Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2012"

Transkript

1 Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2012 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

2 OBSAH Moravskoslezský kraj... 1 Knihovny v MSK... 1 Knihovní fondy... 2 Uživatelé a návštěvníci knihoven... 2 Výpůjčky... 3 Elektronické služby knihoven, bezbariérovost... 4 Vzdělávání knihovníků... 5 Oceněné knihovny a knihovníci... 6 Vesnice roku... 6 Knihovna roku... 6 Městská knihovna roku Ostatní ocenění... 7 Cena Ostravy Jih... 7 Knihovník Moravskoslezského kraje... 7 Medaile Z. V. Tobolky... 7 Osobnost roku Město Krnov... 7 Knihovny v novém... 8 Publikační činnost... 9 Časopisy... 9 Publikace... 9 Další financování Kulturní a vzdělávací aktivity knihoven Bruntálsko Frýdecko-Místecko Karvinsko Novojičínsko Opavsko Ostravsko Spolupráce knihoven Závěr Přílohy Seznam zkratek... 44

3 Znát rozsah vlastní nevědomosti je nejlepší část našich vědomostí. Lao c Více než pět tisíciletí ukládá lidstvo své zkušenosti i znalosti pomocí písma do knih a dalších dokumentů. To je do jisté míry záruka kontinuity vývoje společnosti. Veřejné knihovny v současné době nabízejí svým uživatelům tradiční služby ve spojení s novými technologiemi. Výzvy, které stojí před knihovnami dnes, jsou jiné než dlouholeté tradičně vnímané role knihoven. Přijímání knižní kultury jako pouhého čtení může být zavádějící jde také o získávání knih a vše ostatní, co se kolem nich děje. Se změnami technologií a proměnou společnosti, způsobem života i změnou čtenářských návyků mají knihovny poprvé ve své historii konkurenci ve svých činnostech. Nejde pouze o vývoj technologií, ale také o způsoby šíření autorských děl, pokles obecné vzdělanosti a generační rozdíly, které mají vliv na způsob využívání knihovnických a informačních služeb. Charakteristickým rysem současné společnosti je změna, rychlá modernizace a z toho vycházející nutnost změn v pojetí knihovnických činností. Přesto je zřejmé, že inovace by neměly být v protikladu k tradici. Digitální společnost je důležitá, ale nestačí k vytvoření živé, demokratické a intelektuální komunity. Nový vývoj a trendy v oblasti informačních a komunikačních technologií, vyšší očekávání uživatelů, požadavky zaměstnavatelů a také konkurence vycházející od informačních profesionálů širšího informačního průmyslu dávají knihovnám úkol zamyslet se nad svou pozicí ve společnosti. Knihovny dnešní doby poskytují prostor pro výměnu názorů a spolupráci, fyzický prostor knihoven má své opodstatnění a budoucnost. Základním cílem knihoven je, aby každý obyvatel měl přístup ke službám nezávisle na svém sociálním či ekonomickém postavení, náboženském vyznání, zdravotním stavu, věku a místě svého bydliště. Jejich dostupnost vede ke zlepšování kvality života. Knihovny jsou místy setkávání pro všechny, kdo chtějí mít přístup ke kultuře, poznání nebo vzdělávání. Obyvatelé mohou s knihovnami počítat, kdykoli a kdekoli je budou potřebovat.

4 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Knihovny MSK rozvíjejí svou činnost na území kraje, který po Praze patří k nejhustěji osídleným. Ostrava se potýká s obdobnými problémy jako ostatní města v České republice pokles porodnosti, úbytek dětské složky obyvatel, pozvolné stárnutí populace a stoupající nezaměstnanost zejména u ročníků 1974 a Zastoupení národnostních skupin se neliší od struktury populace na území České republiky; na území kraje žije populace Slováků (ti ale nejsou evidováni jako cizinci), dále populace Romů, Poláků a Němců. Moravskoslezský kraj je stále třetím nejlidnatějším krajem v České republice, svou rozlohou ale patří na šesté místo v republice. Stav v jednotlivých okresech kraje se výrazně liší největší hustota zalidnění je v okresech Karviná a Ostrava, naopak nejnižší v okrese Bruntál. Tento rozbor je věnován výkonům knihoven profesionálních i neprofesionálních, zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území Moravskoslezského kraje. Výkonům krajské knihovny je věnována Výroční zpráva za rok KNIHOVNY V MSK Síť knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby (dále jen VKIS) je v posledních letech zcela zmapována a nevykazuje výrazné rozdíly. Obyvatelé kraje mohou využívat širokou síť knihoven od knihovny krajské, přes knihovny obecní, speciální, muzejní či galerijní, také knihovny školní, univerzitní i lékařské a administrativní. Jejich aktuální stav ukazuje následující tabulka. 2 TYPY KNIHOVEN 2012 POČET administrativní (knihovny úřadů a soudů) 4 archivní (knihovny archivů) 7 informační střediska podniků 28 krajská knihovna 1 lékařské knihovny 15 knihovny muzeí a galerií 11 neprofesionální knihovny 186 profesionální knihovny 84 školní knihovny (základních a středních škol) 449 univerzitní a vysokoškolské knihovny 5 zámecké knihovny 4 ostatní (knihovny jiných organizací) 5 CELKEM 799 Typy knihoven v MSK 1 Blíže na: 2 Dočasně jsou uzavřeny knihovny v Bohušově a ve Vysoké, část Bartultovice (okres Bruntál). 1

5 KNIHOVNÍ FONDY Knihovní fondy tvoří základní pilíř knihovnické práce. Snahou knihoven je vytvářet a udržovat aktuální a živý fond, který nebude zbytečně zatěžovat skladové kapacity knihoven a jeho aktuálnost bude korespondovat se záměrem Manifestu IFLA/UNESCO: Fondy musí odrážet aktuální trendy a směry vývoje společnosti. 3 Nově uplatňovanou snahou knihoven v České republice je snaha v co nejvyšší míře obnovovat knihovní fond ve volném výběru novými přírůstky Knihovní fond vyžaduje soustavnou obměnu, aby si zachoval svůj společenský význam a přiměřenou aktuálnost. 4 Knihovní fond v knihovnách MSK dosáhl v roce 2012 počtu knihovních jednotek a byl doplněn celkem o nových přírůstků. Na pořízení fondu vynaložily knihovny celkovou částku Kč. KNIHOVNÍ FOND OBLAST index BRUNTÁL ,04 BRUŠPERK ,42 DOBRÁ ,59 FRÝDEK-MÍSTEK ,68 FRÝDLANT N. O ,83 HAVÍŘOV ,93 HOLASOVICE ,26 HRADEC N. M ,12 KARVINÁ ,25 NOVÝ JIČÍN ,04 OPAVA ,38 OSTRAVA ,27 TŘINEC ,11 VÍTKOV ,47 VRATIMOV ,19 CELKEM ,88 Knihovní fondy (srovnání let 2011 a 2012) UŽIVATELÉ A NÁVŠTĚVNÍCI KNIHOVEN Uživatelé knihoven využívají knihovny nejrůznějšími způsoby. Nejčastěji jsou knihovny navštěvovány za účelem realizace výpůjček knih a dalších informačních pramenů. Významnou část uživatelů knihoven tvoří děti do 15 let, které si v knihovnách budují návyky ke čtenářství i k využívání knihoven samotných. 3 Manifest UNESCO o veřejných knihovnách In: Národní knihovna České republiky [online]. Národní knihovna ČR [cit ]. Dostupné z: 4 NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY - KNIHOVNICKÝ INSTITUT. Standard pro dobrou knihovnu: metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2012, 11 s. ISBN Dostupné z: knihovnam.nkp.cz/docs/bench/standard_pro_dobrou.pdf 2

6 Návštěvníci knihoven využívají i elektronické služby knihoven, jako jsou webové stránky, sociální sítě, elektronické katalogy knih. Velkou měrou jsou využívána uživatelská konta přes webová rozhraní, specializované databáze a další elektronické služby. Registrovaní uživatelé celkem Uživatelé do 15 let OBLAST % z obyv % z obyv. % z obyv. do 15 let BRUNTÁL , ,86 24,72 BRUŠPERK , ,68 33,39 DOBRÁ , ,19 25,02 FRÝDEK-MÍSTEK , ,59 24,56 FRÝDLANT N. O , ,48 20,80 HAVÍŘOV , ,15 23,73 HOLASOVICE , ,26 29,19 HRADEC N. M , ,26 19,76 KARVINÁ , ,10 26,69 NOVÝ JIČÍN , ,73 23,07 OPAVA , ,20 34,01 OSTRAVA , ,75 34,07 TŘINEC , ,56 31,03 VÍTKOV , ,23 28,74 VRATIMOV , ,18 23,80 CELKEM , ,05 28,43 Registrovaní uživatelé podle jednotlivých obsluhovaných oblastí VÝPŮJČKY Výpůjčky knih tvoří velmi sledovanou kategorii výkonů knihoven. Z dlouhodobého pohledu lze konstatovat, že výpůjčky na jednoho uživatele mají mírně klesající tendenci, což může být dáno vyšším využíváním elektronických dokumentů, především u mladších generací. V knihovnách MSK bylo v roce 2012 vypůjčeno celkem knihovních jednotek (na jednoho registrovaného uživatele 45 svazků). Zvlášť jsou sledovány výpůjčky prezenční (na místě samém) a prolongace (prodloužení už stávající výpůjčky). 3

7 výpůjčky celkem prezenční prolongace OBLAST BRUNTÁL BRUŠPERK DOBRÁ FRÝDEK-MÍSTEK FRÝDLANT N. O HAVÍŘOV HOLASOVICE HRADEC N. M KARVINÁ NOVÝ JIČÍN OPAVA OSTRAVA TŘINEC VÍTKOV VRATIMOV CELKEM Výpůjčky v knihovnách podle oblastí ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVEN, BEZBARIÉROVOST Velký význam mají elektronické služby knihoven, které jsou tvořeny přístupem k elektronickým informačním zdrojům knihoven, elektronickou komunikací s uživateli a také službou Ptejte se knihovny. 5 Evidence elektronických služeb knihoven je od roku 2009 součástí statistik všech knihoven, které vlastní webový katalog, mají automatizovaný výpůjční protokol nebo mají své webové stránky. Současná doba s sebou přináší i nové způsoby komunikace, jako jsou například sociální sítě Facebook, Twitter a další. Důležitou součástí dobré knihovny je i její dostupnost, proto se klade stále větší důraz na bezbariérový přístup do knihoven. Tato oblast je dosti problematická, ne vždy je knihovna umístěna v prostorách, které to umožňují. S rozvojem projektu Benchmarking knihoven a seznamováním zřizovatelů s jeho významem si mnozí představitelé mohou uvědomit snahu knihoven o zvyšování kvality služeb, učení se od lepších a předávání příkladů dobré praxe. Knihovny v MSK patří k těm nejčastěji zapojeným do projektu Benchmarking knihoven; v roce 2012 to bylo již 26 knihoven nejrůznějších velikostních kategorií. 5 Ptejte se knihovny [online]. Praha: Národní knihovna ČR, [cit ]. Dostupné z: 4

8 OBLASTI 2012 www OPAC facebook bezbariérovost benchmarking BRUNTÁL BRUŠPERK DOBRÁ FRÝDEK-MÍSTEK FRÝDLANT N. O HAVÍŘOV HOLASOVICE HRADEC N. M KARVINÁ NOVÝ JIČÍN OPAVA OSTRAVA TŘINEC VÍTKOV VRATIMOV CELKEM Elektronické služby knihoven, bezbariérovost a Benchmarking knihoven VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ Všechny možnosti vzdělávání knihovníků jsou chápány jako propojený systém, který by měl umožňovat vzdělávání během celého profesního života zaměstnanců knihoven. V MSK je formální vzdělávání nabízeno na Slezské univerzitě v Opavě, a to jak v denní, tak i v kombinované formě studia. V oblasti mimoškolního vzdělávání nabízejí knihovny velkou škálu seminářů, přednášek či školení. Zásadní nabídku vzdělávacích aktivit nabízí oddělení služeb knihovnám MSVK. Cílem je snaha vytvořit kvalitní vzdělanostní základ pro celoživotní učení všech pracovníků knihoven. V roce 2012 OSK připravilo a realizovalo celkem 14 vzdělávacích akcí, financovaných z různých zdrojů (projekt VISK 2, regionální funkce knihoven, rozpočet MSVK). Nabídka byla dostatečně široká kurzy počítačové gramotnosti, školení katalogizačních pravidel, psaní odborného textu, práci s dětmi předškolního věku v knihovnách, image knihovny a knihovníka. Stěžejní akcí roku 2012 byl seminář pořádaný ve spolupráci s Židovskou obcí v Ostravě Devět životů (nejen) Arnošta Lustiga. Kurzů ICT a seminářů se zúčastnilo celkem 280 knihovníků a studentů oboru knihovnictví. Kromě toho probíhal e-learningový kurz Knihovnické minimum (čtvrtý a pátý běh), knihovnický kurz se specializací na práci informačních a studijních center ZŠ a SŠ. V roce 2012 dobíhal další ročník Rekvalifikačního knihovnického kurzu. Těchto typů školení se zúčastnilo celkem 167 knihovníků či pracovníků školních center. Rok 2012 byl také ve znamení dobíhajícího celostátního vzdělávacího programu v rámci projektu Unie zaměstnavatelských svazů (dobíhající kurzy se týkaly ECDL, jazykové výuky angličtina a také komunikačních dovedností). 5

9 Také knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí organizovaly přednášky a semináře v rámci své oblasti obslužnosti. Byla využívána výuková centra v knihovnách v Karviné, Novém Jičíně, Ostravě, Opavě a nově i v Havířově. V učebně Knihovny města Ostravy probíhají celoročně školení pro zájemce z řad veřejnosti, zaměstnanci jsou zde proškolováni v oblasti práce s informačními technologiemi a softwarem. Ve spolupráci s MSVK zde proběhlo školení Word ve službách public relations. V počítačové učebně v Opavě byli v systému Clavius REKS proškoleni dobrovolní knihovníci a v rámci exkurzí je učebna využívána pro základní seznámení s elektronickými službami knihovny. Také zde probíhají individuální školení pro zájemce z řad veřejnosti (elektronická komunikace, práce s AKS, s vyhledáváním v internetu a další podle zájmu). Také v Regionální knihovně v Karviné probíhají školení určená nejen veřejnosti, ale také knihovníkům obsluhovaných knihoven (rešeršní služby, kurzy počítačové gramotnosti, šablona webu pro malé knihovny, Google jeho produkty i služby) a další, vyplývající z aktuálních potřeb knihoven. OCENĚNÉ KNIHOVNY A KNIHOVNÍCI VESNICE ROKU Již 18. ročník tradiční soutěže Vesnice roku 6 absolvovalo v MSK 12 obcí (Albrechtice, Jakubčovice, Jeseník nad Odrou, Rýžoviště, Neplachovice, Ostravice, Řepiště, Otice, Radkov, Rohov, Těškovice a Vražné). Diplom za vzorné vedení knihovny si odnesla obec Ostravice, která byla dále nominována do soutěže Knihovna roku. KNIHOVNA ROKU Cena Ministerstva kultury Knihovna roku byla udělena v Zrcadlové kapli Klementina. Za MSK byla nominována Místní knihovna Ostravice (vítěz soutěže Vesnice roku), která obdržela Diplom za ojedinělé spojení knihovny, informačního centra a galerie, které napomáhá rozvoji moderních služeb a aktivit. V kategorii významný počin byly za MSK nominovány knihovny: Městská knihovna Český Těšín, Městská knihovna Havířov a Městská knihovna Třinec. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROKU 2012 Souběžně s cenou Knihovna roku je každoročně vyhlašován i vítěz soutěže Městská knihovna roku 2012, jejímž garantem je SKIP a SKANSKA. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Za MSK se do soutěže přihlásila Regionální knihovna Karviná, která získala zvláštní ocenění za zpřístupnění nové budovy veřejnosti. 6 Vesnice roku [online]. c2011 [cit ]. Dostupné z: 6

10 Již druhá knihovna v MSK získala ocenění v soutěži Městská knihovna roku OSTATNÍ OCENĚNÍ Cena Ostravy Jih Dlouholetá pracovnice Knihovny města Ostravy Jana Skácelová byla oceněna starostou obvodu Ostravy Jih za práci s dětmi a mládeží. Knihovník Moravskoslezského kraje Za dlouholetou práci byla u příležitosti slavnostního setkání knihovníků SKIP10 Olomouckého a Moravskoslezského kraje oceněna Mgr. Šárka Holaňová. Medaile Z. V. Tobolky PhDr. Halina Molinová, ředitelka Regionální knihovny Karviná, převzala cenu za rozvoj českého knihovnictví. Osobnost roku 2012 Ředitelce MěK Český Těšín Janě Galášové byla udělena cena města Český Těšín za dlouholetý přínos v oblasti kultury. Město Krnov Městská knihovna Krnov převzala Ocenění v kultuře města Krnova - mimořádné ocenění MK Krnov za šedesátipětileté šíření duchovních, kulturních a osvětových hodnot, které vytvářejí zázemí pro sebevzdělání i pro možnosti využití volného času občanů a návštěvníků města Krnova. Slavnostní předání se konalo v koncertní síni sv. Ducha v Krnově. 7

11 KNIHOVNY V NOVÉM V roce 2012 byla otevřena nově rekonstruovaná knihovna v Holasovicích. Knihovna je umístěna v rodném domě Pavla Křížkovského, na domě je umístěna malba Valentina Držkovice. Nová půjčovna má bezbariérový přístup, knihovna má k dispozici i školící a přednáškovou místnost. Městská knihovna v Havířově získala nové prostory, ve kterých je umístěno oddělení pro děti a mládež, oddělení pro dospělé čtenáře, hudební oddělení se sálem pro 80 lidí a prostory pro správu knihovny. Knihovna je vybavena moderní audiovizuální technikou, má RFID systém ochrany knihovního fondu i samoobslužný pult. V roce 2012 bylo přestěhováno i Městské informační centrum nyní působí v prostorách bývalého kina Centrum. Závěrem roku byla otevřena stálá výstavní expozice Historie psaná uhlím, která vznikla ve spolupráci města Havířova, s Klubem přátel hornického muzea a partnerským městem Jastrzebie-Zdroj. Expozice je umístěna v budově v centru města (bývalá pobočka Reneta). Výstava je rozdělena na část věnovanou městu Havířov a část hornickou, která mapuje vztah hornictví k městu Havířov, zejména se věnuje historii Dolu Dukla a Dolu František. 8

12 Při MěK Havířov byla otevřena expozice Historie psaná uhlím Také Obecní knihovna v Kozmicích se dočkala nových prostor v budově obecního úřadu. Je vybavena novým nábytkem i technikou z podprojektu VISK 3 a současně byl spuštěn webový katalog. V této knihovně se konalo i výjezdní zasedání knihovníků regionu Opavsko. PUBLIKAČNÍ ČINNOST ČASOPISY Knihovna Petra Bezruče v Opavě již od roku 2005 vydává OKOO - Občasník knihoven okresu Opava. 7 Knihovnický časopis SOVA vydává Regionální knihovna Karviná v tištěné i elektronické podobě. KMO vydává Programový zpravodaj, HOOK (Hudební občasník ostravské knihovny), časopis Párek a Marťan. PUBLIKACE MěK Český Těšín vydala nástěnnou mapu s názvem Literární mapa Těšínského Slezska jde o soupis nejvýznamnějších literárních osobností, které z regionu pocházejí nebo zde tvoří. Publikace Staň se spisovatelem s Ivou Procházkovou a Pawlem Beresewiczem byla vydána z finančních prostředků MZV ČR. MěK Krnov jako každoročně vydala novoročenku s textem Poselství fresek Vladimíra Bluchy. Sborník Historie knihovny v Raškovicích v letech byl vydán v prosinci MěK Bílovec vydala několik drobných publikací - Hračkárna pana Hračičky, Komiksový dýchánek a Bílovecké záhady. 7 Občasník knihoven okresu Opava [online]. Opava: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, 2012 [cit ]. Dostupné z: 9

13 DALŠÍ FINANCOVÁNÍ Knihovny jsou úspěšné v žádostech o finanční podporu z prostředků Ministerstva kultury programy VISK, Knihovna 21. století či projekt Česká knihovna. počet projektů Kč VISK tis. K tis. Projekty VISK 3 a K21 V projektech VISK 3 a Knihovna 21. století získaly knihovny MSK tis. Kč, v projektu Česká knihovna si mohly knihovny vybírat ze 146 titulů od 36 nakladatelů. 8 Z prostředků ROP region soudržnosti Moravskoslezsko byly získány prostředky na projekt Městské knihovny a centra pro seniory v Bílovci. Z Nadace OKD získala Obecní knihovna Doubrava finanční podporu na rekonstrukci oddělení pro dospělé čtenáře. MěK Havířov získala finanční prostředky od Magistrátu města Havířov na akci Havířov v květech. MěK v Jablunkově získala prostředky z ESF na projekt Koučování jako cesta k aktivnímu uplatnění zdravotně postižených osob na trhu práce. Regionální knihovna Karviná získala finance od Stowarzyszenia Wspólnota Polska na Polskie oddzialy bibliotek publicznych na terenie Zaolzia, finance na Filmový klub pro nevidomé a slabozraké (MK odbor regionální a národnostní kultury), od statutárního města Karviná na Filmový klub při RKK, finance na Obnovu technického vybavení pro veřejnost na MIC (v rámci programu Podpora turistických informačních center v MSK), od Nadace OKD finance na 18. ročník Knižního jarmarku. MěK Krnov realizovala projekt Verbis a Portaro cesta k informacím, MěK Rýmařov se účastnila projektu Vivat historia (ve spolupráci s Muzeem Rýmařov), MěK Vrbno pod Pradědem uspěla se svým projektem Nejsme sloni v porcelánu. Knihovna města Ostravy se ve spolupráci s Krajskou knižnicou v Žilině podílela na projektu financovaném z prostředků Evropského fondu regionální spolupráce a státního rozpočtu v rámci programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika Společně bez hranic (Spoločne bez hraníc). Cílem projektu bylo podpořit výměnu informací a poznat vzájemné kulturní dědictví obou příhraničních oblastí, zefektivnit zpracování informací a zkvalitnit přístup uživatelů k informačním zdrojům cestou knihovnicko-informačních systémů nové generace. 8 Více o projektu na 10

14 KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY KNIHOVEN BRUNTÁLSKO Městská knihovna Bruntál U příležitosti 65. výročí české knihovny v Bruntále proběhlo setkání s bývalými knihovníky. V knihovně probíhaly akce pro dětské čtenáře, např. Čarování s pohádkou, Z pohádky do pohádky, Regionální pověsti, Hrátky s textilními písmeny, Setkání s baladou, Loutky a loutkářství, Povídání o Pepiášovi a další. Andersen v Bruntálu Městská knihovna Břidličná V knihovně proběhla velikonoční i vánoční dílna, také příznivci cestování si mohli vyslechnout přednášku o jižní Africe. Pro děti byla upořádána výtvarná dílna s nakladatelstvím Anagram, také proběhlo Pasování prvňáčků na čtenáře. Informační centrum a městská knihovna Horní Benešov Beseda o Tanzanii, beseda Kdo se bojí, nesmí na Krétu či večer tvorby Antonína Dvořáka tvoří jen malou část akcí knihovny. Výstavy v knihovně jsou pěkným doplňkem např. Z tvorby dámského klubu nebo Výstava čehokoliv. Čarování s pohádkou Městská knihovna Krnov Krnovská knihovna nabídla uživatelům širokou škálu akcí hudební prezentace (Večer mystické hudby, Legendy světového rocku), cestu za básníkem T. Jeffersem do Jestřábí věže (celostátní premiéra projektu Bedřicha Ludvíka), besedy o ovzduší, grafologii, kojení, domácích mazlíčcích a také cestopisné přednášky (Indie, Čína, Argentina, Vietnam či Kypr). Každý měsíc probíhá pravidelné posezení návštěvníků knihovny v Literární kavárně. Vše doplňují výstavy instalované v prostorách knihovny (novoročenky, knižní grafika, fotografie Stanislava Bačovského). K 65. výročí knihovny byl oceněn nejvěrnější čtenář knihovny. Rytířské klání na Hukvaldech Městská knihovna Město Albrechtice Akce byly zaměřeny na handicapované děti, pro ústav Krajánek byla uspořádána exkurze, také děti ze školy pro děti se specifickými potřebami navštívily knihovnu. Proběhla i soutěž Kouzelná knihovna. Městská knihovna Rýmařov Knihovna se stala konzultačním střediskem U3V (univerzity třetího věku), v knihovně probíhaly besedy a autorská čtení (Toulky Afrikou s Lukášem Čertovská knihovna v Krnově 11

15 a Terezou, Egyptské dobrodružství, Šamanská přednáška o naději, scénické čtení z díla Roalda Dahla Čarodějnice, Svět tajemných příběhů pověsti, eseje a povídání na zámku Janovice, autorské čtení Smutná Braunová literárně hudební dramatický pořad aneb společná kalvárie na zámku v Janovicích). Akce knihovny zahrnovaly i výstavy: Krásy Jeseníků, Miroslav Morávek kresba, obrazy Pavla Sasína Jiný svět, akty Žena 1200x jinak. Městská knihovna Vrbno pod Pradědem Knihovna se zaměřuje na práci s dětmi, v roce 2012 byly uspořádány akce Jede vláček pohádka, Poprvé v knihovně, Pověsti našeho kraje a mnohé další. V rámci projektu K 21 Nejsme sloni v porcelánu se uskutečnily besedy se spisovatelkami I. Březinovou a P. Braunovou. V knihovně proběhl Podzimní večer aneb Draka je lepší pozdravit. Noc s Andersenem FRÝDECKO-MÍSTECKO Město Brušperk městská knihovna V brušperské knihovně proběhlo několik přednášek se zajímavými osobnostmi, např. Fyzický a duchovní vliv místa a prostoru, Astrologie v denním životě, Gemoterapie aj. Pro děti byla uspořádána přednáška manželů Márových o Africe, v knihovně proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře. U příležitosti Března měsíce čtenářů byli oceněni nejaktivnější i nejstarší čtenáři knihovny v Brušperku i na Hukvaldech. Scénické čtení v Brušperku Místní knihovna Bystřice nad Olší Knížka pro prvňáčka byla předána dětem u příležitosti divadelního představení Terezka a Kubík (divadlo Beruška), besedy na téma Macourkoviny aneb moderní pohádka, Kreslíme a malujeme (s ilustrátorkou Evou Svrčkovou), scénické čtení Slováckého divadla z macourkových pohádek, vědomostní soutěž Pohádkový svět, LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem, ale také přednáška Bystřice v proměnách času, cestopisné přednášky manželů Márových to vše tvoří jen malou část velmi bohatých aktivit MK Bystřice. Místní knihovna Dobrá Čtení se zpěvy Marka Srazila V MK Dobrá je již tradicí pořádání cestovatelských besed s manželi Márovými, tentokrát proběhla Tajuplná Afrika. Do Vladisvostoku na kole na zmrzlinu zajel s posluchači pan Tomšíček, návštěvníci knihovny mohli zhlédnout výstavu fotografií Martina Mrkose Hory Makedonie. Výtvarné dílny Motalinky a Vázání adventních věnců byly doplněné povídáním o vánočních tradicích. Úspěšné bylo i scénické čtení z knihy Čarodějnice, na které navázala obdobná akce, tentokrát z knihy Pohádkový dědeček. Městská knihovna Frýdek-Místek MěK Frýdek-Místek je již spojena s projektem Adoptuj panenku, zachráníš dítě (projekt UNICEF), spolupracuje s mnoha neziskovými organizacemi, např. Den pro dětskou knihu v Dobré 12

16 Klubem přátel knihovny, Pobeskydským klubem přátel výtvarného umění i Místeckou Violou. V létě probíhaly Prázdniny ve městě, pro návštěvníky byl připraven cyklus cestovatelských besed (z Beskyd do světa). Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí Knihovna systematicky rozvíjí spolupráci se školami a organizacemi v místě, výchovu ke čtenářství pojímá od dětí navštěvujících mateřskou školu až po školy střední. V knihovně probíhal Výchovný cyklus pro děti předškolního věku, Pasování na čtenáře a v rámci celostátní akce Týden knihoven byla instalována výstava Čtení pro zdraví. Děti velmi zaujala kniha Dobrodružství kapříka Mertlíka od spisovatele a ilustrátora Jana Opařila. V knihovně je stálá expozice obrazů Adolfa Hajdučka a Josefa Nejedlíka. Knihovna Hnojník Setkání se seniory z Domu pečovatelské služby, cestopisná beseda s Jiřím Márou, ale také akce pro malé čtenáře výtvarná soutěž Jako pan Lada nebo beseda s redaktorem o Historii a současnosti časopisu ABC. Čteme v Hnojníku Jablunkovské pasování prvňáčků Místní knihovna Horní Datyně K akcím podporujícím místní sounáležitost patřila výstava Po stopách větrných mlýnků v Horních Datyních, knihovna se zapojila do soutěže Strašidla regionu Slezská Brána, také zde proběhlo pasování druháků na čtenáře. Obecní knihovna Hrádek Píšeme diktát Mosty u Jablunkova Prostory knihovny jsou využívány k volnočasovým aktivitám (oddíl skautů), v knihovně probíhá i výuka čtení a literatury. Městská knihovna Jablunkov Archivni Vademecum - v knihovně pravidelně probíhají konzultace s místním genealogem, který zájemce o rodinnou historii provází matrikami Zemského archivu v Opavě. Knihovníci pravidelně navštěvují místní charitu, pro děti pořádají Prázdninové čtení v knihovně. Místní knihovna Mosty u Jablunkova Dobrodružství kapříka Mertlíka V Mostech se v knihovně věnují všem věkovým kategoriím uživatelů probíhají zde Kurzy německé konverzace, Psaní diktátu a dyktanda, soutěže v luštění křížovek, ale také besedy a přednášky Vývoj českého jazyka, soutěž v pexesu o nejlepšího Pexesmana, scénické čtení Z pohádek Miloše Macourka a samozřejmostí jsou cestopisné besedy (s manželi Márovými o Africe, o Japonsku) a nechyběla ani beseda Dobrodružství kapříka Mertlíka. Knížka pro prvňáčka Horní Datyně 13

17 Místní knihovna Ostravice Co se smí a nesmí s knihou dělat tato beseda je určená dětem prvních tříd. V knihovně probíhala výtvarná dílna s nakladatelstvím Anagram, děti vytvářely dárky, dekorace i tematické ozdoby. Místní knihovna Paskov Akce jsou zaměřeny především na děti a začínající čtenáře: cyklus besed Filmové pohádky a jejich literární předlohy, dramatická dílna Zahrada Jiřího Trnky (pod vedením Lucie Mecové, studentky DAMU), Pasování na čtenáře, Pohádkové odpoledne s maminkami a jejich dětmi, sobotní odpoledne Den dětské knihy. Akce probíhají i ve spolupráci s MěK Vratimov (Strašidla regionu Slezská brána), s KLUBKEM (Rytíři na hradě), s Anagramem (výtvarná dílna Vyrábíme papírové koule. ). Týden čtení v Paskově Obecní knihovna Pržno Knihovna otevřená v říjnu roku 2012 zorganizovala řadu akcí, například besedu s cestovatelem Janem Tomšíčkem, tematickou besedu O adventu a vánocích s četbou Andersenovy Zimní pohádky. Místní knihovna Raškovice Do stavu rytířského byly pasovány děti, které se zúčastnily soutěže Rytíř Raškovic. V rámci této akce proběhla celá řada besed, vědomostních testů i výkonnostních soutěží. Družstvo nejlepších reprezentovalo MK Raškovice na setkání L. P na hradě Hukvaldy a obsadilo krásné třetí místo. Výstava fotografií v Řepištích Místní knihovna Řepiště Besedy mají široký záběr, od dětí až po seniory, a jsou zaměřeny na paměť místa. Pro veřejnost proběhly besedy Vyprávění o Novém Zélandu, Tajemná místa Velké Moravy, Vzpomínka na válečného letce Rudolfa Slívu (významný rodák obce), Trénování paměti. Významná byla účast obce i knihovny v soutěži Vesnice roku 2012, kdy byla připravena prezentace o činnosti knihovny i s ukázkami soutěží z akce Indiáni v knihovně (lakros, střelba na pádícího bizona a indiánské kuželky). Slovácké divadlo v Řepištích Městská knihovna Šenov Pravidelně probíhají přednášky v šenovském kostele Prozřetelnosti Boží a také v prostorách panské oratoře, v knihovně byly uspořádány besedy na téma Legionáři (po stopách českých legionářů), Cestou osudu a náhody a Morava v XX., tzv. temném období. Městská knihovna Třinec Knihovna zorganizovala akci se skutečnými fantasy bytostmi Vezmi babi a dědu do Středozemě, kterou završilo vystoupení fantasy skupiny Goblinz z Ostravy. Vratimovští rytíři na Hukvaldech 14

18 S Janem Těsnohlídkem ml., Davidem Zábranským a Danem Jedličkou proběhly dva literární večery Žij poezií. S horolezcem Liborem Uhrem se účastníci mohli zúčastnit 3. ročníku outdoorových sportů Expediční kamera. O záhadách si mohli návštěvníci povídat s A. Vašíčkem (Utajené senzace). Největší akce knihovny probíhala pod širým nebem, v třineckém lesoparku. Osmi zastaveními v Pohádkovém lese prošlo více než dva tisíce dětí a dospělých. V lesoparku probíhaly i Večerníčky naživo, které navštěvovaly jak děti s rodiči, tak i jejich domácí mazlíčci. Pro mladé a teens se uskutečnila akce Workout aneb řekni NE!, další úspěšnou akcí byla Noc třineckých nadějí a Literární večer s laureátem ceny Magnesia Litera Radkem Fridrichem. MiniFantasyFest v Třinci Konec roku byl ve znamení stěhování knihovny do prozatímních prostor a veřejností byla pozitivně přijata akce Přestěhujte si knihovnu k sobě domů. Městská knihovna Vratimov V knihovně probíhají besedy, přednášky, výstavy i soutěže. Stěžejní akcí bylo canisterapeutické setkání nad knihou, kterou děti četly pejskům. Akce jsou orientovány na práci se začínajícími čtenáři (Pohádky z palouku, Rytíři v knihovně, Strašidla za našimi humny, Kocour Mikeš vypravuje, Neplechy a rošťárny v knihách Astrid Lindgrenové aj.). Výstavy s tematikou regionu Vratimovská štreka a Strašidla regionu Slezská brána (výstavy výtvarných prací dětí), výstava o Jaroslavu Vrchlickém ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu Akademie věd) a další. Ve Vratimově si hrajeme s Thovtem KARVINSKO Městská knihovna Bohumín Nejvyšší návštěvnost mělo setkání a veřejné čtení s Michalem Kavalčíkem V kůži Rudy z Ostravy, oblíbené jsou festivaly outdoorových filmů Expediční kamera a Festival zimních sportů. Dalšími úspěšnými akcemi byly besedy Smrt a znovuzrození (Petra Jarošová) a Záhady Tichomoří (Arnošt Vašíček). Guinessův rekord s Jaroslavem Uhlířem v Bohumíně V knihovně probíhal týdenní projekt Propojení knihy s divadlem, v létě knihovna připravila Velký prázdninový kolotoč 2012, na který navazoval Malý prázdninový kolotoč (každodenní programy pro děti). Městská knihovna Český Těšín V kulturních pořadech v kavárně Avion/Noiva prezentovaných jako literární, hudební, diskuzní či výtvarné salóny se prezentovaly zajímavé osobnosti z ostravského kulturního zázemí (např. cyklus Coolturní hodina aneb Co čtete?, autorská čtení začínajících básníků, vzpomínkové večery apod.). V kavárně proběhlo setkání s pozůstalými Rosalie Wiesnerové (zakladatelky dnes již Diskuzní salón v Noivě 15

19 legendární kavárny Avion), členy Židovské obce Ostrava a těšínskými pamětníky. Slavnostně byl zde položen i kámen zmizelých stolperstein. 9 Při knihovně pracuje Klub pro seniory AKROPOL s pravidelnými akcemi pro seniory (ve spolupráci s městem), probíhaly i počítačové kurzy pro zájemce 50+, byla zahájena VU3V (Virtuální akademie třetího věku (ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze). Knihovna se věnovala i handicapovaným uživatelům (klienti stacionáře Slezské diakonie); proběhla řada přednášek (témata občanského vzdělávání, zdravovědy, regionální historie, uměnovědné přednášky aj.). Karneval pro Slezskou diakonii Již 5. mezinárodní literární festival Čtení nad Olzou byl místem setkání se spisovateli (Ivona Březinová, Martin Vopěnka, Petra Soukupová), místem pořádání workshopů (Bořek Frýda, Barbara Kowalczyk), v kavárně Noiva proběhla výstava dětských ilustrací a součástí festivalu byla i soutěž tvůrčího psaní pro děti Staň se spisovatelem. K českotěšínské knihovně již neodmyslitelně patří i program Škola naruby, akce Čteme pejskům (canisterapeutická sezení pro upevnění čtenářských návyků dětí), či celostátní akce jako např. Noc s Andersenem, besedy Poklady z těšínské truhly nebo Prázdniny Malá čarodějnice v Českém Těšíně Městská knihovna Havířov Knihovna se mnoha způsoby zapojila do městského projektu Havířov v květech byla vydána nejen brožura Havířovské gerbery, ale také byla uspořádána výstava fotografií; Havířovu v květech byl věnován 12. ročník Ekolympiády (soutěže zaměřené na havířovskou zeleň). Byl vyhlášen 3. ročník soutěže pro amatéry Na sever, jih, po stopách knih. K otevření nové expozice Historie psaná uhlím proběhla velmi úspěšná soutěž Pilný horník, do které se zapojily děti i dospělí. Byl ukončen projekt Knihy plné dobrodružství (společná akce Klubka SKIP10). V brněnském nakladatelství B4U Publishing byla vydána kniha Tajemství staré půdy, kterou vytvořilo 10 dětí ze školní družiny školy kpt. Jasioka. Děti se také zapojily do projektu Český rok úkolem bylo vytvořit knihu pro děti v Malém Himaláji (text byl přeložen do angličtiny, kniha byla předána dětem v Malé Himaláji). Bohumín - V kůži Rudy z Ostravy Regionální knihovna Karviná V knihovnách RKK probíhají celoročně soutěže, vědomostní kvízy, výtvarné workshopy i besedy a další akce. Od roku 1968 provozuje RKK filmový klub, který filmovým divákům zprostředkovává díla nekomerční filmografie. Hukvaldská klání RKK spolupracuje s Tyflocentrem ČR, se studentskou organizací AIESEC, která zajišťuje výměnné pobyty zahraničních studentů (v roce 2012 studenti z Koreje a Japonska), a v rámci spolupráce probíhaly i cestopisné besedy Poznejte 9 Stolpersteiny jsou projektem německého umělce Guntera Demniga na upomínku obětí holocaustu a obětí nacistického režimu, mají být i místem k zamyšlení. Karviná Den kota 16

20 Maroko, Čínu a Jordánsko a Poznejte Brazílii a Gruzii. Významným počinem byl již 6. ročník akce Prolínání kultur aneb známe se navzájem. Od roku 2011 probíhala spolupráce s Oravskou knižnicou A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne v rámci projektu Výpravy za vzájemným kulturným poznaním (spolufinancováno z projektu EU v rámci fondu mikroprojektů). Na Masarykově náměstí v Karviné Fryštátě proběhl již 18. ročník celoměstské akce Knižní jarmark, finančně podpořený Nadací OKD, pro děti bylo připraveno scénické čtení Listování (Kouzelná baterka). Galerie nad knihami v Petřvaldu RKK se zapojila do projektů Celé Česko čte dětem a Cala Polska czyta dzieciom (předčítání významných osobností města Karviná, MS kraje i známých umělců Miloslav Čížek, Karel Šíp, Albert Černý či Adélka Ferencová, Crzegorz Kasdepke, Karol Suszka, Jaroslav Dušek, Miroslav Donutil či Karel Šíp a mnozí další). V literárním salonu probíhal křest básnické sbírky Podrobná anatomie tvého těla za účasti autora Stanislava Filipa a ilustrátorky Jarky Rybové. Paměti místa byla věnována beseda s Libuší Kolkovou Historie části Karviné Karviná Doly, pro milovníky hudby proběhl koncert ZUŠ Bedřicha Smetany a Jazzový večer. Příznivci historie si přišli na své u přednášky restaurátora Jakuba Gajdy (Restaurování sousoší Panny Marie). Odpoledne pro zdraví ducha a těla Knihovna se věnuje i handicapovaným uživatelům, kterým jsou věnovány kreativní výtvarné workshopy. Městská knihovna Orlová Seniorům byly věnovány aktivity Univerzita volného času s cykly přednášek Třetí věk a Zdraví, probíhal kurz trénování paměti. Pro širší veřejnost byly určeny besedy Nejkrásnější ostrovy Tichomoří a Zimní Portugalsko. Několik projektů proběhlo v rámci spolupráce s Polskem (Wszystkie strony kultury, Kultura jest modna aj.). Havířovský rytíř na Hukvaldech Místní knihovna Stonava V rámci projektu S knihovnou na cestách byly realizovány cestopisné besedy (Expedice Stonava Pag, Nový Zéland, Ekvádor a Galapágy, Gruzja 2011 raj po szancami Kauzkazu). Ve Stokorcovém lese při Noci s Andersenem plnily děti různé úkoly, seniorům z domu s pečovatelskou službou četly děti úryvky z knih (Týden čtení). Havířov v květech NOVOJIČÍNSKO Městská knihovna Bílovec Bílovecká knihovna uskutečnila několik projektů, např. Už jsem čtenář, Kniha pro prvňáčka aneb Čtení pro psa a také pro kočku, Šikulíci píší knihu. V rámci projektu Komiks byla vydána kniha Komiksový dýchánek. V knihovně proběhla Informační centrum - Havířov 17

21 literární soutěž Bílovecké zahrady, beseda s Arnoštem Goldflamem a scénické čtení LiStOVáNí. Městská knihovna Klimkovice Velká rodinná akce Velké putování z kraje do Mordoru byla zaměřena na fantasy literaturu. Účastníci putovali v kostýmech lesem a cestou plnili kvízy a soutěže s otázkami z knih a filmů. A3V - Hudební kapitoly v Kopřivnici Městská knihovna Kopřivnice Škola volá byl cyklus čtyř přednášek pro rodiče předškolního věku (témata: rizikové faktory ve výchově, čteme dětem, prevence poruch řeči a moje děti tvoje děti naše děti). Také Akademie třetího věku, Prázdninová kniholympiáda nebo pasování čtenářů se setkaly s velkým zájmem. Kulturní činnost knihovny doplnily i přednášky a besedy (Na Embéčku kolem světa, Island kolem dokola aneb Stopem za gejzíry a sopkami, Píšeme svůj život, Rakovina a já a mnoho dalších). Městská knihovna Nový Jičín V knihovně během roku probíhaly besedy, autorská čtení, divadelní představení a přednášky (také ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií) vyprávění Václava Vondrušky na téma Oldřich z Chlumu, autorské čtení a beseda Ivana Klímy, přednáška Etika a život (Jan Sokol), Antisemitismus a holocaust očima pamětníka (Luděk Eliáš). Pro děti byla určena loutková pohádka Detektiv Lupa a tajemná věž a scénické čtení Listování. Akce doplňovaly mnohé výstavy Draci a jiná fantasy stvoření, EKOFÓR 2011 s tématem Voda (kreslené vtipy), fotografie Anety Poláškové Čtyři roční období a knižní ilustrace s názvem Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého. Holocaustu s L. Eliášem Nový Jičín Madeira v Novém Jičíně Městská knihovna Příbor Knihovna si pořídila nového maskota a Odpoledne s krokodýlem Theodorem se neslo ve znamení tvůrčí dílny pro děti a rodiče. Odborná přednáška Strava a civilizační nemoci (MUDr. Vladimíra Strnadelová), Přednáška o metodě RUŠ (Libor Domitra) a Island kolem dokola (Jiří Lehejček) tvoří jen malou část aktivit knihovny pro veřejnost. Městská knihovna Studénka Vlastimil Vondruška se svými čtenáři Ve Studénce byla uskutečněna výstava uměleckých tkanin polské výtvarnice Kingi Bielec, výstava výšivek technikou richelieu a výstava enkaustických obrazů Renáty Špačkové. Zajímavé byly i psychologické a zdravotnické přednášky Proč muži raději fotbal než, Co nám říkají sny, Civilizační nemoci a Pět osob v nás. Obecní knihovna Vřesina Knihovna se zapojila do projektu Knihy plné dobrodružství díky tomu vznikla kniha autorské dvojice Katky Kopecké a Danči Novotné s názvem Příhody Studio bez kliky v Příboře 18

22 a případy Chřestýše 23. Vydání knihy mohlo být realizováno díky portálu Kreativci sobě, garantem projektu byla spisovatelka Ivona Březinová. 10 OPAVSKO Obecní knihovna Bolatice V roce 2012 byl ukončen roční projekt Bibliomaniak, proběhl také III. ročník plesového turnaje. Mezi úspěšné besedy patřilo setkání s Milanem Z. Kučerou na téma Největší záhady třetí říše, beseda s Jarmilou Podhornou na téma gemmoterapie nebo beseda s Janem Cimickým. Místní knihovna Háj ve Slezsku Spíme v Hlučíně Týden uvědomění si mozku probíhal v rámci celosvětové akce, byl věnován trénování paměti. V knihovně probíhají výstavy, např. Opavsko v pastelu Jindřicha Stanie či výstava adventních věnců K. Dumbrovské a chráněné dílny Fokus Opava. Městská knihovna Hlučín V soutěži Kniholezec se děti musely pročíst patnácti zadanými knihami a dokázat své znalosti, Áda Dudek představil svůj program Nehulíme kreslíme. Cestovatelka Dana Barnetová seznámila veřejnost se svou cestou po Finsku, ale také vystoupila s přednáškou o životě a díle sester Brönteových. V závěru roku proběhla beseda s Romanem Vehovským, který putoval autostopem po světě a po sedmi letech se vrátil ( Cestou osudu a náhody návrat s podkovou ). Malování na hedvábí - Štěpánkovice Městská knihovna Kravaře Tradiční setkání pro věrné čtenáře s milým zakončením: Ráda bych dodala, že letos mi v knihovně zůstaly dvě francouzské hole nějak se na ně samotnou radostí zapomnělo. A tak jsem to chtěla. Děti v Kravařích Obecní knihovna v Ludgeřovicích Knihovna se zaměřuje na region, uspořádala setkání s rodáky obce Janem Čichoněm a Romanem Vehovským. Akce knihovny jsou zaměřeny na všechny věkové kategorie a těší se podpoře vedení obce (starosta se osobně účastní Pasování prvňáčků i Noci s Andersenem). Obecní knihovna ve Štěpánkovicích V knihovně proběhla zajímavá akce studentů Slezského gymnázia v Opavě večerní pásmo s názvem Večer s Michalem Vieweghem očima studentů. V létě proběhl již II. ročník příměstského tábora, koncem roku soutěž Kamarádi moudrosti. Prvňáčci v Hradci nad Moravicí 10 Blíže na 19 Kobeřická knihovna je cool!

23 Knihovna Petra Bezruče v Opavě V knihovně probíhají výstavy, besedy, knihovnické lekce a řada dalších aktivit. Setkání s polským autorem Marie Suroszem Pepíci Češi polskýma očima, komponovaný pořad s Martinem Jirouškem Nejzáhadnější knihy světa či projekce Banát, naši krajané a jejich krajina Tomáše Černohouse tvoří jen malou část akcí určených veřejnosti. Výstavy v prostorách knihovny s tematikou Židovských hřbitovů (Tomáš Valík), Výstava loutkových postav z tvorby dětí základních i mateřských škol v Opavě či Lakotové dnes (fotografie a texty Otokara Homoly) jen doplňují bohatou kulturní nabídku knihovny. Jarní workshop v Opavě OSTRAVSKO Knihovna města Ostravy KMO připravila pro všechny skupiny stávajících i potenciálních uživatelů více než 1700 akcí. Celoroční projekty: Superčtenář 2012 máme rádi zvířata, Literární olympijské hry (zaměřen na rozvoj dětského čtenářství ve spojení s tématem LOH v Londýně), Od kamene k počítači (tvůrčí dílny, besedy s osobnostmi, návštěvy zajímavých míst i veřejná čtení a soutěže), S knihovnou mě baví svět (vernisáže, besedy, křest básnické sbírky K. Bušovské aj.), S knihovnou na cestách (podpora dětského čtenářství), Knížka pro prvňáčka. V březnu probíhal Týden prvňáčků (pasování na čtenáře, úkoly zadávané pohádkovými bytostmi, soutěže aj. akce), Klíčování druháků (návaznost na Týden prvňáčků). Den ostravských čtenářů (upomínková amnestie, veřejná čtení, besedy). Knižní hlídka na podporu čtenářství (guerillová akce), účast v celostátní soutěži Král čtenářů. Tradičně již probíhá Noc s Andersenem, oslavy Dne Země. Dny umění nevidomých na Moravě zaštítil prezident SONS J. Stiborský (výstava obrazů nevidomé výtvarnice J. Bendové, zvláštní ocenění získala výstava kreseb žáků LK a Múzické školy v Ostravě Když vidím a když ne. Pětihodinové pásmo akcí Napříč časem a kulturami si mohli užít návštěvníci Ostravské muzejní noci, realizované ve spolupráci s Centrem pro podporu cizinců (vystoupení etnických skupin v pasáži knihovny a prostorách společenského sálu). Bambiriáda pro děti probíhala v areálu u lesní školy v Bělském lese. Beseda s Márovými - Opava Knihovnická ťapka KMO - Malý Alenáš v Přívoze KMO se prezentovala i na Letním knižním veletrhu na Výstavišti Černá louka Ostrava. Stylově zařízený kout připomínal moderní literární kavárnu a lákal k posezení. Pohyb správným směrem (11. ročník Evropského týdnu mobility) vyvrcholil sobotním výletem na kole Bibliotour, kde účastníky na více než osmikilometrové trase čekaly literární zastávky (z tematicky zaměřených knih četli René Šmotek, Josef Kaluža a spisovatel Milan Šťastný). Kolečkiáda na Fifejdách 20

24 Letní knižní veletrh KMO se zapojila do soutěže Čtenář roku 2012 Aktivity pro veřejnost doplňuje i činnost mnoha klubů, které vznikají při jednotlivých pracovištích KMO: Klub Matínek, Hladnýsek, Trnknáček, Knihovníčci, Malí šikulové, Klub Čtvrtníček. Při pobočce Přívoz vznikla K2 Klubovna, určená k setkávání dětí nejen ze sociálně vyloučených a romských rodin, pro teenagery Klub K. O. Nudě (klub má svou atmosféru, místnost pro setkávání je vyzdobena grafity Petra Osszweho). Své místo při práci s dětmi mají tematické kufříky (soubor materiálů, didaktických pomůcek a médií k různým tématům). K rozvoji moderních služeb zaměřených na klienty knihoven uskutečnila Knihovna města Ostravy ve 2. pololetí roku kvantitativní průzkum zaměřený na spokojenost uživatelů se službami knihovny, při kterém spolupracovala se společností Sociores. Cílem bylo zjistit, jaké služby jsou pro uživatele prioritní a jakou mají celkovou úroveň. Velmi zajímavou část tvořily volné odpovědi respondentů. Výsledky průzkumu jsou základem pro plánování dalších aktivit knihovny, cíleně zaměřených na jednotlivé segmenty uživatelské komunity. Poezie v barvách hudební odděl. Ostravský strakáč Malí šikulové Ostravská muzejní noc 21

Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2011

Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2011 Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2011 Úvod Veřejné knihovny jsou nejčastěji využívaným zařízením mimoškolního vzdělávání a kultury. Reagují na proměny

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. Přehled hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU...

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.1. AKVIZICE KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.2. REVIZE, OBSAHOVÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení... 5 2. Hlavní úkoly... 6 3. Personální zabezpečení...

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem... Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje 8 2. Krajský úřad..................................14

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Ocenění pedagogů. Magazín Zlínského kraje. Kraj podporuje obnovu lidových staveb. Za květinami do Valašského Meziříčí.

Ocenění pedagogů. Magazín Zlínského kraje. Kraj podporuje obnovu lidových staveb. Za květinami do Valašského Meziříčí. Magazín Zlínského kraje květen 2015 ročník XI 5 Kraj podporuje obnovu lidových staveb 4 Ocenění pedagogů Jednadvacet učitelů si letos odneslo ocenění Pedagogický pracovník Zlínského kraje. Slavnostní předání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Přidružené školy UNESCO v České republice

Přidružené školy UNESCO v České republice 1953-2013 Přidružené školy UNESCO v České republice 60. výročí ASPnet Kolektiv autorů, ed. Anna Martinková Sekretariát České komise pro UNESCO, Praha 2013 UNESCO Přidružené školy UNESCO v ČR 60 výroší

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště

Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště Výroční zpráva města Uherské Hradiště za rok 2013 Obsah I. Textová část 1. Editorial....... 3 - starosta... 4 - tajemník městského úřadu... 5 2. Představení

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2 708 00 Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Tel./fax: 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz 1 O B S A H I.

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013, únor 2014 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 PRAHA ÚNOR 2014 výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více