Výroční zpráva o činnosti Dětského domova se školou, základní škole a školní jídelně Veselíčko 1, za školní rok 2013 /2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Dětského domova se školou, základní škole a školní jídelně Veselíčko 1, za školní rok 2013 /2014"

Transkript

1 1

2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova se školou, základní škole a školní jídelně Veselíčko 1, za školní rok 2013 / Základní údaje o školském zařízení. str Základní údaje o školském zařízení 1.2 Součásti školského zařízení 1.3. Školská rada 2. Přehled oborů vzdělání. str Program vzdělávání na základě RVP ZV pro LMP, počty tříd, žáků 2.2 Program vzdělávání na základě RVP ZV, počty tříd, žáků 3. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků str Klasifikace a absence žáků - tříd ZV s LMP 3.2 Klasifikace a absence žáků - tříd ZV 3.3 Projektové dny 3.4 Jiné aktivity - organizované školou 4. Údaje o mimoškolní části zařízení str Organizace dětí v rodinných skupinách,naplněnost 4.2 Složení klientely dle krajů 4.3 Zařazení dětí dle 2 ods.10 zákona 109 / 2002 Sb. 4.4 Mimoškolní a volnočasové aktivity 4.5 Zájmové volnočasové aktivity 4.6 Prezentace školského zařízení na veřejnosti 4.8. Sportovní aktivity 4.7. Útěky ze zařízení 4.9 Prázdninový provoz 5. Rámcový popis personálního zabezpečení k str Počty zaměstnanců 5.2 Personální obsazení, kvalifikace, praxe, věk škola 5.3 Personální obsazení, kvalifikace, praxe, věk - mimoškolní výchova 5.4 Personální obsazení -provozní zaměstnanci + THP 5.5 Úrazy a nemocnost, zaměstnanců 5.6 Organizační schéma 6. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků.. str Další vzdělávání pedagogických pracovníků - škola 6.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků - internát 6.3 Další vzdělávání ostatních zaměstnanců 7. Údaje o prevenci rizikového chování str Prevence rizikového chování, MPP Dlouhodobé aktivity škola Jednorázové aktivity škola a výchovný úsek Dlouhodobé aktivity výchovný úsek, intervenční a integrační programy Prezentace MPP, informovanost 7.2 Školní program proti šikanování 2

3 8. Odborné a terapeutické programy a aktivity s klienty.. str Skupinové komunity 8.2. Výchovně vzdělávací bloky 8.3. Program rozvíjení emoční inteligence dětí 8.4. Preventivní program ve spolupráci s MP Přerov 8.5. Zátěžové pobyty 8.6. Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 8.7. Program Mládež v akci, projekt FITPARK 8.8. Projekt pro mladé sportovce z FS Nadace táta a máma 8.9. Projekty z podpory obce Veselíčko Individuální terapeutická práce a poradenská činnost EEG Biofeedback Spolupráce s psychiatrickou ambulancí Spolupráce s rodinou 9. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti str Základní údaje o hospodaření a majetku zařízení. str Hospodaření s rozpočtem a příjmy 10.2 Nemovitý majetek zařízení 10.3 Opravy a investice 10.4 Sponzoři 11. Zapojení zařízení do různých programů str Údaje o předložených a zařízením realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. str Údaje o spolupráci s dalšími institucemi. str Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. str Závěr a způsob projednání výroční zprávy str Přílohy VZ. str. 52 3

4 I. Z Á K L A D N Í Ú D A J E O Š K O L S K É M Z A Ř Í Z E N Í 1.1 Základní údaje o školském zařízení 1.2 Součásti školského zařízení 1.3. Školská rada 1.1. Základní údaje o školském zařízení. Název : Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 Sídlo školského zařízení : obec Veselíčko č.p. 1 okres Přerov kraj Olomoucký Adresa školy : Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko1, PSČ: Veselíčko Telefon : , Fax. : Zřizovatel : MŠMT Praha, Karmelitská 7, Praha 1 Územní obvod diagnostického ústavu : Dětský diagnostický ústav Olomouc - Sv. Kopeček, Ústavní 9 Kapacita zařízení : 32 chlapců ve věku 7 18 let IČ: zařízení : Identifikátor právnické osoby : Právní forma : příspěvková organizace Ředitel zařízení : Mgr. Petr Navrátil St. zástupce : Mgr. et Mgr. Marie Lukášová Ved. učitel : Mgr. Renáta Dočkalová Ved. vychovatel : Bc. Rita Banýrová Ved. ek. oddělení: Petra Ryšánková 4

5 1.2. Součásti zařízení : Základní škola - IZO kapacita 32 žáků C/01- studium denní, délka studia 9 r. 0 měs. Dětský domov se školou : kapacita 32 dětí Školní jídelna: kapacita 80 jídel 1.3. Školská rada Předsedkyně : Mgr. Renata Dočkalová jmenovaný zástupce za zřizovatel MŠMT Členové : PaedDr. Jaroslav Philipp - zástupce za pedagogy Bc. Rita Banýrová zvolený zástupce za zák. zástupce Školská rada se scházela podle potřeby a nutnosti. Ve školním roce 2013/2014 došlo k pěti schůzkám členů školské rady. Na schůzkách se její členové zabývali: - Schválením změn v ŠVP s platností od pro ZŠ - Projednáním a schválením školního řádu. - Projednáním výroční zprávy o činnosti školy. - Projednáním a schválením vnitřního řádu a organizačního řádu. - Seznámením se zprávou České školní inspekce. - Seznámením s rozborem hospodaření a návrhem rozpočtu na další období. Školská rada v průběhu školního roku 2013/2014 prodiskutovávala možnosti zlepšování činnosti DDŠ, ZŠ a ŠJ. 5

6 II. P Ř E H L E D O B O R U V Z D Ě L Á V Á N Í 2.1 Program vzdělávání na základě RVP ZV pro ZŠ s LMP, počty tříd, žáků 2.2 Program vzdělávání na základě RVP ZV pro ZŠ, počty tříd, žáků Kapacita základní školy : 32 chlapců ve věku 7 18 let Ve škole se vyučovalo dle vzdělávacích programů vypracovaných dle : RVP pro ZŠ: ŠVP Škola pro život RVP pro žáky s lehkým mentálním postižením ŠVP Praktická škola pro život Ve škole jsou zřízeny 4 kmenové třídy, v letošním školním roce 1 x třída pro ZŠ pro děti s LMP 3 x třída pro ZŠ Naplněnost kapacity školy: K zahájení školního vyučování - zapsáno do ZŠ 19 žáků Viz. příloha evidenční přehled umístěných děti k K ukončení školního vyučování zapsáno do ZŠ 30 žáků Viz. příloha evidenční přehled umístěných děti k V průběhu školního roku 2013/2014 bylo celkem v třídních knihách zapsaných 32 žáků. V průběhu školního roku 2013/2014 bylo celkem v evidenci zařízení zapsáno 37 žáků. Viz. příloha evidenční přehled umístěných děti od do

7 2.1 Program vzdělávání na základě RVP ZV pro LMP - počty tříd, počty žáků Základní škola pro děti s LMP Od byla zřízena - 1 třída ZŠ pro žáky s LMP Složení žáků Přehled stavu žáků - ZŠ - LMP třída ročník počet třída ročník počet I. I celkem 7 9 Zahájení: 7 Ukončení: 9 Třída Ročník Jména Ročník Jména I Dirda David Hangurbadžo Mario 7. Baran Erik 7. Erik Baran 8. Křenek Mario, Német Leon, Pačaj Erik, Jan Ferko 9. Kroščen Milan, Pecha Nikolas Křenek Mario, Német Leon, Pačaj Erik, Jan Ferko, Kroščen Milan, Džudžo Erik 2.2 Program vzdělávání na základě RVP ZV ZŠ - počty tříd, počty žáků Základní škola - vzdělávací program ŠVP Škola pro život Od byly zřízeny - 3 třídy ZŠ 7

8 Přehled stavu žáků - ZŠ třída ročník počet třída ročník počet II II celkem 5 8 Přehled stavu žáků - ZŠ třída ročník počet třída ročník počet III III Celkem 4 8 Přehled stavu žáků - ZŠ třída ročník počet třída ročník počet IV IV Celkem 4 5 II. + III.+ k k IV.celk. I.-IV. Celk. k k Zahájení: 20 Ukončení: 30 Třída Ročník Jména Ročník Jména II Horváth Antonio 5. Meszáros Lukáš 5. Meszáros Lukáš, Marcinko Erik, Marcinko David 6. Šindelář Oldřich 6. Šindelář Oldřich, Jůzko Ivo, Cina Daniel, Meszáros Mario, Grossmann Adam, Kiwak Bronislav, Šariský Tomáš III Grossmann Adam, Kiwak Bronislav, Šariský Tomáš, Galba George, 8. Icela Antonín, Robert Tomek, Jan Sikora, Marian Banyász IV. 9. Lexman Ondřej, Tomáš dostál Smatana Zdeněk, Icela Petr 8. Icela Antonín, Jan Sikora, Marian Banyász Kalaba Robert, 9. Lexman Ondřej, Tomáš Dostál Smatana Zdeněk, Icela Petr, Kalus Vítězslav 8

9 Pohyby žáků v průběhu školního roku: 1 Nikolas Pecha opravné zkoušky, nedostavil se, ukončil základní vzdělávání s prospěchem - neprospěl 2 Milan Kroščen žák po opravných zkouškách 2. pololetí 2012/2013 neprospěl opakuje ročník (ŠVP ZV LMP) 8/9 ZŠP 3 Vítězslav Kalus nový žák z DÚ Svatý Kopeček, žák 9/9 ZŠ 4 Erik Džudžo nový žák z DÚ Svatý Kopeček, žák 8/8 ZŠP 5 David Dirda nový žák z DÚ Svatý Kopeček, žák 5/6 ZŠP 6 Erik Marcinko , nový žák z DÚ Bohumín, žák 5/6 ZŠ 7 David Marcinko , nový žák z DÚ Bohumín, žák 5/5 ZŠ 8 Ivo Jůzko , nový žák z SVP Tršice, žák 6/6 ZŠ 9 Antonín Hortáth , nový žák z DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Tršice, žák 3 / 4 ZŠ 10 Mario Hangurbadžo nový žák OS Prostějov, žák 6/7 ZŠP 11 George Galba nový žák OS Prostějov, předběžné opatření, žák 7/8 ZŠ 12 Robert Kalaba nový žák z DÚ Svatý Kopeček, žák 8/9 ZŠ 13 Robert Tomek přemístěn do VÚ Střílky 8/9 ZŠ 14 Daniel Cina nový žák, ČR - Okresní soud Ostrava 6/7 ZŠ 15 Mario Meszáros nový žák, OS Přerov 6/7 ZŠ III. Ú D A J E O V Ý S L E D C Í C H V Z D Ě L Á V Á N Í Ž Á K Ů 3.1 Klasifikace a absence žáků - tříd ZŠ s LMP 3.2 Klasifikace a absence žáků - tříd ZŠ 3.3 Projektové dny 3.4 Jiné aktivity - organizované školou 3.1 Klasifikace a absence žáků tříd ZV s LMP Ve třídách pro žáky s LMP se vyučovalo podle vzdělávacího programu ŠVP Praktická škola pro život. Většina žáků dosahuje průměrných až podprůměrných výsledků.vzhledem k vysoké neomluvené absenci budou 4 žáci vykonávat opravné komisionální přezkoušení v termínu od do Jako cizí jazyk se vyučují základy angličtiny. V letošním roce byl asistent pedagoga přidělován v rámci této třída pro žáka s individuální integrací. Přes problematiku s výukou v odděleních byl vzdělávací program naplněn, vyjma žáků, kteří budou vykonávat opravné zkoušky. Z celkového počtu 9 žáků s LMP, 3 žáci ukončili pov. šk. docházku a nastoupili do učebního oboru a 6 žáků pokračuje v pov. šk. docházce. Počet žáků Z ročníku Umístěný na / do Jména 1 8. Učební obor / VÚ Dřevohostice Ferko Jan 1 8. Učební obor / VÚ Střílky (zruš.úst.vých.) Leon Német 1 9. Učební obor / VÚ Nový Jičín Milan Kroščen Přehled o klasifikaci a absenci v jednotlivých ročnících viz. příloha č.1 9

10 3.2 Klasifikace a absence žáků tříd ZŠ V ZŠ se vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola Škola pro život. Žáci dosahují průměrných výsledků. Všichni žáci byli hodnoceni. Jako první cizí jazyk se vyučuje angličtina a v letošním roce jako druhý cizí jazyk němčina. Chlapci přichází s velmi slabými znalostmi jazyka. Největší problémy tvoří předměty, ve kterých je znalost předchozího učiva pro návaznost nezbytná, zvláště Ma, Čj a AJ. Někteří nově příchozí neměli v rámci ŠVP předchozích škol zařazen některý z předmětů, jako například dějepis v 6. ročníku ZŠ s LMP nebo německý jazyk u ZŠ. Tyto potíže jsme řešili individuálním plány, které jsme naplnili. Z celkového počtu 21 žáků, ZŠ 7 ukončilo pov. šk. docházku a 14 pokračuje v pov. šk. docházce. Počet žáků Z ročníku Umístěný na / do Jména 1 7. Učební obor / VÚ Střílky Tomáš Šariský 1 8. Učební obor / VÚ Ostrava-Hrabůvka Marian Banyász 1 9. Učební obor / SŠ technická Přerov (zruš.úst.vých.) Tomáš Dostál Střední školu OA / VÚ Ostrava-Hrabůvka Petr Icela 1 9. Učební obor / VÚ Ostrava-Hrabůvka Vítězslav Kalus 1 9. Střední školu hotelnictví / VÚ Ostrava - Hrabůvka Ondřej Lexman Učební obor / VÚ Nový Jičín Zdenek Smatana Přehled o klasifikaci v jednotlivých ročnících viz. příloha č. 2 3, 4 Za školu bylo ve šk. roce 2013/2014 vydáno 30 závěrečných vysvědčení. 10 žáků ukončilo povinnou školní docházku: viz. příloha 1,3,4 15 žáků postupuje do vyšších ročníků 2 žáci propadli a budou opakovat ročník - Mario Hangurbadžo a Erik Baran (RVP pro ZŠ s LMP, ŠVP Praktická škola pro život ) 4 žáci byli neklasifikováni a pokud neprokáží znalosti v opravném termínu, budou opakovat ročník Mario Křenek a Erik Džudžo RVP pro žáky s LMP, ŠVP Praktická škola pro život ), dva žáci pak by pokračovali v dalším typu vzdělávání s ukončeným hodnocením neprospěl Leon Német a Milan Kroščen 1 žák neprospěl a bude opakovat ročník Daniel Cina (RVP pro ZŠ, ŠVP Škola pro život ) Jmenovitý seznam všech zapsaných žáků k Erik Baran, Leon Német, Mario Křenek, Erik Pačaj, Jan Ferko, Milan Kroščen, Nikolas Pecha, Lukáš Mezsáros, Oldřich Šindelář, Adam Grossmann, Bronislav Kiwak, Tomáš Šariský, Antonín Icela, Robert Tomek, Jan Sikora, Marián Banyász, Ondřej Lexman, Tomáš Dostál, Zdeněk Smatana, Petr Icela, Jmenovitý seznam všech zapsaných žáků k David Dirda, Mario Hangurbadžo, Erik Baran, Leon Német, Mario Křenek, Erik Pačaj, Jan Ferko, Milan Kroščen, Erik Džudžo, Antonio Horváth, Erik Marcinko, David Marcinko, Lukáš Meszáros, Oldřich Šindelář, Ivo Jůzko, Daniel Cína, Mario Mészáros, Adam Grossmann, Bronislav Kiwak, Tomáš Šariský, George Galba, Antonín Icela, Jan Sikora, Marián Banyász, Robert Kalaba, Ondřej Lexman, Tomáš Dostál, Zdeněk Smatana, Petr Icela, Vítězslav Kalus 10

11 3.3 Projektové dny Projektové dny nám napomáhají naplňování průřezových témat, ale zároveň účinně propojují učivo dané ŠVP v rámci mezipředmětových vztahů a naplňování průřezových témat. Rovněž jsou pro žáky zpestřením výuky: Den Země, Měsíc knihy, Zimní olympiáda v Soči, Dopravní výchova, Den zdraví 3.4. Jednorázové aktivity celkem 31 aktivit datum místo konání název akce Poznámky budova školy Hry na seznámení, rozvíjení pozitivních vztahů a kooperace. žáci celé školy školní zahrada Ukázky psovodů Městské policie žáci celé školy Pavlovice Společná výstava výtv. a ruk. výrobků dětí a kl.pavlovice žáci celé školy obec Veselíčko Zapojení se do celostátního projektu 72 hodin žáci celé školy budova školy Projekt - dopravní výchova žáci celé školy Medlov (6 dnů) Pobyt dětí v přírodě spojený s netradiční výukou vybraní žáci školy budova školy Beseda k významu státního svátku 17. listopadu všichni žáci školy spol. místnost Důsledky trestné činnosti v praxi všichni žáci školy tělocvična Sportovní den ve florbale všichni žáci školy MŠ Veselíčko Kulturní vystoupení v rámci projektu "Vánoční tradice vybraní žáci školy společenská m. Kulturní vystoupení pro zaměstnance a důchodce zař. vybraní žáci školy budova školy Vánoční posezení ve třídách všichni žáci školy ÚP Přerov Prezentace v rámci volby povolání vybraní žáci školy budova školy Projektový den "Zimní olympiáda v Soči" všichni žáci školy budova školy Slavnostní ukončení I. pololetí šk. roku 2013/2014 všichni žáci školy budova školy Kornoutová (žravá) dáma. všichni žáci školy budova školy Den vody - teoretická část všichni žáci školy budova školy zahájení projektu "Měsíc knihy" všichni žáci školy budova školy projekt "Dobývání Vesmíru" všichni žáci školy Jihlava turnaj v sálové kopané O zlatý jihlavský míč vybraní žáci školy Veselíčko Projekt Den Země všichni žáci školy Hranice Dukla baví děti vybraní žáci školy okolí školy Projekt dopravní výchovy všichni žáci školy okolí školy Veselíčko Trofej všichni žáci školy Chrudim Letní olympijské hry vybraní žáci školy zahrada školy Světový den životního prostředí všichni žáci školy zahrada školy Den dětí pro MŠ Veselíčko vybraní žáci školy budova školy Prezentace zařízení VÚ Nový Jičín všichni žáci školy Dlouhé stráně výlet nejaktivnějších žáků - vybraní žáci školy školní zahrada Sportovní den všichni žáci školy Přednáška na téma : "Správná péče o budova školy chrup". všichni žáci školy 11

12 IV. Ú D A J E O M I M O Š K O L N Í Č Á S T I Z A Ř Í Z E N Í 4.1 Organizace dětí v rodinných skupinách, naplněnost 4.2 Složení klientely dle krajů 4.3 Zařazení dětí dle 2 ods.10 zákona 109/2002 Sb. 4.4 Mimoškolní a volnočasové aktivity 4.5 Zájmové volnočasové aktivity 4.6 Prezentace školského zařízení na veřejnosti 4.7. Sportovní aktivity 4.8. Útěky ze zařízení 4.9. Prázdninový provoz 4.1 Organizace dětí v rodinných skupinách, naplněnost Pro mimoškolní činnost byli žáci rozděleni do čtyř rodinných skupin. Každou skupinu tvořilo maximálně 8 žáků, kterou vedli 2 vychovatelé. Naplněnost zařízení nepřekročila kapacitu zařízení Tabulka přehledu naplněnosti zařízení K datu: Od přišlo Do odešlo 15 nových chlapců 12 chlapců Přehled o naplněnosti rodinných buněk buňka číslo počet děti k k k I II III IV Celkem: Pohyb žáků během šk. roku Od do K Nově zařazeno 15 Během období odešlo 12 Celkem prošlo zařízením 37 chlapců 12

13 Jmenovitý přehled žáků k dětí Marian Banyász, Erik Baran, Tomáš Dostál, Jan Ferko, Adam Grossmann, Icela Antonín, Icela Petr, Bronislav Kiwak, Mario Kroščen, Mario Křenek, Ondřej Lexman, Lukáš Mészáros, Leon Német, Erik Pačaj, Nikolas Pecha, Jan Sikora, Zdeněk Smatana, Erik Suchý, Tomáš Šariský, Oldřich Šindelář, Robert Tomek, Eduard Zimmermann. Nově zařazeno - 15 chlapců Daniel Cina, David Dirda, Erik Džudžo, George Galba, Mario Hangurbadžo, Antonio Horváth, Ivo Jůzko, Robert Kalaba, Vítězslav Kalus, Dominik Lümel, David Marcinko, Erik Marcinko, Mario Mészáros, Sebastian Pala, Kristián Stojka Během období celého šk. roku odešlo ze zařízení 12 dětí 1. Banyász Marián přemístěn do VÚ Ostrava-Hrabůvka dne Baran Erik přemístěn do VÚ Ostrava-Hrabůvka, detašované pracoviště Janová dne Ferko Jan přemístění do VÚ Dřevohostice Icela Petr - přemístěn do VÚ Ostrava-Hrabůvka dne Kalus Vítězslav - přemístěn do VÚ Ostrava-Hrabůvka dne Lexman Ondřej - přemístěn do VÚ Ostrava-Hrabůvka dne Pecha Nikolas přemístěn do DÚM Ostrava-Kunčičky dne Smatana Zdeněk přemístěn do VÚ Ostrava-Hrabůvka, detašované pracoviště Janová dne Suchý Erik zrušení ústavní výchovy, vyřazen dne Šariský Tomáš přemístění do VÚ Střílky dne Tomek Robert přemístění do VÚ Ostrava-Hrabůvka, detašované pracoviště Janová dne Zimmermann Eduard přemístění do DÚM Ostrava Kunčičky dne Počet žáků k Nepřemístění učni 1 Kroščen Milan V řízení zrušení ÚV 2 Dostál Tomáš, Német Leon Školáci 22 Cina Daniel, Dirda David, Džudžo Erik, Galba George, Grossmann Adam, Hangurbadžo Mário, Horváth Antonio, Icela Antonín, Jůzko Ivo, Kalaba Robert, Kiwak Bronislav, Křenek Mario, Lümel Dominik, Marcinko David, Marcinko Erik, Meszárosz Lukáš, Mészáros Mário, Pačaj Erik, Pala Sebastian, Sikora Jan, Stojka Kristián, Šindelář Oldřich 4.2 Složení klientely dle krajů Složení celoroční klientely dle krajů : 37 Olomoucký kraj : 23 Moravskoslezský kraj: 9 Zlínský kraj: 4 Jihomoravský: 1 Jiný: 0 Celkem: 37 13

14 4.3 Zařazení dětí dle 2 ods.10 zákona 109 / 2002 Sb. Zařazení dětí, které prošly během šk. roku zařízením podle 2 ods.10 zákona 109/2002 Sb. A samostatné přiměřeně věku 0 B samostatné vyžadující občasnou kontrolu 0 C vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu 25 D nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu 10 E vyžadující intenzivní individuální péči Mimoškolní a volnočasové aktivity - 49 aktivit Přehled akcí mimoškolní výchova Datum akce Náplň akce Místo konání VI. ročník střelecké soutěže Bystřice pod Hostýnem Skupinová akce Fitpark Hranice na Moravě Skupinová akce cyklovýlet Hranice na Moravě Kdo si hraje nezlobí, aneb procházka přírodou. Spolek žen Rouské Hranice na Moravě Letní biatlon Vrchlabí Celostátní setkání DofE Award Janov nad Nisou Klubové odpoledne turnaj v ringu Veselíčko zahrada Brigáda s p. Víchou Lipník nad Bečvou Stezka odvahy s opékáním Veselíčko - les Obecní předvánoční jarmark Veselíčko kult. dům Tupec Klubové odpoledne soutěže Veselíčko spol. místnost Soutěž prezentace draků Veselíčko spol. místnost Mikulášská nadílka pro důchodce DAS Pavlovice u Přerova Mikulášský program Veselíčko zámecká kaple Kulturní vystoupení v rámci akce obce Veselíčko zpívání u zámku - Česko zpívá koledy Veselíčko před budovou zámku Vánoční výstava Veselíčko zámecká kaple Vánoční jarmark Lipník nad Bečvou Klubové odpoledne sport. soutěže Veselíčko tělocvična Adventní vystoupení s kulturním pásmem za doprovodu kytar DAS Pavlovice u Přerova Vánoční posezení s programem Veselíčko klubovny skupin Turistický výšlap k pomníku Žalov, opékání v přírodě Staměřice, pomník Žalov Klubové odpoledne sport. soutěže Veselíčko - tělocvična Aquapark motivační plavání Hranice na Moravě Multižánrový taneční muzikál Přerov kino Hvězda Klubové odpoledne vědomostní Veselíčko spol. místnost 14

15 kvíz ZOH v Soči, hra Masopust vodění medvěda DAS Pavlovice u Přerova Národní cirkus Originál Berousek návštěva vystoupení Olomouc Šantovka Klubové odpoledne soutěže, hry Veselíčko spol. místnost Klubové odpoledne téma Velikonoce Veselíčko spol. místnost Brigáda s pí. Richterovou TJ SOKOL Velký Újezd Klubové odpoledne Pálení čarodějnic Veselíčko zahrada Mezinárodní výměna mládeže Tesák, hotel Sport Skupinová akce cyklovýlet, opékání v přírodě Tršice Klubové odpoledne řemeslné dovednosti Veselíčko zahrada Veselíčko trofej Veselíčko a okolí Kácení májky DAS Pavlovice u Přerova Dětský den soutěže Veselíčko - zahrada Expedice DofE Nízký Jeseník Těšíkovská kyselka Předávání diplomů bronzového stupně DofE Award Praha Kongresový palác Triatlon Albert Tour Olomouc Olomouc park Flora Skupinová akce cyklovýlet s přenocováním v přírodě Hustopeče nad Bečvou Skupinová akce ZOO Lešná Zlín Skupinová akce cyklovýlet Velký Újezd Skupinová akce cyklovýlet Helfštýn Skupinová akce cyklovýlet, Helfštýn Prázdninový dvoudenní cyklovýlet Těšíkovská kyselka Prázdninový dvoudenní cyklovýlet Hustopeče nad Bečvou Prázdninový pobyt v hotelu Medlov - Fryšava Den pro děti akce žen Rouské Sokolovna Hranice na M. 4.5 Zájmové volnočasové aktivity Během školního roku fungovaly v zařízení zájmové kroužky, které ve svém volném čase vedli naši pedagogičtí pracovníci. Ustoupili jsme od možnosti posílat děti do zájmových kroužků v okolí, a to zejména z důvodů nespolehlivosti dětí při jejich návštěvě. Ti, kteří měli zájem kroužky navštěvovat, měli především zájem o výlet do Přerova či Lipníka a ne o kroužek. - činnost kroužků: střelecký, cykloturistika, hry na kytaru, hra na klavír, výtvarný kroužek, deskové hry - různé volnočasové aktivity, výlety, vycházky, práce na PC, skupinové pobyty - 15

16 4.6 Prezentace školského zařízení na veřejnosti Zařízení se zapojuje do akcí pořádaných obcí Veselíčko a obcí v okolí. Pravidelně vystavujeme výtvarné a rukodělné práce našich dětí na společné výstavě s Domovem Alfreda Skeneho Pavlovice, v obci Pavlovice a ve Středisku volného času v Lipníku nad Bečvou. Seniorské části obyvatel již několik let vstupujeme do povědomí i pořádáním kulturních programů a koncertů. Pro MŠ ve Veselíčku pravidelně připravujeme kulturní programy a účastníme se na společných akcích. Obci propůjčujeme společenskou místnost pro slavnostní události, jako je vítání občánků a akce pro děti Česko čte dětem, a podílíme se na jejich organizaci a účasti s našimi dětmi. S výtvarnými pracemi našich žáků se účastníme i výstav a jarmarků pořádaných v našem okolí. O svých aktivitách informujeme na našich internetových stránkách a v regionálním tisku Sportovní aktivity - soutěže Využíváme vhodných nabídek ke sportovním soutěžím pořádaných v okolí i v rámci celé ČR. Našim hlavním kritériem je úroveň chování, a přístup k tréninku dětí. Pokud nejsou všechna kritéria splněna, jedinec či družstvo se akce nezúčastní. Občas nás mrzí, že nemůžeme poslat na soutěž ty nejlepší, ale kritéria striktně dodržujeme. I přes toto omezení se nám podařilo dosáhnout v celostátních soutěžích i na medaile. Dne jsme se zúčastnili 6. ročníku střelecké soutěže O putovní pohár v Bystřici pod Hostýnem, kde se naši chlapci umístili na 1. a 2. místě. Ve dnech jsme se zúčastnili letního biatlonu ve Vrchlabí, kde jsme se z 11 družstev umístili celkově na 6. místě, v jednotlivcích se Tomáš Dostál umístil na 5. místě. Dne jsme se zúčastnili 20. ročníku turnaje O zlatý jihlavský míč v Jihlavě, kde jsme se z 12 zúčastněných družstev umístili na 5. místě. Velmi úspěšnou akcí byl i 4. ročník soutěže Veselíčko, trofej, kterou pro všechny připravila skupina Dofe Award. Jedná se o již tradiční krosový běh čtyřčlenných družstev s pneumatikou z nákladního vozidla. Ve dnech jsme se zúčastnili 42. ročníku celostátní letní olympiády v Chrudimi, kde se Tomáš Dostál umístil na 3. místě v běhu na 3000 metrů, Vítězslav Kalus na 4. místě ve skoku dalekém a v nohejbalu družstev jsme získali 2. místo. Dne se umístili v soutěži Albert Triatlon Tour v Olomouci Robert Kalaba na 1. místě a Petr Icela 3..místě. 16

17 4.8. Útěky ze zařízení Od do jsme zaznamenali 31 útěků a 27 nenávratů, na kterých se podílelo celkem 22 dětí. Nejvíce počet na jednoho žáka. 1 žák 8x Baran Erik, 1 žák 7x Német Leon 1 žák 6x Pačaj Erik 1 žák 4x Šindelář Oldřich 3 žáci 3x Mészáros Lukáš, Šariský Tomáš, Tomek Robert 9 žáků 2x Banyász Marian, Džudžo Erik, Ferko Jan, Hangurbadžo Mario, Kalus Vítězslav, Kroščen Milan, Marcinko David, Marcinko Erik, Stojka Kristián, 6 žáků 1x Galba George, Icela Antonín, Křenek Mario, Pala Sebastián, Sikora Jan, Smatana Zdeněk, Zvýšil se největší počet útěků oproti loňsku spáchaných jedním dítětem ze 6 na 8. Také se zvýšil počet nenávratů z 16 na 27. Je skutečností, že pokud děti zjistí, že není sankce, nenávraty a útěky opakují. Někteří rodiče je v tom podporují Prázdninový provoz Stav dětí se pohyboval v rozmezí 1 8 dětí. Všechny děti byly nejméně 10 dnů doma. Pro chlapce byl připraven l týdenní pobyt mimo zařízení a to : Medlov - rekreačně turistický pobyt se uskutečnil ve dnech Zúčastnilo se ho 8 dětí: Cina Daniel, Jůzko Ivo, Baran Erik, Dirda David, Mészáros Mário, Kalaba Robert, Kalus Vítězslav, Stojka Kristián, a dva vychovatelé: Zábranský Roman a Jurášek Miroslav Dvou kratších cykloturistických pobytů se zúčastnilo 5 chlapců: Cina Daniel, Kroščen Milan, Kalaba Robert, Kalus Vítězslav, Jůzko Ivo, a to: Těšíkovská kyselka za doprovodu: Vícha Petr, Kundera Jan Hustopeče nad Bečvou za doprovodu: Vícha Petr, Gálik Miroslav, Navrátil Petr Malý počet dětí během prázdnin nám opět umožnil přesunout celý prázdninový program do zahrady, kde jsme využili volné kapacity zahradního domku, který poskytuje kompletní třípokojový byt. Děti mohly pobývat většinu času ve volné zahradě v blízkosti hřišť. Chodily na delší turistické vycházky, plavaly, vyjížděly na kolech, ale i pomáhaly v zahradě při hrabání sena a trhání ovoce. Děti si určitou část prázdnin i samy vařily. Máme - li hodnotit prázdniny jako celek, byly poměrně klidné, děti přijížděly a odjížděly ze zařízení podle předem stanoveného harmonogramu. Problém činili chlapci, kteří byli již před zahájením prázdnin na útěku a byli zadrženi - následně opět utekli. Také nově příchozí chlapci měli potíže s adaptací a ze zařízení utekli. 17

18 V. R Á M C O V Ý P O P I S P E R S O N Á L N Í H O Z A B E Z P E Č E N Í k Počty zaměstnanců 5.2 Personální obsazení, kvalifikace, praxe, věk škola 5.3 Personální obsazení, kvalifikace, praxe, věk - mimoškolní výchova 5.4 Personální obsazení - provozní zaměstnanci + THP 5.5 Úrazy a nemocnost zaměstnanců 5.5 Organizační schéma 5.1. Počty zaměstnanců K zařízení zaměstnávalo 33 zaměst., jejichž počet byl během šk. roku navýšen na 34. Počet zaměstnanců: počtu dětí 1 : 0,94 Počet pedagogů: počtu dětí 1 : 1,4 Počet pedagogů škola: počtu žáků 1 : 4,6 Počet pedagogů internát: počtu dětí 1 : 2,0 Počet ostatní zaměstnanci: počtu dětí 1 : 2,09 Za období od do se navýšil stav zaměstnanců z 33 na 34. V květnu byla přijata k zapracování mzdová účetní, která nahradí současnou mzdovou účetní po odchodu do starobního důchodu. Do starobního důchodu odešel jeden asistent pedagoga, kterého nahradil vychovatel, který nesplňoval kvalifikaci na pozici vychovatele, a na jeho místo byl od přijat nový odborný vychovatel. Dobou určitou k byl ukončen pracovní poměr paní učitelce, která zastupovala za mateřskou dovolenou a pracovní poměr skupinového vychovatele. Od se paní učitelka vrací z mateřské dovolené. Od byla přijata nová odborná vychovatelka. Během roku došlo ke změně na pozici vedoucího vychovatele, který přešel na pozici vychovatele a paní vychovatelka byla jmenována vedoucí vychovatelkou. Na hospodářském úseku došlo k obsazení pozice vedoucí ek. oddělení (hospodářky) a k přesunům pracovních kompetencí z vedoucí kuchyně na hospodářku, dle organizačního schéma Personální obsazení kvalifikační předpoklady - škola Od 1. září vyučovalo ve škole 6 učitelů 1 asistent pedagoga Věkový průměr učitelského sboru je 47 let, Složení 3 ženy a 4 muži. 18

19 funkce vzdělání úvazek věk změna -prac. poměru. Učitelka Ma Mgr.učitelství spec.ped trvá Ved.učitelka+VP Mgr. uč.pro 1.st + sp.ped trvá Učitel Ha Mgr. vychova. + spec.ped trvá učitel Ph Mgr.učitelství + spec.ped trvá Učitel Pa Mgr.soc. -pedagogika trvá Učitelka Šu Mgr.učitelství + spec.ped Mat. dov. Učitelka Pr Bc. učitelství -studuje Zástup za mat. dov. Asistent ped. Sk Kurz asistenta Trvá Machálková, Philipp, Hanel, Pajor, Dočkalová, Šuláková (mat dov.) /Prudilová- zástup za mat./ Skokan 5.3 Personální obsazení a kvalifikační předpoklady mimoškolní výchova Výchovnou činnost zabezpečuje - 16 pedagogických pracovníků 1 ředitel 1 vedoucí vychovatel 9 odb. vychovatelů 1 psycholog 4 asistenti pedagoga noční služba pořadí funkce vzdělání úvazek věk 1. ředitel Mgr. ped+.prav.+ spec.ped. 5 Na odb. vychovatel Mgr. učitelství + spec.ped.studuje 27 Ce odb. vychovatel Mgr..soc. ped.. 27 Ga odb. vychovatel Bc. Učitelství + Spec. ped. 27 Ku odb. vychovatel Bc.vojenská 27 Hr odb. vychovatel Bc.soc.pr. 27 Vi odb. vychovatel SŠ+ spec.ped 27 Bř odb. vychovatel ŠŠ+DPS, stud.spec.ped. 27 Za odb. vychovatel Bc. spec.ped 27 Šk 47 ž 10. odb. vychovatel Bc. spec.ped 18 Ba 49 ž 11. odb. vychovatel Mgr. spec.ped 27 Rich 44 ž 12. psycholog Mgr. ped.,et Mgr.psych. 8 Lu 54 ž 13. Asist. pedagoga VŠ+ kurz asist. 40 Př Asist. pedagoga SOU + kurz asist. 40 Rich Asist. pedagoga SOU + kurz asist. 40 Fre Asist. pedagoga SOU + kurz asist. 40 Mich 47 19

20 Průměrný věk denních vychovatelů je 47 let. Složení sboru: 12 mužů + 4 ženy 5. 4 Personální obsazení provozní zaměstnanci + THP Na provozním úseku k pracovalo 11 provozních a THP zaměstnanců v kumulovaných funkcích s celkovým úvazkem 11. K bylo následné složení správních zaměstnanců: pořadí funkce vzdělání Úvazek Věk Prac.poměr 1. Ekon. prac.-účetní ÚS- odborné-ekon trvá 2. Ved. šk. jídelny, ÚS-odborné--ekon trvá pokladní 3. Sociální-zdravotní ÚS-odborné 1 52 trvá 4. Vedoucí ek. oddělení US-odborné 1 38 trvá 5. Uklizečka ÚS odborné-ekonom trvá 6. Uklizečka ÚS odborné- chem trvá 7. Pradlena-švadlena SOU-švadlena 1 56 trvá 8. školník SOU-zedník 1 60 trvá 9. kuchařka ÚS- odborné 1 52 trvá 10. kuchařka SOU-kuchař 1 43 trvá 11 Ekon. prac.- účetní VŠ-Bc. - ekonomické 1 54 trvá Úvazky celkem 11 51,6 Složení: 1 muž a 10 žen 5.5 Úrazy a nemocnost zaměstnanců Úrazy zaměstnanců - celkem 3 Registrované 2 Nemocnost celková nepřítomnost na pracovišti 241 dnů 20

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Výroční zpráva Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Těrlicko za šk. rok 2010/2011 2 a)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Charakteristika školy Název a sídlo Odborné učiliště Kelč Nám. Osvoboditelů 1 756 43 Kelč Zřizovatel Zlínský kraj Tř. T.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Výroční zpráva Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Těrlicko za šk. rok 2009/2010 2 a)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více