14. dalajlama Tändzin Gjamccho SVOBODA V EXILU. vlastní životopis. Překlad Josef Kolmaš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14. dalajlama Tändzin Gjamccho SVOBODA V EXILU. vlastní životopis. Překlad Josef Kolmaš"

Transkript

1

2 14. dalajlama Tändzin Gjamccho SVOBODA V EXILU vlastní životopis Překlad Josef Kolmaš

3 Copyright 1990 by Tenzin Gyatso, The Fourteenth Dalai Lama of Tibet Translation Josef Kolmaš, 1992, 2011, 2012 ISBN (epub) ISBN (mobi)

4 Dalajlamova předmluva k prvnímu českému vydání S potěšením se dozvídám, že moje kniha Svoboda v exilu, v níž vyprávím příběh svého života, má vyjít v češtině. Vzhledem k rostoucímu zájmu o instituci dalajlamy líčím v knize léta své mladosti a výchovy v Tibetu a rovněž roky strávené v exilu od doby, kdy se Číňané zmocnili naší země. Co mně jako dalajlamovi hlavně leží na srdci, je blaho našeho lidu, uchování tibetské buddhistické kultury a činorodý zájem o světový mír. K tomu patří nejen pochopení tibetských tradic, nýbrž také snaha po ocenění výsledků rozvoje moderního světa. Lidé v Československu vědí, jaký rozval dokáže způsobit strnulá ideologie a vojenský vpád, které naši lidé v Tibetu stále ještě na sobě zakoušejí a s nimiž se váš lid již úspěšně vyrovnal. Doufám, že čtenáři naleznou v knize leccos zajímavého a že nyní, kdy opět získali svobodu, je to bude inspirovat k projevu sympatií k tibetské věci a k její podpoře. 24. dubna 1992 Tändzin Gjamccho

5 Dalajlamova předmluva Dalajlama pojem, který vyvolává v lidech různé představy. Pro některé jsem živý buddha, pozemské ztělesnění Avalókitéšvary, bódhisattvy soucítění. Pro jiné jsem bůh a král. Koncem padesátých let jsem byl pro lidi místopředsedou stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců Čínské lidové republiky. A když jsem se pak uchýlil do exilu, byl jsem nazýván kontrarevolucionářem a parazitem. Mně osobně se v souvislosti s tímto slovem vybavuje něco jiného. Pro mne je dalajlama titul vyjadřující úřad, který zastávám. Jsem prostý člověk, k tomu náhodou Tibeťan, a zvolil jsem si dráhu buddhistického mnicha. Jako prostý mnich tu předkládám svůj životní příběh v žádném případě to nebude kniha o buddhismu. Vedou mne k tomu dva důvody. Předně stále více lidí se chce něco dozvědět o dalajlamovi. Za druhé existuje řada historických událostí, které bych zde chtěl uvést na pravou míru. Pro časovou tíseň jsem se rozhodl vylíčit svůj příběh anglicky. Nebylo to nikterak snadné, protože moje schopnosti vyjadřovat se v tomto jazyce jsou omezené. Jsem si také vědom toho, že některá má slova nemusí přesně vystihovat onen hlubší smysl, který jsem měl na mysli. Ale stejně tak by tomu bylo u překladu z tibetštiny. Musím rovněž dodat, že jsem měl k dispozici pouze omezený počet pramenů ke studiu a že i moje paměť, jako paměť kohokoli jiného, je děravá. Konečně bych chtěl poděkovat příslušným činitelům tibetské exilové vlády, jakož i panu Alexandru Normanovi za pomoc, které se mi od nich v tomto směru dostalo. Dharamsala květen 1990

6 1. DRŽITEL BÍLÉHO LOTOSU Z Tibetu jsem uprchl 31. března Od té doby žiji v indickém exilu. Čínská lidová republika vyslala v letech vojsko, které přepadlo naši zemi. Téměř celé jedno desetiletí jsem byl politickým a duchovním vůdcem svého lidu a usiloval o znovunastolení mírových vztahů mezi našimi dvěma národy. Ukázalo se však, že to byl nesplnitelný úkol. A tak jsem dospěl k smutnému závěru, že svému lidu budu moci lépe prospět zvenčí. Když se ohlížím nazpět do dob, kdy byl Tibet ještě svobodnou zemí, uvědomuji si, že to byla nejlepší léta mého života. Dnes jsem nesporně šťastný, avšak způsob, kterým žiji nyní, je přirozeně zcela jiný než ten, pro který jsem byl vychován. A třebaže nemá smysl propadat pocitům nostalgie, přesto se neubráním smutku při pomyšlení na minulost. Připomíná mi strašlivé utrpení našeho lidu. Ve starém Tibetu nebylo všechno v pořádku. A přesto je možné po pravdě říct, že náš způsob života představoval cosi zcela ojedinělého. Určitě obsahoval mnohé, co stálo za zachování a co je nyní navždy ztraceno. Řekl jsem, že slovo dalajlama vyvolává v různých lidech různou představu a že pro mne znamená pouze úřad, který zastávám. Dalaj je slovo mongolské a znamená oceán, lama je slovo tibetské a významem odpovídá indickému slovu guru, které označuje učitele. Dohromady se slova dalaj a lama obvykle volně překládají jako oceán moudrosti. Ale myslím, že je to nedorozumění. Původně bylo slovo dalaj mongolským překladem osobního jména třetího dalajlamy Sönam Gjamccha. Gjamccho znamená v tibetštině oceán. Jiné, ještě nešťastnější takové nedorozumění vzešlo z čínského překladu slova lama termínem chuo-fo, živý buddha. To je špatně. Tibetský buddhismus nic takového nezná. Uznává pouze, že některé bytosti, mezi nimi i dalajlama, si mohou vybrat způsob svého převtělení. Těmto lidem se říká tulku (převtělenci). Pochopitelně dokud jsem žil v Tibetu, být dalajlamou znamenalo něco nesmírně významného. Znamenalo to, že jsem vedl život na hony vzdálený starostem a útrapám drtivé většiny tibetského lidu. Kamkoli jsem se vydal, všude mě doprovázela družina služebnictva. Býval jsem obklopen vládními ministry a rádci, oděnými do přepychových hedvábných rouch, lidmi pocházejícími z nejvznešenějších šlechtických rodů v zemi. Mými každodenními společníky byli skvělí učenci a duchovní velkých ctností. Kdykoli jsem opouštěl Potálu, tento velkolepý dalajlamovský zimní palác o tisíci komnatách, doprovázel mne průvod stovek lidí. V čele průvodu kráčíval ngagpa, znalec magických formulí, nesoucí symbolické kolo života. Za ním jela skupina tatarů, jezdců na koních, oděných do pestrých tradičních úborů s praporci v rukou. Následovala skupina nosičů, kteří nesli klece s mým zpěvným ptactvem a také moje osobní věci zabalené do žlutého hedvábí. Další část průvodu tvořili mniši z Namgjalu, dalajlamova vlastního kláštera v Potále. Každý z nich třímal praporec popsaný posvátnými texty. Za nimi jeli na koních hudebníci. Pak následovaly dvě skupiny duchovních funkcionářů první, hodnostně nižší, měli úlohu nosičů; druzí, mniši z řádu cedungů, byli členy vlády. Za nimi vedli pacholci skupinu krásně vyšňořených koní z dalajlamových stájí. Potom následoval další jízdní oddíl vezoucí státní pečeti. A konečně za nimi jsem měl místo já. Dvacet mužů, všichni důstojníci armády ve svých zelených uniformách a červených přilbicích, neslo můj žlutý palankin. Na rozdíl od nejvyšších světských úředníků, kteří měli vlasy sčesány do drdolu na temeni hlavy, měli tito důstojníci vlasy spleteny do jednoho dlouhého copu, splývajícího jim po zádech. Palankin, jenž byl žluté barvy, aby se tak naznačila příslušnost jeho majitele k mnišskému stavu, byl podpírán ještě dalšími osmi muži v dlouhých chalátech ze žlutého hedvábí. Vedle něho jeli na koních čtyři členové kašagu, dalajlamova vládního kabinetu, doprovázení kusung depönem, náčelníkem dalajlamovy tělesné stráže, a magčiem, vrchním velitelem nepočetné tibetské armády. Ti kráčeli

7 s šavlemi tasenými k pozdravu. Byli oblečeni do uniforem, které se skládaly z modrých kalhot a žluté haleny pošité zlatými prýmky. Na hlavách měli helmy se střapci. Tuto hlavní skupinu obstupovala eskorta singhů, klášterních policistů. Tito muži, z nichž každý měřil nejméně sto osmdesát centimetrů, vypadali vskutku hrozivě. Široké ramenní vycpávky jim dodávaly ještě impozantnějšího vzhledu. V rukou měli dlouhé biče, které neváhali kdykoli použít. Za palankinem kráčeli moji dva učitelé starší a mladší (mým starším učitelem byl tehdejší tibetský regent, zastávající tento úřad po dobu mé nezletilosti). Pak následovali moji rodiče a ostatní členové rodiny. A konečně za nimi se ubírala početná skupina světských úředníků z šlechty i prostého lidu, seřazených podle hodností. Zpravidla se také dostavili téměř všichni obyvatelé hlavního města Lhasy, aby mne spatřili, kdykoli jsem se někam vydal. Všude panovalo posvátné ticho a nezřídka se objevily i slzy to když lidé skláněli své hlavy anebo padali v úctě na zem, jakmile jsem kolem nich procházel. Byl to docela jiný život, než jaký jsem poznal jako malý chlapec. Narodil jsem se 6. července 1935 a dostal jméno Lhamo Döndub. To znamená doslova bohyně splňující přání. Tibetská jména lidí, míst a věcí často působí v překladu velmi poeticky. Například slovo Cangpo, název jedné z nejdůležitějších řek v Tibetu, představující horní tok mohutné indické Brahmaputry, znamená očišťovač. Naše vesnice se nazývala Tagccher, Řvoucí tygr. Byla to nevelká, chudá osada na kopci s výhledem do širokého údolí. Její pastviště nebyla dlouhodobě osídlena ani využívána, sloužila pouze kočovníkům. Důvodem byla nevyzpytatelnost místního podnebí. V době mého raného dětství byla naše rodina jednou z přibližně dvaceti podobných, které na té půdě vedly nejistou existenci. Tagccher leží na dalekém tibetském severovýchodě, v provincii Amdo. Tibet je možno z geografického hlediska rozdělit do čtyř hlavních oblastí. Severozápad tvoří Čhangthang, oblast zmrzlých pouští, táhnoucí se více než tisíc kilometrů od východu na západ. Chybí zde téměř jakákoli vegetace a v celé té pustině žije pouze malý počet otužilých kočovníků. Na jih od Čhangthangu leží provincie Ü-Cang. Tuto oblast lemuje z jihu a jihozápadu mohutný Himálaj. Směrem od Ü-Cangu se k východu prostírá provincie Kham, nejúrodnější, a proto i nejlidnatější krajina naší země. Na sever od Khamu se rozkládá Amdo. Podél východního okraje Khamu a Amda se táhne tibetská hranice s Čínou. Krátce před tím, než jsem přišel na svět, si v Amdu zřídil svoji oblastní vládu, loajální k Čínské republice, muslimský vojenský diktátor Ma Pu-fang. Moji rodiče byli drobní rolníci. Nebyli nevolníky, protože nebyli vázáni na žádné pány, ale v žádném případě nepatřili ani mezi šlechtu. Měli pronajatý malý kousek půdy, který sami obdělávali. Hlavní zemědělskou plodinou v Tibetu je ječmen a pohanka, a ty také moji rodiče pěstovali spolu s brambory. Často se však stávalo, že jejich celoroční práce přišla nazmar v důsledku krupobití nebo sucha. Chovali také několik kusů domácího zvířectva, které představovalo spolehlivější zdroj zemědělské produkce. Vzpomínám si například na pět či šest dzomo (kříženec jaka s krávou), od kterých jsme měli mléko, a na větší množství slepic, které nám snášely vejce. Dále jsme chovali smíšené stádo snad osmdesáti ovcí a koz a můj otec měl téměř vždy jednoho či dva anebo dokonce i tři koně, které měl velice rád. K tomu naše rodina vlastnila ještě několik jaků. Jak je jedním z darů matky přírody lidstvu. Může žít v jakékoli výšce nad 3000 metrů, takže se ideálně hodí pro Tibet. V nižších polohách zpravidla hyne. Jako soumar i jako zdroj mléka (v případě samice, nazývané di) a masa představuje jak vskutku hlavní produkt vysokohorského zemědělství. Jiným takovým typickým tibetským produktem je ječmen, který moji rodiče také pěstovali. Když se zrno ječmene upraží a pomele na jemnou mouku, vznikne campa. V Tibetu se sotva najde jídlo, jehož součástí by nebyla campa. Já ji dokonce i v exilu mívám každý den. Samozřejmě, že se nepožívá v podobě mouky. Nejdříve ji musíte smíchat s nějakou tekutinou, zpravidla s čajem, ale může to být

8 třeba i mléko (tomu já dávám přednost) nebo jogurt či dokonce tibetské pivo čhang. Potom tu směs promnete prsty okolo stěn misky a vytvoříte z ní malé kuličky. Jinak může posloužit také jako základ pro kaši. Tibeťanům campa velmi chutná, ale z cizinců, podle mých zkušeností, ji mají v oblibě jen málokteří. A Číňané, ti o ni už vůbec nestojí. Většina z toho, co moji rodiče na poli vypěstovali, sloužilo výlučně k naší obživě. Můj otec však příležitostně nějaké obilí či několik ovcí prodal, ať už putujícím kočovníkům, nebo do nedalekého Siningu, hlavního města provincie Amdo, vzdáleného tři hodiny jízdy na koni. Peníze se v těch odlehlých venkovských oblastech moc nepoužívaly a většina obchodů se prováděla výměnou. A tak můj otec vyměňoval přebytky z každoroční sklizně za čaj, cukr, bavlněné látky, někdy i za nějaké laciné šperky či železné nářadí. Občas se vracíval domů i s novým koněm, z něhož míval vždy velkou radost. Koním dobře rozuměl a v kraji se dokonce těšil pověsti koňského léčitele. Dům, ve kterém jsem se narodil, byl pro onu oblast Tibetu typický. Postaven byl z kamene a hlíny, do čtverce, s rovnou střechou na třech stranách. Jedinou jeho zvláštností byly okapové žlaby k odvádění dešťové vody, zhotovené z vydlabaných větví jalovce. Mezi dvěma rameny či křídly domu byl malý dvorek, v jehož středu stál vysoký stožár. Na něm, připevněn nahoře a dole, visel praporec popsaný bezpočtem modliteb. Místo pro zvířata bylo za domem. Uvnitř domu bylo šest místností: kuchyně, kde jsme trávili většinu času, když jsme byli doma, domácí svatyně s malým oltářem, kde jsme se všichni každé ráno shromažďovali k obětem, pokoj mých rodičů, volný pokoj pro případné návštěvníky, komora s našimi zásobami a konečně stáj pro dobytek. My děti jsme neměly samostatnou ložnici. Já jako dítě jsem spával u maminky a později v kuchyni u kamen. Co se nábytku týče, židle ani postele jsme neměli. Ke spaní sloužila vyvýšená místa v pokoji mých rodičů a v pokoji pro hosty. Také jsme měli několik pestře pomalovaných dřevěných skříní. Podlahy byly rovněž dřevěné s úhledně položenými prkny. Můj otec byl střední postavy a velice živého temperamentu. Vzpomínám si, jak jsem ho jednou zatahal za knír a jak mne za to pádně uhodil. Byl to však dobrák, který nikdy vůči nikomu nechoval zášť. Vypráví se o něm tento zajímavý příběh z doby, kdy jsem já měl přijít na svět. Byl tehdy již několik týdnů nemocen a upoután na lůžko. Nikdo pořádně nevěděl, co mu vlastně je, a lidé se začali strachovat o jeho život. A tu zrovna v den, kdy jsem se narodil, zčistajasna pookřál. Nemohlo to být vzrušením z toho, že se opět stává otcem, neboť moje matka mu přivedla na svět již osm dětí, i když pouze čtyři z nich zůstaly naživu. (V rolnických rodinách, jako byla naše, se z nezbytí vkládala naděje do početné rodiny, a moje matka měla celkem šestnáct dětí, z nichž přežilo sedm.) Co toto píši, už nežije můj bezprostředně starší bratr Lozang Samtän a moje nejstarší sestra Cchering Dolma, avšak dva další moji starší bratři a moje mladší sestra a mladší bratr jsou dosud naživu a vede se jim dobře. Moje maminka byla určitě ten nejhodnější člověk, kterého jsem poznal. Byla opravdu báječná a jsem si jist, že si ji museli zamilovat všichni, kdo ji poznali. Vyznačovala se mimořádným soucítěním. Vzpomínám si, jak mi jednou vyprávěla o tom, že v sousední Číně vypukl veliký hlad. Ten vyhnal mnoho ubožáků za hranice ve snaze najít potravu. Jednoho dne se u našich dveří objevila dvojice Číňanů s mrtvým děckem v náručí. Prosili moji matku o jídlo a ona jim ho ochotně dala. Potom ukázala na jejich děcko a otázala se, nepotřebují-li pomoci s pohřbem. Když pochopili její úmysl, naznačili záporným pohybem hlavy, že si nic takového nepřejí, že chtějí děcko sníst. To moji maminku tak vyděsilo, že je hned pozvala dovnitř a nabídla jim všechno, co jsme měli ve špižírně, než je s lítostí opět nechala odejít. Nikdy nedopustila, aby od nás žebráci odešli s prázdnou, i když to mnohdy znamenalo připravit vlastní rodinu o jídlo a vystavit nás samé hladu. Cchering Dolma byla o osmnáct roků starší než já. V době, kdy jsem přicházel na svět, pomáhala mamince v domácnosti a asistovala při mém porodu. Když mne maminka porodila, sestra si všimla, že

9 jedno moje oko není jaksepatří otevřené. Bez meškání přiložila palec k mému zpěčujícímu se víčku a silou je rozevřela naštěstí bez nežádoucích následků. Cchering Dolma byla rovněž ta, která mi podala mou první stravu, jíž byl podle tradice nápoj připravený z kůry zvláštního keře rostoucího v tom kraji. O tomto nápoji se věřilo, že zajistí děcku pevné zdraví. To tedy v mém případě opravdu vyšlo. Později mi sestra řekla, že jsem nebýval příliš čistotné děcko jen mne vzala do náruče, už jsem ji zašpinil! Se svými třemi staršími bratry jsem nepřišel do častého styku. Nejstarší bratr Thubtän Džigme Norbu byl již uznán za převtělence vysokého lamy Tagccher-rinpočheho (rinpočhe je titul duchovních učitelů a znamená doslova velevzácný ) a byl uveden do slavného kláštera Kumbum, vzdáleného několik hodin jízdy na koni. Další bratr Gjallo Döndub byl o osm roků starší než já a v době, kdy jsem se narodil, byl už ve škole v sousední vesnici. Doma zůstal pouze můj o tři roky starší bratr Lozang Samtän. Ale i toho poslali do Kumbumu, aby se stal mnichem, a tak ani jeho jsem skoro neznal. Samozřejmě že tehdy nikoho ani nenapadlo, že bych mohl být čímkoli jiným než obyčejným děckem. Bylo téměř nemyslitelné, že by se v jedné a téže rodině mohlo narodit více převtělenců, a moji rodiče si určitě nemysleli, že bych mohl být prohlášen za dalajlamu. Otcovo uzdravení představovalo sice jakési příznivé znamení, ale nikdo mu nepřikládal žádný velký význam. Podobně ani já jsem neměl nejmenší tušení, co mne čeká. Moje nejranější vzpomínky jsou docela obyčejné. Někteří lidé kladou na první vzpomínky velký důraz. Já nikoli. K mým nejranějším zážitkům, pokud si vzpomínám, patří například to, jak jsem pozoroval děti, které se praly, a jak jsem se přidal na stranu slabšího. Také si vzpomínám, jak jsem poprvé spatřil velblouda. Ti jsou zcela běžní v různých částech Mongolska a občas je někdo přivedl přes hranice i k nám. Ten velbloud mi připadal obrovský, vznešený a zároveň velice hrozivý. A vzpomínám si rovněž, jak jsem jednoho dne zjistil, že mám červy běžné onemocnění v zemích Východu. Na jednu věc si vzpomínám, že jsem ji jako velice malý chlapec měl obzvlášť rád, a sice na návštěvy kurníku, kam jsem s maminkou chodíval sbírat vejce. Rád jsem tam zůstával, i když maminka již odešla, vysedával v slepičím hnízdě a kvokal. Jinou mou dětskou zábavou bylo balit věci do pytle, jako bych se měl vydat na dalekou cestu. Půjdu do Lhasy, půjdu do Lhasy, jsem přitom říkával. Toto, spolu s mým naléháním, abych směl sedět vždy v čele stolu, bylo později vykládáno jako náznak toho, že jsem si musel být vědom svého předurčení k velkým věcem. Jako malé děcko jsem míval také množství snů, které by se rovněž daly vykládat obdobným způsobem, ale rozhodně nemohu tvrdit, že bych o své budoucnosti po celou tu dobu cokoli věděl. Matka mi později vyprávěla o několika případech, jež by bylo možno považovat za znamení mého vyššího zrození. Například nikomu kromě ní jsem nedovolil používat svou jídelní misku. Nikdy jsem také neměl strach z cizích lidí. Dříve nežli povím o tom, jak ve mně objevili dalajlamu, musím říct pár slov o buddhismu a jeho dějinách v Tibetu. Zakladatel buddhismu je historická postava. Byl to Siddhártha, prohlášený za Buddhu Šákjamuniho. Narodil se před více než 2500 roky. Jeho učení, dnes známé jako dharma neboli buddhismus, bylo uvedeno do Tibetu v průběhu 4. století našeho letopočtu. Trvalo však stovky let, než se buddhismu podařilo nahradit domorodé bönistické náboženství a plně se v Tibetu prosadit, ale nakonec byla celá země tak důkladně obrácena na novou víru, že buddhistické zásady ovládly celou společnost na všech jejích úrovních. A třebaže Tibeťané jsou od přírody národ dosti výbojný a velice bojovný, byl jejich rostoucí příklon k náboženské praxi rozhodujícím činitelem, přivodivším izolaci země. Před přijetím buddhismu obývali Tibeťané velikou říši, která ovládala centrální Asii a na jihu zahrnovala velké části dnešní severní Indie, Nepál a Bhútán. Patřila k ní dokonce i velká část čínského území. V roce 763 n. l. se tibetská vojska načas zmocnila čínského hlavního města Čchang-anu a *

10 vynutila si na Číňanech příslib odvádění tributu a jiné ústupky. Avšak s tím, jak rostlo nadšení Tibeťanů pro buddhismus, nabývaly i vztahy Tibetu k jeho sousedům stále více duchovní, nežli politické povahy. To platilo zejména pro poměr k Číně, kde se mezi oběma zeměmi vyvinul specifický vztah kněze (Tibet) a jeho patrona (Čína). Mandžuští císařové, kteří sami byli buddhisty, nazývali dalajlamu králem vykladačem buddhismu. Základním dogmatem buddhismu je učení o vzájemné propojenosti všech jevů, neboli zákon o příčině a následku. To zjednodušeně řečeno znamená, že vše, co jednotlivá bytost prožívá, je odvozeno prostřednictvím skutků z motivace. Motivace je tak u kořene jak skutků, tak prožitků. Z takovéhoto nazírání se pak odvozuje buddhistická teorie vědomí a znovuzrození. Tato teorie hlásá, že vědomí nutně musí být kontinuální, protože příčina rodí následek, který se opět stává příčinou jiného následku. A tak to jde stále dokola, přičemž prožitky a dojmy se hromadí od jednoho okamžiku k druhému. Z toho plyne, že v momentě fyzického skonu je ve vědomí každé bytosti zachován otisk či stopa všech jejích minulých prožitků a vjemů, jakož i skutků, které jim předcházely. To je známo jako karma, což znamená skutek. Vědomí se svým průvodcem karmou se tak potom znovunarodí v novém těle zvířecím, člověčím nebo božském. Uvedu to na jednoduchém příkladu. Osoba, ať muž či žena, která za života zle nakládala se zvířaty, se může ve svém příštím životě velmi snadno zrodit jako pes, který bude patřit někomu, kdo se ke zvířatům nechová dobře. A podobně ctnostné chování v tomto životě může napomoci k příznivému znovuzrození v životě příštím. Buddhisté dále věří, že vědomí je svou podstatou v zásadě neutrální, a že je tudíž možné vymanit se z nekončícího koloběhu zrození, utrpení, smrti a nového zrození, jež s sebou život nevyhnutelně přináší. Ovšem pouze tehdy, když jsme se zcela zbavili negativních důsledků karmy včetně všech světských náklonností. Když jedinec dospěl až do tohoto stádia, lze usuzovat, že jeho vědomí dosáhlo nejprve vysvobození a posléze buddhovství. Avšak podle tibetské buddhistické tradice bytost, která dosáhla buddhovství, byť již vysvobozena ze sansáry neboli kruhu strastí, jak je fenomén bytí nazýván, se bude znovu vracet na svět, aby pracovala pro blaho všech ostatních cítících bytostí, a to tak dlouho, až bude každá z nich vysvobozena. A nyní tedy můj případ. Já jsem považován za převtělení každého z dosavadních třinácti tibetských dalajlamů, z nichž ten první se narodil v roce Dalajlamové pak jsou pokládáni za pozemská ztělesnění Avalókitéšvary či Čänräziga, bódhisattvy soucítění, Držitele bílého lotosu. A tak se věří, že i já jsem ztělesněním či projevem Čänräziga, ve skutečnosti již sedmdesátým čtvrtým v linii, která sahá až k bráhmanskému chlapci, žijícímu v době Buddhy Šákjamuniho. Lidé se mě často ptají, zda tomu opravdu věřím. Na to není lehké odpovědět. Ale když dnes jako šestapadesátiletý uvažuji o svých zkušenostech z tohoto přítomného života také s ohledem na svou buddhistickou víru nevím, proč bych se nemohl cítit duchovně spjat nejen s předchozími třinácti dalajlamy a Čänräzigem, nýbrž také se samotným Buddhou. * Ještě mi nebyly ani tři roky, když do Kumbumu dorazila vyhledávací skupina, vyslaná tibetskou vládou k vyhledání nového dalajlamova převtělence. Přivedla ji tam řada znamení. Jedno z nich souviselo s nabalzamovaným tělem mého předchůdce, 13. dalajlamy Thubtän Gjamccha, který zemřel v roce 1933 ve věku padesáti sedmi let. Když totiž jeho tělo spočinulo na trůně, ukázalo se, že jeho hlava směřující původně obličejem k jihu, se stočila k severovýchodu. Krátce nato regent, jinak vysoce postavený lama, měl následující vidění: při pohledu na hladinu posvátného jezera Lhamö-lhaccho v jižním Tibetu uviděl na ní zřetelně tři tibetská písmena A, KA a MA, která upoutala jeho pozornost.

11 Potom se mu zjevil obraz třípatrového kláštera s tyrkysovými a zlatými střechami a dále cesta vedoucí od něj k hoře. Nakonec spatřil malý domek se zvláštně tvarovanými okapovými žlaby. Protože si byl jist, že písmeno A představuje severovýchodní provincii Amdo, byla tam vyslána vyhledávací skupina. Když její členové dorazili do Kumbumu, začali tušit, že jsou na správné stopě. Vztahovalo-li se písmeno A ke slovu Amdo, pak usoudili, že písmeno KA by mohlo označovat klášter Kumbum, který byl skutečně třípatrový a měl tyrkysové střechy. Teď už potřebovali jenom najít tu horu a dům se zvláštními žlaby. A tak začali pátrat po okolních vesnicích. A když spatřili na střeše domu mých rodičů zkroucené větve jalovce, nabyli jistoty, že nový dalajlama nemůže být daleko. Nicméně aniž by vyjevili pravý účel své návštěvy, požádali pouze o možnost přenocování. Keucchang-rinpočhe, jenž byl vedoucím skupiny, předstíral, že je sluha, a po celý večer pozoroval nejmladší dítě v rodině a hrál si s ním. Děcko ho poznalo a zvolalo: Sera lama, Sera lama Sera byl rinpočheho mateřský klášter. Druhého dne odešli, ale jenom aby se zakrátko znovu vrátili, už jako oficiální deputace. Tentokrát s sebou přinesli řadu předmětů, které patřily mému předchůdci, spolu s několika jinými, které mu však nepatřily. Ve všech případech děcko správně identifikovalo předměty patřící 13. dalajlamovi, pravíc: To je moje, to je moje. A toto více méně přesvědčilo vyhledávací skupinu, že objevila nového dalajlamova převtělence. Avšak před vynesením konečného rozhodnutí bylo zapotřebí prověřit ještě dalšího kandidáta. Netrvalo to však dlouho a chlapeček z Tagccheru byl uznán novým dalajlamou. Tím chlapečkem jsem byl já. Nemusím vám povídat, že si z toho všeho moc nepamatuji. Byl jsem ještě příliš malý. Jediný, na koho si dobře vzpomínám, byl člověk s velice pronikavýma očima. Ty, jak se ukázalo, patřily jistému Khjenrab Tändzinovi, jenž se stal mým komořím a později mne učil psaní. Jakmile vyhledávací skupina dospěla k závěru, že dítě z Tagccheru je opravdovým převtělencem dalajlamy, byla o tom do Lhasy poslána zpráva regentovi. Oficiální potvrzení však bylo očekáváno až za několik týdnů. Do té doby jsem měl zůstat doma. Mezitím nám však místní guvernér Ma Pu-fang začal dělat potíže. Nakonec mne však moji rodiče přece jen odvezli do Kumbumu, kde jsem byl slavnostně instalován během obřadu, který se konal za rozbřesku. Na toto si dobře pamatuji, neboť jsem byl překvapen, že mne vzbudili a oblékali ještě před východem slunce. Také si vzpomínám, že jsem seděl na trůně. V Kumbumu začalo poněkud neradostné období mého života. Moji rodiče se tam nijak dlouho nezdrželi a já jsem záhy v tom novém, neznámém prostředí zůstal sám. Pro malé děcko je vždycky velice těžké, když je odloučeno od svých rodičů. Dvě věci mi však byly v klášteře útěchou. První z nich bylo to, že tam už byl můj starší bratr Lozang Samtän. Ten se o mě dobře staral, třebaže byl pouze o tři roky starší než já, a brzy jsme se velmi skamarádili. Mojí druhou útěchou bylo, že bratrův učitel byl jeden velice hodný starý mnich, který mne často ukrýval v záhybech svého hávu. Vzpomínám si, že mi dokonce jednou dal broskev. Ale jinak jsem se tam povětšině cítil dost nešťastný. Nechápal jsem, co to znamená být dalajlamou. Pokud vím, byl jsem pouze malým chlapcem mezi mnoha dalšími. Nebývalo nijak neobvyklé, že do kláštera odcházely děti ve velmi útlém věku, a tak se mnou zacházeli jako s každým jiným. Mnohem bolestnější vzpomínky mám na jednoho svého strýce, který byl také mnichem v Kumbumu. Jednou večer při modlení jsem mu strhl jeho modlitební knížku. Knížka, jak je tomu ostatně u tibetských knih zvykem, měla volné, nesvázané listy, a tak se mu všechny rozsypaly. Strýc mne chytil a pořádně mne zpohlavkoval. Byl strašně rozhněvaný a já jsem z něho měl hrůzu. Doslova celé roky mne ještě děsívala jeho velice tmavá, od neštovic poďobaná tvář a jeho divoký knír. Kdykoli jsem ho později spatřil, dostal jsem strach.

12 Když už bylo jisté, že se opět shledám se svými rodiči a že společně pojedeme do Lhasy, začal jsem vzhlížet ke své budoucnosti s mnohem větším nadšením. Jako každé jiné dítě, i mne vzrušovala představa cestování. Ale cesta se mohla uskutečnit až asi za osmnáct měsíců, protože mne Ma Pu-fang nechtěl do Lhasy pustit, dokud nedostane velké výkupné. A když je obdržel, žádal ještě víc, to už ale nedostal. A tak jsem se mohl vypravit do hlavního města Tibetu až v létě roku Když konečně nadešel ten velký den bylo to týden po mých čtvrtých narozeninách vzpomínám si, že všude panovalo obrovské nadšení. Početný průvod tvořili nejen moji rodiče a bratr Lozang Samtän, ale také členové vyhledávací skupiny a rovněž velké množství poutníků. Doprovázelo nás také několik vládních úředníků spolu s bezpočtem mezkařů a průvodců. Tito lidé, obsluhující karavanní cesty v Tibetu po celý svůj život, byli pro jakékoli dlouhé cestování naprosto nepostradatelní. Přesně věděli, kde překročit kterou řeku i kolik času zabere průchod horskými průsmyky. Po několikadenním putování jsme opustili území spravované Ma Pu-fangem a tibetská vláda formálně oznámila, že moji kandidaturu přijímá. Vstoupili jsme nyní do jedné z nejodlehlejších a zároveň nejkrásnějších končin světa do gigantických velehor lemujících nekonečné rovné pláně, kterými jsme prolézali jako mravenečci. Občas jsme narazili na proud tající ledové tříště, jíž jsme se s hlučným cákáním přebrodili. Každých několik dní jsme míjeli malé osady, choulící se v zářivé zeleni pastvin anebo jakoby přichycené na úbočích hor. Někdy jsme v dálce zahlédli klášter, trůnící neskutečně vysoko na vrcholku strmého svahu. Ale většinou terén představoval pouze vyprahlý pustý prostor, po němž se proháněl jen divoký vítr obtěžkaný prachem a jejž bičovala hrozivá krupobití jako memento dosud stále živých sil přírody. Cesta do Lhasy nám trvala tři měsíce. Velice málo si z ní pamatuji, kromě údivu nad vším, s čím jsem se poprvé setkával: obrovská stáda divokých jaků dongů táhnoucí planinou, menší houfy divokých oslů kjangů, sem tam se mihly i antilopy gowa a horské kozy nawa, které běžely tak lehce a rychle, že to klidně mohli být duchové. Také se mi líbila obrovská hejna kejhajících hus, která jsme čas od času spatřili. Většinu cesty jsem absolvoval s Lozang Samtänem v jakémsi palankinu, neseném párem mul (říká se mu delčham, mulí nosítka ). Ponejvíce jsme se spolu škádlili a přeli, jak to mají malé děti ve zvyku, a nezřídka došlo i na rvačku. To vystavovalo naše nosítka nebezpečí, že se s námi převrhnou. V takové chvíli poháněč zvířata zastavil a přivolal moji matku. Když nahlédla dovnitř, uzřela vždy totéž: brečícího Lozang Samtäna, zatímco já seděl na sedačce s vítězoslavným výrazem ve tváři. Bratr byl sice o něco starší, ale já jsem byl zase mnohem drzejší. A třebaže jsme opravdu byli nejlepšími kamarády, nedokázali jsme spolu vycházet zadobře. Jeden nebo druhý z nás něco prohodil, to vedlo k hádce a záhy následovaly rány a slzy ale ty slzy patřily vždycky jemu, nikdy mně. Lozang Samtän měl tak dobráckou povahu, že své větší síly nikdy proti mně nepoužil. Naše výprava se konečně přiblížila ke Lhase. Tehdy už byl podzim. Když jsme se nacházeli ještě ve vzdálenosti několikadenního pochodu od města, vyšla nám naproti delegace vyšších vládních úředníků a doprovodila nás až k pláni Doguthang, tři kilometry od bran hlavního města. Tam byl zbudován obrovský stanový tábor. Uprostřed tábora se tyčil velký modrobílý stan, zvaný mačha čhenmo, velký páv. Mému zraku připadal tehdy obrovský. V něm se nacházel nádherně vyřezávaný dřevěný trůn, vynášený pouze u příležitosti vítání mladičkého dalajlamy vracejícího se domů. Obřad, který potom následoval a kterým na mne bylo vloženo duchovní vůdcovství tibetského lidu, trval celý den. Ale dnes už si z toho moc nepamatuji. Vzpomínám si jen, že se tam pořád mluvilo o návratu domů a že tam byl nekonečný dav lidí. Nikdy jsem si neuměl představit, že by jich mohlo být tak mnoho. Podle všech dobových zpráv jsem si na čtyřletého chlapce počínal bezvadně dokonce tak soudili i někteří nejvýše postavení mniši, kteří se přišli osobně přesvědčit, zda jsem opravdovým

13 převtělencem 13. dalajlamy. Potom, když už to všechno skončilo, jsem byl spolu s Lozang Samtänem dopraven do Norbulingky, která se nachází západně od Lhasy. Norbulingka, Park klenotů, sloužila obyčejně jen jako letní sídlo dalajlamů. Tentokrát však regent rozhodl, že se tam mám zdržet až do konce příštího roku (1940), než budu v paláci Potále, sídle tibetské vlády, formálně uveden na trůn. Do té doby nebyl důvod, abych v Potále přebýval. To se ukázalo jako velmi velkorysé rozhodnutí, neboť Norbulingka byla mnohem příjemnější než Potála. Byla obklopena zahradami a tvořilo ji několik nízkých budov, uvnitř světlých a vzdušných, na rozdíl od Potály, kterou jsem mohl vídat v dálce vznešeně se tyčící nad městem a která byla uvnitř tmavá, studená a ponurá. A tak jsem měl celý ten rok jenom pro sebe byl jsem zbaven veškeré odpovědnosti, hrál jsem si s bratrem a pravidelně navštěvoval svoje rodiče. Byly to také poslední chvíle mé světské svobody, které mi byly ještě dopřány.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25 Buddhismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 BUDDHISMUS Patří mezi nejstarší náboženství, vzniká v Asii. Od 19. století se šíří dále. Je historickou postavou. Narodil se zhruba v 5. století jako indický

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví 1 Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA 2 Copyright Autor: Radim Weber Ilustrace: Václav Nenáhla Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2016 ISBN: 978-80-7512-382-4 (epub) 978-80-7512-383-1 (mobipocket) 978-80-7512-384-8

Více

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké internátní školy. Jistě bychom i dnes našli o něm někde záznam

Více

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů Johana Pižlová Iva Zemanová Veronika Petlachová Osm šťastných symbolů (skt. aštamangala; tib. bkra-shis rtags-brgjad) je nejznámější skupinou

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe Uli Franz Tibet Komu patří Tibet? Je součástí Čínské lidové republiky, nebo suverénním státem? Žijí v Tibetu převážně Tibeťané, nebo se stal multikulturní zemí? Nepokoje ve Lhase a celosvětové protesty

Více

Registrační číslocz.1.07/1.4.00/

Registrační číslocz.1.07/1.4.00/ Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

10. 3. se naše škola symbolicky připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.

10. 3. se naše škola symbolicky připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. 10. 3. se naše škola symbolicky připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. VLAJKA PRO TIBET Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ LAURA MARX FITZGERALDOVÁ Poklekl ke mně a rukama zacákanýma od barev sevřel má ramena. Není kouzelná. Je dost těžké tuhle sklenici naplnit. Je těžké ty peníze vydělat a ještě těžší je uchovat. Přesunul

Více

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo Nalezněte své osobní energetické číslo Na úvod knihy jsem představila tři základní aspekty zákona přitažlivosti. Na vašem nebeském štěstí se přitom zakládá i váš vysoce individuální zákon přitažlivosti.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Touha po spojení a jednotě

Touha po spojení a jednotě Touha po spojení a jednotě V rodině, kde jsem vyrůstal, jsem nejstarší ze dvou dětí. Otec poskytoval peníze a moje matka se starala o mojí sestru a o mě. Otec nebyl přes týden skoro vůbec doma, matka tu

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Veronika Vaníčková. Tibet v srdci. Gymnázium Kadaň

Veronika Vaníčková. Tibet v srdci. Gymnázium Kadaň Veronika Vaníčková Tibet v srdci ''Dalajlamismus dosud není politický směr, ani nové náboženství, ale pokud znamená úctu k životu, porozumění, toleranci, soucítění a právo na štěstí pro všechny lidské

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Adi Šankaráčarja Vybráno ze Satsangu 24.2.2005. Óm Šrí Paramátmane Namaha

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Adi Šankaráčarja Vybráno ze Satsangu 24.2.2005. Óm Šrí Paramátmane Namaha OTÁZKY A ODPOVĚDI Adi Šankaráčarja Vybráno ze Satsangu 24.2.2005 Óm Šrí Paramátmane Namaha Dnes ráno se mě jeden z vás ptal na jméno Šankaráčarja. Slíbil jsem mu, že odpovím na satsangu. Hledající se někde

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů)

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů) Základní údaje o Tibetu Oficiální název: Tibet, tibetsky Böjul (dnes Tibetská autonomní oblast ČLR a částí dalších tří čínských provincií) Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací

Více

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence na návštěvě v roubence Kanada pod Třemšínem Josef rozhodně není nezkušený stavebník postavil už několik rodinných domů, dřevostavba, do které nás pozval, je zatím jeho poslední prací. Ačkoliv se příjemný

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 1 Jiří Glet NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 2 COPYRIGHT Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-340-4 (epub) 978-80-7512-341-1 (mobipocket) 978-80-7512-342-8 (pdf) 3 1.

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI O příbytcích starých Slovanů Slované osídlili vlídné, úrodné oblasti kolem řek, jež byly nezbytným zdrojem vody, ale také potravy. K postavení svých obydlí si vybírali

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Copyright 1974 by Jill Murphy Cover Illustration Jill Murphy, 2009 Illustrations Jill Murphy, 2009 Translation Michaela Tychtlová, 2009 NAKLADATELSTVÍ XYZ, s. r. o., 2009, 2012 ISBN 978-80-7388-708-7 KAPITOLA

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění téma měsíce řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění Svíčky a kadidlo. Dvě věci, bez kterých si pravoslavný kostel snad ani nelze představit. Obě věci se vyrábějí už po staletí stejným

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Znění tohoto textu vychází z díla Romány a povídky tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1906 (MÁCHA, Karel Hynek. Romány a povídky. K vydání upravil

Více

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty AUTOR Mgr. Jana Pikalová OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI Pražská domovní znamení Předmět: ČESKÝ JAZYK - ČTENÍ Ročník: 3. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Jméno autora:

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Legenda o svatém Martinovi Ročník 3. Anotace Očekávaný výstup a klíčové

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Fakulta architektury ČVUT 2007/2008 2.semestr

Fakulta architektury ČVUT 2007/2008 2.semestr Fakulta architektury ČVUT 2007/2008 2.semestr Základní ateliér Ústav památkové péče a renovací prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, Csc. Ing. arch. Jan Kazimour 2. semestr 2007/08 JAN HARCINÍK 1 OBSAH Zadání

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

GPS III. ročník BUDDHISMUS referát

GPS III. ročník BUDDHISMUS referát Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav GPS III. ročník BUDDHISMUS referát Magdaléna Hylenová Třída: 3. C Datum: 16. 2. 2017 1. Náboženství BUDDHISMUS a) Obecná charakteristika tématu Je to moderní souhrnný

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

děkuji Vám, že jste mi

děkuji Vám, že jste mi Mistryně, děkuji Vám, děkuji Vám, že jste mi Rádo se stalo. že jste mi sem pomohla přivést devět starších lidí v jejich 60 nebo 70 letech, aby Vás tentokrát viděli. Přeji Vám stále dobré zdraví a krásu.

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU:

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.20.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny, test-

Více

A l b A t r o s zlom_vnitrni_ce_v2.indd :37

A l b A t r o s zlom_vnitrni_ce_v2.indd :37 A l b a t r o s Alena Čálková Borůvky na prodej Alena Čálková i l u s t r o v a l a a n n a m a s t n í k o v á Borůvky na prodej A l b a t r o s Alena Čálková, 2015 Illustrations Anna Mastníková, 2015

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE 137 Téma vyučovací jednotky: LITERÁRNÍ VÝCHOVA POHÁDKA KOUZELNÁ KAREL JAROMÍR ERBEN HRNEČKU, VAŘ PŘIPOMEŇME SI: Lidová pohádka = je pohádka, která nemá jasného autora

Více

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Devět ján s důrazem na tři vnitřní tantry, jakožto úvod do vadžrajánového buddhismu Meditační kurz v hotelu Svratka 19. 21. října 2013 Jsme velice potěšeni,

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Učení na základě Buddhova prvního otočení kolem Dharmy / Dvanáctičlenný řetězec závislého vznikání Meditační kurz v hotelu Zvíkov 3. 5. dubna 2011 Jsme

Více

Základní škola kameničky. Seminární práce ze zeměpisu. Madagaskar. Zuzana Štorková. 6.třída

Základní škola kameničky. Seminární práce ze zeměpisu. Madagaskar. Zuzana Štorková. 6.třída Základní škola kameničky Seminární práce ze zeměpisu Madagaskar Zuzana Štorková 6.třída 2006/2007 Obsah 1. Úvod.3 2. Madagaskar...4 3. Stručná charakteristika.5 4. Závěr 6 5.Literatura 7 1.Úvod Tuto seminární

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text. Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text. Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_46 Název vzdělávacího materiálu Tři pruty Svatoplukovi Jméno

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více