Rozvoj bez hranic. vědomým životním stylem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj bez hranic. vědomým životním stylem"

Transkript

1 Rozvoj bez hranic vědomým životním stylem

2 Udržitelný rozvoj znamená? Defenzívní přístup Omezit se, stagnovat, rozvíjet se jen ve stanovených mezích Ofenzívní přístup Neomezovat se, rozvíjet se bez hranic, do nekonečna

3 Které zdroje potřebujeme? A. TĚLESNÉ POTŘEBY nejvíce omezené zdroje Životní prostor, rozmnožovat se Obydlí, oblákání, oblékání, pohyb, (doprava) Jíst, dýchat, rozmnožovat čisté a vitální se životní prostředí B. DUŠEVNÍ POTŘEBY omezené / neomezené zdroje 1 Vnímat libost nelibost, prožívat smutek, radost Omezené zdroje Vlastnit hmotné Ovládat, zotročovat Neomezené zdroje Vlastnit duševní Sloužit, pomáhat C. DUCHOVNÍ POTŘEBY neomezené zdroje Rozvíjet se, stávat se dokonalejší Milovat, dávat Zdokonalovat a rozšiřovat sebevědomí

4 Kolik nás je o kolik nás bude? Vejdeme se?

5 Udržitelný počet lidí na Zemi? Defenzívní přístup Snížit počet lidí na míru únosnou pro planetu! Cca na 2 miliardy. Ofenzívní přístup Neomezovat počet lidí, ale vytvořit předpoklad pro žití jejich maximálního počtu.

6 Udržitelný počet lidí na Zemi? Jejich maximální počet? Dle Rudolfa Steinera, jeho pojetí duchovní vědy je celkem 60 miliard lidských duší. Při tomto hypotetickém maximální počtu lidí na Zemi by připadalo na jednoho člověka m 2 souše (včetně hor a pouští).

7 Duchovní věda Její definice? Duchovní věda má být přímým pokračováním přírodní vědy do duchovní (nadsmyslové oblasti). Předmětem přírodní vědy je příroda, předmětem duchovní vědy jsou duchovní oblasti, metoda vědecké práce je stejná. Duchovní věda pozoruje tytéž předměty a jevy s nimi souvisejícími jako věda přírodní, ale jinými prostředky, tj. z úrovně nadsmyslového poznání. Pokud je zkoumán tentýž předmět či jev, pak měly oba přístupy dojít nezávisle na sobě ke stejným závěrům.

8 Duchovní věda Hlavní reprezentanti duchovní vědy Rudolf Steiner (Antroposofie) Gustav Jung (Hlubinná psychologie) Jan Amos Komenský (Pansofie) Významné je i dílo duchovního badatele a propagátora Védské moudrosti - slovenského evangelického kněze Jana Maliarika ( ) Za duchovní badatele lze považovat staré filosofické mistry (Mistr Eckhart, Paracelsus, Augustin aj.).

9 Obydlí, oblékání, pohyb (doprava) Defenzívní přístup Snižovat produkci na únosnou míru vzhledem k zásobám surovin a ukládání odpadu. Ofenzívní přístup Unifikace výrobků Recyklace odpadů, jejich přeměna na energii

10 Pohyb, dech, jídlo DOPORUČENÍ Vědomě dýchejte! Vědomě jezte! Vědomě se pohybujte!

11 Produkce energie Defenzívní přístup Ofenzívní přístup Snížit spotřebu energie tak, aby byla pokryta jen z obnovitelných zdrojů.

12 Zdroje pro duševní potřeby B. DUŠEVNÍ POTŘEBY omezené / neomezené zdroje 1 Vnímat libost nelibost, prožívat smutek, radost Omezené zdroje Vlastnit hmotné Ovládat, zotročovat Neomezené zdroje Vlastnit duševní Sloužit, pomáhat

13 Kvalita života je měřitelná mírou prožívání HARMONIE, SEBEVĚDOMÍ a SVOBODY

14 Zdroje pro duševní potřeby DOPORUČENÍ Pamatuj: Jak do lesa voláš, tak se ozývá! Otevírání energie má svá rizika! Využij genetické předpoklady naplno!

15 Zdroje pro duchovní potřeby C. DUCHOVNÍ POTŘEBY neomezené zdroje Rozvíjet se, stávat se dokonalejší Milovat, dávat Zdokonalovat a rozšiřovat sebevědomí

16 Zdroje pro duchovní potřeby DOPORUČENÍ Rozlišuj pravé a nepravé sebevědomí!

17 Jak všechny nakrmit? Defenzívní přístup Produkovat jídlo: z biologického odpadu z nerostných surovin z GM rychle rostoucích organizmů. Ofenzívní přístup Změnit pohled na výživu. Místo sledování krmné dávky, sledovat psychologickou potřebu. Více prány méně jídla!

18 Kvalita života je měřitelná mírou prožívání HARMONIE, SEBEVĚDOMÍ a SVOBODY

19 Výše uvedené vede k nízké kvalitě života člověka Jak onemocníme? Kontaminace duchovního, sociálního a životního prostředí Prostředí vyvolených a otroků, viny, agrese, boje o přežití i pozici. Černé je označeno za bílé a naopak. VNĚ vede k chybám v Myšlení, vztazích, emocích což vede k chybám v stravování, dýchání, způsobu pohybu, UVNITŘ dochází Psychickému stresu a duševním chorobám Oxidačnímu stresu a překyselení organizmu což vede k vyčerpání, které řešíme kouřením, alkoholem, drogami, přejídání se Výše uvedené vede k nevhodnému chování člověka, které způsobuje kontaminaci vzduchu, energií, potravin, materiálů Bakteriální infekci Chronickému onemocnění

20 Jak se uzdravíme? Vyhledání nekontaminovaného duchovního, sociálního a životního prostředí Prostředí sebevědomých, vyrovnaných, dávajících lidí, kteří jsou schopni správně rozlišovat podstatné od nepodstatného, omezení mainstreamových impulsů (televize, rozhlas, tisk). VNĚ vede ke změně Myšlení, vztahů, kultury což vede ke zlepšení způsobu stravování, dýchání, pohybu, což vede k vyhledávání dynamizace jógou, spirituálními podněty, apod. Výše uvedené vede k správnému výběru životního prostředí (vzduchu, energií, GPZ), potravin, materiálů (hygienických prostředků, oblečení, atd.) UVNITŘ dochází Zvýšení sebevědomí, zlepšení vztahů a duševní rovnováhy Zvýšení výkonu tělesného i duševního Nadstandartní zvýšení imunity a možnosti přetížení (zdravý člověk nemůže onemocnět) Chronickému zdraví Výše uvedené vede k vysoké kvalitě života člověka

21 Současné nástroje řízení kvality stravování Řízení skladby jídel VDD, spotřební koše, výživová pyramida. Řízení výběru kvalitních surovin Zákon o potravinách prováděcí vyhlášky, Klasa, Bio, Regionální potravina, tabulky výživových hodnot potravin. Řízení psychosociální kvality stravování, senzorická úroveň jídel, způsob a prostředí jejich výdeje a konzumace, Individualizace stravování.

22 Výživová doporučení v minulosti Bible Křesťanská kultura Védy Védská kultura (Ajurvéda) Taoismus Staročínská kultura (Jin Jang) Essene Staroperská kultura (Mazdaznan) Staroegyptská kultura

23 Klíčové otázky psychologie výživy 1. Proč nám chutná nezdravé? 2. Proč přirozeně nevyhledáváme zdravá jídla? 3. Jak to udělat, aby nám přirozeně chutnalo zdravé jídlo? 4. Co pomůže, abychom přirozeně směřovali ke zdravější stravě?

24 Analýza způsobů stravování v naší populaci Poř. Způsob stravování Vliv na zdraví A B KONVENČNÍ způsob stravování dnešního průměrného občana "ZDRAVÝ" či RACIONÁLNÍ způsob stravování, který se řídí dnes v ČR platnými doporučenými dávkami živin a který propagují některé odborné společnosti. Konvenční strava má vliv: % na vznik většiny typů nádorových onemocnění (WHO) 2. Je jedním z hlavních faktorů srdečně cévních chorob, obezity a cukrovky (WHO) Poškozuje zdraví cca o 10% - 30% méně než strava konvenční. (Tvrzení na základě porovnání stravovacích úrovní v různých zemích a jejich vlivu na zdraví) C STRAVA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ je vymezení takového způsobu výživy, který v maximální možné míře chrání před vznikem těch civilizačních nemocí, jejichž významným rizikovým faktorem je strava. Přispívá ke zlepšení zdravotní stavu o 30% - 90%. (Tvrzení na základě výsledků výzkumů vlivu vegetariánské stravy na zdraví) D RŮZNÉ DIETY A VÝŽIVOVÉ SMĚRY Zlepšují i zhoršují zdravotní stav. Záleží na správné aplikaci.

25 Analýza skladby jídel v různých způsobech Způsob HLAVNÍ POKRM PŘÍKRM Konvenční Uzeniny, konzervy, vnitřnosti. Vepřové a hovězí Skopové a zvěřina stravování Těžká příloha Knedlík z bílé mouky, bílá rýže, bílé pečivo a těstoviny. Luštěniny PŘÍLOHA Lehká příloha Nakládaná zelenina a Saláty se sladkokyselou zálivkou "ZÁKRM" Zákusek Zákusky z bílé mouky Slané tyčinky z bílé mouky NÁPOJ Káva, mléko Tmavý čaj Víno Slazené nealko nápoje Racionální Výživa podporující zdraví Drůbež Ryby, mořští živočichové Vejce Mléko, sýry Zakvašené ml. výrobky, Texturáty* Luštěniny, Obiloviny Příkrmy z celozrnné mouky, nebroušených obilovin Zelenina nebo ovoce (vše dušené, či pečené) Dušená zelenina Pečená zelenina Kvašená zelenina Zeleninové saláty Porcovaná zelenina Zákusky z celozrnné mouky Zákusky ze sušeného ovoce a olejnatých semen Opražená semena Sušené ovoce Pivo Minerálky Zelené čaje Nealko pivo Bylinkové čaje Pitná voda Alternativní Máčené nebo naklíčené luštěniny, obiloviny, syrová zelenina a ovoce Olejnatá semena

26 Stupně stravovací úrovně dle energetického koeficientu STUPNĚ STRAVOVACÍ ÚROVNĚ IV. Konvenční III. Racionální II. Podporující zdraví I. Alternativní ENERGIE STRAVA [kcal/den] [g/den] [kcal/g] , , , , , , , , , , ,9

27 Hlavní zákonitosti

28 Který způsob výživy je ten nejkvalitnější? Vegetariánství, veganství, vitariánství, frutariánství, brethariánství? Doporučení: Směřujte k tomu nejlepšímu, ale začněte od místa, kde právě stojíte! Na své Cestě udržujete rovnováhu mezi dosaženou úrovní těla, duše a mysli a způsobem stravování!

29 Hlavní zákonitosti Stupňů stravovací úrovně Čím nižší příjem energie z bílkovin tuků a sacharidů: 1. Tím vyšší citlivost ve vnímání podnětů a změn životního i sociálního prostředí. 2. Tím vyšší příjem energie ze smyslového vnímání a myšlení. 3. Tím vyšší požadavky na kvalitu stravy.

30 1. Příjem energie V čem je významný rozdíl v těchto směrech mimo skladby potravin? 2. Kvalita stravy Množství živin na g a na kcal Zvyšuje se procento zásadotvorných potravin Zvyšuje se procento antioxidantů Vitalita potravy Nezatíženost kontaminanty a abiogenními látkami

31 Kolik kcal potřebujeme na den? Pomyslný střed je 2000 kcal Nad - zbytečné zatížení pod - možná přecitlivělost čím méně o to kvalitněji Doporučení: Jezte, jen když máte opravdu hlad! Ráno cca do 10:00 pokud možno nejezte! Jeden den v týdnu držte půst!

32 Jak je možné žít z mála energie? Umět se pohybovat, jíst, dýchat. Rozvinout smyslové vnímání, představivost, myšlení, sílu rozhodování. Být vědomě v souladu s živly. Být vědomě v souladu s duchovními světy. Doporučení: Cvičte jógu vědomě, s prožíváním poloh a živlů, s dechem! Hlídejte si napojení na energii! Rozlišujte a vnímejte význam slov, tím čerpejte energii z řeči! Naučte se pracovat s myslí!

33 Proč tuto energii nečerpáme? Vnímáme přírodu přes LCD displeje. Pravdu o člověku, jeho původu a smyslu, čerpáme prostřednictví televize, rozhlasu, novin. Máme ucpané tělo duši i mysl nekvalitní stravou. Nevěříme si, nejsme sebevědomí, nemáme se rádi, jsme v provinění, nemáme být na co hrdí, nejsou vzory. Doporučení: Zrušte televizi a místo toho poslouchejte duchovní přednášky Askeze je velké umění. Pokud se cítíte přeusilovaní, tak si zajděte na kávičku nebo zmrzlinu nebo celozrnný koláček! Denně se za něco pochvalte!

34 Proč lidé v jídle přijímají nadbytek energie? Z vyčerpání Jako zdroj zatlumení Nekvalitní strava vyžaduje její větší množství Pro balanci psychiky Racionalizace Doporučení: Odstraňte z mysli chybné představy o kvalitě stravy! Přesvědčte se o vlivu vyčerpání na přejídání pokusem! Kontrolujte si kondici po každém jídle! Když již jíte nezdravé, tak soustředěně, bez výčitek, s hledáním příčiny!

35 Deklarovaná a garantovaná kvalita potravin 1. Rozdělit potraviny do skupin

36 Jak se naučit rozlišovat kvalitní stravu, jak ji zajistit? Problém: Klesla kvalita potravin nemá živiny, energii, je kontaminována Doporučení: Naučte se přímo rozlišovat kvalitu potravin! Naučte se připravovat pokrmy tak, abyste zachovali plus a eliminovali mínus! Vypěstujte si sami, co můžete! Kupujte od producenta, kterého znáte, a kterému důvěřujete, o kterém víte, že vás nepodvede! Kupujte potraviny, u nichž znáte původ!

37 Zemřelí v ČR podle hlavních příčin absolutní počty a % z celkové úmrtnosti Příčina úmrtí Muži Ženy Celkem Nemoci oběhové soustavy 47% 58% 52% Zhoubné nádory 28% 23% 26% mezisoučet 76% 81% 78% Poranění a otravy 9% 4% 7% Nemoci dýchací soustavy 5% 4% 5% Nemoci trávicí soustavy 5% 4% 4% Zdroj dat: ÚZIS, údaje za r.2003

38 Úmrtnost (na 100tis) dle příčin ve věkových skupinách

39 Výživa podporující zdraví bez zohlednění environmentálních rizik stravy LUŠTĚNINY, OBILOVINY obiloviny se všemi složkami zrna ZELENINA A OVOCE OLEJNATÁ SEMENA vysoký obsah ochranných látek, především vlákniny vysoký obsah v dnešní stravě nedostatkových vitamínů a minerálních látek ŽIVOČIŠNÉ POTRAVINY vysoký obsah energie, bílkovin, tuků, neobsahují ochranné látky mají nízkou antioxidační aktivitu jsou zesilovačem kontaminace životního prostředí SŮL, DENATUROVANÉ a TRVANLIVÉ POTRAVINY (cukr, bílá mouka, ztužené tuky, za tepla lisované oleje, apod.), které mají zpravidla: odstraněné výživné látky přidané látky abiogenní ZAVÉST SPRÁVNÝ PITNÝ REŽIM

40 chartsbin.com: AKTUÁLNÍ CELOSVĚTOVÁ ROČNÍ SPOTŘEBA MASA (na obyvatele / rok)

41 chartsbin.com: AKTUÁLNÍ VÝSKÝT RAKOVINY PRSU VE SVĚTĚ (standardizováno na osob)

42 RADĚJI VIDLIČKY NEŽ NOŽE

43 Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI

44 Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již prošli vegetariáni. ČSVV nabízí všem pomoc na této cestě.

45 Wellness a vegetariánské vaření v teorii i praxi Jógové středisko Střílky 2014 Začátek je v pátek 30. května od 19:00 hod Konec v neděli 1. června v 13:00 hod Info na

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

Výživa pro profesionálního tanečníka

Výživa pro profesionálního tanečníka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Taneční pedagogika Výživa pro profesionálního tanečníka Diplomová práce Autor práce: Zdeňka Kerlesová, DiS. Vedoucí práce: doc. Mgr. Jarmila

Více

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

DIETOLOGIE. Hallan s.r.o. www.hallan.cz

DIETOLOGIE. Hallan s.r.o. www.hallan.cz Hallan s.r.o. www.hallan.cz Vzdělávací program Stravovací úsek pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním

Více

Výživa při nádorovém onemocnění

Výživa při nádorovém onemocnění Výživa při nádorovém onemocnění Praktická příručka pro pacienty Kolektiv autorů www.vyzivavnemoci.cz www.nutridrink.cz infolinka: 800 110 001 Výživa při nádorovém onemocnění Praktická příručka pro pacienty

Více

Rostliny základ zdravé výživy

Rostliny základ zdravé výživy Rostliny základ zdravé výživy Nechť je jídlo vaší medicínou medicína vaším jídlem Hippokrates, otec moderní medicíny (400 B.C.) Ať už bylo otcem nemoci cokoli, její matkou byla špatná strava Čínské přísloví

Více

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE Pexeso Vím, co jím vzniklo zejména jako didaktická pomůcka, která bude skýtat mnoho možností využití při výuce v základních školách. Jak jej lze vyžít, a

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ 1 FYZIOLOGIE VÝŽIVY Trávicí ústrojí a jeho části Vše, co živý organismus potřebuje na výstavbu a ustavičnou přestavbu svého těla, získává

Více

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Jak naucit deti lépe jíst Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Vymalujte si Potravinová pyramida aneb Co jíst často a co jen výjimečneˇ Přestože je určena zejména pro dospělé,

Více

Uzdravme svůj školní automat

Uzdravme svůj školní automat Uzdravme svůj školní automat Mgr. Marcela Floriánková Uzdravme svůj školní automat! Tento materiál byl vypracován pro magistrát hlavního města Prahy za účelem přípravy strategických opatření, která přispějí

Více

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet. dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet. dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet *FÓRUM PREVENCE* dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y spv Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet! Tento materiál

Více

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet ZdravaSvacina_prelom.indd 1 12/9/2014 2:15:47 PM ZdravaSvacina_prelom.indd 2 12/9/2014 2:15:47 PM ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA aneb uzdravme svůj

Více

zdarma! O vegetariánství a biopotravinách s MUDr. Luňáčkem Kvasinky - indikátor zdraví nebo skrytý nepřítel? Jarní osvěžující saláty

zdarma! O vegetariánství a biopotravinách s MUDr. Luňáčkem Kvasinky - indikátor zdraví nebo skrytý nepřítel? Jarní osvěžující saláty únor -březen jaro 2009 magazín zdravého životního stylu zdarma! Jarní osvěžující saláty Protikvasinková dieta Tipy proti jarní únavě O vegetariánství a biopotravinách s MUDr. Luňáčkem Novinky na trhu Kvasinky

Více

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou Jarní úklid těla aneb jak se zbavit nebezpečných toxinů. R E P O R T Á Ž Více vitamínů pro Vás Divize farmacie otevřela část nových prostor a uvedla do provozu novou blistrovací linku, která umožní balit

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Maso, mléko, mléčné výrobky. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Maso, mléko, mléčné výrobky. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Maso, mléko, mléčné výrobky. Ano či ne? PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Maso 2. Mléko 3. Mléko kravské 4. Mléko kozí 5. Mléko ovčí 6. Rostlinná mléka 2 Mozek dnešního člověka potřebuje až třikrát více

Více

SPONZOŘI ZŮSTÁVAJÍ? ISBN NOVÉ!

SPONZOŘI ZŮSTÁVAJÍ? ISBN NOVÉ! Víte, co máte jíst? Motto: Je potřebné, aby si každý pacient uvědomil, že od roku 1985 do roku 2000 klesla úmrtnost na kardiovaskulární choroby v naší republice u mužů na 58,7 % a u žen na 61,4 %. Tento

Více

Obsah. Kapitola 1 Zvyšujeme podíl omega-3 mastných kyselin... 24. Kapitola 2 Obohacujeme se o antioxidanty... 55

Obsah. Kapitola 1 Zvyšujeme podíl omega-3 mastných kyselin... 24. Kapitola 2 Obohacujeme se o antioxidanty... 55 Obsah Úvod................................................................................ 7 Kapitola 1 Zvyšujeme podíl omega-3 mastných kyselin................................... 24 Kapitola 2 Obohacujeme

Více

Tělesná zdatnost a kondice

Tělesná zdatnost a kondice Tělesná zdatnost a kondice Zdatnost je individuální připravenost člověka vykonávat práci. Je to rozvinutá komplexní schopnost organismu odolávat aktuálním vlivům vnějšího prostředí. Tělesná zdatnost je

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA?

JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Bakalářská práce v oboru výživa člověka Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Autor: Kristýna

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1. Cíle... 5 1.1. Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy... 5 1.2. Cíl dokumentu... 5 2. Zajištění bezpečnosti

Více

OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT?

OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT? P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m 2 0 1 0 SUPPLEMENTUM OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT? ANEB PROČ A JAK SE PUSTIT DO BOJE S PŘEBYTEČNÝMI KILOGRAMY JEŠTĚ DNES Vyrobeno ve spolupráci

Více

Velký rozhovor s Hankou Zemanovou

Velký rozhovor s Hankou Zemanovou magazín zdravého životního stylu / číslo 13 - zima 2011-2012 zdarma Zdravé recepty na vánoční cukroví Téma čísla: Velký rozhovor s Hankou Zemanovou Někdy je mé zpívání pěkně náročné, často i dva koncerty

Více

Rizikové faktory vzniku ischemické choroby srdeční (ICHS) Obsah

Rizikové faktory vzniku ischemické choroby srdeční (ICHS) Obsah Rizikové faktory vzniku ischemické choroby srdeční (ICHS) Obsah Obsah.1 O nás...2 Prevence...2 Ateroskleróza a ischemická choroba srdeční...2 Rizikové faktory...3 Hyperlipidémie...3 Tabulka racionální

Více

Jak na živou stravu Vize 120 let, uzdrav se a omládni

Jak na živou stravu Vize 120 let, uzdrav se a omládni Gratuluji k vašemu rozhodnutí! Udělali jste první krok na cestě k uzdravení a dlouhému životu bez nemocí. Pojďme společně projít pět jednoduchých, avšak zásadních prvků, jak zařadit živou stravu do svého

Více

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Ing. Jiří Kopáček, CSc. OBSAH PŘEDMLUVA 1 ÚVOD 2 MLÉKO A ZDRAVÍ VÝZNAM MLÉKA Z HLEDISKA VÝŽIVY 3 Složení a vlastnosti

Více

Moderní trendy rozvoje chemie

Moderní trendy rozvoje chemie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 vydává v rámci projektu Moderní trendy rozvoje chemie

Více