Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2009/2010. ředitel ZŠ Fryšták

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2009/2010. ředitel ZŠ Fryšták"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy Fryšták za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku: 20. září 2010

2 Základní charakteristika školy Základní škola Fryšták, okres Zlín, nám. Míru 7, Fryšták Zřizovatel školy: Město Fryšták Identifikátor právnické osoby: IČO: Ředitel školy: Mgr. Libor Sovadina Telefon: e mail: www adresa: Základní údaje o škole Školní rok Počet Počet pedagogů počet na tř. Průměrný Počet žáků 2009/02010 tříd Poznámky 1. stupeň ,8 2. stupeň ,25 započítán Ř, ZŘ Celkem započítán asistent pedagoga 20,7 Školní družina Školní jídelna 8 V jídelně pracuje pracovníků SRPŠ Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel ZŠ Fryšták. Předsedou je pan Lubomír Fuksa. Každá třída má jednoho z rodičů ve výboru SRPŠ. Sdružení každoročně organizuje ples SRPŠ. Z výtěžku plesu a ostatních aktivit přispívá na dopravu, odměny žákům při soutěžích, kulturní akce, družební aktivity s obcí Muráň na Slovensku a další aktivity dětí. Rada školy Rada školy zřízena dle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) k Celkový počet členů 9. Předsedkyně: Jana Caisová (zástupce rodičů). Členové: Zástupce zákonných zástupců žáků: Alois Langer, Martin Němec Zástupce pedagogů: Mgr. Věra Řiháková, Dagmar Švajdová, Mgr. Lenka Truhlářová Zástupce zřizovatele: Mgr. Pavel Nášel, Bc. Marcela Ševelová, Mgr. Sylva Knedlová Žákovská samospráva Ve škole funguje žákovská samospráva starostou školy byla Lucie Gettlerová za II. stupeň a Nela Režňáková za I. stupeň. Pracoval Školní sportovní klub (AŠSK) pod vedením Miluše Šafářové. 2

3 Škola ve spolupráci s Městem Fryšták zřizuje v rámci Protidrogového programu zájmové kroužky pro žáky školy. Počet kroužků 19 (Atletika, Kopaná, Horolezci, Sportovní hry, Pohybové hry, Taneční aerobic, Tenis, Rybářský, Psaní všemi 10, Volejbal, Zajímavá matematika, čeština, Matematika pro všechny, Klub deskových her, Florbal, Modeláři, Pramének), zapojeno 237 žáků. Zvolené vzdělávací programy Vzdělávacím programem pro žáky v 5.ročníku je program Základní škola č.j. MŠMT /96 2. Pro žáky v a ročníku je Školní vzdělávací program Škola pro život č.j. 01/09/2007. Výuka angličtiny probíhala od třetího ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. V rámci povinně volitelných předmětů byly vyučovány předměty: Výtvarný seminář, Ekologický seminář, Rýsování, Matematicko fyzikální seminář, Keramika, Semináře z německého jazyka, anglického jazyka, českého jazyka a matematiky. V nepovinných předmětech to bylo: Logopedická cvičení, Dyslektická cvičení a Náboženství. Pedagogové školy pracují na rozvoji Školního vzdělávacího plánu Škola pro život, začleňují jeho prvky i v ročnících, které se vyučují podle programu Základní škola s cílem usnadnit dokončení přechodu na ŠVP ve zbývajícím 5. ročníku. Školní vzdělávací program školy byl vytvořen, schválen Pedagogickou radou a Radou školy. V lednu 2010 byl hodnocen Českou školní inspekcí po formální a obsahové stránce. Inspekce neshledala vážnější nedostatky. Nedostatky formálního rázu byly odstraněny. Mezinárodní kontakty a spolupráce s ostatními školami V rámci mezinárodních přátelských vztahů se Základní školou Muráň (Slovenská republika), byly organizovány výměnné akce sportovních turnajů. Bohužel z důvodu rekonstrukce školy v Muráni se žáci tamní školy nezúčastnili fotbalového turnaje Simcar cup Volejbalové utkání ze stejného důvodu nebylo školou v Muráni pořádáno. Jsou udržovány kontakty se ZŠ Kanianka (SK) v rámci mezinárodní spolupráce příhraničních obcí zaštítěné městem Fryšták. Družební aktivity byly navázány i se ZŠ Vyhlídka z Valašského Meziříčí formou přátelských sportovních klání, která se konají dvakrát ročně ve Fryštáku i Valašském Meziříčí. V tomto školním roce to bylo klání na zimním stadionu ve Valašském Meziříčí v netradičních disciplínách a před prázdninami to byl Turisticko branný závod v Horní vsi. Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci: Zaměstnanci školy: Ředitel 1 Administrativní pracovnice 1 Zástupce ředitele 1 Školník 1 Učitelé 26 uklízečky 5 Asistent pedagoga 1 Vychovatelky Školní družiny 2 Z toho na zkrácený úvazek 7 Pracovnice školní jídelny: Studující při zaměstnání 1 Vedoucí 1 Zaměstnankyně na MD 3 Kuchařky 7 3

4 Jméno Pracovní zařazení Třídnictví Vzdělání Navrátilová Vladimíra uklízečka SOU Doležalová Emilie uklízečka SOU Hrdličková Alena uklízečka SOU Jadrníčková Marie administrativa SŠ Jurčíková Zuzana uklízečka SOU Jaška Jaroslav školník SOU Paráková Monika uklízečka SOU Marušáková Petra kuchařka SOU Jurušková Danuše vedoucí kuchařka SOU Konečná Ludmila kuchařka SOU Poláková Alena kuchařka SOU Raková Marie vedoucí školní jídelny SŠ Urbanová Petra kuchařka SOU Březinová Hana zástupce ředitele, ČJ, VV VŠ Dlabajová Irena učitelka I. stupeň 1.B VŠ Dračková Pavlína učitelka I. stupeň 2.B VŠ Galíková Eliška učitelka I. stupeň 3.A VŠ Hájková Jana učitelka II.st. Ma, Pč VŠ Horáková Marie vychovatelka ŠD SŠ Kalandrová Drahomíra učitelka II.st. Př,PV VP VŠ Kalandrová Jana učitelka II.st. M,Z, Inf 9.B VŠ Knedlová Sylva učitelka II.st. ČJ, TV VŠ Krajčová Drahomíra učitelka I. stupeň 4.B VŠ Matulík Radek učitel II.st. AJ, TV 7.A VŠ Minaříková Lena učitelka I. stupeň 2.A VŠ Nedbal Tomáš učitel II.st. ČJ, OV VP 9.A VŠ Pavlíková Anna učitelka II.st. NJ, HV, Z VŠ Řiháková Věra učitelka I.stupeň 1.A VŠ Sovadina Libor ředitel, FY TE VŠ Šafářová Miluše učitelka II. st. TV VP 8.B VŠ Šounová Božena učitelka II.st. M, F VŠ Švajdová Dagmar učitelka I. stupeň 4.A SŠ Truhlářová Lenka učitelka II.st. ČJ, VV 8.A VŠ Uhříková Helena učitelka i. stupeň 3.B VŠ Vavruša Leopold učitel M, TV,Ch - VŠ Vojtěšková Daniela učitelka II.st. ČJ, D 6.A VŠ Koždoňová Helena učitelka I. st. 4.B VŠ Ondrášová Helena učitelka II. stupeň 7.B VŠ Láníčková Irena vychovatelka ŠD SŠ Klapilová Marcela učitelka Aj, Vv VŠ Březinová Hana zástupce ředitele VŠ Prášilová Lenka učitelka II. stupeň, Aj 6.B VŠ Hubáčková Ivana asistentka ped. VŠ VP výchovný poradce 4

5 Další vzdělávání pracovníků DVPP Téma... počet účastníků Moderní vyučování s Googlem... 1 Netradiční výuka Českého jazyka... 1 Didaktické pomůcky ve výuce dějepisu... 1 Rozdílné úrovně ve výukových skupinách... 1 Metodické aspekty výuky Aj velkých skupin... 2 Enviromentální výchova... 1 Výtvarné inspirace velikonoční krásnění... 2 Pohybové hry... 1 Výtvarné inspirace Vánoce... 1 Grafomotorika... 1 Motivační experiment pro žáky... 1 Desatero domácí ekologie... 1 Podzimní motivy... 1 Cesty k efektivnější výuce... 1 Zdravotník zotavovacích akcí... 1 Spec. pedagogická problematika učitele... 1 Aktuální změny právních předpisů ve školství... 1 Ředitel jako manažer řízení... 1 Občanský zákoník a řízení školy... 1 Celkem Zápis žáků do I. třídy pro školní rok 2010/ Zapsáni do 1. třídy Počet žádostí o odklad Odklad udělen Nastoupí do I. třídy Žáci ZŠ Fryšták byli v roce 2010 přijati na tyto SŠ: Gymnázium Zlín Lesní čtvrť... 4 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín... 2 Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov... 4 Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o., Zlín... 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín... 3 Soukromá střední škola pedagogická a sociální, s.r.o., Zlín... 3 Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín... 7 Střední průmyslová škola Zlín... 3 Střední škola gastronomie a obchodu Zlín... 2 Střední škola oděvní a služeb Vizovice... 2 Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o, Zlín Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín... 1 Střední odborná škola Holešov... 2 Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž... 3 Střední škola Kostka, s.r.o., Vsetín... 1 Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou

6 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště... 1 Střední odborná škola Uherský Brod... 1 Střední škola Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod... 1 Střední škola technická Přerov... 1 Celkový prospěch žáků za školní rok 2009/2010 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnocení odloženo Celkem I. st Celkem II. st Škola celkem Dva žáci, kteří neprospěli, složili úspěšně opravnou zkoušku a postoupili do vyššího ročníku. Jeden žák, který neuspěl u opravné zkoušky opakuje ročník. Jedna žákyně 9. ročníku, které byla odložena klasifikace se nedostavila k vykonání zkoušek v náhradním termínu, neomluvila se, byla hodnocena známkou nedostatečný. Hodnocení výsledků výchovného působení Ve škole jsou ustanoveni dva výchovní poradci, jeden pro volbu povolání, jeden pro práci s integrovanými a problémovými žáky. Je ustanoven a pracuje preventista sociálně patologických jevů. Je ustavena skupina pro nápravu řeči a pomoc žákům s různým typem dysfunkce. Ve škole pracuje i speciální pedagog, který řeší společně se žáky a jejich rodiči problematiku šikany, drog, návykových látek a dalších problémových jevů. Ve školním roce 2008/2009 byl ve škole uskutečněn projekt Školní rok bez šikany který podporovalo Město Fryšták. Byly uskutečněny preventivní programy, kterých se účastnili všichni žáci školy zaměřené na problematiku šikany a drogové závislosti. Pro integrované žáky jsou vypracovány individuální učební a výchovné plány, provádí se pravidelné konzultace s Pedagogicko psychologickou poradnou a příslušnými centry. Výchovné působení školy je narušováno rozdílnou výchovou v rodinách, pracovním vytížením rodičů, nepochopením významu vzdělání některých rodičů. Nicméně převážná část žáků nemá s výchovou problémy, mají dobrý základ z rodiny, o čemž svědčí i množství udělených pochval. 6

7 Přehled pochval a trestů na konci školního roku 2009/2010 I. stupeň II. stupeň celkem Pochvaly Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele II. stupeň z chování III. stupeň z chování Zameškané hodiny ve vyučování Zameškané hodiny celkem Z toho neomluvené Průměr omluvených hodiny hodin na žáka I. stupeň ,93 II. stupeň ,23 celkem ,52 K problematice zameškaných hodin je třeba poznamenat, že je mnohem vyšší na II. stupni. Počet zameškaných hodin zvyšuje uvolnění dětí na rodinné dovolené v průběhu školního roku. Zde je třeba poznamenat, že děti mají v průběhu školního roku dostatek volna. Rodiče jsou s termíny prázdnin seznámeni písemně už v září, takže mohou své dovolené plánovat vhodněji. Mnozí si neuvědomují, že poškozují především své dítě. Dítě zamešká výuku, pak ji musí dohánět. Takto zmeškané hodiny značně navyšují celkový počet zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce. Co se týká enormního počtu neomluvených hodin na II. stupni, je to způsobeno jedním žákem devátého ročníku, který díky záškoláctví a špatné péči rodičů téměř nedocházel v II. pololetí do školy. Veškeré snahy školy o nápravu byly marné, situaci řešil sociální odbor péče o děti ve Zlíně prostřednictvím kurátora. Žádosti o uvolnění z výuky Žádosti celkem Z toho dovolená Ozdravný pobyt Sportovní soustředění Integrovaní žáci Integrovaní celkem Vývojové poruchy Ostatní učení Ve školním roce pracovala s integrovanými žáky asistentka pedagoga, která byla určena k dvěma žákům osmého ročníku. Je nutno pochválit všechny pedagogy, kteří se s velkou snahou věnovali integrovaným žákům, především výchovnou poradkyni. 7

8 Zájmová činnost a mimoškolní aktivity Žáci naší školy se zúčastnili řady akcí, které navazují na školní výuku a prohlubují znalosti dětí v daném oboru. Olympiády: matematická, český jazyk, přírodovědná, zeměpisná, historická, chemická, Matematický klokan. Také v dopravní soutěži, které se již tradičně účastníme se našim žákům výborně dařilo. V atletice mladších žáků se našim žákům také výborně dařilo. Tradičně i letos proběhla recitační soutěž na II. stupni a pěvecká soutěž Zlatý slavík na I. stupni. Obrovským úspěchem celé školy byla účast třídy 8.B a jejich třídní učitelky v celostátní anketě o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos Po vítězném tažení v regionálním i krajském kole se tito žáci s paní učitelkou Mgr. Miluší Šafářovou probojovali až do finále v Praze, kde získala paní učitelka za podpory žáků, kolegů, rodičů a zástupců zřizovatele cenu Dětský Ámos 2010 v této anketě. Dalším významným oceněním bylo udělení medaile J.A. Komenského I. stupně MŠMT Mgr. Sylvě Knedlové za celoživotní výchovně vzdělávací činnost a za 57 let působení ve školství. Toto ocenění převzala paní Knedlová na půdě MŠMT v Praze dne 9. května Projekty EU, do nichž je naše škola zapojena - Projekt OPVK Zavedení inovačních metod a forem do výuky fyziky partnerství ZŠ Fryšták při projektu Gymnázia lesní čtvrť ve Zlíně - Projekt OPVK Orientační dny rozvoj hodnotové orientace pro udržitelný rozvoj partnerství ZŠ Fryšták při projektu Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku - Projekt OPVK Zavedení informačního systému do venkovských škol partnerství ZŠ Fryšták při projektu společnosti SEDUCTUS v Mostě Přehled akcí, soutěží, kterých se zúčastnili žáci naší školy: SPORTOVNÍ AKCE I. stupeň - McDonalds Cup okrskové kolo mladší a starší žáci (obě první místa) - McDonalds Cup okresní kolo mladší a starší žáci (6. a 5. místo) - Preventan Cup okrskové kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd - Atletický víceboj okrskové kolo 4. a 5. tříd - Florbal okresní kolo 4. a 5 tříd - Stříbrný věnec plavecké závody 3. tříd (tři první místa) - Kinderiáda atletické závody I. stupně - Kašavský běh okrskové kolo - Trnavský běh okrskové kolo SPORTOVNÍ AKCE II. stupeň ŠKOLNÍ SOUTĚŽE - Přebor školy v přespolním běhu - Přebor školy ve florbalu - Přebor školy v basketbalu - Přebor 8. a 9. tříd ve volejbalu 8

9 - Fryštácká brázda turisticko branný závod pro žáky ZŠF a ZŠ Valašské Meziříčí, - 3 kategorie (4. 5., 6. 7., 8. 9.r.) délka tratí 2, 3, 4 km, 8 kontrol. stanovišť (rostliny, zvířata, hod na cíl, plížení, lanová lávka, zdravověda, práce s buzolou, střelba ze vzduchovky, 9. ročníky pomoc při organizaci - Pohádkový les pro třídu pohádkově laděný turisticko branný závod, pořadatelé žáci 8. B (rostliny, zvířata, zpívání, kreslení, hod na cíl, lanová lávka, střelba, labyrint) MIMOŠKOLNÍ SOUTĚŽE - Okresní přebor v přespolním běhu Trnavský vrch - Bruslení ve Valašském Meziříčí - Okresní přebor ve stolním tenise, pořadatel ZŠ Fryšták - Velikonoční turnaj děvčat ve florbalu pořadatel ZŠ Želechovice, (účast ZŠ Kašava, - Trnava, Štípa, Želechovice, Slušovice), ml. i st. děvčata 2. místo - Velikonoční turnaj ve florbalu mladších chlapců pořadatel ZŠ Slušovice - (účast ZŠ Slušovice, Trnava, Vizovice) - Kašavský běh pořadatel ZŠ Kašava (účast ZŠ Kašava, Štípa, Trnava, Lukov) - Simcar Cup, turnaj v malé kopané (účast ZŠ Štípa, Trnava, Želechovice) OKRESNÍ A OKRSKOVÉ SOUTĚŽE - Trnavský vrch, okres. přebor v přespolním běhu Stolní tenis, okresní kolo, pořadatel ZŠ Fryšták Volejbal děvčata, okresní kolo, 16. ZŠ Volejbal chlapci, okresní kolo, 16. ZŠ Kašavský běh, D a CH Atletický pětiboj, ZŠ Štípa Atletika trojboj (1. 3. tř.), okresní přebor Atletika trojboj (4. 5. tř.), okresní přebor Kinderiáda okrskové kolo Kinderiáda okresní kolo SOUTĚŽE V RÁMCI ČESKÉHO JAZYKA - Mladý Démosthenes rétorická soutěž, Jan Kočenda postoupil do celostátního kola v Jihlavě - Literární soutěž Krajské knihovny Fr. Bartoše 1. a 3. místo - Školní kolo a okrskové kolo recitační soutěže - Olympiáda v Českém jazyce SOUTĚŽE V RÁMCI MATEMATIKY - Matematická olympiáda školní kolo - Pythagoriáda pro 6. a 7. ročník školní kolo - Matematický klokan celoškolní soutěž (3. místo v krajském kole) SOUTĚŽE V RÁMCI VÝTVARNÉ VÝCHOVY - Hudební keramický nástroj výtvarná soutěž 8. tříd (2. místo) - Koláž výtvarná soutěž SPŠP Zlín (2. místo) - FFD Zlín Karel Zeman dětem výtvarná soutěž filmového festivalu, putovní pohár pro ZŠ Fryšták za největší počet oceněných prací (9 oceněných dětí!) 9

10 AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY - Tvořivé odpoledne pro rodiče a děti bramborová tiskátka - Tvořivé odpoledne vánoční dekorace a ozdoby - Tvořivé odpoledne velikonoční výzdoba - Barunčin pohádkový maratón tříd - Tvořivé odpoledne květinové obrázky - Skákání přes lano tříd - Setkání s kronikářem města PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ Současná reforma školství vyžaduje změnit přístup k výuce, usiluje o to, aby vzdělávání bylo funkční a rozvíjelo osobnost dítěte. Nositelem vzdělání je učitel, který výuku řídí a organizuje. Záleží tedy především na učiteli, zda pouze formálními postupy odučí obsah daný Školním vzdělávacím programem nebo povede žáky k samostatnému a kritickému myšlení, k rozvoji vlastní osobnosti. Dnešnímu učiteli se nabízí široká škála pedagogických postupů, kterými lze dosáhnout stanoveného cíle a připravit žáky na život. Jedním z cílů našeho ŠVP je rozvoj inovačních metod výuky. Zaměřili jsme se na projektové vyučování. Projektové vyučování je právě jednou z metod vzdělávání, která napomáhá splnění cílů základního vzdělávání. Je založená na propojení teorie a praxe. Vede ke kreativitě a vlastní činnosti žáka. Děti se učí systematickému řešení konkrétního úkolu. V projektu si volí svou roli, informační zdroje, otázky, spolupracovníky, ale i osobní pracovní postup a tempo. Tento způsob poznávání dává příležitost propojovat učení s reálným životem. PROJEKT JDEME NA TRH Skupinový projekt byl určen žákům II. stupně základní školy, vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace. Převážná část činností v projektu odpovídala obsahu vzdělávacích oblastí Informatika a Člověk a svět práce. Délka projektu 2 dny. Místo realizace: škola, firma. Cíl projektu - spojit obsah učení se životem, využít poznatky z praxe ve výuce - získat zkušenosti z praktické činnosti - rozvíjet samostatnost, tvořivost a kooperaci žáků Výstup projektu Žák: - orientuje se v základech tržního systému - rozumí pojmům poptávka a nabídka - umí napsat nabídku formou obchodního dopisu - získá představu o činnosti vybrané firmy - využije získané informace při rozhodování o volbě povolání - rozvíjí klíčové kompetence stanovené ve ŠVP Jdeme na trh dvoudenní skupinový projekt, učební pomůcka pracovní listy. První den prostřednictvím exkurze žáci získávají vědomosti o vybrané firmě a současně objevují obsah a význam pojmů trh, nabídka, poptávka, tržní mechanismus, výrobní faktory (kapitál), vstupy a výstupy firmy, výrobek, služba. Druhý den zpracovávají získané informace z prvního dne, které ve spojení s vlastními zkušenostmi s nabídkou přináší vysvětlení pojmů cíl, forma a vlastnosti nabídky, nabídka formou obchodního dopisu, inzerát, reklama, prezentace. Závěrečný výstup tvoří obchodní dopis s nabídkou, prezentační plakát, prezentace v programu MS PowerPoint, hodnocení projektu. Práce je doplněna přílohami s pracovními listy. 10

11 Projekt jdeme na trh realizován se žáky 8. B, spolupráce s firmami Simcar s. r. o., Solar Technik s. r. o. ve Fryštáku. ABECEDA PODNIKÁNÍ Společnost Junior Achievement Czech Republic, která má pobočku v Baťově vile ve Zlíně nabízí školám kurz Abeceda podnikání. Naše škola do výuky přihlásila všechny žáky 8. tříd. Kurz vedly třídní učitelky, žáci obdrželi velmi dobře zpracované pracovní listy. Pro absolventy výuky kurzu Abeceda podnikání byla připravena soutěž O nejlepší podnikatelský záměr Do soutěže se mohl přihlásit neomezený počet týmů z jedné školy, a tak jsme do prvního kola přihlásili a zaslali materiály celkem 10 fiktivních firem. Porota složená ze zástupců partnerských firem vybrala 10 nejlepších týmů do finále, které proběhlo v Baťově vile ve Zlíně. Soutěže se zúčastnily školy z celé republiky, ale pouze ze ZŠ Fryšták postoupily do finále čtyři soutěžní týmy. Úkolem fiktivní firmy bylo popsat výrobek či službu, vytvořit marketingovou strategii, jmenovitě uvést personální obsazení, vytvořit propagaci firmy a prodávaného produktu, popsat místo provozovny. Žáci museli bez použití výpočetní techniky vytvořit propagační plakát velikosti A3, inzerát na nábor zaměstnanců, vizitku. Všechno zpracovávali sami, učitel pouze radil, kontroloval správnost pravopisu. Ve finále bylo úkolem týmů během 10 minut představit svou firmu, výrobek nebo službu, zpracovaný podnikatelský záměr s využitím zaslaných materiálů do soutěže. Prezentaci mohli za firmu provést pouze 3 žáci, porota měla právo klást doplňující otázky. Pořadí: 1. místo Pivovar Brázďák Končáková Klára, Chudárková Alžběta, Gorigová Marie, Stachová Tereza, 8. A 2. místo Televizní stanice Magic Season Škamralová Kristýna, Kučná Dominika, Kolář Lukáš, Suchá Adriana, Richter Pavel, 8. B 3. místo Cestovní kancelář World Jobs Svačina Roman, Kocourek Jakub, Kočenda Jan, Krajča Martin, Hromčík Jakub, 8. B Odměna za 1. místo děvčata z firmy Pivovar Brázďák obdržely pozvánku na návštěvu americké ambasády v Praze DALŠÍ AKCE - Seznamovací pobyt 6. tříd - Halloween - Školní jarmark - Den otevřených dveří ve firmě Simcar s. r. o. EXKURZE ŽÁKŮ - Pivovar Kroměříž - Obal Print Fryšták - Simcar Suzuki Fryšták - Solartechnik Fryšták - koncentrační tábor Osvětim a Březinka v Polsku 11

12 Sedmé třídy absolvují pětidenní lyžařský kurz. Je pořádána řada exkurzí a poznávacích vycházek s využitím naučné Andrýskovy stezky. Třídy aktivně spolupracují se zařízením Hrádek (Domov pro osoby se zdravotním postižením). V suterénu školy je zřízena třída pro výuku dětí z Hrádku. V rámci přechodu dětí z MŠ je zde spolupráce s mateřskou školou. Podobně existují návštěvy a vzájemná sportovní utkání se Základní školou Lukov. Rovněž spolupracujeme s Domem Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, žáci naší školy využívají DIS klubu k trávení volného času po škole. V rámci prevence proti šikaně a navázání dobrých vztahů mezi žáky z Lukova a Fryštáku byl organizován třídenní seznamovací pobyt žáků šestých tříd na Rusavě. Tento pobyt programově zajišťují učitelé naší školy. Pod záštitou Města Fryšták v rámci Protidrogového programu připravuje Základní škola Fryšták řadu zájmových kroužků. Ve výše zmíněných kroužcích proběhlo 1324 výukových hodin. Celkem do kroužků chodilo 237 žáků. Nezanedbatelné jsou různé výtvarné soutěže. Výtvarné práce dětí jsou vystavovány ve škole. Žáci školy pod vedením Mgr. Hany Březinové, Mgr. Sylvy Knedlové se zúčastňovali představení Divadlo nejmladšího diváka v MD Zlín. Žáci naší školy se také hojně účastnili různých akcí, projektů, pořádaných školou, nebo jinými organizacemi: - jednodenní projekty na I. a II. stupni ZŠ doplňující výuku - celoškolní projektový den Den Země - projekt ČJ Česko píše Ježíškovi, mezinárodní korespondenční soutěž. - projekt Školní mléko - projekt Ovoce do škol - okrskové kolo recitační soutěže pro I. stupeň - řečnická soutěž Mladý Démosthenes - výtvarná soutěž Karel Zeman dětem v rámci dětského filmového festivalu ve Zlíně - Halloween akce pro I. stupeň - Turisticko branný závod ke Dni dětí - Školní Jarmark ke Dni matek - výstava betlémů - výstava bábovek Žáci 8.B třídy tvořili pravidelný měsíčník školního časopisu Školní pecka, který dosáhl velmi dobré úrovně, jak z hlediska obsahu, tak z hlediska grafického zpracování. Jedná se kolektivní dílo celé třídy, přispěvateli jsou žáci všech ročníků školy. Ve školní budově je umožněno pracovat ZUŠ Morava obor výtvarný a hudební, dále Karate Jutsu, Klub maminek a folklorní soubor Fryštáček. Probíhají také kurzy angličtiny a výtvarné kurzy Večerní atelier pro rodiče a veřejnost. Mimoškolní aktivity pracovníků školy V Zastupitelstvu Města Fryšták pracují 3 učitelé: S. Knedlová, L. Sovadina, M. Klapilová. Při vítání občánků spolupracuje P. Dračková. Ve výboru Spolku zahrádkářů D. Jurušková. Mgr. L. Sovadina je členem Asociace ředitelů ZŠ ČR Inspekce a kontroly Inspekce ČŠI se ve školním roce 2009/2010 nekonala. V únoru 2010 bylo provedeno ČŠI hodnocení ŠVP školy. Nebyly shledány vážnější nedostatky kontrola OSSZ Zlín stavu konta zaměstnavatele bez závad 12

13 kontrola OSSZ Zlín pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění bez závad kontrola FÚ Zlín příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků bez závad Probíhaly pravidelné kontroly na úseku BOZP a PO Závěr výroční zprávy Po zhodnocení všech faktorů lze tvrdit, že ve škole je dobré klima pro výchovu a vzdělání dětí, což je zásluha především kvalitního pedagogického sboru, který se snaží zapojovat do výuky moderní prvky a metody, které činí výuku atraktivní. Snahou školy je také zajistit dobré vybavení školy pro kvalitní výuku. Pedagogové se účastnili řady besed, seminářů, exkurzí, přednášek a ukázek výuky. Je naší nejvyšší snahou uplatnit logické uvažování a využít poznatky z teorie v praxi, dále spojovat znalosti z jednotlivých předmětů v komplexní poznání. Velmi pozitivně je hodnocena žáky i veřejností historická opravená budova školy, která je dominantou náměstí města. Datum zpracování: Datum projednání na Pedagogické radě: Mgr. Libor Sovadina ředitel Základní školy Fryšták Schváleno ŠR dne: Podpisy členů ŠR: Jana Caisová (předsedkyně ŠR) :... Členové ŠR :

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val.Meziříčí 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy IČ 61234176 Bankovní spojení 8455560297/0100

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více