Sborník. 2. ročník Meziškolní konference Můžu ti pomoct?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník. 2. ročník Meziškolní konference Můžu ti pomoct?"

Transkript

1 Sborník 2. ročník Meziškolní konference Můžu ti pomoct?

2 1. Prolog Dne 21. listopadu 2012 za přítomnosti sta účastníků proběhl v reprezentativních prostorách našeho partnera v Mramorovém sále České spořitelny druhý ročník celopražské meziškolní konference projektu Můžu Ti pomoct?. Tato akce měla dva zásadní cíle. Prvním bylo poskytnout prostor pro prezentaci a diskusi žáků pražských středních škol na předem pečlivě vybraná témata. Dílčím cílem konference pak bylo umožnit učitelům a metodickým pracovníkům získat lepší vhled do světa současných problémů mládeže a shromáždit cenné vstupy pro jejich další činnosti v oblasti primární prevence. Smyslem tohoto sborníku je shrnout ty momenty a postřehy, které jsou z tohoto hlediska dle našeho názoru nejzásadnější. Sborník je koncipován tak, aby svým čtenářům poodhalil názory, postoje a zkušenosti zúčastněných žáků ve vztahu k řešeným tématům. Zároveň však prezentuje rozmanité a kreativní přístupy žáků k vlastní prezentaci a práci. Ty jsou patrné zejména ze samotných prezentací a abstraktů, jež žáci zpracovali pro účely konference, respektive tohoto sborníku. Konference byla určena žákům pražských středních škol, kterým poskytla prostor pro aktivní dialog o aktuálních problémech mladých lidí. Smyslem nebylo usadit žáky před autoritativní přednášející a vnucovat jim problémová témata tak, jak je vidíme my dospělí. Ba naopak hlavní prostor konference byl určen prezentacím žáků a následné otevřené diskusi moderované zkušeným psychologem a odborníkem v oblasti práce s mládeží. Tím byl, stejně jako v minulém roce, Mgr. Aleš Kuda, jeden z autorů myšlenky projektu Můžu Ti pomoct?. Příspěvky žáků a následné diskuse byly vymezeny těmito tematickými okruhy: 1. Proč ráno vstanu a jdu do školy 2. Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme 3. Jak vnímám své zdraví a zdraví svých rodičů 4. Jak jsme zaseli, tak sklízíme Druhého ročníku konference se zúčastnili žáci a učitelé těchto škol: EKO GYMNÁZIUM PRAHA, o.p.s. Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s.r.o. Střední průmyslová škola dopravní, a.s. (Motol) Střední průmyslová škola dopravní, a.s. (Moravská) Gymnázium Postupická Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s.r.o. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Evropská Střední odborná škola stavební a zahradnická Gymnázium Na Zatlance Ráda bych tímto srdečně poděkovala všem zúčastněným za přednesení nesmírně zajímavých příspěvků a následné zpracování abstraktů určených pro tento sborník. Velký dík patří také těm, kteří se zapojili do diskusí a nebáli se vyjádřit své názory bez přípravy. Věřím, že tento materiál poskytne účelné informace, a vzbudí váš zájem o chystaný 3. ročník meziškolní konference projektu Můžu Ti pomoct?, na kterém se s vámi velmi rádi setkáme. Za organizační výbor Jiřina Faloutová Manažerka projektu Můžu Ti pomoct? a zakladatelka společnosti Dialog Jessenius, o.p.s.

3 2. obsah 1. Prolog 2 2. Obsah 3 3. Představení projektu Můžu Ti pomoct? 4 4. Program 2. meziškolní konference 5 5. Přehled příspěvků 2. meziškolní konference Proč ráno vstanu a jdu do školy Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme Jak vnímám své zdraví a zdraví mých rodičů Jak jsme zaseli, tak sklízíme Poděkování 14 3

4 3. Představení projektu Můžu Ti pomoct? Výroční meziškolní konference určená žákům pražských středních škol je jednou z aktivit projektu Můžu Ti pomoct? realizovaného od roku 2010 společností Dialog Jessenius, o.p.s. Odborným garantem projektu je Pražské centrum primární prevence. Partnerem projektu je Hlavní město Praha, se kterým máme uzavřenu darovací smlouvu o partnerství. Záštitu poskytlo taktéž Hlavní město Praha. Hlavním partnerem a sponzorem je Nadace České spořitelny. Prvotním cílem projektu byla podpora a rozvoj primární prevence rizikového chování, přizpůsobení funkční metodiky a dobré praxe pro její realizaci na základních a středních školách ve spolupráci se samotnými žáky, společně se zlepšením komunikace mezi jednotlivými složkami na školách. Každá škola, která se do projektu zapojí, nejdříve prochází analýzou prostředí a následně pak zhodnocením atmosféry ve škole. Hned po zařazení školy do projektu mají učitelé a metodičtí pracovníci možnost absolvovat akreditovaný vzdělávací program zaměřený na problematiku rizikového chování. Taktéž se jim nabízí možnost s žáky navštívit komunity zaměřené na léčbu drogově závislých nebo se s žáky ostatních zúčastněných škol zapojit do jiných menších projektů. Druhým pilířem projektu, jehož význam stále roste, je podpora smysluplného trávení volného času žáků vytvořením tzv. studentských akademií. Ve studentských akademiích jde zejména o nenásilné propojení zajímavých volnočasových aktivit s primární prevencí a zapojení rizikových skupin do umělecko-zábavné tvorby. Aktivity projektu Můžu Ti pomoct? tedy probíhají v těchto třech liniích: činnosti v oblasti návrhu a implementace metodických postupů prevence rizikového chování mládeže a akreditovaného vzdělávání učitelů, meziškolní konference, studentská akademie. Činnosti v oblasti návrhu a implementace metodických postupů prevence rizikového chování mládeže a akreditovaného vzdělávání učitelů Cílem metodických činností Dialog Jessenius, o.p.s. ve spolupráci se školními metodiky je: zvýšit kompetence školních metodiků prevence a třídních učitelů, zlepšit komunikaci mezi jednotlivými složkami na školách. V rámci této činnosti spolupracujeme se školami, které o danou činnost projevily zájem. Těmto školám poskytujeme metodickou a praktickou podporu při tvorbě školní preventivní strategie, odpovídající potřebám a možnostem konkrétní školy. Vstup dalších škol do projektu je i nadále možný. Meziškolní konference Smyslem meziškolních konferencí je: diskutovat aktuální témata rizikové prevence, aktivně zapojit mládež do diskutované problematiky a poskytnout jí prostor pro vlastní vyjádření. 4

5 Konference jsou koncipovány tak, aby umožnily získat podrobné informace o názorech a postojích mládeže, tj. cílové skupiny našich činností, o tom, co je zajímá a trápí. Ty pak poslouží jako vstupy pro návrh dalších činností, které uspokojí potřeby a poptávku mládeže. Výstupy konference tedy mají podobu jak teoretickou (strategie prevence), tak podobu konkrétních činností, jichž se účastní sami žáci. Studentské akademie Studentské akademie, stejně jako meziškolní konference, představují výkonnou linii projektu Můžu Ti pomoct?. Jsou navrženy jako konkrétní nástroj prevence rizikového chování mládeže, a to formou bezplatných uměleckých aktivit. Prakticky tak doplňují metodické činnosti realizované zejména na teoretické úrovni v podobě návrhu školních strategií. Od roku 2010 jsme zahájili provoz již 7 studentských akademií: Hudební: Music City (Praha 9), pod vedením Slávka Jandy zakladatele skupiny Abraxas, DJská: NoD (Praha 1), pod vedením DJ Ghonzalese, Divadelní: NoD (Praha 1), pod vedením Adama Halaše, Výtvarná: MEETFACTORY (Praha 5), pod vedením Jany Babincové, Filmová: FAMU (Praha 1), pod vedením Terezy Reichové, Fotografická: Ulita (Praha 3), pod vedením Ondřeje Klímy, Rádiová: Ulita (Praha 3), pod vedením Zuzany Rejchové z radia Wave. V rámci studentských akademií nejde pouze o umělecké vzdělávání. Součástí cyklů studentských akademií kopírujících průběh školního roku jsou i veřejně přístupné kulturní akce představení a show, na kterých mládež prezentuje své nově nabyté dovednosti a připravené umělecké produkce. Studentské akademie představují účelně strávený volný čas, ve kterém si žáci osvojí nové dovednosti a zároveň uspokojí své potřeby kreativity, sebevyjádření a zapojení se do společnosti. Vedlejším, ale nezanedbatelným efektem je příprava mládeže na budoucí povolání pod vedením zkušených odborníků, často zároveň absolventů daných umělecko-vzdělávacích institucí (např. FAMU) nebo současných pedagogů na uměleckých školách (HAMU). 5

6 4 Program 2. Meziškolní konference 9:00 9:15 Registrace účastníků 9:15 9:40 J. Faloutová, A. Kuda, D. Sladká, K. Gajdůšková: Slavnostní zahájení 9:40 10:40 TÉMA: Proč ráno vstanu a jdu do školy? EKO Gymnázium: A. Kinkeová EKO Gymnázium: M. Sazková Gymnázium MVV: B. Čiperová, M. Březina, V. Sláma SPŠ dopravní: J. Polák, E. Fischer, M. Chobodides Gymnázium Postupická: J. Novotný, K. Houdek, P. Lenz Gymnázium Postupická: M. Váňová, K. Filipi 10:40 11:00 Diskuse k prvnímu bloku prezentací 11:00 11:05 Přestávka 11: A. Halaš: Studentské akademie Divadelní akademie NoD, aneb jak se stát umělcem a dostat se na uměleckou školu 11:20 12:45 TÉMA: Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme Gymnázium Jana Palacha: G. Paurová, D. Plýhalová, K. Fleková, J. Jiráňová, A. Laudová EKO Gymnázium: A. Vasilev, T. Knopp VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská: J. Hozová, K. Malinová VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská: N. Škvarová, B. Svobodová, T. Chámová SPŠ dopravní: M. Knotek, R. Barák Gymnázium Postupická: R. Sekerák Gymnázium Postupická: K. Hostonská, I. Mézlová 12:45 13:45 Oběd 13:45 14:00 V. Trčka, Česká spořitelna: DreamCatcher 14:00 14:10 TÉMA: Jak vnímám své zdraví a zdraví svých rodičů Gymnázium MVV: T. Kunay, D. Michálek, A. Popovič, L. Hrdličková, L. Kloseová 14:10 15:00 TÉMA: Jak jsme zaseli, tak sklízíme SPŠ dopravní: K. Kubalík, M. Rác SPŠ dopravní: P. Hyský, T. Fremut, P. Šíma Gymnázium Postupická: K. Vacková, P. Havlíček SOŠ stavební a zahradnická: O. Bulkina Gymnázium Na Zatlance: E. Bujoková, A. Šámalová, K. Rybová 15:00 15:30 Diskuse k druhému bloku prezentací 15:30 Ukončení 2. meziškolní konference 6

7 5. Přehled příspěvků 2. Meziškolní konference 5.1 Proč ráno vstanu a jdu do školy Přehled prezentací EKO Gymnázium: A. Klinkeová EKO Gymnázium: M. Sazková Gymnázium MVV: B. Čiperová, M. Březina, V. Sláma SPŠ dopravní: J. Polák, E. Fischer, M. Chobodides Gymnázium Postupická: J. Novotný, K. Houdek, P. Lenz Gymnázium Postupická: M. Váňová, K. Filipi Co o svých prezentacích řekli sami žáci Každému se někdy zdál krásný sen, ze kterého se nechtěl probudit. Ovšem co se nestalo, v nejkrásnějším okamžiku začne kokrhat váš ranní budík a vy si říkáte: To není možné. Už je ráno?! Šmátráte po budíku, který až po několika minutách dokážete vypnout. Hlavou vám probíhá spousta věcí, co dnes musíte udělat, ale nebylo by lepší si hodinku nebo dvě ještě pospat? Samozřejmě, každý z nás by to uvítal, ale povinnosti mají v tuto chvíli přednost. Jdete si dát ranní hygienu, lehce něco posnídáte, obléknete se a už vyrážíte do chladného pošmourného rána, které vám na náladě moc nepřidá. Během dne zažíváte spoustu dobrých, ale i ne zrovna příjemných věcí. Někdy se stane, že celý den může skončit fiaskem a v tu chvíli si říkáte, proč jsem radši nezůstal/a v posteli. Nabízí se nám tu tedy otázka, proč ráno vstáváme? Bylo by lepší, kdybychom celý den proleželi v posteli? Mně to přijde jako promarněný den. Já osobně nevydržím v posteli, ani když jsem nemocná. Jak byste si vůbec takový den v posteli představovali? Koukáním na filmy, hraním WoWka a psaním statusů na Facebook? Trochu nuda, ne? To, že ráno vstaneme a dokopeme se přes všechny naše vnitřní pasivní hlasy do školy, z nás dělá alespoň trochu civilizované a inteligentní bytosti. Proč například já vstávám ráno do školy? Protože to beru jako výzvu. Když udělám všechny zkoušky dobře, udělám maturitu a dostanu se na medicínu. To je můj cíl. A jelikož nemám možnost jít jinou cestou, zbyla mi tato, která může být na první pohled náročná, ale beru to jako test pro mě. Chci si něco dokázat a k tomu jsem využila cestu typu: ráno vstanu, vypnu budík, chvíli nadávám a poté jdu do školy Když se na to ale podíváme z druhé strany, kdybyste celý den leželi v posteli a najednou potřebovali na toaletu nebo měli vážně velký hlad, stejně byste museli vstát. Z toho plyne, že vstávání se tak jako tak prostě nevyhneme, a i když budeme v tu chvíli naštvaní na celý svět, že jsme nedospali tak krásný sen, vrátí se nám to v jiné, hezčí podobě. Martina Sazková EKO Gymnázium Když ráno vstanu, tak moje první myšlenka není, že jdu do školy, ale v té chvíli beru sama sebe jako automat. Poté se obléknu a jdu do koupelny a koukám na sebe. Před zrcadlem jsem jen já a nikdo jiný, tak si dám otázku: Proč tam vlastně jdu? Tlačí na mě rodiče, prarodiče, učitelé, vlastně 7

8 ze kterého vyplynulo, že je to především povinnost, i když se našly i jiné důvody (spolužáci, maturita, informace). Zároveň prezentace nabízí možnosti, jak ranní vstávání dotáhnout do vítězného cíle (různé typy budíků, atd.) Také se zmiňuje o významné osobnosti, která za všechno může Marii Terezii. Jaroslav Polák, Eduard Fischer, Marek Chobodides Střední průmyslová škola dopravní celkově škola. Pak si opláchnu obličej a jen si říkám: Není to kvůli nim, je to kvůli mně. Není to o nich, je to jen a jen o mně. Nemůžeme se spoléhat, že nás někdo povede za ručičky, musíme se spolehnout sami na sebe. Jde o naši budoucnost, jde o to, co z nás bude, jak bude náš život probíhat. Jdu do školy, abych mohla jít za vlastními cíli do budoucnosti. Ale v našem věku nás škola nebaví, což je ve většině pravda, každý z nás zná ten pocit, kdy vstane a nechce se mu tam, ale jen pevný člověk řekne: NE, musím tam, abych něco dokázal! Ale když si to tak přiznáme, do školy chodíme i za kolektivem. Kdyby nebyl dobrý kolektiv, tak se nám vlastně ta škola tolik zprotiví, že bychom tam nechodili tak často. Můj závěr je takový, že vstávám do školy kvůli: budoucnosti, kolektivu a znalostem. Alice Klinkeová EKO Gymnázium Většina studentů školu nebere moc vážně a neuvědomují si následky své laxnosti. V naší prezentaci apelujeme především na studenty, protože chceme, aby nad svou budoucností přemýšleli a snažíme se je motivovat k učení, pravidelné docházce a k udržení pozornosti při hodinách. Rozebíráme výhody a nevýhody školy do detailu. V prezentaci také zdůrazňujeme důležitost vzdělání, čímž bychom studenty chtěli motivovat k větší zodpovědnosti, která této naší generaci chybí. Barbora Čiperová Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha Prezentace se zaměřila zejména na motivaci studentů k rannímu vstávání a cestě do školy. Byl proveden výzkum mezi studenty SPŠ dopravní Motol, Diskuse Prezentace byly zpracovány na velmi vysoké úrovni autoři neváhali využít celou řadu trefných a vtipných obrázků k danému tématu. Ačkoliv žáci přistoupili k prezentacím s humorem, bylo znát, že samotné téma je pro ně velmi vážné a důležité. Diskuze k danému tématu proběhla s velikým nadšením účastníků. Vstát a jít do školy je pro mladé velký boj. I přesto si dokážou najít své důvody, proč se přemoci, i když se jim nechce. Hlavní motivací je pro ně budoucnost, ze které mají určité obavy je překvapivé, že nad budoucností přemýšlí jako nad nelítostným a krutým prostředím, ve kterém je třeba mít ostré lokty, a je třeba se na něj dobře připravit. Z diskuse jasně vyplynulo, že i přes svou zdá nlivou lehkomyslnost mladí již nyní přemýšlí nad svou budoucností a rozvažují, co mohou dnes udělat pro svůj budoucí úspěch. Mezi jejich priority patří kvalitní středoškolské a vysokoškolské vzdělání, začlenění do společnosti, sebeuspokojení i respekt ostatních. Klíčové závěry + škola je pro žáky jedním z nejdůležitějších sociálních prostorů + žáci si dobře uvědomují, že školy jim poskytují vzdělání jako důležitý základ jejich budoucího rozvoje + kvalitnější škola je předpokladem lepšího profesního uplatnění + školy se významně podílí na psychickém i fyzickém rozvoji žáků školy a současné způsoby vzdělávání nepodporují jedinečnost a kreativitu, naopak preferují uniformitu a masovost pravidelnost školní docházky spěje ke vzniku stereotypu žáci, kteří si neuvědomují přínosy vzdělávání, odsuzují sami sebe k budoucímu neúspěchu 8

9 5.2 Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme Přehled prezentací Gymnázium Jana Palacha: G. Paurová, D. Plýhalová, K. Fleková, J. Jiráňová, A. Laudová EKO Gymnázium: A. Vasilev, T. Knopp VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská: J. Hozová, K. Malinová VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská: N. Škvarová, B. Svobodová, T. Chámová SPŠ dopravní: M. Knotek, R. Barák Gymnázium Postupická: R. Sekerák Gymnázium Postupická: K. Hostonská, I. Mézlová Co o svých prezentacích řekli sami žáci Naše republika patřila léta mezi země, které byly uzavřeny před světem. Stále nemáme dostatek zkušeností jak pracovat a žít s velkým počtem národností, které se chovají jinak, respektují jiné hodnoty, opírají se o jiné tradice, jinak komunikují a mají jiná očekávání od pobytu v naší zemi. Proces adaptace zejména pro mladé lidi studenty v cizí zemi, není jednoduchý. Přicházejí do nového prostředí, většinou odtrženi od rodinného zázemí. Klíčovou podmínkou pro integraci cizinců (nabytí komunikativní kompetence) je především znalost českého jazyka, ale i osvojení si pravidel společenského života, samozřejmě při respektování jejich národnostních specifik. Pro pochopení pocitů zahraničních studentů na naší škole, jsme v závěru školního roku 2011/2012 provedli dotazníkové šetření, které se zaměřilo na důvody jejich příchodu do ČR a vnímání nových životních podmínek v České republice. Anketu vyplnilo 20 zahraničních studentů EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. a to 13 z Ruska, 2 z Běloruska a po jednom z Ukrajiny, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Číny a Konga. Většina studentů přišla do ČR v roce 2011 (16), 2010 (2) a po jednom v roce 2009 a Absolutní většina (19) uvedla jako důvody pobytu v ČR studium, dosažení lepšího vzdělání. Tento důvod koresponduje s odpovědí na otázku, v čem vidí studenti svoji budoucnost po ukončení studia na EKO GYMNÁZIU Praha o.p.s. Všichni uvedli studium na vysoké škole. Polovina studentů rovněž uvedla, že se již dříve zajímala o život a kulturu v ČR. Český jazyk neznaly dvě třetiny studentů, třetina rozuměla, ale nemluvila. V České republice zahraniční studenti nejvíce oceňují životní úroveň (12), životní prostředí (7) a lidská práva (6). Líbí se jim život v Praze (3), mentalita Čechů (3) a jednotlivci uvedli také ceny, život v Evropě, český jazyk a pražskou dopravu. Co se studentům naopak nelíbí je složitost české gramatiky (5), mentalita Čechů (5), rasismus (4). Příjemně nás překvapily odpovědi na otázky diskriminace a předsudků. S diskriminací vůči sobě se nesetkaly tři čtvrtiny studentů, předsudky o Češích v zemi původu uvedl pouze 1 student (pivo). Zajímalo nás rovněž trávení volného času, který většina (17) studentů prožívá s přáteli, sami pouze dva. Nejvíce zahraničních studentů se ve volném čase věnuje sportu (9), procházkám (7), uměleckým aktivitám hře na kytaru, kreslení, tanci, fotografování (6), čtení (6), sledování filmů, poslechu hudby, sledování televize (6), hrám na počítači, internetu (4) a studiu (4). Velmi pozitivní je, že většina zahraničních studentů (18) uvádí, že s překonáváním studijních a jazykových obtíží jim pomáhají spolužáci ve třídě. K oblíbeným předmětům, které těmto studentům také dělají nejmenší obtíže, patří matematika a anglický jazyk. S touto skutečností souvisí také odpověď na otázku, zda by studenti doporučili svým kamarádům a známým kurzy a studium na EKO GYMNÁZIU Praha o.p.s. Na tuto otázku odpovědělo 19 studentů kladně, to znamená, že by doporučili svým kamarádům 9

10 a známým kurzy a studium na EKO GYMNÁZIU Praha o.p.s. Je to ocenění nejen jejich spolužáků, ale celého pedagogického sboru a vedení školy, která se snaží vytvářet optimální podmínky pro studium zahraničních studentů. Alexi Vasilev EKO Gymnázium Riziková jinakost? Nabízené téma Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme autorky zpracovaly z pohledu rizika, které může jinakost přinášet ve smyslu, že odlišnost může být jedním ze startujících bodů pro vznik šikanování. V příspěvku se věnují šikanování zejména ve školním prostředí, a to v různých časových úsecích od dětství až po dospělost. V prezentaci popisují možné důvody pro vznik a vývoj šikany, ne však z pohledu odborníků, rodičů nebo učitelů, ale z pohledů žáků, kteří šikanování prožili (ať již z pozice oběti, agresora či přihlížejícího). Cílem příspěvku je upozornit na přetrvávající problém šikanování ve školách a vyvolat mezi vrstevníky zájem a diskusi. Josefína Hozová, Kateřina Malinová Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Evropská Rasismus a diskriminace Nabízené téma Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme autorky zpracovaly z pohledu rizika, které jinakost může přinášet ve smyslu, že odlišnost od majoritní společnosti může být jedním ze startujících bodů pro vznik rasismu, diskriminace, xenofobie. Příspěvek se věnuje historii rasismu a diskriminace, a to od antiky až po současnost. Autorky se blíže zastavují u některých důležitých termínů, vysvětlují například, jak v minulosti vypadala rasová segregace, co je to genocida. V závěru prezentace autorky nastíní problematiku aktuální pro současné české prostředí zabývají se romskou otázkou. Nicola Škvarová, Tereza Chámová, Barbora Svobodová Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Evropská ale zatím jsem neuspěl. Myslím si, že v dnešní době je dobré být sám sebou, vážit si sám sebe. To je velmi důležité. Martin Knotek Střední průmyslová škola dopravní My lidé se můžeme lišit v mnoha ohledech. Především si je ale je třeba uvědomit, že máme spoustu společných znaků, jako například původ či stavbu těla. Z psychologických i kulturních důvodů člověk potřebuje někam patřit, či být součástí užší společnosti, ale zároveň touží být něčím výjimečný. Je dobré najít v životě určitou rovnováhu. Odlišností na lidech okolo nás si všímáme neustále v každodenních procesech. Například při výběru partnera hrají odlišnosti jednu z hlavních rolí. Uvědomme si, že díky naší rozmanitosti je svět pestré a zajímavé místo. Klára Hostonská, Ingeborg Mézlová Gymnázium Postupická Jiní než já jsou všichni. Někteří se mi podobají více, někteří méně, ale na základě toho, že se mi někdo podobá méně v mých názorech nebo v tom jak vypadá, se nedá rozpoznat kdo je lepší a kdo horší, kdo je dobrý a kdo špatný. Teda alespoň já si myslím, že se to poznat nedá. Nemít někoho rád jen kvůli tomu, že je jiný v tom, co sám nemohl ovlivnit, mi přijde jako nedostatečný důvod. Proč mi má vadit někdo jen kvůli tomu, že má jinou barvu kůže? On si při porodu, ani když byl jako plod v lůně, nemohl vybrat barvu kůže, tak proč bych měl nemít rád někoho kvůli genům jeho rodičů? Proč bych měl nemít rád někoho, jen kvůli tomu, že byl vychován k víře v nějaké náboženství? Proč bych měl nemít rád někoho, protože se mu líbí stejné pohlaví? Proč bych měl nemít rád někoho za něco, za co ten člověk vůbec nemůže? Richard Sekerák Gymnázium Postupická Hodnotím sebe i své okolí nejen svými smysly ale i duší. Porovnávám hodnoty v prostředí, ve kterém žiju. Chtěl bych někoho najít, kdo má podobné názory, myšlenky a představy jako já, 10

11 což může vést ke vzniku depresí, pití alkoholu, ztrátě zaměstnání, odkud je již jen krůček k tomu dostat se a zůstat na ulici. Navzdory zásahům zkušeného moderátora, Mgr. Aleše Kudy, nebylo možné diskusi uzavřít jednotným názorem a oba názorové tábory zůstaly nesmířené. Diskuse Téma rozdílnosti vzbudilo velmi vzrušenou debatu. Velkým tématem prezentací byly rasové rozdíly plynoucí z globalizace a změn ve společnosti. Mnoho žáků má s tímto tématem zjevně velmi osobní zkušenost, jež se projevila velmi zajímavým a kvalitním zpracováním prezentovaných příspěvků. Navzdory tomu se však stěžejním tématem následné diskuse stala otázka bezdomovectví. Mramorovým sálem České spořitelny zaznívaly velmi rozlišné názory. Nakonec se vytvořily dvě přibližně stejně velké skupiny diskutérů stojící na zcela opačných stranách názorového spektra. V očích první skupiny si bezdomovci za svou situaci mohou sami vlastní pasivitou, jež jim brání si najít a udržet práci a začlenit se do běžného života (mít kde bydlet, co jíst, zajistit rodinu apod.) Druhá skupina pak hájila názor, že bezdomovcem se může stát každý. Stačí například onemocnět, Klíčové závěry + žáci pozorují změny ve společnosti plynoucí z globalizace a příchodu zástupců mnoha nových národností do české společnosti a hodnotí je kladně + česká společnost stále více inklinuje k otevřenosti a toleranci + mladí lidé uvažují o společnosti a prostředí, které je obklopuje, a velmi vážně uvažují o tom, jak se stát její zdravou součástí + řada mladých lidí vnímá (nejen) národnostní rozmanitost jako velmi přínosnou + mladí si dokážou najít a ocenit na ostatních to jiné v české společnosti lze i nadále zaznamenat řadu negativních jevů a postojů plynoucích z rasových předsudků řada zástupců jiných národností si v české společnosti nedokáže najít své místo a vnímá českou společnost jako uzavřenou, nepřátelskou a nespravedlivou značná část mladých lidí má velmi negativní postoj k otázce bezdomovectví, které považují za nežádoucí společenský jev na přetrvání negativních postojů má podle mladých stále svůj zásadní vliv uzavřenost v důsledku dřívějšího režimu 5.3 Jak vnímám své zdraví a zdraví svých rodičů Přehled prezentací Gymnázium MVV: T. Kunay, D. Michálek, A. Popovič, L. Hrdličková, L. Kloseová Co o svých prezentacích řekli sami žáci Naše skupinka si v rámci 2. meziškolní konference s názvem Můžu Ti pomoct? vybrala téma Jak vnímám zdraví své a svých rodičů. Při zpracování jsme vycházeli převážně z vlastních zkušeností a situací, které vídáme prakticky denně. Díky tomuto tématu před námi vyvstala i otázka Jací jednou budeme i my v roli rodičů? Prezentace pro nás byla velkým přínosem a dobrou zkušeností. Tom Kunay, Linda Kloseová, David Michálek, Lucie Hrdličková, Alan Popovič Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha 11

12 Diskuse Z počtu zpracovaných prezentací je zjevné, že dané téma není pro mladé nijak zásadně důležité, což se potvrdilo i v následné krátké diskusi. Účastníci se tématem zabývali spíše na obecné úrovni. Hlavním pojmem, který je v rámci tématu zaujal, bylo spíše slovo rodič. Zajímavým zjištěním ovšem je, že studenti si pod slovem nemoc zatím vybaví pouze krátkodobá onemocnění, jako jsou nachlazení, angína či chřipka. Tento pojem si dosud nijak neasociují se závažnými onemocněními, jako jsou rakovina, civilizační choroby a už vůbec ne s výrazy typu prevence a zdravý životní styl. Klíčové závěry + mladí se v některých situacích snaží na svět podívat očima svých rodičů + mládež nemá zásadní negativní zkušenosti se závažnými onemocněními, neboť tato se jim pod slovem nemoc dosud neasociují absence vnímání důležitosti tohoto tématu může mít negativní vliv na prevenci a životní styl mládeže 5.4 Jak jsme zaseli, tak sklízíme Přehled prezentací SPŠ dopravní: K. Kubalík, M. Rác SPŠ dopravní: P. Hyský, T. Fremut, P. Šíma Gymnázium Postupická: K. Vacková, P. Havlíček SOŠ stavební a zahradnická: O. Bulkina Gymnázium Na Zatlance: E. Bujoková, A. Šámalová, K. Rybová Co o svých prezentacích řekli sami žáci Téma prezentace bylo velmi široké a dalo se pochopit z mnoha úhlů pohledu. Naše prezentace se zaměřuje především na to, jak je naše společnost neodmyslitelně spjata s ústní lidovou slovesností, zejména s příslovími a rčeními. Obě nás neustále obklopují, a proto je v prezentaci vysvětleno, co vlastně znamenají a proč je stále užíváme, i když možná někdy konverzaci prodlužují a je možné, že ne všichni znají přesný význam právě použitého přísloví. V prezentaci je i použita ukázka z knihy Saturnin, ve které se to příslovími jen hemží. Kryštof Kubalík, Martin Rác Střední průmyslová škola dopravní Naším prvním předmětem byla otázka rodiny. Zaměřili jsme se okrajově na to, jak je pro vývoj jedince podstatný zásah rodiny jak výchovou, tak jejím složením. Dále jsme zmínili tradiční a moderní rodinu, jak se liší a která je v čem dobrá. Jako druhé téma jsme zvolili školu. Mluvili jsme o 4. ročníku, kterým letos procházíme a zdůraznili jsme vše, co nás čeká. Včetně maturity, která se od loňského roku opět liší. Poukázali jsme také na to, že ne všechny vystudované obory jsou uplatnitelné a měli bychom tedy velmi zvážit, jakou vysokou školu si vybereme. Třetím tématem byla politika, hovořili jsme o tom, jak jsme v roce 1989 zasadili semínko demokracie a teď sledujeme, jak strom demokracie roste a co již můžeme sklízet. Dále jsme hovořili o přímé volbě prezidenta jakožto o jednom z plodů stromu demokracie a jak si vybrat správného kandidáta. Miloš Zeman, Vladimír Dlouhý a Jan Fischer byli členy komunistické strany, proto jsme hovořili o tom, zdali je morálně vhodné, aby takovíto lidé byli čelními představiteli státu. Poslední téma, kterým byla morálka, jsme z časových důvodů museli poněkud zkrátit. Hovořili jsme o tom, že dle našeho názoru úspěch předchází snaha. Nicméně každý vidí jen následný úspěch a ne to, co mu předcházelo tedy sku- 12

13 Konstantinopol, Turky a nastolíme křesťanství. Dobijeme Čínu, naučíme lidstvo používat střelný prach. Obchody budou vzkvétat. A co na to následující generace, to je zanedbatelné! Pozor! Nic není zanedbatelné, skromné začátky se změnily v obchodní a náboženské války. Petr Hyský, Tomáš Fremut, Patrik Šíma Střední průmyslová škola dopravní tečná snaha, podvod, či něco jiného. Zároveň jsme se zaměřili na vnímání morálky před a po revoluci, kdy před revolucí byla upnutější pravidla, a proto starší generace nahlíží na mladší jako na nevychovanou, drzou či příliš svobodomyslnou. Je to však možná tím, že tato generace produkuje sebevědomé jedince s názorem. Avšak najdou se i tací, kteří si demokracii vykládají špatně. Karolína Vacková, Petr Havlíček Gymnázium Postupická Svoji prezentaci jsem označila podtitulem Budoucnost naší planety a strukturovala jsem ji do 4 zásadních bodů: 1. Naše planeta se vytvářela miliony let a nám byla svěřena do užívání; 2. Tohoto daru je třeba si vážit, proto je nutné ji využívat zodpovědně; 3. Důsledky našeho počínání ji často velmi ničí; 4. Odpovědnost je v rukou dalších generací a je pro nás aktuálním úkolem. Olena Bulkina SOŠ stavební a zahradnická KOMPAS ČASU Svět se změnil. Co vy na to pánové, podrobíme si celý svět. Zabijeme Diskuse Již z výše uvedených abstraktů je zřejmé, že otevřenost zvoleného tématu vyústila ve velmi rozdílné přístupy, jež k němu zaujali jednotliví zpracovatelé prezentací, respektive jejich skupiny. Bouřlivou reakci vyvolal zejména předposlední příspěvek studentky SOŠ Stavební a zahradnické zaměřený na vliv člověka na naši planetu. Většina účastníků konference zásadně nesouhlasila s jejím přesvědčením, že člověk je původcem všeho zlého, co se na modré planetě děje. Klíčové závěry + mladí lidé jsou v mnoha ohledech velmi kreativní a tvořiví a nebojí se přicházet s různými nápady a názory + mladí jsou si vědomi, že jsou sami strůjci svého osudu a pracují na svém rozvoji + žáci se již začínají věnovat politickým tématům a jejich společenským souvislostem + nová generace voličů uvažuje o politice i směrem do minulosti, ve které hledají poučení a kořeny současného stavu mladí lidé se dosud příliš neztotožňují s principy udržitelného rozvoje 13

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Sborník. 3. ročník Meziškolní konference Můžu ti pomoct?

Sborník. 3. ročník Meziškolní konference Můžu ti pomoct? Sborník 3. ročník Meziškolní konference Můžu ti pomoct? 1. Prolog Ve středu 27. listopadu 2013 se honosný Mramorový sál České spořitelny stal svědkem již třetího ročníku meziškolní konference projektu

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Naši milí čtenáři, Krásné letní a prázdninové dny vám všem. přeje za celý realizační tým. Zuzana Fiedlerová. Obsah: Projekt Nadání brána k úspěchu

Naši milí čtenáři, Krásné letní a prázdninové dny vám všem. přeje za celý realizační tým. Zuzana Fiedlerová. Obsah: Projekt Nadání brána k úspěchu Naši milí čtenáři, připravili jsme pro vás předposlední číslo našeho zpravodaje, které věnujeme výsledkům našeho projektu; děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na případné reakce - stále (až do ukončení

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Dialog Jessenius, o.p.s. Výroční zpráva. Michaela Tůmová, Jiřina Faloutová

Dialog Jessenius, o.p.s. Výroční zpráva. Michaela Tůmová, Jiřina Faloutová Dialog Jessenius, o.p.s. Výroční zpráva Michaela Tůmová, Jiřina Faloutová Praha, leden 2013 2012 Úvodní slovo Praha, leden 2013 Vážení a milí přátelé, kolegové, s radostí Vám předkládáme výroční zprávu

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV (www.prumstav.cz) 2 PRŮMSTAV: Naši zaměstnanci POHLAVÍ PŮVOD, NÁRODNOST SEXUÁLNÍ ORIENTACE VĚK HENDIKEP NÁBOŽENSTVÍ ROVNOVÁHA MEZI PRACOVNÍM A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném.

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném. Vážené dámy, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí projektu Diskriminace žen na trhu práce (SDOLM), ve kterém jsou zjišťovány rozdíly mezi ženami a muži na pracovním

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program Riverside School Základní škola Vzdělávací program Cíle vzdělávacího programu Prostřednictvím širokého a vyváženého učebního program rozvíjet a posilovat u každého žáka intelektuální, duchovní, sociální

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence Koncepce programů prima rní prevence Komplexní program prima rní prevence Komplexní program primární prevence je projekt, který usiluje o předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování,

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA INTEGRACE OČIMA ASISTENTA ASISTENT PEDAGOGA versus OSOBNÍ ASISTENT Asistent je zaměstnancem školy výhody: je součástí pedagog.sboru je více zapojován do dění ve škole má práva i povinnosti jako ostatní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 16. května 2011

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 16. května 2011 Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 16. května 2011 Jednání výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen výbor ) dne 16. května 2011 se konalo v Zasedací síni Nové rady budovy

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více