Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví"

Transkript

1 Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví 1) Předmět psychologie zdraví, historie předmětu, aplikační oblasti, hlavní literatura. 2) Způsoby chápání zdraví a nemoci (laické, historické, výkladové-teoretické). 3) Imunita a její psychologické souvislosti (psychoneuroimunologie). 4) Placeboefekt a jeho psychologické interpretace. 5) Koncept salutogeneze. 6) Člověk v zátěži typy zátěží, důsledky zátěží. (Vývojové a adaptační hledisko). 7) Prevence zátěží, odolávání zátěži, zvládání zátěže (egodefenzívní mechanismy). 8) Koncepce stresu, psychický stres, stresfaktory, eustres a jeho vliv. 9) Syndrom vyhoření (příznaky, prevence, překonávání) 10) Katarze a její výskyt ve hrách a sportech 11) Hodnocení kvality života (hlavní domény QOL) 12) Kinezioprotekce kvality života 13) Osobní pohoda (well-being) v kontextu wellness. 14) Psychologické benefity pohybových cvičení. 15) Radostná aktivita, zaujetí činností (koncepce flow ) v kontextu wellness. 16) Psychologické okolnosti vytrvalostních aktivit (námaha a diskomfort). 17) Motivace klientů ke změně životního stylu, koučink ve wellness 18) Význam oborů psychohygiena a psychosomatika pro zdravý životní styl. 19) Koncept pozitivní psychologie a její význam pro psychologii zdraví 20) Pojetí sociální opory v psychologii zdraví. 21) Psychologické zvláštnosti cvičení seniorů. 22) Psychologické zvláštnosti pohybových programů pro osoby se specifickými potřebami (handicapy).

2 Výživa ve wellness programech 1) Výživové poradenství jako součást wellness programu. 2) Chemický, biologický a výživový obsah základních potravinových skupin. 3) Aktuální populární diety ve světle současných výživových doporučení. 4) Úloha vybraných složek výživy při vzniku civilizačních chorob. 5) Výživová intervence a terapie ve wellness programech. 6) Výživa jako prostředek k regulaci procesu stárnutí. 7) Výživové doplňky vitamíny, minerály a další a jejich užití ve wellness programech. 8) Edukace klienta k dodržování správné výživy (způsoby edukace, reflexe a sebereflexe klienta). 9) Motivace klienta wellness k preferenci vhodného způsobu stravování (způsoby motivace klientů různých cílových skupin děti s rodiči, pedagogové, dospívající, dospělí, senioři, handicapovaní, jedinci se speciálními výživovými nároky). 10) Makrosložky výživy, jejich význam, potřeba, zdroje a metabolické cesty. 11) Mikrosložky výživy, jejich důležitost, potřeba, zdroje a osud v organizmu. Význam vlákniny. 12) Trávení a vstřebávání živin. Metabolismus a jeho regulace. 13) Hospodaření organismu s vodou. Pitný režim. 14) Alternativní způsoby výživy. Jejich výhody a rizika. 15) Možnosti wellness programů pro redukci hmotnosti. Energetická rovnováha příjmu a výdeje. 16) Výživové mýty a současné trendy ve výživě. 17) Specifika výživy v různých obdobích života. 18) Biopotraviny, aditiva, funkční potraviny a GM potraviny jejich definice, výhody a nevýhody. 19) Možnosti hodnocení výživového stavu klienta ve wellness a interpretace výsledků. 20) Projekty zdravé výživy ve škole (MŠ, ZŠ, SŠ). 21) Zvláštnosti výživy při daných druzích zdravotního onemocnění (diabetes, kardio). 22) Zvláštnosti výživy při daných druzích zdravotního onemocnění (gastrointestinální obtíže, imobilní pacient). 23) Výživové programy pro výkonnostní sportovce. Zvláštnosti výživy v souvislosti se sportovním programem.

3 Blok II Současné trendy ve wellness, Management wellness služeb a Projektové řízení Současné trendy ve wellness 1) Charakteristika a definování wellness v celospolečenském a osobním kontextu. (Medicínské, environmentální a pohybové souvislosti). 2) Přehled historie a současný vývoj mezinárodního konceptu wellness. 3) Organizační struktury různých typů wellness zařízení. 4) Cestovní ruch a perspektivy dalšího rozvoje wellness aktivit v současných podmínkách. 5) Hotelnictví a wellness programy. 6) Lázeňská péče a wellness programy. 7) Základní rozdělení přírodních léčivých zdrojů, jejich stručná charakteristika a způsoby aplikace procedur. 8) Přírodní minerální vody (PMV) způsoby dělení minerálních vod podle léčivých složek. Využití v medicalwellness. 9) Klima, základní dělení dle nadmořské výšky a rozsahu. Základní léčebné komplexy léčebného klimatu. 10) Charakteristika komplexu tradiční vodoléčby světově proslulé české osobnosti Vincenze Priessnitze a rozdíly proti komplexu tradiční léčby rakouského Sebastiana Kneippa. Integrace obou komplexů do wellness a medicalwellness. 11) Přehled základních relaxačních metod využívaných ve wellness. 12) Integrace motorické aktivity s aplikací přírodních zdrojů do wellness programů. 13) Spolupráce v oblasti prezentace, propagace a marketingu wellness zařízení v rámci zdravotního turismu a optimálního životního stylu. 14) Wellness programy pro zdravotně postižené, pro těhotné, pro seniory. Rizika, kontraindikace, jejich význam a vhodnost použití v praxi. 15) Vybrané koncepty pojetí člověka ve filozofii ve vztahu k současným tradicím ve wellness. 16) Aktivity zaměřené na rozvoj Self - hledání vlastní hodnoty, hodnoty vlastních postojů, názorů a zkušeností. 17) Etika a kvalita služeb ve wellness. 18) Systém vzdělávání ve wellness, kompetence wellness specialisty, seberealizace a sebevzdělávání. Možnosti získání informací- veletrhy, kongresy, (student ve svém

4 portfoliu může ukázat tištěný materiál navštívených pracovišť s vlastním hodnocením). 19) Úloha wellness aktivit a aktivní péče o vlastní kvalitu života v prevenci sociálněpatologických jevů. 20) Vliv kultury na život člověka. Interkulturní projekce do systému potřeb. Pojetí podpory zdraví v různých kulturách uvést příklady. Trendy, metody a možnosti interkulturního vzdělávání v oblasti podpory zdraví v ČR, v EU. 21) Utváření vzájemných vztahů mezi majoritou a minoritami založené na respektu k odlišnostem, vzájemné toleranci, rovnosti příležitostí (člen minoritní kultury jako klient, jako zaměstnanec, jako zaměstnavatel ve wellness službách v ČR, v EU).

5 Management a Projektové řízení 1) Segmentace trhu, její definice, popis a dělení segmentačních kritérií, speciální segmentace využitelná v oboru wellness. 2) Targeting a positioning v oblasti wellness, tržní a marketingový způsob prezentace nabízených služeb, jejich přednosti a úskalí v oboru. 3) Pojetí výrobku a služby jako produkt, rozdíly mezi výrobkem a službou, klasifikace služeb. 4) Problematika trhu wellness služeb, jeho odlišnosti od trhu výrobků, jeho zvláštní postavení v rezortu služeb, příležitosti a hrozby při volbě způsobu trávení volného času klientem. 5) Cena, její typy, související s postavením provozu na trhu, kroky používané při stanovování ceny. 6) Prezentace wellness na veřejnosti, propagace a reklama wellness služeb, definice, druhy reklamy a reklamní media, jejich eventuální využitelnost ve wellness. 7) Vztahy mezi klienty, zaměstnanci a zaměstnavateli z marketingového úhlu pohledu obecný popis. 8) Práce zaměstnanců s klienty, nejčastější chyby zaměstnanců, zaměstnanecké desatero, možné strategie postupu zaměstnance a celého zařízení při jednání a obsluze klienta. 9) Vybrané marketingové nástroje (place, physical evidence a proces), jejich popis a specifika při jejich využití v oblasti wellness služeb. 10) Management změny, inovace a invence, strategie rozvoje firmy jako cíl změny, typy organizačních struktur a možnosti jejich využití ve wellness provozech. 11) Budování nového provozu ve wellness, studie proveditelnosti. 12) Základní problematika mezinárodního managementu, tři kulturní strategie řízení firem s mezinárodním obsazením a klientelou a jejich vhodnost pro obor. 13) Úkoly personálního managementu, přijímání, řízení lidských zdrojů, vysazování zaměstnanců z práce, vzdělávání zaměstnanců. 14) Typy skupin zaměstnanců podle vzdělání a pracovních úkolů ve wellness provozu, jejich aktivity směrem k zaměstnavateli a směrem ke klientovi. 15) Způsoby a systémy odměňování jednotlivých typů pracovníků, nejvhodnější formy pro obor wellness i s ohledem k velikosti provozovny, typy mezd. 16) Vhodné právní formy podnikání v oboru wellness, firemní dokumentace a základní výkaznictví, užívané při hospodářském řízení provozů.

6 17) Rozvaha, výsledovka a výkaz o cash flow, jejich význam a vztahy mezi nimi, jejich praktická využitelnost při řízení firem. 18) Základní ukazatele hospodaření firem a řízení finanční stability, poměrové ukazatele a souhrnné indexy hodnocení. 19) Manažerské strategie ve wellness při řešení interkulturních problémů. Specifika verbální a nonverbální komunikace s cizinci ve wellness uvést příklady. Etika interkulturního managementu. 20) Základní pojmy projektového řízení; zásady a principy projektového řízení. 21) Fáze životního cyklu projektu (plánování, proces řízení a vyhodnocení). 22) Metody projektového řízení. 23) Principy reportování, tvorba wellness nabídky.

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ Znalostmi k prosperitě Znalostmi k prosperitě ZNALOSTMI K PROSPERITĚ vzdělávací program Předkladatel projektu: Sídlo: Tyršova 106, 261 01 Příbram Adresa pro doručování korespondence pro projekt: Pražská

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Obsah: Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ

Více

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Český institut pro marketing, o.s. Člen EMC-evropské marketingové konfederace QP 75-01-04 Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Tento dokument je určen výhradně pro služební potřebu a včetně příloh

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie 6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem předmětu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více