Výroční zpráva Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk"

Transkript

1 Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, Rumburk příspěvková organizace Výroční zpráva Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk Zpracoval: PaedDr. Svatopluk Kubeš Datum:září 2014 Projednáno v radě školy dne:

2 1. Základní údaje Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk, příspěvková organizace Zřizovatel: Ústecký kraj,velká Hradební 48, Ústí nad Labem Ředitel : PaedDr., Bc. Svatopluk Kubeš Zástupce statutárního orgánu: Mgr., Bc. Jiří Uher Kontakt: tel.: , , Fax : www : Pracovník pro informace: Kateřina Reiserová Datum založení školy: Datum zařazení školy do sítě: Datum poslední aktualizace v síti škol: Součásti školy: 1. Střední odborná škola IZO: kapacita 320 žáků 2. Domov mládeže IZO: kapacita: 60 lůžek 3. Školní jídelna IZO: kapacita 180 jídel Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie je monotypní školou, která připravuje žáky pro polygrafický průmysl a pro oblast médií (webdesign, mediální prezentace, grafika, reklama ). Škola je kvalitně materiálně vybavena, teoretické vyučování, odborný výcvik, ubytování a školní jídelna s kuchyní vše je umístěno v jednom areálu na Jiříkovské ulici v Rumburku. Škola je jedinou státní monotypní školou v Čechách, zajišťuje výuku pro žáky z pěti krajů ČR

3 Při škole pracuje Školská rada, která je šestičlenná, složená ze dvou zástupců zřizovatele, dvou zástupců pedagogických pracovníků školy, zástupce rodičů nezletilých žáků a zástupce zletilých žáků. Předsedou školské rady je Mgr. Ivo Peroutka. 2.Přehled oborů vzdělání M/001 Polygrafie H/01 Tiskař na polygrafických strojích L/01 Tiskař na polygrafických strojích L/01 Reprodukční grafik pro média H/01 Knihař 3.Přehled pracovníků školy Celkový počet pracovníků 40 z toho: učitelé 12 učitelé odborného výcviku 13 vychovatelé 3 ostatní pracovníci 12 4.'Počty přihlášených' kod_org 1. kolo obory J, C 2. kolo obory J, C Do dalších kol obory J, C 1. kolo obory H, E 32

4 2. kolo obory H, E 11 Do dalších kol obory H, E 1. kolo obory K, M, L/0, L/ kolo obory K, M, L/0, L/5 1 Do dalších kol obory K, M, L/0, L/5 5. 'Počty přijatých' kod_org 1. kolo obory J, C 2. kolo obory J, C Do dalších kol obory J, C Skutečně nastoupilo obory J, C 1. kolo obory H, E kolo obory H, E 10 Do dalších kol obory H, E Skutečně nastoupilo obory H, E kolo obory K, M, L/0, L/ kolo obory K, M, L/0, L/5 1 Do dalších kol obory K, M, L/0, L/5 Skutečně nastoupilo obory K, M, L/0, L/ 'Počet odvolání' kod_org 1. kolo odvolání celkem 0 2. kolo odvolání celkem 0 další kola odvolání celkem 0 1. kolo přijatí autoremedura 0 2. kolo přijatí autoremedura 0 další kola přijatí autoremedura 0 1. kolo přijatí odvolání ke KÚ 0 2. kolo přijatí odvolání ke KÚ 0 další kola přijatí odvolání ke KÚ 0

5 7. 'Prospěch - I. pololetí' Kód organizace Počet žáků obory J, C Z toho prospělo s vyzn. obory J, C Z toho prospělo obory J, C Z toho neprospělo obory J, C Z toho ostatní Počet žáků obory H, E 62 Z toho prospělo s vyzn. obory H, E 6 Z toho prospělo obory H, E 43 Z toho neprospělo obory H, E 13 Z toho ostatní Počet žáků obory K, M, L/0, L/5 122 Z toho prospělo s vyzn. obory K, M, L/0, L/5 Z toho prospělo obory K, M, L/0, L/5 80 Z toho neprospělo obory K, M, L/0, L/5 26 Z toho ostatní 'Prospěch - II. pololetí' Kód organizace Počet žáků obory J, C Z toho prospělo s vyzn. obory J, C Z toho prospělo obory J, C Z toho neprospělo obory J, C Z toho ostatní Počet žáků obory H, E 59 Z toho prospělo s vyzn. obory H, E 8 Z toho prospělo obory H, E 44 Z toho neprospělo obory H, E 7 Z toho ostatní Počet žáků obory K, M, L/0, L/5 121 Z toho prospělo s vyzn. obory K, M, L/0, L/5 23

6 Z toho prospělo obory K, M, L/0, L/5 97 Z toho neprospělo obory K, M, L/0, L/5 1 Z toho ostatní 9. 'Skladba žáků u závěrečné resp. maturitní zkoušky' Kód organizace Počet žáků konajících poprvé ZZ stř. vzděl Z toho žáci z daného šk. roku Z toho žáci z minulého šk. roku Z toho žáci z předchozích šk. let Počet žáků konajících opravnou ZZ stř. vzděl. Počet žáků konajících poprvé ZZ stř. vzděl. s výuč. listem Z toho žáci z daného šk. roku 16 Z toho žáci z minulého šk. roku Z toho žáci z předchozích šk. let Počet žáků konajících opravnou ZZ stř. vzděl. s výuč. listem Počet žáků konajících poprvé MZ stř. vzděl. s mat. Z toho žáci z daného šk. roku 29 Z toho žáci z minulého šk. roku Z toho žáci z předchozích šk. let Počet žáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s mat. 10. 'Prospěch žáků u poprvé skládané závěrečné resp.maturitní zkoušky' Kód organizace Počet žáků konajících poprvé ZZ stř. vzděl. Z toho u ZZ prospělo s vyzn. Z toho u ZZ prospělo Z toho u ZZ neprospělo Počet žáků konajících poprvé ZZ stř. vzděl. s výuč. listem Z toho u ZZ prospělo s vyzn. 1 Z toho u ZZ prospělo

7 Z toho u ZZ neprospělo 3 Počet žáků konajících poprvé MZ stř. vzděl. s mat. Z toho u MZ prospělo s vyzn. 4 Z toho u MZ prospělo 16 Z toho u MZ neprospělo 'Prospěch žáků u opravné závěrečné resp. maturitní zkoušky' Kód organizace Počet žáků konajících opravnou ZZ stř. vzděl. Z toho u ZZ prospělo s vyzn. Z toho u ZZ prospělo Z toho u ZZ neprospělo Počet žáků konajících opravnou ZZ stř. vzděl. s výuč. listem Z toho u ZZ prospělo s vyzn. 0 Z toho u ZZ prospělo 1 Z toho u ZZ neprospělo 1 Počet žáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s mat. Z toho u MZ prospělo s vyzn. 0 Z toho u MZ prospělo 8 Z toho u MZ neprospělo Hodnocení chování žáků na střední škole Kód organizace I. pol. 2. stupeň chování 9 I. pol. 3. stupeň chování I. pol. podm. vyloučení 6 I. pol. vyloučení 1 II. pol. 2. stupeň chování 3 II. pol. 3. stupeň chování 1 II. pol. podm. vyloučení 2 II. pol. vyloučení

8 12. 'Docházka žáků denní formy studia střední školy' Kód organizace Zameškané hodiny celkem 1. pol Z toho neomluv. hodiny 1. pol. 994 Zameškané hodiny celkem 2. pol Z toho neomluv. hodiny 2. pol 'Účast žáků střední školy v přehlídkách a soutěžích' Kód organizace Účastníci školní kolo DC-K- 019 Účastníci okresní kolo 8 Účastníci oblastní kolo Účastníci ústřední kolo 14. 'Interní pracovníci SŠ' Kód organizace Počet int. PP fyzicky 28 Počet int. PP přepočteno 27,81 Počet int. NP fyzicky 12 Počet int. NP přepočteno 10, 'Externí pracovníci SŠ' Kód organizace Počet ext. PP fyzicky 0 Počet ext. NP fyzicky 0 16.'Věková skladba a kvalifikovanost interních PP na SŠ' Kód organizace Počet PP do 35 let celkem 6 Z toho ženy 2 Počet PP bez odb. kvalif. do 35 let 1 Počet PP let celkem 6 Z toho ženy 3 DC- 019

9 Počet PP bez odb. kval let 1 Počet PP let celkem 9 Z toho ženy 5 Počet PP bez odb. kval let 8 Počet PP 55 - důch.věk celkem 7 Z toho ženy 2 Počet PP bez odb. kval důch.věk 2 Počet PP důchodci celkem 1 Z toho ženy 0 Počet PP bez odb. kval. důchodci 'Další vzdělávání interních PP na SŠ' Kód organizace Počet účastníků akcí dle vyhl. č. 317/2005 Sb. Počet účastníků akcí ostatní 16 Počet PP, kteří se nezúč. žádné vzděl. akce Zhodnocení současného stavu školy Činnost školy probíhala v uplynulém školním roce dle plánu a v souladu s koncepcí rozvoje.. Po personální stránce je škola zabezpečena na dobré úrovni, pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávají. Po materiální stránce je škola vybavena standardním způsobem a splňuje požadavky na normativní vybavení dle SPP Praha. Podařilo se z vlastních prostředků zakoupit pro pracoviště knihárna skládací stroj GUK. Ve sledovaném období probíhala běžná údržba prostor celého areálu. Byly opraveny hromosvody, vymalována učebna pro reprodukční grafiky a kanceláře odborného výcviku. Ve škole studovalo 185 žáků, což odpovídá prostorovým možnostem, vybavenosti i požadavkům na absolventy na trhu práce. Oproti předešlému roku došlo k poklesu počtu žáků vlivem nepříznivého demografického vývoje v ČR. Složení vyučovaných oborů je optimální. Po celý rok škola prostřednictvím ředitele, který je členem školské komise Svazu polygrafických podnikatelů, spolupracovala se svazem a ostatními polygrafickými školami v ČR.Pracovníci školy nadále spolupracovali s NUVem při ověřování uznávání kvalifikací. Pedagogičtí pracovníci školy se podíleli se na přípravě změn RVP dle požadavků sociálního partnera. Škola je zapojena do přípravy projektu Pospolu, spolupracuje s NUV, SPP a firmou

10 Sprintservis. Škola úspěšně ukončila projekt Moderní a efektivní vzdělávání ve kterém bylo vytvořeno 64 učebních materiálů pro Jazyk český, 64 učebních materiálů pro Jazyk anglický. Dále bylo vytvořeno 60 digitálních učebních materiálů (DUM) pro matematiku, 60 DŮM pro výuku tvorby webových stránek, 60 DUM pro výuku střihu videa a jeho implementace do webových stránek, 120 DUM pro výuku odborných polygrafických předmětů. Výstupy projektu jsou velice cenným přínosem pro další zkvalitnění a zefektivnění výuky. 19. Vzdělávání pracovníků V této oblasti dochází postupně k zařazování pracovníků do dalšího vzdělávání a tím i k rozvoji jejich znalostí, dovedností i jejich odborné úrovně. V oblasti odborného vzdělávání se celkem 14 pracovníků zúčastnilo 5 různých vzdělávacích akcí. dva pracovníci školy ukončili doplňkové pedagogické studium, dva učitelé odborného výcviku studují doplňkové pedagogické studium. 20. Prezentace školy Žáci školy se zúčastnili krajského kola v kopané a ve florbalu.. V rámci mimoškolní výchovy se studenti zapojili do charitativní činnosti( Pozvedni slabé, Dejte šanci dětem ulice, Červená stužka), setkali se s dětmi z dětského domova ( celkem 2x) a celý rok se skupina žáků starala o zvířata v útulku. Škola se prezentovala na devíti akcích( burzy škol Liberec,Česká Lípa,Děčín, Nový Bor, Česká Kamenice, Litoměřice, Teplice, Jablonec nad Nisou, Most). Škola prezentovala svoji činností také v odborném i regionálním tisku( Svět tisku, Press Forum, Polygrafická revue,rumburské noviny, Děčínský deník a další). Byly uspořádány dva dny otevřených dveří. 21. Projektová činnost Škola je zapojena do projektu uznávání kvalifikací, prováděla pilotní ověřování v oboru Knihař na knihařských strojích. Škola se podílí na přípravě modelu duálního vzdělávání v rámci projektu Pospolu ve spolupráci s NUV, SPP a firmou Sprintservis Praha. Ve škole byl úspěšně ukončen projekt Moderní a efektivní vzdělávání, který je součástí projektu EU

11 peníze středním školám. Ve škole proběhl seminář projektu BiDi2 o zaměstnávání absolventů a lidí ČŠI Ve školním roce 2013/14 nebyla provedena žádná inspekční činnost. 23. Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery Ve škole působí odborová organizace ZO Typografické Besedy. Spolupráce s touto organizací probíhala při sestavování a schvalování Kolektivní smlouvy, při školení BOZP pracovníků a při pravidelných bezpečnostních prověrkách a kontrolách. Škola velice úzce spolupracovala se zaměstnavatelským svazem Svazem polygrafických podnikatelů Praha na přípravě projektu Pospolu, při stanovení standardu vybavení polygrafických škol v ČR pro odborný výcvik, při získávání materiálů pro výuku a při seznamování pracovníků s připravovanou důchodovou reformou a zaměstnáváním pracovníků 55+ v rámci projektu BiDi 2 bipartitní dialog. Dále škola spolupracovala s několika subjekty z oblasti polygrafického průmyslu např. GZ Média a.s., Turnovské tiskárny a.s., Severotisk a.s., STI Česko a.s., Pharming a.s., Tisk Horák a.s. a další. Spolupráce probíhala formou exkurzí, získávání učebních materiálů, zajišťováním práce pro absolventy školy atd. 24. Prevence sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - HODNOCENÍ - ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Zpracovala: Bc. Lenka Obergruberová A. DLOUHODOBÉ (HLAVNÍ) CÍLE:

12 1. Snižovat výskyt rizikového chování ve škole, a to především kouření, pití alkoholu, užívání marihuany a netolismu (= vést žáky ke zdravému životnímu stylu,což je i život bez drogových a jiných závislostí) 2. Vytvářet pozitivní sociální klima (prevence šikany ) B. STŘEDNĚDOBÉ CÍLE: 1. Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ) 2. Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu 3. Zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě (pozitivní vztahy ve třídě jsou prevencí šikany ) 4. Důsledně řešit případy šikany a jiného rizikového chování C. KRÁTKODOBÉ CÍLE Hodnocení: (Tyto krátkodobé pomáhají naplňovat cíle střednědobé a dlouhodobé, a jsou jedinou částí MPP, kterou je možné vyhodnocovat). CÍLOVÁ SKUPINA - ŽÁCI: 1. PRIMÁRNÍ PREVENCE SOUČÁST VÝUKY + AKCE ŠKOLY EXTERNÍ I INTERNÍ a) V rámci výuky se v každé třídě věnovat prevenci rizikového chování Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu a zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě Časový harmonogram: minimálně 1 hodina v každém pololetí Zodpovídají třídní učitelé 1.A Téma: Slušné chování, dodržování pravidel slušného chování i vůči sobě. Forma: beseda 9.6. Téma: Vztahy ve třídě, šikana, návykové látky. Forma: diskuze 1.S Téma: Dodržování školních pravidel, kouření, studijní výsledky. Forma: beseda 2.6. Téma: Drogy. Forma: Zhlédnutí filmu My děti ze stanice ZOO a následná beseda Téma: Extremismus. Forma: Zhlédnutí filmu Náš vůdce a následná beseda 1.P Téma: Studijní příprava, školní řád, zacházení se školním majetkem. Forma: beseda Téma: Extremismus. Forma: Zhlédnutí filmu Náš vůdce a následná beseda Téma: Hodnocení prospěchu, života ve volném čase. Forma: beseda v rámci tříd hodiny 2.A Průběžně během celého roku. Téma: Škodlivost kouření, alkoholu a drog. Forma: beseda Téma: Extremismus. Forma: Zhlédnutí filmu Náš vůdce a následná beseda 2.S Téma: Sociálně patologické jevy na internetu. Forma: přednáška v rámci IKT 6.6. Téma: Civilizační nemoci a jak jim předcházet. Forma: přednáška 3.A Téma: Dodržování pravidel školního řádu, docházka, kouření. Forma: beseda Téma: Vliv kouření na zdravý zrak. Forma: přednáška

13 12.5. Téma: Uplatnění absolventů ve firmách, mezilidské vztahy. Forma: diskuze 3.S Téma: Studijní povinnosti, školní výsledky Forma: beseda Téma: Příprava maturitního plesu, tolerance, komunikace. Forma: beseda Téma: Rasismus. Forma: Zhlédnutí filmu Schindlerův seznam 4.S Téma: Zodpovědnost mládeže za vlastní životní styl. Forma: diskuze Téma: Vliv kouření na zdravý zrak. Forma: Přednáška Téma: Kouření špatné návyky. Forma: diskuze Závěr: Splněno dle plánu b) Organizovat pro žáky v rámci výuky další interní i externí aktivity (besedy, divadelní představení, promítání filmů ) Časový harmonogram: průběžně během školního roku Zodp. zástupce ředitele pro TV Mgr., Bc. J. Uher Zhlédnutí filmu Příliš mnoho hvězd, téma: Rasismus. Účast tříd: 1.A, 1.s, 1.P, 2.A, 3.S Návštěva GYMNÁZIA projekt Evropa, téma: Tolerance jinakosti mezi národy. Účast tříd: 1.A, 1.S, 1.P, 2.A, 2.S, 3.S Zhlédnutí filmu Bílá vrána, téma. Tolerance jinakosti. Účast tříd: 1.S,1.P, 2.S, 3.A, 4.S Beseda Agentura Pondělí, téma: Zapojení mentál. postižených do běžného života a proti drogám. Účast tříd: 1.S, 1.A1.P, 2.A, 2.S, 3.S, 3.A Exkurze Agentura Pondělí, téma: Pochopení a tolerance jinakosti. Účast tříd: 1.A Zhlédnutí dokumentárního filmu o Teen Challenge (drogy). Účast tříd: 2.A, 2.S a Přednáška organizace Kostka, téma: Finanční gramotnost. Účast tříd: 3.A, 4.S Divadelní představení: Podivné návraty (nespecifická prevence). Účast tříd: 1.p, 1.S, 2.S, 3.A Závěr: Splněno. 2.VOLNOČASOVÉ AKTIVITY (interní, externí) a) Umožnit žákům zapojit se do sportovních aktivit, konkrétně do kroužku florbalu Časový harmonogram: 1x týdně Zodpovídá: Mgr. M. Macek Návaznost na střednědobé cíle: Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu Probíhalo dle časového harmonogramu od října do května. Závěr: Splněno. 3. AKCE ŠKOLY- INTERNÍ REALIZÁTOR: a) Realizovat aktivity zaměřené na pozitivní ovlivnění vztahů ve třídě či dle aktuální situace na prevenci některé z forem rizikového chování ( v návaznosti na aktivity již proběhlé v dané třídě v minulosti): 1.A, 1.S: Téma: Socioklima - vztahy ve třídě seznámení žáků 2.A, 2.S: Téma: Socioklima problémy třídy

14 4.S: Téma: Netolismus Časový harmonogram: minimálně 1 hodina za školní rok, v prvním ročníku 2 hodiny Zodpovídá: školní metodik prevence Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu a zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě. 1.A 3.9. Téma: Socioklima třídy vztahy ve třídě, seznámení žáků. Forma: Psychotechniky Téma: Socioklima třídy prohlubování pozitivních vztahů ve třídě. Forma: Psychotechniky, artefiletická technika 1.S 4.9. Téma: Socioklima třídy vztahy ve třídě, seznámení žáků. Forma: Psychotechniky Téma: Socioklima třídy prohlubování pozitivních vztahů ve třídě. Forma: Psychotechniky, artefiletická technika 1.P 9.9. Téma: Socioklima třídy vztahy ve třídě, seznámení žáků. Forma: Psychotechniky 6.6. Téma: Socioklima třídy prohlubování pozitivních vztahů ve třídě. Forma: Psychotechniky, artefiletická technika 2.A Téma: Zkvalitňování vztahů ve třídě. Forma: Psychotechniky 2.S 2.6. Téma: Zkvalitňování vztahů ve třídě. Forma: Psychotechniky. 4.S plánované téma Netolismus neuskutečnilo se. Důvod: omezené časové možnosti školní metodičky prevence. Závěr: S výjimkou 4.S splněno. b) Realizovat v každé výchovné skupině na DM preventivní aktivity zaměřené na některou z frekventovaných forem rizikového chování v návaznosti na aktivity již proběhlé v minulosti Časový harmonogram: 1x za pololetí Zodpovídá: vychovatel výchovné skupiny Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu 1. pololetí: VS 1 vychovatelka J. Trejtnarová: Téma: Kouření jeho škodlivost, odvykací metody, motivace k odvykání, forma: beseda VS 2 vychovatelka J. Machová: Téma: Závislost na PC, forma: beseda VS 3 vychovatelka L.Obergruberová: Téma: Zdravé stravování poruchy příjmu potravy, forma: řízená beseda 1. pololetí: VS 1 vychovatelka J. Trejtnarová: Téma: Rodičovská role, manželství, výchova dětí, senior v rodině, vzájemné soužití, domácí násilí, forma: beseda Téma: Užívání návykových látek (prevence), forma: modelové situace VS ě vychovatelka J. Machová: Téma: Následky užívání návykových látek, riziko experimentů, forma: příklad Téma. Drogy za volantem, forma: řízená beseda

15 18.3. Téma: Závislost na PC, forma: řízený skupinový rozhovor VS 3 vychovatelka L. Obergruberová: Téma: Koncepce, antikoncepce, těhotenství mladistvých, pohlavně přenosné nemoci, AIDS, forma: přednáška a řízená beseda Závěr: Splněno. c) Realizovat sociometrické šetření ve třídách prvního a druhého ročníku Časový harmonogram: 1x v prvním pololetí školního roku 2013/14 Zodpovídá: školní metodik prevence Návaznost na střednědobé cíle: Zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě a důsledně řešit případy šikany, záškoláctví a jiného rizikového chování Sociometrické šetření se uskutečnilo ve všech třídách školy: 16.9.: 2.A, 3.S 17.9.: 1.A, 1.P, 1.S 24.9.: 2.S, 3.A, 4.S Závěr: Splněno. d)představit žákům prvního ročníku a připomenout žákům starších ročníků školní metodičku prevence (kde, kdy, jak se mohou žáci na ni obracet) Časový harmonogram: září 2013 Zodpovídá: školní metodička prevence Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu, zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě a důsledně řešit případy šikany, záškoláctví a jiného rizikového chování Žáci prvních ročníků: 1.A 3.9, 1.S 4.9., 1.P 9.9 Žáci ostatních ročníků: 2.A, 3.S 16.9., 2.S, 3.A, 4.S Závěr: Splněno. 4. AKCE ŠKOLY EXTERNÍ REALIZÁTOR: a) Realizovat preventivní aktivity (interaktivní metody a formy) zaměřené na problematiku rizikového chování v návaznosti na aktivity, které ve třídách proběhly již v minulosti: Časový harmonogram: 1x za školní rok Zodpovídá: školní metodik prevence Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ) a ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu 1. pololetí: 2.A, 2.S: Téma: Závislostní chování kouření, pití alkoholu, forma: psychotechniky a řízená beseda (PPP Rumburk, paní Michelinová a pan Staněk) 3.A, 3.S: Téma: Drogy, rizikové sexuální chování, AIDS, vztahy, komunikace, forma: řízená beseda, videoukázky (pan Pabián) 4.S: Téma: Rizikové sexuální chování prevence pohlavně přenosných nemocí, AIDS, forma:

16 přednáška, řízená beseda, názorná ukázka (Č. společnost proti AIDS pan Matula) 2. pololetí: 2.A, 2.S: Téma: Šikana, forma: Řízená beseda, filmové ukázky (pan Honzík Teen Challenge) Téma: Vztahy ve třídě, spolupráce, komunikace, forma: psychotechniky (paní Michelinová, pan Staněk PPP Rumburk) 3.A, 3.S: Téma: Rizikové sexuální chování, vztahy partnerské, rodinnné, pokračování z 1. pololetí (pan Pabián) Závěr: Splněno. b) Vyhledávat nelegální drogy v prostorách školy Časový harmonogram: dle aktuální potřeby Zodpovídá: ředitel školy Návaznost na střednědobé cíle: Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu a důsledně řešit případy šikany, záškoláctví a jiného rizikového chování Proběhlo 15.10, 23.10, 29.1., Závěr: Splněno. 5. VČASNÁ INTERVENCE: a) Vyhledávat, sledovat a řešit problémy žáků s viditelným rizikovým chováním nebo ohrožené šikanou ve spolupráci s pedagogy školy (třídními učiteli, učiteli, vychovateli),rodiči a dalšími organizacemi (PPP, Policie ČR ) Časový harmonogram: dle aktuální potřeby Zodpovídá: školní metodik prevence Návaznost na střednědobé cíle: Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu, důsledně řešit případy záškoláctví, šikany či ji jiného rizikového chování - 1. a Konzultace o žáku M. Jahodovi složité postavení ve třídě, možné ohrožení šikanou (učitel OV, vých. poradkyně) Řízený rozhovor o žákyni M. Jirků- složité postavení ve třídě, možné ohrožení šikanou (žákyně H. Poupová) Řízený rozhovor se žákem J. Sedláčkem vztahy a postavení v třídním kolektivu Konzultace o třídě 1.A o vztazích ve třídě v návaznosti na předchozí aktivit u s TU Ing. Galbavou Konzultace o třídě 1.A o vztazích ve třídě v návaznosti na předchozí aktivitu s TU Ing. Bílkovou Závěr: Splněno. CÍLOVÁ SKUPINA - RODIČE: (Návaznost na všechny střednědobé cíle 1 až 4) 1. Poskytovat rodičům informace z oblasti problematiky rizikového chování pomocí nástěnky, webových stránek školy, školního časopisu Časový harmonogram: průběžně po celý školní rok Zodpovídá: školní metodik prevence Plněno průběžně během školního roku nástěnky a web, ve školním časopise Bezevšeho vyšly články: Č. 40: Víte, co je kyberšikana?

17 Č 41: O risku, sbírce Červená stužka a besedě Závěr: Splněno. 2. Požádat rodiče o písemný souhlas s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu jejich syna/dcery při existenci důvodného podezření z požívání návykové látky a možného ohrožení zdraví dítěte Časový harmonogram: září 2013 Zodpovídá: třídní učitel Splněno v září Informovat rodiče o problematice rizikového chování žáků školy, požádat je o spolupráci v této oblasti Časový harmonogram: 1x ročně na třídních schůzkách Zodpovídá: třídní učitel Plněno dle plánu na každé třídní schůzce 4. Spolupracovat s rodiči při řešení výskytu rizikového chování u žáků Časový harmonogram: aktuálně dle potřeby Zodpovídá: školní metodik prevence Plněno průběžně během školního roku viz záznamy výchovné poradkyně 5. Představit rodičům prvního ročníku školní metodičku prevence (kde, kdy, jak a s čím se mohou na ni obrátit) Časový harmonogram: září 2013 Zodpovídá: školní metodik prevence Splněno Seznámit rodiče s MPP Časový harmonogram: listopad 2013 třídní schůzka Zodpovídá: třídní učitel Splněno dle plánu. CÍLOVÁ SKUPINA - UČITELÉ: (Návaznost na všechny střednědobé cíle 1 až 4) 1. Seznámit učitele s aktuálním MPP a jejich úkoly v něm Časový harmonogram: září 2013 Zodpovídá: školní metodik prevence Splněno dle plánu 2. Vzájemné informování se a spolupráce (učitelé, školní metodička prevence, výchovný poradce) v oblasti rizikového chování Časový harmonogram: aktuálně během školního roku Zodpovídá: školní metodik prevence

18 Splněno viz Záznamník školní metodičky prevence a výchovné poradkyně. 3. Nabízet učitelům literaturu, filmy atd. s tematikou prevence rizikového chování Časový harmonogram: aktuálně během školního roku Zodpovídá: školní metodik prevence Plněno průběžně během školního roku. ZÁVĚR: Krátkodobé cíle splněny dle plánu. ROZPOČET PROGRAMU: Původní rozpočet: Kč Náklady na preventivní aktivity externích organizací apod. ve školním roce 2013/14: Nákup testů: 350 Kč Teen Challenge: Kč Pan Pabián: 2 x Kč = Kč Celkem: Kč Závěr: Rozpočet dodržen. Zpracovala: Bc. Lenka Obegruberová Zpráva o hospodaření za rok 2013

19 SOŠ mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/ Rumburk Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok Hospodaření 2. Členění nákladů a výnosů 3. Mzdové náklady 4. Investiční činnost 5. Opravy 6. Přehled o složkách majetku a zdrojích 7. Tvorba a čerpání finančních fondů 8. Projektová činnost 1. Hospodaření V roce 2013 byla vykonávána pouze hlavní činnost, tzn. teoretická a praktická výuka žáků v daných oborech, včetně ubytování a stravování. Výuka byla zajištěna pro 203 žáků. Ubytováno bylo v průměru 35 žáků měsíčně včetně celodenního stravování. Činnost byla zajištěna 40 zaměstnanci, přepočteno na plný úvazek 38,56 zaměstnanci. Z toho : učitelé TV 10,70 učitelé OV 14,11 vychovatelé 3 ostatní 10,75 celkové výsledky hospodaření za rok 2013 Náklady hlavní činnosti ,- Výnosy hlavní činnosti ,- Zlepšený hospodářský výsledek ,-

20 Hlavní činnost školy je zajišťována na úrovni nákladů, které jsou vyšší než výnosy z této činnosti. Na částečné krytí těchto nákladů dostává škola dotaci od zřizovatele, která tvoří hlavní zdroj příjmu. V roce 2013 činila celková provozní dotace Z toho: dotace na přímé náklady dotace na provozní náklady příspěvek na dojíždění žáků dotace EU peníze středním školám ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,-Kč Ostatní výnosy(z tzv. mimorozpočtových zdrojů) byly ve výši ,- Kč Z mimorozpočtových zdrojů má velký význam produktivní práce žáků polygraf. oborů ve výši ,- Kč, která tvoří 62 % z mimorozpočtových zdrojů, a dále úhrady od žáků a zaměstnanců za ubytování a stravování ve výši ,- Kč (34 %). Další výnosy jsou výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor ve výši ,- Kč, ostatní výnosy (výnosy z likvidace majetku a prodeje materiálu ) ,- Kč, úroky 560,- Kč, čerpání fondu odměn ,- Kč. 2. Členění nákladů a výnosů dle účtové osnovy v Kč Náklady ,- Spotřeba materiálu ,- z toho: - materiál na produktivní práci ,- materiál na výuku ,- materiál na údržbu ,- kancelářské potřeby,tisk, odbor. liter ,- učebnice a učební pomůcky 2 847,- čisticí prostředky ,- potraviny ve školní jídelně ,- ochranné pomůcky 4 700,- pohonné hmoty ,- drobný dlouhodobý majetek 5 202,- Spotřeba energie ,- elektrická energie ,- plyn ,- voda ,- teplo ,- Služby ,- Opravy a udržování ,- Cestovné ,- Ostatní služby ,- v tom : nájemné ,- poštovné ,- telefon ,- úklid. služby ,- externí dodávky prací pro produktivní práci žáků ,- školení ,- propagace ,- střežení objektu ,- stočné ,- upgrade, systémová podpora ,- internet ,- jiné ostatní služby ,-

21 revize ,- bankovní poplatky ,- Mzdové náklady ,- Zákonné soc. pojištění ,- Ostatní soc. pojištění Kooperativa ,- Zákonné soc. náklady ,- Ostatní náklady ,- v tom pojistné majetku ,- dojíždění žáků ,- odměny předsedů MK ,- jiné ,- Prodaný materiál ,- Jiné daně a poplatky 1 500,- Odpis pohledávek ,- Odpisy dlouhodobého majetku ,- Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,- z toho z dotace EU ,- Výnosy ,- Tržby za produktivní práci žáků polygraf.oborů ,- Tržby od žáků a zaměstnanců za ubytování a stravování ,- Nájemné ,- Výnosy z prodeje materiálu ,- Úroky z běžného účtu 560,- Jiné ostatní výnosy ,- Čerpání z fondu odměn ,- Provozní dotace a příspěvky od ÚSC ,- 3.Mzdové náklady Celkem ,- Platy ,- Ostatní platby za provedenou práci ,- Z toho - dohody ,- - náhrady mzdy za pracovní neschopnost ,- - odměny žáků za produktivní práci ,- - dohody z dotace EU ,-

22 Průměrný měsíční plat na zaměstnance v r činí ,- Kč Členění platů podle kategorií zaměstnanců s udáním průměrné měsíční výše platu v Kč (vývoj od r. 2001) kategorie r.01 r.02 r.03 r.04 r.05 r.06 r.07 r.08 r.09 r.10 r.11 r.12 r.13 učitelé , , , , , , , , , , , , ,- uč. OV , , , , , , , , , , , , ,- vych , , , , , , , , , , , , ,- ostatní , , , , , , , , , , , , ,- 4. Investiční činnost V roce 2013 nebyly pořízeny žádné investice: 570 tis. Kč bylo z investičního fondu odvedeno zřizovateli. 5.Opravy V roce 2013 byly celkově realizovány opravy ve výši 912 tis. Kč. Ze stavebních oprav byly nejvýznamnější: - oprava stropů, stěn, soklů kabinetů školy, dílen OV, vestibulu ve výši 389 tis. Kč - výměna podlahové krytiny v kabinetech školy, dílnách OV ve výši 166 tis. Kč - oprava zemní soustavy hromosvodu 64 tis. Kč - výměna vchodových dveří (2 ks) na domov mládeže 57 tis. Kč Ze strojních oprav byly v největším objemu opravy tiskových strojů ve výši 69 tis. Kč. 6.Přehled o složkách majetku a zdrojích ( fondech) k Aktiva v tis. Kč 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky Zásoby Pohledávky z obchodního styku 68 Krátkodobé poskytnuté zálohy 15

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk příspěvková organizace PLÁN PRÁCE. Školní rok 2014-15 ...

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk příspěvková organizace PLÁN PRÁCE. Školní rok 2014-15 ... Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Školní rok 2014-15... Rumburk dne 30. 9. 2014 Pro potřebu SOŠ mgp Rumburk OBSAH: 1.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 24.2.2016 Projednáno školskou radou dne:25.2 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více