Výroční zpráva o činnosti Dětského domova se školou, základní škole a školní jídelně Veselíčko 1, za školní rok 2013 /2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Dětského domova se školou, základní škole a školní jídelně Veselíčko 1, za školní rok 2013 /2014"

Transkript

1 1

2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova se školou, základní škole a školní jídelně Veselíčko 1, za školní rok 2013 / Základní údaje o školském zařízení. str Základní údaje o školském zařízení 1.2 Součásti školského zařízení 1.3. Školská rada 2. Přehled oborů vzdělání. str Program vzdělávání na základě RVP ZV pro LMP, počty tříd, žáků 2.2 Program vzdělávání na základě RVP ZV, počty tříd, žáků 3. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků str Klasifikace a absence žáků - tříd ZV s LMP 3.2 Klasifikace a absence žáků - tříd ZV 3.3 Projektové dny 3.4 Jiné aktivity - organizované školou 4. Údaje o mimoškolní části zařízení str Organizace dětí v rodinných skupinách,naplněnost 4.2 Složení klientely dle krajů 4.3 Zařazení dětí dle 2 ods.10 zákona 109 / 2002 Sb. 4.4 Mimoškolní a volnočasové aktivity 4.5 Zájmové volnočasové aktivity 4.6 Prezentace školského zařízení na veřejnosti 4.8. Sportovní aktivity 4.7. Útěky ze zařízení 4.9 Prázdninový provoz 5. Rámcový popis personálního zabezpečení k str Počty zaměstnanců 5.2 Personální obsazení, kvalifikace, praxe, věk škola 5.3 Personální obsazení, kvalifikace, praxe, věk - mimoškolní výchova 5.4 Personální obsazení -provozní zaměstnanci + THP 5.5 Úrazy a nemocnost, zaměstnanců 5.6 Organizační schéma 6. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků.. str Další vzdělávání pedagogických pracovníků - škola 6.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků - internát 6.3 Další vzdělávání ostatních zaměstnanců 7. Údaje o prevenci rizikového chování str Prevence rizikového chování, MPP Dlouhodobé aktivity škola Jednorázové aktivity škola a výchovný úsek Dlouhodobé aktivity výchovný úsek, intervenční a integrační programy Prezentace MPP, informovanost 7.2 Školní program proti šikanování 2

3 8. Odborné a terapeutické programy a aktivity s klienty.. str Skupinové komunity 8.2. Výchovně vzdělávací bloky 8.3. Program rozvíjení emoční inteligence dětí 8.4. Preventivní program ve spolupráci s MP Přerov 8.5. Zátěžové pobyty 8.6. Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 8.7. Program Mládež v akci, projekt FITPARK 8.8. Projekt pro mladé sportovce z FS Nadace táta a máma 8.9. Projekty z podpory obce Veselíčko Individuální terapeutická práce a poradenská činnost EEG Biofeedback Spolupráce s psychiatrickou ambulancí Spolupráce s rodinou 9. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti str Základní údaje o hospodaření a majetku zařízení. str Hospodaření s rozpočtem a příjmy 10.2 Nemovitý majetek zařízení 10.3 Opravy a investice 10.4 Sponzoři 11. Zapojení zařízení do různých programů str Údaje o předložených a zařízením realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. str Údaje o spolupráci s dalšími institucemi. str Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. str Závěr a způsob projednání výroční zprávy str Přílohy VZ. str. 52 3

4 I. Z Á K L A D N Í Ú D A J E O Š K O L S K É M Z A Ř Í Z E N Í 1.1 Základní údaje o školském zařízení 1.2 Součásti školského zařízení 1.3. Školská rada 1.1. Základní údaje o školském zařízení. Název : Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 Sídlo školského zařízení : obec Veselíčko č.p. 1 okres Přerov kraj Olomoucký Adresa školy : Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko1, PSČ: Veselíčko Telefon : , Fax. : Zřizovatel : MŠMT Praha, Karmelitská 7, Praha 1 Územní obvod diagnostického ústavu : Dětský diagnostický ústav Olomouc - Sv. Kopeček, Ústavní 9 Kapacita zařízení : 32 chlapců ve věku 7 18 let IČ: zařízení : Identifikátor právnické osoby : Právní forma : příspěvková organizace Ředitel zařízení : Mgr. Petr Navrátil St. zástupce : Mgr. et Mgr. Marie Lukášová Ved. učitel : Mgr. Renáta Dočkalová Ved. vychovatel : Bc. Rita Banýrová Ved. ek. oddělení: Petra Ryšánková 4

5 1.2. Součásti zařízení : Základní škola - IZO kapacita 32 žáků C/01- studium denní, délka studia 9 r. 0 měs. Dětský domov se školou : kapacita 32 dětí Školní jídelna: kapacita 80 jídel 1.3. Školská rada Předsedkyně : Mgr. Renata Dočkalová jmenovaný zástupce za zřizovatel MŠMT Členové : PaedDr. Jaroslav Philipp - zástupce za pedagogy Bc. Rita Banýrová zvolený zástupce za zák. zástupce Školská rada se scházela podle potřeby a nutnosti. Ve školním roce 2013/2014 došlo k pěti schůzkám členů školské rady. Na schůzkách se její členové zabývali: - Schválením změn v ŠVP s platností od pro ZŠ - Projednáním a schválením školního řádu. - Projednáním výroční zprávy o činnosti školy. - Projednáním a schválením vnitřního řádu a organizačního řádu. - Seznámením se zprávou České školní inspekce. - Seznámením s rozborem hospodaření a návrhem rozpočtu na další období. Školská rada v průběhu školního roku 2013/2014 prodiskutovávala možnosti zlepšování činnosti DDŠ, ZŠ a ŠJ. 5

6 II. P Ř E H L E D O B O R U V Z D Ě L Á V Á N Í 2.1 Program vzdělávání na základě RVP ZV pro ZŠ s LMP, počty tříd, žáků 2.2 Program vzdělávání na základě RVP ZV pro ZŠ, počty tříd, žáků Kapacita základní školy : 32 chlapců ve věku 7 18 let Ve škole se vyučovalo dle vzdělávacích programů vypracovaných dle : RVP pro ZŠ: ŠVP Škola pro život RVP pro žáky s lehkým mentálním postižením ŠVP Praktická škola pro život Ve škole jsou zřízeny 4 kmenové třídy, v letošním školním roce 1 x třída pro ZŠ pro děti s LMP 3 x třída pro ZŠ Naplněnost kapacity školy: K zahájení školního vyučování - zapsáno do ZŠ 19 žáků Viz. příloha evidenční přehled umístěných děti k K ukončení školního vyučování zapsáno do ZŠ 30 žáků Viz. příloha evidenční přehled umístěných děti k V průběhu školního roku 2013/2014 bylo celkem v třídních knihách zapsaných 32 žáků. V průběhu školního roku 2013/2014 bylo celkem v evidenci zařízení zapsáno 37 žáků. Viz. příloha evidenční přehled umístěných děti od do

7 2.1 Program vzdělávání na základě RVP ZV pro LMP - počty tříd, počty žáků Základní škola pro děti s LMP Od byla zřízena - 1 třída ZŠ pro žáky s LMP Složení žáků Přehled stavu žáků - ZŠ - LMP třída ročník počet třída ročník počet I. I celkem 7 9 Zahájení: 7 Ukončení: 9 Třída Ročník Jména Ročník Jména I Dirda David Hangurbadžo Mario 7. Baran Erik 7. Erik Baran 8. Křenek Mario, Német Leon, Pačaj Erik, Jan Ferko 9. Kroščen Milan, Pecha Nikolas Křenek Mario, Német Leon, Pačaj Erik, Jan Ferko, Kroščen Milan, Džudžo Erik 2.2 Program vzdělávání na základě RVP ZV ZŠ - počty tříd, počty žáků Základní škola - vzdělávací program ŠVP Škola pro život Od byly zřízeny - 3 třídy ZŠ 7

8 Přehled stavu žáků - ZŠ třída ročník počet třída ročník počet II II celkem 5 8 Přehled stavu žáků - ZŠ třída ročník počet třída ročník počet III III Celkem 4 8 Přehled stavu žáků - ZŠ třída ročník počet třída ročník počet IV IV Celkem 4 5 II. + III.+ k k IV.celk. I.-IV. Celk. k k Zahájení: 20 Ukončení: 30 Třída Ročník Jména Ročník Jména II Horváth Antonio 5. Meszáros Lukáš 5. Meszáros Lukáš, Marcinko Erik, Marcinko David 6. Šindelář Oldřich 6. Šindelář Oldřich, Jůzko Ivo, Cina Daniel, Meszáros Mario, Grossmann Adam, Kiwak Bronislav, Šariský Tomáš III Grossmann Adam, Kiwak Bronislav, Šariský Tomáš, Galba George, 8. Icela Antonín, Robert Tomek, Jan Sikora, Marian Banyász IV. 9. Lexman Ondřej, Tomáš dostál Smatana Zdeněk, Icela Petr 8. Icela Antonín, Jan Sikora, Marian Banyász Kalaba Robert, 9. Lexman Ondřej, Tomáš Dostál Smatana Zdeněk, Icela Petr, Kalus Vítězslav 8

9 Pohyby žáků v průběhu školního roku: 1 Nikolas Pecha opravné zkoušky, nedostavil se, ukončil základní vzdělávání s prospěchem - neprospěl 2 Milan Kroščen žák po opravných zkouškách 2. pololetí 2012/2013 neprospěl opakuje ročník (ŠVP ZV LMP) 8/9 ZŠP 3 Vítězslav Kalus nový žák z DÚ Svatý Kopeček, žák 9/9 ZŠ 4 Erik Džudžo nový žák z DÚ Svatý Kopeček, žák 8/8 ZŠP 5 David Dirda nový žák z DÚ Svatý Kopeček, žák 5/6 ZŠP 6 Erik Marcinko , nový žák z DÚ Bohumín, žák 5/6 ZŠ 7 David Marcinko , nový žák z DÚ Bohumín, žák 5/5 ZŠ 8 Ivo Jůzko , nový žák z SVP Tršice, žák 6/6 ZŠ 9 Antonín Hortáth , nový žák z DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Tršice, žák 3 / 4 ZŠ 10 Mario Hangurbadžo nový žák OS Prostějov, žák 6/7 ZŠP 11 George Galba nový žák OS Prostějov, předběžné opatření, žák 7/8 ZŠ 12 Robert Kalaba nový žák z DÚ Svatý Kopeček, žák 8/9 ZŠ 13 Robert Tomek přemístěn do VÚ Střílky 8/9 ZŠ 14 Daniel Cina nový žák, ČR - Okresní soud Ostrava 6/7 ZŠ 15 Mario Meszáros nový žák, OS Přerov 6/7 ZŠ III. Ú D A J E O V Ý S L E D C Í C H V Z D Ě L Á V Á N Í Ž Á K Ů 3.1 Klasifikace a absence žáků - tříd ZŠ s LMP 3.2 Klasifikace a absence žáků - tříd ZŠ 3.3 Projektové dny 3.4 Jiné aktivity - organizované školou 3.1 Klasifikace a absence žáků tříd ZV s LMP Ve třídách pro žáky s LMP se vyučovalo podle vzdělávacího programu ŠVP Praktická škola pro život. Většina žáků dosahuje průměrných až podprůměrných výsledků.vzhledem k vysoké neomluvené absenci budou 4 žáci vykonávat opravné komisionální přezkoušení v termínu od do Jako cizí jazyk se vyučují základy angličtiny. V letošním roce byl asistent pedagoga přidělován v rámci této třída pro žáka s individuální integrací. Přes problematiku s výukou v odděleních byl vzdělávací program naplněn, vyjma žáků, kteří budou vykonávat opravné zkoušky. Z celkového počtu 9 žáků s LMP, 3 žáci ukončili pov. šk. docházku a nastoupili do učebního oboru a 6 žáků pokračuje v pov. šk. docházce. Počet žáků Z ročníku Umístěný na / do Jména 1 8. Učební obor / VÚ Dřevohostice Ferko Jan 1 8. Učební obor / VÚ Střílky (zruš.úst.vých.) Leon Német 1 9. Učební obor / VÚ Nový Jičín Milan Kroščen Přehled o klasifikaci a absenci v jednotlivých ročnících viz. příloha č.1 9

10 3.2 Klasifikace a absence žáků tříd ZŠ V ZŠ se vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola Škola pro život. Žáci dosahují průměrných výsledků. Všichni žáci byli hodnoceni. Jako první cizí jazyk se vyučuje angličtina a v letošním roce jako druhý cizí jazyk němčina. Chlapci přichází s velmi slabými znalostmi jazyka. Největší problémy tvoří předměty, ve kterých je znalost předchozího učiva pro návaznost nezbytná, zvláště Ma, Čj a AJ. Někteří nově příchozí neměli v rámci ŠVP předchozích škol zařazen některý z předmětů, jako například dějepis v 6. ročníku ZŠ s LMP nebo německý jazyk u ZŠ. Tyto potíže jsme řešili individuálním plány, které jsme naplnili. Z celkového počtu 21 žáků, ZŠ 7 ukončilo pov. šk. docházku a 14 pokračuje v pov. šk. docházce. Počet žáků Z ročníku Umístěný na / do Jména 1 7. Učební obor / VÚ Střílky Tomáš Šariský 1 8. Učební obor / VÚ Ostrava-Hrabůvka Marian Banyász 1 9. Učební obor / SŠ technická Přerov (zruš.úst.vých.) Tomáš Dostál Střední školu OA / VÚ Ostrava-Hrabůvka Petr Icela 1 9. Učební obor / VÚ Ostrava-Hrabůvka Vítězslav Kalus 1 9. Střední školu hotelnictví / VÚ Ostrava - Hrabůvka Ondřej Lexman Učební obor / VÚ Nový Jičín Zdenek Smatana Přehled o klasifikaci v jednotlivých ročnících viz. příloha č. 2 3, 4 Za školu bylo ve šk. roce 2013/2014 vydáno 30 závěrečných vysvědčení. 10 žáků ukončilo povinnou školní docházku: viz. příloha 1,3,4 15 žáků postupuje do vyšších ročníků 2 žáci propadli a budou opakovat ročník - Mario Hangurbadžo a Erik Baran (RVP pro ZŠ s LMP, ŠVP Praktická škola pro život ) 4 žáci byli neklasifikováni a pokud neprokáží znalosti v opravném termínu, budou opakovat ročník Mario Křenek a Erik Džudžo RVP pro žáky s LMP, ŠVP Praktická škola pro život ), dva žáci pak by pokračovali v dalším typu vzdělávání s ukončeným hodnocením neprospěl Leon Német a Milan Kroščen 1 žák neprospěl a bude opakovat ročník Daniel Cina (RVP pro ZŠ, ŠVP Škola pro život ) Jmenovitý seznam všech zapsaných žáků k Erik Baran, Leon Német, Mario Křenek, Erik Pačaj, Jan Ferko, Milan Kroščen, Nikolas Pecha, Lukáš Mezsáros, Oldřich Šindelář, Adam Grossmann, Bronislav Kiwak, Tomáš Šariský, Antonín Icela, Robert Tomek, Jan Sikora, Marián Banyász, Ondřej Lexman, Tomáš Dostál, Zdeněk Smatana, Petr Icela, Jmenovitý seznam všech zapsaných žáků k David Dirda, Mario Hangurbadžo, Erik Baran, Leon Német, Mario Křenek, Erik Pačaj, Jan Ferko, Milan Kroščen, Erik Džudžo, Antonio Horváth, Erik Marcinko, David Marcinko, Lukáš Meszáros, Oldřich Šindelář, Ivo Jůzko, Daniel Cína, Mario Mészáros, Adam Grossmann, Bronislav Kiwak, Tomáš Šariský, George Galba, Antonín Icela, Jan Sikora, Marián Banyász, Robert Kalaba, Ondřej Lexman, Tomáš Dostál, Zdeněk Smatana, Petr Icela, Vítězslav Kalus 10

11 3.3 Projektové dny Projektové dny nám napomáhají naplňování průřezových témat, ale zároveň účinně propojují učivo dané ŠVP v rámci mezipředmětových vztahů a naplňování průřezových témat. Rovněž jsou pro žáky zpestřením výuky: Den Země, Měsíc knihy, Zimní olympiáda v Soči, Dopravní výchova, Den zdraví 3.4. Jednorázové aktivity celkem 31 aktivit datum místo konání název akce Poznámky budova školy Hry na seznámení, rozvíjení pozitivních vztahů a kooperace. žáci celé školy školní zahrada Ukázky psovodů Městské policie žáci celé školy Pavlovice Společná výstava výtv. a ruk. výrobků dětí a kl.pavlovice žáci celé školy obec Veselíčko Zapojení se do celostátního projektu 72 hodin žáci celé školy budova školy Projekt - dopravní výchova žáci celé školy Medlov (6 dnů) Pobyt dětí v přírodě spojený s netradiční výukou vybraní žáci školy budova školy Beseda k významu státního svátku 17. listopadu všichni žáci školy spol. místnost Důsledky trestné činnosti v praxi všichni žáci školy tělocvična Sportovní den ve florbale všichni žáci školy MŠ Veselíčko Kulturní vystoupení v rámci projektu "Vánoční tradice vybraní žáci školy společenská m. Kulturní vystoupení pro zaměstnance a důchodce zař. vybraní žáci školy budova školy Vánoční posezení ve třídách všichni žáci školy ÚP Přerov Prezentace v rámci volby povolání vybraní žáci školy budova školy Projektový den "Zimní olympiáda v Soči" všichni žáci školy budova školy Slavnostní ukončení I. pololetí šk. roku 2013/2014 všichni žáci školy budova školy Kornoutová (žravá) dáma. všichni žáci školy budova školy Den vody - teoretická část všichni žáci školy budova školy zahájení projektu "Měsíc knihy" všichni žáci školy budova školy projekt "Dobývání Vesmíru" všichni žáci školy Jihlava turnaj v sálové kopané O zlatý jihlavský míč vybraní žáci školy Veselíčko Projekt Den Země všichni žáci školy Hranice Dukla baví děti vybraní žáci školy okolí školy Projekt dopravní výchovy všichni žáci školy okolí školy Veselíčko Trofej všichni žáci školy Chrudim Letní olympijské hry vybraní žáci školy zahrada školy Světový den životního prostředí všichni žáci školy zahrada školy Den dětí pro MŠ Veselíčko vybraní žáci školy budova školy Prezentace zařízení VÚ Nový Jičín všichni žáci školy Dlouhé stráně výlet nejaktivnějších žáků - vybraní žáci školy školní zahrada Sportovní den všichni žáci školy Přednáška na téma : "Správná péče o budova školy chrup". všichni žáci školy 11

12 IV. Ú D A J E O M I M O Š K O L N Í Č Á S T I Z A Ř Í Z E N Í 4.1 Organizace dětí v rodinných skupinách, naplněnost 4.2 Složení klientely dle krajů 4.3 Zařazení dětí dle 2 ods.10 zákona 109/2002 Sb. 4.4 Mimoškolní a volnočasové aktivity 4.5 Zájmové volnočasové aktivity 4.6 Prezentace školského zařízení na veřejnosti 4.7. Sportovní aktivity 4.8. Útěky ze zařízení 4.9. Prázdninový provoz 4.1 Organizace dětí v rodinných skupinách, naplněnost Pro mimoškolní činnost byli žáci rozděleni do čtyř rodinných skupin. Každou skupinu tvořilo maximálně 8 žáků, kterou vedli 2 vychovatelé. Naplněnost zařízení nepřekročila kapacitu zařízení Tabulka přehledu naplněnosti zařízení K datu: Od přišlo Do odešlo 15 nových chlapců 12 chlapců Přehled o naplněnosti rodinných buněk buňka číslo počet děti k k k I II III IV Celkem: Pohyb žáků během šk. roku Od do K Nově zařazeno 15 Během období odešlo 12 Celkem prošlo zařízením 37 chlapců 12

13 Jmenovitý přehled žáků k dětí Marian Banyász, Erik Baran, Tomáš Dostál, Jan Ferko, Adam Grossmann, Icela Antonín, Icela Petr, Bronislav Kiwak, Mario Kroščen, Mario Křenek, Ondřej Lexman, Lukáš Mészáros, Leon Német, Erik Pačaj, Nikolas Pecha, Jan Sikora, Zdeněk Smatana, Erik Suchý, Tomáš Šariský, Oldřich Šindelář, Robert Tomek, Eduard Zimmermann. Nově zařazeno - 15 chlapců Daniel Cina, David Dirda, Erik Džudžo, George Galba, Mario Hangurbadžo, Antonio Horváth, Ivo Jůzko, Robert Kalaba, Vítězslav Kalus, Dominik Lümel, David Marcinko, Erik Marcinko, Mario Mészáros, Sebastian Pala, Kristián Stojka Během období celého šk. roku odešlo ze zařízení 12 dětí 1. Banyász Marián přemístěn do VÚ Ostrava-Hrabůvka dne Baran Erik přemístěn do VÚ Ostrava-Hrabůvka, detašované pracoviště Janová dne Ferko Jan přemístění do VÚ Dřevohostice Icela Petr - přemístěn do VÚ Ostrava-Hrabůvka dne Kalus Vítězslav - přemístěn do VÚ Ostrava-Hrabůvka dne Lexman Ondřej - přemístěn do VÚ Ostrava-Hrabůvka dne Pecha Nikolas přemístěn do DÚM Ostrava-Kunčičky dne Smatana Zdeněk přemístěn do VÚ Ostrava-Hrabůvka, detašované pracoviště Janová dne Suchý Erik zrušení ústavní výchovy, vyřazen dne Šariský Tomáš přemístění do VÚ Střílky dne Tomek Robert přemístění do VÚ Ostrava-Hrabůvka, detašované pracoviště Janová dne Zimmermann Eduard přemístění do DÚM Ostrava Kunčičky dne Počet žáků k Nepřemístění učni 1 Kroščen Milan V řízení zrušení ÚV 2 Dostál Tomáš, Német Leon Školáci 22 Cina Daniel, Dirda David, Džudžo Erik, Galba George, Grossmann Adam, Hangurbadžo Mário, Horváth Antonio, Icela Antonín, Jůzko Ivo, Kalaba Robert, Kiwak Bronislav, Křenek Mario, Lümel Dominik, Marcinko David, Marcinko Erik, Meszárosz Lukáš, Mészáros Mário, Pačaj Erik, Pala Sebastian, Sikora Jan, Stojka Kristián, Šindelář Oldřich 4.2 Složení klientely dle krajů Složení celoroční klientely dle krajů : 37 Olomoucký kraj : 23 Moravskoslezský kraj: 9 Zlínský kraj: 4 Jihomoravský: 1 Jiný: 0 Celkem: 37 13

14 4.3 Zařazení dětí dle 2 ods.10 zákona 109 / 2002 Sb. Zařazení dětí, které prošly během šk. roku zařízením podle 2 ods.10 zákona 109/2002 Sb. A samostatné přiměřeně věku 0 B samostatné vyžadující občasnou kontrolu 0 C vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu 25 D nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu 10 E vyžadující intenzivní individuální péči Mimoškolní a volnočasové aktivity - 49 aktivit Přehled akcí mimoškolní výchova Datum akce Náplň akce Místo konání VI. ročník střelecké soutěže Bystřice pod Hostýnem Skupinová akce Fitpark Hranice na Moravě Skupinová akce cyklovýlet Hranice na Moravě Kdo si hraje nezlobí, aneb procházka přírodou. Spolek žen Rouské Hranice na Moravě Letní biatlon Vrchlabí Celostátní setkání DofE Award Janov nad Nisou Klubové odpoledne turnaj v ringu Veselíčko zahrada Brigáda s p. Víchou Lipník nad Bečvou Stezka odvahy s opékáním Veselíčko - les Obecní předvánoční jarmark Veselíčko kult. dům Tupec Klubové odpoledne soutěže Veselíčko spol. místnost Soutěž prezentace draků Veselíčko spol. místnost Mikulášská nadílka pro důchodce DAS Pavlovice u Přerova Mikulášský program Veselíčko zámecká kaple Kulturní vystoupení v rámci akce obce Veselíčko zpívání u zámku - Česko zpívá koledy Veselíčko před budovou zámku Vánoční výstava Veselíčko zámecká kaple Vánoční jarmark Lipník nad Bečvou Klubové odpoledne sport. soutěže Veselíčko tělocvična Adventní vystoupení s kulturním pásmem za doprovodu kytar DAS Pavlovice u Přerova Vánoční posezení s programem Veselíčko klubovny skupin Turistický výšlap k pomníku Žalov, opékání v přírodě Staměřice, pomník Žalov Klubové odpoledne sport. soutěže Veselíčko - tělocvična Aquapark motivační plavání Hranice na Moravě Multižánrový taneční muzikál Přerov kino Hvězda Klubové odpoledne vědomostní Veselíčko spol. místnost 14

15 kvíz ZOH v Soči, hra Masopust vodění medvěda DAS Pavlovice u Přerova Národní cirkus Originál Berousek návštěva vystoupení Olomouc Šantovka Klubové odpoledne soutěže, hry Veselíčko spol. místnost Klubové odpoledne téma Velikonoce Veselíčko spol. místnost Brigáda s pí. Richterovou TJ SOKOL Velký Újezd Klubové odpoledne Pálení čarodějnic Veselíčko zahrada Mezinárodní výměna mládeže Tesák, hotel Sport Skupinová akce cyklovýlet, opékání v přírodě Tršice Klubové odpoledne řemeslné dovednosti Veselíčko zahrada Veselíčko trofej Veselíčko a okolí Kácení májky DAS Pavlovice u Přerova Dětský den soutěže Veselíčko - zahrada Expedice DofE Nízký Jeseník Těšíkovská kyselka Předávání diplomů bronzového stupně DofE Award Praha Kongresový palác Triatlon Albert Tour Olomouc Olomouc park Flora Skupinová akce cyklovýlet s přenocováním v přírodě Hustopeče nad Bečvou Skupinová akce ZOO Lešná Zlín Skupinová akce cyklovýlet Velký Újezd Skupinová akce cyklovýlet Helfštýn Skupinová akce cyklovýlet, Helfštýn Prázdninový dvoudenní cyklovýlet Těšíkovská kyselka Prázdninový dvoudenní cyklovýlet Hustopeče nad Bečvou Prázdninový pobyt v hotelu Medlov - Fryšava Den pro děti akce žen Rouské Sokolovna Hranice na M. 4.5 Zájmové volnočasové aktivity Během školního roku fungovaly v zařízení zájmové kroužky, které ve svém volném čase vedli naši pedagogičtí pracovníci. Ustoupili jsme od možnosti posílat děti do zájmových kroužků v okolí, a to zejména z důvodů nespolehlivosti dětí při jejich návštěvě. Ti, kteří měli zájem kroužky navštěvovat, měli především zájem o výlet do Přerova či Lipníka a ne o kroužek. - činnost kroužků: střelecký, cykloturistika, hry na kytaru, hra na klavír, výtvarný kroužek, deskové hry - různé volnočasové aktivity, výlety, vycházky, práce na PC, skupinové pobyty - 15

16 4.6 Prezentace školského zařízení na veřejnosti Zařízení se zapojuje do akcí pořádaných obcí Veselíčko a obcí v okolí. Pravidelně vystavujeme výtvarné a rukodělné práce našich dětí na společné výstavě s Domovem Alfreda Skeneho Pavlovice, v obci Pavlovice a ve Středisku volného času v Lipníku nad Bečvou. Seniorské části obyvatel již několik let vstupujeme do povědomí i pořádáním kulturních programů a koncertů. Pro MŠ ve Veselíčku pravidelně připravujeme kulturní programy a účastníme se na společných akcích. Obci propůjčujeme společenskou místnost pro slavnostní události, jako je vítání občánků a akce pro děti Česko čte dětem, a podílíme se na jejich organizaci a účasti s našimi dětmi. S výtvarnými pracemi našich žáků se účastníme i výstav a jarmarků pořádaných v našem okolí. O svých aktivitách informujeme na našich internetových stránkách a v regionálním tisku Sportovní aktivity - soutěže Využíváme vhodných nabídek ke sportovním soutěžím pořádaných v okolí i v rámci celé ČR. Našim hlavním kritériem je úroveň chování, a přístup k tréninku dětí. Pokud nejsou všechna kritéria splněna, jedinec či družstvo se akce nezúčastní. Občas nás mrzí, že nemůžeme poslat na soutěž ty nejlepší, ale kritéria striktně dodržujeme. I přes toto omezení se nám podařilo dosáhnout v celostátních soutěžích i na medaile. Dne jsme se zúčastnili 6. ročníku střelecké soutěže O putovní pohár v Bystřici pod Hostýnem, kde se naši chlapci umístili na 1. a 2. místě. Ve dnech jsme se zúčastnili letního biatlonu ve Vrchlabí, kde jsme se z 11 družstev umístili celkově na 6. místě, v jednotlivcích se Tomáš Dostál umístil na 5. místě. Dne jsme se zúčastnili 20. ročníku turnaje O zlatý jihlavský míč v Jihlavě, kde jsme se z 12 zúčastněných družstev umístili na 5. místě. Velmi úspěšnou akcí byl i 4. ročník soutěže Veselíčko, trofej, kterou pro všechny připravila skupina Dofe Award. Jedná se o již tradiční krosový běh čtyřčlenných družstev s pneumatikou z nákladního vozidla. Ve dnech jsme se zúčastnili 42. ročníku celostátní letní olympiády v Chrudimi, kde se Tomáš Dostál umístil na 3. místě v běhu na 3000 metrů, Vítězslav Kalus na 4. místě ve skoku dalekém a v nohejbalu družstev jsme získali 2. místo. Dne se umístili v soutěži Albert Triatlon Tour v Olomouci Robert Kalaba na 1. místě a Petr Icela 3..místě. 16

17 4.8. Útěky ze zařízení Od do jsme zaznamenali 31 útěků a 27 nenávratů, na kterých se podílelo celkem 22 dětí. Nejvíce počet na jednoho žáka. 1 žák 8x Baran Erik, 1 žák 7x Német Leon 1 žák 6x Pačaj Erik 1 žák 4x Šindelář Oldřich 3 žáci 3x Mészáros Lukáš, Šariský Tomáš, Tomek Robert 9 žáků 2x Banyász Marian, Džudžo Erik, Ferko Jan, Hangurbadžo Mario, Kalus Vítězslav, Kroščen Milan, Marcinko David, Marcinko Erik, Stojka Kristián, 6 žáků 1x Galba George, Icela Antonín, Křenek Mario, Pala Sebastián, Sikora Jan, Smatana Zdeněk, Zvýšil se největší počet útěků oproti loňsku spáchaných jedním dítětem ze 6 na 8. Také se zvýšil počet nenávratů z 16 na 27. Je skutečností, že pokud děti zjistí, že není sankce, nenávraty a útěky opakují. Někteří rodiče je v tom podporují Prázdninový provoz Stav dětí se pohyboval v rozmezí 1 8 dětí. Všechny děti byly nejméně 10 dnů doma. Pro chlapce byl připraven l týdenní pobyt mimo zařízení a to : Medlov - rekreačně turistický pobyt se uskutečnil ve dnech Zúčastnilo se ho 8 dětí: Cina Daniel, Jůzko Ivo, Baran Erik, Dirda David, Mészáros Mário, Kalaba Robert, Kalus Vítězslav, Stojka Kristián, a dva vychovatelé: Zábranský Roman a Jurášek Miroslav Dvou kratších cykloturistických pobytů se zúčastnilo 5 chlapců: Cina Daniel, Kroščen Milan, Kalaba Robert, Kalus Vítězslav, Jůzko Ivo, a to: Těšíkovská kyselka za doprovodu: Vícha Petr, Kundera Jan Hustopeče nad Bečvou za doprovodu: Vícha Petr, Gálik Miroslav, Navrátil Petr Malý počet dětí během prázdnin nám opět umožnil přesunout celý prázdninový program do zahrady, kde jsme využili volné kapacity zahradního domku, který poskytuje kompletní třípokojový byt. Děti mohly pobývat většinu času ve volné zahradě v blízkosti hřišť. Chodily na delší turistické vycházky, plavaly, vyjížděly na kolech, ale i pomáhaly v zahradě při hrabání sena a trhání ovoce. Děti si určitou část prázdnin i samy vařily. Máme - li hodnotit prázdniny jako celek, byly poměrně klidné, děti přijížděly a odjížděly ze zařízení podle předem stanoveného harmonogramu. Problém činili chlapci, kteří byli již před zahájením prázdnin na útěku a byli zadrženi - následně opět utekli. Také nově příchozí chlapci měli potíže s adaptací a ze zařízení utekli. 17

18 V. R Á M C O V Ý P O P I S P E R S O N Á L N Í H O Z A B E Z P E Č E N Í k Počty zaměstnanců 5.2 Personální obsazení, kvalifikace, praxe, věk škola 5.3 Personální obsazení, kvalifikace, praxe, věk - mimoškolní výchova 5.4 Personální obsazení - provozní zaměstnanci + THP 5.5 Úrazy a nemocnost zaměstnanců 5.5 Organizační schéma 5.1. Počty zaměstnanců K zařízení zaměstnávalo 33 zaměst., jejichž počet byl během šk. roku navýšen na 34. Počet zaměstnanců: počtu dětí 1 : 0,94 Počet pedagogů: počtu dětí 1 : 1,4 Počet pedagogů škola: počtu žáků 1 : 4,6 Počet pedagogů internát: počtu dětí 1 : 2,0 Počet ostatní zaměstnanci: počtu dětí 1 : 2,09 Za období od do se navýšil stav zaměstnanců z 33 na 34. V květnu byla přijata k zapracování mzdová účetní, která nahradí současnou mzdovou účetní po odchodu do starobního důchodu. Do starobního důchodu odešel jeden asistent pedagoga, kterého nahradil vychovatel, který nesplňoval kvalifikaci na pozici vychovatele, a na jeho místo byl od přijat nový odborný vychovatel. Dobou určitou k byl ukončen pracovní poměr paní učitelce, která zastupovala za mateřskou dovolenou a pracovní poměr skupinového vychovatele. Od se paní učitelka vrací z mateřské dovolené. Od byla přijata nová odborná vychovatelka. Během roku došlo ke změně na pozici vedoucího vychovatele, který přešel na pozici vychovatele a paní vychovatelka byla jmenována vedoucí vychovatelkou. Na hospodářském úseku došlo k obsazení pozice vedoucí ek. oddělení (hospodářky) a k přesunům pracovních kompetencí z vedoucí kuchyně na hospodářku, dle organizačního schéma Personální obsazení kvalifikační předpoklady - škola Od 1. září vyučovalo ve škole 6 učitelů 1 asistent pedagoga Věkový průměr učitelského sboru je 47 let, Složení 3 ženy a 4 muži. 18

19 funkce vzdělání úvazek věk změna -prac. poměru. Učitelka Ma Mgr.učitelství spec.ped trvá Ved.učitelka+VP Mgr. uč.pro 1.st + sp.ped trvá Učitel Ha Mgr. vychova. + spec.ped trvá učitel Ph Mgr.učitelství + spec.ped trvá Učitel Pa Mgr.soc. -pedagogika trvá Učitelka Šu Mgr.učitelství + spec.ped Mat. dov. Učitelka Pr Bc. učitelství -studuje Zástup za mat. dov. Asistent ped. Sk Kurz asistenta Trvá Machálková, Philipp, Hanel, Pajor, Dočkalová, Šuláková (mat dov.) /Prudilová- zástup za mat./ Skokan 5.3 Personální obsazení a kvalifikační předpoklady mimoškolní výchova Výchovnou činnost zabezpečuje - 16 pedagogických pracovníků 1 ředitel 1 vedoucí vychovatel 9 odb. vychovatelů 1 psycholog 4 asistenti pedagoga noční služba pořadí funkce vzdělání úvazek věk 1. ředitel Mgr. ped+.prav.+ spec.ped. 5 Na odb. vychovatel Mgr. učitelství + spec.ped.studuje 27 Ce odb. vychovatel Mgr..soc. ped.. 27 Ga odb. vychovatel Bc. Učitelství + Spec. ped. 27 Ku odb. vychovatel Bc.vojenská 27 Hr odb. vychovatel Bc.soc.pr. 27 Vi odb. vychovatel SŠ+ spec.ped 27 Bř odb. vychovatel ŠŠ+DPS, stud.spec.ped. 27 Za odb. vychovatel Bc. spec.ped 27 Šk 47 ž 10. odb. vychovatel Bc. spec.ped 18 Ba 49 ž 11. odb. vychovatel Mgr. spec.ped 27 Rich 44 ž 12. psycholog Mgr. ped.,et Mgr.psych. 8 Lu 54 ž 13. Asist. pedagoga VŠ+ kurz asist. 40 Př Asist. pedagoga SOU + kurz asist. 40 Rich Asist. pedagoga SOU + kurz asist. 40 Fre Asist. pedagoga SOU + kurz asist. 40 Mich 47 19

20 Průměrný věk denních vychovatelů je 47 let. Složení sboru: 12 mužů + 4 ženy 5. 4 Personální obsazení provozní zaměstnanci + THP Na provozním úseku k pracovalo 11 provozních a THP zaměstnanců v kumulovaných funkcích s celkovým úvazkem 11. K bylo následné složení správních zaměstnanců: pořadí funkce vzdělání Úvazek Věk Prac.poměr 1. Ekon. prac.-účetní ÚS- odborné-ekon trvá 2. Ved. šk. jídelny, ÚS-odborné--ekon trvá pokladní 3. Sociální-zdravotní ÚS-odborné 1 52 trvá 4. Vedoucí ek. oddělení US-odborné 1 38 trvá 5. Uklizečka ÚS odborné-ekonom trvá 6. Uklizečka ÚS odborné- chem trvá 7. Pradlena-švadlena SOU-švadlena 1 56 trvá 8. školník SOU-zedník 1 60 trvá 9. kuchařka ÚS- odborné 1 52 trvá 10. kuchařka SOU-kuchař 1 43 trvá 11 Ekon. prac.- účetní VŠ-Bc. - ekonomické 1 54 trvá Úvazky celkem 11 51,6 Složení: 1 muž a 10 žen 5.5 Úrazy a nemocnost zaměstnanců Úrazy zaměstnanců - celkem 3 Registrované 2 Nemocnost celková nepřítomnost na pracovišti 241 dnů 20

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Identifikátor školy: 600132005 Termín

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více