č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH:"

Transkript

1 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: Zámecký park foto archiv: Pavel Morávek Zprávy z radnice a Městského úřadu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Humanitární sbírka PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO ZBOŽÍ Akordeonisté v Rusku č.16

2 2 Informace z radnice a městského úřadu Vážení občané, v rámci zlepšování služeb Městského úřadu Žamberk (MěÚ) bylo na odboru správním a dopravy zřízeno pracoviště, kde je možné si za poplatek (70,- Kč) pořídit průkazové fotografie (rozměr 3,5 cm x 4,5 cm), které můžete použít na řidičský průkaz, kartu řidiče (do digitálního tachografu) nebo na jiný doklad, o který na našem MěÚ žádáte. Dále upozorňuji na službu, která již na MěÚ funguje od počátku roku 2012, kdy se jedná o on-line službu, která Vám umožňuje elektronicky se objednat na určitý den a hodinu k vyřízení záležitostí na odboru správním a dopravy. Tato možnost Vám zaručí, že budete přednostně obslouženi a nemusíte zbytečně čekat. Tuto službu najdete na internetových stránkách na, a to v levé části obrazovky v sekci portál občana, rezervační systém. Ing. Marcel Klement, vedoucí odboru správního a dopravy MěÚ Žamberská akademie volného času zahájena 2. září 2013 zahájilo školní rok 50 studentů Žamberské akademie volného času. Tento den ještě nezasedli do školních lavic, ale bylo pro ně připraveno slavnostní přivítání na radnici. Jak zdůraznili starosta Jiří Dytrt a místostarostka MUDr. Jiřina Jirešová, velký zájem o akademii je zavazující pro organizační tým. Pro 1. semestr je připraveno 5 přednášek z oblasti historie, zdravotnictví a společenských věd. První přednáška proběhla v pondělí 9.9. pro třídu 1.A a ve středu pro třídu 1.B. Prof. František Musil sezná- mil přítomné s nejstaršími dějinami Žamberka. Jeho poutavé vyprávění o historii našeho města a okolí doplnila paní Vladimíra Šulcová o připravenou výstavu o panství Žamberk a na závěr se studenti přesunuli z Městského muzea, kde se přednáška konala, do zámku a Zámeckého parku. Podle informací ze stran účastníků se přednáška povedla na jedničku, což nás velmi potěšilo. A co čeká studenty příští hodinu? 7. a 9. října budeme volit nanečisto, neboť nás čeká téma Volební systém v ČR. Mgr. D. Ducháčková, ved. odboru SOCZ Město Žamberk Vás zve na oslavy 95. výročí vzniku samostatného československého státu Pietní akt se koná u pomníku TGM na Masarykově náměstí v Žamberku v sobotu 26. října 2013 v 10:00 hodin. Akce se uskuteční za účasti Dechového orchestru ZUŠ Petra Ebena Žamberk, vedení města a místních spolků. Město Žamberk připravilo u příležitosti 95. výročí vzniku ČSR a předávání Ceny města Žamberka Slavnostní koncert slova a hudby RODNÉ ZEMI Vladimír Matějček - slovo Vladimír Roubal - varhany František Svejkovský - trubka Žamberk Divišovo divadlo čtvrtek 31.října 2013 v 18:00 hod. Vstupné dobrovolné Místenky na Slavnostní večer k vyzvednutí od 7. října 2013 v kanceláři Divišova divadla. Z. Faltusová, ref. MěÚ pro kulturu a sport Z pracovního kalendáře 1. místostarosty jednání rady města; valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s Den otevřených dveří v Muzeu starých strojů (bývalá Mosilana); tři svatební obřady, oddávající porada ředitelů městských organizací; mimořádné jednání zastupitelstva města jednání o možnostech zřízení farmářských trhů v Žamberku seminář k rozpočtu a finanční vizi měst a obcí Praha projednávání stížnosti občanů z Tovární ulice vítání občánků; svatební obřad oddávající účast na jednání výboru pro strategii a rozvoj města ve věci zastřešení zimního stadionu jednání zastupitelstva města kontrolní den investiční akce Realizace úspor energie ZŠ 743 (výměna oken a střešního pláště); jednání dopravní komise. Ing. Petr Novotný VYHLAŠUJEME PŘEDPLATNÉ ŽAMBERSKÝCH LISTŮ na rok 2014 pro NOVÉ ZÁJEMCE. Vážení čtenáři, kdo z Vás má zájem o předplatné Žamberských listů, hlaste se, prosím, do 15. října 2013 v pracovní době v redakci ŽL osobně nebo na tel , nebo na Stávající předplatitele vedeme v evidenci, předplatné je automaticky obnoveno, zrušení předplatného osobně, telefonicky, nebo em rovněž do 15. října t.r. Děkuji Vám za pochopení a spolupráci. Vlasta Pavlousková, odp.red.

3 3 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013 Dne 28.srpna 2013 byly rozhodnutím prezidenta republiky č. 266/2013 ve Sbírce zákonů vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to na pátek a sobotu 25. a 26. října 2013, kdy vlastní hlasování proběhne ve volebních místnostech tradičně v pátek od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu od 08:00 hod. do 14:00 hod. Organizačně technickým zabezpečením voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za Městský úřad Žamberk byly Jiřím Dytrtem, starostou města, pověřeny: JUDr. Jitka Kubová, tel a Ing. Petra Řeháčková, tel Kontaktní adresa: Městský úřad Žamberk, Masarykovo nám. 166, Odbor právní (Nádražní 833). Právní úprava: Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách ); vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách. Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v Žamberku Starosta města podle 14c písm. f) a 55 odst. 1 zákona o volbách informuje: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 25. a 26. října 2013 v Žamberku v následujících volebních okrscích, jejichž sídly jsou: Volební okrsek č. 1 CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE, Albertova čp. 357 tělocvična. Volební okrsek č. 2 RADNICE, Masarykovo náměstí čp. 166 obřadní síň. Volební okrsek č. 3 ŠKOLNÍ DRUŽINA, nám.gen. Knopa čp. 433 učebna. Volební okrsek č. 4 MĚSTSKÝ ÚŘAD, Nádražní čp. 833 zasedací místnost. Volební okrsek č. 5 MATEŘSKÁ ŠKOLA, Tylova čp učebna. Minimální počet členů okrskových volebních komisí ve všech volebních okrscích je stanoven v počtu 5. DELEGOVÁNÍ ČLENŮ DO OKRS- KOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ 14e odst. 3 a 4 zákona o volbách Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo a místo, kde je člen přihlášen k trvalému pobytu, a podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice. Dále může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Delegováním se rozumí doručení jejich seznamu starostovi města nejpozději do VOLIČSKÉ PRŮKAZY 6a odst. 2 a 3 zákona o volbách Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu; obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo zvláštním volebním okrsku na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí. Písemné žádosti o voličský průkaz je potřeba doručit na odbor právní Městského úřadu v Žamberku, Nádražní 833 nejpozději do 18. října Od 10.října 2013 budou voličské průkazy právním odborem zdejšího úřadu vydávány buď osobně žadateli, nebo zasílány žadateli poštou. Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat na odboru právním Městského úřadu v Žamberku, Nádražní 833 nejpozději do 16:00 hod. dne 23. října Žádost o vydání voličského průkazu písemným podáním a bližší informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR naleznete na internetových stránkách Městského úřadu - úřední deska - volby, nebo je obdržíte na odboru právním Městského úřadu Žamberk. HLASOVÁNÍ V ZAHRANIČÍ 6 odst. 5 zákona o volbách Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje 6 odst. 5 zákona o volbách zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelských úřadem v místě pobytu. Zastupitelský úřad vede zvláštní seznam pro voliče, který má bydliště mimo území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu; žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 15. září V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí v místě svého pobytu, bude moci uplatnit své volební právo při volbách do Poslanecké sněmovny ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu. Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů, včetně kontaktů na ně, je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit při volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá na základě ustanovení 6a zákona o volbách do Parlamentu obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán (viz výše). Bližší informace o podmínkách hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra www. mvcr.cz. JUDr. Jitka Kubová, vedoucí právního odboru MěÚ Město Žamberk VYHLAŠUJE NÁJEM BYTU na dobu určitou formou losování dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Žamberka platných od Adresa bytu: Žamberk, ul. Nádražní č.p. 823, velikost bytu: 1+2, nadzemní podlaží: 3, byt č. 5, podlahová plocha: 55 m 2. Základní měsíční nájemné: cca 2.400,- Kč. Vratná záloha na nájemné: 5.000,- Kč před převzetím bytu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou jednoho roku s maximálním prodloužením smlouvy o jeden rok. Prohlídka bytu je možná v pondělí 14. října 2013 od 14:00 do 14:30 hod. Veřejné losování o přidělení bytu proběhne ve čtvrtek 17. října 2013 ve 13:30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu budova radnice, Masarykovo nám Poslední možnost podání žádosti: středa 16. října 2013 na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, sekretariát starosty (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy žádosti, které dále můžete získat na internetových stránkách ( městský úřad formuláře ) (podrobné informace:, úřední deska města) Vážení spoluobčané, místní organizace ČSSD Žamberk Vás zve na šestou veřejnou besedu, MLUVTE NÁM DO TOHO... ve středu od 18 hodin ve školní jídelně na nám. Gen.Knopa v Žamberku. Program: budoucnost státního a žamberského školství Hosty jsou: PhDr. Marcel Chládek MBA, senátor a stínový ministr školství, Ing. Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro školství, Mgr. Ladislav Effenberg, starosta, lídr PA kraje pro volby do PS PČR, Ing. Jitka Dostálová, kandidátka do PS PČR za oblast Orlickoústecka. Přijďte diskutovat s našimi hosty o základním školství, integraci hendikepované mládeže do základních škol (rušení praktických škol), o perspektivě učebních oborů a středních škol nebo středních odborných škol, nebo o perspektivě gymnázií v regionu, o státních maturitách, či o uplatnění absolventů v zaměstnání. Těšíme se na setkání s Vámi. Ing. P. Novotný, předseda MO ČSSD Žamberk

4 4 Z redakční pošty Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány Ještě po 50 letech vzpomínají bývalí vojáci na Žamberk... vše, co rádi máte, přineste k nám Já to do pořádku dám... Simona Kratochvílová nádraží ČSAD budova I.poschodí, Žamberk, Tel , Oprava obuvi všeho druhu Oprava oděvů výměna zipů, podšívek a úprava oděvů Opravy deštníků Brašnářství opravy kožených a koženkových výrobků, motorkářského oblečení (batohy, peněženky, kabelky, saka) Čištění oděvů (obleky, společenské šaty), dek, spacích pytlů, péřových bund, kožešin, koberců Praní prádla, žehlení, mandlování Broušení nožů, nůžek, zahradních nůžek a strojků na maso Čištění peří a šití výrobků s tím související Prodej originálních dekorativních předmětů a moravského vína přímo od pěstitele Zvláštní poděkování patří všem, kteří mi nezištně pomohli v krátké době zrealizovat mé plány. Jsou to: N.+M.+F.Kratochvílovi, M. Janovcová, J. Macenauerová, P. Malý, Ing. J. Hromek, truhlářství J. Kraus, Ing. J. Štěpánek, M. Luňáčková, J. Tichý a děkuji také všem přátelům a rodině, kteří mne podpořili. Simona Kratochvílová V první polovině října t.r. se v Žamberku uskuteční setkání bývalých vojáků z povolání a jejich rodinných příslušníků. Vzpomenou 50.výročí založení Pohyblivé raketo-technické základny VÚ 1538 v Žamberku (r.1963). Tato setkání nejsou ojedinělá, tzv.přípravný výbor je organizuje řadu let v Kostelci n.o., Rychnově n.k. a Žamberku. Žamberk v počtu setkání bezkonkurenčně vede. Je to zásluhou zejména obětavé a dobrovolné práce členů přípravného výboru. Všichni si proto zaslouží velké poděkování. Při mém dlouhodobém pobytu v OLÚ Albertinu jsem se tam náhodně setkal s občanem V.A., od kterého jsem se dozvěděl zajímavý názor, cituji: Vzpomínám na nejhezčí dva roky svého života, na vojenskou službu v Žamberku. Shodou okolností tento občan sloužil u rakeťáků v letech Je mu 69 let a od něho jsem se ještě dozvěděl, že se bývalí vojáci zákl.služby už v tomto roce sešli, aby také 50.výročí vojenské služby u rakeťáků vzpomenuli. Dohodli se, že v setkáních budou pokračovat i v letech příštích. Předešli tak bývalé vojáky z povolání. Nadcházejícímu setkání bývalých vojáků z povolání přeji, aby bylo úspěšné, všem účastníkům přeji pevné zdraví, pokračování přátelství a hodně vzpomínek na službu u rakeťáků a na Žamberk i v letech dalších. Jaroslav Jegor, býv.člen přípravného výboru OZNÁMENÍ Římskokatolická farnost v Žamberku pořádá v sobotu 19. října 2013 od 8:00 do 11:30 hod. HUMANITÁRNÍ SBÍRKU za účelem poskytnutí materiální pomoci potřebným občanům po celé republice prostřednictvím Diakonie Broumov. Co vše můžete darovat? letní a zimní oblečení (dětské, dámské, pánské); lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony; látky (minimálně 1 m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek); domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené a zajištěné obalem pro přepravu; peří, péřové i vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle; veškerou nepoškozenou obuv; plyšové hračky, knihy. Prosíme, noste vše čisté a použitelné do KAPLE Marie Bolestné (za kostelem). Děkujeme za ochotu pomáhat potřebným. Za římskokatolickou farnost P.Oldřich Kučera Hledáme pro maminku s Parkinsonovou chorobou v pokročilém stadiu zkušenou a spolehlivou pečovatelku pro celodenní hlídání a péči o ni. Kontakt: tel SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK PŘIJMEME poradce do Občanské poradny. místo výkonu práce Ústí nad Orlicí. Nabízíme: práci v příjemném kolektivu další vzdělávání zaměstnanecké výhody: stravenky, týden dovolené navíc Požadujeme: vzdělání VOŠ nebo VŠ v oborech stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., sociálních službách, nebo splnění odborné způsobilosti dle uvedeného zákona řidičský průkaz skupiny B uživatelskou práci na počítači schopnost týmové spolupráce vstřícný a empatický přístup k lidem Výhodou je: praxe v sociální oblasti Životopis společně s motivačním dopisem můžete zaslat nejpozději do na adresu: Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Občanská poradna, 17. listopadu 69, Ústí nad Orlicí nebo na Pro více informací volejte tel , POZVÁNKA NA SETKÁNÍ Zveme na tradiční setkání bývalých zaměstnanců podniku Dřevotext, které se koná v pátek 4.října od 14:30 hod. v restauraci IMRVERE na Masarykově nám. v Žamberku. Přijďte si popovídat a zavzpomínat si. M.D. Zveme Vás na mítink Vážení spoluobčané, chcete-li se seznámit s volebním programem KSČM, přijďte v době od 17 hod. na mítink, který se koná na Pěší zóně v Žamberku. Na Vaši účast se těší ZO-KSČM Žamberk MO SPCCH informuje PŘIHLÁŠKY NOVÝCH ČLENŮ MO SPCCH od 1. ledna 2014 MO SPCCH v Žamberku oznamuje, že nové členy bude přijímat od 1.ledna Doporučujeme předem zavolat na tel.číslo a domluvit se. MO Sdružení postižených civilizačními chorobami v Žamberku (MO SPCCH) zve všechny své členy, jejich rodinné příslušníky a ostatní spoluobčany na zájezd Polsko Kudowa Zdrój ve čtvrtek 24. října 2013 Odjezd z Masarykova náměstí v Žamberku v 7:30 hod. (návrat po 18hod.). Přihlášky se složením zálohy se přijímají ve dnech na podatelně městského úřadu, Nádražní ul.833, 1. poschodí (v dopoledních hodinách) Cena: 80,-Kč/člen SPCCH, ostatní: 150,-Kč MO SPCCH v Žamberku zve své členy, v rámci měsíce SPCCH, na společnou návštěvu Městského muzea. Setkáme se ve středu v 15 hod. před muzeem. ZVEME VÁS NA PLAVÁNÍ Svaz postižených civilizačními chorobami v Žamberku pořádá opět pravidelné zájezdy do krytého plaveckého bazénu v České Třebové. Zveme své členy, jejich rodinné příslušníky i ostatní spoluobčany na plavání, které se uskuteční vždy v sobotu od 8:30 do 9:45 hod. v termínech: , , , Odjezd autobusu je v 7:30 hod. z Masarykova náměstí v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla, U silnic (naproti Penny), býv. jídelny Elitexu, nádraží ČD. Návrat kolem 11:00 hod. Cena: člen 50,-, ostatní 100,-Kč, děti od 10 do 15 let 50,- Kč. Všichni jste srdečně zváni. Marek Rybár, 1.místopředseda organizace

5 5 Informace z muzea Cestovatelský říjen v muzeu V říjnu se můžete opět těšit na středeční besedy, které jsme pro Vás v muzeu připravili. Tentokrát jsme vsadili čistě na cestovní tématiku, která jistě potěší všechny milovníky zemí vzdálených tisíce kilometrů. Na své si však přijdou i ti, co mají rádi bližší oblasti. První je beseda a promítání Petra Musílka, který nám představí Austrálii jako zemi plnou kontrastů ve středu 9. října v 17:30. Země, která původně byla britskou trestaneckou kolonií, je dnes cílem mnoha turistů. Už dávno není návštěva Austrálie považovaná za něco nedostupného a nesplnitelného. A ptáte-li se, proč jsme zvolili právě tuto zemi, odpověď je velmi snadná. Věříme totiž, že Vás pohled na prosluněnou krajinu našich protinožců zahřeje natolik, že hned zapomenete na nadcházející zimu. O týden později, ve středu 16. října v 17:30 se podíváme také do zahraničí, díky videodokumentu Ať to pára tlačí o historii a současnosti Čiernohronské lesní železnici. Ten připravili Jiří Mikyska a Petr Buryška. Pohled na parní lokomotivy připomene hlavní náplň této železnice v minulosti, tedy svážení dřeva. Tento dokument by mohl být také dobrým typem na výlet na příští léto. A aby bylo cestování učiněno zadost, je třeba také zmínit plánovanou výstavu Na návštěvě u přátel, která bude slavnostně otevřena v neděli 6. října v 15 hodin. Díky obrazům Ursuly Grasshoff z německého Senftenbergu a Horsta Camerlohera z rakouského Senftenbergu budete moci cestovat po zbytek října do žamberských partnerských měst. Vernisáž je součástí oslav výročí přátelství s německým a rakouským Senftenbergem a partnerstvím s americkým Rice Lake. Výstavu je přístupná až do Myslím, že všichni jistě uvítáte s nadšením následující informaci o uzavření muzea pro veřejnost až do soboty 30. listopadu, kdy bude zahájena XIV.vánoční výstava Přiletěl k nám anděl. Protože kdo by neslyšel rád upozornění, že Vánoce se nám rychle blíží. Lucie Raliková, ředitelka MM FOLKOVÉ VÁNOCE OPĚT V ŽAMBERKU Vzpomínku na divácky oblíbený festival folkové hudby připravuje v žamberském Divišově divadle místní folkové Duo ťuk v rámci projektu FOLK ŽIJE! Duo ťuk totiž oslaví 25 let na hudební scéně a mezi gratulanty dorazí i legenda české hudební scény Pavel Žalman Lohonka. Duo ťuk se pohybuje již čtvrtstoletí na scénách v Čechách i na Moravě, často vedle zářivých hvězd žánru. Duo je založeno na nabídce subtilních, křehkých melodií, postavených na dvojhlasu, protkaných flétnovými či houslovými sóly, za doprovodu kytary. Zařazení kapely mezi folkové není zcela vystihující, protože kdo někdy zaslechl alespoň jedno ze tří autorských CD, zjistil, že dvojice žánrově balancuje na pomezí šansonu, blues, swingu i popu. V připravovaném představení se bude vzpomínat na dobu prvních písní, procházet historií osudů tří kmenových zpěvaček a představí průřez celého svého repertoáru až po nejnovější písničky. Jako gratulanti a hosté programu vystoupí Skupina Žalman & spol. Pro mnohé fanoušky Pavla Žalmana Lohonky, který svým hlasem a texty těší publikum již téměř půl století bude opět něčím nová a neoposlouchaná. Pavel Lohonka totiž postavil kapelu, která několikrát v průběhu let měnila obsazení, aby se v minulém roce prakticky vrátilo k léty osvědčenému složení. Nový svěží vítr s sebou přinesl příchod kytaristy Pavla Maliny a především zpěvačky Michaely Hálkové, která se Žalmanem již zpívala, a to v půli devadesátých let. Tato výměna umožnila oprášit staré písničky. Proto na koncertech uslyšíte v repertoáru vedle tradičních a téměř již zlidovělých písní např. Nikdo se nesmál, Sen o Berenice, Po noci přijde noc, Píseň pro Čaroděje, Do jedné řeky, Skřivánek, nebo třeba Padly vody. Žalmani přinesli folkovému obecenstvu zpětně za desítky let mnoho písní, které zlidověly, zpívají se při kytaře a mnozí zpěváci si dnes už ani neuvědomují, kdo ty nádherně vystavěné, romantikou a fantazií plné písně vlastně složil. Projekt Folk žije je sdružení muzikantů, pořadatelů a všech ostatních příznivců folkového žánru, kteří se snaží o popularizaci tohoto žánru, přičemž si kladou za cíl upozornit při tom i na mladou folkovou scénu. V době plné technických vymožeností, ale tak nějak se ztrácejících vzájemných vztahů, lidskosti a radostí kolem nás, jsou v rámci projektu pořádány koncerty muzikantů, které nespláchla komerce a dál dělají radost svým příznivcům. Věříme, že i koncert v Divišově divadle, na konci listopadu, bude patřit k jednomu z takových zážitků. Ivan Kurtev, za Projekt Folk žije Tisková zpráva Rytmus Chrudim, o.p.s. Rytmus Chrudim pořádá benefiční koncert Obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim je nestátní neziskovou organizací, která se věnuje vyrovnávání příležitostí lidí se zdravotním znevýhodněním na otevřeném trhu práce formou podporovaného zaměstnávání. Od dubna 2013 díky evropským fondům vznikla dvě nová pracoviště v orlickoústeckém a svitavském regionu, kde tato služba zcela chyběla. Tímto Vás srdečně zveme na 4. ročník benefičního koncertu, kde vystoupí známá skupina Hradišťan. Vystoupení se uskuteční v pondělí 14. října 2013 od 19:00 v divadle Karla Pippicha v Chrudimi. Prodej vstupenek probíhá od 16. září 2013 v informačním centru v Chrudimi, v divadle Karla Pippicha a také je lze objednat telefonicky. Více informací na

6 6 program říjen část 2. října - středa ve 20:00 hod. Millerovi na tripu USA-komedie Když musí bezvýznamný drogový dealer David najednou převést pro svého šéfa velkou hromadu marihuanay z Mexika do Států, přijde na skvělý plán. Přemluví cynickou striptérku Rose (J. Aniston), mladíka Kennyho a mladou tulačku Caseya aby spolu s ním hráli šťastnou rodinu na dovolené, která určitě nevzbudí na hranici zvláštní pozornost. titulky / od 15 let / 111 min. / 90,-Kč 3. října čtvrtek v 17:00 hod. Šmoulové 2 USA animovaný K vytvoření magické šmoulí esence potřebuje čaroděj Gargamel tajné kouzlo, které zná jen Šmoulinka. Proto ji unese a uvězní... česky / přístupný / 105 min. / 80,-Kč 3. října čtvrtek ve 20:00 hod. 12. října sobota v 17:00 hod. 13. října neděle ve 20:00 hod. 20. října neděle ve 20:00 hod. Jako nikdy ČR, SR drama Jiří Schmitzer jako stárnoucí malíř a bohém, který se nehodlá smířit s blížící se smrtí. Namaloval spoustu krásných obrazů - ale ne tak skvělých, jak si přál. česky / přístupný / 93 min. / 100,- Kč 4. října pátek v 18:00 hod. Setkání partnerských měst projekce filmů o partnerských městech, koncert ZUŠ 5. října sobota ve 20:00 hod. Donšajni ČR komedie Zbrusu nová komedie držitele Oscara Jiřího Menzela, kterou zkrátka musíte vidět. Vášeň pro hudbu, vášeň pro ženy, vášeň pro život. To vše si ve vrchovaté míře užijete v prvním Menzelově filmu, který nejen režíroval, ale napsal pro něj také námět a scénář. česky / přístupný / 102 min. / 110,-Kč 6. října neděle v 17:00 hod. Šmoulové 2 3D USA rodinný, animovaný česky / přístupný / 105 min. / 130,- Kč 6. října neděle ve 20:00 hod. Diana VB, USA životopisné drama Legenda je vždy jen část pravdy. Film Diana s Naomi Watts v titulní roli se zaměřuje na poslední roky života Lady Diany, princezny lidských srdcí. Roky, které vyvrcholily tragickou smrtí při honičce s paparazzi. Roky, které pro veřejnost skrývají nejedno tajemství. titulky / od 12 let / 110 min. / 110,-Kč 9. října středa ve 20:00 hod. Revival ČR-komedie Nová česká komedie režisérky Alice Nellis pojednává o čtyřech postarších rockerech (Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek, Marián Glešberg), kteří se rozhodnou pro poslední velký comeback. česky / 116 min. / od 12 let / 90,-Kč NOČNÍ KINO 11. října pátek ve 22:00 hod. Metallica: Through the Never 3D USA-hudební Elektrizující hudba. Vizuální stránka, která Vám vyrazí oči z důlků. Jeden vyprodaný koncert, našlapaný obrovskými pyroefekty a snímaný najednou 24 kamerami. Během něj musí mladík Trip splnit svou tajnou misi... anglicky / přístupný / 92 min. 12. října sobota ve 20:00 hod. 13. října neděle v 17:00 hod. 17. října čtvrtek ve 20:00 hod. 30. října středa ve 20:00 hod. Kameňák 4 ČR-komedie Legendární česká komediální série je zpět! Po dlouhých osmi letech netrpělivého očekávání se městečko Kameňákov opět vrací na filmové plátno. A bude to ještě větší legrace než posledně! česky / přístupný / 110,- Kč 16. října středa ve 20:00 hod. Líbánky ČR psychologické drama Zdá se, že svatební oslavy, které probíhají v prosluněném dni v rodinném kruhu v sídle nevěstiných rodičů obklopeném romantickou krajinou, budou skutečně nejkrásnějším začátkem společného života. Ovšem... kdyby se na svatební hostině náhle neobjevil nezvaný host...režie Jan Hřebejk, v hlavní roli Aňa Geislerová. česky / 98 min. / přístupný / 80,- Kč FILMOVÝ KLUB 25. října pátek v 19:30 hod. Královská aféra Dán./Švédsko/ČR-romantické drama Zakázaná láska, která změnila celé Dánsko. Charismatický Johan Struensee, osobní lékař pološíleného krále Kristiána VII., se zamiluje do mladičké královny Karoliny Hannoverské. Ta jeho cit opětuje a okolo obou milenců se začíná roztáčet fascinující a nebezpečná spirála dvorských intrik, pomluv a spiknutí. Snímek vznikal v české koprodukci! titulky / od 12 let / 128 min. / 70,-Kč Pátek 4. října v 18:00 hodin Společný večer v Divišově divadle v Žamberku - krátké filmy o 3 městech - koncert dechového orchestru ZUŠ Petra Ebena Sobota 5. října 2013 v 16:00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově Město Žamberk, Městský kulturní podnik FIDIKO a Městské muzeum Žamberk SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA října VÝROČÍ PŘÁTELSTVÍ S NĚMECKÝM SENFTENBERGEM 15. VÝROČÍ PARTNERSTVÍ S RAKOUSKÝM SENFTENBERGEM 20. VÝROČÍ PARTNERSTVÍ S AMERICKÝM RICE LAKE KONCERT PŘÁTELSTVÍ vystoupí Corale - pěvecký sbor Gymnázia Žamberk a Smíšený pěvecký sbor z německého Senftenbergu Neděle 6. října v 15:00 hodin v Městském muzeu Žamberk Zahájení výstavy obrazů z partnerských měst - U. Grasshoff a H. Camerloher Oslavte s námi výročí partnerských měst. Těšíme se na setkání s Vámi. NA CELÉ OSLAVY VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

7 Společenská rubrika VÍTÁME Manželství uzavřeli Dne 14. září 2013 přivítal pan Ing. Petr Novotný, 1. místostarosta města Žamberka, v obřadní síni radnice mezi občany našeho města tyto děti: v Žamberku: ve 13:00 hod. Ing. Tomáš Kult, Hradec Králové Mgr. Petra Motlová, Hradec Králové 7 Vítám tě na svět, děťátko milé, dnes ráda bych ti dala do vínku veselé s tátou prožité chvíle a láskyplnou maminku. Tomáše Pípala, Alici Šedou, Ninu Pelikovskou, Natalii Veverkovou, Václava Brožka, Tomáše Dostála, Anetu Štefkovou, Magdalenu Blechovou, Víta Dvořáka, Gabrielu Syrovou, Adama Schauera, Adama Dolečka. v Helvíkovicích, na Statku U Krtka: ve 14:00 hod. Michal Gembický, Rimavská Sobota Pavlína Čížková, Pardubice Bc. Petra Šulcová, matrikářka lll BLAHOPŘEJEME Marie Švehlová Albertova 357 Jaroslav Hajzler Nádražní 511 Stanislava Brabcová U Polikliniky 1058 Zdenka Podhradská Albertova 357 Hana Teplá Nerudova 664 Zdenka Dvořáková Albertova 357 Zdeněk Dostál Vrchlického 594 Anna Nová Nerudova 834 Anna Francová Revoluční 794 Františka Kselíková U Dlouhoňovic 592 František Schöps Lukavská 793 Václava Šimková Nádražní 239 Miroslav Urban Fučíkova 780 Vlasta Čížková Nádražní 55 Vzpomínáme Mária Karvaiová Albertova 357 František Mikyska Fučíkova 1147 Margita Karvayová Čs. armády 457 Jaroslav Kubíček U Daliborky 1289 Libuše Hynková Pionýrů let 93 let 88 let 86 let 85 let 85 let 84 let 84 let 84 let 84 let 84 let 81 let 81 let 81 let Vzpomínáme Dne 16.září 2013 uplynulo 25 roků od smrti pana Bohumila Vačkáře a si připomeneme 16.let od smrti dcery Jany. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Jana Vačkářová s dětmi a Petr Vohník lll 76 let 71 let 64 let 57 let 87 let Bc. Edita Pálková, evidence obyvatel BLAHOPŘÁNÍ Malým občánkům přejeme šťastný a spokojený život plný lásky, zdraví a radosti. V měsíci září oslavil své narozeniny pan Miroslav Chmela, místopředseda Územní organizace Svazu diabetiků v Žamberku. Přejeme mu hodně zdraví a osobní pohody a děkujeme za dosavadní práci pro diabetiky. Miroslav Vondřich, předseda organizace Za SPOZ Lucie Charfreitagová PODĚKOVÁNÍ Dne 17. srpna 2013 jsme si s manželem připomněli 50 let společného života. Velkým překvapením pro nás byl obřad, který pro nás připravily naše děti Eva, Milan a Pavel v prostorách hasičské zbrojnice v Žamberku. S vděčností a velkým potěšením chceme jim a všem, kteří se tohoto obřadu zúčastnili, včetně starosty města pana Jiřího Dytrta, který tento obřad zpečetil obnoveným slibem manželství, poděkovat. Jsme rádi a vážíme si přátelství a lásky, kterou jste nám touto vydařenou akcí projevili. Děkujeme. Milan a Eva Hernychovi 1. října 2013 uplyne 10 let od úmrtí pana Jaroslava Martince ze Žamberka. Kdo jste ho znal a měl rád, uctěte, prosíme, jeho památku U silnice ze Žamberka do Letohradu stojí na začátku společně s námi. Děkujeme. Vzpomínají děti Leona a Jaroslav Lukavice pomníček s textem: Zde položil život za vlast a bratr Pepa VÁCLAV ŠKODA v květnových událostech Rolll dák z jihočeského Protivína se vyučil kolářem, ale ne Nejhezčí vzpomínky máme na mamohl sehnat práci. V době vojenské základní služby ve minku, která nás vychovala... východoslovenském Bardejově se skamarádil s vojákem Dne 16.října 2013 by se dožila z Lukavice, okres Žamberk. Slovo dalo slovo a Václav po naše maminka, vojně přesídlil do Lukavice. Zaměstnání získal v místní paní Anežka Beranová, 100 let. Kdo karosárně, kde také vyráběli vozy s dřevěnými koly pro cikány, cirkusáky apod. jste ji znali, vzpomeňte s námi. Díky své poctivosti, spolehlivosti a smyslu pro spravedlnost zde záhy získal nové Děti Jenda, Maru, Jára přátele a založil rodinu. a vnoučata a pravnoučata Začátkem května 1945 se jako voják přihlásil k dispozici Revolučnímu Místnímu lll národnímu výboru. Byl zařazen do strážního oddílu, z jehož členů byly stavěny Bylo-li na světě zásluhou blízkého pětičlenné obecní hlídky. Osudnou se mu stala noc z 9. na 10. května, kdy převzal člověka trochu víc lásky a dobroty, službu za kamaráda železničáře, který musel na noční směnu. Podle zámeckého trochu víc světla a pravdy, měl jeho parku prchaly z hlavní silnice od Ostravy skupiny německých vojáků a v místě život smysl a zůstává navždy zapsán pomníčku se střetly s lukavickou hlídkou. Při přestřelce byli těžce zraněni Václav v našich srdcích. Škoda a Josef Fajgl. Bohužel, Václav Škoda zranění hlavy podlehl 20. května vzpomeneme nedožitých v nemocnici v Ústí nad Orlicí. V roce 1946 mu byl v místě střetnutí postaven po100. narozenin pana Jana Kubíčka ze mníček s pamětní deskou. Žamberka a v pondělí 9.září t.r. jsme si 1. října 2013 uplynulo od jeho narození 105 roků. připomněli 28 let od jeho úmrtí. S laskavou pomocí pánů Jiřího Dudka z Lukavice a Zdeňka Škody z Letohradu Vzpomíná manželka Zdena s rodinou napsal Pavel Svědiroh. VÁCLAV ŠKODA

8 8 Občanské sdružení CEMA Žamberk, Nádražní 22, Žamberk, Web: Facebook: Telefon: Den dětí s dobrovolníky navštívil vysoký počet účastníků i hezké počasí V pátek 6. září se již třetím rokem konal Den dětí s dobrovolníky, který přilákal děti, rodiče i prarodiče do Zámeckého parku v Žamberku, kde se celá akce konala. Jeden z posledních letních dnů tak umožnil více než 350 dětem a na 300 dospělým užít si spoustu venkovních atrakcí a zábavy. Děti v doprovodu svých rodin prověřovaly své znalosti i dovednosti na jednotlivých stanovištích, společně se svými kamarády skotačily na nafukovacích atrakcích, jezdily na čtyřkolkách, elektroautíčkách či ponících, sledovaly vystoupení kouzelníka, taneční vystoupení, ukázky práce hasičů, dogdancing a mnoho dalšího. Jak už bývá zvykem, byly pro děti připraveny sladké odměny, včetně překvapení. Celou akci připravila Koalice nevládek Pardubicka, o. s., a Občanské sdružení CEMA Žamberk ve spolupráci se střediskem volného času ANIMO Žamberk a dalšími organizacemi, kterými byly např.: Šťastný domov, o. s., Líšnice, Sbor dobrovolných hasičů Žamberk, Základní kynologická organizace Žamberk, Městská knihovna Žamberk, Albertinum Žamberk a jejich Dětská nemocnice, Místní akční skupina Orlicko a další. Pořadatelé děkují za významnou podporu akce: městu Žamberku, obchodnímu družstvu KONZUM, pojišťovně Generali Žamberk, firmám Šmídl, s. r. o., Františku Tomanovi - ELO, Pekařství a cukrářství Sázava, s. r. o., MASO- EKO, s.r.o., Bühler CZ, s.r.o., M&M reality, TEPVOS, spol. s r. o., Sabihračky, Mika, a. s., TS Žamberk, s.r.o., a všem dobrovolníkům, kteří akci podpořili, za jejich přízeň. Významné poděkování patří panu Parishovi za poskytnutí prostoru Zámeckého parku v Žamberku. Akce se konala v rámci Evropského roku občanů 2013 v Pardubickém kraji pod záštitou radního Pardubického kraje pro neziskový sektor Pavla Šoto- Městská knihovna pokračuje ve výtvarných dílnách pro dospělé V minulém školním roce jsme se setkávali jednou měsíčně nad papírovými sáčky od čajů a vyráběli postupně stále složitější hvězdy technikou Tea bag folding. Letos jsme pro Vás připravili novinku: SEZNÁMENÍ SE SCRAPBOOKEM - moderní výtvarnou technikou, která se rozšířila z USA a těší se i u nás prudce vzrůstajícímu zájmu příznivkyň. Zatím jsou pro zájemkyně připraveny 3 schůzky: pokaždé je to pondělí od 17 do 19 hodin, a to v termínech , a Postupně si vyrobíme minialbum nebo přáníčko, obrázek inchies, ozdobíme si krabičky a notýsky. Získáme nové nápady a inspirace třeba na vánoční dárky. Protože materiál na scrapbooking není levný, domluvíme se na první schůzce, jakým způsobem na něj budou účastníci přispívat (počítáme s částkou kolem 50,- Kč), kromě tohoto příspěvku na materiál je výtvarná dílna ZDARMA. Zájemkyně, hlaste se předem v knihovně či na u: .cz, případně přijďte rovnou na první dílnu 14. října v 17 hod. Martina Wilhelmová ly a v rámci celorepublikové kampaně Sítě mateřských center Křídla a kořeny naší rodiny. PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO ZBOŽÍ ZŠ Nádražní 743, Žamberk (3. patro) - vchod hned vedle Centra pro rodinu. Do prodeje přijímáme pouze čisté a zachovalé podzimní a zimní dětské, chlapecké a dívčí oblečení, obuv, sportovní potřeby, těhotenské oblečení, hračky. Oblečení pro dospělé nepřijímáme! výběr: čtvrtek 17. října (10:00-22:00) a celoživotním vzdělávání. pátek 18. října (10:00-20:00) prodej: sobota 19. října (10:00-22:00) neděle 20. října (10:00-20:00) výdej: úterý 22. října (14:00-18:00) Podrobné informace o burze a formuláře získáte na webu cz nebo v kanceláři Centra pro rodinu, Nádražní 22, Žamberk, tel , mobil pracovního 301. uplatnění Pořadatelem burzy je Občanské sdružení CEMA Žamberk. DĚTSKÝ VZDOR - CO S NÍM? Seminář pro rodiče dětí především ve věku od 2 do 6 let. Lektorka Mgr. Monika Čuhelová psycholožka STŘEDA 9. ŘÍJNA 2013 od 9:00 do 12:00 hodin Dětský vzdor - vývojová záležitost, nebo povahový rys? Na čem záleží, jakým způsobem projde dítě obdobím vzdoru? Vychází jeho nevhodné chování z genetických dispozic, např. zděděných sklonů k agresivitě, nebo ho podporují sami rodiče, např. nevhodnými metodami? Seminář je ZDARMA a je určen všem, kteří mají zájem. Přihlášky přijímáme do 7. října a pro zájemce zajistíme hlídání dětí ZDARMA. Přihlášky a informace na tel , , Rodinné centrum Pohoda podpořilo MPSV, Pardubický kraj a město Žamberk. Za občanské sdružení CEMA Žamberk Ing. Gabriela Šelongová Úřad práce ČR Krajská pobočka v Pardubicích Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS Váháte jaké učiliště vybrat? Úřad Jaké práce uplatnění bude ČR na trhu práce? Přemýšlíte pro jakou střední školu se rozhodnout? Úřad práce ČR Krajská pobočka v Pardubicích Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS Krajská pobočka v Pardubicích Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání - IPS Přemýšlíte, pro jakou střední školu a celoživotním vzdělávání. se rozhodnout? Váháte, jaké učiliště Kdy: středa 9. října 12:00 17:00 hod. čtvrtek 10. října 8:00 17:00 hod. vybrat? Jaké uplatnění bude na trhu práce? Na tyto otázky a celou řadu dalších Vám odpoví Na tyto otázky a celou řadu dalších Vám odpoví Přemýšlíte pro jakou střední školu se rozhodnout? Váháte jaké učiliště vybrat? PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ Jaké uplatnění bude na trhu práce? Žáci, rodiče a široká veřejnost mohou na této přehlídce získat podrobné informace o studiu, přijímacím řízení, uplatnění oborů na trhu práce. Pro zájemce budou poskytovány také informace o rekvalifikačních kurzech Na tyto otázky a celou řadu dalších Vám odpoví PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ Kde: VOŠ a SŠ technická v České Třebové, Skalka 1692 Žáci, rodiče a široká veřejnost mohou na této Přehlídky přehlídce se zúčastní získat zástupci podrobné významných zaměstnavatelů regionu: Rieter, a.s. Ústí n/o; Bühler CZ, s.r.o., Žamberk; OMB composites EU, informace o studiu, přijímacím řízení, uplatnění oborů na trhu práce. a.s., Králíky; CZ LOKO, a.s., Č.Třebová; Elektrizace železnic, a.s.; Pro zájemce budou poskytovány také informace ŠKODA o AUTO, rekvalifikačních a.s.; IVECO, a.s., V.Mýto; kurzech INA, s.r.o., Lanškroun, Forez, s.r.o., Lanškroun, kteří Vám poskytnou informace o možnostech Kdy: středa 9. října 12:00 17:00 hod. čtvrtek 10. října 8:00 17:00 hod. pracovního uplatnění PŘEHLÍDKA Vám může usnadnit vaše rozhodování. STŘEDNÍCH ŠKOL Kontakt na IPS: /449 A UČILIŠŤ Přehlídku pro Vás pořádá Úřad práce ČR krajská pobočka v Pardubicích, Informační a poradenské středisko pro volbu povolání v Ústí nad Orlicí. Informační a poradenské středisko pro volbu povolání nabízí žákům individuální konzultace k volbě povolání, program pro testování profesních zájmů, který Kde: VOŠ a SŠ technická v České Třebové, Skalka 1692 Žáci, rodiče a široká veřejnost mohou na této přehlídce získat podrobné informace o studiu, přijímacím řízení, uplatnění oborů na trhu práce. Pro zájemce budou poskytovány také informace o rekvalifikačních kurzech a celoživotním vzdělávání. Přehlídky se zúčastní zástupci významných zaměstnavatelů regionu: Rieter, a.s. Ústí n/o; Bühler CZ, s.r.o., Žamberk; OMB composites EU, a.s., Králíky; CZ LOKO, a.s., Č.Třebová; Elektrizace železnic, a.s.; ŠKODA AUTO, a.s.; IVECO, a.s., V.Mýto; INA, s.r.o., Lanškroun, Forez, s.r.o., Lanškroun, kteří Vám poskytnou informace o možnostech Přehlídku pro Vás pořádá Úřad práce ČR krajská pobočka v Pardubicích, Informační a poradenské středisko pro volbu povolání v Ústí nad Orlicí. Informační a poradenské středisko pro volbu povolání nabízí žákům individuální konzultace k volbě povolání, program pro testování profesních zájmů, který Vám může usnadnit vaše rozhodování. Kontakt na IPS: /449 středa 9. října 12:00-17:00 hod. čtvrtek 10. října 8:00-17:00 hod. VOŠ a SŠ technická v České Třebové, Skalka 1692 Přehlídky se zúčastní zástupci významných zaměstnavatelů regionu: Rieter, a.s., Ústí n/o; Bühler CZ, s.r.o., Žamberk; OMB composites EU, a.s., Králíky; CZ LOKO, a.s., Č.Třebová; Elektrizace železnic, a.s.; ŠKODA AUTO, a.s.; IVECO, a.s., V.Mýto; INA, s.r.o., Lanškroun, Forez, s.r.o., Lanškroun, kteří Vám poskytnou informace o možnostech pracovního uplatnění. Přehlídku pro Vás pořádá Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích, Informační a poradenské středisko pro volbu povolání v Ústí nad Orlicí. Informační a poradenské středisko pro volbu povolání nabízí žákům individuální konzultace k volbě povolání, program pro testování profesních zájmů, který Vám může usnadnit Vaše rozhodování. Kontakt na IPS: /449

9 9 PODĚKOVÁNÍ Ve dnech 16. a 17. září navštívily naši školu studentky Gymnázia Žamberk Zuzana Strnadová, Martina Liebichová, Eliška Hegerová a Karolina Suchomelová. Velmi zajímavým způsobem vyprávěly našim žákům o svém ročním pobytu na High School v Rice Lake v USA, v našem družebním městě.děkujeme a přejeme jim úspěšné složení maturity. PRVNÍ DEN ŠKOLY Den, na který se rodiče a některé děti těší! Pro jiné je to noční můra. Rozhodně se nejvíce těší prvňáčci. U nás ve škole už je tradicí, že každý prvňáček má svého deváťáka, svého ochránce, který o něj pečuje. Tak tomu bylo i letos. V pondělí jsme se sešli na školním dvoře už v 7 hodin ráno. Nejdříve jsme si zopakovali připravený taneček, Učitelky anglického jazyka ZŠ, 28.října 581 předali si pokyny a pak vše vypuklo. Přicházeli prvňáčci se svými rodiči i prarodiči. Náš úkol byl jasný zavést nováčka k nástěnce pro značku, chvíli ho zabavit a počkat na oficiality. Všechny přivítala naše paní ředitelka a paní místostarostka. Deváťáci předvedli své tanečky, ty si vyzkoušeli i jejich svěřenci a potom následoval odchod do třídy, první pokyny paní učitelky, prohlídka školy, balónky na cestu.. Žáci 9.A a 9. B, ZŠ 28. října 581 Akordeonisté v Rusku Kultura bez hranic - toto motto náleželo letošnímu ročníku mezinárodního akordeonového workshopu Byl výjimečný nejen tím, že jsme se všichni opět spolu setkali - naši přátelé z Německa, Ruska a Francie, ale především proto, že setkání proběhlo mimo střední Evropu - v ruském městě Marks. Cesta byla dlouhá - téměř km, ale za zážitky, které jsme tam za těch pár dní prožili, nám opravdu stála. Po příjezdu do Saratova nás čekalo čestné přijetí u saratovského gubernátora (významná osobnost Saratovská oblast je rozlohou téměř 2x větší než ČR a on je jejím prvním mužem). Ubytovaní jsme byli v rekreačním středisku nedaleko města Marks. Zážitků jsme měli tolik, že je zde ani nedokážeme všechny vypsat. Za všechny bychom zmínili setkání se třemi profesory Saratovské konzervatoře - laureáty mezinárodních soutěží - Vladimírem Gračevem, Viktorem Karkašovem a Borisem Aronem, které jsme navštívili v rámci hudebního kurzu a zahráli jim naše skladby, které jsme předem nastudovali. Setkání s nimi pro nás bylo obrovskou zkušeností. Nejdůležitější pro nás byly dva koncerty a poznání nové země. První koncert byl přímo vysílán do televize a konal se venku na slavnostech města Marksu, druhý koncert se odehrával v místním kulturním domě. Ve volném čase jsme se podívali i za kulturou a památkami. Prohlédli jsme si raritní válečné muzeum zbraní z druhé světové války pod širým nebem. A také jsme se mimo jiné dozvěděli, že první kosmonaut Jurij Gagarin přistál po svém letu kolem země 16 km od Saratova na území raketového vojska. A před sobotním koncertem jsme prošli průvodem na oslavách města Marks, kde nechyběl ani večerní ohňostroj. Už teď se moc těšíme na příští rok, až se znovu setkáme s našimi akordeonovými přáteli, tentokrát ve Francii, a společně vytvoříme skvělou hudební atmosféru nejen pro diváky, ale i pro nás samotné. Petra Kalousová, Václav a Martin Bílkovi Protože jsem se celého projektu také účastnila, vyslovuji upřímné poděkování všem účastníkům a jejich učitelce Evě Steffkové za vzornou reprezentaci Žamberka a ČR. Tu velmi posílila i přítomnost starosty města Jiřího Dytrta, který na mnoha oficiálních jednáních propagoval naše město a pomáhal ocenit snahu a kvalitu přípravy setkání ze strany našich ruských partnerů. Jsem pyšná na to, že organizátoři se v mnohém inspirovali v loňském projektu, který proběhl u nás v Žamberku. Na závěr velmi děkuji sponzorům, kteří nám pomohli zaplatit drahou cestu do Ruska: MUDr. Martinu Skřičkovi, firmě Šmídl, s.r.o., firmě ZEZ Silko, s.r.o., firmě Agro Žamberk, a.s., a městu Žamberku za podporu v rámci mládežnických projektů. PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka školy ERUDIO vzdělávací zařízení pro děti předškolního věku 2-6 let 1 pedagog na 6 dětí rodilý mluvčí AJ ve výuce individuální přístup k dětem vzdělávání a rozvoj osobnosti využití vzdělávací techniky ZAČÍT SPOLU s prvky Montessori pedagogiky UBROUSKOVÁ TECHNIKA V ERUDIU zábavné dílničky pro rodiče a děti od 2-5 let přezůvky s sebou v nových prostorách školky Erudio Masarykovo náměstí 90, Žamberk vyzkoušejte také: DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro rodiče DNY NA ZKOUŠKU Září v MŠ Čtyřlístek Začátkem září jsme rádi využili pozvání Agrokonzulty Žamberk na akci Zemědělství žije, kde měly děti možnost vidět zemědělské stroje, zvířata, vyzkoušet si dojení, či jízdu na koni...seznámili jsme se s procesy v zemědělství, např. vývoj zrníčka od zasetí obilí až po chléb. Pro děti byl připraven i skákací hrad a občerstvení. Akce byla pro děti velmi přínosná a Agrokonzultě děkujeme. V MŠ proběhla ukázka exotického hmyzu a plazů pana Pecháčka z Dolní Čermné. Děti na vlastní oči viděly šváby, mnohonožky, pakobylky, listenatku, moučné červy, pavouky, žáby pralesničky, užovku albína, agamu vousatou a jiné. Někteří odvážlivci si je mohli i pohladit. Těšíme se na další plánovanou návštěvu. V minulém týdnu se školáci zúčastnili akce Zdravé zuby. Budoucí zubní lékaři Filip a Bára je pohádkou o zubních kazech, názornou ukázkou na maketě chrupu a nakonec vlastním čištěním zubů seznámili s důležitostí a prospěšností správné zubní hygieny. Velmi milým a hezkým přístupem k dětem nám zpříjemnili deštivé dopoledne. Oběma moc děkujeme. Za MŠ Čtyřlístek Veronika Mlkvík Tihonová

10 10 české oblasti OB, kterých se zúčastní přes 600 závodníků všech věkových kategorií. Závody jsou přístupné i veřejnosti. Pojďte si zkusit zaběhnout či projít se do lesa za hranici s Polskou republikou s mapou a buzolou v kategorii příchozí nebo rodiče s dětmi, nebo jen přijít fandit a zhlédnout tento zajímavý sport. Bohaté občerstvení zajištěno. (vf) Rybářské závody na Dymlově Rybářské závody mládeže do 15 let XVI.ročník Miroslava Lauterbacha se konaly 7. září na rybníku Dymlov. Jsou pojmenovány po člověku, v kterém měli všichni rybáři při výkonu rybářského práva velkou oporu. Pomáhal při výlovech a veškerých souvisejících rybářských činnostech. Hodně si s námi ostatními rybáři - povídal, a to nejen o rybářství - obzvláště rád hovořil o myslivosti. Stále si jméno pana Miroslava Lauterbacha připomínáme a i z tohoto důvodu, na jeho počest, konáme vždy v září závody pro děti. Samotného závodu se zúčastnilo celkem 16 dětí - 10 členů rybářského kroužku a 6 nečlenů. Po seznámení s organizací byl v 7 hod. závod zahájen. Po dvou hodinách byl ukončen první poločas a v následující přestávce všechny děti zdarma obdržely zasloužené občerstvení, včetně bezedného kelímku na kofolu - o jeho plnění se již tradičně postaral sponzor p.antonín Smetana. Poté byl v 9:30 zahájen druhý poločas - následovaly další dvě hodiny lítého soupeření naplněné snahou všech závodníků o co největší úlovek. V 11:30 byl závod ukončen a všichni s napětím čekali na konečné hodnocení - na vítěze obou kategorií ( členové a nečlenové rybářského kroužku ) čekaly pěkné ceny - čepice se znakem města Žamberka a další dárky od města Žamberka, které dětem předala paní Zuzana Faltusová. Ceny byly zakoupeny z prostředků poskytnutých Městským úřadem v Žamberku na náš projekt péče o mládež. Ředitelem závodu byl Pavel Exler a hlavním rozhodčím Martin Lauterbach. Výsledek kategorie členů kroužku: 1.Kubíček Filip bodů (4 kapři), 2. Matějčíková Mariana bodů (2 kapři), 3. Adamec Milan bodů (2 kapři). Výsledek nečlenů kroužku: 1. Wimmer Matěj bodů (4 kapři), 2. Pecháček Tomáš -116 bodů( 2 kapři), 3. Fridrich Pavel bodů ( 2 kapři). Děti celkem ulovily 25 kaprů a 2 plotice. Bez úlovku byly pouze 3 děti. Kroužek mladých rybářů zahajuje další rok činnosti 2.října v 16:00 v klubovně ve Vrbí č.p zde se mohou ve stejný termín přihlásit i noví členové. Dětem se bude i nadále věnovat jako vedoucí kroužku pan Pavel Exler. Aby to dospělým členům MO ČRS nebylo líto, odpoledně v 13:30 byl zahájen XIII. ročník závodu Bohumila Kalouska. Rád bych jen pár slovy připomněl také pana Bohumila Kalouska - byl to dlouholetý člen výboru, který měl na starosti čistotu vod. Byl velice oblíbený i pro svoji schopnost mistrovsky zajišťovat občerstvení i ve větším rozsahu např. na rybářských večírcích pro veřejnost. Do závodu se nakonec přihlásilo 19 mužů, z nichž devět ulovilo celkem 13 kaprů a 91 plotic a zbylých deset skončilo bez úlovku. Je určitě zajímavé, že ve srovnání obou závodů děti jednoznačně zvítězily v množství úlovků na počet závodníků. Ředitelem závodu byl Jaroslav Halbrštát, hlavním rozhodčím Pavel Exler. Výsledek kategorie muži nad 18 let: 1. Bednář Josef bodů (5 kaprů), 2. Bříza Bohumil bodů (3 kapři), 3. Appl Jaroslav - 88 bodů (88 plotic). Velké poděkování patří sponzoru - panu Jiřímu Mencákovi, který věnoval hlavní cenu pro vítěze. Oba závody se tedy mimořádně vydařily, a to nejen pro velký počet závodníků a jejich výsledky, ale i díky pěknému počasí, které vydrželo po celý den. A již nyní se těšíme na další závody, které se budou konat příští rok 24. května a 6. září. Petrův zdar! Foto a text Josef Hartman VOJTA PROCHÁZKA A JAKUB STEJSKAL MISTŘI ČR MISTROVSTVÍ ČR V KANOISTICE O víkendu 31.8 až se kanoisté Sportovního klubu Žamberk zúčastnili mistrovství České republiky v Týně nad Vltavou na tratích 5 km a dospělí v maratonu. Pod vedením svého trenéra Václava Stejskala získali velmi pěkné umístění. Přivezli celkem 4 medaile, z toho 2 zlaté, které získal Vojta Procházka a Jakub Stejskal. Závody České Petrovice TJ. Sokol Žamberk, oddíl orientačního běhu pořádá od 9 do 12 hod. ze shromaždiště ve sportovním areálu obce České Petrovice závody Východooznamuje, že unikátní seriál přednášek špičkových osobností české vědy pokračuje velkolepým zahájením nového cyklu přednášek. Podařilo se téměř nemožné v Letohradě vystoupí jaderná fyzička a populární předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Ing. Dana Drábová, Ph.D. téma: Přínosy a rizika jaderných technologií. 15. října 2013 v 16 hodin. Výsledky do 3. místa: Procházka Vojtěch žáci K1 5 km 1. místo K2 5 km 2. místo Stejskal Jakub dci K1 5 km 1. místo Stejskal Petr vet. C1 20 km 2. místo Dále startovali: Kubíček Patrik, Černohousová Monika a Kubíčková Natálie. Ostatní výsledky najdete na webové stránce: vkal Letohradské soukromé gymnázium Vědecký svět v učebnách LSG Letohradské soukromé gymnázium připravilo i v letošním roce pro veřejnost a studenty seriál přednášek a besed z oblasti přírodních věd. Vědecké kapacity z Univerzity Karlovy, Akademie věd, ČVUT i dalších institucí v nich populárním způsobem přiblíží velkou vědu malému městu. A gymnázium tak důstojně oslaví uplynulých 20 let svého působení v regionu. I vědu lze podat vtipně a populárně. Přijďte se přesvědčit 15. října 2013 v 16 hodin. Vstup zdarma. POZOR!!! Sledujte prosím naše stránky Vzhledem k obrovské vytíženosti paní předsedkyně může dojít ke změně termínu. Všichni však věříme, že se nic mimořádného nepřihodí. Paní Drábová se do Letohradu již těší LSG - stále ještě slavíme naše dvacetiny! Nádhernou vědou! Mgr. Vratislav Šembera, ředitel školy

11 11 CA ATLAS TOUR pořádá zájezd do BÜKFÜRDŐ - Hotel REPCE GOLD - 4 hvězdičky JEDNY Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH LÁZNÍ MAĎARSKA. Mikulášský pobyt (ČT-NE) PŘEDVÁNOČNÍ pobyt (ČT-NE) DOPRAVA AUTOKAREM V CENĚ - nástup ŽAMBERK - jinde dle dohody. V ceně: ubytování v hotelu s polopenzí (bohaté švédské stoly), český delegát v místě, zapůjčení županu, TV-SAT, trezor, balkon, hotelové wellness. Vstup do lázní každý den v ceně přímé spojení s lázněmi vytápěnou chodbou. AKCE 3=2 (platí se pouze 2 noci 3 noc zdarma). Cena: ,-Kč -pobytová taxa od 18 let 3 noci forintů (cca 110,-Kč) Video z lázní na NEDĚLE V TERMÁLECH RAKOUSKO THERME LAA - SVĚT ZÁŽITKŮ NA m 2 Termální bazény podvodní hudba, masážní bazén vodní trysky a vířivé stěny, solné a aktivní bazény, tobogán, odpočívárny SVĚT SAUNY jeden z největších v Rakousku (1.500m 2 ) Léčivý pramen obsahuje sodík, chlorid, jód a jiné minerály. Odjezd ze Žamberka v 6:00 hod. z Masarykova nám. v neděli , nástup možný v Letohradě, Jablonném n.orl. CENA: 999,-Kč (děti do 14let 850,-Kč) V ceně: Doprava klim.autobusem, celodenní vstup do lázní, sauny (aromatická, finská), parní lázeň, masážní křeslo. Na zpáteční cestě ochutnávka vín ve vyhlášeném vinařství ŽÍDEK-POPICE. Volejte na tel , Rezervovat akce je nutno co nejdříve! Omezený počet míst! CA Atlas Tour Žamberk Moštárna Žamberk PROVÁDÍ výkup jablek. Výkupní doba: ve středu od hod. a v sobotu od 8-12 hod. Najdete nás v areálu Orlických kasáren. VOLNÝ MOŠT K PRODEJI! Kontakt na tel nebo mob Těšíme se na Vás! PĚSTITELSKÁ PÁLENICE Dlouhoňovice PŘEJÍMÁ OVOCE KAŽDOU SOBOTU od 15:00 do 17:00 hod. Informace na č. telefonu: Těšíme se na Vaši návštěvu. PRODÁME elektrický invalidní skútr zn. MEYRA Invictus - použitý. Skútr je tříkolový. Nabíjí se přes nabíječku, max. 12 A. Rychlost je 6 km/hodinu. Hmotnost 375 kg. Maximální hmotnost uživatele je 180 kg. Skútr je repasovaný. V našem držení byl necelé 2 roky, pouze 1 rok používaný. Uživatel nemusí mít řidičský průkaz. Je možno si ho kdykoliv prohlédnout a projet po telefonické dohodě. Cena: ,- Kč. Dále prodáme šlapací tříkolku pro invalidy. Rovněž je možno si ji kdykoliv prohlédnout a projet po telefonické dohodě. Cena: ,- Kč. Kontakt: tel Mgr. Monika Kopecká, vedoucí DPS Dubina Pardubice Sociální služby města Pardubic, tel ŘÁDKOVÁ INZERCE KOUPÍM poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Kontakt: tel PRONAJMU byt 3+1 v Žamberku na sídlišti U žirafy. Volný od října letošního roku. Kontakt: tel (po 18. hod.) PRODÁM byt 2+1 v Žamberku, velikost 53 m 2 nám.gen.knopa čp.832. Prodej ke konci roku 2013 cena dohodou. Kontakt: tel PRODÁM byt (60 m 2 ) v Žamberku, se zahradou (114 m2) a zahradním domkem (20 m 2 ). Byt je v osobním vlastnictví, zděný, nezařízený, ihned k nastěhování. Kontakt: tel PRODÁM větší garáž (20 m 2 ) v centru města Žamberka a krásný slunný byt 4+1. Kontakt: tel Mladý nekuřácký pár bez zvířat, hledá pronájem 2+1 nebo 2+kk v Žamberku a blízkém okolí. Kontakt: tel Farma Žabkovi, Polsko Šanderova 473, Žamberk NABÍZÍ PRODEJ KONZUMNÍCH BRAMBOR všech varných typů dle požadavků zákazníka i dalších zemědělských produktů. Objednávky na tel , RIZIKOVÉ KÁCENÍ A PROŘEZ STROMŮ pomocí horolezecké techniky a jiné řemeslné práce ve výškách Tel.:

12 12 PROVÁDÍ veškeré malířské a natěračské práce tel.: PRONAJMU v Žamberku za kasárny patrovou zateplenou budovu 5 kanceláří 600 m m manipulačních ploch celé oplocené. Kontakt: tel Zdravotní sestra s 20 letou praxí nabízí své zkušenosti, služby a pomoc občanům v domácí péči. Kontakt: tel ELEKTRA CHLÁDEK s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 332, Žamberk PRODEJ-SERVIS-OPRAVY pračky-myčky-sporáky-boilery lednice-mrazáky-elektrospotřebiče prodej náhradních dílů - elektronika ODVOZ DO 20 km ZDARMA Otevřeno: po - pá , sobota 8-11 Tel.+fax: Tel , CONTIPRO Holding Contipro přijme Mzdová účetní Náplň práce Zpracování mzdové agendy pro všechny společnosti holdingu Zadávání dat do interního systému Kontrola a vyplácení cestovní příkazů Zajištění komunikace s orgány státní správy, nemocenského a sociálního pojištění Zabezpečení pokladní hotovosti a vedení pokladního deníku Finanční Controller Náplň práce Finanční controlling Tvorba a měsíční aktualizace finančních zpráv a analýz Koordinace a tvorba finančních plánů Analýza finančních výsledků a odchylek Tvorba výrobkových kalkulací pro vyráběné produkty Spolupráce na vytváření ročního plánu Přihlášky zasílejte na personální oddělení písemně nebo em na adresu Informace o dalších volných pozicích naleznete na KONTAKT: Bc. Tereza Kverková Uzávěrka ŽL č. 17/ do 10:00 hod., vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce cz, tel , Tiskárna Kerschbaum, tel

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola.

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola. Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají 35.ročník Národního kola Zlatá udice 2008 Mladá Boleslav 20.6. 22.6.2008 Obsah : Organizační výbor Všeobecné

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Program pro NÁCHOD D O S P Ě L Ý C H. Týden VZDĚLÁVÁNÍ. Vzděláváním. k pestřejšímu životu. 11. - 15. listopadu 2013

Program pro NÁCHOD D O S P Ě L Ý C H. Týden VZDĚLÁVÁNÍ. Vzděláváním. k pestřejšímu životu. 11. - 15. listopadu 2013 Týden VZDĚLÁVÁNÍ D O S P Ě L Ý C H 11. - 15. listopadu 2013 Vzděláváním k pestřejšímu životu Program pro NÁCHOD Všechny akce se konají v prostorách úřadu práce v ě. Účast na všech akcích ZDARMA! V í c

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012 52/2012-RADA/2198-52. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 52/2012-RADA/2199-52. Rada města předložený program jednání Rady města 52/2012-RADA/2200-52. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou VNITŘNÍ PRAVIDLA Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou Dětská skupina,,rozesmáté děcko max. 12 dětí - provozovna Sokolská 575, Náchod

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Hradec Králové 17. května 2011 Okresní kolo soutěže Hlídek

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E S V A Z P O T Á P Ě Č Ů Č E S K É R E P U B L I K Y PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E 2012 Místo konání: Bazén Hotelu Thermal,

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

11. Mezinárodní mistrovství ČR

11. Mezinárodní mistrovství ČR 11. Mezinárodní mistrovství ČR v lovu ryb udicí na plavanou 1. - 2. 7. 2006, revír Dyje 5 Moravský Rybářský Svaz Brno ÚO LRU - plavaná ve spolupráci s MO-MRS Pohořelice požádají s pověření ČRS na revíru

Více

10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová

10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová 10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová Již 6. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohou pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Letošních 10 dní se spojilo s oslavami

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky

Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky Termín: PO 12. 8. 2013 PÁ 16. 8. 2013 od 7: 00 h do 14: 45 h Sraz: každý den mezi 7: 00 h -7: 45 h ve školní družině II- hned u hlavního vchodu

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více