Knihy Ladislava Špačka... Malý průvodce. etiketou. Ladislav Špaček.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Knihy Ladislava Špačka... Malý průvodce. etiketou. Ladislav Špaček. www.ladislavspacek.cz"

Transkript

1 Knihy Ladislava Špačka... Malý průvodce etiketou Ladislav Špaček Zakoupíte na e-shopu:

2 Slušnost je člověku vrozená zdvořilosti se musíme učit Jiří Guth-Jarkovský Ve společnosti si nejsme rovni Společenské pravidlo číslo jedna zní: Ve společnosti si nejsme všichni rovni. Ve společnosti je vždy významnější žena, starší, nadřízený, host, cizinec. Těm všem je věnována ve společnosti patřičná pozornost, jim prokazujeme úctu a dáváme přednost. Společensky významnější osoba podává ruku jako první. Žena, společensky významnější, usedá jako první. A společensky významnější osoba vstoupí do dveří jako první. Společensky významnějším lidem, ženám, starším, nadřízeným či hostům, prokazujeme úctu také tím, že jim ve společnosti přenecháváme čestnější místo, a to je vždy po naší pravici. Společenská pravidla mají leckdy svůj původ v potřebě zajistit významnějším osobám pocit bezpečí. To se projevuje při chůzi do schodů a ze schodů, při usazování ve voze, při zasedacím pořádku v kině či divadle, při nastupování do výtahu atd. Tak tedy přednost má vždy žena, starší, nadřízený. Ale co když se setkáme se všemi najednou? Společensky nejméně významná je funkce a pracovní zařazení nejde-li o vysokou ústavní funkci protože jsou relativní a pomíjivé. I věk je relativní, ale žena je znak nezpochybnitelný. Někdy není na první pohled patrné, kdo je společensky významnější, pak po tom pátrat nebudeme. Trapné rozmýšlení, komu dát přednost, je horší než rychlé, pohotové a spontánní řešení, byť je jakékoli. Tento materiál je nedílnou součástí semináře Umění společenského vystupování a nesmí být bez souhlasu autorů jakýmkoli způsobem rozmnožován nebo distribuován. Photos Filip Habart 2008 Ladislav Špaček 2015 Představování Představujeme muže ženě, mladšího staršímu, služebně níže postaveného výše postavenému, tak aby společensky významnější se jako první dozvěděl, s kým hovoří. Jeho protějšek se dozví, komu je představován, až jako druhý, protože je společensky méně významný. Při představování musíme sdělit vše, co je nutné pro další společenský kontakt představovaných osob, např. funkci, pracovní zařazení, hobby nebo nějakou charakteristickou maličkost, tak abychom jim poskytli základ pro rozvinutí rozhovoru. Muž musí být výrazně starší a zasloužilý a žena výrazně mladší, aby se představila jako první. Při představování muž zásadně stojí, žena může sedět i stát. Pokud se však žena představuje výrazně staršímu člověku nebo jiné ženě, raději povstane. 3

3 Zdravení První podává ruku společensky významnější osoba méně významné osobě, tedy žena nabízí ruku muži, starší mladšímu, nadřízený podřízenému. Setkají-li se dva páry, první nabízí ruku nejvýznamnější ze čtveřice (tedy žena staršího nebo významnějšího páru) druhé nejvýznamnější osobě, tedy partnerce protějšího páru. Zásadně si nepodáváme ruku vsedě, přes stůl, ani ne do kříže. Nepodáváme ruku zašpiněnou při práci, ruku v sádře ani v rukavici. Nepodáváme ruku, pokud protějšek právě jí (např. na recepci). Ruku podáváme s úsměvem a lehkou úklonou hlavy, díváme se přitom do očí. Stisk ruky je pevný, ale ne drtivý a netrvá déle než jednu vteřinu. Při podávání ruky muž vždy stojí, dáma může sedět a může si ponechat rukavici. Při líbání ruky se muž hřbetu ruky dámy nedotkne, polibek jen naznačí. Totéž při líbání na přivítanou, jde jen o náznaky doteků obou tváří. Oslovování Oslovujeme vždy tak, jak si to dotyčná osoba přeje: pokud se nám představí i se svým titulem nebo pokud ho má uvedený na vizitce, oslovujeme ji vždy tímto titulem (např. pane inženýre, paní magistro). Všechny ženy oslovujeme paní, bez ohledu na to, jsou-li vdané, či nikoli. Oslovení slečno si dovolíme jen vůči velmi mladé dívce, anebo když si o to žena sama řekne. Oslovujeme akademickými tituly (doktor, inženýr), ale pokud jeho nositel má významnější funkci, pak ho oslovujeme funkcí: pane senátore (i když je doktor). Tykání nabízí společensky významnější osoba společensky méně významné (žena muži, starší mladšímu), ale na pracovišti jen nadřízený podřízenému. Recepce V receiving line se nezdržujeme, jen poděkujeme za pozvání, případně předáme dárek. Welcome drink musíme přijmout, je to symbolické přivítání hostitelem. Můžeme taktně oslovit kohokoliv, nevstupujeme ovšem do živé konverzace. Navazujeme jen nezávazné rozhovory (small talk). Při konverzaci se vyhýbáme námětům trapným, nepříjemným, konfliktním a partnerovi nesrozumitelným. Nejen téma, ale i hlasitost našeho projevu přizpůsobujeme prostředí; při rozhovoru mluvíme tak, abychom nerušili okolí. Je nevhodné začít konverzaci s neznámými lidmi příliš žoviálně. Nebuďme však zbytečně upjatí, tím si přízeň společnosti nezískáme. Hovořme příjemně, srdečně, s úsměvem, nebuďme strozí nebo povýšení. Při rozhovoru se díváme do očí toho, s kým hovoříme. Klaďme otázky, těmi partnera vždy potěšíme, protože dáváme najevo zájem. Pokud nemusíme, nejíme a pijeme jen střídmě. Jíme-li, pak velmi málo a jen to, co bezpečně zvládneme vestoje, s talířkem v ruce a jen vidličkou. Po každém soustu použijeme ubrousek. Nehody řešíme nenápadně a jen do té míry, abychom nezpůsobili újmu jiným hostům, vše ostatní je věcí personálu. Odcházíme, když recepci opustily dvě třetiny účastníků. V restauraci Vždy je dobré si o restauraci, kam míříme, něco zjistit. Podle toho se i oblékáme. Do restaurace vstupuje jako první muž, při odchodu vychází jako první žena. Muž pomůže dámě z kabátu a uvádí ženu ke stolu. Vede-li nás obsluha, žena jde druhá a muž poslední. Společensky významnější osoba musí mít komfortnější místo (zády ke zdi, čelem do místnosti nebo čelem k oknu). Pán by neměl odkládat sako bez toho, že by se dámy dovolil, v dobré restauraci ho neodkládá. Žena usedá jako první. Sedí jen v první třetině židle. Kabelku nepokládá na stůl (nejlépe na židli za sebe), neupravuje se. Látkový ubrousek si pokládáme na klín, papírový ponecháváme na stole. Jíst začíná vždy žena nebo nejváženější osoba u stolu a teprve po ní následují ostatní. Máme-li na stole založenu sadu více příborů, odebíráme je při jednotlivých chodech vždy z vnějšku směrem k talíři. V solidní restauraci se použité nádobí odnáší celé společnosti u stolu najednou, až dojí poslední. Jako spropitné se dává všude zhruba 10 %. 4 5

4 Zasedací pořádek Platí jak při večeři v šesti, tak na banketech pro stovky hostů. Nesmíme vytvářet izolované skupiny. Žádné pánské či dámské spolky, hosté ve společnosti musejí sedět tak, aby se bavili všichni navzájem. Muže a ženy, starší a mladší, domácí a cizince rozsazujeme střídavě. Manželé nesedí vedle sebe. Společensky významnější osoby sedí zády ke stěně s pohledem do prostoru nebo do okna. Významnější osoby sedí blíž hostitelům, hostitel a hostitelka sedí obvykle proti sobě. Nejčestnější místo pro ženu je po pravici hostitele (pro muže po pravici hostitelky). Druhé nejčestnější místo je po levici hostitele, třetí opět po pravici atd. Abychom hostům usnadnili trapné hledání jejich místa, bývá v předsálí, kde se podává aperitiv, umístěn tzv. placement schéma zasedacího pořádku se jmény. Při příchodu ke stolu si nesedáme dříve než hostitel nebo u stolu přítomné dámy. U malého stolu se představíme všem spolusedícím, u většího jen sousedům. Hostitelka usedá jako první. U stolu se zasedacím pořádkem si nemůžeme měnit místa. Během slavnostního stolování neopouštíme své místo. Večeře končí v okamžiku, kdy vstane hostitelka. Prostírání Pro slavnostní příležitosti volíme bílé ubrusy, pod ně prostíráme tzv. molton plstěnou podložku, která tlumí zvuky a zjemňuje stolování. Ubrus by měl na každé straně přesahovat o 20 až 30 cm hranu stolu. Viditelné sklady přežehlíme. Doprostřed dáme odlišně barevný naperon ozdobný větší ubrousek, kterým zdobíme stůl. Poté rozmístíme podkladové neboli klubové talíře. Ty leží na stole po celou dobu stolování. Na ně klademe ubrousky, aby o sebe talíře nevrzaly. Podkladové talíře nesmí nikdy zůstat prázdné. Vždy na nich leží čistý talíř nebo talíř s nějakým chodem. Příbory by neměly vedle talířů ležet více než tři, lžíci nepočítáme. Z pravé strany je z vnějšku založen nejprve nůž na studený předkrm, po něm následuje lžíce na polévku, dále nůž na teplý předkrm a nejblíže talíři tzv. masový nůž, na hlavní chod. Z levé strany z vnějšku: dezertní vidlička na studený předkrm, další dezertní vidlička na teplý překrm a masová vidlička na hlavní chod. Nad talířem je moučníkový příbor skládající se z vidličky a ze lžičky. Talířek na pečivo leží po levé ruce, přes něj je přeložen malý nožík na máslo. Sklenici na červené víno položíme ke špičce nože hlavního příboru. Další sklenice je na bílé víno a poslední na vodu, společně vytvářejí řadu nebo trojúhelník. Obsluha Pokrmy, které jsou již připraveny na talířích, se servírují zprava. Víno i ostatní nápoje servírujeme také zprava vždyť i sklenice jsou připraveny po pravé straně talíře, nad špičkou nože hlavního příboru. Prázdné talíře se odnášejí opět zprava. Jestliže se překládají pokrmy z jednoho talíře na druhý, obsluha musí přistoupit vždy zleva host si takto pohodlněji nabere. Víno ochutnává obvykle hostitel. Host může vrátit víno jen tehdy, je-li zkažené, ne proto, že si vybral druh, který mu nechutná. Doma, kde se obsluhujeme sami (např. při nalévání polévky), a pokud se všeho neujme sama hostitelka, se nejprve obslouží hosté, pak hostitelé a se začátkem jídla se počká, dokud nemají naloženo všichni. Při rodinném stolování je pořadí obsluhy následující: babička, dědeček, otec, dcera, syn a nakonec maminka. Jíst začíná jako první maminka. U stolu I při neformálních návštěvách restaurace se vyplatí dodržovat základní pravidla společenského chování, jako je například zasedací pořádek a zásady stolování. Látkový ubrousek patří na klín, papírový zůstává na stole. Ten pak odkládáme do talíře, látkový ubrousek složíme a odkládáme vedle talíře. Pečivo se nikdy neukusuje láme se na malé kousky a ty se vkládají do úst. Vidličku v levé ruce držíme hroty směrem dolů. Hustým polévkám se říká krémy, vývarům se říká bujóny. 6 7

5 Polévku raději nevyjídáme až do dna. Poslední třetinu bujónu můžeme z misky vypít. Máme-li polévku v šálku, lžíci odkládáme na podšálek. Překládací příbor můžeme držet jednou rukou nebo oběma: lžíci v pravé ruce, vidličku v levé, lžíce je vždy vespod. Odkládáme ho vždy vypouklými plochami nahoru. Lokty držíme u těla, při jídle se nedotýkáme hrany stolu. Mezi chody se opíráme o hranu stolu v rozmezí mezi zápěstím a polovinou loketní kostí. Ruce nemají být v klíně. Párátko u stolu nepoužíváme. Sklenice držíme za stopku, čím chladnější víno, tím níž. Moučníkový příbor (vidličku a lžičku) používáme tak, že vidličku v levé ruce používáme klasickým způsobem a lžičkou manipulujeme jako s nožem. Můžeme také použít pouze samotnou vidličku nebo samotnou lžičku. Před každým napitím si důkladně otřeme ústa ubrouskem a pijeme pouze tehdy, nemáme-li v ústech sousto. Většinu ovoce jíme příborem, někdy rukou za použití nože. Je k tomu zapotřebí určité obratnosti, a proto se neostýchejme požádat číšníka o pomoc. Kávu ani čaj nepijeme se lžičkou v šálku. Lžičku nevkládáme do úst, neolizujeme ji, odkládáme ji na podšálek. Pozvánky Nikdy nechodíme tam, kam nejsme pozváni. Dostaneme-li pozvánku, nejprve musíme pozvání přijmout a potvrdit, nebo odmítnout. Je třeba reagovat včas, abychom hostitele nepřivedli do nesnází. Způsob, jakým to máme učinit, je uveden na pozvánce zkratkou. Francouzské zkratce R.S.V.P. odpovídá česká RLO račte laskavě odpovědět (vždy nahlásíme účast či omluvu). Regrets only znamená, že se hostiteli ozveme pouze v případě, že se chceme omluvit. Zkratka p. m. (pour memoire, pro připomenutí) se píše na pozvánku, která nám má jen připomenout akci, u které jsme ohlásili účast. Zkratky pro dress code: black tie znamená, že si máme vzít smoking a černý motýlek, žena jak krátké šaty, tak dlouhou róbu, dark suit je tmavý oblek, pro ženu jsou přiměřené krátké šaty (s výjimkou plesu), formal dress požaduje společenský oděv, dáma může mít krátké šaty nebo kostým, lounge suit vycházkový oděv, business casual je sako či oblek bez kravaty, informal nebo casual znamená neformální oblečení, smart casual znamená oblečení módní, stylové, zajímavé. Oblečení muže Světlý oblek nosíme jen ve dne. Hodí se do kanceláře, na obchodní schůzky, můžeme v něm jít do kina nebo na oběd s klientem. Proto mu také říkáme vycházkový nebo též odpolední oblek. Boty ke světlému obleku si vezmeme spíše hnědé a do nich hnědé, případně béžové ponožky. Košili ke světlému obleku můžeme mít bílou, světle modrou, krémovou, šedou, jakoukoli tmavou. Do toho výraznější kravatu. Večer ovšem vycházíme jen v tmavém obleku hodí se do divadla, na koncerty, na večeře. K tmavému obleku si vezmeme černé, šněrovací boty a černé ponožky. Pokud by se nám klasický oblek zdál být málo slavnostní, můžeme si pořídit model s vestou působí slavnostněji. Košili zvolíme světle modrou, krémovou či jiné světlé barvy. Bílou pak pro ty nejslavnostnější příležitosti. Pokud se chceme obléci neformálně (např. na garden party), vezmeme si světlý oblek bez kravaty, případně manšestrový nebo tvídový s kravatou či bez ní. Můžeme si vzít i askot (šátek ke krku). Sako si muž rozepne, jen když si sedne a sundat si ho může jen se svolením dámy. Ve formální společnosti to raději vydržíme v saku. Sako si zapneme při představování, podávání ruky, při přípitku, projevu. Máme-li vzorované sako, volíme jednobarevné kalhoty a raději tmavší. Nohavice kalhot by měla vzadu překrývat polobotku o dva prsty. Dámské oblečení Žena se do společnosti obléká tak, aby ladila se svým partnerem. Například na pozvánkách se stále ještě spíše dočteme, co si má obléci muž a žena volí oděv podle něho. Business dress je oblečení spíš elegantní než nápadné, či dokonce vyzývavé. Žena má mnohem větší možnost kreativity v oblékání než muž. Proto se přizpůsobuje pánskému dress code vhodným materiálem, střihem, délkou sukně či šatů. Dnes se nosí prakticky všechny délky (u business dress sahá sukně vsedě na šířku dlaně nad kolena). U kostýmů na běžné denní nošení volíme světlé, pastelové barvy, ale i tmavé, na večerní pak barvy tmavší tmavě modrou, bordó, černou. Punčochy obléká dáma jako součást business dress na důležitá jednání, obědy či večeře a vždy večer do společnosti. Rukavice krátké ke krátkým šatům, dlouhé rukavice k dlouhým. Dámy nesundávají rukavice při podávání ruky ani při tanci. Jenom při jídle je (stejně jako klobouk) odloží. 8 9

6 Slavnostní oblečení Jako večerní se hodí jednobarevné košile, bílé či bleděmodré, ani nejdecentnější ze všech vzorků proužek si nevezmeme večer. Do obleku vůbec nepatří košile s krátkým rukávem. Límeček s knof líčky je považován za neformální, ne společenský, odkládá se po 18. hodině. Vzor kravaty pečlivě kombinujeme s košilí a s barvou obleku. Máme-li například košili s proužkem, zvolíme jednobarevnou nebo puntíkovanou kravatu. Uzel na kravatě volíme podle úhlu, který svírají špičky límečku. Do žraloka vážeme masivní windsdorský uzel, do kentu úzký, jednoduchý Shelbyho uzel. Nikdy si ve společnosti nepovolujeme kravatu a nerozepínáme knoflíček u krku, je to velký společenský prohřešek. Pásek, rukavice a ponožky volíme v barvě bot. Spona u opasku by měla být decentní, v barvě manžetového knoflíčku a hodinek. Dáma nejčastěji využije tzv. malé černé, neboli malou večerní. Jsou obvykle bez nápadných ozdob, hladké a tmavé. Christian Dior z nich vytvořil koktejlky na večerní a podvečerní příležitost. Koktejlky jsou s výstřihem, na ramínka i bez nich, s délkou pod kolena, ale pro mladé dívky není žádné omezení. Velká večerní sahá ke kotníkům, je výrazná střihem i materiálem, dává vyniknout dekoltu, případně odhaleným zádům. Smoking se neobléká před šestou hodinou večerní a nosíme do něj košili se zakrytými knoflíky. Ke smokingu nosíme zásadně černý motýlek (black tie). Smoking je nejslavnostnější oblek muže, a chce-li být žena ve stejném stylu, bude na prvním místě uvažovat o velké večerní. Je stejně chybné být overdressed jako underdressed. Každodenní situace Na ulici vede muž ženu po své pravici, jdou-li ženy dvě, uprostřed jde ta, která je výrazně váženější, jinak jde uprostřed muž. Jdou-li dva páry vedle sebe, ženy jsou uprostřed, muži na krajích, vpravo jde váženější pár. Stejně tak sedí pár i dva páry v kině a divadle. Do řady vstupuje první muž, za ním žena, oba čelem k divákům. Do schodů i ze schodů jde muž vždy níž, aby mohl poskytnout ženě nebo staršímu oporu. Ve voze je nejčestnější místo vpravo vzadu, muž ženě otevírá dveře vozu ohleduplně, raději stojí vždy vzadu, ve směru jízdy. Při nastupování do výtahu jde žena jako první, doprovází-li muž více žen, zacloní čidlo dveří, aby bezpečně nastoupily všechny. Deštník nese vždy muž a žena se do muže smí zavěsit, i když je nepojí osobní vztah. Květiny předáváme vždy bez papírového obalu. Nejde-li o hromadné předávání darů (svatba, narozeninová party), dárek musíme rozbalit a vyjádřit nad ním potěšení. Nejdůležitější ve společnosti je takt a empatie schopnost vcítit se do pocitů druhého a umění vyhnout se všemu, co by ostatním působilo újmu, a naopak dělat to, čím jim uděláme radost. Etiketa není jen soubor pravidel, je to životní styl, který vede k ohleduplnosti a vnímavosti vůči okolí

Učitel, etiketa. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Učitel, etiketa. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Učitel, etiketa a kvalifikační standard RNDr. Vladimír Kostka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích anotace Příspěvek se zabývá problematikou požadavků na vystupování a chování učitele

Více

SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ - TEST

SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ - TEST Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 SPOLEČENSKÉ

Více

Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Photos Filip Habart, 2010. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.

Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Photos Filip Habart, 2010. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas. Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Photos Filip Habart, 2010 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p

Více

Nadace Tomáše Bati. Etiketa a stolování pro budoucí manažery aneb

Nadace Tomáše Bati. Etiketa a stolování pro budoucí manažery aneb Nadace Tomáše Bati Etiketa a stolování pro budoucí manažery aneb manažer v sandálech je ostuda. Mgr. Jaroslav Divoký, Ing. Pavel Velev Zlín, Baťova vila 1. lekce Etiketa - nauka o mravnosti - oficiální

Více

TEST SLAVNOSTNÍ HOSTINY

TEST SLAVNOSTNÍ HOSTINY TEST SLAVNOSTNÍ HOSTINY Autor Anna Kachtíková Anotace Opakovací test je určen pro studenty, je zaměřen na procvičení základních vědomostí týkajících se celku SLAVNOSTNÍ HOSTINY. Cílem testu je ověření

Více

1. Definice a charakteristika rautu

1. Definice a charakteristika rautu KURZ ČÍŠNÍK - BARMAN -PŘÍPRAVA RAUTŮ 1. Definice a charakteristika rautu RAUT je druh slavnostní hostiny Rauty mohou býr klasické (pouhé pohoštění), obchodní nebo reklamní (atraktivní prostředí, nezvyklý

Více

Prvním úkonem, který musíme učinit, když přijdeme ke stolu, je správně se usadit podle určitého pořádku. Jako v jiných situacích, i u stolu mají svá

Prvním úkonem, který musíme učinit, když přijdeme ke stolu, je správně se usadit podle určitého pořádku. Jako v jiných situacích, i u stolu mají svá Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Photos Filip Habart, 2010 ETIKETA U STOLU Společenské chování nejlépe osvědčíme u stolu, říká v klasickém filmu Světáci emeritní profesor tance a

Více

Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace.

Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace. Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace. 1. Pach místo vůně Jestli je něco, co může ženu zákonitě odpudit, je to právě nepříliš vonící mužské

Více

Inventář na úseku obsluhy

Inventář na úseku obsluhy Inventář na úseku obsluhy Inventář=předměty používané při obsluze 1. Stolový inventář 2. Sedací inventář 3. Restaurační prádlo 4. Drobný stolní inventář 5. Příbory (kovový inventář) jídelní, překládací

Více

Příloha krojového řádu č. 1

Příloha krojového řádu č. 1 Junák svaz skautů a skautek ČR Příloha krojového řádu č. 1 Základní součásti kroje Základní košile Kategorie: skauti / ky vodní skauti /ky Barva: béţová tmavomodrá Materiál: Označení: Způsob nošení: Vyrábí

Více

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu Jsme státní škola zřízená Středočeským krajem, zaměřená zejména na profesní přípravu žáků pro oblast gastronomie a cestovního ruchu. Patříme

Více

Pravidla pro oblečení

Pravidla pro oblečení Pravidla pro oblečení (dle WDSF Dress Regulations) PREAMBULE Soutěžní oblečení musí ukazovat sportovní zaměření disciplín tanečního sportu. PRAVOMOCI A PLATNOST Pravidla pro oblečení se vztahují na všechny

Více

Slavnostní hostina BANKET

Slavnostní hostina BANKET Slavnostní hostina BANKET Obsah druhy banketů charakteristika banketu dokumentace příprava obsluha příprava jednoho chodu VFSO shrnutí 1. Vyučovací hodina Téma: Banket Charakteristika průběh hostiny se

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

CATERING MOTORLAND BĚLÁ

CATERING MOTORLAND BĚLÁ CATERING MOTORLAND BĚLÁ Catering je dnes velmi populární záležitost. Kvalitní catering dokáže proměnit klientskou akci v gala večer chutí a zároveň může být právě tou třešničkou na dortu, na které si vaši

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu:

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu: Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_01.16 Společenské akce

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

etiquet e etiquette 01 2011

etiquet e etiquette 01 2011 01 2011 úvod Etiketa Z francouzského étiquette, lístek, štítek) může znamenat: - štítek s označením obsahu, nebo - pravidla zdvořilého chování. Etiketa je vysoce konvenční záležitost a je tedy v každé

Více

Maison Martin Margiela With H&M LADIES N 1. Kabát z peřiny: Legíny s flitry: Boty:

Maison Martin Margiela With H&M LADIES N 1. Kabát z peřiny: Legíny s flitry: Boty: LADIES N 1 Kabát z peřiny: 6999 Legíny s flitry: 999 Boty: 5999 LADIES N 2 Body s potiskem podprsenky: 999 Denimové kalhoty: 1499 Psaníčko: 1299 LADIES N 3 Rolák: 3999 Náhrdelník: 1299 Sukně: LADIES N

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních IMAGE LEKTORA Zpracovala: Preisslerová Miroslava Co je to image? způsob komunikace s vaším okolím image podává zprávu o vašem postavení, životním stylu a našich hodnotách způsob oblékání, volba doplňků,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní VY_32_INOVACE_687

Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní VY_32_INOVACE_687 Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní Autor: Naděžda Odrášková Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 1. ročník Obor vzdělávání: Aranžér Vzdělávací oblast: Technika aranžování Tematická oblast: Výkladní

Více

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč KÓD NÁZEV TYP CENA 7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč 7 772 620 Klopová krabice 620 x 420 x 350 mm, 3vrstvá

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Stravovací služby II Téma Ročník Autor Stravovací služby

Více

ORGANIZACE SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

ORGANIZACE SPOLEČENSKÝCH AKCÍ ORGANIZACE SPOLEČENSKÝCH AKCÍ Hostiny jsou druhem společenských akcí, od ostatních se liší: vymezením kontaktu s hosty usazením hostů podle zasedacího pořádku dodržováním zásad společenského protokolu

Více

Jak udělat dobrý dojem na společenských akcích

Jak udělat dobrý dojem na společenských akcích Fakulta sociálních věd UK Kurz: Profesionální sebeprezentace ZS 2008/2009 Jak udělat dobrý dojem na společenských akcích Příručka připravili: Kateřina Kropáčová Barbora Pincová Simona Toušová Jan Pevný

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní. Bakalářská práce

Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní. Bakalářská práce Technická univerzita v Liberci Fakulta textilní Bakalářská práce Liberec2012 Věra Strejčková Technická univerzita v Liberci Fakulta textilní Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

Co mají umět děti v mateřské škole

Co mají umět děti v mateřské škole Co mají umět děti v mateřské škole Zpracováno podle knihy: J. Bednářová V. Šmardová Diagnostika předškolního věku Co má umět 3-4 leté dítě Sebeobsluha Hygiena Aktivně hlásí potřebu, po použití WC si umyje

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.28 Složitá obsluha servis hl. chodů Autor: Eva Němcová Období

Více

P ů j č o v n a n á d o b í E n t e r t a i n m e n t s e r v i c e s. r. o.

P ů j č o v n a n á d o b í E n t e r t a i n m e n t s e r v i c e s. r. o. P ů j č o v n a n á d o b í E n t e r t a i n m e n t s e r v i c e s. r. o. Název Cena / kus Informace K dispozici Ztráta / rozbití Sklenky a hrnky Whisky 3

Více

První pomoc při poranění kostí

První pomoc při poranění kostí I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 5 První pomoc při poranění kostí

Více

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty 12.1 Struktury Potřebuju menší džíny. Vedle náměstí je obchod. Myslím, že.. Musím si je zkusit. Kde si je můžu zkusit? Podívejte se. Líbí se mi. Sluší ti/vám. Jakou máte

Více

U nás. nejlevněji! zahájíte školní rok. Více za méně méně... každý den! 179,- 119,- 119,-

U nás. nejlevněji! zahájíte školní rok. Více za méně méně... každý den! 179,- 119,- 119,- U nás zahájíte školní rok nejlevněji! Nápadité chlapecké triko s veselou liškou, se stahovacími lemy na rukávech, bavlna, Roztomilá dívčí mikina s obrázkem králíčka, s dlouhým rukávem, Stylové manšestrové

Více

O ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE

O ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 2/08 O ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE Zastupitelstvo města Kadaně na svém zasedání dne 28. února 2008 usnesením č. 50/2008 vydalo v souladu s ustanovením 10 písmena a)

Více

Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010

Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz NIKDY NEMÁME DRUHOU ŠANCI UDĚLAT PRVNÍ DOJEM Možná je to nespravedlivé, ale nedá se nic dělat;

Více

HPCG. Etiketa pomůže a napoví. Jak naplnit očekávání Vašich obchodních partnerů?

HPCG. Etiketa pomůže a napoví. Jak naplnit očekávání Vašich obchodních partnerů? Jak naplnit očekávání Vašich obchodních partnerů? Etiketa pomůže a napoví Stručný manuál správného chování pro každodenní business a osobní prestiž HPCG Etiketa pomůže a napoví... Etiketa Soubor obecně

Více

Více za méně každý den!

Více za méně každý den! 119 299,- Ubrus odolný vůči skvrnám s vánočním vzorem, 110 x 155 cm Talíře se zlatým vzorem: dezetrní 29 Kč hluboký 42 Kč velký 59 Kč 24 dílná sada příborů pro každou příležitost Více za méně každý den!

Více

O NÁS. Na polském trhu působíme od roku 1990. Jsme odborníci na ochranu osob a majetku, poplašné systémy, monitoring, převoz a inkaso.

O NÁS. Na polském trhu působíme od roku 1990. Jsme odborníci na ochranu osob a majetku, poplašné systémy, monitoring, převoz a inkaso. PREZENTACE FIRMY O NÁS O NÁS Na polském trhu působíme od roku 1990. Jsme odborníci na ochranu osob a majetku, poplašné systémy, monitoring, převoz a inkaso. KDE PŮSOBÍME KDE PŮSOBÍME Sídlo společnosti

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky,

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, gumičku, stužku, dřevěnou květinku na provázku, ozubené nebo obyčejné nůžky. Všechny ozdoby zakoupíme v běžném obchodě

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PROFESNÍ ETIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM PROFESNÍ ETIKA VÝUKOVÝ PROGRAM PROFESNÍ ETIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

445,- 38 42 575,- 36 44 545,- 365,- 36 42 425,- 425,- E. ART. 76190 PODPRSENKA CZK

445,- 38 42 575,- 36 44 545,- 365,- 36 42 425,- 425,- E. ART. 76190 PODPRSENKA CZK 2 LITEX SWIMWEAR COLLECTION A. ART. 76188 545,- C. ART. 76192 S KOŠÍČKY PUSH-UP. Zapínání na zádech. Kontrastní nastavitelná ramínka. Řasení. 80% Polyamid + 20% Elastan Tisk + černá. 36, 38, 40, 42, 44

Více

LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200

LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200 LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200 Svatba v Letenském zámečku Svatební obřad V letních měsících lze využít hudebního altánku v přilehlých venkovních prostorách zámečku.

Více

Komplexní vzdělávání žen a začínajících podnikatelek k úspěšnému rozvoji vlastního podnikání. Registrační číslo CZ.04.1.03/2.2.15.

Komplexní vzdělávání žen a začínajících podnikatelek k úspěšnému rozvoji vlastního podnikání. Registrační číslo CZ.04.1.03/2.2.15. Komplexní vzdělávání žen a začínajících podnikatelek k úspěšnému rozvoji vlastního podnikání. Registrační číslo CZ.04.1.03/2.2.15.3/0110 ETIKETA Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem

Více

OBSAH. Hodnocení školní jídelny

OBSAH. Hodnocení školní jídelny EIMT1 OBSAH Otázka Text otázky Strana HODNOCENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY J/1 Typ respondenta 01 J/2 Do jídelny chodím (chodí moje dítě) 01 J/3 Polévka ve školní jídelně mi chutná 02 J/4 Hlavní jídlo, které si vyberu,

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ

ZÁKLADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ Pracovní list 01 22 ZÁKLADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ Úkol č. 1: 1. Jaký je rozdíl mezi etikou a etiketou? Není etiketa, o které mluvíme, nálepka na láhvi? A etika slušné chování? Etika... Etiketa... 2. Z

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1 . v. ICI, Cvik 1 4 Pokud již žena trpí problémy s udržením moči, je nutno, aby nejprve navštívila svého lékaře - gynekologa. Ten ženu vyšetří a určí, jaký druh léčby je pro ni vhodný a zda je třeba svaly

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Práce s čistícími prostředky č. 2 VY_32_INOVACE_ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI 1

Práce s čistícími prostředky č. 2 VY_32_INOVACE_ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI 1 Práce s čistícími prostředky č. 2 VY_32_INOVACE_ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI 1 Anotace Autor Očekávaný výstup Pracovní list pro 6. až 9. ročník, práce s textem, spojování slov podle významu, doplňování chybějících

Více

Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery

Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery BRAND GIFTS, a.s. je specialista na značkové firemní dárky a hlavní distributor obchodních dárků se značkami světových módních návrhářů CERRUTI 1881, CACHAREL,

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 pátek 12. března. 2010 Příjezd 14:00-17:00 18:00 Welcome drink

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq STOLNIČENÍ wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Kuchař číšník opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU STROMÍK

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU STROMÍK PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU STROMÍK Provozovatel: Kavyl o.s., Viničné Šumice č.p. 137, 66406. IČ0: 229 09 320 Provoz DLK Stromík je podpořen dobrovolnou spoluprací rodičů dětí, činností nadšenců

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

Thajsko1. Populace: 63, 038, 247 (Prosinec 2007) Jazyky:

Thajsko1. Populace: 63, 038, 247 (Prosinec 2007) Jazyky: Thajsko Populace: 63, 038, 47 (Prosinec 007) Jazyky: Thajština (Oficiální jazyk), Mandarínština, laoština, malajština, monkhmerština a vietnamština (menšinové jazyky), Angličtina (hlavní cizí jazyk) Informace

Více

léta Tady je svět ještě v pořádku Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,- Tato nabídka platí od 9.4. do 5.5.

léta Tady je svět ještě v pořádku Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,- Tato nabídka platí od 9.4. do 5.5. léta Klobouk dámský, elegantní, v bílé barvě 169,- Tričko dámské, nebo s elastanem, různé druhy a barvy, velikost: S-2XL/38-48 Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,-

Více

Mongoloidní rasa, cca 130 mil. obyvatel, hrdí na své tradice, pro cizince je těžké se mezi ně včlenit TOKIO

Mongoloidní rasa, cca 130 mil. obyvatel, hrdí na své tradice, pro cizince je těžké se mezi ně včlenit TOKIO Mongoloidní rasa, cca 130 mil. obyvatel, hrdí na své tradice, pro cizince je těžké se mezi ně včlenit Hlavní město: Další města: TOKIO Jokohama, Osaka, Nagoja, Nagasaki, Hirošima, Sapporo, Kobe, Kjoto,

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

Vesta dámská 1190,- Vesta pánská 699,- Svetr pánský 349,- Kabelka dámská 399,- Jeans dámské, pánské 699,- Jeans pánské 899,-

Vesta dámská 1190,- Vesta pánská 699,- Svetr pánský 349,- Kabelka dámská 399,- Jeans dámské, pánské 699,- Jeans pánské 899,- Tato nabídka platí od 10. 9. do 6. 10. 2015. Vesta 1190,- Vesta pánská 699,- Svetr pánský 349,- Kabelka 399,- Jeans dámské, pánské 699,- Jeans pánské 899,- Aby vás počasí nepřekvapilo Kabát dámský 1990,-

Více

Kaleidoskop moderní gastronomie II. Určeno pro dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů

Kaleidoskop moderní gastronomie II. Určeno pro dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Kaleidoskop moderní gastronomie II SLAVNOSTNÍ HOSTINY Určeno pro dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU STROMÍK

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU STROMÍK Provozní řád PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU STROMÍK Provozovatel: Kavyl o.s., Viničné Šumice č.p. 137, 66406. IČ0: 229 09 320 Provoz DLK Stromík je podpořen dobrovolnou spoluprací rodičů dětí, činností

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení Školní jídelna se řídí vyhláškou Ministerstva školství o školním stravování č. 463/2011 Sb.,107/2008 Sb. a vyhláškou Ministerstva

Více

Kodex zaměstnance. Etický kodex zaměstnance společnosti EXAKT spol. s r.o.

Kodex zaměstnance. Etický kodex zaměstnance společnosti EXAKT spol. s r.o. Etický kodex zaměstnance společnosti EXAKT spol. s r.o. Obsah Úvod...2 Standardy chování a jednání, základní hodnoty a principy...3 Základní ustanovení...3 Prosazování zájmů společnosti...3 Plnění pracovních

Více

ISSF DRESS CODE. Směrnice ISSF týkající se oblečení sportovců, trenérů a funkcionářů

ISSF DRESS CODE. Směrnice ISSF týkající se oblečení sportovců, trenérů a funkcionářů International Shooting Sport Federation Internationaler Schiess-Sportverband e.v. Fédération Internationale de Tir Sportif Federación Internacional de Tiro Deportivo ISSF DRESS CODE Směrnice ISSF týkající

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ PROFESNÍ ODĚV V BANKOVNÍCH INSTITUCÍCH PROFESSIONAL DRESSING IN BANKING INSTITUTIONS

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ PROFESNÍ ODĚV V BANKOVNÍCH INSTITUCÍCH PROFESSIONAL DRESSING IN BANKING INSTITUTIONS TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ PROFESNÍ ODĚV V BANKOVNÍCH INSTITUCÍCH PROFESSIONAL DRESSING IN BANKING INSTITUTIONS č. 747 Liberecv 2010 Lufinková Jana 1 Zadání bakalářské práce Zmapujte

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Sobota 24. března 2012 Příjezd členů CBA 9:00 10:30 (pro ty kteří

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

KDYŽ SE POHÁDKY STÁVAJÍ SKUTEČNOSTÍ.

KDYŽ SE POHÁDKY STÁVAJÍ SKUTEČNOSTÍ. KDYŽ SE POHÁDKY STÁVAJÍ SKUTEČNOSTÍ. PROMĚŇTE STŮL V POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ...... A VÁNOCE V OPRAVDOVÝ POŽITEK. Limited Edition 2013 FAIRYTALE PARK ANNUAL CHRISTMAS EDITION Titulní strana: Fairytale Park

Více

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK Tréninkový deník na prázdniny 2014 Milý ragbisto, DOBŘE O SEBE PEČUJ Správný trénink jde ruku v ruce se správnou životosprávou a výživou. máš před sebou úžasné dva měsíce prázdnin. Zažiješ určitě spoustu

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

Barvy loga: Červená Pantone 187 C, Modrá Pantone 647 C, Šedá Pantone 7534 C

Barvy loga: Červená Pantone 187 C, Modrá Pantone 647 C, Šedá Pantone 7534 C Příloha č. 2 k č.j.: PPR-1402-5/Čj-2015-990656 Podpořeno grantem z Norska Technické specifikace propagačních předmětů s logem norway grants Logo norway grants bude umístěno na propagačních předmětech přesně

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

Fotografie k výuce popálenin

Fotografie k výuce popálenin Fotografie k výuce popálenin Příloha k metodické příručce pro výuku Ochrany člověka za mimořádných událostí. Obojí je ke stažení na naplno.osjak.cz. Jak je patrné už z názvu, tato publikace obsahuje fotografie

Více

ETIKETA DO ŠKOL. Metodický manuál pro učitele. Praktický rádce pro práci se studenty. ONLINE jazyky angličtina pro samouky, s.r.o. www.onlinejazyky.

ETIKETA DO ŠKOL. Metodický manuál pro učitele. Praktický rádce pro práci se studenty. ONLINE jazyky angličtina pro samouky, s.r.o. www.onlinejazyky. ETIKETA DO ŠKOL Metodický manuál pro učitele Praktický rádce pro práci se studenty ONLINE jazyky angličtina pro samouky, s.r.o. Úvodní slovo Milí kolegové, do rukou se Vám dostal unikátní e-learningový

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 5. 6. týden 5. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Katalog kostýmů a doplňků. Oblékneme Vaši akci!

Katalog kostýmů a doplňků. Oblékneme Vaši akci! Katalog kostýmů a doplňků Oblékneme Vaši akci! EHOSTESKA s.r.o. Pod Vilami 22 Praha 4, 140 00 tel. +420 222 521 226 fax +420 277 270 967 kostymy@ehosteska.cz Představujeme Vám nový katalog originálních

Více

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Roman@vkol.cz Neprobíhá ve stejném čase - nejdříve dokument někdo napíše, později si ho někdo

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Obchodní korespondence on-line: Vizitky. 1 Druhy

Obchodní korespondence on-line: Vizitky. 1 Druhy Vizitky 1 Druhy 1.1 Osobní Výsostně soukromá záležitost pro rodinné a přátelské mimopracovní kontakty. Obsahuje proto kromě jména a příjmení údaje o domácí adrese, telefonních číslech apod. Je nepřípustné

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Stravovací služby I Téma Ročník Autor Stravovací služby

Více