Znalecký posudek č /2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 1503-02/2012"

Transkript

1 Znalecký posudek č /2012 Typ Byt č. 1674/2 v bytovém domě č.p na pozemku parc.č. st. 2001, nemovitosti s příslušenstvím, spoluvlastnický podíl na pozemku pod domem parc.č. st zastavěná plocha a nádvoří Účel ocenění Zjištění obvyklé (tržní) ceny za účelem nedobrovolné dražby Předmět ocenění Byt č. 1674/2 s podílem na společných částech domu č.p. 1674, číslo LV 7694, spoluvlastnický podíl ve výši 4935/29424 na pozemku parc.č. st zastavěná plocha a nádvoří, číslo LV 7677 Adresa Kraj Moravskoslezský kraj Statutární město Ostrava Počet obyvatel Kat. území Zábřeh nad Odrou Ulice Utvenkova č.p./č.or. 1674/2 Objednavatel Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí2/5, PSČ Ústí nad Labem Č.j. 324/012 Fotodokumentace Ptačí pohled Pohled čelní Pohled ulice Pohled zadní Pohled boční Pohled vstup - 1 -

2 Vlastnictví Bytová jednotka Vrtělka Milan, Utvenkova 1674/2, Ostrava Jih Zábřeh, PSČ Ostrava 30 Nabývací titul Smlouva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Podklady - Výpis z katastru nemovitostí, stav k datu , číslo LV 7694, vlastnictví bytu a nebytového prostoru. - Informace o stavbě, č.p. 1674, číslo LV 7677, způsob využití bytový dům, ze dne Informace o parcele, parc.č. st. 2001, číslo LV 7677, ze dne Kopie katastrální mapy, pro k.ú. Zábřeh nad Odrou, v měřítku 1:1000, ze dne Kopie situační mapy, v měřítku 1:6000, ze dne Cenová mapa města Ostravy č. 13, pro ocenění pozemků, platná od Fotodokumentace pořízení na místním šetření. - Porovnávací databáze cen nemovitostí (realitní kanceláře, inzerce, vlastní databáze). Místní šetření Místní šetření spojené s prohlídkou bytového domu a okolí bylo provedeno dne za účasti znalce. Oceňovaný byt nebyl znalci zpřístupněn. Místopis Poloha a význam města v rámci ČR a regionu Statutární město Ostrava leží v údolí Moravské brány, přibližně 360km východně od hlavního města Prahy, 10km jižně od státní hranice s Polskem a 60km severozápadně od hranice se Slovenskou republikou. Moravská brána je průchozím místem mezi horstvy Jeseníků a Beskyd, průměrná nadmořská výška města se pohybuje 227m, rozloha představuje 21422ha. Z hlediska územně správního uspořádání se Ostrava člení na 23 městských obvodů s 39 katastrálními územími. Město Ostrava bylo založeno v roce 1267, jméno dostalo podle řeky Ostravice, která město rozděluje na moravskou a slezskou část. Na jednoho obyvatele města připadá 30m 2 zeleně. Nachází se zde více než 130 významných krajinných prvků, 3 přírodní rezervace, 4přírodní památky. Charakter života města Ostravy předurčuje jeho výhodná dopravní poloha, blízkost mezinárodního letiště Mošnov, městská doprava, zdravotnictví, školství, výstavnictví. Nachází se zde magistrát města, krajská nemocnice, fakultní nemocnice, policie, banky, pojišťovny, katastrální a finanční úřad, poštovní úřady, úřad práce, krajský soud apod. Město nabízí bohaté kulturní zázemí s divadly, koncerty, festivaly, výstavami, desítkami klubů a galerií, dále sportovní areály, bazény, hřiště, kurty, kryté bazény, zimní i atletický stadion, víceúčelová hala ČEZ Aréna, městský stadion. Město Ostrava má 5 vlakových nádraží, buduje se dálnice D 47, městskou hromadnou dopravu zajišťuje téměř 90 městských autobusových, trolejbusových a tramvajových linek. Městský obvod Ostrava - Jih Městský obvod Ostrava-Jih se rozkládá na území tří původních obcí - Zábřeh nad Odrou, Výškovice, Hrabůvka, dále ho tvoří další dvě části sídliště Dubina a Bělský Les. Obvod zaujímá plochu 17 km 2, patří k nejlidnatějším územím Ostravy. Počet obyvatel obvodu se pohybuje okolo čísla Mezi kulturní a chráněné památky patří Jubilejní kolonie, postavená Vítkovickými železárnami , nově zrekonstruovaný zámek v Zábřehu, jehož součástí je pivovar. Části Výškovice a Zábřeh úzce sousedí s Bělským lesem a tak se staly velmi oblíbeným bydlením. V místě obvodu se nachází úřadu městského obvodu, finanční úřad, peněžní ústavy, nákupní střediska, supermarkety, nákupní středisko Avion Shopping park Ostrava, dětská hřiště, Skate park ve Výškovicích, dále Kulturní dům K-TRIO, výškovické kino Luna, Komorní klub, Dům kultury Akord v Zábřehu a ČEZ Aréna, Vodní areál Jih s tobogány, skluzavkami a bazény, Poliklinika v Hrabůvce, dva domovy pro seniory a dva domy s pečovatelskou službou, Hospic sv. Lukáše. Dopravní spojení v rámci města Ostravy zabezpečuje autobusová a tramvajová doprava. Na území obvodu se nachází železniční komunikační uzel Vítkovice a také hustá síť silničních komunikací zabezpečuje kontakt městského obvodu. Na území obvodu je 20 základních škol a 29 mateřských škol, dále 16 středních škol a učilišť a jedna fakulta Vysoké školy báňské, technické univerzity. V obvodu jsou dvě základní umělecké školy. Umístění nemovitosti v obci Bytový dům, ve kterém se oceňovaný byt nachází, je situován v zastavěné části města, sídlištní zástavbě bytových domů, jako řadový krajní na pozemku parc.č. st zastavěná plocha a nádvoří. Okolní zástavbu tvoří bytové domy a objekty občanské vybavenosti, v blízkosti se nachází základní škola, soukromá střední škola, mateřská škola, hřiště, nemocnice. K rekreaci je možno využít nedaleký Bělský les, stadion a Aquapark. Bytový dům je přístupný přístupovým chodníkem ze zpevněné místní komunikace, v místě je možnost napojení na veškeré přípojky inženýrských sítí. V okolí domu se nacházejí okrasné porosty

3 Popis nemovitosti Bytový dům je zděný, celkově podsklepený, se třemi nadzemními podlažími, půdou, valbovou střechou, celkem 6-ti bytovými jednotkami, bez výtahu. Dům je přístupný z předního traktu hlavními vchodovými dveřmi, v boční štítové stěně se nachází vstup do sklepních prostor. Základy jsou betonové bez izolace proti zemní vlhkosti, obvodové konstrukce zděné, klempířské konstrukce pozinkované, krov dřevěný, krytina plech, stropy s rovným podhledem, fasáda vápenná hladká, vnitřní omítky vápenné, schodiště, okna plastová s izolačním dvojsklem, dveře vnitřní, podlahy, vytápění samostatné pro byt, elektroinstalace. Popis nemovitosti Oceňovaný byt je situován v 1.nadzemním podlaží domu, je velikosti 2+1, o celkové podlahové ploše s příslušenstvím (bez sklepu) 52m 2. Byt sestává z předsíně, kuchyně, sociálního zařízení, dvou pokojů s francouzským oknem. Vybavení oceňovaného bytu nelze z důvodu jeho nepřístupnosti objektivně posoudit. Stáří a technický stav nemovitosti Doklad o stáří domu nebyl doložen. Dle konstrukčního uspořádání lze předpokládat jeho stáří je ke dni ocenění cca 60 roků. Celkový technický stav domu odpovídá jeho konstrukčnímu uspořádání, stáří a běžné údržbě. Byla provedena částečná revitalizace domu vyměněna krytina včetně oplechování, osazena nové vchodové dveře, plastová okna. Technický stav oceňovaného bytu nelze z důvodu jeho nepřístupnosti objektivně posoudit. Výměra pozemku Parc.č. st Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří Výměra 155 m 2 Zjištění ceny dle oceňovacích předpisů Použité předpisy Zákon Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., a zákona č. 257/2004 Sb. Vyhláška Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 364/2010 Sb., vyhlášky č. 450/2012 Sb., účinné od Výpočet ceny administrativní dle oceňovací vyhlášky 1 Byt č. 1674/2 včetně spoluvl. podílu ve výši 4935/29424 na společných částech domu Ocenění bytu v budovách typu J, K dle 26a a příloh č. 19, 18a vyhlášky č. 3/2008 Sb., (oceňovací vyhláška), v aktuálním znění Obec Ostrava Položka příl. č. 19: Ostrava 6 Malý lexikon obcí ČR 2011 Počet obyvatel obce Kraj Moravskoslezský Základní cena příloha č. 19, tab. 1 ZC Kč/m ,00 Výpočet koeficientu cenového porovnání I podle 25 odst. 2 Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma Doporučená hodnota Použitá hodnota Součet resp. koeficient Index trhu I T - příloha č. 18a, tabulka č. 1 1,000 1 Situace na dílčím (segmentu) trhu s Nabídka odpovídá poptávce III. 0 0,00 nemovitostmi 2 Vlastnictví nemovitostí Stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II. 0 0,00 Vliv právních vztahů na 3 prodejnost (např. prodej Bez vlivu II. 0,00 0,000 podílu, pronájem) 0,00 Index polohy I P - příloha č. 18a, tabulka č. 6 (pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro města (oblasti a okresy Praha východ a Praha západ) vyjmenovaná v tab.č.1 v příloze č.19 nebo 20a.) 1,030 1 Poloha nemovitosti v obci V souvisle zastavěném území III. 0 0,00 2 Význam lokality Bez vlivu II. 0 0,00 3 Okolní zástavba a životní prostředí v okolí nemovitosti Převažující objekty pro bydlení III. 0 0,00-3 -

4 4 Dopravní spojení 5 Parkovací možnosti v okolí nemovitosti Dobrá dostupnost centra měst, dobré dopravní spojení Omezené (bez možnosti privátního parkování) IV. 0,03 0,03 II. 0 0,00 6 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0 0,00 7 Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti bez vlivu III. 0 0,00 8 Vlivy neuvedené Bez dalších vlivů II.* 0 0,00 0,030 Index konstrukce a vybavení I V - příloha č. 19, tabulka č. 2 0,464 1 Typ stavby Budova - zděná nebo monolitická konstrukce vyzdívaná IV. 0,1 0,10 2 Společné části domu Žádné z dále uvedených I. -0,01-0,01 3 Příslušenství domu Bez dopadu na cenu bytu II. 0 0,00 4 Umístění bytu v domě Ostatní podlaží nevyjmenované II. 0 0, Orientace obyt. místností ke světovým stranám Základní příslušenství bytu (koupelna nebo sprchový kout a splachovací WC) Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem Ostatní světové strany - s výhledem Příslušenství úplné - standardní provedení Standardní vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) III. 0,03 0,03 III. 0 0,00 III. 0 0,00 8 Vytápění bytu Dálkové, ústřední, etážové III. 0 0,00 9 Kriterium jinde neuvedené Významně snižující cenu - není možnost posouzení vybavení bytu I. -0,1-0,10 0, Stavebně- technický stav Byt ve špatném stavu (předpoklad provedení IV. 0,65 0,65 0,455 rozsáhlejších stavebních úprav) s Koeficient stáří ev. Stavba stáří nad 50 do 80 let rekonstrukce -s- včetně D 0,7 0,7 Koeficient cenového porovnání I podle 25 odst. 2 I = I T I P I V 0,478 Základní cena upravená ZCU =ZC I Kč/m ,39 Výměra bytu PP po krácení (m 2 ) Výměra celkem m 2 52,00 Cena bytu vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu ,18 Kč 2 Pozemek stavební Cenová mapa obce platná od: Parcela Výměra ZC Cena Druh pozemku Umístění číslo (m 2 ) ( Kč/m 2 ) (Kč) zastavěná plocha bytový dům v sídlištní st , ,00 a nádvoří zástavbě Celkem pozemek spoluvlastnický podíl ve výši 4935/ ,85 Rekapitulace ocenění podle vyhlášky č. 3/2008 Sb., (oceňovací vyhláška), v aktuálním znění. Byt č. 1674/2 vč. příslušenství Pozemek stavební parc.č. st spoluvlastnický podíl 4935/29424 Celkem nemovitosti Celkem nemovitosti po zaokrouhlení Zjištění obvyklé ceny porovnávacím způsobem ,18 Kč ,85 Kč ,03 Kč ,00 Kč 1. srovnatelná nemovitost Zdroj informace realitní inzerce nabídky: SReality, datum aktualizace Konstrukční provedení Stavba zděná Počet PP 1 Počet NP 4 Umístění bytu 2 podlaží Katastrální území Zábřeh nad Odrou Velikost bytu 2+1 Podlahová plocha bytu 54 m 2 Vlastnictví osobní - 4 -

5 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Byt 2+1, ul. Utvenkova, Ostrava - Zábřeh Byt s francouzským oknem, kompletně rekonstruovaný, ihned k nastěhování. Nová elektřina, velká zděná koupelna s keramickými obklady a dlažbou. V předsíni dlažba, v kuchyni a pokojích plovoucí podlahy. Vytápění krbovými kamny, nebo plynem. Nové omítky, dveře i zárubně. Nová kuchyň. Dům je po celkové revitalizaci, zateplení, vstupní vchodové dveře, plastová okna. Klidné bydlení s výbornou dostupností všech služeb a MHD. K bytu náleží větší sklep. 2. srovnatelná nemovitost Zdroj informace realitní inzerce nabídky: SReality, datum aktualizace Konstrukční provedení Stavba cihlová Počet PP 1 Počet NP 4 Umístění bytu 4 podlaží Katastrální území Zábřeh nad Odrou Velikost bytu 2+1 Podlahová plocha bytu 50m 2 Vlastnictví osobní Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Byt 2+1, ul. Gurťjevova, Ostrava - Zábřeh Byt po rekonstrukci, v revitalizovaném domě, izolace základů, fasáda, plastová okna, vchod, vlastní, ústřední vytápění v domě. Byt se sestává ze dvou neprůchozích pokojů, společné koupelny a toalety a kuchyně s komorou na potraviny. V hlavním pokoji francouzské okno a menší lodžie se sušákem na prádlo. V bytě nové rozvody vody a odpadu v plastu, elektřiny v mědi, nová kuchyňská linka, vana, WC, renovované parkety, dlažba, PVC. Součástí bytu jsou dva sklepní prostory, možnost využití kolárny, připojení k internetu, parkování u domu. 3. srovnatelná nemovitost Zdroj informace realitní inzerce nabídky: SReality, datum aktualizace Konstrukční provedení Stavba cihlová Počet PP 1 Počet NP 3 Umístění bytu 2 podlaží Katastrální území Zábřeh nad Odrou Velikost bytu 2+1 Podlahová plocha bytu 55m 2 Vlastnictví osobní Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Byt 2+1, ul. Glazkovova, Ostrava - Zábřeh Byt je po stavebních úpravách - nová elektřina v mědi, etážové topení, zateplena předsíň, z velké části je byt odhlučněn, venkovní rolety a prostorné velké vestavěné skříně dělané na míru. V domě jsou vytápěné sklepy. K bytu patří také 2 velké sklepní prostory. V bytě je vlastní komín. Dům je po celkové revitalizaci vč. plastových oken. 4. srovnatelná nemovitost Zdroj informace realitní inzerce nabídky: SReality, datum aktualizace Konstrukční provedení Stavba cihlová Počet PP 1 Počet NP 3 Umístění bytu 1 podlaží Katastrální území Zábřeh nad Odrou Velikost bytu 2+1 Podlahová plocha bytu 56m 2 Vlastnictví osobní Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Byt 2+1, ul. Glazkovova, Ostrava - Zábřeh Byt je v původním zachovalém stavu, nachází se v klidné části plné zeleně. Dům je po celkové revitalizaci, zateplený, nová fasáda, stoupačky, plastová okna. V bytě jsou zánovní parkety a PVC. K bytu náleží sklep. Parkování u domu

6 Vyhodnocení ceny porovnávacím způsobem Poptávka po nemovitostech uvedeného typu Byt velikosti 2+1 v bytovém domě, s pozemkem, uvedené velikosti, vybavení, zjištěnému technickému stavu, dané lokalitě, je u srovnatelných nemovitostí v souladu s nabídkou. Oceňovaný byt je plně srovnatelný s uvedenými obdobnými nemovitostmi v Moravskoslezském kraji, okres Ostrava-město, Statutární město Ostrava, část Ostrava jih. Umístěním se řadí do střední cenové kategorie s ohledem na srovnatelné ceny, velikost, vybavení a stavebně technický charakter. S přihlédnutím k umístění nemovitosti, technickému stavu, vybavení a způsobu využití, jsem názoru, že oceňovaná nemovitost je běžně obchodovatelná. Rozpětí nabídkových redukovaných cen Kč , ,00 Kč Rozpětí nabídkových redukovaných cen Kč za m , ,00 Kč/m 2 Celková užitná plocha bytu č. 1674/2 52,00 m 2 Stanovená cena za m 2 užitné plochy bytu č.p. 1674/ ,00 Kč Celková cena bytu s příslušenstvím ,00 Kč Obvyklá cena nemovitostí celkem Slovy: pět set tisíc korun českých Kč V Opavě dne Vypracováno ke dni Počet stran textu 6 Počet stran příloh 3 Vypracovala Ing. Honková Radka Zahradní 2470/36, PSČ Opava mob: ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne č.j. 1361/1999 pro základní obor Ekonomika a stavebnictví pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, stavby obytné, stavby průmyslové. Znalecký úkon je zapsán pod poř. čís znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů (náhradu mzdy) účtuji podle připojené likvidace na základě dokladů čís. 02/2013. Podpis znalce - 6 -

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4400-070 - 2015 o ceně obvyklé bytu 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2452 a cena obvyklá podílu 423/28932 souboru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2290/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.3 v ul. Plzeňská č.p.52 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 647/1, 647/2 a 647/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 966/2012 Ocenění bytové jednotky č. 755/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2140, v budově č.p. 755, zapsané na LV č. 2074, stojící na parcele č. 1714, zapsané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

Znalecký posudek č. 2011/330

Znalecký posudek č. 2011/330 Znalecký posudek č. 2011/330 O ceně nemovitosti: Byt, jednotka č. 3295/2 v budově č.p. 3295, 3296, 3297, na pozemcích, parcelách č. St.6004, St.6005, St.6006, v katastrálním území Hodonín, obec Hodonín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3400 81/2015 o ceně obvyklé bytu v osobním vlastnictví č. 1272/5 včetně všech součástí, příslušenství a podílu na pozemcích parc.č. 2344, 2345 a budově č.p. 1271, 1272, vše v obci a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10971-59/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10971-59/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 01938/14-051 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10971-59/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: bytové jednotky č. 218/4 v bytovém domě č.p. 218 postaveném

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13 stanovení ceny obvyklé (tržní) nemovitostí bytové jednotky č.2966/19 v budově č.p.2966, 2967 na p.č.st.4687, p.č.st.4688 (jiného vlastníka), vše včetně příslušenství, v k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk ZNALECKÝ POSUDEK č. 3901-102/12 O ceně bytu č.7 v bytovém domě čp. 1186, ulice 17. listopadu, Mladá Boleslav. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č. 3765-19/2012

Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č. 3765-19/2012 Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č. 3765-19/2012 Typové bytové jednotky obsazené nájemcem s nájemní smlouvou na dobu neurčitou a regulovaným nájemným v budově č.p. 1508, 1509, 1510,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění exekuční řízení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 954/18, včetně spoluvlastnického podílu id. 7955/159827 na společných částech domu a pozemku parc.č. 1716/33. Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1192/11 s příslušenstvím v k.ú. Hulín Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Hulín, k.ú. Hulín Adresa nemovitosti: Družba

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

Znalecký posudek č. 849-35/11

Znalecký posudek č. 849-35/11 Znalecký posudek č. 849-35/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

Třída Míru 67, 530 02 Pardubice. Zjištění obvyklé ceny

Třída Míru 67, 530 02 Pardubice. Zjištění obvyklé ceny Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 24-578/2013 o obvyklé (tržní) ceně nebytové jednotky číslo 1444/4 v bytovém domě číslo popisné 1444 v ulici Lípová, včetně ocenění spoluvlastnického podílu ve výši 483/18323

Více