D Maso, ryby, vejce a luštěniny Didaktická část pro II. stupeň ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D Maso, ryby, vejce a luštěniny Didaktická část pro II. stupeň ZŠ"

Transkript

1 D Maso, ryby, vejce a luštěniny Didaktická část pro II. stupeň ZŠ D Fleisch, Fische, Eier und Hülsenfrüchte Praxis für II. Stufe der Grundschule Obsah Náměty na skupinové úkoly Individuální úkoly Náměty na další aktivity Texty pro děti Recepty

2 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 1 Semafor výživy Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Rozvoj týmové spolupráce. Reflexe vlastního jídelníčku. Upevnění znalosti látky. Žákům II. stupně ZŠ. Aktivitu lze přizpůsobit věku dětí volbou různých forem práce, náročností problémového úkolu apod. 1 vyučovací hodina Řešení úkolu ve skupinách. Brainstorming a diskuze. výživová pyramida pro každou skupinu: arch balicího papíru barevné papíry formátu A5 (zelený a červený) nůžky, kružítko, lepidlo barevné fixy, pastelky papír formátu A4 s 6 tvrzeními Popis námětu Připravte pro každou skupinu uvedené pomůcky a zhotovte listy se šesti tvrzeními, která se týkají masa, ryb, vajec a luštěnin (skupiny pracují s rozdílnými tvrzeními). Tyto teze obsahují informace o tom, co se doporučuje a co naopak není vhodné při sestavování našeho jídelníčku. Pozor, výroky nejsou vždy pravdivé. Sdělte dětem obsah hry: Úkolem skupin je v časovém limitu 15 minut připravit podle instrukcí na arch balicího papíru Semafor výživy. Před zahájením samotné práce proběhne ve třídě krátká 5minutová diskuze na téma Semafor. Žáci říkají slova, která je napadají při vyslovení tohoto pojmu, diskutují o významu semaforu a jeho využití, o tom, co znamenají jednotlivé barvy na semaforu v přeneseném významu pro život člověka, a to zejména se zaměřením na barvy zelenou a červenou. Po tomto brainstormingu a diskuzi rozdělte žáky do skupin, z nichž každá obdrží arch balicího papíru, červený a zelený list a další pomůcky. Každý tým bude také potřebovat jeden papír formátu A4 se šesti tvrzeními. Následně vysvětlete, co barvy papírů v dané aktivitě znamenají: Zelený papír ANO (volno) tvrzení je pravdivé. Červený papír NE (stop) tvrzení není správné. Žáci v družstvech si zvolí zapisovatele a mluvčího a vytvoří vlastní piktogram. Tím označí vpravo nahoře svůj pracovní arch, na kterém vznikne tzv. Semafor výživy. Skupiny poté rozdělí arch vodorovně na poloviny, vystřihnou a nalepí dvě barevná kolečka o průměru 10 cm v pořadí červené, zelené, a vytvoří tak pomyslný semafor. Papír formátu A4 se šesti tvrzeními rozstříhají na jednotlivé položky, prodiskutují jejich obsah a rozhodnou, ke kterému kolečku na semaforu dané výroky patří. Zatím je ale na arch nepřilepují. D-1

3 Náměty na skupinové úkoly Po uplynutí časového limitu mluvčí jednotlivých družstev během 20 minut postupně seznámí ostatní s prací týmu. Mluvčí jednotlivá tvrzení přečte, sdělí, zda je skupina přiřadila k červenému či zelenému kolečku a odůvodní proč. Ostatní skupiny se vyjadřují, jestli s tím souhlasí. Kontrolujte správnost a ptejte se, co žáci ještě k tématu mohou sami doplnit, případně sdělujte další doplňující informace sami. Nakonec vyvěste na tabuli výživovou pyramidu a spolu se třídou proveďte ještě jednou kontrolu. Teprve nyní nalepí skupiny jednotlivá tvrzení na svůj Semafor výživy a vyvěsí archy ve třídě. V závěru hodiny žáci zhodnotí danou aktivitu: jak se jim pracovalo, co pro ně bylo nové a co jim dělalo potíže. Vyhodnoťte práci skupin. Jednotlivé týmy si mohou interně prodebatovat práci svých členů. Aktivita rozvíjí práci ve skupině, vede k rozhodování, k respektování názoru druhého, ale i k obhájení svého názoru. Ukazuje nutnost domlouvání se při společné práci, učí pozorování a porovnávání. Je postavena na mezipředmětových vztazích, využívá prvky dopravní výchovy. Návrhy tvrzení pro Semafor výživy Všechna tvrzení pro skupiny budou napsaná černě. MASO, RYBY, VEJCE, LUŠTĚNINY Bez obav můžeme denně konzumovat tučná masa. Konzumaci luštěnin bychom měli co nejvíce omezovat. U vajec nemusíme příliš dbát na tepelné zpracování. Ateroskleróza je choroba, kdy se tukové usazeniny vrství na vnitřních stěnách tepen, čímž se tepny zužují. Rybí maso by nemělo v našem jídelníčku chybět. Lidé s onemocněním cévního systému by neměli jíst tučná masa a vejce. Sádlo by mělo být součástí našeho jídelníčku každý den. Bez obav můžeme jíst syrové maso. Vaječný žloutek i bílek obsahují cholesterol. Živočišné tuky napomáhají zvyšování hladiny cholesterolu v krvi. Mleté maso je třeba co nejdříve a dobře tepelně zpracovat. Plody luštěnin jsou dobrým zdrojem bílkovin. Smažená masa jsou z hlediska stravování vhodnější než masa dušená. Mořské ryby do našeho jídelníčku nepatří. Uzeniny bychom do našeho jídelníčku neměli zařazovat příliš často. Využití luštěnin v kuchyni je různorodé a pestré. Nedoporučuje se konzumovat syrová vejce. Přednost bychom měli v našem jídelníčku dávat libovému masu. Mezi tzv. bílá masa patří pouze kuřecí a rybí maso. Uzená masa můžeme konzumovat bez tepelné úpravy. Rybí produkty by na našem jídelníčku měly být častěji. Maso musíme vždy uchovávat v chladu. Konzumovat velké množství špeku se nedoporučuje. Luštěniny nejsou významnou součástí správné výživy. D-2

4 Náměty na skupinové úkoly Konzumovat velké množství špeku organizmu neškodí. Z hlediska zdraví nezáleží na způsobech tepelného zpracování masa. Uzená masa musíme vždy velmi dobře tepelně zpracovat. Tučná masa ohrožují naše zdraví. Doporučuje se omezovat v jídelníčku množství vajec. Luštěniny, a zejména sója, jsou významnými potravinami s obsahem mnoha důležitých látek. Rybí maso můžeme nahradit v jídelníčku masem králičím. Při přípravě pokrmů není vhodnější používat rostlinné oleje místo vepřového sádla. Z hlediska zdraví nezáleží na tom, jaké maso konzumujeme. Do jídelníčku bychom neměli zařazovat masa s vysokým obsahem tuku. Doporučuje se nahradit tučné maso a masné výrobky rybami, luštěninami a netučnou drůbeží. Libová masa se příliš nedoporučují. Energetická hodnota všech druhů masa je stejná. V jídelníčku nesmějí chybět kuřecí a rybí maso. Rozmražené maso nemusíme hned zpracovat. Můžeme ho nechat opět zmrazit. Tučná masa ohrožují naše zdraví. Sójové maso bychom měli v jídelníčku nahrazovat masem vepřovým. Masa s nižším obsahem tuku označujeme jako tzv. bílá masa. D-3

5 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 2 Kolotoč Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Nácvik argumentace a principů asertivního chování. Rozvoj komunikačních dovedností. Upevnění znalosti látky. Žákům II. stupně ZŠ. Aktivitu lze přizpůsobit věku dětí a volit různá témata. 2 vyučovací hodiny. V první vyučovací hodině pracují skupiny nebo samotní žáci, ve druhé následuje prezentace a zhodnocení práce žáků. Práce v třídním kolektivu, tzv. Velký kolotoč nebo v menších skupinách, tzv. Malý kolotoč. Varianta Velký kolotoč archy balicího papíru nebo listy z flipchartové tabule (podle počtu skupin) fixy Varianta Malý kolotoč papír formátu A4 (podle počtu skupin x počet žáků v každé skupině) hrací kostka pro každou skupinu: arch balicího papíru nebo list z flipchartové tabule lepidlo Popis námětu Didaktický námět Kolotoč lze realizovat ve dvou variantách: Velký kolotoč skupinová práce v rámci třídního kolektivu. Malý kolotoč samostatná práce jednotlivce v rámci menší skupiny žáků. Předem se pro jednu z variant rozhodněte. Pro obě varianty je nutné připravit 5 problémových úkolů. Velký kolotoč První hodina Napište 5 problémových úkolů, každý na samostatný arch balicího papíru, a rozdělte třídu do pěti skupin. V každém týmu bude obsazena funkce mluvčího a zapisovatele. Každá skupina si vylosuje jeden arch se zadáním a navrhne vlastní piktogram, tedy znak, který bude družstvo reprezentovat (geometrický tvar, obrázek, slovo apod.). Pod znění úkolu nakreslí svůj piktogram a v průběhu následujících 7 minut se prostřednictvím zapisovatele snaží stručně zaznamenat vymyšlené řešení daného úkolu. Po uplynutí času se předá arch další skupině. Ta si přečte, co je zde již napsáno, a má opět 7 minut (čas je možné zkrátit), ve kterých spolu se svým piktogramem doplní další poznámky, nápady a názory k úkolu, které předešlý tým neuvedl. Tak postupně projde každý úkol všemi skupinami, až se vrátí k té první. V závěru hodiny archy vyberte a zadejte, aby do příští hodiny (ta může být i s časovým odstupem, ne však delším než týden) žáci zjistili nové informace či zajímavosti k problému, který se skupinou řešili. D-4

6 Náměty na skupinové úkoly Druhá hodina Na začátku hodiny se třída rozdělí do původních skupin. Rozdejte žákům jejich archy a zadejte, aby během 10 minut skupiny připravily krátkou prezentaci s komentářem k řešení zadaného úkolu. Na řešení se v minulé hodině podílela všechna družstva, a lze tedy prodiskutovat a využít i jejich práci a nově získané informace, které žáci měli zjistit doma. Zapisovatel zároveň na arch zapíše to, co z nových informací považuje skupina za podstatné a čím obohatí svoji následnou prezentaci. Po uplynutí časového limitu představí postupně mluvčí z jednotlivých skupin v pěti minutách svá řešení. Má-li nějaký tým pocit, že v probíhající prezentaci chybí něco z řešení, které k úkolu dopisoval, má právo na otázku, proč to daná skupina nezařadila do svého vystoupení. Vyzvaná skupina musí být schopná své rozhodnutí vysvětlit a obhájit. Kontrolujte správnost informací a případně doplňujte další fakta. Po odprezentování všech družstev vyvěsí skupiny své archy ve třídě (to umožní i doplňování nových informací k tématům během další výuky, vše nové by se ale mělo psát jinou barvou). V závěru hodiny proběhne diskuze, kdy společně se žáky zhodnotíte aktivitu i práci skupin a jednotlivců. Malý kolotoč První hodina Pro tuto variantu napište každý z pěti úkolů na samostatný papír formátu A4 a od každého pořiďte po pěti kopiích. Žáci vytvoří skupiny o 5 členech a obdrží sadu zadání, z níž si každý vylosuje jeden úkol a označí list vlastním piktogramem. Žák má 7 minut na zapsání svého řešení na list, který následně předá dalšímu ve skupině. Nový řešitel si přečte, co již bylo napsáno, a má nových sedm minut na doplnění nových informací. Takto se u úkolů vystřídají všichni žáci ve skupině. V závěru hodiny si děti přečtou, jaké informace ostatní k jejich úkolu doplnili, a zhodnotí celou aktivitu: jak se jim pracovalo, co pro ně bylo nové, co jim dělalo potíže, s čím měly problém apod. Nakonec žákům zadejte, aby do příští hodiny (ta může být s časovým odstupem, ale ne víc než týden) nashromáždili další informace související s řešením jejich vlastního úkolu. Druhá hodina V následující hodině se třída rozdělí do stejných skupin a dostane své původní listy s úkoly, dále arch balicího papíru a lepidlo. D-5

7 Náměty na skupinové úkoly Během 15 minut se ve skupinách diskutuje o řešení všech pěti zadání. Každý člen postupně, v čase tří minut, seznámí ostatní se svým vypracováním a doplní jej i o to, co zapsali další spolužáci ze skupiny, sděluje i nové informace a zajímavosti, které zjistil. Časoměřič, kterého si skupina zvolí, ohlídá všem včetně sebe časový limit 3 minuty. Nechte poté týmy například pomocí hrací kostky vylosovat po jednom úkolu, který bude odprezentován před ostatními družstvy. Tým získá dvě minuty na přípravu, více není vzhledem k předcházejícím hovorům nutné, a žák, který se v dané skupině úkolu ujal jako první, jej také představí zbytku třídy. Čas vyčleněný na jednotlivá vystoupení jsou čtyři minuty. Spolužáci mohou dodávat, co ještě nezaznělo, případně doplnit nově zjištěné informace a zajímavosti. Na arch balicího papíru pak žáci ve skupině nadepíší velkými písmeny znění svého úkolu a nalepí na něj listy s řešeními od všech pěti družstev. Ve třídě se pak vyvěsí 5 archů na jednom archu je přitom vždy 5 listů s návrhy řešení stejného úkolu. V závěru zhodnoťte aktivitu a práci skupin i jednotlivců. Aktivita vede žáky k práci v týmu, respektování práce druhých, k uvědomění si svých případných chyb i chyb ostatních, k přijímání oprávněné kritiky, ale i k možnosti obhájit svůj názor, uznat a opravit svoji chybu. Vede k zamyšlení nad daným problémem na základě již napsaných faktů a k hledání dalších souvislostí, učí rozvíjet a domýšlet nová řešení, vnímat věci komplexně. Zároveň ale umožňuje rozvíjet smysl pro analýzu, výběr podstatných informací a formulování základních myšlenek. Je zaměřená na rozvoj komunikace, sdělování svých názorů a postojů. Návrhy problémových úkolů pro KOLOTOČ MASO RYBY Jednotlivé druhy masa z pohledu zdravé výživy. (Porovnejte jednotlivé druhy masa z hlediska zdravé výživy.) Masné výrobky a naše zdraví. (Uveďte příklady a zdůvodněte, zda jsou, či nejsou vhodné pro náš organizmus a za jakých podmínek. Nakreslete výživovou pyramidu.) Tepelné úpravy masa a náš jídelníček. (Vyjmenujte možné úpravy masa a pokuste se sestavit jejich pořadí z hlediska vhodnosti pro našeho zdraví.) Bílkoviny. (Jaký je význam bílkovin, jejich zdroje a rozdělení, vhodnost pro náš organizmus.) Hygienická opatření a zásady při manipulaci s masem a masnými výrobky. (Jaká bezpečnostní hygienická opatření a proč se musí dodržovat.) Rybí maso a náš jídelníček. (Vysvětlete, proč se doporučuje zařazovat do jídelníčku větší množství rybího masa. Nakreslete výživovou pyramidu.) Pojmy: kaviár, mořské plody, zavináč, filé. (Vysvětlete, uveďte příklady.) Moře jako zdroj obživy? (Jaké možnosti obživy poskytuje moře, uveďte příklady.) Vitaminy. (Rozdělte vitaminy do 2 skupin, vyjmenujte vitaminy, které znáte, popište, jaký mají význam v organizmu. Najděte souvislost mezi vitaminy a rybím masem.) Ryby, rybí speciality a další mořské produkty ve světě. (Uveďte příklady a pokuste se popsat konzumaci ryb a dalších mořských specialit ze zeměpisného hlediska.) D-6

8 Náměty na skupinové úkoly VEJCE Složení vejce. (Nakreslete a popište, z čeho se vejce skládá.) Nebezpečí konzumace vajec. (Rozepište riziko konzumace vajec a případné následky.) Civilizační choroby a vejce. (Najdete souvislost mezi těmito pojmy? Vyjmenujte civilizační choroby a vysvětlete, proč se nedoporučuje zvýšená konzumace vajec.) Zpracování vajec. (Uveďte a odůvodněte správná hygienická opatření při zpracování vajec.) Vejce v našem jídelníčku. (Nakreslete výživovou pyramidu a popište a odůvodněte zařazení vajec v našem jídelníčku.) LUŠTĚNINY Luštěniny a náš jídelníček. (Vysvětlete, proč se doporučuje častější zařazování luštěnin do jídelníčku.) Sója, sójové výrobky a naše zdraví. (Uveďte příklady a zdůvodněte, zda jsou, či nejsou vhodné pro náš organizmus.) Vegetariánství a bezmasé pokrmy. (Vysvětlete pojem, uveďte důvody pro vegetariánství, jeho klady a zápory.) Luštěniny a luskoviny. (Vysvětlete rozdíly a uveďte příklady.) Pokrmy z luštěnin. (Uveďte příklady a zdůvodněte, jaký mají význam pro naše zdraví. Vyjmenujte tradiční pokrmy z luštěnin.) D-7

9 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 3 Druhy masa Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Praktický nácvik rozlišení různých druhů masa, utřídění získaných poznatků. Žákům VI. IX. třídy ZŠ. 1 hodina (bez tepelné úpravy masa) Práce ve skupinách. Využití různých informačních zdrojů. různé druhy masa kuchařky, brožury o výživě internet Popis námětu: Zajistěte pro třídu, která může být opět rozdělena do skupin, několik málo dkg z různých druhů masa (vepřové, hovězí, kuřecí stehna nebo prsa, krůtí prsa nebo stehna, slepičí stehna, případně králičí maso nebo kachní stehna). Každé družstvo dostane ukázky různých druhů masa. Pokud tato možnost není, můžete aktivitu provést pouze s obrázky mas. Úkolem každého družstva je: 1. Správně pojmenovat jednotlivé druhy masa a popsat viditelné rozdíly mezi nimi. 2. Napsat všechny druhy masa, které podle nich existují, a vytvořit strom klasifikace jednotlivých druhů masa. 3. Vytvořit pyramidu druhů masa z úkolu 2. podle obsahu tuku/energetické hodnoty masa. Uspořádat jednotlivé druhy masa od nejdietnějších po energeticky nejhodnotnější. Tento námět může pokračovat v hodině vaření, kdy žáci po tepelné úpravě masa (např. smažení) porovnávají chuťové vlastnosti jednotlivých druhů. D-8

10 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 4 Způsoby zpracování masa Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Rozšíření znalostí o úpravě masa. Získání nových poznatků, a tím i možnost obměny vlastního jídelníčku. Žákům VIII. IX. třídy ZŠ. 30 minut (i s vyhodnocením) Práce ve dvojicích. slovník; kartičky s nadepsanými cizojazyčnými názvy způsobů úpravy masa kuchařky Popis námětu: Každá dvojice dostane na kartičkách napsány různé způsoby přípravy masa. Aktivita je pro děti ztížena tím, že každý způsob zpracování je napsaný v cizím jazyce. Úkolem každého družstva je napsat, jaké druhy zpracování masa znají (na základě kartiček v cizím jazyce), a ke každému způsobu přiřadit druhy masa, které se podle nich mohou tímto způsobem zpracovat. Boil Grill Mince Roast Stew Broth Fry Smoke Fill rochen grillen hacken rösten abdunsten Fleischbrühe in öl backen räuchern füllen D-9

11 Individuální úkoly Přehled individuálních úkolů Číslo Název Určeno pro Časová náročnost Poznámka 1 Fleisch VI. IX. třídu minut Rozšiřte si slovní zásobu v německém jazyce v oblasti výživy a osvojte si práci se slovníkem. 2 Meat VI. IX. třídu minut Rozšiřte si slovní zásobu v anglickém jazyce v oblasti výživy a osvojte si práci se slovníkem. 3 Ryba/Fisch/Fish VI. IX. třídu 20 minut Slovní hlavolamy odhalí, kolik druhů ryb žije v našich vodách a mořích. 4 Jak zpracovávat maso? VIII. IX. třídu 20 minut Víte, co všechno je možné dělat s masem, jak jej připravit nebo upravit? 5 Energetická hodnota masa VI. IX. třídu 15 minut Každý druh masa má svoji energetickou hodnotu. Zkuste je správně seřadit od nejlépe po nejhůře stravitelné druhy. 6 Pravidla zpracování masa VI. VII. třídu 10 minut Při přípravě masových pokrmů je nutné dodržovat několik kuchařských zásad. Dokážete je správně naformulovat? 7 Proč se jí maso? IX. třídu 15 minut Co skrývají chemické značky Fe, I, Mg, Ca a F? 8 Je v tom rozdíl? VI. VIII. třídu minut Dvojice slov, na první pohled stejného významu. Jaký je však mezi nimi rozdíl? 9 Co by tam mohlo chybět? VI. VII. třídu 15 minut Doplňovačka, která vám pomůže jasně rozdělit jednotlivé druhy mas. 10 Mořský svět VI. VII. třídu 10 minut Některé druhy mořských živočichů můžeme koupit pouze ve speciálních obchodech nebo restauracích. Umíte některé z nich pojmenovat? 11 Jak to bylo s kaviárem? VI. třídu 20 minut Málokdo ví, jak se dostal kaviár až na náš stůl. Díky tomuto češtinářskému úkolu, kde musíte správně doplnit měkké nebo tvrdé i/y, se to dozvíte. 12 Výroba salámu VI. VIII. třídu minut Správně seřaďte jednotlivé kroky výroby salámu. 13 Je zdravý trvanlivý salám? VI. IX. třídu 20 minut Srovnejte energetickou hodnotu trvanlivých a netrvanlivých masných výrobků. 14 Velký nákup VI. VIII. třídu minut Kolik bude stát nákup rodiny Veselých, když v supermarketu mají akce na vybrané druhy masných výrobků? Stravuje se tato rodina zdravě? 15 Kdo ví, správně odpoví VI. IX. třídu 10 minut Vědomostní kviz. D-10

12 Individuální úkoly Úkol č. 1 Fleisch Doplňte pomocí slovníku německé názvy různých druhů masa. Pozor, písmeno CH je zde bráno jako C a H, rozepište ho tedy do dvou políček. 1. bažant 2. skopové 3. krůta 4. jelen 5. zajíc 6. králík 7. kuře 8. zvěřina 9. jehněčí 10. koroptev 11. telecí 12. hovězí Lösung Tajenka: D-11

13 Individuální úkoly Úkol č. 2 Meat Doplňte pomocí slovníku anglické názvy různých druhů masa. Pozor, písmeno CH je zde bráno jako C a H, rozepište ho tedy do dvou políček. 1. zvěřina 2. telecí 3. koroptev 4. hovězí 5. skopové 6. zajíc 7. vepřové 8. králík 9. jehněčí 10. kuře 11. bažant Solution Tajenka: D-12

14 Individuální úkoly Úkol č. 3 Ryba/Fisch/Fish Uměli byste pojmenovat ryby i v cizím jazyce? Nejdříve rozluštěte české názvy a doplňte je do rybiček. Potom je ještě přeložte do cizí řeči. Na pomoc si vezměte slovník. D-13

15 Individuální úkoly Úkol č. 4 Jak zpracovávat maso? Existuje několik způsobů, jak různé druhy masa zpracovat. Zkuste správně pojmenovat jednotlivé způsoby přípravy a úpravy masa. Pomoci vám může slovo, které s postupem zpracování souvisí. Všechna slova jsou podstatná jména. D-14

16 Individuální úkoly Úkol č. 5 Energetická hodnota masa Každé jídlo má svoji energetickou hodnotu, která se udává v kj. Jak se tato jednotka nazývá?... Čím je energetická hodnota jídla vyšší, tím větší úsilí musí člověk vynaložit na využití získané energie. I každý druh masa má jinou energetickou hodnotu. Uměli byste seřadit následující druhy masa vzestupně podle jejich energetických hodnot? Hovězí, telecí, vepřové, husí, kuřecí, krůtí, králičí, pstruh, kachní. druhy masa dle energetických hodnot Nejméně stravitelné je. maso, protože má největší energetickou hodnotu. Toto maso obsahuje hodně tuku. D-15

17 Individuální úkoly Úkol č. 6 Pravidla zpracování masa Každý kuchař musí při zpracovávání masa dodržovat jistá pravidla, která byla vytvořena na základě získaných zkušeností. Vaším úkolem je správně doplnit chybějící slova v jednotlivých pravidlech práce s masem. Pomůckou mohou být slova v cizích jazycích uvedená v závorkách. 1. Nejlepší způsob přípravy... (meat/fleisch) je vaření, kterým si uchovává bílkoviny a vitaminy. Vaří se do změknutí, ale toto vaření se nikdy zbytečně... (not to prolong/ nicht verzögern). 2. Při jiném způsobu přípravy masa, při jeho dušení, musí být.. (pot/topf) přikrytý. 3. Jestliže se maso ochucuje, je nejlepší, když se. (spice/gewürz) smíchá se (salt/salz) a pak se do masa vtírá.. (by hand/mit der Hand). 4. Maso, které bylo.... (cut/schneiden), se nenechává namočené ve.. (water/wasser), protože se z něj vylučují bílkoviny. 5. Stravitelnost masa je závislá na.. (age/alter) zvířete, druhu. (meat/fleisch) a způsobu jeho zpracování. Nejlépe stravitelné je maso (boiled/gekocht), pak je to maso dušené a pečené. Nejméně stravitelné maso je maso. (fried/gebraten). 6. Maso se solí. (always/immer) až těsně před tepelnou úpravou masa. 7. Čím maso obsahuje více.. (fat/fett), tím méně obsahuje bílkovin. 8. Rybí maso je.. (white/weiß), protože obsahuje málo. (blood/blut) (fish/ Fisch) maso obsahuje hodně vody, proto rychle podléhá zkáze. 10. Skopové maso má specifickou... (smell/ Geruch), velmi často se připravuje v alobalu pečením, aby se při tepelné úpravě úplně (not to dry out/ nicht austrocknen) a zůstalo šťavnaté. D-16

18 Individuální úkoly Úkol č. 7 Proč se jí maso? Maso lidé konzumují, protože obsahuje kromě bílkovin také důležité minerální látky. Znáte jejich chemické značky? Zkuste do tabulek doplnit jejich názvy. Poté k nim přiřaďte, jakou funkci v našem těle zastávají. značka Fe název Je nutný pro buněčný metabolizmus, činnost srdce, svalů, nervů a pro tvorbu kostí. Aktivuje celou řadu enzymů. značka I název Je součástí hormonů štítné žlázy, které ovlivňují v těle látkovou přeměnu. Je nutný pro správný tělesný a duševní vývoj plodu a dítěte. Pomáhá zamezit zubnímu kazu. značka Mg značka Ca název název V našem těle se vyskytuje ze všech minerálních látek v největším množství (až 1,2 kg), patří tedy mezi makroprvky. Jeho ustálená optimální hladina v krvi je velmi důležitá, a je proto zajišťována řadou kontrolních mechanizmů. Zásobou pro případ nedostatku jsou kosti. Je nezbytný pro srážlivost krve a nervo-svalový přenos, ovlivňuje činnost srdce, nervů a svalů, udržuje zdravé kosti a zuby. značka F název Je nezbytné pro tvorbu červených krvinek (je součástí krevního barviva hemoglobinu), ve svalech je vázáno na bílkovinu myoglobin. D-17

19 Individuální úkoly Úkol č. 8 Je v tom rozdíl? Zkuste jednoduše, ale výstižně vysvětlit rozdíly mezi následujícími dvojicemi slov. Představte si, že jste učitelé a žák prvního stupně by se vás zeptal, jaký je rozdíl mezi pojmy: Vegetarián Vegan Marináda Nálev Fritování Smažení Lusky Luštěniny Tlačenka Huspenina D-18

20 Individuální úkoly Úkol č. 9 Co by tam mohlo chybět? V řádcích jsou uvedeny různé druhy masa/zvířat. Dokážete řádky správně doplnit, aby byla skupina kompletní? Co má daná skupina společného? A. Kapr Štika Úhoř B. C. D. E. Žralok Makrela Tuňák Kuře Kohout Husa Muflon Jelen Divočák Hovězí Telecí Jehněčí A: B: C: D: E: D-19

21 Individuální úkoly Úkol č. 10 Mořský svět Na následujících obrázcích je zobrazený mořský svět se všemi příšerkami a ostatními dary moře, které jsou zejména v přímořských zemích běžnou součástí jídelníčku. U nás tyto produkty nejsou tak běžné, ale ve speciálních restauracích a obchodech se s nimi může i Čech setkat. Umíte je pojmenovat? Ochutnal již někdo z vás dary moře? Jak vám chutnaly? Víte, proč jsou dary moře doporučovány ke konzumaci? Uměli byste vyjmenovat aspoň 6 zemí, kde jsou mořští živočichové součástí každodenního jídelníčku? D-20

22 Individuální úkoly Úkol č. 11 Jak to bylo s kaviárem? V následujícím úkolu vám přinášíme příběh o kaviáru a o tom, jaká byla jeho cesta na český stůl. V příběhu chybějí měkká i,í nebo tvrdá y,ý. Zkuste je správně doplnit. Kav_ár započal svoj_ cestu v chudé Astrachánii, v zem_, kde hlavn_m bohatstv_m b_l_ r_b_. Astrachánie ležela na kř_žovatce obchodn_ch cest, kde se setkával_ kupc_ z Evrop_ a Asie. Kaviár vzn_kl právě z důvodu potřeb_ prodloužen_ trvanlivost_ r_b pro potřeb_ kupců. Nejběžnějším způsobem úprav_ b_lo nasolen_ r_b. R_bář_ však sol_l_ nejenom maso, ale i j_kr_. Kd_ž kupc_, kteř_ podával_ t_to nasolené r_b_ a j_kr_, zj_stil_, jak skvěle chutnaj_, začal_ š_ř_t do celého světa toto poselstv_. A tak se stal prvn_ kaviár velmi žádan_m zbož_m. R_bář_ začal_ zdokonalovat v_robn_ postup_ a způsob_ jeho uchováván_. Hledal_ pro jeho uskladněn_ vhodné nádob_, například dubové soudk_. Postupně se kaviár dostal do různ_ých zem_ světa a z_skal si jako exportn_ zbož_ př_zeň ve v_šších společensk_ch kruz_ch, kde se stal součást_ studené kuch_ně. Hlavn_m_ odběratel_ se v Evropě stala v_znamná centra společenského života V_deň, Berl_n a Pař_ž. Je smutné, že se kaviár postupn_m v_vojem od pokrmu chud_ch r_bářů stal převážně lahůdkou pro mov_tější skup_n_ ob_vatelstva. V obdob_ po druhé světové válce byl dokonce ve v_chodn_ Evropě považován za buržoazn_ přežitek. Chápán_ kaviáru jako luxusn_ potrav_n_ se musí změnit, z hlediska modern_ho pohledu na zdravou v_ž_vu je totiž nezanedbateln_m zdrojem vitam_nů a m_neráln_ch látek. D-21

23 Individuální úkoly Úkol č. 12 Výroba salámu Salám je většinou znám jako pěkné růžové nebo červené kolečko na chlebu. Ale jak se vlastně vyrábí? Jeho výroba probíhá v masně. Vaším úkolem je doplnit do níže uvedené tajenky úvodní písmena podle pořadí, ve kterém probíhají jednotlivé kroky jeho výroby. Výsledkem je název jednoho masného výrobku, který patří spolu se salámy a párky k potravinám s velkým obsahem tuku. Zkuste ve svém jídelníčku nahrazovat tato jídla libovými šunkami. Nápověda: Etiketování označování výrobků etiketami (nálepkami, značkami) Expedice odeslání, výpravna zásilek Kalibrování cejchování, označování věci Vakuování vyčerpávání plynu z uzavřeného prostoru D-22

24 Individuální úkoly Úkol č. 13 Je zdravý trvanlivý salám? K různým výletům a prázdninovým pobytům tradičně patří konzumace trvanlivých salámů. Mají totiž své výhody. Není nutné starat se o ledničku, vydrží spolehlivě i při teplotách kolem 30 C. Tento druh salámů má ale i své nevýhody. Chcete se dozvědět více? Tak čtěte dál. Masné výrobky lze rozdělit na dvě velké základní skupiny. Na výrobky trvanlivé a netrvanlivé. V tabulce č. 1 jsou uvedeny některé jejich vlastnosti. Do tabulky č. 2 doplňte T a N podle toho, zda je daný výrobek trvanlivý či ne. tabulka č. 1 Trvanlivé výrobky (lovecký, poličan, vysočina, paprikáš) Nemusí se uchovávat v ledničce. Obsahují 30 procent vody. Netrvanlivé výrobky (dušené šunky, párky, měkké salámy) Vyžadují chladírenské teploty (do max. +7 C, optimum je +4 C), při vyšších teplotách se kazí. Obsahují 70 až 75 procent vody. Obsahují 3 8 procent soli. Jsou často velmi tučné. Patři mezi nevhodné potraviny při dietách. Obsahují 1,5 4 procenta soli. Mezi nejméně zdraví škodlivé masné výrobky patří šunka. tabulka č. 2 Výrobek Energie ve 100 g (kj) Tuk v % Cholesterol (mg) Trvanlivý (T), nebo netrvanlivý (N) Šunka krůtí Šunka kuřecí prsní Šunka dušená Moravské uzené Debrecínka Vysočina Turistický salám Uherský Paprikový Šunkový Pozn.: Trvanlivé salámy se při výrobním procesu suší, a proto neobsahují tolik vody, aby se v nich nemohly množit a působit mikroorganizmy. Díky tomu se trvanlivé salámy nekazí tak rychle a nazývají se suché salámy. Pramen: Obezita je realita, vyd. STOB; Potravinové tabulky vyd. Společnost pro výživu D-23

25 Individuální úkoly Úkol č. 14 Velký nákup Rodina Veselých má sedm členů a kromě syna Jirky, který je vegetarián, všichni mají rádi maso a masné výrobky. Jednou za měsíc navštíví supermarket, kde nakoupí najednou několik druhů masa a masných výrobků. Zkuste spočítat, kolik rodina Veselých utratí za měsíc jenom za maso a masné výrobky. Na etiketách je uvedena hmotnost výrobku a cena za kilogram. Tři masné výrobky nakoupili Veselí ve slevové akci. U každého z nich je zaznamenána sleva na výrobek v procentech. Uvedená cena u zlevněných výrobků za kg je ještě před slevou. Na základě nakoupených potravin, posuďte, zda rodina Veselých žije zdravě, či nikoliv. Nezdravé potraviny případně nahraďte zdravější variantou. D-24

26 Individuální úkoly Úkol č. 15 Kdo ví, správně odpoví 1. Salám se vyrábí z: a) masa b) obilí c) vajec 9. O Vánocích je pochoutkou: a) makrela b) kapr c) sardelky 2. Řízek se obaluje: a) v mouce, vejci a strouhance b) v soli a vejci c) pouze v mouce 10. Vepřové maso je z: a) ovce b) krávy c) prasete 3. Ovce člověku dávají: a) pouze vlnu b) vlnu a mléko c) mléko, maso a vlnu 11. Mezi drůbež nepatří: a) kuře b) kachna c) páv 4. Mezi luštěniny nepatří: a) fazole b) čočka c) kukuřice 5. Rybí maso obsahuje nejvíce: a) vitaminu C b) jodu c) soli 6. Mezi zvířata, která lidem dávají mléko, patří: a) slepice b) prasata c) kozy 12. Nejvyšší energetickou hodnotu má maso: a) rybí b) vepřové c) kuřecí 13. Sója patří mezi: a) luštěniny b) zeleninu c) sójové výrobky 14. Ideální počet jídel denně je: a) 3 b) 4 c) 5 7. Z mléka se nevyrábí: a) sýr b) smetanový jogurt c) sójový jogurt 8. Mládě kobyly se jmenuje: a) kobylka b) koníček c) hříbě D-25

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSKÁ VÝROBA

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSKÁ VÝROBA Provozovna Brožíkova 5, Praha 5 L. Verner TEL: 257 313 698 257 324 492 ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSKÁ VÝROBA U BIRHANZLŮ NABÍDKOVÝ LIST VEPŘOVÉ MASO + 15% DPH Vepřová kýta bez kosti... 99,- Vepřová kýta šálky...

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček MĚKKÉ SALÁMY: *2/ Gothaj 93,- Kč *2/ Gothaj zauzený 99,- Kč *2/ Junior 89,- Kč *2/ Výrobní salám 59,- Kč *2/ Pikant 97,- Kč *1/

Více

Hovězí droby. Na mleté maso

Hovězí droby. Na mleté maso Nabídkový list od 1. 1. 2013 Vepřové maso Vepřová kýta b.k. Vepřová kýta b.k. kuchyňská úprava Vep.kýta sk.kol. Vepřová krkovice s.k. Vepřová krkovice b.k. Vepřový bok s k. speciál Vepřový bok Vepřový

Více

KATALOG MASNÝCH VÝROBKŮ

KATALOG MASNÝCH VÝROBKŮ MASO KAZDA s.r.o. ÚPICE KATALOG MASNÝCH VÝROBKŮ Strana 1 (celkem 18) OBSAH 1. TRVANLIVÉ FERMENTOVANÉ A TEPELNĚ NEOPRAC. MASNÉ VÝROBKY 1.1 Trvanlivé, fermentované masné výrobky s. 4 Kazdovka z Úpice, PROBIO

Více

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to Podnikatelská remove the watermark 1094/15, 301 00, Plzeň KÓD NÁZEV VÝROBKU SLOŽENÍ, druh výrobku/skupina, alergologické informace, obsah tuku, soli,

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

Spotřební koš dnes, výhody, problémy a nedostatky současné vyhlášky

Spotřební koš dnes, výhody, problémy a nedostatky současné vyhlášky Spotřební koš dnes, výhody, problémy a nedostatky současné vyhlášky Úkolem školního stravování není jen uvařit, ale vařit zdravě a podle výživových doporučení. Aby se dosáhlo požadovaných výsledků, musí

Více

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY GOTHAJSKÝ ŠUNKOVÝ LANDŠMÍD TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ VYSOČINA TURISTICKÝ ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI DEBRECÍNKA BŮČKOVÁ ROLKA BUČKOVÁ ROLKA S CHILLI S ČESNEKEM

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

ROZVOZ. Nabídkový list 691 54 Týnec 363 ( k cenám účtujeme 15% DPH) tel., fax: 519 342 435 Ceny platné od: 25.8.2014. Rozvoz: pondělí až pátek

ROZVOZ. Nabídkový list 691 54 Týnec 363 ( k cenám účtujeme 15% DPH) tel., fax: 519 342 435 Ceny platné od: 25.8.2014. Rozvoz: pondělí až pátek ROZVOZ Řeznictví a uzenářství Zdeněk Žůrek Nabídkový list 691 54 Týnec 363 ( k cenám účtujeme 15% DPH) tel., fax: 519 342 435 Ceny platné od: 25.8.2014 e-mail: zurekzdenek@tiscali.cz Rozvoz: pondělí až

Více

kapitola 02 - tabulková část

kapitola 02 - tabulková část 0200 00 00 00/80 MASO A JEDLÉ DROBY 0201 00 00 00/80 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené TN084 0201 10 00 00/80 - V celku a půlené: 0201 10 00 10/80 - - Hovězí a telecí maso vysoké kvality - 12,8 + 176,8

Více

Carnex spol. s r.o., Francova Lhota Výroba masných specialit Valašska. Výrobky studené kuchyně. Název. Složení výrobku. výrobku.

Carnex spol. s r.o., Francova Lhota Výroba masných specialit Valašska. Výrobky studené kuchyně. Název. Složení výrobku. výrobku. Výrobky studené kuchyně Carnex spol. s r.o., Francova Lhota Výroba masných specialit Valašska Složení Tlačenka speciál 8 35 V.maso, voda, želatina, jodovaná sůl jedlá, směs koření Tlačnka družstevní 1

Více

2. Máslo se vyrábí z... 3. Jaká 2 kvašení se používají při výrobě zakysaných mléčných výrobků (názvy + princip + výrobek):...

2. Máslo se vyrábí z... 3. Jaká 2 kvašení se používají při výrobě zakysaných mléčných výrobků (názvy + princip + výrobek):... 1. Správně spoj tyto teze: Sladká mléka - bikava, malcao - plnotučné (3,5%) Kyselá mléka - dětská mléčná výživa Sunar, Beba, Nutrilon - jogurtové mléko, jogurty, kefíry Sušená - acidofilní mléko Kondenzovaná

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

D Maso, ryby, vejce a luštěniny Didaktická část pro I. stupeň ZŠ

D Maso, ryby, vejce a luštěniny Didaktická část pro I. stupeň ZŠ D Maso, ryby, vejce a luštěniny Didaktická část pro I. stupeň ZŠ D Fleisch, Fische, Eier und Hülsenfrüchte Praxis für I. Stufe der Grundschule Obsah Náměty na skupinové úkoly Individuální úkoly Náměty

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

ŠPEKÁČKY. Výrobce: Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23, Česká republika. Artikl: Třída jakosti: cena včetně DPH za kg

ŠPEKÁČKY. Výrobce: Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23, Česká republika. Artikl: Třída jakosti: cena včetně DPH za kg ŠPEKÁČKY Hlavní složka: hovězí maso pšeničná mouka hrubá, sójový izolát ANGLICKÁ SLANINA LISOVANÁ ANGLICKÁ SLANINA APETIT APETIT KLOBÁSA BŮČKOVÝ ZÁVIN SVĚTLÝ sójový izolát BUDAPEŠŤSKÁ SPIRÁLA ČESKÝ SALÁM

Více

DĚTSKÉ MENU PRO VAŠE RATOLESTI PORCE PRO OPRAVDOVÉ JEDLÍKY

DĚTSKÉ MENU PRO VAŠE RATOLESTI PORCE PRO OPRAVDOVÉ JEDLÍKY DĚTSKÉ MENU PRO VAŠE RATOLESTI 1.TĚSTOVINY VODNÍKA ČESÍLKA 250g těstoviny s kuřecím masem a špenátovo-sýrovou omáčkou 2.TĚSTOVINY HARRYHO POTTERA 250g těstoviny s tajnou směsí kuřecí masa a bylinek sypané

Více

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou..

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- 85,- Svíčková pečeně, houskový knedlík.. 79,- Tato nabídka s polévkou.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou 24. 8. 2015 Polévky Zelná s bramborem Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou Smažená aljašská treska Kuře pečené na česneku a anglické slanině Vepřové medailonky s mexickou zeleninovou salsou

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla Studené předkrmy 120g Domácí srnčí paštika s brusinkami, chléb 75,- 100g Uzený pstruh s lehkým bramborovým salátem 75,- Teplé předkrmy 120g Husí játra po myslivecku, česneková topinka 75,- Vaječná omeleta

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu Studené předkrmy 50g Šunkový kornoutek plněný křenem a šlehačkou 55,- 1ks Avokádo plněné lehkým kuřecím salátem 75,- 80g Jemný tartar z lososa s limetkou a toastem 95,- 80g Carpaccio z pravé svíčkové s

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec IČO:00031879 DIČ: CZ 00031879

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec IČO:00031879 DIČ: CZ 00031879 Výrobek: HUSPENINA Popis: Masný výrobek tepelně opracovaný, určený k přímé spotřebě za studena. Uvařené maso a kůže hruběji umeleme v řezačce a smícháme s kořením a ostatními surovinami. Dílo je ručně

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny Zdravá strava Vypracovaly: Anna Matušková, Jana Pavelová Typ studia: PS Obor: Učitelství pro I. stupeň ZŠ Skupina: E Ročník: 5. Školní rok: 2007/2008 I. NÁVRH PROJEKTU Název: Zdravá strava Autoři: Anna

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-)

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-) Podrážděný žaludek se lépe plní aneb předkrmy: Studené: 120g Mozzarella s rajčaty, bazalkou a balzamikovou redukcí 79,- 75g Krabí koktejl 72,- Sýrový mix (niva, hermelín, eidam) 69,- Šunkový talíř (šunka,

Více

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní Bufetová večeře jako na rautu Zvou Vás Hotely Srní Hovězí s masem a nudlemi Pikantní salát Chuťovky Tlačenka Přírodní hovězí pečeně Segedínský guláš Domácí sekaná Boloňské špagety Losos na roštu Smažené

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

KATALOG VÝROBKŮ - ZVIČINSKÉ UZENINY A LAHŮDKY s.r.o., 544 72 Dolní Brusnice 78 KATALOG VÝROBKŮ

KATALOG VÝROBKŮ - ZVIČINSKÉ UZENINY A LAHŮDKY s.r.o., 544 72 Dolní Brusnice 78 KATALOG VÝROBKŮ KATALOG VÝROBKŮ VÝROBCE: ZVIČINSKÉ UZENINY A LAHŮDKY s.r.o., 544 72 Dolní Brusnice 78 (pokud není uvedeno jinak přímo u jednotlivých výrobků) PŘEHLED SLOŽENÍ A ALERGENŮ viz jednotlivé výrobky SKLADOVACÍ

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

OBSAH. Vepřová kýta Vepřová krkovice Vepřová pečeně Vepřová plec Vepřový bok Vepřová panenka Vepřové koleno Vepřová žebra a droby

OBSAH. Vepřová kýta Vepřová krkovice Vepřová pečeně Vepřová plec Vepřový bok Vepřová panenka Vepřové koleno Vepřová žebra a droby OBSAH VEPŘOVÉ MASO... 1 Vepřová kýta Vepřová krkovice Vepřová pečeně Vepřová plec Vepřový bok Vepřová panenka Vepřové koleno Vepřová žebra a droby HOVĚZÍ MASO... 6 Hovězí kýta Hovězí přední Hovězí plec

Více

KATALOG VÝROBKŮ. INFORMACE pro zákazníky a odběratele. o složení, skladovacích podmínkách a datech použitelnosti výrobků.

KATALOG VÝROBKŮ. INFORMACE pro zákazníky a odběratele. o složení, skladovacích podmínkách a datech použitelnosti výrobků. KATALOG VÝROBKŮ INFORMACE pro zákazníky a odběratele o složení, skladovacích podmínkách a datech použitelnosti výrobků Kontakty: 481 675 226 773 474 459 728 594 138 Podkrkonošská uzenina s.r.o., Bělá 149,

Více

530 02 Pardubice objednavka@days.cz

530 02 Pardubice objednavka@days.cz S T Á L Á N A B Í D K A (celý rok) Obj.č. Druh Hmotnost Cena Počet 101 Svíčková na smetaně, houskový knedlík 450g 114 Vepřový řízek smažený, bramborová kaše 400g 203 Rajská hovězí pečeně, těstoviny 500g

Více

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Výrobce: Marie Cejnková - Jihlavské lahůdky, Žižkova 18, Jihlava 586 01 Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Všechny výrobky skladujte při teplotě od 0 do + 5 C. Číslo Název Hmotnost g MJ

Více

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,-

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- Bezmasá a vaječná jídla -150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- (rajčata, eidam, uzený sýr, niva) -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- (houby, cibulka, žampiony, parmazán)

Více

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi.

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Domácí zvířata chov, užitkovost Ročník 3. Anotace Tyto pracovní

Více

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 70 gr DOMÁCÍ PAŠTIKA S JÁTRY A COGNACEM PEČENÁ VE SLANINĚ S VINNÝM ŽELÉ 70,- Kč 100 gr KRÁJENÁ SUŠENÁ KLOBÁSA 65,- Kč 100 gr VÝBĚR ZAUZENÝCH SÝRŮ 48,- Kč (S OLIVAMI, S VLAŠSKÝMI OŘECHY,

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 05. 04.

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

CO POZNÁTE Z BARVY TELECÍHO MASA

CO POZNÁTE Z BARVY TELECÍHO MASA TELECÍ DELIKATESY P řednostmi telecího masa je křehkost a velmi jemná chuť navíc oproti běžnému hovězímu má telecí maso při vysokém obsahu bílkovin téměř o polovinu méně tuku (31 g v hovězím a 17 g v telecím).

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek.

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Rauty Svíčková Wellington Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Bramboráčky Tradiční staročeské bramboráčky s majoránkou a česnekem. Pečené brambory

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou Adagio, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Allegro, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Furioso, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Adagio,

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

VÝŽIVOVÉ HODNOCENÍ POKRMŮ VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ. Konzultační den HDM říjen 2012 SZÚ Praha

VÝŽIVOVÉ HODNOCENÍ POKRMŮ VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ. Konzultační den HDM říjen 2012 SZÚ Praha VÝŽIVOVÉ HODNOCENÍ POKRMŮ VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Konzultační den HDM říjen 2012 SZÚ Praha KHS Královéhradeckého kraje, odbor hygieny dětí a mladistvých Legislativa Školský zákon 561/2004 Sb. 122 stanovuje,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí

Více

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k Studené předkrmy 0001 50 g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 46,00 0002 130 g Utopenec s cibulí 40,00 0004 120 g Rajče plněné kuřecím křenem 49,00 0012 50 g Broskev s kuřecím masem na salátu 49,00 0007

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,-

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- Polední menu 2.9.2013 - pondělí Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- 250 g Pečené kuřecí stehno, žampiónová omáčka 70,- 150 g Maďarský hovězí guláš

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Nabídka občerstvení formou rautu pro 10 a více osob

Nabídka občerstvení formou rautu pro 10 a více osob Nabídka občerstvení formou rautu pro 10 a více osob Inspirujte se oblíbenými rauty, u nás, na bowlingu Se skladbou rautu Vám rádi pomůžeme, realizujeme večírky, party, posezení pro maturanty, školní srazy,

Více

Malé pokr my a něco k pivku

Malé pokr my a něco k pivku Malé pokr my a něco k pivku 100 g Hermelín v bylinkovém oleji s feferonkami 250 g Žhavé rybí pohledy sleďová očka marinovaná v chilli oleji s cibulkami 150 g Pekelníkův údd grilovaná klobása s křenem,

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami PŘÍLHA IV. JÍDELNÍČEK ZADAVATELE Sn 0,25l bílá káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 0,25l hořká káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 28.11. Př 0,3l polévka špenátová 0,3l polévka špenátová 100g soukenický

Více

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Martina Nevrlá FNUSA Vedoucí práce: prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. I. Úvod Metabolismus PNMK,

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

DENNÍ MENU 9. 3. 2015

DENNÍ MENU 9. 3. 2015 9. 3. 2015 Zelná bílá s bramborem Masové kuličky v rajské omáčce Smažené rybí filé Kuře pečené na česneku a anglické slanině Přírodní vepřové medailonky z kotlety Zapečené šunkofleky s uzeným masem, sterilovaná

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky. Doporučujeme. 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky. Doporučujeme. 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč Studené předkrmy 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč 100g nakládaný hermelín, obloha 100g tlačenka s cibulí, obloha 54,- Kč 26,- Kč Teplé předkrmy 3ks bramboráčky

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35,

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35, JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy 100 g Mozzarella s rajčaty, balzamo-olivovým zástřikem a pestem 75, 75 g Parmská šunka s ovocným přelivem 74, 50 g Selský salátek s uzenou krkovičkou 64, (brambory, cibule,

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Josef Pospíšil Výrobna lahůdek a uzenin, s.r.o. Tovární 1627, 769 01 Holešov

Josef Pospíšil Výrobna lahůdek a uzenin, s.r.o. Tovární 1627, 769 01 Holešov Josef Pospíšil Výrobna lahůdek a uzenin, s.r.o. Tovární, 69 0 Holešov ================================================================================== Ceník výrobků platný od: 0. září 0 strana / L a

Více

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Odbor hygieny dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková Mgr. Monika Němcová Základní požadavky správné

Více

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu)

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) Studené předkrmy 70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) 169, 100 g Mozzarella Caprese 99, 80 g Prosciutto Crudo con Melone (dekorované černými olivami) 50 g Uzený losos na

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

DENNÍ MENU 7. 9. 2015

DENNÍ MENU 7. 9. 2015 7. 9. 2015 Frankfurtská s párkem Vepřové žebírko s volským okem a křupavou slaninou Kuřecí kung pao Vařené uzené maso s hrachovou kaší a sterilovanou okurkou Hovězí pečeně znojemská Variace listových salátů

Více