CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Martina Hölblingová Olomouc 2015

2

3 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Činnost dobrovolníků Dobrovolnického centra ADRA v hospici ve Frýdku-Místku - inspirace pro další uplatnění Martina Hölblingová Vedoucí práce: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D. Olomouc 2015

4

5 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě použitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci dne Martina Hölblingová

6

7 Poděkování Děkuji své vedoucí práce za odbornou pomoc, rodině a přátelům za podporu a trpělivost, dobrovolníkům frýdeckomísteckého hospice za jejich úctyhodnou činnost a všem respondentům za účast při výzkumném šetření.

8

9 Obsah Úvod Dobrovolnická činnost Modely dobrovolnictví Organizované dobrovolnictví Legislativní ustanovení Základní opatření k dobrovolnické činnosti Hospicová a paliativní péče Dobrovolnictví v hospicích HOSPIC Frýdek-Místek, p.o Humanitární organizace ADRA Dobrovolnická centra ADRA Dobrovolnické centrum ADRA ve Frýdku-Místku Dobrovolnický program v hospici Případová studie Metodologie a cíl výzkumného šetření Charakteristika případové studie Sběr dat Zúčastněné pozorování Kvalitativní rozhovor Studium dokumentů Analýza dat případové studie Dobrovolnický program ADRA v Hospici Průběh programu Rok Rok Rok Rok Popis dobrovolnických aktivit Muzikoterapie Dobrovolnická péče u klientky s apalickým syndromem Canisterapie Doprovázení na bohoslužbu... 35

10 6.5 Individuální návštěvy na pokojích a pomoc při společných akcích Starost o zvířátka Pohled na dobrovolnickou činnost Pohled dobrovolníků Pohled zaměstnanců Pohled klientů Shrnutí rozhovorů Shrnutí a návrh dalších aktivit Dětský výtvarný kroužek Dobrovolnická péče o pozůstalé Závěr Seznam zdrojů Anotace Abstract... 48

11 spěchejme milovat lidi, protože rychle odcházejí! až budeme na konci, nebudeme trpět tím, že jsme mohli milovat, ale nemilovali jsme, že jsme mohli pomoci, ale nepomohli, že jsme mohli zavolat, ale nezavolali, že jsme se mohli usmát, ale neusmáli, že jsme mohli podržet ruku, ale nepodrželi Jan Twardowski 1 Úvod Až do nedávna byla v naší společnosti tématika smrti a umírání tabu, o kterém se nemluvilo. V poslední době však přibývá knih i odborné literatury na toto téma, které oslovují nejen odbornou veřejnost, ale také ty, kteří už se závažnou nemocí mají osobní zkušenosti nebo se s ní vyrovnávají jejich blízcí. Jsou i lidé, kteří mají zájem o pomáhání v této oblasti a kontaktují Dobrovolnická centra. Chtějí stát se dobrovolníky v některém z hospiců, které od roku 1995 začaly působit v České republice. Uvědomují si, že se nemohou vyhýbat tomuto místu, kde mnoho lidí v terminálním stadiu nemoci tráví poslední týdny svého života, a tuší, že osobní kontakt blízkého člověka je to, co umírající lidé nejvíce potřebují. Dobrovolnictví tak začíná být v hospicích běžnou praxí. Ledy tají, tabu se pomalu začíná vytrácet. Je však před námi ještě velký kus práce. Pracuji v Dobrovolnickém centru ADRA jako koordinátor dobrovolníků, kteří navštěvují právě hospic. Tito výjimeční lidé tráví u lůžek umírajících desítky hodin a já si jejich práce velice vážím. Sama jsem byla dva roky dobrovolníkem v hospici a vím, jak náročná, ale zároveň krásná, je tato práce. Mnohé dobrovolníky osobně znám, protože mezi dobrovolníky často vznikají dlouhodobá přátelství. Pojí je například společné zkušenosti z probdělých nocí, kdy se střídají u lůžka umírajícího. Často jsme hledali způsob, jak umírajícím co nejvíce ulehčit poslední chvíle, jak je co nejlépe doprovodit. Je mnoho aktivit, které dobrovolníci v hospici dělají. S nemocnými si povídají nebo jen tiše naslouchají, v rámci možností je doprovází po areálu hospice, navštěvují s nimi bohoslužby, věnují se muzikoterapii a canisterapii. Možná je ale ještě nějaká další aktivita dobrovolnické činnosti, která by se ve frýdecko-místeckém hospici mohla uplatnit, která nám uniká, která nás nenapadla. Dobrovolníci mají obrovský potenciál, nevnímají svou službu jako oběť, nejsou to lidé s nenaplněným volným časem, ale jak píše Tošner, jsou to sociálně integrovaní lidé, 1 Motto pracovníků Hospice Anežky České 9

12 kteří se angažují v mnoha dalších aktivitách a mají spoustu zájmů, které by mohli uplatnit (Tošner, Sozanská 2002: 4). Najdeme skryté rezervy? Rozhodla jsem se o to pokusit. Využiji k tomu své vědomosti, zkušenosti dobrovolníka i koordinátora a znalosti prostředí hospice. Cílem této práce je metodou případové studie popsat současnou činnost dobrovolníků Dobrovolnického centra ADRA v hospici ve Frýdku-Místku. V teoretické části popíšu charakteristiku dobrovolnické služby a hospicovou a paliativní péči. V následující výzkumné části nejprve představím průběh dobrovolnického programu a činnost dobrovolníků ve frýdecko-místeckém hospici, poté budu zjišťovat, zda jsou naplněna očekávání role dobrovolníků ze strany zaměstnanců hospice, pacientů a dobrovolníků. Na základě zjištěných potřeb všech zúčastněných se pokusím navrhnout další možnosti uplatnění dobrovolníků v tomto druhu péče. Byla bych ráda, kdyby tato práce byla přínosem jak pro těžce nemocné, tak pro ty, kteří se rozhodli jim ve složité životní etapě podat pomocnou ruku. 10

13 1 Dobrovolnická činnost Historie nám poskytuje řadu příkladů, kdy v různých kulturách lidé, kteří byli relativně dobře zabezpečeni, pomáhali svým příbuzným nebo sousedům, kteří z nejrůznějších důvodů jejich pomoc potřebovali. Takové praktické vyjádření lidské solidarity je možné najít v každém náboženství. V dnešní době se takové jednání zřetelně projevuje v různých formách dobrovolnictví (Tošner, Sozanská 2002: 23). 1.1 Modely dobrovolnictví Dobrovolnictví má různé podoby. K těm nejzákladnějším patří smluvní, neboli formální dobrovolnictví, které je charakteristické svou snahou vnášet do činnosti řád a pravidelnost. Dalším modelem je neformální dobrovolnictví, které staví na neformálních vztazích a vzájemné důvěře (Křížová 2001: 114). Formální model dobrovolnictví Aktivní strategie pro získávání dobrovolníků Prověření dobrovolníka písemná reference, výpis z trestního rejstříku Formalizované vztahy Explicitně deklarované hodnoty a cíle Pravidelný, plánovaný kontakt Příprava na dobrovolnou činnost, supervize, evaluace Písemná smlouva Neformální model dobrovolnictví Pasivní strategie pro získávání dobrovolníků Osobní kontakt a osobní doporučení Důvěra, intuice, zkušenost Slušnost Spontánní, nahodilý kontakt Bez systematické přípravy, bez supervize, bez evaluace Osobní domluva (Křížová 2001: 115). 11

14 1.2 Organizované dobrovolnictví V této absolventské práci se budu věnovat dobrovolnictví smluvnímu (formálnímu), ve kterém mezi pacienty, kteří jsou klienty přijímající organizace Hospic ve Frýdku-Místku, a dobrovolníka vstupuje vysílající organizace, což je v našem případě Dobrovolnické centrum ADRA, které tuto dobrovolnickou činnost koordinuje a zaštiťuje. Z tohoto důvodu budu v následujících odstavcích popisovat organizované dobrovolnictví. Organizované dobrovolnictví, které je řízeno dobrovolnickými centry a které se zapojuje do služby v neziskových organizacích, je nazýváno veřejně prospěšné dobrovolnictví. V této podobě dobrovolnictví je kladen důraz na to, aby se přijímající organizace mohla spolehnout na pomoc dobrovolníků v předem dohodnuté míře. Na dobrovolníky se pak pohlíží jako na nedílnou součást pracovního týmu, pracující po boku placených zaměstnanců. Je však důležité, aby se dobrovolníci vyznačovali nejen svým zodpovědným přístupem a profesionalitou, ale i nadšením a spontánností (Tošner, Sozanská 2002: 36-37). Dobrovolnická centra jsou neziskové organizace v řadě zemí světa, které se specializují na management dobrovolnictví. Tato centra se stávají místem, které v daném regionu propaguje dobrovolnictví (Tošner, Sozanská 2002: 99). Spolupracují s organizacemi, které chtějí využívat pomoc dobrovolníků, a pak jim je pomáhají nalézt, vyškolit a koordinují jejich službu. Starají se o všechny potřeby dobrovolníků a vytváří podmínky pro to, aby mohli být dobrovolníci v organizaci, která je přijala, co nejužitečnější a sami měli z práce radost (Nakladalová 2010: 4). Dobrovolník je člověk, který zdarma a s nadšením pro dobrou věc věnuje svůj čas, znalosti, energii a dovednosti ostatním lidem nebo celé společnosti (Tošner, Sozanská 2002: 35). Pro dobrovolníka nejsou tím nejdůležitějším jeho odborné znalosti, ale nadšení a touha pomáhat lidem v nouzi, ochota trávit svůj volný čas s těmi, kteří to potřebují. Dobrovolníci nemají za úkol nahradit práci zaměstnanců, ale mají ji doplnit svým zájmem o klienty a pacienty, svou ochotou věnovat jim svou pozornost i svůj čas (Nakladalová 2010: 4). Je jen několik málo omezení, která limitují činnost dobrovolníků. Mezi ně patří zásada, že dobrovolník by neměl nahrazovat práci profesionálů a dále, že by neměl dělat činnosti, do kterých se nikomu nechce (Tošner, Sozanská 2002: 74). Záškodná a Mojžíšová uvádějí, že mnoho dobrovolníků nachází ve své činnosti seberealizaci a posílení vědomí vlastní hodnoty. Přitom zjišťují, že se 12

15 zlepšují jejich dovednosti, které využívají při pomoci druhým lidem a že získávají nové zkušenosti i nové přátele. Pro velkou skupinu lidí, kteří ztratili práci, nebo přišli o možnost věnovat se své rodině, se stalo dobrovolnictví cestou, jak smysluplně trávit svůj volný čas a obnovit vědomí vlastní užitečnosti. Při pomoci druhým lidem zapomenou na své vlastní trápení (Záškodná, Mojžíšová 2011: 67). Seberealizace a vědomí vlastní užitečnosti dobrovolníků v organizovaném dobrovolnictví je však možná jen v dobře fungující organizaci, kde se nejen dobrovolníci, ale také klienti, za kterými dobrovolníci dochází, cítí bezpečně. Zákon o dobrovolnické službě toto umožňuje. 1.3 Legislativní ustanovení K legislativnímu ukotvení dobrovolnické služby došlo v ČR až v roce Tehdy nabyl účinnosti zákon č. 198/2002 Sb., O dobrovolnické službě, který byl v roce 2014 novelizován. 2 Zákon přispěl k informovanosti o dobrovolnictví a k jeho dobré reputaci. Je důležitou součástí organizovaného dobrovolnictví tím, že poprvé v české legislativě definoval postavení dobrovolníka. V tomto zákonu se rovněž stanovuje, co by měly obsahovat smlouvy mezi dobrovolníkem, vysílající organizací a přijímající organizací, do které dobrovolník dochází. 3 Vysílající organizací podle tohoto zákona je veřejně prospěšná právnická osoba se sídlem v České republice, která dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje pro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s nimi smlouvy o výkonu dobrovolnické služby za podmínky, že má udělenu akreditaci ( 6). Přijímající organizací podle tohoto zákona je fyzická osoba nebo veřejně prospěšná právnická osoba, pro jejíž potřebu je dobrovolnická služba vykonávána, způsobilá uzavřít smlouvu s vysílající organizací a schopná dostát závazkům z této smlouvy. (Zákon o dobrovolnické službě 198/2002 Sb., 4, odst.1-2). V zákoně je rovněž popsán proces akreditace. Na základě tohoto popisu pak pracovníci ministerstva vnitra provádějí kontrolu procesu výběru a přípravy dobrovolníků, organizování a průběhu supervizí, hodnocení možných rizik a zajištění 2 MVČR (2015): Dobrovolnická služba [on-line]. Dostupné z 3 Informační a diskusní portál Dobrovolník.cz (nedatováno): Dobrovolnictví a paragrafy [on-line]. Dostupné z 13

16 před nimi formou pojištění nebo odborného vedení. Jestliže je akreditace udělena, organizace může požádat o dotace na služby související s činností dobrovolníků. 4 Tato legislativa se tak může stát základem pro aktivní využívání služeb dobrovolníků v každém hospici. Jsou zde uvedeny příklady konkrétních činností, které mohou dobrovolníci v hospicích vykonávat. Podle zákona je služba dobrovolníků v hospicích vykonávána ve prospěch lidí v terminálním stadiu života, kteří využívají služeb hospice z důvodu zhoršeného zdravotního stavu. U těchto lidí se jedná především o to, aby i v jejich posledních dnech byla zachována jejich lidská důstojnost, aby zbytečně netrpěli a pokud je to možné, aby nezůstali osamoceni (Vávrová, Polepilová 2011: 81). Pro úspěšné působení dobrovolníků musí být ze strany vysílající a přijímající organizace a také samotných dobrovolníků učiněno několik základních opatření. 1.4 Základní opatření k dobrovolnické činnosti Většina dobrovolníků přichází s předem danou představou o své činnosti. Jak uvádí Student a kol., dobrovolníci si přejí, aby se stali platnými členy týmu, aby sami vnímali, že jejich práce je přínosná a smysluplná a aby došli uznání a ocenění i u profesionálních pracovníků organizace. Zde se ukazuje nezastupitelná role přijímacího pohovoru, při kterém se mají objasnit motivace a cíle budoucího dobrovolníka i potřeby přijímající organizace, do které se dobrovolník hlásí. Tento rozhovor může v případě některých dobrovolníků vést až k závěru, že jejich zapojení do dobrovolné činnosti by nebylo vhodné. V rámci každé organizace však existují různé činnosti a možnosti dobrovolnické služby, a tím roste i šance, že se podaří sladit její potřeby s přáním dobrovolníků (Student a kol. 2006: 73). Před zapojením dobrovolníků do jejich činnosti je třeba připravit smlouvu o dobrovolné činnosti, která vymezuje práva a povinnosti jak pro přijímající organizaci, tak i pro zúčastněné dobrovolníky. Je třeba si také uvědomit, že dobrovolníci většinou nebudou mít odbornou kvalifikaci a praxi, proto je nezbytné zajistit pro ně i pojištění odpovědnosti. Po zajištění těchto praktických a bezpečnostních opatření se dobrovolníkům i přijímajícím organizacím otevře velký prostor pro spolupráci (Student a kol. 2006: 14). Dobrovolníci i organizace, pro kterou se angažují, se totiž mohou cítit 4 Informační a diskusní portál Dobrovolník.cz (nedatováno): Dobrovolnictví a paragrafy [on-line]. Dostupné z 14

17 bezpečněji, když vědí, že případná škoda, která je dobrovolníkem nechtěně způsobená, je kryta pojištěním (Tošner, Sozanská 2002: 96). V řadě organizací nesou dobrovolníci zvýšenou zodpovědnost a jsou na ně kladeny vysoké nároky. Pro práci v těchto organizacích jsou proto vyžadovány zvláštní osobnostní předpoklady včetně vysokých morálních kvalit, někdy je požadována i odborná průprava (Vávrová, Polepilová 2011: 81). Pro práci v organizacích s náročným typem klientů, jako jsou hospice, bývá pro dobrovolníky zajištěno školení, nebo zvláštní výcvik, zpravidla skupinový. V organizacích, kde taková systematická průprava není nezbytná, bývá pravidlem, že dobrovolník je seznámen s chodem organizace, a zpočátku vykonává svou činnost pod dohledem zkušeného pracovníka (Křížová 2001: 107). Pro úspěšné vedení dobrovolníků je nezbytné najít v přijímající organizaci osobu, která bude jejich práci koordinovat. I v případě, že dobrovolná činnost dobrovolníky naplňuje, je třeba pružně reagovat na měnící se požadavky ze strany přijímající organizace (Student a kol. 2006: 14). Nakladalová (2010: 5) uvádí, že tuto činnost v přijímající organizaci obvykle zajišťuje sociální pracovník, vrchní sestra nebo vedoucí úseku sociální péče. Hovoří o nich jako o kontaktní osobě, která vytváří dvojici klient a dobrovolník, představuje dobrovolníka ostatnímu personálu a dobrovolníci by se na ni měli obracet v situacích, které jim v rámci činnosti v zařízení připadají těžké nebo pokud mají nějaký problém. Důležitá je také pozice koordinátora dobrovolníků vytvořená z řad zaměstnanců nebo dobrovolných spolupracovníků dobrovolnického centra. Tento koordinátor má na starosti několik dobrovolnických programů v různých zařízeních. Působí jako prostředník mezi dobrovolníky a přijímající organizací, organizuje pro dobrovolníky supervize a zprostředkovává pojištění a smluvní ošetření (Nakladalová 2010: 5). Pořádání pravidelných supervizí slouží pro předávání zkušeností z dobrovolnické činnosti či k řešení možných problémů. Jedná se o neformální setkání dobrovolníků se supervizorem, při kterém se může dobrovolník svěřit se svými zážitky, zkušenostmi i pocity. Supervizor má naopak možnost získat přehled o situaci mezi dobrovolníky, a případně zasáhnout, jestliže se dozví o možném narušení zájmu klienta nevhodným přístupem dobrovolníka (Tošner, Sozanská 2002: 81-82). 15

18 Jsou ještě další opatření, která umožňují, aby činnost dobrovolníků byla co nejefektivnější a bezproblémová, jako například zásada, že dobrovolník může nastoupit do dobrovolnického programu pouze v případě čistého trestního rejstříku. Některé organizace spolupracující se sociálními a zdravotními zařízeními požadují také doklad o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře. Ten potvrdí především jejich psychickou schopnost, např. k vykonávání dobrovolnictví v hospici (Nakladalová 2010: 13-14). Jakmile jsou tyto podmínky splněny a dobrovolník je vybrán, může zahájit dobrovolnickou službu prostřednictvím některého z dobrovolnických center. Tato centra vysílají dobrovolníky do různých přijímajících organizací. Tato práce je zaměřena na činnost dobrovolníků v hospici, proto se v následující kapitole budu věnovat vysvětlení pojmů hospic, hospicová a paliativní péče a představím možnosti zapojení dobrovolníků v hospici. 16

19 2 Hospicová a paliativní péče Anglický výraz hospic znamená útulek nebo útočiště. Ve středověku sloužil jako dům odpočinku pro poutníky, kteří se zde zastavili, aby si odpočinuli, nabrali nové síly a ošetřili bolavé nohy po obtížné cestě. Dnešní význam začal nabírat až v druhé polovině 20. století. První hospic moderního typu St. Christopher s Hospice, v jehož čele stála propagátorka hospicového hnutí Cicely Saundersová, byl otevřen v Londýně, v roce V České republice byl první hospic otevřen v roce 1995 v Červeném Kostelci. Byla to lékařka Marie Svatošová, která se o vznik tohoto hospice zasloužila (Haškovcová 2007: 45-47). Ta ve své knize Hospice a umění doprovázet uvádí tři stěžejní pilíře, které hospic nabízí. Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, v každé situaci bude respektována jeho lidská důstojnost, v posledních chvílích života nezůstane osamocen. (Svatošová 2011:115) Hospicová péče má tři základní formy. Je organizována v lůžkovém zařízení hospice, ve stacionáři, který bývá součásti hospice nebo v domácím prostředí umírajícího, kde rodině, která o umírajícího pečuje, pomáhají kvalifikovaní pracovníci (Haškovcová 2007: 48). Týká se pacientů, kteří trpí život ohrožující chorobou v pokročilé fázi. Může jim zbývat pouze několik měsíců, nebo dokonce jen několik týdnů života, a to, co potřebují a co jim hospic poskytuje, je úleva od utrpení, ať už je jeho příčina fyzická, duševní, nebo emoční. Hospicová péče se více než na délku života zaměřuje na jeho kvalitu. Nechce život ani zkrátit, ani ho uměle prodlužovat. Hospicová péče však není zaměřena pouze na kvalitu života nemocného, ale s blížícím se koncem se mu snaží pomoci najít smysl života. V poslední fázi pak hospicová péče zahrnuje také respekt k utrpení a potřebám příbuzných a blízkých přátel nemocného (Doyle 2009: 2) 5. Paliativní medicína je vlastně historicky nejstarším druhem lékařské péče. S pokrokem a úspěchy ostatních medicínských oborů se však začátkem minulého století na tuto péči trochu pozapomnělo, a teprve před několika desetiletími si začala znovu získávat zaslouženou pozornost. V České republice byla uznána jako samostatný obor teprve v roce Paliativní péče nastupuje ve chvíli, kdy tradiční medicína již nedokáže pacienta vyléčit. Je však možné prodloužit a hlavně zkvalitnit závěr jeho 5 Tato část je převzata z mé bakalářské práce, která by měla být obhájena v květnu

20 života (Opatrná, Opatrný 2010: ). Mohlo by se zdát, že paliativní medicína má silně omezené možnosti. Je však pravdou, že v této oblasti došlo v poslední době k významnému pokroku. Paliativní péče se soustřeďuje na vylepšení kvality života vážně či nevyléčitelně nemocných lidí. S dnešními prostředky dokáže paliativní medicína odstranit, nebo alespoň výrazně omezit všechny projevy bolesti a fyzického utrpení. Platí zásada, že veškeré lékařské zákroky či vyšetření jsou vykonávány tak, aby byl pacient co nejméně zatěžován. Dalo by se říci, že je to pacient, kdo řídí další průběh své léčby. Vědomí, že lékaři a ošetřovatelé respektují jeho pocity, že se vše děje v souladu s jeho vůlí, významně zvyšuje pacientovu psychickou pohodu a může mu přinést i pocit bezpečí (Svatošová 2010: ). Paliativní péče se zaměřuje na tišení bolesti a jiného fyzického trápení, na pomoc v psychologické, sociální a duchovní oblasti. Je zřejmé, že tyto úlohy nemůže zvládnout jediný člověk. Do této komplexní péče je zapojen celý tým lékařů, ošetřovatelů, ale i rodinných příslušníků, přátel a dobrovolníků (Opatrná, Opatrný 2010: ). Práce v takovém zařízení je specifická v tom, že se vyznačuje zásadně nedirektivním přístupem k nemocnému. Převládá zde spíše snaha o navázání partnerského vztahu mezi nemocným a personálem. Člověk, který v hospici tráví své poslední chvíle, má volný denní režim a návštěvy za ním mohou přicházet neomezeně. V případě zájmu může využít různých aktivit, jako je například účast na bohoslužbě (Svatošová 2011: 125). 2.1 Dobrovolnictví v hospicích V dnešní době se snad žádný hospic neobejde bez dobrovolníků. Svatošová vyzdvihuje práci dobrovolníků, kteří se snaží v hospici vytvořit prostředí, ve kterém se pacienti cítí spíše jako v láskyplném a útulném domově než v nemocnici. Současná společnost se už naučila oceňovat činnost dobrovolníků, kteří bez nároku na finanční odměnu poskytují svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch nemocných. Změnil se i postoj zaměstnanců hospiců. Dobrovolníci jsou dnes chápáni jako plnohodnotní členové hospicového týmu, to však neznamená, že by měli nahrazovat práci odborného personálu. Dobrovolníci většinou nemají odbornou zdravotnickou kvalifikaci, proto je i nadále nezbytné, aby mezi zaměstnanci hospice 18

21 byly i pečlivě vybrané a plně kvalifikované zdravotní sestry a ošetřovatelé (Svatošová 2003: 134) 6. Útulný a láskyplný domov se snaží vytvořit vážně nemocným lidem i dobrovolníci v hospici ve Frýdku-Místku. 2.2 HOSPIC Frýdek-Místek, p.o. Základní kámen hospice ve Frýdku-Místku (dále jen Hospic) byl položen 17. září Po kolaudaci zařízení, které proběhlo v srpnu 2010, následovalo dovybavení nezbytným provozním vybavením a v říjnu téhož roku byli přijati první pacienti. Hospic je příspěvkovou organizací statutárního města Frýdku-Místku a zajišťuje péči o muže a ženy v terminální fázi jejich nemoci. Kromě poskytování paliativní péče provozuje sociálně zdravotní služby a pobytové odlehčovací služby V pokojích Hospice jsou jedno nebo dvě lůžka s přistýlkou pro návštěvy. Pokoje jsou nadstandardně vybavené s televizí, kuchyňkou a vlastním sociálním zařízením. Každý pokoj má balkon nebo vstup do zahrady. Celkov{ kapacita Hospice je 43 lůžek (Výroční zpráva 2010, Hospic Frýdek-Místek, p.o.). Čtyři lůžka jsou vyhrazena pro poskytov{ní odlehčovacích služeb, devět pro soci{lně zdravotní služby a třicet lůžek je určeno pro klienty v termin{lní f{zi nemoci. Hospic má za cíl pomáhat lidem ve špatné zdravotní i sociální situaci. Snaží se přispívat k tomu, aby tito lidé zůstali součástí místní komunity a aby mohli využívat veřejné služby poskytované různými institucemi. Napomáhá k tomu, aby mohli žít důstojně, udržovali svou přirozenou sociální síť a rozvíjeli své schopnosti a dovednosti. 7 Aby mohl Hospic tento cíl naplňovat, je třeba aktivního zapojení celého týmu včetně dobrovolníků. V oblasti dobrovolnické služby má v Hospici významnou úlohu dobrovolnické centrum ADRA ve Frýdku-Místku. Tuto humanitární organizaci si nyní představíme podrobněji. 6 Tato část je převzata z mé bakalářské práce, která by měla být obhájena v květnu Hospic Frýdek-Místek, p.o. (nedatováno): Hospic Frýdek-Místek, p.o. [on-line]. Dostupné z 19

22 3 Humanitární organizace ADRA ADRA - Adventist Development and Relief Agency (adventistická agentura pro pomoc a rozvoj) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA vytvořila síť národních organizací ve 125 zemích, mezi nimiž je od roku 1992 i Česká republika. Pilíře činnosti humanitární organizace ADRA v České republice: Okamžitá humanitární pomoc při mimořádných událostech a katastrofách typu povodní, zemětřesení, válečných konfliktů a podobně. Tato pomoc je poskytována v České republice i v zahraničí. Dlouhodobé rozvojové projekty, které mají za cíl umožnit i těm nejchudším lidem, aby si sami zajistili prostředky pro život a nebyli odkázáni na vnější pomoc. Tyto projekty jsou realizovány v zahraničí. Globální rozvojové vzdělávání, které probíhá v České republice formou přednášek na školách. Vedení činnosti jedenácti dobrovolnických center, mezi nimiž je i Dobrovolnické centrum ADRA ve Frýdku-Místku Dobrovolnická centra ADRA V České republice působí v současnosti 11 dobrovolnických center ADRA, která koordinují dobrovolníky ve 27 městech. Vysílají dobrovolníky do přijímajících organizací, jimiž jsou například domovy pro seniory, domovy pro lidi se zdravotním postižením, nemocnice, hospice a kojenecké ústavy. Dobrovolnická centra si kladou za cíl zajistit služby dobrovolníků lidem, kteří takovou pomoc potřebují, a zároveň motivovat širokou veřejnost k zapojení se do této smysluplné činnosti, a tím aby se dobrovolnictví stalo přirozenou součástí života společnosti. Dobrovolnická centra ADRA najdeme v České Lípě, Českých Budějovicích, Havířově, Chomutově, Ostravě, Plzni, Praze, dále pak ve Valašském Meziříčí, Zlíně Znojmě a ve Frýdku-Místku, kde se 8 ADRA (nedatováno): O nás [on-line]. Dostupné z 20

23 myšlenka založit první dobrovolnické centrum jako pobočku humanitární organizace zrodila Dobrovolnické centrum ADRA ve Frýdku-Místku Dobrovolnické centrum ADRA ve Frýdku-Místku (dále jen Dobrovolnické centrum) založil na začátku roku 2004 Michal Čančík jako pobočku tehdejšího občanského sdružení ADRA, dnes již obecně prospěšné společnosti. Jeho hlavním cílem je organizování dobrovolnické činnosti v přijímajících organizacích ve Frýdku-Místku a jeho okolí, které poskytují služby potřebným lidem všech věkových kategorií, včetně osob s tělesným postižením nebo s těžkým onemocněním a které projeví zájem o spolupráci s dobrovolníky. Dobrovolnické centrum je pro tyto organizace vyhledává, podílí se na jejich přípravě, zajišťuje veškerou administraci včetně základních nákladů spojených s činností dobrovolníků. 10 Vedle individuálního dobrovolnictví, při kterém dobrovolník pomáhá jednomu konkrétnímu člověku, umožňuje Dobrovolnické centrum studentům středních škol zapojit se společně do přípravy a organizace volnočasových aktivit pro nejrůznější zařízení. Tyto aktivity zastřešuje Studentský dobrovolnický klub. Dobrovolnické centrum rovněž provozuje síť charitativních obchůdků, jejichž výnosy pomáhají financovat jeho ostatní činnosti. Další aktivitou je poskytování věcné pomoci lidem bez přístřeší a v hmotné nouzi, a to prostřednictvím sociálního šatníku. Pro pomoc lidem, kteří se starají o těžce nemocného rodinného příslušníka, je provozována půjčovna polohovacích postelí a terénní hospicová péče. I v těchto činnostech jsou zapojeni místní dobrovolníci. V oblasti vzdělávání zajišťuje Dobrovolnické centrum lektorování témat globálního rozvojového vzdělávání, pořádá tematické přednášky o dobrovolnictví a spolupracuje s místními školami při sběru šatstva. 11 Zájemce o dobrovolnictví si tak ve Frýdku-Místku může vybrat z široké nabídky činností, které mu Dobrovolnické centrum nabízí. Jednou z nich je dobrovolnický program v hospici ve Frýdku-Místku. 9 ADRA (nedatováno): Dobrovolnictví [on-line]. Dostupné z 10 ADRA (nedatováno): O nás [on-line]. Dostupné z 11 Tamtéž 21

24 3.2.1 Dobrovolnický program v hospici Dobrovolnický program v hospici byl zahájen na začátku roku Dobrovolníci do hospice přicházejí jako návštěva zvenčí, která nevyléčitelně nemocným krátí čas povídáním, čtením, doprovázením do kaple na bohoslužbu, nebo canisterapií. Dobrovolník se věnuje nejčastěji jednomu klientovi, který je vybrán kontaktní osobou v zařízení. Do dobrovolnictví v hospici se ročně zapojuje okolo dvaceti dobrovolníků. Ideální frekvence návštěv je jedenkrát týdně na jednu až dvě hodiny. Do hospice mají možnost přicházet od pondělí do neděle. 12 Činnost dobrovolníků ve frýdeckomísteckém hospici je předmětem této práce, proto se jí budu zabývat v části případové studie. 12 ADRA (nedatováno): Dobrovolnické programy [on-line]. Dostupné z 22

25 4 Případová studie V teoretické části práce jsem popsala dobrovolnickou službu, uvedla jsem základní pilíře činnosti Dobrovolnického centra ADRA, dále jsem se věnovala problematice hospicové a paliativní péče a vymezila poslání hospice ve Frýdku-Místku. Ve výzkumné části (jejíž výzkum a zpracování proběhlo v lednu a únoru 2015) podrobněji popíši metodologii, cíl a výsledky výzkumu. 4.1 Metodologie a cíl výzkumného šetření Cílem této práce je popsat činnost dobrovolníků Dobrovolnického centra, kteří se zapojují do programu v Hospici. Má za úkol zjistit, jak jsou oni, ale také zaměstnanci a klienti Hospice, spokojeni s touto činností a jaká další dobrovolnická aktivita by tam případně mohla vzniknout. Vzhledem k povaze tématu k tomu použiji metodu případové studie. Ta umožňuje vidět celý koncept jako celek a vnímat jeho komplexnost (Hendl 2005: 104). 4.2 Charakteristika případové studie Případová studie je jedním ze základních typů kvalitativního výzkumu. Není podstatné, zda při práci na případové úrovni používáme a kombinujeme kvantitativní a kvalitativní metody, podstatné je to, že objektem našeho zájmu zůstává případ. Případem se rozumí zkoumaný objekt, kterým může být osoba, skupina, organizace apod. (Miovský 2006: 94). Podle Hendla jde v případové studii o zachycení komplexnosti a složitosti případu, kde disponujeme velkým počtem dat od jednoho, nebo několika m{lo jedinců. Případovou studii připodobnil k mikroskopu, kdy velmi z{leží na tom, jak dobře je zaostřený. Podle sledovaného případu pak rozlišujeme tyto typy případových studií: osobní případová studie - výzkum určitého aspektu u jedné osoby studie komunity - zkoumá se jedna i více komunit nebo celé město studie komunitních skupin - popis a analýza vztahů a aktivit ve skupině 23

CHARITA OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc.Jana Camfrlová, koorditároka hospicového hnutí Marie Karásková DiS., koordinátorka programu v nemocnici CHARITA OSTRAVA www.ostrava.caritas.cz 1 PŘEDSTAVENÍ

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách. Ing. Dagmar Hoferková DC ADRA Ostrava

Dobrovolnictví v sociálních službách. Ing. Dagmar Hoferková DC ADRA Ostrava Dobrovolnictví v sociálních službách Ing. Dagmar Hoferková DC ADRA Ostrava Představení o. s. ADRA Adventist Development and Relief Agency založena vusa vroce 1956 a dnes má zastoupení již ve 125 státech

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Klubu Nezbeda Vytvořily: Mgr. Alena Kopidolová vedoucí Klubu Nezbeda sociální pracovnice Jana Boščíková pracovnice v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr.

Více

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015 Program relaxace a doprovázení Miroslava Barešová Říjen 2015 Obsah prezentace Domov důchodců Bystřany Začátky projektu Realizace projektu Přijetí klienta, dotazník Používané techniky Vedení dokumentace

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu Program Pět P Marie Forgáčová koordinátorka programu Co je to dobrovolnictví? Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Přirozený projev občanské zralosti.

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

MUDr. Ivana Kořínkov. nková. Konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů. MZČR, , Praha

MUDr. Ivana Kořínkov. nková. Konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů. MZČR, , Praha MUDr. Ivana Kořínkov nková Konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů MZČR, 24.11.2009, Praha OD KDY : 1999 Pilotní testovací začátky 2000 Počátky systémového rozvoje a tvorby základních

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 5 /

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 5 / Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 5 / 2 0 0 9 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice 3 OBSAH Dobrovolník... 4 Hledáme

Více

Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec

Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP JINDŘICHŮV HRADEC registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00058 Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův

Více

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Eva Kalvínská Sekce krizové asistence Společnosti lékařské etiky ČLS JEP eva.kalvinska@fnmotol.cz Konference Vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ 14.12.2007 Spirituální

Více

Smlouva v oblasti dlouhodobé dobrovolnické služby

Smlouva v oblasti dlouhodobé dobrovolnické služby Smlouva v oblasti dlouhodobé dobrovolnické služby (uzavřena dle 8 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů) Článek I Smluvní strany ADRA, o.p.s., IČ 61388122 Klikatá 90c,

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. Workshop, Brno

DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. Workshop, Brno DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Workshop, Brno 2. 5. 2017 Vypracovala: Mgr. Naděžda Krausová Legislativní ukotvení Mezníkem, přelomovým bodem, pro pomoc dobrovolníků v sociálních službách bylo přijetí

Více

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na Dobrovolnický program na Onkologické klinice FN Olomouc Pavla Tichá Amelie, o.s. Bc. Šárka Ročková Onkologická klinika FNOL Jak program vznikal? 2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia)

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Petra Zimmelová Cíle předmětu: - Orientovat se v

Více

Domov pro seniory Chvalkov 41, Trhové Sviny. tel: , fax: ,

Domov pro seniory Chvalkov 41, Trhové Sviny. tel: , fax: , Domov pro seniory Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny tel: 386 323 137, fax:386 322 250, e-mail: chvalkov.senior@seznam.cz www.domovchvalkov.cz Vyhodnocení - Dotazník spokojenosti 2012 - Vážení čtenáři, v

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Potřeba nové koncepce ošetřovatelství Vychází z předpokladů, že:

Potřeba nové koncepce ošetřovatelství Vychází z předpokladů, že: Česká koncepce oboru ošetřovatelství Koncepce ošetřovatelství České republiky Vychází z: - Koncepce ošetřovatelství České republiky z roku 1998, - respektuje doporučení: Organizace spojených národů, Světové

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

2014 Diana Šurková a Lucie Soukupová, SOŠ a SOU Sušice 1

2014 Diana Šurková a Lucie Soukupová, SOŠ a SOU Sušice 1 Sušice 1 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Sušice 2 V rámci spolupráce partnerských

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Oáze pokoje

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Oáze pokoje PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Oáze pokoje Vytvořili: Mgr. Iva Kulhánková sociální pracovnice Oázy pokoje Mgr. Martina Petrová koordinátorka pro dobrovolníky Schválil: Mgr. Vlastimil Petr vedoucí Oázy pokoje

Více

Význam dobrovolnictví v oblasti zdravotně sociální péče

Význam dobrovolnictví v oblasti zdravotně sociální péče Význam dobrovolnictví v oblasti zdravotně sociální péče Projekt šesti tematických kulatých stolů Realizátor SKOK, o.s. ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung Série 6 diskuzních kulatých stolů - témata:

Více

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS.

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Domácí hospicová péče o roku 2008 Kombinace zdravotně sociálních služeb v domácnosti klienta Půjčovna kompenzačních

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Dobrovolnictví Role a hodnota ve společnosti. Marek Vyskočil 2014

Dobrovolnictví Role a hodnota ve společnosti. Marek Vyskočil 2014 Dobrovolnictví Role a hodnota ve společnosti Marek Vyskočil 2014 Obsah Úvod do problematiky dobrovolnictví Legislativní praxe Dobrovolnictví v ČR a ve Světě Hodnota dobrovolnické práce Práce s dobrovolníky

Více

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro rodinné příslušníky Domova důchodců Horní Planá (dále jen Domov) Dotazník pro rodinné příslušníky

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Doprovázení umírajících a pozůstalých

Doprovázení umírajících a pozůstalých Doprovázení umírajících a pozůstalých PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. n.spatenkova@gmail.com Ostrava 17. března 2015 Umírání a smrt Život každého člověka jednou skončí i můj, i Váš, nás všech Zdravý selský

Více

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Mgr. Alena Jandáčková 11.května 2010 Training Coaching Consulting Obsah prezentace 1. Co je a co není koučink 2. Koučování a mentoring 3. Osobnost kouče 4. Pro koho

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 1 Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2 Preambule Domácí hospic Nablízku, zapsaný ústav se sídlem v Lysé nad Labem je nezisková organizace založená podle zákona par. 405 zákona č. 89/2012

Více

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Dobrý den z Prahy Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Taneční a pohybový program pro seniory se specifickými potřebami

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY

DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY U každé z následujících otázek zvolte jednu odpověď (pokud není uvedeno jinak), která se shoduje se skutečností. 1. Jak dlouho jste dobrovolníkem v tomto zdravotnickém zařízení?

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE V únoru

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Výsledky dotazníkového šetření provedeného v rámci odborné konference sester na téma Ošetřovatelská dokumentace

Výsledky dotazníkového šetření provedeného v rámci odborné konference sester na téma Ošetřovatelská dokumentace Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov Výsledky dotazníkového šetření provedeného v rámci odborné konference sester na téma Ošetřovatelská dokumentace Vypracovala: Mgr.

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group?

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group? PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ Jak se cítíme v Terra Group? SLOVO ÚVODEM Vážení kolegové, Ve dnech 30.3 13.4.2016 byl ve společnosti Terra Group realizován průzkum spokojenosti zaměstnanců. Průzkum byl

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

Autonomie vůle u klientů s demencí

Autonomie vůle u klientů s demencí Autonomie vůle u klientů s demencí Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Autonomie a lidská důstojnost Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. (Listina, čl. 1)

Více

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO):

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO): Základní informace o grantu Tento grantový program podpoří cca 10 neziskových organizací, mezi něž bude rozděleno až 500 000 Kč. Každá organizace může žádat o grant až do výše 50 000 Kč. Grant je určen

Více

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR Program implementace švýcarsko české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program Zdraví ) Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR 17. 3. 2015 Ostrava Ing.

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Konference SPOLEČNOU CESTOU 13.9.2016 Představujeme se vám Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Žerotínova 319/21

Více

Konference Rozvoj dobrovolnictví v ČR

Konference Rozvoj dobrovolnictví v ČR Konference Rozvoj dobrovolnictví v ČR Projekt: Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více