MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g"

Transkript

1 dohlížecí systém pro malé a střední instalace CZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI ČTĚTE A ULOŽTE TYTO POKYNY I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g

2

3 Obsah 1. Představení 5 2. Legenda 7 3. Požadavky na instalaci 7 4. Postup montáže 8 Montáž Deska a připojení Grafické rozhraní 14 Displej...14 Dotyková klávesnice...14 Navigační tlačítka...15 Hlavní menu Uvedení do provozu 17 Konfigurační průvodce Konfigurace 18 Konfigurace linky...18 Správa modelů...18 Informace o lokalitě...19 Uživatelé...20 Plovoucí sání...20 Systémové stránky...20 Síťová konfigurace...21 Konfigurace jedné linky Rozlišení zařízení (nebo skupiny zařízení) od standardu...27 CZE Uzavřené alarmy...32 Události...32 Relé...32 Stahování alarmů...32 Jak reagovat na alarmové signály z Plant WatchPRO Plánovač 35 Konfigurace vstupů/výstupů...35 Telefonní seznam...35 Konfigurace pravidel...35 Test vstupů/výstupů...35 Guardian...37 Nastavení časových plánů pravidel..39 Konfigurace programu Guardian...43 Konfigurace u Použití USB klíčenky 45 Stažení formuláře záznamu HACCP z PlantWatchPRO...46 Aktualizace softwaru PlantWatchPRO pomocí USB klíčenky Navigace přes www ze vzdálenéhopc Ovládání PlantWatchPRO ze vzdáleného PC přes telefonní linku Strom funkcí Technická specifikace Instalace Záznamy 30 Konfigurace záznamu...30 Export záznamu...30 Tisk záznamu...30 Zobrazení záznamu dat Alarmy/události 32 Aktivní alarmy CZ ver

4 Tento produkt využívá polovodiče, které mohou být poškozeny elektrostatickým výbojem (ESD), při manipulaci je nutno vhodnými opatřeními zabránit jejich poškození. Poškození způsobené nesprávnou manipulací není kryto zárukou. signálové a napájecí vodiče nesmějí být vedeny společně PEČLIVĚ ČTĚTE TEXT VAROVÁNÍ Kabely od sondy a kabely k digitálním vstupům veďte co nejdále od silových kabelů, aby se předešlo případnému elektromagnetickému rušení. Neveďte silové kabely (včetně kabelů elektrického panelu) souběžně se signálovými ve stejném žlabu. Před zahájením práce zkontrolujte, zda jste s PlantWatchPRO obdrželi: 1. dva plastové štíty (horní a dolní) 2. uživatelský manuál 3. samotné zařízení 4. čtyři šrouby (již vložené do otvorů) 5. konektory (šest, již připojených k desce) 6. dva rezistory (uvnitř pouzdra)

5 1. Představení CZE PlantWatchPRO je nové řešení společnosti CAREL pro dohled nad malými a středními instalacemi. PlantWatchPRO je špičkou ve své kategorii díky kompletní konfiguraci sítě a alarmů, jednoduché navigaci a atraktivnímu designu. Díky barevnému LCD displeji a praktické struktuře menu je uživatel snadno a intuitivně veden, bez nutnosti použít PC (ale PC lze připojit, pokud je to potřeba), vzniká tak praktické řešení do všech prostředí, kde není dost místa pro počítač. Další nové funkce PlantWatchPRO: možnost připojení a ovládání až 100 zařízení; využití protokolů CAREL nebo Modbus ; záznam přibližně 100 proměnných, se vzorkováním každých 15 minut, po dobu delší než jeden rok krytí IP65 mezi rámem a předním panelem připravenost na připojení dálkového dohledového systému PlantVisorPRO program Guardian zvyšující a podporující spolehlivost systému 3 výstupní relé, pro alarmové signály nebo aktivaci světel a odmrazování; možnost exportu dat (alarmy, události, konfigurace systému a modelů a zprávy s proměnnými) pomocí USB klíčenky (data se stahují ve formátu slučitelném s programy Microsoft Excel a Microsoft Word); import nových standardních nebo zákaznických zařízení; zobrazení grafů; snínač reagující na přítomnost, který aktivuje displej, aniž by uživatel musel otvírat kryt; správa vnějších bzučáků; kompletní konfigurace alarmů; telefonní seznam kontaktů pro SMS, faxových čísel, ových adres; správa aktivního odmrazování; možnost přístupu k systému více uživateli s různými oprávněními (administrátor, normální uživatel, uživatel s oprávněními); přístroj vhodný do průmyslového prostředí, bez pohyblivých částí. Legenda: 1 dotyková obrazovka 2. snímač reagující na přítomnost 3. kontrolka alarmu 4. kontrolka zapnutí 5. USB port 6. průhledný kryt 5 CZ ver

6 1. Představení Obecné schéma připojení PlantWatchPRO Veřejná telefonní síť GSM/GPRS 4. 5 LAN Dálkové ovládání - Internet Explorer 7.0 Legenda a kódy produktů 1. PlantWatchPRO 2. Tiskárna s USB rozhraním podporující PostScript 3. analogový modem PSTN (jen verze PWPROM0000) 4. USB klíčenka 5. PC (přes LAN) 6. 3 reléové výstupy 7. Instalace linka Modbus RTU 8 Instalace: linka CAREL 9. Sada připojení GSM/GPRS modemu (kód PWOPMD0000) 10 volitelný GSM/GPRS modem (kód PLWOPGSM00) nutný k využití všech funkcí SMS při použití jiného modemu, než jaký dodává CAREL, není zaručena správná funkce a technická podpora CZ ver

7 2. LEGENDA Poznámka Uvádí důležitou informaci, zejména pokud jde o praktické používání různých funkcí produktu Varování Upozorňuje na oblasti kriticky důležité pro funkci a bezpečnost systému PlantWatchPRO USB klíčenka Upozorňuje, že funkci lze vyvolat pouze přímo z PlantWatchPRO (ne přes web) a pomocí USB klíčenky Výukový program Nabízí uživateli jednoduché příklady konfigurace a vysvětluje na nich nejběžnější nastavení dohledu nad instalací 3. Instalační požadavky K instalaci PlantWatchPRO potřebujete: o dva šroubováky, jeden s hlavicí Phillips a druhý plochý o vrtačku k vyvrtání otvorů na rámu PlantWatchPRO o šrouby k upevnění přístroje na stěnu o přechodový vrták max. prům. 32 mm. A navíc Před zahájením práce zkontrolujte, zda jste s PlantWatchPRO obdrželi: o samotné zařízení o dva plastové štíty (horní a dolní) o konektory (šest, již připojených k desce) o čtyři šrouby (již vložené do otvorů) o dva rezistory (uvnitř pouzdra) o uživatelský manuál 7 CZ ver

8 4. Postup montáže Montáž V zájmu ochrany obsluhy a desek před zahájením práce odpojte napájení. Obsluha může elektrostatickým výbojem desky poškodit. Proto je nutno vhodnými opatřeními zajistit ochranu před poškozením při manipulaci s deskami. Varování: před zahájením práce odpojte napájení nedotýkejte se elektronických součástí na deskách, aby nedošlo k poškození elektrostatickým výbojem (součásti jsou extrémně citlivé) desky co nejdéle uchovávejte v původním obalu. platí absolutní zákaz používání plastových sáčků bez antistatické ochrany, polystyrenu nebo hubek desky si v žádném případě nesmí předávat dvě osoby (riziko vzniku elektrostatického náboje a poškození) při použití jiného než předepsaného napájecího zdroje hrozí vážné poškození systému. chyby při zapojení (a zapojení odlišné od popisu v návodu) mohou ohrozit uživatele a způsobit poškození zařízení a součástí Mimo skříň instalujte do napájecího přívodu pomalou pojistku 1,25 A. Tato pojistka slouží k ochraně před krátkodobým přepětím, přehřátím vlivem svodového proudu a požárem a výbuchem v případě zkratu Mimo skříň instalujte jeden nebo více vypínačů umožňujících odpojení přístroje od síťového napájení 1 Vyjměte PlantWatchPRO z plastového sáčku, v němž je zabalen, a položte jej na stůl. 2 Otevřete PlantWatchPRO zprava doleva (boční závěs se žlutými sponami) a dejte přitom pozor, abyste neodpojili plochý kabel od displeje (a) a další kabel mezi deskou a předním panelem (b). Pokud používáte PlantWatchPRO s vrtaným rámem (kód PWPROxxxx postup montáže od bodu 6. CZ ver

9 4. Postup montáže 3 Demontujte desku plochým šroubovákem, zapáčením za dva výstupky (3a a 3b) na mřížce na místě a poté vraťte desku zpět do přední části PlantWatchPRO (3.c). 4 Nyní do plastového rámu PlantWatchPRO vyvrtejte otvor pro propojovací kabely, přístroj přitom pevně držte pevně rukou, jako na obrázku. Varování: vyvrtejte do skříně PlantWatchPRO otvor vrtákem s max. průměrem 32 mm. 3a 3b 5 Pak vraťte desku na místo a zatlačte, až výstupky na mřížce zapadnou na místo. 3c 9 CZ ver

10 CZE 4. Postup montáže 6 Pomocí šablony pro vrtání (dodávaná s přístrojem) vyvrtejte otvory, na které PlantWatchPRO upevníte, a poté přístroj upevněte na stěnu čtyřmi šrouby. 7 Po upevnění PlantWatchPRO ke stěně a prostrčení kabelů otvory v rámu můžete zapojit kabely podle popisu v kapitole 5 "Deska a připojení" 162,5 1 2 Varování: V zájmu udržení úrovně krytí musí šrouby použité k upevnění ke stěně procházet pouze čtyřmi otvory v rozích rámu. CZ ver

11 4. Postup montáže CZE 8 Po dokončení zapojení znovu zavřete PlantWatchPRO a zkontrolujte přitom, zda západky zapadly do odpovídajících vybrání. 10 Na závěr nasaďte horní a dolní plastový čelní štítek lehkým zatlačením na místo. 9 Poté spojte přední část se zadní pomocí čtyř dodávaných šroubů. Varování K zajištění krytí IP65 musí být pryžové těsnění správně umístěno mezi dva díly rámu PlantWatchPRO. Varování: Pokud během montáže dojde k odpojení kabelu displeje z konektoru JZIF1, dodržte následující postup opětovného připojení: zvedněte západku na konektoru připojte kabel displeje, držte jej přitom na místě dvěma prsty na závěr pusťte západku na konektoru, musí zacvaknout na místo a tím zajistit kabel. 11 CZ ver

12 5. Připojení desky Zapojení V zájmu ochrany obsluhy a desek před zahájením práce odpojte napájení. Jinak hrozí poškození desky elektroniky a součástí elektrostatickým nábojem z těla obsluhy. Při práci s těmito součástmi je nutno vhodnými opatřeními zabránit jejich poškození. Proveďte zapojení takto: připojte telefonní linku ke konektoru JP15; připojte vodiče zařízení v instalaci k vývodům JP11 a JP12 (linka 1 k JP11 a linka 2 k JP12) (sériové rozhraní RS485) (*) ; připojte tři relé k vývodům JP3, JP5 a JP6; JP13 je vývod sériového rozhraní RS232 vyhrazeného pro servis JP14 je vývod sériového rozhraní RS232, používaný k připojení modemu GSM/GPRS (volitelný); Max. délka kabelů je 30 m připojte kabel sítě LAN ke konektoru Ethernet JP22 (**). připojte volitelné zařízení USB k vývodu JP20 (***) ; na závěr připojte napájecí kabel k vývodu JP10. Varování (*) linka RS485: dodržte polaritu (+.-,GND); max. délka je 1000 m. nevytvářejte odbočky z lineárního nebo hvězdicového zapojení nejvzdálenější konektor musí být osazen odporem 120 Ohm (součást dodávky produktu) mezi vývody + a - linku neveďte v blízkosti silových kabelů používejte stíněné kabely a stínění připojte jen k vývodu GND. CAREL doporučuje kabely Belden s označením nebo ekvivalentní. (**) Ethernet: používejte stíněný kabel Cat.5e SFTP (***) USB: k USB připojení využívejte jen standardní kabel USB délky max. 30 m, aby USB připojení fungovalo správně, CAREL doporučuje max. délku kabelů 5 m; pokud potřebujete překlenout delší vzdálenost, použijte signálový opakovač Přední USB: připojujte pouze standardní kabel USB délky do 3 m. CAREL doporučuje následující zapojení: do pravého otvoru kabel RS485 (JP11 a JP12), modem (JP14), Ethernet (JP22), USB (JP20) a telefonní linka (JP15); do levého otvoru napájecí kabel (JP10) a relé (JP3, JP5 a JP6). CZ ver

13 5. Připojení desky CZE Terminály a připojení desky: JP3 relé 1 JP5 relé 2 JP6 relé 3 JP15 telefonní linka JP10 napájení JP12 RS485 (linka 2) JP11 RS485 (linka 1) JP14 RS232 (volitelný GSM/GPRS modem) JP13 RS232 (servis) JP22 Ethernet (LAN) JP20 USB Varování: RESET procedura je vyhrazena jen pro kvalifikované pracovníky 13 CZ ver

14 Displej 6. Grafické rozhraní Dotyková klávesnice Na dotykovém displeji se vždy, když je potřeba zadat data, objeví následující klávesnice (pro zadání písmen, čísel a symbolů): Jednou z hlavních výhod PlantWatchPRO je uživatelské rozhraní. Webová navigace využívá téhož grafického rozhraní, které je identické s dotykovým displejem, až na funkce, které lze využívat jen přímo z PlantWatchPRO pomocí USB klíčenky (tyto funkce jsou v textu zvýrazněny symbolem). K přepnutí z hlavní klávesnice (velká písmena) na jiné klávesnice použijte následující tlačítka: přepnutí na malá písmena přepnutí na číslice přepnutí na symboly a interpunkci CZ ver

15 6. Grafické rozhraní CZE Navigační tlačítka Tlačítko BACK (zpět): návrat na předchozí obrazovku. Při stisku na domovské stránce se automaticky vrátíte na přihlašovací obrazovku Tlačítko HOME (domů): návrat na domovskou stránku Tlačítko SILENCE (ticho): umlčení bzučáku (nebo sirény, pokud je instalováona) Tlačítko HELP (pomoc): zobrazí stručnou nápovědu k funkcím na aktuální obrazovce Obrazovku nápovědy opustíte stiskem zobrazí seznam instalovaných zařízení a odpovídajících alarmů. Pokud zařízení generuje alarm, toto tlačítko zčervená ( ) do doby, než alarm potvrdíte -PV-, zrušíte -Canc.- nebo odstraníte -Rem.- (viz příslušná kapitola). restartuje software systému, změny konfigurace vstupují v platnost; pokud nová konfigurace vyžaduje restartování, tlačítko zčervená ( ) dokud jeho stiskem změny neaktivujete. Nové nahrání může trvat několik sekund. Změny konfigurace systému vstupují v platnost restartováním softwaru. (stiskem ), po potvrzení změn. otevře okno pro nastavení programu Guardian; program Guardian využije zadané kanály k odeslání upozornění na poruchy systému PlantWatchPRO zadaným technickým pracovníkům. Toto tlačítko stejně jako dvě výše uvedená zčervenají ( ), pokud je program aktivován Tlačítko CONFIRM (potvrdit): potvrzení změn na obrazovce rolování seznamu nahoru rolování seznamu dolů rolování seznamu na předchozí zařízení rolování seznamu na další zařízení vyvolání legend proměnných grafu na příslušné obrazovce přidat odebrat Pokud chcete odebrat objekt (zařízení, časové pásmo, akci, ), nejprve stiskněte a pak vyberte objekt, který chcete odebrat. 15 CZ ver

16 6. Grafické rozhraní Hlavní menu Hlavní menu PlantWatchPRO obsahuje hodiny, navigační tlačítka, informace o názvu lokality a pět ikon. Instalace, Konfigurace, Záznamy, Alarmy/Události a Plánovač; stiskem příslušné ikony se vyvolá sekundární menu se seznamem příslušných funkcí. CZ ver

17 Konfigurační průvodce 1 Při prvním zapnutí PlantWatchPRO se objeví následující úvodní obrazovka 7. Uvedení do provozu CZE Stiskem vyvoláte stránku s volbami LANGUAGE (jazyk) a TIMEZONE (časové pásmo). 2 Stiskem příslušného pole vyberete položky ze seznamů. Výběr je potvrzen přechodem na další obrazovku (tlačítko ) 4 Jako poslední fázi inicializačního procesu je nutné potvrdit předchozí volby stisknutím tlačítka nebo se vrátit zpět a změnit nastavení. Varování: před stiskem pečlivě zkontrolujte nastavení, protože jazyk a časové pásmo už později nelze měnit. 3 Nyní zadejte datum a čas klepnutím na odpovídající pole. Formát data je rrrr/mm/dd a času hh/mm. Potvrzovací hlášení poté potvrdí uložení uživatelských nastavení a po restartu systému PlantWatchPRO se objeví hlavní menu. Varování: při prvním přihlášení se využijí následující výchozí hodnoty: USER (uživatel): Admin PASSWORD (heslo): žádné, uživatel musí heslo správce okamžitě změnit a dobře uložit; při ztrátě těchto údajů může být ohrožen přístup k systému 17 CZ ver

18 Konfigurace linky 8. Konfigurace Linka 1 a Linka 2 (jde o dvě linky, které lze nastavit pro danou instalaci; vyberte "line 1 a pak stejný postup proveďte i pro druhou linku dle potřeby). Zařízení Pokud chcete přidat (nebo dle potřeby odebrat ) zařízení v instalaci, vyberte typ (z nabídky v archivu PlantWatchPRO), poté zařízení přiřaďte krátký vlastní popis a adresu (musí se u jednotlivých zařízení na stejné lince lišit, jinak program zobrazí chybové hlášení); lze přiřadit také skupinu (k dispozici je až 5 skupin), skupin se poté týkají konkrétní pravidla a zařízení lze vypnout/zapnout dle zvláštních potřeb. Vypnutím zařízení se dosáhne toho, že jím generované alarmy nejsou spravovány. Správa modelů Konfigurace modelu Slouží ke konfiguraci modelů podle přístrojů, tj.: Alarmy (priorita a zapnutí/vypnutí) Deník/graf/hlavní zobrazení HACCP Popis/měrná jednotka (vlastní popis a měrná jednotka). Uživatelské nastavení zařízení Seznam konfigurovaných zařízení na lince, použitý k zobrazení proměnných a dle potřeby ke změně popisu. Připojení Nastavení protokolu (CAREL-RS485 nebo Modbus -RS485) a konfigurace parametrů sériového portu. Export modelu Export modelů Zkontrolujte, zda je na USB klíčence volné místo. CZ ver

19 8. Konfigurace CZE Import modelu Lze importovat následující modely zařízení: standardní modely (stažené z carel.com); modely exportované z PlantWatchPRO; modely vytvořené nebo upravené programem Device Creator. Pokud chcete importovat standardní model (např. nový standardní model), stáhněte si zip soubor z a rozbalte jej do kořenové složky USB klíčenky. Na konci postupu musí být na USB klíčence vytvořena složka "\models\standard\newstandardmodel\". Import modelu exportovaného z PlantWatchPRO (např.: IR33) se provede umístěním xml souboru na USB klíčenku do složky "\export\sitename\models\ir33. xml". (název lokality je název zadaný v menu Konfigurace -> Informace lokality v PlantWatchPRO, z něhož byl model exportován; pokud je model exportován přímo na USB klíčenku, je cesta vytvořena automaticky). Odebrat model Pokud chcete odebrat model, který v dané instalaci není využíván, a uvolnit tak místo v paměti PlantWatchPRO. Informace o lokalitě Tato volba slouží k zadání informací o lokalitě, kde je PlantWatchPRO instalován, a navíc k zadání dalších informací využívaných technickou podporou v případě problémů. Text zadaný v polích MAINTENANCETECH (Technik údržby) a TELEPHONE (telefon) se zobrazí při stisku tlačítka na přihlašovací obrazovce a umožní kontaktování technické podpory v případě potřeby. Pole PASSWORDIDENT (Ident. heslo) a CONFIRM (potvrzení hesla) je nutno vyplnit, pokud má být vzdálený přístup k PlantWatchPRO chráněn heslem. Při importu modelu vytvořeného nebo upraveného programem Device Creator (např.: mymodel.xml) zkontrolujte, zda je soubor xml na USB klíčence ve složce "export\mydirectory\models\mymodel.xml.(mydire ctory může být nahrazeno jiným názvem). Důležité: Pokud je program Device Creator ve verzi nižší než 3.0, musí být soubor xml umístěn na cestě \models\dcreator\mymodel.xml Důležité: při importu stávajícího modelu budou některá data přepsána. Kopírovat model Tato volba slouží k vytvoření nových modelů podle stávajícího modelu, které lze poté upravit. Aktualizací modelu použitého jako základ pro jiné modely se stejné změny provedou i v navázaných modelech. 19 CZ ver

20 8. Konfigurace Uživatelé Administrátor Slouží k zadání hesla administrátora. Normální uživatel Slouží k vytváření nových uživatelů a přidělování oprávnění (konfigurace lokality/změna parametrů/správa alarmů) Systémové stránky Znovu načíst konfiguraci Tato funkce uplatní provedené změny konfigurace. Změny konfigurace systému nevstoupí v platnost, dokud není tlačítko stisknuto, což připomíná jeho červená barva ( )v případě, že byly v konfiguraci systému provedeny změny. Konfigurace systému se změní až potvrzením stiskem tohoto tlačítka. Obnovit/zálohovat Zálohovat konfiguraci lokality Po instalaci lze konfiguraci uložit a exportovat a pak ji použít k nastavení jiného systému PlantWatchPRO. Tuto operaci lze provést i přes web Obnovit konfiguraci lokality Import konfigurace systému z USB klíčeny. Vzdálený přístup Umožňuje nastavit vzdálený přístup uživatele. Z důvodu bezpečnosti systému je vzdálený přístup obvykle vypnut a povoluje se jen pokud je potřeba dálkový přístup servisních techniků. Plovoucí sání Slouží ke konfiguraci a aktivaci funkce řízení plovoucího sání. Sestava 1 (nebo 2) Informace Podrobnosti o provozním stavu a informace o krabicích a sestavách kompresorů. Konfigurace Při konfiguraci sestav kompresorů nastavte připojené vitríny, hlavní parametry algoritmu řízení tlaku plovoucího sání a vynulujte dobu výpočtu jedné nebo více vitrín. Aktualizovat software Aktualizace softwaru PlantWatchPRO je popsána v kap. "13. Použití USB klíčenky". CZ ver

21 8. Konfigurace Displej/hodiny Ovládací panel nastavení data/času a displeje. Síťová konfigurace Konfigurace nastavení připojení místní sítě (LAN). Ve výchozím nastavení je vybrána volba USE DHCP (použít DHCP), při níž systém automaticky určí potřebná síťová nastavení. Ruční nastavení sítě smí provádět jen k tomu kvalifikovaný pracovník. 21 CZ ver

22 8. Konfigurace Strom funkcí menu Konfigurace Konfigurace linky Linka 1/2 Seznam zařízení Zákaznické úpravy zařízení Připojení Správa modelu Konfigurace modelu Alarmy Import stand.modelů Export modelu Deník/graf/HACCP/hl. zobr. Popis měrové jednotky Informace o lokalitě import modelu Kopírovat model Odebrat model Uživatelé Administrátor Vzdálený uživatel Normální uživatel Seznam normálních uživatelů Plovoucí sání Sestava 1/2 Informace Konfigurace Systémové stránky Znovu načíst konfiguraci Zálohovat/obnovit Aktualizovat software Zálohovat konfiguraci lokality Obnovit konfiguraci lokality Displej/hodiny Síťová konfigurace CZ ver

23 8. Konfigurace CZE Detail zařízení Seznam proměnných Detail proměnné Seznam modelů zařízení Seznam modelů zařízení Seznam alarmů Seznam proměnných Seznam modelů zařízení Seznam proměnných Detaily normálního uživatele Sestava Detail sestavy Vitríny Seznam vitrín Detail vitríny Sestava Vitríny Seznam vitrín Detail vitríny Parametry Reset 23 CZ ver

24 8. Konfigurace 1 Konfigurace jednoduché linky Uživatel musí nejprve zkonfigurovat PlantWatchPRO, pokud jde o zařízení v konkrétní instalaci. Na domovské stránce otevřete menu CONFIGURATION (Konfigurace) LINE CONFIGURATION LINE (Konfigurace linky) 1 DEVICES (Zařízení). Postupně přidávejte všechna zařízení tvořící instalaci a připojená k lince 1, přiřaďte jim popisy, adresu a dle potřeby je zařaďte do skupiny (k dispozici je až pět skupin), abyste mohli určit jedno či více pravidel (viz sekce tohoto návodu věnované menu SCHEDULER (plánovač)). Každé zařízení musí mít vlastní adresu odlišnou od všech ostatních, jinak se v případě přidělení stejné adresy dvěma zařízením zobrazí chybové hlášení Po zadání zařízení se vraťte a vyberte položku LINE (Linka) 1 DEVICE CUSTOMISATION (zákaznické úpravy zařízení). Zde lze zadat názvy jednotlivých zařízení a jim odpovídajících proměnných. Vraťte se zpět a vyberte typ CONNECTION (Připojení) z nabídky podporovaných standardních protokolů, poté nastavte rychlost (BAUD RATE), počet datových bitů (DATA BITS), paritu (PARITY) a počet stop bitů (STOP BITS). Kroky 1, 2 a 3 opakujte pro LINE (Linka) 2 (pokud je použita). CZ ver

25 8. Konfigurace CZE 5 Alarmy lze zapnout nebo vypnout volbou MODEL MANAGEMENT (Správa modelů) MODEL CONFIGURATION (Konfigurace modelu) ALARMS (alarmy) a postupnou volbou zařízení ze seznamu, poté lze nastavit prioritu (priorita alarmu se v seznamu zobrazí různými barvami podle jednotlivých úrovní). 6 Poté se vraťte do předchozího menu a otevřete LOG/GRAPH/HACCP/MAIN VIEW (Deník/graf/HACCP/hlavní zobrazení) DEVICE DETAIL (Detail zařízení) VARIABLE DETAIL (Detail proměnné); objeví se obrazovka umožňující výběr: Četnost záznamu hodnot proměnné, barva použitá k vykreslení grafu trendu proměnné a případně i uvedení proměnné ve záznamu a v grafu. Význam sloupců seznamu zaznamenávaných proměnných: Freq: kmitočet vzorkování. G: zobrazení proměnné v grafu. P: uvedení proměnné v záznamu HACCP. M: uvedení proměnné na seznamu zařízení v instalaci (menu INSTALLATION). Délka záznamu hodnot proměnné závisí na době vzorkování, viz následující tabulka: Doba vzorkování Doba záznamu 30 s 13 dnů 1 min 26 dnů 3 min 80 dnů 5 min 133 dnů 15 min 400 dnů 25 CZ ver

26 8. Konfigurace 7 DESCRIPTION (popis)/unit OF MEASURE (měrná jednotka) slouží ke změně názvu a měrných jednotek proměnných. 8 Znovu nahrajte konfiguraci stiskem na obrazovce. Tím je linka konfigurována a všechna nastavení provedená v menu INSTALLATION (Instalace) lze zobrazit v menu CONFIGURATION (Konfigurace). CZ ver

27 8. Konfigurace Jak rozlišit zařízení (nebo skupinu zařízení) od standardu Příklad, jak vytvořit jiný model zařízení s jinými funkcemi, založený na IR33 1 Z domovské stránky otevřete menu CONFIGURATION (Konfigurace) MODEL MANAGEMENT (Správa modelu) ORIGINAL MODEL (Původní model), poté z menu COPY MODELS (Kopírovat modely) vyberte standardní model, od kterého začnete (například IR33 ) a poté v poli TARGET MODEL (Cílový model) zadejte název nového modelu (např. IR33modificato ) Vytvořený model se zatím shoduje s originálem. 2 Vraťte se do menu MODEL MANAGEMENT (Správa modelů) MODEL CONFIGURATION (Konfigurace modelu) a tak můžete upravovat nově vytvořená zařízení, změnou nastavení souvisejících s: ALARMS (Alarmy) LOG/GRAPH/REPORTS (Deník/graf/záznamy) DESCRIPTION (Popis)/UNIT OF MEASURE (Měrná jednotka). Tak lze vytvořit model odlišný od původního, ze kterého vycházíte, a přizpůsobit jej zvláštním potřebám. Po vytvoření modelu s vlastnostmi odlišnými od původního IR33 lze tyto typy zařízení instalovat, viz první krok postupu v sekci TUTORIAL (Výukový program). 27 CZ ver

28 9. Instalace Při otevření tohoto menu se zobrazí seznam všech zařízení dostupných v instalaci včetně jejich stavu: grafické LED u názvů zařízení mají následující významy: zelená - vše funguje, jak má. červená - na zařízení je alarm. modrá - zařízení vypnuto. šedá - zařízení není připojeno. Kromě toho se zobrazí hlavní předtím vybrané proměnné (volbou v menu CONFIGURATION (Konfigurace) MODEL MANAGEMENT (Správa modelů) CONFIGURATION (Konfigurace) MODELS (Modely) LOG/GRAPH/HACCP/ MAIN VIEW (Deník/graf/HACCP/hlavní zobrazení) DEVICE DETAIL (Detail zařízení)) nebo se alternativně zobrazí výchozí proměnné a jim odpovídající hodnoty. Po vyvolání detailů jednotlivých zařízení lze alarmy potvrdit (skončené i aktivní) a zobrazit graf trendu proměnných. Skupina 3 - Hodiny Zobrazí seznam parametrů systémových hodin. Jiné skupiny Skupina 4 - Konfigurace zařízení Zobrazí seznam parametrů souvisejících s konfigurací příslušného zařízení. Skupina 5 - Funkce Zobrazí seznam parametrů souvisejících s funkcemi. Aktivní alarmy Zobrazí seznam aktivních alarmů (viz kapitola 11 ALARMY/UDÁLOSTI). Skončené alarmy Zobrazí seznam aktivních alarmů (viz kapitola 11 ALARMY/UDÁLOSTI). Graf Graf proměnných. Horizontální osa je časová osa, svislá osa uvádí hodnoty proměnné. (Barvy se nastavují předem v menu CONFIGURATION (Konfigurace)). pomocí tlačítek a rolujte časovou osu a pomocí tlačítek a přecházejte mezi jednotlivými zařízeními. PlantWatchPRO dokáže vynést graf až pěti proměnných současně. Proměnné jen ke čtení Oblíbené Zobrazení hodnot nastavených jako oblíbené. Všechny proměnné. Zobrazí všechny proměnné. Zápis parametrů Oblíbené Zobrazení hodnot nastavených jako oblíbené. Všechny parametry Zobrazí všechny parametry. Skupina 1 - Konfigurace zařízení Zobrazí seznam konfiguračních parametrů alarmů. Skupina 2 - Řízení Zobrazí seznam ovládacích parametrů. CZ ver

29 9. Instalace CZE Najít Hledání proměnných nebo parametrů podle části názvu nebo kódu. Strom funkcí menu Instalace 29 CZ ver

30 10. Záznamy Konfigurovat záznam Vytvořit záznam Slouží k vytvoření záznam, včetně zadání názvu a popisu, typu (HACCP) a seznamu vypisovaných proměnných. Export záznamu Export záznamu HACCP Slouží k zadání hodnot parametrů (počáteční datum, název záznamu, období a četnost) podle stahovaného HACCP záznamu. Export záznamu proměnných Slouží k zadání hodnot parametrů (počáteční datum, název záznamu a období) podle stahovaného záznamu deníku. Tisk záznamu Tisk záznamu HACCP Slouží k zadání hodnot parametrů (počáteční datum, název záznamu, období a četnost) podle tisknutého HACCP záznamu. Pokud je záznam definován jako HACCP, může obsahovat pouze proměnné HACCP zařízení obsažených v instalaci. Definici HACCP proměnných zařízení lze upravit v menu Konfigurace modelu. Upravit záznam Upravit popis Úprava popisu záznamu. Upravit konfiguraci Úprava seznamu proměnných v záznamu. Kopírovat záznam Vytvoření nového záznamu podle stávajícího záznamu. Odstranit záznam Odstranění záznamu. Tisk záznamu proměnných Slouží k zadání hodnot parametrů (počáteční datum, název záznamu a období) podle tisknutého záznamu proměnných. PlantWatchPRO spolupracuje s libovolnou tiskárnou podporující USB a PostScript. Při práci přes web otevře PlantWatchPRO dialogové okno umožňující výběr složky, kam bude uložen záznam HACCP ( ve formátu.rtf, slučitelném s Microsoft Word) nebo záznam proměnných (ve formátu.csv, slučitelném s Microsoft Excel). Zobrazení záznamu dat Přímé zobrazení zaznamenaných proměnných. CZ ver

31 10. Záznamy CZE Strom funkcí menu Záznamy 31 CZ ver

32 Aktivní alarmy Zobrazení aktivních alarmů systému legenda k barvám alarmů červená - nejvyšší priorita oranžová - vysoká priorita žlutá - střední priorita bílá - nízká priorita 11. Alarmy/Události Relé Pokud je obsah sloupce EVENT (Událost) příliš dlouhý a nezobrazí se celý, vyberte příslušný řádek a otevřete detailní zobrazení Slouží k vypnutí relé aktivovaných programem PlantWatchPRO. Stisknutím příslušného pole a potvrzením stiskem ( ) se relé vypnou. Stažení alarmů Tato volba uloží seznam aktivních alarmů počínaje určitým datem, do souboru ve formátu.csv (slučitelný s Microsoft Excel). Skončené alarmy Zobrazení seznamu skončených alarmů. Události Seznam událostí uložených systémem. Významy ikon: informační událost Strom funkcí menu Alarmy/události Aktivní alarmy Skončené alarmy Detail alarmu Událost chyby Událost varování Událost Relé Stažené alarmy Detaily události CZ ver

33 11. Alarmy/Události Jak reagovat na alarmové signály z Plant WatchPRO Následuje popis, jak displej PlantWatchPRO zobrazuje alarmy, a jak na ně reagovat. 1 2 Pokud tlačítko ALARM zčervená ( ), je aktivní alarm na některém ze zařízení. Otevřením menu ALARMS/EVENTS (Alarmy/Události) ACTIVE ALARMS (Aktivní alarmy) zobrazíte seznam aktivních alarmů v celé instalaci, rozlišených barvami podle priorit. červená - nejvyšší priorita oranžová - vysoká priorita žlutá - střední priorita bílá - nízká priorita V našem příkladu je aktivní alarm s nízkou prioritou nazvaný Al. timeout defrost evap2 (A1. Vypršení prodlevy odmrazování výparníku 2) na zařízení IR33 #1. Ze seznamu aktivních alarmů stiskem řádky s alarmem otevřete stránku s detaily alarmu. Tím se zvýrazní datum a času aktivace alarmu a také tři pole (PV, CANC. a REM.), která jsou při prvním vyvolání stránky prázdná Zkratky: PV - PV - potvrzení alarmu Canc. - zrušení, tj. zrušení všech akcí souvisejících s alarmem (např. odeslání SMS, fax, ), které ještě PlantWatchPRO nestihl provést; Rem. - odebrání alarmu ze seznamu aktivních alarmů. 3 Pokud stisknete tlačítko, PlantWatchPRO zaznamená, kdo tuto operaci provedl, jako uživatele, který alarm potvrdil, navíc se uloží i datum a čas provedení operace. 33 CZ ver

34 11. Alarmy/Události Dalším stiskem tlačítka se uloží datum a čas, kdy byl alarm zrušen a kdo operaci provedl; může jít o jiného uživatele, než který předtím alarm potvrdil. Třetím stiskem tlačítka se uloží identita uživatele, který odstranil alarm z PlantWatchPRO. Po odstranění alarm už není zobrazován v seznamu aktivních alarmů, ale je zobrazován v seznamu skončených alarmů. Po zrušení alarmu tlačítko znovu zmodrá. Stiskem řádku s požadovaným alarmem se znovu otevře obrazovka detailu s uvedením data, času a jména uživatele, který alarm potvrdil, zrušil nebo odstranil. CZ

35 12. Plánovač Konfigurace vstupů/výstupů Toto menu slouží ke konfiguraci počtu pokusů o vyslání alarmového signálu (pokud byl předchozí pokus neúspěšný) a o časovém intervalu mezi jedním a druhým pokusem, u těchto signálů: fax SMS Dálkový přístup PlantVisorPRO. Pokud jde o ovou adresu, lze v PlantWatchPRO snadno a intuitivně konfigurovat údaje související s vytáčeným připojením. Kromě toho lze také nastavit proces a čas nulování bzučáků a tří relé. Telefonní seznam Lze zadat až pět příjemců faxu, pět příjemců SMS, pět příjemců u a jedno vzdálené připojení. Příjemce může mít zadáno i více adres, oddělených středníky (;), jak je tomu při odesílání běžných ů. Co je to pravidlo? U každé skupiny alarmů (včetně alarmů z různých zařízení) lze definovat sadu pravidel, která může určovat: sadu akcí (fax, SMS, , tisk, aktivaci relé, bzučáku, vzdálený přístup) časové rozmezí prodlevu. Akci provedenou při aktivaci alarmu. Pokud je nastavena prodleva, definovaná akce se provede až po této prodlevě. Pokud je nastaveno časové rozmezí, akce se provede, pokud alarm nastane v daném rozmezí. Konfigurace pravidel Časová pásma Slouží k zadání časových pásem realizace pravidel, dílčí menu DAILY/WEEKLY/SPECIAL EVENT (denně/týdně/při zvláštní události) lze využít k přidání nebo odebrání různě dlouhých časových rozmezí, která lze nastavovat zcela bez omezení. 35 CZ ver

36 12. Plánovač Akce Upozornění Konfigurace parametrů informování a aktivace kanálů alarmů. V zájmu správného zadání dat je nutno nejprve vytvořit časová rozmezí a pak zadat akce. Plánované činnosti Seznam naplánovaných činností; lze nastavovat parametry řídící různé činnosti a dle potřeby je přiřazovat ke skupinám zařízení (viz postup konfigurace). Naplánovaná pravidla Zobrazení seznamu naplánovaných pravidel s možností přidání/odebrání/úpravy; stiskem detailu pravidla se otevře zvláštní menu nastavení konfiguračních parametrů. Sign of life (Živý signál): tato funkce umožňuje přidání naplánovaného příkazu, kterým systém přes jeden z dostupných kanálů informuje o tom, že je funkční Záznamy Slouží k vytvoření a nastavení nové naplánované akce, která odešle záznam em nebo jej vytiskne. Pravidla Zobrazení sady pravidel s informování o alarmech, s možností přidání/odebrání/úpravy pravidel; stiskem detailu pravidla se otevře zvláštní menu nastavení konfiguračních parametrů. Test vstupu/výstupu Test správného fungování vstupních/výstupních kanálů. CZ ver

37 12. Plánovač Guardian Upozornění Konfigurace parametrů upozornění programu Guardian; nastavené kanály využívá program Guardian k odesílání informací o případných poruchách systému PlantWatchPRO zadaným technikům. Priorita alarmu Slouží ke konfiguraci priority alarmů, zadáním hodnot do příslušných polí. Pokud je vybrán typ alarmu, program Guardian kontroluje, zda je alarm spravován do uplynutí max. doby zadané v tomto poli. Pokud tomu tak není, je odeslána informace přes kanály nastavené v menu NOTIFICATIONS (Oznámeni). 37 CZ ver

38 12. Plánovač Strom funkcí menu Plánovač CZ ver

39 12. Plánovač CZE Nastavení plánovaných pravidel Následuje popis jednotlivých kroků nastavení, aby se světla vypínala každý pracovní den v 20:00 a ráno zapínala v 9: Z domovské stránky vyberte menu SCHEDULER (rozvrh) RULE CONFIGURATION (Konf. plán. pravidel) TIME BANDS DAILY (ČAS DENNĚ) : zadejte časová pásma pro vypnutí a zapnutí světel v našem příkladu vytvoříme dvě časová pásma, nazvaná pracovní den (09:00-20:00) a pracovní noc (20:01-08:59). K nastavení nočního pásma 21:00-06:00, je nutno rozdělit je na dvě pásma: 21:00-23:59 a 00:00-06:00. Z menu TIME BANDS (ČASOVÁ PÁSMA) WEEKLY (TÝDNĚ) menu: nyní vytvoříme časová pásma pro týdenní zapnutí/vypnutí světel: v našem příkladu byla vytvořena dvě pásma pro den a noc (dem = světla svítí, noc = světla nesvítí), nazvaná "pracovní den" a "pracovní noc"; nejprve zadejte již vytvořená denní pásma od pondělí do pátku (předpokládá se uzavření provozu v sobotu a v neděli. 39 CZ ver

40 12. Plánovač 3 Vraťte se do menu RULE (PRAVIDLO) CONFIGURATION ACTIONS (KONFIGURACE ČINNOSTÍ) SCHEDULED ACTIVITIES (PLÁNOVANÉ ČÍNNOSTI) menu: zadejte požadované činnosti (pro celou instalaci nebo jen pro některá zařízení s využitím činností přiřazených skupinám). Byly vytvořeny dvě činnosti světla ZAP a světla VYP, které zapínají a vypínají světla. 4 Poté otevřete menu RULE CONFIGURATION (KONFIGURACE PRAVIDEL) SCHEDULED RULES (PLÁNOVANÁ PRAVIDLA) : zadejte plánovaná pravidla, tj. první, které funguje v časovém pásmu, kdy mají světla svítit, spojená s činností, která rozsvítí světla, a druhé pravidlo, které funguje v době, kdy světla nemají svítit, spojená s činností, která zhasne světla. Pomocí uvedených čtyř kroků bylo nastaveno automatické rozsvěcení a zhášení světel; stejný postup lze využít k vytvoření dalších pravidel, která ovládají instalaci (celou instalaci nebo jen jednotlivá zařízení). CZ ver

41 12. Plánovač CZE Jak nastavit pravidla Následuje popis, jak nastavit PlantWatchPRO tak, aby informoval o alarmu s nejvyšší prioritou v noci (21:00-08:00) pomocí SMS. 1 Z domovské stránky vyberte menu SCHEDULER (ROZVRH) RULE CONFIGURATION (KONFIGURACE PRAVIDLA) TIME BANDS DAILY (ČASOVÁ PÁSMA DENNĚ) a vytvořte časové pásmo od 21:00 do 08:00; v našem příkladu se nazývá noc. Nezapomeňte, že při nastavování nočního pásma 21:00-08:00 je nutno jej rozdělit na 21:00-23:59 a 00:00-08:00. 2 Vraťte se do menu TIME BANDS (ČASOVÁ PÁSMA) WEEKLY (Týdně) : vytvořte týdenní časové pásmo, v němž platí "noc" každý den v týdnu; toto časové pásmo se nazývá "každou noc". 3 Vraťte se na RULE CONFIGURATION (KONFIGURACE PRAVIDEL) ACTIONS (ČINNOSTI) NOTIFICATIONS (OZNÁMENÍ) a zadejte činnost oznámeníí odeslat SMS, s výběrem SMS na jedno ze seznamu telefonních čísel "technik údržby X, což znamená, že SMS bude jediným informačním kanálem. 41 CZ ver

42 12. Plánovač 4 Vraťte se na RULE CONFIGURATION (KONFIGURACE PRAVIDEL) RULES (PRAVIDLA) menu: nyní vytvořte pravidlo (nazvané noční SMS ), s uplatněním prodlevy (DELAY) jedné minuly (zadejte 1 do příslušného pole); v poli ALARM PRIORITY (Priorita alarmu) vyberte volbu Highest (Nejvyšší), v poli TIME BANDS (Časová pásma) vyberte every night (každou noc, pásmo vytvořené v příslušném menu) a na závěr vyberte z menu ACTION (Činnost) volbu send SMS (odeslat SMS). Při těchto nastaveních dojde při vzniku alarmu s nejvyšší prioritou v libovolnou noc v týdnu k tomu, že PlantWatchPRO čeká jednu minutu a pokud alarm v této době nezmění stav na dokončený, bude informace o alarmu s nejvyšší prioritou odeslána SMS zprávou technikovi údržby. X". CZ ver

43 12. Plánovač CZE Konfigurace programu Guardian Následuje popis, jak odeslat fax na určité číslo, pokud na zařízení vznikne alarm s nejvyšší prioritou. 1 Z domovské stránky otevřete menu SCHEDULER (PLÁNOVAČ) PHONE BOOK (TELEFONNÍ SEZNAM) FAX menu a zadejte faxové číslo, na které se má informace zaslat, včetně krátkého popisu. 2 Vraťte se na SCHEDULER (PLÁNOVAČ) a otevřete GUARDIAN NOTIFICATIONS (OZNÁMENÍ) menu a vyberte ze seznamu faxové číslo, které jste předtím vybrali pod PHONE BOOK (TELEFONNÍ SEZNAM). 3 Vraťte se na GUARDIAN a otevřete ALARM PRIORITY (PRIORITA ALARMU) menu a vyberte typ alarmu, který má být spravován programem Guardian; v tomto případě vyberte volbu Highest (Nejvyšší), při které budou alarmy s nejvyšší prioritou předávány faxem, pokud nejsou spravovány do 30 minut ( 30 min je uživatelem zadaná hodnota). 43 CZ ver

44 Konfigurace u Následuje popis jednotlivých kroků konfigurace parametrů, které programu PlantWatchPRO umožní odeslat . Z domovské stránky otevřete SCHEDULER I/O CONFIGURATION CONFIGURATION a vyvolejte tak obrazovku konfigurace parametrů V poli SENDER (ODESÍLATEL) zadejte e- mailovou adresu odesílatele u Pole USER (UŽIVATEL), PASSWORD (HESLO) a SMTP je nutno vyplnit podle údajů, které poskytne ISP. Varování:pole SMTP vyžaduje zadání IP adresy a ne URL adresy. Tuto konfiguraci smí provádět jen kvalifikovaní pracovníci (administrátoři systému) Poté zadejte NUMBER OF ATTEMPTS (Počet pokusů) a prodlevu mezi pokusy (RETRY AFTER MINUTES) V poli TYPE (Typ) vyberte, zda využít přístup přes LAN nebo přes modem (přes poskytovatele) Pokud využíváte modem (tj. do pole TYPE (Typ) bylo zadáno. Provider (Poskytovatel), je nutno vyplnit i pole Dial- Up (Vytáčené): Z domovské stránky otevřete menu SCHEDULER I/O CONFIGURATION CONFIGURATION) DIAL-UP (VYTÁČENÉ) a pak v poli NUMBER (Číslo) zadejte telefonní číslo, které se má volat při odesílání u, zadejte také USERNAME (JMÉNO UŽIVATELE) a PASSWORD (HESLO). Varování: Hodnoty v polích NUMBER (ČÍSLO), USERNAME (UŽIVATELSKÉ JMÉNO) a PASSWORD (HESLO) využívané při vytáčeném připojení vám poskytne ISP Po provedení těchto kroků ověřte, že kanál ové konfigurace funguje, speciální funkcí tak, že z domovské stránky vyberete SCHEDULER (PLÁNOVAČ) I/O TEST (TEST VSTUPU/VÝSTUPU) a vyberte výchozí ový kanál (CHANNEL) ( ová adresa dříve zadaná do menu SCHEDULER PHONE BOOK CZ ver

45 13. Použití USB klíčenky CZE PlantWatchPRO dokáže přenést data z USB klíčenky; dokonce některé funkce nejsou dostupné přes web a lze je provést jen přímo v PlantWatchPRO. Uživatel má ve skutečnosti možnost stažení zaznamenaných hodnot vybraných proměnných, záznamu HACCP, konfigurace celé lokality, změn v různých modelech (které lze exportovat a pak použít na jiných lokalitách) a seznamu alarmů, které v instalaci vznikly. USB klíčenku lze také použít k nahrání nových dat do paměti PlantWatchPRO, což se hodí například při importu dříve zkonfigurované lokality, modelů založených na výchozích modelech dostupných ve standardních knihovnách nebo vytvořených programem Device Creator (balík IDE). USB klíčenku lze také využít k instalaci nových verzí programu PlantWatchPRO. Následující funkce jsou dostupné jen přímo na PlantWatchPRO pomocí USB klíčenky. (jsou v textu zvýrazněny symbolem ) IMPORT MODEL (Importovat model) RESTORE SITE CONFIGURATION (Obnovit zálohu lokality) UPDATE SOFTWARE (Aktualizovat software). Funkce Cesta k souboru Formát soubor u STAŽENÍ VÝKAZU HACCP ZÁLOHOVAT KONFIGURACI LOKALITY STÁHNOUT ALARMY EXPORTOVAT MODEL G:\export\site_name\ záznam G:\export\site_name\ konfig G:\export\site_name\ alarmy G:\export\site_name\ modely.rtf ---.csv.xml USB klíčenka musí být zformátována systémem FAT32. G:\ je název, který obvykle označuje vyjímatelný disk na PC, v tomto případě USB klíčenku. název lokality je název přiřazený složce, kam budou soubory uloženy, a jde o název, který uživatel zadal v menu CONFIGURATION(Konfigurace) SITE INFORMATION (Informace o lokalitě). K dalším funkcím, které vyžadují USB klíčenku, i když je PlantWatchPRO ovládán přes web, patří: EXPORT LOG REPORT (Export záznamu deníku) EXPORT HACCP REPORT (Export záznamu HACCP) BACKUP SITE CONFIGURATION (Záloha konfigurace lokality) EXPORT MODEL (Export modelu) DOWNLOAD ALARMS (Stažení alarmů). Následující tabulka uvádí seznam funkcí, které k uložení dat využívají USB klíčenku; názvy složek (automaticky vytvářených softwarem), kam jsou data ukládána (včetně příslušných adres) a také formát stahovaných souborů. 45 CZ ver

46 13 Použití USB klíčenky Stažení záznamu Haccp z plantwatchpro Následuje popis operací, které musí uživatel provést, když chce z PlantWatchPRO pomocí USB klíčenky stáhnout záznam HACCP, a poté data přenést na PC. Příklad: stažení denního záznamu, s údaji po 30 minutách, pro den 19. červenec Z domovské stránky vyberte menu REPORT EXPORT (EXPORTOVAT ZÁZNAM) HACCP REPORT (ZÁZNAM HACCP): V poli START DATE (DATUM OD) zadejte první den záznamu, tj. 2007/07/19. V poli PERIOD (OBDOBÍ) vyberte 1 day (1 den). V poli FREQUENCY (Četnost) vyberte 30 minutes (30 minut) (druhá možnost zobrazování proměnných HACCP je 12 hours (12 hodin)). Zasuňte USB klíčenku do portu. Na závěr stiskněte a pak OK na stránce s Varováním, která se objeví, a tím spustíte přenos dat z PlantWatchPRO na klíčenku. Po krátké chvíli se zobrazí okno s potvrzením nebo chybové hlášení, pokud na klíčence není dost místa, nebo nebyla správně zasunuta. CZ ver

47 13 Použití USB klíčenky Aktualizace softwaru PlantWatchPRO pomocí USB klíčenky Postup aktualizace softwaru PlantWatchPRO na novou verzi vydanou společností CAREL Zjistěte verzi softwaru, která je již instalována. Stáhněte si aktualizaci softwaru ze stránky do PC Soubor je komprimovaný a má název ve stylu Uxxxyyy.zip. Uxxxyyy.zip Vybalte soubor na USB klíčenku. Z domovské stránky PlantWatchPRO otevřete menu CONFIGURATION SYSTEM PAGES UPDATE SOFTWARE. Zasuňte klíčenku a stiskněte a pak OK v okně varování, které se zobrazí. Ze seznamu, který se otevře na nové obrazovce, vyberte složku patch jako zdroj aktualizace softwaru. Stiskem a pak OK v okně varování, které se zobrazí, spusťte aktualizaci softwaru. Po této operaci se objeví varování o nutnosti restartu a PlantWatchPRO se restartuje, čímž aktualizace softwaru vstupuje v platnost. Tato operace může trvat několik minut. USB Varování: nevyjímejte USB klíčenku, dokud neskočila aktualizace softwaru a nedošlo k restartování systému, jinak hrozí vážné poškození PlantWatchPRO i klíčenky po celou dobu provádění aktualizace softwaru nesmí dojít k výpadku napájení. 47 CZ ver

48 14. Navigace přes www ze vzdáleného PC PlantWatchPRO instalovaný na libovolném místě lze sledovat přes internet nebo telefonní linku. Tato funkce zobrazí na obrazovce PC přesně to, co zobrazuje dotykový displej PlantWatchPRO, a umožňuje využití téměř všech funkcí PlantWatchPRO. Ovládání plantwatchpro ze vzdáleného PC přes telefonní linku Poté, co PC běží, v Microsoft Windows (libovolné verze) z Ovládacích panelů vytvořte nové připojení k Internetu, tímto postupem: Otevřete CONTROL PANEL (OVLÁDACÍ PANELY) NETWORK AND INTERNET CONNECTIONS (SÍŤOVÁ PŘIPOJENÍ A INTERNET). Poté vyberte CREATE A NEW CONNECTION (VYTVOŘIT NOVÉ PŘIPOJENÍ) CONNECT TO THE INTERNET (PŘIPOJIT K INTERNETU) SET UP MY CONNECTION MANUALLY (NASTAVIT PŘIPOJENÍ RUČNĚ) CONNECT USING DIAL-UP MODEM (PŘIPOJIT VYTÁČENÝM PŘIPOJENÍM). Zadejte název připojení.. Zadejte telefonní číslo linky, k níž je připojen PlantWatchPRO. Vyberte, zda umožnit připojení všem uživatelům počítače nebo jen právě přihlášenému uživateli. V poli USER NAME (JMÉNO UŽIVATELE) zadejte PVRemote a v poli PASSWORD (HESLO) zadejte PD Bylo vytvořeno připojení, otevřete prohlížeč webu - Windows Internet Explorer - verze 7 nebo vyšší s možností zvětšování) a zadejte následující IP adresu: (pokud je PlantWatchPRO připojen k veřejné telefonní síti) nebo (pokud je PlantWatchPRO připojen k modemu GSM). Okno prohlížeče automaticky zobrazí obsah displeje PlantWatchPRO se stejnými možnostmi, jako přímo na dotykovém displeji. CZ ver

49 49 CZ ver

50 15. Strom funkcí CZ ver

51 51 CZ ver

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

VMU-C EM monitor spotřeby energie s funkcí web-serveru

VMU-C EM monitor spotřeby energie s funkcí web-serveru Stručný přehled vlastností a funkcí. Poznámka: Tento návod obsahuje pouze základní informace o monitoru spotřeby VMU-C. Podrobný návod je ke stažení na www.enika.cz. Monitor spotřeby elektrické energie

Více

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím následující pokyny: Komunikační router se musí používat v souladu s veškerými

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

HT102. Ovládací terminál. Shrnutí

HT102. Ovládací terminál. Shrnutí HT102 Ovládací terminál Shrnutí Terminál HT102 je rozhraní pro ovládání a sledování DDC mark regulátorů s runtimem Merbon. Je vybaven rozhraním Ethernet. Použití Ovládací pultík k volně programovatelným

Více

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall Komplexní internetový firewall Příručka k rychlé instalaci ZLD 2.20 19.7.2010 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/. 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone break

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone break Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone break 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Zjištění nezbytných údajů před instalací Tento krok je důležitý pouze pokud je Vaše připojení

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

Nastavení V-GSM-SI pro měření hladiny pomocí VSDP

Nastavení V-GSM-SI pro měření hladiny pomocí VSDP 1 Úvod ke konfiguračnímu programu VSDP_GSM U modulu GSM brány V-GSM_SI/F, která je použita v sestavě autonomního monitoru vodní hladiny V-LM-GSM je nutné nastavit, jako u jiných našich zařízeních, pomocí

Více

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Průvodce aktualizací softwaru střídače Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_48 Obsah Obsah 1. Úvod 2 Úvod 2 Zřeknutí se odpovědnosti 2 2. Požadavky před aktualizací 3 Aktualizace

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HW-T3 v2 Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Zjištění nezbytných údajů před instalací Tento krok je důležitý pouze pokud je Vaše připojení závislé

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL. Zyxel VMG bezdrátový N300 xdsl modem

Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL. Zyxel VMG bezdrátový N300 xdsl modem Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL Zyxel VMG1312 - bezdrátový N300 xdsl modem Obsah 1. Obsah balení 3 2. Zapojení a základní nastavení směrovače 4 1. Jak zapojit směrovač

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Stručný návod pro software dodávaný jako příslušenství k NetMini adaptéru. Komunikace UPS \ NetAgent Mini DK532, DP532. O.K.SERVIS Plus s.r.o.

Stručný návod pro software dodávaný jako příslušenství k NetMini adaptéru. Komunikace UPS \ NetAgent Mini DK532, DP532. O.K.SERVIS Plus s.r.o. Komunikace UPS \ NetAgent Mini DK532, DP532 O.K.SERVIS Plus s.r.o. 1/6 Popis adaptéru Do UPC Status LED Do LAN (LAN Port LED) Do DC adaptéru NetAgent Mini External Stručný přehled dodávaného software k

Více

Ares 10/12 První spuštění

Ares 10/12 První spuštění Ares 10/12 První spuštění Popis konektorů a zapojení Popis LED Alarm (červená) signalizace alarmového stavu, je-li některý senzor mimo povolený rozsah nebo je-li ve stavu alarm některý ze vstupů (2 Digital

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu Xerox WorkCentre M118i Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu 701P42710 Tato příručka představuje pohotovou referenci k nastavení funkce snímání do e-mailu na přístroji. Naleznete v ní tyto postupy:

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Bezpečnostní upozornění Zařízení neinstalujte poblíž zdroje vody, abyste zamezili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přístroj není vhodné umístit blízko

Více

NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Obsah VLASTNOSTI... 2 Přední panel... 2 Zadní panel... 3 POPIS MENU... 4 Aktivace klávesnice... 4 Menu... 4 System... 5 Account... 5 Config... 5 Version... 5 Model... 5 PŘIPOJENÍ...

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HN-T3A Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

HWg-STE zapojení konektorů

HWg-STE zapojení konektorů HWg-STE MANUÁL HWg-STE zapojení konektorů LED indikace Zelená: Žlutá: Power & Mode Link & Activity SENZORY Porty S1 a S2 pro připojení senzoru teploty nebo vlhkosti. - Max. vzdálenost pro 1 senzor 30m

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID PocketHome VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID ÚVOD Tato aplikace umožňuje pohodlné ovládání centrální jednotky systému PocketHome prostřednictvím Vašeho mobilního zařízení.

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

OBSAH & ÚVOD. KEY Nástroje pro práci s klíči a dálkovými ovladači. příprava a učení klíčů, učení dálkových ovladačů, diagnostické funkce a další

OBSAH & ÚVOD. KEY Nástroje pro práci s klíči a dálkovými ovladači. příprava a učení klíčů, učení dálkových ovladačů, diagnostické funkce a další PRŮVODCE INSTALACÍ OBSAH & ÚVOD Obsah & úvod... strana 1 SuperVAG sada... strana 2 SuperVAG sada... strana 3 I. AKTIVACE... strana 4 II. INSTALACE... strana 5 III. PŘIPOJENÍ... strana 6 IV. KONFIGURACE...

Více

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Upozornění před instalací Když

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP 12 Obsah Popis a použití 1 Instalace 1 Technické údaje 2 Popis funkce 2 Nastavení parametrů 3 Údržba a servis 4 Popis a použití Regulátor je určen k symetrizaci nestejnoměrně

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Návod k instalaci Kabel pro rozhraní USB

Návod k instalaci Kabel pro rozhraní USB KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Návod k instalaci Kabel pro rozhraní USB KERN DBS-A02

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena.

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena. V300/301 IP telefon Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 9/2008 3. vydání Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Přehled Tato příručka pro rychlou instalaci popisuje možnosti nastavení a používání

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná úvodní příručka Kapitola 1. Popis produktu Pokud váš počítač ThinkPad podporuje kartu bezdrátové sítě WAN (Wide Area Network), můžete tuto kartu bezdrátové sítě WAN

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1 MBus Explorer MULTI Uživatelský manuál V. 1.1 Obsah Sběr dat ze sběrnice Mbus...3 Instalace...3 Spuštění programu...3 Program MBus Explorer Multi...3 Konfigurace sítí...5 Konfigurace přístrojů...6 Nastavení

Více

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Dome Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I), ids-2cd624fwd-i/b UD.6L020B305A0EU

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více