Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2009/2010. ředitel ZŠ Fryšták

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2009/2010. ředitel ZŠ Fryšták"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy Fryšták za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku: 20. září 2010

2 Základní charakteristika školy Základní škola Fryšták, okres Zlín, nám. Míru 7, Fryšták Zřizovatel školy: Město Fryšták Identifikátor právnické osoby: IČO: Ředitel školy: Mgr. Libor Sovadina Telefon: e mail: www adresa: Základní údaje o škole Školní rok Počet Počet pedagogů počet na tř. Průměrný Počet žáků 2009/02010 tříd Poznámky 1. stupeň ,8 2. stupeň ,25 započítán Ř, ZŘ Celkem započítán asistent pedagoga 20,7 Školní družina Školní jídelna 8 V jídelně pracuje pracovníků SRPŠ Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel ZŠ Fryšták. Předsedou je pan Lubomír Fuksa. Každá třída má jednoho z rodičů ve výboru SRPŠ. Sdružení každoročně organizuje ples SRPŠ. Z výtěžku plesu a ostatních aktivit přispívá na dopravu, odměny žákům při soutěžích, kulturní akce, družební aktivity s obcí Muráň na Slovensku a další aktivity dětí. Rada školy Rada školy zřízena dle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) k Celkový počet členů 9. Předsedkyně: Jana Caisová (zástupce rodičů). Členové: Zástupce zákonných zástupců žáků: Alois Langer, Martin Němec Zástupce pedagogů: Mgr. Věra Řiháková, Dagmar Švajdová, Mgr. Lenka Truhlářová Zástupce zřizovatele: Mgr. Pavel Nášel, Bc. Marcela Ševelová, Mgr. Sylva Knedlová Žákovská samospráva Ve škole funguje žákovská samospráva starostou školy byla Lucie Gettlerová za II. stupeň a Nela Režňáková za I. stupeň. Pracoval Školní sportovní klub (AŠSK) pod vedením Miluše Šafářové. 2

3 Škola ve spolupráci s Městem Fryšták zřizuje v rámci Protidrogového programu zájmové kroužky pro žáky školy. Počet kroužků 19 (Atletika, Kopaná, Horolezci, Sportovní hry, Pohybové hry, Taneční aerobic, Tenis, Rybářský, Psaní všemi 10, Volejbal, Zajímavá matematika, čeština, Matematika pro všechny, Klub deskových her, Florbal, Modeláři, Pramének), zapojeno 237 žáků. Zvolené vzdělávací programy Vzdělávacím programem pro žáky v 5.ročníku je program Základní škola č.j. MŠMT /96 2. Pro žáky v a ročníku je Školní vzdělávací program Škola pro život č.j. 01/09/2007. Výuka angličtiny probíhala od třetího ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. V rámci povinně volitelných předmětů byly vyučovány předměty: Výtvarný seminář, Ekologický seminář, Rýsování, Matematicko fyzikální seminář, Keramika, Semináře z německého jazyka, anglického jazyka, českého jazyka a matematiky. V nepovinných předmětech to bylo: Logopedická cvičení, Dyslektická cvičení a Náboženství. Pedagogové školy pracují na rozvoji Školního vzdělávacího plánu Škola pro život, začleňují jeho prvky i v ročnících, které se vyučují podle programu Základní škola s cílem usnadnit dokončení přechodu na ŠVP ve zbývajícím 5. ročníku. Školní vzdělávací program školy byl vytvořen, schválen Pedagogickou radou a Radou školy. V lednu 2010 byl hodnocen Českou školní inspekcí po formální a obsahové stránce. Inspekce neshledala vážnější nedostatky. Nedostatky formálního rázu byly odstraněny. Mezinárodní kontakty a spolupráce s ostatními školami V rámci mezinárodních přátelských vztahů se Základní školou Muráň (Slovenská republika), byly organizovány výměnné akce sportovních turnajů. Bohužel z důvodu rekonstrukce školy v Muráni se žáci tamní školy nezúčastnili fotbalového turnaje Simcar cup Volejbalové utkání ze stejného důvodu nebylo školou v Muráni pořádáno. Jsou udržovány kontakty se ZŠ Kanianka (SK) v rámci mezinárodní spolupráce příhraničních obcí zaštítěné městem Fryšták. Družební aktivity byly navázány i se ZŠ Vyhlídka z Valašského Meziříčí formou přátelských sportovních klání, která se konají dvakrát ročně ve Fryštáku i Valašském Meziříčí. V tomto školním roce to bylo klání na zimním stadionu ve Valašském Meziříčí v netradičních disciplínách a před prázdninami to byl Turisticko branný závod v Horní vsi. Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci: Zaměstnanci školy: Ředitel 1 Administrativní pracovnice 1 Zástupce ředitele 1 Školník 1 Učitelé 26 uklízečky 5 Asistent pedagoga 1 Vychovatelky Školní družiny 2 Z toho na zkrácený úvazek 7 Pracovnice školní jídelny: Studující při zaměstnání 1 Vedoucí 1 Zaměstnankyně na MD 3 Kuchařky 7 3

4 Jméno Pracovní zařazení Třídnictví Vzdělání Navrátilová Vladimíra uklízečka SOU Doležalová Emilie uklízečka SOU Hrdličková Alena uklízečka SOU Jadrníčková Marie administrativa SŠ Jurčíková Zuzana uklízečka SOU Jaška Jaroslav školník SOU Paráková Monika uklízečka SOU Marušáková Petra kuchařka SOU Jurušková Danuše vedoucí kuchařka SOU Konečná Ludmila kuchařka SOU Poláková Alena kuchařka SOU Raková Marie vedoucí školní jídelny SŠ Urbanová Petra kuchařka SOU Březinová Hana zástupce ředitele, ČJ, VV VŠ Dlabajová Irena učitelka I. stupeň 1.B VŠ Dračková Pavlína učitelka I. stupeň 2.B VŠ Galíková Eliška učitelka I. stupeň 3.A VŠ Hájková Jana učitelka II.st. Ma, Pč VŠ Horáková Marie vychovatelka ŠD SŠ Kalandrová Drahomíra učitelka II.st. Př,PV VP VŠ Kalandrová Jana učitelka II.st. M,Z, Inf 9.B VŠ Knedlová Sylva učitelka II.st. ČJ, TV VŠ Krajčová Drahomíra učitelka I. stupeň 4.B VŠ Matulík Radek učitel II.st. AJ, TV 7.A VŠ Minaříková Lena učitelka I. stupeň 2.A VŠ Nedbal Tomáš učitel II.st. ČJ, OV VP 9.A VŠ Pavlíková Anna učitelka II.st. NJ, HV, Z VŠ Řiháková Věra učitelka I.stupeň 1.A VŠ Sovadina Libor ředitel, FY TE VŠ Šafářová Miluše učitelka II. st. TV VP 8.B VŠ Šounová Božena učitelka II.st. M, F VŠ Švajdová Dagmar učitelka I. stupeň 4.A SŠ Truhlářová Lenka učitelka II.st. ČJ, VV 8.A VŠ Uhříková Helena učitelka i. stupeň 3.B VŠ Vavruša Leopold učitel M, TV,Ch - VŠ Vojtěšková Daniela učitelka II.st. ČJ, D 6.A VŠ Koždoňová Helena učitelka I. st. 4.B VŠ Ondrášová Helena učitelka II. stupeň 7.B VŠ Láníčková Irena vychovatelka ŠD SŠ Klapilová Marcela učitelka Aj, Vv VŠ Březinová Hana zástupce ředitele VŠ Prášilová Lenka učitelka II. stupeň, Aj 6.B VŠ Hubáčková Ivana asistentka ped. VŠ VP výchovný poradce 4

5 Další vzdělávání pracovníků DVPP Téma... počet účastníků Moderní vyučování s Googlem... 1 Netradiční výuka Českého jazyka... 1 Didaktické pomůcky ve výuce dějepisu... 1 Rozdílné úrovně ve výukových skupinách... 1 Metodické aspekty výuky Aj velkých skupin... 2 Enviromentální výchova... 1 Výtvarné inspirace velikonoční krásnění... 2 Pohybové hry... 1 Výtvarné inspirace Vánoce... 1 Grafomotorika... 1 Motivační experiment pro žáky... 1 Desatero domácí ekologie... 1 Podzimní motivy... 1 Cesty k efektivnější výuce... 1 Zdravotník zotavovacích akcí... 1 Spec. pedagogická problematika učitele... 1 Aktuální změny právních předpisů ve školství... 1 Ředitel jako manažer řízení... 1 Občanský zákoník a řízení školy... 1 Celkem Zápis žáků do I. třídy pro školní rok 2010/ Zapsáni do 1. třídy Počet žádostí o odklad Odklad udělen Nastoupí do I. třídy Žáci ZŠ Fryšták byli v roce 2010 přijati na tyto SŠ: Gymnázium Zlín Lesní čtvrť... 4 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín... 2 Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov... 4 Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o., Zlín... 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín... 3 Soukromá střední škola pedagogická a sociální, s.r.o., Zlín... 3 Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín... 7 Střední průmyslová škola Zlín... 3 Střední škola gastronomie a obchodu Zlín... 2 Střední škola oděvní a služeb Vizovice... 2 Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o, Zlín Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín... 1 Střední odborná škola Holešov... 2 Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž... 3 Střední škola Kostka, s.r.o., Vsetín... 1 Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou

6 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště... 1 Střední odborná škola Uherský Brod... 1 Střední škola Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod... 1 Střední škola technická Přerov... 1 Celkový prospěch žáků za školní rok 2009/2010 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnocení odloženo Celkem I. st Celkem II. st Škola celkem Dva žáci, kteří neprospěli, složili úspěšně opravnou zkoušku a postoupili do vyššího ročníku. Jeden žák, který neuspěl u opravné zkoušky opakuje ročník. Jedna žákyně 9. ročníku, které byla odložena klasifikace se nedostavila k vykonání zkoušek v náhradním termínu, neomluvila se, byla hodnocena známkou nedostatečný. Hodnocení výsledků výchovného působení Ve škole jsou ustanoveni dva výchovní poradci, jeden pro volbu povolání, jeden pro práci s integrovanými a problémovými žáky. Je ustanoven a pracuje preventista sociálně patologických jevů. Je ustavena skupina pro nápravu řeči a pomoc žákům s různým typem dysfunkce. Ve škole pracuje i speciální pedagog, který řeší společně se žáky a jejich rodiči problematiku šikany, drog, návykových látek a dalších problémových jevů. Ve školním roce 2008/2009 byl ve škole uskutečněn projekt Školní rok bez šikany který podporovalo Město Fryšták. Byly uskutečněny preventivní programy, kterých se účastnili všichni žáci školy zaměřené na problematiku šikany a drogové závislosti. Pro integrované žáky jsou vypracovány individuální učební a výchovné plány, provádí se pravidelné konzultace s Pedagogicko psychologickou poradnou a příslušnými centry. Výchovné působení školy je narušováno rozdílnou výchovou v rodinách, pracovním vytížením rodičů, nepochopením významu vzdělání některých rodičů. Nicméně převážná část žáků nemá s výchovou problémy, mají dobrý základ z rodiny, o čemž svědčí i množství udělených pochval. 6

7 Přehled pochval a trestů na konci školního roku 2009/2010 I. stupeň II. stupeň celkem Pochvaly Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele II. stupeň z chování III. stupeň z chování Zameškané hodiny ve vyučování Zameškané hodiny celkem Z toho neomluvené Průměr omluvených hodiny hodin na žáka I. stupeň ,93 II. stupeň ,23 celkem ,52 K problematice zameškaných hodin je třeba poznamenat, že je mnohem vyšší na II. stupni. Počet zameškaných hodin zvyšuje uvolnění dětí na rodinné dovolené v průběhu školního roku. Zde je třeba poznamenat, že děti mají v průběhu školního roku dostatek volna. Rodiče jsou s termíny prázdnin seznámeni písemně už v září, takže mohou své dovolené plánovat vhodněji. Mnozí si neuvědomují, že poškozují především své dítě. Dítě zamešká výuku, pak ji musí dohánět. Takto zmeškané hodiny značně navyšují celkový počet zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce. Co se týká enormního počtu neomluvených hodin na II. stupni, je to způsobeno jedním žákem devátého ročníku, který díky záškoláctví a špatné péči rodičů téměř nedocházel v II. pololetí do školy. Veškeré snahy školy o nápravu byly marné, situaci řešil sociální odbor péče o děti ve Zlíně prostřednictvím kurátora. Žádosti o uvolnění z výuky Žádosti celkem Z toho dovolená Ozdravný pobyt Sportovní soustředění Integrovaní žáci Integrovaní celkem Vývojové poruchy Ostatní učení Ve školním roce pracovala s integrovanými žáky asistentka pedagoga, která byla určena k dvěma žákům osmého ročníku. Je nutno pochválit všechny pedagogy, kteří se s velkou snahou věnovali integrovaným žákům, především výchovnou poradkyni. 7

8 Zájmová činnost a mimoškolní aktivity Žáci naší školy se zúčastnili řady akcí, které navazují na školní výuku a prohlubují znalosti dětí v daném oboru. Olympiády: matematická, český jazyk, přírodovědná, zeměpisná, historická, chemická, Matematický klokan. Také v dopravní soutěži, které se již tradičně účastníme se našim žákům výborně dařilo. V atletice mladších žáků se našim žákům také výborně dařilo. Tradičně i letos proběhla recitační soutěž na II. stupni a pěvecká soutěž Zlatý slavík na I. stupni. Obrovským úspěchem celé školy byla účast třídy 8.B a jejich třídní učitelky v celostátní anketě o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos Po vítězném tažení v regionálním i krajském kole se tito žáci s paní učitelkou Mgr. Miluší Šafářovou probojovali až do finále v Praze, kde získala paní učitelka za podpory žáků, kolegů, rodičů a zástupců zřizovatele cenu Dětský Ámos 2010 v této anketě. Dalším významným oceněním bylo udělení medaile J.A. Komenského I. stupně MŠMT Mgr. Sylvě Knedlové za celoživotní výchovně vzdělávací činnost a za 57 let působení ve školství. Toto ocenění převzala paní Knedlová na půdě MŠMT v Praze dne 9. května Projekty EU, do nichž je naše škola zapojena - Projekt OPVK Zavedení inovačních metod a forem do výuky fyziky partnerství ZŠ Fryšták při projektu Gymnázia lesní čtvrť ve Zlíně - Projekt OPVK Orientační dny rozvoj hodnotové orientace pro udržitelný rozvoj partnerství ZŠ Fryšták při projektu Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku - Projekt OPVK Zavedení informačního systému do venkovských škol partnerství ZŠ Fryšták při projektu společnosti SEDUCTUS v Mostě Přehled akcí, soutěží, kterých se zúčastnili žáci naší školy: SPORTOVNÍ AKCE I. stupeň - McDonalds Cup okrskové kolo mladší a starší žáci (obě první místa) - McDonalds Cup okresní kolo mladší a starší žáci (6. a 5. místo) - Preventan Cup okrskové kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd - Atletický víceboj okrskové kolo 4. a 5. tříd - Florbal okresní kolo 4. a 5 tříd - Stříbrný věnec plavecké závody 3. tříd (tři první místa) - Kinderiáda atletické závody I. stupně - Kašavský běh okrskové kolo - Trnavský běh okrskové kolo SPORTOVNÍ AKCE II. stupeň ŠKOLNÍ SOUTĚŽE - Přebor školy v přespolním běhu - Přebor školy ve florbalu - Přebor školy v basketbalu - Přebor 8. a 9. tříd ve volejbalu 8

9 - Fryštácká brázda turisticko branný závod pro žáky ZŠF a ZŠ Valašské Meziříčí, - 3 kategorie (4. 5., 6. 7., 8. 9.r.) délka tratí 2, 3, 4 km, 8 kontrol. stanovišť (rostliny, zvířata, hod na cíl, plížení, lanová lávka, zdravověda, práce s buzolou, střelba ze vzduchovky, 9. ročníky pomoc při organizaci - Pohádkový les pro třídu pohádkově laděný turisticko branný závod, pořadatelé žáci 8. B (rostliny, zvířata, zpívání, kreslení, hod na cíl, lanová lávka, střelba, labyrint) MIMOŠKOLNÍ SOUTĚŽE - Okresní přebor v přespolním běhu Trnavský vrch - Bruslení ve Valašském Meziříčí - Okresní přebor ve stolním tenise, pořadatel ZŠ Fryšták - Velikonoční turnaj děvčat ve florbalu pořadatel ZŠ Želechovice, (účast ZŠ Kašava, - Trnava, Štípa, Želechovice, Slušovice), ml. i st. děvčata 2. místo - Velikonoční turnaj ve florbalu mladších chlapců pořadatel ZŠ Slušovice - (účast ZŠ Slušovice, Trnava, Vizovice) - Kašavský běh pořadatel ZŠ Kašava (účast ZŠ Kašava, Štípa, Trnava, Lukov) - Simcar Cup, turnaj v malé kopané (účast ZŠ Štípa, Trnava, Želechovice) OKRESNÍ A OKRSKOVÉ SOUTĚŽE - Trnavský vrch, okres. přebor v přespolním běhu Stolní tenis, okresní kolo, pořadatel ZŠ Fryšták Volejbal děvčata, okresní kolo, 16. ZŠ Volejbal chlapci, okresní kolo, 16. ZŠ Kašavský běh, D a CH Atletický pětiboj, ZŠ Štípa Atletika trojboj (1. 3. tř.), okresní přebor Atletika trojboj (4. 5. tř.), okresní přebor Kinderiáda okrskové kolo Kinderiáda okresní kolo SOUTĚŽE V RÁMCI ČESKÉHO JAZYKA - Mladý Démosthenes rétorická soutěž, Jan Kočenda postoupil do celostátního kola v Jihlavě - Literární soutěž Krajské knihovny Fr. Bartoše 1. a 3. místo - Školní kolo a okrskové kolo recitační soutěže - Olympiáda v Českém jazyce SOUTĚŽE V RÁMCI MATEMATIKY - Matematická olympiáda školní kolo - Pythagoriáda pro 6. a 7. ročník školní kolo - Matematický klokan celoškolní soutěž (3. místo v krajském kole) SOUTĚŽE V RÁMCI VÝTVARNÉ VÝCHOVY - Hudební keramický nástroj výtvarná soutěž 8. tříd (2. místo) - Koláž výtvarná soutěž SPŠP Zlín (2. místo) - FFD Zlín Karel Zeman dětem výtvarná soutěž filmového festivalu, putovní pohár pro ZŠ Fryšták za největší počet oceněných prací (9 oceněných dětí!) 9

10 AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY - Tvořivé odpoledne pro rodiče a děti bramborová tiskátka - Tvořivé odpoledne vánoční dekorace a ozdoby - Tvořivé odpoledne velikonoční výzdoba - Barunčin pohádkový maratón tříd - Tvořivé odpoledne květinové obrázky - Skákání přes lano tříd - Setkání s kronikářem města PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ Současná reforma školství vyžaduje změnit přístup k výuce, usiluje o to, aby vzdělávání bylo funkční a rozvíjelo osobnost dítěte. Nositelem vzdělání je učitel, který výuku řídí a organizuje. Záleží tedy především na učiteli, zda pouze formálními postupy odučí obsah daný Školním vzdělávacím programem nebo povede žáky k samostatnému a kritickému myšlení, k rozvoji vlastní osobnosti. Dnešnímu učiteli se nabízí široká škála pedagogických postupů, kterými lze dosáhnout stanoveného cíle a připravit žáky na život. Jedním z cílů našeho ŠVP je rozvoj inovačních metod výuky. Zaměřili jsme se na projektové vyučování. Projektové vyučování je právě jednou z metod vzdělávání, která napomáhá splnění cílů základního vzdělávání. Je založená na propojení teorie a praxe. Vede ke kreativitě a vlastní činnosti žáka. Děti se učí systematickému řešení konkrétního úkolu. V projektu si volí svou roli, informační zdroje, otázky, spolupracovníky, ale i osobní pracovní postup a tempo. Tento způsob poznávání dává příležitost propojovat učení s reálným životem. PROJEKT JDEME NA TRH Skupinový projekt byl určen žákům II. stupně základní školy, vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace. Převážná část činností v projektu odpovídala obsahu vzdělávacích oblastí Informatika a Člověk a svět práce. Délka projektu 2 dny. Místo realizace: škola, firma. Cíl projektu - spojit obsah učení se životem, využít poznatky z praxe ve výuce - získat zkušenosti z praktické činnosti - rozvíjet samostatnost, tvořivost a kooperaci žáků Výstup projektu Žák: - orientuje se v základech tržního systému - rozumí pojmům poptávka a nabídka - umí napsat nabídku formou obchodního dopisu - získá představu o činnosti vybrané firmy - využije získané informace při rozhodování o volbě povolání - rozvíjí klíčové kompetence stanovené ve ŠVP Jdeme na trh dvoudenní skupinový projekt, učební pomůcka pracovní listy. První den prostřednictvím exkurze žáci získávají vědomosti o vybrané firmě a současně objevují obsah a význam pojmů trh, nabídka, poptávka, tržní mechanismus, výrobní faktory (kapitál), vstupy a výstupy firmy, výrobek, služba. Druhý den zpracovávají získané informace z prvního dne, které ve spojení s vlastními zkušenostmi s nabídkou přináší vysvětlení pojmů cíl, forma a vlastnosti nabídky, nabídka formou obchodního dopisu, inzerát, reklama, prezentace. Závěrečný výstup tvoří obchodní dopis s nabídkou, prezentační plakát, prezentace v programu MS PowerPoint, hodnocení projektu. Práce je doplněna přílohami s pracovními listy. 10

11 Projekt jdeme na trh realizován se žáky 8. B, spolupráce s firmami Simcar s. r. o., Solar Technik s. r. o. ve Fryštáku. ABECEDA PODNIKÁNÍ Společnost Junior Achievement Czech Republic, která má pobočku v Baťově vile ve Zlíně nabízí školám kurz Abeceda podnikání. Naše škola do výuky přihlásila všechny žáky 8. tříd. Kurz vedly třídní učitelky, žáci obdrželi velmi dobře zpracované pracovní listy. Pro absolventy výuky kurzu Abeceda podnikání byla připravena soutěž O nejlepší podnikatelský záměr Do soutěže se mohl přihlásit neomezený počet týmů z jedné školy, a tak jsme do prvního kola přihlásili a zaslali materiály celkem 10 fiktivních firem. Porota složená ze zástupců partnerských firem vybrala 10 nejlepších týmů do finále, které proběhlo v Baťově vile ve Zlíně. Soutěže se zúčastnily školy z celé republiky, ale pouze ze ZŠ Fryšták postoupily do finále čtyři soutěžní týmy. Úkolem fiktivní firmy bylo popsat výrobek či službu, vytvořit marketingovou strategii, jmenovitě uvést personální obsazení, vytvořit propagaci firmy a prodávaného produktu, popsat místo provozovny. Žáci museli bez použití výpočetní techniky vytvořit propagační plakát velikosti A3, inzerát na nábor zaměstnanců, vizitku. Všechno zpracovávali sami, učitel pouze radil, kontroloval správnost pravopisu. Ve finále bylo úkolem týmů během 10 minut představit svou firmu, výrobek nebo službu, zpracovaný podnikatelský záměr s využitím zaslaných materiálů do soutěže. Prezentaci mohli za firmu provést pouze 3 žáci, porota měla právo klást doplňující otázky. Pořadí: 1. místo Pivovar Brázďák Končáková Klára, Chudárková Alžběta, Gorigová Marie, Stachová Tereza, 8. A 2. místo Televizní stanice Magic Season Škamralová Kristýna, Kučná Dominika, Kolář Lukáš, Suchá Adriana, Richter Pavel, 8. B 3. místo Cestovní kancelář World Jobs Svačina Roman, Kocourek Jakub, Kočenda Jan, Krajča Martin, Hromčík Jakub, 8. B Odměna za 1. místo děvčata z firmy Pivovar Brázďák obdržely pozvánku na návštěvu americké ambasády v Praze DALŠÍ AKCE - Seznamovací pobyt 6. tříd - Halloween - Školní jarmark - Den otevřených dveří ve firmě Simcar s. r. o. EXKURZE ŽÁKŮ - Pivovar Kroměříž - Obal Print Fryšták - Simcar Suzuki Fryšták - Solartechnik Fryšták - koncentrační tábor Osvětim a Březinka v Polsku 11

12 Sedmé třídy absolvují pětidenní lyžařský kurz. Je pořádána řada exkurzí a poznávacích vycházek s využitím naučné Andrýskovy stezky. Třídy aktivně spolupracují se zařízením Hrádek (Domov pro osoby se zdravotním postižením). V suterénu školy je zřízena třída pro výuku dětí z Hrádku. V rámci přechodu dětí z MŠ je zde spolupráce s mateřskou školou. Podobně existují návštěvy a vzájemná sportovní utkání se Základní školou Lukov. Rovněž spolupracujeme s Domem Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, žáci naší školy využívají DIS klubu k trávení volného času po škole. V rámci prevence proti šikaně a navázání dobrých vztahů mezi žáky z Lukova a Fryštáku byl organizován třídenní seznamovací pobyt žáků šestých tříd na Rusavě. Tento pobyt programově zajišťují učitelé naší školy. Pod záštitou Města Fryšták v rámci Protidrogového programu připravuje Základní škola Fryšták řadu zájmových kroužků. Ve výše zmíněných kroužcích proběhlo 1324 výukových hodin. Celkem do kroužků chodilo 237 žáků. Nezanedbatelné jsou různé výtvarné soutěže. Výtvarné práce dětí jsou vystavovány ve škole. Žáci školy pod vedením Mgr. Hany Březinové, Mgr. Sylvy Knedlové se zúčastňovali představení Divadlo nejmladšího diváka v MD Zlín. Žáci naší školy se také hojně účastnili různých akcí, projektů, pořádaných školou, nebo jinými organizacemi: - jednodenní projekty na I. a II. stupni ZŠ doplňující výuku - celoškolní projektový den Den Země - projekt ČJ Česko píše Ježíškovi, mezinárodní korespondenční soutěž. - projekt Školní mléko - projekt Ovoce do škol - okrskové kolo recitační soutěže pro I. stupeň - řečnická soutěž Mladý Démosthenes - výtvarná soutěž Karel Zeman dětem v rámci dětského filmového festivalu ve Zlíně - Halloween akce pro I. stupeň - Turisticko branný závod ke Dni dětí - Školní Jarmark ke Dni matek - výstava betlémů - výstava bábovek Žáci 8.B třídy tvořili pravidelný měsíčník školního časopisu Školní pecka, který dosáhl velmi dobré úrovně, jak z hlediska obsahu, tak z hlediska grafického zpracování. Jedná se kolektivní dílo celé třídy, přispěvateli jsou žáci všech ročníků školy. Ve školní budově je umožněno pracovat ZUŠ Morava obor výtvarný a hudební, dále Karate Jutsu, Klub maminek a folklorní soubor Fryštáček. Probíhají také kurzy angličtiny a výtvarné kurzy Večerní atelier pro rodiče a veřejnost. Mimoškolní aktivity pracovníků školy V Zastupitelstvu Města Fryšták pracují 3 učitelé: S. Knedlová, L. Sovadina, M. Klapilová. Při vítání občánků spolupracuje P. Dračková. Ve výboru Spolku zahrádkářů D. Jurušková. Mgr. L. Sovadina je členem Asociace ředitelů ZŠ ČR Inspekce a kontroly Inspekce ČŠI se ve školním roce 2009/2010 nekonala. V únoru 2010 bylo provedeno ČŠI hodnocení ŠVP školy. Nebyly shledány vážnější nedostatky kontrola OSSZ Zlín stavu konta zaměstnavatele bez závad 12

13 kontrola OSSZ Zlín pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění bez závad kontrola FÚ Zlín příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků bez závad Probíhaly pravidelné kontroly na úseku BOZP a PO Závěr výroční zprávy Po zhodnocení všech faktorů lze tvrdit, že ve škole je dobré klima pro výchovu a vzdělání dětí, což je zásluha především kvalitního pedagogického sboru, který se snaží zapojovat do výuky moderní prvky a metody, které činí výuku atraktivní. Snahou školy je také zajistit dobré vybavení školy pro kvalitní výuku. Pedagogové se účastnili řady besed, seminářů, exkurzí, přednášek a ukázek výuky. Je naší nejvyšší snahou uplatnit logické uvažování a využít poznatky z teorie v praxi, dále spojovat znalosti z jednotlivých předmětů v komplexní poznání. Velmi pozitivně je hodnocena žáky i veřejností historická opravená budova školy, která je dominantou náměstí města. Datum zpracování: Datum projednání na Pedagogické radě: Mgr. Libor Sovadina ředitel Základní školy Fryšták Schváleno ŠR dne: Podpisy členů ŠR: Jana Caisová (předsedkyně ŠR) :... Členové ŠR :

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2010/2011. ředitel ZŠ Fryšták

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2010/2011. ředitel ZŠ Fryšták Výroční zpráva Základní školy Fryšták za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku: 20. září 2011 Základní charakteristika školy Základní škola Fryšták, okres Zlín,

Více

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2011/2012. ředitel ZŠ Fryšták

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2011/2012. ředitel ZŠ Fryšták Výroční zpráva Základní školy Fryšták za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku 23. září 2012 1 Základní charakteristika školy Základní škola Fryšták, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku 29. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace. Pláňavy 550, 76363

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 26.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:00 13:00 27.8. 9.00 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více