Česko hledá budoucnost VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česko hledá budoucnost VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Česko hledá budoucnost VZDĚLÁVÁNÍ Úvod do diskuse Jaroslav Kalous Praha, duben

2 Obsah Úvodem... 4 POUČENÍ Z MINULOSTI... 4 NESCHOPNOST DOHODY... 5 NETOLERANCE... 6 ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI... 7 CO DĚLAT... 9 Poučení ze světa... 9 Management reformy Právní stát Stop jednoduchým řešením Angažovanost TEZE K DISKUSI Příloha 1: Bibliografie Příloha 2: Sedm zastavení na cestě reforem českého školství Zastavení první: Historie Zastavení druhé 1985: Přestavba Zastavení třetí 1990: Sametová revoluce Zastavení čtvrté 1995: Evaluace OECD Zastavení páté 2000: Bílá kniha Zastavení šesté 2005: Nový školský zákon Zastavení sedmé 2010: PISA

3 3

4 ÚVODEM Předložený text se snaží vyhovět zadání: rámovat prostor pro další úvahy. V této fázi je důležitější hledat správné otázky, spíše než na ně nutně už mít odpovědi Jde tedy radikalitu tázání a maximální schopnost v této fázi začít uvažovat out of the box. - Je zde uveden pohled zpět, vpřed i okolo a předkládá teze k diskusi. POUČENÍ Z MINULOSTI 1 V květnu 1990 byly schváleny zákony, které se staly nástrojem největší reformy v českém školství za poslední čtvrtstoletí: nový vysokoškolský zákon a zásadní novela školského zákona. Jak k jejich schválení došlo? Stalo se to ještě před prvními svobodnými demokratickými volbami v červnu Zákony schvalovalo Federální shromáždění složené dohromady z poslanců zvolených ve volbách roku 1986 a z nových poslanců Občanského fóra, kteří byli za nejzkompromitovanější komunistické představitele do Federálního shromáždění kooptováni, to znamená přibráni nikoliv v řádných volbách, ale jen rozhodnutím ostatních zákonodárců. Sama vláda později v roce 1990 konstatovala, že kooptování nebylo nejčistším řešením, řečeno diplomaticky, a že diskreditovalo Československo v zahraničí, že de iure šlo o neplatnou volbu 23. Od 17. listopadu 1989 do 4. května 1990, kdy byl nový vysokoškolský zákon č. 172/1990 Sb. schválen, uplynulo pět a půl měsíce. Za tuto dobu byl zcela nový zákon vytvořen, prodiskutován a schválen na nesčetných zasedáních. Analogicky to platí o zákonu 171/1990 Sb., novele školského zákona. Jenom výše popsané nedemokratické opatření umožnilo rychlé rozhodnutí. Počínaje prvními demokratickými volbami v červnu 1990 bylo už všechno složitější dohoda obtížná, ne-li nemožná. Oba schválené zákony byly chápány jako provizoria, nástroje na nejnutnější krátkou dobu s tím, že do dvou let budou přijaty zákony nové. Provizorium se v prvním případě protáhlo na sedm let 4, v druhém na čtrnáct let 5. Mediálně nefrekventovanější témata vzdělávací politiky státní maturita a školné diskutujeme přes dvacet let. Již publikace z roku odkazovala na probíhající diskuse o školném včetně dobře fungujícího systému podpor studentů. Příprava na státní maturitu trvala 15 let. Ale první úvahy jsou ještě starší. Proč vaši studenti musejí krátce za sebou dělat dvě tak náročné a stresující zkoušky, jako je maturita a přijímačky 1 Příloha 2 obsahuje sedm zastavení na cestě reforem českého školství. Viz též Kalous (2009) a Greger (2011). 2 Autorem myšlenky kooptace v roce 1989 byl reformní komunista Zdeněk Jičínský, který to považoval za akt spravedlivé odplaty za odstranění reformních komunistů z parlamentu kooptací v roce 1969 po sovětské okupaci v srpnu Přechod od totalitního systému k demokratickému nikdy není snadný. Viz Dvořáková, Kunc (1994) 4 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 5 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 6 OECD: Zpráva o vysokém školství v České a Slovenské Federativní Republice. Praha, Pedagogická fakulta UK 1992, s

5 na vysokou školu? Není to plýtvání lidskými a finančními zdroji?, ptal se prof. Harbison, vedoucí mise Světové banky do ČR v roce A jedním z doporučení Světové banky, které zde nechali ministerstvu školství, bylo Vytvořit národní systém vstupních zkoušek na vysoké školy, aby tak bylo dosaženo větší efektivity výběrového procesu. Je to už dvacet let. Možnost, že by na přechodu mezi sekundárním a terciárním vzděláváním nebyly krátce za sebou dvě, ale jenom jedna zkouška, je stále v nedohlednu. Na konferenci Civitas v roce 1995 v Praze prof. Heyneman 7 ve svém schématu třinácti ingrediencí transformace centrálně plánovaných ekonomik (vedle privatizace, konvertibility měny, dodržování lidských práv aj.) uváděl i dvě z oblasti vzdělávací politiky: 1. restrukturaci vzdělávacího systému jako podmínku ekonomického růstu a 2. consensus what to teach the young jako podmínku sociální stability a rozvoje. Šestnáct let poté je patrné, že transformace naší společnosti ještě nedospěla do té fáze, abychom byli schopni se o směřování vzdělávací soustavy rozumně dohodnout. Vzájemná nevraživost a netolerance je jednou z hlavních překážek efektivnějšího rozvoje našeho vzdělávacího systému. NESCHOPNOST DOHODY Není důvodu, proč by neschopnost dohody měla být ve vzdělávací soustavě jiná než v celé české společnosti. Vedle výše zmíněných kauz ze školství existuje i mnoho jiných příkladů z českého politického a společenského života dokazujících, jak dohodnout se na čemkoli je pro nás obrovský problém. Následuje stručný výčet příkladů. Senát Při dělení federace vyvstal problém s umístěním českých poslanců zanikajícího Federálního shromáždění. Nová Ústava ČR, účinná od 1. ledna 1993, proto zakotvila dvoukomorový parlament, složený z Poslanecké sněmovny a Senátu. Avšak zřízení Senátu bylo v politických diskusích silně zpochybňováno a vzácné nebyly ani snahy o jeho vypuštění z ústavy. Do doby jeho ustavení bylo zamýšleno zřídit Prozatímní Senát (čl. 106 odst. 2 Ústavy ČR) a předpokládalo se, že senátory Prozatímního Senátu se stanou čeští poslanci Federálního shromáždění. Z jiných stran se ozývala nespokojenost, Jiří Dienstbier dokonce přišel s hanlivým termínem přeprasení poslanců, který se všeobecně ujal. Prozatímní Senát nakonec nevznikl, první volby do Senátu PČR byly uspořádány až na podzim roku Česká republika své první tři roky existence fungovala bez druhé komory parlamentu. Územní samospráva Po roce 1989 probíhaly dlouhé diskuse o nutnosti a formě územní samosprávy. Kraje definitivně vznikly až v roce 2000, kdy též proběhly první volby do nově zřízených krajských zastupitelstev. Cesta k rozhodnutí tak zabrala deset let. Nejvyšší správní soud 7 Stephen P. Heyneman, vedoucí oddělení lidských zdrojů a sociální politiky ve Světové bance (1995) Thoughts on Social Stabilization in the Formerly Centrally-Planned Economies. 5

6 Nejvyšší správní soud je zakotven v Ústavě ČR. Svou činnost však zahájil až v roce 2003, po deseti letech. Poslanecká imunita Za dvacet let poslanci již 16 x hlasovali o změně podmínek poslanecké imunity. Marně. Zákon o státní službě Zákon o státní službě má svůj původ v roce Už je i schválen, ale jeho uvedení v platnost se stále odkládá, až přijde ten pravý okamžik. Církevní restituce Princip Co bylo ukradeno, musí být vráceno nebyl zpochybněn, jen se jeho realizace protahují. V jednáních o restituci církevního majetku se zatím bezúspěšně střídá jedna komise za druhou a církve jsou zatím stále financovány ze státního rozpočtu. Zákaz KSČM Tyto úvahy se také dvacet let stále vracejí. Diag Human Spor státu se společností Diag Human se vleče již 16 let. Za tu dobu stouply náklady 80x. Silnice do Hradce Spor státu s farmářkou Ludmilou Havránkovou o 11 hektarů potřebných na dostavbu dálnice D11 do Hradce Králové trvá též dvacet let. Kompetenční zákon Zdálo se, že po posledních parlamentních volbách vznikne Ministerstvo vzdělávání. Odpovídalo by to více realitě. MŠMT má v názvu mládež a tělovýchovu, nikoli už vědu, která je pro budoucnost země neméně důležitá. Ukázalo se však, že kompetenční zákon č. 2/1969 SB. je pevně a nezměnitelně zakotven. Přestože v některých zemích se organizace a jména ministerstev mění po každých parlamentních volbách, u nás jsou nezměněny již přes čtyřicet let. Když se někdo pokusí o změnu, brzy zjistí beznadějnost takového úsilí Dvacet let. Tisíce článků a diskusí točící se stále v kruhu. V době, kdy řešíme tyto problémy se svět prudce mění (i když my to třeba nevnímáme). Za dvacet let přibylo na světě 1,6 miliardy lidí tj. tolik, kolik má Evropa, Severní Amerika a Jižní Amerika dohromady. To už je ale jiný svět! A my řešíme pořád dokola stále stejné problémy. Jsme vůbec schopni si sami vládnout? NETOLERANCE Český národ má za sebou stoletou historii řešení problémů cestou vylučování. Před sto lety Praha vzkvétala za vzájemného prolínání tří kultur: české, německé, židovské. Nejprve byli vyloučeni Židé v koncentrácích. Pak byli vyloučeni Němci odsunem. Ve dvou vlnách 1948 a 1968 byli vyloučeni jinak politicky smýšlející emigrovali. Po volbách v roce Vladimír Špidla: Osobní sdělení. 6

7 došlo k rozdělení republiky, protože přeci nebylo možné žít v jednom společném státě, když jsme tak různí. Nenaučili jsem se toleranci k odlišnosti. A neumíme řešit problémy, které se vylučováním řešit nedají. Neumíme se dohodnout. Nedůvěřujeme si. Deficit důvěry české společnosti má několik úrovní (Možný 1991). Začíná krizí sebedůvěry. Za minulého režimu jsme všichni snili, co bychom dokázali, jen kdybychom mohli. Dnes už můžeme, ale stále se nedaří. Kdo za to může? Stále mnoho občanů soudí, že jejich problémy by měl řešit především stát, ne oni sami. Rozhodující je deficit vzájemné důvěry, jejíž hladina je u nás výrazně pod evropským průměrem. Žijeme v prostředí plném mafií". Vypadá to, že každý předpokládá, že všichni ostatní konspirují proti němu, organizováni v tajné sítě, zatímco on sám zůstává stranou. Většina Čechů nevěří, že by někdo mohl upřímně věřit v Boha; málokdo je pak ve svém jednání ochoten vycházet z předpokladu, že ostatní se k němu budou chovat jako k bližnímu svému. Všudypřítomná možnost podtrhu se stala v českých zemích nevysloveným předpokladem každé kooperativní strategie. Nakonec to nějak funguje, ale kvalitu, a tím i efektivitu veškeré spolupráce však taková míra nutné vzájemné ostražitosti zatěžuje vysokou režií, která stahuje naší ekonomiku dolů po žebříčku konkurenceschopnosti. Našim perspektivám chybí vědomí fatální závislosti výsledku na dobré spolupráci. Máme deficit víry ve společnou akci. Je pro nás obtížná nerevoluční, trvalá a trpělivá součinnost na dlouhodobém projektu na jakékoli úrovni. Ritzen et al. (2000) ve své studii analyzují, proč i dobří politici dělají špatnou politiku. Mají malý manévrovací prostor, způsobený především nízkou mírou sociálního kapitálu. Schopnost formulovat nějakou rozsáhlou společenskou reformu je mnohonásobně snazší než ji skutečně realizovat. Její implementace totiž předpokládá schopnost společnosti dojít k nějaké rozumné dohodě, vůli různých skupin a institucí spolupracovat při respektování rozdílných potřeb a a společenskou ochotu podstoupit změny, které v krátkodobém horizontu budou znamenat jistou míru oběti, ale v dlouhodobé perspektivě prospěch pro všechny. Dokud v české kotlině hladina důvěry radikálně nestoupne, ani kapitalismus, ani občanskou společnost tu nevybudujeme. Tak, jak bylo za starého režimu významné a obtížné držet se hesla Žij v pravdě!, tak se stává dnes speciálně významným naplnit dictum Důvěřuj ostatním! Ivo Možný. Proč tak snadno... Některé rodinné důvody sametové revoluce. Praha: SLON ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI Člověk je součástí živočišné říše víc, než si běžně uvědomujeme. Světová historie, politika či osobní vztahy nám budou dávat větší smysl, když podržíme v mysli tento nevyhnutelný fakt. Naše nejzákladnější podvědomé motivační síly pocházejí ze světa zvířat, jehož součástí jsme nepřestali být. Lidé jsou savci a primáti a jako takoví sdílejí mnohé ze základních principů chování s ostatními savci a primáty 9. 9 Srovnání molekul DNA ukázalo, že lidé a šimpanzi jsou si z genetického hlediska daleko příbuznější, než třeba šimpanzi s gorilami. Lidé a šimpanzi jsou si geneticky skoro stejně blízcí jako navzájem dva druhy šimpanzů šimpanz obecný a šimpanz trpasličí neboli bonobo. Toto zjištění vedlo Diamonda (2004) k tomu, aby člověka nazval třetím šimpanzem. Viz též Kalous (2010a). 7

8 Jedinci téhož biologického druhu vytvářejí často skupiny, smečky, stáda. Příslušnost k takové skupině s sebou přináší řadu výhod i nevýhod: na jedné straně relativní bezpečí, jistotu, solidaritu a pomoc jiných členů, na druhé straně povinnost dodržovat vnitřní řád skupiny, kázeň, podřízenost, poslušnost a oddanost. Nepříliš jinak je tomu i u lidí. S těmi, kdo mají stejné názory a představy o světě jako my, se cítíme uvolněně, bez napětí a nejistoty, obav a podezření. Je snazší organizovat naše životy tak, abychom maximalizovali styk s lidmi, kteří se nám podobají a minimalizovali styk s lidmi, kteří se od nás liší. Tento způsob, který činí naše životy pohodlnější, vede však tzv. homogamii (Maslow). Lidstvo je dnes rozděleno do nesmírného množství izolovaných, vzájemně uzavřených skupin, které spolu nemají nic společného. Naše etika je v prvé řadě založena na zkušenosti. Pravidla chování, která se v průběhu fylogeneze i kulturního vývoje osvědčila, jsou v nás ukotvena velmi hluboko. Děti na celém světě se rodí již vybaveny všemi vlastnostmi, které umožnily jejich předkům přežít. Milion let strávil člověk a jeho předchůdci v malých, jasně ohraničených a vymezených skupinách lovců a sběračů, čítajících obvykle několik desítek jedinců. Tento způsob života nás utvářel. Všechny naše vrozené programy chování se vyvinuly jako adaptace na prostředí během dlouhé doby, která tvoří 98 % naší historie. Za krátký časový úsek civilizačního vývoje posledních deseti tisíc let jsme se po biologické stránce moc nezměnili. Prodělali jsme sice enormní kulturní vývoj; naše emoce, pudy a způsob myšlení však zůstaly při starém, jsme však s naší mentalitou doby kamenné přesazeni do moderní společnosti. Člověk je naprogramován, aby spolupracoval s vlastními příbuznými a do jisté míry i s nepříbuznými jedinci, ovšem jen ve skupinách určité velikosti. A také k tomu, aby hleděl do ne příliš vzdálené budoucnosti. Současný lidský život je rozptylováním člověka, rozptýlením v čase, prostoru, touze, vědění a činnosti. Moderní lidství je rozptýlené lidství do množství úlomků a samostatných logických světů, které spolu vzájemně nekomunikují. Každé rozptýlení zmenšuje vědomí. Současné lidství ztrácí skutečné vědomí a to je nebezpečnější než atomová bomba. René Alleau 8

9 CO DĚLAT POUČENÍ ZE SVĚTA Občané České republiky tvoří 0,15 % obyvatel světa. Mimo naše území tedy žije 99,85 % současníků. Nejsme jiný živočišný druh; to, co nás spojuje je mnohem významnější než to, co nás dělí. Všechny naše problémy už nějak řešili i někde jinde. Světová banka s bohatými zkušenostmi s realizací vzdělávacích reforem v mnoha zemích po celém světě ukazuje, které všechny souvislosti musí být předem promyšleny 10 : 1. Vývoj v jiných zemích, jiných sektorech 2. Propojení vzdělávání s dalším vývojem společnosti 3. Dlouhodobá vize a střednědobé cíle země 4. Co by se mělo učit, jak a proč 5. Nové vzdělávací technologie 6. Zahrnutí všech úrovní vzdělávání 7. Spravedlnost 8. Finanční nástroje 9. Řízení 10. Institucionální kapacita 11. Implementace 12. Participace 13. Monitorování 14. Dostatečnost a selektivita 15. Manévrovací prostor Můžeme se poučit o tom, za jakých podmínek začala vzdělávací reforma ve Finsku (Aho et el., 2006) či v Irsku (Barry, 2009). Jak reformovat se lze inspirovat i v jiných oblastech a zemích, třeba od Rogera Douglase, tvůrce nejúspěšnější hospodářské reformy XX. století (Šíma, 2004). 10 Volně z Education Sector Strategy Washington, D.C.: World Bank

10 Konsensus nikdy předem Nevím, co přesně konsensus znamená. Pravděpodobně nějaký kompromis. Myslím, že je ale výrazný rozdíl mezi konsensem a konzultací. Věci nelze dělit na příliš mnoho detailů. Rozhodně nevěřím, že se dohodnete na něčem smysluplném, když pozvete do jedné místnosti všechny: počínaje odboráři a zemědělci, a lékaři či důchodci konče. Naopak - podle mne se nedohodnete o ničem. Správný politik musí vědět, že vláda není od toho, aby vyhledávala kompromisy s jednotlivými sociálními skupinami. Musí sloužit především zájmům spotřebitelů, protože spotřebitelé jsou všichni občané. Největší hloupost, kterou může politik-reformátor udělat, je usilovat o nějaký konsensus se zájmovými skupinami před tím, než změny začne uplatňovat v praxi. Konsensu můžete dosáhnout až po tom, když se změny rozeběhnou, ale nikdy předem. Nesmírně důležité je nepřerušit a nepozastavovat rozběhnutý reformní program. Vaši političtí oponenti a odpůrci to mají daleko těžší, když musí střílet na rychle se pohybující cíl. Občané jsou nakonec daleko realističtější než většina politiků. Co však nesnesou, je váhání a nejistota. Velice podstatné je, že své odpůrce můžete i výhodně použít pro své cíle. Když odeberete privilegia nějaké zájmové skupině či lobby a dáte jasně najevo, že váš postoj je nezvratitelný, zmíněná lobby začne tlačit na to, abyste rychle zrušil i privilegia lidí, kteří jich dosud užívají. Pak to máte politicky snazší. " S tvůrcem novozélandského ekonomického zázraku Sirem Rogerem Douglasem o reformách, konsensu a střelbě na pohyblivý cíl. Respekt, 6, 1995, č. 17. K čemu je politik bez odvahy? MANAGEMENT REFORMY Ať se jedná o jakoukoli konkrétní strategii, jde při její realizaci o pohyb ve směru od relativně centralizovaných rozhodnutí k jejich vzrůstající fragmentaci. Důležitá je schopnost rozdělit velký úkol na posloupnost menších úkolů a schopnost zajistit, aby všechny součásti velkého úkolu do sebe zapadaly a vytvořily žádoucí celek ve stanoveném časovém harmonogramu. Vláda má pochopitelně své Programové prohlášení vlády, s kterým požádala Poslaneckou sněmovnu o důvěru. Ale mnoho dokumentů převzala z minulosti, např. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operační program Výzkum a vývoj pro inovace období Vedle dosud ničím nenahrazeného a vládou schváleného Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR (Bílé knihy) je zde i Bílá kniha terciárního vzdělávání, též projednaná vládou. Vláda průběžně schvaluje dlouhodobé záměry. Naposledy Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období Jednání o Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR ( ) je zatím přerušeno. V poslední době byla projednána implementace vládou schválené Strategie celoživotního učení ČR ( ) a aktualizace Strategie vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj ( ). 10

11 Nedávno vláda schválila Národní program reforem České republiky ČR 2011 (Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020) s jasnými závazky i pro školství. NERV připravil Rámec strategie konkurenceschopnosti s kapitolou o vzdělanosti, MPO Strategii konkurenceschopnosti ČR : Zpět na vrchol se čtyřmi projektovými kartami vzdělávání. Jestliže ale vláda schvaluje různé strategie jako na běžícím pásu, pak už na samém začátku chybí ten management. PRÁVNÍ STÁT V právním státu je politická moc podřízena vládě zákona. Výkon státní moci je omezen zákonem, orgány veřejné moci smějí činit jen to, co jim zákon výslovně dovoluje (veřejné právo). Občan smí činit vše, co zákon výslovně nezakazuje (soukromé právo) Nutným předpokladem právního státu je právní jistota, tedy zejména jednoznačnost a vymahatelnost práva. Každý je povinen dodržovat právo, a pokud tak nečiní, bude stižen předvídanou sankcí. Ministr je placen za plnění svých povinností, uložených mu kompetenčním zákonem. Úcta k zákonu je základem demokratického politického systému, neúcta je nakažlivá. Ministři, coby nevyšší státní úředníci, a zvláště ti zodpovědní za výchovu a vzdělávání, by měli být v dodržování zákonů vzorem. Školský systém, řízený státem, je veřejnou institucí, a musí se proto řídit zásadami veřejného práva. V právních státech je tak znesnadněna možnost ovlivňovat školství zásahy motivovanými ryze partikulárními, osobními či skupinovými, politickými či náboženskými zájmy. I státní školství je tak chráněno před prudkými nárazy a zajištěna jeho větší kontinuita. Změny školského systému jsou podmíněny změnou zákona, ke které je třeba dosáhnout potřebné většinové shody. I když tento systém má tendenci konzervovat stávající stav a k jakékoli změně je třeba vyvinout značné úsilí, chrání tak i státní školy před subjektivní zvůlí. Základním demokratickým principem ochrany svobodného vzdělání zůstává pak právo soukromé s právem občanů zakládat svobodné školy. Demokracie je pomalá, ale lidstvo zatím nevymyslelo lepší způsob, jak zabránit svévoli, aroganci moci, realizaci zbrklých a subjektivních rozhodnutí. Cesta k širší dohodě může být trnitá. Ale svoboda, kterou jsme před jednadvaceti lety získali, znamená též povinnost alespoň se o to pokusit a už nenechat za sebe rozhodovat druhé. To není důležité jen pro školství, ale pro budoucnost naší země vůbec. Přestane-li v zemi platit vláda zákona, je na nejlepší cestě k chaosu, rozvratu a anarchii. STOP JEDNODUCHÝM ŘEŠENÍM Když se ministrem školství v roce 1994 stal ekonom ing. Ivan Pilip, vydalo MŠMT dokument Kvalita a odpovědnost, kde lze najít následující slova o významu podpůrných systémů ve vzdělávacím systému: Podpůrné systémy mají významnou a v decentralizovaném systému nenahraditelnou roli. Na jedné straně pomáhají školám dostát novým nárokům, na druhé straně umožňují státu realizovat strategické záměry jeho vzdělávací politiky. Jejich úloha spočívá ve výzkumu a vývoji, v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (zahrnuje jak 11

12 jejich osobní a profesionální rozvoj, tak kvalifikační přípravu pro vybrané funkce), v servisu školám (poskytováním metodických, poradenských a materiálových služeb) a v šíření inovací (jejich podporou shora ve vybraných směrech a oblastech či zprostředkováním kontaktů mezi školami nebo učiteli). Šestnáct let poté jiný ekonom proti podpůrným systémům ve vzdělávacím systému inicializuje křižácké tažení 11. Je možné se stát ostrůvkem tmářství v rychle se vyvíjejícím globalizovaném světě? Když máte co činit s některým složitým sociálním systémem, jako je třeba městské centrum nebo organismus křečka, což obojí může obsahovat věci, které nás znepokojují a které byste chtěli poopravit, pak nemůžete jen tak přijít a začít opravovat: naděje na skutečnou pomoc by tu byla nepatrná. To jsme si uvědomili v tomto století a bylo to jedno z trpkých rozčarování. Matematicky to prokázal Jay Forester se svými počítačovými modely měst, na nichž jasně ukázal, že cokoli navrhnete ze svého zdravého selského rozumu, téměř nevyhnutelně stav spíše zhorší, než zlepší. Nemůžete se plést zvenčí do jedné části komplexní soustavy, aniž riskujete neočekávané zkázy v jiných, odlehlých částech téže soustavy. Chcete-li něco spravit, musíte tomu nejdřív do detailů rozumět, to jest rozumět celému systému, a to nemůžete u velmi rozsáhlých systémů, pokud nemáte velmi rozsáhlý počítač. I pak se zdá nejbezpečnějším postupem držet se jen poblíž a lomit rukama, ale nedotýkat se. Zasahovat je nejjistější cesta, jak způsobit malér. Je-li to pravda, pak to naznačuje nový přístup k problémům měst, a to z hlediska experimentální patologie: možná, že některé věci se zvrtly snad proto, že už se jim někdo vynasnažoval pomáhat. Což celou hádanku poněkud zjednodušuje. Místo abyste se snažili někam vstoupit a začít věci kolem dokola napravovat, pokuste se tam jen tak zlehounka sáhnout a vytáhnout toho, kdo tam zasahuje, přesněji kdo se tam plete. Lewis Thomas: Buňka, medúza a já. Praha, Mladá fronta 1981, s Vzdělávací soustava je složitý systém, v kterém ale vše souvisí se vším. My ale máme náš vzdělávací systém rozdělen mezi školství regionální a vysoké: dva zákony, dva Dlouhodobé záměry, dvě Bílé knihy. Jestliže kvalita vzdělávacího systému ze všeho nejvíc závisí na kvalitě učitelů, jak je to s jejich přípravou? Ta se nachází někde mezi. 11 Co Vám vlastně prezident Klaus na té Vaší osobní schůzce říkal? Pověděl mi například, čeho si velmi vážím, že pokud se mně podaří rozbít tu byrokracii, ty pijavice, co jsou na ministerstvo napojené, že se bude jednat o největší počin, co který ministr na tomto ministerstvu udělal. Řekl mi: Nebudete to mít jednoduché, oni se proti Vám vzbouří, ale potom mi zavolejte, já si stoupnu vedle Vás a budu Vás podporovat. Slánské listy: Profilový rozhovor ministra Dobeše Dostupné na: 12

13 ANGAŽOVANOST Na základě pohledu zpět nelze ani v dohledné budoucnosti předpokládat rozumnou změnu našeho vzdělávacího systému řízenou z centra. Je to jako čekání na zázrak. Globalizace nečeká, informační revoluce taky ne. Proměna vzdělávacího systému pod vedením osvíceného vedení shora nenastane. Je tedy nutné vsadit na změnu zdola, na angažované sardinky 12. Jedná se o analogii ze života v moři. Taková velryba, chce-li změnit směr pohybu, trvá jí to i několik minut. Školství je jako velryba, také jen tak lehko nezmění směr. Hejno sardinek se však chová docela jinak. Většinou všechny plavou stejným směrem. Stane-li se, že několik jedinců změní směr, dostanou se do konfliktu s ostatními. Stačí ale, aby změnu směru uskutečnilo takových 10-15% sardinek, a přidá se k nim celé hejno. Ke změně směru pohybu přitom dochází neobyčejně rychle, a to i přesto, že celkové množství sardinek v hejnu je tak velké, že hmotností překonávají velrybu. 15 zásad angažovaných sardinek 1. Pochop, že jde o ně, ne o tebe! 2. Poznávej své žáky! 3. Vytvoř bezpečné prostředí! 4. Projevuj nadšení a odhodlání! 5. Ukazuj žákům, jak moc je poznávání důležité! 6. Buď vždy srozumitelný, i když se jedná o složitý problém! 7. Nemusíš být dokonalý, ale důvěryhodný! 8. Uč srdcem! 9. Důležité věci opakuj! 10. Dávej vhodné otázky! 11. Nesnaž se jen předávat informace! 12. Nemluv tolik a poslouchej! 13. Nech žáky se učit navzájem! 14. Nepřistupuj ke každému stejně! 15. Nikdy nepřestávej vychovávat! Podaří se angažovaným sardinkám změnit stávající vzdělávací systém dřív, než nabere vrchu některý jiný z možných scénářů dalšího vývoje vzdělávacích systémů 13? 12 Brdička (2010) 13 OECD/CERI: Schooling for Tomorrow. 13

14 TEZE K DISKUSI 1. Moje generace je výjimečná: Narodili jsme se v dosud nejkrvavějším století lidské historie, ale šťastně přežili. Byli jsme svědky toho, jak člověk poprvé opustil svou mateřskou planetu; vstoupili jsme do informačního věku. Během našeho života vzrostla světová populace z 2,5 na 7 miliardy lidí. Máme životní úroveň, o jaké se našim předkům nesnilo. Průměrná délka dožití se za sto let zdvojnásobila. Za našeho života vymřela čtvrtina všech živočišných druhů. Spotřebovali jsme více přírodních zdrojů, než lidstvo za celou předcházející historii. A žijeme na počátku století, ve kterém je konec naší civilizace pravděpodobnější, než kdykoli předtím. 2. Ať čeká lidstvo jakákoli budoucnost, nezpochybňuje to význam vzdělání, které přispívá ke spokojenosti a kvalitě života mnoha různými způsoby (OECD, 2001): Posiluje schopnosti a dovednosti lidí, kterým tak pomáhá být produktivnější a více vydělávat (přispívá k lidskému kapitálu); Poskytuje lepší příležitosti více lidem (přispívá tak ke spravedlivosti); Podporuje sociální rozvoj posilováním sociální koheze (rozšiřuje tak sociální kapitál); Zlepšuje zdraví a výživu; Obohacuje život přímo (např. potěšením z inteligentního myšlení a pocitu seberealizace, které poskytuje). 3. Žijeme v době čtvrté informační revoluce (- 50 tis. let řeč, - 5 tis. let písmo, let knihtisk, - 50 let počítače 14. Informace jsou přístupné kdykoli a kdekoli. Nestačíme reflektovat, jak radikální proměnu budou nové informační technologie znamenat pro vzdělávací systém Projekce činnosti MŠMT z uplynulých dvaceti let do příštích dvaceti let nenaplňuje duši pražádným optimismem. Neměli bychom hledat alternativní řešení? 5. Za dvacet se nám ještě nepodařilo vybudovat demokratický systém tvorby vzdělávací politiky 16. I když má demokracie v sobě geneticky zakódované problémy 17, je požadavek důsledného dodržování demokratického rozdělení moci, hlavní zbraní proti narůstající svévoli hrozící vrátit nás o čtvrt století zpět. 6. Budeme muset znovu a od základů promýšlet smysl školy. Není jim primárně utváření sociální kohese? 7. La vita è bella! let Facebook. 15 Každý vzdělávací systém na světě prochází v současnosti proměnou. Reforma už je nedostatečná, protože pouze vylepšuje porouchaný model. Co potřebujeme, není evoluce, ale revoluce ve vzdělávání. Sir Ken Robinson 16 Kalous (1991) 17 Demokracie nemůže existovat jako permanentní forma vlády. Může existovat pouze do té doby, než voliči objeví, že si mohou odhlasovat velkorysé výhody na účet státní pokladny. Od této chvíle hlasuje většina vždy pro kandidáty, kteří slibují nejvíce požitků z veřejných financí. Proto demokracie vždy zkolabuje kvůli nedostatku finanční odpovědnosti a je vždy vystřídána diktaturou. Alex Fraser, 18. století 18 Na otázku, zda jsem optimista či pesimista, odpovídám, že mé poznání je pesimistické, ale má touha a naděje jsou optimistické. Albert Schweitzer 14

15 Příloha 1: Bibliografie Aho, E., Pitkanen, K., Sahlberg, P. (2006). Policy Development and Reform Principles of Basic and Secondary Education in Finland since Washington, DC: World Bank. Analýza československé výchovně vzdělávací soustavy. MŠMT ČR a MŠMT SR, Praha: SPN Barry, F. Politics and Economic Policymaking in Ireland, Dostupné na ymaking%20in%20ireland%20revised%20_3_.pdf Basl, J., Mouralová, M. Zhoršující se výsledky českých žáků v mezinárodních šetřeních: přehled trendů, možné příčiny a řešení. Rukopis, červenec Birzea, C.: Educational Policies of the Countries in Transition. Strasbourg: Council of Europe Press Brdička, B. 15 zásad angažovaných sardinek. Učitelský spomocník Dostupné na:http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2497 České vzdělání a Evropa. Strategie rozvoje lidských zdrojů při vstupu do Evropské unie. ( Zelená kniha ) Praha, ÚIV Diamond, J.: Třetí šimpanz. Vzestup a pád lidského rodu. Praha, Paseka Dvořáková, V., Kunc, J. O přechodech k demokracii. Praha: SLON File, J. et al. : Country Note Czech Republic. Thematic Review of Tertiary Education. Praha: Centre for Higher Education Studies Greger, D. Dvacet let českého školství optikou teorií změny vzdělávání v post-socialistických zemích. Orbis Scholae, 2011, roč. 5, č. 1, s Dostupné na: Heyneman, S. P.: Thoughts on Social Stabilization in the Formerly Centrally-Planned Economies Dostupné na:. Kalous, J. Prolegomena ke každé příští školské reformě. Rukopis, 19 s., Kalous, J. Proč to nejde... Sociální koheze a další problémy politického kapitálu společnosti. Příloha 1: Chronologický přehled významnějších relevantních iniciativ. Praha: NVF Dostupné na: Kalous, J. Transformace české společnosti, školství a vzdělávání po r In Pedagogická encyklopedie, Praha, Portál 2009, s Kalous, J. Opice na Titaniku. Šestnáct esejí. Učitelské listy 2010a. Dostupné na Kalous, J. Why we are not sustainable (Thinking the unthinkable), pp In: Nováček, P., Schauer, T. (Eds.) Learning from the Futures. Olomouc, Palacký University 2010b. Dostupné na: Konsensus nikdy předem. S tvůrcem novozélandského ekonomického zázraku Sirem Rogerem Douglasem o reformách, konsensu a střelbě na pohyblivý cíl. Respekt, 6, 1995, č. 17. Kuzmin, M.N. Vývoj školství a vzdělání v Československu. Praha: Academia

16 Kvalita a odpovědnost. Program rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. MŠMT, říjen Lewis Thomas: Buňka, medúza a já. Praha, Mladá fronta 1981 Mejstřík, M. (ed.) a kolektiv NERV. Rámec strategie konkurenceschopnosti. Praha: Úřad vlády, NERV Možný, I. Proč tak snadno Některé rodinné důvody sametové revoluce. Praha: SLON Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. Praha, ÚIV OECD The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital. Paris: OECD OECD: Zpráva o vysokém školství v České a Slovenské Federativní Republice. Praha, Pedagogická fakulta UK OECD: Zprávy o národní politice ve vzdělávání - Česká republika. Praha, ÚIV Operační plán Vzdělávání pro konkurenceschopnost období Praha, MŠMT Priority pro českou vzdělávací politiku. Mimořádné zasedání Výboru pro vzdělávání OECD v Praze dubna Praha: ÚIV, Ritzen, J., Easterly, W., Woolcook, M. On "Good" Politicians and "Bad" Policies: Social Cohesion, Institutions, and Growth. World Bank Dostupné na: Sarason, S.B. Predictable Failure of Educational Reform. Can We Change Course Before It s Too Late? San Francisco: Jossey-Bass Publishers Slánské listy: Profilový rozhovor ministra Dobeše Dostupné na: Straková, j. et al. Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílé knihy) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání. Praha: MŠMT, Dostupné na: highlightwords=anal%c3%bdza+napln%c4%9bn%c3%ad+c%c3%adl%c5%a F+B%C3%ADl%C3%A9+knihy Šíma, J. (ed.): Roger Douglas, Tvůrce nejúspěšnější hospodářské reformy XX. století. Praha: Liberální institut World Bank. Education Sector Strategy. Washington, D.C.: World Bank Příloha 2: Sedm zastavení na cestě reforem českého školství Zastavení první: Historie Školství na českém území má tisíciletou tradici. Po mnoho století bylo výběrové a řízené výhradně církevními organizacemi. V druhé polovině 18. století ale proběhla z vůle osvíceného panovníka vzdělávací reforma, která přinesla demokratizaci a modernizaci vzdělávacího systému. Masové základní vzdělávání bylo tak v Čechách realitou ještě před vznikem Spojených států amerických. 16

17 Povinnost osmileté školní docházky o sto let později byla po jistou dobu nejdelší v Evropě. V první polovině minulého století patřilo tehdejší Československo mezi deset nejvyspělejších zemí světa, a to i díky svému vzdělávacímu systému 19. Pak následovalo půlstoletí neblahého totalitního vývoje. - Projdeme nyní v rychlosti vývoj posledních 25 let, vždy zhruba po pěti letech se zastavíme. Zastavení druhé 1985: Přestavba Projekt Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy rozšířil na začátku osmdesátých let minulého století povinné školní vzdělávání na deset let (od 6 do 16 let); osm let na základní škole a dva roky na střední. Současně zaváděl do škol nové předměty jako je technická příprava, informační technologie, počítače 20. V roce 1985 tehdejší generální tajemník KSSS Michail Gorbačov zahájil přestavbu (perestrojku) společnosti. Ekonomické reformy měly být provázeny demokratizací, glasností, novým myšlením. Bez velkého nadšení tyto trendy následovali i představitelé dalších komunistických stran, včetně té československé. V souvislosti s tím vypracovala ministerstva školství analýzu 21 a 13. zasedání ÚV KSČ přijalo "Usnesení o úkolech československého školství v podmínkách přestavby společnosti" 22. Zastavení třetí 1990: Sametová revoluce První porevoluční změny měly především nápravný charakter 23 a měly obrovský spád. V revolučním vzepětí, během pěti měsíců, bez podpory výzkumu a analýz, jen na základě tlaku zájmových skupin, byly uzákoněny hluboké zásadní změny českého vzdělávacího systému. Během dnů a týdnů se tehdy odehrávalo to, co nyní trvá dlouhá léta. Byly nastartovány procesy, které českou vzdělávací politiku dodnes významně ovlivňují. Systém vzdělávání se obvykle mění pomalu a těžce 24. Z tohoto pohledu dnes vyvolává spíše údiv, co všechno se v českém školství odehrálo v prvním půlroku vzepětí po listopadu 1989: do školských zákonů pronikly výrazné koncepční změny (autonomie vysokých škol, otevření prostoru pluralitnímu školství), měnil se obsah vzdělávání (občanská výchova, dějepis, konec povinné ruštiny), na vedoucích místech se vyměnili lidé (od ministerstva až po ředitele škol). Některá z rychle zaváděných opatření byla však v rozporu s trendy vývoje v rozvinutých zemích 25 : 19 Kuzmin (1981) 20 Změny nabyly právní platnosti zákonem č. 29/1984 Sb. Federálního shromáždění o soustavě základních a středních škol (školský zákon). 21 Analýza československé výchovně vzdělávací soustavy. MŠMT ČR a MŠMT SR, Praha, SPN Školství rozhodující činitel duchovního vývoje společnosti. Rudé právo, vol. 69, č , s Birzea (1994). 24 Sarason (1990) 25 Tři fáze revoluce: 1. Zrušit staré. 2. Přemýšlet, co bylo zrušeno. 3. Vybudovat nové, často velmi podobné starému. 17

18 zkrácení povinné školní docházky z 10 na 9 let zrušení integrované školy a zavedení selektivního principu v 11 letech kurikulární reforma zaváděná tradiční centralistickou metodou změna systému financování učňovského školství (z podniků na stát) zrušení 90 % kapacit institucí zajišťujících další vzdělávání učitelů rozsáhlé autonomie přiznané vysokým školám bez zajištění mechanismu jejich adekvátních odpovědí na potřeby společnosti Zastavení čtvrté 1995: Evaluace OECD Na rozdíl např. od ekologických občanských iniciativ, nebyly vzdělávací iniciativy na změnu režimu připraveny. Improvizovalo se za pochodu, významné slovo měly různé zájmové skupiny, kterým se v té době dařilo vše snadno prosadit. Teprve v dalších letech začaly vznikat státní koncepce. Žádný z návrhů zpracovaných iniciativami zdola, ani žádný z koncepčních dokumentů ministerstva se však nestal oficiálně přijatým východiskem perspektivní transformace školství. Neprosadil se deklarovaný záměr do dvou let připravit obsahově a strukturálně nový školský zákon založený na ucelené koncepci odpovídající novým společenským a hospodářským potřebám. Došlo proto opět pouze k dalším novelizacím zákonů, aniž byl však k dispozici celkový projekt, strategie. Novou šancí byly nástroje, které by do transformace vzdělávací soustavy zasáhly zvnějšku. Významným diplomatickým úspěchem české vzdělávací politiky bylo to, že se velmi brzy podařilo pro hodnocení českého vzdělávacího systému získat Vzdělávací výbor OECD. Jeho zasedání v Praze k vysokému školství proběhlo již na jaře Tři hlavní doporučované principy 26 : Diverzifikace Zvyšování podílu státních prostředků věnovaných vysokému školství Prosazování významné úlohy vysokého školství v celkovém reformním procesu státu První princip se týkal především vybudování neuniverzitního sektoru. V rámci doporučení k pružnějšímu a diverzifikovanějšímu financování vysokého školství byla již tehdy zmiňována probíhající diskuse o zavedení školného, včetně efektivního a dobře fungujícího systému podpor studentům. Třetí princip reaguje na zaujatost vysokých škol sebou: Při několika příležitostech jsme zaregistrovali, že vysoké školy a jejich čelní představitelé, stejně jako vedoucí pracovníci ministerstev, setrvávají velmi často v jakémsi spíš pasivním postoji, vyčkávajíce s nezbytnou reformou vysoké školství musí hrát aktivnější úlohu. Aby si zasloužilo větší podíl státních prostředků, musí se stát silou a faktorem celkové obnovy země, nejen faktorem pozorujícím, ale i vytvářejícím a vedoucím vývoj k této obnově OECD (1992), s Tato kritika se zdá být stále aktuální. Jiná skupina expertů OECD v roce 2006 ve svých doporučeních českému terciárnímu vzdělávání píše Velký důraz je třeba klást na potřebu přesunout "vnitřní zaměření" vysokých škol, které bylo nezbytné k restrukturaci systému, na vnější zaměření. File et al (2006), s

19 Česká republika se v roce 1995 stala členem OECD a hned se jí podařilo dostat se do systému hodnotících aktivit Vzdělávacího výboru OECD. Analýzy stavu vzdělávací soustavy různých zemí se provádějí osvědčenou standardní metodologií na základě komplexní a kritické zprávy zpracované domácím týmem, posouzením stavu vzdělávacího systému zahraničními experty a vrcholící souborem doporučení pro další národní vzdělávací politiku prezentované na společném jednání s rozhodujícími představiteli země. Přehled doporučení OECD (1996) 28 : Vyvinout nástroje pro hodnocení učebních výsledků žáků na základních školách Podpořit rozvoj škol širšího profilu na úrovni vyššího stupně základní školy a nižších ročníků víceletých gymnázií Zvýšit počty žáků ve všeobecně vzdělávacím proudu středních škol Standardizovat a diferencovat maturitní zkoušky Ustavit Národní kurikulární radu Založit Agenturu pro kurikulum, standardy a certifikaci v odborném školství Uzákonit daňové výhody pro podniky investující do odborného vzdělávání Zřídit střední (regionální) úroveň školské správy Posílit monitorování a evaluaci (školní inspekce) Propojit další vzdělávání učitelů s rozvojem školy a zlepšením jejich profesních perspektiv Ustavit v plném rozsahu rady škol s cílem posílit vztahy mezi školami a obcemi Odpověď decizních orgánů na doporučení zahraničních expertů byla zčásti pozitivní, vcelku však značně rozpačitá. I když se dokumenty OECD nestaly směrodatnou strategií, poprvé jasně formulovaly základní problémy českého vzdělávacího systému a možnosti jejich řešení. Přínosem bylo to, že analytická a kritická činnost domácích a zahraničních expertů podnítila práce na soustavnější konfrontaci domácí situace se zahraničními trendy vzdělávací politiky. V rámci programu EC Phare pak vznikla studie České vzdělání a Evropa, tzv. Zelená kniha (1999), předstupeň Bílé knihy. Zastavení páté 2000: Bílá kniha V závěru devadesátých let minulého století se prosadilo přesvědčení, že naději na celospolečenské přijetí má jen takový projekt, který vychází z organizované veřejné debaty nazvané Výzva pro deset milionů. Poprvé v demokratických podmínkách a analogicky k jiným zemím byla veřejná diskuse organizována tak, že účastníkům byly předloženy výchozí teze ve struktuře odpovídající hlavním sektorům vzdělávací soustavy, využity zkušenosti odborníků public relations, zapojena média, zajištěn přenos diskuse z centra do regionů. Výzva byla přijata částí učitelstva, neoslovila však příliš ani veřejnost, ani politiky. Bílá kniha vznikla na základě usnesení vlády ČR č. 277 ze dne 7. dubna 1999, ve kterém též vláda formulovala 28 V publikaci OECD (1996) lze nalézt všechny analýzy a podrobná vysvětlení, doporučení i reakce tehdejších vzdělávacích autorit. 19

20 Hlavní cíle vzdělávací politiky vlády ČR: Uskutečnit změny vzdělávací soustavy, které umožní přístup k vyššímu vzdělání i dětem z méně podnětného sociálního prostředí. Umožnit dvěma třetinám až třem čtvrtinám mladých lidí získávat maturitu ve středním všeobecném nebo odborném vzdělávání. Zajistit do roku 2005 polovině populačního ročníku možnost nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání. Prodloužit průměrnou délku vzdělávání do roku 2005 ze současných 14,7 na 16,7 let a tak se vyrovnat dnešnímu průměru zemí Evropské unie. Vytvořit rozmanitou a prostupnou vzdělávací soustavu, která bude rozvíjet klíčové kompetence a příležitosti k celoživotnímu učení. Posílit rozvoj předškolního vzdělávání a druhého stupně základní školy, bohatost a rozmanitost vzdělávací nabídky a umožnit tak lépe respektovat různé zájmy a možnosti dětí. Odstranit do roku 2002 slepé uličky na přechodu mezi základní a střední školou a v soustavě středních škol. Podpořit rozvoj diverzifikovaného terciárního vzdělávání srovnatelného se zeměmi Evropské unie. Připravit koncepci a strategii rozvoje dalšího vzdělávání (vzdělávání dospělých), včetně legislativního zajištění a způsobu financování. Zvýšit veřejné výdaje na vzdělávání z necelých 4,5% HDP na 6% HDP v roce Bílá kniha byla schválena usnesením vlády ČR č. 113 ze 7. února 2001 se zaměřením na tyto Hlavní strategické cíle Bílé knihy: Realizace celoživotního učení pro všechny Přizpůsobování vzdělávacích a studijních programů potřebám života ve společnosti znalostí Monitorování a hodnocení kvality a efektivity vzdělávání Podpora vnitřní proměny a otevřenosti vzdělávacích institucí Proměna role a profesní perspektivy pedagogických a akademických pracovníků Přechod od centralizovaného řízení k odpovědnému spolurozhodování. Tyto cíle byly dále rozvedeny a konkretizovány 29. Zastavení šesté 2005: Nový školský zákon Komunistický školský zákon 30 jsme všelijak novelizovali, ale základní kostra zůstávala stejná až do roku Dnem 1. ledna 2005 nabyl platnost nový školský zákon 31. Poslanecké 29 Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílé knihy) viz Straková et al (2009) 20

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Praha, Centrum současného umění DOX, 21. 4. 2015 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.:

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

Bílá kniha terciárního vzdělávání

Bílá kniha terciárního vzdělávání Bílá kniha terciárního vzdělávání Potřebujeme novou Bílou knihu? 18. 9. 2007 Aleš Vlk Potřebujeme novou BK? Potřebujeme nějaké změny v terciárním vzdělávání? PROČ? Plní terciární vzdělávání v ČR své základní

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů.

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D zahájila diskusi srovnáním základních pilířů konkurenceschopnosti ČR a zemí, které jsou v tomto

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Ministr Ondřej Liška. Loučí se a bilancuje 4. 12. 2007 8. 5. 2009. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministr Ondřej Liška. Loučí se a bilancuje 4. 12. 2007 8. 5. 2009. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministr Ondřej Liška 1 Loučí se a bilancuje 4. 12. 2007 8. 5. 2009 Koncepce 2007-2010 2 Obecně Zdůraznit inkluzivitu ve vzdělávání - individualizace vzdělávání Odstranit bariéry v přístupu ke vzdělávání

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 20. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_330 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

PROČ (NE) MĚNIT PROGRAMY?

PROČ (NE) MĚNIT PROGRAMY? PROČ (NE) MĚNIT PROGRAMY? Pražská konference 24. Května 2010 Stephen Blair ředitel Southern & Eastern Regional Assembly Obsah prezentace Právní zásady úpravy programů Druhy úprav programů Praktické úpravy

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu

České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu PhDr. Irena Borkovcová Celostátní konference Inovace v předškolním vzdělávání s mezinárodní účastí MŠMT, Praha, 18.10.2013 Mezinárodní spolupráce ECEC

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SEKCE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Úřad vlády České republiky Pavel Bělobrádek místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Věda není náklad,

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Dlouhodobý koncepční záměr pro léta 2016-2020 Projednáno poradou vedení CENIA a schváleno Rozhodnutím 12-2015, č.j. 3692/CEN/15 ze

Více

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková České školství v mezinárodním srovnání 2015 Ing. Kateřina Tomšíková OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Světová organizace sdružující

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Aktuální a očekávaný stav veřejné správy Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Veřejná správa jako služba blízká občanům Budou prověřeny

Více

PERSPEKTIVY VOŠ A COUNTRY NOTE OECD

PERSPEKTIVY VOŠ A COUNTRY NOTE OECD PERSPEKTIVY VOŠ A COUNTRY NOTE OECD VÝZVY Z KONFERENCE O VOŠ PRAHA 28.- 29.11. 2006 Ing. Markéta Pražmová Ve dnech 28.11.-29.11. proběhla v Praze konference o vyšším odborném vzdělávání k 10. výročí vzniku

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Aktuální trendy v řízení mateřské školy

Aktuální trendy v řízení mateřské školy Aktuální trendy v řízení mateřské školy Centrum školského managementu Pedagogická fakulta UK v Praze Úvodní brainstorming Co očekáváte od tohoto semináře? Na co bychom neměli zapomenout? Jak nejlépe využít

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

N. Witzanyová

N. Witzanyová N. Witzanyová witzanyovan@msmt.cz Kvalitní výzkum a investice do výzkumu mají pozitivní vliv na růst ekonomiky. Internacionalizace výzkumu má pozitivní vliv na jeho kvalitu. 4,0 3,5 FI SE Average R&D investment,

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů Standard práce asistenta pedagoga Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi Kolektiv autorů Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Autorský tým: Mgr.

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR)

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) 25. únor 2016 Jednání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Další vzdělávání 2016+

Další vzdělávání 2016+ Další vzdělávání 2016+ Monika Měšťanová 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Strategie vzdělávací politiky 2020 http://www.vzdelavani2020.cz/index.html

Více

Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení

Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení Dne 10. 6. 2016 se uskutečnila v gesci Biology Parku Brno, Krajské hospodářské

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát funkční období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát funkční období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát 2010 7. funkční období Návrh senátora Marcela Chládka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou

Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou Inovační fórum Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou 10. 1. 2008 Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích Roztříštěnost financování snižuje

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více