Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se mohou měnit bez předchozího upozornění.

2 Obsah Všeobecné informace 7 Poznámky k bezpečnosti Typy podporovaných disků Manipulace s disky POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM Likvidace vašeho starého zařízení Názvy jednotlivých součástí 12 Ovládací panel Ovládací prvky na volantu Základy obsluhy 15 Úvodní obrazovka Zapnutí jednotky / Vypnutí jednotky Vkládání disku / Nastavení hlasitosti Vysunutí disku Zobrazení GPS času Výběr zdroje na ovládacím panelu Výběr zdroje na obrazovce Zadní kamera (volitelné příslušenství) Nastavení 17 Základní operace v nabídce NASTAVENÍ Systém Bluetooth...17 Doprava Navigace Audio...20 Displej

3 Obsah Začínáme s navigací 22 Co je to GPS? O družicových signálech / Získávání signálů z družic Úvodní navigační obrazovka Značky na obrazovce mapy Jak zobrazit obrazovku mapy Změna měřítka mapy Nastavení hlasitosti navigace Nabídka Zadání cíle cesty 24 Přehled nabídky Navigace Základní operace v nabídce Cíl cesty Hledání podle adresy Poslední cíle cesty Adresář POI (Bod zájmu) Blízko polohy...27 Blízko cíle...28 Ve městě...28 Název...28 Servis Kia...28 Telefonní číslo...28 Zadání GPS Parkoviště Pokračovat v navádění / Zastavit navádění Použití mapy Plánovač cesty Uložit cíl cesty Uložit polohu Doma 1 / Práce 2/ 3 ~

4 Obsah Použití nabídky Mapa 36 Přehled nabídky Mapa Základní operace v nabídce Mapa Kategorie POI D/3D Informace na trase / Celá obrazovka Příští manévr / Celá obrazovka Uložit polohu Plánovač cesty Možnosti trasy Prohlížeč/Objížďka Informace poblíž Informace na trase Bezdrátová technologie Bluetooth 43 Seznámení s bezdrátovou technologií Bluetooth Propojení jednotky a zařízení Zobrazení připojených zařízení Odpojení telefonu Bluetooth Připojení telefonu Bluetooth Vymazání připojeného telefonu Změna hesla Uskutečnění hovoru zadáním telefonního čísla Přenos hovoru Zapnutí/vypnutí mikrofonu Příjem hovorů Použití telefonního seznamu Použití seznamu volání Uskutečnění hovoru pomocí čísel rychlé volby Aktivace režimu streamování audia

5 Obsah Použití přehrávače CD/MP3/WMA/USB/iPod 51 Přehrávání audio CD a souborů MP3/WMA/USB/iPod Přechod na následující skladbu/soubor Přechod na předchozí skladbu/soubor Návrat na začátek aktuální skladby/souboru Vyhledávání Přehrávání ukázek Funkce opakování Náhodné přehrávání Přehrávání souborů pomocí setřídění do složek/podle alba/podle interpreta Procházení složkami/soubory pomocí nabídky List (Seznam) Vyhledávání hudby Nastavení rychlosti přehrávání pro audioknihu Použití radiopřijímače 57 Poslouchání rozhlasových stanic Uložení a vyvolání rozhlasových stanic AS (Automatické uložení do paměti) Přehrávání ukázek vysílajících stanic TA (Dopravní informace) ZPRÁVY Funkce Region automaticky/vypnout Použití pomocných zařízení 60 Použití vstupu AUX Nastavení videoobrazovky (Výchozí: Střed)

6 Obsah Systém rozeznávání hlasu 61 Rozeznávání hlasu Použití hlasových příkazů Jak vyslovovat čísla Příklady hlasových příkazů Příkaz Nápověda Hlasové příkazy Vyhledávání závad 66 Rejstřík 68 Symboly pro zobrazení dopravních problémů 69 6

7 Všeobecné informace Poznámky k bezpečnosti UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTEVÍREJTE VÝSTRAHA: ABYSTE OMEZILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEDOMONTUJ- TE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU) ZAŘÍZENÍ. UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ UŽIVATE- LEM OPRAVITELNÉ SOUČÁSTI. SERVIS PŘE- NECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI. Symbol blesku se šipkou uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného vysokého napětí uvnitř zařízení, které může být dostatečné intenzity, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem. Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a údržbě (popř. servisu) v dokumentaci doprovázející zařízení. Automobil vždy ovládejte bezpečným způsobem. Při řízení vozidla se nesmíte nechat ničím rušit a vždy musíte pečlivě sledovat všechny jízdní podmínky. Neměňte nastavení ani nepoužívejte žádné jiné funkce. Před prováděním takových operací vždy bezpečně a zákonným způsobem zastavte u krajnice. V rámci zachování bezpečnosti nejsou některé funkce povoleny, dokud není zatažená parkovací brzda. Abyste snížili riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem, nesnímejte kryt nebo zadní část této jednotky. Uvnitř jednotky nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. Opravy přenechejte kvalifikovanému servisu. Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení kapající nebo stříkající vodě, dešti nebo vlhkosti. Při jízdě ve vozidle udržujte hlasitost jednotky na dostatečně nízké úrovni, abyste slyšeli zvuky přicházející zvenčí. Nenechejte přístroj spadnout a chraňte jej před prudkými nárazy. Řidič nesmí při řízení sledovat obrazovku. Pokud by řidič při řízení sledoval obrazovku, bylo by to neopatrné a mohl by způsobit nehodu. 7

8 Všeobecné informace VAROVÁNÍ: Nepoužívejte mobilní telefon, když řídíte. Chcete-li mobilní telefon použít, měli byste zastavit na bezpečném místě. Použití navigačního systému v žádném případě nezbavuje řidiče jeho zodpovědnosti. Vždy musí být dodržována pravidla silničního provozu. Vždy berte ohled na aktuální dopravní situaci. Platné dopravní předpisy a existující dopravní situace mají vždy přednost před pokyny vydávanými navigačním systémem, pokud jsou ve vzájemném rozporu. Z důvodu bezpečnosti používejte nabídky navigace, než vyjedete nebo když vozidlo stojí. V určitých oblastech nejsou zaznamenané jednosměrné ulice, uzavírky a zákazy vjezdu (např. pěší zóny). V takových oblastech navigační systém vydá varování. Zvláštní pozornost věnujte jednosměrným ulicím, uzávěrkám a omezením vjezdu. Navigační systém nebere do úvahy relativní bezpečnost navrhovaných tras. V navrhovaných trasách nejsou brány do úvahy uzavírky silnic, staveniště, omezení výšky nebo hmotnosti, dopravní nebo podnební podmínky nebo ostatní vlivy, které ovlivňují bezpečnost nebo cestovní dobu. Vhodnost navrhovaných tras musíte posoudit vlastním rozumem. Stávající zákonem stanovené nejvyšší rychlosti mají vždy přednost před daty uloženými na datovém disku CD. Není možné poskytnout ujištění, že hodnoty maximálních rychlostí poskytované navigačním systémem budou vždy a v každé situaci odpovídat hodnotám podle platných dopravních předpisů. Vždy dodržujte příslušné nejvyšší povolené rychlosti, jak je stanoví dopravní předpisy. Údaj rychloměru vozidla má vždy přednost před rychlostí vozidla zobrazenou v navigačním systému. Při hledání pohotovostní služby (nemocnice, požární stanice atp.) nespoléhejte výhradně na navigační systém. Není možné zaručit, že všechny dostupné pohotovostní služby nacházející se ve vaší blízkosti jsou uložené v databázi. Použijte svůj vlastní rozum a schopnosti při hledání pomoci v takových situacích. 8

9 Všeobecné informace UPOZORNĚNÍ: LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1 V tomto výrobku je použit laserový systém. V zájmu správného používání tohoto zařízení si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro případné budoucí použití. Vyžaduje-li přístroj údržbu, kontaktujte autorizované servisní středisko. Provádění změn, nastavení nebo postupů jiných, než jsou zde uvedené, může mít za následek vystavení nebezpečnému záření. Abyste se vyhnuli přímému působení laserového paprsku, nepokoušejte se otevřít kryt přístroje. Z otevřeného přístroje může vycházet viditelné laserové záření. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU. UPOZORNĚNÍ: PŘI OTEVŘENÍ UNIKÁ VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ TŘÍDY 1M. NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO PAPRSKU PŘES OPTICKÉ PŘÍSTRO- JE. UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte navigační systém v provozu, když motor neběží. Mohlo by to způsobit vybití akumulátoru vozidla. Používáte-li navigační systém, vždy nechávejte běžet motor. Chce-li řidič ovládat navigační systém, měl by nejprve zaparkovat automobil na bezpečném místě a zatáhnout parkovací brzdu. Ovládání systému při řízení může řidiče rozptylovat a výsledkem může být vážná nehoda. Systém nerozebírejte ani neupravujte. Taková činnost může vést k nehodě, vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V některých zemích mohou platit zákony omezující používání videoobrazovek při řízení. Proto systém používejte, pouze pokud to povoluje zákon. Nepoužívejte telefon v soukromém režimu, když řídíte. Chcete-li jej použít, musíte nejprve zastavit na bezpečném místě. 9 Typy přehrávaných disků Tento přístroj přehrává disky CD-R nebo CD-RW obsahující zvukové tituly a soubory MP3 nebo WMA. V závislosti na podmínkách v záznamovém zařízení nebo na disku CD-R/ RW samotném nemusí být jednotka schopná některé disky CD-R/RW přehrát. Nelepte žádný štítek nebo etiketu na kteroukoliv stranu (potištěnou stranu nebo stranu se záznamem) disku. Nepoužívejte disky CD nepravidelného tvaru (např. ve tvaru srdce nebo osmiúhelníku). Mohlo by to způsobit selhání přístroje.

10 Všeobecné informace Manipulace s disky Vložení vadného nebo znečištěného disku do přístroje může způsobit výpadky zvuku při přehrávání. Disky při manipulaci držte za vnitřní a vnější okraj. Nedotýkejte se povrchu nepotištěné strany disku. Na povrch disku nelepte papír nebo lepicí pásku. Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu nebo silnému teplu. Tento přístroj neumožňuje přehrávání disků o průměru 8 cm (používejte pouze disky o průměru 12 cm). Disk před přehráváním očistěte. Disk otírejte čisticí tkaninou směrem od středu k okrajům. Pro čištění disků nikdy nepoužívejte rozpouštědla jako například technický benzín nebo alkohol. POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM Zákon zakazuje kopírovat, vysílat, zobrazovat, vysílat po kabelu, přehrávat na veřejnosti nebo pronajímat materiály chráněné autorskými právy bez svolení jejich autora. Tento výrobek je vybaven funkcí ochrany proti kopírování, vyvinutou společností Macrovision. Na některých discích jsou zaznamenány signály ochrany proti kopírování. Při přehrávání snímků z těchto disků v přístroji se může objevovat obrazový šum. Tento výrobek obsahuje technologii zabezpečující ochranu proti kopírování, která je chráněna některými americkými patenty a je předmětem duševního vlastnictví společnosti Macrovision Corporation a dalších vlastníků práv. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být schváleno firmou Macrovision Corporation a je určeno pro domácí a jiné omezené potřeby zobrazování, pokud není společností Macrovision Corporation odsouhlaseno jinak. Je zakázáno provádět zpětnou analýzu nebo zpětný překlad. 10

11 Všeobecné informace Likvidace starého zařízení 1. Když se na výrobku nachází tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách, znamená to, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2002/96/EC. 2. Veškerá elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu, a to prostřednictvím sběrných zařízení určených vládou nebo místními orgány. 3. Správná likvidace vašeho starého zařízení pomůže zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. 4. Více podrobnějších informací o likvidaci vašeho starého zařízení získáte na svém obecním úřadě, v zařízení na likvidaci odpadu nebo v obchodě, kde jste si výrobek zakoupili. ipod a iphone jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Computer, Inc., registrované v USA a v dalších zemích. Made for ipod znamená, že elektronické příslušenství bylo vyrobeno speciálně pro připojení k přehrávači ipod a bylo výrobcem certifikováno, že odpovídá výkonnostním standardům Apple. Works with iphone znamená, že elektronické příslušenství bylo vyrobeno speciálně pro připojení k zařízení iphone a bylo výrobcem certifikováno, že odpovídá výkonnostním standardům Apple. Firma Apple není zodpovědná za funkčnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami. Bluetooth je obchodní značka ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. 11

12 Názvy jednotlivých součástí Ovládací panel Slot pro disk Vysunout ( ) Stisknutím vysunete disk z jednotky. 3. Indikátor CD Když je vložený disk, indikátor svítí. 4. FM/AM Stisknutím vyberete pásmo FM/AM. 5. MEDIA Stisknutím vyberete zdroj zvuku: CD/ USB/iPod/BT/AUX / Stisknutí: - Automatické ladění: RADIO - Následující/předchozí skladba: USB CD ipod BT Stisknutí a přidržení: - Vyhledávání (FF/REW): USB CD ipod BT 7. Zapnutí/vypnutí displeje ( ) Stisknutím přepínáte mezi zapnutím a vypnutím displeje. 8. LCD Dotekem na něj můžete systém ovládat. 9. Levý ovladač ( / ) - Stisknutí: zapnutí/vypnutí - Otočení: ovládání hlasitosti 10. Pravý ovladač ( ) Otočení po směru/proti směru hodinových ručiček. Vyhledávání předchozí nebo následující frekvence rozhlasového vysílání. - Ruční ladění Přeskočí na následující/předchozí skladbu/soubor na obrazovce se seznamem. PŘIBLÍŽIT/ ODDÁLIT - Otáčením se mění měřítko mapy na obrazovce mapy. Zopakovat hlasové navádění ( ) Stiskem zopakujete poslední pokyn, když je hlasové navádění aktivní. 11. TELEFON ( ) Stisknutím aktivujete hands-free funkci Bluetooth. 12

13 Názvy jednotlivých součástí 12. Informace ( ) Stisknutím zobrazíte informace o cíli cesty, trase a dopravě. Destination (Cíl cesty): zobrazuje informace o aktuální poloze vozidla a cíli cesty. Route (Trasa): zobrazuje informace o trase. Traffic (Doprava): zobrazuje dopravní informace. - Traffic info on route (Dopravní informace na trase): seznam dopravních informací na aktivní trase - Traffic info nearby (Dopravní informace poblíž): seznam dopravních informací pro okolí aktuální polohy vozidla. 13. NASTAVIT ( ) Stisknutím získáte přístup k nastavení systému. (strana 17) Dlouhým stisknutím zobrazíte ID zařízení, verzi softwaru, verzi navigace a verzi map. 14. NAV Stisknutím přejdete do nabídky pro zadání cíle cesty. Pro zadávání cíle jsou dostupné různé metody. 15. MAP Stisknutím zobrazíte mapu. 16. Hodiny ( ) Stisknutím přepínáte zobrazení digitálních/analogových hodin v zapnutém i vypnutém stavu. Stiskem a přidržením zobrazíte nabídku [Clock (Hodiny)]. (strana 18) 17. Otvor pro RESET Zasunutím tenkého předmětu do tohoto otvoru restartujete jednotku, když nefunguje normálně. 13

14 Názvy jednotlivých součástí Ovládací prvky na volantu / Stisknutí: - Následující/předchozí předvolba: RADIO - Následující/předchozí skladba: USB CD ipod BT Stisknutí a přidržení: - Ruční ladění: RADIO - Vyhledávání (FF/REW): USB CD ipod BT 2. Hlasitost ( / ) Zvyšuje nebo snižuje úroveň hlasitosti. 3. Stisknutím vyberete zdroj zvuku. FM AM CD USB (nebo ipod) BT AUX FM Ztlumí hlasitost. 5. Stisknutím aktivujete hands-free funkci Bluetooth. Stisknutím přijmete hovor. Krátkým stisknutím můžete uskutečnit hovor z posledních hovorů. Dlouhým stiskem v průběhu hovoru přepnete trasu zvuku. (Hands free telefon) Stisknutím ukončíte hovor. 7. Stisknutím aktivujete režim rozeznávání hlasu. Opětovným stisknutím zrušíte režim rozeznávání hlasu.

15 Základy obsluhy Úvodní obrazovka Jednotka se zapne, když přepnete spínač zapalování do polohy ACC nebo ON. Tato jednotka si pamatujte režim, ve kterém naposledy přehrávala. Poslední režim zůstane uložen v paměti, i když je spínač zapalování přepnut do polohy OFF. Když přepnete spínač zapalování do polohy ACC nebo ON, bude příslušný režim vyvolán. Může chvíli trvat (přibližně 20 sekund), než se software v jednotce úplně spustí. Zapnutí jednotky Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu, když je systém vypnutý. Vložíte-li disk do slotu pro disk, přístroj se zapne automaticky. Vypnutí jednotky Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu, když je systém zapnutý. Vložení disku Vložte disk do slotu pro disk a přehrávání začne automaticky. Nastavení hlasitosti Otočte ovladačem hlasitosti ( ) na ovládacím panelu. Když jednotku vypnete, aktuální úroveň hlasitosti se automaticky uloží do paměti. Až jednotku opět zapnete, bude používat hlasitost uloženou v paměti. Pokud jednotku vypnete/zapnete s hlasitostí nastavenou na úroveň nižší než 1, bude hlasitost automaticky změněna na úroveň 1. Pokud jednotku vypnete/zapnete s hlasitostí nastavenou na úroveň vyšší než 20, bude hlasitost automaticky změněna na úroveň 20. Vysunutí disku Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu. Disk se vysune ze slotu. 15 Pokud vysunutý disk neodeberete přibližně do 10 sekund, disk se automaticky zasune zpět do jednotky. Zobrazování času GPS Stiskněte tlačítko hodin ( ) na ovládacím panelu, když je systém zapnutý. Stiskněte tlačítko hodin ( ) na ovládacím panelu, když je systém vypnutý. Není-li přijímán signál ze satelitů, objeví se na obrazovce zpráva Synchronizing GPS time. Please wait! (Probíhá synchronizace času GPS, čekejte prosím!). Při příjmu družicových signálů se na obrazovce zobrazuje čas GPS. Pro příjem signálu ze satelitů přejeďte do místa, kde nejsou vysoké překážky.

16 Základy obsluhy Výběr zdroje na ovládacím panelu Opakovaným stisknutím tlačítka MEDIA můžete vybrat zdroj zvuku. Režimy se přepínají v následujícím pořadí. CD USB (nebo ipod) BT AUX CD... Pokud daný zdroj není k jednotce připojen, nebude rozeznán. Výběr zdroje na obrazovce 1. Vyberte ikonu zdroje, jak je naznačeno na obrázku. 2. Dotkněte se ikony požadovaného zdroje. Zadní kamera (volitelné příslušenství) Režim pohledu dozadu se zobrazí na jednotce, když řidič přesune řadicí páku do polohy ZPÁTEČKA (R). Režim pohledu dozadu vám také umožní zkontrolovat prostor za vozidlem. Pokud daný zdroj není k jednotce připojen, nebude rozeznán. Když se jednotka načte, objeví se na obrazovce vodicí čáry. Zadní kamera pomáhá řidiči, když s vozidlem couvá. Nepoužívejte tuto funkci pro zábavu. Objekt zobrazovaný na displeji se může jevit blíže nebo dále, než ve skutečnosti je. 16

17 Nastavení Základní operace v nabídce NASTAVENÍ Navigační systém umožňuje provést konfiguraci v následujících nabídkách: Bluetooth, System (Systém), Traffic (Doprava), Navigation (Navigace), Audio, Display (Displej) 1. Zapněte jednotku. 2. Stiskněte na ovládacím panelu. 3. Dotkněte se požadované volby. 4. Dotkněte se požadovaného nastavení a pak se dotkněte [OK] pro potvrzení vaší volby. Dotekem na se vrátíte na předchozí obrazovku. Stisknutím tlačítka MAP se vrátíte na obrazovku mapy aktuální pozice. Bluetooth Tato nabídka obsahuje položky související se spojením přes Bluetooth. View Bluetooth Device List (Zobrazit seznam zařízení Bluetooth) Tato položka zobrazí seznam spárovaných zařízení. Search for Bluetooth Devices (Vyhledat zařízení Bluetooth) Umožňuje propojit jednotku a zařízení Bluetooth pomocí nastavení na zařízení. (strana 43) External Device Authorization (Povolení vnějšího zařízení) Tato funkce se používá, když chcete propojit svoji jednotku a mobilní telefon Bluetooth pomocí nastavení mobilního telefonu. (strana 44) Change Passkey (Změnit heslo) Zde můžete změnit heslo. (strana 46) 17 System (Systém) Tato nabídka popisuje nastavení systému. Language (Jazyk) Tato položka umožňuje změnit jazyk systému a jazyk rozeznávání hlasu. Vyberte jazyk, který chcete používat. Stisknutím tlačítek nebo můžete podle potřeby procházet seznamem.

18 Nastavení Clock (Hodiny) Tato položka umožňuje nastavit formát času a letní čas. Units (Jednotky) Tato položka umožňuje nastavit jednotku pro vzdálenosti zobrazované v navigačním systému. Navigation Demo (Demo navigace) Jedná se o demonstrační funkci. Jakmile je stanovena trasa, automaticky se zobrazí simulace navádění po trase až do cíle. Time format (Formát času): mění formát času mezi 12h a 24h. Summer time (Letní čas): zapne ( On ) nebo vypne ( Off ) letní čas. Jednotka nastaví hodiny automaticky detekováním letního času, ať už je období letního času nebo ne. Ačkoliv je letní čas zapnut (volba On ), jednotka nastaví hodiny na normální čas (ne +1 hodina), pokud není období letního času. Jednotky je možné vybrat z možností km a mls (míle). Navigation Demo (Demo navigace) - Off (Vyp): demonstrační režim je vypnut. - 1x: simulace trasy se spustí pouze jednou. - Loop (Smyčka): simulace trasy se spouští opakovaně Speed (Rychlost): nastavení rychlosti simulace trasy. 18

19 Nastavení Factory Settings (Tovární nastavení) Umožňuje vrátit všechna nastavení na výchozí hodnoty. Traffic (Doprava) Tato nabídka popisuje nastavení dopravních informací. Navigation (Navigace) Popis nabídky Navigace. - All (Vše): vrátí veškerá nastavení zpět na výchozí hodnoty. - Phone (Telefon): obnoví veškerá nastavení související s telefonem. - Navigation (Navigace): obnoví veškerá nastavení související s navigací. - Audio/Media/Radio (Audio/Média/ Radiopřijímač): obnoví veškerá nastavení související s audiem/médii/radiopřijímačem. TMC Zde můžete režim TMC na Off, Auto nebo On. - Auto (Automaticky): objížďka je vypočítána automaticky, když je na aktuální trase zjištěna událost TMC. - Off (Vypnuto): vypíná funkci TMC. - On (Zapnuto): objížďka je vypočítána ručně, když je na aktuální trase zjištěna událost TMC (objeví se rozbalovací obrazovka, kde můžete vybrat). Automatic TMC station (Automatická stanice pro TMC) Když je na aktuální trase zjištěna událost TMC, je automaticky přijímána nejsilnější stanice TMC. Favourite TMC station (Oblíbená stanice pro TMC) Vyberte oblíbenou stanici pro TMC (automatická stanice pro TMC je pak vypnutá). 19 Motorway Junction View (Zobrazit dálniční křižovatku) Zobrazí dálniční křižovatku na mapě. Enhanced Lane Guidance (Rozšířené navádění do pruhů) Zobrazí rozšířené informace o jízdních pruzích na mapě. Plan Different Routes (Plánování jiných tras) Zobrazí výběr trasy - krátká, rychlá nebo úsporná. Speed Alert (Varování na rychlost) Zobrazí varování na rychlost na mapě. Dynamic guidance (Dynamické navádění) Podporuje hlasové navádění s čísly silnic atp. v hlasovém systému TTS (převod textu na řeč).

20 Nastavení Audio Tato nabídka popisuje nastavení audia. Sound (Zvuk) (výchozí nastavení: Center (Střed)) Funkce Power Bass (Zesílení basů) Můžete funkci Power Bass zapnout nebo vypnout. SDVC (Ovládání hlasitosti závislé na rychlosti) Když je rychlost vašeho vozidla vyšší než 40 km/h, je výstupní úroveň hlasitosti vyšší než původní úroveň hlasitosti. Funkce SDVC může být zapnuta (On) nebo vypnuta (Off). - Off (Vypnuto):ovládání hlasitosti nezávisí na rychlosti. - On (Zapnuto): hlasitost se zvyšuje, když vozidlo zrychluje. Navigation guidance (Hlasové navádění) Zapne/vypne hlasové navádění. Pokud ho vypnete, bude automaticky opět zapnuto při zahájení nového navádění po trase. Touchscreen Click (Zvuk při dotyku obrazovky) Zapne/vypne zvuk vydávaný při doteku na obrazovku. Stereováha Basy/Středy/Výšky - Stereováha levý/pravý: Dotekem na nebo přesunete zvuk do levých nebo pravých reproduktorů. - Stereováha přední/zadní: Dotekem na nebo přesunete zvuk do předních nebo zadních reproduktorů. - Basy, Středy, Výšky: Dotekem na nebo nastavíte basy, středy nebo výšky. Dotekem na tlačítko [Center (Střed)] se vrátíte k výchozím nastavením Off (Vypnuto): Na výstupu je původní zvuk. - On (Zapnuto): Zapnutím zesílíte nízké zvuky.

21 Nastavení Display (Displej) Tato nabídka popisuje nastavení displeje. Brightness (Jas) Nastavuje jas displeje na Low (Nízký), Mid (Střední) nebo High (Vysoký). Režim mapy Barevná kombinace mapy se může změnit pro zlepšení viditelnosti ve dne a v noci. - Auto (Automaticky): mapa se zobrazuje na základě automatického osvětlení vozu nebo signálu osvětlení. Světla automobilu vypnutá (den) Světla automobilu zapnutá (noc) Automatické osvětlení není detekováno Osvětlení zapnuté Mapa: den Mapa: noc Mapa: noc Osvětlení vypnuté Mapa: den Mapa: noc Mapa: den - Den: mapa se vždy zobrazuje v jasných barvách. - Noc: mapa se vždy zobrazuje v tmavých barvách. 21

22 Začínáme s navigací Co je to GPS? Globální systém určování polohy (GPS) je systém satelitní navigace tvořený sítí 24 družic umístěných na oběžné dráze Ministerstvem obrany USA. Systém GPS byl původně určen pro vojenské účely, ale v 80. letech 20. století ho vláda zpřístupnila i pro civilní využití. GPS pracuje za jakýchkoliv povětrnostních podmínek, kdekoliv na světě, 24 hodin denně. Pro použití GPS nemusíte platit žádné poplatky. GPS GPS O družicových signálech Vaše jednotka musí zachytit signály z družice, aby mohla fungovat. Pokud se nacházíte uvnitř budovy, v blízkosti vysokých budov nebo stromů nebo v podzemní garáži, jednotka nemůže najít signály z družic. GPS GPS Získávání signálů z družic Než je jednotka schopna určit vaši aktuální polohu, aby vás posléze mohla navádět po trase, musíte podniknout následující kroky: 1. Běžte ven, na místo, kde nejsou žádné vysoké překážky. 2. Zapněte přístroj. Zachycení signálů z družic může trvat několik minut. Úvodní navigační obrazovka Poté, co přepnete spínač zapalování do polohy ACC nebo ON, když vstoupíte do navigačního režimu poprvé, zobrazí se na displeji obrazovka s varováním. Varování si pečlivě prostudujte a potom se dotkněte tlačítka [Agree (Souhlasím)]. Chcete-li změnit jazyk navigačního systému, zvolte [Language (Jazyk)]. (strana 17) Značky na obrazovce mapy Jak zobrazit obrazovku mapy Navigační systém zobrazuje na obrazovce různé informace. / Naznačuje směr mapy. Dotekem změníte orientaci mapy. Označuje aktuální polohu vozidla a směr jízdy. Výběrem získáte přístup k nabídce mapy. Oznamuje měřítko mapy. 22

23 Začínáme s navigací Zobrazuje čas příjezdu, vzdálenost a zbývající čas do cíle. 2. Dotekem na [+] mapu přiblížíte. Dotekem na [-] mapu oddálíte. V průběhu hlasového navádění, Objevuje se v pravém horním rohu obrazovky, když je stanovená trasa. Označuje vzdálenost do dalšího navigačního bodu i směr zabočení v tomto bodě. Zobrazuje maximální povolenou rychlost platnou pro silnici, po které právě jedete. Změna měřítka mapy 1. Dotkněte se tlačítka na obrazovce s mapou. 50 m 100 m 200 m 300 m 500 m 750 m 1 km 2 km 5 km 10 km 20 km 50 km 100 km 200 km 500 km 3. Pokud chcete vybrat automatické nastavení měřítka, dotkněte se tlačítka.. Nastavení hlasitosti navigace Chcete-li nastavit hlasitost navigace, použijte některou z níže popsaných metod: Metoda 1 Otáčejte ovladačem hlasitosti ( ) na ovládacím panelu nebo stiskněte tlačítko hlasitosti ( / ) na volantu v průběhu hlasového navádění. 23 Metoda 2 Chcete-li upravit hlasitost navádění, otočte ovladačem hlasitosti ( ) na ovládacím panelu nebo stiskněte tlačítko hlasitosti ( / ) na volantu v průběhu hlasového navádění poté, co jste stiskli tlačítko na ovládacím panelu. V průběhu, hla- sového, navádění Výrobce nepřebírá žádnou zodpověděnost za správnost informací o nejvyšších povolených rychlostech, jak je poskytuje navigační systém; Nemusí vždy odrážet platné předpisy. Vždy dodržujte příslušné nejvyšší povolené rychlosti, jak je stanoví dopravní předpisy. Údaj rychloměru vozidla má vždy přednost před rychlostí vozidla zobrazenou v navigačním systému.

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sorento Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem

Více

AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Sportage ČESKY NÁVOD K OBSLUZE

AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Sportage ČESKY NÁVOD K OBSLUZE ČESKY AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE Sportage Před použitím zařízení si podrobně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte ho pro případné budoucí použití. Nákresy a technické údaje se mohou

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Navigace vozidla. cee'd UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Navigace vozidla. cee'd UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD cee'd Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka CHEVROLET MYLINK Uživatelská příručka Chevrolet MyLink je informační a zábavní systém, který zlepšuje prožitek z jízdy prostřednictvím jednoduché konektivity, integrace chytrého telefonu a kapacitního

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Rychlý návod k použití

Rychlý návod k použití Rychlý návod k použití Než začnete Informace k tomuto návodu Pro snížení spotřeby papíru v rámci odpovědného přístupu šetrného k životnímu prostředí společnost Parrot upřednostňuje poskytování dokumentů

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8.

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Dynavix Delta II je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break 1 Siemens Gigaset C450 IP-v07.02 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Nastavení jazyka Nastavení českého jazyka přenosné části

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Manuál pro navigační software a použití mapy k GPS navigaci X-SITE XSN-350

Manuál pro navigační software a použití mapy k GPS navigaci X-SITE XSN-350 Manuál pro navigační software a použití mapy k GPS navigaci X-SITE XSN-350-1 - Obsah: ÚVOD... 3 Hlavní funkce...3 RYCHLÝ START... 3 Startovní obrazovka...3 Volba cíle...4 Režim Pomocí šipek...5 DETAILNÍ

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

GPS tracker RYK-8G012 (TD300)

GPS tracker RYK-8G012 (TD300) GPS tracker RYK-8G012 (TD300) Důležité upozornění: Dříve, než si pořídíte SIM kartu do vašeho GPS trackeru, přečtěte si následující: Pro SIM kartu musí být aktivovány (zapnuty) tyto funkce (služby): hlasové

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka Sygic GPS Navigation v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. I. Začínáme...2 Zadávání adresy...4 Turn by Turn navigace...8 Vyhledávání GPS pozice...9 II. Plánování trasy...

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Dynavix Tau Dynavix Manager Evidence jízd manuál softwaru Dynavix 8

Dynavix Tau  Dynavix Manager Evidence jízd  manuál softwaru Dynavix 8 Děkujeme, že jste si zakoupil zařízení Dynavix Tau. Dynavix Tau je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů a prohlížení obrázků) určené primárně

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více