Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze"

Transkript

1 Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze

2 2010 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Všechna práva vyhrazena. Kromě případů, které jsou zde výslovně uvedeny, nesmí být žádná část tohoto návodu bez výslovného předchozího písemného svolení společnosti Garmin reprodukována, kopírována, přenášena, rozšiřována, stahována ani ukládána na žádné médium, a to za žádným účelem. Společnost Garmin tímto uděluje povolení stáhnout jednu kopii tohoto návodu na pevný disk nebo jiné elektronické úložiště kvůli prohlížení návodu a k vytištění jedné kopie tohoto návodu nebo kterékoli jeho revize. Tato elektronická nebo vytištěná kopie návodu musí obsahovat kompletní text tohoto prohlášení o autorských právech a je přísně zakázáno jakékoli další neoprávněné komerční šíření tohoto návodu nebo jakékoli jeho revize. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění změněny. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit své produkty a provádět změny v obsahu bez toho, aby byla povinna na tyto změny nebo vylepšení upozornit jakoukoli osobu nebo organizaci. Nejnovější aktualizace a doplňkové informace o používání tohoto a ostatních produktů Garmin můžete nalézt na webových stránkách společnosti Garmin (www.garmin.com). Garmin, logo Garmin, nüvi a MapSource jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a jiných zemích. Garmin Lock, mygarmin, mygarmin Agent, ecoroute, cityxplorer, mytrends, nümaps Guarantee, nüroute a traffictrends jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin. Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití tohoto názvu společností Garmin je licencováno. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích. Mac je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. microsd je ochranná známka společnosti SanDisk nebo jejích dceřiných společností. microsd je ochranná známka organizace SD Card Association.

3 Obsah Začínáme... 1 Nastavení zařízení... 1 Napájení zařízení... 1 Instalace přístroje... 2 Konfigurace přístroje... 2 Přední kryt... 3 Hledání satelitů... 3 Orientace obrazovky... 3 Informace o automatickém zámku obrazovky... 4 Hlavní nabídka... 4 Používání tlačítek na obrazovce... 5 Nastavení hlavní hlasitosti... 5 Režimy přepravy... 5 Hledání bodu zájmu... 6 Používání klávesnice na obrazovce... 6 Přidání bodů do aktivní trasy... 7 Změna cíle aktivní trasy... 8 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda Obsah Objíždění... 8 Přerušení trasy... 8 Navigace mimo silnice... 9 Hledání míst Nalezení adresy Používání stránky Jet!...11 Nastavení domácí destinace Zobrazení seznamu naposledy hledaných míst Informace o oblíbených Nalezení parkoviště Plánování trasy Používání tlačítek na mapě Procházení mapy stisknutím obrazovky Zadání souřadnic Používání foto navigace Informace o stránkách map...19 Prohlížení mapy při navigaci Informace o funkci mytrends Zobrazení informací o trase i

4 Obsah Zobrazení seznamu odboček Zobrazení příští odbočky Zobrazení křižovatek Používání navigační mapy pro chodce Handsfree telefonování Spárování zařízení Přijetí hovoru Používání přístroje v průběhu hovoru Zavolání na bod zájmu Vytočení čísla Zadání vlastního telefonního čísla Kontrola stavu telefonu Používání nástrojů Zobrazení informací o aktuální pozici Používání nápovědy Informace o funkci ecoroute Dosažení co nejlepší spotřeby paliva ii Zobrazení informací o spotřebě paliva Používání Prohlížeče obrázků Používání světového času Používání kalkulačky Zachytávání snímků obrazovky Používání převodníku jednotek Doprava Příjem dopravních informací Informace o ikoně dopravy Doprava na trase Prohlížení dopravní mapy Hledání zdržení Informace o nabídkách Správa dat Typy souborů Připojení přístroje k počítači Přesun souborů do počítače Odstranění souborů Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

5 Obsah Úprava přístroje Nastavení systému Nastavení navigace v automobilu Nastavení navigace pro pěší chůzi Předvolby tras Nastavení displeje Nastavení jazyka Zobrazení informací o mapě Nastavení rozhraní Bluetooth Zapnutí informací o dopravě Informace o předplatném dopravních informací Obnovení všech původních nastavení Příloha Informace o satelitních signálech GPS Péče o přístroj Zamknutí přístroje Aktualizace softwaru Vymazání uživatelských dat Informace o baterii Vyndání přístroje nümaps Guarantee nümaps Lifetime Zakoupení dodatečných map Informace o doplňcích Kontaktování produktové podpory společnosti Garmin Registrace přístroje Technické údaje Řešení problémů Rejstřík Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda iii

6 Začínáme Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace. Nastavení zařízení Používáte-li kompaktní navigační zařízení Honda poprvé, proveďte následující úkony. 1. Připojte přístroj k napájení (strana 1). 2. Nainstalujte přístroj (strana 2). 3. Nakonfigurujte přístroj (strana 2). 4. Zapněte a vypněte přístroj (strana 3). 5. Vyhledejte satelity (strana 3). 6. Zorientujte se v Hlavní nabídce (strana 4). Napájení zařízení Je-li zařízení zapojeno ve vozidle, připojte zařízení k napájecímu kabelu vozidla. Kompaktní navigační zařízení Honda se nabíjí při jízdě. Napájecí kabely Zařízení lze napájet dvěma způsoby. Kolébka a rameno pro kolébku. Kabel USB (strana 42). Pokud neplánujete zařízení během připojení k napájecímu zdroji používat, stisknutím tlačítka Napájení zařízení uzamkněte. Více informací o uzamykání zařízení naleznete na straně 4. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 1

7 Začínáme Instalace přístroje VAROVÁNÍ Tento produkt obsahuje lithiumiontovou baterii. Abyste zabránili možnému ublížení na zdraví či poškození výrobku kvůli vystavení baterie vlivu nadměrného tepla, zařízení při opuštění vozidla vyjměte, popřípadě jej uložte mimo dosah slunečního záření. Upozornění Před instalací přístroje si přečtěte varování k výrobku v návodu Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku a další důležité informace ve stručném návodu k obsluze. 3. Nakloňte kompaktní navigační zařízení Honda, dokud nezapadne na své místo. Konfigurace přístroje 1. Pokud chcete zapnout kompaktní navigační zařízení Honda, stiskněte tlačítko napájení nebo vložte zařízení do kolébky. Pokud je přístroj zapojen a vozidlo nastartováno, přístroj by se měl automaticky zapnout. 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 1. Nasaďte kolébku na rameno. 2. Umístěte spodní část kompaktního navigačního zařízení Honda do kolébky. 2 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

8 Začínáme Přední kryt Tlačítko Napájení Mikrofon konektor micro-b Reproduktor (na zadním krytu) Zapnutí a vypnutí přístroje Stiskněte a podržte tlačítko Napájení. Slot pro paměťovou kartu Resetování přístroje Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej resetovat. Stiskněte tlačítko Napájení a podržte jej po dobu 10 sekund. Hledání satelitů Pruhy signálu. označují sílu satelitního 1. Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny, kde se nenacházejí vysoké budovy a stromy. 2. Je-li to nutné, zařízení zapněte. Vyhledání satelitních signálů může trvat několik minut. Orientace obrazovky Zařízení otáčejte a sledujte zobrazení v horizontálním (na šířku) či vertikálním (na výšku) režimu. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 3

9 Začínáme Informace o automatickém zámku obrazovky Pokud přístroj určitou dobu nepoužíváte, automaticky se zamkne. Pokud se přístroj nachází v kolébce nainstalované na základně (přístrojová deska), obrazovka se automaticky nezamkne. Ruční zamknutí přístroje Stiskněte a tlačítko Napájení. Odemknutí přístroje 1. V případě potřeby stiskněte rychle tlačítko napájení. 2. Poklepejte na položku. Hlavní nabídka 4 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➊ Stisknutím vyberete režim přepravy. ➋ Stisknutím vyhledáte cíl. ➌ Stisknutím zobrazíte mapu. ➍ Stisknutím přerušíte trasu. ➎ Stisknutím zvolíte objížďku trasy. ➏ Jste-li připojeni ke kompatibilnímu mobilnímu telefonu, stisknutím vytočíte hovor. Více informací naleznete na stránkách ➐ Stisknutím nastavíte hlasitost. ➑ Stisknutím otevřete nabídku nástrojů a nastavení.

10 Začínáme Používání tlačítek na obrazovce Stisknutím a podržením tlačítka se rychle vrátíte do hlavní nabídky. Stisknutím tlačítek a můžete zobrazit další možnosti. Stisknutím a podržením tlačítek a můžete posouvat zobrazení rychleji. Nastavení hlavní hlasitosti 1. Stiskněte tlačítko Hlasitost. 2. Posuňte posuvník doleva nebo doprava. Ztlumení zvuku 1. Stiskněte tlačítko Hlasitost >. Režimy přepravy Chodec Kolo Automobil Přístroj je pro navigaci vybaven různými režimy přepravy. Trasa je vypočítávána odlišně v závislosti na režimu. Změna režimu přepravy 1. Stiskněte ikonu režimu přepravy v levém horním rohu. 2. Vyberte režim. 3. Stiskněte tlačítko Uložit. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 5

11 Začínáme Hledání bodu zájmu Podrobné mapy uložené v přístroji obsahují body zájmu, jako jsou restaurace, hotely a auto servisy. Kam vést? > Body zájmu. 2. Vyberte kategorii. 3. V případě potřeby vyberte podkategorii. 4. Vyberte cíl. 5. Stiskněte možnost Jet!. Nalezení místa hláskováním názvu Kam vést? > Body zájmu > Zadat název. 2. Zadejte celý název nebo jeho část. 3. Stiskněte tlačítko Hotovo. 4. Vyberte cíl. 5. Stiskněte možnost Jet!. Používání klávesnice na obrazovce Stisknutím znaku na klávesnici zadáte písmeno nebo číslo. Stisknutím tlačítka vložíte mezeru. Stisknutím tlačítek a můžete posunout kurzor. Stisknutím tlačítka odstraníte znak. Stisknutím a podržením tlačítka vymažete celé zadání. Stisknutím možnosti lze vybrat režim jazyka klávesnice. Stisknutím tlačítka můžete zadat zvláštní znaky, jako jsou interpunkční znaménka. 6 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

12 Hledání bodů zájmu v režimu Chodec V režimu chodce můžete v některých městech využít mapy cityxplorer k navigaci s využitím veřejné dopravy. Více informací o mapách cityxplorer můžete nalézt na webových stránkách 1. Vyberte režim přepravy Chodec (strana 5). 2. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést? > Body zájmu. 3. Vyberte kategorii. 4. V případě potřeby vyberte podkategorii. 5. Vyberte cíl. 6. Zvolte možnost: Stisknutím tlačítka Chůze vypočítáte trasu pro chůzi. Stisknutím tlačítka Veřejná doprava vypočítáte trasu využívající veřejnou dopravu a chůzi. 7. Stiskněte možnost Jet!. Začínáme Přidání bodů do aktivní trasy 1. V průběhu navigace trasy se vraťte do hlavní nabídky stisknutím tlačítka. 2. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést?. 3. Vyberte kategorii. 4. V případě potřeby vyberte podkategorii. 5. Vyberte cíl. 6. Stiskněte možnost Jet!. 7. Stiskněte možnost Přidat do aktuální trasy. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 7

13 Začínáme Změna cíle aktivní trasy Cíle lze změnit až ve chvíli, kdy probíhá navigace trasy. 1. Stisknutím tlačítka se vraťte do hlavní nabídky. 2. Stiskněte možnost Kam vést?. 3. Vyhledejte místo. 4. Stiskněte možnost Jet!. 5. Stiskněte možnost Spustit novou trasu. Objíždění Při navigaci trasy se můžete pomocí objížděk vyhnout překážkám před vámi (například stavby). POZNÁMKA: Je-li trasa, po které právě jedete, jedinou dostupnou možností, je možné, že zařízení objížďku nevypočítá. 1. Při navigaci trasy stiskněte tlačítko. 2. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Objížďka nebo Vypočítat znovu. Přerušení trasy 1. Při navigaci trasy stiskněte tlačítko. 2. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Stop. 8 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

14 Začínáme Navigace mimo silnice Pokud necestujete po silnicích, použijte režim Mimo silnice. 1. V hlavní nabídce stiskněte možnosti Nástroje > Nastavení > Navigace > nüroute > Režim výpočtu. 2. Stiskněte možnost Mimo silnice. 3. Stiskněte tlačítko Uložit. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 9

15 Hledání míst Hledání míst Nabídka Kam vést? nabízí několik různých kategorií, pomocí kterých lze nalézt místa. Jednoduché hledání můžete provést podle popisu na straně 6. Nalezení adresy POZNÁMKA: V závislosti na verzi vestavěných mapových dat v přístroji se mohou názvy tlačítek a pořadí kroků lišit od postupu uvedeného níže. Kam vést? > Adresa. 2. V případě potřeby změňte stát, zemi nebo provincii. 3. Stiskněte možnost Zadejte město 4. Zadejte město nebo poštovní směrovací číslo. TIP: Pokud si nejste jisti městem nebo poštovním směrovacím číslem, stiskněte možnost Vyhledat vše. 5. Stiskněte tlačítko Hotovo. 6. V případě potřeby vyberte město nebo poštovní směrovací číslo. POZNÁMKA: Ne všechna mapová data nabízejí hledání podle poštovního směrovacího čísla. 7. Zadejte číslo adresy. 8. Stiskněte tlačítko Hotovo. 9. Zadejte název ulice. 10. Stiskněte tlačítko Hotovo. 11. V případě potřeby vyberte ulici. 12. V případě potřeby vyberte adresu. 10 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

16 Hledání míst Používání stránky Jet! Stránka Jet! se otevře, jakmile vyberete místo, na které chcete navigovat. ➊ ➏ ➋ ➌ ➍ ➐ ➎ ➊ Stisknutím můžete zavolat na vybrané místo, když je přístroj připojen k telefonu, nebo uložit místo mezi oblíbené. ➋ Stisknutím přepnete mezi 2D a 3D zobrazením. ➌ Stisknutím otočíte zobrazení. ➍ Stisknutím zobrazíte více informací o místě. ➎ Stisknutím přiblížíte nebo oddálíte zobrazení. ➏ Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku. Stisknutím a podržením se vrátíte do hlavní nabídky. ➐ Stisknutím vytvoříte podrobnou trasu na toto místo. Hlášení chybného bodu zájmu Pokud se ve výsledcích hledání nachází zastaralý nebo chybný bod zájmu, můžete místo vyřadit z budoucích hledání. 1. Na stránce Jet! stiskněte pole s informacemi. 2. Stiskněte > Ohlásit chybu > Ano. Místo je vyřazeno z budoucích hledání. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 11

17 Hledání míst Nastavení domácí destinace Místo, na které se nejčastěji vracíte, můžete nastavit jako domácí destinaci. Kam vést? > Domů. 2. Vyberte možnost Zadejte vlastní adresu, Použít aktuální pozici nebo Naposledy hledané. Navigace domů Pokud chcete využít navigaci domů, musíte nastavit domácí destinaci. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést? > Domů. Resetování domácí destinace Kam vést? > > Nast. dom. destinaci. 2. Zvolením příslušné možnosti změňte adresu. Úprava informací o domácí destinaci Kam vést? > Oblíbené > Domů. 2. Stiskněte možnost > Upravit. 3. Zadejte změny 4. Stiskněte tlačítko Hotovo. Zobrazení seznamu naposledy hledaných míst V přístroji je uloženo 50 posledních míst, která jste našli. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést? > Naposledy hledané. 12 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

18 Hledání míst Vymazání seznamu naposledy hledaných míst V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést? > Naposledy hledané > > Vymazat > Ano. Informace o oblíbených Místa můžete uložit do části Oblíbené, abyste je mohli rychle nalézt a vytvořit do nich trasy. V části Oblíbené je uložena i domácí destinace. Uložení míst mezi oblíbené 1. Vyhledejte místo (strana 6). 2. Na stránce Jet! stiskněte > Uložit > OK. Nalezení oblíbených míst Kam vést? > Oblíbené. 2. V případě potřeby vyberte kategorii. 3. Vyberte uložené místo. Uložení aktuální pozice mezi oblíbené 1. Na mapě stiskněte ikonu vozidla. 2. Stiskněte tlačítko Uložit. 3. Zadejte název. 4. Stiskněte tlačítko Hotovo. Místo se uloží do části Oblíbené. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 13

19 Hledání míst Úpravy oblíbených míst Kam vést? > Oblíbené. 2. Vyberte kategorii. 3. Vyberte oblíbené místo. 4. Stiskněte pole s informacemi. 5. Stiskněte možnost > Upravit. 6. Zvolte možnost: Název Telefonní číslo Kategorie Změnit snímek stisknutím můžete vybrat uložený snímek (strana 33). Změnit symbol bodu 7. Úprava informací. 8. Stiskněte tlačítko Hotovo. Nalezení parkoviště Kam vést? > Parkoviště > Nalezení parkoviště. 2. Vyberte parkoviště. 3. Stiskněte možnost Jet!. Nalezení posledního parkoviště Pokud přístroj vyndáte z kolébky, zatímco je zapnutý, přístroj uloží parkoviště. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést? > Parkoviště > Posl. bod. 14 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

20 Plánování trasy Pomocí funkce Plánovač trasy můžete vytvořit a uložit trasu s několika destinacemi. Kam vést? > Plánovač trasy. Hledání míst Navigace uložené trasy Kam vést? > Plánovač trasy. 2. Vyberte uloženou trasu. 3. Stiskněte možnost Jet!. Úprava uložené trasy 2. Stiskněte tlačítko. Kam vést? > Plánovač trasy. 3. Stiskněte Vyberte počáteční 2. Vyberte uloženou trasu. pozici. 3. Stiskněte tlačítko. 4. Vyhledejte místo (strana 6). 4. Zvolte možnost: 5. Stiskněte tlačítko Vybrat. Stisknutím možnosti 6. Stisknutím tlačítka přidáte Přejmenovat cestu můžete další místo. upravit název trasy. Stisknutím možnosti Úprava 7. Stiskněte tlačítko Vybrat. cílů lze přidat nebo odstranit 8. Opakováním kroků 4 až 6 můžete destinace. do trasy přidat další místa. Stisknutím možnosti Odstranit 9. Stiskněte tlačítko Další. cestu můžete odstranit celou 10. Zadejte název. trasu. 11. Stiskněte tlačítko Hotovo. Stisknutím možnosti Optimalizovat pořadí lze seřadit destinace v trase v nejefektivnějším pořadí. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 15

21 Hledání míst Používání tlačítek na mapě Kam vést? > Procházet mapu. 2. Stiskněte libovolné místo na mapě. Stisknutím možnosti nebo a přiblížíte nebo oddálíte zobrazení. Stisknutím tlačítka přepnete mezi 2D a 3D zobrazením. Stisknutím tlačítka otočíte zobrazení. Procházení mapy stisknutím obrazovky Stisknutím oblasti na mapě vyberte místo. Vedle místa se zobrazí pole s informacemi. Stisknutím a přetažením mapy můžete zobrazit jiné části mapy. Dvojitým klepnutím na mapu můžete přiblížit a vycentrovat příslušné místo. Stisknutím dvou míst v blízkosti středu mapy a roztažením prstů od sebe můžete přiblížit zobrazení. Stisknutím dvou míst v blízkosti protilehlých krajů obrazovky a přitažením prstů ke středu obrazovky můžete oddálit zobrazení. Stisknutím a tažením dvou prstů dolů po mapě můžete přepnout letecký pohled na pohled z ptačí perspektivy. Stisknutím a tažením dvou prstů nahoru po mapě můžete přepnout pohled z ptačí perspektivy na letecký pohled. Stisknutím a tažením dvou prstů doprava nebo doleva můžete otočit mapu. 16 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

22 Hledání míst Nalezení místa pomocí mapy Kam vést? > Procházet mapu. 2. Stiskněte místo. Vedle místa se zobrazí pole s informacemi. 3. Stiskněte pole s informacemi. 4. Zvolte možnost: Stiskněte možnost > Uložit. 5. Stiskněte možnost Jet!. Nalezení autorizovaného dealera Honda Kam vést? > Honda Dealers. 2. Zobrazí se 50 nejbližších autorizovaných dealerů Honda. Vyberte dealera. 3. Zobrazí se název dealera. Pokud vyberete dealera na mapě, zobrazí se adresa a telefonní číslo dealera. Stiskněte možnost Jet!. Nastavení simulované destinace Pomocí GPS simulátoru můžete vybrat jiné místo, v jehož blízkosti můžete vyhledat a uložit body zájmu. To může být užitečné při plánování tras. 1. V hlavní nabídce stiskněte možnosti Nástroje > Nastavení > Systém > GPS simulátor > Zapnuto. 2. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést? > Procházet mapu. 3. Stiskněte místo na mapě. 4. Stiskněte možnost > Nastavit destinaci. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 17

23 Hledání míst Zadání souřadnic Pokud znáte zeměpisné souřadnice destinace, můžete při navigaci využít zeměpisnou šířku a délku destinace. To může být užitečné zejména při geocachingu. Kam vést? > Souřadnice. 2. Stiskněte pole a zadejte zeměpisnou šířku a délku. 3. Stiskněte možnost Zobrazit na mapě. 4. Stiskněte možnost Jet!. Změna formátu souřadnic na mapě 1. Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Kam vést? > Souřadnice > > Formát. 2. Vyberte formát. Používání foto navigace Do přístroje nebo na paměťovou kartu můžete nahrát snímky obsahující informace o destinacích a vytvořit k těmto destinacím trasy. 1. Připojte přístroj k počítači (strana 42). 2. Přejděte na adresu 3. Vyberte a načtěte snímky podle pokynů na webových stránkách. 4. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Kam vést? > Oblíbené > Fotky. Zobrazí se seznam obrázků s informacemi o místech. 5. Stiskněte obrázek. 6. Stiskněte možnost Jet!. 18 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

24 Informace o stránkách map Prohlížení mapy při navigaci upozornění Společnost Garmin ani společnost Honda Access Europe nebudou v žádném případě odpovědné za náhodné, zvláštní, nepřímé nebo následné škody (mimo jiné včetně pokut nebo předvolání) vyplývající z používání, nesprávného používání nebo neschopnosti používat produkt nebo z poruch v produktu. Některé státy neumožňují vyloučení náhodných nebo následných škod, proto pro vás výše uvedené omezení nemusí platit. Vaše trasa je vyznačena purpurovou čárou. Šachovnicová vlajka označuje destinaci. Informace o stránkách map Při cestování vás přístroj vede k destinaci pomocí hlasových pokynů, šipek na mapě a pokynů v horní části mapy. Pokud z původní trasy sjedete, přístroj trasu přepočítá a poskytne nové pokyny. Pokud cestujete po hlavních silnicích, může se objevit ikona omezení rychlosti s aktuální maximální povolenou rychlostí. Používání navigační mapy ➊ ➍ ➎ ➏ ➐ ➋ ➌ ➊ Stisknutím zobrazíte další odbočku. Pokud je to možné, indikátor odbočky také naznačuje, v kterém jízdním pruhu byste měli jet, abyste se připravili na příští manévr. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 19

25 Informace o stránkách map ➋ Stisknutím zobrazíte seznam odboček. ➌ Stisknutím přiblížíte nebo oddálíte zobrazení. ➍ Stisknutím se vrátíte do hlavní nabídky. ➎ Stisknutím zobrazíte jiné datové pole. ➏ Stisknutím zobrazíte informace o místě. ➐ Stisknutím zobrazíte informace o trase. Informace o funkci mytrends Pokud je zapnuta funkce mytrends, zobrazuje se v navigačním panelu v horní části mapy odhadovaný čas příjezdu a dopravní informace pro časté destinace, jako je například zaměstnání. Když jsou v navigačním panelu zobrazeny informace funkce mytrends, můžete stisknutím navigačního panelu zobrazit možnosti trasy pro navrhovanou destinaci. Zapnutí funkce mytrends V hlavní nabídce stiskněte možnosti Nástroje > Nastavení > Navigace > Automobil > nüroute > mytrends > Zapnuto. Zobrazení informací o trase Stránka s informacemi o trase zobrazuje aktuální rychlost a uvádí statistiku o cestě. TIP: Pokud často zastavujete, nechte přístroj zapnutý, aby mohl přesně změřit čas strávený na cestě. Na mapě stiskněte pole Rychlost. 20 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

26 Informace o stránkách map Vynulování informací o trase 1. Na mapě stiskněte pole Rychlost. 2. Stiskněte tlačítko. 3. Zvolte možnost: Stisknutím možnosti Vynulovat data cesty vynulujete informace v palubním počítači. Stisknutím možnosti Vynulovat max. rychlost vynulujete maximální rychlost. Stisknutím možnosti Vynulovat Cestu B vynulujete počitadlo kilometrů. Zobrazení seznamu odboček Při navigaci trasy můžete zobrazit všechny odbočky v celé trase a vzdálenosti mezi odbočkami. 1. Na mapě stiskněte textové pole v horní části mapy. 2. Zvolte možnost: Vybráním odbočky v seznamu zobrazíte příští odbočku. Stisknutím možnosti > Zobrazit mapu zobrazíte celou trasu na mapě. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 21

27 Informace o stránkách map Zobrazení příští odbočky Příští odbočku lze zobrazit tehdy, pokud už probíhá navigace trasy. Příští odbočka se zobrazí na mapě současně se vzdáleností a dobou, za kterou k odbočce přijedete. Stiskněte indikátor odbočky v levém horním rohu mapy. Zobrazení křižovatek Křižovatky lze zobrazit tehdy, pokud už probíhá navigace trasy. U některých modelů se zobrazují příští křižovatky spolu s jízdním pruhem, ve kterém byste měli jet. Na mapě stiskněte levý horní roh obrazovky. 22 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

28 Informace o stránkách map Používání navigační mapy pro chodce ➊ ➋ ➊ ➌ ➍ V režimu Chodec se trasa zobrazuje na dvojrozměrné mapě. ➊ Stisknutím můžete přepnout mezi částmi trasy. ➋ Stisknutím zobrazíte itinerář trasy. ➌ Stisknutím vystředíte mapu na aktuální pozici. ➍ Stisknutím přiblížíte nebo oddálíte zobrazení. Možnosti veřejné dopravy Pokud máte nainstalovány mapy cityxplorer, přístroj vypočítá trasu kombinující možnosti veřejné dopravy, jako je autobus nebo metro, s pěší chůzí. POZNÁMKA: Mapy cityxplorer nejsou součástí přístroje. Viz kde můžete mapy cityxplorer zakoupit. Ikony,,,,, a označují způsob navigace v jednotlivých částech trasy. Pokud například vidíte ikonu, nastupte na tomto místě na autobus. Černé tečky na mapě jsou zastávky veřejné dopravy na trase. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 23

29 Handsfree telefonování Handsfree telefonování Bezdrátová technologie Bluetooth vytváří bezdrátové spojení mezi dvěma zařízeními, jako jsou například mobilní telefon a tento přístroj. Pokud chcete zjistit, zda je váš mobilní telefon s technologií Bluetooth kompatibilní s přístrojem, podívejte se na seznam kompatibilních telefonů na stránkách Spárování zařízení Při prvním společném použití dvou zařízení je nutné je spárovat pomocí kódu PIN nebo hesla. Telefon a přístroj musí být zapnuty a vzdáleny od sebe maximálně 10 metrů (33 stop). Spárování pomocí nastavení telefonu Spárování lze zahájit z telefonu. Viz pokyny k telefonu. 1. V hlavní nabídce přístroje stiskněte možnosti Nástroje > Nastavení > Bluetooth > Zapnuto. 2. Zapněte v telefonu funkci Bluetooth. POZNÁMKA: Tato možnost se může nacházet v nabídce Nastavení, Bluetooth, Připojení nebo Handsfree. 3. Vyhledejte pomocí telefonu zařízení Bluetooth. 4. Ze seznamu zařízení vyberte tento přístroj. 5. V telefonu zadejte kód PIN pro technologii Bluetooth (1234) tohoto přístroje. 24 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

30 Handsfree telefonování Spárování pomocí nastavení přístroje 1. V hlavní nabídce přístroje stiskněte možnosti Nástroje > Nastavení > Bluetooth > Zapnuto. 2. Stiskněte tlačítko Nástroje > Nastavení > Bluetooth > Přidat telefon. 3. Zapněte v telefonu funkci Bluetooth. 4. Zapněte v telefonu režim Nalezení / Možnost objevení / Viditelný. POZNÁMKA: Tato možnost se může nacházet v nabídce Nastavení, Bluetooth, Připojení nebo Handsfree. 5. Stiskněte na přístroji tlačítko OK. 6. Ze seznamu zařízení vyberte svůj telefon. 7. Stiskněte tlačítko Uložit. 8. V telefonu zadejte kód PIN pro technologii Bluetooth (1234) tohoto přístroje. Tipy po spárování zařízení Po úvodním spárování se mohou zařízení automaticky spojit pokaždé, když je zapnete. Jakmile je telefon připojen k přístroji, můžete telefonovat. Při zapnutí se přístroj snaží připojit k poslednímu telefonu, ke kterému byl připojen. Mobilní telefon může být nutné nastavit tak, aby se při zapnutí automaticky připojil k přístroji. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 25

31 Handsfree telefonování Přijetí hovoru Stiskněte tlačítko Přijmout. Interní mikrofon se nachází na přední části zařízení. Hovořte normálně. Pokud chcete hovor ignorovat, stiskněte možnost Ignorovat. Používání přístroje v průběhu hovoru V průběhu hovoru se zobrazí možnost. V závislosti na obrazovce zobrazené na přístroji může ikona příchozího hovoru vypadat jinak. > Ukončit hovor. 2. Zvolte možnost: Stisknutím možnosti Klávesnice zobrazíte stránku s klávesnicí, kde můžete použít automatické systémy, jako je hlasová pošta. Stisknutím možnosti Použít telefon vypnete přístroj bez přerušení hovoru, což je vhodné, když chcete více soukromí. TIP: Přepnout zpět můžete stisknutím možnosti Použít nüvi. Stisknutím tlačítka Ztlumeno vypnete zvuk hovoru. Použití funkce čekající hovor Pokud vám někdo zavolá, když zrovna telefonujete (čekající hovor), zobrazí se okno. Stisknutím možnosti Přijmout přijmete hovor a podržíte první hovor. Stiskněte tlačítko > Přepnout na. Hovor můžete ukončit stisknutím možnosti Ukončit hovor. Tímto nebude ukončen podržený hovor. 26 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

32 Handsfree telefonování Zavolání na bod zájmu Telefon > Body zájmu. 2. Vyhledejte bod zájmu. 3. Stiskněte tlačítko Volat. Vytočení čísla Telefon > Vytočit. 2. Zadejte číslo. 3. Stiskněte tlačítko Vytočit. Zadání vlastního telefonního čísla Můžete zadat telefonní číslo, na které má přístroj volat, když stisknete možnost Volat domů. Telefon > Volat domů. 2. Stiskněte možnost Zadejte telefonní číslo. 3. Zadejte telefonní číslo. 4. Stiskněte tlačítko Hotovo > Ano. Přístroj vytočí vaše domácí telefonní číslo. Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 27

33 Handsfree telefonování Volání domů Zavolat domů pomocí tlačítka Volat domů můžete až poté, co zadáte telefonní číslo domů. (strana 27). V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Telefon > Volat domů. Kontrola stavu telefonu Můžete zkontrolovat stav baterie a sílu signálu telefonu. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Telefon > Stav telefonu. 28 Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda

34 Používání nástrojů Používání nástrojů Zobrazení informací o aktuální pozici Pomocí stránky Kde jsem? můžete zobrazit informace o aktuální pozici. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete sdělit svou pozici záchranným složkám. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Nástroje > Kde jsem?. Nalezení služeb v okolí Nástroje > Kde jsem?. 2. Stisknutím možnosti Nemocnice, Policejní stan. nebo Palivo můžete zobrazit nejbližší místo z příslušné kategorie. Používání nápovědy Stisknutím tlačítka Nástroje > Nápověda v hlavní nabídce můžete zobrazit informace o používání přístroje. Hledání témat nápovědy V hlavní nabídce stiskněte tlačítko Nástroje > Nápověda. Informace o funkci ecoroute Funkce ecoroute vypočítává spotřebu vozidla, uhlíkovou stopu a cenu paliva za cestu do destinace. Nabízí přitom nástroje pro úsporu paliva. Data uváděná funkcí ecoroute jsou pouze přibližná. Data nejsou čtena z vozidla. Pokud máte zájem o přesnější zprávy o spotřebě paliva pro své vozidlo a způsob jízdy, proveďte kalibraci spotřeby paliva (strana 30). Návod k obsluze kompaktního navigačního systému Honda 29

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

TomTom GO Referenční příručka

TomTom GO Referenční příručka TomTom GO Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Co je nového 7 Co je nového v této verzi... 7 Start 9 Instalace do automobilu... 9 Umístění zařízení... 9 Zapnutí a vypnutí...

Více

Návod k obsluze Nav N Go igo 8

Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Navigační software pro systém PDA Čeština Duben 2008, verze 1.1 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS Uživatelská příručka Uživatelská příručka Nejkompletnější navigační řešení GPS 1 Verze 1.3 Leden 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Všechna práva vyhrazena. ROUTE 66 a logo ROUTE 66 jsou registrované obchodní

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 4 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 4 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 4 2. INSTALACE... 5 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 5 2.2. INSTALACE

Více

Honor 3C. Uživatelská příručka

Honor 3C. Uživatelská příručka Honor 3C Uživatelská příručka Obsah Předmluva Začínáme 2 První pohled na telefon 3 Nabíjení baterie 5 Zapnutí nebo vypnutí telefonu 5 Správa dvou karet 5 Zamknutí a odemknutí obrazovky 7 Seznámení s domovskou

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Čeština Leden 2014, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D.

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Návod k obsluze NX404E

Návod k obsluze NX404E Návod k obsluze NX404E Čeština Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Clarion NX404. Začněte používat systém Clarion NX404 ihned. Tento dokument obsahuje podrobný popis navigačního

Více

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com EK-GC100 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka W205 Děkujeme vám za zakoupení telefonu Sony Ericsson W205 Walkman. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webové

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Uživatelská příručka Důležité informace Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace. Zažijte více. Zjistěte jak. Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte

Více

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka Navigační software Navitel Navigator Uživatelská příručka 2011, NAVITEL s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 2007 Join-Stock Company CNT. Všechna práva vyhrazena. Obsah této Uživatelské příručky stejně jako

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Nokia 500 - Uživatelská příručka

Nokia 500 - Uživatelská příručka Nokia 500 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 9 Vložení paměťové karty 10 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První použití

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka PRÁVNÍINFORMACE Copyright 2011 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka ani žádná její část nesmí být citována, reprodukována, překládána

Více