Výroční zpráva o činnosti Dětského domova se školou, základní škole a školní jídelně Veselíčko 1, za školní rok 2013 /2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Dětského domova se školou, základní škole a školní jídelně Veselíčko 1, za školní rok 2013 /2014"

Transkript

1 1

2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova se školou, základní škole a školní jídelně Veselíčko 1, za školní rok 2013 / Základní údaje o školském zařízení. str Základní údaje o školském zařízení 1.2 Součásti školského zařízení 1.3. Školská rada 2. Přehled oborů vzdělání. str Program vzdělávání na základě RVP ZV pro LMP, počty tříd, žáků 2.2 Program vzdělávání na základě RVP ZV, počty tříd, žáků 3. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků str Klasifikace a absence žáků - tříd ZV s LMP 3.2 Klasifikace a absence žáků - tříd ZV 3.3 Projektové dny 3.4 Jiné aktivity - organizované školou 4. Údaje o mimoškolní části zařízení str Organizace dětí v rodinných skupinách,naplněnost 4.2 Složení klientely dle krajů 4.3 Zařazení dětí dle 2 ods.10 zákona 109 / 2002 Sb. 4.4 Mimoškolní a volnočasové aktivity 4.5 Zájmové volnočasové aktivity 4.6 Prezentace školského zařízení na veřejnosti 4.8. Sportovní aktivity 4.7. Útěky ze zařízení 4.9 Prázdninový provoz 5. Rámcový popis personálního zabezpečení k str Počty zaměstnanců 5.2 Personální obsazení, kvalifikace, praxe, věk škola 5.3 Personální obsazení, kvalifikace, praxe, věk - mimoškolní výchova 5.4 Personální obsazení -provozní zaměstnanci + THP 5.5 Úrazy a nemocnost, zaměstnanců 5.6 Organizační schéma 6. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků.. str Další vzdělávání pedagogických pracovníků - škola 6.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků - internát 6.3 Další vzdělávání ostatních zaměstnanců 7. Údaje o prevenci rizikového chování str Prevence rizikového chování, MPP Dlouhodobé aktivity škola Jednorázové aktivity škola a výchovný úsek Dlouhodobé aktivity výchovný úsek, intervenční a integrační programy Prezentace MPP, informovanost 7.2 Školní program proti šikanování 2

3 8. Odborné a terapeutické programy a aktivity s klienty.. str Skupinové komunity 8.2. Výchovně vzdělávací bloky 8.3. Program rozvíjení emoční inteligence dětí 8.4. Preventivní program ve spolupráci s MP Přerov 8.5. Zátěžové pobyty 8.6. Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 8.7. Program Mládež v akci, projekt FITPARK 8.8. Projekt pro mladé sportovce z FS Nadace táta a máma 8.9. Projekty z podpory obce Veselíčko Individuální terapeutická práce a poradenská činnost EEG Biofeedback Spolupráce s psychiatrickou ambulancí Spolupráce s rodinou 9. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti str Základní údaje o hospodaření a majetku zařízení. str Hospodaření s rozpočtem a příjmy 10.2 Nemovitý majetek zařízení 10.3 Opravy a investice 10.4 Sponzoři 11. Zapojení zařízení do různých programů str Údaje o předložených a zařízením realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. str Údaje o spolupráci s dalšími institucemi. str Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. str Závěr a způsob projednání výroční zprávy str Přílohy VZ. str. 52 3

4 I. Z Á K L A D N Í Ú D A J E O Š K O L S K É M Z A Ř Í Z E N Í 1.1 Základní údaje o školském zařízení 1.2 Součásti školského zařízení 1.3. Školská rada 1.1. Základní údaje o školském zařízení. Název : Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 Sídlo školského zařízení : obec Veselíčko č.p. 1 okres Přerov kraj Olomoucký Adresa školy : Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko1, PSČ: Veselíčko Telefon : , Fax. : Zřizovatel : MŠMT Praha, Karmelitská 7, Praha 1 Územní obvod diagnostického ústavu : Dětský diagnostický ústav Olomouc - Sv. Kopeček, Ústavní 9 Kapacita zařízení : 32 chlapců ve věku 7 18 let IČ: zařízení : Identifikátor právnické osoby : Právní forma : příspěvková organizace Ředitel zařízení : Mgr. Petr Navrátil St. zástupce : Mgr. et Mgr. Marie Lukášová Ved. učitel : Mgr. Renáta Dočkalová Ved. vychovatel : Bc. Rita Banýrová Ved. ek. oddělení: Petra Ryšánková 4

5 1.2. Součásti zařízení : Základní škola - IZO kapacita 32 žáků C/01- studium denní, délka studia 9 r. 0 měs. Dětský domov se školou : kapacita 32 dětí Školní jídelna: kapacita 80 jídel 1.3. Školská rada Předsedkyně : Mgr. Renata Dočkalová jmenovaný zástupce za zřizovatel MŠMT Členové : PaedDr. Jaroslav Philipp - zástupce za pedagogy Bc. Rita Banýrová zvolený zástupce za zák. zástupce Školská rada se scházela podle potřeby a nutnosti. Ve školním roce 2013/2014 došlo k pěti schůzkám členů školské rady. Na schůzkách se její členové zabývali: - Schválením změn v ŠVP s platností od pro ZŠ - Projednáním a schválením školního řádu. - Projednáním výroční zprávy o činnosti školy. - Projednáním a schválením vnitřního řádu a organizačního řádu. - Seznámením se zprávou České školní inspekce. - Seznámením s rozborem hospodaření a návrhem rozpočtu na další období. Školská rada v průběhu školního roku 2013/2014 prodiskutovávala možnosti zlepšování činnosti DDŠ, ZŠ a ŠJ. 5

6 II. P Ř E H L E D O B O R U V Z D Ě L Á V Á N Í 2.1 Program vzdělávání na základě RVP ZV pro ZŠ s LMP, počty tříd, žáků 2.2 Program vzdělávání na základě RVP ZV pro ZŠ, počty tříd, žáků Kapacita základní školy : 32 chlapců ve věku 7 18 let Ve škole se vyučovalo dle vzdělávacích programů vypracovaných dle : RVP pro ZŠ: ŠVP Škola pro život RVP pro žáky s lehkým mentálním postižením ŠVP Praktická škola pro život Ve škole jsou zřízeny 4 kmenové třídy, v letošním školním roce 1 x třída pro ZŠ pro děti s LMP 3 x třída pro ZŠ Naplněnost kapacity školy: K zahájení školního vyučování - zapsáno do ZŠ 19 žáků Viz. příloha evidenční přehled umístěných děti k K ukončení školního vyučování zapsáno do ZŠ 30 žáků Viz. příloha evidenční přehled umístěných děti k V průběhu školního roku 2013/2014 bylo celkem v třídních knihách zapsaných 32 žáků. V průběhu školního roku 2013/2014 bylo celkem v evidenci zařízení zapsáno 37 žáků. Viz. příloha evidenční přehled umístěných děti od do

7 2.1 Program vzdělávání na základě RVP ZV pro LMP - počty tříd, počty žáků Základní škola pro děti s LMP Od byla zřízena - 1 třída ZŠ pro žáky s LMP Složení žáků Přehled stavu žáků - ZŠ - LMP třída ročník počet třída ročník počet I. I celkem 7 9 Zahájení: 7 Ukončení: 9 Třída Ročník Jména Ročník Jména I Dirda David Hangurbadžo Mario 7. Baran Erik 7. Erik Baran 8. Křenek Mario, Német Leon, Pačaj Erik, Jan Ferko 9. Kroščen Milan, Pecha Nikolas Křenek Mario, Német Leon, Pačaj Erik, Jan Ferko, Kroščen Milan, Džudžo Erik 2.2 Program vzdělávání na základě RVP ZV ZŠ - počty tříd, počty žáků Základní škola - vzdělávací program ŠVP Škola pro život Od byly zřízeny - 3 třídy ZŠ 7

8 Přehled stavu žáků - ZŠ třída ročník počet třída ročník počet II II celkem 5 8 Přehled stavu žáků - ZŠ třída ročník počet třída ročník počet III III Celkem 4 8 Přehled stavu žáků - ZŠ třída ročník počet třída ročník počet IV IV Celkem 4 5 II. + III.+ k k IV.celk. I.-IV. Celk. k k Zahájení: 20 Ukončení: 30 Třída Ročník Jména Ročník Jména II Horváth Antonio 5. Meszáros Lukáš 5. Meszáros Lukáš, Marcinko Erik, Marcinko David 6. Šindelář Oldřich 6. Šindelář Oldřich, Jůzko Ivo, Cina Daniel, Meszáros Mario, Grossmann Adam, Kiwak Bronislav, Šariský Tomáš III Grossmann Adam, Kiwak Bronislav, Šariský Tomáš, Galba George, 8. Icela Antonín, Robert Tomek, Jan Sikora, Marian Banyász IV. 9. Lexman Ondřej, Tomáš dostál Smatana Zdeněk, Icela Petr 8. Icela Antonín, Jan Sikora, Marian Banyász Kalaba Robert, 9. Lexman Ondřej, Tomáš Dostál Smatana Zdeněk, Icela Petr, Kalus Vítězslav 8

9 Pohyby žáků v průběhu školního roku: 1 Nikolas Pecha opravné zkoušky, nedostavil se, ukončil základní vzdělávání s prospěchem - neprospěl 2 Milan Kroščen žák po opravných zkouškách 2. pololetí 2012/2013 neprospěl opakuje ročník (ŠVP ZV LMP) 8/9 ZŠP 3 Vítězslav Kalus nový žák z DÚ Svatý Kopeček, žák 9/9 ZŠ 4 Erik Džudžo nový žák z DÚ Svatý Kopeček, žák 8/8 ZŠP 5 David Dirda nový žák z DÚ Svatý Kopeček, žák 5/6 ZŠP 6 Erik Marcinko , nový žák z DÚ Bohumín, žák 5/6 ZŠ 7 David Marcinko , nový žák z DÚ Bohumín, žák 5/5 ZŠ 8 Ivo Jůzko , nový žák z SVP Tršice, žák 6/6 ZŠ 9 Antonín Hortáth , nový žák z DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Tršice, žák 3 / 4 ZŠ 10 Mario Hangurbadžo nový žák OS Prostějov, žák 6/7 ZŠP 11 George Galba nový žák OS Prostějov, předběžné opatření, žák 7/8 ZŠ 12 Robert Kalaba nový žák z DÚ Svatý Kopeček, žák 8/9 ZŠ 13 Robert Tomek přemístěn do VÚ Střílky 8/9 ZŠ 14 Daniel Cina nový žák, ČR - Okresní soud Ostrava 6/7 ZŠ 15 Mario Meszáros nový žák, OS Přerov 6/7 ZŠ III. Ú D A J E O V Ý S L E D C Í C H V Z D Ě L Á V Á N Í Ž Á K Ů 3.1 Klasifikace a absence žáků - tříd ZŠ s LMP 3.2 Klasifikace a absence žáků - tříd ZŠ 3.3 Projektové dny 3.4 Jiné aktivity - organizované školou 3.1 Klasifikace a absence žáků tříd ZV s LMP Ve třídách pro žáky s LMP se vyučovalo podle vzdělávacího programu ŠVP Praktická škola pro život. Většina žáků dosahuje průměrných až podprůměrných výsledků.vzhledem k vysoké neomluvené absenci budou 4 žáci vykonávat opravné komisionální přezkoušení v termínu od do Jako cizí jazyk se vyučují základy angličtiny. V letošním roce byl asistent pedagoga přidělován v rámci této třída pro žáka s individuální integrací. Přes problematiku s výukou v odděleních byl vzdělávací program naplněn, vyjma žáků, kteří budou vykonávat opravné zkoušky. Z celkového počtu 9 žáků s LMP, 3 žáci ukončili pov. šk. docházku a nastoupili do učebního oboru a 6 žáků pokračuje v pov. šk. docházce. Počet žáků Z ročníku Umístěný na / do Jména 1 8. Učební obor / VÚ Dřevohostice Ferko Jan 1 8. Učební obor / VÚ Střílky (zruš.úst.vých.) Leon Német 1 9. Učební obor / VÚ Nový Jičín Milan Kroščen Přehled o klasifikaci a absenci v jednotlivých ročnících viz. příloha č.1 9

10 3.2 Klasifikace a absence žáků tříd ZŠ V ZŠ se vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola Škola pro život. Žáci dosahují průměrných výsledků. Všichni žáci byli hodnoceni. Jako první cizí jazyk se vyučuje angličtina a v letošním roce jako druhý cizí jazyk němčina. Chlapci přichází s velmi slabými znalostmi jazyka. Největší problémy tvoří předměty, ve kterých je znalost předchozího učiva pro návaznost nezbytná, zvláště Ma, Čj a AJ. Někteří nově příchozí neměli v rámci ŠVP předchozích škol zařazen některý z předmětů, jako například dějepis v 6. ročníku ZŠ s LMP nebo německý jazyk u ZŠ. Tyto potíže jsme řešili individuálním plány, které jsme naplnili. Z celkového počtu 21 žáků, ZŠ 7 ukončilo pov. šk. docházku a 14 pokračuje v pov. šk. docházce. Počet žáků Z ročníku Umístěný na / do Jména 1 7. Učební obor / VÚ Střílky Tomáš Šariský 1 8. Učební obor / VÚ Ostrava-Hrabůvka Marian Banyász 1 9. Učební obor / SŠ technická Přerov (zruš.úst.vých.) Tomáš Dostál Střední školu OA / VÚ Ostrava-Hrabůvka Petr Icela 1 9. Učební obor / VÚ Ostrava-Hrabůvka Vítězslav Kalus 1 9. Střední školu hotelnictví / VÚ Ostrava - Hrabůvka Ondřej Lexman Učební obor / VÚ Nový Jičín Zdenek Smatana Přehled o klasifikaci v jednotlivých ročnících viz. příloha č. 2 3, 4 Za školu bylo ve šk. roce 2013/2014 vydáno 30 závěrečných vysvědčení. 10 žáků ukončilo povinnou školní docházku: viz. příloha 1,3,4 15 žáků postupuje do vyšších ročníků 2 žáci propadli a budou opakovat ročník - Mario Hangurbadžo a Erik Baran (RVP pro ZŠ s LMP, ŠVP Praktická škola pro život ) 4 žáci byli neklasifikováni a pokud neprokáží znalosti v opravném termínu, budou opakovat ročník Mario Křenek a Erik Džudžo RVP pro žáky s LMP, ŠVP Praktická škola pro život ), dva žáci pak by pokračovali v dalším typu vzdělávání s ukončeným hodnocením neprospěl Leon Német a Milan Kroščen 1 žák neprospěl a bude opakovat ročník Daniel Cina (RVP pro ZŠ, ŠVP Škola pro život ) Jmenovitý seznam všech zapsaných žáků k Erik Baran, Leon Német, Mario Křenek, Erik Pačaj, Jan Ferko, Milan Kroščen, Nikolas Pecha, Lukáš Mezsáros, Oldřich Šindelář, Adam Grossmann, Bronislav Kiwak, Tomáš Šariský, Antonín Icela, Robert Tomek, Jan Sikora, Marián Banyász, Ondřej Lexman, Tomáš Dostál, Zdeněk Smatana, Petr Icela, Jmenovitý seznam všech zapsaných žáků k David Dirda, Mario Hangurbadžo, Erik Baran, Leon Német, Mario Křenek, Erik Pačaj, Jan Ferko, Milan Kroščen, Erik Džudžo, Antonio Horváth, Erik Marcinko, David Marcinko, Lukáš Meszáros, Oldřich Šindelář, Ivo Jůzko, Daniel Cína, Mario Mészáros, Adam Grossmann, Bronislav Kiwak, Tomáš Šariský, George Galba, Antonín Icela, Jan Sikora, Marián Banyász, Robert Kalaba, Ondřej Lexman, Tomáš Dostál, Zdeněk Smatana, Petr Icela, Vítězslav Kalus 10

11 3.3 Projektové dny Projektové dny nám napomáhají naplňování průřezových témat, ale zároveň účinně propojují učivo dané ŠVP v rámci mezipředmětových vztahů a naplňování průřezových témat. Rovněž jsou pro žáky zpestřením výuky: Den Země, Měsíc knihy, Zimní olympiáda v Soči, Dopravní výchova, Den zdraví 3.4. Jednorázové aktivity celkem 31 aktivit datum místo konání název akce Poznámky budova školy Hry na seznámení, rozvíjení pozitivních vztahů a kooperace. žáci celé školy školní zahrada Ukázky psovodů Městské policie žáci celé školy Pavlovice Společná výstava výtv. a ruk. výrobků dětí a kl.pavlovice žáci celé školy obec Veselíčko Zapojení se do celostátního projektu 72 hodin žáci celé školy budova školy Projekt - dopravní výchova žáci celé školy Medlov (6 dnů) Pobyt dětí v přírodě spojený s netradiční výukou vybraní žáci školy budova školy Beseda k významu státního svátku 17. listopadu všichni žáci školy spol. místnost Důsledky trestné činnosti v praxi všichni žáci školy tělocvična Sportovní den ve florbale všichni žáci školy MŠ Veselíčko Kulturní vystoupení v rámci projektu "Vánoční tradice vybraní žáci školy společenská m. Kulturní vystoupení pro zaměstnance a důchodce zař. vybraní žáci školy budova školy Vánoční posezení ve třídách všichni žáci školy ÚP Přerov Prezentace v rámci volby povolání vybraní žáci školy budova školy Projektový den "Zimní olympiáda v Soči" všichni žáci školy budova školy Slavnostní ukončení I. pololetí šk. roku 2013/2014 všichni žáci školy budova školy Kornoutová (žravá) dáma. všichni žáci školy budova školy Den vody - teoretická část všichni žáci školy budova školy zahájení projektu "Měsíc knihy" všichni žáci školy budova školy projekt "Dobývání Vesmíru" všichni žáci školy Jihlava turnaj v sálové kopané O zlatý jihlavský míč vybraní žáci školy Veselíčko Projekt Den Země všichni žáci školy Hranice Dukla baví děti vybraní žáci školy okolí školy Projekt dopravní výchovy všichni žáci školy okolí školy Veselíčko Trofej všichni žáci školy Chrudim Letní olympijské hry vybraní žáci školy zahrada školy Světový den životního prostředí všichni žáci školy zahrada školy Den dětí pro MŠ Veselíčko vybraní žáci školy budova školy Prezentace zařízení VÚ Nový Jičín všichni žáci školy Dlouhé stráně výlet nejaktivnějších žáků - vybraní žáci školy školní zahrada Sportovní den všichni žáci školy Přednáška na téma : "Správná péče o budova školy chrup". všichni žáci školy 11

12 IV. Ú D A J E O M I M O Š K O L N Í Č Á S T I Z A Ř Í Z E N Í 4.1 Organizace dětí v rodinných skupinách, naplněnost 4.2 Složení klientely dle krajů 4.3 Zařazení dětí dle 2 ods.10 zákona 109/2002 Sb. 4.4 Mimoškolní a volnočasové aktivity 4.5 Zájmové volnočasové aktivity 4.6 Prezentace školského zařízení na veřejnosti 4.7. Sportovní aktivity 4.8. Útěky ze zařízení 4.9. Prázdninový provoz 4.1 Organizace dětí v rodinných skupinách, naplněnost Pro mimoškolní činnost byli žáci rozděleni do čtyř rodinných skupin. Každou skupinu tvořilo maximálně 8 žáků, kterou vedli 2 vychovatelé. Naplněnost zařízení nepřekročila kapacitu zařízení Tabulka přehledu naplněnosti zařízení K datu: Od přišlo Do odešlo 15 nových chlapců 12 chlapců Přehled o naplněnosti rodinných buněk buňka číslo počet děti k k k I II III IV Celkem: Pohyb žáků během šk. roku Od do K Nově zařazeno 15 Během období odešlo 12 Celkem prošlo zařízením 37 chlapců 12

13 Jmenovitý přehled žáků k dětí Marian Banyász, Erik Baran, Tomáš Dostál, Jan Ferko, Adam Grossmann, Icela Antonín, Icela Petr, Bronislav Kiwak, Mario Kroščen, Mario Křenek, Ondřej Lexman, Lukáš Mészáros, Leon Német, Erik Pačaj, Nikolas Pecha, Jan Sikora, Zdeněk Smatana, Erik Suchý, Tomáš Šariský, Oldřich Šindelář, Robert Tomek, Eduard Zimmermann. Nově zařazeno - 15 chlapců Daniel Cina, David Dirda, Erik Džudžo, George Galba, Mario Hangurbadžo, Antonio Horváth, Ivo Jůzko, Robert Kalaba, Vítězslav Kalus, Dominik Lümel, David Marcinko, Erik Marcinko, Mario Mészáros, Sebastian Pala, Kristián Stojka Během období celého šk. roku odešlo ze zařízení 12 dětí 1. Banyász Marián přemístěn do VÚ Ostrava-Hrabůvka dne Baran Erik přemístěn do VÚ Ostrava-Hrabůvka, detašované pracoviště Janová dne Ferko Jan přemístění do VÚ Dřevohostice Icela Petr - přemístěn do VÚ Ostrava-Hrabůvka dne Kalus Vítězslav - přemístěn do VÚ Ostrava-Hrabůvka dne Lexman Ondřej - přemístěn do VÚ Ostrava-Hrabůvka dne Pecha Nikolas přemístěn do DÚM Ostrava-Kunčičky dne Smatana Zdeněk přemístěn do VÚ Ostrava-Hrabůvka, detašované pracoviště Janová dne Suchý Erik zrušení ústavní výchovy, vyřazen dne Šariský Tomáš přemístění do VÚ Střílky dne Tomek Robert přemístění do VÚ Ostrava-Hrabůvka, detašované pracoviště Janová dne Zimmermann Eduard přemístění do DÚM Ostrava Kunčičky dne Počet žáků k Nepřemístění učni 1 Kroščen Milan V řízení zrušení ÚV 2 Dostál Tomáš, Német Leon Školáci 22 Cina Daniel, Dirda David, Džudžo Erik, Galba George, Grossmann Adam, Hangurbadžo Mário, Horváth Antonio, Icela Antonín, Jůzko Ivo, Kalaba Robert, Kiwak Bronislav, Křenek Mario, Lümel Dominik, Marcinko David, Marcinko Erik, Meszárosz Lukáš, Mészáros Mário, Pačaj Erik, Pala Sebastian, Sikora Jan, Stojka Kristián, Šindelář Oldřich 4.2 Složení klientely dle krajů Složení celoroční klientely dle krajů : 37 Olomoucký kraj : 23 Moravskoslezský kraj: 9 Zlínský kraj: 4 Jihomoravský: 1 Jiný: 0 Celkem: 37 13

14 4.3 Zařazení dětí dle 2 ods.10 zákona 109 / 2002 Sb. Zařazení dětí, které prošly během šk. roku zařízením podle 2 ods.10 zákona 109/2002 Sb. A samostatné přiměřeně věku 0 B samostatné vyžadující občasnou kontrolu 0 C vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu 25 D nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu 10 E vyžadující intenzivní individuální péči Mimoškolní a volnočasové aktivity - 49 aktivit Přehled akcí mimoškolní výchova Datum akce Náplň akce Místo konání VI. ročník střelecké soutěže Bystřice pod Hostýnem Skupinová akce Fitpark Hranice na Moravě Skupinová akce cyklovýlet Hranice na Moravě Kdo si hraje nezlobí, aneb procházka přírodou. Spolek žen Rouské Hranice na Moravě Letní biatlon Vrchlabí Celostátní setkání DofE Award Janov nad Nisou Klubové odpoledne turnaj v ringu Veselíčko zahrada Brigáda s p. Víchou Lipník nad Bečvou Stezka odvahy s opékáním Veselíčko - les Obecní předvánoční jarmark Veselíčko kult. dům Tupec Klubové odpoledne soutěže Veselíčko spol. místnost Soutěž prezentace draků Veselíčko spol. místnost Mikulášská nadílka pro důchodce DAS Pavlovice u Přerova Mikulášský program Veselíčko zámecká kaple Kulturní vystoupení v rámci akce obce Veselíčko zpívání u zámku - Česko zpívá koledy Veselíčko před budovou zámku Vánoční výstava Veselíčko zámecká kaple Vánoční jarmark Lipník nad Bečvou Klubové odpoledne sport. soutěže Veselíčko tělocvična Adventní vystoupení s kulturním pásmem za doprovodu kytar DAS Pavlovice u Přerova Vánoční posezení s programem Veselíčko klubovny skupin Turistický výšlap k pomníku Žalov, opékání v přírodě Staměřice, pomník Žalov Klubové odpoledne sport. soutěže Veselíčko - tělocvična Aquapark motivační plavání Hranice na Moravě Multižánrový taneční muzikál Přerov kino Hvězda Klubové odpoledne vědomostní Veselíčko spol. místnost 14

15 kvíz ZOH v Soči, hra Masopust vodění medvěda DAS Pavlovice u Přerova Národní cirkus Originál Berousek návštěva vystoupení Olomouc Šantovka Klubové odpoledne soutěže, hry Veselíčko spol. místnost Klubové odpoledne téma Velikonoce Veselíčko spol. místnost Brigáda s pí. Richterovou TJ SOKOL Velký Újezd Klubové odpoledne Pálení čarodějnic Veselíčko zahrada Mezinárodní výměna mládeže Tesák, hotel Sport Skupinová akce cyklovýlet, opékání v přírodě Tršice Klubové odpoledne řemeslné dovednosti Veselíčko zahrada Veselíčko trofej Veselíčko a okolí Kácení májky DAS Pavlovice u Přerova Dětský den soutěže Veselíčko - zahrada Expedice DofE Nízký Jeseník Těšíkovská kyselka Předávání diplomů bronzového stupně DofE Award Praha Kongresový palác Triatlon Albert Tour Olomouc Olomouc park Flora Skupinová akce cyklovýlet s přenocováním v přírodě Hustopeče nad Bečvou Skupinová akce ZOO Lešná Zlín Skupinová akce cyklovýlet Velký Újezd Skupinová akce cyklovýlet Helfštýn Skupinová akce cyklovýlet, Helfštýn Prázdninový dvoudenní cyklovýlet Těšíkovská kyselka Prázdninový dvoudenní cyklovýlet Hustopeče nad Bečvou Prázdninový pobyt v hotelu Medlov - Fryšava Den pro děti akce žen Rouské Sokolovna Hranice na M. 4.5 Zájmové volnočasové aktivity Během školního roku fungovaly v zařízení zájmové kroužky, které ve svém volném čase vedli naši pedagogičtí pracovníci. Ustoupili jsme od možnosti posílat děti do zájmových kroužků v okolí, a to zejména z důvodů nespolehlivosti dětí při jejich návštěvě. Ti, kteří měli zájem kroužky navštěvovat, měli především zájem o výlet do Přerova či Lipníka a ne o kroužek. - činnost kroužků: střelecký, cykloturistika, hry na kytaru, hra na klavír, výtvarný kroužek, deskové hry - různé volnočasové aktivity, výlety, vycházky, práce na PC, skupinové pobyty - 15

16 4.6 Prezentace školského zařízení na veřejnosti Zařízení se zapojuje do akcí pořádaných obcí Veselíčko a obcí v okolí. Pravidelně vystavujeme výtvarné a rukodělné práce našich dětí na společné výstavě s Domovem Alfreda Skeneho Pavlovice, v obci Pavlovice a ve Středisku volného času v Lipníku nad Bečvou. Seniorské části obyvatel již několik let vstupujeme do povědomí i pořádáním kulturních programů a koncertů. Pro MŠ ve Veselíčku pravidelně připravujeme kulturní programy a účastníme se na společných akcích. Obci propůjčujeme společenskou místnost pro slavnostní události, jako je vítání občánků a akce pro děti Česko čte dětem, a podílíme se na jejich organizaci a účasti s našimi dětmi. S výtvarnými pracemi našich žáků se účastníme i výstav a jarmarků pořádaných v našem okolí. O svých aktivitách informujeme na našich internetových stránkách a v regionálním tisku Sportovní aktivity - soutěže Využíváme vhodných nabídek ke sportovním soutěžím pořádaných v okolí i v rámci celé ČR. Našim hlavním kritériem je úroveň chování, a přístup k tréninku dětí. Pokud nejsou všechna kritéria splněna, jedinec či družstvo se akce nezúčastní. Občas nás mrzí, že nemůžeme poslat na soutěž ty nejlepší, ale kritéria striktně dodržujeme. I přes toto omezení se nám podařilo dosáhnout v celostátních soutěžích i na medaile. Dne jsme se zúčastnili 6. ročníku střelecké soutěže O putovní pohár v Bystřici pod Hostýnem, kde se naši chlapci umístili na 1. a 2. místě. Ve dnech jsme se zúčastnili letního biatlonu ve Vrchlabí, kde jsme se z 11 družstev umístili celkově na 6. místě, v jednotlivcích se Tomáš Dostál umístil na 5. místě. Dne jsme se zúčastnili 20. ročníku turnaje O zlatý jihlavský míč v Jihlavě, kde jsme se z 12 zúčastněných družstev umístili na 5. místě. Velmi úspěšnou akcí byl i 4. ročník soutěže Veselíčko, trofej, kterou pro všechny připravila skupina Dofe Award. Jedná se o již tradiční krosový běh čtyřčlenných družstev s pneumatikou z nákladního vozidla. Ve dnech jsme se zúčastnili 42. ročníku celostátní letní olympiády v Chrudimi, kde se Tomáš Dostál umístil na 3. místě v běhu na 3000 metrů, Vítězslav Kalus na 4. místě ve skoku dalekém a v nohejbalu družstev jsme získali 2. místo. Dne se umístili v soutěži Albert Triatlon Tour v Olomouci Robert Kalaba na 1. místě a Petr Icela 3..místě. 16

17 4.8. Útěky ze zařízení Od do jsme zaznamenali 31 útěků a 27 nenávratů, na kterých se podílelo celkem 22 dětí. Nejvíce počet na jednoho žáka. 1 žák 8x Baran Erik, 1 žák 7x Német Leon 1 žák 6x Pačaj Erik 1 žák 4x Šindelář Oldřich 3 žáci 3x Mészáros Lukáš, Šariský Tomáš, Tomek Robert 9 žáků 2x Banyász Marian, Džudžo Erik, Ferko Jan, Hangurbadžo Mario, Kalus Vítězslav, Kroščen Milan, Marcinko David, Marcinko Erik, Stojka Kristián, 6 žáků 1x Galba George, Icela Antonín, Křenek Mario, Pala Sebastián, Sikora Jan, Smatana Zdeněk, Zvýšil se největší počet útěků oproti loňsku spáchaných jedním dítětem ze 6 na 8. Také se zvýšil počet nenávratů z 16 na 27. Je skutečností, že pokud děti zjistí, že není sankce, nenávraty a útěky opakují. Někteří rodiče je v tom podporují Prázdninový provoz Stav dětí se pohyboval v rozmezí 1 8 dětí. Všechny děti byly nejméně 10 dnů doma. Pro chlapce byl připraven l týdenní pobyt mimo zařízení a to : Medlov - rekreačně turistický pobyt se uskutečnil ve dnech Zúčastnilo se ho 8 dětí: Cina Daniel, Jůzko Ivo, Baran Erik, Dirda David, Mészáros Mário, Kalaba Robert, Kalus Vítězslav, Stojka Kristián, a dva vychovatelé: Zábranský Roman a Jurášek Miroslav Dvou kratších cykloturistických pobytů se zúčastnilo 5 chlapců: Cina Daniel, Kroščen Milan, Kalaba Robert, Kalus Vítězslav, Jůzko Ivo, a to: Těšíkovská kyselka za doprovodu: Vícha Petr, Kundera Jan Hustopeče nad Bečvou za doprovodu: Vícha Petr, Gálik Miroslav, Navrátil Petr Malý počet dětí během prázdnin nám opět umožnil přesunout celý prázdninový program do zahrady, kde jsme využili volné kapacity zahradního domku, který poskytuje kompletní třípokojový byt. Děti mohly pobývat většinu času ve volné zahradě v blízkosti hřišť. Chodily na delší turistické vycházky, plavaly, vyjížděly na kolech, ale i pomáhaly v zahradě při hrabání sena a trhání ovoce. Děti si určitou část prázdnin i samy vařily. Máme - li hodnotit prázdniny jako celek, byly poměrně klidné, děti přijížděly a odjížděly ze zařízení podle předem stanoveného harmonogramu. Problém činili chlapci, kteří byli již před zahájením prázdnin na útěku a byli zadrženi - následně opět utekli. Také nově příchozí chlapci měli potíže s adaptací a ze zařízení utekli. 17

18 V. R Á M C O V Ý P O P I S P E R S O N Á L N Í H O Z A B E Z P E Č E N Í k Počty zaměstnanců 5.2 Personální obsazení, kvalifikace, praxe, věk škola 5.3 Personální obsazení, kvalifikace, praxe, věk - mimoškolní výchova 5.4 Personální obsazení - provozní zaměstnanci + THP 5.5 Úrazy a nemocnost zaměstnanců 5.5 Organizační schéma 5.1. Počty zaměstnanců K zařízení zaměstnávalo 33 zaměst., jejichž počet byl během šk. roku navýšen na 34. Počet zaměstnanců: počtu dětí 1 : 0,94 Počet pedagogů: počtu dětí 1 : 1,4 Počet pedagogů škola: počtu žáků 1 : 4,6 Počet pedagogů internát: počtu dětí 1 : 2,0 Počet ostatní zaměstnanci: počtu dětí 1 : 2,09 Za období od do se navýšil stav zaměstnanců z 33 na 34. V květnu byla přijata k zapracování mzdová účetní, která nahradí současnou mzdovou účetní po odchodu do starobního důchodu. Do starobního důchodu odešel jeden asistent pedagoga, kterého nahradil vychovatel, který nesplňoval kvalifikaci na pozici vychovatele, a na jeho místo byl od přijat nový odborný vychovatel. Dobou určitou k byl ukončen pracovní poměr paní učitelce, která zastupovala za mateřskou dovolenou a pracovní poměr skupinového vychovatele. Od se paní učitelka vrací z mateřské dovolené. Od byla přijata nová odborná vychovatelka. Během roku došlo ke změně na pozici vedoucího vychovatele, který přešel na pozici vychovatele a paní vychovatelka byla jmenována vedoucí vychovatelkou. Na hospodářském úseku došlo k obsazení pozice vedoucí ek. oddělení (hospodářky) a k přesunům pracovních kompetencí z vedoucí kuchyně na hospodářku, dle organizačního schéma Personální obsazení kvalifikační předpoklady - škola Od 1. září vyučovalo ve škole 6 učitelů 1 asistent pedagoga Věkový průměr učitelského sboru je 47 let, Složení 3 ženy a 4 muži. 18

19 funkce vzdělání úvazek věk změna -prac. poměru. Učitelka Ma Mgr.učitelství spec.ped trvá Ved.učitelka+VP Mgr. uč.pro 1.st + sp.ped trvá Učitel Ha Mgr. vychova. + spec.ped trvá učitel Ph Mgr.učitelství + spec.ped trvá Učitel Pa Mgr.soc. -pedagogika trvá Učitelka Šu Mgr.učitelství + spec.ped Mat. dov. Učitelka Pr Bc. učitelství -studuje Zástup za mat. dov. Asistent ped. Sk Kurz asistenta Trvá Machálková, Philipp, Hanel, Pajor, Dočkalová, Šuláková (mat dov.) /Prudilová- zástup za mat./ Skokan 5.3 Personální obsazení a kvalifikační předpoklady mimoškolní výchova Výchovnou činnost zabezpečuje - 16 pedagogických pracovníků 1 ředitel 1 vedoucí vychovatel 9 odb. vychovatelů 1 psycholog 4 asistenti pedagoga noční služba pořadí funkce vzdělání úvazek věk 1. ředitel Mgr. ped+.prav.+ spec.ped. 5 Na odb. vychovatel Mgr. učitelství + spec.ped.studuje 27 Ce odb. vychovatel Mgr..soc. ped.. 27 Ga odb. vychovatel Bc. Učitelství + Spec. ped. 27 Ku odb. vychovatel Bc.vojenská 27 Hr odb. vychovatel Bc.soc.pr. 27 Vi odb. vychovatel SŠ+ spec.ped 27 Bř odb. vychovatel ŠŠ+DPS, stud.spec.ped. 27 Za odb. vychovatel Bc. spec.ped 27 Šk 47 ž 10. odb. vychovatel Bc. spec.ped 18 Ba 49 ž 11. odb. vychovatel Mgr. spec.ped 27 Rich 44 ž 12. psycholog Mgr. ped.,et Mgr.psych. 8 Lu 54 ž 13. Asist. pedagoga VŠ+ kurz asist. 40 Př Asist. pedagoga SOU + kurz asist. 40 Rich Asist. pedagoga SOU + kurz asist. 40 Fre Asist. pedagoga SOU + kurz asist. 40 Mich 47 19

20 Průměrný věk denních vychovatelů je 47 let. Složení sboru: 12 mužů + 4 ženy 5. 4 Personální obsazení provozní zaměstnanci + THP Na provozním úseku k pracovalo 11 provozních a THP zaměstnanců v kumulovaných funkcích s celkovým úvazkem 11. K bylo následné složení správních zaměstnanců: pořadí funkce vzdělání Úvazek Věk Prac.poměr 1. Ekon. prac.-účetní ÚS- odborné-ekon trvá 2. Ved. šk. jídelny, ÚS-odborné--ekon trvá pokladní 3. Sociální-zdravotní ÚS-odborné 1 52 trvá 4. Vedoucí ek. oddělení US-odborné 1 38 trvá 5. Uklizečka ÚS odborné-ekonom trvá 6. Uklizečka ÚS odborné- chem trvá 7. Pradlena-švadlena SOU-švadlena 1 56 trvá 8. školník SOU-zedník 1 60 trvá 9. kuchařka ÚS- odborné 1 52 trvá 10. kuchařka SOU-kuchař 1 43 trvá 11 Ekon. prac.- účetní VŠ-Bc. - ekonomické 1 54 trvá Úvazky celkem 11 51,6 Složení: 1 muž a 10 žen 5.5 Úrazy a nemocnost zaměstnanců Úrazy zaměstnanců - celkem 3 Registrované 2 Nemocnost celková nepřítomnost na pracovišti 241 dnů 20

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Čj.: SŠNM/364/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov Identifikátor školy: 600 111 334 Termín konání inspekce: 1. 2. březen 2006 Čj.: ČŠI 1032/06-12

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADIŠTKO, okres Praha západ Školní 33, 252 09 Hradištko tel.: 242 413 712, 734 738 442, fax: 242 413 713 e-mail: skola@zshradistko.cz, web: zshradistko.cz, DS:4ubmmpf IČO: 71008233, č.

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více