Vítáme další přírůstek do rodiny. Naši zaměstnanci darovali během října téměř 200 litrů krve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítáme další přírůstek do rodiny. Naši zaměstnanci darovali během října téměř 200 litrů krve"

Transkript

1 1 společnost 1 celosvětové společenství 1 časopis/arcelormittal Ostrava/Listopad 2012, ročník III., číslo Steckel boduje s trafo ocelí. Na kontě má první tisícovku! V polovině listopadu byla na Steckelově trati vyválcována jubilejní tavba transformátorové oceli. Ta patří mezi naše velmi důležité výrobky s přidanou hodnotou Naši zaměstnanci darovali během října téměř 200 litrů krve Vítáme další přírůstek do rodiny Odprášení vápenných cest přispěje ke zlepšení životního prostředí Korporátní komunikace Radim Raszka Jiří Chvalina ArcelorMittal Florange: strategická reakce na problémy v Evropě 08 12

2 2 Světové zprávy 10 ArcelorMittal Ostrava listopad 2012 Závod ve Florange: strategická reakce na problémy v Evropě Dne 1. října ArcelorMittal Atlantique a Lorraine oznámila svůj záměr trvale uzavřít horký provoz ve francouzském Florange, a namísto toho se soustředit na vysoce jakostní hotovní tratě tohoto závodu a investovat do nich. Toto oznámení je odrazem širší ekonomické situace v Evropě, kdy přetrvává a kvůli současné krizi eurozóny se dále prohlubuje dopad globální finanční krize z roku Reakcí naší společnosti na tuto skutečnost je optimalizace výrobních zařízení: koncentrace výroby do větších závodů s cílem zajistit co nejvyšší ziskovost, stejně tak i vytváření tzv. centres of excellence po celém kontinentu. Do divize plochých výrobků (FCE) v současnosti patří 28 závodů s výrobními kapacitami, které jsou roztroušené po celém kontinentu. To znamená, že některé naše závody s prvovýrobou, které mají menší kapacitu, jsou pomerně staré a nacházejí se daleko od moře, není možné dále provozovat. Místo toho se bude prvovýroba koncentrovat do nejefektivnějších vysokých pecí segmentu plochých výrobků (FCE). Zaměření na moderní závody, které již získaly strukturální investice, přispěje ke snížení kapitálových výdajů. Upřednostňování závodů s prvovýrobou, které se nacházejí na pobřeží, nám pomáhá udržovat nízké náklady, jelikož přeprava surovin je mnohem nákladnější než přeprava bram. Návrh týkající se Florange představuje součást reakce naší společnosti na ekonomickou situaci v Evropě. Ve Florange se uplatňuje princip zaměření na druhovýrobu. To znamená, že se polotovary, jako jsou bramy a svitky válcované za tepla, dodávají ze závodu v Dunkerque, a poté jsou přetvářeny do hotového produktu. Tam, kde není místní trh dostatečně velký na to, aby měl vlastní prvovýrobu a pokud jsou k dispozici polotovary z jiných závodů ArcelorMittal nebo z otevřeného trhu, pak toto zaměření na druhovýrobu zajistí optimalizaci a lepší využití kapacit prvovýroby a druhovýroby v huti. Nedávno byl tento přístup uplatněn v několika závodech ArcelorMittal, jako např. v brazilském Tubarao, (který dodává do Vegy) a v polské Dąbrowe Górniczi (který dodává polotovary pro náš závod v Krakově). Tento obchodní model umožní, že oddělená dokončovací výrobní zařízení Ekonomika Toho chceme dosáhnout dvěma hlavními způsoby. Zaprvé vytvořením a zavedením energetických programů, které sníží spotřebu energie během našich procesů a zadruhé prostřednictvím interního porovnávání a zavádění našich nejlepších postupů do standardů. Na úrovni skupiny se oddělení pro technologie zabývá sdílením nejlepších postupů a rovněž identifikuje nejlepší dostupné technologie pro budoucnost. Avšak je to právě úsilí druhovýroby zůstanou cenná a budou nezbytnou součástí hodnotového řetězce výroby oceli. Florange se rovněž vyvíjí tak, aby se z ní stal centre of excellence společnosti, kde se vyvíjí vysoce jakostní produkty s přidanou hodnotou jako je Usibor, boronová ocel tvrzená stlačením, která se používá v automobilovém průmyslu, a u které se v příštích čtyřech letech očekává nárůst poptávky o 250 %. Nedávno byl ve Florange spuštěn zkušební provoz povlakování oceli Usibor, které se provádí na nové pozinkovací lince ve francouzksém Sainte-Agathe, jejíž hodnota je 7,2 milionů eur. Vzhledem k tomu, že se neočekává, že by se poptávka po oceli v Evropě v příštím desetiletí vrátila na úroveň před krizí, bylo potřeba učinit zásadní rozhodnutí, které by uvedlo výrobní kapacity do rovnováhy a zajistilo dlouhodobě udržitelnou budoucnost divize plochých výrobků (FCE). Po krizi na konci roku 2008 se poptávka v letech 2010 a 2011 zlepšila, avšak v roce 2012 opět poklesla a dokonce i dnes je evropská poptávka stále 25 % pod úrovní roku To mělo významný dopad na hospodářský výsledek segmentu plochých výrobků (FCE). Provozní ztráta za první pololetí letošního roku představovala 340 milionů eur a následovala po ztrátě 499 milionů eur ve druhé polovině roku Dokonce i v těžkém hospodářském období zůstává hutní průmysl náročný na kapitál. Kapitálové výdaje segmentu FCE dosáhly v roce 2011 jedné miliardy dolarů. Budoucnost Evropy Odrazí se v dlouhodobém horizontu výroba ode dna? Pokud se podíváme do budoucna, má FCE omezený růstový potenciál. Růst spotřeby oceli souvisí s HDP. Poptávka po oceli v rozvojových zemích roste obvykle rychleji než HDP, zatímco v rozvinutých zemích je často pozadu za růstem HDP. V roce 2013 se očekává přetrvávající stagnace růstu eurozóny. Pokračující úsporná opatření, jejichž cílem je vyrovnání rozpočtů a dosažení fiskálních cílů a která jsou spojena s rekordně vysokou vynakládané v oblasti úspory energie prováděné na místní úrovni, které zajistí, že se budeme i nadále zlepšovat. Na všech pěti kontinentech, kde se nacházejí naše závody, máme k dispozici vynikající příklady toho, jak snižovat spotřebu energie. Níže naleznete nejaktuálnější příklady. Evropa Náš hutní závod v Hamburku se řadí mezi nejefektivnější energetické závody na světě. Avšak vzhledem k tomu, že náklady na suroviny a energie nezaměstnaností, budou mít dopad na poptávku. Pro hutní průmysl to znamená, že spotřeba oceli zůstane při nejlepším zhruba 25 % pod úrovní dosahovanou před krizí. Kromě toho se struktura nákladů při výrobě oceli v Evropě v uplynulých 10 letech značně vyvíjela. Po značném nárůstu v roce 2010 představovaly náklady na suroviny zhruba 70 % celkových nákladů na ocel v porovnání se zhruba 50 % v roce Zatímco tyto náklady mohou v budoucnosti klesat, růst jiných jako např. nákladů na energie a pracovní sílu snížil evropskou konkurenceschopnost a marži. představují 79 % místních nákladů závodu a 100 mil. eur se každoročně utratí za energie, je i zde významný potenciál jak ušetřit. V roce 2008 byl na zdejší ocelárně nainstalován nový transformátor. Tím se zlepšila tavba přímo redukovaného železa a šrotu a došlo ke snížení emisí CO 2 o 15 tisíc tun za rok. Tento počin byl vybrán jako vlajkový projekt soutěže European Green Capital Na základě tohoto a mnoha Zákaznická základna Automobilový sektor je jedním z nejziskovějších sektorů založených na inovacích. Mezi jeho dodavatele patří také závody FCE. Nicméně FCE je vystaveno takovým zákazníkům, jako jsou francouzští výrobci automobilů, které velmi ovlivnila hospodářská krize. Pokud se podíváme do budoucnosti, může se poptávka evropského automobilového průmyslu vrátit do pomalého růstu ale rostoucí výroba vozidel bude částečně kompenzována klesající průměrnou váhou oceli na automobil, což negativně ovlivní růst poptávky. To znamená, že se ve střednědobém Jak šetříme energii v rámci naší Skupiny dalších projektů se od roku 2007 snížily emise CO 2 o více než 60 tisíc tun. To znamená, že ArcelorMittal Hamburk již překročil svůj cíl - snížit emise CO 2 o 50 tisíc tun v období 2008 až V říjnu 2012 náš závod v Krakově instaloval nové zařízení na čištění koksárenského plynu s cílem zlepšit vliv na životní prostředí. Tento projekt za 24 milinů eur sníží spotřebu energie a množství vypouštěných odpadních plynů. horizontu neočekává, že by se poptávka automobilového průmyslu vrátila na úroveň před rokem Tento obrázek je obdobný ivostatních průmyslových sektorech, které představují 77 % celkové poptávky po ploché oceli. A znovu, kvůli závislosti na výsledcích eurozóny se očekává, že poptávka těchto průmyslových sektorů bude růst pomalu a že bude o 13 % nižší než v předkrizovém období. Co se týče budoucnosti, ArcelorMittal je odhodlán vyrábět jakostní ocel v Evropě a i nadále dodávat svým evropským USA Naše výrobní závody v USA již pátý rok po sobě získaly za vynikající výsledky od americké agentury pro ochranu životního prostředí a amerického ministerstva energetiky cenu Energy Star award. Text tohoto ocenění dokazuje, jaké úsilí tyto závody vynaložily v oblasti úspory energie: Během roku 2011 společnost ArcelorMittal snížila spotřebu energie ve svých amerických výrobních závodech o 1,3 %. To se rovná částce přesahující 20 milionů dolarů, která by vystačila pro zásobení domácností energií. Afrika V našem jihoafrickém závodě ve Vanderbijlpark se staví dvě nové elektrárny, které budou produkovat cca 30 MW elektrické energie z odpadního tepla horké válcovny. Asie Pokud se jedná o náš těžební průmysl, i tam se setkáváme se snahami jak ušetřit energie. Jako první v Kazachstánu a v ArcelorMittal přišel tým důlních inženýrů na dole Lenina v oblasti zákazníkům vysoce jakostní ocel. Prostřednictvím výzkumu a vývoje si chce společnost uchovat vedoucí pozici v oblasti nových produktů, jakým je ocel Usibor avprůmyslových odvětvích jako je např. automobilový průmysl. I nadále hodlá nabízet širokou škálu inovovaných produktů a uspokojovat poptávku zákazníků. Pokud se takto přizpůsobíme ekonomické realitě, je vedení naší společnosti přesvědčeno, že prostřednictvím této strategie zajistí dlouhou a udržitelnou budoucnost společnosti ArcelorMittal po celém světě. Jednou z hlavních priorit ArcelorMittal je snižování energetické zátěže. V souvislosti se zjištěnými potenciálními úsporami ve výši cca 800 milonů dolarů, se naše závody po celém světě věnují snižování dopadu výroby oceli na životní prostředí. Náš závod v Hamburku patří mezi energeticky nejúspornější závody na světě, a to díky řadě projektů na úsporu energie, do kterých jednotka investovala. Polský závod Dąbrowa Górnicza dodává bramy do našeho závodu v Krakowě součást plánu naší společnosti soustřeďovat prvovýrobu do nákladově nejefektivnějších vysokých pecí. Karaganda na způsob jak využívat metan z uhelné pánve pro výrobu energie. Tento plyn je zachycován a následně využíván při výrobě 1,4 MW elektrické energie, což představuje cca 20% celkové spotřeby energie dolu. Dalším příkladem je odčerpávání potenciálně nebezpečného metanu z uhelného dolu. Tento projekt pomohl ušetřit náklady ve výši 300 tisíc dolarů během devíti měsíců prostřednictvím výstavby záchytné elektrárny. V roce 2011 skupina investovala do projektů na ochranu životního prostředí celkem 329 milionů dolarů a zavedla nejlepší postupy v oblasti energetických úspor ve 45 závodech. Naše emise CO 2 na tunu oceli rovněž klesají, a sice z úrovně 2,25 v roce 2009, na 2,15 v roce 2010, a na 2,09 v roce Vzhledem k tomu, že je neustálé zlepšování v oblasti úspory energie cílem naší společnosti, musíme se i nadále dělit o nejlepší myšlenky ze závodů ArcelorMittal po celém světě a využívat je, abychom snížili svoji energetickou zátěž a zajistili si trvale udržitelnou budoucnost.

3 10 ArcelorMittal Ostrava listopad 2012 Lokální zprávy 3 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážené kolegyně, kolegové, v minulém úvodníku jsem se ve větší míře věnoval oblasti BOZP, zmínil jsem Bezpečnostní audity na dílnách, on-line školení vedoucích pracovníků a Týden zdraví. Bohužel týden po vydání říjnového čísla interního časopisu došlo, na závodě 3 Údržba, k úmrtí. Osobně mě tato událost velmi zasáhla, protože jsme ztratili jednoho z našich kolegů, manžela a tátu dvou dětí. Měl pouhých pětatřicet let. Bylo to obrovské zklamání nejen pro mě, ale pro celý náš tým. Dva smrtelné úrazy v letošním roce po více než dvou letech. Všichni bychom si měli uvědomit, že oblast BOZP se netýká pouze nás samotných, ale také našich kolegů, našich rodin, rodin našich kolegů a všech těch, na které má, byť jen malé pochybení či hazard, vliv. Jsem si vědom toho, že většina z vás pracuje velmi profesionálně, jste specialisté ve svém oboru, zkušení v tom, co děláte řadu let a děláte to dobře, avšak někdy mohou zkratky a přílišná sebejistota vést k fatální chybě, která může mít nedozírné následky. Proto vás vyzývám, abyste znovu přehodnotili zaběhnuté pracovní postupy asobezřetností vnímali přístupy a chování vašich kolegů. Mějte odvahu říct ne takovému chování, které ohrožuje Vás nebo Vaše kolegy. Dva týdny po úmrtí našeho kolegy se stala další závažná nehoda. Osm osob, které navštívily naši společnost za účelem exkurze společně s naším zaměstnancem, který je doprovázel, bylo zraněno během exploze koksárenského plynu. Celá událost se stále vyšetřuje a je tedy ještě předčasné vyvozovat nějaké závěry. Tým expertů, za pomoci policie, se snaží odhalit příčinu exploze a pracuje s několika scénáři, nicméně prozatímní šetření prokázalo, že se nejednalo o technickou poruchu. Rozsah popálení je u některých zraněných stále významný a zejména u těchto pacientů bude léčba velice dlouhá. Naše společnost pro tyto pacienty zajišťuje v nemocnici pravidelný přísun tekutin, dodávku speciálních jídel, ovoce a čtyřiadvacetihodinovou překladatelskou službu pro zraněné cizince. Teď, díky těmto událostem, je naše společnost monitorována mnohonásobně více, než tomu kdy bylo. Budeme rádi za jakékoliv nápady, náměty, z oblasti BOZP, jak zlepšit bezpečnost a zdraví nás všech a bezpečnost na našich pracovištích obecně. Nebylo mým záměrem psát v celém mém úvodníku jenom o BOZP, ale věřte, že jedině tím, že budeme dodržovat pravidla zdraví a bezpečnosti a snažit se být závodem bez smrtelných úrazů, získáme nejen silnou konkurenční výhodu oproti jiným závodům, což je v dnešní době obzvlášť důležité, ale zároveň morální hodnotu jako základ, což je mnohem cennější než byznys. Obě tyto události ukazují, že změna našeho chování, kterou jsem při svých komunikačních setkáních s Vámi nazval změnou DNA, je nevyhnutelná. Musíme myslet jinak. Prosím, ZASTAVTE se na chvíli, ZAMYSLETE se a PŘEDSTAVTE si, co se může stát a JEDNEJTE podle toho, kdykoliv něco děláte, ať již v areálu naší huti nebo mimo něj. Na závěr mého projevu bych rád zmínil velmi dobré výsledky, kterých jsme dosáhli na aglomeraci Sever. Už je to rok od chvíle, kdy jsme spustili odprášení tohoto provozu prostřednictvím unikátního tkaninového filtru. Díky tomuto jedinečnému zařízení se nám v období od ledna do října podařilo snížit emise prachu PM 10 o 141 tun. Od roku 2003 naše společnost investovala téměř 4 miliardy korun do různých projektů na zlepšení životního prostředí a dosáhla dlouhotrvající splnění emisních limitů a stropů, které jsou nejpřísnější v Evropě. Můžeme tedy říci, že naše investice byla správná akprospěchu věci a ve stejný úspěch doufám i v oblasti BOZP. Přeji vám, vašim rodinám, kolegům a přátelům hodně zdraví a spokojenosti. Tapas Rajderkar, generální ředitel a předseda představenstva Lakshmi Mittal: Cesta z krize může trvat pět let Výsledky skupiny za III. čtvrtletí 2012 Nicola Davidson Ekonomická situace je v současnosti velmi obtížná. Když se v roce 2008 poprvé projevila krize, myslím, že každý předpokládal, že do konce roku 2012 se situace začne zlepšovat. Ovšem zdá se, že se tak neděje. Proč tomu tak je? Když v roce 2008 přišla krize, bylo to velmi náhlé a neočekávané a lidé na ni nebyli připraveni. Ani ArcelorMittal neočekával, že krize bude tak hluboká. Všichni si mysleli, že do dvou let pomine. Naše společnost přijala určitá opatření, o kterých si všichni mysleli, že jsou dostatečná pro období dvou let. Každý plánoval snížení fixních nákladů, přenastavení výrobního plánu a business plánu. V situaci, ve které se dnes nacházíme, je patrné, že krize se prohloubila. Když se podíváme na současnou poptávku v Evropě, tak vidíme, že je stále o 25-27% nižší než v roce Ve Spojených státech je nižší o 10 až 15%, což znamená, že Firemní odpovědnost evropská ekonomika s ní stále zápasí a vidíme, že krize stále trvá. Naši ekonomové a experti tvrdí, že návrat na předkrizovou úroveň může v Evropě trvat dalších pět let. Takže si myslíte, že se jedná o strukturální změnu, které se naše společnost musí přizpůsobit? Jaká opatření zavádíme a co dalšího musíme učinit? Všichni jsme se domnívali, že se jedná spíše o cyklickou záležitost. Nyní, když vidíme, že krize trvá již od roku 2008 a pravděpodobně bude i dalších pět let, pozorujeme vývoj v Číně, USA, Latinské Americe a na rozvíjejících se trzích, tak se domnívám, že se jedná spíše o strukturální změnu než o cyklický výkyv. A v takové situaci se musíme dívat na naše podnikání jinak. Musíme posoudit, jestli je dlouhodobě udržitelné nebo ne, jaké bude využití našich výrobních kapacit, jaká bude naše pozice z hlediska nákladů, jaký budeme mít výrobkový mix, jak na tom jsme v porovnání s konkurencí, co se týče udržitelnosti. Budeme muset upravit velikost naší společnosti nejen kvůli hospodářskému cyklu, ale především z důvodu dlouhodobé udržitelnosti. Jaké jsou tedy hlavní priority, na které se ArcelorMittal bude muset v takovémto prostředí zaměřit? Naše společnost se bude muset věnovat především oblasti BOZP. Velmi mě trápí počet smrtelných úrazů, ke kterým došlo. Ve třetím čtvrtletí se jich stalo již 27, což je obrovská tragédie. Zadruhé, musíme pracovat na tom, jak vytvářet zisk. Po bezpečnosti je pro společnost zcela jasně tím nejdůležitějším tvorba zisku. Tudíž revidujeme stav našich jednotek. Zvažujeme, jak je optimalizovat, aby byly co nejvíce vytíženy a ne jen z části. Proto se budeme zaměřovat na produktivitu, optimalizaci nákladů a efektivitu, tak abychom vyráběli na optimální úrovni, ať se jedná o jakýkoliv provoz. Zmínil jste podíl na trhu. Je jasné, že máme hodně konkurentů, kteří by nám rádi vzali náš tržní podíl. Jak si na tom stojíme v porovnání s konkurencí a co můžeme udělat pro to, abychom zlepšili naši konkurenceschopnost? Když se po dvou či třech letech porovnáváme s konkurencí, zjišťujeme, že nás buď dohnala, nebo dokonce předehnala, což znamená, že již nemáme náskok před našimi konkurenty. Proto, abychom přežili v tomto náročném prostředí, je nesmírně důležité, abychom si před nimi opět vytvořili náskok. Ocenili jsme naše třicátníky a nejlepší zaměstnance Dovolte mi v krátkosti se dotknout tématu našeho čistého dluhu. Od roku 2009 se toho už hodně udělalo. Myslím, že jsme snížili čistý dluh o 10 miliard dolarů, nicméně trh stále očekává, že ho ještě více snížíme. Jak mohou zaměstnanci přispět ke snížení tohoto zadlužení? Je zřejmé, že naše zisky nejsou dostatečné. Musíme vytvářet větší zisky a každý segment musí pracovat na tom, jak je zlepšit. Není to již záležitost objemu. Místo toho bychom si měli klást otázku: jak zlepšíme zisk v každé oblasti našeho podnikání, v každé tuně, kterou prodáme? Během krize v letech jsme si počínali dobře, ovšem mezitím došlo v některých dalších čtvrtletích ke zvýšení našeho čistého dluhu. Nyní dosahuje výše 23,5 miliardy dolarů, což je nepřijatelné a hodláme ho do konce letošního roku snížit na 22 miliard. Ale to není dostačující. Pracujeme na plánu prodeje některých našich investic a chceme snížit náš čistý dluh na udržitelnější úroveň, než je 22 miliard dolarů.

4 4 10 ArcelorMittal Ostrava listopad 2012 Lokální zprávy Naši zaměstnanci darovali během října Mým motivem bylo téměř 200 litrů krve zachránit něčí život V říjnu se zaměstnanci z ostravských jednotek ArcelorMittal již Letošní ročník navíc ozvláštnil počtvrté zapojili do akce 100 minut pro život. 419 zaměstnanců tak vedoucí koordinace obchodních bezplatně darovalo téměř 200 litrů krve. aktivit ArcelorMittal Ostrava, Santosh Pandey, který se rozhodl počtem dárců krve na Ostravsku, říká Naděžda Kalužová z Krevního poprvé v životě darovat krev centra Fakultní nemocnice Ostrava. právě v Ostravě. Jedním ze zaměstnanců, kteří Zajímavost akce letos umocnila také soutěž o šest luxusních dortů. Ze všech říjnových dárců krve bylo vylosováno šest zaměstnanců, kterým personální ředitel Jan Rafaj slavnostně předal tuto mimořádně chutnou prémii. Radim Raszka Akci 100 minut pro život pořádá huť pravidelně ve spolupráci s Krevním centrem v Ostravě Porubě a podporuje tak své zaměstnance, aby přispívali k záchraně lidského života. Název akce je odvozený od délky trvání pobytu v Krevním centru od vyplnění dotazníku až po samotný odběr a odpočinek. Zaměstnanců ostravského ArcelorMittalu si velice vážíme, protože chodí darovat krev opakovaně a během celého roku. Díky tomu je možné ArcelorMittal označit za firmu s největším přišli darovat krev, byl i vedoucí koordinace obchodních aktivit ArcelorMittal Ostrava Santosh Pandey. V Ostravě se objevuje stále více cizinců a nikdo nevíme, kdy budeme potřebovat krev, která je jim nejbližší. Pokud se narodili a žili mimo Evropu, často se jejich krev od té naší svým složením trochu liší. Proto jsme rádi, že se ke sto minutám připojil i pan Santosh, který je indické národnosti, říká Kalužová. U cizinců je velmi důležité, aby si stejně jako pan Santosh před prvním odběrem rozmysleli, jestli se chtějí stát stabilními a dlouhodobými dárci krve v České republice. Jednorázový odběr v jejich případě totiž není efektivní, pokud by se v krátké době po odběru odstěhovali jinam. My jejich krev vyšetříme a zavedeme je do české databáze dárců krve, abychom je mohli oslovit, až budeme jejich krev potřebovat. vysvětluje Kalužová. Bezpříspěvkové dárcovství krve má v největší hutní společnosti již dlouholetou tradici. Mnoho zaměstnanců daruje krev pravidelně, jen během října obdrželo 35 našich zaměstnanců za bezplatné odběry Zlatý kříž I., II. nebo III. třídy, říká Monika Pěnčíková z oddělení firemní odpovědnosti ArcelorMittal Ostrava. Radim Raszka Co vás vedlo k rozhodnutí darovat krev? K akci 100 minut pro život jsem se chtěl připojit už dávno, ale vždycky mi do toho něco přišlo. Mým jediným motivem, proč to zkusit, bylo, že mohu pomoci zachránit něčí život. Jaké byly vaše pocity po úspěšném odběru? Po odběru jsem se cítil neskutečně šťastným. A to nejen proto, že to vůbec nebolelo. Co říkáte na Krevní centrum ve Fakultní nemocnici v Ostravě? Krevní centrum v Porubě má světovou úroveň. Zdravotní personál je moc milý a díky tomu snadno pocítíte, že si vašeho rozhodnutí opravdu cení. Chtěl byste něco vzkázat spolupracovníkům v ArcelorMittal? Pokud jste ještě nikdy krev nedarovali, prosím, přemýšlejte o tom a zkuste to. I vaše krev může zachránit něčí život a navíc zažijete pocit štěstí a radosti stejně, jako jsem to prožil já. Vedoucí koordinace obchodních aktivit Santosh Pandey se rozhodl poprvé v životě darovat krev právě v Ostravě. Firemní odpovědnost Třicet našich dobrovolníků šlo pomáhat V říjnu a listopadu proběhly první dobrovolnické akce. Naši zaměstnanci pomáhali v Charitě sv. Alexandra, ZOO Ostrava, Sdružení Duhový klíč, Hospici sv. Lukáše, ředitelství Charity Ostrava, mateřské škole v Havířově-Podlesí a Centru volného času Klika. Děkujeme všem zaměstnancům za pomoc a ochotu. Duhový klíč Charita sv. Alexandra ZOO Ostrava ředitelství Charity Ostrava Hospic sv. Lukáše Mateřská škola Havířov-Podlesí

5 10 ArcelorMittal Ostrava listopad 2012 Lokální zprávy 5 Steckel boduje s trafo ocelí. Na kontě má první tisícovku! V polovině listopadu byla na Steckelově trati vyválcována jubilejní tavba transformátorové oceli. Ta patří mezi naše velmi důležité výrobky, jelikož se z ní v naší dceřiné společnosti ve Frýdku-Místku následně vyrábí trafo plechy - výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Historie výroby transformátorové oceli v naší společnosti je jedna z nejmladších. První ocel jsme vyválcovali v srpnu 2004 v rámci výzkumného úkolu zaměřeného na technologii výroby teplého pásu z transformátorové oceli, připomenul vedoucí oddělení výzkumu a vývoje Radim Pachlopník. Společnost ArcelorMittal Ostrava je jedním z klíčových dodavatelů tohoto materiálu pro frýdeckou válcovnu. V rámci segmentu závodů vyrábějící ploché výrobky (FCE) umí vyrobit transformátorové pásy již jen válcovna v polském Krakowě a německém Eisenhüttenstadtu. Oba tyto závody do naší frýdecké společnosti trafo ocel rovněž dodávají. Technologie výroby i kvalita vyráběné transformátorové oceli s postupem času doznala mnoha změn. Lví podíl má na tom především řada investic a neutuchající úsilí oddělení výzkumu a to jak v oblasti výroby oceli a za tepla válcovaných pásů, tak i v oblasti válcování za studena ve Frýdku-Místku. Kvalita dodávek z ArcelorMittal Ostrava se v posledních letech výrazně zlepšila a parametry za tepla válcovaných pásů jsou plně srovnatelné s pásy dodávanými z ostatních dvou jednotek ArcelorMittal. Děkuji všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli a přeji hodně úspěchů při výrobě a zpracování minimálně dalších 1000 taveb, uzavírá technický ředitel ArcelorMittal Frýdek-Místek David Božoň. Číslo měsíce Kontinuální zlepšování Tolik korun věnovala naše společnost na nové vybavení zahrady Mateřské škole mjr. Nováka v Ostravě-Hrabůvce. Zahrada je nyní vybavena novými herními prvky ve tvaru lodi, vláčku a různých zvířátek. V dopoledních hodinách bude sloužit mateřské škole, odpoledne pak široké veřejnosti. Ekologie Víte, že... Ostrava není nejznečištěnějším místem v Evropě, jak se často uvádí v médiích. Svědčí o tom i údaje z měřících stanic v Ostravě- Radvanicích a v polském Rybniku. Například v polovině listopadu byla na polské měřící stanici naměřena desetinásobně vyšší imisní koncentrace tuhých znečišťujících látek PM 10, než ve stejný den v Ostravě-Radvanicích. V Ostravě dosahovaly nejvyšší hodnoty 121 g/m 3, zatímco v polském Rybniku to bylo 1112 mikrogramů na metr krychlový. Imisní koncentrace PM 10 dne stanice Rybnik a Radvanice Na Středojemné válcují kratší sochory. Ušetří tak třetinu vsázky Dnešní situace na trzích vede k nutnosti zvyšování naší flexibility, což má za následek snižování velikosti kampaní. To se negativně projevuje na naší výrobě. Vlivem častějších přestaveb dochází k zvyšování neprodejných výrobků a snižování produktivity. Proto ředitel Válcoven Alan Dorňák stanovil jako hlavní úkol nalézt cestu k postupnému zlepšování těchto oblastí, a to zejména na Středojemné válcovně (SJV). Lumír Fukala Za tímto účelem byla na SJV vytvořena pracovní skupina pod vedením Petra Březiny, která analyzovala současnou situaci. Podařilo se jí najít a následně také zavést do praxe dvě řešení, která by měla pomoct zlepšit výtěžek tratě. Prvním je úspora sochorů určených pro záběh tratě při válcování ploché oceli o průřezu 180x180 mm. Až dosud se dle detailních technologických předpisů využíval pro záběhy tratě při změnách rozměrů profilů materiál s nejmenší tvrdostí, aby se zabránilo prokluzům ve stolicích. V případě, že v rámci profilu nebyla po takto vzniklém výrobku poptávka, byl tento převálcovaný materiál sešrotován. Vrchní mistr tratě Miroslav Vašica navrhl, aby se při přestavbách, kdy je měněna pouze tloušťka a nikoli šířka a kdy se zpravidla nemění kalibrační válce a pouze se upravuje jejich nastavení, nepoužívaly tyto záběhové bloky. Pokud je nutné kalibrační válce vyměnit, mělo by se to provádět ještě před přestavbou v době, kdy je válcována příslušná vhodná jakost. Díky této myšlence bylo jen během prvních tří měsíců ušetřeno více než 120 tun vsázkového materiálu bez následného vlivu na kvalitu výroby. S dalším nápadem přišel technolog tratě Michael Mališ. Na SJV jsou k záběhu standardně využívány sochory v délce 12 metrů. Pan Mališ navrhl, aby byly pro záběh některých menších profilů objednávány a využívány sochory v délce 8 metrů, čímž by došlo k třetinové úspoře vsázkového materiálu. V současné době probíhá ověřování, u kterých profilů je možno zaběhnout trať při této délce sochorů. Nicméně první výsledky naznačují, že takto lze ušetřit dalších zhruba tun vsázky měsíčně v závislosti na vyráběném sortimentu. Jak je na základě těchto dvou zlepšení patrné, nemusí být zlepšení dosaženo vždy jen technickou úpravou zařízení. Stejný efekt mohou často přinášet i zkušenosti, na jejichž základě pak vznikají podobné nové nápady. A pokud ještě přidáme vyčíslenou úsporu 100 /tunu takto ušetřeného materiálu, pak se jedná o výraznou úsporu ve formě snížení nákladů na jednotku produkce.

6 6 Lokální zprávy 10 ArcelorMittal Ostrava listopad 2012 Ocenili jsme 26 nejlepších zaměstnanců roku 2012 Jaroslav Opluštil, závod 10; Jaroslav Michrina, závod 12; Ludmila Marková, závod 13; Vladimír Valošek, závod 13; Václav Labuda, závod 14; Martin Škandera, závod 14; Vladimír Kafka, závod 3; Vladimír Říman, závod 3; Lumír Ščurek, závod 5; Miroslav Henžel, závod 5; Radka Dubská, Ředitelství; Jaromír Vrba, Ředitelství; Tomáš Filipek, provoz 64; Petra Suchardová, Ředitelství; Jaromír Mrkva, AMEPO; Pavel Kubina, AMEPO; Robert Nečas, AMEO; Aleš Korbel, AMEO; Adam Giecek, AMDS; Tomáš Borový, AMDS; Martin Vitámvás, AMTPK; Ladislav Piwoda, AMTPK; Jindřich Kopecký, AMFM; Radim Čubok, AMFM; Lukáš Třeštík, AMFM; Roman Koniar, Technotron. Rozhovor Jsem rád, že společnost pamatuje na zaměstnance na provozech, oceňuje nejlepší zaměstnanec roku Letošní konec listopadu opět patřil vyhlašování nejlepších zaměstnanců roku. Za mimořádný přínos pro společnost si v Janáčkově konzervatoři v Ostravě převzalo toto prestižní ocenění 26 našich zaměstnanců. Jedním z nich byl i první tavič na Vysokých pecích Jaroslav Michrina. Mzdová účtárna Co říkáte na to, že jste byl vybrán jako nejlepší zaměstnanec roku? Vážím si toho, ale je to vlastně ocenění i pro celý můj tým. Bez spolupráce s ostatními kolegy se práce na pecích dělat nedá. Není to o jednotlivci, ale o dobře sehraném týmu a ten tady naštěstí je. Za co jste to ocenění získal? Za práci na rozjezdu vysoké pece číslo tři. Pomáhal jsem odstraňovat některé věci a nedodělky po generální opravě. Na papíře to všechno vypadalo dobře, ale v reálu mnoho věcí ještě nefungovalo. Převeleli mě proto z vépé čtyřky, abych ty nedostatky odstranil. Sháněl jsem materiál, vymýšlel různá zlepšení a pomáhal jsem dokonce i svářeči, protože mám paličský kurz, i když to není součástí mé práce. Bylo to náročné. Jak jste se k profesi pecaře dostal? Otec pracoval na Ocelárně jako správce budov a občas jsem se za ním přišel podívat. Práce v huti mě zaujala, přihlásil jsem se na hutní obor a od vyučení tady pracuji již třicet let. Co máte jako první tavič na starosti, jak vypadá vaše každodenní práce? Mým úkolem je starat se o to, aby vysoká pec vyráběla železo, kontroluji její chlazení, tlak, nebo řídím odpichy a organizuji práci pecařů na plošině. Často zaučuju také mladé inženýry, aby viděli, s jakými problémy se pecaři na provoze setkávají a byli připraveni na komplikace, na které mohou v budoucnu ve vedoucích funkcích ve výrobě narazit. Čeho si na společnosti ArcelorMittal nejvíce ceníte z toho, co dělá pro zaměstnance nebo region? Určitě dělá hodně pro ekologii. Snažím se to také vysvětlovat sousedům, když si na naši huť stěžují během inverze. Jinak si hodně vážím toho, jak se společnost stará o zaměstnance, kteří pracují v náročných podmínkách na provoze a že jim umožňuje zregenerovat se na rekondičních pobytech. Není to běžné u všech firem. Osobně mě těší i to, že existují možnosti výměny zkušeností s kolegy v zahraničí. Jsem rád, že jsem mohl pomoct s rozjezdem vysoké pece kolegům v Bosně. Bylo to obohacení nejen pro ně, ale také pro mě. Rád na to vzpomínám. Jaroslav Michrina (48 let) Pozice: první tavič na vysoké peci č. 3 Stav: ženatý, dcera a syn Oblíbené jídlo: ryby Oblíbený film: staré české komedie Motto: Rodina je základ spokojeného života Nezapomeňte: Srážky na soukromé platby se ruší Olga Hromjaková Sdělujeme, že ve vyúčtování mzdy za listopad 2012 bude možno naposledy provést nadstandardní srážky na soukromé platby zaměstnanců. Od vyúčtování mzdy za prosinec 2012 bude mzda poukazována pouze na jeden účet. Soukromými platbami se rozumí například: - nájemné (mimo RPG bytů, které se nadále srážet bude) - spoření na účty stavebních spořitelen - soukromé platby pojistného pojišťovnám - platby za obědy ve školní jídelně - ostatní formy spoření na bankovní účty Změna se netýká těchto položek tyto se budou nadále srážet: - penzijní připojištění, - výkon rozhodnutí srážek, - státní půjčky, - půjčky návratné ostatní (dnes pod názvem návratná bezúročná půjčka z prostředků AMO a.s. dříve půjčka FKSP), - srážky závodního stravování, - sauna, - dary, nadace, - TJ NH, odborové příspěvky. Účty, u kterých dojde k ukončení odesílání plateb, jsou soustředěny ve výplatním lístku pod položkami kl. 640 Spoření na účty a čísla účtů jsou uvedena u každého zaměstnance v pravé části výplatního lístku. Je proto nutné, aby si zaměstnanci včas zajistili trvalé příkazy jiným způsobem. V případě, že si zaměstnanci zajistí trvalé příkazy před termínem ukončení srážek, musí o tom uvědomit mzdovou účetní. Změny na mzdovce: Přijďte si podepsat daňová prohlášení V souvislosti s externalizací Mzdové účtárny od 1. února 2013 je nutno zachovat zákonný termín pro podepsání ročního zúčtování daní na Mzdové účtárně. Markéta Holubová Žádáme zaměstnance, aby v období od do přišli na Mzdovou účtárnu podepsat svá daňová prohlášení. Zároveň chceme upozornit zaměstnance, kteří si budou podávat daňová přiznání na Finanční úřad, aby to v předstihu oznámili své mzdové účetní. Připomínáme, aby si každý zaměstnanec nezapomněl s sebou přinést potvrzení potřebná k odečtu ze základu daně (potvrzení o zaplacených částkách na penzijní fond, životní pojištění, o zaplacených úrocích z úvěru, dárcovství krve, o případném poskytnutí daru). Děkujeme za pochopení

7 10 ArcelorMittal Ostrava listopad 2012 Lokální zprávy 7 Představujeme kandidáty na nového člena dozorčí rady O tom, kdo bude zaměstnance zastupovat v dozorčí radě společnosti ArcelorMiIttal Ostrava, budeme již brzy rozhodovat ve volbách do dozorčí rady, které se uskuteční od 10. do 13. prosince. O váš hlas budou usilovat dva kandidáti - Roman Bečica z Ocelárny a David Verner z oddělení Služeb zkušeben. Pojďme si je blíže představit. Roman Bečica Prostřednictvím DR bych chtěl, pokud dostanu vaši důvěru, využít zkušeností, kontaktů, znalostí a cenných informací k zastupování zaměstnanců a řešení jejich problémů a potřeb napříč společností bez rozdílů funkce nebo profese. Ke společnosti ArcelorMittal Ostrava mám dlouholetý vztah, pracuji zde již 24 let a záleží mi na tom, aby naše huť i v následujících letech prosperovala, měla své pevné místo v Ostravě, plnila sliby dané veřejnosti a byla zárukou pracovních a sociálních jistot. Rovněž s kolegy z odborových organizací chci pokračovat v naší vzájemné spolupráci na udržení úrovně a vylepšení kolektivní smlouvy. Chci prosazovat investice do zlepšování životního prostředí, do modernizace, konkurenceschopnosti a oprav již tak zastaralého zařízení. Rovněž pracovní podmínky, hygiena a BOZP Hasičský záchranný sbor na jednotlivých pracovištích jsou naší společnou obrovskou prioritou a víme, že tam máme rezervy. Roman Bečica (41) Stav: ženatý, jedno dítě Povolání: předseda ZO Ocelárny Vzdělání: vyučen v oboru elektromechanik, USO s maturitou elektrotechnika Praxe: od roku 1988 pracoval jako elektromechanik na Ocelárně. Od roku 2002 vykonává funkci předsedy ZO OS KOVO Ocelárny. Ve společnosti pracuje 24 let, bez politické příslušnosti. Koníčky: fotbal, hokej, míčové sporty. David Verner Důvodů, proč jsem rozhodl kandidovat do Dozorčí rady podniku, je mnoho. V loňském roce jsem se o to pokusil poprvé a kandidoval do DR AMO. Přestože jsem nedo stal potřebný počet hlasů, abych Vás mohl hájit v DR, snažil jsem se i nadále zastupovat zaměstnance s maximálním nasazením. Nebyl to žádný můj rozmar, ale snaha něco změnit. Nejsem zaměstnancem krátkou dobu, pracuji v dělnické profesi 22 let a znám z vlastní zkušenosti problémy řadového zaměstnance. Prací v DR bych chtěl získávat informace, které jsou důležité při kolektivním vyjednávání, abychom měli podklady a dokázali více tlačit na zaměstnavatele v oblasti nárůstu mezd a zlepšování pracovních podmínek nás všech. Další bod mé práce vidím v tlaku na realizaci nových výrobků s vyšší přidanou hodnotou, které posílí naši pozici na trhu. V době rozvoje nových materiálů je velká potřeba zlepšovat parametry našich produktů, v opačném případě budeme vyrábět méně atraktivní výrobky a společnost nemusí dosahovat takové potřebné zisky k obnově zařízení, na kterých pracujeme. Dále chci vytvářet tlak na zaměstnavatele v oblasti investic a ekologie, abychom vůbec mohli vyrábět a dostáli jsme tak závazkům vyplývajícím z legislativy. Vážené kolegyně a vážení kolegové, pro práci v DR chci nabídnout nový pohled, velké nasazení a informace a kontakty získané při vykonávání funkce předsedy ZO a člena Evropské rady zaměstnanců ArcelorMittal. Rád bych vás všechny požádal, abyste využili svého volebního práva a přišli podpořit mou osobu. David Verner (39) Volební místnosti (Závod, volební místnost, časový harmonogram) 10 - Koksovna, budova údržby záv zasedací místnost, , , všechny dny, šatna č. 4, , , všechny dny, 12 - Vysoké pece, sociální budova záv zasedací místnost, , , všechny dny, budova aglo sever - zasedací místnost, , , všechny dny, budova aglo jih - zasedací místnost, , , všechny dny, pece - nová sociální budova - zasedací místnost, , , všechny dny Ocelárna, nová sociální budova záv. 13 -zasedací místnost, , všechny dny, ZPO 1 - odpočívárna - zámečníci, , , všechny dny, šrotoviště - kancelář mistrů, , , všechny dny, ZPO 2 - kancelář mistrů, , , všechny dny Válcovny, sociální budova záv sál, , , všechny dny, Hasiči zachraňovali zaměstnance z prachového jeřábu sociální budova SJV - zasedací místnost, , , všechny dny, sociální budova P zasedací místnost, , , všechny dny. 3 - Údržba, sociální budova záv. 3 - zasedací místnost, , , všechny dny, budova provozu 34 (hutní zdivo) - kinosál, , , všechny dny. 5 - Doprava, sociální budova záv. 5 - zasedací místnost ZV OS KOVO, , , všechny dny, sociální budova bývalé kolejové dopravy Střed (budova na ocelárně), , všechny dny, výtopna prov zasedací místnost, , , všechny dny. Ředitelství a závod 6 - Investice, budova ředitelství - salonek Kinopis (poslední den voleb Fialová repre), , všechny dny. Připraveny jsou i mobilní urny - budou použity dle potřeby. Stav: ženatý, dvě děti Vzdělání: úplné střední s maturitou obor Strojírenství - Technologie výroby, obrábění materiálů Praxe: Nová huť závod 19 Karviná jako obráběč kovů Nová huť Ostrava závod Ředitelství oddělení Hutní a chemické laboratoře jako frézař Od roku 1990 člen OS KOVO Od roku 2006 předseda ZO OS KOVO Laboratoře a Výzkum Od roku 2007 člen Evropské rady zaměstnanců ArcelorMittal Od roku 2012 pověřen řízením Rady odborů ArcelorMittal Česká republika Koníčky: chalupa, fotografování, hudba, četba a sebevzdělávání I když zrovna nikde nehoří a není nutné zasahovat při jiné mimořádné události, jsou naši hasiči připraveni kdykoliv pohotově vyjet, byť se jedná jen o pouhé taktické cvičení, jak tomu bylo například na konci října. Robert Kuruc Ve středu v 9.00 hodin narušilo dosavadní poklidnou službu dispečera tísňové linky podnikové jednotky hasičů zvonění telefonu. Na mostě prachového jeřábu ve zhruba třicetimetrové výšce leží v bezvědomí zaměstnanec závodu 12, oznamoval dispečerovi hlas v telefonu. V ten moment nabraly věci rychlý spád. Na místo okamžitě z hasičárny vyjela tři zásahová vozidla s posádkou vybavenou lezeckou technikou. Po příjezdu byl velitel zásahu informován, že se jedná o taktické cvičení a na mostě prachového jeřábu leží místo zraněného zaměstnance jen figurína. Jeho další reakce byly ovšem stejné, jako by se jednalo o skutečnou událost. Jako první nařídil vypnout napájení prachového jeřábu od elektrické energie. Poté se členové jednotky vystrojili osobními postroji, oživovacími přístrojem s polomaskou, lezeckým batohem s vybavením pro práci ve výškách a dalším zdravotnickým materiálem. Hned nato začali stoupat na prachový jeřáb po úzkém schodišti. Jakmile se dostali k figuríně, pustili se do oživování za použití nepřímé srdeční masáže a umělé plicní ventilace. Postižené osobě na závěr nasadili krční límec a současně instalovali spouštěcí kladkostroj. Po stabilizaci základních životních funkcí, uložili figurínu do transportních nosítek a následně ji zásahová jednotka po laně spustila pomocí záchranného a evakuačního zařízení na hutní úroveň. Cíl záchranné mise se jednotce podařilo splnit. S dobrým pocitem, že i na takovou náročnou záchrannou akci jsou připraveni, se poté všichni opět vrátili zpět na základnu.

8 8 Lokální zprávy 10 ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic listopad 2012 Vítáme další přírůstek do rodiny Ve třetím listopadovém týdnu jsme úspěšně odzkoušeli dva nové typy silničních svodidel, opět založené na inovované svodnici AM. Tentokrát byla nová svodidla složená z již vyráběných dílů, čímž plníme cíl, který jsme si před časem dali maximální využití stávajících dílů v našich nových systémech. Jiří Chvalina Další snahou bylo snížení hmotností svodidlových systémů, protože na českém i slovenském trhu sílí konkurenční boj a zahraniční výrobci schválení pro náš a slovenský trh přicházejí se stále lehčími systémy. A aby změn nebylo málo, poprvé od roku 2004 se svodidla nezkoušela v České republice, ale využili jsme možnosti zkoušet i v jiném prostředí a za příznivější ceny, než které nabízí náš dlouholetý partner, TZÚS Praha. Všechny zkoušky proběhly ve městě Inowroclaw v Polsku pod taktovkou autorizovaných zkušeben IBOS a IBDiM, pouze certifikaci systémů opět zadáme TZÚS Praha, abychom si usnadnili pozdější povinné roční dohledy nad výrobou. První svodidlový systém pro úroveň zadržení N2 je tím nejjednodušším, jaký vůbec může být; má pouze sloupky a svodnice a chybí zde distanční díl. Opět je možné navazovat nové svodidlo na stávající systémy se svodnicí NH4 bez nutnosti přechodového dílu. Svodidlo se zkoušelo dvěma nárazy lehkým a těžkým osobním vozidlem (900 resp kg). I když ještě nemáme oficiální výsledky ze zkoušek, videozáznamy vypadají slibně, jiné je hlavně chování sloupků při nárazu automobilu. Druhý systém byl navržen pro úroveň zadržení H2, což znamená zachytit autobus o hmotnosti 13 tun. Byla použita osvědčená konstrukce s horní a spodní svodnicí, přičemž spodní svodnice nemá distanční díl. Podařilo se nám omezit hmotnost celého systému asi o 30%, což při předpokládaných dobrých výkonových parametrech svodidla určitě zvýší konkurenceschopnost na trhu. Také toto svodidlo dopadlo velmi dobře, autobus nebyl po nárazu téměř poškozen a v reálné situaci by patrně mohl pokračovat dále v cestě. Takže nyní s netrpělivostí čekáme na oficiální číselné výsledky ze zkoušek, po kterých bude následovat vypracování ES certifikátů, které jsou nezbytné pro uvedení nových typů na trh, a v neposlední řadě nás bude čekat, doufejme, méně strastiplná cesta schvalování svodidel Ministerstvem dopravy. Věřme, že tentokrát budou oba typy schváleny v době kratší než jeden a půl roku, což byl případ svodidel zkoušených v roce Jelikož tyto bariérové zkoušky byly posledními v letošním roce, chceme touto cestou upřímně poděkovat všem spolupracovníkům, kteří se na vývoji, přípravě a realizaci zkoušek podíleli, protože tentokrát se podařilo obě zkoušky připravit a realizovat během rekordně krátké doby necelých čtyř týdnů! Personalistika Nejlepší zaměstnanci roku Tak jako v minulých letech, i letos proběhlo vyhodnocení nejlepších zaměstnanců společnosti ArcelorMittal Ostrava spolu s dceřinými společnostmi. Za naši společnost byli nejlepšími zaměstnanci zvoleni Adam Giecek z prodeje svodidel a Tomáš Borový z provozu 165-Svodidla. Jiřina Mrázková Adam Giecek pracuje jako produktový specialista v oddělení prodeje svodidel. Velmi svědomitě plní stanovené pracovní úkoly, vítá nové podněty a je flexibilní. Během letošního roku se významnou měrou podílel na oživení českého trhu s pažnicemi, dokonale zrealizoval největší zakázku roku 2012 výměnu svodidel na stavbě R46. Svědomitě se podílel na kontrolách záchytných systémů instalovaných v České republice a tím přispěl k odhalení několika úseků s padělky. Odhalil chyby ve výpočtech nákladů svodidel, čímž upozornil na dosavadní velké nesrovnalosti ve zmiňovaných výpočtech, díky kterým jsme přišli o některé exportní zakázky. Kvalitně a pečlivě spolupracoval na korektuře nového katalogu svodidel. Tomáš Borový pracuje jako zástupce mistra zinkovny na provoze Svodidla. Je mimořádně schopný a obětavý pracovník, pro svůj přístup ke svěřeným pracovním povinnostem a úkolům je vzorem pro všechny pracovníky provozu. V letošním roce se významnou měrou podílel na realizaci úpravy bezpečnostního zábradlí na plošině u zinkové vany, což přispělo ke zvýšení úrovně bezpečnosti práce při zinkování, zejména pak při pohybu zinkařů po manipulační plošině vany. Ve spolupráci s útvarem techniky vytvářel pracovní postupy pro zinkování nových dílů silničních záchytných systémů. Společně s vedoucím provozu 765 a techniky se podílel na optimalizaci pracovních postupů pro zinkování svodidel typu NH4 vyrobených z polských ocelí s nízkým obsahem křemíku, čímž přispěl k zajištění plynulosti dodávek svodidel NH4 k našim zákazníkům. Tomáš Borový dosahuje ve svém současném pracovním zařazení mimořádných pracovních výsledků týkajících se všech aspektů Integrovaného systému řízení, které byly velmi kladně hodnoceny jak externím auditem TÜV NORD, tak zejména Českou inspekcí životního prostředí. Vánoční slovo generálníno ředitele BOZP Budeme nabízet novou řadu svodidel Libor Černý Vážené kolegyně, vážení kolegové, blíží se konec roku a s ním i doba bilancování a ohlížení se zpět za končícím rokem. Rok 2012 nebyl pro naši firmu rokem snadným. Museli jsme čelit výraznému poklesu poptávky, ostré konkurenci a vyrovnat se s odstávkou pásové tratě P1500, která vyrábí zhruba 75 % naší vsázky. Jsem velmi rád, že většina z vás udělala vše pro to, aby naše firma tímto obtížným rokem prošla co nejlépe. Podařilo se nám dokončit vývoj a zkoušení záchytných systémů řady AM, takže v příštím roce můžeme nabízet kompletní modifikovanou sortimentní řadu. Dokázali jsme upravit naše řídicí systémy a pracovní postupy na dělicích linkách tak, že jsme byli schopni zpracovávat za tepla válcovaný pás z krakovské pásové tratě. Za velmi cennou považuji skutečnost, že jsme v končícím roce v naší společnosti nezaznamenali žádný pracovní úraz. V příštím roce na naši firmu čekají další velké výzvy. Musíme se vyrovnat s odchodem desítek našich zaměstnanců, s očekávanou recesí v Evropě a se zostřujícím se konkurenčním bojem v hutnictví. Jsem přesvědčen, že společnost ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic je připravena obstát i v takto obtížných podmínkách, a to především díky Vaší pracovitosti, flexibilitě a odhodlání. Přeji Vám všem klidné prožití vánočních svátků s Vašimi blízkými, hodně zdraví, štěstí, úspěchů v osobním i pracovním životě a hodně sil pro zdolávání překážek, které se před Vámi v roce 2013 objeví. Pozor, chřipka se blíží! Ne všichni se však musí strachovat. Pro naše zaměstnance jsme totiž opět připravili možnost nechat se proti této nemoci očkovat. Tomáš Pětvaldský Blíží se zimní měsíce - období, kdy pravidelně onemocní určité procento osob virem chřipky. Bohužel některá onemocnění tímto virem končí i smrtí. Nejúčinnější ochranou proti sezónní chřipce je jednoznačně očkování, které má největší účinek jak ze zdravotního, tak i z ekonomického hlediska. Chřipka totiž často člověka upoutá na lůžko a nemocenská nepotěší zaměstnance ani zaměstnavatele. Tak jako minulý rok, i letos v říjnu jsme nabídli všem našim zaměstnancům bezplatné očkování proti sezónní chřipce. Padesát pět zaměstnanců tuto nabídku přijalo a nechalo se naočkovat. Většina oslovených nabídku uvítala, protože očkování je pro ně každoroční samozřejmostí. Věříme, že tímto krokem pomůžeme zmírnit dopady chřipky na úbytek pracovních sil z důvodu onemocnění ale hlavně, přispějeme ke zvýšení odolnosti našich zaměstnanců a utužení jejich zdraví jak v práci, tak v osobním životě.

9 10 ArcelorMittal Frýdek-Místek listopad 2012 Lokální zprávy 9 Zlepšujeme život hasičům, zpěvákům i maminkám Od vyhlášení výsledků Minigrantů uběhl krátký čas a některé projekty již přinesly užitek. O své zážitky z realizace projektů se s námi podělil frýdecký Sbor dobrovolných hasičů, Svatomichaelský pěvecký sbor, Poradna pro ženy a dívky nebo Základní a mateřská škola Raškovice. Markéta Šupčíková Hasiči získali nové dresy Čtvrté kolo Minigrantů potěšilo členy Sboru dobrovolných hasičů z Frýdku. Získali v něm finanční příspěvek na sportovní oblečení pro starší žáky, dorost a muže. Realizace projektu trvala zhruba tři měsíce. O počtu kusů ale hlavně designu svých trikotů rozhodli hasiči společně na schůzi sportovních družstev. Ze všech návrhů a jejich kombinací vybrali pět, z nichž nakonec hlasováním zvolili vítězný. Po zhruba čtyřtýdenním čekání se konečně mohli radovat z nových sportovních dresů, které členové závodních družstev použijí již v příští sezóně při sportovní přípravě a na soutěžích. Vše bylo přesně dle našich požadavků, na každém z obdarovaných byla vidět obrovská radost. Díky společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek jsme mohli zlepšit podmínky v tomto sportu a zvýšit motivaci našich členů pro budoucí sezóny. Věříme, že budeme alespoň tak dobří, jako naši nejmladší hasiči, kterým tento projekt v minulosti nemalým podílem také pomohl, dodává člen dobrovolných hasičů Zdeněk Blecha. Pěvecký sbor poprvé vyjel koncertovat Dalším obdarovaným byl Svatomichaelský pěvecký sbor z Řepišť. Díky Minigrantu společnosti ArcelorMittal Frýdek- Místek se mohli jeho členové koncem října společně vydat na své první výjezdní vystoupení do Pacova na Vysočině názvané Podzimní Nokturno. I když pěvecký sbor působí pouhé tři roky, v pacovském zámeckém sále sbor sklidil bouřlivý potlesk. Rozmanitý program zaujal natolik, že Svatomichaelský sbor vystoupil na druhý den i v chrámu archanděla Michaela na ranní mši. Darovaný finanční příspěvek sbor použil na částečnou úhradu zájezdu. Všichni členové Svatomichaelského smíšeného pěveckého sboru tímto vyslovují poděkování za tento dar. Svatomichaelský pěvecký sbor vznikl před třemi lety v obci Řepiště. Sbor vystupuje na různých kulturních akcích, například na mezinárodním festivalu Slezská lilie, dále na vánočních a výročních koncertech, mších v kostele nebo Domově pokojného stáří ve Frýdku-Místku. Maminky dostaly výbavu pro děti Peníze z Minigrantu pomohly také ženám ze sociálně slabých poměrů. Poradna pro ženy a dívky ve Frýdku-Místku pro ně díky finančnímu příspěvku nakoupila kojenecké výbavičky pro děti, pleny, košilky, dupačky a zavinovačky. V rámci pozitivní výchovy školáků vydala také časopis Slunečnice, který se věnuje nejen prevenci patologických jevů spojených s dospíváním, ale obsahuje i tipy na vhodné trávení volného času. Časopis se distribuuje do škol ve Frýdku-Místku, kde si jej žáci navzájem půjčují a pedagogové s ním pracují v rámci rodinné výchovy. V dnešní době existuje málo subjektů, které by dobrovolně pomáhaly jednotlivým občanským sdružením. Této pomoci si velmi vážíme, uvedla členka sdružení Ivana Grussmannová. Poradna pro ženy a dívky ve Frýdku-Místku nabízí pomoc a podporu v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím a problémy v mezilidských vztazích. Děti se seznamují s přírodními léčivy Koncem října byla díky Minigrantu v areálu školní zahrady ZŠ Raškovice slavnostně otevřena Přirozená lékárna. Jedná se o naučnou stezku z informačních panelů, jejímž cílem je seznámit žáky s přírodními léčivy, naučit je využívat přírodní zdroje, starat se o své zdraví, prevenci, umět se k přírodě vracet a chtít udržet stav pro další generace. Každý panel obsahuje informace o léčivkách, jejich léčebných účincích včetně receptu na zhotovení odvaru či čaje, které vyhotovili žáci školy. Pro mnohé bylo překvapením, že i obyčejný plevel na zahrádce lze využít k pomoci člověku. Hlavní program byl doplněn o kvizy o léčivkách, prezentaci v odborné učebně, zpěv a recitace žáků školy. Naučná stezka bude dále přístupná jak ostatním žákům školy, tak i veřejnosti. Slovo generálního ředitele BOZP Říjnové výsledky jsou rekordní, vyhráno ale nemáme Vážené kolegyně, vážení kolegové, současná situace je velmi složitá. Bojujeme o přežití a děláme vše proto, abychom z krize v hutnictví, ve které se nacházíme, vyšli vítězně. Říjnové výsledky ukazují, že jsme vyhráli jednu bitvu, ale válka ještě neskončila. Kvalita transformátorové oceli je o mnoho lepší, než jsme si všichni přáli během našeho novoročního přání před 11 měsíci. Dvakrát jsme letos překonali měsíční rekord ve výrobě. Říjen byl nejlepším měsícem, neboť se nám podařilo vyrobit 4109 tun trafo oceli té nejvyšší kvality. Navíc jsme letos neměli žádný absenční úraz. To nám dodává naději a sílu pokračovat dál. Prodejní ceny jsou na historickém minimu. Trh nás nutí pracovat a zlepšovat se rychleji, než jsme schopni. Hledáme možnosti snižování nákladů, zavádíme je do praxe a zaměřujeme se na nová opatření vedoucí ke zlepšování kvality. Nové iniciativy v oblasti BOZP na všech úrovních naší organizace dokazují naši aktivitu na Cestě k nulové úrazovosti. Sdílená ostražitost nám na provoze v tomto čase napomáhá k tomu, abychom mohli slavit Vánoce, Silvestr a příchod nového roku ve zdraví a bez pracovního úrazu. Přeji vám všem, abyste stále měli to správné nasazení v oblasti BOZP. Dosáhli jsme sice 900 dnů bez absenčního úrazu, což je obrovský úspěch, ovšem zavazuje nás to k tomu, abychom v tomto trendu i nadále pokračovali. Chtěl bych Vás vyzvat, abyste i nadále vyhledávali možnosti pro kontinuální zlepšování. Jsme na dobré cestě, ale čekají nás v roce 2013 velké výzvy. Dirk Stroo, generální ředitel ArcelorMittal Frýdek-Místek Frýdečtí valcíři: Hledání úspor je náš každodenní chleba Snížená poptávka a propad prodejních cen - to jsou slova, která je dnes slyšet ze všech stran. Nejde ale o něco ojedinělého, od roku 2009 se situace mění každým dnem a na trvalé zlepšení se nedá čekat. Klíčem k setrvání na trhu je optimalizace nákladů našich výrobků a to nejen ve vlastní výrobě, ale také u našich dodavatelů. David Božoň Každým rokem se nám ve Frýdku daří vygenerovat řádově desítky nápadů, které vedou k nemalým úsporám. V roce 2010 jsme se přiblížili k částce jednoho milionu eur uspořených jak na interních nákladech, ale také po mnoha vyjednáváních i na nákladech našich vstupů. V roce 2011 jsme celý projekt na úsporu nákladů uchopili ještě intenzivněji a s pomocí všech lidí pracujících na našich linkách jsme registrovali přes stovku nápadů na úspory. Některé z nich máme dodnes v šuplíku a čekáme, až na ně dozraje čas. Jinak řečeno to, co vypadá nereálně v současnosti, nebo je příliš drahé tedy neefektivní, může být velice zajímavé za rok či dva. Důležité ale bylo, že se opět zhruba 20 nápadů zrealizovalo a přineslo to, co jsme od těchto iniciativ očekávali. Tedy snížení nákladů na výrobu trafo oceli o dalších 11 Eur/tunu. Samozřejmě musím zdůraznit kvalitu, která snížením nákladů nijak neutrpěla, naopak se nám podařilo kvalitu významně zvýšit a tím dohnat naši konkurenci v oblasti elektromagnetických vlastností našeho výrobku. Po dvou letech práce zaměřené na úspory, se celý náš frýdecký tým od dělníků přes střední management až po oddělení kontrolingu, dívá na hledání úspor jako na něco samozřejmého, co patří ke každodenní práci všech. Obzvláště musím vyzvednout důležitost a práci kontrolingu, který musí každý nápad prověřit, dát souhlas k realizaci a poté rok měřit výkonnost každého nápadu, zda přinesl to, co autor přislíbil. O výkonnost se již starají autoři z provozů, ale s tím nejsou většinou žádné problémy, protože celý projekt má pravidla a jasné procedury (1. brainstormingnávrh, 2. prověřování, výpočet a testy, 3. zamítnutí nebo schválení, 4. implementace, 5. měření výkonu a opatření), takže vše funguje tak, jak má. Důkazem toho, že je to nepřetržitý a nikdy nekončící proces je snížení nákladů o dalších 7 eur/tunu dosažených letos a dalších 10 idejí navržených v září a říjnu 2012 s potenciálem na další úsporu 0,5 milionů eur. Stejný projekt jsme letos zahájili po dosažení neuspokojivých hospodářských výsledků na Pozinkovně a Válcovně za studena v Ostravě- Vítkovicích. Výsledky se projevily téměř okamžitě na pozinkovací lince, která začala opět vydělávat a velice blízko úspěchu jsme i ve Vítkovicích. Každé osobě v našich řadách, která přinesla jakoukoli myšlenku na úsporu, musím poděkovat za otevřenost a zároveň chci všechny vyzvat, aby se nebáli říct svůj nápad. Dnes již velmi dobře vím, že i zdánlivě nesmyslná idea může rozvinout diskusi, která vygeneruje mnoho užitečných věcí. Naším úkolem je naslouchat a realizovat myšlenky, které nám umožní být stále více konkurenceschopnými.

10 10 Lokální zprávy 10 ArcelorMittal Tubular Products Karviná listopad 2012 V Karviné se investovalo. Zvýší se produktivita i podíl na trhu doma a v zahraničí Stanislav Konkolski Blíží se konec roku a to je čas, kdy dochází k rekapitulaci uběhlého období, zhodnocení vykonané práce a poděkování za projevené úsilí. Ani já nevybočím z tohoto schématu a pokusím se o krátké shrnutí a poděkování. Rok 2012 byl rokem náročným a chtěl bych vyzvednout fakt, že i když mnohé podniky měly problémy s plynulým zajištěním výroby, v Karviné jela výroba na plný výkon prakticky celý rok až k dnešnímu dni. Proto patří poděkování všem našim zaměstnancům, že toto zvládli avnašich podmínkách dokázali vytvářet pozitivní výsledky. Když hovořím o našich podmínkách, jsou to především dvě větší investiční akce, které v těchto dnech dokončujeme. Lakovací linka, která byla dovezena z Itálie, již prošla testovacím provozem a v současné době již vyrábíme sériové zakázky. Celá instalace a rozjetí byla komplikována faktem vzhledem k tomu, že kolegové z Itálie uměli pouze italsky a dokumentace a program nebyly zcela kompletní. Ale se všemi těmito problémy se podařilo našim zaměstnancům srovnat a za toto bych chtěl poděkovat především ing. Kuzníkovi, Bc. Ferfeckému, Ing. Slámovi, p. Hefnerovi, p. Jurnostovi a p. Mockovčiakovi. Na provoze Rourovna jsme v rámci investiční akce instalovali tři nové balící stroje a dopravník, který významně sníží namáhavou ruční práci při balení a přepravě našich výrobků. Tato akce byla ztížena tím, že celá instalace probíhala za provozu. To vyžadovalo ze strany všech zaměstnanců velkou míru trpělivosti, pozornosti a obětavosti, za což si jich velmi cením. Zvláště bych chtěl ocenit Bc. Ferfeckého, ing. Kuběnu, p. Malchara, p. Krempaského, p. Zarembu, p. Hefnera a p. Mockovčiaka. Je to jen pár jmen, ale na obou akcích se podíleli i další zaměstnanci, ale není tu prostor pro vyjmenování všech. Nebyly to jenom tyto dvě investice, ale i na dalších provozech byly v průběhu roku provedeny dílčí investiční akce, které přinesou naší firmě do budoucna vyšší technickou úroveň a zvýší produktivitu i podíl našich výrobků na tuzemských i zahraničních trzích. ArcelorMittal Tubular Product Karviná, je firma, která nedodává pouze trubky a profily pro stavebnictví, strojírenství apod., ale stále více se orientuje i na automobilový segment. Abychom podpořili tento trend, v tomto roce jsme rozdělili naši organizační strukturu a vytvořili jsme dvě výrobní jednotky Automotive a Mechanical s vedoucími ing.fabíkem a p.malcharem. Toto rozdělení a zpřesnění pravomocí a zodpovědnosti by mělo přispět k lepší organizaci výroby a zajištění I když mnohé podniky měly problémy s plynulým zajištěním výroby, v Karviné jela výroba na plný výkon prakticky celý rok až k dnešnímu dni. požadovaných termínů a kvality. Na závěr bych chtěl ještě jednou a znovu poděkovat všem zaměstnancům za úsilí, které věnovali po celý rok při zajišťování všech úkolů, a chtěl bych jim popřát do nového roku hodně štěstí i pevné nervy v dalších, jistě ne lehkých létech, které jsou před námi. Po zkušenostech z tohoto roku však věřím, že jejich odbornost a zkušenost bude přínosem pro celou naši firmu. Výroba světové úrovně (WCM) Zaměstnanci si budou sami opravovat své stroje Seznámit se s pokrokem, jaký karvinští kolegové dosáhli při zavádění systému World Class Manufacturing. To bylo hlavním důvodem návštěvy lektora a kouče tohoto programu Ramana Bhardwaje v polovině listopadu v karvinském Tubularu. Martin Szostok Raman Bhardwaj navštívil naši firmu letos již potřetí. Během tří dnů si prohlédl všechny výrobní procesy a porovnal, co se od jeho poslední návštěvy zlepšilo. Musel konstatovat, že za poslední období došlo k výraznému posunu v implementaci tohoto programu na výrobních halách. Samozřejmě narazil i na nedostatky a při diskuzi s vlastníky jednotlivých pilířů programu WCM se snažil pomoci vysvětlit, jak stávající problémy řešit a dojít k jejich odstranění. Vše bylo shrnuto na závěrečném mítinku s vedením společnosti a vlastníky jednotlivých pilířů. Program produktivní výroby a údržby (WCM), který jsme v naší společnosti zavedli, je pro nás prioritou. Pan Raman Bhardwaj je spokojen s postupy a kroky při implementaci tohoto programu na jednotlivých výrobních střediscích, ale pořád se je co učit a zlepšovat, říká Stanislav Konkolski, generální ředitel společnosti. Vlastníci jednotlivých pilířů při diskuzích s koučem projednali a řešili nedostatky na konkrétních případech a učili se, jak situace řešit podle jednotlivých metod tohoto programu. Stanislav Konkolski je přesvědčen, že zaměstnanci pochopili nutnost zavedení tohoto programu a dodává, že je to běh na dlouhou trať. Podle zásad programu WCM by každý zaměstnanec měl provádět pravidelnou údržbu a čištění svého stroje v rámci svých povinností sám a znát jeho kritická místa. Zároveň by měl být schopen běžné poruchy odstranit sám se svou posádkou na stroji. Pouze poruchy většího rázu by měl svěřit profesionální údržbě. Zaměřením na pravidelnou autonomní údržbu kontrolu, opravy a čištění strojního zařízení a při implementaci ostatních pilířů dosáhneme lepších výsledků jak z hlediska úspory energií, materiálu a zlepšení kvality, tak i z hlediska bezpečnosti a ekologie při výrobě našich výrobků, uzavírá Stanislav Konkolski. Program WCM slouží ke zvyšování produktivity práce prostřednictvím autonomní údržby, snižování ztrát, zvyšování povědomí zaměstnanců o kvalitě, ekologii a bezpečnosti práce. Poté, co se karvinští zaměstnanci seznámili s jeho základními principy, se autonomní údržba nyní zavádí na konkrétních strojních zařízeních. Lokální zprávy 10 ArcelorMittal Ostrava listopad 2012 Opět jsme pro vás připravili Vánoční trhy chráněných dílen Chcete se vyhnout nakupování dárků v přeplněných supermarketech? Chtěli byste udělat radost nevšední maličkostí nebo zajímavým dárkem? Nina Feniková Přijměte pozvání a udělejte nákupem originálních vánočních dárků radost nejen svým blízkým, ale i sobě a pomozte tak klientům chráněných dílen. Výrobky klientů z chráněných dílen z Ostravy a okolí si můžete prohlédnout či koupit: Ve středu 12. prosince od 8.00 do hod. v sociální místnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a ve čtvrtek 13. prosince od 8.00 do hod. před jídelnou v budově ředitelství ArcelorMittal Ostrava. Přijďte společně s námi ochutnat vánoční atmosféru na Vánoční trhy v ArcelorMittal Ostrava. Těšíme se na Vás.

11 10 ArcelorMittal Tubular Products Ostrava listopad 2012 Lokální zprávy 11 Naše výrobky směřovaly do Evropy i Jižní Ameriky Otto Mischinger Vážené kolegyně, vážení kolegové, blíží se konec roku a s ním i období vánočních svátků. Čas odpočinku v kruhu nejbližších dopřávající prostor k zamyšlení a bilancování. Dovolte mi při této příležitosti provést krátké zhodnocení práce naší společnosti v letošním roce. V oblasti bezpečnosti a zdraví se nám povedla obhajoba titulu Bezpečný podnik, který uděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Státním inspektorátem práce. Mezi nejvýznamnější projekty, na kterých se v letošním roce naše společnost podílela, je nepochybně pokračování zakázky pro polský GAZ SYSTEM. Jedná se o 127 km spirálově svařovaných trub pro nově budovaný plynovod v Polsku. Významné zakázky získaly i naše bezešvé tratě. Premiérovou zakázku pro venezuelskou společnost Industrials Unicon, C.A. o velikosti 4000 tun a první Evropskou dodávku plynotěsného spoje Hunting pro francouzskou společnost Celtique Energie Petroleum Ltd. Velký Stiefel. První dodávku kotlových trubek jakosti P11 pro holandského zákazníka Van Leeuwen vyrobil Malý Stiefel. Za první tři čtvtletí jsme dosáhli dobrých výrobních a expedičních výsledků. Bohužel ve čtvrtém čtvrtletí se začal projevovat dopad hospodářské krize, který se projevuje nižším zakázkovým naplněním a propadem prodejních cen, což negativně ovlivní výsledky celého roku V roce 2013 bude hospodářská krize pokračovat, jsem však přesvědčen, že naše společnost tuto situaci zvládne podobně jako v roce Na závěr mi dovolte, abych vám všem poděkoval za bezpečnou a dobře odváděnou práci, za aktivní přístup při plnění pracovních úkolů. Zároveň chci vám i vašim rodinám popřát klidné prožití vánočních svátků. Do nadcházejícího roku 2013 hodně zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě. V letošním roce podpořila společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava projekt Minigranty. Mezi neziskové organizace rozdělila částku padesát tisíc korun. Firemní odpovědnost Vánoční dárek pro zaměstnance pochází z dílny Charity Hlučín Sociálně terapeutická dílna Charitního domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích vyráběla velkou část letošního roku keramické, ručně malované hrníčky, které zaměstnanci společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava obdrží od vedení společnosti jako dárek k letošním Vánocům. Přispěli jsme na invalidní vozík Věra Kalandrová V letošním roce podpořila společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava projekt Minigranty celkovou částkou Kč. Jedním z těch, kterým jsme touto cestou mohli pomoci, bylo středisko BETANIA v Komorní Lhotce. Díky této finanční podpoře mohlo středisko Slezské diakonie koupit nový invalidní vozík, který umožní jeho imobilním obyvatelům strávit své stáří aktivně a díky tomu být i nadále součástí místního společenství i přes svá omezení v pohyblivosti. Radim Pastor Vyrobit 1100 hrníčků pro ArcelorMittal Tubular Products Ostrava byla pro Sociálně terapeutickou dílnu Ludgeřovice největší zakázka od doby jejího fungování, tedy od roku Na zakázce pracovali klienti a pracovníci dílny devět měsíců. Finanční prostředky získané díky této zakázce nám výrazně pomohly překlenout období nejistoty, kdy nebylo zřejmé, zda nám budou navýšeny provozní dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, uvedla vedoucí dílny Kateřina Kaniová. Zmíněná dílna nabízí pomoc osobám nad 15 let, které nejsou z důvodu zdravotního postižení umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Spolupráce společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava s neziskovými organizacemi z Moravskoslezského kraje se stala v posledních letech nedílnou součástí firemní kultury. Mimo jarmarků, pořádaných při příležitosti velikonočních a vánočních svátků v areálu společnosti, k nim patří podpora chráněných dílen formou nákupu dárkových předmětů zhotovených našimi zdravotně postiženými spoluobčany. Sport Tubular Hockey Cup klepe na dveře S blížícím se koncem roku jsme pro naše zaměstnance opět připravili hokejový turnaj. Radim Pastor Uskuteční se v rámci sportovního odpoledne na zimním stadionu Sareza v Ostravě-Porubě v sobotu 15. prosince. Turnaje se již tradičně účastní týmy Malého a Velkého Stiefelu v čele s kapitány Zdeňkem Novobilským, resp. Rostislavem Stiborem. V předchozích třech ročnících se vedlo o něco lépe zástupcům Velkého Stiefelu, kteří vyhráli oba liché ročníky, na řadě by tak, alespoň statisticky, měli být hráči z mladšího ze Stiefelů. Budou to ale mít hodně těžké. Ohrožen je start hned několika opor v čele s ex-vítkovickým Pavlem Ujházym a kapitánem Zdeňkem Novobilským. Začátek turnaje, pořádaného na zimním stadionu Sareza v Ostravě-Porubě v rámci sportovního odpoledne zaměstnanců společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, je v 17 hodin. Srdečně zveme všechny příznivce hokeje. Přijďte povzbudit své kolegy. Připravili jsme pro vás Bruslení s Mikulášem Tým Interní Komunikace AMTPO zve zaměstnance společnosti a jejich rodinné příslušníky na Bruslení s Mikulášem Akce se koná v sobotu 15. prosince 2012 na ledě zimního stadionu Sareza v Ostravě-Porubě od do hodin. Firemní aktuality aneb Zaručené zprávy CO PŘIPRAVUJEME V plném proudu jsou přípravy na již tradiční Vánoční trhy chráněných dílen. Ty letošní proběhnou ve středu 12. prosince ve Velkém sále správní budovy AMTPO. Jubilanti měsíce V prosinci oslaví životní jubilea tito zaměstnanci: Ladislav Motal, Dalibor Papež a Eliška Kejklíčková (provoz 151) Dana Dražinová a Radim Probst (provoz 153) Václav Čtvrtečka (provoz 157) Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví. Anekdota na závěr Přijde zákazník k holiči, sedne na křeslo a povídá: Chtěl bych to takhle: Jednu kotletu nechat do půli tváře, druhou celou vyholit. Nahoře to ostříhejte, aby to trčelo přímo nahoru a nedalo se to česat, a vzadu mi vyholte pár míst až na kůži. Pane, zděsí se holič, takhle vás ostříhat nemůžu! Jak to, že ne? zlobí se chlápek. Minule jste mě takhle ostříhal!

12 12 Lokální zprávy 10 ArcelorMittal Ostrava listopad 2012 Odprášení vápenných cest přispěje ke zlepšení životního prostředí I v současné nepříznivé situaci na trhu s ocelí pokračuje naše společnost v ekologických investicích. Příkladem toho je i projekt odprášení vápenných cest, který od srpna probíhá na Ocelárně. V rámci této investiční akce za více než osm milionů korun bude odprášena vykládka vápna, které se používá pro zpracování oceli na ocelárně a pánvových pecích, vysvětluje Jan Řezníček z oddělení Přípravy a realizace staveb. Během vykládky vápna z vagónů Pošlete nám tip na zajímavý koníček svého kolegy a můžete získat pětistovku Věnujete se ve svém volném čase zajímavému koníčku, dosáhli jste v nějaké sportovní disciplíně významného úspěchu anebo znáte někoho takového mezi svými kolegy na pracovišti? Vnější vztahy a komunikace Víme, že se v našich řadách Vánoční přání generálního ředitele do podzemních zásobníků totiž dochází k výronu vápenného prachu, který může zatěžovat životní prostředí a zhoršuje pracovní podmínky obsluhy jedná se o nepřímé (fugitivní) emise prachu. Po dokončení druhé etapy této investiční akce bude prostor vykládky odsáván a odsátý prach bude následně zachycovat speciální textilní filtr. Koncentrace prachu za filtrem se bude pohybovat hluboce pod limitem 10 mg/m3, což skrývá řada úspěšných sportovců, muzikantů a jinak talentovaných kolegů. O mnohých z nich možná ani nevíme. Pomozte nám je najít a představit našim kolegům. Pokud o někom takovém na svém odpovídá hodnotám nejlepších dostupných technologií (BAT). Díky realizaci této investice dojde k předpokládanému snížení nepřímých emisí prachu z vykládky vápna v průměru o cca 100 t/rok. Odprášení vápenných cest by mělo být dokončeno do konce letošního roku tak, aby od ledna 2013 mohl být filtr již v plném provozu. Dodavatelem technologie je milevská společnost ZVVZ- Enven, která se v minulosti podílela pracovišti víte, napište nám do redakce na adresu: a můžete získat finanční odměnu. Za každý takový námět na článek nebo rozhovor, který bude otištěn například i na odprášení pracoviště pálení slitků na Z13 Ocelárna. Projekt odprášení vápenných cest je prvním projektem, na který získala naše společnost příspěvek ze Státního fondu pro ochranu životního prostředí. Ten poskytuje prostředky na projekty určené pro zlepšení životního prostředí v průmyslových regionech, mezi něž patří také Ostrava. v našem interním časopise, můžete získat 500 korun. A to už přece stojí za to. Těšíme se na Vaše náměty. Zprávy ze skupiny ArcelorMittal Mezinárodní Ženy na vedoucích pozicích Spustili jsme speciální program nazvaný ženy na vedoucích pozicích, který vytvořil výbor naší společnosti zabývající se genderovou různorodostí a zapojením žen. Španělská obchodní škola ve spolupráci s univerzitou ArcelorMittal navrhla a dodala kurz, který bude poprvé zahájen v listopadu v Lucembursku. Nadace vyhlásila soutěž o novoroční přání Děti zaměstnanců ArcelorMittal a děti zapojené do projektu nadace ArcelorMittal ve věku od 6 do 14 let mohou uplatnit své umělecké nadání a zúčastnit se již čtvrtého ročníku soutěže o novoroční přání. Téma letošní soutěže zní: Úsměv zůstane úsměvem bez ohledu na místo na zemi. Amerika Dofasco slaví sté výročí Náš kanadský závod nedávno oslavil 100 let. U této příležitosti přivítal 400 zákazníků, dodavatelů, obecních a vládních představitelů na oslavě uspořádané na počest všech, kteří se podíleli na vytvoření společnosti známé dnes jako ArcelorMittal Dofasco. V prostorách závodu byla také zakopána schránka s dokumenty ze současnosti, která bude otevřena a doplněna u příležitosti 125. výročí. Doly ArcelorMittal Princeton obdržely cenu za bezpečnost Sdružení amerických státních dolů (NMA) předalo dolu č. 40 ArcelorMittal Princeton cenu za bezpečnost za odpracovaných hodin bez jediného absenčního úrazu. Evropa Ve Florange bylo investováno dalších 7,2 mil. eur Nedávno byl spuštěn zkušební provoz nové linky na pozinkování ve francouzském závodě ArcelorMittal Florange. Tato linka bude použita pro povlakování oceli Usibor, borové oceli tvrzené stlačením, která se využívá v automobilovém průmyslu. Naše společnost je světovou jedničkou v povlakování ocelí. ArcelorMittal Kazachstán jedná o 250 km potrubí ArcelorMittal Aktau, hlavní partner programu pro dodávky plynu v Kazachstánu, jedná o zakázce potrubí pro 250 km dlouhý plynovod vedoucí z bývalého hlavního města Almaty do Taldykorganu. V Kazachstánu se nacházejí jedny z největších zásob ropy a plynu na světě. Asie Pomáháme s výstavbou nejvyššího mrakodrapu v Pákistánu ArcelorMittal dodá tun ocelových bram a m 2 oplášťování pro věž Bahria Icon Tower v Karáčí. Po svém dokončení v roce 2014 se tato budova o 62 patrech a výšce 260 m stane nejvyšší budovou Pákistánu. Afrika ArcelorMittal Jubail nabírá zaměstnance V současnosti probíhá výstavba naší rourovny v Al-Jubail, v Saudské Arábii. Hledáme 12 nových kolegů, kteří se zapojí do multikulturní výroby, a to jak v rámci náročných krátkodobých tak i dlouhodobých pracovních úkolů. Jedná se o pracovní pozice v údržbě, konstrukci, nákupu, IT a dalších oblastech. Více informací získáte na stránkách Další zprávy z naší Skupiny si můžete přečíst na Firemní měsíčník listopad 2012 Časopis společnosti ArcelorMittal Ostrava a jejích dceřiných společností Vydavatel: ArcelorMittal Ostrava Vedoucí redaktor: Výkonná redakční rada: Petr Baranek, Jan Rafaj Ediční rada: Petr Horký, Vladimír Gurecký, Zbyszek Nierostek, Libor Myslivec, Leoš Macoun, Vítězslav Prak, Radim Pachlopník, Petra Suchardová, Monika Supíková, Radim Pastor, Martin Szostok, Petr Merenda, Tomáš Mosler, Rostislav Kocur, Lenka Dostalíková Fotografie: Getty Images, ArcelorMittal Poland, Heiner Hamann, ArcelorMittal Hamburg,, Radim Raszka, Richard Sklář, Lumír Fukala, David Verner, Jiří Chvalina, Markéta Šupčíková, Martin Szostok, Radim Pastor, Věra Kalandrová Adresa redakce: Vratimovská ul. 689, Ostrava-Kunčice, PSČ Kontakty: , fax Povoleno: MK ČR E Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a.s. Reakcí naší společnosti na ekonomickou situaci v Evropě, kde se dopady globální finanční krize vlivem přetrvávající krize eurozóny dále prohloubily, je tvorba tzv. center excellence po celém kontinentě. To znamená, že některé naše menší starší závody s prvovýrobou není možné dále provozovat. Uzávěrka příštího čísla: Příští číslo vyjde: Ocenění Časopis 1 byl v soutěži Zlatý středník 2011 oceněn jako 2. nejlepší interní časopis v České republice.

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

10 let ArcelorMittal v Ostravě

10 let ArcelorMittal v Ostravě 10 let ArcelorMittal v Ostravě ArcelorMittal Ostrava, a.s. Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice, www.arcelormittal.cz Úvodní slovo 10 let je významná doba i v podniku, který má více než šedesátiletou

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy ČR jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S.

RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S. RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S. 24.5.2005, Ostrava Ing.Vladimír BAIL, Ph.D. OSNOVA PREZENTACE: 1. RESTRUKTURALIZACE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE, A.S., A JEJÍ PRIVATIZACE (2000 2003) 2. VÝSLEDKY RESTRUKTURALIZACE

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti

ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti ArcelorMittal Ostrava Do bývalé Nové huti Klementa Gottwalda, která je v provozu od roku 1951, vstoupila největší světová ocelářská a těžařská skupina ArcelorMittal

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.

BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek leží v severovýchodní části České republiky, nedaleko státních hranic se Slovenskem a Polskem. Poloha Frýdku-Místku je na strategické křižovatce

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita Transparentní náklady Optimalizované procesy Vyšší efektivita Iden fikovat skryté náklady a uvědomit si potenciál pro op malizaci Počty fyzických dokumentů, čas na zpracování a náklady na tisk jsou obvykle

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto Radka Čupíková Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů 1 Realita na trhu práce České republiky 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 - nepřízeň demografického

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Výroba v únoru 2015 HCC SJV KD P 1500

Výroba v únoru 2015 HCC SJV KD P 1500 Záklladníí organiizace OS KOVO ArcellorMiittall Česká republliika Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2015/13 Datum: 5. 3. 2015 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014 András Tövisi předseda představenstva Philip Morris ČR a.s. Řádná valná hromada akcionářů 2014 2 Celkový trh cigaret Česká

Více

Služby pro sektor dopravy

Služby pro sektor dopravy Služby pro sektor dopravy Kudy vede cesta? kpmg.cz Celý svět je v pohybu a firmy, které působí v dopravním sektoru, s ním. Odvětví dopravy tvrdě zasáhla hospodářská recese čelí nejen legislativním a daňovým

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR, LB Minerals a.s. ze dne 13.1.2015

Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR, LB Minerals a.s. ze dne 13.1.2015 VZO - OS STAVBA ČR, LB MINERALS, a.s Pracoviště - vedení, provoz,servis, sklady, prodej, expedice, těžba, laboratoře, Kaznějov, Horní Bříza a Kyšice e-mail: karel.hnilicka@cz.lasselsberger.com, fax:373

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Ocelové pilové pásy na dřevo Úvod Ocelové pilové pásy na dřevo 02 / 03 Evoluce se nikdy nezastaví. Ocelové pásy Bohlerstrip pro pásové pily na dřevo. Nová

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Firemní profil. technika v souladu s přírodou

Firemní profil. technika v souladu s přírodou Firemní profil technika v souladu s přírodou Co nastartovalo změny v energetice? Globální oteplování, ne jenom Fosilní paliva jsou úložištěm přebytečného uhlíku. Jejich uvolňováním dochází ke globálnímu

Více

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Úvodní slovo 2 Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, když řecký filozof Hérakleitos z Efesu vyřkl známou větu Pantha rhei, tedy Všechno plyne,

Více

TOP Waste Management Erste v nakládání s odpady

TOP Waste Management Erste v nakládání s odpady TOP Waste Management Erste v nakládání s odpady Jsme si vědomi nutnosti změny ve stávajícím systému nakládání s odpady ať už v komunální, tak i v komerční sféře. Sbíráme zkušenosti v oblasti odpadového

Více

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Zpracoval: David Dudáš Obsah 1. Identifikační údaje 2. Podnikatelský záměr 3. Ekonomické zdroje 4. Struktura firmy 5. Ekonomické propočty 6. Přílohy Identifikační

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Největší prodejce ojetých vozů ve Střední Evropě Stránka č. 1 z 6 0Porovnání0Sledování0Oblíbené Rozšířené vyhledávání Nápověda

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více