Sborník. 2. ročník Meziškolní konference Můžu ti pomoct?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník. 2. ročník Meziškolní konference Můžu ti pomoct?"

Transkript

1 Sborník 2. ročník Meziškolní konference Můžu ti pomoct?

2 1. Prolog Dne 21. listopadu 2012 za přítomnosti sta účastníků proběhl v reprezentativních prostorách našeho partnera v Mramorovém sále České spořitelny druhý ročník celopražské meziškolní konference projektu Můžu Ti pomoct?. Tato akce měla dva zásadní cíle. Prvním bylo poskytnout prostor pro prezentaci a diskusi žáků pražských středních škol na předem pečlivě vybraná témata. Dílčím cílem konference pak bylo umožnit učitelům a metodickým pracovníkům získat lepší vhled do světa současných problémů mládeže a shromáždit cenné vstupy pro jejich další činnosti v oblasti primární prevence. Smyslem tohoto sborníku je shrnout ty momenty a postřehy, které jsou z tohoto hlediska dle našeho názoru nejzásadnější. Sborník je koncipován tak, aby svým čtenářům poodhalil názory, postoje a zkušenosti zúčastněných žáků ve vztahu k řešeným tématům. Zároveň však prezentuje rozmanité a kreativní přístupy žáků k vlastní prezentaci a práci. Ty jsou patrné zejména ze samotných prezentací a abstraktů, jež žáci zpracovali pro účely konference, respektive tohoto sborníku. Konference byla určena žákům pražských středních škol, kterým poskytla prostor pro aktivní dialog o aktuálních problémech mladých lidí. Smyslem nebylo usadit žáky před autoritativní přednášející a vnucovat jim problémová témata tak, jak je vidíme my dospělí. Ba naopak hlavní prostor konference byl určen prezentacím žáků a následné otevřené diskusi moderované zkušeným psychologem a odborníkem v oblasti práce s mládeží. Tím byl, stejně jako v minulém roce, Mgr. Aleš Kuda, jeden z autorů myšlenky projektu Můžu Ti pomoct?. Příspěvky žáků a následné diskuse byly vymezeny těmito tematickými okruhy: 1. Proč ráno vstanu a jdu do školy 2. Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme 3. Jak vnímám své zdraví a zdraví svých rodičů 4. Jak jsme zaseli, tak sklízíme Druhého ročníku konference se zúčastnili žáci a učitelé těchto škol: EKO GYMNÁZIUM PRAHA, o.p.s. Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s.r.o. Střední průmyslová škola dopravní, a.s. (Motol) Střední průmyslová škola dopravní, a.s. (Moravská) Gymnázium Postupická Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s.r.o. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Evropská Střední odborná škola stavební a zahradnická Gymnázium Na Zatlance Ráda bych tímto srdečně poděkovala všem zúčastněným za přednesení nesmírně zajímavých příspěvků a následné zpracování abstraktů určených pro tento sborník. Velký dík patří také těm, kteří se zapojili do diskusí a nebáli se vyjádřit své názory bez přípravy. Věřím, že tento materiál poskytne účelné informace, a vzbudí váš zájem o chystaný 3. ročník meziškolní konference projektu Můžu Ti pomoct?, na kterém se s vámi velmi rádi setkáme. Za organizační výbor Jiřina Faloutová Manažerka projektu Můžu Ti pomoct? a zakladatelka společnosti Dialog Jessenius, o.p.s.

3 2. obsah 1. Prolog 2 2. Obsah 3 3. Představení projektu Můžu Ti pomoct? 4 4. Program 2. meziškolní konference 5 5. Přehled příspěvků 2. meziškolní konference Proč ráno vstanu a jdu do školy Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme Jak vnímám své zdraví a zdraví mých rodičů Jak jsme zaseli, tak sklízíme Poděkování 14 3

4 3. Představení projektu Můžu Ti pomoct? Výroční meziškolní konference určená žákům pražských středních škol je jednou z aktivit projektu Můžu Ti pomoct? realizovaného od roku 2010 společností Dialog Jessenius, o.p.s. Odborným garantem projektu je Pražské centrum primární prevence. Partnerem projektu je Hlavní město Praha, se kterým máme uzavřenu darovací smlouvu o partnerství. Záštitu poskytlo taktéž Hlavní město Praha. Hlavním partnerem a sponzorem je Nadace České spořitelny. Prvotním cílem projektu byla podpora a rozvoj primární prevence rizikového chování, přizpůsobení funkční metodiky a dobré praxe pro její realizaci na základních a středních školách ve spolupráci se samotnými žáky, společně se zlepšením komunikace mezi jednotlivými složkami na školách. Každá škola, která se do projektu zapojí, nejdříve prochází analýzou prostředí a následně pak zhodnocením atmosféry ve škole. Hned po zařazení školy do projektu mají učitelé a metodičtí pracovníci možnost absolvovat akreditovaný vzdělávací program zaměřený na problematiku rizikového chování. Taktéž se jim nabízí možnost s žáky navštívit komunity zaměřené na léčbu drogově závislých nebo se s žáky ostatních zúčastněných škol zapojit do jiných menších projektů. Druhým pilířem projektu, jehož význam stále roste, je podpora smysluplného trávení volného času žáků vytvořením tzv. studentských akademií. Ve studentských akademiích jde zejména o nenásilné propojení zajímavých volnočasových aktivit s primární prevencí a zapojení rizikových skupin do umělecko-zábavné tvorby. Aktivity projektu Můžu Ti pomoct? tedy probíhají v těchto třech liniích: činnosti v oblasti návrhu a implementace metodických postupů prevence rizikového chování mládeže a akreditovaného vzdělávání učitelů, meziškolní konference, studentská akademie. Činnosti v oblasti návrhu a implementace metodických postupů prevence rizikového chování mládeže a akreditovaného vzdělávání učitelů Cílem metodických činností Dialog Jessenius, o.p.s. ve spolupráci se školními metodiky je: zvýšit kompetence školních metodiků prevence a třídních učitelů, zlepšit komunikaci mezi jednotlivými složkami na školách. V rámci této činnosti spolupracujeme se školami, které o danou činnost projevily zájem. Těmto školám poskytujeme metodickou a praktickou podporu při tvorbě školní preventivní strategie, odpovídající potřebám a možnostem konkrétní školy. Vstup dalších škol do projektu je i nadále možný. Meziškolní konference Smyslem meziškolních konferencí je: diskutovat aktuální témata rizikové prevence, aktivně zapojit mládež do diskutované problematiky a poskytnout jí prostor pro vlastní vyjádření. 4

5 Konference jsou koncipovány tak, aby umožnily získat podrobné informace o názorech a postojích mládeže, tj. cílové skupiny našich činností, o tom, co je zajímá a trápí. Ty pak poslouží jako vstupy pro návrh dalších činností, které uspokojí potřeby a poptávku mládeže. Výstupy konference tedy mají podobu jak teoretickou (strategie prevence), tak podobu konkrétních činností, jichž se účastní sami žáci. Studentské akademie Studentské akademie, stejně jako meziškolní konference, představují výkonnou linii projektu Můžu Ti pomoct?. Jsou navrženy jako konkrétní nástroj prevence rizikového chování mládeže, a to formou bezplatných uměleckých aktivit. Prakticky tak doplňují metodické činnosti realizované zejména na teoretické úrovni v podobě návrhu školních strategií. Od roku 2010 jsme zahájili provoz již 7 studentských akademií: Hudební: Music City (Praha 9), pod vedením Slávka Jandy zakladatele skupiny Abraxas, DJská: NoD (Praha 1), pod vedením DJ Ghonzalese, Divadelní: NoD (Praha 1), pod vedením Adama Halaše, Výtvarná: MEETFACTORY (Praha 5), pod vedením Jany Babincové, Filmová: FAMU (Praha 1), pod vedením Terezy Reichové, Fotografická: Ulita (Praha 3), pod vedením Ondřeje Klímy, Rádiová: Ulita (Praha 3), pod vedením Zuzany Rejchové z radia Wave. V rámci studentských akademií nejde pouze o umělecké vzdělávání. Součástí cyklů studentských akademií kopírujících průběh školního roku jsou i veřejně přístupné kulturní akce představení a show, na kterých mládež prezentuje své nově nabyté dovednosti a připravené umělecké produkce. Studentské akademie představují účelně strávený volný čas, ve kterém si žáci osvojí nové dovednosti a zároveň uspokojí své potřeby kreativity, sebevyjádření a zapojení se do společnosti. Vedlejším, ale nezanedbatelným efektem je příprava mládeže na budoucí povolání pod vedením zkušených odborníků, často zároveň absolventů daných umělecko-vzdělávacích institucí (např. FAMU) nebo současných pedagogů na uměleckých školách (HAMU). 5

6 4 Program 2. Meziškolní konference 9:00 9:15 Registrace účastníků 9:15 9:40 J. Faloutová, A. Kuda, D. Sladká, K. Gajdůšková: Slavnostní zahájení 9:40 10:40 TÉMA: Proč ráno vstanu a jdu do školy? EKO Gymnázium: A. Kinkeová EKO Gymnázium: M. Sazková Gymnázium MVV: B. Čiperová, M. Březina, V. Sláma SPŠ dopravní: J. Polák, E. Fischer, M. Chobodides Gymnázium Postupická: J. Novotný, K. Houdek, P. Lenz Gymnázium Postupická: M. Váňová, K. Filipi 10:40 11:00 Diskuse k prvnímu bloku prezentací 11:00 11:05 Přestávka 11: A. Halaš: Studentské akademie Divadelní akademie NoD, aneb jak se stát umělcem a dostat se na uměleckou školu 11:20 12:45 TÉMA: Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme Gymnázium Jana Palacha: G. Paurová, D. Plýhalová, K. Fleková, J. Jiráňová, A. Laudová EKO Gymnázium: A. Vasilev, T. Knopp VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská: J. Hozová, K. Malinová VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská: N. Škvarová, B. Svobodová, T. Chámová SPŠ dopravní: M. Knotek, R. Barák Gymnázium Postupická: R. Sekerák Gymnázium Postupická: K. Hostonská, I. Mézlová 12:45 13:45 Oběd 13:45 14:00 V. Trčka, Česká spořitelna: DreamCatcher 14:00 14:10 TÉMA: Jak vnímám své zdraví a zdraví svých rodičů Gymnázium MVV: T. Kunay, D. Michálek, A. Popovič, L. Hrdličková, L. Kloseová 14:10 15:00 TÉMA: Jak jsme zaseli, tak sklízíme SPŠ dopravní: K. Kubalík, M. Rác SPŠ dopravní: P. Hyský, T. Fremut, P. Šíma Gymnázium Postupická: K. Vacková, P. Havlíček SOŠ stavební a zahradnická: O. Bulkina Gymnázium Na Zatlance: E. Bujoková, A. Šámalová, K. Rybová 15:00 15:30 Diskuse k druhému bloku prezentací 15:30 Ukončení 2. meziškolní konference 6

7 5. Přehled příspěvků 2. Meziškolní konference 5.1 Proč ráno vstanu a jdu do školy Přehled prezentací EKO Gymnázium: A. Klinkeová EKO Gymnázium: M. Sazková Gymnázium MVV: B. Čiperová, M. Březina, V. Sláma SPŠ dopravní: J. Polák, E. Fischer, M. Chobodides Gymnázium Postupická: J. Novotný, K. Houdek, P. Lenz Gymnázium Postupická: M. Váňová, K. Filipi Co o svých prezentacích řekli sami žáci Každému se někdy zdál krásný sen, ze kterého se nechtěl probudit. Ovšem co se nestalo, v nejkrásnějším okamžiku začne kokrhat váš ranní budík a vy si říkáte: To není možné. Už je ráno?! Šmátráte po budíku, který až po několika minutách dokážete vypnout. Hlavou vám probíhá spousta věcí, co dnes musíte udělat, ale nebylo by lepší si hodinku nebo dvě ještě pospat? Samozřejmě, každý z nás by to uvítal, ale povinnosti mají v tuto chvíli přednost. Jdete si dát ranní hygienu, lehce něco posnídáte, obléknete se a už vyrážíte do chladného pošmourného rána, které vám na náladě moc nepřidá. Během dne zažíváte spoustu dobrých, ale i ne zrovna příjemných věcí. Někdy se stane, že celý den může skončit fiaskem a v tu chvíli si říkáte, proč jsem radši nezůstal/a v posteli. Nabízí se nám tu tedy otázka, proč ráno vstáváme? Bylo by lepší, kdybychom celý den proleželi v posteli? Mně to přijde jako promarněný den. Já osobně nevydržím v posteli, ani když jsem nemocná. Jak byste si vůbec takový den v posteli představovali? Koukáním na filmy, hraním WoWka a psaním statusů na Facebook? Trochu nuda, ne? To, že ráno vstaneme a dokopeme se přes všechny naše vnitřní pasivní hlasy do školy, z nás dělá alespoň trochu civilizované a inteligentní bytosti. Proč například já vstávám ráno do školy? Protože to beru jako výzvu. Když udělám všechny zkoušky dobře, udělám maturitu a dostanu se na medicínu. To je můj cíl. A jelikož nemám možnost jít jinou cestou, zbyla mi tato, která může být na první pohled náročná, ale beru to jako test pro mě. Chci si něco dokázat a k tomu jsem využila cestu typu: ráno vstanu, vypnu budík, chvíli nadávám a poté jdu do školy Když se na to ale podíváme z druhé strany, kdybyste celý den leželi v posteli a najednou potřebovali na toaletu nebo měli vážně velký hlad, stejně byste museli vstát. Z toho plyne, že vstávání se tak jako tak prostě nevyhneme, a i když budeme v tu chvíli naštvaní na celý svět, že jsme nedospali tak krásný sen, vrátí se nám to v jiné, hezčí podobě. Martina Sazková EKO Gymnázium Když ráno vstanu, tak moje první myšlenka není, že jdu do školy, ale v té chvíli beru sama sebe jako automat. Poté se obléknu a jdu do koupelny a koukám na sebe. Před zrcadlem jsem jen já a nikdo jiný, tak si dám otázku: Proč tam vlastně jdu? Tlačí na mě rodiče, prarodiče, učitelé, vlastně 7

8 ze kterého vyplynulo, že je to především povinnost, i když se našly i jiné důvody (spolužáci, maturita, informace). Zároveň prezentace nabízí možnosti, jak ranní vstávání dotáhnout do vítězného cíle (různé typy budíků, atd.) Také se zmiňuje o významné osobnosti, která za všechno může Marii Terezii. Jaroslav Polák, Eduard Fischer, Marek Chobodides Střední průmyslová škola dopravní celkově škola. Pak si opláchnu obličej a jen si říkám: Není to kvůli nim, je to kvůli mně. Není to o nich, je to jen a jen o mně. Nemůžeme se spoléhat, že nás někdo povede za ručičky, musíme se spolehnout sami na sebe. Jde o naši budoucnost, jde o to, co z nás bude, jak bude náš život probíhat. Jdu do školy, abych mohla jít za vlastními cíli do budoucnosti. Ale v našem věku nás škola nebaví, což je ve většině pravda, každý z nás zná ten pocit, kdy vstane a nechce se mu tam, ale jen pevný člověk řekne: NE, musím tam, abych něco dokázal! Ale když si to tak přiznáme, do školy chodíme i za kolektivem. Kdyby nebyl dobrý kolektiv, tak se nám vlastně ta škola tolik zprotiví, že bychom tam nechodili tak často. Můj závěr je takový, že vstávám do školy kvůli: budoucnosti, kolektivu a znalostem. Alice Klinkeová EKO Gymnázium Většina studentů školu nebere moc vážně a neuvědomují si následky své laxnosti. V naší prezentaci apelujeme především na studenty, protože chceme, aby nad svou budoucností přemýšleli a snažíme se je motivovat k učení, pravidelné docházce a k udržení pozornosti při hodinách. Rozebíráme výhody a nevýhody školy do detailu. V prezentaci také zdůrazňujeme důležitost vzdělání, čímž bychom studenty chtěli motivovat k větší zodpovědnosti, která této naší generaci chybí. Barbora Čiperová Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha Prezentace se zaměřila zejména na motivaci studentů k rannímu vstávání a cestě do školy. Byl proveden výzkum mezi studenty SPŠ dopravní Motol, Diskuse Prezentace byly zpracovány na velmi vysoké úrovni autoři neváhali využít celou řadu trefných a vtipných obrázků k danému tématu. Ačkoliv žáci přistoupili k prezentacím s humorem, bylo znát, že samotné téma je pro ně velmi vážné a důležité. Diskuze k danému tématu proběhla s velikým nadšením účastníků. Vstát a jít do školy je pro mladé velký boj. I přesto si dokážou najít své důvody, proč se přemoci, i když se jim nechce. Hlavní motivací je pro ně budoucnost, ze které mají určité obavy je překvapivé, že nad budoucností přemýšlí jako nad nelítostným a krutým prostředím, ve kterém je třeba mít ostré lokty, a je třeba se na něj dobře připravit. Z diskuse jasně vyplynulo, že i přes svou zdá nlivou lehkomyslnost mladí již nyní přemýšlí nad svou budoucností a rozvažují, co mohou dnes udělat pro svůj budoucí úspěch. Mezi jejich priority patří kvalitní středoškolské a vysokoškolské vzdělání, začlenění do společnosti, sebeuspokojení i respekt ostatních. Klíčové závěry + škola je pro žáky jedním z nejdůležitějších sociálních prostorů + žáci si dobře uvědomují, že školy jim poskytují vzdělání jako důležitý základ jejich budoucího rozvoje + kvalitnější škola je předpokladem lepšího profesního uplatnění + školy se významně podílí na psychickém i fyzickém rozvoji žáků školy a současné způsoby vzdělávání nepodporují jedinečnost a kreativitu, naopak preferují uniformitu a masovost pravidelnost školní docházky spěje ke vzniku stereotypu žáci, kteří si neuvědomují přínosy vzdělávání, odsuzují sami sebe k budoucímu neúspěchu 8

9 5.2 Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme Přehled prezentací Gymnázium Jana Palacha: G. Paurová, D. Plýhalová, K. Fleková, J. Jiráňová, A. Laudová EKO Gymnázium: A. Vasilev, T. Knopp VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská: J. Hozová, K. Malinová VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská: N. Škvarová, B. Svobodová, T. Chámová SPŠ dopravní: M. Knotek, R. Barák Gymnázium Postupická: R. Sekerák Gymnázium Postupická: K. Hostonská, I. Mézlová Co o svých prezentacích řekli sami žáci Naše republika patřila léta mezi země, které byly uzavřeny před světem. Stále nemáme dostatek zkušeností jak pracovat a žít s velkým počtem národností, které se chovají jinak, respektují jiné hodnoty, opírají se o jiné tradice, jinak komunikují a mají jiná očekávání od pobytu v naší zemi. Proces adaptace zejména pro mladé lidi studenty v cizí zemi, není jednoduchý. Přicházejí do nového prostředí, většinou odtrženi od rodinného zázemí. Klíčovou podmínkou pro integraci cizinců (nabytí komunikativní kompetence) je především znalost českého jazyka, ale i osvojení si pravidel společenského života, samozřejmě při respektování jejich národnostních specifik. Pro pochopení pocitů zahraničních studentů na naší škole, jsme v závěru školního roku 2011/2012 provedli dotazníkové šetření, které se zaměřilo na důvody jejich příchodu do ČR a vnímání nových životních podmínek v České republice. Anketu vyplnilo 20 zahraničních studentů EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. a to 13 z Ruska, 2 z Běloruska a po jednom z Ukrajiny, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Číny a Konga. Většina studentů přišla do ČR v roce 2011 (16), 2010 (2) a po jednom v roce 2009 a Absolutní většina (19) uvedla jako důvody pobytu v ČR studium, dosažení lepšího vzdělání. Tento důvod koresponduje s odpovědí na otázku, v čem vidí studenti svoji budoucnost po ukončení studia na EKO GYMNÁZIU Praha o.p.s. Všichni uvedli studium na vysoké škole. Polovina studentů rovněž uvedla, že se již dříve zajímala o život a kulturu v ČR. Český jazyk neznaly dvě třetiny studentů, třetina rozuměla, ale nemluvila. V České republice zahraniční studenti nejvíce oceňují životní úroveň (12), životní prostředí (7) a lidská práva (6). Líbí se jim život v Praze (3), mentalita Čechů (3) a jednotlivci uvedli také ceny, život v Evropě, český jazyk a pražskou dopravu. Co se studentům naopak nelíbí je složitost české gramatiky (5), mentalita Čechů (5), rasismus (4). Příjemně nás překvapily odpovědi na otázky diskriminace a předsudků. S diskriminací vůči sobě se nesetkaly tři čtvrtiny studentů, předsudky o Češích v zemi původu uvedl pouze 1 student (pivo). Zajímalo nás rovněž trávení volného času, který většina (17) studentů prožívá s přáteli, sami pouze dva. Nejvíce zahraničních studentů se ve volném čase věnuje sportu (9), procházkám (7), uměleckým aktivitám hře na kytaru, kreslení, tanci, fotografování (6), čtení (6), sledování filmů, poslechu hudby, sledování televize (6), hrám na počítači, internetu (4) a studiu (4). Velmi pozitivní je, že většina zahraničních studentů (18) uvádí, že s překonáváním studijních a jazykových obtíží jim pomáhají spolužáci ve třídě. K oblíbeným předmětům, které těmto studentům také dělají nejmenší obtíže, patří matematika a anglický jazyk. S touto skutečností souvisí také odpověď na otázku, zda by studenti doporučili svým kamarádům a známým kurzy a studium na EKO GYMNÁZIU Praha o.p.s. Na tuto otázku odpovědělo 19 studentů kladně, to znamená, že by doporučili svým kamarádům 9

10 a známým kurzy a studium na EKO GYMNÁZIU Praha o.p.s. Je to ocenění nejen jejich spolužáků, ale celého pedagogického sboru a vedení školy, která se snaží vytvářet optimální podmínky pro studium zahraničních studentů. Alexi Vasilev EKO Gymnázium Riziková jinakost? Nabízené téma Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme autorky zpracovaly z pohledu rizika, které může jinakost přinášet ve smyslu, že odlišnost může být jedním ze startujících bodů pro vznik šikanování. V příspěvku se věnují šikanování zejména ve školním prostředí, a to v různých časových úsecích od dětství až po dospělost. V prezentaci popisují možné důvody pro vznik a vývoj šikany, ne však z pohledu odborníků, rodičů nebo učitelů, ale z pohledů žáků, kteří šikanování prožili (ať již z pozice oběti, agresora či přihlížejícího). Cílem příspěvku je upozornit na přetrvávající problém šikanování ve školách a vyvolat mezi vrstevníky zájem a diskusi. Josefína Hozová, Kateřina Malinová Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Evropská Rasismus a diskriminace Nabízené téma Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme autorky zpracovaly z pohledu rizika, které jinakost může přinášet ve smyslu, že odlišnost od majoritní společnosti může být jedním ze startujících bodů pro vznik rasismu, diskriminace, xenofobie. Příspěvek se věnuje historii rasismu a diskriminace, a to od antiky až po současnost. Autorky se blíže zastavují u některých důležitých termínů, vysvětlují například, jak v minulosti vypadala rasová segregace, co je to genocida. V závěru prezentace autorky nastíní problematiku aktuální pro současné české prostředí zabývají se romskou otázkou. Nicola Škvarová, Tereza Chámová, Barbora Svobodová Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Evropská ale zatím jsem neuspěl. Myslím si, že v dnešní době je dobré být sám sebou, vážit si sám sebe. To je velmi důležité. Martin Knotek Střední průmyslová škola dopravní My lidé se můžeme lišit v mnoha ohledech. Především si je ale je třeba uvědomit, že máme spoustu společných znaků, jako například původ či stavbu těla. Z psychologických i kulturních důvodů člověk potřebuje někam patřit, či být součástí užší společnosti, ale zároveň touží být něčím výjimečný. Je dobré najít v životě určitou rovnováhu. Odlišností na lidech okolo nás si všímáme neustále v každodenních procesech. Například při výběru partnera hrají odlišnosti jednu z hlavních rolí. Uvědomme si, že díky naší rozmanitosti je svět pestré a zajímavé místo. Klára Hostonská, Ingeborg Mézlová Gymnázium Postupická Jiní než já jsou všichni. Někteří se mi podobají více, někteří méně, ale na základě toho, že se mi někdo podobá méně v mých názorech nebo v tom jak vypadá, se nedá rozpoznat kdo je lepší a kdo horší, kdo je dobrý a kdo špatný. Teda alespoň já si myslím, že se to poznat nedá. Nemít někoho rád jen kvůli tomu, že je jiný v tom, co sám nemohl ovlivnit, mi přijde jako nedostatečný důvod. Proč mi má vadit někdo jen kvůli tomu, že má jinou barvu kůže? On si při porodu, ani když byl jako plod v lůně, nemohl vybrat barvu kůže, tak proč bych měl nemít rád někoho kvůli genům jeho rodičů? Proč bych měl nemít rád někoho, jen kvůli tomu, že byl vychován k víře v nějaké náboženství? Proč bych měl nemít rád někoho, protože se mu líbí stejné pohlaví? Proč bych měl nemít rád někoho za něco, za co ten člověk vůbec nemůže? Richard Sekerák Gymnázium Postupická Hodnotím sebe i své okolí nejen svými smysly ale i duší. Porovnávám hodnoty v prostředí, ve kterém žiju. Chtěl bych někoho najít, kdo má podobné názory, myšlenky a představy jako já, 10

11 což může vést ke vzniku depresí, pití alkoholu, ztrátě zaměstnání, odkud je již jen krůček k tomu dostat se a zůstat na ulici. Navzdory zásahům zkušeného moderátora, Mgr. Aleše Kudy, nebylo možné diskusi uzavřít jednotným názorem a oba názorové tábory zůstaly nesmířené. Diskuse Téma rozdílnosti vzbudilo velmi vzrušenou debatu. Velkým tématem prezentací byly rasové rozdíly plynoucí z globalizace a změn ve společnosti. Mnoho žáků má s tímto tématem zjevně velmi osobní zkušenost, jež se projevila velmi zajímavým a kvalitním zpracováním prezentovaných příspěvků. Navzdory tomu se však stěžejním tématem následné diskuse stala otázka bezdomovectví. Mramorovým sálem České spořitelny zaznívaly velmi rozlišné názory. Nakonec se vytvořily dvě přibližně stejně velké skupiny diskutérů stojící na zcela opačných stranách názorového spektra. V očích první skupiny si bezdomovci za svou situaci mohou sami vlastní pasivitou, jež jim brání si najít a udržet práci a začlenit se do běžného života (mít kde bydlet, co jíst, zajistit rodinu apod.) Druhá skupina pak hájila názor, že bezdomovcem se může stát každý. Stačí například onemocnět, Klíčové závěry + žáci pozorují změny ve společnosti plynoucí z globalizace a příchodu zástupců mnoha nových národností do české společnosti a hodnotí je kladně + česká společnost stále více inklinuje k otevřenosti a toleranci + mladí lidé uvažují o společnosti a prostředí, které je obklopuje, a velmi vážně uvažují o tom, jak se stát její zdravou součástí + řada mladých lidí vnímá (nejen) národnostní rozmanitost jako velmi přínosnou + mladí si dokážou najít a ocenit na ostatních to jiné v české společnosti lze i nadále zaznamenat řadu negativních jevů a postojů plynoucích z rasových předsudků řada zástupců jiných národností si v české společnosti nedokáže najít své místo a vnímá českou společnost jako uzavřenou, nepřátelskou a nespravedlivou značná část mladých lidí má velmi negativní postoj k otázce bezdomovectví, které považují za nežádoucí společenský jev na přetrvání negativních postojů má podle mladých stále svůj zásadní vliv uzavřenost v důsledku dřívějšího režimu 5.3 Jak vnímám své zdraví a zdraví svých rodičů Přehled prezentací Gymnázium MVV: T. Kunay, D. Michálek, A. Popovič, L. Hrdličková, L. Kloseová Co o svých prezentacích řekli sami žáci Naše skupinka si v rámci 2. meziškolní konference s názvem Můžu Ti pomoct? vybrala téma Jak vnímám zdraví své a svých rodičů. Při zpracování jsme vycházeli převážně z vlastních zkušeností a situací, které vídáme prakticky denně. Díky tomuto tématu před námi vyvstala i otázka Jací jednou budeme i my v roli rodičů? Prezentace pro nás byla velkým přínosem a dobrou zkušeností. Tom Kunay, Linda Kloseová, David Michálek, Lucie Hrdličková, Alan Popovič Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha 11

12 Diskuse Z počtu zpracovaných prezentací je zjevné, že dané téma není pro mladé nijak zásadně důležité, což se potvrdilo i v následné krátké diskusi. Účastníci se tématem zabývali spíše na obecné úrovni. Hlavním pojmem, který je v rámci tématu zaujal, bylo spíše slovo rodič. Zajímavým zjištěním ovšem je, že studenti si pod slovem nemoc zatím vybaví pouze krátkodobá onemocnění, jako jsou nachlazení, angína či chřipka. Tento pojem si dosud nijak neasociují se závažnými onemocněními, jako jsou rakovina, civilizační choroby a už vůbec ne s výrazy typu prevence a zdravý životní styl. Klíčové závěry + mladí se v některých situacích snaží na svět podívat očima svých rodičů + mládež nemá zásadní negativní zkušenosti se závažnými onemocněními, neboť tato se jim pod slovem nemoc dosud neasociují absence vnímání důležitosti tohoto tématu může mít negativní vliv na prevenci a životní styl mládeže 5.4 Jak jsme zaseli, tak sklízíme Přehled prezentací SPŠ dopravní: K. Kubalík, M. Rác SPŠ dopravní: P. Hyský, T. Fremut, P. Šíma Gymnázium Postupická: K. Vacková, P. Havlíček SOŠ stavební a zahradnická: O. Bulkina Gymnázium Na Zatlance: E. Bujoková, A. Šámalová, K. Rybová Co o svých prezentacích řekli sami žáci Téma prezentace bylo velmi široké a dalo se pochopit z mnoha úhlů pohledu. Naše prezentace se zaměřuje především na to, jak je naše společnost neodmyslitelně spjata s ústní lidovou slovesností, zejména s příslovími a rčeními. Obě nás neustále obklopují, a proto je v prezentaci vysvětleno, co vlastně znamenají a proč je stále užíváme, i když možná někdy konverzaci prodlužují a je možné, že ne všichni znají přesný význam právě použitého přísloví. V prezentaci je i použita ukázka z knihy Saturnin, ve které se to příslovími jen hemží. Kryštof Kubalík, Martin Rác Střední průmyslová škola dopravní Naším prvním předmětem byla otázka rodiny. Zaměřili jsme se okrajově na to, jak je pro vývoj jedince podstatný zásah rodiny jak výchovou, tak jejím složením. Dále jsme zmínili tradiční a moderní rodinu, jak se liší a která je v čem dobrá. Jako druhé téma jsme zvolili školu. Mluvili jsme o 4. ročníku, kterým letos procházíme a zdůraznili jsme vše, co nás čeká. Včetně maturity, která se od loňského roku opět liší. Poukázali jsme také na to, že ne všechny vystudované obory jsou uplatnitelné a měli bychom tedy velmi zvážit, jakou vysokou školu si vybereme. Třetím tématem byla politika, hovořili jsme o tom, jak jsme v roce 1989 zasadili semínko demokracie a teď sledujeme, jak strom demokracie roste a co již můžeme sklízet. Dále jsme hovořili o přímé volbě prezidenta jakožto o jednom z plodů stromu demokracie a jak si vybrat správného kandidáta. Miloš Zeman, Vladimír Dlouhý a Jan Fischer byli členy komunistické strany, proto jsme hovořili o tom, zdali je morálně vhodné, aby takovíto lidé byli čelními představiteli státu. Poslední téma, kterým byla morálka, jsme z časových důvodů museli poněkud zkrátit. Hovořili jsme o tom, že dle našeho názoru úspěch předchází snaha. Nicméně každý vidí jen následný úspěch a ne to, co mu předcházelo tedy sku- 12

13 Konstantinopol, Turky a nastolíme křesťanství. Dobijeme Čínu, naučíme lidstvo používat střelný prach. Obchody budou vzkvétat. A co na to následující generace, to je zanedbatelné! Pozor! Nic není zanedbatelné, skromné začátky se změnily v obchodní a náboženské války. Petr Hyský, Tomáš Fremut, Patrik Šíma Střední průmyslová škola dopravní tečná snaha, podvod, či něco jiného. Zároveň jsme se zaměřili na vnímání morálky před a po revoluci, kdy před revolucí byla upnutější pravidla, a proto starší generace nahlíží na mladší jako na nevychovanou, drzou či příliš svobodomyslnou. Je to však možná tím, že tato generace produkuje sebevědomé jedince s názorem. Avšak najdou se i tací, kteří si demokracii vykládají špatně. Karolína Vacková, Petr Havlíček Gymnázium Postupická Svoji prezentaci jsem označila podtitulem Budoucnost naší planety a strukturovala jsem ji do 4 zásadních bodů: 1. Naše planeta se vytvářela miliony let a nám byla svěřena do užívání; 2. Tohoto daru je třeba si vážit, proto je nutné ji využívat zodpovědně; 3. Důsledky našeho počínání ji často velmi ničí; 4. Odpovědnost je v rukou dalších generací a je pro nás aktuálním úkolem. Olena Bulkina SOŠ stavební a zahradnická KOMPAS ČASU Svět se změnil. Co vy na to pánové, podrobíme si celý svět. Zabijeme Diskuse Již z výše uvedených abstraktů je zřejmé, že otevřenost zvoleného tématu vyústila ve velmi rozdílné přístupy, jež k němu zaujali jednotliví zpracovatelé prezentací, respektive jejich skupiny. Bouřlivou reakci vyvolal zejména předposlední příspěvek studentky SOŠ Stavební a zahradnické zaměřený na vliv člověka na naši planetu. Většina účastníků konference zásadně nesouhlasila s jejím přesvědčením, že člověk je původcem všeho zlého, co se na modré planetě děje. Klíčové závěry + mladí lidé jsou v mnoha ohledech velmi kreativní a tvořiví a nebojí se přicházet s různými nápady a názory + mladí jsou si vědomi, že jsou sami strůjci svého osudu a pracují na svém rozvoji + žáci se již začínají věnovat politickým tématům a jejich společenským souvislostem + nová generace voličů uvažuje o politice i směrem do minulosti, ve které hledají poučení a kořeny současného stavu mladí lidé se dosud příliš neztotožňují s principy udržitelného rozvoje 13

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Vážení přátelé zde v sále.

Vážení přátelé zde v sále. Vážení přátelé zde v sále. Je mi ctí, že mohu vystoupit na této konferenci. Opravdu pečlivě jsem se na ni připravovala abych měla kvalitní informace o životě a vzdělávání lidí neslyšících a s těžkou sluchovou

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group?

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group? PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ Jak se cítíme v Terra Group? SLOVO ÚVODEM Vážení kolegové, Ve dnech 30.3 13.4.2016 byl ve společnosti Terra Group realizován průzkum spokojenosti zaměstnanců. Průzkum byl

Více

Projekt Zdravá škola I

Projekt Zdravá škola I Projekt Zdravá škola I Milí rodiče, milí žáci. Ve školním roce 2015/2016 probíhal v naší škole projekt s názvem Zdravá škola I, který byl zaměřen na prevenci rizikových projevů chování u žáků. Projekt

Více

Odborná konference k projektu Gemini Liberec Jméno přednášejícího: Ing. Kateřina Maršíková Název příspěvku: Představení prvotních výsledků

Odborná konference k projektu Gemini Liberec Jméno přednášejícího: Ing. Kateřina Maršíková Název příspěvku: Představení prvotních výsledků Odborná konference k projektu Gemini 25.10.2016 Liberec Jméno přednášejícího: Ing. Kateřina Maršíková Název příspěvku: Představení prvotních výsledků analýzy GEMINI, kariérové poradenství DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Více

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Proč je naše školství vnímáno negativně Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Výsledky školství v ČR jsou stále horší. Maturitu má už každý. Lidí s technickým vzděláním stále ubývá. Na vysoké školy nastupují

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Školní plán EVVO 2015/2016

Školní plán EVVO 2015/2016 Školní plán EVVO 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy:

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ Analytická zpráva Analytická zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání Masarykovy univerzity

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Anketa pro studenty a absolventy

Anketa pro studenty a absolventy Anketa pro studenty a absolventy Výběr posuzovaného vzorku byl zaměřen na mladé lidi, kteří pocházejí z Hlinska a okolí. Dotazníkového šetření, které se týká fluktuace mladých občanů na Hlinecku, se zúčastnilo

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 1. Cíle projektu 2. Realizace projektu na II. stupni ZŠ 3. Metodické materiály 4. Proč se do projektu zapojit ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO

Více

REALIZAČNÍ TÝM. Název subjektu (Musí odpovídat záznamu ze záložky Subjekty projektu Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 42.

REALIZAČNÍ TÝM. Název subjektu (Musí odpovídat záznamu ze záložky Subjekty projektu Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 42. REALIZAČNÍ TÝM PS: Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ, úvazek 20 % 9 380,00 / měsíc vč. odvodů 20 % 23 měsíců Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ bude: - hlavní osoba primárně zodpovědná za integraci

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka, červen 2015 Pasport vzorku (kdo vyplňoval?): Na třídních schůzkách v dubnu byli rodiče požádáni,

Více

Anketa pro rodiče administrovaná od do VYHODNOCENÍ

Anketa pro rodiče administrovaná od do VYHODNOCENÍ Anketa pro rodiče administrovaná od 13.4.2016 do 20.4.2016 VYHODNOCENÍ Jsou pro Vás dostačující informace, které dostáváte ze školy: 6 5 o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Spuštěno: 16 Dokončeno: 16 Úvod Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV (www.prumstav.cz) 2 PRŮMSTAV: Naši zaměstnanci POHLAVÍ PŮVOD, NÁRODNOST SEXUÁLNÍ ORIENTACE VĚK HENDIKEP NÁBOŽENSTVÍ ROVNOVÁHA MEZI PRACOVNÍM A

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy průřezového tématu realizováno ve výuce vzdělávací oblasti/ oboru realizováno v rámci projektu realizováno

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010

Národní cena kariérového poradenství 2010 Národní cena kariérového poradenství 2010 2. ročník soutěže NCKP 17 příspěvků Poradenské instituce + zaměstnavatelé poskytující kariérové poradenství na pracovišti Ocenění vítězům Studijní pobyt do institucí

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Multikulturní ošetřovatelství 1

Multikulturní ošetřovatelství 1 Multikulturní ošetřovatelství 1 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 1 Cíle předmětu Cílem předmětu je porozumět pojmům etnicita, kultura, duchovno, víra, náboženství, poznat základní charakteristiky

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník

Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník ČS - bezpečně do školy - ochrana člověka ( telefonní čísla) ČJ - když se dítě ztratí, jak se má chovat - kamarádství,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

My jsme produkty pro K gra d m o u C ojs mem niu e s? Xosé, Dani, Yago Cristina, Laura Jana, Martin Zuzana,Petra, Klára

My jsme produkty pro K gra d m o u C ojs mem niu e s? Xosé, Dani, Yago Cristina, Laura Jana, Martin Zuzana,Petra, Klára My jsme produkty programu Comenius Kdo jsme? Xosé, Dani, Yago Cristina, Laura Jana, Martin Zuzana,Petra, Klára Comenius Individuální mobilita žáků reciproční projekt I.E.S. Monte Castelo, Burela, Lugo,

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte Anketa pro rodiče Vážení rodiče, v zájmu zkvalitnění komunikace mezi vámi a školou vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. Vámi vybru odpověď označte křížkem. Jsou pro Vás dostačující informace, které

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE Kroměříž 7. května 2009

ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE Kroměříž 7. května 2009 1. Cíle projektu 2. Realizace projektu na II. stupni ZŠ 3. Metodické materiály 4. Proč se do projektu zapojit ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

He-Art: Program budoucnosti. Kurz: Úvod do He-Art programu. Třebíč, 30.4.2015

He-Art: Program budoucnosti. Kurz: Úvod do He-Art programu. Třebíč, 30.4.2015 He-Art: Program budoucnosti Kurz: Úvod do He-Art programu Třebíč, 30.4.2015 Jednodenní (5h) seznamovací kurz, jehož cílem je v praxi ukázat přínosy HE-ART Programu a jeho odlišnost od "tradičního" způsobu

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více