D Maso, ryby, vejce a luštěniny Didaktická část pro II. stupeň ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D Maso, ryby, vejce a luštěniny Didaktická část pro II. stupeň ZŠ"

Transkript

1 D Maso, ryby, vejce a luštěniny Didaktická část pro II. stupeň ZŠ D Fleisch, Fische, Eier und Hülsenfrüchte Praxis für II. Stufe der Grundschule Obsah Náměty na skupinové úkoly Individuální úkoly Náměty na další aktivity Texty pro děti Recepty

2 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 1 Semafor výživy Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Rozvoj týmové spolupráce. Reflexe vlastního jídelníčku. Upevnění znalosti látky. Žákům II. stupně ZŠ. Aktivitu lze přizpůsobit věku dětí volbou různých forem práce, náročností problémového úkolu apod. 1 vyučovací hodina Řešení úkolu ve skupinách. Brainstorming a diskuze. výživová pyramida pro každou skupinu: arch balicího papíru barevné papíry formátu A5 (zelený a červený) nůžky, kružítko, lepidlo barevné fixy, pastelky papír formátu A4 s 6 tvrzeními Popis námětu Připravte pro každou skupinu uvedené pomůcky a zhotovte listy se šesti tvrzeními, která se týkají masa, ryb, vajec a luštěnin (skupiny pracují s rozdílnými tvrzeními). Tyto teze obsahují informace o tom, co se doporučuje a co naopak není vhodné při sestavování našeho jídelníčku. Pozor, výroky nejsou vždy pravdivé. Sdělte dětem obsah hry: Úkolem skupin je v časovém limitu 15 minut připravit podle instrukcí na arch balicího papíru Semafor výživy. Před zahájením samotné práce proběhne ve třídě krátká 5minutová diskuze na téma Semafor. Žáci říkají slova, která je napadají při vyslovení tohoto pojmu, diskutují o významu semaforu a jeho využití, o tom, co znamenají jednotlivé barvy na semaforu v přeneseném významu pro život člověka, a to zejména se zaměřením na barvy zelenou a červenou. Po tomto brainstormingu a diskuzi rozdělte žáky do skupin, z nichž každá obdrží arch balicího papíru, červený a zelený list a další pomůcky. Každý tým bude také potřebovat jeden papír formátu A4 se šesti tvrzeními. Následně vysvětlete, co barvy papírů v dané aktivitě znamenají: Zelený papír ANO (volno) tvrzení je pravdivé. Červený papír NE (stop) tvrzení není správné. Žáci v družstvech si zvolí zapisovatele a mluvčího a vytvoří vlastní piktogram. Tím označí vpravo nahoře svůj pracovní arch, na kterém vznikne tzv. Semafor výživy. Skupiny poté rozdělí arch vodorovně na poloviny, vystřihnou a nalepí dvě barevná kolečka o průměru 10 cm v pořadí červené, zelené, a vytvoří tak pomyslný semafor. Papír formátu A4 se šesti tvrzeními rozstříhají na jednotlivé položky, prodiskutují jejich obsah a rozhodnou, ke kterému kolečku na semaforu dané výroky patří. Zatím je ale na arch nepřilepují. D-1

3 Náměty na skupinové úkoly Po uplynutí časového limitu mluvčí jednotlivých družstev během 20 minut postupně seznámí ostatní s prací týmu. Mluvčí jednotlivá tvrzení přečte, sdělí, zda je skupina přiřadila k červenému či zelenému kolečku a odůvodní proč. Ostatní skupiny se vyjadřují, jestli s tím souhlasí. Kontrolujte správnost a ptejte se, co žáci ještě k tématu mohou sami doplnit, případně sdělujte další doplňující informace sami. Nakonec vyvěste na tabuli výživovou pyramidu a spolu se třídou proveďte ještě jednou kontrolu. Teprve nyní nalepí skupiny jednotlivá tvrzení na svůj Semafor výživy a vyvěsí archy ve třídě. V závěru hodiny žáci zhodnotí danou aktivitu: jak se jim pracovalo, co pro ně bylo nové a co jim dělalo potíže. Vyhodnoťte práci skupin. Jednotlivé týmy si mohou interně prodebatovat práci svých členů. Aktivita rozvíjí práci ve skupině, vede k rozhodování, k respektování názoru druhého, ale i k obhájení svého názoru. Ukazuje nutnost domlouvání se při společné práci, učí pozorování a porovnávání. Je postavena na mezipředmětových vztazích, využívá prvky dopravní výchovy. Návrhy tvrzení pro Semafor výživy Všechna tvrzení pro skupiny budou napsaná černě. MASO, RYBY, VEJCE, LUŠTĚNINY Bez obav můžeme denně konzumovat tučná masa. Konzumaci luštěnin bychom měli co nejvíce omezovat. U vajec nemusíme příliš dbát na tepelné zpracování. Ateroskleróza je choroba, kdy se tukové usazeniny vrství na vnitřních stěnách tepen, čímž se tepny zužují. Rybí maso by nemělo v našem jídelníčku chybět. Lidé s onemocněním cévního systému by neměli jíst tučná masa a vejce. Sádlo by mělo být součástí našeho jídelníčku každý den. Bez obav můžeme jíst syrové maso. Vaječný žloutek i bílek obsahují cholesterol. Živočišné tuky napomáhají zvyšování hladiny cholesterolu v krvi. Mleté maso je třeba co nejdříve a dobře tepelně zpracovat. Plody luštěnin jsou dobrým zdrojem bílkovin. Smažená masa jsou z hlediska stravování vhodnější než masa dušená. Mořské ryby do našeho jídelníčku nepatří. Uzeniny bychom do našeho jídelníčku neměli zařazovat příliš často. Využití luštěnin v kuchyni je různorodé a pestré. Nedoporučuje se konzumovat syrová vejce. Přednost bychom měli v našem jídelníčku dávat libovému masu. Mezi tzv. bílá masa patří pouze kuřecí a rybí maso. Uzená masa můžeme konzumovat bez tepelné úpravy. Rybí produkty by na našem jídelníčku měly být častěji. Maso musíme vždy uchovávat v chladu. Konzumovat velké množství špeku se nedoporučuje. Luštěniny nejsou významnou součástí správné výživy. D-2

4 Náměty na skupinové úkoly Konzumovat velké množství špeku organizmu neškodí. Z hlediska zdraví nezáleží na způsobech tepelného zpracování masa. Uzená masa musíme vždy velmi dobře tepelně zpracovat. Tučná masa ohrožují naše zdraví. Doporučuje se omezovat v jídelníčku množství vajec. Luštěniny, a zejména sója, jsou významnými potravinami s obsahem mnoha důležitých látek. Rybí maso můžeme nahradit v jídelníčku masem králičím. Při přípravě pokrmů není vhodnější používat rostlinné oleje místo vepřového sádla. Z hlediska zdraví nezáleží na tom, jaké maso konzumujeme. Do jídelníčku bychom neměli zařazovat masa s vysokým obsahem tuku. Doporučuje se nahradit tučné maso a masné výrobky rybami, luštěninami a netučnou drůbeží. Libová masa se příliš nedoporučují. Energetická hodnota všech druhů masa je stejná. V jídelníčku nesmějí chybět kuřecí a rybí maso. Rozmražené maso nemusíme hned zpracovat. Můžeme ho nechat opět zmrazit. Tučná masa ohrožují naše zdraví. Sójové maso bychom měli v jídelníčku nahrazovat masem vepřovým. Masa s nižším obsahem tuku označujeme jako tzv. bílá masa. D-3

5 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 2 Kolotoč Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Nácvik argumentace a principů asertivního chování. Rozvoj komunikačních dovedností. Upevnění znalosti látky. Žákům II. stupně ZŠ. Aktivitu lze přizpůsobit věku dětí a volit různá témata. 2 vyučovací hodiny. V první vyučovací hodině pracují skupiny nebo samotní žáci, ve druhé následuje prezentace a zhodnocení práce žáků. Práce v třídním kolektivu, tzv. Velký kolotoč nebo v menších skupinách, tzv. Malý kolotoč. Varianta Velký kolotoč archy balicího papíru nebo listy z flipchartové tabule (podle počtu skupin) fixy Varianta Malý kolotoč papír formátu A4 (podle počtu skupin x počet žáků v každé skupině) hrací kostka pro každou skupinu: arch balicího papíru nebo list z flipchartové tabule lepidlo Popis námětu Didaktický námět Kolotoč lze realizovat ve dvou variantách: Velký kolotoč skupinová práce v rámci třídního kolektivu. Malý kolotoč samostatná práce jednotlivce v rámci menší skupiny žáků. Předem se pro jednu z variant rozhodněte. Pro obě varianty je nutné připravit 5 problémových úkolů. Velký kolotoč První hodina Napište 5 problémových úkolů, každý na samostatný arch balicího papíru, a rozdělte třídu do pěti skupin. V každém týmu bude obsazena funkce mluvčího a zapisovatele. Každá skupina si vylosuje jeden arch se zadáním a navrhne vlastní piktogram, tedy znak, který bude družstvo reprezentovat (geometrický tvar, obrázek, slovo apod.). Pod znění úkolu nakreslí svůj piktogram a v průběhu následujících 7 minut se prostřednictvím zapisovatele snaží stručně zaznamenat vymyšlené řešení daného úkolu. Po uplynutí času se předá arch další skupině. Ta si přečte, co je zde již napsáno, a má opět 7 minut (čas je možné zkrátit), ve kterých spolu se svým piktogramem doplní další poznámky, nápady a názory k úkolu, které předešlý tým neuvedl. Tak postupně projde každý úkol všemi skupinami, až se vrátí k té první. V závěru hodiny archy vyberte a zadejte, aby do příští hodiny (ta může být i s časovým odstupem, ne však delším než týden) žáci zjistili nové informace či zajímavosti k problému, který se skupinou řešili. D-4

6 Náměty na skupinové úkoly Druhá hodina Na začátku hodiny se třída rozdělí do původních skupin. Rozdejte žákům jejich archy a zadejte, aby během 10 minut skupiny připravily krátkou prezentaci s komentářem k řešení zadaného úkolu. Na řešení se v minulé hodině podílela všechna družstva, a lze tedy prodiskutovat a využít i jejich práci a nově získané informace, které žáci měli zjistit doma. Zapisovatel zároveň na arch zapíše to, co z nových informací považuje skupina za podstatné a čím obohatí svoji následnou prezentaci. Po uplynutí časového limitu představí postupně mluvčí z jednotlivých skupin v pěti minutách svá řešení. Má-li nějaký tým pocit, že v probíhající prezentaci chybí něco z řešení, které k úkolu dopisoval, má právo na otázku, proč to daná skupina nezařadila do svého vystoupení. Vyzvaná skupina musí být schopná své rozhodnutí vysvětlit a obhájit. Kontrolujte správnost informací a případně doplňujte další fakta. Po odprezentování všech družstev vyvěsí skupiny své archy ve třídě (to umožní i doplňování nových informací k tématům během další výuky, vše nové by se ale mělo psát jinou barvou). V závěru hodiny proběhne diskuze, kdy společně se žáky zhodnotíte aktivitu i práci skupin a jednotlivců. Malý kolotoč První hodina Pro tuto variantu napište každý z pěti úkolů na samostatný papír formátu A4 a od každého pořiďte po pěti kopiích. Žáci vytvoří skupiny o 5 členech a obdrží sadu zadání, z níž si každý vylosuje jeden úkol a označí list vlastním piktogramem. Žák má 7 minut na zapsání svého řešení na list, který následně předá dalšímu ve skupině. Nový řešitel si přečte, co již bylo napsáno, a má nových sedm minut na doplnění nových informací. Takto se u úkolů vystřídají všichni žáci ve skupině. V závěru hodiny si děti přečtou, jaké informace ostatní k jejich úkolu doplnili, a zhodnotí celou aktivitu: jak se jim pracovalo, co pro ně bylo nové, co jim dělalo potíže, s čím měly problém apod. Nakonec žákům zadejte, aby do příští hodiny (ta může být s časovým odstupem, ale ne víc než týden) nashromáždili další informace související s řešením jejich vlastního úkolu. Druhá hodina V následující hodině se třída rozdělí do stejných skupin a dostane své původní listy s úkoly, dále arch balicího papíru a lepidlo. D-5

7 Náměty na skupinové úkoly Během 15 minut se ve skupinách diskutuje o řešení všech pěti zadání. Každý člen postupně, v čase tří minut, seznámí ostatní se svým vypracováním a doplní jej i o to, co zapsali další spolužáci ze skupiny, sděluje i nové informace a zajímavosti, které zjistil. Časoměřič, kterého si skupina zvolí, ohlídá všem včetně sebe časový limit 3 minuty. Nechte poté týmy například pomocí hrací kostky vylosovat po jednom úkolu, který bude odprezentován před ostatními družstvy. Tým získá dvě minuty na přípravu, více není vzhledem k předcházejícím hovorům nutné, a žák, který se v dané skupině úkolu ujal jako první, jej také představí zbytku třídy. Čas vyčleněný na jednotlivá vystoupení jsou čtyři minuty. Spolužáci mohou dodávat, co ještě nezaznělo, případně doplnit nově zjištěné informace a zajímavosti. Na arch balicího papíru pak žáci ve skupině nadepíší velkými písmeny znění svého úkolu a nalepí na něj listy s řešeními od všech pěti družstev. Ve třídě se pak vyvěsí 5 archů na jednom archu je přitom vždy 5 listů s návrhy řešení stejného úkolu. V závěru zhodnoťte aktivitu a práci skupin i jednotlivců. Aktivita vede žáky k práci v týmu, respektování práce druhých, k uvědomění si svých případných chyb i chyb ostatních, k přijímání oprávněné kritiky, ale i k možnosti obhájit svůj názor, uznat a opravit svoji chybu. Vede k zamyšlení nad daným problémem na základě již napsaných faktů a k hledání dalších souvislostí, učí rozvíjet a domýšlet nová řešení, vnímat věci komplexně. Zároveň ale umožňuje rozvíjet smysl pro analýzu, výběr podstatných informací a formulování základních myšlenek. Je zaměřená na rozvoj komunikace, sdělování svých názorů a postojů. Návrhy problémových úkolů pro KOLOTOČ MASO RYBY Jednotlivé druhy masa z pohledu zdravé výživy. (Porovnejte jednotlivé druhy masa z hlediska zdravé výživy.) Masné výrobky a naše zdraví. (Uveďte příklady a zdůvodněte, zda jsou, či nejsou vhodné pro náš organizmus a za jakých podmínek. Nakreslete výživovou pyramidu.) Tepelné úpravy masa a náš jídelníček. (Vyjmenujte možné úpravy masa a pokuste se sestavit jejich pořadí z hlediska vhodnosti pro našeho zdraví.) Bílkoviny. (Jaký je význam bílkovin, jejich zdroje a rozdělení, vhodnost pro náš organizmus.) Hygienická opatření a zásady při manipulaci s masem a masnými výrobky. (Jaká bezpečnostní hygienická opatření a proč se musí dodržovat.) Rybí maso a náš jídelníček. (Vysvětlete, proč se doporučuje zařazovat do jídelníčku větší množství rybího masa. Nakreslete výživovou pyramidu.) Pojmy: kaviár, mořské plody, zavináč, filé. (Vysvětlete, uveďte příklady.) Moře jako zdroj obživy? (Jaké možnosti obživy poskytuje moře, uveďte příklady.) Vitaminy. (Rozdělte vitaminy do 2 skupin, vyjmenujte vitaminy, které znáte, popište, jaký mají význam v organizmu. Najděte souvislost mezi vitaminy a rybím masem.) Ryby, rybí speciality a další mořské produkty ve světě. (Uveďte příklady a pokuste se popsat konzumaci ryb a dalších mořských specialit ze zeměpisného hlediska.) D-6

8 Náměty na skupinové úkoly VEJCE Složení vejce. (Nakreslete a popište, z čeho se vejce skládá.) Nebezpečí konzumace vajec. (Rozepište riziko konzumace vajec a případné následky.) Civilizační choroby a vejce. (Najdete souvislost mezi těmito pojmy? Vyjmenujte civilizační choroby a vysvětlete, proč se nedoporučuje zvýšená konzumace vajec.) Zpracování vajec. (Uveďte a odůvodněte správná hygienická opatření při zpracování vajec.) Vejce v našem jídelníčku. (Nakreslete výživovou pyramidu a popište a odůvodněte zařazení vajec v našem jídelníčku.) LUŠTĚNINY Luštěniny a náš jídelníček. (Vysvětlete, proč se doporučuje častější zařazování luštěnin do jídelníčku.) Sója, sójové výrobky a naše zdraví. (Uveďte příklady a zdůvodněte, zda jsou, či nejsou vhodné pro náš organizmus.) Vegetariánství a bezmasé pokrmy. (Vysvětlete pojem, uveďte důvody pro vegetariánství, jeho klady a zápory.) Luštěniny a luskoviny. (Vysvětlete rozdíly a uveďte příklady.) Pokrmy z luštěnin. (Uveďte příklady a zdůvodněte, jaký mají význam pro naše zdraví. Vyjmenujte tradiční pokrmy z luštěnin.) D-7

9 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 3 Druhy masa Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Praktický nácvik rozlišení různých druhů masa, utřídění získaných poznatků. Žákům VI. IX. třídy ZŠ. 1 hodina (bez tepelné úpravy masa) Práce ve skupinách. Využití různých informačních zdrojů. různé druhy masa kuchařky, brožury o výživě internet Popis námětu: Zajistěte pro třídu, která může být opět rozdělena do skupin, několik málo dkg z různých druhů masa (vepřové, hovězí, kuřecí stehna nebo prsa, krůtí prsa nebo stehna, slepičí stehna, případně králičí maso nebo kachní stehna). Každé družstvo dostane ukázky různých druhů masa. Pokud tato možnost není, můžete aktivitu provést pouze s obrázky mas. Úkolem každého družstva je: 1. Správně pojmenovat jednotlivé druhy masa a popsat viditelné rozdíly mezi nimi. 2. Napsat všechny druhy masa, které podle nich existují, a vytvořit strom klasifikace jednotlivých druhů masa. 3. Vytvořit pyramidu druhů masa z úkolu 2. podle obsahu tuku/energetické hodnoty masa. Uspořádat jednotlivé druhy masa od nejdietnějších po energeticky nejhodnotnější. Tento námět může pokračovat v hodině vaření, kdy žáci po tepelné úpravě masa (např. smažení) porovnávají chuťové vlastnosti jednotlivých druhů. D-8

10 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 4 Způsoby zpracování masa Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Rozšíření znalostí o úpravě masa. Získání nových poznatků, a tím i možnost obměny vlastního jídelníčku. Žákům VIII. IX. třídy ZŠ. 30 minut (i s vyhodnocením) Práce ve dvojicích. slovník; kartičky s nadepsanými cizojazyčnými názvy způsobů úpravy masa kuchařky Popis námětu: Každá dvojice dostane na kartičkách napsány různé způsoby přípravy masa. Aktivita je pro děti ztížena tím, že každý způsob zpracování je napsaný v cizím jazyce. Úkolem každého družstva je napsat, jaké druhy zpracování masa znají (na základě kartiček v cizím jazyce), a ke každému způsobu přiřadit druhy masa, které se podle nich mohou tímto způsobem zpracovat. Boil Grill Mince Roast Stew Broth Fry Smoke Fill rochen grillen hacken rösten abdunsten Fleischbrühe in öl backen räuchern füllen D-9

11 Individuální úkoly Přehled individuálních úkolů Číslo Název Určeno pro Časová náročnost Poznámka 1 Fleisch VI. IX. třídu minut Rozšiřte si slovní zásobu v německém jazyce v oblasti výživy a osvojte si práci se slovníkem. 2 Meat VI. IX. třídu minut Rozšiřte si slovní zásobu v anglickém jazyce v oblasti výživy a osvojte si práci se slovníkem. 3 Ryba/Fisch/Fish VI. IX. třídu 20 minut Slovní hlavolamy odhalí, kolik druhů ryb žije v našich vodách a mořích. 4 Jak zpracovávat maso? VIII. IX. třídu 20 minut Víte, co všechno je možné dělat s masem, jak jej připravit nebo upravit? 5 Energetická hodnota masa VI. IX. třídu 15 minut Každý druh masa má svoji energetickou hodnotu. Zkuste je správně seřadit od nejlépe po nejhůře stravitelné druhy. 6 Pravidla zpracování masa VI. VII. třídu 10 minut Při přípravě masových pokrmů je nutné dodržovat několik kuchařských zásad. Dokážete je správně naformulovat? 7 Proč se jí maso? IX. třídu 15 minut Co skrývají chemické značky Fe, I, Mg, Ca a F? 8 Je v tom rozdíl? VI. VIII. třídu minut Dvojice slov, na první pohled stejného významu. Jaký je však mezi nimi rozdíl? 9 Co by tam mohlo chybět? VI. VII. třídu 15 minut Doplňovačka, která vám pomůže jasně rozdělit jednotlivé druhy mas. 10 Mořský svět VI. VII. třídu 10 minut Některé druhy mořských živočichů můžeme koupit pouze ve speciálních obchodech nebo restauracích. Umíte některé z nich pojmenovat? 11 Jak to bylo s kaviárem? VI. třídu 20 minut Málokdo ví, jak se dostal kaviár až na náš stůl. Díky tomuto češtinářskému úkolu, kde musíte správně doplnit měkké nebo tvrdé i/y, se to dozvíte. 12 Výroba salámu VI. VIII. třídu minut Správně seřaďte jednotlivé kroky výroby salámu. 13 Je zdravý trvanlivý salám? VI. IX. třídu 20 minut Srovnejte energetickou hodnotu trvanlivých a netrvanlivých masných výrobků. 14 Velký nákup VI. VIII. třídu minut Kolik bude stát nákup rodiny Veselých, když v supermarketu mají akce na vybrané druhy masných výrobků? Stravuje se tato rodina zdravě? 15 Kdo ví, správně odpoví VI. IX. třídu 10 minut Vědomostní kviz. D-10

12 Individuální úkoly Úkol č. 1 Fleisch Doplňte pomocí slovníku německé názvy různých druhů masa. Pozor, písmeno CH je zde bráno jako C a H, rozepište ho tedy do dvou políček. 1. bažant 2. skopové 3. krůta 4. jelen 5. zajíc 6. králík 7. kuře 8. zvěřina 9. jehněčí 10. koroptev 11. telecí 12. hovězí Lösung Tajenka: D-11

13 Individuální úkoly Úkol č. 2 Meat Doplňte pomocí slovníku anglické názvy různých druhů masa. Pozor, písmeno CH je zde bráno jako C a H, rozepište ho tedy do dvou políček. 1. zvěřina 2. telecí 3. koroptev 4. hovězí 5. skopové 6. zajíc 7. vepřové 8. králík 9. jehněčí 10. kuře 11. bažant Solution Tajenka: D-12

14 Individuální úkoly Úkol č. 3 Ryba/Fisch/Fish Uměli byste pojmenovat ryby i v cizím jazyce? Nejdříve rozluštěte české názvy a doplňte je do rybiček. Potom je ještě přeložte do cizí řeči. Na pomoc si vezměte slovník. D-13

15 Individuální úkoly Úkol č. 4 Jak zpracovávat maso? Existuje několik způsobů, jak různé druhy masa zpracovat. Zkuste správně pojmenovat jednotlivé způsoby přípravy a úpravy masa. Pomoci vám může slovo, které s postupem zpracování souvisí. Všechna slova jsou podstatná jména. D-14

16 Individuální úkoly Úkol č. 5 Energetická hodnota masa Každé jídlo má svoji energetickou hodnotu, která se udává v kj. Jak se tato jednotka nazývá?... Čím je energetická hodnota jídla vyšší, tím větší úsilí musí člověk vynaložit na využití získané energie. I každý druh masa má jinou energetickou hodnotu. Uměli byste seřadit následující druhy masa vzestupně podle jejich energetických hodnot? Hovězí, telecí, vepřové, husí, kuřecí, krůtí, králičí, pstruh, kachní. druhy masa dle energetických hodnot Nejméně stravitelné je. maso, protože má největší energetickou hodnotu. Toto maso obsahuje hodně tuku. D-15

17 Individuální úkoly Úkol č. 6 Pravidla zpracování masa Každý kuchař musí při zpracovávání masa dodržovat jistá pravidla, která byla vytvořena na základě získaných zkušeností. Vaším úkolem je správně doplnit chybějící slova v jednotlivých pravidlech práce s masem. Pomůckou mohou být slova v cizích jazycích uvedená v závorkách. 1. Nejlepší způsob přípravy... (meat/fleisch) je vaření, kterým si uchovává bílkoviny a vitaminy. Vaří se do změknutí, ale toto vaření se nikdy zbytečně... (not to prolong/ nicht verzögern). 2. Při jiném způsobu přípravy masa, při jeho dušení, musí být.. (pot/topf) přikrytý. 3. Jestliže se maso ochucuje, je nejlepší, když se. (spice/gewürz) smíchá se (salt/salz) a pak se do masa vtírá.. (by hand/mit der Hand). 4. Maso, které bylo.... (cut/schneiden), se nenechává namočené ve.. (water/wasser), protože se z něj vylučují bílkoviny. 5. Stravitelnost masa je závislá na.. (age/alter) zvířete, druhu. (meat/fleisch) a způsobu jeho zpracování. Nejlépe stravitelné je maso (boiled/gekocht), pak je to maso dušené a pečené. Nejméně stravitelné maso je maso. (fried/gebraten). 6. Maso se solí. (always/immer) až těsně před tepelnou úpravou masa. 7. Čím maso obsahuje více.. (fat/fett), tím méně obsahuje bílkovin. 8. Rybí maso je.. (white/weiß), protože obsahuje málo. (blood/blut) (fish/ Fisch) maso obsahuje hodně vody, proto rychle podléhá zkáze. 10. Skopové maso má specifickou... (smell/ Geruch), velmi často se připravuje v alobalu pečením, aby se při tepelné úpravě úplně (not to dry out/ nicht austrocknen) a zůstalo šťavnaté. D-16

18 Individuální úkoly Úkol č. 7 Proč se jí maso? Maso lidé konzumují, protože obsahuje kromě bílkovin také důležité minerální látky. Znáte jejich chemické značky? Zkuste do tabulek doplnit jejich názvy. Poté k nim přiřaďte, jakou funkci v našem těle zastávají. značka Fe název Je nutný pro buněčný metabolizmus, činnost srdce, svalů, nervů a pro tvorbu kostí. Aktivuje celou řadu enzymů. značka I název Je součástí hormonů štítné žlázy, které ovlivňují v těle látkovou přeměnu. Je nutný pro správný tělesný a duševní vývoj plodu a dítěte. Pomáhá zamezit zubnímu kazu. značka Mg značka Ca název název V našem těle se vyskytuje ze všech minerálních látek v největším množství (až 1,2 kg), patří tedy mezi makroprvky. Jeho ustálená optimální hladina v krvi je velmi důležitá, a je proto zajišťována řadou kontrolních mechanizmů. Zásobou pro případ nedostatku jsou kosti. Je nezbytný pro srážlivost krve a nervo-svalový přenos, ovlivňuje činnost srdce, nervů a svalů, udržuje zdravé kosti a zuby. značka F název Je nezbytné pro tvorbu červených krvinek (je součástí krevního barviva hemoglobinu), ve svalech je vázáno na bílkovinu myoglobin. D-17

19 Individuální úkoly Úkol č. 8 Je v tom rozdíl? Zkuste jednoduše, ale výstižně vysvětlit rozdíly mezi následujícími dvojicemi slov. Představte si, že jste učitelé a žák prvního stupně by se vás zeptal, jaký je rozdíl mezi pojmy: Vegetarián Vegan Marináda Nálev Fritování Smažení Lusky Luštěniny Tlačenka Huspenina D-18

20 Individuální úkoly Úkol č. 9 Co by tam mohlo chybět? V řádcích jsou uvedeny různé druhy masa/zvířat. Dokážete řádky správně doplnit, aby byla skupina kompletní? Co má daná skupina společného? A. Kapr Štika Úhoř B. C. D. E. Žralok Makrela Tuňák Kuře Kohout Husa Muflon Jelen Divočák Hovězí Telecí Jehněčí A: B: C: D: E: D-19

21 Individuální úkoly Úkol č. 10 Mořský svět Na následujících obrázcích je zobrazený mořský svět se všemi příšerkami a ostatními dary moře, které jsou zejména v přímořských zemích běžnou součástí jídelníčku. U nás tyto produkty nejsou tak běžné, ale ve speciálních restauracích a obchodech se s nimi může i Čech setkat. Umíte je pojmenovat? Ochutnal již někdo z vás dary moře? Jak vám chutnaly? Víte, proč jsou dary moře doporučovány ke konzumaci? Uměli byste vyjmenovat aspoň 6 zemí, kde jsou mořští živočichové součástí každodenního jídelníčku? D-20

22 Individuální úkoly Úkol č. 11 Jak to bylo s kaviárem? V následujícím úkolu vám přinášíme příběh o kaviáru a o tom, jaká byla jeho cesta na český stůl. V příběhu chybějí měkká i,í nebo tvrdá y,ý. Zkuste je správně doplnit. Kav_ár započal svoj_ cestu v chudé Astrachánii, v zem_, kde hlavn_m bohatstv_m b_l_ r_b_. Astrachánie ležela na kř_žovatce obchodn_ch cest, kde se setkával_ kupc_ z Evrop_ a Asie. Kaviár vzn_kl právě z důvodu potřeb_ prodloužen_ trvanlivost_ r_b pro potřeb_ kupců. Nejběžnějším způsobem úprav_ b_lo nasolen_ r_b. R_bář_ však sol_l_ nejenom maso, ale i j_kr_. Kd_ž kupc_, kteř_ podával_ t_to nasolené r_b_ a j_kr_, zj_stil_, jak skvěle chutnaj_, začal_ š_ř_t do celého světa toto poselstv_. A tak se stal prvn_ kaviár velmi žádan_m zbož_m. R_bář_ začal_ zdokonalovat v_robn_ postup_ a způsob_ jeho uchováván_. Hledal_ pro jeho uskladněn_ vhodné nádob_, například dubové soudk_. Postupně se kaviár dostal do různ_ých zem_ světa a z_skal si jako exportn_ zbož_ př_zeň ve v_šších společensk_ch kruz_ch, kde se stal součást_ studené kuch_ně. Hlavn_m_ odběratel_ se v Evropě stala v_znamná centra společenského života V_deň, Berl_n a Pař_ž. Je smutné, že se kaviár postupn_m v_vojem od pokrmu chud_ch r_bářů stal převážně lahůdkou pro mov_tější skup_n_ ob_vatelstva. V obdob_ po druhé světové válce byl dokonce ve v_chodn_ Evropě považován za buržoazn_ přežitek. Chápán_ kaviáru jako luxusn_ potrav_n_ se musí změnit, z hlediska modern_ho pohledu na zdravou v_ž_vu je totiž nezanedbateln_m zdrojem vitam_nů a m_neráln_ch látek. D-21

23 Individuální úkoly Úkol č. 12 Výroba salámu Salám je většinou znám jako pěkné růžové nebo červené kolečko na chlebu. Ale jak se vlastně vyrábí? Jeho výroba probíhá v masně. Vaším úkolem je doplnit do níže uvedené tajenky úvodní písmena podle pořadí, ve kterém probíhají jednotlivé kroky jeho výroby. Výsledkem je název jednoho masného výrobku, který patří spolu se salámy a párky k potravinám s velkým obsahem tuku. Zkuste ve svém jídelníčku nahrazovat tato jídla libovými šunkami. Nápověda: Etiketování označování výrobků etiketami (nálepkami, značkami) Expedice odeslání, výpravna zásilek Kalibrování cejchování, označování věci Vakuování vyčerpávání plynu z uzavřeného prostoru D-22

24 Individuální úkoly Úkol č. 13 Je zdravý trvanlivý salám? K různým výletům a prázdninovým pobytům tradičně patří konzumace trvanlivých salámů. Mají totiž své výhody. Není nutné starat se o ledničku, vydrží spolehlivě i při teplotách kolem 30 C. Tento druh salámů má ale i své nevýhody. Chcete se dozvědět více? Tak čtěte dál. Masné výrobky lze rozdělit na dvě velké základní skupiny. Na výrobky trvanlivé a netrvanlivé. V tabulce č. 1 jsou uvedeny některé jejich vlastnosti. Do tabulky č. 2 doplňte T a N podle toho, zda je daný výrobek trvanlivý či ne. tabulka č. 1 Trvanlivé výrobky (lovecký, poličan, vysočina, paprikáš) Nemusí se uchovávat v ledničce. Obsahují 30 procent vody. Netrvanlivé výrobky (dušené šunky, párky, měkké salámy) Vyžadují chladírenské teploty (do max. +7 C, optimum je +4 C), při vyšších teplotách se kazí. Obsahují 70 až 75 procent vody. Obsahují 3 8 procent soli. Jsou často velmi tučné. Patři mezi nevhodné potraviny při dietách. Obsahují 1,5 4 procenta soli. Mezi nejméně zdraví škodlivé masné výrobky patří šunka. tabulka č. 2 Výrobek Energie ve 100 g (kj) Tuk v % Cholesterol (mg) Trvanlivý (T), nebo netrvanlivý (N) Šunka krůtí Šunka kuřecí prsní Šunka dušená Moravské uzené Debrecínka Vysočina Turistický salám Uherský Paprikový Šunkový Pozn.: Trvanlivé salámy se při výrobním procesu suší, a proto neobsahují tolik vody, aby se v nich nemohly množit a působit mikroorganizmy. Díky tomu se trvanlivé salámy nekazí tak rychle a nazývají se suché salámy. Pramen: Obezita je realita, vyd. STOB; Potravinové tabulky vyd. Společnost pro výživu D-23

25 Individuální úkoly Úkol č. 14 Velký nákup Rodina Veselých má sedm členů a kromě syna Jirky, který je vegetarián, všichni mají rádi maso a masné výrobky. Jednou za měsíc navštíví supermarket, kde nakoupí najednou několik druhů masa a masných výrobků. Zkuste spočítat, kolik rodina Veselých utratí za měsíc jenom za maso a masné výrobky. Na etiketách je uvedena hmotnost výrobku a cena za kilogram. Tři masné výrobky nakoupili Veselí ve slevové akci. U každého z nich je zaznamenána sleva na výrobek v procentech. Uvedená cena u zlevněných výrobků za kg je ještě před slevou. Na základě nakoupených potravin, posuďte, zda rodina Veselých žije zdravě, či nikoliv. Nezdravé potraviny případně nahraďte zdravější variantou. D-24

26 Individuální úkoly Úkol č. 15 Kdo ví, správně odpoví 1. Salám se vyrábí z: a) masa b) obilí c) vajec 9. O Vánocích je pochoutkou: a) makrela b) kapr c) sardelky 2. Řízek se obaluje: a) v mouce, vejci a strouhance b) v soli a vejci c) pouze v mouce 10. Vepřové maso je z: a) ovce b) krávy c) prasete 3. Ovce člověku dávají: a) pouze vlnu b) vlnu a mléko c) mléko, maso a vlnu 11. Mezi drůbež nepatří: a) kuře b) kachna c) páv 4. Mezi luštěniny nepatří: a) fazole b) čočka c) kukuřice 5. Rybí maso obsahuje nejvíce: a) vitaminu C b) jodu c) soli 6. Mezi zvířata, která lidem dávají mléko, patří: a) slepice b) prasata c) kozy 12. Nejvyšší energetickou hodnotu má maso: a) rybí b) vepřové c) kuřecí 13. Sója patří mezi: a) luštěniny b) zeleninu c) sójové výrobky 14. Ideální počet jídel denně je: a) 3 b) 4 c) 5 7. Z mléka se nevyrábí: a) sýr b) smetanový jogurt c) sójový jogurt 8. Mládě kobyly se jmenuje: a) kobylka b) koníček c) hříbě D-25

A Obilniny, pečivo, těstoviny a rýže Didaktická část pro I. stupeň ZŠ

A Obilniny, pečivo, těstoviny a rýže Didaktická část pro I. stupeň ZŠ A Obilniny, pečivo, těstoviny a rýže Didaktická část pro I. stupeň ZŠ A Getreide, Backwaren, Nudeln und Reis Praxis für I. Stufe der Grundschule Obsah Náměty na skupinové úkoly Individuální úkoly Náměty

Více

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE Pexeso Vím, co jím vzniklo zejména jako didaktická pomůcka, která bude skýtat mnoho možností využití při výuce v základních školách. Jak jej lze vyžít, a

Více

C Mléko a mléčné výrobky Didaktická část pro II. stupeň ZŠ

C Mléko a mléčné výrobky Didaktická část pro II. stupeň ZŠ C Mléko a mléčné výrobky Didaktická část pro II. stupeň ZŠ C Milch und Milchprodukte Praxis für II. Stufe der Grundschule Obsah Náměty na skupinové úkoly Individuální úkoly Náměty na další aktivity Texty

Více

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich

Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich Předmluva Důležitost potravin z hlediska každodenních potřeb nás všech, ale také ve vztahu ke zdraví každého jedince, pokládáme za

Více

Cukroví a sladkosti. pane Šebesto? váš zdravý stůl SVĚ T POTRAVIN. zaostřeno na... potraviny ve světě Štědrovečerní večeře. jak to chutná Vám,

Cukroví a sladkosti. pane Šebesto? váš zdravý stůl SVĚ T POTRAVIN. zaostřeno na... potraviny ve světě Štědrovečerní večeře. jak to chutná Vám, 12 09 prosinec 2009 48 kč p o d p o r o v á n o p o T r A v i n á ř s k o u k o m o r o u Č r strana 42 S E Z N A M T E S E S VÝROBKY KLASA PO STOPÁCH ČOKOLÁDY zaostřeno na... Cukroví a sladkosti potraviny

Více

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Jak naucit deti lépe jíst Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Vymalujte si Potravinová pyramida aneb Co jíst často a co jen výjimečneˇ Přestože je určena zejména pro dospělé,

Více

Co vlastně jíme? Kde se vzaly chlebíčky? Strašák obezita. eidamy. 12 jarních receptů Klasa. Jak nakupovat kvalitní jídlo radí JAROSLAV SAPÍK

Co vlastně jíme? Kde se vzaly chlebíčky? Strašák obezita. eidamy. 12 jarních receptů Klasa. Jak nakupovat kvalitní jídlo radí JAROSLAV SAPÍK PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY pro váš zdravý stůl 05/13 KVětEN 2013 TESTOVALI JSME eidamy strana 18 cena 29 Kč Co vlastně jíme? Kde se vzaly chlebíčky? Strašák obezita květen 2013

Více

Zelenina čerstvá nebo mražená?

Zelenina čerstvá nebo mražená? PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY TESTOVALI JSME MAJONÉZY 09/12 ZÁŘÍ 2012 Zelenina čerstvá nebo mražená? strana 16 cena 29 Kč (str. 11) Děti a svačiny Ve znamení hub Klasa září 2012 Červi

Více

Med je sladké pokušení

Med je sladké pokušení PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY Tradiční recepty na Velikonoce 04/15 29 Kč Duben 2015 Med je sladké pokušení i trpká nástraha Nenechte se v obchodě okrádat Mouka nemusí být jen bílá

Více

Výživa při nádorovém onemocnění

Výživa při nádorovém onemocnění Výživa při nádorovém onemocnění Praktická příručka pro pacienty Kolektiv autorů www.vyzivavnemoci.cz www.nutridrink.cz infolinka: 800 110 001 Výživa při nádorovém onemocnění Praktická příručka pro pacienty

Více

Podzim. plný chutí. Klasické české omáčky. Kalkulace předkrmů. Časopis pro profesionály v gastronomii 3/2013 Cena 29 Kč

Podzim. plný chutí. Klasické české omáčky. Kalkulace předkrmů. Časopis pro profesionály v gastronomii 3/2013 Cena 29 Kč Gastro Časopis pro profesionály v gastronomii 3/2013 Cena 29 Kč Klasické české omáčky Kalkulace předkrmů Podzim plný chutí Volně k dispozici pro registrované zákazníky Makro ÚVODNÍK Milé zákaznice, vážení

Více

Vaření české kuchyně

Vaření české kuchyně O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 Vaření české kuchyně Jarmila Karásková Vaření české kuchyně Jarmila Karásková O krok napřed

Více

Výživa pro profesionálního tanečníka

Výživa pro profesionálního tanečníka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Taneční pedagogika Výživa pro profesionálního tanečníka Diplomová práce Autor práce: Zdeňka Kerlesová, DiS. Vedoucí práce: doc. Mgr. Jarmila

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 5. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, březen 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

Levný sekt má ke hvězdám daleko

Levný sekt má ke hvězdám daleko PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY společenské akce konference a semináře výstavní expozice podpora prodeje akce pro děti Veteran Rallye a Srpnové hodování a mnoho dalších... www.dedeman.cz

Více

10 největších mýtů o pečivu

10 největších mýtů o pečivu PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY 07/14 29 Kč Červenec 2014 10 největších mýtů o pečivu Jak jíst správně v létě Co číhá na madlech nákupních vozíků? Tipy na zpracování ovoce Chutě jižní

Více

Velký rozhovor s Hankou Zemanovou

Velký rozhovor s Hankou Zemanovou magazín zdravého životního stylu / číslo 13 - zima 2011-2012 zdarma Zdravé recepty na vánoční cukroví Téma čísla: Velký rozhovor s Hankou Zemanovou Někdy je mé zpívání pěkně náročné, často i dva koncerty

Více

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ 1 FYZIOLOGIE VÝŽIVY Trávicí ústrojí a jeho části Vše, co živý organismus potřebuje na výstavbu a ustavičnou přestavbu svého těla, získává

Více

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 1 Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 2014 2 1 OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE Ing. Irena Suková 2014 2 Anotace Příručka je souhrnem informací o významu a provedení údajů uváděných

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech

Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech Bakalářská práce Pavlína Wiedermannová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí

Více

SLANÉ PEČIVO ČERSTVÁ POCHOUTKA VOZÍK NEBO KOŠÍK? MARIE POLEHLOVÁ ZÁKAZNÍKŮM JE TŘEBA SE PŘIZPŮSOBIT LETEM ŠUNKOVÝM SVĚTEM

SLANÉ PEČIVO ČERSTVÁ POCHOUTKA VOZÍK NEBO KOŠÍK? MARIE POLEHLOVÁ ZÁKAZNÍKŮM JE TŘEBA SE PŘIZPŮSOBIT LETEM ŠUNKOVÝM SVĚTEM Volně k dispozici pro registrované zákazníky MAKRO VÁŠ OBCHOD ČASOPIS PRO MALOOBCHODNÍKY / JARO 2011 SLANÉ PEČIVO ČERSTVÁ POCHOUTKA VOZÍK NEBO KOŠÍK? MARIE POLEHLOVÁ ZÁKAZNÍKŮM JE TŘEBA SE PŘIZPŮSOBIT

Více

SKVĚLÉ RECEPTY Uvařte si chutná a zdravá jídla s příchutí jara

SKVĚLÉ RECEPTY Uvařte si chutná a zdravá jídla s příchutí jara číslo 8 jaro 2015 zdarma ROZHOVOR se slavným českým šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem SKVĚLÉ RECEPTY Uvařte si chutná a zdravá jídla s příchutí jara ŠKOLA VAŘENÍ Jedinečný kořenící elixír balsamico Přivítejte

Více

Rádce. jižní čechy. křížem krážem. jak ušetřit při vaření k červnu patří jahody 2/2011

Rádce. jižní čechy. křížem krážem. jak ušetřit při vaření k červnu patří jahody 2/2011 č a s o p i s z á k a z n í k ů p r o d e j e n c o o p 2/2011 křížem krážem jižní čechy jak ušetřit při vaření k červnu patří jahody Vybíráme z červnové nabídky SUPER CENA 14, 90 INSPIRED Vlhčené ubrousky

Více

ČASOPIS ZÁKAZNÍKŮ PRODEJEN COOP 1/2015 ZDARMA RÁDCE

ČASOPIS ZÁKAZNÍKŮ PRODEJEN COOP 1/2015 ZDARMA RÁDCE ČASOPIS ZÁKAZNÍKŮ PRODEJEN COOP 1/2015 ZDARMA RÁDCE Vybíráme z březnové nabídky 9, 90 PODĚBRADKA Citron, Pomeranč, Lesní plody 1,5 l cena za 1 l 6,60 Kč PDB_inz_193x74_TISK.indd 1 21.1.15 9:16 14, 90 Na

Více

číslo 39 Kč podzim 2013 předejít nachlazení na podzimní výlety a zábavu Recepty s chutí podzimu Když mateřské nestačí Novinky od Hamánka: e-shop

číslo 39 Kč podzim 2013 předejít nachlazení na podzimní výlety a zábavu Recepty s chutí podzimu Když mateřské nestačí Novinky od Hamánka: e-shop číslo 13 39 Kč podzim 2013 Jak předejít nachlazení Tipy na podzimní výlety a zábavu Recepty s chutí podzimu Novinky od Hamánka: e-shop Když mateřské mléko nestačí Novinky od Hamánka S předplatným Hamánka

Více

Ročník 17 cena 25 Kč / 1 E STRAVA BUDOUCNOSTI PEČIVO Z NOVÉ BAZALKY BIOBEDÝNKY PODÁNSKU CO JE DUMLÍK? Bio 2014 v tradiční podobě

Ročník 17 cena 25 Kč / 1 E STRAVA BUDOUCNOSTI PEČIVO Z NOVÉ BAZALKY BIOBEDÝNKY PODÁNSKU CO JE DUMLÍK? Bio 2014 v tradiční podobě STRAVA BUDOUCNOSTI Ročník 17 cena 25 Kč / 1 E PEČIVO Z NOVÉ BAZALKY BIOBEDÝNKY PODÁNSKU CO JE DUMLÍK? 12/2013 Veselé Vánoce a spokojenost do roku 2014 přeje redakce Bio Bio 2014 v tradiční podobě biopotraviny

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více