Evangelický měsíčník ročník 85/ /2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné Kč Kč. Na poslední cestu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč. Na poslední cestu"

Transkript

1 11 2 Evangelický měsíčník ročník 85/ /2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné Kč Kč Na poslední cestu V hospici je tomu jinak než v nemocnici. Na původní diagnóze nezáleží. Klient hospice je člověk, který potřebuje laskavou péči. Potřebuje teplo, potřebuje kdykoli převléci, potřebuje dostat najíst, kdy chce a kolik chce. A přeje-li si, aby u něj někdo byl a držel ho za ruku, někdo u něj bude. Reportáž z hospice Citadela 7 Rozhovor o nepřipravenosti na smrt Mimořádný synod zasedne 25. listopadu Křesťanská služba na rozcestí Proč je zavřený ústřední církevní archiv? Dva polemické příspěvky k rozloučení se Ctiradem Mašínem

2

3 ÚVODNÍK 3 Čas D. Ženatá ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE 4 Oltářní obraz žehnajícího Krista. Huslenky M. Čejková BIBLICKÁ ÚVAHA 5 Zaslíbení pro staré a k závěru života spějící J. Pokorný TÉMA 7 Hospic Citadela D. Ženatá 9 Důležitější jsou slova předposlední. Rozhovor s MUDr. Z. Susou J. Mamula 12 Je dobré nebýt sám na zubatou. Rozhovor s P. Rumlem J. Plíšková 16. Modlí se evangelíci za mrtvé? K. Šimr 17 Otázka na tělo Máte představu, jak by měl vypadat váš pohřeb? CÍRKEV ŽIJE 21 Misijní aspekty bohoslužeb R. Mazur 22 Z rebelky křesťankou Radka 23 Na rozcestí? Křesťanská služba D. Krupová Třetí rok v Olomouci a první rok se spirituálem J. Klimeš EKUMENA ŽIJE 28 Nemocniční kaplani mají svou asociaci V. Vurst 29 Workshop HEKS a ČCE D. Ženatá 31 Pracovní návštěva německých přátel v ČCE D. Ženatá 32 Andreas Marti v Praze D. Hamrová 32 Bát se nebudeme. Konference ke katastrofám K. Šimr DIAKONIE PRO ŽIVOT 35 (Před)poslední téma lidského života ph/ Diakonie ČCE 36 Dejte nám místo ve svém srdci ph/diakonie ČCE PROKŘIKNI A ZPÍVEJ 38 Písně o smrti, andělském trúbení a súdu L. Moravetz SLOVO 40 Boží úspěch, křesťanský neúspěch J. Hoblík 41 Biblická hodina O. Smrčková 42 Vaření mně v nejmenším nedělalo potíže Š. Grauová 43 K cíli skrz mořské hlubiny M. Balabán 44 Zavřený archiv uzavřená minulost? 45 Ďábel se promění a přestrojí J. Šulc 46 Vzpomínkové shromáždění na památku J. Honzátka E. Vejnar ÚVODNÍK Čas Čas plyne. Utíká jako voda. Je to jediná spravedlnost na světě, vyměřuje všem stejně, říká se. Čas zimní a letní. Minulou neděli hlásil pan farář v ohláškách, že za týden začne kostel podle zimního času, tak ať si nezapomeneme přetočit hodiny. Vyvstala otázka kam. Dozadu, nebo dopředu? Na podzim dozadu, jistě. Můžeme o hodinu déle spát, prožijeme tu noční hodinu mezi druhou a třetí dvakrát. A kdo by přece zapomněl, nevadí. Přijde ráno do kostela o hodinu dřív a může počkat. Horší je to na jaře. Spánek zkrácený o hodinu, a ještě nebezpečí, že když si zapomeneme přetočit budík, přijdeme do kostela na amen. Jiný posun času zažijeme při cestování. Cestou na Ukrajinu s potulným kazatelem Petrem Brodským koncem října celá sedmičlenná osádka mikrobusu rázem o hodinu zestárla přetočením hodinek na hranicích. Kdo cestoval stejný den do Londýna, o hodinu omládl. Po návratu do vlasti čas vše spravedlivě a milosrdně srovnal. Hodinu sem nebo tam ani nepoznáte. Zimní čas nemám moc ráda. Světla ubývá pozvolna během celého podzimu, ale najednou je tma v půl šesté! V době, kdy v létě stojí ještě za to sednout na kolo a jet se koupat, mám chuť rozestlat a pomalu se uložit k spánku. Naši předkové nezdeformovaní svitem žárovek to asi tak dělali. Zaopatřili dobytek, zavřeli slepice a po večeři vklouzli do peřin. Zimní čas byl časem odpočinku. My sice máme snadné řešení, na tmu vyzrajeme jedním stiskem vypínače, ale čas odpočinku bychom potřebovali také. A tak se v podzimním čase nabízí čas k návštěvám. Zatopit v kamnech, upéct bábovku, zapálit svíčku a pozvat přátele to voní podzimní pohodou. Celoroční téma Českého bratra dochází ke svému závěru. K podzimu života se vším, co k němu patří. Nemoci, stáří, doprovod na poslední cestu a konec životní pouti. O nepřipravenosti na smrt se dočtete v rozhovoru se Zdeňkem Susou, lékařem a bývalým synodním kurátorem. O službě nemocničního a vojenského kaplana hovoří v listě Pavel Ruml. A z hospice Citadela, ze zařízení, kde člověk může v klidu dožít své dny, najdete v tomto čísle reportáž. Inspirativní podzimní čtení přeje Daniela Ženatá 3

4 ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE Oltářní obraz žehnajícího Krista Huslenky Valašská obec s něžným názvem Huslenky leží v údolí Vsetínské Bečvy mezi Vsetínskými vrchy a Javorníky. Není odtud daleko do Vsetína ani na slovenské hranice. Toleranční patent z 13. října 1781 přinesl náboženskou svobodu i na Valašsko. Většina evangelíků se přihlásila k augsburskému vyznání, možná také proto, že ze Slovenska často přicházeli tajní evangelíci luteráni. Na území Huslenek začala vyrůstat první modlitebna již v roce Byla postavena, dnes bychom řekli svépomocí! Přitesané klády na hrubou stavbu, šindele na střechu i dřevo na pavlače uvnitř stavení poskytli sami věřící, postarali se o krásně vyřezávanou kazatelnu a stůl. Pořídili také okénka se skly zalitými do olova a každá rodina si vyrobila svou lavici. Původní modlitebna sloužila v obci přes 100 let až v roce 1895 musela být pro svou vetchost stržena. Místo pro nový kostel se nehledalo lehce a nebylo ani nejvhodnější mokřinu bylo nutno zavážet kamením, aby v roce 1877 mohla být stavba kostela zahájena. Dílo však nepokračovalo podle představ místních evangelíků; peněz přibývalo jen pomalu, v roce 1880 při velké bouři a povodni se na střechu zřítila věž. I přes toto neštěstí však zvolna vyrůstal novoklasicistní trojlodní kostel s věží nad vchodem, uvnitř se vznosnými sloupy, světlými okny a galeriemi. Luterský oltář ozdobil později velký obraz žehnajícího Krista. Ten pochází z katolického kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Rok 1892 je rokem dostavění kostela. Od té doby uplynulo ve Vsetínské Bečvě mnoho vody. Přes kraj se na konci 2. světové války přehnala fronta a zeď kostela poškodil granát. Později, již v normalizačních letech, hrozila kostelu i faře zkáza na Vsetínské Bečvě měla být vybudována přehrada. Naštěstí k tomu nedošlo. Dnes zvony krásně opraveného kostela znějí široko daleko nad údolím a jsou slyšet i na pasekách; i odtud každou neděli přicházejí věřící k bohoslužbám. Avšak ani stará toleranční modlitebna nebyla zapomenuta. Tehdy před jejím stržením pořídil mladý Dušan Jurkovič přesné plány a popisy této vzácné památky. V červnu 2009 byla ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, na mírném návrší poprvé otevřena dokonalá replika původní toleranční modlitebny, přesně podle zachovaných plánů Dušana Jurkoviče. Při prvních slavnostních bohoslužbách jsme se neubránili dojetí. Můžete se přijet podívat. Jednou do roka, na svátek M. Jana Husa, se tam konají bohoslužby. Huslenský sbor byl poslední, který jsem ve své šestileté službě na synodní radě navštívila. 8. listopadu 2009 byl krásný slunečný podzimní den, který jsme s Joelem Rumlem prožili ve společenství plném radosti. To vědomí, že to bylo naposledy, dodává mým vzpomínkám zvláštní jasnost. Mahulena Čejková 4

5 BIBLICKÁ ÚVAHA Zaslíbení pro staré a k závěru života spějící Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. (Iz 46,3-4) Základním záměrem oddílu, v němž čteme náš verš, je výstraha před modlami. Chce ukázat na všemohoucnost Boží a nicotnost pohanských bůžků. Ve vedlejším důrazu však přináší veliké zaslíbení pro nemocné, staré a k závěru života spějící. Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Jestliže se pohané pachtili s přenášením soch svých bohů, až pod tím břemenem klesali, naopak věřícím v Hospodina bude dáno slavné poznání, že jsou sami neseni jeho milostí a ochranou. Vždycky, a zvláště dnes bylo stáří viděno jako věc obtížná, v ruchu života překážející, zkrátka mrzutá. Ostatně sama Bible mluví o létech, v nichž nemáme zalíbení (Kaz 12,1). Přicházejí vleklé nemoci, mizí pružnost těla i ducha. Slábnou pohotové reakce a tak se stává, že je někdy sotva kročej mezi mnou a smrtí (1S 20,3b). Vstoupíme třeba nerozvážně do vozovky. Lidský život zvláště ve stáří je křehký a ohrožený! A přece stáří a nemoc mohou být pro věřícího člověka časem požehnaným. Ještě je mu dána lhůta k promýšlení cesty, kterou prošel. Poznává, jak mnoho věcí, na nichž si zakládal, bylo ve smyslu našeho oddílu modlami, s nimiž se těžce vlekl, ať to byl výkon, kariéra, majetek či společenské postavení. Vše to bylo spojeno s otrockou námahou a s obavami o možnou ztrátu. Jak přitom zapomněl, že nejdůležitější je zrání člověka do obrazu Božího, to jest do stále užšího a důvěrnějšího vztahu k Pánu Bohu. To smíme na lůžku nebo v závěru života promodlit, promýšlet a prověřovat. Pokoušet se také ve vztahu k lidem, k rodině, přátelům, k bratřím a sestrám ve sboru přemáhat v dobrém zlé, spět ke smíření, odpouštět a pamatovat na přímluvné modlitby. Když nám ubývají síly, domníváme se, že už k ničemu nejsme. Ale pokud jsme při smyslech, můžeme se za blízké i vzdálené modlit. A pokud jsme opravdu neseni laskavou milostí Boží, smíme se stávat vlídným světlem pro svoje okolí. Když přicházíte k takovému nemocnému či starému člověku, přemýšlíte, jak byste ho potěšili, ale nakonec odcházíte nejvíc potěšeni sami. Nezadržitelně se na obzoru přibližuje ta nejistota nejjistější a jistota nejnejistější, totiž smrt. Začínáme rozumět nápisu na jednomu kříži na Vysočině: Zastav se, poutníče, a rozjímej, neboť nevíš, kdy, kde a jak odbije poslední hodina tvá. To neznamená, abychom stále mysleli na smrt, nýbrž abychom se dovedli zastavit a rozjímat o posledních věcech. Za starých dob se hodně dalo na ars moriendi, na umění umírat. Dnes je téměř neslušné o přípravě na smrt hovořit. Co je nám tedy pomocí a přípravou tváří v tvář odchodu z této časnosti? Je to nikoli něco, ale především Někdo, náš Pán a Záchrance Ježíš Kristus. Nepřekonatelně to vyjádřil začátek Heidelberského katechismu: Mým jedinkým potěšením v životě i ve smrti, je to, že nejsem sám svůj, ale svého věrného Spasitele Ježíše Krista. Buď on je Pánem, nebo smrt je paní. Ale on je mocnější a především láskyplnější než smrt. Ne v naší nesmrtelné duši, ale v jeho věrné lásce je vepsán náš věčný život. Od ní nás nic neodloučí.(ř 8,35 39) Jan Pokorný 5

6 TÉMA - Na poslední cestu Děkování foto: Jindřich Štreit, Paseka 1994 Syn s ženou v závoji sklání se v pokoji. Dlaně a maminčiny skráně. Stíny i naděje. A žena? I květina vzpomíná. Za ně. Miloš Vavrečka

7 DOPROVOD NA POSLEDNÍ CESTU Hospic Citadela Všichni do poslední chvíle stejně doufají, že se stane zázrak Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí je jedním z třiatřiceti středisek Diakonie ČCE. Poskytuje tři druhy služeb: specializovanou hospicovou paliativní péči, sociální služby a odlehčovací služby. S ohledem na téma tohoto čísla Českého bratra nás zajímala především první z nich. Hospicová péče je určena nevyléčitelně nemocným a umírajícím, u kterých už není možná léčba vedoucí k uzdravení, ale je možné zmírnit důsledky jejich onemocnění. Klient může počítat s tím, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude mít duchovní podporu, pokud o ni bude stát, bude respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen. Do konce roku 2010 doprovodili v Citadele na poslední cestě 1218 klientů a letos jich bylo již 177. Budova hospice Citadela je architektonicky velmi zdařilé dílo s prosvětleným atriem a s možností z každého pokoje vyjít nebo na vozíku či lůžku vyjet na terasu či na zahradu. Je zde moderní technické zázemí, místnost posledního rozloučení i kaple. Fundraiserka Ruth Kopecká se mnou s velkou láskou a zápalem pro věc mluvila nejprve o smyslu i o provozu hospice a pak mě celým špičkově zařízeným objektem provedla. Při obchůzce vyvstávaly další náměty k otázkám i odpovědím. Poznatek první: Komu hospic slouží a proč tu je Lidé mají představu hospice jako takového luxusnějšího starobince. To ale není pravda. Je to zařízení, kde je místo pro každého umírajícího. S nevyléčitelným onemocněním, nejčastěji onkologickým, ale také s chorobami životně důležitých orgánů nebo s AIDS přicházejí i mladší a úplně mladí lidé, vypočítává Ruth Kopecká. Nedávno jeden zlínský student jako svou bakalářskou práci natočil o hospici Citadela film. Nepořizoval záběry klientů. Rozhodl se nefilmovat je vůbec. Pojal film jako výpovědi příbuzných a zaměstnanců, kteří vyprávěli příběhy a svoje zážitky s lidmi, kteří v hospici zemřeli. Ten film je trošku depresivní, ale výstižně vyjadřuje, komu sloužíme a proč tu jsme. Zřetelně říká, že doprovodit na poslední cestě potřebují lidé staří i mladí, dodává Ruth. Poznatek druhý: Smysl hospice V hospici najdou lidé klid. V nemocnici se nezachází s člověkem, ale s jeho nemocí. Ruth má hned příklad po ruce: Když má člověk zlomenou TH dvanáctku (jeden z obratlů), v nemocnici není řeč o pacientovi a už vůbec ne s pacientem, ale o TH dvanáctce:,sestři, máte volné lůžko? Mám tu jednu TH dvanáctku! ʻ Nikdo se nezajímá, jestli pacient něco potřebuje nebo jaké ho svírají pocity. Nabídnou mu možná lék na bolest. V hospici je tomu jinak. Na původní diagnóze nezáleží. Klient hospice je člověk, který potřebuje laskavou péči. Potřebuje teplo, potřebuje kdykoli převléci, potřebuje dostat najíst, kdy chce a kolik chce, nikdo ho ráno nebudí v nesmyslnou dobu, a když zazvoní, někdo vždycky přiběhne. A přeje-li si, aby u něj někdo byl a držel ho za ruku, někdo u něho bude. Poznatek třetí: Jak důležitá je rodina V hospici může klienta doprovázet rodina. To je důležité právě u mladších lidí. Rodina má často svého nemocného doma, dokud to jen trochu jde, a náročná péče všechny vysílí. Jedou úplně na doraz. Práce, děti, péče o nemocného, noční vstávání. Pod tíhou práce se vytrácejí vztahy. Láska je v pozadí, ale není na ni prostor a čas, vysvětluje Ruth. Když se rodina v takovéto situaci rozhodne přijít do hospice, velice se jí uleví. U nás je středem zájmu nejen klient, ale celá jeho rodina. Péči o nemocného převezme personál a rodina má čas na vztahy. Pomoci se navíc dostane také rodině. Všichni žijí v úzkosti, v obavách a s mnoha otázkami, co a jak bude dál. My v hospici můžeme v této těžké době účinně pomoci nejen nemocnému, ale i ostatním v rodině. Poznatek praktický: Jak se člověk do hospice dostane Zdravotníci musí rozhodnout, že kurativní léčba (směřující k uzdravení) již nemá smysl, je 7

8 ukončena a že nyní nastupuje léčba symptomatická (směřující k tišení bolesti a jiných důsledků nemoci). Takový pacient je vhodný k přijetí do hospice. Pak stačí vyplnit žádost o přijetí, což může udělat on sám nebo jeho rodina. Žádost musí potvrdit lékař a je celkem jedno, zda je to onkolog, internista nebo jiný specialista či lékař praktický. Důležité je rozhodnutí, že se přechází na symptomatickou léčbu. Žádost a lékařská dokumentace se přinese do hospice, a je to. Formulář žádosti o přijetí je na webových stránkách Poznatek lidský: Lepší je přijít do hospice včas Někdy se stane, že přivezou klienta, který má doslova smrt na jazyku a zemře pár hodin po přijetí. I několik dnů je málo. Lepší je, když se může naplnit další smysl hospice, totiž že si člověk stačí dát do pořádku své věci. Samozřejmě ty materiální a finanční jako třeba dědictví, ale také otázky po smyslu života, co po něm zůstává, co bude s jeho příbuznými. Na zklidnění a přemýšlení o těchto věcech je potřeba pár dnů, spíše týdnů. Měli jsme v hospici i svatbu, když si klient přál uspořádat vztahové záležitosti po právní stránce, usmívá se Ruth. Někdy se tu octnou lidé, kteří nevědí, kde jsou jejich děti, nebo neviděli léta své rodiče. My pak nastoupíme jako detektivové a pátráme po příbuzných, aby se vůbec dozvěděli, že jejich blízký umírá a že je chce vidět. Všechny tyto věci pomáháme dávat do pořádku, pokud klient chce. Někdo je zatvrzelý a nechce, toho samozřejmě nenutíme. Průměrná doba pobytu je tři týdny. Loučila jsem se v hospici Citadela s velice dobrým pocitem. Ačkoli je známo, že většina lidí by si přála umřít doma a mezi svými, málokomu se to podaří. Nemocnice nebo léčebny dlouhodobě nemocných nebývají dobrovolným řešením. Strávit poslední dny zde, pod odbornou péčí laskavého personálu a za přítomnosti blízkých lidí, s možností vyjet do zahrady a mluvit s farářem, však nevypadá jako něco, co by se nedalo přežít. I když ve skutečnosti se to vlastně přežít nedá. Podle Ruth Kopecké stejně všichni do poslední chvíle doufají, že se stane zázrak. Daniela Ženatá Poznatek odborný: Co je paliativní léčba Je to léčba příznaků onemocnění. Už se neléčí příčina, ale důsledky. Hlavně bolest, ale také zažívací obtíže, následky chemoterapií, ozařování, také úzkost a strach. Podle Ruth fyzická bolest hodně souvisí s úzkostí. Máme zkušenost, že nesmířený pacient má mnohem větší bolesti než smířený. Pacientovi, který se otevře a začne o svých úzkostech mluvit, se uleví i od fyzické bolesti. A je celkem jedno, jestli to probral s lékařem, psychologem, farářem nebo s rodinou. zázemí hospice 8

9 ROZHOVOR s MUDr. Zdeňkem Susou Důležitější jsou slova předposlední O eubiosii, obecné nepřipravenosti na smrt a prášcích na tlak MUDr. Zdeněk Susa (1942) je starší generaci možná známější jako synodní kurátor a aktivní ordinovaný presbyter či jako zpravodaj z poutí do Santiaga de Compostela. Na webu lze nalézt i stránku jeho nakladatelství na níž jeho majitel slibuje, že i nadále budou vycházet knihy o putování, historii, filosofii.... Vzpomenou si na něj studenti medicíny, nejméně viditelná je však jeho vlídná tvář lékaře s celostním pohledem na otázky života a smrti. Ještě v dobách, kdy se to nenosilo, přijal pozvání k přednášce o posledních věcech do zapadlého Horního Slavkova. Dodnes vzpomínám, jaký to byl v dobách dusné normalizace čerstvý pramen otevřeného vyjadřování. Věděl jsem tedy hned, koho budu zpovídat k tématu tohoto čísla. Posuďte sami. Zdeněk je empatický, nebojí se pravdy, vyzařuje naději, ale vyhýbá se dobovým klišé a povrchní ideologizaci problému. Dobrý příklad, jak může víra vstupovat do života profesionála. Začnu tam, kde jsem sám zažil vrcholné momenty spolupracovníků v pomáhajících profesích, kteří rádi užívají termínu dobrá smrt. Existuje? Já ten termín rád nemám, protože mi připomíná termín euthanasie dobrá nebo příjemná smrt; ten jsme zvyklí užívat, když té smrti nějak pomůžeme. A to se mi příčí. Já jsem se vždycky snažil pomáhat životu, aby byl dobrý a příjemný, a to až do smrti. Takže je mi bližší termín eubiosie. Takže dobré žití až do konce? Co však když smrt potká mladého člověka? Takový dobrý život až do smrti jsem zažil u svých pacientů mnohokrát. Vrcholným zážitkem byla jedna mladá hudebnice zpěvačka, houslistka, sbormistryně... Přišla ke mně ve chvíli, kdy její zhoubný nádor byl už rozšířen po těle a nějaká zásadní pomoc nebyla možná. Přesto jsme se nevzdali a společně bojovali. Žila ještě rok. A pracovala, svítila. Mnoho lidí obohatila. Ještě večer před smrtí dirigovala svůj sbor na koncertě. Pak odjela do nemocnice a v noci zemřela... To byl dobrý život až do konce! Nechci tvrdit, že na délce života nezáleží, delší život je větší příležitostí najít smysl, ale určitě nejde o samu délku života, ale o naplnění. Sám jsi také kazatel a víš, že Bible je ve vztahu ke smrti velmi příkrá, třeba apoštol Pavel: poslední nepřítel, mzdou hříchu je smrt, rozhodující je přece vzkříšení, které není z tohoto světa... Ano, rozhodující je vzkříšení, které není z tohoto světa... Ale já jsem lékař v tomto světě a tady je smrt samozřejmým zakončením každého života. Bližší než apoštol Pavel s jeho příkrými výroky je mi svatý František z Assisi, který dokázal děkovat i za sestru naši smrt tělesnou. Stále si ještě myslíš, že platí poslední slova Karafiátových Broučků poslušně zemřít? Narážím na tvou přednášku o smrti a umírání, kterou jsi měl v Horním Slavkově za hluboké totality. Já dnes už samozřejmě nevím, jak jsem to tenkrát formuloval. Ale jako lékař vím, že všichni moji pacienti mi nakonec umřou že nikomu život doopravdy nezachráním. A nakonec umřu i já sám. Myslím, že člověk má pokorně přijmout i svou smrtelnost to by mohlo být to poslušně zemřít, ovšem v naději víry, že smrt nemá poslední slovo. U lůžka umírajícího Pokud vím, pracoval jsi léta na oddělení, kde paní s kosou byla častou návštěvnicí. (Mimochodem, co si myslíš o mizejících metaforách lidského konce?) Jaké to bylo, zažívat lidské odchody? Slyšel jsem vyprávění lidí, provázejících druhé při umírání, že často jde o hluboký duchovní zážitek... 9

10 Zažil jsem to opravdu mnohokrát a paní s kosou jsem při tom nepotkal nikdy. Ale nemyslím, že by ústup téhle metafory byl nějak na škodu. Pořád užíváme všelijaká opisná a zjemňující vyjádření. Vždyť i ten latinský exitus znamená prostě odchod a o zemřelém tedy říkáme my obhroublí zdravotníci, že odešel. Když mi umírali pacienti, které jsem předtím déle ošetřoval, bylo to vždycky těžké, jako když odejde kamarád. Ale současně to byl zážitek jakéhosi uklidnění, pokoje, do kterého trpící člověk přešel. Ještě jinak: ze skript sociální etiky nejmenovaného evangelického teologa si celý život pamatuji posměšné konstatování, že lidé mívali ve zvyku v okamžiku smrti otevřít okno, aby duše mohla odletět. Cha cha, taková katolická pověra! Dodnes je mi z těch skript nějak trapně. Co si ty myslíš o nezbytných rituálech, které by měly odchod člověka provázet? Když jsem svědkem smrti, okno neotvírám. Ale nikdy bych se tomu nesmál ani bych v tom nikomu nebránil. Dnes žijeme v době, kdy se všechny negativní stránky života nemoc, postižení, smrt uklízejí do příslušných ústavů za vysokou zeď. Nemusíme to vidět a tím na to nemusíme myslet; nemáme pak šanci se s tím nějak vyrovnat. Myslím, že když se stonalo a umíralo doma, byli lidé dospělejší a hlubší alespoň mohli takoví být. A že se kolem smrti vytvořily rituály, bylo jen přirozené. Co poslední slova umírajících? Někde jsem četl, že poslední slova různých velikánů byla často velmi všední, takříkajíc mimo kontext věčnosti... Smrt si člověka připravuje, říká se... Člověk může vědět, že je vážně nemocen, že jeho nemoc povede ke smrti. Ale že smrt přijde právě teď, za chvíli, po příští větě, to v naprosté většině případů neví. Obvykle se vědomí postupně kalí a člověk pak umře jakoby ve spánku. Není divu, že jeho poslední slova jsou velmi všední, když netuší, že jsou poslední. Takže důležitější než ta skutečně poslední slova jsou slova předposlední. Moody a zážitky z klinické smrti...? Pojem klinická smrt je chybný. Vyvolává představu, že člověk, který prošel klinickou smrtí, mohl zahlédnout něco za smrtí. A to je omyl. 10

11 Nejde v žádném případě o smrt ani o závdavek smrti. Ten stav je minimální život, ale pořád život, při němž ještě neodumřely ani ty nejzranitelnější buňky buňky mozkové. Kdyby totiž odumřely, člověk by se nemohl probrat. Takže ty zážitky nejsou zážitky smrti, ale hladovění mozkových buněk po kyslíku. Připodobnil bych to spíš vizím po některých drogách. Ale pochybuji i o těch zážitcích. Kdysi jsem pracoval na koronární jednotce, kde jsem ošetřoval mnoho lidí, kteří prošli klinickou smrtí. Pokud o tom vyprávěli, vždycky měli pocit spánku beze snů... To ovšem Moodyho kniha ještě nebyla na světě... Mnozí sociologové si stýskají, že dnes chybí starodávný fenomén úmrtního lože. Lidé cítili, že se blíží konec, svolali rodinu, smířili se, rozloučili, vyjádřili svůj testament a odešli. Nejsme dnes pod ochranou medicíny připraveni o přirozený instinkt svého konce? Anebo se v minulosti jednalo spíše o románovou fikci? Myslím, že i v minulosti platilo to, že smrt si uvědomuje sotva desetina lidí. Když ovšem lidé cítí, že se blíží konec, i dnes si někdy svolají rodinu atd., ale žijí pak někdy týdny nebo i měsíce. To rozloučení a následné vydechnutí naposled je asi románová fikce. A jestliže jsme dnes připraveni o nějaké instinkty, určitě to není vina medicíny, ale naší obecné nepřipravenosti, o které jsem už mluvil. Smrt nevidíme, neznáme, nemluvíme o ní... Dnešní doba trpí kultem mládí, výkonu, úspěchu. Když pak narazíme na ty negativní stránky života, jsme bezradní. Medicínsko-průmyslový komplex Co lékař a lidský konec? Hodně se teď mluví o medicínsko-průmyslovém komplexu, který smrt vytěsňuje na okraj... Myslím, že smrt na okraj vytěsňuje moderní společnost a právě ona ji svěřuje medicínsko- -průmyslovému komplexu, aby se na ni nemusela dívat. Lidský věk se jen za naší generace prodloužil téměř o deset let. Zároveň se zdá, že odchod z tohoto světa je čím dál těžší. Jaký je tvůj názor na toto téma? Dříve umíraly malé děti, matky při porodu, mladí lidé odcházeli na všelijaké infekční nemoci... To byly těžké a tragické události. Dnes umírají lidé mnohdy plní dnů. Pokud je to dnes čím dál těžší, je to obecným nedostatkem nějakého zakotvení, které dává víra, a tou nepřipraveností, o které pořád mluvím. Vydal jsi také knížku o psychosomatických otázkách. Co je podle tebe nejdůležitější... Nejdůležitější podle mne je, aby lékaři viděli pacienta vždycky jako celého člověka s tělem i s psychikou. I když léčí nemoc nějakého jeho orgánu, je to nemoc celého člověka. Když toho člověka dokážou uklidnit, vzbudit v něm důvěru, že je u nich v dobrých rukou, bude se jejich pacient líp léčit. A klíč k důvěře je jednoduchý je to dobrá komunikace. Z hlediska pacienta je nejdůležitější zapomenout na právo na zdraví a nechtít od lékaře pilulku na dobře to jest: Dej mi pilulku, aby mi bylo dobře hned a nemusel jsem sám se sebou nic dělat; mám na to přece právo. Jako lékař vím, že všichni moji pacienti mi nakonec umřou že nikomu život doopravdy nezachráním. A nakonec umřu i já sám. Ještě k moderní medicíně a přirozenosti. S přáteli vrstevníky jsme tuhle debatovali o svém stárnutí a došlo nám, že každý z nás bere nejméně jeden dva prášky na tlak nebo na cévy a že tedy o svém konci vlastně spolurozhodujeme. Co když tím svému okolí jednou přiděláme ještě větší starosti? Abych užil známý příklad, Pavel Tigrid přece v jistou chvíli rozhodující léky přestal brát. Co ty na to jako křesťan a etik? Víš, já si myslím, že Božím darem nejsou jen léčivé síly přírody, ale i vědomosti a schopnosti moudrých lékařů. Takže i prášky na tlak jsou Božím darem. Pohrdnout jimi znamená pohrdnout možností neumřít zbytečně předčasně na nějaký hloupý infarkt nebo mozkovou mrtvici. Tu možnost neumřít předčasně nám skrze lékaře nabízí náš Pán proto, abychom získali čas a mohli ho naplnit. Přesto se domnívám, že mohou nastat chvíle, kdy člověk má právo ukončit léčbu a odejít přirozeně, a že to v takovém případě není sebevražda. Ale netroufl bych si pro to stano- 11

12 vit žádné obecné pravidlo. I s Pavlem Tigridem to pokud vím bylo složitější, než jak jsme se dočetli v novinách. Lékařská etika Vloni jsem tě potkal a spěchal jsi někam vyučovat. Etiku, vzpomínám si dobře? Ještě předloni jsem učil i na lékařské fakultě, ne však etiku, ale vnitřní lékařství. Teď učím jen na Jaboku to je církevní vyšší odborná škola pro všude klade důraz na práva. O nich diskutujeme, na něčem se usneseme a to pak považujeme za etické. Ale tohle v biologii neplatí příroda se našemu usnesení vychechtá. Vzpomínám, že když jsem jako farář vyřizoval pohřeb, stával jsem se prvním hromosvodem stesků na lékaře a nemocnice. Téměř vždycky měli v očích pozůstalých udělat víc. Nechtěl bych být lékařem, když se lidé tak rádi soudí... To se všechno dá uvést na společné jmenovatele: Pozůstalí na smrt svých blízkých ani svou vlastní nejsou připraveni, takže smrt pro ně znamená selhání lékařů. A lékaři zanedbali komunikaci s nemocnými i s rodinnými příslušníky. Pozůstalí na smrt svých blízkých ani svou vlastní nejsou připraveni, takže smrt pro ně znamená selhání lékařů. A lékaři zanedbali komunikaci s nemocnými i s rodinnými příslušníky. sociální pracovníky, kde se učí sociální nauky, psychologie, pedagogika, speciální pedagogika a také základy teologie. Já tam učím předmět biologie člověka, jakousi medicínu v souvislostech, a k ní samozřejmě patří i etika. Čím žijí dnešní studenti? Jak si s nimi rozumíš? Moji studenti jsou vybraná skupina mladých lidí, kteří něco chtějí. Mají už maturitu na nějaké škole a teď si chtějí prohloubit vzdělání. Také to, že se přihlásili na církevní školu, o nich něco vypovídá. Takže se setkávám se zájmem a rozumím si s nimi i když jsem ve věku jejich dědečků. Co považuješ za největší problémy současné etiky v medicíně? Myslím, že by to bylo na delší povídání. Ale na nejobecnější rovině soudím, že se tu srážejí lidská práva s biologickými danostmi. Dnes se Od nového roku má začít platit zákon, který mi umožní rozhodnout o případné resuscitaci. Jsem po mozkové příhodě a třeba případ Ariela Sharona mi připadá dosti odstrašující. Jaký je tvůj názor? Příklad Ariela Sharona odstrašující připadá i mně. Ale tohle se žádným obecně platným zákonem nedá vyřešit, protože je to vždycky individuální. Ariel Sharon, to jsou celé roky ošetřování člověka v bezvědomí a bez naděje, že by někdy vstal a mohl komunikovat. Ty jsi také po mozkové příhodě a vedeš se mnou docela zajímavý rozhovor. Myslím, že to je doklad toho, že není mrtvice jako mrtvice... Vidím, že s tímhle mi neporadíš, i když... Vraťme se tedy ještě na začátek. Jak vztahuješ eubiosii sám na sebe? Snažím se být aktivní tělesně i duševně, jak dlouho to půjde. Kromě té cesty do Santiaga jsem došel i do Assisi a do Říma, teď dokola obcházím naši zemi po hranicích. A učím, píšu, přednáším, kážu, vydávám knihy... Kupodivu se mi to díky Bohu pořád daří. A snad to má i nějaký smysl... Jo, a prášky na tlak beru... Jan Mamula 12

13 ROZHOVOR s Pavlem Rumlem Je dobré nebýt sám na zubatou Služba v armádě, nemocnici a církvi je rozdílná i podobná Mgr. Pavel Ruml (1956) je v naší církvi znám jako vojenský kaplan; nyní pracuje šestým rokem ve vojenské nemocnici v Praze Střešovicích (ÚVN). Coby farář začínal v Šonově u Nového Města nad Metují. Po dalším, třináctiletém působení ve sboru v Letohradu odešel v roce 1999 do armády, v Letohradu ho vystřídala jeho žena Jana. Ta je od roku 2005 farářkou v Olomouci, kam se rodina přestěhovala. Mají tři dospělé děti, dvě ještě dokončují studia. Kaplanská práce Pavla Rumla začala v Havlíčkově Brodě u 4. brigády rychlého nasazení, dva roky strávil na Velitelství společných sil v Olomouci; od roku 2006 působí v ÚVN. Zúčastnil se tří zahraničních misí: v roce 2000 strávil sedm měsíců v Bosně, v letech osm měsíců v Kuvajtu a v roce 2009 sedm měsíců v Kosovu. Těmi zahraničními misemi ses stal v naší církvi tak trochu slavným, je to přece jen v ČCE poněkud neobvyklé, nemyslíš? Na vojenských misích se už vystřídala celá řada farářů, i z ČCE. Unikátní ale bylo, že jsem v roce 2007 strávil dva měsíce s režisérem Václavem Marhoulem v Tunisku při natáčení filmu Tobruk. On to pro herce zorganizoval jako jakousi misi, takže já jsem byl asi první farář v Čechách, který se stal kaplanem pro filmový štáb! Ve filmu jsi tedy kaplana nehrál? Ne. Marhoul je záložák a armádou žije, herce prohnal výcvikem ve Vyškově a při filmování potřeboval od armády různou pomoc. A proto požádal i o kaplana a taky o poradce pro válečné scény. Jeli jsme tedy z armády dva. Tím se rád chlubím, byl to úchvatný zážitek. A ty dva měsíce stačily k tomu, abych tam, mezi cizími lidmi, jako farář opravdu zafungoval. Změna z faráře pracujícího ve sboru na vojenského kaplana je obrovský kotrmelec. Je to radikálnější, než kdybys odešel do věznice nebo do nemocnice. Jaké bylo to rozhodování? Je pravda, že vstup do armády kotrmelec byl. U mě možná o to víc, že mám na vojenskou základní službu děsné vzpomínky. Přitom jsem na vojně, velmi protekčně, díky několika křesťanům mezi vojáky a civilními zaměstnanci pracoval na ošetřovně. Tam jsem se dost naučil, dostal jsem se i k odborným věcem. Po roce na mě ale skočila vojenská kontrarozvědka, měl jsem tři soudy. Těch posledních sedm měsíců, ten stres s kontrášema za zadkem, ten to celé překryl. Nepopsatelná hrůza. Jestli nakonec právě tyhle zasuté úděsné zážitky k tomu rozhodnutí dělat v armádě nepřispěly. Asi trochu také. A jaké bylo to rozhodování? Děti už byly celkem velké. Člověk ale dopředu neví, nedokáže si představit, co ho čeká, možná proto se to rozhodnutí dělá snáz. Silné vzpomínky mám na odjezd do Kuvajtu, bylo to na začátku ledna, věděli jsme, že jdeme do války, to bylo dost hrozné. Vybavovaly se mi Formanovy Vlasy jak tam ti vojáci pochodují do letadla Ale svým způsobem je pobyt na misi horší pro ty blízké tady doma než pro nás. V jakém smyslu? Oni se bojí tak trochu pořád. Ale my se tam z těch 24 hodin máme třeba velkou část dne docela dobře, leckde byly například tělocvičny, obchody, kino. To tady v televizi neukazují. A teď tady sedíš v bílých nemocničních kalhotech Jsi nyní, formálně vzato, kaplan vojenský, nebo nemocniční? Říkává se mi běžně nemocniční, a já každého opravuji, že vojenský, protože jsem na to hrdý. Dělám práci nemocničního kaplana, ale k armádě mám pořád jisté povinnosti. Jaké? Jsem členem některých poradních orgánů, chodím na různá shromáždění. Konkrétní podoba 13

14 mé práce v nemocnici spojená s armádou se týká hlavně zraněných vojáků, které k nám přivezou z misí. Jsi kaplanem stejně pro pacienty jako pro personál? Jsem. Snažím se o to. Po těch pěti letech už to funguje. Pokud jde o práci s pacienty, jistě jde primárně o rozmluvy a o pastoraci. Dělá se pro ně taky něco jiného? Společné programy? Já to nedělám, ani bych to příliš dělat nechtěl, i když jednou měsíčně chodím k veteránům na sociální lůžka a s kytarou zpíváme. To trvá už pět let a je to krásné. Každé pondělí je tady v kapli mše svatá, tu zajišťuje farář z břevnovského kláštera. Já si myslím, že nejlepší a nejdůležitější kus mé práce je tváří v tvář, z očí do očí, ne žádné masovky či kultura. A ještě k tomu nemocničnímu kaplanství: scházíme se již víc než dva roky asi s deseti našimi faráři, kteří jsou taky nemocniční kaplani. Je to krásné společenství sdílíme zkušenosti, připravujeme si liturgické formuláře k lůžku pacienta, radíme se, vzděláváme se. Máme už i svůj fond založil jej pro nás šlechetným darem pan profesor Kohák. Pro pacienty nejsi možná jen kaplan. Jsi pro ně důvěryhodná osoba, které se mohou svěřit s lecčíms. Stěžují si ti? Dobře víme, jak se chovají některé sestry, 14

15 o doktorech to platí ke vší hrůze taky. Každý při příchodu do nemocnice slyší, že má možnost mluvit s kaplanem. Šedesát až sedmdesát procent pacientů, které navštívím, nejsou věřící. A k těm stížnostem důvěrné postesknutí, které se týká chování personálu, je spíš výjimečné. Vůbec si nedělám iluze, vím dobře, jací ti doktoři nebo sestry často jsou. Ale musí si prostě dávat pozor. Akreditaci teď nemáme, ale jsou standardy kvality a personál je dost na očích. A když si tedy někdo tobě opravdu stěžuje? Když pacient souhlasí s tím, že o tom budu s tím dotyčným mluvit, tak to potom udělám. Děje se to výjimečně; ne proto, že bychom byli skvělí, ale relativně to docela jde. Také jsou pacienti v nemocnici stále kratší dobu, tak se tolik těch zážitků nestihne. Ale když jsem se nedávno dozvěděl od pacienta opravdu něco brutálního, nemluvil jsem o tom s tím příslušným zaměstnancem, ale nechal jsem si to na výjezdní zasedání s vrchními sestrami a tam jsem z toho udělal prezentaci. A rázem to věděli všichni, i ředitel. Byl z toho pěkný humbuk. Jednou měsíčně chodím k veteránům na sociální lůžka a s kytarou zpíváme. Ale nejlepší a nejdůležitější kus mé každodenní práce je tváří v tvář, z očí do očí. Cítíš tady taky od personálu nepřátelství, nesouhlas? Postoj, že oni mají práci, léčí nemocné, zatímco ty máš dobrou pozici, chodíš v bílých kalhotech jako oni, a neděláš nic? Přejít od armády do nemocnice byla velká změna. Tam jsme přišli brzo po revoluci do postbolševické organizace. Když mě tam někdo nenáviděl, dal mi to jasně najevo. Když jsem přišel sem zase do trochu postbolševické a V. I. P. nemocnice, všichni se tu na mě usmívali. A já nevěděl, na čem jsem. Teď už to vím, je to úplně stejné jako v armádě a jako v celé ČR také jsou tu lidi, kteří mě a priori nenávidí, jenže se usmívají. Poznávám tady (kromě jiného!) svět intrik intenzivnější než v armádě; tam je to v tomto ohledu mnohem čistší. Asi čistší i než v církvi. Trpíš tím? Vůbec. Je to normální, jak jsem říkal jako v celé naší zemi. Teď se chystám na jeden psychologicko-psychiatrický kongres a hodlám tam říct (už si to můžu dovolit), jak rasistická a diskriminační naše společnost je a že například křesťané jsou tu diskriminováni permanentně. Uráženi pro svou víru. Když ráno přijdu do práce, nezačnu přece hned na chodbě na někoho vykřikovat, že on půjde za chviličku pod drn (však to je jeho víra), zatímco já budu v nebi. Ale oni to dělají stále! Vtípky, kecy, pomluvy mně to nevadí, netrpím, vždycky jsem měl všude dobré přátele, mám kam jít na kafe. Ale uvědomuji si, že mě to celý život provází a má to každý farář a každý křesťan. Ať jdou do hajzlu; já je nechávám žít, ať mě nechají taky. Je to český rys, v tom jsme ubožáci. Jak vypadá praktická stránka? Jak ti jde dojíždění? Dobře. Jezdím vlakem, mám hodiny času na čtení přidaný čas! Do armády jsem šel jako vášnivý řidič jsem z toho vyléčen. A protože tady pracuji ve dvanáctihodinových směnách, odjíždím z Olomouce až v pondělí ráno a v pátek bývám brzy odpoledne zase doma. Při těch dvanáctkách nemusím z nemocnice chvátat, někdy je ten podvečerní a večerní čas na rozhovory s pacienty vůbec nejlepší. Nemocní lidé opravdu potřebují o své situaci mluvit; je toho přece tolik intimního a osobního, co člověka bolí. A když se k tomu celému stonání ještě někdy přidá dech smrti či umírání vždyť je to něco úplně nového, co najednou do života vstupuje. Jak dobré je nebýt na ni sám, na tu zubatou A jaký je o tebe ve skutečnosti zájem? Kolik tak lidí za den navštívíš? Asi šest set lidí ročně. Kolik jich je za den, to se nedá moc přesně říct, málokdy se mi ale stane, že odjíždím domů a nikomu nedlužím návštěvu často kvůli dalším povinnostem. Musím mluvit s personálem, jezdím často někam přednášet a to dělám rád, jsem si jist, že naši profesi je třeba připomínat! Jinak by nás bolševici spolkli! Baví tě to, viď? Baví. Je to zajímavé. Já už jsem měl dvakrát našlápnuto do civilu, původně jsem tady v ÚVN podepsal jen dva roky, a je z toho pět. Teď jsem už na odchod začal pomýšlet vážně, ale nakonec tu budu ještě další dva roky, hlavní kaplan i vedení nemocnice mě znovu požádali o prodloužení. Dobře se to poslouchá, když je o vaši práci zájem. Vlastně jsem tady rád. Jana Plíšková 15

16 KONEC ŽIVOTA Modlí se evangelíci za mrtvé? Jeden z klasických zjednodušujících mýtů praví, že evangelíci se za mrtvé nemodlí. Řada evangelických pohřbů, zejména významných osobností, pak působí podobně skličujícím dojmem jako tryzny za komunistické pohlaváry. Protože přece při pohřbu děkujeme za život zesnulého, vše v pohledu na něj musí být bez vrásky a vady, vyzdvihují se jeho zásluhy a význam. Ale je toto ještě křesťanské, potažmo evangelické rozloučení s mrtvým? Cožpak si každý člověk nenese z tohoto světa také své viny? Cožpak neodchází ze vztahů často porušených a neusmířených? Cožpak kromě děkování a zvěstování naděje vzkříšení nepřísluší naší víře také prosit o smilování a svěřovat Božímu milosrdenství nejen pozůstalé, ale i zemřelé? Jistě, je možné namítnout, že modliteb není třeba. Bůh přece zná ty, kdo jsou jeho. Jenže tato námitka by pak musela platit o modlitbě vůbec. Hospodin přece ví, co potřebujeme. A přesto ho o to prosíme. Naše modlitba není snahou Pána Boha přemluvit, ale dovolat se jeho zaslíbení. Jak uzavírá své úvahy na toto téma profesor Jan Heller: Otázka nezní, zda modlitby za mrtvé, nýbrž jaké. Zápas reformace Reformace alespoň ta luterská se proti modlitbám za mrtvé postavila především z důvodu svého zápasu proti záslužnictví a magickým představám spojeným se slavením Kristova stolu. Vadila jí myšlenka, že svými modlitbami či činy můžeme ovlivňovat posmrtný úděl zemřelých. Smrtí je přece lidský příběh uzavřen a ostatní už je věc Božího soudu. Učení o ospravedlnění je jistě třeba držet. Jenže otázka modliteb za mrtvé spadá jinam. V rámci Kréda spíše do článku o svatých obcování jako vyjádření křesťanského vyznání, že jsme ve víře spojeni i přes hranice času a smrti. Smrt neruší naši vzájemnou lásku vždyť přece Kristova láska smrt přemohla. Smyslem modlitby za mrtvé není ovlivňovat záhrobní osud zemřelých (ostatně jako smyslem žádné modlitby není Pánu Bohu určovat, co má dělat), ale naplnit naše společenství v životě i ve smrti před Boží tváří. Ani Martin Luther se neodvážil modlitbu za mrtvé zcela zakázat a vyhradil jí prostor v soukromí. Tato jeho rozkolísanost pochopitelná vzhledem k situaci církve v jeho době vytvořila v evangelické církvi vakuum, které pak snadno mohou zaplnit různé cizí formy jako spiritismus či okultismus. Spojeni v životě i ve smrti Moderní evangelické či ekumenické dokumenty proto modlitbě za zemřelé opět přiznávají její důstojné místo především v liturgii církve. Například německý Evangelický katechismus pro dospělé dosvědčuje: Společenství věřících, církev, není zrušeno smrtí. Jako v životě, tak i ve smrti je křesťan odkázán na společenství. V modlitbě se obec přimlouvá u Boha za zesnulého, vyprošuje mu odpuštění viny, přijetí u Boha a věčný život. Jako pokřtění nevstupujeme do smrti jako do temného neznáma. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít (Ř 6,8), vyznává apoštol Pavel svou křestní víru. Smrt můžeme chápat jako dovršení našeho křtu. A křestním poutem jsme také i v modlitbě spojeni navzájem i s tím, který zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. (1 Tes 5,10) Karel Šimr 16

17 OTÁZKA NA TĚLO Máte představu, jak by měl vypadat váš pohřeb? Pavla Queisnerová, pastorační pracovnice Jako pastorační pracovnice jsem letos v lednu zařizovala pohřeb bezdětným manželům, kteří neměli žádné příbuzné. Zemřeli tři týdny po sobě. Ačkoliv mi není ještě čtyřicet let, uvědomila jsem si, že je dobré si ve věcech kolem pohřbu i majetkových záležitostí udělat jasno. A to až pod dojmem těchto zkušeností, přestože nám farář kolikrát do roka opakuje, abychom si udělali v posledních věcech pořádek, dokud jsme při smyslech. Mimochodem, pozůstalí toto vše jistě ocení. aby všem v něm mohl manžel se synem poslat moje parte. Bylo by dobré poslat parte poštou, ale na spoluúčastníky různých kurzů mám zkrátka jen adresy ové. Rozloučení bude asi v našem kostele v Pardubicích, kde žijeme. Budu ležet na márách, které jsem chystala už tolikrát. Starost s tím, co si vezmu na sebe, nebudu tentokrát řešit já, ale manžel nebo syn. Mám vybranou zatím jednu píseň, která stejně jako konfirmační verš není moc pohřební, ale to mi nevadí, mně se líbí. Moji pozůstalí by neměli zapomenout na finanční dar sboru jako poděkování za můj život. Doufám, že se nebudu za svůj život stydět, že můj život bude naplněn, že neodejdu nesmířená. Pak se půjde na faru, kde bude přichystáno pohoštění, bude se povídat, aby se rozptýlila bolest z prázdnoty, bude se vzpomínat, co jsme zažili a co už nebude. A samo pohřební shromáždění? Je mi trochu líto, že tam nebudu ale kdo vlastně ví, jak to je!? A možná tam bude smutno, ale jednou se shledáme v radosti. Pohřební rozloučení jsou přece plna naděje na další shledání. Jan Kříbek, grafik Pokud to nebude zaživa, tak mi na formě moc nezáleží. Pavla Bělíková, učitelka Určitě bych chtěla mít rozloučení v kostele. Přála bych si, aby přišlo co nejvíc kamarádů. Rozhodně bych nechtěla, aby moje rodina uspořádala rozloučení jen v rodinném kruhu. Když zemřel můj kolega z práce, můj kamarád, taky mi vadilo, že jsem se s ním nemohla rozloučit, protože rodina,,vyloučila z pohřbu ostatní. To ostatní je mi jedno. Takže na parte budu mít konfirmační verš, a ačkoliv mám ráda květiny, asi bude se zmínkou, že místo květinových darů mají účastníci pamatovat na potřeby sboru. Snažím se od té doby udržovat adresář v počítači v pořádku, Jana Trusinová, sociální pracovnice Nemám žádnou představu o svém pohřbu, ale určitě by se mi líbilo, kdyby mi tam hrál Kalandra Špitál u svatýho Jamese. Jinak platí mrtvý prd ví. DaZ 17

18 NÁSTĚNKA SYNODNÍ RADA Na zasedáních dne a projednala synodní rada celkem 80 titulů. Z nich vybíráme: Sbory a pracovníci Synodní rada potvrdila volbu Alexandry Hauserové za druhou farářku sboru Brno II, Stanislava Mikulíka za jáhna ve Vsetíně Horním sboru, Ewy Mileny Jelinek za druhou farářku v Ostravě a Pavla Kaluse za faráře v Praze 3 Žižkově na plný úvazek a Dalibora Antalíka za faráře v Bukovce na úvazek 70 %. Bere na vědomí snížení úvazku Markéty Slámové, farářky v Novém Městě na Moravě, na 50 % do konce roku 2011 a následné zvýšení na 80 % a zvýšení úvazku daňkovické farářky Debory Rumlové na 100 %. Rovněž bere na vědomí snížení úvazku farářky v Praze- Nuslích Ireny Škeříkové z 50 na 30 % ze zdravotních důvodů. Dan Petříček, kazatel v Kyjově, podal rezignaci na místo faráře. SR jej pověřuje duchovenskou službou v Armádě ČR na dobu čtyř let. SR vzala na vědomí rezignaci Jana Kupky na členství v poradním odboru křesťanské služby. Správa církve Na vědomí vzala SR zprávy ze zasedání seniorátních výborů Horáckého, Brněnského, Pražského, Poličského, Chrudimského, Poděbradského a Libereckého seniorátu. Jeronymova jednota V rámci podpory grantového financování souhlasí SR s poskytnutím půjčky na financování projektu v Litoměřicích ve výši korun. Na výměnu oken ve středisku Sola fide v Janských Lázních bude třeba korun. SR souhlasí s podáním žádosti Jeronymově jednotě o poskytnutí půjčky v této výši se splatností tři roky. Mládež a výchova Pracovní skupina pro koncepci časopisu Bratrstvo předložila výsledky své práce. Po seznámení se závěrečnou zprávou a rozhovorem se členy pracovní skupiny souhlasí synodní rada s dalším vydáváním časopisu Bratrstvo a počítá s úvazkem šéfredaktora. Předpokládá dále těsnější spolupráci s ostatními tištěnými a webovými médii ČCE. Synodní rada vzala na vědomí vyhodnocení a vyúčtování letního kempu pro mládež Pod jednou střechou. Ze zprávy vyplývá, že se kempu zúčastnilo 44 mládežníků a 14 vedoucích a pomocníků. Ohlas všech zúčastněných byl velice kladný, a proto by oddělení mládeže kemp příští rok rádo zopakovalo. Ekumena Pavel Stolař podal zprávu o synodu Valdenské církve v Torre Pellice. Ten se kromě jiného věnoval problematice soužití se spolubratry z jiného kulturního prostředí valdenská církev přijímá do svých sborů mnoho uprchlíků z Afriky, v některých sborech je již většina členů afrického původu. Valdenská církev nedostává a nikdy nedostávala od státu žádné příspěvky, má to ve svých zásadách. Vede velmi podrobnou statistiku, z níž bude možno vyvodit doporučující poznatky i pro naši cestu samofinancování. Synodní rada vzala na vědomí zprávu Moniky Žárské z církevního dne Lužických Srbů v Schleife (Slepo) a zprávu Joela Rumla z mezinárodního setkání komunity Sant Egidio v Mnichově. Dále zprávu Jana Roskovce o průběhu konzultací z druhého zasedání redakční skupiny připravující dokument Písmo vyznání církev pro Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) ve Štrasburku a zprávu Petera Moréeho z konzultací GEKE o vzdělávání v Tutzingu. Evangelická akademie Synodní rada vyhlašuje výběrové řízení na místo spirituála EA Náchod kazatele povšechného sboru. DaZ 18

19 MIMOŘÁDNÝ SYNOD SBÍRKA 1. mimořádné zasedání 33. synodu, dne 25. listopadu 2011, Praha-Nusle bude jednat především o majetkovém narovnání mezi církvemi a státem a o budoucím financování církví. Zasedání bylo svoláno nejprve na 4. listopadu Ze strany právních poradců však došlo k zpochybnění způsobu svolání synodu. Podle Řádu o správě církve svolává zasedání synodu synodní rada na návrh předsednictva synodu nejméně 30 kalendářních dnů před jeho zahájením dopisem zaslaným všem členům synodu. Pokud by se však synod konal 4. listopadu, uplynulo by od zaslání dopisu, 6. října, po zasedání synodu, 29 kalendářních dní. Proto se v neděli 16. října večer v Brně sešla synodní rada s předsednictvem synodu a společně jednali o vzniklé situaci. Dohodli se, že zruší svolání , a synod svolají Rozhodli se tak proto, že věcné a soustředěné jednání a předání aktuálních informací o majetkovém narovnání státu s církvemi a financování církví je pro synodní radu a předsednictvo synodu víc než obhajoba postupu svolání. Diskuse o správnosti svolání synodu by mohla celé jednání zdržovat. Daniel Ženatý Běleč bez bariér ukončení sbírky V období od února do září 2011 se uskutečnila veřejná sbírka Běleč bez bariér pořádaná Českobratrskou církví evangelickou. Celkově se vybralo: Kč. Všem, kteří na účel sbírky přispěli, děkujeme. Výtěžek ze sbírky je určen k vybudování bezbariérového nájezdu v Táboře JAK v Bělči nad Orlicí, kde se každoročně konají pobyty pro osoby s postižením. Středisko je celoročně využíváno pro pobyty všech věkových kategorií a navštěvuje je široká veřejnost. Vybudování bezbariérového nájezdu usnadní pobyt většímu počtu lidí s postižením či sníženou pohyblivostí. EB JUBILANTI V měsíci listopadu slaví kulaté nebo půlkulaté narozeniny (od padesáti let výše) tito současní a bývalí pracovníci v církvi: Jiří Řehák 80 Lydie Roskovcová 75 Z DOMOVA Stoletých přibývá V České republice je stále více lidí, kteří se dožijí sta let. Na konci září jich v Česku bylo 625, což je o 160 víc než před pěti lety. Muži přitom tvoří ani ne pětinu. Demografové odhadují, že v polovině 21. století by u nás mohlo žít bezmála 13 tisíc stoletých a starších osob. Respekt/DaZ 19

20 CÍRKEV ŽIJE Vyslání nových kazatelů do služby v církvi Brno, Červený kostel 2. října 2011

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

TISK č. 14 (Komise D)

TISK č. 14 (Komise D) TISK č. 14 (Komise D) 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 14 ROZPOČET 2015, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2016 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2015 Rozpočet Českobratrské církve evangelické

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku JANA HOCHMANNOVÁ Román o krizi středního věku 12 Novinka Přijíždím domů z práce a manžel sedí u kávy. Spokojeně popíjí nápoj a šibalsky se na mě dívá. Neříká nic, jen mě pozoruje. Nevím, co si o tom mám

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal 18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal Cílem kapitoly je shrnout základní zásady manipulace s dokumentací zraněných, připomenout získávání souhlasu pacienta s poskytnutím zdravotního

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2014, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2015 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2014 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

21.10.2012 20. neděle po Trojici

21.10.2012 20. neděle po Trojici 21.10.2012 20. neděle po Trojici Introit - Ř 8,34 Píseň 495 Z hlubokosti volám k tobě Modlitba Čtení: L 11,5-13 Píseň (Svítá) 184 Mír na zemi daruj nám Text: Jk 5,13-16 Kázání (br. farář Hans-Georg Junesch

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

HOSPIC MÍSTO RADOSTI

HOSPIC MÍSTO RADOSTI HOSPIC MÍSTO RADOSTI Mgr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče v ČR Zakladatelka hospicového díla ve světě madam

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK. Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná

Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK. Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná Salzburg 28.5. 1.6.2014 13th Consultation of the European Network of Health Care Chaplaincy

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE 1. ÚVOD Dokument Manuál pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE vypracoval organizačně právní poradní odbor

Více