Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia)"

Transkript

1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Jitka Pokorná

2 Cíle předmětu: - Poskytnutí základního přehledu o interních chorobách s tím, že hlavní důraz je zaměřen na chronická onemocnění a způsoby ovlivnění kvality života těchto nemocných lidí Obsah předmětu: Obsahové zaměření témat - ZS Přednášky: Postavení vnitřního lékařství ve vztahu k sociální oblasti. Prevence, zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života. Onemocnění sluchu u dospělých a starých lidí. Onemocnění očí u dospělých a starých lidí. Civilizační choroby. Prevence, zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života. Diabetes mellitus. Prevence, zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života. Osteoporóza. Prevence, zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života. Onemocnění ledvin, dialyzační a transplantační program - zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života. Semináře: Civilizační choroby - obezita, prevence. Civilizační choroby - dopady, omezení. Prevence a léčba očních onemocnění - glaukom, katarakta. Dialyzačně transplantační program. Prevence diabetu mellitu. Nejčastější komplikace diabetu mellitu. Režimy zdravotních a sociálních zařízení pro dospělé. V rámci konzultací budou odpřednášena tato témata: Postavení vnitřního lékařství ve vztahu k sociální oblasti. Prevence, zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života. Onemocnění sluchu u dospělých a starých lidí. Onemocnění očí u dospělých a starých lidí. Civilizační choroby. Prevence, zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života. Diabetes mellitus. Prevence, zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života. Osteoporóza. Prevence, zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života.

3 Téma, které musí student nastudovat samostatně: Onemocnění ledvin, dialyzační a transplantační program - zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života Obsah: Onemocnění ledvin, dialyzačně transplantační program Glomerulopatie Glomerulopatie označuje poškození glomerulu - drobné filtrační jednotky v ledvinách, v nichž dochází k filtraci krve a vzniku primární moči. Glomerulopatie zahrnují mnoho nemocí s různými genetickými a vními příčinami, ale dají se rozdělit do dvou hlavních skupin: Glomerulonefritis - stav charakterizovaný zánětlivými změnami membrány glomerulů, která slouží jako filtr, oddělující odpady a tekutinu od krve Glomerulosclerosis - stav charakterizovaný jizvením nebo tvrdnutím jemných krevních cév v ledvinách Přestože glomerulonefritida a glomerulosklerosa mají jiné příčiny, oba obě nemoci mohou vést k chronickému selhání ledvin Glomerulární nemoci vedou k poškození glomerulů, které je příčinou průniku bílkovin a někdy červených krvinek do moči. V některých případech vede onemocnění k omezování filtrační schopnosti ledvin a tím k zadržování odpadních látek v krvi a celém organismu. Velké ztráty bílkovin, jako například albuminu, mohou vést ke snížení jeho hladiny v krvi. V normální krvi funguje albumin a bílkovina mimo jiné jako houba, která nasává přebytečnou vodu z tkání do krevního řečiščtě, kde zústává, dokud ji ledviny nevyloučí. Když se albumin ztrácí do moči a jeho hladina v krvi klesá, krev tuto vlastnost ztrácí. Tekutina se akumuluje mimo cévní systém, vznikají otoky očí, obličeje, rukoku, nohou, kotníků. příznaky onemocnění glomerulů Příznaky zahrnují: Proteinurie: přítomnost bílkoviny v moči Hematurie: přítomnost krve v moči, většinou není viditelné prostým okem Snížená glomerulární filtrace: nedostatečná filtrace a odstraňování odpadních látek z krve Hypoproteinemie: nízká hladina bíliovin v krvi Otoky

4 Jeden nebo více těchto příznaků může být první známkou nemoci ledvin. Ale jak to můžete poznat, že máte např. proteinurii? Často lékařského vyšetření to nelze zjistit. Ale některé tyto příznaky se projevují viditelnými projevy: Proteinurie může způsobit pěnící moč Krev vede k růžovému zabarvení moči nebo zabarvení podobnému cole Otoky se objevují na rukou a kotnících, zvláště ke konci dne a kolem očí ráno po probuzení Většinou se onemocnění glomerulů projevuje přítomností bílkoviny v moči. Pokud je bílkoviny hodně, je tento stav označován jako nefrotický syndrom. Pro některé druhy glomerulopatií je typická přítomnost červených krvinek. Pomocí posouzení tvaru červených krvinek ve fázovém mikroskopu lze usuzovat na původ červených krvinek - pokud je větší procentní zastoupení malých a deformovaných červených krvinek, je vysoká pravděpodobnost, že k průniku krve do moči dochází právě v glomerulech. Pokud naopak převládá normální tvar červených krvinek, je pravděpodobnější, že krev pochází z jiných etáží močového traktu. Rozbor moči nás informuje o přítomnosti krve a bílkoviny v moči. Ze vzorku moči sbírané 24 hodin a krve lze zjistit stupeň poškození funkce ledvin a míru hromadění odpadních látek jako močoviny (urea) a kreatininu v těle. Lze relativně přesně určit filtrační schopnost ledvin Pokud tyto testy svědčí pro onemocnění ledvin, lékař většinou doporučí ultrazvukové nebo rentgenové vyšetření k posouzení tvaru a velikosti ledvin. Glomerulopatie však působí poškození ledvin na buněčné a molekulární úrovni. Proto lékař často doporučuje provedení ledvinové biopsie - zákroku, při němž je jehlou odbrán malý vzrorek ledvinové tkáně k mikroskopickému vyšetření. Biopsie dokáže potvrdit onemocnění glomerulů a může pomoci určit typ a příčinu onemocnění Co způsobuje onemocnění glomerulů Řada různých nemocí může vést k poškození glomerulů. Může se jednat o přímý důsledek infekčního onemocnění nebo užití léku, toxického pro ledviny, nebo může být důsledkem onemocnění postihujícího celé tělo, jako například cukrovky nebo lupusu. Mnoho různých onemocnění může způsobovat otok nebo jizvení nefronu nebo glomerulu. Jindy je glomerulopatie tzv. idiopatická, tedy bez zřejmého spojení s jinou nemocí. Následující skupiny onemocnění se můžou někdy i překrývat, tzn. že nemoc může patřit do dvou a více skupin. Například diabetická nefropatie je formou glomerulární nemoci, která zapadá do dvou skupin: do systematického onemocnění, když samotný diabetes je systematickým onemocněním a do sklerotického onemocnění, když specifické poškozční způsobené diabetem je rovněž spojeno s jizvením. Autoimunní onemocnění

5 Zatímco imunitní systém zdravého organismu produkuje protilátky za účelem ochrany těla před cizími organismy, u autoimunních onemocnění imunitní systém tvoří protilátky, které působí proti vlastnímu tělu. Autoimunitní onemocnění může být systémové a pak poškozuje více částí těla, nebo může poškozovat specifické organý nebo oblasti těla. Systémový lupus erytematodes(sle) Je autoimunitní onemocnění, které postihuje mnoho částí těla, přednostně kůži a klouby, ale také ledviny. U žen je pravděpodobnost výskytu SLE mnohem častější než u mužů. Virové infekce mohou být spouštěcím faktorem onemocnění. Poškození ledvin lupusem je označováno jako lupusová nefritida. Při mikroskopickém vyšetření vzorečku tkáně ledviny, odebraného při biopsii je rozlišováno několik typů poškození ledvin. Od ukládání protilátek, přes známky zánětu až pod vznik jizev. Prognoza a léčba každého takového typu poškození je často zcela odelišná a bez biopsie není možné určení správného postupu. Proto je u podezření na lupusovou nefritidu bioptické vyšetření velmi často pacientu doporučováno. Vrozené nefritidy: Alportův syndrom Hlavním příznakem Alportova syndromu je výskyt chronické glomerulopatie v rodině, často spojené s poškozením sluchu nebo zraku. Tato nemoc postihuje jak muže, tak ženy, ale u mužů bývá selhání ledvin a poškození sluchu častější. U mužá se většinou objeví známkyledvinového postižení ve věku kolem 20 let a selhání ledvin se u nich objeví kolem 40 let věku. Ženy jen vzácně trpí větším poškozením funkce ledvin a poškození sluchu bývá tak malé, že jej lze zjisti jen při vvyšetření sluchu u lékaře ORL. Většinou pomužích mohou dědit toto onemocnění jejich dcery. Ženy mohou toto onemocnění předat jak synům, tak dcerám. Parainfekční glomerulopatie I Glonerulopatie se někdyvyvine rychle v souvislosti s infekcí jiných částí těla. Akutní post-streptokoková glomerulonefritida se může objevit po angině nebo vzácněji po impetigu - kožním infekčním onemocnění. Bakterie streptokoka nepostihuje ledviny přímo, ale infekce může stimulovat imunitní systém k nadprodukci protilátek. Protilátky kolující v krvi se usazují v glomerulech a vedou k jejich poškození Akutní poststreptokoková glomerulonefritida se projevuje náhlým objevením otoků, zmenšeným objemem moči - oligurií, přítomností krve v moči - hematurií. Testy pak odhalí přítomnost velkého množství bílkovin v moči. Nárůst močoviny a kreatininu v krvi svědčí pro poškození filtračních schopnosti ledvin. Často je stav komplikován vysokým krevním tlakem, který dále poškozuje ledviny. HIV, virus, který způsobuje AIDS rovněž může způsobit glomerulopatii. 5 až 10% s HIV infekcí dospějí do selhání ledvin, dokonce dříve, často dříve než se projeví AIDS v plné síle. Glomeruloaptie spojená s HIv se nejdříve projeví jako těžká proteinurie a rychle progreduje (během 1 roku) k selhání ledvin. Léčebně se toto postižení jen velmi špatně

6 a omezeně dá ovlivnit. Běžné postupy s použitím imunosupresivní terapie u těchto pacientů je vzhledem na přítomnost chronické virové infkece nebezpečná. Diabetická nefropatie je nyní hlavní příčinou selhání ledvin u pacientů v dialyzačním programu. V současné době 40% dialyzovaných pacientů trpí právě diabetickou nefropatií. Postižení ledvin jen jedním z řady komplikací, které způsobuje zvýšená hladina cukru. Zvýšená hladina cukru vede nejen k poškozování a jizvení ledvin, ale v úvodu nemoci zvyšuje průtok krve ledvinu a krevní tlak v glomerulu. Většinou rozvoj diabetické nefropatie trvá mnoho let. Nemocní s cukrovkou mohou spomalit poškození ledvin pomocí přísné kontroly glykemie, dietou se středním příjmem bílkovin, fyzickou aktivitou a uživáním léků. Krevní tlak se doporučuje držet pod 120/80 Léky ze skupiny inhibitorů angiotensin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory) nebo blokátorů receptoru pro angiotenzin prokazatelně zmenšují poškozování ledvin u pacientů s diabetem, hypertenzí a řadou dalších onemocnění ledvin. Membranózní glomerulopatie je druhou nejčastější příčinou nefrotického syndromu u dospělých po diabetické nefropatii. K potvrzení diagnózy membranózní nefropatie je nutné bioptické vyšetření ledviny. Nález ve vzorku prokazuje usazeniny bílkovin imunitního systému v membráně glomerulů.u 3/4 případů se opět jedná o tzv idiopatickou memranózní glomerulopatii, při níž není příčina onemocnění zřejmá. U zbývající 1/4 případů je nemoc projevem systémového onemocnění, jako systémový lupus erytematodes, infekční hepatitis B nebo C, a někětré druhy rakoviny. Rovněž užívání některých léků jako penicilamin, zlato nebo captopril mohou být spojeny s membranózní nefropatií. Menší část pacientů % - po delší době neoci - většinou po desetiletích - dospějí do stadia selhání ledvin. U většíny pacientů nemoc trvá léta bez změny funkce ledvin. U části asi 20% dojde dokonce ke spontánnímu vymizení nemoci. Proto jsou i názory na to, jak agresivně nemoc léčit různé. Léky ze skupiny ACE inhibitorů a blokátorů AT receptoru jsou používány ke snížení proteinurie. Další léky jsou užívány ke kontrole krevního tlaku a k odstraňování otoků. Jen u části nemocných má význam použití kortikoidů Další imunosupresivní terapie se zkouší u pacientů s progresivní formou nemoci. Nemoc minimálních změn je označení nemoci, při níž pacient s nefrotickým syndromem má v bioptickém nálezu při vyšetření světelným mikroskopem nález žádných nebo jen malých změn ve stavbě glomerulu a okolní tkáně. Mohou být přítomny drobné kapičky lipidů, ale známky jivení nesmí být přítomny. Tato nemoc se může objevit v jakémkoliv věku, ale nejčastěji se

7 vyskytuje u dětí. Většinou tato nemoc velmi dobře reaguje na léčbu kortikoidy.pokud léčba kortikoidy je neúčinná, používá se v kombinaci s dalšími imunosupresivy. Léky ze skupiny ACE inhibitorů a blokátorů AT receptoru jsou používány ke snížení proteinurie. Další léky jsou užívány ke kontrole krevního tlaku a k odstraňování otoků. Chronická nedostatečnost ledvin Selhání ledvin Selhání ledvin je stavem, kdy ledviny ztrácejí svou schopnost vylučovat odpadní látky a vodu, je porušena rovnováha solí, kyselosti a vody. Množství moči se může snižovat. Dochází k zadržování vody v organismu, tvorbě otoků. Hromadění vody v plicích může ohrozit život nemocného. Hromadící se odpadní látky mohou vést k poškození srdce a mozku. Ztráta funkce ledvin se vyvíjí buď rychle, pak hovoříme o akutním selhání ledvin, nebo pomalu, pak hovoříme o chronickém selhávání nebo lépe chronické nedostatečnosti ledvin. Dojde-li k tak velkému snížení funkce ledvin, které ohrožuje nemocného na životě, tj. kreatininová klearance dosáhne asi jedné desetiny původní hodnoty a hladina kreatininu se přiblíží hodnotám kolem 600, je nutné funkci ledvin nahradit a pak hovoříme o terminálním nebo nezvratném selhání ledvin. Akutní selhání ledvin Funkce ledvin je snížena nebo zcela přerušena v důsledku nemoci nebo stavu z důsledku některé z následujících příčin: Příčina před ledvinou: závažný pokles krevního tlaku nebo přerušení průtoku krve ledvinou, které může být způsobené šokem, velkým chirurgickým zákrokem, těžkými popáleninami s velkými ztrátami tekutin popálenou kůží, velkým krvácením nebo akutním srdečním infarktem, který je doprovázen poruchou srdeční funkce. Příčina v ledvině: poškození ledvinných funkcí onemocněním ledvin jako glomerulonefritida, poškozením toxickými látkami (organická rozpouštědla, houby, glykoly, těžké kovy), poškozením léky (po některých antibioticích, analgeticích, apod) a při infekci ledvin Příčina za ledvinou: náhlé selhání ledvin může být způsobeno oboustrannými ledvinovými kameny, nádorem močového měchýře, zvětšením prostaty. Někdy je postižení ledvin způsobeno stavem, které působí na více úrovních. Např. velké zhmoždění svalů úrazem nebo extrémním svalovým přetížením vede k uvolnění svalové bílkoviny nazývané myoglobin. Ten vede k ucpání nefronů a tím blokuje odtok moči, zároveň vede k toxickému poškození buněk nefronů.

8 Chronická nedostatečnost ledvin: Funkce ledvin klesá pozvolna, často v průběhu několika let, v důsledku probíhající nemoci, která progresivně zhoršuje funkce ledvin. Takovými nemocemi jsou: diabetická nefropatie chronická glomerulonefritida, chronická pyelonefritida nekontrolovaný vysoký krevní tlak Terminální selhání ledvin: Nezvratené selhání ledvin, které je spojeno s natolik sníženou funkcí ledvin, že vyžaduje náhradu funkce ledvin dialýzou nebo transplantací ledviny. Terminální stadium selhání ledvin je nejčastěji konečným stadiem chronického selhání ledvin, ale někdy je důsledkem aktutního selhání ledvin. Příznaky Akutní selhání ledvin - mezi příznaky patří snížené množství moči, bledá barva kůže, otoky, vysoký krevní tlak, nucení na zvracení a zvracení. Pokud je akutní selhání ledvin těžkého stupně a je ponecháno bez léčby, vede k městnavému selhání srdce, otoku plic, poruchám srdečního rytmu, změnám chování, křečím až bezvědomí. Tyto příznaky jsou doprovázeny příznaky vyvolávající příčiny. Chronické selhání ledvin - Protože příčina chronického selhávání ledvin probíhá pomalu, příznaky onemocnění se rovněž dostavují nenápadně a pomalu. První klinické příznaky se objevují teprve v době, kdy funkce ledvin poklesly zhruba na 35-40% původní funkce. U mnouhých nemocných však i později. Mezi tyto příznaky patří: bolesti hlavy, slabost, rychlá únavnost, nechutenství, opakované zvracení, někdy častější močení, zvláště v noci, zvýšená žízeň, bledá kůže, vysoký krevní tlak, u dětí porucha růstu. Terminální selhání ledvin - pokud není léčeno, příznaky zahrnují apatii, slabost, bolesti hlavy, dušnost, zvracení, průjmy, otoky, bolesti na hrudi, bolesti kostí, bledá kůže, svědění kůže. Objeví-li se tyto příznaky, je nutno co nejrychleji zahájit léčbu. Diagnóza Podezření na selhání ledvin může lékař vyslovit na základě zjištěné anamnézy a na základě klinického vyšetření, podezření na selhání ledvin zesílí, když popisované příznaky jsou doprovázeny nemocemi a stavy, které jsou rizikovým faktorem selhání ledvin, jako např. dlouhodobá cukrovka, léta neléčený krevní tlak apod. K potvrzení diagnózy selhání ledvin je nutno provést kromě vyšetření moči odběr krve. Vysoká hladina odpadních látek v krvi - močoviny a kreatininu - svědčí jednoznačně o závažné poruše funkce ledvin. Někdy je pro lékaře těžké rozhodnout, zda se jedná o akutní

9 selhání ledvin nebo o chronické selhání ledvin, které dosud probíhalo skrytě nerozpoznáno. K rozlišení většinou postačí dobře vyhodnotit anamnestické údaje. Údaj o několik měsíců trvající slabosti, nucení na zvracení a svědění kůže svědčí pro chronický průběh nemoci, naopak údaj o léčbě antibiotiky před 3 týdny může vést k podezření na akutní selhání ledvin v souvislosti s infekcí nebo užívání antibiotik. Často zůstává situace dál neobjasněna a je proto nutno doplnit další vyšetření: rtg. vyšetření plic - pomůže odhalit známky srdečního selhávání, převodnění plic sonografické vyšetření a cystoskopie - pomohou vyloučit nebo potvrdit podezření na přítomnost překážky v močových cestách. Malé svraštělé ledviny svědčí pro chronické postižení s nezvratným poškozením ledvin, naopak normální velikost ledvin nebo jejich zvětšení mohou svědčit pro náhlé poškození ledvin. biopsie ledvin pomůže v některých případech určit typ postižení angiografické vyšetření ledvin - je rentgenové vyšetření ledvin s aplikací kontrastní látky do ledvinných tepen k vyloučení zúžení ledvinných tepen echografické vyšetření srdce posoudí stav a přítomnost poškození srdce. Trvání nemoci Akutní selhání ledvin: prognóza je ovlivněna vyvolávající příčinou. Často se vyléčí zcela, někdy zůstane po proběhlém onemocnění určité poškození funkce ledvin. Někdy se akutní selhání ledvin nezlepší a je příčinou terminálního selhání ledvin. Je-li akutní selhání ledvin součástí onemocnění se selháním více orgánů, je prognóza horší a může skončit i smrtí nemocného. Chronická nedostatečnost ledvinje onemocněním, trvajícím po celý zbytek života. V naprosté většině případů s časem dříve či později zhoršuje do terminálního stadia, kdy je nutno nahradit funkci ledvin dialyzační léčbou nebo transplantací ledviny. Prevence Neexistuje jednoduchá rada jak zabránit selhání ledvin. Nemocní cukrovkou nebo vysokým tlakem nebo s onemocněním srdce by se měli snažit mít pod kontrolou toto základní onemocnění - dobře léčit cukrovku, vysoký krevní tlak pomocí dietních opatření, léků, změny životního stylu. Mnohým příčinám selhání ledvin však nelze předcházet. Léčba Akutní selhání ledvin:léčba akutního selhání ledvin směřuje ke zvládnutí vyvolávající příčiny, tj. léčba šoku, ztrát krve, popálenin, srdečního infarktu a podobně. Následují opatření více specifická pro selhání ledvin: doplnění tekutin při dehydrataci nebo naopak podání léku podporujících močení (diuretik) při převodnění. Dietní opatření: omezení bílkovin a přidání karbohydrátů, kontrola hladiny minerálů (draslík, sodík, vápník) podáním příslušných léků, léčba vysokého tlaku, podání léků chránícím před

10 vznikem žaludečního krvácení, Dosáhne-li akutní selhání významnějšího stupně, je-li pacient těžce převodněný s následným oběhovým selháváním, těžkou hypertenzí, dochází-li k poruchám vědomí a výraznému vzestupu odpadních látek v krvi, je nutná dialyzační léčba. Chronická renální nedostatečnost: Nemocní s chronickým selháváním ledvin jsou pečlivě sledováni na nefrologických ambulancích. Častá vyšetření zahrnují vyšetření fyzikální, kontroly krevního tlaku, testy krve a moči. Kromě snahy o ovlivnění základního onemocnění, které vedlo k chronické nedostatečnosti ledvin léčba zahrnuje: dietní opatření s omezením bílkovin a soli léky snižující hladinu fosforu v krvi léky snižující krevní tlak náhrada vitaminu D doplňování železa, případně podání erytropoetinu při výskytu anemie Terminální selhání ledvin: Konečné selhání ledvin je léčeno pomocí dialýzy. Dialyzační léčba U velké části nemocných s chronickou nedostatečností ledvin dochází přes všechna léčebná opatření k postupnému snižování funkce ledvin. Ledviny fungují v podstatě jako filtr. Množství vzniklé moči za časovou jednotku lze jednoduše vypočítat při pravidelných odběrech, při nich pacient přinese vzorek moči za 24 hodin. Výsledek se označuje jako kreatinová klearance (čti klírens). Její normální hodnoty závisí na pohlaví, váze a stáří pacienta, ale zjednodušeně se dá říci, že hodnota nad 1.2 ml/sekundu je normální. Při chronickém onemocnění ledvin, které vede k poškozování funkce, tato hodnota klesá. Klesne-li asi na polovinu normy (0.8 ml/s), dojde k zadržování odpadních látek - močoviny a kreatininu v krvi a jejich hladina v krvi začne stoupat. Dosáhne-li filtrační schopnost asi jedné desetiny (kolem 0.17 ml/s), je nutno již přistoupit k dialyzační léčbě, protože hladina odpadních látek již ohrožuje výrazně zdraví nemocného. Na přiloženém grafu je znázorněna závislost hladiny kreatininu v krvi na funkci ledvin. Význam sledování pacienta v předdialyzační poradně spočívá mimo jiné ve včasné přípravě nemocného k dialyzační léčbě a v optimálním zahájení dialyzační léčby. Sledování filtrační schopnosti je jedním z opatření prováděných v rámci pravidelných kontrol. Prognóza U dětí je prognóza akutního selhání dobrá a většinou dojde k úplnému vyléčení, ale nejsou vzácností přechody do terminálního selhání ledvin. U dospělých asi 50%

11 akutních selhání končí bohužel úmrtím nemocného. Tato úmrtí však spíše než se selháním ledvin souvisí s vyvolávající příčinou: traumaty, septickým stavem, šokem, infekcí, oběhovým selháním. U poloviny pacientů, kteří přežili akutní selhání ledvin zůstává trvalé snížení funkce ledvin, malá část přechází do terminálního selhání ledvin. Funkce ledvin chronicky selhávajících ledvin se s postupem času u většiny nemocných zhoršuje. Rychlost zhoršování funkce ledvin je závislá na vyvolávající nemoci, účinnosti léčebných opatření. Terminální selhání ledvin se může objevit v krátké době 1-5 let, ale někdy až po desítkách let. Transplantovaná ledvina je funkční po roce od transplantace u asi 80 % nemocných, a po 10 letech asi u 40% nemocných. Hemodialyzační léčba Zdravé ledviny čistí krev filtrací přebývající vody a odpadních látek. Ledviny rovněž produkují hormony, které udržují kosti silné a krev zdravou. Když obě ledviny selžou, tělo zadržuje tekutiny. Krevní tlak roste. Nebezpečné zplodiny látkové výměny se hromadí v těle. Tělo produkuje nedostatečné množství červených krvinek. Když k tomu dojde, potřebujete léčbu, která nahradí práci selhaných. Jednou z možností, jak nahradit selhané ledviny je: hemodialyzační léčba. Účel: Hemodialýza je procedura, která čistí a filtruje krev. Zbavuje tělo nebezpečných opadů a nadbytečných solí a vody. Rovněž kontroluje krevní tlak a pomáhá tělu udržet správnou rovnováhu takových látek jako draslík (kalium) sodík (natrium) a chloridy. Jak se provádí: Hemodialýza používá dialyzátor - speciální filtr, který čistí krev. Dialyzátor je připevněn k přístroji. Během dialýzy, krev proudí pomocí hadiček - krevních setů do dialyzátoru. Dialyzátor filtruje odpadní látky, hlavně močovinu (ureu) a kreatinin, fosfor a nadbytečné tekutiny.

12 Průběžně proudí zpět do těla. vyčištěná krev návratovým setem Příprava: Před první dialýzou musí být vytvořen přístup do cévního řečiště. Cévní přístup znamená způsob, jakým je krev odebírána a zpětně vrácena do těla během dialyzační procedury. Přístup může být vnitřní - uvnitř těla pod kůží nebo vnější - vně těla. Kdo provádí dialýzu Hemodialýza se v naší zemi provádí v hemodialyzačních střediscích. Domácí dialýza není u nás rozšířena. V hemodialyzačním středisku provádějí dialýzu školené sestry. V zemích, kde se provádí domácí dialýza, si provádí nemocný dialýzu ve spolupráci s druhou osobou (rodinný příslušník, přítel) po speciálním školení Jak dlouho trvá Hemodialýza se běžně provádí třikrát týdně. Každá dialýza trvá 4-5 hodin. Během dialýzy může dialyzovaný číst, psát, spát, vyprávět si nebo sledovat TV. Možné komplikace Vedlejší účinky mohou být způsobeny rychlými změnami v tělesných tekutinách a v chemické rovnováze během procedury. Svalové křeče a hypotenze jsou dvě nejčastější komplikace. Hypotenze - náhlý pokles krevního tlaku, může způsobit pocit slabosti, závratí nebo pocitu na zvracení. Běžně trvá několik měsíců, než si dialyzovaný zvykne na hemodialýzu. Mnoha těmto vedlejším účinkům lze předejít, pokud jsou dodržována správná dietní opatření,

13 a pokud dialyzovaný užívá léky dle předpisu. Potíže by měl dialyzovaný vždy oznámit ošetřujícímu personálu. Často mohou být rychle a jednoduše léčeny Dieta: Hemodialýza a správná dieta mohou redukovat odpadní látky, které se hromadí v těle. Personál a dietní sestra dialyzovanému mohou pomoci naplánovat jídla podle rad lékaře. Při výběru jídel by měl dialyzovaný pamatovat: Jezte vyvážené množství potravin s vysokým obsahem bílkovin jako je maso a drůbež. Živočišné bílkoviny jsou lépe využívány tělem než bílkoviny zeleniny a obilovin Sledujte množství draslíku, které přijímáte. Draslík je minerál, který se nachází v náhražkách soli, některém ovoci, luštěninách zelenině, mléku, čokoládě a ořechách. Příliš mnoho nebo příliš málo draslíku může být nebezpečné pro srdce. Sleduje kolik pijete tekutin. Tekutiny jsou rychle zadržovány ve těle, pokud ledviny správně nefungují. Příliš mnoho tekutin způsobuje otok tkání. Může rovněž způsobit vysoký krevní tlak a potíže se srdcem a dýcháním. Střežte se soli. Solená jídla vám způsobují žízeň a zadržují v těle vodu Omezte jídla jako mléko, sýr, ořechy, sušený hrách. Tato jídla obsahují minerál fosfor. Příliš mnoho fosforu v krvi způsobuje vyplavování vápníku z kostí. Vápník pomáhá udržovat kosti silné a zdravé. Za účelem prevence kostní nemoci, lékař často předepisuje speciální léky. Měli byste užívat předepsané léky podle předpisu. Peritoneální dialýza Zdravé ledviny čistí krev filtrací přebývající vody a odpadních látek. Ledviny rovněž produkují hormony, které udržují kosti silné a krev zdravou. Když obě ledviny selžou, tělo zadržuje tekutiny. Krevní tlak roste. Nebezpečné zplodiny látkové výměny se hromadí v těle. Tělo produkuje nedostatečné množství červených krvinek. Když k tomu dojde, potřebujete léčbu, která nahradí práci selhaných. Jednou z možností, jak nahradit selhané ledviny je: Peritoneální dialýza Účel: Peritoneální dialýza je procedurou, která nahrazuje práci ledvin. Odstraňuje nadbytečnou vodu, odpadní látky a chemikálie z těla. Tento typ dialýzy využívá výstelku břicha k filtraci krve. Tato výstelka se nazývá peritoneum, česky pobřišnice. Jak se provádí: Čistící roztok, nazývaný dialyzát, se pomocí speciální, hadičky napustí do dutiny břišní. Tekutina, zplodiny látkové výměny a chemiká lie prostupují tenkými cévami do dialyzátu. Po několika hodinách, je dialyzát vypuštěn z břicha, spolu se zplodinami

14 látkové výměny. Poté se naplní břicho čerstvým dialyzátem a čistící proces začne znovu. Příprava: Před první výměnou chirurg zavede měkkou hadičku, nazývanou peritoneální katétr do vašeho břicha. Tento katétr je zde ponechán na trvalo. Umožňuje výměny dialyzátu do a z břišní dutiny Typy peritoneální dialýzy Jsou tři typy peritoneální dialýzy: 1. CAPD - Kontinuální ambulantní peritoneální dialýza. CAPD je nejběžnějším typem peritoneální dialýzy. Nepotřebuje žádné přístrojové vybavení. Může být prováděna v jakékoliv čisté místnosti. CAPD očisťuje vaši krev průběžně. Dialyzát protéká z umělohmotného vaku katétrem do břicha. Dialyzát je zde ponechán s uzavřeným katétrem. Po několika hodinách je roztok vypuštěn zpět do vaku. Poté znovu je břicho napuštěno čistým roztokem stejným katétrem. Čistící proces nyní opět začíná. Běžně se provádí 4 výměny po litrech. Další 2 metody se používají zřídka: 2. CCPD - Kontinuální cyklická peritoneální dialýza se podobá CAPD. Liší se přístrojem, který je napojen na peritoneální katetr a automaticky napouští a vypouští dialyzát z břicha. Přístroj provádí výměny během spánku v noci. 3. IPD - Intermitentní peritoneální dialýza. IPD používá stejný typ přístroje jako CCPD k výměnám dialyzátu. IPD se sice může provádět doma, ale běžně se používá v nemocnici. IPD trvá déle než CCPD Kdo provádí dialýzu CAPD je formou samoléčby. Nepotřebuje žádné přístroje a žádnou asistenci jiné osoby. Naopak při CCPD a IPD je potřebný přístroj a pomoc druhé osoby (rodinný příslušník, přítel nebo zdravotnický personál) Jak dlouho trvá Při CAPD dialyzát zůstává v břiše po dobu 4-6 hodin. Napouštění a vypouštění - jedna výměna - trvá od 30 do 40 minut. Většina pacientů provádí 4 výměny denně. Při CCPD trvá procedura od 10 do 12 hodin každou noc Při IPD jsou výměny prováděny několikrát týdně, celkově hodin za týden. Výměny mohou trvat až 24 hodin. Možné komplikace Peritonitida - infekce peritonea - se může objevit, když se infikuje místo vstupu peritoneálního katétru. Dále se může peritoneum infikovat při potížích s napojováním a odpojováním vaků. Peritonitida způsobuje nevolnost. Může způsobit horečku a bolesti

15 břicha. V prevenci peritonitidy je nutno pečlivě dodržovat postup výměn. Pacient musí znát časné známky peritonitidy. Sledovat, zda nedochází k zarudnuti nebo otoku v okolí katetru. Musí si všimnout zakalení dialyzátu. Je nutné hlásit tyto změny lékaři, aby peritonitida mohla být léčena rychle a předešlo se závažným potížím. Dieta: Dieta se mírně liší od diety na hemodialýze: Může se přijímat více tekutin a solí. Může se jíst více bílkovin Někdy se musí omezit svůj energetický přísun potravin. Toto omezení je způsobeno glukózou v dialyzátu, která může způsobovat váhový přírůstek Transplantace ledviny Transplantace ledviny je procedurou, při níž je zdravá ledvina jiné osoby voperována do těla. Tato jedna nová ledvina vykonává veškeré funkce, které vaše selhané ledviny nejsou schopny plnit. Jak se provádí: Chirurg voperuje novou ledvinu do těla. Nikoliv na místo, kde jsou uložené původní ledviny, ale do levé nebo pravé jámy kyčelní - mezi břicho a břišní dutinu. Chirurg spojí tepnu a žílu nové ledviny k tepně a žíle pacienta. Krev proudí novou ledvinou, která vytváří moč tak jako původní ledviny v době, kdy byly ještě zdravé. Moč je odváděna do močového měchýře močovodem, který je součástí transplantované ledviny a který chirurg voperuje volným koncem do močového měchýře příjemce. Nová ledvina může začít pracovat ihned po transplantaci, ale může to trvat i několik týdnů, než začne tvořit moč. Původní ledviny jsou ponechány na svém místě, pokud nejsou příčinou infekcí nebo vysokého krevního tlaku. Příprava: Nejčastěji pochází transplantovaná ledvina od osoby, která právě zemřela. Tento druh transplantace je nazýván kadaverózní transplantací. Při této transplantaci dárce umožní transplantaci dvěma nemocným. Ledviny jsou však párovým orgánem s dostatečnou funkční rezervou. Proto darovat může i zdravý žijící dárce. V zemích našeho kulturního okruhu je přípustná transplantace od příbuzného dárce, tento druh darování ledviny je nazýván příbuzenskou transplantací. Ledvinu může darovat i manžel nebo manželka. Je velmi důležité, aby se dárcova krev a tkáně shodly co nejvíc s krví a tkáněmi příjemce. Tato shoda brání imunitnímu systému, aby bojoval proti nové ledvině. Imunologická laboratoř provede speciální testy na krvinkách, aby vyloučila, zda vaše tělo přijme novou ledvinu Doba čekání na ledvinu trvá různě dlouho. Není dostatek zemřelých dárců pro každého, kdo potřebuje transplantaci. Proto musí být kandidát na transplantaci zařazen

16 na čekací listinu. Česká republika se pohybuje na předních místech v počtu transplantací kadaverozních ledvin na milion obyvatel. Současná průměrná čekací doba se pohybuje kolem 1-2 let. Čekací listina je vedena centrálně pro celou Českou Republiku v IKEM Praha. Výběr při získání kadaverozních ledvin je prováděn automaticky počítačem podle několika kritérií: Shoda v krevní skupině Co největší počet shod v HLA systému (tkáňové charakteristiky podobné krevním skupinám, avšak s mnohem větším počtem kombinací, maximální počet shod je 6) Spádové transplantační centrum a bilance mezi odebranými a transplantovanými ledvinami Procento protilátek v krvi Podmínkou je negativní cross-match (reakce bílých krvinek dárce a vašeho séra, jehož vzorek je pro tyto účely uložen v Praze) Pokud ledvinu daruje příbuzný, transplantace může být provedena - po provedení doplňujích vyšetření - dříve. Vlastní operace trvá od 3 do 6 hodin. Běžná pooperační hospitalizace trvá od 10 do 14 dnů. Následně je pacient ambulantně sledován v transplantačním centru nebo spádové nefrologické ambulanci.pokud ledvinu daruje blízký přítel nebo příbuzný, zdrží se v nemocnici asi týden nebo i méně. Možné komplikace: Transplantace neznamená vyléčení. Vždy existuje riziko, že tělo odmítne novou ledvinu bez ohledu na to, jak byla tato podobná vašim ledvinám (nezávisle na počtu shod). Pravděpodobnost přijetí nové ledviny záleží na věku, zdravotním stavu. Statisticky až 80 procent kadaverozních ledvin pracuje po roce od transplantace. Avšak ledvina od příbuzných pracuje většinou lépe než ledvina od zemřelých dárců. Důvodem je většinou větší počet shod a lepší stav transplantované ledviny s vyloučením časové prodlevy, která se u ledvin od zemřelých dárců pohybuje kolem 20 hodin.

17 Léky: Po transplantaci pacient musí užívat zvláštní léky, které pomáhají zabránit odmítnutí (rejekci) transplantované ledviny. Tyto léky se nazývají imunosupresiva. Tyto léky se užívají každý den po celou dobu funkce transplantované ledviny. Přes tuto léčbu dojde u části transplantovaných k pozvolnému úbytku funkce ledviny. Pokud k tomu dojde, část pacientů se opět vrací zpět na některou z forem dialýzy. Opakované transplantace se rovněž provádějí a je nemálo pacientů, u nichž byle provedena druhá nebo třetí transplantace ledviny. Léčba imunosupresivy může mít vedlejší účinky. Imunosupresiva oslabují imunitní systém a tím zvyšují riziko infekcí. Některé léky mohou změnit vzhled pacienta. Obličej se stane plnější, transplantovaný může přibrat na váze, může se objevit akne nebo mastné vlasy. Ne všichni transplantovaní mají tyto potíže. Dávky imunosupresiv se s časem snižují a vedlejší účinky jsou méně výrazné. Některé tyto léky mohou způsobit komplikace, např. šedý zákal, překyselení žaludku, onemocnění kyčelního kloubu. Vzácně mohou po dlouhé době užívání poškodit ledvinu nebo játra. Dieta: Dieta po transplantaci je volnější než na dialýze. Dieta se zřejmě bude měnit tak, jak se bude měnit medikace, krevní tlak, váha, laboratorní hodnoty. Je nutno sledovat přijatou energii. Léky mohou způsobit větší chuť k jídlu a větší váhové přírůstky Je vhodné omezit slaná jídla. Léky mohou zadržovat sůl a tím vést k zvýšení krevního tlaku. Někdy je nutno omezit bílkoviny. Pro a proti transpantaci: Pro: Proti: Transplantovaná ledvina funguje jak normální ledviny Pacient se cítí zdravější Je méně dietních omezení Není potřeba dialýzy Výrazně se sníží četnost kontrol u lékaře Velký chirurgický zákrok Není-li živý dárce, je nutno čekat na dárce kadaverozní ledviny

18 Jedna transplantace nemusí vydržet na celý život. Tělo může odmítnout novou ledvinu, případně se v ní objeví původní nemoc ledvin Nutnost brát léky po zbytek života Klíčová slova: Glomerulopatie, chronická nedostatečnost ledvin, chronické a akutní selhání ledvin, transplantace, hemodialýza, peritoneální dialýza Student by měl dokázat vysvětlit problematiku onemocnění ledvin a to zejména dopady jednotlivých onemocnění na život pacientů. Jak souvisí diabetes mellitus s onemocněním ledvin? Jaké výhody pro život pacienta má peritoneální dialýza? Co ohrožuje pacienat po transplantaci ledvin? V rámci seminářů budou studenti konzultovat ve skupinách všechna předepsaná témata formou power point prezentace( 1 seminář 3 4 témata) předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu je že student dokáže po semináři odpovědět na otázky Civilizační choroby - obezita, prevence. Jaká onemocnění hrozí pokud člověk trpí obezitou? Civilizační choroby - dopady, omezení Proč je za civilizační chorobu označováno onemocnění AIDS? Prevence a léčba očních onemocnění - glaukom, katarakta Jak ovlivňuje oční onemocnění život pacienta? Dialyzačně transplantační program z jakého zákona vychází součsné pojetí transplantací? Prevence diabetu mellitu Vyjmenujte základní principy prevence diabetu mellitu Nejčastější komplikace diabetu mellitu Jakým způsobem jednotlivé komplikace ovlivňují život pacienta? Preventivní zdravotnické programy Popište preventivní zdravotnický program dle vašeho výběru a zdůrazněte přínosy Obsahové zaměření témat LS Přednášky: Akutní a recidivující onemocnění plic včetně TBC. Prevence, zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života. Onemocnění krevní složky, žilní a cévní onemocnění. Prevence, zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života. Nádorová onemocnění. Prevence, zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života. Endokrinologická onemocnění. Prevence, zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života. Kardiovaskulární onemocnění. Prevence, zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života. Onemocnění zažívacího traktu. Prevence, zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života.

19 Onemocnění jater, žlučových cest, pankreatu. Prevence, zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života. Semináře: Diabetes mellitus edukační systém. Civilizační choroby. Nový pohled na dietní systém. Základy oftalmologie. Základní poznatky z ORL. Prevence žilních a cévních onemocnění Hepatitidy a jejich zdravotně sociální dopady V rámci konzultací budou odpřednášena tato témata: Akutní a recidivující onemocnění plic včetně TBC. Prevence, zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života. Onemocnění krevní složky, žilní a cévní onemocnění. Prevence, zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života. Nádorová onemocnění. Prevence, zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života. Endokrinologická onemocnění. Prevence, zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života. Kardiovaskulární onemocnění. Prevence, zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života. Onemocnění zažívacího traktu. Prevence, zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života. Téma, které musí student nastudovat samostatně:onemocnění jater, žlučových cest, pankreatu. Prevence, zdravotně sociální dopady a možnosti ovlivnění kvality života. Cíl: Cílem samosudia je aby student pochpil základní problematiku onemocnění jater, žlučových cest a pankreatu.základní souvislost je v prevenci a dopadech těchto onemocnění vzhledem k životu pacienta. Obsah: problematiku lze nastudovat z: KLENNER, P.: Vnitřní lékařství I-III. Praha: Karolinum, str. 155 Otázky pro studenty: Popište rizikové chování a životní styl, který může způsobit onemocnění jater a dopady těchto onemocnění na život pacienta. V rámci seminářů budou studenti konzultovat ve skupinách všechna předepsaná témata formou power point prezentace( 1 seminář 3 4 témata) předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu je že student dokáže po semináři odpovědět na otázky Diabetes mellitus edukační systém

20 Na jakých základních principech je založen edukační systém v diabetiků TBC hrozba v současném světě Které skupiny obyvatel jsou ohroženy TBC a proč? Nový pohled na dietní systém. Jaké nové poznatky z oblasti výživy ovlivňují dietní systémy? Transplantace kostní dřeně S jakými chorobami souvisí transplantace kostní dřeně? Životní styl v současnosti dopady na zdraví pacienta Vyjmenujte změny v životním stylu po r. 1990, které vedli k zlepšení zdravotního stavu v ČR Prevence žilních a cévních onemocnění Co je příčinou onemocnění žil a cév a jaká jsou základní preventivní opatření? Hepatitidy a jejich zdravotně sociální dopady Popište rizikové skupiny obyvatel potencionálně ohrožené hepatitidami Jako podklady pro semináře a prezentace může sloužit: KLENNER, P.: Vnitřní lékařství I-III. Praha: Karolinum, PACOVSKÝ, V.: Vnitřní lékařství. Praha: Avicenum, Odborné časopisy: Sestra, Zdraví, Praktický lékař, Kontakt, Prevence úrazů otrav a násilí, dále pak Centrum prevence civilizačních chorob při ZSF JU

Hemodialýza. Stručný úvod. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Hemodialýza. Stručný úvod. Vítejte na našem dialyzačním středisku Hemodialýza Stručný úvod Vítejte na našem dialyzačním středisku Ledviny a jejich funkce Zdravý člověk má dvě ledviny, které jsou uloženy v bederní oblasti. Každá má rozměr asi 12 x 6 x 3 cm a váží přibližně

Více

hemodialýza Stručný úvod Vítejte na našem dialyzačním

hemodialýza Stručný úvod Vítejte na našem dialyzačním hemodialýza Stručný úvod Vítejte Ledviny a jejich funkce Zdravý člověk má dvě ledviny, které jsou uloženy v bederní oblasti. Každá má rozměr asi 12 x 6 x 3 cm a váží přibližně 150 g. Mezi jejich hlavní

Více

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku Transplantace ledvin Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč se provádí transplantace ledvin? Úspěšná transplantace je jediným řešením, jak se po selhání ledvin zbavit potřeby dialýzy. Po transplantaci

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové https://classconnection.s3.amazonaws.com/704/flashcards/586704/png/nephron_21310775203102.png https://publi.cz/books/151/10.html Glomerulopatie

Více

dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku

dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku dietní režim Vítejte Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste se vyhnuli zhoršení Vašeho

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace. Purkyňovo náměstí 2, Třebíč

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace. Purkyňovo náměstí 2, Třebíč Záznam o písemném souhlasu pacienta nebo jeho zákonného zástupce s poskytnutím zdravotního výkonu dle vyhl. č. 385/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 64/2007 Sb. Identifikační údaje: Identifikační číslo pacienta:

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku Výsledky vyšetření krve Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč tak často kontrolujete mou krev? Každý měsíc Vám odebíráme vzorky krve, abychom zjistili, zda je pravidelná dialýza dostatečně účinná.

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi HEMODIALÝZA Hemodialyzační léčba nezvratného stadia selhání ledvin poskytuje pacientům co nejvyšší možnou kvalitu života, ale i nejlepší snášenlivost

Více

Diabetes a chronické onemocnění ledvin

Diabetes a chronické onemocnění ledvin Diabetes a chronické onemocnění ledvin Co je diabetes? Diabetes mellitus, obvykle označovaný jako diabetes nebo někdy cukrovka je onemocnění, ke kterému dochází, když vaše tělo nevytváří dostatek inzulínu

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

O vašich ledvinách. Chronické onemocnění ledvin

O vašich ledvinách. Chronické onemocnění ledvin Chronické onemocnění ledvin Ledviny jsou životně důležitým orgánem. Jejich hlavním úkolem je čištění (filtrování) krve od toxinů nebo odpadních látek. Právě tyto toxiny/odpadní látky a přebytečná voda

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_OSEC-20 Metodický list Transplantace práce s textem Metodický list

Více

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP Výskyt cukrovky V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

Léky užívané při dialýze. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Léky užívané při dialýze. Vítejte na našem dialyzačním středisku Léky užívané při dialýze Vítejte na našem dialyzačním středisku Budu při dialýze užívat nějaké léky? Dialýza sice nahradí některé funkce, které vykonávaly Vaše ledviny, zároveň je ale nutné užívat jako

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Princip hemodialýzy. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Princip hemodialýzy. Vítejte na našem dialyzačním středisku Princip hemodialýzy Vítejte na našem dialyzačním středisku Jaký je princip hemodialýzy? Během dialýzy je krev odváděna z těla do dialyzátoru (filtru), kde se očistí, a pak je vracena zpět. V dialyzátoru

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

princip hemodialýzy Vítejte na našem dialyzačním středisku

princip hemodialýzy Vítejte na našem dialyzačním středisku princip hemodialýzy Vítejte na našem dialyzačním středisku Jaký je princip hemodialýzy? Během dialýzy je krev odváděna z těla do dialyzátoru (filtru), kde se očistí, a pak je vracena zpět. V dialyzátoru

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

léky užívané při dialýze Vítejte na našem dialyzačním středisku

léky užívané při dialýze Vítejte na našem dialyzačním středisku léky užívané při dialýze Vítejte na našem dialyzačním středisku Budu při dialýze užívat nějaké léky? Dialýza sice nahradí některé funkce, které vykonávaly Vaše ledviny, zároveň je ale nutné užívat jako

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Rozměr zavřeného průkazu mm

Rozměr zavřeného průkazu mm Přední strana Str. 1 PRŮKAZ PACIENTA užívajícího přípravek Humira (určeno dospělým i dětským pacientům) Rozměr zavřeného průkazu 105 73 mm Je nutné předložit tuto kartičku každému lékaři či zdravotníkovi

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

VY_32_INOVACE_11.10 1/5 3.2.11.10 Vylučovací soustava

VY_32_INOVACE_11.10 1/5 3.2.11.10 Vylučovací soustava 1/5 3.2.11.10 Cíl popsat stavbu a funkci vylučovací soustavy - znát činnost vylučovací soustavy - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, prevenci, ošetření Filtrující fazole - ledviny hlavní vylučovací ústrojí,

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Vylučovací soustava. Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů

Vylučovací soustava. Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů Vylučovací soustava Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů Anatomické a fyziologické zvláštnosti uropoetického systému novorozenec, kojenec

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

Rozhovor s nutriční terapeutkou

Rozhovor s nutriční terapeutkou Rozhovor s nutriční terapeutkou 2. 10. 2017 Rozhovor s nutriční terapeutkou Danou Sasakovou o nízkobílkovinné dietě, stravování a léčbě při chronickém onemocnění ledvin. Nízkobílkovinná dieta, co to vlastně

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence.

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence. VÝŽIVA jako primární prevence ZDRAVÍ www.welko.cz VÝŽIVA = hubnutí výživa = ZDRAVÍ www.welko.cz Hippokrates Člověk se rodí zdráv a všechny nemoci pocházejí z jídla Je prokázáno, že: 80 90 % nemocí je způsobeno

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum sp.zn. sukls184192/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH slinivky břišní OBSAH Co je slinivka břišní?.............................. 2 Co jsou to nádory?................................ 3 Jaké jsou rizikové faktory pro vznik rakoviny

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

10. přehledu o provedení krevní transfúze v uplynulých

10. přehledu o provedení krevní transfúze v uplynulých Strana 1236 Sbírka zákonů č. 114 / 2013 Částka 51 114 VYHLÁŠKA ze dne 29. dubna 2013 o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

některé časné příznaky srdečního selhání.

některé časné příznaky srdečního selhání. Týká Tato brožura se i mě vám může srdeční pomoci selhání? si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. 1,2 Co

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání STRAVOVÁNÍ - DIETY Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání Odborné učiliště Kelč Rozvoj handicapovaných žáků a ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0736 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Exkrece = Exkrety Exkrementy

Exkrece = Exkrety Exkrementy Vylučovací soustava Vylučovací soustava Exkrece = vylučování vylučování odpadních produktů tkáňového metabolismu z těla ven Exkrety tekuté odpadní látky x Exkrementy tuhé odpadní látky Hlavní exkrety:

Více

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÁRKYNÉ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ČÍSLO ZAMĚSTNÁNÍ TELEFON ULICE A ČÍSLO POPISNÉ MĚSTO PSČ PORODNÍK MINULÉ TĚHOTENSTVÍ počet předchozích porodů počet spontánních

Více

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I.

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I. Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2009 Bc. Hrušková Jindřiška Anatomie

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Mikroregion České Velenice tržní potenciál (zdravotnictví) Mgr. P. Zimmelová, Ph. D., Mgr.I.Šímová

Mikroregion České Velenice tržní potenciál (zdravotnictví) Mgr. P. Zimmelová, Ph. D., Mgr.I.Šímová Mikroregion České Velenice tržní potenciál (zdravotnictví) Mgr. P. Zimmelová, Ph. D., Mgr.I.Šímová Metodika Cíl 1: zjistit faktické údaje o ošetřených pacientech z mikroregionu Získaná data: údaje o hospitalizacích

Více

BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE

BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Renální insuficience 1 Neschopnost ledvin plnit svoji funkci Vylučování dusíkatých látek kyselých katabolitů Vody Elektrolytů

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Telmisartan Apotex 40 mg Telmisartan Apotex 80 mg tablety Telmisartanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Telmisartan Apotex 40 mg Telmisartan Apotex 80 mg tablety Telmisartanum Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls247726-27/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Telmisartan Apotex 40 mg Telmisartan Apotex 80 mg tablety Telmisartanum Přečtěte si pozorně

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Tezeo 40 mg tablety Telmisartanum

Tezeo 40 mg tablety Telmisartanum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165508/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Tezeo 40 mg tablety Telmisartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Blauův syndrom Verze č 2016 1. CO JE BLAUŮV SYNDROM/ JUVENILNÍ SARKOIDÓZA? 1.1 Co je to? Blauův syndrom je dědičné onemocnění. Pacienti trpí kombinací projevů:

Více

Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA

Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Co je důležité vědět o přípravku TASIGNA Přípravek TASIGNA je lék vydávaný pouze na lékařský předpis. TASIGNA

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více