Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel školy Říjen

2 OBSAH I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání str. 5 III. Přehled pracovníků školy str. 6 IV. Přijímací řízení str. 8 V. Výsledky vzdělávání str. 8 VI. Prevence sociálně patologických jevů str. 9 VII. Další vzdělávání zaměstnanců str. 10 VII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti str. 11 IX. Kontrolní činnost str. 24 X. Základní údaje o hospodaření školy str. 25 XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových str. 27 a mezinárodních programů XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání str. 28 v rámci celoživotního učení XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných str. 29 projektech financovaných z cizích zdrojů XIV. Spolupráce s odborovou organizací str. 30 při plnění úkolů ve vzdělávání XV. Zhodnocení činnosti školy, závěr str

3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Edisonova 90 Ostrava Hrabůvka, právní subjekt příspěvková organizace IČO DIČ CZ Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října Ostrava 1.3. Ředitel školy: Mgr. Aleš Bína, po řádném konkurzním řízení nastoupil do funkce ke dni Zástupci: Mgr. Jana Adamusová Luděk Šebesta 1.4. Kontakt: telefon: , fax: www: Elokovaná pracoviště: ZŠ Nová Bělá, Mitrovická 37 ZŠ Stará Bělá, Junácká

4 1.6. Datum zařazení do sítě škol: Poslední změna zařazení: Celková kapacita školy a jejích součástí: k žáků k žáků 1.8. Počet žáků: školní rok: počet žáků: 2009/ / /

5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 2.1. Součásti školy obory: hudební obor literárně-dramatický obor taneční obor výtvarný obor 2.2. Organizace dle oborů: hudební obor 792 žáků v oddělení: smyčcových nástrojů, klavírním, pěveckém, kytarovém, akordeonovém, dechových, bicích, elektronických nástrojů; pěvecký sbor literárně-dramatický obor: taneční obor: výtvarný obor: 40 žáků 48 žáků 72 žáků 2.3. Výše úplaty za vzdělávání - údaje o školném: OBOR MĚSÍČNĚ (v Kč) hudební 280 PHV 180 SPD 600 literárně-dramatický 210 LDO PV 140 taneční 210 TO - PV 140 výtvarný

6 3.1. Pedagogičtí pracovníci III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 1. Bína Aleš, Mgr. ředitel školy HN 2. Adamusová Jana, Mgr. zástupkyně ředitele HN 3. Šebesta Luděk zástupce ředitele kytara 4. Arletová Jana učitelka klavír 5. Dorosiňská Alena učitelka housle 6. Habrová Alžběta, MgA. učitelka hoboj 7. Hálová Soňa, Mgr. učitelka klavír 8. Hejrová Michaela, MgA. učitelka klavír 9. Hercík Karol, ak. mal. učitel VO 10. Chejnová Jana učitelka kytara 11. Chmura Tomáš učitel bicí nástroje 12. Kolár Petr učitel cimbál 13. Kolesár Jiří učitel kytara 14. Kovalová Marie učitelka zpěv 15. Kubicová Dalimila učitelka flétna 16. Kukelková Magdalena učitelka TO 17. Malina Jan učitel kontrabas, baskytara 18. Matúšková Hana učitelka klavír 19. Mikesková Dagmar učitelka klavír 20. Morisáková Anna učitelka housle 21. Neubauerová Jana, Mgr. učitelka klavír 22. Obluková Leokádie učitelka housle 23. Olchawski Radim učitel klarinet 24. Pašková Helena učitelka klavír 25. Polášek Vlastimil učitel dech. nástroje 26. Pšurný Břetislav učitel housle 27. Sedláková Žaneta učitelka akordeon 28. Schubertová Irena, Mgr. učitelka LDO 29. Sklenářová Jana, Mgr. učitelka violoncello 30. Strnadlová Radmila učitelka flétna 31. Veselá Hana učitelka pozoun 32. Vondráček Petr učitel varhany 3.2. Externí učitelé 1. Čudejko Radim učitel kytara 2. Holek Václav, Mgr. učitel housle 3. Zahuta Oldřich učitel trubka 4. Hurníková Bronislava, Mgr. učitelka flétna - 6 -

7 3.3. Učitelé důchodci 1. Dřízgová Marie učitelka zpěv 2. Cundová Jarmila učitelka zpěv 3. Goščíková Yvonna, Mgr. učitelka výtvarný obor 4. Holková Jaroslava učitelka klavír 5. Kovalová Marie učitelka zpěv 6. Lišková Hana učitelka klavír 7. Mazurková Věra učitelka housle 8. Uhrová Dana učitelka akordeon 9. Vaňková Eva učitelka housle 10. Zajončková Miroslava učitelka hoboj 3.4. Učitelé studenti 1. Hodan Tomáš učitel klavír 3.5. Nepedagogičtí zaměstnanci 1. Chovancová Ivana personální a administr. referent 2. Galušková Kateřina uklízečka 3. Ignačíková Alena šatnářka, vrátná 4. Rancinger Milan údržbář 5. Toišilová Marcela ekonom, účetní 6. Urbanová Michaela uklízečka 7. Weissová Renáta uklízečka Se všemi osobními daty žáků a všech zaměstnanců školy je nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

8 IV. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V měsících dubnu-červnu provádějí učitelé nábory na základních a mateřských školách v městském obvodu Ostrava-Jih. Vybraní talentovaní žáci jsou pozváni k přijímacímu řízení na ZUŠ. Ve školním roce 2011/2012 bylo přijato k výuce 297 nových žáků. V. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 5.1. Žáci I. a II. stupně ve všech oborech vykonali závěrečné postupové zkoušky s prospěchem výborný, chvalitebný, dobrý, uspokojivý s celkovým hodnocením prospěl s vyznamenáním, prospěl Absolventi I. a II. stupně ukončili studium veřejným absolventským koncertem a zpracovali písemnou absolventskou práci. Celkový počet absolventů činil 89 žáků, z toho 61 v I. cyklu a 28 ve II. cyklu studia. Talentové zkoušky na umělecké školy vykonali: a) Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava: Gebauerová Karolína housle uč. A. Dorosiňská přijata Přidalová Tereza housle uč. V. Mazurková přijata Tofel Ondřej cimbál uč. P. Kolár přijat Vavrečková Kateřina zpěv uč. J. Cundová přijata b) Konzervatoř Praha Böhmová Klára bicí uč. T. Chmura přijata c) Střední umělecké školy: Doležalová Barbora Praha, architektura přijata Mischinger Petr Střední umělecká škola Ostrava (animace) přijat Tichá Barbora Střední umělecká škola Ostrava (design) přijata Zajícová Adéla Krnov, restaurátorství přijata Všichni byli žáky ak. mal. Karola Hercíka Kubáč Lukáš Střední umělecká škola Ostrava (grafický design) přijat Žák Mgr. Yvonny Goščíkové - 8 -

9 VI. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V oblasti prevence sociálně patologický jevů škola nekoná žádná zvláštní opatření. Vzdělávací cíle ZUŠ stanovené vzdělávacím programem jsou uznávány jako účinná prevence v této oblasti, nabízí totiž dětem a žákům dostatek činností pro smysluplné využití jejich volného času

10 VII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Pedagogičtí pracovníci odborné kurzy a semináře s akreditací MŠMT a další studium: Ve studiu na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu Ostrava úspěšně pokračuje učitel Petr Kolár obor hra na cimbál. Klavírní seminář Konzervatoř Brno uč. Hana Matúšková Odborné semináře pořádané 2x ročně Janáčkovou konzervatoří a Gymnáziem v Ostravě s názvem Ostravská setkání - s akordeonem uč. D. Uhrová, Ž. Sedláková - s houslemi uč. A. Dorosiňská, L. Obluková, V. Mazurková, E. Vaňková, B. Pšurný, A. Morisáková Akordeonové pódium Klimkovice uč. D. Uhrová, Ž. Sedláková Nová konfrontace metodický seminář pro učitele EKN, Karviná D. Uhrová, H. Pašková, J. Neubauerová, Ž. Sedláková, J. Malina Praktické dílny pro učitele ZUŠ Trendy současného tance, Karviná uč. M. Kukelková Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ, Praha Mgr. A. Bína Pracovněprávní vztahy a jejich specifika ve školství, Ostrava Mgr. A. Bína, Mgr. J. Adamusová Inventarizace metodika, příprava; Ostrava L. Šebesta Nepedagogičtí zaměstnanci veškeré vzdělávací akce správních zaměstnanců jsou akreditovány Inventarizace metodika, příprava; Ostrava I. Chovancová, M. Novotná Platy a platové předpisy ve veř. službách a správě, Ostrava I. Chovancová

11 VIII. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v návaznosti na vyhlášení rozvojového programu Podpora soutěží a přehlídek ve školním roce 2011/2012, schválen poradou vedení pod č.j / , zveřejňuje odbor 22 MŠMT propozice soutěžní přehlídky tanečního oboru a propozice soutěže hudebního oboru základních uměleckých škol. Soutěžními disciplínami hudebního oboru v uvedeném roce byly: - Hra na lidové nástroje, komorní a souborová hra lidových nástrojů, - Sólový a komorní zpěv, - Hra na dechové nástroje, - Hra na bicí nástroje, - Hra houslových a smyčcových souborů, hra žákovských orchestrů. Učitelé připravili žáky k soutěžním výkonům od školního po celostátní kolo soutěže. Okresní kola: Hra na dechové nástroje (ZUŠ Ostrava - Poruba února 2012) Hra na příčnou flétnu 4. kategorie Eva Šiblová 2. místo, uč. Mgr. Bronislava Hurníková 8. kategorie Lucie Režná 1. místo s postupem, uč. Mgr. Bronislava Hurníková Zuzana Henžlíková 1. místo s postupem, uč. Mgr. Bronislava Hurníková 9. kategorie Adéla Szturcová 1. místo s postupem, uč. Mgr. Bronislava Hurníková Hra na hoboj 2. kategorie Anna Reichelová 1. místo s postupem, uč. Miroslava Zajončková Hra na klarinet 3. kategorie František Hrubý 1. místo s postupem, uč. Miroslava Zajončková

12 Vojtěch Lukáš 1. místo s postupem, uč. Radim Olchawski Hra na pozoun 1. kategorie Miroslav Osoba 1. místo s postupem, uč. Hana Veselá 5. kategorie Jiří Hála 1. místo s postupem, uč. Hana Veselá Richard Kubica 1. místo s postupem, uč. Hana Veselá Hra na trubku 5. kategorie Jakub Vozníček 1. místo s postupem, uč. Vlastimil Polášek Jakub Šařec 1. místo s postupem, uč. Vlastimil Polášek 8. kategorie Jakub Široký čestné uznání, uč. Oldřich Zahuta Jiří Soška 1. místo s postupem, uč. Oldřich Zahuta Hra na lesní roh 9. kategorie Magdaléna Drabinová 1. místo s postupem, uč. Vlastimil Polášek Hra na zobcovou flétnu 2. kategorie Daniel Bura 1. místo, uč. Hana Veselá Helena Henžlíková 1. místo s postupem, uč. MgA. Alžběta Habrová 4. kategorie Ladislav Klepš 1. místo s postupem, uč. Dalimila Kubicová Lucie Ritzingerová 2. místo, uč. Dalimila Kubicová

13 5. kategorie Anna Francová 1. místo s postupem, uč. Miroslava Zajončková Leona Sabolová 3. místo, uč. Dalimila Kubicová 7. kategorie Božena Klepšová 1. místo s postupem, uč. Dalimila Kubicová Klavírní spolupráce: J. Arletová, MgA. V. Carbolová, Mgr. S. Hálová, MgA. M. Hejrová, T. Hodan, J. Holková, H. Lišková, H. Matúšková Krajská kola SÓLOVÝ ZPĚV ZUŠ Frýdek-Místek kategorie Gilligová Terezie 2. místo tř. uč. M. Kovalová Klavírní doprovod: Jaroslava Holková BICÍ NÁSTROJE Klub CoolTour, Moravská Ostrava kategorie Matoška Michal 1. místo tř. uč. T. Chmura 6. kategorie Mikulajčík David 2. místo tř. uč. T. Chmura Klavírní doprovod: MgA. V. Carbolová HRA NA LIDOVÉ NÁSTROJE, SOUBORY LIDOVÝCH NÁSTROJŮ ZUŠ Havířov, CIMBÁL 9. kategorie Tofel Ondřej 1. místo s postupem uč. P. Kolár

14 CIMBÁLOVÉ MUZIKY 3. kategorie Cimbálová muzika KOLÍČEK 1. místo s postupem uč. A. Dorosiňská uč. P. Kolár 4. kategorie Cimbálová muzika ÚSMĚV 1. místo s postupem uč. P. Kolár Porota udělila p. uč. P. Kolárovi Zvláštní ocenění za příkladnou práci s dětskými soubory. SMYČCOVÉ SOUBORY A ORCHESTRY Dům kultury města Orlová, kategorie Smyčcový soubor 2. místo uč. L. Obluková uč. V.Mazurková 2. a kategorie Studentský komorní orchestr 1. místo s postupem dir. V. Mazurková um. vedoucí V. Holek ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY: Michaela Pospěchová (SKO) za vynikající provedení houslových partů Věra Mazurková za vynikající dirigentskou práci Václav Holek za vynikající uměleckou práci ABSOLUTNÍ VÍTĚZ SOUTĚŽE: Studentský komorní orchestr ZUŠ Viléma Petrželky v Ostravě Hrabůvce. HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE ZUŠ Orlová ZOBCOVÁ FLÉTNA 2. kategorie Henžlíková Helena 1. místo uč. MgA. A. Habrová 4. kategorie Klepš Ladislav Čestné uznání uč. D. Kubicová

15 5. kategorie Francová Anna 1. místo uč. M. Zajončková 7. kategorie Klepšová Božena 3. místo uč. D. Kubicová PŘÍČNÁ FLÉTNA 7. kategorie Henžlíková Zuzana 2. místo uč. Mgr. B. Hurníková 8. kategorie Režná Lucie 1. místo uč. Mgr. B. Hurníková 9. kategorie Szturcová Adéla 2. místo uč. Mgr. B. Hurníková HOBOJ 2. kategorie Reichelová Anna 1. místo s postupem uč. M. Zajončková KLARINET 3. kategorie Hrubý František 2. místo uč. M. Zajončková Lukáš Vojtěch 1. místo uč. R. Olchawski TRUBKA 5. kategorie Vozníček Jakub 3. místo uč. V. Polášek Šařec Jakub 3. místo uč. V. Polášek 8. kategorie Soška Jiří 2. místo uč. O. Zahuta POZOUN 1. kategorie Osoba Miroslav 1. místo s postupem uč. H. Veselá 5. kategorie Hála Jiří 2. místo uč. H. Veselá Kubica Richard 1. místo s postupem uč. H. Veselá

16 LESNÍ ROH 9. kategorie Drabinová Magdaléna 2. místo uč. V. Polášek Klavírní spolupráce: J. Arletová, MgA. V. Carbolová, Mgr. S. Hálová, MgA. M. Hejrová, T. Hodan, Jaroslava Holková, H. Lišková, H. Matúšková, H. Pašková, V. Šeneklová CELOSTÁTNÍ KOLO HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE ZUŠ Kladno, HRA NA HOBOJ 2. kategorie Reichelová Anna 1. místo uč. Miroslava Zajončková HRA NA POZOUN 1. kategorie Osoba Miroslav 1. místo uč. Hana Veselá 5. kategorie Kubica Richard 2. místo uč. Hana Veselá Klavírní spolupráce: Mgr. Soňa Hálová, Hana Matúšková HRA NA LIDOVÉ NÁSTROJE, SOUBORY LIDOVÝCH NÁSTROJŮ ZUŠ Mikulov, HRA NA CIMBÁL 9. kategorie Tofel Ondřej 2. místo uč. Petr Kolár 3. kategorie Cimbálová muzika KOLÍČEK 1. místo uč. Alena Dorosiňská, Petr Kolár

17 4. kategorie Cimbálová muzika ÚSMĚV 1. místo uč. Petr Kolár Další soutěže KRAJSKÁ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ ZUŠ Mor. Ostrava, HRA NA HOUSLE 3. kategorie Gebauerová Karolína Zlaté pásmo uč. Alena Dorosiňská 4. kategorie Hlaváčová Jana Zlaté pásmo uč. Eva Vaňková Klavírní spolupráce: Mgr. Michaela Hejrová, Dagmar Mikesková XXI. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ KRAJSKÉ KOLO Orlová, dubna 2012 Kategorie II. B PĚVECKÝ SBOR ADIJAMUS Stříbrné pásmo sbormistryně Mgr. Jana Adamusová LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Okresní kolo recitační soutěže studentů Markéta Humplíková okresní kolo recitační soutěže Marie Golková postup do krajského kola, postup do krajského kola SOUTĚŽ KAREL DITTERS Z DITTERSDORFU A HUDEBNÍ KLASICISMUS (Vidnava ) 3.A kategorie Flétnové trio: Zuzana Henžlíková, Lucie Režná, Barbora Kašparová 1. místo + titul Laureát soutěže, uč. Mgr. Bronislava Hurníková

18 3. ROČNÍK TANEČNÍ SOUTĚŽE PAFORTA 11 ( , SVČ Ostrava-Zábřeh) Kategorie: Parketové kompozice a orientální tanec Taneční soubor účastnický list, uč. Magda Kukelková PŘEHLÍDKA DIVADELNÍCH SOUBORŮ DĚTSKÁ SCÉNA 2012, OKRESNÍ KOLO (Ostrava-Třebovice, ) Divadelní soubor Malíšci ocenění s postupem do krajského kola + ocenění poroty za spontánní a hravé ztvárnění předlohy, uč. Mgr. Irena Schubertová PŘEHLÍDKA DIVADELNÍCH SOUBORŮ DĚTSKÁ SCÉNA 2012, KRAJSKÉ KOLO (Ostrava-Třebovice, ) Divadelní soubor Malíšci ocenění poroty za autentičnost dětského projevu, uč. Mgr. Irena Schubertová MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ VE HŘE NA AKORDEON (Ostrava, ) 1. kategorie Matěj Kotala diplom za účast, uč. Dana Uhrová 3. kategorie Vojtěch Jandásek diplom za účast, uč. Dana Uhrová 4. kategorie Vít Jandásek diplom za účast, uč. Dana Uhrová Václav Strýček čestné uznání, uč. Dana Uhrová

19 MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA (Kamenice nad Lipou, ) 1. kategorie Jan Škrobánek Čestné uznání 1. stupně, uč. Mgr. Soňa Hálová MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ PRAGUE JUNIOR NOTE ( ) 1. kategorie Hang Nga Luu účast v soutěži, uč. Mgr. Soňa Hálová 3. kategorie Jan Škrobánek 3. místo, uč. Mgr. Soňa Hálová Účast žáků a učitelů na životě v obci a další aktivity školy Září Koncert a informativní schůzka pro rodiče žáků přípravné hudební výchovy Říjen Slavnostní koncert 20 let Studentského komorního orchestru, JKGO Soutěž K. Ditters a hudební klasicismus, ZUŠ Vidnava Zahajovací koncert Festivalu ostravských ZUŠ,Kolonáda Sanatorií Klimkovic Listopad Vystoupení žáků ZUŠ v Hospici sv. Lukáše, Večer tance a pohybu Festival ZUŠ, Jazz talent, Klub Parník Krajská přehlídka bicí nástroje, ZUŠ O. - Poruba Prosinec Vystoupení žáků ZUŠ pro handicapované, OV Mar. Hory Mikulášský koncert, ZUŠ Sokolská Taneční soutěž PAFORTA, DK Akord Adventní koncert Studentský kom. orch., PS Gymnázia Orlová Evangelický kostel Moravská Ostrava Vánoční koncert, ZŠ Stará Bělá Vystoupení žáků ZUŠ v Hospici sv. Lukáše Vánoční koncert, Obřadní síň, ÚMOb-Jih Koncert dechového oddělení, ZUŠ Hrabůvka Vánoční koncert žáků uč. Maliny, ZUŠ Hrabůvka

20 Adventní koncert Studentský kom. orch., PS Gymnázia Orlová, Rychvald Vánoční koncert, Obřadní síň, ÚMOb-Jih Vánoční koncert akordeonového oddělení, ZUŠ Hrabůvka, Vánoční koncert žáků uč. Hálové, ZUŠ Hrabůvka Vánoční večer, DPS Nová Bělá Vánoční koncert uč. Vondráček, ZUŠ Hrabůvka Leden Novoroční koncert, Kostel OV - Hrabůvka Festival ostravských ZUŠ koncert sólistů, DK Akord Školní kolo soutěže zpěv, ZUŠ Hrabůvka Novoroční koncert, Stará Bělá, kostel Školní kolo soutěže dechové nástroje, ZUŠ Hrabůvka Školní kolo soutěže CM Kolíček a Úsměv, SKO, ZUŠ Hrabůvka Školní kolo soutěže smyčcový soubor, ZUŠ Hrabůvka Únor Třídní koncert uč. Hurníková, ZUŠ Hrabůvka Koncert akordeonového oddělení ZUŠ Hrabůvka a JKGO, ZUŠ Hrabůvka 8. a Okresní kolo soutěže dechové nástroje, ZUŠ Poruba Vernisáž výstavy žáků VO naší ZUŠ,ZUŠ Hrabůvka Okresní kolo soutěže bicí nástroje, ZUŠ Hrabůvka Předehrávka pěveckého oddělení, ZUŠ Hrabůvka Třídní koncert uč. Malina, ZUŠ Hrabůvka 22. a Okresní kolo soutěže sólový a komorní zpěv, ZUŠ Poruba Okresní kolo lidové nástroje a soubory lid. nástrojů, ZUŠ Sokolská Březen Recitační soutěž LDO, OV Zábřeh Okresní kolo soutěže TO, JKGO Třídní koncert uč. Morisáková, DPS Nová Bělá Třídní koncert uč. Polášek, ZUŠ Hrabůvka Oborový koncert dechové nástroje, Obřadní síň, ÚMOb-Jih Recitační soutěž městské kolo, Ostrava Poruba Recitační soutěž žáků nad 15 let LDO, SVČ Ostrava - Ostrčilova Třídní koncert uč. Mikesková, ZUŠ Hrabůvka, Krajské kolo soutěže smyčcové soubory a orchestry, DK Orlová Krajské kolo soutěže bicí nástroje, Ostrava, klub Cooltour, Černá Louka Krajské kolo soutěže dechové nástroje, ZUŠ J. R. Míši Orlová Krajské kolo soutěže lidové nástroje a soubory, ZUŠ L. Janáčka, Havířov Třídní koncert uč. Uhrová, ZUŠ Hrabůvka Krajské kolo soutěže sólový a komorní zpěv, ZUŠ Frýdek-Místek Oborový koncert smyčcové nástroje, Obřadní síň, ÚMOb-Jih Třídní koncert uč. Olchawski, ZUŠ Hrabůvka Přehlídka divadelních souborů Dětská scéna 2012, OV - Třebovice Duben Třídní koncert uč. Šeneklová, Stará Bělá 3. 4 Třídní koncert uč. Chmura, ZUŠ Hrabůvka Předehrávky klavírní oddělení, ZUŠ Hrabůvka

21 4. 4. POP koncert, DK Akord - Klub Třídní koncert uč. Cundová, ZUŠ Hrabůvka Krajská přehlídka akordeony, JKGO Třídní koncert uč. Pašková, ZUŠ Hrabůvka Třídní koncert uč. Sklenářová, ZUŠ Hrabůvka Krajská přehlídka taneční obor, Nový Jičín Krajská přehlídka Dětská scéna Třídní koncert uč. Olchawski, ZUŠ Hrabůvka I. absolventský koncert, Obřadní síň, ÚMOb-Jih Třídní koncert uč. Veselá, ZUŠ Hrabůvka Oborový koncert kytara, Obřadní síň, ÚMOb-Jih Absolventský koncert Karolíny Gebauerové, ZUŠ Hrabůvka Krajská soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů, DK Orlová Městská klavírní přehlídka, ZUŠ Ostrava Poruba Třídní koncert uč. Carbolová, Habrová, ZUŠ Hrabůvka Mezinárodní akordeonová soutěž, ZUŠ Sokolská, Mor. Ostrava Ústřední kolo soutěže smyčcové orchestry, Olomouc Třídní koncert uč. Hálová, ZUŠ Hrabůvka Třídní koncert uč. Strnadlová, Stará Bělá II. absolventský koncert,zuš Hrabůvka, sál L. Janáčka Třídní koncert uč. Lišková, Stará Bělá Krajská přehlídka kytary, ZUŠ Frýdek-Místek Oborový koncert klavírní oddělení, ZUŠ Hrabůvka Koncert bicího oddělení, DK Akord - Klub Třídní koncert uč. Dorosiňská, ZUŠ Hrabůvka Květen Krajská přehlídka klavíristů, ZUŠ Karviná Celostátní kolo soutěže ZUŠ dechové nástroje, Kladno III. absolventský koncert, Obřadní síň, ÚMOb-Jih Třídní koncert uč. Holková, ZUŠ Hrabůvka, sál L. Janáčka Talents for Europe mezinárodní soutěž, Dolný Kubín Třídní koncert uč. Chejnová, ZUŠ Hrabůvka Celostátní kolo soutěže ZUŠ lidové nástroje a CM, Mikulov IV. absolventský koncert, ZUŠ Hrabůvka Krajská přehlídka žáků ZUŠ spodní smyčce, JKGO Třídní koncert uč. Obluková, ZUŠ Hrabůvka Festival ZUŠ, OV-Třebovice, Altán Třídní koncert uč. Kovalová, ZUŠ Hrabůvka Třídní koncert uč. Kolesár, ZUŠ Hrabůvka Krajská přehlídka žáků ZUŠ horní smyčce, JKGO Zpívejte, housličky, DK Akord Třídní koncert uč. Matúšková, ZUŠ Hrabůvka Třídní koncert uč. Pšurný, ZUŠ Hrabůvka Talenty regionu, JKGO Třídní koncert uč. Arletová, ZUŠ Hrabůvka Třídní koncert uč. Sedláková, ZUŠ Hrabůvka Třídní koncert uč. Kubicová, DPS Nová Bělá Zpívejte, housličky, Frýdek-Místek Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Hrabůvka, KD K-Trio

22 Třídní koncert uč. Dřízgová, ZUŠ Hrabůvka Absolventský koncert žáci uč. Vaňkové, ZUŠ Hrabůvka Třídní koncert uč. Zajončková, ZUŠ Hrabůvka Červen Třídní koncert uč. Kubicová, DPS Nová Bělá Třídní koncert uč. Mazurková, ZUŠ Hrabůvka Natáčení CM Kolíček, ČRo Ostrava Vystoupení CM v rámci krajské konference, DK Akord Třídní koncert uč. Kolár, ZUŠ Hrabůvka Divadelní přehlídka LDO pro rodiče, DK Akord - Klub Koncert pro rodiče s dětmi, ZUŠ Hrabůvka Jarní koncert PHV a souborů, DK Akord Oborový koncert pěvecké oddělení, Obřadní síň ÚMOb-Jih Vernisáž žáků VO, ZUŠ Hrabůvka Třídní koncert uč. Hejrová, ZUŠ Hrabůvka Třídní koncert uč. Vondráček, Šebesta, ZUŠ Hrabůvka Třídní koncert uč. Neubauerová, ZUŠ Hrabůvka Třídní koncert uč. Vaňková, ZUŠ Hrabůvka Vyřazení absolventů, Obřadní síň ÚMOb-Jih Třídní koncert uč. Čudejko, ZUŠ Hrabůvka Návštěva estonského partnera projektu COMENIUS Regio Odborné aktivity: Mimoškolní aktivity pedagogů Pedagogové ZUŠ V. Petrželky jsou členy okresní, krajské a celostátní umělecké rady. Okresní umělecká rada: Věra Mazurková Luděk Šebesta Dana Uhrová Magdalena Kukelková Mgr. Jana Neubauerová Krajská umělecká rada Věra Mazurková Eva Vaňková Mgr. Jana Sklenářová Celostátní umělecká rada Eva Vaňková Věra Mazurková Mgr. Jana Sklenářová vedoucí okresní umělecké rady vedoucí sekce kytary vedoucí sekce akordeonu vedoucí sekce tanečního oboru vedoucí sekce EKN vedoucí OUR a sekce smyčcových souborů a orchestrů vedoucí sekce smyčcových nástrojů vedoucí sekce violoncell členka sekce smyčcových nástrojů členka sekce smyčcových souborů a orchestrů členka sekce smyčcových nástrojů

23 Spolupráce školy s dalšími subjekty Dobrá je spolupráce školy a jejího zřizovatele Moravskoslezského kraje. Pracovníci odboru školství, mládeže a sportu MSK napomáhají svou konzultační činností zvládnout občasná úskalí, která se v životě školy vyskytují. ZUŠ V. Petrželky je členem Asociace základních uměleckých škol České republiky a Sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje MÚZA. Škola stále udržuje na velmi dobré úrovni společenské a odborné kontakty s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Janáčkovým komorním orchestrem a Janáčkovou konzervatoří a Gymnáziem v Ostravě. ZUŠ je stále fakultní školou Ostravské univerzity. Ve školním roce 2011/2012 byla opět uskutečňována pedagogická praxe studentů Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě a také studentů Ostravské univerzity. Stále dobrá je spolupráce s učiteli a ředitelstvím ZŠ Stará Bělá a ZŠ Nová Bělá, kde má naše ZUŠ místa poskytovaného vzdělání. Učitelé udržují kontakty i s místními mateřskými školami. ZUŠ svou činností na těchto elokovaných pracovištích značně obohacuje kulturní život těchto obcí, naši žáci vystupují na akcích pro seniory, hrají v rámci konání obřadů na úřadech městských obvodů. Nadále udržujeme dobré kontakty s ÚMOb Ostrava-Jih. Bezplatné zapůjčení obřadní síně ke konání významných koncertů a dalších slavnostních akcí je nám velkou pomocí. Pokračuje spolupráce se soukromou firmou THERM, a. s., výrobce plastových oken a realizátor zateplení objektů. Vedení této společnosti finančně podporuje naši školu; zároveň pořádá různé kulturní akce a umožňuje žákům naší školy na některých vystoupit a prezentovat se tak i mimo hranice města Ostravy. Prezentace prací studentů výtvarného oboru v prostorách firmy THERM je součástí interiérového řešení vstupního prostoru firmy. Dlouhodobě dobré vztahy máme s Kulturním domem Akord v Ostravě Zábřehu. Protože škola nedisponuje vhodnými prostory pro pořádání větších akcí, jsme odkázáni na pronájmy sálů. DK Akord se vstřícně přizpůsobuje našim potřebám a škola jako dlouhodobý a spolehlivý klient může využít levnějších poplatků za pronájem. Již 12. rokem se v prostorách klubu KD konal hudební ples, který pořádala Rada rodičů a přátel umění při ZUŠ Viléma Petrželky. Pokračujeme ve spolupráci s Vítkovickou nemocnicí, a. s. Pokračuje spolupráce se Smíšeným pěveckým sborem Gymnázia Orlová. Škola je několik let v součinnosti s firmou FAST, která nám sponzorsky zapůjčuje několik sestav bicích nástrojů zn. MAPEX a činely ANATOLIAN (k výměně nových sestav za staré dochází v pravidelném cyklu cca 1 školního roku). Společnost tak dosahuje testování a propagace svých produktů, naši žáci zase mají dobrou příležitost používat ve výuce a na koncertech kvalitní nástroje. Ty si pak mohou za velmi sníženou cenu odkoupit

24 IX. KONTROLNÍ ČINNOST Ve školním roce 2011/2012 byla provedena kontrola ÚMOb Ostrava Jih hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtu městského obvodu Ostrava Jih. Nedostatky ani nesrovnalosti nebyly zjištěny, nápravná opatření nebyla uložena. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Ve školním roce 2011/2012 Česká školní inspekce na ZUŠ Viléma Petrželky kontrolní činnost nevykonávala

25 X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Rozbory hospodaření předkládá škola v samostatné zprávě. Rozpis závazných ukazatelů v roce 2011 Příspěvky a dotace - MŠMT (dle 160,163 a 171 zákona č. 561/2004 Sb. A 14 zák.č. 218/200 Sb.) Plán rok 2011 Čerpáno v roce 2011 ÚZ Přímé náklady na vzdělávání - kraj , ,00 v tom: prostředky na platy pedagogických pracovníků ZUŠ , ,00 prostředky na platy nepedagogických pracovníků ZUŠ , ,00 ostatní osobní náklady pedagog , ,00 ostatní osobní náklady nepedagog 0,00 0,00 zákonné odvody sociální a zdravotní pojištění , ,00 zákonný příděl do FKSP , ,00 ONIV přímý - náhrady za nemoc prvních 21 dní , ,00 přímý ONIV 0, ,00 ÚZ Posílení plat. úrovně pedagog. pracov. s VŠ vzděláním 3231 celkem , ,00 v tom: prostředky na platy , ,00 zákonné odvody sociální a zdravotní pojištění , ,00 zákonný příděl do FKSP 2 000, ,00 Příspěvky a dotace - MŠMT - CELKEM , ,00 Projekty neinvestiční (dle 28 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb.) v tom 3299 Ostatní záležitosti vzdělání Účelově určeno na pokrytí výdajů na projekt "Intercultural Learning in the Field of Music ÚZ 255 Education" , ,25 ÚZ 253 Účelově určeno na pokrytí výdajů na projekt "Intercultural Learning in the Field of Music Education" 7 377, ,75 Projekty neinvestiční - CELKEM , ,00 Příspěvky a dotace od zřizovatele Příspěvek a dotace od zřizovatele - CELKEM 0,00 0,00 Příspěvek na provoz celkem , ,00 Závazný ukazatel - odvod z investičního fondu Povinný odvod do rozpočtu kraje z investičního fondu - odpisy majetku 7 000, ,

26 Výsledkem hospodaření za rok 2011 je zisk ve výši ,-Kč. Finanční prostředky, které škola získala z výnosů v roce 2011, byly efektivně a hospodárně využity k zajištění plynulého chodu školy. Zisk vznikl úsporou prostředků z vlastních zdrojů. V přiznání k dani právnických osob byl vyčíslen základ daně ve výši Kč, který dle byl 20 odst.7 a 35 odst. 1 písm.a) zákona upraven na 0 Kč, a tímto škola daň neplatí. Daňovou úsporu z roku 2011 ve výši ,-Kč škola použije v následujících třech obdobích

27 XI. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 1. V červenci 2012 byl ukončen projekt COMENIUS REGIO Mezinárodní výměna zkušeností v oblasti uměleckého školství, ve kterém Základní umělecká škola Viléma Petrželky byla partnerskou institucí. 2. Základní umělecká škola Viléma Petrželky ve školním roce 2011/2012 pokračovala v partnerství v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Artprogram a Artprogram

28 XII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Ve školním roce 2011/2012 se škola nezapojila do vzdělávání v rámci celoživotního učení

29 XIII. REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ Ve školním roce 2010/2011 škola začala realizovat projekt s názvem 20 let Studentského komorního orchestru. K jeho ukončení došlo ve školním roce 2011/2012. Projekt 20 let Studentského komorního orchestru spočíval v uspořádání výročního koncertu připomínajícího 20 let SKO (Studentského komorního orchestru) amatérského smyčcového komorního orchestru který za dobu své existence prezentoval své kvality a reprezentoval obvod Ostrava Jih, město Ostravu a celou ČR na festivalech, soutěžích a koncertech v České republice, Polsku, Švýcarsku i Japonsku. Záměrem bylo připravit ostravské hudbymilovné veřejnosti program spojující jubilující amatérské hudební těleso se známými a významnými profesionálními umělci japonskou houslistkou Shizukou Ishikawou a velmi nadaným houslistou Jiřím Vodičkou, vítězem mnoha mezinárodních soutěží, pocházejícím z Ostravy. Oba umělci na koncertě participovali a jejich vystoupení před ostravským publikem bylo významnou kulturní událostí. Kromě koncertu bylo závěrečným výstupem projektu pořízení DVD se záznamem koncertního programu. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva městského obvodu Ostrava Jih ze dne 10. března 2011 usnesením č. 0084/4 o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace na zabezpečení projektu 20 let Studentského komorního orchestru, poskytl Městský obvod Ostrava-Jih podle ustanovení 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích účelovou dotaci ve výši Kč ,- /slovy: dvanácttisíckorunčeských/

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice. Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.cz www.zusholice.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Škola Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Obsah a. Základní údaje o organizaci...3 b. Vyhodnocení

Více

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace - 1 - I. Závazná část zprávy o škole 1.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Ostrava, říjen 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015 Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno - venkov Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov IČO 44947721 Tel. 549410017, 549410655 zus@zustisnov.cz Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

I. Základní charakteristika školy

I. Základní charakteristika školy I. Základní charakteristika školy 1. Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/ A, IČ: 63731983 je organizace s právní subjektivitou a příspěvkovou formou hospodaření, jejíž zřizovatelem je

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2 2. Vzdělávací programy školy str. 3-4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5-10 4. Údaje o zařazování ţáků str. 11-13 5. Výsledky vzdělávání ţáků str. 14-16 6. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb. zpracoval Petr Bouček,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz OBSAH Strana I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace 1 I. Závazná část zprávy o škole 1. Název

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní umělecká škola Křížkovského 4 690 26 Břeclav,IČO 70436304 tel: 519371545 e-mail:zus.breclav@tiscali.cz zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y za školní

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN 1 Základní údaje o škole Škola: Základní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun IČO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace. za školní rok 2011/2012

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace. za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole 1. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava č.j.: ZUŠ-Sok/34 /2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2007/2008

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... str. 3 2. Charakteristika

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1814/10-T Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Adresa:

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ Z UŠ VAL AŠSKÉ MEZIŘÍČÍ V E ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ Z UŠ VAL AŠSKÉ MEZIŘÍČÍ V E ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ÚSPĚCHY ŽÁKŮ Z UŠ VAL AŠSKÉ MEZIŘÍČÍ V E ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 S outěže ZUŠ vyhlášené MŠMT Ve školním roce 2011/2012 probíhaly soutěže ZUŠ v těchto oborech: taneční obor, hra na dechové a bicí nástroje,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1963/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1963/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1963/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava-Polanka n/o, 1.

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nám. ČSM 693, 357 35 Chodov Tel. 352 352 352 e-mail: info@zus-chodov.cz, zus@zus-chodov.cz www.zus-chodov.cz V ý r o č n í z p r á

Více

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12 Název soutěže: Olympiáda v českém jazyce 2013/ 2014 40. ročník VÝSLEDKOVÁ LISTINA soutěžících Postupové kolo: okresní (OSTRAVA) Kategorie: I. Místo konání: Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013 část I. 1) Název školy, sídlo, právní forma, IČO : ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, BRNO, CHARBULOVA 84, 618 00 IČO : 44993463 IZO : 044993463

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více