MANDALA CESTA DO NITRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANDALA CESTA DO NITRA"

Transkript

1 závěrečná práce arteterapeutického kurzu MANDALA CESTA DO NITRA Mgr. Kateřina Herciková prosinec 2011

2 MANDALA A JEJÍ VÝZNAM Mandala je pohyb, kolo života, představa vesmíru, který neustále vzniká z jednoho centra, tíhne směrem ven a zároveň se z mnohosti sbíhá k jednomu středu. Tento základní vzor pozná každý člověk, neboť ho nosí v sobě. (Dahlke) Slovo mandala znamená ve starobylém jazyce sanskrtu kruh nebo střed. Také bývá vykládáno jako vnitřní obsah (manda) spojený s obklopující částí (la). Mandala začíná v jednom středu a z tohoto centra vycházejí všechny tvary. Nejstarší obrazce tohoto druhu se vyskytují už v paleolitu. Tvar mandal se dá také najít v půdorysu staveb ze starého Egypta, Babylónu a Jávy. Mandaly lze objevit po celém světě v mnoha odlišných kulturách: v křesťanství (růžicová okna katedrál a půdorysy sakrálních staveb), u indiánů (rituály léčení a ochranné mandaly), v Indii a Tibetu (dosažení moudrosti sebepoznání meditací nad obrazy mandal nebo meditace při vytváření písečných obrazů). Zřejmě nejznámější jsou mandaly z Tibetu vytvořené buddhistickými mnichy sypáním barevného jemného písku nebo obarvené rýžové mouky. Tyto mandaly se tvoří většinou k příležitosti nějaké iniciace, oslavy nebo jinak významné události. Mandala má svá pevně stanovená pravidla a vzor. Její vytvoření trvá několik dní a po dokončení je jako symbol pomíjivosti rituálně smetena a rozprášena do řeky. Tibeťané mandaly malují také na tzv. thanky (svinovací obrazy), které znázorňují většinou nějaký aspekt osvícené mysli (např. soucit, moudrost, ochranu, osvícení) a slouží jako pomůcka pro meditační praxi. Tibetské mandaly jsou malovány také na hedvábí, jsou tvořené meditací. Nejstarší nám známé mandaly pocházejí ze severozápadní Číny z jeskyní Tunchuang (z stol.n.l). Podle jedněch teorií pochází mandaly z Indie, podle jiných z Tibetu či sousední Číny z doby lámaistického buddhismu (teorie S. Cammanna, S. Hummela) Martin Brauen ve své knize Mandala. Posvátný kruh tibetského buddhismu nasbíral obrovské množství informací o tradici mandal v Tibetu, především o systému Kálačakry (tantrický systém pocházející z Indie). Brauen popisuje mandalu jako magický kruh, kruhový rituálně-geometrický či symbolický diagram nebo kruh opisující čtverec, ve kterém se nachází centrální symbol, obvykle číslice. Mandala ve východní tradici znamená symbolické vyjádření kosmických prvků, je používaná jako pomůcka při meditaci, předloha pro určité vizualizace, či pomůcku pro sebepoznání nebo meditaci o transcendentnu. MANDALA POHLEDEM C. G. JUNGA Švýcarský psychiatr C. G. Jung ( ) věnoval výzkumu mandal mnoho let a ucelené poznatky ze své praxe s pacienty vydal v knize Mandaly. Obrazy z nevědomí v roce Poprvé se o mandale zmínil už v roce 1929 v práci Das Geheimnis der Goldenen Blüte. Články o mandalách publikoval od konce 50. let. Jung tak jako první uvedl koncept mandaly do západního myšlení. Zabýval se vysvětlením funkce mandaly či ochranného kruhu. Zdálo se mu, že se jedná o tradiční protilátku proti chaotickému stavu mysli. K tomuto závěru byl veden především některými svými pacienty, kteří si ve stavu psychické disociace či dezorientace vytvořili mandaly a používali je jako výchozí bod k získání vnitřního pořádku, návratu k sobě a znovuzískání jednoty psychiky, tak zvaného self. Jung mluví o pokusu o sebeuzdravení, který neprýští z vědomé oblasti, ale který je instinktivním reflexem. 2

3 Podle něj nebyly však všechny mandaly jen produkty chaotických a rozporuplných stavů. Lidé na celém světě kreslí, malují, ryjí do kamene či staví podobné výtvory spontánní imaginace tehdy, když se jim psychicky přihodí (bez jakéhokoliv úmyslu se objeví zevnitř). Podobné mandaly vzniklé ze snů a vizí lze podle Junga najít v Evropě především v oblasti středověké přírodní filosofie, která se opírá o církevní alegorii založenou na čísle čtyři. Podle Junga je struktura mandal archetypálním symbolem jednoty, který je obsažen v kolektivním nevědomí.totožnost nevědomých individuálních obsahů s obsahy etnických paralel se projevuje nejen v obrazovém ztvárnění, ale i ve shodném významu. Jung si byl vědom toho, že přes svůj předpokládaný archetypální původ vykazují formy mandal výrazné rozdíly. Upozorňoval na rozdíl mezi křesťanskými a buddhistickými mandalami. Jung ve své knize Mandaly (str ) shrnuje získané poznatky takto: V oblasti náboženských rituálů a v psychologii označuje slovo mandala kruhové obrazy, jejich kreslené, malované, plastické nebo taneční ztvárnění. Plastické obrazce tohoto typu existují zejména v tibetském buddhismu a jako taneční figury se kruhové obrazy nacházejí v klášterech dervišů. Jako psychologické fenomény se spontánně vyskytují ve snech, v jistých konfliktních stavech a u schizofrenie. Velmi často obsahují čtvernost nebo násobek čtyř ve formě kříže, hvězdy, čtverce, osmiúhelníku. V tibetském buddhismu přísluší obrazci význam kultovního nástroje (jantar), který má podporovat meditaci a koncentraci. Mandala se zpravidla objevuje ve stavech psychické disociace nebo desorientace, například u dětí mezi rokem, jejichž rodiče se právě rozvádějí, nebo u dospělých, kteří jsou v důsledku své neurózy a jejího léčení konfrontováni s protikladnou problematikou lidské povahy a podle toho desorientováni, nebo u schizofreniků, jejichž obraz světa se stal v důsledku vpádu nepochopitelných obsahů nevědomí chaotický. Jde přitom zjevně o sebeléčebný pokus přírody, který nepramení z vědomého uvažování, nýbrž z instinktivního impulsu. Kvadratura kruhu je jedním z mnoha archetypických motivů, jež jsou základem výtvorů našich snů a fantazií. Můžeme ji označit za archetyp celosti. Individuální mandaly jsou, jak lze očekávat, nanejvýš rozmanité. V převážné většině je pro ně charakteristický kruh a čtvernost. Příležitostně však bývají i mandaly s číslem tři a pět. Kultovní mandaly vykazují zvláštní styl a omezený počet typických motivů. Individuální mandaly používají takřka neomezené množství motivů a symbolických narážek, z nichž je snadno patrné, že se pokoušejí vyjádřit buď celek individua v jeho vnitřním nebo i vnějším prožitku světa, nebo jeho hlavní vnitřní vztažný bod. Jejich předmětem je bytostné Já (Selbst) v protikladu k já. Individuální mandala nezřídka vykazuje jisté rozdělení na světlou a tmavou polovinu s jejich typickými symboly. Je empiricky zjistitelné a snadno pochopitelné, že takové obrazy mají podle okolností značný terapeutický účinek na své zhotovitele, protože často představují velmi smělé pokusy o souhrnný přehled a složení na pohled patrně neslučitelných protikladů a o překlenutí zdánlivě beznadějných oddělení. Již pouhý pokus v tomto směru mívá léčivé účinky, ovšem jen tehdy, když se děje spontánně. Od umělého opakování nebo záměrné imitace takových obrazů nesmíme nic očekávat. Jung na základě pozorování obrazů svých pacientů vysledoval následující formální prvky symbolu mandal (str. 89): 1. Tvar kruhu, případně koule nebo vejce. 2. Kruhový tvar je utvářen jako květina (růže, lotos) nebo kolo. 3

4 3. Centrum je vyjádřeno sluncem, hvězdou, křížem, většinou tvořenými čtyřmi, osmi nebo dvanácti paprsky. 4. Kruhy, koule a křížové formy jsou často znázorňovány jako rotující (svastika). 5. Kruh je znázorněn hadem umístěným okolo centra, kruhově nebo spirálovitě. 6. Kvadratura kruhu jako kruh v čtyřúhelníků nebo opačně. 7. Zámek, město, dvůr je kvadratický nebo kruhový. 8. Oko se zobrazeno s panenkou a duhovkou. 9. Vedle tetradických obrazců (a násobků čtyř) se vyskytují avšak mnohem vzácněji i triadické a pentadické tvary. Určitý počet archetypů je trvale nebo dočasně zahrnut do rozsahu osobnosti. Tímto kontaktem získávají individuální ráz, jako je např.stín, animuj a anima. Výklad některých symbolů podle Junga: Oko zřejmě znázorňuje vědomí (jako orgán vnímání). Oči v mandale znamenají pozorující vědomí, ale přesto je nutno vzít v úvahu, že texty i obrazy připisují oči mytické postavě. Oko může také znamenat nový vhled, případně uvědomění z hlubin nevědomí (moře). Význam úplného bytostného Já. Oko je také známý symbol Boha Kámen ve středu mandaly znamená nové centrum osobnosti, bytostné Já. Nezřídka se také zobrazuje jako nádoba. Nádoba vyjádření obsahu. Rostlina představuje něco klíčícího, růst, případně vývoj. Květina představuje vývoj z centra. Růže uspořádána do 4 paprsků naznačuje kvadraturu kruhu = protiklady ve svém sjednocení. Lotos v indickém jazyce označuje lotosový květ ženský klín, má stejný význam sjednocení protikladů jako růže. Zvířata instinktivní síly nevědomí, které mandala drží pohromadě v jednotě. Tato integrace instinktů tvoří předpoklad individuace. Had je podsvětní a současně duchovní bytost. Had umístěný nejprve ve čtvercích a pak v kruzích kolem centra znamená obcházení kolem dokola a cestu do středu. Had znamená uvědomění pudové povahy. Může mít i význam hada střežícího poklad uvnitř středu (těžko dosažitelná drahocennost v centru). Had personifikuje nevědomí, je atributem ďábla. Ryba představuje obsah nevědomí. Je symbolickým atributem Krista Páv nebo pták Fénix vychází znovuzrozen z ohně. Proces proměny se blíží ke svému cíli. V alchymickém procesu se drak proměňuje v orla, páva, v Hermovu husu nebo ve Fénixe. Kristus jako idea je symbolem úplného bytostného Já. Z psychologického hlediska znamená Kristus jednotu, která je zahalena tělem Matky Boží nebo mystickým tělem (Církví) jako okvětními lístky. Vrch a spodek nezřídka se nachází vně ochranného kruhu místo uvnitř. Celá ostrost konfliktu dosud není pochopena nebo je pociťována jako nesnesitelná. Ohraničený kruh pak chrání proti možnému rozbití v důsledku napětí protikladů. Levotočivost - naznačuje pohyb k nevědomí, tedy ponoření. 4

5 VÝSKYT MANDAL Symbolický význam kruhu vyplývá z jeho dokonale pravidelného tvaru, který je organizován kolem pevného bodu. Jako takový představuje ideální jednotu s pevným středem a zároveň i nekonečno a věčnost. Sám vesmír je mandalou, skládající se z nesčíslného počtu mandal nejrozličnějších dimenzí. Naše Země je také mandalou. Zmenšíme-li měřítko, nalezneme oceány, jejichž stavebními kameny jsou vodní kapky a tím mandaly. Pevné struktury, země a hory jsou uspořádány z nerostů. Jejich základními stavebními kameny jsou krystaly a mnoho krystalů tvoří opět mandaly. Mandaly můžeme pozorovat všude v přírodě např.letokruh stromu, kruhy na vodě, květ, pavučina, vločka, slunce, oko. Mandala jako symbol se objevuje ve středověku také ve schématech alchymistů a zejména astrologů. Lidská obydlí měla zpočátku často tvar mandaly. Dnes to ještě uvidíme u afrického kralu nebo indiánského týpí. Náboženská místa, chrámy jsou po celá staletí nápadně často zakládány ve tvaru mandaly. Všechny kostely ve stylu baziliky a právě tak řecký ortodoxní chrám tvoří shora pozorováno přesně základní tvar tibetské jantary spojení krychle (čtyřúhelník pro to světské) a koule v kopulu nad ní (koule a kruh reprezentují to božské). Mnoho našich moderních divadel a cirkusové arény jsou kruhové, neboť byly původně sakrálními místy. Slovo divadlo pochází z theater (řecké soovo Theos = Bůh a jatros = lékař) a znamená místo, na kterém budete díky setkání s božským uzdraveni. Náboženské stavby Východu, jako pagody a stúpy, jsou ještě dnes zcela vědomě podle tohoto vzoru budovány a užívány. A také pyramidy Egypťanů a Mayů ukazují tentýž princip. Specifickou mandalu lze nalézt také uvnitř labyrintu neboli bludiště. Symbol bludiště se objevuje ve všech koutech světa jako součást hledání moudrosti a sebepoznání. Kruhová bludiště na podlaze křesťanských chrámů symbolizovala cestu poutníků do duchovního centra křesťanství Jeruzaléma. Mniši a poutníci bludištěm procházeli v hluboké meditaci po kolenou. MALOVÁNÍ MANDAL Malování mandal má relaxační a meditativní účinek. Myšlení a cítění se díky tomu zklidňuje a harmonizuje. Zjasňuje se pozornost. Člověk prožívá vnitřní klid a mír. Z mandal vychází zvláštní síla, mocná energie. Byla známa již starým kulturám a zabývá se jí i současná psychologie. Když se chvilku pozorněji díváme, objevíme v každém chaosu určité tvary a podoby. Známí malíři jako Goya nebo Klee někdy pomáhali své fantazii volným čáráním. Tento směr volné (automatické) kresby bez předem daného myšlenkového konceptu může přinést svému tvůrci osvobození z vlastních nároků na dokonalost (pro člověka racionálního, který je zvyklý odvádět perfektní výkon) nebo získání větší sebedůvěry (pro člověka, který si nevěří, má zablokovanou kreativitu a má strach z výsledku). Pro člověka výkonového i vnitřně nejistého může být zkušenost z volně namalované mandaly příjemným relaxem i velice cenným zjištěním, že v sobě má velký tvůrčí potenciál, který nemusí být řízen hlavou. Tyto poznatky jsem si ověřila i v praktické části své práce. Ohlas účastníků mandalového večera dokázal, že malování mandal lidem přineslo zklidnění, uvolnění a naladění na vnitřní kreativitu, stejně tak větší sebedůvěru ve své schopnosti. I když řada účastníků tvrdila, že neumí malovat a v životě se tomu nevěnují, jejich obrázky jsou plné fantazie a barev. 5

6 Tvůrce mandaly by se měl cítit svobodně a malovat podle svých představ. Přesto by měl zachovávat jistou symetrii, protože pozitivní (zklidňující) vliv mandaly záleží na jejím grafickém uspořádání. Každá mandala je symbol. Pozorování určitých barev vyvolává určité pocity. Mandala je symbol v němž se myšlení a cítění sjednocuje. Harmonicky namalovaná mandala navozuje příjemnou atmosféru a pohled na ni uklidňuje a léčí. Velkou roli hraje barevné a tvarové uspořádání mandaly. Z každé vychází určitá specifická energie, která se rozprostírá od středu, vyzařuje ven a přesahuje do prostoru. Tvary a symetrie Kruh je výrazem celistvosti, transcedence. Kříž vyjadřuje uspořádání světa. Kříž v kruhu neboli kolo světa je prastarým symbolem božského řádu. Existují znaky, které mají zvláštní vnitřní sílu. Jsou to znaky, které v sobě sjednocují protiklady, takže jejich rozpor mizí a projevuje se vyšší řád (např. symbol jin-jang nebo Boží oko s věncem paprsků). Kříž v kruhu je nejjednodušší mandala. Má tvar kruhu a je symetricky rozložená kolem středu. Z tohoto pohledu jsou všechny mandaly různými variacemi kruhového kříže. Existuje osová symetrie, jejíž příkladem je motýl (vpravo-vlevo), pak bodová symetrie, která může být různě vystavěna i symetrie dělící prostor pomocí rovin. Existuje však i čtyřdimenzionální symetrie, ve které se v každém bodu odráží celek. Příkladem může být hologram. Lze jej libovolně zvětšovat či zmenšovat, obrazy zůstanou stále podobné. Barvy Barvy se většinou nevyskytují samostatně, ale jako směs barev. Může být harmonická nebo disharmonická, může působit žensky nebo mužsky, luxusně nebo lacině. Každý barevný odstín má svůj protějšek (komplementární barvu), s nímž vchází do celku. Černá a bílá, modrá a oranžová nebo růžová a zelená tvoří dohromady vždy šeď. V lidském oku existují různé receptory barevného vidění, které se vyvinuly jako součást mozku. Každý receptor vnímá pouze určitou oblast viditelného světla (spektra) a barevný vjem vzniká mícháním. Podobně funguje stínítko obrazovky se základními barvami zelenou, červenou a modrou. Když se tyto barvy smíchají tak, jak se míchají světla reflektorů, vzniká bílé světlo. Při malování je to jinak. Začínáme na bílém papíře. Barevná vrstva na něm působí jako filtr. Vrstva žluté barvy propouští (příp. odráží) z bílého světla papíru pouze žlutou část spektra. Tři základní barvy malíře jsou žlutá, červená a modrá. Smícháme-li tyto tři barvy tak, jak je míchají malíři pokojů, dostaneme černou ovšem jenom teoreticky, v praxi vychází v nejlepším případě antracitová (odstín šedé). Avšak to, co emocionálně prožíváme jako barvu, je mnohem víc, než jen sestava základních barev. Např. lesk zlata, křišťálového skla, fluorescence, perleť, třpyt, opalizování aj. jsou komplexní jevy, které souvisejí s odrazem světla, kmitáním a mícháním. Od nejstarších dob je barva těsně spjata s člověkem. Od prvních okamžiků po narození je člověk schopen vnímat barvy. Proto je náš vztah k nim silný a vyhraněný. Již řecký lékař Hippokratés (asi před n.l.) dával barvy do souvislosti s lidskou povahou. Vypracoval podle nich teorii čtyř základních typů temperamentu (temperament znamená řecky něco jako správné míšení ). Hippokratés měl na mysli míšení čtyř hlavních šťáv v lidském těle, temperamentem rozuměl povahu člověka a učil, že závisí na poměru krve sanguis, černé žluči melancholé, žluči cholé a hlenu flegma. Podle tohoto rozdělení stanovil základní lidské typy: sangvinik červená barva, flegmatik zelená barva,cholerik žlutá barva, melancholik modrá barva. 6

7 V psychologii barev lze vysledovat tři základní výzkumné proudy. První proud zkoumá prožitkovou kvalitu barev, tedy vztah barev vůči pocitům a ladění. Druhý proud se zabývá psychofyziologickou stránkou barevného vnímání a třetí proud zkoumá symbolickou hodnotu barev, tedy jak je specifický význam barvy určen konvencí. Aplikace poznatků z tohoto oboru je dále rozvíjena v diagnostice osobnosti, kromě toho také v designu (v psychologii prodeje, v architektuře atp.). V psychologii barev se používají tři základní pojmy. Jsou to tři důležité vlastnosti barev: barevný tón (také odstín), světlost a sytost. Barvy působí na lidské city proto také na ně reagují mnohem silněji lidé citově založení. Psychologie má pro tyto lidi přesnější pojmenování. Německý psychiatr Ernst Kretschmer ( ), který se zabýval typologií, rozdělil lidi na dva druhy: na cyklotýmy a achizotýmy. Cyklotýmové jsou lidé otevření, jenž snadno podléhají citům, pocitům a náladám svým i svého okolí. Vůči barvám jsou mnohem vnímavější než schizotýmové to jsou suší systematici, které barvitost světa drásá a kteří své city neustále kontrolují. Na rozdíl od cyklotýmů vnímají z okolního světa především tvary a ne barvy. Pokud si mají vybrat mezi barvami, volí obvykle odstíny chladné hlavně modrou a zelenou. Oproti tomu cylkotýmové mají nejraději žlutou a červenou. Švýcarský psychiatr Carl Gustav Jung ( ), tvůrce jiného typologického systému zjistil, že lidé projevující se jako extroverti (zaměřeni na vnější svět), dávají přednost teplým barvám, žluté a červené, kdežto introverti (lidé uzavření do svého nitra), mívají v oblibě zelenou a modrou. K podobným záměrům došli i další psychologové. Švýcarský psychiatr Hermann Rorschach ( ) využil hlubokých souvislostí mezi barvami a lidskými city v psychologickém testu, který je dnes asi nejrozšířenější a nejpopulárnější psychodiagnostickou metodou na světě. Je originální a přitom velice jednoduchý. Skládá se z deseti skvrn vzniklých kápnutím černého nebo barevného inkoustu na bílý papír. Přeložením papíru vznikne symetrický útvar, který může leccos připomínat motýla nebo květ, tvář naší představivosti se meze nekladou V jeho testu se nabízí možnost odhalit celou osobnost. Rorschachův test tedy hodnotí lidi podle jejich celkového vztahu k barvám. Ale všichni lidé, a to jak extroverti tak introverti, mají navíc různý vztah k jednotlivým barvám. Každý z nás má nějaké své oblíbené barvy, ale i jiné, které jsou nám úplně lhostejné nebo neoblíbené vzbuzující odpor. Na základě této skutečnosti vypracoval švýcarský psycholog Max Lüscher (nar. 1923) populární barvový test, který pracuje výhradně s barvami. Použil karty ve čtyřech základních odstínech tmavomodrou, temnou zeleň s nádechem do modra, červenooranžovou a světle žlutou a doplnil je ještě barvami pomocnými: fialovou, hnědou, černou a šedou. Čtyři základní barvy představují podle Lüschera základní lidské potřeby: modrá klid a spokojenost, zelená sebeuplatnění, červená činnost, žlutá naději. Významy těchto barev jsou neměnné. Rozhodující je osobní poměr k barvě, a ten má každý jiný. Někdo může určitou barvu shledávat příjemnou, jinému se zdá nudná, a pro jiného je to barva nepříjemná. Testovaná osoba řadí barvy vedle sebe od nejsympatičtější k méně sympatické. Přitom nezáleží jen na pořadí jednotlivých barev, ale především na jejich vzájemném vztahu, na barevných kombinacích v řadě osmi barev, podle toho jak je testovaná osoba poskládala. LBT patří mezi uznávané psychologické projektivní testy. Jeho obliba mezi psychology je obrovská, protože umožňuje rychle proniknout do dynamiky emocionálních procesů, odhaluje zdroje motivace chování, poukazuje na preferenci či odmítání psychologických potřeb člověka,odkrývá zdroje úzkosti a regulační mechanismy jejich zvládání informuje o individuálním způsobu reagování při konfrontaci s výkonem. 7

8 VÝZNAM BAREV Každý člověk má jinou stupnici barev a jedinečný barevný klíč k svojí osobnosti, přesto jsou obecné významy barev stálé. Jsou totiž založeny na jejich fyziologických i psychologických účincích a na vlastnostech, které jim lidstvo připsalo na základě tisíciletých zkušeností. žlutá oranžová zelená Je veselá, živá barva, pronikavá a projasňující, povzbuzuje, osvobozuje, přináší uvolnění, pocit souladu, harmonie. Je to barva výstrahy. Povzbuzuje sebevědomí a optimismus, uzdravuje tělo a mysl. Rozvíjí samostatnost, nezávislost, uvědomění si sebe sama. V negativním aspektu může přinést strach z omezení, povrchnost, závist, sebepřeceňování, žárlivost a falešnost. Jde o archetyp otce (slunce). Souvisí s levou hemisférou, podporuje racionální myšlení. Je barvou radosti, moudrosti (barva roucha buddhistických mnichů). Je mimořádně povzbuzující, podporuje zdravé prosazování, aktivní úsilí. Posiluje tělo, podporuje trávení, pomáhá překonávat citové ochromení, depresi. Vyvolává pocit radosti, je spojena s představou slunce, tepla, bohatství, zlata, úrody. Působí přirozeně, ale někdy i jedovatě, je spojena s představou chladu, vlhka, ticha, rostlin. Zelená je nejrozšířenější barvou na naší planetě, barvou vegetativního života, která podporuje rozvoj a růst. Má tišící účinky, uklidňuje nervovou soustavu. Souvisí se smyslovým vnímáním. Povzbuzuje přátelství, pocity sounáležitosti s ostatními, mír. Souvisí se službou druhým, s potřebou být užitečný. tmavozelená Uklidňuje a chrání, ale také omezuje, je přátelská, dává pocit bezpečí a naděje. modrá Modrá barva uklidňuje, uvolňuje, čistí. Uvolňuje mysl, aby se mohla otevřít inspiraci a intuici, pomáhá také proti pocitům samoty a opuštěnosti. Je barvou hluboké vody. Odedávna je svázána s náboženskými pocity např. v křesťanství je barvou Panny Marie, v Tibetu barvou nehybné záře vědomí. Přináší klid, rozjímání spojuje se s uvážlivým, mírným způsobem života. Jde o archetyp matky (voda). tmavomodrá Tmavomodrá je barva klidná, vážná až skličující, barva dálek, hloubky, rozjímání tyrkysová světle modrá růžová lososová červená Odstín tyrkysové je nejchladnější barva, může souviset s vodou (moře). Působí přívětivě, vyvolává představu oblohy a vzduchu, ticha a touhy Barva křehkosti a naivity, patří k malým holčičkám, ženy mohou tuto barvu používat ve spojitosti s menstruací (tělesný symptom). Používání růžové a černé může poukazovat na negativní pojetí svého těla. Lososová je zjemněná růžová, značí křehkost a jemnost. Je vzrušující, energická, prudká až náruživá, silná, mocná, spojená s představami ohně, krve, nebezpečí, lásky a sexuality, hluku. Je to mimořádně povzbuzující, aktivní barva. Zahřívá, dodává energii, probouzí životní sílu. Podněcuje hluboké emoce. Je také barvou boje, zuřivosti, násilí, odvahy a vůle. 8

9 červená purpurová/ vínová fialová světle fialová Kombinace červené s černou tendence ke konfliktu. Kombinace červené a zelené volání o pomoc, varovný signál (podezření na týrání v dětství). Kombinace červené a fialové je odvážná, provokující. Působí důstojně, hrdě, vznešeně, povzbudivě, je spojen s představou spravedlnosti a majestátu, barva císařů. Dříve si jí mohli dovolit jen bohatí pro její nákladnost. Neklidná, znepokojivá, melancholická, tajemná, osobitá, náročná barva. Ve Východní tradici jde o barvu meditace, Nadjá. Představuje také duchovnost, mystiku, proměnu, inspiraci, sjednocení protikladů, citovou stálost, individualismus. Působí začarovaně, rozpolceně, slabošsky, je to barva magie, melancholie, opojení. hnědá šedá bílá černá zlatá Je barva střízlivá, mlčenlivá, solidní a vážná, realistická, spojená s představou jistoty a pořádku, domova, tradice, zdrženlivosti, barva země, klidná, teplá, vyzařuje z ní důvěrnost, prostota a pokora. Je spíš pasivní, zato pomáhá probudit zdravý rozum, schopnost stát nohama na pevné zemi. Je barva netečná, smutná, spojená s představou chudoby a pokory. Zjemňuje barvu. Nesmí jí být ale moc. Vzniká smícháním bílé a černé. Může se objevovat u lidí se sklony k workoholismu. Je barva čistoty a nevinnosti, neurčitá, nejistá. Dává sílu, je světlem, které očišťuje. Stabilizuje, posiluje, probouzí bdělé vědomí a tvořivost. Je bílým papírem, na který je možné namalovat cokoliv. Umocňuje působení barvy, s kterou je používána. Kdo barvu často používá může fungovat jako spojovací článek v rodině a ve vztazích obecně. Přináší snahu po perfekcionismu, vypadat čistě. Je barva tmy, nevědomí, smrti a smutku,vzdorného protestu, zlého tajemství, nicoty. V našem kulturním prostředí je považována za negativní. Příliš mnoho černé může navodit stavy sklíčenosti, zhoršit citový i tělesný stav člověka. Dá se za ní skrýt (barva používaná v pubertě). Tuto barvu používají víc muži. Ve spolupráci s ostatními barvami, ale může působit jako ochranná barva, nejúčinněji v kombinaci s bílou. Vyrovnává tak polaritu lidem, kteří nad sebou ztrácejí vládu. Černá a bílá v sobě obě obsahují celé barevné spektrum a jsou symbolem protikladů, které bez sebe nemohou existovat (jin a jang). V různých kulturách se obě stávají symboly počátku i konce, zrození i smrti. důležitou a vzácnou barvou je zlatá, jež vlastně přísluší jen "zlatému středu" a hlavně sloužila k zobrazení loga a slunečního světla jako symbolu zjeveného světla. Také ve světském světě je zlato vyhrazeno pro nejdůležitější a centrální věci. Už sama vysoká materiální hodnota základního kovu za to ručí. Tak je zlatá barvou a kovem králů a císařů jak v západní Evropě, tak i ve všech jiných částech světa. Stačí nám jen pomyslet na bájné poklady Mayů, Aztéků a Inků, jimž byla také jako barva jejich nejvyššího božstva, Slunce, posvátná. (Dahlke) 9

10 PRÁCE S MANDALAMI V ARTETERAPII Malování mandal nabízí nepřebernou škálu technik a témat pro obor arteterapie. Každá cílová skupina klientů potřebuje jisté modifikace s ohledem na schopnosti jemné motoriky, koncentrace, mentální schopnosti a otevřenost k vlastní tvorbě. U klientů mladších dětí, seniorů nebo osob s mentálním postižením je vhodnější začít s předkreslenými vzory mandal. Není to však pravidlo. Klient by měl dostat vždy na výběr. Po určité době je možné člověku nabídnout prázdný kruh místo vzoru omalovánek. Důležité je zdůraznit volnost používání barev a vzorů. Klient má v mandale možnost zažít svobodu tvorby, která je ohraničena pouze tvarem kruhu. Terapeut může a nemusí klienta časem poučit o pravidlech, která využívají různé kultury k meditaci nebo léčení (tvary a symboly, používání číselných pravidel, harmonie barev). Jung se zmiňuje o nevědomém tvoření takto: Obrazy představují jakési ideogramy nevědomých obsahů. Použil jsem samozřejmě tuto metodu i sám u sebe a mohu potvrdit, že člověk může opravdu malovat složité obrazy, o jejichž skutečném obsahu nemá ani tušení. Během malování se obraz vyvíjí tak říkajíc sám ze sebe, často dokonce v rozporu s vědomým záměrem. Je zajímavé pozorovat, jak provedení obrazu překvapivým způsobem kříží vědomá očekávání. (Mandaly, str. 75) Malováním mandal lze zpracovávat vlastní emoce, snové obrazy, situace ze života S mandalou se dá pracovat také na úvod jiné techniky, proto aby se klient naladil na svět barev a fantazie. Mezi témata, která jsou pro zpracování v mandalách vhodná patří zejména: příroda a vesmír (květ, pavučina, sněhová vločka, letokruh stromu, hnízda ptáků, země, planety, galaxie), labyrint, spirála, zdroj (vlastní síly, motivace apod.), tělo, pocit z jiné osoby, ze vztahu, živly aj. Mandaly mohou vznikat také s volným zadáním namalovat téma současného života, problém, nemoc, zdroj radosti, výsledný stav (po vyléčení, vyřešení problému). Malování emoce (strachu, nejistoty, bezmoci, nenávisti, odmítání, odříkání, odpuštění, přijetí, odvahy, jistoty, lásky, radosti aj.) lze využít buď jako techniku k otevření skrytých významů a verbalizování problémové situace ze života klienta nebo lze s emocemi pracovat v jejich duálním významu (namalovat protikladnou emoci nebo negativní a pak její pozitivní stránku). Práce s mandalami vede podle Junga k individuaci člověka a k nalezení vnitřního potenciálu. Malování mandal může být ozdravné samo o sobě. V terapeutické práci má ale vždy důležité místo reflexe (vlastní analýza) namalované mandaly. Významy symbolů a barev by měl nacházet klient sám s podporou terapeuta. I když lze z mandal vyčíst archetypy a obecně uznávané symboly (v závislosti na dané kultuře), nejdůležitější je význam, který v symbolu nebo barvě vidí klient sám. Pro terapeuta platí princip respektovat klientovo vlastní tempo v náhledu na mandalu, na sebe a zobecnění na další situace klientova života. Jung apeluje na terapeuta, aby se vyhnul tvrdošíjným a násilným výkladům. Pacient by nikdy neměl být nucen do takového vývoje, který nenastoupí přirozeně a spontánně. Duševní zkušenosti mají totiž velmi různé dopady na další vývoj, podle toho, zda jsou pochopeny správně či nesprávně Proto patří k povinnostem psychoterapeuta, aby si osvojil onu znalost, která ho učiní schopným pomoci svému pacientovi k adekvátnímu pochopení. (Mandaly, str. 74). 10

11 PRAKTICKÁ ČÁST ARTETERAPEUTICKÁ TECHNIKA MANDALY ŽIVLŮ VYUŽITÍ TECHNIKY: Tato technika je vhodná jak pro individuální, tak skupinovou práci. Může být použitá i na úvod skupinových setkání, protože se tolik nedotýká citlivých osobních témat. Jde spíš o techniku relaxační, zklidňující, která může člověka přeladit na citlivější vnímání barev a tvarů, dovolit mu objevit vlastní fantazii a odhodit ostych z malování. Způsob interpretace pak záleží na terapeutových zkušenostech. V každém případě by měl dostat klient po namalování prostor obrázek zažít z odstupu (mít čas prohlédnout si ho a najít si v něm vlastní významy). Při skupinové práci je možné postupně sdílet dojmy ostatních členů skupiny. Terapeut by měl pouze připomenout pravidlo neurážet, nehodnotit a nezobecňovat určité symboly z obrázku na osobnost klienta (např. Používáš šedivou, protože jsi bez fantazie, taková šedá myš. ). Tento typ interpretace sice může uvolnit skupinovou dynamiku, zároveň však může zablokovat kreativitu napadeného člena skupiny a narušit jeho pocit bezpečí ve svobodném projevu do budoucna. ŽIVLY A TEMPERAMENT: Klienti/účastníci techniky se mohou při reflexi zeptat na propojení živlů a temperamentu. Proto zde uvádím teorii temperamentu v kostce. Základní princip použití čtyř živlů v medicíně a později psychologii pochází od Hippokrata ( př.n.l.), který vycházel z toho, že v těle jsou čtyři šťávy dávající základ čtyřem temperamentům člověka.lékař Galén ( /216?n.l.) následně identifikoval výše zmíněné čtyři tekutiny a čtyři druhy temperamentu se čtyřmi živly. Dokonce přiřadil některé tělesné orgány těmto živlům. V psychologii je pak proslavil H. J. Eysenck ( ), který faktorovou analýzou hledal základní osobnostní faktory člověka. Našel dvě základní dvojice vlastností: introvert versus extrovert a stabilní versus labilní povaha. Jsou principiálně totožné s vlastnosti uvedenými u Aristotela ( př.n.l.), jen aplikované na povahu. Kombinací těchto dvou dvojic vznikají čtyři základní povahové temperamenty člověka. Živel Je introvert, nebo extrovert? Je stabilní, nebo labilní? Výsledný temperament Základní psychologická funkce Oheň Extrovert labilní cholerik intuice Země Introvert labilní melancholik smyslové vnímání Vzduch Extrovert stabilní sangvinik myšlení Voda Introvert stabilní flegmatik citový život C. G. Jung ( ) přišel se základními psychologickými funkcemi, které jsou spolu s přiřazením jednotlivým živlům v tabulce výše. Narozdíl od Eysencka ovšem jednotlivé temperamenty nespojoval s introverzí či extroverzí. Podle něj každý ze čtyř temperamentových typů může být jak introvertní, tak extrovertní. Důležité pro něho bylo rozdělení podle převažující psychologické funkce. 11

12 ÚVODNÍ INSTRUKCE K TECHNICE: Každý účastník techniky dostane 4 velké archy papíru (doporučuji A5) a talíř na obkreslení kruhu. Jako výtvarný materiál lze použít: pastelky, voskovky, pastely, vodové, anilinové nebo temperové barvy. Nejsou vhodné fixy. Čas na malování každé mandaly je 15 minut, celkem tedy 60 minut na malování + cca 20 min. na relaxaci s hudbou na úvod každého živlu. Při reflexi by měl každý účastník dostat prostor v délce asi 5 minut, při počtu 8 účastníků jde o minut. Na techniku je tedy potřeba počítat s celkovým časem 2 hodiny. DOPORUČENÁ HUDBA: Na úvod malování každého živlu by měla předcházet relaxace s hudbou do 5 minut. Doporučení pro účastníky pohodlně se usadit, zavřít oči a představovat si, co jednotlivý živel znamená, jak se člověk cítí při setkání s živlem. Každý živel je spojen s určitou energií, která může vhodně zvolenou hudbou povzbudit imaginaci účastníků malování. Hudba se nemusí vždy trefit do vkusu a představy o živlu každého účastníka, jde pouze o relaxaci. Při samotném malování by měl být klid, aby nebylo malování ovlivněno hudbou. Já jsem zvolila následující nahrávky: VODA Modlitba za vodu (Jiří Pavlica/Jan Skácel), čas: 3:53 min., z CD: Hradišťan Live, Indies rekord 2006 ZEMĚ Serengetti sunrise (K Zula), čas: 4:26 min., z CD: World Flavours: Impressions of Africa, Ryder Music, 2001 OHEŇ tango Beauty and Fire (Tomas Michaud), čas: 5:20, z CD: Beauty and Fire, Promo Mix, 2009 VZDUCH Air Orchestral Suite No 3 in D Major (J.S.Bach), čas: 5:04 min., UKÁZKY MANDAL S KOMENTÁŘEM ÚČASTNÍKŮ Na mandalový večer jsem pozvala své známé: 4 ženy a 3 muže. Pro prezentaci jsem vybrala práce 2 žen a 2 mužů. Obrázky jsou řazeny podle pořadí v jakém mluvili při závěrečné reflexi. Pro možnost srovnání jsou zařazeny vždy obrázky všech účastníků k danému živlu. 12

13 Živel VODA Honza Tahle mandala byla první, takže to byl rozjezd, kdy jsem si teprve osahával barvy. Je na ní jezero plné vody, ryb, řas a kořenů vodních rostlin. Voda mi není moc blízká... Živel VODA Ingrid Spolu s větrem se mi voda malovala nejlépe. Snažila jsem se zachytit život ve vodě, který proudí. Chtěla jsem namalovat čistotu, lehkost vody, pocit hedvábí, vílu kolem studánky. Růžová barva znamená lásku, laskavost, vílu. Je to obrázek vody, která tě hýčká. Bylo mi v tom dobře. 13

14 Živel VODA Lucie Malovalo se mi to trochu nejistě, protože voda byla první. Vidím tam vlnky, chobotnice víry, kolečka. Odstíny modré + bílá je pocit vody, voda v pohybu, studně, moře... Živel VODA Josef Pastelka plynula po papíru stejně hladce a harmonicky jako vlnka po hladině mořské. Maloval jsem pra-oceán, plynule navazující křivky vystupující i mizející bez ostrých hran, zelená a modrá barva v sobě nezapřou chlad a obraz reálného oceánu (vliv levé hemisféry), avšak přesto se jedná převážně o mimo-hmotný archetyp všech oceánů a vodstev (vliv pravé hemisféry). Bez vlivu ostatních živlů je voda statická. Nejvíce odpovídá mému temperamentu. Dovedu klidně plynout životem jako potůček, citlivě se vyhýbat kamenům a kořenům stromů, avšak pod vlivem nějakého podnětu (větrného, či ohnivého) dovedu pořádně zabouřit jako Atlantik a brát sebou vše, co se mi postaví do cesty. 14

15 Živel ZEMĚ - Honza To šlo samo... Vidím tam pestré barvy a krásy zemského povrchu. Tady jsem doma. Živel ZEMĚ - Ingrid Země se mi malovala těžce, cítila jsem uzemnění. Barvy se rozmazávaly a ušpinily okraje papíru. Chtěla jsem je odstříhnout, ale nakonec jsem to nechala vcelku. Barvy jsou tmavé, nemohla jsem je udělat vesele. 15

16 Živel ZEMĚ - Lucie Země se mi malovala těžko, nic mě nenapadalo. Není souměrná jako ostatní. Vidím strom s kořeny, taková proudící energie zespoda nahoru a ještě má křídla - listy, jakoby se vznáší. Barvy hnědá a zelená - půda a rostliny. Živel ZEMĚ - Josef Malovala se dobře, je fyzickými smysly ze všech živlů nejsnáze zachytitelná. Matérie, převážně teplé mateřské barvy, geometrický řád, představující jistotu, alespoň zdánlivou, že člověk si může tento živel podmanit, formovat jej a vytyčovat v jeho rámci hranice. Je to jediný živel, v rámci kterého může být látka i formou narozdíl od plynoucí vody, těkavého ohně a ještě hůře zachytitelného vzduchu. Živel mému temperamentu poněkud vzdálen, avšak mě oslovující, poněvadž ze země plynoucí hmotné statky a práce s hmotou mě dodnes pořád ještě oslovují 16

17 Živel OHEŇ - Honza Netušil jsem, co mi vzniká pod rukama, byla to největší improvizace ze všech elementů. Vznikl zatočený Salamandr uvnitř ohnivé koule. Oheň mám v horoskopu dost akcentovaný - a tak se mnou souzní. Živel OHEŇ Ingrid Snažila jsem se namalovat oheň v jemnější formě. Plameny jsem zatočila, aby nepůsobily tak nebezpečně. I v životě nemám ráda hádky, nesnáším konfrontaci. Barvy jsou živé, protože v ohni vnímám život. Zároveň potřebuji tento živel zjemnit. Malovalo se mi to celkem dobře. Cítila jsem v ohni pohyb. 17

18 Živel OHEŇ - Lucie Měla jsem už dřív jasnou představu, jak to namalovat. Vidím plameny v pohybu, barvy ohně červená +oranžová+ žlutá. Živel ohně je asi nejbližší mému temperamentu. Živel OHEŇ Josef Malovalo se mi to dobře, z barev bylo cítit teplo. Je tam pra-slunce, láva, mladé, čerstvě zrozené vitální plamínky (čertíky) deroucí se na svět, i starší uhasínající požáry a páry, jsoucí na světě o několik okamžiků déle. Je to živel, v jehož samotné vnitřní podstatě je obsažen pohyb: rychlý, chaotický vitální. Mému temperamentu poněkud vzdálen, avšak i tak inspirující 18

19 Živel VÍTR - Honza Vize mi naskočila už při poslechu skvěle vybrané skladby. Modrá a nekonečná nebeská klenba, světlo Slunce a Měsíce. Vzdušná lehkost mi usnadňuje veškeré umělecké aktivity. Živel VÍTR Ingrid Potřebovala jsem kolem udělat kruh jako uzemnění, abych neulítla. Když se podívám na obrázek, tak si tam lítám a je mi dobře. Barvy jsou má představa vzdušnosti, volnosti. Uprostřed jsou ptáci. Červená barva je láska. Vzduch se mi maloval asi nejlépe, je to můj oblíbený živel. 19

20 Živel VÍTR Lucie Nic mě nenapadalo a pak se to najednou rozběhlo. Mandala byla nejrychlejší, možná proto že byla poslední. Vidím mraky a trochu slunce, je to takový načechraný jako vata, nakonec pro mně největším překvapením. Živel VÍTR Josef Měl jsem obavu, že vzduch zachytit nedokážu, neboť je nejméně hmotný a hmatatelný lidskými smysly, pokud se zrovna nejedná o uragán. Rozhodl jsem vypnout levou hemisféru a výsledek byl na světě Pohyb vlnovek je trochu podobný vodě, avšak je latentnější, ušlechtilejší a klidnější. Převažují chladné tóny. Modrá přechází do šedobílé (narozdíl od vody, kde modrá přechází v zelenou). Jedná se o živel, který je na hranici fyzického zaznamenání a míří k transcendentnu (motiv ležaté osmičky). Není mi známo, zda tento živel mému temperamentu nějak odpovídá. 20

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Vztahy mezi barvami. Vodomalba

Vztahy mezi barvami. Vodomalba Vztahy mezi barvami Vodomalba Barevné vidění světa je výsledkem elektromagnetického vlnění s různou vlnovou délkou, přičemž platí, že každá barva slunečního spektra odpovídá určité vlnové délce. Základními

Více

Obrana proti černé magii. Letní škola čar a kouzel 2011

Obrana proti černé magii. Letní škola čar a kouzel 2011 Obrana proti černé magii Letní škola čar a kouzel 2011 Teorie barev Růžová - Růžová vzniká při malování smícháním bílé a červené. A stejně jako červená, je i růžová barvou tělesnou, i když mnohem jemnější.

Více

Základy grafického návrhu

Základy grafického návrhu Martina Mudrová Přednáška předmětu Počítačová grafika duben 2006 Osnova přednášky 1. Obecné zásady pro přípravu grafického návrhu 2. Barvy a jejich působení 3. Tvary a jejich vliv na uživatele 4. Formát

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo)

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie má za sebou více než pět tisíc let dlouhou historii. Namísto

Více

VY_32_INOVACE_A 02 13

VY_32_INOVACE_A 02 13 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1

Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1 Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1 Ročník: I. Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání, technika aranžování Obor vzdělávání: Aranžér Tematický okruh:

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu Eva Drgoňová Zápisky z přednášky na waldorfském semináři v Praze na Opatově ze dne 25.září 2010 Obecné seznámení s vývojem

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament 1. definice temperamentu 2. typologie temperamentu 3. ovlivnění projevů temperamentu Definice temperamentu Temperament je soustava

Více

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU Při přípravě a tvorbě interiéru si každý z nás dopředu klade otázku jak má daný prostor působit a k čemu sloužit. My se dnes v rámci našeho seriálu zaměříme

Více

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml Kód Název Cena včetně DPH *100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml 1647917 1. čakra intimní atmosféra 180,00 1647919 2. čakra harmonizující 180,00 1647933 3. čakra antiseptická 180,00 1647941 4. čakra

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 Obsah Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Působení barev 13 Fyzikální působení barev 15 Spektrum

Více

Obsah. Mandala cesta k sobě, Zuzana Řezáčová Lukášková

Obsah. Mandala cesta k sobě, Zuzana Řezáčová Lukášková Obsah Úvodem... 4 Jak jsem se k mandalám dostala... 4 Co mi mandala přináší... 6 Co je mandala... 7 Slovo Mandala... 7 C. G. Jung a mandala... 8 Mandala je...... 8 Práce s mandalou... 11 Jak na ní... 12

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Psychologie barev Bílá Šedá Černá Žlutá

Psychologie barev Bílá Šedá Černá Žlutá Psychologie barev Bílá Je barva neurčitá, nejistá, spojená s představou nevinnosti a čistoty, osvobození, absolutní svobody, nových začátků. Bílá vzniká směsí všech tří přírodních barev: žluté, červené

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Temperamentové typy, osobnost Anotace Pracovní listy a test k procvičování učiva Autor Mgr. Michaela Matějková

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Peťan = věda o duši - z řečtiny psyché duše, logos věda - společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI Doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Sebeuvědomění (angl. Self-awareness) je poměrně nový pojem. Souvisí se sebepoznáváním a sebevýchovou.

Více

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že?

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že? Příkladů se symboly popisujících vyváženost energie v BYTÍ bychom mohli uvést celou řadu přes astrologický zvěrokruh, aztécký kalendář, Davidovu hvězdu, půdorysy egyptských a mayských pyramid či dalších

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI kolující flipy

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI kolující flipy Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI kolující flipy Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Sárvár křišťálově čistý zážitek

Sárvár křišťálově čistý zážitek Sárvár křišťálově čistý zážitek Přivítaná Sárvár kvalita za každou cenu Sárvár si každý oblíbí. Každý v něm může nalézt to, co hledá. Za každým záchvěvem města je skryta nenápadná, kompromisy neznající

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek STAV MYSLI STATE of MIND PhDr. Jeden ze základních faktorů vrcholového sportovního výkonu STAV MYSLI STATE of MIND One of key elements to achieve best sport performance 2 ZDE 30 sekundový SESTŘIH VIDEO

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 Obsah Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 1. Síla ticha v symptomech 1. Síla ticha... 22 Minulá a současná práce... 23 Cvičení: imaginární čas... 26 Aspekty síly

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

TESTY OSOBNOSTÍ. Ing. Jitka Meňházová

TESTY OSOBNOSTÍ. Ing. Jitka Meňházová TESTY OSOBNOSTÍ Ing. Jitka Meňházová Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

GRAFICKÝ NÁVRH WEBOVÉ STRÁNKY. Lenka Bednaříková

GRAFICKÝ NÁVRH WEBOVÉ STRÁNKY. Lenka Bednaříková GRAFICKÝ NÁVRH WEBOVÉ STRÁNKY Lenka Bednaříková DŮLEŽITÉ OTÁZKY PŘED ZAČÁTKEM TVORBY Co je cílem webu Pravidelně o něčem informovat Něco prodávat Zviditelnit se Kdo budou uživatelé stránek (cílová skupina)

Více

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Manažerská osobnost Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty

Více

Organizační chování. Osobnost člověka v organizaci

Organizační chování. Osobnost člověka v organizaci Organizační chování Osobnost člověka v organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

...pro všechny milovníky tarotu, obrázků, archetypů, práce se stínem, zvířaty v čakrách etc...na cestě k hlubokému sebepoznání...

...pro všechny milovníky tarotu, obrázků, archetypů, práce se stínem, zvířaty v čakrách etc...na cestě k hlubokému sebepoznání... SoulCollage workshop Máte rádi obrázky? Možná je i sbíráte a třeba ani nevíte proč? Máte rádi tarot a další nástroje pro sebepoznání? Tvoříte rádi nebo byste chtěli vnést více tvořivosti do svého života?

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Nižší arkany - Poháry ESO POHÁRŮ (ACE OF CUPS) Klíčová slova: překypující láska, citová jasnost, hluboká sebeláska; pravé dávání a přijímání.

Nižší arkany - Poháry ESO POHÁRŮ (ACE OF CUPS) Klíčová slova: překypující láska, citová jasnost, hluboká sebeláska; pravé dávání a přijímání. Nižší arkany - Poháry ESO POHÁRŮ (ACE OF CUPS) Klíčová slova: překypující láska, citová jasnost, hluboká sebeláska; pravé dávání a přijímání. Bílý lotos, symbol dávající lásky, tvoří základnu modrého poháru

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Projekt Efektivní komunikace - cesta k úspěchu CZ.1.07/3.2.06/01.0015 Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Jóga KARIBIK MEXIKO TULUM 20.2. - 6.3.2014

Jóga KARIBIK MEXIKO TULUM 20.2. - 6.3.2014 Jóga KARIBIK MEXIKO TULUM 20.2. - 6.3.2014 OBSAH Náplň programu... 3 Popis praxí... 4 Organizační detaily... 5 Ceny... 6 Strana 2 Jóga v Karibiku Náplň programu: Zveme Vás na jogový, meditační a relaxační

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

Objevte. vánoční nabídku

Objevte. vánoční nabídku Objevte vánoční nabídku Vánoce jsou již za dveřmi Přemýšlíte nad tím, čím překvapit vaše milované? Hledáte nápad na dokonalý a stylový dárek? Vytvořte si svou osobní sadu nebo si vyberte z jedné z našich

Více