Veritas Storage Foundation for Windows by Symantec Vyspělá online správa úložišť Informace o produktu: Správa datových úložišť

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veritas Storage Foundation for Windows by Symantec Vyspělá online správa úložišť Informace o produktu: Správa datových úložišť"

Transkript

1 Veritas Storage Foundation for Windows by Symantec Vyspělá online správa úložišť Informace o produktu: Správa datových úložišť Přehled Veritas Storage Foundation 6.0 for Windows přináší do prostředí Microsoft Windows Server 2008 vyspělou online správu úložišť. Virtualizuje úložiště zobrazovaná hostitelským počítačům, aby uživatelé mohli úložiště optimálně spravovat, konfigurovat a sdílet. Storage Foundation poskytuje funkce správy úložiště bez narušování provozu serverů a kritických podnikových aplikací, které na nich běží, například systémů Microsoft Exchange, SQL nebo SharePoint Server. Obsahuje rovněž vyspělé funkce, které zvýší dynamiku vašeho datového centra a sníží celkové náklady, například Dynamic Multi-pathing (DMP) a replikaci. Hlavní vlastnosti Online konfigurace s dynamickými disky Optimalizuje výkon a dostupnost úložišť bez narušování provozu operačního systému a aplikací. Centralizovaná správa a vytváření přehledů Zvyšuje efektivitu a přehled o provozu centralizovanou správou a vytvářením výkazů napříč tisíci hostitelských počítačů. Bez narušování provozu umožňuje provádět operace správy úložiště prostřednictvím grafického rozhraní. Dostupnost a výkon V/V cest Rozkládá vstupní a výstupní transakce mezi několik cest pro maximalizaci výkonu a zajišťuje toleranci cest vůči selhání. Ochrana místních a vzdálených dat Vytváří snímky dat pro rychlé obnovení a operace mimo hostitelský počítač, replikuje data na jakoukoli vzdálenost pro vzdálený přístup. Podpora tenkého přidělování Umožňuje zákazníkům zavést a dodržovat principy tenkého provozu. Integrace s technologií Microsoft Hyper-V Obohacuje prostředí Hyper-V o vyspělou správu úložišť a funkce obnovení po zhroucení. Online konfigurace s dynamickými disky Dynamické disky vytvořené řešením Storage Foundation for Windows usnadňují správu úložišť, poskytují vyšší výkon a lepší dostupnost. Lze nakonfigurovat různé typy svazků, například jednoduché, rozložené, zrcadlené, prokládané, prokládané zrcadlené a RAID-5. Při provádění operací jako předávání svazků může být systém, svazky a hostované aplikace stále online. Jsou k dispozici vyspělé funkce pro sledování kapacity svazků, přijímání nápravných opatření, když je na disku nedostatek místa, online zmenšování svazků, vyhledávání tenkých úložišť a uvolňování místa, které se vrátí do fondu dostupného úložiště. Dynamické disky rovněž výrazně zjednodušují migrace serverů a úložišť pomocí technologie, která hladce překračuje hranice hardwaru. Funkce SmartMove zajišťuje efektivní přesouvání dat při zrcadlení svazku. Kopíruje totiž pouze využité bloky, což má za následek vyšší výkon při operacích se svazky a snímky a také to podstatně urychluje migraci svazků a polí. Funkce Site Aware Allocation chrání před chybami konfigurací v rozlehlejších (nebo areálových) clusterech, které umožňují označovat úložné zdroje identifikátory míst, aby byla zachována integrita místních svazků. Pomocí funkce Site Aware Allocation lze svazky zrcadlit nebo rozšířit na jakékoli úložiště na stejném místě. Centralizovaná správa a generování výkazů Veritas Operations Manager umožňuje organizacím centrálně sledovat a generovat hlášení o aplikacích, serverech a úložných prostředích pomocí webové konzoly, jež podporuje heterogenní platformy. Toto pojetí vede k vyšší úrovni služeb, snižuje riziko lidské chyby a poskytuje komplexní vhled do prostředí. Operations Manager umožňuje administrátorům identifikovat a vizualizovat potenciální problémy aplikací a úložných prostředků korelací informací o provozním stavu napříč různými Strana 1 z 6

2 aplikacemi, servery, úložišti a replikačními prostředky. Lepší přehled přispívá k rychlému řešení problémů, jež obvykle přesahují několik organizačních struktur. Storage Foundation for Windows poskytuje jediný bod řízení pro rutinní administrativní úkoly, jako je přidávání nebo přesouvání úložných prostředků a dat mezi různými disky a podsystémy. Funkce skartování svazků umožňují bezpečně smazat data trojnásobným nebo sedminásobným mazáním, jež splňuje předpisy amerického Ministerstva obrany. Těžko průchodná místa online úložišť a body zahlcování sběrnic jsou proaktivně detekována, data lze snadno a bez narušování provozu migrovat přetahováním prvků v grafickém prostředí, případě jejich přesouvání plánovat pomocí průvodce migrací. Rovněž je k dispozici automatická optimalizace výkonu sladěním přístupových tras. Storage Foundation for Windows spravuje a sleduje úložiště od předních výrobců diskových polí, podporuje clustery nakonfigurované pomocí řešení Veritas Cluster Server a Microsoft Windows Server Failover Cluster. Obrázek 1. Storage Foundation for Windows poskytuje jednoduché, grafické funkce správy úložišť, které nenarušují provoz. Dostupnost a výkon V/V cest Technologie Dynamic Multi-pathing zvyšuje výkon a dostupnost úložných rozhraní v heterogenních serverových a úložných infrastrukturách. Plně se integruje se soustavou Microsoft Windows MPIO Framework a nabízí specifické moduly zařízení MPIO pro nejpoužívanější disková pole na trhu. Obsahuje různé inteligentní algoritmy vyvažování zátěže mezi několika adaptéry hostitelských sběrnic pro vyšší propustnost a zvyšuje dostupnost aplikací přesměrováním provozu na dostupnou datovou cestu v případě poruchy některé z cest. Vyspělá podpora různých cest umožňuje vizualizovat prostředky pole (podle pole, řadiče nebo cesty), nabízí rozhraní příkazového řádku pro vlastní skripty, statistiky o výkonu cesty, proaktivní kontrolu cest a upozornění protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol) pro selhání i obnovení cesty. Podpora názvů specifických pro disková pole zajišťuje konzistentní názvy napříč servery, a překlenuje tak mezeru mezi správci serverů a úložišť. Souhrnné statistiky umožňují lépe určovat těžko průchodná místa. Rozšířené informace o vyhledaných atributech poskytují informace o spravovaných zařízeních, aby správce systému mohl snadno identifikovat jednotlivé typy zařízení Strana 2 z 6

3 včetně typu RAID a toho, zda se jedná o tenké zařízení, zda je zařízení replikované nebo klonované. Konfigurační průvodci služby VSS usnadňují postup konfigurace snímků, umožňují výběr komponent a podporují použití několika sad snímků, výběr disků pro svazky a plánování operací se snímky. Kromě průvodců pro rychlé obnovení jsou k dispozici ucelené pracovní postupy a konfigurační průvodci pro ostatní řešení v rámci platformy Symantec Solutions Configuration Center. Pro důležité podnikové aplikace, které pro obnovení vyžadují vzdálená místa, je doplněk Volume Replicator Option nesmírně flexibilní, neboť dokáže efektivně replikovat data po IP sítích na libovolnou vzdálenost. Organizace mohou kombinovat v podstatě libovolná úložná zařízení s jakýmkoli hlavním operačním systémem a vytvářet konzistentní, snadno spravovatelná a vysoce Obrázek 2. Storage Foundation for Windows poskytuje snadnou správu úložišť, zařízení a V/V cest. Ochrana místních a vzdálených dat Storage Foundation for Windows řeší ochranu místních i vzdálených dat. S doplňkem Veritas FlashSnap mohou administrátoři využívat intuitivní grafický plánovač k vytváření časových kopií dat s minimálním dopadem na aplikace a uživatele. Řešení Veritas Volume Replicator from Symantec není závislé na použitém hardwaru a konzistentně kopíruje data na vzdálená místa bez ohledu na vzdálenost. dostupná řešení obnovení po zhroucení. Volume Replicator je integrován s doplňkem FlashSnap, takže lze snímky založené na službě VSS pořizovat v místě produkční instalace a s minimálními režijními nároky je duplikovat na záložním místě. Funkce bunker replication umožňuje organizacím implementovat optimální strategii replikace dat, kdy mohou replikovat data na jakoukoli vzdálenost a přitom mají zaručenou nulovou hodnotu RPO (Recovery Point Objective). Snímky FlashSnap jsou úplné zrcadlové kopie dat pořízené v určitém okamžiku, ke kterým lze přistupovat z téhož serveru nebo je lze snadno přenést na jiný server. Technologie FlashSnap je integrována se službou Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) a prostřednictvím plánovače a zprostředkovatele snímků podporuje snímky služby VSS. Tyto snímky lze používat v rámci téhož hostitele jako zálohy pro rychlé obnovení v případě chyby, nebo mimo hostitele pro různé operace včetně zálohování, testování a datových skladů. Doplněk FlashSnap navíc podporuje specifické vlastnosti produktů Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server, Microsoft SharePoint Portal Server a Symantec Enterprise Vault. Obrázek 3. Vytváření snímků a obnovování poškozených dat nebo logických poruch pomocí návratu k předchozím nebo pozdějším snímkům. Strana 3 z 6

4 Zavedení a udržení principů tenkého provozu Storage Foundation for Windows poskytuje jedinečné možnosti v oblasti tenkého přidělování. Organizace mohou vyřešit dva zásadní prvky úspěšného dlouhodobého uplatňování tenkého provozu: nejdřív tyto principy zavést a potom je dodržovat. Obojí musí probíhat naprosto hladce a bez narušování provozu. Zavedení principů tenkého provozu. První výzvou pro IT organizace je přechod na tenké prostředí. Většina online nástrojů pro migraci dat provádí kopírování na úrovni bloků, přičemž nerozlišují mezi využitými a nevyužitými datovými bloky. Proto kopírují vše včetně nevyužitých bloků. Zdrojové a cílové umístění je ve výsledku identické a i v případě tenkého diskového pole je přiděleno nadměrné množství kapacity. Storage Foundation for Windows řeší tuto výzvu identifikací využitých a nevyužitých bloků. Potom do nového tenkého prostředí kopíruje pouze využité datové bloky. Migrace může probíhat za chodu aplikací. To usnadňuje snadný a efektivní přechod na tenké prostředí bez narušení provozu a kdykoli. Udržování tenkého prostředí. Druhou výzvou, jíž IT organizace čelí, je dlouhodobé udržení tenkého prostředí. Sice to vypadá jako racionální očekávání, ale výrobci diskových polí udržení tenkého prostředí příliš neusnadňují. V praxi totiž datové bloky, které aplikace nebo uživatel smaže, nelze uvolnit, a to ani u nejvyspělejších diskových polí podporujících tenké přidělování. Řešení Storage Foundation for Windows obsahuje inteligentní funkce na straně hostitele, které informují tenká disková pole o uvolněných blocích, aktivně spouštějí uvolnění těchto bloků a vracejí je do fondu volné kapacity. V tom je udržováno co nejvíc volné kapacity, takže není třeba nakupovat zbytečně moc hardwaru. Jiné nástroje pro správu svazků používají pojetí zapiš jednou, alokuj navždy, takže nejsou schopny uvolnit a nově využít nevyužité bloky. Obrázek 4. Storage Foundation for Windows pomáhá zákazníkům migrovat na tence přidělovaná úložiště a průběžně uvolňovat nevyužité úložiště i po provedení migrace. Integrace s technologií Hyper-V Storage Foundation for Windows poskytuje několik výhod i pro virtuální počítače, pokud se používá v oddílu Hyper-V, a to multi-pathing, replikaci, migraci úložiště i snímky. Rozšiřuje tak možnosti technologie Hyper-V v datovém centru. Tyto výhody se vztahují jak na operační systém virtuálního počítače, tak na související datové svazky, a to ve scénářích rychlé migrace i migrace živého úložiště. Migrace živého úložiště Storage Foundation for Windows obsahuje Storage Migration Wizard, který umožňuje na úrovni virtuálního počítače vybrat živé úložiště pro migraci. Virtuální počítač a všechny související datové soubory jsou identifikovány a inteligentně migrovány, zatímco zůstanou online a přístupné. Tato možnost poskytuje administrátorům vysoký stupeň flexibility při nasazování nového hardwaru, protože lze virtuální počítače přesunout do nového diskového pole nebo na novou logickou jednotku (LUN) nakonfigurovanou pro lepší výkon. Replikace Nástroj Volume Replicator, běžící v nadřazeném prostředí Hyper-V, dokáže selektivně replikovat svazky se soubory virtuálních pevných disků, které používají virtuální počítače a data jejich aplikací po IP síti. Replikace může být synchronní, asynchronní nebo kombinace obou. Strana 4 z 6

5 Areálové clustery Storage Foundation for Windows jako správce svazků na úrovni hostitele dokáže zrcadlit svazky napříč různými úložnými zařízeními a diskovými poli. Díky tomu lze úložné clustery rozšiřovat za hranice datového centra na sekundární místo, pokud vzdálenost mezi oběma místy nepřekročí přijatelné meze latence. Tyto rozšířené clustery, jinak také areálové clustery, dosahují vysoké dostupnosti, takže ustojí i výpadek celého datového centra; poslouží tak jako potenciální strategie obnovení po zhroucení pro prostředí Hyper-V. Dynamic Multi-pathing Storage Foundation for Windows rozšiřuje možnosti technologie multi-pathing o přepnutí na záložní cestu a vyvažování zátěže mezi logickými jednotkami, na nichž běží virtuální počítače Hyper-V. Podporované operační systémy, aplikace a úložná zařízení Microsoft Windows Server 2008 (x64) Microsoft Exchange Server 2007 a 2010 Microsoft SQL Server 2005, 2008 R2 Microsoft SharePoint Portal Server 2007, 2010 Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2 Oracle 10g R2, 11g Blackberry Enterprise Server Symantec Enterprise Vault 8.0, 9.0 Pokud chcete používat Dynamic Multi-pathing řešení Storage Foundation for Windows nebo jakýkoli software třetí strany pro multi-pathing, nahlédněte do nejnovějšího seznamu hardwaru kompatibilního s řešením Storage Foundation for Windows. Pokud nechcete používat multipathing, je podporováno jakékoli hardwarové zařízení ze seznamu Microsoft Windows Server Catalog. Veritas Cluster Server for Windows and Veritas Cluster Server HA/DR for Windows Veritas Dynamic Multi-Pathing for Windows Operations Manager Balení Veritas Storage Foundation Basic for Windows Bezplatná verze špičkového řešení Storage Foundation for Windows je k dispozici pro správu pracovních úloh hranic sítě nebo firemních oddělení; podporuje až čtyři svazky a dva sokety na systém. Storage Foundation Basic for Windows je zdarma ke stažení na webu: Storage Foundation for Windows Obsahuje technologii Dynamic Multi-pathing. Veritas Storage Foundation Enterprise for Windows Obsahuje technologie FlashSnap a Cluster Option for Microsoft Cluster. Veritas Storage Foundation HA for Windows Obsahuje Veritas Cluster Server for Windows, agenty aplikací a agenty databází. Veritas Storage Foundation Enterprise HA for Windows Obsahuje funkce FlashSnap a Fast Failover. Veritas Storage Foundation HA/DR for Windows Obsahuje agenty hardwarové replikace a technologii Global Cluster Option. Veritas Storage Foundation Enterprise HA/DR for Windows Obsahuje Storage Foundation HA for Windows, DMP, agenty hardwarové replikace, GCO, FlashSnap a Fast Failover. Veritas Volume Replicator Option Obsahuje Volume Replicator. Související produkty Veritas Storage Foundation HA for Windows Strana 5 z 6

6 Funkce Konzola pro správu DMP (Dynamic Multi-pathing) Online správa FlashSnap Automatické ladění výkonnosti Přesunutí za provozu SmartMove Podpora RAID Podporuje všechna všeobecně používaná disková pole. Výhoda Centralizuje sledování a generování výkazů napříč různými serverovými platformami, prostřednictvím nástroje Operations Manager poskytuje přehled o aplikacích, serverech a úložných prostředcích. Vyrovnává zátěž mezi různými cestami mezi serverem a diskovým polem, a dosahuje tak vyššího výkonu a dostupnosti. Obvyklým chybám způsobeným na úrovni rozhraní, adaptérů hostitelské sběrnice nebo přepínačů lze předejít rozložením zátěže mezi několik cest. Omezuje dobu, kdy musí být disky odpojeny za účelem údržby, neboť umožňuje provádět změny velikosti svazků (včetně jejich zmenšování), překonfigurování domén, zálohování a zpracování mimo hostitelský počítač, zatímco jsou data stále online a dostupná. Pořizuje okamžité snímky dat pro zpracování mimo hostitelský počítač, zálohování a obnovení. Resynchronizaci urychluje to, že jsou při ní doplněny pouze změněné bloky. Plánovaně pořizuje snímky zohledňující aplikace pro rychlé obnovení řešení Exchange, SQL, SharePoint a Enterprise Vault. Automaticky ladí každý zápis pro optimální výkon. Administrátoři díky tomu už nemusí ručně ladit zápisy s ohledem na výkon. Automaticky migruje data z porouchaných disků na zdravé disky. Pomáhá rychleji přejít na úložiště s tenkým přidělováním kapacity. Migruje pouze bloky, jež obsahují data, a tak urychluje procesy a minimalizuje spotřebované úložné místo. Podporuje několik úrovní polí RAID pro optimalizaci dostupnosti a výkonu. Můžete si vybrat úložný hardware, který se nejlépe hodí pro vaše prostředí. Nejaktuálnější informace o podpoře operačních systémů a diskových polí najdete v seznamu kompatibilního hardwaru a softwaru. Další informace Navštivte náš web Chcete-li si promluvit s produktovým specialistou v USA: Zavolejte na bezplatné číslo +1 (800) Chcete-li si promluvit s produktovým specialistou mimo USA: Navštivte náš web, kde najdete kontaktní čísla poboček v jednotlivých zemích. Telefonní číslo místní pobočky pro Českou republiku a Slovensko je O společnosti Symantec Společnost Symantec je světový lídr v poskytování řešení zabezpečení, úložišť a správy systémů, která pomáhají spotřebitelům a organizacím zabezpečovat a spravovat jejich informační svět. Náš software a služby komplexně a efektivně chrání před více riziky na více místech a poskytuje jistotu všude, kde se informace používají nebo kde jsou uloženy. Světové ústředí společnosti Symantec 350 Ellis St. Mountain View, CA USA +1 (650) (800) Copyright 2011 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Symantec a logo Symantec jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech a dalších zemích. Ostatní názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Symantec pomáhá organizacím zabezpečovat a spravovat jejich informační svět pomocí řešení správy úložišť, archivace ů, zálohování a obnovení /11 Strana 6 z 6

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Škálovatelná, bezpečná a integrovaná správa zařízení Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Mobilní zařízení pronikají nebývalou

Více

Pro organizace střední velikost. Stručný přehled produktu Oracle Oracle Database 11g Standard Edition One

Pro organizace střední velikost. Stručný přehled produktu Oracle Oracle Database 11g Standard Edition One Pro organizace střední velikost Stručný přehled produktu Oracle One PROČ VAŠE ORGANIZACE POTŘEBUJE RELAČNÍ DATABÁZI Pro každou organizaci střední velikosti může být další vlastní rozvoj současně příležitostí

Více

DISKSTATION MANAGER 5.0 DEDIKOVANÝ OPERAČNÍ SYSTÉM PRO NAS

DISKSTATION MANAGER 5.0 DEDIKOVANÝ OPERAČNÍ SYSTÉM PRO NAS DISKSTATION MANAGER 5.0 DEDIKOVANÝ OPERAČNÍ SYSTÉM PRO NAS www.synology.com Synology je hlavním prodejcem NAS na celosvětovém trhu. Jako specializovaný dodavatel NAS serverů se snažíme využívat nejnovější

Více

Řešení Avocent pro správu IT infrastruktury. Správa a monitorování infrastruktury pro zajištění Business-Critical Continuity TM

Řešení Avocent pro správu IT infrastruktury. Správa a monitorování infrastruktury pro zajištění Business-Critical Continuity TM Řešení Avocent pro správu IT infrastruktury Správa a monitorování infrastruktury pro zajištění Business-Critical Continuity TM Požádal jsem naše pracovníky IT, aby mi řekli jeden důvod, proč je řešení

Více

Příručka správy stolního počítače HP Business PC

Příručka správy stolního počítače HP Business PC Příručka správy stolního počítače HP Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows,

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

Správa dat a skupin dostupnosti databáze

Správa dat a skupin dostupnosti databáze KAPITOLA 9 Správa dat a skupin dostupnosti databáze Procházení úložiště informací................................ 311 Vytváření a správa skupin dostupnosti databáze................. 320 Indexování obsahu........................................

Více

Aplikační a datový server (ADS/ADX)

Aplikační a datový server (ADS/ADX) Aplikační a datový server (ADS/ADX) LIT-1201525 Produktový buletin Sekce katalogu - řídicí systémy MS-ADSxxx-x Informace o výrobku - ADS/ADX (5.2) MS-ADXxxx-x Datum vydání - 0511/0911CZ Aplikační a datový

Více

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu Cesta k softwarově definovanému podniku Neztraťte vítr z plachet Poskytujte nové produkty a služby rychleji. Přibližte se zákazníkům. Zajistěte

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem magazín zákazníků společnosti DAQUAS S O F T W A R O V Ý ZÁŘÍ Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem Windows Windows Server R System Center R SQL Server MSDN SAM This song says No matter who

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN 2011 15. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE NEBOJTE SE ZMĚN Získejte konkurenční výhodu VŠE POD KONTROLOU Reagujte na rostoucí potřeby podniku PŘIPRAVTE SE Změn se nemusíte bát BUĎTE MISTREM

Více

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORNE COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řešení vysoké dostupnosti databází z pohledu neplánovaných výpadků Autor BP: Jan Mikolášek Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2014 Praha

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze

Více

KAPITOLA 17. Správa služby Active Directory

KAPITOLA 17. Správa služby Active Directory KAPITOLA 17 Správa služby Active Directory Po dokončení instalace a počáteční konfiguraci vašeho prostředí služby Active Directory zjistíte, že se vaše pracovní vytížení podstatně snížilo. Je-li služba

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Diplomová práce Autor: Bc. Petr Pejša Informační technologie

Více

Windows a Linux v podnikové síti

Windows a Linux v podnikové síti Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Obor: Aplikovaná informatika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Windows a Linux v podnikové síti Windows and Linux in small enterprise Vypracoval: Pavel Müller Vedoucí

Více

Microsoft Office 365 Informační list

Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365: práce prakticky kdykoli a kdekoli Vaši zaměstnanci potřebují zůstat ve spojení a mít možnost spolupráce bez ohledu na to, zda se právě nacházejí

Více

Věnujte se svému podniku, ne datovému serveru.

Věnujte se svému podniku, ne datovému serveru. Řešení správy informací Věnujte se svému podniku, ne datovému serveru. S DB2 9 se z vašich dat stanou pohotové obchodní informace. Zeptejte se kteréhokoli generálního ředitele, jaké úkoly jej v několika

Více