S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a 8. schůze /8Z/2011 bere na vědomí - rezignaci Mgr. Evy Štauderové na dlouhodobě uvolněnou členku Zastupitelstva města Zlína ve funkci 1. náměstkyně primátora ke dni , - rezignaci Mgr. Pavla Jungmanna na funkci neuvolněného člena Rady města Zlína ke dni ; volí - dlouhodobě uvolněného člena Zastupitelstva města Zlína ve funkci náměstka: 1. náměstek primátora Jiří Kadeřábek s účinností ke dni , - neuvolněného člena Rady města Zlína: Josef Novák s účinností ke dni , A) Vyplácení měsíční odměny ve výši stanovené usnesením Zastupitelstva města Zlína č. 7/ust.Z/2010 ze dne , tj. v její maximální možné výši: 1. náhradníkům, kteří již nastoupili na uprázdněný mandát a vykonávají funkci neuvolněného člena Zastupitelstva města Zlína, a to s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení; 2. náhradníkům, kteří nastoupí na uprázdněný mandát a budou vykonávat funkci neuvolněného člena Zastupitelstva města Zlína, a to s účinností ode dne složení slibu zastupitele; 3. nově zvoleným neuvolněným členům Rady města Zlína, a to s účinností ode dne zvolení do této funkce; 4. členům Rady města Zlína, kteří se vzdali uvolněné funkce a nadále vykonávají funkci neuvolněného člena Rady města Zlína nebo neuvolněného - 1 -

2 člena Zastupitelstva města Zlína, a to s účinností od prvního dne následujícího po dni, ke kterému se vzdali uvolněné funkce; B) Paušální částku ve výši 150 Kč/hod., která se použije pro výpočet náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Zlína, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, a to pro kalendářní rok /8Z/2011 3/8Z/2011 4/8Z/2011 5/8Z/2011 6/8Z/2011 bere na vědomí přehled významných aktivit a jednání členů Rady města Zlína za období od do bere na vědomí - rozpočtové opatření č. 24/2011, tabulka č. 1 10, - rozpočtové opatření č. 25/2011, tabulka č. 1 16, - rozpočtové opatření č. 26/2011, tabulka č. 1 9, - rozpočtové opatření č. 27/2011, tabulka č rozpočtové opatření č. 28/2011 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2011 dle přiložených tabulek změnu Zakladatelské listiny obchodní společnosti Správa domů Zlín, spol. s r.o., IČ: , kterou se mění a doplňují kompetence jednatele a dále dochází ke změně sídla. 1) návrh na odvolání zástupců statutárního města Zlína z orgánů obchodních společností následovně: a) Technické služby Zlín, s.r.o., IČ: jednatel: dozorčí rada: Petr Bartoš Radek Majc Vojtěch Jelínek b) Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., IČ: jednatel: Rudolf Chmelař c) PSG Zlín, s.r.o., IČ: dozorčí rada: Ing. Aleš Přecechtěl - 2 -

3 2) návrh zástupců statutárního města Zlína do orgánů obchodních společností následovně: a) Technické služby Zlín, s.r.o., IČ: jednatel: dozorčí rada: Radek Majc Josef Novák Mgr. Mojmír Jurák b) Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., IČ: jednatel: Jiří Kadeřábek c) PSG Zlín, s.r.o., IČ: dozorčí rada: Ing. Jan Štětkář ukládá zástupcům statutárního města Zlína ve statutárních orgánech těchto obchodních společností tyto změny prosadit. 7/8Z/2011 8/8Z/2011 9/8Z/2011 "Plán odpadového hospodářství statutárního města Zlína na období let " - vyhrazení si pravomoci dle 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ke schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Zlína a o kompenzaci za tyto služby, mezi statutárním městem Zlínem, IČ , a Dopravní společností Zlín- Otrokovice, s.r.o., IČ , sídlem Podvesná XVII/3833, Zlín, dle přílohy, - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Zlína a o kompenzaci za tyto služby mezi statutárním městem Zlínem, IČ , a Dopravní společností Zlín- Otrokovice, s.r.o., IČ , sídlem Podvesná XVII/3833, Zlín, dle přílohy. bere na vědomí projektový záměr a podání žádosti o dotaci na projekt: "Napojení vyrozumívacích a varovacích systémů Zlín", součásti integrovaného projektu Zlínského kraje "Informační, výstražný a varovací systém Zlínského kraje", dále jen "IVVS ZK", Smlouvu o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK mezi statutárním městem Zlínem se sídlem nám. Míru 12, Zlín, IČ a Zlínským krajem se sídlem tř. T. Bati 21, Zlín a - 3 -

4 dalšími obcemi s rozšířenou působností ve Zlínském kraji, dle Přílohy č.1 tohoto usnesení a pověřuje Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, podpisem Smlouvy o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK. 10/8Z/ /8Z/ /8Z/ /8Z/2011 zamítá převzetí majetku zanechaného zůstavitelem ***, zemřelým dne ve Zlíně, a to: - pistole samonabíjecí Walther, ráže 9 mm Luger, v. č , - pistole samonabíjecí, Česká Zbrojovka, ráže 7,65 Browning, v. č , - práva a povinnosti k účtu ČSOB konto, na jméno zůstavitele, který je veden u Československé obchodní banky, a.s., se zůstatkem Kč 53,-- ke dni úmrtí, dle 175h odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dle něhož soud může majetek nepatrné hodnoty zanechaný zůstavitelem vydat tomu, kdo se postaral o pohřeb zůstavitele. ruší část usnesení Zastupitelstva města Zlína ze dne , čj. 14/14Z/2008, ve znění: koupi části pozemku pův. p.č. 1000/15 /dle GP označen jako p.č. 1000/16/ k.ú. Zlín o výměře 1437 m2 z vlastnictví České republiky příslušnost k hospodaření s majetkem Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, IČ do vlastnictví statutárního města Zlína za cenu dle znaleckého posudku pro výstavbu společenského a obchodního centra na ul. Březnická, uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín jako kupujícím a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, IČ: jako prodávajícím, dle přílohy pověřuje MUDr. Miroslava Adámka, primátora, podpisem smlouvy koupi části pozemku p.č.st k.ú. Zlín o výměře do 25 m2 dle geometrického zaměření od vlastníků bytových jednotek v domě na pozemku st.p.č k.ú. Zlín do vlastnictví statutárního města Zlína pro majetkoprávní vypořádání ve výši dle CMZ, tj. 2500,-Kč/m2 prodej zastavěné části pozemku p.č. 3124/10 k.ú. Zlín o výměře 30 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby půldomku pro *** ve výši dle CMZ, tj. 1100,- Kč/m2-4 -

5 14/8Z/ /8Z/ /8Z/ /8Z/ /8Z/ /8Z/ /8Z/ /8Z/2011 prodej pozemku p.č. 316/2 k.ú. Jaroslavice u Zlína o výměře 590 m2 pro *** pro scelení pozemků ve výši 550,- Kč/m2 prodej zastavěné části pozemku p.č. 590/29 k.ú. Mladcová o výměře 10 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby domu pro *** ve výši dle CMZ tj. 700,- Kč/m2 a s podmínkou zachování šíře chodníku minimálně 1,2 m prodej zastavěné části pozemku p.č. 980/30 k.ú. Zlín o výměře 26 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby domu pro *** ve výši dle CMZ tj. 1150,- Kč/m2 změnu (rozšíření) kupujícího zastavěné části pozemku 972/41 k.ú. Zlín o výměře do 45 m2 po kolaudaci přístavby k objektu byt. domu z *** na *** ve výši dle CMZ, tj. 780,-Kč/m2 prodej zastavěné části pozemku p.č. 972/41 k.ú. Zlín o výměře 50 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby půldomku pro *** ve výši dle CMZ tj.1100,- Kč/m2 prodej zastavěné části pozemku p.č. 3124/6 k.ú. Zlín o výměře 30 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby půldomku pro *** ve výši dle CMZ tj.1100,- Kč/m2 zamítá prodej pozemku p.č. 2092/3 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 124 m2 pro *** pro rozšíření pozemku zamítá prodej části pozemku p.č. 1593/29 k.ú. Zlín o výměře do 95 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro příjezd a odvodnění stékající vody u RD - 5 -

6 22/8Z/ /8Z/ /8Z/ /8Z/ /8Z/2011 zamítá prodej částí pozemků p.č. 909/8 o výměře do 152 m2 a p.č. 1868/1 o výměře do 14 m2 k.ú. Malenovice u Zlína dle geometrického zaměření pro *** pro zeleň, chodník a parkování u domu prodej části pozemku p.č. 561/5 k.ú. Louky nad Dřevnicí o výměře do 133 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro zahradu u RD ve výši 1046,- Kč/m2 prominutí smluvní pokuty ve výši ,00 Kč z neuhrazeného nájemného za nájem pozemků p.č. st a p.č. st. 7659, k.ú. Zlín, za dlužníkem ***. sjednání splátkového kalendáře delšího 18 měsíců panu *** ke splácení dlužného nájemného za užívání nebytových prostor za období červenec - říjen 2009, ve výši ,00 Kč po 500,00 Kč/měsíc po dobu 54 měsíců, pod ztrátou výhody splátek. a) sjednání splátkového kalendáře paní *** ke splácení celkového dluhu ve výši ,- Kč po 500,- Kč/měsíc po dobu 44 měsíců a při řádném dodržování splátkového kalendáře prodlužování nájemní smlouvy vždy o ½ roku; b) sjednání splátkového kalendáře manželům *** ke splácení celkového dluhu ve výši ,- Kč po 1 000,- Kč/měsíc po dobu 85 měsíců. 27/8Z/ /8Z/2011 sjednání splátkového kalendáře delšího 18 měsíců paní *** ke splácení vyúčtování otopu za rok 2010 ve výši ,- Kč po 500,- Kč/měsíc po dobu 49 měsíců. prominutí pohledávky za dlužníkem *** - pohledávka z nájmu bytu ,00 Kč - 6 -

7 29/8Z/2011 a) prodej bytové jednotky 2 + kk, č o podlahové ploše 56,54 m², v domě čp. 1024, Vysoká, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 56/224 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 56/224 na pozemku p. č. st o výměře 132 m2 dle nabídnuté kupní ceny v tomto pořadí: 1. *** nabídka: ,-- Kč 2. EURO CONCEPT, s.r.o. Podhradská 400, Luhačovice nabídka: ,-- Kč b) prodej bytové jednotky 2 + 1, č o podlahové ploše 45,3 m², v domě čp. 3716, Benešovo nábřeží, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 453/35958 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 453/35958 na pozemku p. č. st o výměře 948 m2 dle nabídnuté kupní ceny v tomto pořadí: 1. AAA Realitní fond, a.s., Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, nabídka: ,-- Kč 2. *** nabídka: ,-- Kč 3. *** nabídka: ,-- Kč c) prodej bytové jednotky 3 + 1, č o podlahové ploše 79,7 m², v domě čp. 3716, Benešovo nábřeží, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 797/35958 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 797/35958 na pozemku p. č. st o výměře 948 m2 dle nabídnuté kupní v tomto pořadí: 1. *** nabídka: ,-- Kč 2. EURO CONCEPT, s.r.o. Podhradská 400, Luhačovice nabídka: ,-- Kč 30/8Z/2011 a) prodej bytové jednotky 2 + kk, č o podlahové ploše 59,55 m², v domě čp. 978, Mostní, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 248/1000 na společných částech domu čp. 978 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 248/1000 na pozemku p. č. st o výměře 131 m2 dle nabídnuté kupní ceny zájemci: - *** nabídka: ,-- Kč b) prodej bytové jednotky 2 + kk, č o podlahové ploše 57,64 m², v domě čp. 1012, tř. Tomáše Bati, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5764/22912 na společných částech domu čp spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5764/22912 na - 7 -

8 pozemku p. č. st o výměře 133 m2, dle nabídnuté kupní ceny zájemci: - *** nabídka: ,-- Kč c) prodej bytové jednotky 3 + 1, č o podlahové ploše 82,00 m², v domě čp. 1636, Lipová, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 82/164 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 82/164 na pozemku p. č. st o výměře 78 m2 dle nabídnuté kupní ceny zájemci: - *** nabídka: ,-- Kč d) prodej bytové jednotky 3 + 1, č o podlahové ploše 82,00 m², v domě čp. 1636, Lipová, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 82/164 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 82/164 na pozemku p. č. st o výměře 78 m2 dle nabídnuté kupní ceny v tomto pořadí: - *** nabídka: ,-- Kč - *** nabídka: ,-- Kč 31/8Z/ /8Z/2011 prodej rodinného domu čp. 6386, Dolní, Zlín, v k. ú. Zlín paní ***dle tabulky. zrušuje usnesení č. 70/7Z/2011 Zastupitelstva města Zlína ze dne , na prodej domu čp. 193, na pozemku p. č. st. 338 a pozemků p. č. st. 338 výměře 172 m2 a p. č. 162/2 (zahrada)o výměře 717 m2, v k. ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín dle nabídnuté kupní ceny zájemci: - *** nabídka: ,-- Kč prodej domu čp. 193, na pozemku p. č. st. 338 a pozemků p. č. st. 338 výměře 172 m2 a p. č. 162/2 (zahrada)o výměře 717 m2, v k. ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín dle nabídnuté kupní ceny zájemcům: - *** nabídka: ,-- Kč 33/8Z/2011 zamítá prodej garáže včetně pozemku v k.ú. Zlín, ulice Dlouhá, na parcele st. 203/3 panu ***, za částku ve výši ,- Kč

9 34/8Z/2011 a) sloučení Základní školy Zlín, Štefánikova 2514, příspěvkové organizace, se sídlem Zlín, Štefánikova 2514, , IČ , a Školní jídelny Zlín, Hradská 5189, příspěvkové organizace, se sídlem Zlín, Hradská 5189, PSČ , IČ , a to k s tím, že činnost školní jídelny, kterou nyní vykonává Školní jídelna Zlín, Hradská 5189, příspěvková organizace, bude vykonávat Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace, IČ ; b) převod veškerých práv, povinností, majetku, pohledávek a závazků včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů vzniklých do Školní jídelny Zlín, Hradská 5189, příspěvkové organizace na Základní školu Zlín, Štefánikova 2514, příspěvkovou organizaci, se sídlem Zlín, Štefánikova 2514, PSČ , IČ ; c) zrušení Školní jídelny Zlín, Hradská 5189, příspěvkové organizace, se sídlem Zlín, Hradská 5189, PSČ , IČ , po vypořádání všech pohledávek a závazků pověřuje Ing. Alenu Zubalíkovou, náměstkyni primátora, všemi potřebnými kroky souvisejícími s realizací sloučení Základní školy Zlín, Štefánikova 2514, příspěvkové organizace, se sídlem Zlín, Štefánikova 2514, PSČ , IČ a Školní jídelny Zlín, Hradská 5189, příspěvkové organizace, se sídlem Zlín, Hradská 5189, PSČ , IČ /8Z/ /8Z/2011 změnu jmenovitého složení Komise místní části Kostelec a Kudlov dle důvodové zprávy a bere na vědomí změnu jmenovitého složení Komise místní části Lužkovice, Příluky a Salaš dle důvodové zprávy. zrušuje usnesení Zastupitelstva města Zlína č. 18/16Z/2008 ze dne , kterým byl schválena PRAVIDLA pro poskytování a vyúčtování neinvestičních dotací z Kulturního fondu města Zlína aktualizaci PRAVIDEL pro poskytování a vyúčtování neinvestičních dotací z Kulturního fondu města Zlína 37/8Z/2011 přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele: MALÁ SCÉNA Zlín (IČ: ), ,00 Kč, Nájemné prostor k pravidelné činnosti a služby s tím související na rok

10 uzavření dodatku č. 1/11 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z Kulturního fondu města Zlína č ze dne mezi statutárním městem Zlínem (IČ: )a MALOU SCÉNOU Zlín (IČ: ), jejímž předmětem je přidělení ,00 Kč, Nájemné prostor k pravidelné činnosti a služby s tím související na rok /8Z/ /8Z/ /8Z/ /8Z/ /8Z/ /8Z/2011 zamítá poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na rok 2011 pro žadatele Zlínský plavecký klub, IČ: , na akci Preventivní zdravotní prohlídky ve výši ,00 Kč. poskytnutí dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ žadatele: Sdružení Útulek pro zvířata v nouzi Vršava, Pod Vrškem 6422, Zlín, IČ: , ,00 Kč, pořad "Němé tváře" poskytnutí dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ žadatele: Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Zlín, Javorová, 4519, Zlín, IČ: , ,00 Kč, nákup léčiv poskytnutí dotace z Ekofondu z prostředků OMZ pro žadatele: Charita Zlín, Burešov 4886, Zlín, IČ: , ,00 Kč, zřizování dětských hřišť odstupující 1. náměstkyni Mgr. Evu Štauderovou, ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu Zlína, tj. s Magistrátem města Zlína, oddělením územního plánování ve smyslu ust. 53 odst.1 a odst.3 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, do konce roku 2011 bere na vědomí podání žádostí statutárního města Zlína o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekty "Zlepšení tepelně technických vlastností budov Základní školy Zlín, Mikoláše Alše 558" a "Zlepšení tepelně technických vlastností budov Základní školy Zlín, Komenského II - Havlíčkovo nábřeží 2567" zajištění vlastních zdrojů na financování celkových nákladů projektu, na které nebude poskytnuta podpora z Fondu soudržnosti, Státního fondu životního prostředí nebo Státního rozpočtu

11 44/8Z/ /8Z/ /8Z/2011 výkup části o výměře do 60 m2 pozemku p. č. 135 trvalý travní porost v obci Zlín, k.ú. Kudlov, od ***, za kupní cenu ve výši 558,-- Kč/m2. změnu jmenovitého složení Komise místní části Lužkovice dle důvodové zprávy zrušuje s účinností ke dni usnesení Zastupitelstva města Zlína č. j. 9/ust.Z/2010 ze dne , na základě kterého byly delegovány kompetence na náměstky primátora, - s účinností ke dni delegování kompetencí na náměstky primátora podle ust. 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), takto: 1. náměstek primátora Jiří Kadeřábek oblast územního plánování a architektury oblast dopravy oblast stavební průmyslové zóny oblast regionálního rozvoje správa majetkových účastí v obchodních společnostech a neziskových organizacích - konzultační činnost pro 2. náměstka primátora, pověřeného správou majetkových účastí v obchodních společnostech a neziskových organizacích protikorupční politika a protikorupční opatření - konzultační činnost pro 2. náměstka primátora, pověřeného protikorupční politikou a protikorupčními opatřeními 2. náměstek primátora - neuvolněný člen RMZ Mgr. Aleš Dufek správa majetkových účastí v obchodních společnostech a neziskových organizacích protikorupční politika a protikorupční opatření oblast správy majetku zdravé město a agenda 21 Městská policie Zlín, Integrovaný záchranný systém konzultační činnost pro náměstka primátora, pověřeného řízením Městské policie Zlín oblast cestovního ruchu konzultační činnost pro náměstka primátora, pověřeného řízením oblasti cestovního ruchu

12 oblast informatiky konzultační činnost pro náměstka primátora, pověřeného řízením informatiky náměstek primátora Ondřej Běták řízení Městské policie Zlín, Integrovaný záchranný systém bezpečnost a krizové řízení oblast bydlení oblast mládeže, tělovýchovy a sportu oblast loterií a jiných podobných her oblast zásobování vodou, teplem a jinými druhy energií oblast správy majetku konzultační činnost pro 2. náměstka primátora, pověřeného řízením správy majetku správa obchodního podílu ve společnosti PSG Zlín,s.r.o. - konzultační činnost pro primátora náměstek primátora Mgr. Miroslav Kašný oblast sociálních věcí oblast církví oblast zdravotnictví a péče o zdravotně postižené oblast kultury oblast strategického rozvoje a oblast dotací oblast záležitostí EU oblast majetkových účastí města v neziskových organizacích Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s., Městské divadlo Zlín Kongresové centrum Zlín národnostní menšiny oblast památkové péče náměstek primátora RNDr. Bedřich Landsfeld oblast ekonomiky oblast tvorby ekonomických koncepcí, oblast finančního, ekonomického a investičního plánování oblast financí financování rozpočtu v oblasti kapitálových příjmů a cizích zdrojů mimo dotací oblast bankovních produktů a jejich optimalizace oblast rozpočtu a controllingu oblast životního prostředí oblast městské zeleně oblast majetkové účasti města v příspěvkové organizaci ZOO a Zámek Zlín Lešná

13 náměstkyně primátora Ing. Alena Zubalíková oblast školství oblast informatiky oblast cestovního ruchu spolupráce s UTB konzultační činnost pro primátora zdravé město a agenda 21 konzultační činnost pro 2. náměstka primátora, pověřeného řízením zdravého města a agendy 21 oblast majetkových účastí města v neziskových organizacích Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s., Městské divadlo Zlín - konzultační činnost pro náměstka primátora, pověřeného řízením této oblasti Kongresové centrum Zlín - konzultační činnost pro náměstka primátora, pověřeného řízením této oblasti Ve výše uvedených kompetencích zastupují příslušní náměstci primátora statutární město Zlín navenek. V době nepřítomnosti primátora nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci, jedná namísto něj a rozhoduje ve všech věcech, které jsou jinak svěřeny primátorovi, kterýkoli z náměstků, kterého primátor určí. V době nepřítomnosti náměstků primátora nebo v době, kdy náměstci primátora nevykonávají svou funkci, se tito zastupují navzájem na základě pověření příslušného nepřítomného náměstka; pokud takovéto pověření není uděleno nebo pokud náměstek, jemuž bylo pověření uděleno, není přítomen, jedná v rámci jeho kompetencí primátor nebo kterýkoli z náměstků primátora, kterého primátor určí. Náměstci primátora spolupracují zejména s následujícími útvary Magistrátu města Zlína a příspěvkovými organizacemi města: Jiří Kadeřábek Odbor stavebních a dopravních řízení Odbor realizace investičních akcí Odbor ekonomiky a majetku oddělení koordinace projektů oddělení územního plánování oddělení urbanismu a architektů Mgr. Aleš Dufek Odbor ekonomiky a majetku Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení krizového řízení a obrany oddělení cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů Odbor informatiky Městská policie Zlín

14 Ondřej Běták Odbor ekonomiky a majetku Odbor školství Odbor vnitřní správy oddělení krizového řízení a obrany oddělení prevence kriminality a sportovišť Městská policie Zlín Mgr. Miroslav Kašný Odbor sociálních věcí Odbor školství Odbor realizace investičních akcí Odbor kultury Odbor Kulturní centrum Odbor ekonomiky a majetku oddělení koordinace projektů RNDr. Bedřich Landsfeld Odbor ekonomiky a majetku Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor městské zeleně ZOO a zámek Zlín - Lešná Ing. Alena Zubalíková Odbor školství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor ekonomiky a majetku Odbor Kulturní centrum Odbor informatiky oddělení cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů. MUDr. Miroslav Adámek v. r. Mgr. Aleš Dufek v. r. primátor 2. náměstek primátora

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 24.6.2004 (odsouhlaseno Radou HMP dne 15.6.2004) 1. 040 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci Městským

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 18. 6. 2003 v budově Obecního úřadu Dobrá obřadní síň.

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 18. 6. 2003 v budově Obecního úřadu Dobrá obřadní síň. U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 18. 6. 2003 v budově Obecního úřadu Dobrá obřadní síň. 1. ZAHÁJENÍ 1.1. s ch v a l u j e po změně programu, program 6. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více