Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2009/2010. ředitel ZŠ Fryšták

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2009/2010. ředitel ZŠ Fryšták"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy Fryšták za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku: 20. září 2010

2 Základní charakteristika školy Základní škola Fryšták, okres Zlín, nám. Míru 7, Fryšták Zřizovatel školy: Město Fryšták Identifikátor právnické osoby: IČO: Ředitel školy: Mgr. Libor Sovadina Telefon: e mail: www adresa: Základní údaje o škole Školní rok Počet Počet pedagogů počet na tř. Průměrný Počet žáků 2009/02010 tříd Poznámky 1. stupeň ,8 2. stupeň ,25 započítán Ř, ZŘ Celkem započítán asistent pedagoga 20,7 Školní družina Školní jídelna 8 V jídelně pracuje pracovníků SRPŠ Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel ZŠ Fryšták. Předsedou je pan Lubomír Fuksa. Každá třída má jednoho z rodičů ve výboru SRPŠ. Sdružení každoročně organizuje ples SRPŠ. Z výtěžku plesu a ostatních aktivit přispívá na dopravu, odměny žákům při soutěžích, kulturní akce, družební aktivity s obcí Muráň na Slovensku a další aktivity dětí. Rada školy Rada školy zřízena dle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) k Celkový počet členů 9. Předsedkyně: Jana Caisová (zástupce rodičů). Členové: Zástupce zákonných zástupců žáků: Alois Langer, Martin Němec Zástupce pedagogů: Mgr. Věra Řiháková, Dagmar Švajdová, Mgr. Lenka Truhlářová Zástupce zřizovatele: Mgr. Pavel Nášel, Bc. Marcela Ševelová, Mgr. Sylva Knedlová Žákovská samospráva Ve škole funguje žákovská samospráva starostou školy byla Lucie Gettlerová za II. stupeň a Nela Režňáková za I. stupeň. Pracoval Školní sportovní klub (AŠSK) pod vedením Miluše Šafářové. 2

3 Škola ve spolupráci s Městem Fryšták zřizuje v rámci Protidrogového programu zájmové kroužky pro žáky školy. Počet kroužků 19 (Atletika, Kopaná, Horolezci, Sportovní hry, Pohybové hry, Taneční aerobic, Tenis, Rybářský, Psaní všemi 10, Volejbal, Zajímavá matematika, čeština, Matematika pro všechny, Klub deskových her, Florbal, Modeláři, Pramének), zapojeno 237 žáků. Zvolené vzdělávací programy Vzdělávacím programem pro žáky v 5.ročníku je program Základní škola č.j. MŠMT /96 2. Pro žáky v a ročníku je Školní vzdělávací program Škola pro život č.j. 01/09/2007. Výuka angličtiny probíhala od třetího ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. V rámci povinně volitelných předmětů byly vyučovány předměty: Výtvarný seminář, Ekologický seminář, Rýsování, Matematicko fyzikální seminář, Keramika, Semináře z německého jazyka, anglického jazyka, českého jazyka a matematiky. V nepovinných předmětech to bylo: Logopedická cvičení, Dyslektická cvičení a Náboženství. Pedagogové školy pracují na rozvoji Školního vzdělávacího plánu Škola pro život, začleňují jeho prvky i v ročnících, které se vyučují podle programu Základní škola s cílem usnadnit dokončení přechodu na ŠVP ve zbývajícím 5. ročníku. Školní vzdělávací program školy byl vytvořen, schválen Pedagogickou radou a Radou školy. V lednu 2010 byl hodnocen Českou školní inspekcí po formální a obsahové stránce. Inspekce neshledala vážnější nedostatky. Nedostatky formálního rázu byly odstraněny. Mezinárodní kontakty a spolupráce s ostatními školami V rámci mezinárodních přátelských vztahů se Základní školou Muráň (Slovenská republika), byly organizovány výměnné akce sportovních turnajů. Bohužel z důvodu rekonstrukce školy v Muráni se žáci tamní školy nezúčastnili fotbalového turnaje Simcar cup Volejbalové utkání ze stejného důvodu nebylo školou v Muráni pořádáno. Jsou udržovány kontakty se ZŠ Kanianka (SK) v rámci mezinárodní spolupráce příhraničních obcí zaštítěné městem Fryšták. Družební aktivity byly navázány i se ZŠ Vyhlídka z Valašského Meziříčí formou přátelských sportovních klání, která se konají dvakrát ročně ve Fryštáku i Valašském Meziříčí. V tomto školním roce to bylo klání na zimním stadionu ve Valašském Meziříčí v netradičních disciplínách a před prázdninami to byl Turisticko branný závod v Horní vsi. Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci: Zaměstnanci školy: Ředitel 1 Administrativní pracovnice 1 Zástupce ředitele 1 Školník 1 Učitelé 26 uklízečky 5 Asistent pedagoga 1 Vychovatelky Školní družiny 2 Z toho na zkrácený úvazek 7 Pracovnice školní jídelny: Studující při zaměstnání 1 Vedoucí 1 Zaměstnankyně na MD 3 Kuchařky 7 3

4 Jméno Pracovní zařazení Třídnictví Vzdělání Navrátilová Vladimíra uklízečka SOU Doležalová Emilie uklízečka SOU Hrdličková Alena uklízečka SOU Jadrníčková Marie administrativa SŠ Jurčíková Zuzana uklízečka SOU Jaška Jaroslav školník SOU Paráková Monika uklízečka SOU Marušáková Petra kuchařka SOU Jurušková Danuše vedoucí kuchařka SOU Konečná Ludmila kuchařka SOU Poláková Alena kuchařka SOU Raková Marie vedoucí školní jídelny SŠ Urbanová Petra kuchařka SOU Březinová Hana zástupce ředitele, ČJ, VV VŠ Dlabajová Irena učitelka I. stupeň 1.B VŠ Dračková Pavlína učitelka I. stupeň 2.B VŠ Galíková Eliška učitelka I. stupeň 3.A VŠ Hájková Jana učitelka II.st. Ma, Pč VŠ Horáková Marie vychovatelka ŠD SŠ Kalandrová Drahomíra učitelka II.st. Př,PV VP VŠ Kalandrová Jana učitelka II.st. M,Z, Inf 9.B VŠ Knedlová Sylva učitelka II.st. ČJ, TV VŠ Krajčová Drahomíra učitelka I. stupeň 4.B VŠ Matulík Radek učitel II.st. AJ, TV 7.A VŠ Minaříková Lena učitelka I. stupeň 2.A VŠ Nedbal Tomáš učitel II.st. ČJ, OV VP 9.A VŠ Pavlíková Anna učitelka II.st. NJ, HV, Z VŠ Řiháková Věra učitelka I.stupeň 1.A VŠ Sovadina Libor ředitel, FY TE VŠ Šafářová Miluše učitelka II. st. TV VP 8.B VŠ Šounová Božena učitelka II.st. M, F VŠ Švajdová Dagmar učitelka I. stupeň 4.A SŠ Truhlářová Lenka učitelka II.st. ČJ, VV 8.A VŠ Uhříková Helena učitelka i. stupeň 3.B VŠ Vavruša Leopold učitel M, TV,Ch - VŠ Vojtěšková Daniela učitelka II.st. ČJ, D 6.A VŠ Koždoňová Helena učitelka I. st. 4.B VŠ Ondrášová Helena učitelka II. stupeň 7.B VŠ Láníčková Irena vychovatelka ŠD SŠ Klapilová Marcela učitelka Aj, Vv VŠ Březinová Hana zástupce ředitele VŠ Prášilová Lenka učitelka II. stupeň, Aj 6.B VŠ Hubáčková Ivana asistentka ped. VŠ VP výchovný poradce 4

5 Další vzdělávání pracovníků DVPP Téma... počet účastníků Moderní vyučování s Googlem... 1 Netradiční výuka Českého jazyka... 1 Didaktické pomůcky ve výuce dějepisu... 1 Rozdílné úrovně ve výukových skupinách... 1 Metodické aspekty výuky Aj velkých skupin... 2 Enviromentální výchova... 1 Výtvarné inspirace velikonoční krásnění... 2 Pohybové hry... 1 Výtvarné inspirace Vánoce... 1 Grafomotorika... 1 Motivační experiment pro žáky... 1 Desatero domácí ekologie... 1 Podzimní motivy... 1 Cesty k efektivnější výuce... 1 Zdravotník zotavovacích akcí... 1 Spec. pedagogická problematika učitele... 1 Aktuální změny právních předpisů ve školství... 1 Ředitel jako manažer řízení... 1 Občanský zákoník a řízení školy... 1 Celkem Zápis žáků do I. třídy pro školní rok 2010/ Zapsáni do 1. třídy Počet žádostí o odklad Odklad udělen Nastoupí do I. třídy Žáci ZŠ Fryšták byli v roce 2010 přijati na tyto SŠ: Gymnázium Zlín Lesní čtvrť... 4 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín... 2 Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov... 4 Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o., Zlín... 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín... 3 Soukromá střední škola pedagogická a sociální, s.r.o., Zlín... 3 Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín... 7 Střední průmyslová škola Zlín... 3 Střední škola gastronomie a obchodu Zlín... 2 Střední škola oděvní a služeb Vizovice... 2 Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o, Zlín Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín... 1 Střední odborná škola Holešov... 2 Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž... 3 Střední škola Kostka, s.r.o., Vsetín... 1 Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou

6 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště... 1 Střední odborná škola Uherský Brod... 1 Střední škola Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod... 1 Střední škola technická Přerov... 1 Celkový prospěch žáků za školní rok 2009/2010 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnocení odloženo Celkem I. st Celkem II. st Škola celkem Dva žáci, kteří neprospěli, složili úspěšně opravnou zkoušku a postoupili do vyššího ročníku. Jeden žák, který neuspěl u opravné zkoušky opakuje ročník. Jedna žákyně 9. ročníku, které byla odložena klasifikace se nedostavila k vykonání zkoušek v náhradním termínu, neomluvila se, byla hodnocena známkou nedostatečný. Hodnocení výsledků výchovného působení Ve škole jsou ustanoveni dva výchovní poradci, jeden pro volbu povolání, jeden pro práci s integrovanými a problémovými žáky. Je ustanoven a pracuje preventista sociálně patologických jevů. Je ustavena skupina pro nápravu řeči a pomoc žákům s různým typem dysfunkce. Ve škole pracuje i speciální pedagog, který řeší společně se žáky a jejich rodiči problematiku šikany, drog, návykových látek a dalších problémových jevů. Ve školním roce 2008/2009 byl ve škole uskutečněn projekt Školní rok bez šikany který podporovalo Město Fryšták. Byly uskutečněny preventivní programy, kterých se účastnili všichni žáci školy zaměřené na problematiku šikany a drogové závislosti. Pro integrované žáky jsou vypracovány individuální učební a výchovné plány, provádí se pravidelné konzultace s Pedagogicko psychologickou poradnou a příslušnými centry. Výchovné působení školy je narušováno rozdílnou výchovou v rodinách, pracovním vytížením rodičů, nepochopením významu vzdělání některých rodičů. Nicméně převážná část žáků nemá s výchovou problémy, mají dobrý základ z rodiny, o čemž svědčí i množství udělených pochval. 6

7 Přehled pochval a trestů na konci školního roku 2009/2010 I. stupeň II. stupeň celkem Pochvaly Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele II. stupeň z chování III. stupeň z chování Zameškané hodiny ve vyučování Zameškané hodiny celkem Z toho neomluvené Průměr omluvených hodiny hodin na žáka I. stupeň ,93 II. stupeň ,23 celkem ,52 K problematice zameškaných hodin je třeba poznamenat, že je mnohem vyšší na II. stupni. Počet zameškaných hodin zvyšuje uvolnění dětí na rodinné dovolené v průběhu školního roku. Zde je třeba poznamenat, že děti mají v průběhu školního roku dostatek volna. Rodiče jsou s termíny prázdnin seznámeni písemně už v září, takže mohou své dovolené plánovat vhodněji. Mnozí si neuvědomují, že poškozují především své dítě. Dítě zamešká výuku, pak ji musí dohánět. Takto zmeškané hodiny značně navyšují celkový počet zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce. Co se týká enormního počtu neomluvených hodin na II. stupni, je to způsobeno jedním žákem devátého ročníku, který díky záškoláctví a špatné péči rodičů téměř nedocházel v II. pololetí do školy. Veškeré snahy školy o nápravu byly marné, situaci řešil sociální odbor péče o děti ve Zlíně prostřednictvím kurátora. Žádosti o uvolnění z výuky Žádosti celkem Z toho dovolená Ozdravný pobyt Sportovní soustředění Integrovaní žáci Integrovaní celkem Vývojové poruchy Ostatní učení Ve školním roce pracovala s integrovanými žáky asistentka pedagoga, která byla určena k dvěma žákům osmého ročníku. Je nutno pochválit všechny pedagogy, kteří se s velkou snahou věnovali integrovaným žákům, především výchovnou poradkyni. 7

8 Zájmová činnost a mimoškolní aktivity Žáci naší školy se zúčastnili řady akcí, které navazují na školní výuku a prohlubují znalosti dětí v daném oboru. Olympiády: matematická, český jazyk, přírodovědná, zeměpisná, historická, chemická, Matematický klokan. Také v dopravní soutěži, které se již tradičně účastníme se našim žákům výborně dařilo. V atletice mladších žáků se našim žákům také výborně dařilo. Tradičně i letos proběhla recitační soutěž na II. stupni a pěvecká soutěž Zlatý slavík na I. stupni. Obrovským úspěchem celé školy byla účast třídy 8.B a jejich třídní učitelky v celostátní anketě o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos Po vítězném tažení v regionálním i krajském kole se tito žáci s paní učitelkou Mgr. Miluší Šafářovou probojovali až do finále v Praze, kde získala paní učitelka za podpory žáků, kolegů, rodičů a zástupců zřizovatele cenu Dětský Ámos 2010 v této anketě. Dalším významným oceněním bylo udělení medaile J.A. Komenského I. stupně MŠMT Mgr. Sylvě Knedlové za celoživotní výchovně vzdělávací činnost a za 57 let působení ve školství. Toto ocenění převzala paní Knedlová na půdě MŠMT v Praze dne 9. května Projekty EU, do nichž je naše škola zapojena - Projekt OPVK Zavedení inovačních metod a forem do výuky fyziky partnerství ZŠ Fryšták při projektu Gymnázia lesní čtvrť ve Zlíně - Projekt OPVK Orientační dny rozvoj hodnotové orientace pro udržitelný rozvoj partnerství ZŠ Fryšták při projektu Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku - Projekt OPVK Zavedení informačního systému do venkovských škol partnerství ZŠ Fryšták při projektu společnosti SEDUCTUS v Mostě Přehled akcí, soutěží, kterých se zúčastnili žáci naší školy: SPORTOVNÍ AKCE I. stupeň - McDonalds Cup okrskové kolo mladší a starší žáci (obě první místa) - McDonalds Cup okresní kolo mladší a starší žáci (6. a 5. místo) - Preventan Cup okrskové kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd - Atletický víceboj okrskové kolo 4. a 5. tříd - Florbal okresní kolo 4. a 5 tříd - Stříbrný věnec plavecké závody 3. tříd (tři první místa) - Kinderiáda atletické závody I. stupně - Kašavský běh okrskové kolo - Trnavský běh okrskové kolo SPORTOVNÍ AKCE II. stupeň ŠKOLNÍ SOUTĚŽE - Přebor školy v přespolním běhu - Přebor školy ve florbalu - Přebor školy v basketbalu - Přebor 8. a 9. tříd ve volejbalu 8

9 - Fryštácká brázda turisticko branný závod pro žáky ZŠF a ZŠ Valašské Meziříčí, - 3 kategorie (4. 5., 6. 7., 8. 9.r.) délka tratí 2, 3, 4 km, 8 kontrol. stanovišť (rostliny, zvířata, hod na cíl, plížení, lanová lávka, zdravověda, práce s buzolou, střelba ze vzduchovky, 9. ročníky pomoc při organizaci - Pohádkový les pro třídu pohádkově laděný turisticko branný závod, pořadatelé žáci 8. B (rostliny, zvířata, zpívání, kreslení, hod na cíl, lanová lávka, střelba, labyrint) MIMOŠKOLNÍ SOUTĚŽE - Okresní přebor v přespolním běhu Trnavský vrch - Bruslení ve Valašském Meziříčí - Okresní přebor ve stolním tenise, pořadatel ZŠ Fryšták - Velikonoční turnaj děvčat ve florbalu pořadatel ZŠ Želechovice, (účast ZŠ Kašava, - Trnava, Štípa, Želechovice, Slušovice), ml. i st. děvčata 2. místo - Velikonoční turnaj ve florbalu mladších chlapců pořadatel ZŠ Slušovice - (účast ZŠ Slušovice, Trnava, Vizovice) - Kašavský běh pořadatel ZŠ Kašava (účast ZŠ Kašava, Štípa, Trnava, Lukov) - Simcar Cup, turnaj v malé kopané (účast ZŠ Štípa, Trnava, Želechovice) OKRESNÍ A OKRSKOVÉ SOUTĚŽE - Trnavský vrch, okres. přebor v přespolním běhu Stolní tenis, okresní kolo, pořadatel ZŠ Fryšták Volejbal děvčata, okresní kolo, 16. ZŠ Volejbal chlapci, okresní kolo, 16. ZŠ Kašavský běh, D a CH Atletický pětiboj, ZŠ Štípa Atletika trojboj (1. 3. tř.), okresní přebor Atletika trojboj (4. 5. tř.), okresní přebor Kinderiáda okrskové kolo Kinderiáda okresní kolo SOUTĚŽE V RÁMCI ČESKÉHO JAZYKA - Mladý Démosthenes rétorická soutěž, Jan Kočenda postoupil do celostátního kola v Jihlavě - Literární soutěž Krajské knihovny Fr. Bartoše 1. a 3. místo - Školní kolo a okrskové kolo recitační soutěže - Olympiáda v Českém jazyce SOUTĚŽE V RÁMCI MATEMATIKY - Matematická olympiáda školní kolo - Pythagoriáda pro 6. a 7. ročník školní kolo - Matematický klokan celoškolní soutěž (3. místo v krajském kole) SOUTĚŽE V RÁMCI VÝTVARNÉ VÝCHOVY - Hudební keramický nástroj výtvarná soutěž 8. tříd (2. místo) - Koláž výtvarná soutěž SPŠP Zlín (2. místo) - FFD Zlín Karel Zeman dětem výtvarná soutěž filmového festivalu, putovní pohár pro ZŠ Fryšták za největší počet oceněných prací (9 oceněných dětí!) 9

10 AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY - Tvořivé odpoledne pro rodiče a děti bramborová tiskátka - Tvořivé odpoledne vánoční dekorace a ozdoby - Tvořivé odpoledne velikonoční výzdoba - Barunčin pohádkový maratón tříd - Tvořivé odpoledne květinové obrázky - Skákání přes lano tříd - Setkání s kronikářem města PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ Současná reforma školství vyžaduje změnit přístup k výuce, usiluje o to, aby vzdělávání bylo funkční a rozvíjelo osobnost dítěte. Nositelem vzdělání je učitel, který výuku řídí a organizuje. Záleží tedy především na učiteli, zda pouze formálními postupy odučí obsah daný Školním vzdělávacím programem nebo povede žáky k samostatnému a kritickému myšlení, k rozvoji vlastní osobnosti. Dnešnímu učiteli se nabízí široká škála pedagogických postupů, kterými lze dosáhnout stanoveného cíle a připravit žáky na život. Jedním z cílů našeho ŠVP je rozvoj inovačních metod výuky. Zaměřili jsme se na projektové vyučování. Projektové vyučování je právě jednou z metod vzdělávání, která napomáhá splnění cílů základního vzdělávání. Je založená na propojení teorie a praxe. Vede ke kreativitě a vlastní činnosti žáka. Děti se učí systematickému řešení konkrétního úkolu. V projektu si volí svou roli, informační zdroje, otázky, spolupracovníky, ale i osobní pracovní postup a tempo. Tento způsob poznávání dává příležitost propojovat učení s reálným životem. PROJEKT JDEME NA TRH Skupinový projekt byl určen žákům II. stupně základní školy, vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace. Převážná část činností v projektu odpovídala obsahu vzdělávacích oblastí Informatika a Člověk a svět práce. Délka projektu 2 dny. Místo realizace: škola, firma. Cíl projektu - spojit obsah učení se životem, využít poznatky z praxe ve výuce - získat zkušenosti z praktické činnosti - rozvíjet samostatnost, tvořivost a kooperaci žáků Výstup projektu Žák: - orientuje se v základech tržního systému - rozumí pojmům poptávka a nabídka - umí napsat nabídku formou obchodního dopisu - získá představu o činnosti vybrané firmy - využije získané informace při rozhodování o volbě povolání - rozvíjí klíčové kompetence stanovené ve ŠVP Jdeme na trh dvoudenní skupinový projekt, učební pomůcka pracovní listy. První den prostřednictvím exkurze žáci získávají vědomosti o vybrané firmě a současně objevují obsah a význam pojmů trh, nabídka, poptávka, tržní mechanismus, výrobní faktory (kapitál), vstupy a výstupy firmy, výrobek, služba. Druhý den zpracovávají získané informace z prvního dne, které ve spojení s vlastními zkušenostmi s nabídkou přináší vysvětlení pojmů cíl, forma a vlastnosti nabídky, nabídka formou obchodního dopisu, inzerát, reklama, prezentace. Závěrečný výstup tvoří obchodní dopis s nabídkou, prezentační plakát, prezentace v programu MS PowerPoint, hodnocení projektu. Práce je doplněna přílohami s pracovními listy. 10

11 Projekt jdeme na trh realizován se žáky 8. B, spolupráce s firmami Simcar s. r. o., Solar Technik s. r. o. ve Fryštáku. ABECEDA PODNIKÁNÍ Společnost Junior Achievement Czech Republic, která má pobočku v Baťově vile ve Zlíně nabízí školám kurz Abeceda podnikání. Naše škola do výuky přihlásila všechny žáky 8. tříd. Kurz vedly třídní učitelky, žáci obdrželi velmi dobře zpracované pracovní listy. Pro absolventy výuky kurzu Abeceda podnikání byla připravena soutěž O nejlepší podnikatelský záměr Do soutěže se mohl přihlásit neomezený počet týmů z jedné školy, a tak jsme do prvního kola přihlásili a zaslali materiály celkem 10 fiktivních firem. Porota složená ze zástupců partnerských firem vybrala 10 nejlepších týmů do finále, které proběhlo v Baťově vile ve Zlíně. Soutěže se zúčastnily školy z celé republiky, ale pouze ze ZŠ Fryšták postoupily do finále čtyři soutěžní týmy. Úkolem fiktivní firmy bylo popsat výrobek či službu, vytvořit marketingovou strategii, jmenovitě uvést personální obsazení, vytvořit propagaci firmy a prodávaného produktu, popsat místo provozovny. Žáci museli bez použití výpočetní techniky vytvořit propagační plakát velikosti A3, inzerát na nábor zaměstnanců, vizitku. Všechno zpracovávali sami, učitel pouze radil, kontroloval správnost pravopisu. Ve finále bylo úkolem týmů během 10 minut představit svou firmu, výrobek nebo službu, zpracovaný podnikatelský záměr s využitím zaslaných materiálů do soutěže. Prezentaci mohli za firmu provést pouze 3 žáci, porota měla právo klást doplňující otázky. Pořadí: 1. místo Pivovar Brázďák Končáková Klára, Chudárková Alžběta, Gorigová Marie, Stachová Tereza, 8. A 2. místo Televizní stanice Magic Season Škamralová Kristýna, Kučná Dominika, Kolář Lukáš, Suchá Adriana, Richter Pavel, 8. B 3. místo Cestovní kancelář World Jobs Svačina Roman, Kocourek Jakub, Kočenda Jan, Krajča Martin, Hromčík Jakub, 8. B Odměna za 1. místo děvčata z firmy Pivovar Brázďák obdržely pozvánku na návštěvu americké ambasády v Praze DALŠÍ AKCE - Seznamovací pobyt 6. tříd - Halloween - Školní jarmark - Den otevřených dveří ve firmě Simcar s. r. o. EXKURZE ŽÁKŮ - Pivovar Kroměříž - Obal Print Fryšták - Simcar Suzuki Fryšták - Solartechnik Fryšták - koncentrační tábor Osvětim a Březinka v Polsku 11

12 Sedmé třídy absolvují pětidenní lyžařský kurz. Je pořádána řada exkurzí a poznávacích vycházek s využitím naučné Andrýskovy stezky. Třídy aktivně spolupracují se zařízením Hrádek (Domov pro osoby se zdravotním postižením). V suterénu školy je zřízena třída pro výuku dětí z Hrádku. V rámci přechodu dětí z MŠ je zde spolupráce s mateřskou školou. Podobně existují návštěvy a vzájemná sportovní utkání se Základní školou Lukov. Rovněž spolupracujeme s Domem Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, žáci naší školy využívají DIS klubu k trávení volného času po škole. V rámci prevence proti šikaně a navázání dobrých vztahů mezi žáky z Lukova a Fryštáku byl organizován třídenní seznamovací pobyt žáků šestých tříd na Rusavě. Tento pobyt programově zajišťují učitelé naší školy. Pod záštitou Města Fryšták v rámci Protidrogového programu připravuje Základní škola Fryšták řadu zájmových kroužků. Ve výše zmíněných kroužcích proběhlo 1324 výukových hodin. Celkem do kroužků chodilo 237 žáků. Nezanedbatelné jsou různé výtvarné soutěže. Výtvarné práce dětí jsou vystavovány ve škole. Žáci školy pod vedením Mgr. Hany Březinové, Mgr. Sylvy Knedlové se zúčastňovali představení Divadlo nejmladšího diváka v MD Zlín. Žáci naší školy se také hojně účastnili různých akcí, projektů, pořádaných školou, nebo jinými organizacemi: - jednodenní projekty na I. a II. stupni ZŠ doplňující výuku - celoškolní projektový den Den Země - projekt ČJ Česko píše Ježíškovi, mezinárodní korespondenční soutěž. - projekt Školní mléko - projekt Ovoce do škol - okrskové kolo recitační soutěže pro I. stupeň - řečnická soutěž Mladý Démosthenes - výtvarná soutěž Karel Zeman dětem v rámci dětského filmového festivalu ve Zlíně - Halloween akce pro I. stupeň - Turisticko branný závod ke Dni dětí - Školní Jarmark ke Dni matek - výstava betlémů - výstava bábovek Žáci 8.B třídy tvořili pravidelný měsíčník školního časopisu Školní pecka, který dosáhl velmi dobré úrovně, jak z hlediska obsahu, tak z hlediska grafického zpracování. Jedná se kolektivní dílo celé třídy, přispěvateli jsou žáci všech ročníků školy. Ve školní budově je umožněno pracovat ZUŠ Morava obor výtvarný a hudební, dále Karate Jutsu, Klub maminek a folklorní soubor Fryštáček. Probíhají také kurzy angličtiny a výtvarné kurzy Večerní atelier pro rodiče a veřejnost. Mimoškolní aktivity pracovníků školy V Zastupitelstvu Města Fryšták pracují 3 učitelé: S. Knedlová, L. Sovadina, M. Klapilová. Při vítání občánků spolupracuje P. Dračková. Ve výboru Spolku zahrádkářů D. Jurušková. Mgr. L. Sovadina je členem Asociace ředitelů ZŠ ČR Inspekce a kontroly Inspekce ČŠI se ve školním roce 2009/2010 nekonala. V únoru 2010 bylo provedeno ČŠI hodnocení ŠVP školy. Nebyly shledány vážnější nedostatky kontrola OSSZ Zlín stavu konta zaměstnavatele bez závad 12

13 kontrola OSSZ Zlín pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění bez závad kontrola FÚ Zlín příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků bez závad Probíhaly pravidelné kontroly na úseku BOZP a PO Závěr výroční zprávy Po zhodnocení všech faktorů lze tvrdit, že ve škole je dobré klima pro výchovu a vzdělání dětí, což je zásluha především kvalitního pedagogického sboru, který se snaží zapojovat do výuky moderní prvky a metody, které činí výuku atraktivní. Snahou školy je také zajistit dobré vybavení školy pro kvalitní výuku. Pedagogové se účastnili řady besed, seminářů, exkurzí, přednášek a ukázek výuky. Je naší nejvyšší snahou uplatnit logické uvažování a využít poznatky z teorie v praxi, dále spojovat znalosti z jednotlivých předmětů v komplexní poznání. Velmi pozitivně je hodnocena žáky i veřejností historická opravená budova školy, která je dominantou náměstí města. Datum zpracování: Datum projednání na Pedagogické radě: Mgr. Libor Sovadina ředitel Základní školy Fryšták Schváleno ŠR dne: Podpisy členů ŠR: Jana Caisová (předsedkyně ŠR) :... Členové ŠR :

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2010/2011. ředitel ZŠ Fryšták

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2010/2011. ředitel ZŠ Fryšták Výroční zpráva Základní školy Fryšták za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku: 20. září 2011 Základní charakteristika školy Základní škola Fryšták, okres Zlín,

Více

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2011/2012. ředitel ZŠ Fryšták

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2011/2012. ředitel ZŠ Fryšták Výroční zpráva Základní školy Fryšták za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku 23. září 2012 1 Základní charakteristika školy Základní škola Fryšták, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku 29. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Charakteristika školy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

PEDAGOGICKO ORGANIZAČNÍ INFORMACE

PEDAGOGICKO ORGANIZAČNÍ INFORMACE PEDAGOGICKO ORGANIZAČNÍ INFORMACE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Motto: Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná. J. Á. Komenský Základní škola Fryšták, náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták tel. 577 911

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2009/2010 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2009/2010 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 a) základní údaje o škole Název školy Základní škola, Přerov,U tenisu 4, 75002 Přerov IČ 60782358 Bankovní spojení 1883122339/0800 Telefon/fax 581601613/581601627

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

Obsah Základní údaje o škole, charakteristika... 2 Vzdělávací program školy... 3 Údaje o pracovnících školy... 3 Další vzdělávání pedagogických

Obsah Základní údaje o škole, charakteristika... 2 Vzdělávací program školy... 3 Údaje o pracovnících školy... 3 Další vzdělávání pedagogických V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 1 3-2 0 1 4 Obsah Základní údaje o škole, charakteristika... 2 Vzdělávací program školy... 3 Údaje o pracovnících školy... 3

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více