení pro E3.24 a E3.27 typu EUI

E3 elektronické sdružené vstřikovače Uvolnění servisního řešení pro E3.24 a E3.27 typu EUI Technická informace NOV 2015 ELEKTRONICKÉ SDRUŽENÉ VSTŘIKOVAČE VYBAVENÍ: TÉMA: 1. ÚVOD E3 elektronické sdružené vstřikovače Uvolnění servisního řešení pro E3.24 a E3.27 typu EUI Informace popisuje nářadí

Více

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) :

Více

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93 OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy

Více

10. Obsah. strana. strana. - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39

10. Obsah. strana. strana. - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39 Obsah strana strana DEMONTÁŽ-MONTÁŽ - Demontáž-montáž pohonného agregátu 1 VÝMĚNA ŘEMENE POHONU POMOCNÝCH ORGÁNŮ - Demontáž-montáž řemene pohonu pomocných orgánů 10 VÝMĚNA OZUBENÉHO ŘEMENE - Demontáž ozubeného

Více

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Nářadí Motory : HFX KFV NFU NFS KFU [1] Plnicí válec : 4520-T [2] Adaptér pro plnicí válec : 4222-T [3] Kleště na demontáž-montáž pružných upev. pásků : 9029-T Vypuštění POZN. : Operaci provádět u studeného

Více

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 Návod k použití 1 RK 12 1562 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 POČET STRAN 5 PLATÍ OD: 10.2000 Návod k použití 2 RK 12 1562 Popis 1. Vrátek je poháněn

Více

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!!

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! ceny platí do vyprodání skladových zásob kulový čep 8993339 85.301 260 102 rejdový čep 7372170 85.624

Více

Souprava ventilu s dvojitou zarážkou Kompaktní nosič pracovního nářadí TX 1000 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Souprava ventilu s dvojitou zarážkou Kompaktní nosič pracovního nářadí TX 1000 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Souprava ventilu s dvojitou zarážkou Kompaktní nosič pracovního nářadí TX 1000 Číslo modelu 23171 Form No. 3413-122 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65

Více

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Popis prací. Platí pro převodovky GA866 a GA867/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania:

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Popis prací. Platí pro převodovky GA866 a GA867/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Všeobecně Všeobecně Platí pro převodovky GA866 a GA867/R Přípravky Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Číslo dílu Označení 82 320 Plošinový zvedák 98 405 Upevňovací příčka a držák 98 655-9

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 7/2009 VŠEOBECNĚ Funkcí termostatického směšovacího ventilu je dodávka vody o bezpečné teplotě. Žádné takovéto zařízení nemůže být považováno za funkčně neselhávající

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD481.05/CK/01-06/2014 KD481.05 Doporučení pro montáž/demontáž SUBARU: Forester (I, II, II FL, III), Legacy (IV, V), Impreza (G11, FL G11, GR/GV), MOTORY 1.5 i, 2.0 (i, R, X, XS, STi, XT), 2.5 (STi, Ti,

Více

2. Montáž hlavy válců motoru Škoda 1.3i

2. Montáž hlavy válců motoru Škoda 1.3i 2. Montáž hlavy válců motoru Škoda 1.3i Lukáš Buřval, Pavel Klaus, Petr Tomčík Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském kraji. IPN

Více

Demontáž a montáž rozvodového řemene motoru. 1,9 SDI Škoda Octavia I.

Demontáž a montáž rozvodového řemene motoru. 1,9 SDI Škoda Octavia I. Demontáž a montáž rozvodového řemene motoru 1,9 SDI Škoda Octavia I. Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,9 SDI vozu Škoda Pozn. Postup je vypracován pro model motoru uložený na stojanu,

Více

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 INDEX l NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS OBSAH: list číslo I. Montáž vík ložisek klikového hřídele... 2 II. Výběr těsnění hlav válců... 3 III. Utahování šroubů

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroj 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 77 TU ET TU 1 3 3 5 JP/A JP JP4 Ident. štítek motoru HFX KFV KFU NFU C3 X X X X Viz

Více

Technická servisní konference 04/2016

Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 VAT/1 TSC Motor / Převodovka Obsah prezentace Strana 1: EA288 FABIA III, RAPID: Přehřívání motoru 1,4 TDI CR (modelový rok 2016)

Více

Bravo - Brava 10. strana. - Demontáž-montáž hnací jednotky 1. - Demontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící kapaliny 8

Bravo - Brava 10. strana. - Demontáž-montáž hnací jednotky 1. - Demontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící kapaliny 8 Obsah strana EMONTÁŽ-MONTÁŽ - emontáž-montáž hnací jednotky 1 VÝMĚNA HNACÍCH ŘEMENŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ - emontáž-montáž hnacích řemenů příslušenství 9 - emontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící

Více

Malé elektrické kyvné pohony 2SG5

Malé elektrické kyvné pohony 2SG5 Malé elektrické kyvné pohony 2SG5 Dodatek k návodu k použití SIPOS 5 Vydání 05.13 Změny vyhrazeny! Obsah Dodatek k návodu k použití SIPOS 5 Obsah Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Pokyny týkající se provozního návodu...

Více

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 3.2 Motory vznětové MOTORU 1,9 SDI ŠKODA OCTAVIA I.

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 3.2 Motory vznětové MOTORU 1,9 SDI ŠKODA OCTAVIA I. PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Fortschritt E 302. náhradní díly pro mačkač. (E 301) 4,00 kg

Fortschritt E 302. náhradní díly pro mačkač. (E 301) 4,00 kg Orig.číslo Číslo SOKO Název ND / použití u: MOcena Kč/ks Obr. Váha skupina - tabulka č. 02 4131771912 302002.12 Pružina nekompletní skupina - Hnací kolo 1 195 Kč (E 303) 3,00 kg tabulka č. 03 4131771535

Více

E-CATALOG PREMIER PARTS

E-CATALOG   PREMIER PARTS F2BE(CURSOR-8 CNG)E5 currency [CZK] page: 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * IVECO-MOTOR F2BE(CURSOR8-CNG)E5 ---------------------

Více

Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,8l/110 kw vozu Škoda

Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,8l/110 kw vozu Škoda Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,8l/110 kw vozu Škoda Pozn. Postup je vypracován pro model motoru uložený na stojanu, takže odpadají některé vícepráce Demontáž: 1. Otočíme klikový hřídel

Více

Montážní návod. TS 5000 ISM/BG s kluznou lištou

Montážní návod. TS 5000 ISM/BG s kluznou lištou TS 5000 ISM/BG s kluznou lištou Montážní návod 1. Popis GF aktivní křídlo SF pasivní křídlo 1- ISM vodící lišta aktivního křídla 2- ISM vodící lišta pasivního křídla 3- Lanko spouštěcího mechanizmu 4-

Více

Obsah Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2018 (2)

Obsah Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2018 (2) 02-2018-CZ-PL-RUS Obsah Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2018 (2) 25.07.2018 Obsah MS 461 4 Kliková skříň, klikový hřídel 6 Válec, tlumič výfuku 9 Olejové čerpado, spojka 11 Ochranný kryt ruky, řetězová

Více

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE CHECKLIST Mobilní jeřáb s teleskopickým výložníkem na kolovém podvozku. hodnocení technického stavu OBECNÉ ÚDAJE Druh zkoušky: Místo provedení: Datum: Obsluha: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Výrobce: Typ: Výrobní

Více

VM 125 M 02/B. Výměna oleje v převodovce: 0,5 l, dop. výrobce: AUTOMATIK TRANSMISSION DEXTRON III

VM 125 M 02/B. Výměna oleje v převodovce: 0,5 l, dop. výrobce: AUTOMATIK TRANSMISSION DEXTRON III VÝROBCE: Vladimír Vácha VM MOTOR Sedláčkova 2570 397 01 Písek Tel.: 382 215 434 Fax: 382 215 434 E-mail: vmmotor@iol.cz Web.: www.vmmotor.com Technické informace: Utahování šroubů a matek motoru VM 125

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzinové motory EW ES 7 10 12 9 A J4 A J4 A J4 1.8i 16V 2.0i 16V 2.2i 16V HPi 3.0i 24S Ident. štítek motoru 6FY 6FZ RFJ RFN 3FZ XFU XFV XFW C5 X X X X X C8

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD457.37/CK/01-06/2014 KD457.37 Doporučení pro montáž/demontáž AUDI: A3 řada 1 (AU34) SEAT: Cordoba III, Ibiza II, Inca, Leon, Toledo Series 2 SKODA: Octavia II, Octavia III VOLKSWAGEN: Bora, Caddy II,

Více

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6 Obsah Obsah Strana 1. Instalace a způsob funkce.................................. 4 2. Zabudování.............................................. 6 2.1 Smontování ventilu a pohonu.................................

Více

Obsah Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2017 (3)

Obsah Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2017 (3) 01-2017 CZ-PL-RUS Obsah MS 650 4 Kliková skříň 6 Válec, tlumič výfuku 8 Olejové čerpado, zařízení pro napínání řetězu 10 Spojka, řetězka 12 Systém AV 14 Víko řetězky 17 Zapalování 19 Startovací zařízení

Více

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB Podvozek Vydání Servisní služby. Technické informace. Printed in Czech Republic S

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB Podvozek Vydání Servisní služby. Technické informace. Printed in Czech Republic S Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 00 Podvozek Vydání 0.0 Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5403.00.5 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez souhlasu

Více

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 INDEX i NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS OBSAH: list číslo I. Montáž vík ložisek klikového hřídele...2 II. Výběr těsnění hlav válců...3 III. Utahování šroubů

Více

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz Jiří Schwarz ŠKODA FELICIA 1994 2001 Opravy a údržba OBSAH KNIHY ŠKODA AUTO a. s. A U T O RIZ O VA L A postupy oprav a seřizování svépomocí diagnostika poruch časový a kilometrový plán údržby elektrická

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 6. část: BRZDY. Hydraulická brzda

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 6. část: BRZDY. Hydraulická brzda Hydraulická brzda 1 Hydraulická brzda 1. 10-138-5374 Rozvodka 1 110-595461 03-4065.13 2. 10-139-5374 Zadní pevná rozvodka do 6. série (7/65) 1 110-595462 03-4065.14 2. 10-138-5374 Rozvodka od 6. série

Více

Servisní informace 2007/0047/1

Servisní informace 2007/0047/1 Servisní informace 2007/0047/1 01 VÝROBNÍ ZLEPŠENÍ EUROCARGO 50.50.20 SOUSTAVA TÁHEL ŘAZENÍ Věc Seřízení spojkových/výběrových táhel (bowden) mechanické převodovky. Popis Zasíláme informaci o tom, jak

Více

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist.

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist. Holerit Název 7--00-90 Gufero standard G 8x 7x 0-7--0-0 Gufero standard G 0x 7x 0- -9-90-00 Matice hr.samojist. Zn 8G S M 0x, --70- Ložisko kuličkové řadé 7 ANC --080-000 Ložisko kuličkové řadé 08 0-7-070-000

Více

Obsah Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2018 (2)

Obsah Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2018 (2) 02-2018-CZ-PL-RUS Obsah Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2018 (2) 27.08.2018 Obsah MS 260, MS 260 C 4 Kliková skříň 6 Válec, tlumič výfuku 9 Olejové čerpadlo 13 Spojka, řetězka 16 Řetězová brzda 19

Více