Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava"

Transkript

1

2 1 úvod Milí čtenáři, přinášíme Vám opět novinky nejen ze života Slezské diakonie, ale sociálních služeb obecně. V tomto čísle se dotýkáme citlivého tématu, o které jste si psali, a to je péče o umírající a těžce nemocné. Slezská diakonie nabízí nejen pro ně, ale také pro rodinné příslušníky, kteří takto stojí po boku svých nemocných, novou službu službu doprovázení. Tato služba je nabízena zcela zdarma. Vyškolený dobrovolník je připraven a ochoten pomoci naslouchat, být nablízku a nabídnout odbornou pomoc nejen nemocnému, ale také jeho rodině. Ani tentokrát jsme nezapomněli na tipy a doporučení pro všechny, kteří se ocitli v této těžké situaci. Děkujeme Vám také za Vaši pomoc, ať už ve formě finančních nebo věcných darů, kterými reagujete na naše články a výzvy. Tentokrát jsme pro Vás vybrali dvě aktuální potřeby. Jedna pochází od maminek a dětí Azylového domu Slezské diakonie HANNAH v Orlové a druhá pak z Azylového domu v Karviné pro muže. Uživatelé těchto služeb budou rádi a vděčni nejen za věcné dary, ale také dobrovolnickou pomoc. Více se můžete dočíst na straně 9. Děkujeme za všechny Vaše podněty. Rádi odpovíme na jakékoliv Vaše dotazy a budeme se těšit na Vaše náměty pro další vydání Informátoru. Příští Informátor vychází Přejeme slunečný příchod jara a požehnané Velikonoce. Redakční rada Informátoru téma: Služba doprovázení ve Slezské diakonii Služba je určena dlouhodobě nemocnýma umírajícím lidem, kteří prožívají poslední chvíle života ať už v domácím prostředí či zařízení sociálních či zdravotních služeb a všem těm, kteří ztratili svého blízkého. napsali jste nám: Vaše příběhy Babička Jaroslava Konečná napsala o svých zážitcích ze setkání dětí Slezské diakonie s prarodiči v denním stacionáři LYDIE. Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. Informujeme o vzniku nových služeb ve Slezské diakonii DUHOVÝ DŮM Ostrava ź denní stacionář ź domov pro osoby se zdravotním postižením ź odlehčovací služba Zahájení provozu BIBLICKÝ ÚVOD Láska nesmí zůstat pohřbená v hloubi srdce. Neboť nikdo nerozsvítí lampu, aby jí postavil pod nádobu, nýbrž postaví ji tak, aby svítila všem v domě. matka Tereza Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Jan 11, Ježíš se při svých cestách, na nichž hlásal Boží slovo, setkal s mnoha lidmi. Tito tři se však s nim spřátelili. Marie dokonce přišla k Ježíši a obmyla Mu nohy vzácným olejem a otřela svými vlasy. Tímto Mu projevila velikou úctu. Zdálo se to zcela zbytečné v době, kdy jejich bratr Lazar umíral. Čekaly na zázrak, na Ježíšovu záchranu, ale nic se nestalo. Místo toho nastala velká trhlina v životě obou žen. Zdálo se jim určitě, že s Lazarem zemřely i veškeré naděje a plány. Sestry sice poslaly Ježíšovi zprávu, že jejich bratr je nemocný, ale i tak Ježíš přišel pozdě a nemohl ho uzdravit. Když se Ježíše konečně dočkaly, byl Lazar již čtyři dny po smrti a všichni jej oplakávali. Marta rozčílená takovým zpožděním, vyčítá hned Ježíšovi: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel... to byla reakce Marty na Ježíšův příchod. Oprávněně měla na Něho vztek a zlobila se, že jejího bratra nezachránil. V životě sester vznikla trhlina, díra, která nešla jen tak jednoduše zacelit a kterou si zcela jinak představovaly. Když se situace a události vyvíjí jinak než bychom chtěli, nedaří se nám tak, jak bychom si přáli nebo např. potká-li nás nějaká nepříjemná událost, která je pro nás nepříjemná, můžeme reagovat vztekem a výčitkami nejen vůči lidem v našem okolí, ale také vůči Bohu. I umírání a smrt také můžeme zařadit do oblasti nepříjemných zpráv spojených s výčitkami. Proč se to muselo stát zrovna nám? Kdyby byl Bůh s námi, určitě by se to nestalo Tyto reakce jsou přirozené. Tak jak Marta je otevřeně řekla Ježíši, tak i my je můžeme říci v modlitbě. Všechno v životě má nějakou trhlinu, ale právě přes ní dovnitř proniká světlo. Často si myslíme, že svěříme-li situaci do Božích rukou, tak nás zachrání, vzkřísí z mrtvých atd., ale Ježíš je mnohem mocnější, protože pouze On zvítězil nad smrtí. V dalších verších říká: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Není to nádherné zaslíbení? Vždyť nás ujišťuje, že ti, co věří Kristu, budou žít navěky s ním a s těmi, kdo také uvěřili. Proto i když prožíváme šok, smutek, či zlost, což jsou přirozené reakce na smrt nebo jiné nepříjemné události v našich životech, pamatujme na to, že Ježíš je ten, kdo zvítězil nad mocí smrti. To je naděje, kterou máme a která nás vede i ve dnech smutku, ale také radosti. Právě přes trhliny v našich životech, si všimneme světla, které z nich vyzařuje. Boží světlo, Jeho Duch, kterého často nevidíme za hradbou našich starostí, problémů, ale i radosti. Až, když je tato hradba narušená, může se zdát, že i zničená, tak umožní Božímu světlu svítit ven. Často si i díky tomuto světlu všimneme lidí v našem okolí, našich blízkých, či přátel, kteří s námi jdou větší či menší kousek naší životní cesty. Tak jak Lazar měl své dvě sestry, tak i většina z nás má někoho s kým se může radovat, či plakat. Ve městech, v nichž žijeme je však mnoho lidí zdravých, ale i umírajících, kteří jsou sami a ke kterým přichází dobrovolníci. Nikdo nemůže zachránit člověka od tělesné smrti, neboť všichni musíme zemřít. I Lazar zcela za určitou dobu zemřel znovu. Ale všichni jsme dostali lásku a máme ji prokazovat i druhým lidem jak zdravým, tak nemocným a umírajícím. Zakončím citátem Matky Terezy: Láska nesmí zůstat pohřbená v hloubi srdce. Neboť nikdo nerozsvítí lampu, aby jí postavil pod nádobu, nýbrž postaví ji tak, aby svítila všem v domě. Mgr. Natálie Klusová pastorační pracovnice ve Slezské diakonii

3 aktuality 2 autor článku Jana Macečková Hipoterapie potěšila malé děti V rámci Týdne rané péče uspořádala Poradna rané péče Slezské diakonie LYDIE z Českého Těšína společné setkání rodin na hipoterapii v areálu Vitality Slezsko v Bystřici. Rodiče si vyslechli výklad zkušené terapeutky paní Stáni Valicové, a potom si s dětmi vyzkoušeli praktické ukázky hippoterapie. Všem se odpoledne s koníky líbilo. Středisko LYDIE pracuje jak s dětmi předškolního věku, tak s dětmi a mládeží školního věku s postižením. Kromě hipoterapie nabízí také další specifické formy rehabilitace jako canisterapii, arteterapii, muzikoterapii a další. Kontakt: tel.: Jednou nohou v práci Středisko Slezské diakonie EFFATHA v Novém Jičíně přišlo s novým projektem s názvem "Poznáváme řemesla aneb jednou nohou v práci", který je realizován v rámci Dobrovolnického programu "ČSOB a ERA Pomáháme společně". Cílem projektu je ukázat klientům střediska (lidem s postižením) běžný pracovní proces, co vše obnáší pracovat, jak to v reálné praxi chodí, co je od nich očekáváno, motivovat je. Zkrátka co musí zvládnout, než vyrazí na trh práce. autor článku Bc. Marta Machová Využívejte vzpomínek v péči o seniory Na konci roku 2012 proběhla na ostravské Nové radnici výstava reminiscenčních výrobků uživatelů sociálních služeb. Cílem výstavy, která vzešla z podnětu pracovnice Slezské diakonie, nebylo jen prezentovat sociální služby, ale hlavně se při tvorbě reminiscenčního výrobku (krabice, Knihy života atd.) setkat společně s uživatelem a jeho rodinným příslušníkem. Do projektu se nakonec zapojilo 7 poskytovatelů sociálních služeb na území města Ostravy. Diagnóza demence zdůrazňuje nemoc, deficit, neschopnost. Reminiscence (vybavování vzpomínek) ozřejmí silné stránky člověka s demencí jeho vztahy, ukáže, co v životě dokázal a zvládl. Rodinní pečující objevili, že vzpomínání jim poskytuje možnost dotýkat se něčeho z jejich minulosti, o čem nevěděli, dozvěděli se něco nového o sobě a svých rodinách. autor článku Gabriela Lhotská Mnozí z nich mají totiž zkreslené představy o pracovním procesu. Projekt nabízí také kurz pro opatrovníky na téma osamostatňování. Je důležité, aby rodina naše klienty podporovala, dávala jim naději a sama věřila, že v životě dokážou více než jen brát důchod. Že je možnost posunout se, protože dle našich zkušeností je to právě rodina, od které chybí podpora a nevěří, že jejich potomek může zvládnout pracovat. Pozvánky na akce pro veřejnost VIVA 2013 Zveme Vás srdečně na již třetí ročník oblíbené soutěže žáků středních a základních škol z Frýdecko-Místecka. Soutěž se koná opět v Národním domě ve Frýdku- Místku, 8. března 2013 a začátek je v 17:00 hod Vstupenky možno rezervovat na tel.: Trénování paměti pro širokou veřejnost V rámci Národního týdne trénování paměti proběhne dne od hodin v Domě knihy Librex na Smetanově náměstí v Ostravě seminář s názvem Hrátky s pamětí a beseda s účastníky semináře na toto téma. Součástí semináře budou také ukázky cvičení mozkového joggingu a představení struktury základního kurzu trénování paměti s možností přihlášení. Seminář povedou Mgr. Martina Pavelková, certifikovaný trenér paměti (Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging) a Bc. Marta Machová (vedoucí střediska SILOE Ostrava, Slezská diakonie). Prodejní velikonoční výstava Středisko Slezské diakonie HOSANA Karviná zve na prezentační a prodejní velikonoční výstavu pletených košíků a výrobků z keramiky, vlny a textilu od 10 do 17 hodin v prodejně TESCO Karviná. Středisko umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením z karvinského regionu za podpory pracovníků aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet manuální zručnost a udržovat kontakt s lidmi v okolí. Více informací lze nalézt na internetových stránkách: Prestižní jmenování Mgr. Janka Adameová, M.A., vedoucí zahraniční sekce Slezské diakonie, byla v listopadu 2012 zvolena do řídícího výboru organizace EDYN (Ecumenical diaconal year network ). EDYN je síť organizací 15 evropských zemí a USA, které dávají šanci mladým lidem účastnit se dlouhodobé dobrovolnické služby v zahraničí. Kromě České republiky je v čele výboru ještě Dánsko, Itálie a Belgie. Toto prestižní postavení má velký význam nejen pro Slezskou diakonii, ale také Českou republiku v oblasti dalšího rozvoje mezinárodního dobrovolnictví. Více přineseme v příštím vydání Informátoru.

4 3 aktuality Oceláři ve Slezské diakonii Již čtvrtým rokem pokračuje úzká spolupráce třineckého hokejového klubu a Slezské diakonie. Tato tradice nebyla porušená ani v letošní sezoně, kdy v úterý 15. ledna dvojice Ocelářů ve složení Martin Adamský a Šimon Hrubec navštívila středisko Slezské diakonie EBEN-EZER v Českém Těšíně. Hokejisté si zasoutěžili spolu s uživateli nejen v ping-pongu či stolním fotbálku, ale také v profesní pantomimě. Nechyběla ani tradičně oblíbená autogramiáda a společné focení. Oceláři rozdali upomínkové předměty s klubovou tématikou a zřejmě největší radost udělaly klientům nové florbalové hole. Z úst představitelů Slezské diakonie a třineckého klubu zaznělo přání, aby podobné akce měly i v budoucnu své pokračování. (Převzato z tisku). autor článku Vojtěch Labuda, 1.A Studenti podpořili Slezskou diakonii Dne se na Gymnáziu, Český Těšín, p. o. konal již podruhé Bleší trh, aneb Blešák. Uspořádala jej třída 1. A pod vedením Mgr. Štěpánky Křípalové Ďurinové. Cílem bylo získání peněz pro Slezskou diakonii a Charitní dům pro matky v tísni. Konečná částka tvořila Kč a byla darována spolu s neprodanými věcmi těmto organizacím. Žáci gymnázia do prodeje darovali věci, které už neužívali jako například hračky, knížky, oblečení. Také se s výrazným ziskem prodávaly vlastnoručně upečené bábovky, perníčky a zákusky. Všichni si tento projekt užili se smíchem a pocitem, že to konají pro dobrou věc. Ve zkratce zahraniční... Zahraniční dobrovolníci navštěvují zařízení Slezské diakonie Mezinárodní dobrovolníci se od zúčastnili už tří tzv. Study visit, během kterých navštívili střediska a školy Slezské diakonie, kde pracují jejich kolegové. Dobrovolníci měli zatím možnost navštívit a poznat tato střediska a školy: EDEN, EBEN-EZER a školu Slezské diakonie v Českém Těšíně a Krnově, SILOE v Ostravě, JORDÁN v Třinci, BETEZDU A BETANII v Komorní Lhotce a partnerskou organizaci Komunitní centrum Mojská o.s. Den v Českém Těšíně. Střednědobý seminář Od do se bude konat střednědobý seminář mezinárodních dobrovolníků. Seminář proběhne na chatě Račkova Dolina na Slovensku. Dobrovolníci se zde setkají se svými kolegy ze Slovenské partnerské organizace Ekumenická rada církví a dohromady budou mít příležitost zhodnotit uplynulý půlrok dobrovolné služby. Školení pro supervizory mezinárodních dobrovolníků Od 6. do bude probíhat školení pro supervizory mezinárodních dobrovolníků. Školení bude zaměřeno na rozšíření znalostí supervizorů a také na rozšíření jejich schopnosti poskytovat dobrovolníkům podporu v neformálním učení. Naše úspěchy Dne 19. dubna 2013 se uživatelky služeb střediska SÁRA V Petrovicích u Karviné spolu s dětmi zúčastní ekologické akce svátku přírody: Dne Země, který bude spočívat v čištění a údržbě travnaté plochy a zeleně kolem střediska a přilehlého okolí. Maminky i děti touto cestou chtějí projevit zájem a zvýšenou péči o přilehlé okolí, kde právě přebývají a není jim lhostejná příroda okolo nich. Chceme všichni společně touto autor článku Bc. Eduard Sztrzelec, DiS. V Petrovicích u Karviné bude uklizeno cestou přispět ke zkrášlení obce Petrovice u Karviné, kde se nacházíme. Mezinárodní Den Země je každoročně připomínán již od roku 1970, kdy 22. dubna proběhla demonstrace tisíce Američanů proti znečišťování životního prostředí a za cíl si klade upozornit na stále rostoucí a doposud převážně negativní vliv člověka na planetu. V pátek se Dobrovolnické centrum Slezské diakonie v Krnově účastnilo vyhlášení cen Hejtmana Moravskoslezského kraje. Slezská diakonie získala čestné uznání za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblasti sociální, ekonomické a environmentální. Na obrázku Veronika Fofová, koordinátorka Dobrovolnického centra Slezské diakonie v Krnově.

5 ohlédnutí za Vánocemi 4 Z Německa putovaly dárky pro děti To ráno velmi chumelilo a cesty se staly velmi těžko sjízdné. I přesto se pastor místního sboru Samostatné evangelické církve v Německu Michael Voight a ředitel nadace Naemi-Wilke- Stift v Guben, pastor Süß, vydali 7. prosince 2012 na cestu, během které urazili více než 500 kilometrů, aby přivezli vánoční balíčky pro více než 200 dětí ze sociálních asistencí či azylových domů Slezské diakonie. Pro řadu z nich to byly jediné dárky, které našly pod vánočním stromečkem. Z dárků se těšily také děti polských partnerů, a to z dětského domova v Cieszynie a školáci ze sociálně slabých rodin v Dziegielowie. Novoroční koncert Již sedmým rokem jsme mohli společně rozdávat radost ve sborech, ústavech pro seniory a lidi s kombinovaným postižením, dětských domovech, pěstounských, mnohočetných a sociálně slabých rodinách na Ukrajině. Za pořádající organizaci Pomoc Těšínského Slezska (PTS) srdečně děkujeme za Vaši ochotu a zapojení se do projektu Dárky pro děti a seniory na Ukrajinu Ze sběrných míst Slezské diakonie v Českém Těšíně a v Krnově bylo předáno celkem 290 dárků a Kč jako příspěvek na dopravu dárků na Ukrajinu. Speciální poděkování patří žákům, zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům Oblasti Diakonického školství, rovněž žákům ZŠ v Domaslavicích a všem zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům Slezské diakonie. Mikulášská besídka Ostravské nákupní a zábavní centrum Forum Nova Karolina společně s Nadací Terezy Maxové pořádali před Vánoci akci Strom splněných přání. Děti z pěstounských a sociálně slabých rodin nakreslily nebo napsaly, co by si přály pod stromeček, a dárci z řad návštěvníků centra jim dárky zakoupili. Získali jsme na 90 vánočních dárků pro děti ze sociálně slabých rodin z Krnovska, Albrechticka, Osoblažska a Rýmařovska a 11 dárků pro děti z azylového domu Slezské diakonie Chana v Bruntále. V centru proběhl také první prosincovou neděli koncert splněných přání, v jehož průběhu převzala Tereza Maxová pro svou nadaci od Forum Nová Karolina dar ve výši 300 tis. Kč, jehož část bude použita také na podporu služby Slezské diakonie SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov. Dárky na Ukrajinu Dne zaměstnanci střediska Slezské diakonie SÁRA v Petrovicích u Karviné připravili dětem mikulášskou besídku. Byl zajištěn program plný her, písniček, soutěží a rozdávání mikulášské nadílky, kterou dával Mikuláš spolu s andělem, všechny děti dostaly ovoce a balíčky plné sladkých dobrot. Dárky pro děti z Krnova se konal již druhý ročník společného Koncertu Mateřské školy, základní školy a střední školy Slezské diakonie a ZUŠ Pavla Kalety s názvem Princ egyptský v kostele Církve bratrské v Českém Těšíně. Všem žákům, studentům a pedagogům děkujeme za krásný umělecký zážitek. Novoroční koncert Dne se středisko Slezské diakonie JORDÁN zúčastnilo Mikulášského jarmarku v Třinci. Měli jsme tak možnost prezentovat naši sociální službu a nabídnout také výrobky z naší terapeutické dílny široké veřejnosti.

6 5 téma Umírání, doprovázení Co po nás zůstane? To, co tiše rozdáváme a dáváme zadarmo: Naše radost a dobrota. Smíme se zbavit naší úzkoprsosti a otevřít své srdce, abychom světu přinesli více světla, radosti a štěstí. Lidé pak budou radostnější a veselejší. A to je hodnota, ze které budou žít další generace. Paul Steinmuler Služba doprovázení pro umírající a pozůstalé Umírání. Smrt. Nemoc. Bolest. Vyvolávají ve Vás tato slova nepříjemné pocity? Vypustili byste je raději úplně ze svého života? Mnohdy právě tyto pocity mohou být příčinou, proč v dnešní době tolik lidí umírá osamoceně na nemocničním lůžku nebo v zařízeních sociálních služeb. V těchto okamžicích si často člověk začíná uvědomovat, že život a zdraví nejsou samozřejmostí a potřebuje naplno a intenzivně prožít dny, které jsou ještě před ním, nejlépe v přítomnosti blízkých a milujících lidí. Umíme si s mnohým poradit, máme moderní techniku a prostředky, které nám zaručují životní standard a větší pohodlí. Jistota a sebedůvěra, s jakou si razíme cestu životem je velmi kontrastní v porovnání s tím, jak čelíme konfrontaci se smrtí. Najednou jsme bezradní a možná i více než naši předkové, kteří nevytěsňovali lidské utrpení za nemocniční plachty. Služba doprovázení pro umírající a jejich rodinné příslušníky, která vznikla ve Slezské diakonii díky projektu podpořeného z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce, je nezdravotnická služba. Službu realizují školení dobrovolníci. Služba je určena dlouhodobě nemocným a umírajícím lidem, kteří prožívají poslední chvíle života ať už v domácím prostředí či zařízení sociálních či zdravotních služeb a všem těm, kteří ztratili svého blízkého. Blízkost druhých lidí přináší povzbuzení, obzvlášť v posledních chvílích života NIKDO NECHCE BÝT SÁM! Je to veliký dar vědět, že jsou lidé, kteří jsou ochotní podržet za ruku, vyslechnout, podat nápoj, vystřídat tak Důležité pojmy Doprovázení je spolupráce pracovníka, blízkého či dobrovolníka s umírajícím, jejíž počátek je v situaci, kdy přichází umírající s žádostí o pomoc v souvislosti s nezměnitelnou těžkostí. Umírající akceptuje skutečnost a neočekává změnu toho, co je dáno. Žádá doprovázejícího o pomoc, aby mu těžkost pomohl nést, snášet a zvládat. Základní nabídkou doprovázejícího je tedy přijetí a poskytnutí pevné opory. Paliativní péče neboli útěšná a zmírňující péče nemá za cíl prodlužovat život umírajícího, nýbrž vytíženou rodinu. V období truchlení člověk prožívá emocionální boj se smutkem, zlostí, osaměním Je to individuální proces, který vede ke smíření a vnitřnímu klidu, ale který trvá i měsíce. Někdy okolí nemusí mít pochopení a proto můžete trávit chvíle povídáním s dobrovolníkem nebo se účastnit podpůrných skupin, kde můžete sdílet své zkušenosti s lidmi v podobné situaci. jeho kvality života. Paliativní péče smrt ničím neoddaluje ani neurychluje, mírní bolest a jiné symptomy a začleňuje do své péče aspekt psychologický, sociální a duchovní. Hospic je zařízení poskytující specializovanou paliativní péči především pacientům v preterminální a terminální fázi nevyléčitelného onemocnění (obvyklá délka pobytu je 3 až 4 týdny). Zaměstnanci hospice kladou důraz na individuální potřeby a přání každého nemocného a v případě lůžkového hospice také na vytvoření prostředí, v němž by pacient mohl zůstat až do konce života v intenzivních vztazích se svými blízkými.

7 6 Slezská diakonie nabízí službu doprovázení pro umírající a jejich rodinné příslušníky od roku Koordinátorce tohoto projektu, Urszuli Srzromkové jsme položili několik otázek. V současné době se dobrovolníci věnují např. potřebným lidem v nemocnici Třinec, domově pro seniory v Komorní Lhotce či přímo v domácnostech. K čemu je služba doprovázení? Projekt služby doprovázení má posloužit tomu, abychom si uvědomili, že život na této zemi je konečný a že není východiskem zakrývat si oči neustálými kurativními možnostmi, které nabízí dnešní medicína. Není smyslem vyléčit a nalhávat si tak nesmrtelnost našeho těla, je ale důležité, aby lidé neumírali osamocení a nesmíření se svým životem blízkými a Bohem, protože člověk umře jen jednou a pak už je pozdě. To je důvod, proč v první řadě apelujeme na kvalitní využití času, kdy vnímáme, že našeho blízkého již opouštějí síly. V opačném případě nám naše svědomí nedá pokoj, jestli se o poslední chvíle s drahým člověkem necháme okrást zdánlivě neodkladnými povinnostmi. Může se to zdát nelogické, ale stává se to často, a jsou to plody dnešního životního stylu, který je v nás hluboce zakořeněný. Chceme se proto naučit zastavit a vnímat druhého člověka s jeho pocity i obavami a vnést více naděje do posledních chvil. Jak jste se dostali ke službě doprovázení? Slezská diakonie díky blokovému grantu Nadace Partnerství v rámci švýcarsko-české spolupráce realizovala tříměsíční vzdělávání dobrovolníků, kteří nyní navštěvují dlouhodobě nemocné lidí v sociálních a zdravotních zařízeních a domácnostech. Kdo službu vykonává? Díky vzdělávání má dobrovolník znalosti jak přistupovat k umírajícímu, rozumí jeho potřebám, přistupuje k němu v rámci etických zásad a dodržuje pravidlo mlčenlivosti. Dobrovolník služby doprovázení je obeznámen se základy pečovatelských dovedností a s přístupy k smrti z pohledu různých náboženství. Sám má Dobrovolník Dobrovolník je člověk, který přichází sám se zájmem a ochotou darovat své síly a čas těm, kteří tuto pomoc potřebují a to bez nároku na finanční odměnu a ve svém volném čase. Předpoklady pro dobrovolnickou činnost: motivace k dobrovolné službě vyrovnanost s nemocí, umíráním, smrtí tolerance schopnost empatie, týmové práce dobré komunikační schopnosti schopnost vymezení a respektování hranic schopnost pečovat o sebe psychická stabilita a pružnost v krizových situacích chuť stále se vzdělávat Jak může být DOBROVOLNÍK prospěšný, co může nabídnout? rozhovory (společník u lůžka) čtení knih a časopisů, poslech hudby doprovod na vycházku (dle zdravotního stavu) drobné služby (nákup občerstvení, zaslání korespondence) podpora rodiny v náročné životní situaci Služba doprovázení ve Slezské diakonii srovnanou otázku vlastní smrtelnosti. Rozumí potřebám pozůstalých v období truchlení a zůstává jim nablízku, pakliže je to jejich přání. Kde službu nabízíte? Dobrovolníci přichází přímo do rodin, popřípadě do nemocnic, domovů pro seniory apod. Zaměřujeme se především na ostravský a těšínský region. Jak taková spolupráce s rodinou a dobrovolníkem vypadá? Dobrovolníci uzavřou dohodu o poskytnutí služby doprovázení jak s příjemcem služby tak s doprovázejícími, kde bude přesně stanovena intenzita a způsob návštěv. Služba je zdarma. Dobrovolníci mohou v průběhu služby také využít pravidelných supervizích setkání, pozůstalí pak svépomocné skupiny. Dobrovolník pak s nemocným tráví svůj volný čas, nabízí poslech hudby, čtení knih, časopisů, naslouchá a doprovází jej. Na koho se mohou lidé obrátit v případě zájmu? Manažer projektu Mgr. Hana Adamčíková, tel: Koordinátor vzdělávání a služby doprovázení Bc. Urszula Szromková, tel:

8 7 tipy, rady, doporučení TIPY pro péči o umírajícího a těžce nemocného Denní režim: Počítejte s tím, že těžce nemocný vyžaduje častější spánek. Má tudíž menší potřebu mluvit. Je proto důležité, abychom byli příjemným společníkem pro bilancování života, naslouchali často nevyřčeným potřebám umírajícího, podali vodu či podrželi za ruku. Pokud je nemocný zcela nepohyblivý nebo pouze s omezenou hybností, hrozí tak proleženiny. Pamatujte proto na časté měnění polohy. Nenuťte je k jídlu, mohou se projevovat ztráty chutě k jídlu. Naopak hledejte alternativy možnou pomůckou je např. podávání kostky ledu (místo vody použijte ovocný juice). Prostředí: Umírající člověk je velmi citlivý na vnější projevy: hluk, teplo, vůně, dotyky. Je tedy důležité vytvořit takové prostředí, které umírajícímu co nejvíce zjednoduší prožívání těchto nelehkých chvil např. použít aromatickou svíčku, pustit oblíbenou hudbu, zamezit hlučnému prostředí. Doporučujeme se také vyhýbat hádkám a konfliktům v blízkosti umírajícího. Duchovní potřeby: Duchovní potřeby jsou v této fázi života často aktuálnější než kdy dříve. Umírající si klade otázky po smyslu života, odpuštění, smíření se sebou samým, s ostatními a s Bohem. V případě potřeby je dobré zprostředkovat mu kontakt s duchovním pracovníkem. Více praktických informací si můžete přečíst v připravované publikaci Příručka pro pečující, kterou vydává Slezská diakonie v letošním roce. Informace o této příručce získáte na u: SLZA podpůrná skupinka pro pozůstalé Utrpení nám Bůh dává v pečlivě odměřených kapkách. Pro slzy v očích často nevidíme, že v našem životě není jen bolest, ale také světlo, radost a mnohé, za co bychom měli děkovat. Podpůrná skupinka pro pozůstalé nese název SLZA právě z důvodu, že slzy pomáhají překonat období smutku a bolesti ze ztráty blízké osoby, a tím opět vidět světlo, radost a smíření s danou situací. O co se vlastně jedná? Skupinka je určená lidem (max. 10 lidí), kterým zemřel příbuzný nebo blízká osoba, přičemž doba od úmrtí by neměla být kratší než 6 měsíců. Účastníci skupinky mají možnost na šesti dvouhodinových setkáních vzájemně sdílet své příběhy s jistotou, že vše, co bude na těchto setkáních řečeno, je interní a nesmí se šířit mimo tato setkání. Témata jednotlivých setkání jsou zaměřená na: 1. setkání Sdílení našich příběhů 2. setkání Charakteristika žalu, proces žalu 3. setkání Primární a sekundární ztráty 4. setkání Uzdravení skrze víru 5. setkání Smíření se se ztrátou 6. setkání Prožívání žalu během svátků, vzpomínkové bohoslužby Cílem podpůrné skupinky je vytvořit bezpečný prostor pro sdílení žalu a na hledání smyslu smrti a utrpení. V rámci skupinky chceme spojit lidi s podobnými zážitky, myšlenkami a pocity a odstranit izolaci, kterou v naší kultuře často pozůstalí pociťují a povzbudit vzájemnou důvěru pozůstalých, aby se o sebe dokázali opřít. Jde o vytvoření prostředí, které bude účastníky motivovat k chuti do života a dá jim naději. Podpůrná skupinka SLZA je součástí projektu MOBILNÍ HOSPIC realizovaného Slezskou diakonií za podpory blokového grantu programu švýcarskočeské spolupráce. V případě zájmu kontaktujte koordinátora vzdělávání a služby doprovázení: Mgr. Natálie Klusová, tel: Doporučení pro blízké, kteří prožili ztrátu Ponechejte si čas a dejte průchod emocím i vzpomínkám o samotě nebo v kruhu nejbližších. Později se pokuste vyvíjet nějakou činnost: zapojte se do přípravy pohřbu věnujte pozornost tomu, co jíte, jezte pravidelně, i když v menších dávkách zachovejte, pokud možno, normální režim myslete na své zdraví, sportujte, běžte do přírody, pěstujte své koníčky hovořte o zemřelé osobě dovolte si truchlit, udělejte si čas, dejte průchod emocím dovolte si zlostné pocity dovolte druhým, aby vám pomáhali, udržujte kontakty s blízkými, přáteli Užitečné rady v případě úmrtí: Úmrtí Pokud člověk zemře mimo zdravotnické zařízení, je nutné dle předchozí domluvy zavolat buď praktického lékaře nebo lékaře služby první pomoci, který vystaví tzv. ohledací list. V případě úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo sociální službě vystaví ohledací list službu konající lékař, který rozhodne, zda zemřelého převézt na oddělení patologie. Kontaktování pohřební služby Můžete kontaktovat jakoukoliv pohřební službu nezávisle na místě úmrtí. Vybraná pohřební služba může zajistit také převoz, návrhy na parte, květiny, hudbu apod. Do kanceláře pohřební služby budete potřebovat tyto dokumenty: źobčanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici) źobčanský průkaz objednatele pohřbu źrodný a oddací list zesnulé osoby (je-li k dispozici) źoblečení do rakve pro zesnulého źfotografii zemřelého (při použití na parte) Objednání hrobového místa Zajištění hrobového místa vám pomůžou zařídit na obecním úřadě popřípadě v místní církvi místa pohřebiště (nezajišťuje pohřební služba). Oznámení pohřbu parte Parte je veřejným oznámením o úmrtí a pohřbu, které můžete předat osobně či rozeslat poštou.

9 vaše podněty, poděkování, reakce 8 Příběh jubilantky paní Elišky Když přijdete ke dveřím jejího bytu, už na chodbě vidíte háčkovanou výzdobu a jiné výrobky, které podle období mění. V bytě paní Elišky je moc útulno, všude má své ruční práce. Když usednete na její sedačku můžete vidět překrásné háčkované polštářky rozmanitých vzorů, na stolečku je háčkovaná dečka, malované obrázky, pletené ponožky... Paní Eliška, velmi talentovaná a dobrosrdečná paní, žije v domě s pečovatelskou službou Slezské diakonie ve Stonavě již 9 let. Paní Eliška bývala učitelkou na hudební škole v Karviné. Učila na akordeon a klávesy. Učila se také hrát na housle, a mimo to se sama naučila hrát na flétnu. Také krásně maluje, vyšívá, plete a háčkuje. Jedná se o osobu nesmírně umělecky talentovanou, kreativní. Paní Eliška je dobrosrdečná a ochotná pomáhat druhým. I v důchodovém věku ještě aktivně učila dvě absolventky na akordeon přímo v domě s pečovatelskou službou. Jeden rok učila hrát na klávesy žákyni páté třídy, která měla zájem zpívat a hrát. Paní Eliška je v našem domě nepostradatelná při různých akcích, které pro naše uživatele pořádáme. V úvodu nás srdečně přivítala vedoucí střediska Slezské diakonie paní Jana Kadlubcová. Sdělila nám, že u našich sousedů v Polsku je již dlouholetou tradicí, že dne 21. a 22. ledna se slaví svátek všech babiček a dědečků. A protože prarodiče jsou v rodinách s malými dětmi nepostradatelnými pomocníky, rozhodli se, že tento den oslavíme společně i v LYDII. Děti nacvičily velmi hezké pásmo písniček, básníček a tanečků. Babičky i dědečkové s dojetím sledovali všechno, co se jejich vnoučátka naučila. Možná si řeknete, že to je běžné v každé školce. Jenže v těšínském stacionáři LYDIE se kolektiv odborníků stará o handicapované děti. Vždy, když ji oslovím, ráda pomůže a zapojí se. Při společných setkáních paní Eliška vezme akordeon a zahraje několik známých písniček, které si zazpívají všichni senioři společně. Kromě toho se paní Eliška podílí na pletení dek a ponožek, které vysíláme do Afriky. Účastnila se také projektu Čteme dětem, kdy četla pohádky dětem v Mateřské škole na Holkovicích. Dne oslavila naše paní Eliška 70 let, nechť je tento příběh také poděkováním za to vše, v čem nám svým talentem neustále pomáhá. Paní Elišky si všichni zaměstnanci pečovatelské služby a obyvatelé DPS nesmírně vážíme. Děkuji Vám paní Eliško za to, jaká jste. Bc. Uršula Byrtusová, DiS. vedoucí střediska ELIM Stonava Den pro mou babičku a dědečka Toto krásné setkání dětí denního stacionáře a mateřské školky Slezské diakonie s prarodiči připravil kolektiv odborných pracovníků střediska LYDIE v Českém Těšíně. Pro nás prarodiče bylo toto setkání pohlazením po duši. Přesvědčili jsme se, že je o naše vnoučátka dobře postaráno. Ochota a radost všech pracovníků stacionáře nás provázela celým dopolednem. A co více, pokroky, které děti pod vedením laskavého personálu zvládají, si zaslouží ocenění a poděkování. Milá paní vedoucí, milá paní učitelko, milé tety děkuji Bohu za to, že jste. Díky vám všem se naše dětí radují, smějí se a jsou šťastné. babička Jaroslava Konečná z Hnojníka Radíme Ohrozil Vás potomek exekucí? Lze se nějak bránit? Paní Eliška kontaktovala středisko Slezské diakonie OBČANSKOU PORADNU Karviná, aby zjistila, zda existuje nějaká možnost, jak se bránit proti exekuci. Exekuce byla uvalena na její majetek kvůli dluhům jejího staršího syna. Nikdy jsem si nepředstavovala, že bych se mohla do podobné situace v budoucnu dostat, říká paní Eliška. Již několik let je rozvedená a ve své péči má mladšího syna, který navštěvuje základní školu. Starší syn, který je již zletilý, se rozhodl před časem osamostatnit. Našel si práci a přestěhoval se do bytu svého kamaráda, ale trvalé bydliště, které měl v bytě své matky, si nezměnil. Dlouhé měsíce se své matce neozval. Náhodou jsem potkala synova kamaráda, u kterého měl bydlet a ten mi řekl, že syn dostal výpověď a odstěhoval se do vedlejšího města. Snažila jsem se jej najít, ale marně., dodává. Za nějakou dobu navštívil paní Elišku exekutor a zabavil majetek, který se v jejím bytě nacházel. Snažila se sice exekutorovi vysvětlit, že se musí jednat o omyl, protože ona žádné dluhy nemá, ale exekutor jí sdělil, že se dluh týká jejího staršího syna vůči zdravotní pojišťovně. Paní Eliška marně exekutorovi vysvětlovala, že starší syn již více než rok v bytě nežije a že ani ona sama neví, kde se momentálně zdržuje. Po této události paní Eliška kontaktovala naši občanskou poradnu. Poradce ji poskytl informace z exekučního řádu, ve kterém je uvedeno, že ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci, může podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Tento návrh může paní Eliška podat do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o soupisu věcí a to u exekutora, který dané věci pojal do soupisu. Opožděný návrh může exekutor ze zákona odmítnout. O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu by měl exekutor rozhodnout do 15 dnů od jeho doručení. Exekutor rozhodne o návrhu na základě znaleckých posudků, zpráv a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářských nebo exekutorských zápisů a jiných listin, předložených paní Eliškou společně s návrhem. Pokud by se stalo, že exekutor návrh paní Elišky zamítne, tak ještě není definitivně vše ztraceno. Podle občanského soudního řádu má totiž ještě možnost podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora žalobu na vyloučení věci, kterou uplatní u exekučního soudu. Paní Eliška uvedla, že je připravena podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Poradce jí tedy poskytl vzor tohoto návrhu a pomohl jí i s formulací obsahu. Paní Eliška sdělila, že bude doufat v to, aby se její syn vrátil domů. I přes problémy, které jí způsobil, je to přece jen její syn a je ochotna mu ze všech svých sil pomoci Mgr. Lenka Starečková, DiS sociální pracovník.

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str.

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str. informátor 3/2014 Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii str. 4-6 Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 1 úvod NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SLEZSKÉ DIAKONIE může se nám zdát,

Více

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

informátor Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str.

informátor Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str. informátor 4/2012 Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str. 12 1 úvod Blíží se Advent a čas vánoční. Je to období, kdy víc než jindy

Více

Sborník Slezské diakonie

Sborník Slezské diakonie Sborník Slezské diakonie Kolektiv autorů květen 2010 Sborník Slezské diakonie Autoři: Ing. Česlav Santarius Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Ing. Bronislav Kostka Mgr. Ilona Śniegoňová Mgr. Lenka Waszutová,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální práce ve Slezské církvi evangelické augsburského vyznání se zaměřením na Slezskou diakonii BAKALÁŘSKÁ

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji OP RLZ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CITADELA. hospic

Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CITADELA. hospic Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 hospic CITADELA Ilustrace na titulní straně: akademický malíř a sochař Jan František Kovář hospic CITADELA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Základní informace a údaje

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Vážení občané města, úvod. Starosta města Ing. Milan Strakoš, místostarostka města Ing. Dana Forišková, Ph.D.

Vážení občané města, úvod. Starosta města Ing. Milan Strakoš, místostarostka města Ing. Dana Forišková, Ph.D. úvod Domov vždycky to budu opakovat není prostor, ale proces. Tady se schovávám před deštěm a zimou, tady žiju, tady trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina, tady ji tvořím léty, trpělivostí, tolerancí

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

ČERVENEC 2014. Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy

ČERVENEC 2014. Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy ČERVENEC 2014 Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy Č A S O P I S P R O K L I E N T Y A P Ř Á T E L E C E N T R A P A R A P L E Inzerce nebojím se

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Mgr. Tereza Cimrmannová, PhD. Sociální péče I. Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám

Mgr. Tereza Cimrmannová, PhD. Sociální péče I. Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám Mgr. Tereza Cimrmannová, PhD. Sociální péče I. Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Obsah Úvod...3 I. Základní orientace

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 Ilustrace na titulní straně: akademický malíř a sochař Jan František Kovář Diakonie ČCE hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 9 Září 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků Střed Brna ožije od 12. září

Více