Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích"

Transkript

1 Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích Str , 24 Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích Str Nově zrekonstruované prostory v kutnohorské nemocnici Str str str str str str str str

2 02 03 Úvodní rozhovor Obsah Rozhovor s náměstkem ředitelky Krajské nemocnice Středočeského kraje, p. o.: Efektivita je stále důležitější Je lékař více umělec, nebo manažer? Zjednodušeně řečeno musí mít trochu z obou. Obzvláště v době, kdy se všude šetří a hledají se úspory i tam, kde by je ještě před pár lety nikdo nehledal. Především o efektivitě v krajských nemocnicích jsme hovořili s MUDr. Miličem Řepou, MBA. Jde o náš závazek vůči pacientům. Ostatní krajské nemocnice Středočeského kraje jsou na tom podobně. Co konkrétně znamená zefektivňování provozu nemocnic? Medicínu vnímají lékaři jako svobodné povolání a není jistě náhodou, že jeden z pohledů na zdravotnictví je srovnává s uměním. To je jistě pravda, vždyť jde o umění léčit. Na druhé straně stále více vidíme, že léčení má své zákonitosti, stejně jako poskytování jiných služeb, či dokonce výroba. Nechci být extrémní, ale musíme se podívat na to, jak fungují společnosti, které jsou úspěšné ve výrobě a službách, a aplikovat stejné principy do řízení zdravotnictví, a to na všech úrovních. Naším cílem je dívat se na léčbu jako na produkci a spočítat, co spočítat lze. Pilotním programem ve Středočeském kraji je Případová efektivita. Tento program zavádí systém, kdy při propuštění pacienta z nemocnice víme, zda a jakou jeho léčba pro nemocnici představovala ztrátu, případně výnos. Rozhovor s náměstkem ředitelky Krajské nemocnice Středočeského kraje, p. o., MUDr. Miličem Řepou, MBA 02 Odbor zdravotnictví 04 Domov seniorů v Berouně před dokončením 06 Ředitelka SZŠ v Benešově: Většina našich absolventek zůstává v oboru 08 Záchranáři během cvičení Dopravní nehoda Oblastní nemocnice Kolín 12 Nemocnice Kutná Hora 18 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 24 Tyto výpočty však nevedou k odmítání pacientů, ale používají se ke zmíněnému zvýšení efektivity. Oblastní nemocnice Příbram 30 Samozřejmě. Pacienty nemůžeme v žádném případě odmítat. Systém nás upozorňuje na to, že některé Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav 38 pacienty nemocnice léčí z hlediska hospodářského výsledku úspěšně a jiné ne. Zajímavé je, že tyto sku Oblastní nemocnice Kladno 46 piny pacientů nejsou ve všech nemocnicích stejné. Ukazuje se, že určité skupiny pacientů léčí jedna nemocnice úspěšně, tedy beze ztrát, a jiná naopak se ztrátou. Právě to tento systém zkoumá zavádí tzv. benchmarking, porovnávání jednotlivých pracovišť tak, abychom se poučili z našich chyb, upozornili na ně a abychom se na druhé straně inspirovali správnou metodikou. Zavádíme tím tzv. best practice (nejlepší praktiky) proto, abychom byli efektivní. Jak vypadá ekonomická situace ve bychom ohrozili pacienty. Proto se musíme stále více zdravotnictví? Co můžeme v nejbližší budoucnosti soustřeďovat na to, abychom dělali práci co nejefek Hraje v tomto ohledu roli i zavedení centrálního očekávat? V současnosti máme nějakou představu, jak bude probíhat rok 2011, ale o stavu zdravotnictví v roce následujícím toho mnoho nevíme. Přitom jsme již v polovině roku a měli bychom se tedy na tuto velmi blízkou budoucnost intenzivně připravovat. Ministerstvo zdravotnictví chystá reformu, ale její podoba ještě není vůbec jistá a podle ohlasů ze všech stran snad ani neexistuje pevná linka, takže nás mohou čekat různá překvapení. Bez ohledu na to je jasná jedna věc peněz nebude dost. Jako nemocnice musíme poukazovat na to, že odvádíme hodně práce a nedostáváme adekvátně zaplaceno. Navíc nemůžeme odvádět méně práce, protože tivněji, tedy abychom vyléčili co nejvíce lidí co nejlaciněji. Jenom to nám umožní poskytovat takový standard péče, na který jsme dnes zvyklí. Znamená to, že se budete zaměřovat na snadno ošetřitelné, vyřešitelné diagnózy? To by bylo možné a část nemocnic touto cestou jít může. Jde však o nemocnice, které nemají povinnost poskytovat veškerou péči. Krajské nemocnice naopak musejí poskytovat komplexní péči a nemohou si volit pouze lukrativní výkony. Pro informaci bych uvedl, že například benešovská nemocnice provádí v ambulantní sféře 20 % výkonů, které nedostává zaplaceny. nákupu léčiv a prostředků v krajských nemocnicích? Nikoli přímo, ale tento systém prospívá efektivitě obecně. Případová efektivita je subtilnější a zkoumá celou záležitost do větších detailů. Nezkoumá náklady jako balík, ale dívá se na specifické náklady na každého jednotlivého pacienta. Mimochodem tento pilotní program je plně rozvinut v benešovské nemocnici a dále se rozvíjí, abychom získali jednotná data pro celý Středočeský kraj a mohli plně využít jeho výhody. MUDr. Milič Řepa, MBA náměstek ředitelky Krajské nemocnice Středočeského kraje, p. o., a ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Měsíčník Vydává: Krajská nemocnice Středočeského kraje, p. o., IČ: , DIČ: CZ Vedoucí projektu: Patrik Tomšů Redakční rada: Patrik Tomšů, Vladimír Lemon, Alice Opočenská, Jan Kolbaba, Monika Boušková, Kamila Hamáčková, Stanislava Kubincová, Tereza Janečková, Tomáš Tulinger Kontakt: Registrace: MK ČR E Neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce a z archivů nemocnic. Neprodejné

3 04 05 Odbor zdravotnictví Odbor zdravotnictví klienty v pokročilém věku, zajímavosti ze statistických údajů ÚZIS (Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR) a informace o motivačních aktivitách seniorů s důrazem na rozšiřování sociálních sítí, do nichž je tato věková kategorie zapojena. Příkladem toho, jak lze pojem zdravé stárnutí úspěšně aplikovat v praxi, byla ukázka organizace Sportovních her seniorů Zdravého města Mladá Boleslav. Tato akce probíhá již třetím rokem a může se pochlubit stále rostoucím počtem aktivních účastníků i diváků. V závěru prvního bloku konference byla představena čin na úspěšný projekt města Kromě lik desítek milionů korun. Z vystou nost vzdělávací instituce Univer říž Bezpečná komunita. pení všech účastníků konference zity třetího věku (U3V) při ČVUT V posledním bloku došlo také na bylo zřejmé, že jednotlivým odbor v Praze, která pořádá řadu před informace o možnostech financo níkům i institucím není problema nášek a kurzů určených speciálně vání projektů určených pro starší tika zdravého a aktivního stáří lhos pro seniory. Právě jejich potřebám populaci. Ministerstvo zdravotnic tejná. Všichni jsou si vědomi, že se jsou přizpůsobena témata i způ tví ČR, Národní síť zdravých měst jedná o téma, které se svým způso sob prezentace látky a zejména i Krajský úřad Středočeského kraje bem týká každého bez ohledu na výše školného, jež je minimální. poskytují řadu grantů na podporu aktuální věk. V tomto případě platí Díky tomu se školní lavice stávají zdraví. Přestože finanční možnosti dvojnásob, že záleží nejen na ini nejen místem rozšiřování si vě těchto institucí jsou omezené ciativě jednotlivce, ale i na přístupu domostí, ale také místem vytvá a témata grantů nejsou cíleně sta celé společnosti, jak vysoká bude ření sociálních vazeb a neformál věna na podporu oblasti zdravého naše šance prožít stáří plnohod 3. ročník Konference nejen pro Zdravá města ve Středočeském kraji V rámci projektu Zdraví 21 se dne 17. května 2011 na půdě Krajského úřadu Středočeského kraje uskutečnil již 3. ročník Konference nejen pro Zdravá města ve Středočeském kraji za laskavé podpory hejtmana kraje MUDr. Davida Ratha. Ústředním tématem pro letošní rok se stala problematika zdravého stárnutí. Akci uvedli zástupci klíčových institucí a organizací, které se touto tématikou aktivně zabývají. Úvodní slovo přednesla MUDr. Mária Stříhavková, vedoucí odboru zdravotnictví za Krajský úřad Středočeského kraje, další příspěvky přednesli MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., za zastoupení Světové zdravotnické organizace v ČR, MUDr. Lidmila Hamplová za Ministerstvo zdravotnictví ČR a JUDr. Ivo Krýsa, LL.M., za Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje. Všichni shodně vyjádřili podporu aktivnímu přístupu ke zkvalitnění procesu stárnutí ve společnosti obecně a zdůraznili závažnost a aktuálnost tohoto tématu v souvislosti s celkovým sociodemografickým vývojem. Úvodní blok konference byl věnován postoji společnosti v České republice a jejímu přístupu k problematice starší generace a k tématům, které je v této souvislosti potřeba řešit. Posluchači si vyslechli přednášky o vytíženosti zdravotnických zařízení pro Zpracovaly: MUDr. Martina Novotná, Mgr. Veronika Vávrová; schválila: MUDr. Mária Stříhavková, VO ZDR ních skupin seniorů i mimo rámec výuky. V další části konference byly přednášky zaměřeny na prevenci násilí páchaného na seniorech a na projekty podporované Národní sítí zdravých měst především pak stárnutí, každoročně jsou poskytovány dotace i na aktivity týkající se přímo projektů pro seniory. V roce 2011, stejně jako v předchozích letech, bude ze středočeského humanitárního fondu na tyto aktivity poskytnuto řádově něko Otázka měsíce: Oblečení pro děti Děkujeme za laskavou nabídku, z níž je vidět, že péče o děti nekončí za dveřmi vašeho domova. V péči odboru zdravotnictví jsou však pouze čtyři dětská zařízení, tři dětské domovy pro děti od tří let ve Strančicích, Milovicích a Kladně a kojenecký ústav v Kolíně. Jsou to příspěvkové organizace kraje s vlastním managementem. Z vaší informace není zřejmé, pro jak staré notně, v relativním zdraví a pohodě. Bližší informace o konferenci jsou k dispozici na stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje: odbory/zdravotnictvi/zdravi-21/. Ráda bych se zeptala, zda byste neměli zájem o nějaké oblečky pro děti. Mám několik věcí, ze kterých už kluci vyrostli, a nevím, co s nimi, tak bych vám je mohla věnovat. Jsou v zachovalém stavu, určitě by ještě nějakou službu splnily. Kdybyste měli zájem, napište mi, prosím, ráda bych je i dovezla. děti je nabízené oblečení určené. Domníváme se, že by tato nabídka měla být směřována spíše do oblasti sociální péče. V každém případě vám doporučujeme obrátit se přímo na vedení některého zařízení péče o děti, eventuálně na pracovníky Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje, kteří vám s výběrem vhodného zařízení jistě rádi pomohou.

4 06 Sociální problematika 07 Sociální problematika a šest míst pro denní stacionář. Nyní se už dokončují poslední úpravy, provádí se obklady, dlažby a nátěry. Náklady na stavbu se pohybují okolo 133 milionů korun. Domov seniorů v Berouně pomůže vyřešit sociální situaci nejstarších občanů města i ostatních obyvatel z okresu Beroun. Podle středočeského hejtmana se v poslední době klientela domovů důchodců mění, ubývá seniorů, kteří jsou soběstační, a přibývá naopak zájemců, kteří jsou odkázáni na péči někoho jiného. Nový pavilon ve Zdicích Přístavba nového pavilonu pro potřeby domova seniorů V Zahradách ve Zdicích poskytne dalších 46 míst. V novém pavilonu se najde také prostor pro uzavřené oddělení pro deset klientů a denní stacionář. V každém patře moderního pavilonu bude navíc mimo jiné sesterna, společenská místnost s jídelnou a kuchyňka. Kromě samotné budovy domova se plánuje také výstavba parkoviště, vyřešení oplocení a vylepšení dopravního spojení. Celkové náklady na stavbu se odhadují na 45 milionů korun. Vlevo: Místostarosta Zdic Richard Dolejš, starostka Berouna Šárka Endrlová a středočeský hejtman MUDr. David Rath si užívají pohled z terasy berounského domova. Vpravo: Místostarostoa Zdic Richard Dolejš a ředitelka domova seniorů Ivana Rabochová při prohlídce jeho stavby Domov seniorů v Berouně před dokončením Hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath a předseda Komise pro rozvoj měst a obcí Středočeského kraje Richard Dolejš na pracovní cestě po Berounsku. Snaha zajistit občanům ve Středočeském kraji důstojné stáří se odráží mimo jiné v projektu zaměřeném na stavbu domova seniorů v Berouně, který se začal stavět před rokem a kde nyní stavební práce finišují. Otevření nového domova v Berouně se plánuje na podzim letošního roku. Domov bude stát severozápadně od centra města na pozemku ohraničeném ulicemi Pod Studánkou a Nad Zahradnictvím, k dispozici v něm bude 96 míst pro stálé klienty V době, kdy nastupovala současná krajská vláda, téměř neexistovaly projekty výstaveb a přestaveb domovů seniorů, neboť předchozí krajská vláda pod vedením Petra Bendla chtěla tato zařízení privatizovat a nikoli stavět. Proto se mimo jiné výstavba domovů seniorů ve Zdicich a v Berouně stala jedním z hlavních cílů a priorit místostarosty Zdic a poslance PČR Richarda Dolejše, jenž se o jejich realizaci ve spolupráci s hejtmanem MUDr. Davidem Rathem zasloužil největší měrou.

5 08 Ošetřovatelství 09 Ošetřovatelství Ředitelka SZŠ v Benešově Mgr. Jana Vaněčková si pochvaluje: Většina našich absolventek zůstává v oboru Střední zdravotnická škola v Benešově poskytla vzdělání téměř třem tisícovkám absolventů v oborech porodní asistentka, dětská sestra, zdravotní sestra, ošetřovatelka, sestra pro intenzivní péči a všeobecná sestra. Od školního roku škola vzdělává studenty v oboru zdravotnický asistent. Především o spolupráci školy s benešovskou nemocnicí jsme si povídali s její ředitelkou Mgr. Janou Vaněčkovou. Jak probíhá spolupráce školy s benešovskou nemocnicí? Naše spolupráce s Nemocnicí Rudolfa a Stefanie stránce, ale i z hlediska spolupráce se zdravotnickými týmy na příslušných odděleních. chodí. Nepovažují je za jakousi překážku v práci, ale možná i díky dlouhé historii školy vítají jejich přítomnost. Koneckonců sídlíme v budově nemocnice. Jsme rádi součástí života nemocnice. sama zdravotní sestra. Nároky na absolventy a úroveň vzdělání se s minulostí vůbec nedají srovnat. Problém představovala reforma zdravotnického školství, kdy skončil dřívější obor všeobecná sestra a byl Kromě důležité praxe se musejí studenti a studentky také pilně učit. Benešov je velmi dobrá díky vstřícnosti jejího vedení, Oceňují to studentky a studenti? nahrazen oborem zdravotnický asistent. Veřejnost ale i jednotlivých oddělení, kde realizujeme prak Samozřejmě. Chodí do nemocnice rádi díky vstříc Odkud pocházejí vaše studentky a studenti a kam tuto změnu příliš nepochopila a měla pocit, že absol Ředitelka SZŠ Benešov Mgr. Jana Vaněčková tickou výuku. Máme dostatečné množství pomůcek a podmínky pro výuku jsou dobré nejen po materiální nému, příjemnému prostředí. Navíc i zdravotničtí pracovníci jsou rádi, že tam naše studentky a studenti odcházejí po maturitě? Jsme ryze regionální školou, většina našich studentek ventky zdravotnických středních škol patří k pomocnému personálu. Chyběla jakákoli vysvětlující kam je z Benešovska. A nutno říci, že většina zdravotnic paň, a tak bylo zejména na školách, aby tuto změnu kého personálu ve zdejší nemocnici absolvovala naši vysvětlily. Nyní je však situace výrazně lepší. Díky školu, ovšem dnes je spíše výjimkou, když absolventka kontinuálnímu odbornému a pedagogickému vzdě nastoupí do zaměstnání rovnou po maturitě. Spíše je zvy lávání se nám daří držet krok s aktuálním vývojem kem pokračovat dále ve studiu, zejména na vyšších zdra ve zdravotnictví. votnických školách nebo vysokých školách, kde studují obor ošetřovatelství. Rozhodně však zůstávají v oboru. Kolik je ve škole studentek a studentů? Jsme malá škola, v každém ročníku máme jednu třídu, Máte přehled i o studentkách a studentech, kteří tedy studentek. Valná většina z nich úspěšně pokračují dále ve studiu? odmaturuje a 95 % odchází dál studovat. Řada se jich vrací do benešovské nemocnice, pokud jsou zde volná místa, ale některé zůstávají v Praze. Proč by si uchazeči měli zvolit studium na Není ani výjimkou, když odejdou do zahraničí. Pře zdravotnické škole? hled mám, za každý rok si vedu příslušné údaje. Jsem přesvědčena o tom, že práce ve zdravotnictví je perspektivní, a to jak pro dívky, tak pro chlapce. V čem je pro vaše studentky a studenty atraktivní Práce je velmi náročná nejen fyzicky, ale zejména práce v regionální, poměrně malé nemocnici po psychické stránce. Vysoké nároky jsou kladeny v Benešově? i na celoživotní vzdělávání. Náš obor se dynamicky Jednak ji důvěrně znají z dob studií. Navíc jsou jednot rozvíjí a novinek je mnoho, ať již jde o zdravotnickou livé pracovní týmy malé, prostředí je přátelské a nikoli techniku, nové postupy, materiály apod. Jde také anonymizované. I finanční ohodnocení je zde na slušné o práci s nemocnými lidmi, což znamená, že jde úrovni. V tom vidím jistý půvab malé nemocnice. do jisté míry o výlučnou profesi, kterou nemůže dělat úplně každý. Je to profese nejen náročná, ale Reaguje škola na rychlý vývoj ve zdravotnictví? i krásná, která přináší hluboké vnitřní uspokojení. Vývoj ošetřovatelství zejména za posledních 20 let je Při rozhodování o studiu na zdravotnické škole hraje poměrně bouřlivý. Mohu to posoudit, protože jsem většinou roli touha pomáhat lidem.

6 10 11 Záchranná služba Záchranná služba Záchranáři během cvičení Dopravní nehoda 2011 těžce. Třetí osoba umírá během záchranných prací, 15 cestujících je zraněno středně těžce a 12 lehce. Figuranti, kteří hrají zraněné, jsou z řad studentů zdravotnických škol a hasičského záchranného sboru. Věrohodnost situace na místě simulovaného hromad První dojmy z cvičení byly dobré, nicméně některé drobné nedostatky jednotlivé složky upozornily na možná úskalí podobných situací (například pohyb záchranářů v nebezpečné zóně, kde může hrozit výbuch nebo sesuv konstrukce, bez předchozí ného neštěstí dotvářejí namaskovaná poranění, která kontroly hasičským záchranným sborem). Většina Ve čtvrtek 26. května po desáté hodině dopolední přijímá zdravotnické operační středisko linky 155 tísňovou výzvu. Dispečink kontaktuje linka 112 s informací o nehodě vlaku. První volající na tuto linku jsou zmatení a rozrušení. Z jejich informací není patrné, zda se jedná o vykolejení vlakové soupravy, nebo střet vlaku s jiným vozidlem. na první pohled nebyla rozpoznatelná od skutečných. Při cvičeních tohoto typu složky integrovaného záchranného systému nacvičují situace, se kterými se nesetkávají často, ale na které musejí být připraveny. Hromadná neštěstí jsou pro poznatků však byla pozitivních a potvrdilo se, že středočeští záchranáři, hasiči i policisté jsou na podobné události dobře připraveni. Situaci jsou schopni zvlád Tentokrát šlo naštěstí pouze o cvičení s cílem procvičit součinnost složek při zásahu u mimořádné události. psychický otřes a zůstávají sedět na místě, další od záchranáře velmi náročná po cházejí z prostoru nehody. Pod zkroucenými plechy fyzické, psychické a odborné stránce. Formou tako nout počínaje dobrými dojezdovými časy, organi autobusu jsou uvězněni těžce zranění a z několika vého cvičení lze předejít možným chybám, které zací v místě zásahu, tříděním pacientů až po rychlý míst se ozývá volání o pomoc. by se mohly stát při opravdovém zásahu. Záchra odsun zraněných do nemocničních zařízení. První Tak vypadal začátek cvičení složek integrovaného náři si na místě procvičili především zdravotnickou posádka záchranné služby na místo přijela v záchranného systému Dopravní nehoda 2011, které dokumentaci, spolupráci s hasičským záchranným a poslední pacient byl z místa události odvezen už mělo za cíl procvičit součinnost složek při společném sborem při třídění a shromažďování zraněných, ale v Likvidace následků hromadného neštěstí zásahu u mimořádné události s velkým počtem zra také s psychology a lidmi, kteří na místě poskyto tak trvala přibližně hodinu. něných. Cvičení proběhlo 26. května 2011 v areálu vali posttraumatickou péči a byli velmi potřebnou U podobných mimořádných událostí středočeští Kovošrot Kladno a záchranáři zde nacvičovali zásah psychickou oporou lehce zraněným osobám či pří záchranáři zasahují průměrně třikrát do roka. Poslední u srážky vlakové soupravy s autobusem. buzným obětí. velká událost se stala v únoru 2011, kdy záchranáři První posádka záchranné služby, která přijíždí na Cvičení se zúčastnilo sedm posádek zdravotnické zasahovali u nehody kamionu a vlaku u Tuchlovic na místo, se ujímá vedení zdravotnického zásahu. záchranné služby, které byly mimo službu, takže Kladensku. Zraněno bylo tehdy 10 lidí a jeden člověk Z lékaře se stává vedoucí lékař zásahu třídí zra nebyl ohrožen běžný chod záchranné služby. Na zemřel. Další mimořádná nehoda se stala v prosinci něné a spolupracuje s vedoucím zásahu z řad hasičského záchranného sboru, jenž stanovil bezpečnou místě však posádky zasahovaly ve stejných počtech, v jakých jsou k dispozici v reálném nasazení u Kamenných Žehrovic. Srazily se zde dva vlaky a záchranáři na místě ošetřili patnáct osob. Další ilustrační záběr z průběhu cvičení zónu pro shromaždiště a odsun zraněných. Z řidiče první posádky na místě zásahu se stává vedoucí zdravotnické dopravy, který organizuje pohyb sanitních vozů a převoz zraněných do nemocnic. Hasiči vyprošťují osoby z autobusu a rozbíjejí okna vagonu, aby mohli vynést zraněné z vlaku. Na zdravotnících nyní spočívá velká odpovědnost při třídění zraněných. Je nutno rozhodnout, která zranění jsou Ilustrační záběr z průběhu cvičení Podle prvotních informací je jisté, že je na místě mnoho lidí zraněno a někteří z nich těžce. lehčího nebo středně těžkého charakteru a která jsou těžká. Ta v ošetření a transportu do nemocnice nesne Je zalarmován celý integrovaný záchranný systém sou odklad. Pacienty je totiž důležité třídit a ošetřo a k nehodě okamžitě vyrážejí složky hasičského vat podle závažnosti a typu poranění a priorit trans záchranného sboru, zdravotnické záchranné služby portu. Záchranáři se primárně soustředí na zásadní a policie. Zdravotnické operační středisko posílá na místo všechny nejbližší dostupné sanitní vozy z okresu nebo přilehlých oblastí, kontaktuje leteckou záchrannou službu, nemocniční dopravní službu a zvažuje aktivaci traumatologického plánu. Krátce po desáté hodině na místo přijíždí první sanitní vůz. Záchranáři zjišťují, že se jedná o nehodu vlaku a autobusu. Odhadují, že na místě je zhruba zraněných. Někteří cestující se snaží pomoci zraněným, jiní utrpěli úkony, jako je například stavění velkých krvácení a uvolnění dýchacích cest. Ostatní poranění, která nejsou život ohrožující, se ošetřují později. Na místě přistává vrtulník záchranné služby, který do nemocnice postupně transportuje tři těžce zraněné osoby. Další vrtulník s termovizí prohledává okolí a snaží se najít osoby, které v rozrušení utekly z místa události. Při nehodě je zraněno 37 lidí, z nichž dvě osoby podlehly smrtelnému zranění a dalších osm je zraněno Text: Tereza Janečková, foto: Slavomír Šuba

7 12 Úvod 13 Aktuality Rozhovor s ředitelem Oblastní nemocnice Kolín, a. s.: Chystá se DALŠÍ nová investiční akce Nacházíme se v polovině roku a investiční výstavba v Oblastní nemocnici Kolín dostává další konkrétní rozměry konkrétně pavilon D. O ní, o změnách v nemocnici, ale i o péči o prostředí jejího areálu jsme hovořili s MUDr. Petrem Chudomelem. Zastavme kolorektální karcinom Dne 18. května představili specialisté Oblastní nemocnice Kolín na odborném semináři s podtitulem Zastavme kolorektální karcinom revoluční metodu na odhalování polypů a nádorů v tlustém střevě. Odběrový systém - OC sensor μ imunochemická detekce okultního krvácení leární magnetické rezonance umístění diagnostické smyčky (CT, sono a nový skiagraficko-skiaskopický komplet z prostředků Středočeského kraje). Vznikne tím centralizované diagnostické centrum, které povede k zefektivnění péče, zejména o kriticky a těžce nemocné pacienty. Na pacienty samozřejmě nezapomínáte ani Jak se vyvíjí situace ohledně nové výstavby v kolínské nemocnici? Byla podepsána smlouva o dílo s vybraným uchazečem z výběrového řízení na zhotovitele díla, firmou Metrostav, a bylo předáno staveniště. Jedná se o autonomní pavilon výhradně pro dětské pacienty (dětské oddělení, oddělení dětské chirurgie, osmilůžková jednotka intenzivní péče) s ambulantním zázemím a návazností na neonatologickou JIP v pavilonu gynekologie a porodnice. Doba ukončení díla je 31. srpna 2012 a cena bude činit 230 milionů korun. Jak naložíte s uvolněnými prostory, kde se dříve nacházel přístroj nukleární magnetické rezonance? V přízemí pavilonu centrálních operačních sálů plánujeme na místě po odstěhovaném přístroji nuk s ohledem na prostředí nemocnice. Snažíme se udržovat exteriér nemocnice v co nejpřívětivějším stavu (zahradní a úklidové práce, udržování čistoty), pracovat na co nejvstřícnější orientaci v areálu (orientační tabule, mapky atd.). V letošním roce, kdy je nedostatek zdrojů nejmarkantnější, to ale není vůbec jednoduchá věc. Snažíme se obnovovat zeleň, která mnohdy při probíhající výstavbě vzala za své. Registrujeme, že i poté, co odejdeme domů, naši hospitalizovaní pacienti vítají příjemné a přívětivé prostředí v areálu nemocnice. MUDr. Petr Chudomel ředitel Oblastní nemocnice Kolín, a. s. Text: Prim. MUDr. Petr Volšanský, Endoskopické centrum ON Kolín, a. s.; Prim. Ing. Pavel Vondráček, Oddělení klinické biochemie ON Kolín, a. s. Jde o systém, který by se měl v Česku stát základem národního screeningového programu kolorektálního karcinomu. Díky snaze lékařů kolínské nemocnice a odvaze vedení nemocnice investovat nemalé prostředky do nákupu nejmodernějšího přístroje určeného pro toto vyšetření se daří neobvyklá věc. Naši lékaři mohou již dnes, daleko dříve než se toho dočká celá ČR, provádět všem, kteří o to požádají, test, který pozná s 93% pravděpodobností i malé polypy ve střevě a s téměř 100% pravděpodobností zachytí větší nádor. O test lze požádat svého praktického lékaře, gynekologa nebo přímo odběrové místo v nemocnici. Pro lidi nad 50 let je zdarma, ostatní pacienti za toto vyšetření zaplatí 100 korun. V současnosti se v České republice běžně používají papírkové testy stolice, které však mají jen velmi malou citlivost. Zachytí pouhých 30 % střevních polypů, ostatní přehlédnou. Z nich však bohužel vznikne drtivá většina rakoviny tlustého střeva. Navíc se před vyšetřením stolice musí několik dní držet přísná dieta bez masa a dalších potravin. Nový test je zajímavý nejen obrovskou úspěšností, ale také nesrovnatelně vyšším komfortem pro pacienta. Speciální plastovou štětičkou se jen po stolici přejede, V kolínské nemocnici se již dnes na požádání provádí test, který s takřka 100% jistotou odhalí větší nádor. zasune se připojené do plastové zkumavky, která se vodotěsně uzavře a odevzdá k laboratornímu vyšetření. To provede přístroj OC Sensor instalovaný na oddělení klinické biochemie nemocnice. Technicky jde o kvantitativní stanovení nepatrného množství krve ve stolici. Podle přesného množství krve přístroj dokonce rovnou vysloví předpoklad, o jaké onemocnění se jedná. Přístroj dokáže vyšetřit 80 zkumavek od 80 pacientů za hodinu. V případě, že přístroj vysloví podezření na polypy nebo nádor, pacienty vyšetří endoskopické centrum a naprostou většinu dosud nezvrhlých polypů ambulantně a bezbolestně odstraní. Z odstraněného polypu už samozřejmě žádný nádor nevznikne. Lze jen doufat, že zájemců o vyšetření bude co nejvíce, nejlépe všichni lidé nad 50 let věku. Ne proto, že by vyšetření bylo pro nemocnici tak lukrativní, ale jen tak je naděje, že konečně začne klesat počet pacientů, kterým lékaři zjistí nádor příliš pozdě. Jde přece o život. A přitom testovací zkumavka do přístroje OC Sensor stojí jen 30 Kč. Tak málo a člověk může mít klid a nebýt jedním z obyvatel České republiky, kteří letos zemřou na rakovinu.

8 14 15 Rozhovor Rozhovor Primář ortopedicko-traumatologického oddělení MUDr. Oldřich Vinš říká: následky velkých sportovních úrazů. Zbývající škála Co přejete ortopedii jako oboru a svému oddělení? Od roku 1954 se stále rozvíjíme ortopedických výkonů je velmi rozsáhlá a obsahuje klasické výkony jako operace tenisových loktů, plochých nohou (tzv. haluxů), vrozených vad na pohybovém aparátu atd. V oblasti traumatologie poskytujeme ošetření úrazů pohybového aparátu kromě operací páteře, a to každý Ortopedii přeji, aby i nadále vzrůstala jako samostatný obor, který v posledních letech zaznamenává výrazné pokroky v operačních technikách i používaných implantátech. A také dostatek lékařů, z nichž vyrostou ortopedi, kteří nebudou litovat svých sil a času na rozvoj oboru a nezamění ortopedii za pohodlnější a lukrativ Nemocnice v Kolíně byla založena v roce 1778, ale ortopedicko-traumatologické oddělení vzniklo až v roce 1954, kdy se oddělilo od všeobecné chirurgie a stalo se pod vedením primáře Jaromíra Mádla samostatným oddělením. O vývoji oddělení i jeho žhavé současnosti jsme mluvili s jeho primářem MUDr. Oldřichem Vinšem. den v týdnu včetně sobot a nedělí. Nárůst traumat je obrovský, v roce 2010 jsme operovali přes 750 akutních traumat. Snížením počtu traumacenter nám přibylo úrazů, které přísluší na tato vyšší pracoviště. Traumacentra vzhledem k přetížení nemohou všechna traumata ošetřit, proto se na našem oddělení pravi nější práci u zahraničních firem. Našemu oddělení pak přeji, aby ještě vydrželo to, co nás letos čeká zatím ještě částečně provizorní provoz, který je náročný zejména pro práci sester, kterým bych chtěl, alespoň touto cestou, poděkovat za trpělivost a práci ve ztížených podmínkách. Odměnou všem bude v blízké Staniční sestra Jana Barešová kloubů, hlavně kyčlí a kolen, i za okolní pracoviště, delně ošetřují úrazy, kdy je poškozeno více systémů. Nejde jen o poranění končetin, ale i hrudníku, břicha budoucnosti práce na zcela novém, samostatném pracovišti, které odpovídá nárokům dnešní doby. Ilustrační záběr z nových prostor oddělení zejména Čáslav a Kutnou Horu, kde až do konce roku a hlavy. Mezi tato traumata řadíme i poškození hor 2009 byly tyto plánované výkony prováděny. Pro nás ních a dolních končetin současně, včetně tříštivých to znamenalo zařadit do pořadí operačního plánu otevřených zlomenin. Ve spolupráci s oddělením asi 80 pacientů při zachování, resp. snížení nákladů dětské chirurgie zajišťujeme ošetření traumat dětí. a zachování čekací doby, na kterou jsou naši pacienti zvyklí (4 6 měsíců). To nebyl lehký úkol, zejména Co vás čeká v roce 2011? ekonomicky prakticky nemožný. Nicméně se nám jej Letošní rok je ve znamení stěhování a šetření. Nejprve podařilo zvládnout. Provedli jsme oproti roku 2009 jsme se na začátku dubna stěhovali z prostor interny výrazně více operací, zejména totálních náhrad kyčlí do nového chirurgického pavilonu F, kde máme ve i kolen. Navíc se nám podařilo ušetřit několik mili třetím patře část lůžkového oddělení a v přízemí dvě onů na nákladech. ambulance. Druhá část oddělení je zatím bohužel V říjnu 2010 se naše oddělení navíc vzhledem k rekon nadále v Kutné Hoře a její stěhování proběhne snad strukci pavilonu vystěhovalo do náhradních prostor. hned začátkem roku Ve stejné době bude uve Jedna část byla umístěna do budovy interny, druhá dena do chodu i nová ortopedicko-traumatologická byla přestěhována do zrekonstruovaných prostor JIP, která bude mít 6 lůžek a veškeré zázemí, které v Kutné Hoře a JIP byla přeložena do prostor ARO je nezbytně nutné k ošetřování našich pacientů po oddělení. Zde nám bylo umožněno provozovat ales plánovaných výkonech a traumatech. poň tři lůžka oproti šesti, která máme standardně Ortopedie jako obor má jednu velkou smůlu, která je k dispozici. To rovněž naše oddělení výrazně ovliv dána velkými náklady na jednotlivé operace a provoz Primář MUDr. Oldřich Vinš Jak vypadaly začátky oddělení? Nejprve mělo 33 lůžek a provádělo za rok na 350 nilo, i tak ale byl celkový počet operací za rok 2010 celkem A řada našich pacientů přijíždí i z velmi celého oddělení, hlavně operačních sálů. Proto v době ekonomických škrtů je naše oddělení nutně vystaveno operací. Primář Mádlo vystudoval medicínu ve Fran vzdálených lokalit naší republiky. tlaku na výrazné šetření. Věříme, že je tento stav pře cii a pro Kolín byl jistě velkým přínosem. V roce 1980 chodný a že v následujících letech doženeme letošní začala v Kolíně éra umělých kloubních náhrad a výraz Co nabízíte vašim pacientům? skluz, ba naopak se vrátíme k vzestupnému trendu. ně vzrostl i celkový počet operací, rozšířila se opera Naše oddělení provádí celou řadu ortopedických, tedy tiva dětí, zejména operace dětí s dětskou mozkovou plánovaných, výkonů, hlavně náhrady kyčelních, kolen Co vám nyní dělá největší problémy? obrnou, na kterou byl tehdejší primář MUDr. Vác ních, ramenních a hlezenních kloubů, kterých jsme Jako na všech ortopediích, tak i u nás neustále při lav Smetana velkým odborníkem. Postupně se roz v roce 2010 provedli přes 400. Dále pak řadu artro bývá počet revizních operací, tedy těch, při kterých růstá i vlastní oddělení, vznikají tři samostatné ope skopických výkonů, kde v první řadě jde o výkony na se replantují opotřebované totální náhrady kyčlí rační sály a dvě samostatná oddělení, kdy zejména koleni, ale v poslední době narůstá počet výkonů na a v poslední době stále více i kolen. Jedná se o velmi úplné osamostatnění septické ortopedie bylo vel rameni a hleznu. Nejde jen o výkony diagnostické, ale náročné a hlavně nákladné operace, které se dříve kým pokrokem. hlavně terapeutické, kde v oblasti kolene převládají prováděly jen na vyšších pracovištích a kterých při výkony na meniscích, ale stále narůstá počet náhrad bývá hlavně v důsledku toho, že náhrady kloubů se Jak jste uzavřeli rok 2010? vazů kolena, ošetření chrupavek a ostatních struk implantují stále mladším, tedy aktivním lidem. Tito Rok 2010 byl pro naše oddělení velmi významný tur. V oblasti artroskopického ošetření ramene při pacienti se po zákroku vrací plně do pracovního pro a náročný. Od ledna jsme začali provádět náhrady bývá počet stabilizačních výkonů, které řeší hlavně cesu, ale i například ke sportu.

9 16 Ortopedie 17 Ortopedie Ohlédnutí aneb přání sestry sestrám Nebudu zasahovat hluboko do historie. I když Na ortopedicko-traumatologické oddělení jsem nastoupila v roce, který bych snad již ani neměla zveřejňovat, v červenci roku Což už samo o sobě v podstatě historické trochu je. Vrchní sestra ortopedicko- -traumatologického oddělení Monika Krutská se zamýšlí nad vývojem poskytování zdravotnické péče. Oddělení pracovalo pod vedením primáře a vrchní sestry, kterých si všichni nesmírně vážili a kteří nás všechny nastupující elévky i celý kolektiv vedli k zodpovědnosti, svědomitosti, snaze naučit se a dozvědět co nejvíce o své práci a oboru, v úžasné atmosféře kolegiality, soudržnosti a kamarádství. To vše za podmínek pro dnešní sestřičky naprosto nepochopitelných. Mluvit o nich dnes snad již ani nemá smysl, neboť je to pro nastupující generaci písnička ze staré doby. Když jsem nastoupila, měli jsme na aseptické stanici 40 lůžek v osmilůžkových pokojích a na stanici septické 20 lůžek ve čtyřlůžkových pokojích. Na každé stanici sloužila jedna sestřička denní službu a jedna noční službu, a to včetně víkendů. O samostatné specializované ortopedické JIP se nám zatím opravdu mohlo jen zdát. Ta byla vybudována až v roce 1993 a přinesla obrovský pokrok a úlevu při práci na standardním oddělení. Ošetřovatelky nebyly žádné a pouze jeden sanitář pro celé oddělení, ambulance i sál zároveň. Nelze zapomenout na všechny pomůcky opakovaně dezinfikované, sterilizované, používání kovových jehel, skládání skleněných stříkaček, vyváření redonových špuntů a sterilizování redonových lahví, praní obinadel, skládání čtverců a motání tamponů. Naštěstí doba pokročila a to vše je opravdu dnes již historie. Pracovní prostředí se nám všem za posledních několik let výrazně změnilo. Každý si jistě pamatujeme scény ze seriálu Nemocnice na kraji města zdi obložené zelenými dlaždičkami, zastaralé technické vybavení. I naše nemocnice se začala modernizovat. Probíhají rozsáhlé rekonstrukce, oddělení se vybavují novou zdravotnickou technikou, používají se nové diagnostické, léčebné i operační postupy. Navýšil se počet pacientů i výkonů. S rostoucími požadavky doby bohužel narůstá i množství veškeré ošetřovatelské dokumentace, což k naší nevoli zvyšuje nároky na administrativu. Naše oddělení se letos částečně přestěhovalo do nové moderní budovy, která plně splňuje dnešní požadavky pacientů-klientů. Dvoulůžkové pokoje mají vlastní sociální zázemí, barevné ladění a moderní vybavení. A k dispozici jsou i nadstandardní pokoje. Další stanice našeho oddělení budou po novém roce následovat a stěhovat se do nových, právě rekonstruovaných prostor. Text: Monika Krutská, vrchní sestra ortopedicko-traumatologického oddělení ON Kolín, a. s. Musím se však vrátit zpět k sestřičkám. Práce zdravotních sester je psychicky i fyzicky náročná. Při ošetřování pacientů musí sestra postupovat lidsky, bez ohledu na svoji momentální fyzickou nebo psychickou indispozici. Měla by být samostatná, ochotná, empatická, zodpovědná, v pacientech budit důvěru, pocit bezpečí. Svým vystupováním působit profesionálně, navázat s pacientem vztah založený na úctě a vzájemném respektu. Protože je s pacientem v užším, každodenním kontaktu a funguje jako prostředník mezi ním a lékařem, je důležitá také schopnost komunikace s ním i rodinou, která je cenným zdrojem informací. Při poskytování jakékoli zdravotnické péče je podle mě i velmi důležitá atmosféra na pracovišti. Když funguje týmová spolupráce a sestry i lékaři si dokáží vzájemně pomoci, jsou všichni při práci spokojenější, protože zdravé pracovní prostředí lépe přispívá k překonání každodenního napětí. Pokud okolo sebe nemají ty správné spolupracovníky, přestávají se do zaměstnání těšit. Některá oddělení či nemocnice stojí před závažným problémem, jímž je získání, ale hlavně udržení zkušených a motivovaných zdravotnických pracovníků. Při poskytování zdravotnické péče je navýsost důležitá i týmová spolupráce a atmosféra na pracovišti. Tento problém se našeho oddělení naštěstí momentálně netýká, v současné době je kolektiv sester ucelený a stabilizovaný. Přeji všem, a nejen sestřičkám, příjemné pracovní prostředí, pohodovou atmosféru na pracovišti, ocenění jejich každodenní práce a spokojené pacienty. A na oplátku všem pacientům příjemný, spokojený, empatický zdravotnický personál v krásném moderním prostředí. Tým sester ortopedicko- -tramatologického oddělení ON Kolín

10 18 Úvod 19 Rehabilitace Rozhovor s ředitelkou Nemocnice Kutná Hora: ODSTARTOVALI JSME CENTRÁLNÍ POHOTOVOSTNÍ PŘÍJEM POSKYTUJEME Široké spektrum služeb Od června tohoto roku ordinuje na rehabilitačním oddělení nemocnice Kutná Hora primář MUDr. Lukáš Cibulka. Ordinační doba je vždy v úterý a Objednání pacientů je možné na telefonním čísle recepce nemocnice, tedy Nejen o náplni výše uvedené věty jsme hovořili s ředitelkou kutnohorské nemocnice JUDr. Alicí Opočenskou. Pane primáři, kudy vedly vaše kroky do kutnohorské nemocnice? Narodil jsem se v Chomutově. Studium na 1. lékař aparátu a následné terapie pomocí technik myoskeletální medicíny, nepřímých mobilizačních technik a reflexní terapie. V indikovaných případech využitím ské fakultě UK jsem ukončil v roce 1995, postupně metody tzv. suché jehly nebo cílených obstřiků. Dojde během června ještě k nějakým přesunům? jsem získal atestaci I. stupně z chirurgie a poté ates Fyzioterapii provádí tým zkušených, plně erudova Ano. Náš personál si již zvykl, že stěhování většinou taci z FBLR. Po škole jsem pracoval na chirurgickém ných fyzioterapeutek. Terapie sestává z kineziolo probíhá formou kulový blesk. Do prostor opuštěné oddělení nemocnice Česká Kamenice, poté na chirur gického rozboru a dále měkkých technik, mobilizací interny v prvním patře se k operačním sálům přesou gickém oddělení nemocnice Děčín. Od roku 1996 na páteře a periferních kloubů, aplikace fyzikální terapie vají obě stanice chirurgického oddělení. V lednu chirurgickém oddělení nemocnice Kutná Hora a od včetně kombinované terapie. V neposlední řadě pak zrekonstruované nové pokoje jsme dovybavili nábyt roku 1998 také na rehabilitačním oddělení. Od roku stojí LTV (léčebný tělocvik), a to jak kondiční a analy kem a trochu jsme si pohráli s jejich barevným dola 2008 jsem primářem RHB oddělení v Kolíně. tické metody, tak i cvičení na tzv. neurofyziologickém děním, protože bychom rádi, aby se naši chirurgičtí podkladě. Od září bude na RHB oddělení znovu uve pacienti cítili v novém prostředí dobře. Co konkrétně kutnohorská rehabilitace nabízí? den do provozu bazén pro léčebnou tělesnou výchovu Na RHB oddělení je zajištěna odborná péče o celé v teplé vodě. Terapie na rehabilitačním oddělení je Je v nemocnici ještě něco nového? Od 1. července byl v naší nemocnici spuštěn provoz spektrum pacientů s chorobami neurologickými, ortopedickými, interními a chirurgickými v dospělém i dět hrazená zdravotními pojišťovnami a je prováděna na doporučení praktických i odborných lékařů. Primář MUDr. Lukáš Cibulka doma s dcerami a se psem V nemocnici se prý opět stěhují jednotlivá centrálního pohotovostního příjmu. Lékařskou službu ském věku. Léčí se zde pacienti s funkčními poru oddělení. Je to pravda? první pomoci, pomoc při chirurgických i interních chami pohybového aparátu i chorobami pohybového Ano, je. Všichni však víme, že toto stěhování je již onemocněních a úrazech, najdou všichni naši paci aparátu na základě degenerativních změn, zánětli poslední, protože definitivně naplňuje koncepci enti na jednom místě. Pacient se dostaví na centrální vých procesů, dále pooperační a poúrazové stavy, poskytování zdravotní péče v Kutné Hoře. Tu bylo totiž pohotovostní příjem, specializovaná sestra zjistí skoliózy a vadné držení těla v dětském i dospělém možné plně realizovat až po odchodu našich kolín druh jeho onemocnění a podle jeho druhu přivolá věku, neurologická onemocnění, jako jsou stavy po ských kolegů a jejich pacientů z naší nemocnice a po lékaře příslušné odbornosti, který pacienta ošetří. Je cévních mozkových příhodách, výhřezu obratlových průběžně prováděných rekonstrukcích pokojů pacientů zajištěna 24hodinová přítomnost lékaře specializace plotének, roztroušené skleróze apod., ale i interní včetně pracovního zázemí zdravotnických pracovníků. ARO (anesteziologicko-resuscitační), lékařů interních onemocnění jako například stavy po infarktu myo oborů, praktika a chirurga. 1. července také zahájila kardu, ischemické choroby dolních končetin, diabe Která oddělení najdou pacienti jinde, než jsou provoz nemocniční prádelna. tické polyneuropatie aj. nyní zvyklí? Interní oddělení se minulý týden přestěhovalo do JUDr. Alice Opočenská ředitelka Nemocnice Kutná Hora Mohl byste nám prozradit něco o svém druhého patra. Pokoje pro pacienty jsou umístěny mimopracovním životě? v obou křídlech tohoto patra, tak jak tomu bylo Jsem ženatý, mám dvě dcery ve věku 4 roky a 1 rok. v minulosti, před uzavřením části interního oddě Ve volném čase se věnuji rodině, aktivně sportuji lení za minulých provozovatelů. Interní oddělení tedy doposud závodně hraji volejbal, rekreačně se věnuji bude moci nabídnout celou škálu možností umís fotbalu, cyklistice a plavání. Mým dalším oblíbeným tění našich pacientů v pokojích od nadstandard sportem je v neposlední řadě lyžování. ních pokojů s připojením k internetu, televizí a sociálním zařízením na pokojích až po větší pokoje pro Vyšetření a terapie jak rehabilitačním lékařem, tak ležící pacienty, které jsou zase doplněny dostatečně i fyzioterapeutkami je založena na respektování prin velkými a především pro tyto pacienty vybavenými cipů neurofyziologického vývoje. Lékařské vyšetření koupelnami na společné chodbě. a terapie sestává z odborného vyšetření pohybového

11 20 Interna 21 Interna Interna konečně do svého Interní oddělení kutnohorské nemocnice se od pátku 10. června může těšit z nových prostor. Dříve Vlevo nahoře: Bývalý pokoj interního oddělení Vlevo dole: Jeden z budoucích pokojů interního oddělení Vpravo nahoře: Příprava nové sesterny interního oddělení Vpravo dole: K. Dobiášová při evidenci stěhování movitých věcí do nového pokoje lékařů, kde již vidíme pracovat lékařku interního oddělení nyní Pro dříve narozené kutnohorské občany nových prostor v Oblastní nemocnici Kolín. Samotné zástupců samotného interního oddělení. Jak se již chodu interního oddělení a pacientům byla posky a občany z blízkého okolí se jedná o umístění interny stěhování probíhalo od ranních hodin především v kutnohorské nemocnici stalo zvykem, i toto stěho tována péče jako v běžně nastaveném provozu do prostorů, které byly v minulosti využívány jako žen v režii pracovníků technicko-provozního oddělení, vání probíhalo během nepřerušeného chodu oddělení. interny. ské interní oddělení. Ty jsou interně k dispozici po pracovníků IT oddělení a majetkové agendy z ekono Tento způsob byl zvolen především z toho důvodu, Pro přiblížení změn a stěhování jsme připravili obsáh odchodu kolínského chirurgického oddělení do svých mického oddělení a v neposlední řadě samozřejmě aby se stěhování nijak nepodepsalo na zajištění lejší obrazové zpravodajství.

12 22 Recepce 23 Recepce Nahlédnutí pod pokličku recepcí nemocnice V kutnohorské nemocnici jsou v současné době tři recepce hlavní, červená a modrá. Hlavní a červená recepce patří pod ekonomické oddělení vedené Ing. Miroslavem Hladílkem a modrá recepce spadá pod chirurgické oddělení. Eva Valentová na recepci hlavního pavilonu nemocnice Měli jsme možnost podrobně nahlédnout pod pokličku recepcí patřících pod ekonomické oddělení. Pro upřesnění hlavní recepci najdeme ve vstupní hale polikliniky a červená se nachází v přízemí hlavního pavilonu nemocnice. Vedoucí obou recepcí je Stanislava Müllerová. Vystudovala střední ekonomickou školu v Liblicích u Českého Brodu, po maturitě pracovala rok v ČKD Kutná Hora na investičním oddělení jako referent a od listopadu 1973 pracuje v nemocnici Kutná Hora. Nastoupila do přijímací kanceláře nemocnice a po ukončení mateřské dovolené od roku 1977 nastoupila do ekonomického oddělení, kde pracovala jako účetní. Pak přešla na kontrolní oddělení a od roku 1990 znovu nastoupila do ekonomického oddělení jako samostatný referent. Od ledna 2008 přešla pracovat na hlavní recepci. Její denní náplní je vedení hlavní pokladny nemocnice, spravování depozitní pokladny hospitalizovaných pacientů, prodej stravenek zaměstnancům i externím strávníkům, výdej opiátových tiskopisů, tiskopisů spojených s evidencí pracovní neschopnosti, výběr regulačních poplatků a úhrady za pobyt v nemocnici. Předávání depozit zajišťuje hospitalizovaným pacientům dle jejich požadavků. Eva Valentová pracuje v nemocnici Kutná Hora od července roku V současné době zabezpečuje Nemocnice Kutná Hora se může pochlubit třemi krásnými recepcemi hlavní, červenou a modrou. červenou recepci. K tomu navíc zajišťuje administrativu pro chirurgické a interní oddělení a provádí archivaci veškeré zdravotnické a nezdravotnické dokumentace naší nemocnice. Na červené recepci mohou pacienti a návštěvníci potkat také Lenku Mikulášovou, která do recepčního týmu nastoupila v tomto roce. Mimo práci na recepci zabezpečuje podklady potřebné k vytvoření evidence faktur za praní prádla soukromým subjektem v nemocnici. Dále fyzicky eviduje množství špinavého prádla ze všech oddělení, které se přijme do prádelny na vyprání. Stanislava Mullerová na recepci polikliniky

13 24 Úvod 25 Aktuality Rozhovor s ředitelem Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.: Naším cílem je maximální efektivita Aktuálním tématem v benešovské nemocnici jsou efektivita péče a rozvoj, ale pominout nelze ani komunikaci s veřejností. O tom jsme mluvili s MUDr. Miličem Řepou, MBA. Ředitel nemocnice MUDr. Milič Řepa, MBA, primář interního oddělení MUDr. Josef Stibor a lékařka diabetologické ambulance MUDr. Veronika Mikynová s jednou z prvních pacientek nově otevřené diabetologické ambulance plánu. V současné době musíme omezit některé operace, ale veškeré plánované výkony pro pacienty stihneme v termínu. Práce probíhají i na interně přestavujeme některé pokoje na vyšší standard. Otevřeli jsme novou diabetologickou ambulanci v důstojných Rekonstrukce diabetologické ambulance prostorách a rekonstrukcí prochází rozšířená diabe V prostředí pavilonu B tologie ve Vlašimi diabetologických vyšetření je nově připravena diabetologic ročně proběhne v novém. Poděkování patří hlavně ká ambulance, která prošla roz našim zaměstnancům, kteří obdivuhodně zvládají sáhlou rekonstrukcí. Díky ní je mimořádný nápor práce. pro naše pacienty-diabetiky připraveno důstojné, vzdušné, slunné Jak informujete veřejnost o novinkách a aktuálním a komfortní prostředí. Ambulance, dění v nemocnici? jejíž náročná rekonstrukce probí Aktuality z nemocnice mohou všichni sledovat na hala za plného provozu přilehlých webových stránkách nemocnice. V sekci virtuální ambulantních prostor praktické i možnost parkování. Nemocnice středí pro své pacienty, aby se zde prohlídky si můžete prohlédnout prostředí, vybrané ho lékaře a rehabilitace, má v těs kontinuálními investicemi připra cítili co nejlépe a byly jim poskyto pokoje i ambulance a zorientovat se mezi budovami né blízkosti laboratorní zajištění vuje stále lepší a modernější pro vány co nejkomplexnější služby. téměř jako ve skutečnosti. Stačí navštívit stránku Co je nového v nemocnici? Současná situace a zjevný nedostatek peněz ve zdravotnictví nás nutí zaměřit se na maximální efekti MUDr. Milič Řepa, MBA ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. vitu. Zdokonalujeme systém řízení, protože změny v této oblasti mají nejrychlejší odezvu v hospodaření. Pro naši nemocnici to není jen formální proklamace, ale konkrétní projekt. Po téměř roční přípravě jsme zavedli elektronický systém, který hodnotí efektivitu léčby každého pacienta. Tyto výsledky jsou okamžitě k dispozici primářům či oprávněným lékařům, kteří mohou analyzovat výsledky a následně je apliko Členové dozorčí rady poděkovali zaměstnancům nemocnice vat do léčby pacientů. Navíc můžeme porovnávat V pátek 3. června pro tato data mezi jednotlivými nemocnicemi a zavádět běhlo pravidelné jednání dozorčí ty nejvýhodnější metody tzv. best practice. Naše rady benešovské nemocnice. Čle nemocnice je v této oblasti opravdovým průkopníkem nové rady byli informováni ředite a vidím zde šanci pro všechny krajské nemocnice, lem MUDr. Miličem Řepou, MBA, které systém budou dále zavádět. o aktuálním stavu nemocnice. Rada schválila zprávu o hospodaření ne A jak se daří rozvíjet nemocnici a vaše služby? mocnice v roce 2010 a poděkovala Obě velké stavební akce výstavba nové transfuzní řediteli a zaměstnancům za výbor stanice i rekonstrukce operačních sálů běží podle ný výsledek.

14 26 Rozhovor 27 Rozhovor Primářka rehabilitačního oddělení MUDr. Marie Mrvová tvrdí: Tělesný stav úzce souvisí se stavem duševním S výjimkou rehabilitačního ústavu v Kladrubech nabízí na Benešovsku komplexní služby v oboru rehabilitace jediné pracoviště rehabilitační oddělení benešovské nemocnice. Spektrum služeb, které poskytujeme, zahrnuje vodoléčbu, cvičení kojenců a batolat a spolupráci s rehabilitačními lékaři, doplňuje MUDr. Marie Mrvová. elektroterapii, včetně přístrojů pro aplikaci kombinované terapie, laseru a rázové vlny. Na oddělení máme k dispozici velkou tělocvičnu, kterou využíváme i pro cvičení na míčích, trampolíně a balančních plochách. Téměř desetiletou tradici má na našem oddělení komplexní péče o pacienty s lymfatickými otoky. Jak je pracoviště vybaveno? V posledních letech jsme výrazně obměnili vybavení elektroléčby, takže nyní disponujeme nejmodernější technikou. Máme několik přístrojů umožňujících aplikaci velmi efektní kombinované terapie a prakticky veškerého spektra elektroléčebných procedur a magnetoterapie. Vlastníme i přístroj pro nekontaktní elektroterapii, který umožňuje ovlivnění tkání bez kontaktu s kůží, například přes obvaz nebo přes sádru, a tak příznivě ovlivňuje třeba hojení rány nebo léčbu zlomeniny. Na konci loňského roku jsme kompletně zrekonstruovali celou vodoléčbu, máme k dispozici tři vířivé vany pro částečnou vodoléčbu horních a dolních končetin. Od února díky vstřícnosti našeho vedení můžeme také uspokojit poptávku pacientů ohledně rázové vlny. Jsem ráda, že pacienti z Benešova nemusejí už za touto léčbou jezdit do Prahy. být vyšetřeni, a přesný čas návštěvy. Dvakrát týdně ordinujeme i v pozdních odpoledních hodinách. Nabízíte také nějaké nadstandardní služby pacientům, které sice netrápí zdravotní problém, ale přejí si udělat něco pro svůj vzhled? Vedle služeb hrazených zdravotními pojišťovnami nabízíme na oddělení již několik let i komerční služby. Zaměstnáváme maséry, vedle běžné rekondiční nebo relaxační masáže jsou oblíbené hlavně speciální druhy např. masáž s použitím lávových kamenů nebo masáž baňkami. Nabízíme také pedikúru a suché uhličité koupele. Naši klienti se mohou objednat také na regenerační manuální lymfodrenáž obličeje. Pooperační manuální lymfodrenáž se dnes stává prakticky stabilní součástí pooperační péče po kosmetických zákrocích. V rámci preventivní medicíny nově nabízíme také individuální tréninky určené pro maminky, díky kterým se mohou rychleji a bezpečně dostat znovu do kondice. Připravujeme výcvik pro manažery a lidi se sedavým zaměstnáním, také pro sportovce. Zaměřujeme se tak na klienty, kteří pod odborným vedením fyzioterapeutů chtějí udělat něco pro své zdraví a vzhled dříve, než je k tomu donutí potíže. Povíte nám o této novince něco podrobnějšího? Jaké máte plány do budoucna? Rázová vlna nám nabízí novou možnost léčby, která Rádi bychom otevřeli lůžkové oddělení. Chtěli bychom je těžko srovnatelná s efektem jiných elektroléčeb reagovat na poptávku po lůžkové rehabilitaci, kterou ných přístrojů nebo ultrazvuku. Velmi dobře působí dnes musejí pacienti z Benešovska vyhledávat ve na svaly a měkké tkáně kolem kloubů, velmi dobrý velké vzdálenosti od domova. Láká nás intenzivnější efekt pozorujeme především u léčby tenisového lokte, spolupráce s rodinami pacientů, ale především spo bolestivé ostruhy patní kosti a nejrůznějších, přede lupráce s psychology a psychoterapeuty. Myslím, že vším úponových bolestí v oblasti kolene a kyčle. Zmír stav těla a duševní stav spolu souvisí mnohem více, nění bolestí si pochvalují i pacienti s artrózou, ale než zatím tušíme. Každodenně se mi v práci potvr samozřejmě rázová vlna není zázrak působící sám zuje, jak zásadní změna může nastat ve zdravotním o sobě, vždy a na každého. Vznik obtíží v pohybovém stavu, pokud se klientům podaří změnit jejich přístup aparátu má celou řadu souvislostí a v rehabilitaci platí, k životu třeba jen to, že jsou ochotni zkusit něco že kdo léčí jen v místě bolesti, neléčí dobře. Sna dělat jinak, než byli léta zvyklí, nebo změnit na něco žíme se proto vést pacienty k tomu, že je třeba snažit svůj názor. Jsem přesvědčená, že budoucí obtíže člo se odstranit místní bolest, ale také objevit příčinu věka jestli například při diagnóze výhřezu meziob obtíží, ovlivnit ji a naučit pacienta těmto obtížím před ratlové ploténky bude i v budoucnu dále sportovat MUDr. Marie Mrvová Když se řekne rehabilitace, mnohým se Snažíme se o maximálně individuální přístup, takže cházet. Například cvičením, ale především změnou a pracovat, nebo půjde na operaci a někdy skončí vybaví masáže. Jaké procedury nabízíte svým každému pacientovi se při jedné sérii rehabilitace pohybových nebo režimových návyků apod. třeba i v invalidním důchodu ovlivňují tyto postoje pacientům? věnuje vždy stejný fyzioterapeut, který tak může lépe často více než třeba velikost výhřezu na CT. Naši fyzioterapeuti jsou vyškoleni v kompletní škále a komplexněji sledovat průběh léčby. Velkou výhodou Mohou k vám pacienti přijít i bez doporučení speciálních technik, včetně například techniky reflexní lokomoce dle Vojty. To nám umožňuje poskytovat potřebnou rehabilitační péči celému spektru ortopedických, neurologických, interních i traumatologic oddělení je také možnost úzké spolupráce mezi fyzioterapeuty a rehabilitačními lékaři. Všichni naši lékaři jsou absolventi kurzu myoskeletární medicíny a ovládají techniky mobilizace a manipulace kloubů a páteře. specialisty či praktického lékaře? Snažíme se našim klientům vyjít maximálně vstříc. Na vyšetření do ambulance nepotřebují doporučení, je však třeba se telefonicky nebo osobně Prim. MUDr. Marie Mrvová Rehabilitační oddělení pavilon B, 3. a 4. patro, tel.: , kých diagnóz, a to včetně péče o nejmenší pacienty. Máme rozsáhlou vodoléčbu, velmi dobře vybavenou objednat. Mohou si vybrat lékařku, u které chtějí

15 28 Interna 29 Interna Primář oddělení ORL MUDr. Jaroslav Kraus říká: MUDr. Jaroslav Kraus Jedním z našich klíčových programů je činnost spánkové laboratoře Oddělení ORL benešovské nemocnice nabízí komplexní diagnostiku i terapii v oblasti hlavy a krku. Pacienti sem často přicházejí zejména se záněty a jejich komplikacemi, poruchami dýchání a průchodnosti nosu, nedoslýchavostí, různými útvary na krku, úrazy obličeje a krku, polknutými nebo vdechnutými cizími tělesy a podobně. Nejen o tom jsme hovořili s MUDr. Jaroslavem Krausem. Co vás osobně vedlo právě k oboru ORL? jestli se ještě nechci podívat do benešovské nemoc Vždy mě to táhlo směrem k chirurgickým oborům, nice. Zde mě přivítal jeho otec, primář Vladimír Bou chtěl jsem operovat. Otázkou byla jen volba ope ček z hematologie, a nakonec mu nedalo moc práce užíváme dalších moderních technik, jako například Vzpomenete si na nějaký úsměvný případ račního oboru. Během studia na 1. lékařské fakultě přesvědčit mě, abych si místo nástupu rozmyslel ve shaveru mikrodebridoru, který nám umožňuje pre z praxe? UK byla stáž na ORL klinice jedna z nejlepších, ne-li prospěch Nemocnice Rudolfa a Stefanie. Mám totiž ciznější a šetrnější výkon. Jednou jsme přijali pacientku s těžkým otokem hrtanu, nejlepší vůbec. Navíc ke konci studií téměř všichni k Benešovsku, stejně jako celá naše rodina, velmi kterou jsme museli akutně intubovat a předat na ARO. členové naší rodiny včetně mě měli nějaké pro kladný vztah a dá se říci, že za ty roky jsem se stal Spolupodílíte se také na řešení chrápání? Příbuzným byly předány osobní věci pacientky. Vše blémy v oblasti ORL, a tak jsem měl možnost poznat i místním patriotem. Je to jeden z našich nosných programů, ale činnost dobře dopadlo, při léčbě otok ustoupil, nemocnou obor a lidi, kteří se jím zabývají, i z druhé strany. naší spánkové poradny nelze zúžit jen na chrápání bylo možno extubovat a po několika dnech jsme ji To mě utvrdilo v rozhodnutí věnovat se otorinola Provádíte v Benešově operace štítné žlázy? jako takové. Spánková laboratoř v naší nemocnici chtěli již propustit do domácího léčení. Vtom zavo ryngologii. Ano, je to jedna z nejčastějších operací, a to díky funguje pod ORL oddělením a specializujeme se na lali z patologie a dožadovali se těla zemřelé, neboť spolupráci s indikujícími endokrinology doktorem poruchy dýchání ve spánku. Úzce spolupracujeme si pro něj přijela pohřební služba. Vzápětí jsme měli Jak vzpomínáte na své profesní začátky? A jak Jenšovským a doktorkou Fantovou. Bez jejich spo s pneumologií. Jsme toho času jedinou spánkovou kontakt z kriminálky, která chtěla vyšetřovat zavinění jste se dostal až do Nemocnice Rudolfa a Stefanie lupráce by se nemohla v naší nemocnici operativa laboratoří ve Středočeském kraji akreditovanou Čes smrti pacientky. Dozvěděli jsme se, že příbuzní si Benešov? štítné žlázy rozvinout do takové úrovně. Statistika kou společností pro výzkum spánku a spánkovou špatně vyložili předání věcí, nelenili, zajistili šťastně Začínal jsem na ORL oddělení FN Na Bulovce, odkud výskytu komplikací je na úrovni nejlepších světo medicínu. Jako jediná laboratoř při ORL oddělení v ČR vyléčené pacientce pohřeb a ještě nás stačili udat na jsem pak těsně před první atestací přešel na Kliniku vých pracovišť, což nás povzbuzuje k dalšímu roz také rutinně vyšetřujeme děti. Léčebně navazují chi policii, že jsme jim zabili příbuznou. Vše se vysvět otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF voji chirurgie štítnice. rurgické zákroky u dětí i dospělých, někteří pacienti lilo a zůstala jen úsměvná příhoda. UK a FN Motol. Toto špičkové pracoviště pod vede dostávají přiděleny speciální přístroje (tzv. CPAP), ním profesora Betky považuji za Mekku našeho Které onemocnění je nejčastější u vašich s nimiž spí. Prozradíte čtenářům, jak trávíte volný čas? oboru a jsem velmi vděčný, že jsem zde měl mož dětských pacientů? Převážně se věnuji sportu, zejména malé kopané, kde nost naučit se obor a dokončit kompletní vzdělání Ambulantní pacienti nejčastěji přicházejí s bolestmi Na co jste jako primář ORL na svém oddělení hrdý, hrajeme populární Hanspaulskou ligu. Mým dalším druhou atestací. Také jsem získal možnost načer ucha, časté jsou úrazy a potom také drobné před z čeho máte největší radost? A co byste naopak oblíbeným sportem je basketbal v týmu Medicíny B, pat mezinárodní zkušenosti na dvouleté stáži v ital měty, které si děti strkají do ucha či nosu. V horších rád změnil? ale mám rád i ostatní pohybové aktivity jako jízdu ském Miláně v Evropském institutu onkologie. Po případech je i vdechnou nebo polknou. Bohužel ně Když jsem nastupoval do benešovské nemocnice, na kole, squash, tenis a podobně. V letních měsících návratu jsem se s využitím zahraničních zkušeností kdy musíme řešit i popálení či poleptání dýchacích bylo ORL lůžkové oddělení prakticky zaniklé, zůstala s oblibou vyrážím na výlety na motorce. znovu plně zapojil do práce na klinice, včetně výuky. a polykacích cest. Nejčastější operací je potom en jen živořící ambulance. Tento stav mnohým vyhovo Následně byl vypsán konkurs na místo primáře ve doskopická adenotomie, tedy odstranění nosní man val a byl tlak z mnoha stran, aby to tak i zůstalo. Přes Co byste popřál našim čtenářům? velké středočeské oblastní nemocnici, což byla velká dle. Mnozí si na ni ještě z dětství pamatují, dnešní tyto snahy se nám podařilo vybudovat prosperující Hlavně pevné zdraví, jasnou mysl a stálou naději. výzva. S prací na klinice jsem byl spokojen, ale zaří technika je ovšem někde úplně jinde. Provádíme ji oddělení na vynikající odborné úrovni, zvýšit rozsah dit si věci na oddělení podle svého je opět krok dál, proto jsem se přihlásil a uspěl. Už jsem byl prakticky dohodnut na nástupu, ale v tom okamžiku mě oslovil kolega z kliniky Jan Bouček, který z Benešova pochází, podle nejmodernějších postupů, vždy při zajištění dýchacích cest, nejčastěji laryngeální maskou, pod endoskopickou kontrolou, kdy operatér kontroluje průběh výkonu na obrazovce monitoru. S výhodou poskytované péče včetně operačních výkonů, které se zde dosud neprováděly. Ale stále je co zlepšovat a asi každý, když se podívá zpět, by něco udělal jinak a lépe, kdyby měl tu možnost. Primář MUDr. Jaroslav Kraus Otorinolaryngologické oddělení Pavilon CH, 4. patro, tel ,

16 30 Úvod 31 Aktuality Rozhovor s ředitelem Oblastní nemocnice Příbram, a. s.: Oba zrekonstruované pavilony se změní k nepoznání O rekonstrukci i o logickém stavebním ruchu uprostřed nemocnice jsme si povídali s MUDr. Stanislavem Holobradou. Rekonstrukce D3 běží podle plánu, začíná příprava i na přestavbu D1 Ve čtvrtek 19. května navštívil Oblastní nemocnici Příbram hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath. Kromě něj do nemocnice přijela i MUDr. Kateřina Pancová, ředitelka Krajské nemocnice Středočeského kraje, p. o. nyní působí. Ještě v létě bude přestěhován oční stacionář, ostatní přesuny jsou plánovány na podzim. Stejně jako v případě přestavby D3, i zde budou probíhat nejdříve hrubé bourací a poté i stavební práce tak, jak je schválen projekt. Instalovány budou nové inženýrské sítě, dojde ke změně vnitřních dispozic, přístavbě dalšího patra apod. Všechny tyto úpravy představují také zvýšení hluku a prašnosti. Přemístění odborných provozů i tyto zmíněné stavební fenomény jsou také určitým omezením. Chceme proto požádat naše pacienty i další veřejnost o toleranci a vstřícnost. Věřte, že to bude stát za to. Kolik bude rekonstrukce D1 stát peněz a z čeho budou tyto úpravy hrazeny? Hodnota stavby je cca 200 milionů korun a bude hrazena z evropských fondů, konkrétně z ROP Střední 19. května navštívil příbramskou Čechy. nemocnici hejtman Středočeského kraje. Co ho nejvíce zajímalo? Nejvíce pana hejtmana zajímal stav prací na rekon Všimnou si pacienti změn v obou křídlech takříkajíc na první pohled? Důvodů této návštěvy bylo hned několik. Hejtman si v doprovodu ředitele nemocnice s dal umístěny jednotky standardních lůžek a odborné ambulance zejména operačních oborů, své místo tu Interiér nové čekárny struovaném křídle D3. V tuto chvíli ještě běží bou Určitě ano, prostředí obou pavilonů se totiž změní šími hosty prohlédl probíhající práce na komplexní budou mít i lékařské pracovny a pokoje. rací práce, brzy se ale začne už s tvůrčími úpravami prakticky k nepoznání. rekonstrukci křídla D3 monobloku. Cena stavby je Po zprovoznění upravené části budovy D se změní její podle schváleného projektu. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s. cca 200 milionů korun, které nemocnici poskytl Středočeský kraj. prostředí téměř k nepoznání. Pokoje pacientů budou maximálně 2 3 lůžkové s vlastním sociálním zaříze Rekonstruovat by se mělo i křídlo D1. Kdy začnou Celá budova D pochází z roku 1955 a tomu také odpo ním, pracoviště odborného personálu se dispozičně přípravné práce? vídá nejen její architektonický výraz, ale i neuspo posune mnohem blíže hospitalizovaným pacientům, Přípravné práce už začaly, čeká nás přemístění prv kojivý stav budovy, inženýrských sítí, nevyhovující kromě kvality nového vybavení bude další zásadní ního pracoviště, uzavřen je bývalý hlavní vchod, který vnitřní dispozice. Probíhající komplexní rekonstrukce změna v mnohem příjemnějším prostředí pro paci je situován právě mezi křídly D1 a D2. toto vše, alespoň v tomto křídle budovy D, vyřeší. enty i personál. Dojde tak k výměně oken, zateplení obvodového Blíží se také rekonstrukce křídla D1. Nemocnice proto Omezí to nějak chod nemocnice? pláště, přístavbě dalšího patra, výměně inženýrských začíná s jejími přípravami. V nejbližších měsících nás Do určité míry určitě ano, ale zcela jistě ne v kvalitě a sítí, změně vnitřních dispozic atd. tak čeká kromě uzavření bývalého hlavního vchodu objemu péče. I křídlo D1 se bude muset před rekon Kromě nového prostředí budou mít pacienti i per a omezení průjezdnosti nádvoří před tímto křídlem strukcí vyklidit, což pro nás zároveň znamená pře sonál po dokončení rekonstrukce k dispozici i nové i přemístění očního stacionáře. Další stěhování kvůli místit dočasně na jiná místa pracoviště, která tam vybavení. V nově zrekonstruovaném křídle pak budou vyklizení této části monobloku přijde na podzim.

17 32 33 Rozhovor Rozhovor Primář dětského oddělení MUDr. Pavel Marček říká: Máme odborné poradny, v nichž naši lékaři posky Jedná se už o 5. ročník dvoudenního pediatric Civilizační choroby mají často počátek již u dětí tují specializované služby v oblasti dětské kardiologie, endokrinologie, nefrologie a v poslední době i gastroenterologie. Problémem je současný systém postgraduálního vzdělávání, který vznik specializovaných poraden zcela torpéduje. kého semináře pro pediatry ze středočeských nemocnic a praktické lékaře pro děti a dorost, na kterém přednášejí renomovaní lékaři z fakultních nemocnic a jsou prezentovány kazuistiky z pediatrických pracovišť krajských nemocnic Středočeského kraje. Ošetřovací doba dětského oddělení příbramské nemocnice patří v porovnání s ostatními odděleními k nejkratším. Současně však zde mají nejvíce přijatých pacientů, a tedy velmi vysoký obrat nemocných na oddělení. I o tom jsme hovořili s MUDr. Pavlem Marčekem. Má dětské oddělení k dispozici nadstandardní pokoje a je možné si je dopředu objednat? Dětské oddělení má k dispozici čtyři nadstandardní pokoje, které jsou obvykle rodiči a jejich malými pacienty intenzivně využívány. Při plánovaných opera Ohrožují civilizační choroby i současné děti? Jak se jim dá předejít? Civilizační choroby, které se v dospělosti prezentují, mají často základ již v dětském věku a souvisí to cích je možné si pobyt na takovém pokoji dopředu zcela nepochybně se životním stylem současné MUDr. Pavel Marček zcela pochopitelně co nejvíce zkrátit hospitalizaci zamluvit, u akutních příjmů tato možnost závisí dětské populace (velmi málo pohybu, nesprávná s určitým diskomfortem oproti domovu a nemoc na jejich momentální obsazenosti. životospráva, stres v nefunkční rodině). Bohužel to dořešit již v domácím prostředí. jsou atributy dnešní moderní doby a zlepšení v této 2. a 3. června proběhly Podbrdské středočeské oblasti zatím nepředpokládám. Vnímám to jako daň Specializuje se příbramská pediatrie na nějaká specifická onemocnění dětí? pediatrické dny. O jakou akci se jedná a pro koho je určena? za pokrok a jen hluboké uvědomění jedinců, rodiny a celé společnosti může vést ke zlepšení situace. Pokoj na dětském oddělení Pane primáři, na vašem oddělení jsou léčeny děti až do věku 19 let. S jakými potížemi je nejčastěji léčíte? Nejčastěji jsou hospitalizovány děti s respiračními infekty, infekčními průjmy, náhlými příhodami břišními (zánět slepého střeva jako nejčastější), záněty močových cest, onemocněními CNS centrální nervové soustavy (epilepsie, bolesti hlavy). V poslední době se zvýšil díky spolupráci s ortopedicko-traumatologickým oddělením počet pacientů po ortopedických operacích a ve spolupráci s oddělením ORL jsou u nás hospitalizovány děti po ORL operacích (např. odstranění nosních či krčních mandlí). Kromě toho je celoročně i hodně dětských pacientů s po úrazovými stavy. V mnoha medicínských oborech dochází v posledních letech ke snižování doby hospitalizace. Platí to i pro dětské lékařství a proč je to možné? My na dětském oddělení jsme měli vždy poměrně krátkou ošetřovací dobu, což souvisí s obrovskou schopností dětského organismu nezatíženého dalšími patologickými zátěžemi vyrovnat se s chorobnými stavy. Dalším důvodem je skutečnost, že děti jsou do nemocnice doprovázeny rodiči, kteří se snaží

18 34 Infekční průjmy 35 Město Salmonella, Campylobacter, Shigella V České republice je každý rok hlášeno několik desítek tisíc průjmových onemocnění. V roce 2010 to bylo například infekčních průjmů. Celkový počet je ale mnohem vyšší, protože nemocní s lehčím průběhem průjmu nevyhledají lékařské ošetření. Mikrob rodu Campylobacter detail Kampylobakterióza V posledních letech jedním z nejčastějších vyvolavatelů průjmu je mikrob rodu Campylobacter. Tato bakterie se vyskytuje v zažívacím traktu teplokrevných zvířat. Je popsáno 18 druhů. Infekce se většinou přenáší alimentární cestou kontaminovaným a nedostatečně tepelně upraveným masem. Zdrojem nákazy je především drůbeží maso. Po požití infikované potravy se zhruba za 2 4 dny objeví horečka, únavnost, bolesti hlavy a kloubů. Poté se objevují kolikovité bolesti břicha s četnými vodnatými stolicemi s příměsí krve. Zvracení není pro toto onemocnění typické. Onemocnění má dobrou prognózu. Základem léčby je rehydratace. Salmonelóza Salmonelóza je další velmi častou střevní infekcí u nás i ve světě. Onemocnění vyvolává mikrob rodu Salmonella s mnoha dalšími poddruhy. Jde opět většinou o alimentární nákazu. Člověk se nakazí požitím nedostatečně tepelně upravené a infikované potravy. Jde často o výrobky z vajec, masa či mléka. Salmonelóza se vyskytuje během celého roku, maximum výskytu je v letních měsících. Nejčastěji se infekce projevuje nevolností, zvracením, bolestmi břicha, horečkou a průjmy nazelenalé barvy. Ve vzácných případech může dojít v důsledku proniknutí salmonel do krevního oběhu k postižení kostí, kloubů, žlučníku či jiných orgánů. U nekomplikovaných případů je nejdůležitější rehydratace. U komplikací se podávají nitrožilně antibiotika. Pro prevenci tohoto onemocnění je důležitá řádná tepelná úprava potravin s včasnou konzumací po přípravě tak, aby nedošlo k případnému pomnožení bakterií v jídle. Shigelóza Shigelóza je vysoce nakažlivá bakteriální střevní infekce. Mikrob rodu Shigella způsobuje dobře známou úplavici. Přenáší se zejména přímým kontaktem (nemoc špinavých rukou), méně často kontaminovanou vodou či potravinami. K přenosu infekce stačí jen několik stovek bakterií. Onemocnění se projevuje po krátké inkubační době (1 3 dny) zimnicí a třesavkou s vysokou horečkou. Postižený mívá křečovité bolesti břicha a objemné vodnaté stolice. V další fázi se objevuje bolestivé nucení na stolici. Úplavice se vyskytuje především v rozvojových zemích, u nás bývají malé epidemie v komunitách s nízkou socioekonomickou úrovní. V České republice je prognóza tohoto onemocnění příznivá, většinou během jednoho týdne dochází k uzdravení. Léčba opět spočívá v náhradě tekutin a minerálů, u komplikovaných případů se používají antibiotika. V prevenci tohoto onemocnění je nejdůležitější dodržovat zásady osobní hygieny. Pokračování v příštím čísle. Text: MUDr. Karel Šedivý ml., lékař infekčního oddělení Oblastní nemocnice Příbram, a. s. Město Příbram pomůže seniorům zajistit bezpečný domov Nejen v Příbrami, ale v celé České republice jsme v poslední době zaznamenali celou řadu případů majetkové trestné činnosti páchané na seniorech. Zloději a podvodníci nejčastěji okrádají starší spoluobčany formou podvodných krádeží, nebo dokonce i loupeží za použití násilí v bytech. Město Příbram a Městská policie Příbram proto realizují v letošním roce s cílem pomoci ohroženým seniorům nový projekt s názvem Bezpečný domov senioři. Projekt je zařazen do Městského programu prevence kriminality na rok Cílem projektu je vybraným občanům města Příbram zdarma nainstalovat mechanické zabezpečení dveří, takzvaný řetízek. Na realizaci tohoto projektu obdrželo město Příbram dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši korun, říká starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák. Instalace řetízků v počtu 150 kusů je určena pro osoby, které mají trvalý pobyt v Příbrami, jsou starší 65 let a žijí v bytě samostatně. Podmínkou rovněž je, aby žadatelé byli držiteli průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně (ZTP) nebo III. stupně (ZTP/P). Zájemci o instalaci bezpečnostních řetízků se mohou hlásit: - písemně na adresu Městská policie Příbram, nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I, a na obálku poznamenat heslo BEZPEČNÝ DOMOV SENIOŘI, - telefonicky p. Růžičkové na Městskou policii Příbram, tel , - em na adresu: Do přihlášky je nutné uvést jméno, příjmení, věk (případně věk a číslo průkazu ZTP nebo ZTP/P), adresu, telefonický kontakt (uvádět přednostně telefonní číslo pevné linky), popřípadě ovou adresu, abychom mohli zájemce kontaktovat za účelem sjednání termínu instalace. Instalace se předpokládá v průběhu podzimu letošního roku (září listopad). Na přihlášky, které nebudou obsahovat výše uvedené nezbytné údaje, nebude brán zřetel. Věřím, že se nám s pomocí tohoto malého, ale účinného technického zabezpečení podaří naše dříve narozené spoluobčany ochránit před zloději, říká závěrem starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák. V současné době město Příbram dokončuje projekty zateplení obvodových plášťů, výměny oken a dalších opatření ke snížení energetické náročnosti provozu budov v domech s pečovatelskou službou v Průběžné a Brodské ulici. Na snímku je starosta města MVDr. Josef Řihák na kontrole postupu prací v bytech v Průběžné.

19 36 37 Mikrobiologie Urologie Klinická mikrobiologie a parazitologie je v Příbrami již 25 let Laparoskopie v urologii již dávno není výsadou pouze klinik Oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie bylo založeno v roce1986 nejprve jako součást bývalé Okresní hygienické stanice. Jeho zakladatelem byl výborný mikrobiolog a skvělý odborník RNDr. Pavel Žofka. O dva roky později založil MVDr. Petr Ježek laboratoř parazitologie. patří v současnosti mezi nejmodernější postupy v dia Laparoskopie je metoda náhledu do dutiny břišní za pomoci optické části (laparoskopu), který je s ostatními nástroji zaveden do dutiny břišní z drobných incizí přes speciální vstupy (porty). Napuštění dutiny břišní oxidem uhličitým (CO 2 ) pak umožní operatérovi vidět a pohybovat nástroji pod kontrolou zraku. gnostice nejen infekčních onemocnění. Jde o velmi Prudký rozvoj této technologie má za násle mii (odstranění ledviny a celého močovodu u nádorů moderní metodu, při níž se pracuje již s genomem dek, že velkou část otevřených urologických operací ledvinné pánvičky) a pyeloplastiku (léčba vrozené vady mikroorganismů. To umožňuje diagnostikovat i velmi lze nyní v indikovaných případech provést laparosko přechodu pánvičky do močovodu). Letos jsme jen za malé množství původců přítomných ve vyšetřovaném pickou cestou, která je pro pacienta šetrnější. Dokonce prvních 6 měsíců úspěšně laparoskopicky odopero vzorku. Oproti sérologii, kde se detekují především operace nádorů ledvin, přes počáteční nedůvěru, mají vali již 15 pacientů a výčet námi prováděných výkonů protilátky proti původcům daných onemocnění, umož zcela stejné výsledky jako otevřené výkony. Výhodou se rozrostl o operace ledvinných cyst, adrenalekto ňuje tato technika odhalit ve vzorku přímo samotný je minimální krevní ztráta, malý kožní řez, rychlejší mie (odstranění nadledviny) a velmi komplikované patogen, a to i tehdy, je-li přítomen ve velmi malém hojení a rychlejší rekonvalescence. Naopak nevýho resekce ledvin, při nichž se nádory menších rozměrů množství. Jde tedy o metodu přímého průkazu. Bonu dou je značná obtížnost urologických laparoskopic odstraní při zachování ledviny samotné. Zahájením sem je i skutečnost, že nejde o dražší způsob vyšet kých výkonů, které jsou považovány za jedny z nej laparoskopických operací nadledvin jsme nabídku ření, než tomu je u dříve zmíněných metod. obtížnějších, a dlouhá doba učení se laparoskopické péče o nemocné s endokrinologickými onemocně Do budoucna počítáme se zavedením mikročipových technice. Výhody pro pacienty jsou ale natolik přesvěd ními posunuli o další krůček kupředu. Naším nejčas technik. Díky nim je totiž možné vyšetřovat na malém čivé, že již v roce 2006 Evropská urologická společnost tějším výkonem je laparoskopická radikální nefrekto prostoru celé bloky infekčních onemocnění při jedi (EAU) ve svých každoročně aktualizovaných doporuče mie. Dnes je již více než polovina pacientů s nádorovým ném procesu. V rámci něj lze odhalit většinu původců ních uznala laparoskopickou operaci jako standardní onemocněním ledvin operovaná právě touto metodou. PCR laboratoř Původní činnost byla zahájena v laboratořích např. respiračních infekcí nebo všechny běžné pato metodu pro léčbu nádorů ledvin stadia T1 a T2. Průměrný operační čas je skvělých 108 minut, krevní střevních a vzdušných nákaz, infekcí močových cest, geny pohlavně přenosných chorob apod. To vše při Příbramské centrální operační sály disponují něko ztráta minimální, doba strávená po operaci na inten v laboratoři klinické, laboratoři parazitologie a labora minimální zátěži pacienta, neboť vyšetření lze pro lika kvalitními laparoskopickými věžemi. Důležitou zivním lůžku 1,8 dne a celková doba hospitalizace byla toři TBC. Spektrum sérologických metod bylo v té době velmi chudé a týkalo se jen několika základních technik. Ohlédneme-li se nyní 25 let zpátky, nutno říci, že se od původního provozu mnohé změnilo. Kromě klasických mikrobiologických metod založených především na kultivaci byla zavedena celá řada nových metodik a způsobů vyšetřování, a to především v oblasti sérologie. Jednou z prvních pokrokových metod byla metoda ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), která nyní představuje standard ve většině mikrobiologických laboratoří. Z dalších postupů, jež se těší značné oblibě nejen mezi mikrobiology, jsou metody blotové a nejoblíbenější z nich Western blotová. Na našem oddělení ji využíváme přibližně deset let a jen těžko bychom si bez ní dnes představili sérologickou laboratoř. Od letošního roku disponuje naše oddělení v nově zavedené laboratoři molekulární bakteriologie vyšetřením pomocí PCR (Polymerase Chain Reaction), které vést z jediného vzorku. Pacient tak není traumatizován mnohačetnými odběry. Součástí našeho oddělení je několik let také Antibiotické středisko, jehož významným úkolem je bdít nad správným a cíleným používáním antibakteriálních látek (např. antibiotik) a poskytovat lékařům informace o aktuální epidemiologické situaci při vzniku, vývoji a šíření nebezpečných fenotypů bakterií v našem regionu. Oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie při ON Příbram se od počátku existence snaží využívat nové a moderní přístupy při vyšetřování, čímž přispívá ke kvalitní a přesné diagnostice infekčních onemocnění pacientů. Uvědomujeme si, že právě rychlost a přesnost vyšetření je naprosto zásadní pro včasnou diagnostiku onemocnění, a tím také pro rychlé zahájení cílené léčby, na níž mnohdy závisí i životy pacientů.to jsou také důvody pro něž věnujeme tak velkou pozornost zavádění nových technologií a postupů. Text: MVDr. Petr Ježek, primář oddělení mikrobiologie a parazitologie ON Příbram, a. s. Text: MUDr. Pavel Hanek, primář urologického oddělení ON Příbram, a. s. součástí je zobrazovací systém s kamerou s vysokým rozlišením (HDTV) a koagulační jednotka s mono- i bipolárním systémem koagulace. Pro výkony, u kterých je to výhodné, máme k dispozici i harmonický (ultrazvukový) skalpel nebo počítačem řízenou bipolární koagulaci. Během urologických laparoskopických operací se musí anesteziologický i operační tým plně koncentrovat na výkon. Navíc musí být operační tým připraven v případě nutnosti rychle změnit laparoskopický výkon na otevřenou operaci. V roce 2010 byla v Příbrami provedena první laparoskopická urologická operace a do konce stejného roku jsme uskutečnili 10 dalších laparoskopických výkonů, převážně odstranění ledviny pro nádory (nefrektomie) s vynikajícím průměrným operačním časem pod dvě hodiny. Kromě navyšování počtu jsme začali rozšiřovat i množství typů výkonů. Příbramská urologie tak má za sebou první nefroureterekto v letošním roce 6,3 dne. Navzdory výborným výsledkům nepodléháme sebeuspokojení a bedlivě sledujeme novinky na poli laparoskopické techniky, doplňujeme průběžně technické vybavení a plánujeme zahájení dalších typů operací. Ilustrační foto z průběhu laparoskopického výkonu na příbramské urologii

20 38 Úvod 39 Oční oddělení Rozhovor s ředitelem Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav: Za čísly se skrývá pacient Žijeme v době, kdy ekonomika a finanční situace státu, rodin a různých zařízení hraje prim. Zvykli jsme si na to, že stále musíme někde šetřit a každý výdaj velmi zvažovat. Nemělo by se ale zapomínat na to, že v nemocnicích se za čísly vždy skrývá pacient a péče o něj. Nemáte někdy pocit, že kvůli ekonomické situaci nemocnice se zapomíná na to nejdůležitější tedy na pacienty? Určitě se snažíme, aby tomu tak nebylo. Je jasné, že je třeba šetřit, ale snažíme se, aby pacient veškerá úsporná opatření pocítil co nejméně. Nikdo si nevybírá dobu, kdy onemocní a bude potřebovat lékařskou péči, nikdo u nás není jen tak. Takže samozřejmě chceme, aby naši pacienti měli péči na nejvyšší možné úrovni, aby ji měli co nejrychleji a aby u nás trávili jen nezbytně nutnou dobu. Pobyt v nemocnici se jim také snažíme zpříjemnit, byť v tom jsou už naše možnosti omezené. Když pacient odchází z nemocnice, nehodnotí ji podle ekonomických ukazatelů, ale podle toho, zda mu v ní dokázali pomoci. Jak si tedy stojí Klaudiánova nemocnice? Řekl bych, a musím to zaklepat, že velmi dobře. Samozřejmě máme a sledujeme více ukazatelů, pokud to ale vezmu jen velmi obecně: máme výbornou pověst, naši lékaři a naše sestry, kteří se o pacienty starají, jsou tou nejlepší reklamou. Poznáme to například z toho, že k nám nejezdí jen pacienti z Mladoboleslavska, ale ta spádová oblast je mnohem širší, v podstatě zahrnuje region severně od nás, střední Čechy, ale i Prahu. A určitě to není tím, že by v jiných nemocnicích chyběl nějaký segment péče u nás to ale lékaři zkrátka umějí lépe. Výbornou pověst má naše oční oddělení, naše chirurgie, ortopedie, gynekologicko-porodnické oddělení Nechci na nikoho zapomenout, ten výčet by byl dlouhý. Máte i nějaké záporné ohlasy? Samozřejmě, nikdy se nemůžete zavděčit všem. Ale evidujeme poměrně málo stížností a vždy se je snažíme řešit. Většinu případných problémů umí výborně vyřešit již personál jednotlivých oddělení okamžitě přímo s pacienty, na ředitelství se obrací jen minimum nespokojených pacientů. Řada z nich jsou navíc takzvaní chroničtí stěžovatelé. Všichni v nemocnici se snažíme, aby čas, který zde pacient tráví, byl co nejpříjemnější. Samozřejmě to není lehké domov nahradit neumíme, lidé sem navíc přicházejí s problémy a to se odrazí i na jejich náladě, na psychickém stavu. Naším úkolem je jim pomoci, aby v okamžiku, kdy je jim zdravotně lépe, získali zpět i lepší pohled na svět kolem sebe. Snad se nám to daří i v ekonomicky tíživé době. Doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. ředitel Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav V naší nemocnici můžete prozřít Lidé, kteří trpí šedým zákalem, musejí často nosit silné brýle a život bez nich si téměř nedovedou představit. Chvíli, kdy jim lékař po operaci sejme z oka obvazy, pak považují skoro za zázrak. Svět se náhle rozsvítí. Než si oko zvykne na novou situaci, je jeho obraz naopak velmi ostrý. Oční oddělení, které je chloubou Klaudiánovy nemocnice, se na operace šedého zákalu specializuje. Patří k nejlepším a tedy i k nejvyhledávanějším v republice. Jeho primář MUDr. Zdeněk Mazal byl jedním z prvních očních chirurgů, kteří v České republice začali s implantací nové oční čočky. Dříve spočívala léčba šedého zákalu výhradně v odstranění té poškozené. Lidé poté museli nosit velmi silné brýle s tlustými skly a bez nich byli v podstatě slepí. Oko bez čočky totiž potřebuje alespoň +10 dioptrií. V 90. letech minulého století ovšem průkopníci české oftalmologie, k nimž patří i primář Mazal, začali pacientům implantovat moderní nitrooční čočku. A lidé, kteří si to už ani nedovedli představit, najednou po operaci katarakty normálně vidí. Šedý zákal je jedním z nejčastějších onemocnění, s nímž lidé k očnímu lékaři chodí a kde pomůže operační zákrok. Trpí jím zhruba polovina lidí starších šedesáti let. U těch, kdo překročí pětasedmdesátku, je již téměř pravidlem, že alespoň jedno oko má mírně zhoršené vidění v důsledku šedého zákalu. V průběhu svého života kvůli němu podstoupí operaci oka každý čtvrtý člověk. Katarakta je nejčastěji způsobena stárnutím, může ale vzniknout i jako následek užívání některých léčiv, zejména kortikosteroidů. Výjimkou není ani při cukrovce, někdy po očním úrazu. Primář Mazal stojí v čele svého oddělení již 25 let. Po celou tu dobu se spolu s kolegy snažíme, aby oddělení pracovalo na nejmodernějším základě. Daří se to, vedle odborných znalostí jsme nyní i velmi dobře vybaveni, říká Mazal. V loňském roce oční oddělení získalo jako jediné v kraji přístrojové vybavení potřebné k operacím zadního segmentu oka nyní tedy dokáže poskytovat péči v podstatě o celé oko. Oddělení má 28 lůžek, několik odborných ambulancí a specializovaných poraden, například poradnu pro lidi se zeleným zákalem, s onemocněním sítnice či laserové pracoviště. Lékaři očního oddělení týdně operují více než 50 katarakt a deset až patnáct menších zákroků. Čekací doba na operaci se pohybuje kolem dvou až tří měsíců. To je optimální doba, kdy je člověk schopen se připravit nejen psychicky, ale i podstoupit všechna potřebná vyšetření, vysvětluje Mazal. Na nedostatek práce si primář rozhodně nestěžuje: Pacienti nás vyhledávají právě i pro naši dobrou pověst. Pracoviště provádí i některé plastické výkony, jako je například operace pokleslých očních víček to je hlavní zákrok nehrazený pojišťovnou. Operujeme i některé drobné kosmetické defekty víček. Také jsme začali s implantací multifokálních očních čoček, což je také zákrok, který si pacienti hradí sami, doplňuje primář. Do budoucna si chceme udržet svou vysokou úroveň a ještě ji zlepšovat, říká závěrem. Malý přístroj, který primář MUDr. Zdeněk Mazal ukazuje, umožňuje široké spektrum zákroků vedle operací šedého zákalu také operace zadního segmentu oka

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Traumatologický plán SOL Trutnov

Traumatologický plán SOL Trutnov Traumatologický plán SOL Trutnov Preambule : Traumatologický plán (dále jen TP) obsahuje zabezpečení zdravotnických opatření postiženým osobám (vyhláška MV č. 328/2001 Sb.), je reakcí na následky havárie

Více

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně V. kongres Medicína katastrof s mezinárodní účastí Brno 4.-5. 2. 2010 Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jan Filipinský ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby. MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o.

Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby. MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o. Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o. Zdravotnické zabezpečení brněnských dostihů ZZS JMK poskytuje zdravotnickou asistenci pořadateli brněnských

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje KONFERENCE MEDICÍNA KATASTROF Brno, 9. února 2006 Součinnostní cvičení IZS PODZIM 2005 Hlavní cíle cvičení: prověření

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

Cvičení Polytrauma 2008

Cvičení Polytrauma 2008 Cvičení Polytrauma 2008 Pardubická krajská nemocnice, a. s. Carda Martin, Forman Marek MEKA 2008, Hradec Králové, 27. 11. 2008 Hromadné neštěstí Nelze řešit běžně dostupnými prostředky. Následkem je nutné

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA

LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA SPA RESORT TREE OF LIFE lázeňský hotel 4*, 146 lůžek teplá a studená bufetová strava, dietní systém SLIM restaurant à la carte, lobby bar, zahradní kavárna moderní a romantické

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 Petr Kocian IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 John D. Rockefeller (1839-1937) 2 Přínosy pro pacienty/zákazníky!!! 3 Zaměření: Oční mikrochirurgie 5 tisíc očních operací ročně 40 pracovníků Obrat (2010)

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně Medicína katastrof, Brno 9. února 2006 Hromadný příjem v nemocnicích - zahraniční zkušenosti V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15

P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15 Strana 1/13 P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15 CENÍK VÝKONŮ Vypracoval Schválil Funkce Místopředseda představenstva Předseda představenstva Jméno Ing. Irena Orságová MUDr. Marián Olejník,

Více

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Cíle pilotní sondy zmapovat problémové oblasti zdravotnického personálu

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje. MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje

Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje. MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje 1 Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje 2 Zásadní programovédokumenty Středočeského kraje Teze zdravotní politiky Středočeského

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně v.neklapilova@unbr.cz 1

překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně v.neklapilova@unbr.cz 1 překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně v.neklapilova@unbr.cz 1 Leiba A, Blumenfeld A, Hourvitz A et al.: A four step approach for establishment of a national medical

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka MUDr. Stanislav Najman Klinika Dr. Pírka 19.11.2014 INMED Funkční informační systém cesta k posílení skutečné

Více

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě Jak se mění m nemocnice Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě ing. Miroslav Petrík ředitel a předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Nemocnice Středočeského

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Návrh uplatnění metodiky čistší produkce u činností. zdravotnických zařízení kraje Vysočina

Návrh uplatnění metodiky čistší produkce u činností. zdravotnických zařízení kraje Vysočina Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta kraje Vysočina Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta kraje Vysočina Návrh uplatnění metodiky čistší produkce u činností zdravotnických zařízení kraje

Více

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Pracovní podmínky zdravotníků v ČR Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Úvod Informace z praxe o nevhodných pracovních podmínkách ohrožujících kvalitu péče Dotazníkové šetření červen

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013

Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013 www.fnplzen.cz Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013 10. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF -zkušenosti, příprava, praxe Hradec Králové Ing. Miloslav Beneš benesm@fnplzen.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Slavkov u Brna. Domov s úsměvem. Centrum celostní péče nejen o dialyzované. Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov

Slavkov u Brna. Domov s úsměvem. Centrum celostní péče nejen o dialyzované. Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov Slavkov u Brna Domov s úsměvem Centrum celostní péče nejen o dialyzované Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov DŮSTOJNÉ STÁŘÍ znamená víc než jen zdravotní péči Poskytujeme komplexní

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Hromadné neštěstí na dálnici D-1

Hromadné neštěstí na dálnici D-1 Hromadné neštěstí na dálnici D-1 20.3.2008 Přednášející: MUDr. Miroslav Havlík Odborný konzultant: MUDr. Edita Richterová, nám. LPP ZZS KV, p.o. Odborný garant: MUDr. Lukáš Kettner, ředitel ZZS KV, p.o.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. KUCH LF MU a TC FN Brno OBKŘ TC FN Brno, KS MEKA TC FN Brno Traumateam ČR mobilní zdravotnický

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Lékařská péče o závažné úrazy v ČR prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno Ponehodová péče TK, Poslanecká sněmovna ČR Praha, 22. 6. 2015 Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Centralizace

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Poskytnutí základních informací o zdravotnickém systému České republiky a zdravotnictví města Brna by mělo sloužit jako východisko k dalším jednáním,

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace Nemocnice Na Františku, příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 Ceník výkonů a služeb nehrazených ZP a způsob jejich úhrady PPl llaat tnnoosst t cceenní ííkkuu oodd 2255...

Více