Co nás dnes čeká a co nás nemine

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co nás dnes čeká a co nás nemine"

Transkript

1 GEOINFORMATIKA

2 Co nás dnes čeká a co nás nemine - obecný úvod - ukázka geoinformatiky v praxi (nejlepší způsob jak navnadit studenty) : - práce s aplikacemi využívajícími poznatky geoinformatiky - práce s přístroji, které využívají zeměpisnými souřadnicemi (formou hry) - vytvoření vlastní mapy s přesnou geograf. lokalizací (možnost umístit na web) - možná : tvorba gis

3 Co je geoinformatika? - je vědecký obor využívající informačních technologií pro řešení geografických problémů. (Wikipedia) - je věda o sběru, práci s daty, modelování, analýze a presentaci prostorových dat a procesů, které vyjadřují či popisují. (PřF, Univerzita Karlova v Praze.) - je vědecká a technická disciplína, jejímž předmětem jsou prostorové údaje a která se soustřeďuje na jejich sběr, ukládání, manipulaci s nimi a jejich zprostředkování. (Neumann, 1996) - je vědecká disciplína, která se zabývá zpracováním dat tak, aby byly jejich prostorové aspekty při získávání, ukládání, zpracování i prezentaci plně vzaty v úvahu. (Institut geoinformatiky, VŠB Ostrava.)

4 Dnes se velmi intenzívně rozvíjí. Zabývá se např. : - Tvorbou digitálních map - GIT - geoinformační technologie - technologie, které pracují s prostorovými daty v počítačovém prostředí

5 Digitální mapa digitálně zaznamenané geogr. informace

6 GIT geoinformační technologie - GIS geografické informační systémy DPZ dálkový průzkum Země Globální družicové navigační systémy Mobilní geoinformační technologie Mapové servery

7 GIS geografické informační systémy - základnu tvoří digitální geografické informace - díky specializovanému softwaru lze s těmito daty manipulovat (zápis a editace údajů, uložení, vyhledávání, propojování, transformace a vizualizace), lokalizaci (určení polohy) aj.) gis :

8 Dálkový průzkum Země - se zabývá pořizováním leteckých a družicových snímků, jejich zpracováním a analýzou za účelem tvorby topografických tématických map. : EUMETSAT :

9 Letecký snímek Gymnázium Hladnov

10 Družicový snímek Evropa

11 Globální družicové navigační systémy - Navstar GPS Ministerstvo obrany USA 70. léta 20. stol $ ročně na provoz odstranění záměrného zhoršování přesnosti určení polohy - GLONASS 80. léta 20. stol. Ministerstvo obrany SSSR RF EVROPA? - GALILEO 2008??? 2012 (civilní komerční) Slouží k určování polohy, času, rychlosti pohybujícího objektu a navigace kdykoli a kdekoli na Zemi

12 Mobilní technologie Tablet PC PDA GPS apod.

13 Mapové servery a jiné aplikace - mapové servery např. SEZNAM - aplikace např. Google Earth (Microsoft Virtual Earth)

14 Mapové servery -

15 Mapy.cz - součástí portálů - možnosti : základní (stínování) turistická (stínování, turistické trasy, cyklostezsky) fotomapa (stínování, popisy, turistické trasy, cyklostezsky) další mapy (historická, fotomapa 02-03) - nástroje vyhledávání plánovač trasy měření vzdáleností určení GPS souřadnic

16 Mapy.cz - vyhledávání

17 Mapy.cz plánovač trasy

18 Mapy.cz měření vzdáleností

19 Mapy.cz určení GPS souřadnic

20 Aplikace Google Earth -

21 Co je to Google Earth? - Aplikace Google Earth spojuje sílu vyhledávače Google s družicovými snímky, mapami, terénem a prostorovými budovami a přináší vám světové zeměpisné informace na dosah ruky. (viz.http://earth.google.com/intl/cs/index.html) - Informace nejen Zemi, ale také o Vesmíru - Verze : google google google google earth earth earth earth základ, zdarma plus placené : pro enterprise

22 Co Google Earth nabízí? - vyhledávání míst na Zemi i ve Vesmíru - nástroje k plánování tras, měření vzdáleností, nalezení firem aj. - 3D pohledy

23

24 Vyhledávání míst Praha - kolečko myši nebo + shift nebo + ctrl

25 Vyhledávání míst Mt. St. Helens

26 Vyhledávání tras Ostrava - Havířov

27 Vyhledávání firem Praha - hotel

28 Krabí mlhovina Vesmír

29 Vrstvy

30 The Louvre Paris 3D

31 Fotografie

32 Fotografie až 1 gigapixel

33 Fotografie až 1 gigapixel

34 Fotografie vlastní - pomocí účtu na panoramiu

35 Měření vzdáleností

36

37 GEOCACHING

38 Definice - je hra na pomezí sportu a turistiky, - spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skrytého objektu zvaného cache, - o cachi jsou známy jen jeho geografické souřadnice (nebo přibližná lokalizace) - při hledání se používají běžné turistické přijímače GPS. - pravidla jsou na :

39 Pár pojmů 1 - geocacher - člověk, zabývající se geocachingem (cacher; ČESKY kačer ) - geocache (cache) - většinou označení schránky (občas ale i nějaké jiné události) která se stává obětí lovu geocacherů. - log - zápis u cache. Jsou prováděny dvojmo : - fyzicky, - na internetu. -logbook - návštěvní kniha, která je součástí schránky cache. Co zaznamenat do logbooku : - vždy datum, přezdívku, vložené, případně vyjmuté předměty - možno počasí, průběh cesty, obtížnost nalezení aj.

40 Pár pojmů 2 - travelbug - libovolná věc doplněná o kovový identifikační štítek. Cílem je putovat z cache do cache. - geocoin - trackovatelná "mince" opatřená unikátním kódem, podobně jako travelbug - geomudla(mudla) - označováni ne-geocacheři, zejména pak nezasvěcené osoby, vyskytující se okolí při hledání cache.

41 Geocoin

42 GPS - Global Positioning System (globální polohový systém) - navigační systém, který slouží k určení polohy na z. povrchu (bez ohledu na počasí a na dobu, kdy měříte) - ročně se na něj vynakládá $ - původně vojenský systém budovaný od roku od odstranění některých opatření např. - selektivní dostupnost (Selected Availibility) záměrné zhoršování přesnosti určení polohy - nebo zavedení tzv. přesného P/Y - kódu, kterým je šířen signál pouze pro vojenské aplikace)

43 Trocha historie 1. května odstranění umělé odchylky, přidávané do signálu GPS (přesnost m). 2. května 2000 Dave Ulmer poznámka o hře Stash Game. 3. května 2000 umístěna první keš hry GPS Stash Hunt Stash#1 souřadnice N45o W122o (Dave Ulmer). 4. května 2000 první keš nalezena(1.) Bobem Perschauem, který píše o hře jako o GGPSSH - Great GPS Stash Hunt. 12. května 2000 první keš mimo USA - Nový Zéland, autor - Peter McKellar. 30. května navrhl Matt Stum místo Stash používat termín Geocache a hře říkat Geocaching. 1. června Dave Ulmer oznámil, že "oficiální" název nové hry je GEOCACHING. 3. června 2000 první keš v Evropě - Irsko autor Chris O'Byrne.

44 Trocha historie 1. června 2001 první keš v ČR je GCE50 Tex-Czech od Kennetha, McKeny a Ethana z umístěná v parku ve Štramberku. 3. července 2007 to bylo již keší - v ČR

45

46

47 Geocache 1. DRUHY Tradiční cache (Traditional Cache) fyzická cache; místo je udáno geogr. Souřadnicemi Multi cache mnoho variant; většinou jedna cache udává postup jak najít další cache Neznámá cache (Mystery Cache) nejsou dány souřadnice, geocacher je musí získat nějakým výpočtem, vyluštěním šifry, hádanky, vyhledáním v pramenech nebo jinak Webcam cache - virtuální cache; s pomocí partnera se dostanete před objektiv a zavoláte mu, že si vás může vyfotit. Na konci musíte poslat svojí fotku na web a zapsat svojí návštěvu aj.(http://wiki.geocaching.cz/wiki/cache)

48 2. VELIKOST Microcache obsahuje pouze logbook, tužku a ořezávátko Small - objem kolem 0,5 až 1 litru Regular - objem do několika litrů. Large - objem větší než několik litrů.

49

50 3. TERÉN (za sucha a v denní dobu) Terén 1 silnice a chodníky, zpevněné cesty, cesty v parku nebo značené turistické či lesní cesty, polní cesty apod.; Terén 2 nezpevněné cesty v libovolném terénu, vyšlapané cestičky, jednoduchý lesní nebo polní terén mimo cesty; Terén 3 terén bez cest s obtížnějším pohybem, např. strmý kopec, hustá vegetace, smrčina, houští, kopřivy, přeskakování potoků; Terén 4 terén přístupný sportovně zdatným jedincům zahrnuje velmi strmé svahy střídající se se skalkami, bažinaté a močálové terény, horolezecké terény schůdné za pomoci rukou bez lezeckého vybavení, nutnost přebrodění řeky; Terén 5 jen pro velmi otrlé povahy, velmi náročný terén vyžadující použití speciálního vybavení horolezecké, potápěčské

51 2. OBTÍŽNOST Obtížnost 1 snadno identifikovatelné skrýše díky popisu či nápovědě (při pečlivé domácí přípravě dohledatelné i bez GPS), vhodné pro úplné začátečníky, např. úkryt v kořenech stromu, pokud je tento strom jediný v širokém okolí, druhý sloup od brány apod. Obtížnost 2 jednoduché multi-keše, tradiční keše se standardním ukrytím, např. stromy a pařezy v lese mimo cesty Obtížnost 3 složitější multi-keše (dlouhé, s velkým množstvím bodů nebo náročným výpočtem), všechny keše vyžadující kvalitní domácí přípravu hlavně mystery keše, tradiční keše s důmyslným úkrytem, který vyžaduje jisté popřemýšlení Obtížnost 4 časově náročné keše, obtížné mystery, složité šifry, velmi těžko objevitelé úkryty v běžném terénu, super dlouhé multi-keše Obtížnost 5 nejtěžší mystery, keše s velkou časovou náročností a náročností na intelekt geocachera. Ne každému se podaří objevit keše s touto obtížností.

52 Servery největší a nejoblíbenější světový server - alternativní geocachingový server - alternativní geocachingový server - nejoblíbenější český server. V současné době neobsahuje žádný seznam keší, ale pouze wiki, diskuzní fóra a další užitečné nástroje. - alternativní server pro geocaching v České republice.

53 Jalbum (+ plugin PositionMap)

54 JAlbum je program, který nám umožní vytvořit na webu fotoalba z vašich digitálních fotografií.

55 Složka s mapou a s fotografiemi - najdeme ji na Ploše pod názvem ostrava

56 Složka s mapou a s fotografiemi

57 Na ploše vytvoříme složku s názvem ALBUM - bude sloužit k uložení našeho alba

58 Kontrola nastavení JAlba - spusťte aplikaci Jalbum(žabička ) - vyberte skin PositionMap a Váš styl

59

60 Kontrola nastavení JAlba - změňte SLOŽKU S OBRÁZKY tak, aby směřovalo k Vašemu adresáři s názvem ostrava - změňte VÝSTUPNÍ SLOŽKU (kam chcete vytvořit html album.) - doporučuji jinou než SLOŽKU S OBRÁZKY.

61

62 Kontrola nastavení PositionMap - ověřte map file jméno(jméno mapového souboru): _map.jpg - je důležité aby jméno mapového souboru začínalo podtržítkem, protože musí být vyřazeno z normálního procesu generování obrázků jinak byste je viděli bez miniatur a slidových obrázků. - vyjmutí je dosaženo užitím vyjímečných předloh. - PositionMap nastavuje defaultně (\. _).* - je možné změnit i velikost mapy

63

64

65 Spusťte JcapPM

66 Klikněte na symbol zeměkoule

67 Vyberte na mapě místo pro obrázek

68 Klikněte na vybrané místo

69 Klikněte pravým tlačítkem na bod a SAVE

70 Klikněte na šipku další

71 POSTUPUJTE STEJNÝM ZPŮSOBEM DÁLE AŽ UMÍSTÍTE VŠECHNY OBRÁZKY NA SPRÁVNÁ MÍSTA

72 VŠE POZAVÍREJTE (MIMO HLAVNÍ OKNO) A KLIKNĚTE NA VYTVOŘIT ALBUM

73

74 Generování alba

75 Otevřeme album

76

77 ArcPad

78 - ArcPad 7 je program kalifornské firmy ESRI, pomocí něhož můžeme získávat data v terénu. - umožňuje mapování v reálném čase - je možné jej nainstalovat nejen do stolního počítače,ale také do notebooku a také do PDA. - pomocí zařízení GPS (interního nebo externího) v něm můžeme neustále sledovat svoji aktuální polohu. - umožňuje pracovat jak s rastrovými, tak vektorovými daty - podporované formáty : - ESRI shapefile, - JPEG (s georeferenčním souborem *.jgw), - BMP (s georeferenčním souborem *.bpw), - MrSID (s georeferenčním souborem *.sdw) MY BUDEME PRACOVAT S OMEZENOU 20 MINUTOVOU VERZÍ

79 ZÁKLADY

80 Spuštění aplikace

81 Hlavní okno

82 Nová mapa

83 Nový SHAPEFILE

84 Nový SHAPEFILE (vytvoření vrstvy bod. značek, možnost i linie a plochy)

85 Nový SHAPEFILE (pojmenování)

86 Nový SHAPEFILE (uložení)

87 Nový SHAPEFILE (uložení vrstvy bodových značek)

88 Nový SHAPEFILE (vytvoření rychlého formuláře)

89 Nový SHAPEFILE (zaškrtnout políčka aby šlo ovlivňovat jednotlivé vlastnosti)

90 Nový SHAPEFILE (vytvoření formuláře)

91 Nový SHAPEFILE (vložení nového bodu)

92 Nový SHAPEFILE (vložení nového bodu)

93 Nový SHAPEFILE (vepsání zeměpisných souřadnic)

94 Změna meřítka

95 Změna měřítka

96 Hledání bodu

97 Nalezení a označení bodu

98 Aktivace GPS

99 Aktivované GPS

100 Vypnutí GPS

101 KONEC

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS

Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS "Projekt Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvyšování motivace ţáků ke vzdělávání se v těchto oborech, reg.číslo: CZ.1.07/1.1.05/02.0043."

Více

Příručka pro efektivní využívání ICT

Příručka pro efektivní využívání ICT Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro efektivní využívání ICT Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠPT Jablonec nad Nisou jaro 2014 OBSAH Charakteristika

Více

Typy přijímačů GPS. Kapitola 2

Typy přijímačů GPS. Kapitola 2 Kapitola 2 Typy přijímačů GPS Různé aktivity spojené s přijímači GPS kladou různé nároky na jejich konstrukci, odolnost a funkční vybavení. Postupem času se oddělilo několik skupin přijímačů, určených

Více

Struktura kartografie

Struktura kartografie Struktura kartografie V této kapitole je popsáno několik možných členění kartografie. Je uvedena stručná charakteristika těchto členění, jejich disciplíny a popis těchto odvětví. Jako téměř u všech vědních

Více

MOJE UNIVERZITA. www.mojeuni.cz. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ z Veletrhu dalšího vzdělávání dospělých ZAMĚSTNÁNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NEKONČÍ

MOJE UNIVERZITA. www.mojeuni.cz. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ z Veletrhu dalšího vzdělávání dospělých ZAMĚSTNÁNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NEKONČÍ ZAMĚSTNÁNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NEKONČÍ MOJE UNIVERZITA www.mojeuni.cz SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ z Veletrhu dalšího vzdělávání dospělých Projekt Moje univerzita, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0007, je spolufinancován Evropským

Více

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka Navigační software Navitel Navigator Uživatelská příručka 2011, NAVITEL s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 2007 Join-Stock Company CNT. Všechna práva vyhrazena. Obsah této Uživatelské příručky stejně jako

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

Mapový portál pro MČ Praha 3

Mapový portál pro MČ Praha 3 Mapový portál pro MČ Praha 3 Analýza požadavků a návrh řešení Vypracoval: Marek Šmolík, Luboš Hovorka Počet stran: 29 Dne: 12. dubna 2012 Počet příloh: 2 Revize: 130, Zapsána v OR vedenémměstskýmsoudem

Více

Konference GIS Esri v ČR 22. 23. října 2014. Internetové. aplikace

Konference GIS Esri v ČR 22. 23. října 2014. Internetové. aplikace Konference GIS Esri v ČR 22. 23. října 2014 Internetové aplikace Komponenty pro ArcGIS API for JavaScript www.praha8.cz/mapovy-portal-mestske-casti-praha-8.html Komponenty pro ArcGIS API for JavaScript

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 4 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 4 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 4 2. INSTALACE... 5 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 5 2.2. INSTALACE

Více

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 1 2 Obsah 1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 3. LEKCE: Nakupujeme bezpečně na Internetu 4. LEKCE:

Více

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

historických dokumentů

historických dokumentů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

Teorie Základy informačních technologií

Teorie Základy informačních technologií Teorie Základy informačních technologií OBSAH 1.OSOBNÍ POČÍTAČE...3 2. HARDWARE POČÍTAČE...4 Disková paměť...4 Diskety...4 CD-ROM...5 Klávesnice...5 ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA...6 Monitor...6 Tiskárna...6 Scannery...7

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Microsoft Office 365-2013 systém sjednocené komunikace

Microsoft Office 365-2013 systém sjednocené komunikace VŠE v Praze Microsoft Office 365-2013 systém sjednocené komunikace Tomáš Kubálek 2013 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 Systém sjednocené komunikace... 7 1.1 K čemu slouží Microsoft Office 365... 7 1.2 Firma

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

Nástroje pro práci s informacemi

Nástroje pro práci s informacemi Kabinet informačních studií a knihovnictví 24 převážně online nástrojů, které by neměly uniknout vaší pozornosti Mgr. Michal Černý Slovo úvodem Informační společnost klade na člověka silné nároky musí

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Principy a příprava spolupráce na internetu

Principy a příprava spolupráce na internetu Principy a příprava spolupráce na internetu Základní pojmy ICT (Information and Communication Technologies) je označení pro informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie zahrnují

Více