Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2012"

Transkript

1 Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2012 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

2 OBSAH Moravskoslezský kraj... 1 Knihovny v MSK... 1 Knihovní fondy... 2 Uživatelé a návštěvníci knihoven... 2 Výpůjčky... 3 Elektronické služby knihoven, bezbariérovost... 4 Vzdělávání knihovníků... 5 Oceněné knihovny a knihovníci... 6 Vesnice roku... 6 Knihovna roku... 6 Městská knihovna roku Ostatní ocenění... 7 Cena Ostravy Jih... 7 Knihovník Moravskoslezského kraje... 7 Medaile Z. V. Tobolky... 7 Osobnost roku Město Krnov... 7 Knihovny v novém... 8 Publikační činnost... 9 Časopisy... 9 Publikace... 9 Další financování Kulturní a vzdělávací aktivity knihoven Bruntálsko Frýdecko-Místecko Karvinsko Novojičínsko Opavsko Ostravsko Spolupráce knihoven Závěr Přílohy Seznam zkratek... 44

3 Znát rozsah vlastní nevědomosti je nejlepší část našich vědomostí. Lao c Více než pět tisíciletí ukládá lidstvo své zkušenosti i znalosti pomocí písma do knih a dalších dokumentů. To je do jisté míry záruka kontinuity vývoje společnosti. Veřejné knihovny v současné době nabízejí svým uživatelům tradiční služby ve spojení s novými technologiemi. Výzvy, které stojí před knihovnami dnes, jsou jiné než dlouholeté tradičně vnímané role knihoven. Přijímání knižní kultury jako pouhého čtení může být zavádějící jde také o získávání knih a vše ostatní, co se kolem nich děje. Se změnami technologií a proměnou společnosti, způsobem života i změnou čtenářských návyků mají knihovny poprvé ve své historii konkurenci ve svých činnostech. Nejde pouze o vývoj technologií, ale také o způsoby šíření autorských děl, pokles obecné vzdělanosti a generační rozdíly, které mají vliv na způsob využívání knihovnických a informačních služeb. Charakteristickým rysem současné společnosti je změna, rychlá modernizace a z toho vycházející nutnost změn v pojetí knihovnických činností. Přesto je zřejmé, že inovace by neměly být v protikladu k tradici. Digitální společnost je důležitá, ale nestačí k vytvoření živé, demokratické a intelektuální komunity. Nový vývoj a trendy v oblasti informačních a komunikačních technologií, vyšší očekávání uživatelů, požadavky zaměstnavatelů a také konkurence vycházející od informačních profesionálů širšího informačního průmyslu dávají knihovnám úkol zamyslet se nad svou pozicí ve společnosti. Knihovny dnešní doby poskytují prostor pro výměnu názorů a spolupráci, fyzický prostor knihoven má své opodstatnění a budoucnost. Základním cílem knihoven je, aby každý obyvatel měl přístup ke službám nezávisle na svém sociálním či ekonomickém postavení, náboženském vyznání, zdravotním stavu, věku a místě svého bydliště. Jejich dostupnost vede ke zlepšování kvality života. Knihovny jsou místy setkávání pro všechny, kdo chtějí mít přístup ke kultuře, poznání nebo vzdělávání. Obyvatelé mohou s knihovnami počítat, kdykoli a kdekoli je budou potřebovat.

4 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Knihovny MSK rozvíjejí svou činnost na území kraje, který po Praze patří k nejhustěji osídleným. Ostrava se potýká s obdobnými problémy jako ostatní města v České republice pokles porodnosti, úbytek dětské složky obyvatel, pozvolné stárnutí populace a stoupající nezaměstnanost zejména u ročníků 1974 a Zastoupení národnostních skupin se neliší od struktury populace na území České republiky; na území kraje žije populace Slováků (ti ale nejsou evidováni jako cizinci), dále populace Romů, Poláků a Němců. Moravskoslezský kraj je stále třetím nejlidnatějším krajem v České republice, svou rozlohou ale patří na šesté místo v republice. Stav v jednotlivých okresech kraje se výrazně liší největší hustota zalidnění je v okresech Karviná a Ostrava, naopak nejnižší v okrese Bruntál. Tento rozbor je věnován výkonům knihoven profesionálních i neprofesionálních, zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území Moravskoslezského kraje. Výkonům krajské knihovny je věnována Výroční zpráva za rok KNIHOVNY V MSK Síť knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby (dále jen VKIS) je v posledních letech zcela zmapována a nevykazuje výrazné rozdíly. Obyvatelé kraje mohou využívat širokou síť knihoven od knihovny krajské, přes knihovny obecní, speciální, muzejní či galerijní, také knihovny školní, univerzitní i lékařské a administrativní. Jejich aktuální stav ukazuje následující tabulka. 2 TYPY KNIHOVEN 2012 POČET administrativní (knihovny úřadů a soudů) 4 archivní (knihovny archivů) 7 informační střediska podniků 28 krajská knihovna 1 lékařské knihovny 15 knihovny muzeí a galerií 11 neprofesionální knihovny 186 profesionální knihovny 84 školní knihovny (základních a středních škol) 449 univerzitní a vysokoškolské knihovny 5 zámecké knihovny 4 ostatní (knihovny jiných organizací) 5 CELKEM 799 Typy knihoven v MSK 1 Blíže na: 2 Dočasně jsou uzavřeny knihovny v Bohušově a ve Vysoké, část Bartultovice (okres Bruntál). 1

5 KNIHOVNÍ FONDY Knihovní fondy tvoří základní pilíř knihovnické práce. Snahou knihoven je vytvářet a udržovat aktuální a živý fond, který nebude zbytečně zatěžovat skladové kapacity knihoven a jeho aktuálnost bude korespondovat se záměrem Manifestu IFLA/UNESCO: Fondy musí odrážet aktuální trendy a směry vývoje společnosti. 3 Nově uplatňovanou snahou knihoven v České republice je snaha v co nejvyšší míře obnovovat knihovní fond ve volném výběru novými přírůstky Knihovní fond vyžaduje soustavnou obměnu, aby si zachoval svůj společenský význam a přiměřenou aktuálnost. 4 Knihovní fond v knihovnách MSK dosáhl v roce 2012 počtu knihovních jednotek a byl doplněn celkem o nových přírůstků. Na pořízení fondu vynaložily knihovny celkovou částku Kč. KNIHOVNÍ FOND OBLAST index BRUNTÁL ,04 BRUŠPERK ,42 DOBRÁ ,59 FRÝDEK-MÍSTEK ,68 FRÝDLANT N. O ,83 HAVÍŘOV ,93 HOLASOVICE ,26 HRADEC N. M ,12 KARVINÁ ,25 NOVÝ JIČÍN ,04 OPAVA ,38 OSTRAVA ,27 TŘINEC ,11 VÍTKOV ,47 VRATIMOV ,19 CELKEM ,88 Knihovní fondy (srovnání let 2011 a 2012) UŽIVATELÉ A NÁVŠTĚVNÍCI KNIHOVEN Uživatelé knihoven využívají knihovny nejrůznějšími způsoby. Nejčastěji jsou knihovny navštěvovány za účelem realizace výpůjček knih a dalších informačních pramenů. Významnou část uživatelů knihoven tvoří děti do 15 let, které si v knihovnách budují návyky ke čtenářství i k využívání knihoven samotných. 3 Manifest UNESCO o veřejných knihovnách In: Národní knihovna České republiky [online]. Národní knihovna ČR [cit ]. Dostupné z: 4 NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY - KNIHOVNICKÝ INSTITUT. Standard pro dobrou knihovnu: metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2012, 11 s. ISBN Dostupné z: knihovnam.nkp.cz/docs/bench/standard_pro_dobrou.pdf 2

6 Návštěvníci knihoven využívají i elektronické služby knihoven, jako jsou webové stránky, sociální sítě, elektronické katalogy knih. Velkou měrou jsou využívána uživatelská konta přes webová rozhraní, specializované databáze a další elektronické služby. Registrovaní uživatelé celkem Uživatelé do 15 let OBLAST % z obyv % z obyv. % z obyv. do 15 let BRUNTÁL , ,86 24,72 BRUŠPERK , ,68 33,39 DOBRÁ , ,19 25,02 FRÝDEK-MÍSTEK , ,59 24,56 FRÝDLANT N. O , ,48 20,80 HAVÍŘOV , ,15 23,73 HOLASOVICE , ,26 29,19 HRADEC N. M , ,26 19,76 KARVINÁ , ,10 26,69 NOVÝ JIČÍN , ,73 23,07 OPAVA , ,20 34,01 OSTRAVA , ,75 34,07 TŘINEC , ,56 31,03 VÍTKOV , ,23 28,74 VRATIMOV , ,18 23,80 CELKEM , ,05 28,43 Registrovaní uživatelé podle jednotlivých obsluhovaných oblastí VÝPŮJČKY Výpůjčky knih tvoří velmi sledovanou kategorii výkonů knihoven. Z dlouhodobého pohledu lze konstatovat, že výpůjčky na jednoho uživatele mají mírně klesající tendenci, což může být dáno vyšším využíváním elektronických dokumentů, především u mladších generací. V knihovnách MSK bylo v roce 2012 vypůjčeno celkem knihovních jednotek (na jednoho registrovaného uživatele 45 svazků). Zvlášť jsou sledovány výpůjčky prezenční (na místě samém) a prolongace (prodloužení už stávající výpůjčky). 3

7 výpůjčky celkem prezenční prolongace OBLAST BRUNTÁL BRUŠPERK DOBRÁ FRÝDEK-MÍSTEK FRÝDLANT N. O HAVÍŘOV HOLASOVICE HRADEC N. M KARVINÁ NOVÝ JIČÍN OPAVA OSTRAVA TŘINEC VÍTKOV VRATIMOV CELKEM Výpůjčky v knihovnách podle oblastí ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVEN, BEZBARIÉROVOST Velký význam mají elektronické služby knihoven, které jsou tvořeny přístupem k elektronickým informačním zdrojům knihoven, elektronickou komunikací s uživateli a také službou Ptejte se knihovny. 5 Evidence elektronických služeb knihoven je od roku 2009 součástí statistik všech knihoven, které vlastní webový katalog, mají automatizovaný výpůjční protokol nebo mají své webové stránky. Současná doba s sebou přináší i nové způsoby komunikace, jako jsou například sociální sítě Facebook, Twitter a další. Důležitou součástí dobré knihovny je i její dostupnost, proto se klade stále větší důraz na bezbariérový přístup do knihoven. Tato oblast je dosti problematická, ne vždy je knihovna umístěna v prostorách, které to umožňují. S rozvojem projektu Benchmarking knihoven a seznamováním zřizovatelů s jeho významem si mnozí představitelé mohou uvědomit snahu knihoven o zvyšování kvality služeb, učení se od lepších a předávání příkladů dobré praxe. Knihovny v MSK patří k těm nejčastěji zapojeným do projektu Benchmarking knihoven; v roce 2012 to bylo již 26 knihoven nejrůznějších velikostních kategorií. 5 Ptejte se knihovny [online]. Praha: Národní knihovna ČR, [cit ]. Dostupné z: 4

8 OBLASTI 2012 www OPAC facebook bezbariérovost benchmarking BRUNTÁL BRUŠPERK DOBRÁ FRÝDEK-MÍSTEK FRÝDLANT N. O HAVÍŘOV HOLASOVICE HRADEC N. M KARVINÁ NOVÝ JIČÍN OPAVA OSTRAVA TŘINEC VÍTKOV VRATIMOV CELKEM Elektronické služby knihoven, bezbariérovost a Benchmarking knihoven VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ Všechny možnosti vzdělávání knihovníků jsou chápány jako propojený systém, který by měl umožňovat vzdělávání během celého profesního života zaměstnanců knihoven. V MSK je formální vzdělávání nabízeno na Slezské univerzitě v Opavě, a to jak v denní, tak i v kombinované formě studia. V oblasti mimoškolního vzdělávání nabízejí knihovny velkou škálu seminářů, přednášek či školení. Zásadní nabídku vzdělávacích aktivit nabízí oddělení služeb knihovnám MSVK. Cílem je snaha vytvořit kvalitní vzdělanostní základ pro celoživotní učení všech pracovníků knihoven. V roce 2012 OSK připravilo a realizovalo celkem 14 vzdělávacích akcí, financovaných z různých zdrojů (projekt VISK 2, regionální funkce knihoven, rozpočet MSVK). Nabídka byla dostatečně široká kurzy počítačové gramotnosti, školení katalogizačních pravidel, psaní odborného textu, práci s dětmi předškolního věku v knihovnách, image knihovny a knihovníka. Stěžejní akcí roku 2012 byl seminář pořádaný ve spolupráci s Židovskou obcí v Ostravě Devět životů (nejen) Arnošta Lustiga. Kurzů ICT a seminářů se zúčastnilo celkem 280 knihovníků a studentů oboru knihovnictví. Kromě toho probíhal e-learningový kurz Knihovnické minimum (čtvrtý a pátý běh), knihovnický kurz se specializací na práci informačních a studijních center ZŠ a SŠ. V roce 2012 dobíhal další ročník Rekvalifikačního knihovnického kurzu. Těchto typů školení se zúčastnilo celkem 167 knihovníků či pracovníků školních center. Rok 2012 byl také ve znamení dobíhajícího celostátního vzdělávacího programu v rámci projektu Unie zaměstnavatelských svazů (dobíhající kurzy se týkaly ECDL, jazykové výuky angličtina a také komunikačních dovedností). 5

9 Také knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí organizovaly přednášky a semináře v rámci své oblasti obslužnosti. Byla využívána výuková centra v knihovnách v Karviné, Novém Jičíně, Ostravě, Opavě a nově i v Havířově. V učebně Knihovny města Ostravy probíhají celoročně školení pro zájemce z řad veřejnosti, zaměstnanci jsou zde proškolováni v oblasti práce s informačními technologiemi a softwarem. Ve spolupráci s MSVK zde proběhlo školení Word ve službách public relations. V počítačové učebně v Opavě byli v systému Clavius REKS proškoleni dobrovolní knihovníci a v rámci exkurzí je učebna využívána pro základní seznámení s elektronickými službami knihovny. Také zde probíhají individuální školení pro zájemce z řad veřejnosti (elektronická komunikace, práce s AKS, s vyhledáváním v internetu a další podle zájmu). Také v Regionální knihovně v Karviné probíhají školení určená nejen veřejnosti, ale také knihovníkům obsluhovaných knihoven (rešeršní služby, kurzy počítačové gramotnosti, šablona webu pro malé knihovny, Google jeho produkty i služby) a další, vyplývající z aktuálních potřeb knihoven. OCENĚNÉ KNIHOVNY A KNIHOVNÍCI VESNICE ROKU Již 18. ročník tradiční soutěže Vesnice roku 6 absolvovalo v MSK 12 obcí (Albrechtice, Jakubčovice, Jeseník nad Odrou, Rýžoviště, Neplachovice, Ostravice, Řepiště, Otice, Radkov, Rohov, Těškovice a Vražné). Diplom za vzorné vedení knihovny si odnesla obec Ostravice, která byla dále nominována do soutěže Knihovna roku. KNIHOVNA ROKU Cena Ministerstva kultury Knihovna roku byla udělena v Zrcadlové kapli Klementina. Za MSK byla nominována Místní knihovna Ostravice (vítěz soutěže Vesnice roku), která obdržela Diplom za ojedinělé spojení knihovny, informačního centra a galerie, které napomáhá rozvoji moderních služeb a aktivit. V kategorii významný počin byly za MSK nominovány knihovny: Městská knihovna Český Těšín, Městská knihovna Havířov a Městská knihovna Třinec. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROKU 2012 Souběžně s cenou Knihovna roku je každoročně vyhlašován i vítěz soutěže Městská knihovna roku 2012, jejímž garantem je SKIP a SKANSKA. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Za MSK se do soutěže přihlásila Regionální knihovna Karviná, která získala zvláštní ocenění za zpřístupnění nové budovy veřejnosti. 6 Vesnice roku [online]. c2011 [cit ]. Dostupné z: 6

10 Již druhá knihovna v MSK získala ocenění v soutěži Městská knihovna roku OSTATNÍ OCENĚNÍ Cena Ostravy Jih Dlouholetá pracovnice Knihovny města Ostravy Jana Skácelová byla oceněna starostou obvodu Ostravy Jih za práci s dětmi a mládeží. Knihovník Moravskoslezského kraje Za dlouholetou práci byla u příležitosti slavnostního setkání knihovníků SKIP10 Olomouckého a Moravskoslezského kraje oceněna Mgr. Šárka Holaňová. Medaile Z. V. Tobolky PhDr. Halina Molinová, ředitelka Regionální knihovny Karviná, převzala cenu za rozvoj českého knihovnictví. Osobnost roku 2012 Ředitelce MěK Český Těšín Janě Galášové byla udělena cena města Český Těšín za dlouholetý přínos v oblasti kultury. Město Krnov Městská knihovna Krnov převzala Ocenění v kultuře města Krnova - mimořádné ocenění MK Krnov za šedesátipětileté šíření duchovních, kulturních a osvětových hodnot, které vytvářejí zázemí pro sebevzdělání i pro možnosti využití volného času občanů a návštěvníků města Krnova. Slavnostní předání se konalo v koncertní síni sv. Ducha v Krnově. 7

11 KNIHOVNY V NOVÉM V roce 2012 byla otevřena nově rekonstruovaná knihovna v Holasovicích. Knihovna je umístěna v rodném domě Pavla Křížkovského, na domě je umístěna malba Valentina Držkovice. Nová půjčovna má bezbariérový přístup, knihovna má k dispozici i školící a přednáškovou místnost. Městská knihovna v Havířově získala nové prostory, ve kterých je umístěno oddělení pro děti a mládež, oddělení pro dospělé čtenáře, hudební oddělení se sálem pro 80 lidí a prostory pro správu knihovny. Knihovna je vybavena moderní audiovizuální technikou, má RFID systém ochrany knihovního fondu i samoobslužný pult. V roce 2012 bylo přestěhováno i Městské informační centrum nyní působí v prostorách bývalého kina Centrum. Závěrem roku byla otevřena stálá výstavní expozice Historie psaná uhlím, která vznikla ve spolupráci města Havířova, s Klubem přátel hornického muzea a partnerským městem Jastrzebie-Zdroj. Expozice je umístěna v budově v centru města (bývalá pobočka Reneta). Výstava je rozdělena na část věnovanou městu Havířov a část hornickou, která mapuje vztah hornictví k městu Havířov, zejména se věnuje historii Dolu Dukla a Dolu František. 8

12 Při MěK Havířov byla otevřena expozice Historie psaná uhlím Také Obecní knihovna v Kozmicích se dočkala nových prostor v budově obecního úřadu. Je vybavena novým nábytkem i technikou z podprojektu VISK 3 a současně byl spuštěn webový katalog. V této knihovně se konalo i výjezdní zasedání knihovníků regionu Opavsko. PUBLIKAČNÍ ČINNOST ČASOPISY Knihovna Petra Bezruče v Opavě již od roku 2005 vydává OKOO - Občasník knihoven okresu Opava. 7 Knihovnický časopis SOVA vydává Regionální knihovna Karviná v tištěné i elektronické podobě. KMO vydává Programový zpravodaj, HOOK (Hudební občasník ostravské knihovny), časopis Párek a Marťan. PUBLIKACE MěK Český Těšín vydala nástěnnou mapu s názvem Literární mapa Těšínského Slezska jde o soupis nejvýznamnějších literárních osobností, které z regionu pocházejí nebo zde tvoří. Publikace Staň se spisovatelem s Ivou Procházkovou a Pawlem Beresewiczem byla vydána z finančních prostředků MZV ČR. MěK Krnov jako každoročně vydala novoročenku s textem Poselství fresek Vladimíra Bluchy. Sborník Historie knihovny v Raškovicích v letech byl vydán v prosinci MěK Bílovec vydala několik drobných publikací - Hračkárna pana Hračičky, Komiksový dýchánek a Bílovecké záhady. 7 Občasník knihoven okresu Opava [online]. Opava: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, 2012 [cit ]. Dostupné z: 9

13 DALŠÍ FINANCOVÁNÍ Knihovny jsou úspěšné v žádostech o finanční podporu z prostředků Ministerstva kultury programy VISK, Knihovna 21. století či projekt Česká knihovna. počet projektů Kč VISK tis. K tis. Projekty VISK 3 a K21 V projektech VISK 3 a Knihovna 21. století získaly knihovny MSK tis. Kč, v projektu Česká knihovna si mohly knihovny vybírat ze 146 titulů od 36 nakladatelů. 8 Z prostředků ROP region soudržnosti Moravskoslezsko byly získány prostředky na projekt Městské knihovny a centra pro seniory v Bílovci. Z Nadace OKD získala Obecní knihovna Doubrava finanční podporu na rekonstrukci oddělení pro dospělé čtenáře. MěK Havířov získala finanční prostředky od Magistrátu města Havířov na akci Havířov v květech. MěK v Jablunkově získala prostředky z ESF na projekt Koučování jako cesta k aktivnímu uplatnění zdravotně postižených osob na trhu práce. Regionální knihovna Karviná získala finance od Stowarzyszenia Wspólnota Polska na Polskie oddzialy bibliotek publicznych na terenie Zaolzia, finance na Filmový klub pro nevidomé a slabozraké (MK odbor regionální a národnostní kultury), od statutárního města Karviná na Filmový klub při RKK, finance na Obnovu technického vybavení pro veřejnost na MIC (v rámci programu Podpora turistických informačních center v MSK), od Nadace OKD finance na 18. ročník Knižního jarmarku. MěK Krnov realizovala projekt Verbis a Portaro cesta k informacím, MěK Rýmařov se účastnila projektu Vivat historia (ve spolupráci s Muzeem Rýmařov), MěK Vrbno pod Pradědem uspěla se svým projektem Nejsme sloni v porcelánu. Knihovna města Ostravy se ve spolupráci s Krajskou knižnicou v Žilině podílela na projektu financovaném z prostředků Evropského fondu regionální spolupráce a státního rozpočtu v rámci programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika Společně bez hranic (Spoločne bez hraníc). Cílem projektu bylo podpořit výměnu informací a poznat vzájemné kulturní dědictví obou příhraničních oblastí, zefektivnit zpracování informací a zkvalitnit přístup uživatelů k informačním zdrojům cestou knihovnicko-informačních systémů nové generace. 8 Více o projektu na 10

14 KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY KNIHOVEN BRUNTÁLSKO Městská knihovna Bruntál U příležitosti 65. výročí české knihovny v Bruntále proběhlo setkání s bývalými knihovníky. V knihovně probíhaly akce pro dětské čtenáře, např. Čarování s pohádkou, Z pohádky do pohádky, Regionální pověsti, Hrátky s textilními písmeny, Setkání s baladou, Loutky a loutkářství, Povídání o Pepiášovi a další. Andersen v Bruntálu Městská knihovna Břidličná V knihovně proběhla velikonoční i vánoční dílna, také příznivci cestování si mohli vyslechnout přednášku o jižní Africe. Pro děti byla upořádána výtvarná dílna s nakladatelstvím Anagram, také proběhlo Pasování prvňáčků na čtenáře. Informační centrum a městská knihovna Horní Benešov Beseda o Tanzanii, beseda Kdo se bojí, nesmí na Krétu či večer tvorby Antonína Dvořáka tvoří jen malou část akcí knihovny. Výstavy v knihovně jsou pěkným doplňkem např. Z tvorby dámského klubu nebo Výstava čehokoliv. Čarování s pohádkou Městská knihovna Krnov Krnovská knihovna nabídla uživatelům širokou škálu akcí hudební prezentace (Večer mystické hudby, Legendy světového rocku), cestu za básníkem T. Jeffersem do Jestřábí věže (celostátní premiéra projektu Bedřicha Ludvíka), besedy o ovzduší, grafologii, kojení, domácích mazlíčcích a také cestopisné přednášky (Indie, Čína, Argentina, Vietnam či Kypr). Každý měsíc probíhá pravidelné posezení návštěvníků knihovny v Literární kavárně. Vše doplňují výstavy instalované v prostorách knihovny (novoročenky, knižní grafika, fotografie Stanislava Bačovského). K 65. výročí knihovny byl oceněn nejvěrnější čtenář knihovny. Rytířské klání na Hukvaldech Městská knihovna Město Albrechtice Akce byly zaměřeny na handicapované děti, pro ústav Krajánek byla uspořádána exkurze, také děti ze školy pro děti se specifickými potřebami navštívily knihovnu. Proběhla i soutěž Kouzelná knihovna. Městská knihovna Rýmařov Knihovna se stala konzultačním střediskem U3V (univerzity třetího věku), v knihovně probíhaly besedy a autorská čtení (Toulky Afrikou s Lukášem Čertovská knihovna v Krnově 11

15 a Terezou, Egyptské dobrodružství, Šamanská přednáška o naději, scénické čtení z díla Roalda Dahla Čarodějnice, Svět tajemných příběhů pověsti, eseje a povídání na zámku Janovice, autorské čtení Smutná Braunová literárně hudební dramatický pořad aneb společná kalvárie na zámku v Janovicích). Akce knihovny zahrnovaly i výstavy: Krásy Jeseníků, Miroslav Morávek kresba, obrazy Pavla Sasína Jiný svět, akty Žena 1200x jinak. Městská knihovna Vrbno pod Pradědem Knihovna se zaměřuje na práci s dětmi, v roce 2012 byly uspořádány akce Jede vláček pohádka, Poprvé v knihovně, Pověsti našeho kraje a mnohé další. V rámci projektu K 21 Nejsme sloni v porcelánu se uskutečnily besedy se spisovatelkami I. Březinovou a P. Braunovou. V knihovně proběhl Podzimní večer aneb Draka je lepší pozdravit. Noc s Andersenem FRÝDECKO-MÍSTECKO Město Brušperk městská knihovna V brušperské knihovně proběhlo několik přednášek se zajímavými osobnostmi, např. Fyzický a duchovní vliv místa a prostoru, Astrologie v denním životě, Gemoterapie aj. Pro děti byla uspořádána přednáška manželů Márových o Africe, v knihovně proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře. U příležitosti Března měsíce čtenářů byli oceněni nejaktivnější i nejstarší čtenáři knihovny v Brušperku i na Hukvaldech. Scénické čtení v Brušperku Místní knihovna Bystřice nad Olší Knížka pro prvňáčka byla předána dětem u příležitosti divadelního představení Terezka a Kubík (divadlo Beruška), besedy na téma Macourkoviny aneb moderní pohádka, Kreslíme a malujeme (s ilustrátorkou Evou Svrčkovou), scénické čtení Slováckého divadla z macourkových pohádek, vědomostní soutěž Pohádkový svět, LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem, ale také přednáška Bystřice v proměnách času, cestopisné přednášky manželů Márových to vše tvoří jen malou část velmi bohatých aktivit MK Bystřice. Místní knihovna Dobrá Čtení se zpěvy Marka Srazila V MK Dobrá je již tradicí pořádání cestovatelských besed s manželi Márovými, tentokrát proběhla Tajuplná Afrika. Do Vladisvostoku na kole na zmrzlinu zajel s posluchači pan Tomšíček, návštěvníci knihovny mohli zhlédnout výstavu fotografií Martina Mrkose Hory Makedonie. Výtvarné dílny Motalinky a Vázání adventních věnců byly doplněné povídáním o vánočních tradicích. Úspěšné bylo i scénické čtení z knihy Čarodějnice, na které navázala obdobná akce, tentokrát z knihy Pohádkový dědeček. Městská knihovna Frýdek-Místek MěK Frýdek-Místek je již spojena s projektem Adoptuj panenku, zachráníš dítě (projekt UNICEF), spolupracuje s mnoha neziskovými organizacemi, např. Den pro dětskou knihu v Dobré 12

16 Klubem přátel knihovny, Pobeskydským klubem přátel výtvarného umění i Místeckou Violou. V létě probíhaly Prázdniny ve městě, pro návštěvníky byl připraven cyklus cestovatelských besed (z Beskyd do světa). Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí Knihovna systematicky rozvíjí spolupráci se školami a organizacemi v místě, výchovu ke čtenářství pojímá od dětí navštěvujících mateřskou školu až po školy střední. V knihovně probíhal Výchovný cyklus pro děti předškolního věku, Pasování na čtenáře a v rámci celostátní akce Týden knihoven byla instalována výstava Čtení pro zdraví. Děti velmi zaujala kniha Dobrodružství kapříka Mertlíka od spisovatele a ilustrátora Jana Opařila. V knihovně je stálá expozice obrazů Adolfa Hajdučka a Josefa Nejedlíka. Knihovna Hnojník Setkání se seniory z Domu pečovatelské služby, cestopisná beseda s Jiřím Márou, ale také akce pro malé čtenáře výtvarná soutěž Jako pan Lada nebo beseda s redaktorem o Historii a současnosti časopisu ABC. Čteme v Hnojníku Jablunkovské pasování prvňáčků Místní knihovna Horní Datyně K akcím podporujícím místní sounáležitost patřila výstava Po stopách větrných mlýnků v Horních Datyních, knihovna se zapojila do soutěže Strašidla regionu Slezská Brána, také zde proběhlo pasování druháků na čtenáře. Obecní knihovna Hrádek Píšeme diktát Mosty u Jablunkova Prostory knihovny jsou využívány k volnočasovým aktivitám (oddíl skautů), v knihovně probíhá i výuka čtení a literatury. Městská knihovna Jablunkov Archivni Vademecum - v knihovně pravidelně probíhají konzultace s místním genealogem, který zájemce o rodinnou historii provází matrikami Zemského archivu v Opavě. Knihovníci pravidelně navštěvují místní charitu, pro děti pořádají Prázdninové čtení v knihovně. Místní knihovna Mosty u Jablunkova Dobrodružství kapříka Mertlíka V Mostech se v knihovně věnují všem věkovým kategoriím uživatelů probíhají zde Kurzy německé konverzace, Psaní diktátu a dyktanda, soutěže v luštění křížovek, ale také besedy a přednášky Vývoj českého jazyka, soutěž v pexesu o nejlepšího Pexesmana, scénické čtení Z pohádek Miloše Macourka a samozřejmostí jsou cestopisné besedy (s manželi Márovými o Africe, o Japonsku) a nechyběla ani beseda Dobrodružství kapříka Mertlíka. Knížka pro prvňáčka Horní Datyně 13

17 Místní knihovna Ostravice Co se smí a nesmí s knihou dělat tato beseda je určená dětem prvních tříd. V knihovně probíhala výtvarná dílna s nakladatelstvím Anagram, děti vytvářely dárky, dekorace i tematické ozdoby. Místní knihovna Paskov Akce jsou zaměřeny především na děti a začínající čtenáře: cyklus besed Filmové pohádky a jejich literární předlohy, dramatická dílna Zahrada Jiřího Trnky (pod vedením Lucie Mecové, studentky DAMU), Pasování na čtenáře, Pohádkové odpoledne s maminkami a jejich dětmi, sobotní odpoledne Den dětské knihy. Akce probíhají i ve spolupráci s MěK Vratimov (Strašidla regionu Slezská brána), s KLUBKEM (Rytíři na hradě), s Anagramem (výtvarná dílna Vyrábíme papírové koule. ). Týden čtení v Paskově Obecní knihovna Pržno Knihovna otevřená v říjnu roku 2012 zorganizovala řadu akcí, například besedu s cestovatelem Janem Tomšíčkem, tematickou besedu O adventu a vánocích s četbou Andersenovy Zimní pohádky. Místní knihovna Raškovice Do stavu rytířského byly pasovány děti, které se zúčastnily soutěže Rytíř Raškovic. V rámci této akce proběhla celá řada besed, vědomostních testů i výkonnostních soutěží. Družstvo nejlepších reprezentovalo MK Raškovice na setkání L. P na hradě Hukvaldy a obsadilo krásné třetí místo. Výstava fotografií v Řepištích Místní knihovna Řepiště Besedy mají široký záběr, od dětí až po seniory, a jsou zaměřeny na paměť místa. Pro veřejnost proběhly besedy Vyprávění o Novém Zélandu, Tajemná místa Velké Moravy, Vzpomínka na válečného letce Rudolfa Slívu (významný rodák obce), Trénování paměti. Významná byla účast obce i knihovny v soutěži Vesnice roku 2012, kdy byla připravena prezentace o činnosti knihovny i s ukázkami soutěží z akce Indiáni v knihovně (lakros, střelba na pádícího bizona a indiánské kuželky). Slovácké divadlo v Řepištích Městská knihovna Šenov Pravidelně probíhají přednášky v šenovském kostele Prozřetelnosti Boží a také v prostorách panské oratoře, v knihovně byly uspořádány besedy na téma Legionáři (po stopách českých legionářů), Cestou osudu a náhody a Morava v XX., tzv. temném období. Městská knihovna Třinec Knihovna zorganizovala akci se skutečnými fantasy bytostmi Vezmi babi a dědu do Středozemě, kterou završilo vystoupení fantasy skupiny Goblinz z Ostravy. Vratimovští rytíři na Hukvaldech 14

18 S Janem Těsnohlídkem ml., Davidem Zábranským a Danem Jedličkou proběhly dva literární večery Žij poezií. S horolezcem Liborem Uhrem se účastníci mohli zúčastnit 3. ročníku outdoorových sportů Expediční kamera. O záhadách si mohli návštěvníci povídat s A. Vašíčkem (Utajené senzace). Největší akce knihovny probíhala pod širým nebem, v třineckém lesoparku. Osmi zastaveními v Pohádkovém lese prošlo více než dva tisíce dětí a dospělých. V lesoparku probíhaly i Večerníčky naživo, které navštěvovaly jak děti s rodiči, tak i jejich domácí mazlíčci. Pro mladé a teens se uskutečnila akce Workout aneb řekni NE!, další úspěšnou akcí byla Noc třineckých nadějí a Literární večer s laureátem ceny Magnesia Litera Radkem Fridrichem. MiniFantasyFest v Třinci Konec roku byl ve znamení stěhování knihovny do prozatímních prostor a veřejností byla pozitivně přijata akce Přestěhujte si knihovnu k sobě domů. Městská knihovna Vratimov V knihovně probíhají besedy, přednášky, výstavy i soutěže. Stěžejní akcí bylo canisterapeutické setkání nad knihou, kterou děti četly pejskům. Akce jsou orientovány na práci se začínajícími čtenáři (Pohádky z palouku, Rytíři v knihovně, Strašidla za našimi humny, Kocour Mikeš vypravuje, Neplechy a rošťárny v knihách Astrid Lindgrenové aj.). Výstavy s tematikou regionu Vratimovská štreka a Strašidla regionu Slezská brána (výstavy výtvarných prací dětí), výstava o Jaroslavu Vrchlickém ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu Akademie věd) a další. Ve Vratimově si hrajeme s Thovtem KARVINSKO Městská knihovna Bohumín Nejvyšší návštěvnost mělo setkání a veřejné čtení s Michalem Kavalčíkem V kůži Rudy z Ostravy, oblíbené jsou festivaly outdoorových filmů Expediční kamera a Festival zimních sportů. Dalšími úspěšnými akcemi byly besedy Smrt a znovuzrození (Petra Jarošová) a Záhady Tichomoří (Arnošt Vašíček). Guinessův rekord s Jaroslavem Uhlířem v Bohumíně V knihovně probíhal týdenní projekt Propojení knihy s divadlem, v létě knihovna připravila Velký prázdninový kolotoč 2012, na který navazoval Malý prázdninový kolotoč (každodenní programy pro děti). Městská knihovna Český Těšín V kulturních pořadech v kavárně Avion/Noiva prezentovaných jako literární, hudební, diskuzní či výtvarné salóny se prezentovaly zajímavé osobnosti z ostravského kulturního zázemí (např. cyklus Coolturní hodina aneb Co čtete?, autorská čtení začínajících básníků, vzpomínkové večery apod.). V kavárně proběhlo setkání s pozůstalými Rosalie Wiesnerové (zakladatelky dnes již Diskuzní salón v Noivě 15

19 legendární kavárny Avion), členy Židovské obce Ostrava a těšínskými pamětníky. Slavnostně byl zde položen i kámen zmizelých stolperstein. 9 Při knihovně pracuje Klub pro seniory AKROPOL s pravidelnými akcemi pro seniory (ve spolupráci s městem), probíhaly i počítačové kurzy pro zájemce 50+, byla zahájena VU3V (Virtuální akademie třetího věku (ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze). Knihovna se věnovala i handicapovaným uživatelům (klienti stacionáře Slezské diakonie); proběhla řada přednášek (témata občanského vzdělávání, zdravovědy, regionální historie, uměnovědné přednášky aj.). Karneval pro Slezskou diakonii Již 5. mezinárodní literární festival Čtení nad Olzou byl místem setkání se spisovateli (Ivona Březinová, Martin Vopěnka, Petra Soukupová), místem pořádání workshopů (Bořek Frýda, Barbara Kowalczyk), v kavárně Noiva proběhla výstava dětských ilustrací a součástí festivalu byla i soutěž tvůrčího psaní pro děti Staň se spisovatelem. K českotěšínské knihovně již neodmyslitelně patří i program Škola naruby, akce Čteme pejskům (canisterapeutická sezení pro upevnění čtenářských návyků dětí), či celostátní akce jako např. Noc s Andersenem, besedy Poklady z těšínské truhly nebo Prázdniny Malá čarodějnice v Českém Těšíně Městská knihovna Havířov Knihovna se mnoha způsoby zapojila do městského projektu Havířov v květech byla vydána nejen brožura Havířovské gerbery, ale také byla uspořádána výstava fotografií; Havířovu v květech byl věnován 12. ročník Ekolympiády (soutěže zaměřené na havířovskou zeleň). Byl vyhlášen 3. ročník soutěže pro amatéry Na sever, jih, po stopách knih. K otevření nové expozice Historie psaná uhlím proběhla velmi úspěšná soutěž Pilný horník, do které se zapojily děti i dospělí. Byl ukončen projekt Knihy plné dobrodružství (společná akce Klubka SKIP10). V brněnském nakladatelství B4U Publishing byla vydána kniha Tajemství staré půdy, kterou vytvořilo 10 dětí ze školní družiny školy kpt. Jasioka. Děti se také zapojily do projektu Český rok úkolem bylo vytvořit knihu pro děti v Malém Himaláji (text byl přeložen do angličtiny, kniha byla předána dětem v Malé Himaláji). Bohumín - V kůži Rudy z Ostravy Regionální knihovna Karviná V knihovnách RKK probíhají celoročně soutěže, vědomostní kvízy, výtvarné workshopy i besedy a další akce. Od roku 1968 provozuje RKK filmový klub, který filmovým divákům zprostředkovává díla nekomerční filmografie. Hukvaldská klání RKK spolupracuje s Tyflocentrem ČR, se studentskou organizací AIESEC, která zajišťuje výměnné pobyty zahraničních studentů (v roce 2012 studenti z Koreje a Japonska), a v rámci spolupráce probíhaly i cestopisné besedy Poznejte 9 Stolpersteiny jsou projektem německého umělce Guntera Demniga na upomínku obětí holocaustu a obětí nacistického režimu, mají být i místem k zamyšlení. Karviná Den kota 16

20 Maroko, Čínu a Jordánsko a Poznejte Brazílii a Gruzii. Významným počinem byl již 6. ročník akce Prolínání kultur aneb známe se navzájem. Od roku 2011 probíhala spolupráce s Oravskou knižnicou A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne v rámci projektu Výpravy za vzájemným kulturným poznaním (spolufinancováno z projektu EU v rámci fondu mikroprojektů). Na Masarykově náměstí v Karviné Fryštátě proběhl již 18. ročník celoměstské akce Knižní jarmark, finančně podpořený Nadací OKD, pro děti bylo připraveno scénické čtení Listování (Kouzelná baterka). Galerie nad knihami v Petřvaldu RKK se zapojila do projektů Celé Česko čte dětem a Cala Polska czyta dzieciom (předčítání významných osobností města Karviná, MS kraje i známých umělců Miloslav Čížek, Karel Šíp, Albert Černý či Adélka Ferencová, Crzegorz Kasdepke, Karol Suszka, Jaroslav Dušek, Miroslav Donutil či Karel Šíp a mnozí další). V literárním salonu probíhal křest básnické sbírky Podrobná anatomie tvého těla za účasti autora Stanislava Filipa a ilustrátorky Jarky Rybové. Paměti místa byla věnována beseda s Libuší Kolkovou Historie části Karviné Karviná Doly, pro milovníky hudby proběhl koncert ZUŠ Bedřicha Smetany a Jazzový večer. Příznivci historie si přišli na své u přednášky restaurátora Jakuba Gajdy (Restaurování sousoší Panny Marie). Odpoledne pro zdraví ducha a těla Knihovna se věnuje i handicapovaným uživatelům, kterým jsou věnovány kreativní výtvarné workshopy. Městská knihovna Orlová Seniorům byly věnovány aktivity Univerzita volného času s cykly přednášek Třetí věk a Zdraví, probíhal kurz trénování paměti. Pro širší veřejnost byly určeny besedy Nejkrásnější ostrovy Tichomoří a Zimní Portugalsko. Několik projektů proběhlo v rámci spolupráce s Polskem (Wszystkie strony kultury, Kultura jest modna aj.). Havířovský rytíř na Hukvaldech Místní knihovna Stonava V rámci projektu S knihovnou na cestách byly realizovány cestopisné besedy (Expedice Stonava Pag, Nový Zéland, Ekvádor a Galapágy, Gruzja 2011 raj po szancami Kauzkazu). Ve Stokorcovém lese při Noci s Andersenem plnily děti různé úkoly, seniorům z domu s pečovatelskou službou četly děti úryvky z knih (Týden čtení). Havířov v květech NOVOJIČÍNSKO Městská knihovna Bílovec Bílovecká knihovna uskutečnila několik projektů, např. Už jsem čtenář, Kniha pro prvňáčka aneb Čtení pro psa a také pro kočku, Šikulíci píší knihu. V rámci projektu Komiks byla vydána kniha Komiksový dýchánek. V knihovně proběhla Informační centrum - Havířov 17

21 literární soutěž Bílovecké zahrady, beseda s Arnoštem Goldflamem a scénické čtení LiStOVáNí. Městská knihovna Klimkovice Velká rodinná akce Velké putování z kraje do Mordoru byla zaměřena na fantasy literaturu. Účastníci putovali v kostýmech lesem a cestou plnili kvízy a soutěže s otázkami z knih a filmů. A3V - Hudební kapitoly v Kopřivnici Městská knihovna Kopřivnice Škola volá byl cyklus čtyř přednášek pro rodiče předškolního věku (témata: rizikové faktory ve výchově, čteme dětem, prevence poruch řeči a moje děti tvoje děti naše děti). Také Akademie třetího věku, Prázdninová kniholympiáda nebo pasování čtenářů se setkaly s velkým zájmem. Kulturní činnost knihovny doplnily i přednášky a besedy (Na Embéčku kolem světa, Island kolem dokola aneb Stopem za gejzíry a sopkami, Píšeme svůj život, Rakovina a já a mnoho dalších). Městská knihovna Nový Jičín V knihovně během roku probíhaly besedy, autorská čtení, divadelní představení a přednášky (také ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií) vyprávění Václava Vondrušky na téma Oldřich z Chlumu, autorské čtení a beseda Ivana Klímy, přednáška Etika a život (Jan Sokol), Antisemitismus a holocaust očima pamětníka (Luděk Eliáš). Pro děti byla určena loutková pohádka Detektiv Lupa a tajemná věž a scénické čtení Listování. Akce doplňovaly mnohé výstavy Draci a jiná fantasy stvoření, EKOFÓR 2011 s tématem Voda (kreslené vtipy), fotografie Anety Poláškové Čtyři roční období a knižní ilustrace s názvem Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého. Holocaustu s L. Eliášem Nový Jičín Madeira v Novém Jičíně Městská knihovna Příbor Knihovna si pořídila nového maskota a Odpoledne s krokodýlem Theodorem se neslo ve znamení tvůrčí dílny pro děti a rodiče. Odborná přednáška Strava a civilizační nemoci (MUDr. Vladimíra Strnadelová), Přednáška o metodě RUŠ (Libor Domitra) a Island kolem dokola (Jiří Lehejček) tvoří jen malou část aktivit knihovny pro veřejnost. Městská knihovna Studénka Vlastimil Vondruška se svými čtenáři Ve Studénce byla uskutečněna výstava uměleckých tkanin polské výtvarnice Kingi Bielec, výstava výšivek technikou richelieu a výstava enkaustických obrazů Renáty Špačkové. Zajímavé byly i psychologické a zdravotnické přednášky Proč muži raději fotbal než, Co nám říkají sny, Civilizační nemoci a Pět osob v nás. Obecní knihovna Vřesina Knihovna se zapojila do projektu Knihy plné dobrodružství díky tomu vznikla kniha autorské dvojice Katky Kopecké a Danči Novotné s názvem Příhody Studio bez kliky v Příboře 18

22 a případy Chřestýše 23. Vydání knihy mohlo být realizováno díky portálu Kreativci sobě, garantem projektu byla spisovatelka Ivona Březinová. 10 OPAVSKO Obecní knihovna Bolatice V roce 2012 byl ukončen roční projekt Bibliomaniak, proběhl také III. ročník plesového turnaje. Mezi úspěšné besedy patřilo setkání s Milanem Z. Kučerou na téma Největší záhady třetí říše, beseda s Jarmilou Podhornou na téma gemmoterapie nebo beseda s Janem Cimickým. Místní knihovna Háj ve Slezsku Spíme v Hlučíně Týden uvědomění si mozku probíhal v rámci celosvětové akce, byl věnován trénování paměti. V knihovně probíhají výstavy, např. Opavsko v pastelu Jindřicha Stanie či výstava adventních věnců K. Dumbrovské a chráněné dílny Fokus Opava. Městská knihovna Hlučín V soutěži Kniholezec se děti musely pročíst patnácti zadanými knihami a dokázat své znalosti, Áda Dudek představil svůj program Nehulíme kreslíme. Cestovatelka Dana Barnetová seznámila veřejnost se svou cestou po Finsku, ale také vystoupila s přednáškou o životě a díle sester Brönteových. V závěru roku proběhla beseda s Romanem Vehovským, který putoval autostopem po světě a po sedmi letech se vrátil ( Cestou osudu a náhody návrat s podkovou ). Malování na hedvábí - Štěpánkovice Městská knihovna Kravaře Tradiční setkání pro věrné čtenáře s milým zakončením: Ráda bych dodala, že letos mi v knihovně zůstaly dvě francouzské hole nějak se na ně samotnou radostí zapomnělo. A tak jsem to chtěla. Děti v Kravařích Obecní knihovna v Ludgeřovicích Knihovna se zaměřuje na region, uspořádala setkání s rodáky obce Janem Čichoněm a Romanem Vehovským. Akce knihovny jsou zaměřeny na všechny věkové kategorie a těší se podpoře vedení obce (starosta se osobně účastní Pasování prvňáčků i Noci s Andersenem). Obecní knihovna ve Štěpánkovicích V knihovně proběhla zajímavá akce studentů Slezského gymnázia v Opavě večerní pásmo s názvem Večer s Michalem Vieweghem očima studentů. V létě proběhl již II. ročník příměstského tábora, koncem roku soutěž Kamarádi moudrosti. Prvňáčci v Hradci nad Moravicí 10 Blíže na 19 Kobeřická knihovna je cool!

23 Knihovna Petra Bezruče v Opavě V knihovně probíhají výstavy, besedy, knihovnické lekce a řada dalších aktivit. Setkání s polským autorem Marie Suroszem Pepíci Češi polskýma očima, komponovaný pořad s Martinem Jirouškem Nejzáhadnější knihy světa či projekce Banát, naši krajané a jejich krajina Tomáše Černohouse tvoří jen malou část akcí určených veřejnosti. Výstavy v prostorách knihovny s tematikou Židovských hřbitovů (Tomáš Valík), Výstava loutkových postav z tvorby dětí základních i mateřských škol v Opavě či Lakotové dnes (fotografie a texty Otokara Homoly) jen doplňují bohatou kulturní nabídku knihovny. Jarní workshop v Opavě OSTRAVSKO Knihovna města Ostravy KMO připravila pro všechny skupiny stávajících i potenciálních uživatelů více než 1700 akcí. Celoroční projekty: Superčtenář 2012 máme rádi zvířata, Literární olympijské hry (zaměřen na rozvoj dětského čtenářství ve spojení s tématem LOH v Londýně), Od kamene k počítači (tvůrčí dílny, besedy s osobnostmi, návštěvy zajímavých míst i veřejná čtení a soutěže), S knihovnou mě baví svět (vernisáže, besedy, křest básnické sbírky K. Bušovské aj.), S knihovnou na cestách (podpora dětského čtenářství), Knížka pro prvňáčka. V březnu probíhal Týden prvňáčků (pasování na čtenáře, úkoly zadávané pohádkovými bytostmi, soutěže aj. akce), Klíčování druháků (návaznost na Týden prvňáčků). Den ostravských čtenářů (upomínková amnestie, veřejná čtení, besedy). Knižní hlídka na podporu čtenářství (guerillová akce), účast v celostátní soutěži Král čtenářů. Tradičně již probíhá Noc s Andersenem, oslavy Dne Země. Dny umění nevidomých na Moravě zaštítil prezident SONS J. Stiborský (výstava obrazů nevidomé výtvarnice J. Bendové, zvláštní ocenění získala výstava kreseb žáků LK a Múzické školy v Ostravě Když vidím a když ne. Pětihodinové pásmo akcí Napříč časem a kulturami si mohli užít návštěvníci Ostravské muzejní noci, realizované ve spolupráci s Centrem pro podporu cizinců (vystoupení etnických skupin v pasáži knihovny a prostorách společenského sálu). Bambiriáda pro děti probíhala v areálu u lesní školy v Bělském lese. Beseda s Márovými - Opava Knihovnická ťapka KMO - Malý Alenáš v Přívoze KMO se prezentovala i na Letním knižním veletrhu na Výstavišti Černá louka Ostrava. Stylově zařízený kout připomínal moderní literární kavárnu a lákal k posezení. Pohyb správným směrem (11. ročník Evropského týdnu mobility) vyvrcholil sobotním výletem na kole Bibliotour, kde účastníky na více než osmikilometrové trase čekaly literární zastávky (z tematicky zaměřených knih četli René Šmotek, Josef Kaluža a spisovatel Milan Šťastný). Kolečkiáda na Fifejdách 20

24 Letní knižní veletrh KMO se zapojila do soutěže Čtenář roku 2012 Aktivity pro veřejnost doplňuje i činnost mnoha klubů, které vznikají při jednotlivých pracovištích KMO: Klub Matínek, Hladnýsek, Trnknáček, Knihovníčci, Malí šikulové, Klub Čtvrtníček. Při pobočce Přívoz vznikla K2 Klubovna, určená k setkávání dětí nejen ze sociálně vyloučených a romských rodin, pro teenagery Klub K. O. Nudě (klub má svou atmosféru, místnost pro setkávání je vyzdobena grafity Petra Osszweho). Své místo při práci s dětmi mají tematické kufříky (soubor materiálů, didaktických pomůcek a médií k různým tématům). K rozvoji moderních služeb zaměřených na klienty knihoven uskutečnila Knihovna města Ostravy ve 2. pololetí roku kvantitativní průzkum zaměřený na spokojenost uživatelů se službami knihovny, při kterém spolupracovala se společností Sociores. Cílem bylo zjistit, jaké služby jsou pro uživatele prioritní a jakou mají celkovou úroveň. Velmi zajímavou část tvořily volné odpovědi respondentů. Výsledky průzkumu jsou základem pro plánování dalších aktivit knihovny, cíleně zaměřených na jednotlivé segmenty uživatelské komunity. Poezie v barvách hudební odděl. Ostravský strakáč Malí šikulové Ostravská muzejní noc 21

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2011

Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2011 Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2011 Úvod Veřejné knihovny jsou nejčastěji využívaným zařízením mimoškolního vzdělávání a kultury. Reagují na proměny

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Seminář Výměna zkušeností 9. ř íjen 2 01 3 JANA GALÁŠOVÁ Ř E D I T E L K A M Ě K Č E S K Ý T Ě Š Í N H T T P : / / K N I H O

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 na pojištění členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných

Více

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 na členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Metodika plánování sociálních služeb v obcích s obecním úřadem Příručka dobré praxe plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem

Metodika plánování sociálních služeb v obcích s obecním úřadem Příručka dobré praxe plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem Závěrečná konference k individuálnímu projektu Moravskoslezského kraje Plánování sociálních služeb II reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00010, který byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY 17. Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního, republikového a regionálního významu existují zvýšené

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004 Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na žáka

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 2014 KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 Eva Kordová předsedkyně KDK SKIP Libereckého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400 OBSAH Obsah... 1 Účast na všech projektech a aktivitách

Více

Zpráva o činnosti knihoven. Mikroregionu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2007

Zpráva o činnosti knihoven. Mikroregionu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2007 Zpráva o činnosti knihoven Mikroregionu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2007 Městská knihovna Třinec 2008 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Počet knihoven... 3 3. Knihovní fond... 3 4. Čtenáři... 3

Více

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 Region Severní Morava (okresy Ostrava - město, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace KNIHOVNÍ FOND GRANTY FACEBOOK KNIHOVNA 21. STOLETÍ Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Benchmarking knihoven Srovnání výkonu českých a německých knihoven

Benchmarking knihoven Srovnání výkonu českých a německých knihoven Benchmarking knihoven Srovnání výkonu českých a německých knihoven Knihovna pro všechny Havířov 12.5.2015 vit.richter@nkp.cz Národní knihovna ČR Hlavní témata 10 let benchmarkingu v ČR Mohou se české a

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008

Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008 Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008 1. Funkce školního psychologa/ školního speciálního pedagoga Funkce školních psychologů a školních speciálních pedagogů

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2013 Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2013 Obsah Moravskoslezský kraj... 3 Knihovny Moravskoslezského kraje... 3 Knihovní fondy... 4 Uživatelé a návštěvníci

Více

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku REKS Stav automatizace knihoven na Opavsku Něco z historie OPAVA : Počátek automatizace rok 1994: listopad 1995 spuštění výpůjčního protokolu na hlavní budově 1998 spuštěn výpůjční protokol pobočka Opava

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - C Tabulky a grafy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o.

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - C Tabulky a grafy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - C Tabulky a grafy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Telefon: E-mail: Web: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 205 222 (ředitelka), 737 205 221 (kancelář) knihovna@knihovna uo.cz www.knihovna

Více

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková Hrůza! Vyšlo to! Peníze budou! Regionální funkce Pardubice 2009 Zlata Houšková Projekt Unie zaměstnavatelských svazů Vzdělávání pracovníků v kultuře Týká se též knihovníků; partnerem SKIP (člen Týká se

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2014/2015 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 12. 6. 2015 Region Severní Morava (okresy Ostrava - město, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu

Více

Novela standard veřejných knihovnických a informačních služeb

Novela standard veřejných knihovnických a informačních služeb Novela standard veřejných knihovnických a informačních služeb Seminář pro starosty Olomouckého kraje Aktuální otázky rozvoje knihoven Olomouc 14. listopadu 2012 K čemu jsou a jaké mají cíle standardy veřejných

Více

ZŠ 1. stupeň. Kontaktní osoba Renata Sommerová

ZŠ 1. stupeň. Kontaktní osoba Renata Sommerová ZŠ 1. stupeň Kontaktní osoba Renata Sommerová Už se vyznám v knihovně Určeno pro: ZŠ 2. třída Termín realizace: říjen 2015 Seznámení s fondem knihovny, praktické ukázky dětské beletrie a naučné literatury,

Více

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby Obsah výroční zprávy 1. služby knihovny 1.1. klasické výpůjční služby 1.2. nové služby knihovny 1.3. rešeršní a informační služby 1.4. rezervační a meziknihovní služby 2. činnost a služby kroniky 3. statistické

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2009

Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2009 Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2009 1. Úvod...4 2. Moravskoslezský kraj demografické údaje...4 3. Počty knihoven...4 4. Knihovní fond a dotace na

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč Září 2. - 4. 9. MČR mládeže v rapid šachu 2011 Vyškov 5. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč, Frýdlant n.o. 6. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč 10. - 21. 9. Mistrovství Evropy mládeže

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji červenec 202 I. Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Sociotrendy, 202 ISBN 978-80-904888-7-8

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

PŘÍLOHA č. 1 SWOT ANALÝZY

PŘÍLOHA č. 1 SWOT ANALÝZY PŘÍLOHA č. 1 SWOT ANALÝZY SWOT analýza činnosti Střediska volného času - tradice v činnosti - zkušení kreativní pracovníci, kteří činnost vykonávají, jejich osobní zájem o rozvoj činnosti - máme v Opavě

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA LÉTA 2014 2020 (Koncepce knihovnictví) Zpracoval: Odbor územního plánování, stavebního řádu

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Vážení přátelé, Nabízíme vám přehled akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016.

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

PROJEKT UČITELÉ ONLINE

PROJEKT UČITELÉ ONLINE PROJEKT UČITELÉ ONLINE OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OBLAST PODPORY 1.3 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝZVA 51 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

IČ žadatel právní forma název projektu. příspěvková organizace

IČ žadatel právní forma název projektu. příspěvková organizace Strana 1 Přehled nedoporučených žádostí poř. č. ev. č. IČ žadatel právní forma název projektu 1. E64/2015 70640289 Základní škola Heleny Salichové 2. E52/2015 Ostrava - Polanka nad Odrou, 75029162 Mokřady

Více

Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006

Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006 Strana 1 Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006 dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 277/2005-551 a) zvýšení závazného ukazatele

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 1. POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která

Více

a lákáme nejen je. Havířov, květen 2015 Helena Gajdušková

a lákáme nejen je. Havířov, květen 2015 Helena Gajdušková a lákáme nejen je. Havířov, květen 2015 Helena Gajdušková Knihovna v číslech Údaje k 31.12.2014 příspěvková organizace města počet čtenářů: 6 856 počet návštěvníků: 237 570 počet výpůjček: 399 825 počet

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Název školy Ulice Obec Kraj Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu

Více