ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Řád Práce SEZNAM NOSITELŮ. podle matrik nositelů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Řád Práce SEZNAM NOSITELŮ. podle matrik nositelů"

Transkript

1 ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Řád Práce (zřízen vládním nařízením č. 30/1951 Sb. ze dne 3. dubna 1951) SEZNAM NOSITELŮ podle matrik nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k udělování státních vyznamenání, inv. č , knihy č. 9-11)

2 30/1951 Sb. VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ ze dne 3. dubna 1951, kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu"hrdina práce" Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle 1 a 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních: 1 Aby se ocenily zásluhy o budování státu a jeho hospodářský, politický, sociální a kulturní rozvoj a zásluhy o posílení jeho brannosti, 1. zavádí se čestný titul "Hrdina práce", s nímž je spojeno právo nosit zlatou hvězdu Hrdiny práce; 2. zakládají se řády: a) "Řád Socialismu", b) "Řád Republiky", c) "Řád Práce"; 3. zakládají se vyznamenání: a) "Za zásluhy o výstavbu", b) "Za vynikající práci", c) "Za statečnost". [ ] 5 Řád Práce se propůjčuje za významné pracovní výsledky na poli hospodářském, zejména v průmyslu, zemědělství, dopravě nebo obchodu, ve státní nebo jiné veřejné službě, za zvláštní úspěchy ve vědecké, výzkumné nebo jiné kulturní činnosti nebo za technická zlepšení a vynálezy velkého hospodářského významu anebo za zásluhy o zvýšení obranné schopnosti armády. [ ] 9 Podrobnosti o podmínkách udělení čestného titulu "Hrdina práce" a řádů a vyznamenání založených tímto nařízením, popis zlaté hvězdy Hrdiny práce a řádů a vyznamenání, jakož i podrobnosti o jejich nošení a o nošení dosavadních řádů a vyznamenání jsou obsaženy v připojených stanovách, které jsou součástí tohoto nařízení. 10 Věci čestného titulu "Hrdina práce" a řádů a vyznamenání založených tímto nařízením spravuje předseda vlády. Podávání a projednávání návrhů na udělení čestného titulu "Hrdina práce" a na řádů a vyznamenání upraví předseda vlády směrnicemi v dohodě se zúčastněnými členy vlády. 11 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády. Zápotocký v. r. Šiý v. r. Dr. Rais v. r. Fierlinger v. r. Kopecký v. r. Dr. Ševčík v. r. Kliment v. r. arm. gen. Svoboda v. r. Jonáš v. r. Dr. Dolanský v. r. Ďuriš v. r. arm. gen. Dr. Čepička v. r. Krajčír v. r. Dr. Gregor v. r. Petr v. r. Nosek v. r.

3 Dr. Ing. Šlechta v. r. Kopřiva v. r. Dr. Neuman v. r. Kabeš v. r. Erban v. r. Dr. Nejedlý v. r. Plojhar v. r. Ing. Jankovcová v. r. Příloha STANOVY čestného titulu "Hrdina práce", Řádu Socialismu, Řádu Republiky, Řádu Práce a vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, Za vynikající práci a Za statečnost [ ] Čl. IV Řád Práce (1) Řád Práce se propůjčuje za významné pracovní výsledky na poli hospodářském, zejména v průmyslu, zemědělství, dopravě nebo obchodu, ve státní nebo jiné veřejné službě, za zvláštní úspěchy ve vědecké, výzkumné nebo jiné kulturní činnosti nebo za technická zlepšení a vynálezy velkého hospodářského významu anebo za zásluhy o zvýšení obranné schopnosti armády. (2) Řád Práce propůjčuje na návrhy vlády president republiky. (3) Zároveň s řádem dostane vyznamenaný diplom a řádovou knížku jako doklad k nošení řádu. (4) Řád Práce je pěticípá rudě smaltovaná hvězda o průměru 48 mm, položená na ozubeném kole o průměru 40 mm. Uprostřed hvězdy je nesmaltovaný terč o průměru 18 mm a na něm nápis "Čest práci", dvě lipové ratolesti a za nimi vycházející slunce. Na obvodu ozubeného kola je plasticky znázorněn věnec z klasů. Na rubu řádu jsou uprostřed hvězdy na terči, lemovaném vavřínovými ratolestmi, srp a kladivo, písmena ČSR a matriční číslo. Řád je ražen ze stříbra. Stříbrným závěsným kroužkem je zavěšen na stuze 38 mm šié a 55 mm dlouhé; stuha je modrá (barvy pracovního obleku) s 15 mm šiým světlemodrým pruhem uprostřed. Vyobrazení je připojeno. (5) Řád Práce se nosí na levé straně prsou. Nosí-li se pouze stužka řádu, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm šié a 38 mm dlouhé. [ ] Čl. VIII Pořadí řádů a vyznamenání (1) Řád Socialismu, Řád Republiky, Řád Práce a vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, Za vynikající práci a Za statečnost se nosí na levé straně prsou. Dosavadní řády a vyznamenání se nosí na té straně prsou, kterou určily vlastní stanovy, s výjimkou stříbrné hvězdy Řádu 25. února 1948, která se nosí na pravé straně prsou. (2) Řády a vyznamenání se řadí a) na levé straně prsou zprava doleva v tomto pořadí: Řád Socialismu, Řád Republiky, Řád Práce, stříbrná medaile Řádu 25. února 1948, bronzová medaile Řádu 25. února 1948, kříž Československého vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství", Československý válečný kříž z r , Československý válečný kříž z r. 1939, I. třída Řádu slovenského národního povstání, zlatá medaile Československého vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství", stříbrná medaile Československého vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství", II. třída Řádu slovenského národního povstání, medaile Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova, vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, vyznamenání Za vynikající práci, zlatá medaile Československého vyznamenání práce, stříbrná medaile Československého vyznamenání práce, bronzová medaile Československého vyznamenání práce, vyznamenání Za statečnost, Československá medaile za chrabrost před nepřítelem, Československá Jánošíkova medaile, pamětní medaile Řádu slovenského národního povstání, Stříbrná medaile československého vojenského řádu "Za svobodu", stříbrná Československá vojenská medaile za zásluhy, Bronzová medaile československého vojenského řádu "Za svobodu" a bronzová Československá vojenská medaile za zásluhy; b) na pravé straně prsou zleva doprava v tomto pořadí: stříbrná hvězda Řádu 25. února 1948, hvězda I. stupně Československého vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství", zlatá hvězda Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova, hvězda II. stupně Československého vojenského řádu Bílého lva

4 "Za vítězství", stříbrná hvězda Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova a Zlatá hvězda československého vojenského řádu "Za svobodu". (3) Nosí-li se pouze stužky řádů a vyznamenání, nosí se vždy na levé straně prsou a řadí se zprava doleva v tomto pořadí: stužka Řádu Socialismu, stříbrné hvězdy Řádu 25. února 1948, hvězdy I. stupně Československého vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství", zlaté hvězdy Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova, Řádu Republiky, Řádu Práce, stříbrné medaile Řádu 25. února 1948, hvězdy II. stupně Československého vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství", stříbrné hvězdy Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova, bronzové medaile Řádu 25. února 1948, kříže Československého vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství", Zlaté hvězdy československého vojenského řádu "Za svobodu" a stužky ostatních řádů a vyznamenání ve stejném pořadí jako řády a vyznamenání in natura [odstavec 2 písm. a)]. Společná ustanovení Čl. IX Čestný titul "Hrdina práce" a Řád Socialismu, Řád Republiky, Řád Práce (dále jen "řády") nebo vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, Za vynikající práci a Za statečnost (dále jen "vyznamenání") lze propůjčit i po smrti; v takovém případě se zlatá hvězda Hrdiny práce, řád nebo vyznamenání a doklady doručí rodině vyznamenaného. Čl. X Zemře-li vyznamenaný, ponechávají se zlatá hvězda Hrdiny práce, řád nebo vyznamenání a doklady jako památka jeho rodině; nikdo z rodiny je však nesmí nosit. Není-li nikoho z rodiny zesnulého, buďtež zlatá hvězda Hrdiny práce, řád nebo vyznamenání a doklady vráceny úřadu předsednictva vlády. Čl. XI (1) Dopustil-li se vyznamenaný jednání, které ho činí nehodným čestného titulu "Hrdina práce", řádu nebo vyznamenání, nebo vyšly-li dodatečně najevo skutečnosti, svědčící o tom, že mu čestný titul "Hrdina práce", řád nebo vyznamenání byly propůjčeny nezaslouženě, čestný titul "Hrdina práce", řád nebo vyznamenání ztrácí. (2) Jakmile ztrátu vysloví komise zřízená podle 9 odst. 2 zák. č. 247/1949 Sb., buďtež zlatá hvězda Hrdiny práce, řád nebo vyznamenání a doklady ihned vráceny úřadu předsednictva vlády. (3) Úřadu předsednictva vlády buďtež vráceny zlatá hvězda Hrdiny práce, řád nebo vyznamenání a doklady, které ztratil odsouzený při ztrátě čestných práv občanských, vyslovené soudem. Čl. XII (1) V případě ztráty, odcizení a pod. může úřad předsednictva vlády vydat náhradní zlatou hvězdu Hrdiny práce, řád nebo vyznamenání a doklady za úhradu, kterou sám stanoví. (2) Ztrátu a odcizení je vyznamenaný povinen ohlásit neprodleně úřadu předsednictva vlády. (3) Zlatá hvězda Hrdiny práce, řády a vyznamenání jsou nezcizitelné. Čl. XIII (1) Řád nebo vyznamenání lze propůjčit i a) souboru osob, které tvoří pracovní nebo jiný kolektiv. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů zvolí kolektiv ze svého středu delegaci; b) vojenskému útvaru, útvaru Sboru národní bezpečnosti nebo jinému podobnému útvaru. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů určí delegaci velitelství útvaru; dekorování se provádí zpravidla před nastoupeným útvarem; c) podnikům, ústavům a státním orgánům nebo jejich symbolům. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů určí delegaci příslušný orgán. (2) Při zániku vyznamenaného souboru osob nebo vyznamenaného útvaru, podniku nebo ústavu buďtež řád nebo vyznamenání a doklady vráceny úřadu předsednictva vlády. Čl. XIV Věci čestného titulu "Hrdina práce" a řádů a vyznamenání spravuje předseda vlády [ ]

5 1 Prezident republiky 2 Prezident republiky 11 Vachala Josef Klimeš Cyril Bečák František Karoly Jan Filický Jan Macal Bedřich Mráz Mikuláš Kubiš Jan Čermák Karel Mudra Václav Tondr Bohumil Schmied Karel Burda Josef Gabriel Břetislav Chlumský Josef Píchová Růžena Novák Stanislav Pavlíček Josef Pokluda Oldřich Kubík František Hlad František Hrazdíra Vladimír Drápalová Marie Súkup Josef Bílek František Kedroutek Věkoslav Vohnický Josef Hrnčárek Jan Bár Alfred Slípek Jan Maralíková Oldřiška Švagr Ladislav Bialožyt Josef Púčik Anton Herega Štefan Binhák Josef Potůček Rudolf Hlinková Josefa Hagara Anton Štýs František Hloušek Ladislav Humhal Karel Pitra František Kopecký Jan Roušar Jindřich Kapoun Jaroslav Holásek Antonín Náhradní stužka

6 58 Beňo Jan Moravčík Juraj Marček Tibor Petrová Marie Dedecius Jan ohlášena ztráta , náhradní odeslán Friedrichová Pavla Káně Antonín Klabal Jan Justinová, provdaná Brizňáková Maria odnětí viz číslo jednací /55, e 24672/ Opletal František Jančok František Čepilová Jana náhradní stužka 2 kusy Roman Štefan Majnér Josef Bartoň Jaroslav Rais Karel Čvančara Václav Mészáros Ľudovít Amler Mirko Ovčík Alois Bláha František Vadlejch Václav Kopřiva Josef Dufek František Mikuš Ladislav Juřicová Julie Nykodýmová Amalie Pech Karel Merta Jaroslav Hrabal Antonín Plevza Jan Řád vrátil přes ROH - Svaz zaměstnanců v dopravě a KPR Maťas Pavel Behr Maxmilián Urbánková Marie

7 92 Kolektiv dělníků, mistrů, techniků stavenišť a závodu č. 1 - Pozista n. p. (národní podnik) Burian Emil František náhradní stužky Simmer Jaroslav Kuchno Eduard Gavlas Alois Roubal Karel Hanuš Josef zemřel Bracháček František Plachý Josef Brym Josef Bednář Josef původní návrh Za vynikající práci 103 Kostečka Karel Tvrdý Jan Stejskal Karel Sochorek František Hejlík Václav Dlouhý Karel Ferenc Ján Krejčí Josef Balla Ladislav Hlaváč Štefan Sládková Anna Kabašta František Göttlerová Božena Strouhal František Olejník Jan Bradáč Bedřich Bartoň Bohumil Řeřucha Jiří Rohlík Viktor Zýka František Beránková Božena Sekera Karel Konečný František Konopa Čeněk Peloušek Oldřich Dvořák Dalibor Procházková Marie Dunovský Karel náhradní doručení vydán náhradní odznak

8 131 Urvecký Alexandr Kafka Karel Horn Jan Markes Ladislav Malínský Stanislav Ďumbalová Anna Klos Jiří Elznic Václav Veselý Zdeněk Zimmermann František Simbartl Karel Lamr Václav Hájek Libor Číhal Vítězslav Chromý Štěpán Kačerová Květa náhradní doručení Ondrušek Jeroným Zemánková Berta Kolmašová Josefa Pohorelcová Magda Ciznerová Erna Matuchová Anna Šesták František Egermajerová Marie Rezek Rudolf původní návrh Za zásluhy o výstavbu 156 sklad 157 Holan Štěpán Kianica Ludovít Petřek Ludvík Ryšánek František Majerčik Štefan náhradní stužky , další , další Demetter Jan původní návrh Za vynikající práci 163 Jurina Josef Svobodová Božena Ferdič Josef Dvořák Miloslav původní návrh Za vynikající práci původní návrh Řád Republiky

9 167 Kolář František původní návrh Za zásluhy o výstavbu 168 Sýkora Jan Matejčík Pavel Gaboda Julius Mudraninec Jan Struha Jan Koucký Karel Ftorek Štefan Chodora Jan Belec Rudolf Nolč František Barták Josef Babka Rudolf Šaršoun Miroslav vyměněn Mergl Vladimír Hruška Antonín Vojtík Rudolf Gaszek Karel Hřivňák Gabriel Bohačik Julius Kuzma Vincenc Jasenský Ján Mésner Jozef Sochor Miloslav Kaliak Juraj Egner Jindřich Vyskočil Josef Ferdus Stanislav Jirků Karla Doležel Alois Šefc Jaroslav Pivoňka Alois Přikryl František Wödlich Walter Klátil Miloslav náhradní stužky Kyzlink Karel Pitřinec Josef Jendřejek Josef Uher Václav Bohinc Jan Böhm Miloslav Kandera Ján náhradní doručení Kosina František Čtvrtník Josef

10 211 Mašek František Neudörfl Zdeněk Rusek Ladislav Kovářová Emilie Kolektiv zaměstnanců vojenské správy Kolektiv konstruktérů Vojenské technické akademie Ženíšek Josef Murcina Benjamin Hron Alexej Ledvina Václav Fous Jaroslav Jerga Michal Veselý Adolf Vůjtek Karel Vinklárek František Minařík Rudolf Polcer Josef Nezhyba Josef Rádl Kazimír Lipták Jozef Zajícovi Josef a Božena 1915, Horák Josef Loukota Ladislav Šomogyi Michal Bednář Josef Ragulová Pavla Šenfeld Josef Holec František Hlaváč Jaroslav Vichr Jan Stavinoha Stanislav Čontošová Magda Skalická Josefa Poprachová Anna Slačík Arnošt Fiala Jiří Kubištová Marie Martínek Josef Pavlišta Rudolf Penka Bohumil Píš Emil Vyhnánek Jindřich Naglová Blažena Lengyel Michal náhradní stužka náhradní stužka

11 č. příjmení jméno kolektiv 255 Fráňa Václav Císař Josef Tomeček Josef Lukášová Emilie náhradní stužka Baudyš Stanislav 1953 odňato rozhodnutím prezidenta republiky Kohoutek Vladimír 1953 odňato rozhodnutím prezidenta republiky Dřevíkovský Alois 1953 odňato rozhodnutím prezidenta republiky Brůha Bohuslav 1953 odňato rozhodnutím prezidenta republiky Disman Miloslav Hrabec Jindřich Maňásek Josef Javora Vladimír Paskovský Alois Homolka František 1953 odňato rozhodnutím prezidenta republiky Majer Karel 1953 odňato rozhodnutím prezidenta republiky Michálek Josef 1953 odňato rozhodnutím prezidenta republiky Musil Jan 1953 odňato rozhodnutím prezidenta republiky

12 272 Rendl Ladislav 1953 odňato rozhodnutím prezidenta republiky Pokorný Josef 1953 odňato rozhodnutím prezidenta republiky Tůma Karel 1953 odňato rozhodnutím prezidenta republiky Moučka Milan 1953 odňato rozhodnutím prezidenta republiky Miller Jaroslav 1953 odňato rozhodnutím prezidenta republiky Kavan Antonín 1953 odňato rozhodnutím prezidenta republiky Bechyně Petr 1953 odňato rozhodnutím prezidenta republiky Gräfová Zdeňka Tilschová Anna Maria Nasková Růžena Bobková- Votrubová Amalie Horvátová Gabriela Chmel Otakar Kubla Richard vráceno - zemřel 286 Muž Stanislav Nordenová Ada Pujman Ferdinand Schütz- Procházka Theodor Šlechtová Marie zemřela

13 291 Nedbal Karel Vogel Jaroslav Zuna Milan Šorm Spytihněv Kozák Oldřich po úmrtí manželky - nalezeno v bytě (památka) Boháč Ladislav Deyl Rudolf Focht Emil Hurt Jaroslav Dostál Karel Novák Vojta Burda Josef Želenský Drahoš Klička Robert Lípa Jan Pechová Ema Myron Jiří In memoriam 308 Hodura Quido Trýb Antonín Neumann Václav Gallas Jan Procházková Lenka Řád vrácen - zemřela Hofman Vlastislav Koutný Tomáš Pala Josef Labaj Jan Kalista Václav Skýba Karel Mačaj Ján Něměček Václav Ochmanský Bronislav Remuta Miroslav Kolektiv Bratislava (Pavol Hudec, Miroslav Smekal, Ladislav Blanarik) 1917, 1923, Netolický František Lukáč Josef Matušek Jaromír Kolektiv tavičů IV. vysoké pece Železáren Vjačeslava Michajloviče Molotova, Třinec Libřický Josef

14 329 Kostečka Karel Kolektiv tavičů u VI. SM pece SONP Kladno (Spojené ocelárny, národní podnik Kladno), vedoucí Karel Kostečka SM pec - Siemens- Martinova pec (typ ocelářské plamenné pece) železniční pluk Kolektiv Armádního divadla, Martin Letecké technické učiliště Ústřední ústav geologický Štádler Josef Novák Jaroslav Jílek Antonín Bedrna Jan Švejcar Josef Majerová Marie Božoň Jan Lamík Antonín Závěta Josef Ulke Kurt Alliger Vladimír Markiewicz Petr Hrdlička Josef Vaněk Stanislav Závody přesného strojírenství, národní podnik, Gottwaldov Jílek František Planička Jan Červák Jiří Kolektiv národního podniku Aritma Praha - Vokovice Uhrin Jozef Kolektiv výzkumných pracovníků národního podniku Tesla, vedený Dr. Bednaříkem Vrána Boleslav Kolektiv projektantů a konstruktérů národního podniku Tesla v Rožnově Béba Jaroslav vedoucí kolektivu Tesla, Rožnov pod Radhoštěm Schwarz Karel Klos Adolf náhradní stužky náhradní stužka

15 360 Klail Václav Hrdina Josef Urminský Rudolf Šebík Ján Kolektiv Výzkumného ústavu gumárenské technologie Gottwaldov I., vedoucí Košář Miroslav Brožek Pavel Török Pavol Lukáš Jaroslav Ramič Henrik Bortel Miroslav Anděl Oldřich Hobst Otto Kamarád Vojtěch Wolf Jan Kolektiv stavbárov Stavomontáži, národní podnik Bratislava Joza František Danko Pavel Hejda Václav Stránský Karel Sebránek Václav Krýsl Karel odňato rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 7, Holienčík Jozef Lúč Pavol Scheiner Alois Kukla František Eremiáš Ján Burián Alois Šimákovi Jaroslav a Božena Filipová Anna Kolektiv národního podniku Tatrasvit, Svit Novotný Josef Vondrová Růžena Večeřa Jaroslav Krajčovičová Jozefka vydáno potvrzení Pidra František Schindler Emil

16 396 Balážová Margita Přikryl František Ciger Ludovít Palovič Jozef Husárček Ján Matějů Josef Novotný Jan Krejčí Ján odňato rozhodnutím prezidenta republiky Frindrich Karol Šandera Karel Výšek Antonín Kolektiv Armádní umělecké divadlo, Praha Kafenda Fridrich Dolejší Vojtěch Zíb Antonín Plicka Karel Landová- Štychová Luisa Sklenský Kamil Kolář Jan Kurz Jaromír Uhlík Peter Říman Alois Nechvátal Vojtěch Útvar,,Jeřáb Jáchymov Svoboda Jiří Simoník Karel In memoriam, převzala manželka Gabriela Simoníková/Šimoníko vá 422 Hons František Froňková Zuzana Kozák Josef Vozábová Eliška Kraus Alois Suk Vojtěch Petr František Král Alois Vitásek František Placák Bedřich odňato Eiselt Bohumil Kovář Alois

17 434 Hlavoň Jan Pelc Antonín Čumpelík Jan Novotný Otakar Koubek Ladislav Nowara Josef Kalita Jan Tkačík Zdeněk Král Jiří Šťastný Jan hlavní správy odbytu ministerstva paliv a energie Kail Vilém Vilím Josef Silber Zdeněk Zezula Oldřich Sedlák Alois Otec Jan Adamus Josef Kreuter Josef Mareš Přemysl Bradna Zdeněk Snížek Jan Křupala Jaroslav Hinner Leopold Havlík František Kolektiv národního podniku Moravia, Olomouc Anděl Jan Hruška Tomáš Tovaryš Karel Kolektiv národního podniku Fatra, Napajedla Galgonek Leopold Stavosvit, národní podnik Červený Eduard Jud Ladislav Henner Kamil Růžička František Vaverka Václav Loula Josef státního plemenářského statku, Pelhřimov Trenčíková Františka

18 474 Jednotné zemědělské družstvo, Vitinka okres Rokycany Rumreichová Matylda Maňas František Valterová Marie vráceno z protestu u Malá Žofie Černoch Karel Svit, Gottwaldov Kolektiv Františka Plouhara, národní podnik Otavan, České Budějovice Fujan Miloslav Kolektiv Miloslava Černého, Novosedelské sklárny, Nové Sedlo Jeřábek František Vodičková Jiřina Vysloužil František Libich Eduard Kolektiv celulosky a lihovarů Jindřichovských papíren, Jindřichův Hradec Sádlík František Rais Karel Janák Pavel Burda František Řehoř Jan Lenoch František Karfík Václav Brdlík Jiří Sedláček František Schneider Karel Salaqarda František Hrebeň Vendelín Kosek Karel Joch Josef Kadleček Metoděj Časopis Svět Sovětů Kratochvíl Václav Lomský Bohumír Říha František Thoř Václav Vosáhlo Josef

19 510 Zeman Ján Salač Antonín Dědina Václav Dostál Rudolf Běhounek František Blaško Eliáš Štyndl Bedřich Jarábek Jan Krchová Anna Indrák Oldřich Ladecká cementárna, národní podnik, Ladce Herrmann Augustin Seifert František Vörös Augustin Jednotné rolnické družstvo, Dedina Mládeže, okres Komárno Švec Štefan Krištofič Ján Pěnčík Jan Tomašovič Ján Szeghö Ján Obuch Alois Kolektiv Dedinské divadlo, Bratislava Hronec Jur Gottlieb Josef Němec Jiří Zacpálek Jiří Hruboš František Vývojové středisko Automobilových závodů, národní podnik Mladá Boleslav Teuber Jaroslav Lauda Jan Plocek Alexandr Káňa, vlastním jménem Stanislav Řáda Vašek Trnka Pavel Sedlák Jindřich Ausobský Antonín Československý státní film, Studio kresleného a loutkového filmu, Praha Brichta Jindřich

20 č. příjmení jméno kolektiv 547 Karen Bedřich Stěpánová- 548 Ilona Kurzová 549 Pražské dechové kvinteto, umělecký vedoucí Václav Smetáček Hečko František Rada Vlastimil Purkyně Cyril Dobrovolná sportovní organizace Rudá Hvězda, Praha Svaz pro spolupráci s armádou Tělovýchovný úsek škol, Praha Ústřední dům Lidové tvořivosti, Praha Dobrovolná sportovní organizace Pracovní zálohy - oblast Bratislava Organizace zanikla, řád předán přímo pro muzejní účely 558 Oblastní výbor dobrovolné sportovní organizace Pracovní zálohy - Brno Organizace zanikla, řád předán přímo pro muzejní účely 559 Školní tělovýchovná jednota při osmileté střední škole v Pruském Školní tělovýchovná jednota při automobilní průmyslové škole v Zábřehu odznak i diplom vrácen v důsledku ukončení činnosti školy Tělovýchovná jednota Sokol Radvaň Tělovýchovná jednota Sokol Teplýšovice Tělovýchovná jednota Spartak ministerstvo strojírenství Praha Dopravní podnik hlavního města Prahy Závod Tesko národního podniku Armabeton, Praha 12 Železniční stanice Praha - hlavní nádraží

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Ročník 2014 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 2 Rozeslána

Více

PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL MĚSTO OBOR Abadžijeva Čajka ak.mal. Praha 5 RE Abramjan Tigran ak.mal. Praha 9 MA Absolon Adolf Praha 1 GR Adam Jan ak.soch.

PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL MĚSTO OBOR Abadžijeva Čajka ak.mal. Praha 5 RE Abramjan Tigran ak.mal. Praha 9 MA Absolon Adolf Praha 1 GR Adam Jan ak.soch. Abadžijeva Čajka ak.mal. Praha 5 RE Abramjan Tigran ak.mal. Praha 9 MA Absolon Adolf Praha 1 GR Adam Jan ak.soch. Liberec 1 SK Adamcová Eva Praha 10 MA Adamcová Jiřina ak.mal. Praha 4 - Bráník MA Adamcová

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

Jihočeský kraj Firma Jméno Psč Město Ulice Telefon Mobil Činnost email

Jihočeský kraj Firma Jméno Psč Město Ulice Telefon Mobil Činnost email Thermona spol. s r.o. Stará osada 258 Zastávka u Brna 664 84 Rozdělení na kraje: Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Jihomoravský Vysočina Královehradecký Moravskoslezský

Více

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více

Způsob studia: Nižší lesnický ústav Adresa

Způsob studia: Nižší lesnický ústav Adresa Ročník: 1897 Artzler Richard Bařina Hubert Erban Alois Göbl Erich Hrodegh August Kaspar Alfred Körber Arnold Kuchinka Carl Matschkal Johann Nykendaj Rudolf Poisel Richard Pollach Josef Rabatsch Richard

Více

Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České

Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České republiky. Zároveň žádám o seznam těch kasin (=adres),

Více

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka BP001 Dlouhodobý majetek - pořízení, evidence, vyřazení Černá Darina Dandová 2008 BP002 Pohledávky a závazky - jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti Kociánová Vendula Dandová 2008

Více

Vltavot nské v tvarné dvorky

Vltavot nské v tvarné dvorky Vltavot nské v tvarné dvorky 2 0 0 5 (xi. roãník M ù S T S K Á G A L E R I E A R T C L U B ãervenec srpen -1- Seznam vystavujících v Městské galerii ART CLUB v Týně nad Vltavou od roku 1995 2005 Blanka

Více

SECURITAS IMPERII 11

SECURITAS IMPERII 11 SECURITAS IMPERII 11 Oprava Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu se tímto omlouvá p. Jaroslavu Melkusovi, který byl v publikaci ÚDV Československá justice v letech 1948 1953 v dokumentech,

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

Želvy Ninja seznam prodejních míst denního tisku

Želvy Ninja seznam prodejních míst denního tisku Želvy Ninja seznam prodejních míst denního tisku Ulice Místo PSČ STÁNEK HDS Národní /před OD/ Praha 1-Nové Město 110 00 POTRAVINY V úvalu 84/1 /FN Motol/ Praha 5-Motol 150 00 TABÁK Opatovská /Bohúňova-kruh.objezd/

Více

OV050 Demokracie v Americe I Tocqueville Alexis de OV KLN 1992 SB053 Od hvězdy k hvězdě Vadim Roger SB Práce 1990 MA041a Tabulky pro základní školu

OV050 Demokracie v Americe I Tocqueville Alexis de OV KLN 1992 SB053 Od hvězdy k hvězdě Vadim Roger SB Práce 1990 MA041a Tabulky pro základní školu Kód knihy Název knihy Autor Signatura Nakladatelství Rok vydání EK003c Stav a vývoj životního prostředí v Československu EK SZOPK 1989 EK003d Stav a vývoj životního prostředí v Československu EK SZOPK

Více

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin R 43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin 16. Karel Černý Grafika, kresby 17. - 20. stol. Bibliofilie, knihy, podpisy 43. aukce výtvarného umění se koná v sobotu 2. listopadu

Více

P.Č. AUTOR NÁZEV KNIHY 1. Chytrému napověz 2. Novely o velké vlastenecké válce 3. Malá knížka o obrazech z dějin 4. Malá knížka o Robinsonce 5.

P.Č. AUTOR NÁZEV KNIHY 1. Chytrému napověz 2. Novely o velké vlastenecké válce 3. Malá knížka o obrazech z dějin 4. Malá knížka o Robinsonce 5. 1. Chytrému napověz 2. Novely o velké vlastenecké válce 3. Malá knížka o obrazech z dějin 4. Malá knížka o Robinsonce 5. Malá knížka o Robinsonce 6. Cesta Cyrila Boudy za knihou 7. Malá knížka o Babičce

Více

MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH

MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM ZPRACOVALI: Mgr. Jiří Šorm, ředitel školy Mgr. Martin Král, Mgr. Zdeněk Novák LEDEN 2011 strana 1 PREAMBULE: Gymnázium a SOŠ Jilemnice

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV Obec Bohdíkov, společně s osadami Raškov a Komňátka vznikla pravděpodobně během slovanské kolonizace moravského vnitrozemí podél řeky Moravy počátkem 13. století, o čemž svědčí

Více

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu-

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu- SC 72129/1 Bouchal vyhrál Populární pedagog z Havlíčkova Brodu zvítězil v krajském kole Zlatého Ámose. strana 2 Kraj se rozvíjí Vysočina bude mít vlastní policejní ředitelství a postupně vznikne i krajský

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Emancipace shora Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Květa Jechová Ženy v Československu dosáhly v letech 1948 1989 řady úspěchů v procesu zrovnoprávnění, ačkoliv právě v té

Více

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají František Hrdlička Rozhlas v okupaci 1939 1945 Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají okamžité personální zásahy také v rozhlase. Zostřující se kontrola se proměňuje

Více

Vymezení spádových obvodů základních škol

Vymezení spádových obvodů základních škol Strana 1 (celkem 14) Vymezení spádových obvodů základních škol 1. MČ Brno-střed ZŠ Brno, Antonínská 3 Antonínská, Botanická po ul. Burešovu (č. 1 lichá, po č. 18 sudá), Cihlářská po ul. Burešovu (od začátku

Více

3 Adolf, Alois K středu! Květy XX. Čechách. 4 Debora Španělští bratří Historická povídka ze šestnáctého století Komenského

3 Adolf, Alois K středu! Květy XX. Čechách. 4 Debora Španělští bratří Historická povídka ze šestnáctého století Komenského Díl, část, Číslo Hlavní autor Název svazek Vydá ní Popis stručný Nakladatel Rok vydá ní Počet stran Poznámk a Původní vlastník Upomínky na Národopisnou výstavu 1 Adámek, Karel československou roku 1895

Více

Sylabus. Kulturní dění a životní styl v 50. a 60. letech 20. století. Přednáškový cyklus. Jiří Knapík, Martin Franc, Juraj Marušiak

Sylabus. Kulturní dění a životní styl v 50. a 60. letech 20. století. Přednáškový cyklus. Jiří Knapík, Martin Franc, Juraj Marušiak Sylabus Přednáškový cyklus Kulturní dění a životní styl v 50. a 60. letech 20. století Jiří Knapík, Martin Franc, Juraj Marušiak projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus Přednáškový

Více

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám. 16, 682 01 Vyškov, IČ: 00559270 tel.: 517 307 010, email: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 616/11 Ve Vyškově 18. 10. 2011 Výroční zpráva GYMNÁZIA

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více