Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se mohou měnit bez předchozího upozornění.

2 Obsah Všeobecné informace 7 Poznámky k bezpečnosti Typy podporovaných disků Manipulace s disky POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM Likvidace vašeho starého zařízení Názvy jednotlivých součástí 12 Ovládací panel Ovládací prvky na volantu Základy obsluhy 15 Úvodní obrazovka Zapnutí jednotky / Vypnutí jednotky Vkládání disku / Nastavení hlasitosti Vysunutí disku Zobrazení GPS času Výběr zdroje na ovládacím panelu Výběr zdroje na obrazovce Zadní kamera (volitelné příslušenství) Nastavení 17 Základní operace v nabídce NASTAVENÍ Systém Bluetooth...17 Doprava Navigace Audio...20 Displej

3 Obsah Začínáme s navigací 22 Co je to GPS? O družicových signálech / Získávání signálů z družic Úvodní navigační obrazovka Značky na obrazovce mapy Jak zobrazit obrazovku mapy Změna měřítka mapy Nastavení hlasitosti navigace Nabídka Zadání cíle cesty 24 Přehled nabídky Navigace Základní operace v nabídce Cíl cesty Hledání podle adresy Poslední cíle cesty Adresář POI (Bod zájmu) Blízko polohy...27 Blízko cíle...28 Ve městě...28 Název...28 Servis Kia...28 Telefonní číslo...28 Zadání GPS Parkoviště Pokračovat v navádění / Zastavit navádění Použití mapy Plánovač cesty Uložit cíl cesty Uložit polohu Doma 1 / Práce 2/ 3 ~

4 Obsah Použití nabídky Mapa 36 Přehled nabídky Mapa Základní operace v nabídce Mapa Kategorie POI D/3D Informace na trase / Celá obrazovka Příští manévr / Celá obrazovka Uložit polohu Plánovač cesty Možnosti trasy Prohlížeč/Objížďka Informace poblíž Informace na trase Bezdrátová technologie Bluetooth 43 Seznámení s bezdrátovou technologií Bluetooth Propojení jednotky a zařízení Zobrazení připojených zařízení Odpojení telefonu Bluetooth Připojení telefonu Bluetooth Vymazání připojeného telefonu Změna hesla Uskutečnění hovoru zadáním telefonního čísla Přenos hovoru Zapnutí/vypnutí mikrofonu Příjem hovorů Použití telefonního seznamu Použití seznamu volání Uskutečnění hovoru pomocí čísel rychlé volby Aktivace režimu streamování audia

5 Obsah Použití přehrávače CD/MP3/WMA/USB/iPod 51 Přehrávání audio CD a souborů MP3/WMA/USB/iPod Přechod na následující skladbu/soubor Přechod na předchozí skladbu/soubor Návrat na začátek aktuální skladby/souboru Vyhledávání Přehrávání ukázek Funkce opakování Náhodné přehrávání Přehrávání souborů pomocí setřídění do složek/podle alba/podle interpreta Procházení složkami/soubory pomocí nabídky List (Seznam) Vyhledávání hudby Nastavení rychlosti přehrávání pro audioknihu Použití radiopřijímače 57 Poslouchání rozhlasových stanic Uložení a vyvolání rozhlasových stanic AS (Automatické uložení do paměti) Přehrávání ukázek vysílajících stanic TA (Dopravní informace) ZPRÁVY Funkce Region automaticky/vypnout Použití pomocných zařízení 60 Použití vstupu AUX Nastavení videoobrazovky (Výchozí: Střed)

6 Obsah Systém rozeznávání hlasu 61 Rozeznávání hlasu Použití hlasových příkazů Jak vyslovovat čísla Příklady hlasových příkazů Příkaz Nápověda Hlasové příkazy Vyhledávání závad 66 Rejstřík 68 Symboly pro zobrazení dopravních problémů 69 6

7 Všeobecné informace Poznámky k bezpečnosti UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTEVÍREJTE VÝSTRAHA: ABYSTE OMEZILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEDOMONTUJ- TE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU) ZAŘÍZENÍ. UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ UŽIVATE- LEM OPRAVITELNÉ SOUČÁSTI. SERVIS PŘE- NECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI. Symbol blesku se šipkou uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného vysokého napětí uvnitř zařízení, které může být dostatečné intenzity, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem. Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a údržbě (popř. servisu) v dokumentaci doprovázející zařízení. Automobil vždy ovládejte bezpečným způsobem. Při řízení vozidla se nesmíte nechat ničím rušit a vždy musíte pečlivě sledovat všechny jízdní podmínky. Neměňte nastavení ani nepoužívejte žádné jiné funkce. Před prováděním takových operací vždy bezpečně a zákonným způsobem zastavte u krajnice. V rámci zachování bezpečnosti nejsou některé funkce povoleny, dokud není zatažená parkovací brzda. Abyste snížili riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem, nesnímejte kryt nebo zadní část této jednotky. Uvnitř jednotky nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. Opravy přenechejte kvalifikovanému servisu. Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení kapající nebo stříkající vodě, dešti nebo vlhkosti. Při jízdě ve vozidle udržujte hlasitost jednotky na dostatečně nízké úrovni, abyste slyšeli zvuky přicházející zvenčí. Nenechejte přístroj spadnout a chraňte jej před prudkými nárazy. Řidič nesmí při řízení sledovat obrazovku. Pokud by řidič při řízení sledoval obrazovku, bylo by to neopatrné a mohl by způsobit nehodu. 7

8 Všeobecné informace VAROVÁNÍ: Nepoužívejte mobilní telefon, když řídíte. Chcete-li mobilní telefon použít, měli byste zastavit na bezpečném místě. Použití navigačního systému v žádném případě nezbavuje řidiče jeho zodpovědnosti. Vždy musí být dodržována pravidla silničního provozu. Vždy berte ohled na aktuální dopravní situaci. Platné dopravní předpisy a existující dopravní situace mají vždy přednost před pokyny vydávanými navigačním systémem, pokud jsou ve vzájemném rozporu. Z důvodu bezpečnosti používejte nabídky navigace, než vyjedete nebo když vozidlo stojí. V určitých oblastech nejsou zaznamenané jednosměrné ulice, uzavírky a zákazy vjezdu (např. pěší zóny). V takových oblastech navigační systém vydá varování. Zvláštní pozornost věnujte jednosměrným ulicím, uzávěrkám a omezením vjezdu. Navigační systém nebere do úvahy relativní bezpečnost navrhovaných tras. V navrhovaných trasách nejsou brány do úvahy uzavírky silnic, staveniště, omezení výšky nebo hmotnosti, dopravní nebo podnební podmínky nebo ostatní vlivy, které ovlivňují bezpečnost nebo cestovní dobu. Vhodnost navrhovaných tras musíte posoudit vlastním rozumem. Stávající zákonem stanovené nejvyšší rychlosti mají vždy přednost před daty uloženými na datovém disku CD. Není možné poskytnout ujištění, že hodnoty maximálních rychlostí poskytované navigačním systémem budou vždy a v každé situaci odpovídat hodnotám podle platných dopravních předpisů. Vždy dodržujte příslušné nejvyšší povolené rychlosti, jak je stanoví dopravní předpisy. Údaj rychloměru vozidla má vždy přednost před rychlostí vozidla zobrazenou v navigačním systému. Při hledání pohotovostní služby (nemocnice, požární stanice atp.) nespoléhejte výhradně na navigační systém. Není možné zaručit, že všechny dostupné pohotovostní služby nacházející se ve vaší blízkosti jsou uložené v databázi. Použijte svůj vlastní rozum a schopnosti při hledání pomoci v takových situacích. 8

9 Všeobecné informace UPOZORNĚNÍ: LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1 V tomto výrobku je použit laserový systém. V zájmu správného používání tohoto zařízení si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro případné budoucí použití. Vyžaduje-li přístroj údržbu, kontaktujte autorizované servisní středisko. Provádění změn, nastavení nebo postupů jiných, než jsou zde uvedené, může mít za následek vystavení nebezpečnému záření. Abyste se vyhnuli přímému působení laserového paprsku, nepokoušejte se otevřít kryt přístroje. Z otevřeného přístroje může vycházet viditelné laserové záření. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU. UPOZORNĚNÍ: PŘI OTEVŘENÍ UNIKÁ VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ TŘÍDY 1M. NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO PAPRSKU PŘES OPTICKÉ PŘÍSTRO- JE. UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte navigační systém v provozu, když motor neběží. Mohlo by to způsobit vybití akumulátoru vozidla. Používáte-li navigační systém, vždy nechávejte běžet motor. Chce-li řidič ovládat navigační systém, měl by nejprve zaparkovat automobil na bezpečném místě a zatáhnout parkovací brzdu. Ovládání systému při řízení může řidiče rozptylovat a výsledkem může být vážná nehoda. Systém nerozebírejte ani neupravujte. Taková činnost může vést k nehodě, vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V některých zemích mohou platit zákony omezující používání videoobrazovek při řízení. Proto systém používejte, pouze pokud to povoluje zákon. Nepoužívejte telefon v soukromém režimu, když řídíte. Chcete-li jej použít, musíte nejprve zastavit na bezpečném místě. 9 Typy přehrávaných disků Tento přístroj přehrává disky CD-R nebo CD-RW obsahující zvukové tituly a soubory MP3 nebo WMA. V závislosti na podmínkách v záznamovém zařízení nebo na disku CD-R/ RW samotném nemusí být jednotka schopná některé disky CD-R/RW přehrát. Nelepte žádný štítek nebo etiketu na kteroukoliv stranu (potištěnou stranu nebo stranu se záznamem) disku. Nepoužívejte disky CD nepravidelného tvaru (např. ve tvaru srdce nebo osmiúhelníku). Mohlo by to způsobit selhání přístroje.

10 Všeobecné informace Manipulace s disky Vložení vadného nebo znečištěného disku do přístroje může způsobit výpadky zvuku při přehrávání. Disky při manipulaci držte za vnitřní a vnější okraj. Nedotýkejte se povrchu nepotištěné strany disku. Na povrch disku nelepte papír nebo lepicí pásku. Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu nebo silnému teplu. Tento přístroj neumožňuje přehrávání disků o průměru 8 cm (používejte pouze disky o průměru 12 cm). Disk před přehráváním očistěte. Disk otírejte čisticí tkaninou směrem od středu k okrajům. Pro čištění disků nikdy nepoužívejte rozpouštědla jako například technický benzín nebo alkohol. POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM Zákon zakazuje kopírovat, vysílat, zobrazovat, vysílat po kabelu, přehrávat na veřejnosti nebo pronajímat materiály chráněné autorskými právy bez svolení jejich autora. Tento výrobek je vybaven funkcí ochrany proti kopírování, vyvinutou společností Macrovision. Na některých discích jsou zaznamenány signály ochrany proti kopírování. Při přehrávání snímků z těchto disků v přístroji se může objevovat obrazový šum. Tento výrobek obsahuje technologii zabezpečující ochranu proti kopírování, která je chráněna některými americkými patenty a je předmětem duševního vlastnictví společnosti Macrovision Corporation a dalších vlastníků práv. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být schváleno firmou Macrovision Corporation a je určeno pro domácí a jiné omezené potřeby zobrazování, pokud není společností Macrovision Corporation odsouhlaseno jinak. Je zakázáno provádět zpětnou analýzu nebo zpětný překlad. 10

11 Všeobecné informace Likvidace starého zařízení 1. Když se na výrobku nachází tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách, znamená to, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2002/96/EC. 2. Veškerá elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu, a to prostřednictvím sběrných zařízení určených vládou nebo místními orgány. 3. Správná likvidace vašeho starého zařízení pomůže zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. 4. Více podrobnějších informací o likvidaci vašeho starého zařízení získáte na svém obecním úřadě, v zařízení na likvidaci odpadu nebo v obchodě, kde jste si výrobek zakoupili. ipod a iphone jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Computer, Inc., registrované v USA a v dalších zemích. Made for ipod znamená, že elektronické příslušenství bylo vyrobeno speciálně pro připojení k přehrávači ipod a bylo výrobcem certifikováno, že odpovídá výkonnostním standardům Apple. Works with iphone znamená, že elektronické příslušenství bylo vyrobeno speciálně pro připojení k zařízení iphone a bylo výrobcem certifikováno, že odpovídá výkonnostním standardům Apple. Firma Apple není zodpovědná za funkčnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami. Bluetooth je obchodní značka ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. 11

12 Názvy jednotlivých součástí Ovládací panel Slot pro disk Vysunout ( ) Stisknutím vysunete disk z jednotky. 3. Indikátor CD Když je vložený disk, indikátor svítí. 4. FM/AM Stisknutím vyberete pásmo FM/AM. 5. MEDIA Stisknutím vyberete zdroj zvuku: CD/ USB/iPod/BT/AUX / Stisknutí: - Automatické ladění: RADIO - Následující/předchozí skladba: USB CD ipod BT Stisknutí a přidržení: - Vyhledávání (FF/REW): USB CD ipod BT 7. Zapnutí/vypnutí displeje ( ) Stisknutím přepínáte mezi zapnutím a vypnutím displeje. 8. LCD Dotekem na něj můžete systém ovládat. 9. Levý ovladač ( / ) - Stisknutí: zapnutí/vypnutí - Otočení: ovládání hlasitosti 10. Pravý ovladač ( ) Otočení po směru/proti směru hodinových ručiček. Vyhledávání předchozí nebo následující frekvence rozhlasového vysílání. - Ruční ladění Přeskočí na následující/předchozí skladbu/soubor na obrazovce se seznamem. PŘIBLÍŽIT/ ODDÁLIT - Otáčením se mění měřítko mapy na obrazovce mapy. Zopakovat hlasové navádění ( ) Stiskem zopakujete poslední pokyn, když je hlasové navádění aktivní. 11. TELEFON ( ) Stisknutím aktivujete hands-free funkci Bluetooth. 12

13 Názvy jednotlivých součástí 12. Informace ( ) Stisknutím zobrazíte informace o cíli cesty, trase a dopravě. Destination (Cíl cesty): zobrazuje informace o aktuální poloze vozidla a cíli cesty. Route (Trasa): zobrazuje informace o trase. Traffic (Doprava): zobrazuje dopravní informace. - Traffic info on route (Dopravní informace na trase): seznam dopravních informací na aktivní trase - Traffic info nearby (Dopravní informace poblíž): seznam dopravních informací pro okolí aktuální polohy vozidla. 13. NASTAVIT ( ) Stisknutím získáte přístup k nastavení systému. (strana 17) Dlouhým stisknutím zobrazíte ID zařízení, verzi softwaru, verzi navigace a verzi map. 14. NAV Stisknutím přejdete do nabídky pro zadání cíle cesty. Pro zadávání cíle jsou dostupné různé metody. 15. MAP Stisknutím zobrazíte mapu. 16. Hodiny ( ) Stisknutím přepínáte zobrazení digitálních/analogových hodin v zapnutém i vypnutém stavu. Stiskem a přidržením zobrazíte nabídku [Clock (Hodiny)]. (strana 18) 17. Otvor pro RESET Zasunutím tenkého předmětu do tohoto otvoru restartujete jednotku, když nefunguje normálně. 13

14 Názvy jednotlivých součástí Ovládací prvky na volantu / Stisknutí: - Následující/předchozí předvolba: RADIO - Následující/předchozí skladba: USB CD ipod BT Stisknutí a přidržení: - Ruční ladění: RADIO - Vyhledávání (FF/REW): USB CD ipod BT 2. Hlasitost ( / ) Zvyšuje nebo snižuje úroveň hlasitosti. 3. Stisknutím vyberete zdroj zvuku. FM AM CD USB (nebo ipod) BT AUX FM Ztlumí hlasitost. 5. Stisknutím aktivujete hands-free funkci Bluetooth. Stisknutím přijmete hovor. Krátkým stisknutím můžete uskutečnit hovor z posledních hovorů. Dlouhým stiskem v průběhu hovoru přepnete trasu zvuku. (Hands free telefon) Stisknutím ukončíte hovor. 7. Stisknutím aktivujete režim rozeznávání hlasu. Opětovným stisknutím zrušíte režim rozeznávání hlasu.

15 Základy obsluhy Úvodní obrazovka Jednotka se zapne, když přepnete spínač zapalování do polohy ACC nebo ON. Tato jednotka si pamatujte režim, ve kterém naposledy přehrávala. Poslední režim zůstane uložen v paměti, i když je spínač zapalování přepnut do polohy OFF. Když přepnete spínač zapalování do polohy ACC nebo ON, bude příslušný režim vyvolán. Může chvíli trvat (přibližně 20 sekund), než se software v jednotce úplně spustí. Zapnutí jednotky Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu, když je systém vypnutý. Vložíte-li disk do slotu pro disk, přístroj se zapne automaticky. Vypnutí jednotky Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu, když je systém zapnutý. Vložení disku Vložte disk do slotu pro disk a přehrávání začne automaticky. Nastavení hlasitosti Otočte ovladačem hlasitosti ( ) na ovládacím panelu. Když jednotku vypnete, aktuální úroveň hlasitosti se automaticky uloží do paměti. Až jednotku opět zapnete, bude používat hlasitost uloženou v paměti. Pokud jednotku vypnete/zapnete s hlasitostí nastavenou na úroveň nižší než 1, bude hlasitost automaticky změněna na úroveň 1. Pokud jednotku vypnete/zapnete s hlasitostí nastavenou na úroveň vyšší než 20, bude hlasitost automaticky změněna na úroveň 20. Vysunutí disku Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu. Disk se vysune ze slotu. 15 Pokud vysunutý disk neodeberete přibližně do 10 sekund, disk se automaticky zasune zpět do jednotky. Zobrazování času GPS Stiskněte tlačítko hodin ( ) na ovládacím panelu, když je systém zapnutý. Stiskněte tlačítko hodin ( ) na ovládacím panelu, když je systém vypnutý. Není-li přijímán signál ze satelitů, objeví se na obrazovce zpráva Synchronizing GPS time. Please wait! (Probíhá synchronizace času GPS, čekejte prosím!). Při příjmu družicových signálů se na obrazovce zobrazuje čas GPS. Pro příjem signálu ze satelitů přejeďte do místa, kde nejsou vysoké překážky.

16 Základy obsluhy Výběr zdroje na ovládacím panelu Opakovaným stisknutím tlačítka MEDIA můžete vybrat zdroj zvuku. Režimy se přepínají v následujícím pořadí. CD USB (nebo ipod) BT AUX CD... Pokud daný zdroj není k jednotce připojen, nebude rozeznán. Výběr zdroje na obrazovce 1. Vyberte ikonu zdroje, jak je naznačeno na obrázku. 2. Dotkněte se ikony požadovaného zdroje. Zadní kamera (volitelné příslušenství) Režim pohledu dozadu se zobrazí na jednotce, když řidič přesune řadicí páku do polohy ZPÁTEČKA (R). Režim pohledu dozadu vám také umožní zkontrolovat prostor za vozidlem. Pokud daný zdroj není k jednotce připojen, nebude rozeznán. Když se jednotka načte, objeví se na obrazovce vodicí čáry. Zadní kamera pomáhá řidiči, když s vozidlem couvá. Nepoužívejte tuto funkci pro zábavu. Objekt zobrazovaný na displeji se může jevit blíže nebo dále, než ve skutečnosti je. 16

17 Nastavení Základní operace v nabídce NASTAVENÍ Navigační systém umožňuje provést konfiguraci v následujících nabídkách: Bluetooth, System (Systém), Traffic (Doprava), Navigation (Navigace), Audio, Display (Displej) 1. Zapněte jednotku. 2. Stiskněte na ovládacím panelu. 3. Dotkněte se požadované volby. 4. Dotkněte se požadovaného nastavení a pak se dotkněte [OK] pro potvrzení vaší volby. Dotekem na se vrátíte na předchozí obrazovku. Stisknutím tlačítka MAP se vrátíte na obrazovku mapy aktuální pozice. Bluetooth Tato nabídka obsahuje položky související se spojením přes Bluetooth. View Bluetooth Device List (Zobrazit seznam zařízení Bluetooth) Tato položka zobrazí seznam spárovaných zařízení. Search for Bluetooth Devices (Vyhledat zařízení Bluetooth) Umožňuje propojit jednotku a zařízení Bluetooth pomocí nastavení na zařízení. (strana 43) External Device Authorization (Povolení vnějšího zařízení) Tato funkce se používá, když chcete propojit svoji jednotku a mobilní telefon Bluetooth pomocí nastavení mobilního telefonu. (strana 44) Change Passkey (Změnit heslo) Zde můžete změnit heslo. (strana 46) 17 System (Systém) Tato nabídka popisuje nastavení systému. Language (Jazyk) Tato položka umožňuje změnit jazyk systému a jazyk rozeznávání hlasu. Vyberte jazyk, který chcete používat. Stisknutím tlačítek nebo můžete podle potřeby procházet seznamem.

18 Nastavení Clock (Hodiny) Tato položka umožňuje nastavit formát času a letní čas. Units (Jednotky) Tato položka umožňuje nastavit jednotku pro vzdálenosti zobrazované v navigačním systému. Navigation Demo (Demo navigace) Jedná se o demonstrační funkci. Jakmile je stanovena trasa, automaticky se zobrazí simulace navádění po trase až do cíle. Time format (Formát času): mění formát času mezi 12h a 24h. Summer time (Letní čas): zapne ( On ) nebo vypne ( Off ) letní čas. Jednotka nastaví hodiny automaticky detekováním letního času, ať už je období letního času nebo ne. Ačkoliv je letní čas zapnut (volba On ), jednotka nastaví hodiny na normální čas (ne +1 hodina), pokud není období letního času. Jednotky je možné vybrat z možností km a mls (míle). Navigation Demo (Demo navigace) - Off (Vyp): demonstrační režim je vypnut. - 1x: simulace trasy se spustí pouze jednou. - Loop (Smyčka): simulace trasy se spouští opakovaně Speed (Rychlost): nastavení rychlosti simulace trasy. 18

19 Nastavení Factory Settings (Tovární nastavení) Umožňuje vrátit všechna nastavení na výchozí hodnoty. Traffic (Doprava) Tato nabídka popisuje nastavení dopravních informací. Navigation (Navigace) Popis nabídky Navigace. - All (Vše): vrátí veškerá nastavení zpět na výchozí hodnoty. - Phone (Telefon): obnoví veškerá nastavení související s telefonem. - Navigation (Navigace): obnoví veškerá nastavení související s navigací. - Audio/Media/Radio (Audio/Média/ Radiopřijímač): obnoví veškerá nastavení související s audiem/médii/radiopřijímačem. TMC Zde můžete režim TMC na Off, Auto nebo On. - Auto (Automaticky): objížďka je vypočítána automaticky, když je na aktuální trase zjištěna událost TMC. - Off (Vypnuto): vypíná funkci TMC. - On (Zapnuto): objížďka je vypočítána ručně, když je na aktuální trase zjištěna událost TMC (objeví se rozbalovací obrazovka, kde můžete vybrat). Automatic TMC station (Automatická stanice pro TMC) Když je na aktuální trase zjištěna událost TMC, je automaticky přijímána nejsilnější stanice TMC. Favourite TMC station (Oblíbená stanice pro TMC) Vyberte oblíbenou stanici pro TMC (automatická stanice pro TMC je pak vypnutá). 19 Motorway Junction View (Zobrazit dálniční křižovatku) Zobrazí dálniční křižovatku na mapě. Enhanced Lane Guidance (Rozšířené navádění do pruhů) Zobrazí rozšířené informace o jízdních pruzích na mapě. Plan Different Routes (Plánování jiných tras) Zobrazí výběr trasy - krátká, rychlá nebo úsporná. Speed Alert (Varování na rychlost) Zobrazí varování na rychlost na mapě. Dynamic guidance (Dynamické navádění) Podporuje hlasové navádění s čísly silnic atp. v hlasovém systému TTS (převod textu na řeč).

20 Nastavení Audio Tato nabídka popisuje nastavení audia. Sound (Zvuk) (výchozí nastavení: Center (Střed)) Funkce Power Bass (Zesílení basů) Můžete funkci Power Bass zapnout nebo vypnout. SDVC (Ovládání hlasitosti závislé na rychlosti) Když je rychlost vašeho vozidla vyšší než 40 km/h, je výstupní úroveň hlasitosti vyšší než původní úroveň hlasitosti. Funkce SDVC může být zapnuta (On) nebo vypnuta (Off). - Off (Vypnuto):ovládání hlasitosti nezávisí na rychlosti. - On (Zapnuto): hlasitost se zvyšuje, když vozidlo zrychluje. Navigation guidance (Hlasové navádění) Zapne/vypne hlasové navádění. Pokud ho vypnete, bude automaticky opět zapnuto při zahájení nového navádění po trase. Touchscreen Click (Zvuk při dotyku obrazovky) Zapne/vypne zvuk vydávaný při doteku na obrazovku. Stereováha Basy/Středy/Výšky - Stereováha levý/pravý: Dotekem na nebo přesunete zvuk do levých nebo pravých reproduktorů. - Stereováha přední/zadní: Dotekem na nebo přesunete zvuk do předních nebo zadních reproduktorů. - Basy, Středy, Výšky: Dotekem na nebo nastavíte basy, středy nebo výšky. Dotekem na tlačítko [Center (Střed)] se vrátíte k výchozím nastavením Off (Vypnuto): Na výstupu je původní zvuk. - On (Zapnuto): Zapnutím zesílíte nízké zvuky.

21 Nastavení Display (Displej) Tato nabídka popisuje nastavení displeje. Brightness (Jas) Nastavuje jas displeje na Low (Nízký), Mid (Střední) nebo High (Vysoký). Režim mapy Barevná kombinace mapy se může změnit pro zlepšení viditelnosti ve dne a v noci. - Auto (Automaticky): mapa se zobrazuje na základě automatického osvětlení vozu nebo signálu osvětlení. Světla automobilu vypnutá (den) Světla automobilu zapnutá (noc) Automatické osvětlení není detekováno Osvětlení zapnuté Mapa: den Mapa: noc Mapa: noc Osvětlení vypnuté Mapa: den Mapa: noc Mapa: den - Den: mapa se vždy zobrazuje v jasných barvách. - Noc: mapa se vždy zobrazuje v tmavých barvách. 21

22 Začínáme s navigací Co je to GPS? Globální systém určování polohy (GPS) je systém satelitní navigace tvořený sítí 24 družic umístěných na oběžné dráze Ministerstvem obrany USA. Systém GPS byl původně určen pro vojenské účely, ale v 80. letech 20. století ho vláda zpřístupnila i pro civilní využití. GPS pracuje za jakýchkoliv povětrnostních podmínek, kdekoliv na světě, 24 hodin denně. Pro použití GPS nemusíte platit žádné poplatky. GPS GPS O družicových signálech Vaše jednotka musí zachytit signály z družice, aby mohla fungovat. Pokud se nacházíte uvnitř budovy, v blízkosti vysokých budov nebo stromů nebo v podzemní garáži, jednotka nemůže najít signály z družic. GPS GPS Získávání signálů z družic Než je jednotka schopna určit vaši aktuální polohu, aby vás posléze mohla navádět po trase, musíte podniknout následující kroky: 1. Běžte ven, na místo, kde nejsou žádné vysoké překážky. 2. Zapněte přístroj. Zachycení signálů z družic může trvat několik minut. Úvodní navigační obrazovka Poté, co přepnete spínač zapalování do polohy ACC nebo ON, když vstoupíte do navigačního režimu poprvé, zobrazí se na displeji obrazovka s varováním. Varování si pečlivě prostudujte a potom se dotkněte tlačítka [Agree (Souhlasím)]. Chcete-li změnit jazyk navigačního systému, zvolte [Language (Jazyk)]. (strana 17) Značky na obrazovce mapy Jak zobrazit obrazovku mapy Navigační systém zobrazuje na obrazovce různé informace. / Naznačuje směr mapy. Dotekem změníte orientaci mapy. Označuje aktuální polohu vozidla a směr jízdy. Výběrem získáte přístup k nabídce mapy. Oznamuje měřítko mapy. 22

23 Začínáme s navigací Zobrazuje čas příjezdu, vzdálenost a zbývající čas do cíle. 2. Dotekem na [+] mapu přiblížíte. Dotekem na [-] mapu oddálíte. V průběhu hlasového navádění, Objevuje se v pravém horním rohu obrazovky, když je stanovená trasa. Označuje vzdálenost do dalšího navigačního bodu i směr zabočení v tomto bodě. Zobrazuje maximální povolenou rychlost platnou pro silnici, po které právě jedete. Změna měřítka mapy 1. Dotkněte se tlačítka na obrazovce s mapou. 50 m 100 m 200 m 300 m 500 m 750 m 1 km 2 km 5 km 10 km 20 km 50 km 100 km 200 km 500 km 3. Pokud chcete vybrat automatické nastavení měřítka, dotkněte se tlačítka.. Nastavení hlasitosti navigace Chcete-li nastavit hlasitost navigace, použijte některou z níže popsaných metod: Metoda 1 Otáčejte ovladačem hlasitosti ( ) na ovládacím panelu nebo stiskněte tlačítko hlasitosti ( / ) na volantu v průběhu hlasového navádění. 23 Metoda 2 Chcete-li upravit hlasitost navádění, otočte ovladačem hlasitosti ( ) na ovládacím panelu nebo stiskněte tlačítko hlasitosti ( / ) na volantu v průběhu hlasového navádění poté, co jste stiskli tlačítko na ovládacím panelu. V průběhu, hla- sového, navádění Výrobce nepřebírá žádnou zodpověděnost za správnost informací o nejvyšších povolených rychlostech, jak je poskytuje navigační systém; Nemusí vždy odrážet platné předpisy. Vždy dodržujte příslušné nejvyšší povolené rychlosti, jak je stanoví dopravní předpisy. Údaj rychloměru vozidla má vždy přednost před rychlostí vozidla zobrazenou v navigačním systému.

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sorento Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Bezpečnostní opatření pro používání

Bezpečnostní opatření pro používání Následující symboly jsou uvedeny jak v tomto návodu k použití, tak i na samotném přístroji. Jejich smyslem je zajistit správné a bezpečné používání zařízení a zabránit případnému poranění nebo škodám na

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26 CZ OBSAH Úvod Bezpečnostní pokyny Varování Stručný průvodce Navigační systém CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/2014 09:26 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 2 29/05/2014 09:26 Úvod NÁVOD K OBSLUZE

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Sportage ČESKY NÁVOD K OBSLUZE

AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Sportage ČESKY NÁVOD K OBSLUZE ČESKY AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE Sportage Před použitím zařízení si podrobně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte ho pro případné budoucí použití. Nákresy a technické údaje se mohou

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ CZ OBSAH PŘEHLED ZAŘÍZENÍ PŘEHLED O TÉTO PŘÍRUČCE... str. 02 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... str. 02 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... str. 02 SYSTÉM ZENEC 5 6 7 PŘEHLED ZAŘÍZENÍ SYSTÉM

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

5" Radio Nav 5" Radio Nav

5 Radio Nav 5 Radio Nav ČESKÁ 5" Radio Nav 5" Radio Nav RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. Parts & Services Technical Services Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3 10040 Volvera

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený)

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) 6 Sluchátko 7 Mikrofon 8 Ušní spona 9 Indikátor nabíjení (červený) 10 Indikátor

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Navigace vozidla. cee'd UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Navigace vozidla. cee'd UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD cee'd Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 1 Návod na použití Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 2 Artone 3 je bezdrátová indukční smyčka pro poslech zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth. 2.1 + EDR Takto můžete poslouchat

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

BeoSound Příručka

BeoSound Příručka BeoSound 9000 Příručka BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Obsah příručky 3 Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky. Základy používání systému BeoSound 9000 4 Koncept

Více

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen YT-BTM) lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen Uživatelský návod Úvod YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen "YATOUR Adaptér"). Použitím YT-BTM,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A Bluetooth 4.0 + EDR, apt-x, ANC Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth sluchátka CEL-TEC F5A. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Hlavní vlastnosti...

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ RCD 1410 RCD 1420 MP3 ČESKY Přehled ovládacích prvků CD OFF RADIO ON VOLUME UBS 0 AC ~ Přepíná mezi přehráváním disků CD a příjmem rozhlasových stanic. Rovněž slouží k

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Opel Antara Infotainment System

Opel Antara Infotainment System Opel Antara Infotainment System Obsah Touch & Connect... 5 CD 30/CD 30 MP3 Typ 1... 93 Mobile Phone Portal... 121 Touch & Connect Úvod... 6 Rádio... 22 CD přehrávač... 27 Vstup AUX... 32 USB port...

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Pokyny pro použití CZ.3

Pokyny pro použití CZ.3 R-Link Obsah Opatření pro použití...................................................................... CZ.3 Obecné údaje.......................................................................... CZ.4

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Začínáme CZ Síťový multimediální přehrávač NSZ-GS7 Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. První kroky: ON/STANDBY Zapne nebo vypne přehrávač.

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby

Více

HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ

HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ OUTDOOR TECH TAGS HARDWARE 1 2 3 4 5 6 7 Reproduktor Dobíjecí jack Multifunkční tlačítko LED indikátor Vestavěný mikrofon + tlačítko: zvýšit

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

PARTYBOX BT. User Manual. Návod k obsluze MT3150

PARTYBOX BT. User Manual. Návod k obsluze MT3150 PARTYBOX BT MT3150 Návod k obsluze User Manual 1 Úvod Pohled shora Děkujeme za koupi tohoto multifunkčního mobilního audio zařízení s funkcí karaoke. Věnujte chvíli čtení tohoto návodu před použitím zařízení.

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena.

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena. V300/301 IP telefon Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 9/2008 3. vydání Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Přehled Tato příručka pro rychlou instalaci popisuje možnosti nastavení a používání

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

Bluetooth handsfree sada bluelogic

Bluetooth handsfree sada bluelogic Bluetooth handsfree sada bluelogic BT-MB01 Pro vozidla Mercedes Benz vybavená rozhraním MOST a bez zabudovaného telefonu Tuto HF sadu lze plně začlenit do multimediálního systému vozidla Úvodní informace

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Jabra SPEAK 450 pro Cisco

Jabra SPEAK 450 pro Cisco Jabra SPEAK 450 pro Cisco NÁVOD K OBSLUZE OBSAH vítejte...2 JABRA Speak 450 pro Cisco - PŘEHLED...3 PŘIPOJENÍ...5 jak používat Jabra Speak 450 pro Cisco...7 PODPORA...8 Technické specifikace...9 1 vítejte

Více

5 Radio 5 Radio ČESKÁ

5 Radio 5 Radio ČESKÁ ČESKÁ 5 Radio 5 Radio RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. - Parts & Services - Technical Services - Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3-10040 Volvera

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE Informace Gratulujeme vám ke koupi přístroje NDrive! NDrive je navigační systém, který splní všechna vaše očekávání. Díky GPS technologii (Global Positioning System) můžete využívat

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Diktafon s HD kamerou

Diktafon s HD kamerou Diktafon s HD kamerou Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje 1.1

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více