Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace"

Transkript

1 Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením do okolí, jehož zřizovatelem je Statutární město Ostrava. Poslání Domov pro seniory Kamenec poskytuje celodenní pobytovou sociální službu seniorům, kteří zejména z důvodu věku a snížené soběstačnosti nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Nabídnutá podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů a je postavena na respektu, důstojnosti a zachování práv uživatelů služby. Cílová skupina Uživateli Domova pro seniory Kamenec se mohou stát osoby starší 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc při zabezpečení jejich potřeb. S ohledem na zachování kvality poskytovaných služeb, odbornost personálu a prostory, služba nemůže být poskytována osobám: které nedosáhli 65 let věku. které nemají ukončený léčebný režim (v nemocnici, LDN apod.). s mentálním postižením, které vyžadují službu domova pro osoby se zdravotním postižením. které vyžadují péči v domovech se zvláštním režimem, nebo jiných zařízeních sociálních či zdravotních služeb např. hospic apod. s infekční a parazitární chorobou, tuberkulózou, pohlavním chorobou v akutním stádiu. psychózou či psychickou poruchou takového rázu, při které by osoby mohly ohrožovat sebe nebo své okolí, nebo narušovat soužití. s akutní závislostí na alkoholu a jiných omamných či návykových látkách. které chtějí přijetím do Domova pro seniory řešit pouze svou bytovou situaci. Cíle Dlouhodobým hlavním cílem poskytované služby je podpora a pomoc uživatelům v soběstačnosti a ve způsobu života, který vychází z individuálně určených cílů a potřeb.

2 Tento dlouhodobý hlavní cíl je naplňován: kvalitní péčí o uživatele. podporou v zachování důstojného života uživatele. respektováním individuality uživatele. podporou mezilidských vztahů (udržování kontaktu s rodinou, blízkými). efektivním hospodařením organizace, tj. účelné a hospodárné vynakládání finančních zdrojů na provoz a investiční záměry, které jsou v souladu s přijatým rozpočtem pro aktuální rok. efektivní komunikací týmu (zaměstnanců organizace) se zaměřením na fungování celého systému organizace včetně aplikace zpětné vazby. Zásady poskytované služby 1. Podpora soběstačnosti uživatelů 2. Individuální přístup k uživatelům 3. Respektování soukromí uživatele a zachování důvěry 4. Úcta ke stáří 5. Spolupráce s rodinnými příslušníky 6. Respektování vlastní volby uživatelů tak, aby byl zachován pocit bezpečného prostředí a pocit přirozeného života 7. Týmová spolupráce 8. Odborná způsobilost zaměstnanců včetně závazku celoživotního vzdělávání Základní činnosti poskytované v domově Ubytování Ubytovací kapacita je rozložena do 5 pater budovy s označením D0 DIV: D0 16 míst DI 51 míst DII 51 míst DIII 49 míst + pohotovostní lůžko pro uživatele z D0 při akutním zhoršení zdravotního stavu DIV 30 míst

3 Celková kapacita zařízení je 197 míst (+ pohotovostní lůžko pro D0). Z toho je: 51 jednolůžkových pokojů s WC a sprchou 1 jednolůžkový pokoj s WC (samostatné) 44 jednolůžkových pokojů s WC (WC je společné se sousedním pokojem) 17 dvoulůžkových pokojů s WC a sprchou 7 dvoulůžkových pokojů s WC (samostatné) 19 dvoulůžkových pokojů s WC (WC je společné se sousedním pokojem) 12 jednolůžkových garsoniér s WC, koupelnou a kuchyňským koutem 2 dvoulůžkové garsoniéry s WC, sprchou a kuchyňským koutem Standardní vybavení pokoje: polohovací postel s matrací, polštářem, dekou a ložním prádlem, stůl a sedací nábytek, uzamykatelný noční stolek, polička, šatní a policová skříň. Je možné si pokoj přiměřeně dovybavit drobnými osobními doplňky televize, chladnička, varná konvice, lampa, obrazy, zrcadlo, dekorační předměty. V zařízení jsou k dispozici pro všechny uživatele společné prostory: 5 jídelen 4 kuchyňky na odděleních (možnost ohřátí stravy personálem) 4 kulturní místnosti Kuchyňka pro uživatele s retro koutkem oddělení DI Výtvarný ateliér oddělení DII Místnost se snoezelenem oddělení DIV Knihovna Zahrada s altánem V suterénu je zřízeno zázemí pro rehabilitační péči, provozní prostory (prádelna, údržba) a sklad půjčovny kompenzačních pomůcek. Uživatelé služby mohou využít praní prádla v prádelně domova či si prát samostatně (pračka na oddělení DIV). Stravování Stravování se v domově poskytuje v souladu se zásadami zdravé výživy a s ohledem na potřeby uživatele služby. Strava je připravována ve vlastní kuchyni a podávána v jídelnách na jednotlivých odděleních, případně na pokojích uživatelů v případě jejich přání. Dieta uživatele služby je doporučena lékařem ve spolupráci s nutričním terapeutem, dle jeho individuálních potřeb je zvolena i případná úprava stravy. Uživatelé mají výběr ze 2 druhů jídla na oběd i večeři. V zařízení je dodržován Nutriční standard.

4 Úkony péče Dle úrovně soběstačnosti, potřeb uživatele a v souladu s individuálním plánováním jsou poskytovány úkony péče: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při prosazování práv a zájmů. zajištění zdravotní péče Fakultativní služby pro uživatele se poskytují dle aktuálního ceníku. Jednání se zájemcem o službu a příjem kontaktních formulářů Bližší informace lze nalézt na webových stránkách. Obsah webových stránek je průběžně aktualizován. Kontaktní formulář lze zájemci o službu zaslat mailem po předchozím mapovacím rozhovoru. Příjem kontaktních formulářů probíhá osobně u sociálních pracovnic pro jednání se zájemcem o službu, a to dle konzultačních hodin v pracovní dny. Mimo úřední hodiny si lze domluvit schůzku po předchozí domluvě. Kontaktní formulář lze také zaslat poštou na adresu organizace. Na základě přijatého a zaevidovaného kontaktního formuláře provede sociální pracovnice následné sociální šetření se zájemcem o službu. Zápis ze sociálního šetření prochází hodnocením schvalovací komise, která rozhoduje o zařazení či nezařazení zájemce do pořadníku čekatelů. Výsledek poté oznamuje sociální pracovnice telefonicky. Uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby Uvolní-li se v domově místo, navrhuje sociální pracovnice z pořadníku čekatelů dle stanovených kritérií vhodné uchazeče na uvolněné místo, ze kterých následně Ubytovací komise vybírá nejvhodnějšího. Smlouva je sepisována dle individuálních potřeb uživatele a stanovuje způsob poskytování sociální služby včetně finanční úhrady. Důvody rozhodné pro odmítnutí poskytování služby jsou pouze zákonné a to dle 91 bod 3 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

5 Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá Naplněná kapacita domova Zdravotní stav žadatele vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení Žadatel trpí akutní infekční nemocí Žadatel by z důvodu duševní poruchy závažně narušoval kolektivní soužití Plánování poskytovaných služeb Sociální služba je plánována individuální formou spolu s uživatelem. Prioritou poskytovatele je podpořit uživatele, aby si osobní cíle stanovil sám. Jeho přání a potřeby jsou zaznamenávány v záznamech individuálních cílů a plánech péče jako součást celkového individuálního plánu. Podněty, připomínky, stížností a pochvaly Uživatel nebo jiná osoba je oprávněna podat podněty, připomínky, stížností a pochvaly na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. Forma podání: písemná, ústní (zaměstnanec, který stížnost vyslechl, sepíše zápis), anonymní. Způsob doručení: osobně, poštou, em, telefonicky, vhozením do schránky důvěry. Poskytovatel (jím pověřená osoba) je povinen se podnětem zabývat nejpozději do 28 dnů od obdržení. Nedojde-li ani poté k požadované nápravě, stěžovatel může podat podnět na prošetření postupu při vyřizování stížnosti nadřízenému orgánu nebo institucím, které se zabývají sledováním lidských práv (vnější opravný prostředek). Kontakty Adresa: Domov pro seniory Kamenec,, Bohumínská 1056/ Ostrava Slezská Ostrava Telefonní kontakt: (recepce) web: V Ostravě dne Zpracovala: Mgr. Veronika Delongová vedoucí sociálního útvaru v z.

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice příspěvková organizace, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY CSS STAROMĚSTSKÁ

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 V Bystřici pod Hostýnem dne 23.5.2013 Obsah Úvodní slovo str. 3 Základní údaje o organizaci..str. 4 Veřejný závazek služby domov pro seniory str. 5 Materiální,

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D Domova sociálních služeb Skřivany I. Všeobecná ustanovení. 1. Domov sociálních služeb Skřivany (dále jen DSS nebo zařízení), je zřízen jako samostatná příspěvková organizace s právní

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Druh dokumentu: metodický pokyn Platnost od: 10. 7. 2014 Účinnost od: 1. 8. 2014 Název: NABÍDKA SLUŽEB Nový dokument Vztahuje se ke standardům č.: 1, 3, 4, 5,

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více