Sborník. 2. ročník Meziškolní konference Můžu ti pomoct?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník. 2. ročník Meziškolní konference Můžu ti pomoct?"

Transkript

1 Sborník 2. ročník Meziškolní konference Můžu ti pomoct?

2 1. Prolog Dne 21. listopadu 2012 za přítomnosti sta účastníků proběhl v reprezentativních prostorách našeho partnera v Mramorovém sále České spořitelny druhý ročník celopražské meziškolní konference projektu Můžu Ti pomoct?. Tato akce měla dva zásadní cíle. Prvním bylo poskytnout prostor pro prezentaci a diskusi žáků pražských středních škol na předem pečlivě vybraná témata. Dílčím cílem konference pak bylo umožnit učitelům a metodickým pracovníkům získat lepší vhled do světa současných problémů mládeže a shromáždit cenné vstupy pro jejich další činnosti v oblasti primární prevence. Smyslem tohoto sborníku je shrnout ty momenty a postřehy, které jsou z tohoto hlediska dle našeho názoru nejzásadnější. Sborník je koncipován tak, aby svým čtenářům poodhalil názory, postoje a zkušenosti zúčastněných žáků ve vztahu k řešeným tématům. Zároveň však prezentuje rozmanité a kreativní přístupy žáků k vlastní prezentaci a práci. Ty jsou patrné zejména ze samotných prezentací a abstraktů, jež žáci zpracovali pro účely konference, respektive tohoto sborníku. Konference byla určena žákům pražských středních škol, kterým poskytla prostor pro aktivní dialog o aktuálních problémech mladých lidí. Smyslem nebylo usadit žáky před autoritativní přednášející a vnucovat jim problémová témata tak, jak je vidíme my dospělí. Ba naopak hlavní prostor konference byl určen prezentacím žáků a následné otevřené diskusi moderované zkušeným psychologem a odborníkem v oblasti práce s mládeží. Tím byl, stejně jako v minulém roce, Mgr. Aleš Kuda, jeden z autorů myšlenky projektu Můžu Ti pomoct?. Příspěvky žáků a následné diskuse byly vymezeny těmito tematickými okruhy: 1. Proč ráno vstanu a jdu do školy 2. Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme 3. Jak vnímám své zdraví a zdraví svých rodičů 4. Jak jsme zaseli, tak sklízíme Druhého ročníku konference se zúčastnili žáci a učitelé těchto škol: EKO GYMNÁZIUM PRAHA, o.p.s. Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s.r.o. Střední průmyslová škola dopravní, a.s. (Motol) Střední průmyslová škola dopravní, a.s. (Moravská) Gymnázium Postupická Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s.r.o. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Evropská Střední odborná škola stavební a zahradnická Gymnázium Na Zatlance Ráda bych tímto srdečně poděkovala všem zúčastněným za přednesení nesmírně zajímavých příspěvků a následné zpracování abstraktů určených pro tento sborník. Velký dík patří také těm, kteří se zapojili do diskusí a nebáli se vyjádřit své názory bez přípravy. Věřím, že tento materiál poskytne účelné informace, a vzbudí váš zájem o chystaný 3. ročník meziškolní konference projektu Můžu Ti pomoct?, na kterém se s vámi velmi rádi setkáme. Za organizační výbor Jiřina Faloutová Manažerka projektu Můžu Ti pomoct? a zakladatelka společnosti Dialog Jessenius, o.p.s.

3 2. obsah 1. Prolog 2 2. Obsah 3 3. Představení projektu Můžu Ti pomoct? 4 4. Program 2. meziškolní konference 5 5. Přehled příspěvků 2. meziškolní konference Proč ráno vstanu a jdu do školy Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme Jak vnímám své zdraví a zdraví mých rodičů Jak jsme zaseli, tak sklízíme Poděkování 14 3

4 3. Představení projektu Můžu Ti pomoct? Výroční meziškolní konference určená žákům pražských středních škol je jednou z aktivit projektu Můžu Ti pomoct? realizovaného od roku 2010 společností Dialog Jessenius, o.p.s. Odborným garantem projektu je Pražské centrum primární prevence. Partnerem projektu je Hlavní město Praha, se kterým máme uzavřenu darovací smlouvu o partnerství. Záštitu poskytlo taktéž Hlavní město Praha. Hlavním partnerem a sponzorem je Nadace České spořitelny. Prvotním cílem projektu byla podpora a rozvoj primární prevence rizikového chování, přizpůsobení funkční metodiky a dobré praxe pro její realizaci na základních a středních školách ve spolupráci se samotnými žáky, společně se zlepšením komunikace mezi jednotlivými složkami na školách. Každá škola, která se do projektu zapojí, nejdříve prochází analýzou prostředí a následně pak zhodnocením atmosféry ve škole. Hned po zařazení školy do projektu mají učitelé a metodičtí pracovníci možnost absolvovat akreditovaný vzdělávací program zaměřený na problematiku rizikového chování. Taktéž se jim nabízí možnost s žáky navštívit komunity zaměřené na léčbu drogově závislých nebo se s žáky ostatních zúčastněných škol zapojit do jiných menších projektů. Druhým pilířem projektu, jehož význam stále roste, je podpora smysluplného trávení volného času žáků vytvořením tzv. studentských akademií. Ve studentských akademiích jde zejména o nenásilné propojení zajímavých volnočasových aktivit s primární prevencí a zapojení rizikových skupin do umělecko-zábavné tvorby. Aktivity projektu Můžu Ti pomoct? tedy probíhají v těchto třech liniích: činnosti v oblasti návrhu a implementace metodických postupů prevence rizikového chování mládeže a akreditovaného vzdělávání učitelů, meziškolní konference, studentská akademie. Činnosti v oblasti návrhu a implementace metodických postupů prevence rizikového chování mládeže a akreditovaného vzdělávání učitelů Cílem metodických činností Dialog Jessenius, o.p.s. ve spolupráci se školními metodiky je: zvýšit kompetence školních metodiků prevence a třídních učitelů, zlepšit komunikaci mezi jednotlivými složkami na školách. V rámci této činnosti spolupracujeme se školami, které o danou činnost projevily zájem. Těmto školám poskytujeme metodickou a praktickou podporu při tvorbě školní preventivní strategie, odpovídající potřebám a možnostem konkrétní školy. Vstup dalších škol do projektu je i nadále možný. Meziškolní konference Smyslem meziškolních konferencí je: diskutovat aktuální témata rizikové prevence, aktivně zapojit mládež do diskutované problematiky a poskytnout jí prostor pro vlastní vyjádření. 4

5 Konference jsou koncipovány tak, aby umožnily získat podrobné informace o názorech a postojích mládeže, tj. cílové skupiny našich činností, o tom, co je zajímá a trápí. Ty pak poslouží jako vstupy pro návrh dalších činností, které uspokojí potřeby a poptávku mládeže. Výstupy konference tedy mají podobu jak teoretickou (strategie prevence), tak podobu konkrétních činností, jichž se účastní sami žáci. Studentské akademie Studentské akademie, stejně jako meziškolní konference, představují výkonnou linii projektu Můžu Ti pomoct?. Jsou navrženy jako konkrétní nástroj prevence rizikového chování mládeže, a to formou bezplatných uměleckých aktivit. Prakticky tak doplňují metodické činnosti realizované zejména na teoretické úrovni v podobě návrhu školních strategií. Od roku 2010 jsme zahájili provoz již 7 studentských akademií: Hudební: Music City (Praha 9), pod vedením Slávka Jandy zakladatele skupiny Abraxas, DJská: NoD (Praha 1), pod vedením DJ Ghonzalese, Divadelní: NoD (Praha 1), pod vedením Adama Halaše, Výtvarná: MEETFACTORY (Praha 5), pod vedením Jany Babincové, Filmová: FAMU (Praha 1), pod vedením Terezy Reichové, Fotografická: Ulita (Praha 3), pod vedením Ondřeje Klímy, Rádiová: Ulita (Praha 3), pod vedením Zuzany Rejchové z radia Wave. V rámci studentských akademií nejde pouze o umělecké vzdělávání. Součástí cyklů studentských akademií kopírujících průběh školního roku jsou i veřejně přístupné kulturní akce představení a show, na kterých mládež prezentuje své nově nabyté dovednosti a připravené umělecké produkce. Studentské akademie představují účelně strávený volný čas, ve kterém si žáci osvojí nové dovednosti a zároveň uspokojí své potřeby kreativity, sebevyjádření a zapojení se do společnosti. Vedlejším, ale nezanedbatelným efektem je příprava mládeže na budoucí povolání pod vedením zkušených odborníků, často zároveň absolventů daných umělecko-vzdělávacích institucí (např. FAMU) nebo současných pedagogů na uměleckých školách (HAMU). 5

6 4 Program 2. Meziškolní konference 9:00 9:15 Registrace účastníků 9:15 9:40 J. Faloutová, A. Kuda, D. Sladká, K. Gajdůšková: Slavnostní zahájení 9:40 10:40 TÉMA: Proč ráno vstanu a jdu do školy? EKO Gymnázium: A. Kinkeová EKO Gymnázium: M. Sazková Gymnázium MVV: B. Čiperová, M. Březina, V. Sláma SPŠ dopravní: J. Polák, E. Fischer, M. Chobodides Gymnázium Postupická: J. Novotný, K. Houdek, P. Lenz Gymnázium Postupická: M. Váňová, K. Filipi 10:40 11:00 Diskuse k prvnímu bloku prezentací 11:00 11:05 Přestávka 11: A. Halaš: Studentské akademie Divadelní akademie NoD, aneb jak se stát umělcem a dostat se na uměleckou školu 11:20 12:45 TÉMA: Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme Gymnázium Jana Palacha: G. Paurová, D. Plýhalová, K. Fleková, J. Jiráňová, A. Laudová EKO Gymnázium: A. Vasilev, T. Knopp VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská: J. Hozová, K. Malinová VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská: N. Škvarová, B. Svobodová, T. Chámová SPŠ dopravní: M. Knotek, R. Barák Gymnázium Postupická: R. Sekerák Gymnázium Postupická: K. Hostonská, I. Mézlová 12:45 13:45 Oběd 13:45 14:00 V. Trčka, Česká spořitelna: DreamCatcher 14:00 14:10 TÉMA: Jak vnímám své zdraví a zdraví svých rodičů Gymnázium MVV: T. Kunay, D. Michálek, A. Popovič, L. Hrdličková, L. Kloseová 14:10 15:00 TÉMA: Jak jsme zaseli, tak sklízíme SPŠ dopravní: K. Kubalík, M. Rác SPŠ dopravní: P. Hyský, T. Fremut, P. Šíma Gymnázium Postupická: K. Vacková, P. Havlíček SOŠ stavební a zahradnická: O. Bulkina Gymnázium Na Zatlance: E. Bujoková, A. Šámalová, K. Rybová 15:00 15:30 Diskuse k druhému bloku prezentací 15:30 Ukončení 2. meziškolní konference 6

7 5. Přehled příspěvků 2. Meziškolní konference 5.1 Proč ráno vstanu a jdu do školy Přehled prezentací EKO Gymnázium: A. Klinkeová EKO Gymnázium: M. Sazková Gymnázium MVV: B. Čiperová, M. Březina, V. Sláma SPŠ dopravní: J. Polák, E. Fischer, M. Chobodides Gymnázium Postupická: J. Novotný, K. Houdek, P. Lenz Gymnázium Postupická: M. Váňová, K. Filipi Co o svých prezentacích řekli sami žáci Každému se někdy zdál krásný sen, ze kterého se nechtěl probudit. Ovšem co se nestalo, v nejkrásnějším okamžiku začne kokrhat váš ranní budík a vy si říkáte: To není možné. Už je ráno?! Šmátráte po budíku, který až po několika minutách dokážete vypnout. Hlavou vám probíhá spousta věcí, co dnes musíte udělat, ale nebylo by lepší si hodinku nebo dvě ještě pospat? Samozřejmě, každý z nás by to uvítal, ale povinnosti mají v tuto chvíli přednost. Jdete si dát ranní hygienu, lehce něco posnídáte, obléknete se a už vyrážíte do chladného pošmourného rána, které vám na náladě moc nepřidá. Během dne zažíváte spoustu dobrých, ale i ne zrovna příjemných věcí. Někdy se stane, že celý den může skončit fiaskem a v tu chvíli si říkáte, proč jsem radši nezůstal/a v posteli. Nabízí se nám tu tedy otázka, proč ráno vstáváme? Bylo by lepší, kdybychom celý den proleželi v posteli? Mně to přijde jako promarněný den. Já osobně nevydržím v posteli, ani když jsem nemocná. Jak byste si vůbec takový den v posteli představovali? Koukáním na filmy, hraním WoWka a psaním statusů na Facebook? Trochu nuda, ne? To, že ráno vstaneme a dokopeme se přes všechny naše vnitřní pasivní hlasy do školy, z nás dělá alespoň trochu civilizované a inteligentní bytosti. Proč například já vstávám ráno do školy? Protože to beru jako výzvu. Když udělám všechny zkoušky dobře, udělám maturitu a dostanu se na medicínu. To je můj cíl. A jelikož nemám možnost jít jinou cestou, zbyla mi tato, která může být na první pohled náročná, ale beru to jako test pro mě. Chci si něco dokázat a k tomu jsem využila cestu typu: ráno vstanu, vypnu budík, chvíli nadávám a poté jdu do školy Když se na to ale podíváme z druhé strany, kdybyste celý den leželi v posteli a najednou potřebovali na toaletu nebo měli vážně velký hlad, stejně byste museli vstát. Z toho plyne, že vstávání se tak jako tak prostě nevyhneme, a i když budeme v tu chvíli naštvaní na celý svět, že jsme nedospali tak krásný sen, vrátí se nám to v jiné, hezčí podobě. Martina Sazková EKO Gymnázium Když ráno vstanu, tak moje první myšlenka není, že jdu do školy, ale v té chvíli beru sama sebe jako automat. Poté se obléknu a jdu do koupelny a koukám na sebe. Před zrcadlem jsem jen já a nikdo jiný, tak si dám otázku: Proč tam vlastně jdu? Tlačí na mě rodiče, prarodiče, učitelé, vlastně 7

8 ze kterého vyplynulo, že je to především povinnost, i když se našly i jiné důvody (spolužáci, maturita, informace). Zároveň prezentace nabízí možnosti, jak ranní vstávání dotáhnout do vítězného cíle (různé typy budíků, atd.) Také se zmiňuje o významné osobnosti, která za všechno může Marii Terezii. Jaroslav Polák, Eduard Fischer, Marek Chobodides Střední průmyslová škola dopravní celkově škola. Pak si opláchnu obličej a jen si říkám: Není to kvůli nim, je to kvůli mně. Není to o nich, je to jen a jen o mně. Nemůžeme se spoléhat, že nás někdo povede za ručičky, musíme se spolehnout sami na sebe. Jde o naši budoucnost, jde o to, co z nás bude, jak bude náš život probíhat. Jdu do školy, abych mohla jít za vlastními cíli do budoucnosti. Ale v našem věku nás škola nebaví, což je ve většině pravda, každý z nás zná ten pocit, kdy vstane a nechce se mu tam, ale jen pevný člověk řekne: NE, musím tam, abych něco dokázal! Ale když si to tak přiznáme, do školy chodíme i za kolektivem. Kdyby nebyl dobrý kolektiv, tak se nám vlastně ta škola tolik zprotiví, že bychom tam nechodili tak často. Můj závěr je takový, že vstávám do školy kvůli: budoucnosti, kolektivu a znalostem. Alice Klinkeová EKO Gymnázium Většina studentů školu nebere moc vážně a neuvědomují si následky své laxnosti. V naší prezentaci apelujeme především na studenty, protože chceme, aby nad svou budoucností přemýšleli a snažíme se je motivovat k učení, pravidelné docházce a k udržení pozornosti při hodinách. Rozebíráme výhody a nevýhody školy do detailu. V prezentaci také zdůrazňujeme důležitost vzdělání, čímž bychom studenty chtěli motivovat k větší zodpovědnosti, která této naší generaci chybí. Barbora Čiperová Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha Prezentace se zaměřila zejména na motivaci studentů k rannímu vstávání a cestě do školy. Byl proveden výzkum mezi studenty SPŠ dopravní Motol, Diskuse Prezentace byly zpracovány na velmi vysoké úrovni autoři neváhali využít celou řadu trefných a vtipných obrázků k danému tématu. Ačkoliv žáci přistoupili k prezentacím s humorem, bylo znát, že samotné téma je pro ně velmi vážné a důležité. Diskuze k danému tématu proběhla s velikým nadšením účastníků. Vstát a jít do školy je pro mladé velký boj. I přesto si dokážou najít své důvody, proč se přemoci, i když se jim nechce. Hlavní motivací je pro ně budoucnost, ze které mají určité obavy je překvapivé, že nad budoucností přemýšlí jako nad nelítostným a krutým prostředím, ve kterém je třeba mít ostré lokty, a je třeba se na něj dobře připravit. Z diskuse jasně vyplynulo, že i přes svou zdá nlivou lehkomyslnost mladí již nyní přemýšlí nad svou budoucností a rozvažují, co mohou dnes udělat pro svůj budoucí úspěch. Mezi jejich priority patří kvalitní středoškolské a vysokoškolské vzdělání, začlenění do společnosti, sebeuspokojení i respekt ostatních. Klíčové závěry + škola je pro žáky jedním z nejdůležitějších sociálních prostorů + žáci si dobře uvědomují, že školy jim poskytují vzdělání jako důležitý základ jejich budoucího rozvoje + kvalitnější škola je předpokladem lepšího profesního uplatnění + školy se významně podílí na psychickém i fyzickém rozvoji žáků školy a současné způsoby vzdělávání nepodporují jedinečnost a kreativitu, naopak preferují uniformitu a masovost pravidelnost školní docházky spěje ke vzniku stereotypu žáci, kteří si neuvědomují přínosy vzdělávání, odsuzují sami sebe k budoucímu neúspěchu 8

9 5.2 Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme Přehled prezentací Gymnázium Jana Palacha: G. Paurová, D. Plýhalová, K. Fleková, J. Jiráňová, A. Laudová EKO Gymnázium: A. Vasilev, T. Knopp VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská: J. Hozová, K. Malinová VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská: N. Škvarová, B. Svobodová, T. Chámová SPŠ dopravní: M. Knotek, R. Barák Gymnázium Postupická: R. Sekerák Gymnázium Postupická: K. Hostonská, I. Mézlová Co o svých prezentacích řekli sami žáci Naše republika patřila léta mezi země, které byly uzavřeny před světem. Stále nemáme dostatek zkušeností jak pracovat a žít s velkým počtem národností, které se chovají jinak, respektují jiné hodnoty, opírají se o jiné tradice, jinak komunikují a mají jiná očekávání od pobytu v naší zemi. Proces adaptace zejména pro mladé lidi studenty v cizí zemi, není jednoduchý. Přicházejí do nového prostředí, většinou odtrženi od rodinného zázemí. Klíčovou podmínkou pro integraci cizinců (nabytí komunikativní kompetence) je především znalost českého jazyka, ale i osvojení si pravidel společenského života, samozřejmě při respektování jejich národnostních specifik. Pro pochopení pocitů zahraničních studentů na naší škole, jsme v závěru školního roku 2011/2012 provedli dotazníkové šetření, které se zaměřilo na důvody jejich příchodu do ČR a vnímání nových životních podmínek v České republice. Anketu vyplnilo 20 zahraničních studentů EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. a to 13 z Ruska, 2 z Běloruska a po jednom z Ukrajiny, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Číny a Konga. Většina studentů přišla do ČR v roce 2011 (16), 2010 (2) a po jednom v roce 2009 a Absolutní většina (19) uvedla jako důvody pobytu v ČR studium, dosažení lepšího vzdělání. Tento důvod koresponduje s odpovědí na otázku, v čem vidí studenti svoji budoucnost po ukončení studia na EKO GYMNÁZIU Praha o.p.s. Všichni uvedli studium na vysoké škole. Polovina studentů rovněž uvedla, že se již dříve zajímala o život a kulturu v ČR. Český jazyk neznaly dvě třetiny studentů, třetina rozuměla, ale nemluvila. V České republice zahraniční studenti nejvíce oceňují životní úroveň (12), životní prostředí (7) a lidská práva (6). Líbí se jim život v Praze (3), mentalita Čechů (3) a jednotlivci uvedli také ceny, život v Evropě, český jazyk a pražskou dopravu. Co se studentům naopak nelíbí je složitost české gramatiky (5), mentalita Čechů (5), rasismus (4). Příjemně nás překvapily odpovědi na otázky diskriminace a předsudků. S diskriminací vůči sobě se nesetkaly tři čtvrtiny studentů, předsudky o Češích v zemi původu uvedl pouze 1 student (pivo). Zajímalo nás rovněž trávení volného času, který většina (17) studentů prožívá s přáteli, sami pouze dva. Nejvíce zahraničních studentů se ve volném čase věnuje sportu (9), procházkám (7), uměleckým aktivitám hře na kytaru, kreslení, tanci, fotografování (6), čtení (6), sledování filmů, poslechu hudby, sledování televize (6), hrám na počítači, internetu (4) a studiu (4). Velmi pozitivní je, že většina zahraničních studentů (18) uvádí, že s překonáváním studijních a jazykových obtíží jim pomáhají spolužáci ve třídě. K oblíbeným předmětům, které těmto studentům také dělají nejmenší obtíže, patří matematika a anglický jazyk. S touto skutečností souvisí také odpověď na otázku, zda by studenti doporučili svým kamarádům a známým kurzy a studium na EKO GYMNÁZIU Praha o.p.s. Na tuto otázku odpovědělo 19 studentů kladně, to znamená, že by doporučili svým kamarádům 9

10 a známým kurzy a studium na EKO GYMNÁZIU Praha o.p.s. Je to ocenění nejen jejich spolužáků, ale celého pedagogického sboru a vedení školy, která se snaží vytvářet optimální podmínky pro studium zahraničních studentů. Alexi Vasilev EKO Gymnázium Riziková jinakost? Nabízené téma Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme autorky zpracovaly z pohledu rizika, které může jinakost přinášet ve smyslu, že odlišnost může být jedním ze startujících bodů pro vznik šikanování. V příspěvku se věnují šikanování zejména ve školním prostředí, a to v různých časových úsecích od dětství až po dospělost. V prezentaci popisují možné důvody pro vznik a vývoj šikany, ne však z pohledu odborníků, rodičů nebo učitelů, ale z pohledů žáků, kteří šikanování prožili (ať již z pozice oběti, agresora či přihlížejícího). Cílem příspěvku je upozornit na přetrvávající problém šikanování ve školách a vyvolat mezi vrstevníky zájem a diskusi. Josefína Hozová, Kateřina Malinová Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Evropská Rasismus a diskriminace Nabízené téma Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme autorky zpracovaly z pohledu rizika, které jinakost může přinášet ve smyslu, že odlišnost od majoritní společnosti může být jedním ze startujících bodů pro vznik rasismu, diskriminace, xenofobie. Příspěvek se věnuje historii rasismu a diskriminace, a to od antiky až po současnost. Autorky se blíže zastavují u některých důležitých termínů, vysvětlují například, jak v minulosti vypadala rasová segregace, co je to genocida. V závěru prezentace autorky nastíní problematiku aktuální pro současné české prostředí zabývají se romskou otázkou. Nicola Škvarová, Tereza Chámová, Barbora Svobodová Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Evropská ale zatím jsem neuspěl. Myslím si, že v dnešní době je dobré být sám sebou, vážit si sám sebe. To je velmi důležité. Martin Knotek Střední průmyslová škola dopravní My lidé se můžeme lišit v mnoha ohledech. Především si je ale je třeba uvědomit, že máme spoustu společných znaků, jako například původ či stavbu těla. Z psychologických i kulturních důvodů člověk potřebuje někam patřit, či být součástí užší společnosti, ale zároveň touží být něčím výjimečný. Je dobré najít v životě určitou rovnováhu. Odlišností na lidech okolo nás si všímáme neustále v každodenních procesech. Například při výběru partnera hrají odlišnosti jednu z hlavních rolí. Uvědomme si, že díky naší rozmanitosti je svět pestré a zajímavé místo. Klára Hostonská, Ingeborg Mézlová Gymnázium Postupická Jiní než já jsou všichni. Někteří se mi podobají více, někteří méně, ale na základě toho, že se mi někdo podobá méně v mých názorech nebo v tom jak vypadá, se nedá rozpoznat kdo je lepší a kdo horší, kdo je dobrý a kdo špatný. Teda alespoň já si myslím, že se to poznat nedá. Nemít někoho rád jen kvůli tomu, že je jiný v tom, co sám nemohl ovlivnit, mi přijde jako nedostatečný důvod. Proč mi má vadit někdo jen kvůli tomu, že má jinou barvu kůže? On si při porodu, ani když byl jako plod v lůně, nemohl vybrat barvu kůže, tak proč bych měl nemít rád někoho kvůli genům jeho rodičů? Proč bych měl nemít rád někoho, jen kvůli tomu, že byl vychován k víře v nějaké náboženství? Proč bych měl nemít rád někoho, protože se mu líbí stejné pohlaví? Proč bych měl nemít rád někoho za něco, za co ten člověk vůbec nemůže? Richard Sekerák Gymnázium Postupická Hodnotím sebe i své okolí nejen svými smysly ale i duší. Porovnávám hodnoty v prostředí, ve kterém žiju. Chtěl bych někoho najít, kdo má podobné názory, myšlenky a představy jako já, 10

11 což může vést ke vzniku depresí, pití alkoholu, ztrátě zaměstnání, odkud je již jen krůček k tomu dostat se a zůstat na ulici. Navzdory zásahům zkušeného moderátora, Mgr. Aleše Kudy, nebylo možné diskusi uzavřít jednotným názorem a oba názorové tábory zůstaly nesmířené. Diskuse Téma rozdílnosti vzbudilo velmi vzrušenou debatu. Velkým tématem prezentací byly rasové rozdíly plynoucí z globalizace a změn ve společnosti. Mnoho žáků má s tímto tématem zjevně velmi osobní zkušenost, jež se projevila velmi zajímavým a kvalitním zpracováním prezentovaných příspěvků. Navzdory tomu se však stěžejním tématem následné diskuse stala otázka bezdomovectví. Mramorovým sálem České spořitelny zaznívaly velmi rozlišné názory. Nakonec se vytvořily dvě přibližně stejně velké skupiny diskutérů stojící na zcela opačných stranách názorového spektra. V očích první skupiny si bezdomovci za svou situaci mohou sami vlastní pasivitou, jež jim brání si najít a udržet práci a začlenit se do běžného života (mít kde bydlet, co jíst, zajistit rodinu apod.) Druhá skupina pak hájila názor, že bezdomovcem se může stát každý. Stačí například onemocnět, Klíčové závěry + žáci pozorují změny ve společnosti plynoucí z globalizace a příchodu zástupců mnoha nových národností do české společnosti a hodnotí je kladně + česká společnost stále více inklinuje k otevřenosti a toleranci + mladí lidé uvažují o společnosti a prostředí, které je obklopuje, a velmi vážně uvažují o tom, jak se stát její zdravou součástí + řada mladých lidí vnímá (nejen) národnostní rozmanitost jako velmi přínosnou + mladí si dokážou najít a ocenit na ostatních to jiné v české společnosti lze i nadále zaznamenat řadu negativních jevů a postojů plynoucích z rasových předsudků řada zástupců jiných národností si v české společnosti nedokáže najít své místo a vnímá českou společnost jako uzavřenou, nepřátelskou a nespravedlivou značná část mladých lidí má velmi negativní postoj k otázce bezdomovectví, které považují za nežádoucí společenský jev na přetrvání negativních postojů má podle mladých stále svůj zásadní vliv uzavřenost v důsledku dřívějšího režimu 5.3 Jak vnímám své zdraví a zdraví svých rodičů Přehled prezentací Gymnázium MVV: T. Kunay, D. Michálek, A. Popovič, L. Hrdličková, L. Kloseová Co o svých prezentacích řekli sami žáci Naše skupinka si v rámci 2. meziškolní konference s názvem Můžu Ti pomoct? vybrala téma Jak vnímám zdraví své a svých rodičů. Při zpracování jsme vycházeli převážně z vlastních zkušeností a situací, které vídáme prakticky denně. Díky tomuto tématu před námi vyvstala i otázka Jací jednou budeme i my v roli rodičů? Prezentace pro nás byla velkým přínosem a dobrou zkušeností. Tom Kunay, Linda Kloseová, David Michálek, Lucie Hrdličková, Alan Popovič Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha 11

12 Diskuse Z počtu zpracovaných prezentací je zjevné, že dané téma není pro mladé nijak zásadně důležité, což se potvrdilo i v následné krátké diskusi. Účastníci se tématem zabývali spíše na obecné úrovni. Hlavním pojmem, který je v rámci tématu zaujal, bylo spíše slovo rodič. Zajímavým zjištěním ovšem je, že studenti si pod slovem nemoc zatím vybaví pouze krátkodobá onemocnění, jako jsou nachlazení, angína či chřipka. Tento pojem si dosud nijak neasociují se závažnými onemocněními, jako jsou rakovina, civilizační choroby a už vůbec ne s výrazy typu prevence a zdravý životní styl. Klíčové závěry + mladí se v některých situacích snaží na svět podívat očima svých rodičů + mládež nemá zásadní negativní zkušenosti se závažnými onemocněními, neboť tato se jim pod slovem nemoc dosud neasociují absence vnímání důležitosti tohoto tématu může mít negativní vliv na prevenci a životní styl mládeže 5.4 Jak jsme zaseli, tak sklízíme Přehled prezentací SPŠ dopravní: K. Kubalík, M. Rác SPŠ dopravní: P. Hyský, T. Fremut, P. Šíma Gymnázium Postupická: K. Vacková, P. Havlíček SOŠ stavební a zahradnická: O. Bulkina Gymnázium Na Zatlance: E. Bujoková, A. Šámalová, K. Rybová Co o svých prezentacích řekli sami žáci Téma prezentace bylo velmi široké a dalo se pochopit z mnoha úhlů pohledu. Naše prezentace se zaměřuje především na to, jak je naše společnost neodmyslitelně spjata s ústní lidovou slovesností, zejména s příslovími a rčeními. Obě nás neustále obklopují, a proto je v prezentaci vysvětleno, co vlastně znamenají a proč je stále užíváme, i když možná někdy konverzaci prodlužují a je možné, že ne všichni znají přesný význam právě použitého přísloví. V prezentaci je i použita ukázka z knihy Saturnin, ve které se to příslovími jen hemží. Kryštof Kubalík, Martin Rác Střední průmyslová škola dopravní Naším prvním předmětem byla otázka rodiny. Zaměřili jsme se okrajově na to, jak je pro vývoj jedince podstatný zásah rodiny jak výchovou, tak jejím složením. Dále jsme zmínili tradiční a moderní rodinu, jak se liší a která je v čem dobrá. Jako druhé téma jsme zvolili školu. Mluvili jsme o 4. ročníku, kterým letos procházíme a zdůraznili jsme vše, co nás čeká. Včetně maturity, která se od loňského roku opět liší. Poukázali jsme také na to, že ne všechny vystudované obory jsou uplatnitelné a měli bychom tedy velmi zvážit, jakou vysokou školu si vybereme. Třetím tématem byla politika, hovořili jsme o tom, jak jsme v roce 1989 zasadili semínko demokracie a teď sledujeme, jak strom demokracie roste a co již můžeme sklízet. Dále jsme hovořili o přímé volbě prezidenta jakožto o jednom z plodů stromu demokracie a jak si vybrat správného kandidáta. Miloš Zeman, Vladimír Dlouhý a Jan Fischer byli členy komunistické strany, proto jsme hovořili o tom, zdali je morálně vhodné, aby takovíto lidé byli čelními představiteli státu. Poslední téma, kterým byla morálka, jsme z časových důvodů museli poněkud zkrátit. Hovořili jsme o tom, že dle našeho názoru úspěch předchází snaha. Nicméně každý vidí jen následný úspěch a ne to, co mu předcházelo tedy sku- 12

13 Konstantinopol, Turky a nastolíme křesťanství. Dobijeme Čínu, naučíme lidstvo používat střelný prach. Obchody budou vzkvétat. A co na to následující generace, to je zanedbatelné! Pozor! Nic není zanedbatelné, skromné začátky se změnily v obchodní a náboženské války. Petr Hyský, Tomáš Fremut, Patrik Šíma Střední průmyslová škola dopravní tečná snaha, podvod, či něco jiného. Zároveň jsme se zaměřili na vnímání morálky před a po revoluci, kdy před revolucí byla upnutější pravidla, a proto starší generace nahlíží na mladší jako na nevychovanou, drzou či příliš svobodomyslnou. Je to však možná tím, že tato generace produkuje sebevědomé jedince s názorem. Avšak najdou se i tací, kteří si demokracii vykládají špatně. Karolína Vacková, Petr Havlíček Gymnázium Postupická Svoji prezentaci jsem označila podtitulem Budoucnost naší planety a strukturovala jsem ji do 4 zásadních bodů: 1. Naše planeta se vytvářela miliony let a nám byla svěřena do užívání; 2. Tohoto daru je třeba si vážit, proto je nutné ji využívat zodpovědně; 3. Důsledky našeho počínání ji často velmi ničí; 4. Odpovědnost je v rukou dalších generací a je pro nás aktuálním úkolem. Olena Bulkina SOŠ stavební a zahradnická KOMPAS ČASU Svět se změnil. Co vy na to pánové, podrobíme si celý svět. Zabijeme Diskuse Již z výše uvedených abstraktů je zřejmé, že otevřenost zvoleného tématu vyústila ve velmi rozdílné přístupy, jež k němu zaujali jednotliví zpracovatelé prezentací, respektive jejich skupiny. Bouřlivou reakci vyvolal zejména předposlední příspěvek studentky SOŠ Stavební a zahradnické zaměřený na vliv člověka na naši planetu. Většina účastníků konference zásadně nesouhlasila s jejím přesvědčením, že člověk je původcem všeho zlého, co se na modré planetě děje. Klíčové závěry + mladí lidé jsou v mnoha ohledech velmi kreativní a tvořiví a nebojí se přicházet s různými nápady a názory + mladí jsou si vědomi, že jsou sami strůjci svého osudu a pracují na svém rozvoji + žáci se již začínají věnovat politickým tématům a jejich společenským souvislostem + nová generace voličů uvažuje o politice i směrem do minulosti, ve které hledají poučení a kořeny současného stavu mladí lidé se dosud příliš neztotožňují s principy udržitelného rozvoje 13

Dialog Jessenius, o.p.s. Výroční zpráva. Michaela Tůmová, Jiřina Faloutová

Dialog Jessenius, o.p.s. Výroční zpráva. Michaela Tůmová, Jiřina Faloutová Dialog Jessenius, o.p.s. Výroční zpráva Michaela Tůmová, Jiřina Faloutová Praha, leden 2013 2012 Úvodní slovo Praha, leden 2013 Vážení a milí přátelé, kolegové, s radostí Vám předkládáme výroční zprávu

Více

Mentoring a využití jeho metod na střední škole

Mentoring a využití jeho metod na střední škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod na střední škole Obr.1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

aneb jak začít s průřezovými tématy

aneb jak začít s průřezovými tématy prů řez ník aneb jak začít s průřezovými tématy Ko l e k t i v a u t o r ů : PRŮŘEZNÍK Příručka dobré praxe Varianty, Člověk v tísni, o.p.s. 2008 Vydání první. Autoři textů: Kateřina Kociánová, Pavel Košák,

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena.

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Blanka Blažková Autoři: Blanka Blažková, Miroslava Belhová, Martina Nuslauerová, Martin Bjaloň Spolupracovali: Miroslava

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Motto: Handicap neznamená neschopnost

Motto: Handicap neznamená neschopnost č. jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání (zkrácený název ) reg. číslo : CZ.1.07/1..00/08.0110, OP VK září 010 Motto: Handicap neznamená neschopnost www.nejsmevsichnistejni.cz Místo úvodu Obsah

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ 14: Pedagogika, psychologie Waldorfská pedagogika Waldorf education Autor: Adéla Vlčková Interní konzultant: Mgr. Petr Klier Externí konzultant: Mgr. Milena Vlčková

Více

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Stránka 1 z 33 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost Prioritní osa: Oblast podpory:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií Daniela Vávrová Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky VOLNÝ ČAS, JAKO PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Bakalářská

Více

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011 e-learning Blogy Články Virtuální hospitace Profil Škola DUM 21 Diskuze Odkazy Digifolio WIKI Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářská práce Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Volunteer activities focused on the form of work One to one Vedoucí

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte

Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte číslo 5 Adaptační programy vás zbaví strachu z neznámého Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte S Aspergerem v české škole. První, co se řeší, jsou peníze Reportáž ze Sokolova, kde pomáhají

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401 1 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala v lednu dotazníkové šetření mezi studenty českých středních škol. Šetření probíhalo ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Millward Brown. Dotazníkové

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Role motivace ve výtvarné výchově na I. a II. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PaedDr..Hana Stadlerová Autor práce:

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

Na pomoc pedagogické praxi

Na pomoc pedagogické praxi Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Na pomoc pedagogické praxi publikace pro vysokoškolské studenty učitelství a začínající učitele oborů přírodních věd, matematiky a informatiky Zdeněk Bochníček,

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie)

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) Junák Svaz skautů a skautek ČR Centrum vzdělávání Parvula Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) 1 Struktura studie: 1. Úvod: cíle materiálu, zadavatel dokumentu

Více

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Postoj mladistvých k drogám na Mladoboleslavsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala:

Více