Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze"

Transkript

1 Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze

2 2010 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Všechna práva vyhrazena. Kromě případů, které jsou zde výslovně uvedeny, nesmí být žádná část tohoto návodu bez výslovného předchozího písemného svolení společnosti Garmin reprodukována, kopírována, přenášena, rozšiřována, stahována ani ukládána na žádné médium, a to za žádným účelem. Společnost Garmin tímto uděluje povolení stáhnout jednu kopii tohoto návodu na pevný disk nebo jiné elektronické úložiště kvůli prohlížení návodu a k vytištění jedné kopie tohoto návodu nebo kterékoli jeho revize. Tato elektronická nebo vytištěná kopie návodu musí obsahovat kompletní text tohoto prohlášení o autorských právech a je přísně zakázáno jakékoli další neoprávněné komerční šíření tohoto návodu nebo jakékoli jeho revize. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění změněny. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit své produkty a provádět změny v obsahu bez toho, aby byla povinna na tyto změny nebo vylepšení upozornit jakoukoli osobu nebo organizaci. Nejnovější aktualizace a doplňkové informace o používání tohoto a ostatních produktů Garmin můžete nalézt na webových stránkách společnosti Garmin (www.garmin.com). Garmin, logo Garmin, nüvi a MapSource jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a jiných zemích. Garmin Lock, mygarmin, mygarmin Agent, ecoroute, cityxplorer, mytrends, nümaps Guarantee, nüroute a traffictrends jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin. Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití tohoto názvu společností Garmin je licencováno. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích. Mac je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. microsd je ochranná známka společnosti SanDisk nebo jejích dceřiných společností. microsd je ochranná známka organizace SD Card Association.

3 Obsah Začínáme... 1 Nastavení zařízení... 1 Napájení zařízení... 1 Instalace přístroje... 2 Konfigurace přístroje... 2 Přední kryt... 3 Hledání satelitů... 3 Orientace obrazovky... 3 Informace o automatickém zámku obrazovky... 4 Hlavní nabídka... 4 Používání tlačítek na obrazovce... 5 Nastavení hlavní hlasitosti... 5 Režimy přepravy... 5 Hledání bodu zájmu... 6 Používání klávesnice na obrazovce... 6 Přidání bodů do aktivní trasy... 7 Změna cíle aktivní trasy... 8 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda Obsah Objíždění... 8 Přerušení trasy... 8 Navigace mimo silnice... 9 Hledání míst Nalezení adresy Používání stránky Jet!...11 Nastavení domácí destinace Zobrazení seznamu naposledy hledaných míst Informace o oblíbených Nalezení parkoviště Plánování trasy Používání tlačítek na mapě Procházení mapy stisknutím obrazovky Zadání souřadnic Používání foto navigace Informace o stránkách map...19 Prohlížení mapy při navigaci Informace o funkci mytrends Zobrazení informací o trase i

4 Obsah Zobrazení seznamu odboček Zobrazení příští odbočky Zobrazení křižovatek Používání navigační mapy pro chodce Handsfree telefonování Spárování zařízení Přijetí hovoru Používání přístroje v průběhu hovoru Zavolání na bod zájmu Vytočení čísla Zadání vlastního telefonního čísla Kontrola stavu telefonu Používání nástrojů Zobrazení informací o aktuální pozici Používání nápovědy Informace o funkci ecoroute Dosažení co nejlepší spotřeby paliva ii Zobrazení informací o spotřebě paliva Používání Prohlížeče obrázků Používání světového času Používání kalkulačky Zachytávání snímků obrazovky Používání převodníku jednotek Doprava Příjem dopravních informací Informace o ikoně dopravy Doprava na trase Prohlížení dopravní mapy Hledání zdržení Informace o nabídkách Správa dat Typy souborů Připojení přístroje k počítači Přesun souborů do počítače Odstranění souborů Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

5 Obsah Úprava přístroje Nastavení systému Nastavení navigace v automobilu Nastavení navigace pro pěší chůzi Předvolby tras Nastavení displeje Nastavení jazyka Zobrazení informací o mapě Nastavení rozhraní Bluetooth Zapnutí informací o dopravě Informace o předplatném dopravních informací Obnovení všech původních nastavení Příloha Informace o satelitních signálech GPS Péče o přístroj Zamknutí přístroje Aktualizace softwaru Vymazání uživatelských dat Informace o baterii Vyndání přístroje nümaps Guarantee nümaps Lifetime Zakoupení dodatečných map Informace o doplňcích Kontaktování produktové podpory společnosti Garmin Registrace přístroje Technické údaje Řešení problémů Rejstřík Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda iii

6 Začínáme Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace. Nastavení zařízení Používáte-li kompaktní navigační zařízení Honda poprvé, proveďte následující úkony. 1. Připojte přístroj k napájení (strana 1). 2. Nainstalujte přístroj (strana 2). 3. Nakonfigurujte přístroj (strana 2). 4. Zapněte a vypněte přístroj (strana 3). 5. Vyhledejte satelity (strana 3). 6. Zorientujte se v Hlavní nabídce (strana 4). Napájení zařízení Je-li zařízení zapojeno ve vozidle, připojte zařízení k napájecímu kabelu vozidla. Kompaktní navigační zařízení Honda se nabíjí při jízdě. Napájecí kabely Zařízení lze napájet dvěma způsoby. Kolébka a rameno pro kolébku. Kabel USB (strana 42). Pokud neplánujete zařízení během připojení k napájecímu zdroji používat, stisknutím tlačítka Napájení zařízení uzamkněte. Více informací o uzamykání zařízení naleznete na straně 4. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 1

7 Začínáme Instalace přístroje VAROVÁNÍ Tento produkt obsahuje lithiumiontovou baterii. Abyste zabránili možnému ublížení na zdraví či poškození výrobku kvůli vystavení baterie vlivu nadměrného tepla, zařízení při opuštění vozidla vyjměte, popřípadě jej uložte mimo dosah slunečního záření. Upozornění Před instalací přístroje si přečtěte varování k výrobku v návodu Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku a další důležité informace ve stručném návodu k obsluze. 3. Nakloňte kompaktní navigační zařízení Honda, dokud nezapadne na své místo. Konfigurace přístroje 1. Pokud chcete zapnout kompaktní navigační zařízení Honda, stiskněte tlačítko napájení nebo vložte zařízení do kolébky. Pokud je přístroj zapojen a vozidlo nastartováno, přístroj by se měl automaticky zapnout. 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 1. Nasaďte kolébku na rameno. 2. Umístěte spodní část kompaktního navigačního zařízení Honda do kolébky. 2 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

8 Začínáme Přední kryt Tlačítko Napájení Mikrofon konektor micro-b Reproduktor (na zadním krytu) Zapnutí a vypnutí přístroje Stiskněte a podržte tlačítko Napájení. Slot pro paměťovou kartu Resetování přístroje Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej resetovat. Stiskněte tlačítko Napájení a podržte jej po dobu 10 sekund. Hledání satelitů Pruhy signálu. označují sílu satelitního 1. Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny, kde se nenacházejí vysoké budovy a stromy. 2. Je-li to nutné, zařízení zapněte. Vyhledání satelitních signálů může trvat několik minut. Orientace obrazovky Zařízení otáčejte a sledujte zobrazení v horizontálním (na šířku) či vertikálním (na výšku) režimu. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 3

9 Začínáme Informace o automatickém zámku obrazovky Pokud přístroj určitou dobu nepoužíváte, automaticky se zamkne. Pokud se přístroj nachází v kolébce nainstalované na základně (přístrojová deska), obrazovka se automaticky nezamkne. Ruční zamknutí přístroje Stiskněte a tlačítko Napájení. Odemknutí přístroje 1. V případě potřeby stiskněte rychle tlačítko napájení. 2. Poklepejte na položku. Hlavní nabídka 4 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➊ Stisknutím vyberete režim přepravy. ➋ Stisknutím vyhledáte cíl. ➌ Stisknutím zobrazíte mapu. ➍ Stisknutím přerušíte trasu. ➎ Stisknutím zvolíte objížďku trasy. ➏ Jste-li připojeni ke kompatibilnímu mobilnímu telefonu, stisknutím vytočíte hovor. Více informací naleznete na stránkách ➐ Stisknutím nastavíte hlasitost. ➑ Stisknutím otevřete nabídku nástrojů a nastavení.

10 Začínáme Používání tlačítek na obrazovce Stisknutím a podržením tlačítka se rychle vrátíte do hlavní nabídky. Stisknutím tlačítek a můžete zobrazit další možnosti. Stisknutím a podržením tlačítek a můžete posouvat zobrazení rychleji. Nastavení hlavní hlasitosti 1. Stiskněte tlačítko Hlasitost. 2. Posuňte posuvník doleva nebo doprava. Ztlumení zvuku 1. Stiskněte tlačítko Hlasitost >. Režimy přepravy Chodec Kolo Automobil Přístroj je pro navigaci vybaven různými režimy přepravy. Trasa je vypočítávána odlišně v závislosti na režimu. Změna režimu přepravy 1. Stiskněte ikonu režimu přepravy v levém horním rohu. 2. Vyberte režim. 3. Stiskněte tlačítko Uložit. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 5

11 Začínáme Hledání bodu zájmu Podrobné mapy uložené v přístroji obsahují body zájmu, jako jsou restaurace, hotely a auto servisy. Kam vést? > Body zájmu. 2. Vyberte kategorii. 3. V případě potřeby vyberte podkategorii. 4. Vyberte cíl. 5. Stiskněte možnost Jet!. Nalezení místa hláskováním názvu Kam vést? > Body zájmu > Zadat název. 2. Zadejte celý název nebo jeho část. 3. Stiskněte tlačítko Hotovo. 4. Vyberte cíl. 5. Stiskněte možnost Jet!. Používání klávesnice na obrazovce Stisknutím znaku na klávesnici zadáte písmeno nebo číslo. Stisknutím tlačítka vložíte mezeru. Stisknutím tlačítek a můžete posunout kurzor. Stisknutím tlačítka odstraníte znak. Stisknutím a podržením tlačítka vymažete celé zadání. Stisknutím možnosti lze vybrat režim jazyka klávesnice. Stisknutím tlačítka můžete zadat zvláštní znaky, jako jsou interpunkční znaménka. 6 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

12 Hledání bodů zájmu v režimu Chodec V režimu chodce můžete v některých městech využít mapy cityxplorer k navigaci s využitím veřejné dopravy. Více informací o mapách cityxplorer můžete nalézt na webových stránkách 1. Vyberte režim přepravy Chodec (strana 5). 2. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést? > Body zájmu. 3. Vyberte kategorii. 4. V případě potřeby vyberte podkategorii. 5. Vyberte cíl. 6. Zvolte možnost: Stisknutím tlačítka Chůze vypočítáte trasu pro chůzi. Stisknutím tlačítka Veřejná doprava vypočítáte trasu využívající veřejnou dopravu a chůzi. 7. Stiskněte možnost Jet!. Začínáme Přidání bodů do aktivní trasy 1. V průběhu navigace trasy se vraťte do hlavní nabídky stisknutím tlačítka. 2. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést?. 3. Vyberte kategorii. 4. V případě potřeby vyberte podkategorii. 5. Vyberte cíl. 6. Stiskněte možnost Jet!. 7. Stiskněte možnost Přidat do aktuální trasy. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 7

13 Začínáme Změna cíle aktivní trasy Cíle lze změnit až ve chvíli, kdy probíhá navigace trasy. 1. Stisknutím tlačítka se vraťte do hlavní nabídky. 2. Stiskněte možnost Kam vést?. 3. Vyhledejte místo. 4. Stiskněte možnost Jet!. 5. Stiskněte možnost Spustit novou trasu. Objíždění Při navigaci trasy se můžete pomocí objížděk vyhnout překážkám před vámi (například stavby). POZNÁMKA: Je-li trasa, po které právě jedete, jedinou dostupnou možností, je možné, že zařízení objížďku nevypočítá. 1. Při navigaci trasy stiskněte tlačítko. 2. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Objížďka nebo Vypočítat znovu. Přerušení trasy 1. Při navigaci trasy stiskněte tlačítko. 2. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Stop. 8 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

14 Začínáme Navigace mimo silnice Pokud necestujete po silnicích, použijte režim Mimo silnice. 1. V hlavní nabídce stiskněte možnosti Nástroje > Nastavení > Navigace > nüroute > Režim výpočtu. 2. Stiskněte možnost Mimo silnice. 3. Stiskněte tlačítko Uložit. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 9

15 Hledání míst Hledání míst Nabídka Kam vést? nabízí několik různých kategorií, pomocí kterých lze nalézt místa. Jednoduché hledání můžete provést podle popisu na straně 6. Nalezení adresy POZNÁMKA: V závislosti na verzi vestavěných mapových dat v přístroji se mohou názvy tlačítek a pořadí kroků lišit od postupu uvedeného níže. Kam vést? > Adresa. 2. V případě potřeby změňte stát, zemi nebo provincii. 3. Stiskněte možnost Zadejte město 4. Zadejte město nebo poštovní směrovací číslo. TIP: Pokud si nejste jisti městem nebo poštovním směrovacím číslem, stiskněte možnost Vyhledat vše. 5. Stiskněte tlačítko Hotovo. 6. V případě potřeby vyberte město nebo poštovní směrovací číslo. POZNÁMKA: Ne všechna mapová data nabízejí hledání podle poštovního směrovacího čísla. 7. Zadejte číslo adresy. 8. Stiskněte tlačítko Hotovo. 9. Zadejte název ulice. 10. Stiskněte tlačítko Hotovo. 11. V případě potřeby vyberte ulici. 12. V případě potřeby vyberte adresu. 10 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

16 Hledání míst Používání stránky Jet! Stránka Jet! se otevře, jakmile vyberete místo, na které chcete navigovat. ➊ ➏ ➋ ➌ ➍ ➐ ➎ ➊ Stisknutím můžete zavolat na vybrané místo, když je přístroj připojen k telefonu, nebo uložit místo mezi oblíbené. ➋ Stisknutím přepnete mezi 2D a 3D zobrazením. ➌ Stisknutím otočíte zobrazení. ➍ Stisknutím zobrazíte více informací o místě. ➎ Stisknutím přiblížíte nebo oddálíte zobrazení. ➏ Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku. Stisknutím a podržením se vrátíte do hlavní nabídky. ➐ Stisknutím vytvoříte podrobnou trasu na toto místo. Hlášení chybného bodu zájmu Pokud se ve výsledcích hledání nachází zastaralý nebo chybný bod zájmu, můžete místo vyřadit z budoucích hledání. 1. Na stránce Jet! stiskněte pole s informacemi. 2. Stiskněte > Ohlásit chybu > Ano. Místo je vyřazeno z budoucích hledání. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 11

17 Hledání míst Nastavení domácí destinace Místo, na které se nejčastěji vracíte, můžete nastavit jako domácí destinaci. Kam vést? > Domů. 2. Vyberte možnost Zadejte vlastní adresu, Použít aktuální pozici nebo Naposledy hledané. Navigace domů Pokud chcete využít navigaci domů, musíte nastavit domácí destinaci. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést? > Domů. Resetování domácí destinace Kam vést? > > Nast. dom. destinaci. 2. Zvolením příslušné možnosti změňte adresu. Úprava informací o domácí destinaci Kam vést? > Oblíbené > Domů. 2. Stiskněte možnost > Upravit. 3. Zadejte změny 4. Stiskněte tlačítko Hotovo. Zobrazení seznamu naposledy hledaných míst V přístroji je uloženo 50 posledních míst, která jste našli. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést? > Naposledy hledané. 12 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

18 Hledání míst Vymazání seznamu naposledy hledaných míst V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést? > Naposledy hledané > > Vymazat > Ano. Informace o oblíbených Místa můžete uložit do části Oblíbené, abyste je mohli rychle nalézt a vytvořit do nich trasy. V části Oblíbené je uložena i domácí destinace. Uložení míst mezi oblíbené 1. Vyhledejte místo (strana 6). 2. Na stránce Jet! stiskněte > Uložit > OK. Nalezení oblíbených míst Kam vést? > Oblíbené. 2. V případě potřeby vyberte kategorii. 3. Vyberte uložené místo. Uložení aktuální pozice mezi oblíbené 1. Na mapě stiskněte ikonu vozidla. 2. Stiskněte tlačítko Uložit. 3. Zadejte název. 4. Stiskněte tlačítko Hotovo. Místo se uloží do části Oblíbené. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 13

19 Hledání míst Úpravy oblíbených míst Kam vést? > Oblíbené. 2. Vyberte kategorii. 3. Vyberte oblíbené místo. 4. Stiskněte pole s informacemi. 5. Stiskněte možnost > Upravit. 6. Zvolte možnost: Název Telefonní číslo Kategorie Změnit snímek stisknutím můžete vybrat uložený snímek (strana 33). Změnit symbol bodu 7. Úprava informací. 8. Stiskněte tlačítko Hotovo. Nalezení parkoviště Kam vést? > Parkoviště > Nalezení parkoviště. 2. Vyberte parkoviště. 3. Stiskněte možnost Jet!. Nalezení posledního parkoviště Pokud přístroj vyndáte z kolébky, zatímco je zapnutý, přístroj uloží parkoviště. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést? > Parkoviště > Posl. bod. 14 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

20 Plánování trasy Pomocí funkce Plánovač trasy můžete vytvořit a uložit trasu s několika destinacemi. Kam vést? > Plánovač trasy. Hledání míst Navigace uložené trasy Kam vést? > Plánovač trasy. 2. Vyberte uloženou trasu. 3. Stiskněte možnost Jet!. Úprava uložené trasy 2. Stiskněte tlačítko. Kam vést? > Plánovač trasy. 3. Stiskněte Vyberte počáteční 2. Vyberte uloženou trasu. pozici. 3. Stiskněte tlačítko. 4. Vyhledejte místo (strana 6). 4. Zvolte možnost: 5. Stiskněte tlačítko Vybrat. Stisknutím možnosti 6. Stisknutím tlačítka přidáte Přejmenovat cestu můžete další místo. upravit název trasy. Stisknutím možnosti Úprava 7. Stiskněte tlačítko Vybrat. cílů lze přidat nebo odstranit 8. Opakováním kroků 4 až 6 můžete destinace. do trasy přidat další místa. Stisknutím možnosti Odstranit 9. Stiskněte tlačítko Další. cestu můžete odstranit celou 10. Zadejte název. trasu. 11. Stiskněte tlačítko Hotovo. Stisknutím možnosti Optimalizovat pořadí lze seřadit destinace v trase v nejefektivnějším pořadí. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 15

21 Hledání míst Používání tlačítek na mapě Kam vést? > Procházet mapu. 2. Stiskněte libovolné místo na mapě. Stisknutím možnosti nebo a přiblížíte nebo oddálíte zobrazení. Stisknutím tlačítka přepnete mezi 2D a 3D zobrazením. Stisknutím tlačítka otočíte zobrazení. Procházení mapy stisknutím obrazovky Stisknutím oblasti na mapě vyberte místo. Vedle místa se zobrazí pole s informacemi. Stisknutím a přetažením mapy můžete zobrazit jiné části mapy. Dvojitým klepnutím na mapu můžete přiblížit a vycentrovat příslušné místo. Stisknutím dvou míst v blízkosti středu mapy a roztažením prstů od sebe můžete přiblížit zobrazení. Stisknutím dvou míst v blízkosti protilehlých krajů obrazovky a přitažením prstů ke středu obrazovky můžete oddálit zobrazení. Stisknutím a tažením dvou prstů dolů po mapě můžete přepnout letecký pohled na pohled z ptačí perspektivy. Stisknutím a tažením dvou prstů nahoru po mapě můžete přepnout pohled z ptačí perspektivy na letecký pohled. Stisknutím a tažením dvou prstů doprava nebo doleva můžete otočit mapu. 16 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

22 Hledání míst Nalezení místa pomocí mapy Kam vést? > Procházet mapu. 2. Stiskněte místo. Vedle místa se zobrazí pole s informacemi. 3. Stiskněte pole s informacemi. 4. Zvolte možnost: Stiskněte možnost > Uložit. 5. Stiskněte možnost Jet!. Nalezení autorizovaného dealera Honda Kam vést? > Honda Dealers. 2. Zobrazí se 50 nejbližších autorizovaných dealerů Honda. Vyberte dealera. 3. Zobrazí se název dealera. Pokud vyberete dealera na mapě, zobrazí se adresa a telefonní číslo dealera. Stiskněte možnost Jet!. Nastavení simulované destinace Pomocí GPS simulátoru můžete vybrat jiné místo, v jehož blízkosti můžete vyhledat a uložit body zájmu. To může být užitečné při plánování tras. 1. V hlavní nabídce stiskněte možnosti Nástroje > Nastavení > Systém > GPS simulátor > Zapnuto. 2. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést? > Procházet mapu. 3. Stiskněte místo na mapě. 4. Stiskněte možnost > Nastavit destinaci. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 17

23 Hledání míst Zadání souřadnic Pokud znáte zeměpisné souřadnice destinace, můžete při navigaci využít zeměpisnou šířku a délku destinace. To může být užitečné zejména při geocachingu. Kam vést? > Souřadnice. 2. Stiskněte pole a zadejte zeměpisnou šířku a délku. 3. Stiskněte možnost Zobrazit na mapě. 4. Stiskněte možnost Jet!. Změna formátu souřadnic na mapě 1. Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Kam vést? > Souřadnice > > Formát. 2. Vyberte formát. Používání foto navigace Do přístroje nebo na paměťovou kartu můžete nahrát snímky obsahující informace o destinacích a vytvořit k těmto destinacím trasy. 1. Připojte přístroj k počítači (strana 42). 2. Přejděte na adresu 3. Vyberte a načtěte snímky podle pokynů na webových stránkách. 4. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést? > Oblíbené > Fotky. Zobrazí se seznam obrázků s informacemi o místech. 5. Stiskněte obrázek. 6. Stiskněte možnost Jet!. 18 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

24 Informace o stránkách map Prohlížení mapy při navigaci upozornění Společnost Garmin ani společnost Honda Access Europe nebudou v žádném případě odpovědné za náhodné, zvláštní, nepřímé nebo následné škody (mimo jiné včetně pokut nebo předvolání) vyplývající z používání, nesprávného používání nebo neschopnosti používat produkt nebo z poruch v produktu. Některé státy neumožňují vyloučení náhodných nebo následných škod, proto pro vás výše uvedené omezení nemusí platit. Vaše trasa je vyznačena purpurovou čárou. Šachovnicová vlajka označuje destinaci. Informace o stránkách map Při cestování vás přístroj vede k destinaci pomocí hlasových pokynů, šipek na mapě a pokynů v horní části mapy. Pokud z původní trasy sjedete, přístroj trasu přepočítá a poskytne nové pokyny. Pokud cestujete po hlavních silnicích, může se objevit ikona omezení rychlosti s aktuální maximální povolenou rychlostí. Používání navigační mapy ➊ ➍ ➎ ➏ ➐ ➋ ➌ ➊ Stisknutím zobrazíte další odbočku. Pokud je to možné, indikátor odbočky také naznačuje, v kterém jízdním pruhu byste měli jet, abyste se připravili na příští manévr. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 19

25 Informace o stránkách map ➋ Stisknutím zobrazíte seznam odboček. ➌ Stisknutím přiblížíte nebo oddálíte zobrazení. ➍ Stisknutím se vrátíte do hlavní nabídky. ➎ Stisknutím zobrazíte jiné datové pole. ➏ Stisknutím zobrazíte informace o místě. ➐ Stisknutím zobrazíte informace o trase. Informace o funkci mytrends Pokud je zapnuta funkce mytrends, zobrazuje se v navigačním panelu v horní části mapy odhadovaný čas příjezdu a dopravní informace pro časté destinace, jako je například zaměstnání. Když jsou v navigačním panelu zobrazeny informace funkce mytrends, můžete stisknutím navigačního panelu zobrazit možnosti trasy pro navrhovanou destinaci. Zapnutí funkce mytrends V hlavní nabídce stiskněte možnosti Nástroje > Nastavení > Navigace > Automobil > nüroute > mytrends > Zapnuto. Zobrazení informací o trase Stránka s informacemi o trase zobrazuje aktuální rychlost a uvádí statistiku o cestě. TIP: Pokud často zastavujete, nechte přístroj zapnutý, aby mohl přesně změřit čas strávený na cestě. Na mapě stiskněte pole Rychlost. 20 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

26 Informace o stránkách map Vynulování informací o trase 1. Na mapě stiskněte pole Rychlost. 2. Stiskněte tlačítko. 3. Zvolte možnost: Stisknutím možnosti Vynulovat data cesty vynulujete informace v palubním počítači. Stisknutím možnosti Vynulovat max. rychlost vynulujete maximální rychlost. Stisknutím možnosti Vynulovat Cestu B vynulujete počitadlo kilometrů. Zobrazení seznamu odboček Při navigaci trasy můžete zobrazit všechny odbočky v celé trase a vzdálenosti mezi odbočkami. 1. Na mapě stiskněte textové pole v horní části mapy. 2. Zvolte možnost: Vybráním odbočky v seznamu zobrazíte příští odbočku. Stisknutím možnosti > Zobrazit mapu zobrazíte celou trasu na mapě. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 21

27 Informace o stránkách map Zobrazení příští odbočky Příští odbočku lze zobrazit tehdy, pokud už probíhá navigace trasy. Příští odbočka se zobrazí na mapě současně se vzdáleností a dobou, za kterou k odbočce přijedete. Stiskněte indikátor odbočky v levém horním rohu mapy. Zobrazení křižovatek Křižovatky lze zobrazit tehdy, pokud už probíhá navigace trasy. U některých modelů se zobrazují příští křižovatky spolu s jízdním pruhem, ve kterém byste měli jet. Na mapě stiskněte levý horní roh obrazovky. 22 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

28 Informace o stránkách map Používání navigační mapy pro chodce ➊ ➋ ➊ ➌ ➍ V režimu Chodec se trasa zobrazuje na dvojrozměrné mapě. ➊ Stisknutím můžete přepnout mezi částmi trasy. ➋ Stisknutím zobrazíte itinerář trasy. ➌ Stisknutím vystředíte mapu na aktuální pozici. ➍ Stisknutím přiblížíte nebo oddálíte zobrazení. Možnosti veřejné dopravy Pokud máte nainstalovány mapy cityxplorer, přístroj vypočítá trasu kombinující možnosti veřejné dopravy, jako je autobus nebo metro, s pěší chůzí. POZNÁMKA: Mapy cityxplorer nejsou součástí přístroje. Viz kde můžete mapy cityxplorer zakoupit. Ikony,,,,, a označují způsob navigace v jednotlivých částech trasy. Pokud například vidíte ikonu, nastupte na tomto místě na autobus. Černé tečky na mapě jsou zastávky veřejné dopravy na trase. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 23

29 Handsfree telefonování Handsfree telefonování Bezdrátová technologie Bluetooth vytváří bezdrátové spojení mezi dvěma zařízeními, jako jsou například mobilní telefon a tento přístroj. Pokud chcete zjistit, zda je váš mobilní telefon s technologií Bluetooth kompatibilní s přístrojem, podívejte se na seznam kompatibilních telefonů na stránkách Spárování zařízení Při prvním společném použití dvou zařízení je nutné je spárovat pomocí kódu PIN nebo hesla. Telefon a přístroj musí být zapnuty a vzdáleny od sebe maximálně 10 metrů (33 stop). Spárování pomocí nastavení telefonu Spárování lze zahájit z telefonu. Viz pokyny k telefonu. 1. V hlavní nabídce přístroje stiskněte možnosti Nástroje > Nastavení > Bluetooth > Zapnuto. 2. Zapněte v telefonu funkci Bluetooth. POZNÁMKA: Tato možnost se může nacházet v nabídce Nastavení, Bluetooth, Připojení nebo Handsfree. 3. Vyhledejte pomocí telefonu zařízení Bluetooth. 4. Ze seznamu zařízení vyberte tento přístroj. 5. V telefonu zadejte kód PIN pro technologii Bluetooth (1234) tohoto přístroje. 24 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

30 Handsfree telefonování Spárování pomocí nastavení přístroje 1. V hlavní nabídce přístroje stiskněte možnosti Nástroje > Nastavení > Bluetooth > Zapnuto. 2. Stiskněte tlačítko Nástroje > Nastavení > Bluetooth > Přidat telefon. 3. Zapněte v telefonu funkci Bluetooth. 4. Zapněte v telefonu režim Nalezení / Možnost objevení / Viditelný. POZNÁMKA: Tato možnost se může nacházet v nabídce Nastavení, Bluetooth, Připojení nebo Handsfree. 5. Stiskněte na přístroji tlačítko OK. 6. Ze seznamu zařízení vyberte svůj telefon. 7. Stiskněte tlačítko Uložit. 8. V telefonu zadejte kód PIN pro technologii Bluetooth (1234) tohoto přístroje. Tipy po spárování zařízení Po úvodním spárování se mohou zařízení automaticky spojit pokaždé, když je zapnete. Jakmile je telefon připojen k přístroji, můžete telefonovat. Při zapnutí se přístroj snaží připojit k poslednímu telefonu, ke kterému byl připojen. Mobilní telefon může být nutné nastavit tak, aby se při zapnutí automaticky připojil k přístroji. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 25

31 Handsfree telefonování Přijetí hovoru Stiskněte tlačítko Přijmout. Interní mikrofon se nachází na přední části zařízení. Hovořte normálně. Pokud chcete hovor ignorovat, stiskněte možnost Ignorovat. Používání přístroje v průběhu hovoru V průběhu hovoru se zobrazí možnost. V závislosti na obrazovce zobrazené na přístroji může ikona příchozího hovoru vypadat jinak. > Ukončit hovor. 2. Zvolte možnost: Stisknutím možnosti Klávesnice zobrazíte stránku s klávesnicí, kde můžete použít automatické systémy, jako je hlasová pošta. Stisknutím možnosti Použít telefon vypnete přístroj bez přerušení hovoru, což je vhodné, když chcete více soukromí. TIP: Přepnout zpět můžete stisknutím možnosti Použít nüvi. Stisknutím tlačítka Ztlumeno vypnete zvuk hovoru. Použití funkce čekající hovor Pokud vám někdo zavolá, když zrovna telefonujete (čekající hovor), zobrazí se okno. Stisknutím možnosti Přijmout přijmete hovor a podržíte první hovor. Stiskněte tlačítko > Přepnout na. Hovor můžete ukončit stisknutím možnosti Ukončit hovor. Tímto nebude ukončen podržený hovor. 26 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

32 Handsfree telefonování Zavolání na bod zájmu Telefon > Body zájmu. 2. Vyhledejte bod zájmu. 3. Stiskněte tlačítko Volat. Vytočení čísla Telefon > Vytočit. 2. Zadejte číslo. 3. Stiskněte tlačítko Vytočit. Zadání vlastního telefonního čísla Můžete zadat telefonní číslo, na které má přístroj volat, když stisknete možnost Volat domů. Telefon > Volat domů. 2. Stiskněte možnost Zadejte telefonní číslo. 3. Zadejte telefonní číslo. 4. Stiskněte tlačítko Hotovo > Ano. Přístroj vytočí vaše domácí telefonní číslo. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 27

33 Handsfree telefonování Volání domů Zavolat domů pomocí tlačítka Volat domů můžete až poté, co zadáte telefonní číslo domů. (strana 27). V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Telefon > Volat domů. Kontrola stavu telefonu Můžete zkontrolovat stav baterie a sílu signálu telefonu. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Telefon > Stav telefonu. 28 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

34 Používání nástrojů Používání nástrojů Zobrazení informací o aktuální pozici Pomocí stránky Kde jsem? můžete zobrazit informace o aktuální pozici. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete sdělit svou pozici záchranným složkám. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Nástroje > Kde jsem?. Nalezení služeb v okolí Nástroje > Kde jsem?. 2. Stisknutím možnosti Nemocnice, Policejní stan. nebo Palivo můžete zobrazit nejbližší místo z příslušné kategorie. Používání nápovědy Stisknutím tlačítka Nástroje > Nápověda v hlavní nabídce můžete zobrazit informace o používání přístroje. Hledání témat nápovědy V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Nástroje > Nápověda. Informace o funkci ecoroute Funkce ecoroute vypočítává spotřebu vozidla, uhlíkovou stopu a cenu paliva za cestu do destinace. Nabízí přitom nástroje pro úsporu paliva. Data uváděná funkcí ecoroute jsou pouze přibližná. Data nejsou čtena z vozidla. Pokud máte zájem o přesnější zprávy o spotřebě paliva pro své vozidlo a způsob jízdy, proveďte kalibraci spotřeby paliva (strana 30). Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 29

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu

Více

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní

Více

Řada nüvi 2400. stručný návod k obsluze. určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2440, 2450, 2460

Řada nüvi 2400. stručný návod k obsluze. určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2440, 2450, 2460 Řada nüvi 2400 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2440, 2450, 2460 Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu

Více

nüvi 57/58/67/68 Návod k obsluze

nüvi 57/58/67/68 Návod k obsluze nüvi 57/58/67/68 Návod k obsluze Březen 2015 Vytištěno na Tchaj-wanu 190-01806-41_0B Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

Řada nüvi 2200. stručný návod k obsluze. určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2200, 2240, 2250

Řada nüvi 2200. stručný návod k obsluze. určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2200, 2240, 2250 Řada nüvi 2200 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2200, 2240, 2250 Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu

Více

nüvi 1490TV stručný návod k obsluze

nüvi 1490TV stručný návod k obsluze nüvi 1490TV stručný návod k obsluze Vnější pohled na přístroj nüvi Varování Ohledně varování a dalších důležitých informací viz průvodce Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu, který je

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

GPS 72H. stručný návod k obsluze

GPS 72H. stručný návod k obsluze GPS 72H stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování a další důležité informace. Symboly použité v návodu

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Návod pro LG E430 Optimus L3 II

Návod pro LG E430 Optimus L3 II 1 z 26 112013 12:42 Návod pro LG E430 Optimus L3 II 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play

Více

Řada přístrojů OREGON

Řada přístrojů OREGON Řada přístrojů OREGON 450, 450t, 550, 550t stručný návod k obsluze Varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení u Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení  u Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

etrex 10 stručný návod k obsluze

etrex 10 stručný návod k obsluze etrex 10 stručný návod k obsluze Začínáme warning Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem obsahující varování a další důležité informace. Při

Více

nüvi Řada 2407/2408/2507/2508 Návod k obsluze

nüvi Řada 2407/2408/2507/2508 Návod k obsluze nüvi Řada 2407/2408/2507/2508 Návod k obsluze Listopad 2014 Vytištěno v USA 190-01579-41_0B Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

zūmo 595 Návod k obsluze

zūmo 595 Návod k obsluze zūmo 595 Návod k obsluze Březen 2016 190-02001-41_0A Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Urèování polohy 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Řada nüvi 2509/2609 Návod k obsluze

Řada nüvi 2509/2609 Návod k obsluze Řada nüvi 2509/2609 Návod k obsluze Květen 2014 190-01707-41_0A Vytištěno na Tchaj-wanu Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

GMI 20 Návod k obsluze

GMI 20 Návod k obsluze GMI 20 Návod k obsluze Červen 2015 Vytištěno na Tchaj-wanu 190-01609-41_0A Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26 CZ OBSAH Úvod Bezpečnostní pokyny Varování Stručný průvodce Navigační systém CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/2014 09:26 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 2 29/05/2014 09:26 Úvod NÁVOD K OBSLUZE

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Garmin DriveAssist 50. Návod k obsluze

Garmin DriveAssist 50. Návod k obsluze Garmin DriveAssist 50 Návod k obsluze Březen 2016 190-01923-41_0A Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného

Více

nüvi 55/56/65/66 Návod k obsluze

nüvi 55/56/65/66 Návod k obsluze nüvi 55/56/65/66 Návod k obsluze Srpen 2015 Vytištěno na Tchaj-wanu 190-01654-41_0B Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 5. 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

TomTom Bridge Referenční příručka

TomTom Bridge Referenční příručka TomTom Bridge Referenční příručka 15300 15400 Obsah Vítá vás zařízení TomTom Bridge 5 Co je nového 6 Novinky v této verzi... 7 Zařízení TomTom Bridge 9 Spuštění zařízení TomTom Bridge... 10 Používání gest...

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1

TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1 TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1 Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 7 Co je nového 8 Novinky v této verzi... 8 Videa TomTom... 8 Start 10 Instalace zařízení do vozidla... 10 Umístění

Více

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Instalační příručka Bluetooth Informace o autorských právech Copyright 2017 HP Development Company, L.P 1. vydání, 4/2017 Upozornění společnosti HP Informace obsažené

Více

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4.

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4. Funkce Funkce Vlastnosti Držením tlačítko tablet zapnete nebo vypnete. 1. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí) Stisknutím tlačítka vypnete nebo zapnete displej. 2. Tlačítko nastavení hlasitosti Stisknutím

Více

etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30

etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30 etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30 Začínáme Přehled zařízení varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem obsahující

Více

Dakota 10 a 20 stručný návod k obsluze

Dakota 10 a 20 stručný návod k obsluze Dakota 10 a 20 stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování a další důležité informace. Přístroje Dakota

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů.........................................

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE Stručná příručka Rider Přístroj Rider je vybaven dotykovým panelem. Zařízení lze ovládat klepáním na panel nebo hardwarovým tlačítkem. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Vypínač/Zpět/ Pozastavit/Ukončit ( /BACK/

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 36 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Stručná příručka. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic , 1. vydání CS

Stručná příručka. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic , 1. vydání CS Stručná příručka Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211325, 1. vydání CS Tlačítka a části 9 Druhý fotoaparát 10 Tlačítko hlasitosti a zoomu 11 Tlačítko multimédií 12 Přepínač zamykání displeje a tlačítek

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Zap./Vyp.

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

nüvifone M20 Návod k obsluze

nüvifone M20 Návod k obsluze nüvifone M20 Návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti a společnost ASUSTeK Computer, Inc. Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913)

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Approach S20. Návod k obsluze

Approach S20. Návod k obsluze Approach S20 Návod k obsluze Leden 2016 190-01989-41_0A Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu

Více