MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g"

Transkript

1 dohlížecí systém pro malé a střední instalace CZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI ČTĚTE A ULOŽTE TYTO POKYNY I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g

2

3 Obsah 1. Představení 5 2. Legenda 7 3. Požadavky na instalaci 7 4. Postup montáže 8 Montáž Deska a připojení Grafické rozhraní 14 Displej...14 Dotyková klávesnice...14 Navigační tlačítka...15 Hlavní menu Uvedení do provozu 17 Konfigurační průvodce Konfigurace 18 Konfigurace linky...18 Správa modelů...18 Informace o lokalitě...19 Uživatelé...20 Plovoucí sání...20 Systémové stránky...20 Síťová konfigurace...21 Konfigurace jedné linky Rozlišení zařízení (nebo skupiny zařízení) od standardu...27 CZE Uzavřené alarmy...32 Události...32 Relé...32 Stahování alarmů...32 Jak reagovat na alarmové signály z Plant WatchPRO Plánovač 35 Konfigurace vstupů/výstupů...35 Telefonní seznam...35 Konfigurace pravidel...35 Test vstupů/výstupů...35 Guardian...37 Nastavení časových plánů pravidel..39 Konfigurace programu Guardian...43 Konfigurace u Použití USB klíčenky 45 Stažení formuláře záznamu HACCP z PlantWatchPRO...46 Aktualizace softwaru PlantWatchPRO pomocí USB klíčenky Navigace přes www ze vzdálenéhopc Ovládání PlantWatchPRO ze vzdáleného PC přes telefonní linku Strom funkcí Technická specifikace Instalace Záznamy 30 Konfigurace záznamu...30 Export záznamu...30 Tisk záznamu...30 Zobrazení záznamu dat Alarmy/události 32 Aktivní alarmy CZ ver

4 Tento produkt využívá polovodiče, které mohou být poškozeny elektrostatickým výbojem (ESD), při manipulaci je nutno vhodnými opatřeními zabránit jejich poškození. Poškození způsobené nesprávnou manipulací není kryto zárukou. signálové a napájecí vodiče nesmějí být vedeny společně PEČLIVĚ ČTĚTE TEXT VAROVÁNÍ Kabely od sondy a kabely k digitálním vstupům veďte co nejdále od silových kabelů, aby se předešlo případnému elektromagnetickému rušení. Neveďte silové kabely (včetně kabelů elektrického panelu) souběžně se signálovými ve stejném žlabu. Před zahájením práce zkontrolujte, zda jste s PlantWatchPRO obdrželi: 1. dva plastové štíty (horní a dolní) 2. uživatelský manuál 3. samotné zařízení 4. čtyři šrouby (již vložené do otvorů) 5. konektory (šest, již připojených k desce) 6. dva rezistory (uvnitř pouzdra)

5 1. Představení CZE PlantWatchPRO je nové řešení společnosti CAREL pro dohled nad malými a středními instalacemi. PlantWatchPRO je špičkou ve své kategorii díky kompletní konfiguraci sítě a alarmů, jednoduché navigaci a atraktivnímu designu. Díky barevnému LCD displeji a praktické struktuře menu je uživatel snadno a intuitivně veden, bez nutnosti použít PC (ale PC lze připojit, pokud je to potřeba), vzniká tak praktické řešení do všech prostředí, kde není dost místa pro počítač. Další nové funkce PlantWatchPRO: možnost připojení a ovládání až 100 zařízení; využití protokolů CAREL nebo Modbus ; záznam přibližně 100 proměnných, se vzorkováním každých 15 minut, po dobu delší než jeden rok krytí IP65 mezi rámem a předním panelem připravenost na připojení dálkového dohledového systému PlantVisorPRO program Guardian zvyšující a podporující spolehlivost systému 3 výstupní relé, pro alarmové signály nebo aktivaci světel a odmrazování; možnost exportu dat (alarmy, události, konfigurace systému a modelů a zprávy s proměnnými) pomocí USB klíčenky (data se stahují ve formátu slučitelném s programy Microsoft Excel a Microsoft Word); import nových standardních nebo zákaznických zařízení; zobrazení grafů; snínač reagující na přítomnost, který aktivuje displej, aniž by uživatel musel otvírat kryt; správa vnějších bzučáků; kompletní konfigurace alarmů; telefonní seznam kontaktů pro SMS, faxových čísel, ových adres; správa aktivního odmrazování; možnost přístupu k systému více uživateli s různými oprávněními (administrátor, normální uživatel, uživatel s oprávněními); přístroj vhodný do průmyslového prostředí, bez pohyblivých částí. Legenda: 1 dotyková obrazovka 2. snímač reagující na přítomnost 3. kontrolka alarmu 4. kontrolka zapnutí 5. USB port 6. průhledný kryt 5 CZ ver

6 1. Představení Obecné schéma připojení PlantWatchPRO Veřejná telefonní síť GSM/GPRS 4. 5 LAN Dálkové ovládání - Internet Explorer 7.0 Legenda a kódy produktů 1. PlantWatchPRO 2. Tiskárna s USB rozhraním podporující PostScript 3. analogový modem PSTN (jen verze PWPROM0000) 4. USB klíčenka 5. PC (přes LAN) 6. 3 reléové výstupy 7. Instalace linka Modbus RTU 8 Instalace: linka CAREL 9. Sada připojení GSM/GPRS modemu (kód PWOPMD0000) 10 volitelný GSM/GPRS modem (kód PLWOPGSM00) nutný k využití všech funkcí SMS při použití jiného modemu, než jaký dodává CAREL, není zaručena správná funkce a technická podpora CZ ver

7 2. LEGENDA Poznámka Uvádí důležitou informaci, zejména pokud jde o praktické používání různých funkcí produktu Varování Upozorňuje na oblasti kriticky důležité pro funkci a bezpečnost systému PlantWatchPRO USB klíčenka Upozorňuje, že funkci lze vyvolat pouze přímo z PlantWatchPRO (ne přes web) a pomocí USB klíčenky Výukový program Nabízí uživateli jednoduché příklady konfigurace a vysvětluje na nich nejběžnější nastavení dohledu nad instalací 3. Instalační požadavky K instalaci PlantWatchPRO potřebujete: o dva šroubováky, jeden s hlavicí Phillips a druhý plochý o vrtačku k vyvrtání otvorů na rámu PlantWatchPRO o šrouby k upevnění přístroje na stěnu o přechodový vrták max. prům. 32 mm. A navíc Před zahájením práce zkontrolujte, zda jste s PlantWatchPRO obdrželi: o samotné zařízení o dva plastové štíty (horní a dolní) o konektory (šest, již připojených k desce) o čtyři šrouby (již vložené do otvorů) o dva rezistory (uvnitř pouzdra) o uživatelský manuál 7 CZ ver

8 4. Postup montáže Montáž V zájmu ochrany obsluhy a desek před zahájením práce odpojte napájení. Obsluha může elektrostatickým výbojem desky poškodit. Proto je nutno vhodnými opatřeními zajistit ochranu před poškozením při manipulaci s deskami. Varování: před zahájením práce odpojte napájení nedotýkejte se elektronických součástí na deskách, aby nedošlo k poškození elektrostatickým výbojem (součásti jsou extrémně citlivé) desky co nejdéle uchovávejte v původním obalu. platí absolutní zákaz používání plastových sáčků bez antistatické ochrany, polystyrenu nebo hubek desky si v žádném případě nesmí předávat dvě osoby (riziko vzniku elektrostatického náboje a poškození) při použití jiného než předepsaného napájecího zdroje hrozí vážné poškození systému. chyby při zapojení (a zapojení odlišné od popisu v návodu) mohou ohrozit uživatele a způsobit poškození zařízení a součástí Mimo skříň instalujte do napájecího přívodu pomalou pojistku 1,25 A. Tato pojistka slouží k ochraně před krátkodobým přepětím, přehřátím vlivem svodového proudu a požárem a výbuchem v případě zkratu Mimo skříň instalujte jeden nebo více vypínačů umožňujících odpojení přístroje od síťového napájení 1 Vyjměte PlantWatchPRO z plastového sáčku, v němž je zabalen, a položte jej na stůl. 2 Otevřete PlantWatchPRO zprava doleva (boční závěs se žlutými sponami) a dejte přitom pozor, abyste neodpojili plochý kabel od displeje (a) a další kabel mezi deskou a předním panelem (b). Pokud používáte PlantWatchPRO s vrtaným rámem (kód PWPROxxxx postup montáže od bodu 6. CZ ver

9 4. Postup montáže 3 Demontujte desku plochým šroubovákem, zapáčením za dva výstupky (3a a 3b) na mřížce na místě a poté vraťte desku zpět do přední části PlantWatchPRO (3.c). 4 Nyní do plastového rámu PlantWatchPRO vyvrtejte otvor pro propojovací kabely, přístroj přitom pevně držte pevně rukou, jako na obrázku. Varování: vyvrtejte do skříně PlantWatchPRO otvor vrtákem s max. průměrem 32 mm. 3a 3b 5 Pak vraťte desku na místo a zatlačte, až výstupky na mřížce zapadnou na místo. 3c 9 CZ ver

10 CZE 4. Postup montáže 6 Pomocí šablony pro vrtání (dodávaná s přístrojem) vyvrtejte otvory, na které PlantWatchPRO upevníte, a poté přístroj upevněte na stěnu čtyřmi šrouby. 7 Po upevnění PlantWatchPRO ke stěně a prostrčení kabelů otvory v rámu můžete zapojit kabely podle popisu v kapitole 5 "Deska a připojení" 162,5 1 2 Varování: V zájmu udržení úrovně krytí musí šrouby použité k upevnění ke stěně procházet pouze čtyřmi otvory v rozích rámu. CZ ver

11 4. Postup montáže CZE 8 Po dokončení zapojení znovu zavřete PlantWatchPRO a zkontrolujte přitom, zda západky zapadly do odpovídajících vybrání. 10 Na závěr nasaďte horní a dolní plastový čelní štítek lehkým zatlačením na místo. 9 Poté spojte přední část se zadní pomocí čtyř dodávaných šroubů. Varování K zajištění krytí IP65 musí být pryžové těsnění správně umístěno mezi dva díly rámu PlantWatchPRO. Varování: Pokud během montáže dojde k odpojení kabelu displeje z konektoru JZIF1, dodržte následující postup opětovného připojení: zvedněte západku na konektoru připojte kabel displeje, držte jej přitom na místě dvěma prsty na závěr pusťte západku na konektoru, musí zacvaknout na místo a tím zajistit kabel. 11 CZ ver

12 5. Připojení desky Zapojení V zájmu ochrany obsluhy a desek před zahájením práce odpojte napájení. Jinak hrozí poškození desky elektroniky a součástí elektrostatickým nábojem z těla obsluhy. Při práci s těmito součástmi je nutno vhodnými opatřeními zabránit jejich poškození. Proveďte zapojení takto: připojte telefonní linku ke konektoru JP15; připojte vodiče zařízení v instalaci k vývodům JP11 a JP12 (linka 1 k JP11 a linka 2 k JP12) (sériové rozhraní RS485) (*) ; připojte tři relé k vývodům JP3, JP5 a JP6; JP13 je vývod sériového rozhraní RS232 vyhrazeného pro servis JP14 je vývod sériového rozhraní RS232, používaný k připojení modemu GSM/GPRS (volitelný); Max. délka kabelů je 30 m připojte kabel sítě LAN ke konektoru Ethernet JP22 (**). připojte volitelné zařízení USB k vývodu JP20 (***) ; na závěr připojte napájecí kabel k vývodu JP10. Varování (*) linka RS485: dodržte polaritu (+.-,GND); max. délka je 1000 m. nevytvářejte odbočky z lineárního nebo hvězdicového zapojení nejvzdálenější konektor musí být osazen odporem 120 Ohm (součást dodávky produktu) mezi vývody + a - linku neveďte v blízkosti silových kabelů používejte stíněné kabely a stínění připojte jen k vývodu GND. CAREL doporučuje kabely Belden s označením nebo ekvivalentní. (**) Ethernet: používejte stíněný kabel Cat.5e SFTP (***) USB: k USB připojení využívejte jen standardní kabel USB délky max. 30 m, aby USB připojení fungovalo správně, CAREL doporučuje max. délku kabelů 5 m; pokud potřebujete překlenout delší vzdálenost, použijte signálový opakovač Přední USB: připojujte pouze standardní kabel USB délky do 3 m. CAREL doporučuje následující zapojení: do pravého otvoru kabel RS485 (JP11 a JP12), modem (JP14), Ethernet (JP22), USB (JP20) a telefonní linka (JP15); do levého otvoru napájecí kabel (JP10) a relé (JP3, JP5 a JP6). CZ ver

13 5. Připojení desky CZE Terminály a připojení desky: JP3 relé 1 JP5 relé 2 JP6 relé 3 JP15 telefonní linka JP10 napájení JP12 RS485 (linka 2) JP11 RS485 (linka 1) JP14 RS232 (volitelný GSM/GPRS modem) JP13 RS232 (servis) JP22 Ethernet (LAN) JP20 USB Varování: RESET procedura je vyhrazena jen pro kvalifikované pracovníky 13 CZ ver

14 Displej 6. Grafické rozhraní Dotyková klávesnice Na dotykovém displeji se vždy, když je potřeba zadat data, objeví následující klávesnice (pro zadání písmen, čísel a symbolů): Jednou z hlavních výhod PlantWatchPRO je uživatelské rozhraní. Webová navigace využívá téhož grafického rozhraní, které je identické s dotykovým displejem, až na funkce, které lze využívat jen přímo z PlantWatchPRO pomocí USB klíčenky (tyto funkce jsou v textu zvýrazněny symbolem). K přepnutí z hlavní klávesnice (velká písmena) na jiné klávesnice použijte následující tlačítka: přepnutí na malá písmena přepnutí na číslice přepnutí na symboly a interpunkci CZ ver

15 6. Grafické rozhraní CZE Navigační tlačítka Tlačítko BACK (zpět): návrat na předchozí obrazovku. Při stisku na domovské stránce se automaticky vrátíte na přihlašovací obrazovku Tlačítko HOME (domů): návrat na domovskou stránku Tlačítko SILENCE (ticho): umlčení bzučáku (nebo sirény, pokud je instalováona) Tlačítko HELP (pomoc): zobrazí stručnou nápovědu k funkcím na aktuální obrazovce Obrazovku nápovědy opustíte stiskem zobrazí seznam instalovaných zařízení a odpovídajících alarmů. Pokud zařízení generuje alarm, toto tlačítko zčervená ( ) do doby, než alarm potvrdíte -PV-, zrušíte -Canc.- nebo odstraníte -Rem.- (viz příslušná kapitola). restartuje software systému, změny konfigurace vstupují v platnost; pokud nová konfigurace vyžaduje restartování, tlačítko zčervená ( ) dokud jeho stiskem změny neaktivujete. Nové nahrání může trvat několik sekund. Změny konfigurace systému vstupují v platnost restartováním softwaru. (stiskem ), po potvrzení změn. otevře okno pro nastavení programu Guardian; program Guardian využije zadané kanály k odeslání upozornění na poruchy systému PlantWatchPRO zadaným technickým pracovníkům. Toto tlačítko stejně jako dvě výše uvedená zčervenají ( ), pokud je program aktivován Tlačítko CONFIRM (potvrdit): potvrzení změn na obrazovce rolování seznamu nahoru rolování seznamu dolů rolování seznamu na předchozí zařízení rolování seznamu na další zařízení vyvolání legend proměnných grafu na příslušné obrazovce přidat odebrat Pokud chcete odebrat objekt (zařízení, časové pásmo, akci, ), nejprve stiskněte a pak vyberte objekt, který chcete odebrat. 15 CZ ver

16 6. Grafické rozhraní Hlavní menu Hlavní menu PlantWatchPRO obsahuje hodiny, navigační tlačítka, informace o názvu lokality a pět ikon. Instalace, Konfigurace, Záznamy, Alarmy/Události a Plánovač; stiskem příslušné ikony se vyvolá sekundární menu se seznamem příslušných funkcí. CZ ver

17 Konfigurační průvodce 1 Při prvním zapnutí PlantWatchPRO se objeví následující úvodní obrazovka 7. Uvedení do provozu CZE Stiskem vyvoláte stránku s volbami LANGUAGE (jazyk) a TIMEZONE (časové pásmo). 2 Stiskem příslušného pole vyberete položky ze seznamů. Výběr je potvrzen přechodem na další obrazovku (tlačítko ) 4 Jako poslední fázi inicializačního procesu je nutné potvrdit předchozí volby stisknutím tlačítka nebo se vrátit zpět a změnit nastavení. Varování: před stiskem pečlivě zkontrolujte nastavení, protože jazyk a časové pásmo už později nelze měnit. 3 Nyní zadejte datum a čas klepnutím na odpovídající pole. Formát data je rrrr/mm/dd a času hh/mm. Potvrzovací hlášení poté potvrdí uložení uživatelských nastavení a po restartu systému PlantWatchPRO se objeví hlavní menu. Varování: při prvním přihlášení se využijí následující výchozí hodnoty: USER (uživatel): Admin PASSWORD (heslo): žádné, uživatel musí heslo správce okamžitě změnit a dobře uložit; při ztrátě těchto údajů může být ohrožen přístup k systému 17 CZ ver

18 Konfigurace linky 8. Konfigurace Linka 1 a Linka 2 (jde o dvě linky, které lze nastavit pro danou instalaci; vyberte "line 1 a pak stejný postup proveďte i pro druhou linku dle potřeby). Zařízení Pokud chcete přidat (nebo dle potřeby odebrat ) zařízení v instalaci, vyberte typ (z nabídky v archivu PlantWatchPRO), poté zařízení přiřaďte krátký vlastní popis a adresu (musí se u jednotlivých zařízení na stejné lince lišit, jinak program zobrazí chybové hlášení); lze přiřadit také skupinu (k dispozici je až 5 skupin), skupin se poté týkají konkrétní pravidla a zařízení lze vypnout/zapnout dle zvláštních potřeb. Vypnutím zařízení se dosáhne toho, že jím generované alarmy nejsou spravovány. Správa modelů Konfigurace modelu Slouží ke konfiguraci modelů podle přístrojů, tj.: Alarmy (priorita a zapnutí/vypnutí) Deník/graf/hlavní zobrazení HACCP Popis/měrná jednotka (vlastní popis a měrná jednotka). Uživatelské nastavení zařízení Seznam konfigurovaných zařízení na lince, použitý k zobrazení proměnných a dle potřeby ke změně popisu. Připojení Nastavení protokolu (CAREL-RS485 nebo Modbus -RS485) a konfigurace parametrů sériového portu. Export modelu Export modelů Zkontrolujte, zda je na USB klíčence volné místo. CZ ver

19 8. Konfigurace CZE Import modelu Lze importovat následující modely zařízení: standardní modely (stažené z carel.com); modely exportované z PlantWatchPRO; modely vytvořené nebo upravené programem Device Creator. Pokud chcete importovat standardní model (např. nový standardní model), stáhněte si zip soubor z a rozbalte jej do kořenové složky USB klíčenky. Na konci postupu musí být na USB klíčence vytvořena složka "\models\standard\newstandardmodel\". Import modelu exportovaného z PlantWatchPRO (např.: IR33) se provede umístěním xml souboru na USB klíčenku do složky "\export\sitename\models\ir33. xml". (název lokality je název zadaný v menu Konfigurace -> Informace lokality v PlantWatchPRO, z něhož byl model exportován; pokud je model exportován přímo na USB klíčenku, je cesta vytvořena automaticky). Odebrat model Pokud chcete odebrat model, který v dané instalaci není využíván, a uvolnit tak místo v paměti PlantWatchPRO. Informace o lokalitě Tato volba slouží k zadání informací o lokalitě, kde je PlantWatchPRO instalován, a navíc k zadání dalších informací využívaných technickou podporou v případě problémů. Text zadaný v polích MAINTENANCETECH (Technik údržby) a TELEPHONE (telefon) se zobrazí při stisku tlačítka na přihlašovací obrazovce a umožní kontaktování technické podpory v případě potřeby. Pole PASSWORDIDENT (Ident. heslo) a CONFIRM (potvrzení hesla) je nutno vyplnit, pokud má být vzdálený přístup k PlantWatchPRO chráněn heslem. Při importu modelu vytvořeného nebo upraveného programem Device Creator (např.: mymodel.xml) zkontrolujte, zda je soubor xml na USB klíčence ve složce "export\mydirectory\models\mymodel.xml.(mydire ctory může být nahrazeno jiným názvem). Důležité: Pokud je program Device Creator ve verzi nižší než 3.0, musí být soubor xml umístěn na cestě \models\dcreator\mymodel.xml Důležité: při importu stávajícího modelu budou některá data přepsána. Kopírovat model Tato volba slouží k vytvoření nových modelů podle stávajícího modelu, které lze poté upravit. Aktualizací modelu použitého jako základ pro jiné modely se stejné změny provedou i v navázaných modelech. 19 CZ ver

20 8. Konfigurace Uživatelé Administrátor Slouží k zadání hesla administrátora. Normální uživatel Slouží k vytváření nových uživatelů a přidělování oprávnění (konfigurace lokality/změna parametrů/správa alarmů) Systémové stránky Znovu načíst konfiguraci Tato funkce uplatní provedené změny konfigurace. Změny konfigurace systému nevstoupí v platnost, dokud není tlačítko stisknuto, což připomíná jeho červená barva ( )v případě, že byly v konfiguraci systému provedeny změny. Konfigurace systému se změní až potvrzením stiskem tohoto tlačítka. Obnovit/zálohovat Zálohovat konfiguraci lokality Po instalaci lze konfiguraci uložit a exportovat a pak ji použít k nastavení jiného systému PlantWatchPRO. Tuto operaci lze provést i přes web Obnovit konfiguraci lokality Import konfigurace systému z USB klíčeny. Vzdálený přístup Umožňuje nastavit vzdálený přístup uživatele. Z důvodu bezpečnosti systému je vzdálený přístup obvykle vypnut a povoluje se jen pokud je potřeba dálkový přístup servisních techniků. Plovoucí sání Slouží ke konfiguraci a aktivaci funkce řízení plovoucího sání. Sestava 1 (nebo 2) Informace Podrobnosti o provozním stavu a informace o krabicích a sestavách kompresorů. Konfigurace Při konfiguraci sestav kompresorů nastavte připojené vitríny, hlavní parametry algoritmu řízení tlaku plovoucího sání a vynulujte dobu výpočtu jedné nebo více vitrín. Aktualizovat software Aktualizace softwaru PlantWatchPRO je popsána v kap. "13. Použití USB klíčenky". CZ ver

21 8. Konfigurace Displej/hodiny Ovládací panel nastavení data/času a displeje. Síťová konfigurace Konfigurace nastavení připojení místní sítě (LAN). Ve výchozím nastavení je vybrána volba USE DHCP (použít DHCP), při níž systém automaticky určí potřebná síťová nastavení. Ruční nastavení sítě smí provádět jen k tomu kvalifikovaný pracovník. 21 CZ ver

22 8. Konfigurace Strom funkcí menu Konfigurace Konfigurace linky Linka 1/2 Seznam zařízení Zákaznické úpravy zařízení Připojení Správa modelu Konfigurace modelu Alarmy Import stand.modelů Export modelu Deník/graf/HACCP/hl. zobr. Popis měrové jednotky Informace o lokalitě import modelu Kopírovat model Odebrat model Uživatelé Administrátor Vzdálený uživatel Normální uživatel Seznam normálních uživatelů Plovoucí sání Sestava 1/2 Informace Konfigurace Systémové stránky Znovu načíst konfiguraci Zálohovat/obnovit Aktualizovat software Zálohovat konfiguraci lokality Obnovit konfiguraci lokality Displej/hodiny Síťová konfigurace CZ ver

23 8. Konfigurace CZE Detail zařízení Seznam proměnných Detail proměnné Seznam modelů zařízení Seznam modelů zařízení Seznam alarmů Seznam proměnných Seznam modelů zařízení Seznam proměnných Detaily normálního uživatele Sestava Detail sestavy Vitríny Seznam vitrín Detail vitríny Sestava Vitríny Seznam vitrín Detail vitríny Parametry Reset 23 CZ ver

24 8. Konfigurace 1 Konfigurace jednoduché linky Uživatel musí nejprve zkonfigurovat PlantWatchPRO, pokud jde o zařízení v konkrétní instalaci. Na domovské stránce otevřete menu CONFIGURATION (Konfigurace) LINE CONFIGURATION LINE (Konfigurace linky) 1 DEVICES (Zařízení). Postupně přidávejte všechna zařízení tvořící instalaci a připojená k lince 1, přiřaďte jim popisy, adresu a dle potřeby je zařaďte do skupiny (k dispozici je až pět skupin), abyste mohli určit jedno či více pravidel (viz sekce tohoto návodu věnované menu SCHEDULER (plánovač)). Každé zařízení musí mít vlastní adresu odlišnou od všech ostatních, jinak se v případě přidělení stejné adresy dvěma zařízením zobrazí chybové hlášení Po zadání zařízení se vraťte a vyberte položku LINE (Linka) 1 DEVICE CUSTOMISATION (zákaznické úpravy zařízení). Zde lze zadat názvy jednotlivých zařízení a jim odpovídajících proměnných. Vraťte se zpět a vyberte typ CONNECTION (Připojení) z nabídky podporovaných standardních protokolů, poté nastavte rychlost (BAUD RATE), počet datových bitů (DATA BITS), paritu (PARITY) a počet stop bitů (STOP BITS). Kroky 1, 2 a 3 opakujte pro LINE (Linka) 2 (pokud je použita). CZ ver

25 8. Konfigurace CZE 5 Alarmy lze zapnout nebo vypnout volbou MODEL MANAGEMENT (Správa modelů) MODEL CONFIGURATION (Konfigurace modelu) ALARMS (alarmy) a postupnou volbou zařízení ze seznamu, poté lze nastavit prioritu (priorita alarmu se v seznamu zobrazí různými barvami podle jednotlivých úrovní). 6 Poté se vraťte do předchozího menu a otevřete LOG/GRAPH/HACCP/MAIN VIEW (Deník/graf/HACCP/hlavní zobrazení) DEVICE DETAIL (Detail zařízení) VARIABLE DETAIL (Detail proměnné); objeví se obrazovka umožňující výběr: Četnost záznamu hodnot proměnné, barva použitá k vykreslení grafu trendu proměnné a případně i uvedení proměnné ve záznamu a v grafu. Význam sloupců seznamu zaznamenávaných proměnných: Freq: kmitočet vzorkování. G: zobrazení proměnné v grafu. P: uvedení proměnné v záznamu HACCP. M: uvedení proměnné na seznamu zařízení v instalaci (menu INSTALLATION). Délka záznamu hodnot proměnné závisí na době vzorkování, viz následující tabulka: Doba vzorkování Doba záznamu 30 s 13 dnů 1 min 26 dnů 3 min 80 dnů 5 min 133 dnů 15 min 400 dnů 25 CZ ver

26 8. Konfigurace 7 DESCRIPTION (popis)/unit OF MEASURE (měrná jednotka) slouží ke změně názvu a měrných jednotek proměnných. 8 Znovu nahrajte konfiguraci stiskem na obrazovce. Tím je linka konfigurována a všechna nastavení provedená v menu INSTALLATION (Instalace) lze zobrazit v menu CONFIGURATION (Konfigurace). CZ ver

27 8. Konfigurace Jak rozlišit zařízení (nebo skupinu zařízení) od standardu Příklad, jak vytvořit jiný model zařízení s jinými funkcemi, založený na IR33 1 Z domovské stránky otevřete menu CONFIGURATION (Konfigurace) MODEL MANAGEMENT (Správa modelu) ORIGINAL MODEL (Původní model), poté z menu COPY MODELS (Kopírovat modely) vyberte standardní model, od kterého začnete (například IR33 ) a poté v poli TARGET MODEL (Cílový model) zadejte název nového modelu (např. IR33modificato ) Vytvořený model se zatím shoduje s originálem. 2 Vraťte se do menu MODEL MANAGEMENT (Správa modelů) MODEL CONFIGURATION (Konfigurace modelu) a tak můžete upravovat nově vytvořená zařízení, změnou nastavení souvisejících s: ALARMS (Alarmy) LOG/GRAPH/REPORTS (Deník/graf/záznamy) DESCRIPTION (Popis)/UNIT OF MEASURE (Měrná jednotka). Tak lze vytvořit model odlišný od původního, ze kterého vycházíte, a přizpůsobit jej zvláštním potřebám. Po vytvoření modelu s vlastnostmi odlišnými od původního IR33 lze tyto typy zařízení instalovat, viz první krok postupu v sekci TUTORIAL (Výukový program). 27 CZ ver

28 9. Instalace Při otevření tohoto menu se zobrazí seznam všech zařízení dostupných v instalaci včetně jejich stavu: grafické LED u názvů zařízení mají následující významy: zelená - vše funguje, jak má. červená - na zařízení je alarm. modrá - zařízení vypnuto. šedá - zařízení není připojeno. Kromě toho se zobrazí hlavní předtím vybrané proměnné (volbou v menu CONFIGURATION (Konfigurace) MODEL MANAGEMENT (Správa modelů) CONFIGURATION (Konfigurace) MODELS (Modely) LOG/GRAPH/HACCP/ MAIN VIEW (Deník/graf/HACCP/hlavní zobrazení) DEVICE DETAIL (Detail zařízení)) nebo se alternativně zobrazí výchozí proměnné a jim odpovídající hodnoty. Po vyvolání detailů jednotlivých zařízení lze alarmy potvrdit (skončené i aktivní) a zobrazit graf trendu proměnných. Skupina 3 - Hodiny Zobrazí seznam parametrů systémových hodin. Jiné skupiny Skupina 4 - Konfigurace zařízení Zobrazí seznam parametrů souvisejících s konfigurací příslušného zařízení. Skupina 5 - Funkce Zobrazí seznam parametrů souvisejících s funkcemi. Aktivní alarmy Zobrazí seznam aktivních alarmů (viz kapitola 11 ALARMY/UDÁLOSTI). Skončené alarmy Zobrazí seznam aktivních alarmů (viz kapitola 11 ALARMY/UDÁLOSTI). Graf Graf proměnných. Horizontální osa je časová osa, svislá osa uvádí hodnoty proměnné. (Barvy se nastavují předem v menu CONFIGURATION (Konfigurace)). pomocí tlačítek a rolujte časovou osu a pomocí tlačítek a přecházejte mezi jednotlivými zařízeními. PlantWatchPRO dokáže vynést graf až pěti proměnných současně. Proměnné jen ke čtení Oblíbené Zobrazení hodnot nastavených jako oblíbené. Všechny proměnné. Zobrazí všechny proměnné. Zápis parametrů Oblíbené Zobrazení hodnot nastavených jako oblíbené. Všechny parametry Zobrazí všechny parametry. Skupina 1 - Konfigurace zařízení Zobrazí seznam konfiguračních parametrů alarmů. Skupina 2 - Řízení Zobrazí seznam ovládacích parametrů. CZ ver

29 9. Instalace CZE Najít Hledání proměnných nebo parametrů podle části názvu nebo kódu. Strom funkcí menu Instalace 29 CZ ver

30 10. Záznamy Konfigurovat záznam Vytvořit záznam Slouží k vytvoření záznam, včetně zadání názvu a popisu, typu (HACCP) a seznamu vypisovaných proměnných. Export záznamu Export záznamu HACCP Slouží k zadání hodnot parametrů (počáteční datum, název záznamu, období a četnost) podle stahovaného HACCP záznamu. Export záznamu proměnných Slouží k zadání hodnot parametrů (počáteční datum, název záznamu a období) podle stahovaného záznamu deníku. Tisk záznamu Tisk záznamu HACCP Slouží k zadání hodnot parametrů (počáteční datum, název záznamu, období a četnost) podle tisknutého HACCP záznamu. Pokud je záznam definován jako HACCP, může obsahovat pouze proměnné HACCP zařízení obsažených v instalaci. Definici HACCP proměnných zařízení lze upravit v menu Konfigurace modelu. Upravit záznam Upravit popis Úprava popisu záznamu. Upravit konfiguraci Úprava seznamu proměnných v záznamu. Kopírovat záznam Vytvoření nového záznamu podle stávajícího záznamu. Odstranit záznam Odstranění záznamu. Tisk záznamu proměnných Slouží k zadání hodnot parametrů (počáteční datum, název záznamu a období) podle tisknutého záznamu proměnných. PlantWatchPRO spolupracuje s libovolnou tiskárnou podporující USB a PostScript. Při práci přes web otevře PlantWatchPRO dialogové okno umožňující výběr složky, kam bude uložen záznam HACCP ( ve formátu.rtf, slučitelném s Microsoft Word) nebo záznam proměnných (ve formátu.csv, slučitelném s Microsoft Excel). Zobrazení záznamu dat Přímé zobrazení zaznamenaných proměnných. CZ ver

31 10. Záznamy CZE Strom funkcí menu Záznamy 31 CZ ver

32 Aktivní alarmy Zobrazení aktivních alarmů systému legenda k barvám alarmů červená - nejvyšší priorita oranžová - vysoká priorita žlutá - střední priorita bílá - nízká priorita 11. Alarmy/Události Relé Pokud je obsah sloupce EVENT (Událost) příliš dlouhý a nezobrazí se celý, vyberte příslušný řádek a otevřete detailní zobrazení Slouží k vypnutí relé aktivovaných programem PlantWatchPRO. Stisknutím příslušného pole a potvrzením stiskem ( ) se relé vypnou. Stažení alarmů Tato volba uloží seznam aktivních alarmů počínaje určitým datem, do souboru ve formátu.csv (slučitelný s Microsoft Excel). Skončené alarmy Zobrazení seznamu skončených alarmů. Události Seznam událostí uložených systémem. Významy ikon: informační událost Strom funkcí menu Alarmy/události Aktivní alarmy Skončené alarmy Detail alarmu Událost chyby Událost varování Událost Relé Stažené alarmy Detaily události CZ ver

33 11. Alarmy/Události Jak reagovat na alarmové signály z Plant WatchPRO Následuje popis, jak displej PlantWatchPRO zobrazuje alarmy, a jak na ně reagovat. 1 2 Pokud tlačítko ALARM zčervená ( ), je aktivní alarm na některém ze zařízení. Otevřením menu ALARMS/EVENTS (Alarmy/Události) ACTIVE ALARMS (Aktivní alarmy) zobrazíte seznam aktivních alarmů v celé instalaci, rozlišených barvami podle priorit. červená - nejvyšší priorita oranžová - vysoká priorita žlutá - střední priorita bílá - nízká priorita V našem příkladu je aktivní alarm s nízkou prioritou nazvaný Al. timeout defrost evap2 (A1. Vypršení prodlevy odmrazování výparníku 2) na zařízení IR33 #1. Ze seznamu aktivních alarmů stiskem řádky s alarmem otevřete stránku s detaily alarmu. Tím se zvýrazní datum a času aktivace alarmu a také tři pole (PV, CANC. a REM.), která jsou při prvním vyvolání stránky prázdná Zkratky: PV - PV - potvrzení alarmu Canc. - zrušení, tj. zrušení všech akcí souvisejících s alarmem (např. odeslání SMS, fax, ), které ještě PlantWatchPRO nestihl provést; Rem. - odebrání alarmu ze seznamu aktivních alarmů. 3 Pokud stisknete tlačítko, PlantWatchPRO zaznamená, kdo tuto operaci provedl, jako uživatele, který alarm potvrdil, navíc se uloží i datum a čas provedení operace. 33 CZ ver

34 11. Alarmy/Události Dalším stiskem tlačítka se uloží datum a čas, kdy byl alarm zrušen a kdo operaci provedl; může jít o jiného uživatele, než který předtím alarm potvrdil. Třetím stiskem tlačítka se uloží identita uživatele, který odstranil alarm z PlantWatchPRO. Po odstranění alarm už není zobrazován v seznamu aktivních alarmů, ale je zobrazován v seznamu skončených alarmů. Po zrušení alarmu tlačítko znovu zmodrá. Stiskem řádku s požadovaným alarmem se znovu otevře obrazovka detailu s uvedením data, času a jména uživatele, který alarm potvrdil, zrušil nebo odstranil. CZ

35 12. Plánovač Konfigurace vstupů/výstupů Toto menu slouží ke konfiguraci počtu pokusů o vyslání alarmového signálu (pokud byl předchozí pokus neúspěšný) a o časovém intervalu mezi jedním a druhým pokusem, u těchto signálů: fax SMS Dálkový přístup PlantVisorPRO. Pokud jde o ovou adresu, lze v PlantWatchPRO snadno a intuitivně konfigurovat údaje související s vytáčeným připojením. Kromě toho lze také nastavit proces a čas nulování bzučáků a tří relé. Telefonní seznam Lze zadat až pět příjemců faxu, pět příjemců SMS, pět příjemců u a jedno vzdálené připojení. Příjemce může mít zadáno i více adres, oddělených středníky (;), jak je tomu při odesílání běžných ů. Co je to pravidlo? U každé skupiny alarmů (včetně alarmů z různých zařízení) lze definovat sadu pravidel, která může určovat: sadu akcí (fax, SMS, , tisk, aktivaci relé, bzučáku, vzdálený přístup) časové rozmezí prodlevu. Akci provedenou při aktivaci alarmu. Pokud je nastavena prodleva, definovaná akce se provede až po této prodlevě. Pokud je nastaveno časové rozmezí, akce se provede, pokud alarm nastane v daném rozmezí. Konfigurace pravidel Časová pásma Slouží k zadání časových pásem realizace pravidel, dílčí menu DAILY/WEEKLY/SPECIAL EVENT (denně/týdně/při zvláštní události) lze využít k přidání nebo odebrání různě dlouhých časových rozmezí, která lze nastavovat zcela bez omezení. 35 CZ ver

36 12. Plánovač Akce Upozornění Konfigurace parametrů informování a aktivace kanálů alarmů. V zájmu správného zadání dat je nutno nejprve vytvořit časová rozmezí a pak zadat akce. Plánované činnosti Seznam naplánovaných činností; lze nastavovat parametry řídící různé činnosti a dle potřeby je přiřazovat ke skupinám zařízení (viz postup konfigurace). Naplánovaná pravidla Zobrazení seznamu naplánovaných pravidel s možností přidání/odebrání/úpravy; stiskem detailu pravidla se otevře zvláštní menu nastavení konfiguračních parametrů. Sign of life (Živý signál): tato funkce umožňuje přidání naplánovaného příkazu, kterým systém přes jeden z dostupných kanálů informuje o tom, že je funkční Záznamy Slouží k vytvoření a nastavení nové naplánované akce, která odešle záznam em nebo jej vytiskne. Pravidla Zobrazení sady pravidel s informování o alarmech, s možností přidání/odebrání/úpravy pravidel; stiskem detailu pravidla se otevře zvláštní menu nastavení konfiguračních parametrů. Test vstupu/výstupu Test správného fungování vstupních/výstupních kanálů. CZ ver

37 12. Plánovač Guardian Upozornění Konfigurace parametrů upozornění programu Guardian; nastavené kanály využívá program Guardian k odesílání informací o případných poruchách systému PlantWatchPRO zadaným technikům. Priorita alarmu Slouží ke konfiguraci priority alarmů, zadáním hodnot do příslušných polí. Pokud je vybrán typ alarmu, program Guardian kontroluje, zda je alarm spravován do uplynutí max. doby zadané v tomto poli. Pokud tomu tak není, je odeslána informace přes kanály nastavené v menu NOTIFICATIONS (Oznámeni). 37 CZ ver

38 12. Plánovač Strom funkcí menu Plánovač CZ ver

39 12. Plánovač CZE Nastavení plánovaných pravidel Následuje popis jednotlivých kroků nastavení, aby se světla vypínala každý pracovní den v 20:00 a ráno zapínala v 9: Z domovské stránky vyberte menu SCHEDULER (rozvrh) RULE CONFIGURATION (Konf. plán. pravidel) TIME BANDS DAILY (ČAS DENNĚ) : zadejte časová pásma pro vypnutí a zapnutí světel v našem příkladu vytvoříme dvě časová pásma, nazvaná pracovní den (09:00-20:00) a pracovní noc (20:01-08:59). K nastavení nočního pásma 21:00-06:00, je nutno rozdělit je na dvě pásma: 21:00-23:59 a 00:00-06:00. Z menu TIME BANDS (ČASOVÁ PÁSMA) WEEKLY (TÝDNĚ) menu: nyní vytvoříme časová pásma pro týdenní zapnutí/vypnutí světel: v našem příkladu byla vytvořena dvě pásma pro den a noc (dem = světla svítí, noc = světla nesvítí), nazvaná "pracovní den" a "pracovní noc"; nejprve zadejte již vytvořená denní pásma od pondělí do pátku (předpokládá se uzavření provozu v sobotu a v neděli. 39 CZ ver

40 12. Plánovač 3 Vraťte se do menu RULE (PRAVIDLO) CONFIGURATION ACTIONS (KONFIGURACE ČINNOSTÍ) SCHEDULED ACTIVITIES (PLÁNOVANÉ ČÍNNOSTI) menu: zadejte požadované činnosti (pro celou instalaci nebo jen pro některá zařízení s využitím činností přiřazených skupinám). Byly vytvořeny dvě činnosti světla ZAP a světla VYP, které zapínají a vypínají světla. 4 Poté otevřete menu RULE CONFIGURATION (KONFIGURACE PRAVIDEL) SCHEDULED RULES (PLÁNOVANÁ PRAVIDLA) : zadejte plánovaná pravidla, tj. první, které funguje v časovém pásmu, kdy mají světla svítit, spojená s činností, která rozsvítí světla, a druhé pravidlo, které funguje v době, kdy světla nemají svítit, spojená s činností, která zhasne světla. Pomocí uvedených čtyř kroků bylo nastaveno automatické rozsvěcení a zhášení světel; stejný postup lze využít k vytvoření dalších pravidel, která ovládají instalaci (celou instalaci nebo jen jednotlivá zařízení). CZ ver

41 12. Plánovač CZE Jak nastavit pravidla Následuje popis, jak nastavit PlantWatchPRO tak, aby informoval o alarmu s nejvyšší prioritou v noci (21:00-08:00) pomocí SMS. 1 Z domovské stránky vyberte menu SCHEDULER (ROZVRH) RULE CONFIGURATION (KONFIGURACE PRAVIDLA) TIME BANDS DAILY (ČASOVÁ PÁSMA DENNĚ) a vytvořte časové pásmo od 21:00 do 08:00; v našem příkladu se nazývá noc. Nezapomeňte, že při nastavování nočního pásma 21:00-08:00 je nutno jej rozdělit na 21:00-23:59 a 00:00-08:00. 2 Vraťte se do menu TIME BANDS (ČASOVÁ PÁSMA) WEEKLY (Týdně) : vytvořte týdenní časové pásmo, v němž platí "noc" každý den v týdnu; toto časové pásmo se nazývá "každou noc". 3 Vraťte se na RULE CONFIGURATION (KONFIGURACE PRAVIDEL) ACTIONS (ČINNOSTI) NOTIFICATIONS (OZNÁMENÍ) a zadejte činnost oznámeníí odeslat SMS, s výběrem SMS na jedno ze seznamu telefonních čísel "technik údržby X, což znamená, že SMS bude jediným informačním kanálem. 41 CZ ver

42 12. Plánovač 4 Vraťte se na RULE CONFIGURATION (KONFIGURACE PRAVIDEL) RULES (PRAVIDLA) menu: nyní vytvořte pravidlo (nazvané noční SMS ), s uplatněním prodlevy (DELAY) jedné minuly (zadejte 1 do příslušného pole); v poli ALARM PRIORITY (Priorita alarmu) vyberte volbu Highest (Nejvyšší), v poli TIME BANDS (Časová pásma) vyberte every night (každou noc, pásmo vytvořené v příslušném menu) a na závěr vyberte z menu ACTION (Činnost) volbu send SMS (odeslat SMS). Při těchto nastaveních dojde při vzniku alarmu s nejvyšší prioritou v libovolnou noc v týdnu k tomu, že PlantWatchPRO čeká jednu minutu a pokud alarm v této době nezmění stav na dokončený, bude informace o alarmu s nejvyšší prioritou odeslána SMS zprávou technikovi údržby. X". CZ ver

43 12. Plánovač CZE Konfigurace programu Guardian Následuje popis, jak odeslat fax na určité číslo, pokud na zařízení vznikne alarm s nejvyšší prioritou. 1 Z domovské stránky otevřete menu SCHEDULER (PLÁNOVAČ) PHONE BOOK (TELEFONNÍ SEZNAM) FAX menu a zadejte faxové číslo, na které se má informace zaslat, včetně krátkého popisu. 2 Vraťte se na SCHEDULER (PLÁNOVAČ) a otevřete GUARDIAN NOTIFICATIONS (OZNÁMENÍ) menu a vyberte ze seznamu faxové číslo, které jste předtím vybrali pod PHONE BOOK (TELEFONNÍ SEZNAM). 3 Vraťte se na GUARDIAN a otevřete ALARM PRIORITY (PRIORITA ALARMU) menu a vyberte typ alarmu, který má být spravován programem Guardian; v tomto případě vyberte volbu Highest (Nejvyšší), při které budou alarmy s nejvyšší prioritou předávány faxem, pokud nejsou spravovány do 30 minut ( 30 min je uživatelem zadaná hodnota). 43 CZ ver

44 Konfigurace u Následuje popis jednotlivých kroků konfigurace parametrů, které programu PlantWatchPRO umožní odeslat . Z domovské stránky otevřete SCHEDULER I/O CONFIGURATION CONFIGURATION a vyvolejte tak obrazovku konfigurace parametrů V poli SENDER (ODESÍLATEL) zadejte e- mailovou adresu odesílatele u Pole USER (UŽIVATEL), PASSWORD (HESLO) a SMTP je nutno vyplnit podle údajů, které poskytne ISP. Varování:pole SMTP vyžaduje zadání IP adresy a ne URL adresy. Tuto konfiguraci smí provádět jen kvalifikovaní pracovníci (administrátoři systému) Poté zadejte NUMBER OF ATTEMPTS (Počet pokusů) a prodlevu mezi pokusy (RETRY AFTER MINUTES) V poli TYPE (Typ) vyberte, zda využít přístup přes LAN nebo přes modem (přes poskytovatele) Pokud využíváte modem (tj. do pole TYPE (Typ) bylo zadáno. Provider (Poskytovatel), je nutno vyplnit i pole Dial- Up (Vytáčené): Z domovské stránky otevřete menu SCHEDULER I/O CONFIGURATION CONFIGURATION) DIAL-UP (VYTÁČENÉ) a pak v poli NUMBER (Číslo) zadejte telefonní číslo, které se má volat při odesílání u, zadejte také USERNAME (JMÉNO UŽIVATELE) a PASSWORD (HESLO). Varování: Hodnoty v polích NUMBER (ČÍSLO), USERNAME (UŽIVATELSKÉ JMÉNO) a PASSWORD (HESLO) využívané při vytáčeném připojení vám poskytne ISP Po provedení těchto kroků ověřte, že kanál ové konfigurace funguje, speciální funkcí tak, že z domovské stránky vyberete SCHEDULER (PLÁNOVAČ) I/O TEST (TEST VSTUPU/VÝSTUPU) a vyberte výchozí ový kanál (CHANNEL) ( ová adresa dříve zadaná do menu SCHEDULER PHONE BOOK CZ ver

45 13. Použití USB klíčenky CZE PlantWatchPRO dokáže přenést data z USB klíčenky; dokonce některé funkce nejsou dostupné přes web a lze je provést jen přímo v PlantWatchPRO. Uživatel má ve skutečnosti možnost stažení zaznamenaných hodnot vybraných proměnných, záznamu HACCP, konfigurace celé lokality, změn v různých modelech (které lze exportovat a pak použít na jiných lokalitách) a seznamu alarmů, které v instalaci vznikly. USB klíčenku lze také použít k nahrání nových dat do paměti PlantWatchPRO, což se hodí například při importu dříve zkonfigurované lokality, modelů založených na výchozích modelech dostupných ve standardních knihovnách nebo vytvořených programem Device Creator (balík IDE). USB klíčenku lze také využít k instalaci nových verzí programu PlantWatchPRO. Následující funkce jsou dostupné jen přímo na PlantWatchPRO pomocí USB klíčenky. (jsou v textu zvýrazněny symbolem ) IMPORT MODEL (Importovat model) RESTORE SITE CONFIGURATION (Obnovit zálohu lokality) UPDATE SOFTWARE (Aktualizovat software). Funkce Cesta k souboru Formát soubor u STAŽENÍ VÝKAZU HACCP ZÁLOHOVAT KONFIGURACI LOKALITY STÁHNOUT ALARMY EXPORTOVAT MODEL G:\export\site_name\ záznam G:\export\site_name\ konfig G:\export\site_name\ alarmy G:\export\site_name\ modely.rtf ---.csv.xml USB klíčenka musí být zformátována systémem FAT32. G:\ je název, který obvykle označuje vyjímatelný disk na PC, v tomto případě USB klíčenku. název lokality je název přiřazený složce, kam budou soubory uloženy, a jde o název, který uživatel zadal v menu CONFIGURATION(Konfigurace) SITE INFORMATION (Informace o lokalitě). K dalším funkcím, které vyžadují USB klíčenku, i když je PlantWatchPRO ovládán přes web, patří: EXPORT LOG REPORT (Export záznamu deníku) EXPORT HACCP REPORT (Export záznamu HACCP) BACKUP SITE CONFIGURATION (Záloha konfigurace lokality) EXPORT MODEL (Export modelu) DOWNLOAD ALARMS (Stažení alarmů). Následující tabulka uvádí seznam funkcí, které k uložení dat využívají USB klíčenku; názvy složek (automaticky vytvářených softwarem), kam jsou data ukládána (včetně příslušných adres) a také formát stahovaných souborů. 45 CZ ver

46 13 Použití USB klíčenky Stažení záznamu Haccp z plantwatchpro Následuje popis operací, které musí uživatel provést, když chce z PlantWatchPRO pomocí USB klíčenky stáhnout záznam HACCP, a poté data přenést na PC. Příklad: stažení denního záznamu, s údaji po 30 minutách, pro den 19. červenec Z domovské stránky vyberte menu REPORT EXPORT (EXPORTOVAT ZÁZNAM) HACCP REPORT (ZÁZNAM HACCP): V poli START DATE (DATUM OD) zadejte první den záznamu, tj. 2007/07/19. V poli PERIOD (OBDOBÍ) vyberte 1 day (1 den). V poli FREQUENCY (Četnost) vyberte 30 minutes (30 minut) (druhá možnost zobrazování proměnných HACCP je 12 hours (12 hodin)). Zasuňte USB klíčenku do portu. Na závěr stiskněte a pak OK na stránce s Varováním, která se objeví, a tím spustíte přenos dat z PlantWatchPRO na klíčenku. Po krátké chvíli se zobrazí okno s potvrzením nebo chybové hlášení, pokud na klíčence není dost místa, nebo nebyla správně zasunuta. CZ ver

47 13 Použití USB klíčenky Aktualizace softwaru PlantWatchPRO pomocí USB klíčenky Postup aktualizace softwaru PlantWatchPRO na novou verzi vydanou společností CAREL Zjistěte verzi softwaru, která je již instalována. Stáhněte si aktualizaci softwaru ze stránky do PC Soubor je komprimovaný a má název ve stylu Uxxxyyy.zip. Uxxxyyy.zip Vybalte soubor na USB klíčenku. Z domovské stránky PlantWatchPRO otevřete menu CONFIGURATION SYSTEM PAGES UPDATE SOFTWARE. Zasuňte klíčenku a stiskněte a pak OK v okně varování, které se zobrazí. Ze seznamu, který se otevře na nové obrazovce, vyberte složku patch jako zdroj aktualizace softwaru. Stiskem a pak OK v okně varování, které se zobrazí, spusťte aktualizaci softwaru. Po této operaci se objeví varování o nutnosti restartu a PlantWatchPRO se restartuje, čímž aktualizace softwaru vstupuje v platnost. Tato operace může trvat několik minut. USB Varování: nevyjímejte USB klíčenku, dokud neskočila aktualizace softwaru a nedošlo k restartování systému, jinak hrozí vážné poškození PlantWatchPRO i klíčenky po celou dobu provádění aktualizace softwaru nesmí dojít k výpadku napájení. 47 CZ ver

48 14. Navigace přes www ze vzdáleného PC PlantWatchPRO instalovaný na libovolném místě lze sledovat přes internet nebo telefonní linku. Tato funkce zobrazí na obrazovce PC přesně to, co zobrazuje dotykový displej PlantWatchPRO, a umožňuje využití téměř všech funkcí PlantWatchPRO. Ovládání plantwatchpro ze vzdáleného PC přes telefonní linku Poté, co PC běží, v Microsoft Windows (libovolné verze) z Ovládacích panelů vytvořte nové připojení k Internetu, tímto postupem: Otevřete CONTROL PANEL (OVLÁDACÍ PANELY) NETWORK AND INTERNET CONNECTIONS (SÍŤOVÁ PŘIPOJENÍ A INTERNET). Poté vyberte CREATE A NEW CONNECTION (VYTVOŘIT NOVÉ PŘIPOJENÍ) CONNECT TO THE INTERNET (PŘIPOJIT K INTERNETU) SET UP MY CONNECTION MANUALLY (NASTAVIT PŘIPOJENÍ RUČNĚ) CONNECT USING DIAL-UP MODEM (PŘIPOJIT VYTÁČENÝM PŘIPOJENÍM). Zadejte název připojení.. Zadejte telefonní číslo linky, k níž je připojen PlantWatchPRO. Vyberte, zda umožnit připojení všem uživatelům počítače nebo jen právě přihlášenému uživateli. V poli USER NAME (JMÉNO UŽIVATELE) zadejte PVRemote a v poli PASSWORD (HESLO) zadejte PD Bylo vytvořeno připojení, otevřete prohlížeč webu - Windows Internet Explorer - verze 7 nebo vyšší s možností zvětšování) a zadejte následující IP adresu: (pokud je PlantWatchPRO připojen k veřejné telefonní síti) nebo (pokud je PlantWatchPRO připojen k modemu GSM). Okno prohlížeče automaticky zobrazí obsah displeje PlantWatchPRO se stejnými možnostmi, jako přímo na dotykovém displeji. CZ ver

49 49 CZ ver

50 15. Strom funkcí CZ ver

51 51 CZ ver

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

GV-ASServer. Uživatelský manuál

GV-ASServer. Uživatelský manuál GV-ASServer Uživatelský manuál 2007 GeoVision, Inc. Všechna práva vyhrazena. V rámci ochrany autorských práv nesmí být tento manuál kopírován, celý ani po částech, bez předchozího písemného souhlasu GeoVision.

Více

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML TME, TME PoE Teploměry s přenosem dat po Ethernetu Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML Také ve verzi s PoE napájením (napájení přes Ethernet). TME TME Katalogový list Vytvořen:

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

Thecus N2800 Sé rie N4800

Thecus N2800 Sé rie N4800 Thecus N2800 Sé rie N4800 Uţivatelská pøíruèka Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména produktŧ, které firma Thecus vyrábí, jsou chráněnou obchodní značkou firmy Thecus Technology

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k použití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station Obsah balení SL45 Stereofonní sluchátka Uživatelská příručka SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM Sync Station Nabíječ Datový kabel Bezpečnost... 3 Přehled... 4 Úvod... 5 Použité

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER SC-COM-BE-cs-20 98-40007720 Verze 2.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

UMTS datová a hlasová brána. Uživatelský manuál. Verze 1.06 www.2n.cz

UMTS datová a hlasová brána. Uživatelský manuál. Verze 1.06 www.2n.cz 2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána Uživatelský manuál Verze 1.06 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

IP WatchDog2. Lite / Industrial. Monitor ethernetových a sériových zařízení s funkcí automatického resetu

IP WatchDog2. Lite / Industrial. Monitor ethernetových a sériových zařízení s funkcí automatického resetu IP WatchDog2 Lite / Industrial Monitor ethernetových a sériových zařízení s funkcí automatického resetu Obsah dodávky Kompletní dodávka IP WatchDog2 obsahuje tyto položky: IP WatchDog2 v mechanickém provedení

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více