Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava"

Transkript

1

2 1 úvod Milí čtenáři, přinášíme Vám opět novinky nejen ze života Slezské diakonie, ale sociálních služeb obecně. V tomto čísle se dotýkáme citlivého tématu, o které jste si psali, a to je péče o umírající a těžce nemocné. Slezská diakonie nabízí nejen pro ně, ale také pro rodinné příslušníky, kteří takto stojí po boku svých nemocných, novou službu službu doprovázení. Tato služba je nabízena zcela zdarma. Vyškolený dobrovolník je připraven a ochoten pomoci naslouchat, být nablízku a nabídnout odbornou pomoc nejen nemocnému, ale také jeho rodině. Ani tentokrát jsme nezapomněli na tipy a doporučení pro všechny, kteří se ocitli v této těžké situaci. Děkujeme Vám také za Vaši pomoc, ať už ve formě finančních nebo věcných darů, kterými reagujete na naše články a výzvy. Tentokrát jsme pro Vás vybrali dvě aktuální potřeby. Jedna pochází od maminek a dětí Azylového domu Slezské diakonie HANNAH v Orlové a druhá pak z Azylového domu v Karviné pro muže. Uživatelé těchto služeb budou rádi a vděčni nejen za věcné dary, ale také dobrovolnickou pomoc. Více se můžete dočíst na straně 9. Děkujeme za všechny Vaše podněty. Rádi odpovíme na jakékoliv Vaše dotazy a budeme se těšit na Vaše náměty pro další vydání Informátoru. Příští Informátor vychází Přejeme slunečný příchod jara a požehnané Velikonoce. Redakční rada Informátoru téma: Služba doprovázení ve Slezské diakonii Služba je určena dlouhodobě nemocnýma umírajícím lidem, kteří prožívají poslední chvíle života ať už v domácím prostředí či zařízení sociálních či zdravotních služeb a všem těm, kteří ztratili svého blízkého. napsali jste nám: Vaše příběhy Babička Jaroslava Konečná napsala o svých zážitcích ze setkání dětí Slezské diakonie s prarodiči v denním stacionáři LYDIE. Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. Informujeme o vzniku nových služeb ve Slezské diakonii DUHOVÝ DŮM Ostrava ź denní stacionář ź domov pro osoby se zdravotním postižením ź odlehčovací služba Zahájení provozu BIBLICKÝ ÚVOD Láska nesmí zůstat pohřbená v hloubi srdce. Neboť nikdo nerozsvítí lampu, aby jí postavil pod nádobu, nýbrž postaví ji tak, aby svítila všem v domě. matka Tereza Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Jan 11, Ježíš se při svých cestách, na nichž hlásal Boží slovo, setkal s mnoha lidmi. Tito tři se však s nim spřátelili. Marie dokonce přišla k Ježíši a obmyla Mu nohy vzácným olejem a otřela svými vlasy. Tímto Mu projevila velikou úctu. Zdálo se to zcela zbytečné v době, kdy jejich bratr Lazar umíral. Čekaly na zázrak, na Ježíšovu záchranu, ale nic se nestalo. Místo toho nastala velká trhlina v životě obou žen. Zdálo se jim určitě, že s Lazarem zemřely i veškeré naděje a plány. Sestry sice poslaly Ježíšovi zprávu, že jejich bratr je nemocný, ale i tak Ježíš přišel pozdě a nemohl ho uzdravit. Když se Ježíše konečně dočkaly, byl Lazar již čtyři dny po smrti a všichni jej oplakávali. Marta rozčílená takovým zpožděním, vyčítá hned Ježíšovi: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel... to byla reakce Marty na Ježíšův příchod. Oprávněně měla na Něho vztek a zlobila se, že jejího bratra nezachránil. V životě sester vznikla trhlina, díra, která nešla jen tak jednoduše zacelit a kterou si zcela jinak představovaly. Když se situace a události vyvíjí jinak než bychom chtěli, nedaří se nám tak, jak bychom si přáli nebo např. potká-li nás nějaká nepříjemná událost, která je pro nás nepříjemná, můžeme reagovat vztekem a výčitkami nejen vůči lidem v našem okolí, ale také vůči Bohu. I umírání a smrt také můžeme zařadit do oblasti nepříjemných zpráv spojených s výčitkami. Proč se to muselo stát zrovna nám? Kdyby byl Bůh s námi, určitě by se to nestalo Tyto reakce jsou přirozené. Tak jak Marta je otevřeně řekla Ježíši, tak i my je můžeme říci v modlitbě. Všechno v životě má nějakou trhlinu, ale právě přes ní dovnitř proniká světlo. Často si myslíme, že svěříme-li situaci do Božích rukou, tak nás zachrání, vzkřísí z mrtvých atd., ale Ježíš je mnohem mocnější, protože pouze On zvítězil nad smrtí. V dalších verších říká: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Není to nádherné zaslíbení? Vždyť nás ujišťuje, že ti, co věří Kristu, budou žít navěky s ním a s těmi, kdo také uvěřili. Proto i když prožíváme šok, smutek, či zlost, což jsou přirozené reakce na smrt nebo jiné nepříjemné události v našich životech, pamatujme na to, že Ježíš je ten, kdo zvítězil nad mocí smrti. To je naděje, kterou máme a která nás vede i ve dnech smutku, ale také radosti. Právě přes trhliny v našich životech, si všimneme světla, které z nich vyzařuje. Boží světlo, Jeho Duch, kterého často nevidíme za hradbou našich starostí, problémů, ale i radosti. Až, když je tato hradba narušená, může se zdát, že i zničená, tak umožní Božímu světlu svítit ven. Často si i díky tomuto světlu všimneme lidí v našem okolí, našich blízkých, či přátel, kteří s námi jdou větší či menší kousek naší životní cesty. Tak jak Lazar měl své dvě sestry, tak i většina z nás má někoho s kým se může radovat, či plakat. Ve městech, v nichž žijeme je však mnoho lidí zdravých, ale i umírajících, kteří jsou sami a ke kterým přichází dobrovolníci. Nikdo nemůže zachránit člověka od tělesné smrti, neboť všichni musíme zemřít. I Lazar zcela za určitou dobu zemřel znovu. Ale všichni jsme dostali lásku a máme ji prokazovat i druhým lidem jak zdravým, tak nemocným a umírajícím. Zakončím citátem Matky Terezy: Láska nesmí zůstat pohřbená v hloubi srdce. Neboť nikdo nerozsvítí lampu, aby jí postavil pod nádobu, nýbrž postaví ji tak, aby svítila všem v domě. Mgr. Natálie Klusová pastorační pracovnice ve Slezské diakonii

3 aktuality 2 autor článku Jana Macečková Hipoterapie potěšila malé děti V rámci Týdne rané péče uspořádala Poradna rané péče Slezské diakonie LYDIE z Českého Těšína společné setkání rodin na hipoterapii v areálu Vitality Slezsko v Bystřici. Rodiče si vyslechli výklad zkušené terapeutky paní Stáni Valicové, a potom si s dětmi vyzkoušeli praktické ukázky hippoterapie. Všem se odpoledne s koníky líbilo. Středisko LYDIE pracuje jak s dětmi předškolního věku, tak s dětmi a mládeží školního věku s postižením. Kromě hipoterapie nabízí také další specifické formy rehabilitace jako canisterapii, arteterapii, muzikoterapii a další. Kontakt: tel.: Jednou nohou v práci Středisko Slezské diakonie EFFATHA v Novém Jičíně přišlo s novým projektem s názvem "Poznáváme řemesla aneb jednou nohou v práci", který je realizován v rámci Dobrovolnického programu "ČSOB a ERA Pomáháme společně". Cílem projektu je ukázat klientům střediska (lidem s postižením) běžný pracovní proces, co vše obnáší pracovat, jak to v reálné praxi chodí, co je od nich očekáváno, motivovat je. Zkrátka co musí zvládnout, než vyrazí na trh práce. autor článku Bc. Marta Machová Využívejte vzpomínek v péči o seniory Na konci roku 2012 proběhla na ostravské Nové radnici výstava reminiscenčních výrobků uživatelů sociálních služeb. Cílem výstavy, která vzešla z podnětu pracovnice Slezské diakonie, nebylo jen prezentovat sociální služby, ale hlavně se při tvorbě reminiscenčního výrobku (krabice, Knihy života atd.) setkat společně s uživatelem a jeho rodinným příslušníkem. Do projektu se nakonec zapojilo 7 poskytovatelů sociálních služeb na území města Ostravy. Diagnóza demence zdůrazňuje nemoc, deficit, neschopnost. Reminiscence (vybavování vzpomínek) ozřejmí silné stránky člověka s demencí jeho vztahy, ukáže, co v životě dokázal a zvládl. Rodinní pečující objevili, že vzpomínání jim poskytuje možnost dotýkat se něčeho z jejich minulosti, o čem nevěděli, dozvěděli se něco nového o sobě a svých rodinách. autor článku Gabriela Lhotská Mnozí z nich mají totiž zkreslené představy o pracovním procesu. Projekt nabízí také kurz pro opatrovníky na téma osamostatňování. Je důležité, aby rodina naše klienty podporovala, dávala jim naději a sama věřila, že v životě dokážou více než jen brát důchod. Že je možnost posunout se, protože dle našich zkušeností je to právě rodina, od které chybí podpora a nevěří, že jejich potomek může zvládnout pracovat. Pozvánky na akce pro veřejnost VIVA 2013 Zveme Vás srdečně na již třetí ročník oblíbené soutěže žáků středních a základních škol z Frýdecko-Místecka. Soutěž se koná opět v Národním domě ve Frýdku- Místku, 8. března 2013 a začátek je v 17:00 hod Vstupenky možno rezervovat na tel.: Trénování paměti pro širokou veřejnost V rámci Národního týdne trénování paměti proběhne dne od hodin v Domě knihy Librex na Smetanově náměstí v Ostravě seminář s názvem Hrátky s pamětí a beseda s účastníky semináře na toto téma. Součástí semináře budou také ukázky cvičení mozkového joggingu a představení struktury základního kurzu trénování paměti s možností přihlášení. Seminář povedou Mgr. Martina Pavelková, certifikovaný trenér paměti (Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging) a Bc. Marta Machová (vedoucí střediska SILOE Ostrava, Slezská diakonie). Prodejní velikonoční výstava Středisko Slezské diakonie HOSANA Karviná zve na prezentační a prodejní velikonoční výstavu pletených košíků a výrobků z keramiky, vlny a textilu od 10 do 17 hodin v prodejně TESCO Karviná. Středisko umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením z karvinského regionu za podpory pracovníků aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet manuální zručnost a udržovat kontakt s lidmi v okolí. Více informací lze nalézt na internetových stránkách: Prestižní jmenování Mgr. Janka Adameová, M.A., vedoucí zahraniční sekce Slezské diakonie, byla v listopadu 2012 zvolena do řídícího výboru organizace EDYN (Ecumenical diaconal year network ). EDYN je síť organizací 15 evropských zemí a USA, které dávají šanci mladým lidem účastnit se dlouhodobé dobrovolnické služby v zahraničí. Kromě České republiky je v čele výboru ještě Dánsko, Itálie a Belgie. Toto prestižní postavení má velký význam nejen pro Slezskou diakonii, ale také Českou republiku v oblasti dalšího rozvoje mezinárodního dobrovolnictví. Více přineseme v příštím vydání Informátoru.

4 3 aktuality Oceláři ve Slezské diakonii Již čtvrtým rokem pokračuje úzká spolupráce třineckého hokejového klubu a Slezské diakonie. Tato tradice nebyla porušená ani v letošní sezoně, kdy v úterý 15. ledna dvojice Ocelářů ve složení Martin Adamský a Šimon Hrubec navštívila středisko Slezské diakonie EBEN-EZER v Českém Těšíně. Hokejisté si zasoutěžili spolu s uživateli nejen v ping-pongu či stolním fotbálku, ale také v profesní pantomimě. Nechyběla ani tradičně oblíbená autogramiáda a společné focení. Oceláři rozdali upomínkové předměty s klubovou tématikou a zřejmě největší radost udělaly klientům nové florbalové hole. Z úst představitelů Slezské diakonie a třineckého klubu zaznělo přání, aby podobné akce měly i v budoucnu své pokračování. (Převzato z tisku). autor článku Vojtěch Labuda, 1.A Studenti podpořili Slezskou diakonii Dne se na Gymnáziu, Český Těšín, p. o. konal již podruhé Bleší trh, aneb Blešák. Uspořádala jej třída 1. A pod vedením Mgr. Štěpánky Křípalové Ďurinové. Cílem bylo získání peněz pro Slezskou diakonii a Charitní dům pro matky v tísni. Konečná částka tvořila Kč a byla darována spolu s neprodanými věcmi těmto organizacím. Žáci gymnázia do prodeje darovali věci, které už neužívali jako například hračky, knížky, oblečení. Také se s výrazným ziskem prodávaly vlastnoručně upečené bábovky, perníčky a zákusky. Všichni si tento projekt užili se smíchem a pocitem, že to konají pro dobrou věc. Ve zkratce zahraniční... Zahraniční dobrovolníci navštěvují zařízení Slezské diakonie Mezinárodní dobrovolníci se od zúčastnili už tří tzv. Study visit, během kterých navštívili střediska a školy Slezské diakonie, kde pracují jejich kolegové. Dobrovolníci měli zatím možnost navštívit a poznat tato střediska a školy: EDEN, EBEN-EZER a školu Slezské diakonie v Českém Těšíně a Krnově, SILOE v Ostravě, JORDÁN v Třinci, BETEZDU A BETANII v Komorní Lhotce a partnerskou organizaci Komunitní centrum Mojská o.s. Den v Českém Těšíně. Střednědobý seminář Od do se bude konat střednědobý seminář mezinárodních dobrovolníků. Seminář proběhne na chatě Račkova Dolina na Slovensku. Dobrovolníci se zde setkají se svými kolegy ze Slovenské partnerské organizace Ekumenická rada církví a dohromady budou mít příležitost zhodnotit uplynulý půlrok dobrovolné služby. Školení pro supervizory mezinárodních dobrovolníků Od 6. do bude probíhat školení pro supervizory mezinárodních dobrovolníků. Školení bude zaměřeno na rozšíření znalostí supervizorů a také na rozšíření jejich schopnosti poskytovat dobrovolníkům podporu v neformálním učení. Naše úspěchy Dne 19. dubna 2013 se uživatelky služeb střediska SÁRA V Petrovicích u Karviné spolu s dětmi zúčastní ekologické akce svátku přírody: Dne Země, který bude spočívat v čištění a údržbě travnaté plochy a zeleně kolem střediska a přilehlého okolí. Maminky i děti touto cestou chtějí projevit zájem a zvýšenou péči o přilehlé okolí, kde právě přebývají a není jim lhostejná příroda okolo nich. Chceme všichni společně touto autor článku Bc. Eduard Sztrzelec, DiS. V Petrovicích u Karviné bude uklizeno cestou přispět ke zkrášlení obce Petrovice u Karviné, kde se nacházíme. Mezinárodní Den Země je každoročně připomínán již od roku 1970, kdy 22. dubna proběhla demonstrace tisíce Američanů proti znečišťování životního prostředí a za cíl si klade upozornit na stále rostoucí a doposud převážně negativní vliv člověka na planetu. V pátek se Dobrovolnické centrum Slezské diakonie v Krnově účastnilo vyhlášení cen Hejtmana Moravskoslezského kraje. Slezská diakonie získala čestné uznání za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblasti sociální, ekonomické a environmentální. Na obrázku Veronika Fofová, koordinátorka Dobrovolnického centra Slezské diakonie v Krnově.

5 ohlédnutí za Vánocemi 4 Z Německa putovaly dárky pro děti To ráno velmi chumelilo a cesty se staly velmi těžko sjízdné. I přesto se pastor místního sboru Samostatné evangelické církve v Německu Michael Voight a ředitel nadace Naemi-Wilke- Stift v Guben, pastor Süß, vydali 7. prosince 2012 na cestu, během které urazili více než 500 kilometrů, aby přivezli vánoční balíčky pro více než 200 dětí ze sociálních asistencí či azylových domů Slezské diakonie. Pro řadu z nich to byly jediné dárky, které našly pod vánočním stromečkem. Z dárků se těšily také děti polských partnerů, a to z dětského domova v Cieszynie a školáci ze sociálně slabých rodin v Dziegielowie. Novoroční koncert Již sedmým rokem jsme mohli společně rozdávat radost ve sborech, ústavech pro seniory a lidi s kombinovaným postižením, dětských domovech, pěstounských, mnohočetných a sociálně slabých rodinách na Ukrajině. Za pořádající organizaci Pomoc Těšínského Slezska (PTS) srdečně děkujeme za Vaši ochotu a zapojení se do projektu Dárky pro děti a seniory na Ukrajinu Ze sběrných míst Slezské diakonie v Českém Těšíně a v Krnově bylo předáno celkem 290 dárků a Kč jako příspěvek na dopravu dárků na Ukrajinu. Speciální poděkování patří žákům, zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům Oblasti Diakonického školství, rovněž žákům ZŠ v Domaslavicích a všem zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům Slezské diakonie. Mikulášská besídka Ostravské nákupní a zábavní centrum Forum Nova Karolina společně s Nadací Terezy Maxové pořádali před Vánoci akci Strom splněných přání. Děti z pěstounských a sociálně slabých rodin nakreslily nebo napsaly, co by si přály pod stromeček, a dárci z řad návštěvníků centra jim dárky zakoupili. Získali jsme na 90 vánočních dárků pro děti ze sociálně slabých rodin z Krnovska, Albrechticka, Osoblažska a Rýmařovska a 11 dárků pro děti z azylového domu Slezské diakonie Chana v Bruntále. V centru proběhl také první prosincovou neděli koncert splněných přání, v jehož průběhu převzala Tereza Maxová pro svou nadaci od Forum Nová Karolina dar ve výši 300 tis. Kč, jehož část bude použita také na podporu služby Slezské diakonie SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov. Dárky na Ukrajinu Dne zaměstnanci střediska Slezské diakonie SÁRA v Petrovicích u Karviné připravili dětem mikulášskou besídku. Byl zajištěn program plný her, písniček, soutěží a rozdávání mikulášské nadílky, kterou dával Mikuláš spolu s andělem, všechny děti dostaly ovoce a balíčky plné sladkých dobrot. Dárky pro děti z Krnova se konal již druhý ročník společného Koncertu Mateřské školy, základní školy a střední školy Slezské diakonie a ZUŠ Pavla Kalety s názvem Princ egyptský v kostele Církve bratrské v Českém Těšíně. Všem žákům, studentům a pedagogům děkujeme za krásný umělecký zážitek. Novoroční koncert Dne se středisko Slezské diakonie JORDÁN zúčastnilo Mikulášského jarmarku v Třinci. Měli jsme tak možnost prezentovat naši sociální službu a nabídnout také výrobky z naší terapeutické dílny široké veřejnosti.

6 5 téma Umírání, doprovázení Co po nás zůstane? To, co tiše rozdáváme a dáváme zadarmo: Naše radost a dobrota. Smíme se zbavit naší úzkoprsosti a otevřít své srdce, abychom světu přinesli více světla, radosti a štěstí. Lidé pak budou radostnější a veselejší. A to je hodnota, ze které budou žít další generace. Paul Steinmuler Služba doprovázení pro umírající a pozůstalé Umírání. Smrt. Nemoc. Bolest. Vyvolávají ve Vás tato slova nepříjemné pocity? Vypustili byste je raději úplně ze svého života? Mnohdy právě tyto pocity mohou být příčinou, proč v dnešní době tolik lidí umírá osamoceně na nemocničním lůžku nebo v zařízeních sociálních služeb. V těchto okamžicích si často člověk začíná uvědomovat, že život a zdraví nejsou samozřejmostí a potřebuje naplno a intenzivně prožít dny, které jsou ještě před ním, nejlépe v přítomnosti blízkých a milujících lidí. Umíme si s mnohým poradit, máme moderní techniku a prostředky, které nám zaručují životní standard a větší pohodlí. Jistota a sebedůvěra, s jakou si razíme cestu životem je velmi kontrastní v porovnání s tím, jak čelíme konfrontaci se smrtí. Najednou jsme bezradní a možná i více než naši předkové, kteří nevytěsňovali lidské utrpení za nemocniční plachty. Služba doprovázení pro umírající a jejich rodinné příslušníky, která vznikla ve Slezské diakonii díky projektu podpořeného z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce, je nezdravotnická služba. Službu realizují školení dobrovolníci. Služba je určena dlouhodobě nemocným a umírajícím lidem, kteří prožívají poslední chvíle života ať už v domácím prostředí či zařízení sociálních či zdravotních služeb a všem těm, kteří ztratili svého blízkého. Blízkost druhých lidí přináší povzbuzení, obzvlášť v posledních chvílích života NIKDO NECHCE BÝT SÁM! Je to veliký dar vědět, že jsou lidé, kteří jsou ochotní podržet za ruku, vyslechnout, podat nápoj, vystřídat tak Důležité pojmy Doprovázení je spolupráce pracovníka, blízkého či dobrovolníka s umírajícím, jejíž počátek je v situaci, kdy přichází umírající s žádostí o pomoc v souvislosti s nezměnitelnou těžkostí. Umírající akceptuje skutečnost a neočekává změnu toho, co je dáno. Žádá doprovázejícího o pomoc, aby mu těžkost pomohl nést, snášet a zvládat. Základní nabídkou doprovázejícího je tedy přijetí a poskytnutí pevné opory. Paliativní péče neboli útěšná a zmírňující péče nemá za cíl prodlužovat život umírajícího, nýbrž vytíženou rodinu. V období truchlení člověk prožívá emocionální boj se smutkem, zlostí, osaměním Je to individuální proces, který vede ke smíření a vnitřnímu klidu, ale který trvá i měsíce. Někdy okolí nemusí mít pochopení a proto můžete trávit chvíle povídáním s dobrovolníkem nebo se účastnit podpůrných skupin, kde můžete sdílet své zkušenosti s lidmi v podobné situaci. jeho kvality života. Paliativní péče smrt ničím neoddaluje ani neurychluje, mírní bolest a jiné symptomy a začleňuje do své péče aspekt psychologický, sociální a duchovní. Hospic je zařízení poskytující specializovanou paliativní péči především pacientům v preterminální a terminální fázi nevyléčitelného onemocnění (obvyklá délka pobytu je 3 až 4 týdny). Zaměstnanci hospice kladou důraz na individuální potřeby a přání každého nemocného a v případě lůžkového hospice také na vytvoření prostředí, v němž by pacient mohl zůstat až do konce života v intenzivních vztazích se svými blízkými.

7 6 Slezská diakonie nabízí službu doprovázení pro umírající a jejich rodinné příslušníky od roku Koordinátorce tohoto projektu, Urszuli Srzromkové jsme položili několik otázek. V současné době se dobrovolníci věnují např. potřebným lidem v nemocnici Třinec, domově pro seniory v Komorní Lhotce či přímo v domácnostech. K čemu je služba doprovázení? Projekt služby doprovázení má posloužit tomu, abychom si uvědomili, že život na této zemi je konečný a že není východiskem zakrývat si oči neustálými kurativními možnostmi, které nabízí dnešní medicína. Není smyslem vyléčit a nalhávat si tak nesmrtelnost našeho těla, je ale důležité, aby lidé neumírali osamocení a nesmíření se svým životem blízkými a Bohem, protože člověk umře jen jednou a pak už je pozdě. To je důvod, proč v první řadě apelujeme na kvalitní využití času, kdy vnímáme, že našeho blízkého již opouštějí síly. V opačném případě nám naše svědomí nedá pokoj, jestli se o poslední chvíle s drahým člověkem necháme okrást zdánlivě neodkladnými povinnostmi. Může se to zdát nelogické, ale stává se to často, a jsou to plody dnešního životního stylu, který je v nás hluboce zakořeněný. Chceme se proto naučit zastavit a vnímat druhého člověka s jeho pocity i obavami a vnést více naděje do posledních chvil. Jak jste se dostali ke službě doprovázení? Slezská diakonie díky blokovému grantu Nadace Partnerství v rámci švýcarsko-české spolupráce realizovala tříměsíční vzdělávání dobrovolníků, kteří nyní navštěvují dlouhodobě nemocné lidí v sociálních a zdravotních zařízeních a domácnostech. Kdo službu vykonává? Díky vzdělávání má dobrovolník znalosti jak přistupovat k umírajícímu, rozumí jeho potřebám, přistupuje k němu v rámci etických zásad a dodržuje pravidlo mlčenlivosti. Dobrovolník služby doprovázení je obeznámen se základy pečovatelských dovedností a s přístupy k smrti z pohledu různých náboženství. Sám má Dobrovolník Dobrovolník je člověk, který přichází sám se zájmem a ochotou darovat své síly a čas těm, kteří tuto pomoc potřebují a to bez nároku na finanční odměnu a ve svém volném čase. Předpoklady pro dobrovolnickou činnost: motivace k dobrovolné službě vyrovnanost s nemocí, umíráním, smrtí tolerance schopnost empatie, týmové práce dobré komunikační schopnosti schopnost vymezení a respektování hranic schopnost pečovat o sebe psychická stabilita a pružnost v krizových situacích chuť stále se vzdělávat Jak může být DOBROVOLNÍK prospěšný, co může nabídnout? rozhovory (společník u lůžka) čtení knih a časopisů, poslech hudby doprovod na vycházku (dle zdravotního stavu) drobné služby (nákup občerstvení, zaslání korespondence) podpora rodiny v náročné životní situaci Služba doprovázení ve Slezské diakonii srovnanou otázku vlastní smrtelnosti. Rozumí potřebám pozůstalých v období truchlení a zůstává jim nablízku, pakliže je to jejich přání. Kde službu nabízíte? Dobrovolníci přichází přímo do rodin, popřípadě do nemocnic, domovů pro seniory apod. Zaměřujeme se především na ostravský a těšínský region. Jak taková spolupráce s rodinou a dobrovolníkem vypadá? Dobrovolníci uzavřou dohodu o poskytnutí služby doprovázení jak s příjemcem služby tak s doprovázejícími, kde bude přesně stanovena intenzita a způsob návštěv. Služba je zdarma. Dobrovolníci mohou v průběhu služby také využít pravidelných supervizích setkání, pozůstalí pak svépomocné skupiny. Dobrovolník pak s nemocným tráví svůj volný čas, nabízí poslech hudby, čtení knih, časopisů, naslouchá a doprovází jej. Na koho se mohou lidé obrátit v případě zájmu? Manažer projektu Mgr. Hana Adamčíková, tel: Koordinátor vzdělávání a služby doprovázení Bc. Urszula Szromková, tel:

8 7 tipy, rady, doporučení TIPY pro péči o umírajícího a těžce nemocného Denní režim: Počítejte s tím, že těžce nemocný vyžaduje častější spánek. Má tudíž menší potřebu mluvit. Je proto důležité, abychom byli příjemným společníkem pro bilancování života, naslouchali často nevyřčeným potřebám umírajícího, podali vodu či podrželi za ruku. Pokud je nemocný zcela nepohyblivý nebo pouze s omezenou hybností, hrozí tak proleženiny. Pamatujte proto na časté měnění polohy. Nenuťte je k jídlu, mohou se projevovat ztráty chutě k jídlu. Naopak hledejte alternativy možnou pomůckou je např. podávání kostky ledu (místo vody použijte ovocný juice). Prostředí: Umírající člověk je velmi citlivý na vnější projevy: hluk, teplo, vůně, dotyky. Je tedy důležité vytvořit takové prostředí, které umírajícímu co nejvíce zjednoduší prožívání těchto nelehkých chvil např. použít aromatickou svíčku, pustit oblíbenou hudbu, zamezit hlučnému prostředí. Doporučujeme se také vyhýbat hádkám a konfliktům v blízkosti umírajícího. Duchovní potřeby: Duchovní potřeby jsou v této fázi života často aktuálnější než kdy dříve. Umírající si klade otázky po smyslu života, odpuštění, smíření se sebou samým, s ostatními a s Bohem. V případě potřeby je dobré zprostředkovat mu kontakt s duchovním pracovníkem. Více praktických informací si můžete přečíst v připravované publikaci Příručka pro pečující, kterou vydává Slezská diakonie v letošním roce. Informace o této příručce získáte na u: SLZA podpůrná skupinka pro pozůstalé Utrpení nám Bůh dává v pečlivě odměřených kapkách. Pro slzy v očích často nevidíme, že v našem životě není jen bolest, ale také světlo, radost a mnohé, za co bychom měli děkovat. Podpůrná skupinka pro pozůstalé nese název SLZA právě z důvodu, že slzy pomáhají překonat období smutku a bolesti ze ztráty blízké osoby, a tím opět vidět světlo, radost a smíření s danou situací. O co se vlastně jedná? Skupinka je určená lidem (max. 10 lidí), kterým zemřel příbuzný nebo blízká osoba, přičemž doba od úmrtí by neměla být kratší než 6 měsíců. Účastníci skupinky mají možnost na šesti dvouhodinových setkáních vzájemně sdílet své příběhy s jistotou, že vše, co bude na těchto setkáních řečeno, je interní a nesmí se šířit mimo tato setkání. Témata jednotlivých setkání jsou zaměřená na: 1. setkání Sdílení našich příběhů 2. setkání Charakteristika žalu, proces žalu 3. setkání Primární a sekundární ztráty 4. setkání Uzdravení skrze víru 5. setkání Smíření se se ztrátou 6. setkání Prožívání žalu během svátků, vzpomínkové bohoslužby Cílem podpůrné skupinky je vytvořit bezpečný prostor pro sdílení žalu a na hledání smyslu smrti a utrpení. V rámci skupinky chceme spojit lidi s podobnými zážitky, myšlenkami a pocity a odstranit izolaci, kterou v naší kultuře často pozůstalí pociťují a povzbudit vzájemnou důvěru pozůstalých, aby se o sebe dokázali opřít. Jde o vytvoření prostředí, které bude účastníky motivovat k chuti do života a dá jim naději. Podpůrná skupinka SLZA je součástí projektu MOBILNÍ HOSPIC realizovaného Slezskou diakonií za podpory blokového grantu programu švýcarskočeské spolupráce. V případě zájmu kontaktujte koordinátora vzdělávání a služby doprovázení: Mgr. Natálie Klusová, tel: Doporučení pro blízké, kteří prožili ztrátu Ponechejte si čas a dejte průchod emocím i vzpomínkám o samotě nebo v kruhu nejbližších. Později se pokuste vyvíjet nějakou činnost: zapojte se do přípravy pohřbu věnujte pozornost tomu, co jíte, jezte pravidelně, i když v menších dávkách zachovejte, pokud možno, normální režim myslete na své zdraví, sportujte, běžte do přírody, pěstujte své koníčky hovořte o zemřelé osobě dovolte si truchlit, udělejte si čas, dejte průchod emocím dovolte si zlostné pocity dovolte druhým, aby vám pomáhali, udržujte kontakty s blízkými, přáteli Užitečné rady v případě úmrtí: Úmrtí Pokud člověk zemře mimo zdravotnické zařízení, je nutné dle předchozí domluvy zavolat buď praktického lékaře nebo lékaře služby první pomoci, který vystaví tzv. ohledací list. V případě úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo sociální službě vystaví ohledací list službu konající lékař, který rozhodne, zda zemřelého převézt na oddělení patologie. Kontaktování pohřební služby Můžete kontaktovat jakoukoliv pohřební službu nezávisle na místě úmrtí. Vybraná pohřební služba může zajistit také převoz, návrhy na parte, květiny, hudbu apod. Do kanceláře pohřební služby budete potřebovat tyto dokumenty: źobčanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici) źobčanský průkaz objednatele pohřbu źrodný a oddací list zesnulé osoby (je-li k dispozici) źoblečení do rakve pro zesnulého źfotografii zemřelého (při použití na parte) Objednání hrobového místa Zajištění hrobového místa vám pomůžou zařídit na obecním úřadě popřípadě v místní církvi místa pohřebiště (nezajišťuje pohřební služba). Oznámení pohřbu parte Parte je veřejným oznámením o úmrtí a pohřbu, které můžete předat osobně či rozeslat poštou.

9 vaše podněty, poděkování, reakce 8 Příběh jubilantky paní Elišky Když přijdete ke dveřím jejího bytu, už na chodbě vidíte háčkovanou výzdobu a jiné výrobky, které podle období mění. V bytě paní Elišky je moc útulno, všude má své ruční práce. Když usednete na její sedačku můžete vidět překrásné háčkované polštářky rozmanitých vzorů, na stolečku je háčkovaná dečka, malované obrázky, pletené ponožky... Paní Eliška, velmi talentovaná a dobrosrdečná paní, žije v domě s pečovatelskou službou Slezské diakonie ve Stonavě již 9 let. Paní Eliška bývala učitelkou na hudební škole v Karviné. Učila na akordeon a klávesy. Učila se také hrát na housle, a mimo to se sama naučila hrát na flétnu. Také krásně maluje, vyšívá, plete a háčkuje. Jedná se o osobu nesmírně umělecky talentovanou, kreativní. Paní Eliška je dobrosrdečná a ochotná pomáhat druhým. I v důchodovém věku ještě aktivně učila dvě absolventky na akordeon přímo v domě s pečovatelskou službou. Jeden rok učila hrát na klávesy žákyni páté třídy, která měla zájem zpívat a hrát. Paní Eliška je v našem domě nepostradatelná při různých akcích, které pro naše uživatele pořádáme. V úvodu nás srdečně přivítala vedoucí střediska Slezské diakonie paní Jana Kadlubcová. Sdělila nám, že u našich sousedů v Polsku je již dlouholetou tradicí, že dne 21. a 22. ledna se slaví svátek všech babiček a dědečků. A protože prarodiče jsou v rodinách s malými dětmi nepostradatelnými pomocníky, rozhodli se, že tento den oslavíme společně i v LYDII. Děti nacvičily velmi hezké pásmo písniček, básníček a tanečků. Babičky i dědečkové s dojetím sledovali všechno, co se jejich vnoučátka naučila. Možná si řeknete, že to je běžné v každé školce. Jenže v těšínském stacionáři LYDIE se kolektiv odborníků stará o handicapované děti. Vždy, když ji oslovím, ráda pomůže a zapojí se. Při společných setkáních paní Eliška vezme akordeon a zahraje několik známých písniček, které si zazpívají všichni senioři společně. Kromě toho se paní Eliška podílí na pletení dek a ponožek, které vysíláme do Afriky. Účastnila se také projektu Čteme dětem, kdy četla pohádky dětem v Mateřské škole na Holkovicích. Dne oslavila naše paní Eliška 70 let, nechť je tento příběh také poděkováním za to vše, v čem nám svým talentem neustále pomáhá. Paní Elišky si všichni zaměstnanci pečovatelské služby a obyvatelé DPS nesmírně vážíme. Děkuji Vám paní Eliško za to, jaká jste. Bc. Uršula Byrtusová, DiS. vedoucí střediska ELIM Stonava Den pro mou babičku a dědečka Toto krásné setkání dětí denního stacionáře a mateřské školky Slezské diakonie s prarodiči připravil kolektiv odborných pracovníků střediska LYDIE v Českém Těšíně. Pro nás prarodiče bylo toto setkání pohlazením po duši. Přesvědčili jsme se, že je o naše vnoučátka dobře postaráno. Ochota a radost všech pracovníků stacionáře nás provázela celým dopolednem. A co více, pokroky, které děti pod vedením laskavého personálu zvládají, si zaslouží ocenění a poděkování. Milá paní vedoucí, milá paní učitelko, milé tety děkuji Bohu za to, že jste. Díky vám všem se naše dětí radují, smějí se a jsou šťastné. babička Jaroslava Konečná z Hnojníka Radíme Ohrozil Vás potomek exekucí? Lze se nějak bránit? Paní Eliška kontaktovala středisko Slezské diakonie OBČANSKOU PORADNU Karviná, aby zjistila, zda existuje nějaká možnost, jak se bránit proti exekuci. Exekuce byla uvalena na její majetek kvůli dluhům jejího staršího syna. Nikdy jsem si nepředstavovala, že bych se mohla do podobné situace v budoucnu dostat, říká paní Eliška. Již několik let je rozvedená a ve své péči má mladšího syna, který navštěvuje základní školu. Starší syn, který je již zletilý, se rozhodl před časem osamostatnit. Našel si práci a přestěhoval se do bytu svého kamaráda, ale trvalé bydliště, které měl v bytě své matky, si nezměnil. Dlouhé měsíce se své matce neozval. Náhodou jsem potkala synova kamaráda, u kterého měl bydlet a ten mi řekl, že syn dostal výpověď a odstěhoval se do vedlejšího města. Snažila jsem se jej najít, ale marně., dodává. Za nějakou dobu navštívil paní Elišku exekutor a zabavil majetek, který se v jejím bytě nacházel. Snažila se sice exekutorovi vysvětlit, že se musí jednat o omyl, protože ona žádné dluhy nemá, ale exekutor jí sdělil, že se dluh týká jejího staršího syna vůči zdravotní pojišťovně. Paní Eliška marně exekutorovi vysvětlovala, že starší syn již více než rok v bytě nežije a že ani ona sama neví, kde se momentálně zdržuje. Po této události paní Eliška kontaktovala naši občanskou poradnu. Poradce ji poskytl informace z exekučního řádu, ve kterém je uvedeno, že ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci, může podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Tento návrh může paní Eliška podat do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o soupisu věcí a to u exekutora, který dané věci pojal do soupisu. Opožděný návrh může exekutor ze zákona odmítnout. O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu by měl exekutor rozhodnout do 15 dnů od jeho doručení. Exekutor rozhodne o návrhu na základě znaleckých posudků, zpráv a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářských nebo exekutorských zápisů a jiných listin, předložených paní Eliškou společně s návrhem. Pokud by se stalo, že exekutor návrh paní Elišky zamítne, tak ještě není definitivně vše ztraceno. Podle občanského soudního řádu má totiž ještě možnost podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora žalobu na vyloučení věci, kterou uplatní u exekučního soudu. Paní Eliška uvedla, že je připravena podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Poradce jí tedy poskytl vzor tohoto návrhu a pomohl jí i s formulací obsahu. Paní Eliška sdělila, že bude doufat v to, aby se její syn vrátil domů. I přes problémy, které jí způsobil, je to přece jen její syn a je ochotna mu ze všech svých sil pomoci Mgr. Lenka Starečková, DiS sociální pracovník.

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str.

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str. informátor 3/2014 Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii str. 4-6 Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 1 úvod NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SLEZSKÉ DIAKONIE může se nám zdát,

Více

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 PŘEDNÁŠKY Zdravé město Krnov ve spolupráci s komunitním plánováním Krnov a ostatními orgranizacemi Vás zve na TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 7. ŘÍJNA, ÚTERÝ 18:00, studovna Městské

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014

informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014 informátor 4/2014 Dobrovolnictví ve Slezské diakonii str. 4 Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 1 úvod PF 2015 období Vánoc je výjimečný čas v roce. Vánoce se nám spojují nejen se zimním

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014 informátor 1/2014 Program pro pěstounské rodiny str. 4 Spolupráce s partnery str. 7, 8 Podpořte vydávání Informátoru str. 10 1 úvod Slezská diakonie vstoupila do roku 2014 docela s optimismem. Tento rok

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

informátor Domácí násilí se týká každého z nás Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Diakonické vzdělávací centrum

informátor Domácí násilí se týká každého z nás Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Diakonické vzdělávací centrum informátor 3/2013 Domácí násilí se týká každého z nás str. 4 Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní str. 6 Diakonické vzdělávací centrum str. 7 1 úvod rok 2013 se nese ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Výroční zpráva 2012. Slezská diakonie

Výroční zpráva 2012. Slezská diakonie Výroční zpráva 2012 Slezská diakonie Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Ústředí Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín

Více

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Pokorná služba. Pýcha píchá Pokora je zticha Zboří ovšem zdi Jericha. téma: PERSONALISTIKA

Pokorná služba. Pýcha píchá Pokora je zticha Zboří ovšem zdi Jericha. téma: PERSONALISTIKA informátor 2/2012 přichází k Vám další číslo Vašeho Informátoru, Vašeho průvodce nejen sociálními službami, ale také průvodce při řešení různých osobních životních mezníků. Jedním z nich je právě ztráta

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Sborník Slezské diakonie

Sborník Slezské diakonie Sborník Slezské diakonie Kolektiv autorů květen 2010 Sborník Slezské diakonie Autoři: Ing. Česlav Santarius Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Ing. Bronislav Kostka Mgr. Ilona Śniegoňová Mgr. Lenka Waszutová,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

I. Základní údaje o občanském sdružení

I. Základní údaje o občanském sdružení Výroční zpráva 2012 Základní údaje o občanském sdružení I. Základní údaje o občanském sdružení Sídlo sdružení: Nádražní 196 Ostrava 702 00 Telefon: 596 110 882-3 E-mail: Web: Bankovní spojení: krizovecentrum@kriceos.cz

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

informátor Vývoj Slezské diakonie očima ředitelky organizace Slezská diakonie na Třinecku str. 8 str. 5, 6 2/2015

informátor Vývoj Slezské diakonie očima ředitelky organizace Slezská diakonie na Třinecku str. 8 str. 5, 6 2/2015 informátor 2/2015 25 1 9 9 0 2 0 1 5 Vývoj Slezské diakonie očima ředitelky organizace str. 5, 6 Slezská diakonie na Třinecku str. 8 ) 1 úvod Vážení čtenáři, milí spolupracovníci, čas nám neúprosně utíká

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Příručka pro pozůstalé. www.mmr.cz. Pohřeb a jeho organizace MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Příručka pro pozůstalé. www.mmr.cz. Pohřeb a jeho organizace MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Příručka pro pozůstalé Pohřeb a jeho organizace MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ letak_pozustali_02.indd 1 26.3.2010 13:11:23 POHŘEB A JEHO ORGANIZACE - PŘÍRUČKA

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014 informátor 2/2014 Sociální podnikání ve Slezské diakonii str. 4 Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 1 úvod Venku je nádherné počasí po dnech plných deště. Příroda se krásně probudila k

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Krizové centrum Ostrava Občanské sdružení V provozu od září 2005 na základě 1. komunitního plánu Statutárního města Ostravy Registrována sociální služba

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Městský úřad Český Těšín

Městský úřad Český Těšín Městský úřad Český Těšín náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon: 553 035 111 podatelna@tesin.cz www.tesin.cz Odbor sociální Oddělení sociálních věcí Štefánikova 18/25, 737 01 Český Těšín Telefon:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud.

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud. 1 2 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje organizace Charita Třinec je církevní právnická osoba, která je zřízena diecézním biskupstvím. Datum ustanovení je 27. 10. 2007. Ministerstvem kultury ČR byla zaregistrována

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Výroční zpráva Slezské diakonie Annual Report of Slezská Diakonie

Výroční zpráva Slezské diakonie Annual Report of Slezská Diakonie Výroční zpráva Slezské diakonie Annual Report of Slezská Diakonie 2011 Obsah/Contents Slovo úvodem/introductory word Motto Slezské diakonie/motto of Slezská diakonie Hodnoty Slezské diakonie/valeues of

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb Struktura organizace Základními orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel. Správní rada je statutárním orgánem společnosti a má 3 členy. Je jmenována

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců Pro SSS jsme požádali o podporu vzdělávání a z ESF jsme obdrželi finanční podporu, abychom mohli vzdělávat zaměstnance vlastními silami. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Vzpomínky. Již 25 let přinášíme světlo do života potřebným

Vzpomínky. Již 25 let přinášíme světlo do života potřebným Vzpomínky Již 25 let přinášíme světlo do života potřebným 25 1 9 9 0 2 0 1 5 25 let Slezské diakonie očima ředitelky Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. Mgr. Zuzana Filipková,

Více

Poradna rané péče SALOME. JAK TO U NÁS VYPADÁ. Příručka pro rodiny a další osoby. Pojďte dál

Poradna rané péče SALOME. JAK TO U NÁS VYPADÁ. Příručka pro rodiny a další osoby. Pojďte dál Poradna rané péče SALOME JAK TO U NÁS VYPADÁ. Příručka pro rodiny a další osoby 1 Pojďte dál Poradna rané péče SALOME Kde najdete naši kancelář? Nerudova 1156, Nový Bohumín Provozní doba /ambulantní/:

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Výroční zpráva 2014. KRÁSA POMOCI, o.p.s.

Výroční zpráva 2014. KRÁSA POMOCI, o.p.s. Výroční zpráva 2014 KRÁSA POMOCI, o.p.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO KRÁSA POMOCI, o.p.s. JAK POMÁHÁME PROJEKTY Kontaktní místo Terénní sociální poradenství Dobrovolnictví v domácnostech seniorů PODĚKOVÁNÍ KONTAKTNÍ

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více