Projekt Odyssea,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Odyssea, www.odyssea.cz"

Transkript

1 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Trénujeme etiku v praxi Výchova k občanství Osmý 6 vyučovacích hodin Psychohygiena Číslo blízké lekce OSV 4.3 Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). 1. Žáci si ověří své současné postoje k problematice stravování 2. Žáci zaujmou stanovisko k vlastním stravovacím návykům 3. Žáci se snaží vytvořit povědomí o odpovědnosti za své zdraví 4. Žáci analyzují vlastní postoje a chování Během šestihodinového projektu se žáci postupně seznámí s významnými složkami stravování a jejich pozitivním a negativním vlivem na zdraví člověka a snaží se k těmto informacím zaujímat postoje. 1. Proč jsme se zabývali problematikou stravování? 2. Proč je důležité vytvořit si správné stravovací návyky? 3. Čím vším mohu pozitivně ovlivnit své zdraví? 4. Co konkrétního mne v projektu zaujalo, oslovilo? 5. Měl(a) bych změnit své stravovací návyky a proč? Autor přípravy, škola I. Brožová, D. Hainall ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka 958

2 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky Výroky rozhodování ANO NE NĚKDY Talíře otázek a očekávání Informační listy civilizačních chorob ( viz kniha Jídlo jako jed, jídlo jako lék) Mapa původu plodin Kartičky ANO - NE Doporučená literatura a další informační zdroje Jídlo jako jed, jídlo jako lék (Abecední průvodce bezpečnou a zdravou výživou) Minutové variace Různé typy kuchařek První vyučovací hodina Oznámení tématu, seznámení s časovým harmonogramem projektového dne a jeho zápis na tabuli ( 5 minut ) Zcitlivění žáků na téma projektu (10 minut ) Předem jsme si nakreslili talířky, které jsme nakopírovali a vystříhali, aby každý žák měl svůj vlastní. Po jejich rozdání zadá učitel instrukce: Na talířek napište, co byste se během projektového dne chtěli dozvědět, co by vás k danému tématu zajímalo, na co byste se chtěli zeptat. Okraj talířku si můžete zajímavě vyzdobit a svůj talířek si nakonec podepište. Jakmile mají žáci hotovo, odcházejí do zadní části třídy na koberec, kde lepí své talířky na předem nadepsaný plakát Víme, co jíme? Zůstávají sedět na koberci a po nalepení všech talířků učitel shrnuje, co žáky zajímá a na co se během dne pokusíme společně najít odpovědi. Výroky ANO NE NĚKDY (15 minut ) Žáci zůstávají na koberci, kde jsme připravili lano, které představuje rozdělení plochy na dvě části. Jedna polovina je odpověď ANO, druhá NE a poblíž lana odpovědi NĚKDY. Žákům jsou následně kladeny otázky( viz příloha 1) a oni se postupně přesunují prostorem podle svých odpovědí. Po každém umístění je možné komukoli položit upřesňující otázku. Cílem této aktivity je evokace k tématu, uvědomění si svých návyků, rozhodování o pravdivosti svých odpovědí. Volné psaní (15 minut ) Žáci se vrací do lavic a jsou seznámeni s další činností. Na tabuli je zapsán výrok Jídlo jako jed, jídlo jako lék. Vaším úkolem je formou volného psaní zaznamenat, jaké myšlenky ve vás tento výrok evokuje. Úkol je limitován třemi minutami. Poté si žáci ve svých skupinách sdělují své myšlenky, nacházejí shody i odlišnosti ve svých úvahách. K tématu se vracíme společně a podle svobodného rozhodnutí. Využíváme osobních zkušeností žáků a rozvíjíme v diskusi téma,

3 kdy jídlo škodí a kdy naopak může léčit, být prospěšné. Tato diskuse nás uvádí do problematiky druhé vyučovací hodiny, na kterou si žáci připravovali referáty na daná témata. Druhá vyučovací hodina Prezentace referátů (60 minut ) V úvodu hodiny si připomeneme, čím předešlá hodina končila a jaký úkol z ní pro nás vyplývá. ( Při výběru témat ( viz příloha 2 ) si mohli žáci vybrat podle dvou kritérií. Zohlednit zájem o téma, nebo členy skupiny, s nimiž chtějí spolupracovat. Byla využita obě hlediska.) Připomeneme si společně vytvořená kritéria pro prezentaci referátů ( viz příloha 3 ) a domluvíme se, podle jakého klíče stanovíme pořadí skupin. Doporučuji, aby ankety byly poslední, protože završují všechny informace. Jakmile se žáci domluví, vystoupí první skupina. Jednotliví členové si předem pojmenují, na které ze zadaných kritérií se soustředí a které bude v závěru hodnoceno jím samým i ostatními spolužáky. Referující si předem připraví 2 3 otázky, které budou klást naslouchajícím spolužákům, aby došlo k zopakování důležitých informací. Stejným způsobem postupujeme u dalších prezentací. Další vyučovací hodiny Žáci získali informace o významných složkách potravy, pitném režimu, stravovacích návycích i nežádoucích vlivech potravy na lidský organismus. Naučili se pracovat s potravní pyramidou, formou brainstormingu si vyvozovali pojem civilizační nemoci a domlouvali se na nemocech, které se vyskytují nejčastěji. S těmito nemocemi ( příčinami jejich vzniku a vlivem stravování) se seznamovali formou skládankového učení, kdy se expertní skupiny seznámili s nemocí a o té následně hovořili ve své domovské skupině. Ve skupině společně vytvářeli jídelníček na celý den, aby splňoval kalorické hodnoty vzhledem k jejich věku a sportovní vytíženosti. Každá skupina svůj jídelníček představí a zdůvodní volbu. Zpestřením je pro žáky mapa světa, do níž mají zapisovat místa původu zadaných plodin a zvířat. Závěrečná reflexe ( 25 minut ) Žáci sedí na koberci v kruhu a dostanou od vyučujících kartičky, na jedné straně je napsáno ANO na opačné NE. Učitel zadá instrukce. Postupně budete dostávat otázky, chvíli budete mít na rozmyšlenou a na můj pokyn zvednete zvolenou odpověď, prohlédnete si odpovědi svých spolužáků a pokud budete mít potřebu, položíte komukoli upřesňující otázku. Platí pravidlo, že ptát se i být tázán je možné v daném kole pouze jednou. Pokud nechcete z jakýchkoli důvodů odpovědět, necháte kartičku ležet před sebou a neúčastníte se daného kola. Zároveň se nemůžete ptát,ani být tázáni. Po této instrukci pátráme po porozumění a necháme jednoho žáka pokyn zopakovat. Následuje realizace. (otázky viz příloha 4 ) Pokud žáci po vyčerpání otázek chtějí zadávat své vlastní, dohodneme se na počtu a určitě jim to umožníme pod podmínkou neodbočení od tématu. Na závěr využijeme hodnotící škály k daným výrokům: Dnešní projektový den mi přinesl důležité informace.

4 Zařazování projektů souvisejících se zdravím považuji za důležité( návaznost na projekt o kouření v 7. ročníku a o drogách v 9. ročníku). Změním své stravovací návyky. Závěr poděkování žákům za odvedenou práci a přístup k ní.

5 Příloha 1 Výroky rozhodování ANO NE NĚKDY 1. Snídám pravidelně každý den. 2. Jím každý den nějaké mléčné výrobky. 3. Pokud mám příležitost, stravuji se v jídelnách McDonalds. 4. Jím alespoň dvakrát denně syrové ovoce nebo zeleninu. 5. Piji často Coca-Colu. 6. Dávám přednost tmavému a celozrnnému pečivu. 7. Často jím čokoládu, bonbóny, zákusky.sladkosti. 8. Jím rád ryby v různých úpravách. 9. Piji pravidelně v průběhu celého dne. 10. Jím rád(a) luštěniny. 11. Jím pouze některé druhy masa. 12. Chutnají mi různé uzeniny párky, salámy, šunka 13. Nejím maso a uzeniny. 14. Myslím si, že stravovací návyky mohou ovlivnit mé zdraví.

6 Příloha 2 Zadání k projetu Víme, co jíme? Skupina 1 - Anketa Úkol: Sestavte dotazník zjišťující oblíbené jídlo, pití, stravovací návyky apod. Zeptejte se nejméně 25 žáků I. Stupně a 25 žáků II. stupně na vámi vytvořené otázky a výsledky statisticky vyhodnoťte v podobě grafů. Připravte prezentaci výsledků s jejich komentáři. Skupina 2 - Anketa Úkol: Sestavte dotazník zjišťující oblíbené jídlo, pití, stravovací návyky apod. Zeptejte se nejméně 30 dospělých osob na vámi vytvořené otázky a výsledky statisticky vyhodnoťte v podobě grafů. Připravte prezentaci výsledků s jejich komentáři. Skupina 3 - Tuky Úkol: Zpracujte obecnou charakteristiku dané složky potravy. Uveďte jejich význam pro tělo a rizika nedostatku a naopak přebytku v potravě. Uveďte zdroje, ze kterých je v ideálním případě možné danou složku potravy čerpat.zajímavosti atd. Skupina 4 - Vitamíny Úkol: Zpracujte obecnou charakteristiku vitamínů a uveďte základní typy. Zjistěte jejich význam pro tělo a rizika nedostatku a naopak přebytku v těle. Uveďte zdroje, ze kterých je v ideálním případě možné danou složku potravy získat. Zajímavosti atd. Skupina 5 - Sacharidy Úkol: Zpracujte obecnou charakteristiku dané složky potravy. Uveďte význam pro tělo a rizika nedostatku a naopak přebytku v těle. Uveďte zdroje, ze kterých je možné danou složku získat. Zajímavosti atd. Skupina 6 Bílkoviny Úkol: Zpracujte obecnou charakteristiku dané složky potravy.uveďte význam pro tělo a rizika nedostatku a naopak přebytky v těle. Uveďte zdroje, ze kterých je možné danou složku získat. Zajímavosti atd. Skupina 7 - Tekutiny Úkol: Zpracujte pojednání o významu tekutin pro lidský organismus a jaký by měl být denní přísun tekutin. Zaměřte se na vysvětlení významu, vhodnosti či nevhodnosti používání různých druhů tekutin ( mléko, pramenitá voda, minerální voda, limonády Cola, Pepsi, Kofola., alkohol apod.) Jaké jsou důsledky nedostatku tekutin v organismu. Ke všem tématům je třeba vytvořit ilustrační plakát!

7 Příloha 3 Kritéria pro prezentaci referátů 1. Obsahová správnost podle zadaných kritérií 2. Hlasitost a zřetelnost projevu 3. Plynulost projevu 4. Kontakt s posluchači 5. Kultivovaný postoj Příloha 4 Otázky ANO - NE 1. Dozvěděl jsem se dnes něco nového? 2. Jím pravidelně alespoň pětkrát denně? 3. Souhlasím se rčením: Jíme proto, abychom žili, nežijeme proto, abychom jedli. 4. Myslím si, že si své zdraví dokážu uhlídat. 5. Dokázal bych se vzdát všech svých oblíbených jídel? 6. Myslím si, že vegetariánství je v době růstu, dospívání nezdravé? 7. Kdyby můj sourozenec ze zdravotních důvodů nemohl jíst sladkosti, ani já v jeho přítomnosti je nebudu jíst? 8. Setkal(a) jsem se ve svém blízkém okolí s někým, kdo onemocněl bulimií nebo mentální anorexií? 9. Budu-li mít nějaké zdravotní problémy odstranitelné nebo zmírnitelné dietou, dám jí přednost před léky? 10. Byl v mém příbuzenstvu někdo, kdo zemřel na nějakou civilizační chorobu? 11. Věřím v dědičnost nemocí? 12. Jím často po osmnácté hodině? 13. Jím rád? 14. Myslím, že bych měl(a) změnit své stravovací návyky?

8 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky Text A a text B (Příloha 1) Otázky k textům (Příloha 2) Správné odpovědi (Příloha 3) Dotazník - číslovky (Příloha 4) Doporučená literatura a další informační zdroje Stručná mluvnice česká První vyučovací hodina Oznámení tématu a cílů vyučování a jejich zápis na tabuli (5 minut) Oznámíme téma vyučování. Oznámíme metody práce a společně s žáky vyvozujeme dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí úkolu a naplnění oborových cílů (dovednosti pro spolupráci ve skupině). Dovednosti zapisuje učitel na tabuli ( naslouchání, spolupráce, soustředění na práci, půlmetrový hlas, zapojení všech členů skupiny ). Podtrhává soustředění na práci a udržení pozornosti. Zcitlivění žáků na téma Jak se soustředit (5 minut) Zeptáme se žáků: K čemu nám to bude, když se budeme umět soustředit na práci? Jak se projevuje soustředění na práci? Žáci dávají příklady, jak se projevuje soustředění během práce. Skupinová práce metoda výroků (zadání: 5 minut) Každá skupina obdrží od učitele obálku, která obsahuje pro každého člena skupiny list se dvěma různými texty. Dále obsahuje sadu (12) lístků, na nichž jsou napsány různé výroky, vztahující se k textu (viz příloha). Úkolem žáků je rovnoměrně si lístky rozdělit. Jednotlivé výroky žáci postupně čtou a společně hledají řešení. Cílem práce je zjistit, ke kterému textu přiřadíme více platných výroků. Diskuse ve skupině (5 minut) Žáci se domlouvají na efektivní strategii, jak úkol zvládnout v časovém limitu.

9 Vlastní skupinová práce (15 minut) Žáci společně řeší zadaný úkol, učitel je v roli pozorovatele, případného konzultanta, či kouče. Vyhodnocení úspěšnosti (5 minut) Jakmile je skupina hotova, obdrží od učitele list se správným řešením a provede si sama zpětnou kontrolu a vyhodnotí úspěšnost, popřípadě se snaží zdůvodnit příčiny neúspěchu a naznačit možná řešení. Připomenutí tématu číslovky (5 minut) Druhá vyučovací hodina Připomenutí si práce z minulé hodiny. Čím jsme se zabývali? Který slovní druh byl ve výrocích nejméně zastoupen a proč? Žáci připomínají, že číslovkami jsme v opakování nezabývali detailně. Pokusíme se tuto situaci napravit. Otázky na téma Číslovky (10 minut) Každý žák obdrží list s otázkami, na něž samostatně písemně odpoví. Cílem samostatné práce je uvědomit si vlastní povědomí o tomto slovním druhu. Po vypracování žáci navzájem konzultují své odpovědi ve skupině, hledají argumenty, které podpoří správnost jejich odpovědi, především ve chvíli, kdy v dílčích odpovědích nedochází ke shodě. Zápis informací na flip (5 minut) Učitel zapisuje na flip nejdůležitější informace o číslovkách, které postupně diktují zástupci jednotlivých skupin. Platí pravidlo, že stejné informace se neopakují. Ostatní skupiny kontrolují správnost předávaných a zapisovaných informací. V případě nesouhlasu s prezentovanou informací přinášejí argumenty podporující správnou odpověď. Zápis do sešitu (5minut) Probíhá individuálně podle potřeb žáků. Každý si zapisuje tu část týkající se číslovek, kterou nemá dostatečně zažitou, procvičenou a bude potřeba se ji doučit. Pro žáky, kteří mají toto učivo zažité a upevněné a nedělají si zápis, je připraveno krátké opakování pravopisu formou doplňování y/i do textu. Ostatní žáci dostávají toto cvičení jako domácí úkol. Reflexe oborových cílů (5 minut) Žáci se přesouvají na koberec, sedí v kruhu v pracovních skupinách a hodnotí strategii, kterou zvolili při přiřazování výroků, úspěšnost řešení, své znalosti ohebných slovních druhů. Pojmenovávají dílčí neúspěchy a zamýšlejí se nad možnostmi zlepšení.

10 Reflexe cílů OSV (15 minut) Žáci nejdříve samostatně vypracují písemnou odpověď na reflektující otázky a poté hovoří o svých odpovědích ve skupině. Na závěr odpovídají na některé reflektující otázky společně v plénu (např. formou škál). Některé odpovědi na čtvrtou otázku zapisujeme na tabuli (inspirace pro příští vyučování). Otázky pro reflexi se žáky 1. Jak se vám dařilo udržovat během práce soustředění a pozornost čím jste zajišťovali své soustředění na práci? 2. Co vám bránilo v dostatečném soustředění? 3. Co vám při udržování pozornosti pomáhalo (nebo kdo)? 4. Co byste příště mohli udělat, abyste se během skupinové práce dokázali co nejlépe soustředit? Závěr Poslední slovo učitele, zhodnocení a poděkování za odvedenou práci.

11 Příloha 1 Text A B. Ferrero - Kdysi žil jeden dobrý a zbožný brahmín, který se živil jen almužnami věřících. Jednoho dne ho napadlo: Půjdu prosit o almužnu oblečený jako chudý nedotknutelný. Tak si kolem pasu uvázal hadr, jako to dělají párijové, ti nejchudší v Indii. Ten den ho nikdo nepozdravil a nikdo mu nedal almužnu. Vydal se na trh, do chrámu, ale nikdo na něj slovem nepromluvil. Druhý den se brahmín oblékl podle své kasty do bílého oděvu, hedvábného turbanu a vyšívané vesty. Lidé ho zdravili a dávali mu peníze pro jeho potřebu i pro chrám. Když se vrátil domů, svlékl se, položil šaty na židli a hluboce se uklonil. Pak řekl: Blaze vám, šaty! Text B B. Ferrero - Cirkus, který postavili na kraji vesnice, začal při představení hořet. Klaun, už oblečený a nalíčený na své číslo, se rozběhl pro pomoc. Udýchaně dorazil na náves a začal prosit vesničany: Pojďte honem na pomoc! Cirkus hoří! Ale lidé považovali šaškův křik za chytrý trik, kterým se snaží přilákat lidi na představení, a tak tleskali a smáli se až k slzám. Jestli ten oheň nezastavíme, přeskočí přes pole se zralou pšenicí až do vesnice! Klaun marně volal a zapřísahal lidi, aby šli na pomoc, a marně vysvětloval, že to není žádný reklamní výstup ani trik, ale hořká skutečnost. Jeho pláčem jen sílil smích a výkřiky: Bravo! Jsi opravdový herec! Tak se oheň nerušeně šířil dál shořel cirkus i celá vesnice.

12 Příloha 2 Otázky k textům 1. V textu jsou alespoň dvě zpodstatnělá přídavná jména. 2. V textu je více osobních zájmen (nepočítejte zvratná). 3. V textu je zájmeno záporné. 4. V textu je slovo s předponou s, která vyjadřuje pohyb z povrchu pryč. 5. V textu je sloveso v rozkazovacím způsobu. 6. V textu jsou slovesa ve všech slovesných časech. 7. V textu jsou všechny druhy přídavných jmen. 8. V textu jsou podstatná jména ve všech rodech. 9. V textu je pomnožné podstatné jméno. 10. V textu je číslovka. 11. V textu jsou slovesa všech slovesných tříd. 12. Zjistěte a napište, ke kterému textu přiřadíte více platných výroků. 13. Napište, co je základní myšlenkou obou textů. 14. Vymyslete názvy oběma textům.

13 Příloha 3 Správné řešení 1. A nevěřících, nedotknutelný 2. A - ho, mu něj, jim, vám 3. A nikdo B - žádný 4. A svlékl se B - shořel 5. B pojďte 6. A minulý žil, přítomný dělají, budoucí - půjde B minulý postavili, přítomný hoří, budoucí - přeskočí 7. B tvrdé oblečený, měkké reklamní, přivlastňvací - šaškův 8. A m brahmín, ž almužna, s slovem B - m kraje, ž vesnice, s - číslo 9. A - šaty 10. A jeden, druhý 11. A 1.tř. půjde, 2.tř. napadne, 3.tř. žije, 4.tř. živí, 5.tř. dělá B - 1.tř. jde, 2.tř. začne, 3.tř. považuje, 4.tř. postaví, 5.tř. - přiláká Více platných výroků je k textu A.

14 Příloha 4 Dotazník - ČÍSLOVKY Napište odpovědi na otázky: 1. Co vyjadřují číslovky? 2. Jaké jsou druhy a jak se na ně ptáme? 3. Ke každému napište příklady. 4. Které číslovky lze zapsat číslem a jak druh v textu rozlišíme? 5. Napište správně tvary sedmého pádu číslovek dvě, tři a čtyři. 6. Jak slovně zapisujeme složené číslovky, např ? 7. Jak skloňujeme číslovky složené? 8. Napište správný tvar třetího pádu číslovky

15 Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové ( = téma OSV č. ) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Cvičení dovedností Člověk a jeho svět 3. ročník 5 vyučovacích hodin (projektový den) Rozvoj schopností poznávání Číslo blízké lekce OSV Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). 1. Žáci se poznávají a rozvíjejí svoji osobnost. 2. Žáci poznávají a rozvíjejí svůj vztah k ostatním spolužákům. 3. Žáci se seznámí s dovednostmi pro život. Žáci se v různých aktivitách seznámí s dovednostmi pro život. Žáci si prožijí situace, kdy jim bude nebo nebude příjemný dotyk, kdy musí naslouchat, jak komunikovat. Žáci si vyzkoušejí komunikační dovednosti. 1. Jak vám byl příjemný vzájemný dotyk? 2. Jak vypadala domluva ve skupině? Co by šlo udělat příště jinak? 3. Překvapil tě někdo svou odpovědí? 4. Jak jsi postupoval při zjišťování informací? 5. S jakou životní dovedností ses dnes seznámil? Autor přípravy, škola Jitka Krausová, Iva Jehličková, ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka 958 Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, z čeho jsem měl/a radost). S jakými problémy (překvapeními, obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a, a jak jsem na ně reagoval/a. Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování Co bych příště udělal/a jinak.

16 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky flip napsané životní dovednosti piktogramy životních dovedností Doporučená literatura a další informační zdroje Susan Kovaliková Integrovaná tematická výuka První vyučovací hodina Seznámení s tématem dnešního dne a zcitlivění žáků na téma Dovednosti pro život ( 10 min). Předcházející den si žáci píší svá očekávání od projektového dne na lístky papíru ve tvaru květu (růžová barva). Svá očekávání čtou a připevní do koruny nakresleného stromu na flipový papír (papír je na stěně s kobercem, aby žáci mohli květy připíchnout špendlíkem). Jaké dovednosti pro život znáte - práce ve skupině (25 minut) Učitel vyzve žáky, aby ve skupině přemýšleli a psali jaké znají životní dovednosti. Učitel buď připevňuje na tabuli již napsané názvy dovedností, nebo rovnou zapisuje na tabuli. PŘÁTELSTVÍ, STAROSTLIVOST, ZODPOVĚDNOST, ZVÍDAVOST, ZDRAVÝ ROZUM, VYTRVALOST, NASLOUCHÁNÍ, SPOLUPRÁCE, TRPĚLIVOST Zdravíme se s podáním ruky (10 minut) Předvést dva různé pozdravy. Jeden nesrozumitelný, bez pohledu do očí, bez podání ruky. Druhý dívám se do očí, oslovím a podám ruku. Aktivita: Zdravíme se s podáním ruky. Žáci se pohybují v prostoru třídy. Podávají si vzájemně ruce. Podívají do očí a pozdraví se. Toho, s kým se zdraví mohou pustit až když mají komu podat druhou ruku. Ve třídě by měla nastat situace, kdy se všichni budou držet za ruce. Reflexe Který pozdrav ti byl příjemný? A proč? Jaký jsi měl pocit, když jste se všichni drželi za ruce? Kterou životní dovednost jsme potřebovali? PŘÁTELSTVÍ Učitel vezme napsanou životní dovednost z tabule a připevní ji na zadní stěnu třídy.

17 Druhá vyučovací hodina Pozdrav zvířátek (15 minut) Zvířátka se zdraví dotykem. Které části těla se dotknou bude oznámeno vždy, když se přeruší písnička Krávy, krávy, kterou budeme zpívat všichni. Během písničky se žáci procházejí po třídě. Když učitel přestane hrát na klávesy a zpívat, druhý učitel dá pokyn. Zvířátka se pozdraví tak, že se dotknou 2 dlaně. Písnička pokračuje a vždy, když se přeruší učitel dá další pokyn např. 4 chodidla, 2 uši, ucho čelo. Reflexe: Jak ti bylo příjemné pozdravit se dotykem? Komu tento dotyk vadil? škála pomocí polohy těla (dřep, pokrčené tělo, stoj) Komu naopak tento určitý dotyk nevadil a nebo byl příjemný? jednotlivý žáci odpovídají na otázku. KAŽDÉMU NENÍ PŘÍJEMNÁ STEJNÁ VĚC. Setkal se někdo s nepříjemným dotykem? Jak dát najevo, že mi něco není příjemné? ŘEKNU HNED SLUŠNÝM ZPŮSOBEM, PROTOŽE DRUHÉMU NEMUSÍ BÝT STEJNÁ VĚC NEPŘÍJEMNÁ. Kterou dovednost k tomu potřebujeme? ZODPOVĚDNOST ZA SVÉ ČINY reagovat, když je to vhodné. Učitel vezme napsanou životní dovednost z tabule a připevní ji na zadní stěnu třídy. Zvídavý reportér (20 minut) Na koberci si s žáky povídáme o profesi reportéra. Co je náplní jeho práce. Jaké dovednosti potřebuje dobrý reportér (komunikovat, naslouchat). Žáci dostanou list papíru na kterém jsou napsány otázky. Mají postupně najít někoho, kdo splňuje podmínky uvedené v jednotlivých kolonkách a nechat si ho podepsat. V každé kolonce musí být uvedeno jiné jméno. Žáci si vyzkoušejí své komunikační dovednosti. Reflexe (10 minut) Co jsi zajímavého zjistil o spolužácích? Překvapil tě někdo svou odpovědí? A proč? Kterou dovednost jsi potřeboval? ZVÍDAVOST, NASLOUCHÁNÍ Učitel vezme napsanou životní dovednost z tabule a připevní ji na zadní stěnu třídy. Pokračování Projektový den byl pět vyučovacích hodin. Na závěr dne žáci přistoupili k nakreslenému stromu vzali své očekávání. Když se jim splnilo dali květ ze stromu pod strom, když se jim nesplnilo nechali květ na stromě. Své rozhodnutí podle potřeby komentovali.

18 Příloha zvídavý reportér Postupně najdi někoho, kdo splňuje podmínky uvedené v jednotlivých kolonkách, a nech si ho podepsat. V každé kolonce musí být uvedeno jiné jméno. Hraje na hudební nástroj. Kdo se učí jiný než anglický jazyk. Umí hvízdat na prsty. Kdo veřejně vystupoval (flétna, zpěv ). Získal podpis zajímavého člověka. Má doma více druhů domácích mazlíčků. Někomu opravdu podstatně pomohl. Chodí rád na výlety. Zažil nějaké příjemné překvapení. Byl někdy k někomu nespravedlivý. Narodil se v sudém měsíci. Má doma knížku Míček Flíček.

19 Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Slovní druhy Český jazyk a literatura 4. ročník 2 vyučovací hodiny Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup vzdělávacího oboru a na odborné učivo oboru) Téma OSV Tematický okruh OSV 1. žák si procvičí určování jednotlivých slovních druhů 2. žák si procvičí určování kategorií podstatných jmen (rod, číslo, pád) Kooperace Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci Číslo blízké lekce OSV 9.2. Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Žák se při skupinové práci dokáže domluvit na společném postupu. Žák vysvětlí význam spolupráce. Žák vyslechne názor ostatních. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Žáci ve skupinách určují pády podstatných jmen. Přečtou si dva texty a společně odpovídají na mluvnické otázky, týkající se textů. Na závěr zhodnotí správnost a reflektují, jak se jim dařila domluva ve skupině. Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). 1. Jak se vám dařilo rozdělit se do skupin bez mluvení? 2. Jak se vám pracuje lépe? Když můžete mluvit, nebo když nesmíte řeč používat? A proč? 3. Čím jsem přispěl při skupinové práci? 4. Proč má pomoc byla důležitá? Autor přípravy, škola Kateřina Haufová, ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka 958

20 Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, z čeho jsem měl/a radost). S jakými problémy (překvapeními, obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a a jak jsem na ně reagoval/a. Spolupráce ve skupinách, ochota pomoci i ve skupinách ostatních. Ne všichni jsou ochotni spolupracovat, znemožňují práci ostatním. Co bych příště udělal/a jinak.

21 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky kartičky s různými slovními druhy (příloha 1) text A,B (příloha 2) otázky k textům (příloha 3) list na lepení správných odpovědí (příloha 4) Doporučená literatura a další informační zdroje První vyučovací hodina Kroužek na koberci pozdravení, jakou máte náladu (nakresli smajlíka úsměv, zamračení, ) 5 minut Oznámení tématu a cílů vyučování, zápis na tabuli (5 minut) Přečtení cíle a tématu z tabule. Zopakujeme si slovní druhy, u podstatných jmen jejich kategorie. Práce na koberci (15 20 minut) Každý dostane kartičku se třemi slovy. Najde podstatné jméno a podle rodu se hledají do třech skupin. Zopakování pravidla: nesmí se používat žádny zvuk. Ve skupinách kontrola. Jaké další dělení by mohlo nastat? Podle čísla opět pravidlo nemluvit. V nově vzniklých skupinách určete zbytek slov podle slovních druhů. Po každé činnosti kontrola správnosti. Reflektující otázky 1. Jak se vám dařilo rozdělit se do skupin bez mluvení? 2. Jak se vám pracuje lépe? Když můžete mluvit, nebo když nesmíte řeč používat? A proč? Metoda výroků vysvětlení (5 7 minut) Co myslíte, že je výrok? Nějaké sdělení, o kterém můžeme říci, jestli je pravdivé či ne. Žáci, dávají příklady. Každá skupina dostane pracovní list s texty A, B (příloha 2), list s otázkami k textům (příloha 3) a list na lepení správných výroků k textům A,B (příloha 4). Úkolem skupiny je rozdělit si jednotlivé otázky a společně na ně najít správné řešení. Jednotlivé úkoly jsou

22 na pracovním listě napsány (příloha 3). Cílem je zjistit, kterému textu přiřadíme více platných výroků. Po vysvětlení práce nechám děti zopakovat zadání práce. Diskuze ve skupině ( 5 minut) Žáci hledají vhodnou strategii pro řešení úkolu. Mají možnost ptát se na nejasnosti. Druhá vyučovací hodina Vlastní skupinová práce (20 25 minut) Žáci společně řeší a plní jednotlivé úkoly v daném čase. Učitel je v roli pozorovatele, konzultanta. Správnost řešení, strategie. (5 10 minut) Na koberci si skupiny sdělí řešení úkolů, ostatní kontrolují, k případným neshodám dávají připomínky. Hodnotí, jak se jim práce dařila, co se jim osvědčilo a naopak, co by příště dělali jinak a proč. Reflektující otázky (10 15 minut) 1.Čím jsem přispěl při skupinové práci? 2. Proč má pomoc byla důležitá? 3. Co by vám příště pomohlo, abyste se při práci nehádali (v případě neshod)? 4. Škála barometr ( zavřete si oči a každý se postavte tak, jak si myslíte, že jste pracovali ve skupině) dřep nedařilo se mi spolupracovat, ještě mi úplně nejde domluvit se s ostatními podřep občas stoj myslím si, že jsem skupině pomohl, dokázal jsem se domluvit s ostatními členy skupiny

23 Příloha 1 kolo vedle spal bych čtyři babičce okolo kéž spánek červeně zelená tento s židlí tatínku! zlaté ale vedle o babičce sto několikrát Petrovi černá venku brrr! bratře! spala Klára večer budu hrát s dětmi krásně budou se učit hurá! ten studna studená studeně uprostřed sestře sestra kolečko kolečkové ať pche! koze kozí budou prát prádlo my

24 Příloha 2 Text A) Posledn Vánoce doma b ly před šesti lety. Tenkrát dostal od rodič nový oblek z tmavě modrého sametu. Vzpom ná na milou vánoční besedu, kdy všichn seděli v největším pokoji u praskajíc ho krbu. Vzduch b l prosycen vůní jehl čí a pečeného cukroví. Text B) V tomto bolestném vzpom nání, když seděl pod kalendářn mi stromy, setrval Robinson drahnou chvíli. Zmocňovala se ho op t beznaděj a zoufalství. Kéž by raději zahynul spolu s ostatními na korábu. Z těžkých úvah ho však v rušilo hlasité mečení kozího stádečka. Kozy měly hlad.

25 Příloha 3 Nejdříve každý sám doplňte chybějící písmena v textu A, B. Jednotlivé výroky rozstříhejte. Společně najděte správné řešení. Nalepte, ke kterému textu přiřadíte více platných výroků. 1. V textu je 6 sloves. 2. V textu je alespoň 5 podstatných jmen rodu mužského. 3. V textu je jedno sloveso v čase přítomném. 4. V textu jsou alespoň 3 podstatná jména rodu středního. 5. V textu je jen jedna částice. 6. V textu je alespoň 1 zájmeno. 7. V textu je více než 5 předložek. 8. V textu je alespoň 1 číslovka. 9. V textu je alespoň 5 vět.

26 Příloha 4 Výrok ANO Text A Výrok ANO Text B

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma Časový rozsah Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Očekávaný výstup vzdělávacího oboru, na který

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidské vlastnosti Časový rozsah lekce 90 min Věková skupina (ročník) 4. ročník ZŠ Vzdělávací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Význam slov, tvoření slov Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) Vzdělávací

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy.

Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy. Jméno autora práce: Hana Poláková Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy. Zaměření, cíle práce: Opakování a procvičování probraného učiva o přídavných jménech. Určování

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B)

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Co všechno víme o koni Člověk a jeho svět Ročník 2.-5. Časový rozsah Tematický

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz. 2 navazující vyučovací hodiny

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz. 2 navazující vyučovací hodiny Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domov, vztahy v rodině Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Znáte Afriku? (úvod do učiva o černém kontinentu) Časový rozsah lekce 2-3 hodiny Věková skupina

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Ilustrace k lidovým písním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 3.

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidská setkání Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (následující po sobě v bloku) Věková

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu?

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu? Dotazník pro žáky školy zdravý životní styl stravování zpracovali a vyhodnotili žáci z volitelného předmětu DOMÁCNOST SVAČINY: 1. Nosíš do každý den občas někdy vůbec školy svačinu? 1. tř. - 17 15 2 0

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie.

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie. Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností 2. ODPOVĚDNOST ÚPLNÁ Zdroj: kol. Nové horizonty výchovy k občanství. Olomouc 2001, z latiny: responsibilita odpovědnost, od slova odpověď KOMU? Vůdci? Svědomí? Bohu? Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Tercie 4 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia němčiny Pozdravy Představování Představení

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Vyhledávání a předávání informací z internetu vytvoření hypertextového odkazu v textovém editoru

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny Zdravá strava Vypracovaly: Anna Matušková, Jana Pavelová Typ studia: PS Obor: Učitelství pro I. stupeň ZŠ Skupina: E Ročník: 5. Školní rok: 2007/2008 I. NÁVRH PROJEKTU Název: Zdravá strava Autoři: Anna

Více

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Projekt EduČas příprava na hodinu Datum: 15. 5. 2012 Předmět: ČaS Učivo: Vesmír Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Cíle hodiny: Pro žáky: Žák si připomene dosavadní znalosti o vesmíru (úvodní hodina)

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Rodinná výchova : Problémy dívek v dospívání

Rodinná výchova : Problémy dívek v dospívání Rodinná výchova : Problémy dívek v dospívání Hodina proběhne v počítačové učebně naší školy. Přítomno 9 žákyň 1. ročníku PrŠ. 1. Seznámení s úkolem hodiny. 2. Zadání opakovacích úkolů / samostatná práce

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 23 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: III. B Datum: 10.12.2013 Předmět:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu:VY_32_INOVACE_38_10 Tématický celek:gramatika, skladba, sloh

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Krátké a dlouhé samohlásky

Krátké a dlouhé samohlásky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Krátké a dlouhé samohlásky Autor: Petra Slavíková Rok vydání:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více