Elektronická skripta SI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronická skripta SI"

Transkript

1 Elektronická skripta SI A7B36SI2 Řízení SW Projektů Ing. Ondřej Macek Katedra počítačů ČVUT v Praze, FEL Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Plánování projektu - motivace, velikost projektu Odhady trvání a ceny projektu Harmonogram projektu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

3 SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ Plánování projektu I Ing. Ondřej Macek 2012/2013 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

4 2 Plánování Čas ušetřený dobrým plánem 18 36% + Definice + Motivace + Oblasti + Work Breakdown Structure + Velikost SW - LOC - Funkční celky - COCOMO

5 3 Definice Plánování je proces, jehož cílem je získat představu o trvání, ceně, zdrojích a jejich využití a rizicích pro konkrétní zadání projektu. Protože se jedná o proces jde o kontinuální činnost, která se (na různých úrovních) odehrává během celého trvání projektu.

6 4 Motivace pro plánování Plánování také pomáhá předcházet nečekaným nebo nechtěným událostem, které by mohli v průběhu realizace projektu nastat. Plánování tedy snižuje pravděpodobnost výskytu některých rizik a změn. Kromě toho má dobře plánovaný projekt vetší šanci skončit včas.

7 5 Motivace pro plánování Proces plánování trvá podle velikosti projektu 1den - Několik měsíců Díky plánování dochází k: zvýšení porozumění projektu, snížení nejistoty v projektu, zvýšení efektivity práce.

8 6 Oblasti plánování 1. Rozsah (kvalita) projektu 2. Trvání projektu 3. Cena projektu 4. Zdroje projektu 5. Rizika projektu

9 7 Oblasti plánování Poznej co a jak dobře máš udělat 1. Rozsah (kvalitu) projektu je nutné definovat proto, aby bylo jasné co se má udělat a jaký je vhodný rozsah zpracování. Podle požadavků na rozsah a kvalitu je také možné určit proveditelnost projektu.

10 8 Oblasti plánování 2. Trvání projektu je nutné znát, abychom mohli plánovat využití zdrojů a případné navazující či souběžné projekty ve firmě a také proto abychom dokázali určit jestli projekt dokážeme dokončit ve chvíli, kdy ho zákazník potřebuje.

11 9 Oblasti plánování U SW projektů je cena většinou závislá na trvání 3. Cenu projektu je nutné stanovit, abychom dokázali určit zda se projekt vyplatí realizovat - vzhledem k předpokládaným ziskům

12 10 Oblasti plánování 4. Zdroje projektu a jejich využití vzhledem k návaznosti jednotlivých aktivit v projektu. Je nutné rezervovat či najmout zdroje, aby byl projekt proveditelný. Zdroje také samozřejmě ovlivňují cenu projektu a případně i kvalitu zpracování.

13 11 Oblasti plánování Buď připraven! 5. Nejistota (rizika) projektu - pokud existuje možnost, že se vyskytne nějaká událost, která by mohla ovlivnit projekt, je dobré se na ni připravit předem.

14 12 Veličiny a jednotky Úsilí kolik práce bude třeba ke splnění projektu: Man-month práce vykonaná jedním průměrným člověkem za měsíc, Man-day práce vykonaná jedním člověkem za den. Trvání jak dlouho bude projekt trvat s přidělenými zdroji: Měsíc, týden, rok

15 13 Plán rozsahu projektu Dekompozice projektu je důležitým nástrojem při plánování rozsahu projektu. Těžko lze odhadnout projekt bez znalosti (hrubé představě) o dílčích úkolech. Nástrojem pro poznání aktivit je myšlenková mapa (mind map) nebo Work Breakdown Structure (WBS). V následujícím textu se budeme zabývat WBS z těchto pohledů: - Definice - Postup tvorby - Význam

16 WBS 14 Poznej, rozděl a panuj! Work Breakdown Structure je hierarchický popis práce (aktivit), která musí být udělána, aby byly splněny požadavky zákazníka. WBS tvoří strom jehož kořenem je cíl celého projektu, na další patrech jsou pak jednotlivé dílčí funkce až konečně listy jsou tvořeny jednotlivými konkrétními úkoly. Souvislost mezi uzly je dekompozice (ke splnění kořene musí být splněny všechny uzly podstromu) nikoliv časová návaznost.

17 15 Budování WBS V rámci budování WBS je možné využít Requirements Breakdown Structure, což je strom požadavků. Na něj se dá navázat tak, že jednotlivé požadavky jsou rozpracovány pomocí aktivit, které je třeba vykonat pro realizaci požadavku.

18 16 Budování WBS WBS můžeme budovat podle: 1. fyzických nebo funkčních komponent systému, 2. aktivit projektu, 3. organizačních jednotek.

19 17 WBS podle komponent WBS je zaměřena na jednotlivé dodávky (deliveries) a v rámci budování WBS dochází i k fyzické či funkční dekompozici aplikace.

20 WBS podle aktivit 18 WBS reprezentuje úkoly jejichž splnění povede k realizaci projektu. Někdy je přístup označován jako navrhniimplementuj-testuj přístup

21 19 WBS podle organizace Tento přístup se hodí pokud na projektu pracuje více oddělení, některá oddělení jsou dislokovaná nebo je třeba dodržovat již nastavené business procesy.

22 20 Kompletnost WBS Při konstrukci WBS narazíte na problém jak poznat, že WBS už je kompletní. Nápovědou mohou být následující kritéria: Je možné určit stav plnění aktivity? Je určený začátek a konec aktivity? Má každá aktivita konkrétní přínos (deliverable)? Je pro každou aktivitu možné odhadnout její cenu? Je možné ke každé aktivitě přiřadit jednu zodpovědnou roli? Vzhledem ke změnám v projektu se i WBS bude v průběhu projektu měnit, přesto by stále měla splňovat výše uvedená kritéria.

23 21 Význam WBS Než je možné začít plánovat projekt, musí být alespoň zčásti jasné jaké aktivity mají během projektu proběhnout. Dekompozice projektu na dílčí aktivity zpřesňuje odhady spojené s projektem. Další využití: Plánovací nástroj. Reportovací nástroj. Myšlenková mapa projektu. Pomocník při návrhu aplikace.

24 22 Podoby WBS Obsah je důležitější než forma! WBS může být vytvářena ve formě stromu, sticky notes, excelového seznamu, backlogu apod. Konkrétní podobu WBS rozhodněte podle předpokládané míry změn. Grafické (či jinak náročně udržitelné formy WBS) není vhodné používat tam, kde se předpokládají značné změny v zadání (či rozsáhlé postupné zpřesňování), je to z toho důvodu, že pak dochází ke změnám v mnoha větvích stromu. Naopak tam, kde je zadání od začátku jasné je WBS dobrým nástrojem.

25 23 Velikost SW projektu Ve všech projektech je třeba odhadnout rozsah práce, která má být udělána. Specifikem SW projektů je odhadování rozsahu softwaru. Na rozdíl od stavby domu nemůžeme provádět odhady typu: na zeď o rozměrech Z x Y budeme potřebovat zhruba takové a takové množství cihel konkrétní velikosti, nicméně potřebujeme odhadnou rozsah SW kvůli nacenění, plánování kapacit apod. Nyní se na odhad velikosti projektu podíváme z hlediska kódu, ostatní aktivity a jejich odhadování si necháme na později.

26 24 Metody odhadů velikosti SW Všechny metody potřebují historická data V rámci odhadování velikosti projektu se nejčastěji mluví o odhadech: počtu řádek kódu (line of code (LOC)) funkčních bodů pomocí metody COCOMO

27 25 Odhad LOC Předpoklad: Odhad trvání projektu (programátorské fáze) bude u projektu B podobný jako u projektu A, pokud odpovídá počet řádků kódu obou projektů. Jedná se o velmi populární techniku odhadu velikosti projektu. Důvody jsou: - snadné zjištění pro minulé projekty, - snadné porovnání mezi projekty, - podobná výkonost vývojářů (LOC/den).

28 26 Argumenty proti LOC Použití LOC pro odhad velikosti projektů má i svá úskalí, nejčastěji zmiňovaná jsou: Statistiky LOC/den jsou špatně aplikovatelné pro různé typy a velikosti (složitosti) systémů. LOC neříká nic o neprogramátorských aktivitách v projektu - analýza, čas na vykazování, meetingy apod. Různá definice LOC (např. Je komentář LOC? Je test LOC?). Nepřenositelnost mezi jazyky. Odhad LOC se často změní na odhad pomocí zástupce - viz dále.

29 27 Odhad a Funkční celky FC jsou lépe představitelné než LOC Odhad pomocí funkčních celků (Function point FP) se snaží o poskytnutí lepší představy o velikosti projektu v raných fázích vývoje (jsou známy požadavky, ale není implementace). Je založen na výpočtu pomocí odhadu počtu funkčních celků a jejich složitosti. Stránky komunity:

30 28 Co je funkční celek? Funkčními celky se rozumí: Externí vstupy - formuláře, řídící signály atp. měnící data v systému Externí výstupy - obrazovky, soubory atp., které zobrazují data v systému koncovému uživateli (tím je i jiná aplikace) Externí dotazy - podobné výstupům nicméně data nejsou procesovány (může se jednat o našaptávač na webu apod.)

31 29 Co je funkční celek? - Vnitřní logika - reprezentují logiku navázanou kolem jedné tabulky, business funkce - Externí rozhraní - rozhraní na externí systémy (jiné aplikace) Poslední dva body se v knize jmenují Interní logické soubory a Externí soubory rozhraní, pro snadnější uchopení vývojáři jsem se pokusil o jiný překlad a přiblížení těmto čtenářům

32 30 Počítání s FP FP se dělí do tří tříd složitosti, každá skupina a třída má svůj koeficent (viz tabulka) Charakteristika Malá složitost Střední složitost Externí vstupy X 3 X 4 X 6 Externí výstupy X 4 X 5 X 7 Externí dotazy X 3 X 4 X 6 Vnitřní logika X 4 X 10 X 15 Externí rozhraní X 5 X 7 X 10 Velká složitost

33 31 Počítání s FP Následně se provede korekce pomocí koeficentu vlivu (zohledňuje např. složitost nasazení, způsoby datové komunikaci apod.) Konečně lze přímo odhadnout přímo velikost (a případně i cenu) SW nebo je možné převést na LOC (na základě statistiky a hstorických dat).

34 32 COCOMO Metodika vytovřená v roce 1981 a postupně upravovaná je empirická metoda založena na LOC a statistických údajích o historii projektů. Metoda umožňuje určit: Effort (úsilí) v person-months Duration (trvání) v měsících

35 33 COCOMO 81 Jedná se o nejstarší variantu výpočtů: Effort = A * (KLOC) B Durration = C * (Effort) D Velikost týmu = Effort / Duration Koeficienty A, B, C, D vysvětleny na dalším slidu

36 34 Parametry COCOMO 81 Projekt A B C D Organic 2,4 1,05 2,5 0,38 Semidetached 3,0 1,12 2,5 0,35 Embeded 3,6 1,20 2,5 0,32 Organic projects - malý tým, tvořený zkušenými pracovníky pracuje s pružnými požadavky. Semi-detached projects - střední tým, kde každý má jinou úroveň zkušenosti, některé požadavky jsou pevně dané, jiné se mohou měnit. Embedded projects - jsou vyvýjeny v pevně daných podmínkách

37 35 COCOMO II Nová verze metodiky COCOMO přináší zpřesnění statistického modelu, který je nyní založen na 15 atributech (počet se liší podle varianty modelu), které hodnotí projekt, projektový tým, produkt a hardware. Oba modely COCOMO si můžete vyzkoušet on-line: COCOMOSuite.php expert_cocomo/expert_cocomo2000.html

38 36 Argumenty proti COCOMO Je založeno na LOC. Kromě LOC je třeba odhadnout i další parametry (typ projektu, další charakteristiky projektu). Konstanty jsou založeny na statistikách - jak byly zjištěny? Odpovídaly sledované projekty tomu našemu?

39 37 Otázky 1. Co je to plánování a jaké jsou jeho přínosy? 2. Které oblasti projektu je třeba plánovat? Proč? 3. Je plánování jednorázová aktivita? 4. Porovnejte přístup k plánovnání u tradičních a u agilních metodik. 5. Popište postup plánování rozsahu projektu. 6. Jaký je význam WBS - k čemu primárně slouží? 7. Jaká je závislost mezi aktivitami ve WBS? 8. Dá se podle WBS určit trvání projektu?

40 Otázky II 9. Jaké jsou způsoby budování WBS, kdy je který výhodný a proč? 10. Jak určíte, že aktivita ve WBS je dobře definovaná? Proč jsou důležitá právě tyto kritéria? 11. Jaké jsou další možnosti využití WBS, blíže vysvětlete. 12. Jaké jsou formy zachycení WBS? Kdy je která vhodná? 13. Proč je nutné odhadovat velikost projektu? V čem je SW projekt specifický? 14. Jak se dá WBS využít k odhadu velikost SW projektu?

41 39 Otázky III 15. Jaké metody odhadu velikosti SW projektu znáte? 16. Co je to LOC? Proč je definice LOC problematická? 17. Na jakém předpokladu je založena technika odhadu pomocí LOC? 18. Jaké jsou problémy s odhadem velikosti SW pomocí LOC? 19. Co jsou to funkční celky aplikace? 20. Jak lze funkční celky využít k odhadu velikosti SW? 21. Jaké jsou nevýhody odhadu pomocí funkčních bodů?

42 40 Otázky IV 22. Co je to metoda COCOMO? Na čem je založená? 23. Je vhodné používat metodiku COCOMO 81? Proč? 24. Jaká jsou nebezpečí s použitím metodiky COCOMO?

43 SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ Odhady projektů Ing. Ondřej Macek 2012/2013 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

44 2 Osnova + Motivace + Přesný odhad + Rezervy v odhadech + Metodiky odhadů - Analogie - Historická data - Rada experta - Pomocí zástupce - Tříbodový odhad - Široká Delfská technika + Chyby v odhadech + Odhad trvání vs. vykonaná práce

45 3 Odhady v řízení projektů V minulé části jsme se zabývali odhadem SW, nyní se zaměříme na odhady obecně. Popsané techniky se dají využít pro odhad trvání aktivit jejich ceny nebo vzájemnému porovnání složitosti. Kromě odhadu aktivit jdou metodiky použít i na celý SW.

46 4 Motivace pro odhady Aby bylo možné vytvořit plán musíme mít představu o tom, jak dlouho ta která aktivita trvá. U softwarových projektů je problém tuto představu získat, protože zde panuje značné množství nejistoty a i malé změny v technologii či týmu mohou mít zásadní dopad na trvání aktivity. Proto mluvíme o odhadech.

47 5 Motivace pro odhady Pro provedení odhadů jsou výhodou nějaká pevná data o která se můžete opřít, pokud takovými daty nedisponujete, pak odhady budou jen tipy (kterými se zde nebudeme zabývat). Pokud máte data o která můžete své odhady opřít budou vaše odhady pravděpodobně přesnější.

48 6 Přesný odhad Vzhledem k tomu, že veškeré hodnoty na kterých budete zakládat harmonogram projektu i rozpočet jsou odhady, měli byste se snažit o co největší přesnost těchto odhadů. Jak přesný může odhad být a jak zařídit přesnější odhad?

49 7 Jak přesné jsou odhady? Přesnost odhadu u dobře řízených projektů +/- 10% C. Jones uvádí, že přesnost odhadu může být až +/- 10% u dobře řízených projektů. U chaotických projektů nelze mluvit o přesném odhadu, protože aktivity jsou příliš variabilní, a tak je případný přesný odhad dílem náhody. Další autoři uvádějí, že přesný odhad je takový, který pro 75% případů dá odhad +/- 25% oproti skutečné hodnotě.

50 8 Podmínky pro přesný odhad Existují procesní postupy pro vývoj, takže se ví co, kdy a jak se bude dělat. Existují historické záznamy o projektech a aktivitách, které v jejich rámci byly zpracovány. Nejistota ohledně rozsahu zadání a úrovni kvality je malá.

51 9 Zpřesnění odhadu Možným krokem k zpřesnění odhadů je rozdělit úkol na podúkoly (např. pomocí WBS), nejen že dostanete přesnější představu co se má všechno udělat, ale zároveň může dojít i k vyrušení některých chyb v globálním pohledu (nadhodnocená aktivita vyruší podhodnocenou).

52 10 Vývoj odhadů v čase Na začátku projektu, když je celá funkčnost aplikace daná jen jako webový server pro rezervaci jízdenek je velmi těžké (až nemožné) udělat jakýkoli odhad - nejistota ohledně zadání je příliš velká.

53 11 Vývoj odhadů v čase Proces zpřesňování ilustruje kužel nejistoty.

54 12 Vývoj odhadů v čase Důležité je si při studiu kužele nejistoty uvědomit, že: Osa času není lineární - milníky jsou různě daleko od sebe co se týče dní. Jedná se o nejlepší odhady pro danou fázi projektu - tedy většina lidí bude odhadovat hůře a lepší odhady jsou spíš dílem štěstí než nějaké metody odhadu. Kužel nejistoty se nebude zužovat sám od sebe, jeho zúžení je vázáno na snižování nejistoty ohledně projektu (tedy na řízení).

55 13 Vývoj odhadů v čase Interpretace kužele nejistoty: Odhad projektu je v určitém intervalu. Tento interval se v řízeném projektu má tendenci zužovat, takže může dojít ke zpřesňování odhadu. Odhad bude vždy v nějakém intervalu ohraničeném pod a nad skutečnou hodnotou, kde ale reálně je není možné určit. Není vhodné odhadovat a přijímat závazek hned na začátku projektu, kdy není dostatek informací.

56 14 Výhody přesných odhadů Projekt bude lépe sledovatelný - pokud jsem aktivity odhadl přesně dokážu určit jak na tom projekt (vzhledem k dokončení) reálně je. Včasná informace o riziku - pokud se na svůj odhad můžete spolehnout, tak jakoukoliv odchylku můžete považovat za riziko a přikročit k obraným krokům. Vyšší kvalita - stres v důsledku časového tlaku vede lidi k tomu, že produkují chyby a každá chyba (její náprava) stojí peníze. Navíc pokud je projekt zpožděný pak se typicky přikročí ke krácení testů, které jsou naplánovány na konci projektu.

57 15 Výhody přesných odhadů Lepší koordinace aktivit - pokud jsou aktivity dobře odhadnuty je snazší je vzájemně koordinovat a přidělovat jim zdroje. Přesnější rozpočet - přesnější odhad spolu s lepší koordinací aktivit vede k přesnějšímu rozpočtu. Vyšší kredit týmu / firmy - pokud dodáváte včas a v kvalitě, tak kredit vaší firmy roste.

58 16 Rezervy v odhadech Při čtení o odhadech jste se jistě zamysleli nad tím, že by bylo rozumné odhady nadhodnotit, aby vznikla rezerva pro případ, že se něco pokazí (viz Parkinsonův zákon).

59 17 Nadhodnocování odhadů Proti vytváření rezerv nadhodnocením aktivity mluví dva argumenty: Pokud má zaměstnanec na zpracování úkolu o den více než je potřeba, stráví druhý den prací na zbytečnostech (různé zbytečné vychytávky apod.), ačkoliv by se jinak mohl věnovat už další aktivitě. Pokud má zaměstnanec na zpracování úkolů více času než je potřeba, začne prokrastinovat, tedy odkládat práci na později a později.

60 18 Podhodnocování odhadů Motivací pro podhodnocení je například: Snaha o vyvolání pocitu naléhavosti (projekt s krátkým časem zpracování je důležitý projekt, který musí být rychle dodán na trh) Snaha o urychlení vývoje (produkt potřebuji za 6 měsíců, když řeknu, že na to jsou 3 měsíce, tak produkt vznikne za 4 5 měsíců). Optimismus, že tentokrát to půjde lépe (neodejde zaměstnanec, nebude tolik změn)

61 19 Podhodnocování odhadů Jakkoliv jsou motivy pro podhodnocení pochopitelné, přináší s sebou i nebezpečí: 1. Nižší efektivita plánování, pokud zakládám plán projektu na chybných datech nikdy nedostanu dobrý plán. U podhodnocených aktivit je větší šance, se sestaví menší tým než je potřeba. Dalším záporným efektem jsou problémy s integrací při spolupráci více skupin.

62 20 Podhodnocování odhadů 2. Nižší šance na včasné dokončení pramenící z toho, že vývojáři podhodnocují své odhady, pokud se ještě jedno podhodnocení provede na úrovni plánu (kvůli vytvoření pocitu naléhavosti) je jasné, že projekt skončí se zpožděním.

63 21 Podhodnocování odhadů 3. Bude nedostatek času na důležité aktivity, jako je např. analýza a design. Pokud je zanedbáte je výrazné riziko, že projekt nedodá požadovanou funkčnost a kvalitu nebo jej budete muset prodloužit, abyste udělali dobrou analýzu a design.

64 22 Podhodnocování odhadů 4. Kumulace zpoždění - pokud se projekt dostane do problémů s plněním plánu, jsou rozjety aktivity, které mají projekt vrátit do rozsahu určeného plánem (porady, přepracování plánu apod.), které projekt zase zpomalují.

65 23 Metody odhadů Odhady je možné získat na základě předchozích zkušeností nebo empirickými technikami. V této prezentaci zmíníme následující techniky odhadů: Analogie Historická data Rada experta Široká Delfská technika (Wideband Delphi Technique) Pomocí zástupce Tříbodový odhad

66 24 Analogie - metodika odhadu Odhad pomocí analogie předpokládá, že jste již někdy řešili podobný problém. Na základě podobnosti dokážete odhadnout i stávající aktivitu. Příklad: Máme implementovat diskuzní fórum, dříve jsme již realizovali twitter. Zkušenost s vývojem twitteru (trvání aktivit, množství kódu, cenu apod) využijeme při plánování vývoje fóra.

67 25 Analogie - postup Aby se odhad pomocí analogie stal efektivní je vhodné ho provádět v krocích: 1. Získání co nejdetailnější představy o velikosti, práci a ceně podobného projektu. 2. Srovnejte velikost projektů, nejlépe na menších pod-úkolech. 3. Odhad postavte na procentním poměru mezi starým a novým projektem. 4. Zkontrolujte, že pro starý i nový projekt platí stejné předpoklady (velikost týmu, jazyk vývoje apod.) a ty zohledněte ve svém odhadu.

68 26 Analogie - problém Problémem odhadu pomocí analogie je značný rozptyl odhadovaných hodnot a možný rozdíl oproti skutečnosti. To je způsobeno tím, že každý má tendenci vyhodnocovat analogii různým způsobem a předpokládat, že technologie či změny v organizaci vyřešili některé problémy z minula.

69 27 Historická data - metodika odhadu Pro odhad pomocí historických dat můžete využít data, která shromažďuje vaše firma, vy sami nebo jsou dostupné přes nějakou statistickou firmu či v odborném tisku. Důležité je, že tato (obzvláště přejatá data) je nutné kalibrovat. Historická data se musí týkat stejných typů projektů. Jen těžko použijete data o tvorbě e- shopu k plánování vývoje softwaru pro pobřežní stráž.

70 28 Která data uchovávat? Data, která je vhodné sbírat za účelem budoucího odhadování projektu: Velikost (jedno v jakých jednotkách, ale použitá jednotka by měla být stejná přes všechny projekty) Vykonaná práce (v mandays) Trvání (v měsících) Chyby (hodnocené podle závažnosti)

71 29 Historická data - kalibrace dat Žádné dva projekty nejsou stejné, proto je třeba historická data aktualizovat pro stávající projekt. Pro kalibraci dat můžeme použít následující otázky, kterými zjišťujeme vztah mezi daty a aktuálním projektem: Je projekt větší či menší? Jak se změnilo procesní řízení? Jakou prioritu dává projektu vedení firmy? Je tým zkušenější?

72 30 Problém optimismu Při práci s historickými daty se často dopouštíme optimismu, který je ale neopodstatněný, proto je nutné držet se co nejvíce dat a snažit se minimalizovat dopad přání na odhad. Příklad: ( tento projekt půjde lépe než ty předchozí, protože už nepřipustíme odchody členů týmu je dobrá vize, ale bohužel těžko naplnitelná)

73 31 Historická data - zlepšení odhadů Možným vylepšením tohoto druhu odhadů je vytvoření pokročilého modelu, který bude založen na dalších datech, a který povede k zlepšování přesnosti odhadu Příklad: jeden programátor vyprodukuje X práce za měsíc, tři programátoři 2,75 * X apod.)

74 32 Odhad experta Tato technika založená na úsudku jednoho odborníka, je dle průzkumů nejčastěji používaná v praxi. A to i přes to, že přináší mnohá rizika: Je expert opravdu expertem v oboru? Jak odhaduje? Jejich přesnost je závislá na jedinci. Někteří argumentují, že odhad pomocí experta je stejně dobrý jako kterákoli jiná metoda.

75 33 Wideband Delphi Technique Technika odhadu je založená na shodě členů týmu nebo expertů, pro její realizaci je tedy třeba více účastníků.

76 34 Wideband Delphi Technique Postup probíhá v následujících krocích: 1. V prvním kole každý z účastníků ohodnotí aktivitu dle svých zkušeností, nezávisle na ostatních účastnících ohodnocování. 2. Ve chvíli kdy mají všichni ohodnocení aktivity připravené, je ohodnocení zveřejněno. 3. Ti co odhadovali extrémy vysvětlí důvody, které je vedli k těmto odhadům.

77 35 Wideband Delphi Technique Následují další (doporučeno dvě) kola, během kterých účastníci aktualizují své odhady na základě přednesených argumentů. Odhad skončí shodou na trvání aktivity nebo po určitém počtu kol, pak se jako finální bere nejčastěji zmiňovaný odhad.

78 36 Delfská technika Původní delfská technika byla založena jen na sejití expertů a jejich domluvě. Ukázalo se však, že tato sejití jsou často politicky ovlivňována, takže výsledky se nijak nelišili od odhadů jednoho experta. Proto byl zaveden kolový přístup, kde se vyjadřují jen někteří experti.

79 37 Odhad pomocí zástupce Při odhadování velikosti SW, často narazíme na problém jak odhadnou LOC nebo jak odhadnout počet testů apod. Tyto problémy pomáhá řešit odhad pomocí zástupce. Odhad pomocí zástupce vychází z předpokladu, že některá projektová veličina koreluje s velikostí software. Často je používán tam, kde je třeba odhadnou celý projekt nebo jeho velké celky.

80 38 Odhad Fuzzy logikou Metoda využívá historických dat o projektech a schopnosti člověka kategorizovat funkcinolitu. Používá se 5 kategorií rozsahu, pro které máme z historických dat spočítán průměrný počet řádků. Jednotlivé funkcionality zařadíte do kategorie a následně vynásobíte počtem řádků.

81 39 Fuzzy logika - výhody Na podobných projektech může být poměrně přesná. Kategorie lze změnit z velikosti vlastností např. na komponenty (statická web stránka, načítání obsahu, formulář s validací apod.) systému a umožnit tak jiný pohled na SW a přesnější/srozumitelnější kategorizaci

82 40 Fuzzy logika - problémy Pokud kategorizaci provádí někdo jiný než osoba, která nastavovala kategorie (a počítala průměrný LOC), může dojít ke značným odchylkám, proto je třeba hodnotitele školit v jednotné metodice kategorizace. Je třeba sbírat a aktualizovat data o projektech. Technika je založena na statistice, proto se doporučuje používat až od 20 vlastností.

83 41 Story points Jedná se o metodu hojně používanou v agilním prostředí, která je podobná fuzzy logice. Jedná se o ohodnocování vlastností (use case, user stories...) pomocí nějaké číselné řady (mocniny 2, fibonacci). Výsledkem je tak porovnání celků z hlediska obtížnosti.

84 42 Story points - výhody Při plánu iterace můžu vzít výstup minulé iterace (kolik bodů bylo splněno) a použít tento údaj jako strop pro vlastnosti realizované v příští iteraci. Porovnání mezi úlohami probíhá v jeden okamžik, takže by mělo být poměrně přesné. Jdou použít k plánování iterací

85 43 Story points - Nevýhody Story points neříkají nic o trvání a složitosti úloh. Má-li A ohodnocení 2 a B má 4, pak to neznamená, že B bude trvat dvakrát tak dlouho jako A, ale to, že B je o něco těžší než A. Story points jsou bezrozměrné a nejdou převádět na čas, nehodí se tedy k prezentaci a detailnímu plánování práce (ty máš vlastnost ohodnocenou 1, takže budeš ve 12 hotový)

86 44 Konfekční velikost Podobně jako story points pochází z agilního prostředí a většinou slouží k odhadu větších celků (ale dá se použít i na user stories). Využívá hodnocení pomocí konfekčních velikostí (S, M, L...), programátoři, tak ohodnotí složitost vývoje a zákazník přidanou hodnotu, která mu vznikne. Kombinací obou hodnocení vznikne prioritizace požadavků.

87 Tříbodový odhad 45 Odhad je založen na průměrování odhadů. Jednotlivec nebo skupina určí optimistickou, pesimistickou a nejpravděpodobnější dobu trvání. Následně se průměruje.

88 46 Chyby v odhadech Kromě nedostatku zkušeností a podcenění variability projektu je dalším zdrojem chybných odhadů i fakt, že se zapomíná na aktivity jako je nasazení, instalační program, účast na meetinzích apod. Dalším zdrojem chyb je chaotické řízení a produkce nekvalitních výstupů v průběhu projektu - pak je nutné vynaložit úsilí na jejich zlepšení (opravu či přepracování) a není možné se věnovat dalším aktivitám.

89 47 Chyby v odhadech Častým zdrojem chyb jsou i změny. Změny požadavků by měly podléhat procesu řízení změn a jejich dopady by měly být zapracovány i do odhadů. Změny ve zdrojích (např. ve složení týmu) se do odhadů také promítnou a je nutné na toto myslet. Dalšími zdroji chyb v odhadech může být neznalost technologie, změny legislativy, velikost projektu, velikost a distribuovanost týmu nebo pocit, že máme tzv. silver bullet.

90 48 Odhad trvání vs. vykonaná práce Každému je jasné, že člověk není schopen pracovat nepřetržitě (na rozdíl od stroje) a tak i při nejlepší vůli pracovníka využít pracovní dobu na 100%, není tento cíl naplněn. Navíc během pracovní doby dochází ke kolísání pracovního výkonu. Svůj dopad na trvání aktivity také bude mít i sestavení a velikost týmu. Mají se tyto jevy objevit i v odhadech a pokud ano jak?

91 49 Trvání nebo skutečná práce? Pro plánování harmonogramu a doby dokončení projektu odhadujte trvání aktivit bez ohledu na možnosti týmu. Pro plánování/vykazování rozpočtu využijte odhad provedené práce.

92 50 Příklad - Trvání nebo práce? Naším projektem je přestěhovat židli z místnosti do chodby - náš plán práce je tedy následující: 1. Zvednout židli. 2. Přinést ji ke dveřím z místnosti. 3. Položit židli. 4. Otevřít dveře. 5. Držet dveře otevřené, zvednout židli. 6. Odnést židli na chodbu.

93 51 Příklad - Trvání nebo práce? Aby byl příklad názornější řekněme, že odhad trvání projektu je 1 hodina pro jednoho pracovníka (hrozně dlouhá místnost a těžko otvírající se dveře). Pokud do týmu přidáme dalšího člověka, může dojít k zlepšení času např. na 45 minut - jeden ponese židli a druhý půjde napřed a bude otvírat dveře.

94 52 Příklad - Trvání nebo práce? S přidáním dalších pracovníků už ke zrychlení nedojde, naopak přibude doba potřebná k provedení úkolu růst - na začátku se budou muset pracovníci domluvit, kdo ponese židli a kdo bude otvírat dveře, takže nějaký čas spotřebují domluvou na organizaci. Doba trvání je 1 hodina, ale spotřebovaná práce se bude odvíjet od počtu pracovníků, který se na ní podílí - pro 4 pracovníky budu muset zaplatit 4 hodiny.

95 53 Důvody rozdílů trvání a práce Různé úrovně dovedností. Neočekávané události. Efektivita v pracovní době. Chyby a nedorozumění.

96 54 Otázky 1. Proč nelze na začátku projektu s jistotou říci jak dlouho bude projekt trvat a kolik bude stát? 2. Jak by se měl odhad vyvíjet v čase? 3. Jaké jsou přínosy dobrých odhadů? 4. Jaké musí panovat podmínky, aby se dal odhad postupně zpřesňovat? Jaké jsou naopak překážky? 5. Jak souvisí WBS s odhady? 6. Jaké jsou argumenty pro a proti nadhodnocování projektů? Ke které variantě se přikláníte?

97 55 Otázky II 7. Jaké jsou argumenty pro a proti podhodnocování projektů? Ke které variantě se přikláníte? 8. Na jakém principu je založena metodat odhadu pomocí analogie? Jaký je postup? 9. Jaké jsou problémy s odhady založenými na analogii? 10. Jaká data je vhodné sledovat u projektů pro pozdější využití při odhadech? 11. Proč je optimismus překážkou při odhadech na základě historických dat? 12. Jaké jsou výhody a nebezpečí odhadu expertem?

98 56 Otázky III 13. Jak probíhá odhad pomocí Wideband Delphi? 14. Proč se neosvědčila původní Delphi technika? 15. Co je principem Wideband Delphi Technique? 16. Co je principem odhadů pomocí zástupce? Jaké techniky odhadů sem patří? 17. Jak probíhá odhad pomocí fuzzy logiky? 18. Jak lze odhad pomocí fuzzy logiky modifikovat tak, aby nemusela být známa celá funkčnost?

99 57 Otázky IV 19. Co jsou to Story points? Jaké nabývají hodnoty a jak se dají použít pro plánování? 20. Co je výhodou a co nevýhodou plánování pomocí Story points? 21. Jaký je rozdíl v odhadu pomocí konfekční velikosti oproti ostatním technikám odhadu? Jaký je přínos pomocí této odlišnosti? 22. Jaký průměr používá tříbodový odhad? Proč právě tento? 23. Co způsobuje chyby v odhadech? 24. Jaký je vztah mezi odhadem a reálnou prací? Kterou z nich zohlednit při plánování?

D8 Plánování projektu

D8 Plánování projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D8 Plánování projektu Toto téma obsahuje informace o správném postupu plánování projektu tak, aby byl respektován

Více

Agenda. Docházka Odhadování Neohlášený test Vedení projektů Historie projektů

Agenda. Docházka Odhadování Neohlášený test Vedení projektů Historie projektů Odhadování pracnosti a PM Agenda Docházka Odhadování Neohlášený test Vedení projektů Historie projektů PM, odhadování, historie Odhadování Snaha určit rozsah. Důležité pro stanovení ceny a termínu Do nabídek.

Více

Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA. Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily?

Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA. Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily? Úvod do SCRUM!! Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily? agilemanifesto.org www.mountaingoatsoftware.com/scrum Z čeho to je...! Vychází

Více

Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Plánování projektu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu Ukázky dokumentů

Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Plánování projektu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu Ukázky dokumentů Návrh a management projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Projektové řízení (Projektový cyklus)

Projektové řízení (Projektový cyklus) Projektové řízení (Projektový cyklus) Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Projektový cyklus Metodické

Více

SWI041: Hledáme odpověď na otázku: Jak dlouho a za kolik?

SWI041: Hledáme odpověď na otázku: Jak dlouho a za kolik? SWI041: Plánov nování projektů Hledáme odpověď na otázku: Jak dlouho a za kolik? Produkce software Produkce Produkcesoftware (Software (Software Process) Process) zahrnuje Management Management projektu

Více

Projektové řízení 2. část. Plánování projektu, sledování projektu, integrace projektu, změny v projektu, řešení problémů, projektový tým

Projektové řízení 2. část. Plánování projektu, sledování projektu, integrace projektu, změny v projektu, řešení problémů, projektový tým Projektové řízení 2. část Plánování projektu, sledování projektu, integrace projektu, změny v projektu, řešení problémů, projektový tým Projektové etapy 3. VEDENÍ vedení projektového týmu k včasnému a

Více

Sázková kancelář Z pekla štěstí

Sázková kancelář Z pekla štěstí Sázková kancelář Z pekla štěstí Řešitelský tým Michal Pfeifer, Martin Halamíček, Jan Blaško, Zdeněk Křepela, Jan Popelka, Jan Mach Úvod Sázková kancelář Z pekla štěstí je malá společnost s několika malými

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Projektový management

Projektový management Projektový management 2009 Ludmila Fridrichová Použité zdroje 1. Svozilová, A.: Projektový management. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. ISBN-80-247-1501-5 2. Němec, V.: Projektový management. Praha:

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

WBS(Work Breakdown Structure)

WBS(Work Breakdown Structure) Plán projektu Jméno projektu: Systém Správce Zahájení projektu: 19. 9. 2011 Plánované ukončení projektu: 12. 12. 2011 Členové: Radim Tobolka, Jan Ševců, Petr Matějů, Lukáš Vydržel, David Staščák, Jozef

Více

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Projektové řízení Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Týmová spolupráce Prezentační dovednosti Kreativita Projekt REHP Kalkulace nákladů Přesvědčivost Rozpočet TE hodnocení projektů Diplomacie Zásady projektového

Více

MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti

MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti Petr Kolář 1. Představení aplikace MS Project Manažeři, kteří koordinují plánování, průběh a hodnocení libovolných projektů, jsou nuceni pracovat s velkým

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Co je Balíček a k čemu slouží Jedná se o sadu 23 formulářů pro podporu řízení projektů ve školách a školských zařízeních.

Více

MS Project 2010. Představení, zadávání, úkoly a kalendáře

MS Project 2010. Představení, zadávání, úkoly a kalendáře MS Project 2010 Představení, zadávání, úkoly a kalendáře Řízení projektů MS Projekt není jediný nástroj, ale je hodně využívaný Další produkty Primavera P6 GanttProject OpenProj Basecamp GNOME Planner

Více

Teorie síťových modelů a síťové plánování

Teorie síťových modelů a síťové plánování KSI PEF ČZU Teorie síťových modelů a síťové plánování Část přednášky doc. Jaroslava Švasty z předmětu systémové analýzy a modelování. Zápis obsahuje základní vymezení projektu, časového plánování a popis

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

14 Úvod do plánování projektu Řízení projektu

14 Úvod do plánování projektu Řízení projektu 14 Úvod do plánování projektu Řízení projektu Plánování projektu Vývoj - rozbor zadání odhad pracnosti, doby řešení, nákladů,... analýza rizik strategie řešení organizace týmu PLÁN PROJEKTU 14.1 Softwarové

Více

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB 24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB Síťová analýza 50.let V souvislosti s potřebou urychlit vývoj a výrobu raket POLARIS v USA při závodech ve zbrojení za studené války se SSSR V roce 1958 se díky aplikaci

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál)

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál) Skupinová práce. Zadání skupinové práce Síťová analýza metoda CPM Dáno: Výstavba skladu zásob obilí představuje následující činnosti: Tabulka Název činnosti Délka (dny) Optimální projekt. Optimální dělníků

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 Základy analýzy autor Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 V prezentaci jsou použity diagramy z: Wikipedia, Sparx UML Tutorial, Argo UML Metodiky vývoje Různé metodiky vývoje vazba na fáze

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Projekt implementace SAP Business Objects Předmět: 3MA382 Manažerská informatika projektové řízení, distanční Období: ZS 2009/2010 Vypracoval/a: Petr Kuchyňka (xkucp27), Klára Jalůvková (xjalk00, FPH N

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

Veřejná správa veřejně a správně

Veřejná správa veřejně a správně Veřejná správa veřejně a správně Ministerstvo vnitra ČR Procesní modelování agend Josef Beneš Mikulov, 9/9/2014 Veřejná správa veřejně a správně OBSAH PREZENTACE Důvody realizace Program PMA Využití procesních

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos The Workforce Management System Workforce management systém AristoTelos AristoTelos je softwarové řešení pro optimalizaci a řízení

Více

Registr rizik. Dopad kvantifikujeme podle matice níže. 2 Malý dopad. 3 Střední dopad. 4 Vysoký dopad. 5 Velmi vysoký dopad. malý dopad.

Registr rizik. Dopad kvantifikujeme podle matice níže. 2 Malý dopad. 3 Střední dopad. 4 Vysoký dopad. 5 Velmi vysoký dopad. malý dopad. Registr rizik Co je Registr rizik a k čemu slouží S každým projektem jsou spojena určitá rizika, tedy nejisté události, které mohou nastat a ovlivnit (zpravidla negativně) průběh. Analýza rizik je samostatnou

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky Josef Beneš Ministerstvo vnitra Projekt PMA byl realizován v plné šíři zadání, od září 2012 do března 2014. Metodika PMA Školení PMA AIS RPP Modelovací

Více

Seminární práce. Téma: Síťové diagramy, Ganttovy diagramy

Seminární práce. Téma: Síťové diagramy, Ganttovy diagramy MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Seminární práce Téma: Síťové diagramy, Ganttovy diagramy Vypracovali: Šilhánek Jiří Homolka Tomáš BRNO 2005 OBSAH: 1. Hamronogramy... 1 2. Cyklogramy...

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ I N F O R M A C E N Á R O D N Í C E R T I F I K A C E S T U D E N T Ů Tato publikace je autorským dílem Národního certifikačního a akreditačního orgánu Společnosti pro projektové

Více

Ing. Jan Doležal Ing. Radka Svobodová. v.01

Ing. Jan Doležal Ing. Radka Svobodová. v.01 Ing. Jan Doležal Ing. Radka Svobodová STUDIJNÍ OPORA SW podpora projektového řízení v.01 Obsah 1. APLIKACE MS PROJECT... 3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 3 3. ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S APLIKACÍ... 3 4. TVORBA HARMONOGRAMU...

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Tomáš Jurčík, Martin Kopecký Srpen 2015 Strategie odměňování LŠ C&B 2 Strategie odměňování: ovlivňující faktory LŠ C&B 3 Celková strategie

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Okamžitá použitelnost

Okamžitá použitelnost Přednosti: Alternativní nabídky během okamžiku snadné ovládání okamžitá použitelnost vypracování alternativních nabídek s minimem námahy Okamžitá použitelnost Modul Výměna materiálu vyniká komfortním ovládáním

Více

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 1. Solver Program Solver slouží pro vyhodnocení experimentálně naměřených dat. Základem

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Plán projektu

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Plán projektu Management projektů Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT Plán projektu Historie Verze Datum Status Kdo Poznámka 0.1 8. 4. 2010 Špaček Petr Vytvoření 0.2 11. 4. 2010 Špaček Petr

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

Michal Oškera (50854)

Michal Oškera (50854) PV098 - Řízení SW projektů semestrální práce Michal Oškera (50854) 19. listopadu 2003 Obsah 1 Úvod 2 2 Plán projektu 3 2.1 Plán CO.............................. 3 2.2 Plán JAK.............................

Více

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia:

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia: Solutions s.r.o. PPM umožňuje: Komplexní analýzu vývoje portfolia Strategické řízení Evidenci projektů Evidenci projektových a souvisejících dat Závislost procesů, podpora workflow definovaná událost

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu Návrh a management projektu Řízení a koordinace projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Program přednášky Komunikační nástroje Dokumenty řízení projektu Řízení

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010 SÍŤOVÁ ANALÝZA Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz 1. července 2010 Obsah 1 Úvod do síťové analýzy Hlavní metody síťové analýzy a jejich charakteristika Metoda CPM Metoda PERT Nákladová analýza Metoda

Více

Zkušenosti z implementace SuccessFactors v ČSOB. Martin Beran, ČSOB

Zkušenosti z implementace SuccessFactors v ČSOB. Martin Beran, ČSOB Zkušenosti z implementace SuccessFactors v ČSOB Martin Beran, ČSOB 10. 9. 2012 Představení ČSOB a KBC Založena v roce 1964. Diverzifikovaná bankopojišťovací skupina s úplnou nabídkou produktů pro všechny

Více

Změny DT s elektřinou na OTE. Záporné ceny a druhá aukce

Změny DT s elektřinou na OTE. Záporné ceny a druhá aukce Změny DT s elektřinou na OTE Záporné ceny a druhá aukce Zavedení záporných cen na DT V současnosti systém OTE na Denním trhu s elektřinou nepodporuje záporné ceny jak v procesu zadávání/nahrazení/anulace

Více

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií Hodina 50 Strana /4 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 8 Hodnocení akcií Předpokládaný počet : 9 hodin Použitá literatura : František Egermayer, Jan Kožíšek Statistická

Více

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice Studie efektivity EDI komunikace 2011 Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice 2 Efektivní přenos a zpracování dokladů v rámci jednotlivých obchodních transakcí je cílem GS1 v oblasti elektronické

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

ITIL pro malé a střední podniky

ITIL pro malé a střední podniky ITIL pro malé a střední podniky Crux information technology, s.r.o. Ing. Jana Hrdličková Co se změnilo? Kam se dostalo povědomí o ITIL za poslední roky? Rozdíly mezi velkými a malými hráči Proč se probudil

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Informační systém sportovního klubu

Informační systém sportovního klubu Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém sportovního klubu Informační systémy projektování Vypracovali: Jiří Adolf Vlastimil Knápek Jakub Kočí Jiří Krampol Petr Ondrejka

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu a místopředsedou př. Ing.

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více