Evangelický měsíčník ročník 85/ /2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné Kč Kč. Na poslední cestu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč. Na poslední cestu"

Transkript

1 11 2 Evangelický měsíčník ročník 85/ /2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné Kč Kč Na poslední cestu V hospici je tomu jinak než v nemocnici. Na původní diagnóze nezáleží. Klient hospice je člověk, který potřebuje laskavou péči. Potřebuje teplo, potřebuje kdykoli převléci, potřebuje dostat najíst, kdy chce a kolik chce. A přeje-li si, aby u něj někdo byl a držel ho za ruku, někdo u něj bude. Reportáž z hospice Citadela 7 Rozhovor o nepřipravenosti na smrt Mimořádný synod zasedne 25. listopadu Křesťanská služba na rozcestí Proč je zavřený ústřední církevní archiv? Dva polemické příspěvky k rozloučení se Ctiradem Mašínem

2

3 ÚVODNÍK 3 Čas D. Ženatá ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE 4 Oltářní obraz žehnajícího Krista. Huslenky M. Čejková BIBLICKÁ ÚVAHA 5 Zaslíbení pro staré a k závěru života spějící J. Pokorný TÉMA 7 Hospic Citadela D. Ženatá 9 Důležitější jsou slova předposlední. Rozhovor s MUDr. Z. Susou J. Mamula 12 Je dobré nebýt sám na zubatou. Rozhovor s P. Rumlem J. Plíšková 16. Modlí se evangelíci za mrtvé? K. Šimr 17 Otázka na tělo Máte představu, jak by měl vypadat váš pohřeb? CÍRKEV ŽIJE 21 Misijní aspekty bohoslužeb R. Mazur 22 Z rebelky křesťankou Radka 23 Na rozcestí? Křesťanská služba D. Krupová Třetí rok v Olomouci a první rok se spirituálem J. Klimeš EKUMENA ŽIJE 28 Nemocniční kaplani mají svou asociaci V. Vurst 29 Workshop HEKS a ČCE D. Ženatá 31 Pracovní návštěva německých přátel v ČCE D. Ženatá 32 Andreas Marti v Praze D. Hamrová 32 Bát se nebudeme. Konference ke katastrofám K. Šimr DIAKONIE PRO ŽIVOT 35 (Před)poslední téma lidského života ph/ Diakonie ČCE 36 Dejte nám místo ve svém srdci ph/diakonie ČCE PROKŘIKNI A ZPÍVEJ 38 Písně o smrti, andělském trúbení a súdu L. Moravetz SLOVO 40 Boží úspěch, křesťanský neúspěch J. Hoblík 41 Biblická hodina O. Smrčková 42 Vaření mně v nejmenším nedělalo potíže Š. Grauová 43 K cíli skrz mořské hlubiny M. Balabán 44 Zavřený archiv uzavřená minulost? 45 Ďábel se promění a přestrojí J. Šulc 46 Vzpomínkové shromáždění na památku J. Honzátka E. Vejnar ÚVODNÍK Čas Čas plyne. Utíká jako voda. Je to jediná spravedlnost na světě, vyměřuje všem stejně, říká se. Čas zimní a letní. Minulou neděli hlásil pan farář v ohláškách, že za týden začne kostel podle zimního času, tak ať si nezapomeneme přetočit hodiny. Vyvstala otázka kam. Dozadu, nebo dopředu? Na podzim dozadu, jistě. Můžeme o hodinu déle spát, prožijeme tu noční hodinu mezi druhou a třetí dvakrát. A kdo by přece zapomněl, nevadí. Přijde ráno do kostela o hodinu dřív a může počkat. Horší je to na jaře. Spánek zkrácený o hodinu, a ještě nebezpečí, že když si zapomeneme přetočit budík, přijdeme do kostela na amen. Jiný posun času zažijeme při cestování. Cestou na Ukrajinu s potulným kazatelem Petrem Brodským koncem října celá sedmičlenná osádka mikrobusu rázem o hodinu zestárla přetočením hodinek na hranicích. Kdo cestoval stejný den do Londýna, o hodinu omládl. Po návratu do vlasti čas vše spravedlivě a milosrdně srovnal. Hodinu sem nebo tam ani nepoznáte. Zimní čas nemám moc ráda. Světla ubývá pozvolna během celého podzimu, ale najednou je tma v půl šesté! V době, kdy v létě stojí ještě za to sednout na kolo a jet se koupat, mám chuť rozestlat a pomalu se uložit k spánku. Naši předkové nezdeformovaní svitem žárovek to asi tak dělali. Zaopatřili dobytek, zavřeli slepice a po večeři vklouzli do peřin. Zimní čas byl časem odpočinku. My sice máme snadné řešení, na tmu vyzrajeme jedním stiskem vypínače, ale čas odpočinku bychom potřebovali také. A tak se v podzimním čase nabízí čas k návštěvám. Zatopit v kamnech, upéct bábovku, zapálit svíčku a pozvat přátele to voní podzimní pohodou. Celoroční téma Českého bratra dochází ke svému závěru. K podzimu života se vším, co k němu patří. Nemoci, stáří, doprovod na poslední cestu a konec životní pouti. O nepřipravenosti na smrt se dočtete v rozhovoru se Zdeňkem Susou, lékařem a bývalým synodním kurátorem. O službě nemocničního a vojenského kaplana hovoří v listě Pavel Ruml. A z hospice Citadela, ze zařízení, kde člověk může v klidu dožít své dny, najdete v tomto čísle reportáž. Inspirativní podzimní čtení přeje Daniela Ženatá 3

4 ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE Oltářní obraz žehnajícího Krista Huslenky Valašská obec s něžným názvem Huslenky leží v údolí Vsetínské Bečvy mezi Vsetínskými vrchy a Javorníky. Není odtud daleko do Vsetína ani na slovenské hranice. Toleranční patent z 13. října 1781 přinesl náboženskou svobodu i na Valašsko. Většina evangelíků se přihlásila k augsburskému vyznání, možná také proto, že ze Slovenska často přicházeli tajní evangelíci luteráni. Na území Huslenek začala vyrůstat první modlitebna již v roce Byla postavena, dnes bychom řekli svépomocí! Přitesané klády na hrubou stavbu, šindele na střechu i dřevo na pavlače uvnitř stavení poskytli sami věřící, postarali se o krásně vyřezávanou kazatelnu a stůl. Pořídili také okénka se skly zalitými do olova a každá rodina si vyrobila svou lavici. Původní modlitebna sloužila v obci přes 100 let až v roce 1895 musela být pro svou vetchost stržena. Místo pro nový kostel se nehledalo lehce a nebylo ani nejvhodnější mokřinu bylo nutno zavážet kamením, aby v roce 1877 mohla být stavba kostela zahájena. Dílo však nepokračovalo podle představ místních evangelíků; peněz přibývalo jen pomalu, v roce 1880 při velké bouři a povodni se na střechu zřítila věž. I přes toto neštěstí však zvolna vyrůstal novoklasicistní trojlodní kostel s věží nad vchodem, uvnitř se vznosnými sloupy, světlými okny a galeriemi. Luterský oltář ozdobil později velký obraz žehnajícího Krista. Ten pochází z katolického kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Rok 1892 je rokem dostavění kostela. Od té doby uplynulo ve Vsetínské Bečvě mnoho vody. Přes kraj se na konci 2. světové války přehnala fronta a zeď kostela poškodil granát. Později, již v normalizačních letech, hrozila kostelu i faře zkáza na Vsetínské Bečvě měla být vybudována přehrada. Naštěstí k tomu nedošlo. Dnes zvony krásně opraveného kostela znějí široko daleko nad údolím a jsou slyšet i na pasekách; i odtud každou neděli přicházejí věřící k bohoslužbám. Avšak ani stará toleranční modlitebna nebyla zapomenuta. Tehdy před jejím stržením pořídil mladý Dušan Jurkovič přesné plány a popisy této vzácné památky. V červnu 2009 byla ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, na mírném návrší poprvé otevřena dokonalá replika původní toleranční modlitebny, přesně podle zachovaných plánů Dušana Jurkoviče. Při prvních slavnostních bohoslužbách jsme se neubránili dojetí. Můžete se přijet podívat. Jednou do roka, na svátek M. Jana Husa, se tam konají bohoslužby. Huslenský sbor byl poslední, který jsem ve své šestileté službě na synodní radě navštívila. 8. listopadu 2009 byl krásný slunečný podzimní den, který jsme s Joelem Rumlem prožili ve společenství plném radosti. To vědomí, že to bylo naposledy, dodává mým vzpomínkám zvláštní jasnost. Mahulena Čejková 4

5 BIBLICKÁ ÚVAHA Zaslíbení pro staré a k závěru života spějící Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. (Iz 46,3-4) Základním záměrem oddílu, v němž čteme náš verš, je výstraha před modlami. Chce ukázat na všemohoucnost Boží a nicotnost pohanských bůžků. Ve vedlejším důrazu však přináší veliké zaslíbení pro nemocné, staré a k závěru života spějící. Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Jestliže se pohané pachtili s přenášením soch svých bohů, až pod tím břemenem klesali, naopak věřícím v Hospodina bude dáno slavné poznání, že jsou sami neseni jeho milostí a ochranou. Vždycky, a zvláště dnes bylo stáří viděno jako věc obtížná, v ruchu života překážející, zkrátka mrzutá. Ostatně sama Bible mluví o létech, v nichž nemáme zalíbení (Kaz 12,1). Přicházejí vleklé nemoci, mizí pružnost těla i ducha. Slábnou pohotové reakce a tak se stává, že je někdy sotva kročej mezi mnou a smrtí (1S 20,3b). Vstoupíme třeba nerozvážně do vozovky. Lidský život zvláště ve stáří je křehký a ohrožený! A přece stáří a nemoc mohou být pro věřícího člověka časem požehnaným. Ještě je mu dána lhůta k promýšlení cesty, kterou prošel. Poznává, jak mnoho věcí, na nichž si zakládal, bylo ve smyslu našeho oddílu modlami, s nimiž se těžce vlekl, ať to byl výkon, kariéra, majetek či společenské postavení. Vše to bylo spojeno s otrockou námahou a s obavami o možnou ztrátu. Jak přitom zapomněl, že nejdůležitější je zrání člověka do obrazu Božího, to jest do stále užšího a důvěrnějšího vztahu k Pánu Bohu. To smíme na lůžku nebo v závěru života promodlit, promýšlet a prověřovat. Pokoušet se také ve vztahu k lidem, k rodině, přátelům, k bratřím a sestrám ve sboru přemáhat v dobrém zlé, spět ke smíření, odpouštět a pamatovat na přímluvné modlitby. Když nám ubývají síly, domníváme se, že už k ničemu nejsme. Ale pokud jsme při smyslech, můžeme se za blízké i vzdálené modlit. A pokud jsme opravdu neseni laskavou milostí Boží, smíme se stávat vlídným světlem pro svoje okolí. Když přicházíte k takovému nemocnému či starému člověku, přemýšlíte, jak byste ho potěšili, ale nakonec odcházíte nejvíc potěšeni sami. Nezadržitelně se na obzoru přibližuje ta nejistota nejjistější a jistota nejnejistější, totiž smrt. Začínáme rozumět nápisu na jednomu kříži na Vysočině: Zastav se, poutníče, a rozjímej, neboť nevíš, kdy, kde a jak odbije poslední hodina tvá. To neznamená, abychom stále mysleli na smrt, nýbrž abychom se dovedli zastavit a rozjímat o posledních věcech. Za starých dob se hodně dalo na ars moriendi, na umění umírat. Dnes je téměř neslušné o přípravě na smrt hovořit. Co je nám tedy pomocí a přípravou tváří v tvář odchodu z této časnosti? Je to nikoli něco, ale především Někdo, náš Pán a Záchrance Ježíš Kristus. Nepřekonatelně to vyjádřil začátek Heidelberského katechismu: Mým jedinkým potěšením v životě i ve smrti, je to, že nejsem sám svůj, ale svého věrného Spasitele Ježíše Krista. Buď on je Pánem, nebo smrt je paní. Ale on je mocnější a především láskyplnější než smrt. Ne v naší nesmrtelné duši, ale v jeho věrné lásce je vepsán náš věčný život. Od ní nás nic neodloučí.(ř 8,35 39) Jan Pokorný 5

6 TÉMA - Na poslední cestu Děkování foto: Jindřich Štreit, Paseka 1994 Syn s ženou v závoji sklání se v pokoji. Dlaně a maminčiny skráně. Stíny i naděje. A žena? I květina vzpomíná. Za ně. Miloš Vavrečka

7 DOPROVOD NA POSLEDNÍ CESTU Hospic Citadela Všichni do poslední chvíle stejně doufají, že se stane zázrak Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí je jedním z třiatřiceti středisek Diakonie ČCE. Poskytuje tři druhy služeb: specializovanou hospicovou paliativní péči, sociální služby a odlehčovací služby. S ohledem na téma tohoto čísla Českého bratra nás zajímala především první z nich. Hospicová péče je určena nevyléčitelně nemocným a umírajícím, u kterých už není možná léčba vedoucí k uzdravení, ale je možné zmírnit důsledky jejich onemocnění. Klient může počítat s tím, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude mít duchovní podporu, pokud o ni bude stát, bude respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen. Do konce roku 2010 doprovodili v Citadele na poslední cestě 1218 klientů a letos jich bylo již 177. Budova hospice Citadela je architektonicky velmi zdařilé dílo s prosvětleným atriem a s možností z každého pokoje vyjít nebo na vozíku či lůžku vyjet na terasu či na zahradu. Je zde moderní technické zázemí, místnost posledního rozloučení i kaple. Fundraiserka Ruth Kopecká se mnou s velkou láskou a zápalem pro věc mluvila nejprve o smyslu i o provozu hospice a pak mě celým špičkově zařízeným objektem provedla. Při obchůzce vyvstávaly další náměty k otázkám i odpovědím. Poznatek první: Komu hospic slouží a proč tu je Lidé mají představu hospice jako takového luxusnějšího starobince. To ale není pravda. Je to zařízení, kde je místo pro každého umírajícího. S nevyléčitelným onemocněním, nejčastěji onkologickým, ale také s chorobami životně důležitých orgánů nebo s AIDS přicházejí i mladší a úplně mladí lidé, vypočítává Ruth Kopecká. Nedávno jeden zlínský student jako svou bakalářskou práci natočil o hospici Citadela film. Nepořizoval záběry klientů. Rozhodl se nefilmovat je vůbec. Pojal film jako výpovědi příbuzných a zaměstnanců, kteří vyprávěli příběhy a svoje zážitky s lidmi, kteří v hospici zemřeli. Ten film je trošku depresivní, ale výstižně vyjadřuje, komu sloužíme a proč tu jsme. Zřetelně říká, že doprovodit na poslední cestě potřebují lidé staří i mladí, dodává Ruth. Poznatek druhý: Smysl hospice V hospici najdou lidé klid. V nemocnici se nezachází s člověkem, ale s jeho nemocí. Ruth má hned příklad po ruce: Když má člověk zlomenou TH dvanáctku (jeden z obratlů), v nemocnici není řeč o pacientovi a už vůbec ne s pacientem, ale o TH dvanáctce:,sestři, máte volné lůžko? Mám tu jednu TH dvanáctku! ʻ Nikdo se nezajímá, jestli pacient něco potřebuje nebo jaké ho svírají pocity. Nabídnou mu možná lék na bolest. V hospici je tomu jinak. Na původní diagnóze nezáleží. Klient hospice je člověk, který potřebuje laskavou péči. Potřebuje teplo, potřebuje kdykoli převléci, potřebuje dostat najíst, kdy chce a kolik chce, nikdo ho ráno nebudí v nesmyslnou dobu, a když zazvoní, někdo vždycky přiběhne. A přeje-li si, aby u něj někdo byl a držel ho za ruku, někdo u něho bude. Poznatek třetí: Jak důležitá je rodina V hospici může klienta doprovázet rodina. To je důležité právě u mladších lidí. Rodina má často svého nemocného doma, dokud to jen trochu jde, a náročná péče všechny vysílí. Jedou úplně na doraz. Práce, děti, péče o nemocného, noční vstávání. Pod tíhou práce se vytrácejí vztahy. Láska je v pozadí, ale není na ni prostor a čas, vysvětluje Ruth. Když se rodina v takovéto situaci rozhodne přijít do hospice, velice se jí uleví. U nás je středem zájmu nejen klient, ale celá jeho rodina. Péči o nemocného převezme personál a rodina má čas na vztahy. Pomoci se navíc dostane také rodině. Všichni žijí v úzkosti, v obavách a s mnoha otázkami, co a jak bude dál. My v hospici můžeme v této těžké době účinně pomoci nejen nemocnému, ale i ostatním v rodině. Poznatek praktický: Jak se člověk do hospice dostane Zdravotníci musí rozhodnout, že kurativní léčba (směřující k uzdravení) již nemá smysl, je 7

8 ukončena a že nyní nastupuje léčba symptomatická (směřující k tišení bolesti a jiných důsledků nemoci). Takový pacient je vhodný k přijetí do hospice. Pak stačí vyplnit žádost o přijetí, což může udělat on sám nebo jeho rodina. Žádost musí potvrdit lékař a je celkem jedno, zda je to onkolog, internista nebo jiný specialista či lékař praktický. Důležité je rozhodnutí, že se přechází na symptomatickou léčbu. Žádost a lékařská dokumentace se přinese do hospice, a je to. Formulář žádosti o přijetí je na webových stránkách Poznatek lidský: Lepší je přijít do hospice včas Někdy se stane, že přivezou klienta, který má doslova smrt na jazyku a zemře pár hodin po přijetí. I několik dnů je málo. Lepší je, když se může naplnit další smysl hospice, totiž že si člověk stačí dát do pořádku své věci. Samozřejmě ty materiální a finanční jako třeba dědictví, ale také otázky po smyslu života, co po něm zůstává, co bude s jeho příbuznými. Na zklidnění a přemýšlení o těchto věcech je potřeba pár dnů, spíše týdnů. Měli jsme v hospici i svatbu, když si klient přál uspořádat vztahové záležitosti po právní stránce, usmívá se Ruth. Někdy se tu octnou lidé, kteří nevědí, kde jsou jejich děti, nebo neviděli léta své rodiče. My pak nastoupíme jako detektivové a pátráme po příbuzných, aby se vůbec dozvěděli, že jejich blízký umírá a že je chce vidět. Všechny tyto věci pomáháme dávat do pořádku, pokud klient chce. Někdo je zatvrzelý a nechce, toho samozřejmě nenutíme. Průměrná doba pobytu je tři týdny. Loučila jsem se v hospici Citadela s velice dobrým pocitem. Ačkoli je známo, že většina lidí by si přála umřít doma a mezi svými, málokomu se to podaří. Nemocnice nebo léčebny dlouhodobě nemocných nebývají dobrovolným řešením. Strávit poslední dny zde, pod odbornou péčí laskavého personálu a za přítomnosti blízkých lidí, s možností vyjet do zahrady a mluvit s farářem, však nevypadá jako něco, co by se nedalo přežít. I když ve skutečnosti se to vlastně přežít nedá. Podle Ruth Kopecké stejně všichni do poslední chvíle doufají, že se stane zázrak. Daniela Ženatá Poznatek odborný: Co je paliativní léčba Je to léčba příznaků onemocnění. Už se neléčí příčina, ale důsledky. Hlavně bolest, ale také zažívací obtíže, následky chemoterapií, ozařování, také úzkost a strach. Podle Ruth fyzická bolest hodně souvisí s úzkostí. Máme zkušenost, že nesmířený pacient má mnohem větší bolesti než smířený. Pacientovi, který se otevře a začne o svých úzkostech mluvit, se uleví i od fyzické bolesti. A je celkem jedno, jestli to probral s lékařem, psychologem, farářem nebo s rodinou. zázemí hospice 8

9 ROZHOVOR s MUDr. Zdeňkem Susou Důležitější jsou slova předposlední O eubiosii, obecné nepřipravenosti na smrt a prášcích na tlak MUDr. Zdeněk Susa (1942) je starší generaci možná známější jako synodní kurátor a aktivní ordinovaný presbyter či jako zpravodaj z poutí do Santiaga de Compostela. Na webu lze nalézt i stránku jeho nakladatelství na níž jeho majitel slibuje, že i nadále budou vycházet knihy o putování, historii, filosofii.... Vzpomenou si na něj studenti medicíny, nejméně viditelná je však jeho vlídná tvář lékaře s celostním pohledem na otázky života a smrti. Ještě v dobách, kdy se to nenosilo, přijal pozvání k přednášce o posledních věcech do zapadlého Horního Slavkova. Dodnes vzpomínám, jaký to byl v dobách dusné normalizace čerstvý pramen otevřeného vyjadřování. Věděl jsem tedy hned, koho budu zpovídat k tématu tohoto čísla. Posuďte sami. Zdeněk je empatický, nebojí se pravdy, vyzařuje naději, ale vyhýbá se dobovým klišé a povrchní ideologizaci problému. Dobrý příklad, jak může víra vstupovat do života profesionála. Začnu tam, kde jsem sám zažil vrcholné momenty spolupracovníků v pomáhajících profesích, kteří rádi užívají termínu dobrá smrt. Existuje? Já ten termín rád nemám, protože mi připomíná termín euthanasie dobrá nebo příjemná smrt; ten jsme zvyklí užívat, když té smrti nějak pomůžeme. A to se mi příčí. Já jsem se vždycky snažil pomáhat životu, aby byl dobrý a příjemný, a to až do smrti. Takže je mi bližší termín eubiosie. Takže dobré žití až do konce? Co však když smrt potká mladého člověka? Takový dobrý život až do smrti jsem zažil u svých pacientů mnohokrát. Vrcholným zážitkem byla jedna mladá hudebnice zpěvačka, houslistka, sbormistryně... Přišla ke mně ve chvíli, kdy její zhoubný nádor byl už rozšířen po těle a nějaká zásadní pomoc nebyla možná. Přesto jsme se nevzdali a společně bojovali. Žila ještě rok. A pracovala, svítila. Mnoho lidí obohatila. Ještě večer před smrtí dirigovala svůj sbor na koncertě. Pak odjela do nemocnice a v noci zemřela... To byl dobrý život až do konce! Nechci tvrdit, že na délce života nezáleží, delší život je větší příležitostí najít smysl, ale určitě nejde o samu délku života, ale o naplnění. Sám jsi také kazatel a víš, že Bible je ve vztahu ke smrti velmi příkrá, třeba apoštol Pavel: poslední nepřítel, mzdou hříchu je smrt, rozhodující je přece vzkříšení, které není z tohoto světa... Ano, rozhodující je vzkříšení, které není z tohoto světa... Ale já jsem lékař v tomto světě a tady je smrt samozřejmým zakončením každého života. Bližší než apoštol Pavel s jeho příkrými výroky je mi svatý František z Assisi, který dokázal děkovat i za sestru naši smrt tělesnou. Stále si ještě myslíš, že platí poslední slova Karafiátových Broučků poslušně zemřít? Narážím na tvou přednášku o smrti a umírání, kterou jsi měl v Horním Slavkově za hluboké totality. Já dnes už samozřejmě nevím, jak jsem to tenkrát formuloval. Ale jako lékař vím, že všichni moji pacienti mi nakonec umřou že nikomu život doopravdy nezachráním. A nakonec umřu i já sám. Myslím, že člověk má pokorně přijmout i svou smrtelnost to by mohlo být to poslušně zemřít, ovšem v naději víry, že smrt nemá poslední slovo. U lůžka umírajícího Pokud vím, pracoval jsi léta na oddělení, kde paní s kosou byla častou návštěvnicí. (Mimochodem, co si myslíš o mizejících metaforách lidského konce?) Jaké to bylo, zažívat lidské odchody? Slyšel jsem vyprávění lidí, provázejících druhé při umírání, že často jde o hluboký duchovní zážitek... 9

10 Zažil jsem to opravdu mnohokrát a paní s kosou jsem při tom nepotkal nikdy. Ale nemyslím, že by ústup téhle metafory byl nějak na škodu. Pořád užíváme všelijaká opisná a zjemňující vyjádření. Vždyť i ten latinský exitus znamená prostě odchod a o zemřelém tedy říkáme my obhroublí zdravotníci, že odešel. Když mi umírali pacienti, které jsem předtím déle ošetřoval, bylo to vždycky těžké, jako když odejde kamarád. Ale současně to byl zážitek jakéhosi uklidnění, pokoje, do kterého trpící člověk přešel. Ještě jinak: ze skript sociální etiky nejmenovaného evangelického teologa si celý život pamatuji posměšné konstatování, že lidé mívali ve zvyku v okamžiku smrti otevřít okno, aby duše mohla odletět. Cha cha, taková katolická pověra! Dodnes je mi z těch skript nějak trapně. Co si ty myslíš o nezbytných rituálech, které by měly odchod člověka provázet? Když jsem svědkem smrti, okno neotvírám. Ale nikdy bych se tomu nesmál ani bych v tom nikomu nebránil. Dnes žijeme v době, kdy se všechny negativní stránky života nemoc, postižení, smrt uklízejí do příslušných ústavů za vysokou zeď. Nemusíme to vidět a tím na to nemusíme myslet; nemáme pak šanci se s tím nějak vyrovnat. Myslím, že když se stonalo a umíralo doma, byli lidé dospělejší a hlubší alespoň mohli takoví být. A že se kolem smrti vytvořily rituály, bylo jen přirozené. Co poslední slova umírajících? Někde jsem četl, že poslední slova různých velikánů byla často velmi všední, takříkajíc mimo kontext věčnosti... Smrt si člověka připravuje, říká se... Člověk může vědět, že je vážně nemocen, že jeho nemoc povede ke smrti. Ale že smrt přijde právě teď, za chvíli, po příští větě, to v naprosté většině případů neví. Obvykle se vědomí postupně kalí a člověk pak umře jakoby ve spánku. Není divu, že jeho poslední slova jsou velmi všední, když netuší, že jsou poslední. Takže důležitější než ta skutečně poslední slova jsou slova předposlední. Moody a zážitky z klinické smrti...? Pojem klinická smrt je chybný. Vyvolává představu, že člověk, který prošel klinickou smrtí, mohl zahlédnout něco za smrtí. A to je omyl. 10

11 Nejde v žádném případě o smrt ani o závdavek smrti. Ten stav je minimální život, ale pořád život, při němž ještě neodumřely ani ty nejzranitelnější buňky buňky mozkové. Kdyby totiž odumřely, člověk by se nemohl probrat. Takže ty zážitky nejsou zážitky smrti, ale hladovění mozkových buněk po kyslíku. Připodobnil bych to spíš vizím po některých drogách. Ale pochybuji i o těch zážitcích. Kdysi jsem pracoval na koronární jednotce, kde jsem ošetřoval mnoho lidí, kteří prošli klinickou smrtí. Pokud o tom vyprávěli, vždycky měli pocit spánku beze snů... To ovšem Moodyho kniha ještě nebyla na světě... Mnozí sociologové si stýskají, že dnes chybí starodávný fenomén úmrtního lože. Lidé cítili, že se blíží konec, svolali rodinu, smířili se, rozloučili, vyjádřili svůj testament a odešli. Nejsme dnes pod ochranou medicíny připraveni o přirozený instinkt svého konce? Anebo se v minulosti jednalo spíše o románovou fikci? Myslím, že i v minulosti platilo to, že smrt si uvědomuje sotva desetina lidí. Když ovšem lidé cítí, že se blíží konec, i dnes si někdy svolají rodinu atd., ale žijí pak někdy týdny nebo i měsíce. To rozloučení a následné vydechnutí naposled je asi románová fikce. A jestliže jsme dnes připraveni o nějaké instinkty, určitě to není vina medicíny, ale naší obecné nepřipravenosti, o které jsem už mluvil. Smrt nevidíme, neznáme, nemluvíme o ní... Dnešní doba trpí kultem mládí, výkonu, úspěchu. Když pak narazíme na ty negativní stránky života, jsme bezradní. Medicínsko-průmyslový komplex Co lékař a lidský konec? Hodně se teď mluví o medicínsko-průmyslovém komplexu, který smrt vytěsňuje na okraj... Myslím, že smrt na okraj vytěsňuje moderní společnost a právě ona ji svěřuje medicínsko- -průmyslovému komplexu, aby se na ni nemusela dívat. Lidský věk se jen za naší generace prodloužil téměř o deset let. Zároveň se zdá, že odchod z tohoto světa je čím dál těžší. Jaký je tvůj názor na toto téma? Dříve umíraly malé děti, matky při porodu, mladí lidé odcházeli na všelijaké infekční nemoci... To byly těžké a tragické události. Dnes umírají lidé mnohdy plní dnů. Pokud je to dnes čím dál těžší, je to obecným nedostatkem nějakého zakotvení, které dává víra, a tou nepřipraveností, o které pořád mluvím. Vydal jsi také knížku o psychosomatických otázkách. Co je podle tebe nejdůležitější... Nejdůležitější podle mne je, aby lékaři viděli pacienta vždycky jako celého člověka s tělem i s psychikou. I když léčí nemoc nějakého jeho orgánu, je to nemoc celého člověka. Když toho člověka dokážou uklidnit, vzbudit v něm důvěru, že je u nich v dobrých rukou, bude se jejich pacient líp léčit. A klíč k důvěře je jednoduchý je to dobrá komunikace. Z hlediska pacienta je nejdůležitější zapomenout na právo na zdraví a nechtít od lékaře pilulku na dobře to jest: Dej mi pilulku, aby mi bylo dobře hned a nemusel jsem sám se sebou nic dělat; mám na to přece právo. Jako lékař vím, že všichni moji pacienti mi nakonec umřou že nikomu život doopravdy nezachráním. A nakonec umřu i já sám. Ještě k moderní medicíně a přirozenosti. S přáteli vrstevníky jsme tuhle debatovali o svém stárnutí a došlo nám, že každý z nás bere nejméně jeden dva prášky na tlak nebo na cévy a že tedy o svém konci vlastně spolurozhodujeme. Co když tím svému okolí jednou přiděláme ještě větší starosti? Abych užil známý příklad, Pavel Tigrid přece v jistou chvíli rozhodující léky přestal brát. Co ty na to jako křesťan a etik? Víš, já si myslím, že Božím darem nejsou jen léčivé síly přírody, ale i vědomosti a schopnosti moudrých lékařů. Takže i prášky na tlak jsou Božím darem. Pohrdnout jimi znamená pohrdnout možností neumřít zbytečně předčasně na nějaký hloupý infarkt nebo mozkovou mrtvici. Tu možnost neumřít předčasně nám skrze lékaře nabízí náš Pán proto, abychom získali čas a mohli ho naplnit. Přesto se domnívám, že mohou nastat chvíle, kdy člověk má právo ukončit léčbu a odejít přirozeně, a že to v takovém případě není sebevražda. Ale netroufl bych si pro to stano- 11

12 vit žádné obecné pravidlo. I s Pavlem Tigridem to pokud vím bylo složitější, než jak jsme se dočetli v novinách. Lékařská etika Vloni jsem tě potkal a spěchal jsi někam vyučovat. Etiku, vzpomínám si dobře? Ještě předloni jsem učil i na lékařské fakultě, ne však etiku, ale vnitřní lékařství. Teď učím jen na Jaboku to je církevní vyšší odborná škola pro všude klade důraz na práva. O nich diskutujeme, na něčem se usneseme a to pak považujeme za etické. Ale tohle v biologii neplatí příroda se našemu usnesení vychechtá. Vzpomínám, že když jsem jako farář vyřizoval pohřeb, stával jsem se prvním hromosvodem stesků na lékaře a nemocnice. Téměř vždycky měli v očích pozůstalých udělat víc. Nechtěl bych být lékařem, když se lidé tak rádi soudí... To se všechno dá uvést na společné jmenovatele: Pozůstalí na smrt svých blízkých ani svou vlastní nejsou připraveni, takže smrt pro ně znamená selhání lékařů. A lékaři zanedbali komunikaci s nemocnými i s rodinnými příslušníky. Pozůstalí na smrt svých blízkých ani svou vlastní nejsou připraveni, takže smrt pro ně znamená selhání lékařů. A lékaři zanedbali komunikaci s nemocnými i s rodinnými příslušníky. sociální pracovníky, kde se učí sociální nauky, psychologie, pedagogika, speciální pedagogika a také základy teologie. Já tam učím předmět biologie člověka, jakousi medicínu v souvislostech, a k ní samozřejmě patří i etika. Čím žijí dnešní studenti? Jak si s nimi rozumíš? Moji studenti jsou vybraná skupina mladých lidí, kteří něco chtějí. Mají už maturitu na nějaké škole a teď si chtějí prohloubit vzdělání. Také to, že se přihlásili na církevní školu, o nich něco vypovídá. Takže se setkávám se zájmem a rozumím si s nimi i když jsem ve věku jejich dědečků. Co považuješ za největší problémy současné etiky v medicíně? Myslím, že by to bylo na delší povídání. Ale na nejobecnější rovině soudím, že se tu srážejí lidská práva s biologickými danostmi. Dnes se Od nového roku má začít platit zákon, který mi umožní rozhodnout o případné resuscitaci. Jsem po mozkové příhodě a třeba případ Ariela Sharona mi připadá dosti odstrašující. Jaký je tvůj názor? Příklad Ariela Sharona odstrašující připadá i mně. Ale tohle se žádným obecně platným zákonem nedá vyřešit, protože je to vždycky individuální. Ariel Sharon, to jsou celé roky ošetřování člověka v bezvědomí a bez naděje, že by někdy vstal a mohl komunikovat. Ty jsi také po mozkové příhodě a vedeš se mnou docela zajímavý rozhovor. Myslím, že to je doklad toho, že není mrtvice jako mrtvice... Vidím, že s tímhle mi neporadíš, i když... Vraťme se tedy ještě na začátek. Jak vztahuješ eubiosii sám na sebe? Snažím se být aktivní tělesně i duševně, jak dlouho to půjde. Kromě té cesty do Santiaga jsem došel i do Assisi a do Říma, teď dokola obcházím naši zemi po hranicích. A učím, píšu, přednáším, kážu, vydávám knihy... Kupodivu se mi to díky Bohu pořád daří. A snad to má i nějaký smysl... Jo, a prášky na tlak beru... Jan Mamula 12

13 ROZHOVOR s Pavlem Rumlem Je dobré nebýt sám na zubatou Služba v armádě, nemocnici a církvi je rozdílná i podobná Mgr. Pavel Ruml (1956) je v naší církvi znám jako vojenský kaplan; nyní pracuje šestým rokem ve vojenské nemocnici v Praze Střešovicích (ÚVN). Coby farář začínal v Šonově u Nového Města nad Metují. Po dalším, třináctiletém působení ve sboru v Letohradu odešel v roce 1999 do armády, v Letohradu ho vystřídala jeho žena Jana. Ta je od roku 2005 farářkou v Olomouci, kam se rodina přestěhovala. Mají tři dospělé děti, dvě ještě dokončují studia. Kaplanská práce Pavla Rumla začala v Havlíčkově Brodě u 4. brigády rychlého nasazení, dva roky strávil na Velitelství společných sil v Olomouci; od roku 2006 působí v ÚVN. Zúčastnil se tří zahraničních misí: v roce 2000 strávil sedm měsíců v Bosně, v letech osm měsíců v Kuvajtu a v roce 2009 sedm měsíců v Kosovu. Těmi zahraničními misemi ses stal v naší církvi tak trochu slavným, je to přece jen v ČCE poněkud neobvyklé, nemyslíš? Na vojenských misích se už vystřídala celá řada farářů, i z ČCE. Unikátní ale bylo, že jsem v roce 2007 strávil dva měsíce s režisérem Václavem Marhoulem v Tunisku při natáčení filmu Tobruk. On to pro herce zorganizoval jako jakousi misi, takže já jsem byl asi první farář v Čechách, který se stal kaplanem pro filmový štáb! Ve filmu jsi tedy kaplana nehrál? Ne. Marhoul je záložák a armádou žije, herce prohnal výcvikem ve Vyškově a při filmování potřeboval od armády různou pomoc. A proto požádal i o kaplana a taky o poradce pro válečné scény. Jeli jsme tedy z armády dva. Tím se rád chlubím, byl to úchvatný zážitek. A ty dva měsíce stačily k tomu, abych tam, mezi cizími lidmi, jako farář opravdu zafungoval. Změna z faráře pracujícího ve sboru na vojenského kaplana je obrovský kotrmelec. Je to radikálnější, než kdybys odešel do věznice nebo do nemocnice. Jaké bylo to rozhodování? Je pravda, že vstup do armády kotrmelec byl. U mě možná o to víc, že mám na vojenskou základní službu děsné vzpomínky. Přitom jsem na vojně, velmi protekčně, díky několika křesťanům mezi vojáky a civilními zaměstnanci pracoval na ošetřovně. Tam jsem se dost naučil, dostal jsem se i k odborným věcem. Po roce na mě ale skočila vojenská kontrarozvědka, měl jsem tři soudy. Těch posledních sedm měsíců, ten stres s kontrášema za zadkem, ten to celé překryl. Nepopsatelná hrůza. Jestli nakonec právě tyhle zasuté úděsné zážitky k tomu rozhodnutí dělat v armádě nepřispěly. Asi trochu také. A jaké bylo to rozhodování? Děti už byly celkem velké. Člověk ale dopředu neví, nedokáže si představit, co ho čeká, možná proto se to rozhodnutí dělá snáz. Silné vzpomínky mám na odjezd do Kuvajtu, bylo to na začátku ledna, věděli jsme, že jdeme do války, to bylo dost hrozné. Vybavovaly se mi Formanovy Vlasy jak tam ti vojáci pochodují do letadla Ale svým způsobem je pobyt na misi horší pro ty blízké tady doma než pro nás. V jakém smyslu? Oni se bojí tak trochu pořád. Ale my se tam z těch 24 hodin máme třeba velkou část dne docela dobře, leckde byly například tělocvičny, obchody, kino. To tady v televizi neukazují. A teď tady sedíš v bílých nemocničních kalhotech Jsi nyní, formálně vzato, kaplan vojenský, nebo nemocniční? Říkává se mi běžně nemocniční, a já každého opravuji, že vojenský, protože jsem na to hrdý. Dělám práci nemocničního kaplana, ale k armádě mám pořád jisté povinnosti. Jaké? Jsem členem některých poradních orgánů, chodím na různá shromáždění. Konkrétní podoba 13

14 mé práce v nemocnici spojená s armádou se týká hlavně zraněných vojáků, které k nám přivezou z misí. Jsi kaplanem stejně pro pacienty jako pro personál? Jsem. Snažím se o to. Po těch pěti letech už to funguje. Pokud jde o práci s pacienty, jistě jde primárně o rozmluvy a o pastoraci. Dělá se pro ně taky něco jiného? Společné programy? Já to nedělám, ani bych to příliš dělat nechtěl, i když jednou měsíčně chodím k veteránům na sociální lůžka a s kytarou zpíváme. To trvá už pět let a je to krásné. Každé pondělí je tady v kapli mše svatá, tu zajišťuje farář z břevnovského kláštera. Já si myslím, že nejlepší a nejdůležitější kus mé práce je tváří v tvář, z očí do očí, ne žádné masovky či kultura. A ještě k tomu nemocničnímu kaplanství: scházíme se již víc než dva roky asi s deseti našimi faráři, kteří jsou taky nemocniční kaplani. Je to krásné společenství sdílíme zkušenosti, připravujeme si liturgické formuláře k lůžku pacienta, radíme se, vzděláváme se. Máme už i svůj fond založil jej pro nás šlechetným darem pan profesor Kohák. Pro pacienty nejsi možná jen kaplan. Jsi pro ně důvěryhodná osoba, které se mohou svěřit s lecčíms. Stěžují si ti? Dobře víme, jak se chovají některé sestry, 14

15 o doktorech to platí ke vší hrůze taky. Každý při příchodu do nemocnice slyší, že má možnost mluvit s kaplanem. Šedesát až sedmdesát procent pacientů, které navštívím, nejsou věřící. A k těm stížnostem důvěrné postesknutí, které se týká chování personálu, je spíš výjimečné. Vůbec si nedělám iluze, vím dobře, jací ti doktoři nebo sestry často jsou. Ale musí si prostě dávat pozor. Akreditaci teď nemáme, ale jsou standardy kvality a personál je dost na očích. A když si tedy někdo tobě opravdu stěžuje? Když pacient souhlasí s tím, že o tom budu s tím dotyčným mluvit, tak to potom udělám. Děje se to výjimečně; ne proto, že bychom byli skvělí, ale relativně to docela jde. Také jsou pacienti v nemocnici stále kratší dobu, tak se tolik těch zážitků nestihne. Ale když jsem se nedávno dozvěděl od pacienta opravdu něco brutálního, nemluvil jsem o tom s tím příslušným zaměstnancem, ale nechal jsem si to na výjezdní zasedání s vrchními sestrami a tam jsem z toho udělal prezentaci. A rázem to věděli všichni, i ředitel. Byl z toho pěkný humbuk. Jednou měsíčně chodím k veteránům na sociální lůžka a s kytarou zpíváme. Ale nejlepší a nejdůležitější kus mé každodenní práce je tváří v tvář, z očí do očí. Cítíš tady taky od personálu nepřátelství, nesouhlas? Postoj, že oni mají práci, léčí nemocné, zatímco ty máš dobrou pozici, chodíš v bílých kalhotech jako oni, a neděláš nic? Přejít od armády do nemocnice byla velká změna. Tam jsme přišli brzo po revoluci do postbolševické organizace. Když mě tam někdo nenáviděl, dal mi to jasně najevo. Když jsem přišel sem zase do trochu postbolševické a V. I. P. nemocnice, všichni se tu na mě usmívali. A já nevěděl, na čem jsem. Teď už to vím, je to úplně stejné jako v armádě a jako v celé ČR také jsou tu lidi, kteří mě a priori nenávidí, jenže se usmívají. Poznávám tady (kromě jiného!) svět intrik intenzivnější než v armádě; tam je to v tomto ohledu mnohem čistší. Asi čistší i než v církvi. Trpíš tím? Vůbec. Je to normální, jak jsem říkal jako v celé naší zemi. Teď se chystám na jeden psychologicko-psychiatrický kongres a hodlám tam říct (už si to můžu dovolit), jak rasistická a diskriminační naše společnost je a že například křesťané jsou tu diskriminováni permanentně. Uráženi pro svou víru. Když ráno přijdu do práce, nezačnu přece hned na chodbě na někoho vykřikovat, že on půjde za chviličku pod drn (však to je jeho víra), zatímco já budu v nebi. Ale oni to dělají stále! Vtípky, kecy, pomluvy mně to nevadí, netrpím, vždycky jsem měl všude dobré přátele, mám kam jít na kafe. Ale uvědomuji si, že mě to celý život provází a má to každý farář a každý křesťan. Ať jdou do hajzlu; já je nechávám žít, ať mě nechají taky. Je to český rys, v tom jsme ubožáci. Jak vypadá praktická stránka? Jak ti jde dojíždění? Dobře. Jezdím vlakem, mám hodiny času na čtení přidaný čas! Do armády jsem šel jako vášnivý řidič jsem z toho vyléčen. A protože tady pracuji ve dvanáctihodinových směnách, odjíždím z Olomouce až v pondělí ráno a v pátek bývám brzy odpoledne zase doma. Při těch dvanáctkách nemusím z nemocnice chvátat, někdy je ten podvečerní a večerní čas na rozhovory s pacienty vůbec nejlepší. Nemocní lidé opravdu potřebují o své situaci mluvit; je toho přece tolik intimního a osobního, co člověka bolí. A když se k tomu celému stonání ještě někdy přidá dech smrti či umírání vždyť je to něco úplně nového, co najednou do života vstupuje. Jak dobré je nebýt na ni sám, na tu zubatou A jaký je o tebe ve skutečnosti zájem? Kolik tak lidí za den navštívíš? Asi šest set lidí ročně. Kolik jich je za den, to se nedá moc přesně říct, málokdy se mi ale stane, že odjíždím domů a nikomu nedlužím návštěvu často kvůli dalším povinnostem. Musím mluvit s personálem, jezdím často někam přednášet a to dělám rád, jsem si jist, že naši profesi je třeba připomínat! Jinak by nás bolševici spolkli! Baví tě to, viď? Baví. Je to zajímavé. Já už jsem měl dvakrát našlápnuto do civilu, původně jsem tady v ÚVN podepsal jen dva roky, a je z toho pět. Teď jsem už na odchod začal pomýšlet vážně, ale nakonec tu budu ještě další dva roky, hlavní kaplan i vedení nemocnice mě znovu požádali o prodloužení. Dobře se to poslouchá, když je o vaši práci zájem. Vlastně jsem tady rád. Jana Plíšková 15

16 KONEC ŽIVOTA Modlí se evangelíci za mrtvé? Jeden z klasických zjednodušujících mýtů praví, že evangelíci se za mrtvé nemodlí. Řada evangelických pohřbů, zejména významných osobností, pak působí podobně skličujícím dojmem jako tryzny za komunistické pohlaváry. Protože přece při pohřbu děkujeme za život zesnulého, vše v pohledu na něj musí být bez vrásky a vady, vyzdvihují se jeho zásluhy a význam. Ale je toto ještě křesťanské, potažmo evangelické rozloučení s mrtvým? Cožpak si každý člověk nenese z tohoto světa také své viny? Cožpak neodchází ze vztahů často porušených a neusmířených? Cožpak kromě děkování a zvěstování naděje vzkříšení nepřísluší naší víře také prosit o smilování a svěřovat Božímu milosrdenství nejen pozůstalé, ale i zemřelé? Jistě, je možné namítnout, že modliteb není třeba. Bůh přece zná ty, kdo jsou jeho. Jenže tato námitka by pak musela platit o modlitbě vůbec. Hospodin přece ví, co potřebujeme. A přesto ho o to prosíme. Naše modlitba není snahou Pána Boha přemluvit, ale dovolat se jeho zaslíbení. Jak uzavírá své úvahy na toto téma profesor Jan Heller: Otázka nezní, zda modlitby za mrtvé, nýbrž jaké. Zápas reformace Reformace alespoň ta luterská se proti modlitbám za mrtvé postavila především z důvodu svého zápasu proti záslužnictví a magickým představám spojeným se slavením Kristova stolu. Vadila jí myšlenka, že svými modlitbami či činy můžeme ovlivňovat posmrtný úděl zemřelých. Smrtí je přece lidský příběh uzavřen a ostatní už je věc Božího soudu. Učení o ospravedlnění je jistě třeba držet. Jenže otázka modliteb za mrtvé spadá jinam. V rámci Kréda spíše do článku o svatých obcování jako vyjádření křesťanského vyznání, že jsme ve víře spojeni i přes hranice času a smrti. Smrt neruší naši vzájemnou lásku vždyť přece Kristova láska smrt přemohla. Smyslem modlitby za mrtvé není ovlivňovat záhrobní osud zemřelých (ostatně jako smyslem žádné modlitby není Pánu Bohu určovat, co má dělat), ale naplnit naše společenství v životě i ve smrti před Boží tváří. Ani Martin Luther se neodvážil modlitbu za mrtvé zcela zakázat a vyhradil jí prostor v soukromí. Tato jeho rozkolísanost pochopitelná vzhledem k situaci církve v jeho době vytvořila v evangelické církvi vakuum, které pak snadno mohou zaplnit různé cizí formy jako spiritismus či okultismus. Spojeni v životě i ve smrti Moderní evangelické či ekumenické dokumenty proto modlitbě za zemřelé opět přiznávají její důstojné místo především v liturgii církve. Například německý Evangelický katechismus pro dospělé dosvědčuje: Společenství věřících, církev, není zrušeno smrtí. Jako v životě, tak i ve smrti je křesťan odkázán na společenství. V modlitbě se obec přimlouvá u Boha za zesnulého, vyprošuje mu odpuštění viny, přijetí u Boha a věčný život. Jako pokřtění nevstupujeme do smrti jako do temného neznáma. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít (Ř 6,8), vyznává apoštol Pavel svou křestní víru. Smrt můžeme chápat jako dovršení našeho křtu. A křestním poutem jsme také i v modlitbě spojeni navzájem i s tím, který zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. (1 Tes 5,10) Karel Šimr 16

17 OTÁZKA NA TĚLO Máte představu, jak by měl vypadat váš pohřeb? Pavla Queisnerová, pastorační pracovnice Jako pastorační pracovnice jsem letos v lednu zařizovala pohřeb bezdětným manželům, kteří neměli žádné příbuzné. Zemřeli tři týdny po sobě. Ačkoliv mi není ještě čtyřicet let, uvědomila jsem si, že je dobré si ve věcech kolem pohřbu i majetkových záležitostí udělat jasno. A to až pod dojmem těchto zkušeností, přestože nám farář kolikrát do roka opakuje, abychom si udělali v posledních věcech pořádek, dokud jsme při smyslech. Mimochodem, pozůstalí toto vše jistě ocení. aby všem v něm mohl manžel se synem poslat moje parte. Bylo by dobré poslat parte poštou, ale na spoluúčastníky různých kurzů mám zkrátka jen adresy ové. Rozloučení bude asi v našem kostele v Pardubicích, kde žijeme. Budu ležet na márách, které jsem chystala už tolikrát. Starost s tím, co si vezmu na sebe, nebudu tentokrát řešit já, ale manžel nebo syn. Mám vybranou zatím jednu píseň, která stejně jako konfirmační verš není moc pohřební, ale to mi nevadí, mně se líbí. Moji pozůstalí by neměli zapomenout na finanční dar sboru jako poděkování za můj život. Doufám, že se nebudu za svůj život stydět, že můj život bude naplněn, že neodejdu nesmířená. Pak se půjde na faru, kde bude přichystáno pohoštění, bude se povídat, aby se rozptýlila bolest z prázdnoty, bude se vzpomínat, co jsme zažili a co už nebude. A samo pohřební shromáždění? Je mi trochu líto, že tam nebudu ale kdo vlastně ví, jak to je!? A možná tam bude smutno, ale jednou se shledáme v radosti. Pohřební rozloučení jsou přece plna naděje na další shledání. Jan Kříbek, grafik Pokud to nebude zaživa, tak mi na formě moc nezáleží. Pavla Bělíková, učitelka Určitě bych chtěla mít rozloučení v kostele. Přála bych si, aby přišlo co nejvíc kamarádů. Rozhodně bych nechtěla, aby moje rodina uspořádala rozloučení jen v rodinném kruhu. Když zemřel můj kolega z práce, můj kamarád, taky mi vadilo, že jsem se s ním nemohla rozloučit, protože rodina,,vyloučila z pohřbu ostatní. To ostatní je mi jedno. Takže na parte budu mít konfirmační verš, a ačkoliv mám ráda květiny, asi bude se zmínkou, že místo květinových darů mají účastníci pamatovat na potřeby sboru. Snažím se od té doby udržovat adresář v počítači v pořádku, Jana Trusinová, sociální pracovnice Nemám žádnou představu o svém pohřbu, ale určitě by se mi líbilo, kdyby mi tam hrál Kalandra Špitál u svatýho Jamese. Jinak platí mrtvý prd ví. DaZ 17

18 NÁSTĚNKA SYNODNÍ RADA Na zasedáních dne a projednala synodní rada celkem 80 titulů. Z nich vybíráme: Sbory a pracovníci Synodní rada potvrdila volbu Alexandry Hauserové za druhou farářku sboru Brno II, Stanislava Mikulíka za jáhna ve Vsetíně Horním sboru, Ewy Mileny Jelinek za druhou farářku v Ostravě a Pavla Kaluse za faráře v Praze 3 Žižkově na plný úvazek a Dalibora Antalíka za faráře v Bukovce na úvazek 70 %. Bere na vědomí snížení úvazku Markéty Slámové, farářky v Novém Městě na Moravě, na 50 % do konce roku 2011 a následné zvýšení na 80 % a zvýšení úvazku daňkovické farářky Debory Rumlové na 100 %. Rovněž bere na vědomí snížení úvazku farářky v Praze- Nuslích Ireny Škeříkové z 50 na 30 % ze zdravotních důvodů. Dan Petříček, kazatel v Kyjově, podal rezignaci na místo faráře. SR jej pověřuje duchovenskou službou v Armádě ČR na dobu čtyř let. SR vzala na vědomí rezignaci Jana Kupky na členství v poradním odboru křesťanské služby. Správa církve Na vědomí vzala SR zprávy ze zasedání seniorátních výborů Horáckého, Brněnského, Pražského, Poličského, Chrudimského, Poděbradského a Libereckého seniorátu. Jeronymova jednota V rámci podpory grantového financování souhlasí SR s poskytnutím půjčky na financování projektu v Litoměřicích ve výši korun. Na výměnu oken ve středisku Sola fide v Janských Lázních bude třeba korun. SR souhlasí s podáním žádosti Jeronymově jednotě o poskytnutí půjčky v této výši se splatností tři roky. Mládež a výchova Pracovní skupina pro koncepci časopisu Bratrstvo předložila výsledky své práce. Po seznámení se závěrečnou zprávou a rozhovorem se členy pracovní skupiny souhlasí synodní rada s dalším vydáváním časopisu Bratrstvo a počítá s úvazkem šéfredaktora. Předpokládá dále těsnější spolupráci s ostatními tištěnými a webovými médii ČCE. Synodní rada vzala na vědomí vyhodnocení a vyúčtování letního kempu pro mládež Pod jednou střechou. Ze zprávy vyplývá, že se kempu zúčastnilo 44 mládežníků a 14 vedoucích a pomocníků. Ohlas všech zúčastněných byl velice kladný, a proto by oddělení mládeže kemp příští rok rádo zopakovalo. Ekumena Pavel Stolař podal zprávu o synodu Valdenské církve v Torre Pellice. Ten se kromě jiného věnoval problematice soužití se spolubratry z jiného kulturního prostředí valdenská církev přijímá do svých sborů mnoho uprchlíků z Afriky, v některých sborech je již většina členů afrického původu. Valdenská církev nedostává a nikdy nedostávala od státu žádné příspěvky, má to ve svých zásadách. Vede velmi podrobnou statistiku, z níž bude možno vyvodit doporučující poznatky i pro naši cestu samofinancování. Synodní rada vzala na vědomí zprávu Moniky Žárské z církevního dne Lužických Srbů v Schleife (Slepo) a zprávu Joela Rumla z mezinárodního setkání komunity Sant Egidio v Mnichově. Dále zprávu Jana Roskovce o průběhu konzultací z druhého zasedání redakční skupiny připravující dokument Písmo vyznání církev pro Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) ve Štrasburku a zprávu Petera Moréeho z konzultací GEKE o vzdělávání v Tutzingu. Evangelická akademie Synodní rada vyhlašuje výběrové řízení na místo spirituála EA Náchod kazatele povšechného sboru. DaZ 18

19 MIMOŘÁDNÝ SYNOD SBÍRKA 1. mimořádné zasedání 33. synodu, dne 25. listopadu 2011, Praha-Nusle bude jednat především o majetkovém narovnání mezi církvemi a státem a o budoucím financování církví. Zasedání bylo svoláno nejprve na 4. listopadu Ze strany právních poradců však došlo k zpochybnění způsobu svolání synodu. Podle Řádu o správě církve svolává zasedání synodu synodní rada na návrh předsednictva synodu nejméně 30 kalendářních dnů před jeho zahájením dopisem zaslaným všem členům synodu. Pokud by se však synod konal 4. listopadu, uplynulo by od zaslání dopisu, 6. října, po zasedání synodu, 29 kalendářních dní. Proto se v neděli 16. října večer v Brně sešla synodní rada s předsednictvem synodu a společně jednali o vzniklé situaci. Dohodli se, že zruší svolání , a synod svolají Rozhodli se tak proto, že věcné a soustředěné jednání a předání aktuálních informací o majetkovém narovnání státu s církvemi a financování církví je pro synodní radu a předsednictvo synodu víc než obhajoba postupu svolání. Diskuse o správnosti svolání synodu by mohla celé jednání zdržovat. Daniel Ženatý Běleč bez bariér ukončení sbírky V období od února do září 2011 se uskutečnila veřejná sbírka Běleč bez bariér pořádaná Českobratrskou církví evangelickou. Celkově se vybralo: Kč. Všem, kteří na účel sbírky přispěli, děkujeme. Výtěžek ze sbírky je určen k vybudování bezbariérového nájezdu v Táboře JAK v Bělči nad Orlicí, kde se každoročně konají pobyty pro osoby s postižením. Středisko je celoročně využíváno pro pobyty všech věkových kategorií a navštěvuje je široká veřejnost. Vybudování bezbariérového nájezdu usnadní pobyt většímu počtu lidí s postižením či sníženou pohyblivostí. EB JUBILANTI V měsíci listopadu slaví kulaté nebo půlkulaté narozeniny (od padesáti let výše) tito současní a bývalí pracovníci v církvi: Jiří Řehák 80 Lydie Roskovcová 75 Z DOMOVA Stoletých přibývá V České republice je stále více lidí, kteří se dožijí sta let. Na konci září jich v Česku bylo 625, což je o 160 víc než před pěti lety. Muži přitom tvoří ani ne pětinu. Demografové odhadují, že v polovině 21. století by u nás mohlo žít bezmála 13 tisíc stoletých a starších osob. Respekt/DaZ 19

20 CÍRKEV ŽIJE Vyslání nových kazatelů do služby v církvi Brno, Červený kostel 2. října 2011

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Dotazník populace - 2013

Dotazník populace - 2013 Dotazník populace - 2013 Blok vnímání umírání 1) Mluví se v rámci společnosti dostatečně o konci života a umírání? 2) Je pro Vás těžké o smrti a umírání mluvit? 3) Kdo by měl podle Vás s dětmi mluvit o

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Koncepce duchovenské služby vychází z přesvědčení ČCE vyjádřeného v preambuli a z rámce daného zejména následujícími skutečnostmi:

Koncepce duchovenské služby vychází z přesvědčení ČCE vyjádřeného v preambuli a z rámce daného zejména následujícími skutečnostmi: Koncepce nemocniční duchovenské služby Českobratrské církve evangelické PREAMBULE Českobratrská církev evangelická (dále jen ČCE ) vychází z přesvědčení, že služba potřebným, zvláště slabým, nemocným a

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV.

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC 21. 5. 2014 S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KŘÍŢE 1 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC vysoce specializované pracoviště

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Paliativní péče MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Multidisciplinární přístup zaměřený na zvyšování kvality života u pacientů s život ohrožující nemocí a jejich rodin, čehož dosahuje skrze

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více