Kouření dětí a mladistvých

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kouření dětí a mladistvých"

Transkript

1 Kouření dětí a mladistvých Kouření je považováno za jednu z nejrozšířenějších civilizačních chorob ve světě a škodlivé účinky kouření již prokázaly mnohé vědecké pokusy a studie. Dnešní svět čelí tabákové epidemii. Kouření je závažný celosvětový problém ve většině evropských zemí. 31. květen je světový den bez tabáku. Kouření si vyžádá v celosvětovém měřítku 5 milionů životů ročně. V České republice umírá na následky kouření každý 6. člověk. Cigareta je často v dětství zakázaným vzrušujícím dobrodružstvím, zkouškou dospělosti, a posléze návykovou drogou. Četná zdravotní rizika nikotinu jsou dostatečně známá a přesto se zvyšuje počet uživatelů především mezi mladými lidmi. Podle studie Státního zdravotního ústavu (SZÚ) začínají dnes lidé s kouřením dříve než generace jejich rodičů. Téměř 4/5 současných kuřáků začalo s kouřením před 18. rokem věku. Kouření tabáku vážně poškozuje zdraví. Kouření má velmi dlouhou historii. Vzniklo v Americe kolébce tabáku. Vyvinulo se z náboženského kultu Indiánů, kteří při rozdmychávání svatých ohňů vdechovali aromatický kouř z tabákových listů. Pozvolna si na něj zvykali, až se jim stal požitkem. A tak se kouření postupně rozšiřovalo po Střední Americe a pronikalo i na severní území Ameriky. Moderní historie tabáku začíná objevením nového kontinentu Kryštofem Kolumbem roku Byl to právě Kolumbův věrný druh Rodrigo de Jerez, který se po návratu do vlasti stal prvním evropským kuřákem. Tato rostlina dostala botanické pojmenování Nicotiana po francouzském vyslanci Jean Nicot, který se zabýval jeho pěstováním. V Čechách se kouření značně rozmohlo po třicetileté válce. Kouřili muži, ženy i děti. Již od počátku mnozí lékaři tušili, že kouření poškozuje zdraví. Jejich domněnky však nebyly podloženy. Rok 1964 je mezníkem vědomostí o škodlivosti kuřáctví, kdy bylo poprvé shrnuto stanovisko lékařů a badatelů ze všech výzkumných prací a kdy byl učiněn závěr: KOUŘENÍ CIGARET JE ZDRAVÍ ŠKODLIVÉ. O několik let později formulovala podobně své stanovisko ke kouření Světová zdravotnická organizace a vyzvala členské státy, aby provedly účinná opatření k omezování kuřáctví. Definice kouření Kouření znamená vdechování tabákového kouře, jímž se do organismu dostává více než 2000 různých chemických látek schopných dalších reakcí, které mají mnohdy významné účinky na lidský organismus. Kuřáctví je zařazeno jako nemoc a jeho diagnóza je pod číslem F-17 (drogová závislost). Rozdělení kuřáků Kouření tabáku není životní nezbytností. Na počátku cesty k návyku bývá radost z nové zkušenosti, z opojení. Každé opojení v sobě ale skrývá nebezpečí. Kuřák začne mít svou cigaretu rád. Kouření se stává dynamickým stereotypem. Závislost je tedy naučená odpověď na určitý podnět. Podle toho, jak často se k takové odpovědi uchylují, je možno kuřáky dělit do tří skupin.

2 1.Příležitostní kuřáci kouří výhradně při určitých příležitostech, např. při kávě, telefonování, televizi apod. 2. Návykoví kuřáci nejsou na nikotinu fyzicky závislí. Cigareta má pro ně hlavně psychostimulační účinek. 3. Toxikomané jsou nejtěžší kuřáci, u kterých vzniká psychosomatická závislost na nikotinu. Kouří i na lačný žaludek. Nedovedou si život bez cigarety představit. Mívají silný abstinenční syndrom. Fyzikálně chemické vlastnosti tabákového kouře Hoření cigarety je složitý fyzikálně-chemický proces, který se uskutečňuje při teplotě 900 C (teplota hrotu cigarety dosáhne až 1050 C). Není to dokonalé hoření, jeho hlavním produktem je dým. Každý mililitr cigaretového dýmu obsahuje velmi drobné částice, které se při hlubokém vdechu dostanou až do plicních alveol a látky v něm obsažené do krevního oběhu. Složení tabákového kouře závisí především na druhu tabáku a způsobu jeho zpracování, u některých druhů výrobků také na cigaretovém papíru a na cigaretovém filtru. Tabákový kouř tedy vzniká nedokonalým spalováním tabáku. Je to v podstatě směs plynů, nekondenzovaných par a tekutých i pevných částic. Při vstupu do úst kuřáka je to koncentrovaný aerosol, jehož hlavní součástí jsou dusík, kyslík, oxid uhelnatý a uhličitý, vodík, metan, vodní pára a těkavé látky jako jsou aldehydy, ketony, alkoholy, estery, organické kyseliny aj. Přibližně 10% celkového obsahu kouře tvoří jemně rozptýlené tekuté částice, které mohou pronikat až do nejmenších bronchiolů a obsahují nejvíce kancerogenních látek i ostatních škodlivin. Ochlazením tabákového kouře na nízké teploty se získá tzv. tabákový dehet. Je to jedna z hlavních rakovinotvorných přísad v tabáku. Dehty jsou nejnebezpečnější součástí tabákového kouře. V podobě aerosolu se při jeho vdechnutí dostávají hluboko do plic, kde se ukládají a ochromují tak samočisticí schopnost dýchacích cesta poškozují plicní sklípky. Jsou příčinou vzniku rakoviny a chronických plicních onemocnění. Škodliviny v tabákovém kouři Cigaretový kouř obsahuje více než 4000 látek a sloučenin. Podle způsobu účinku rozeznáváme v tabákovém kouři následující typy škodlivin: toxické, dráždivé, kancerogenní, kokancerogenní. Látky toxické K toxickým látkám patří nikotin, nornikotin, myosmin, anabasin, dále pyridin, pyrolidin, metylpyrolidin, pikolin, lutidin, piperidin. Nejúčinnější z nich je nikotin. Nikotin je rostlinný bezbarvý či slabě nažloutlý alkaloid pocházející z listů tabáku. Jedná se o jednu z nejnávykovějších drog. Je to stimulant, jemuž trvá pouhých 7 sekund, než po vdechnutí dorazí do mozku. Patří mezi prudké jedy a při vysokých dávkách zpomaluje a utlumuje centrální nervovou soustavu. Smrtelná dávka nikotinu se pohybuje kolem 50 až 60 mg. Kouř z jedné cigarety obsahuje 1%, tj. 10 mg nikotinu, z nichž kuřák inhaluje podle způsobu kouření 1 až 3 mg, u doutníku až 10 mg. Nikotin se při kouření hromadí na konci cigarety nebo doutníku. Smrtelnou dávku nikotinu kuřák získá vykouřením 15 až 20 cigaret nebo 3 až 5 doutníků. Otrava nikotinem se projevují bledostí, studeným potem, nutkáním ke zvracení, závratí, bolestí hlavy. K takové otravě dochází u osob, které nemají zkušenosti s kouřením (kuřák začátečník), nebo u kuřáků, kteří značně překročili svoji obvyklou dávku. Na nikotin si organismus poměrně rychle zvyká. Hlavní účinek nikotinu se projevuje negativně na srdci, cévách,

3 trávicím ústrojí a ledvinách. Nikotin způsobuje zrychlení srdeční činnosti, stažení srdečních cév, vysoký krevní tlak, zvýšení obsahu mastných kyselin v krvi a pokles hormonu estrogenu. Další významnou toxickou složkou je kysličník uhelnatý (CO), který vzniká nedokonalým spalováním tabáku a cigaretového papíru. CO je krevní jed, který se pevně váže na červené krvinky a zabraňuje jim v přenosu kyslíku ke všem tkáním v organismu, které pak trpí jeho nedostatkem. Dále patří k toxickým složkám tabákového kouře arzenik, který má kancerogenní vlastnosti. Zdrojem arzeniku v tabáku jsou postřiky tabákových listů různými sloučeninami arzénu. Ostatní méně významné toxické složky jsou metan, ve stopových množstvích se vyskytují kyanovodík, sirovodík, amoniak a kysličníky dusíku. Významnější látkou v této skupině je sloučenina niklu s kysličníkem uhelnatým, která je prudce jedovatá. Látky dráždivé Významnou složku škodlivin v tabákovém kouři tvoří látky dráždivé, jež jsou velmi početné a chemicky rozdílné. K nejúčinnějším patří formaldehyd, acetaldehyd, akrolein, metanol, aceton, metyletylketon, některé těkavé i netěkavé mastné kyseliny, kysličník dusičitý a sirovodík. Dráždivé látky vyvolávají akutní a chronické záněty dýchacích cest, tlumí aktivitu řasinkového epitelu a vytvářejí tak podmínky pro vznik nádorových i nenádorových onemocnění dýchacího ústrojí. Karcinogeny Skupinu karcinogenů tvoří polycyklické aromatické uhlovodíky. Nejvýznamnějším z nich zůstává benzpyren. V tabákovém kouři byl rovněž zjištěn chinolin, jehož deriváty jsou kancerogenní. Z anorganických karcinogennů, které nacházíme v tabákovém kouři jsou arzenik a tetrakarbonyl nykl. Obě tyto sloučeniny mají silné kancerogenní účinky. Kokarcinogeny Kokarcinogeny jsou látky, které samy o sobě nemají schopnost vyvolat nádorový růst, ale jejich přítomnost stimuluje účinnost vlastních karcinogenů. První látkou, u níž byly účinky zjištěny, je krotonový olej. Účinnou složkou krotonového oleje jsou estery mastných kyselin. Většina kancerogenů vyvolává zánik nebo poškození buněk. Vodní dýmka Kouření vodní dýmky není tak nevinné, jak si lidé myslí. Vodní dýmky byly donedávna považovány za záležitost starších generací, avšak teď přicházejí do módy i u mladé generace. Ve velkých městech vznikají kavárny pro kuřáky vodních dýmek, které vyhledává mládež. Ze studie, již zveřejnil odborný časopis Pediatrics vyplývá, že koncentrace rakovinotvorných a návykových látek je v tabáku, který se ve vodních dýmkách používá, větší než v tabáku cigaret. První náznaky vodní dýmky pocházejí z Indie, kde se objevila asi před třemi sty lety a rychle se rozšířila do celého arabského světa. Pro její označení v té době převažuje termín hookah. Prvotní vodní dýmky byly velmi jednoduché. Zpravidla bylytvořeny pomocí skořápky kokosového ořechu. Hlavním účelem takto vyrobenýchvodních dýmek byla možnost kouření opia a hašiše. Posléze vodní dýmka sloužila ke kouření čistého vlhkého tabáku. Postupem času vodní dýmka pronikla do Libanonu a Sýrie, kde dostala jméno narghile. Po průniku na africký kontinent (Egypt, Maroko) se pro ni v této části světa vžilo proslulé označení shisha (sheesha či po česku šíša). Svým současným tvarům se vodní dýmka přiblížila teprve před 500 lety v Turecku. Byla přidána hadice a nádoba. Ve vodní dýmce se kouří ochucené tabáky především s ovocnými příchutěmi

4 různé síly. Tyto tabáky lze volně kombinovat, a tak vytvářet spoustu neobvyklých chutí a vůní. Rozdíl mezi kouřením vodní dýmky a kouřením cigaret, doutníků nebo u nás klasických dýmek je zásadní. Kouření vodní dýmky může mít pro zdraví člověka stejně fatální následky jako kouření cigaret (obojí prokazatelně může způsobit řadu vážných chorob, např. rakovinu plic, rakovinu jazyka, srdeční choroby apod.). Zdravotní následky kouření Kouření ovlivňuje negativně téměř všechny orgány a tkáně lidského těla. S kouřením souvisí závažné choroby dýchacího ústrojí (rakovina plic a hrtanu, chronický zánět průdušek, rozedma plic), srdce a cév (ischemická choroba srdeční, poruchy prokrvení mozku a periferních cév), trávicího ústrojí (rakovina dutiny ústní, jícnu, slinivky břišní, vředová choroba žaludku a dvanáctníku), ústrojí vylučovacího (rakovina a jiné nádory močového měchýře). Má nepříznivý vliv na pokožku, vyvolává předčasné vrásky, poranění se hůře hojí. Kouření těhotných žen může mít za následek zpomalení vývoje plodu, jež se projeví sníženou porodní hmotností, předčasným porodem i zvýšeným rizikem úmrtnosti novorozence. Kouření i pobyt v zakouřeném prostředí může vyvolat projevy alergie, a to nejen tabákové. Účinky kouření na mládež Děti začínají kouřit z různých důvodů. Některé proto, že si přejí být nezávislé, jiné protože kouří jejich přátelé, že jim to rodiče zakazují, nebo si berou za vzor populární osoby. Neexistuje jedna příčina. Kouřící rodiče a především sourozenci mají velký vliv, stejně i reklama na tabákové výrobky, či sportovní akce sponzorované tabákovým průmyslem. Děti s kouřením často experimentují a domnívají se, že mohou přestat, kdykoliv budou chtít. Kouření je však silně návykové a valná většina dětí později není schopna s kouřením přestat. Dokud nebude podniknuta plošná akce, stovky a tisíce dětí budou nadále experimentovat s kouřením a začínat kouřit. Podíl kouřících dětí bude rok od roku nadále stoupat. Vždyť většina dospělých kuřáků začala kouřit v dětství, či v ranném dospívání. Většina dospělých zná riziko kouření, mládež je však přesvědčena, že se ji to netýká. Je zapotřebí jasně formulovat riziko kouření pro osoby různých věkových skupin. Je nutno odmítnout názor, že existuje spojitost mezi kouřením a osobním kouzlem, dospělostí a nezávislostí. Ochranu dětí a mládeže před kuřáctvím lze zajistit: 1. Minimální reklamou a později zákazem veškeré reklamy tabákových výrobků, včetně zákazu sponzorování, prezentace loga či značek. 2. Dodržováním zákazu prodeje tabákových výrobků pod stanovenou věkovou hranicí 18 let. 3. Průkazem věku osobním dokladem při nákupu. 4. Odstraněním automatu na cigarety. 5. Je třeba zajistit protikuřáckou výchovu dětí v základních školách speciálně proškolenými pedagogy. 6. Je zapotřebí široce rozvíjet celospolečenské úsilí zaměřené na snížení prevalence pasivních kuřáků zejména mezi dětmi.

5 Pasivní kuřáctví Pasivní kouření, neboli nedobrovolné vdechování cigaretami znečištěného vzduchu v uzavřených místnostech a prostorách má mnohočetné škodlivé účinky. Ovzduší zamořené tabákovým kouřem prokazatelně škodí zdraví všech, kdo jsou jeho působení vystaveni. Zvláště nebezpečný je dlouhodobý pobyt v zakouřeném prostředí pro osoby náchylné k onemocnění průdušek nebo trpící ischemickou chorobou srdeční a také pro děti. Pro novorozence znamená pobyt v zakouřené místnosti až 50krát větší ohrožení než pro dospělého člověka. Je prokázáno, že děti žijící v rodinách, kde se kouří a kde je vzduch znečišťován zplodinami tabáku, mají vyšší výskyt zánětů dýchacích cest a plic. Je to dáno tím, že slizniční výstelka dýchacích cest u dítěte je mnohonásobně citlivější na škodliviny tabákového kouře než výstelka dýchacích cest dospělého člověka. Kouřit v přítomnosti kojence nebo dítěte mladšího tří let je nebezpečné pro jeho zdraví. Bylo zjištěno, že vykouření jedné běžné cigarety zanechá v ovzduší 70 až 80 mg pevných částic. Z toho asi 20 mg vniká do organismu kuřáka. Přibližně polovina se zachytí v jeho plicích. To znamená, že každá vykouřená cigareta zatěžuje dýchací ústrojí kuřáka asi 10 mg tuhých součástí. Množství zplodin, které se zachytí v kuřákově organismu, závisí na způsobu kouření. Při inhalování kouře hluboko do plic (šlukování) se v organismu zachycuje daleko více škodlivin nežli bez inhalování (bafání). Prevence kouření K řešení problematiky kouření dětí a mládeže je třeba přistupovat komplexním způsobem. Cílem prevence není předat maximum informací bez ohledu na to, jak budou použity, ale snížit škody způsobené návykovými látkami. Preventivní strategie lze zhruba rozdělit do dvou skupin: snižování nabídky (aby byly návykové látky méně dostupné), a snižování poptávky (aby je lidé pokud možno nechtěli). Dospívající jsou návykovými látkami zvláště ohroženi, prevence v této věkové kategorii je mimořádně důležitá. Prevence v rodině Nejdůležitější, ale také nejobtížnější je ovlivnit chování rodičů. Rodiče by měli získat důvěru dítěte a umět mu naslouchat, dokázat s dítětem o kouření hovořit, když je k tomu vhodná příležitost. Důležité je také předcházet nudě. Můžete buď posílit vazby dítěte na rodinu, nebo mu najít vhodné zájmy a dobrou společnost mimo rodinu. Rodič, který je pro dítě svým chováním ve vztahu k návykovým látkám vzorem, je ve výhodě. Je nutné také změnit strategii výchovného přístupu k dětem, neboť dominuje silný odpor proti autoritám dospělých lidí, a to zejména rodičů a učitelů. Prevence ve škole Škola s odbornými pedagogickými pracovníky má ve výchově dětí a mládeže nezastupitelnou roli. Na děti se působí v jejich přirozeném kolektivu vrstevníků prostřednictvím vzdělaných pedagogických pracovníků. Na školách se uplatňují výchovně vzdělávací programy zaměřené na primární prevenci kouření. Zásadními principy těchto programů je poskytovat adekvátní formou potřebné znalosti o zdravotních rizicích kouření, ovlivňovat postoje dětí ke kouření a nabízet dětem jiné aktivity, zaměřit se na problematiku vzniku závislosti. Samozřejmostí je nekuřácké prostředí ve škole, které musí děti, ale i dospělí respektovat. Většina dětí však nemá vyhraněné postoje a hlavním úkolem preventivních programů je získání těchto dětí pro zdravý způsob života. Peer programy Slovo peer pochází z angličtiny. Jedním z jeho významů je vrstevník. Peer

6 program je tedy vrstevnický program, kterého se může zúčastnit kdokoli ve věku od 15 do 20 let. Cílem takového programu je vytvořit skupiny dobrovolníků, kteří by aktivně působili v oblasti primární prevence. Úloha zdravotníků Zdravotníci by měli jít příkladem a neměli by kouřit. Pomáhat pacientovi zbavit se závislosti na kouření je jejich profesionální povinností. Nejdříve je třeba zeptat se pacienta, zda kouří. Následuje důrazné doporučení, aby kouření zanechal. K úspěchu je zapotřebí poskytnout potřebné rady a informace a pacienta dále sledovat a podporovat jej v jeho nekuřáctví. Lze přestat kouřit? Kouření není zlozvyk, ale u pravidelných kuřáků je to závislost. Každý kuřák se poprvé setkal s tabákem obvykle s cigaretou již v dětském věku nebo během dospívání, ve společnosti svých vrstevníků, tedy ve svém sociálním prostředí. Tehdy experimentoval s cigaretou ze zvědavosti a s cílem zařadit se do skupiny svých přátel kuřáků. Pokud mu začala cigareta poskytovat nějakou odměnu a tlak sociálního prostředí přetrvával, stal se z něho trvalý kuřák. Začala se vytvářet závislost psychická. To se již z cigarety stal pomocník v řešení a překonávání nepříjemných i příjemných situací. Kouření se tak stalo určitým projevem chování a cigareta součástí životního stylu. U většiny kuřáků cigaret se vytvoří během kratší či delší doby fyzická závislost na nikotinu. Při přerušení jeho přísunu, po zanechání kouření, se brzy objeví abstinenční příznaky. Ty však zmizí, jakmile je nikotin opět dodán do organismu, jakmile si kuřák znovu zapálí. Nikotinová závislost u kuřáka se snadno zjistí pomocí odpovědí na šest otázek Fagerstrımův test nikotinové závislosti 1. Jak brzy po probuzení si zapálíte první cigaretu? do 5. min. 3 body za 6-30 min. 2 body za min 1 bod po 60 min 0 bodů 2. Je pro vás obtížné nekouřit tam, kde to není dovoleno? Ano 1 bod Ne 0 bodů 3. Které cigarety byste se nejméně rád vzdal(a)? Té první ráno 1 bod Kterékoliv jiné 0 bodů 4. Kolik cigaret denně kouříte? 10 nebo méně 0 bodů bod body 31 a více 3 body 5. Kouříte víc v prvních hodinách dne po probuzení než ve zbytku dne? Ano 1 bod Ne 0 bodů 6. Kouříte, i když jste nemocný/á tak, že strávíte většinu dne na lůžku? Ano 1 bod Ne 0 bodů

7 Po sečtení získaných bodů hodnotíme závislost na nikotinu takto 0-1 bod žádná nebo nízká 2-4 body nízká 5 bodů střední 6-7 bodů vysoká 8-10 bodů velmi vysoká Fagerstrımova testu nikotinové závislosti FTNZ. Každá odpověď má svoji hodnotu a součet těchto hodnot udává skóre závislosti. Přestat kouřit není jednoduché. Závislí kuřáci pokud se rozhodnou přestat kouřit potřebují většinou pomoc odborníků a poraden pro odvykání kouření. Podmínkou při odvykání je motivace a odhodlání skončit s kouřením. Ne každý, kdo přestává kouřit, pociťuje abstinenční příznaky ve stejné intenzitě. Pociťuje je každý, kdo kouření právě zanechal. Záleží totiž na situaci a na okolnostech, jak je schopen se s nimi vypořádat. Nejčastěji se vyskytující abstinenční příznaky Silné nutkání kouřit Špatná nálada a deprese Úzkost, pocity napětí Podrážděnost Nesoustředěnost Poruchy spánku Zvýšená chuť k jídlu Zácpa Kuřáci závislí na nikotinu, kteří se rozhodli zanechat kouření, se budou muset jednak připravit na vyřešení své psychosociální závislosti, tedy na změnu svého kuřáckého chování, jednak na překonání abstinenčních příznaků. Nejhorší bývají zpravidla prvé dva, tři týdny. Později se příznaky zmírňují, jsou méně časté a vymizí během dvou až tří měsíců. Přestat kouřit znamená změnit své dosavadní životní stereotypy, naučit se žít bez cigarety. Poradenství v odvykání kouření Bylo vypracováno mnoho odvykacích metod. Mnoho kuřáků dokáže zanechat kouření bez pomoci poradny. Pomáhají jim při tom různé tištěné návody, přednášky, televizní vysílání dávající obecné rady, jak kouření zanechat. Mnozí kuřáci potřebují povzbuzovat, kontrolovat, aby dosáhli úplné abstinence. Prostředky, jimž se odvykání napomáhá, lze rozdělit do několika kategorií. Jsou to: individuální lékařské působení, zdravotní výchova, hromadné preventivní akce, léky, hypnóza, hromadné sdělovací prostředky, masové akce a různé jiné prostředky. Individuální lékařské působení Mnoho lékařů se snaží pomáhat svým pacientům přímo v ordinaci. Lékař nemocnému vysvětlí škodlivost kouření. Zdravotní výchova V mnoha zemích jsou žáci na školách soustavně informováni o škodlivosti kouření. Široká veřejnost získává informace na přenáškách, v letácích a brožurách, v tisku, v televizi. Léky Užívají se různé náhražky nikotinu, z nichž nejznámnější je lobelin. Je obsažen v řadě preparátů (Nikobar, Lobidan).

8 Hypnóza Užívá se v individuálních, většinou opětovaných sezeních, často v kombinaci s jinými metodami Sebekontrola Sem patří různá zařízení, jimiž si kuřák znesnadňuje možnost zapálení další cigarety a je nucen dodržovat stanovený denní počet cigaret, který postupně omezuje. Hromadné sdělovací prostředky Možnost masově šířit informace o odvykání kouření mají především televize a rozhlas Různé jiné prostředky Sem patří varovné nápisy na obalech cigaret. Dále sem patří hromadné psychoterapeutické působení, jako je diskuse, meditace, relaxace atd. Velmi mnoho závisí na celkovém společenském klimatu, na obecném postoji společnosti k otázce kuřáctví. Nejen zdravotní výchova a hromadné sdělovací prostředky pomáhají vytvářet společenské klima. Patří sem i vzorové osobnosti, jako jsou rodiče, sourozenci, učitelé, výchovní pracovníci ve škole. Patří sem i zdravotníci. Každý lékař by měl u svého nemocného zjišťovat, zda kouří, měl by kuřákům vysvětlovat škodlivost kouření pro ústrojí dýchací, pro srdce a cévy i pro další orgány. Každý lékař by měl výchovně působit na mladé lidi. Adresy center závislosti na tabáku Pneumologická klinika 2.LF UK a Fakultní nemocnice Motol V Úvalu 84, , Praha 5 MUDr. Soňa Csémyová Tel.: Fakultní nemocnice na Bulovce Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3.LF UK Budínova 2, , Praha 8 MUDr. Jiří Doležal Tel.: Referenční centrum léčby závislosti na tabáku pro ČR III. interní klinika 1.LF UK a VFN Poliklinika VFN Karlovo náměstí 32, , Praha 2 MUDr. Králíková Eva, CSc., MUDr. Lenka Štěpánová, MUDr. LudmilaPohlová Tel.: Bezplatná telefonní linka pro odvykání kouření Legislativa Omezení kuřáctví zachraňuje životy. Vláda je povinna stanovit jasné a všeobecné programy, které zajistí, že ti, kteří kouří, jsou si vědomi možných důsledků, že ti, kteří nekouří, jsou chráněni proti pasivnímu kouření a že počet kuřáků bude v zemi klesat. Cílem je snížení podílu kuřáků v populaci a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva. Aby bylo těchto cílů dosaženo, je nutné zabezpečit tyto kroky: Snížit kuřáctví u dětí a mládeže Pomoci dospělým kuřákům přestat kouřit Poskytnout pomoc těhotným ženám přestat kouřit

9 Zákon č 379/2005 Sb. O opatřeních k ochraně před škodami působenými návykovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Zakazuje se: prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let kouřit: 1. na veřejných místech, kterými jsou uzavřené prostory přístupné veřejnosti 2. v prostředcích veřejné dopravy, veřejně přístupné prostory budov související s veřejnou dopravou, nástupiště, čekárny, přístřešky a čekárny veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy 3. ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol 4. v zařízeních společného stravování, pokud nemají zvláštní prostory vyhrazené pro kuřáky 5. v kinech, divadlech, výstavních a koncertních síních a ve sportovních halách 6. ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených psychiatrických oddělení nebo jiných zařízení pro léčbu závislostí, a to v prostorách, které jsou stavebně oddělené Zákon 231/2001 Sb. O provozování rozhlasového a televizního vysílání Provozovatelé vysílání jsou povinni nezařazovat do vysílání reklamy na tabákové výrobky Zákon 344/2003 Sb. Varování na obalech tabákových výrobků určených ke kouření U tabákových výrobků určených ke kouření musí být na obalech uvedeno jedno obecné a jedno dodatečné varování. Obecné varování zní: Kouření může zabíjet Kouření vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí Dodatečné varování zní: Kuřáci umírají předčasně Kouření ucpává tepny a způsobuje infarkt a mrtvici Kouření způsobuje smrtelnou rakovinu plic Kouření v těhotenství škodí zdraví Vašeho dítěte Chraňte děti: nenuťte je vdechovat Váš kouř Váš lékař nebo lékárník Vám může pomoci přestat s kouřením Kouření je vysoce návykové, nezačínejte s ním Přestat kouřit znamená snížit riziko vzniku smrtelných onemocnění srdce a plic Kouření může způsobit pomalou a bolestivou smrt Kouření může zpomalovat krevní oběh a způsobuje neplodnost Kouření způsobuje stárnutí kůže Pouze společným úsilím lze minimalizovat škody na zdraví u nastupující nové generace. Mgr. Alena Dufková

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu.

Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu. Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu. 1 Předtím, než začneme, bychom rádi poděkovali za finanční

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU Roman Pešek, Kateřina

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Postoj mladistvých k drogám na Mladoboleslavsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala:

Více

Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku. Kateřina Mahovská, DiS.

Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku. Kateřina Mahovská, DiS. Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku Kateřina Mahovská, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřená na drogovou problematiku a kriminalitu v Břeclavi.

Více

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Město Třinec Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Motto: Prevence nesmí sloužit k propagaci, informovanosti a vzbuzení zájmu široké veřejnosti a zejména dětí a mladistvých o

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Povědomí o civilizačních chorobách

Povědomí o civilizačních chorobách Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Povědomí o civilizačních chorobách Bakalářská práce Autor: Obor: Halina Zakuťanská Ekonomika a management

Více

"Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře

Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře "Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Praha, duben 2010 1 Obsah Souhrn výstupů semináře... 3 Léčebné

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

PREVENCE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI MLÁDEŽE. Jiří Plaček

PREVENCE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI MLÁDEŽE. Jiří Plaček PREVENCE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI MLÁDEŽE Jiří Plaček Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT PLAČEK, Jiří: Prevence drogové závislosti mládeže [Bakalářská práce]. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny dravá rodina Í L O H A D E N Í K Ò B O H E M I A, R O V N O S T, S V O B O D A A V E â E R N Í K U P R A H A 5 / 9 Ve středu je Květinový den S Věrou Galatíkovou o hodnotách života Jaké jsou úspěchy v

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Léčba závislosti na tabáku Vydání: 1. 3. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 2. 2. 2010 Odborný garant: MUDr. Eva Králíková, CSc. Datum:

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková Zdravotní nauky PhDr. Marie Vrtišková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

JAK ŽÍT S CHOPN? Chronická Obstrukční Plicní Nemoc

JAK ŽÍT S CHOPN? Chronická Obstrukční Plicní Nemoc JAK ŽÍT S CHOPN? Chronická Obstrukční Plicní Nemoc V. Vondra, S. Kos, E. Králíková, J. Musil, F. Salajka, J. Zatloukal Aktualizované vydání 2011 50 Obsah: Úvodem...4 Co je CHOPN...5 Proč CHOPN svojí závažností

Více

esprit co potřebují hyperaktivní děti téma:

esprit co potřebují hyperaktivní děti téma: esprit 62009 zdarma č a s o p i s p r o v š e c h n y, k t e r ý m du š e v n í s t r a s t i n e j s o u l h o s t e j n é 1 téma: co potřebují hyperaktivní děti Ilustrace Silvie Vurcfeldová Budoucnost

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více