STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ Havířov Šumbark MOJE ŠKOLA. Mgr. Marta Sakalová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ Havířov Šumbark MOJE ŠKOLA. Mgr. Marta Sakalová"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ Havířov Šumbark MOJE ŠKOLA Mgr. Marta Sakalová 1

2 ZÁŘÍ 1. MĚSÍC START VOLBA CESTA CÍL NEJTĚŢŠÍ JE ZAČÍT... SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ PŮJDEME S TEBOU 1. Vítáme všechny naše i nové ţáky, učitele, rodiče, právě začal NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. Ještě 9 měsíců. 2. Jsme rádi, ţe jste si vybrali naši školu, uvidíte, ţe máme co nabídnout. Máme výsledky, učíme moderně. 3. Vykročme s dobrou vůlí a tvrdou prací na naši společnou letošní školní cestu. Odměnou na jejím konci bude úspěch a pýcha, ţe jsme všichni opět něco dokázali. Obrázky - 2

3 Je po všem, báječné a úţasné dny skončily, prázdniny skončily. Je zajímavé. ţe to, co nás baví a co máme rádi, utíká nejrychleji. Vaše Marta je opět tady, VÍTEJTE. Srdečně Vás zdravím, šaty prý dělají člověka, tak jsem naší kronice dala nový kabátek. Uvidíme, jak jí tento školní rok bude slušet. 1 Náš cíl Dobrá škola dělá dobré odborníky KDO JSME? Škola s velmi dobrou pověstí. schopné konkurence. Nebudeme skromní - jsme opravdu dobří, vţdyť jsme loni byli oceněni!!! Ještě bych se ráda vrátila k loňskému úspěchu naší školy škola je tým, celistvá hmota, ţivelný organismus, je důleţité táhnout za jeden provaz, mít jednotný a společný zájem, cíl, vizi. A tak to funguje u nás, není to práce ani zásluha jednoho člověka, je to kaţdodenní práce a poslání nás všech, snaha

4 dát ze sebe to nejlepší. Naše pýcha Ocenění za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje v kategorii VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VÝZKUMNÉ ORGANIZACE, které nám udělily Sdruţení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje. POCHVALA je nejúčinnější a nejefektivnější motivace nejen ke spokojenosti, ale burcuje k dalšímu zdokonalování. A to my CHCEME! Být ještě lepší, abyste o nás věděli, ţe my to UMÍME. Pojďte se společně se mnou poohlédnout, co se u nás událo v minulém měsíci: ZÁŘÍ Začali jsme jako ostatní školy 1. září, pondělí, den společného setkání třídních učitelů a ţáků. A tím začalo nejen období školní docházky, ale titěrná a náročná práce vedení školy vytvořit rozvrhy tříd. Při různorodosti oborů není snadné dát do souladu poţadavky a potřeby studia i ţáků. A nyní k prvním úspěchům nového školního roku: Úspěch našich ţáků Podzim je obdobím soutěţí ţáků řemeslných oborů v praktických dovednostech a teoretických znalostech. Velkým úspěchem pro naši školu byla účast na mezinárodní soutěţi ŘEMESLO/SKILL 2014 ve Vysokém Mýtě. Marek Filip a Jakub Harych ze třídy 3OKL obsadili v kategorii obkladač 1. místo! Za úkol měli obloţit cvičnou stěnu s odkládacím pultem. 4

5 Marek nám k soutěţi řekl: Soutěţ probíhala dva dny, hodnotila se kvalita provedení i čas potřebný k vykonání práce. Z prvního místa máme samozřejmě radost a skvělé jsou i ceny, které jsme za vítězství dostali. Soutěţilo celkem 56 druţstev z České republiky, Slovenska, Německa, Maďarska a Polska v oborech zedník, montér suchých staveb, instalatér a obkladač. Chlapce na soutěţ připravoval učitel odborného výcviku pan Jiří Slavík, kterému patří poděkování za odbornou přípravu. Další podzimní akcí bylo finále soutěţe SUSO (soutěţ učňů stavebních oborů). Petr Dressler a David Štěvurda po úspěchu v regionálním kole, kde obsadili druhé místo, změřili síly s ostatními druţstvy v republikovém finále v Praze. Soutěţ byla velice náročná, a proto trvala 4 dny. Obsahovala dvě části, teoretickou část a část praktickou. V praktické části chlapci zdili komín, šikmou zeď s oknem a obkládali stěny. Pracovali s různými materiály - POROTHERM Profi, komín SCHIEDEL, YTONG a KB-BLOK. Nakonec obsadili pěkné šesté místo. Chlapce na soutěţ připravoval učitel odborného výcviku pan Aleš Václavík. Všem děkujeme za skvělou reprezentaci školy!! V silné konkurenci jsme opět dokázali, ţe i v republikovém měřítku patří naše škola ke špičce ve výuce řemeslných oborů! Mgr. Naděţda Kurzejová Dovolila jsem si 2 naše chlapce vyzpovídat a poloţila jim pár otázek: 1. Jaké byly Vaše dojmy? Bylo to super, přišlo plno diváků, dokonce i děti z mateřských škol 2. A co konkurence? Jakub: Zpočátku se jim dařilo, ale pak se role obrátily. Filip: Toš, robili rychle, ale podle mě nekvalitně. 3. Je něco, co byste vylepšili po stránce organizátorské? Filip: Stěny byly křivé, vychýlené. Jakub: Málo místa, pracovní boxy byly těsně u sebe. 4. Jak hodnotíte přípravu na soutěţ? Jakub: Mistr to vychytal, ţe nás to naučil. Filip: Pořád chtěl, ať pořádně makáme a vyplatilo se to. 5

6 Zleva: Jakub Harych, Filip Marek BLAHOPŘEJEME!!! 6

7 7

8 Zleva: Petr Dressler, David Štěvurda naši skvělí zedníci 8

9 STAVEBNÍ OBORY VÍKENDOVÝ POBYT MODERNÍ FORMA VÝUKY VÝSTUPY A KOMPETENCE V rámci STAVOPROJEKTU naši ţáci opět vyjeli do malebného kraje pod Pradědem, Malé Morávky-Karlov na chatu Kamzík a jiţ naposledy. Tento projekt skončil v měsíci záři. Střídali se kominíci, instalatéři, stavební provoz, technické zařízení budov, obkladači atd. Tato forma výuky byla na naší škole něčím novým. Mladí lidé se společně s odbornými učiteli setkávali o víkendech ze svého volného času, absolvovali jednotlivé výukové bloky a výsledkem byly ověřovací testové úlohy. Mimo jiné měli i 9

10 volnočasové aktivity jako poznávací vycházky do okolí. Poslední víkend jsme měli štěstí. V Karlově se konala přehlídka veteránů automobilů, jejichţ kolona projíţděla novými lyţařskými vleky. Byla to nesmírná podívaná, ostatně, podívejte se na ty krasavce sami 10

11 POZNÁVÁTE JI? 11

12 JE TO ONA, POVĚSTNÁ, ÚSPĚŠNÁ Lopraisova Tatra 12

13 Cimrmanův velorex byl okouzlujícím kouskem v celé expozici 13

14 14

15 Druhá skupinka se vydala hledat tzv. kešku. Pár nadšenců v čele se zkušenou hledačkou pokladů, Ing. Pavlou Vojtkovou, mířila lesem a vedla nás neznámou krajinou. Pomáhala nám samozřejmě GPS v mobilu. Někteří jsme se s hledáním zvláštností v naší republice setkali, ale kdybychom věděli, co nás čeká, tak bychom s sebou vzali více lidí. Situace vypadala následovně: Hledali jsme více neţ hodinu v okruhu 10 metrů. Pomalu nám docházela trpělivost a měli jsme telefonní číslo na tvůrce této obzvláště nejtěţší kešky v okolí. Dostali jsme tedy rady a hledání jiţ bylo úspěšné. Byla důvtipně ukrytá v konstrukci stojanu na lyţe (viz foto). Přesto, ţe jsme ji nenašli úplně sami, to byl příjemný adrenalin, který nás nepotká kaţdý den. Miroslav Nytra, 2. SPP Zleva: Mirek Nytra, Andrzej Rygiel, Honza Jursa Milí čtenáři, trošku jsme koukli do minulého měsíce a jiţ brzy tu bude zase naše kronika a přinese informace a zajímavosti po uplynutí měsíce října. 15

16 Vítejte v měsíci říjnu. Co je za ukazatelem? ŘÍJEN ERASMUS nové projekty! MÁME OCENĚNÉHO ŢÁKA! POZOR NA CHŘIPKOVOU EPIDEMII. ZDRAVÍ VITAMÍNY Malá nápověda: Chcete zhubnout? Jezte, kila půjdou rychle dolů! IRSKO POHANÉ Zajisté jste poznali dýni, také jinak tykev a charakterizuje anglosaský lidový svátek Halloween. (Obrázky: 16

17 V České republice nejde o tradiční svátek. Některé domácnosti si před dveře dávají tzv. jack-o -lantern jako symbol. Ale kdybychom se zeptali některých maminek malých dětí, tak by nám odpověděly, ţe se svými ratolestmi onen přemilý a usměvavý dýňový obličej prostě vyřezávat musí Co bychom neudělali pro své děti, ţe? A jak je teprve fajn, kdyţ děti udělají něco pro školu a pro Vás, rodiče Rodiče Petra Maršálka mohou být právem pyšní BLAHOPŘEJEME! Ono se totiţ stala báječná věc právě výše uvedený ţák naší školy byl vybrán ke Slavnostnímu ocenění nejúspěšnějších ţáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2013/2014. Předávání ocenění se konalo 30. října 2014 v sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě. 17

18 Krátké připomenutí, za co byl tedy Petr oceněn: Celostátní kolo soutěţe Autoopravář junior 2014 Ve dnech dubna proběhlo v Mladé Boleslavi v budově Service Training Center ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy celostátní finále soutěţe Autoopravář junior Této soutěţe se zúčastnilo celkem 62 vítězů regionálních kol z celé České republiky. Nejvíce zastoupeným oborem byl Mechanik opravář motorových vozidel (28). Dalšími obory byly Autotronik (12), obor Karosář (11) a Autolakýrník (11). Severomoravský kraj v kategorii Karosář reprezentoval vítěz regionálního kola, ţák naší školy, Petr Maršálek. V celostátním kole se Petr Maršálek umístil na 5. místě, od místa čtvrtého ho dělil pouhý jeden bod. Toto umístění je velmi pěkné a svědčí o kvalitních vědomostech a dovednostech našich studentů. Soutěţ samotná měla velmi dobrou úroveň, soutěţící byli odměněni jak hodnotnými cenami, tak také moţností navštívit výrobní závod Škoda auto a.s. Prohlídka závodu byla zaměřena na halu montáţe vozidel a halu určenou pro výrobu motorů a převodovek. Petru Maršálkovi patří poděkování za vzornou reprezentaci naší školy. Co dodat? Je to výsledek zapálení a nadšeného Petrova přístupu ke vzdělávání, tvrdá školní práce, zodpovědný a přísný postoj odborných učitelů a především mistrů, kteří našim automechanikům a autotronikům ukazují, jak se dá tento obor dělat s láskou a jak jim ten dopravní prostředek se čtyřmi koly musí doslova projít rukama. Kaţdý kluk touţí po super rychlém autě, ale uţ ne kaţdý se o svého miláčka dokáţe postarat, natoţ aby porozuměl jeho technické duši, zvuku motoru a vůbec všemu, co se skrývá pod kapotou... POKORA ZÁJEM ZODPOVĚDNOST DŘINA CÍL SPOLEHLIVOST 18

19 TO JE PETR, šikovný chlapec

20 Petr v tom má jasno, ţe nic není zadarmo. A navíc je skromný. a hlavně ví, ţe na štěstí se spoléhat nedá, musí jen na sebe. 3 Buď cestu najdu, nebo si udělám vlastní HENRY FORD: Překáţky jsou ony obávané věci, které spatříme, kdyţ odvrátíme pohled od svého cíle

21 INFORMACE Je důleţité vědět, kde je jejich zdroj. mezi námi jsou skvělí učitelé, ţáci, kteří nečekají, aţ budou pověřeni nějakým úkolem, jsou vytrvalí a jdou za svou vizí, přijdou s nápadem sami. KREATIVITA Nejspíš se nedá naučit, je nebezpečná. bere ti čas, spánek, nejde si ji vzít nebo zavolat, kdy se ti zachce, útočí na mozkové centrum a nutí tě bdít a zkoušet to znovu a znovu... ODDANOST... svému cíli, své vůli a morálce. není vše jen o penězích, kdo nechápe, nikdy neporozumí, ţe jde něco dělat i pro ten úţasný pocit nadšení a spokojenosti, ţe se zase něco nového dovíš... 21

22 Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období , který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeţe. V letošním roce se naší škole podařilo získat na základě jiţ dříve podané ţádosti grant zaměřený na mobilitu osob v rámci odborného vzdělávání ţáků. Základní informace o projektu: Typ projektu: Erasmus+, Projekt mobility osob Název projektu: Odborná praxe v zahraničí = lepší uplatnění na trhu práce Doba trvání projektu: Partnerská organizace: Almond Vocational Link Ltd., Plymouth, Velká Británie Celková výše získaného grantu: 26,157 EUR Koordinátor a vedoucí projektu: Ing. Martin Fišer Cíl a stručná náplň projektu: Hlavním cílem projektu je zdokonalení teoretických znalostí a hlavně praktických odborných dovedností 12 ţáků maturitního oboru L/01 Autotronik při odborné čtrnáctidenní stáţimobilitě v anglickém městě Plymouth. Ţáci dostanou příleţitost získat nové zkušenosti související se studovaným odborným zaměřením v reálném prostředí anglických firem. Stáţ má také vyučovací rovinu - přijímající organizace je certifikovanou organizací odborného vzdělávání a přípravy (VET instituce), takţe během odborného výcviku - stáţe v konkrétních firmách - ţáci zároveň reflektují rozvoj znalostí a dovedností v učebním procesu. Vedlejším cílem projektu je zvýšení jazykových kompetencí ţáků, a to zejména zdokonalení a rozšíření odborné terminologie přímým působením ve firmách. Ţáci budou během svého pobytu ubytováni 22

23 v hostitelských rodinách, coţ určitě pomůţe ke zvýšení jejich jazykových kompetencí. Účastníci stáţe získají kromě neocenitelných pracovních zkušeností a záţitků i v celé Evropě uznávaný Europass mobility a certifikaci ECVET (Evropský certifikovaný systém uznávání pracovních kvalifikací). Plánované činnosti účastníků stáţe: - údrţbu a diagnostiku motorových vozidel, - základní opravy motorových vozidel, - evidence závad a opravárenských činností, - vytváření, evidování a správa technické dokumentace, - ovládnutí základních procesů v oblasti strojírenství a práce s materiály, - osvojení základních znalostí technické mechaniky, - procvičení znalostí a dovedností v oblastech technologie, elektrotechniky a elektroniky. Oblasti odborně vzdělávacích kurzů: - Responsible Work Practice (zodpovědná odborná praxe), - Communication in the Workplace (komunikace na pracovišti), - Personal Presentation in the Workplace (osobní prezentace na pracovišti), - Interview Skills (dovednosti při řízeném rozhovoru), - Introduction to Engineering (úvod do strojírenství a inţenýrství). Tyto kurzy budou probíhat přímo při výkonu praxe na pracovišti formou výkonu svěřených úkolů. Věříme, ţe se všem zúčastněným ţákům podaří na stáţ řádně připravit, pobyt v anglických firmách a rodinách náleţitě vyuţijí a zdokonalí se nejen ve své angličtině, ale hlavně si osvojí praktické zkušenosti a dovednosti, které jim pak také pomohou najít lepší uplatnění na trhu práce. O všech s projektem souvisejících aktivitách budeme pravidelně informovat v samostatné sekci na webových stránkách školy. Ing. Martin Fišer 23

24 Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období , který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeţe. V letošním roce se naší škole podařilo získat grant zaměřený na spolupráci a partnerství škol. Základní informace o projektu: Typ projektu: Erasmus+, Strategická partnerství škol Název projektu: To work together = get to know each other (Pracovat společně = navzájem se poznávat) Doba trvání projektu: (3 roky) Koordinátorská organizace: Střední škola technických oborů, Havířov Šumbark, Lidická 1a/600; příspěvková organizace Partnerská organizace: Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, Jastrzębie-Zdroj, Polsko Celková výše získaného grantu: 50,000 EUR (z toho výše grantu pro naši školu 29,500 EUR) Projektový tým: Hlavní manaţer projektu: Koordinátor a manaţer projektu: Ekonom projektu: Manaţer mobilit: Vedoucí pracovní sekce Kultura: Vedoucí pracovní sekce Sport: Vedoucí pracovní sekce Odbornost 1: Vedoucí pracovní sekce Odbornost 2: Mgr. Jaroslav Knopp Ing. Martin Fišer Hana Kostolná Mgr. Renáta Ságlová Mgr. Marta Sakalová Mgr. Jaroslav Aniol Ing. Radim Miksa Ing: Dušan Kabát 24

25 Cíl a stručná náplň projektu: Projekt Partnerství se jeví jako jeden z velmi efektivních způsobů, jak podpořit interkulturní aktivity studentů zúčastněných zemí a probudit u nich hlubší zájem o poznání ţivota a práce v druhé zemi. Zaměřit se chceme zejména na podobnosti a odlišnosti ţivota v podobných regionech a podobných školských zařízeních. Soustavnou a dlouhodobou prací na společném tématu chceme získat nové zkušenosti a ty pak začlenit do kaţdodenní práce studentů i pedagogů. Chceme si rovněţ ověřit a vyzkoušet zcela nové a doposud nevyuţívané metody a formy práce a vzájemné komunikace. Hlavní cíle projektu jsou: 1. Seznámit se s podobnostmi a rozdíly ţivota v blízkých regionech různých zemí, identifikovat moţné stereotypy a předsudky, které mezi nimi přeţívají, poznat kulturní různorodost a podpořit společnou evropskou sounáleţitost. 2. Zapojit ţáky i pedagogy do soustavné práce na společném tématu a propojit práci na projektu se školními kurikuly. 3. Podpořit uţívání moderních technologií v komunikaci a při získávání informací a pouţívat nové metody a formy práce. Zvýšit sebedůvěru studentů, jejich komunikační a prezentační dovednosti a rozvinout jejich jazykové kompetence. Vylepšit výuku cizích jazyků, zvláště angličtiny, jako nástroje pro studium i výzkum. Práce na projektu bude probíhat ve třech pracovních sekcích, ve kterých budou ţáci obou škol pracovat na těchto výstupech: Sekce KULTURNÍ - Lexikologický česko-polský slovník mládeţe; - Regionální kuchařka a videokuchařka + kulinářský manuál a slovníček s fotodokumentací; - Prezentace, tabulky, fotodokumentace, popř. videonahrávky z oblastí: Nejvýznamnější regionální osobnosti a Společenský ţivot a historie obou partnerských měst. 25

26 Sekce SPORTOVNÍ - komplexní zpráva mapující fyzickou kondici a sportovní dovednosti ţáků partnerských škol; - souhrnná prezentace věnující se nejvýznamnějším sportovním klubům a nejlepším sportovcům kaţdého regionu a jejich největším sportovním úspěchům. Sekce ODBORNÁ - trojjazyčný on-line slovník odborné terminologie a vytvořených schématických značek pro oblast elektroniky, regulace, pneumatiky a hydrauliky; - zmapovaní a vzájemné porovnání regionů z hlediska znečištění ovzduší vlivem dopravy a průmysluů. Všechny výsledky tříleté spolupráce budou na závěr projektového období prezentovány na společném semináři v naší i polské škole. Vytvořena bude rovněţ broţura mapující celé tříleté období. Mobility (výměny ţáků a zaměstnanců) Nedílnou součástí projektu budou rovněţ týdenní pracovní návštěvy ţáků i učitelů v partnerských školách. Během 3 let proběhnou celkem 2 týdenní návštěvy 5 učitelů (1x u nás a 1x ve škole v Polsku) a 4 týdenní návštěvy 10 ţáků (2x u nás a 2x v Polsku). Během návštěv budou účastníci mobilit nejen pracovat na společných výstupech, ale seznámí se také s ţivotem, prací a kulturou partnerské země. O všech s projektem souvisejících aktivitách budeme pravidelně informovat v samostatné sekci na webových stránkách školy. Ing. Martin Fišer 26

27 A na závěr výzva! PRVNÍ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 7. a 8. listopad! JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI, TĚŠÍME SE NA VÁS. 27

28 LISTOPAD Začíná čas plískanic, padá listí, netopýři a jiná zvířata se ukládají k zimnímu spánku a člověk na sobě také cítí sklon k odpočívání. Den se zkracuje, brzy je tma a to nám na pracovní aktivitě moc nepřidá. Ale s tím nic nenaděláme a dělat musíme Spánek nám zabere třetinu ţivota, je to útlumově-relaxační fáze organismu, při níţ dochází ke změně činnosti mozku doprovázené ztrátou vědomí, k uvolnění svalstva, dýchání se zpomaluje a zdají se nám sny Sen je nereálná iluze, mimo kontrolu spáče, je plný emocí, mnohdy i strašidelných. Věda, která se zabývá sny, se nazývá oneirologie. Ale jsou i sny, které jdou realizovat, můţeme si je splnit a jak? Ţivot a vlastní zkušenosti nám ukázaly, ţe k tomu potřebujeme vůli, snahu, tvrdou práci, vytrvalost, oddanost a nevzdávat to. Kaţdá sebemenší zkouška našich dovedností a znalostí nás posunuje kupředu, i kdyţ pokaţdé nemusíme být úspěšní. Důleţité je zkoušet to znovu a znovu. Hold, dnešní doba je velmi krutá a musíme na sobě stále něco vylepšovat a hledat i to, o čem ještě nevíme, ţe na to můţeme mít a ţe to zvládneme. A takovým důleţitým snem pro mladého človíčka, ţáka základní školy, je i výběr školy-oboru, který bude v jeho ţivotě nejen prací, ale i zálibou a koníčkem. Proto naše škola je tu pro Vás a čekáme, ţe si u nás chcete splnit sen. 28

29 Více neţ slova nabídne malá fotoprohlídka, jak to u nás vypadalo. 1. etapa Dne otevřených dveří: 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 Děkujeme Vám všem za návštěvu, velmi rádi jsme se Vám věnovali, zodpovídali Vaše dotazy, ukázali, jak u nás pracujeme a jak jsme vybaveni především po stránce odborné. Vážíme si všech, kteří jste k nám našli cestu, a věříme, že naše škola bude součástí snu nejednoho deváťáka. Sen je dobrodruţná výprava, na kterou se vydáváme kaţdého večera. Charles Baudelaire Člověk má vţdycky podmínky k tomu, aby udělal to, o čem sní. Paulo Coelho Kdekoliv zasejeme sny, vykvetou růţe. Aveline Claude 39

40 4 symboly štěstí a úspěchu v ţivotě 5 : NEJCENNĚJŠÍ NEJPEVNĚJŠÍ NEJTĚŢŠÍ NEJSPOKOJENĚJŠÍ 1. Zdraví = stav těla i duše + pilíř pro cestu ţivotem. 2. Rodina = zázemí, pevný základ, stavební kámen, opora, opevnění, obrana proti starostem a pádům. 3. Kariérový růst = vůle a vize pracovního zařazení, vzdělávání, rekvalifikace, flexibilita. 4. Finance = peníze jsou nástrojem plnění přání a základním zdrojem sociálních jistot. 5 kariera, finance 40

41 Přírodovědný KLOKAN Info o soutěţi Soutěţ Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006 v rámci projektu STM-Morava číslo 2E06029 Národního programu výzkumu II. Pořadatelem soutěţe je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Soutěţ figuruje na seznamu soutěţí vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR v kategorii B a je zařazena do programu Excelence. Ţáci soutěţí ve dvou kategoriích, a sice Kadet (8., 9. třída ZŠ) a Junior (I. II. ročník SŠ). V kaţdé kategorii je zadán soutěţícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemţ ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených moţností. Na řešení mají 40 minut čistého času. Distribuce testů a jejich následné vyhodnocení prochází sítí krajských a okresních důvěrníků. Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci. Nejúspěšnější řešitelé v kaţdé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. Školní kolo 2014 Dne proběhlo školní kolo soutěţe Přírodovědný KLOKAN 2014, soutěţili jsme v kategorii Junior (1. a 2. ročník oborů ukončených maturitní zkouškou). Zúčastnily se třídy 1. AT, 1. TAT a 2. ATN, tedy celkem 58 ţáků. Umístění našich ţáků: 1. Martin Penkala 1. AT 53 bodů 2. Tomáš Kubiena 1. AT 51 bodů 3. Erik Dobiáš 2. ATN 50 bodů Celková statistika výsledků našich ţáků byla zaslána organizátorům soutěţe. Cílem soutěţe je vzbudit zájem ţáků o technické a přírodovědné obory. Vítězům blahopřejeme a všem soutěţícím děkujeme za účast. Za PK přírodních věd PaedDr. Iveta Unzeitigová 41

42 SŠ TECHNICKÝCH OBORŮ NA KONGRESU 2014 V OSTRAVĚ Pro letošní jiţ jedenáctý kongres pro střední školy bylo vyhlášeno téma Návykové látky a ochrana před nimi. Akce se konala 25. listopadu 2014 v kongresovém sále hotelu Imperial v Ostravě, přičemţ exkluzivním partnerem kongresu byla společnost Severočeské doly, a.s. Kongres zahájil 1. náměstek Ministerstva vnitra JUDr. Ing. Jiří Nováček, doplňující a upřesňující informace podávali plk. Mgr. Radim Wita náměstek ředitele pro sluţbu kriminální policie a vyšetřování KŘP MSK a Mgr. Sylvia Reterová z Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. Na kongres bylo zasláno 70 příspěvků z 38 středních škol Moravskoslezského kraje. K účasti bylo vyzváno 11 škol s 20 příspěvky. Ţák 2. ročníku oboru Autotronik Martin Kvasnica přednesl příspěvek s názvem Postoje k drogám a jejich uţivatelům. Informace získané ze statistik zpracoval přehledně do grafů. Zajímal se o názory naší populace na morální přijatelnost jednotlivých drog, na mínění o zdravotním riziku, zajímaly ho názory na kriminalizaci pěstování, výroby, prodeje a uţívání drog, chtěl znát postoje společnosti k jejich uţivatelům, a to vše sledoval v závislosti na pohlaví, rodinném stavu, výši vzdělání, velikosti bydliště a věku respondentů. David Ovísek, ţák 2. ročníku oboru Nábytkářství v prezentaci Drogy a protidrogová prevence přehledně zpracoval rozdělení drog podle míry rizika, podle původu a podle účinků. Ve druhé části přítomné seznámil s opatřeními, která mají předcházet či zamezit drogovým závislostem. Kaţdá z prací byla odměněna grantem 3 000,- Kč a škola obdrţela grant v hodnotě 5 000,- Kč. Davidovi a Martinovi děkujeme za reprezentaci školy a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu. 42

43 Martin Kvasnica 43

44 David Ovísek Drogy jsou celosvětovým fenoménem. To, co nám na nich vadí, je, ţe jsou návykové, omamné a psychotropní. Drogově závislí postupně přicházejí o práci, přátele, rodinu a nakonec i o svou svobodu a chuť k ţivotu. Děkujeme organizátorům za velmi zdařilou akci. RNDr. Jana Nováková, garant akce 44

45 45

46 46

47 Děkujeme za pozornost a vytvoření příjemné atmosféry. Mějte se moc hezky a zase někdy na shledanou Garant akce: RNDr. Jana Nováková Foto: Martin Kvasnica (2.ATN-AT) Technické zázemí: (2.ATN-AT) 47

48 PROSINEC V tomto měsíci jsme naši školu opět vyzdobili pro Vás DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 13. prosinec. Digitální svět nabízí neskutečné moţnosti získávání informací o všem, nemusíte nikam chodit a v příjemné atmosféře u Vás doma zjistíte, co potřebujete vědět. A přesto hodně z Vás našlo cestu k nám a přišli jste se podívat přímo místo činu Za to Vám vyjadřujeme úctu a poděkování, ţe i v tomto hektickém předvánočním shonu jste našli zlomek času a věnovali ho budoucnosti - návštěvě naší školy. Ţáci základních škol si mohli vlastníma rukama vyzkoušet, co je zajímalo a nadchlo. Jsme potěšeni, ţe Vás oslovily komentáře a výklady odborných učitelů a mistrů, ale i našich ţáků-asistentů. Ti jsou velmi dobrým příkladem, ţe u nás jsme schopni vzdělávat a vychovat kvalitní absolventy pro náročné poţadavky trhu práce. V současné době mají mladí lidé problém se zaměstnaností a s uplatněním, proto jedním z našich cílů je naučit naše svěřence flexibilitě a působit na ně tak, aby si uvědomili, ţe stále platí: poctivá práce, zodpovědnost, spolehlivost a kvalifikovanost = cesta k pracovním úspěchům a osobní pohodě. Podívejte se, jak vypadá zájem o naši školu: 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 A VY OSTATNÍ PŘIJĎTE 17. LEDNA, rádi Vás uvítáme. 55

56 Návštěva zahraničních studentů v naší škole Také letos u nás pokračoval projekt Edison Culture týdenním pobytem studentů zahraničních vysokých škol. Přivítali jsme praktikanty z Brazílie, Gruzie, Řecka a Guatemaly. Své země nám představili nejen prezentací v Aule školy, ale také ve vyučovacích hodinách angličtiny, kde jsme se na mnohé věci mohli ihned i zeptat. Ale nesetkávali jsme se s nimi jen ve škole. Naši hosté přednášeli o svých zemích také v Domově seniorů Helios, zúčastnili se našeho Dne otevřených dveří a navštívili hokejový zápas, coţ byl pro mnohé z nich první a naprosto ojedinělý záţitek. Jejich přítomnost na vyhlášení soutěţe Miss Reneta jen doplnila krásný dojem z pobytu v našem městě. Jiţ teď těšíme na další pokračování tohoto projektu. PaedDr. Dagmar Fárková 56

57 57

58 58

59 59

60 A je tady nejkrásnější období v roce, Vánoce. Tolik slov bývá vyřčeno, tolik přáníček psáno, stejně všichni dojdeme k tomu, ţe nejcennější je zdraví a rodina. Lidské teplo, pohlazení po tváři, pevní objetí, laskavé slovo, vyznání lásky, klid v duši, odpuštění 6, 6 Obrázky

61 Přiblíţil se vánoční čas máme (nebo měli bychom mít) k sobě nějak blíţ, srdíčko nám taje dojetím, dokonce se více usmíváme, zapomínáme na staré křivdy, v očích nám září radost z těšení, cukroví voní po celém bytě, prostě to kouzelné fluidum působí na nás na všechny, na děti i dospělé. A samozřejmě na naše ţáky, kteří jiţ od pondělí byli velmi slavnostně naladěni, uţ to na nich bylo ve výuce vidět Milí čtenáři, přejme si navzájem, aby lidé kolem nás voněli člověčinou nejen o vánočních svátcích, ale kaţdičký obyčejný den

62 LEDEN Všichni známe onu větu, jak ten čas letí. Není to tak dávno, co jsme se těšili na vánoční svátky a Silvestra a na prázdniny nebo dovolenou. Bohuţel vše jednou končí a začali jsme znovu. Je tady rok 2015 a tak trochu záleţí i na nás, co přinese, odnese, co se podaří, na co budeme pyšní, čeho budeme litovat, co komu řekneme, komu pomůţeme, jaká máme novoroční předsevzetí. Velmi příjemně se o tom sní a povídá, můţeme si to i napsat jako Bart Simpson 8 a pak to po sobě nepřečteme. To je tedy šalamounské. Někdo moudrý kdysi řekl, ţe bychom si měli dávat pouze takové cíle, které jsme schopni zvládnout. A naše škola má své cíle a daří se nám to. Díky nové náborové strategii jsme se dostali do povědomí základních škol mnohem hlouběji a zvuk naší školy je v regionu stále silnější. A díváme se po okolí:

63 BUDIŢ SVĚTLO- tak se jmenovala exkurze, na kterou nás vzala pí učitelka Feberová a Blokšová. Jeli jsme do Dolní oblasti Vítkovic do Velkého světa techniky. Náplň exkurze se týkala světla a vše kolem něj, hlavně pak optické klamy. Programem nás provázela lektorka, která nás na začátku trápila otázkami o přírodních jevech jako duha, fatamorgána, polární záře a podobně. Třeba proč je obloha modrá, proč je někdy vycházející měsíc červený a větší. V další části jsme dostali papír, pastelky a kreslili jsme lidské oko v řezu. Poté jsme pracovali s tablety, kde jsme si vše, co jsme vytvořili, ověřili z internetu. Pak jsme se vrátili k optickým klamům, rozpoznávali jsme na fotografiích to, co jsme nemohli hned vidět, některé fotky byly neskutečné. Poslední teoret. částí bylo seznámení se s laserem a jeho vyuţitím v kaţdodenním ţivotě. Po přestávce, kde jsme dostali od organizátorů svačinu, jsme se přemístili do expozice Velkého světa techniky do části zaměřené na optiku. Jsou tam úţasné expozice, všechno jsme si vyzkoušeli, osahali, jak vše funguje. Strávili jsme tam více neţ hodinu a pak nás odvezl autobus domů. A to, co jsem nevěděl, mi řekla pí učitelka: Tuto akci organizuji v rámci svého projektu NatTech Dolní oblast Vítkovice, která se stará o vzdělávání ţáků v přírodovědných předmětech a chystá pro nás tyto zajímavé akce. Za třídu 2. IS Jaromír Wojcik 63

64 64

65 65

66 66

67 Střední škola technických oborů, Havířov Šumbark, Lidická 600/1a, příspěvková organizace Výsledková listina Ekologické soutěže PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (nejen) NAŠEHO REGIONU 1. Adam Schindler 1. TAT Alternativní paliva 2. Lukáš Przybyla 1. TAT Tornáda 3. Jiří Rozkopal 1. TAT Elektromobil GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA 1. Tomáš Papírník 1. AT Kvalita potravin 2. Lukáš Kořínek 1. AT Toxikománie 3. David Kubela 1. TAT Cukrovka , RNDr. Jana Nováková 67

68 Vyhodnocení ekologické soutěţe V měsících září aţ prosinec 2014 probíhala soutěţ Problémy ţivotního prostředí regionu pro ţáky 1. ročníků a nejen těch. Záměrem soutěţe bylo formou výtvarného či psaného projevu upozornit na tuto problematiku zejména v předmětech Chemie a ekologie, případně odborných předmětech. Vzhledem k tomu, ţe s Chemií a ekologií velice souvisí další oţehavé téma Globální problémy lidstva, byla vyhlášena pro ţáky ke zpracování i tato problematika. Tato soutěţ probíhala v naprosto stejném reţimu, co se týká vyhodnocení i odměn i dalšího vyuţití ve výuce. Soutěţe dle plánu byly vyhodnoceny v 1. polovině měsíce ledna. Do soutěţí bylo posláno celkem 33 projektů 2 tříd, a to 1. TAT (17 prací) a 1. AT (16 prací). Všechny byly zpracovány v PowerPointu , garant soutěţe RNDr. Jana Nováková Vyhodnocení předních míst školního kola fyzikální soutěţe - učební obory 1. místo Tomáš Danihel 1. KK (100%) Roman Novotný 3. A 2. místo Daniel Ţelezňák 1. A 92% David Nekoranec 2. KTT Petr Maršálek 2. KTT Jakub Lis 3. A 3. místo Dominik Dzida 1. A 83% Dominik Kotala 1. OK Jan Sýkora 2. A Václav Valík 2. EIS Michal Kanaloš 2. KTT Adam Chovančík 3. A 68

69 Soutěţ s panem Popelou je ekologická soutěţ pro školy pořádaná A.S.A., spol. s r.o., která by měla provázet současnou mládeţ jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí moţnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem ţivotního prostředí. Vychází z přesvědčení, ţe výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem Soutěţe s panem Popelou je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru ve školách. Úkolem školy je za celou dobu soutěţe nasbírat co největší mnoţství papíru, který bude vykupován za smluvené ceny. Na telefonickou objednávku zástupcem školy bude v předem dohodnutém termínu bezplatně přistaven kontejner nebo svozový automobil. Sběr bude odvezen ke zváţení a dalšímu zpracování. Zváţené mnoţství papíru bude průběţně evidováno. Po termínu uzávěrky bude vyhodnoceno a odměněno celkem 50 nejlepších škol. Kaţdá z vítězných škol obdrţí věcné odměny v hodnotě Kč (sportovní potřeby, společenské hry, reklamní dárky). Hodnocení probíhá ve 2 kategoriích v pěti regionech, a to v kategorii podle mnoţství papíru v přepočtu na jednoho ţáka a v kategorii podle celkového mnoţství papíru. Co se tedy od nás očekává? Separujme papír ve třídách, kabinetech, kancelářích, dílnách, skladech,, nevyhazujme jej do odpadkových košů! Garant akce: RNDr. Jana Nováková 69

70 Hodnocení soutěţe Tesař 2015 Ve dnech se ţáci naší školy zúčastnili moravského kola soutěţe Tesař 2015, které se konalo na Střední škole stavební a dřevozpracující v Ostravě-Zábřehu. Naši školu reprezentovali ţáci 2. ročníku Dominik Kudelka a Dan Šebela, které k soutěţi připravoval UOV oboru tesař, Vlastislav Tománek. Oba ţáci pojali přípravu k soutěţi zodpovědně a svědomitě, coţ se také projevilo jejich kvalitním umístěním v náročné konkurenci škol z celé Moravy, od Humpolce aţ po Valašské Meziříčí. Naši ţáci se umístili na hezkém postupovém 3. místě, za soutěţícími z Ostravy a Opavy, následováni druţstvem z Valašského Meziříčí a odnesli si odtud kvalitní ceny. V soutěţi určené ţákům třetích ročníků uspěli naši ţáci druhých ročníků a postoupili tak do devatenáctého ročníku celostátního mistrovství ČR Tesař 2015, s mezinárodní účastí, které proběhne ve dnech v Brně a bude součásti doprovodného programu mezinárodního veletrhu IBF A co nám k soutěţi řekli: Úkolem bylo postavit část valbové střechy. Z nákresu jsme orýsovali rozměry na řezivo, z kterého jsme si připravili krokve se spoji a kleštiny a pak jsme pustili do stavby krovu. Nejtěžší na soutěži byla pro nás výroba nárožních krokví. Soutěž měla i teoretickou část formou testu z odborných předmětů. Tu jsme zvládli na 100 procent. Za své umístění na soutěţi převzali hodnotné ceny profesionální nářadí a budou rovněţ oceněni ředitelem školy. Blahopřejeme a přejeme chlapcům mnoho úspěchů v celostátním kole. Dne Zpracovali: Mgr. Naděţda Kurzejová Vlastislav Tománek 70

71 71

72 72

73 Vidíte sami, jak se nám daří vychovávat mladé nadějné řemeslníky se zlatýma rukama, kterých se v současné době nedostává. Najít dobrého instalatéra, obkladače, zedníka, truhláře, automechanika atd., tj. vskutku někdy problém. Proto se naši mistři i odborní učitelé svým svěřencům věnují s maximálním nasazením a předávají jim co nejvíce zkušeností i ze své vlastní praxe. Kaţdý úspěch, i ten nejmenší, nás vţdy potěší a posune o kousíček dopředu

74 ÚNOR Máme za sebou další měsíc a především pro školní mládeţ byl zajisté báječný, neboť školy v našem městě měly prázdniny. Právě jsem se zamyslela, jaké to bylo v dávných dobách antiky, středověku a písaři nebo kronikáři všechny události zaznamenávali ručně. Byl v tom i kus umění, krasopisu, kaţdé písmenko jak namalované. A toho času. 2. února 1468 zemřel vynálezce knihtisku Johannes Gutenberg. Díky němu svět poznal tisk z výšky. Poprvé se deskové tisky objevily Číně uţ kolem 9. století. A dnes? Jak prosté! Stačí usednout k počítači, připravit prstíky na klávesnici a můţeme tvořit a psát, uloţit, kopírovat, převádět do PDF, odesílat atd. A vše pohodlně a z domova. V něčem je ta moderní doba skvělá. ( Dovolte, abych připomněla jistou vlasteneckou okolnost: 7. února 1862 zemřel autor hudby naší státní hymny, hudební skladatel František Škroup. V hlavě mi zní melodie Kde domov můj Jak úţasné tóny se snoubí s krásným lyrickým textem. Jsme doma a myslím, ţe máme rádi Česko. Mám ráda i Havířov a samozřejmě naši školu, opravdu mi přirostla k srdci celá celičká s báječnými, pracovitými bytostmi, teenagerskými rozháranými dušemi a rodícími se odborníky, kteří jednou naší škole budou dělat čest a slávu. Podívejme se na úspěchy a akce: 74

75 Velkým úspěchem naší školy skončilo regionální kolo celostátní odborné soutěže AUTOTRONIK JUNIOR Soutěž probíhala 2. února 2015 na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání v Krnově. Za naši školu byli do soutěže vyslání žáci čtvrtého ročníku oboru Autotronik Dominik Ježík a a Vojtěch Graf. Soutěž se tradičně skládala ze tří částí. První část byla poznávací. Soutěžící museli dokázat, že se orientují v elektrických a mechanických prvcích automobilů. Například v brzdové soustavě hydraulické i vzduchotlaké, zabývali se palivovou soustavou zážehových i vznětových motorů, rozpoznávali komponenty v osvětlovací soustavě vozidla. Druhá část byla praktická. Soutěžící kontrolovali například brzdový systém s ABS nebo zjišťovali stav klimatizace vozidla. Celkem museli zvládnout 6 úkolů, přičemž na každý měli 25 minut. Třetí část teoretická probíhala formou testu. Chlapci museli zodpovědět 60 otázek během šedesáti minut. Test obsahoval otázky z oblasti konstrukce a principů motorových vozidel, elektrických zařízení motorových vozidel, několik otázek se týkalo dopravního značení a dopravních situací v silničním provozu. Jak z předchozího textu vyplývá, jednalo se o velmi náročnou komplexní soutěž. Proto máme velkou radost z prvního místa Dominika Ježíka a pátého místa Vojtěcha Grafa. A co naši chlapci sami o soutěži říkají?: Teoretická a poznávací část nám nepřipadala těžká, skvěle jsme zvládli např. palivovou soustavu v poznávací části. V praktické části k těžším úkolům patřilo měření lambda sondy pomocí přístroje KTS od firmy Bosch, nikdy jsme s tímto přístrojem ještě nepracovali, ve škole máme k dispozici jiné zařízení. Na soutěž nás připravoval učitel praxe pan Libor Blahuta a Ing. Radim Miksa, učitel odborných předmětů. Náročná příprava se nám vyplatila. Uspěli jsme v soutěži, skvěle jsme reprezentovali naši školu a dokázali jsme, že obor Autotronik se na naší škole učí dobře. Znalosti teď využijeme nejen u maturitní zkoušky, ale i v dalším studiu na vysoké škole. Vítězové si ze soutěže odnesli hodnotné ceny a Dominik Ježík postupuje do celostátního kola, ve kterém mu přejeme mnoho úspěchů. 75

76 76

77 77

78 78

79 Florbalisté bojovali v okresním i krajském kole. Také v letošním školním roce byla naše škola oslovena vedením OR AŠSK ČR v Karviné a poţádána o uspořádání okresního a dokonce i krajského kola ve florbalu chlapců středních škol. Samozřejmě jsme tuto nabídku přijali a tím umoţnili našemu druţstvu chlapců, aby přesto, ţe nepostoupilo z městského kola, nastoupilo do obou turnajů a mohlo změřit síly s nejlepšími druţstvy okresu a kraje. Okresní kolo se stalo jasnou záleţitostí havířovských škol. Vítězem se stala SPŠ stavební, která ve finále porazila chlapce z Gymnázia na Studentské 3:2 aţ po samostatných nájezdech. Naši chlapci se v silné konkurenci neztratili a po výborném výkonu vybojovali 3. místo. V rozhodujícím souboji porazili SPŠ z Karviné 2:1 rovněţ po samostatných nájezdech. Ten vítězný proměnil zkušeně ţák 3. AT Tomáš Hrankay. Krajské kolo přineslo aţ nečekaně vyrovnané výsledky. Naši chlapci i v tomto turnaji zabodovali. V nejdůleţitějším zápase o postup do semifinále nám však opět stála v cestě SPŠ stavební z Havířova. Tentokrát jsme byli lepším celkem a vedli dokonce uţ o tři branky, ale soupeř měl v závěru více štěstí a po výsledku 4:4 nám cestu mezi 4 nejlepší uzavřel. Přesto chlapci zanechali dobrý dojem a věříme, ţe v příštích letech výkonnost mladých hráčů určitě bude stoupat a zabojujeme o vyšší pozice, na které jsme v minulých letech patřili. Šťastným vítězem turnaje bylo nakonec Sportovní gymnázium z Ostravy, které zvítězilo gólem v poslední vteřině utkání do sítě gymnazistů z Příbora. Třetí místo obsadilo Slezské gymnázium z Opavy. A v jaké sestavě se chlapci na turnajích představili? 3. AT Jan Hotárek, Tomáš Bednář, Adam Kašpar, Tomáš Hrankay, Sekerák, Adam Heinzl 1. TAT Vojtěch Roman, 4. AT Dominik Folwarczný, Dominik Andruška Víte, že kolébkou florbalu je Skandinávie? Ovšem vznikl v USA v továrně na plasty. Tamní dělníci si vyrobili plastické hokejky, původní název hry floorhockey Největší počet klubů má Švédsko. ( 79

80 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ TURNAJE Ten muţ v černém je náš tělocvikář, Mgr. Jaroslav Aniol 80

81 81

82 MATEMATICKÁ SOUTĚŢ ŠKOLNÍ KOLO 2014/2015 Školní kolo matematické soutěže se konalo a V kategorii oborů ukončených maturitní zkouškou se zúčastnilo 17 žáků, v kategorii oborů ukončených výučním listem 34 žáků, celkem 51 žáků. Umístění na předních místech je uvedeno ve výsledkové listině níže včetně seznamu žáků, kteří se zúčastní celostátního kola. Celostátní kolo matematické soutěže SOŠ, ISŠ SOU a OU se bude konat jako každý rok na ISŠ, Na Jízdárně 30 v Ostravě, dne 27. března 2015 od 9:00. 82

83 Střední škola technických oborů, Havířov Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Střední škola technických oborů, Havířov Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace MATEMATICKÁ SOUTĚŢ 1. ŠKOLNÍ KOLO 2014/2015 Obory ukončené maturitní zkouškou: 1. místo Lazecký Martin 4.AT 100%+ 2. místo Bakoš Jaroslav 4.AT 100% Dzik Marek 4.AT 3. místo Bezecný Jakub 3.NT 90% Helioš Jan 1.TAT Obory ukončené výučním listem: 1. místo Čech Michal 1.IK 100% 2. místo Dinţík David 2.AK 69% Kopáček Michal 3.IT 3. místo Bumbala Lukáš 3.KS 62% Vítězům blahopřejeme a všem soutěţícím děkujeme za účast , RNDr. Jana Nováková 83

84 Střední škola technických oborů, Havířov Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Do celostátního kola matematické soutěţe 2014/2015 postupují: I. kategorie 1. ročník oborů ukončených výučním listem: Michal Čech 1.IK, Aleš Wrobel 1.A II. kategorie 2. ročník oborů ukončených výučním listem: David Dinţík 2.AK, Miroslav Hlisnikowski 2.AK III. kategorie 3.ročník oborů ukončených výučním listem: Lukáš Bumbala 3.KS, Michal Kopáček 3.IT IV. kategorie 1. ročník oborů ukončených maturitní zkouškou: Jan Helioš 1.TAT, Luboš Škerko 1.AT V. kategorie 2. ročník oborů maturitní zkouškou: neobsazeno VI. kategorie 3. ročník oborů maturitní zkouškou: Jakub Bezecný 3.NT, Tomáš Brokeš 3.AT VII. kategorie 4. ročník oborů maturitní zkouškou : Martin Lazecký 4.AT, Marek Dzik 4.AT 84

85 85

86 Proč se věnovat strojírenskému oboru? Se strojírenskými výrobky se potkáváme všude kolem nás 86

87 Ing. Dresler přidal také zajímavosti z práce v Motorsportu a ze závodů v Asii a Pacifiku 87

88 Pavel Dresler mimo jiné zdůraznil, že vysokoškolská pracoviště jsou zároveň vědeckými pracovišti, a představil úspěchy. Také jsme se měli čím pochlubit. Velkým úspěchem naší školy skončilo regionální kolo celostátní odborné soutěže AUTOTRONIK JUNIOR Vítěz Dominik Ježík postupuje do kola celostátního. Garant akce: RNDr. Jana Nováková Foto: Martin Kvasnica (2.ATN-AT) Daniel Dučay (2.ATN-AT) Technické zázemí: Jiří Kuljovský (2.ATN-AT) 88

89 Budiž světlo a Roboti ve službách lidstva A opět světlo a roboti. S pí učitelkou Feberovou a Blokšovou jsme jeli 10. února dvě třídy do Dolních Vítkovic na exkurze projektu NatTech zaměřený na vzdělávání ţáků v přírodovědných předmětech ve Velkém světu techniky. My, ze třídy 3. A, jsme se zúčastnili programu s názvem Budiţ světlo a třída 3.KS programu Roboti ve sluţbách lidstva. A co jsme se dozvěděli? Všechno moţné o duze, proč vzniká sekundární duha, která barva je na vnějším okraji duhy, taky uţ víme, proč je obloha modrá, proč červánky červené. V druhé části výukového programu jsme navštívili expozice Velkého světa techniky v části optiky, vesmíru, elektřiny, magnetismu a přírody. Všechny exponáty jsou interaktivní, vyzkoušeli jsme si, jak všechny pomůcky a jevy fungují. Kluci u robotů sestrojili roboty, kaţdý podle své fantazie, se všemi senzory a za pomoci lektorky si svého robota naprogramovali a vyzkoušeli, jestli vše funguje, jak má. Exkurze se nám líbila. Určitě si zajeďte do Velkého světa techniky tak jako my. Za třídu 3. A Tomáš Vančák 89

90 90

91 91

92 92

93 1 Výsledky okresního kola soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Pořadí IČ Odpovědi Body Čas : : : : : : :51 Naši školu v okresním kole reprezentovali a na 6. místě se umístili: Olga Kobierská 1. P David Ovísek 2. ATN Michal Štalmach 2. ATN Všem třem soutěţícím děkujeme za účast a reprezentaci školy. garant soutěţe Mgr.Jana Feberová 93

94 III. kategorie - ukázka testu našeho druţstva v okresním kole Jak se jmenuje věda o řasách? bakteriologie malakologie algologie dendrologie Čeho je název NATURA 2000? největšího evropského národního parku programu na vytvoření sítě chráněných území a významných biotopů v členských zemích EU k ochraně ptáků a stanovišť významného vědeckého časopisu vydávaného ve Velké Británii ekologického pracího prostředku vyráběného od roku 2000 (neobsahuje fosfáty) Které potraviny pomáhají sniţovat hladinu cholesterolu v těle? potraviny obohacené rostlinnými steroly potraviny obohacené minerálními látkami potraviny obohacené vitamíny potraviny obohacené vápníkem Nejvíce bílkovin obsahuje maso, vejce, mléčné výrobky tuky a oleje pečivo zelenina a ovoce Vláknina je důleţitá pro je důleţitá pouze pro hospodářská zvířata ostrost zraku trávení a vstřebávání vitaminů správnou funkci střev, pozitivně působí proti řadě onemocnění Jaké svaly máme zpravidla oslabené (musíme je tedy více posilovat)? svaly okolo páteře, břišní svaly prstové svaly svaly na rukou svaly na krku Která z těchto potravin obsahuje nejvíce kalorií? 94

95 2dcl 100% multivitaminového dţusu 1/2 banánu 2 plátky ananasu 1/2 rohlíku Jaké je sloţení nápoje typu kola? voda, kyselina fosforečná, cukr, extrakt z bylin a konzervanty voda, výtaţek z bylin, cukr voda, výtaţek z bylin, barviva černý čaj, karamel Nejšetrnější úprava zeleniny, při které se zachovává obsah ţivin, je: smaţení pečení v páře vaření Výsledným produktem štěpení bílkovin v procesu trávení jsou mastné kyseliny cholesterol aminokyseliny pouze amoniak Na jaké vitaminy klade tělo zvýšené nároky v době dospívání? zejména vitamin F protoţe se dokončuje vývoj zubů v této době naše tělo potřebuje zejména kyselinu listovou organismus v tomto období nemá ţádné zvýšené nároky na vitaminy především vitaminy skupiny B, E a další Proč je v organismu důleţitý vápník? vápník je významnou součástí lidského skeletu a zajišťuje průběh řady metabolických procesů vápníku nemusíme věnovat zvláštní pozornost, pokud se nám nelámou nehty protoţe se podílí na krvetvorbě a bez něj bychom měli málo krve vápník je důleţitý pouze u dětí, které ještě rostou, pro ostatní jedince uţ vápník není potřeba 95

96 V pátek 20. února pořádala naše škola v Městské sportovní hale v Havířově zcela neobvyklý turnaj. Na hřišti se sešlo 60 ţáků oboru instalatér ze 6 moravskoslezských středních škol se svými vyučujícími, kteří v rolích trenérů a vedoucích druţstev sestavili výběry bojující ve futsalovém turnaji O putovní pohár prezidenta cechu topenářů a instalatérů ČR. Myšlenka uspořádat tuto akci se zrodila v hlavě učitele odborného výcviku p. Josefa Marka. Turnaj, který měl aţ nečekaně vynikající sportovní úroveň, zahájil prezident cechu p. Bohuslav Hamrozi. Turnaje se zúčastnily tyto školy: - SOU stavební Opava - SŠTaS Karviná - SOŠ Třineckých ţelezáren - SOŠ Bruntál - SOŠ technická a zemědělská N.Jičín - SŠTO Havířov-Šumbark Druţstva byla rozlosována do dvou základních skupin, kde se hrálo systémem kaţdý s kaţdým 2x10 minut. Dva nejlepší týmy postoupily do semifinále, vítězové sehráli finálový zápas a poraţení bojovali o umístění mezi nejlepšími třemi. Naši chlapci po dvou těsných poráţkách mezi nejlepší nepostoupili. Od počátku turnaje se nejlépe projevovalo druţstvo z Opavy, které ve vyrovnaném finálovém zápase těsně porazilo výběr z N.Jičína a zaslouţeně si domů odvezlo krásný pohár věnovaný do turnaje prezidentem cechu p.hamrozim. Třetí místo obsadili chlapci z Třince. Za zmínku stojí také to, ţe ve výběru novojičínské školy se objevila jedna dívka. Turnaj, ve kterém byla všechna druţstva v závěru odměněna cenami, měl po všech stránkách velmi dobrou úroveň a budeme se těšit na další jeho ročníky. Mgr. Jaroslav Aniol 96

97 97

98 Velký úspěch Jana Bromka 23. února 2015 pořádala naše škola regionální kolo soutěţe Autoopravář junior 2015, kategorie karosář. Soutěţe se zúčastnilo 5 nejlepších ţáků oboru Karosář z Moravskoslezského kraje. Soutěţ byla rozdělena do tří částí. První část ověřila teoretické znalosti pomocí testu na počítači. Druhá část byla zaměřena na orientaci ţáků v oblasti karosářského nářadí, materiálů, výběr součástek a jejich nacenění. Třetí část byla praktická, soutěţící předvedli montáţ dveří osobního automobilu, opravu poškozeného skla a tři úkoly byly zaměřeny na opravu plechových částí karosérie. Rozdílem 40 bodů suverénně vyhrál Jan Bromek, ţák třetího ročníku! Na soutěţ Honzu připravoval Mgr. Libor Dalihod. Vítězstvím si zajistil postup do celostátního kola této soutěţe, která se bude konat na začátku dubna v Mladé Boleslavi. Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v celostátní kole této soutěţe. 98

99 99

100 100

101 Vítejte, milí čtenáři. BŘEZEN Další měsíc na naší školní pouti je u konce. Blíţíme se čím dál víc k cíli, který má mnoho podob a pojmenování. Mnoho ţáků, mnoho charakterů, mnoho různých ţivotních hodnot a priorit. VZDĚLÁNÍ Vyučování myšlenek, dovedností gramotnost je základem kaţdé vyspělé společnosti zdroj motivace k profesnímu a kariérnímu růstu omezení moţnosti manipulace ÚSPĚCH pozitivní výsledek stanoveného cíle zodpovědnost, objektivita, subjektivita, volný čas, vůle týmová spolupráce a upřímná radost z úspěchu celé organizace CÍL meta, stav, prostor, vize, cesta Člověk mnoho vydrţí, má-li cíl. (T. G. Masaryk) Ţádný cíl není tak vysoký, aby ospravedlnil nečestné metody. (Albert Einstein) ZDRAVÍ tělesné a duševní vyrovnané skóre stabilita vnitřního prostředí rovnováha energie PENÍZE definice jsou různé, jaká je ta Vaše? kaţdý z nás jim přisuzuje jiný význam PŘÁTELSTVÍ mnohdy cennější neţ láska... Přítel je ten, kdo zůstává, kdyţ všichni odešli. I my bychom měli pro někoho zůstávat

102 Táhneme za jeden provaz Jedno ze známých pořekadel. Jeho významu všichni rozumíme, ale chováme se podle něj? Na této škole jsem jiţ 6. rokem a jednoznačně musím konstatovat, ţe prodělala změny a pokroky. Díky angaţovanosti managementu vedení školy a mnoha projektům je dovybavena moderní počítačovou a digitální technikou, čímţ se zkvalitnila a zefektivnila především výuka a praxe. Ostatně mnozí z Vás jste nás navštívili v rámci Dnů otevřených dveří. Cokoliv děláme kaţdičký den, děláme pro celek, školu, rodinu. Mě osobně těší, ţe stavaři-odborní učitelé, mistři zrealizovali svůj projekt, ţe jsme měli projekt Šablony, těší mě, ţe máme super sportovní úspěchy, těší mě, ţe naši ţáci se umisťují v odborných praktických činnostech a soutěţích v celostátních kolech, ţe máme projektové dny (ekologie, fyzika, matematika, občanská nauka), těší mě, ţe byly schváleny projekty ERASMUS (viz říjen) a naše škola se doslova vyhoupla na 2. místo v ČR z 80 škol. Je to výborný pocit, ţe se o nás ví. Přát si úspěch a zvládnutí cílů, společně se radovat s kolegou, mistrem, vedením školy, vzájemně si upřímně pomáhat, radit, vyjadřovat svůj názor, ale i pochvalu a uznání, být prostě jedna velká rodina pak to funguje a věřte, ţe těšit se do práce opravdu jde. A máte-li chviličku, podívejte se na události v měsíci březnu: 102

103 Co je cílem dnešního setkání? Je to jedna z mnoha moţností uvědomit si, jak silný je vliv člověka na ţivotní prostředí, a naopak, jak silný vliv má ţivotní prostředí na člověka. Kongres SŠ Návykové látky a ochrana před nimi 103

104 Zamyšlení autotroniků Zvyšující se světová spotřeba paliva? Zhoršující se kvalita ţivotního prostředí? Jsou zde nějaké moţnosti změny? Globální problémy lidstva Lidstvo se na jedné straně snaţí Zemi chránit, na druhé straně válčí Za globální oteplování si také můţeme sami 104

105 Důsledkem změn a razantního zhoršení kvality ţivotního prostředí jsou i civilizační choroby. Jak je to s naduţíváním sociálních sítí? Děkujeme za pozornost a vytvoření příjemné atmosféry. Mějte se moc hezky a zase někdy na shledanou. RNDr. Jana Nováková 105

106 Školní kolo fyzikální soutěţe pro obory ukončené maturitní zkouškou: 1. FILÁK Tomáš 2. ATN 11 bodů 2. GRUSZKA Aleš 1. AT 10 bodů OVÍSEK David 2. ATN 10 bodů ŠKERKO Luboš 1. AT 10 bodů 3. HELIOŠ Jan 1. TAT 9 bodů KULJOVSKÝ Jiří 2. ATN 9 bodů KVASNICA Martin 2. ATN 9 bodů SCHINDLER Adam 1. TAT 9 bodů Maximální počet získaných bodů v soutěţi bylo 12. V této kategorii soutěţilo 12 studentů. Všem zúčastněným děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme. Dějiny přírodních věd jsou plné příkladů, že z nejbláznivějších nápadů klíčí geniální myšlenky. Jiří Žáček 106

107 Školní kolo fyzikální soutěţe pro obory ukončené výučním listem: 4. ŢELEZŇÁK Daniel 3. A 11 bodů 5. ČECH Michal 1. IK 9 bodů DOMINIK Jiří 1. OA 9 bodů GLAJCAR Lukáš 2. KK 9 bodů ONDRAŠINA Petr 1. TT 9 bodů 6. ČERNOUŠEK Lukáš 2. KK 8 bodů PIPEREK Vít 1. OA 8 bodů Maximální počet získaných bodů v soutěţi bylo 12 bodů. Všem zúčastněným (44 ţáků) děkujeme za reprezentaci školy. Vítězům blahopřejeme!!! Fyzika je jako sex, můţe přinést praktické výsledky, ale to není důvod, proč to děláme. Richard Phillips Feynman Za předmětovou komisi přírodních věd garant soutěţe Mgr. J.Feberová 107

108 TAJEMSTVÍ VESMÍRU- tak se jmenovala exkurze pro třídu 1. TT. Jeli jsme do Dolní oblasti Vítkovic do Velkého světa techniky. Náplň exkurze se týkala vesmíru a všeho kolem něj. Tuto akci organizuje v rámci svého projektu NatTech Dolní oblast Vítkovice, která se stará o vzdělávání ţáků v přírodovědných předmětech a chystá pro ţáky tyto zajímavé akce. Programem exkurze nás provázela lektorka, ţáci získali nejnovější poznatky ohledně vesmíru, seznámili se s pojmy mikrokosmos a makrokosmos. To vše v moderním a interaktivním prostředí prostoru U6. V první části exkurze se ţáci prostřednictvím prezentace a kratičkých videoukázek seznámili s obdobím vzniku vesmíru od Velkého třesku aţ po současnost. Potom ţáci pracovali s tablety, kde vyhledávali vzdálenosti planet od Slunce, seznámili se se základními pojmy pouţívanými ve vesmíru jako atronomická jednotka, světelný rok, naučili se, jaký je rozdíl mezi hvězdárnou a planetáriem. Po svačince, kterou mj. dostali ţáci zdarma stejně jako dopravu na exkurzi a zpět, se zabývali optickými přístroji, hlavně pak dalekohledy. Dostali do dvojic krabici s různými druhy čoček a snaţili se vhodnou kombinací sestavit dalekohled, aby fungoval. V závěru exkurze jsme se přemístili do interaktivní expozice Velkého světa techniky, kde si naši ţáci vyzkoušeli, jak fungují jednotlivá zařízení nebo přístroje, ať uţ z oblasti vesmíru, elektřiny, magnetizmu nebo také v sekci přírody, lidského těla apod. Tato exkurze byla pro ţáky přínosem, absolvovali i trochu vzdělávání, ale i hodně zábavy. V Havířově Mgr. J. Feberová a Mgr. A. Obracajová 108

109 109

110 110

111 DALŠÍ ÚSPĚCHY NAŠICH ŢÁKŮ V měsíci únoru a začátkem března probíhaly další regionální soutěţe odborných znalostí a dovednosti ţáků středních odborných škol, ve kterých naše ţáci byli velmi úspěšní. Truhláři: Dominik Kudelka a Roman Jonšta ze třídy 2. OT obsadili druhé místo v soutěţní přehlídce stavebních řemesel SUSO a postupují do celostátního finále v září v Praze. Automechanici: Stejně úspěšní jako autotronici a karosáři byli i automechanici ze třetího ročníku. Regionálního kola soutěţe se účastnilo celkem 14 nejlepších automechaniků 111

112 Moravskoslezského kraje. Naši školu reprezentovali ţáci třetího ročníku oboru Mechanik opravář motorových vozidel Marek Peřina (nahoře) a Dominik Nemetz (str. 111). Marek Peřina se v silné konkurenci umístil na krásném 3. místě a Dominik Nemetz na 10. místě. Zedníci obkladači: Dalším zástupcem ve stejné soutěţní přehlídce stavebních řemesel SUSO, byli naši zedníci-obkladači z druhého ročníku Vladislav Sehnal a Michal Szotkowski. Z 9 druţstev se umístili na pěkném čtvrtém místě. Instalatéři: Naši školu reprezentovali ţáci 3. ročníku Jan Hamšík a Lukáš Strouhal. 112

113 V teoretické části skončili na třetím místě a v praktické části je smůla posunula na celkové šesté místo. Klempíři: Čtvrté místo obsadili Daniel Tallo a Jakub Chvatík, ţáci druhého ročníku. Všem soutěţícím blahopřejeme a děkujeme jim za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v celostátních kolech. Zástupkyně ředitele Mgr. Naděţda Kurzejová 113

114 O krůček máme k sobě blíţ SŠTO Havířov, Středa, den jako kaţdý jiný, a přesto něčím výjimečný. Jak uţ víte z naší kroniky, v letošním školním roce se začal realizovat projekt Erasmus+. Pro upřesnění se pokusím vysvětlit onen termín. Jedna z moţností vzniku jeho názvu je podle renesančního humanisty, myslitele, řeholníka, filosofa Erasma Rotterdamského. Tento vzdělávací program je pod záštitou Evropské unie a podporuje spolupráci, mobilitu ve všech oblastech vzdělávání, sportu a odbornosti. Naším partnerem je druţební škola v Polsku Jastrzebie-Zdrój. Součástí tohoto tříletého období je výměnný pobyt pedagogů. První etapa se uskutečnila ve dnech A tak se i stalo. Přijela k nám pouť!? To samozřejmě ne, ale přijela skupina polských pedagogů, kolegů, skvělých lidiček. Byli natěšení na program, kterým jsme jim připravili. Naše přání a cíl jsme zhmotnili do 5 dnů různých aktivit, exkurzí, společenských diskusí, prohlídky školy, návštěv ve výuce, aby poznali nejen nás, naši školu, ale i naše město a region, dokonce i matičku měst, Prahu. Dovolte, abych Vám představila tým hostů z Polska: Partnerské město, škola: Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego Harcerska 12, Jastrzębie-Zdrój, Polsko Ředitel školy: Zástupkyně ředitele: Pedagogové: Mgr. Jerzy Maduzia Mgr. Jolanta Klopec Ewa Szatkowska, Barbara Sowińska, Adrianna Karwowska- Poleszak Program: :00 - příjezd skupiny polských kolegů a ubytování v Domově mládeţe SŠTO Havířov- Šumbark, Lidická 1a/600 10:30 - přivítání u ředitele školy, Mgr. Jaroslav Knopp 11:00 - organizační schůzka v zasedací místnosti školy 12:45 - návštěva Galerie Radost a prohlídka města 17:00 - prohlídka Planetária :00 - setkání ředitele školy Mgr. Jaroslava Knoppa, polských hostů s primátorem města Havířova, Bc. Danielem Pawlasem V rámci propagace tohoto projektu a spolupráce obou měst primátor zajistil pozvání televize Polar. Havířovský expres TV Polar 5:

115 Vysíláno dne :00 - Ostrava-magistrát, vyhlídková věţ, Malý svět techniky U6, Forum Nová Karolina Ostrava :55 - návštěva ve výuce chemie (vyučující RNDr. Jana Nováková) 9:45 - prohlídka školy (Ing. Igor Třaska, zástupce ředitele pro odborný výcvik) 10:45 - návštěva ve výuce fyziky (vyučující Mgr. Jana Feberová) 12:45 - prohlídka města 16:00 - diskuse a organizace připravovaného výjezdu našich studentů do Polska v rámci jednotlivých sekcí, plán aktivit a zájmových činností, finanční rozpočet. Organizační zajištění: Doprovodný tým: Mgr. Marta Sakalová Ing. Martin Fišer Ing. Dušan Kabát Ing. Radim Miksa Mgr. Jaroslav Aniol 115

116 Návštěva výstavy malíře Edy Riedla Můj barevný svět v prostorách galerie Radost Zleva: Mgr. Jolanta Klopec, zástupkyně ředitele, Barbara Sowińska, Adrianna Karwowska- Poleszak, Ewa Szatkowska a svými ochrannými křídly je zaštiťuje ředitel školy, Mgr. Jerzy Maduzia 116

117 Návštěva Planetária Ostrava 117

118 Návštěva Ostravy: magistrát, vyhlídková věţ 118

119 119

120 Náš pan ředitel, Mgr. Jaroslav Knopp (u okna zleva)), polští hosté (viz str. 114) a realizátoři projektu, naši kolegové zleva: Ing. Radim Miksa, Ing. Dušan Kabát, Ing. Martin Fišer, Mgr. Jaroslav Aniol, Mgr. Marta Sakalová Jen pár slovy vyjádříme, jak v nás zůstaly společně strávené chvíle: 120

121 V pátek nás v hodině fyziky ve třídě 1. AT navštívily p. učitelky včetně jejich p. zástupkyně partnerské školy v Jastrzembie. Hodina probíhala na učebně č. 19, kam dvakrát za 14 dní výuky chodíme pracovat na interaktivní tabuli SMART Board. Na začátku hodiny jsme si dali opáčko ze základních jednotek soustavy SI, přiřazovali jsme k veličinám, které vypouštěla na tabuli do dvou sloupců interaktivní ţába, správné fyzikální jednotky. V další části hodiny jsme se vrátili k minulému učivu a vypočítali jsme 2 příklady na téma Všeobecný gravitační zákon. Návštěva také dostala učebnice, mohla tak sledovat společně s námi správný postup řešení příkladů. Poslední část výuky byla opět interaktivní. V této části jsme do děje vtáhli i hosty z partnerské školy, protoţe jsme přiřazovali ke známým světovým, ale i českým vynálezům správné vynálezce z nabídky na interaktivní tabuli. Jana Feberová, učitelka fyziky 121

122 Do třídy 1. AT zavítala návštěva z Polska. Byly to 4 paní učitelky, které oznámily, ţe se budou učit společně s ţáky. Měli jsme Chemii a ekologii. Část hodiny jsme předvedli klasickou opakování základních pojmů obecné, anorganické a organické chemie, chemické terminologii. Následoval testík na ověření znalosti názvosloví organické chemie. Zadání ţáci rozdali i překvapené návštěvě. Tušila jsem, ţe jistá jazyková bariéra bude bránit tomu, aby si paní učitelky z Polska výuku náleţitě vychutnaly, zejména kdyţ se nejednalo o vyučující chemie. Došla jsem k závěru, ţe našim hostům je třeba ukázat něco jiného, nového, našeho, a přitom vystačit se slovy běţné mluvy. Pomocí prezentace, kterou ještě ani ţáci neviděli, jsem polským kolegyním vysvětlila myšlenku a hlavní cíle Projektového dne ten se shodou okolností jiţ po páté konal právě před 14 dny. Ţáci při prohlíţení fotografií spontánně reagovali, program měli v ţivé paměti. Následovala ukázka dvou prezentací. Vystoupil Adam Schindler na téma Alternativní paliva a Tomáš Papírník velice názorně vysvětlil, jak je to s kvalitou potravin u nás. 122

123 Po vyučování mě kolegyně z Polska mile překvapily spoustou dotazů k Projektovému dni. Byly nadšené myšlenkou, ţe ţáci připravují program pro své spoluţáky, přitom se učí, baví, zvládají technické zázemí, fotí, organizují, kultivovanost vystupování je samozřejmostí, přičemţ lehkost, nadhled a vtip v projevu je výrazný nadprůměr pro ţáka 1. ročníku střední školy. Zajímaly se o témata, kdo je zadává? Témata si zadávají ţáci sami dle svého zájmu, studijního zaměření, ale vţdy s ekologickým pohledem na věc. Letos jsme zařadili navíc do programu i problematiku války zazněl nejsilnější projev proti válce v dějinách lidstva z roku Toto téma je zase v souladu s Motem Projektového dne Naučit se ţít na Zemi jako lidé. Musím říci, ţe návštěvu z Polska jsme si i s ţáky velice uţili. Měli jsme radost, kdyţ se překvapeně rozhlíţely po třídě a komentovaly malovaný výjev nešikovného instalatéra na zdi, kdyţ uznale pokyvovaly hlavou, kdyţ se rozesmály. Věříme, ţe se jim u nás líbilo a ţe od nás odcházely nejen bohatší o myšlenku Projektového dne, ale v konečném důsledku se i pobavily. Se srdečnými pozdravy do Polska RNDr. Jana Nováková 123

124 124

125 TV spot o návštěvě zástupců polské školy v Havířově Havířovský expres TV Polar 5:54 Zpráva z návštěvy Prahy Zástupci vedení školy a pedagogů partnerské školy z polského Jastrzębie-Zdroj navštívili hlavní město Praha. Návštěva byla součástí programu, který jsme pro naše partnery připravili v souvislosti s plánovanou výměnnou týdenní návštěvou naší školy v rámci programu Erasmus+ realizovaným projektem partnerství škol. Na návštěvu Prahy jsme byli pozváni poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedkyní výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, paní PaedDr. Miladou Halíkovou. Paní Halíková, která také dříve učila na naší škole a byla také i primátorkou města Havířova, připravila pro naše hosty bohatý program a naši partneři se tak mohli při velice neformálním setkání seznámit nejen s prostorami, ale hlavně s fungováním a prací Poslanecké sněmovny. Bylo připraveno i milé pohoštění v zasedacím salónku, kde proběhla i velice zajímavá debata. Paní poslankyni Halíkové tímto velice děkujeme za zorganizování této velice atraktivní a neobvyklé návštěvy. Po návštěvě Poslanecké sněmovny se našim hostům věnoval Ing. Fišer koordinátor projektu, který polskou návštěvu seznámil a provedl nejznámějšími místy a památkami Prahy. Prošli jsme známou a krásnou Královskou cestou, která vede od Prašné brány a Obecního domu, přes Staroměstské náměstí s Orlojem a Karlův most až na Pražský hrad. Navštívili jsme také Katedrálu Sv. Víta, známé kostely, Kampu a mnoho jiných památek. 125

126 I když byl celodenní program velice náročný, hosté byli návštěvou hlavního města nadšeni a do Havířova se vraceli nejen s krásnými zážitky, ale také s přáním a odhodláním se do Prahy vrátit i se svými studenty. Zástupkyně ředitele Jolanta si vyzkoušela řečnický pult v Poslanecké sněmovně. 126

127 I zasedli si k dubovému stolu 127

128 128

129 A na závěr si přečtěte krátkou recenci polských prátel a v originále 129

130 Relacja z pobytu w Havirowie Nauczycieli Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego W ramach projektu To work together=get to know each Rother W dniach marca 2015r. Do Havirowa wyruszyliśmy o godzinie 9.00 rano, uśmiechnięci i zadowoleni. Naszym dobrym nastrojom towarzyszyła słoneczna pogoda. Szkołę w Havirowie znamy od dawna, współpracujemy już od wielu lat, ale po raz pierwszy mieliśmy przebywać u naszych czeskich przyjaciół aż 5 dni. Właściwie wiedzieliśmy się czego się spodziewać. Sympatyczni, gościnni czescy Przyjaciele zawsze przyjmowali nas bardzo serdecznie. Tak było i tym razem. Około godziny przyjechaliśmy do szkoły, tam przywitała nas Marta, która zaprosiła nas na miejsce zakwaterowania. Ponieważ nasze noclegi były w szkolnym internacie, mogliśmy cały czas przebywać na terenie szkoły, co było ogromnym atutem. Na terenie szkoły również spożywaliśmy bardzo smaczne posiłki w towarzystwie innych nauczycieli i uczniów szkoły. Możemy tylko pozazdrościć naszym kolegom z Czech pięknej stołówki na terenie szkoły i możliwości posilania się między lekcjami w pracy. W naszej polskiej szkole musimy się zadowolić szkolnym bufetem Kiedy już trochę zadomowiliśmy się w naszych pokojach, zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z Dyrekcją Szkoły, oraz głównymi organizatorami naszego pobytu: Martą Sakalovą i Martinem Fisherem. Spotkanie jak zwykle minęło w miłej atmosferze. Przedstawiono nam dokładny plan pobytu i główne cele, które mieliśmy zrealizować. Po obiedzie przyszedł czas na spotkanie z miastem Havirow. W towarzystwie Marty udaliśmy się do centrum miasta. Nasza czeska Przyjaciółka zaprosiła nas do Havirzowskiego domu kultury, w którym 130

131 mielismy okazje zapoznać się z galerią obrazów miejscowego artysty. Odwiedziny w galerii były też okazją do spotkania pani, która się tą galerią opiekowała, ale jak okazało się we wzajemnej rozmowie, była rodowitą mieszkanką Havirowa i opowiedziała nam wiele ciekawych historii związanych z miastem i jego mieszkańcami. Marta zaprosiła ją na spotkanie z uczniami i podzielenie się swoimi wspomnieniami z młodszym pokoleniem. Po odwiedzeniu domu kultury mieliśmy okazję podczas wspólnego spaceru zachwycać się miastem. Wspólny spacer zakończył się w galerii Marycka, gdzie mogliśmy odpocząć i napić się popołudniowej kawy. O godzinie nasi Przyjaciele z Havirowa zaprosili nas do planetarium w Ostrawie. Tam mieliśmy okazje nie tylko zachwycać się nowoczesną ekspozycją, ale także uczestniczyliśmy w seansie Cesta za miliardou hvezd. Nim udaliśmy się na nocleg, wspólnie z naszymi czeskimi Przyjaciółmi zjedliśmy pyszna kolację w Havirowskim Zameczku. Jak się później okazało, wszystkie posiłki zamawiane w czeskich restauracjach bardzo nam smakowały i chyba mogę powiedzieć, że staliśmy się smakoszami czeskiego jedzenia (a smaku czeskich żeberek nie zapomnę chyba nigdy w życiu ) 131

132 Kolejny dzień rozpoczął się od spotkania w czeskim magistracie z primatorem, czyli prezydentem miasta Havirow. W spotkaniu towarzyszył nam dyrektor Jaroslav Knopp. Mieliśmy okazję nie tylko poznać gmach urzędu, ale także odbyć ciekawą rozmowę z Panem Prezydentem, osobą bardzo sympatyczną, zatroskaną o losy swojego miasta. Pan Prezydent podzielił się z nami problemami z jakimi boryka się miasto. W dużej mierze są to problemy bardzo podobne do problemów naszego miasta Jastrzębia-Zdroju brak miejsc pracy dla młodych ludzi, zamykane zakłady pracy i inne. Pan prezydent mimo młodego wieku świetnie orientował się w problemach mieszkańców swojego miasta, jest osobą, która dopiero rozpoczęła kadencję, więc życzymy mu determinacji i siły w pokonywaniu tych problemów. Na koniec zaprosiliśmy go do naszego miasta i oczywiście do naszej szkoły Po spotkaniu w Urzędzie Miasta nasi czescy partnerzy zaprosili nas do odwiedzenia miasta Ostrawy. Odwiedziliśmy Ratusz miasta Ostrawy, z tarasu widokowego jego wieży mogliśmy podziwiać okolicę, a także wysłuchać ciekawych informacji przewodnika. Okazało się, że czeski język nie sprawiał nam problemu i w zdecydowanej większości był zrozumiały. Ustaliliśmy, że będziemy posługiwać się własnymi ojczystymi językami ale mam wrażenie, że pod koniec naszego pobytu polscy goście coraz częściej używali czeskich sformułowań, zaś Czesi zaczęli zwracać się do nas w języku polskim. Takie właśnie korzyści niesie ze sobą wspólne przebywanie i rozmowy, które toczyły się nieustannie także do późnych godzin nocnych 132

133 W Ostrawie odwiedziliśmy także interaktywną ekspozycję w zabytkowej fabryce w Ostrawie Vitkowicach. W budynkach nieczynnej już fabryki przygotowano wystawę techniczną, w której zebrano ciekawe, zabytkowe eksponaty świata nauki i techniki. W Ostrawie mieliśmy tez okazję zobaczyć nowoczesne Centrum Handlowe, które okazało się wspaniałym miejscem na kawę i ciasteczko. Dzień zakończył się uroczystą kolacją w zabytkowej restauracji nad jeziorem Terlicko mieszczącym się niedaleko miasta Havirow. W kolacji uczestniczyli nasi Czescy partnerzy z panem dyrektorem na czele. Była to okazja do miłych wspomnień wspólnie przeżytych lat współpracy. Staraliśmy się dowiedzieć od siebie nawzajem ile o sobie wiemy, np. jakich znamy artystów (Polacy-Czeskich, a Czesi-Polskich), które bajki polskie i czeskie najczęściej w dzieciństwie oglądaliśmy, sprawdzaliśmy czy znamy np. polskie i czeskie seriale itd. Okazało się, ze wzajemna konfrontacja wcale nie wypadła źle. Rzeczywiście nasze narody wiele łączy, a my bardzo podobnie 133

134 przeżywamy to co dzieje się wokół, borykamy się z podobnymi problemami, cieszą nas podobne rozrywki, tak samo lubimy dobrze zjeść, ale najważniejsze, że wspólne przebywanie daje nam wiele radości, z którą możemy nawzajem się dzielić. Podczas wspólnego spotkania nad Terlickim jeziorem nie mogło zabraknąć historii o tragedii polskich lotników kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury, których samolot rozbił się nieopodal w 1932 roku. Ciekawostką jest, że Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze (PTTK) w Jastrzębiu-Zdroju w celu uczczenia 70 rocznicy tragicznej śmierci asów polskiego lotnictwa na wniosek Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej ustanowił "Odznakę Turystyczno - Krajoznawczą im. Żwirki i Wigury", zaś corocznie z Jastrzębia wyruszają rajdy turystyczne, których celem jest miejsce tragedii uczczone pamiątkowym pomnikiem. Trzeci dzień w Havirowie był dniem szkolnym. Ten dzień w całości przeznaczony był na zapoznanie się wyposażeniem szkoły, uczestniczeniem zajęciach lekcyjnych. Był okazja do bliższego poznania nauczycieli i uczniów. Mogliśmy tez zapoznać się z pewnymi dokumentami: dziennikiem lekcyjnym, arkuszami egzaminacyjnymi itp. Przez cały czas pobytu towarzyszyli nam Gospodarze, którzy serdecznie przedstawiali świat w którym żyją, zarówno ten szkolny ze szkolnymi problemami (bardzo podobnymi do naszych) jak i prywatnymi, mówili o swoich rodzinach radościach i smutkach. Bardzo troszczyli się, by nam niczego nie brakowało, spełniali nasze życzenia, a my na każdym kroku odczuwaliśmy ich serdeczność. Ten dzień zakończył się również wspólną kolacją, tym razem w restauracji w centrum Havirowa. Oprócz spożywania pysznych potraw była to tez okazja do dyskusji dotyczącej dalszego przebiegu współpracy w realizacji projektu. 134

135 Sobotę spędziliśmy w Pradze. Bardzo ważnym punktem tego pobytu były odwiedziny w Parlamencie Czeskim, gdzie zostaliśmy zaproszeni przez byłą nauczycielkę partnerskiej szkoły, później prezydentem Havirova, a obecnie panią Poseł. Dzięki przychylności towarzyszącego nam Martina mieliśmy okazję zapoznać się z urokami Czeskiej Stolicy. Most Karola (a na mim pomnij Św. Jana Nepomucenapatrona Jastrzębia-Zdroju) Hradczany, Rynek, spacer na Wełtawą, muzea, urokliwe uliczki, restauracja teatralna, gościnny hotel, wszystkie te cudowne miejsca, które wspólnie odwiedziliśmy na długo zostaną w naszej pamięci. Praga zarówno w dzień jak i w nocy wywarła na nas ogromne wrażenie. 135

136 profesjonalnej obsłudze w pociągu. Bardzo miło wspominamy także podróż do Pragi, która mimo, że trwała ok. 4 godzin przebiegała w miłej atmosferze i Cóż wszystko dobre niestety szybko się kończy. Późnym niedzielnym wieczorem przyszło nam się pożegnać z Havirowem i jego gościnnymi mieszkańcami. Czas wrócić do szkolnych i domowych obowiązków, ale czas spędzony w Czechach wspólnie z naszymi czeskimi Przyjaciółmi długo będziemy wspominać z ogromną wdzięcznością za wszystko co nas spotkało. Serdecznie dziękujemy naszym Czeskim Partnerom i do zobaczenia u nas w Polsce w Jastrzębiu-Zdroju. Dziękujemy Wam nasi Przyjaciele: Jolanta Kłopeć Ewa Szatkowska Adrianna Karwowska Poleszak Barbara Sowińska i Jerzy Maduzia Całusek na pożegnanie 136

137 DUBEN 4. měsíc v gregoriánském kalendáři. /Obr. Název pochází od slova dub. Lidová pranostika praví: Je-li duben pěkný, květen bude ještě lepší. Počasí je proměnlivé, nestálé, proto se říká aprílové počasí. 1. duben od 16. století je tento den spojen s legráckami, ţertíky, jak napálit své přátele, blízké, prostě lidičky dobré vůle se smyslem pro humor. Jak říkají klasikové: Humor je kořením ţivota. Je skvělé, kdyţ potkáte človíčka, jehoţ tvář je ozdobena úsměvem, kdyţ na vás vychrlí nějaký nečekaný vtípek. Humor a smích jsou jako choroba, infekce, virus, jeţ jsou nakaţlivé. Lidé se zdravým kořínkem v těle se z této nemoci vyléčit nechtějí. Kéţ by postihla a zamořila více a více jedinců. Uţ tak je ten svět někdy velmi smutný a přehnaně váţný. Nejde bez humoru a smíchu ţít ani pracovat. Uvolňují napětí, pomáhají řešit mnohdy zapeklité situace. I ve školách se nás ţáci snaţí doběhnout. Klasické, aprílové kousky byly většinou velmi jednoduché a průhledné. Neměly za cíl osobně někomu ublíţit, ale rozesmát a na okamţik spojit pozice učitel-ţák. Všichni jsme zkusili schovat se učiteli pod lavice nebo do skříní. Na střední škole jsme šli více do odváţnějších akcí: celá třída utekla ze školy třeba do cukrárny nebo na kolotoče, i do restaurace (to uţ jsme byli maturantimazáci). Občas sama udělám na své svěřence malý 137

138 aprílový podvůdek a v onen den, s váţnou tváří a patosem, rozdám zadání písemek. Škodolibě sleduji nazlobené a nechápající obličeje ţáků, jejich zklamání, vztek. Po napsání opět s váţným klidem pronesu to slůvko APRÍL a vychutnám si postupnou gradaci smíchu a radosti. Tak to má být, nejen vyučováním a zkoušením je ţák i učitel ţiv. K příjemným aktivitám u nás patří exkurze, poznávací zájezdy. Vždy jsou přínosem odborným, komunikačním a jsou součástí výchovy mladých lidí, jak se chovat na veřejnosti, podřídit své emoce potřebám většiny a především pravidlům. Usedněme spolu do pomyslného kosmického korábu a proleťme se dubnovým vesmírem v naší škole: TAJEMSTVÍ VESMÍRU - a zase ten vesmír, tentokrát pro třídu 1. A. Jeli jsme do Dolní oblasti Vítkovic do Velkého světa techniky. Tuto akci organizuje v rámci svého projektu NatTech Dolní oblast Vítkovice, která se stará o vzdělávání žáků v přírodovědných předmětech a chystá pro žáky různé zajímavé akce. 138

139 V první části exkurze se žáci prostřednictvím prezentace a kratičkých videí seznámili s obdobím vzniku vesmíru od Velkého třesku až po současnost. Pracovali pak s tablety, kde vyhledávali vzdálenosti planet od Slunce, seznámili se se základními pojmy používanými ve vesmíru jako je např. astronomická jednotka, světelný rok, naučili se, jaký je rozdíl mezi hvězdárnou a planetáriem. Po svačince, kterou mj. dostali žáci zdarma stejně jako dopravu na exkurzi a zpět, se zabývali optickými přístroji, hlavně pak dalekohledy. Dostali do dvojic krabici s různými druhy čoček a snažili se vhodnou kombinací sestavit dalekohled, aby byl funkční. Zajímavou částí exkurze byly ukázky chování života ve vesmíru, jak reaguje člověk na určité podněty nebo v čem je rozdílný život na Zemi a ve vesmíru. Víte, že: můžete vyrůst ve vesmíru až o 3%, tzn. zhruba o 4 6 cm? Nastává úbytek svalů a kostí? Je vám hrozně špatně? Zhorší se vám zrak? Nemůžete čistit si tam nahoře čistit zuby, není to vůbec jednoduchá záležitost. Ve většině případů za všechno může velmi slabá gravitace, ale ne jen ona. Velmi zábavnou částí exkurze byla opět práce s tablety s nainstalovaným softwarem SPACECRAFT 3D, u kterého si žáci navolili vozítko čili sondu na některé z planet např. Mars, Merkur a prohlíželi si je ze všech stran. V závěru exkurze jsme se přemístili do interaktivní expozice Velkého světa techniky, kde si naši žáci vyzkoušeli, jak fungují jednotlivá zařízení nebo přístroje, ať uţ z oblasti vesmíru, elektřiny, magnetismu nebo také v sekci přírody, lidského těla apod. Tato exkurze byla pro ţáky přínosem, absolvovali i trochu vzdělávání, ale i hodně zábavy. V Havířově Mgr. J. Feberová a Bc. A. Zdebský 139

140 140

141 na tento den jsme pozvali polské přátele partnerské školy ze Zespółu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego z města Jastrzębie- Zdrój na program TAJEMSTVÍ VESMÍRU. Akce se zúčastnilo 23 žáků partnerské školy a jejich dvě příjemné paní učitelky a jako tlumočnice do polského jazyka naše bývalá skvělá p. učitelka českého jazyka Mgr. M. Dostálová. Jeli jsme do Dolní oblasti Vítkovic do Velkého světa techniky. Tady na ploše metrů čtverečních čekají na návštěvníky čtyři světy. Tak se nazývají expozice, které jsme navštívili: Dětský svět tam jsme jen nakoukli, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody. Tuto akci organizuje v rámci projektu NatTech Dolní oblast Vítkovice, která se stará o vzdělávání žáků v přírodovědných předmětech. Po svačince jsme se všichni i s paní lektorkou přemístili do interaktivní expozice Velkého světa techniky, kde si naši hosté vyzkoušeli, jak fungují jednotlivá zařízení nebo přístroje, ať už z oblasti vesmíru, elektřiny, magnetismu nebo také v sekci přírody, lidského těla apod. V kině jsme se podívali, kdo chtěl, na zajímavý program v 3D. Měli jsme štěstí, protože nám promítli krásný film Poslední útes o životě v korálových útesech. Na závěr exkurze se už všichni těšili, protože nás v přízemí čekal připravený GYROSKOP SIMULÁTOR PŘETÍŢENÍ 3G. Někteří odvážlivci usedli do sedadla, na kterém si mohli připadat jako piloti stíhačky či kosmonauti při vzletu do vesmíru. Po uvedení gyroskopu do otáčivé funkce mohli dosahovat zmíněné přetížení 3G. Po uvedení gyroskopu do otáčivé funkce mohli dosahovat zmíněné přetížení 3G. Dosažené zatížení 3G znamená, že například pilot vážící 70 kg je při gravitačním zrychlení vtlačovaní do sedadla silou, která se rovná trojnásobku jeho váhy, tedy 210 kg. V Havířově Mgr. J. Feberová 141

142 142

143 NEJ SUP ROV NĚJŠÍ AKCE 143

144 Ţáci SŠTO Havířov na pracovní stáţi v Anglii V době od do se uskutečnila plánovaná stáţ 12 ţáků oboru Autotronik ze Střední školy technických oborů v Havířově-Šumbarku ve Velké Británii, a to konkrétně ve městě Plymouth. Pracovní stáţ byla vyvrcholením aktivit, které škola realizovala v rámci schváleného grantu programu Evropské unie Erasmus+. Vše započalo jiţ více neţ před rokem, kdy byl ve spolupráci s organizací Almond Vocational Link Ltd. sídlící v Plymouthu sestaven podrobný plán stáţe a následně byla školou vypracována a předloţena ţádost o grant. Ten byl schválen a započalo se s výběrem a přípravou ţáků. Vybráni byli většinou ţáci 3. Ročníku oboru Autotronik, kteří se pak dále v rámci mimoškolní přípravy zdokonalovali nejen v anglické konverzaci, se kterou vypomáhal i americký lektor spolupracující se školou, ale také i v odborné autařské terminologii. Vytvářeli rovněţ vysoce profesionální ţivotopisy a motivační dopisy, absolvovali Skype pohovory s Anglickými partnery a plnili řadu jiných praktických úkolů, a to vše samozřejmě v angličtině a s jediným cílem jet do Anglie. Prvně vzdálený cíl se nakonec stal realitou a v polovině dubna skupina 12 ţáků s jedním vyučujícím vyrazila po trase Havířov Praha Londýn Plymouth vstříc novým zkušenostem. Cesta to byla dlouhá, jelikoţ po příletu do Londýna následovala ještě daleká cesta do asi 300 km vzdáleného přístavního města na jihozápadě Anglie Plymouthu. Po příjezdu na místo nebyl čas na nějaké rozkoukávání, ale proběhlo ihned bezpečnostní školení a poté si jiţ naše ţáky rozebrali hostitelské rodiny nebo je taxíky odvezly na určenou adresu a začaly hodiny angličtiny v reálném prostředí. Ţáci bydleli vţdy po dvou, a to v nejrůznějších místech města, které je veliké asi jako Ostrava. Vzájemná komunikace mezi stáţisty byla tedy také mnohem obtíţnější, ale o to více se mohla projevit jejich samostatnost a schopnost přizpůsobit se ţivotu v cizí zemi. Je nutno říci, ţe si všichni svůj dočasný domov bez výjimky jen a jen chválili a se svými hostiteli se velice sblíţili. Komunikační bariéra byla prakticky ihned překonána. Všichni měli samozřejmě zajištěnu i kompletní stravu, ale určité obavy z typické anglické kuchyně se nenaplnily - všem velice chutnalo. Město Plymouth a ţivot v něm si všichni také velice oblíbili a ke konci pobytu se uţ v Plymouthu pohybovali téměř jako doma. A nyní to nejpodstatnější práce. Jiţ první den pobytu byli ţáci rozděleni do nejrůznějších předem nasmlouvaných firem a autoservisů po celém městě. Do práce jezdili místními Doubledeckery a někteří i trajektem a pracovali většinou od 9.00 do hodin. Vţdy byli maximálně dva ţáci v jednom servise, kde pod dohledem pověřeného pracovníka vykonávali veškeré běţné servisní práce a úkony. Jelikoţ součástí stáţe byla i certifikace dle evropských standardů ECVET, ţáci během praxe absolvovali zácvik i praktickou zkoušku ze dvou činností seřízení geometrie kol a diagnostiky motoru. Všichni uspěli a na konci stáţe obdrţeli Evropské pasy mobility a certifikáty. Práce našich ţáků, jejich vystupování i jejich zapojení do kaţdodenního chodu servisů byly vţdy hodnoceny velice pozitivně. Všichni si vedli naprosto skvěle a 144

145 suverénně o čemţ svědčí také i pozvání k další dlouhodobější stáţi nebo i přímé nabídky práce po dokončení školy. Ţáci všem v Plymouthu ukázali, ţe rčení o zlatých českých ručičkách snad ještě ţije a ţe známá pracovitost Čechů není jiţ jen pověrou. Pobyt ţáků byl ale také spojen s poznáváním města a ţivota v městě samotném. Během pobytu jsme společně navštívili krásný přístav, světoznámý maják, staré centrum města, královské loděnice, staré pevnosti, a vůbec celé naprosto úţasné a malebné město, kterého historie je celá spojena se jménem známého piráta, mořeplavce a oblíbence anglické královny Alţběty I., Sira Francisca Drakea. Byli jsme samozřejmě také na místě, odkud v roce 1620 na lodi Mayflower odplouvali z Anglie první stálí obyvatelé Ameriky, navštívili jsme obrovské mořské akvárium, popíjeli tradiční Five O clock Tea v nejstarší budově ve městě a uţívali jsme si i krásné chvíle při barbecue na břehu moře. Plymouth se svou zvláštní atmosférou a poklidným stylem ţivota všechny stáţisty jednoduše nadchl a nikomu se nechtělo toto krásné místo opouštět. Celá cesta, kompletní pobyt, veškerá doprava jakoţ i všechny další související náklady byly kompletně hrazeny z prostředků grantu a k radosti ţáků zbyly i peníze na kapesné. Co je ale nakonec nejdůleţitějším výstupem celého pobytu a projektu? Je to bezpochyby zjištění, ţe pokud se chce, tak všechno jde, ţe naši ţáci jsou schopni skvěle reprezentovat nejen školu, ale i naši zemi a ţe se opravdu nemusíme stydět za to, co umíme. Ověřili jsme si, ţe absolventi naší školy, SŠTO Havířov-Šumbark, jsou dostatečně odborně připraveni k vykonávání nejrůznějších činností v autoservisech a jsou schopni zcela samostatně pracovat v reálném prostředí firem a ţe jsou připraveni řešit i nejrůznější problémy a situace. Cenné zkušenosti a záţitky, které ţáci během své stáţe v Plymouthu získali, všichni určitě vyuţijí ve své další praxi i v ţivotě a věřím, ţe se naši úspěšní stáţisté stanou i dobrým příkladem a motivací pro všechny, které podobná zkušenost ještě čeká. Ing. Martin Fišer koordinátor projektu Erasmus+ 145

146 146

147 147

148 Koncert Sobieskiego Naše návštěva v partnerské škole v Polsku Koncert Sobieskiego. Skupina vybraných žáků naší školy byla na úterý 21. dubna pozvána do polské partnerské školy v Jastrzebie Zdroj. Důvod byl velmi slavnostní účast na Koncertu Sobieskiego kulturní akci s dlouholetou tradicí. Během vystoupení mnoha žáků místní školy, kteří ukázali, čím se ve volném čase zabývají, jsme viděli velmi kvalitní pěvecká i instrumentální vystoupení jednotlivců i skupin. Tříčlenná porota bude mít jistě nelehkou úlohu při určování vítězného vystoupení, protože všichni soutěžící působili během svých vystoupení velmi profesionálně. Není proto divu, že se vedení jejich školy rozhodlo na konci programu odměnit cenami všechny zúčastněné. Jaké jsou ale názory některých našich žáků? Kdo byl podle nich nejlepší? Vynikající pěvecká a herecká vystoupení. Je těžké určit, kdo byl nejlepší. Všichni si zaslouží pochvalu. Adam Palowski, 1. P Nejvíce mě zaujal harmonikář, líbilo se mi spojení moderní hudby a harmoniky. Martin Kvasnica, 2ATN Kouzelné vystoupení okouzlující slečny, jejíž herecké nadání je opravdu úžasné. Děkuji za Playback Show. Adam Černík, 1. P Uveďme i názor člověka, který absolvoval studium hudby na americké univerzitě a je proto možno jeho názor považovat za názor odborníka: While we witnessed a variety of talents from singing to instrumental solos, the melodic lines of the accordion player removed us from the auditorium setting and placed us in a world of its own. The accordion still fascinates me and captivates my attention as it seldom is heard nowadays. As the student played with full emotion and dedication, his performance receives my vote as the most outstanding from the concert. I když jsme byli svědky řady talentů od zpěvu po instrumentální sóla, melodické linie harmonikáře nás přenesly z prostředí hlediště do jeho vlastního světa. Akordeon mě stále fascinuje a vždy zaujme mou pozornost, protože je v dnešní době již málokdy slyšet. Vzhledem k tomu, že student hrál velmi emotivně a s velkým nadšením, jeho výkon dostává můj hlas jako nejvýznačnější z koncertu. Benjamin Helge, USA Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov. PaedDr. Dagmar Fárková 148

149 149

150 SŠTO Havířov-Šumbark a Erasmus+ nám dávají křídla Strategická partnerství škol Od nepaměti člověk snil o překonávání překáţek, záviděl ptákům jejich svobodu, ţádné hranice, ţádné politické vztahy, ţádná víza, pasy. Přímo se nabízí připomenout starou báji o Daidalovi a Ikarovi, jejichţ snem bylo utéci z vyhnanství přes moře; nebo onen reklamní trhák : Redbull nám dává křídla Obrazně řečeno, touţíme se dostat nejen za hranice všedních dnů, ale vyuţít moţnosti vzlétnout v mezinárodním měřítku. V rámci projektu KA2 Erasmus+ mobility jsme doslova odletěli s napnutými perutěmi směr JASTRZEBIE-Zdrój, družební škola v Polsku, která se pro výše uvedené dny stala naším hostitelem. Ředitel školy, Mgr. Jerzy Maduzia, wicedyrektor, Mgr. Jolanta Klopec nás osobně přivítali a zaangaţovali do kompletní organizace aktivit, jeţ měly otevřít nejen naše srdce ke sblíţení a poznávání, ale rozšířit obzory vědomostí, zkušeností a inovací. Cílem 1. výměnného pobytu českých žáků včetně učitelů bylo realizovat projektový záměr: PRACOVAT SPOLEČNĚ navzájem se poznávat. 2 města, 2 lokality, chceme zjistit, v čem se lišíme, co nás rozděluje, a naopak spojuje, jakou tvář mají naše města, jaké máme významné historické památky, jaké máme ovzduší atd první den byl určen ke společným schůzkám v sekcích KULTURNÍ A ODBORNÁ. Polský projektový tým zajistil prostory pro 1. společné česko-polské vaření krajových specialit (pirohy se sýrem a tvarohem, Polish Bigos, jablečný koláč s jablky), jeţ je součástí závěrečných výstupů. Na přípravě dobrot se podíleli i pan ředitel Maduzia a paní wicedyrektor Klopec. Součástí výstupu bude kulinářský manuál a slovníček pojmů z gastronomie, opět ve 3 jazycích modernizace, digitalizace, programová variabilita, technologická komunikace, reklama to vše jsme zaţili v ukázkových hodinách Informační technologie, propojených s prvky angličtiny. Naučili jsme se tvorbu kvízů 150

151 v tabletech a mobilech. Nejvýznamnější událostí tohoto dne byla prestiţní akce hostitelské školy, tradiční setkání talentovaných mladých lidí, KONCERT SOBIESKIEGO celodenní výlet do Krakowa; královské město, Wawel, katedrála sv. Stanislava a Václava, nádherná barokní a gotická architektura, úcta a respekt k věřícím-katolíkům, Seznam světového dědictví UNESCO. Kouzelně na nás dýchla historie, doslova jsme hltali výklad průvodkyně, která mluvila velice dobře česky, studovala u nás na Karlově univerzitě. A to počasí báječný dlouhý den s příjemnou únavou. Mohli jsme lépe pochopit vlasteneckou pýchu Poláků na svou historii, kterou máme mnohdy společnou; jsme Slované a křesťané od umění k realitě výjezd do Kopalni GUIDO, hornoslezské město Zabrz, kamenouhelný důl, hornický skansen pro turisty. Sfárali jsme aţ 320 m dolů do dolu. Věřili byste, ţe v takové hloubce mají hudební sál na koncerty klasiků, ale i metalistů? Naši Wabasti (heavy metalová kapela borců z 3. AT) by se tam zajisté vyřádili Zvláštní pocit, ale vůbec jsme si nevzpomněli na strach, úzkost a skoro 3 hodiny neviděli denní svit a slunce. V souvislosti s cílem projektu jsme zjistili totoţnost geografického a etymologického charakteru obou měst: spojuje nás hornictví, šachty, doly, vznik měst jako ubytovny a loţnice pro havíře poslední den; práce v jednotlivých sekcích s polskými protějšky-ţáky, stanovení harmonogramu realizace jednotlivých oblastí tady to bylo váţné, nejen zábavou je člověk ţiv. Ale s tím jsme všichni počítali, i kdyţ návrat do kruté školní reality a ke klasifikační stupnici nebyl tak happy jako 5denní výlet do Jastrzebia. Hold, všechno jednou konec mívá. Perfektně jsme si během všech pozdních odpolední a večerů, samozřejmě vţdy po práci, uţili volnočasové aktivity: bowling, nečekaný úţasný záţitek LASERHOUSE Slovy nejde popsat naše nadšení a pozitivně zmanipulovaný adrenalin, který nám proudil v ţilách jak ţákovských, tak učitelských. Na chvíli jsme si představovali, ţe jsme členové S.W.A.T. Temný labyrint, mlhavý kouř, rychlost přesunu, soustředěnost, strategie, tlukot vlastního srdce to se musí proţít. Sportovní vyţití - basketball, volejbal, házená, procházky po okolí. Před odjezdem si nás pan ředitel pozval k sobě do kanceláře a k našemu překvapení předal dárky na rozloučenou. Děkujeme Vám, naši polští přátelé, o další krůček máme k sobě zase blíž Mgr. Marta Sakalová 151

152 A nejvíce nás těší, ţe můţeme být pyšní na naše studenty svým chováním a vystupováním důstojně reprezentovali nás všechny, STŘEDNÍ ŠKOLU TECHNICKÝCH OBORŮ, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600. Ochoč si mě, prosím! řekla liška. (Antoine de Saint Exupéry, Malý princ) Dodatek: A jak uskutečnit takový sen? Potřebujete pevné zázemí, školu, management vedení, to vše vám vytvoří skvělé podmínky, podporují Vás a fandí, k tomu pár kreativních nadšenců z řad učitelů a ţáků, ale především vytvořit cíl projektu. Nebudu vám tady odborně popisovat, kudy vede cesta ke schválení, věřte, ţe to je velmi náročná práce a ne kaţdý má potenciál a dovednosti k jeho vypracování. A naší škole se to podařilo, podařilo se to Ing. Martinu Fišerovi, našemu kolegovi, výbornému učiteli a dobrému kamarádovi. Realizační tým Havířov: Mgr. Marta Sakalová, Ing. Dušan Kabát, Ing. Radim Miksa. 152

153 153

154 154

155 155

156 156

157 157

158 158

159 159

160 a pokud chcete vidět celou prezentaci, která má 95 slidů plných fotek, sloganů, emocí a energie, podívejte se na naše stránky! NEKOUKEJTE JEN NA TELKU! KOUKNĚTE NA NÁS! A SLEDUJTE, jak se u nás máme! (Klikněte na Aktivity Erasmus+ - KA1 Odborná praxe v zahraničí, KA2 Partnerství škol) 160

161 KVĚTEN Poslední dva měsíce tohoto roku! Zkoušky dospělosti! Zručnost! Informační potenciál! Komunikace! ČERVEN P = prázdniny (nejkrásnější období školního roku) 161

162 Toto je logo soutěţe, do které jsem přihlásila ţáky třídy 1. KS na základě nabídky ze strany VŠB TU v Ostravě Porubě. Finále soutěţe mladých popularizátorů Finále soutěţe mladých popularizátorů Zlepši si techniku proběhlo v Aule VŠB před odbornou porotou a povzbuzujícím publikem. Úkol by jasně zadán: Vysvětli svým spoluţákům zábavnou a jednoduchou formou jakékoliv téma z matematiky, fyziky, chemie nebo techniky. Můţeš pouţít názorný výklad, představit svůj vynález nebo provést pokus. Ale pozor na své vystoupení máš jen 4 minuty! Pomůcky k pokusu musí vejít do kapsy nebo do ruky. Letos nově přibyla kategorie týmů, celá soutěţ byla rozdělena na kategorie základních a středních škol. Tomuto finále předcházelo školní kolo, ve třídě 1. KS bylo hodně zapálených ţáků pro tuto soutěţ, hoši vyhledávali zajímavé pokusy, ty jsme v hodině fyziky vţdy odzkoušeli a poslední týden před soutěţí jsme vybrali tři z nich, které jsme znovu vyzkoušeli a s nejlepším jsme se přihlásili do finále. Tým, který reprezentoval naši školu, tvořili: Vojtěch Laner, Luboš Váňa a Filip Wranik. V publiku fandili spoluţáci. A o jaký pokus šlo? Zvolili jsme název LIDICKÝ PODTLAKjinak řečeno Jak dostat vodu z talíře do skleničky? A jako bonus jsme vyrobili obal na mobil za tři kačky. Hoši byli moc šikovní, měli odvahu, i kdyţ i trému, byli jsme zde jediní z odborných škol, jinak soutěţili všichni z gymnázií, ale byli jsme zábavní, věcně správní a sklidili jsme potlesk, i kdyţ dělat pokusy před odbornou porotou a náročným obecenstvem není ţádná legrace. Vše jsme ale nádherně ustáli. Na tento byl připraven bohatý doprovodný program pro školy: Beseda s konstruktérem a závodníkem. Výstava Od logaritmického pravítka k superpočítači Kola naruby -Jízda na tak trochu jiných kolech Hra na závodníky -Děti si mohou sednout do simulátoru formule skutečné velikosti a vyzkoušet jízdu v trenaţéru Já za sebe bych chtěla hochům moc poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy. V Havířově Mgr. Jana Feberová 162

163 163

164 Dobrý den, pane řediteli, paní zástupkyně a pane zástupce, paní učitelky a páni učitelé, milí spoluţáci. Jsme velice rádi, ţe jste přijali naše pozvání, a jste teď zde s námi. Jsme tři a zastupujeme tři třídy 2. SPP, 4. NT, 4. AT, které právě dnes proţívají poslední den vyučování na této škole. 164

165 Poslední zvonění je příleţitost rozloučit se a poděkovat vyučujícím za jejich náročnou práci, rozloučit se s mladšími spoluţáky a předat jim poselství, rady či spíše doporučení Loučí se s Vámi: 165

166 Děkujeme všem našim vyučujícím za trpělivost, laskavost a vstřícnost. 166

167 Na kulturním programu se podíleli: 167

168 168

169 Vnímejte, prosím, uplynulé chvíle jako dárek na rozloučenou. Poslední zvonění jsme si báječně uţili. 169

170 Garant akce RNDr. Jana Nováková 170

171 XI. ročník celorepublikové soutěţe,,vědomostní olympiáda Kaţdoročně se ţáci oboru Instalatér účastní této soutěţe, kterou pořádá Cech topenářů a instalatérů České republiky. Letos po školním kole byli do dalšího kola nominováni Lukáš Strouhal a Michal Kopáček. A opět se snaţili a určitě nezklamali. V rámci kraje naše druţstvo obsadilo druhé místo a v jednotlivcích se chlapci dělili o čtvrté místo. V posledních dvou letech skvěle reprezentovali školu na nejrůznějších soutěţích pro mladé instalatéry, a to nejen v rámci kraje, ale probojovávali se i do celostátních soutěţí. Pro chlapce je to poslední soutěţ před závěrečnými zkouškami v měsíci červnu. Chtěli bychom poděkovat Lukáši Strouhalovi, Michalu Kopáčkovi i Janu Hamšíkovi za vzornou reprezentaci školy, popřát úspěšné sloţení závěrečných zkoušek a v dalším ţivotě jim přejeme mnoho úspěchů. 171

172 172

173 173

174 Zleva: Lukáš STROUHAL, Michal KOPÁČEK, Mgr. Sylva KYSELOVÁ (učitelka odborných předmětů), Jan Hamšík a Bc. Slavomír ZUPKO (učitel-mistr odborného výcviku) 174

175 Následuje informace podaná obrazem. 175

176 176

177 177

178 178

179 Za celý školní rok tolik slov jiţ bylo řečeno, napsáno Někdy míň je víc NAŠE ŠKOLA JE NAŠE DRUHÁ RODINA. a rodina je základ nejen společnosti, ale i dobrého a spokojeného duševního pocitu a ţivotního postoje. VŠICHNI SI PŘEJME KRÁSNÉ PRÁZDNINY A REVITALIZACI MOZKU I TĚLA. UŢIJME SI TO, naše milá SŠTO Havířov-Šumbark! 179

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 Excelence středních škol 2014

Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 Excelence středních škol 2014 Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 Excelence středních škol 2014 ze dne 15. ledna 2014, č. j. MSMT 49 122/2013-1 V návaznosti na Dlouhodobý záměr

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Česko rakouský projekt Skupina Stavebnictví. Závěrečná zpráva o plnění plánu činnosti za rok 2013

Česko rakouský projekt Skupina Stavebnictví. Závěrečná zpráva o plnění plánu činnosti za rok 2013 Česko rakouský projekt Skupina Stavebnictví Závěrečná zpráva o plnění plánu činnosti za rok 2013 1. Tvorba odborného Česko-německého a Česko-anglického slovníku pro potřeby výuky odborných předmětů a odborného

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013. "A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others."

Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013. A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others. Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013 "A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others." O sobě Jméno: Mgr. Olga Myslíková Věk: 42 let Vzdělaní: vysokoškolské Zaměstnavatel:

Více

5. Způsob zabezpečení organizačního a odborného vedení a dohledu: Z naší strany byli vysláni postupně tři učitelé odborného výcviku a dva učitelé.

5. Způsob zabezpečení organizačního a odborného vedení a dohledu: Z naší strany byli vysláni postupně tři učitelé odborného výcviku a dva učitelé. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE : PROJEKT EVROPSKÝCH ODBORNÝCH STÁŽÍ LET S GO-06 Číslo projektu podpořeného agenturou Leonardo da Vinci je CZ/06/A/PL/134 153 vysílající organizace : název: Klub rodičů

Více

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Klíčová aktivita č. 1 Řemesla V rámci klíčové aktivity Řemesla budou realizovány tyto činnosti: - zhotovování a upravování výrobků

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Návrh do PV č.j. MŠMT - 9 629/2012-51

Návrh do PV č.j. MŠMT - 9 629/2012-51 Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 Excelence středních škol 2012 ze dne 29. 6. 2012, č. j. MŠMT- 9 629/2012-51 V návaznosti na Dlouhodobý záměr

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR

Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR Do soutěže Vědomostní olympiáda 2014-2015 se přihlásilo 40 škol z 13 krajů ČR. Koná se pod záštitou Asociace krajů České republiky a Hospodářské komory

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

Soutěž napájení sluncem Ostrava

Soutěž napájení sluncem Ostrava SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84, Liberec Cestovní zpráva - externí verze Soutěž napájení sluncem Ostrava V úterý 25. ledna 2011 se na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě konal

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Bližší informace k táborům včetně jejich programu

Bližší informace k táborům včetně jejich programu Bližší informace k táborům včetně jejich programu 3 turnusy pobytového tábora (Ostrava) 30. 7. 5. 8. 2012 6. 8. 12. 8. 2012 20. 8. 26. 8. 2012 3 turnusy příměstského tábora (Ostrava, Brno, Olomouc) Ostrava

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h VYSOKÁ ŠKOLA Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015 cca 13:30h -15:30h Prohlídka muzea a závodu ŠKODA AUTO Prohlídka středního odborného učiliště a vysoké školy ŠKODA

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/15 2017/2018

KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/15 2017/2018 KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/15 2017/2018 Koncepci střednědobého rozvoje školy projednala pedagogická rada školy dne 19. 6. 2014 a školská rada dne 25. 6. 2014. Mgr.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

již 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství)

již 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství) 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství) Dne 2. března 2012 se na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci uskutečnil

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH Vážení sportovní přátelé, V Praze dne 1. 9. 2014 současný svět nabízí dětem mnoho možností, jak trávit svůj volný čas. Bohužel už je pryč doba, kdy jsme na každém hřišti

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ANALÝZA POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března 2011-3. dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Sponzoři soutěže učňů 2015

Sponzoři soutěže učňů 2015 Soutěž učňů 2015 Lubomír Čeleda, ředitel soutěže učňů Brno 2015 23. a 24. dubna proběhl v Brně další ročník soutěže budoucích chlaďařů. V následujícím článku najdete kompletní zprávu o průběhu soutěže

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín Přihláška do soutěţe: ŠKOLA PLNÁ OVOCE Škola: Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace IČ: 75 003 082 Tel.: +420 549 430 171 e-mail: reditel@zs.deblin.cz www: www.zs.deblin.cz

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení závěrečných

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více