Výroční zpráva Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk"

Transkript

1 Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, Rumburk příspěvková organizace Výroční zpráva Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk Zpracoval: PaedDr. Svatopluk Kubeš Datum:září 2014 Projednáno v radě školy dne:

2 1. Základní údaje Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk, příspěvková organizace Zřizovatel: Ústecký kraj,velká Hradební 48, Ústí nad Labem Ředitel : PaedDr., Bc. Svatopluk Kubeš Zástupce statutárního orgánu: Mgr., Bc. Jiří Uher Kontakt: tel.: , , Fax : www : Pracovník pro informace: Kateřina Reiserová Datum založení školy: Datum zařazení školy do sítě: Datum poslední aktualizace v síti škol: Součásti školy: 1. Střední odborná škola IZO: kapacita 320 žáků 2. Domov mládeže IZO: kapacita: 60 lůžek 3. Školní jídelna IZO: kapacita 180 jídel Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie je monotypní školou, která připravuje žáky pro polygrafický průmysl a pro oblast médií (webdesign, mediální prezentace, grafika, reklama ). Škola je kvalitně materiálně vybavena, teoretické vyučování, odborný výcvik, ubytování a školní jídelna s kuchyní vše je umístěno v jednom areálu na Jiříkovské ulici v Rumburku. Škola je jedinou státní monotypní školou v Čechách, zajišťuje výuku pro žáky z pěti krajů ČR

3 Při škole pracuje Školská rada, která je šestičlenná, složená ze dvou zástupců zřizovatele, dvou zástupců pedagogických pracovníků školy, zástupce rodičů nezletilých žáků a zástupce zletilých žáků. Předsedou školské rady je Mgr. Ivo Peroutka. 2.Přehled oborů vzdělání M/001 Polygrafie H/01 Tiskař na polygrafických strojích L/01 Tiskař na polygrafických strojích L/01 Reprodukční grafik pro média H/01 Knihař 3.Přehled pracovníků školy Celkový počet pracovníků 40 z toho: učitelé 12 učitelé odborného výcviku 13 vychovatelé 3 ostatní pracovníci 12 4.'Počty přihlášených' kod_org 1. kolo obory J, C 2. kolo obory J, C Do dalších kol obory J, C 1. kolo obory H, E 32

4 2. kolo obory H, E 11 Do dalších kol obory H, E 1. kolo obory K, M, L/0, L/ kolo obory K, M, L/0, L/5 1 Do dalších kol obory K, M, L/0, L/5 5. 'Počty přijatých' kod_org 1. kolo obory J, C 2. kolo obory J, C Do dalších kol obory J, C Skutečně nastoupilo obory J, C 1. kolo obory H, E kolo obory H, E 10 Do dalších kol obory H, E Skutečně nastoupilo obory H, E kolo obory K, M, L/0, L/ kolo obory K, M, L/0, L/5 1 Do dalších kol obory K, M, L/0, L/5 Skutečně nastoupilo obory K, M, L/0, L/ 'Počet odvolání' kod_org 1. kolo odvolání celkem 0 2. kolo odvolání celkem 0 další kola odvolání celkem 0 1. kolo přijatí autoremedura 0 2. kolo přijatí autoremedura 0 další kola přijatí autoremedura 0 1. kolo přijatí odvolání ke KÚ 0 2. kolo přijatí odvolání ke KÚ 0 další kola přijatí odvolání ke KÚ 0

5 7. 'Prospěch - I. pololetí' Kód organizace Počet žáků obory J, C Z toho prospělo s vyzn. obory J, C Z toho prospělo obory J, C Z toho neprospělo obory J, C Z toho ostatní Počet žáků obory H, E 62 Z toho prospělo s vyzn. obory H, E 6 Z toho prospělo obory H, E 43 Z toho neprospělo obory H, E 13 Z toho ostatní Počet žáků obory K, M, L/0, L/5 122 Z toho prospělo s vyzn. obory K, M, L/0, L/5 Z toho prospělo obory K, M, L/0, L/5 80 Z toho neprospělo obory K, M, L/0, L/5 26 Z toho ostatní 'Prospěch - II. pololetí' Kód organizace Počet žáků obory J, C Z toho prospělo s vyzn. obory J, C Z toho prospělo obory J, C Z toho neprospělo obory J, C Z toho ostatní Počet žáků obory H, E 59 Z toho prospělo s vyzn. obory H, E 8 Z toho prospělo obory H, E 44 Z toho neprospělo obory H, E 7 Z toho ostatní Počet žáků obory K, M, L/0, L/5 121 Z toho prospělo s vyzn. obory K, M, L/0, L/5 23

6 Z toho prospělo obory K, M, L/0, L/5 97 Z toho neprospělo obory K, M, L/0, L/5 1 Z toho ostatní 9. 'Skladba žáků u závěrečné resp. maturitní zkoušky' Kód organizace Počet žáků konajících poprvé ZZ stř. vzděl Z toho žáci z daného šk. roku Z toho žáci z minulého šk. roku Z toho žáci z předchozích šk. let Počet žáků konajících opravnou ZZ stř. vzděl. Počet žáků konajících poprvé ZZ stř. vzděl. s výuč. listem Z toho žáci z daného šk. roku 16 Z toho žáci z minulého šk. roku Z toho žáci z předchozích šk. let Počet žáků konajících opravnou ZZ stř. vzděl. s výuč. listem Počet žáků konajících poprvé MZ stř. vzděl. s mat. Z toho žáci z daného šk. roku 29 Z toho žáci z minulého šk. roku Z toho žáci z předchozích šk. let Počet žáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s mat. 10. 'Prospěch žáků u poprvé skládané závěrečné resp.maturitní zkoušky' Kód organizace Počet žáků konajících poprvé ZZ stř. vzděl. Z toho u ZZ prospělo s vyzn. Z toho u ZZ prospělo Z toho u ZZ neprospělo Počet žáků konajících poprvé ZZ stř. vzděl. s výuč. listem Z toho u ZZ prospělo s vyzn. 1 Z toho u ZZ prospělo

7 Z toho u ZZ neprospělo 3 Počet žáků konajících poprvé MZ stř. vzděl. s mat. Z toho u MZ prospělo s vyzn. 4 Z toho u MZ prospělo 16 Z toho u MZ neprospělo 'Prospěch žáků u opravné závěrečné resp. maturitní zkoušky' Kód organizace Počet žáků konajících opravnou ZZ stř. vzděl. Z toho u ZZ prospělo s vyzn. Z toho u ZZ prospělo Z toho u ZZ neprospělo Počet žáků konajících opravnou ZZ stř. vzděl. s výuč. listem Z toho u ZZ prospělo s vyzn. 0 Z toho u ZZ prospělo 1 Z toho u ZZ neprospělo 1 Počet žáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s mat. Z toho u MZ prospělo s vyzn. 0 Z toho u MZ prospělo 8 Z toho u MZ neprospělo Hodnocení chování žáků na střední škole Kód organizace I. pol. 2. stupeň chování 9 I. pol. 3. stupeň chování I. pol. podm. vyloučení 6 I. pol. vyloučení 1 II. pol. 2. stupeň chování 3 II. pol. 3. stupeň chování 1 II. pol. podm. vyloučení 2 II. pol. vyloučení

8 12. 'Docházka žáků denní formy studia střední školy' Kód organizace Zameškané hodiny celkem 1. pol Z toho neomluv. hodiny 1. pol. 994 Zameškané hodiny celkem 2. pol Z toho neomluv. hodiny 2. pol 'Účast žáků střední školy v přehlídkách a soutěžích' Kód organizace Účastníci školní kolo DC-K- 019 Účastníci okresní kolo 8 Účastníci oblastní kolo Účastníci ústřední kolo 14. 'Interní pracovníci SŠ' Kód organizace Počet int. PP fyzicky 28 Počet int. PP přepočteno 27,81 Počet int. NP fyzicky 12 Počet int. NP přepočteno 10, 'Externí pracovníci SŠ' Kód organizace Počet ext. PP fyzicky 0 Počet ext. NP fyzicky 0 16.'Věková skladba a kvalifikovanost interních PP na SŠ' Kód organizace Počet PP do 35 let celkem 6 Z toho ženy 2 Počet PP bez odb. kvalif. do 35 let 1 Počet PP let celkem 6 Z toho ženy 3 DC- 019

9 Počet PP bez odb. kval let 1 Počet PP let celkem 9 Z toho ženy 5 Počet PP bez odb. kval let 8 Počet PP 55 - důch.věk celkem 7 Z toho ženy 2 Počet PP bez odb. kval důch.věk 2 Počet PP důchodci celkem 1 Z toho ženy 0 Počet PP bez odb. kval. důchodci 'Další vzdělávání interních PP na SŠ' Kód organizace Počet účastníků akcí dle vyhl. č. 317/2005 Sb. Počet účastníků akcí ostatní 16 Počet PP, kteří se nezúč. žádné vzděl. akce Zhodnocení současného stavu školy Činnost školy probíhala v uplynulém školním roce dle plánu a v souladu s koncepcí rozvoje.. Po personální stránce je škola zabezpečena na dobré úrovni, pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávají. Po materiální stránce je škola vybavena standardním způsobem a splňuje požadavky na normativní vybavení dle SPP Praha. Podařilo se z vlastních prostředků zakoupit pro pracoviště knihárna skládací stroj GUK. Ve sledovaném období probíhala běžná údržba prostor celého areálu. Byly opraveny hromosvody, vymalována učebna pro reprodukční grafiky a kanceláře odborného výcviku. Ve škole studovalo 185 žáků, což odpovídá prostorovým možnostem, vybavenosti i požadavkům na absolventy na trhu práce. Oproti předešlému roku došlo k poklesu počtu žáků vlivem nepříznivého demografického vývoje v ČR. Složení vyučovaných oborů je optimální. Po celý rok škola prostřednictvím ředitele, který je členem školské komise Svazu polygrafických podnikatelů, spolupracovala se svazem a ostatními polygrafickými školami v ČR.Pracovníci školy nadále spolupracovali s NUVem při ověřování uznávání kvalifikací. Pedagogičtí pracovníci školy se podíleli se na přípravě změn RVP dle požadavků sociálního partnera. Škola je zapojena do přípravy projektu Pospolu, spolupracuje s NUV, SPP a firmou

10 Sprintservis. Škola úspěšně ukončila projekt Moderní a efektivní vzdělávání ve kterém bylo vytvořeno 64 učebních materiálů pro Jazyk český, 64 učebních materiálů pro Jazyk anglický. Dále bylo vytvořeno 60 digitálních učebních materiálů (DUM) pro matematiku, 60 DŮM pro výuku tvorby webových stránek, 60 DUM pro výuku střihu videa a jeho implementace do webových stránek, 120 DUM pro výuku odborných polygrafických předmětů. Výstupy projektu jsou velice cenným přínosem pro další zkvalitnění a zefektivnění výuky. 19. Vzdělávání pracovníků V této oblasti dochází postupně k zařazování pracovníků do dalšího vzdělávání a tím i k rozvoji jejich znalostí, dovedností i jejich odborné úrovně. V oblasti odborného vzdělávání se celkem 14 pracovníků zúčastnilo 5 různých vzdělávacích akcí. dva pracovníci školy ukončili doplňkové pedagogické studium, dva učitelé odborného výcviku studují doplňkové pedagogické studium. 20. Prezentace školy Žáci školy se zúčastnili krajského kola v kopané a ve florbalu.. V rámci mimoškolní výchovy se studenti zapojili do charitativní činnosti( Pozvedni slabé, Dejte šanci dětem ulice, Červená stužka), setkali se s dětmi z dětského domova ( celkem 2x) a celý rok se skupina žáků starala o zvířata v útulku. Škola se prezentovala na devíti akcích( burzy škol Liberec,Česká Lípa,Děčín, Nový Bor, Česká Kamenice, Litoměřice, Teplice, Jablonec nad Nisou, Most). Škola prezentovala svoji činností také v odborném i regionálním tisku( Svět tisku, Press Forum, Polygrafická revue,rumburské noviny, Děčínský deník a další). Byly uspořádány dva dny otevřených dveří. 21. Projektová činnost Škola je zapojena do projektu uznávání kvalifikací, prováděla pilotní ověřování v oboru Knihař na knihařských strojích. Škola se podílí na přípravě modelu duálního vzdělávání v rámci projektu Pospolu ve spolupráci s NUV, SPP a firmou Sprintservis Praha. Ve škole byl úspěšně ukončen projekt Moderní a efektivní vzdělávání, který je součástí projektu EU

11 peníze středním školám. Ve škole proběhl seminář projektu BiDi2 o zaměstnávání absolventů a lidí ČŠI Ve školním roce 2013/14 nebyla provedena žádná inspekční činnost. 23. Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery Ve škole působí odborová organizace ZO Typografické Besedy. Spolupráce s touto organizací probíhala při sestavování a schvalování Kolektivní smlouvy, při školení BOZP pracovníků a při pravidelných bezpečnostních prověrkách a kontrolách. Škola velice úzce spolupracovala se zaměstnavatelským svazem Svazem polygrafických podnikatelů Praha na přípravě projektu Pospolu, při stanovení standardu vybavení polygrafických škol v ČR pro odborný výcvik, při získávání materiálů pro výuku a při seznamování pracovníků s připravovanou důchodovou reformou a zaměstnáváním pracovníků 55+ v rámci projektu BiDi 2 bipartitní dialog. Dále škola spolupracovala s několika subjekty z oblasti polygrafického průmyslu např. GZ Média a.s., Turnovské tiskárny a.s., Severotisk a.s., STI Česko a.s., Pharming a.s., Tisk Horák a.s. a další. Spolupráce probíhala formou exkurzí, získávání učebních materiálů, zajišťováním práce pro absolventy školy atd. 24. Prevence sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - HODNOCENÍ - ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Zpracovala: Bc. Lenka Obergruberová A. DLOUHODOBÉ (HLAVNÍ) CÍLE:

12 1. Snižovat výskyt rizikového chování ve škole, a to především kouření, pití alkoholu, užívání marihuany a netolismu (= vést žáky ke zdravému životnímu stylu,což je i život bez drogových a jiných závislostí) 2. Vytvářet pozitivní sociální klima (prevence šikany ) B. STŘEDNĚDOBÉ CÍLE: 1. Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ) 2. Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu 3. Zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě (pozitivní vztahy ve třídě jsou prevencí šikany ) 4. Důsledně řešit případy šikany a jiného rizikového chování C. KRÁTKODOBÉ CÍLE Hodnocení: (Tyto krátkodobé pomáhají naplňovat cíle střednědobé a dlouhodobé, a jsou jedinou částí MPP, kterou je možné vyhodnocovat). CÍLOVÁ SKUPINA - ŽÁCI: 1. PRIMÁRNÍ PREVENCE SOUČÁST VÝUKY + AKCE ŠKOLY EXTERNÍ I INTERNÍ a) V rámci výuky se v každé třídě věnovat prevenci rizikového chování Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu a zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě Časový harmonogram: minimálně 1 hodina v každém pololetí Zodpovídají třídní učitelé 1.A Téma: Slušné chování, dodržování pravidel slušného chování i vůči sobě. Forma: beseda 9.6. Téma: Vztahy ve třídě, šikana, návykové látky. Forma: diskuze 1.S Téma: Dodržování školních pravidel, kouření, studijní výsledky. Forma: beseda 2.6. Téma: Drogy. Forma: Zhlédnutí filmu My děti ze stanice ZOO a následná beseda Téma: Extremismus. Forma: Zhlédnutí filmu Náš vůdce a následná beseda 1.P Téma: Studijní příprava, školní řád, zacházení se školním majetkem. Forma: beseda Téma: Extremismus. Forma: Zhlédnutí filmu Náš vůdce a následná beseda Téma: Hodnocení prospěchu, života ve volném čase. Forma: beseda v rámci tříd hodiny 2.A Průběžně během celého roku. Téma: Škodlivost kouření, alkoholu a drog. Forma: beseda Téma: Extremismus. Forma: Zhlédnutí filmu Náš vůdce a následná beseda 2.S Téma: Sociálně patologické jevy na internetu. Forma: přednáška v rámci IKT 6.6. Téma: Civilizační nemoci a jak jim předcházet. Forma: přednáška 3.A Téma: Dodržování pravidel školního řádu, docházka, kouření. Forma: beseda Téma: Vliv kouření na zdravý zrak. Forma: přednáška

13 12.5. Téma: Uplatnění absolventů ve firmách, mezilidské vztahy. Forma: diskuze 3.S Téma: Studijní povinnosti, školní výsledky Forma: beseda Téma: Příprava maturitního plesu, tolerance, komunikace. Forma: beseda Téma: Rasismus. Forma: Zhlédnutí filmu Schindlerův seznam 4.S Téma: Zodpovědnost mládeže za vlastní životní styl. Forma: diskuze Téma: Vliv kouření na zdravý zrak. Forma: Přednáška Téma: Kouření špatné návyky. Forma: diskuze Závěr: Splněno dle plánu b) Organizovat pro žáky v rámci výuky další interní i externí aktivity (besedy, divadelní představení, promítání filmů ) Časový harmonogram: průběžně během školního roku Zodp. zástupce ředitele pro TV Mgr., Bc. J. Uher Zhlédnutí filmu Příliš mnoho hvězd, téma: Rasismus. Účast tříd: 1.A, 1.s, 1.P, 2.A, 3.S Návštěva GYMNÁZIA projekt Evropa, téma: Tolerance jinakosti mezi národy. Účast tříd: 1.A, 1.S, 1.P, 2.A, 2.S, 3.S Zhlédnutí filmu Bílá vrána, téma. Tolerance jinakosti. Účast tříd: 1.S,1.P, 2.S, 3.A, 4.S Beseda Agentura Pondělí, téma: Zapojení mentál. postižených do běžného života a proti drogám. Účast tříd: 1.S, 1.A1.P, 2.A, 2.S, 3.S, 3.A Exkurze Agentura Pondělí, téma: Pochopení a tolerance jinakosti. Účast tříd: 1.A Zhlédnutí dokumentárního filmu o Teen Challenge (drogy). Účast tříd: 2.A, 2.S a Přednáška organizace Kostka, téma: Finanční gramotnost. Účast tříd: 3.A, 4.S Divadelní představení: Podivné návraty (nespecifická prevence). Účast tříd: 1.p, 1.S, 2.S, 3.A Závěr: Splněno. 2.VOLNOČASOVÉ AKTIVITY (interní, externí) a) Umožnit žákům zapojit se do sportovních aktivit, konkrétně do kroužku florbalu Časový harmonogram: 1x týdně Zodpovídá: Mgr. M. Macek Návaznost na střednědobé cíle: Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu Probíhalo dle časového harmonogramu od října do května. Závěr: Splněno. 3. AKCE ŠKOLY- INTERNÍ REALIZÁTOR: a) Realizovat aktivity zaměřené na pozitivní ovlivnění vztahů ve třídě či dle aktuální situace na prevenci některé z forem rizikového chování ( v návaznosti na aktivity již proběhlé v dané třídě v minulosti): 1.A, 1.S: Téma: Socioklima - vztahy ve třídě seznámení žáků 2.A, 2.S: Téma: Socioklima problémy třídy

14 4.S: Téma: Netolismus Časový harmonogram: minimálně 1 hodina za školní rok, v prvním ročníku 2 hodiny Zodpovídá: školní metodik prevence Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu a zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě. 1.A 3.9. Téma: Socioklima třídy vztahy ve třídě, seznámení žáků. Forma: Psychotechniky Téma: Socioklima třídy prohlubování pozitivních vztahů ve třídě. Forma: Psychotechniky, artefiletická technika 1.S 4.9. Téma: Socioklima třídy vztahy ve třídě, seznámení žáků. Forma: Psychotechniky Téma: Socioklima třídy prohlubování pozitivních vztahů ve třídě. Forma: Psychotechniky, artefiletická technika 1.P 9.9. Téma: Socioklima třídy vztahy ve třídě, seznámení žáků. Forma: Psychotechniky 6.6. Téma: Socioklima třídy prohlubování pozitivních vztahů ve třídě. Forma: Psychotechniky, artefiletická technika 2.A Téma: Zkvalitňování vztahů ve třídě. Forma: Psychotechniky 2.S 2.6. Téma: Zkvalitňování vztahů ve třídě. Forma: Psychotechniky. 4.S plánované téma Netolismus neuskutečnilo se. Důvod: omezené časové možnosti školní metodičky prevence. Závěr: S výjimkou 4.S splněno. b) Realizovat v každé výchovné skupině na DM preventivní aktivity zaměřené na některou z frekventovaných forem rizikového chování v návaznosti na aktivity již proběhlé v minulosti Časový harmonogram: 1x za pololetí Zodpovídá: vychovatel výchovné skupiny Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu 1. pololetí: VS 1 vychovatelka J. Trejtnarová: Téma: Kouření jeho škodlivost, odvykací metody, motivace k odvykání, forma: beseda VS 2 vychovatelka J. Machová: Téma: Závislost na PC, forma: beseda VS 3 vychovatelka L.Obergruberová: Téma: Zdravé stravování poruchy příjmu potravy, forma: řízená beseda 1. pololetí: VS 1 vychovatelka J. Trejtnarová: Téma: Rodičovská role, manželství, výchova dětí, senior v rodině, vzájemné soužití, domácí násilí, forma: beseda Téma: Užívání návykových látek (prevence), forma: modelové situace VS ě vychovatelka J. Machová: Téma: Následky užívání návykových látek, riziko experimentů, forma: příklad Téma. Drogy za volantem, forma: řízená beseda

15 18.3. Téma: Závislost na PC, forma: řízený skupinový rozhovor VS 3 vychovatelka L. Obergruberová: Téma: Koncepce, antikoncepce, těhotenství mladistvých, pohlavně přenosné nemoci, AIDS, forma: přednáška a řízená beseda Závěr: Splněno. c) Realizovat sociometrické šetření ve třídách prvního a druhého ročníku Časový harmonogram: 1x v prvním pololetí školního roku 2013/14 Zodpovídá: školní metodik prevence Návaznost na střednědobé cíle: Zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě a důsledně řešit případy šikany, záškoláctví a jiného rizikového chování Sociometrické šetření se uskutečnilo ve všech třídách školy: 16.9.: 2.A, 3.S 17.9.: 1.A, 1.P, 1.S 24.9.: 2.S, 3.A, 4.S Závěr: Splněno. d)představit žákům prvního ročníku a připomenout žákům starších ročníků školní metodičku prevence (kde, kdy, jak se mohou žáci na ni obracet) Časový harmonogram: září 2013 Zodpovídá: školní metodička prevence Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu, zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě a důsledně řešit případy šikany, záškoláctví a jiného rizikového chování Žáci prvních ročníků: 1.A 3.9, 1.S 4.9., 1.P 9.9 Žáci ostatních ročníků: 2.A, 3.S 16.9., 2.S, 3.A, 4.S Závěr: Splněno. 4. AKCE ŠKOLY EXTERNÍ REALIZÁTOR: a) Realizovat preventivní aktivity (interaktivní metody a formy) zaměřené na problematiku rizikového chování v návaznosti na aktivity, které ve třídách proběhly již v minulosti: Časový harmonogram: 1x za školní rok Zodpovídá: školní metodik prevence Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ) a ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu 1. pololetí: 2.A, 2.S: Téma: Závislostní chování kouření, pití alkoholu, forma: psychotechniky a řízená beseda (PPP Rumburk, paní Michelinová a pan Staněk) 3.A, 3.S: Téma: Drogy, rizikové sexuální chování, AIDS, vztahy, komunikace, forma: řízená beseda, videoukázky (pan Pabián) 4.S: Téma: Rizikové sexuální chování prevence pohlavně přenosných nemocí, AIDS, forma:

16 přednáška, řízená beseda, názorná ukázka (Č. společnost proti AIDS pan Matula) 2. pololetí: 2.A, 2.S: Téma: Šikana, forma: Řízená beseda, filmové ukázky (pan Honzík Teen Challenge) Téma: Vztahy ve třídě, spolupráce, komunikace, forma: psychotechniky (paní Michelinová, pan Staněk PPP Rumburk) 3.A, 3.S: Téma: Rizikové sexuální chování, vztahy partnerské, rodinnné, pokračování z 1. pololetí (pan Pabián) Závěr: Splněno. b) Vyhledávat nelegální drogy v prostorách školy Časový harmonogram: dle aktuální potřeby Zodpovídá: ředitel školy Návaznost na střednědobé cíle: Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu a důsledně řešit případy šikany, záškoláctví a jiného rizikového chování Proběhlo 15.10, 23.10, 29.1., Závěr: Splněno. 5. VČASNÁ INTERVENCE: a) Vyhledávat, sledovat a řešit problémy žáků s viditelným rizikovým chováním nebo ohrožené šikanou ve spolupráci s pedagogy školy (třídními učiteli, učiteli, vychovateli),rodiči a dalšími organizacemi (PPP, Policie ČR ) Časový harmonogram: dle aktuální potřeby Zodpovídá: školní metodik prevence Návaznost na střednědobé cíle: Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu, důsledně řešit případy záškoláctví, šikany či ji jiného rizikového chování - 1. a Konzultace o žáku M. Jahodovi složité postavení ve třídě, možné ohrožení šikanou (učitel OV, vých. poradkyně) Řízený rozhovor o žákyni M. Jirků- složité postavení ve třídě, možné ohrožení šikanou (žákyně H. Poupová) Řízený rozhovor se žákem J. Sedláčkem vztahy a postavení v třídním kolektivu Konzultace o třídě 1.A o vztazích ve třídě v návaznosti na předchozí aktivit u s TU Ing. Galbavou Konzultace o třídě 1.A o vztazích ve třídě v návaznosti na předchozí aktivitu s TU Ing. Bílkovou Závěr: Splněno. CÍLOVÁ SKUPINA - RODIČE: (Návaznost na všechny střednědobé cíle 1 až 4) 1. Poskytovat rodičům informace z oblasti problematiky rizikového chování pomocí nástěnky, webových stránek školy, školního časopisu Časový harmonogram: průběžně po celý školní rok Zodpovídá: školní metodik prevence Plněno průběžně během školního roku nástěnky a web, ve školním časopise Bezevšeho vyšly články: Č. 40: Víte, co je kyberšikana?

17 Č 41: O risku, sbírce Červená stužka a besedě Závěr: Splněno. 2. Požádat rodiče o písemný souhlas s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu jejich syna/dcery při existenci důvodného podezření z požívání návykové látky a možného ohrožení zdraví dítěte Časový harmonogram: září 2013 Zodpovídá: třídní učitel Splněno v září Informovat rodiče o problematice rizikového chování žáků školy, požádat je o spolupráci v této oblasti Časový harmonogram: 1x ročně na třídních schůzkách Zodpovídá: třídní učitel Plněno dle plánu na každé třídní schůzce 4. Spolupracovat s rodiči při řešení výskytu rizikového chování u žáků Časový harmonogram: aktuálně dle potřeby Zodpovídá: školní metodik prevence Plněno průběžně během školního roku viz záznamy výchovné poradkyně 5. Představit rodičům prvního ročníku školní metodičku prevence (kde, kdy, jak a s čím se mohou na ni obrátit) Časový harmonogram: září 2013 Zodpovídá: školní metodik prevence Splněno Seznámit rodiče s MPP Časový harmonogram: listopad 2013 třídní schůzka Zodpovídá: třídní učitel Splněno dle plánu. CÍLOVÁ SKUPINA - UČITELÉ: (Návaznost na všechny střednědobé cíle 1 až 4) 1. Seznámit učitele s aktuálním MPP a jejich úkoly v něm Časový harmonogram: září 2013 Zodpovídá: školní metodik prevence Splněno dle plánu 2. Vzájemné informování se a spolupráce (učitelé, školní metodička prevence, výchovný poradce) v oblasti rizikového chování Časový harmonogram: aktuálně během školního roku Zodpovídá: školní metodik prevence

18 Splněno viz Záznamník školní metodičky prevence a výchovné poradkyně. 3. Nabízet učitelům literaturu, filmy atd. s tematikou prevence rizikového chování Časový harmonogram: aktuálně během školního roku Zodpovídá: školní metodik prevence Plněno průběžně během školního roku. ZÁVĚR: Krátkodobé cíle splněny dle plánu. ROZPOČET PROGRAMU: Původní rozpočet: Kč Náklady na preventivní aktivity externích organizací apod. ve školním roce 2013/14: Nákup testů: 350 Kč Teen Challenge: Kč Pan Pabián: 2 x Kč = Kč Celkem: Kč Závěr: Rozpočet dodržen. Zpracovala: Bc. Lenka Obegruberová Zpráva o hospodaření za rok 2013

19 SOŠ mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/ Rumburk Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok Hospodaření 2. Členění nákladů a výnosů 3. Mzdové náklady 4. Investiční činnost 5. Opravy 6. Přehled o složkách majetku a zdrojích 7. Tvorba a čerpání finančních fondů 8. Projektová činnost 1. Hospodaření V roce 2013 byla vykonávána pouze hlavní činnost, tzn. teoretická a praktická výuka žáků v daných oborech, včetně ubytování a stravování. Výuka byla zajištěna pro 203 žáků. Ubytováno bylo v průměru 35 žáků měsíčně včetně celodenního stravování. Činnost byla zajištěna 40 zaměstnanci, přepočteno na plný úvazek 38,56 zaměstnanci. Z toho : učitelé TV 10,70 učitelé OV 14,11 vychovatelé 3 ostatní 10,75 celkové výsledky hospodaření za rok 2013 Náklady hlavní činnosti ,- Výnosy hlavní činnosti ,- Zlepšený hospodářský výsledek ,-

20 Hlavní činnost školy je zajišťována na úrovni nákladů, které jsou vyšší než výnosy z této činnosti. Na částečné krytí těchto nákladů dostává škola dotaci od zřizovatele, která tvoří hlavní zdroj příjmu. V roce 2013 činila celková provozní dotace Z toho: dotace na přímé náklady dotace na provozní náklady příspěvek na dojíždění žáků dotace EU peníze středním školám ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,-Kč Ostatní výnosy(z tzv. mimorozpočtových zdrojů) byly ve výši ,- Kč Z mimorozpočtových zdrojů má velký význam produktivní práce žáků polygraf. oborů ve výši ,- Kč, která tvoří 62 % z mimorozpočtových zdrojů, a dále úhrady od žáků a zaměstnanců za ubytování a stravování ve výši ,- Kč (34 %). Další výnosy jsou výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor ve výši ,- Kč, ostatní výnosy (výnosy z likvidace majetku a prodeje materiálu ) ,- Kč, úroky 560,- Kč, čerpání fondu odměn ,- Kč. 2. Členění nákladů a výnosů dle účtové osnovy v Kč Náklady ,- Spotřeba materiálu ,- z toho: - materiál na produktivní práci ,- materiál na výuku ,- materiál na údržbu ,- kancelářské potřeby,tisk, odbor. liter ,- učebnice a učební pomůcky 2 847,- čisticí prostředky ,- potraviny ve školní jídelně ,- ochranné pomůcky 4 700,- pohonné hmoty ,- drobný dlouhodobý majetek 5 202,- Spotřeba energie ,- elektrická energie ,- plyn ,- voda ,- teplo ,- Služby ,- Opravy a udržování ,- Cestovné ,- Ostatní služby ,- v tom : nájemné ,- poštovné ,- telefon ,- úklid. služby ,- externí dodávky prací pro produktivní práci žáků ,- školení ,- propagace ,- střežení objektu ,- stočné ,- upgrade, systémová podpora ,- internet ,- jiné ostatní služby ,-

21 revize ,- bankovní poplatky ,- Mzdové náklady ,- Zákonné soc. pojištění ,- Ostatní soc. pojištění Kooperativa ,- Zákonné soc. náklady ,- Ostatní náklady ,- v tom pojistné majetku ,- dojíždění žáků ,- odměny předsedů MK ,- jiné ,- Prodaný materiál ,- Jiné daně a poplatky 1 500,- Odpis pohledávek ,- Odpisy dlouhodobého majetku ,- Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,- z toho z dotace EU ,- Výnosy ,- Tržby za produktivní práci žáků polygraf.oborů ,- Tržby od žáků a zaměstnanců za ubytování a stravování ,- Nájemné ,- Výnosy z prodeje materiálu ,- Úroky z běžného účtu 560,- Jiné ostatní výnosy ,- Čerpání z fondu odměn ,- Provozní dotace a příspěvky od ÚSC ,- 3.Mzdové náklady Celkem ,- Platy ,- Ostatní platby za provedenou práci ,- Z toho - dohody ,- - náhrady mzdy za pracovní neschopnost ,- - odměny žáků za produktivní práci ,- - dohody z dotace EU ,-

22 Průměrný měsíční plat na zaměstnance v r činí ,- Kč Členění platů podle kategorií zaměstnanců s udáním průměrné měsíční výše platu v Kč (vývoj od r. 2001) kategorie r.01 r.02 r.03 r.04 r.05 r.06 r.07 r.08 r.09 r.10 r.11 r.12 r.13 učitelé , , , , , , , , , , , , ,- uč. OV , , , , , , , , , , , , ,- vych , , , , , , , , , , , , ,- ostatní , , , , , , , , , , , , ,- 4. Investiční činnost V roce 2013 nebyly pořízeny žádné investice: 570 tis. Kč bylo z investičního fondu odvedeno zřizovateli. 5.Opravy V roce 2013 byly celkově realizovány opravy ve výši 912 tis. Kč. Ze stavebních oprav byly nejvýznamnější: - oprava stropů, stěn, soklů kabinetů školy, dílen OV, vestibulu ve výši 389 tis. Kč - výměna podlahové krytiny v kabinetech školy, dílnách OV ve výši 166 tis. Kč - oprava zemní soustavy hromosvodu 64 tis. Kč - výměna vchodových dveří (2 ks) na domov mládeže 57 tis. Kč Ze strojních oprav byly v největším objemu opravy tiskových strojů ve výši 69 tis. Kč. 6.Přehled o složkách majetku a zdrojích ( fondech) k Aktiva v tis. Kč 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky Zásoby Pohledávky z obchodního styku 68 Krátkodobé poskytnuté zálohy 15

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují 17. 10. 2012 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE... 4

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Praha, říjen 2014 I. Základní údaje o škole 1) Název školy Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel Ing. Ivo Krajíček (od 1. 3. 2014), tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 30.08.2013 Schváleno školskou radou dne 21.10.2013 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384 Příloha č. 08_12 Strana 17/32 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2008/2009 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2008/2009 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE Zpráva o hospodaření SOŠ a SOU Neratovice k 31. 12. 2013 Zpracovala: Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka SOŠ a SOU Neratovice

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace o č innosti a hospodař ení školy č innost za školní rok 2006 2007 hospodař ení za kalendář ní rok 2006 Mozartova 24 Jablonec

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Praha, říjen 2013 I. Základní údaje o škole 1) Název školy: Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel: Mgr. Jindřich Brtnický, tel. 222521908

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více