Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava"

Transkript

1

2 1 úvod Milí čtenáři, přinášíme Vám opět novinky nejen ze života Slezské diakonie, ale sociálních služeb obecně. V tomto čísle se dotýkáme citlivého tématu, o které jste si psali, a to je péče o umírající a těžce nemocné. Slezská diakonie nabízí nejen pro ně, ale také pro rodinné příslušníky, kteří takto stojí po boku svých nemocných, novou službu službu doprovázení. Tato služba je nabízena zcela zdarma. Vyškolený dobrovolník je připraven a ochoten pomoci naslouchat, být nablízku a nabídnout odbornou pomoc nejen nemocnému, ale také jeho rodině. Ani tentokrát jsme nezapomněli na tipy a doporučení pro všechny, kteří se ocitli v této těžké situaci. Děkujeme Vám také za Vaši pomoc, ať už ve formě finančních nebo věcných darů, kterými reagujete na naše články a výzvy. Tentokrát jsme pro Vás vybrali dvě aktuální potřeby. Jedna pochází od maminek a dětí Azylového domu Slezské diakonie HANNAH v Orlové a druhá pak z Azylového domu v Karviné pro muže. Uživatelé těchto služeb budou rádi a vděčni nejen za věcné dary, ale také dobrovolnickou pomoc. Více se můžete dočíst na straně 9. Děkujeme za všechny Vaše podněty. Rádi odpovíme na jakékoliv Vaše dotazy a budeme se těšit na Vaše náměty pro další vydání Informátoru. Příští Informátor vychází Přejeme slunečný příchod jara a požehnané Velikonoce. Redakční rada Informátoru téma: Služba doprovázení ve Slezské diakonii Služba je určena dlouhodobě nemocnýma umírajícím lidem, kteří prožívají poslední chvíle života ať už v domácím prostředí či zařízení sociálních či zdravotních služeb a všem těm, kteří ztratili svého blízkého. napsali jste nám: Vaše příběhy Babička Jaroslava Konečná napsala o svých zážitcích ze setkání dětí Slezské diakonie s prarodiči v denním stacionáři LYDIE. Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. Informujeme o vzniku nových služeb ve Slezské diakonii DUHOVÝ DŮM Ostrava ź denní stacionář ź domov pro osoby se zdravotním postižením ź odlehčovací služba Zahájení provozu BIBLICKÝ ÚVOD Láska nesmí zůstat pohřbená v hloubi srdce. Neboť nikdo nerozsvítí lampu, aby jí postavil pod nádobu, nýbrž postaví ji tak, aby svítila všem v domě. matka Tereza Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Jan 11, Ježíš se při svých cestách, na nichž hlásal Boží slovo, setkal s mnoha lidmi. Tito tři se však s nim spřátelili. Marie dokonce přišla k Ježíši a obmyla Mu nohy vzácným olejem a otřela svými vlasy. Tímto Mu projevila velikou úctu. Zdálo se to zcela zbytečné v době, kdy jejich bratr Lazar umíral. Čekaly na zázrak, na Ježíšovu záchranu, ale nic se nestalo. Místo toho nastala velká trhlina v životě obou žen. Zdálo se jim určitě, že s Lazarem zemřely i veškeré naděje a plány. Sestry sice poslaly Ježíšovi zprávu, že jejich bratr je nemocný, ale i tak Ježíš přišel pozdě a nemohl ho uzdravit. Když se Ježíše konečně dočkaly, byl Lazar již čtyři dny po smrti a všichni jej oplakávali. Marta rozčílená takovým zpožděním, vyčítá hned Ježíšovi: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel... to byla reakce Marty na Ježíšův příchod. Oprávněně měla na Něho vztek a zlobila se, že jejího bratra nezachránil. V životě sester vznikla trhlina, díra, která nešla jen tak jednoduše zacelit a kterou si zcela jinak představovaly. Když se situace a události vyvíjí jinak než bychom chtěli, nedaří se nám tak, jak bychom si přáli nebo např. potká-li nás nějaká nepříjemná událost, která je pro nás nepříjemná, můžeme reagovat vztekem a výčitkami nejen vůči lidem v našem okolí, ale také vůči Bohu. I umírání a smrt také můžeme zařadit do oblasti nepříjemných zpráv spojených s výčitkami. Proč se to muselo stát zrovna nám? Kdyby byl Bůh s námi, určitě by se to nestalo Tyto reakce jsou přirozené. Tak jak Marta je otevřeně řekla Ježíši, tak i my je můžeme říci v modlitbě. Všechno v životě má nějakou trhlinu, ale právě přes ní dovnitř proniká světlo. Často si myslíme, že svěříme-li situaci do Božích rukou, tak nás zachrání, vzkřísí z mrtvých atd., ale Ježíš je mnohem mocnější, protože pouze On zvítězil nad smrtí. V dalších verších říká: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Není to nádherné zaslíbení? Vždyť nás ujišťuje, že ti, co věří Kristu, budou žít navěky s ním a s těmi, kdo také uvěřili. Proto i když prožíváme šok, smutek, či zlost, což jsou přirozené reakce na smrt nebo jiné nepříjemné události v našich životech, pamatujme na to, že Ježíš je ten, kdo zvítězil nad mocí smrti. To je naděje, kterou máme a která nás vede i ve dnech smutku, ale také radosti. Právě přes trhliny v našich životech, si všimneme světla, které z nich vyzařuje. Boží světlo, Jeho Duch, kterého často nevidíme za hradbou našich starostí, problémů, ale i radosti. Až, když je tato hradba narušená, může se zdát, že i zničená, tak umožní Božímu světlu svítit ven. Často si i díky tomuto světlu všimneme lidí v našem okolí, našich blízkých, či přátel, kteří s námi jdou větší či menší kousek naší životní cesty. Tak jak Lazar měl své dvě sestry, tak i většina z nás má někoho s kým se může radovat, či plakat. Ve městech, v nichž žijeme je však mnoho lidí zdravých, ale i umírajících, kteří jsou sami a ke kterým přichází dobrovolníci. Nikdo nemůže zachránit člověka od tělesné smrti, neboť všichni musíme zemřít. I Lazar zcela za určitou dobu zemřel znovu. Ale všichni jsme dostali lásku a máme ji prokazovat i druhým lidem jak zdravým, tak nemocným a umírajícím. Zakončím citátem Matky Terezy: Láska nesmí zůstat pohřbená v hloubi srdce. Neboť nikdo nerozsvítí lampu, aby jí postavil pod nádobu, nýbrž postaví ji tak, aby svítila všem v domě. Mgr. Natálie Klusová pastorační pracovnice ve Slezské diakonii

3 aktuality 2 autor článku Jana Macečková Hipoterapie potěšila malé děti V rámci Týdne rané péče uspořádala Poradna rané péče Slezské diakonie LYDIE z Českého Těšína společné setkání rodin na hipoterapii v areálu Vitality Slezsko v Bystřici. Rodiče si vyslechli výklad zkušené terapeutky paní Stáni Valicové, a potom si s dětmi vyzkoušeli praktické ukázky hippoterapie. Všem se odpoledne s koníky líbilo. Středisko LYDIE pracuje jak s dětmi předškolního věku, tak s dětmi a mládeží školního věku s postižením. Kromě hipoterapie nabízí také další specifické formy rehabilitace jako canisterapii, arteterapii, muzikoterapii a další. Kontakt: tel.: Jednou nohou v práci Středisko Slezské diakonie EFFATHA v Novém Jičíně přišlo s novým projektem s názvem "Poznáváme řemesla aneb jednou nohou v práci", který je realizován v rámci Dobrovolnického programu "ČSOB a ERA Pomáháme společně". Cílem projektu je ukázat klientům střediska (lidem s postižením) běžný pracovní proces, co vše obnáší pracovat, jak to v reálné praxi chodí, co je od nich očekáváno, motivovat je. Zkrátka co musí zvládnout, než vyrazí na trh práce. autor článku Bc. Marta Machová Využívejte vzpomínek v péči o seniory Na konci roku 2012 proběhla na ostravské Nové radnici výstava reminiscenčních výrobků uživatelů sociálních služeb. Cílem výstavy, která vzešla z podnětu pracovnice Slezské diakonie, nebylo jen prezentovat sociální služby, ale hlavně se při tvorbě reminiscenčního výrobku (krabice, Knihy života atd.) setkat společně s uživatelem a jeho rodinným příslušníkem. Do projektu se nakonec zapojilo 7 poskytovatelů sociálních služeb na území města Ostravy. Diagnóza demence zdůrazňuje nemoc, deficit, neschopnost. Reminiscence (vybavování vzpomínek) ozřejmí silné stránky člověka s demencí jeho vztahy, ukáže, co v životě dokázal a zvládl. Rodinní pečující objevili, že vzpomínání jim poskytuje možnost dotýkat se něčeho z jejich minulosti, o čem nevěděli, dozvěděli se něco nového o sobě a svých rodinách. autor článku Gabriela Lhotská Mnozí z nich mají totiž zkreslené představy o pracovním procesu. Projekt nabízí také kurz pro opatrovníky na téma osamostatňování. Je důležité, aby rodina naše klienty podporovala, dávala jim naději a sama věřila, že v životě dokážou více než jen brát důchod. Že je možnost posunout se, protože dle našich zkušeností je to právě rodina, od které chybí podpora a nevěří, že jejich potomek může zvládnout pracovat. Pozvánky na akce pro veřejnost VIVA 2013 Zveme Vás srdečně na již třetí ročník oblíbené soutěže žáků středních a základních škol z Frýdecko-Místecka. Soutěž se koná opět v Národním domě ve Frýdku- Místku, 8. března 2013 a začátek je v 17:00 hod Vstupenky možno rezervovat na tel.: Trénování paměti pro širokou veřejnost V rámci Národního týdne trénování paměti proběhne dne od hodin v Domě knihy Librex na Smetanově náměstí v Ostravě seminář s názvem Hrátky s pamětí a beseda s účastníky semináře na toto téma. Součástí semináře budou také ukázky cvičení mozkového joggingu a představení struktury základního kurzu trénování paměti s možností přihlášení. Seminář povedou Mgr. Martina Pavelková, certifikovaný trenér paměti (Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging) a Bc. Marta Machová (vedoucí střediska SILOE Ostrava, Slezská diakonie). Prodejní velikonoční výstava Středisko Slezské diakonie HOSANA Karviná zve na prezentační a prodejní velikonoční výstavu pletených košíků a výrobků z keramiky, vlny a textilu od 10 do 17 hodin v prodejně TESCO Karviná. Středisko umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením z karvinského regionu za podpory pracovníků aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet manuální zručnost a udržovat kontakt s lidmi v okolí. Více informací lze nalézt na internetových stránkách: Prestižní jmenování Mgr. Janka Adameová, M.A., vedoucí zahraniční sekce Slezské diakonie, byla v listopadu 2012 zvolena do řídícího výboru organizace EDYN (Ecumenical diaconal year network ). EDYN je síť organizací 15 evropských zemí a USA, které dávají šanci mladým lidem účastnit se dlouhodobé dobrovolnické služby v zahraničí. Kromě České republiky je v čele výboru ještě Dánsko, Itálie a Belgie. Toto prestižní postavení má velký význam nejen pro Slezskou diakonii, ale také Českou republiku v oblasti dalšího rozvoje mezinárodního dobrovolnictví. Více přineseme v příštím vydání Informátoru.

4 3 aktuality Oceláři ve Slezské diakonii Již čtvrtým rokem pokračuje úzká spolupráce třineckého hokejového klubu a Slezské diakonie. Tato tradice nebyla porušená ani v letošní sezoně, kdy v úterý 15. ledna dvojice Ocelářů ve složení Martin Adamský a Šimon Hrubec navštívila středisko Slezské diakonie EBEN-EZER v Českém Těšíně. Hokejisté si zasoutěžili spolu s uživateli nejen v ping-pongu či stolním fotbálku, ale také v profesní pantomimě. Nechyběla ani tradičně oblíbená autogramiáda a společné focení. Oceláři rozdali upomínkové předměty s klubovou tématikou a zřejmě největší radost udělaly klientům nové florbalové hole. Z úst představitelů Slezské diakonie a třineckého klubu zaznělo přání, aby podobné akce měly i v budoucnu své pokračování. (Převzato z tisku). autor článku Vojtěch Labuda, 1.A Studenti podpořili Slezskou diakonii Dne se na Gymnáziu, Český Těšín, p. o. konal již podruhé Bleší trh, aneb Blešák. Uspořádala jej třída 1. A pod vedením Mgr. Štěpánky Křípalové Ďurinové. Cílem bylo získání peněz pro Slezskou diakonii a Charitní dům pro matky v tísni. Konečná částka tvořila Kč a byla darována spolu s neprodanými věcmi těmto organizacím. Žáci gymnázia do prodeje darovali věci, které už neužívali jako například hračky, knížky, oblečení. Také se s výrazným ziskem prodávaly vlastnoručně upečené bábovky, perníčky a zákusky. Všichni si tento projekt užili se smíchem a pocitem, že to konají pro dobrou věc. Ve zkratce zahraniční... Zahraniční dobrovolníci navštěvují zařízení Slezské diakonie Mezinárodní dobrovolníci se od zúčastnili už tří tzv. Study visit, během kterých navštívili střediska a školy Slezské diakonie, kde pracují jejich kolegové. Dobrovolníci měli zatím možnost navštívit a poznat tato střediska a školy: EDEN, EBEN-EZER a školu Slezské diakonie v Českém Těšíně a Krnově, SILOE v Ostravě, JORDÁN v Třinci, BETEZDU A BETANII v Komorní Lhotce a partnerskou organizaci Komunitní centrum Mojská o.s. Den v Českém Těšíně. Střednědobý seminář Od do se bude konat střednědobý seminář mezinárodních dobrovolníků. Seminář proběhne na chatě Račkova Dolina na Slovensku. Dobrovolníci se zde setkají se svými kolegy ze Slovenské partnerské organizace Ekumenická rada církví a dohromady budou mít příležitost zhodnotit uplynulý půlrok dobrovolné služby. Školení pro supervizory mezinárodních dobrovolníků Od 6. do bude probíhat školení pro supervizory mezinárodních dobrovolníků. Školení bude zaměřeno na rozšíření znalostí supervizorů a také na rozšíření jejich schopnosti poskytovat dobrovolníkům podporu v neformálním učení. Naše úspěchy Dne 19. dubna 2013 se uživatelky služeb střediska SÁRA V Petrovicích u Karviné spolu s dětmi zúčastní ekologické akce svátku přírody: Dne Země, který bude spočívat v čištění a údržbě travnaté plochy a zeleně kolem střediska a přilehlého okolí. Maminky i děti touto cestou chtějí projevit zájem a zvýšenou péči o přilehlé okolí, kde právě přebývají a není jim lhostejná příroda okolo nich. Chceme všichni společně touto autor článku Bc. Eduard Sztrzelec, DiS. V Petrovicích u Karviné bude uklizeno cestou přispět ke zkrášlení obce Petrovice u Karviné, kde se nacházíme. Mezinárodní Den Země je každoročně připomínán již od roku 1970, kdy 22. dubna proběhla demonstrace tisíce Američanů proti znečišťování životního prostředí a za cíl si klade upozornit na stále rostoucí a doposud převážně negativní vliv člověka na planetu. V pátek se Dobrovolnické centrum Slezské diakonie v Krnově účastnilo vyhlášení cen Hejtmana Moravskoslezského kraje. Slezská diakonie získala čestné uznání za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblasti sociální, ekonomické a environmentální. Na obrázku Veronika Fofová, koordinátorka Dobrovolnického centra Slezské diakonie v Krnově.

5 ohlédnutí za Vánocemi 4 Z Německa putovaly dárky pro děti To ráno velmi chumelilo a cesty se staly velmi těžko sjízdné. I přesto se pastor místního sboru Samostatné evangelické církve v Německu Michael Voight a ředitel nadace Naemi-Wilke- Stift v Guben, pastor Süß, vydali 7. prosince 2012 na cestu, během které urazili více než 500 kilometrů, aby přivezli vánoční balíčky pro více než 200 dětí ze sociálních asistencí či azylových domů Slezské diakonie. Pro řadu z nich to byly jediné dárky, které našly pod vánočním stromečkem. Z dárků se těšily také děti polských partnerů, a to z dětského domova v Cieszynie a školáci ze sociálně slabých rodin v Dziegielowie. Novoroční koncert Již sedmým rokem jsme mohli společně rozdávat radost ve sborech, ústavech pro seniory a lidi s kombinovaným postižením, dětských domovech, pěstounských, mnohočetných a sociálně slabých rodinách na Ukrajině. Za pořádající organizaci Pomoc Těšínského Slezska (PTS) srdečně děkujeme za Vaši ochotu a zapojení se do projektu Dárky pro děti a seniory na Ukrajinu Ze sběrných míst Slezské diakonie v Českém Těšíně a v Krnově bylo předáno celkem 290 dárků a Kč jako příspěvek na dopravu dárků na Ukrajinu. Speciální poděkování patří žákům, zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům Oblasti Diakonického školství, rovněž žákům ZŠ v Domaslavicích a všem zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům Slezské diakonie. Mikulášská besídka Ostravské nákupní a zábavní centrum Forum Nova Karolina společně s Nadací Terezy Maxové pořádali před Vánoci akci Strom splněných přání. Děti z pěstounských a sociálně slabých rodin nakreslily nebo napsaly, co by si přály pod stromeček, a dárci z řad návštěvníků centra jim dárky zakoupili. Získali jsme na 90 vánočních dárků pro děti ze sociálně slabých rodin z Krnovska, Albrechticka, Osoblažska a Rýmařovska a 11 dárků pro děti z azylového domu Slezské diakonie Chana v Bruntále. V centru proběhl také první prosincovou neděli koncert splněných přání, v jehož průběhu převzala Tereza Maxová pro svou nadaci od Forum Nová Karolina dar ve výši 300 tis. Kč, jehož část bude použita také na podporu služby Slezské diakonie SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov. Dárky na Ukrajinu Dne zaměstnanci střediska Slezské diakonie SÁRA v Petrovicích u Karviné připravili dětem mikulášskou besídku. Byl zajištěn program plný her, písniček, soutěží a rozdávání mikulášské nadílky, kterou dával Mikuláš spolu s andělem, všechny děti dostaly ovoce a balíčky plné sladkých dobrot. Dárky pro děti z Krnova se konal již druhý ročník společného Koncertu Mateřské školy, základní školy a střední školy Slezské diakonie a ZUŠ Pavla Kalety s názvem Princ egyptský v kostele Církve bratrské v Českém Těšíně. Všem žákům, studentům a pedagogům děkujeme za krásný umělecký zážitek. Novoroční koncert Dne se středisko Slezské diakonie JORDÁN zúčastnilo Mikulášského jarmarku v Třinci. Měli jsme tak možnost prezentovat naši sociální službu a nabídnout také výrobky z naší terapeutické dílny široké veřejnosti.

6 5 téma Umírání, doprovázení Co po nás zůstane? To, co tiše rozdáváme a dáváme zadarmo: Naše radost a dobrota. Smíme se zbavit naší úzkoprsosti a otevřít své srdce, abychom světu přinesli více světla, radosti a štěstí. Lidé pak budou radostnější a veselejší. A to je hodnota, ze které budou žít další generace. Paul Steinmuler Služba doprovázení pro umírající a pozůstalé Umírání. Smrt. Nemoc. Bolest. Vyvolávají ve Vás tato slova nepříjemné pocity? Vypustili byste je raději úplně ze svého života? Mnohdy právě tyto pocity mohou být příčinou, proč v dnešní době tolik lidí umírá osamoceně na nemocničním lůžku nebo v zařízeních sociálních služeb. V těchto okamžicích si často člověk začíná uvědomovat, že život a zdraví nejsou samozřejmostí a potřebuje naplno a intenzivně prožít dny, které jsou ještě před ním, nejlépe v přítomnosti blízkých a milujících lidí. Umíme si s mnohým poradit, máme moderní techniku a prostředky, které nám zaručují životní standard a větší pohodlí. Jistota a sebedůvěra, s jakou si razíme cestu životem je velmi kontrastní v porovnání s tím, jak čelíme konfrontaci se smrtí. Najednou jsme bezradní a možná i více než naši předkové, kteří nevytěsňovali lidské utrpení za nemocniční plachty. Služba doprovázení pro umírající a jejich rodinné příslušníky, která vznikla ve Slezské diakonii díky projektu podpořeného z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce, je nezdravotnická služba. Službu realizují školení dobrovolníci. Služba je určena dlouhodobě nemocným a umírajícím lidem, kteří prožívají poslední chvíle života ať už v domácím prostředí či zařízení sociálních či zdravotních služeb a všem těm, kteří ztratili svého blízkého. Blízkost druhých lidí přináší povzbuzení, obzvlášť v posledních chvílích života NIKDO NECHCE BÝT SÁM! Je to veliký dar vědět, že jsou lidé, kteří jsou ochotní podržet za ruku, vyslechnout, podat nápoj, vystřídat tak Důležité pojmy Doprovázení je spolupráce pracovníka, blízkého či dobrovolníka s umírajícím, jejíž počátek je v situaci, kdy přichází umírající s žádostí o pomoc v souvislosti s nezměnitelnou těžkostí. Umírající akceptuje skutečnost a neočekává změnu toho, co je dáno. Žádá doprovázejícího o pomoc, aby mu těžkost pomohl nést, snášet a zvládat. Základní nabídkou doprovázejícího je tedy přijetí a poskytnutí pevné opory. Paliativní péče neboli útěšná a zmírňující péče nemá za cíl prodlužovat život umírajícího, nýbrž vytíženou rodinu. V období truchlení člověk prožívá emocionální boj se smutkem, zlostí, osaměním Je to individuální proces, který vede ke smíření a vnitřnímu klidu, ale který trvá i měsíce. Někdy okolí nemusí mít pochopení a proto můžete trávit chvíle povídáním s dobrovolníkem nebo se účastnit podpůrných skupin, kde můžete sdílet své zkušenosti s lidmi v podobné situaci. jeho kvality života. Paliativní péče smrt ničím neoddaluje ani neurychluje, mírní bolest a jiné symptomy a začleňuje do své péče aspekt psychologický, sociální a duchovní. Hospic je zařízení poskytující specializovanou paliativní péči především pacientům v preterminální a terminální fázi nevyléčitelného onemocnění (obvyklá délka pobytu je 3 až 4 týdny). Zaměstnanci hospice kladou důraz na individuální potřeby a přání každého nemocného a v případě lůžkového hospice také na vytvoření prostředí, v němž by pacient mohl zůstat až do konce života v intenzivních vztazích se svými blízkými.

7 6 Slezská diakonie nabízí službu doprovázení pro umírající a jejich rodinné příslušníky od roku Koordinátorce tohoto projektu, Urszuli Srzromkové jsme položili několik otázek. V současné době se dobrovolníci věnují např. potřebným lidem v nemocnici Třinec, domově pro seniory v Komorní Lhotce či přímo v domácnostech. K čemu je služba doprovázení? Projekt služby doprovázení má posloužit tomu, abychom si uvědomili, že život na této zemi je konečný a že není východiskem zakrývat si oči neustálými kurativními možnostmi, které nabízí dnešní medicína. Není smyslem vyléčit a nalhávat si tak nesmrtelnost našeho těla, je ale důležité, aby lidé neumírali osamocení a nesmíření se svým životem blízkými a Bohem, protože člověk umře jen jednou a pak už je pozdě. To je důvod, proč v první řadě apelujeme na kvalitní využití času, kdy vnímáme, že našeho blízkého již opouštějí síly. V opačném případě nám naše svědomí nedá pokoj, jestli se o poslední chvíle s drahým člověkem necháme okrást zdánlivě neodkladnými povinnostmi. Může se to zdát nelogické, ale stává se to často, a jsou to plody dnešního životního stylu, který je v nás hluboce zakořeněný. Chceme se proto naučit zastavit a vnímat druhého člověka s jeho pocity i obavami a vnést více naděje do posledních chvil. Jak jste se dostali ke službě doprovázení? Slezská diakonie díky blokovému grantu Nadace Partnerství v rámci švýcarsko-české spolupráce realizovala tříměsíční vzdělávání dobrovolníků, kteří nyní navštěvují dlouhodobě nemocné lidí v sociálních a zdravotních zařízeních a domácnostech. Kdo službu vykonává? Díky vzdělávání má dobrovolník znalosti jak přistupovat k umírajícímu, rozumí jeho potřebám, přistupuje k němu v rámci etických zásad a dodržuje pravidlo mlčenlivosti. Dobrovolník služby doprovázení je obeznámen se základy pečovatelských dovedností a s přístupy k smrti z pohledu různých náboženství. Sám má Dobrovolník Dobrovolník je člověk, který přichází sám se zájmem a ochotou darovat své síly a čas těm, kteří tuto pomoc potřebují a to bez nároku na finanční odměnu a ve svém volném čase. Předpoklady pro dobrovolnickou činnost: motivace k dobrovolné službě vyrovnanost s nemocí, umíráním, smrtí tolerance schopnost empatie, týmové práce dobré komunikační schopnosti schopnost vymezení a respektování hranic schopnost pečovat o sebe psychická stabilita a pružnost v krizových situacích chuť stále se vzdělávat Jak může být DOBROVOLNÍK prospěšný, co může nabídnout? rozhovory (společník u lůžka) čtení knih a časopisů, poslech hudby doprovod na vycházku (dle zdravotního stavu) drobné služby (nákup občerstvení, zaslání korespondence) podpora rodiny v náročné životní situaci Služba doprovázení ve Slezské diakonii srovnanou otázku vlastní smrtelnosti. Rozumí potřebám pozůstalých v období truchlení a zůstává jim nablízku, pakliže je to jejich přání. Kde službu nabízíte? Dobrovolníci přichází přímo do rodin, popřípadě do nemocnic, domovů pro seniory apod. Zaměřujeme se především na ostravský a těšínský region. Jak taková spolupráce s rodinou a dobrovolníkem vypadá? Dobrovolníci uzavřou dohodu o poskytnutí služby doprovázení jak s příjemcem služby tak s doprovázejícími, kde bude přesně stanovena intenzita a způsob návštěv. Služba je zdarma. Dobrovolníci mohou v průběhu služby také využít pravidelných supervizích setkání, pozůstalí pak svépomocné skupiny. Dobrovolník pak s nemocným tráví svůj volný čas, nabízí poslech hudby, čtení knih, časopisů, naslouchá a doprovází jej. Na koho se mohou lidé obrátit v případě zájmu? Manažer projektu Mgr. Hana Adamčíková, tel: Koordinátor vzdělávání a služby doprovázení Bc. Urszula Szromková, tel:

8 7 tipy, rady, doporučení TIPY pro péči o umírajícího a těžce nemocného Denní režim: Počítejte s tím, že těžce nemocný vyžaduje častější spánek. Má tudíž menší potřebu mluvit. Je proto důležité, abychom byli příjemným společníkem pro bilancování života, naslouchali často nevyřčeným potřebám umírajícího, podali vodu či podrželi za ruku. Pokud je nemocný zcela nepohyblivý nebo pouze s omezenou hybností, hrozí tak proleženiny. Pamatujte proto na časté měnění polohy. Nenuťte je k jídlu, mohou se projevovat ztráty chutě k jídlu. Naopak hledejte alternativy možnou pomůckou je např. podávání kostky ledu (místo vody použijte ovocný juice). Prostředí: Umírající člověk je velmi citlivý na vnější projevy: hluk, teplo, vůně, dotyky. Je tedy důležité vytvořit takové prostředí, které umírajícímu co nejvíce zjednoduší prožívání těchto nelehkých chvil např. použít aromatickou svíčku, pustit oblíbenou hudbu, zamezit hlučnému prostředí. Doporučujeme se také vyhýbat hádkám a konfliktům v blízkosti umírajícího. Duchovní potřeby: Duchovní potřeby jsou v této fázi života často aktuálnější než kdy dříve. Umírající si klade otázky po smyslu života, odpuštění, smíření se sebou samým, s ostatními a s Bohem. V případě potřeby je dobré zprostředkovat mu kontakt s duchovním pracovníkem. Více praktických informací si můžete přečíst v připravované publikaci Příručka pro pečující, kterou vydává Slezská diakonie v letošním roce. Informace o této příručce získáte na u: SLZA podpůrná skupinka pro pozůstalé Utrpení nám Bůh dává v pečlivě odměřených kapkách. Pro slzy v očích často nevidíme, že v našem životě není jen bolest, ale také světlo, radost a mnohé, za co bychom měli děkovat. Podpůrná skupinka pro pozůstalé nese název SLZA právě z důvodu, že slzy pomáhají překonat období smutku a bolesti ze ztráty blízké osoby, a tím opět vidět světlo, radost a smíření s danou situací. O co se vlastně jedná? Skupinka je určená lidem (max. 10 lidí), kterým zemřel příbuzný nebo blízká osoba, přičemž doba od úmrtí by neměla být kratší než 6 měsíců. Účastníci skupinky mají možnost na šesti dvouhodinových setkáních vzájemně sdílet své příběhy s jistotou, že vše, co bude na těchto setkáních řečeno, je interní a nesmí se šířit mimo tato setkání. Témata jednotlivých setkání jsou zaměřená na: 1. setkání Sdílení našich příběhů 2. setkání Charakteristika žalu, proces žalu 3. setkání Primární a sekundární ztráty 4. setkání Uzdravení skrze víru 5. setkání Smíření se se ztrátou 6. setkání Prožívání žalu během svátků, vzpomínkové bohoslužby Cílem podpůrné skupinky je vytvořit bezpečný prostor pro sdílení žalu a na hledání smyslu smrti a utrpení. V rámci skupinky chceme spojit lidi s podobnými zážitky, myšlenkami a pocity a odstranit izolaci, kterou v naší kultuře často pozůstalí pociťují a povzbudit vzájemnou důvěru pozůstalých, aby se o sebe dokázali opřít. Jde o vytvoření prostředí, které bude účastníky motivovat k chuti do života a dá jim naději. Podpůrná skupinka SLZA je součástí projektu MOBILNÍ HOSPIC realizovaného Slezskou diakonií za podpory blokového grantu programu švýcarskočeské spolupráce. V případě zájmu kontaktujte koordinátora vzdělávání a služby doprovázení: Mgr. Natálie Klusová, tel: Doporučení pro blízké, kteří prožili ztrátu Ponechejte si čas a dejte průchod emocím i vzpomínkám o samotě nebo v kruhu nejbližších. Později se pokuste vyvíjet nějakou činnost: zapojte se do přípravy pohřbu věnujte pozornost tomu, co jíte, jezte pravidelně, i když v menších dávkách zachovejte, pokud možno, normální režim myslete na své zdraví, sportujte, běžte do přírody, pěstujte své koníčky hovořte o zemřelé osobě dovolte si truchlit, udělejte si čas, dejte průchod emocím dovolte si zlostné pocity dovolte druhým, aby vám pomáhali, udržujte kontakty s blízkými, přáteli Užitečné rady v případě úmrtí: Úmrtí Pokud člověk zemře mimo zdravotnické zařízení, je nutné dle předchozí domluvy zavolat buď praktického lékaře nebo lékaře služby první pomoci, který vystaví tzv. ohledací list. V případě úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo sociální službě vystaví ohledací list službu konající lékař, který rozhodne, zda zemřelého převézt na oddělení patologie. Kontaktování pohřební služby Můžete kontaktovat jakoukoliv pohřební službu nezávisle na místě úmrtí. Vybraná pohřební služba může zajistit také převoz, návrhy na parte, květiny, hudbu apod. Do kanceláře pohřební služby budete potřebovat tyto dokumenty: źobčanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici) źobčanský průkaz objednatele pohřbu źrodný a oddací list zesnulé osoby (je-li k dispozici) źoblečení do rakve pro zesnulého źfotografii zemřelého (při použití na parte) Objednání hrobového místa Zajištění hrobového místa vám pomůžou zařídit na obecním úřadě popřípadě v místní církvi místa pohřebiště (nezajišťuje pohřební služba). Oznámení pohřbu parte Parte je veřejným oznámením o úmrtí a pohřbu, které můžete předat osobně či rozeslat poštou.

9 vaše podněty, poděkování, reakce 8 Příběh jubilantky paní Elišky Když přijdete ke dveřím jejího bytu, už na chodbě vidíte háčkovanou výzdobu a jiné výrobky, které podle období mění. V bytě paní Elišky je moc útulno, všude má své ruční práce. Když usednete na její sedačku můžete vidět překrásné háčkované polštářky rozmanitých vzorů, na stolečku je háčkovaná dečka, malované obrázky, pletené ponožky... Paní Eliška, velmi talentovaná a dobrosrdečná paní, žije v domě s pečovatelskou službou Slezské diakonie ve Stonavě již 9 let. Paní Eliška bývala učitelkou na hudební škole v Karviné. Učila na akordeon a klávesy. Učila se také hrát na housle, a mimo to se sama naučila hrát na flétnu. Také krásně maluje, vyšívá, plete a háčkuje. Jedná se o osobu nesmírně umělecky talentovanou, kreativní. Paní Eliška je dobrosrdečná a ochotná pomáhat druhým. I v důchodovém věku ještě aktivně učila dvě absolventky na akordeon přímo v domě s pečovatelskou službou. Jeden rok učila hrát na klávesy žákyni páté třídy, která měla zájem zpívat a hrát. Paní Eliška je v našem domě nepostradatelná při různých akcích, které pro naše uživatele pořádáme. V úvodu nás srdečně přivítala vedoucí střediska Slezské diakonie paní Jana Kadlubcová. Sdělila nám, že u našich sousedů v Polsku je již dlouholetou tradicí, že dne 21. a 22. ledna se slaví svátek všech babiček a dědečků. A protože prarodiče jsou v rodinách s malými dětmi nepostradatelnými pomocníky, rozhodli se, že tento den oslavíme společně i v LYDII. Děti nacvičily velmi hezké pásmo písniček, básníček a tanečků. Babičky i dědečkové s dojetím sledovali všechno, co se jejich vnoučátka naučila. Možná si řeknete, že to je běžné v každé školce. Jenže v těšínském stacionáři LYDIE se kolektiv odborníků stará o handicapované děti. Vždy, když ji oslovím, ráda pomůže a zapojí se. Při společných setkáních paní Eliška vezme akordeon a zahraje několik známých písniček, které si zazpívají všichni senioři společně. Kromě toho se paní Eliška podílí na pletení dek a ponožek, které vysíláme do Afriky. Účastnila se také projektu Čteme dětem, kdy četla pohádky dětem v Mateřské škole na Holkovicích. Dne oslavila naše paní Eliška 70 let, nechť je tento příběh také poděkováním za to vše, v čem nám svým talentem neustále pomáhá. Paní Elišky si všichni zaměstnanci pečovatelské služby a obyvatelé DPS nesmírně vážíme. Děkuji Vám paní Eliško za to, jaká jste. Bc. Uršula Byrtusová, DiS. vedoucí střediska ELIM Stonava Den pro mou babičku a dědečka Toto krásné setkání dětí denního stacionáře a mateřské školky Slezské diakonie s prarodiči připravil kolektiv odborných pracovníků střediska LYDIE v Českém Těšíně. Pro nás prarodiče bylo toto setkání pohlazením po duši. Přesvědčili jsme se, že je o naše vnoučátka dobře postaráno. Ochota a radost všech pracovníků stacionáře nás provázela celým dopolednem. A co více, pokroky, které děti pod vedením laskavého personálu zvládají, si zaslouží ocenění a poděkování. Milá paní vedoucí, milá paní učitelko, milé tety děkuji Bohu za to, že jste. Díky vám všem se naše dětí radují, smějí se a jsou šťastné. babička Jaroslava Konečná z Hnojníka Radíme Ohrozil Vás potomek exekucí? Lze se nějak bránit? Paní Eliška kontaktovala středisko Slezské diakonie OBČANSKOU PORADNU Karviná, aby zjistila, zda existuje nějaká možnost, jak se bránit proti exekuci. Exekuce byla uvalena na její majetek kvůli dluhům jejího staršího syna. Nikdy jsem si nepředstavovala, že bych se mohla do podobné situace v budoucnu dostat, říká paní Eliška. Již několik let je rozvedená a ve své péči má mladšího syna, který navštěvuje základní školu. Starší syn, který je již zletilý, se rozhodl před časem osamostatnit. Našel si práci a přestěhoval se do bytu svého kamaráda, ale trvalé bydliště, které měl v bytě své matky, si nezměnil. Dlouhé měsíce se své matce neozval. Náhodou jsem potkala synova kamaráda, u kterého měl bydlet a ten mi řekl, že syn dostal výpověď a odstěhoval se do vedlejšího města. Snažila jsem se jej najít, ale marně., dodává. Za nějakou dobu navštívil paní Elišku exekutor a zabavil majetek, který se v jejím bytě nacházel. Snažila se sice exekutorovi vysvětlit, že se musí jednat o omyl, protože ona žádné dluhy nemá, ale exekutor jí sdělil, že se dluh týká jejího staršího syna vůči zdravotní pojišťovně. Paní Eliška marně exekutorovi vysvětlovala, že starší syn již více než rok v bytě nežije a že ani ona sama neví, kde se momentálně zdržuje. Po této události paní Eliška kontaktovala naši občanskou poradnu. Poradce ji poskytl informace z exekučního řádu, ve kterém je uvedeno, že ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci, může podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Tento návrh může paní Eliška podat do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o soupisu věcí a to u exekutora, který dané věci pojal do soupisu. Opožděný návrh může exekutor ze zákona odmítnout. O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu by měl exekutor rozhodnout do 15 dnů od jeho doručení. Exekutor rozhodne o návrhu na základě znaleckých posudků, zpráv a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářských nebo exekutorských zápisů a jiných listin, předložených paní Eliškou společně s návrhem. Pokud by se stalo, že exekutor návrh paní Elišky zamítne, tak ještě není definitivně vše ztraceno. Podle občanského soudního řádu má totiž ještě možnost podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora žalobu na vyloučení věci, kterou uplatní u exekučního soudu. Paní Eliška uvedla, že je připravena podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Poradce jí tedy poskytl vzor tohoto návrhu a pomohl jí i s formulací obsahu. Paní Eliška sdělila, že bude doufat v to, aby se její syn vrátil domů. I přes problémy, které jí způsobil, je to přece jen její syn a je ochotna mu ze všech svých sil pomoci Mgr. Lenka Starečková, DiS sociální pracovník.

DODATEK č. 1. ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. (evidenční č /2016/SOC)

DODATEK č. 1. ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. (evidenční č /2016/SOC) KUÍ1SPRBJQ6 DODATEK č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4- poř, č sla ' ' ŽOft m. á..cz... ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenční č.

Více

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenčn č /2016/SOC)

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenčn č /2016/SOC) KUMSP8TIRGO l ' i m ^k wé \ Sétt DODATEK č. 3 "~ """' ~~ "* "-* -,.!. ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenčn č. 13/216/SOC) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení Strana 1 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012

Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok Poř. č. Č. žádosti Kód dotačníh o titulu Celkové % Právní uznatelné spoluúčast Požadovaná Název žadatele

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 PŘEDNÁŠKY Zdravé město Krnov ve spolupráci s komunitním plánováním Krnov a ostatními orgranizacemi Vás zve na TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 7. ŘÍJNA, ÚTERÝ 18:00, studovna Městské

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi Strana 1 Poskytnutí účelových dotací žadatelům z rozpočtu kraje v Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Číslo žádosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015 Program relaxace a doprovázení Miroslava Barešová Říjen 2015 Obsah prezentace Domov důchodců Bystřany Začátky projektu Realizace projektu Přijetí klienta, dotazník Používané techniky Vedení dokumentace

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením charita název cílová skupina obsah částka Podpora osob se zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením 180 000 Kč Charita sv. Alexandra vybavenost chráněných dílen Charita Bohumín Charita Český

Více

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS.

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Domácí hospicová péče o roku 2008 Kombinace zdravotně sociálních služeb v domácnosti klienta Půjčovna kompenzačních

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 1 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s domovy pro seniory 1441727 2 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s osobní asistence 6828433 3 62331485 Akademický ústav Karviná, z.ú. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Konference SPOLEČNOU CESTOU 13.9.2016 Představujeme se vám Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Žerotínova 319/21

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

podporováno Swiss Life Select Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce. Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce. Filípek má nový zdravotní kočárek Malý Filípek prodělal obrnu, která ho poznamenala na celý

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

FORMA A. Když zahyne blízký. Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka.

FORMA A. Když zahyne blízký. Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka. FORMA A Když zahyne blízký Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka. Tragická smrt blízkého člověka patří k nejtěžším situacím v lidském životě. Dovolujeme si Vám nabídnout několik informací,

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie

KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie 1 1 3 20 60 5 10 AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY Třinec AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY Třinec poskytuje ubytování ženám, které se v důsledku nepříznivé sociální situace ocitly bez

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 5 /

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 5 / Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 5 / 2 0 0 9 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice 3 OBSAH Dobrovolník... 4 Hledáme

Více

Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka Karviná, Orlová 2. pol. 2017

Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka Karviná, Orlová 2. pol. 2017 Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka, Orlová 2. pol. 2017 http://pestouni.slezskadiakonie.cz/ Vážení pěstouni, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku vzdělávacích

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: RÚT Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Projekt Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT)

Projekt Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT) Projekt Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT) 2012-2014 Hodnocení vlivu sociální intervence na kvalitu života seniorů závislých na péči druhé osoby PhDr. Hana Janečková PhD. ETF UK a 3.

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2017 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Rozhodnutí. (dále jen poskytovatel ),

Rozhodnutí. (dále jen poskytovatel ), KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor sociálních věcí 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01Q9KOD* Čj: MSK 141584/2016 Sp. zn.: SOC/31068/2016/Zon 553.7 V10 Vyřizuje: Ing. Martina Zonková Odbor: Odbor

Více

Domácí hospic Domácí hospic Strom života

Domácí hospic Domácí hospic Strom života Domácí hospic Poskytuje své služby pacientům v pokročilých stádiích nevyléčitelných nemocí. Nemocnému a jeho pečujícím blízkým je tým domácího hospice k dispozici 24hodin denně 7 dní v týdnu. Cílem je

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Rozvojové partnerství

Rozvojové partnerství Rozvojové partnerství Název: Příjemce: Partneři: Asistence Slezská diakonie Moravskoslezský kraj Město Karviná ÚP Karviná Hospodářská komora okr. Karviná Slezská univerzita, OPF Karviná AKLUB Reintegra

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Paliativní péče MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Multidisciplinární přístup zaměřený na zvyšování kvality života u pacientů s život ohrožující nemocí a jejich rodin, čehož dosahuje skrze

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více