V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat."

Transkript

1 Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Herní materiál Hrací plán 6 Elfích škorní 6 Překážek 120 Městských trofejí 48 Dopravních prostředků o 8 Drak o 8 Plachtocykl o 8 Jednorožec o 8 Kouzelný mrak o 8 Trollkolka o 8 Jízdní kanec 4 Karty herních kol 12 Karet měst Karta zahajujícího hráče 6 Karet přehledu dopravních prostředků Příprava hry Každý hráč dostane jednu elfí škorni a 20 městských trofejí ve stejné barvě. Škorni postaví na hlavní město Elvenhold, trofeje své barvy rozmístí po jedné do všech 20ti měst. Herní karty rozdělíme do hromádek podle barvy zadní strany. Dvanáct karet měst (zelená zadní strana) vrátíme do krabice, jsou určeny jen pro jednu variantu hry. 72 cestovních karet (modrá zadní strana) dáme na hromádku vedle hracího plánu. 4 karty herních kol položíme na hromádku vpravo nahoru na hrací plán, čísly vzhůru, od jedničky nahoře po čtyřku dole. 48 kartiček dopravních prostředků oddělíme od 6ti kartiček překážek. Dopravní prostředky dobře promícháme a položíme na stůl vedle hracího plánu (zadní stranou vzhůru). Potom jich 5 otočíme a položíme vedle ostatních. Během celé hry musí být vždy 5 dopravních prostředků odkryto. Každý hráč obdrží jednu kartu s přehledem dopravních prostředků a jednu kartu - překážku, zbytek přehledů i překážek vrátíme do krabice.

2 Nejstarší hráč dostane kartu začátku hry a bude zahajovat první kolo. Ostatní hráči následují ve směru hodinových ručiček. Herní plán V Zemi Elfů existuje dobrá síť cest, které navzájem spojují jednotlivá města. Každá cesta vede celá určitou krajinou, buď světle zelenou rovinou, tmavozelenými lesy, žlutou pouští či šedými horami. Také lze cestovat po vodních tocích a dvou velkých jezerech. Elfové mohou cestovat sedmi různými dopravními prostředky. Každý dopravní prostředek má určeno, v jaké krajině se může pohybovat a kolik stojí jeho použití. Cestovní karty Každá cestovní karta ukazuje nějaký dopravní prostředek a druhy krajin, ve kterých ho lze použít. Druhy krajin jsou nakresleny v kroužcích. Pokud chceme tento dopravní prostředek použít v určité krajině, potřebujeme tolik cestovních karet, kolik kroužků se symbolem této krajiny je na kartě nakresleno. Pokud symbol určité krajiny na kartě chybí, nelze v ní dopravní prostředek použít vůbec. Jízdní kanec neumí běhat po poušti ani v horách Plachtocykl je nepoužitelný v poušti, v horách stojí jeho použití dvě karty Kouzelný mrak se vyhýbá pouštím, v rovinách a v lesích stojí jeho použití dvě karty Jednorožec se neodváží do rovin, na poušti stojí jeho použití dvě karty Trollkolka potřebuje v lese, na poušti a v horách dvě karty Drak chce za let přes les dvě karty Vor je jediný dopravní prostředek použitelný na vodních tocích a jezerech Cesta vorem proti proudu nebo jako přívoz na jezerech stojí dvě karty Průběh hry Když hrajete Zemi Elfů poprvé: hru se nejlépe naučíte tak, že vždy po přečtení jednoho odstavce rovnou provedete to, co v něm bylo popsáno. Teprve poté si přečtěte další odstavec a podle něj pokračujte ve hře. Země Elfů se hraje na 4 kola. Každé kolo se skládá z šesti fází: 1. Rozdání cestovních karet 2. Výběr jednoho zakrytého dopravního prostředku 3. Výběr dalších dopravních prostředků 4. Plánování cest 5. Tažení elfí škorní 6. Závěr kola Rozdání cestovních karet Každý hráč obdrží nové karty, aby jich měl v ruce osm. Zahajující hráč zamíchá cestovní karty a rozdá v prvním kole každému hráči osm karet. Zbylé karty položí v balíčku zpět ke hracímu plánu.

3 Od druhého kolo rozděluje zahajující hráč (ten, který má v tomto kole přidělenu kartu zahajujícího hráče) jen tolik karet, aby každý měl v ruce právě osm cestovních karet Výběr jednoho zakrytého dopravního prostředku Každý hráč si vytáhne jeden zakrytý dopravní prostředek a odloží si ho (zakrytý) před sebe. Počínaje zahajujícím hráčem si vezme každý hráč jeden zakrytý dopravní prostředek a odloží si ho před sebe. Tyto bude před spoluhráči tajit. Od druhého kola může mít hráč dva zakryté dopravní prostředky. Výběr dalších dopravních prostředků Každý hráč bere po řadě jeden dopravní prostředek a pokládá ho odkrytý před sebe, dokud nemá každý 3 odkryté dopravní prostředky. Tip: Berte si takové prostředky, jejichž karty máte také v ruce. Každý hráč může mít před sebou položeno maximálně 5 dopravních prostředků. Opět počínaje zahajujícím hráčem si vezme každý hráč po řadě další dopravní prostředky. Přitom smí vybrat jeden z pěti odkrytých nebo kterýkoli ze zakrytých prostředků. Hráči si pokládají vytažené dopravní prostředky před sebe odkryté. Byl-li zvolen jeden z pěti odkrytých prostředků, musí hráč ihned otočit některý ze zakrytých, aby počet odkrytých zůstával stále na pěti. Hráči po řadě berou další prostředky, dokud si každý nevezme tři. Spolu se zakrytým tak má v prvním kole každý hráč právě čtyři dopravní prostředky. Od druhého kola může každý hráč mít také pět dopravních prostředků, buď dva zakryté a tři odkryté nebo jeden zakrytý a čtyři odkryté. Plánování cest Počínaje zahajujícím hráčem smí každý hráč pořadě vždy jeden svůj dopravní prostředek položit (odkrytě) na jednu cestu. Na jedné cestě smí ležet jen jeden dopravní prostředek. Hráč smí položit dopravní prostředek na cestu jen tehdy, když onen prostředek je na této cestě použitelný. Přehledové karty to ukáží na první pohled. Například jízdní kanec nemůže být položen na pouštní cestu. Pozor: Pro plánování své cesty smějí hráči používat všechny dopravní prostředky, kreré jsou položeny na hracím plánu. Překážka Místo jednoho dopravního prostředku smí hráč na nějakou cestu položit překážku. Ale jen jednou během celé hry a pouze na již položený dopravní prostředek. Na jedné cestě smí ležet jen jedna překážka, na jezerech a vodních tocích nesmí být žádná. Překážka způsobí, že na této cestě bude pro tento dopravní prostředek zapotřebí o jednu stejnou cestovní kartu navíc

4 Hráč nemusí položit žádný dopravní prostředek ani překážku, může se tahu vzdát. Hráči postupně kladou dopravní prostředky (či vynechávají). Až již žádný hráč nemůže či nechce nic položit, plánovací fáze hry skončí. Tažení elfí škorní Hráč táhne svou Elfí škorní po cestách (či vodních cestách) z města do města. Cílem je shromáždit všechny městské trofeje. Cestování po souši Pořadě táhne každý hráč podél cest či vodních toků z města do města. Každý hráč smí pro svůj tah škorní své barvy použít kterýkoli dopravní prostředek na hracím plánu. Počínaje zahajujícím hráčem může každý hráč cestovat svou škorní po libovolném počtu cest a míst, ale musí splnit následující podmínky: 1. Na cestě musí ležet dopravní prostředek. 2. Hráč musí vyložit cestovní kartu, která odpovídá položenému dopravnímu prostředku. Například kartu s jednorožcem pro cestu dopravním prostředkem - jednorožcem. 3. Pokud má karta zdvojený symbol u příslušné krajiny, musí hráč vyložit dvě stejné cestovní karty, aby mohl svou škorní projít tuto cestu. 4. Pokud na zvolené cestě leží i překážka, musí hráč vyložit ještě jednu stejnou kartu navíc. Tah každého hráče skončí, když už nemůže či nechce vyložit další cestovní karty. Cestování po řekách K cestování po proudu stačí jedna cestovní karta - vor, proti proudu jsou zapotřebí dvě cestovní karty - vory. K vorům - cestovním kartám není žádná kartička s dopravním prostředkem. Hráč táhne se svou Elfí škorní podél toku tak, že prostě vyloží počet cestovních karet - vorů, který požaduje přehledová karta. Na vodní cesty nelze klást překážky. Cesta tam a zpět Cestu lze v jednom tahu použít vícekrát, pokud máme odpovídající cestovní karty. Je-li hráč na tahu, může cestovat z místa na místo po libovolném počtu cest, jestliže má pro každou cestu požadované cestovní karty. Hráč může v rámci svého tahu použít stejnou cestu vícekrát, ale musí mít pro každé použití cesty odpovídající počet cestovních karet. Z každého měta, do kterého se hráč dostane, si vezme městskou trofej své barvy a položí si ji před sebe. To platí i pro město, ve kterém hráč dokončí tah.

5 Všechny použité cestovní karty se pokládají odkryté na hromádku vedle hracího plánu. Kdo má na konci svého tahu v ruce více jak čtyři cestovní karty, musí počet svých karet ihned zmenšit na čtyři. Přebytečné karty se rovněž odloží na hromádku. Zvláštní pohyby Karavana Nemá-li hráč cestovní karty (kartu) odpovídající položenému dopravnímu prostředku a chce použít tuto cestu, může místo toho vyložit tři libovolné cestovní karty (včetně karet vorů). Tato akce se nazývá karavana. Karavany táhnou pouze po cestách, na kterých leží nějaký dopravní prostředek. Nemohou tedy táhnout po jezerech a řekách. Pokud na takové cestě navíc leží překážka, musí hráč vyložit čtyři místo tří libovolných cestovních karet. Přívoz Na obou velkých jezerech (Mare Magnum a Mare Nebulae) pracují přívozy.k jejich využití je třeba zaplatit vždy dvě cestovní karty - vory. Přívozem lze cestovat navzájem mezi Virstem, Strykhavenem a Elvenholdem anebo mezi Grangorem, Yttarem a Parundií. Závěr kola Karty kol hry se přetočí a karta zahajujícího hráče se přesune doleva. Hráči odevzdají až na jeden všechny své dopravní prostředky. Ty se spolu s prostředky z hracího plánu zakryjí a zamíchají zpět mezi zakryté vedle hracího plánu. Použité překážky se odstraní ze hry a balík cestovních karet se znovu promíchá. Po zakončení všech tahů a před dalším kolem hry se provedou následující akce: Zahajující hráč přesune vrchní kartu kola hry dospod. Pak odevzdá kartu zahajujícího hráče svému sousedovi po levici, který se tak stane zahajujícím hráčem v dalším kole. Všechny dopravní prostředky z hracího plánu se seberou. Také všichni hráči musí své dopravní prostředky až na jeden vrátit. Přitom je jedno, zda-li si hráč ponechá odkrytý nebo zakrytý. Vrácené dopravní prostředky i ty z hracího plánu se, zakryté, položí k ostatním vedle hracího plánu a dobře promíchají. Použité překážky zcela opustí hru. Nový zahajující hráč promíchá hromadu cestovních karet. Konec hry Hra Země Elfů končí po čtvtém kole. Vyhrává hráč, který nasbírá nejvíce městských trofejí. Při rovnosti vyhrává ten hráč, který má ještě v ruce nejvíce cestovních karet. Pokud by některý hráč dokázal sebrat všech 20 měststkých trofejí již před koncem čtvrtého kola, ještě se dokončí právě probíhající kolo a potom se určí vítěz (viz výše).

6 Varianta Na začátku hry se dvanáct karet měst zamíchá a každý hráč dostane jednu (zakrytou). Ostatní karty měst se v této hře již nepoužijí. Úlohou hráčů je sebrat své městské trofeje a zároveň ukončit svůj poslední tah ve čtvrtém kole právě ve městě, jehož kartu dostal, nebo alespoň co nejblíže k tomuto městu. Ostatní pravidla zůstávají stejná. Na konci hry vyloží hráči svou kartu města a spočtou, kolik měst je dělí (nejkratší cestou) od jejich cílového města. Tuto hodnotu odečtou od svého počtu městských trofejí. Hráč s nejvyšším výsledkem vyhrává. Při plichtě vítězí ten, kdo je blíže svému cílovému městu.

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

BANG! Emiliano Sciarra. Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let

BANG! Emiliano Sciarra. Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let BANG! Emiliano Sciarra Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let Bang! je hra střelecký souboj ve stylu Spaghetti Western, se skupinou Zločinců a Šerifem, který je jejich primárním cílem. Zástupci pomáhají inkognito

Více

BANG! OBSAH 103 karty tří různých typů (odlišitelných podle zadní strany): CÍL HRY Každý hráč má svůj vlastní cíl:

BANG! OBSAH 103 karty tří různých typů (odlišitelných podle zadní strany): CÍL HRY Každý hráč má svůj vlastní cíl: BANG! 3. vydání Emiliano Sciarra Hra pro 4-7 hráčů od 10 let. BANG! je hra popisující přestřelku ve stylu spaghetti westernů mezi skupinou psanců a šerifem, který je jejich primárním cílem. Zástupci šerifa

Více

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY I. PŘEDMLUVA Hlavní město iluzionistů bývalo před desetiletími rušnou metropolí, z jejíž někdejší slávy však zbyly jen trosky. Zlaté časy skončily záhadným zmizením Dahlgaarda Velikého, mecenáše města

Více

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc s novymi variantami hry 6 bere. Hra pro 2-10 hráčů od 10 let. Délka hry: cca 45 minut Autor Wolfgang Kramer Není to hra pro krávy! Obsah: 104 hracích karet 10 karet

Více

OBSAH POSTAVY A CÍL HRY PŘÍPRAVA

OBSAH POSTAVY A CÍL HRY PŘÍPRAVA Emiliano Sciarra Hra pro 4 7 hráčů od 10-ti let. BANG! je hra ve westernovém stylu mezi skupinou banditů a šerifem. Také jsou tu pomocníci, kteří šerifovi pomáhají vyhubit nepřátele, a odpadlík, jehož

Více

Magnetické šipky pravidla

Magnetické šipky pravidla Magnetické šipky - určeno všem hráčům, kterým došly v průběhu večera žetony ke hraní - po výhře v magnetických šipkách hráči obdrží výherní kupón na čerpání žetonů - po výhře v magnetických šipkách si

Více

HERNÍ PŘÍBĚH. New York, někdy v 90. letech

HERNÍ PŘÍBĚH. New York, někdy v 90. letech PR A V I D L A HERNÍ PŘÍBĚH New York, někdy v 90. letech Ocitáme se uprostřed války mezi organizovaným zločinem a Federály. Po několika letech vyšetřování, pozorování a činnosti v utajení byl zatčen Johnny

Více

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu.

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu. popis karet království BANKA Tato karta peněz má proměnlivou hodnotu. Banka má hodnotu za každou kartu peněz, která je v tuto chvíli ve hře. Banka přitom bude počítat také sama sebe. V tomto případě je

Více

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění Hra obsahuje dva sešity Pravidla hry a příručku Jak se stát vesmírným průzkumníkem. Touto příručkou byste měli určitě začít. Obsahuje návod uzpůsobený tak, abyste se podle něj mohli hru co nejpříjemněji

Více

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE PRAVIDLA POKERU Poker se hraje s balíčkem 52 karet. Ty se dělí na čtyři barvy, každá z nich obsahuje 13 hodnot. Čtyři barvy Všechny barvy stejné hodnoty jsou si rovny, žádná z nich nemá vyšší hodnotu nad

Více

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz 1. Běhací hry... 2 2. Biologické hry... 13 3. Bojové hry... 14 4. Deskové a stolní hry... 23 5. Házení kamínky... 26 6. Házení míčem... 28 7. Házení šipkami... 35 8. Házení vším možným... 40 9. Herecké

Více

SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942

SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942 VĚK 12+ 2-5 HRÁČŮ SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942 V srpnu 1984 vydal Milton Bradley hru Axis & Allies Classic. Seznámení s touto hrou byla pro mne velká událost. Věnoval jsem hře mnoho času a energie a odměnou

Více

Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o.

Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o. Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o. CÍL HRY Je srpen 1942 a Japonsko okupuje velkou část Šalamounových ostrovů.

Více

Obecná pravidla hry mariáš

Obecná pravidla hry mariáš Obecná pravidla hry mariáš Článek I. Preambule Tento dokument definuje základní pravidla hry mariáš. Základními druhy hry jsou volený mariáš, křížový mariáš a licitovaný mariáš. Další specifická a upřesňující

Více

Ctrl+kliknutí přenese na požadované podtéma: Běžné karty. Barbarská frakce. Římská frakce. Egyptská frakce. Japonská frakce. Sólová hra.

Ctrl+kliknutí přenese na požadované podtéma: Běžné karty. Barbarská frakce. Římská frakce. Egyptská frakce. Japonská frakce. Sólová hra. Většina potenciálně nejasných karet je vysvětlena v podrobněji přímo v pravidlech hry, na str. 11 a 12. Toto FAQ je pouze doplněk a sbírka dalších informací či pravidel, které tam nebyly zmíněny nebo se

Více

hry a návody pro 15 18 leté

hry a návody pro 15 18 leté hry a návody pro 15 18 leté Helena Křenková a kol. Co s tím? Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet

Více

Pravidla basketbalu 2014

Pravidla basketbalu 2014 Pravidla basketbalu 2014 Schváleno FIBA Central Board Platná od 1. října 2014 Z anglického originálu Official Basketball Rules 2014 Copyright FIBA Překlad: Mgr. Robert Vyklický, Ing. Jan Baloun Lektor:

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ XXIX PRAVIDLA TENISU (1. 3. 2010) PRAVIDLA TENISU Obsah Předmluva 1. Dvorec 2. Stálá zařízení 3. Míč 4. Raketa 5. Stav ve hře 6. Stav v sadě 7. Stav v zápase 8. Podávající a přijímající 9. Volba stran

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

PRAVIDLA ŠACHU FIDE. ÚVOD strana 2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2. TURNAJOVÁ PRAVIDLA strana 8. A. Rapid šach strana 13. B. Bleskový šach strana 13

PRAVIDLA ŠACHU FIDE. ÚVOD strana 2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2. TURNAJOVÁ PRAVIDLA strana 8. A. Rapid šach strana 13. B. Bleskový šach strana 13 PRAVIDLA ŠACHU FIDE Obsah: ÚVOD strana 2 PŘEDMLUVA strana 2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2 Článek 1: Povaha a cíle šachové hry strana 2 Článek 2: Počáteční postavení kamenů na šachovnici strana 2 Článek

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

hry a návody pro 11 15 leté

hry a návody pro 11 15 leté hry a návody pro 11 15 leté Helena Křenková a kol. Co s tím? Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Lukáš Jirovský. Katedra didaktiky matematiky

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Lukáš Jirovský. Katedra didaktiky matematiky Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lukáš Jirovský Teorie grafů ve výuce na střední škole Katedra didaktiky matematiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Pavla Pavlíková,

Více

Výběr z úloh národních kol soutěže. 2008 a 2009 BOBŘÍK INFORMATIKY PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Katedra informatiky PF JU a VÚP

Výběr z úloh národních kol soutěže. 2008 a 2009 BOBŘÍK INFORMATIKY PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Katedra informatiky PF JU a VÚP Výběr z úloh národních kol soutěže 2008 a 2009 BOBŘÍK INFORMATIKY PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Katedra informatiky PF JU a VÚP Rozvíjíme kurikulum pro budoucnost Garantujeme reformu všeobecného vzdělávání Informujeme

Více

Hra Nim a její varianty

Hra Nim a její varianty Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika Mgr. Kristýna Kuncová Hra Nim a její varianty Konzultant závěrečné práce:

Více

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu Úvod Publikace, kterou držíte v ruce, má sloužit k lepšímu pochopení nových pravidel Svojsíkova závodu. Je zaměřena na vysvětlení změn (proč ke

Více

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Publikace pro žáky základních škol Somatopedická společnost, o.s. Praha 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Úvod Dostala se vám do ruky sbírka Hry a peníze: programy pro rozvoj finanční gramotnosti. Určena je především vedoucím dětských kolektivů, kteří se

Více