MANDALA CESTA DO NITRA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANDALA CESTA DO NITRA"

Transkript

1 závěrečná práce arteterapeutického kurzu MANDALA CESTA DO NITRA Mgr. Kateřina Herciková prosinec 2011

2 MANDALA A JEJÍ VÝZNAM Mandala je pohyb, kolo života, představa vesmíru, který neustále vzniká z jednoho centra, tíhne směrem ven a zároveň se z mnohosti sbíhá k jednomu středu. Tento základní vzor pozná každý člověk, neboť ho nosí v sobě. (Dahlke) Slovo mandala znamená ve starobylém jazyce sanskrtu kruh nebo střed. Také bývá vykládáno jako vnitřní obsah (manda) spojený s obklopující částí (la). Mandala začíná v jednom středu a z tohoto centra vycházejí všechny tvary. Nejstarší obrazce tohoto druhu se vyskytují už v paleolitu. Tvar mandal se dá také najít v půdorysu staveb ze starého Egypta, Babylónu a Jávy. Mandaly lze objevit po celém světě v mnoha odlišných kulturách: v křesťanství (růžicová okna katedrál a půdorysy sakrálních staveb), u indiánů (rituály léčení a ochranné mandaly), v Indii a Tibetu (dosažení moudrosti sebepoznání meditací nad obrazy mandal nebo meditace při vytváření písečných obrazů). Zřejmě nejznámější jsou mandaly z Tibetu vytvořené buddhistickými mnichy sypáním barevného jemného písku nebo obarvené rýžové mouky. Tyto mandaly se tvoří většinou k příležitosti nějaké iniciace, oslavy nebo jinak významné události. Mandala má svá pevně stanovená pravidla a vzor. Její vytvoření trvá několik dní a po dokončení je jako symbol pomíjivosti rituálně smetena a rozprášena do řeky. Tibeťané mandaly malují také na tzv. thanky (svinovací obrazy), které znázorňují většinou nějaký aspekt osvícené mysli (např. soucit, moudrost, ochranu, osvícení) a slouží jako pomůcka pro meditační praxi. Tibetské mandaly jsou malovány také na hedvábí, jsou tvořené meditací. Nejstarší nám známé mandaly pocházejí ze severozápadní Číny z jeskyní Tunchuang (z stol.n.l). Podle jedněch teorií pochází mandaly z Indie, podle jiných z Tibetu či sousední Číny z doby lámaistického buddhismu (teorie S. Cammanna, S. Hummela) Martin Brauen ve své knize Mandala. Posvátný kruh tibetského buddhismu nasbíral obrovské množství informací o tradici mandal v Tibetu, především o systému Kálačakry (tantrický systém pocházející z Indie). Brauen popisuje mandalu jako magický kruh, kruhový rituálně-geometrický či symbolický diagram nebo kruh opisující čtverec, ve kterém se nachází centrální symbol, obvykle číslice. Mandala ve východní tradici znamená symbolické vyjádření kosmických prvků, je používaná jako pomůcka při meditaci, předloha pro určité vizualizace, či pomůcku pro sebepoznání nebo meditaci o transcendentnu. MANDALA POHLEDEM C. G. JUNGA Švýcarský psychiatr C. G. Jung ( ) věnoval výzkumu mandal mnoho let a ucelené poznatky ze své praxe s pacienty vydal v knize Mandaly. Obrazy z nevědomí v roce Poprvé se o mandale zmínil už v roce 1929 v práci Das Geheimnis der Goldenen Blüte. Články o mandalách publikoval od konce 50. let. Jung tak jako první uvedl koncept mandaly do západního myšlení. Zabýval se vysvětlením funkce mandaly či ochranného kruhu. Zdálo se mu, že se jedná o tradiční protilátku proti chaotickému stavu mysli. K tomuto závěru byl veden především některými svými pacienty, kteří si ve stavu psychické disociace či dezorientace vytvořili mandaly a používali je jako výchozí bod k získání vnitřního pořádku, návratu k sobě a znovuzískání jednoty psychiky, tak zvaného self. Jung mluví o pokusu o sebeuzdravení, který neprýští z vědomé oblasti, ale který je instinktivním reflexem. 2

3 Podle něj nebyly však všechny mandaly jen produkty chaotických a rozporuplných stavů. Lidé na celém světě kreslí, malují, ryjí do kamene či staví podobné výtvory spontánní imaginace tehdy, když se jim psychicky přihodí (bez jakéhokoliv úmyslu se objeví zevnitř). Podobné mandaly vzniklé ze snů a vizí lze podle Junga najít v Evropě především v oblasti středověké přírodní filosofie, která se opírá o církevní alegorii založenou na čísle čtyři. Podle Junga je struktura mandal archetypálním symbolem jednoty, který je obsažen v kolektivním nevědomí.totožnost nevědomých individuálních obsahů s obsahy etnických paralel se projevuje nejen v obrazovém ztvárnění, ale i ve shodném významu. Jung si byl vědom toho, že přes svůj předpokládaný archetypální původ vykazují formy mandal výrazné rozdíly. Upozorňoval na rozdíl mezi křesťanskými a buddhistickými mandalami. Jung ve své knize Mandaly (str ) shrnuje získané poznatky takto: V oblasti náboženských rituálů a v psychologii označuje slovo mandala kruhové obrazy, jejich kreslené, malované, plastické nebo taneční ztvárnění. Plastické obrazce tohoto typu existují zejména v tibetském buddhismu a jako taneční figury se kruhové obrazy nacházejí v klášterech dervišů. Jako psychologické fenomény se spontánně vyskytují ve snech, v jistých konfliktních stavech a u schizofrenie. Velmi často obsahují čtvernost nebo násobek čtyř ve formě kříže, hvězdy, čtverce, osmiúhelníku. V tibetském buddhismu přísluší obrazci význam kultovního nástroje (jantar), který má podporovat meditaci a koncentraci. Mandala se zpravidla objevuje ve stavech psychické disociace nebo desorientace, například u dětí mezi rokem, jejichž rodiče se právě rozvádějí, nebo u dospělých, kteří jsou v důsledku své neurózy a jejího léčení konfrontováni s protikladnou problematikou lidské povahy a podle toho desorientováni, nebo u schizofreniků, jejichž obraz světa se stal v důsledku vpádu nepochopitelných obsahů nevědomí chaotický. Jde přitom zjevně o sebeléčebný pokus přírody, který nepramení z vědomého uvažování, nýbrž z instinktivního impulsu. Kvadratura kruhu je jedním z mnoha archetypických motivů, jež jsou základem výtvorů našich snů a fantazií. Můžeme ji označit za archetyp celosti. Individuální mandaly jsou, jak lze očekávat, nanejvýš rozmanité. V převážné většině je pro ně charakteristický kruh a čtvernost. Příležitostně však bývají i mandaly s číslem tři a pět. Kultovní mandaly vykazují zvláštní styl a omezený počet typických motivů. Individuální mandaly používají takřka neomezené množství motivů a symbolických narážek, z nichž je snadno patrné, že se pokoušejí vyjádřit buď celek individua v jeho vnitřním nebo i vnějším prožitku světa, nebo jeho hlavní vnitřní vztažný bod. Jejich předmětem je bytostné Já (Selbst) v protikladu k já. Individuální mandala nezřídka vykazuje jisté rozdělení na světlou a tmavou polovinu s jejich typickými symboly. Je empiricky zjistitelné a snadno pochopitelné, že takové obrazy mají podle okolností značný terapeutický účinek na své zhotovitele, protože často představují velmi smělé pokusy o souhrnný přehled a složení na pohled patrně neslučitelných protikladů a o překlenutí zdánlivě beznadějných oddělení. Již pouhý pokus v tomto směru mívá léčivé účinky, ovšem jen tehdy, když se děje spontánně. Od umělého opakování nebo záměrné imitace takových obrazů nesmíme nic očekávat. Jung na základě pozorování obrazů svých pacientů vysledoval následující formální prvky symbolu mandal (str. 89): 1. Tvar kruhu, případně koule nebo vejce. 2. Kruhový tvar je utvářen jako květina (růže, lotos) nebo kolo. 3

4 3. Centrum je vyjádřeno sluncem, hvězdou, křížem, většinou tvořenými čtyřmi, osmi nebo dvanácti paprsky. 4. Kruhy, koule a křížové formy jsou často znázorňovány jako rotující (svastika). 5. Kruh je znázorněn hadem umístěným okolo centra, kruhově nebo spirálovitě. 6. Kvadratura kruhu jako kruh v čtyřúhelníků nebo opačně. 7. Zámek, město, dvůr je kvadratický nebo kruhový. 8. Oko se zobrazeno s panenkou a duhovkou. 9. Vedle tetradických obrazců (a násobků čtyř) se vyskytují avšak mnohem vzácněji i triadické a pentadické tvary. Určitý počet archetypů je trvale nebo dočasně zahrnut do rozsahu osobnosti. Tímto kontaktem získávají individuální ráz, jako je např.stín, animuj a anima. Výklad některých symbolů podle Junga: Oko zřejmě znázorňuje vědomí (jako orgán vnímání). Oči v mandale znamenají pozorující vědomí, ale přesto je nutno vzít v úvahu, že texty i obrazy připisují oči mytické postavě. Oko může také znamenat nový vhled, případně uvědomění z hlubin nevědomí (moře). Význam úplného bytostného Já. Oko je také známý symbol Boha Kámen ve středu mandaly znamená nové centrum osobnosti, bytostné Já. Nezřídka se také zobrazuje jako nádoba. Nádoba vyjádření obsahu. Rostlina představuje něco klíčícího, růst, případně vývoj. Květina představuje vývoj z centra. Růže uspořádána do 4 paprsků naznačuje kvadraturu kruhu = protiklady ve svém sjednocení. Lotos v indickém jazyce označuje lotosový květ ženský klín, má stejný význam sjednocení protikladů jako růže. Zvířata instinktivní síly nevědomí, které mandala drží pohromadě v jednotě. Tato integrace instinktů tvoří předpoklad individuace. Had je podsvětní a současně duchovní bytost. Had umístěný nejprve ve čtvercích a pak v kruzích kolem centra znamená obcházení kolem dokola a cestu do středu. Had znamená uvědomění pudové povahy. Může mít i význam hada střežícího poklad uvnitř středu (těžko dosažitelná drahocennost v centru). Had personifikuje nevědomí, je atributem ďábla. Ryba představuje obsah nevědomí. Je symbolickým atributem Krista Páv nebo pták Fénix vychází znovuzrozen z ohně. Proces proměny se blíží ke svému cíli. V alchymickém procesu se drak proměňuje v orla, páva, v Hermovu husu nebo ve Fénixe. Kristus jako idea je symbolem úplného bytostného Já. Z psychologického hlediska znamená Kristus jednotu, která je zahalena tělem Matky Boží nebo mystickým tělem (Církví) jako okvětními lístky. Vrch a spodek nezřídka se nachází vně ochranného kruhu místo uvnitř. Celá ostrost konfliktu dosud není pochopena nebo je pociťována jako nesnesitelná. Ohraničený kruh pak chrání proti možnému rozbití v důsledku napětí protikladů. Levotočivost - naznačuje pohyb k nevědomí, tedy ponoření. 4

5 VÝSKYT MANDAL Symbolický význam kruhu vyplývá z jeho dokonale pravidelného tvaru, který je organizován kolem pevného bodu. Jako takový představuje ideální jednotu s pevným středem a zároveň i nekonečno a věčnost. Sám vesmír je mandalou, skládající se z nesčíslného počtu mandal nejrozličnějších dimenzí. Naše Země je také mandalou. Zmenšíme-li měřítko, nalezneme oceány, jejichž stavebními kameny jsou vodní kapky a tím mandaly. Pevné struktury, země a hory jsou uspořádány z nerostů. Jejich základními stavebními kameny jsou krystaly a mnoho krystalů tvoří opět mandaly. Mandaly můžeme pozorovat všude v přírodě např.letokruh stromu, kruhy na vodě, květ, pavučina, vločka, slunce, oko. Mandala jako symbol se objevuje ve středověku také ve schématech alchymistů a zejména astrologů. Lidská obydlí měla zpočátku často tvar mandaly. Dnes to ještě uvidíme u afrického kralu nebo indiánského týpí. Náboženská místa, chrámy jsou po celá staletí nápadně často zakládány ve tvaru mandaly. Všechny kostely ve stylu baziliky a právě tak řecký ortodoxní chrám tvoří shora pozorováno přesně základní tvar tibetské jantary spojení krychle (čtyřúhelník pro to světské) a koule v kopulu nad ní (koule a kruh reprezentují to božské). Mnoho našich moderních divadel a cirkusové arény jsou kruhové, neboť byly původně sakrálními místy. Slovo divadlo pochází z theater (řecké soovo Theos = Bůh a jatros = lékař) a znamená místo, na kterém budete díky setkání s božským uzdraveni. Náboženské stavby Východu, jako pagody a stúpy, jsou ještě dnes zcela vědomě podle tohoto vzoru budovány a užívány. A také pyramidy Egypťanů a Mayů ukazují tentýž princip. Specifickou mandalu lze nalézt také uvnitř labyrintu neboli bludiště. Symbol bludiště se objevuje ve všech koutech světa jako součást hledání moudrosti a sebepoznání. Kruhová bludiště na podlaze křesťanských chrámů symbolizovala cestu poutníků do duchovního centra křesťanství Jeruzaléma. Mniši a poutníci bludištěm procházeli v hluboké meditaci po kolenou. MALOVÁNÍ MANDAL Malování mandal má relaxační a meditativní účinek. Myšlení a cítění se díky tomu zklidňuje a harmonizuje. Zjasňuje se pozornost. Člověk prožívá vnitřní klid a mír. Z mandal vychází zvláštní síla, mocná energie. Byla známa již starým kulturám a zabývá se jí i současná psychologie. Když se chvilku pozorněji díváme, objevíme v každém chaosu určité tvary a podoby. Známí malíři jako Goya nebo Klee někdy pomáhali své fantazii volným čáráním. Tento směr volné (automatické) kresby bez předem daného myšlenkového konceptu může přinést svému tvůrci osvobození z vlastních nároků na dokonalost (pro člověka racionálního, který je zvyklý odvádět perfektní výkon) nebo získání větší sebedůvěry (pro člověka, který si nevěří, má zablokovanou kreativitu a má strach z výsledku). Pro člověka výkonového i vnitřně nejistého může být zkušenost z volně namalované mandaly příjemným relaxem i velice cenným zjištěním, že v sobě má velký tvůrčí potenciál, který nemusí být řízen hlavou. Tyto poznatky jsem si ověřila i v praktické části své práce. Ohlas účastníků mandalového večera dokázal, že malování mandal lidem přineslo zklidnění, uvolnění a naladění na vnitřní kreativitu, stejně tak větší sebedůvěru ve své schopnosti. I když řada účastníků tvrdila, že neumí malovat a v životě se tomu nevěnují, jejich obrázky jsou plné fantazie a barev. 5

6 Tvůrce mandaly by se měl cítit svobodně a malovat podle svých představ. Přesto by měl zachovávat jistou symetrii, protože pozitivní (zklidňující) vliv mandaly záleží na jejím grafickém uspořádání. Každá mandala je symbol. Pozorování určitých barev vyvolává určité pocity. Mandala je symbol v němž se myšlení a cítění sjednocuje. Harmonicky namalovaná mandala navozuje příjemnou atmosféru a pohled na ni uklidňuje a léčí. Velkou roli hraje barevné a tvarové uspořádání mandaly. Z každé vychází určitá specifická energie, která se rozprostírá od středu, vyzařuje ven a přesahuje do prostoru. Tvary a symetrie Kruh je výrazem celistvosti, transcedence. Kříž vyjadřuje uspořádání světa. Kříž v kruhu neboli kolo světa je prastarým symbolem božského řádu. Existují znaky, které mají zvláštní vnitřní sílu. Jsou to znaky, které v sobě sjednocují protiklady, takže jejich rozpor mizí a projevuje se vyšší řád (např. symbol jin-jang nebo Boží oko s věncem paprsků). Kříž v kruhu je nejjednodušší mandala. Má tvar kruhu a je symetricky rozložená kolem středu. Z tohoto pohledu jsou všechny mandaly různými variacemi kruhového kříže. Existuje osová symetrie, jejíž příkladem je motýl (vpravo-vlevo), pak bodová symetrie, která může být různě vystavěna i symetrie dělící prostor pomocí rovin. Existuje však i čtyřdimenzionální symetrie, ve které se v každém bodu odráží celek. Příkladem může být hologram. Lze jej libovolně zvětšovat či zmenšovat, obrazy zůstanou stále podobné. Barvy Barvy se většinou nevyskytují samostatně, ale jako směs barev. Může být harmonická nebo disharmonická, může působit žensky nebo mužsky, luxusně nebo lacině. Každý barevný odstín má svůj protějšek (komplementární barvu), s nímž vchází do celku. Černá a bílá, modrá a oranžová nebo růžová a zelená tvoří dohromady vždy šeď. V lidském oku existují různé receptory barevného vidění, které se vyvinuly jako součást mozku. Každý receptor vnímá pouze určitou oblast viditelného světla (spektra) a barevný vjem vzniká mícháním. Podobně funguje stínítko obrazovky se základními barvami zelenou, červenou a modrou. Když se tyto barvy smíchají tak, jak se míchají světla reflektorů, vzniká bílé světlo. Při malování je to jinak. Začínáme na bílém papíře. Barevná vrstva na něm působí jako filtr. Vrstva žluté barvy propouští (příp. odráží) z bílého světla papíru pouze žlutou část spektra. Tři základní barvy malíře jsou žlutá, červená a modrá. Smícháme-li tyto tři barvy tak, jak je míchají malíři pokojů, dostaneme černou ovšem jenom teoreticky, v praxi vychází v nejlepším případě antracitová (odstín šedé). Avšak to, co emocionálně prožíváme jako barvu, je mnohem víc, než jen sestava základních barev. Např. lesk zlata, křišťálového skla, fluorescence, perleť, třpyt, opalizování aj. jsou komplexní jevy, které souvisejí s odrazem světla, kmitáním a mícháním. Od nejstarších dob je barva těsně spjata s člověkem. Od prvních okamžiků po narození je člověk schopen vnímat barvy. Proto je náš vztah k nim silný a vyhraněný. Již řecký lékař Hippokratés (asi před n.l.) dával barvy do souvislosti s lidskou povahou. Vypracoval podle nich teorii čtyř základních typů temperamentu (temperament znamená řecky něco jako správné míšení ). Hippokratés měl na mysli míšení čtyř hlavních šťáv v lidském těle, temperamentem rozuměl povahu člověka a učil, že závisí na poměru krve sanguis, černé žluči melancholé, žluči cholé a hlenu flegma. Podle tohoto rozdělení stanovil základní lidské typy: sangvinik červená barva, flegmatik zelená barva,cholerik žlutá barva, melancholik modrá barva. 6

7 V psychologii barev lze vysledovat tři základní výzkumné proudy. První proud zkoumá prožitkovou kvalitu barev, tedy vztah barev vůči pocitům a ladění. Druhý proud se zabývá psychofyziologickou stránkou barevného vnímání a třetí proud zkoumá symbolickou hodnotu barev, tedy jak je specifický význam barvy určen konvencí. Aplikace poznatků z tohoto oboru je dále rozvíjena v diagnostice osobnosti, kromě toho také v designu (v psychologii prodeje, v architektuře atp.). V psychologii barev se používají tři základní pojmy. Jsou to tři důležité vlastnosti barev: barevný tón (také odstín), světlost a sytost. Barvy působí na lidské city proto také na ně reagují mnohem silněji lidé citově založení. Psychologie má pro tyto lidi přesnější pojmenování. Německý psychiatr Ernst Kretschmer ( ), který se zabýval typologií, rozdělil lidi na dva druhy: na cyklotýmy a achizotýmy. Cyklotýmové jsou lidé otevření, jenž snadno podléhají citům, pocitům a náladám svým i svého okolí. Vůči barvám jsou mnohem vnímavější než schizotýmové to jsou suší systematici, které barvitost světa drásá a kteří své city neustále kontrolují. Na rozdíl od cyklotýmů vnímají z okolního světa především tvary a ne barvy. Pokud si mají vybrat mezi barvami, volí obvykle odstíny chladné hlavně modrou a zelenou. Oproti tomu cylkotýmové mají nejraději žlutou a červenou. Švýcarský psychiatr Carl Gustav Jung ( ), tvůrce jiného typologického systému zjistil, že lidé projevující se jako extroverti (zaměřeni na vnější svět), dávají přednost teplým barvám, žluté a červené, kdežto introverti (lidé uzavření do svého nitra), mívají v oblibě zelenou a modrou. K podobným záměrům došli i další psychologové. Švýcarský psychiatr Hermann Rorschach ( ) využil hlubokých souvislostí mezi barvami a lidskými city v psychologickém testu, který je dnes asi nejrozšířenější a nejpopulárnější psychodiagnostickou metodou na světě. Je originální a přitom velice jednoduchý. Skládá se z deseti skvrn vzniklých kápnutím černého nebo barevného inkoustu na bílý papír. Přeložením papíru vznikne symetrický útvar, který může leccos připomínat motýla nebo květ, tvář naší představivosti se meze nekladou V jeho testu se nabízí možnost odhalit celou osobnost. Rorschachův test tedy hodnotí lidi podle jejich celkového vztahu k barvám. Ale všichni lidé, a to jak extroverti tak introverti, mají navíc různý vztah k jednotlivým barvám. Každý z nás má nějaké své oblíbené barvy, ale i jiné, které jsou nám úplně lhostejné nebo neoblíbené vzbuzující odpor. Na základě této skutečnosti vypracoval švýcarský psycholog Max Lüscher (nar. 1923) populární barvový test, který pracuje výhradně s barvami. Použil karty ve čtyřech základních odstínech tmavomodrou, temnou zeleň s nádechem do modra, červenooranžovou a světle žlutou a doplnil je ještě barvami pomocnými: fialovou, hnědou, černou a šedou. Čtyři základní barvy představují podle Lüschera základní lidské potřeby: modrá klid a spokojenost, zelená sebeuplatnění, červená činnost, žlutá naději. Významy těchto barev jsou neměnné. Rozhodující je osobní poměr k barvě, a ten má každý jiný. Někdo může určitou barvu shledávat příjemnou, jinému se zdá nudná, a pro jiného je to barva nepříjemná. Testovaná osoba řadí barvy vedle sebe od nejsympatičtější k méně sympatické. Přitom nezáleží jen na pořadí jednotlivých barev, ale především na jejich vzájemném vztahu, na barevných kombinacích v řadě osmi barev, podle toho jak je testovaná osoba poskládala. LBT patří mezi uznávané psychologické projektivní testy. Jeho obliba mezi psychology je obrovská, protože umožňuje rychle proniknout do dynamiky emocionálních procesů, odhaluje zdroje motivace chování, poukazuje na preferenci či odmítání psychologických potřeb člověka,odkrývá zdroje úzkosti a regulační mechanismy jejich zvládání informuje o individuálním způsobu reagování při konfrontaci s výkonem. 7

8 VÝZNAM BAREV Každý člověk má jinou stupnici barev a jedinečný barevný klíč k svojí osobnosti, přesto jsou obecné významy barev stálé. Jsou totiž založeny na jejich fyziologických i psychologických účincích a na vlastnostech, které jim lidstvo připsalo na základě tisíciletých zkušeností. žlutá oranžová zelená Je veselá, živá barva, pronikavá a projasňující, povzbuzuje, osvobozuje, přináší uvolnění, pocit souladu, harmonie. Je to barva výstrahy. Povzbuzuje sebevědomí a optimismus, uzdravuje tělo a mysl. Rozvíjí samostatnost, nezávislost, uvědomění si sebe sama. V negativním aspektu může přinést strach z omezení, povrchnost, závist, sebepřeceňování, žárlivost a falešnost. Jde o archetyp otce (slunce). Souvisí s levou hemisférou, podporuje racionální myšlení. Je barvou radosti, moudrosti (barva roucha buddhistických mnichů). Je mimořádně povzbuzující, podporuje zdravé prosazování, aktivní úsilí. Posiluje tělo, podporuje trávení, pomáhá překonávat citové ochromení, depresi. Vyvolává pocit radosti, je spojena s představou slunce, tepla, bohatství, zlata, úrody. Působí přirozeně, ale někdy i jedovatě, je spojena s představou chladu, vlhka, ticha, rostlin. Zelená je nejrozšířenější barvou na naší planetě, barvou vegetativního života, která podporuje rozvoj a růst. Má tišící účinky, uklidňuje nervovou soustavu. Souvisí se smyslovým vnímáním. Povzbuzuje přátelství, pocity sounáležitosti s ostatními, mír. Souvisí se službou druhým, s potřebou být užitečný. tmavozelená Uklidňuje a chrání, ale také omezuje, je přátelská, dává pocit bezpečí a naděje. modrá Modrá barva uklidňuje, uvolňuje, čistí. Uvolňuje mysl, aby se mohla otevřít inspiraci a intuici, pomáhá také proti pocitům samoty a opuštěnosti. Je barvou hluboké vody. Odedávna je svázána s náboženskými pocity např. v křesťanství je barvou Panny Marie, v Tibetu barvou nehybné záře vědomí. Přináší klid, rozjímání spojuje se s uvážlivým, mírným způsobem života. Jde o archetyp matky (voda). tmavomodrá Tmavomodrá je barva klidná, vážná až skličující, barva dálek, hloubky, rozjímání tyrkysová světle modrá růžová lososová červená Odstín tyrkysové je nejchladnější barva, může souviset s vodou (moře). Působí přívětivě, vyvolává představu oblohy a vzduchu, ticha a touhy Barva křehkosti a naivity, patří k malým holčičkám, ženy mohou tuto barvu používat ve spojitosti s menstruací (tělesný symptom). Používání růžové a černé může poukazovat na negativní pojetí svého těla. Lososová je zjemněná růžová, značí křehkost a jemnost. Je vzrušující, energická, prudká až náruživá, silná, mocná, spojená s představami ohně, krve, nebezpečí, lásky a sexuality, hluku. Je to mimořádně povzbuzující, aktivní barva. Zahřívá, dodává energii, probouzí životní sílu. Podněcuje hluboké emoce. Je také barvou boje, zuřivosti, násilí, odvahy a vůle. 8

9 červená purpurová/ vínová fialová světle fialová Kombinace červené s černou tendence ke konfliktu. Kombinace červené a zelené volání o pomoc, varovný signál (podezření na týrání v dětství). Kombinace červené a fialové je odvážná, provokující. Působí důstojně, hrdě, vznešeně, povzbudivě, je spojen s představou spravedlnosti a majestátu, barva císařů. Dříve si jí mohli dovolit jen bohatí pro její nákladnost. Neklidná, znepokojivá, melancholická, tajemná, osobitá, náročná barva. Ve Východní tradici jde o barvu meditace, Nadjá. Představuje také duchovnost, mystiku, proměnu, inspiraci, sjednocení protikladů, citovou stálost, individualismus. Působí začarovaně, rozpolceně, slabošsky, je to barva magie, melancholie, opojení. hnědá šedá bílá černá zlatá Je barva střízlivá, mlčenlivá, solidní a vážná, realistická, spojená s představou jistoty a pořádku, domova, tradice, zdrženlivosti, barva země, klidná, teplá, vyzařuje z ní důvěrnost, prostota a pokora. Je spíš pasivní, zato pomáhá probudit zdravý rozum, schopnost stát nohama na pevné zemi. Je barva netečná, smutná, spojená s představou chudoby a pokory. Zjemňuje barvu. Nesmí jí být ale moc. Vzniká smícháním bílé a černé. Může se objevovat u lidí se sklony k workoholismu. Je barva čistoty a nevinnosti, neurčitá, nejistá. Dává sílu, je světlem, které očišťuje. Stabilizuje, posiluje, probouzí bdělé vědomí a tvořivost. Je bílým papírem, na který je možné namalovat cokoliv. Umocňuje působení barvy, s kterou je používána. Kdo barvu často používá může fungovat jako spojovací článek v rodině a ve vztazích obecně. Přináší snahu po perfekcionismu, vypadat čistě. Je barva tmy, nevědomí, smrti a smutku,vzdorného protestu, zlého tajemství, nicoty. V našem kulturním prostředí je považována za negativní. Příliš mnoho černé může navodit stavy sklíčenosti, zhoršit citový i tělesný stav člověka. Dá se za ní skrýt (barva používaná v pubertě). Tuto barvu používají víc muži. Ve spolupráci s ostatními barvami, ale může působit jako ochranná barva, nejúčinněji v kombinaci s bílou. Vyrovnává tak polaritu lidem, kteří nad sebou ztrácejí vládu. Černá a bílá v sobě obě obsahují celé barevné spektrum a jsou symbolem protikladů, které bez sebe nemohou existovat (jin a jang). V různých kulturách se obě stávají symboly počátku i konce, zrození i smrti. důležitou a vzácnou barvou je zlatá, jež vlastně přísluší jen "zlatému středu" a hlavně sloužila k zobrazení loga a slunečního světla jako symbolu zjeveného světla. Také ve světském světě je zlato vyhrazeno pro nejdůležitější a centrální věci. Už sama vysoká materiální hodnota základního kovu za to ručí. Tak je zlatá barvou a kovem králů a císařů jak v západní Evropě, tak i ve všech jiných částech světa. Stačí nám jen pomyslet na bájné poklady Mayů, Aztéků a Inků, jimž byla také jako barva jejich nejvyššího božstva, Slunce, posvátná. (Dahlke) 9

10 PRÁCE S MANDALAMI V ARTETERAPII Malování mandal nabízí nepřebernou škálu technik a témat pro obor arteterapie. Každá cílová skupina klientů potřebuje jisté modifikace s ohledem na schopnosti jemné motoriky, koncentrace, mentální schopnosti a otevřenost k vlastní tvorbě. U klientů mladších dětí, seniorů nebo osob s mentálním postižením je vhodnější začít s předkreslenými vzory mandal. Není to však pravidlo. Klient by měl dostat vždy na výběr. Po určité době je možné člověku nabídnout prázdný kruh místo vzoru omalovánek. Důležité je zdůraznit volnost používání barev a vzorů. Klient má v mandale možnost zažít svobodu tvorby, která je ohraničena pouze tvarem kruhu. Terapeut může a nemusí klienta časem poučit o pravidlech, která využívají různé kultury k meditaci nebo léčení (tvary a symboly, používání číselných pravidel, harmonie barev). Jung se zmiňuje o nevědomém tvoření takto: Obrazy představují jakési ideogramy nevědomých obsahů. Použil jsem samozřejmě tuto metodu i sám u sebe a mohu potvrdit, že člověk může opravdu malovat složité obrazy, o jejichž skutečném obsahu nemá ani tušení. Během malování se obraz vyvíjí tak říkajíc sám ze sebe, často dokonce v rozporu s vědomým záměrem. Je zajímavé pozorovat, jak provedení obrazu překvapivým způsobem kříží vědomá očekávání. (Mandaly, str. 75) Malováním mandal lze zpracovávat vlastní emoce, snové obrazy, situace ze života S mandalou se dá pracovat také na úvod jiné techniky, proto aby se klient naladil na svět barev a fantazie. Mezi témata, která jsou pro zpracování v mandalách vhodná patří zejména: příroda a vesmír (květ, pavučina, sněhová vločka, letokruh stromu, hnízda ptáků, země, planety, galaxie), labyrint, spirála, zdroj (vlastní síly, motivace apod.), tělo, pocit z jiné osoby, ze vztahu, živly aj. Mandaly mohou vznikat také s volným zadáním namalovat téma současného života, problém, nemoc, zdroj radosti, výsledný stav (po vyléčení, vyřešení problému). Malování emoce (strachu, nejistoty, bezmoci, nenávisti, odmítání, odříkání, odpuštění, přijetí, odvahy, jistoty, lásky, radosti aj.) lze využít buď jako techniku k otevření skrytých významů a verbalizování problémové situace ze života klienta nebo lze s emocemi pracovat v jejich duálním významu (namalovat protikladnou emoci nebo negativní a pak její pozitivní stránku). Práce s mandalami vede podle Junga k individuaci člověka a k nalezení vnitřního potenciálu. Malování mandal může být ozdravné samo o sobě. V terapeutické práci má ale vždy důležité místo reflexe (vlastní analýza) namalované mandaly. Významy symbolů a barev by měl nacházet klient sám s podporou terapeuta. I když lze z mandal vyčíst archetypy a obecně uznávané symboly (v závislosti na dané kultuře), nejdůležitější je význam, který v symbolu nebo barvě vidí klient sám. Pro terapeuta platí princip respektovat klientovo vlastní tempo v náhledu na mandalu, na sebe a zobecnění na další situace klientova života. Jung apeluje na terapeuta, aby se vyhnul tvrdošíjným a násilným výkladům. Pacient by nikdy neměl být nucen do takového vývoje, který nenastoupí přirozeně a spontánně. Duševní zkušenosti mají totiž velmi různé dopady na další vývoj, podle toho, zda jsou pochopeny správně či nesprávně Proto patří k povinnostem psychoterapeuta, aby si osvojil onu znalost, která ho učiní schopným pomoci svému pacientovi k adekvátnímu pochopení. (Mandaly, str. 74). 10

11 PRAKTICKÁ ČÁST ARTETERAPEUTICKÁ TECHNIKA MANDALY ŽIVLŮ VYUŽITÍ TECHNIKY: Tato technika je vhodná jak pro individuální, tak skupinovou práci. Může být použitá i na úvod skupinových setkání, protože se tolik nedotýká citlivých osobních témat. Jde spíš o techniku relaxační, zklidňující, která může člověka přeladit na citlivější vnímání barev a tvarů, dovolit mu objevit vlastní fantazii a odhodit ostych z malování. Způsob interpretace pak záleží na terapeutových zkušenostech. V každém případě by měl dostat klient po namalování prostor obrázek zažít z odstupu (mít čas prohlédnout si ho a najít si v něm vlastní významy). Při skupinové práci je možné postupně sdílet dojmy ostatních členů skupiny. Terapeut by měl pouze připomenout pravidlo neurážet, nehodnotit a nezobecňovat určité symboly z obrázku na osobnost klienta (např. Používáš šedivou, protože jsi bez fantazie, taková šedá myš. ). Tento typ interpretace sice může uvolnit skupinovou dynamiku, zároveň však může zablokovat kreativitu napadeného člena skupiny a narušit jeho pocit bezpečí ve svobodném projevu do budoucna. ŽIVLY A TEMPERAMENT: Klienti/účastníci techniky se mohou při reflexi zeptat na propojení živlů a temperamentu. Proto zde uvádím teorii temperamentu v kostce. Základní princip použití čtyř živlů v medicíně a později psychologii pochází od Hippokrata ( př.n.l.), který vycházel z toho, že v těle jsou čtyři šťávy dávající základ čtyřem temperamentům člověka.lékař Galén ( /216?n.l.) následně identifikoval výše zmíněné čtyři tekutiny a čtyři druhy temperamentu se čtyřmi živly. Dokonce přiřadil některé tělesné orgány těmto živlům. V psychologii je pak proslavil H. J. Eysenck ( ), který faktorovou analýzou hledal základní osobnostní faktory člověka. Našel dvě základní dvojice vlastností: introvert versus extrovert a stabilní versus labilní povaha. Jsou principiálně totožné s vlastnosti uvedenými u Aristotela ( př.n.l.), jen aplikované na povahu. Kombinací těchto dvou dvojic vznikají čtyři základní povahové temperamenty člověka. Živel Je introvert, nebo extrovert? Je stabilní, nebo labilní? Výsledný temperament Základní psychologická funkce Oheň Extrovert labilní cholerik intuice Země Introvert labilní melancholik smyslové vnímání Vzduch Extrovert stabilní sangvinik myšlení Voda Introvert stabilní flegmatik citový život C. G. Jung ( ) přišel se základními psychologickými funkcemi, které jsou spolu s přiřazením jednotlivým živlům v tabulce výše. Narozdíl od Eysencka ovšem jednotlivé temperamenty nespojoval s introverzí či extroverzí. Podle něj každý ze čtyř temperamentových typů může být jak introvertní, tak extrovertní. Důležité pro něho bylo rozdělení podle převažující psychologické funkce. 11

12 ÚVODNÍ INSTRUKCE K TECHNICE: Každý účastník techniky dostane 4 velké archy papíru (doporučuji A5) a talíř na obkreslení kruhu. Jako výtvarný materiál lze použít: pastelky, voskovky, pastely, vodové, anilinové nebo temperové barvy. Nejsou vhodné fixy. Čas na malování každé mandaly je 15 minut, celkem tedy 60 minut na malování + cca 20 min. na relaxaci s hudbou na úvod každého živlu. Při reflexi by měl každý účastník dostat prostor v délce asi 5 minut, při počtu 8 účastníků jde o minut. Na techniku je tedy potřeba počítat s celkovým časem 2 hodiny. DOPORUČENÁ HUDBA: Na úvod malování každého živlu by měla předcházet relaxace s hudbou do 5 minut. Doporučení pro účastníky pohodlně se usadit, zavřít oči a představovat si, co jednotlivý živel znamená, jak se člověk cítí při setkání s živlem. Každý živel je spojen s určitou energií, která může vhodně zvolenou hudbou povzbudit imaginaci účastníků malování. Hudba se nemusí vždy trefit do vkusu a představy o živlu každého účastníka, jde pouze o relaxaci. Při samotném malování by měl být klid, aby nebylo malování ovlivněno hudbou. Já jsem zvolila následující nahrávky: VODA Modlitba za vodu (Jiří Pavlica/Jan Skácel), čas: 3:53 min., z CD: Hradišťan Live, Indies rekord 2006 ZEMĚ Serengetti sunrise (K Zula), čas: 4:26 min., z CD: World Flavours: Impressions of Africa, Ryder Music, 2001 OHEŇ tango Beauty and Fire (Tomas Michaud), čas: 5:20, z CD: Beauty and Fire, Promo Mix, 2009 VZDUCH Air Orchestral Suite No 3 in D Major (J.S.Bach), čas: 5:04 min., UKÁZKY MANDAL S KOMENTÁŘEM ÚČASTNÍKŮ Na mandalový večer jsem pozvala své známé: 4 ženy a 3 muže. Pro prezentaci jsem vybrala práce 2 žen a 2 mužů. Obrázky jsou řazeny podle pořadí v jakém mluvili při závěrečné reflexi. Pro možnost srovnání jsou zařazeny vždy obrázky všech účastníků k danému živlu. 12

13 Živel VODA Honza Tahle mandala byla první, takže to byl rozjezd, kdy jsem si teprve osahával barvy. Je na ní jezero plné vody, ryb, řas a kořenů vodních rostlin. Voda mi není moc blízká... Živel VODA Ingrid Spolu s větrem se mi voda malovala nejlépe. Snažila jsem se zachytit život ve vodě, který proudí. Chtěla jsem namalovat čistotu, lehkost vody, pocit hedvábí, vílu kolem studánky. Růžová barva znamená lásku, laskavost, vílu. Je to obrázek vody, která tě hýčká. Bylo mi v tom dobře. 13

14 Živel VODA Lucie Malovalo se mi to trochu nejistě, protože voda byla první. Vidím tam vlnky, chobotnice víry, kolečka. Odstíny modré + bílá je pocit vody, voda v pohybu, studně, moře... Živel VODA Josef Pastelka plynula po papíru stejně hladce a harmonicky jako vlnka po hladině mořské. Maloval jsem pra-oceán, plynule navazující křivky vystupující i mizející bez ostrých hran, zelená a modrá barva v sobě nezapřou chlad a obraz reálného oceánu (vliv levé hemisféry), avšak přesto se jedná převážně o mimo-hmotný archetyp všech oceánů a vodstev (vliv pravé hemisféry). Bez vlivu ostatních živlů je voda statická. Nejvíce odpovídá mému temperamentu. Dovedu klidně plynout životem jako potůček, citlivě se vyhýbat kamenům a kořenům stromů, avšak pod vlivem nějakého podnětu (větrného, či ohnivého) dovedu pořádně zabouřit jako Atlantik a brát sebou vše, co se mi postaví do cesty. 14

15 Živel ZEMĚ - Honza To šlo samo... Vidím tam pestré barvy a krásy zemského povrchu. Tady jsem doma. Živel ZEMĚ - Ingrid Země se mi malovala těžce, cítila jsem uzemnění. Barvy se rozmazávaly a ušpinily okraje papíru. Chtěla jsem je odstříhnout, ale nakonec jsem to nechala vcelku. Barvy jsou tmavé, nemohla jsem je udělat vesele. 15

16 Živel ZEMĚ - Lucie Země se mi malovala těžko, nic mě nenapadalo. Není souměrná jako ostatní. Vidím strom s kořeny, taková proudící energie zespoda nahoru a ještě má křídla - listy, jakoby se vznáší. Barvy hnědá a zelená - půda a rostliny. Živel ZEMĚ - Josef Malovala se dobře, je fyzickými smysly ze všech živlů nejsnáze zachytitelná. Matérie, převážně teplé mateřské barvy, geometrický řád, představující jistotu, alespoň zdánlivou, že člověk si může tento živel podmanit, formovat jej a vytyčovat v jeho rámci hranice. Je to jediný živel, v rámci kterého může být látka i formou narozdíl od plynoucí vody, těkavého ohně a ještě hůře zachytitelného vzduchu. Živel mému temperamentu poněkud vzdálen, avšak mě oslovující, poněvadž ze země plynoucí hmotné statky a práce s hmotou mě dodnes pořád ještě oslovují 16

17 Živel OHEŇ - Honza Netušil jsem, co mi vzniká pod rukama, byla to největší improvizace ze všech elementů. Vznikl zatočený Salamandr uvnitř ohnivé koule. Oheň mám v horoskopu dost akcentovaný - a tak se mnou souzní. Živel OHEŇ Ingrid Snažila jsem se namalovat oheň v jemnější formě. Plameny jsem zatočila, aby nepůsobily tak nebezpečně. I v životě nemám ráda hádky, nesnáším konfrontaci. Barvy jsou živé, protože v ohni vnímám život. Zároveň potřebuji tento živel zjemnit. Malovalo se mi to celkem dobře. Cítila jsem v ohni pohyb. 17

18 Živel OHEŇ - Lucie Měla jsem už dřív jasnou představu, jak to namalovat. Vidím plameny v pohybu, barvy ohně červená +oranžová+ žlutá. Živel ohně je asi nejbližší mému temperamentu. Živel OHEŇ Josef Malovalo se mi to dobře, z barev bylo cítit teplo. Je tam pra-slunce, láva, mladé, čerstvě zrozené vitální plamínky (čertíky) deroucí se na svět, i starší uhasínající požáry a páry, jsoucí na světě o několik okamžiků déle. Je to živel, v jehož samotné vnitřní podstatě je obsažen pohyb: rychlý, chaotický vitální. Mému temperamentu poněkud vzdálen, avšak i tak inspirující 18

19 Živel VÍTR - Honza Vize mi naskočila už při poslechu skvěle vybrané skladby. Modrá a nekonečná nebeská klenba, světlo Slunce a Měsíce. Vzdušná lehkost mi usnadňuje veškeré umělecké aktivity. Živel VÍTR Ingrid Potřebovala jsem kolem udělat kruh jako uzemnění, abych neulítla. Když se podívám na obrázek, tak si tam lítám a je mi dobře. Barvy jsou má představa vzdušnosti, volnosti. Uprostřed jsou ptáci. Červená barva je láska. Vzduch se mi maloval asi nejlépe, je to můj oblíbený živel. 19

20 Živel VÍTR Lucie Nic mě nenapadalo a pak se to najednou rozběhlo. Mandala byla nejrychlejší, možná proto že byla poslední. Vidím mraky a trochu slunce, je to takový načechraný jako vata, nakonec pro mně největším překvapením. Živel VÍTR Josef Měl jsem obavu, že vzduch zachytit nedokážu, neboť je nejméně hmotný a hmatatelný lidskými smysly, pokud se zrovna nejedná o uragán. Rozhodl jsem vypnout levou hemisféru a výsledek byl na světě Pohyb vlnovek je trochu podobný vodě, avšak je latentnější, ušlechtilejší a klidnější. Převažují chladné tóny. Modrá přechází do šedobílé (narozdíl od vody, kde modrá přechází v zelenou). Jedná se o živel, který je na hranici fyzického zaznamenání a míří k transcendentnu (motiv ležaté osmičky). Není mi známo, zda tento živel mému temperamentu nějak odpovídá. 20

OBSAH HODINY : I. mandala úvodní informace

OBSAH HODINY : I. mandala úvodní informace ČÍSLO HODINY : 59. TÉMA : Mandaly - význam OČEKÁVANÉ VÝSTUPY : Žáci se seznámí s mandalami. Relaxují při jejich vybarvování, poznají význam barvy a čísla mandaly. Obě dvě vyučovací hodiny s tématem mandal

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

Vztahy mezi barvami. Vodomalba

Vztahy mezi barvami. Vodomalba Vztahy mezi barvami Vodomalba Barevné vidění světa je výsledkem elektromagnetického vlnění s různou vlnovou délkou, přičemž platí, že každá barva slunečního spektra odpovídá určité vlnové délce. Základními

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Ceník 2015-1. Ceník je platný od 1. ledna 2015. Obrázky výrobků jsou pouze pro ilustraci. Tiskové chyby vyhrazeny. Objednávky

Ceník 2015-1. Ceník je platný od 1. ledna 2015. Obrázky výrobků jsou pouze pro ilustraci. Tiskové chyby vyhrazeny. Objednávky 2015-1 Ceník Ceník 2015-1. Ceník je platný od 1. ledna 2015. Obrázky výrobků jsou pouze pro ilustraci. Tiskové chyby vyhrazeny. Ceny Ceny jsou uvedeny v české měně (Kč) s DPH 21% a v mezinárodní měně (

Více

Poděkování 11. Upozornění 12 I. ÚVOD Prastaré vědění lidstva Příjem kosmických informací přes kůži Princip harmonie a léčení 15

Poděkování 11. Upozornění 12 I. ÚVOD Prastaré vědění lidstva Příjem kosmických informací přes kůži Princip harmonie a léčení 15 OBSAH Poděkování 11 Upozornění 12 I. ÚVOD 13 1. Prastaré vědění lidstva 13 2. Příjem kosmických informací přes kůži 14 3. Princip harmonie a léčení 15 4. Léčení kosmickými symboly 16 II. ČLOVĚK V UNIVERZU

Více

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost Psychologie 09 Otázka číslo: 1 Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat osobnost neurotik Otázka číslo: 2 Osobnost je individuální jednotou aspektů: biologických psychologických rozumových

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

Obrana proti černé magii. Letní škola čar a kouzel 2011

Obrana proti černé magii. Letní škola čar a kouzel 2011 Obrana proti černé magii Letní škola čar a kouzel 2011 Teorie barev Růžová - Růžová vzniká při malování smícháním bílé a červené. A stejně jako červená, je i růžová barvou tělesnou, i když mnohem jemnější.

Více

Základy kompozice. 1. Rovnováha. 2. Symetrie

Základy kompozice. 1. Rovnováha. 2. Symetrie Základy kompozice Kompozici je možné definovat jako uspořádání prvků na určitém ohraničeném prostoru-plátně, obrazovce monitoru nebo třeba ve výkladní skříni. Jejím úkolem je zejména "vést" oko, tedy poskytnout

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Základy grafického návrhu

Základy grafického návrhu Martina Mudrová Přednáška předmětu Počítačová grafika duben 2006 Osnova přednášky 1. Obecné zásady pro přípravu grafického návrhu 2. Barvy a jejich působení 3. Tvary a jejich vliv na uživatele 4. Formát

Více

NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ

NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ VNITŘNÍ MALÍŘSKÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR ECOLOR STYL v b a r v á c h k v a l i t y Vnitřní omyvatelné vodou ředitelné interiérové nátěry ECOLOR STYL nabízejí kolekci elegantních ů pro

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV

SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV Světlo vypadá jako bezbarvé, ale ve skutečnosti je směsí červené, žluté, zelené, modré, indigové modři a fialové barvy. Jednoduchými pokusy můžeme světlo rozkládat

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu Eva Drgoňová Zápisky z přednášky na waldorfském semináři v Praze na Opatově ze dne 25.září 2010 Obecné seznámení s vývojem

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu S1 Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_01_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 25. 10. 2012 Datum ověření ve výuce:

Více

1 Úvod 3. 2 Barvy 4 2.1 Základní barva... 4 2.2 Doplňková barva... 5. 3 Typografie 6 3.1 Písmo... 6

1 Úvod 3. 2 Barvy 4 2.1 Základní barva... 4 2.2 Doplňková barva... 5. 3 Typografie 6 3.1 Písmo... 6 Obsah 1 Úvod 3 2 Barvy 4 2.1 Základní barva................................. 4 2.2 Doplňková barva................................ 5 3 Typografie 6 3.1 Písmo...................................... 6 4 Logo

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Krásný den, milí tvůrci! Vydali jste se na cestu k umění a tvorbě a já si velice vážím toho, že jste si za průvodce zvolili právě mě.

Krásný den, milí tvůrci! Vydali jste se na cestu k umění a tvorbě a já si velice vážím toho, že jste si za průvodce zvolili právě mě. Krásný den, milí tvůrci! Vydali jste se na cestu k umění a tvorbě a já si velice vážím toho, že jste si za průvodce zvolili právě mě. Přemýšlela jsem nad tím, jak bych vám nejlépe poděkovala a co by vám

Více

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti Otázka: Psychické jevy osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Psychické jevy osobnosti navzájem spojeny a působí jako celek jsou funkcí mozku vliv společnosti a výchovy některé se

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU STUDIO PRODUCT DESIGN SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Symbol ležaté osmičky

Symbol ležaté osmičky Symbol ležaté osmičky 18 V šichni známe číslo osm a víme, jak se píše. Ležatá osmička vypadá podobně jako osmička otočená do horizontální polohy. Jde o uzavřenou smyčku, která symbolizuje absolutno a nekonečno.

Více

OSOBNOST sportovce. Seminář

OSOBNOST sportovce. Seminář OSOBNOST sportovce Seminář Typologie osobnosti Typ jedinec, skupina osob či subjektů spojených společným znakem, charakteristikou. U mnoha lidí se projevuje jednota individuality a typu 30.10.2014 2 Temperamentové

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

BARVY. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

BARVY. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BARVY Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teorie barev Parametry barvy: Tón (Hue) charakterizuje ho vlnová délka a je označován názvem barvy Sytost (Saturation) sytost barvy,

Více

Vstupní brána - Portál

Vstupní brána - Portál Vstupní brána - Portál Vstupní brány znázorňují hranici, oddělují prostory: prostor vnějšího světa od prostoru domácí intimity; prostor hluku od prostoru ticha; prostor každodenního života od hlubokých

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

3. ročník a septima. viz Charakteristika předmětu a poznámky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

3. ročník a septima. viz Charakteristika předmětu a poznámky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář psychologie Psychologie 3. ročník a septima 2 hodiny týdně viz Charakteristika předmětu a poznámky Pojem psychologie Objasní původ psychologie, její

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 Obsah Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Působení barev 13 Fyzikální působení barev 15 Spektrum

Více

Sylabus předmětu: Aplikace jungiánské psychoterapie v léčbě závislostí

Sylabus předmětu: Aplikace jungiánské psychoterapie v léčbě závislostí Sylabus předmětu: Aplikace jungiánské psychoterapie v léčbě závislostí Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 www.adiktologie.cz Název oboru:

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml Kód Název Cena včetně DPH *100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml 1647917 1. čakra intimní atmosféra 180,00 1647919 2. čakra harmonizující 180,00 1647933 3. čakra antiseptická 180,00 1647941 4. čakra

Více

Mandala skrývá se ve věcech, se kterými se denně se- tkáváme Vytvořte svoji zcela uni- kátní mandalu vtiskněte jí tak svůj vlastní rukopis.

Mandala skrývá se ve věcech, se kterými se denně se- tkáváme Vytvořte svoji zcela uni- kátní mandalu vtiskněte jí tak svůj vlastní rukopis. 1 Tvorba mandaly Mandaly jsou všude okolo nás. Existují od počátku. Mandala znamená kruh a skrývá se ve věcech, se kterými se denně setkáváme. Mandalou je květina, rozříznutý citron, chrámové okno, kulaté

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

VYSOKOVIBRAČNÍ OLEJE S VÝTAŽKY Z ČERSTVÝCH ROSTLIN KARAIMI

VYSOKOVIBRAČNÍ OLEJE S VÝTAŽKY Z ČERSTVÝCH ROSTLIN KARAIMI VYSOKOVIBRAČNÍ OLEJE S VÝTAŽKY Z ČERSTVÝCH ROSTLIN KARAIMI Představuji Vám transformační kompozice živých olejů, které ručně a s nadšením vyrábím v Haluzicích. Používám oleje v Bio kvalitě a Fair trade

Více

Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1

Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1 Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1 Ročník: I. Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání, technika aranžování Obor vzdělávání: Aranžér Tematický okruh:

Více

JEMNOHMOTNÁ ENERGIE. Životní energie

JEMNOHMOTNÁ ENERGIE. Životní energie SYSTÉM ČAKER Systém čaker je model, který zachycuje plynutí jemnohmotných energií, jež procházejí veškerým životem, včetně energetického systému člověka. Je to takový žebřík, po němž stoupáme od fyzické

Více

Prenatální linie a její hlavní body

Prenatální linie a její hlavní body Prenatální linie a její hlavní body Linie, jež je pro metamorfózu podstatná, se nachází na vnitřní straně nártu. Zde je možné určit různé hlavní body, ze kterých lze vyčíst průběh prenatálního vývoje.

Více

Festival Berana Londýn Březen 2016 Vycházím a z roviny mysli vládnu. C. Aagaard

Festival Berana Londýn Březen 2016 Vycházím a z roviny mysli vládnu. C. Aagaard Festival Berana Londýn Březen 2016 Vycházím a z roviny mysli vládnu. C. Aagaard Dobrý večer všem a vítejte na festivalu Berana, který označuje začátek Tří duchovních festivalů a Velikonoc, následovaný

Více

Psychodiagnostika osobnosti 2.

Psychodiagnostika osobnosti 2. Psychodiagnostika osobnosti 2. Téma: Úvod do psychologie osobnosti. Dimenze osobnosti. Teorie osobnosti. Literatura: Ivana Šnýdrová. Psychodiagnostika. Praha: Grada Publishing, 2008. Marie Vágnerová. Psychologie

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní (žlutá, modrá, červená), míchání barev podvojných (zelená, fialová, oranžová) Barvy světlé/tmavé; teplé/studené

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

KUSUDAMA. květinka štěstí. od Ivany Neumannové

KUSUDAMA. květinka štěstí. od Ivany Neumannové KUSUDAMA květinka štěstí od Ivany Neumannové MILÍ PŘÁTELÉ ráda bych se s Vámi podělila o svou kreativní činnost, která v poslední době přináší potěšení nejen mně, ale i druhým. Tvořím krásu a harmonii

Více

Kompozice hudby. Cíle ve skupině Sdílení pocitů, myšlenek a zkušeností Kooperativní učení

Kompozice hudby. Cíle ve skupině Sdílení pocitů, myšlenek a zkušeností Kooperativní učení Kompozice a poslech Kompozice hudby Obecné cíle Rozvoj dovednosti kreativně řešit problémy Rozvoj schopnosti zaznamenat vnitřní prožitky Vyjádření pocitů Integrovat části do celku Cíle ve skupině Sdílení

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo)

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie má za sebou více než pět tisíc let dlouhou historii. Namísto

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Časy jsou přibližné - respektujeme zájem a aktivity dětí.

Časy jsou přibližné - respektujeme zájem a aktivity dětí. INDIVIDUELNÍ PÉČE- HRY KŘESŤANSKÝ KRUH SVAČINA POHYB-JÓGA MUZIKOTERAPIE POHYBOVÉ HRY ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Časy jsou přibližné - respektujeme zájem a aktivity dětí. DĚTSKÉ CENTRUM SE HLÁSÍ K ALTERNATIVNÍMU

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti.

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Přirozenost muže Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Bhagavadgíta (13.1) Bùh od samého zaèátku vytvoøil poslání obìma

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím.

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím. Psychologie 08 Otázka číslo: 1 To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím sebevědomím nevědomím Otázka číslo: 2 Prožívání je absolutně vždy: subjektivní

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Universum Na počátku všeho byl zřejmě jen záblesk prvotního světla vědomí. Jiskřička energie, která měla svou vlastní inteligenci, svou vlastní počáteční tvořivou

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Psychologie 00. Otázka číslo: 1. Osobnost: je hotova již při narození. se formuje se během individuálního života

Psychologie 00. Otázka číslo: 1. Osobnost: je hotova již při narození. se formuje se během individuálního života Psychologie 00 Otázka číslo: 1 Osobnost: je hotova již při narození se formuje se během individuálního života je ovlivněna především přírodním prostředím je individuální jednotou biologických, psychologických

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů Johana Pižlová Iva Zemanová Veronika Petlachová Osm šťastných symbolů (skt. aštamangala; tib. bkra-shis rtags-brgjad) je nejznámější skupinou

Více

Coloured by the way you think

Coloured by the way you think Fasádní systém 1 Coloured by the way you think 2 Rozšiřujeme paletu vašich možností Barva, odstín a struktura povrchu patří k nejmocnějším zbraním v tvůrčím arzenálu každého architekta a designéra. Vyjímečný

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309 Obsah Úvod 291 DEVĚT Duch a posvátná geometrie 293 Třetí informační systém v Ovoci života 293 Kruhy a čtverce lidského vědomí 293 Hledání téměř dokonalých poměrů fí 295 První a třetí úroveň vědomí 296

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

OBSAH Tvůrčí fotografické techniky

OBSAH Tvůrčí fotografické techniky 1 OBSAH Tvůrčí fotografické techniky KONTRAST Str. 1 Role kontrastu ve fotografickém 6 2 Kontrast prvků v obraze 13 2.1 Kontrast prvků figurativních a nefigurativních 13 2.2 Kontrast hlavního motivu 15

Více

Ueli Seiler-Hugova. Goethův barevný kruh

Ueli Seiler-Hugova. Goethův barevný kruh Ueli Seiler-Hugova Goethův barevný kruh str. 1 Lesklé a obrazné barvy str. 3 Lesklé a obrazné barvy podle Rudolfa Steinera str. 4 Barevný kruh podle Haralda Küpperse str. 5 Barvy Caran d'ache (AkvareIové

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

JU-WEL zdroj energie. Ametyst, křišťál a růženín kombinace, která funguje. Princip fungování JU-WEL Trio a JU-WEL Ametyst

JU-WEL zdroj energie. Ametyst, křišťál a růženín kombinace, která funguje. Princip fungování JU-WEL Trio a JU-WEL Ametyst JU-WEL zdroj energie JUDO snoubí sílu léčivých kamenů a vody zdraví a pohoda díky vitalizované vodě. V zařízeních produktové řady JU-WEL obtéká pitná voda vybrané, přírodním způsobem energeticky nabité

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

3009 STRIPES Co může být jednoduššího, než motiv složený ze samých obdélníčků? Stripes nekonečné možnosti provedení, kombinací a užití.

3009 STRIPES Co může být jednoduššího, než motiv složený ze samých obdélníčků? Stripes nekonečné možnosti provedení, kombinací a užití. POTISKNEME TO! 3003 ABSTRACT Tvary motivu Abstract vytvářejí kompozici, která se sice vzpírá jednoznačnému popisu, ale působí naprosto přirozeně a pozitivně. Variabilita vyzní především v různobarevných

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si 1 Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je sice možné, ale vyžaduje to od adepta duchovního rozletu

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

Humanistický proud v psychologii

Humanistický proud v psychologii Humanistický proud v psychologii Humanistická psychologie Tzv. třetí síla v psychologii (k behaviorismu a psychoanalýze). Člověk není determinovaný, je schopen svobodné volby a účelného, tvořivého jednání.

Více

Cestou domů. aneb Sedmileté putování s dětmi z dětských domovů

Cestou domů. aneb Sedmileté putování s dětmi z dětských domovů Cestou domů aneb Sedmileté putování s dětmi z dětských domovů LETNÍ znamená setkání dává jiné a nové zážitky pootevírá jiné světy ukazuje, jak být s druhými dává dětem prostor pro vyjádření prostřednictvím

Více