D Maso, ryby, vejce a luštěniny Didaktická část pro II. stupeň ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D Maso, ryby, vejce a luštěniny Didaktická část pro II. stupeň ZŠ"

Transkript

1 D Maso, ryby, vejce a luštěniny Didaktická část pro II. stupeň ZŠ D Fleisch, Fische, Eier und Hülsenfrüchte Praxis für II. Stufe der Grundschule Obsah Náměty na skupinové úkoly Individuální úkoly Náměty na další aktivity Texty pro děti Recepty

2 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 1 Semafor výživy Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Rozvoj týmové spolupráce. Reflexe vlastního jídelníčku. Upevnění znalosti látky. Žákům II. stupně ZŠ. Aktivitu lze přizpůsobit věku dětí volbou různých forem práce, náročností problémového úkolu apod. 1 vyučovací hodina Řešení úkolu ve skupinách. Brainstorming a diskuze. výživová pyramida pro každou skupinu: arch balicího papíru barevné papíry formátu A5 (zelený a červený) nůžky, kružítko, lepidlo barevné fixy, pastelky papír formátu A4 s 6 tvrzeními Popis námětu Připravte pro každou skupinu uvedené pomůcky a zhotovte listy se šesti tvrzeními, která se týkají masa, ryb, vajec a luštěnin (skupiny pracují s rozdílnými tvrzeními). Tyto teze obsahují informace o tom, co se doporučuje a co naopak není vhodné při sestavování našeho jídelníčku. Pozor, výroky nejsou vždy pravdivé. Sdělte dětem obsah hry: Úkolem skupin je v časovém limitu 15 minut připravit podle instrukcí na arch balicího papíru Semafor výživy. Před zahájením samotné práce proběhne ve třídě krátká 5minutová diskuze na téma Semafor. Žáci říkají slova, která je napadají při vyslovení tohoto pojmu, diskutují o významu semaforu a jeho využití, o tom, co znamenají jednotlivé barvy na semaforu v přeneseném významu pro život člověka, a to zejména se zaměřením na barvy zelenou a červenou. Po tomto brainstormingu a diskuzi rozdělte žáky do skupin, z nichž každá obdrží arch balicího papíru, červený a zelený list a další pomůcky. Každý tým bude také potřebovat jeden papír formátu A4 se šesti tvrzeními. Následně vysvětlete, co barvy papírů v dané aktivitě znamenají: Zelený papír ANO (volno) tvrzení je pravdivé. Červený papír NE (stop) tvrzení není správné. Žáci v družstvech si zvolí zapisovatele a mluvčího a vytvoří vlastní piktogram. Tím označí vpravo nahoře svůj pracovní arch, na kterém vznikne tzv. Semafor výživy. Skupiny poté rozdělí arch vodorovně na poloviny, vystřihnou a nalepí dvě barevná kolečka o průměru 10 cm v pořadí červené, zelené, a vytvoří tak pomyslný semafor. Papír formátu A4 se šesti tvrzeními rozstříhají na jednotlivé položky, prodiskutují jejich obsah a rozhodnou, ke kterému kolečku na semaforu dané výroky patří. Zatím je ale na arch nepřilepují. D-1

3 Náměty na skupinové úkoly Po uplynutí časového limitu mluvčí jednotlivých družstev během 20 minut postupně seznámí ostatní s prací týmu. Mluvčí jednotlivá tvrzení přečte, sdělí, zda je skupina přiřadila k červenému či zelenému kolečku a odůvodní proč. Ostatní skupiny se vyjadřují, jestli s tím souhlasí. Kontrolujte správnost a ptejte se, co žáci ještě k tématu mohou sami doplnit, případně sdělujte další doplňující informace sami. Nakonec vyvěste na tabuli výživovou pyramidu a spolu se třídou proveďte ještě jednou kontrolu. Teprve nyní nalepí skupiny jednotlivá tvrzení na svůj Semafor výživy a vyvěsí archy ve třídě. V závěru hodiny žáci zhodnotí danou aktivitu: jak se jim pracovalo, co pro ně bylo nové a co jim dělalo potíže. Vyhodnoťte práci skupin. Jednotlivé týmy si mohou interně prodebatovat práci svých členů. Aktivita rozvíjí práci ve skupině, vede k rozhodování, k respektování názoru druhého, ale i k obhájení svého názoru. Ukazuje nutnost domlouvání se při společné práci, učí pozorování a porovnávání. Je postavena na mezipředmětových vztazích, využívá prvky dopravní výchovy. Návrhy tvrzení pro Semafor výživy Všechna tvrzení pro skupiny budou napsaná černě. MASO, RYBY, VEJCE, LUŠTĚNINY Bez obav můžeme denně konzumovat tučná masa. Konzumaci luštěnin bychom měli co nejvíce omezovat. U vajec nemusíme příliš dbát na tepelné zpracování. Ateroskleróza je choroba, kdy se tukové usazeniny vrství na vnitřních stěnách tepen, čímž se tepny zužují. Rybí maso by nemělo v našem jídelníčku chybět. Lidé s onemocněním cévního systému by neměli jíst tučná masa a vejce. Sádlo by mělo být součástí našeho jídelníčku každý den. Bez obav můžeme jíst syrové maso. Vaječný žloutek i bílek obsahují cholesterol. Živočišné tuky napomáhají zvyšování hladiny cholesterolu v krvi. Mleté maso je třeba co nejdříve a dobře tepelně zpracovat. Plody luštěnin jsou dobrým zdrojem bílkovin. Smažená masa jsou z hlediska stravování vhodnější než masa dušená. Mořské ryby do našeho jídelníčku nepatří. Uzeniny bychom do našeho jídelníčku neměli zařazovat příliš často. Využití luštěnin v kuchyni je různorodé a pestré. Nedoporučuje se konzumovat syrová vejce. Přednost bychom měli v našem jídelníčku dávat libovému masu. Mezi tzv. bílá masa patří pouze kuřecí a rybí maso. Uzená masa můžeme konzumovat bez tepelné úpravy. Rybí produkty by na našem jídelníčku měly být častěji. Maso musíme vždy uchovávat v chladu. Konzumovat velké množství špeku se nedoporučuje. Luštěniny nejsou významnou součástí správné výživy. D-2

4 Náměty na skupinové úkoly Konzumovat velké množství špeku organizmu neškodí. Z hlediska zdraví nezáleží na způsobech tepelného zpracování masa. Uzená masa musíme vždy velmi dobře tepelně zpracovat. Tučná masa ohrožují naše zdraví. Doporučuje se omezovat v jídelníčku množství vajec. Luštěniny, a zejména sója, jsou významnými potravinami s obsahem mnoha důležitých látek. Rybí maso můžeme nahradit v jídelníčku masem králičím. Při přípravě pokrmů není vhodnější používat rostlinné oleje místo vepřového sádla. Z hlediska zdraví nezáleží na tom, jaké maso konzumujeme. Do jídelníčku bychom neměli zařazovat masa s vysokým obsahem tuku. Doporučuje se nahradit tučné maso a masné výrobky rybami, luštěninami a netučnou drůbeží. Libová masa se příliš nedoporučují. Energetická hodnota všech druhů masa je stejná. V jídelníčku nesmějí chybět kuřecí a rybí maso. Rozmražené maso nemusíme hned zpracovat. Můžeme ho nechat opět zmrazit. Tučná masa ohrožují naše zdraví. Sójové maso bychom měli v jídelníčku nahrazovat masem vepřovým. Masa s nižším obsahem tuku označujeme jako tzv. bílá masa. D-3

5 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 2 Kolotoč Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Nácvik argumentace a principů asertivního chování. Rozvoj komunikačních dovedností. Upevnění znalosti látky. Žákům II. stupně ZŠ. Aktivitu lze přizpůsobit věku dětí a volit různá témata. 2 vyučovací hodiny. V první vyučovací hodině pracují skupiny nebo samotní žáci, ve druhé následuje prezentace a zhodnocení práce žáků. Práce v třídním kolektivu, tzv. Velký kolotoč nebo v menších skupinách, tzv. Malý kolotoč. Varianta Velký kolotoč archy balicího papíru nebo listy z flipchartové tabule (podle počtu skupin) fixy Varianta Malý kolotoč papír formátu A4 (podle počtu skupin x počet žáků v každé skupině) hrací kostka pro každou skupinu: arch balicího papíru nebo list z flipchartové tabule lepidlo Popis námětu Didaktický námět Kolotoč lze realizovat ve dvou variantách: Velký kolotoč skupinová práce v rámci třídního kolektivu. Malý kolotoč samostatná práce jednotlivce v rámci menší skupiny žáků. Předem se pro jednu z variant rozhodněte. Pro obě varianty je nutné připravit 5 problémových úkolů. Velký kolotoč První hodina Napište 5 problémových úkolů, každý na samostatný arch balicího papíru, a rozdělte třídu do pěti skupin. V každém týmu bude obsazena funkce mluvčího a zapisovatele. Každá skupina si vylosuje jeden arch se zadáním a navrhne vlastní piktogram, tedy znak, který bude družstvo reprezentovat (geometrický tvar, obrázek, slovo apod.). Pod znění úkolu nakreslí svůj piktogram a v průběhu následujících 7 minut se prostřednictvím zapisovatele snaží stručně zaznamenat vymyšlené řešení daného úkolu. Po uplynutí času se předá arch další skupině. Ta si přečte, co je zde již napsáno, a má opět 7 minut (čas je možné zkrátit), ve kterých spolu se svým piktogramem doplní další poznámky, nápady a názory k úkolu, které předešlý tým neuvedl. Tak postupně projde každý úkol všemi skupinami, až se vrátí k té první. V závěru hodiny archy vyberte a zadejte, aby do příští hodiny (ta může být i s časovým odstupem, ne však delším než týden) žáci zjistili nové informace či zajímavosti k problému, který se skupinou řešili. D-4

6 Náměty na skupinové úkoly Druhá hodina Na začátku hodiny se třída rozdělí do původních skupin. Rozdejte žákům jejich archy a zadejte, aby během 10 minut skupiny připravily krátkou prezentaci s komentářem k řešení zadaného úkolu. Na řešení se v minulé hodině podílela všechna družstva, a lze tedy prodiskutovat a využít i jejich práci a nově získané informace, které žáci měli zjistit doma. Zapisovatel zároveň na arch zapíše to, co z nových informací považuje skupina za podstatné a čím obohatí svoji následnou prezentaci. Po uplynutí časového limitu představí postupně mluvčí z jednotlivých skupin v pěti minutách svá řešení. Má-li nějaký tým pocit, že v probíhající prezentaci chybí něco z řešení, které k úkolu dopisoval, má právo na otázku, proč to daná skupina nezařadila do svého vystoupení. Vyzvaná skupina musí být schopná své rozhodnutí vysvětlit a obhájit. Kontrolujte správnost informací a případně doplňujte další fakta. Po odprezentování všech družstev vyvěsí skupiny své archy ve třídě (to umožní i doplňování nových informací k tématům během další výuky, vše nové by se ale mělo psát jinou barvou). V závěru hodiny proběhne diskuze, kdy společně se žáky zhodnotíte aktivitu i práci skupin a jednotlivců. Malý kolotoč První hodina Pro tuto variantu napište každý z pěti úkolů na samostatný papír formátu A4 a od každého pořiďte po pěti kopiích. Žáci vytvoří skupiny o 5 členech a obdrží sadu zadání, z níž si každý vylosuje jeden úkol a označí list vlastním piktogramem. Žák má 7 minut na zapsání svého řešení na list, který následně předá dalšímu ve skupině. Nový řešitel si přečte, co již bylo napsáno, a má nových sedm minut na doplnění nových informací. Takto se u úkolů vystřídají všichni žáci ve skupině. V závěru hodiny si děti přečtou, jaké informace ostatní k jejich úkolu doplnili, a zhodnotí celou aktivitu: jak se jim pracovalo, co pro ně bylo nové, co jim dělalo potíže, s čím měly problém apod. Nakonec žákům zadejte, aby do příští hodiny (ta může být s časovým odstupem, ale ne víc než týden) nashromáždili další informace související s řešením jejich vlastního úkolu. Druhá hodina V následující hodině se třída rozdělí do stejných skupin a dostane své původní listy s úkoly, dále arch balicího papíru a lepidlo. D-5

7 Náměty na skupinové úkoly Během 15 minut se ve skupinách diskutuje o řešení všech pěti zadání. Každý člen postupně, v čase tří minut, seznámí ostatní se svým vypracováním a doplní jej i o to, co zapsali další spolužáci ze skupiny, sděluje i nové informace a zajímavosti, které zjistil. Časoměřič, kterého si skupina zvolí, ohlídá všem včetně sebe časový limit 3 minuty. Nechte poté týmy například pomocí hrací kostky vylosovat po jednom úkolu, který bude odprezentován před ostatními družstvy. Tým získá dvě minuty na přípravu, více není vzhledem k předcházejícím hovorům nutné, a žák, který se v dané skupině úkolu ujal jako první, jej také představí zbytku třídy. Čas vyčleněný na jednotlivá vystoupení jsou čtyři minuty. Spolužáci mohou dodávat, co ještě nezaznělo, případně doplnit nově zjištěné informace a zajímavosti. Na arch balicího papíru pak žáci ve skupině nadepíší velkými písmeny znění svého úkolu a nalepí na něj listy s řešeními od všech pěti družstev. Ve třídě se pak vyvěsí 5 archů na jednom archu je přitom vždy 5 listů s návrhy řešení stejného úkolu. V závěru zhodnoťte aktivitu a práci skupin i jednotlivců. Aktivita vede žáky k práci v týmu, respektování práce druhých, k uvědomění si svých případných chyb i chyb ostatních, k přijímání oprávněné kritiky, ale i k možnosti obhájit svůj názor, uznat a opravit svoji chybu. Vede k zamyšlení nad daným problémem na základě již napsaných faktů a k hledání dalších souvislostí, učí rozvíjet a domýšlet nová řešení, vnímat věci komplexně. Zároveň ale umožňuje rozvíjet smysl pro analýzu, výběr podstatných informací a formulování základních myšlenek. Je zaměřená na rozvoj komunikace, sdělování svých názorů a postojů. Návrhy problémových úkolů pro KOLOTOČ MASO RYBY Jednotlivé druhy masa z pohledu zdravé výživy. (Porovnejte jednotlivé druhy masa z hlediska zdravé výživy.) Masné výrobky a naše zdraví. (Uveďte příklady a zdůvodněte, zda jsou, či nejsou vhodné pro náš organizmus a za jakých podmínek. Nakreslete výživovou pyramidu.) Tepelné úpravy masa a náš jídelníček. (Vyjmenujte možné úpravy masa a pokuste se sestavit jejich pořadí z hlediska vhodnosti pro našeho zdraví.) Bílkoviny. (Jaký je význam bílkovin, jejich zdroje a rozdělení, vhodnost pro náš organizmus.) Hygienická opatření a zásady při manipulaci s masem a masnými výrobky. (Jaká bezpečnostní hygienická opatření a proč se musí dodržovat.) Rybí maso a náš jídelníček. (Vysvětlete, proč se doporučuje zařazovat do jídelníčku větší množství rybího masa. Nakreslete výživovou pyramidu.) Pojmy: kaviár, mořské plody, zavináč, filé. (Vysvětlete, uveďte příklady.) Moře jako zdroj obživy? (Jaké možnosti obživy poskytuje moře, uveďte příklady.) Vitaminy. (Rozdělte vitaminy do 2 skupin, vyjmenujte vitaminy, které znáte, popište, jaký mají význam v organizmu. Najděte souvislost mezi vitaminy a rybím masem.) Ryby, rybí speciality a další mořské produkty ve světě. (Uveďte příklady a pokuste se popsat konzumaci ryb a dalších mořských specialit ze zeměpisného hlediska.) D-6

8 Náměty na skupinové úkoly VEJCE Složení vejce. (Nakreslete a popište, z čeho se vejce skládá.) Nebezpečí konzumace vajec. (Rozepište riziko konzumace vajec a případné následky.) Civilizační choroby a vejce. (Najdete souvislost mezi těmito pojmy? Vyjmenujte civilizační choroby a vysvětlete, proč se nedoporučuje zvýšená konzumace vajec.) Zpracování vajec. (Uveďte a odůvodněte správná hygienická opatření při zpracování vajec.) Vejce v našem jídelníčku. (Nakreslete výživovou pyramidu a popište a odůvodněte zařazení vajec v našem jídelníčku.) LUŠTĚNINY Luštěniny a náš jídelníček. (Vysvětlete, proč se doporučuje častější zařazování luštěnin do jídelníčku.) Sója, sójové výrobky a naše zdraví. (Uveďte příklady a zdůvodněte, zda jsou, či nejsou vhodné pro náš organizmus.) Vegetariánství a bezmasé pokrmy. (Vysvětlete pojem, uveďte důvody pro vegetariánství, jeho klady a zápory.) Luštěniny a luskoviny. (Vysvětlete rozdíly a uveďte příklady.) Pokrmy z luštěnin. (Uveďte příklady a zdůvodněte, jaký mají význam pro naše zdraví. Vyjmenujte tradiční pokrmy z luštěnin.) D-7

9 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 3 Druhy masa Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Praktický nácvik rozlišení různých druhů masa, utřídění získaných poznatků. Žákům VI. IX. třídy ZŠ. 1 hodina (bez tepelné úpravy masa) Práce ve skupinách. Využití různých informačních zdrojů. různé druhy masa kuchařky, brožury o výživě internet Popis námětu: Zajistěte pro třídu, která může být opět rozdělena do skupin, několik málo dkg z různých druhů masa (vepřové, hovězí, kuřecí stehna nebo prsa, krůtí prsa nebo stehna, slepičí stehna, případně králičí maso nebo kachní stehna). Každé družstvo dostane ukázky různých druhů masa. Pokud tato možnost není, můžete aktivitu provést pouze s obrázky mas. Úkolem každého družstva je: 1. Správně pojmenovat jednotlivé druhy masa a popsat viditelné rozdíly mezi nimi. 2. Napsat všechny druhy masa, které podle nich existují, a vytvořit strom klasifikace jednotlivých druhů masa. 3. Vytvořit pyramidu druhů masa z úkolu 2. podle obsahu tuku/energetické hodnoty masa. Uspořádat jednotlivé druhy masa od nejdietnějších po energeticky nejhodnotnější. Tento námět může pokračovat v hodině vaření, kdy žáci po tepelné úpravě masa (např. smažení) porovnávají chuťové vlastnosti jednotlivých druhů. D-8

10 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 4 Způsoby zpracování masa Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Rozšíření znalostí o úpravě masa. Získání nových poznatků, a tím i možnost obměny vlastního jídelníčku. Žákům VIII. IX. třídy ZŠ. 30 minut (i s vyhodnocením) Práce ve dvojicích. slovník; kartičky s nadepsanými cizojazyčnými názvy způsobů úpravy masa kuchařky Popis námětu: Každá dvojice dostane na kartičkách napsány různé způsoby přípravy masa. Aktivita je pro děti ztížena tím, že každý způsob zpracování je napsaný v cizím jazyce. Úkolem každého družstva je napsat, jaké druhy zpracování masa znají (na základě kartiček v cizím jazyce), a ke každému způsobu přiřadit druhy masa, které se podle nich mohou tímto způsobem zpracovat. Boil Grill Mince Roast Stew Broth Fry Smoke Fill rochen grillen hacken rösten abdunsten Fleischbrühe in öl backen räuchern füllen D-9

11 Individuální úkoly Přehled individuálních úkolů Číslo Název Určeno pro Časová náročnost Poznámka 1 Fleisch VI. IX. třídu minut Rozšiřte si slovní zásobu v německém jazyce v oblasti výživy a osvojte si práci se slovníkem. 2 Meat VI. IX. třídu minut Rozšiřte si slovní zásobu v anglickém jazyce v oblasti výživy a osvojte si práci se slovníkem. 3 Ryba/Fisch/Fish VI. IX. třídu 20 minut Slovní hlavolamy odhalí, kolik druhů ryb žije v našich vodách a mořích. 4 Jak zpracovávat maso? VIII. IX. třídu 20 minut Víte, co všechno je možné dělat s masem, jak jej připravit nebo upravit? 5 Energetická hodnota masa VI. IX. třídu 15 minut Každý druh masa má svoji energetickou hodnotu. Zkuste je správně seřadit od nejlépe po nejhůře stravitelné druhy. 6 Pravidla zpracování masa VI. VII. třídu 10 minut Při přípravě masových pokrmů je nutné dodržovat několik kuchařských zásad. Dokážete je správně naformulovat? 7 Proč se jí maso? IX. třídu 15 minut Co skrývají chemické značky Fe, I, Mg, Ca a F? 8 Je v tom rozdíl? VI. VIII. třídu minut Dvojice slov, na první pohled stejného významu. Jaký je však mezi nimi rozdíl? 9 Co by tam mohlo chybět? VI. VII. třídu 15 minut Doplňovačka, která vám pomůže jasně rozdělit jednotlivé druhy mas. 10 Mořský svět VI. VII. třídu 10 minut Některé druhy mořských živočichů můžeme koupit pouze ve speciálních obchodech nebo restauracích. Umíte některé z nich pojmenovat? 11 Jak to bylo s kaviárem? VI. třídu 20 minut Málokdo ví, jak se dostal kaviár až na náš stůl. Díky tomuto češtinářskému úkolu, kde musíte správně doplnit měkké nebo tvrdé i/y, se to dozvíte. 12 Výroba salámu VI. VIII. třídu minut Správně seřaďte jednotlivé kroky výroby salámu. 13 Je zdravý trvanlivý salám? VI. IX. třídu 20 minut Srovnejte energetickou hodnotu trvanlivých a netrvanlivých masných výrobků. 14 Velký nákup VI. VIII. třídu minut Kolik bude stát nákup rodiny Veselých, když v supermarketu mají akce na vybrané druhy masných výrobků? Stravuje se tato rodina zdravě? 15 Kdo ví, správně odpoví VI. IX. třídu 10 minut Vědomostní kviz. D-10

12 Individuální úkoly Úkol č. 1 Fleisch Doplňte pomocí slovníku německé názvy různých druhů masa. Pozor, písmeno CH je zde bráno jako C a H, rozepište ho tedy do dvou políček. 1. bažant 2. skopové 3. krůta 4. jelen 5. zajíc 6. králík 7. kuře 8. zvěřina 9. jehněčí 10. koroptev 11. telecí 12. hovězí Lösung Tajenka: D-11

13 Individuální úkoly Úkol č. 2 Meat Doplňte pomocí slovníku anglické názvy různých druhů masa. Pozor, písmeno CH je zde bráno jako C a H, rozepište ho tedy do dvou políček. 1. zvěřina 2. telecí 3. koroptev 4. hovězí 5. skopové 6. zajíc 7. vepřové 8. králík 9. jehněčí 10. kuře 11. bažant Solution Tajenka: D-12

14 Individuální úkoly Úkol č. 3 Ryba/Fisch/Fish Uměli byste pojmenovat ryby i v cizím jazyce? Nejdříve rozluštěte české názvy a doplňte je do rybiček. Potom je ještě přeložte do cizí řeči. Na pomoc si vezměte slovník. D-13

15 Individuální úkoly Úkol č. 4 Jak zpracovávat maso? Existuje několik způsobů, jak různé druhy masa zpracovat. Zkuste správně pojmenovat jednotlivé způsoby přípravy a úpravy masa. Pomoci vám může slovo, které s postupem zpracování souvisí. Všechna slova jsou podstatná jména. D-14

16 Individuální úkoly Úkol č. 5 Energetická hodnota masa Každé jídlo má svoji energetickou hodnotu, která se udává v kj. Jak se tato jednotka nazývá?... Čím je energetická hodnota jídla vyšší, tím větší úsilí musí člověk vynaložit na využití získané energie. I každý druh masa má jinou energetickou hodnotu. Uměli byste seřadit následující druhy masa vzestupně podle jejich energetických hodnot? Hovězí, telecí, vepřové, husí, kuřecí, krůtí, králičí, pstruh, kachní. druhy masa dle energetických hodnot Nejméně stravitelné je. maso, protože má největší energetickou hodnotu. Toto maso obsahuje hodně tuku. D-15

17 Individuální úkoly Úkol č. 6 Pravidla zpracování masa Každý kuchař musí při zpracovávání masa dodržovat jistá pravidla, která byla vytvořena na základě získaných zkušeností. Vaším úkolem je správně doplnit chybějící slova v jednotlivých pravidlech práce s masem. Pomůckou mohou být slova v cizích jazycích uvedená v závorkách. 1. Nejlepší způsob přípravy... (meat/fleisch) je vaření, kterým si uchovává bílkoviny a vitaminy. Vaří se do změknutí, ale toto vaření se nikdy zbytečně... (not to prolong/ nicht verzögern). 2. Při jiném způsobu přípravy masa, při jeho dušení, musí být.. (pot/topf) přikrytý. 3. Jestliže se maso ochucuje, je nejlepší, když se. (spice/gewürz) smíchá se (salt/salz) a pak se do masa vtírá.. (by hand/mit der Hand). 4. Maso, které bylo.... (cut/schneiden), se nenechává namočené ve.. (water/wasser), protože se z něj vylučují bílkoviny. 5. Stravitelnost masa je závislá na.. (age/alter) zvířete, druhu. (meat/fleisch) a způsobu jeho zpracování. Nejlépe stravitelné je maso (boiled/gekocht), pak je to maso dušené a pečené. Nejméně stravitelné maso je maso. (fried/gebraten). 6. Maso se solí. (always/immer) až těsně před tepelnou úpravou masa. 7. Čím maso obsahuje více.. (fat/fett), tím méně obsahuje bílkovin. 8. Rybí maso je.. (white/weiß), protože obsahuje málo. (blood/blut) (fish/ Fisch) maso obsahuje hodně vody, proto rychle podléhá zkáze. 10. Skopové maso má specifickou... (smell/ Geruch), velmi často se připravuje v alobalu pečením, aby se při tepelné úpravě úplně (not to dry out/ nicht austrocknen) a zůstalo šťavnaté. D-16

18 Individuální úkoly Úkol č. 7 Proč se jí maso? Maso lidé konzumují, protože obsahuje kromě bílkovin také důležité minerální látky. Znáte jejich chemické značky? Zkuste do tabulek doplnit jejich názvy. Poté k nim přiřaďte, jakou funkci v našem těle zastávají. značka Fe název Je nutný pro buněčný metabolizmus, činnost srdce, svalů, nervů a pro tvorbu kostí. Aktivuje celou řadu enzymů. značka I název Je součástí hormonů štítné žlázy, které ovlivňují v těle látkovou přeměnu. Je nutný pro správný tělesný a duševní vývoj plodu a dítěte. Pomáhá zamezit zubnímu kazu. značka Mg značka Ca název název V našem těle se vyskytuje ze všech minerálních látek v největším množství (až 1,2 kg), patří tedy mezi makroprvky. Jeho ustálená optimální hladina v krvi je velmi důležitá, a je proto zajišťována řadou kontrolních mechanizmů. Zásobou pro případ nedostatku jsou kosti. Je nezbytný pro srážlivost krve a nervo-svalový přenos, ovlivňuje činnost srdce, nervů a svalů, udržuje zdravé kosti a zuby. značka F název Je nezbytné pro tvorbu červených krvinek (je součástí krevního barviva hemoglobinu), ve svalech je vázáno na bílkovinu myoglobin. D-17

19 Individuální úkoly Úkol č. 8 Je v tom rozdíl? Zkuste jednoduše, ale výstižně vysvětlit rozdíly mezi následujícími dvojicemi slov. Představte si, že jste učitelé a žák prvního stupně by se vás zeptal, jaký je rozdíl mezi pojmy: Vegetarián Vegan Marináda Nálev Fritování Smažení Lusky Luštěniny Tlačenka Huspenina D-18

20 Individuální úkoly Úkol č. 9 Co by tam mohlo chybět? V řádcích jsou uvedeny různé druhy masa/zvířat. Dokážete řádky správně doplnit, aby byla skupina kompletní? Co má daná skupina společného? A. Kapr Štika Úhoř B. C. D. E. Žralok Makrela Tuňák Kuře Kohout Husa Muflon Jelen Divočák Hovězí Telecí Jehněčí A: B: C: D: E: D-19

21 Individuální úkoly Úkol č. 10 Mořský svět Na následujících obrázcích je zobrazený mořský svět se všemi příšerkami a ostatními dary moře, které jsou zejména v přímořských zemích běžnou součástí jídelníčku. U nás tyto produkty nejsou tak běžné, ale ve speciálních restauracích a obchodech se s nimi může i Čech setkat. Umíte je pojmenovat? Ochutnal již někdo z vás dary moře? Jak vám chutnaly? Víte, proč jsou dary moře doporučovány ke konzumaci? Uměli byste vyjmenovat aspoň 6 zemí, kde jsou mořští živočichové součástí každodenního jídelníčku? D-20

22 Individuální úkoly Úkol č. 11 Jak to bylo s kaviárem? V následujícím úkolu vám přinášíme příběh o kaviáru a o tom, jaká byla jeho cesta na český stůl. V příběhu chybějí měkká i,í nebo tvrdá y,ý. Zkuste je správně doplnit. Kav_ár započal svoj_ cestu v chudé Astrachánii, v zem_, kde hlavn_m bohatstv_m b_l_ r_b_. Astrachánie ležela na kř_žovatce obchodn_ch cest, kde se setkával_ kupc_ z Evrop_ a Asie. Kaviár vzn_kl právě z důvodu potřeb_ prodloužen_ trvanlivost_ r_b pro potřeb_ kupců. Nejběžnějším způsobem úprav_ b_lo nasolen_ r_b. R_bář_ však sol_l_ nejenom maso, ale i j_kr_. Kd_ž kupc_, kteř_ podával_ t_to nasolené r_b_ a j_kr_, zj_stil_, jak skvěle chutnaj_, začal_ š_ř_t do celého světa toto poselstv_. A tak se stal prvn_ kaviár velmi žádan_m zbož_m. R_bář_ začal_ zdokonalovat v_robn_ postup_ a způsob_ jeho uchováván_. Hledal_ pro jeho uskladněn_ vhodné nádob_, například dubové soudk_. Postupně se kaviár dostal do různ_ých zem_ světa a z_skal si jako exportn_ zbož_ př_zeň ve v_šších společensk_ch kruz_ch, kde se stal součást_ studené kuch_ně. Hlavn_m_ odběratel_ se v Evropě stala v_znamná centra společenského života V_deň, Berl_n a Pař_ž. Je smutné, že se kaviár postupn_m v_vojem od pokrmu chud_ch r_bářů stal převážně lahůdkou pro mov_tější skup_n_ ob_vatelstva. V obdob_ po druhé světové válce byl dokonce ve v_chodn_ Evropě považován za buržoazn_ přežitek. Chápán_ kaviáru jako luxusn_ potrav_n_ se musí změnit, z hlediska modern_ho pohledu na zdravou v_ž_vu je totiž nezanedbateln_m zdrojem vitam_nů a m_neráln_ch látek. D-21

23 Individuální úkoly Úkol č. 12 Výroba salámu Salám je většinou znám jako pěkné růžové nebo červené kolečko na chlebu. Ale jak se vlastně vyrábí? Jeho výroba probíhá v masně. Vaším úkolem je doplnit do níže uvedené tajenky úvodní písmena podle pořadí, ve kterém probíhají jednotlivé kroky jeho výroby. Výsledkem je název jednoho masného výrobku, který patří spolu se salámy a párky k potravinám s velkým obsahem tuku. Zkuste ve svém jídelníčku nahrazovat tato jídla libovými šunkami. Nápověda: Etiketování označování výrobků etiketami (nálepkami, značkami) Expedice odeslání, výpravna zásilek Kalibrování cejchování, označování věci Vakuování vyčerpávání plynu z uzavřeného prostoru D-22

24 Individuální úkoly Úkol č. 13 Je zdravý trvanlivý salám? K různým výletům a prázdninovým pobytům tradičně patří konzumace trvanlivých salámů. Mají totiž své výhody. Není nutné starat se o ledničku, vydrží spolehlivě i při teplotách kolem 30 C. Tento druh salámů má ale i své nevýhody. Chcete se dozvědět více? Tak čtěte dál. Masné výrobky lze rozdělit na dvě velké základní skupiny. Na výrobky trvanlivé a netrvanlivé. V tabulce č. 1 jsou uvedeny některé jejich vlastnosti. Do tabulky č. 2 doplňte T a N podle toho, zda je daný výrobek trvanlivý či ne. tabulka č. 1 Trvanlivé výrobky (lovecký, poličan, vysočina, paprikáš) Nemusí se uchovávat v ledničce. Obsahují 30 procent vody. Netrvanlivé výrobky (dušené šunky, párky, měkké salámy) Vyžadují chladírenské teploty (do max. +7 C, optimum je +4 C), při vyšších teplotách se kazí. Obsahují 70 až 75 procent vody. Obsahují 3 8 procent soli. Jsou často velmi tučné. Patři mezi nevhodné potraviny při dietách. Obsahují 1,5 4 procenta soli. Mezi nejméně zdraví škodlivé masné výrobky patří šunka. tabulka č. 2 Výrobek Energie ve 100 g (kj) Tuk v % Cholesterol (mg) Trvanlivý (T), nebo netrvanlivý (N) Šunka krůtí Šunka kuřecí prsní Šunka dušená Moravské uzené Debrecínka Vysočina Turistický salám Uherský Paprikový Šunkový Pozn.: Trvanlivé salámy se při výrobním procesu suší, a proto neobsahují tolik vody, aby se v nich nemohly množit a působit mikroorganizmy. Díky tomu se trvanlivé salámy nekazí tak rychle a nazývají se suché salámy. Pramen: Obezita je realita, vyd. STOB; Potravinové tabulky vyd. Společnost pro výživu D-23

25 Individuální úkoly Úkol č. 14 Velký nákup Rodina Veselých má sedm členů a kromě syna Jirky, který je vegetarián, všichni mají rádi maso a masné výrobky. Jednou za měsíc navštíví supermarket, kde nakoupí najednou několik druhů masa a masných výrobků. Zkuste spočítat, kolik rodina Veselých utratí za měsíc jenom za maso a masné výrobky. Na etiketách je uvedena hmotnost výrobku a cena za kilogram. Tři masné výrobky nakoupili Veselí ve slevové akci. U každého z nich je zaznamenána sleva na výrobek v procentech. Uvedená cena u zlevněných výrobků za kg je ještě před slevou. Na základě nakoupených potravin, posuďte, zda rodina Veselých žije zdravě, či nikoliv. Nezdravé potraviny případně nahraďte zdravější variantou. D-24

26 Individuální úkoly Úkol č. 15 Kdo ví, správně odpoví 1. Salám se vyrábí z: a) masa b) obilí c) vajec 9. O Vánocích je pochoutkou: a) makrela b) kapr c) sardelky 2. Řízek se obaluje: a) v mouce, vejci a strouhance b) v soli a vejci c) pouze v mouce 10. Vepřové maso je z: a) ovce b) krávy c) prasete 3. Ovce člověku dávají: a) pouze vlnu b) vlnu a mléko c) mléko, maso a vlnu 11. Mezi drůbež nepatří: a) kuře b) kachna c) páv 4. Mezi luštěniny nepatří: a) fazole b) čočka c) kukuřice 5. Rybí maso obsahuje nejvíce: a) vitaminu C b) jodu c) soli 6. Mezi zvířata, která lidem dávají mléko, patří: a) slepice b) prasata c) kozy 12. Nejvyšší energetickou hodnotu má maso: a) rybí b) vepřové c) kuřecí 13. Sója patří mezi: a) luštěniny b) zeleninu c) sójové výrobky 14. Ideální počet jídel denně je: a) 3 b) 4 c) 5 7. Z mléka se nevyrábí: a) sýr b) smetanový jogurt c) sójový jogurt 8. Mládě kobyly se jmenuje: a) kobylka b) koníček c) hříbě D-25

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Datum: 23.2.2013 Anotace: Alternativní test k ověřování ročníkových znalostí. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35

Datum: 23.2.2013 Anotace: Alternativní test k ověřování ročníkových znalostí. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65 51 H/001 Kuchař- číšník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Technologie Ročník: 2. ročník Téma: Ověřování

Více

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSKÁ VÝROBA

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSKÁ VÝROBA Provozovna Brožíkova 5, Praha 5 L. Verner TEL: 257 313 698 257 324 492 ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSKÁ VÝROBA U BIRHANZLŮ NABÍDKOVÝ LIST VEPŘOVÉ MASO + 15% DPH Vepřová kýta bez kosti... 99,- Vepřová kýta šálky...

Více

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček MĚKKÉ SALÁMY: *2/ Gothaj 93,- Kč *2/ Gothaj zauzený 99,- Kč *2/ Junior 89,- Kč *2/ Výrobní salám 59,- Kč *2/ Pikant 97,- Kč *1/

Více

Hovězí droby. Na mleté maso

Hovězí droby. Na mleté maso Nabídkový list od 1. 1. 2013 Vepřové maso Vepřová kýta b.k. Vepřová kýta b.k. kuchyňská úprava Vep.kýta sk.kol. Vepřová krkovice s.k. Vepřová krkovice b.k. Vepřový bok s k. speciál Vepřový bok Vepřový

Více

SEZNAM RECEPTŮ OZDOBY A OBLOHY/ 9 POLOTOVARY OBLOŽENÉ CHLEBÍČKY A STUDENÉ TOASTY

SEZNAM RECEPTŮ OZDOBY A OBLOHY/ 9 POLOTOVARY OBLOŽENÉ CHLEBÍČKY A STUDENÉ TOASTY SEZNAM RECEPTŮ OZDOBY A OBLOHY/ 9 POLOTOVARY Aspik ze želatiny / 15 Přírodní aspik / 16 Ochucené aspiky! 16 Použití aspiku / 16 Uchování aspiku / 17 Rozehhvání tuhého aspiku / 17 B rio š k y /17 Domácí

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technologické postupy přípravy

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST23 Číslo materiálu 23

Více

KATALOG MASNÝCH VÝROBKŮ

KATALOG MASNÝCH VÝROBKŮ MASO KAZDA s.r.o. ÚPICE KATALOG MASNÝCH VÝROBKŮ Strana 1 (celkem 18) OBSAH 1. TRVANLIVÉ FERMENTOVANÉ A TEPELNĚ NEOPRAC. MASNÉ VÝROBKY 1.1 Trvanlivé, fermentované masné výrobky s. 4 Kazdovka z Úpice, PROBIO

Více

Situace (začlenění do kontextu výuky): Hodině předcházela exkurze do zpracovatelského závodu Těšínské Jatky, s.r.o.

Situace (začlenění do kontextu výuky): Hodině předcházela exkurze do zpracovatelského závodu Těšínské Jatky, s.r.o. Manuál č. 24 NÁZEV HODINY/TÉMA: MASO A MASNÉ VÝROBKY Časová jednotka (vyuč.hod.): 1h (45min.) Vyučovací předmět: Potraviny a výživa Ročník: druhý Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Brainstorming ve dvojicích,

Více

Označování masa a masných výrobků

Označování masa a masných výrobků Označování masa a masných výrobků Objednávky: 778 092 093 objednavky@jatkyzatec.cz H + B Jatky Žatec s.r.o. Sídlo: Holečkova 789/49 150 00 Praha 5 Provozovna: U Oharky 915, 438 01 Žatec IČ: 26008416, DIČ:

Více

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to Podnikatelská remove the watermark 1094/15, 301 00, Plzeň KÓD NÁZEV VÝROBKU SLOŽENÍ, druh výrobku/skupina, alergologické informace, obsah tuku, soli,

Více

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny Zdravá strava Vypracovaly: Anna Matušková, Jana Pavelová Typ studia: PS Obor: Učitelství pro I. stupeň ZŠ Skupina: E Ročník: 5. Školní rok: 2007/2008 I. NÁVRH PROJEKTU Název: Zdravá strava Autoři: Anna

Více

Měkké salámy. *2/Gothaj zauzený. *2/Výrobní salám

Měkké salámy. *2/Gothaj zauzený. *2/Výrobní salám Aktuální Ceník platný od 14.1.2013 KAREL KLOUČEK ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ s.r.o. 463 61 Raspenava Tel:777877507,606804933 IČO: 28704045 482 319148,142 DIČ: CZ28704045 *2/Gothaj *2/Gothaj zauzený *2/Junior

Více

KAREL KLOUČEK ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ s.r.o. Fučíkova 647 463 61 Raspenava Tel.482319148, 482319142, 777877507

KAREL KLOUČEK ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ s.r.o. Fučíkova 647 463 61 Raspenava Tel.482319148, 482319142, 777877507 KAREL KLOUČEK ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ s.r.o. Fučíkova 647 463 61 Raspenava Tel.482319148, 482319142, 777877507 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY A ODBĚRATELE o složení a době údržnosti výrobků Září 2009 Aktualizace

Více

U nás máte na výběr, přijďte se přesvědčit

U nás máte na výběr, přijďte se přesvědčit U nás máte na výběr, přijďte se přesvědčit V každém z našich 15 hypermarketů máme vlastní řeznictví. Naši řezníci denně bourají a zpracovávají čerstvé maso od pečlivě vybraných a prověřených dodavatelů.

Více

Dary moře - měkkýši, korýši, hlavonožci. Ing. Miroslava Teichmanová

Dary moře - měkkýši, korýši, hlavonožci. Ing. Miroslava Teichmanová Dary moře - měkkýši, korýši, hlavonožci Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_13

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Gastronomie Ročník: Třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

IX. Zvěřinové hody Datum konání: 14.11.2015 (od 10:00) až do 17.11.2015 (do 18:00) Místo konání: Restaurace U Tesařů (Penzion Grasel)

IX. Zvěřinové hody Datum konání: 14.11.2015 (od 10:00) až do 17.11.2015 (do 18:00) Místo konání: Restaurace U Tesařů (Penzion Grasel) IX. Zvěřinové hody Datum konání: 14.11.2015 (od 10:00) až do 17.11.2015 (do 18:00) Místo konání: Restaurace U Tesařů (Penzion Grasel) Nové Syrovice 141 675 41 Nové Syrovice tel. 775 704 713, 775 704 099

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Gastronomie Ročník: druhý Zpracoval: Mgr. Františka Vyškovská PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

OZNAČENÍ A SLOŽENÍ MASNÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ A SLOŽENÍ MASNÝCH VÝROBKŮ Platnost od 1. 5. 2014 OZNAČENÍ A SLOŽENÍ MASNÝCH VÝROBKŮ Uzené masné výrobky 1211 Anglická slanina Složení: Vepřový bok, pitná voda, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, antioxidant:

Více

rodinných či firemních oslav, svateb, promocí, smutečních hostin nebo rautů.

rodinných či firemních oslav, svateb, promocí, smutečních hostin nebo rautů. Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám nabídnout uspořádání společenských akcí pro 10 a více osob včetně zajištění obsluhy a kompletního servisu dle Vašeho přání. Naše nově moderně zařízené salonky s výhledem

Více

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY GOTHAJSKÝ ŠUNKOVÝ LANDŠMÍD TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ VYSOČINA TURISTICKÝ ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI DEBRECÍNKA BŮČKOVÁ ROLKA BUČKOVÁ ROLKA S CHILLI S ČESNEKEM

Více

Jídelní a nápojový lístek VII. ZVĚŘINOVÉ HODY. od pátku 15.11.2013(od 10:00) do neděle 17.11.2013(do 15:00)

Jídelní a nápojový lístek VII. ZVĚŘINOVÉ HODY. od pátku 15.11.2013(od 10:00) do neděle 17.11.2013(do 15:00) Jídelní a nápojový lístek VII. ZVĚŘINOVÉ HODY od pátku 15.11.2013(od 10:00) do neděle 17.11.2013(do 15:00) Penzion a restaurace U Tesařů Nové Syrovice 141 675 41 Předkrm 1 ks Pikantní zvěřinová topinka.

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Spotřební koš dnes, výhody, problémy a nedostatky současné vyhlášky

Spotřební koš dnes, výhody, problémy a nedostatky současné vyhlášky Spotřební koš dnes, výhody, problémy a nedostatky současné vyhlášky Úkolem školního stravování není jen uvařit, ale vařit zdravě a podle výživových doporučení. Aby se dosáhlo požadovaných výsledků, musí

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

kapitola 02 - tabulková část

kapitola 02 - tabulková část 0200 00 00 00/80 MASO A JEDLÉ DROBY 0201 00 00 00/80 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené TN084 0201 10 00 00/80 - V celku a půlené: 0201 10 00 10/80 - - Hovězí a telecí maso vysoké kvality - 12,8 + 176,8

Více

Váha všech pokrmů v jídelním lístku je kalkulovaná v syrovém stavu. Dětská ½ porce je účtovaná 65% běžné ceny.

Váha všech pokrmů v jídelním lístku je kalkulovaná v syrovém stavu. Dětská ½ porce je účtovaná 65% běžné ceny. Dobrý den, vítáme Vás v rodinném resortu Losinka Rapotín, který se nachází u vstupní brány do druhých největších hor České republiky, Jeseníků. Přejeme Vám příjemný pobyt, výbornou zábavu, kvalitní služby

Více

ROZVOZ. Nabídkový list 691 54 Týnec 363 ( k cenám účtujeme 15% DPH) tel., fax: 519 342 435 Ceny platné od: 25.8.2014. Rozvoz: pondělí až pátek

ROZVOZ. Nabídkový list 691 54 Týnec 363 ( k cenám účtujeme 15% DPH) tel., fax: 519 342 435 Ceny platné od: 25.8.2014. Rozvoz: pondělí až pátek ROZVOZ Řeznictví a uzenářství Zdeněk Žůrek Nabídkový list 691 54 Týnec 363 ( k cenám účtujeme 15% DPH) tel., fax: 519 342 435 Ceny platné od: 25.8.2014 e-mail: zurekzdenek@tiscali.cz Rozvoz: pondělí až

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Gastronomie Ročník: druhý Zpracoval: Mgr. Františka Vyškovská PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

VÝROBCE MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. KAMENEC U POLIČKY POLIČKA ČESKÁ REPUBLIKA

VÝROBCE MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. KAMENEC U POLIČKY POLIČKA ČESKÁ REPUBLIKA VÝROBCE MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. KAMENEC U POLIČKY 300 52 23 POLIČKA ČESKÁ REPUBLIKA SLOŽENÍ VÝROBKŮ KONTAKT: t: + 420 461 52 111 f: + 420 461 25 293 e: info@mkp.cz www.mkp.cz aktualizace: 22. 8. 2016

Více

gastro platnost Makrela nekuchaná g Hovězí předkýtí ořech chlazený Kuřecí polévková směs, sáček NZ Venkovská směs

gastro platnost Makrela nekuchaná g Hovězí předkýtí ořech chlazený Kuřecí polévková směs, sáček NZ Venkovská směs 9 platnost 1. - 30. 9. 2015 Makrela nekuchaná 300-500 g 1x20 kg blok cca 20 kg Kuřecí polévková, sáček 10x1 kg s DPH 63 13 54 90 s DPH 22 89 19 90 Hovězí předkýtí ořech chlazený NZ Venkovská s DPH 177

Více

VŽDY ČERSTVÉ MASO DO ŘEZNICTVÍ, RESTAURACÍ, HOTELŮ A JÍDELEN NABÍDKA PLATNÁ OD 09.01.2012 DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. RENFORK s.r.o.

VŽDY ČERSTVÉ MASO DO ŘEZNICTVÍ, RESTAURACÍ, HOTELŮ A JÍDELEN NABÍDKA PLATNÁ OD 09.01.2012 DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. RENFORK s.r.o. VŽDY ČERSTVÉ MASO DO ŘEZNICTVÍ, RESTAURACÍ, HOTELŮ A JÍDELEN NABÍDKA PLATNÁ OD 09.01.2012 DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB RENFORK s.r.o. AKCE Název výrobku bez DPH Poznámka V.plec bez kosti V.krkovice s kostí V.kýta

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 2.5. - 6.5.2016 2.5.2016 3.5.2015 Luštěninová Masové koule v rajské omáčce, těstoviny,11 Ovoce, mléko, čaj 7 Hovězí s krupicovými noky Kuřecí plátek se sýrovou omáčkou, dušená

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

0,3l Slezská česnečka (1,3,7,9) 39,00 Kč 0,3l Zelňačka (1,3,7,9) 39,00 Kč

0,3l Slezská česnečka (1,3,7,9) 39,00 Kč 0,3l Zelňačka (1,3,7,9) 39,00 Kč Jídelní lístek STUDENÉ PŘEDKRMY A SALÁTY 200g Uzený talíř (1,10) 69,00 Kč (uzené maso, klobása, angl. slanina, šunka, feferonky, zelenina) 200g Sýrový talíř (7) 79,00 Kč (eidam, camembert, sýr s modrou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Jídelní lístek. Přejeme Vám dobrou chuť. Ceny jsou uvedeny za celou a poloviční porci. Smluvní ceny.

Jídelní lístek. Přejeme Vám dobrou chuť. Ceny jsou uvedeny za celou a poloviční porci. Smluvní ceny. Jídelní lístek Přejeme Vám dobrou chuť. Ceny jsou uvedeny za celou a poloviční porci. Smluvní ceny. Studené předkrmy 1 50 g Šunková rolka s křenem a šlehačkou 45,- Kč 2 50 g Šunková rolka plněná francouzským

Více

PŘÍLOHY. Příloha A Vzor dotazníku

PŘÍLOHY. Příloha A Vzor dotazníku PŘÍLOHY Příloha A Vzor dotazníku DOTAZNÍKOVÁ STUDIE Autor: Jana Šťovíčková Vážená paní/pane, jsem studentkou 3. ročníku bakalářského oboru nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a

Více

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek PŘEDKRMY 101 100g Zvěřinová paštika se šalotkovo-brusinkovým čatní (alergen 3, 7, 12) 73 Kč 102 100g Filírované vlažné kachní prsíčko pečené do růžova na trhaném

Více

Občerstvení formou rautu:

Občerstvení formou rautu: Krakonošův raut: sortiment Občerstvení formou rautu: Okurkový řez se sýrovou pěnou s ořechy Plněné rajské jablíčko pěnou z modrého sýra Rostbífová rolka s pěnou ze žervé Kanapky s různými pěnami Sušená

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku,

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku, Oddíl 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 1510000011 Práce výrobní povahy ve výrobě masa a masných výrobků (kromě 1513900011) tis. Kč 77 098 81 189 95,0 1510000012 Práce ve mzdě ve výrobě masa

Více

Ceník r. 2014 EXPRES MENU, s.r.o. TRUTNOV HOTOVÉ JÍDLO STERILOVANÉ 5 porcí bez přílohy

Ceník r. 2014 EXPRES MENU, s.r.o. TRUTNOV HOTOVÉ JÍDLO STERILOVANÉ 5 porcí bez přílohy Ceník r. 2014 EXPRES MENU, s.r.o. TRUTNOV HOTOVÉ JÍDLO STERILOVANÉ 5 porcí bez přílohy Hlavní jídla Složení a charakteristika 100g masa/porce cena bez DPH 150 g/porce Maso kuřecí stehenní - kousky: Kuřecí

Více

Předkrmy. 120 g Broskev plněná jemným kuřecím koktejlem, toast 75 Kč. 100 g Mozzarella Capresse s rajčaty a bylinkami, toast 65 Kč

Předkrmy. 120 g Broskev plněná jemným kuřecím koktejlem, toast 75 Kč. 100 g Mozzarella Capresse s rajčaty a bylinkami, toast 65 Kč Předkrmy 120 g Broskev plněná jemným kuřecím koktejlem, toast 75 Kč 100 g Mozzarella Capresse s rajčaty a bylinkami, toast 65 Kč 100 g Šunková rolka s křenem a šlehačkou, pečivo 69 Kč 100 g Topinka s kuřecím

Více

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE RESTAURACE NA ZAHRÁDCE Stálý jídelní lístek Studené a teplé pochutiny k pivu 2 Gothajský salám s cibulí, ocet Studené vepřové prkénko, hořčice, křen Domácí sulc, cibule, ocet Sýrový talíř (eidam, hermelín,

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 3.3.2017 Polévka: Hovězí s masovou zavářkou 1,3,7,9 Oběd č. 1: Zabíjačkový guláš, houskový knedlík 1,3,7,9 1. 3. 2017 Čaj, citronová voda středa Oběd č. 2: Musaka s mletým

Více

Restaurace Rio. Polévky

Restaurace Rio. Polévky Polévky 0,25l Silný masový vývar dle denní nabídky s nudlemi a zeleninou 35,- 0,25l Česneková polévka se šunkou, sýrem, žloutkem a chlebovými krutony 40,- 0,25l Česneková polévka se šunkou, tvarůžkou,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_05

Více

KATALOG SLOŽENÍ VÝROBKŮ, DOBY SPOTŘEBY, MINIMÁLNÍ TRVANLIVOSTI A ALERGENŮ.

KATALOG SLOŽENÍ VÝROBKŮ, DOBY SPOTŘEBY, MINIMÁLNÍ TRVANLIVOSTI A ALERGENŮ. KATALOG SLOŽENÍ VÝROBKŮ, DOBY SPOTŘEBY, MINIMÁLNÍ TRVANLIVOSTI A ALERGENŮ. Platnost katalogu od : 12. března 2008 František Šutera Veselská 581 679 74,Olešnice IČO 65777867 Tel. 516 428 271 Výsekové maso

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Restaurace Na Svaté Svatá 31 Zdice 314/003 699

Restaurace Na Svaté Svatá 31 Zdice 314/003 699 Studené předkrmy: 100g Pikantní salátek z olomouckých tvarůžků, pečivo 65.- 100g Talíř sušené šunky 75.- 100g Variace sýrů- niva, hermelín, olomoucké tvarůžky, máslo, pečivo 85.- 1ks Domácí nakládaný hermelín,

Více

Speciality regionální kuchyně:

Speciality regionální kuchyně: 1 2 Studené předkrmy: 80 g Uzený pstruh servírovaný s křenovou pěnou, cibulkou, mladým citronem a toustem 80 g Domácí paštika z husích jater v jemné pepřové krustě, s brusinkami a čerstvým chlebem 78,-

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory JÍDELNÍ LÍEK 31. 8. 2015 6. 9. 2015 31. 8. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb Pol. vločková, vepřové nudličky v zakysané smetaně, těstoviny 1. 9. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou,

Více

Teplé předkrmy. Speciality

Teplé předkrmy. Speciality Předkrmy 70g Hovězí Carpaccio - marinované tence krájené plátky hovězí svíčkové podávané za studena s parmezánem, polníčkem, olivovým olejem, limetkou a bylinkovou bagetkou 139 Kč 80g Zvěřinová paštika

Více

KATALOG VÝROBKŮ OBCHODNÍ

KATALOG VÝROBKŮ OBCHODNÍ KATALOG VÝROBKŮ OBCHODNÍ Speciality Anglická slanina Kat. číslo výrobku 54110 vepřové maso, hovězí maso, vepřové kůže, dusitanová solící směs (konzervant E250), směs koření(pepř, muškát, zázvor), konzervant

Více

Polévky: Studené předkrmy: Teplé předkrmy:

Polévky: Studené předkrmy: Teplé předkrmy: Polévky: Ukrajinský boršč 35,- Polévka v chlebu (boršč) 59,- Jihočeská česnečka s opékaným chlebem 30,- Studené předkrmy: 50g Šunková rolka s křenem 49,- Teplé předkrmy: 50g Zapečená šunka s vejci 59,-

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 05. 04.

Více

Carnex spol. s r.o., Francova Lhota Výroba masných specialit Valašska. Výrobky studené kuchyně. Název. Složení výrobku. výrobku.

Carnex spol. s r.o., Francova Lhota Výroba masných specialit Valašska. Výrobky studené kuchyně. Název. Složení výrobku. výrobku. Výrobky studené kuchyně Carnex spol. s r.o., Francova Lhota Výroba masných specialit Valašska Složení Tlačenka speciál 8 35 V.maso, voda, želatina, jodovaná sůl jedlá, směs koření Tlačnka družstevní 1

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST41 Číslo materiálu 41

Více

DENNÍ MENU

DENNÍ MENU 11. 7. 2016 Dršťková polévka Kuřecí prsa na grilované paprice, pepřová omáčka Domácí sekaná plněná vejcem, sterilovaná okurka Pivovarský guláš Zapečené šunkofleky s uzeným masem, sterilovaná okurka Salmon

Více

NABÍDKOVÝ LIST. STEAKOVÁ MASA Masa nutno objednávat 2 dny předem. Hovězí roštěnec-(rib eye) 4+

NABÍDKOVÝ LIST. STEAKOVÁ MASA Masa nutno objednávat 2 dny předem. Hovězí roštěnec-(rib eye) 4+ Miloš Křeček KK, s.r.o., maso - uzeniny 250 69 Klíčany - Praha východ, Sedlecká 99 Zásobování restaurací, jídelen, hotelů, škol, školek, prodejen, výroben apod. Objednávky tel. 284 890 800, 284 890 801,

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9 2.3. Hrachová Zapečené s uzeným masem,okurek Vepřová pečeně, fazlové lusky na smetaně, Kuřecí plátek na bylinkách, 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 1,7,9 1 Pórková Krabí koktejl, 2 rohlíky,10,10 4 Rajská

Více

Příloha č. 1. Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Kuchař číšník H/01 Kuchař číšník Odborný výcvik příprava pokrmů

Příloha č. 1. Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Kuchař číšník H/01 Kuchař číšník Odborný výcvik příprava pokrmů PŘÍLOHY Příloha č. Učební osnova předmětu odborný výcvik příprava pokrmů Název školy Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479 Název školního vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání

Více

gastro platnost 1. - 31. 1. 2015 Vepřové palce z panenek vakuované Losos filet trim D s kůží, Premium quality DJ Květák polévkový Kachní stehna

gastro platnost 1. - 31. 1. 2015 Vepřové palce z panenek vakuované Losos filet trim D s kůží, Premium quality DJ Květák polévkový Kachní stehna 1 platnost 1. - 31. 1. 2015 Losos filet trim D s kůží, Premium quality Kachní stehna 1 kus cca 250 g s DPH 320 85 279 s DPH 125 35 109 super CENA Vepřové palce z panenek vakuované 1 kus cca 5 kg DJ Květák

Více

Datum: 15.3.2013 Anotace: Alternativní test k ověřování ročníkových znalostí. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35

Datum: 15.3.2013 Anotace: Alternativní test k ověřování ročníkových znalostí. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65 51 H/001 Kuchař- číšník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Technologie Ročník: 3. ročník Téma: Ověřování

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

SLOŽENÍ VÝROBKŮ. cukernaté látky, koření, extrakty koření, barvivo (košenila), obal: kolagenní střevo. Obsah tuku do: 30%

SLOŽENÍ VÝROBKŮ. cukernaté látky, koření, extrakty koření, barvivo (košenila), obal: kolagenní střevo. Obsah tuku do: 30% SLOŽENÍ VÝROBKŮ DROBNÉ MASNÉ VÝROBKY Č.V. 10570 Vídeňské párky bez "E" kg cca 1 kg OA 21 dní / 0-5 C bezlepek Vepřové maso (min. 75%), pitná voda, jedlá sůl, bramborový škrob, dextróza, amarantová mouka,

Více

Restaurant STODOLA Pulčín 22 Jídelní lístek platný od 13.12.2014. Jídelní lístek. Předkrmy

Restaurant STODOLA Pulčín 22 Jídelní lístek platný od 13.12.2014. Jídelní lístek. Předkrmy Restaurant STODOLA Pulčín 22 Jídelní lístek platný od 13.12.2014 Jídelní lístek Předkrmy 1 ks Klobása, křen, hořčice, pečivo 1, 10 39,- Kč 50g Škvarkové sádlo, chléb 1 29,- Kč Něco k pivu 200g Topinka

Více

Studené: Teplé: Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem)

Studené: Teplé: Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Podrážděný žaludek se lépe plní aneb předkrmy: Studené: 125g Mozzarella s rajčaty a vinným octem 79,- 75g Krabí koktejl 62,- Sýrový mix (niva, hermelín, eidam) 69,- Teplé: 2ks Topinka dřevorubce (se směsí

Více

Výživový dotazník. Přílohy. Příloha A vzor dotazníku

Výživový dotazník. Přílohy. Příloha A vzor dotazníku Přílohy Příloha A vzor dotazníku Výživový dotazník Vážený pane, Vážená paní, prosím Vás o vyplnění tohoto výživového dotazníku, který použiji pro zhodnocení Vašich stravovacích návyků a životního stylu.

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10)

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10) JÍDELNÍ LÍSTEK AKTUÁLNĚ VÁM NABÍZÍME: 400 g FLANK STEAK 319 Kč (hovězí steak z pupku) 200 g Smažená kapsa plná štěstí (1,3,7,9) 145 Kč (kuřecí prso, niva, šunka, kapie, pórek) 200 g Vepřový závitek s uzeným

Více

V naší školní jídelně zařazujeme v rámci zdravé výživy i méně obvyklé suroviny

V naší školní jídelně zařazujeme v rámci zdravé výživy i méně obvyklé suroviny V naší školní jídelně zařazujeme v rámci zdravé výživy i méně obvyklé suroviny BULGHUR Bulghur je předvařená, nalámaná celozrnná pšenice. Získává se z pšenice tvrdé, kdy se zrno umyje, uvaří, usuší a podrtí

Více

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek PŘEDKRMY 100g Zvěřinová paštika se šalotkovo-brusinkovým čatní (alergen 3, 7, 12) 73 Kč 100g Filírované vlažné kachní prsíčko pečené do růžova na trhaném salátu

Více

PŘEDKRMY. 80 g Domácí škvarková pomazánka 45,- Kč s čerstvě rozpečeným chlebem. 100 g Masový štrúdl s rybízovou marmeládou 55,- Kč POLÉVKY

PŘEDKRMY. 80 g Domácí škvarková pomazánka 45,- Kč s čerstvě rozpečeným chlebem. 100 g Masový štrúdl s rybízovou marmeládou 55,- Kč POLÉVKY PŘEDKRMY 80 g Domácí škvarková pomazánka 45,- Kč s čerstvě rozpečeným chlebem 100 g Masový štrúdl s rybízovou marmeládou 55,- Kč POLÉVKY 0,3 l Kozí brada 45,- Kč (smetanová zelná polévka) 0,3 l Silný hovězí

Více

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE RESTAURACE NA ZAHRÁDCE Stálý jídelní lístek Studené a teplé pochutiny k pivu Studené vepřové prkénko, hořčice, křen, okurka Domácí sulc, cibule, ocet Sýrový talíř (eidam, hermelín, niva, uzený sýr) Šmytec

Více

DENNÍ MENU

DENNÍ MENU 17. 10. 2016 Zelná s bramborem Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou Tawa salmon with coconut milk and curry (grilovaný losos s kokosovým mlékem a kari) Kuře pečené na česneku a anglické

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Speciality podniku. 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,10. 300 g Vepřový steak s cibulkou 167 Kč 7

JÍDELNÍ LÍSTEK. Speciality podniku. 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,10. 300 g Vepřový steak s cibulkou 167 Kč 7 JÍDELNÍ LÍSTEK Speciality podniku 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,10 300 g Vepřový steak s cibulkou 167 Kč 7 400 g Smažená směs pro 2 osoby 248 Kč 1,3,7 (hovězí svíčková, vepřové

Více

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi.

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Domácí zvířata chov, užitkovost Ročník 3. Anotace Tyto pracovní

Více

2. Máslo se vyrábí z... 3. Jaká 2 kvašení se používají při výrobě zakysaných mléčných výrobků (názvy + princip + výrobek):...

2. Máslo se vyrábí z... 3. Jaká 2 kvašení se používají při výrobě zakysaných mléčných výrobků (názvy + princip + výrobek):... 1. Správně spoj tyto teze: Sladká mléka - bikava, malcao - plnotučné (3,5%) Kyselá mléka - dětská mléčná výživa Sunar, Beba, Nutrilon - jogurtové mléko, jogurty, kefíry Sušená - acidofilní mléko Kondenzovaná

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_04

Více

DENNÍ MENU

DENNÍ MENU 19. 9. 2016 Frankfurtská s párkem Kuřecí kung pao Vařené uzené maso s hrachovou kaší a sterilovanou okurkou Fish fry (smažená máslová ryba) Hovězí pečeně znojemská Variace listových salátů s mozzarellou

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Vepřové maso, dušená mrkev, brambor, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Vepřové maso, dušená mrkev, brambor, čaj OD 4.3. DO 8.3.2012 Svačina: Rohlík, máslo, šunka, čaj Polévka: Zelná s párkem Hlavní jídlo: Krupicová kaše, ovoce, čaj Svačina: Chléb, máslo, turistický salám, čaj Svačina: Rohlík, celerová pomazánka,

Více

150 g Obložený talíř šunka, sýr, herkules, máslo, okurka. 100 g Šunkové kornoutky šunka, tvaroh, okurka, cibule

150 g Obložený talíř šunka, sýr, herkules, máslo, okurka. 100 g Šunkové kornoutky šunka, tvaroh, okurka, cibule Studené předkrmy 100 g Nakládaný hermelín 50 Kč 150 g Obložený talíř 60 Kč šunka, sýr, herkules, máslo, okurka 100 g Šunkové kornoutky 50 Kč šunka, tvaroh, okurka, cibule Teplé předkrmy 120 g Opečená klobása

Více

DENNÍ MENU 31. 8. 2015

DENNÍ MENU 31. 8. 2015 31. 8. 2015 Fazolová bílá Smažený kuřecí stehenní řízek Pečené vepřové koleno s hořčicí, křenem, okurkou a opečeným chlebem Chilli con carne Domácí pečená sekaná, sterilovaná okurka Míchaný zeleninový

Více

ŠPEKÁČKY. Výrobce: Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23, Česká republika. Artikl: Třída jakosti: cena včetně DPH za kg

ŠPEKÁČKY. Výrobce: Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23, Česká republika. Artikl: Třída jakosti: cena včetně DPH za kg ŠPEKÁČKY Hlavní složka: hovězí maso pšeničná mouka hrubá, sójový izolát ANGLICKÁ SLANINA LISOVANÁ ANGLICKÁ SLANINA APETIT APETIT KLOBÁSA BŮČKOVÝ ZÁVIN SVĚTLÝ sójový izolát BUDAPEŠŤSKÁ SPIRÁLA ČESKÝ SALÁM

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. sinkulová 1/9 5.2.02.5 Významné mořské ryby - jsou hlavním zdrojem potravy obyvatelstva přímořských států sleď obecný v severních mořích, plankton, korýši, drobné ryby, slaneček /nasoluje se/, udí se /uzenáč/, marinuje

Více

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Datum číslo dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 1.12. 1 N,D9 Španělská vepřová pečeně, rýže, kompot 3 D2,9/2 Španělská vepřová pečeně, rýže,

Více