CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Martina Hölblingová Olomouc 2015

2

3 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Činnost dobrovolníků Dobrovolnického centra ADRA v hospici ve Frýdku-Místku - inspirace pro další uplatnění Martina Hölblingová Vedoucí práce: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D. Olomouc 2015

4

5 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě použitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci dne Martina Hölblingová

6

7 Poděkování Děkuji své vedoucí práce za odbornou pomoc, rodině a přátelům za podporu a trpělivost, dobrovolníkům frýdeckomísteckého hospice za jejich úctyhodnou činnost a všem respondentům za účast při výzkumném šetření.

8

9 Obsah Úvod Dobrovolnická činnost Modely dobrovolnictví Organizované dobrovolnictví Legislativní ustanovení Základní opatření k dobrovolnické činnosti Hospicová a paliativní péče Dobrovolnictví v hospicích HOSPIC Frýdek-Místek, p.o Humanitární organizace ADRA Dobrovolnická centra ADRA Dobrovolnické centrum ADRA ve Frýdku-Místku Dobrovolnický program v hospici Případová studie Metodologie a cíl výzkumného šetření Charakteristika případové studie Sběr dat Zúčastněné pozorování Kvalitativní rozhovor Studium dokumentů Analýza dat případové studie Dobrovolnický program ADRA v Hospici Průběh programu Rok Rok Rok Rok Popis dobrovolnických aktivit Muzikoterapie Dobrovolnická péče u klientky s apalickým syndromem Canisterapie Doprovázení na bohoslužbu... 35

10 6.5 Individuální návštěvy na pokojích a pomoc při společných akcích Starost o zvířátka Pohled na dobrovolnickou činnost Pohled dobrovolníků Pohled zaměstnanců Pohled klientů Shrnutí rozhovorů Shrnutí a návrh dalších aktivit Dětský výtvarný kroužek Dobrovolnická péče o pozůstalé Závěr Seznam zdrojů Anotace Abstract... 48

11 spěchejme milovat lidi, protože rychle odcházejí! až budeme na konci, nebudeme trpět tím, že jsme mohli milovat, ale nemilovali jsme, že jsme mohli pomoci, ale nepomohli, že jsme mohli zavolat, ale nezavolali, že jsme se mohli usmát, ale neusmáli, že jsme mohli podržet ruku, ale nepodrželi Jan Twardowski 1 Úvod Až do nedávna byla v naší společnosti tématika smrti a umírání tabu, o kterém se nemluvilo. V poslední době však přibývá knih i odborné literatury na toto téma, které oslovují nejen odbornou veřejnost, ale také ty, kteří už se závažnou nemocí mají osobní zkušenosti nebo se s ní vyrovnávají jejich blízcí. Jsou i lidé, kteří mají zájem o pomáhání v této oblasti a kontaktují Dobrovolnická centra. Chtějí stát se dobrovolníky v některém z hospiců, které od roku 1995 začaly působit v České republice. Uvědomují si, že se nemohou vyhýbat tomuto místu, kde mnoho lidí v terminálním stadiu nemoci tráví poslední týdny svého života, a tuší, že osobní kontakt blízkého člověka je to, co umírající lidé nejvíce potřebují. Dobrovolnictví tak začíná být v hospicích běžnou praxí. Ledy tají, tabu se pomalu začíná vytrácet. Je však před námi ještě velký kus práce. Pracuji v Dobrovolnickém centru ADRA jako koordinátor dobrovolníků, kteří navštěvují právě hospic. Tito výjimeční lidé tráví u lůžek umírajících desítky hodin a já si jejich práce velice vážím. Sama jsem byla dva roky dobrovolníkem v hospici a vím, jak náročná, ale zároveň krásná, je tato práce. Mnohé dobrovolníky osobně znám, protože mezi dobrovolníky často vznikají dlouhodobá přátelství. Pojí je například společné zkušenosti z probdělých nocí, kdy se střídají u lůžka umírajícího. Často jsme hledali způsob, jak umírajícím co nejvíce ulehčit poslední chvíle, jak je co nejlépe doprovodit. Je mnoho aktivit, které dobrovolníci v hospici dělají. S nemocnými si povídají nebo jen tiše naslouchají, v rámci možností je doprovází po areálu hospice, navštěvují s nimi bohoslužby, věnují se muzikoterapii a canisterapii. Možná je ale ještě nějaká další aktivita dobrovolnické činnosti, která by se ve frýdecko-místeckém hospici mohla uplatnit, která nám uniká, která nás nenapadla. Dobrovolníci mají obrovský potenciál, nevnímají svou službu jako oběť, nejsou to lidé s nenaplněným volným časem, ale jak píše Tošner, jsou to sociálně integrovaní lidé, 1 Motto pracovníků Hospice Anežky České 9

12 kteří se angažují v mnoha dalších aktivitách a mají spoustu zájmů, které by mohli uplatnit (Tošner, Sozanská 2002: 4). Najdeme skryté rezervy? Rozhodla jsem se o to pokusit. Využiji k tomu své vědomosti, zkušenosti dobrovolníka i koordinátora a znalosti prostředí hospice. Cílem této práce je metodou případové studie popsat současnou činnost dobrovolníků Dobrovolnického centra ADRA v hospici ve Frýdku-Místku. V teoretické části popíšu charakteristiku dobrovolnické služby a hospicovou a paliativní péči. V následující výzkumné části nejprve představím průběh dobrovolnického programu a činnost dobrovolníků ve frýdecko-místeckém hospici, poté budu zjišťovat, zda jsou naplněna očekávání role dobrovolníků ze strany zaměstnanců hospice, pacientů a dobrovolníků. Na základě zjištěných potřeb všech zúčastněných se pokusím navrhnout další možnosti uplatnění dobrovolníků v tomto druhu péče. Byla bych ráda, kdyby tato práce byla přínosem jak pro těžce nemocné, tak pro ty, kteří se rozhodli jim ve složité životní etapě podat pomocnou ruku. 10

13 1 Dobrovolnická činnost Historie nám poskytuje řadu příkladů, kdy v různých kulturách lidé, kteří byli relativně dobře zabezpečeni, pomáhali svým příbuzným nebo sousedům, kteří z nejrůznějších důvodů jejich pomoc potřebovali. Takové praktické vyjádření lidské solidarity je možné najít v každém náboženství. V dnešní době se takové jednání zřetelně projevuje v různých formách dobrovolnictví (Tošner, Sozanská 2002: 23). 1.1 Modely dobrovolnictví Dobrovolnictví má různé podoby. K těm nejzákladnějším patří smluvní, neboli formální dobrovolnictví, které je charakteristické svou snahou vnášet do činnosti řád a pravidelnost. Dalším modelem je neformální dobrovolnictví, které staví na neformálních vztazích a vzájemné důvěře (Křížová 2001: 114). Formální model dobrovolnictví Aktivní strategie pro získávání dobrovolníků Prověření dobrovolníka písemná reference, výpis z trestního rejstříku Formalizované vztahy Explicitně deklarované hodnoty a cíle Pravidelný, plánovaný kontakt Příprava na dobrovolnou činnost, supervize, evaluace Písemná smlouva Neformální model dobrovolnictví Pasivní strategie pro získávání dobrovolníků Osobní kontakt a osobní doporučení Důvěra, intuice, zkušenost Slušnost Spontánní, nahodilý kontakt Bez systematické přípravy, bez supervize, bez evaluace Osobní domluva (Křížová 2001: 115). 11

14 1.2 Organizované dobrovolnictví V této absolventské práci se budu věnovat dobrovolnictví smluvnímu (formálnímu), ve kterém mezi pacienty, kteří jsou klienty přijímající organizace Hospic ve Frýdku-Místku, a dobrovolníka vstupuje vysílající organizace, což je v našem případě Dobrovolnické centrum ADRA, které tuto dobrovolnickou činnost koordinuje a zaštiťuje. Z tohoto důvodu budu v následujících odstavcích popisovat organizované dobrovolnictví. Organizované dobrovolnictví, které je řízeno dobrovolnickými centry a které se zapojuje do služby v neziskových organizacích, je nazýváno veřejně prospěšné dobrovolnictví. V této podobě dobrovolnictví je kladen důraz na to, aby se přijímající organizace mohla spolehnout na pomoc dobrovolníků v předem dohodnuté míře. Na dobrovolníky se pak pohlíží jako na nedílnou součást pracovního týmu, pracující po boku placených zaměstnanců. Je však důležité, aby se dobrovolníci vyznačovali nejen svým zodpovědným přístupem a profesionalitou, ale i nadšením a spontánností (Tošner, Sozanská 2002: 36-37). Dobrovolnická centra jsou neziskové organizace v řadě zemí světa, které se specializují na management dobrovolnictví. Tato centra se stávají místem, které v daném regionu propaguje dobrovolnictví (Tošner, Sozanská 2002: 99). Spolupracují s organizacemi, které chtějí využívat pomoc dobrovolníků, a pak jim je pomáhají nalézt, vyškolit a koordinují jejich službu. Starají se o všechny potřeby dobrovolníků a vytváří podmínky pro to, aby mohli být dobrovolníci v organizaci, která je přijala, co nejužitečnější a sami měli z práce radost (Nakladalová 2010: 4). Dobrovolník je člověk, který zdarma a s nadšením pro dobrou věc věnuje svůj čas, znalosti, energii a dovednosti ostatním lidem nebo celé společnosti (Tošner, Sozanská 2002: 35). Pro dobrovolníka nejsou tím nejdůležitějším jeho odborné znalosti, ale nadšení a touha pomáhat lidem v nouzi, ochota trávit svůj volný čas s těmi, kteří to potřebují. Dobrovolníci nemají za úkol nahradit práci zaměstnanců, ale mají ji doplnit svým zájmem o klienty a pacienty, svou ochotou věnovat jim svou pozornost i svůj čas (Nakladalová 2010: 4). Je jen několik málo omezení, která limitují činnost dobrovolníků. Mezi ně patří zásada, že dobrovolník by neměl nahrazovat práci profesionálů a dále, že by neměl dělat činnosti, do kterých se nikomu nechce (Tošner, Sozanská 2002: 74). Záškodná a Mojžíšová uvádějí, že mnoho dobrovolníků nachází ve své činnosti seberealizaci a posílení vědomí vlastní hodnoty. Přitom zjišťují, že se 12

15 zlepšují jejich dovednosti, které využívají při pomoci druhým lidem a že získávají nové zkušenosti i nové přátele. Pro velkou skupinu lidí, kteří ztratili práci, nebo přišli o možnost věnovat se své rodině, se stalo dobrovolnictví cestou, jak smysluplně trávit svůj volný čas a obnovit vědomí vlastní užitečnosti. Při pomoci druhým lidem zapomenou na své vlastní trápení (Záškodná, Mojžíšová 2011: 67). Seberealizace a vědomí vlastní užitečnosti dobrovolníků v organizovaném dobrovolnictví je však možná jen v dobře fungující organizaci, kde se nejen dobrovolníci, ale také klienti, za kterými dobrovolníci dochází, cítí bezpečně. Zákon o dobrovolnické službě toto umožňuje. 1.3 Legislativní ustanovení K legislativnímu ukotvení dobrovolnické služby došlo v ČR až v roce Tehdy nabyl účinnosti zákon č. 198/2002 Sb., O dobrovolnické službě, který byl v roce 2014 novelizován. 2 Zákon přispěl k informovanosti o dobrovolnictví a k jeho dobré reputaci. Je důležitou součástí organizovaného dobrovolnictví tím, že poprvé v české legislativě definoval postavení dobrovolníka. V tomto zákonu se rovněž stanovuje, co by měly obsahovat smlouvy mezi dobrovolníkem, vysílající organizací a přijímající organizací, do které dobrovolník dochází. 3 Vysílající organizací podle tohoto zákona je veřejně prospěšná právnická osoba se sídlem v České republice, která dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje pro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s nimi smlouvy o výkonu dobrovolnické služby za podmínky, že má udělenu akreditaci ( 6). Přijímající organizací podle tohoto zákona je fyzická osoba nebo veřejně prospěšná právnická osoba, pro jejíž potřebu je dobrovolnická služba vykonávána, způsobilá uzavřít smlouvu s vysílající organizací a schopná dostát závazkům z této smlouvy. (Zákon o dobrovolnické službě 198/2002 Sb., 4, odst.1-2). V zákoně je rovněž popsán proces akreditace. Na základě tohoto popisu pak pracovníci ministerstva vnitra provádějí kontrolu procesu výběru a přípravy dobrovolníků, organizování a průběhu supervizí, hodnocení možných rizik a zajištění 2 MVČR (2015): Dobrovolnická služba [on-line]. Dostupné z 3 Informační a diskusní portál Dobrovolník.cz (nedatováno): Dobrovolnictví a paragrafy [on-line]. Dostupné z 13

16 před nimi formou pojištění nebo odborného vedení. Jestliže je akreditace udělena, organizace může požádat o dotace na služby související s činností dobrovolníků. 4 Tato legislativa se tak může stát základem pro aktivní využívání služeb dobrovolníků v každém hospici. Jsou zde uvedeny příklady konkrétních činností, které mohou dobrovolníci v hospicích vykonávat. Podle zákona je služba dobrovolníků v hospicích vykonávána ve prospěch lidí v terminálním stadiu života, kteří využívají služeb hospice z důvodu zhoršeného zdravotního stavu. U těchto lidí se jedná především o to, aby i v jejich posledních dnech byla zachována jejich lidská důstojnost, aby zbytečně netrpěli a pokud je to možné, aby nezůstali osamoceni (Vávrová, Polepilová 2011: 81). Pro úspěšné působení dobrovolníků musí být ze strany vysílající a přijímající organizace a také samotných dobrovolníků učiněno několik základních opatření. 1.4 Základní opatření k dobrovolnické činnosti Většina dobrovolníků přichází s předem danou představou o své činnosti. Jak uvádí Student a kol., dobrovolníci si přejí, aby se stali platnými členy týmu, aby sami vnímali, že jejich práce je přínosná a smysluplná a aby došli uznání a ocenění i u profesionálních pracovníků organizace. Zde se ukazuje nezastupitelná role přijímacího pohovoru, při kterém se mají objasnit motivace a cíle budoucího dobrovolníka i potřeby přijímající organizace, do které se dobrovolník hlásí. Tento rozhovor může v případě některých dobrovolníků vést až k závěru, že jejich zapojení do dobrovolné činnosti by nebylo vhodné. V rámci každé organizace však existují různé činnosti a možnosti dobrovolnické služby, a tím roste i šance, že se podaří sladit její potřeby s přáním dobrovolníků (Student a kol. 2006: 73). Před zapojením dobrovolníků do jejich činnosti je třeba připravit smlouvu o dobrovolné činnosti, která vymezuje práva a povinnosti jak pro přijímající organizaci, tak i pro zúčastněné dobrovolníky. Je třeba si také uvědomit, že dobrovolníci většinou nebudou mít odbornou kvalifikaci a praxi, proto je nezbytné zajistit pro ně i pojištění odpovědnosti. Po zajištění těchto praktických a bezpečnostních opatření se dobrovolníkům i přijímajícím organizacím otevře velký prostor pro spolupráci (Student a kol. 2006: 14). Dobrovolníci i organizace, pro kterou se angažují, se totiž mohou cítit 4 Informační a diskusní portál Dobrovolník.cz (nedatováno): Dobrovolnictví a paragrafy [on-line]. Dostupné z 14

17 bezpečněji, když vědí, že případná škoda, která je dobrovolníkem nechtěně způsobená, je kryta pojištěním (Tošner, Sozanská 2002: 96). V řadě organizací nesou dobrovolníci zvýšenou zodpovědnost a jsou na ně kladeny vysoké nároky. Pro práci v těchto organizacích jsou proto vyžadovány zvláštní osobnostní předpoklady včetně vysokých morálních kvalit, někdy je požadována i odborná průprava (Vávrová, Polepilová 2011: 81). Pro práci v organizacích s náročným typem klientů, jako jsou hospice, bývá pro dobrovolníky zajištěno školení, nebo zvláštní výcvik, zpravidla skupinový. V organizacích, kde taková systematická průprava není nezbytná, bývá pravidlem, že dobrovolník je seznámen s chodem organizace, a zpočátku vykonává svou činnost pod dohledem zkušeného pracovníka (Křížová 2001: 107). Pro úspěšné vedení dobrovolníků je nezbytné najít v přijímající organizaci osobu, která bude jejich práci koordinovat. I v případě, že dobrovolná činnost dobrovolníky naplňuje, je třeba pružně reagovat na měnící se požadavky ze strany přijímající organizace (Student a kol. 2006: 14). Nakladalová (2010: 5) uvádí, že tuto činnost v přijímající organizaci obvykle zajišťuje sociální pracovník, vrchní sestra nebo vedoucí úseku sociální péče. Hovoří o nich jako o kontaktní osobě, která vytváří dvojici klient a dobrovolník, představuje dobrovolníka ostatnímu personálu a dobrovolníci by se na ni měli obracet v situacích, které jim v rámci činnosti v zařízení připadají těžké nebo pokud mají nějaký problém. Důležitá je také pozice koordinátora dobrovolníků vytvořená z řad zaměstnanců nebo dobrovolných spolupracovníků dobrovolnického centra. Tento koordinátor má na starosti několik dobrovolnických programů v různých zařízeních. Působí jako prostředník mezi dobrovolníky a přijímající organizací, organizuje pro dobrovolníky supervize a zprostředkovává pojištění a smluvní ošetření (Nakladalová 2010: 5). Pořádání pravidelných supervizí slouží pro předávání zkušeností z dobrovolnické činnosti či k řešení možných problémů. Jedná se o neformální setkání dobrovolníků se supervizorem, při kterém se může dobrovolník svěřit se svými zážitky, zkušenostmi i pocity. Supervizor má naopak možnost získat přehled o situaci mezi dobrovolníky, a případně zasáhnout, jestliže se dozví o možném narušení zájmu klienta nevhodným přístupem dobrovolníka (Tošner, Sozanská 2002: 81-82). 15

18 Jsou ještě další opatření, která umožňují, aby činnost dobrovolníků byla co nejefektivnější a bezproblémová, jako například zásada, že dobrovolník může nastoupit do dobrovolnického programu pouze v případě čistého trestního rejstříku. Některé organizace spolupracující se sociálními a zdravotními zařízeními požadují také doklad o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře. Ten potvrdí především jejich psychickou schopnost, např. k vykonávání dobrovolnictví v hospici (Nakladalová 2010: 13-14). Jakmile jsou tyto podmínky splněny a dobrovolník je vybrán, může zahájit dobrovolnickou službu prostřednictvím některého z dobrovolnických center. Tato centra vysílají dobrovolníky do různých přijímajících organizací. Tato práce je zaměřena na činnost dobrovolníků v hospici, proto se v následující kapitole budu věnovat vysvětlení pojmů hospic, hospicová a paliativní péče a představím možnosti zapojení dobrovolníků v hospici. 16

19 2 Hospicová a paliativní péče Anglický výraz hospic znamená útulek nebo útočiště. Ve středověku sloužil jako dům odpočinku pro poutníky, kteří se zde zastavili, aby si odpočinuli, nabrali nové síly a ošetřili bolavé nohy po obtížné cestě. Dnešní význam začal nabírat až v druhé polovině 20. století. První hospic moderního typu St. Christopher s Hospice, v jehož čele stála propagátorka hospicového hnutí Cicely Saundersová, byl otevřen v Londýně, v roce V České republice byl první hospic otevřen v roce 1995 v Červeném Kostelci. Byla to lékařka Marie Svatošová, která se o vznik tohoto hospice zasloužila (Haškovcová 2007: 45-47). Ta ve své knize Hospice a umění doprovázet uvádí tři stěžejní pilíře, které hospic nabízí. Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, v každé situaci bude respektována jeho lidská důstojnost, v posledních chvílích života nezůstane osamocen. (Svatošová 2011:115) Hospicová péče má tři základní formy. Je organizována v lůžkovém zařízení hospice, ve stacionáři, který bývá součásti hospice nebo v domácím prostředí umírajícího, kde rodině, která o umírajícího pečuje, pomáhají kvalifikovaní pracovníci (Haškovcová 2007: 48). Týká se pacientů, kteří trpí život ohrožující chorobou v pokročilé fázi. Může jim zbývat pouze několik měsíců, nebo dokonce jen několik týdnů života, a to, co potřebují a co jim hospic poskytuje, je úleva od utrpení, ať už je jeho příčina fyzická, duševní, nebo emoční. Hospicová péče se více než na délku života zaměřuje na jeho kvalitu. Nechce život ani zkrátit, ani ho uměle prodlužovat. Hospicová péče však není zaměřena pouze na kvalitu života nemocného, ale s blížícím se koncem se mu snaží pomoci najít smysl života. V poslední fázi pak hospicová péče zahrnuje také respekt k utrpení a potřebám příbuzných a blízkých přátel nemocného (Doyle 2009: 2) 5. Paliativní medicína je vlastně historicky nejstarším druhem lékařské péče. S pokrokem a úspěchy ostatních medicínských oborů se však začátkem minulého století na tuto péči trochu pozapomnělo, a teprve před několika desetiletími si začala znovu získávat zaslouženou pozornost. V České republice byla uznána jako samostatný obor teprve v roce Paliativní péče nastupuje ve chvíli, kdy tradiční medicína již nedokáže pacienta vyléčit. Je však možné prodloužit a hlavně zkvalitnit závěr jeho 5 Tato část je převzata z mé bakalářské práce, která by měla být obhájena v květnu

20 života (Opatrná, Opatrný 2010: ). Mohlo by se zdát, že paliativní medicína má silně omezené možnosti. Je však pravdou, že v této oblasti došlo v poslední době k významnému pokroku. Paliativní péče se soustřeďuje na vylepšení kvality života vážně či nevyléčitelně nemocných lidí. S dnešními prostředky dokáže paliativní medicína odstranit, nebo alespoň výrazně omezit všechny projevy bolesti a fyzického utrpení. Platí zásada, že veškeré lékařské zákroky či vyšetření jsou vykonávány tak, aby byl pacient co nejméně zatěžován. Dalo by se říci, že je to pacient, kdo řídí další průběh své léčby. Vědomí, že lékaři a ošetřovatelé respektují jeho pocity, že se vše děje v souladu s jeho vůlí, významně zvyšuje pacientovu psychickou pohodu a může mu přinést i pocit bezpečí (Svatošová 2010: ). Paliativní péče se zaměřuje na tišení bolesti a jiného fyzického trápení, na pomoc v psychologické, sociální a duchovní oblasti. Je zřejmé, že tyto úlohy nemůže zvládnout jediný člověk. Do této komplexní péče je zapojen celý tým lékařů, ošetřovatelů, ale i rodinných příslušníků, přátel a dobrovolníků (Opatrná, Opatrný 2010: ). Práce v takovém zařízení je specifická v tom, že se vyznačuje zásadně nedirektivním přístupem k nemocnému. Převládá zde spíše snaha o navázání partnerského vztahu mezi nemocným a personálem. Člověk, který v hospici tráví své poslední chvíle, má volný denní režim a návštěvy za ním mohou přicházet neomezeně. V případě zájmu může využít různých aktivit, jako je například účast na bohoslužbě (Svatošová 2011: 125). 2.1 Dobrovolnictví v hospicích V dnešní době se snad žádný hospic neobejde bez dobrovolníků. Svatošová vyzdvihuje práci dobrovolníků, kteří se snaží v hospici vytvořit prostředí, ve kterém se pacienti cítí spíše jako v láskyplném a útulném domově než v nemocnici. Současná společnost se už naučila oceňovat činnost dobrovolníků, kteří bez nároku na finanční odměnu poskytují svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch nemocných. Změnil se i postoj zaměstnanců hospiců. Dobrovolníci jsou dnes chápáni jako plnohodnotní členové hospicového týmu, to však neznamená, že by měli nahrazovat práci odborného personálu. Dobrovolníci většinou nemají odbornou zdravotnickou kvalifikaci, proto je i nadále nezbytné, aby mezi zaměstnanci hospice 18

21 byly i pečlivě vybrané a plně kvalifikované zdravotní sestry a ošetřovatelé (Svatošová 2003: 134) 6. Útulný a láskyplný domov se snaží vytvořit vážně nemocným lidem i dobrovolníci v hospici ve Frýdku-Místku. 2.2 HOSPIC Frýdek-Místek, p.o. Základní kámen hospice ve Frýdku-Místku (dále jen Hospic) byl položen 17. září Po kolaudaci zařízení, které proběhlo v srpnu 2010, následovalo dovybavení nezbytným provozním vybavením a v říjnu téhož roku byli přijati první pacienti. Hospic je příspěvkovou organizací statutárního města Frýdku-Místku a zajišťuje péči o muže a ženy v terminální fázi jejich nemoci. Kromě poskytování paliativní péče provozuje sociálně zdravotní služby a pobytové odlehčovací služby V pokojích Hospice jsou jedno nebo dvě lůžka s přistýlkou pro návštěvy. Pokoje jsou nadstandardně vybavené s televizí, kuchyňkou a vlastním sociálním zařízením. Každý pokoj má balkon nebo vstup do zahrady. Celkov{ kapacita Hospice je 43 lůžek (Výroční zpráva 2010, Hospic Frýdek-Místek, p.o.). Čtyři lůžka jsou vyhrazena pro poskytov{ní odlehčovacích služeb, devět pro soci{lně zdravotní služby a třicet lůžek je určeno pro klienty v termin{lní f{zi nemoci. Hospic má za cíl pomáhat lidem ve špatné zdravotní i sociální situaci. Snaží se přispívat k tomu, aby tito lidé zůstali součástí místní komunity a aby mohli využívat veřejné služby poskytované různými institucemi. Napomáhá k tomu, aby mohli žít důstojně, udržovali svou přirozenou sociální síť a rozvíjeli své schopnosti a dovednosti. 7 Aby mohl Hospic tento cíl naplňovat, je třeba aktivního zapojení celého týmu včetně dobrovolníků. V oblasti dobrovolnické služby má v Hospici významnou úlohu dobrovolnické centrum ADRA ve Frýdku-Místku. Tuto humanitární organizaci si nyní představíme podrobněji. 6 Tato část je převzata z mé bakalářské práce, která by měla být obhájena v květnu Hospic Frýdek-Místek, p.o. (nedatováno): Hospic Frýdek-Místek, p.o. [on-line]. Dostupné z 19

22 3 Humanitární organizace ADRA ADRA - Adventist Development and Relief Agency (adventistická agentura pro pomoc a rozvoj) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA vytvořila síť národních organizací ve 125 zemích, mezi nimiž je od roku 1992 i Česká republika. Pilíře činnosti humanitární organizace ADRA v České republice: Okamžitá humanitární pomoc při mimořádných událostech a katastrofách typu povodní, zemětřesení, válečných konfliktů a podobně. Tato pomoc je poskytována v České republice i v zahraničí. Dlouhodobé rozvojové projekty, které mají za cíl umožnit i těm nejchudším lidem, aby si sami zajistili prostředky pro život a nebyli odkázáni na vnější pomoc. Tyto projekty jsou realizovány v zahraničí. Globální rozvojové vzdělávání, které probíhá v České republice formou přednášek na školách. Vedení činnosti jedenácti dobrovolnických center, mezi nimiž je i Dobrovolnické centrum ADRA ve Frýdku-Místku Dobrovolnická centra ADRA V České republice působí v současnosti 11 dobrovolnických center ADRA, která koordinují dobrovolníky ve 27 městech. Vysílají dobrovolníky do přijímajících organizací, jimiž jsou například domovy pro seniory, domovy pro lidi se zdravotním postižením, nemocnice, hospice a kojenecké ústavy. Dobrovolnická centra si kladou za cíl zajistit služby dobrovolníků lidem, kteří takovou pomoc potřebují, a zároveň motivovat širokou veřejnost k zapojení se do této smysluplné činnosti, a tím aby se dobrovolnictví stalo přirozenou součástí života společnosti. Dobrovolnická centra ADRA najdeme v České Lípě, Českých Budějovicích, Havířově, Chomutově, Ostravě, Plzni, Praze, dále pak ve Valašském Meziříčí, Zlíně Znojmě a ve Frýdku-Místku, kde se 8 ADRA (nedatováno): O nás [on-line]. Dostupné z 20

23 myšlenka založit první dobrovolnické centrum jako pobočku humanitární organizace zrodila Dobrovolnické centrum ADRA ve Frýdku-Místku Dobrovolnické centrum ADRA ve Frýdku-Místku (dále jen Dobrovolnické centrum) založil na začátku roku 2004 Michal Čančík jako pobočku tehdejšího občanského sdružení ADRA, dnes již obecně prospěšné společnosti. Jeho hlavním cílem je organizování dobrovolnické činnosti v přijímajících organizacích ve Frýdku-Místku a jeho okolí, které poskytují služby potřebným lidem všech věkových kategorií, včetně osob s tělesným postižením nebo s těžkým onemocněním a které projeví zájem o spolupráci s dobrovolníky. Dobrovolnické centrum je pro tyto organizace vyhledává, podílí se na jejich přípravě, zajišťuje veškerou administraci včetně základních nákladů spojených s činností dobrovolníků. 10 Vedle individuálního dobrovolnictví, při kterém dobrovolník pomáhá jednomu konkrétnímu člověku, umožňuje Dobrovolnické centrum studentům středních škol zapojit se společně do přípravy a organizace volnočasových aktivit pro nejrůznější zařízení. Tyto aktivity zastřešuje Studentský dobrovolnický klub. Dobrovolnické centrum rovněž provozuje síť charitativních obchůdků, jejichž výnosy pomáhají financovat jeho ostatní činnosti. Další aktivitou je poskytování věcné pomoci lidem bez přístřeší a v hmotné nouzi, a to prostřednictvím sociálního šatníku. Pro pomoc lidem, kteří se starají o těžce nemocného rodinného příslušníka, je provozována půjčovna polohovacích postelí a terénní hospicová péče. I v těchto činnostech jsou zapojeni místní dobrovolníci. V oblasti vzdělávání zajišťuje Dobrovolnické centrum lektorování témat globálního rozvojového vzdělávání, pořádá tematické přednášky o dobrovolnictví a spolupracuje s místními školami při sběru šatstva. 11 Zájemce o dobrovolnictví si tak ve Frýdku-Místku může vybrat z široké nabídky činností, které mu Dobrovolnické centrum nabízí. Jednou z nich je dobrovolnický program v hospici ve Frýdku-Místku. 9 ADRA (nedatováno): Dobrovolnictví [on-line]. Dostupné z 10 ADRA (nedatováno): O nás [on-line]. Dostupné z 11 Tamtéž 21

24 3.2.1 Dobrovolnický program v hospici Dobrovolnický program v hospici byl zahájen na začátku roku Dobrovolníci do hospice přicházejí jako návštěva zvenčí, která nevyléčitelně nemocným krátí čas povídáním, čtením, doprovázením do kaple na bohoslužbu, nebo canisterapií. Dobrovolník se věnuje nejčastěji jednomu klientovi, který je vybrán kontaktní osobou v zařízení. Do dobrovolnictví v hospici se ročně zapojuje okolo dvaceti dobrovolníků. Ideální frekvence návštěv je jedenkrát týdně na jednu až dvě hodiny. Do hospice mají možnost přicházet od pondělí do neděle. 12 Činnost dobrovolníků ve frýdeckomísteckém hospici je předmětem této práce, proto se jí budu zabývat v části případové studie. 12 ADRA (nedatováno): Dobrovolnické programy [on-line]. Dostupné z 22

25 4 Případová studie V teoretické části práce jsem popsala dobrovolnickou službu, uvedla jsem základní pilíře činnosti Dobrovolnického centra ADRA, dále jsem se věnovala problematice hospicové a paliativní péče a vymezila poslání hospice ve Frýdku-Místku. Ve výzkumné části (jejíž výzkum a zpracování proběhlo v lednu a únoru 2015) podrobněji popíši metodologii, cíl a výsledky výzkumu. 4.1 Metodologie a cíl výzkumného šetření Cílem této práce je popsat činnost dobrovolníků Dobrovolnického centra, kteří se zapojují do programu v Hospici. Má za úkol zjistit, jak jsou oni, ale také zaměstnanci a klienti Hospice, spokojeni s touto činností a jaká další dobrovolnická aktivita by tam případně mohla vzniknout. Vzhledem k povaze tématu k tomu použiji metodu případové studie. Ta umožňuje vidět celý koncept jako celek a vnímat jeho komplexnost (Hendl 2005: 104). 4.2 Charakteristika případové studie Případová studie je jedním ze základních typů kvalitativního výzkumu. Není podstatné, zda při práci na případové úrovni používáme a kombinujeme kvantitativní a kvalitativní metody, podstatné je to, že objektem našeho zájmu zůstává případ. Případem se rozumí zkoumaný objekt, kterým může být osoba, skupina, organizace apod. (Miovský 2006: 94). Podle Hendla jde v případové studii o zachycení komplexnosti a složitosti případu, kde disponujeme velkým počtem dat od jednoho, nebo několika m{lo jedinců. Případovou studii připodobnil k mikroskopu, kdy velmi z{leží na tom, jak dobře je zaostřený. Podle sledovaného případu pak rozlišujeme tyto typy případových studií: osobní případová studie - výzkum určitého aspektu u jedné osoby studie komunity - zkoumá se jedna i více komunit nebo celé město studie komunitních skupin - popis a analýza vztahů a aktivit ve skupině 23

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu Program Pět P Marie Forgáčová koordinátorka programu Co je to dobrovolnictví? Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Přirozený projev občanské zralosti.

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU A JEJÍ APLIKACE NA OBLAST OSOB S POSTIŽENÍM Christina Affentranger Weber předsedkyně Konference pro osoby se zdravotním postižením 1 Význam paliativní péče ve Švýcarsku

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Plánování zaměřené na člověka 3. část 10. listopadu 2013 Obsah kurzu Co jsme se naučili u domácích úkolů? Nástroje plánování zaměřeného na člověka: Příběh,

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Priorita III. Podpora dobrovolnictví

Priorita III. Podpora dobrovolnictví Opatření III. 1.: Udržení dobrovolnictví Dobrovolnictví je nedílnou součástí poskytování sociálních a návazných služeb. Je nutné znát nejenom osoby schopné a ochotné dobrovolnické aktivity vykonávat, ale

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Zákon o dobrovolnické službě. Dobrovolnická služba (a)

Zákon o dobrovolnické službě. Dobrovolnická služba (a) Zákon o dobrovolnické službě číslo 198/2002 Jiři Pstružina PROSPECTUS M2.1.1 Zákon o dobrovolnické službě 1 Dobrovolnická služba (a) Činnost v sociální oblasti (nezaměstnaní, sociálně slabí, zdravotně

Více

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli?

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli? JEDNORÁZOVÉ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNE SENIORŮ V MZM CÍL Zjistit v návaznosti na předchozí Výzkum návštěvníků 55+ další aspekty související s návštěvou seniorů v muzeu a také jejich případný

Více

Úvodní slovo zřizovatele. 1. Příběh manželů Marie a Antonína Lojkáskových

Úvodní slovo zřizovatele. 1. Příběh manželů Marie a Antonína Lojkáskových Výroční zpráva 2007 Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí, Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí tel: 558 441 611, fax: 558 441 625 e-mail: domov@domovfrydlantno.cz, web: www.domovfrydlantno.cz

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA

ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Výstup KA 3: EVALUACE A INOVACE OVĚŘENÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 1 Hodnocení

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Odloučené pracoviště při nemocnici Školní řád Mateřské školy Článek 1. Úkol školy Mateřská škola při nemocnici poskytuje speciální

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

HOSPIC MÍSTO RADOSTI

HOSPIC MÍSTO RADOSTI HOSPIC MÍSTO RADOSTI Mgr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče v ČR Zakladatelka hospicového díla ve světě madam

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

Informace o sociální službě

Informace o sociální službě Informace o sociální službě 1. Název sociální služby ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2. Poskytovatel Název: CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ - DENNÍ STACIONÁŘ Sídlo: Skalníkova 519, 35301 Mariánské

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

6. ODPOLeDNí SKUPINOVé DOUČOVáNí TéMA: INDIVIDUáLNí PODPORA DíTěTe Anotace Praxe Jak zajistit efektivitu alespoň dvakrát týdně

6. ODPOLeDNí SKUPINOVé DOUČOVáNí TéMA: INDIVIDUáLNí PODPORA DíTěTe Anotace Praxe Jak zajistit efektivitu alespoň dvakrát týdně 6. Odpolední skupinové doučování Téma: Individuální podpora dítěte Anotace Odpolední skupinové doučování je vynikajícím podpůrným nástrojem pro sociálně znevýhodněné děti zejména ve 3. 6. třídě. Právě

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Vnitřní řád školní družiny dle ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více