Výroční zpráva Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk"

Transkript

1 Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, Rumburk příspěvková organizace Výroční zpráva Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk Zpracoval: PaedDr. Svatopluk Kubeš Datum:září 2014 Projednáno v radě školy dne:

2 1. Základní údaje Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk, příspěvková organizace Zřizovatel: Ústecký kraj,velká Hradební 48, Ústí nad Labem Ředitel : PaedDr., Bc. Svatopluk Kubeš Zástupce statutárního orgánu: Mgr., Bc. Jiří Uher Kontakt: tel.: , , Fax : www : Pracovník pro informace: Kateřina Reiserová Datum založení školy: Datum zařazení školy do sítě: Datum poslední aktualizace v síti škol: Součásti školy: 1. Střední odborná škola IZO: kapacita 320 žáků 2. Domov mládeže IZO: kapacita: 60 lůžek 3. Školní jídelna IZO: kapacita 180 jídel Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie je monotypní školou, která připravuje žáky pro polygrafický průmysl a pro oblast médií (webdesign, mediální prezentace, grafika, reklama ). Škola je kvalitně materiálně vybavena, teoretické vyučování, odborný výcvik, ubytování a školní jídelna s kuchyní vše je umístěno v jednom areálu na Jiříkovské ulici v Rumburku. Škola je jedinou státní monotypní školou v Čechách, zajišťuje výuku pro žáky z pěti krajů ČR

3 Při škole pracuje Školská rada, která je šestičlenná, složená ze dvou zástupců zřizovatele, dvou zástupců pedagogických pracovníků školy, zástupce rodičů nezletilých žáků a zástupce zletilých žáků. Předsedou školské rady je Mgr. Ivo Peroutka. 2.Přehled oborů vzdělání M/001 Polygrafie H/01 Tiskař na polygrafických strojích L/01 Tiskař na polygrafických strojích L/01 Reprodukční grafik pro média H/01 Knihař 3.Přehled pracovníků školy Celkový počet pracovníků 40 z toho: učitelé 12 učitelé odborného výcviku 13 vychovatelé 3 ostatní pracovníci 12 4.'Počty přihlášených' kod_org 1. kolo obory J, C 2. kolo obory J, C Do dalších kol obory J, C 1. kolo obory H, E 32

4 2. kolo obory H, E 11 Do dalších kol obory H, E 1. kolo obory K, M, L/0, L/ kolo obory K, M, L/0, L/5 1 Do dalších kol obory K, M, L/0, L/5 5. 'Počty přijatých' kod_org 1. kolo obory J, C 2. kolo obory J, C Do dalších kol obory J, C Skutečně nastoupilo obory J, C 1. kolo obory H, E kolo obory H, E 10 Do dalších kol obory H, E Skutečně nastoupilo obory H, E kolo obory K, M, L/0, L/ kolo obory K, M, L/0, L/5 1 Do dalších kol obory K, M, L/0, L/5 Skutečně nastoupilo obory K, M, L/0, L/ 'Počet odvolání' kod_org 1. kolo odvolání celkem 0 2. kolo odvolání celkem 0 další kola odvolání celkem 0 1. kolo přijatí autoremedura 0 2. kolo přijatí autoremedura 0 další kola přijatí autoremedura 0 1. kolo přijatí odvolání ke KÚ 0 2. kolo přijatí odvolání ke KÚ 0 další kola přijatí odvolání ke KÚ 0

5 7. 'Prospěch - I. pololetí' Kód organizace Počet žáků obory J, C Z toho prospělo s vyzn. obory J, C Z toho prospělo obory J, C Z toho neprospělo obory J, C Z toho ostatní Počet žáků obory H, E 62 Z toho prospělo s vyzn. obory H, E 6 Z toho prospělo obory H, E 43 Z toho neprospělo obory H, E 13 Z toho ostatní Počet žáků obory K, M, L/0, L/5 122 Z toho prospělo s vyzn. obory K, M, L/0, L/5 Z toho prospělo obory K, M, L/0, L/5 80 Z toho neprospělo obory K, M, L/0, L/5 26 Z toho ostatní 'Prospěch - II. pololetí' Kód organizace Počet žáků obory J, C Z toho prospělo s vyzn. obory J, C Z toho prospělo obory J, C Z toho neprospělo obory J, C Z toho ostatní Počet žáků obory H, E 59 Z toho prospělo s vyzn. obory H, E 8 Z toho prospělo obory H, E 44 Z toho neprospělo obory H, E 7 Z toho ostatní Počet žáků obory K, M, L/0, L/5 121 Z toho prospělo s vyzn. obory K, M, L/0, L/5 23

6 Z toho prospělo obory K, M, L/0, L/5 97 Z toho neprospělo obory K, M, L/0, L/5 1 Z toho ostatní 9. 'Skladba žáků u závěrečné resp. maturitní zkoušky' Kód organizace Počet žáků konajících poprvé ZZ stř. vzděl Z toho žáci z daného šk. roku Z toho žáci z minulého šk. roku Z toho žáci z předchozích šk. let Počet žáků konajících opravnou ZZ stř. vzděl. Počet žáků konajících poprvé ZZ stř. vzděl. s výuč. listem Z toho žáci z daného šk. roku 16 Z toho žáci z minulého šk. roku Z toho žáci z předchozích šk. let Počet žáků konajících opravnou ZZ stř. vzděl. s výuč. listem Počet žáků konajících poprvé MZ stř. vzděl. s mat. Z toho žáci z daného šk. roku 29 Z toho žáci z minulého šk. roku Z toho žáci z předchozích šk. let Počet žáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s mat. 10. 'Prospěch žáků u poprvé skládané závěrečné resp.maturitní zkoušky' Kód organizace Počet žáků konajících poprvé ZZ stř. vzděl. Z toho u ZZ prospělo s vyzn. Z toho u ZZ prospělo Z toho u ZZ neprospělo Počet žáků konajících poprvé ZZ stř. vzděl. s výuč. listem Z toho u ZZ prospělo s vyzn. 1 Z toho u ZZ prospělo

7 Z toho u ZZ neprospělo 3 Počet žáků konajících poprvé MZ stř. vzděl. s mat. Z toho u MZ prospělo s vyzn. 4 Z toho u MZ prospělo 16 Z toho u MZ neprospělo 'Prospěch žáků u opravné závěrečné resp. maturitní zkoušky' Kód organizace Počet žáků konajících opravnou ZZ stř. vzděl. Z toho u ZZ prospělo s vyzn. Z toho u ZZ prospělo Z toho u ZZ neprospělo Počet žáků konajících opravnou ZZ stř. vzděl. s výuč. listem Z toho u ZZ prospělo s vyzn. 0 Z toho u ZZ prospělo 1 Z toho u ZZ neprospělo 1 Počet žáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s mat. Z toho u MZ prospělo s vyzn. 0 Z toho u MZ prospělo 8 Z toho u MZ neprospělo Hodnocení chování žáků na střední škole Kód organizace I. pol. 2. stupeň chování 9 I. pol. 3. stupeň chování I. pol. podm. vyloučení 6 I. pol. vyloučení 1 II. pol. 2. stupeň chování 3 II. pol. 3. stupeň chování 1 II. pol. podm. vyloučení 2 II. pol. vyloučení

8 12. 'Docházka žáků denní formy studia střední školy' Kód organizace Zameškané hodiny celkem 1. pol Z toho neomluv. hodiny 1. pol. 994 Zameškané hodiny celkem 2. pol Z toho neomluv. hodiny 2. pol 'Účast žáků střední školy v přehlídkách a soutěžích' Kód organizace Účastníci školní kolo DC-K- 019 Účastníci okresní kolo 8 Účastníci oblastní kolo Účastníci ústřední kolo 14. 'Interní pracovníci SŠ' Kód organizace Počet int. PP fyzicky 28 Počet int. PP přepočteno 27,81 Počet int. NP fyzicky 12 Počet int. NP přepočteno 10, 'Externí pracovníci SŠ' Kód organizace Počet ext. PP fyzicky 0 Počet ext. NP fyzicky 0 16.'Věková skladba a kvalifikovanost interních PP na SŠ' Kód organizace Počet PP do 35 let celkem 6 Z toho ženy 2 Počet PP bez odb. kvalif. do 35 let 1 Počet PP let celkem 6 Z toho ženy 3 DC- 019

9 Počet PP bez odb. kval let 1 Počet PP let celkem 9 Z toho ženy 5 Počet PP bez odb. kval let 8 Počet PP 55 - důch.věk celkem 7 Z toho ženy 2 Počet PP bez odb. kval důch.věk 2 Počet PP důchodci celkem 1 Z toho ženy 0 Počet PP bez odb. kval. důchodci 'Další vzdělávání interních PP na SŠ' Kód organizace Počet účastníků akcí dle vyhl. č. 317/2005 Sb. Počet účastníků akcí ostatní 16 Počet PP, kteří se nezúč. žádné vzděl. akce Zhodnocení současného stavu školy Činnost školy probíhala v uplynulém školním roce dle plánu a v souladu s koncepcí rozvoje.. Po personální stránce je škola zabezpečena na dobré úrovni, pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávají. Po materiální stránce je škola vybavena standardním způsobem a splňuje požadavky na normativní vybavení dle SPP Praha. Podařilo se z vlastních prostředků zakoupit pro pracoviště knihárna skládací stroj GUK. Ve sledovaném období probíhala běžná údržba prostor celého areálu. Byly opraveny hromosvody, vymalována učebna pro reprodukční grafiky a kanceláře odborného výcviku. Ve škole studovalo 185 žáků, což odpovídá prostorovým možnostem, vybavenosti i požadavkům na absolventy na trhu práce. Oproti předešlému roku došlo k poklesu počtu žáků vlivem nepříznivého demografického vývoje v ČR. Složení vyučovaných oborů je optimální. Po celý rok škola prostřednictvím ředitele, který je členem školské komise Svazu polygrafických podnikatelů, spolupracovala se svazem a ostatními polygrafickými školami v ČR.Pracovníci školy nadále spolupracovali s NUVem při ověřování uznávání kvalifikací. Pedagogičtí pracovníci školy se podíleli se na přípravě změn RVP dle požadavků sociálního partnera. Škola je zapojena do přípravy projektu Pospolu, spolupracuje s NUV, SPP a firmou

10 Sprintservis. Škola úspěšně ukončila projekt Moderní a efektivní vzdělávání ve kterém bylo vytvořeno 64 učebních materiálů pro Jazyk český, 64 učebních materiálů pro Jazyk anglický. Dále bylo vytvořeno 60 digitálních učebních materiálů (DUM) pro matematiku, 60 DŮM pro výuku tvorby webových stránek, 60 DUM pro výuku střihu videa a jeho implementace do webových stránek, 120 DUM pro výuku odborných polygrafických předmětů. Výstupy projektu jsou velice cenným přínosem pro další zkvalitnění a zefektivnění výuky. 19. Vzdělávání pracovníků V této oblasti dochází postupně k zařazování pracovníků do dalšího vzdělávání a tím i k rozvoji jejich znalostí, dovedností i jejich odborné úrovně. V oblasti odborného vzdělávání se celkem 14 pracovníků zúčastnilo 5 různých vzdělávacích akcí. dva pracovníci školy ukončili doplňkové pedagogické studium, dva učitelé odborného výcviku studují doplňkové pedagogické studium. 20. Prezentace školy Žáci školy se zúčastnili krajského kola v kopané a ve florbalu.. V rámci mimoškolní výchovy se studenti zapojili do charitativní činnosti( Pozvedni slabé, Dejte šanci dětem ulice, Červená stužka), setkali se s dětmi z dětského domova ( celkem 2x) a celý rok se skupina žáků starala o zvířata v útulku. Škola se prezentovala na devíti akcích( burzy škol Liberec,Česká Lípa,Děčín, Nový Bor, Česká Kamenice, Litoměřice, Teplice, Jablonec nad Nisou, Most). Škola prezentovala svoji činností také v odborném i regionálním tisku( Svět tisku, Press Forum, Polygrafická revue,rumburské noviny, Děčínský deník a další). Byly uspořádány dva dny otevřených dveří. 21. Projektová činnost Škola je zapojena do projektu uznávání kvalifikací, prováděla pilotní ověřování v oboru Knihař na knihařských strojích. Škola se podílí na přípravě modelu duálního vzdělávání v rámci projektu Pospolu ve spolupráci s NUV, SPP a firmou Sprintservis Praha. Ve škole byl úspěšně ukončen projekt Moderní a efektivní vzdělávání, který je součástí projektu EU

11 peníze středním školám. Ve škole proběhl seminář projektu BiDi2 o zaměstnávání absolventů a lidí ČŠI Ve školním roce 2013/14 nebyla provedena žádná inspekční činnost. 23. Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery Ve škole působí odborová organizace ZO Typografické Besedy. Spolupráce s touto organizací probíhala při sestavování a schvalování Kolektivní smlouvy, při školení BOZP pracovníků a při pravidelných bezpečnostních prověrkách a kontrolách. Škola velice úzce spolupracovala se zaměstnavatelským svazem Svazem polygrafických podnikatelů Praha na přípravě projektu Pospolu, při stanovení standardu vybavení polygrafických škol v ČR pro odborný výcvik, při získávání materiálů pro výuku a při seznamování pracovníků s připravovanou důchodovou reformou a zaměstnáváním pracovníků 55+ v rámci projektu BiDi 2 bipartitní dialog. Dále škola spolupracovala s několika subjekty z oblasti polygrafického průmyslu např. GZ Média a.s., Turnovské tiskárny a.s., Severotisk a.s., STI Česko a.s., Pharming a.s., Tisk Horák a.s. a další. Spolupráce probíhala formou exkurzí, získávání učebních materiálů, zajišťováním práce pro absolventy školy atd. 24. Prevence sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - HODNOCENÍ - ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Zpracovala: Bc. Lenka Obergruberová A. DLOUHODOBÉ (HLAVNÍ) CÍLE:

12 1. Snižovat výskyt rizikového chování ve škole, a to především kouření, pití alkoholu, užívání marihuany a netolismu (= vést žáky ke zdravému životnímu stylu,což je i život bez drogových a jiných závislostí) 2. Vytvářet pozitivní sociální klima (prevence šikany ) B. STŘEDNĚDOBÉ CÍLE: 1. Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ) 2. Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu 3. Zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě (pozitivní vztahy ve třídě jsou prevencí šikany ) 4. Důsledně řešit případy šikany a jiného rizikového chování C. KRÁTKODOBÉ CÍLE Hodnocení: (Tyto krátkodobé pomáhají naplňovat cíle střednědobé a dlouhodobé, a jsou jedinou částí MPP, kterou je možné vyhodnocovat). CÍLOVÁ SKUPINA - ŽÁCI: 1. PRIMÁRNÍ PREVENCE SOUČÁST VÝUKY + AKCE ŠKOLY EXTERNÍ I INTERNÍ a) V rámci výuky se v každé třídě věnovat prevenci rizikového chování Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu a zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě Časový harmonogram: minimálně 1 hodina v každém pololetí Zodpovídají třídní učitelé 1.A Téma: Slušné chování, dodržování pravidel slušného chování i vůči sobě. Forma: beseda 9.6. Téma: Vztahy ve třídě, šikana, návykové látky. Forma: diskuze 1.S Téma: Dodržování školních pravidel, kouření, studijní výsledky. Forma: beseda 2.6. Téma: Drogy. Forma: Zhlédnutí filmu My děti ze stanice ZOO a následná beseda Téma: Extremismus. Forma: Zhlédnutí filmu Náš vůdce a následná beseda 1.P Téma: Studijní příprava, školní řád, zacházení se školním majetkem. Forma: beseda Téma: Extremismus. Forma: Zhlédnutí filmu Náš vůdce a následná beseda Téma: Hodnocení prospěchu, života ve volném čase. Forma: beseda v rámci tříd hodiny 2.A Průběžně během celého roku. Téma: Škodlivost kouření, alkoholu a drog. Forma: beseda Téma: Extremismus. Forma: Zhlédnutí filmu Náš vůdce a následná beseda 2.S Téma: Sociálně patologické jevy na internetu. Forma: přednáška v rámci IKT 6.6. Téma: Civilizační nemoci a jak jim předcházet. Forma: přednáška 3.A Téma: Dodržování pravidel školního řádu, docházka, kouření. Forma: beseda Téma: Vliv kouření na zdravý zrak. Forma: přednáška

13 12.5. Téma: Uplatnění absolventů ve firmách, mezilidské vztahy. Forma: diskuze 3.S Téma: Studijní povinnosti, školní výsledky Forma: beseda Téma: Příprava maturitního plesu, tolerance, komunikace. Forma: beseda Téma: Rasismus. Forma: Zhlédnutí filmu Schindlerův seznam 4.S Téma: Zodpovědnost mládeže za vlastní životní styl. Forma: diskuze Téma: Vliv kouření na zdravý zrak. Forma: Přednáška Téma: Kouření špatné návyky. Forma: diskuze Závěr: Splněno dle plánu b) Organizovat pro žáky v rámci výuky další interní i externí aktivity (besedy, divadelní představení, promítání filmů ) Časový harmonogram: průběžně během školního roku Zodp. zástupce ředitele pro TV Mgr., Bc. J. Uher Zhlédnutí filmu Příliš mnoho hvězd, téma: Rasismus. Účast tříd: 1.A, 1.s, 1.P, 2.A, 3.S Návštěva GYMNÁZIA projekt Evropa, téma: Tolerance jinakosti mezi národy. Účast tříd: 1.A, 1.S, 1.P, 2.A, 2.S, 3.S Zhlédnutí filmu Bílá vrána, téma. Tolerance jinakosti. Účast tříd: 1.S,1.P, 2.S, 3.A, 4.S Beseda Agentura Pondělí, téma: Zapojení mentál. postižených do běžného života a proti drogám. Účast tříd: 1.S, 1.A1.P, 2.A, 2.S, 3.S, 3.A Exkurze Agentura Pondělí, téma: Pochopení a tolerance jinakosti. Účast tříd: 1.A Zhlédnutí dokumentárního filmu o Teen Challenge (drogy). Účast tříd: 2.A, 2.S a Přednáška organizace Kostka, téma: Finanční gramotnost. Účast tříd: 3.A, 4.S Divadelní představení: Podivné návraty (nespecifická prevence). Účast tříd: 1.p, 1.S, 2.S, 3.A Závěr: Splněno. 2.VOLNOČASOVÉ AKTIVITY (interní, externí) a) Umožnit žákům zapojit se do sportovních aktivit, konkrétně do kroužku florbalu Časový harmonogram: 1x týdně Zodpovídá: Mgr. M. Macek Návaznost na střednědobé cíle: Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu Probíhalo dle časového harmonogramu od října do května. Závěr: Splněno. 3. AKCE ŠKOLY- INTERNÍ REALIZÁTOR: a) Realizovat aktivity zaměřené na pozitivní ovlivnění vztahů ve třídě či dle aktuální situace na prevenci některé z forem rizikového chování ( v návaznosti na aktivity již proběhlé v dané třídě v minulosti): 1.A, 1.S: Téma: Socioklima - vztahy ve třídě seznámení žáků 2.A, 2.S: Téma: Socioklima problémy třídy

14 4.S: Téma: Netolismus Časový harmonogram: minimálně 1 hodina za školní rok, v prvním ročníku 2 hodiny Zodpovídá: školní metodik prevence Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu a zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě. 1.A 3.9. Téma: Socioklima třídy vztahy ve třídě, seznámení žáků. Forma: Psychotechniky Téma: Socioklima třídy prohlubování pozitivních vztahů ve třídě. Forma: Psychotechniky, artefiletická technika 1.S 4.9. Téma: Socioklima třídy vztahy ve třídě, seznámení žáků. Forma: Psychotechniky Téma: Socioklima třídy prohlubování pozitivních vztahů ve třídě. Forma: Psychotechniky, artefiletická technika 1.P 9.9. Téma: Socioklima třídy vztahy ve třídě, seznámení žáků. Forma: Psychotechniky 6.6. Téma: Socioklima třídy prohlubování pozitivních vztahů ve třídě. Forma: Psychotechniky, artefiletická technika 2.A Téma: Zkvalitňování vztahů ve třídě. Forma: Psychotechniky 2.S 2.6. Téma: Zkvalitňování vztahů ve třídě. Forma: Psychotechniky. 4.S plánované téma Netolismus neuskutečnilo se. Důvod: omezené časové možnosti školní metodičky prevence. Závěr: S výjimkou 4.S splněno. b) Realizovat v každé výchovné skupině na DM preventivní aktivity zaměřené na některou z frekventovaných forem rizikového chování v návaznosti na aktivity již proběhlé v minulosti Časový harmonogram: 1x za pololetí Zodpovídá: vychovatel výchovné skupiny Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu 1. pololetí: VS 1 vychovatelka J. Trejtnarová: Téma: Kouření jeho škodlivost, odvykací metody, motivace k odvykání, forma: beseda VS 2 vychovatelka J. Machová: Téma: Závislost na PC, forma: beseda VS 3 vychovatelka L.Obergruberová: Téma: Zdravé stravování poruchy příjmu potravy, forma: řízená beseda 1. pololetí: VS 1 vychovatelka J. Trejtnarová: Téma: Rodičovská role, manželství, výchova dětí, senior v rodině, vzájemné soužití, domácí násilí, forma: beseda Téma: Užívání návykových látek (prevence), forma: modelové situace VS ě vychovatelka J. Machová: Téma: Následky užívání návykových látek, riziko experimentů, forma: příklad Téma. Drogy za volantem, forma: řízená beseda

15 18.3. Téma: Závislost na PC, forma: řízený skupinový rozhovor VS 3 vychovatelka L. Obergruberová: Téma: Koncepce, antikoncepce, těhotenství mladistvých, pohlavně přenosné nemoci, AIDS, forma: přednáška a řízená beseda Závěr: Splněno. c) Realizovat sociometrické šetření ve třídách prvního a druhého ročníku Časový harmonogram: 1x v prvním pololetí školního roku 2013/14 Zodpovídá: školní metodik prevence Návaznost na střednědobé cíle: Zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě a důsledně řešit případy šikany, záškoláctví a jiného rizikového chování Sociometrické šetření se uskutečnilo ve všech třídách školy: 16.9.: 2.A, 3.S 17.9.: 1.A, 1.P, 1.S 24.9.: 2.S, 3.A, 4.S Závěr: Splněno. d)představit žákům prvního ročníku a připomenout žákům starších ročníků školní metodičku prevence (kde, kdy, jak se mohou žáci na ni obracet) Časový harmonogram: září 2013 Zodpovídá: školní metodička prevence Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ), ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu, zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě a důsledně řešit případy šikany, záškoláctví a jiného rizikového chování Žáci prvních ročníků: 1.A 3.9, 1.S 4.9., 1.P 9.9 Žáci ostatních ročníků: 2.A, 3.S 16.9., 2.S, 3.A, 4.S Závěr: Splněno. 4. AKCE ŠKOLY EXTERNÍ REALIZÁTOR: a) Realizovat preventivní aktivity (interaktivní metody a formy) zaměřené na problematiku rizikového chování v návaznosti na aktivity, které ve třídách proběhly již v minulosti: Časový harmonogram: 1x za školní rok Zodpovídá: školní metodik prevence Návaznost na střednědobé cíle: Upevňovat a prohlubovat znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC ) a ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu 1. pololetí: 2.A, 2.S: Téma: Závislostní chování kouření, pití alkoholu, forma: psychotechniky a řízená beseda (PPP Rumburk, paní Michelinová a pan Staněk) 3.A, 3.S: Téma: Drogy, rizikové sexuální chování, AIDS, vztahy, komunikace, forma: řízená beseda, videoukázky (pan Pabián) 4.S: Téma: Rizikové sexuální chování prevence pohlavně přenosných nemocí, AIDS, forma:

16 přednáška, řízená beseda, názorná ukázka (Č. společnost proti AIDS pan Matula) 2. pololetí: 2.A, 2.S: Téma: Šikana, forma: Řízená beseda, filmové ukázky (pan Honzík Teen Challenge) Téma: Vztahy ve třídě, spolupráce, komunikace, forma: psychotechniky (paní Michelinová, pan Staněk PPP Rumburk) 3.A, 3.S: Téma: Rizikové sexuální chování, vztahy partnerské, rodinnné, pokračování z 1. pololetí (pan Pabián) Závěr: Splněno. b) Vyhledávat nelegální drogy v prostorách školy Časový harmonogram: dle aktuální potřeby Zodpovídá: ředitel školy Návaznost na střednědobé cíle: Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu a důsledně řešit případy šikany, záškoláctví a jiného rizikového chování Proběhlo 15.10, 23.10, 29.1., Závěr: Splněno. 5. VČASNÁ INTERVENCE: a) Vyhledávat, sledovat a řešit problémy žáků s viditelným rizikovým chováním nebo ohrožené šikanou ve spolupráci s pedagogy školy (třídními učiteli, učiteli, vychovateli),rodiči a dalšími organizacemi (PPP, Policie ČR ) Časový harmonogram: dle aktuální potřeby Zodpovídá: školní metodik prevence Návaznost na střednědobé cíle: Ovlivňovat postoje a chování žáků ve směru zdravého životního stylu, důsledně řešit případy záškoláctví, šikany či ji jiného rizikového chování - 1. a Konzultace o žáku M. Jahodovi složité postavení ve třídě, možné ohrožení šikanou (učitel OV, vých. poradkyně) Řízený rozhovor o žákyni M. Jirků- složité postavení ve třídě, možné ohrožení šikanou (žákyně H. Poupová) Řízený rozhovor se žákem J. Sedláčkem vztahy a postavení v třídním kolektivu Konzultace o třídě 1.A o vztazích ve třídě v návaznosti na předchozí aktivit u s TU Ing. Galbavou Konzultace o třídě 1.A o vztazích ve třídě v návaznosti na předchozí aktivitu s TU Ing. Bílkovou Závěr: Splněno. CÍLOVÁ SKUPINA - RODIČE: (Návaznost na všechny střednědobé cíle 1 až 4) 1. Poskytovat rodičům informace z oblasti problematiky rizikového chování pomocí nástěnky, webových stránek školy, školního časopisu Časový harmonogram: průběžně po celý školní rok Zodpovídá: školní metodik prevence Plněno průběžně během školního roku nástěnky a web, ve školním časopise Bezevšeho vyšly články: Č. 40: Víte, co je kyberšikana?

17 Č 41: O risku, sbírce Červená stužka a besedě Závěr: Splněno. 2. Požádat rodiče o písemný souhlas s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu jejich syna/dcery při existenci důvodného podezření z požívání návykové látky a možného ohrožení zdraví dítěte Časový harmonogram: září 2013 Zodpovídá: třídní učitel Splněno v září Informovat rodiče o problematice rizikového chování žáků školy, požádat je o spolupráci v této oblasti Časový harmonogram: 1x ročně na třídních schůzkách Zodpovídá: třídní učitel Plněno dle plánu na každé třídní schůzce 4. Spolupracovat s rodiči při řešení výskytu rizikového chování u žáků Časový harmonogram: aktuálně dle potřeby Zodpovídá: školní metodik prevence Plněno průběžně během školního roku viz záznamy výchovné poradkyně 5. Představit rodičům prvního ročníku školní metodičku prevence (kde, kdy, jak a s čím se mohou na ni obrátit) Časový harmonogram: září 2013 Zodpovídá: školní metodik prevence Splněno Seznámit rodiče s MPP Časový harmonogram: listopad 2013 třídní schůzka Zodpovídá: třídní učitel Splněno dle plánu. CÍLOVÁ SKUPINA - UČITELÉ: (Návaznost na všechny střednědobé cíle 1 až 4) 1. Seznámit učitele s aktuálním MPP a jejich úkoly v něm Časový harmonogram: září 2013 Zodpovídá: školní metodik prevence Splněno dle plánu 2. Vzájemné informování se a spolupráce (učitelé, školní metodička prevence, výchovný poradce) v oblasti rizikového chování Časový harmonogram: aktuálně během školního roku Zodpovídá: školní metodik prevence

18 Splněno viz Záznamník školní metodičky prevence a výchovné poradkyně. 3. Nabízet učitelům literaturu, filmy atd. s tematikou prevence rizikového chování Časový harmonogram: aktuálně během školního roku Zodpovídá: školní metodik prevence Plněno průběžně během školního roku. ZÁVĚR: Krátkodobé cíle splněny dle plánu. ROZPOČET PROGRAMU: Původní rozpočet: Kč Náklady na preventivní aktivity externích organizací apod. ve školním roce 2013/14: Nákup testů: 350 Kč Teen Challenge: Kč Pan Pabián: 2 x Kč = Kč Celkem: Kč Závěr: Rozpočet dodržen. Zpracovala: Bc. Lenka Obegruberová Zpráva o hospodaření za rok 2013

19 SOŠ mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/ Rumburk Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok Hospodaření 2. Členění nákladů a výnosů 3. Mzdové náklady 4. Investiční činnost 5. Opravy 6. Přehled o složkách majetku a zdrojích 7. Tvorba a čerpání finančních fondů 8. Projektová činnost 1. Hospodaření V roce 2013 byla vykonávána pouze hlavní činnost, tzn. teoretická a praktická výuka žáků v daných oborech, včetně ubytování a stravování. Výuka byla zajištěna pro 203 žáků. Ubytováno bylo v průměru 35 žáků měsíčně včetně celodenního stravování. Činnost byla zajištěna 40 zaměstnanci, přepočteno na plný úvazek 38,56 zaměstnanci. Z toho : učitelé TV 10,70 učitelé OV 14,11 vychovatelé 3 ostatní 10,75 celkové výsledky hospodaření za rok 2013 Náklady hlavní činnosti ,- Výnosy hlavní činnosti ,- Zlepšený hospodářský výsledek ,-

20 Hlavní činnost školy je zajišťována na úrovni nákladů, které jsou vyšší než výnosy z této činnosti. Na částečné krytí těchto nákladů dostává škola dotaci od zřizovatele, která tvoří hlavní zdroj příjmu. V roce 2013 činila celková provozní dotace Z toho: dotace na přímé náklady dotace na provozní náklady příspěvek na dojíždění žáků dotace EU peníze středním školám ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,-Kč Ostatní výnosy(z tzv. mimorozpočtových zdrojů) byly ve výši ,- Kč Z mimorozpočtových zdrojů má velký význam produktivní práce žáků polygraf. oborů ve výši ,- Kč, která tvoří 62 % z mimorozpočtových zdrojů, a dále úhrady od žáků a zaměstnanců za ubytování a stravování ve výši ,- Kč (34 %). Další výnosy jsou výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor ve výši ,- Kč, ostatní výnosy (výnosy z likvidace majetku a prodeje materiálu ) ,- Kč, úroky 560,- Kč, čerpání fondu odměn ,- Kč. 2. Členění nákladů a výnosů dle účtové osnovy v Kč Náklady ,- Spotřeba materiálu ,- z toho: - materiál na produktivní práci ,- materiál na výuku ,- materiál na údržbu ,- kancelářské potřeby,tisk, odbor. liter ,- učebnice a učební pomůcky 2 847,- čisticí prostředky ,- potraviny ve školní jídelně ,- ochranné pomůcky 4 700,- pohonné hmoty ,- drobný dlouhodobý majetek 5 202,- Spotřeba energie ,- elektrická energie ,- plyn ,- voda ,- teplo ,- Služby ,- Opravy a udržování ,- Cestovné ,- Ostatní služby ,- v tom : nájemné ,- poštovné ,- telefon ,- úklid. služby ,- externí dodávky prací pro produktivní práci žáků ,- školení ,- propagace ,- střežení objektu ,- stočné ,- upgrade, systémová podpora ,- internet ,- jiné ostatní služby ,-

21 revize ,- bankovní poplatky ,- Mzdové náklady ,- Zákonné soc. pojištění ,- Ostatní soc. pojištění Kooperativa ,- Zákonné soc. náklady ,- Ostatní náklady ,- v tom pojistné majetku ,- dojíždění žáků ,- odměny předsedů MK ,- jiné ,- Prodaný materiál ,- Jiné daně a poplatky 1 500,- Odpis pohledávek ,- Odpisy dlouhodobého majetku ,- Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,- z toho z dotace EU ,- Výnosy ,- Tržby za produktivní práci žáků polygraf.oborů ,- Tržby od žáků a zaměstnanců za ubytování a stravování ,- Nájemné ,- Výnosy z prodeje materiálu ,- Úroky z běžného účtu 560,- Jiné ostatní výnosy ,- Čerpání z fondu odměn ,- Provozní dotace a příspěvky od ÚSC ,- 3.Mzdové náklady Celkem ,- Platy ,- Ostatní platby za provedenou práci ,- Z toho - dohody ,- - náhrady mzdy za pracovní neschopnost ,- - odměny žáků za produktivní práci ,- - dohody z dotace EU ,-

22 Průměrný měsíční plat na zaměstnance v r činí ,- Kč Členění platů podle kategorií zaměstnanců s udáním průměrné měsíční výše platu v Kč (vývoj od r. 2001) kategorie r.01 r.02 r.03 r.04 r.05 r.06 r.07 r.08 r.09 r.10 r.11 r.12 r.13 učitelé , , , , , , , , , , , , ,- uč. OV , , , , , , , , , , , , ,- vych , , , , , , , , , , , , ,- ostatní , , , , , , , , , , , , ,- 4. Investiční činnost V roce 2013 nebyly pořízeny žádné investice: 570 tis. Kč bylo z investičního fondu odvedeno zřizovateli. 5.Opravy V roce 2013 byly celkově realizovány opravy ve výši 912 tis. Kč. Ze stavebních oprav byly nejvýznamnější: - oprava stropů, stěn, soklů kabinetů školy, dílen OV, vestibulu ve výši 389 tis. Kč - výměna podlahové krytiny v kabinetech školy, dílnách OV ve výši 166 tis. Kč - oprava zemní soustavy hromosvodu 64 tis. Kč - výměna vchodových dveří (2 ks) na domov mládeže 57 tis. Kč Ze strojních oprav byly v největším objemu opravy tiskových strojů ve výši 69 tis. Kč. 6.Přehled o složkách majetku a zdrojích ( fondech) k Aktiva v tis. Kč 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky Zásoby Pohledávky z obchodního styku 68 Krátkodobé poskytnuté zálohy 15

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk příspěvková organizace PLÁN PRÁCE. Školní rok 2014-15 ...

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk příspěvková organizace PLÁN PRÁCE. Školní rok 2014-15 ... Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Školní rok 2014-15... Rumburk dne 30. 9. 2014 Pro potřebu SOŠ mgp Rumburk OBSAH: 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk příspěvková organizace PLÁN PRÁCE. Školní rok 2012-13 ...

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk příspěvková organizace PLÁN PRÁCE. Školní rok 2012-13 ... Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Školní rok 2012-13... Rumburk dne 30.9. 2012 Pro potřebu SOŠ mgp Rumburk OBSAH: 1.

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace. Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace. Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá: Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá: Ing. Václav Víšek ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Střední škola

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více