NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS"

Transkript

1 PŘIPOJENÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM DNN9230DAB NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS IM365_Nav_E_Cs_00

2 Obsah Licenční dohody s koncovým uživatelem 4 Začínáme 10 Používání navigačního systému 10 Pomoc, když ji potřebujete 10 Hledání v tématech nápovědy 10 Ikony stavové lišty 10 Družicové signály 11 Zobrazení satelitních signálů GPS 11 Používání tlačítek na displeji 11 Používání klávesnice na displeji 11 Přidání zkratky 11 Odebrání zkratky 11 Hledání poloh 12 Hledání polohy podle kategorie 12 Vyhledávání v kategorii 12 Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání 12 Změna oblasti vyhledávání 12 Hledání čerpacích stanic a cen 13 Hledání adresy 13 Hledání města 13 Hledání křižovatky 13 Hledání polohy pomocí souřadnic 14 Hledání polohy prohlížením mapy 14 Hledání polohy pomocí rychlého vyhledávání 14 Uložení domovské destinace 14 Cesta domů 15 Úprava informací o domovské destinaci 15 Hledání naposledy nalezených míst 15 Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh 15 Hledání parkoviště 15 Nastavení simulované polohy 15 Uložení polohy 15 Uložení aktuální polohy 15 Zahájení trasy k oblíbené poloze 16 Úprava oblíbené polohy 16 Přiřazení kategorií k oblíbené poloze 16 Odstranění oblíbené polohy 16 Navigace 18 Zahajování trasy 18 Náhled více tras 18 Jízda po trase 18 Používání navigační mapy 18 Použití multidotykových ovládacích prvků 18 Přidání bodu k trase 19 Použití objížďky 19 Zastavení trasy 19 Aktualizace rychlostních limitů 19 Používání navržených tras 19 Používání služeb u dálnice 19 Hledání služeb u dálnice 20 Navigace na dálnici 20 Používání funkce Najít vpředu 20 Funkce vyhnutí se silnicím 20 Přidání vlastní oblasti objížďky 20 Objížďka cesty 20 Deaktivování vlastních objížděk 20 Odstranění vlastních objížděk 21 Aktivace pokročilých objížděk 21 Použití objížďky kolem určitých oblastí 21 Navigace mimo silnice 21 Stránky Mapa 22 Přizpůsobení vrstev mapy 22 Zobrazení protokolu cesty 22 Změna datového pole mapy 22 Změna perspektivy mapy 22 Přizpůsobení tlačítek mapy 22 Odstranění tlačítek z mapy 22 Zobrazení seznamu odboček 23 Zobrazení celé trasy na mapě 23 Zobrazení další odbočky 23 Prohlížení křižovatek 23 Zobrazení dopravních upozornění 23 Zobrazení informací o cestě 23 Vynulování informací o cestě 24 Zobrazení aktuálních informací o poloze 24 Hledání služeb v okolí 24 Získání popisu trasy do aktuální polohy 24 Hlasový příkaz 17 Tipy pro funkci Hlasový příkaz 17 Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů 17 Hledání adresy 17 2 Návod k použití navigačního systému GPS

3 Používání aplikací 25 Informace o aplikacích 25 Informace o funkci ecoroute 25 Vytvoření profilu vozidla 25 Vynulování profilu vozidla 25 Kalibrace spotřeby paliva 25 Používání funkce ecochallenge 25 Skóre funkce ecochallenge 26 Skrytí skóre funkce ecochallenge 26 Vynulování skóre 26 Zobrazení spotřeby paliva 26 Zpráva o ujetých kilometrech 26 Zobrazení zprávy o ujetých kilometrech 26 Export zprávy o ujetých kilometrech 27 Nastavení tras s menší spotřebou paliva 27 Plánování cesty 27 Úprava plánu cesty 27 Navigace k oblíbené cestě 27 Úprava oblíbené cesty 27 Import tras 28 Zobrazení předchozích tras a cílů 28 Použití světového času 28 Zobrazení mapy světa 28 Používání funkce Dynamické parkování 28 Informace o funkci Dopravní kamery v reálném čase 28 Používání funkce Doby promítání filmů 28 Přizpůsobení nastavení 31 Přizpůsobení navigačního systému 31 Změna nastavení mapy 31 Aktivace map 31 Změna nastavení navigace 31 Úprava nastavení displeje 31 Předvolby trasy 31 Aktualizace nastavení času 32 Nastavení jazyků 32 Přidání zabezpečení 32 Nastavení zařízení a soukromí 32 Obnovení nastavení 32 Dodatek 33 Aktualizace softwaru 33 Aktualizace mapových dat 33 Bezpečnostní kamery 33 Uživatelské ody zájmu (Points of Interest POI) 34 Hledání bodů zájmu 34 Dopravní informace 29 Aktivace předplatného pro dopravní informace 29 Porozumění dopravním informacím 29 Dopravní informace prostřednictvím Dopravní služby INRIX 29 Informace o ikoně Doprava 29 Doprava na vaší trase 30 Zobrazení dopravy na vaší trase 30 Ruční nastavení vyhnutí se husté dopravě na trase 30 Cesta jinou trasou 30 Zobrazení dopravy na mapě 30 Hledaní zpoždění na trase 30 Zobrazení dopravní nehody na mapě 30 Porozumění dopravním informacím 30 Ikony použité v této příručce Příručka obsahuje důležité bezpečnostní pokyny pro předcházení úrazům a potenciálně nebezpečným situacím. Text obsahuje zvláštní pokyny, dodatečná vysvětlení, omezení a odkazy na stránky. Česky 3

4 Licenční dohody s koncovým uživatelem Softwarová licenční dohoda POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE DNN9230DAB SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ DOHODY. TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE. Společnost Garmin Ltd. a její dceřiné společnosti (dále jen Garmin ) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě (dále jen Software ) při běžném provozu přístroje. Právní nárok, vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin a/nebo poskytovatelů třetích stran. Tímto potvrzujete, že Software je majetkem společnosti Garmin a/nebo poskytovatelů třetích stran a je chráněn americkými zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami o autorských právech. Dále potvrzujete, že struktura, organizace a kód softwaru, pro který není poskytnut zdrojový kód, jsou cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo poskytovatelů třetích stran, a že zdrojový kód softwaru zůstává cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo poskytovatelů třetích stran. Souhlasíte s tím, že Software ani jeho části nebudete dekompilovat, rozebírat, upravovat, provádět zpětné sestavení nebo převádět do formy čitelné pro člověka a nebudete je využívat k vytváření odvozených děl. Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole exportu Spojených států amerických nebo zákony o kontrole exportu jakýchkoli jiných příslušných zemí. Licenční dohoda společnosti NAVTEQ s koncovým uživatelem Software, který je součástí produktu Garmin (dále jen Software ), je majetkem společnosti Garmin Ltd. nebo jejích poboček (dále jen Garmin ). Mapová data poskytnutá třetí stranou, která jsou součástí produktu Garmin nebo se dodávají společně s ním (dále jen Mapová data ), jsou majetkem společnosti NAVTEQ North America LLC anebo jejích poboček ( NAVTEQ ) a společnost Garmin na ně získala licenci. Společnost Garmin poskytuje licenci rovněž na informace, text, zobrazení, grafiku, fotografie, audio, video, zobrazení a další aplikace a data od subdodavatelů (dále jen Data obsahu poskytovaného třetí stranou ). Mapová data a Data obsahu poskytovaného třetí stranou dále společně jen jako Data. Jak Software tak Data jsou chráněny autorskými zákony a mezinárodními smlouvami o autorských právech. Na Software a Data se poskytují licence, neprodávají se. Software a Data jsou poskytovány v rámci následující licence a podléhají následujícím podmínkám, které jsou uvedeny v dohodě s koncovým uživatelem (dále jen Vy a Váš ) na jedné straně a společností Garmin a jejími poskytovateli licence (včetně poskytovatelů licence a dodavatelů) a pobočkami na straně druhé. DŮLEŽITÁ INFORMACE: PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO LICENČNÍ DOHODU. INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO JINOU FORMOU POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI TUTO LICENČNÍ DOHODU PŘEČETLI A SOUHLASÍTE S JEJÍMI PODMÍNKAMI. POKUD S PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE A CHCETE, ABY VÁM BYLA VRÁCENA CELÁ ČÁSTKA, VRAŤTE KOMPLETNÍ PRODUKT DO 7 DNŮ OD DATA JEHO ZAKOUPENÍ (POKUD JSTE ZAKOUPILI NOVÝ PRODUKT) PRODEJCI, U NĚHOŽ JSTE TENTO PRODUKT ZAKOUPILI. Licenční podmínky Společnost Garmin (dále jen my nebo nás ) poskytuje přenosná média obsahující počítačový software (dále jen Software ) a zabudovaná nebo přiložená Data včetně jakékoli online nebo elektronické dokumentace a tištěných materiálů (pro účely této Licenční dohody společně označovaných jako Produkt ) a uděluje vám omezenou nevýhradní licenci pro používání Produktu v souladu s podmínkami této Dohody. Souhlasíte, že budete tato Data používat spolu s produktem společnosti Garmin výhradně pro osobní účely nebo případně pro interní operace firmy a nikoli pro středisko služeb, částečné podílnictví na majetku, další prodej nebo jiné podobné účely. Stejně tak, ale v rámci omezení stanovených v následujících odstavcích, můžete tato Data kopírovat pouze podle potřeby pro použití k (i) jejich zobrazení a (ii) uložení za předpokladu, že neodeberete žádné přiložené doložky o autorských právech a nebudete žádným způsobem měnit Software ani Data. Souhlasíte, že nebudete žádným jiným způsobem reprodukovat, kopírovat, měnit, dekompilovat, rozebírat, provádět zpětné sestavení ani vytvářet odvozené produkty žádné části Produktu a nebudete jej převádět ani distribuovat v jakékoli formě a k jakýmkoli účelům s výjimkou rozsahu stanoveného zákonem. Společnost Garmin si rovněž vyhrazuje právo kdykoli ukončit nabízení jakýchkoli dat dodávaných jakýmkoli dodavatelem třetí strany, pokud tento dodavatel přestane takovýto obsah dodávat nebo pokud z jakéhokoli důvodu vyprší smlouva mezi společností Garmin a tímto dodavatelem. Omezení. S výjimkou případů, kdy vám bylo společností Garmin výslovně uděleno oprávnění k používání a bez omezení na předchozí odstavce, nemáte povolení používat tato Data s jinými produkty, systémy nebo nainstalovanými aplikacemi nebo je jinak propojovat při komunikaci se zařízeními a produkty, které mají možnost vysílání, správy vozových parků nebo podobnými aplikacemi, kde se Data používají v centrálním řídicím středisku pro dispečink vozového parku. Dále se zakazuje pronajímat nebo poskytovat leasing na Data nebo produkty společnosti Garmin obsahující Data jiné osobě nebo třetí straně. Pronajímání takových produktů mají povoleny pouze ty autopůjčovny, které mají od společnosti Garmin výslovné písemné povolení pronajímat svým zákazníkům produkty společnosti Garmin, které obsahují Data. 4 Návod k použití navigačního systému GPS

5 Bez záruky. Tento Produkt (včetně Dat) je poskytován tak, jak je a souhlasíte s tím, že jej budete používat na vlastní riziko. Společnost Garmin a její poskytovatelé licencí (a jejich poskytovatelé licencí a dodavatelé) neposkytují žádné záruky, vyjádření ani prohlášení jakéhokoli druhu, ať již vyjádřená nebo předpokládaná, vyplývající ze zákona nebo jiných ustanovení včetně, ale bez omezení na obsah, kvalitu, přesnost, úplnost, efektivitu, spolehlivost, obchodovatelnost, vhodnost pro určitý účel, používání nebo výsledky odvozené z používání Produktu nebo že budou Data či server nepřerušovaná či bezchybná. Zřeknutí se záruky. SPOLEČNOST GARMIN A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ (VČETNĚ JEJICH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ A DODAVATELŮ) SE ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH ZÁRUK, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH ČI KONKLUDENTNÍCH, ZA KVALITU, VÝKON, OBCHODOVATELNOST, VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ DOPORUČENÍ NEBO INFORMACE POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ GARMIN NEBO JEJÍMI DODAVATELI A POSKYTOVATELI LICENCE NEPŘEDSTAVUJÍ ZÁRUKU A NELZE NA NĚ V TOMTO SMĚRU SPOLÉHAT. TOTO ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK JE NEZBYTNOU PODMÍNKOU TÉTO DOHODY. Některé státy, oblasti a území neumožňují určitá vyloučení ze záruky. V tomto rozsahu se na vás výše uvedená vyloučení tedy nemusí vztahovat. Zřeknutí se odpovědnosti. SPOLEČNOST GARMIN A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE (VČETNĚ JEJICH POSKYTOVATELŮ LICENCE A DODAVATELŮ) NENESE VŮČI VÁM ODPOVĚDNOST V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH: POKUD JDE O JAKÉKOLI UPLATNĚNÍ NÁROKU, POŽADAVKU NEBO ŽALOBY BEZ OHLEDU NA POVAHU PŘÍČINY TAKOVÉHO NÁROKU, POŽADAVKU NEBO ŽALOBY UVÁDĚJÍCÍCH JAKOUKOLI ÚDAJNOU ZTRÁTU, ÚRAZ ČI NÁHRADU ŠKOD, AŤ JIŽ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ, JEŽ MOHOU VYPLÝVAT Z POUŽITÍ NEBO DRŽENÍ INFORMACÍ, ANI JINÝ UŠLÝ ZISK ČI ZTRÁTU, VÝNOS, SMLOUVU ČI ÚSPORY, ANI ZA ŽÁDNÉ JINÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY PLYNOUCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT TYTO INFORMACE, ZA ŽÁDNÉ ZÁVADY NA DATECH NEBO INFORMACÍCH ČI ZA PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK UVEDENÝCH V ŽALOBĚ O SPLNĚNÍ SMLOUVY NEBO V ŽALOBĚ O PŘEČIN NEBO NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST GARMIN NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD PŘEDEM UPOZORNĚNÍ. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI GARMIN A JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE V RÁMCI ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z TÉTO DOHODY NEBO JINÝCH DOHOD VZTAHUJÍCÍCH SE K PRODUKTU NEBO DATŮM SPOLEČNOSTI GARMIN NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU 1,00 USD. Některé státy, oblasti a území neumožňují určitá vyloučení ze záruky nebo omezení škody. V tomto rozsahu se na vás výše uvedená vyloučení tedy nemusí vztahovat. Zřeknutí se podpory. Reference na jakékoli produkty, služby, procesy, hypertextové odkazy na třetí strany nebo jiná Data podle obchodních názvů, ochranných známek, výrobce, dodavatele nebo jiných prostředků nemusí nutně představovat nebo zahrnout jeho podporu, sponzorování nebo doporučení společností Garmin či jejími poskytovateli licencí. Informace o produktech a službách jsou výhradní zodpovědností jednotlivých dodavatelů. Název a logo NAVTEQ, obchodní známky a loga NAVTEQ a NAVTEQ ON BOARD a všechny další obchodní značky a názvy značek, které jsou majetkem společnosti NAVTEQ North America LLC, nemohou být využívány komerčním způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti NAVTEQ. Kontrola vývozu. Souhlasíte, že nebudete ze žádného místa exportovat jakoukoli část Dat, která vám byla poskytnuta nebo jakýkoli produkt, který vám byl přímo poskytnut s výjimkou shody se všemi licencemi a schváleními vyžadovanými na základě příslušných vývozních zákonů, pravidel a směrnic. Odškodnění. Souhlasíte, že odškodníte, budete chránit a udržovat společnost Garmin a její poskytovatele licence (včetně příslušných poskytovatelů licencí, dodavatelů, zplnomocněných zástupců, poboček, sesterských společností a příslušných funkcionářů, ředitelů, zaměstnanců, vlastníků akcií, agentů a zástupců jednotlivých uvedených institucí) zdarma a bezpečně před jakýmkoliv závazkem, ztrátou, poraněním (včetně poranění vedoucích k úmrtí), požadavků, akcí, nákladů, výdajů nebo prohlášení jakéhokoliv typu či druhu včetně, ale bez omezení na poplatky advokátům plynoucí z nebo související s jakýmkoliv vaším použitím či vlastnictvím Produktu (včetně Dat). Kanadská mapová data. Mapová data pro Kanadu mohou obsahovat nebo odrážet data poskytovatelů licence, včetně Jejího Veličenstva a Kanadské pošty. Na tato data je poskytována licence na bázi tak jak jsou. Poskytovatelé licencí, včetně Jejího Veličenstva a Kanadské pošty, neudílejí žádné garance, nečiní prohlášení ani záruky týkající se těchto dat, výslovné ani konkludentní, vyplývající ze zákona apod., zejména pokud jde o účinnost, úplnost, přesnost či vhodnost pro určitý účel. Poskytovatelé licencí, včetně Jejího Veličenstva a Kanadské pošty, nenesou žádnou odpovědnost ve vztahu k jakémukoli nároku, požadavku či žalobě, bez ohledu na povahu příčiny takového nároku, požadavku či žaloby, uvádějících údajnou ztrátu, úraz či náhradu škod, a to přímé či nepřímé, které mohou vyplynout z používání či držení dat nebo Mapových dat. Poskytovatelé licencí, včetně Jejího Veličenstva a Kanadské pošty, nenesou odpovědnost za ztrátu tržeb či smluv ani za následnou ztrátu jakéhokoli druhu vyplývající z jakékoli vady na datech nebo Česky 5

6 Licenční dohody s koncovým uživatelem Mapových datech. Poskytovatele licencí, zejména Její Veličenstvo královna, Ministr přírodních zdrojů Kanady a Kanadská pošta, jejich vedoucí pracovníci, zaměstnanci a zástupci, odškodníte a ochráníte před jakýmkoli nárokem, požadavkem či žalobou, bez ohledu na povahu příčiny takového nároku, požadavku či žaloby, uvádějící údajnou ztrátu, náklady, výdaje, náhrady škod či úraz (včetně smrtelných úrazů) vyplývajících z používání či držení dat nebo Mapových dat. Podmínky obsažené v tomto oddílu jsou dodatkem ke všem právům a závazkům stran stanovených v této Dohodě. Pokud je jakékoliv z ustanovení v tomto oddílu nekonzistentní s nebo v rozporu s jakýmkoliv jiným ustanovením této Dohody, jsou směrodatná ustanovení v tomto oddíle. Mapová data Spojených států. Společnost NAVTEQ je držitelem nevýhradní licence udělené společností United States Postal Service ke zveřejňování a prodeji informací o poštovních směrovacích číslech služba ZIP+4. United States Postal Service Ceny nejsou stanovovány, určovány nebo schvalovány společností United States Postal Service. Následující ochranné známky a registrace jsou ve vlastnictví společnosti USPS: United States Postal Service, USPS a ZIP+4. Kanadská mapová data. Mapová data pro Kanadu zahrnují informace použité se svolením kanadských úřadů, včetně úřadů Jejího Veličenstva Her Majesty a Queen's Printer for Ontario, společnosti Canada Post, databáze GeoBase, ministerstva pro přírodní zdroje Department of Natural Resources Canada. Všechna práva vyhrazena. Australská mapová data. Mapová data pro Austrálii jsou založena na datech, na které získala společnost NAVTEQ licenci od společnosti PSMA Australia Limited ( com.au). Dále produkt zahrnuje data chráněná autorským právem společností 2010 Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, Sentinel Content Pty Limited a Continental Pty Ltd. Pokud Produkt používá kódy systému RDS-TMC obsažené v Mapových datech, jsou tyto kódy umístění dopravy chráněny autorským právem společnosti 2010 Telstra Corporation Limited a jejích poskytovatelů licence. Doba platnosti. Tato Dohoda je platná, dokud (i) není období odběru ukončeno (vámi nebo společností Garmin) nebo neskončí platnost odběru nebo (ii) společnost Garmin neukončí tuto Dohodu z jakéhokoli důvodu včetně, ale bez omezení na situace, kdy společnost Garmin zjistí, že došlo k porušení některé z podmínek uvedených v této Dohodě. Dále bude tato Dohoda okamžitě ukončena při ukončení dohody mezi společností Garmin a některou třetí stranou, od které společnost Garmin obdržela licenci na data. Celý text dohody. Tyto podmínky představují celý text dohody mezi společností Garmin (a jejími poskytovateli licence a dodavateli) a vámi, která se vztahuje na výše uvedený předmětný produkt, a je zcela nadřazena jakékoli a všem písemným nebo ústním dohodám dříve existujícím mezi námi bez ohledu na tento předmětný produkt. Rozhodující právo. (a) Data společnosti NAVTEQ používaná v Evropské unii Výše uvedené podmínky se řídí zákonem státu Nizozemsko, aniž by to mělo vliv na (i) ustanovení plynoucí z konfliktu zákonů nebo (ii) Konvence Spojených národů o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží, jejichž uplatnění je tímto výslovně vyloučeno. Souhlasíte, že soudnímu úřadu státu Nizozemsko předložíte jakékoli a všechny spory, nároky a žaloby plynoucí z Dat společnosti NAVTEQ poskytnutých podle této dohody nebo s nimi související. (b) Data společnosti NAVTEQ pro Severní Ameriku a jiná data společnosti NAVTEQ mimo Evropskou unii Výše uvedené podmínky se řídí zákonem státu Illinois, aniž by to mělo vliv na (i) ustanovení plynoucí z konfliktu ustanovení zákonů nebo (ii) Konvence Spojených národů o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží, jejichž uplatnění je tímto výslovně vyloučeno. Souhlasíte, že soudnímu úřadu státu Illinois předložíte jakékoli a všechny spory, nároky a žaloby plynoucí z Dat společnosti NAVTEQ poskytnutých podle této dohody nebo s nimi související. (c) Spory, nároky a žaloby netýkající se dat společnosti NAVTEQ Výše uvedené podmínky se řídí zákony státu Kansas, a to bez uplatnění (i) ustanovení konfliktu zákonů nebo (ii) Konvence Spojených národů o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží, jejichž uplatnění je tímto výslovně vyloučeno. Souhlasíte, že soudnímu úřadu státu Kansas předložíte jakékoliv a všechny spory, nároky a akce plynoucí z Dat udělených touto dohodou nebo s nimi související. Vládní koncoví uživatelé. Je-li koncovým uživatelem agentura, vládní resort nebo jiná organizační jednotka vlády Spojených států amerických nebo je-li Produkt zcela či částečně financován vládou Spojených států, pak platí, že používání, duplikování, reprodukce, vydávání, změny, odhalení nebo přenos Produktu a přiložené dokumentace podléhají omezením stanoveným ve smlouvě DFARS (a)(1) (červenec 1995) (definice komerčního 6 Návod k použití navigačního systému GPS

7 počítačového softwaru DOD), DFARS (zásady DOD pro komerční počítačový software), FAR (červenec 1987) (doložka o počítačovém softwaru pro civilní agentury), DFARS (listopad 1995) (technické údaje DOD doložka o technických údajích); FAR Nahrazuje doložky I, II a III (JUN 1987) (doložka o technických údajích pro občanské agentury a nekomerční počítačový software); a smlouvy FAR a FAR (získání komerční položky). V případě konfliktu mezi jakýmikoli ustanoveními smluv FAR a DFARS zde uvedených a jejich Licence je určující výklad, který poskytuje vyšší omezení vládních pravidel. Dodavatelem/ výrobcem jsou společnosti Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA a NAVTEQ North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois USA. Garmin je obchodní značka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrovaná v USA a dalších zemích. Tyto ochranné značky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin. NAVTEQ je ochranná známka v USA a dalších zemích. Všechny ostatní názvy společností a ochranné známky uvedené nebo zmíněné odkazem v této dokumentaci jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena. Česky 7

8 Licenční dohody s koncovým uživatelem Licenční dohoda společnosti NAVTEQ Traffic s koncovým uživatelem Váš produkt Garmin může být vybaven pro příjem informací o dopravě. Pokud je takto vybaven, vztahují se na používání produktu Garmin následující podmínky. Společnost NAVTEQ North America LLC anebo její přidružené společnosti včetně Traffic.com (dále jen NAVTEQ ) vlastní práva k údajům o dopravních událostech (dále jen Dopravní informace ) a k sítím RDS/ TMC, prostřednictvím které jsou dodávána do produktu společnosti Garmin. Přihlášením se k odběru, přijetím či jiným získáním přístupu k Dopravním informacím potvrzujete, že jste si přečetli tuto dohodu, že jí rozumíte, a že souhlasíte s tím, aby pro vás její podmínky byly závazné a že je vám nejméně 18 let. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této dohody, odmítněte přihlášení k odběru nebo, pokud je přihlášení součástí produktu společnosti Garmin, a chcete, aby vám byla vrácena celá částka, vraťte produkt do 7 dnů prodejci, u něhož jste produkt zakoupili. Souhlasíte, že budete Dopravní informace používat spolu s produktem společnosti Garmin výhradně k soukromým, nekomerčním účelům a nikoli pro středisko služeb, částečné podílnictví na majetku nebo k podobným účelům. Žádnou část Dopravních informací nesmíte žádným způsobem upravovat, kopírovat, skenovat, dekompilovat, provádět jejich zpětnou analýzu či je převádět ze zdrojového kódu ani používat jakýkoli jiný způsob, jak jakoukoli část Dopravních informací rozmnožit, zkopírovat, znovu zveřejnit, přenést či šířit. Souhlasíte s tím, že společnost NAVTEQ (a její přidružené společnosti) a společnost Garmin Ltd. (a její dceřiné společnosti) odškodníte, ochráníte a obhájíte vůči všem nárokům, náhradám škod, nákladům nebo jiným výdajům, které vzniknou přímo nebo nepřímo v důsledku (a) vašeho neoprávněného používání Dopravních informací nebo neoprávněného používání sítí RDS/TMC, (b) vašeho porušení této dohody anebo (c) vašich neoprávněných nebo nezákonných aktivit v souvislosti s touto dohodou. Dopravní informace jsou pouze informativní. Přebíráte veškerá rizika související s užíváním. Společnosti NAVTEQ (a její přidružené společnosti), Garmin Ltd. (a její dceřiné společnosti) a jejich dodavatelé nečiní žádná prohlášení o obsahu, dopravních podmínkách a stavu silnic, použitelnosti tras či rychlosti. Dopravní informace se poskytují tak, jak jsou a souhlasíte s tím, že je budete používat na vlastní riziko. Společnosti NAVTEQ (a její přidružené společnosti), Garmin Ltd. (a její dceřiné společnosti) neposkytují žádnou záruku vhodnosti nebo slučitelnosti Dopravních informací s produktem společnosti Garmin ani žádnou záruku, že Dopravní informace budou po integraci a připojení k rozhraní produktu Garmin správně fungovat. Dále společnosti NAVTEQ (a její přidružené společnosti), Garmin Ltd. (a její dceřiné společnosti) neposkytují žádnou záruku týkající se spolehlivost, přesnosti, obsažnosti a úplnosti Dopravních informací, které občas mohou obsahovat nepřesnosti anebo chyby. V maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony jsou tímto výslovně zamítnuty a vyloučeny všechny záruky libovolného druhu týkající se Dopravních informací, zejména záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, přesnosti nebo úplnosti Dopravních informací anebo neexistence virů. Společnosti NAVTEQ (a její přidružené společnosti), Garmin Ltd. (a její dceřiné společnosti) a jejich dodavatelé se zříkají veškeré odpovědnosti za případnou ztrátu, úraz nebo škodu vyplývající z používání nebo nemožnosti používat produkt Garmin a Dopravní informace v důsledku povětrnostních problémů, poškození vysílačů anebo jiné vysílací infrastruktury, přírodní katastrofy anebo v důsledku nespolehlivosti, neúplnosti či nepřesnosti Dopravních informací. Společnost NAVTEQ (a její přidružené společnosti), Garmin Ltd. (a její dceřiné společnosti) a jejich dodavatelé nebude v žádném případě odpovědné vůči vám ani jiné straně za kompenzační, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody (zejména nepřímé, přímé, zvláštní, represivní nebo exemplární škody vyplývající ze ztráty obchodu, ušlého zisku, přerušení podnikání nebo ztráty obchodních informací), vzniklé v souvislosti s používáním nebo nemožností používat produkt Garmin nebo Dopravní informace, a to ani v případě, že společnosti NAVTEQ nebo Garmin byly na možnost těchto škod upozorněny. Doprava. Pokud si zakoupíte celoživotní nebo jednorázové Dopravní informace, získáte Dopravní informace na dobu životnosti přijímače dopravních informací společnosti Garmin (pokud vlastníte kompatibilní zařízení Garmin GPS) nebo po dobu, kdy bude společnost Garmin přijímat Dopravní informace od dodavatele obsahu, podle toho, která doba bude kratší. Pokud porušíte jakoukoli podmínku této dohody, může společnost Garmin vaše předplatné k odběru Dopravních informací ihned ukončit. Vaše předplatné za dopravu nelze převést na jinou osobu nebo na jiný produkt společnosti Garmin. Rozhodující právo. Výše uvedené podmínky se řídí zákonem státu Illinois, aniž by to mělo vliv na (i) ustanovení plynoucí z konfliktu ustanovení zákonů nebo (ii) Konvence Spojených národů o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží, jejichž uplatnění je tímto výslovně vyloučeno. Souhlasíte, že soudnímu úřadu státu Illinois předložíte jakékoli a všechny spory, nároky a žaloby plynoucí z Dopravních informací poskytnutých podle této dohody nebo s nimi související. Vládní koncoví uživatelé. Pokud Dopravní informace získává vláda Spojených států amerických nebo jiný subjekt, který se snaží uplatnit či uplatňuje práva podobná právům běžně nárokovaným vládou Spojených států nebo jsou dopravní informace získávány jejich jménem, pak jsou data komerčním předmětem tak, jak tento termín definuje zákon č. 48 C.F.R. (dále jen FAR ) 2.101, je na ně poskytnuta licence podle této dohody a dodané nebo jinak poskytnuté Dopravní informace budou příslušným způsobem označeny a vyznačeny následujícím Upozorněním o užívání a bude s nimi nakládáno v souladu s tímto Upozorněním: 8 Návod k použití navigačního systému GPS

9 Upozornění o užívání Název dodavatele (výrobce/subdodavatele): NAVTEQ Adresa dodavatele (výrobce/subdodavatele): 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois Tato data jsou komerčním předmětem, jak definuje FAR, 2.101, a podléhají podmínkám licenční dohody s koncovým uživatelem společnosti NAVTEQ Traffic, na základě které byla tato Data poskytnuta NAVTEQ; 2011 Traffic.com Všechna práva vyhrazena. Pokud vedoucí pracovník uzavírající smlouvu, federální vládní agentura či jiný úředník federální vlády odmítne používat zde uvedený popisek, musí tento vedoucí pracovník, federální vládní agentura či jiný úředník federální vlády informovat společnost NAVTEQ před uplatněním dalších či alternativních práv ve vztahu k Dopravním informacím. NAVTEQ a Traffic.com jsou ochrannými známkami v USA a dalších zemích NAVTEQ; 2011 Traffic.com. Všechna práva vyhrazena. Česky 9

10 Začínáme Při prvním použití navigačního systému Kenwood Navigation System budete muset systém nastavit. Menu Nápověda poskytuje další informace. VAROVÁNÍ Varování a další důležité informace naleznete v části Bezpečnostní pokyny a důležité informace ve Stručném návodu k obsluze. Snímky obrazovky zobrazené v tomto návodu nemusí přesně odpovídat obrazovkám vašeho navigačního systému. Obrázky použité v tomto návodu slouží pouze pro vaši referenci. Pomoc, když ji potřebujete Výběrem možnosti Aplikace > Nápověda můžete zobrazit informace o používání zařízení. Hledání v tématech nápovědy Vyberte možnost Aplikace > Nápověda >. Používání navigačního systému Kompletní informace o audiosystému naleznete v dalších návodech k systémům Kenwood. ➊ Ikony stavové lišty Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další informace. Stav signálu GPS. Aktuální čas. ➋ Stisknutím ikony ➊ zahájíte práci s navigačním systémem. Při navigaci zobrazuje ikona ➋ audiosystém Kenwood. Při používání audiosystému zobrazuje tato část informace navigace. 10 Návod k použití navigačního systému GPS

11 Družicové signály Po zapnutí vozidla začne navigační systém vyhledávat družicové signály. Systém bude možná potřebovat k vyhledání družicových signálů nezastíněný výhled na oblohu. Pokud je alespoň jeden z pruhů zelený, systém přijímá satelitní signály. Zobrazení satelitních signálů GPS Další informace o systému GPS naleznete na stránce Vyberte možnost. Používání tlačítek na displeji Výběrem tlačítka se vrátíte do hlavního menu. Podržením tlačítka se rychle vrátíte do hlavního menu. Volbou tlačítka nebo zobrazíte více možností. Podržením tlačítka nebo umožníte rychlejší procházení. Volbou tlačítka zobrazíte menu možností pro aktuální obrazovku. Přidání zkratky Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání. Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zkratek. 1 Vyberte možnost Kam vést? > Přidat zkratku. 2 Vyberte položku. Odebrání zkratky 1 Vyberte možnost Kam vést > > Odebrat zkratky. 2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat. 3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte. Používání klávesnice na displeji Chcete-li změnit rozložení klávesnice, naleznete další informace v části Nastavení jazyka (strana 32). Jakmile se objeví klávesnice na displeji, vyberte písmeno nebo číslo, které chcete zadat. Výběrem ikony přidáte mezeru. Výběrem ikony odstraníte znak. Výběrem ikony smažete celé zadání. Výběrem ikony vyberete režim jazyka klávesnice. Výběrem ikony zadáte speciální znaky, například interpunkční znaménka. Výběrem ikony změníte velikost znaků. Česky 11

12 Hledání poloh Navigační systém nabízí mnoho způsobů hledání poloh. Podrobné mapy, které jsou nahrány v navigačním systému, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely a autoservisy. K procházení blízkých podniků a zajímavostí můžete použít kategorie. Hledání polohy podle kategorie 1 Vyberte možnost Kam vést?. 2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie. 3 V případě potřeby vyberte podkategorii. 4 Vyberte polohu. Vyhledávání v kategorii Chcete-li zúžit výsledky hledání, je možné hledat v některých kategoriích. 1 Vyberte možnost Kam vést?. 2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie. 3 V případě potřeby vyberte podkategorii. 4 Do řádku pro vyhledávání zadejte celý název nebo jeho část (strana 12). Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města. 1 Vyberte možnost Kam vést?. 2 Vyberte řádek pro vyhledávání ➊. ➊ 3 Zadejte hledaný termín. Navrhované hledané termíny se, jak píšete, budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání. 4 Vyberte možnost: Chcete-li hledat typ firmy, zadejte název kategorie, například kina. Pokud chcete vyhledat firmu podle názvu, zadejte celá název nebo jeho část. Pokud chcete vyhledat adresu ve své blízkosti, zadejte číslo ulice a její název. Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo ulice, název ulice, město a stát. Pokud chcete vyhledat město, zadejte město nebo stát. Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky. 5 Vyberte možnost: Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín. Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu. 6 V případě potřeby zvolte polohu. Změna oblasti vyhledávání Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává místa nejbližší vaší aktuální poloze. Můžete vyhledat místo blízko jiného města nebo polohy. 1 Vyberte možnost Kam vést? > Hledání v blízkosti jiné. 2 Zvolte možnost. 3 V případě potřeby zvolte polohu. 12 Návod k použití navigačního systému GPS

13 Hledání čerpacích stanic a cen Chcete-li tuto funkci používat, musíte mít aktuální předplatné služby Cena paliva a zařízení musí být připojené prostřednictvím sítě Wi-Fi, aby mělo přístup k připojeným službám. Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech. Můžete vyhledat blízké čerpací stanice a porovnat ceny paliva. 1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Ceny paliva. 2 V případě nutnosti vyberte možnost > Typ paliva, vyberte typ paliva vyberte možnost Uložit. 3 Vyberte čerpací stanici. Hledání adresy Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení. 1 Vyberte možnost Kam vést? > Adresa. 2 Zadejte číslo domu a stiskněte tlačítko Hotovo. 3 Zadejte název ulice a vyberte možnost Další. 4 V případě nutnosti vyberte možnost Vyhledávání v a změňte město, stát nebo provincii. 5 V případě nutnosti vyberte město, stát nebo provincii. 6 V případě potřeby vyberte adresu. Hledání města Než budete moci vyhledávat město, je třeba přidat zkratku nástroje pro vyhledávání měst (strana 11). 1 Vyberte možnost Kam vést? > Města. 2 Vyberte možnost Zadejte hledanou položku. 3 Zadejte název města a vyberte možnost. 4 Vyberte město. Hledání křižovatky Než budete moci vyhledávat křižovatku, je třeba přidat zkratku nástroje pro vyhledávání křižovatek (strana 11). 1 Vyberte možnost Kam vést? > Křižovatky. 2 Vyberte stát nebo provincii. V případě nutnosti vyberte možnost Stát nebo země a změňte stát, zemi nebo provincii. 3 Zadejte první název ulice a vyberte možnost Další. 4 V případě potřeby vyberte ulici. 5 Zadejte druhý název ulice a vyberte možnost Další. 6 V případě potřeby vyberte ulici. 7 V případě nutnosti vyberte křižovatku. Česky 13

14 Hledání poloh Hledání polohy pomocí souřadnic Než budete moci vyhledávat pomocí souřadnic, je nutné přidat zkratku nástroje pro vyhledávání souřadnic (strana 11). Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky. Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu (geocaching). 1 Vyberte možnost Kam vést? > Souřadnice. 2 V případě nutnosti vyberte možnost > Formát, vyberte správný formát souřadnic pro typ použité mapy a vyberte možnost Uložit. 3 Vyberte souřadnici zeměpisné šířky. 4 Zadejte novou souřadnici a vyberte možnost Hotovo. 5 Vyberte souřadnici zeměpisné délky. 4 Vyberte možnost: Vyberte značku polohy. Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu adresy. 5 Je-li to nutné, zobrazte další informace volbou popisu polohy. Hledání polohy pomocí rychlého vyhledávání Po hledání bodl zájmu se v některých kategoriích může zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři vybrané destinace. 1 Vyberte možnost Kam vést?. 2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie. 3 Případně zvolte cíl ze seznamu Rychlé hledání ➊. 6 Zadejte novou souřadnici a vyberte možnost Hotovo. 7 Vyberte možnost Zobrazit na mapě. ➊ Hledání polohy prohlížením mapy Než budete moci najít místa obsažená v mapových datech, například restaurace, nemocnice a čerpací stanice, je nutné povolit vrstvy mapy pro místa na cestě (strana 22). 1 Vyberte možnost Zobrazit mapu. 2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat. 3 Je-li to nutné, vyberte možnost a volbou ikony kategorie zobrazte pouze určitou kategorii nebo místa. Na mapě se zobrazí značky poloh ( nebo modrá tečka). 4 V případě nutnosti vyberte příslušný cíl. Uložení domovské destinace Jako svou domovskou destinaci si můžete zvolit místo, na které se vracíte nejčastěji. 1 Vyberte možnost Kam vést? > > Nastavit domovskou destinaci. 2 Vyberte možnost Zadejte vlastní adresu, Použít aktuální polohu nebo Zvolit z naposledy nalezených. Poloha se uloží do menu Oblíbené jako Domovská. 14 Návod k použití navigačního systému GPS

15 Cesta domů Vyberte možnost Kam vést? > Domů. Úprava informací o domovské destinaci 1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené > Domů. 4 Vyberte oblast na mapě. Adresa polohy se zobrazí v dolní části obrazovky. 5 Zvolte popis polohy. 6 Vyberte možnost Nastavit polohu. 2 Vyberte možnost > > Upravit. 3 Zadejte požadované změny. 4 Vyberte možnost Hotovo. Hledání naposledy nalezených míst Zařízení ukládá posledních 50 poloh, které jste nalezli. 1 Vyberte možnost Kam vést? > Poslední. 2 Vyberte polohu. Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh Vyberte možnost Kam vést? > Poslední > > Vymazat > Ano. Hledání parkoviště 1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Parkoviště. Uložení polohy 1 Vyhledejte polohu (strana 12). 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu. 3 Vyberte možnost. 4 Vyberte možnost > Uložit. 5 V případě potřeby zadejte název a vyberte tlačítko OK. Uložení aktuální polohy 1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla. 2 Vyberte možnost Uložit. 3 Zadejte název a vyberte možnost Hotovo. 4 Vyberte tlačítko OK. 2 Vyberte polohu parkoviště. Nastavení simulované polohy Jestliže nepřijímáte satelitní signály, můžete pro nastavení simulované polohy použít systém GPS. 1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace. 2 Vyberte možnost Simulátor GPS. 3 V hlavním menu vyberte možnost Zobrazit mapu. Česky 15

16 Hledání poloh Zahájení trasy k oblíbené poloze 1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené. 2 V případě nutnosti vyberte kategorii nebo možnost Všechna oblíbená místa. 3 Vyberte polohu. Přiřazení kategorií k oblíbené poloze Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie. Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí, dokud neuložíte více než 12 oblíbených poloh. 1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené. 4 Vyberte možnost Jet!. 2 Vyberte polohu. Úprava oblíbené polohy 1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené. 2 V případě potřeby vyberte kategorii. 3 Vyberte polohu. 4 Vyberte možnost. 5 Vyberte možnost > Upravit. 6 Vyberte možnost: Vyberte možnost Jméno. Vyberte možnost Telefonní číslo. Chcete-li přiřadit kategorie k oblíbené položce, vyberte možnost Kategorie. Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené položky na mapě, vyberte možnost Změnit symbol mapy. 7 Upravte informace. 3 Vyberte možnost. 4 Vyberte možnost > Upravit > Kategorie. 5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií. Oddělujte je čárkami. 6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii. 7 Vyberte možnost Hotovo. Odstranění oblíbené polohy Odstraněné polohy nelze obnovit. 1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené. 2 Vyberte možnost > Odstranit oblíbená místa. 3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a vyberte možnost Odstranit. 8 Vyberte možnost Hotovo. 16 Návod k použití navigačního systému GPS

17 Hlasový příkaz Hlasový příkaz umožňuje používat zařízení vyslovením slov a příkazů. Nabídka Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam dostupných příkazů (DNN9230DAB). Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky a oblasti a je k dispozici pouze u modelu DNN9230DAB. 3 Vyslechněte hlasovou výzvu a poté vyslovte název polohy. Zobrazí se seznam poloh. Tipy pro funkci Hlasový příkaz Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení. Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila správnost rozpoznání hlasu. Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji. Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak je třeba. Prodlužte délku své fráze pro aktivaci, abyste omezili možnost náhodné aktivace hlasového příkazu. Vyslechněte dva tóny pro potvrzení, že zařízení vstoupilo a opustilo režim hlasových příkazů. 4 Vyslovte číslo řádku. Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů Můžete vyslovit názvy oblíbených, dobře známých poloh. 1 Stiskněte tlačítko Hlasový příkaz. 2 Vyslovte příkaz Najít místo. 5 Vyslovte slovo Navigovat. Hledání adresy 1 Stiskněte tlačítko Hlasový příkaz. 2 Vyslovte příkaz Najít adresu. 3 Vyslovte celou adresu. Česky 17

18 Navigace Trasy můžete vytvářet, upravovat a přizpůsobovat vlastním požadavkům. Zahajování trasy 1 Vyhledejte polohu (strana 12). 2 Vyberte polohu. 3 Vyberte možnost Jet!. 4 V případě potřeby vyberte trasu. Náhled více tras 1 Vyhledejte polohu (strana 12). 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu. 3 Vyberte možnost Trasy. 4 Pomocí tlačítek na obrazovce vyberte trasu. 5 Vyberte možnost Jet!. Jízda po trase Trasa je vyznačena purpurovou čárou. Kostkovaná vlajka označuje váš cíl. Během cesty vás zařízení vede do cíle pomocí hlasových výzev, šipek na mapě a popisů trasy v horní části mapy. Pokud se odchýlíte od původní trasy, zařízení přepočítá trasu a poskytne nové popisy trasy. Používání navigační mapy 1 V hlavním menu vyberte možnost Zobrazit mapu. 2 Pokud jsou skryté ovládací prvky pro přiblížení/ oddálení, výběrem mapy je zobrazte. 3 Volbou mapy přepněte do režimu procházení. Zobrazí se tlačítka mapy. 4 Vyberte možnost: Volbou možnosti nebo provedete přiblížení nebo oddálení. Volbou možnosti otočíte zobrazení mapy. Volbou možnosti přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a zobrazením 3-D. Chcete-li přidat nebo odebrat vrstvy mapy, vyberte možnost. Volbou možnosti a ikony kategorie zobrazíte konkrétní kategorie poloh. Chcete-li vycentrovat mapu na aktuální polohu, zvolte možnost. Volbou možnosti zobrazíte zkratky pro mapu a navigační funkce. Použití multidotykových ovládacích prvků Pomocí multidotykových ovládacích prvků můžete přepnout zobrazení při používání navigační mapy. Štípnutím prstů na displeji směrem k sobě můžete zobrazení oddálit. Roztažením dvou prstů od sebe na displeji můžete zobrazení přiblížit. 18 Návod k použití navigačního systému GPS

19 Přidání bodu k trase 1 Během navigace trasy se volbou možnosti vrátíte do hlavního menu. 2 Vyberte možnost Kam vést?. 3 Vyhledejte polohu (strana 12) 4 Vyberte možnost Jet!. 5 Vyberte možnost Přidat do aktivní trasy. Použití objížďky Během jízdy podle navigace můžete použít objížďky, abyste se vyhnuli překážkám, například dopravním zácpám nebo stavbám. Pokud je trasa, po které podle navigace právě jedete, jedinou rozumnou volbou, není nutné, aby zařízení vypočítalo objížďku. Na mapě zvolte možnost Zastavení trasy Na mapě zvolte možnost. > Objížď ka. Aktualizace rychlostních limitů POZNÁMKA Funkce ikony Rychlostní limit slouží pouze pro informaci a nenahrazuje odpovědnost řidiče při nedodržení rychlostních limitů uvedených na značkách a bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin a JVC KENWOOD nepřejímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která můžete obdržet z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek Během cesty po hlavních silnicích se může objevit ikona zobrazující aktuální rychlostní limit. 1 Na mapě zvolte možnost > Nastavit rychlostní limit. 2 Volbou možnosti a rychlostní limit nastavíte. Používání navržených tras Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu polohu a povolit funkci historie cestování (strana 15). Pomocí funkce mytrends zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na uloženou polohu, může se poloha zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi. Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace. Používání služeb u dálnice Služby u dálnice lze používat pouze na významnějších dálnicích a silnicích. Během navigace po trase můžete nalézt čerpací stanice, prodejny potravin, ubytování a restaurace blízko nadcházejících sjezdů. Služby jsou uvedeny na záložkách podle kategorií. Plyn Jídlo Ubytování Toalety Česky 19

20 Navigace Hledání služeb u dálnice 1 Na mapě vyberte možnost > Služby u dálnice. 2 Pomocí šipek zvolte nadcházející sjezd. 3 Vyberte kartu služby u dálnice. 4 Vyberte bod zájmu. Navigace na dálnici 1 Na mapě vyberte možnost > Služby u dálnice >. 2 Zvolte službu u dálnice. 3 Vyberte možnost Jet!. Používání funkce Najít vpředu Pokud následující sjezd hledané služby nenabízí, můžete vyhledávat dále po trase. 1 Během navigace po trase zvolte na mapě možnost > Služby u dálnice. 2 Vyberte záložku služby u dálnice, která se nenachází na následujícím sjezdu. 3 Vyberte možnost Najít vpředu. 4 Volbou možnosti > zobrazíte další sjezdy. 5 Vyberte službu. 6 Vyberte možnost Jet! Funkce vyhnutí se silnicím 1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Objížď ky. 2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost Uložit. Přidání vlastní oblasti objížďky Vlastní objížďky vám umožňují objet určité oblasti nebo úseky cesty. Podle potřeby můžete vlastní objížďky zakázat nebo povolit. 1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížď ky. 2 V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížď ku. 3 Vyberte možnost Přidat oblast objížďky. 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost Další. 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost Další. Zvolená oblast je na mapě vystínována. 6 Vyberte možnost Hotovo. Objížďka cesty 1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížď ky. 2 Vyberte možnost Přidat silnici pro objížďku. 3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost Další. 4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost Další. 5 Vyberte možnost Hotovo. Deaktivování vlastních objížděk Uživatelskou objížďku můžete zakázat, aniž byste ji odstranili. 1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížď ky. 2 Vyberte objížďku. 3 Vyberte možnost > Zakázat. 20 Návod k použití navigačního systému GPS

Licenční dohoda s koncovým uživatelem

Licenční dohoda s koncovým uživatelem Licenční dohoda s koncovým uživatelem Software, který je součástí produktu Garmin (dále jen Software ), je majetkem společnosti Garmin Ltd. nebo jejích poboček (dále jen společnost Garmin ). Mapová data

Více

Vaše uživatelský manuál KENWOOD DNN9230DAB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533715

Vaše uživatelský manuál KENWOOD DNN9230DAB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533715 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DNX4230TR DNX570TR NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS

DNX4230TR DNX570TR NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS DNX4230TR DNX570TR NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS IM366_Nav_TR_E_Cs_00 Obsah Licenční dohody s koncovým uživatelem 6 Začínáme 12 Používání navigačního systému 12 Pomoc, když

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

DNX9260BT DNX7260BT DNX5260BT DNX520VBT NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS

DNX9260BT DNX7260BT DNX5260BT DNX520VBT NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS DNX9260BT DNX7260BT DNX5260BT DNX520VBT NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS B64-4663-08 Obsah Bezpečnostní pokyny a důležité informace 4 Začínáme 8 Používání navigačního systému

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka Parental Controls Verze: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2012-06-27 SWD-20120627161520671 Obsah... 4 Požadavky... 4 Informace o funkci... 4 Zapomněl jsem kód PIN pro funkci... 5 Právní upozornění... 5

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R)

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

DNX5220BT DNX5220 NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS

DNX5220BT DNX5220 NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS DNX5220BT DNX5220 NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS B64-4144-08 Obsah Bezpečnostní pokyny a důležité informace 4 Začínáme 8 Úvodní nastavení 8 Najdi a běž! 9 Nalezení restaurace

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

etrex 10 stručný návod k obsluze

etrex 10 stručný návod k obsluze etrex 10 stručný návod k obsluze Začínáme warning Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem obsahující varování a další důležité informace. Při

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

Documents To Go for BlackBerry Smartphones

Documents To Go for BlackBerry Smartphones Documents To Go for BlackBerry Smartphones Uživatelská příručka Verze: 3.0.0.2 SWD-1967251-0213100345-010 Obsah O aplikaci Documents To Go... 3 Začínáme... 4 Vytvoření nového souboru... 4 Otevření souboru...

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30

etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30 etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30 Začínáme Přehled zařízení varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem obsahující

Více

BlackBerry Podcasts. Uživatelská příručka. Verze: 1.6

BlackBerry Podcasts. Uživatelská příručka. Verze: 1.6 BlackBerry Podcasts Uživatelská příručka Verze: 1.6 SWD-1977111-0302010530-010 Obsah Začínáme... 2 Požadavky... 2 Přihlášení k odběru a stahování... 3 Přidání kanálu podcastu... 3 Přihlášení k odběru kanálu

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY ( PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI F-SECURE.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Základní informace Adresy CR v1 je novým mapovým produktem zahrnujícím databázi adresných

Více

Mapy Ovi pro mobilní přístroj. 1. vydání

Mapy Ovi pro mobilní přístroj. 1. vydání Mapy Ovi pro mobilní přístroj 1. vydání 2 Obsah Obsah Přehled aplikace Mapy 3 Zobrazení Navigace 12 Získání dopravních a bezpečnostních informací 12 Chůze k cíli 13 Plánování trasy 13 Moje poloha 4 Zobrazení

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka Sygic GPS Navigation v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. I. Začínáme...2 Zadávání adresy...4 Turn by Turn navigace...8 Vyhledávání GPS pozice...9 II. Plánování trasy...

Více

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

BlackBerry World Storefront. Verze:: 4.4. Uživatelská příručka

BlackBerry World Storefront. Verze:: 4.4. Uživatelská příručka Storefront Verze:: 4.4 Uživatelská příručka Vydáno: 2013-07-08 SWD-20130708101405202 Obsah... 4 Rychlé seznámení s aplikací... 4 Hledání aplikací, her, hudby nebo videí... 4 Skrytí položek určených pro

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Návod k obsluze Navigace Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Blaupunkt Navigation. Začněte používat systém Blaupunkt Navigation

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze

Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze 2010 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Všechna práva vyhrazena. Kromě případů, které jsou zde výslovně uvedeny, nesmí být žádná část tohoto návodu

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Návod k obsluze Navigace Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Blaupunkt Navigation. Začněte používat systém Blaupunkt

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

BlackBerry Bridge. Verze:: 3.3. Uživatelská příručka

BlackBerry Bridge. Verze:: 3.3. Uživatelská příručka Verze:: 3.3 Uživatelská příručka Vydáno: 2014-03-27 SWD-20140327150811839 Obsah...4 Funkce aplikace... 4 Připojení tabletu pomocí aplikace... 5 Otevřete položku na obrazovce tabletu... 5 Použití smartphonu

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8.

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Dynavix Delta II je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

2 Potvrďte, je-li na Vstup obrazovcevolba Skype.

2 Potvrďte, je-li na Vstup obrazovcevolba Skype. Vítejte ve Skype Se Skype na vašem AQUOS si můžete užívat výhod video hovorů na širokoúhlé obrazovce. Zřízení účtu Skype a uskutečňování hlasových hovorů a video-hovorů na Skypu je zdarma. Skype není náhradou

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl.

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. GPS Manuál Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. Obsah Co je to GPS... 3 Jak to funguje GPS... 4 HOLUX FunTrek 132... 6 Základní ovládání... 6 Jak vyhledat GPS bod... 7 Hledání uložené kešky...

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Novell Vibe 4.0. Březen 2015. Stručný úvod. Spuštění Novell Vibe. Rozhraní Novell Vibe a jeho funkce

Novell Vibe 4.0. Březen 2015. Stručný úvod. Spuštění Novell Vibe. Rozhraní Novell Vibe a jeho funkce Novell Vibe 4.0 Březen 2015 Stručný úvod Pokud začínáte používat Novell Vibe, budou prvními činnostmi, které budete potřebovat vykonat, nastavení vašeho osobního pracovního prostoru a vytvoření týmového

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů.

ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů. ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů. info: holysz@enbra.cz www.enbra.cz ver. 24.1. 2013 Obsah Licenční ujednání... 3 Instalace a prvotní konfigurace

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Grid Player pro ios verzi 1.1

Grid Player pro ios verzi 1.1 Grid Player pro ios verzi 1.1 Sensory Software International Ltd 2011 O programu Grid Player Grid Player je aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) určená lidem, kteří nemohou mluvit

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více