Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze"

Transkript

1 Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze

2 2010 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Všechna práva vyhrazena. Kromě případů, které jsou zde výslovně uvedeny, nesmí být žádná část tohoto návodu bez výslovného předchozího písemného svolení společnosti Garmin reprodukována, kopírována, přenášena, rozšiřována, stahována ani ukládána na žádné médium, a to za žádným účelem. Společnost Garmin tímto uděluje povolení stáhnout jednu kopii tohoto návodu na pevný disk nebo jiné elektronické úložiště kvůli prohlížení návodu a k vytištění jedné kopie tohoto návodu nebo kterékoli jeho revize. Tato elektronická nebo vytištěná kopie návodu musí obsahovat kompletní text tohoto prohlášení o autorských právech a je přísně zakázáno jakékoli další neoprávněné komerční šíření tohoto návodu nebo jakékoli jeho revize. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění změněny. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit své produkty a provádět změny v obsahu bez toho, aby byla povinna na tyto změny nebo vylepšení upozornit jakoukoli osobu nebo organizaci. Nejnovější aktualizace a doplňkové informace o používání tohoto a ostatních produktů Garmin můžete nalézt na webových stránkách společnosti Garmin ( Garmin, logo Garmin, nüvi a MapSource jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a jiných zemích. Garmin Lock, mygarmin, mygarmin Agent, ecoroute, cityxplorer, mytrends, nümaps Guarantee, nüroute a traffictrends jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin. Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití tohoto názvu společností Garmin je licencováno. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích. Mac je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. microsd je ochranná známka společnosti SanDisk nebo jejích dceřiných společností. microsd je ochranná známka organizace SD Card Association.

3 Obsah Začínáme... 1 Nastavení zařízení... 1 Napájení zařízení... 1 Instalace přístroje... 2 Konfigurace přístroje... 2 Přední kryt... 3 Hledání satelitů... 3 Orientace obrazovky... 3 Informace o automatickém zámku obrazovky... 4 Hlavní nabídka... 4 Používání tlačítek na obrazovce... 5 Nastavení hlavní hlasitosti... 5 Režimy přepravy... 5 Hledání bodu zájmu... 6 Používání klávesnice na obrazovce... 6 Přidání bodů do aktivní trasy... 7 Změna cíle aktivní trasy... 8 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda Obsah Objíždění... 8 Přerušení trasy... 8 Navigace mimo silnice... 9 Hledání míst Nalezení adresy Používání stránky Jet!...11 Nastavení domácí destinace Zobrazení seznamu naposledy hledaných míst Informace o oblíbených Nalezení parkoviště Plánování trasy Používání tlačítek na mapě Procházení mapy stisknutím obrazovky Zadání souřadnic Používání foto navigace Informace o stránkách map...19 Prohlížení mapy při navigaci Informace o funkci mytrends Zobrazení informací o trase i

4 Obsah Zobrazení seznamu odboček Zobrazení příští odbočky Zobrazení křižovatek Používání navigační mapy pro chodce Handsfree telefonování Spárování zařízení Přijetí hovoru Používání přístroje v průběhu hovoru Zavolání na bod zájmu Vytočení čísla Zadání vlastního telefonního čísla Kontrola stavu telefonu Používání nástrojů Zobrazení informací o aktuální pozici Používání nápovědy Informace o funkci ecoroute Dosažení co nejlepší spotřeby paliva ii Zobrazení informací o spotřebě paliva Používání Prohlížeče obrázků Používání světového času Používání kalkulačky Zachytávání snímků obrazovky Používání převodníku jednotek Doprava Příjem dopravních informací Informace o ikoně dopravy Doprava na trase Prohlížení dopravní mapy Hledání zdržení Informace o nabídkách Správa dat Typy souborů Připojení přístroje k počítači Přesun souborů do počítače Odstranění souborů Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

5 Obsah Úprava přístroje Nastavení systému Nastavení navigace v automobilu Nastavení navigace pro pěší chůzi Předvolby tras Nastavení displeje Nastavení jazyka Zobrazení informací o mapě Nastavení rozhraní Bluetooth Zapnutí informací o dopravě Informace o předplatném dopravních informací Obnovení všech původních nastavení Příloha Informace o satelitních signálech GPS Péče o přístroj Zamknutí přístroje Aktualizace softwaru Vymazání uživatelských dat Informace o baterii Vyndání přístroje nümaps Guarantee nümaps Lifetime Zakoupení dodatečných map Informace o doplňcích Kontaktování produktové podpory společnosti Garmin Registrace přístroje Technické údaje Řešení problémů Rejstřík Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda iii

6 Začínáme Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace. Nastavení zařízení Používáte-li kompaktní navigační zařízení Honda poprvé, proveďte následující úkony. 1. Připojte přístroj k napájení (strana 1). 2. Nainstalujte přístroj (strana 2). 3. Nakonfigurujte přístroj (strana 2). 4. Zapněte a vypněte přístroj (strana 3). 5. Vyhledejte satelity (strana 3). 6. Zorientujte se v Hlavní nabídce (strana 4). Napájení zařízení Je-li zařízení zapojeno ve vozidle, připojte zařízení k napájecímu kabelu vozidla. Kompaktní navigační zařízení Honda se nabíjí při jízdě. Napájecí kabely Zařízení lze napájet dvěma způsoby. Kolébka a rameno pro kolébku. Kabel USB (strana 42). Pokud neplánujete zařízení během připojení k napájecímu zdroji používat, stisknutím tlačítka Napájení zařízení uzamkněte. Více informací o uzamykání zařízení naleznete na straně 4. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 1

7 Začínáme Instalace přístroje VAROVÁNÍ Tento produkt obsahuje lithiumiontovou baterii. Abyste zabránili možnému ublížení na zdraví či poškození výrobku kvůli vystavení baterie vlivu nadměrného tepla, zařízení při opuštění vozidla vyjměte, popřípadě jej uložte mimo dosah slunečního záření. Upozornění Před instalací přístroje si přečtěte varování k výrobku v návodu Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku a další důležité informace ve stručném návodu k obsluze. 3. Nakloňte kompaktní navigační zařízení Honda, dokud nezapadne na své místo. Konfigurace přístroje 1. Pokud chcete zapnout kompaktní navigační zařízení Honda, stiskněte tlačítko napájení nebo vložte zařízení do kolébky. Pokud je přístroj zapojen a vozidlo nastartováno, přístroj by se měl automaticky zapnout. 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 1. Nasaďte kolébku na rameno. 2. Umístěte spodní část kompaktního navigačního zařízení Honda do kolébky. 2 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

8 Začínáme Přední kryt Tlačítko Napájení Mikrofon konektor micro-b Reproduktor (na zadním krytu) Zapnutí a vypnutí přístroje Stiskněte a podržte tlačítko Napájení. Slot pro paměťovou kartu Resetování přístroje Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej resetovat. Stiskněte tlačítko Napájení a podržte jej po dobu 10 sekund. Hledání satelitů Pruhy signálu. označují sílu satelitního 1. Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny, kde se nenacházejí vysoké budovy a stromy. 2. Je-li to nutné, zařízení zapněte. Vyhledání satelitních signálů může trvat několik minut. Orientace obrazovky Zařízení otáčejte a sledujte zobrazení v horizontálním (na šířku) či vertikálním (na výšku) režimu. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 3

9 Začínáme Informace o automatickém zámku obrazovky Pokud přístroj určitou dobu nepoužíváte, automaticky se zamkne. Pokud se přístroj nachází v kolébce nainstalované na základně (přístrojová deska), obrazovka se automaticky nezamkne. Ruční zamknutí přístroje Stiskněte a tlačítko Napájení. Odemknutí přístroje 1. V případě potřeby stiskněte rychle tlačítko napájení. 2. Poklepejte na položku. Hlavní nabídka 4 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➊ Stisknutím vyberete režim přepravy. ➋ Stisknutím vyhledáte cíl. ➌ Stisknutím zobrazíte mapu. ➍ Stisknutím přerušíte trasu. ➎ Stisknutím zvolíte objížďku trasy. ➏ Jste-li připojeni ke kompatibilnímu mobilnímu telefonu, stisknutím vytočíte hovor. Více informací naleznete na stránkách ➐ Stisknutím nastavíte hlasitost. ➑ Stisknutím otevřete nabídku nástrojů a nastavení.

10 Začínáme Používání tlačítek na obrazovce Stisknutím a podržením tlačítka se rychle vrátíte do hlavní nabídky. Stisknutím tlačítek a můžete zobrazit další možnosti. Stisknutím a podržením tlačítek a můžete posouvat zobrazení rychleji. Nastavení hlavní hlasitosti 1. Stiskněte tlačítko Hlasitost. 2. Posuňte posuvník doleva nebo doprava. Ztlumení zvuku 1. Stiskněte tlačítko Hlasitost >. Režimy přepravy Chodec Kolo Automobil Přístroj je pro navigaci vybaven různými režimy přepravy. Trasa je vypočítávána odlišně v závislosti na režimu. Změna režimu přepravy 1. Stiskněte ikonu režimu přepravy v levém horním rohu. 2. Vyberte režim. 3. Stiskněte tlačítko Uložit. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 5

11 Začínáme Hledání bodu zájmu Podrobné mapy uložené v přístroji obsahují body zájmu, jako jsou restaurace, hotely a auto servisy. Kam vést? > Body zájmu. 2. Vyberte kategorii. 3. V případě potřeby vyberte podkategorii. 4. Vyberte cíl. 5. Stiskněte možnost Jet!. Nalezení místa hláskováním názvu Kam vést? > Body zájmu > Zadat název. 2. Zadejte celý název nebo jeho část. 3. Stiskněte tlačítko Hotovo. 4. Vyberte cíl. 5. Stiskněte možnost Jet!. Používání klávesnice na obrazovce Stisknutím znaku na klávesnici zadáte písmeno nebo číslo. Stisknutím tlačítka vložíte mezeru. Stisknutím tlačítek a můžete posunout kurzor. Stisknutím tlačítka odstraníte znak. Stisknutím a podržením tlačítka vymažete celé zadání. Stisknutím možnosti lze vybrat režim jazyka klávesnice. Stisknutím tlačítka můžete zadat zvláštní znaky, jako jsou interpunkční znaménka. 6 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

12 Hledání bodů zájmu v režimu Chodec V režimu chodce můžete v některých městech využít mapy cityxplorer k navigaci s využitím veřejné dopravy. Více informací o mapách cityxplorer můžete nalézt na webových stránkách 1. Vyberte režim přepravy Chodec (strana 5). 2. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést? > Body zájmu. 3. Vyberte kategorii. 4. V případě potřeby vyberte podkategorii. 5. Vyberte cíl. 6. Zvolte možnost: Stisknutím tlačítka Chůze vypočítáte trasu pro chůzi. Stisknutím tlačítka Veřejná doprava vypočítáte trasu využívající veřejnou dopravu a chůzi. 7. Stiskněte možnost Jet!. Začínáme Přidání bodů do aktivní trasy 1. V průběhu navigace trasy se vraťte do hlavní nabídky stisknutím tlačítka. 2. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést?. 3. Vyberte kategorii. 4. V případě potřeby vyberte podkategorii. 5. Vyberte cíl. 6. Stiskněte možnost Jet!. 7. Stiskněte možnost Přidat do aktuální trasy. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 7

13 Začínáme Změna cíle aktivní trasy Cíle lze změnit až ve chvíli, kdy probíhá navigace trasy. 1. Stisknutím tlačítka se vraťte do hlavní nabídky. 2. Stiskněte možnost Kam vést?. 3. Vyhledejte místo. 4. Stiskněte možnost Jet!. 5. Stiskněte možnost Spustit novou trasu. Objíždění Při navigaci trasy se můžete pomocí objížděk vyhnout překážkám před vámi (například stavby). POZNÁMKA: Je-li trasa, po které právě jedete, jedinou dostupnou možností, je možné, že zařízení objížďku nevypočítá. 1. Při navigaci trasy stiskněte tlačítko. 2. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Objížďka nebo Vypočítat znovu. Přerušení trasy 1. Při navigaci trasy stiskněte tlačítko. 2. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Stop. 8 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

14 Začínáme Navigace mimo silnice Pokud necestujete po silnicích, použijte režim Mimo silnice. 1. V hlavní nabídce stiskněte možnosti Nástroje > Nastavení > Navigace > nüroute > Režim výpočtu. 2. Stiskněte možnost Mimo silnice. 3. Stiskněte tlačítko Uložit. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 9

15 Hledání míst Hledání míst Nabídka Kam vést? nabízí několik různých kategorií, pomocí kterých lze nalézt místa. Jednoduché hledání můžete provést podle popisu na straně 6. Nalezení adresy POZNÁMKA: V závislosti na verzi vestavěných mapových dat v přístroji se mohou názvy tlačítek a pořadí kroků lišit od postupu uvedeného níže. Kam vést? > Adresa. 2. V případě potřeby změňte stát, zemi nebo provincii. 3. Stiskněte možnost Zadejte město 4. Zadejte město nebo poštovní směrovací číslo. TIP: Pokud si nejste jisti městem nebo poštovním směrovacím číslem, stiskněte možnost Vyhledat vše. 5. Stiskněte tlačítko Hotovo. 6. V případě potřeby vyberte město nebo poštovní směrovací číslo. POZNÁMKA: Ne všechna mapová data nabízejí hledání podle poštovního směrovacího čísla. 7. Zadejte číslo adresy. 8. Stiskněte tlačítko Hotovo. 9. Zadejte název ulice. 10. Stiskněte tlačítko Hotovo. 11. V případě potřeby vyberte ulici. 12. V případě potřeby vyberte adresu. 10 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

16 Hledání míst Používání stránky Jet! Stránka Jet! se otevře, jakmile vyberete místo, na které chcete navigovat. ➊ ➏ ➋ ➌ ➍ ➐ ➎ ➊ Stisknutím můžete zavolat na vybrané místo, když je přístroj připojen k telefonu, nebo uložit místo mezi oblíbené. ➋ Stisknutím přepnete mezi 2D a 3D zobrazením. ➌ Stisknutím otočíte zobrazení. ➍ Stisknutím zobrazíte více informací o místě. ➎ Stisknutím přiblížíte nebo oddálíte zobrazení. ➏ Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku. Stisknutím a podržením se vrátíte do hlavní nabídky. ➐ Stisknutím vytvoříte podrobnou trasu na toto místo. Hlášení chybného bodu zájmu Pokud se ve výsledcích hledání nachází zastaralý nebo chybný bod zájmu, můžete místo vyřadit z budoucích hledání. 1. Na stránce Jet! stiskněte pole s informacemi. 2. Stiskněte > Ohlásit chybu > Ano. Místo je vyřazeno z budoucích hledání. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 11

17 Hledání míst Nastavení domácí destinace Místo, na které se nejčastěji vracíte, můžete nastavit jako domácí destinaci. Kam vést? > Domů. 2. Vyberte možnost Zadejte vlastní adresu, Použít aktuální pozici nebo Naposledy hledané. Navigace domů Pokud chcete využít navigaci domů, musíte nastavit domácí destinaci. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést? > Domů. Resetování domácí destinace Kam vést? > > Nast. dom. destinaci. 2. Zvolením příslušné možnosti změňte adresu. Úprava informací o domácí destinaci Kam vést? > Oblíbené > Domů. 2. Stiskněte možnost > Upravit. 3. Zadejte změny 4. Stiskněte tlačítko Hotovo. Zobrazení seznamu naposledy hledaných míst V přístroji je uloženo 50 posledních míst, která jste našli. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést? > Naposledy hledané. 12 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

18 Hledání míst Vymazání seznamu naposledy hledaných míst V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést? > Naposledy hledané > > Vymazat > Ano. Informace o oblíbených Místa můžete uložit do části Oblíbené, abyste je mohli rychle nalézt a vytvořit do nich trasy. V části Oblíbené je uložena i domácí destinace. Uložení míst mezi oblíbené 1. Vyhledejte místo (strana 6). 2. Na stránce Jet! stiskněte > Uložit > OK. Nalezení oblíbených míst Kam vést? > Oblíbené. 2. V případě potřeby vyberte kategorii. 3. Vyberte uložené místo. Uložení aktuální pozice mezi oblíbené 1. Na mapě stiskněte ikonu vozidla. 2. Stiskněte tlačítko Uložit. 3. Zadejte název. 4. Stiskněte tlačítko Hotovo. Místo se uloží do části Oblíbené. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 13

19 Hledání míst Úpravy oblíbených míst Kam vést? > Oblíbené. 2. Vyberte kategorii. 3. Vyberte oblíbené místo. 4. Stiskněte pole s informacemi. 5. Stiskněte možnost > Upravit. 6. Zvolte možnost: Název Telefonní číslo Kategorie Změnit snímek stisknutím můžete vybrat uložený snímek (strana 33). Změnit symbol bodu 7. Úprava informací. 8. Stiskněte tlačítko Hotovo. Nalezení parkoviště Kam vést? > Parkoviště > Nalezení parkoviště. 2. Vyberte parkoviště. 3. Stiskněte možnost Jet!. Nalezení posledního parkoviště Pokud přístroj vyndáte z kolébky, zatímco je zapnutý, přístroj uloží parkoviště. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést? > Parkoviště > Posl. bod. 14 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

20 Plánování trasy Pomocí funkce Plánovač trasy můžete vytvořit a uložit trasu s několika destinacemi. Kam vést? > Plánovač trasy. Hledání míst Navigace uložené trasy Kam vést? > Plánovač trasy. 2. Vyberte uloženou trasu. 3. Stiskněte možnost Jet!. Úprava uložené trasy 2. Stiskněte tlačítko. Kam vést? > Plánovač trasy. 3. Stiskněte Vyberte počáteční 2. Vyberte uloženou trasu. pozici. 3. Stiskněte tlačítko. 4. Vyhledejte místo (strana 6). 4. Zvolte možnost: 5. Stiskněte tlačítko Vybrat. Stisknutím možnosti 6. Stisknutím tlačítka přidáte Přejmenovat cestu můžete další místo. upravit název trasy. Stisknutím možnosti Úprava 7. Stiskněte tlačítko Vybrat. cílů lze přidat nebo odstranit 8. Opakováním kroků 4 až 6 můžete destinace. do trasy přidat další místa. Stisknutím možnosti Odstranit 9. Stiskněte tlačítko Další. cestu můžete odstranit celou 10. Zadejte název. trasu. 11. Stiskněte tlačítko Hotovo. Stisknutím možnosti Optimalizovat pořadí lze seřadit destinace v trase v nejefektivnějším pořadí. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 15

21 Hledání míst Používání tlačítek na mapě Kam vést? > Procházet mapu. 2. Stiskněte libovolné místo na mapě. Stisknutím možnosti nebo a přiblížíte nebo oddálíte zobrazení. Stisknutím tlačítka přepnete mezi 2D a 3D zobrazením. Stisknutím tlačítka otočíte zobrazení. Procházení mapy stisknutím obrazovky Stisknutím oblasti na mapě vyberte místo. Vedle místa se zobrazí pole s informacemi. Stisknutím a přetažením mapy můžete zobrazit jiné části mapy. Dvojitým klepnutím na mapu můžete přiblížit a vycentrovat příslušné místo. Stisknutím dvou míst v blízkosti středu mapy a roztažením prstů od sebe můžete přiblížit zobrazení. Stisknutím dvou míst v blízkosti protilehlých krajů obrazovky a přitažením prstů ke středu obrazovky můžete oddálit zobrazení. Stisknutím a tažením dvou prstů dolů po mapě můžete přepnout letecký pohled na pohled z ptačí perspektivy. Stisknutím a tažením dvou prstů nahoru po mapě můžete přepnout pohled z ptačí perspektivy na letecký pohled. Stisknutím a tažením dvou prstů doprava nebo doleva můžete otočit mapu. 16 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

22 Hledání míst Nalezení místa pomocí mapy Kam vést? > Procházet mapu. 2. Stiskněte místo. Vedle místa se zobrazí pole s informacemi. 3. Stiskněte pole s informacemi. 4. Zvolte možnost: Stiskněte možnost > Uložit. 5. Stiskněte možnost Jet!. Nalezení autorizovaného dealera Honda Kam vést? > Honda Dealers. 2. Zobrazí se 50 nejbližších autorizovaných dealerů Honda. Vyberte dealera. 3. Zobrazí se název dealera. Pokud vyberete dealera na mapě, zobrazí se adresa a telefonní číslo dealera. Stiskněte možnost Jet!. Nastavení simulované destinace Pomocí GPS simulátoru můžete vybrat jiné místo, v jehož blízkosti můžete vyhledat a uložit body zájmu. To může být užitečné při plánování tras. 1. V hlavní nabídce stiskněte možnosti Nástroje > Nastavení > Systém > GPS simulátor > Zapnuto. 2. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést? > Procházet mapu. 3. Stiskněte místo na mapě. 4. Stiskněte možnost > Nastavit destinaci. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 17

23 Hledání míst Zadání souřadnic Pokud znáte zeměpisné souřadnice destinace, můžete při navigaci využít zeměpisnou šířku a délku destinace. To může být užitečné zejména při geocachingu. Kam vést? > Souřadnice. 2. Stiskněte pole a zadejte zeměpisnou šířku a délku. 3. Stiskněte možnost Zobrazit na mapě. 4. Stiskněte možnost Jet!. Změna formátu souřadnic na mapě 1. Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Kam vést? > Souřadnice > > Formát. 2. Vyberte formát. Používání foto navigace Do přístroje nebo na paměťovou kartu můžete nahrát snímky obsahující informace o destinacích a vytvořit k těmto destinacím trasy. 1. Připojte přístroj k počítači (strana 42). 2. Přejděte na adresu 3. Vyberte a načtěte snímky podle pokynů na webových stránkách. 4. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést? > Oblíbené > Fotky. Zobrazí se seznam obrázků s informacemi o místech. 5. Stiskněte obrázek. 6. Stiskněte možnost Jet!. 18 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

24 Informace o stránkách map Prohlížení mapy při navigaci upozornění Společnost Garmin ani společnost Honda Access Europe nebudou v žádném případě odpovědné za náhodné, zvláštní, nepřímé nebo následné škody (mimo jiné včetně pokut nebo předvolání) vyplývající z používání, nesprávného používání nebo neschopnosti používat produkt nebo z poruch v produktu. Některé státy neumožňují vyloučení náhodných nebo následných škod, proto pro vás výše uvedené omezení nemusí platit. Vaše trasa je vyznačena purpurovou čárou. Šachovnicová vlajka označuje destinaci. Informace o stránkách map Při cestování vás přístroj vede k destinaci pomocí hlasových pokynů, šipek na mapě a pokynů v horní části mapy. Pokud z původní trasy sjedete, přístroj trasu přepočítá a poskytne nové pokyny. Pokud cestujete po hlavních silnicích, může se objevit ikona omezení rychlosti s aktuální maximální povolenou rychlostí. Používání navigační mapy ➊ ➍ ➎ ➏ ➐ ➋ ➌ ➊ Stisknutím zobrazíte další odbočku. Pokud je to možné, indikátor odbočky také naznačuje, v kterém jízdním pruhu byste měli jet, abyste se připravili na příští manévr. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 19

25 Informace o stránkách map ➋ Stisknutím zobrazíte seznam odboček. ➌ Stisknutím přiblížíte nebo oddálíte zobrazení. ➍ Stisknutím se vrátíte do hlavní nabídky. ➎ Stisknutím zobrazíte jiné datové pole. ➏ Stisknutím zobrazíte informace o místě. ➐ Stisknutím zobrazíte informace o trase. Informace o funkci mytrends Pokud je zapnuta funkce mytrends, zobrazuje se v navigačním panelu v horní části mapy odhadovaný čas příjezdu a dopravní informace pro časté destinace, jako je například zaměstnání. Když jsou v navigačním panelu zobrazeny informace funkce mytrends, můžete stisknutím navigačního panelu zobrazit možnosti trasy pro navrhovanou destinaci. Zapnutí funkce mytrends V hlavní nabídce stiskněte možnosti Nástroje > Nastavení > Navigace > Automobil > nüroute > mytrends > Zapnuto. Zobrazení informací o trase Stránka s informacemi o trase zobrazuje aktuální rychlost a uvádí statistiku o cestě. TIP: Pokud často zastavujete, nechte přístroj zapnutý, aby mohl přesně změřit čas strávený na cestě. Na mapě stiskněte pole Rychlost. 20 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

26 Informace o stránkách map Vynulování informací o trase 1. Na mapě stiskněte pole Rychlost. 2. Stiskněte tlačítko. 3. Zvolte možnost: Stisknutím možnosti Vynulovat data cesty vynulujete informace v palubním počítači. Stisknutím možnosti Vynulovat max. rychlost vynulujete maximální rychlost. Stisknutím možnosti Vynulovat Cestu B vynulujete počitadlo kilometrů. Zobrazení seznamu odboček Při navigaci trasy můžete zobrazit všechny odbočky v celé trase a vzdálenosti mezi odbočkami. 1. Na mapě stiskněte textové pole v horní části mapy. 2. Zvolte možnost: Vybráním odbočky v seznamu zobrazíte příští odbočku. Stisknutím možnosti > Zobrazit mapu zobrazíte celou trasu na mapě. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 21

27 Informace o stránkách map Zobrazení příští odbočky Příští odbočku lze zobrazit tehdy, pokud už probíhá navigace trasy. Příští odbočka se zobrazí na mapě současně se vzdáleností a dobou, za kterou k odbočce přijedete. Stiskněte indikátor odbočky v levém horním rohu mapy. Zobrazení křižovatek Křižovatky lze zobrazit tehdy, pokud už probíhá navigace trasy. U některých modelů se zobrazují příští křižovatky spolu s jízdním pruhem, ve kterém byste měli jet. Na mapě stiskněte levý horní roh obrazovky. 22 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

28 Informace o stránkách map Používání navigační mapy pro chodce ➊ ➋ ➊ ➌ ➍ V režimu Chodec se trasa zobrazuje na dvojrozměrné mapě. ➊ Stisknutím můžete přepnout mezi částmi trasy. ➋ Stisknutím zobrazíte itinerář trasy. ➌ Stisknutím vystředíte mapu na aktuální pozici. ➍ Stisknutím přiblížíte nebo oddálíte zobrazení. Možnosti veřejné dopravy Pokud máte nainstalovány mapy cityxplorer, přístroj vypočítá trasu kombinující možnosti veřejné dopravy, jako je autobus nebo metro, s pěší chůzí. POZNÁMKA: Mapy cityxplorer nejsou součástí přístroje. Viz kde můžete mapy cityxplorer zakoupit. Ikony,,,,, a označují způsob navigace v jednotlivých částech trasy. Pokud například vidíte ikonu, nastupte na tomto místě na autobus. Černé tečky na mapě jsou zastávky veřejné dopravy na trase. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 23

29 Handsfree telefonování Handsfree telefonování Bezdrátová technologie Bluetooth vytváří bezdrátové spojení mezi dvěma zařízeními, jako jsou například mobilní telefon a tento přístroj. Pokud chcete zjistit, zda je váš mobilní telefon s technologií Bluetooth kompatibilní s přístrojem, podívejte se na seznam kompatibilních telefonů na stránkách Spárování zařízení Při prvním společném použití dvou zařízení je nutné je spárovat pomocí kódu PIN nebo hesla. Telefon a přístroj musí být zapnuty a vzdáleny od sebe maximálně 10 metrů (33 stop). Spárování pomocí nastavení telefonu Spárování lze zahájit z telefonu. Viz pokyny k telefonu. 1. V hlavní nabídce přístroje stiskněte možnosti Nástroje > Nastavení > Bluetooth > Zapnuto. 2. Zapněte v telefonu funkci Bluetooth. POZNÁMKA: Tato možnost se může nacházet v nabídce Nastavení, Bluetooth, Připojení nebo Handsfree. 3. Vyhledejte pomocí telefonu zařízení Bluetooth. 4. Ze seznamu zařízení vyberte tento přístroj. 5. V telefonu zadejte kód PIN pro technologii Bluetooth (1234) tohoto přístroje. 24 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

30 Handsfree telefonování Spárování pomocí nastavení přístroje 1. V hlavní nabídce přístroje stiskněte možnosti Nástroje > Nastavení > Bluetooth > Zapnuto. 2. Stiskněte tlačítko Nástroje > Nastavení > Bluetooth > Přidat telefon. 3. Zapněte v telefonu funkci Bluetooth. 4. Zapněte v telefonu režim Nalezení / Možnost objevení / Viditelný. POZNÁMKA: Tato možnost se může nacházet v nabídce Nastavení, Bluetooth, Připojení nebo Handsfree. 5. Stiskněte na přístroji tlačítko OK. 6. Ze seznamu zařízení vyberte svůj telefon. 7. Stiskněte tlačítko Uložit. 8. V telefonu zadejte kód PIN pro technologii Bluetooth (1234) tohoto přístroje. Tipy po spárování zařízení Po úvodním spárování se mohou zařízení automaticky spojit pokaždé, když je zapnete. Jakmile je telefon připojen k přístroji, můžete telefonovat. Při zapnutí se přístroj snaží připojit k poslednímu telefonu, ke kterému byl připojen. Mobilní telefon může být nutné nastavit tak, aby se při zapnutí automaticky připojil k přístroji. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 25

31 Handsfree telefonování Přijetí hovoru Stiskněte tlačítko Přijmout. Interní mikrofon se nachází na přední části zařízení. Hovořte normálně. Pokud chcete hovor ignorovat, stiskněte možnost Ignorovat. Používání přístroje v průběhu hovoru V průběhu hovoru se zobrazí možnost. V závislosti na obrazovce zobrazené na přístroji může ikona příchozího hovoru vypadat jinak. > Ukončit hovor. 2. Zvolte možnost: Stisknutím možnosti Klávesnice zobrazíte stránku s klávesnicí, kde můžete použít automatické systémy, jako je hlasová pošta. Stisknutím možnosti Použít telefon vypnete přístroj bez přerušení hovoru, což je vhodné, když chcete více soukromí. TIP: Přepnout zpět můžete stisknutím možnosti Použít nüvi. Stisknutím tlačítka Ztlumeno vypnete zvuk hovoru. Použití funkce čekající hovor Pokud vám někdo zavolá, když zrovna telefonujete (čekající hovor), zobrazí se okno. Stisknutím možnosti Přijmout přijmete hovor a podržíte první hovor. Stiskněte tlačítko > Přepnout na. Hovor můžete ukončit stisknutím možnosti Ukončit hovor. Tímto nebude ukončen podržený hovor. 26 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

32 Handsfree telefonování Zavolání na bod zájmu Telefon > Body zájmu. 2. Vyhledejte bod zájmu. 3. Stiskněte tlačítko Volat. Vytočení čísla Telefon > Vytočit. 2. Zadejte číslo. 3. Stiskněte tlačítko Vytočit. Zadání vlastního telefonního čísla Můžete zadat telefonní číslo, na které má přístroj volat, když stisknete možnost Volat domů. Telefon > Volat domů. 2. Stiskněte možnost Zadejte telefonní číslo. 3. Zadejte telefonní číslo. 4. Stiskněte tlačítko Hotovo > Ano. Přístroj vytočí vaše domácí telefonní číslo. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 27

33 Handsfree telefonování Volání domů Zavolat domů pomocí tlačítka Volat domů můžete až poté, co zadáte telefonní číslo domů. (strana 27). V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Telefon > Volat domů. Kontrola stavu telefonu Můžete zkontrolovat stav baterie a sílu signálu telefonu. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Telefon > Stav telefonu. 28 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

34 Používání nástrojů Používání nástrojů Zobrazení informací o aktuální pozici Pomocí stránky Kde jsem? můžete zobrazit informace o aktuální pozici. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete sdělit svou pozici záchranným složkám. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Nástroje > Kde jsem?. Nalezení služeb v okolí Nástroje > Kde jsem?. 2. Stisknutím možnosti Nemocnice, Policejní stan. nebo Palivo můžete zobrazit nejbližší místo z příslušné kategorie. Používání nápovědy Stisknutím tlačítka Nástroje > Nápověda v hlavní nabídce můžete zobrazit informace o používání přístroje. Hledání témat nápovědy V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Nástroje > Nápověda. Informace o funkci ecoroute Funkce ecoroute vypočítává spotřebu vozidla, uhlíkovou stopu a cenu paliva za cestu do destinace. Nabízí přitom nástroje pro úsporu paliva. Data uváděná funkcí ecoroute jsou pouze přibližná. Data nejsou čtena z vozidla. Pokud máte zájem o přesnější zprávy o spotřebě paliva pro své vozidlo a způsob jízdy, proveďte kalibraci spotřeby paliva (strana 30). Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 29

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu

Více

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

etrex 10 stručný návod k obsluze

etrex 10 stručný návod k obsluze etrex 10 stručný návod k obsluze Začínáme warning Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem obsahující varování a další důležité informace. Při

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30

etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30 etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30 Začínáme Přehled zařízení varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem obsahující

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze. Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st

Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze. Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st Začínáme varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo

Více

Approach S6: Návod k obsluze

Approach S6: Návod k obsluze Approach S6: Návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace. Při prvním

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

stručný návod k obsluze

stručný návod k obsluze řada montana 600 stručný návod k obsluze k modelům 600, 650, 650t Stručný návod k obsluze k přístrojům řady Montana 600 1 Začínáme varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Nokia N9 postupy. 1. vydání

Nokia N9 postupy. 1. vydání Nokia N9 postupy 1. vydání 2 Mapy a navigace Mapy a navigace Mapy O Mapách Aplikace Mapy vám ukáže, co najdete v okolí, a zavede vás tam, kam míříte. Hledání měst, ulic a zajímavých míst. Plánování trasy.

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka Sygic GPS Navigation v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. I. Začínáme...2 Zadávání adresy...4 Turn by Turn navigace...8 Vyhledávání GPS pozice...9 II. Plánování trasy...

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com MultiReader 3664 PER3664BC Prestigio MultiReader Version 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení. Před použitím zařízení

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

igo PRIMO Upozornění!

igo PRIMO Upozornění! igo PRIMO Používání navigačního software a aktualizace mapových podkladů Upozornění! Do 30ti dnů od prvního spuštění navigace v modelu NX502E, NX302E, NX702E nebo NZ502E si můžete bezplatně stáhnout ze

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Jakodemknouta nahrát námořní mapy. Do navigace Garmin?

Jakodemknouta nahrát námořní mapy. Do navigace Garmin? Jakodemknouta nahrát námořní mapy BlueChartAtlantic Do navigace Garmin? Nejprve je potřeba vytvořit uživatelský účet a zaregistrovat vaši navigaci. 1. Na internetu otevřete stránku: my.garmin.com 2. Zvolte:

Více

nüvifone M10 návod k obsluze

nüvifone M10 návod k obsluze nüvifone M10 návod k obsluze 2010 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti a společnost ASUSTeK Computer, Inc. Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913)

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více