Služby Internetu. Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služby Internetu. Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Služby Internetu Učební text pro předmět U052 Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková Praha 2007

2

3 Obsah 3 Obsah 1. Seznámení s internetem... 5 Stručná historie Internetu... 5 Základní služby Internetu Internetové prohlížeče... 9 Internet Explorer... 9 Mozilla Firefox Vyhledavače informací Seznam Atlas Centrum Zahraniční vyhledavače Google Yahoo Elektronická pošta Elektronické pohlednice Noviny a časopisy Noviny Časopisy Encyklopedie a slovníky Encyklopedie Wikipedia Překladové slovníky Mapy a plánování tras Mapy.cz Mapy na Google Plánování tras na Mapy.cz Další plánovače tras Obchody online Obchody na Internetu Úřady on-line Obecní a městské úřady Obchodní rejstřík a další evidence Poštovní služby Vyhledání telefonních čísel Vyhledání informací z katastrálního úřadu Odkazy na zajímavé webové stránky Literatura... 54

4

5 1. Seznámení s internetem 5 1. Seznámení s internetem Historie Internetu WWW ARPANET Stručná historie Internetu Za oficiální vznik Internetu je možné považovat spojení 4 počítačů do sítě ARPANET v listopadu Tato síť zahrnovala University of Utah, University of California (Santa Barbara), University of California (Los Angeles: UCLA) a Stanford Research Institute. Projekt byl financován americkým ministerstvem obrany. Cílem projektu bylo zajistit vysokou odolnost sítě vůči chybám a narušení (např. zničení některých komunikačních uzlů nebo částí). V roce 1972 vzniká , první klíčová aplikace Internetu. V roce 1973 jsou do sítě Arpanet připojeny první zahraniční uzly, vzniká služba FTP. V roce 1974 je publikována specifikace rodiny protokolů TCP/IP (jedná se o základní protokol Internetu). V roce 1975 vznikají první konference (mailing list). V roce 1979 byl spuštěn provoz diskusních skupin USENET. Ve Francii v roce 1982 vzniká Minitel: videotex systém s až 15 miliony uživatelů představuje první masově rozšířený B2C systém (objednávání lístků, letenek, využívání bankovních služeb s placením v účtu za telefon). Později ale zbrzdilo rozvoj samotného Internetu ve Francii. V roce 1982 vzniká evropská síť EUnet (původně se 4 zeměmi). O rok později vzniká samostatná vojenská síť MILNET a ARPANET je používán pouze pro civilní provoz. Považováno za druhé oficiální narozeniny Internetu. V roce 1984 vzniká DNS (systém pro převod doménových jmen na IP adresy) v dnešní podobě. V roce 1986 je popsán první průnik hackerů do systému univerzity. V roce 1989 je navržen WWW celosvětová síť hypertextově provázaných dokumentů založených na jazyku HTML (původně vytvořen pro vnitřní potřebu CERN a spolupracujících organizací). V roce 1990 vznikla první verze grafického WWW (webového) prohlížeče (i když zatím převažují textové a dokonce řádkové webové prohlížeče). V roce 1990 zaniká ARPANET. Tento rok je spojen i s prvním komerčním poskytovatelem telefonického připojení k Internetu. V roce 1991 vznikají aplikace Gopher, šifrování PGP, webový prohlížeč Lynx. Pokusně je v tomto roce připojeno Československo k Internetu. V květnu je WWW na centrálním serveru CERN, v prosinci jsou již první instalace WWW serveru mimo Evropu. 13. února 1992 dochází k oficiálnímu připojení Československa k Internetu. V roce 1993 je uveden první masově rozšířený grafický webový prohlížeč Mosaic tím začíná masový rozmach WWW. V roce 1994 je uveden na trh první komerční prohlížeč Netscape, vzniká konsorcium W3C. Objevují se první reklamní proužky a obchody (ale i online krádež v Citibank). Od roku 1995 se WWW stává nejpoužívanější službou na Internetu, vzniká Amazon.com a ebay.

6 1. Seznámení s internetem 6 V roce 1996 nastává rozvoj telefonování přes Internet, dochází k prvním velkým výpadkům poskytovatelů Internetu v důsledku přetížení linek, vzniká ICQ. V ČR vzniká Seznam a Neviditelný pes, první proužková reklama u nás. V roce 1998 byl v ČR zprovozněn Obchodní rejstřík na Internetu, proběhl první ročník akce Březen měsíc Internetu. V roce 1999 byla založena první čistě internetová banka s plným rozsahem služeb, vzniká Napster (služba pro sdílení písní). V roce 2000 se odhaduje více jak 1 miliarda webových stránek. Dochází k prudkému poklesu nadhodnocených cen akcií a následně ke krachu mnoha tzv. dot.com firem. V roce 2001 došlo k prvnímu přenosu nekomprimovaného signálu HDTV v reálném čase. Je spuštěna panevropská gigabitová síť GÉANT. V roce 2002 vznikají první blogy, odhaduje se 605 milionů uživatelů Internetu. V roce 2003 proběhly první oficiální elektronické volby v části Švýcarska. Dochází k celosvětovému napadení Internetu červy s výpadky mnoha služeb Internetu. V ČR začíná fungovat Ministerstvo informatiky (zrušeno 2007). Spuštěn Portál veřejné správy. Zavedeny kurzy Národního programu počítačové gramotnosti (zrušeno 2007). V roce 2004 vzniká prohlížeč FireFox, Čína spouští vlastní akademickou páteřní gigabitovou síť. V roce 2005 je provozováno přes 70 milionů WWW serverů, počet webových stránek je odhadován na 20 až 40 miliard. WWW Adresa Elektronická pošta Základní služby Internetu Když se v současnosti řekne Internet, většina uživatelů si jako první vybaví prohlížení webových stránek. Jedná se dnes o dominantní službu Internetu. Je založen na jazyku HTML (v něm jsou vytvořeny stránky), protokolu http (určený pro komunikaci WWW serveru s klientem) a URL (představuje standardizovaný soubor pravidel pro zápis adresy všech možných zdrojů jednotným způsobem. Pokud si chceme zobrazit stránku s rozvrhem hodin Univerzity třetího věku, zapisovali bychom do webového prohlížeče: První část adresy nám říká, že jako typ zdroje je zvolena WWW služba (v tomto případě pomocí protokolu http), následuje doménové jméno serveru: u3v.vse.cz (server univerzity třetího věku na VŠE v Praze) a konečně poslední částí adresy sdělujeme prohlížeči, jaká konkrétní stránka se má načíst (v našem případě stránka s rozvrhem hodin). Služeb Internetu je však více, jednou z prvních je elektronická pošta. Představuje levnou, rychlou a pohodlnou náhradu za klasickou poštu. Navíc se pomocí elektronické pošty mohou posílat i data (soubory), které umožňují rychlou spolupráci více osob. K elektronické komunikaci potřebujeme mít svoji schránku (a tím i svoji adresu) a znát adresu toho, komu chceme psát. Adresa může vypadat následovně: Před je to uživatelské jméno adresáta, následuje poskytovatel poštovní služby (v příkladu je to Seznam)a zpravidla stát (cz).

7 FTP Diskuse Telnet Telefonování přes internet Instant messaging 1. Seznámení s internetem 7 Pro přenos souborů je na Internetu používána služba FTP. Většinou je možné stahovat soubory i pomocí služby WWW, ale zejména při větším počtu souborů je vhodné využít právě služby FTP. V současné době již tak nejsou populární adresné konference, diskusní skupiny a různá diskusní fóra. Jedná se zpravidla o tematicky úzce zaměřenou diskusi, která i v současnosti může přinést účastníkovi nové informace. K přístupu ke vzdáleným počítačům je určena služba s názvem Telnet. Na rozdíl od služby FTP, pomocí které můžeme stahovat či posílat soubory, pomocí služby Telnet můžeme přímo pracovat na vzdáleném počítači. Zajímavou službou je telefonování a faxování přes Internet. Výhodné je tehdy, pokud využijeme takového připojení k Internetu, ke kterému nepotřebujeme zpravidla pevnou telefonní linku, zrušíme ji a přesto chceme výhodně telefonovat. Jedním z nejpoužívanějších řešení je program Skype. Poslední zde zmíněnou službou je Instant messaging (okamžité zprávy). Tyto programy umožňují komunikaci v reálném čase. Jedním z nejrozšířenějších programů je ICQ. Některé firmy zveřejňují ICQ číslo pracovníků technické podpory nebo odborných prodavačů a s nimi lze online diskutovat. Na Internetu existuje samozřejmě více služeb, ty ale přenecháme specializovaným publikacím. Jen uveďme jejich názvy: výměnné P2P sítě, IRC (pro komunikaci v reálném čase), Gopher (přístup k utříděným seznamům odkazů na různé zdroje), audio- a videokonference, internetová rádia a televize.

8 1. Seznámení s internetem 8

9 2. Internetové prohlížeče 9 Internetový prohlížeč 2. Internetové prohlížeče Internetový prohlížeč (browser) je počítačový program, který slouží k prohlížení a zobrazení informací z webových serverů v Internetu. Těchto prohlížečů existuje velké množství, některé z nich si přiblížíme. Adresa webové stránky většinou začíná zkratkou následovanou textem odděleným tečkou, či zpětným lomítkem, konkretizující přesnou adresu stránky. Příkladem takové stránky může být Internet Explorer Jedná se o jeden z užívanějších internetových prohlížečů, je součástí MS Windows. K jeho spuštění je na ploše nainstalovaná ikona. Pokud by tato ikona na ploše nebyla připravená, program spustíme z nabídky START (na obrazovce je v levém dolním rohu), PROGRAMY. OBRÁZEK 1: ÚVODNÍ OBRAZOVKA PROGRAMU INTERNET EXPLORER Adresa Hledat Historie Oblíbené stránky Pro zadání konkrétní webové adresy můžeme použít panel Adresa, při poklepání na šipku vpravo se zobrazí seznam adres, které jsme již dříve zadávali. Panel Adresa je ovšem možné také použít pro vyhledávání. Je možné zadávat názvy nebo slova a aplikace Internet Explorer automaticky přejde na server, který nejvíce odpovídá zadanému výrazu, a zároveň zobrazí seznam dalších webových stránek. Tlačítko Hledat na panelu nástrojů pomáhá vyhledat webové servery, pro vyhledávání zadáváme slovo nebo větu, která popisuje hledaný objekt. Jakmile se zobrazí výsledky vyhledávání, můžeme prohlížet jednotlivé webové stránky. Poklepáním na tlačítko Historie na panelu nástrojů je možné prohlížet seznam naposledy navštívených webových stránek. Pomocí programu Internet Explorer si můžeme vytvořit seznam oblíbených webových stránek. Webovou stránku, kterou si chceme takto uložit, je možné přidat do seznamu oblíbených stránek, tak, že na této webové stránce klepneme na tlačítko Oblíbené. Jakmile budeme chtít tuto stránku v budoucnu znovu otevřít, klepneme na tlačítko Oblíbené na panelu nástrojů a potom na příslušného zástupce v seznamu oblíbených položek.

10 Domovská stránka 2. Internetové prohlížeče 10 Tu stránku, kterou nejčastěji požíváme, můžeme nastavit jako domovskou, to znamená, že se zobrazí při každém spuštění aplikace Internet Explorer nebo po klepnutí na tlačítko Domů na panelu nástrojů. Mozilla Firefox Jedná se o jednoduchý a přehledný internetový prohlížeč. Tento není součástí MS Windows a uživatelé si jej musí sami nainstalovat. Pokyny k instalaci a program pro bezplatné vyzkoušení a je možné najít na webové stránce tvůrců tohoto programu, Česká verze tohoto programu je ke stažení na Po nainstalování se na ploše objeví tato ikona, pomocí které prohlížeč také spustíme. Pokud by tato ikona na ploše nebyla připravená, program spustíme z nabídky START (na obrazovce je v levém dolním rohu), PROGRAMY. OBRÁZEK 2: ÚVODNÍ OBRAZOVKA MOZILLA FIREROX Adresní řádek Tlačítko prohlížeče Na vybranou webovou stránku nebo server přejdeme, že napíšete její konkrétní webovou adresu do adresního řádku v horní části okna prohlížeče nebo můžeme dvojitě poklepat na adresní řádek, tím vybereme stávající adresu. Pokud webovou stránku neznáme přesně, můžeme zkusit vyhledávání, opět pomocí adresního řádku. Do adresního řádku napíšeme text, který by měla hledaná stránka obsahovat a výsledkem hledání bude seznam webových adres, které hledaný text obsahují. Program umožňuje přejít na některý z internetových prohlížečů, k tomu slouží tlačítko prohlížeče, které je vpravo od adresního řádku, poklepáním na ikonku prohlížeče se rozbalí seznam dostupných vyhledávačů. OBRÁZEK 3: VOLBA INTERNETOVÉHO VYHLEDAVAČE V MOZILLA FIREFOX

11 3. Vyhledavače informací 11 Internetový vyhledávač Seznam 3. Vyhledavače informací Internetový vyhledávač je webová stránka, pomocí které je možné vyhledávat různé informace, soubory či obrázku v rámci Internetu. V dalším textu si přiblížíme několik českých i zahraničních internetových vyhledávačů. Seznam Portál Seznam vlastní firma Seznam.cz, a.s., byl založen jako první katalogový vyhledávací server v ČR již v roce Pro otevření této webové stránky zadáme do příkazové řádky adresu OBRÁZEK 4: HLAVNÍ STRÁNKA Atlas Atlas Portál Atlas vznikl v roce 1997, od roku 1999 provozuje server společnost Atlas.CZ, a.s. Pro otevření této webové stránky zadáme do příkazové řádky adresu

12 3. Vyhledavače informací 12 OBRÁZEK 5: HLAVNÍ STRÁNKA Centrum Centrum Portál Centrum založila společnost NetCentrum, s.r.o., portál byl spuštěn v roce Pro otevření této webové stránky zadáme do příkazové řádky adresu OBRÁZEK 6: HLAVNÍ STRÁNKA

13 3. Vyhledavače informací 13 Zahraniční vyhledavače Google Google Řadí se pravděpodobně mezi nejpopulárnější internetové vyhledavače. Domovskou stránku vyhledavače najdeme na česká mutace je na adrese OBRÁZEK 7: ÚVODNÍ STRÁNKA Yahoo Yahoo Tento internetový vyhledavač je považován za jeden z nejznámějších a největších internetových vyhledávačů. Vyhledavač otevřeme na OBRÁZEK 8: ÚVODNÍ STRÁNKA

14 Příklad 3. Vyhledavače informací 14 Příklad: Vyhledávání informací pomocí internetových vyhledávačů Vyhledejme pomocí různých internetových vyhledávačů webové stránky, na kterých se vyskytují informace o Vysoké škole ekonomické. K vyhledání požadované webové stránky použijeme postupně a Postupné zadávání dotazu a výsledku vyhledávání zachycují následující obrázky. OBRÁZEK 9: ZADÁNÍ DOTAZU NA OBRÁZEK 10: VÝSLEDEK DOTAZU NA

15 3. Vyhledavače informací 15 OBRÁZEK 11: ZADÁNÍ DOTAZU NA OBRÁZEK 12: VÝSLEDEK DOTAZU NA

16 3. Vyhledavače informací 16 OBRÁZEK 13: ZADÁNÍ DOTAZU NA OBRÁZEK 14: VÝSLEDEK DOTAZU NA

17 3. Vyhledavače informací 17 OBRÁZEK 15: ZADÁNÍ DOTAZU NA OBRÁZEK 16: VÝSLEDEK DOTAZU NA

18 3. Vyhledavače informací 18 OBRÁZEK 17: ZADÁNÍ DOTAZU NA OBRÁZEK 18: VÝSLEDEK DOTAZU NA

19 4. Elektronická pošta 19 Elektronická pošta 4. Elektronická pošta Elektronická pošta patří v současné době k jednomu z frekventovaných způsobů komunikace. Fre ové adresy jsou využívány pravděpodobně nejvíce k soukromým účelům. Založení ové schránky umožňuje celá řada webových stránek. (např. atd.) Popíšeme si krok za krokem, jak si založit na 1. Pomocí internetového prohlížeče si otevřeme stránku OBRÁZEK 19: ÚVODNÍ STRÁNKA SEZNAM.CZ 2. Vpravo na této stránce najdeme formulář pro zadání uživatelského jména a hesla, nad ním je odkaz Založit nový , na tento odkaz klepneme. 3. Program nabízí dvě možné přípony uživatelského jména, vybereme příponu a klepneme na tlačítko Pokračovat.

20 4. Elektronická pošta 20 OBRÁZEK 20: REGISTRACE 4. Nyní zadáme požadované osobní údaje a po jejich zadání opět klepneme na tlačítko Pokračovat. 5. V tomto kroku si vybereme nebo zadáme konkrétní uživatelské jméno. (Program nabízí různé použitelné kombinace jména a příjmení, které jsme zadali v předchozím kroku a které dosud nikdo nepoužívá. Pokud nám ani jedna z nabízených variant nevyhovuje, zvolíme si vlastní a zapíšeme jej do příslušného rámečku, stiskneme tlačítko Ověřit uživatelské jméno.) Zadáme heslo, které budeme používat při přihlašování k poště, a stiskneme tlačítko Dokončit. 6. Pokud vše proběhlo v pořádku, máme vytvořenu novou ovou adresu.

21 5. Elektronické pohlednice 21 Elektronické pohlednice 5. Elektronické pohlednice Pomocí Internetu lze odeslat různá přáníčka a elektronické pohlednice. K tomuto účelu existuje velké množství různých českých i zahraničních webových serverů (např. Elektronická pohlednice je obdoba klasické papírové pohlednice. Vybereme si obrázek, který chceme poslat, můžeme doplnit titulek, napíšeme text pohlednice a nezbytný je adresáta. Dále je možné u pohlednice nastavit další parametry, např. velikosti a barvy textů, čas a datum odeslání (odeslání lze také odložit na jiný den), zaslání doručenky. Popišme si postup při vytváření pohlednice: 1. Výběr obrázku pro pohlednici na některém z webových serverů. OBRÁZEK 21: UKÁZKA VÝBĚRU POHLEDNICE NA

22 5. Elektronické pohlednice Vyplnění formuláře příslušných textů pohlednice. Nesmíme zapomenout na správné zadání ové adresy adresáta. Pro kontrolu správnosti námi zadaných údajů je dobré před odesláním si ještě prohlédnout náhled. 3. Odeslání pohlednice.

23 6. Noviny a časopisy Noviny a časopisy Noviny Noviny Na Internetu můžeme najít stránky téměř všech novin a mnoha časopisů. Uveďme si nejprve přehled pro noviny: Mladá fronta Dnes: Právo: a Lidové noviny: Deník (např. Pražský): Hospodářské noviny: Blesk: Po přehledu internetových verzí nejrozšířenějších tištěných deníků ještě uvedeme alespoň dva tituly pouze internetových novin: Neviditelný pes: Britské listy: Kromě práce s jednotlivými tituly, můžeme využít i služby, která nám zobrazí přehled tisku z různých titulů novin. Např. lze zobrazit z portálu Seznam odkaz Denní tisk a zobrazí se požadované. OBRÁZEK 22: PŘEHLED DENNÍHO TISKU Po přehledu odkazů si poněkud podrobněji ukážeme, jak pracovat (číst noviny) se stránkami ihned.

24 6. Noviny a časopisy 24 Po načtení hlavní stránky máme k dispozici volbu rubrik (v pruhu pod titulkem a v tlačítkách v levé části obrazovky). Po hlavních zprávách je stránka členěna do skupin zpráv podle témat (Domácí, Ekonomika, Finance, Komentáře, Rozhovory, Zahraniční). Tyto rubriky si můžeme zobrazit i odklepnutím titulku rubriky (je zobrazen nad vlastními zprávami). OBRÁZEK 23: HLAVNÍ STRÁNKA IHNED.CZ Zcela dole v tiráži si můžeme vybrat opět z jednotlivých rubrik, můžeme zvolit zobrazení stránek jednotlivých časopisů vydavatelství, případně si vybrat i z několika speciálů. Chceme-li se podívat na zprávy např. z kultury, zvolíme je buď odklepnutím tlačítka Kultura, nebo sjedeme v seznamu zpráv na zprávy z kultury a odklepneme titulek. Zobrazí se upravená stránka se zpravodajstvím z kultury. Navíc se zobrazí dílčí menu zpráv z kultury (doplní se tlačítka v bílé barvě).

25 6. Noviny a časopisy 25 OBRÁZEK 24: KULTURNÍ ZPRÁVY NA IHNED.CZ Tímto způsobem můžeme klasicky listovat novinami a číst zprávy podle pořadí, jak byly publikovány. Internet nám ale dává možnost nalézt požadovanou zprávu v archívu. K tomu slouží v pravém horním rohu stránky textové pole (vyplněné třemi tečkami) ukončené tlačítkem s šipkou. Sem zapisujeme požadavek na jednoduché hledání. Po zadání slova Othello se jako výsledek zobrazí prvních deset titulků a úvodních vět článků z třiceti nalezených (stav při hledání ). Pokud bychom chtěli využít podrobnějších možností vyhledávání, Vyhledávání můžeme odklepnout odkaz pokročilé hledání. Zobrazí se formulář pro zadávání složitějších podmínek. Buď můžeme využít operátorů AND, OR nebo NOT, kterými v první řádce spojujeme vyhledávané výrazy, nebo můžeme využít dalších třech řádek, ve kterých specifikujeme, co musí výsledek obsahovat, co může obsahovat a co naopak obsahovat nesmí. Vyhledejme všechny články o vlaku Pendolino, články by měly obsahovat město Bratislava a nesmějí obsahovat město Vídeň (do obou těchto měst tento vlak jezdí). V dolní části vyhledávacího formuláře můžeme vybrat, kdy měl být článek publikován (ponecháme standardně nabízený poslední rok) a dále volíme zdroje článku (buď ponecháme vyhledávání ze všech dílčích rubrik, nebo vybereme jen ty, které nás zajímají). Pod výběrem zdroje ještě můžeme upřesnit, ze kterých tištěných novin a časopisů se může vyhledávat, a zcela dole můžeme specifikovat výsledek hledání (zobrazit pouze titulek nebo titulek včetně popisu a počet výsledků na stránce). Následující obrázek nezobrazuje celý formulář pro vyhledávání.

26 6. Noviny a časopisy 26 OBRÁZEK 25: POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ NA IHNED.CZ Výsledkem takto zadaného pokročilého dotazu je 107 článků (opět dotaz spuštěn ). Symbol zámku před některými z výsledků značí, že pro přečtení článku bychom museli vydavateli zaplatit. Buď máme přístup do placené části archivu předplacen (potom po odklepnutí titulku článku zadáme v další stránce Uživatelské jméno a Heslo, případně nás článek zajímá tolik, že si přístup k článku vynutíme zasláním SMS v ceně 10 Kč. Časopisy Časopisy U časopisů je nabídka ještě pestřejší než u novin. Existují stovky titulů, které podporují tištěný časopis webovými stránkami. Místo vypisování stovek různých titulů v tomto případě odkážeme zájemce na stránky portálu Seznam: Zde zájemce nalezne přes titulů časopisů (např. 589 odborných a 293 společenských). OBRÁZEK 26: PŘÍKLAD ČASOPISU NA INTERNETU - EKONOM

27 7. Encyklopedie a slovníky 27 Encyklopedie Slovníky Wikipedia Příklad 7. Encyklopedie a slovníky Na internetu existuje celá řada encyklopedií a slovníků. Jsou samozřejmě různě rozsáhlé a některé odborně zaměřené. Ukážeme si alespoň některé z nich. Význam encyklopedií v elektronické podobě spočívá především v tom, že data se lépe vyhledávají, je možné provádět fulltextová prohledávání nebo hledat dle více kritérií najednou. Hesla v elektronických encyklopediích bývají často doplněna např. ilustrativními obrázky, videem, zvuky, případně odkazy na další související stránky. Encyklopedie Wikipedia Wikipedia je mezinárodní encyklopedie otevřeným obsahem, na němž pracují dobrovolníci z celého světa. Wikipedia funguje na principu takzvaných wiki, což znamená, že nový uživatel může vložit takřka libovolný článek, může změnit článek (ať už pouze opravit překlep, zkorigovat věcnou chybu, článek výrazně rozšířit nebo zcela přepsat). Encyklopedii Wikipedia najdeme na webové adrese či v české mutaci na Česká verze Wikipedie začala svou činnost v roce Příklad: Vyhledávání informací v encyklopedii Wikipedia Vyhledejme v encyklopedii Wikipedia životopis zpěvačky Edith Piaf. OBRÁZEK 27: ZADÁNÍ DOTAZU NA

28 7. Encyklopedie a slovníky 28 OBRÁZEK 28: VÝSLEDEK DOTAZU NA Příklad Další encyklopedie jsou například zpřístupněny v rámci serveru Seznam (http://encyklopedie.seznam.cz). Příklad: Vyhledávání informací v encyklopediích na Seznamu Opět zkusme vyhledat životopis zpěvačky Edith Piaf. OBRÁZEK 29: ZADÁNÍ DOTAZU ENCYKLOPEDIE.SEZNAM.CZ

29 7. Encyklopedie a slovníky 29 OBRÁZEK 30: VÝSLEDEK DOTAZU ENCYKLOPEDIE.SEZNAM.CZ Překladové slovníky Překladové slovníky Pro překlad jednotlivých slov lze použít např. slovník, který je k dispozici na Současné slovníky, které jsou tam k dispozici, jsou licencovány od firmy LangSoft. OBRÁZEK 31: HLAVNÍ STRÁNKA SEZNAM.CZ Slova, jejichž překlad chceme vyhledat, píšeme do připraveného řádku, česky zadávané výrazy není nutné psát s diakritikou a není nutné zadávat text

30 7. Encyklopedie a slovníky 30 velkými nebo malými písmeny. Po zadání slova si vybereme jazyk, do kterého chceme slovo přeložit a stiskneme tlačítko Přelož. OBRÁZEK 32: ZADÁNÍ SLOVA PRO PŘEKLAD Program vypíše všechny přeložené výrazy a výrazy, které se zadaným slovem souvisejí. OBRÁZEK 33: PŘELOŽENÉ VÝRAZY Pokud bychom chtěli zadat k přeložení slovo z ruštiny, máme dvě možnosti, můžeme jej přepsat foneticky (např. učjebnik) nebo jej zadáme prostřednictvím ruské klávesnice, která je zde také k dispozici.

31 Mapy Trasy Mapy.cz 8. Mapy a plánování tras Mapy a plánování tras Na internetu funguje celá řada webových stránek, které nabízejí vyhledávání v mapách nebo plánování tras. Ukážeme si některé z nich. Mapy.cz Tato stránka firmě Seznam a používané mapy jsou od společnosti PJ Soft. Vyhledávání v mapách je komplexní je například možné najít konkrétní dům dle čísla popisného nebo orientačního. Na serveru Mapy.cz je možné vyhledávat regiony (geografická místa, administrativní celky, názvy obcí a jednotlivé adresy), ale také body zájmu tj. firmy, instituce, různé turistické zajímavosti, zastávky MHD, atd.). Regiony a body zájmu je možné také vzájemně kombinovat. Do příkazního řádku zadáme požadavek na vyhledání a klepneme na tlačítko Hledej. Zobrazí se nám mapa s hledaným místem, je označeno červeně. V pravé části mapy se objeví seznam institucí, které se na zadané adrese nacházejí (pokud se tam nějaké nacházejí). S takto zobrazenou mapou je možné dále pracovat. Pomocí tlačítek v pravé části mapy můžeme přepínat několika mapových podkladů (základní, turistický, letecký, hybridní a historický). Pohyb v mapě je možný pomocí klepnutím levého tlačítka myši do mapy a táhnutím, jiným způsobem je použití grafických šipek v pravé horní části mapy nebo kurzorových šipek. Když si mapu chceme přiblížit, dvakrát klepneme levým tlačítkem myši na požadované místo nebo je možné použít posuvník nebo tlačítko + v pravé horní části mapy (nad posuvníkem). Pro přiblížení je také možné využít tlačítko + na klávesnici. K oddálení mapy používáme klepnutím pravého tlačítka myši v mapě nebo je možné použít posuvník nebo grafické tlačítko v prostřední části mapy (pod posuvníkem). OBRÁZEK 34: ZÁKLADNÍ MAPA S VYHLEDANOU ADRESOU

32 8. Mapy a plánování tras 32 OBRÁZEK 35: LETECKÁ MAPA S VYHLEDANOU ADRESOU NA MAPY.CZ Google Mapy na Google Mapy na Google lze spustit z hlavní stránky nebo napsáním konkrétní adresy Tato služba je zatím pouze v angličtině. Uživatel má na výběr, zda použijete klasickou mapu nebo přímo satelitní snímek oblasti, či si zvolí mapu hybridní (kombinace satelitního snímku s názvy ulic). Úroveň přiblížení, kterou mapy umožňují, je na úrovni detailu, se kterou portál dané místo uchovává. OBRÁZEK 36: ÚVODNÍ STRÁNKA GOOGLE

33 8. Mapy a plánování tras 33 OBRÁZEK 37: UKÁZKA VYHLEDÁNÍ KONKRÉTNÍ ULICE NA GOOGLE OBRÁZEK 38: UKÁZKA HYBRIDNÍ MAPY NA GOOGLE

34 8. Mapy a plánování tras 34 Plánování tras Plánování tras na Mapy.cz Mapy.cz se v současné době patří mezi pravděpodobně nejpoužívanější mapové podklady na Internetu. Kromě klasického vyhledávání adresy je možné také plánovat různé trasy. Plánovač tras dává možnost plánovat cesty mezi dvěma místy zadanými jejich jménem (nejčastěji ulice a město, ale také řeka, pohoří apod.) nebo GPS souřadnicemi míst. Kromě zaměření GPS na mapě program umožňuje přenést tyto souřadnice do navigačního zařízení uživatele. Plánovač trasy spustíme klepnutím na tlačítko Plánovač tras, otevře se nám formulář, do kterého zadáváme start a cíl hledané cesty. OBRÁZEK 39: PLÁNOVAČ MAP NA SEZNAM.CZ Formulář pro zadání startu a cíle zvolené trasy vypadá takto: OBRÁZEK 40: FORMULÁŘ PRO ZADÁNÍ STARTU A CÍLE ZVOLENÉ TRASY

35 8. Mapy a plánování tras 35 Jakmile zadáme start a cíl naší cesty, stiskneme tlačítko Najdi trasu. Program vyhledanou trasu zvýrazní na mapě červenou čárou a dále itinerář trasy popíše v rámečku napravo od mapy včetně délky nalezené trasy a odhadované doby jízdy. OBRÁZEK 41: STANOVENÍ STARTU A CÍLE TRASY Další plánovače tras Další plánovače tras můžeme na adrese jsou zde uvedeny vždy odkazy na konkrétní plánovač trasy a stručně shrnuty jeho přednosti a nedostatky.

36 8. Mapy a plánování tras 36 OBRÁZEK 42: PLÁNOVAČE TRAS

37 9. Obchody online Obchody online Obchody mall.cz Obchody na Internetu Na Internetu je možné si hledat informace o požadovaném zboží. Hledat zprávy o novinkách, studovat testy jednotlivých výrobků. Zajímavou možností je ale online nákup zboží na Internetu. Podle druhu obchodu může být řešen různým způsobem. Od výběru zboží na Internetu a zaplacení a odebrání zboží na kamenné prodejně až po výběr, zaplacení a dodání zboží prostřednictvím Internetu (např. písničky ze serveru Existují i různé druhy obchodů. Můžeme navštívit obchodní domy na Internetu (zpravidla společenství více obchodů pod jednou střechou ), jednotlivé obchody a můžeme nakupovat i od ostatních uživatelů Internetu prostřednictvím aukcí. Již víme, jak zejména specializované obchody vyhledat. Můžeme využít portálů např. Seznam, kde existuje přehled online obchodů. Po nalezení obchodu bychom měli být opatrní jde přeci o naše peníze. Jedním z indikátorů bezpečného obchodu je certifikace APEK (Asociace pro elektronickou komerci viz též webové stránky: Jako první si v této kapitole ukážeme elektronický obchodní dům mall.cz na adrese Hned na úvodní obrazovce se rozhodujeme, který konkrétní obchod navštívíme, nebo můžeme vyhledat požadované zboží přímo z úvodní stránky (odkaz pro hledání zboží je nahoře pod titulkem). OBRÁZEK 43: OBCHODNÍ DŮM MALL.CZ

38 Vyhledání zboží 9. Obchody online 38 Součástí obchodního domu mall.cz je 25 českých obchodů, můžeme navštívit 14 obchodů na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. A konečně k dispozici máme i pět partnerských obchodů. Pokud přesně víme, co chceme koupit a ve kterém obchodě zboží hledat, můžeme vstoupit do konkrétního obchodu. My však předpokládejme, že chceme koupit do auta GPS navigaci a rozhodli jsme se, že to bude značka Garmin a model Nüvi 660 Europe. Nevíme, ve kterém obchodě bychom měli navigaci hledat, a proto zapíšeme název zboží do vyhledávacího pole a odešleme. Prohledají se všechny obchody a na nové stránce se zobrazí výsledek. Kromě přesně se shodujícího zboží nám vyhledávač nabízí zboží s obdobnými názvy. OBRÁZEK 44: VYHLEDANÉ ZBOŽÍ V OBCHODNÍM DOMĚ Informace o zboží Poklepeme na nalezené zboží a zobrazí se technické parametry zboží včetně podrobného popisu zboží. U těchto obchodů je k dispozici možnost vkládat komentáře ke zboží, ze kterých můžeme zjistit zkušenosti ostatních uživatelů.

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 1 2 Obsah 1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 3. LEKCE: Nakupujeme bezpečně na Internetu 4. LEKCE:

Více

Příručka pro efektivní využívání ICT

Příručka pro efektivní využívání ICT Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro efektivní využívání ICT Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠPT Jablonec nad Nisou jaro 2014 OBSAH Charakteristika

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

WORLD WIDE WEB (POPRVÉ)

WORLD WIDE WEB (POPRVÉ) WORLD WIDE WEB (POPRVÉ) aneb brouzdáme po internetu WWW (World Wide Web, W3 volně přeloženo pavučina, která pokrývá celý svět) je dnes nejrozšířenější službou internetu. Internet je z technického hlediska

Více

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Jak na Facebook 0 Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Ke zhlédnutí je možné využít elektronickou verzi na adrese: http://jak-na-fb.g6.cz/ 1 Obsah 1. Úvod do sociálních

Více

petr.novak@seznam.cz

petr.novak@seznam.cz Elektronická pošta a schránka E-mail aneb internetová komunik@ce V předchozích částech kurzu byl internet představen jako významná informační superdálnice. Internet ale velmi výrazně slouží pro komunikaci,

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

INTERNET WEBOVÝ PROHLÍŽEČ A ELEKTRONICKÁ POŠTA

INTERNET WEBOVÝ PROHLÍŽEČ A ELEKTRONICKÁ POŠTA INTERNET WEBOVÝ PROHLÍŽEČ A ELEKTRONICKÁ POŠTA aneb Kolem světa během několika vteřin Internet je největší počítačová síť propojující statisíce menších (lokálních) počítačových sítí a stamiliony počítačů

Více

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů itelligence a. s.,

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

3. Exchange. 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook. Kapitola 3: Exchange 139

3. Exchange. 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook. Kapitola 3: Exchange 139 Kapitola 3: Exchange 139 3. Exchange Exchange Online Outlook 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook Office 365 obsahuje správu elektronické pošty prostřednictvím cloudového řešení systému Exchange, tj. tzv.

Více

333 tipů a triků pro INTERNET

333 tipů a triků pro INTERNET 333 tipů a triků pro INTERNET Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Připojení k Internetu...12 1. Jaké jsou možnosti připojení k Internetu?...12 2. Co je to

Více

První kroky s internetem

První kroky s internetem První kroky s internetem David Procházka 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3884. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Návrh a

Více

Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací

Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací VŠE v Praze Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací Tomáš Kubálek 2013 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 K čemu slouží Microsoft Outlook... 5 1.1 Organizace osobních informací... 5 1.2 Firma Encián...

Více

Nakupování na Internetu

Nakupování na Internetu KAPITOLA 6 Nakupování na Internetu Nakupování přes Internet je v dnešní době velice oblíbené pro svou jednoduchost a dostupnost všem. V posledních letech se velmi rychle rozšířilo a získává stále větší

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Učební text pro předmět U053 Ing. Michaela Seghmanová Praha 2011 Určeno pro studenty

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

Téma: Analýza poskytovaní internetových služeb pojišťovnami.

Téma: Analýza poskytovaní internetových služeb pojišťovnami. Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Analýza poskytovaní internetových služeb pojišťovnami. Zpracovali: Hana Svobodová Bc. Libor Curych Datum prezentace: 28.11.2005

Více

Microsoft Office OneNote 2007

Microsoft Office OneNote 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Microsoft Office OneNote 2007 Učební text pro předmět U072 doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. Praha 2009 Obsah 3 Obsah

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více