Kouření dětí a mladistvých

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kouření dětí a mladistvých"

Transkript

1 Kouření dětí a mladistvých Kouření je považováno za jednu z nejrozšířenějších civilizačních chorob ve světě a škodlivé účinky kouření již prokázaly mnohé vědecké pokusy a studie. Dnešní svět čelí tabákové epidemii. Kouření je závažný celosvětový problém ve většině evropských zemí. 31. květen je světový den bez tabáku. Kouření si vyžádá v celosvětovém měřítku 5 milionů životů ročně. V České republice umírá na následky kouření každý 6. člověk. Cigareta je často v dětství zakázaným vzrušujícím dobrodružstvím, zkouškou dospělosti, a posléze návykovou drogou. Četná zdravotní rizika nikotinu jsou dostatečně známá a přesto se zvyšuje počet uživatelů především mezi mladými lidmi. Podle studie Státního zdravotního ústavu (SZÚ) začínají dnes lidé s kouřením dříve než generace jejich rodičů. Téměř 4/5 současných kuřáků začalo s kouřením před 18. rokem věku. Kouření tabáku vážně poškozuje zdraví. Kouření má velmi dlouhou historii. Vzniklo v Americe kolébce tabáku. Vyvinulo se z náboženského kultu Indiánů, kteří při rozdmychávání svatých ohňů vdechovali aromatický kouř z tabákových listů. Pozvolna si na něj zvykali, až se jim stal požitkem. A tak se kouření postupně rozšiřovalo po Střední Americe a pronikalo i na severní území Ameriky. Moderní historie tabáku začíná objevením nového kontinentu Kryštofem Kolumbem roku Byl to právě Kolumbův věrný druh Rodrigo de Jerez, který se po návratu do vlasti stal prvním evropským kuřákem. Tato rostlina dostala botanické pojmenování Nicotiana po francouzském vyslanci Jean Nicot, který se zabýval jeho pěstováním. V Čechách se kouření značně rozmohlo po třicetileté válce. Kouřili muži, ženy i děti. Již od počátku mnozí lékaři tušili, že kouření poškozuje zdraví. Jejich domněnky však nebyly podloženy. Rok 1964 je mezníkem vědomostí o škodlivosti kuřáctví, kdy bylo poprvé shrnuto stanovisko lékařů a badatelů ze všech výzkumných prací a kdy byl učiněn závěr: KOUŘENÍ CIGARET JE ZDRAVÍ ŠKODLIVÉ. O několik let později formulovala podobně své stanovisko ke kouření Světová zdravotnická organizace a vyzvala členské státy, aby provedly účinná opatření k omezování kuřáctví. Definice kouření Kouření znamená vdechování tabákového kouře, jímž se do organismu dostává více než 2000 různých chemických látek schopných dalších reakcí, které mají mnohdy významné účinky na lidský organismus. Kuřáctví je zařazeno jako nemoc a jeho diagnóza je pod číslem F-17 (drogová závislost). Rozdělení kuřáků Kouření tabáku není životní nezbytností. Na počátku cesty k návyku bývá radost z nové zkušenosti, z opojení. Každé opojení v sobě ale skrývá nebezpečí. Kuřák začne mít svou cigaretu rád. Kouření se stává dynamickým stereotypem. Závislost je tedy naučená odpověď na určitý podnět. Podle toho, jak často se k takové odpovědi uchylují, je možno kuřáky dělit do tří skupin.

2 1.Příležitostní kuřáci kouří výhradně při určitých příležitostech, např. při kávě, telefonování, televizi apod. 2. Návykoví kuřáci nejsou na nikotinu fyzicky závislí. Cigareta má pro ně hlavně psychostimulační účinek. 3. Toxikomané jsou nejtěžší kuřáci, u kterých vzniká psychosomatická závislost na nikotinu. Kouří i na lačný žaludek. Nedovedou si život bez cigarety představit. Mívají silný abstinenční syndrom. Fyzikálně chemické vlastnosti tabákového kouře Hoření cigarety je složitý fyzikálně-chemický proces, který se uskutečňuje při teplotě 900 C (teplota hrotu cigarety dosáhne až 1050 C). Není to dokonalé hoření, jeho hlavním produktem je dým. Každý mililitr cigaretového dýmu obsahuje velmi drobné částice, které se při hlubokém vdechu dostanou až do plicních alveol a látky v něm obsažené do krevního oběhu. Složení tabákového kouře závisí především na druhu tabáku a způsobu jeho zpracování, u některých druhů výrobků také na cigaretovém papíru a na cigaretovém filtru. Tabákový kouř tedy vzniká nedokonalým spalováním tabáku. Je to v podstatě směs plynů, nekondenzovaných par a tekutých i pevných částic. Při vstupu do úst kuřáka je to koncentrovaný aerosol, jehož hlavní součástí jsou dusík, kyslík, oxid uhelnatý a uhličitý, vodík, metan, vodní pára a těkavé látky jako jsou aldehydy, ketony, alkoholy, estery, organické kyseliny aj. Přibližně 10% celkového obsahu kouře tvoří jemně rozptýlené tekuté částice, které mohou pronikat až do nejmenších bronchiolů a obsahují nejvíce kancerogenních látek i ostatních škodlivin. Ochlazením tabákového kouře na nízké teploty se získá tzv. tabákový dehet. Je to jedna z hlavních rakovinotvorných přísad v tabáku. Dehty jsou nejnebezpečnější součástí tabákového kouře. V podobě aerosolu se při jeho vdechnutí dostávají hluboko do plic, kde se ukládají a ochromují tak samočisticí schopnost dýchacích cesta poškozují plicní sklípky. Jsou příčinou vzniku rakoviny a chronických plicních onemocnění. Škodliviny v tabákovém kouři Cigaretový kouř obsahuje více než 4000 látek a sloučenin. Podle způsobu účinku rozeznáváme v tabákovém kouři následující typy škodlivin: toxické, dráždivé, kancerogenní, kokancerogenní. Látky toxické K toxickým látkám patří nikotin, nornikotin, myosmin, anabasin, dále pyridin, pyrolidin, metylpyrolidin, pikolin, lutidin, piperidin. Nejúčinnější z nich je nikotin. Nikotin je rostlinný bezbarvý či slabě nažloutlý alkaloid pocházející z listů tabáku. Jedná se o jednu z nejnávykovějších drog. Je to stimulant, jemuž trvá pouhých 7 sekund, než po vdechnutí dorazí do mozku. Patří mezi prudké jedy a při vysokých dávkách zpomaluje a utlumuje centrální nervovou soustavu. Smrtelná dávka nikotinu se pohybuje kolem 50 až 60 mg. Kouř z jedné cigarety obsahuje 1%, tj. 10 mg nikotinu, z nichž kuřák inhaluje podle způsobu kouření 1 až 3 mg, u doutníku až 10 mg. Nikotin se při kouření hromadí na konci cigarety nebo doutníku. Smrtelnou dávku nikotinu kuřák získá vykouřením 15 až 20 cigaret nebo 3 až 5 doutníků. Otrava nikotinem se projevují bledostí, studeným potem, nutkáním ke zvracení, závratí, bolestí hlavy. K takové otravě dochází u osob, které nemají zkušenosti s kouřením (kuřák začátečník), nebo u kuřáků, kteří značně překročili svoji obvyklou dávku. Na nikotin si organismus poměrně rychle zvyká. Hlavní účinek nikotinu se projevuje negativně na srdci, cévách,

3 trávicím ústrojí a ledvinách. Nikotin způsobuje zrychlení srdeční činnosti, stažení srdečních cév, vysoký krevní tlak, zvýšení obsahu mastných kyselin v krvi a pokles hormonu estrogenu. Další významnou toxickou složkou je kysličník uhelnatý (CO), který vzniká nedokonalým spalováním tabáku a cigaretového papíru. CO je krevní jed, který se pevně váže na červené krvinky a zabraňuje jim v přenosu kyslíku ke všem tkáním v organismu, které pak trpí jeho nedostatkem. Dále patří k toxickým složkám tabákového kouře arzenik, který má kancerogenní vlastnosti. Zdrojem arzeniku v tabáku jsou postřiky tabákových listů různými sloučeninami arzénu. Ostatní méně významné toxické složky jsou metan, ve stopových množstvích se vyskytují kyanovodík, sirovodík, amoniak a kysličníky dusíku. Významnější látkou v této skupině je sloučenina niklu s kysličníkem uhelnatým, která je prudce jedovatá. Látky dráždivé Významnou složku škodlivin v tabákovém kouři tvoří látky dráždivé, jež jsou velmi početné a chemicky rozdílné. K nejúčinnějším patří formaldehyd, acetaldehyd, akrolein, metanol, aceton, metyletylketon, některé těkavé i netěkavé mastné kyseliny, kysličník dusičitý a sirovodík. Dráždivé látky vyvolávají akutní a chronické záněty dýchacích cest, tlumí aktivitu řasinkového epitelu a vytvářejí tak podmínky pro vznik nádorových i nenádorových onemocnění dýchacího ústrojí. Karcinogeny Skupinu karcinogenů tvoří polycyklické aromatické uhlovodíky. Nejvýznamnějším z nich zůstává benzpyren. V tabákovém kouři byl rovněž zjištěn chinolin, jehož deriváty jsou kancerogenní. Z anorganických karcinogennů, které nacházíme v tabákovém kouři jsou arzenik a tetrakarbonyl nykl. Obě tyto sloučeniny mají silné kancerogenní účinky. Kokarcinogeny Kokarcinogeny jsou látky, které samy o sobě nemají schopnost vyvolat nádorový růst, ale jejich přítomnost stimuluje účinnost vlastních karcinogenů. První látkou, u níž byly účinky zjištěny, je krotonový olej. Účinnou složkou krotonového oleje jsou estery mastných kyselin. Většina kancerogenů vyvolává zánik nebo poškození buněk. Vodní dýmka Kouření vodní dýmky není tak nevinné, jak si lidé myslí. Vodní dýmky byly donedávna považovány za záležitost starších generací, avšak teď přicházejí do módy i u mladé generace. Ve velkých městech vznikají kavárny pro kuřáky vodních dýmek, které vyhledává mládež. Ze studie, již zveřejnil odborný časopis Pediatrics vyplývá, že koncentrace rakovinotvorných a návykových látek je v tabáku, který se ve vodních dýmkách používá, větší než v tabáku cigaret. První náznaky vodní dýmky pocházejí z Indie, kde se objevila asi před třemi sty lety a rychle se rozšířila do celého arabského světa. Pro její označení v té době převažuje termín hookah. Prvotní vodní dýmky byly velmi jednoduché. Zpravidla bylytvořeny pomocí skořápky kokosového ořechu. Hlavním účelem takto vyrobenýchvodních dýmek byla možnost kouření opia a hašiše. Posléze vodní dýmka sloužila ke kouření čistého vlhkého tabáku. Postupem času vodní dýmka pronikla do Libanonu a Sýrie, kde dostala jméno narghile. Po průniku na africký kontinent (Egypt, Maroko) se pro ni v této části světa vžilo proslulé označení shisha (sheesha či po česku šíša). Svým současným tvarům se vodní dýmka přiblížila teprve před 500 lety v Turecku. Byla přidána hadice a nádoba. Ve vodní dýmce se kouří ochucené tabáky především s ovocnými příchutěmi

4 různé síly. Tyto tabáky lze volně kombinovat, a tak vytvářet spoustu neobvyklých chutí a vůní. Rozdíl mezi kouřením vodní dýmky a kouřením cigaret, doutníků nebo u nás klasických dýmek je zásadní. Kouření vodní dýmky může mít pro zdraví člověka stejně fatální následky jako kouření cigaret (obojí prokazatelně může způsobit řadu vážných chorob, např. rakovinu plic, rakovinu jazyka, srdeční choroby apod.). Zdravotní následky kouření Kouření ovlivňuje negativně téměř všechny orgány a tkáně lidského těla. S kouřením souvisí závažné choroby dýchacího ústrojí (rakovina plic a hrtanu, chronický zánět průdušek, rozedma plic), srdce a cév (ischemická choroba srdeční, poruchy prokrvení mozku a periferních cév), trávicího ústrojí (rakovina dutiny ústní, jícnu, slinivky břišní, vředová choroba žaludku a dvanáctníku), ústrojí vylučovacího (rakovina a jiné nádory močového měchýře). Má nepříznivý vliv na pokožku, vyvolává předčasné vrásky, poranění se hůře hojí. Kouření těhotných žen může mít za následek zpomalení vývoje plodu, jež se projeví sníženou porodní hmotností, předčasným porodem i zvýšeným rizikem úmrtnosti novorozence. Kouření i pobyt v zakouřeném prostředí může vyvolat projevy alergie, a to nejen tabákové. Účinky kouření na mládež Děti začínají kouřit z různých důvodů. Některé proto, že si přejí být nezávislé, jiné protože kouří jejich přátelé, že jim to rodiče zakazují, nebo si berou za vzor populární osoby. Neexistuje jedna příčina. Kouřící rodiče a především sourozenci mají velký vliv, stejně i reklama na tabákové výrobky, či sportovní akce sponzorované tabákovým průmyslem. Děti s kouřením často experimentují a domnívají se, že mohou přestat, kdykoliv budou chtít. Kouření je však silně návykové a valná většina dětí později není schopna s kouřením přestat. Dokud nebude podniknuta plošná akce, stovky a tisíce dětí budou nadále experimentovat s kouřením a začínat kouřit. Podíl kouřících dětí bude rok od roku nadále stoupat. Vždyť většina dospělých kuřáků začala kouřit v dětství, či v ranném dospívání. Většina dospělých zná riziko kouření, mládež je však přesvědčena, že se ji to netýká. Je zapotřebí jasně formulovat riziko kouření pro osoby různých věkových skupin. Je nutno odmítnout názor, že existuje spojitost mezi kouřením a osobním kouzlem, dospělostí a nezávislostí. Ochranu dětí a mládeže před kuřáctvím lze zajistit: 1. Minimální reklamou a později zákazem veškeré reklamy tabákových výrobků, včetně zákazu sponzorování, prezentace loga či značek. 2. Dodržováním zákazu prodeje tabákových výrobků pod stanovenou věkovou hranicí 18 let. 3. Průkazem věku osobním dokladem při nákupu. 4. Odstraněním automatu na cigarety. 5. Je třeba zajistit protikuřáckou výchovu dětí v základních školách speciálně proškolenými pedagogy. 6. Je zapotřebí široce rozvíjet celospolečenské úsilí zaměřené na snížení prevalence pasivních kuřáků zejména mezi dětmi.

5 Pasivní kuřáctví Pasivní kouření, neboli nedobrovolné vdechování cigaretami znečištěného vzduchu v uzavřených místnostech a prostorách má mnohočetné škodlivé účinky. Ovzduší zamořené tabákovým kouřem prokazatelně škodí zdraví všech, kdo jsou jeho působení vystaveni. Zvláště nebezpečný je dlouhodobý pobyt v zakouřeném prostředí pro osoby náchylné k onemocnění průdušek nebo trpící ischemickou chorobou srdeční a také pro děti. Pro novorozence znamená pobyt v zakouřené místnosti až 50krát větší ohrožení než pro dospělého člověka. Je prokázáno, že děti žijící v rodinách, kde se kouří a kde je vzduch znečišťován zplodinami tabáku, mají vyšší výskyt zánětů dýchacích cest a plic. Je to dáno tím, že slizniční výstelka dýchacích cest u dítěte je mnohonásobně citlivější na škodliviny tabákového kouře než výstelka dýchacích cest dospělého člověka. Kouřit v přítomnosti kojence nebo dítěte mladšího tří let je nebezpečné pro jeho zdraví. Bylo zjištěno, že vykouření jedné běžné cigarety zanechá v ovzduší 70 až 80 mg pevných částic. Z toho asi 20 mg vniká do organismu kuřáka. Přibližně polovina se zachytí v jeho plicích. To znamená, že každá vykouřená cigareta zatěžuje dýchací ústrojí kuřáka asi 10 mg tuhých součástí. Množství zplodin, které se zachytí v kuřákově organismu, závisí na způsobu kouření. Při inhalování kouře hluboko do plic (šlukování) se v organismu zachycuje daleko více škodlivin nežli bez inhalování (bafání). Prevence kouření K řešení problematiky kouření dětí a mládeže je třeba přistupovat komplexním způsobem. Cílem prevence není předat maximum informací bez ohledu na to, jak budou použity, ale snížit škody způsobené návykovými látkami. Preventivní strategie lze zhruba rozdělit do dvou skupin: snižování nabídky (aby byly návykové látky méně dostupné), a snižování poptávky (aby je lidé pokud možno nechtěli). Dospívající jsou návykovými látkami zvláště ohroženi, prevence v této věkové kategorii je mimořádně důležitá. Prevence v rodině Nejdůležitější, ale také nejobtížnější je ovlivnit chování rodičů. Rodiče by měli získat důvěru dítěte a umět mu naslouchat, dokázat s dítětem o kouření hovořit, když je k tomu vhodná příležitost. Důležité je také předcházet nudě. Můžete buď posílit vazby dítěte na rodinu, nebo mu najít vhodné zájmy a dobrou společnost mimo rodinu. Rodič, který je pro dítě svým chováním ve vztahu k návykovým látkám vzorem, je ve výhodě. Je nutné také změnit strategii výchovného přístupu k dětem, neboť dominuje silný odpor proti autoritám dospělých lidí, a to zejména rodičů a učitelů. Prevence ve škole Škola s odbornými pedagogickými pracovníky má ve výchově dětí a mládeže nezastupitelnou roli. Na děti se působí v jejich přirozeném kolektivu vrstevníků prostřednictvím vzdělaných pedagogických pracovníků. Na školách se uplatňují výchovně vzdělávací programy zaměřené na primární prevenci kouření. Zásadními principy těchto programů je poskytovat adekvátní formou potřebné znalosti o zdravotních rizicích kouření, ovlivňovat postoje dětí ke kouření a nabízet dětem jiné aktivity, zaměřit se na problematiku vzniku závislosti. Samozřejmostí je nekuřácké prostředí ve škole, které musí děti, ale i dospělí respektovat. Většina dětí však nemá vyhraněné postoje a hlavním úkolem preventivních programů je získání těchto dětí pro zdravý způsob života. Peer programy Slovo peer pochází z angličtiny. Jedním z jeho významů je vrstevník. Peer

6 program je tedy vrstevnický program, kterého se může zúčastnit kdokoli ve věku od 15 do 20 let. Cílem takového programu je vytvořit skupiny dobrovolníků, kteří by aktivně působili v oblasti primární prevence. Úloha zdravotníků Zdravotníci by měli jít příkladem a neměli by kouřit. Pomáhat pacientovi zbavit se závislosti na kouření je jejich profesionální povinností. Nejdříve je třeba zeptat se pacienta, zda kouří. Následuje důrazné doporučení, aby kouření zanechal. K úspěchu je zapotřebí poskytnout potřebné rady a informace a pacienta dále sledovat a podporovat jej v jeho nekuřáctví. Lze přestat kouřit? Kouření není zlozvyk, ale u pravidelných kuřáků je to závislost. Každý kuřák se poprvé setkal s tabákem obvykle s cigaretou již v dětském věku nebo během dospívání, ve společnosti svých vrstevníků, tedy ve svém sociálním prostředí. Tehdy experimentoval s cigaretou ze zvědavosti a s cílem zařadit se do skupiny svých přátel kuřáků. Pokud mu začala cigareta poskytovat nějakou odměnu a tlak sociálního prostředí přetrvával, stal se z něho trvalý kuřák. Začala se vytvářet závislost psychická. To se již z cigarety stal pomocník v řešení a překonávání nepříjemných i příjemných situací. Kouření se tak stalo určitým projevem chování a cigareta součástí životního stylu. U většiny kuřáků cigaret se vytvoří během kratší či delší doby fyzická závislost na nikotinu. Při přerušení jeho přísunu, po zanechání kouření, se brzy objeví abstinenční příznaky. Ty však zmizí, jakmile je nikotin opět dodán do organismu, jakmile si kuřák znovu zapálí. Nikotinová závislost u kuřáka se snadno zjistí pomocí odpovědí na šest otázek Fagerstrımův test nikotinové závislosti 1. Jak brzy po probuzení si zapálíte první cigaretu? do 5. min. 3 body za 6-30 min. 2 body za min 1 bod po 60 min 0 bodů 2. Je pro vás obtížné nekouřit tam, kde to není dovoleno? Ano 1 bod Ne 0 bodů 3. Které cigarety byste se nejméně rád vzdal(a)? Té první ráno 1 bod Kterékoliv jiné 0 bodů 4. Kolik cigaret denně kouříte? 10 nebo méně 0 bodů bod body 31 a více 3 body 5. Kouříte víc v prvních hodinách dne po probuzení než ve zbytku dne? Ano 1 bod Ne 0 bodů 6. Kouříte, i když jste nemocný/á tak, že strávíte většinu dne na lůžku? Ano 1 bod Ne 0 bodů

7 Po sečtení získaných bodů hodnotíme závislost na nikotinu takto 0-1 bod žádná nebo nízká 2-4 body nízká 5 bodů střední 6-7 bodů vysoká 8-10 bodů velmi vysoká Fagerstrımova testu nikotinové závislosti FTNZ. Každá odpověď má svoji hodnotu a součet těchto hodnot udává skóre závislosti. Přestat kouřit není jednoduché. Závislí kuřáci pokud se rozhodnou přestat kouřit potřebují většinou pomoc odborníků a poraden pro odvykání kouření. Podmínkou při odvykání je motivace a odhodlání skončit s kouřením. Ne každý, kdo přestává kouřit, pociťuje abstinenční příznaky ve stejné intenzitě. Pociťuje je každý, kdo kouření právě zanechal. Záleží totiž na situaci a na okolnostech, jak je schopen se s nimi vypořádat. Nejčastěji se vyskytující abstinenční příznaky Silné nutkání kouřit Špatná nálada a deprese Úzkost, pocity napětí Podrážděnost Nesoustředěnost Poruchy spánku Zvýšená chuť k jídlu Zácpa Kuřáci závislí na nikotinu, kteří se rozhodli zanechat kouření, se budou muset jednak připravit na vyřešení své psychosociální závislosti, tedy na změnu svého kuřáckého chování, jednak na překonání abstinenčních příznaků. Nejhorší bývají zpravidla prvé dva, tři týdny. Později se příznaky zmírňují, jsou méně časté a vymizí během dvou až tří měsíců. Přestat kouřit znamená změnit své dosavadní životní stereotypy, naučit se žít bez cigarety. Poradenství v odvykání kouření Bylo vypracováno mnoho odvykacích metod. Mnoho kuřáků dokáže zanechat kouření bez pomoci poradny. Pomáhají jim při tom různé tištěné návody, přednášky, televizní vysílání dávající obecné rady, jak kouření zanechat. Mnozí kuřáci potřebují povzbuzovat, kontrolovat, aby dosáhli úplné abstinence. Prostředky, jimž se odvykání napomáhá, lze rozdělit do několika kategorií. Jsou to: individuální lékařské působení, zdravotní výchova, hromadné preventivní akce, léky, hypnóza, hromadné sdělovací prostředky, masové akce a různé jiné prostředky. Individuální lékařské působení Mnoho lékařů se snaží pomáhat svým pacientům přímo v ordinaci. Lékař nemocnému vysvětlí škodlivost kouření. Zdravotní výchova V mnoha zemích jsou žáci na školách soustavně informováni o škodlivosti kouření. Široká veřejnost získává informace na přenáškách, v letácích a brožurách, v tisku, v televizi. Léky Užívají se různé náhražky nikotinu, z nichž nejznámnější je lobelin. Je obsažen v řadě preparátů (Nikobar, Lobidan).

8 Hypnóza Užívá se v individuálních, většinou opětovaných sezeních, často v kombinaci s jinými metodami Sebekontrola Sem patří různá zařízení, jimiž si kuřák znesnadňuje možnost zapálení další cigarety a je nucen dodržovat stanovený denní počet cigaret, který postupně omezuje. Hromadné sdělovací prostředky Možnost masově šířit informace o odvykání kouření mají především televize a rozhlas Různé jiné prostředky Sem patří varovné nápisy na obalech cigaret. Dále sem patří hromadné psychoterapeutické působení, jako je diskuse, meditace, relaxace atd. Velmi mnoho závisí na celkovém společenském klimatu, na obecném postoji společnosti k otázce kuřáctví. Nejen zdravotní výchova a hromadné sdělovací prostředky pomáhají vytvářet společenské klima. Patří sem i vzorové osobnosti, jako jsou rodiče, sourozenci, učitelé, výchovní pracovníci ve škole. Patří sem i zdravotníci. Každý lékař by měl u svého nemocného zjišťovat, zda kouří, měl by kuřákům vysvětlovat škodlivost kouření pro ústrojí dýchací, pro srdce a cévy i pro další orgány. Každý lékař by měl výchovně působit na mladé lidi. Adresy center závislosti na tabáku Pneumologická klinika 2.LF UK a Fakultní nemocnice Motol V Úvalu 84, , Praha 5 MUDr. Soňa Csémyová Tel.: Fakultní nemocnice na Bulovce Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3.LF UK Budínova 2, , Praha 8 MUDr. Jiří Doležal Tel.: Referenční centrum léčby závislosti na tabáku pro ČR III. interní klinika 1.LF UK a VFN Poliklinika VFN Karlovo náměstí 32, , Praha 2 MUDr. Králíková Eva, CSc., MUDr. Lenka Štěpánová, MUDr. LudmilaPohlová Tel.: Bezplatná telefonní linka pro odvykání kouření Legislativa Omezení kuřáctví zachraňuje životy. Vláda je povinna stanovit jasné a všeobecné programy, které zajistí, že ti, kteří kouří, jsou si vědomi možných důsledků, že ti, kteří nekouří, jsou chráněni proti pasivnímu kouření a že počet kuřáků bude v zemi klesat. Cílem je snížení podílu kuřáků v populaci a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva. Aby bylo těchto cílů dosaženo, je nutné zabezpečit tyto kroky: Snížit kuřáctví u dětí a mládeže Pomoci dospělým kuřákům přestat kouřit Poskytnout pomoc těhotným ženám přestat kouřit

9 Zákon č 379/2005 Sb. O opatřeních k ochraně před škodami působenými návykovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Zakazuje se: prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let kouřit: 1. na veřejných místech, kterými jsou uzavřené prostory přístupné veřejnosti 2. v prostředcích veřejné dopravy, veřejně přístupné prostory budov související s veřejnou dopravou, nástupiště, čekárny, přístřešky a čekárny veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy 3. ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol 4. v zařízeních společného stravování, pokud nemají zvláštní prostory vyhrazené pro kuřáky 5. v kinech, divadlech, výstavních a koncertních síních a ve sportovních halách 6. ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených psychiatrických oddělení nebo jiných zařízení pro léčbu závislostí, a to v prostorách, které jsou stavebně oddělené Zákon 231/2001 Sb. O provozování rozhlasového a televizního vysílání Provozovatelé vysílání jsou povinni nezařazovat do vysílání reklamy na tabákové výrobky Zákon 344/2003 Sb. Varování na obalech tabákových výrobků určených ke kouření U tabákových výrobků určených ke kouření musí být na obalech uvedeno jedno obecné a jedno dodatečné varování. Obecné varování zní: Kouření může zabíjet Kouření vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí Dodatečné varování zní: Kuřáci umírají předčasně Kouření ucpává tepny a způsobuje infarkt a mrtvici Kouření způsobuje smrtelnou rakovinu plic Kouření v těhotenství škodí zdraví Vašeho dítěte Chraňte děti: nenuťte je vdechovat Váš kouř Váš lékař nebo lékárník Vám může pomoci přestat s kouřením Kouření je vysoce návykové, nezačínejte s ním Přestat kouřit znamená snížit riziko vzniku smrtelných onemocnění srdce a plic Kouření může způsobit pomalou a bolestivou smrt Kouření může zpomalovat krevní oběh a způsobuje neplodnost Kouření způsobuje stárnutí kůže Pouze společným úsilím lze minimalizovat škody na zdraví u nastupující nové generace. Mgr. Alena Dufková

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

VY_32_INOVACE_03_02_15

VY_32_INOVACE_03_02_15 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_15 Výchova ke zdraví Kouření Číslo projektu Klíčová aktivita Zařazení učiva v rámci ŠVP Ověřeno Název DUMu Anotace Autor CZ.1.07/1.4.00/21.3185 III/2

Více

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř.

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. KOUŘENÍ Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. Kouření má jistý společenský význam; zatímco v 19. století

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 6 žákovská verze Téma: Kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí měřená množstvím CO 2 Změna ve složení vzduchu měřená množstvím CO 2 v cigaretovém

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

Alkaloidy. Základní vlastnosti

Alkaloidy. Základní vlastnosti Alkaloidy jsou vesměs jedovaté sloučeniny. Většina z nich náleží k rostlinným alkaloidům, vzácně se však vyskytují i alkaloidy živočichů (hlavně obojživelníků) a hub. V současné době je jich známo již

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

DEN PROTI KOUŘENÍ. Třída: 4.F. Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková

DEN PROTI KOUŘENÍ. Třída: 4.F. Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková DEN PROTI KOUŘENÍ Vypracovala: Třída: 4.F Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková Osnova: 1.) Nekuřácký podnik a) zavedení z ekon. důvodu 2.) Jak přestat kouřit 3.) Poslední

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn KOUŘEN ENÍ TABÁKU A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ Eva Králíkov ková, Lenka Štěpánková Centrum léčby l závislosti z na tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN Primárn rní prevence rizikového chování specializace versus

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7 Stop Smoking Chronické onemocnění ledvin Chronic kidney disease chapter 7 Je prokázáno, že kouření je nezdravý zvyk. Cigarety jsou dnes nejběžnějším způsobem kouření. Mezi jiné způsoby kouření patří dýmky

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 Seminární práce Kouřím, no a co! Vypracoval: Filip Vočka Školní rok: 2009/2010 Třída: 1. E Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Prevence užívání návykových látek důsledky kouření

Prevence užívání návykových látek důsledky kouření Prevence užívání návykových látek důsledky kouření určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. KOUŘENÍ A TRÁVÍCÍ ÚSTROJÍ kouření otupuje čich

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů On, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů On, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů

Více

Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení

Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení Eva Králíková Lenka Štěpánková Centrum léčby závislosti na tabáku 1.LF UK a VFN,

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

VYHLÁŠKA č. 344 Ministerstva zemědělství

VYHLÁŠKA č. 344 Ministerstva zemědělství Czech Republic VYHLÁŠKA č. 344 Ministerstva zemědělství ze dne 30. září 2003, kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 písm. a), d,) j), k), l) a m) zákona

Více

KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC

KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC Tiskové materiály Listopad 2011 Čím je vinna cigareta Každý rok na celém světě zmaří kouření cigaret život více lidem než HIV, tuberkulóza a malárie dohromady.

Více

Nikotinismus Odvykání kouření. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nikotinismus Odvykání kouření. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nikotinismus Odvykání kouření Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nikotinismus 1 Zneužívání tabáku a tabákových výrobků Závislost organismu na droze Vliv na mozek je stále ještě ne zcela jasný Zvyšuje

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020

Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020 Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020 Mgr. Lenka Kostelecká, odbor zdravotních služeb MZ ČR Cena adiktologie 2015 Program Zdraví 2020 jako příležitost

Více

EPIDEMIOLOGIE ZÁVISLOSTI NA TABÁKU U NÁS A VE SVĚTĚ, PASIVNÍ KOUŘENÍ RIZIKO PRO

EPIDEMIOLOGIE ZÁVISLOSTI NA TABÁKU U NÁS A VE SVĚTĚ, PASIVNÍ KOUŘENÍ RIZIKO PRO EPIDEMIOLOGIE ZÁVISLOSTI NA TABÁKU U NÁS A VE SVĚTĚ, PASIVNÍ KOUŘENÍ RIZIKO PRO OKOLÍ ZÁVISLÉHO Eva Králíková Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1.LF UK a VFN, Ústav hygieny a epidemiologie

Více

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

Navrhované změny takzvaného protikuřáckého zákona by pomohly zvýšit úroveň ochrany před pasivním kouřením

Navrhované změny takzvaného protikuřáckého zákona by pomohly zvýšit úroveň ochrany před pasivním kouřením Navrhované změny takzvaného protikuřáckého zákona by pomohly zvýšit úroveň ochrany před pasivním kouřením Novelu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_166 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava,

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, 5.11.2015 MUDr. Helena Šebáková a kol. 595 138 200 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7,

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje představuje Projekt výchovy k nekuřáctví CCVJ 4. listopadu 2005 Program naplňuje cíle Zdraví 21 v cíli. č. 4/1. a č.12/1 Cíl 4/1: Děti a dospívající mládež

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů - rozpozná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů - určuje vybrané druhy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 26/V/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 26/V/2005 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 26/V/2005 K(2005) 1452 v konečném ROZHODNUTÍ KOMISE 26/V/2005 o elektronické knihovně vybraných zdrojových dokumentů, které obsahují barevné fotografie nebo

Více

PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU,

PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU, PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU Plíce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

www.zpmvcr.cz infolinka 844 211 211

www.zpmvcr.cz infolinka 844 211 211 Ať se daří mojí milé zdravotní pojišťovně ve všech časech. Jsem ráda, že už jako malému dítěti mi maminka vybrala ZP MV ČR. Dnes, kdy si o pojištění i dalších věcech rozhoduji sama jsem si jistá, že mi

Více

kuřáctví je zařazeno jako nemoc (drogová závislost- diagnóza je pod číslem F-17 )

kuřáctví je zařazeno jako nemoc (drogová závislost- diagnóza je pod číslem F-17 ) VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI PROJEKTU EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV ŠKOLY: STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

Drobné prachové částice, polétavý prach

Drobné prachové částice, polétavý prach Drobné prachové částice, polétavý prach Jsme velmi drobné prachové částice. Jsme malé a lehké, proto se snadno zvíříme a trvá dlouho, než se zase usadíme. Lidé nám proto začali říkat polétavý prach. Čím

Více

Znečištění ovzduší a zdraví

Znečištění ovzduší a zdraví Znečištění ovzduší a zdraví Čelákovice, 31. března 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí ročně zkracuje

Více

posledních deseti letech

posledních deseti letech Jak kouří Češi kuřáck cké zvyklosti české populace v posledních deseti letech Tisková konference ke SVĚTOVÉMU DNI BEZ TABÁKU 31. KVĚTNA SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE Státní zdravotní ústav, 27. května

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 142 Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

bez tabáku Pro obec Bolatice zpracovala Bc. Kristina Adamcová

bez tabáku Pro obec Bolatice zpracovala Bc. Kristina Adamcová Den bez tabáku Tento materiál byl vydán v rámci projektu Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice, financovaného z Revolvingového programu Ministerstva životního prostředí České republiky 31. květen

Více

CÍL 12: SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM

CÍL 12: SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM CÍL 12: SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM DO ROKU 2015 VÝRAZNĚ SNÍŽIT NEPŘÍZNIVÉ DŮSLEDKY NÁVYKOVÝCH LÁTEK, JAKO JE TABÁK, ALKOHOL A PSYCHOAKTIVNÍ DROGY Kouření cigaret způsobuje rozsáhlá

Více

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ, 1908 Zdravotnictví, zdravověda (hygiena) jest nauka, která se především obírá studiem nebezpečí

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU ORGANIZAČNÍ POKYNY Povinné semináře, nahrazování není poskytováno Garance: Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc., jfiala@med.muni.cz

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

OCHRANA ZDRAVÍ PŘED KOUŘENÍM, ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ A PREVENCE

OCHRANA ZDRAVÍ PŘED KOUŘENÍM, ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ A PREVENCE OCHRANA ZDRAVÍ PŘED KOUŘENÍM, ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ A PREVENCE OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ ZDRAVOTNÍ LABORANT M G R. J A N A F I A L O V Á, P H. D. Ú S T A V O C H R A N Y A P O D P O R Y Z D R A V Í J A R O 2

Více

Výfukové plyny pístových spalovacích motorů

Výfukové plyny pístových spalovacích motorů Výfukové plyny pístových spalovacích motorů Hlavními složkami výfukových plynů při spalování směsi uhlovodíkových paliv a vzduchu jsou dusík, oxid uhličitý, vodní pára a zbytkový kyslík. Jejich obvyklá

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP Výskyt cukrovky V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Zlověstný ostrov tabákoví bandité Anotace Na základě práce s textem se žáci seznamují s problematikou kouření,

Více

R věty. Jednoduché R věty:

R věty. Jednoduché R věty: R věty Nebezpečné vlastnosti chemických látek jsou popsány tzv. R-větami, které stanoví specifickou rizikovost jednotlivých nebezpečných chemických látek. R-věty jsou jednoduché nebo kombinované (podle

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice: "Žádost o trestní oznámení na Tabákový průmysl" Vážený

Více

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Autodestruktivní závislosti a zdraví

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Česká koalice proti tabáku: aktivity, preventivní programy pro školy

Česká koalice proti tabáku: aktivity, preventivní programy pro školy Česká koalice proti tabáku: aktivity, preventivní programy pro školy Kateřina Langrová Česká koalice proti tabáku www.dokurte.cz Projekt Centra léčby závislosti na tabáku www.clzt.cz Kontext: kouření -

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_3.AZA_19_EMISE ZAZEHOVYCH MOTORU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16 Člověk III. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Pavlína Kyjovská 386415

Pavlína Kyjovská 386415 Pavlína Kyjovská 386415 patří mezi klasické narkomanie, vytváří typické farmakologické i psychické závislosti Farmakologicky účinnou látkou je alkaloid nikotin (obsažen v tabáku). Na nervový systém může

Více

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Obsah vývěskového sdělení Současná situace Základní informace o

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14 Člověk II. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Intoxikací se rozumí vniknutí toxické látky do organismu člověka. Při určitém množství toxické látky v organismu nastane jeho otrava. Toxické látky mohou vniknout do organismu

Více