Pojďme listovat v sobě tak jako v knize

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojďme listovat v sobě tak jako v knize"

Transkript

1 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O, S. R. O. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Ale byl jsem mladý, nemyslel jsem na budoucnost, snadno jsem zahořel a snadno vychládal. Josef Škvorecký Mirákl

2 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého,s.r.o.; LEGEROVA 5, PRAHA 2 Školní vzdělávací plán Č.j.: 336/V-01/09 Dne: Spisový znak: Ř-ŠVP-336/V-01/09 Účinnost od: Změny: Skartační znak: V Č.j.: 335/V-01/10 Dne: Spisový znak: Ř-ŠVP-335/V-01/10 Účinnost od: Skartační znak: V Č.j.: 384/V-01/11 Dne: Spisový znak: Ř-ŠVP-384/V-01/11 Účinnost od: Změny: ŠVP verze II. Skartační znak: V Č.j.: 214/V-01/12 Dne Spisový znak: Ř-ŠVP-214/V-01/11 Účinnost od: Změny: ŠVP verze II/a viz změnový list Skartační znak: V Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého,s.r.o.; PLZEŇSKÁ 117/39, PRAHA 5 Č.j.: 90/V-01/12 Dne Spisový znak: Ř-ŠVP-90/V-01/13 Skartační znak: V Účinnost od: Změny: Změny: Změny: Změny: Změny: Změny:

3 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠVP: POJĎME LISTOVAT V SOBĚ TAK JAKO V KNIZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: PŘEDKLADATEL ZŘIZOVATEL PLATNOST DOKUMENTU CHARAKTERISTIKA ŠKOLY VYBAVENÍ A KLIMA ŠKOLY VELIKOST A DOSTUPNOST ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ DLOUHODOBÉ PROJEKTY SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: PROFIL ABSOLVENTA: ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: UKONČOVÁNÍ STUDIA VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZÁKLADNÍ KURIKULÁRNÍ ZÁSADY ZABEZPEČENÍ VÝUKY STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM ZAČLENĚNÍ A INTEGRACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU: UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK PŘEDMĚT: FRANCOUZSKÝ JAZYK PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK PŘEDMĚT: ŠPANĚLSKÝ JAZYK PŘEDMĚT: MATEMATIKA... 71

4 5.7. PŘEDMĚT: FYZIKA PŘEDMĚT: CHEMIE PŘEDMĚT: BIOLOGIE OBSAHOVÉ VYMEZENÍ A INTEGRACE OBORU VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PŘEDMĚT: ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD OBSAHOVÉ VYMEZENÍ A INTEGRACE OBORU ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE: PŘEDMĚT: DĚJEPIS PŘEDMĚT: ZEMĚPIS PŘEDMĚT: DĚJINY UMĚNÍ PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA PŘEDMĚT: INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT: TVŮRČÍ PSANÍ VOLITELNÝ PŘEDMĚT: MODERNÍ LITERATURA VOLITELNÝ PŘEDMĚT: NOVODOBÉ DĚJINY VOLITELNÝ PŘEDMĚT: MEZINÁRODNÍ VZTAHY VOLITELNÝ PŘEDMĚT: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKŮ AUTOEVALUACE

5 1. Identifikační údaje 1.1. Název ŠVP: Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Školní vzdělávací program byl vytvořen podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program: Čtyřletý vzdělávací program obor: k/41 gymnázium 1.3. Forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání 1.4. Předkladatel Název školy: Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, s.r.o Adresa školy: Plzeňská 117/39, Praha Ředitelka školy Mgr. Renáta Zajíčková Kontakty a další údaje Telefon: webové stránky: IČ: REDIZO: IZO: Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Věra Kraklová: 1.5. Zřizovatel Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, s.r.o. Jednatel: od Mgr. Renáta Zajíčková

6 1.6. Platnost dokumentu ŠVP platí od 1. září 2009 (pro první ročníky) ŠVP verze II. platná od ŠVP verze II/a platná od pro 1. ročník, 4. ročník výuka dle ŠVP verze II. Mgr. Renáta Zajíčková Ředitelka školy

7 2. Charakteristika školy Ve vyučování se soustředíme nejen na kvalitní poskytnutí informací, které musí tvořit přehled studenta gymnázia a připravit ho ke studiu na vysoké škole, ale uplatňujeme také metody, jež žáky učí samostatně a kriticky pracovat. Využíváme tak formy projektové výuky, metody kritického myšleni, principy dramatické či multikulturní výchovy. V hodinách českého jazyka a literatury žáci aktivně pracují s texty, analyzují je, ale také tvoří vlastní adaptace, dramatizace či vizualizace. V hodinách mediální výchovy si osvojují schopnost práce s audiovizuálním materiálem a točí vlastní reklamní či volební spoty, díky čemuž si osvojují principy fungování médií a jsou schopni k médiím kriticky přistupovat. Své schopnosti poté využívají i v dalších disciplínách např. při tvorbě historického filmu. Historii si současně osvojují formou rekonstrukcí pořádání konferencí či dramatizace událostí. V hodinách dějin umění si žáci sami zkouší jednotlivé techniky, s nimiž se teoreticky seznámili landart, tvorba fotografických reprodukcí historických obrazů, apod. Do výuky jsou zasazovány také domácí či zahraniční exkurze, besedy, návštěvy divadelních i filmových představení. Žáci jsou tak schopni efektivně pracovat s informacemi, prezentovat sami sebe a své názory, ale i respektovat druhé a učit se partnerství. Škola vede žáky k reflexi světového i domácího dění, což se odráží v pořádání tematických akcí, jakou bylo mj. Nonstop čtení pocta Josefu Škvoreckému, jehož se kromě žáků a učitelů zúčastnili přední osobnosti české kultury. Pravidelně pořádáme poznávací zájezdy zaměřené na studium dějin umění a historie. Návštěvy výstav, galerií, muzeí, filmových a divadelních představení. Pravidelně navštěvujeme festival Jeden svět Vybavení a klima školy Pro naši školu je charakteristický otevřený a demokratický přístup k žákům, díky nepříliš velkému počtu žáků se vytváří neformální, příjemná až rodinná atmosféra. Gymnázium je humanitní školou, která orientuje své žáky právě na studium humanitních předmětů, k čemuž napomáhá řada volitelných předmětů rozvíjejících u žáků schopnost orientace v mezipředmětových vztazích a prohlubujících jejich znalosti v nadstandard. Škola uplatňuje moderní formy projektové výuky a kritického myšlení, upevňuje u žáků schopnost kriticky vyhodnocovat informace, debatovat a samostatně myslet a pracovat, přesto dokázat být týmovým hráčem. Škola poskytuje nadstandardní výuku a rozsah humanitních předmětů a jazyků. Exaktní vědy jsou vyučovány v předepsaném rozsahu. Školní budova pochází z roku Učebny jsou vybaveny audio a videotechnikou (počítač, DVD, TV, dataprojektor), ve třech učebnách jsou používány interaktivní tabule. Dalšími prostory, které mohou využívat žáci i pedagogové, jsou žákovská knihovna, studovna, cizojazyčné knihovny, studovna. Pro výuku informatiky je k dispozici počítačová učebna, studovna s počítači, kopírkou a přístupem na internet, multimediální učebny s řídícím počítačem a uživatelskými stanicemi. Připojení na internet je možné ze všech počítačů. Využití počítačů včetně internetu je umožněno žákům i učitelům volně i mimo výuku. Škola nedisponuje vlastní tělocvičnou, výuka tělesné výchovy je zajištěna v externí tělocvičně Velikost a dostupnost školy Škola je čtyřletým gymnáziem, má velmi dobré spojení MHD se všemi částmi města PrahyTato škola je asi 5min tři stanice tramvají od křižovatky Anděl (tramvaj číslo 4,7,9,10,16,20 + autobusy + metro trasy

8 B). Je tedy velice dobře dostupná z jakýchkoliv částí Prahy. Žáci dochází či dojíždějí ze všech částí Prahy, i ze vzdálenějších regionů. Škola disponuje kmenovými učebnami pro každou z tříd, jazykovými učebnami, multimediální a odbornou učebnou. Budova školy splňuje všechny podmínky pro kvalitní výuku, v objektu je 9 velkých tříd, 5 menších tříd, zázemí pro pedagogy, šatny, dokonce vlastní jídelna a kuchyně. V atriu 1.patra je nyní Literární kavárna, která slouží jak pro odpočinek žákům, tak pro různé akce gymnázia Charakteristika pedagogického sboru Učitelský sbor je plně aprobovaný. Složení a počet členů pedagogického sboru závisí na kapacitě a výkonech školy. Učitelé pracují v prostředí, které jim umožňuje využití nejvhodnějších pedagogických metod, výukových strategií a vlastního tvůrčího přístupu. S vedením a se sebou navzájem spolupracují v rámci předmětových komisí, jejichž význam stoupne se zařazením průřezových témat a projektů napříč jednotlivými předměty Charakteristika žáků Žáci naší školy jsou lidmi, kteří se v budoucnosti chtějí věnovat především studiu humanitních disciplín, k čemuž je naše škola výborně připravuje. Žáci se velice úspěšně dostávají na vybrané vysoké školy v České republice i v zahraničí, a to na obory humanitní, ale i na právnické, mediální, managmentové i marketingové Dlouhodobé projekty Do vzdělávací programu školy jsou zařazovány projektová vyučování. Jedná se především o celoškolní projekty soustřeďující se především na rozvoj schopností spolupracovat, diskutovat, tvořivě jednat například Praha ze všech stran. Cílem tohoto projektu je seznámit žáky s nejen s pamětihodnostmi Prahy, ale také jim poskytnout pohled na známé památky z různých úhlů pohledů. Projekt Evropa cílem projektu Evropa 2045 je seznámit žáky s tematikou Evropské unie a její agendy prostřednictvím interaktivní počítačové hry. Hráči vystupují v roli "správců" jednotlivých států - mohou zvyšovat či snižovat daně, výdaje na kulturu, armádu, ekologickou politiku apod. Jejich cílem je především prosadit co nejvíce ze zájmů státu (stanovených podle tzv. "projektů" - liberální Evropa, méně Evropy, pevnost Evropy atd.) na mezinárodní platformě. Za tímto účelem vyvolávají hlasování, simulující reálné problémy projednávané v EU. Sekce "denní tisk" otevírá možnost pro diskusi o kontroverzních a palčivých tématech současné mezinárodní politiky (Dárfúr, vstup Turecka do EU apod.). Hra probíhá v sympatickém grafickém prostředí, její nedílnou součástí jsou ale vzájemné debaty mezi žáky a také shrnující postřehy moderované vyučujícím v hodinách. Projekt Bezpečné cesty do školy - se soustředí na podrobné poznání bezprostředního okolí školy, zvláště na specifika dopravní zatíženosti a vyhodnocení situace. Součástí předmětu informatika v 2. ročníku je projekt seminární práce. Žák vytvoří odbornou seminární práci. Žák si vybere téma a uskuteční následné konzultace s vedoucím seminární práce. Projekt je realizován formou seminářů, zabývajícími se obsahovými, technickými náležitosti a prezentačními dovednosti. Přičemž cílem je, aby výsledná práce nebyla jen kompilát nejrůznějších zjištění, ale aby žák přispěl i vlastním výzkumem a invencí. Práce se zaměřuje na rozvoj klíčové kompetence řešení problémů (vlastní tvůrčí uchopení tématu) a kompetence komunikativní (prezentace seminární práce). Projekt je zásadním pomocníkem v nácviku k tvorbě maturitní práce. Žák si vybere téma dle svého zájmu, využije k jeho zpracování různorodou i sobě odporující si literaturu. Cvičná seminární práce, konzultace k seminární práci. Žák zhodnotí věrohodnost pramenů. Žák správně použije bibliografické citace. Žák upraví text v textovém editoru. Žák odprezentuje výsledky cvičné seminární práce. Žák si vybere téma dle svého zájmu, využije k jeho zpracování různorodou i sobě odporující si literaturu.

9 Žákům je umožněno vybrat si téma práce dle svého výběru V jednotlivých vyučovaných předmětech jsou uskutečňovány četné krátkodobé projekty: voda (biologie a chemie), Strom les krajina (biologie, EVVO), optimální výživa (biologie a chemie) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Zásadní důraz klademe na pozitivní vztahy mezi školou a rodiči. Rozvíjíme s našimi partnery formální i neformální kontakty. Škola vytváří evaluaci dle zpětných vazeb nejen žáků, ale i rodičů. Se zjištěnými informacemi dále pracujeme. Rodiče jsou o veškerém dění ve škole informováni přes webové stránky, úzce spolupracují s třídními učiteli Školská rada Školská rada je ustavena dle Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). Školská rada má tři členy.

10 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy: Škola je čtyřletým humanitním gymnáziem se zaměřením na český jazyk a literaturu, cizí jazyky, historii, společenské vědy a dějiny umění. Díky humanitnímu zaměření jsou na škole vyučovány také předměty jako moderní literatura, tvůrčí psaní, mediální výchova, výtvarná tvorba, dějiny mezinárodních vztahů či novodobé dějiny, díky nimž žáci získávají nadstandardní přehled. Velkou pozornost věnujeme individuální práci se žáky, rozvoji jejich talentu ve všech humanitních disciplínách, čemuž napomáhá řada projektů a soutěží, jichž se účastníme Profil absolventa: Absolvent naší školy je humanitně vzdělaný, jazykově vybavený, připravený ke studiu na vysoké škole dle svého osobního zájmu a zaměření u nás i v zahraničí, je ochoten a schopen vyjádřit a obhájit vlastní názor, diskutovat o něm a respektovat názor druhých. Absolventi naší školy mají výborný a komplexní přehled v humanitních a lingvistických oborech českém jazyce a literatuře, cizích jazycích a literaturách, historii, dějinách umění, ale i jim blízkých disciplínách. Jsou schopni nacházet a reflektovat vazby mezi nimi. Důsledně je posilována orientace směrem k humanitnímu zaměření studia, podstatnou roli hraje široký výběr volitelných předmětů, které tvoří významnou část školního učebního plánu, v prvním ročníku s dotací 2 hodiny a ve třetím a čtvrtém ročníku 4 hodiny výuky. Podstatnou složku profilace školy tvoří maturitní práce s obhajobou, na tvorbu této práce jsou studenti průběžně připravováni a prostřednictvím zpracovávání práce je vytvářena dovednost zpracovávat informační zdroje jako předstupeň k vysokoškolskému studiu. Zásadní důraz je kladen na práci se zdroji, dodržování citačních norem i formální stránky práce. Obhajoba vede k nácviku argumentace a prezentace své práce. Veškeré činnosti související se vzděláváním našich žáků si kladou za cíl, aby žáci na konci studia gymnázia: v oblasti znalostí: získali všeobecný přehled, osvojili si základní poznatky probíraných oborů znali biblické a židovské reálie domluvili se hebrejsky alespoň na základní úrovni v oblasti dovedností : při prezentaci znali svou vlastní hodnotu samostatně se vzdělávali spolupracovali s ostatními ve skupině byli schopni sami ohodnotit svoji práci získali základy občanské gramotnosti rozpoznali sociálně-patologické jevy organizovali svůj čas zvládali zátěžové situace

11 vyjadřovali se kultivovaně slovem i písmem byli schopni vytvořit strukturovaný projev/text logicky vyvozovali závěry při práci s informacemi uměli si vyhledat informace v nejrůznějších zdrojích kriticky zhodnotili získané informace pracovali s primárními prameny analyzovali problémy a problémové úlohy z dílčích informací vytvořili syntézu bez problémů pracovali na PC (výborně ovládali MC Office a práci s internetem) ovládali komunikaci v angličtině na úrovni B1-2, na základní úrovni komunikovali i druhým světovým jazykem v oblasti postojů: řídili se ve svém životě mravnostními principy respektovali odlišné názory, kultury i náboženství netolerovali projevy extremismu nebyli lhostejní k svému okolí získali kladný vztah ke vzdělání chránili životní prostředí 3.3. Organizace přijímacího řízení: Přijímací řízení na gymnázium probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání dle znění pozdějších předpisů. Přijetí na gymnázium je podmíněno splněním kritérií přijímacího řízení, které ředitelka školy každoročně vyhlašuje ve stanoveném termínu a které se zveřejňují na veřejně přístupném místě v budově školy a taktéž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ředitelka školy vyhlašuje v řádném termínu otevírané obory s maximálními počty přijímaných uchazečů. Ředitelka školy vyhlašuje nejméně jedno kolo přijímacího řízení, a to do naplnění předpokládaného stavu žáků. Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejňovány v souladu se školským zákonem a vyhláškou o organizaci přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení: Řádně vyplněná přihláška doplněná náležitými doklady a doručená ve stanoveném termínu a úspěšné složení přijímací zkoušky diferencované podle prospěchu uchazeče. Přijímací zkoušky na naši školu se konají v termínech platných dle úpravy MŠMT. Samotná přijímací zkouška se obvykle skládá ze zkoušky z českého jazyka, kde se zjišťují znalosti z českého jazyka, stylistické schopnosti, porozumění textu a základní orientace v literatuře. a obecných studijních předpokladů formou ústního pohovoru. Více než encyklopedické znalosti nás zajímá schopnost získané vědomosti aplikovat. Bližší informace k průběhu i přijímacího řízení i k obsahu přijímacích zkoušek jsou k dispozici na webových stránkách školy na adrese

12 3.4. Ukončování studia Maturitní zkouška je organizována v souladu se školským zákonem a jeho prováděcími předpisy Společná část maturitní zkoušky Společná část maturitní zkoušky se skládá z dílčích zkoušek maturitní zkoušky. Je připravována, zajišťována a vyhodnocována CERMAT, aktuální informace týkající se maturitní zkoušky jsou k dispozici na webových stránkách Žáci gymnázia povinně konají dílčí zkoušky: Český jazyk a literatura (komplexní zkouška) a Cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo Matematika (zkouška formou didaktického testu) Profilová část maturitní zkoušky Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří dílčích povinných zkoušek. Jedná se o tyto zkoušky: Předměty ve zkoušce 1. a 2. se nesmí opakovat 1. zkouška: výběr předmětu (ústní zkouška): dějiny umění dějepis základy společenských věd 2. zkouška: výběr předmětu (ústní zkouška): dějiny umění dějepis základy společenských věd biologie matematika zeměpis francouzský španělský německý jazyk (povinně, pokud nekonali zkoušku z CJ ve společné části, nelze opakovat pokud si stejný předmět vybrali ve společné části) 3. zkouška: výběr předmětu (maturitní práce a její obhajoba): tvůrčí psaní dějiny umění dějepis biologie základy společenských věd zeměpis francouzský španělský německý jazyk 4) nepovinné zkoušky (ústní zkouška): předměty ve zkoušce nesmí opakovat předmět z povinné části: základy společenských věd, dějiny umění, dějepis, biologie, zeměpis, francouzský španělský německý jazyk, matematika, chemie, fyzika,

13 3.5. Výchovné a vzdělávací strategie Škola dbá na systematickou provázanost jednotlivých předmětů. Žáci jsou vedeni k práci formou projektové výuky, která má sloužit nejen k zafixování vědomostí, ale i k osvojení sociálních strategií při skupinové práci. Škola si zakládá na nutnosti vysoké úrovně výuky a využití jazyků a na návaznosti na dosaženou úroveň v předchozím vzdělání Škola uplatňuje individuální přístup k zahraničním žákům, žákům se specifickými vzdělávacími potřebami i žákům mimořádně talentovaným. Vytváří se tak kosmopolitní a multikulturní atmosféra. Žáci mají možnost si během studia v rámci humanitního zaměření volit profilaci výběrem volitelných předmětů. Za přirozený standard života v občanské společnosti považujeme liberální přístup k žákům i učitelům, stejně jako otevřenost ve vztahu k žákům. Klima naší školy je v podstatě založeno na neformálních vztazích, díky nimž naše škola získává rodinnou atmosféru.za jeden ze základních rysů nutných pro úspěšnou a efektivní spolupráci považujeme týmovou práci žáků a pedagogů Základní kurikulární zásady Naši žáci zvládnou požadavky gymnaziálního vzdělávání na úrovni ŠVP (který odpovídá RVP GV). V oblasti humanitního vzdělávání, která je pro naši školu prioritní, jsou požadavky našeho ŠVP poněkud náročnější. Ve volitelných předmětech, které tvoří individuální profil absolventa, jsou naši žáci připravováni v souladu s požadavky Katalogů cílových požadavků společné části maturitní zkoušky. Výchovně vzdělávací strategie - Klíčové kompetence jsou v našem programu rozvíjeny následovně: Kompetence k učení STRATEGICKÉ KROKY Žák si individualizuje vyučovací metody a rozšiřuje jejich variabilitu Žák si posiluje vnitřní motivaci. Žák zefektivňuje přenos a získávání informací Žák si posiluje schopnost sebehodnocení Kompetence k řešení problémů STRATEGICKÉ KROKY Žák definuje problémové výuky. Žák je schopen rozpoznat problém. Žák interpretuje získané informace a navrhuje řešení problémů Kompetence komunikativní STRATEGICKÉ KROKY Žák využívá dostupné prostředky komunikace. Žák využívá teoretické i praktické nástroje ke komunikaci. ORGANIZAČNÍ FORMY Profilace ve volitelných předmětech. Návrhy dalšího směřování volitelných předmětů. Návrhy projektů Zapojení do projektů. Organizace exkurzí Samostatná práce se zdroji informací Internet Samostatná práce s literaturou Prezentace žákovských projektů v rámci školy a jiných aktivit ORGANIZAČNÍ FORMY Využití seminárních forem výuky Vytváření studijních skupin napříč třídami Zadávání projektů, individuálních a skupinových úkolů Prezentace na webové stránce školy. Výstupy z projektů za jednotlivé ročníky, ale i za celé studium ORGANIZAČNÍ FORMY Liberalizace používání ICT prostředků uvnitř školy Webové stránky školy, tříd, apod. Využití žákovské knihovny a cizojazyčných knihoven Provázání výuky informatiky s ostatními předměty, tak aby se využití výpočetní techniky stalo samozřejmostí

14 Žák prezentuje komunikační schopnosti ve škole i na veřejnosti, používá odbornou terminologii. Mimoškolní činnost (zájmové útvary, soutěže) Obhajoby a ukázky projektů. Olympiády a jiné soutěže. Žák prezentuje své komunikační schopnosti v cizích jazycích Kompetence sociální a personální Strategické kroky Žák zhodnotí vlastní reálné možnosti. Žák přijímá zodpovědnost za své chování, názory, postoje. Žák respektuje hodnoty mezilidských vztahů. Zahraniční studijní výměny Olympiády a jiné soutěže. Organizační formy Skupinové metody výuky ve všech předmětech Externí formy evaluace školy Vektor SCIO Organizace prezentací projektů Zapojení žáků do humanitárních akcí Žák si váží pozitivního vztahu ke zdraví a ke zdravému životnímu stylu Kompetence občanské Strategické kroky Žák si stanoví perspektivní cíle. Žák toleruje a respektuje různorodé hodnoty člověka. Žák uvědoměle poskytuje účinnou pomoc druhým. Žák se zapojuje do občanského života okolí a společnosti Kompetence k podnikavosti Preventivní program. Sportovní aktivity v rámci kurzů. Aktivity v rámci sportovních soutěží Organizační formy Spolupráce s vysokými školami semináře, praxe Nabídka profilových maturitních zkoušek Nabídka studia pro žáky minoritních skupin (většinou zahraničních). Multikulturní projekty (včetně mezinárodních). Účast na humanitárních akcích Individuální a skupinové úkoly v předmětech Účast žáků na organizaci mimoškolních aktivit Práce třídních samospráv a účast zástupců žáků ve školské radě školy, v parlamentu školy. Organizační pomoc žáků při občanských aktivitách v místě sídla školy Strategické kroky Organizační formy Žák usiluje o dosažení stanovených cílů plánuje Učitel zařazuje do výuky problémové úlohy projektového aktivity, flexibilně je koriguje v průběhu práce a rázu, s jen částečně exaktními vstupními informacemi. dokončuje je. Podněcuje žáky k jejich řešení (pro zvýšení motivace nechává na nich volbu tématu). Skupinově s žáky pak hodnotí jak výsledky, tak způsoby řešení. Žák si je vědom vlastních schopností, je schopen sebereflexe. Učitel vyhodnocuje veškeré činnosti žáků, dává jim zpětnou vazbu, učí žáky hodnotit vlastní dosažené výsledky i práci jiných Zabezpečení výuky studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Dle potřeb a na základě lékařských doporučení vytváří škola ve spolupráci s rodiči žáků se specifickými poruchami učební individuální vzdělávací plány. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami mohou využít služeb výchovného poradce či pedagogickopsychologické poradny. Škola prostřednictvím učitelů poskytuje možnost doučování, zajištění skupinové nebo individuální péče, zajištění učebnic. Pedagogové volí odpovídající metody a formy práce, které vycházejí ze vzájemné dohody a intenzivní spolupráce mezi nimi a žáky.

15 Jako klíčový element v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škola vnímá spolupráci s rodiči, která vede ke vzájemné důvěře a kooperaci všech tří stran. Školní vzdělávací program předpokládá možnost integrace žáků s handicapy. Integrace studentů s fyzickými handicapy vychází z prostorových možností školy není bezbariérový přístup. Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením, více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně-kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). V naší škole se nejvíce setkáváme se žáky s vývojovými poruchami učení a chování. Velikost školy umožňuje všem vyučujícím vytvářet ve škole dostatečně podnětné a vstřícné prostředí, diferencovat a individualizovat výuku v souladu s potřebami a možnostmi jednotlivých studentů. Vzhledem k malému počtu žáků ve třídách není nutné snižovat počty žáků v případě integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhne-li pedagogicko-psychologická poradna integraci, je pro žáka na základě odborného posudku k integraci a žádosti zákonných zástupců žáka vytvořen individuální vzdělávací plán, na kterém spolupracují třídní učitel, ostatní učitelé, speciální pedagog, rodiče žáka a v neposlední řadě žák sám. Individuální vzdělávací plán schvaluje ředitelka školy. Vzdělávání žáků s poruchami chování popř. žáků s edukativními problémy, probíhá formou speciálně pedagogické a psychologické péče a individuálního zohledňování potřeb a možností konkrétního dítěte. Pomáhá žákům při výběru dalšího typu studia, s přihlédnutím ke struktuře jejich nadání a osobnostním předpokladům Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaným žákům může škola vytvořit individuální vzdělávací plány, které napomohou jejich dalšímu rozvoji v obecné rovině, ale i rozvoji jejich mimořádného talentu. Talentovaní žáci se mohou účastnit na projektech celostátních i mezinárodních, kde se mohou porovnat s jinými žáky, získat nové informace a kontakty. Rozvoj mimořádně nadaných žáků je podpořen také rodinnou atmosférou školy. Stejně velkou pozornost, kterou věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, se snažíme věnovat i žákům mimořádně nadaným. Pozornost je věnována včasné identifikaci mimořádně nadaných žáků a poskytování odpovídající péče. Školní poradenské pracoviště spolupracuje v této oblasti s třídními učiteli, s učiteli jednotlivých předmětů a školským poradenským zařízením (pedagogicko-psychologickou poradnou). Učitelé se na výuku pečlivě připravují, musejí umět reagovat velmi pružně na případné dotazy a postřehy. Nadaným žákům umožňujeme zúčastnit se různých projektů a olympiád a zajišťujeme jim individuální pracovní tempo, vytváříme pro ně ve škole vlídné prostředí. Pozornost je věnována nejen rozvíjení jejich talentu, vlastní aktivity a tvořivosti, ale i osobnostní výchově. Vedeme je k rovnému přístupu k ostatním, učíme je i toleranci a ochotě pomáhat slabším žákům. Při výuce bývají mimořádně nadaní žáci pověřováni vedením pracovních skupin. Mají možnost řešit problémové úlohy překračující rozsah učiva na gymnáziu. Pro mimořádně nadaného žáka může být na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny vytvořen individuální plán, který využívá možnosti obohacování učiva a akcelerace vzdělávání (umožňuje např. žákovi zúčastnit se výuky některých předmětů ve vyšším ročníku). Podle potřeby je plán aktualizován a upravován.

16 3.9. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Škola je připravena ke kvalitnímu vzdělání pomoci žákům se sociálním, kulturním i jazykovým znevýhodněním. S jazykovým znevýhodněním se potýkají především žáci ze zahraničních zemí, kterým škola vychází vstříc, mj. individuálním přístupem v hodinách českého jazyka. Žákům se znevýhodněním škola prostřednictvím učitelů poskytuje možnost doučování, konzultace s výchovným poradcem, vypracování individuálních vzdělávacích plánů, zajištění skupinové nebo individuální péče, zajištění učebnic. Pedagogové volí odpovídající metody a formy práce, které vychází ze vzájemné dohody a intenzivní spolupráce mezi nimi a žáky. Jako klíčový element v práci se znevýhodněnými žáky škola vnímá spolupráci s rodiči, která vede ke vzájemné důvěře a kooperaci všech tří stran Začlenění a integrace průřezových témat Průřezová témata jsou zařazena do předmětů a činností, se kterými se setkají všichni žáci, podle následujícího přehledu. Konkrétní zapracování do jednotlivých vyučovacích předmětů je součástí osnov jednotlivých předmětů. Tematické okruhy průřezových témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Osobnostní a sociální výchova (OSV) Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti INT/ZSV; TV INT/TV INT/BI; TV INT/ZSV; TV Seberegulace, organizační dovednosti a INT/ZSV; TV INT/TV INT/TV INT/ZSV; TV efektivní řešení problémů Sociální komunikace INT/TV; DU INT/ČJL; ZSV; TV INT/DU INT/DU INT/DU Morálka všedního dne INT/ZSV INT/ZSV; D INT/ZSV INT/ZSV Spolupráce a soutěž INT/TV INT/TV INT/TV INT/TV INT/ZSV INT/MED Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (MEGS) Globalizační a rozvojové procesy INT/Z INZ/Z Globální problémy, jejich příčiny a důsledky INT/Z INT/Z; ZSV INT/Z, ZSV INT/D NT/Bi, Che Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová INT/ND INT/ZSV INT/ZSV INT/ZSV spolupráce Žijeme v Evropě INT/jazyky INT/DU; ZSV; I INT/jazyky INT/DU; ZSV INT/jazyky INT/Z;DU; ZSV INT/jazyky INT/DU; ZSV Vzdělávání v Evropě a ve světě INT/I INT/ jazyky INT/ jazyky INT/ jazyky Multikulturní výchova (MUV) Základní problémy sociokulturních INT/D; ČJL; Z INT/D; ČJL; Z INT/D;ČJL; Z INT/D;ČJL rozdílů INT/ZSV INT/ZSV INT/ZSV INT/Z; ZSV INT/ jazyky INT/ jazyky INT/ jazyky INT/ jazyky Psychosociální aspekty interkulturality INT/ jazyky INT/ jazyky INT/ jazyky INT/ jazyky Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci INT/ jazyky mezi lidmi z různého kulturního prostředí Environmentální výchova (EVVO) INT/ jazyky INT/ZSV INT/ jazyky INT/ jazyky Problematika vztahů organismu INT/BI; INT/BI INT/ ČP INT/ ČP a prostředí Člověk a životní prostředí INT/F; CH; Z INT/jazyky INT/CH; BI INT/ jazyky INT/ČP INT/ČP

17 Životní prostředí České republiky INT/Bi INT/BI INT/Z; ČP INT/ČP Mediální výchova (MEV) Média a mediální produkce INT/ČJL INT/ZSV INT/ČJL INT/D Mediální produkty a jejich významy INT/DU INT/DU INT/ČJL; DU INT/ jazyky INT/ jazyky INT/ jazyky Uživatelé INT/ZSV INT/ZSV INT/D;ČJL;ZSV INT/DU INT/ČJL INT/D INT/ jazyky INT/DU INT/D;ČJL INT/ZSV; DU Účinky mediální produkce a vliv médií INT/DU INT/DU; ZSV INT/ZSV; DU INT/ČJL; DU Role médií v moderních dějinách INT/ZSV INT/ZSV INT/D; ČJL; ZSV INT/D; ČJL INT/DU INT/ZSV; DUI Poznámky: Způsob realizace je upřesněn v učebních osnovách; součástí osnovy každého předmětu je zařazení průřezových témat.

18 4. Učební plán Vzdělávací oblasti / obory Dotace v ŠVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk* Francouzský*/Německý */Španělský jazyk* Matematika a její aplikace Člověk a příroda a společnost 36 Fyzika Chemie Biologie Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Člověk a svět práce INT x Umění a kultura 4 Dějiny umění Člověk a zdraví 8 Tělesná výchova* Výchova ke zdraví INT x Informační a komunikační technologie INT 4 Informatika* Průřezová témata INT x Disponibilní dotace 26 Celková povinná dotace Volitelné předměty Mediální výchova 2 2 Tvůrčí psaní Moderní literatura Světová literatura Novodobé dějiny Dějiny mezinárodních vztahů Divadelní teorie Publicistika Hudební seminář 2 2 Filosofický seminář Přírodovědný seminář 2 2 Dějiny umění - seminář 2 2 celková minimální dotace

19 4.1. Poznámky k učebnímu plánu: Ve školním učebním plánu verze II. došlo ke změnám především ve využití disponibilní dotace hodin a při rozšíření nabídky volitelných předmětů a to již od 1. ročníku. Volitelné aktivity jsou realizovány v 1. až 4. ročníku formou volitelných předmětů, které rozšiřují a prohlubují vzdělávací obsah vzdělávacích oborů RVP GV. Žáci příslušných ročníků si vybírají z každoroční aktuální nabídky, která vychází zejména z poptávky žáků a je uvedena v příloze ŠVP. Výuka je realizována v jednoletých i víceletých kurzech. Cizí jazyk a další cizí jazyk jsou studovány povinně a navazují na obsah výuky RVP ZV s možností vytváření skupin dle pokročilosti. Anglický jazyk se studuje povinně, žáci si volí druhý cizí jazyk německý jazyk, francouzský nebo španělský přihláškou ke studiu. Volba profilace je závazná pro celé studium a zvolený profilový jazyk je povinnou volbou žáka ve společné i profilové části maturitní zkoušky. Výuka je realizována ve skupinách. Součástí anglického jazyka je anglická konverzace. Podle Společného evropského referenčního rámce CEF všichni žáci ukončí studium cizích jazyků minimálně na úrovni B2. Chemie: Součástí výuky jsou i laboratorní cvičení a praktická cvičení. Předmět integruje část vzdělávacího obsahu oboru Geologie z RVP GV v 1. ročníku. Biologie: Součástí výuky jsou i laboratorní cvičení a praktická cvičení. Předmět integruje část vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví RVP GV v 1. a 2. ročníku. Předmět integruje část vzdělávacího obsahu oboru Geologie z RVP GV ve 4. ročníku. Předmět integruje část vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví RVP GV ve 3. a 4. ročníku. Zeměpis: Předmět integruje část vzdělávacího obsahu oboru Geologie z RVP GV v 1. a 2. ročníku. Základy společenských věd: Předmět integruje část vzdělávacího obsahu oboru Člověk a svět práce z RVP GV. Člověk a svět práce: Výuka je integrována následujícím způsobem: Úvod do psychologie - problematika profesní volby a osobního managementu; Úvod do sociologie - sociální struktura společnosti - Sociální nerovnost a sociální mobilita; Úvod do politologie - otázka lidských práv; mezinárodní vztahy evropský trh práce;globální svět - evropská integrace a mezinárodní spolupráce; mezinárodní trh práce; Úvod do studia práva a pracovně právní problematiky - orgány právní ochrany; problematika pracovněprávních vztahů; Úvod do ekonomie - tržní ekonomika, základní pojmy a subjekty; marketing; úloha státu v ekonomice a sociální politika; finance; Úvod do filozofie a etiky - význam vědeckého poznání, techniky a nových technologií i možná rizika jejich zneužití Dějiny umění: Předmět integruje vzdělávací obsah Výtvarného oboru a Hudebního oboru z RVP GV Informační a komunikační technologie: Výuka je realizována v předmětu Informatika a vzdělávací obsah je integrován průběžně v dalších předmětech Tělesná výchova: Výuka je realizována ve skupinách. Předmět integruje část vzdělávacího obsahu Výchova ke zdraví z RVP GV ve všech ročnících. Výchova ke zdraví: Výuka je integrována v následujících předmětech: Zdravý způsob života a péče o zdraví Biologie 1. roč.: Viry, bakterie, houby Biologie 2. roč.: Prevence chorob. Buňky nádorové bujení Biologie 3. roč.: Projekt Optimální výživa: vyhodnocení vlastního stylu stravování, pozitivní a negativní působení medií. Biologie 4. roč.: Ekologie x enviromentalistika, znečištění prostředí, globální problematika znečištění prostředí.

20 Základy společenských věd 1. roč.: Člověk jako jedinec - psychohygiena. Základy společenských věd 3. roč.: Občan a právo - bezpečnost práce. Tělesná výchova roč.: Zdravý způsob života a péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence. Tělesná výchova 1. roč.: První pomoc při úrazech a náhlých zdravotních příhodách Vztahy mezi lidmi a formy soužití Biologie 3. roč.: Ontogenetický vývoj člověka - fáze vývoje, období 1. a 2. vzdoru, těhotenství, porod. Základy společenských věd 2. roč.: Člověk ve společnosti - rozvoj sociálních dovedností Změny v životě člověka a jejich reflexe Chemie 1. roč.: Toxicita látek. Chemie 2. roč.: Alkoholy, alkaloidy a jiné návykové látky. Biologie 3. roč.: Rozmnožovací soustava, antikoncepce, plánované rodičovství Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Biologie 3. roč.: Biologie lidského těla, onemocnění soustav lidského těla Ochrana člověka za mimořádných událostí Chemie 1., 2. roč.: Pravidla při práci v chemikáliemi, S věty R věty. Biologie 3. roč.: První pomoc. Tělesná výchova 1. roč.: První pomoc.

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vzdělávací obor český jazyk a literatura je realizován v povinném předmětu český jazyk a literatura a ve volitelných

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba 5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba Ročník 1. 2 3. 4. Hodinová dotace Mediální a literární tvorba 0 R (1-2) R (1-2) 0 Mediální a literární tvorba v AJ 0 R (1-2)

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Platnost: 2.9. 2013 Číslo jednací: VP/2013/34/GY Mgr. Marek Výborný ředitel gymnázia Obsah Český jazyk a literatura... 3 Anglický jazyk... 28 Francouzský jazyk...

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Gymnázium Rumburk (kvinta osmiletého gymnázia a první ročník čtyřletého)

Gymnázium Rumburk (kvinta osmiletého gymnázia a první ročník čtyřletého) Gymnázium Rumburk (kvinta osmiletého gymnázia a první ročník čtyřletého) Předmět: Český jazyk a literatura Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Charakteristika vyučovacího

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Poznáváme svět

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Poznáváme svět ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Poznáváme svět 1 Identifikační údaje... 5 1.1 Název ŠVP... 5 1.2 Vzdělávací program... 5 1.3 Předkladatel... 5 1.4 Zřizovatel... 5 1.5 Platnost dokumentu... 5 2 Charakteristika

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Všechno, co si někdo dokáže představit, může někdo uskutečnit.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Všechno, co si někdo dokáže představit, může někdo uskutečnit. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Všechno, co si někdo dokáže představit, může někdo uskutečnit. GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, ORLOVÁ-LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost od 1. 9. 2009 -----------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Společenské vědy Vyučovací obsah předmětu Společenské vědy vychází

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Zpracování osnovy předmětu Konverzace v anglickém jazyce koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny, 3.V 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Lektor: PhDr. Josef Filouš, Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí KOMPETENCE K UČENÍ Individualizovat vyučovací metody

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní anglické gymnázium OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní anglické gymnázium OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno. 3 4 3 3 Seminář z českého jazyka literatury

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno. 3 4 3 3 Seminář z českého jazyka literatury 5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1 Český jazyk a literatura 5.1 Seminář z českého jazyka a literatury 5.2 Seminář z literatury v AJ Ročník Hodinová dotace Český jazyk a literatura

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 1. Obsahové vymezení Vyučovací předmět francouzský jazyk pokrývá vzdělávací

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Čtyřleté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Čtyřleté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium Čtyřleté všeobecné studium (zpracováno podle RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní všeobecné gymnázium OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní všeobecné gymnázium OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázia Turnov. pro čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program. Gymnázia Turnov. pro čtyřletý vzdělávací program Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Gymnázia Turnov pro čtyřletý vzdělávací program (zpracováno podle RVP G) Podpis ředitele Razítko školy 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní jazykové gymnázium OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více